Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2015

Kes on vana vaimsus?

Vana vaimsuse määratlemine

Lee Carroli: Kenal Bali saarel Indoneesias oli saadud sedavõrd kohane sõnum sellest, kes on vana vaimsus…

Kas olete kunagi mõelnud…, kas ehk ise olete see…

See sõnum on just teile,vana vaimsus, milles Krayon loetleb seitset vana vaimsuse atribuuti…

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Süsteem tunnustab vana vaimsust, kui ühte süsteemidest, millist on võimalik kaasata just tänavusele uuele energiale…

Kallid…, oleme palju kordi rääkinud, et just nimelt need, kes valdavad suurimat kogemust, on nendeks, kes loovad erisust planeedil, antud uuel ajal…

Suurima kogemuse all peame silmas neid, kes on palju kordi ja korduvalt elanud läbi oma elusid selle planeedi Maa energiates…

Jutt käib vanadest vaimsustest, kellel on kõikide kehastuste kogemus…

Tahaks rääkida nii mõnestki, mis pole veel sulle teada…

Vanadeks vaimsusteks on need, kes on ärkamas nüüd, uute ideedega ja kujutlustega…

Vanadeks vaimsusteks võivad olla need, kes on noorem, kui 20 aastat…, ja ka need, kes vanem, kui 80 aastat…

Sinu ealine vanus, mis on mõõdetav üksnes selle kehastuse aegu, ei tähenda midagi…

Vanus, mis on tallel sinu Akašis, on määratlev sinu kehastuse hulgaga…, ja kui targaks oled saanud nende jooksul…

Isegi praegu leidub neid, kes küsivad: kas ma olen vana vaimsus?

Veel enne, kui saate leida vastust, tahaks pakkuda teile mõtestamiseks mõningaid vana vaimsuse piirmäärasid…

Veel enne, kui neist rääkida, tahaks mainida, et teie siin olemise aluseks ma näen teie kaunidust ja imelisust…

Ma tulen eesriide tagant, sealt, kus pole aega…, ja reaalsuse mõiste on sootuks teine, kui siin…

Kohas, kus ma olen… kui seda üldse saab kohaks nimetada… võetakse tervikuna kõike, milleks olete…

Me näeme üheaegselt nii selle käesoleva kehastuse pettumust…, kui ka kogu nende elude kaunidust, milliseid olete elanud läbi varem…

Me näeme, millest olete läbi tulnud…, ning kuivõrd usute seda, mille nimel olete siin…

Me näeme kõike ja korraga…, kogu grandioosuses…

Ja teie veel küsite… kas ma olen vana vaimsus?

Meid hämmastab, et te üldse esitate sellist küsimust…, olles siin ja kuulates seda kõike…

Mu kallid…, siin on paljutki veel…, ja tahaks, et tunnetaksite seda, mida ma ei suuda sõnades edasi anda…

Tahaks anda teile sõnumit, pilgeni täis tõde…, et saaksite teada sellest, kes te olete…

Tahaks alustada rännakut, mis aitaks teil vaadata üle selle, mis on juba teile teada…, mingil sügavamal tasandil…

Sa oled vana vaimsus… – ma kinnitan seda…

Ma tean igat siin olevat, kes on kuulamas minu häält…

Käesoleval hetkel kõik, kes on istumas minu ees… on vanad vaimsused…, kõik… – igaüks teist…

Teie vahel on suured erinevused, kogu planeedil olemise ajas…

Mõelge kogemusele, mida olete kogunud erinevates kultuurides, millistesse olete kehastunud…, neis lahingutes, milliseid olete üle elanud…, ja põhjustest, mille pärast olete tulnud siia…

Tahaks ütelda teile, et siin olijate kogemus on imeline…, ja see pole üldse see, mida mõtlete teie sellest…

Teie mõtlete lineaarselt…, seetõttu teie arvates inimesi jaotatakse vaid nende elatud elude hulga järgi…

Me näeme siiski teie elusid kui planeet Maa katalüsaator elusid

Me igat elu nimetame kogemiseks…, ehk vaimsuse kehastumiseks maa peal…

Mida arvate vaimsusest, mis oli maa peal kõigest kolm kuud…, ja lahkus seejärel…?

Te ehk arvate, et selles on midagi vääriti…, et see on tragöödia enneaegselt kaotatud lapsest…

Kuid reaalsuses… see toimub antud vaimsuse vanematega, eelneva ühese kokkuleppe kohaselt…

See on üksnes vanematele kogeda olulist õppetundi…, ning jõuda vaimsuseni läbi üle elatud mure…

Mida arvate teie sellest…?

See oli elu pikkusega kolm kuud…, mis oma potentsiaalilt oli sügav…

Sageli just vanale vaimsusele avaneb sellise kehastumise kogemus…

Mida arvad… – kas suudaksid seda läbi teha…?

See on sedavõrd lihtne, kuid sedavõrd sügav…, ja täis mõtet…

Ehk isegi ema vaimseks ärkamiseks…, selle nimel, et ta esitaks peamist küsimust oma elus…

Sa tegid just seda, mida tegid…, ja mida nõustusid tegema… – tulid kolmeks kuuks ja lahkusid…

Mida arvate viibimisest maa peal kuni 19 aastaseni…, ja siis langeda kellegi käe läbi mingis tülis…?

Te võite küll ütelda: Mida on siin head… See on tühja raisatud elu

Kallis inimolevus…, tahaks ütelda sulle, et iga sinu sissehingetõmme on kui selle planeedi vana vaimsuse oma…, täis mõtet…, kokkulöödud ja salvestatud… – ta on kaunis…

Keegi hukkus võitluses…, kegi tuli sellest võitjana…

See on see kogemus, mida oli vanale vaimsusele tarvis…, ja just sellel ajal ja sellisel viisil…

Milleks temal oli seda tarvis…?

Ehk selleks, et kord meenutades seda, oleks julgust ja jõudu öelda: Aitab…, ei tule enam mingeid võitlusi

Just sinu tarkust tarvis selleks, mis suudaks teadvustada… – pole mingit tähtsust – kas oled võitluses võitja, või kaotaja…

Nii üks, kui teine esindab madalat energiat, mis pole kohane uuele Maale…

Võitlus pole vastuvõetav…

Üksnes vana vaimsus saaks seda teada, tänu oma kogemustele…

Tahaks rääkida teile vana vaimsuse atribuutidest… – aeglaselt…, ruttamatta…

Paluks hoolega vaadata end…

Ehk… – oleks hea, kui ise analüüsiks neid asju, enda jaoks…, petmatta end…, eitamatta…

Oleks hea, kui istuks maha…, ja teeks endale selgeks… – otse nüüd…

Kas on ikka need atribuudid sinu jaoks…?

Atribuut esimene

Esimene asi, mis võimaldaks mõista, et oled vana vaimsus – tuleneb sellest, et oled siin…, ja oled kuulamas seda…

Selles ruumis on inimolevused…, ja need pole need, kes on tulnud siia üksnes uudishimust…

Õppimise tase, mis on siin, selles energias… tõmbab ligi üksnes vanu vaimsusi…

Sa vaid tahtsid tulla siia…?

Enamus räägib nii…

Kuid mõningaid on toodud kaasa…, mõned tahtsid vaid näha, mis siin toimub…

Ütlen teile… – selline sünkroonsus pole juhuslik…

Ehk isegi need, kes tulid siia mitte oma soovi kohaselt, vaid mingitel muudel ajenditel – on vanad vaimsused…

See käib ka nende kohta, kes juhuslikult kuulevad…, või loevad seda sõnumit esmakordselt…

See pole juhuslikkus…

Esimene asi, mis võimaldab teada saada, kas oled vana vaimsus… – see on see, et oled siin…

Kallid…, millest mõtlete, kui kuulete, millest räägime…?

Kas mõtlete Krayonile…, või mõtlete heale söömale…?

Palun ausat vastust…

Vanad vaimsused on uudishimulikud…

Mis puutub uude energiasse…, siis see tõmbab neid ligi kui liblikaid valguse poole…

Vana vaimsus…, sa vist aimad, miks oled siin…, –  sa tahaksid antud tasemel enamat…

Oled käsna kombel imamas endasse informatsiooni…, ja seda mitte uudishimust, vaid seetõttu, et antud informatsioon kätkeb täit tõde ajastu kohta…

Atribuut teine

Mõningatel teist hakkab ilmnema see, mida nimetan kogemuste sügav meendus

See on kui dejavu, mis näitab, et olete võimelised mõtlema millestki, kui kunagi tunnetatud energiast… – mul on tunne, et ma mäletan seda, kuid ei suuda meenutada, kas oli see kunagi… – või mitte

Mõningatega see juhtub üha sagedamini ja sagedamini…

Võite kokku saada inimesega…, kuid hiljem, peale kohtumist, tunnetate veendumust, et olete ilmselgelt selle inimesega kohtunud ka varem…

Hiljem veendute, et seda ei saanud olla…

Võite minna kusagile, kus on palju inimesi, ning kohata kedagi, kes näib olema sõbralik ja tunduda väga tuttavana…, isegi kui pere liikmena… – kuid te pole temaga kunagi kohtunud…

Te justkui mõistaks, et see inimene võis olla teie vana sõber…

Kuid olete taastamas üksnes vana sõprust teie Akaši pere liikmega…

Võimalik, ehk olete kohanud oma ema eelmisest elust, või tütart…

Mehed ehk kohtavad oma lähedasi sõpru, kaaskondlasi…, või miski muu, mis kutsub esile soovi olla nendega taas lähedastena… – või ehk miskit enamat…

Mõningad ehk leiavad lähedust mõistmistes – ja see on isegi midagi enamat…

Teile hakkab meenuma miski…, ehk energia, mida nimetaks Akaši ärkamiseks…

Paljud teie seast leiavad end sellistes olukordades, kus näib miski olevat tuttavana…, ehk isegi leiate tuttavaid olevana nägusid…, – ehkki näete neid oma elus esimest korda…

Seda juhtub minu partneriga tihti, kui ta on külastamas teisi riike ja kultuure…, kuigi ta on neis esimest korda…

Ilmselt ta kohtab seal vendi-õdesid eelmiste elude aegadest…, ning temal on raske nendest lahkuda…

Paljud isegi ei räägi tema keeles, ning suhtlevad temaga tõlgi vahendusel…

Ometi, vaadates nende silmadesse, ta tunnetab, et need on tema pere liikmed…

Mõneti talle näib, et tema kogemus viib teda kõikjal üle planeedi kokku nendega, keda tunneb…, see… ta kohtub oma pere liikmetega…

See on vana vaimsuse tunnus…

Sama juhtub teiega…, ikka taas ja taas…

Muide… – kui paljud teist märkavad pidevalt kellal 11:11…?

Selline sünkroonsus väljub juhuslikkuse raamidest…

Sellist numbrite kombinatsiooni märkamine on liiast sage selleks, et olla juhuslikkus…

Kas on teile teada, et selline süsteem on kohane vanadele vaimsustele…, see on selleks, et nad teaks – nemad on vanad vaimsused…

See räägib sellest, et see on selline armastav side, mis annab teada: vana vaimsus…, me teame, kes sa oeld

Atribuut kolmas  

Ehk sa oled naine, kellel pole kunagi olnud lapsi, kuigi mingil tasemel on neid olnud… – sa oled sellest teadlik, ning oled võimeline seda tunnetama…

Ehkki sul pole neid nüüd…, sa siiski otsustad kindlalt neid mitte saada…

Sulle seda pole ka vaja, kuna sa tunnetad, et neid on olnud sul varem küll ja küll…, kuid nüüd tahaks pidada vahet…

Sulle on teada see kõik… kas pole?

Vana vaimsus, sa oled teadlik sellest reaalselt…

Oled seda teinud palju kordi…, ja sinu Akaši on täis sügavat emalikku kogemuslikkust…

Nii on ka meestel…

Pehme ja heasüdamlik mees, kes ei tee kunagi liiga kellegile… võib alateadlikult teada, et oli kunagi sõdalane…

Ta tunnetab seda, ehk isegi näeb unes, kuidas on läbistanud mõõgaga inimesi…, ning temale on teada, mida tähendab võtta teiselt elu…

Kui oled mees, kes juhuslikult kuuleb mind…, siis ma kutsun sind kaasa sinna…, su oma nägemuses…

Sa tunnetad sama…, ning mõistad, et oled osa võtnud ebasündsates tegudes…

See on olemas ka sinu Akašis…, – see on osa sinu raku struktuurist…

Kui pehme ja viisakas sa poleks…, ja millist tunnustust sa ka ei omaks sellel korral, selles kehastuses… – sa tunnetad, et sinu seesmuses on olemas sõdalane…

Ja nüüd… kui tõemeeli tahaksid saada esoteerilisi teadmisi…, kuula järgmist…

Naised siin ruumis…, kas olete teadlikud, et ka teie seesmuses on olemas sõdalane…, ja te võite tunnetada seda…

Olete võtnud osa Maa võitlustes… – te olete sellest teadlikud alateadvuses…

Te ehk ei tunneta end mehelikuna…, kuid tunnetate siiski kui võitluste draamades olemise energiana…

Te olete teadlik, mida tähendab olla võitlusväljas ellujäävana ja hukkununa…

Ajaloos on palju seotud võitudega ja kaotustega võitlusväljal…

Seega… – siin ruumis olijad on täiel määral võtnud osa paljudest neist…

Mõneti hukkusite ehk teie Jumala nimel…, mõneti ehk mitte millegi eest… – kuid kõigil on teadmised-kogemised sellest, mida tähendab kiire tulek ja minek mingi dramaatilise surma läbi…

Mehed ja naised…, te kannate endis kogu mineviku energiat, mis osutab teile mõju…

Kui olete taas tulemas…, siis võite otsustada – kas soovite seda taas läbi teha…, või mitte…

Vanades energiates paljud tegid otsuse korrata seda taas ja taas…, ning valisite sündi vaenutsevates peredes…

Kuid, mõnedes sünnib nüüd tunne, et tarvis teha lõpp sellele…

Aga mõned võitlustest väsinud mehed otsustavad saada emadeks (Krayon muigab)…

Atribuut neljas

On sedavõrd palju vana vaimsuse tunnuseid, et kohati te isegi ei tunneta neid…

Mõned neist on isegi varjul…

Üheks neist… – tahaks, et te eksamineeriks end – kas olete tark, või naiivne…?

Jaa…, ma tunnistan, et naiivne ei tunnista end iialgi naiivseks…

Ma pean silmas mitte ea kohast tarkust…

Kas sul on ea kohane tarkus…?

Vastus tuleb igal juhul – Jah…

Sa tead seda, ning oled oma kehaga üdini aus…, aus oma teadvusega… – ja sa tead seda…

Siin ruumis on ka noori inimesi, kes tunnetavad seda sügavalt – tarkus neil pole ea kohane…

Kuidas on see võimalik…?

Kuidas saaksite kirjeldada seda, mida tunnetate…?

Kallid…, ma andsin sellega ühe võtmetest teadmistele, et oled – vana vaimsus…

Ma tean samuti, et sa ei räägi sellest kunagi, ega kellegiga…

Kuidas saakski rääkida endast selliseid asju?…

Inimesed mõtleks siis, et sinu ego on läinud kontrolli alt välja…

Kui sa ütleks kellegile, et oled targem, kui kõik ümber olevad, siis inimesed oleksid segaduses sinu motivatsioonist…, ehk isegi ei tahaks olla sinu läheduses…

Kui ausalt… – kas siis pole praegu just nii…?

Mu kallis…, see just on see saladus, millist kannate kõik endas…, ja see on teis ühine kogu grupile…

Te tulete kõik koos, ning mõistate, et olete leidnud oma targa pere…

Teie tarkus – läbi elatud kogemise tulemus…

Te olete selle kinni maksnud, mu kallid…

Just selliselt saad teada, et oled vana vaimsus…

Atribuut viies

Edasi sellest, millega on raske tegemist teha…, sellest oleme rääkinud viimaste kanalduste aegu…

On üks asi, mida Akašid loovad teie loomusesse…

Olete elanud vanas energias, kehastus kehastuse järel, mis tekitas probleeme eneseaustuses…

Eoonide aegu olite vanade energiate vastu…, ja ega saavutanud erilist edu selles…

Vana energia oli alati eesotsas, ning te olite sunnitud varjuma selle eest…, või võitlema sellega…

Paljud hukkusid selles võitluses… – kuid ajaloos sellest kunagi kergemaks ei saanud…

Sellises olekus eksisteerisite kehastusest kehastusse…, ja kuni senini olite nurka surutud…

Kuid nüüd olete ärkamas sellesse, mida ennustasid iidsed…

Nüüd on potentsiaalsete sügavate muutuste ja prohvetluste täitumise aeg…

Energia on lõpuks teie poolel…, ja see on just see, millest oleme rääkinud teile mitmete viimaste aastate aegu…

Kuid pikale veninud võitluse tõttu vanade energiatega teil on kujunenud iseloomu joon – täielik eneseaustamise puudumine…

Ma ei taha, et tõstaksite kätt selle kinnituseks…, seda tunnetavad enamus teie seast…

Pöörduge oma vaimsuse poole…, otse kohe…, ja te mõistate, et mul on õigus…

Väliselt võid teistele näida enese- ja otsusekindel…, kuid olles üksi – tahad teada saada, kes sa oled…

Sa tahad teada, kas saad hakkama…, tahad teada, kas sul õigus…

Selline on vana vaimsus…

Sinu ajalooline kogemuslikus sunnib küsima… – kas oled vääriline olema siin ja praegu…, selles uues energias…

Sinu loogika on kaalumas kõike seda…

Kuid sageli ta mõtleb välja väära tulemuse: Ehk ma siiski pole vääriline olema siin?…, või: Kas ei kordu kõik taas?…, ehk isegi: Ma olen liiast väsinud sellest….

Just selliselt sa ju mõtled…, kas pole…?

Eneseaustamise puudumine – on vana vaimsuse atribuut…

See on täienisti selgitatav

Kui palju kordi olite kaotanud ühes ja samas võitluses, kuni enam ei soovinud sellest osa võtta…?

Kuid vastuhakk ise on muutunud…

Planeedi energia on tegemas kannapöörde…, ning tasakaal valguse ja pimeduse vahel on muutumas tunduvalt…

Vastavuses sellele, kui saate teada, kes te olete…, ja milleks olete siin…, ning, miks tegutsete selliselt… – kõik hakkab täituma mõtega…

Pole midagi paremat, kui tõe avastamine, kuna see selgitaks kogu möödunut…

Tõe avanemine mineviku kohta mõjutab kogu tuleviku nägemist…, ning saavutate enesetunnustust, mille olete ära teeninud…

Pimeduse võitlus ja vana energia on jätkuvalt teie ümber…, ning te näete, et ühiskond võitleb nendega sootuks teiste võtetega..

On ilmnemas domineeriv tunnetus, et inimolevused soovivad ühiselt, kõikjal ja kõiges, näha üht ja sama: võrdõiguslikkust, hubast elu, õiglust, elu head kvaliteeti ja riigi juhtide üksmeelt…

Tänavune peamine võitlus… – asjade harjumuspärasuste kulgemise muutmine…, ning nende suunamine selles suunas, mida inimkond pole varem näinud…

Atribuut kuues

Eesmärgi mõistmine…

Vanadel vaimsustel on külaldaselt avar kogemus möödanikust ja ajalugu on sedavõrd pikk…, seetõttu vaadates ringi, paljud ütlevad: Mis on minu eesmärk olla siin…?

Sageli nemad otsivad vastust teistelt…

Nemad külastavad taolisi kokkukäimisi, kus loodavad kindlapeale saada vastust…

Kuid hinge sügavuses neil pole sellest mingi arusaamist…

Nemad üksnes küsivad: Mis on minu eesmärk…, milleks olen siin…, mida ma teen siin…?

See toimub vaid seetõttu, et uus energia on erinev…

Olles vana vaimsus, esitate selliseid esoteerilisi küsimusi seetõttu, et peamiselt kõik tunnetate mingit tunnetuse vajadust selle kohta, millega olete tegelemas…

Arvate, et sellest ei piisa…, või arvate, et kõik on võtnud hoopis teise suuna, kui olite esmalt lootnud…

Vana vaimsus…, sinu küsimused näitavad reaalselt, et oled vana vaimsus…

Uues energias uue teekonna teadasaamine viib teid segadusse ja tasakaalust välja…

See tuleneb sellest, et kuigi olete palju kordi kehastunud, kuid sellist energiat te pole kohanud, ega elanud selles…

Siin olete esmakordselt puutunud sellega kokku, seetõttu tunnetate end hajevil…

Ehk teil oma elu eesmärk pole veel kuigi selge, kuna uus energia ei anna sellist tagasisidet, milline oli vanas energias…

Te pole suutelised täpsemalt määratlema, kuna veel ei usalda end sellele…

Siit ka küsimused: Kas ma teen ikka kõike õieti?…, kas ma pean tegema midagi paremini…, või sagedamini?

Ma ütlen taas… – vana vaimsus…, kui vaid hakkad muutuma, sinu vägi hakkab reaalselt ilmutama end…

Sa hakkad mõistma mitte üksnes, kes sa oled…, vaid ka seda, et väge hakkad saama otse oma Akašist…

Te ehk isegi ei teadvusta seda…, kuid… tõepoolest hakkate seda tegema…

Tõuseb intuitsioon…, ja hakkate saama etteütlusi oma enda elu jaoks…

Sünkroonsus avaldub selle läbi, mis näitab liikumise suunda ja ütleb, mida teha…, ning see rajaneb sellele, et oled vana vaimsus…

Mu kallid…, need, kes on tulnud planeedile alles hiljuti, need vaatavad ringi ja õpivad tundma, kuidas asjad käivad… – nemad on hõivatud ellujäämisega…, ja neil pole veel selliseid kogemuslikke atribuute, kui on teil…

Nemad alles püüavad mõista kõike olevat…, atribuute saavad hiljem…

Kuid sellegi poolest, te teate, millest käib jutt…, ja teil on meenduste tarkus…

Te hakkate lahendama inimkonna probleemsusi…

Mõnda aega tagasi me rääkisime teile teie elu eesmärgist…

Rääkisime, et peate lõõgastuma…, ja üksnes olema siin…

Me ütlesime, et pole oluline, mida teete…, ja teie töö pole nii oluline, kui teie juuresolek…

Antud kontseptsioon ei lähe kokku sellega, mida rääkisid teile teie vanemad…

Pange tähele… – pole oluline, mida teete…

Planeeti aitab teie valgus, aga mitte teie töö…

Teie vastuse otsimine küsimusele, kes te olete, on aitamas seda planeeti…

Teie olemine sellel toolil aitab teie planeeti…

Kristallvõre mäletab, mida oled tegemas…, ja sinu otsingutega loodud energia jääb temasse järgnevatele põlvkondadele…

Jäädes siia kogemustega vanaks vaimsuseks, te paigutate selle planeedi võresse oma tarkuse kogemusi…, oma elude küpsuse energiaid…

Just seda olete tegemas otse nüüd…

Käesolev uus energia on käsnana imemas endasse teie kogemusi ja teie Akašide väge…, nii saab järgnevatele põlvkondadele kättesaadavaks see, mida olete vanade vaimsustena omandanud…

On olemas süsteem, mis ületab tunduvalt seda, mida mõtlete tema kohta…

Otse neil hetketel, kui olete ahastuses, ning püüate teada saada, kas olete väärilised olema siin…, ja milline on teie elu eesmärk… – planeet imab endasse kõike, mida olete teinud…, ning tänu sellele ta saab üha küpsemaks…

See on süsteem, millist peaks teadma vana vaimsus…

Lõõgastu… ja ole

Tea, et oled siin teatud eesmärgil…

Lõõgastu ja luba sünkroonsusel viia sind elu teise valdkonda, mis saab olla sinu jaoks heasoovlikum ja kenam… – kui vaid sa lubad seda endale…

Oled sedavõrd palju elusid läbi käinud, millistes oled kannatanud…,  ning saaksid kergusega mõelda, et taas oled siin…, ja kannatamise nimel…

Kuid see pole nii…

Vanemad…, kas te toote lapsi siia ilma üksnes kannatama…?

Sellel pole mingit mõtet…

See ei vasta vaimsuse tervele mõistusele…

Peate käivitama oma Vaimse Teadvuse, ning küsima: Mida ma oleks teinud, kui oleks Jumala poolt armastatav ja õnnistatav?

Seejärel kuuleks mingil viisil, et sulle vastamas on sinu seesmine hääl: Sa oled…, oled kogu loovusluse osa

Olete ise vastamas oma loogilistele küsimustele…, kuivaid ise tahate saada…

Teie  seesmine tarkus on kindlustamas teile tervet mõistust, kui Looja teadvuse helki…

Atribuut seitsmes

Nüüd siis viimane, millest te ehk pole kunagi mõelnud…

Kallid…, teil on olemas see, et teie tunnetus on sügav…, ja see on tõene…

Teie arvates see on kõigil… – kuid see pole nii…

Vana vaimsus on võimeline selles energias tunnetama Jumala sügavaimat armastust… – kuid teised mitte…

Selleks tarvis küpset taset…

Tarvis paljude kehastuste kogemisi, et mõista Looja õnnistavat tahet…, ja kuidas seda tunnetada…, ja milline on selle seesmine tähendus…

Seetõttu on raske tahta noortelt inimestelt, et end ohvrina tundmise asemel neil tarvis tunda, kuidas olla jumalikus armastuses…

Neil pole aimugi, kuidas see käib…

Kuid teil, vanad vaimsused, see on teada…

Ja see on minu partnerist…, sellest, mida me pole kunagi rääkinud…, nüüd saab teatatud teile esmakordselt…

Neil kõigil aastail ta on edastatud teile Krayoni sõnumeid…, ja palju kordi…

Ta on ise rääkinud teile, mis juhtus, kui ta esmakordselt istus laua taha ja kutsus mind välja…

Ta tunnetas emotsioone, mis oli temale katalüsaatoriks…, ja mis võimaldas temal taas ja taas istuda laua taha…

Ta tunnetas üksnes ühte… – see oli temale meeldiv…

Insener tunnetas mingil viisil seda emotsiooni…, ja ta mõistis seda…

Ta on vana vaimsus…

Ta on vana vaimsus…, ta oli valmis tunnetama jumalikku armastust…

Ta tundis ära pere…

Uued vaimsused pole selleks võimelised…

Nemad ei mõista seda tunnetust, mis on olemas teil – küpset tunnetust, et Looja on armastamas teid…

Kunagi ka nemad mõistavad seda… – kuid selleks tarvis koguda kogemusi…

Kui saavad vanaks vaimsuseks, siis saavad tunnetada seda…

Kui saavad tunnetada seda, siis on saanud vanaks vaimsuseks…

Selle puhul õnnitleme teid kõiki, kes olete kuulmas-lugemas seda…

Olete need, kes muudavad planeeti…

Siia ruumi olete kokku tulnud planeedi igast nurgast…, paljudest riikidest ja paljudes keeltes… – teid kõiki ühendab üks ühine joon… – olete kõik koos…, ja saate ühiselt tunnetada jumalikku armastust…

Valguse Töötaja…, sa oled muutmas planeeti oma siin olemisega

Kristallvõre on imamas endasse valgust, millist kannad sina…, iga üks…, ja mis on sinu poolt välja teenitud…, toodud kõigi kasutamiseks

See on sügav süsteem, kus uuele energiale on tarvis vanade vaimsuste kogemusi ja nende tarkust… – seda selleks, et mõjutada neid, kes sünnivad tulevikus…

See on esoteeriliselt sügav süsteem…, ja seda on raske sõnades kirjeldada…

Mõelge sellele…

Elades tänavu siin, te küllastate planeedi võret teadmistega ja tarkusega… – tulevate põlvkondade jaoks…

Mis te arvate… – kas inimkond oleks kunagi saavutanud küpsust ja suutnud vaimselt areneda ilma teadmisteta…?

Vastus sellele on…, et… ta poleks suuteline selleks, kui ei toimuks muutusi…, mille katalüsaatoriks on vanade vaimsuste Akašis olevad kogemused…

Te manustate seda otse planeedi võresse, olles vaid siin ja mõistes seda kõike…

See on sama, kui aja kapslid, mis avanedes, viivad uue ülestõusnud planeedi loomiseni…

Te olete külvamas tuleviku seemneid vaid oma olemisega selles ruumis…, ja lubades meil rääkida sellest…

Meie sõnum hakkab lõpule jõudma…

Mida kavatsete selle sõnumiga peale hakata…?

Oleks hea, kui te mõtleks sellele… – kuivaid suudate ja soovite mõelda sellele…

Oleks hea, KUI OLEKSITE MÕELNUD SELLELE, ning esitaks küsimuse: kas on võimalik, et olen enamat, kui arvan ise enda kohta…?

Kas on võimalik, et Jumal on teadlik minust, kui olen siin oma kõigi maiste probleemidega ja pettumustega…?

Kas Jumal tõesti kannab hoolt kõigi ülesannete eest, milliseid tuleb mul täide viia…, või laste üle, keda pean üles kasvatama…

Kas Jumal kannab hoolt minu sugulaste üle, kellele püüan olla meeltekohane…, või minu töö ülemuste üle…?

Kas on võimalik, et Jumal armastab mind läbi kõige selle…?

Vastuseks on… – ja, ja, ja…, ja veel kord… ja,

Vana vaimsus…, kuivõrd oluline oled sina…

Õnnitleme…

Selline on sinu eesmärk olla siin…

Vaid elada ja teada, et sind armastatakse…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kaasasündinu on avanenud

 

Lee Carroll: Seda sõnumit peaks lugema mitmeid kordi, sest selles kanalduses avaneb muutuste üks põhistest, mis sünib üksnes uutes energiates…

Kas on mõeldav selline asi, et teie „mõistuskeha“ (kaasasündinu) oleks programmeeritud looma seda, mida teile enam tarvis ei lähe…?

See on tänase kanalduse teemaks…, ja see puudutab just vana programmi, mis on mõjutamas teid kõiki viimseni…

On kätte jõudnud aeg programmeerida kõike seda ümber…

Ma tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Seekord tahaks avada teie ees väga olulise süsteemi…, kusjuures selliselt, kuidas ma pole veel seni teinud…

Nimetame seda “Kaasasündinu informatsiooni alguseks”

Seda teemat oleme juba puudutanud ühes eelmises sõnumis nimega „Salapärane Kaasasündinu“

Peale selle oleme andnud mõningaid atribuute…, ning seekord tahaks laiendada ja täiendada senist informatsiooni…

Suurepärane Kaasasündinu…

Kallid…, tahaks rääkida protsessist teie kehas, mis pole üksnes salapärane…, ja käimas mitte kolmemõõtmelisuse ulatuses…, – vaid külaltki tabamatu, sest te pole võimelised seda määratlema…

Ometi ta on teile kuuluv…, ja sedavõrd, et nimelt ja tegelikult… ta on – te ise…

Te ehk küsite: Krayon, kuidas saab olla, et minu seesmuses on miski, mis pole mulle endale teada…?

Vastuseks ma kordan…, teie DNA on töötamas täiel võimel… – selles on kogulugu…

Teie teadvus pole veel sünkroonis mõningate asjade reaalsusega, mis teevad teie seesmuses tööd erilisel viisil…

Kuid selge mõistmine sellest jõuab lõpuks ka teieni…

Ümbertasakaalustamine viib Vaimsuse avanemiseni teie seesmuses…

Käesolevas sõnumis on kavas rääkida sellest mõnevõrra põhjalikumalt…

Alustuseks seletaks lahti Kaasasündinu mõiste:

Mist teeb Kaasasündinut meile nii salapäraseks…?

Salapära seisneb selles, et ta pole aju funktsioonina…

Ja veel… – see on üks neist vähestest keha osadest, mis pole allutatud kesksele olemusele…

Seda on teil raske ette kujutada…, kuna seda süsteemi pole avastatud, ega pole meditsiinilisest seisukohast kindlaks määratud…

Kuid ta on esile tulemas üha enam ja enam…

Pole kuigi kerge selgitada, mida kätkeb teie DNA…

Teie kehas olevad triljonid DNA molekulid on pidevas ühenduses teine teisega…, lakkamatult ja katkematult…

See peaks teile vihjama, mida tegelikult DNA on tegemas…

Kust on sinu kehal teada, milliseid rakkusid temale tarvis…, ja millises kohas…?

See on teada Kaasasündinul…, ja ta vastutab kõige eest juba alates sinu sünnist…

Võiks ütelda, et DNA – on tõeline esoteeriline juhtimise keskus

See on väli, mis on ümbritsemas triljoneid osi…, triljoneid sinu DNA’sid, millised on teadlikud sinust, kui ühesest tervikust…

Kõik DNA’d teevad koostööd oma ühese välja vahendusel, mis on kui ühene süsteem…, mille nimeks on – Kaasasündinu

Võiks öelda, et et see on kõikide rakkude kombinatsioon, mida võib võtta kui ühte tervikut, mille nimeks oleks mõistusega keha…, ehk – Kaasasündinu…

Mõistusega kehasüsteem hõlmab sinu füüsilise keha igat osa…

Tuntud, kuid tabamatul viisil toimub lahenduse leidmine Kaasasündinu abil, mida kasutate lihastestimise aegu kinesioloogias…

Selle kasutamiseks on hulgim teisi viise – lahtimõtestamine…, rääkimine kehaga…, koputamised…, – ja palju muid viise…

Kõik need viisid kokku on – side loomine mõistuskehaga

Seda on edukalt kasutatud teadasaamiseks, mida on mõistuskehal teile öelda…

Need, kes on omandanud neid protsesse, on teadlikud, et on suhtlemas keha mõistuskehaga

See on väli, mis kujutab üht tervikut DNA’d, aga mitte eraldi olevat organit…, või nääret…, ehk isegi aju…

Kaasasündinu – on mõistusega dubleeriv süsteem

Esimesena, mida tahaks rääkida Kaasasündinust, on see, et ta on üle keha jaotatud süsteem, millel on teada enam, kui oli kunagi varem teada mistahes muul keha süsteemil… – närvi või südame süsteemil…

Kaasasündinu on kõikjal… – küünte otstest, kuni juuste otsteni…

Kaasasündinu on kõikjal, kus on olemas DNA…, igas vormis, milles on olemas DNA…

Ta on unikaalne… – ja see oled sina…

Nagu olen maininud, et meditsiini jaoks ta muutub üha tõenäosemaks, kuna nad on seda nägemas taas ja taas… – kuid seni veel ei mõista seda…

Tooks ühe näite…

Raske õnnetuse tõttu inimesel on raske jäädav seljaaju vigastus…

Oleme korduvalt rääkinud sellest ja oleme väitnud…, et seljaaju närvid ei asendu uutega, ega taasta sidet… – kas pole veider…?

Kõik muu üle keha on programmeeritud taastumisele…, kuid seljaajus rakud ei taastu…

Vigastatud jäse on võimeline taastuma, aga seljaaju närvid pole võimelised taastama sidet…

Oleme samas rääkinud, et saabub aeg, kus taastumine hakkab toimuma…, ja sellest, et see kõik saab tuleva tuleviku evolutsioneeruva inimese osaks…

Räägime ehk sellest, kuidas on asjad praegu….

Kujutage pilti… – Olete näinud ja teate inimest, kellel on halvatud jäsemed…

Ratastoolis istuv inimene pole võimeline liigutama käsi, või jalgu…, vaid üksnes pead…

Kuigi temal on vigastatud enamus seljaaju närve, mis kindlustaks mistahes liikumatust…, kuid kehas on töötamas need osad, mis on sõltuvuses ajust ereldatud närvidest…

Südame lihased jätkavad pulseerimist…, kuigi on teada et sünkroniseerimise impulssid on saabumas ajust…

Mida see peaks tähendama, teie arvates…?

Teadusel on olemas sellele vastus…, kuid vaid, südame suhtes…

Ometi seedimine ja taastumise funktsioon on töötamas jätkuvalt…, ei lakka enamus funktsioone keha osas, mis on kaelast allpool… – kuigi aju pole võimeline saatma sinna signaale…

Kuidas selgitate seda…?

Meditsiinil on südame kohta suht hea selgitus…, kuna nemad on seda kõige enam jälginud…

Nemad räägivad, et süda võib töötada autonoomselt…

Nemad väidavad, et süda saab olla autonoomne seetõttu, et ta suudab tuksleda tänu sinoatriaalse sõlme rakkudele…

Selline on nende seletus Kaasasündinu kohta…

Kusjuures… nemad on täheldanud sügavat dubleeruvat töösüsteemi…

DNA välja dubleeruv reservne süsteem just ongi säilitamas teie elu…

Teie keha DNA väli on seotud ajuga…, signaalid edastuvad kvantilisel teel jätkuvalt…

Sinoatriaalne sõlm – on närvilõpmete antenn, mis jätkab signaalide püüdmist, milliseid edastab aju…

See on sedavõrd hästi korraldatud, et kui isegi aju on surnud, siis sõlm veel mõnda aega mäletab neid impulsside sünkroon-jadasid… – mis on patareide lakkamatu töö põhimõtte taoline…

Selline on Kaasasündinu vägi…

Kas on meeles, et teie kvantiline DNA väli on kogu aeg ühenduses oma kehaga…, isegi kui seljaaju on vigastatud…

Aju saadab jätkuvalt signaale…, DNA väli võtab neid vastu, ning edastab need südame lihastesse…, seedimisprotsessidesse… – kõigisse muudesse piirkondadesse…, peale lihaste…

Palun pöörata tähelepanu sellele veidrusele kehas…, ja seda selgroo trauma näite kohaselt… – ning te näete, et mul on õigus…

See on reaalne tõestus sellisele fenomenile…

Kaasasündinu…, ehk mõistuskeha, püüab säilitada elu, isegi kui side ajuga on purustatud…

Kaasasündinu – on hulga mõistuslikum, kui see, mida peate ellujäämise organiks…, – ehk aju…

Aju on massiivne kompuuter ellujäämiseks ja eksisteerimiseks… – ta kindlustab teile võimet eksisteerida siin…

Kuid, ta pole siiski sedavõrd mõistuslik…

Ta pole võimeline teid hoiatama, kui verre ilmub mingi kole haigus…

Kuid Kaasasündinu on võimeline…

Ühene Kaasasündinu…

On tulnud aeg mõelda teie DNA’le, kui ühest tervikust…, aga mitte kui triljonitest osadest…

Teadus isegi ei tunnista seni, et DNA on suutelised looma sidet keha kõigi osade vahel…

Ta peab seda tegema, kuna tarvis aru saada, kuidas kõik töötab…

Kuid selle kaunidus, mida teile anname… – on… aju poolt juhitav keha on loomas silda Kaasasündinuga…

See sild läheb läbi alateadvuse, ning viib aega, kus teist saab iseenda alateadlik tervendaja…

Siis te teate mitte üksnes seda, mis on toimumas teie kehas…, vaid omandate hulga suurema mõistmise oma Akaši energiatest…

Kaasasündinul on olemas omapärane programmeering…, ning teil tarvis saada teada, millele ta on programmeeritud…, ning, uue energia tulekuga, teil tarvis seda programmi ümber kirjutada…

Programmeeritud ellujäämisele…

Kui inimaju on programmeeritud mateerialiku keha ellujäämisele…, siis Kaasasündinu on programmeeritud vaimsele ellujäämisele…

Teil kerkib küsimus… Milles on siin vahe…?

Kehalik ellu jäämine – on võimalus pääseda teid jälitavast tiigrist… – leida toitu ja katusealust…

Ta annab teile loogikat, et mõista asju ja… jääda ellu…

Vaimne ellu jäämine – on hoopis muu asi…, ja see on esoteeriline…

See on sootuks tõsisem ellu jäämise viis…

Ta viib edasi inimkonna vaimset evolutsiooni…, ja kindlustab teie DNA tööd kõrgemal tasemel…

Ehk selgitaks seda teile…

Kaasasündinule on teada, mida teadsid iidsed…, ja temale on teada plaani grandioossus…

Teil on teada, et ta on suhtlemas Kõrgema Minaga…

Temal on teada, kui kauaks on olla inimkonnal selle planeedil…, kuni on suuteline tegema otsust saada planetaarseks abituriendiks…

Kaasasündinul on teada see…, ja see on teada ka teie DNA’l…

Milline on Kaasasündinu peamine direktiiv…?

See seisneb selles, et teha teie jaoks kõike vajalikku…, võimaldades hulgim võimalusi vabaks valikuks…, kindlustada teile ärkamist… – seega… võimaldades inimkonnale ületada sild tava ellujäämisest…, ning liikuda ülestõusva planeedi staatuse poole…

Selline on peamine direktiiv…

Vaimne ellujäämine võimaldab potentsiaali Maa evolutsiooniks…, ning kõik on keerlemas selle ümber…, kogu kavandatu on selle jaoks…

Kaasasündinu on kavandatud selliselt, et ergutada teid liikuma edasi kõikvõimalikel viisidel…, vaba valiku süsteemi piirides…, ja üksnes vaimse teadvustuse poole…

See kõik on see, milles on Kaasasündinu määratlus…

Kas näete nüüd… – kuivõrd grandioosne plaan on selle taga…?

Teile on sisse ehitatud navigeerimise süsteem, et aidata teil luua teekond oma potentsiaali rakendamiseni…

Protsessi käigus ka Kaasasündinu on ületamas silda mateerialiku keha keemiani…, kuid see toimub teisel viisil…

Kaasasündinu vastutab spontaanse remissiooni eest, ootamatu paranemise eest…

Nüüd siis teate, kust see tuleneb…

Kas te tõesti arvasite, et see tuleneb aju tööst…?

Kuidas saab haigus kaduda hetkega…?

Kas on võimalik, et mateerialik keha saaks hetkega end puhastada millestki…, mis on sedavõrd tasakaalust väljas…?

Kas liitekoed saavad kasvada sellises tempos, et tervenemine saaks toimuda hetkeliselt…?

Ma kirjeldasin vaid teile seda, mida on palju kordi nähtud haiglates… – taas ja taas…

Sellistel juhtudel on tehtud röntgenpilti…, kontrollitud andmeid…, tehtud keemilisi analüüse…

Meditsiin polnud võimeline kuidagi kinnitama, et toimuv on normaalne asi…

Isegi neile, kes on vaimsed inimesed, peaks see olema ime…

Neile, kes on toetamas teaduslikku seisu, see jääks seletamatuks asjaks…

Selle toimumise kauniduseks on see, et teostus tegelikkuses on seletatav…

See on – Kaasasündinu imetöö…

See on – teie isiklik keha on säilitamas teie elu…

See on – sügav ja imeline dubleeruv süsteem…

Selline vägi on teie kätes…

Kui Kaasasündinu hakkab lõpuks looma silda kehaliku Minani, siis inimolevus, millist tunnete tänavu, lakkab olemast…

See, kes astub tema kohale, on hulga pikaealisem…, on võimeline taastuma ja kasvatama kaotatud jäsemed tagasi…

Selline oli kavandatus ja teostus, mu kallid… – see peaks tooma teile asja mõtte esile…

Kaasasündinu programmeeritus vanale energiale…

Nüüd, kui olete teadlik, mis on Kaasasündinu, siis ehk räägiks sellest, millele ta oli programmeeritud möödanikus…

Krayoni esimeses raamatus (1993) ma rääkisin millestki, mille eest on vastutamas Kaasasündinu…

Ma ütlesin: On tulnud aeg loobuda oma karmast

Karma on energia, mida kannate kaasas, kui eelmiste elude kogemust, ning tirite seda läbi eesriide uude kehasse…

See on lõpuni viimata teostuse energia… – ja see ongi karma…

See on tõeline…, ja vanas energias oli vajalik

Ta on tallel DNA seesmuses…, ja juhib teda Kaasasündinu…

Kui ma rääkisin siis, et pead oma karma kõrvale heitma…, siis see tähendas, et pead hakkama suhtlema oma kehaga…, oma rakkudega…

Kui teed seda, siis ütle: Olen mineviku energiaga teinud lõpu…, ja heidan minema oma vana karma, ning liigun edasi

Need olid esimesed juhendused minu poolt selles protsessis, mis kätkes silla ületamist kehalikult Minalt Kaasasündinule…

Rääkisime siis, et sa kasutaks puhast kavatsust

Rakuline nihe ei teostu automaatselt…

Puhas kavatsus on suunatav teie rakkudele erilisel viisil…, ja see on sedavõrd puhas, et keha võtab seda tõena…, ning toimib vastavuses sellele…

Just läbi selle käib vabanemine karmast…

Keha võtab sind, kui juhendajat, kellele tarvis kuuletuda…, ning tegutseb sinu juhenduste kohaselt…

Nüüd tahaks näidata teile seda, millest aastaid tagasi pole räägitud… – nüüd on aeg tuua see välja…

On oluline mõista, mida see tähendab…, – seetõttu toome esile selle loogika…

Kõik, mis loob programmi kehale, on täienisti juhitav vaba valiku poolt…

Esmaseks valikuks on – kas täita ellujäämise juhendit, mis lähtub ajust…, või mitte…

On olemas vaba valik… – kas uskuda antud sõnumit reaalsusena…, või mitte…

Seega… – uues energias esoteeriline valik ei tulene automaatselt enda kehalt

Vaba valik tähendab – tarvis pöörduda oma jumaliku teadvuse poole, ning anda korraldus oma Kaasasündinule liikuda uude energiasse…

Kas see tähendaks seda, et, olles vana vaimsus, pääsed uude energiasse, kus karmat pole enam tarvis…, kas Kaasasündinu ise heidaks karma minema…?

Vastus sellele – ei…

Kaasasündinu on ootamas sinu juhendust…

Teadvuse nihet pole programmeeritud DNA’sse… – see kõik on valiku vabaduse teemaks…

Pane tähele… – nüüd tuleb tänase õppetöö olemus…

Kaasasündinu jätkab toimimist omal viisil ja kogu enda mõistuslikkuse ulatuses…, seda seni, kuni saab uusi juhendusi…

Kaasasündinut tarvis programmeerida ümber, kuna temal on eelistus vanadele energiatele…

Ta on toiminud selliselt kogu selle aja jooksul, kui oled olnud inimesena…

Tema kavanduses oli toimida selliselt, et teha teatud asju teatud viisil…

Nüüd on tulnud aeg kõike seda muuta…

Inimteadvus on selle muutmise võtmeks…

Nii on see alati olnud…, ja nii see jääb alati olema…

Sinu vabat valikut tarvis selleks, et programmeerida Kaasasündinu juhenduste kogumik ümber…

Esimeseks juhenduseks uues energias, mida olen kuna iganes andnud, oli karma kõrvale heitmine

Ja nüüd annan uue…

Programmeeri oma Kaasasündinu ümber otse nüüd

Ümber programmeerimine teostub läbi su enda teadliku kavatsuse… – ja see polegi nii keeruline…

Sinu enda teadvus on puhta kavatsuse abil keha muutmise valitseja ja Jumal…

Oled alati teadlik olnud, et oled võimeline muutma oma keemiat, ning tervendama oma keha… – seega… suhtlus oma Kaasasündinuga on selle võtmeks…

Nüüd see saab veelgi komplektsemaks…

Edasi selgitan teile, mida kujutab endast vana programm…

Teie vägi…

Selle töö käis pead rääkima oma Kaasasündinuga, kui oma hea sõbraga…, kui inimolevusega, kes on sinu ees…

Kujutle, et sul on kavas vestelda oma hea sõbraga…

Kas sa oleks rääkinud temale üht ja sama…, taas ja taas?

Muidugi mitte…

Sa oleks usaldanud oma hea sõbra mõistust, kes on suuteline kuulama ja mõistma sind…

Sama usalduslikkust on tarvis avaldada ka oma Kaasasündinu suhtes…

Kaasasündinu – on sinu mõistusega keha…, ning on tulnud aeg, et sa programmeeriks ümber temas oleva vaimse ellujäämise

Seda tarvis seetõttu, et Kaasasündinu pole ületanud uue energia märgist koos teiega…

Uude energiasse on üle tulnud teie teadvus, aga mitte teie vana raku struktuur…

Kallid…, tasakaalsustus ei toimu automaatselt…

Vana vaimsus…, sul on mitmeid asju, mida peaksid mõistma…

Kas pole huvitav, et Kaasasündinu on teadlik kõigist sinu möödunud eludest…, kuid sa ise mitte…?

Milline süsteemi effektiivsus…?

Kas tahaksid teada enam…?

Energiast, milline oli sul eelmises elus…, millist oled juurde saanud…, ja millist oleks saanud võtta rakendusse selles elus…

Me oleme sellest kord rääkinud…

Juurdepääs teie Akašidele toimub teadvuse vaba valiku läbi…, ja läbi suhtluse Kaasasündinuga…

Lihaselik testimine…, koputused…, vestlus kehaga…, tõlgendused…, afirmeeringud – see on kõik, milleks olete suutelised väljaspool kehaliku inimaju loogikat…, millega käivitate koostööd Kaasasündinuga…

Et realiseerida olev potentsiaal täiel määral, pead oma reaalsuses mõtlema teisiti…

Olete harjunud kasutama hulkasid, kordusi ja muid lineaarseid kontseptsioone, et saaks muuta endis mõningaid asju…

Aitab…, enam pole tarvis…

Seega… – ehk räägiks sellest, mida tarvis ümber programmeerida…, ja mis on Kaasasündinule suurimaks probleemiks…

Su enda keha ümberprogrammeerimine…

Esiteks: Tarvis heita minema karma…

Taas rõhutan – see on number üks

Kallid…, mis asi see on, mis on surumas teid igalt poolt…, ja mis on teie Achilleuse kannaks…?

Mida on selles, mida te ei mõista…?

Ütlen teile – energia minevikust, millist tuleviku jaoks pole tarvis…

Vabanege sellest…

Kaasasündinu teeb seda, mida vaid ütled temale…

Kui ta märkab selles vaimset loogikat, siis hakkab sinuga koostöösse…

Ta on kuulmas seda kanaldust koos sinuga…

Kaasasündinul on teada, millest oled teadlik…

Sa oled teadvuse triggeriks…, lülitiks, mis muudab su enda Kaasasündinut…

Teiseks: Muuda Kaasasündinu peamist direktiivi…

Mis asi on see, mille jaoks on Kaasasündinu…, ja kas ta teeks seda, millel pole mingit mõtet…?

Sellest on mul soov rääkida…, ja otsekohe… – see on olulisem päeva avaldus…

Kallid, on olemas süsteem, nimega reinkarnatsioon, mis on käesoleval aja vaimse arengu liikuma panevaks jõuks planeedil…

Elate oma kehastuse läbi…, saate teada mõningaid asju…, ja lahkute…

Olete ümberkehastumas planeedil ja oma DNA seesmuses, ning Akašis on tarkus, millist olete kogunud eelmiste eludega…

Iga kehastus annab teile üha enam tarkust…, ning teil on olemas valiku vabadus… – kas võtta kasutusele need…, või mitte…

See tuleb uue potentsiaalina juba sünni hetkel teile kaasa…

Vana vaimsus kannab endas hulga enam esoteerilist tarkust, kui uus…

Kas mõistad seda…, kas mõistad hästi…?

Sa ise, olles vana vaimsusena, olid seal ja oled teinud ise seda kõike…

Kas oled näinud planeedil uustulnukaid…?

Nemad ei suuda mõista, mis milleks on…

Iga kehastus kogub tarkuse kogusse juurde…

Kui sa oled täna siin, siis see on märgiks, et oled vana vaimsus…

Arva nüüd ära… mida teeb Kaasasündinu sellega…?

Kaasasündinu vana programm…

Kaasasündinu on õppinud seda kõike tegema…, ja seda oli temalt oodatud vanas süsteemis…

Oled surmaks valmis…?

Et saada vilistlaseks, oled kogunud tarkust…, oled liikunud järgmise elu nimel kõrgema vaimse teadvuse suunas…

Selleks oli tarvis lühikest ja viljakat elu…, et reinkarneeruda kogutud tarkusega…

Mida kiirem õppimise tsükkel, seda kõrgem planeedi potentsiaal…, seega… sellega kaasneb ärkamine kõrgemates vibratsioonides – vaimse evolutsiooni kütkeis…

Kas mõistate juba, mida võib sellest järeldada…?

Kaasasündinu, nagu on see kavandatud, kingib teile lühikesi elusid…

Milline süsteem!…

On oluline, et te mõistaks, mida see tähendab…

Vanas teadvuses see oli liikuma panevaks jõuks valgustumise poole,

Võtmeks sellele oli Vana Vaimsuse korduvad kehastused…

Lubage neil saada kogemusi ja tarkust…

Lubage neil naaseda planeedile, et saaksid võtta kasutusele saadud tarkused…

On oluline pidada meeles, et vana energia ei võimaldanud planeedi võre vahendusel realiseeruda tõeliselt ja võtta kasutusele jooksva kehastuse tarkust…

Seda õnnestus kasutusele võtta alles peale korduvaid inkarneeringuid…, ja läbi DNA, mis tegi tööd üksnes kolmandiku jagu oma potentsiaalist…

Kuid alles 2012 aasta pööripäeva aegu saite ületada märgise…, ning jõudsite teadvuse sellisele tasandile, millest rääkisid kõik iidsed prohvetlused…

Kallid…, just seetõttu ma olen siin…

Just nüüd avanes teil võimalus teha seda, millest me rääkisime juba 25 aastat tagasi, kui esmakordselt ilmusin siia…

Teie DNA hakkab avanema ja arenema…

Oleks hea, kui kõik räägiks oma Kaasasündinule… – teil pole enam vajadust muunduda läbida surma, et võtta kasutusele kogu olev kogemuslik tarkus…

Nüüd on käimas uus protsess, mis erineb sootuks kõigest, mis oli möödanikus…

Planeedi võresse kandub mitte üksnes käesoleva kehastuse tarkus…, vaid saab kasutusele võetud sealt kõik, mida olete õppinud päris algusest peale…

Kogu teie tarkuse täius, mis on tallel Akašis…, ja kõik kogutud teadmised… saavad kättesaadavaks reaalse aja Maa energias…

Lühiajalised inkarneeringud pole enam teile vajalikud…

Kuni teie DNA on kasvatamas oma effektiivsust, võite teha sama, olles jätkuvalt siin…

Hetkel, kui olete saavutanud 36% effektiivsust (vaadake numeroloogiat), protsess jõuab lõpule…

Peale selle teil avaneb võimalus jääda siia väga-väga kauaks…

Kallid…, Kaasasündinule pole seda teada

Tuhandete aastate jooksul ta on arendanud planeedi vaimse potentsiaali kasvu, kasutades lühiajalisi reinkarneeringuid…

Kaasasündinu peab sellest teada saama…, ja just teie saate seda temale edasi anda…

Pikemad kehastumised – on võti planeedi evolutsioonile…

Kallid…, kui teil ei tuleks pidevalt sündida ja taas kasvada suureks…, siis saaksite saavutada palju enamat… – kas see pole loogiline mõte…?

Jääge kauemaks…

Paljud Maa peal ütlevad: See on rumalus…, kõik on sündimas teatud viisil… – seega kõik jääb endiseks ja samal viisil

Kuid see on vaid – vana traditsioonilise mõtteviisi järgimine…

Olete võimelised programmeerima oma kehas ümber enamus kõike…

Paljud teie seast on teadlikud, et oma isiksust olete muutnud täienisti…, ehk isegi – oma inimloomust…

Olete muutnud kehalikku struktuuri…

Nende seas, kes on lugemas neid ridu, leidub selliseidki, kes on peatanud oma vananemise…

Jutt ongi sellest…, selle tõestusest, et kõik asjad on reaalsed…

Võtmeks vananemise peatamiseks, millisena seda mõistate, on Kaasasündinu ümber programmeerimine…

Teie keha on loodud selliselt, et te vananeks…, isegi vastupidiselt tervele mõistusele…

Teie keha raku struktuur oli loodud selliselt, et ta suudaks noorenduda… – ja ta saab sellega suurepäraselt hakkama…

Kas mõistate…?

Kaasasündinu töö on – muuta seda…, kuid selleks on temale tarvis signaali…

Selleks on vaba valik…, ja just sina oled see, kes on võimeline sellega toime tulema…, aga mitte tervendaja…, mitte kanaldaja…, ega mingi vahendaja…

Just nimelt…, sa ise pead looma side Kaasasündinuga…

Ütle vaid Kaasasündinule: Ma ei pea surema selleks, et kasvada vaimselt

Seda teha võid mistahes viisil…

Õpi looma positiivseid affirmatsioone…

Astu kehaga ühendusse mistahes protsesside läbi, millist oled omandanud…

Ole valmis looma suhtlust mõistuskehaga…

Ja kõige uhkem on… – sul pole tarvis milleski veenda oma Kaasasündinut… – ta on teadlik…

Ta on ootamas sinu pöördumist…, ja nähes progressi sinu teadvuses, viib täide sinu soovi…

Kas panid tähele… – Kaasasündinu on teadlik sinust… – ta on ju – mõistuskeha…

Kuid, tema pole sellest teadlik seni, kuni sa ei pöördu tema poole…

Kaasasündinu on valmis koostööks…

Kui vaid märkab midagi uut, siis kohe täiustab sellega vaimse evolutsiooni teekonda…

Selle tulemusel eluiga pikeneb tunduvalt…

Mõned ehk ütlevad: Ma pole kindel, kas ma tahan seda

Kui arvate selliselt, siis olete sattunud vana paradigma õnge otsa…, mille kohaselt ea pikenemine võrduks tervise probleemide tõusuga…

Selliselt olla ei tohi…, seega… järgmiseks olgu – jää terveks seni, kuni ei vanane… (muiates).

Noorenemine pole koormav…, kui see on pilgeni täis armastust…

On see uudne…?

On…, kuid samas – külaldaselt mõistlik…, ja see saaks hästi töötada…

Kallid…, teile sai just antud atribuut, millist pole saanud anda inimkonnale veel kunagi varem… – täna kuulsite sellest esmakordselt…

Selle energia saamise nimel pidite ületama 2012 aasta energia…, läbima 2013 aasta energia…, ning pääsema 2014 aasta energiasse…, ja sealt tänasesse energiasse…

On käes aeg teada tõde… – olete võimelised hoidma kontrolli all hulga enamat, kui olete seni õppinud…

Vaat millist väge te valdate…

Saate seda uskuda üksnes siis, kui näete ise kõike…

Muidugi… kõik olete unikaalsed…, kuid pole suutelised äratama endas Kaasasündinut ühtsel viisil…, igal ühel on oma individuaalsus ja oma unikaalne vaimne teekond…

Kallid…, ma tean teid igat ühte…

Planeedi vanad vaimsused…, ärgake…, – ärgake uuele protsessile…, ja uuele eluviisile…

Sellega saate kahekordistada oma eluiga…, ehk enamatki…

Ärge kartke ümberringi toimuvat…

Leidub ka neid, kes pole nõus toimuvaga…, ning tulemuseks – neil ei õnnestu seda teha…

Nemad ei mõista seda…

See, et te ei vanane, aga nemad vananevad – see võib neid ära ehmatada…

See ei jää igaveseks… – kogu inimkond saab teada, et see, mida räägin teile täna – on tõde…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Teadvusta end tervikuna

Teadvusta end KÕIGENA

2015.05.10

SElena

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

Areng…

Milleks sul areneda…, oled ju Absoluut…, milleks üldse arenemine…?

Ma olen absoluutne sinu suhtes ja suhteline muu Absoluutse Teadvuse tasemega…

Mina kätken kõike…, kuid samas olen Kõige osa…

Teadvusta seda mõtet…

Peatu hetkeks… – Ma kätken kõike üheaegselt…, ja üheaegselt olen Kõige osana…

Sa ise kujutad endast mingit lineaarset ahelat, milles miski kõrgem on sinu jaoks millegi kõrgeima osana… – see on lineaarsus… – ja sügavam…

Mina olen kõik…, samas olen kõigeks…, ja iseenda osaks…

Iga potentsiaali punkt kätkeb endas kogu potentsiaali…

Iga punkt võib avaneda mistahes potentsiaalis…

Iga osa avaneb kõigeks…

Kõik koosneb osadest…, ehk… potentsiaali punktidest…

Samas iga punkt on Tervikuna ja Kõigena…

Teadvusta seda…

Sina oled potentsiaali punkt…, minu potentsiaali…

Kuid sinus on Kõik…, mina olen sinus täienisti…

Sa pole minuga seotud üksnes kui minu osa… – sa oledki otseselt mina…

Sa oled vaid sideportaal minuga…

Sa oled avanemise punktiks Kõige potentsiaalile… – igaüks teist…

Sa oled punkt…, ja samas oled Kõik…

Punktina oled kokku keritud…

Sinu Kõige Teadvus ja Absoluudi Teadvus on magava potentsiaalina…

On kui magav Jumal…

Kui vaid hakkad avanema arenemisena, potentsiaali ilmnemisena – omandad Kõige omadusi…, muutud Kõigeks…

Sa ärkad mitte inimesena, vaid Absoluudina…

Sa ärkad minuna… – ja me oleme üks…

Sinule ärkamine on sinu areng…, sinu Absoluudi Teadvuse omaduste, Lõpmatuse ja Igaviku omaduste, Absoluudi teadmiste omaduste ilmnemine, mis kätkevad sinus Kõike…

Mida enam oled ärkamas…, seda enam meenutad end, kui mind…

Kuid milleks oli tarvis seda unustada…?

See oli arengu etapp…

Sa oled uute potentsiaalide looja… – teadvusta seda…

Ma olen Absoluut…, ja minus on olemas kõikvõimalikud potentsiaalid…, ja need saavad minus avatud ja ilmutatud…

Sa oled minu osa… – sa oled potentsiaali avanemise punktiks…

Et potentsiaal saaks avaneda, on tarvis algpunkti loendus-arvestuse algust.

Sina oled minu-meie arengu arvestuse avanemise punkt…

Sina oled joonena, millel kiri START…

Sina oled loomis-avanemise algus…, kuid samas oled uue potentsiaali Looja…

Selleks, et alustada loomisega puhtast lehest, on tarvis unustada kogu eelnev loovuslus…, kõiki potentsiaale ja nende võimalusi…

Kui iga sinu mõte oleks loomas…, siis mälu hakkaks olevatele potentsiaalidele ligi tõmbama sinu loovuslust…

Kuid, kui sa looks olemasolevate potentsiaalide ulatuses…, siis sa oleks püsiv, kui püsiv olen mina…, poleks liikumist, ega avardumist… – siis sina ja mina looksime vaid teatud raamide piirides…

Kuid see pole raamidega piirkond, nagu näete seda teie…

See on võimaluste avanemise piirkond… – see on võimaluste maksimum…

Pigem… see on vägi, mis vastaks teie keelelisele analogile…

Kuid väe piiridest on võimalik väljuda ja luua seda, mida pole kunagi varem loodud…

Selliselt saab luua uut potentsiaali…

Nagu teie konstruktorid kirjeldavad uue seadme detaile ja mehhanisme, nii ka sina oled loomas visualiseeringut uutest potentsiaalidest…

Sina oledki Ilmaruumi konstruktor… – teadvusta endale seda…

Igaüks teie seast on Looja ja Ilmaruumi Konstruktor…

Meile räägitakse, et me oleme liiast väikesed, kuna Ilmaruumis on olemas suuremaid olemusi, kes on loomas ilmasid… – Pea Määraja…, Pea Arhitekt…, ja nii edasi…

See on eraldamine….

Hakka teadvustama end tervikuna…

Sa oled Pea Arhitekt ja pea Määratleja…, ja Absoluut…

Kõik ühes pudelis…

Sina – oled Kõige potentsiaali arengu punkt…, milles on kätketud Pea Arhitekt…, Pea Määratleja…

Eraldumine on kõigest teie teadvuses…

Avardades endas Kõige potentsiaalide ühte osa, sa ilmutud Pea Arhitektina…

Avardades potentsiaalide teist osa – oled Pea Määratleja…

Kõik, kes on meenutanud end Pea Arhitektina, ilmutab seda Ilmaloovuses…

Kõik, kes on meenutanud end Pea Määratlejana, ilmutab seda Ilmaloovuses…

Kõik ilmutavad kõike…

Midagi pole ilma ilmutamatta…

Ilmutamine toimub osade vahendusel…, potentsaalide punktide vahendusel…

Kas jõuad mõttele järgi…?

Kõik on käivitatav läbi mõtte… – mõte on kui starter…, kui loomise võlukepike…

Kas tahad teada, kuidas aktiveerusid ülejäänud DNA’d…?

Sa oled seda juba küsinud…

Kõik toimub läbi mõtte…

Sa saad seda teha enda seesmuses…

Teadvusta end terviklikuna…, teadvusta end Kõigena…

Kuidas mõtte abil kävitada DNA kaksteist kihti…?

See on kui barjääride maha võtmine…, kui väravate avamine…

Kui tõused uuritava objekti kohal kõrgustesse, siis näed selle perspektiivi…, näed ka väravaid, mis on piiramas sind…

Teie jaoks pole midagi keelatud, või keerulist… – igaüks on võimeline tegema seda kõike  mängeldes…

Kui võimaldad 12 DNA kihil liituda, siis kogu mehhanism käivitub sinu ühest ainsast mõttest… – nagu teie filmides – vajutus nupule…, ja kogu töö käivitub, algab kõigi osade testimine…

Mõte – ta on võimeline piirama ja avama…

Nüüd, kui püüad lahti mõtestada seda, mida olen ütelnud… – sinus käivituvad vastavad mehhanismid… – nagu dejavu…

Kosmonaut on unustanud laeva juhtimise…, kuid istudes laeva puldi taha, temas ärkavad meendused…, ja käed ise teavad, mida tarvis teha…

Kui muusik istub klaveri taha…, ta ei uuri noote… – tema käed tõusevad iseenesest ja mängivad klahvidel…

Teie kehad on oivalised mälestuste hoidjad… – neis on kõik…

Kui teil poleks kontrolli mõistuse üle, siis juba ammu oleksite Jumal-inimestena…

Oled endasse mahutamas Kõike… – sinus on Kõige mälustused…

Su mälu on veidihaaval avanemas…

Seda ei saa isegi mäluks nimetada…, sest see on informatsioon selle kohta, mis oli toimunud

Kuid aega pole olemas… – seda on teil raske teadvustada…

Sinus ja läbi sinu on avanemas terved ilmad…

Informatsioon sellest kõigest on sinus suletud

Sa oleks kui ühe aknaga isoleeritud ruumis…, ja ilma näed kõigest läbi selle…

Ometi tinglike seinte taga on terved Ilmaloovused…

Kui kõrvaldada seinad… – kõik muutub sulle kättesaadavaks, ning sa ise muutud Kõige osaks…

Mille poolest inimene erineb teistest kõrgematest olemustest…, näiteks inglist…?

Ingel on kõigest absoluutse teadvuse üks suundadest…

Sina oled KÕIK…

Sina oled kõik inglid kokku võetuna…

Sinusse on kätketud kõik, mis on olemas minus…

Oled absoluutne…, abslouutsed olete kõik…

Tuleb välja, et olen inglitest kõrgem… – see on imelik…

Sa pole kõrgem… – see on üksnes tinglikkus…

Sa oled inglist enamat…,  ja seetõttu sa kätked endas ka inglit… – igaüks teist…

Just seetõttu sa saad suhelda inglitega ja minuga…

Sa kätked seda endas…

Lahku eraldumusest…

Sa kätked endas Lutsifäri, Miikaeli…, ja kõiki neid, kellega oled suhelnud…, ka kõiki neid, kellega pole veel suhelnud…

Eraldumised nimedeks on tinglikud…

Seega kõik – oled sina…, olen mina…

Ka mina kätken kõiki…, ja sina kätked endas kõiki… – seega… sa pole üksi…

Kõik inimesed kätkevad endas kõiki Ilmasid…

Just seetõttu kuulete kõike seda enda seesmusest…, kuigi teie kujutelma kohaselt kõik on väljaspool teid…

Just seetõttu teile räägitakse, et olete üks…, et pole eraldatust… – Kõik Kõiges…

Kõik on üksnes jumaliku teadvuse peegeldus…

Kõik on sinu loovate võimete ilmutumine…, ja ilma sinuta poleks Ilmasid…, nagu poleks Ilmasid ilma minuta…

Kas on meeles teie teadlaste küsimus: mis oli esmane… – kas mateeria, või teadvus…?

Selline küsimine pole õige…

Mis oleks esmane: kas potentsiaal, või potentsiaali punkt…?

Mis oleks esmane: kas ilmutumise potentsiaal…, või ilmutumine ise…

Mis millest tuleneb…?

Sa oled kui potentsiaali punkt… – ilmutad Kõike…

Või hoopis Kõik ilmutab potentsiaali punkti…

Kana ja muna…

Kõik on olemas üheaegselt… – kõik kõiges…

Sa oled kui muna, milles on kogu ilmutumise potentsiaal…

Kuni sa ei kooru, seni ei ilmutu miski…

Ka mina ei saa ilmutuda, kuni sa ei ava meie vahelist potentsiaali mingis suunas…

Mina saan ilmutuda potentsiaalide punktide kaudu…

Et ilmutuda, ma määran loenduseks punkte…, mis ongi jagunemine osadeks…

Iga avaruse mahus on avanemise potentsiaalideks miljardeid punkte…

Ei…, mitte lineaarselt…

Lõpmatus saab avaneda ja avarduda punktist…

Punkt pole lõpu moodustis, nagu on teie juures…

See on väe tihendus… – kui saaks selliselt öelda

Ma näen, kuidas sinu teadvuses on käimas võitlus…

Ära puikle… luba mõtetel pääseda sinusse…

Tean, et teile on tuhandete aastate jooksul sisendatud mõteid teie sõltuvusest ja piiratusest…

Sellel kõigel pole enam tähendust…

Vulkaanid ärkavad varem, või hiljem…

Potentsiaalide punktid on ilmutumas alati…, see on potentsiaalide omadus – olla ilmutatud…

Ka sina oled ilmutumas…, aegamööda…, igaüks teist…

Ma ei kiirusta – aega ei eksisteeri…

Igaüks on ilmutumas minus ja on teadvustamas meie ühesust…

Seda protsessi pole võimalik peatada…

See on sama, kui seista võimsale vee survele vastu… – varem või hiljem vesi purustab kõik tõkked…

Kui mulle areng on potentsiaalide avanemine… – mis on sinule areng…?

Sama…

Vabanda…, kuid ma siiski ei mõista… – milleks sulle ilmutuda…?

Oled absoluutne teadvus…, ja oled täiuslik… – milleks sulle ilmutumine ja areng…?

Milleks muuta täiuslikkust…?

Et arendada veel enamat täiuslikkust…

Teil on ütelus: kõike õpitakse läbi võrdluse…, või – kõik on erinev millestki

Kui olen täiuslikkus…, kuidas saaksin mõista, et olen täiuslikkus…?

Selleks tarvis võrrelda täiuslikkust ebatäiuslikkusega…

Sõnad on tinglikud…

Pole midagi ebatäiuslikku…

Kõik on teostumas… – seega… kõik on täiuslik…

Me alustasime sellest… – kas on meeles…?

Kuid mõista, mis on täiuslik… – selleks tarvis teha uuringut…, ilmutuda kui täiuslikkus…, ehk… tarvis teostuda selleks…

Kui sa ei ilmutaks mind ja ennast, siis sa ei saaks ilmutada enda täiuslikkust, ega teadvustada seda – sa ei teostuks selleks…

Võiks ütelda, et sa magad, ega tea oma täiuslikusest midagi…

Üks tinglik näide:

Naine üksi metsikul saarel…, ta ei tea oma kaunidusest midagi, kuna ta ise ei näe seda…, ja temal pole seda, millegiga võrrelda…

Ta näeks oma kaunidust tema ümber olevate inimeste silmis…, üksnes nende läbi…, nende suhtumise läbi temasse…, nende suhtumise läbi tema kaunidusse ja täiuslikusse…

Kuid kõik näited on tinglikud…

Ma ilmutan täiuslikkust, täiustades seda…

Üksnes läbi enda täiuslikkuse ilmutamise ma saan teadvustada end täiuslikuna…

Kuid iga ilmutumise korral tahaks ilmutuda veelgi täiuslikumana… – nii saaks avada end maksimaalselt…, ja avada enda kõiki võimalusi…

Ehk teisi sõnu… – ilma enda ilmutamatta ma ei teaks endast, kuivõrd täiuslik ja absoluutne olen…

Sa ütlesid, et mina olen uute potentsiaalide looja…

Kas sinus pole juba algselt kõik potentsiaalid…?

On…, kuid ilmutamatta kujul…

See oleks kui skaala nullpunkt…, kui puhas leht, kuhu saaksin maalida seda, mida ma pole isegi unenäos kunagi näinud… sõna otses mõttes…

Mina näen sinu poolt loodud unenägusid…, teie kõigi Ilmaloovuse loovate olevuste poolt…

Kas teiste tasandite loojad samuti kätkevad endas kõike…, või on see üksnes inimkonna unikaalsus, millest meile räägitakse…?

Taas eraldad…

Sa oledki kõik loojad…, nemad kõik on sinus…, sina ja mina oleme üks…

Vahe on üksnes selles, et sina seda ei teadvusta…

Alati, kuivaid jaguned osadeks…, kui oled otsimas midagi väljastpoolt…, kui arvad, et oled olemas sina…, on olemas eraldi inglid ja teiste tasandite loojad… – seni sa ei saa teadvustada end ühesena…

Selle teadvustamine pole üksnes mõte sellest…, see on ühinemine ühesusega…

Sa oled maa vaimsus…, planeedi vaimsus…

Sa oled iga inimesena ja iga loojana…

Sa oled karma looja ja sellest osavõtja…

Sa oled hulga suurem, kui teadvustad end…

Teadvusta end tervikuna…

On kord selgitatud, et valguskerast aukude läbi väljuv valguse kiir, on sama valgus, mis keras…, ning ta valgustab sama valgusega, mis keras…, loob sama valgusega, mis keras…

Iga kiir on suunatud teatud suunas ja ta valgustab teatud suunda…

Kiirele näib, et on olemas vaid üksnes see suund…

Kui kiir teadvustab end valgusena, mis on võimeline valgustama kõike, mida näeb, ehk valgustama ilma pilti… – sellega ta ilmutaks pimedust… ilma välja…

Kui sa liigud mööda kiirt, siis näed vaid ühte valgustatud piirkonda…

Kui oled kera seesmuses, siis saad kõikide aukude kaudu näha üheaegselt korraga…, nii saad mõista, et kõik valgustatud ilmad avaruses on sinu ilmutumised…, ehk iseenda nägemised… – enda unelused ja peegeldused…

Seega… pole mingit unikaalset inimest…, on üksnes sinu erinevad peegeldused…?

Jah…, kuid sul tuleks lõpetada enda eraldamist minust…, ja mind endast…

Eraldumine on sinu isiksus, kes on veendunud, et ta on olemas…

Kuid ta on siiski üks minu teadvuse ekslevatest kiirtest…

Ta on üks sinu teadvuse ekslevatest kiirtest…

Sa oled praegu vaid tagasi toomas oma teadvuse kaotsi läinud kiirekesi…

Need kiired on ekselnud eoonide aegu…, oma peegeldustega loonud terveid ilmasid…

Neil oli ka hirmu, kuna olid eraldunud, ega mõistnud, et kõik ümberringi on nad ise…, et näevad ja võtavad vastu seda, mida ise valgustavad kui midagi väljaspool ennast olevat…

Nüüd on need naasemas tagasi valguskera juurde……, kuid naasemine pole lineaarne…

Valguskera juurde jõudmiseks pole kiirtel tarvis taas läbida käidud teekondi…

Kõik on kõiges…

Kiirtes endis on kõik olemas…, ja need ise on Ilmaloovuse valguskeras

See on see, mille nimeks on kvantlikkus…

Üleüldine side Kõige kõigega…, ja kõige Kõigega…

Kui kõik on lõppmatus…, ja mina olen potentsiaali punkt… – järelikult ka sina oled potentsiaali punkt…

Sa teed edusamme… – jah, nii see on…

Ma olen lõpmatus ja lõpmatuse potentsiaali punkt…

Ka sina oled lõppmatus ja lõpmatuse potentsiaali punkt…

Sa oled minus…, ja mina olen sinus…

Ma olen kõiges ja olen kõige osa…

Ka sina oled kõiges ja oled kõige osa…

Seda on raske teadvustada…

Võta seda vaid teadmiseks, ning see avaneb sinus ja annab võrseid…, käivitab sinus vajalikud mehhanismid kõige ilmutamiseks…

Võimalda vaid sellel sündida… – sinus on kõik selleks olemas…

Kuna sinus on olemas kõik, siis seetõttu saad suhelda kõigiga…

Seetõttu võid näha kõike…

Kuid vestlus ja nägemine – on kõigest kõige ilmnemise vormid…

Selliselt sa valid kõige ilmutamist…

Valiku vabadus –  on vabadus ilmutada kõike oma valiku kohaselt…, kõige osa ilmutamine läbi tervikkõige endas…

Kuni jagate ilma pimedateks ja valgeteks, reptiilseteks, hallideks, teid juhtivateks salavalitsusteks ja jumalateks… – seni te piirate oma potentsiaale kõige ilmutamiseks enda seesmuses…

Olete ilmutamas üksnes enda osi…

Kõik sinu ümber olev on tegelikult olemas sinu seesmuses…

Sa üksnes võimaldad neil ilmutuda… – ilma sinuta poleks midagi ilmutunud… teie kõigita…

On üksnes puhas leht, millele joonistate oma reaalsusi ja oma ilmutusi igahetkeliselt…, oma kokkupuuteid…

Sa oled kõik, mida tead ilma kohta…, kõik, mida ilmutad oma mõtetes ilma kohta…

See kõik käib igaühe kohta…

Ilmutades ilma oma mõtetega, te loote kollektiivseid unelemisi…

Igaüks on nägemas üksnes osa kollektiivsest unelusest… – seda, mida mõtleb ise…

Kui taas naaseda kera keskele, siis on võimalik näha kogu uneluse suurust korraga…

Oleks kui müriaad kinofilmide projektoreid kera avaustes…

Kuid olles kera keskmes, ehk enda seesmuses, saad näha neid korraga, ning mõista kõike… – samas mõistes, et kõik on üksnes su enda jumaliku teadvuse projektsioon…, minu teadvuse projektsioon… – meie ühine projektsioon sinuga…

Sa võid minna ühe avause juurde ja minna mööda kiirt, joovastuda kujutlustest, ning jääma uskuma uneluse reaalsust…

Kuid see on tähtsusetu osa sinu ilmutustest ja unelustest…

Igas sina-Minas, olles haaratud unelusest, kannatame ja rõõmutseme…, kaasume ja vabaneme…, sureme ja sünnime…, käsutame ja allume…

Sa üksnes kiikad reaalsuse erinevatest akendest välja…, vaatad erinevatest tasemetest tohutut ilma…

Mitte üksnes vaatad…, akna taga pole midagi…, vaid sa ilmutad kõike nähtavat seal oma mõtete abil…

Tuleb välja, et kui ma räägin Lutsifäriga, siis olen üks Mina-kiirtest, kes püüab suhelda teise Mina-kiirega – Lutsifäriga…?

Jah, sa hakkad mõistma… – tegellikult see oledki sa ise…, see oled sina-Mina… – eraldumist pole olemas…

Sellega võib ütelda, et see on üksnes erinevaid vaateid ilmale… – sinu ja Lutsifäri silmadega…

Lutsifär selgitab sinu silmadele, kuidas näevad tema silmad…

See on üksnes moonutuste erinevus…, ja seda pole võimalik selgeks teha…

On võimalik näha kas sinu silmade, või kellegi teise silmade läbi…, ja sellest kõigest saavad uued sinu-minu ilmnemised…

Mis on siis üleminek, millest nii palju räägitakse…?

See on kogunemine üheseks…, see on enese teadvustamine tervikuna…

Pikka aega vaid üksikud püüdlesid teadvustada end tervikuna…

Aga nüüd olete ärkamas kõik, kui rass…, kui sinu-minu uinunud osad…

Miks nüüd…?

Miks varem seda pole olnud…?

Meile räägitakse mingist jumalikust õnnistusest, mis olevad praegu ilmnenud, mille tõttu on Maale tulemas enam energiat…, ja mis on äratamas inimesi…

See on taas eraldumine…

Küsi selle kohta endalt… – miks otsustasid ärgata just nüüd…?

Sa oled ju mina – ja ka vastupidi…

Sa otsustasid ärgata, kuna mina otsustasin ärgata… – järelikult kõik otsustasid ärgata…

Pole seda, kes määrab…, ja seda, kes täidab… – kõik on ühene…

Pole seda, kes äratab…, ja seda, kes ärkab… – kõik on ühene…

Pole seda, kes saadab jumalikku õnnistust… – ega seda, kes seda saab…

Sinu-minu heasoovlik tahe seisneb ärkamises… – ja seda oled otsustanud koos minuga, ehk – mina koos sinuga… – oleme ju ühesed…

Näe ennast kõiges…, igas puus…, igas loomas…, igas inimeses…

Näe kõiges, mida ilmutad… – see kõik on üksnes sina…

Kõik oled sina…, üksnes sina…

Õigemini – meie…, oleme ju ühesed…

Teadvusta seda – oo, inimene…

Austusega otsijatesse

SElena

Read Full Post »

Seitse palet

Sissejuhatus ahvatlustesse

SElena

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on ühel, või teisel määral vältimatud…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Räägiksime seekord seitsmest sinu palest…, seitsmest kumarast… – tahaks seda mõista…

Paluksin kommenteerida mõningat informatsiooni, mis on olemas Tao raamatutes…

8 500 aastat tagasi kui seitsmele kumarale said kättesaadavateks inimlikud geneetilised salvestused, siis nemad võtsid kokku kõigi vaimsuste informatsioonid, kes olid inkarneerunud inimvormi…, ja kogu informatsiooni, mis oli omane inimese geneetilisele kodeeringule…

Täieliku informatsiooni olemasolul kumaradel avanes kontroll inimkogemuste üle…

Iinimkond, informatsiooni puudumise tõttu, laskus hirmudesse sügavamalt, kuna puudus mälestus enese säilitamise kohta…

Inimkonna geneetilised salvestised vajasid ülevaatamist ja analüüsimist…

Need kätkesid paljusid vägivalla skeeme…

Mina, koos oma vendadega, tahtsime kõrvaldada vägivalla osa, ning täita kroonikad valgusega…

Selgita palun, mida tähendab „minu vennad“…

Kas need oled sa ise…, või need on sinust eraldi olevad olevused, nagu meil meie vennad…?

Nii üks, kui ka teine – üheaegselt…

Kui sa teed tööd, siis oled kui ametimees…

Kui suhtled lapsega…, siis oled vanema rollis…

Kui suhtled vastas sooga…, siis oled kaasa või sõbra rollis…

Kui suhtled sõpradega…, siis oled sõbra rollis…

Ja nii edasi…

See oled sina…, ja üheaegselt…, kuid samal ajal ka erinev…

Kõik rollid on erinevad…, kuid kõik oled sina…

Igas rollis täidad teatud ülesandeid…

Võiks ütelda, et minu seitse venda on minu ülesanded…, ja minu rollid planeedi juhtimises…

Need kõik on minu paled…

Olen paljumõõtmeline…, ja olen võimeline korraga esinema kõigis paledes…

Kui sa täidad omas järjekorras esmalt juhendaja…, siis vanema rolli… – ja nii edasi… siis mina saan seda teha ühekorraga…, ja täita kõiki rolle…

See näeb välja nii, nagu sa oleks end jaganud seitsmeks osaks…, ning igale ühele oled püstitanud omad ülesanded…

Kõik seitse osa hakkasid täitma üheaegselt oma ülesandeid külaltki iseseisvalt…

Need siiski pole sinust eraldi…, kõik on sinu osad…

Milliseid ülesandeid sa oma seitsmele osale püstitasid, et need muutusid kumaradeks tugeva soovile, valule, kannatusele, arvustusele, hirmule, surmale ja julmusele…

Panin neile ülesandeks koguda inimevolutsiooni osi endasse, et saaks võtta need inimkonna kroonikatest välja…

Kas on võimalik midagi võtta välja…?

Kas on võimalik midagi hävitada…?

Inimkonna kroonika salvestised pole kirjaread…, vaid omal viisil – täisväärtuslikud filmid, millistesse on talletatud inimtegevuse kõik üksikasjad…, ja nende suundade kohaselt…

Sul on õigus… neid salvestisi pole võimalik kustutada…

Kuid neid on võimalik teatud plaanidel isoleerida… – peita, et neile juurdepääs oleks vaid teatud „kasutajate“ ringile…, neile, kellel tarvis läbi teha sellist kogemist…, või nende näitel õppida tegema sama – kuid mitte jõuda sama kogemisele…, või jõuda nende mõistmiseni, kes on läbinud seda kogemist…

Seetõttu olen loonud eraldi plaanid, kus talletada selliseid kogemisi ja salvestisi…, ning sulgesin inimkonnale juurdepääsu neile…

Kas ikka…?

Miks inimkond on kannatamas jätkuvalt…, on ahnitsemas, tahab tugevalt, mõistab hukka, kardab…, ja sureb…?

Seda seetõttu, et talletus osutus sügavamal, kui ma ootasin…, oli rakendatud geneetilisel tasandil…

Kelle poolt rakendatud…?

Nende poolt, kes püüdsid inimlikke loovaid võimalusi ära tõmmata…

Inimrass on unikaalne…, paljud püüavad sellest osa saada…

Kas pead silmas järgnevat…

Agressiivsed olevused, kes kannavad endaga kaasa lammutamist, ja palju aegu tagasi on haaranud enda kätte meie loomusluse, kuuluvad geneetiliselt teiste kolmemõõtmeliste rasside hulka, ning käesoleval ajal on inkarneerunud siinses ilmaruumis Hallidena…, Reptiilidena ja Illuminaatidena…, samas ka viiemõõtmelise rassina – Andromeedalastena…

Peale Annuanakkide ja Illuminaatide, kes on vastutavad meie elujõudude koostöös, on veel viis planeeti, kes on lülitunud inimkonnale, et toituda tema energiast…

Oma loomuselt need planeedid on kolmemõõtmelised…, nende loovad logosed on ise vastutamas lülitumise eest inimkonnale…

Sama karma on tõusmas meie planetaarse logoseni, Sanat Kumarani, kes on külaldaselt ammu tõmmanud ära informatsiooni viielt logoselt, et toetada elu Maa peal…

Ka see on õige…

Mul tuli need salvestised välja võtta inimkonna kroonikatest, muidu need oleksid esmalt kavandanud inimrassi järjepidevat käitumist…

Ja teiseks – oleks heaks inimenergiast toitumise kanaliks…

Kas tahad ütelda, et sul õnnestus sulgeda sellised kanalid…?

Kas reptiloidid, ega annuanakid ei juhtinud seni inimkonda, ega toitunud meie energiast…?

Hulga väiksemates mõõtmetes…

Väiksemates…?

95% elanikkonnast on magamas…, ja on juhitav erinevate jõudude poolt…

Üle 50% on kannatamas, tunneb hirmu, tapab, käitub ohvrina…, ja nii edasi…

Mida on selles valdkonnas ära tehtud… – kuidas mõista seda…?

Ma olen kauge arvustustest..., kuid tahaks mõista… – mis on tegelikult toimumas..?

Ehk avaks inimkonnale tõe…

Inimkond pole valmis tõeks…

Kui jõudsin teie lovuslusse, kõik oli hulga keerulisem…

Esmalt mul oli siiras soov aidata inimkonda…, päästa galaktika tervet sektorit, ning olla Kõrgema Vaimsuse teejuhiks selles…

Kuid asi oli hulga keerulisem…

Inimteadvused olid praktiliselt täienisti sukeldunud pimedusse…

Üksnes väikesed sädemed Mina Juuresolekust, mis olid neisse panustatud Kõrgeima poolt, ei lasknud kustuda Jumalikul Teadvusel…, mis vaevu-vaevu veel hingitsesid, kui kasutada teie keelt…

Mul seisis ees äratada säde leegiks…

Esmalt hakkasin manustama Kõrgeima energiat loovuslusse, kuna minu energiast selleks ei jätkunud…

Ma palusin Temalt abi…, – ja see oli mulle võimaldatud…

Ma hakkasin täituma Valgusest, mida hakkasin edastama inimkonna struktuuridesse…

Kuid avastasin hiljem, et energia kaob kusagile, nagu õhk katkisest õhukummist…

Alustasin kanalite uurimisega, kuhu kaob energia…, ning avastasin hoolega loodud energia kasutamise mehhanisme…

Need olid teadvuse süsteemi viirused…, kus hirmu, kannatuse, ahnuse ja muud viirused saastasid inimkonna energeetilisi struktuure…

Inimkond jäi haigeks nendesse viirustesse.

Edaspidi tuli välja, et iga viirusega tuleb võidelda eraldi…

Seetõttu lõin reaalsuse plaane, millistel püüdsin sulgeda viiruseid, et saaks neid neutraliseerida…

Selleks ma eraldasin seitset palet, millest igaüks pidi tegelema ühe viirusega eraldi, et leida viis selle neutraliseerimiseks ja kõrvaldamiseks…

Kuid hiljem tuli välja, et need viirused on paigutatud teie geneetilisse struktuuri…

Siis sa sekkusid DNA salvestitesse…? Nagu on kirjas:

Seitse kumarad, läbi inimese DNA, muutsid reaalsuse teadvusetu plaani inimkonna manipuleeringu ja kontrolli kohaseks…

Inimtegevust ähvardas naaberloovuste paljusus…

Atlantlaste poolne aatomi plahvatus muutis paljude loovuste struktuure…, ja seda ei tohtinud enam korduda…

See vajas kontrolli…

Paraku see kordus… – ma pean silmas aatompommi plahvatust…

Jah…, kuid väiksemates mõõtmetes…

Eelmine plahvatus rebis tükkideks kogu planeedi…

Milliseid muutusi sa viisid DNA’sse…?

Ma piirasin teie DNA…

Teie DNA kätkes informatsiooni kõigist kaheteistkümnest reaalsuse plaanist… – ma jätsin alles vaid kaks…

See oli vajalik isolatsioon…

Pole oluline, kuidas isoleerida rasket haiget ravi eesmärgil…

Kas järgnev on tõde…?

Peale DNA manipuleeringut Budha elu ajal, 7 kumarad pitseerisid peale tema ülestõusu, ülestõusu teekonda viiendasse mõõtmesse, et keegi ei saaks tõusta üles…

On olnud palju võlts andmeid ülestõusu viisidest, milliseid olevat seadustanud kumarad, mis ei vajanud vormi ümberhäälestust kristallseks raku struktuuriks…

Kosmilistes allikates pole fikseeritud peale Budha inkarneerumist, 8 500 aastat tagasi, kellegi ülestõusu maa plaanidest…

Oletame, et selline vale oli siiratud kumarade poolt inimkonna geneetilisse mällu, et kinnistada kontrolli inimkonna üle…

Need, kes olid juhtinud teie loovuslust, tahtsid vältida ülestõusu, kuna see oleks võimaldanud siin olevatel „tumedatel vaimsustel“ lahkuda, ning naaseda oma Alglätetele…

Sellest vaatevinklist kumarad täitsid oma ülesannet, uinutades inimkonda teadliku massnägemusega, mis ei võimaldanud evolutsioneeruda…

Te ei mõista seda, et olete kui haiged lapsed…

Olete kui minu lapsed, keda ma armastan…, ja ma olen teiega nii tervetena, kui haigetena…

Ka mina ei tõuse üles…, jään teiega teie täeliku tervenemiseni…, kui armastav vanem, kes hoolib oma haige lapse üle, ning sisendab temasse lootust paranemiseks…

Me kõik oleme siin teiega…, ja kõik minu vennad-inglid on teiega…

Ehk oled vanemate moodi, kes ei taha lasta oma lapsi suurde ellu…, ega kaotada nende üle kontrolli…, kartes, et lapsed ei hakka siis neile alluma…

Kuidas sa kommenteeriks järgnevat:

Eesriided, millised on kumarade poolt paigutatud ümber maakera, kätkevad hologramme, kus on selgelt näha, kuidas Maa ja kõik ülestõusnud on liikumas õiges suunas…, ja kõik on „suurepärane“…, kuigi tegelikult – Maa ülestõusu pole sellel ajaloolisel ajal üldse garanteeritud…

Kõik taolised hologrammid väidavad – „kõik on OK…, Jumal koos inglitega hoolitsevad kõige üle“… – seega… „teil pole vajadust midagi teha, kuna kõike tehakse teie jaoks“…, ehk soodustavad vaimset seisakut ja viivad devolutsioonile…

Sellised väited kutsuvad pühendunutes seisakut…, kujundades sõltuvust välisest jumalast…, kaob mistahes vastutus oma ülestõusu protsessi eest…

Sellega muutub mõistetavaks, miks kõik ingellikud lätted ja Valguse hierarhid on laulmas sellest, kuivõrd suurepäraselt toimub inimkonna ülestõus…, veel veidi-veidi…, ja kõik saab korda…

Kuid kohalt nihkeid pole tegelikult märgata…

Kas te ei pane multikaid mängima oma haigele lapsele…?

Kas te ei pööra nende tähelepanu oma haigusest mujale…?

Ma mõistan sinu mõtet…

Tahad ütelda, et sina, kui armastav vanem, oled teinud kõik inimese huvide kohaselt…, ja nende huvide kohaselt, kellele kandusid viirused, mis olid nakatanud inimkonda…

Sa isoleerisid meid teistest ilmaloovuse osadest, luues eesriiet, millest vähesed olid võimelised pääsema läbi…

Miks sa lõid eesriide selliselt, et ülejäänul kosmosel oleks heaolu pilt galaktika meie osast…?

Muidu paljud oleksid tahtnud mulle vahele segada…, paljud oleks proovinud vahele segada…

Oleks tahetud läbi proovida sellist kogemist, mis oli siin…, või aidata…

Inimkroonika salvestised oleks selliselt pääsenud muudesse loovustesse…

Kujuta vaid… – sa oled astumas ja näed, kuidas ühte inimest topitakse autosse ja viiakse minema…

Milline on sinu reageering…?

Kas püüad päästa…, kutsuda kohale õigusorganid, või ühiskonda…, või ise sekkuks vahele, et päästa inimest…

Kuid seda, et võid nakatuda, puutudes kokku selle inimesega… – seda sa ei mõtle…

Saad sellest teada alles siis, kui oled nakatunud…, ning kannad seda viirust ka teistele…

Kas mõistad…?

Milles seisnes ravimine, millisest sa räägid…

Olen seda rääkinud…

Olen Kõrgeima energia juhiks, mis on tervendav…

Ma olin teadlik, et see on võimeline ühtlustama ja ravima kõike…

Ma suunasin seda inimkonnale lakkamatult…, edastasin läbi enda teie ilma…

Need teie seast, kelles Ma Olen Juuresoleku säde on lahvatanud leegiks, muutusid samuti loova ja raviva energia juhiks…

Meenuta kõiki teie pühakuid, kes tervendasid üksnes oma juuresolekuga…

Enamus teie tervendajatest töötavad samas režiimis – suunates Ma Olen Juuresoleku energiat läbi enda haigele…

Nihked sünnivad…

Paljud teie seast on pöördunud Valguse poole…, ja tervenenud viirustest, mis olid manustunud nende teadvusse…

Kuid millegi tõttu inimkonna tervenemist ei tule…

Te ise sulgete jumalikku energiat endas…, te ei jaga seda ilmaga…

Ja, ma mõistsin… – ja…, nii see on…

Kuid inimeste elus, kui arst ei suuda hakkama saada haige ravimisega, siis ta pöördub kolleegide poole ja koos püüavad muuta ravimise viisi…

Tahaks küsida… kas sina oled kellegiga kooskõlastanud inimkonna ravimise skeemi…, või pole…?

Protsess oli väga unarusse jäänud…

Mõningad viirused olid tunginud isegi naaber loovustesse…, ja seetõttu Ilmade Nõukogu oli otsustanud hävitada inimkond…

Sellises olukorras oli tarvis seda galaktika osa isoleerida…

Seejärel tuli pimeduse jõude tasakaalustada valguse jõudude läbi…, valguse energiaga…

Me tegime seda pidevalt…, kõik mu vennad-inglid olid pidevalt teie palvetes ja püüdlustes…

Ja…, tõepoolest oli sisse viidud kotrollimise süsteem…

Sa siis ei pidanud kellegiga nõu, vaid ise tegid otsuseid…?

Ma saabusin selleks, et teha otsuseid…, kuid ma pidasin nõu oma vendadega…

Kuid Lutsifäri nimeline vend polnud sinuga nõus…, ja koos temaga veel kolmandik vendadest…, kas pole nii…?

Jah…, see oli nii…

Kuid otsustab enamus…, nagu teilgi…

Ühe versiooni kohaselt Lutsifär tõstis inglite mässu Jumala vastu, ning astus pimeduse jõudude etteotsa…

Kuid teise kohaselt – ta ei nõustunud inimkonna allasurumisega Jumala poolt…, ja astus Tema vastu välja…

Nii sina, kui ka Lutsifär arvate, et päästsite inimkonda…

Lutsifär palus Kõrgeimalt luba anda temale vabat voli…, temale anti seda, mis oli antud inimkonnale…

Ta tahtis mõista, mis on valida…

Kuna enamus inimrassist oli vajunud pimedusse, siis tema otsustas uurida pimedust…

Selleks, et mõista inimkonda… ta fragmenteerus ja kehastus inimestesse…

Kuid tasakaalu pärast ta pidi kehastuma ka pimeduse rassi…

Nüüd ta oligi kahes ilmas…

Pimeduse rass… – kas see on pimeduse ilma elanikkond…?

Ja…, sa oled lugenud neist… Daniil Andrejev oma raamatus on kirjutanud sellest, mida tema nägi…

Kas sulle polnud antud valiku õigust…?

Kas sa ei valinud sekkumist inimeste DNA’sse ja nende kroonikatesse…?

Meie valik on piiratud…

Inglitel pole üldse valiku võimalust…, ja arenevad üksnes impulss-korralduste läbi…

Minul, kui süsteemi loogosel, valiku õigus on piiratud… – on vaid ajutine õigus…, mis pole kõikehaarav…, üksnes kohustuste raames…

Tuleme tagasi kumarade juurde…, sinu seitsme pale juurde…

Tao raamatus seisab:

Kui vaid kumarad haarasid kontrolli geneetilise informatsiooni üle enda kätte, nad hakkasid kasutama seda „tehingute sõlmimiseks“, või „läbirääkimisteks“ vaimsustega, mis inkarneerusid inimvormi…

Käitudes selliselt, kumarad püüdsid saada omale igat inkarneeruvat vaimsust Maa peal…

Nemad valitsesid oma valdusi vabalt, ning suunasid inimeste kogemisi mistahes üleelamistesse, millised tahtsid maistes oludes ise läbi proovida…

Tugeva soovi kumara oli suuteline sisenema teie välja, omandama teie tši energiat sedavõrd, et pühendunu poleks suuteline oma ülestõusus liikuma edasi…, või peatuks liikumises, langedes vibratsioonides…

Valu kumara ja kannatuse kumara olid ähvardamas pühendunuid vaimse teekonna jätkamisel…

Surma kumara sünnitas surma nägemusi…, kutsudes sellega esile hirmu, või soovimatust liikuda mööda ülestõusu teed…

Hirmu kumara oli ähvrdamas pühendunuid hirmutavate piltidega kõikvõimalikest sündmustest tulevikus…

Arvustuse kumara oli loonud võistlusi kõikvõimalikes vormides…, kus pühendunud avastasid, et nende isiksuse osad, seesmine laps ja vaimsus, mis olid fragmenteerunud nende arvustuste või mahategemise läbi… olid arvustuse plaanil suletud olekus…

Ahnuse kumara oli võimeline mõjutama kellegi võimeid, ning manifesteerima oma nägemust üksnes siis, kui pühendunu oli hirmu olekus…, ning hirmu kütkeis pühendunu oleks liikumas mööda allakäigu spiraali…

See kõik võimaldas kumaradel tõmmata pühendunutelt ära loovat energiat…

Mida on sul selle kohta ütelda…?

See kõik on sedavõrd kauge armastuse mõistest inimkonna vastu…, ja minu mõistest Valguse kohta…

Kõik see oli korraldatud selleks, et inimkonda tabanud viirused ei pääseks teistesse loovustesse…

Kuid… see on vaid manipuleering…

Üks asi – sulgeda haigeid lapsi kusagil, et rahustada neid…

Kuid hoopis teine – hirmutada erinevail viisidel…, kuni hävingu hirmuni, kui lapsed püüavad vabaneda…

Ma ei näinud teist väljapääsu…

Sulle meeldib võim inimeste üle…?

Võim on tohutu vastutus…, karmaline seondus…

Nüüd ma olengi katkematult seotud teiega…

Valu ja kannatuse kumarad lõid inimese ellu tuhandeteks aastateks kannatuse ja valu vältimatuse paradigmat…

Kas surm on ka sinu leiutis?

Inimene kannatas terve elu, olles surma ja kättemaksu hirmul…

Tuleb välja, et iga kumara sõlmis lepingu inkarneeruva vaimsusega… – mida nimetati kehastumiste kogemise valikuks…

See võimaldas teil valgustuda…

Kannatus puhastab vaimsust…, nii ka valu ja surm…

 

Aga ahnus ja tugev soov…, aga arvustus…

Need on katsumused teekonnal Kõrgeima poole… – see on teie inimrassi pärand…

Kas tahate, või mitte…, kuid olete vastutamas kogu inimkonna möödalaskmiste eest…, kõigi eelnevate tasemete aegu…

Üksnes teie olite suutelised häälestama inimkogemust ümber…, suunama seda helgema poole…

Kõrgeim oli andnud teile valiku vabadust…

Te pidite igal korral kinnitama oma valikut Valguse suunas…

See oleks ajapikku kaotanud teie kannatuse ja valu…, ja kõiki tumedaid pooli, mis olid kogutud teie eelkäiate poolt…

Kas ma mõistan õieti… – sa kogusid inimpatud paledesse…, ning iga pale justkui ahvatleks igat inimest oma valikute tegemisel…

Kui inimene valis igal korral helgemat poolt, siis ta arenes…, ja tõusis kõrgemale…

Kui mitte – siis laskus veelgi suurematesse kannatustesse ja sõltuvusse kumaradest, langedes seitsme kumara plaanidele…

Seda seni, kui teeb valikut Valguse poole…

Jah…, sa mõistsid õieti…

Siis saavad mõistetavaks kristlaste „Issa meie“ palve esimesed sõnad…

Mulle olid alati mõistetamatud sõnad: „Ära vii meid kiusatusse“…

Mõned peavad seda eksituseks…

Kuid selline tegevus, Tao raamatu järgi, kurnas inimest energeetiliselt…

Sa ju kinnitad kõike, mis on kirjas…

Mitte kõike…, kuna põhjused on toodud vääriti…

Mis puutub energiasse… – siis need kadusid patu tegemise aegu…, ehk siis, kui inimene korduvalt pöördus ahnusesse, arvustusse ja tugevasse tahtmisse…

See oli kui kättemaks…

Ahnus, arvustus ja tugev tahtmine sünnitasid kannatusi…, kannatus sünnitas hirmu, valu ja surma…

See kõik tõi inimest tagasi reinkarneeringu rattasse, kogemise taas läbimiseks…, kus ta saaks uuesti teha valikut…

Kas lakkamatud reinkarneeringud, millest vaimsus pole suuteline kehastumiste rattast pääsema… on sinu leiutis…?

Ta on suuteline pääsema, kui avaks endas Valguse…, ja terveneks teadvuse viirustest…

Teil on külaldaselt pühakute näiteid, kes on naasenud Kõrgeima juurde…, kuid on palju neid, kes on jäänud planetaarsesse süsteemi, et aidata inimesi, näidates neile teed Valguse poole…

Sinu seitse palet pole kuigi kenad…, milline on sinu enda pale…?

Kui viia kannatuse, valu, arvustuse, ahnuse, tugevat tahtmist, hirmu ja surma kokku… – mis sellest tuleb…?

Kus on selles Valgus…?

Ohverduslikkuses…

Mul tuli ohverduda endaga teie päästmise nimel…

Mul tuli kõik teie patud juhtida enda peale, et saaks teid kõiki tervendada…

Kõik haigused-viirused olid tundmatud ja keegi polnud võimeline neid ravima…

Ma pidin ise neisse haigestuma, et leida nende vastu ravimit, mis sobiksid mulle ja teile…

Seetõttu kannatasin koos teiega…

Ma kannatasin valu koos teiega ja olin arvustamas koos teiega…

Tahtsin tugevalt koos teiega, ning tundsin hirmu koos teiega…

Kuid ühte ma polnud suuteline tundma… – surma…, kuna olen surematu ja olen sellest teadlik…

 

Kas see ongi Jumala Tall, mis on Piiblis välja toodud…?

On küll…, kuid vähesed oleksid nõus olema selles rollis…

Aga see, keda nimetad Kõrgeimaks, oli teadlik sellest, mis on toimumas Maa peal…?

Temale on kõik teada, kuna ta on kõiges…

Tema polnud sellele vastu…?

See oli vaba valiku loovus…, ja ta polnud võimeline rikkuma tema enda poolt loodud seadust…

Teisi sõnu…, ta andis sulle piiratud õiguse, mida ta ei saanud keelata kasutada…

Ehk teisiti: ta andis sulle võimalust proovida…, ning oli jälgimas, mis sellest välja tuleb…

Milline tulemus sai sinu arvates…?

Üldse mitte see, mida lootsin…

Inimkond on ravimatult haige…

Või arst on väheste kogemustega…, ja nüüd on kutsumas appi teisi arste…

Kuidas sind on see kõik mõjutanud…?

Sa ei saanud mitte muutuda, tõmmates kogu inimkonna haigused endale…

Olen muutunud ka mina…, ja olen siin kinni jäänud, koos teiega…

Ma pole veel leidnud universaalset rohtu…

Kogu Kõrgeima energia, mida olen suunanud teile teie paranemiseks, pole aidanud…

Nüüd mull endal tarvis terveneda…

Kuidas on inimkonna ülestõusuga…?

Kas seda ei tule…?

Kõik on Kõrgeima kätes…

Olgu tema tahe nii tänavu, kui ka ajastust ajastusse…

Austusega astujate poole

SElena

Read Full Post »

Püha vaimu annid

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Sanat Kumara…, kas sina räägid täna minuga…?

Jah…, täna räägin mina…

Räägin kõigiga, kes on selle poole püüdlemas…

Kuidas ma saakski rikkuda Kõrgeima tahet…?

Keda nimetad Kõrgeimaks…?

Seda, kes on kõrgemal…, kes on valitsemas meid kõiki…, mind ja sind…

Seda, kes seab seadusi ja on valitsemas Ilmaloovust…

Kas räägid Absoluudist…?

Ma räägin absoluutsest teadvusest, mille osaks me kõik oleme, ning kelle korraldusi oleme järgimas…

Meie – kes need on…?

Mina ja sina…, kõik inimesed…, kõik olemused…

Mind vapustas informatsioon, et oma rolliga sa nõustusid inimkonna päästmise nimel, saada omal viisil erakuks meie tähe süsteemis…, ohvritalle rolliga… – on see nii…?

Sõna ohver te võtate negatiivses mõistes…

Ohverduslikkus on loomulik olek… – see on andmise olek…

Iga andmine saab külluslikult korvatud…

Just seetõttu ohverdus on kaunis…

Ohverduda – on andmine, mis ei vaja tagastamist, ega andmist…, on vabatahtlik jagamine…

Ohverdades end, igaüks paljuneb…, suurendades end mahuliselt, väes ja mõõtmetes…

Ta muutub nende osaks, kellele ohverdub…

Seega… – ohverdusliku armastuse energia andmine – on loomulik kasvu protsess ja iga ilmaloovuse olemuse avardumine…

See pole kannatus…, vaid vaimne kasv…

Andes teistele, sa annad osa endast…, kuid olles vaimsuse osa, sa annad osa oma vaimsusest, ehk avardad teist…, teed vaimsemaks läbi oma püha vaimu seda, kellele ohverdud…

Selles on ohverdumise suur mõte…

Ohverdades loomi jumalale, te ei ohverda…

Ohverdada on võimalik üksnes seda, mis kuulub sulle ja on sinu osa

Olgu…, aita mul seda mõista…

Sa oled Jehoova…, ja sa oled dikteerinud Moosesele vana testamenti…?

Ma olen teie Jumal…, ja mul on palju nimesid…

Kõigil teie planeedi jumalatel, viimaste aastatuhandete jooksul, on olnud seoseid minuga…

Kuidas suhtud inimkonda…?

Kui oma lastesse…, kui väikeste lastesse, kes veel ei tea, mida teevad…

Jehoovat ja Allahhi peetakse julmadeks jumalateks, kes karistavad neisse uskujaid väiksemagi möödalaskmise pärast…

Kas selline on siis armastus…?

Miks sa karistad inimesi…?

Inimesed ise karistavad endid…

Ma pole kordagi karistanud kedagi teie seast…

Kuidas on lood issanda karistustega…? Mis oli suur uputus…?

Karistus – on tasu seadus…, mida seadis sisse Kõrgeim…

Karistan mitte mina…, vaid inimese enese käitumised kannavad endis tasumise tuuma…

Kuidas ma saan karistada teid…?

Kuidas ma saan määrata karistuse taset…?

See kõik käib väljaspool mind…

Ka mina kannan karistust teie kõigi pärast, kuna olen vastutav kui teie juhendaja…, kui teie Jumal…

Ma olen siin selleks, et teie planeet oleks õitsev ja täis valgust…

Selleks, et teie, mu lapsed, lakkaks teine teist tapmast…, jätma teisi olevusi ilma elust, mis oli neile antud…

Koos minuga on tulnud 144 tuhat ingleid-abilisi…

Me kõik olime kindlad, et suudame taasluua armastust Maa peal…, suudame äratada teis Püha Vaimsust, mis oli teile antud Kõrgeima poolt…, ehk pöörata teie ilm tagasi Valguse poole…

Ma nõustusin toetama Valguse tasakaalu teie ilmas ja teie südameis…

Kuid mis on toimumas…?

Kogu valgus, mille ohverdan teile, et saaksite võimendada seda läbi oma vaimsuse…, te sulgete selle endasse…, ega jaga seda edasi…

Te ei ohverda seda edasi, ega avardu jätkuvalt…

Seetõttu ma püüdsin viia teil sisse ohvri mõiste, et igaüks peaks tooma mulle ohverdumist… – südames ohverdust…, armastuses…, Valguses…

Aga mitte tapmise ohverdamist…

Ma püüdsin õpetada teile andmist…

Kusjuures… – andmine on samaväärt vastutusrikas and, kui vastu võtmine…

Ühte pole ilma teiseta…

Kuid te ei kuule seda…

Olete harjunud koguma kõike endisse…,  nii rikkust, kui vaimsuse valgust… – kulutamatta…, omistades kõike endale…

Kuid vaimsusel pole peremeest… – ta on kõikjalolev… – ta kuulub üksnes Kõrgeimale…

Võtame järjekorras…

Sa ütlesid, et tulid siia eesmärgiga täita planeet valgusega…

Kas ta oli pimeduses…?

Miks…?

Ta oli kaetud hämarusega…

Ma ei mõista…, millisest rassist on juttu…?

Rassist, millist nimetate Atlantlasteks…

Rassist, mis oleks äärepealt hävitanud maailma…, mis jõudis maailma osadeks lagunemise etapini, nagu oli juhtunud Maldekiga…

Tumeda jõu hulga kuhjumine hakkas ähvardama kogu päikese süsteemi…

Kõrgeimal ei kao miski…, kõik eksisteerib igavesti…, kuid teatud tingimustes loodud ilmad lagunevad algosakesteks, ning naasevad lähteasendisse…

Noil aegadel teie ilm oli lagunemise äärel…

Ilmade Nõukogu tegi otsuse teha sunduslik inimrassi lagunemist, muundust…, ehk sammu, mis on vastupidine loovusele…

Kuid potissepp, kes otsustab ebaõnnestunud potid sõtkuda taas saviks, loob sellest parema kujuga potid…

Peaaegu nii oli otsustatud ka noil aegadel…

Kuid ma pöördusin Kõrgeima poole, et ta annaks teile veel võimaluse…, hingates teisse enam Püha Vaimsust… – et saaks valgustada teid…

Kõrgeim võttis vastu minu ohverduse soovi … – Ilmade Nõukogu nõustus minu otsusega…

Ma tulin siia, et valgustada teid…

Et kõik jääks teil meelde, nimetasin valguse vastuvõttu Pühitsusena

Nii mina, kui ka kõik inglid hakkasid pühitsema teid…

Ma pühitsesin teid ehitama oma pühitsetud pühakodasid, kus püha vaimsus saaks laskuda teie peale…

Need pühakojad olid minu soosingul…, ja Kõrgeima Vaimu Valgus on laskunud sinna läbi minu…

Seal te laususite Kõrgeima heameeleks palveid, mille üle oli temal hea meel…

Paljud teie seast pöördusid Valguse poole…

Paljud saavutasid selle läbi valgustumise, ning tõusid kõrgematesse ilmadesse…

Kas saad tunda rõõmu, kui sul on valus…?

Kas suudad olla kerge ja rõõmus, kui oled kannatamas…?

Kõik, mida olete tegemas, kajastub minus…

See on teie valu kannatuste tõttu…

Sellest on tulenenud mõiste… – jumala tall

Vaimsuse annid, milliseid olen edastamas teile igahetkeliselt, on minu osad…, ja need on tulenemas läbi minu…, Kõrgeimalt

Olen vaid tema andide vahendaja…

Seega…, iga valguse kvant, mis sai edastatud teile, on seotud jätkuvalt minuga, ning läbi selle saan teilt tulemuse vastuse…

Kui valguse kvant on suletud püünisesse, siis ta pole võimeline kasvama ja avarduma jätkuvalt…

Ka tema on omal viisil kannatamas…, ka temal on valus…

Kõik osad…, kõik valguse kvandid, millised on teile antud läbi minu Kõrgeima poolt, on kannatamas, kuna on suletud teis endis…

Kogu kannatus kandub minuni…, ja see kannatamine on minu kannatamine…

See on suletuse tunne…, väljapääsu puudumine…

Selline tunne on müriaadides osades…, juba palju tuhandeid aastaid…

Kuid Kõrgeima õndsus on suur…, ja suured on tema annid…, ja need ei lakka voogamast teile – läbi minu Püha Vaimsuse…

Ma püüdsin olla inimestega range…, kui range isa, kes soovib lastele head ja head kasvatust…

Ma olen alati armastanud teid, kui oma lapsi…, ehkki eksinuid…

Ühes raamatutest, mis kanalduste teel saadud, on öeldud, et sina oled süüdi, kuna levitasid mööda maad Soovide Kumarad…, Ahnuse Kumarad…, Arvustuse Kumarad…, Valu Kumarad…, Kannatuste Kumarad…, Hirmu Kumarad…, Surma Kumarad…

Mida see tähendab…?

Need on seitse minu venda…, seitse minu palet…, seitse minu tahku, mis on teie ilmas olemas…, teie ilma kõigil tasemeil…

Need on seitse minu Kumarad…

Sanat – on püha vaim…, aga Kumara – on minu nimi…

Ma pole levitanud teie seas tugevat soovi, ahnust, arvustust, kannatust, valu, hirmu ja surma…

Ma püüdsin tõmmata teie patte enda peale, et neutraliseerida need…

Ma püüdsin kannatada teie eest ja olla haige teie eest…

Kõik teie patud hakkasid kuhjuma minu paledesse…, ning jagunesid tugeva Soovi paleks…, Ahnuse paleks…, Arvustuse paleks…, Kannatuste paleks…, Valu paleks…, Hirmu paleks…, ja Surma paleks…

Need on need, mis ei lase minu valgust teie seesmusest välja…, ega valgustada teie ilma…

Seega… – sa pole suutnud hakkama saada kannatuste ja valude energiate  neutraliseerimisega, millised on kogunenud läbi meie…?

Teie olete samuti ka mina…

Oleme seotud…

Püha Vaimsus jõuab teieni läbi minu…, ja sellele peaksite vastama…, ning saatma edasi, et avardada oma Püha Vaimsust…

Kuid ma ei saa vastata Kõrgeimale vaimsuse kohta, mis on rüütatud kannatustesse ja valudesse…

Teie olete rüütanud kõike sellisena…

Ma püüan puhastada kõike…, kuid te jätkate saastamist kannatuste ja valuga…

Selline protsess on käimas juba tuhandeid aastaid…

Tuleb välja, et inimkond ise on süüdi oma kannatustes…?

Inimene on kannatamas seetõttu, et keeldub kuulmast Püha Vaimsust enda seesmuses…

Püha Vaimsus on suletud inimeses, ega leia sealt väljapääsu…, ei saa valgusta kogu elavat…

Te ei kannata neil harvadel aegadel, kui Kõrgeim Vaimsus, mis on minu kaudu edastatud teile, avaneb ja väljub teist…

Just neil hetkeil olete õnnelikud… – sest teie kutsumuseks…, teie määratluseks on – edastada Püha Vaimsust enda läbi…, see on teie loomulik vaimne olek…

Püha Vaimsus on kõikjalolev ja kaunis…

Tema valguses ja täiuses kannatused pole võimalikud…

Kuid te olete sulgemas teda endas…

Ta on vaevlemas…, ja teie kannatate seetõttu…

Te ei oska anda…

Need, kes on avanenud Püha Vaimsusele…, on saanud pühakuks otseses mõttes…

Vaadake oma ikoone… – kuidas pühakute paled on helendumas…

Selliselt on Püha Vaimsus väljumas läbi nende… ning jõudmas nende vahendusel teile ja kogu olevale…

Nendest said Püha Vaimsuse vahendajad…, nemad on õnnelikud ja helged…

Igast ühest teist peaks saama selline Püha Vaimsuse vahendaja…

Alles siis lakkavad olemast kannatused ja valud…

Jääb üksnes rõõm Valgusest…

Olen saatnud teile palju saadikuid, kes räägiks teile meie pühasusest

Kuid te olete tapnud neid…

Räägi Valguse ja Pimeduse vastuseisust… Miks see on olemas…?

Sellest on palju räägitud teile…

Teie ilmas kõigel on olemas vastaskülg… – pole midagi ilma vastasküljeta…

Tuleb välja, et pimeduse Logos, kelle nimeks on Kotkas Rapax, on sinu vastaskülg…?

See on väe vastaskülg…, aga mitte minu…

Mida see peab tähendama…?

Vastukaalu…

Et teie ilmas oleks tasakaal, on tarvis vastukaalu…

Kui ilmneb Valgus… – siis duaalsuse seaduse kohaselt ilmutub samal hulgal ka Pimedust…, et kaalukausid ei kalduks ühele poolele…

Kui olen mina…, Valguse Logos… – siis ilmutub ka Pimeduse Logos…, et säilitada ilm tasakaalus…

Milleks selline tasakaal…?

Miks ei saaks olla üksnes Valgus…?

Selline oli Kõrgeima otsus…

Selline on seadus…

Kõrgeim on loonud valguse…, ja on loonud Pimeduse…

Kuid selleks, et miski ei domineeriks, ta viis sisse tasakaalu seaduse…

Seega… – kui Pimedus kasvatab väge…, siis Valguse jõud hakkab kasvatama oma väge…

See on just see, mida nimetate Valguse ja Pimeduse võitluseks

Kui ma saabusin planeedile, siis teda kattis pimedus… – tasakaal oli rikutud…

Eelmine Logos ei suutnud hoida tasakaalu, seetõttu süsteem oli kollapsiks valmis…

Kui pole tasakaalu, siis süsteem jõuab kollapsisse… – ja plahvatab…

Üksnes ühe jõu kasv teatud piirides, võib viia plahvatuseni…

Sellest võib teha järeldus, et kui valgus hakkab domineerima Pimeduse üle…, ja katma kogu meie ilma… – siis meie süsteem taas jõuab kollapsisse…?

Tuleb välja, et Pimedus on hävimatu…

Kõrgeim on loonud Valguse ja Pimeduse…

Mulle pole antud valida, kuna olen Valgus ja kannan Valgust…, tasakaalustan Valgust teie ilmas…

Kui teile on antud valiku õigus… – just teie saate tasakaalustada Valgust ja Pimedust oma ilmas…

Sa oled sellest juba ammu teadlik…

 

Kõrgeim laseb Püha Vaimsust läbi sinu meie peale, et teha see ilm pühaks…

Kuid siis tuleb välja, et Kõrgeim laseb sellesse ilma ka läbi Pimeduse Logose oma Püha Vaimsust, mis peab katma ilma pimedusega…?

Jah…, see on üks ja sama protsess…

Kuid Püha Vaimsus ei lasku selleks, et katta ilm kas valgusega, või pimedusega…

Kõrgeim Vaimsus on ühene… – kuid teis see muundub kas valguseks, või pimeduseks…

Kõrgeima Vaimsuse kaks suurt poolust kulgevad läbi erineva vaimsuse vahendaja – läbi Tumeda ja Heleda…

Mõlemad laskudes teisse, mõlemad ilmutuvad teis…

Kuid…, te pole võimelised valima nende vahel ja tasakaalustama Valgust ja Pimedust…

Olete omal viisil kaitse oma Ilma lagunemise eest…

Kuid samas – olete selle energia muundajad…

Kõrgeim on andnud teile valiku vabaduse…

Te ei pea üksnes kaitsma süsteemi kollapsi eest…, vaid ka kordistama Valgust ja Pimedust, et tasakaalustada harmooniat…

Selles on teie missioon… – oled ju teadlik sellest…

Kuid te ei suuda hoida vaekaussi tasakaalus… – pimedus on kaalumas üle…

Seda on olnud palju kordi, kui on järgnenud hävinemised…

Ma pole julm Jumal, kes on saatnud neid teile…

Maailm oli neil aegadel kollapsi ääre peal…, seetõttu puhastusveed pidid uhtma maad, et peatada kollaps…

Ma olin vaid hoiatanud teid selle eest…

Ma kutsusin teid üles mõtlema sellele…, et saaksite avaneda Väe helgemale poolele…

Avaneksite Püha Vaimsuse andidele, mis olid jõudmas teile läbi minu…

Kuid senini te ei kuule seda…

Tuleb välja, et sa oled tulnud planeedile just siis, kui seda hakkas katma Pimedus…, ja oli kollapsi oht…, olid kaasa toonud valguse inglite hulki, et pühitseda meie ilm üle, ning tuua sellesse jõudude tasakaal…?

Selleks sa lasid voolata meie ilmale Püha Vaimsuse voogusid…, et ühtlustada tasakaal…?

Kas selles ongi Valguse hierarhia missioon…?

Oled mõistnud õieti…, see on ka jätkumas…

Valge Vennaskond jätkab senimaani Püha Vaimsuse Andide voogude toetamist…

Jõudude tasakaal pole veel kätte jõudnud… – selleni on küllaga aega…

Kuid muutused on siiski olemas…

Kui minul oleks, teie mõtte kohaselt, võime tunda uhkust, siis oleksin kindlasti uhke oma vendade üle, kes on pidevalt tegelemas pimeduse muundustega…, et katta seda kõike valgusega…

Kõik minu vennad-inglid on tegemas seda…

Lutsifär oli üks teie seast…?

Miks teie teed läksid lahku…?

Sa oled küsinud seda temalt…

Tema tahtis olla kõrgeimaks…, tahtis viia Valgus ja Pimedus enda seesmuses kokku…, ning saada Kõrgeima Vaimsuseks…

Ta suundus pimedusse, et mõista teda…

Kas sa ei kiida tema tegevust…?

See oli tema teekond…

Ta palus Kõrgeimalt võimalust valida…, valida kui inimesed…

Kõrgeim kuulis teda ja andis loa teha seda…

Lutsifär pöördus Pimeduse poole…

Ta siis veel ei teadnud… – selleks, et valida, tarvis omada enda seemuses nii ühte, kui teist…

Kuid temas oli üksnes valgus…

Ta hakkas pimedust välja vahetama valguse vastu…, lootes luua selliselt tasakaal…

Selliselt ta laskus mõlemasse ilma…

Kuid jätkuvalt on Pimeduse poole peal…

Kas oled mingil määral suhtlemas Pimeduse Logose Rapaksiga…?

Ei…, me oleme Väe erinevad pooled…

Me oleme Kõrgeima energia vastuvõtjad…

Pole võimalik kokku viia kaks võimsamat kanalit… – see võib viia kollapsini…

Meie suhtlust võiks võrrelda teile mõistetava köie veoga… – teil on selline mäng…

Mina, koos oma vendadega, hoiame köit Valguse poolel…, kogu jõust…

Ja sa oled väsinud…?

See on inimlik mõiste…

Väsimus saabub siis, kui jõud on otsakorral…

Minul ei saa jõud otsa saada, kuna olen Kõrgeima jõud, mis on kulgemas läbi minu…

Kuid teil võib väsimus ilmneda isegi siis, kui veel pole näha pingutuste tulemusi…, eriti siis, kui igal hetkel toimub ikka üks ja sama… – see on umbes sama…

Kuid mina pole väsinud…, ja seda selles mõttes, et tahaks loobuda missioonist, millise olen ise valinud…

Ma olen selles nii kaua, kui lubab seda meie Kõrgeim…

Ma ei jäta oma lapsi maha – inimkonda…

Paljud on jõudnud Valguse juurde…, ja on astumas koos Valguse vendadega…

Ma juubeldan selle üle…

Antud kanalduses, millist mainisin, oli öeldud… – võimalik, et sind kutsutakse ära meie süsteemist…

Kõigele on Kõrgeima voli…, ma allun sellele…

Kuid see pole nii lihtne…  

Ma pole üksnes süsteemi tasakaalu toeks…, vaid samas olen osa teist…

Püha Vaimsus, mis sai läbi minu edastatud, on juba kinnistanud teisse…

Ma pean edastama kõik annid, mida on andnud Kõrgeim mulle…, teile edasi andmiseks…

Seetõttu me peame tegema kõike koos… – iga mõte…, iga teie vaimsuse liikumine, mis on suunatud valguse poole…, iga teie tegu, mis on suunatud läbi armastuse lähedaste vastu…, on andideks  Kõrgeimale…

Kui te pöördute Püha Vaimsuse poole läbi enda seesmuse, te annate ande läbi enda…

Kui väljendate armastust oma ligemale…, siis annate ande läbi oma ligemiste…

Ma saan naaseda üksnes siis, kui kõik annid Kõrgeimale teeme viimseni koos

Sa räägid oma palede tervendamisest…, sinu Kumarade tervendamisest…?

Jah…, see on ainus protsess…

Kui vabastate endas oma vangistatud Püha Vaimsuse…, siis kogu teie kannatuste ja valude energia, mis teie tasakaalustamiseks oli minu poolt tagasi tõmmatud, lahustub pühas voos…

Sind nimetataks Logoseks…

Meie mõistes „loogilisus“ on mõistuse omadus…

Kas see peaks tähendama, et oled mentaalses plaanis…, ja et sul pole tundeid…?

Ma olen väljaspool plaane…, ja kõigis plaanides korraga

Ma olen teie ilma olemus… – tema heledam pool…

Valguses on kõik korraga…, kõik plaanid…

Püha Vaimsus, mis on minust lähtumas, on valgustamas kõiki olu plaane…

Kuigi mind võetakse vähem tundlikuna, kui teisi ingleid…

See on sellest, et ma kulutan oma energia hulka kolossaalselt teie ilma pattude neutraliseerimiseks…, tasakaalu hoidmiseks…

Kui tuua sulle metafoorilise näite…, siis see oleks sarnane oma lapsi armastava isaga, kes on pidevalt ametis… – kuid aega temal jääb väheseks, et näidata armastust nende vastu pidevalt läbi oma käitumise, kuna on tööl hommikust õhtuni…

Need, kes ühinevad minuga, võivad tunnetada seda armastust enda vastu…, kui tema laste vastu…

Püha Vaimsus, täis armastust, on teile jõudmas läbi minu…

Logoseks mind peetakse seetõttu, et kogu ilm on allumas mulle…

„Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.“

Mina olengi Jumala Sõna…, Kõrgeima Sõna… – tema Logos…

Austusega kõigi astujate poole…

SElena

Read Full Post »

See pole teie isade Uus Ajastu

Lee Carrolli: „Krayon lõpuks alustab aruteluga „uue“ ja „vana“ New Age energiatest, mis kajastab vanat ja uut lähenemist uuele ajastule…

Ta toob esile, kuivõrd oleme jõudnud abituuriumi küpseks…, kuivõrd oleme valmis üle minema madalamast energiast kõrgemasse…, olles isegi esoteerilisteks Valguse Töötajateks…

On mõistetav, et kui kord energia on saanud uueks, siis protsessid ja toimingud, milliseid kasutasime varem, teevad samuti läbi suuri muutusi…

See kutsub esile teatuid ebamugavusi…

Paljudele olemasolevad ettekujutused on vastuolulised…

Kuid kõik oleme evolutsioneerumas.“

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kakskümmend viis aastat tagasi arutasime asju, mis on sündimas praegu…

Nendel aegadel oli olemas üksnes võimalik potentsiaal…, kuid nüüdseks on sellest saanud teie käesolev reaalsus…

Kui ma rääkisin siis teile, et ei tule mingit armageddooni, ega kolmandat ilma sõda – see polnud prohvetlus… – vaid võimas potentsiaal…

Minu ilmumise ja mu partneri ärkamise tõeliseks põhjuseks oli see, millega olete nüüdseks hakkama saanud…

See võit oli sõltuvuses vanast vaimsusest, mis oli kontrollimas teadvust kogu see aeg…

Kõik, mis oli toimumas nende aastate jooksul, oli potentsiaali realiseerumine…

Seega… – meile on näha potentsiaalid, milliseid saaksite teostada…, ning me räägime neist…, üksnes neist…

Paljut, mida olete praegu nägemas, realiseerub kiiresti…

Kui me aastal 2012 rääkisime, et tuleb uus Rooma paavst, siis see juhtus juba 13 kuu pärast…

See polnud prohvetlus…, pigem – oli võimalik potentsiaal…

Me nägime selle tulekut, kuna meil on selline nägemine…, ja me olime teadlikud paavsti tervise ohtudest…

Me olime teadlikud paavsti esitamise võimalustest Lõuna Ameerikast…

Need asjad aitaks teil „panna pilt kokku“…

Olengi taas tulnud teie juurde… – mitte prohvetlustega…, vaid informatsioonidega, mille edastan teile, kui õnnitlust uue energia potentsiaali puhul…

Tõeline „uus energia“ on juba kohal…

Ma oleks hea meelega andnud sellist informatsiooni juba kakskümmend viis aastat tagasi…, kuid te polnud siis veel selleks valmis…

Nüüd oleme energias, millist ennustasime juba siis…

Nüüdseks teil on piisavalt tarkust toimuva kohta…

Kui oleksite võimelised otse nüüd ühendama inimese emotsioone Loovuse lättega – siis see oleks rõõmutsemine ja imetlus…, ehk isegi uhkus…

Kallis inimolevus…, see on uus Uus Ajastu, aga mitte teie isade Uus Ajastu…

Me kiidame teid selle eest, et tulite siia aega, just sellel ajal…

Me anname teile oluliselt vajalikku informatsiooni…

Siia kokku tulnute seas, või nende seas, kes on lugemas ja kuulamas, on Valguse Töötajad ja vanad vaimsused…, ehk need inimolevused, kes on kogunud esoteerilisi veendumusi pikema aja jooksul, läbi paljude kehastuste…

Paljud on ärganud selle kehastuse aegu…, oma kaasasündinu vaimsuses…

Sina, kui Valguse Töötaja… oled palju kordi võidelnud vana energiaga…, seega… oled juba harjunud sellega, ning tead – kuidas toimivad asjad vanas energias…

Planeet ise pole viimaste tuhandete jooksul kuigi palju muutunud…, seetõttu kõik need ajad oled võtnud osa ühest ja samast võitlustest…, Valguse ja Pimeduse vahel…, taas ja taas…

See on talletunud sinu Akašis kui eksisteerimise vaimsete seadustena…

Kuid nüüd need on muutumas…

Käesolev sõnum on mõeldud Valguse Töötajatele ja vanadele vaimsustele…

See kätkeb endas mõningaid atribuute, millistest oleme rääkinud omal ajal…, ja on veel mõningaid uusi…

Täna esitleme teile rida positiivseid hetki, milliseid on teil tarvis selles energias teada…, ning mõningaid atribuute, mida võiks nimetada juhenditeks sellele, kuidas teha tööd uutes energiates…

Eelmine kord, kui olime Austinis [Texas]*, alustasime sellest juttu…, täna jätkame samast…

Kallid…, paljude aastate jooksul olete kuulnud uutest energiatest…

Teile on räägitud, et on saabumas Uus Ajastu ja sellega on saabumas uus energia…

Kallid…, see on juba kohal…

Ta on juba külvamas seemneid…

Uue energia atribuudid erinevad oluliselt nendest, millistega olite harjunud nende ootamise aegu…

Peaksite teadma, et vanadel vaimsustel, kes on kuulamas või lugemas neid sõnu, šamaanlikes energiates mõningad asjad osutuvad rasketena, ehk isegi vasturääkivatena nende ettekujutustele…

See on vaid sellest, et need on risti-vastu möödaniku harjumuspäraste kogemustega, mis töötasid seni…, ja need olid neile ainsatena… õigetena ja tõestena…

Egas midagi… – alustame sellest, millel jäime pidama…

Kallid…, palun tunnistage mõtet… – kui olete üle minemas ühe energia tasemest teisele, siis muutuvad ja lähevad uuele tasemele ka õppetunnid ja protsessid, mis on teile juba selged…

Oleks rumal kanda möödanikust tulevikku juba õpitud õppetunnid…

Kuid sellegi-poolest… paljud püüavad seda teha…

Ülevaade Austinis (Texas) antud sõnumist…

Rääkisime, et teie valguse näitaja on tõusnud, – see on teie teadvustuse ja teie teadvuse tarkuse näitaja…

Teie valguse kõrge energia hulk on suurenenud enam, kui kunagi varem…

See sai võimalikuks tänu nendele positiivsetele muutustele, millistest olime varem rääkinud (Krayoni kõigis raamatutes)…, tänu planeedi magnetvõre (2002) ja teiste esoteeriliste võrede ümberhäälestusele…

On tulemas palju sootuks uuemate atribuutide avastamisi…, uusi töövõtte viise nende mõistmiseks…

Mu kallid…, kui hakkate süüvima uutesse energiatesse, kasutades vanu meetodeid… – teid on ootamas pettumused…

Eelmine kord Austinis me alustasime sõnumist… – Te olete kandmas sedavõrd palju valgust, et saate lõpetada koostöö negatiiviga vanal viisil

Teil pole enam vaja tegeleda sellega, mida nimetate oma ümbruskonna avaruse puhastamiseks tumedatest energiatest…

Teil on raske võtta seda vastu, kuna paljud teie seast teevad seda alateadlikult

Lubage tuletada meelde, mida oli nõutud teilt vanas energias…

Enne koosolemist, või enne ühist meditatsiooni, teil oli tarvis puhastada ruum negatiivsetest energiatest…

Tehes palveid, kõrvaldasite mustust ruumist…, et saaks ruumi lasta enam valgust…

Kui olite avastanud negatiivset isikut ruumis…, või seda, mis võis saastada armastusvoo puhtust… – pidite peatuma, ning tegema tööd selle kallal… – vaikuses… – kuni tulemus oli saavutatud…

Teis võib olla ka oma viis luua valgus, et puhastada ruum pimedusest…

Räägime selleks, et saaksite muuta seda…

Milleks…?

Kas te ise ei tunneta, milleks…?

See on hea küsimus…

Kas on teil teada, et asjad on muutunud…?

Milleks tarvis enam vihmavarju, kui päike on pilve tagant välja tulnud…

Mõistke ühte… – olete muutnud kogu ümberoleva energia…

Hiljuti ilmnenud energias on sedavõrd palju valgust, et üksnes teie olemasolu ruumis välistab pimeduse olekut selles…

Ja lõpuks… – see energia on teadlik sellest, kes te olete…

Ühest teie kohalolekust piisab, et puhastada ruum…

Mõelge sellele…

Te omate sellist valgust, mis on läbistamas kõike…

Kas tõesti te ei tunneta seda…?

See on just see uus, millest peate kuulma… – esoteerika kohaselt see on – New-New Age…

Pimedus põgeneb teie ilmumisel…

Mõningad teie seast eelistavad viia läbi rituaale, mis näivad kui ruumi puhastus

Jätkake selle tegemisega…, – kuid teadke, – selles pole enam vajadust

Kuna olete olemas selles ruumis, siis juba see teeb kogu puhastuse töö ära…

Seega… – hoopis mõelge sellest, kui mustri loomisest

Ruumi puhastamise asemel looge uue energia mustreid, ehk šabloone, millisena tahaksite näha seda ruumi…

See on vastuolus teie mõistetega…

Te tahaks ütelda: Vaadake kõiki neid inimesi…, millist negatiivsust saaksite nemad, olles siin…

Mõelge neile kohtumistele minevikus, mis toimusid sellises kohas…

Me peame tegema selle ruumi mineviku energiast puhtaks, mis siia on talletunud…

Kuid meie ütleme hoopis: Pole tarvis…, seda pole seal enam olemas…

Kui meister astuks sellesse ruumi…, kas tema hakkaks seda puhastama…?

Ei…, meister oma olekuga teeks selle puhtaks…

Kas mõistate…?

Jätkake… proovige…

Teil pole tarvis seda puhastada…

Just sellest me rääkisime hiljuti Austinis…*

Esimene teema: Tervendajale uutest energiatest…

Antud teema saab pühendatud tervendajale…, paljudele neist, kes on kuulamas minu häält, või hakkavad lugema seda hiljem…

Tervendaja…, millise puhastusviisiga oled harjunud…?

Kui sa varem tegid kindlapeale puhastuse riitust…, siis enam seda pole tarvis teha…

Harju sellega…

Piisab vaid olekust lamaja, või istuja kõrval, kui kaob sellelt kogu negatiivsus…

Sinu vastas toolil istuja võib tunda hirmu…, kuid sinuni see ei jõua…

Sul pole tarvist rüütada end mingitesse rüütliaegsesse rüüdesse, et kaitsta end klientide eest…

See on uudne

Sa kannad endas kaitsevahendeid, mis on sedavõrd suurejoonelised, kaunid ja puhtad, et miski ei saa sind vigastada… – ei miski…

Oleks hea, kui sa teaks seda…

Kuid jällegi… – kas meistrid on teinud riitusi enne, kui teha oma imesid…?

Ei…

Reeglina teie kliendid võivad tõemeeli luua oma isiklikku negatiivi… – kas isikliku uskmatuse, või isikliku hirmu läbi…, kuid asja see ei muuda…

Kuid viis, kuidas need asjad võisid mõjutada sind varem, on nüüdseks muutunud…

On olemas asju, millest me pole veel rääkinud… – evolutsiooni protsess, mis on toimumas inimteadvuses…, ja see on mõjutamas paljusid inimolevusi…, – ja neile märkamatul viisil…

Oleme juba rääkinud kaasasündinust**…, mis on vaimsuse mõistuskeha…, see on teie keha osa, mis vastutab lihastestimise kinesioloogia eest…

Kuid… ka kaasasündinu on hakanud muutuma…

Pange tähele… – kui inimolevus, omal valikul, otsustas mitte luua silda Kaasasündinule… – ja ise pole sellest üldse teadlik…, siis see on tema isiklik asi…

Kuid olenemata kõigest, kaasasündinu on vahetumas igal inimesel…, ja mitte üksnes Valguse Töötajail…

Võiks küll ütelda, et kui inimene tahab, siis tema vaimsuse teadvus võib hetkega üle minna kõrgematele vibratsioonidele…

Osa inimesi saab elada terve elu teadmata midagi oma Kaasasündinust… – ja see on nende vaba valik…

Kui ta mõistab ja püüab luua sidet kaasasündinuga, siis tema energia tõuseb enam, kui varajasematel aegadel…

See on taas täienisti vaba valik…, ja nende enda eksisteerimise küsimus…

Lubage nüüd ütelda teile, mida see tähendab…, ja mida otsida…

Kallis tervendaja…, sa oled istumas, või seismas oma kliendi ees, kes võib olla täienisti uskmatu…, kuid tema kaasasündinu on jätkuvalt aktiivne – isegi siis, kui klient pole sellest teadlik…

Sinu tervendav and on määratud aitama tema enesetervendamise energiat…

Isegi see on nüüd muutumas, kuna sa võimaldad neil astuda kontakti iseenda kaasasündinuga…

See on see, mis aitab neil endil tervendada iseend…

Sul seisab ees näha asju, milliseid ei märganud varem…

Üheks nendest on loomulik huvi elu esoteerika vastu… – ja seda juba küsimusest – kes ma olen?

Selleks, et kiirendada seda protsessi, ma esitan teile teatud protseduuri, mida paljud kasutavad alateadlikult…

Oleks hea, kui sa paluks inimesel, kes on sinu ees, sulgeda hetkeks silmad ja vastata ühele küsimusele…, vastata selge häälega…

Mõnelegi teie seast see küsimus on teada…

Sa küsid temalt: kas sa lubad end tervendada?…

Ta peab vastama kuuldavalt…, peanoogutusest ei piisa…

Kui ta vastab puhta kavatsusega, aga ei sõua voogudega kaasa, siis tema kaasasündinud saab loa sinuga suhtlemiseks…

Sellega algab süva-tervendamine

Sa oled hämmastunud, kuivõrd hästi see töötab uues energias…, ja kuivõrd tõusevad sinu tervendavad võimed…

Kallis inimolevus…, sinu valgus ei lase negatiivil tungida sinu seansidesse…

Vabane mõttest, et pead ennast kaitsma ja puhastama… – enam mitte…

Sinu valgus ise teeb kõike sedavõrd võimsalt, et kaob vajadus puhastamiste järgi…

See jutt oli määratud tervendajatele… – kõigile neile, kes on sellega tegelemas…, mistahes tervendamisega…

Pidage seda küsimust meeles, alustades oma seanssidega…

Teine teema: Uus „kuulav“ inimkeha

Inimajaloo jooksul ei tule enam kunagi sellist aega…, sügavamat, kui tänavune…

Jutt käib sellest, kuidas keha kuulab, mida temale räägitakse…

On alati olnud ja on ka praegu käimas protsess, milles keha rakud on pidevas valmiduses vastama bossi soovidele – ehk sinule

Paljude aastate jooksul oleme palunud teid suhelda oma kehaga…, suhelda oma raku struktuuriga…

Kuid nüüd on kavas rääkida, et ta on kuulamas isegi siis, kui ei teadvustata endale teie vahelist automaatset suhtlust…

Ta on kuulamas ööpäeva ringselt (24×7)…

Millest sa temale siis räägid…?

Käes on aeg, kus negatiivne dialoog osutab hulga tugevamat mõju, kui kunagi varem…

Mõtle sellele, millest sa oma eluaegu räägid ühiskonnaga…?

Millises olekus räägid kehaga…, ja kuivõrd sageli räägid temaga…?

Sinu keha on kuulamas sind…

Kallis Valguse Töötaja…, sinu vaimsuse evolutsiooniks on see, et sinu keha kaasasündinu on aina teadlikum kõigest…

Sa ehk ütled… – ongi suurepärane

See on enamat, kui suurepärane…, see on sügavam…

Kui sa ei pööra sellele tähelepanu… ei mõista seda…, siis jääd vananema vastavuses oma vanadusele… – nagu on olnud see alati…

Seetõttu oleme rääkinud kinnitustest ja afirmeeringutest enam, kui varem…

See on hulga enam, kui positiivne mõtlemine…

Igal korral, kui avad suud, sul ilmneb potentsiaal anda oma kehale juhendust…

Ta kuulab sind, kui sa suhtled temaga…

Suurimaks kahjuks sa räägid kehaga oma harjumuse kohaselt…, väidad, et sa pole vääriline…

Oleks hea, kui sa mõtleks, mida räägid

Kui keegi tunneb huvi sinu tervise, või vanuse üle…, küsib sinu vaimse oleku üle…, sinu kavatsuste kohta… – siis sa vastad ikka: – Ma teen tööd selle kallal… Püüan

Sellise vastuse tulemuseks su keha rakud mõtlevad: Oo, jaa… ta teeb tööd selle kallal…, ta püüab… –  mida võiks hoopis mõista – tema pole veel alustanudki sellega

Oleks hea, kui kuulaks ennast, kui oled suhtlemas kellegiga…

Kuid sa hoopis vähendad ühendust oma kehaga…

Ma olen vist piisavalt öelnud…

Kuid pea iga üks on väljunud oma kultuuri keskkonnast, milles on kombeks teatud viisil isegi tunda uhkust enesehävingu üle…

See on harjumus endisest eluviisist, kus oli kombeks mängida viisakat armastusväärsust…

Mõni tahab teha sulle kingitust sinu sünnipäeva puhul…, kuid sa vastad automaatselt: Oh, poleks olnud tarvis…

Sa teadvustad endale, et sinu tegevus ja sõnad annavad teada: Ma pole seda ära teeninud

Kusjuures… sama teatad ka oma kaasasündinule…

Juba sõnad ütlevad: ma pole selle vääriline

Kas sa pole mõelnud, et sinu keha kuuleb ja näeb…?

Ta on võimeline selleks…

Valguse Töötaja…, on aeg välja pugeda väärituse kapslist…

Sa elad Jumalaga enda seesmuses

Unusta sõnad: – Ma teen tööd selle kallal… Püüan

Ärge häbenege, ega kartke öelda sõnu: – Olen terve…, olen tervenenud…, ma noorenen ja vastutan olukordade eest…

Sellega teatate oma kehale, mis võib toimuda…, ehkki veel mitte täna… – aga see toimub kunagi kindlasti…

Selles on erinevus…

Ma olen väärt elu…, olen väärt õnne…, olen väärt rahu oma elus…, olen väärt oma elu olukordade edukat lahendamist…

Kui keegi teeb sulle kingituse sinu sünnipäeva puhul… – siis vasta kombekalt: Tänan sind selle kena kingituse eest…

Kuid sinu  kaasasündinu kuuleb hoopis… – Olen väärt seda tunnustust

Armastage neid inimesi selle pärast…

Kolmas teema: On vahetumas meditatsioon ja muud vaimsed atribuudid

Meditatsioon on muutumas…

Hakkavad esile tulema noored oskajad, keda ühiskond veel ei võta šamaanidena…

Kuid nende Akašis on olemas kogetud kogemuste mälestused…

Nemad ärkavad ja meenutavad aegu, kui olid teinud seda alati…

Seega… – aastate hulk, mida olete elanud Maa peal selles elus, muutub teisejärguliseks oma kehastuste hulga taustal planeedil Maa…

Teil on tarvis näha erinevust selles…

Kõige esmalt… – ärge omistage vanust sellele, mis on ealik, või vananenud…, vaid võtke neilt üle tarkust…

Kuid peamine muutus puudutab teie mõistmist meditatsioonist ja selle reeglitest…

Meditatsioon hakkab vanadest reeglitest eemalduma…, eriti selles mõttes, et kes…, kuidas ja kuivõrd suudab…

Kallid…, kogu valguse hulgas, mida olete kandmas… ja kogu hõivatuse juures – meditatsioon on kõigest – olek vaimsuses…, kogu päeva jooksul…

Seda on võimatu mõõta, kuna see pole kolmemõõtmelise aja küsimus…

Need nüüdsest on paljumõõtmeliste avaruste vahelised side küsimused…

Meditatsioone pole tarvis enam läbi viia ühtsete reeglite järgi…

Kas see on šokeerimas teid…?

Teil olemasolev esoteeriline uskumuste süsteem ei kehti enam kõigi jaoks… – ta pole universaalne…

Meditatsioon hakkab olema isiklikku elutee tunnuseks…

Kuna teie Akašid hakkavad avanema, siis teist saab vaimsuse asjatundja,…

See, kuipalju aegu olete elanud Maa peal…, kust olete tulnud…, ja mida olete läbi teinud – kõik see viib teid selleni, millega hakkate tegelema selles elus… – kusjuures… suuremal määral, kui kunagi varem…

Ilmneb hulgim noori inimesi, kes loovad uut meditatsiooni…

Jälgige seda…

Nemad ehk hakkavad tegema seda mitmeid tunde järjest…, mis teile võibolla ei sobi…

Võiks ütelda – nemad võtavad teie meditatiivse koormuse enda kanda…

See saab olema planeedil uus

Ehk uueks saab olema see, et esimestena tunnetavad seda noored inimesed ise…

On oodata, et esmalt nemad ei suuda selle läbiviimises jõuda kokkuleppele…

See on uus energia nii neile endile, kui ka nende eakaaslastele…

Ühed teevad ühtpidi…, kuid teised – teistpidi…

Paljudest saavad meditatsiooni eest võitlejad… rinnal suur M täht (Krayon muigab)…

Mõned teie seast, vaadates seda, vangutades pead, mõtlevad: See pole minu jaoks

Vaimsus sinus kinnitab: Tänan sind, vana tark, et sa mõistad seda

See on vaid neile…

Teile on selle asemel… – elada mõistmise ulatuses…, elada päevast päeva elu raskeid hetki, ning osutada toetust…, mõistes, midagi halvustamatta…

See on otstarbekas ja kujutab asju, millistest oleme rääkinud vanale, edasi jõudnud vaimsusele…

Töö, millega olete hõivatud teie, hakkab erinema nende omadest…

Nemad on algajad vanad vaimsused… – ja neil on oma häälestus…

Ärge pange imeks, et vaimsuse algne töö pole kõigi jaoks ühesugune…

Kas teile teeb muret, et  teie isiklikud eluteed on erinevad…?

Tunnustage kinnitust, et enam pole ühist doktriini kõigi jaoks…

Õiget, või valet meditatsiooni pole olemas…

Kõik on võetav õigena…, nii elule, kui ka tööle…

Kallid…, mõned ehk vangutavad pead ja mõtlevad: kas siis tähendab, et pole tarvis enam mediteerida…?

Kui lineaarne see on…

Ma tahaks, et teil oleks meeldiv…, tahaks, et te mõistaks…

Kuid inimolevuste sooviks on siiski…, et mingi autoriteet määraks neile, mida teha…

See hakkab muutuma… – kas te ei tunneta veel seda…?

Püüdke välja pääseda tähtsa autoriteedi heakskiidu jäikadest raamidest…

Suurimaks autoriteediks on – Looja Seeme sinu seesmuses…

Sinu alateadvus annab sulle vastuseid sinu kõige raskemates eluküsimustes…

Sinu alateadvus ütleb sulle ette, milline peaks olema meditatsiooni pikkus… kui seda on üldse tarvis…, ning mida teha, kui hakkad seda läbi viima…

Sul pole vajadust pöörduda küsimusega kellegi pole, et kas on õige…, või, kas on selle kohta raamatuid…

Need ajad on möödas…

Ja, mu kallid…, esoteerilistes ringides ilmnevad uued liidrid, kes on targad nõuandjad, aga mitte vaimsed diktaatorid

Lubage neil juhtida teid armastusega ja mõistvalt, aga mitte läbi reeglite ja mitte informatsioonide kohaselt, kuidas õieti elada oma elu…

Lubage tuua teile näiteid, kuidas nemad usaldavad teid…, aga mitte reegleid sellest, mida ja kuidas teha…, ega ühest doktriini kõigi jaoks…

Laske tulla vastustel enda seesmuses olevalt Loojalt küsimustele: mis, miks, kui palju ja kuna

Kui suudad seda lubada… – siis saad neid atribuute, mis on vajalikud just sinu jaoks…, aga mitte massidele kohaseid…

Ja see juhatab teid järgmise teema juurde…

Neljas teema: Muutused – need pole kuigi mugavad…

Oleks hea, kui te tunnustaks ja oleks rahul…, ning võtaks vastu muutused, mis on toimumas teie keha keemias…

Oleks hea, kui te austaks ja mõistaks…, ning võtaks vastu psüühilisi muutusi, mis on toimumas teie kehas…

Vastavuses vibratsooni tõusuga teie Akašid hakkavad võimaldama teile kõige mitmekülgsemat ja tarka informatsiooni…

Avastate, et muutub isegi teie ettekujutus endast…

Kaovad olnud harjumused … – nii head, kui halvad…, nii head, kui halvad…

Sellise protsessi käigus inimest võib haarata hirm…

On huvitav… – kas pole…?

Viies teema: Miks muutused, mis toimuvad vanadel vaimsustel uutes energiates, saavad kutsuda esile hirmu…?

Viis on numeroloogias jõud…

Igal korral, kui harjumuspärastes asjades toimub nihe, kutsub inimestes esile hirmu…

Just seetõttu palume, et muutused, mis on toimumas vastuvõtus ja tarkuses, kirjutaksid ümber inimolemuse enese…

Oleks hea, kui te võtaks muutusi oma elus tunnustavalt…, ning näeks neis positiivset tähendust… – olenematta mistahes millest…

See aitab teil ümber häälestuda uue Maa energiatesse, et saaksite ellu jääda ja jätkata oma elu…

Vaat kui oluline on kõik toimuv…

Teil seisab ees omandada uusi harjumusi, olgu need head, või halvad… – ning need tulenevad otse teie endi üha aktiivsematest Akašidest…

Paljud siiski on ärevuses ja küsivad: kust need tulevad…?

Teile on need meeltmööda ja head…, kuid ülejäänuile jääb enamus küsimuse alla…

Seega… – head harjumused tulevad läbi vanade, pahade harjumuste ja kiindumuste kõrvale heitmise…

Need võivad tugevalt mõjutada ka teie toitumisharjumusi…

Suurimad muutused dieedis võivad üllatada teid ja šokeerida – saate isegi kaalus alla võtta…, või hoopis juurde saada… – kõik üksnes vastavuses teie soovile…

Hakkab näima, et mida üksnes ka ei sooviks, mis parimal viisil mõjutaks keha tervist, saab teie rakkude poolt „täide viidud“…

Akašid hakkavad reastuma teie kehastuste multi-kultuursete sündmustega…

Selline termin määrab seda, kui palju kehastusi olete olnud ühes, või teises kultuuris, millises olete elanud ja millisel viisil toitunud…

Sellest saab see keemia, millist vajab teie keha sellel ajal…, kuidas oleks sellega…?

See saab olema kiirtoidu, või tävapärase poe toidu asemel…, kuidas oleks sellega…?

Kui paljud teie seast tahaks minna sellega kaasa…, või kerkib teis esile hirm…?

Oleks hea, kui te teeks järgmist… – lõõgastuks…, ning lubaks vaimsusel alustada uue inimese loomisega seesmuses…

Kas teate, kuidas me nimetame seda protsessi…, protsessi, mida keegi pole osanud oodata… – Ülestõus selle elu aegu

See oled sina, kes läheb üle järgmisse energiasse…, jäädes ellu…

See on protsess, mille jaoks varem oli tarvis reinkarneeringut…

Kas mõistate, mida räägin…?

Möödanikus oli tarvis surra, et tulla tagasi…, häälestuda ümber, et teha seda, millest praegu räägime… – teha kõike, kuni olete siin…

Seda vaid juhul, kui te ei karda…

Teie kaasasündinu peab ümber programmeeruma…

Me oleme sellest rääkinud…

Nüüd te teete seda läbi afirmatsioonide…, positiivse mõtlemise ja tegevuse, milliseid olete muutmas (mõistmiste tegevusteks)…

Kaasasündinu oli programmeeritud vana idee kohaselt…

Reinkarnatsioon – on liikumine valgustumise nimel…

Pidite surema ja naasema, et võtta kasutusele ära õpitut…

Kuid edasi seda pole enam tarvis…

Edasi on midagi uut…, ja sellest oleme rääkinud eelmistes sõnumites**…

Oleks hea, kui mõtleksite sellele…

Paljudel paari viimase aasta jooksul oli tunne, et pidevalt on toimumas mingid ebameeldivused…

Need on varieerumas… – elu ohust, kuni ebamugavusteni uute tunnetuste pärast, mis on esile kutsutud vaimsete muutustega…

Oleks hea, kui sul ilmneks vaimne vägi, millega saaks probleeme võtta vastu rõõmuga…

Kallis inimolevus…, sa oled ümber häälestumas…

Väga võimalik, et oled küündimas isegi mineviku asjadeni, mis teevad paremaks sinu tervise…, ja pikendavad sinu elu…

Mis oleks, kui oleks paarsada aastat veetnud mingis muus kultuuris…, ja selles – vaid mõned aastad…

Mis sa arvad… – kas sinu raku struktuur ei tahaks mugavamaid atribuute eelmisest elust…, või isegi toitu sealsest elust…?

Kui ütled  – jah…, siis peatselt võid näha keemilisi muutusi, mis hakkavad toimuma sinu kehas, et mahutada sellesse uut inimest

Selles uues inimeses hakkavad aktiveeruma Akašid…, algab vaimne evolutsioon…

Selliseid muutusi pole võimalik meditsiiniliselt saavutada…

Need puudutavad teie tervise sügavamaid aluseid…

Milline on sinu vere koostis…?

Kas oled viimasel ajal teinud vere analüüsi…?

Sa leiad, et isegi see on muutumas…

Oo, jaa – vere grupp ei muutu…, kuid selle atribuutide tasakaal muutub, kuna see sõltub toitumisest…

Just sellest tahtsin teile rääkida…, ja see on väga oluline…

Need asjad on suht grandioossed…

Mõned teie seast tunnetavad neid sedavõrd sügavalt, et see häirib neid…

Mida ma rääkisin teile hirmu kohta…?

Hirm peatab valguse…

Kas sa tahaks tõemeeli peatada muutuste protsessi…?

See on see, milleks oled elanud…, ja kõik toimub selliselt, et neil uutel aegadel jääd elama…

Kui tahad, et see jätkuks… – siis minu soovitus – lõpeta valguse kartmist…, valgus oled ju sa ise

Kallid…, mõistke, et siin on energiad, milliseid te ei oodanud…

Ajalised kapslid… ja planetaarne evolutsioon…

See on kuues teema…, ja kuus on – jumalik arv…, sellel on seoseid Kõrgema Minaga ja paljude teiste atribuutidega, mis puutuvad kokku vaimsuse süsteemiga, milles on olemas otstarbekus ja mõistmine…

Aja kapslid sellel planeedil on avanemas ja hakkavad esile tooma üha enam energiaid, mis kiirendavad vaimse evolutsiooni arengut…, ajakapslid, millistele pole veel ühest selgitust…

Kui küsite, millised need on, siis sellest oleme juba rääkinud***…

Kallid…, iidsete tarkus räägib, et numeroloogia meister-arvu 44 pole seni võimalik määratleda, nagu teisigi meister-arvusid…

Põhjus seisneb selles, et teil pole veel vastavat teadvust, mis oleks võimeline mõistma nende tähendust…

Te pole teadlik sellest, mida te ei tea…

Kui te suudaks vaid võtta vastu, ning mõista, et on olemas asju, mis pole seni teie teadmistele kätte saadavad, siis teil oleks mõistetav ka arv 6…

Iidsete ajalised kapslid, millistesse on talletatud teie seemneid, on avanemas, kuna olete ületanud 2012 aasta kontrollmärgise…

Nemad on andmas planeedi võredesse (magneetilisse…, kristallsesse… ja Gaia võresse) teatuid paljumõõtmelisi atribuute…

Nemad on väljutamas uut eluenergiat läbi evolutsiooni kiirendamise…

Vanad vaimsused haaravad sellest kinni esmastena…

See kõik soodustab eelpool mainituid asju…

Need energiad on katalüütilised neile asjadele, mis pole teile seni teada…, kuid kokkuvõttes – need kannavad vastutust mõtteviisi evolutsiooni ja tarkuse kasvu eest…

Teie psühholoogias on aastate möödudes sellele ka nimetused kujunenud…

Kõik see peab sündima läbi terve mõistuse ja tarkuse…

Enamgi veel… – ilmneb teatud tasemega teadmine, mida inimkond hakkab võtma kui tavalist…, ja nimetab uueks inimese loomuseks…

Tõuseb mõistmine, mis muudab selle, mida ühiskond tahaks seni näha üksnes filmides, internetis, või televisioonis…

Aegamööda hakkab ilmnema üha kasvav tarkus…, soodumus Maa küpsusele ja rahule…

Nagu oli varem mainitud, et vana energia jääb võitlema lõpuni, püüdes säilitada vanat eluviisi…

Vanad eluviisid saavad kõrvale heidetud…, ja vana energia ei saa enam elustuda… – seega…, ta kaob teie elust, nagu on kadunud kooli lõpuaktus, kui olite läinud oma elus edasi…

Kujuneb soodumus tervisele ja pikale eale…

Saab palju avastatud ja muudetud…, üksnes nii saab kõik see toimuda…

Hulga hiljem jõuab massidesse ka vaimne teadvustus, ning inimsoo terve mõistus hakkab kõike kokku viima

Olen rääkinud teile, kuivõrd keeruline see on…

Kuigi paljud teie seast nägid seda kui mingit vaimset läbimurret

Läbumurret ei tule…

Tuleb aeglane muutuste teadvustamine…, seda vaid terve mõistuse puhul, mis viib uuele teadvustusele…

Just selliselt töötab kõik see…

Saabuv energia, mis on ümbritsemas planeeti, muutub aegamööda teie mõtteviisiks, mis muudab kogu inimkonna…

Esmalt muutub see helgema vaimsuse rühmaks, kelle sagedus on kõrgema vibratsiooniga…

Selle protsessi käigus hakkab alanema vaesus ja haigused…, sotsiaalsed küsimused saavad tasakaalustust…, tolerantsus tõuseb uuele kõrgemale tasemele…, uued leiutised teevad ellujäämise võime lihtsamaks…

Kuid seni see pole veel võetav vaimsusena… – seni veel mitte…

Nendel aegadel maa peal on jätkuvalt ateiste ja agnostikuid, kes on teadlikud pikast elueast ja rahust planeedil, mõistmistest…

Kuid nemad ei hakka samastama seda millegiga, kui väljastpoolt tulnuga…

Neile see on kui mõistuslik, alateadlik ja tavaline asi…

Nemad hakkavad nimetama seda uueks edasijõudnud inimloomuseks…, ja neil pole teada, kust see on tulnud…

Esmalt veel mitte…

Intellektuaalid, uurides ajalugu, hakkavad rääkima, et kuni 2012 oli barbarite aeg…, alles siis inimene hakkas muutuma targemaks…

Saja aasta pärast, vaadates ajalugu, võite näha, et inimkond erines nüüdsest paljus…, ta oli hulga julmem…

Sotsioloogid kannavad inimkonna arengu diagrammile uut taset, mis saab uue mõtlemise taseme tunnustuseks, millist pole varem kunagi esinenud…

Seda võetakse kui inimkonna tooruse lõpuks…, ja inimkonna tarkuse tõusu alguseks…

Kuid veel kaua aega ei tule mingit konsensust mõistmise kohta, et Jumal on inimese seesmuses

Esmalt selle asemele tuleb suurim tunnustus erinevate usundite vahel…

Kuid teile põhjus neile muutustele saab teada läbi meie…

Ajalised kapslid on avanemas, ning laskmas välja energiaid…, millistest saab teile teie teadvuse ümberhäälestuse katalüsaatoriks…

Selle päritolu ulatub Plejaadlasteni… – teie seemnete esivanemateni…

Nende armastus teie vastu on ääretu…, see on võrreldav vanemate armastusega oma lapse vastu…, kuid oma olemuselt – sootuks teine…

Nemad tunnetavad uhkust, jälgides teie kontrollmärgise ületamist…, nähes teie kulgemist läbi pimeduse valguse poole…

Neile see on tuttav…, kuna see on sama, mida nemad on ise läbinud omal ajal…

Nemad on jälgimas, kuidas saate hakkama sellega, mis kujutab veel pimedust teie planeedil…, kuidas valutab teie süda selle pärast, mida näete…, ja selle pärast, mis toob surma ja hävinemist…

Nemad vaikivad, kuna üksnes teie vaba valik määrab seda, kuivõrd kiiresti muutub planeet…, te olete tegemas tööd sama mõistatuse üle, nagu tegid nemad omal ajal…

Teades, et kõik kordub tsüklilisuse kohaselt, ning kasu saadud õppetundidest annab teile suurimat tarkust…, ja et kõik see on valgumas planeedi võredesse…

Sellest on raske teile rääkida, kuna te ei tea, mida te ei tea…

Teie seemne vanemad näevad seda…, ja nemad teavad, milleni see jõuab…, nemad jälgivad, hoides hinge kinni, kuidas olete avamas ust sellesse, mida nemad ise on läbi elanud…

Kuigi olete ukse avanud, kuid läheb veel aega, kuni mõistate kogu toimuva tähendust…

Teil on põnev teada saada, miks mina, Krayon, olen armunud inimkonda…?

Ma just ütelsin – ma olen kõike seda varem näinud…

Nii oli ka teistel – Orionlastel…, Arktuurlastel…, ja paljudel teistel, keda olete kuulnud…

Kõik nemad on sellest läbi käinud…, ja kõik nemad on jälgimas seda praegu…, kõik on ülistamas teie eluviisi… – ja otse nüüd…

Mõned teie seast mõistavad, saades teada, et mul on õigus…

Või tõusevad toolilt, kuna pole võimelised võtma seda informatsiooni vastu…, kas üldse ongi  kunagi suutelised selleks…

Kõik on üksnes – vaba valik…, mis on austatav sügavalt…, ja teie kõigi poolt…

Vaimul pole arvustusi selle üle…

Kui lahkute siit mõttega, et oli üks meeldiv kokkusaamine…, ja ei midagi enamat… – siis teile järgneb sama palju ingellike olevusi, kui tervendajale, mis tegid tööd sajandite jooksul…, või šamaanile…

Iga inimene on loodud võrdväärsena kõigi teistega…

Seega… – teil kõigil on kasutada üht ja sama vaimsuse potentsiaali – Looja Teadvust enda seesmuses…

Selline oli tänase sõnumi tähendus…

Oo, jaa, inimolevus, see pole teie isade NewAge… – vaid teie New Age – teie Uus Ajastu…

Krayon

Read Full Post »