Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2015

On olemas Sataania süsteemi duaalsus, ehk Suure Jumalanna enda valdus – see on tema pärusmaa…, tema ilm…, ning… kuna ta on andmas elu kogu elavale…, siis on küllastamas kõike armastuse valguse energiaga…

Ta on sünnitamas ja üllistamas neid, kes on kuulumas tema valdusesse… – selles on Ema vägi…, tema valitsemise vägi…

Ta on väärtustamas ja omab eelistusi kõigi ees, kes on kehastunud olemuse energia näol, mis on pärandatud Kõige Isa poolt…, kes ühesuses Emaga on loonud seda Loovust…

Ema – on maa enda Suurus ja Vägi…, ta omab naisenergiaid enamas mahus, kui meesenergiaid…

Ta võtab kasutusse tema alluvuses olevaid miljardeid elusolevusi…, suunab neid elu enda arengutesse…, elu avardumiseks…

Emal on sünnitamise eelistus…, mida meesenergias pole olemas, ega kanna endas elu…

See on nende energiate eraldustunnus, kuna Elu ise oli loodud Ema/Isa loomise läbi…, ja mis kannab endas Loovust ennast, kogu loovuse mahus…

Ema on Isa enda Suursugusus ja Vägi…, ning temal on eelistusi teiste olevuste ees, kes on kehastunud Isa kehas…, ja on kandmas Kontrolli, või andmas Arengut energiate avardumiseks…

Ema väli kätkeb kolossaalset kehastumiste laengut, koos Peene Plaani olevustega Kõrgematest Sfääridest…

Kuna kõik on saanud alguse Ema Välja seesmuses…, seega on kui Elu Läte elu tundmiseks tihke mateeria ulatuses…, ja Isa side energiate avardamiseks…

Energiate avardamine

On tavaks arvata, et energiaid saavad avardada üksnes inimolevused (laste sünnitamise läbi)…

Kuid see pole kaugeltki nii…

Jumaliku alge olevused, veel enne inimese sündi, toetasid loovust oma energiatega läbi mees- ja naisenergiate sulandumise.

Neil energiatel oli tihe omavaheline läbiimbuvus, mis aitas kanduda neil jätkuvasse avardumisse, üle kogu ilmaruumi…

Kuid nende piiratud koostööulatus viis selleni, et nende koostöövälja pääses teispoolsuse teadvus, mis esmasele loodud eluväljale mõjus lammutavalt…, ning tulemusena – lammutavalt ka edaspidistele energiate avardumistele…, millega pidurdus kogu nende avardumine ja kasv…

Kas teispoolsuse sisse pääsemine võis saada Langemise põhjuseks tihkemasse mõõtmesse…?

Võis…, sest esmase loomise energia oli liikuvam…, ehk oma energiates isegi painduv ja kerge…, midagi mõtte taolist…, ta ei kandnud võimast negatiivi, millist oleme nägemas tänasel päeval…

Selline olukord kajastus Loomisele endale, ning viis tema languseni…

Ema enda loomises, mis on Isa kaitsesüsteemi all, sai kannatada esmane loomise süsteem, mis oli antud kui elu…, eraldi olevas ilmaloovuse piirkonnnas…

Kahe esmaloodu armastus oli välja tõrjutud teiste galaktikavaheliste sissetunginud olevuste teadvuse eluenergiate poolt…, mis osutasid suurt mõju kõgi loomise struktuuridele…

Loomine võttis oma arengus teise muundatud suuna…, kandes ajapikku muundusi vanadesse esmastesse loomise vormidesse…

Muundus ise avaldas negatiivset mõju… – ta määras omad elu reeglid, ega süüvinud Ema/Isa ja kaasloojate kõige esmaloodusse…

See pani paljude kehastunud olevuste mõttetegevustes kiiva kiskuma…, ja see tõi lahkhelisid, eraldumisi ja eemaldumisi esmasest Jumalikust Algest…

Seega…, püüd teiste jõudude pooolt võimutseda loomises, oli rakendatud salaja, ja seda seesmuse suunas…, mis tõi sisse kolossaalseid muutusi nii loomses, kui ka taimses ilmas…, muutes kogu biosüsteemis loomisteadvuse esmaseid harmoonilisi loovusi – Ema/Isa loovusi…

Muu galaktilise jõu poolt rakendatud vägi osutas ütlemata hukatuslikku ja lammutavat mõju kõige kaunimale loovusele…, ehk, oli nakatatud võõrapäraste mõtteviisidega, mis osutas tohutut mõju kogu elavale…, see kandus mõtlevate olevuste mõttetegevustele, kes olid teadvustamas enda arengut Ema/Isa sakramentlikus armastuses (Isa ja Ema armastus)…, ja tunnetele, mida olid kandmas kaks võimast Valguse Olevust…

Kõik oli moonutatud mõtetega, millistega sai olevusi arendada kuulekateks hingedeks…

Emal polnud juurdepääsu kogu muutuste mahule, mis oli planeedil reaalselt toimumas…

See oli tema eest isoleeritud…, kogu tema Elu Välja arengu ulatuses…

Ema oli eraldatud, kuid ta omas isiklikku elutuuma, mis oli kontrollitav kõrgemate struktuuride võimu poolt, ja seda – Peaingel Lutsifäri juhtimisel, kellel oli täielik juurdepääs toimuvate sündmuste mõistmiseks, planeedi enda matriksorganismi mateerias…, Emas endas…

Emalik süsteem sai allutatud võimsale puhastumisele võõrast teadvusest, millist ta ise polnud võimeline kontrollima kogu muutuste protsessi ulatuses…

Seda oli kontrollimas Lutsifäri Süsteem, millel oli ainuõigus pääseda kõigi sündmuste elulistele protsessidele ja nende tulevasele arengule…

See viis uue elu sünnini…, juba muundatuna ja eraldatuna kui Elu, mis oli aluseks inimrassi enda kujunemisele ja arenemisele…

Ehk… inimrass valis ise endale mingi sümbioosi kahest galaktilisest elu süsteemist…

Käesolevaks ajaks, selline sümbioos on geneetilises koodis parim variant Mõistusega Elu jaoks, elamiseks matriksis „siin ja praegu“…

Inimesel tarvis teada kõike oma ilmnemisest, kuna selline rakendus andis elule uue keeru…, elule, mis oli esmasündinud ja millel olid esmaloodud elu programmid…, kuid sissetungi tõttu said moonutatud…

Seetõttu meil on käesoleval ajal sootuks teine areng…, muudetud elu programmiga…

Isalik süsteem, millele kuulume, teeb tööd elu uute programmide kohaselt…, ning minnes üle ühtedesse, või teistesse ilmadesse…, või teistesse eluvormidesse, hakkame ingellike vastuvõtu peenenergiate vahendusel kuulma kõiki elusolendeid…, hakkame end samastama nende olevustega, keda võtame elu avaldumisena…

Meie kaks ilma – elu peenilm ja elu arengu tihke ilm, on tihedas omavahelises koostöös teine teisega…

Meil pole võimalust teha eristust nende kahe ilma vahel…, vaid on võimalus säilitada ja jätkuvalt arendada Loovust ennast…, toetades teda muundatud eluenergiate olekus…

See toob meile täielikku sulandumist ja jätkuvat arengut…

Avardab meie Looja ilmasid…, ja just läbi nende muunduste, mis on toimumas käesoleval ajal „siin ja praegu“…

Elu enda protsess on leidnud toetust kõigi olevuste poolt…, kõigis valitsemise-juhtimise ja kontrolli struktuuride, kus jälgitakse hoolega ja aidatakse kõigiti mõtteloovuse arengus, olemasolevate elu vormide avardumises, millised on tihedas seonduses Looja endaga…

See, mis ei hakka kandma Teadvuse Jumalikku Valgust, ega kujunda mõttelist dialoogi Loojaga, saab muundatud teisteks teadvusetuteks vormideks, millised jäävad kõrgema võimu struktuuride hoolsa kontrolli alla…

See, mis on suuteline end teadvustama elu matriksi arengu ulatuses, kogu tema mõtte arengus ja tema energia avardumises, leiab toetust kui elu ise…

Arengu ja kontrolli süsteem…

Lutsifär

Karna vahendusel

Read Full Post »

« Newer Posts