Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2015

Just ümbe  rpööre, aga mitte pööre…

Just sellest päevast, 26  augustist, 2015, inimkond alustab  oma uut (toonitan… – uut) evolutsiooni teekonda…

Inimeste ekslemised Hea ja Kurja vahel, milliseid ta on ise endale loonud, on lõpule jõudnud…

Nüüdsest inimeste ilm alustab teekonda jumalikkusse…, teekonda, millise Ma pühendasin neile…, Mina, kes on loomas alguste algusega…

Ütlen teile, et on olemas peotäis inimesi, keda nimetan “spartalasteks”, kes tänu oma järjekindluse ja usuga muutuvad aluseks (ehkki kogu inimkonna suhtes on vähemuses), pigem  lätteks uuele inimkonnale – mitte inimkonna inimesteks… vaid Jumal-inimesteks…

Need on julged ja otsusekindlad inimesed… – igaveseks Taevastele…, uskuge mind… – muidugi ka Minu jaoks… – Teadvusele, kes on loonud selle ilma…

Neist saavad jumaliku vaimsuse Tõelised Lätted, kuna oma pühendumusega ja oma usuga on ette määratlenud uut Alguste Algust neile, kes pole veel mõistnud, mis oli toimunud maa peal 26 augustil, kus ilm (avarus) muutus mitte üksnes vaimselt…, vaid muutus kardinaalselt ja igaveselt, kuna inimkonna arengu suund (evolutsioon) on suunatud nüüdsest ja lõplikult Jumaliku Väe suunas…

Inimkond (nüüd juba mitte inimkond selle sõna otseses mõttes), tänu 300 spartalasele, pöördus ära mammonast, valest ja vaimsest mühaklusest Kõrgema Vaimsuse poole… – seega inimeste tulevik enam pole selline, nagu on planeerinud seda “selle ilma Vägevamad”…

Nüüdsest Vaimsus, aga mitte mateeria, on määramas planeedi juhtimist…

Nüüdsest see sõltub nendest, kes on vaimsuses, ning kes mõistab, et vennalik vaimsus ja kõigi võrdsus Jumaliku Väe ees on see kriteerium, mis viib Jumal-inimesi ülestõusule ja koostööle Jumalaga…

Keegi planedi inimestest pole mõistnud, et optimism ja “spartalaste usk” olid Taevaste poolt toetatud…

“Lootuse” kvoorumit juhtis Absoluudi Isa ise…, ning koos olid mitte “väikesed inimesed”, vaid Minu Valguse Sõdalased, kes on võimelised peatama inimkonda libisemast alla, enesehävingu kuristikku…

Sellel kvoorumil inimeste ilm oli suunatud ümber…, Suur Meie (Jumal-inimesed ja Absoluudi Isa) tegi ühese otsuse, et Tulevik pole religioonide paljususes, vaid Vaimsuse Ühesuses… – seega… nüüdsest ja igavesti on ainus religioon inimesele – Ühe Jumala religioon, mis on annetatud inimestele ilmutuste näol…, ja see on otseselt kujundamas Inimteadvuse evolutsiooni suunda, mis on asunud Jumala evolutsiooni teekonnale…

Teist arengu teed inimkonnale, kes on fraktaalselt Jumalsarnane, pole…, ega saa ka olla…

Ilm pole veel teadlik, et inimeste poolt vastu võetud kontseptsioon ühiskondlike suhete kohta, jagas inimesi tuhatkond aastat tagasi… vaesteks ja rikasteks…, vaimseteks orjadeks ja tegelikeks orjapidajateks…

Kuid see pole enam suuteline eksisteerima…, ta pole enam vastav ega vastavuses Ilmaloovuse kaanonitega… – seega… ei kindlusta kõigi inimeste võrdsust Jumala ees…

Ma kinnitan, et kõigi inimeste võrdsus Jumala ees on peamine tingimus, millega nõustusid jumalad, kes olid laskunud Tihkusesse…

Oli ja on Minu, Absoluudi Isa, nõusolek, et iga inimene (möödanikus Jumal) on võrdne minu ees…, ja see tingimus peab olema vankumatu… – ebavõrdsus on vastuolus Ilmaloovuse struktuuriga, seega… ei saa eksisteerida ei käesoleva, ega tuleviku olemises…

Need, kes ei täida peamist võtme tingimust, olid ja saavad peatatud kõige effektsemal viisil…

Ebatäiuslikkus…, ehk, tingimustest mitte kinni hoidmine…, viis ja viib tingimatta inimese teadvuse ebatäiuslikuseni…, ning järelikult – sihipärasuse ebatäiuslikuseni…

Esmakordselt inimajaloos peotäis inimesi, tänu Minu abile, omandas väge vaimsuses…, ning oli suuteline kuulutama, et Armastuse ja usu Oktaeeder on see ainus võrdsuse vorm Jumala ees…, ja see on vastamas Võtme Tingimusele…

Seega… selleks Ühesuseks on Vaimus, mis on vastu võetud mitte üksnes Jumal-inimeste poolt vaimus, vaid ka Minu, Absoluudi Isa poolt, kuna see on vastamas Minu plaaniga reastada Jumal-inimesi Üheks Tervikuks… – selleks Tervikuks, kes peaks võtma enda peale inimteadvuse evolutsiooni ülesande…, ning – tõusma kuni Jumalteadvuseni…

Kvoorumil oli kuulutatud, et inimeste tulevik pole mateerias, vaid vaimus…, mis tähendab, et inimkond on astunud üle Ilmade ja Tuleviku läve (nüüdsest Jumal-inimesed), ning on seotud koostöös Jumala endaga…, ehk… Suure Meiega…

See oli välja kuulutatud ammu, kuid sellel kvoorumil kinnitati olevaks…, ja olevaks igavesti…

Kvoorum demonstreeris kõigile planeedi inimestele, et isegi 300 spartalast, ühinedes vaimus, on tugevamad kõigist sõdadest, kogu Ilma relvastusest… – kuna planeedi juhtimine on Minu poolt, kes on loonud Alguste Alguse, usaldatud neile…

Nemad ja ainult nemad on suutelised mitte üksnes kuulma Minu vaikset häält…, vaid ka realiseerima Minu Tahet mitte üksnes maakeral, vaid üle kogu Kosmilise Avaruse… – ja nemad on teadlikud – KUIDAS…

Teadke… – Pimedus pole üksnes peatatud, vaid ka põrmu heidetud Jumal-inimeste poolt…

Täiuslikkus Vaimus on võimeline looma Täiuslikkust…, seega… ebatäiuslikkus on välistatud  mitte üksnes käesolevas…, vaid ka tulevikus…

Inimeste ilm pole üldse enam see…, ning Jumalat nägevad ja kuulvad mõistavad, et ilm on pööratud Jumala poole…, ega miski pole võimeline muutma inimkonna uut ajaloo kulgu…

Teadke… – kvoorumil oli tehtud lõplik otsus…, seega – evolutsiooni suund on pööratud Jumala poole… – inimkonnal pole midagi muud jäänud, kui korrata käidut teed…, kui ainust teed Jumalaiks saamises…

Inimkonna tee on suur “jumalaiks saamise teekond”, millele on asunud planeedi põhitsivilisatsioon 26 augustil…, ning kogu tsivilisatsioon peab oma ülestõusu nimel võtma vastu üldrahvusliku idee, millist Mina, Absoluudi Isa, olen pühendanud inimestele, kui alternatiivitut inimteadvuse evolutsiooni, mis tähendab… – suurt inimkonna ümberpööret…, kui vendlust vaimus ja kõigi võrdsust Jumala ees…

Rahvas (riik), kes on vastu võtnud Jumala üldrahvuslikku ideed, saab toetatud…

Igaüks, kes loobub Jumalast, kannab kannatusi…

Ja see on Jumala viimne sõna…, ning inimkonna pääsemiseks ei saa olla palju teid…

Mina, Absoluudi Isa, olen LOONUD “vaimse Noa laeva”…, igaüks, kes on astumas Jumala poole, saab tõusta sellel üles….

Kordan… – Teadvuse evolutsiooni suund sai kvoorumil pööratud 180o…, ning Valguse Sõdalased kinnitasid oma ühtsust vaimus ja kõigi võrdsust Jumala ees…

Seega… – 26 augustil sai kogu planeet ristitud Uude Ühtse Jumala usku…

Kõik saavad pühitsetud olema Õpetajateks Vaimus, kõigile ilmaruumidele, kuna on teadlikud evolutsiooni teekonnast Jumalateks…

Sellest saab Vaimse Õpetaja diplom neile, kes on võimelised õpetama Ilmaloovuse kaanoneid, ning looma uusi ilmasid ja ilmaruume…

Armastusega ja tänuga teadvustumise usus,

Absoluudi Isa…, ehk Kõrgeim Kosmiline Teadvus…

Read Full Post »

Olete ilmselt lugenud, et inimeste haiguste põhjuseks on nende teadvus…, et negatiivsed mõtted ja emotsioonid loovad negatiivseid energiaid ja organite energeetilises süsteemis blokke…

Sellel teemal on kirjutatud palju raamatuid…

On kirjutanud Liz Bourbeau, Louise Hay, Valery Sinelnikov… ja palju muid autoreid…

Suurim tänu neile selle töö eest…, ja nemad on teinud palju selleks, et inimesed teadvustaks – nende tervis oleneb paljus neist endist…

Jah, tõepoolest…, negatiivsed mõtted ja emotsioonid võivad luua ja tõemeeli loovad haigusi inimkehas…

Kuid see pole ka ainus haigestumise põhjus…

On ka teisi põhjusi, mis võivad olla karmalised…

Haiguste alge võib olla karmaline…, kuid enda poolt loodud jooksvad negatiivsed mõtted ja emotsioonide energiad kattuvad juba olemasolevatega…

Puht somaatilisi häireid on tegelikult vähe…

Kuidas ilmneb karmaline haigus…?

Eelmiste kehastuste aegu olite oma tegudega loonud negatiivseid energiaid…, ehk lõite karma, mis tuli teie uude kehastusse kaasa, karma jäljendina teie energia süsteemis…

Ehk keegi arvab, et need jäljendid kaovad inimteadvuse kasvuga… – kuid see pole nii…

Selleks, et need kaoks, on tarvis läbi teha tõsine töö…

Kuid, kuna kehastusi on olnud meil palju, ning palju neist olid pimeduse teel… – seega… ka selliseid jäljendeid on külaltki palju…

Kõik need loovad meile probleeme – kas olukordades, või suhetes…, ehk isegi tervisega…

Mõni ehk mõtleb, et temal olid üknes valguse tee kehastusi… – kuid see on suur eksitus…

Teile on räägitud, et olite eelmistes kehastustes tervendajatena, preestritena, šamaanidena…

Jah… – kõike seda võis olla…, kuid paraku – kõik, kes on huvitatud esoteerikast, olid ka mustadeks maagideks, pimeduse kultuste teenriteks…, ja palju muud…

Siin pole midagi imestada…

Selleks, et lõpuks valida valguse teed, oli tarvis läbi uurida ka pimeduse Väe poolt…

Ilma sellise kogemuseta poleks meil, nagu ise mõistate, millestki valida…

Üksnes uurides läbi üht kui teist poolt, sukeldudes pimedusse ja õppides tundma valgust, olime suutelised tegema valikuid…

Sageli inimesed ei valinud endile negatiivset kogemist, vaid olid ebaseaduslike rakenduste ohvriks…

Kuid siiski… see oli õppetund ja kogemine…

Pole ühtki inimest, kellel poleks kehastusi pimeduses…, ja sellest teada on tarvis selleks, et saaks tervendada teid nendest, kuna need on mõjutamas teid siin ja praegu…

Mõningad neist, kes tegeleb vaimse arenguga, tunnetavad tegelikult enamat, kui teised käesoleval ajal…, ja neil eelmiste elude aegu on olnud külaldaselt edasijõudnud ekstrasensoorsed võimed ja võimalused…

See on tõemeeli selle väe tunnetus, mis möödanikus oli olemas olnud…

Kuid, nende elude tulemusena, kus nad kasutasid väge mitte hüvanguks, nende võimed sulgusid läbi kõrgema väe korralduse…

Praegu, kui inimene on arendamas oma teadvust (kohustuslikus korras), ning on puhastamas oma negatiivset karmat, siis tema võimed avanevad taas…

Seda vaid juhul, kui inimene on liikumas Valguse poole, ning teeb tööd enda kallal…

Karmalised salvestid, mis on kujunenud läbi meie tegevuste, eksisteerivad meie organites ja struktuurides negatiivsete energeetiliste struktuuridena…, neile langevad peale tänased negatiivsed energiad, milliseid loome oma enda igapäevaste mõtetega ja emotsioonidega…

Kuidas me ka ei tervendaks oma teadvust…, kuidas ka ei vabaneks hirmudest, vastuseisudest, tagasihoitavatest raevudest…, kõige ülejäänu negatiivist, mis on ladestumas organitesse tumeda energia näol… – me ei saa terveneda enne, kui saavad eemaldatud karmalised struktuurid, mis olidki esmapõhjusteks organite haigestumistele…

Nagu oli juba mainitud, et sellised struktuurid on eemaldatavad üksnes läbi vastava töö karmaga…

On saanud moodsaks rääkida, et karma “on kõrvaldatud”…

Kahjuks… see pole nii…, ja sellest on teadlikud käesoleva aja selgeltnägijad, kuna nemad näevad karma salvestisi, mis pole kusagile kadunud…

Inimesed haigestuvad jätkuvalt ja surevad…

Kui karmat poleks olemas, siis kõik oleksid terved ja õnnelikud… – ega poleks mingeid probleeme haigusega…

Kusjuures haigestuvad ja surevad inimesed, kes on tegelenud vaimse arengu tööga…

Minu mäletamise järgi viimaste aastate jooksul on lahkunud suurepärased helged inimesed, vanuses 37, kuni 57 aastat…, ja need olid tegelenud aktiivselt enesearenguga…, ning neil oli potentsiaal saavutada veelgi kõrgemat teadvuse tasandit…

Kahjuks… vaimne inimene ei vabane eelmiste kehastuste karmast…, see on samuti mõjutamas ka neid jätkuvalt, nagu kõiki teisi… – erandeid tegematta…

Ainus eelis oli temal selles – kui ta uskus muinasjutte, et karmat pole olemas… – siis oleks võimeline tervendama oma karmat…, ja seda enam, kui valdab võimeid, vastavaid teadmisi ja karma kustutamise kogemusi…, või siis oleks pidanud pöörduma karma tervendaja poole…

See on igaühe enda valik – kas kanda karma olematusse usu roosasid prille,…, ning samas kannatada lahendamata olukordade ja suhtluste tõttu haigestumiste all…, või terveneda haigustest tervendades karmat, ning harmoniseerides oma olukorrad ja suhted…

Kõik tervendajad ja selgeltnägijad ei näe karmalisi struktuure…, nagu paljud ei näe ka olevusi…

Minu nõustamisele tuleb palju inimesi, kes on ravinud kõigest…, ja millest tahes… – kuid mitte sellest, mis neil tegelikult on olnud…

Loomulik, et neid selline tervendamine pole aidanud…

Et teha tööd karmaga… on tarvis omada head selgeltnägemist…, ja veel parem – selgeltteadmist…, omada teadmisi tööks karmaga…, kontakti Kõrgemate Plaanidega…

Ravida keha füüsikat, nagu teevad enamus tervendajaid, ilma haiguse põhjuseta, ehk karmata… – pole tulemusi…

Sellisel juhul tervendaja võtab inimese karma enda peale…, kuid haigus naaseb jätkuvalt inimesele tagasi…

Tarvis mõista…, selleks, et toimuks tõeline tervenemine, inimene peaks teadvustama… mida ja milliste tegudega oma möödunud tegudes on loonud karmalist jälge…

Karmalist tervendamist tarvis teha inimese enda teadlikul osavõtul… – alles selliselt on tööl effektseid tulemusi…

Ma ise õppisin nägema ja eristama karmalisi struktuure kaugeltki mitte koheselt…

Oma eelmiste kehastuste võimete taassünnitamiseks ja nende arendamiseks eelnesid aastaid tõsist tööd enda kallal…

Kui inimesel on raske karma…, siis see avaldub juba varajasemas eas…

Te olete teadlikud juhustest, kus sünnivad defektidega lapsed…

Väikesed lapsed põevad ja mõneti ka surevad ravimatute haiguste tõttu…

Kui kurb see ka poleks, kuid iga isiksus on vastutav enda möödunud isiksuste tegude eest…, kuigi ta ei tea sellest midagi, kuna ei mäleta oma eelmisi kehastusi…

On täiesti selge, et selliseid laste haigestumisi ei saa pidada somaatilisteks…

Väikesed lapsed pole veel saanud oma mõtete ja emotsioonidega kogeda selles elus sellist hulka negatiivsust…

Mõned karmalised haigestumised ilmnevad lapsepõlves…, mõned nooruses…, mõned hiljem…

Kuid viiekümneseks saamise ajaks on kogunenud juba terve bukett haigestumisi, mis aina süvenevad isikliku psühhosomaatika abil…, isiklike kogutud negatiivsete mõtetega ja emotsioonidega…

Vägagi suurt osa mängib siin suguvõsa karma

Haigusi, mis on seotud suguvõsa karmaga, on hulga enam, kui isikliku karmaga…

Must maagia…, suguvõsa needused…, vereteod esivanemate poolt… on mõjutamas “seitsmendasse põlve”, mis loovad elulisi probleeme ja haigestumisi…

Kui teil on kordumas mingid teie vanemate, või esivanemate haigused – siis see on suguvõsa karma ilmingud…

Negatiivsed kiindumused…, nagu alkohol ja narkomaania, on jälgitav rida põlvkondades, mis on enamuses suguvõsa karma ilminguna…

Luude haigused ja nende trauma – on enamuses suguvõsa karma…

Mistahes tõsisem haigestumine on reeglina seotud mitte ühe, vaid mitme isikliku karmalise sündmusega…, kuid sageli selle esiletulemine on seotud suguvõsa karmaga…

Kuni pole tervendatud kõik sellised põhjused, pole mõtet tervenemist oodata…

Ravimised tava, või mittetava meditsiini võtetega, annab reeglina mõningat kergendust…, kuid haigus ei kao täienisti…, ning aeg-ajalt ägeneb taas…

See on ka loomulik…, karmaline struktuur on mõjutamas jätkuvalt organeid, ning need ei saa kunagi terveks…, jääb üksnes eemaldada need…

On harva juhuseid, kus haigus kaob jäljetult, ega anna enam retsidiive…

See sünnib juhul, kui karma küsimus on juba läbi tehtud, ning oma teadvus on tervenenud negatiivsetest mõtetest ja emotsioonidest, mis tegid antud haigestumise raskemaks…

Samas selline haigus võib ka mitte kaduda päriselt, või kustuda mõningal määral ja enam mitte häirida sedavõrd, kui varem…

Ega see ei tähenda, et pole enam tarvis ravida…

Ka ravimine peaks olema kompleksne…, kõrvuti karma tervendamisega ravida ka füüsilist keha (eelistatavalt muidugi mitte tavameditsiiniliselt), tervendada ja puhastada energeetilist süsteemi, ning teha tööd oma teadvusega…, oma mõtetega ja emotsioonidega…

On tarvis mistahes viisil aidata enese tervenemisele…

Rikutud psüühika kuulub samuti karmaliste haigestumiste hulka…, ja need võivad olla pärilikena ja isiklikena…, või suguvõsa karmana…

Praegu on palju suremist vähki… – te olete sellest teadlikud…

See hirmus haigestumine on isikliku ja suguvõsa karma kokkulangevuste tulemus…, või inimese isiklikest üleelamistest, mis enamuselt käivitavad sellise protsessi…

Ja veel – inimese vaimsus nõustub sellise kogemisega puhastumise eesmärgil…, ja seda juhul, kui pole muud puhastumise võimalust…, nagu – karma tervendamine…

Nüüd, ülemineku aegu, paljud vaimsused on valimas seda rasket kogemist, et puhastuda…

Neil juhtudel vaimsusel on võimalus liikuda kõrgematele plaanidele, kui oli seni…

Selle tulemusena tema järgnevad kehastused kulgevad tervematena ja õnnelikumatena…

Kui inimene terveneb vähist läbi ime… – siis see juhtub siis, kui ta suudab tervendada oma teadvust täienisti…, avaneb Üleilmsele armastusele, ning saab loa omalt Vaimsuselt ja Kõrgematelt Vägedelt füüsiliseks tervenduseks…

Millisel viisil karmalised energiad loovad haiguse…?

Kui inimene oli möödunud kehastuse aegu pannud toime mingi halva teo, sellega lõi negatiivset energiat, mis kaasnes temaga tema enda energeetilises süsteemis sellesse ellu, kui energeetiline salvestus…

Sellised energiad püsivad energeetiliste kehade väljades, kuna esmased energeetilised muutused toimuvad energeetilistes kehades, mis edaspidi kanduvad füüsilise keha füüsikale üle…

Kui mingi organi energeetikas esineb miski, mis segab tema täielikku funktsioneerimist, siis see katkestab energia voogu rakkudele… – mis eeldab mõne aja jooksul organi haigestumist…

Kujutle vaid… – igas organis on neid struktuure mitmeid…, ja need kõik segavad organit mingil viisil olemast terve…

Eaga muutused süvenevad ja organid haigestuvad üha enam…

Inimesed elaks hulga kauem, kui poleks negatiivseid karmalisi salvestisi…

Seega… – karma puhastamisega tuleks alustada võimalikult varakult…, aga mitte siis, kui haigus on täies hoos…

Vaid siis, kuivaid ilmnes vaeguse tunnetus…

Pöördumatud muutused keha füüsikas toimuvad pikema aja jooksul, mida isegi karmaliste struktuuride korrastamisel ei õnnestu enam tervendada…

Väga sageli sellistes karmalistes salvestustes esineb maagia… – selliseid tervendada on eriti raske…, kuna eelmistes kehastustes oli sageli tehtud erinevaid maagilisi rituaale…, ja eriti siis, kui ise tegelesid musta maagiaga… – see avaldab negatiivset mõju nende endi tervisele…

Kõige sagedamini rasked haigused on seotud selliste maagiliste energiatega…

Karmaga teha tööd saab üksnes juhul, kui inimene ise on valmis selliseks tööks…

Lihtsalt rännata mööda eelmisi elusid uudishimust – ei maksa…

Kui juba teha tööd minevikuga – siis juba… mingil eesmärgil…, kasvõi tervendamise nimel…

Mõtlematult kirjutada midagi minevikus ümber – on mõtetu… see ei anna midagi…

Esmalt on tarvis tervendada probleemid… – ja see on tõsine hoolikas töö, mis kätkeb mitmeid etappe…, ning seda viiakse läbi alati individuaalselt ja olenevalt olukorrast…

See muudab paljutki, kuna karmalised salvestid muutuvad…, ning tervendades möödanikku, saab tervendatud olevik ja tulevik…

Olukorrad paranevad…, haigused paranevad…, teadvused muutuvad…

Ja kuidas veel muutuvad inimeste omavahelised suhted…

Need, kes veel eile olid valmis ründama teine teist, muutuvad peale karma puhastamist neutraalseks teine teise suhtes…, ehk neist saavad isegi sõbrad…

Seega…, haigusi loovad karmad…, nii isiklik, kui ka sugupuu karma, mida süvendab meie teadmine…

Seega…, tervendades karmat, kuid vabanematta negatiivsetest mõtetest ja emotsioonidest, mis on samuti haigestumiste koostisosaks… – pole võimalik täienisti terveneda…

Seega… – täieliku tervenemise nimel on tarvis teha tööd tänavuse teadvusega…, kõigi selle omadustega ja jooksvate ülesannetega…

Vastavuses inimese kasvule vaimselt, neile muutub kättesaadavaks üha enam tõelist informatsiooni…, ning neid on üha raskem sundida uskuma muinasjutte…

Arenedes oma isiklikus teadvuses, nemad saavad juurdepääsu hulga kõrgematele informatiivsetele tasemetele…, saavad teadmisi, õpivad ja saavad kasutada kõike enda vajaduste kohaselt…

Praegu on väga oluline kehastumiste periood, kus saame saavutada oma arengus enneolematut taset…, seda vaid juhul, kui oleme puhastunud täienisti oma mineviku negatiivsetest energiatest…

See on oluline ja tõsine töö…

Ega kõigil ole sedavõrd globaalsed ülesanded…- mõnel on need tagasihoidlikumad…

Ja see on ka kohane… – kõik vaimsused asuvad sellisel tasemel, milliseni ta on oma arengus jõudnud…

Kui inimene on sellesse ellu tulnud mitte muinasjutte kuulama, vaid selleks, et saavutada oma arengus kõrget taset… – siis temale kindlasti jõuab kätte aeg, kus tuleb teha kord majja kõigis oma karmades…

Selline hetk saabub kõigil omal ajal…

Kedagi ehk viib selleni haigus…, või mingi raske olukord… – mõni ehk ise jõuab oma teadvuses selle tasemeni…

Lõpuks mõistab igaüks ise, et edasi olla selliselt ei saa…, et tuleks elada täisväärtuslikku tervet ja rõõmuküllast elu…

Meie vaimsus on alati juhtimas meid…, ning peaksime mõistma, et oleme liikumas selliselt, kui on meile vajalik ja kohane…

Me siiski lubame oma isiklikul egol juhtida meid, ehkki näeme tema ilmnemisi…, kuid need on sageli suhteliselt looritatud…

Just ego on otsimas kergemat teed, ning sunnib uskuma sellesse, et midagi tähenduslikku on võimalik saavutada midagi tegematta…

Ego pole üldse huvitatud sellest, et inimene areneks vaimselt, puhastuks…, sest tema kaotaks sellega võimu inimese üle…

Meid ei pea hirmutama raskused…

Oleme suutelised paljuks…, ning meil on tarvis areneda ja soovida muutumist…, aga mitte  alluda ego mängudele…

Puhastudes karmast, inimene ei paranda üksnes oma tervist…, vaid tervendab oma teadvust…

Siis möödunud kehastuste energia ei hakka enam mõjutama teadvust…, ning temal on hulga kergem viia oma elu vastavusse kõrgema hüvega…, ja luua parimat reaalsust… – oma Taevaid Maa peal…

Read Full Post »

 Lee Carroll:

Jätkame teemat inimlikest filtritest, mis segavad tõe saabumist…

Krayon võtab ette kõige suurema filtri kõigist – TEADMINE…, ja mis sellega on…

Selle teemaga sai tehtud algus juba sõnumis “Inimlikud filtrid”…

See kõik on pigem psühholoogia valdkonnast ja eelarvamusteta vaatest sellele, et kuivõrd naeruväärsed on mõningad asjad, milliseid teeme…

 

Tervitame teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Teil esimestel hetketel kulub veidi aega, et oma teadvuses nihkuda sellesse piirkonda, mis on võimeline lubama millegil sellisel, nagu on seda kanaldus…

Oleme palju kordi küsinud teie arvamust: Kas inimene, kes on toolil teie ees, tõemeeli kanaldab…, või hoopis pakub teile oma arvamusi…, väljaspool kanaldust…?

Kas tõemeeli on toimumas protsess, mis on kuulutatud kanalduseks…?

Kas sellisel hetkel tõemeeli avaneb vaimsuse uks…, või mitte…?

Vastus sellele küsimusele on individuaalne igale ühele teist, mis tugineb üksnes isiklikule vastuvõtu võimele…

Oleme rääkinud paljudest inimlikest filtritest,…, oleme näidanud mõningaid filtreid, mis leiduvad teie Akašis…

On selliseid asju, mis takistavad teil oma Vaimsuse äratundmist…

On ka asju, mis ei luba ära tunda peamist tõde…, – ja selle põhjuseks on möödanikus õpitu…

On see reaalne, või mitte…?

Selline on teie teadmine, mis on päästnud teid paljudel juhtudel… – kuid… mitte alati…

Küsin näiteks taas: kas antud kanaldus on reaalne…, või mitte…?

Veel enne, kui suudate võtta antud kanaldust omaks, peate tunnistama ja ära tundma kanalduse enda protsessi…

Kallis inimene… – sinul on olemas valiku vabadus, et tunda ära… – kas on see reaalne, või mitte…?

On oluline, et teeksite seda siin, selle kanaldamise aegu, kuna mul on kavas anda teatud teadmisi, ja mõningaid avanemisi väärast mõtteviisist…

See annaks teile heasoovliku nükke, et suudaksite ära tunda asju, mis peatselt jõuavad teieni…, või suudaksite ise muuta oma mõtteviisi…

Kõige suurem filter teekonnal tõe poole – on teie eelarvamuslik teadmine…

Inimkonna suurim filter, mis hoiab inimesi reaalsest tõest, usute või mitte, on teadmine…

Siin teeme juttu sellest, et inimene võtab teadmisi nüüd, käesoleval hetkel…

Järelikult see, mida veel ei tea… – on tulevane teadmine…

Niisiis – igale teadlasele vahe tänavuse ja tulevase teadmise vahel on selge… – seda kõigile, viimseni…, neile on teada, et tulev õpetab neile seda, mida nemad seni veel ei tea…

See on osa teaduslikust protsessist…

Ehk isegi… nemad lähtuvad sellest, mida teavad…, või arvavad, et teavad… – ning kõiki oma eksperimente ehitavad üles selle järgi, mida nemad veel ei tea…

Nemad tuginevad sellele, mida on neile teada…, või milles on veendunud…, ehk isegi sellele, mis on neile selgem…

Arst, heites pilku minevikku, meenutab, kui temale räägiti aegadest, kus inimesed pöördusid tervenemise järgi habemeajaja poole…

See oli aeg, kui inimest raviti aadrilaskmisega…

Muuseas… just sellel põhusel juuksurite ühingu sümbolis esineb punane triip – see on kumardus traditsioonile, kus habemeajajad tegelesid aadrilaskmisega…

Neil aegadel tervendamise nimel mindi habemeajaja juurde, et teha aadrilaskmist…

See viis sageli inimese hukkumiseni, kuna polnud mingit arusaama mikroobidest, ega steriilsusest…

Siis polnud mingit kaasaegset lähenemist sellistele protseduuridele…

Teades kõike seda, käesoleva aja tohtrid naeravad selle üle, kuna on sellest läinud kaugemale…

Tohtrid on täienisti veendunud selles, et ka nende saavutus muutub kunagi naeruväärseks…, kuigi neile endile pole veel teada, milliseks võib kõik muutuda…

Nemad vaid oletavad, see on selline areng, mis neile pole veel teada…

Selline ettearvamuslik  suhtumine on omane pea kõigile teaduse harudele…

Kompuutri spetsialistile meeldivad uuendused – kõik toimub meeletu kiirusega…

Tema puhul ta on ootamas sellist arengut, millisega ta on viimasel ajal kokku puutunud…

Lähtudes sellest, ta ennustab teile, mis hakkab toimuma…, ja seda tuginedes mudelile, mis on toimunud seni…, kasvõi andmete töötluse kiiruse tõus…, mälu suuruse ja selle mahu kasv…

Lubage teid juhtida mõttele sellest, et tema lühiajaloo ulatuses vastavat mudelit pole veel olnud…

Ligi viiekümne aasta pärast kompuutrid on kindlasti veel olemas… kuid need on absoluutselt ja täienisti teistsugused…

Elektronkiipide muutmise asemel tuleb muuta elavaid kiipe…

Ilmuvad sellised kompuutri komponendid, mis peavad olema elavad, et saaksid teha tööd…

Biokompuuter – see on tuleviku laine..

Muuseas… – sõnatähendusel “kompuutrit tabas viirus” on siis sootuks teine tähendus… (naerab)

See tuleb…, nii peab olema…

Sünnib skeemitehnika sulandumine eluga…, tuleb reprodutseeruv bioloogia, mis loob kiipe…

See tõstab arvutuslikku võimu ja mälu suurust…, ning see, mida peate kompuutriks, saab olema miski muu…

See, mida panete kompuutrit tegema tänavu, on naeruväärne selle kõrval, mida palute temal teha 50 aasta pärast…

Tulevikus kompuutril saab olema nimi, nagu on seda teie lemmikloomal…

Teil tuleb toita teda…

Kuid kompuuter jääb siiski eksisteerima…

Te ei tea sellest, mida ei tea…, kuid inimloovus on kord selline – üldistada tuleviku ootusi, tuginedes sellele, mida on seni teada…

Mul on kavas rääkida teadmiste viiest valdkonnast…

Selle protsessi käigus avan teile mõningat uut informatsiooni ja mõningaid potentsiaale, mis puudutavad isegi seda, mis on metafüüsiliseks teadmiseks…

Füüsika – seondus tundmatuga…

Füüsikud esindavad seda liiki teadlasi, kes on ootamas muutusi läbi avastuste…, ning kes on täienisti veendunud, et nemad pole teadlikud, kuidas see tööle hakkab…, kuid see sünnib füüsikute ja füüsika maadel…

Kuid nende eksimised on seotud eelarvamusliku suhtumisega…, ja on analoogne kompuutri spetsialistile…

Nemad ammutavad oma tõdesid üldtuntust kolmemõõtmelisest füüsikast, ning püüavad neid tõdesid kohandada kõigega, mis neile pole seni teada…

Ma suunaks teid astronoom Vera Rubin avastustele* (Ameerika nais-astronoom, galaktika pöörlemise kontseptsiooni autor)…

Kui ta avastas, et tähed, liikudes ümber galaktika keskme, ei käitu Newtoni gravitatsiooni seaduse kohaselt…, või Kepleri planeetide liikumise kohaselt…

See oli üks olulisematest avastustest…

Teie päiksesüsteemi planeedid on liikumas ümber päikese kindlate kolmemõõtmeliste liikumisreeglite kohaselt…

Objektid, mis on päikesest suurel kaugusel, on liikumas hulga aeglasemalt…

Kuid need, mis on ligemal – liiguvad kiiremini…

Paraku tema avastus näitas, et tähtede liikumine galaktika keskme ümber ei vasta neile seadustele…

Tähed, mis on suurtel kaugustel galaktika keskmest, on liikumas kiiremini…

Ta avastas, et tähed on liikumas ühel nurkkiirusel galaktika keskme suhtes…

Oleks kui taldrikule paigutatud, ning liiguvad kõik koos ümber telje…, ega järgi neid füüsika reegleid, millised on teile teada…

Kuidas käitusid füüsikud ja astronoomid sellise uue informatsiooniga…?

Selle asemel, et märgata uut paradigmat, nemad võtsid kasutusele Newtoni seadused, ning arvutasid välja, et mis võiks seal olla, et selline asi toimuks…

Tume mateeria…, milleks peaks saama mõistatuslik nähtamatu mateeria, mis on loomas seda veidrat ja tohutut uut Newtonlikku atribuuti…

Kuid nemad ei suutnud vaadata seda…, ja ütelda, et see on füüsikas täienisti uue füüsika seaduse ilmnemine, millist neil veel polnud seni teada…

Nemad jätkasid kinnihoidmist Newtoni füüsikast…, üksnes nimetades seda ümber “alternatiivseks Newtoni füüsikaks“…

Ajab naerma…

See oleks sarnane olukorrale, kui avastaksite, et maa on ümmargune…, siis nimetaks seda “alternatiivseks laperguse maa põhimõtteks“…

Kuigi siin on kaasatud Newtoni nimi…, ometi tema kolmemõõtmelistel seadustel pole midagi ühist sellega, mida avastas Rubin…

Tumedat mateeriat pole olemas…, see on väljamõeldud energia, et saaks rahuldada vana seadust…, kuid antud juhul see pole kuidagi kasutatav…

Vastupidi – see on füüsika uue seaduse ilmutumine, mida te pole seni näinud…

See on paljumõõtmeline seadus, mis kirjeldab muundatud kvantilist põimingulisust…

Muundatud põimunud objektid kujunevad tänu sellele, et asuvad galaktika keskel…

Kahendpaari “tiri-lükka” kolossaalne energia, mis on keset igat galaktikat, on reaalne…, nagu on päike reaalne meie süsteemis…

See pole kirjeldatav Kepleri seadusega, kuna see pole üksnes mass, mis loomulikult oleks pöörlemas ümber oma telje…

Kuid teie mõtlete siiski sarnasuse põhimõttel: galaktikas on olemas tähed, mis pöörlevad oma tsüklilisuse kohaselt kosmilistes avarustes…

Kord seate oma teadvus küsimusele: – mida sellega peale hakata…, ning teete avastuse, mille järel muudate reegleid endid…

Nüüd asume esoteerilise astronoomia kallale…

Vaadake, kuidas saite hakkama selle ideega, et olete pärinenud plejaadlastelt…

On mõningaid teadlasi, kes on välja naermas seda…

Nemad eneserahuldavalt väidavad, et müüt sellest, et teie seemne esivanemateks on Plejaadlased…, et see on üleüldse võimatu…

See pole võimalik astronoomilise ajaloo tõttu…, selle tõttu, mis on neile teada selle tähtkuju kohta…

Side Plejaadlastega – on see müüt…?

Räägime plejaadi süsteemist, mille nimeks on Seitse Õde…

Räägime tema tõest…, seejärel arutame, mida teadus peab müüdiks…

Räägime sellest, mida teile pole näha, mida te pole suutelised hõlvama, kuna lähtute üksnes olemasolevatest teadmistest…

Te nimetate seda Seitsme Õe tähtkujuks [M45]…

Füüsilised faktid on järgnevad:

Plejaadide rühm koosneb sadakond tähest…, ja need on ümbritsetud udukoguga (tolmu, või gaasi osakestega)…, ja see annab huvitava sinaka tooni, mis on vaadeldav selgetel öödel…

Seoses suure kaugusega ja atmosfääri mõju tõttu on palja silmaga nähtav üksnes see, mis paistab seitsme tähena (ehk klastrina)…, millest ongi tulnud nimetus “Seitse Õde”

Kuid siiski, vaadates teleskoopi, võite näha hoopis üheksat tähte…

Klastri igal tähel üheksast on olemas oma nimi…, kuid siiski taas… – neid on tegelikult sadu…

Seitse Õde on teist ligi 440 valgusaasta kaugusel…

Astronoomia vaatevinklist see pole kuigi kaugel…

Kuid teadlased peavad teie mütoloogia vääraks…, nemad peavad seda  tähtkuju liiast nooreks…

Kogu Plejaadi süsteem on liiast noor, et saaks omada arenenud elu…

Tema on kõigest ligi 100 miljoni aasta vanune – kõigest veel laps…

Teie galaktika arvel on, vastavalt teie teadusele, 4 miljardit aastat…, aga teie planeedil – vähemal määral – 1 miljard aastat…

Plejaadlased on olnud vaid väikese osa sellest… – kõigest 100 miljonit aastat…

Seega… – mida räägib teadus: Selle planeedi põlisrahvaste mütoloogia väidab, et plejaadlased on teie seemne esivanemad…

Kuid tähtede vanusest lähtudes, see pole võimalik…

Seejuures… lähtudes eeldusest ja loogikast, siis nende arvates kõik, mis on nähtav maa peal, on toimumas ka tähtede vahel galaktikas…

See on siiski ebakorrektne ja suht koomiline väitmine…

Teie eelarvamuslik oletus seisneb selles, et elu on olnud arenenud üksnes ühel viisil…, teed, millist ta on arenenud siin…

Peale selle…, see on väär täienisti, kuna pole kunagi vaadeldud seda ühe võimaliku variandina, vaid et see on võimalik…, ja täienisti võimalik…

Aga kuidas oleks, kui plejaadlik elu, nagu ta on teie arvates olnud…, on siiratud sinna…, toodud mujalt…

Kuidas oleks sellega…?

Ehk ta üldse on arenenud ja evolutsioneerunud kusagil mujal…

Kui mitte lubada sellist võimalust üldse, lähtudes üksnes teadmisest sellest, kuidas on toimunud teil… – siis see võib viia täienisti ebaloogiliste järeldusteni…

Siis kerkib küsimus… – kuidas plejaadlased said suht lühikese ajaga jõuda nii kaugele…? (teeb silma)

See on üksnes väike pildike võimaluste kohta…, mille andsin teile mõtiskluseks…

Plejaadlased, kes on praegugi siin, vaid naeratavad, kuna on hästi teadlikud sellest kõigest…

Ehk olete just teie uustulnukad, kuna teie elu on arenenud üksnes teie enda planeedil…

Plejaadlastel on olnud sootuks teine stsenaarium ja see erineb täienisti teie omast…

Et saada ülestõusnud planeediks, neil oli tarvis mõningaid tõukeid teistelt planeetidelt…

Neil olid olemas oma enda bioloogilised seemne eellased…

Kallis, on tarvis hakata mõtlema väljaspool kitsaid teadmiste raame, ning avaneda võimalustele, mis pole sootuks sellised, millistena on need teile siin teada…

Meditsiin – millisena ta tuleb…

Tahaks teile näidata ka teisi valdkondi…

Tahaks rääkida mõnest kategooriast, mis pole valitud järjekorra kohaselt…, väljaarvatud  viimane…

Seega…, räägime meditsiinist…

Kuidas näeb välja tulevane meditsiin…?

Ei miski…, ei isegi kõige elegantsem ennustus meditsiini kohta, suuda ette ütelda, mis hakkab tegelikult toimuma

See, mis on teil tänavu… – see on kõrgtehnoloogiline lähenemine keemilisele konstrueerimisele…

Ehk… – kuna teie keha on üles ehitatud keemilistest elementidest, siis tasub terasemalt vaadata seda keemiat, ning püüda teha sellega koostööd…

On mõtekas uurida, kuidas tema reageerib haigustele, ning ravida, valides ja konstrueerides vastavat keemiat…

Kõik, mida olete tegemas, on täienisti normaalne…, kuid peatselt see saavutab omad piirid…, ning jõuab lõpule…

Mu kallid…, meditsiini tulevik on füüsika, aga mitte keemia…

Teil seisab ees hakata mõistma ja arendama uut meditsiinilist füüsikat…

Te avastate, et meditsiiniline füüsika on võimeline suhtlema raku struktuuriga, seda otseses mõttes…, ning andma temale juhendusi… – seda ilma mingi keemia osavõtuta…

Keemilisel vahelesegamisel ilmnevad alati vastureageeringud… – kas pole…?

Ilmnevad kõrvalnähud… – mõjutate midagi ühte…, siis samas reageerib sellele midagi muud…, kas pole…?

Kas see rahuldab teid…?

Kõige elegantsemad keemilised koostised, mis aitavad isegi kõige hirmsamate haiguste puhul planeedil… – annavad kõrvalist effekti…

Mõneti kõrvaliseks effektiks on isegi surm…

Ma küsin taas, kas see rahuldab teid…?

Kas tõesti see saab näida elegantsena…?

Ehk on see aadrilaskmise peenem viis…?

Kallid…, ehk just nii hakkate kunagi tulevikus vaatama seda…

Haarate peast kinni ja ütlete: meil on veel meeles need päevad, kui ravisime üksnes keemiliste ravimitega…?

Juba praegu nii mõneski valdkonnas on alanud sellekohased muutused…

On olemas avastusi, mis on tervendamas teie kõige raskemaid haigestumisi…

Ma räägin teile ühest, mis pole enam saladuseks…

Olen alati andnud teile informatsiooni sellest, mille kallal alles tehakse tööd…, või, tänu sellel planeedil olevale vabale valikule, on juba leidnud lahenduse…

Me juhendume sellest põhimõttest, andes teile kanaldusi…

Me ei saa anda teile lahendusi… – te peate ise töötama neid välja…

Kuid sellegi poolest… – me võime paigutada teid sellisesse energiasse, milles on olemas potentsiaal peatse avastuse tegemiseks… – ehk, kus avastused muutuvad tõenäosemaks…

Alzheimeri tõbi on väga raske haigus…, miljoneid inimesi planeedil on seda põdemas…

Olete hakanud elama kauem, kuid üha enam hakkas esile tulema ollus, mis sklerootiliste naastudena ajus on tuhmistamas teie mälu…

Need kinnistuvad mõnede aju osade külge, ning tahkudes, piiravad aju tööd, takistades inimesel meelde jätmist, ning pidurdavad informatsiooni töötlemist üldse…

Tulemusena on surm…, aeglane surm…

See on esile kutsutud teie keskkonna poolt… – see fakt saab siiski välja selgitatud…

Teie pikaealistel iidsetel sellist haigust polnud…

See saab välja ravitud üksnes füüsika abil…

Teie teadus on juba välja selgitamas, et naastu taoline moodustis võib minna resonantsi heli vibratsiooniga, mis pehmendaks teda…

Kõrgsageduslik heli, mis on häälestatud kindlale sagedusele ja amplituudile, kutsub naastude kestade lõtvumist, kuni selle lahustumiseni…

On külaldaselt muid uuringuid, mis on võimelised saavutama sama…

Kuid olulisem on siin mõista, et füüsika on võimeline muutma bioloogia struktuuri… – üksi… ilma keemiata…

Seejuures – ei tekki kõrvalnähte…

See on juba kohale jõudmas… – ta on tulemas…

On olemas selliseid, kes on tegemas tööd värske nabaväädi vere tüvirakkudega…

Nemad kasutavad puhast füüsikat, et suunata tüvirakke keha kindlasse piirkonda, kus on tarvis korrastada tõrkeid töös…

Kallid…, tervise kaitse ja tervenemise tulevik pole keemias…, ehkki meditsiin on endiselt ootamas parimaid tablette…

Kas mõistsite…, kogu bioloogia tugineb füüsikale…?

Raku struktuuri keskmes on olemas magnetism, ümberlülimine, teadvuse energia, elekter…, ja palju muud…

Üksnes füüsika abil olete võimelised “häälestuma” haigusele…, ning kõrvaldama selle…

Võite oma süsteemi häälestada täpselt vajalikule resonantsile, ning pikendada iga heasoovliku füüsika abil…

Kuusteist aastat tagasi ma rääkisin teile sellest, kui oli juttu Noorendamise Templist…

Ma kirjeldasin siis… – et see töötaks, tarvis mahajahutust suht madala temperatuurini (-55⁰С).

See oli füüsika…

Seega… – sellised väärad enamuslikud ootused keemia kasutamisest tulevikus, tulenevad täienisti ja tervenisti teadmiste filtrist…

See, mis on teil olemas…, ja see, mida teate… tekitab teis ootust sel teemal, mis hakkab edaspidi toimuma

See lausa blokeerib teie võimalust näha potentsiaale, millised võivad teil olla…

Sõda – millele kohta ei näe tulevikus keegi midagi…

Räägime sõjast…

Arutagem seda, mida vaatlevad vaid vähesed…

See, mida ootate tulevikust, absoluutselt ja täienisti erineb reaalsest tuleva perspektiivist, kuna olete valdamas üht ainsat teadmist sõjast…

Teie sõda on kulgenud teie ajaloos üha suuremate plahvatustega…, aina kasvava hävitava jõuga…, ja aina kiiremate laskeriistadega…

Tuuma-, laser- ja helirelvad – need kõik on supervõimsad elu hävitamise viisid…

Selliselt on arenenud sõda…

Kuid paraku… – pole olnud midagi sellist, mida saaks reaalselt nimetada antisõjaliseks seadmeks… – kas pole…?

Mul on kavas teid kutsuda avastuse sünnile…

Nii mõnigi, mis on selles suunas toimumas, on juba sellisel staadiumil, et mul on luba sellest teatada…

Paljumõõtmelised väljad on muutmas kolmemõõtmelist reaalsust…

Sellega on juba kõik öeldud…

Olen rääkinud teile, et teie tulevikus on peidus avastused, mis aitavad igat teie elu aspekti…, ja seda tänu peamiselt sellele, et olete avastamas asju, mis panevad elementaarset füüsikat toimima selliselt, kuidas ta on toimimas atomaarsel tasandil…

Kui teadvustate paljumõõtmelisust täiel määral, siis suudate manipuleerida massi valemiga, ning luua massita objekte, millistel puudub mass…

Olete suutelised seda tegema samade atribuutidega, milliseid valdate juba praegu…

On olemas selline füüsika võimalus, mis on võimeline looma teatut liiki välju…

Kuulake vaid… – teatud liiki ja seninägematuid paljumõõtmelisi välju, mis on kahjutud teie bioloogiale…, kuid samas… need on võimelised muutma teie mõningaid kolmemõõtmelisi atribuute…

Need väljad on konstrueeriva väega, mis on isoleeriva võimega…, ja on ettenähtud üksnes üheks otstarbeks…

Just sellise välja ulatuses ei saa toimuda tavalised reaktsioonid, mis tekitaks plahvatust…

Kas olete võimelised kujutlema seda, et kui selline väli on hoone sees, ruumis… – siis olgu mistahes tulistamine selles mistahes relvast, olgu see kuulipilduja, või püstol – need ei hakka tööle…

Mis oleks, kui juhtida selline väli pommile, mida lennuk heidab alla– kas ta plahvatab…?

Ei… – selline on puhas füüsika…

Kolmemõõtmelisuse muundus läbi paljumõõtmeliste väljade kombineeringu, nii suurte, kui väikeste… on juba tulemas…

Ma tean… – te ei suuda uskuda seda…, kuid oodake vaid…

Vastavuses sellele, kuidas hakkate avastama endi jaoks paljumõõtmelist füüsikat ja õpite juhtima seda… avastate, et antud füüsika liigil on olemas “heasoovlik suhtumine “…

Te pole suutelised “relvastuma” sama kergusega, kui olite teinud seda kolmemõõtmelisuses…

See on sootuks teine reaalsus…

Ma taas ütlen teile…, et kui hakkate mõistma, kuidas kujuneb mass atomaarsel tasandil…, siis saate teada, kuidas luua massita objekte…

Muide… – selleks on teine nimetus…

Te nimetate seda antigravitatsiooniks… – kuid sellist mõistet pole olemas…

See on vaid võime juhtida valemit, mis loob massi koos gravitatsiooniga…

Kas suudate mõista, et see on üksnes füüsika… – kas pole…?

Sellega on kerge manipuleerida heasoovlikel eesmärkidel, kombineerides vaid välju, millised on teile teada…

See on midagi samalaadset, nagu olete õppinud juhtima teatuid kolmemõõtmelisi füüsika liike…

Samal moel on võimalik juhtida paljumõõtmelist füüsikat…

Kujutlege endale planeeti, kus mistahes liiki relv ei hakka tööle… – mida arvate sellest…?

Kujutlege füüsikat, mis on võimeline lagundama bioloogilise relva molekuleid…

Mis te arvate… – kas see muudaks üleilmset poliitikat…?

See on juba toimumas… – see hakkab toimuma… – tänavu alles laborites…

Olete asunud avastama paljumõõtmelist füüsikat…, õpite juhtima seda…, seda, millest pole seni isegi mõelnud, et olete suutelised juhtima…

See on see, mida olete alustanud…

See loob inimrassile tohutud erinevust senisest…

Te ei usu seda seni, kuni teil on olemas teadmine sellest, kuidas asjad töötavad…

Te vaid ei luba endile sellist võimalust…

Selline on teie filter…

Tervis

Mõningate lihtsate asjade vaatevinklist normaalne hea tervis muutub tänu lihtsale füüsikale…

Ilmnevad uut liiki toitaineid, mis on üles kasvatatud uue füüsika abil, aga mitte keemia abil…

Need on midagi kui “füüsikaline toit”, mis pole modifitseeritud geneetiliselt, ega muudetud keemiliselt…, ja mis on pakutud heasoovliku füüsika poolt…

See selgitab uut toiduainete hulga superkasvu, mille läbi on võimalik ära toita kogu planeeti… – mida polnud võimalik teha varem…

See võimaldab luua toiduaineid, mis on vastupidavad kõigele… – bakteritele ja haigustele – seda kõike üksnes füüsika abil…

Kes võis seda arvata…?

See, mida olete ootamas tervise kohta, baseerub siiski veel minevikule…

Suur filter mineviku teadmistest ei luba teil mõelda väljaspool kitsaid teadmiste raame…

Te ei tea seda, mida ei tea…

Vaimsus

Ja lõpuks… tahaks rääkida vaimsusest…

New Age’lane, tahaks, et sa teadvustaks endale uut reaalsust koos minuga…, kasvõi hetkeks…

Me oleme lähenemas ülestõusnud planeedi tasemele…

Just sellest olen ma rääkinud kõik need 26 aastat…

Inimolevused hakkavad arenema vaimselt…, DNA muutub effektiivsemaks… – paljud juba tunnetavad seda…

Teile minevikus teadaolevate meistrite seas oli selliseid näiteid, kelle DNA töötas 80% ulatuses…, ja igaüks nende seast püüdis oma õpetustes ja juhendustes näidata seda teile…

Nemad kõik olid inimolevustena, aga mitte inglitena…

Selleks oli ka oma põhjus…

Kui inimene saaks samastada oma jõud teise inimese omaga ja ütelda temale… – vaata mind ja pane tähele, mida ma suudan…

Sa suudad seda samuti, kui lood kontakti sellega, mis on sinu seesmuses…, siis mõistad, et see on Looja seeme…

Kui pöörad tähelepanu soovitustele, siis saad areneda…, saad tarkust ja teadmisi juurde…

See on võimeline looma Maa peal rahu…, ja palju muud…

New Age’lane ja metafüüsik… – kuidas näeks välja teie silmis ülestõusnud planeet…, teil on ju olemas oma nägemus sellest…, kas pole…?

Lähtudes oma teadmistest…, ja sellest, mida oled visualiseerinud… – milline ta siis tuleb…?

Sinu nägemus ehk on järgmine: Enne kõike tuleb lõpp religioonile…, kõik muutuvad sarnasteks…, kõik hakkavad vabalt leviteerima…, isegi olete võimelised oma soovi kohaselt muutma enda värvi…, ja ülestõusnud planeet saab olema selline, kus on üksnes teadvus…, ning keha olemasolu pole enam oluline…

See on see, kuidas mõtled sina…

Kuid mina olen siin, et ütelda sulle… – sinu nägemus on väär…

Ülestõus on midagi enamat…, ja usu – see on hulga paremat…

Mis vaba valik oleks, kui sul poleks olemas variante valikuks…?

Kas sinu arvates ülestõus viib kõik ühele kesksele…, ja ühesele vaimsele programmeerimisele…?

Pane tähele… – pole võimalik viia planeet ühele kesksele, üksnes tarkuse läbi…

See, milleni jõuate tarkuse läbi… – see on oskus suhelda omavahel…

Te ei muutu üksildasteks…

Valiku võimalus sellel planeedil jääb alati teile vabaks…

Kuid… mida targemaks muutub planeet, seda enam avaneb võimalus leida targemaid lahendusi kõige jaoks…

Mida enam on tarkusi, seda enam on võimalik avada enda seesmuses Loojat…

See on tee, mille mööda hakkab astuma 90% inimkonnast…

Leidub alati neid, kes pole sellega nõus… – kuid te jääte siiski kokku…

Teie omavaheliste suhete paradigma muutub täienisti, nagu muutub inimloomus…

Seal, kus hakkab valitsema tarkus, sõdu enam ei tule…

Teine teise hävitamine – see on arenematta rassi atribuut…

Teie täiskasvanuks saamise kohaselt ilmnevad uued füüsikad…,  ja tulevad sellised leiutised, mis viivad sõja tekkimise tõenäosused miinimumini…

Ilmnevad uued tervendamise ja eluea pikendamise viisid, mis avardavad inimrasi võimaluste piire… kolme-nelja kordselt…

Seejärel, vastavuses teie arenguga, ilmneb tarkus, kuidas hoida elanikkonna arvu kontrolli all…

Te saavutate sellist taset, kus ehk paljus näete jätkuvat sellisena, nagu seni…

Kuid olete hulga targemad…, ja kõik – üheselt…

Aga religioon… – ka tema muutub targemaks…, kujuneb ümber uueks mõtteviisiks…, nii enda suhtes…, kui ka kõigi kohta…

Ilmnevad uued liidrid, kes määravad asjadele uut käiku…

Siis tulevad välja uuendatud doktriinid…, ning energeetikas uued muutused tulenevad lähtudes vaimsest tervest mõistmisest…, aga mitte ajalooliste väär informatsioonidest…

Suured uued liidrid hakkavad tegema koostööd Loojaga, ning oma liikmetele loovad uut tüüpi kirikuid…

Nemad hakkavad mõistma, et normaalne on suhelda omavahel kõigi religioonidega…

Võite jääda oma usu piiridesse, ning võtta armastavalt vastu teise usu esindajaid…

Kas see pole siis tarkus…?

See erineb palju sellest, kuidas mõtlesite seni…, kas pole…?

Saab tunnustatud, et ühte Jumalat saab omaks võtta erinevail viisidel…, ja selleks pole vaid “üksainus tee”…

Plejaadlaste planeet evolutsioneerus nii kaugele, et oli suuteline kontrollima suuremat osa oma “reaalsusest”…

Füüsika oli neil juhitav teadvuse poolt…

Selleni olete jõudmas ka teie…, teie meistrid on seda tõemeeli näidanud teile …

Mis puutub plejaadlastesse… – siis nende eluline vägi oli suuteline piirama teadvust, ning eraldudes kehast, olid kvantilise põimingu abil suutelised rändama paljudesse kohtadesse…

Üheks selliseks kohaks oli Maa…, ja nemad on seni olemas siin…

Sellise oleku füüsika vajab mõistmist…

Teiegi saaks seda teha…, muidu teil ei õnnestuks naaseda füüsilisse olekusse…, kuna muidu peaksite jääma eatuks teadvuseks…, kehatuks Minaks…

See oleks kui “ühesuunaline” füüsika…

Ma tean, et minu jutt on mõnedele mõistatuseks…, mõned jälle teavad täpselt, kuhu ma rihin…

Sellistena saaksite olla ka teie… – kuid ehk vast miljoni aasta jooksul

See on kujunemas aeglaselt…, kuid seda on olnud ka varem…

Olete avastuse lävel, kuidas miski selles kõiges töötab…

Ehk see hakab tööle millegi sellise läbi, mis teile tunduks – tuttavana…

Teadmise filter on suurim piiraja reaalsele tõele…, ja see on aegamööda teadvustatav, ning on kõrvaldatav vanade vaimsuste poolt, kes on teie taolised…, kes on mõtlemas väljaspool senise mõtteviisi kitsaid raame…

Teie  – olete need, kes toovad planeedile erinevusi…

See viimane vaimsuse filter on tõepoolest teie jaoks oluline…

Tahaks, et te saaks kätte meistri atribuudid…

Tahaks, et te ei näeks enam välja veidra inimesena, kes on uskumas mingeid veidraid asju…

Mõtle sellele kui planeedi meister…, armastav inimene, kellega inimesed tahaks koos olla…

Ole tasakaalukas ja mõistev…

Kui keegi tuleb teie juurde, siis tundke end hubasena…, ja hoidke neid…, kallistage neid…, kuulake, mida on neil ütelda…, nutke koos nendega, või naerge rõõmus koos nendega…

See on sama, mida on teinud selle planeedi meistrid…

Meistrid mõistsid inimloomust…

Sa oled vana vaimsus… – ka sina olid seal ja tegid sama…

Senisele sinu mõistmatusele pole mingit õigustust, kuna see on – sinu pärand…

Vaat kes sa oled…

Mina olen Krayon, kes on armunud inimkonda…

Ja nii see on…

* Väljavõte Wikipediast: (https://et.wikipedia.org/wiki/Vera_Rubin)

Vera Rubin (aastani 1948 Vera Cooper; sündinud 23. juulil 1928 Philadelphias) on USA astronoom.

Astrophysical Journal 159:379 (1970)

Täielikku analogiat planetaarsete süsteemidega “Andromeda udukogu spiraalses galaktikas” ei eksisteeri…

Planetaarsetes süsteemides Kepleri seaduse kohaselt, planeetide lineaar- ja nurkkiirused on kahanemas vastavalt eemaldumisele tähtedelt…, kuid tähtede ja tähtede mateeria pöörlemise kiirus galaktikas tõuseb vastavuses eemaldumisele keskmest, saavutades stabiilset maksimumi…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind, Meister…

Tere vaimsus, mul on rõõm sind taas näha…

Kas sinul on küsimusi eelmise vestluse kohta…?

 

On, ja palju…

Olen valmis vastama…

 

Sa ütelsid, et Maa peale oli tulnud vaimsusi, kellel negatiivsed kogemised…

Mida tähendab – negatiivsed kogemised…?

Negatiivsus saab olla üksnes duaalses ilmas…

Kas siis veel kusagil on olemas duaalsus…, või need vaimsused pole sellest ilmaloovusest…?

See oli ebaõnnestunud loomise kogemine…

Mida tähendab – ebaõnnestunud…?

Kes määrab – kas õnnestus, või mitte…?

Määrang on lihtne… – mil määral Looja panustas armastust oma loomingusse…

Kui seda pole piisavalt, siis looming laguneb…

Armastus on loovaks väeks…

Armastus on teile poeetiline metafor… – kuid see on tõemeeli nii…

Absoluut on saatmas oma armastuse impulssi…, ehk teisi sõnu –  armastus on Absoluudi algne energia… – just seetõttu seda on kõikjal täis…, ning ta on loovaks väeks…

Kui osa ilmaloovuse olemustest ei kasuta külaldaselt edasi antud armastuse impulssi, siis kujunevad ebapüsivad loovused…, ehk näotud loovused…

Võiks ütelda, et need on väärad loovused, kuna ei vasta üldisele impulssile, mida on kõikjal…

Olemused, kes pole suutelised looma kauneid ilmaloovuse loovusi, hakkavad tunnetama ebakindlaid rahuldumisi, mis sarnanevad teie meeleoludega…, ning nende loomise kirg ei leia väljapääsu, mis muutub neile valulisteks meendusteks…

Seetõttu nemad leiavad teed järelaitamise kooli, siinsesse ilmaloovuse lõiku, kus alustavad taas loomise õppimisega…

Seega… on olemas ka teisi koole – normaalsetele loojatele…?

Meie juures – parandamise kool…?

Teie juures – eriskorraline…, kool vastavatele õpilastele…

Neile olevustele, kes ei oska veel hästi luua…, kes on vähe õppinud tundma armastust…

Ka nende vanemd on samuti olnud selle kooli õpilasteks…

Kõik on omavahelises seonduses…

Ilmaloovus on kandmas hoolt kõigi üle…

Peale selle… sellesse kooli saabuvad vaimsused, kes kogesid palju duaalsuse negatiivsust…, ning see võiks kahjustada vaimsust ennast…, või kogunisti, seda ilmaloovuse lõiku, kus ta on kogenud seda…

Kas räägid Maldekist…?

Mitte üksnes…, ilmaloovuse duaalses lõigus on mitmeid selliseid punkte…

Selles koolis on palju neid vaimsusi, kes olid sellel planeedil Atlantlaste rassina…

Mis on sellisel juhul üleminek kord 26 000 aasta jooksul…?

Ilmaloovuses on kõik tsüklikohane…

Ka teil on vanuse staadiumid…, sisse ja välja hingamine…, päeva ja öö staadiumid…, aastaaja vahetused… – ja nii edasi…

Ilmaloovuse antud lõik on suhteliselt noor…, ning on elamas läbi üleminekut küpsemasse olekusse…

On kui üleminek kevadest suvesse…, ehk noorukist täiskasvanuks…

 Ma arvasin, et noored oleme üksnes meie – inimtsivilisatsioon…

Ilmaloovuse mõõtmeis olete alles lapsed…

Meie galaktika on veel noor…, seda enam – teie maakera planeet…

Mida see üleminek tähendab galaktikale ja inimkonnale…?

Uut etappi…, uusi võimalusi…, uusi vabadusi ja uusi vastutusi… – kõike seda, mis eristab noorukit täiskasvanust…

Sa rääkisid õpinguist 12 klassis…

Kui oleme 3 klassis, tihkuse kolmandal tasemel…, mis on siis 1 ja 2 klass…?

Kas need on taimed ja mineraalid…?

Või on ka loojad…, või olid kunagi neiks…?

Kõik on seonduses…

Kas on meeles vaimsuse osakesed, kes koonduvad kollektiivseks vaimsuseks, et ühiselt läbida kogemist…

Igaüks oli kunagi kollektiivse vaimsuse osana kas mineraalsele, või taimsele valdusele…

Seega… paljud teie seast, ehkki osaliselt, on läbinud õppimist, alustades esimesest klassist…

Kuid osa teist on saabunud kolmandasse mõõtmesse…, aga esimesed kaks klassi said läbitud Ilmaloovuse muudes lõikudes…

 

Meile räägitakse kaheteistkümnest DNA niidist, millest kümme on blokeeritud… – kelle poolt…?

12 DNA niiti…, 12 klassi… – on loomise tasemed…

Peale järgmise klassi läbimist, teile lisandub üks DNA niit…

Ei saa ütelda, et see on blokeeritud… – kuid samas – saab siiski…

Saades uue kehastusega uut keha, teil on olemas DNA täis kogu, mis aegamööda avanevad, kui õis päikese käes…

Need on kõigest magamas koos teiega…

Kui olete avamas endis uusi helendusi, siis sellega koos süttivad järgmised DNA niidid, täituvad jõust, ning käivituvad uute võimetena…

See oleks kui diplom peale järgmise klassi lõpetamist…

Oma olemuselt teie loovusluse järgi on näha, millisesse tasemesse olete kuulumas…, ja seda teie DNA järgi…

See on iga ühe valguskood, mis iseloomustab tema kogemisi ja õpituid õppetunde…

Need on kui autasud ja medalid, mille järgi on näha, mida kes on saavutanud…

Kui meil on seni aktiveeritud kaks niiti…, kas see tähendab, et me pole veel lõpetanud kolmemõõtmelise kogemisega…, ehk kolmandat klassi…?

Jah…, kuid paljud teie seast on selle klassi lõpetamise äärel…, ka niidid hakkavad aegamööda aktiveeruma…

Need niidid, mis avavad teile selgeltnägemist, selgeltkuulmist, selgeltteadmist, telepaatiat, peenilmade nägemist…, kehaväliseid kogemisi…

Suured raamatud ja õpetused…, mis need on… – kas õpikud…?

Teatud määral küll…

Kuid me oleme pidevas seonduses…, ja parimad õpikud on teie peades…

Osa õpetustest oli pantud kirja…, kuid osa jäi iseseisvaks kogemiseks, et õpilased saaksid läbi mõtestada enda kogemisi, mis olid ette öeldud, või ilmutatud teile Kõrgemate Aspektide poolt…

Kui vaimsus on suunatud järelaitamisele meie ilmaloovuse lõiku…, kus siis asub tema kõrgem aspekt…?

Tema kõrval…, inkarneerimise rakkudes…, ja ootamas kogemise kogunemist…

Kogemist on läbimas ka Kõrgem Aspekt ise…

Kuid tema vaimne osake, ühinedes erinevate vaimsuste kujunditega, kogub temale kogemiste informatsioone….

Kõrgem Aspekt teeb otsuseid…, ja annab nõusolekut ümberõppeks…

Jeesus – kas tema oli õpetaja…, aga Budha… – kellena oli tema selles koolis…?

Samuti õpetaja…

Ka tema oli laskunud tihkusesse, et õppida mõistma ilma…, et leida uusi võimalusi ja teed…, ning samas – näidata teed…

TAO raamatutes on informatsioon, et ta oli ülestõusnud oma õpilaste energiate arvel…, ning tema ülestõus pole täielik…

Laskumine tihkusesse – see juba ise on õppetund…

Me kõik oleme katsetamas ja eksimas…, oleme läbimas kogemisi ja saamas harjumusi…

Budha teekond oli unikaalne… – temal oli teine teekonna pilt…

Kui Jeesus astus kannatuste ja sulandumiste teed…, siis Budha astus üksildase teed, eemaldudes kannatustest…, eraldades end matriksist…

Jeesus püüdis teha matriks paremaks, kandes sellesse enam Looja Isa Armastust…

Budha astus matriksist lahkumise teed…, püüdis astuda isiklikusse helendusse…

Jeesus oli ühenduses Isa energiaga…, ehk otse Absoluudi energiaga, nii sai teha imesid…, isegi üles tõusta…

Budha püüdis leida teist teed samasse… – ühenduda Absoluudi energiaga läbi eraldumise matriksiga…

Kuid tema oma teekonnal võis arvestada üksnes oma energiaga…

Seetõttu ta kasutas osaliselt õpilaste energiat…

Seega… teekonna näitamiseks oli tarvis teha viimase kokkuvõtte…, muidu tema missioon oleks asjatu…

Nii arvas tema…

Kuid kõik viis selleni, et ta ei saanud täienisti tõusta…, ning tema fragmendid on seni osaliselt kehastustes, ning on kordamas tema teekonda…

Kas tahad ütelda, et nendeks on tuntud erakud ja buddistlikud pühakud, kes on astumas tema teed…?

Mitte küll kõik, kuid paljud…

Kõik peavad läbima seda teed üksinduses…, ilma järgijateta… – nii saaks ring kokku…

Miskit pole juhuslikku…

Jeesust ei järginud keegi, kuna tema teekond oli viidud lõpuni…

Kuid Budha teekonda kordavad paljud… – see on tema pärand…

Tema fargmendid püüavad selliselt liituda…

Kuid selleks neil on tarvis käia selline teekond lõpuni…, selliselt, nagu käis seda Budha…

Ega pole juhuslik, et paljud neist alustavad seda teekonda juba nooruses…

Miks laskusid kehastusse üksnes valgustunud õpetajad…?

Mitte üksnes valgustunud…

Mõista ühte… – jagamine valguseks ja pimeduseks, on vägagi tinglik…

Iga õpetaja on läbimas erinevaid tasemeid… – nii õpetamises, kui ka õppimisess…

Iga üks on tegemas tööd, õpetades nii valguse adepte…, kui ka neid, kes on astumas pimeduse teed…

Me kõik oleme ühine meeskond teie õpetamises…

Pole õpetajat, kes oleks, teie mõistmise kohaselt, pimeduse poolel…

On vaid erinevad õpetamise meetodid…

Muidugi mõista… – õpetajad, oma õpetamise protsesside aegu, valivad neid distsipliine, mis on neile kohasemad…, või, mida nemad on suutelised andma õpilastele paremini edasi…

Eraldumine on üksnes tinglik…

Kui valguse teel tarvis läbi teha kannatuste ja ahvatluste teekonda, siis löövad kaasa pimeduse õpetajad…

Kui pimeduse teekonnal tarvis läbida armastust ja askeetlust, siis löövad kaasa valguse õpetajad…

Kõik toimub teie hüvangu nimel…

Armastuse ja askeetluse kogemine pimeduse teel…?

Jah…, pimeduse õpilased muutuvad askeetlikeks oma õpetaja suhtes, ning armastavad üksnes teda…

On olemas teekondi, kus inimesest saab guru, kellele järgnevad järgijate hulgad…, kumardavad teda…, ülistavad…, palvetavad temale…, paluvad temalt abi… – on see kõik pimeduse teekond…?

Ei…, pole olemas ei valguse, ega pimeduse teekonda…

Kõik oleneb kavatsuse puhtusest…

Pole puht valguse teed…, ja pole puht pimeduse teed… – kõik oleneb kavatsusest… – kavatsuse puhtusest…

Kui inimene püüdleb mitte kasumi nimel…, vaid siiralt usub, et liitub Vaimsuse Saladustega, ning püüab seda saavutada läbi guru…, seda ta ka saab läbi guru…

Kui guru ei pühendu isiklikule kasumile…, vaid püüab lasta endast läbi vaimsuse saladusi…, et see jõuaks ka inimesteni… – siis see on puhas pühendumise teekond…

Igaüks on astumas erinevat teed…

Püüdluse puhtus on muutumas iga hetkega…

Kuid sul on õigus… – vaid üksikud on astumas vägagi puhtal teel…

See on aukartuse teekond Jumala ees…, Tema hiilguse ees…

See on siiras enda pühendamine inimestele…

See on Vaimu Valguse ja Jumala Valguse lätete teenimine…

See on oma keha, teadvuse ja südame säilitamine sellises puhtuses, et Jumala sära on näha läbi inimese…

Selliseid inimesi on näha…, neid tunnetatakse…, ning nende juurde tõmbab inimesi… – neil pole vajadust õpilaste järele…

Nemad ei anna õpetusi edasi…

Nemad annavad edasi tõde puhtal kujul…

Mitte sõnadega, vaid säraga…, oma sära eeskujuga…

Selliseid inimesi nimetatakse pühakuteks…

Ütle…, kas lemuurlased ja atlandid olid samuti selle kooli õpilasteks…­­?

Muidugi…

Kõik vaarinimkonna rassid olid selle kooli õpilasteks…

Just atlantlased olid pimeduse tee toetajad…, aga lemuurlased olid valguse tee toetajad…

See oli aeg, kus õppimine käis eraldi…, kus õppimismeetodid ei põimunud… – mis andis oma tulemusi…

Peale sellise õpetamise kogemise selgus, et ei saa kahte teed eraldada, kuna need on omavahel põimumas…, et igas osas on osa teisest…, et mõlemat teed tarvis õpetada sümbioosis… – siis õpilane ise valib, kumma tee võtab aluseks…

Selliselt on õppimas tänavune inimkond…

Tuleb välja, et inimkond on enamuselt valimas pimeduse teed

Ma ei ütleks seda nii… – kaalukauss on kõikumas alati…

Aga veeuputused…? Mis need olid… – kas ka õpetamise meetodid…?

Uputused – see on üheaegne vaimsuste väljaviimine tihkest kehastusest… – kõige lihtsam…

Kui atlantide rass hakkas kasutama väge selliselt, et see hakaks ähvardama planeedi hävingut, nagu oli see juhtunud Maldekiga, siis neid viidi kehastusest välja kõige effektsemal viisil…

Maldeki puhul ootasime, et olukord laheneb ise…, kuid tulemuseks hukkus planeet…, seega sai kannatada Planetaarne Vaimsus, kes, teie sõnade kohasellt, on praegu ravil…

Teistkorda juhtuda ei saanud sellel lubada… – seetõttu tuli veeuputus…

Reptiloidsed…, salavalitsused…, massoonid ja muud…?

Osaliselt need on kolmanda tihkuse õppeprogrammid…, pimeduse õpetajate programmid…

Kas tahad ütelda, et reptiloidseid pole olemas…?

On olemas rassina…

Kuid enamus informatsioonist nii neist, kui ka massoonidest ja salavalitsustest… – on vaid inimeste mõjutamise viis…

Milleks…?

Toimub inimese kontroll vastupidavusele – negatiivsustele…, ustavusele…, hirmule…

Kui inimeses on hirmusid, siis teda juhitakse osaliselt mööda pimeduse teed ja läbi kannatuste…, kaasates vägivalda…

Milleks seda tulevasele loojale…?

Te teate ise vastust sellele küsimusele…

Looja peab läbi proovima ise kõike…, proovima seda, mis on arenemas tema olemuses…, tema teadvuses…

Seda seepärast, et tema teadvus on loovate mõttevormide produtseerija…

Kõike, mida ta produtseerib, peab ka läbi proovima enda peal, et mõista, kuidas see kajastub kogu ilmaruumis…

See on kohustuslik õppetund…

Aegamööda need olemused lõpetavad selliste produtseeringutega, kuna sellised katsumused pole kuigi meeldivad…

Seetõttu on olemas kajastuse seadus, kus igale ühele avaldub tulemus… kas tema teenete…, mõtete…, tunnete…, või kavatsuste kohaselt… – mis ongi loomisprotsessi koosluse tulemus…

Olemustel tarvis õppida juhtima oma loovaid mõttevorme, ning teadma oma vastutusest selle eest, mida ta loob ilmaloovusele…

Kuid Jehoova… kes on tema selles koolis…?

Üks planetaarse Logose rollidest…, ehk, nagu sa ise nimetasid – “Inimkonna fakulteedi” dekaan… – väga vana dekaani roll…, juhataja, kes on vastutav kõige eest…

Kuid praegu räägitakse… – teda kutsutakse ametist ära…, tema asemele on tulemas uus dekaan…?

Ütlen sulle inimese kombel… – ei tahaks arvustada “juhatuse” tegusid…

Kõik on täitmas oma funktsioone…, ja kõik võivad eksida…

Tema programmid olid sama jäigad, kui jäik oli kogu “juhtkond”…

Ta siiralt arvas, et nii oli tarvis…

Kuivõrd oli tal õigus… – seda pole minu arutada…

 

Aga pildid põldudel…, mis on näha suurtest kõrgustest… – kes ja milleks teeb neid…?

Need omalviisil on etteütlemised teile… – abivahendid…, neile, kes on võimelised tõusma peende ilma planeedi kohal, ning mõista neid ette ütlemisi…, – ehk isegi spikreid…

On olemas legendid, et kunagi maa peal on elanud Jumalad…, kes olid nemad kooli terminoloogia kohaselt…?

See oli teatepulga üleandmise aeg…

Need olid eelmise lennu õpilased, kes olid lõpetanud õppetöö ja said iseseisvateks loojateks…, ning neil oli kohtumine jumalate näol uute õpilastega…

Ühest küljest nemad andsid oma kogemisi edasi, rääkides oma õpingutest…

Kuid samas see on kinnituseks sellele, et jumalad on olemas…, ning neid on võimalik näha ja suhelda nendega…

See on tunnustuse avaldamine kõrgematele vägedele…, jumalloovatele olemustele, keda on kõikjal üle ilmaruumi…

Meile räägitakse, et tarvis naaseda puhtasse olusse ja sulanduda Absoluudiga… – kuidas jääb kooliga…?

Siin on vaid osa õpinguist… – ühesuse õpingud…, ühesuse ja terviklikuse mõistmiseks…

Teil tarvis õppida olla meeskond… – esmalt inimkonna meeskonnana…, seejärel – ilmaloovuse meeskonnana…, ning alati pidama meeles, et kõik oleme vaid osa Ühesest…

Peale selle… – see on esmane katse sulanduda Aboluutse Teadvusega, millega peate harjuma, et see oleks teie jaoks tavapärasena…

Sellest ääretust ookeani Lättest kõik ammutame armastuse väge, millele on kõik rajatud…

Mida kooli terminites tähendab “ärgata”…?   

Kus me oleme magamas…?

Ärgata – see tähendab… teadvustada kõike, mis on selles elus olemas…, ja mida olete, nii või teisiti, ise loonud…

Sellest võib järeldada, et edaspidi olete võimelised looma paremini…, ja just seda, mis on omasem ja huvitavam teie arengu jaoks…

Ärgata – see on väljuda iseseisvale teele…, ütelda lahti harjumuspärastest stereotüüpidest…

Seda ehk võiks võrrelda – karkudeta käimiseks…

Te olete selleks täienisti valmis… – piisab sellesse vaid uskuda…

Kui sellest oleks räägitud juba esimesest klassist peale, siis oleksime kõik teadlikud sellest…

Kuid meid jäeti mälestusest ilma…, seetõttu nüüd on seda raske mõista…

Teile on sellest räägitud juba esimestest klassidest peale…, kuid mõistukõnes… – vormis, millises oma arengu etappidel te omistasite kõike parimal viisil…

Mis puutub mälestustesse… – siis kes teeks otsuse, millist osa võtta ära…, ja millist mitte…?

Seetõttu teid jäeti ilma kõigist mälestusest, et te ei saaks meenutada oma negatiivseid kogemisi…

Ehk teisi sõnu… – kui inimene, kes oli murdnud jala…, jääks kartma käimist, kuna kardaks taas murda ja kannatada taas valu… – nii ta ei õpikski korralikut käima… – seda enam – lennata…

Muide “lendamisest”- kuna meile saab kättesaadavaks levitatsioon…?

Need on viienda ja kuuenda taseme õppetunnid…

Mis siis tegelikult on illusioon… – kas mänguline olukord…?

Ühine looming…, ühised katsed juhendajate käe all…

Matriks, mida te enamusena halvustate…, on tegelikult teenimas teid kollektiivse programmina, luua õpingutes… – ilmade loomist…, loomise illusioonide loomist…, kollektiivsete uneluste loomist…

Sündmustikuliste kooslus… – kes on seda läbi viimas…, kas õpetajad…, või meie ise…?

Kõik on toimumas üheselt…

Esimesel kolmel tasemel on valitsemas programmikohane kooslumine…, ehk… individuaalne loomise tase…, ja individuaalne sündmustikuse kooslus ei ületa 30%…

Kuid… peamist sündmustikulisuse massi on kontrollimas Kõrgem Aspekt ja õpetajad, ühiselt karma valitsejatega…

Mida enam inimene kasvab ja õpib, seda kõrgemaks muutub isikulisuse sündmustikulisuse koosluse näitaja…

Kolmemõõtmelisel tasemel see peaks olema 50% tasemel…, mis tähendaks, et igaüks teist teostab oma elu 50% ulatuses…

Kuid need, kes on üle minemas neljandasse tihkusesse, on loomas oma sündmuslikkust juba 80% tasemel…

Näitajad on piirmääralised… – keegi võivad teha ka vähem…, aga mõned – isegi enam…

See on astmeline loomise õpetamise süsteem kollektiivseks loomiseks…

Tänan Meister…, mul küsimused on ammendunud…

Siis lõpetame tänaseks…, oli meeldiv olla sinuga…

Austusega kõigi otsijate poole

SElena

Read Full Post »

Lutsifär:

Kallis…, mul on alati olnud teine määratlus… – anda teadmisi, kuna minul on kasutada palju variantlikkusi, sündmustikulisi seoseid, milliseid pean toetama läbi teadmiste…

See on ainus, millega olen tegelenud…

Mulle oli antud paljut: võim juhatuses…, liikumises täiustada end ja oma uuendusi…, arendada oma operatiivset mälu matriksseesmuse teadvuses, läbi teiste valgustamise, kes pole pühendunud, andes neile Maa matriksi teadmisi eluks ja õitsengu hüvanguks…

Sellised ülesanded olid antud mulle Isa enda poolt, kes oli minust kõrgemal, kui toetusenergia, ning andis mulle mõtteenergiat, et saaksin oma ülesanded viia matriksi ulatuses teoks …

Olin teadlik ja mõistsin selgelt oma ülesandeid…, ning olin võimeline kõike, mis oli mul kanda – kõike vaid kõigi hüvanguks…

Kust tulenevad teadmiste kogumised…, mis allikaist käib nende levik…

Allikaid on palju…, kuid neis kõigis on ainsaks püüdeks ja ülesandeks – viia see kõik inimesteni…

Kuidas see toimub, inimesel pole tarvis teada…, on oluline mõista, kuidas rakendada üht, või teist teadmist…

Kuid vägi pole teadmises…, vaid armastuses…

Need inimolevused, kes käesoleval ajal on levitamas informatsiooni peentest kujundamistest ja mateeria muudest protsessidest, on pidurdamas inimese ülestõusu protsessi, mis on ainusolev Looja looming, mille väeks on inimarmastus…

Nemad ise ei mõista, et juhivad endid endast eemale… – väär tõdede sügavustesse…

Tõeks on siiski armastus…

Mulle oli antud täisõigused – Teadmised, milliseid vajas inimkond – et ellu jääda…

See oli inimesele aluspanevaks ülesandeks – elada väärikalt matriksi kohaselt…

Elada väärikalt, et oleks vähem kannatusi mateeria kütkeis…

Matriksi kütkeis on üks elu…, kuid väljaspool seda – teine elu…

Käesoleval ajal ma olen väljaspool matriksit ja hoian silma kogu süsteemi üle…
Aga mis on matriksi seesmuses, või kes…?

Matriks ise oli kujundatud Kõrgematele Olevustele, aga mitte inimestele…

Inimene on külaltki noor loovus, kellel polnud algselt midagi ühist Maa väljaga… – teda polnud üksnes veel olemas …

 

Kes siis oli mateerias…?

Mateeriasse oli esmalt kätketud vaimsus, jumalik…, ta säilitas end ja juhtis end…

Vaimsus oli loodud kõrgema järgu vaimsuste poolt, kes olid temast kõrgemal…

Selleks vaimsuseks oli algne Teadvus – mina, Lutsifär, kes andis Alguse kogu loovusele päikese süsteemis…

Ilm oli neil aegadel teine…, erines gravitatsiooni poolest…

Kui võrrelda neid kahte ilma, siis tolle aja ilm polnud veel kohane tihke vormi eluks.., vaid üksnes vaimule…

Kuid hiljem, kui hakkasin jaotuma oma Valgusvormist enda erinevateks pluss ja miinus osadeks…, ka vaimsustele…

Selline eraldumine andis edaspidi aluse elu vormide sünniks, kuni tihkete vormideni välja, mis on eksisteerimas maa peal käesoleval ajal…

 

Miks mina olen väljunud matriksist…, ja kes on praegu matriksis käesoleval ajal…?

Matriks oli nakatatud…, kuid ta pidi säilima, kuna eoonide aegu oli toitmas teisi planetaarseid vorme, läbi koostöö teiste ilmaloovuse planetaarsete vormidega.

See andis matriksile esmast mõistmist ja teadvustumist, kuna olevused, kes olid enne inimolevusi, mõistsid hästi elu ennast ja selle struktuuri…

Inimese poolt see oli mõistmatu ja teadvustamatu – ja selles oli peamine probleem…

Kuid käesolevaks ajaks on tegemist matriksi avaruse avanemisega…, ja on toimumas energiate liitumine teiste ilmaloovuse osadega… – seetõttu portaalide vahendusel on avanemas väe kohad ja nende energeetilised avarused…

Inimese poolt olid rikutud Looja enda kaanonid, milliseid ka praegu ei peeta väärilise kohasteks…

Kuid käesoleval ajal maise ilma ja selle elu Looja omab matriksi avarustes kõiki energiaid…, ning tema mateerias olin avaldunud ka mina, Lutsifär…

 

Mida on tarvis käesolevaks ajaks…?

Seda, milles seisneb kõige peamine teada saamine…

Mitte teaduslikes uuringutes… – füüsika, keemia, matemaatika teooriaid…, ja muudes teadustes…

See oli ja jääb jätkuvalt inimesele vajalikuks, et ta saaks areneda…

Kuid peamine, mida tarvis käesoleval ajal edasi kanda ja arendada… – on armastus…

See on see, mida inimkond on enda esmasel kujul lasknud kaotsi minna…

See on see, ilma milleta inimene pole võimeline elama ja ellujääma Isa Teadvuse indiviidina ja Tema kõigi vormidena…

Armastus…, kordan – Armastus…- see peaks olema esmajärguline käesolevaks ajaks…

Sa januned teadmisi… – siis tea, et olulisemaks teadmiseks elu jaoks pole ellujäämine…, vaid armastus…

Kõik ülejäänu… – on üksnes armastuse tulem…

Kõik on baseerumas Suure Armastuse energial… – kõik ilmad…, ning nende vastastikuline töö on püsivalt hoidmas üht tõde – Tõde enese äratundmisest Armastuses…

Teades seda, ning avades endas Armastust, inimene mõistab, milleks ta oli loodud…, ja mille nimel…

Armastuseta on kõik põrmu kaduv…

Inimkehad on kaduvad… – nii see on…

Inimene, teadmata, kelleks ta on…, ja millele on rajatud ilmaloovus – ei saa kunagi areneda ja elada väärikalt, kuna ei mõistaks peamist – kõik on püsimas armastuse energial…, ja üksnes sellel…

Loovus iseenesest ei saa eksisteerida…, ei saa areneda ja ellu jääda – kuna loovus ise ei teadvusta ennast…

Selleks on olemas Vägi, mis on jälgimas kõike…, ja mis ei teadvusta end loovusena…, ning juhib teda läbi Teadmiste, tema ellujäämise nimel…

Kuid kordan taas…, – olulisem teadmine – on armastus…

Kui inimene seda ei teadvusta… – ta sureb, kuna tema loovuses pole meie Isa vajalikku Armastuse energiaid…, vaid armastuse puudumise tõttu on temas eraldumine…, ja see on sünnitatud inimkonna isekusest…

Kõik hädad on tulenemas sellest, et inimene pole liikunud sinna, kuhu oleks pidanud…

Ta on sisenenud tsoonidesse, mis on viinud teda Ühesusest eemale…, ta on sisenenud eraldumuse tsooni, mis viiski inimkonna kannatusteni…

Kuid see, mis oli varem oluline – elule vajalike teadmiste kandmine, on nüüdseks lükatav tagumisele plaanile…

Oluline on vaid üks – armastuse avamine igas inimeses… – ülejäänu kõik lisandub…

Kogu Ilmaloovuse Loomine on juhitav vaid ühest – KVANTLIKU ARMASTUSE poolt…, ja sellest, mis ON ELU…, ülejäänu vaid – on elust tulenev…

Armastus on klaster…

Armastus on liikumine…

Armastus on tõus ja lend…

Lend kõige poole, mida vajab mistahes Loomine…

Mateerialik teadmine – on teisejärguline…

Armastuse teadmised – on esmased ja eluliselt vajalikud mistahes elu vormile, mis on end teadvustav…

Ülejäänud eluvormid, mis pole võimelised end teadvustama, on juhitavad Kõrgemate olevuste poolt, kes on kätkenud omad programmid neisse elu vormidesse…, ja hoiavad neid enda kontrolli all…

Inimene peaks mõistma, et Mateeria Ilmas kõik on surev ja kõdunev…, ning mateeria ise on ajutine pelgupaik vaimule…

Vaim tuleb ja teadvustub mateerialiku reaalsuse ilma…, ning väljub sellest mitte omal volil, vaid Kõrgema Teadvuse kohaselt, mis on temast kõrgemal, kes seisab tema elu ja arengu juhtimise-kontrolli juures…

Seda on tarvis mõista…

Ma kutsun üles kõiki olevusi, kes on võimelised teadvustama end kui Ühest teadvust, millele on Teadvuse Ühese Lätte poolt antud mõista end…, seda läbi oma südame armastuse…

See on oluline…, ja on esmane… – ülejäänu… mateeria kõdu…

Inimene pole suuteline end tundma seni, kuni pole avanud enda seesmuses tunnete ja emotsioonide väge, mis tugineb armastusele…

Just seetõttu inimene on alles…, just selleks oli massiliselt kulutatud Isa ja Ema energiat… – seda üksnes ühe väe taastamiseks – Armastuse väe…

Kui seda väge ei õnnestu taastada…, siis inimene, kui liik, hävineb… – ja mitte seetõttu, et keegi seda tahaks…, vaid inimkond ise hävitab end, kui elu vormi…

Seda on oluline teada…

Kogu elu korpuskulaar-kvantiline teooria baseerub armastuse energiatel… – ja see on psüühiline energia, aga mitte füüsiline…

Füüsiline energia pole võimeline taas elustama ühtki elavat mõtlevat olevust…

Kõik elustub ja rakendub ellu üksnes läbi Suure Armastuse energia…

Teiste eluvormide rakendamine…

Inimese ümber on olemas ka teine elu, mis pole seotud inimteadvusega…, ta on seotud Kõrgema Teadvuse teadvusega, mis on juhtimas mateeriat ja kõiki teisi elu vorme…

Kuid milleks tarvis neid eluvorme…?

Neid on tarvis matriksenergiate toetamiseks…

Kõik, mis on talletunud Maa peale käesolevaks aja lõiguks, omab olulisi funktsioone kogu matriksvälja ulatuses ja tervikuna…

Kõik on üksnes energia – kõik vormid…, nähtavad ja nähtamatud inimsilma poolt – kõik on üksnes energiad, mis on kätketud ühte või teise nähtavasse vormi…

Kõikide energiate tasakaal vajas toetamist…, ja inimkond oli jäänud alles Maa peale kui matrikssisene eluvorm, et saaks toetada ja aidata säilitada matriksi madalamate lülide organismide eluvorme…

Elu arengu algperiodil kontroll toimus teiste teadvustunud vormide poolt, ning need, teadvustades end, aitasid Kõrgemal Teadvusel vajalikul viisil jälgida ja kontrollida madalamat eluspektrit…

Sama pidi teostama ka inimene – aidata Kõrgemal Teadvusel toetada elu planeedil…

Kuid inimene eemaldus sellest, temale olulisest funktsioonist – aidata Kõrgemat Väge, mis on kogu elav loovus maapeal – esmane olev Tervikteadvus…

Nüüdseks ta on fragmenteerunud teadvuseks, kehade näol – tihkete eluvormide energiatena…

Inimese ainsaks ülesandeks käesoleval ajal on – LUUA ARMASTUSE VÄLI kõige suhtes, mis on ümbritsemas teda…

Kõikide nähtavate ja nähtamatute inimsilmale vormide toetamine läbi suure energia, mis on loomas ilmasid ja elustamas elutuid avarusi…

Selleks on ÜKSNES ÜKS energia – ARMASTUS…

Seda pole võimalik katsuda käega, ega tunda selle maitset… – kuid olete suutelised tunnetama…

Selline loomine oli esmalt loodud armastuse peentest vibratsioonidest…, mille poole ta peaks liikuma oma arengus ja tõusus…, muidu ta pole võimeline pääsema enesetaoliste ja kõige muu eluvormide hävingu vangist…

Avastades enda seesmuses võimet armastada, inimene avastab endas kõiki võimeid, mis olid kätketud temasse juba algselt…

Saab olema teine ilm…, teine tulevik on ootamas inimest… – teine elu.

Miks inimene hukkub…, miks inimese teadvus on degradeerunud…, miks ta kannatab…, miks tapab enda taolisi…, miks püüab allutada teisi…, ja kõike teiste elu energia arvelt…?

Sest ta on haige vihkamise haigusega… – selline on vastus neile küsimustele…

Vihkamises ta januneb seda, mis lammutab teda…, paiskab teda himurluse ja lammutuste sügavikku…

Inimkond on haige…, ja ta pole võimeline juhtima end…

Ta on haige vihkamise vihast…, ning on arendamas endas vaid ühte – isekust…

Isekus

Seda oli tarvis…, ja seda läheb tarvis veel jätkuvalt tema teadvuse arenguks, ellu jäämise nimel…, aga mitte elu enda toetuseks…

Elu ennast saab toetada üksnes läbi õrna armastavate tunnete…

Üksnes avades endas selle, saab inimene jõuda ühesele enese mõistmisele, läbi loomise Loomises endas…

Inimesele saab kõik antud… – kõik…

Inimene ei saa olla ohuks kogu ilmaloovusele, mis on väljaspool inimteadvuse piire…

Inimene vabastab end isiklikust vihkamise väljast, kuhu oli ise end vangistanud…

Armastus on Isa süda…, ja see on toitmas…, puhastamas…, harmoniseerimas ja toetamas arengut…

Armastusse on kätketud kõik… – kõik…

Kes arvab teisiti – võib hukkuda, kuna eemaldub esmasest enda jaoks – armastuse teadmisest…

Kuidas veel paremini selgitada inimesele… – kuidas…?

Seda oli juba selgitatud…, kuid inimene on otsimas meie Isat mitte oma südames…, vaid teadmiste hulgast – kes teab ja mõistab enam …

Minu üleskutse on vaid ühene… – armastada ja olla armastatav…, olla ustav teine teisele…, ning ilmutada armastust kõige loomise vastu…

Inimene pole võimeline õppima tundma loovuslust, kuni ei ava enda seesmuses armastust…

Lutsifär

Karna vahendusel

PS:

Armastust saab õpetada…, kuid õpetada saab  juhul, kui ise armastad…

Armastus, kui selline, saab olla siis, kui süda on avatud kaunidusele ja harmooniale… – siis see on kui igavene õis – hävimatu, igavesti elav ja hingav kõiki elu aroome…, ning see õis tuleneb ja jääb tulenema Jumala Südamest, üksnes läbi tema mõtestamise…

Seni polnud sidet temaga, kuna teatud põhjustel ta oli läinud kaotsi…

See õis on avamas oma algeid ja küllastamas elu oma täiusega…, ning viib mööda igavikku lõpmatult…

Elu tunnetus ise annab võimalust luua, ning olla harmoonias iseendaga ja Ilmaga… – olla Ilma puhtuses…, tema lõpmatus rõõmus ja tema kõigi heasoovlikes ilmingutes… – mis on ja saab võimaldatud igal elu hetkel “siin ja praegu”…

Inimesele peale armastuse pole enam muud tarvis, kuna ta on ise paljumõõtmeline armastav olevus, kelle mõtte kaunidus on kõigis ilmingutes…

Sa armastad mind…?

Armastan… kogu südamest… Kuid kus sa oled…?

Alati sinuga… – ka suren sinu nimel…

Ma palun… surra pole vaja… Jumala armastuses elatakse igavesti… ka sina jääd igavesti elama – armastuses…

Minu Lutsifär… – ma armastan sind…

Read Full Post »

Kallid sõbrad…, vaatamatta vanade dogmade toetajate vastuseisule, ma jätkan paljude soovil sarjat vestlused Lutsifäriga…

Kuid pidage meeles… – see on minu kuulmine, mis on tulnud läbi minu vastuvõtu prisma…, ning minu ülesandeks on äratada teis üles püüdu tõe otsinguisse…

Kuid vastuseid leiab igaüks oma südameis…

Tervitan sind…, Lutsifär…

Tervitan ka sind…, olen ammu oodanud sind, et jätkata meie vestlust…

Kas võib esitada mõned küsimused teiste inimeste nimel…?

Muidugi…

Ehk teeks esmalt läbi protseduuri, millist paljud tahavad…

Oled Lutsifär…?

Jah…, olen Lutsifär…

Kes sa oled, kes räägib minuga…?

Olen Lutsifär…

Oled Lutsifär…?

Jah…, olen Lutsifäri olemus…, olen tema osa…

Osa…, milline osa…?

Sa pole suuteline hoomama mind tervikuna, seetõttu räägid vaid ühega osadest…

See osa moonutab mõnevõrra…

Moonutab mitte osa…, vaid sina võtad vastu mõnevõrra moonutatult, kuna oled suuteline vastu võtma osaliselt…

Kui oled suuteline küündima Tervikuni, siis mõistad seda…

Olen Lutsifär oma õiguskohaselt…, seega sinuga räägin mina…

Olen see Lutsifäri osa, milleni olid suuteline küündima… – seega… pole tarvis karta, kuna oled oma vaimsuse kaitse all…

Astu julgelt teadmiste suunas…, ja ma luban sulle, et ei kasuta sinu uudishimu ja sinu avatust kurjalt…

Olen ise läbinud sellise teekonna…, seega mõistan, mille eest tuleks sind sinu otsinguis ära hoida…

Sellest hakkan igal korral hoiatama, et teaksid valida, kuhu suunas liikuda…

Igal korral hakkan hoiatama ohu puhul, et  saaksid ise valida, mis on sulle vajalikum…

Valiku vabadus on vankumatu seadus… – ma austan seda võrdselt kõigiga…

Seetõttu jäta kõik omad hirmud…, ja hirmud, mis on sulle sisestatud…

Siis jätkame…

Viimase kahe aasta jooksul oli kanaldajate vahendusel antud mõiste – üleminevad…

Vaatlejad on jagunenud kahte tinglikku rühma… – neiks, kes lähevad üle (või määrab endile ülemineku kogemise), või ei lähe üle (veel magavad)…

Kuidas näed nende kahe peamise jälgitava rühma teekonda ja nende arengut…?

Rühmasid on tegelikult palju enam…

Kuid peamisi on kaks – tõusev ja laskuv…

Tegelikult kõik on kusagile üle minemas – seisakut pole olemas…, kõik on liikumine…, ehk õigemini – tõmme kusagile…

Igaüks tõmbub sinna poole, kuhu on enam kohane…

Kuid enamus inimkonnast pole veel jõudnud selle maise plaanini…, see tähendab vaid ühte – ta pole veel selleks kohane…

On hakanud esile tulema mõningad inimrühmad, kes pole veel vastavuses käesolevale mõõtmele…, ega vasta selle omadustele…

Nemad on siiski muutunud ja ei sobi enam praeguse ilmaga kokku…, on kui pusled, mis ei sobi enam vanale mustrile…

Sellised “pusled” hakkavad otsima endale sobivat kohta… – selliselt võiks kirjeldada käesoleva protsessi olukorda…

Pole võimalik kirjeldada seda, mis hakkab juhtuma igaühega…, on võimalik näha üksnes tendentsi seisu…

Osa teie seast on selgelt mõistmas, mis teel nad on… – kuid selliste hulk on äärmiselt väike kogu inimkonna kõrval…

Ahelreaktsioon on käivitunud…

See on kui lagunev konstruktsioon, milles osad hoidsid teine teist üleval …

Mingi ilma konstruktsioon, mis on äärmusteni sõltuv teine teisest…

Nüüd selline kostruktsioon on lagunemas… – justkui mõningad osad hakkaks sellest välja pudenema…

Selline on ärkamise protsess… – nii te nimetate seda…

Eraldi osa…, eraldiolev inimene hakkab ootamatult tunnetama, et toetus kõrvalt on puudu, mis oli enne toetamas…

Algab vaarumise protsess…, ning varem või hiljem – toimub eraldumine matriksi konstruktsioonist…, mille järel avastab end eraldi oleva olemusena, mis paneb teda otsima sobivaid konstruktsioone, millistega taas ühineda…

On kui magnetosakesed, millest rääkis Sant Germain…

Magnetväli nõrgenes… ning osakesed hakkasid teatud määral tunnetama enda iseseisvuslikkust…, ning väli hakkas ümberkorralduma…

Olenevalt sellest, kuivõrd suur on osake…, ning vastavuses vaba voli seadusega, ta alustab oma külgetõmbe teekonda… – kuni hakkab kujunema uus konstruktsioon…

Kui räägid meile, et magnetväli nõrgeneb…, kas kasutad seda analogina meile paremaks mõistmiseks…, või magnetväli tõepoolest nõrgeneb…?

Seoses sellega räägi palun, mida mõnedes allikates nimetatakse magneetiliseks ülestõusuks…?

Kas on see kuidagi seotud avaruse magnetvälja muutusega…?

Jah, muidugi…, oma juttudes ma kasutan analooge, mis aitavad sul paremini mõista, kuna need on lähedased olukorrale…

Magnetväli on läbi tegemas muutusi…, ja seda olete kuulnud magnetvälja vardjate poolt…

Kõik on muutumas…, pole midagi muutumatut…

Magnetväli – see on Ühesusse sulandumise tase…

Planeet on ühendamas paljusid osi-olemusi üheseks energiate kokkupuute vormiks, mis on läbimas ühist kogemist antud magneetilistes tingimustes…

Vastastikku sõltuvus…

Teie, kui inimkond, olete samuti omavahelises ühenduses ühese konglomeraat-vormina…

Kuid te pole suutelised tunnetama end ühese vormina, ühese olevusena, ühese ühendusena… –see siiski ei tähenda, et seda pole olemas…

Olete ühene konglomeraatne organism, mis on läbimas oma arengut teatud tingimustes ja olukordades…, teatud seadustes ja seostes oma energeetilise potentsiaali arengus, kui ühese organismina, mille nimeks on “mõistuslik inimene”

Antud ühene organism on üle minemas uude staadiumisse – “kvantilise inimese” staadiumisse…

Sama on toimumas kõigi teiste tsivilisatsioonidega…

Igaüks teie seast on tohutu inimorganismi osad, nimega – inimkond…, mis omakord on veel suurema organismi osa, nimega planeet…, mis on tähesüsteemi organismi osa… – ja nii edasi…

Kõik on kätkemas kõike…

Võib vaadata ka teises suunas… – sinu rakud on sinu suure organismi osad…

Seni olete alles enese tervikuna meenutamise ühel esimestest tasemetest…

Esimesel etapil on olemas ühendumine ja ranged liitumise seadused…

Sinu rakud pole suutelised laiali lagunema…, nemad on kogemas ranget üheseks olemist – ja nemad pole praktiliselt võimelised väljuma ühesest…, ega eralduma osadeks…

Nemad on kogemas olemist ühese organismina… – ja seda otseses mõttes…

Nemad on allumas…, nemad on õppimas vastu võtma sinu tahet ja sinu valikut…

Nemad on tegutsemas rangelt oma funktsiooni raamides…

Nemad on tõmmatud sinusse…, sinu ühtsesse organismi kui mingi magneti jõul…, ehk isegi… kujundi poolt, mis loob kõiki sinu kehi…

Kõige huvitavam on… – antud kujundi formeerumine on sinu ülesanne ja sinu loomise tase…

Seda kõike oled sa ise tegemas…, kuid seni teadvustamatta…, nagu igaüks teist…

Oled loomas ja genereerimas magnetvälja kujundit, mis hoiab sinu rakke sellises koosluses ja olekus, millisena oled eksisteerimas praegu…

Sa oled neile jumal…

Kõike seda on võimalik nimetada kolmandaks tihkuseks…

Kõiki sinu tegevusi ja valikuid on määramas keegi Jumal, kes on liitmas sind ühtsesse konglomeraati…, üheseks organismiks…, ühtseks rangelt orienteeritud meeskonnaks…

Magneetiline vägi liidab sellel tasemel kõik osad ühtseks ja oma omadustega organismiks…

Sama on ka inimkonnaga…

Pikemat aega olite täitmas ühesuse ülesandeid…, allumise ülesandeid…

Teie ülesandeid ja teie arengu teed oli määramas see Jumal, kes liitis teid…

Milline Jumal meid on liitnud…?

Olen sellest rääkinud… – teie planetaarne olemus…

Ma ei mõista…, planetaarne olemus – kas see on Gaia…, või Sanat Kumara…, ehk Jehova ise…?

See on planetaarse olemuse kaks aspekti…, kaks duaalset aspekti…, kaks liiki energiaid…

On selline mulje, et need on eraldi olemused…

Teie tasemel see on nii…

Ma ei mõista… Sanat Kumaral on olemas naispool…, ehk arhea…, kuid kuidas on Gaiaga…?

Gaia ongi planetaarse vaimsuse naispool…

Meesvaimsus hakkas inimkonna tahtejõu arengu teel domineerima…

Seega… – Jumal, kes liitis teid oma magneetilise tahtega, toetab teie üldist inimkonna vormi…, liidab teid kokku üheseks, ning määrab teile arengu seadusi…

Praegu paljud pole Jehoova tegevustega rahul…

Tuleb välja, et ta polegi selles süüdi, kuna ta teeb tööd, kui üleüldine magnet…?

Süü mõistmine pole päris õige… – on olemas valikud…, ja on selle tulemused…

Süü mõistmisse olete kaasa tõmmatud…

Kellegil pole tarvis tunda end süüdlasena…

Igaüks peaks mõistma oma valikute tagajärge…, võtma omaks tulemused…

Pole olemas karistuse süsteemi…, seega… pole vaja karta karistusi…

On olemas teie vajaduste valikute ja tulemuste seoste selge teadvustamine ja oskus neid vastu võtta…

Jehoova, nagu kõik teised, on tegemas valikut oma täisõiguste piireis…

Ta sidus inimkonda oma tahtega…, ning tema sidumise kvaliteet on kajastumas temal endal…, kui tema valiku tulemus…

Tema valis teha teie ühinemist just sellisel kujul…

Te elasite pikemad aega kui tema organismi rakud, alludes tema korraldustele…, tema valikutele…, tema ülesannetele… – toetades tema poolt loodud organismi…

Samal viisil sinu rakud alluvad korraldustele, mis lähtuvad su enda ajust…

Iga sinu rakk on kui eraldi olev iseseisev olemus…, vaimse teadvuse eraldiolev kiireke …

Kuid, need kõik on valinud läbida kogemist sinu keha koostisosadena…, ja sinuna inimkonna koosseisus…, ja inimkonnana – planetaarse vaimsuse koosseisus…

Kogemus on paljuhulgaline, ning on kätkemas kõike…

Mõneti ka sinu rakud pole rahulolevad sinu valikutest…

Ka neil ei meeldi surra…, kuid ometi kõik on oma teekonnal tegemas hulgim valikuid, mis viib rakkude surmani…

Seega – süüdistusteks pole aega, ega kohta…

Teil on tarvis astuda edasi ja teadvustada end teostajatena…, Loojatena…, Jumalatena…

Kui osad õpivad tegema tööd kui ühene organism, siis seda võiks pidada laste sõimes oleku ajaks, kus kõik asuvad aedikus, et ei pääseks tänavale jooksma…, ohtude kätte…

Lapsed peavad seda kui nende tahte piiramiseks…, kui vägivalda…, kui korraldust…, kui direktiivsust… – vabaduse puudumiseks…

Kas mõistad…?

Kuid mõned lapsed hakkavad ilmutama teadlikkust…, hakkavad mõistma, miks suured panid neid aedikusse…

Hakkavad ringi vaatama ja märkama ohtusid, mis võivad neid varitseda…

See on järgmiseks täiskasvanuks saamise etapp…

See on kollektiivis olemise aeg, kus osa hakkab teadvustama end terviku osana… – meeskonna osana…

Kui igaüks hakkab teadvustama, et ta on inimkonna eraldi olev osa…, ja saab olla inimkonnast sõltumatu…, kuid sellel etapil on siiski täitmas ühiseid ülesandeid…, seega… on alluv ühistele reeglitele, ning need pole temale kahjuks…, vaid on abiks tema arengus ja lisaks õpingutele…

Sellist inimest on võimalik lasta mõneks ajaks sõime aedikust välja, tema esmase ilma piiridest…

Mõningatel teie seast on mõistmine, et planeet on teile vanglaks…

Selline mõistmine tuleneb moonutustest… – kuid see pole nii…

See on hoolitsuse avaldumine teie pärast…, teie säilimise nimel…

Muidugi… sõime aedikus olete mängimas veidraid mänge…, ja kasvatajad ei sega teid, vaid hoolega jälgivad, et te ei teeks teine teisele liiga…

Haigestunuid tõstetakse mujale… – ikka sama stsenaariumi kohaselt…

Kui jõuate mõistmise ilmnemiseni, siis teile hakatakse õpetama seda, mis on väljaspool aedikut… – millised seadused kehtivad väljaspool aeda…, et saaksite orienteeruda ja teaks, mille eest hoiduda…

Seejärel viiakse jalutuskäigule välisesse ilma… – kuid siiski… kasvataja pilgu all…

Te oma lastega teete sama… – kuid vanglaks seda ei nimeta…

Uskuge…, mõneti ka nemad mõtlevad selliselt…

Mõnedele ehk selline võrdlus näib solvavana…, ei meeldi end tunnistada sõimes olevatena…

Kuid uskuge siiski… – selles pole midagi halvaks pandavat…, üksnes hoolitsus…

Kuid jääb arusaamatuks seitse kumarad, mida oli loonud Sanat Kumara…- kannatuse…, valu…, surma…, hukkamõistu…, ahnuse…, ja muid kumarasid…

TAOs on kirjas, et need on tema leiutised…

Milleks ta tegi neid, kui oli meie lastesõime juhendaja…?

Ta on sinuga rääkinud…

Ta pidas seda vajalikuks programmiks, et valmistada teid paremini ette…

See oli tema valik…, ja tema läbis neid koos teiega…

Kuid pöördugem taas teie juurde…

Seega… – osa teist hakkab teadvustama end iseseisvana ja õppima uusi omadusi, uue taseme kohaselt…

See on just see, mida nimetate neljandaks tasemeks… – enda teadvustamine terviku osana…, et eksisteerida osana terviku koosseisus, teadvustatult…

Iga uue tasemega tõuseb teie vabaduse tase…

Vabadus – see on esmalt vastutus enda valikute eest…

Valiku vabadus – on vabadus valida oma valikute tulemusi…

Mõista seda…, jäta meelde – see on oluline…

Kuni ei teadvusta, et iga oma sammuga…, iga oma mõttega olete valimas üht, või teist tulemust…, mis ilmutub teie reaalsuses…, kui ka kogu inimkonna reaalsuses… – seni teid ei lasta sõime aedikust välja, kui mänguplatsilt…

Mulle ei anna asu üks küsimus…

Kui ma rääkisin El Moryaga, siis ta mainis, et oleme kõik energeetilises põimingus…, ning tõusta üles saame üksnes koos…

Kuid saame valida ka oma teed…, puht magneetilist… – ning tõusta omaette…

Pealegi… TAOs on öeldud, et kõik kõrgemad olevused meie ilmas, peale Kristuse, on tõusnud üles ja on  jätkuvalt tõusmas usukumarduse energia arvel, millist saavad meilt…

Kuidas sa kommenteeriks seda…?

Õpetajad õpetavad seda, mida teavad ja oskavad…

Lastesõime kasvatajad õpetavad kogemusi, milliseid valdavad ise…

Sellises protsessis toimub energiate vahetus, ehk – sümbioos… – ja see on vältimatu…

Kui kõrvaldada teie kõlbelised hinnangud, siis igaüks on vestluse aegu väljendamas oma jumaliku energia kujundit, selle põimingut teiste energiatega …

Mistahes suhtlus on energiate koostöö ja nende põimumine…

Õppides suhtlema, õpite energia andmist ja võtmist võrdsetel tasemetel…

Mõningates tänavustes oludes annate energiat enam, kui saate…, kuid mõnedes – vastupidi…

Kui keegi raevutseb vihastudes, siis tõmbab teise energia alla…

Kui keegi kumardab kedagi, siis tõmbab enda energia alla…

See kõik on toimumas üheaegselt…

Praegu olete õppimas energiate ühtlustamist andmise ja saamise läbi…, ja seda nimetate tasakaalustamiseks… – ja sellele teid kutsutakse üles…

Kui olete tundmas kas rõõmu või viha, siis mõlemal juhul toimub ebavõrdne energia vahetus…

Kui tunnete seesmist rahu ja rõõmu, siis energiad saavad tasakaalustatud koostöö läbi…

Pea kinni…, kuidas on rõõmu ja armastusega…?

Kas on tarvis tunda rõõmu ja armastada, et olla alati tasakaalus…?

Ma ei määra kellegile, mida tarvis teha…, ja mida mitte…

Püüan selgitada seda mehhanismi…

See, mida teil nimetatakse armastuseks, omab palju varjundeid – lihtsast tunnetusest, kuni kangelasliku eneseandumuseni…

Jah, see, kes ohverdab end kellegile…, ehk loovutab kolossaalset energiat teisele – see on tema valik…

On alati olemas keegi, kes võtab vastu sellise ohverdumise…, ehk seda kolossaalset energiat…, ja edasi on juba tema valik, mida peale hakata sellise energia hulgaga… – kas koguda ja hoida endale…, või anda edasi… – ka see on suur valik…

Kui saad tänu energiat…, rõõmu energiat…, või eneseohverduse energiat… – siis võid anda seda edasi – selliselt saavad energeetilised puudused tasakaalustatud…

Oled vastutav edastamise kvaliteedi eest, kuna oled osavõtu ahela lüli…

Kui oled saanud negatiivset energiat – siis ka siin on valiku piirid…

Võid need anda edasi, nagu teevad paljud teie seast…

Kui sa lisad neisse oma hinnangu varjundeid, siis saad selle energia endale, sinu varjundiga… – sellest algab sinu vastutuse piir selle energia eest…

Kui lased selle energia endast läbi, kui puhtast klaasist… – siis sul ei tule vastutada millegi eest…

Sarnasuse seaduse kohaselt ta saab ligi tõmbuda sinna, kus teda on oodatud…

Teid õpetetakse olla puhas klaas, mis laseb läbi kõiki energiaid…, olla võrdselt tühjana ja ühtlasena, ega võtta negatiivseid energiaid endale…

Kui oled arenenud kõrgema tasemeni…, ja oskad mitte üksnes võtta vastu, vaid oskad ka muundada energiaid enda seesmuses…, siis saad teha negatiivse energia puhtaks ja sulandada ümber armastuse ja tänulikkuse energiaks, ning anda edasi koostöö nimel…

Sa mainisid Kristust, kellel oli võime sulatada negatiivsed energiad ümber oma väe abil…

Ta ei võtnud teie pattusid enda kanda, nagu arvatakse teil… – vaid sulatas üles teie kolossaalsed negatiivsed pattude kihid, mida oli kogunud inimkond, juhtides need endast läbi…, ning suunas tagasi teie ilma, puhtal esmaloodud jumalikul kujul, kiiskava puhastustulena…

Selliselt sai puhastatud planeedi ja sellel oleva inimkonna karma, ehk negatiivse energia kogumise seosed…

Neutraliseerides need, ta võttis teilt ära negatiivse energia saamise ja selle läbi töötamise…

Kvantilises ilmas miski ei kao, kuna kõik on omavahelises seonduses…

Seetõttu kõik, mida olete suunanud ilma, varem või hiljem, naaseb teie juurde tagasi, kuna see oli teie poolt saadetud ja on teie oma…

Seega…, kui tunnetad rõõmu ja armastust…, kergendust ja ülistuvust…, siis tähendab… – oled vastu võtmas kellegi rõõmu energiat…, ja ehk isegi edasi saatmas…

Kui jääd hoidma seda energiat endas, siis ajapikku ta hakkab värvuma sinu omadustesse.., sinu märgistega…

Varem või hiljem, ta leiab väljapääsu…, kuid hoopis muu energiana…

Hoides seda endas, pead vastutama tema puhtuse eest…

Pead kosutama seda heledamate toonidega…, või jagama edasi…, või andma koheselt edasi …

Selles pole midagi häbiväärset…, ja seda seni, kuni õpite tegema tööd oma energiatega…

Varem või hiljem, te õpite selle ära…

Kui keegi tunnetab uut mõistmist…, siis ta on võtnud vastu kellegi negatiivsuse…, ja lasknud selle enesest läbi…, ning… läbi töötatud kujul saatis tagasi, või saatis edasi teistele…

Kõik on üksnes vastastikuline energiate vahetus…

Energeetilises koostöös on hulgim vahetusvorme…

Kuid peamine, mida peaksite mõistma – olete vastutamas selle eest…

Milliseid tunnetusi olete tunnetamas – on teie valik ja tulemuse sellest saate endale…

Kui keegi on alaliselt rõõmu olekus…, siis ta ei röövi rõõmu teiselt… – vaid see on tema valik olla rõõmu olevus… – see on energia vahetuse valiku liik…

Kui keegi on kaastundlik…, siis see on tema kaasa kannatamise valiku teekond… – tema energia vahetuse liik…

Kui keegi on negatiivses olekus… – siis ka see on tema valik…

Valides rõõmu teekonda, te eraldute negatiivsest energia vahetusest…

Valides raevu teekonda, te eraldute rõõmuküllasest vahetusest…

Valides tundmise teekonda, valite mõlemat teekonda, et muundada need enda seesmuses…

Kõik need on erinevad teekonnad… – erinevad õppimise tasemed– erinevad täiskasvanuks saamise staadiumid ja energiatega suhtlemise oskuste õppimise viisid…

Seega…, naastes sinu küsimuse juurde “planetaarsest vaimsusest” ja tema valikutest…, siis temaga toimub sama, mis toimub teie kõigiga…, kuid üksnes kõrgemal tasemel…

Ta püüdis võtta vastu negatiivsuse energiaid, ning lasta need endast läbi… – kuid ei suutnud…

Ehk… oskustest jäi temal puudu…

Ehk… teie negatiivsust oli tema jaoks liiast palju…

Ta kogus need mahutitesse…, jagas neid lahku, et katsuda töödelda neid eraldi… – kannatuste mahutisse…, ahnuse mahutisse…, ja paljudesse muude mahutitesse…, kuni surma mahutini… – millistes püüabki töödelda neid senimaani…

Kuna planetaarne vaimsus hoidis need endas, siis kõik värvusid tema omadustesse…

Peaksid mõistma, et tema ei andnud midagi edasi…, seetõttu kõik muutus teatud määral tema ohverduslikuseks…

Ilmaloovuse tõttu ta püüdis piirata negatiivsust, mis oli kasvamas teie seesmuses…

Kuid tema eksimus oli selles, et ta ei pöördunud abi järgi kõrgemate poole…, kuigi teadvustas oma probleeme, ning mõistis, et temal ei jätku väge selle kõige neutraliseerimiseks…

Seega see tähendab, et negatiivseid energiaid tema pole genereerinud… – vaid seda olete teinud teie ise…

Kuid tema määras meile religioone…, millistest hakkasid tulenema negatiivsed energiad…

Kas pole nii…?

Planetaarne vaimsus polnud suuteline nägema neid tõenäosusi ette…, ning tegi seda vaid hüvangu nimel – nii arvas tema …

Ta tahtis piirata teid, kui väikseid lapsi, ilma ohtude eest…

Kuid juhtus see, mis juhtus…

Ma mõistan teie soovi saada teada kogu tõde…, kuid te olete otsimas süüdlast väljastpoolt… – mõistmatta, et kõik on vaid Üks…

Sa ise oled Sanat Kumara… – kas mõistad seda…?

Sa veel ei teadvusta end tema teadvustunud osana…

Sellise otsuse oled teinud sa ise…

Oled teinud sama, mida olid teinud ülejäänud tema osad…

Õppige mõtlema tervikosana…

Miski ei eksisteeri eraldi olevana…

Kõik on suurema osana…, terviku osana…, ning oma olemuselt on – Tervikuna endana…

Seega… teil pole vajadust otsida süüdlasi…

Süüd pole olemas…

Olen juba rääkinud… – on olemas oma valikute tulemuste saamine…, ning sina, kui Sanat Kumara osa, tegid oma valikuid seda teadvustamatta…, seega… võtad vastu ka kõik ülejäänud oma osade valikute tulemused…

Kui keegi on teinud midagi teadvustatult…, siis ta võtab vastu enamuselt selliste valikute tulemusi…

Te kõik koos, koos planetaarse vaimsusega, võtate vastu inimkonna arengu tulemusi…, ja selles ei saa esineda hirmu… – ning see oleks teadvustatud samm tervendumiseks…

Mõnele ehk selline rohi osutub mõruks…, kuid teist teed pole olemas…

Saage teadvustatuks…, võtke vastu kõik oma valikute tulemused, kasvõi tänavuse taseme kohaselt…

Võtke vastu oma valikute tulemusi, kasvõi oma isiksuse taseme kohaselt…

Teadvustage – süüdlasi pole väljaspool… – kõikjal olete teie…, ja üksnes teie…

Kõik on üksnes – ÜHENE…

Võttes vastu oma valikute tulemusi ilma agressioonita ja otsimisetta oma valikutes süüdlast… – õpite olema iseseisev…, õpite tundma vastutust oma reaalsuse loomise pärast…

Kui teile ei meeldi edaspidi ühine reaalsus…, teile, kui inimkonnale… – siis hakake seda üle värvima…, ümber joonistama…, ümberlooma…, muundama… – kõik ilma värvid on teie kätes…

Kui soovite endile rõõmu ja harmoonia ilma – siis looge seda…

Võtke vastu enda negatiivsus, ning muundage selle rõõmu ja armastuse energiaks…

Paljud teie seast on seda teinud…, või tegemas alles …

Kui olete suutnud oma isiklikku reaalsust ümber tegema rõõmu ja armastuse reaalsuseks, siis aidake seda teha ka teistel – võtke nende negatiivsused ja muundage need rõõmu ja armastuse energiaks…

Las olla see energia esmasel ülemineku etapil kui kaasa tundmise energia…

Ehk protsessi alguses tunnetate negatiivsete energiate tõttu mõningat ebamugavust…, kuid see on teie teadvustatud teekond…, keegi pole suuteline peatama teid…, ega protsessi ennast…

Mingu aega kui palju tahes, kuid te muundate kogu negatiivse energia rõõmu ja armastuse energiaks…, siis näete, millist ilma olete valinud…

Sind nimetatakse Pimeduse vürstiks…, aga sina jutustad mulle, kuidas luua rõõmu teekonda…

Minus on olemas nii pimedus, kui ka valgus… – ja see on minu valik…

Ma kiirgan välja mõlemat energiat, ja ma püüan need kokku viia, ning lepitada neid…

Olen jälgimas, kuidas üks energia muutub minus teiseks energiaks…, ja mis toimub selle juures…

Olen energiate liitumise polügoniks…

Iga ühega neist ma suhtlen enda selle poole läbi, mis vastab sellele hetkel kõige enam …

Sinuga olen suhtlemas läbi valguse poole…, poolega, mis vastab sinule kõige enam…

Tänan sind…

Nüüd küsimus sulle väljaspool teemat…

On palju inimesi, kes loevad meie vestlusi ja tänavad nende pärast, kuna sellised vestlused avavad energia kihte nende seesmuses…, avavad uusi mõistmisi…

Kuid on ka selliseid, kes ei võta kunagi neid tekste omaks, vaid hoopis väidavad valjuhäälselt, et ma kuulutan satanismi…, et ma vean tuhandeid enda järel eksiteele…

Mida ütled sina selle kohta…?

Igaüks on vastavuses teatud energiavahetuse tüübile…

Mõneti lahti rebimine mõtte stereotüüpidest, harjumuspärastest energia vahetustest, on valulik…

Olete lahku minemas alluvuse dogmadest…, kahjutegemise dogmadest…, süütunde dogmadest ja vägivalla dogmadest…, hullutamise dogmadest… – loendada saaks lõpmatuult… – sa tead seda isegi…

Kõik sellised dogmad peaksid formeeruma uuteks mõistmisteks…, elavateks muutuvateks mõisteteks…, mis kätkeks endas hulgim nüansse ja erisusi, milliseid leidub teie vastastiku suhetes kogu inimkonna seas…

See oleks kui värvide möll…, kui magneti hulgima jõujoonte mustrid…

Kogu alluvuse muundate nõusolekuks ja koostööks…

Kahju tekitamise muundate mõistmiseks…, süütunde muundate vastutuseks…, vägivallast saab armastav jagamine…, hullutamise muudate teadvustuseks… – ja nii edasi…

Keegi ei suuda teha valikut teise eest… – igaüks teeb ise…, ja vastutuse otsuse eest võtab enda peale…

On ka selliseid, kes on harjunud vanade paradigmadega ja on hirmul vabaduse ees…, seega… ta pole võimeline vastutama oma valikute pärast…

Seda nemad kuulutavad valjuhäälselt…

On tarvis suurt kannatust, et mõista neid…

Sul on õigus teha oma valik…

Kui sul endal jätkub väge ja jaksu… siis võid võtta vastu tema energiad, et muundada need enda seesmuses…

Igaljuhul – see on kasulik kogemine…, kuigi raske kogemine…

Muunduse nimel pead endas kõrvaldama kõik haakumised, millistesse nemad oma puiklemistega võiks kinni jääda, et hoida kinni vanast ilma pildist, mis on nende silmade all pudenemas laiali …

See tee pole kergete killast… – teatud määral see on Jeesuse teekond…

Kuid… võid jätkata elamist oma rõõmuküllases ilmas, ning hoiduda kokkupuutest nendega – valida rõõmu teekond Jumala poole, ning avastada enda jaoks uusi jumalikke energiaid…

Kuna sinu töid loevad paljud, siis sinu valik on külaltki tõsine…, – ühed neist veel pole suutelised vabanema vanadest dogmadest…, ning esmalt võtad enda peale osa nende energiaist …

Kui sa pole suuteline neid muundama, siis värvud ise neisse…, värvub ka informatsioon, millise oled neilt vastu võtmas…, ehk moonutad selle…

Kuid teisest küljest… – negatiivsete energiate muundamine mõistmise energiateks, on vägagi kasulik…, see on kaunis tee, mis on kättesaadav vähestele…

See oleks teiste aitamine nende teekonnal…

Seega – valik on sinu…

Kuid minu soovitus oleks – seni tarvis harjuda uute energiatega enda seesmuses… – uue ilma energiatega…, rõõmu energiatega, milliseid olid ise valinud endale…

Seega… – täiustudes, kogud väge…, ning plaanipäraselt puhastud negatiivsetest energiatest…, ja samas – puhastad oma informastioonide vastuvõttu, et edastada seda kõike inimestele puhtaimal kujul…

Kui sinu vägi on kasvanud, võid proovida teiste energiate muundamisega…

Seni sa oled võimeline töötlema üksnes oma energiaid…

Kuid valik on – sinu…

Ja igal ühel – oma…

Austusega kõigi astujate ja otsijate poole…

SElena…

Read Full Post »