Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2015

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…
Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…
Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…
Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

Tervitan sind, Saint Germain…
Tervitan ka sind, vaimsus…
Kas jätkame meie õppetundi kvantlikust ilmaruumist…?

Jah, ma tahaks küsida gravitatsiooni kohta…
Mis asi see on ja kuidas seda juhtida…
Sa juba tead, et ilmaruumis on kaks eripolaarsustega väge: kesktõmbe ja tsentrifugaal…
Kõik koostööd…, ehk nende tulemus, on kahe väe töö kombineering…
Kesktõmbe vägi avaldub külgetõmbena, mis on gravitatsioonina…
Tsentrifugaalne vägi avaldub tõukumisena, ehk leviteerimisena…
Kui suudaksite neid vägesid juhtida, siis suudaksite juhtida nii gravitatsiooni, kui ka leviteerimist…
Küsimus kerkib selles, et kus leiate selle keskkoha, millele objekt tõmbuks ligi…, või tõukuks eemale…
Manipuleerides nende kolme alusega…, ehk tõmbe, tõuke ja koostöö keskmega, saaksite juhtida kehade liikumist avaruse ulatuses…

Pea kinni…, võtame järjekorras…
Mis on vägi…, kuidas tema töötab…?
Ma pean silmas mitte tulemust, vaid selle mehhanismi…
Vägi – on energia…
Kõik on energia…, seetõttu vaatleme ilma, kui energeetiliste objektide kogumit, mis on omavahelistes koostöödes…
Igal objektil on omad teatud parameetrid… – võimsus, mõõtmed ja tihedus…
Mida võimsam objekt – seda enamat oma energiat saab ta koostöö aegu rakendada…, seda tugevam ta on – nagu räägitakse teil…

Kuidas võimsus on seotud tihkusega…?
Otseselt…, kuid mis on tihkus…?
See on kesktõmbe, või tsentrifugaali seaduse mõju…
Energia tihkestub mateeria seisundini, kuna ta koondub mingi keskme ümber…
Igal objektil ilmaruumis, mis eksisteerib ühes või teises vormis, on olemas keskme, mille ümber energia on koondumas… – ja see on – loenduse algpunkt…
See on keskme, millesse on kätketud jumaliku vaimsuse Ma Olen Juuresolek…
Tema ümber, nagu kammkarbis, on kogunemas pärlmutterlikud energia kihid, mis moodustavad temale vormi…
Selline keskme on punktiks, millele keritakse tinglikult ümber mateeria kihid… – olemus rüütub vormi…
Iga ilma tase omab oma tihkuse omadusi…, ehk koostöö taset tõuke ja tõmbe jõudude vahel…
Mida tihkem ilm, seda vägevam on tõmbejõud…, nõrgem on tõuke jõud…, ja ka vastupidi…

Kes või mis teeb tõmbejõu tugevamaks tihkuse erinevates kihtides…?
Ilmaruumi omadus, milles eksisteerite ja milles elate… – selliselt on loonud Looja…, ehk olemused, läbides erinevaid tasemeid, püüavad läbi teha kõik koostöö tasemed…
Kui ilm koosneb vormidest, siis selles kindlapeale on olemas koostöö…
Seega selle mõte, mida alaliselt näete, seisneb kõigi vormide koostöö tasemete läbimises, alates vähemast tihkusest, mis oleks puudutuse taoline…, kuni maksimaalse tihkuseni – sulandumiseni…
Puudutuse läbi vormid saavad määratleda oma piire, määratledes samas oma omadusi ja omavahelisi erinevusi…
Sulandudes muutuvad ühinenud jõuks, liites sellesse omad koostöö omadused…
Mida madalamale laskub olemus, seda suuremasse tihkusesse ta laskub, seda jõulisemalt mõjub tõmbejõud…, või tsentrifugaalne jõud…
Kesktõmbe jõud sunnib vormi tihkustuma…
Kuna keskmeks on Ma Olen Juuresolek olemuses, siis tihkustumine toimub keskme ümber…
Olemus ise määrab tihkustumise taset… – määrab tihkuse mehhanismi kangi asetust…
Selline tihkuse kangike on igal inimesel ja enamusel see seisab ühel ja sama tihkuse tasemel…
Kuid mineraalidel on teine tihkuse tase…
Ja nii edasi…
Tegelikult on olemas vormide tihkuste skaala, mis pole kellegi poolt ette määratletud, vaid kujunes Ilma arengu käigus, kuna olemused koondusid oma tihkuste tasemete kohaselt erinevateks tihkuste tasemeteks…
Tegelikult piire, kui selliseid, pole olemas… – ehk… pole tegelikult mingit ilmade kihilist pirukat, millist kujutate endile ette…
Kõik on eksisteerimas üheaegselt ja kõiges…
Igal avaruse punktil on oma tihkus…, kuid sinule, kui tihke ilma inimolevusele, on tugevamad jõud teatud tihkuse skaalal…
Kuigi sina, kui olemus, teed koostööd kõigil tihkuste tasanditel…, kuid tugevamaks on jõudude mõju äärmuslikel seisunditel…, ehk, tihkes ilmas, kuhu oled laskunud, tõmbe jõud on vastamas suuremal määral sinu poolt määratletud kangi asendile…
Ma juhin sind mõistmiseni, et kangi asendit tihkuse skaalal on võimalik määrata su enda teadlikul valikul…
Gravitatsiooni ja leviteerimise juhtimine on sama protsess…

Kui tõmmata analoogi pärliga, siis vaimsuse terake ongi pärl, mida kasvatab kammkarp…
Kui võtta meie vormide kujunemist… – siis…, mis asi see on…?
Kõik on taoline…
Ilmaruumis kõik on Looja energia…, ja meid ta on loonud iseendast…
Looja ise on kammkarp, milles on kasvamas pärlid-olemused…
Ilmade energiad, mis on Looja ise, on selleks pärlmutriks, millest kujunevad pärlite vormid…
Kuid vaimsuste terakesed – on Absoluutse Teadvuse osakesed, millest kujunevad ilmaloovuse pärlid…
Võiks ütelda, et Absoluutne Vaimsus ohverdas end enda osade loomiseks, vaimsuse pärlite kasvatamiseks…
See on kaunis kujund…
Tegelikult Vaimsuse osad – Ma Olen Juuresolekud, saades osadeks, alustasid koostööd Looja välja ulatuses…, selles osas, mis püsis rahu olekus…
Olles koostöös, nemad ilmutuvad rahuvälja muutuste väljana…
Sõna “väli” ise peab silmas koostööd…
Kuid tahaks selgitada, et osa Loojast on rahu olekus…, ja see on tume energia, millest oleme rääkinud…
On olemas Looja osi, mis on koostöös erinevatel tasemetel, mida nimetate tumedaks mateeriaks…
Kui olemused ja Mina Olen Juuresolekud, alustavad koostööd, siis loovad vahetusvälju, ehk koostöö välju… – sellega ilmutavad osa tumedast mateeriast…, ehk tumedat energiat ilmutatud koostöövälja seesmuses…
Tumeda energia väli on ammendamatu läte kõige ilmutamiseks…, kõikideks koostöödeks…
See ongi selleks pärlmutriks, mis on katmas vaimsuse osakest ilmutatud ilmas…
Tume mateeria – on Looja see osa, mis on ilmnenud tumedast energiast tänu mingite vormide koostööle…, kuid teile see pole veel kättesaadav…, või on kättesaadav üksnes teie endi omaduste muutumise tulemusel…
Võib tuua teistsugust analoogi…
On olemas tohutu kirjatähtede massiiv, mis on lehele kirja pantud kaootiliselt…
Nähes kogu massiivi, pole võimalik eraldada neist sõnu, kuna ta kätkeb kõiki sõnu korraga…
Nüüd võtad lehe, kus on sisselõigatud pilud teatud ranges järjekorras, ning paned tähtede massiivile peale… – ja näed täiesti selgelt mõistetavat lauset…
Umbes sama toimub vormide tihkestumise aegu…
On olemas tohutu energia massiiv…, on olemas koostööd temas, mida nimetate tumedaks mateeriaks…
Mina Olen Juuresoleku laskumisel tihketesse ilmadesse, saate teatud piludega prillid, mille läbi saate eraldada koostöö massiivist seda, mis kuulub selle ilma tihkusele…, ja millega teed koostööd…, ning saad informatsiooni selle valiku piireis..
Muutuvad kättesaadavaks nii nägemisele, kompamisele ja kuulmisele need objektid, mis eksisteerivad selles tihkuse ilmas…
Pole kihilist pirukat tasemete järgi… – need kõik on üheaegselt…
On ühene koostöö-tegutsemise massiiv
Ühene vahetusväli, milles erinevad Ma Olen Juuresolekud astuvad koostöösse enda taolistega nii jõus, kui ka energeetilise koostöö tihkuses…
Võiks öelda veel paljut… ja teiste näidete varal…
On suurim hulk erinevaid värvilisi magneteid, mis vaid on…
Kui vaid sina, Ma Olen Juuresoleku osa, valid kehastumise värviks punase värvi, siis hakkad koostöösse kõigi punaste osakestega kogu hulgast, ning oma magneetilise kujundiga hakkad looma erinevaid konfiguratsioone…
Tinglikult sa vaid ei näe teist värvi osakesi, kuna need ei ulatu su nägemise diapasoonini…
Neist punastest osakestest võid vormida terveid ilmasid…
Kusjuures… need pole üksnes amorfsed osakesed, mis on rahu olekus ja ootamas, kuna vormid neist mingit vormi…, vaid need “punased” osakesed on samuti Ma Olen Juuresoleku osakesed, mis valisid realiseerumise ja ilmutumise nimel punase värvi…
Kogu punane spekter on füüsilise ilmaruumi ilmutamise spekter, millist olete tunnetamas ja vastu võtmas…
Kui oled valinud saada siniseks osaks, siis valid vastavalt koostööd siniste osakestega, ning astudes nendega koostöösse, lood teise tihkusega ilma…
Vormi piirjooni lood kättesaadava tõmbe ja tõuke jõu abil…
Oled kui kiviraidur, kes lööb kivi küljest liigsed tükid ära, et anda kivile soovitud vormid…, ning juhtides tõmbe-tõuke jõudusid, kujundad ilma ja ilmaosade vorme…, ehk seda, mida sina näed oma silmaga ise…, see on sinupoolne punaste osakeste mõjutamine ja nendest vastuvõetava kujundi loomine…
See on kui pilt teepurust tassi põhjas…
On loodud kui magneetilised kujundid vigurmagnetite abil…

Kui võtta analogiks erivärvilised osakesed, siis… kes värvib neid osakesi erinevatesse värvidesse…?
Kes on loonud erinevaid tihkuse tasemeid…?
Sina… – kõik teie ja kõik meie…
Iga osake, eraldudes Ma Olen Juuresoleku vaimsusest, hakkas valima koostöö taset kahe jõu kasutamiseks…, tõmbe ja tõuke jõudude vahel…
Iga värvi osake, mida on suur erisuste hulk, on valiku kohane grupeering…, huvide kohane grupeering…
Iga osake valis, millist kahe jõu koostöö aspekti ta kujundab… – selliselt sündis polariseerumine…, kuid mitte kaheks pooluseks… – vaid värvirikka ilmaruumi paljuarvulisteks poolusteks…
On oluline mõista, et kujunenud pilt pole staatiline…, kuna te muudate teda pidevalt iga oma valikuga…, kuigi osakeste koosluslik hulk jääb muutumatuks…, muutuvad vaid värvide suhtelisused…
Seetõttu pilt on pidevas muutuses, ning annab täiuslikumat tihekestumise ja hõrendumise kogemise kiirguse erisust…

Nagu ma sain aru, et vaimsusest eraldunud osad, ehk – Ma Olen Juuresolekud, hakkavad valima koostöö taset tõmbe ja tõuke jõudude koostöös, ning nende jõudude koostöö läbi formeerivad uute ilmade kujundeid, millistes on rakendatavad Looja “pärlmutterlikud” energiad, mis olid seni rahu olekus… – sellega ilmutades neid…
Sellisel viisil Looja energiad ilmutuvad tihkuste tasandite näol…, ehk õigemini – erinevate ilmade kujunditena, või “värvi laikudena” üldises ilmaloovuse pildis…
Jah, kõik on õige…, kuid sinu kujutelmas ilmnes nendest laikudest lame lineaarne pilt…
Katsu nüüd kujutleda neist kolmemõõtmeline pilt…, ja edaspidi – paljumõõtmelist…
Lineaarse mõtteviisiga on raske tabada seda…, kuid ajapikku hakkate eemalduma sellest…
Iga sinu punkt on kätkemas kõike seda…
Iga punkt on kätkemas kõiki ilma värvilisi osakesi…, ja kõiki ilma värvilisi kujundeid…
Holograafilisus…
Läbi iga oma punkti saad teha koostööd kõigi oma osadega… – mida oled ka tegemas…
Läbi iga oma osa oled tegemas üheagselt koostööd kõigi ilmaloovuse osadega…
Veelgi enam… – sinu tänavune keha on samuti kujunduste ühesus…
Olete harjunud tunnistama end kui vaimsust…, kui Ma Olen Juuresolekut…, ja et kehastumiste jaoks teil on olemas füüsiline keha…
Olete harjunud pidama keha nahkkuueks, milles on vaevlemas Ma Olen Juuresoleku vaimsus…
Teatud etapil selline teadmine oli vajalik…
Kuid… kust on tulnud sinu keha…, kust on tulnud selle keha osakesed…?
Ilmaloovuses pole midagi väljastpoolt… – kõik on üksnes Looja energia…, ja ta on tervenisti vaimsustatud…
Seega… sinu keha on – sinu rakkude koondumine ümber Ma Olen Juuresoleku, et saaksid üheselt läbida kogemist..
Üksnes selles rakkude liidus valisite olla osakestena füüsilise keha näol…
Kõik osad on läbimas oma koostöö kogemise, milles oled peamiseks…
Need on liitunud sinu tihkuse valikuga…, sinu kujundluse koostööga…
Iga rakk on koopia nii sinust, kui ka Loojast… – koopia energeetilisest vaatevinklist…
Iga rakk on Ilma magnetosakeste koostöö portaal..
Iga osa on kogu ilmaruumi jäljend…
Sulle paremaks mõistmiseks pakun veel üht analoogi…
Kujutle ekraani, millele on talletunud värvide mängu teatud pilt…, kasvõi liblika näol…
Kuid, eemaldudes ekraanist, avastad, et see on vaid üks ekraan kümne ekraani seast…, ja igal ühel on liblika kujutis…
Eemaldudes veelgi, avastad, et need kümme on veelgi suurema ekraani osa, milles on samuti kümmekond ekraani…
Kõige veidram on see, et kui kaugele sa ka ei eemalduks, liblika kujutis esineb kõigil ekraanidel…, isegi eemaldudes Looja tasemeni, näed ikka liblika kujutist…, nüüd vaid suurtes mõõtmetes…, mis on kujundatud punktilise vastuvõtuga läbi väiksemate ekraanide…
Kuid see on vaid ühel hetkel… – järgmisel hetkel kujutis muutub ja kõigi osade kujutis muutub kõikidel ekraanidel teiseks…, näiteks lilleks…
Kõigil ekraanidel…
Arvu kümme võtsin sinu mõistmise kohaselt, kuna teil on kümnendsüsteemi arvestus…
Kuid sõnad ja arvud on siin kõik tinglikud…

Sa selgitasid holograafilisuse põhimõtte…
Miks see on nii…, miks ilm on holograafiline…
Sest kõik on omavahelises seonduses… lausa kõik…
Kõik on mõjutamas kõike ülejäänut…
Kõik on seonduses läbi ilmutumise…

Kui võtta analogiks liblikat ekraanil, siis kes teeb otsuse kujutise üle ekraanil…?
Kas seda teeb Looja…, või on see osakeste valikute kooskõlastus…?
Looja ilmutub kui tema osakeste valikute kooskõlalisus…
Kui seda teeks Looja ise, siis ilm poleks niivõrd erisugune…
Valiku vabaduse seadus ei töötaks siis…

Kui ma vestlesin Ilma Emaga, siis ta ütles mulle, et tarvis vabaneda valikutest, ning saada puhtaks vaimsuseks, Ma Olen Juuresolekuks…
Mida ütled sina selle kohta…?
Ta ütles sellega, et valik on ajanud teid lõksu, ning valikuid teete teadvustamatult…, ja pealegi… olete valinud tsentrifugaalse tee, mille tõttu teie ilmas on kogunenud lammutavaid energiaid…
Vorm saab püsida kahe jõu koostöö abil… sulandumise ja tõukumise läbi…
Kui on valitsemas tõukumise jõud, siis ilm, varem või hiljem, laguneb osadeks…
See, et teie ilm püsib ikkagi veel teie tihkuse vormi raamides, on jõudude tegevuse tulemus, mida teil on reegliks nimetada Valguse jõududeks…, milliste hulka kuulun ka mina…
Muidu teie ilm oleks juba ammu lagunenud…

Ma ei mõista…, kui Looja on andnud valiku vabaduse, kas temal, tinglikult võttes, pole ükskõik, kas vormide ilm laguneb, või jääb eksisteerima…?
Kas kõik pole vaimsuse enda tundmise kogemine…?
Kui Looja on loonud mõlemad jõud, siis need võivad teha koostööd mistahes kujundis…
Miks siis lagundamise ja tõukamise jõudusid, milliseid on samuti loonud Looja, peetakse väärateks…?
Asi pole väärsuses…, paljude eoonide aegu käis ilmutumise kogemine vormide ilma kujunemisena…
See kogemine käis kahe jõu koostöös paljude kujunduste loomise läbi…
Kui valite tõuke ja lammutamise jõudusid, siis olete valimas kokkuvõttes kaose ilma…
See on samuti kogemine…
Kuidas Ilma kujundamise kogemusega olla mitte kaose kohaselt, vaid harmooniliselt…?
Teisi sõnu… – oleks kahju, kui kaunid ilmaloovuse pildid, mis on loodud kogemise käigus, laguneks osadeks…
Muidugi… nende piltide loomise koodid salvestuvad ilma lõuendile…, iga osa jääb osaks, täiendades sellega Looja kogemust…
Kuid pildid lagunevad ja kaovad igaveseks… – ja meie galaktika ekraanil kauni liblika kujutis kaob, ning järgi jäävad üksnes kaootilised värvilised laigud…
Igaüks, kes kuulub Valguse jõudude hulka, maalib suurima armastusega uusi Ilma pilte…, ega taha, et need laguneks kunagi…

Tuleb välja, et ka teie olete seotud oma loomistega, ega taha lasta neil kaduda puhtasse vaimsusesse…?
Ilmaruumis on palju olemusi…, igaüks neist otsustab ise selle küsimuse üle…
Mis puutub minusse… – siis mina ei karda midagi, kuna ilmutun paljudes ilmades…, kõikjal on mul hea meel, kuna see andis mulle võimaluse luua aina uut…
Olen valmis naasema Looja juurde, või puhtasse vaimsusesse, millesse kuulume me kõik koos, kuna oleme tema osadena…

Oleme taas eemaldunud gravitatsiooni teemast ja selle juhtimisest…
Ei mitte…, seda vaid selleks, et oleks parem mõista teemat…
Mul oli tarvis möödaminnes selgitada nii mõndagi…
Seega…, kui teadvustad end Ma Olen Juuresoleku keskmeks, siis sinust saab teadvustunud looja…, teadvustunud ilma vormide loomise juht, kes ilmutub oma Ma Olen Juuresoleku keskmest…
Oma teadvustatud valikuga hakkad juhtima mõlemaid ilmaloovuse jõude, ning kujundad koostöö võimalust enda ümber olevate ülejäänud olemustega, kes on olnud abiks sinu ilma kujundamises…

Teeme seda lihtsamaks…
Kas see tähendaks… – ma saan teha nii, et kuu kukub maa peale…, või hoopis lendab minema…?
Kas valid selliseid globaalseid asju…?
Selleks on tarvis, et sinu vägi oleks võimsam, kui kuu oma…, või maa oma…, ja paljude planeetide oma…
Planeetide ja muude taevakehade olemus on samuti Ma Olen Juuresoleku osad, mis on rüütatud vormidesse…
Planetaarsed olemused on väga võimsad vaimsuse osakeste liidud…
Võrreldes sinuga need on hulga kolossaalsema väega…
Seega… sina pole suuteline juhtima nende valikut…, kui-vaid suudaks ise tõusta nende tasemeteni…
Nende tasemeni tõusmine eeldab liitumist…
Oma väe tõstmine on võimalik üksnes liites endale ilmaloovuse uusi osi…
Praegusel hetkel sinus on teatud vaimsuse osi, mis on ühendunud ühese kogemise läbimiseks…
Vaimsuse Ma Olen Juuresolek sinus – see on kui Ma Olen Juuresoleku kõigi osade osakeste summaarum, mis on liitunud sinusse teatud kogemise läbimiseks…
Et saada sellist väge, nagu on planeedil, sa peaksid esmalt, sisenedes tihkusesse, omama võimast vaimsuse osakeste liitu…, alles siis võid saada planetaarseks vaimsuseks…
Või siis… – olles kogunenud inimese Ma Olen Juuresolekusse, alustada liitumist ja sulandumist teiste Ma Olen Juuresoleku osadega…, ehk meie keeles – olla hõivatuna kõrgema teadvuse poolt, et läbida tema kohast kogemist… – olles tema teadvusena…
Just sellest räägitakse teile, kui on juttu vajadusest ühesuse saavutamisest ja sulandumisest…
Kuid tänavuses olekus sulle on kättesaadav üksnes vaid teatud vastuvõtu ulatus…, mida pole võimalik avardada vaid mediteerides, või teadvuse peatamisega…
Mediteerimine ja teadvuse peatamine annavad teile võimaluse lülida enda isiksus välja igapäevastest valikutest, ning kuulda kosmilisi koostisosi ja tunnetada nende juuresolekut…
Kuid, teadvuse tõstmiseks järgmise tihkuse tasandini, tarvis avarduda, ning saada enamaks, kui olete…
Ehk, meie analogi kohaselt…, kui suudaksite liita endaga kõik punased vaimsuse osakeste konglomeraadid, siis muutuksite kõigi punaste osakeste ühendväljaks, mis on suuteline asuma koostöösse sinise väljaga…
Te pole suutelised tegema seda praegu teadvustatult, kuna teisse on poogitud hulgim eraldumise programme…
Te ei saa tunnetada end vaimsuse osakeste konglomeraadina…
Te ei tunneta end inimkonnana, kui vaimsuse osade ühese konglomeraadina…
Te ei tunneta end tsivilisatsioonina… – inimkonna konglomeraatse teadvusena…
Igaüks olete lahutatud teistest…
On harvaid hetki, kus liitude rühmadeks ja osadeks, mis peatselt lagunevad…
Ehk teisi sõnu – te pole suutelised üle minema teisele tasandile…, teil ei jätku väge…
Seda väge on võimalik tõsta vaid kahel viisil… – kas…, liituda inimkonna konglomeraatseks teadvuseks, kui tsivilisatsioon, ning saada võimsamaks vaimsuse osakeste liiduks, mis jätkab arengut järgmisel tihkuse tasandil…, või naaseda Puhtasse Vaimsusesse, kes valdab kogu väge, millest on kõik lähtumas, ning mis on võimeline ilmutuma uutes vormides ja uutes väe kujundites…
Ehk… – naaseda Loovuse algusesse, ning taas läbida kehastumisi erinevate tihkuste tasemetel…
Selleks kutsuvad teid üles erinevad õpetused ja väed…
Iidsed õpetused kutsuvad teid üles ühinema Puhta Vaimsusega ja naasema Loovuse algusesse…
Paljuarvulised Valguse väed kutsuvad teid üles ühinema kui inimkond, et ühiselt minna üle uuele tasemele…

Tuleb välja, et kui me ei liitu, kui inimkond, siis ühist teekonda ei saa olla…, on vaid üksikute teekond…?
Kõigeks on Looja voli…
Võimalik, et on olemas ka teine tee…
Praegu on käimas kõigi võimaluste teekondade uurimine…

Kuid meile räägitakse, et on toimumas ennenägematute energiate sissevoolamine meie süsteemi…, mille tõttu igas inimeses avanevad ajapikku peened plaanid ja erinevad võimed…
See on ju tegelikult nii…, või mis on siiski toimumas…?
See on Looja õnnistus…
Ta ilmutab meie ilmale seni rahus olevaid energia osi, kui õnnistuse energiaid…, oma loovustele…
See oleks kui lasta valgust pimedasse kohta, et kõik oleks nähtav…
Et oleks kui valgel ööl…, selles valguses kõik saaksid näha ilmapildi detaile…
Läbi selle valik saab olla teadvustatum…, arvestades kogu paljususe suurust…
Tegelikult ka meie vestlus kanalduste läbi on sellise valgustamise tulemus…
Õnnistuseni oli kõik kui pimeduses, ega nähtud kedagi enda ümber…, ehk mõneti tabasite vaid hääli, või tajusite kedagi olevat…
Tänu Looja õnnistusele muutus valgemaks, ning saate näha enda kõrval olijaid, kellega saaksite suhelda, või küsida nõu…
Looja õnnistusega ilm sai justkui üle valgustatud…, ning Looja sai ise näha oma lapsi tihkuse erinevatel arengu tasanditel…, osad ise hakkasid vastu võtma teine teist, ning olid valmis koostööks…

Kui pikalt võib kesta see period…?
Kõigeks on Looja voli…, arvu selleks ma ei saa nimetada… – kuid kõik on tsükliline ja kõik kordub…, kuid samas… ei kordu miski…
Iga hetk loomises on unikaalne… – kõik on arengu spiraali keerud…

Meile on räägitud, et see sünnib vaid kord 26 000 aasta jooksul…
Kõik numbrid on tinglikud…
Spiraali keerud on avardumas, nagu on avardumas tõusu aeg…
Kuid saabub aeg, kus spiraali keerud hakkavad kokku tõmbuma…, väheneb ka mõjutuste aeg…
Looja energiad on pulseerumas tema osade läbi… – see ongi Looja impulssid…
Impulss avardub maksimaalse võimsuseni…, ning seejärel hakkab kustuma…
Ehk saabub aeg, kus areng enam pole impulsslik…, hakkab arenema teisel põhimõttel…
Seda on teada üksnes Loojale…

Austusega kõigi astujate poole…
SElena

Read Full Post »

Tervitan sind, Ilma Ema…

Oled nõus minuga rääkima…?

Tervitan sindki, vaimsus…, muidugi olen nõus sinuga vestlema.

Ütle esmalt…, mida tähendab Ilma Ema…?

On olemas Absoluut, kes on loonud esmaloojaid…

Esmaloojad käivitasid ilmade loomist, millistes järgnevad loojad hakkasid looma oma ilmasid… – sealhulgas ka meie vormide ilma…

Ja nüüd Ilma Ema – mida see peaks tähendama… – millise ilma…?

Mida tähendab – Ema…?

Siis peaks olema ka Isa…

Olen rääkinud sulle, kuidas jõe vood on oma voogamises jagunenud harudeks…

Nii ilmnes mees ja nais olemus… – mees- ja naisteekond… – püüdlus ja sukeldumine…

Mina olen see osa voogamisest, mis on naisteekond…

Kui võtta seda ookeani kohaselt, siis pinnal mässavad lained on meesteekond…, meesenergiad…, püüdluse ja liikumise energiad…

Kuid sügavustes, kus pole laineid – on naisteekond…, naisalge…, sukeldumine lahustusse, ühesusse ja olusse…

Kas tähendab, et esmaloojad on loomise püüju peegeldus, ehk on meesteekond ja meesenergia…?

Kõik pole nii ühetähenduslik…

Igas ühes on olemas nii ühed, kui teised energiad, kuna kõik oleme loodud jumalikkuse algsest energiast…

Igas esmaloojas ja igas loojas on olemas nii üks, kui ka teine pool…, ehk pole võimalik jagada osadeks seda, mis on tervik…

Kas on võimlik jagada ookeani laineteks ja veeks…?

Lained on samuti vesi, kuid neis valitseb suuna püüdlus…

Need on üksnes ookeani vesi…

Nii vesi, mis suundub arengusse…, kui ka vesi, mis jääb rahusse – kõik on ikka sama vesi…

Nii ilmnes mees- kui ka naisalge erisus…

Esmaloojate ja loojate osa, mis on arengu olekus, on meesosa…, kuid see, mis püsib rahus – on naisosa…

Igaüks nende ja teie seast on valimas kahe seisundi vahel… – kas sukelduda ja olla rahus…, või olla liikumises…

Järelikult… sa oled kogu olemuse naispool…?

Jah…, nii saab seda ütelda…

Kuid mina olen Jumalikkuse energia osa…, ma olen igas ühes…, ja kõik on minus…

Järelikult… – kui mees arengu teekond lakkab, siis lakkab ka duaalsus…, ehk ka sina lakkad olemast…?

Miski ei saa kaduda…

Kui ma lakkan olemast osa, siis minust saab tervik ise, kätkedes kõikide osade omadusi…

Ma ei saa liituda Voo ülejäänud osaga, vaid sulandun jumalikkuse mees aspektidega, ning naasen algseisundisse uuenenuna…

Miks uuenenuna…?

Nagu ma sain eelmisest vestlusest aru…, teada saamine – on mehelik teekond…, ja pole vajadust püüelda selle poole, kuna kõik on olemas juba eelduses…, ning kõik on juba selles, mida sa nimetad jumalikkuseks…

Sa püüad mõista mind meesloogika kohaselt…

Mul on raske sellest positsioonist sulle selgitada… – kuid püüan…

Midagi pole olemas… – on üksnes lõpmatu Jumalikkus, mis on rahu olekus ja enesekülluslikkuses…, täiuslikkuses….

Kuid… Jumalikkus hakkab ilmutama end…, ja tema ilmutumised on erinevad…

Kuidas ta end ka ei ilmutaks, tema olemus jääb muutumatuks alati…

Milliseid pilte ka poleks maalitud värvidega, värvid jäävad ikka värvideks…

Kuid värvide olemus – on elustuda piltides…, muidu värvid poleks värvid… – vaid miski muu…

Ega sinine värv pole milleski halvem, kui roheline… – mõlema olemus on olla värv…, ehk olla pildi ilmutumise tase, olu kangas…

Värv ei saa vaid olla…

Sinine või roheline… – see on juba mõiste “värv” ilmutumine…

Jumalikkuse olemus on tema ilmutumises…

Ta pole võimeline olema ilmutamatta… – selles on tema olemus…

Teada saamine – on üks tema ilmutumise vorm…

On võimalik olla kas sinine, või roheline värv…, kuid neist on võimalik maalida ookeani või maastikku… – ehkki need mõlemad on siiski üksnes värvid…

Kuid nemad saavad maalis vorme ja piirjooni…, vormid omandavad omadusi…, vormide ja piirjoonte üksikasju…

Kui värvid pestakse maha, siis neist jäävad üksnes värvid, mis püüavad siiski ilmutuda…

Nii sünnivad uued värvide kooslused…, ilmnevad uued seninägematud jumalike omadustega kooslused…

Teil on ere näide sellest… – valge värv laguneb seitsmeks iseseisvaks värviks…

Kuid edasi… – kui segada neid seitset värvi erinevates vahekordades, siis saab moodustuda tohutu hulk uusi värve ja nende varjundeid…

Kui kõik sündinud värvid valguvad kokku – siis saab taas valge värv…

Kuid sellel juhul valges värvis on mitte üksnes seitse värvi…, vaid kõik paljuarvulised varjundid ja värvide kooslused…

Selliselt uueneb ka jumalikkus…, nii ka mina sulandun meesaspektidega…, ja olen jumalikkuses uuenenuna…

Kuid miks su nimeks on Ilma Ema, aga mitte ilma naisaspekt…?

Kui sa oled Ema…, kas siis oled ka Isa…?

Ema on naisolemuse aspekt…, sündimine iseendast…

Eostumine on ühendumine vastaspoolega…

Eostumine on kui liitumine…

Laine sünnib ookeanis püüdluse ja sukeldumise liitumisel…, see on kui mees- ja naisenergiate liitumine…

Ema on see, milles toimub eostumine…, ja temas on nii mees, kui nais jumalikkuse energia aspektid…

Kui toimub ühinemine uue sünniks, siis naisest saab ema…, siis see pole üksnes naisolemus… – vaid kahe alge liit…

Ema üsas areneb loode, millest võib saada ka poiss…

Kuid peamine pole see…, vaid see, et sellel hetkel, kui sünnib eostus ja algab loote areng uueks lapseks, toimub kahe energia, kahe järglase ühtimine… püüdluse ja sukeldumise…, ehk ühesus on kui vastandite võitlus…

Vastandenergiad püüavad sulanduda, et saada miskit uut, kahe energia unikaalset kooslust…

Iga olemus ja iga inimene on kordumatu…, kordumatu oma nais- ja meesenergiate koosluses…

Unikaalne kooslus jätab jälje kõigele… – välimusele, iseloomule, koostööle ülejäänud ilmaga…

Võiks öelda, et jumalikkus on otsimas optimaalset kooslust nais- ja meesenergiate vahel…

Ehk võiks ütelda – värvid valguvad avarusse, ning moodustavad ennenägematuid mustreid, kus igaüks erineb teistest…, kuid kõik on ühtmoodi kaunid…

Seega mina – olen uue elu sünd…, uue sünd tänu sellele, et püüdmine sukeldub…, aga sukeldumine püüdleb… – see on ühene protsess…

Meesalge, kui eraldi olev, on pidevas püüdluses…, kusjuures – püüdleb naaseda algolekusse…, ehk naisalgesse…

Selline tõmme on vastastikune…

Kuid naine ei püüdle sedavõrd, kui mees…

Naine püüdleb realiseerida endas emalikke omadusi…

Naine on – selline mees- ja naisalge kooslus, kus naine on domineerimas…

Ja ka vastupidi…

Igaüks teie seast, sündides naisena või mehena, realiseerib endas ühed, või teised omadused…, kas püüdluse, või sukeldumise omadusi…

Meile on räägitud, et me ise valime, kellena sündida…, kas naisena, või mehena…

See on teisejärguline… – see jutt on sündimisest füüsilisse kehasse…

Kuid mina räägin sinust, kui unikaalsest energia kooslusest…

Kui sa pole lahus Jumalikkusest, siis oled kõik…, ja sinus pole eraldumist mees ja nais pooleks…

Kui ilmutud ühena pooltest, siis selle poolena läbid lugematuid kogemisi mees ja nais liitumiste läbi endas…

Iga õppetunniga täitud enam ühest või teisest energiast…

Ka sina, nagu kõik teised, püüad leida neile energiatele enda seesmuses optimaalset tasakaalu…, või uurid nende omadusi enda seesmuses, valides selleks sündi mehena, või naisena…

Sündides naiskehas, võid omada mehelikke omadusi, ehk omades mees-energiaid, ning läbi selle püüad mõista nais-energia omadusi…

Ka vastupidi – sündides tihkesse ilma mehe rollis, püüad uurida oma naiselikke omadusi ja liitumist mees-omadustega…

Järelikult peaks olema ka Ilma Isa, kui on olemas Ilma Ema…?

Jah, muidugi…

Kõigi energiate kooslus, mis on püüdlemas liituda naisalgega ja saavutada tasakaal… – ongi Isa energia…

Kuid miks on teada kõigil üksnes Ilma Ema, kuid keegi pole teadlik Ilma Isast…?

Kas tead…, mees-energiad on püüdluse ja eraldumise energia…

Seega Isa energia – on tema koostisosade summaarum…

Isa energia on jagatud, kuna kõik tema osad on püüdlemas kusagile…

Katsu mõista seda tervikuna…

Ema energia ei püüdle…, ta vaid on…

Isegi naisosa püüd meesosa poole, on üksnes ema energia ilmnemine meesosana… meespüüdluse omadusena…

Emal otseses mõttes pole tarvis kusagile püüelda… – temas sünnib uus, mis on ilma suurim salapära…, ja selline sünd on Olu täius, mis ei vaja püüdlust…

Piisab jälgida rasedat naist…, seda, keda nimetate Madonnaks…

See on täituvuse seisund…, salapära, kus naise seesmuses on toimumas sünni alkeemia…, kahe alge ühinemise alkeemia…, uue unikaalse olevuse sünd…

Vaadake Madonna silmadesse – neis on terve ilm…

Teie mõistes see pole isegi õnn – vaid täituvus ja täiuslikkus…

See on endasse sukeldumus…, see on enda andumus protsessile…, see on sukeldumine olu salapärasusse…

See on imepärane…

Ema energia ei püüdle kusagile…, seetõttu ta püsib terviklikuses…

Kuid Isa energiad on pidevas püüdluses… – ja selles seisneb nende omadus…

Terviklikuses ilmutumine on neil raskendatud…

Mõneti seda on võimalik näha meestes kui mingit stabiilsuse väge…, seda, mida nimetate “tugevaks õlaks”…

See on püüdluse omadus, mis on vaid hetkeks peatatud…

Seetõttu meesalge on polügaamne…, aga naisalge – monogaamne…

Mehed püüavad liituda võimalikult enama hulga naistega, nagu isasloomad püüavad astuda ühesusse enama hulga emasloomadega… – see on meesalge püüdluse igavene väljendus…

Te omistate sellele kõlbelisi hinnanguid…

Kuid kõik on hulga sügavam…

Naised on polügaamsed…, ehk ei püüdle ühistuma suurima meeshulgaga…, nagu emasloomad ei püüdle ühestumisele…

Naisolemuse omadus – uue sünnitamine…, nemad on tulevased tõelised emad…

Ja see kõik on minu osad…

Naine – on lõpmatu kosmos…, looduse rüpe…, elu rüpe…

Kuni ta pole viljastatud, seni temas ilmutub püüdlus…, mehelik omadus, mida on kogenud eelmistes eludes…

Kui temas toimub eostumise protsess, ta muutub tervikuks…, temas ühtuvad mõlemad alged – ta muutub harmooniliseks…

Ta täidab oma määratlust – olla Elu Rüppeks…

Naine ja mees – see on energiate lahusus…, kuid ema – on ühesus…

Just naise osana on kehastunud ühesus…, läbi tema on sündimas ühinemine ja uue sündimine…

Miks siis naised raseduse aegu tunnevad jõuetust, iiveldust, oksendavad… on äärmuslikes olemistes…? Miks sünnitamine on piinades…? Millest see tuleneb…?

Kõik see on ikka sama – mees- ja naisalge võitlus…

Ehk arutaks seda…

Esimestel rasedusnädalatel naisorganism talub meesenergiate sisenemist…

Meesenergiad, mis on pääsenud naisesse eostamise aegu, omades suunitlust, hakkavad püüdlema…

Nüüd on tarvis aega, et naisenergia tasakaalustuks meesenergiaga… – see, mida nimetate hormonaalseks häälestuseks…

Seni naises oli mees- ja naisenergiate teatud kooslus…, kuid nüüd mitte ei ilmnenud, vaid lausa sisenesid aktiivselt meesenergiad, mis on samuti kahe energia sümbioos, kuid teisest inimesest…

Nüüd tarvis aega, et meesosa sulanduks meesosaga ja naisosa sulanduks naisosaga…, et saaks alata ühendumise ja tasakaalustamise protsess…

Selline tasakaalustamine ongi naise seisundi peegeldus…

Mida enam on naises enda meesenergiaid…, seda enam on vastuseis protsessile, aga mitte laskumisele…, seda enam tunnetab edaspidiselt jõuetuse hetki…

Kuid need, kes on andunud protsessile vastupanuta, ehk hirmuta ja kahtluseta…, vaid andudes oma loomulikkusele, laskub protsessi… – ei tunneta jõuetusi…

Aga piinades sünnitused…?

Eostamise aegu naisesse manustub meesaspekt…, meesenergiad, mis püüdlevad uue liikumise otsingu poole…

Raseduse aegu käib kahe aspekti ühendumine ja tasakaalustamine…

Kuid teie ilm on kogunud liiast palju mees energiaid…, just seetõttu ta on tasakaalutu…

Meesenergiate püüdlus, nende plahvatuslikkus viib erinevate lammutusteni, sõdadeni ja vägivallani…

Meesenergiad Ema üsas, millised ei suutnud laskuda, ega suutnud harmoniseeruda ja ühenduda naisenergiatega – püüdlevad samuti…, ja just püüdlemine lükkab vilja ema üsast välja…

Mida tugevamad on energiad, seda kiiremini kulgeb sünnitus…, seda valulikumad võivad need olla…

Isegi sünnituse aegu käib energiate lõplik häälestus…, nais- ja meesenergiate ühendumine…

Seetõttu mõned sünnitused kestavad päevi, või enam… – toimub jätkuvalt jääkenergiate ühendumine…

Neil naistel, kellel sünnitus venib, meesenergiad on kustumas ja ei lase viljal väljuda…

Tuleb välja, et kui naises domineerivad naisenergiad…, ja need tasakaalustavad kõiki meesenergiaid… – siis sünnitust ei saa toimuda…? Milles on siin mõte…?

Kallis…, sa kõiges otsid mõtet…

On tulemus vaid…

Tulemus – igas vastsündinus on mees- ja naisenergiate unikaalne ühendumine…

Teil lapse sünnitamine on teie ilma jagunemise tulemus – naiseks ja meheks…

Need kaks energiat teevad igaüks oma… – naispool võtab vastu ja harmoniseerib…, aga meespool – aktiveerib ja lükkab välja…

Kui mõlema poole energia kooslus on harmooniline, siis sünnitus käib kiiresti ja valutult…

Peale selle… – naine on võimeline ise juhtima sünnitust…, kuid 90% juhustest seda ei toimu… – just hirmude tõttu…

Järelikult, nürisünnituse puhul on meesenergia üleküllus…?

Jah.

Kuid sa võtad mõiste “energia” kuidagi ühehülbaselt…

Igaüks teist on unikaalne…, ning igaüks värvib enda energiaid oma mõtetega, püüdlustega ja tegevustega erineval viisil…

On vägagi oluline, mida mõtleb teie liidust lapse isa… millist energia kvaliteeti ta panustab tuleva lapse kujunemise protsessi aegu…

Peale eostamist kõik see saab ema organismi omandiks…, ning on mõjutamas energia liitumise käiku…

Sama oluline on see, mida mõtleb, räägib, või teeb lapse tulevane ema…, ja millise kvaliteediga energiat manustab ema eostumise protsessi käigus…

Seega…  kui isa, või ema ei taha lapse sündi, või tunnevad selle ees hirmu, siis see mõjutab ühinevate energiate kvaliteeti…

Teil on olemas mõiste – “kaasuvus”, millele millegi tõttu annate negatiivset varjundit…

See on sulandumine kaaslusesse…, ja see on energeetilisest vaatevinklist täpseim termin…

Kuidas on armastusega…, milline osa on temal selles protsessis…?

Oled rääkinud, et armastus on ilma kangas…, selle algne omadus…

Miks sageli need, kes eostavad lapse, ei tunneta rõõmu, kui see on ilma kangas…?

Armastus on ühesuse olek…

Kui Tervik on jagatud osadeks, siis terviku kvaliteet läheb osadel kaotsi…, seetõttu nad püüavad leida võimalusi kvaliteetide liitmiseks…

Tegelikult – selleks jaotumiseks ongi jagunemine meheks ja naiseks…

Kahe energia ühendumise hetkeil moodustub Terviklikkus…, just see on armastuse ilmutumine…

Kui ühendumist ei toimu, ehk puudub tasakaal…, siis mingid energiad võivad olla enamuses…

Iga inimene – on teatud mees- ja naisenergiate suhe…

Suurimaks harulduseks ja õnneks on kohata sellist partnerit, kelles selline suhe on peegelduslik… – selline kahe inimese ühtestumine oleks ideaalne… – lähevad kokku kui pusle tükid…

Kuid see on haruldus…

Liitudes paariks, kaks inimest hakkavad tasakaalustama kahte liiki energiaid…

Kui kokkuvõttes hakkavad domineerima meesenergiad, siis nemad jäävad alaliselt püüdlema kusagile…, nemad hakkavad tülitsema ja “petma” teine teist…, otsima teisi energiaid…

Selliseid paare on hulgim…

Kui mõlemasse jäävad domineerima naisenergiad, siis sellises paaris mõlemad on enamuselt sukeldunud endisse…, oma kavatsustesse ja probleemidesse…, ehkki eksisteerivad kõrvuti…

Kuid see pole armastus…

Vaid üksnes väike hulk on suuteline hoidma energiaid tasakaalus, ning elama armastuses ja terviklikult… – neis kõik on harmooniline…

Teine teiseta olles tajuvad harmoonia puudust…, neile pole teisi vaja, kuna neis endis on harmoonia…

Nende liit ise on harmoonia…, ja just see on armastus…

Tuleb välja, et 90% inimestest ei saagi olla armastuses õnnelikud, kuna harva keegi on võimeline leidma oma teist poolt…, oma peegeldust…?

Kõik on hulga lihtsam…

Kui püüad leida omale peegelpilti, siis varem või hiljem sinu teed ristuvad sellega…

Pole ka oluline, mis vanuses see juhtub…

Oluline on püüdlus…

Kui püüdlete selle poole nooruses, siis hiljem hakkavad teid valitsema mõttevormid selle võimatusest…

Küpsemas eas enam ei püüdle selle poole, kuna peate seda teostamatuks…

Kuid… iga püüdlus teostub…

Ka sinu püüdlus leida oma poolt on samuti püüdlus…, ehk meesenergiate domineerimine…

Mida enam püüdled teise poole suunas, seda enam on muutumas nõudmised ka enda poole suhtes…

Selline otsing võib olla lõpmatu…

Kui usaldad end protsessile ilma püüdmiseta, siis, soovides seda kord, kõik teostub parimal viisil…

Seetõttu need, kes kõige enam on janunemas teise poole järel, ei suudagi leida seda…

Seega… need, kes usaldavad end protsessile – leiavad seda vaevata…

Kuid kuidas jääb armastuse õppetundidega, milliseid peame läbima igas kehastuses…?

Me ju ise valime neid…

Jah, nii see on…, ja valik on alaline…

Sa ei vali üksnes kord, vaid igal hetkel…

Sinu elu, sinu realiseering – on üksnes valikute kooslus…, valikute suundade kooslus…

Sünd määratleb stardi tingimusi… – kuid edasi…, valikute läbi lood endale ülesandeid…, milliseid püüad lahendada oma elu jooksul…

Sellisel viisil teostad oma valikute õigust…

Teil on külaldaselt näiteid, kus inimene sünnib invaliidina, füüsiliste puuetega…, kuid need on tema kehastuse stardi tingimused…

Kuid ometi… ta elab armastavas peres…, isegi leiab oma teise poole… – ja on õnnelik oma armastuses…

See on suurepärane näide valiku realiseerumisest…, suurepärased armastuse läbimise õppetunnid…

Armastusele stardi tingimusi pole vaja…, ta on võimeline ilmutuma end läbi kahe energia liitumise…, mistahes tingimustes…

Kui olete armastamas loodust, siis ühendute temaga…, sukeldute temasse…

Temas on samuti olemas nii ühed, kui ka teised energiad…, nii püüdluse, kui ka sukeldumise energiad…

Loodus on tohutu… kuid te sukeldute temasse…, teie meesenergiad on uppumas tema naisenergiatesse… – kui väike suures…, olete tunnetamas selles ühesust, rahu ja laskumist…

Teie meespooled lakkavad mõneks ajaks püüdlemast, kuna on tasakaalustumas Looduse naisenergiate läbi…

Loodus ise oma olemuselt on enamalt naiselik…, naiselikud aspektid temas on domineerimas enam… – see on sukeldumine…

Järelikult armastus – on naasemine terviklikusesse…

Terviklikkus – on nais- ja meesenergiate tasakaal…

Mis toimub inimesega, kui ta on saavutanud mees- ja naisenergiates tasakaalu…?

Kas läheb üle teise ilma…, või teisele tasandile…?

Ta hakkab eksisteerima harmoonias…, harmoonias nii endaga, kui ilmaga…

See on tasakaalu seisund…

See on armastuse seisund ilma ja kogu oleva vastu…

Selliselt on elanud ja elavad teie pühakud…

Teil on palju näiteid sellest…

Teis igas ühes on neid harvasid armastuse hetki…, tõelisest armastusest… – ja need on harmoonia ise…, mille poole olete igavesti püüdlemas…

Püüelda pole tarvis…, tarvis üksnes olla…, vaid sukelduda ilma…, olusse…, enesesse…

Vaid lõpetada jaotamisega ja saada Üheseks…

Kuidas seda teha…, kuidas tasakaalustada endas mees- ja naispooled…?

Kas tead…, planeedil on vähe inimesi, kelles on valitsemas naiselikud omadused, naiselikud energiad…

Päris üksikuid on neid, kes on saavutanud harmooniat…

Harmoonia saavutamine pole üksnes tasakaal… – see on energia uus kvaliteet…, see on Terviklikkus…

See pole enam tasakaal, vaid ühesus…

Teil on olemas Yin-Yang sümbolmärk…, kuid selles märgis on olemas nii must, kui valge…, on olemas eraldumus…, võrdseks pooleks…

Kuid armastus – pole osad…

Tasakaal – pole osad… – see on olu uus kvaliteet…, see on liitumine…, see on kooslumine… – uus energiate kooslus…, see on Täiuslikkus…

See on see, milles on kõik…, nii mehelik, kui naiselik… – ja neid pole võrdselt, kuna nende võrdsus peab silmas osi…

See on tervik ja täiuslik olu…

Seda on raske sõnadesse panna… – seda tarvis tunnetada…

Seda on sinus harvadel aegadel…, ehk isegi – vaid hetketi…

Igas ühes juhtub seda harvadel hetkedel… – kelles on enam ja kelles on vähem…

Seega… rääkida sellest, et mees peaks arendama endas naiselikke omadusi…, ja vastupidi… – pole päris õige…

Kokkuvõttes – te kõik hakkate arendama endas oma osi…

Katsuge leida endas tasakaalu ja ühesuse hetki, mis on olemas igas ühes…

Tunnetage end neis teadvustatult…, ning katsuge pikendada oleku hetki neis…

Pöörake tähelepanu oma mõtetele või tunnetustele…

Mis annab selleks tõuke, mille tulemusel jõuate sellesse olekusse…?

Mille tulemusel sattute eraldumusest äkki terviklikkusesse…, ilmutate seda endas…?

See võib sündida läbi ühenduse loodusega…, muusikaga…

See on alati mõttevaikus…

Mõtted ja sõnad – see on voogude eraldumine osadeks…

Vaid olge…, vaid lubage energiatel voolata läbi teie…

Te olete valikute probleemidest sedavõrd hõivatud, et lausa valite pidevalt…

Kuid lubage end vaid olla…, valimatta… – ja te tunnetate ilma täiuslikkust…

Valik on – püüdlus…, ehk meesarengu tee…

Kogu teie ilm, kui vaba valiku tsoon, on meesilm, püüdluste ilm…

Meile on räägitud, et me valime teadvustamatult…, et valikud sunnivad meile peale reptiloidid, hallid, salavalitsused ja ilmsivalitsused, meedia, matriksid, kollektiivsed mõttevormid…, ja nii edasi…

Selles ongi valiku mõte…

Kui oled püüdlemas, siis oma olemuselt liitud mingite teiste püüdlustega…, või lood oma püüdluse…

Kas on vaja püüelda millegi poole, kui sinus on olemas kõik…?

Kui teed valikuid teadvustatult, siis oma püüdlusteks valid ka suuna teadvustatult…

Kui valikuid teed teadvustamatult, siis püüdled sinna, kuhu suundub enamus…

Kuid püüdluseks jääb see igal juhul…

Kas valik on vajalik…, ja milleks seda vaja… – olete sellele mõelnud…?

Olla on võimalik vaid… valimatta…

Vaid olla armastus, ehk Terviklikkus…, ehk ühendusena endas ja väljaspool end…

Elu ei katke kuidagi…

Oma valikutega eraldud ühesusest…

Oluline teha üks ainus valik – olla…, ühenduda…, naaseda Terviklikkusesse… – selliselt lakkab valiku probleem olemast…

Valikust on saanud teie needus…

Olete pidevalt valimas, kuna pole suutelised olema selleta…

Kuid – “saagu sinu tahtmine” pole nõustumine mingi Jumalikkusega…, mitte kui valik üldse…, vaid kui isikliku valimise puudumine…, kui püüdluse puudumine…, kui liitumine Oluga…, kui olu kangaga…, ilma armastuseta…

Valik on viimas teid peamisest olemusest ja ühesusest eemale…

Oma püüdlustes muutute osadeks…, mis püüdlevad jätkuvalt ühendumise poole…, ega leia seda, kuna on pidevalt valimas püüdlust…

Kui valid loobumise püüdlemast, muutud teiseks…

Selline valik on loobumine valikust…, loobumine püüdlusest…

Seetõttu räägitakse teile loobumisest seondustest…, hinnangutest…

Siis vaid ilmutud…, valimatta…

Sa vaid – OLED…

Oled vaid – VAIMSUS…, vaimsuse SILM, mis ilmutub sinus eneses…

Oled vaid ilma VÄRV…

Sa ei kujuta PILTI…, vaid oled selle VÄRV…

Valikus olla värv või pilt… – valid olla VÄRV…

Pea kinni…, kuid räägitakse, et oma mõtetega loome mõttevorme ja sellega loome ilmasid…, ehk värvidest loome ilmade kujundeid…, Jumalikkuse energiast loome ilmade pilte…, on olemas illusioonid, millistega oleme kokku puutumas…

Tuleb välja, et peame loobuma valikutest…, ehk loobuma looja rollist…?

Kes hakkab siis ilmasid looma…?

Me rääkisime naasemisest Ühesusesse…, ehk Armastusse…

Mida enam valite, seda enam suundute…, seda enam eemaldute Ühesusest…

Küsisid – kuidas tasakaalustada endas mõlemad alged…. kuidas saada terviklikuks…?

Ma vastaks… – vaid olles, suurendades ja avardades endas harmoonia ja ühesuse hetki…

Armastuse hetki – hetki, kus oma olemuselt puuduvad valikud…

Kas, olles harmoonias, on sul püüdlusi millegi poole…?

Neil hetkeil on sinus kõik…

Reaalsuste loomine – on Absoluutse Terviku jagamine osadeks…, tema ilmutumine osadena…

Kuid miks arvad, et kui valik kaob, siis seiskub loomine…?

Loomine on – Jumalikkuse suur ilmutumise salapära…

Kuidas see ilmutub… – pole kellegile teada…

Kust on sündinud Jumalikkus…, kes on teda loonud…?

Või oli ta alaliselt…?

Mida ta üldse valib, kui temal on olemas valiku võimalus…?

Küsimusi küllaga…

Kuid mõte neil küsimustel puudub, kuna Jumalikkus ON…, ja see on Olemine ise…

Kõik lähtub Olemisest…, Temast ja Temas…, ja – Jumalikkus on temas täiuslik…

Me oleme üksnes tema osakesed, mis on eraldunud temast, ning tänu eraldumisele otsimas teine teist…

Me ehk peaksime saama tema täiuslikeks osadeks…, sellisteks osadeks, millistes on olemas kõik…, ja mis pole enam osana… – vaid miski muuna, mis pole sõnades kirjeldatav…

Oleks kui suuremad täiuslikkuse saarekesed Täiuslikkuses… – kui üleminek jumalikusest uude täiuslikkuse tasemele…

Kuid loomine on kõik, aga mitte eraldumine…, pole vormid… – vaid kooslus…

See on sõnades kirjeldamatu…

Järelikult… et naaseda Eedenisse, on tarvis vaid olla…, valimatta…?

Jah… – kuid see pole allumine, nagu mõistate seda teie ja enamus teie seast…

See on harmoonia… – kui ookeani pind tuulevaikuses…

Kas ookean allub…?

Ta kõigest pole koostöös tuulega, ega vee survega… – ta vaid on…, ta ei püüdle…

Kujuta end ookeani tilgana, kus tajud end korraga nii tilgana, kui ka ookeanina…

Sulle on kättesaadav nii tilga, kui ookeani tunnetus…, kuid sa ei eraldu, ega vali… – sa ei taha olla ei tilgana, ega ookeanina… – sa vaid oled…

Sa oled ühene kõigi ookeani tilkadega, kuid ei vali olla tilkadena, ega ookeanina…, ometi kõik see on sinus olemas… – kõik erisused ja kõik ühesused…, ja kõik varjundid…

Sa ei püüdle…, vaid laskud sügavustesse… – laskud endasse…, oma olu ookeani…, oma armastuse ookeani…, ning tunnetad selle ääretust ja rahu, tema täiuslikkust…

Teid ei piina enam valik, kuna muutute tervikuks, milles pole millest valida…

Mistahes sinu valik on samas… kõigi valik…

Selline suursugune Ühesuse valik saab uueks loomise etapiks…

Austusega kõigi astujate poole

SElena…

Read Full Post »

Tervitan teid Peaingel Miikael…

Olen Sofoos… Tahaks suhelda mõistuse konglomeraadiga…

Kui see õnnestub, siis mul on valmis mõned küsimused…

Väed: Me tervitame ka sind.

Oleme üheks kujundiks, mis vastutab ilmaruumi ülesannete ja arengu eesmärkide eest, ning loob tingimusi teadmiste koefitsientide loomiseks…, koefitsientide, mis loovad teadvust, kus asuvad ilmaruumi ulatuses mõistuslikuse olemused…, arengu olemused…, kompleks teadvused, mis on arengu süsteemideks…, mida on teie poolt mõistetud kui kõrgemal olevad mõõtmed…, kui tingimused arenguks ja loomiseks…

Meie ülesandeks on saavutada seda seisundit, mis teie arusaama järgi vastaks arengu olemuse tunnuseks, kogu olevale loovusele ilmaruumis…

See pole kuigi täpne väljendus, kuna me pole suutelised välja tooma teie mõistmise kohaseid täpseid väljendeid, mis vastaksid meie funktsionaalsetele ülesannetele ja tähendustele, ilmaruumi arengu eesmärkide suhtes…

Kuid on tarvis mõista, et tegelikult konglomeraatne teadvus – on süsteem, mis on seotud nende reaalsuse objektidega, mis on hargnemas galaktilistes süsteemides…, ning on galaktikavahelisteks kriteeriumiteks neile seisunditele, milliseid võetakse neis galaktikates, kui arengu eesmärgilisteks vormideks…, kui seisundi eesmärgilisteks vormideks neile ülesannetele ja sündmuste käikudele, mis on üles seatud kindlale galaktikale…, tsivilisatsioonile…, süsteemile…

Sofoos… Kuidas suhtute vaimsuse arengusse…, monaadide arengusse…, Kõrgema Mina arengusse…  ja millist osa mängite teie selles arengus…?

Väed: Meie süsteemis on olemas teatud alamjaotused, mis olid loodud ja määravad arengut ühe, või teise teadvuse kujunemisele, olgu see vaimsus, monaad, või isegi – Kõrgem Mina…

Vaimsused ja monaadid läbivad koolituse ja kontrollitakse neid teadmistes, lisa harjumustes, lisa funktsionaalsetes kohustustes kogu oma arengu süsteemi suhtes…

Kõrgemad Minad võivad saada teadmistele lisa vaid vajaduse kohaselt.., fragmente, mis on vajalikud arenguks teatud süsteemides, millistesse kuuluvad…

Vastavalt vaimsus ja monaad saavad juhendust täies mahus ja omandavad teadmisi kindla arengu läbimise tarvis…

Aga Kõrgem Mina saab teadmisi kindlates küsimustes, puuduvate süsteemide ja mõõtmete kohaselt…

Seega… meie süsteem on ette nähtud enamuselt teadvuse arenguks, mis kuulub Absoluudi süsteemile…, kuid mitte Arhitekti süsteemile…

Kuidas oleks võimalik selgitada konglomeraatset teadvust meie mõistmise süsteemis, kui võrrelda seda õpetava süsteemiga…, või aja hierarhiaga…?

Kuidas võiks kõlada määratlus sellele…?

Antud selgitus võib koosneda mitmest tingimusest ja vastavusest…

Esimene vastavus – see on selliste teadmiste ja informatsioonide süsteemi loomine, mis on määratletud universaalse süsteemina…, selle unifitseerimises…, selle vahepealsuse kogemuse suhtes, mis on läbitud ja läbitav selles ilmaruumis…

Teine määratlus – on teadvuse koostise ja seisundi määramine, mis on asumas väljaspool süsteemi, kuid on määratud meie süsteemi arenguga…

Seega… me analüüsime ja määrame kogu teadvuse arengu funktsionaalsust, tema puudusi, eeliseid, kategooriaid, vastavust arengu tsükli kogu määratluse suhtes…

Kolmas koostisosa – on teadmised, mis määravad erinevaid funktsionaalseid kategooriaid, milliseid määrate ise…, kas konstruktiivsena, või destruktiivsena…, ja muid arengu koefitsiente, milliseid te ei määratle oma teadmiste süsteemis…

Seetõttu meie ülesandeks on liita kogu funktsionaalsus ühte harimise punkti…, ühtsesse ekvivalenti, ilmaruumi arengu suuna suhtes…

            Kuidas on seatud konglomeraatne teadvus tema koostisosade vaatevinklist…?

Kas Absoluudi või Arhitekti baasil on ta paljufunktsionaalne mõistus vaimsuste koostisosade määramiseks…, või on seal mingi teine teadvus…?

Konglomeraatne teadvus kujutab endast kompleksi, mis on määratletud peamiselt Absoluudi teadvuse baasil…

Arhitekti teadvus esineb vaid nõuandvate süsteemide ulatuses…, üksnes alguste süsteemis, mis määratleb oma teadmisi läbi meie töötluse, kogemuse ja arengu…

Meie iseendast ei kujuta vaimsuse teadvust, ei monaadi teadvust…

Me oleme kompleksne tunnuste seadmeline kooslus, mis vastab nii ühele, kui ka teisele teadvusele…, ning veel… me oleme Absoluudi algorütmide tunnusena, kes on määratlemas meid meie arengus, ning oleme Absoluudiga otseühenduses, ega ole arengu mingi haruna…, või selle algusena…

Oleme sõltumatu struktuurina, mis imbub loomise süsteemi…, ning meie mõõtmelisus on 12, 11 ulatuses…, ning selline määratlus võimaldab meil luua selliseid loomistingimusi ja teadmiste kujundamisi Ilmaruumi süsteemis, mis määratleb kõiki arengu harusid…, kõiki võimalusi…

Kui palju on ilmaruumil mõistuse konglomeraate…?

Meil on ühene Absoluudi moodustus…, ja ligi 350 mõistuse konglomeraate…, ja need kureerivad ühte, või teist ilmaruumi ulatust…

Oleme moodustatud ühese alge poolt, ning meil on ühene informatsiooni vahetamise süsteem, mis võimaldab kogemise suurendamist peegelduse alusel…

Mille poolest Ilmaloovuse teadvuse areng erineb teie teadvuse arengust… – kui võtta seda evolutsioonilise arengu vaatevinklist…?

Evolutsioonilise arengu süsteemis konglomeraatne teadvus oli esmalt loodud kui kogumissüsteem…, arengu funktsiooni määratluseks…, arengu puuduste välja selgitamiseks…, teadvuse arengu otstarbekuse määramiseks tervikuna…

Teadvuse süsteem, mis on vastamas kasvõi ilmaloojatele, on vastamas ka evolutsioneerumise algele, milles on arenguks olemas teatud koostisosad…, ja milles on olemas kogumise koostisosa aspekte…

Areng ja kogumine on positsioneerimise süsteem kogu Ilmaruumi käigule…

Oma arengu lõpus Ilmaloovuste süsteem on määratud koostisosaks ühele, või teisele teadvusele, mis on vastamas enamuselt Absoluudile, ning määramas kriteeriume ja võimalusi lisa tingimustele, millised on kogunenud arengu kogemiste aegu…, Ilmaruumi ajaloos kogemiste kogumise aegu…

Millised suhtlemised on teil tsivilisatsioonidega…, või teie ei tee nendega tööd…?

Me teeme tööd vaimsustega ja monaadidega, mis on olemas tsivilisatsioonides… – seega meie suhtlus on otsene…

Kuid tsivilisatsiooni arengu suunda me kureerida ei saa, kuna meil pole sellist ülesannet…

Tsivilisatsioon – see on vahepealne ühenduste seisund…, pingutused teatud arengu suunas…, teatud informatiivse välja suhtes…

See üksnes pole meie huvides, kuna see pole meie valdkond, ega meie ülesanne…

Meie ülesanne on – vaimsuse ja Monaadi arengu määramine, mis ühendumas ja määramas end antud tsivilisatsiooni informatiivse koostisosana…, ning aidata ühenduda teatud suuna tunnustega…

Me täiendame ja arendame nende funktsionaalsust…, loome tingimusi täiuslikema informatsioonide lätete kujundamiseks…, ning kontrollime nende teadvuste täiust ja arengu suunda…

Seega…, te olete reglementeeriv ja kontrolliv süsteem Ilmaruumi Teadvuse arengus…?

Võiks ütelda – Jah…

Me määrame arengu funktsioone…, määrame just Vaimsuse ja Monaadi arengut ja nende süsteemseid moodustisi…, nende süsteemseid konglomeraate…

Sealhulgas kureerime kõrgemaid tsivilisatsioone, mis on määratletud tsivilisatsioonidena, millistes puudub sõltuvus Kõrgemalt Minalt… – kuid selliseid on vähe…

Me siiski kureerime neid…, suhtleme nendega, kui tsivilisatsioonidega, kes on läbinud teadmiste kogumise kogemise, ning kes kasutavad seda arengu suunas umbes samal viisil, kui kasutame meie nende suhtes…

Kuid tsivilisatsiooni vaatevinklist nemad määratlevad enda kogemist loomise süsteemis…, aga meie määratleme oma kogemist korrigeerimise süsteemis ja mõistuse täijuslikkuse täiendamises…, teadvuse korrigeerimiseks ja määramiseks eesmärgi süsteemi ulatuses…

Ehk teid saaks määratleda kui õpetavat süsteemi…, täiustavat…, korrigeerivat…, ja mõistust kontrollivana vastavusele Absoluudi ja Ilmaruumi Arhitektide eesmärkidele…

See puudutab enam Absoluudi eesmärki…, puudutab enam eesmärki, mis on määratletud kui Vaimsuse ja Monaadi arengu ülesandena…

Mida kujutab endast sõltumatu teadvuse määratlus…, mille suhtes teadvus on sõltumatu…, ning kuivõrd teadvus on suhteline ja sõltumatu kõrgema teadvuse süsteemist…?

Teadmine on – kogutud kogemuste teatud osa…

Kogemus on nende loomissüsteemide koostöö, milliseid on loonud Absoluut, et kogeda teadvuse ja sõltumatude konglomeraatide tööd, mis loovad tingimusi antud kogemuse formeerimiseks selles ilmaruumis…

Seega teadmine ja kogemus – on koostöö funktsioneerimine…, ehk koostöö olemus…, selle koostöö põhjus-tagajärg…

Kogemus ja teadmine peegeldavad arengut…, selle arengu ekvivalenti ja tema eesmärgi määratlust…

Igas teadmises on olemas suunitlus…, omadused, millised on suunamas teadmise informatiivset välja teatud suunas ja sisulises režiimis…

Olemus ja selle peegeldus on arengu järgmiseks etapiks ja selle teadmise informatsiooni määratlemiseks teisel tasandil…, teises universumis…

Teisel tasandil…, teises universumis…? Kas teadmine on objektiivne kõrgemal oleva süsteemi suhtes…?

Jah…, ta on objektiivne kogutud ekvivalendina teatud arengus, millisel on teie teadmised…, objektiivsetena teie mõistuse suhtes…, kuigi objektiivsus teie illusioonide süsteemis ja teatud tinglikus loomises on kunstlikult loodud…

Seetõttu meie teadmised on määratletavad sõltumatult…, ja need on määratletud Absoluudi suhtes… kui vajalik kategooria…, vajalik informatiivne väli uute määratluste loomiseks…, uute koefitsientide ja sõltumatu arengu tarvis ilmaruumi süsteemis…

Mis on sõltumatu areng…?

Sõltumatu areng on funktsioon, mis on seotud Absoluudi eesmärkide ja ülesannetega…, selle ilmaruumi Arhitekti eesmärkide ja ülesannetega…

Selline funktsioneerimine on sõltumatu areng…

On olemas arenguid, mida määratlevad tsivilisatsioonid…, nende huvide ja määratluste vaatevinkli kohaselt…, seega on sõltuvad… – seda kohtab sageli…

Sõltumatu areng eeldab mõistuse funktsioneerimise arengut…, selle suuna funktsioneerimist, mis oli vajalik esmaselt…, mis oli selles ilmaruumis kui üks suundadest.

Kas on võimalik anda kõrgemal seisvate teadvuste tasemete määratlust…, üleilmse kohaselt…?

Kui palju tasemeid võib olla…?

Mis on absoluutne teadvus, mis asub kõige kõrgemal…?

Selline määratlus oleks mõistmisele keeruline…, kuid meil on teada, et peale absoluudi on olemas vähemalt kolm teadvustumise süsteemi, millistes on olemas omad informatiivsete voogude kihid…

Need on loomise kõrgemaks süsteemiks, millesse osaliselt kuulub ka absoluut…, mis moodustub samas muude teadvuste abil…, mis on koostisosadeks järgmistele algavatele tsoonidele…, ja need omakord – veel kõrgema tasemega tsooni algeks…

Kolm taset…, kolm informatiivset kihti on määratletavad erinevate teadvuste poolt…, nii struktuurilt, omadustelt…, kui ka suuna määratluste poolest…

Nemad on erinevad juba oma alge poolest…, kujutavad endast arengu süsteemi konglomeraate…, ja seda nende mõistuse kohaselt…

Sellised tasemed ei saa kujutada omaette avarust üksnes seetõttu, et oma kogemise alguse kohaselt olid ühenduses…

Selline kogemine pole määratletud ruumilike suuruste süsteemis…, vaid koostöö süsteemis…

Neil tasemetel on olemas mitte avaruse mõisted…, vaid multimõõtmeliste algorütmide ja paljusuunaliste algete mõisted…

Selle mõiste on keeruline…, kuid selgitada saame seda mõne aja möödudes…, siis, kui olete suutelised mõistma ilmaruumi teadvuse paljusuunalist arengut…, kui saate selleks vajalikku informatsiooni, millist oleme edastanud teile õpetajate läbi…

Kui saaks määratleda neid kihte, ning läheneda kõrgemal oleva absoluudi teadvusele… – kas sellele oleks määratlus… – või neil pole seda…?

Temal on kui Lätte määratlus…, kui absoluutsel algel…, ühesel loojal… – kuid see teadvus, ehk süsteem, ei tee koostööd Absoluudi teadvusega otseselt…

Ei tee koostööd meie teadvuse süsteemiga…, nagu meie ei tee koostööd inimestega…, ja nende määratlustega, keda nimetatakse eraldi arenevateks teadvusteks…

Seetõttu peame andma teile vaid ettekujutust sellest süsteemist ja selle algusest, kuna see on lõpu ja alguse etapiks kogu mõistlikuse süsteemi arengus, kogu selle mõistmise konglomeraadis, ehk teadvuse avaruse konglomeraadis.

Isegi mitte teadvuse avaruses, vaid ühese teadvuse konglomeraadis, mis väljendab kõigi määratluste süsteeme, millised on vaadeldavad ja on omavahelises seonduses…

Miks arvata, et teadvus on lõplik…, ega pole enam selliseid teadvusi, mis eksisteeriks paralleelselt kusagil…?

Meil pole sellist informatsiooni…, ja me pole suutelised kindlapeale määratlema…, kuid olemasolevate andmete allikate läbi ja määrangutega, mis on olemas Absoluudil, saame väita, et selline teadvus on lõplik ja kogu tarkuse määratluse keskmeks… – kui tervik mõistena…, kui mõistmisena üldse…

Kas on võimalik anda määratlust Ilmaruumile…?

Ilmaruum on ühene moodustis…, ühene loomise süsteem, milles on olemas eesmärgid ja ülesanded peegeldusteks…, koostöö koefitsiendi muutumiseks neis algorütmides ja neis algustes, mis liidavad Arhitekti ja Absoluudi võimalusi nende koostöö süsteemis…

Seega Ilmaruum – on kahte tüüpi algorütmide koostöö süsteem… – muunduste protsessi algorütmidel ja sündmuste käigul, või ajaloo käigul ja loomise protsessidel, luues mateerialikke objekte, avaruslikke objekte, koostöö objekte nende algorütmide toel…

Kui väljendada seda lihtsustatult… – siis absoluudi loomine on – avardunud ilmaruumi koostöö Arhitekti algorütmide läbi…

See kujutab endast kahte peamist alget, millistesse on kätketud selle ilmaruumi moodustumine…, on kätketud loomise süsteemi moodustumine…

Loomise süsteemis on määratletavad mitte üksnes Absoluudi arengu vormid…, vaid isegi Arhitekti enda areng loomise suhtes…

Selliseid loomise süsteeme ja võimalusi on sama palju, kui on olemas galaktikaid ilmaruumis…, kui on olemas planetaarseid süsteeme…, kui on olemas olemusi nende alges ja milliseid on inimene võimeline ette kujutama…, ja muud funktsioonilised olemused, mis on kujunenud Kõrgemate Minade, vaimsuste ja monaadide ühinemisel…

Need moodustised…, need arengu süsteemid moodustavad ühese alge, mis on võimeline looma ja funktsioneerima, liites kahte peamist loomise algorütmi…, kahte määratlust…

Kuna kõik süsteemid on määratletud esmaalgse kohaselt, kui teekonna arengu algus ja lõpp, siis ka arengu süsteem – on üksnes seesmise algorütmi koostöö kategooria…, seesmise potentsiaali omakeskne koostöö…

Järelikult kõrgemal seisva süsteemi jaoks ilmaruum eksisteerib samal viisil, kui teile teie une määratlus…, või kategooriatena, mis ei vasta teie aja režiimi ja ajaloo käigu mõistmisele…

Ilmaruum on Absoluudist kõrgemal seisva süsteemi jaoks kui avanenud potentsiaal…, kui ühehetkeline määratlus, mis loob arengu aluse…, kogemise aluse…, ühe või teise teadvuse liigi koostöö võimaluse…, kõrgemalseisva teadvuse ühe või teise arengu liigi süsteemi määratluse…

Kas on ilmaruume, kus Arhitekt pole määratletav…, pole määratletav Absoluut…, või on see on paaris koostöö ja alaline…?

On olemas ilmaruume, mis on määratud üksnes Absoluudi poolt…

On olemas ilmaruume, mis on määratud üksnes süsteemi poolt, mis on Arhitekti osaks…

Nagu juba tead, ta ise on kõrgemal seisva määratleva süsteemi osa…

On olemas ilmaruume, millised on määratletavad muude moodustiste poolt, mis ei kuulu ei Absoluudile, ega Arhitekti algorütmile…

Kui palju üldse on ilmaruume…

Meie mõistmise ja meie teadmiste kohaselt – ligi 5 000…

Neis 5 000 on määratletavad ligi 70 erinevat süsteemi, millistesse on kaasatud kas ühel või teisel viisil absoluudi taolisi teadvusi…

Nagu sa mõistad, sellistel süsteemidel, nagu on Absoluut, Arhitekt, ja neile taolistel, on eeldus areneda järgmiseks kihiks…, järgmiseks teadvuseks…

Need süsteemid meie jaoks on määratletavad kui kõrgemal seisvad arengut määravad süsteemid…

Kui rääkida sellist tüüpi teadvusest, kui Absoluut, siis ühes või teises variandis ilmaruumid on koostöös taoliste süsteemidega…, on koostöös taolisuse põhimõttel…, – kuid arenevad kõik erinevates avaruste variantides…, ja erinevates koostöö süsteemide variantides…

Kuid kõikides ilmaruumides ühiseks moodustumise tunnuseks on mõisted – avarus, potentsiaal ja arengu suund…

Selles kõik ilmaruumid, milliseid oleme määratlenud, on universaalsed…, on määratletatavad teatud mõistmiste kohaselt kui loovad teadvused…, ja seda nende arengu süsteemi suhtes…, olenematta sellest, kas ilmaruum neil on suletud, või avatud vaatleja avaruse suhtes…, või kõrgemal oleva teadvuse süsteemi suhtes…

On olemas ilmaruume, mis pole määratletud seesmuse suunas, vaid on väljaspoolse määratlusega…, on ilmaruume, mis on koosluses…, on ilmaruume, mis on määratletud liidetud kategooriates… – ja nii edasi…

Üleüldse… ilmaruumi arengu olemus on samuti olemuseks, nagu on mateerialiku ilma areng…, nagu on teadvuse areng teie ilmaruumi seesmuses…

Need tasemed on taolised…, need on taolised oma arengu olemuse kohaselt…, suunitluse kohaselt…

Määratleda kindlat ilmaruumide hulka pole võimalik, kuna pole võimalik määratleda ilmaruumide hulka järgmiste teadvuste tasemetel, mis asuvad üleilmalikuse kohal…, ning… kui palju alamsüsteeme määratlevad need tasemed…

Sellist informatsiooni pole olemas, ega anta, kuna me pole seonduses selle informatsiooniga…, ja ta kuulub enamuses Absoluudi teadvusele, tema kategooriatele ja määratlustele…, tema kujunemise süsteemidele…

Kui rääkida sellest, kui mitu taolisi teadvusi on määratletud neis 5 000 ilmaruumides, siis võiks ütelda, et Aabsoluudi ja Arhitekti teadvusi, kui kategooriaid, pole puhtal kujul olemas, kuna need nii või teisiti on läbi põimitud kõrgemal seisvate kihtide süsteemide arengu suundadest…, kõrgemal seisvate mõõtmete seondustega…

Kui Absoluuti võtta kui mõistuse kategooriat, kui ekvivalenti… – siis Arhitekt on teadvuse ühend-ekvivalent…

Absoluut on universaalseks kategooriaks ilmaruumile ja sellistele teadvustele, nagu on Absoluut ise…

Temast kõrgemal olevas teadvuses on neid kuni 3 või 4, ülejäänud on koosluses ühel või teisel tunnuse määral…, ühes või teises põimingus…

Me ei tahaks valgustada seda teemat, kuna see on mõistmise jaoks keeruline…, ja on näha, et teie mõistmistesse sugeneb moonutusi…

Mul on küsimus kategooriate määratluse kohta, mis on olemas ilmaruumi seesmuses ja meie mõistmiste kohaselt vastavad destruktiivse, või konstruktiivse arengu mõistetele…

Kas on olemas muid kategoorilisi parameetreid, või suundi arenguks ilmaruumi piireis…, kuidas need seonduvad Galatika arengu mõistmistega…, või vaimsuse üldise arenguga…?

Konstruktiivsed, või destruktiivsed koefitsiendid – need on teadvuse arengu tunnused loovuse avaruse seesmuses, mis on avardunud planetaarse süsteemina…

Kui võtta Galaktika arengu tunnust…, siis selles on muud kategooriad, mis ei vasta konstuktiivsusele, või destruktiivsusele…, vaid on kategooriad, mis on kooskõlas loomise kategooriatega…

Loomise kategooriad on enam seotud arengu suunaga…, määratluse kasvu suunaga…, suunaga, mis määrab avardumist ja informatsioonide suhtlust omavahel…

Seda määratlust saaks mõista, kui määratluse süsteemi seesmist arengut…, koostööd mõistulikkuse süsteemidega…, teadvuse evolutsioneerumise süsteemina…

Selline kategooria saab olema konstruktiivsena, kuid need ei lähe kokku teie konstruktiivsete määrangute põhimõtetega…, vaid määrangutega, mis on seotud seesmiste arengu kategooriatega…

Kas on kategooriaid, mis hea ja kurja tasemel, destruktiivse-konstruktiivse tasemel eksisteeriks paralleelselt meie mõistmisega…, mis oleksid paralleelsed kõrval süsteemide, või paralleelsete süsteemide mõistmistega…?

Oleme ju rääkinud, et on olemas jõu kategooriaid…, kuid kas arengu süsteemis on olemas armastuse määratluse kategooriaid…, ja midagi veel…?

Kategooriad on tinglikud mõisted, kuna need mahuvad arengu süsteemi kui tinglikkus, kui eelistus, kui lubatus, kui teadvuse arengu mõistetav määratluse süsteem… – seetõttu paljud kategooriad teie planetaarses süsteemis lihtsalt puuduvad…

Jah, on olemas kategooriad, mis määratlevad jõudu, kui arengu võimalust, kui degradeerumise võimalust, kui osaluse võimalust mõistmise süsteemis…, määratluse süsteemis…

On kategooriaid, mis määratlevad armastuse energiat kui aluspanevat osa, süsteemiloovat faktorit, kui arengu alust…, sealhulgas… tagurpidi protsesside alust…

On kategooriaid, mis määravad muunduste süsteeme, teadvuse liitmise ja lahutamise süsteeme…, ja neid kategooriaid võiks määratleda kui kogemuste vahetusena, kui teadvuste liitumisena, kui teadvuste sulandumisena, kui teadvuste liitumisena ja muundusena enda seesmuses…

On külaldaselt palju selliseid kategooriaid, milliseid on võimalik selgitada, kuid millised pole teie teadvusele kättesaadavad, kuna teil puuduvad määratlused nende mõistmiseks…, isegi teie teadvuses pole selle määratluse olemust…, seega ütleme, et selliseid kategooriaid ilmaruumis on kõigest viie ringis…

Kuigi… need kategooriad on destruktiivse ja konstruktiivse arengu süsteemis nõrgalt väljendatud…, – sellised kategooriad on kasutusel enamuselt kõrgemal seisvates arengu süsteemides – 7 ja 8 mõõtme ulatuses…

Seetõttu need kategooriad on kasutusel enamuses teistes ilmaruumides, teistes süsteemides…

Kuid selles ilmaruumis need on olemas kui koostöö, kui kogemuse kogemise alus, kui võtmefaktor tuleva arengu süsteemi ulatuses…

Mul on küsimus teadvuste vahetuste kohta ilmaruumide vahel…, kuivõrd vastuvõetav see on…, ja kuivõrd võimalik faktor võiks see olla arengu süsteemis ja absoluudis endas…?

Teadvuste vahetus on reguleerimas Absoluuti…

Kuna meie süsteemi on tulemas teadvused, mis on esile tulnud taoliste algorütmide süsteemis… – siis just neist saavad enamuselt vaimsused.

Vaimsus on universaalseks vahetussüsteemiks…, universaalseks ilmaruumide vaheliste kogemiste moodustumiste süsteemiks…, ilmaruumide vahelisteks algeteks…

Kuid vaimsuse mõiste ise võib teistes ilmaruumides olla tugevalt teisel kujul…, võib väljenduda tugevalt omades mõistmistes ja vaimsuse enese kujunemise olemustes…

Teadvustumise süsteemis Vaimsus on kogemuste koguja…

Kuid teistes ilmaruumides on olemas vaimsusi, mis on sootuks teistel algorütmidel…, sootuks teistel mõistetel ja määrangutel…

Vaimsused selles ilmaruumis läbivad õppimise kogemisi läbi muunduslike olemuste…, või – paralleelsete lülitumiste teistele vaimsustele…, ning määrtledes seda kogemise transiidiks, ehk paralleelsusena…

On vaimsusi, kes jõuavad siia oma teadvusega…, määratledes end sellise teadvusega läbi kehastuste…, ning sellised vaimsused on määratletud kui katse vaimsused…, on määratud koostöösüsteemide hulka…

Sellised vaimsused on läbimas kehastusi plaani kohaselt, vajalike teadmiste kohaselt, nende arengu suundade kohaselt, mis annavad neile ja suunavad neid naaber-ilmaruumidesse, naaber teadvusse…, teadvusse, mis on absoluudi taoline…, või on üheks tervik-moodustiseks tema endaga…

Seetõttu kogemuste vahetus meie ilmaruumis tuleneb neist ilmaruumidest, kus on olemas Absoluudi taolisus…, kus koostöö käib põõsaskujulises alges…, ühendteadvuse moodustamise süsteemis…, ühistes arengu programmides…

Millega lõppevad konglomeraatse teadvuse arengud, kui ilmaruum lõpetab oma arengu tee…? Milline on kokkuvõte…, ning milleks kujuneb selline teadvus lõpuks…?

Muutub absoluudi ekvivalendiks…, süsteemiks, mida ekvivalent moodustab enda seesmuses uue ilmaruumi moodustamiseks…, uueks algeks…

Kui juba rääkida süsteemist, millises oleme…, siis enamuses see on määratud kui avarus teadvuste arenguks…, ja avaruseks, millises teadvused läbivad arengu koolitust, omandavad teadmisi, korrigeerivad oma teadmisi, suunavad oma teadmisi…, ning liidavad neid teadmisi omavahel…

See on võimaluste koefitsient…, selline juhtimissüsteem on Absoluudi osa, ja on kogemuste kogemiseks…

Ilmaruumi lõpule jõudmise korral…, ilmaruumi eksisteerimise lõpu korral kõik valgub absoluudi süsteemi… nagu on voolamas väikesed jõed ja allikad suurde jõkke, mis on voolamas ookeani…

Nii on kujundatud ka kõrgemalseisev teadvuse süsteem…

Üleilmaruumilike moodustiste kohal olev teadvus korjab kõik kogemised kokku…, korrigeerib ja liidab…, ning edastab kõike järgmisele tasandile, kes on jätkamas oma arengut…

Seetõttu Üleilmaruumilike teadvuste teadvuslikkuse juhtimise süsteem ise on juba oma koosluses ja oma alges – esmaloodu…

Teadvuse arengu süsteem üldse – kas temal on mingi suund, mingi suunitlus kõigile tinglikule 5 000 ilmaruumile…?

Või ta on võrd-esitletav oma mõistmise ulatuses…?

Milles seisneb teadvuse arengu suund üldse…, selle algorütmi olemus…?

Kui Absoluut on loomas kõike…, mis on siin toimumas…, ja mis oma olemuselt on algne kõigele sellele, mis veel toimub… – milles seisneb antud teadvuse areng…?

Teadvus pole pelgalt analüütiline võime mõista koostöö protsesse teiste teadvuslikuste ja algorütmide vormide vahendusel…, mõista ilmnemisi avarustes ja avaruste omavahelist koostööd…, vaid on ka lähte punktiks…, võimaluste liitumise ja koostöö lähte mudeliks…, seda mitte üksnes paljude teadvuste vahel, vaid ka koostööks baassüsteemide määratluste vahel…, baasavaruste koostöös…, baaspotentsiaalide ja algorütmide koostöös…

Seetõttu Absoluut ja Arhitekt, luues enda seesmuses, ilmaruumi seesmuses, teadvuste ilmutumiste ja mitteilmumiste koostöös, moodustavad multivormiliste algete uusi kontseptsioone, uusi konstruktiivsusi, uusi suhtluste ja harude arenguid, millistes on määratletavad ja kontrollitavad võimalused uute suundade avaldumiseks, uute lätete ja variantide koostööks mõistuslikes ekvivalentides, ning mõistuslike suundade arenguks…

Kui rääkida arengu olemusest, siis see on – teadvuse täitmine enamate algorütmidega nende keerulisuse kohaselt, nende alge kohaselt, nende olemuse kohaselt, nende määratluse ja rakenduse kohaselt…

Kui rääkida tulemustest, mis on ja sünnib veel ilmaruumi lõpu korral… – siis see tulemus sarnaneb enamuselt toidu valmistamisega…, valmis tulemuse ja algproduktide suhtes…, mille tooraines, muundudes koostöö vahendusel, sünnib omaduste parameetrite muutumine…, muutumine ja küllastumine teiste parameetrite teadvuslikkustega… – mis oleks kui… iga ilmaruumi osake imbuks läbi teiste teadvuste kogemuslikkustega…

Imbub läbi enda arengu kogemuslikkustega…, imbub läbi teiste konglomeraatide ja erinevate tsivilisatsioonide peegeldustest…, ning lõppude lõpuks kujuneb kvaliteedilt teiseks algeks, mis ühineb ekvivalendina, ning on võetav kui süsteemi ühese arenguna…, ning on võetav, kui ühese arengu süsteem…

Ma arvan, et oled suurepäraselt mõistnud seda, et ilmaruumi tulemuseks…, ilmaruumi koostulemuseks on ühene alge…, ühene konstruktiivsuse mõistmine järgmise ilmaruumi arenguks…, järgmise mõistmise taseme konstruktiivsuse mõistmiseks…

Selline mõistmise tase on absoluudile järgmiseks koostöö etapiks…

Ja kui küsida – milleks kõik see…, siis see on alalisuse ühesus…, kui ühene kogemine…, kui ühene süsteem…

Absoluut ise, olles sõltuv kategooria kõrgemal seisvast süsteemist, pole võimeline peatama seda protsessi…, kuid määratleb paralleelsete ja vastandlike järjepidevuste protsesse, mis pole mõjutatavad lineaarsete algorütmide poolt…, kuid samas on mõjutatavad multivormiliste avaruste mõistete poolt, mis pole määratletavad avarustena, vaid arengu suundadena…

Suunad tulenevad kõrgemal seisva süsteemi poolt ja erinevatest suundadest, mis peegelduvad ja, vajaduse kohaselt, vahetavad omavahel kogemusi…, vahetavad algorütme…

Seetõttu teadvuse areng kujutab endast pidevat ja katkematut protsessi välisvaatleja suhtes…

Kui paigutada vaatleja lõpliku teadvuse tasemele…, mida oleks võimalik näha madalamates arengu süsteemides…?

Kuidas saaks määratleda ekvivalenti tervikmõistes…?

Kas see on siis üksnes algorütmide keerulisuse tõstmine…, kas tulevad siis mingid muud loomise süsteemid…, millest saavad funktsioneeringud, milliseid ma poleks suuteline mõistma…?

Kui süsteem on pidevas arengus, siis temal peaks olema mingi lõplik määratlus…, – või midagi vastupidist… – või seda pole olemas…?

Kas teadvusel on olemas algmääratlus kogu süsteemi arengu suhtes…?

Kui võtta kogu arengu süsteemi… kas on võimalik määratleda tema arengu keskset olekut, või algset ja lõplikku olekut…?

Sellisele küsimisele pole vastust…, kuna teadvuse areng – on pidev kategooria meie jaoks…

See on üksnes jõe keskpaik, kus me pole võimelised määrama tema alget…, ega pole suuteline määrama selle lõppu, kuna selline teadmine pole meile antav…, see on määratletud vaid teatud teadvuse suuna poolt…

Selline mõistmine puudub, kuna on olemas hulgim kõrgemal seisvaid tasemeid…

Sellele on ilmselt mingil tasemel määratlus…, on mõistmine sellele…, on ettekujutus sellele…

Kuid meie tasemel sellist kujutlust pole…, kuigi küsimus on huvitav, ning see vajab lisa mõtisklusi…

Minu arvates tänasest suhtlusest piisab…

Suurimad tänud meile jagatud teadmiste potentsiaalide eest…, ja loodan, et ka järgmised suhtlused tulevad sama konkreetsed ja sisutihedad…

Täname ka sind huvitavate küsimuste eest…, ja meil oli rõõm määratleda sinu teadmisi…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

Täiuslikkus.

Sa rääkisid, et ilmutud enda osade kaudu…, kuid miks sa ei saa ilmutuda tervikuna…?

Ma ilmutungi tervikuna…, tervikuna igas osas…, või terviku paljususes…

Olen holograafiline… – ehk nii on sulle selgem mõista…

Igas minu punktis…, igas minu osas ma olen tervik, kogu olemuses…

Iga tilk – on ookeani mini koopia…

Iga olemus – on minu mini koopia…

Igas ühes on kõik… – kuidas muidu ma saaks ilmutuda…?

Olen täiuslikkus… – see, kelles on kõik…

Kui jagan end lineaarselt osadeks…, ja kui ükski osa pole teise sarnane… – siis see pole enam mina…

Ma olen kätketud igasse ühesse teist…, täiuslikult…

Edasi juba igaüks teeb otsuse, kuidas ilmutada minu täiuslikkust…

See ongi loomine – absoluutse täiuse ilmutamine…

Kui sinus kõik on täiuslik…, siis milleks sulle tarvis areng…?

Sinus on ju kõik olemas…

Te mõistate täiuslikkust, kui mingit üleolevat, täiuslikkumat…

See oleks kui võrdlus mingi poolikuga ja puudulikuga…

Täiuslikkus on – teostus, ilmutus…

Ma olen ilmutumise potentsiaal…

Minu täiuslikkus – on võime ilmutuda lõpmatult ja lugematutes enda variatsioonides…

Sa arvad, et kui minus on kõik, siis on kui riiete kapis, mis pilgeni täis vajalikke ja mittevajalikke asju, mis ootamas oma nõudluse vajadust…

Minus on olemas kõik…, ja pole midagi…

Minus on olemas kõik – see on minu võime ilmutuda kõigeks…

Olen plastiline…

Olen kui plastiliin, millest saab voolida kõike…

Olen kui plasma, mis saab võtta mistahes ilmutumise kuju

Olen energia, mis võib omandada mistahes kuju…

Minus pole ei vorme…, ega pole nende vormide mälestusi…

Ma pole millestki teadlik…, ja samas olen kõik…

Sinus pole vormide mälestusi…?

Kuidas on siis Akaši Kroonikatega ja informatiivse väljaga…?

Mis on siis potentsiaal…?

            Kusagil siiski on olemas kõigi loodud vormide šabloonid…?

Jah…, kuid šabloon on samuti minu ilmutumine…

Potentsiaal pole loomise šabloonide kogu…, vaid jõud, mis võimaldab ilmutada mistahes vormi minu osadest…

Oled kuulnud näidet rauapuru ja magnetiga…

Ma olen magnetjõud…

Esmase ilmutamise etapina vormin oma jõu, ning läbi selle samu magnetosakesi, millest saab loodud loomiselement…, telliseid vormide ja kujundite loomiseks…

Need on ka vormiks…

Kui ma ilmutun, magnetjõud hakkab mõjutama teatud viisil, mida juhib Looja…

Tema kujundab jõudu, mille mõjul moodustub magneti püsiv kujund, mis kujundab teatut osakestest ilma kogumit…

 

Kes on siis Looja…?

See on magnet, mis kujunes, ning ilmutus kui minu osa…, kui minu eriline kujund… – neist samadest magnetosakestest…

Ja edasi…, see magnet on sedavõrd tugev, et hakkab ligi tõmbama ja kujundama teisi ilma osakesi, luues terveid ilmasid kujunditest…

Kui üks osake hakkab liituma teiste osakestega…, siis varem, või hiljem – ta saavutab mõõtmeid ja väge, mis on esmase magneti kohane…

Kui ta saab veelgi enamaks, siis tõmbab esmamagneti ligi…, ning mõjutab teda ennast…

Kogu ilmaloovuse ja Loovuse protsess – on üksnes liikumine… – ilma magnetosakeste voogamine…, ning nende osakeste liitumine uuteks magnet-loojateks…, ehk isegi, teiste muude magnet-loojate mõjul, laiali lagunemine…

Ma teostun, kui ilmutun…

Ma pole teadlik, millisena ilmutun igahetkeliselt…, ja seda pole võimalik teada, ega ette ennustada…

Kuid igal korral on võimalik ilmutada kõike, ning ilmutuda kõiges… – kui kaleidoskoobis…

Kuid ka selline võrdlus ei suuda kajastada kogu olemust…

Minu kaleidoskoobi kristallikesed, nende värv ja mõõtmed, ilmutuvad koos mustri ilmutumisega…

Ilmutumine on minu olemus…

Ehk…, ilma sinu ilmutumiseta sind ei eksisteeri…?

Vastupidi… – ilma minu ilmutumiseta pole midagi olemas…

Kõik eksisteerib minus…, ja mina eksisteerin alati ilmutumises…

Eksisteerimine on – vastuvõtt…

Kuni võtad vastu, seni eksisteerid…

Sa võtad vastu seni, kuni on miski, mis erineb sinust… – muidu sul poleks midagi vastu võtta…

Pole miskit, mis oleks erinev sinust…, või oleks väljaspool sinu…

Kui sa ei tee koostööd millegiga, siis sa ei eksisteeri…

Kellega mul teha koostööd, kui olen täiuslikkus… – olen potentsiaali täiuslik punkt…?

Kuid… avardades oma potentsiaale uueks vastuvõtuks, ma loon nende koostööd enda seesmuses, ning ilmutan enese vastuvõttu enese seesmuses…

Kuid eksisteerides, võtad eksisteerimist vastu…, ja vastu võtta saab üksnes endast erinevat… Kuidas saad eksisteerida ise, kui oled kõiges ja pole midagi sinust erinevat…?

Siin pole tegelikult mingit vasturääkivust…

Ma eksisteerin siis, kui ilmutun ja võtan end vastu läbi teie…

Igaüks on valimas oma ilmutust minu täiuslikusest…, oma kristallide valikut enda ilmutumise kaleidoskoobis…

Igaüks teist on erinev minust oma ilmutumises…, ning oma olemuselt on identne minuga…

Kui olen ilmutumas, siis ma ei eksisteeri… – olen kõigest eksisteerimise ja ilmutumise potentsiaal…

Kiirus – on vastuvõtu omadus…, ja selle omadus, mida nimetate ajaks…

Kõik on olemas liikumises ja muutumises… – mida nimetate vibratsiooniks…

Vibratsioon on – areng…, see on muutus…

Sa pole stabiilne… – oled pidevalt muutumas erinevate faktorite mõjul…, nii väliste, kui ka seesmiste…

Muutumine on ilmutumine…

Sa igahetkeliselt ilmutad mind erineval viisil… – igal hetkel valides uut, veidi erinevat kaleidoskoobi seisundit eelmisest…

Mida kiiremini suudad muutuda…, ehk mida laiem on sinu muutuste ulatus, seda enam lähened minu täiuslikkusele… – seda enam suudad hõlvata minu väge… – seda suurem minu täiuslikkuse ilmutumine, mida oled suuteline omandama ja endast läbi laskma…

Mida kõrgemalt vibreerid, seda täiuslikum oled…, seda enamat minu potentsiaale ja minu võimalusi oled võtmas endasse ja avardamas neid endas, ilmutamas endas…

See ongi vibratsiooni kiirus…, ehk täiuslikkuse ilmutamise võimsus eneses…

Ma mõistsin, kuhu tüürid…

See, mis on meile tuhandeid aastaid, siis teistele olemustele ilmaruumis võib see olla hetkena…

Kuid tuleb välja, et just neil on kiirus hulga väiksem, kui meie kividel inimeste suhtes…

Sa võrdled aja ühikutega, mis on kehtimas teil…

Ma räägin täituvusest…, võimest mahutada endasse…

Olemused, kellel teie tuhanded on hetkena, kätkevad endis tohutuid potentsiaale, terveid ilmasid ja ilmaruume… – nemad on ilmutamas minu täiuslikkust enestes suurimal määratlusel…

Nemad on hulga täiuslikumad…

Sa oled üksnes nende osa…, osa nende täiuslikkusest…, osa nende ilmutumisest… – nagu sinu rakud on sinu täiuslikkuse osana…

Kuid see taas pole lineaarne…

Iga rakk sinus kätkeb endas mitte üksnes sinu täiuslikkust…, vaid kõigi loojate omi…

Iga rakk on samas täiuslik looja ja täiuslik loodav loovus…

Oled loomas sina…, ja keegi on loomas sind…

Oled kellegi osana ja kellegi ilmutusena…

Samas sinus on olemas osad ja ilmnemised, mis on sinu enda loovuslused…

Nagu kompuuter töötleb andmete massiive aegamööda…, nii ka olevused, mis kätkevad endas hulgim minu täiuslikkusi, ilmutuvad aegamööda selles paljususes..

Mida enam nemad kätkevad, seda enam ilmutusi nemad loovad…, seda enam, lineaarsuse mõistes, neil vaja aega oma osade ilmutamiseks…

Seda enam ilmutamise võimalusi käivitavad nemad…, seda pikemalt ja lakkamatumalt on nende ilmutumine…

Seega…, nemad pole igavesed, vaid pikema ajalised…?

Teie mõistes igavene on kui lõpmatu eksisteerimine ajas…

Kuid igavene ongi katkematus… – teadvusta seda…

Kui sa ei katke… – sa ilmutud…, teostud…, eksisteerid…

Kui vaid katked… – sa lakkad eksisteerimast, ilmutumast… – sind pole…

Sa oled potentsiaalis… – oled minus ilmutumatta… – oled üksnes ilmutumise võimalus…

Kui ilmutud kellegiks…, või kellegi läbi – sa oled ilma üksikasjalisus…, täiuslikkuse üksikasjalikkus…

Oled minu üksikasjalikkus… – oled minu täiuslikkuse areng…, unikaalne areng…, minu unikaalne ilmutumine…, minu täiuslikkuse ja minu täiuse ilmutumine…

Sa avad mind enda läbi…, ja mina avan end läbi sinu…

Ma ei tea endast midagi…, ja üksnes sinu läbi saan teada…, läbi sinu minu ilmutamise…, läbi sinu unenägude minust… – teadvusta seda endale…

Sinust sõltub minu ilmutumine…,  ja see, kuidas ma hakkan eksisteerima…

Sina…, ja igaüks teist, võimaldate mul mõista enese täiuslikkust…, unikaalsel kordumatul näol ja kujul…, teadvustada end sellena, kellena polnud veel ilmutunud, kuid nüüd olen ilmutunud…

See on suurepärane…

Siiski tuleb välja, et mistahes ilmutunud olevused ilmaloovuses on täiuslikud…

Seega… ka kurjus on samuti sinu täiuslikkus…?

Enamus arvab, et kurjus – pole sinu ilmutumine…, vaid sinu moonutus, ning ei vasta sinu olemusele…

Kõik on minu ilmutumised…, mina olen kõiges…

Moonutus – see on vastavuse aste esmaloova mõttevormiga…

Olen ilmutanud endas täiuslikke loojaid, kes hakkasid looma ilmasid ja ilmaruume endis, oma mõttevormide abil…

Mida enam iga looja lõi endas, seda enam loovusi ta mahutas endasse…, seda enam ta avardus…

Ning edasi, eemaldumise vaatevinklist, esmaloovast mõttevormist eraldusid järgmised tema loovused, mis olidki tema moonutused…

Kuid see polnud minu moonutus…, mind pole võimalik moonutada…

Et väita, mis moonutab mind, siis tarvis seda mind võrrelda minu endaga… – kuid seda pole võimalik…

Ma olen kõik…, ning kõik võimalikud ilmutumised olen ainult mina…

Ma ei muutu lineaarselt…

Pole mind ei olnut, ega tulevat…

Ma olen üheaegselt…, alaliselt ja lakkamatult…, ja on olemas ilmutumise võimalused… – potentsiaalina ilmutumiseks…

Iga potentsiaal kätkeb endas kõikvõimalikke ilmutumisi… – on kui teie võlukepike…

Sa võid selle abil luua kõike, mida vaid pähe tuleb…

Kas kepike on teadlik, mida sa tahaks järgmisel hetkel tema abil luua…?

Kas võlukepike, mis on loonud imet, erineb võlukepikesest, mis tegi teist imet…?

Kas selle võlukepikese loovus on teise võlukepikese moonutus…?

Üks kepike pole millegi poolest teisest erinev…, kuid tulemus oleneb üksnes võlukepikese maagilistest võimetest…

Antud näites kepikesed ja nende loovuslused on eraldi…

Kuid samas – kepike ja loovuslus on oma olemuselt üks…

Ehk võlukepikese asemel on võlu kaleidoskoop, millesse vaadates, näed kaunist mustrit, mida oled loonud oma ilmutumisega…, minu ilmutamisega…

Teine vaadates sisse, näeb oma mustrit…

Kui keegi ei kiika torusse, siis seal pole ka mustrit…, sest pole kedagi nägemas…

Seega kurjus – on üksnes eemaldumise tase meie ilma Loojast…?

Jah…, sellest, keda nimetate Jumalaks…

Kuigi jumalaid on sama palju, kui on olemas loojaid…

Mida enam esmalooja loob, seda avaramaks ta muutub…, seda enam ta mahutab endasse enda loovuslusi…

Loovuslused alustavad ise loomist, ehk õigemini – jätkavad loomist…

Nemad on võimelised looma endis ja väljaspool endid…

Kuid igal juhul nende loovuslus käib esmaloovusluse seesmuses…

Kui nemad on loomas esmaloovusluses, siis on loomas väljaspool enda vormi.. – mida teie nimetate heategevuseks…

Nende moonutus on väiksem, kuna on loomas läbi Looja…, läbi tema ilmutumise…

Kui nemad on loomas enda seesmuses, ehk enda vormi seesmuses…, ka siis loovad esmaloovuses… – kuid peegeldudes ja moonutatult… – mida nimetate kurjuseks…

Sa kutsud meid üles avama endis terviklikkust, avarduma Jumala tasemeni, ning looma enda seesmuses…

Seega… sa kutsud meid kurjusele…?

See oleks kurjuseks teie esmaloovuse suhtes…

Absoluutset headust ja absoluutset kurjust pole olemas…

Ma pole ei hea, ega kuri…

Kui iga osa esmaloojas hakkab looma enda seesmuses, siis sellega nemad avardavad teda ennast…, kuid samas… moonutavad tema esmast esmaloovad mõttevormi, ning sageli asendavad selle enda mõttevormiga…

Esmalooja jaoks see oleks kurjus, kuna tema pole võimeline kontrollima oma esmaloovust…

Osad loovad oma valiku kohaselt, küsimatta tema nõusolekut…

Need loodud loovuslused, mis loodud luba küsimatta, on siiski esmalooja osadena ja tema endana…

Seega… need osad arendavad esmaloojat, küll mitte tema esmakavanduse kohaselt…, kuid ta ei saa sinna midagi parata…

Ometi iga tema osa on siiski osa minu ilmutatust, ning omab tema omadusi…, kui hologrammi…

Ta on võimeline looma…, ja looma oma vaba valiku kohaselt…

Seda võiks nimetada vähja rakuna, mis areneb oma suva kohaselt, ega kooskõlastu kogu keha plaanidega…, Looja plaanidega…, ega esmasündinu mõttevormi olemusega…

Just seetõttu selline loovuslus on esmalooja jaoks kurjusena…, ja on teatud määral haigusena tema jaoks…

Tuleb välja, et valikut pole… – kas luua juhenduse kohaselt, täies vastavuses esmalooja mõttevormiga, ning olla headusena (milles seisneks siis valik?).

Või luua enda seesmuses, kasutades ära vabat valikut…, kuid siis saab rikutud esmalooja plaane, kelle seesmuses oled loomas…, ehk ilmutad teatud määral tänamatust Isa vastu…, oled kurjusena ja moonutad tema loovuslust…

Ei…, valik on alati olemas…

Sa oled unustanud oma ja minu täiuslikusest…

Kui mina olen täiuslik, siis minus on kõik võimalikud valikud…

Sa võid luua enda seesmuses vastavuses looja plaanidega, ning avarduda tema ilma mudeli kohaselt, ja tema seaduste kohaselt…, ning teostada tema esmaloovat mõttevormi…

Kui oled avardumas oma loovusluses, siis varem või hiljem avardud esmalooja tasemeni, ning teadvustad end temana…, meenutad end temana…, ning otseses mõttes saad temaks…

Sulle muutuvad kättesaadavaks tema plaanid…

Sa saad tema taoliselt, olles täie teadvuse juures, muuta kogu ilmaloovuse mõttevormi…

Seda seetõttu, et tegelikult tõepoolest oled tema ise…, kuni viimse peensuseni…

Järelikult kurjus – on need, kes on loomas enda seesmuses oma valiku kohaselt, kaldudes esmalooja plaanidest kõrvale, võttes kasutusele oma õigusi ja võimalust luua…

Kui esmalooja teab ja näeb, et temas on olemas vähja rakud, mis on loomas oma äranägemise järgi, kooskõlastamatta jumaliku plaaniga…, siis ta saaks hakata neid ravima… – ta ei saa neid kõrvaldada, nagu teevad seda arstid, lõigates välja…

Tema ravib… – ta saadab sinna impulsse…, loob atribuute selle tasakaalustamiseks…

Ta loob erinevaid struktuure, mida võiks pidada tervendava meeskonnana inglite näol…, ja nende näol, keda nimetate ülestõusnud õpetajateks…

See kõik on suunatud teie pööramisele esmalooja kavatsuste juurde…

Neid, kes seisavad naasemisele vastu, teil nimetataks Pimeduse hierarhiaks…

Arvatakse, et Pimeduse hierarhia pole võimeline looma… – looma on võimeline üksnes Jumal…

Kuidas saab viia seda kokku väitega, et kõik on üksnes Jumala taoline…, ja kõik on võimelised looma…?

Need, kes on loomas Jumala välja sees ja vastavuses tema kavandusele… – kasutavad tema väge ja tema loovaid võimalusi…

Te ju kasutate palve jõudu, liitudes olemasolevatele loomise kanalitele…

Kui oled loomas vastavuses esmalooja kavandustele, sa kasutad tema väge…, seetõttu sinu loovuslus on elujõulisem…

Kui eraldud esmalooja plaanidest, siis oled suuteline looma üksnes oma kogutud energia arvelt, enda vormis…

Kuigi sinu loovuslus toimub kvantiliselt…, läbi kvantilise side minuga… – püsivaks loomiseks jääb seda jõudu ja väge väheseks…

Seda võiks võrrelda taskulambi valgusega…

Kui oled ilmutamas minu ilmutamatta osa, siis valgustad minu pimendatud osa…

Kui oled valgustamas oma taskulambiga, siis lambi-vastuvõtu-loovuse valgustatud osa, sinu poolt ilmutatuna, on väike ja tuhm…

Kui liitud prožektori võimsusega, siis oled valgustamas-ilmutamas tohutut avarust…

Kõik on taoline…

Loovad võimalused ja ilmutamise potentsiaalid on olemas kõiges… – kuid erinevate võimsuse tasemetega ja loomise püsivustega…

Kuid varem oled rääkinud: “kuid eraldunud osad on kaotanud side mitte valguse ja pimedusega…, vaid kaotasid side esmase suure tühjusega, milles olid enne loomist…

Ühed vormidest hakkasid püüdlema tühjuse poole…, aga teised, hakkasid püüdlema aina kaugemale ja kaugemale tühjusest…

Kuid jäid siiski üksnes tühjuse paledeks…

Nii sündis Valguse ja Pimeduse vastuseis…”

Sa küsisid, mis on kurjus… – kurjus on teie ilmas kui keeldumine esmalooja plaanidest…, või teadvustamatu eemaldumine sellest… – selliseid olemusi aina sagedamini nimetate pimedusena…

Kas see peaks tähendama, et on veel üks esmalooja, kes on loonud pimeduse, ehk antiilma…?

Kas tähendab, et oled ilmutanud kahte esmaloojat…?

Olen ilmutanud palju esmaloojaid, kuid enamus on sulle kättesaamatud, kuna oled osa vaid ühest esmaloojast…, Valguse esmaloojast…

Sa oled eksisteerimas tema ilmaloovuses, nagu kõik tema ilmaloovuse loovuslused…

Oma loomistes mõneti oled vastavuses esmalooja plaanidega…, mõneti kaldud kõrvale… – kuid enamuses – oled vastavuses…

Ma ei mõista… Kui oled loonud hulgim esmaloovuseid…, siis miks just pime ilm on meile antiilmaks…?

Miks mitmeid teisi ilmasid, mis on loodud teiste esmaloojate poolt, pole meiega seotud ja on meile kättesaamatud…?

Need on kõik seotud ja on kättesaadavad…

Te üksnes avastasite enda jaoks kõige kiiremini just seda, mida nimetate antiilmaks…

Kuid kvantiliselt olete seotud kõikide esmaloojate ilmadega…, ja neid on lugematult palju…

Kuidas on duaalsusega…?

Mina arvasin, et oled loonud kahte poolust… – valguse ja pimeduse esmaloojat, kes lõi eripooluselisi ilmasid, milliste vahel oleme duaalselt valimas…

Duaalsus on kõigest arengu etapp…

Praegu olete avastanud teise ilma, mis pole teie oma moodi, kus näiliselt on kõik teisiti…

Nüüd siis olete valimas oma ja teise ilma vahel…

Kui avastate endis side teiste ilmadega, siis teis ilmneb triaalsus…, ja nii edasi…

Kui olete võimelised teadvustama esmailmade paljusust ühekorraga, siis sellest saab valikute paljusus…

Pea kinni… Kas oleme valimas meie ilma ja antiilma vahel…?

Või oleme valimas oma ilmas hea ja halva vahel…?

Nii üks, kui teine…

Hea ja halva vahel valimine ongi valimine meie ilma ja antiilma vahel…

Antiilma pääsemise punkt – on energiate polaarsuse vahetamine…

Need teie seast, kes alateadlikult ei vasta teie ilma esmalooja plaanidele, valivad vastavuse ja mittevastavuse vahel…

Need teie seast, kes teadlikult valivad mitte olla vastavuses teie ilma esmalooja plaanidele, liituvad antiilma looja mõttevormidega…

Tuleta meelde tuntud maagi – Don Juani…

Õpetused, mis olid temale antud ja milliseid ta andis edasi, oli teekond liikumiseks antiilma… – see oli teise tee ja teise loova mõttevormi teadlik valik…

Ning vastavalt… teie pühakute arengu teekonnad on teie ilma esmalooja mõttevormi toetamise teadlikud teekonnad…

Siis ütle…, mis on armastus…?

Kõik annavad erinevaid määratlusi sellele…

Armastus – on erilist liiki energia, mis on omane teie ilma esmaloojale…, teie Jumalale…

See on tema vorm minu ilmutamiseks… – ja see on läbistamas kogu tema oleva…, kõiki tema osi…, ja kogu tema tervikut…

Oma olemuselt see ongi tema esmasündinud mõttevorm…, tema eriline omadus…

Seega…, kui oled loomas vastavuses tema esmasündinud mõttevormiga, sa liitud teatud määral seda liiki energiaga…, ja mis on täitmas sind…

Sellest energiast koosneb kõik teie ilmas…

Kuna olete Looja osana ja tema plaanide kohased, ning olete ühenduses temaga kvantiliselt…, siis te ei takista seda sidet ja ei eraldu sellest…

Tähendab…armastus on olemas ka neis osades, mille nimeks on kurjus…?

Muidugi… kuid seal see energia teeb läbi muunduse ja moonutuse…, ning esineb muundatud armastusena enda suhtes, kui vormi vastu…, aga mitte terviku ja ühesuse vastu…

Tuleb välja, et sul pole eriliselt oluline, kuidas ilmutuda… – nii headus, kui kurjus pakuvad võrdselt sulle huvi…?

Ma ei vali ilmutumise võimalust…

Mina olen üksnes ilmutumise protsess, aga mitte selle valik…

Olen potentsiaal… – aga valik jääb teile…

Kes on loonud valiku vabaduse seaduse…?

Vaba valiku seadus on samuti minu ilmutumine…

Kui minus on olemas kõik ilmutumise võimalused…, kuidas need ilmutuks…?

Millises järjekorras ja millisel kujul…?

Kui on olemas ilmutuste võimaluste paljusus, siis on olemas ka valiku võimalus nende vahel…

Erinevate ilmutuste võimalus…

Meile räägitakse, et meil on valiku vabaduse tsoon.., siis peaks olema ka valiku vabaduseta tsoone…

Ei ole…, on üksnes valiku erinevusi…

Erinevates ilmades see seadus avaldub erinevalt…

Esmaloojad loovad samuti seadusi oma ilmadesse…

Kuid oma seadust nemad ei saa minema heita…, kuna see pole isegi seadus, vaid minu ilmutumise variantlikus…, paljususe ja kvantlikkuse omadus…

Seda seadust erinevatel viisidel kohandatakse oma ilmaloovuse jaoks, ning siis see on nendele kohaseks vabaks valikuks…

Miks esmastel vestlustel ma võtsin sind Tühjusena…, kuid nüüd vestlus sarnaneb Lutsifäri vestlusega…?

Olen Absoluut…, ja saan suhelda sinuga läbi enda ilmutuste, kuna ma ei eksisteeri ilma enda ilmutumiseta…

Esmalt ma rääkisin sinuga läbi ühe loojatest…, kuid nüüd läbi teise…, sulle enam kohasema…

Kuna sa esitad küsimusi, siis toimub energia tagastus, sinu lisatud värvis…

Kõrgema taseme looja vahendusel värvi vastuvõtu tase on väiksem…

Sa oled tema suhtes liiast väike…, seetõttu sinu küsimuste nüansid ei jõua temani…

Mina suudan jõuda sulle lähemale…

Miks sa üldse suhtled minuga…, kui sulle sinu ilmutumised on kõik võrdsed…?

Sest sa kuuled…

Tegelikult vestlust üldse ei toimu…

On üksnes minu ilmutumise väli, ning sa liitud selle või teise välja osaga, muundades seda vestluseks… – selliselt sulle on mugavam…

Tegelikult sa üksnes kirjeldad sõnades seda ühte väljaosa, kuna oled õppinud vastu võtma…

Kuid mida tähendavad sinu üleskutsed: teadvustage endid tervikuna…, tõuske kõrgemale, oo, inimesed…, näidake mulle mind tõelist…

Need on üleskutsed endale…, kvantilisele…, endale lõpmatule…

See on sinu enda meendus…, Jumala meendus…, selle ilma esmalooja meendus…

Meenuta end esmaloojana, siis tõused kõrgemale…

Sa teadvustad end tervikuna…, sellega näitad mulle mind tõelisena…, Looja täisusliku potentsiaali suurusena…

Siis oled võimeline suhtlema ka teiste esmaloojatega…

Austusega astujate poole…

SElena

Read Full Post »

Kui Mohammed ei lähe mäe juurde…, siis mäel pole mingi probleem nihkuda kohalt…

Palun rahulikult, soovitav ilma õpetusteta, vaadata läbi teema, millest mõnedgi lugejad pasundavad…

Ise ma poleks hakanud seda teemat tõstatama…, kuna ei pea vajalikuks tuua ennast esiplaanile…

Kuid paistab, et on tarvis seda teha…, kuna on sedavõrd palju arvustusi minu kohta…

Ehk aeg panna punkt sellele…

 

  1. Milleks ma kirjutan…

Opponentide arvamused:

– enese tähtsustamiseks…

– enese kumardamiseks…

– meeldib tähelepanu…

– tahan sogada rahvast…

– et luua uut usku…

– kukkusin kanaldama…

– ei leia muud tegevust…

– üksik ja õnnetu naine…

Ei tea, kas sai kõik välja toodud…, kuid loodan, et minu arvustuse maiad lisavad juurde…

Hakkan vastama

Mind huvitab see kõik…

See on minu enda ja oma teekonna teadasaamise viis…

Avaldan seetõttu, et tahan jagada seda teistelegi…

See oleks kui huvitava raamatu lugemine, mida on raske käest ära panna enne, kui on läbi loetud…

Seda tahaks ka teistele rääkida…

Ütlen kohe… – ma ei vaja mingit kummardamist…

Minu tekste tuleks vaadelda sügava huviga…

See siiski on minu isiklik kuulmine…, läbi minu enda isiksuse…, ja minu moonutuste…

Sellest ma mainin iga oma kanalduskirjade alguses…

Pean end kõige tavalisemaks inimeseks, kelles on ärganud selline and…, mis juhtub kindlasti teis igas ühes…, kas varem, või hiljem… – sest selline and on olemas teis kõigis…

Ma ei pretendeeri informatsiooni tõesusele…, nii ka autorlusele…

Minu arvates kogu informatsioon kuulub kõigile…, ja seda saavad lugeda Maa infoväljalt kõik…

Kui keegi arvab, et ma varastan seda kellegilt…, siis palun tuua välja, kellelt see on varastatud, siis ma meeleldi märgiks ära selle vihje…

Ja veel… – võite mind mitte uskuda…

Kuid ma siiski olen selle üle täienisti õnnelik…, kuna sellega algas minu jaoks uus ajastu…, minu elus…

Kui enda seesmuses on olemas kogu kosmos… – siis selle uurimise ahvatluses oled rõõmu täis, kui laps…

Eriti, kui mõistad, et üksikuna pole võimalik olla, sest kõrval on miljoneid armastavaid olemusi…, kes on alati ühenduses…, ja valmis suhtluseks, olema alati abiks…

Nii oled alati avamas uusi ja uusi võimalusi, perspektiive, millised haaravad hingest kinni…

Seega… olge rahulikud, ning soovin kõigil siiralt leida oma rõõmu teekond…

  1. Rahva sogamine…

Ma avaldan üksnes ESPAVO’s…, aga et need levivad NETIs, pole minu teene…

Mis sunnib inimesi lugema minu kanaldusi…?

Nemad ise kirjutavad, et need on kergesti loetavad ja neis pole targutusi…, ja et nad on ära tüdinenud magusatest üleskutsetest…, kiire ülemineku lubadustest (lausa… kasvõi homme)…

Nemad tahaks ise selles kõiges selgusele jõuda…

Miks neil on kerge lugeda minu kanaldusi…?

Mitte seetõttu, et need on parimad…, vaid seetõttu, et planeedil on külaldaselt inimesi, kes reptiloidsuse manustuse tõttu hakkasid mõtlema enam mõistusega, kui südamega…

Seega… – nemad on midagi minu taolised…

See on tõsi, nagu märkisid ära mõned minu oponendid… – ma oma arengus kulgen mööda tahte ja teadmiste kiirt…

Seega… osa inimesi on samuti kulgemas taolist arengut…

Neile sõnumid, mis tulevad mööda armastuse kiirt, pole mõistetavad

Sellised sõnumid ärritavad neid, kuna nad pole suutelised analüüsima neid mõistusega…

Neil on lihtsam lugeda minu lihtsaid kanaldusi…, ja leida neis midagi enda kohast…

Igaüks ja isiklikult…

Võiks kirjadest ridamisi tuua väljavõtteid, kus mainitakse, et peale kanalduse lugemist neis käivitavad mingid seni tundmatud jõud ja rõõm teadasaamistest…

Need, kes on kulgemas mööda armastuse kiirt, ei mõista üldse minu kanaldusi…

Nemad ei suuda neid lugeda, kuna see pole nende energia…, pole nende õppetund…

Igal ühel on oma…, ja iga teekond pole teise teekonna taoline…

Iga teekond on ühtvõrd vajalik ja õige…

Kui elada täies usalduses ilmaruumiga, siis igatühte on juhtimas õpetajad… – olenematta, kas ta kuuleb neid, või mitte…

Mina suhtlen omadega igahetkeliselt…

Arvates, et kedagi sogatakse, tähendab… mitte usaldada Kõrgemaid Jõude…

Igat ühte juhitakse selle informatsioonini, millist temale on tarvis käesoleval hetkel…

Midagi juhuslikku pole olemas…

Ja veel üks asi… – on inimesi, kes peavad end teistest targemaks…, ning siiralt arvavad, et peavad päästma maailma rahvast…

Püüavadki mistahes võtetega päästa…, päästa…

Sageli roppusega ja tagumistega (kui ei taha – sunnime)…

Arvavad seda inimkonna päästmise õilsaks missiooniks… (päästa eksinud kanaldajate hinged)…, kõik võtted on neile “õndsad”…

Nemad arvavad, et on paremini teadlikud iga ühe teekonnast ja kuidas neil seda teha…

Mind sellised inimesed lausa hämmastavad…

Ühed arvavad, et tema on meister, aga lugeja on mõistmatu…

Teised arvavad, et neti lugejad on lambukesed, keda on kerge enda järgi vedada…

Mina nii ei arva…

Ma austan igat lugejat…

Mulle postkasti tuleb igasuguseid kirju…, isegi selliseid, kus arvatakse, et ma olen hävitamas oma hinge…

Kuid tuleks ära märkida, et selliseid kirju on sootuks vähem, kui neid, kus tänatakse…, ning esitatakse uusi küsimusi…

Siiski tahaks eraldi tänada kõiki, kes kirjutavad mulle…

Tänan teid kõiki mõistmise ja koostöö eest…

Ometi tahaks mõista… – miks need inimkonna “päästjad” on teinud otsuse, et üksnes nemad on võimelised välja selgitama informatsiooni tõesust…?

Miks nemad ei usalda Kõrgematel Jõududel endil aidata jõuda selles selgusele, koos kanaldajatega…?

Ilmaruumis on olemas vankumatu vaba valiku seadus…

“Inimkonna päästjad” ignoreerivad igaühe õigusi kirjutada, lugeda, kuhu liikuda ja kuidas elada…, ning vägivaldselt sunnivad vastu võtma nende poolt valitut arengut…

Seda nemad teevad üksnes enda isekuse kinnistamiseks…

  1. Vastutus…

Minu seisund… – igaüks peab ise vastutama oma enda eest…

Olen selle poolt… et paned kirja selle, mida kuulsid… ja oma puhta kavatsuse läbi…

Neis kavatsustes pole püüdu saada iidoliks teistele…, petta teisi ja olla kõrgemal teiste arvel, sundida peale…

Ma ise vastutan selle eest…

Igal korral, kui tänatakse mind sõnumite eest, ma mõtlen… – kas ma pole läinud uhkeks…, millest ma juhendun…?

Selline on minu vastutuse mõõt…

Mulle on palju räägitud, et paljud loevad mind …, seega… ma kannan vastutust selle üle, mida annan edasi rahvale…

Ausalt öeldes… – see teeb mind veidi murelikuks…

Üks naine kirjutas, et printis need välja ja loeb neid iga päev, kui lauluraamatut…

Mu kallid…, pole tarvis lugeda seda kõike kui lauluraamatut…

Olen ju tavaline maine inimene… – ma võin ka eksida…, mitte kõike tabada…, ja seega… võin moonutada…

Veelgi enam… – kindlasti ma midagi veel ei taba ja paljuski ehk eksin, seega… moonutan…

Kuid vastutada kogu inimkonna ja kõigi lugejate eest – ma ei pea vajalikuks, ega võimalikuks…

Ma pärisin selle kohta õpetajatelt…, ja mulle vastati: “Ära muretse…, igaüks jõuab selle informatsioonini, mis temale vajalik… – teised lähevad mööda…

Teda juhitakse mööda…

Midagi pole juhuslikku…

Usalda vaid end ilmale…, ning astu edasi…

Ära peatu oma arengus…

Pole oluline, kas teed kanaldusi…, või lähed teist teed… – peamine – ära peatu…

Kui sulle praegu meeldib kirjutada – siis see on väga hea…, kuna see on vastamas sinu vaimsuse ülesandele…

Sellega sa aitad teistel kuulda nii ennast, kui Kosmost…”

  1. Informatsiooni puhtus

Ütlen kohe… – kanali puhtust pole olemas…

Kanaldaja on see, kes kuuleb kõiki…

See on tõsine teema…, ja ma mõistan seda…

Suurepäraselt mõistan, et mida puhtam olen ise, seda puhtam on informatsioon…

Suurepäraselt mõistan, et enese puhastamiseks tarvis teha palju tööd endaga…

Ja ma teen seda…, enda jõu kohaselt…

Minu seisukoht… – ma ei võta enda peale inimkonna valgustamise missiooni

Seega – ma pole kellegile midagi kohustatud…

Ma ei pea enda jumaliku väe kuraatoriks…, kõrgemate jõudude juhiks…, inimkonna päästjaks…, võitlejaks…, ja nii edasi…

See on minu enda vaba valik…

See on vaid minu arengu teekond, mööda millist olen astumas…

Kõigil, kes kutsuvad mind üles kohustuma  ja vastutama…, pakun välja – puhake…, ja hakake tegelema endaga…

Varem, või hiljem… – kõik saavad tasu oma tegude eest, ning vastavuses sellele, kuivõrd puhtad olid tema kavatsused…

Ka mina samuti…

Kui kõrgemad jõud ja õpetajad tunnistavad minu seisukohta… – miks siis paljud inimesed ei suuda võtta seda vastu…?

Minu töö enda kallal…, minu puhastumine…, ja minu arengu viis – on minu enda valik…

Muidugi…, ma saaks olla selles küsimuses usinam ja järjekindlam…, kuid olen astumas mööda rõõmu teed ja ees on mul terve igavik…

Seega… – kõigel on oma aeg…

Need, kes on astumas kannatuste ja valu teed…, arenevad ületades valuläve, nagu mõned kommenteerijad… – see on nende arenemise viis…

Nende arvates teist teed areneda pole võimalik…

On võimalik…

Kuid mitte nii kiiresti…

Läbi põrgu on kiirem…

Paradiisi kaudu on kaunim…

Mina valin paradiisi teed…

Mul pole kusagile kiiret…

Kuidas ja kust ma saan informatsiooni… – seda valikut ma usaldan oma juhendajatele…

Kui ma pole veel suuteline tõusma kõrgemale… – siis see on vaid aja küsimus…

Ma olen juba ammu avaldanud soovi, ning palunud abi oma südame avamisele, tasakaalu loomisele mees ja nais aspektide vahel, ning liituda armastuse kiirega ja tõusta kõrgemale…

Võite seda pidada astraaliks, mentaaliks – kuidas üksnes teile meelekohasem…

On oluline informatsiooni olemus…, aga mitte see, kes seda edastab…

Selle kõige olemus: OLEME KÕIK ÜKS…, ÜHTVÕRD ARMSAD…, IGAS ÜHES ON JUMAL…, IGAÜKS ON JUMALA OSA… – ongi kõik…

Need, kes hirmul Lutsifäri nime ees ja peab teda saatanlikuks sektiks… – nemad pole veel duaalsusest saanud eemalduda, neil soov leida süüdlasi väljaspool end, on alles…

Kõik on üksnes temas endas…

Muide… – Lutsifär on otsimas naasemist läbi armastuse… – kuid nii see ei õnnestu…

Ehk keegi teie seast suudaks teda aidata… – oleme ju kõik üks olemus…

  1. Miks ma sulgen mõned blogid, kus tahetakse kommenteerida…?

Sest mõned tulevad kommenteerima mitte tekste, vaid mind…, ning käivitavad sõja energeetilisel tasandil…, tekitavad energeetilisi keeriseid energia kurnamiseks…

Ma ei tahaks, et inimesed, kes sisenevad minu blogisse tekstide lugemiseks, oleksid kaasatud sellesse sõtta… – nemad ei tule selleks…

Kes on nende lehtrite käivitajad…?

Kuid olen hakanud täheldama, et minu tagasihoidliku isiksuse arutlemise aegu on keerlemas hulgim keeriseid…

Just blogide puhastamise nimel sulgen neid…

  1. Iidsed suured raamatud…, mineviku kanaldused…

Need on kui arengu tee etallonid ja tohutud informatsioonide varamud…

Kuid neis on ka palju moonutusi…

Suurteks raamatuteks need jäävad ka edaspidi… – nendeni tarvis jõuda – varem, või hiljem…

Neid on palju…, ja neid on raske lugeda… – ka mulle…

Neis on palju mõistukõnes ja šifreerituna… – on ka vasturääkivusi…

Seetõttu nõudlus nende järel on väiksem, kui kanalduste järel…

Varem või hiljem naaseme nende juurde… – paljud on neist alustamas…

Muidugi…, nendest on võimalus ja vajadus võtta mõõtu…

Kuid igale ühele – oma…

Teekondi Jumala juurde on miljardeid… – igaüks kulgeb omal rajal…

Mujale jõuda pole võimalik… – kõikjal on üksnes Jumal…

Ma püüan läbi võtta iidsete töid…, kuid minu taset, ausalt öeldes, ei jätku selleks…

Seetõttu pöördun enda seesmusesse…

Kui leiduks raamatuid, mis selgitaksid mulle seda, millisteni ise ei suuda pääseda… –loovusluse ajaloost…, hõivamisest ja külvist… – ja nii edasi…

Ma loeks neid, nagu olen lugemas praegu “ennast”…

Mina igal juhul ei pretendeeri sellele tasemele…, ja pole selle lähedale veel jõudnud…

Ma teadvustan seda endale suurepäraselt…

Seega… – lugege klassikat, ta on aja poolt läbi proovitud…

Kuid parem siiski… – lugege enda seesmusest…

Kogu informatsioon on olemas iga ühe seesmuses… – ja seda ma kirjutan ka iga kanalduse eesotsas…

Minu ülesandeks pole rääkida teile, vaid esitada küsimus, millele saab vastata igaüks ise…

Minu vastused – on kõigest minu vastused, millesid olen leidmas enda seesmusest…

Need on minu isiklike vastuvõtu moonutustega…

Ja viimaseks… kõigile neile, kes tahavad õpetada mind elama…

Ma mõistan suurepäraselt… – minu reageeringuid mõningatele kommenteeriatele – on minu tasakaalutuse tulemused…

Muidugi… – alati ei õnnestu…

Võiks sulgeda kõik blogid üldse, nagu teevad paljud kanaldajad…, milleks higistada….?

Paljud kirjutavad, et milleks mul tarvis raisata oma energiat…, tõmmatakse mind kõrvale minu ülesannetest… – üksnes toitutakse minust…, ja nii edasi…

Suhtlusest pole võimalik pääseda – see tuleb varem, või hiljem…

Kui mulle avaneb selline võimalus harjutada… – milleks peituda selle eest…?

Kõigile, kes arvavad, et olen ennast maha müünud…, et minu hing on hukkumas… – siis olge rahulikud ja jätke mind rahule…

Minu vaimsus (hing) on kaunis, nagu igaühe teie oma…

Ta ei hukku…, ja ma suhtlen temaga alati… – ma pean silmas oma kollektiivset Vaimsust ja Tähelist Peret…

Kõik, kes on peksmas odasid minu isiksuse ümber… – eriline tänu, et te pole rahulolevad…, et olete püüdlemas tõe suunas…, et püüate aidata mind oma võimete kohaselt…

Teil on õigus mind mitte uskuda…, kõike seda, mida olen siin kirja pannud…

Tõestustel pole mõtet…

Tuli kokku veidi paljuvõitu…

Ehk olekski õigem rääkida kord lõpuni, aga mitte alalise blogi alustamisega, kus hargneb minu isiksuse arutlemine… – mida mulle pole üldse tarvis…

Olete kõik mulle armsad…

Andke mulle andeks, kui olen kellegile teinud liiga…, kas teadlikult, või alateadlikult…

SElena

Read Full Post »

 Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

Tervitan sind, St. Germain…, räägi Ilmaruumi avardumisest… – miks ta avardub…?

Tervitan ka sind, kallis vaimsus…, rõõm suhelda sinuga…

Kas on meeles meie jutt kesktõmbe- ja tsentrifugaaljõududest?

Polariseerumine…

Ilmaruum on polariseeritud…, ehk temas on kaks äärmuslikku olekut…, mis määratlevad kogu liikumise…

Jah…, ilmaruumil on vastand olekud…, kaks tõmbumis ja tõukumis punkti…

See oleneb sinu enda asukohast…

Need kaks jõudu on liikumise olemus…, ja see määratleb liikumise…

Rahu olek – on jõudude puudumine…, ehk jõudude tasakaal…

Dipoolset tüüpi ilmaruumis kogu olev allub neile kahele jõule…

Olemasolev jumalik energia on üksnes voolamas ühest kujunenud avarusest teise…

Kas on olemas duaalsuseta ilmaruume?

Muidugi… Isa valdused on erinevusi täis ja neis on olemas kõike…

Meie avarus…, meie ilmaruum on dipoolne, mida nimetate duaalsuseks…

Seetõttu siin on olemas valiku vabaduse seadus…

Kui seda pole teistes avaruste kooslustes, siis see ei tähenda, et need on millestki ilma jäänud…, ja võrreldes teistega on viletsamad…

Neil vaid avaruse korraldumine on teisel põhimõttel… – pole dipoolne…

Sinul on ilmselt raske mõista, et on olemas avarused, kus olevustel on valiku vabadus, millega nemad valivad koheselt kõiki variante, või erinevaid järjestusi…, kuid neil on kvantiline valik…

Teil seisab veel ees omandada seda…

Iga punkt seal on üheaegselt kõik…, ning mistahes astme valik kätkeb kõigi valikut…

Ka teis on kõik kvantlikuse punktid olemas…

Kuid naaseme dipoolsuse juurde tagasi

Ilmaruumi dipoolsus kätkeb kahe peamise koostöövälja olemust…, mida nimetate plussiks ja miinuseks…, ehk medali kaks poolt…, kus üks ei saa olla ilma teiseta…

Mõlemad väljad tasakaalustavad teine teist… – seetõttu ilmaruum on suhteliselt stabiilne…

Kui üks väljadest suureneb, siis see viib kollapsini…

Kas mõistate… – kollaps on kui tõmbumine punktiks…

Kuid sellel võib olla ka vastupidine tulemus… – pahumpidi pööramine…

Sellest on teile juba räägitud…

Nende kahe erineva jõu tegevuse teatud hetkeil tõukumise ja tõmbumise, kesktõmbe ja tsentrifugaal jõud on erinevad…

Ilmaruumis on hulgim enesereguleerimise mehhanisme…

Kuivaid ühe võimsuse jõud hakkab kasvama, siis samas vastasjõu võimsuse protsess hakkab tõusma…

Kuid seda saaks võrrelda vaid kui – õhu hõrendus hakkaks täituma tavalise õhurõhu mõjul…

Kogu ilmaruum on üksnes Jumala energiate voolamine… – kõik on allutatud voolamise seadusele…

Tasakaalu säilitamiseks jumalik energia on pidevalt voolamas ühest avaruste kooslusest teise, sellega ühtlustades avaruste jõudude survet…

Ilmaruumi ühtedes piirkondades on valitsemas tsentrifugaalsed jõud…, aga teistes – kesktõmbe jõud…

Kuid tervikuna nende tasakaal on püsimas…, seetõttu ka loovuslus on püsiv…, ega saa laguneda osadeks…, ja on terviklik, ning on allumas ühestele seadustele…

Sa pidevalt räägid avaruste kooslustest… – mis see on?…, ja mis üldse on avarus…?

Kõik on energia ja selle muutumine… – aeg ja avarus on samuti energia…

Aeg-avaruslik kontiinum on üksnes teatud konfiguratsioonis energia…

Kogu Jumala energia on jaotunud osadeks, mis arenevad iseseisvalt… – vastavuses vabavaliku voli seadusele…

Ehk teisi sõnu… – on pidev valik ühes, või teises polariseerumise suunas…, kas tsentrifugaalse, või kesktõmbe liikumise suunas…

Need osad, jõudude mõjul, on pidevalt ühinemas rühmadesse…, mis lagunevad, ning seejärel kogunevad taas uutesse rühmadesse…

Ruumilik kooslus on kui kollektiivne vaimsus…

Kas on meeles näide metalli purust, mis magneti mõjul koguneb mingisse kujundisse…

Avarused moodustuvad samal viisil…

Avaruste omadused, mis on loodud Jumala osade rühma poolt, on kõigi osade omaduste summa…, ja mitte tavalise summana, vaid kvantilise…

Oleks kui väljade või värvide kattumine…, ehk nii oleks selgemini mõista…

Just jumaliku energia osakeste liitumine moodustab avaruse…, millistes teevad koostööd, või loovad ühiseid vahetusvälju…, mis oma olemuselt on üks ja sama…, kuna teatud ühised väljad, oma olemuste ja osadega, on omavahelistes koostöödes…

Kusjuures väljaspool avarust need saavad teha koostööd sootuks teisiti… – seda vastavuses avarusevälistele omadustele…

Paremaks mõistmiseks moodustame ringi, mis on ristumas paljude teiste ringidega…

Nende ühine ristumiste avarus ongi vahetusväli, milles ringid saavad omavahel kokku…, see osa kätkeb endas iga ringi omadusi…

Kuid igal ringil on osad, mis ei võta vahetusvälja koostööst osa…, kuid on võimelised tegema koostööd teiste ringidega, sama koosluse hulgast, või teiste koosluste hulkadega…

Seejuures ringide kooslus ja selle vahetusväli saab olla koostisosaks veelgi suuremale ringide kooslusele…

Kujutle seda mitte lineaarselt…, vaid sfääriliselt… – ringide asemel sfäärid…

Selliselt mitmed sfäärid moodustavad omad omadused ühiselt loodud avarusele…, või ühiselt loodud koostöö, või vahetusväljale…

Ilmaruumi avardumine on siis tsentrifugaalse jõu tegevuse tulemus…?

Mitte üksnes…

See on kahe jõu arengu suuna-summaarum käesolevaks hetkeks…

Kusjuures – avaruslik ilmaruum pole üheülbaline…

Tema mingites osades on valdavuses kesktõmbe jõud, mida nimetate mustadeks aukudeks…

Mingites – tsentrifugaalsed, mida nimetate kvasariteks…

Ühed avaruse osad on avardumas… – teised on kokku tõmbumas

Selline protsess on üheaegne…

See, mida vaatlevad praegu teie teadlased, on – jõudude liikumise suuna summarum, ehk avardumine…

Kas vaatlemise tulemus ei sõltu vaatlejast…?

Mida nemad tegelikult vaatlevad…?

On sõltumas küll…

Siin on veel üks teie teadvuse hüpe… – ilmaruumi avardumist ja kokkutõmbumist  teete te ise… – oma vaatlemisega… – oma ootustega…

Just nimelt teie, koos teiste protsessist osavõtjatega, määrate neid koostöid…

Tsentrifugaalsed ja kesktõmbe jõud ise ei tööta, kuigi on mingite struktuuride poolt suunatavad…

Need on olemas potentsiaalides, nagu kõik muu…, need on olemas mistahes avaruse punktis…, mistahes jumala energia kvandis…, ja selles need on tasakaalus…

See on Jumalik Tühjus… – kõige potentsiaal…

Teie valiku tulemusel algab nii ühe, kui teise jõu tegevuse hargnemine…

Ilmutate üht või teist jõudu oma valiku kohaselt…

Ise ilmutute kui ühe või teise tegevusena…

Teis on pidevalt toimumas mõlemad protsessid…, ning igal hetkel olete valimas ühte või teist liikumist…

Läbi selle kogu teie valikute summa loob vahetusvälja omadusi…, avaruse omadusi, millist loote oma liitumisega…

Nüüd olete koos loomas avarduva ilmaruumi avarust…

Ei avardu ilmaruum mingite seletamatute ja mõistetamatute jõudude mõjul…, vaid te kõik koos avardate teda oma ilmutumistega… – oma valikutega…

Siit on võimalik teha mitmeid järeldusi:

Ühe või teise avaruse valik ja liitumine ühe või teise olevusega avaruse loomise juures, ning nende omaduste liitumine… – kas see ongi meie ühine loomine…?

Järelikult – individuaalne loomine on välistatud…?

Valguse ja Pimeduse väed – on iga jõu polaarsuse loojad…

Niinimetatud võitlus nende vahel – on kõigest avaruse tasakaalustamise protsess, et vältida kollapsit…, ehk – need teevad üksnes oma tööd…?

Oled kasvamas…

On kena, et te ei karda oma jumalikku väge…, ja oma teadmist sellest, et te ise olete määramas ilmaruumi arengu seadusi…, et teie ühine valik on tegemas seda… – ja see ei tekita sinus hirmu…

Katsume jõuda selgusele sinu küsimustes…

Teie igahetkeline jõu ja omaduste valik loob avaruste omadusi, mis ümbritsemas teid… – just see on vahetusväli…, teie energiate koostöö ja ühine loovuslus…

Sinu järeldus on õige…

Põhimõttelt individuaalne loovus on võimalik, kui lakkad tegemast koostööd kõigi Jumala osadega…, kuid see on vähetõenäonne, kuna oled vormina…, ja vormil on piirid, mis puutuvad kokku millegiga väljaspoolt… – selleks ongi piirid…

Seega… olles osana, saad olla koostöös teiste osadega…, ehk tervikuga, mille osaks oled ise…

Kuid kui saad tervikuks, siis sinu loovuslus muutub individuaalseks…, ehk… kui saad selleks suureks ringiks, milles on hulgim väiksemaid ringe, või sfääre…, ehk sinust saab isikulik loovuslus…

Teie mõistmise kohaselt saaksid Jumalaks

Kuni oled koostöös teiste osadega…, kokkupuutes väliste sfääridega ja väljadega, oled üksnes eraldatud…

Kui kõik need väljad muutuvad üksnes sinu osaks, siis tunnetad end tervikuna…, hakkad looma enda seesmuses, nagu teevad muud jumalad…

Kas suudad jälgida mõtet…?

Kordame seda veel…

Jumal on loonud endas osi…, ning need osad, olles osadena, teevad koostööd läbi enda piiride kokkupuute, millega loovad isiklikke vahetusvälju…, koostöö välju…, ühiseid avarusi, millistele määravad omadusi, millised on neil endil, või milliseid valivad…

Ja nüüd kujutle, et üks ringidest, või sfääridest, hakkab äkki kasvama ja avarduma…

Avardudes ta hakkab neelama (liitma endasse) ümberolevaid ringe-sfääre… – kuid ta kasvab jätkuvalt ja neelab endasse üha uusi ringe, kuni viimseni…

Nii temast saab kõikidele sfääridele Jumalaks…, ja neist saavad tema osad…

Nüüdsest loob endas, aga mitte kokkupuutes teiste osadega…

Nüüd ta on kogunenud tervikuks…, ning tunnetab end korraga osadena, kui ka tervikuna…

See ongi tervikkogumine…

Kuid sina oled kui sinu paljusus paljudes reaalsustes…

Oled kui Jumal…, oled jagunenud osadeks…, teed koostööd, ning lood erinevaid ruumilikke vahetusvälju teiste olevustega…

Praegu oled – ringide-sfääride paljusus, mis on koostöös teine teisega…

Kui hakkad avarduma, hakkad teadvustama end mitte eraldi oleva ring-sfäärina, vaid veel paljude teistena…, ehk see on see, mida nimetate alateadvuse avanemiseks, või eelmiste elude meenutamiseks…

Tegelikult minevikku pole olemas… – kõik teostub nüüd sees…

Kõik su eelmised elud on sinu koostööd muudes koostöö väljades ja teistes avarustes…

Kui meenutad kõiki eelmisi elusid, siis avad oma vahetusvälju üheaegselt…, ehk avardudes sisened oma kõikidesse ring-sfääridesse…, selliselt saab sinust Jumal…, ehk õigemini – teadvustad end Jumalaks…

Jumal erineb sinust vaid sellega, et ta teadvustab end Jumalana…, ehk on üheaegselt nii enda osadena, kui ka tervikuna…

Just seetõttu ta on vägevam ja jõulisem… – ta on kõrgemal ja pole sulle kättesaadaval tasemel… – ta on terviku tasemel…

Kui kord kõik on taoline, siis meie Jumal on mingi suurema terviku Jumala ringi-sfääri osa…, kõrgema järgu Jumala osa…?

Õige…

Kõik on taoline…, ja lõpmatult…

Nüüd sinu teine väide… – Valguse ja Pimeduse võitlus…

Iga Jumala osa valib ühe jõududest…

Mõned valivad pikemaks ajaks…

Seda on raske selgitada lineaarselt… – kuid proovin…

Teile on teada karmalised õppetunnid…

Kuid teile pole mingeid karmalisi määratlusi… – on üksnes teie endi valikud

Igakord valite ise endile õppetunni…

Valik on võimalik üksnes lähtudes teie käesolevatest võimalustest…, teie väest, teie arengust…

Näitena – teil on taskulambi pirn 6 voldile…, te ei saa seda kasutada 220 pinge puhul…

Te ei saa lülituda jumalikule pingele, kuna teie valik piirdub siiski teie võimega…

Ehk isegi mõõtme poolest…, teie ringi-sfääri suhe Jumala sfääri omaga… – kuigi see on lineaarne mõiste…

Mida enam avardute ja ühendute tervikuga, seda enam Jumala osi te kaasate endasse (tegelikult, nagu tead, need pole kellegi osad, vaid sinu… – kuna siiski oleme kõik üks), seda võimsamaks loovaks olemuseks muutute… – kuni kord saavutate Jumala mõõtmeid…

Pane seda tähele…

Sa ei võistle mingi jumalaga…, vaid saavutad tema piire, kaasad teda endasse… – kuni ise oled see Jumal…

Esmalt sa üksnes teadvustad end väikse ring-sfäärina… – seejärel avardudes hakkad mõistma, et oled enamat… – teadvustad end enama ring-sfäärina, mis on kätkemas endasse teisi enda ulatuses olevaid ringe-sfääre…, kuni samastud Jumalaga endaga…

Sa ei eraldu mingiks suuremaks Jumalaks…, sellest suuremaks, kelle seesmuses oled kasvamas…

Oled ise see jumal… – üksnes meenutad…, teadvustad end…, ning ärkad endast eraldumise illusioonist…

Kas mõistad…?

See oli – inimese karma selgitus…, inimlike valiku tasemete selgitus…

Kuid taolisi mõisteid on ka inglitel…

Te olete neist hoopis kiremad ja impulssiivsemad…

Teis on pidevalt tegutsemas liikumapanevad impulssid…, ning olete igahetkeliselt valimas…

Ka inglitel on valikud, kui kord eksisteerivad Jumala dipoolses avaruses…

Kuid nende valik on stabiilsem…

Teile räägitakse, et nemad loobusid valiku õigusest…

Kuid seda pole võimalik…

Kui nemad loobuks valiku võimalusest, siis peatuksid arengus…

Areng siiski on lakkamatu liikumine ühelt jõult teisele…

Inglid valisid üksnes pikemaid õppetunde… – nemad valisid inimmõistuse kohaselt ühte jõududest pikemaks ajaks…

See oleks midagi erakluse taolist, kus inimesed loobuvad ilmalikust valikust…

Seetõttu teie pühakud on oma energeetiliste olekutega ingli taolised…, ja nemad on suhtlemas inglitega…

Ilmaloovuses on olemas olevused, kes valivad pikemaks ajaks ühte jõududest, ning arenevad selles…

Just seetõttu on olemas Valguse ja Pimeduse jõud…

Paljud neist valivad teadlikult sellist teed, kuna soovivad tasakaalustada vastand jõude…

Kas tead…, Esmase Looja poolt pole loodud vastavaid reguleerimise võimalusi… – kõik on toimumas iseeneselikult… – isereguleeruv süsteem…

Tinglikult öeldes… – kui tsentrifugaalsed jõud hakkavad valitsema, ilmnevad olevused, kes valivad kesktõmbe jõude…

Seda võiks võrrelda teie igavese olekuga…, kuigi see pole päris nii…

Kui tunnetad, et on aeg hakata tegelema millegi muuga, ilmneb kange soov teha midagi ära…

Selline on sinu reageering süsteemile tervikuna…

Erinevad olemused reageerivad samuti ilmaloovuse tasakaalule…

Kui tasakaal on ohus, siis kohe algab teatud olevuste koondumine…

Vastavuses vajaduslikkustele moodustuvad vahendusväljad…, vastavate omadustega…, ning süsteem tasakaalustub…

Just seetõttu ta on igavene…, ja kollapsit ei saagi tegelikult juhtuda…

Kollaps saab juhtuda vaid juhul, kui kõik olevused, või enamus, teevad valiku üksnes ühe jõu kasuks…

Seega… – Valguse ja Pimeduse jõudude võitlus – on üksnes teatud viis vahetusvälja tõhustamiseks…

Osa olevustest valis püsivat kesktõmbe teed, ning kutsub ühinema sellega…

Osa valis püsivat tsentrifugaalset teed, ning kutsub lammutama ja eralduma…

Kuid mõlemad eksisteerivad koostöös…

Need mitte üksnes tasakaalusta ja stabiliseeri ilmaloovust…, vaid loovad omavahel vahetusvälja…, loovad oma energiate vahetamise omadusi…, ja oma avaruslikke illusioone…

Kuid lähme oma arutlustes edasi…

Kuna kõik on taoline…, ning, kui üks pimeduse jõudude olemustest teadvustab, et ta on üksnes osa…, ning avardub terviku olekuni…, ehk suurima ring-sfäärini…, ja saab Jumalaks, ning mõistab siis, et Valguse ja Pimeduse võitlus toimub üksnes temas, tema osades… – kas temast saab üheagselt Valgus ja Pimedus…?

Ja samas – kui üks Valguse jõudude olemustest teadvustab end osana, ning muutub suuremaks kui ta on…, ja muutub tervikuks… – kas ta teadvustab siis, et on kätkemas endas Pimedust samaväärt, kui Valgust…?

Sellepoole püüdlevad kõik… – püüavad teadvustada end tervikuna…, võimsamana…, suuremana…, ja teadvustatavana end Jumalana…

Ja edasi… – jälgi mõtet:

Selline Jumal on võimeline jätkama oma osade arendamist endas, ning looma ilmu-unelusi, või vahetusvälju oma osadele enda seesmuses…

Võib tasakaalustada mõlemad jõud endas, ning saada potentsiaali punktiks – Tühjuseks…

Võib avarduda jätkuvalt, kuni enese teadvustamiseni veel suurema Jumalana…

Pea kinni…, seda on liiast palju korraga…

Kui inimene on saavutanud Jumala mahu ja taseme…, jõudnud oma eesmärgini…, on saanud Jumalaks…, ning tasakaalustab endas mõlemad jõud…, – kas ta muutub Tühjuseks…, ehk potentsiaali punktiks… seega… Absoluudiks…?

Kas seega… –  see ongi side Absoluudiga…?

Tubli… – just nimelt nii…

Seega… – igaüks teist on üheaegselt kõigi jumalate osa ja Absoluudi potentsiaal…

Valides arengut, te avardute järjekordse jumalani-endani

Valides tasakaalu, te ühinete Absoluutse Teadvusega…, kogu kõige arengu potentsiaaliga…, ning saate ise selleks potentsiaaliks…

Õigemini mitte saate…, vaid kõigest – teadvustate end sellena

See ongi selle mõte, et oleme kõik üks… – oleme kõik üks

Sa oled Jumal…, ja kõik sinu osad on vaid sinu väiksemad Jumalad…

Sina tänavune – oled üksnes esmase Jumala, Esmalooja jagunemine, mis on ilmnenud Absoluutsest Teadvusest…, erinevate osadena temas…, vaba valiku tulemusel…

Kuid samas Absoluutne Teadvus oled ise…, olles tasakaalutu Endas-Jumalas

Kuid igal hetkel oled suuteline tasakaalustuma…

Teil on hulgim praktikaid selleks, et naaseda Absoluutsesse Teadvusse…

Teis on selline sild olemas – Šunjata (tühjuse tühjus)…

Teie jõudude tasakaalustamise praktikad võimaldavad mõningatel saavutada Absoluutset Teadvust, kelleks tegelikult ka olete…

Kuid siiski…, kuidas jääb ilmaruumi avardumisega…?

Kas minu, kui Jumala, avardumine ongi ilmaruumi avardumine…?

See on mõnevõrra keerulisem…

Sa avardud mitte otseses mõttes, kui joonisel ringidega…, vaid kvantilises mõttes…

Oled kui ühinemas avaruse uute osadega…, ja see võib kulgeda ka mitte lineaarselt…

Seega… ilmaruumi avardumine – on teie vahetusväljade tegevus…, teie, kui olevuste kaasloovus, mille tulemusel loote üheseid avarusi energiate vahetuseks…

Selliselt otsustate ühiselt, et ilmaruum peab kasvama ja avarduma…

See on teie kollektiivne valik…

Tegelikult ilmaruum pulsseerub…

Ta avardub ja tõmbub kokku üheaegselt, kuna ta pole ühetasane, nagu juba teate…

Kõik püüjud tuua seda välja valemitega ja seadustega – pole tõesed…

Selle valemid on pidevalt muutumas, kuna teie valikud pole kunagi püsivad…, seega – vahetusväljade omadused on pidevas muutuses…

Juttu saab olla üksnes muutuste suunast…

Pole võimalik olla täpselt teadlik, et veel homme ilmaruum jätkab avardumist…

Kõik võib muutuda…

Ilmaruumi avardumise all on selle piiride avardumine…

Ilmaruumi avardumine on inimkonna vahetusväljade muundumine…

Teie, kui inimkond, olete sisenduste poolest mõjutatavad…

Teis on valitsemas juhtivad ideed…

Kui teis oli valitsemas juhtiv idee sellest, et ilm on staatiline ja planeet Maa püsib kolme elevandi seljas…, siis te ka lõite sellise avaruse, ning uskusite sellesse, mille lõite-kinnitasite kollektiivselt…

Ometi üks teie seast kuulutas, et Maa on ümargune ja pöörlemas ümber päikese… – ta suutis murda teie juhtivat ideed loomisest…, muutis teie vahetusvälja… – teie avarus muutus…

Teie lõite avaruse ümarate planeetidega ja tähtedega… – avarduva ilmaruumiga…

Kas tahad ütelda, et seda kõike tegelikult pole olemas…?

Kõik on üksnes Jumala energia…

Vormid, milliseid ta võtab, sõltub energia ilmutumistest…

Ühendades oma vahetusvälja kasvõi päikese energeetilise väljaga, sa näed teda ümarguse päikesena…

Sinu jaoks ta on kõigest valgus ja soojus… – see on sinu vahetusväli päikesega…

Kui sa liitud inimkonna ühendusväljaga, siis näed ümargust päikest taevas…

Sellega sa kinnitad juhtivat ideed loomisest…

Jumalikus ilmas pole olemas mõisteid Jah, või Ei…,  kõik on olemas…

Kõik on energia…,  kuid sinu loovatel mõjutustel ta omandab teatuid vorme…

Ta on olemas nii energia, kui ka vorm, millises olete teda ilmutanud…

Loomad pole teadlikud ümargusest päikesest… – seega… ta omandab nende jaoks sootuks muid omadusi…, kuigi neil on samuti olemas nägemine…

Sinu, kui Jumala, avardumine – on kui teadvuse käivitamine…

Kui oled suhtlemas erinevate olevustega, sa ühendud nendega kvantiliselt…

Kuigi sa neid ei näe, kuna oled nende osadena, ometi sead üles side nendega…

Õigemini – endaga…

Oled ise Lutsifärina…, Sanat Kumarana…, ja paljude teistega, kellega oled suhtlemas…

Need kõik on üksnes osad ühtedest jumalatest…

Sa võtad ühendust nendega…, ehk meenutad enda osi…

Selliselt sa avardud mitte lineaarselt, nagu joonisel…, vaid kvantiliselt…

See pole avardumine tsentrifugaalse jõu kohaselt…, – need on meendused…, – kui side taastamine…, – oma keha tunnetuste taastamine…, – sinu-minu jumaliku keha tunnetuse taastamine…

Seega väide, et ilmaruum on avardumas tõusvas kiirenduses, on üksnes ühe vaatleja idee, mis hakkas muutuma peamiseks juhtivaks ideeks…, loomisest vahetusavaruses…?

Jah ja ei…

Esmalt – see on üksnes ühe, või mõne vaatleja veendumus…

Seejärel, kui see on haaranud kaasa ka teiste mõistusi… – ilmneb juba ilmutatud loovuslus…

Miljoneid inimesi elab teadmata ilmaruumi kiirendatust avardumisest…

Neil on teine vahetusväli…, nende väljas ilmaruum ei avardu kiirendatult… – ehk isegi üldse ei avardu…

Vahetusvälju on hulgim…

Kuid see ei tähenda, et inimkonnal on olemas vaid üks vahetusväli…

On suguharude vahetusvälju, mis elavad väljaspool tsivilisatsioone… – need erinevad teie omast…

Neil on olemas kõik, millest räägivad nemad…, räägivad teile…

Need on samad esivanemate vaimsused…

Nende riitused toimivad, kuna nemad usuvad neisse… – need on nende vahetusväljad…

Nende eksisteerimise avarus on mõnevõrra teine teie omast…

Kas tahad ütelda, et aborigeenide jaoks Maa püsib jätkuvalt kolmel elevandil…?

Just nimelt…

Kas mõistad… – Maa on ümargune…, ja samas püsib kolme elevandi seljas…

Oleneb sellest, kummasse vahetusvälja oled sisenemas oma energiaga…, ning oleneb sellest, millist loovust toetad oma energiaga…, või millises kollektiivses loovuses teed kaasa…, või millisesse avaruslikku liitu oled kuulumas…

Seetõttu on olemas kõik, mida on võimeline kujutlema mistahes olev inimene, või rühm inimesi…

Üksnes mõned loovuslused on püsivamad, kuna seda on toetamas enamus inimesi oma loovate ideedega…

Samas vähem püsivamaid on lagunemas kohati väiksemateks energiateks…

Seetõttu teie kollektiivne loovusluse unelus, mida nimetate matriksiks, on sedavõrd püsiv…

Teie vahetusväli on toetamas-loomas tohutut hulka inimesi, kes saavad informatsiooni teie meedia kanalitest…

Järelikult… – kui kõik otsustame, et ilmaruum tõmbub kokku…, siis ta ka hakkab kokku tõmbuma…?

Kuidas jääb Jumala sisse-välja hingamisega, millest meile räägitakse…?

Sa ise oled Jumal…, kas sa ei saanud aru…?

Kui teadvustad end Jumalana, või Tervikuna…, või suurema ringina-sfäärina…, siis mõistad, et sinu osad avarduvad ja tõmbuvad kokku…

Seega… – hingad sina…

Kui kõik sinu osad hakkavad tõmbuma kokku, siis sinu püsiv valik saab olema kesktõmbe jõuna…, ja sellest saab sinu-meie valiku õigus, mis on meile antud Looja enda poolt…

 

Ja mis tuleb selle järel…?

Kõik, mida valid…, kõik, mida valime…

Võimalik, et tõmbume kokku potentsiaali punktiks, mis lööb lahti uueks kauniks koostöö avaruseks…

Võimalik, et jääme potentsiaali punktiks ja jääme avamatta olekusse…

Võimalik, et sattume teise ilmaruumi…, või antiilma…

Võimalik, et meist saab veelgi suurem Jumal, ning jätkame arengut… – areng on lõputu…

Tuleb välja… – et kvantiliselt avarduda, kui Jumal, ma peaks suhtlema korraga kõigiga, kes on eksisteerimas…?

Kõige peamine – sa pead võtma neid kõiki, kui ennast…

Võtmine…

Armasta ligemist kui ennast… – selles oma olemuselt oled sa ise…

Pole olemas mitte kedagi, kes orjastaks inimkonda…, või aitaks teda tema arengus…

Selleks kõigeks oled sa ise

Selleks olete igaüks teist… – kõik on Jumal…

Võtmine ongi ennast tervikuks teadvustamine…

Sa võtad mitte kõlbelisi kategooriaid… – sa võtad energiat…

Sa võtad vastu kui oma energiat…

Sa muutud ise energiaks…, ja energia muutub sinuks…, sinu osaks…

Sa ei eira teda, kuna see oli sinu valik…

Iga ühe tegevus on sinu otsene valik…

See oled sa ise… – sina – jumalik.

Austusega kõigi astujate suhtes…

SElena

Read Full Post »