Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2015

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

 

Tervitan sind…, lord St. Germain…

Räägi palun ajast… – mis asi see on…?

Tervitan ka sind, vaimsus…, jätkame meie õppetunde…

Aeg – on liikumise ja selle variantlikkuse iseloomustus… – muutumine…

Kui ütlete „aeg voolab“, te juba peate silmas muutusi…

Kui pole muutusi – pole ka aega…

Kujuta endale punkti…

Kuipalju võimalikke suundi saab olla sellest punktist…?

Lugematu hulk…

Kui algab liikumine, siis suund püüdleb ühes suunas, ning punkti omadus hakkab muutuma…, ja see hakkab pikenema…, ta hakkab muutma oma olekut stardi suhtes…

Mida kaugemale eemaldub suund lähtepunktist, seda enam omadusi ta hakkab omandama…

Ehk…, algpunkt, potentsiaali punkt, hakkab avama ühte oma omadustest, mis oli temasse kätketud…

Iga uus omadus annab uut ilmutumise potentsiaali…, seejuures viies uued omadused stardi hetkest üha eemale…

Seega…, aeg – on kõigest olu märge, kui unikaalse faili nimi…?

Mitte päriselt…, mitte üksnes faili nimi…, vaid antud faili üks oludest…

Igal potentsiaali punktil on hulgim tema ilmutumise variante…

Kuid seni, kuni need potentsiaalid hakkavad liikuma ja ilmutuma, punkt on magamas…, ja aega ei eksisteeri…

Liikumise alguses iga potentsiaali uus tõenäosus avanemiseks, muutub ilmutatuks…

Aeg on see, mis käivitab potentsiaali ilmutumist…

Pole liikumist – pole aega…, pole aega – pole liikumist…

Järelikult – aeg on samuti energia…?

Mille poolest ta erineb…, ja kust ta tuleneb…?

Miks energia muutub ajaks…?

Kõik on energia…, kuid aeg on suunatud energia…, suunaline energia…

Aeg – on liikumise omadus…, muutumine…

Kui hakkad kellegiga koostöösse, ehk suunad energia…, siis rakendad aja energia…

Ehk mingil määral saaks ütelda, et aeg – on energia punkti üks potentsiaalidest…

Liikumine ise on kätketud jumalikku energiasse…

Mistahes energia punkt omab potentsiaale, milles on kõik olemas…

Ja kui sulle räägitakse, et sinu mõte loob…, siis see tähendab, et oma mõttejõuga oled võimeline käivitama potentsiaale… – kas ühte…, või tervet hulga neist…

Käivitusnupuks muutub su enda kavatsus…, ehk – sinu poolt teadvustatult suunatud energia…

Kuid… – kuhu sa selle suunad…?

Kui suunad oma energiat, siis juba ilmutad aja, kuna hakkad avama jumaliku energia potentsiaale…, mingi loomise tarbeks…

Sünkroniseerumine…, resoneerumine…

Ma püüan leida sinu jaoks näite, kuna näen, et sa pole suuteline mõistma…

Võtame näiteks heli…

Kauss annab heli, mille vibratsioon resoneerub ruumiga…, ning saab ruumilt helilise vastuse…, millele vastab muu heli, mis on sünkroonis esmase heliga…

Sünkroniseerumise hetk ongi aja energia… – aeg ise…

Seega… – esmane heli, sünkroniseerudes ruumiga, avaldab kooskõla…, ning vastukajad avavad kõiki heli potentsiaale…

Kuid kust tuleneb aja energia…, kes teda on loonud…?

Kuid esmalt on üksnes Jumala energia, ja peale selle pole midagi…

Järelikult ka aeg on Jumala energia…, ja Tema on seda ka loonud… 

Milleks…?

Ookean… – võtame taas seda analogi…, see on sinule tuttav ja mõistetav…

On olemas ookean ja ta on vaikne…

Kuid tuleb laine…

Kust ta tuleb…?

Kuid see on ookean…, üksnes tema liikumine…, muutumine…

Sulle on juba räägitud lainest…, jumalikust impulsist…

Just see impulss äratab magavat ookeani, millest algab kogu tema liikumine…

Nii see impulss, kui ka kõik teised, juba on olemas ookeanis, kuid ilmutamatta kujul…, nagu kõik teised potentsiaalid…

Impulss on potentsiaalide Jumal…, tema käivitab loomise mehhanismi ja annab tõuke liikumiseks…

See impulss ongi aeg…

Milleks tarvis impulssi…?

Et ilmutada potentsiaalid…

Pea kinni…, ilmutumine on – eraldumine lättest…, liikumine on – eemaldumine Lättest…

Meile on räägitud, et Jumal tahab õppida tundma ennast, seetõttu alustab ilmutumise liikumist…

Kuid teada saamine on meesarengu tee…, eraldumise tee…

Järelikult aeg on – meesomadus…

Sul on õigus…, aeg on – meesomadus… – see on teada saamine…, liikumine…, eraldumine…

Kuid võtame naise…, raseda naise…

Mis toimub üheksa kuu jooksul…?

Kust ema organism teab, mis peab toimuma, ja millal…?

Ega sa ometi ei arva, et temas on olemas mingi äratuskell, kes äratab arengu ja sünni mehhanismi…

On olemas sünkroniseering…

Katsuge minna aja mõistest üle sünkroonsuse mõistele…

Ema organismis on kasvamas uus elu…, on arenemas uus potentsiaal, potentsiaali punktist… – seemnest…

Ema munarakk oli rahus, kuni temas toimus aktiivse alge sissetung…, meespotentsaali poolt, mis käivitas sünkroniseerimise läbi loova protsessi…

Seega…, on olemas mingid programmid, millega sünkroniseeritakse ja samastatakse tuleva ema organism…, selle tulemusel käivitub lapse areng…?

Jah…, kui helihark…, kui käivituskoodid…

Aeg on kui sünkroniseering loomisprogrammiga…

Sünkroniseering annab ülekantavust, muutusi…

Te kõik olete sünkroniseeritud ühese loomise programmiga…, keskse päikesega…, ehk peakompuutriga, mis annab käsklusi potentsiaalide avanemiseks…

Mis kompuuter see on…?

Sinul on raske seda mõista… – see on ilmaloovuse struktuur, mis vastutab loomise eest…

Ehk… mitte Jumal ise…, vaid mingi juhtiv süsteem…, Temast tulenenud…, kellegi poolt loodud…, kuid, kelle poolt…?

Ilmaloovuses igaüks on täitmas oma teatud osa…

On ka neid, kes loob struktuure ja šabloone loomiseks…, ja on neid, kes vastutavad aja eest…

Ei, ma ei pidanud seda silmas…

Neil struktuuridel, mis vastutavad loomisprogrammide eest…, kas neil on olemas teadvustus…?

Kõigel on olemas teadvustus…, just nimelt see on Jumala energia üheks peamiseks omaduse eripäraks…

Kuid teadvustuse kvaliteet…, tema omadused…, vägi…, suundumus arengus… – see kõik on kõigil erinev…

Kas on meeles jutt sellest, et ilmaloovuse liivaterad koonduvad teadasaamise ja arengu nimel kollektiivseteks vaimsusteks…?

 

Kui näiteks kompuuter – on üksnes atribuut, mille kasutamine sõltub sellest, kes temaga teeb tööd…

Ilmaloovuse struktuur, mis vastutab loomise programmide eest… – millised eesmärgid on temal…?

Kõik oleme täitmas Jumala voli…, tema püüdlust teada saada…

Kuid igaüks kasutab Tema voli realiseerumise nimel oma eesmärke…, oma atribuute…, oma kavatsusi…

Seega… – pole mingit ühest stsenaariumit…, ühest liikumist…, ühest eesmärki…?

Milline eesmärk saab olla, kui ta on voolamas ja tungimas igasse prakku…?

Tema eesmärk – püüdlus voolata…

Milline eesmärk on tulel, kui ta põletab ära kõike, mis on tema teel…, kas temal on mingi ette kavandatud teekond…?

Mistahes liikumine – on impulss, mis on levimas ja kohtamas oma teel kooskõla, enese väljendamise võimalusi uute potentsiaalidena…

Selline on ühene stsenaarium…

See on aegamööda muutumas…, aeg on selle suuna määrajaks…

Siis selle kontseptsiooni valguses… – mis on minevik, olevik ja tulevik…?

Nüüd olemegi jõudmas peamise juurde…

Iga potentsiaali punkt omab arengu potentsiaali, lõpmatu hulga tõenäosuste suundades…

Millises suunas käivitub liikumine…, mida sa arvad…?

 

Ma arvan suunas, mida valin mina…

Õige…, kuid sa oled paljumõõtmeline… – seega… sinu valik on paljumõõtmeline…

Seetõttu sa käivitad mitte ühe tõenäosuse potentsiaale…, vaid paljude…

Seega minul, paljumõõtmelisel, on olemas palju möödanikke, käesolevaid ja tulevaid…?

See on veelgi keerulisem ja veelgi kvantilisem…

Kõik potentsiaali ilmnemise variatsioonid ongi mineviku, oleviku ja tuleviku variatsioonid…

Just seetõttu teile räägitakse, et kõik eksisteerib üheaegselt…

Kõik potentsiaalid käivituvad ja arenevad üheaegselt…

Üksnes esimesena sa läbid avanemise teekonna ühte potentsiaali…

Siis teisena läbid teist arengu teekonda…

Ja nii lõpmatult…

Enamgi veel – tulevik sinu teisele on minevikuks sinu esimesele…, ja ka vastupidi…

Ehk… – sa läbid üheaegselt kõik mineviku, oleviku ja tuleviku variandid, mis on sinu poolt valitud arengu suunaks…, liikumise suunaks…

Seda on raske tabada lineaarsel mõistusel…

Võta seda praegu üksnes teatavaks…, las annab ta sinus võrseid…, ning, kord ka… vilju

Varem või hiljem selline vastuvõtt avaneb ka sinus…

Kujuta endale ette planeeti, mida katab üleni ookeani vesi…

Kus on sellel veel algus, või lõpp..?

Kus on esimene punkt…, ja kus on järgmine…?

Kus algab temas laine liikumine…?

Ta on ühtne ookean… – temas on kõik…

Tilga liikumine ühes lainest teise pole ei minevik, olevik, ega tulevik… – on üksnes ühene, omavaheline seonduste protsess…

Ookeani kõik tilgad ongi tema arengu kõikvõimalikud variandid… – kõik on üksnes ookean…, milles ükski tilk pole eraldiolev…, on vaid ookeani koostisosana…

Te kõik olete paljumõõtmelised olevused…, ka teie areng toimub paljumõõtmeliselt…, lugematutes variatsioonides ja põimingutes…

Areng ei toimu üksnes ühesuunaliselt – minevikust tulevikku…

Arengul pole piire – ta kulgeb kõigis suundades…

See, mis on sellele sulle minevik…, samas teisele sulle on see tulevik… – kuid kõik on toimumas üheaegselt…, kõigis tõenäosuste harudes…. kõigis ilmutumiste potentsiaalides…, kõigis liikumistes ja muutumistes…

Kas need toimuvad ilmutatud kujul, või ilmutamatta potentsiaalis…?

Nii ühtviisi, kui ka teistviisi…, kuna ilmutub kõik läbi koostöö… – nagu olen sulle juba rääkinud sellest…

Kui poleks kõige potentsiaale, siis midagi ei saaks ka ei ilmutuda…

Järelikult… – liikumine ajas on võimalik…?

On võimalik…

See on üksnes sinu liikumise potentsiaalide muutumine…, sa lähed üksnes ühest endast üle teise…

Teise endasse…?

Kas minu minevikus, või tulevikus on olemas teine mina…?

Kui võtta lineaarselt, siis jah…, minevikus olid teine…

Kuid tulevikus saad olema teine…, sinu vorm on teine ja kogemuslikkus teine…, kehagi muutunud ja teiste tulevate kogemuslike omadustega…

Sinu mineviku kogemuslikkus ja keha erinevad tunduvalt tänavusest…

Kuid isegi kogu protsess on paljumõõtmeline…

Kujutagem ette hulgim ristuvaid sirgeid, kus iga sirge on teatud tõenäosus sinu arengu potentsiaali avanemiseks…

Sina oled punkt, mis liikumas mööda sirgeid…

Kuid sa võid liikuda, ning ristumiskohas minna üle teisele sirgele…, liikuda mitte otse, vaid murdunud joont mööda…, seega… läbida mistahes võimalusi ristumiste kohastes raamides, ning sattuda mistahes tõenäosuse punkti… – mistahes sirgel…

See on lineaarse vastuvõtu kohaselt…

Nüüd lülitame sisse kvantlikkuse…

Kui need sirged on paberi lehel…, ja üks ristumispunkt asub teisest teatud kaugusel, siis… et sattuda ühest punktist teise, on tarvis läbida lineaarne teekond…

Aga kui murrame lehe kokku nii, et üks punkt puutuks kokku teisega, siis võib hetkega pääseda ühest punktist teise…

Aga kui murda nii, et kõik punktid puutuks kokku (kägardaks lehe väikeseks punktiks), siis punktid osutuvad kõik koos… – ehk, oled korraga kõigis punktides, kõigis reaalsuste harudes, üheaegselt…

Just see ongi paljumõõtmelisus…

Arenedes mööda üht reaalsust, sa justkui siluks paberi lehe sirgeks, ning reastaks üles lineaarsuse…

Milleks…?

Et saaks läbida kõik teekonna üksikasjad järjekorras…

Milleks tarvis läbida üksikasjad järjekorras, kui saaks läbida need üheaegselt…?

Kae…, oledki hakanud mõtlema paljumõõtmelise olevusena…, kuid su mõistus on siiski hääles lineaarsele vastuvõtule…

Sa pole võimeline üheaegselt teadvustama ja samas ka fikseerima kõiki sinu poolt läbi elatavaid reaalsusi…

Oled, nagu kõik… – kasutad üksnes ime väikest osa oma aju võimalustest…

Teie aju on, kui võimas kompuuter, mis on võimeline üheaegselt läbi töötama ja analüüsima tohutut andmete hulka…

Ta on võimeline vastu võtma ja arendama tohutut teie reaalsuste ilmutumiste harude hulka…

Kuid teie seesmuses see osa on suletud…

Kui suudad käivitada seda osa ajust ja oma vastuvõttu, siis hakkad teadvustama ühekorraga iseend…, oma juuresolekut ja enda arengut tohutu hulga reaalsustes…

Kelle poolt ja milleks oli suletud osa ajust…?

Kas keegi püüdis meid sellisel viisil piirata…, või kaitsta…?

Nii üht, kui teist…

Ka nüüd te pole veel valmis paljumõõtmeliseks vastuvõtuks…

Kas oled võimeline kujutama end üheaegselt söömas…, ja olema söödavana, keda sööd…

Olla selleks, kes tapab…, ja olema selleks, keda tapetakse…

Mitte üksnes oletuslikult…, vaid elada selliselt…

Võimalik…, ehk see oleks kasulik kogemus…, et lakata tapmast…

Kas oled võimeline kujutlema end kivina…, loomana…, inimesena…, ookeanina…, galaktikana…?

Kuid ma elan ju läbi reaalsuse tõenäosuse inimlikku haru…

Ja jah…, ja ka ei… – mitte üksnes…

Ma toon sulle üksnes sinu vastuvõtuga samastamatuid näiteid…

Kas oled võimeline sündima ja surema…, uinuma ja ärkama…, üheaegselt?

Olgu peale…

Kas ajas liikumisel ma üksnes kandun reaalsuse teise harusse…?

Kas see tähendab, et kui naasen minevikku, saan seda muuta…?

Sa taas arutled lineaarsetes mõistetes…

Kui sa elad üheaegselt kõigis reaalsustes, siis milleks sul tarvis sinna kanduda…?

Milleks tarvis midagi muuta…?

Kõik on üksnes su enda valik…

Oled teinud ja oled tegemas kõiki võimalikke valikuid…

Mida sa hakkaks muutma…?

Kas seda, mida oled teises reaalsuse juba ära teinud…?

Oled teinud…, kuid selles reaalsuses pole veel teadvustanud…

Ajas rännakuid teie mõistmise kohaselt pole olemas, kuna pole olemas ka teie mõistmise kohast aega…

Kuid ütlesid just, et on võimalikud liikumised ajas…

Jah…, kuid see pole ühe vasturääkivus teisele…

Ma püüan tuua sind paljumõõtmelise mõistmiseni…

Kui sa üheaegselt teadvustad end kõikvõimalikes reaalsuse tõenäosustes, siis oled võimeline lülitama oma jooksev teadvustus ühele reaalsuse harule, et detailsemalt uurida seda…

Nüüd seda kõike teete alateadlikult…

See, mida nimetate minevikuks, on see, mida mäletate oma liikumisest mööda tõenäosuste harusid…

Ja see pole selline…, ja see pole lineaarne…, see pole sinu liikumine mööda sirget…

Kui oleksid võimeline käivitama paljumõõtmelist vastuvõttu, siis avastaks… – et sinu möödanik oli kõigest hüppamised erinevate reaalsuste vahel… – ehk, on sirgete ristumiskohad, millest olime rääkinud…

Su liikumine pole kaugeltki sirge…, vaid vonklev…

Selles ristumiste võrgus on esindatud kõikvõimalikud tõenäosused…, ning sa elad neid kõiki üheaegselt…, ja liigud mööda kõiki…

Kuid su mälu, su aju, pole suuteline fikseerima neid kõiki…

Mu aju läheb kohe lõhki…

Just seda ma taotlen…

Sa taotled, et mu aju plahvataks…, milleks…?

Et viia ta tavapärasest vastuvõtust välja ja juhtida üle kvantilisele…

Te olete oma aju häälestanud teatud vastuvõtu programmidele… – need on matrikshäälestused…, lineaarsed häälestused, milles üks läheb sujuvalt üle teiseks…, aga mitte tagasi…

Selleks, et käivitada kvantiline mõtlemine, selleks tarvis kvantiline lähenemine…

Tarvis muuta oma aju häälestus…

Kuidas seda teha…?

Katsu kujutada end üheaegselt kõigeks…

Ma katsun tuua sulle vastavaid näiteid…

Kui istud jõe ääres…, siis katsu kujutada üheaegselt end inimesena jõe ääres…, ja samas ka jõena, või oksana, mis ujub vees…

Katsu üheaegselt hoida seda oma tähelepanus…, ning avarda seda kujutlust edasi…

Selliselt on võimalik minna koguni galaktikate vastuvõtuni…

Katsu end kujutada mudana, või kividena jõe põhjas…, rohuna mööda kallast…

Kõike seda ühehetkeliselt…

See aitab sul käivitada paljumõõtmelist teadvust…

Ma ei pea silmas üksnes mentaalset vastuvõttu…

Pead seda püüda tunnetada kõigi kättesaadavate tunnetustega…

 

Seega…, aeg – on mingi ilmpulss, mis käivitab liikumise…?

Seega…, see impulss on ühesugune kõigis ilmaloovuse osades…?

Kas aeg on voolamas kõigis ilmaloovuse osades ühtmoodi…?

Raske on rääkida ühesugusest, kuna ilmpulss ise ilma liikumiseta ei eksisteeri…, ei eksisteeri seni, kuni pole alanud liikumine ise…, ja ei eksisteeri eraldi liikumisest…

Kuid liikumine ise on erinev…, ja see oleneb paljudest faktoritest…, tihkustest…, magneetilistest omadustest…

Seetõttu impulsside areng ilmaloovuses on toimumas erinevalt…, ehkki impulss on ühene…

Ilmaruum alustas enda arengut suurest plahvatusest… – kas see oligi aja impulss…?

Lepi sellega, et ka mõisted on sama paljumõõtmelised, nagu on seda paljumõõtmeline ilmaruum…, sõnad pole võimelised edasi andma täit selle mõtet…

Aega selles mõistmises, nagu on seda teil, on üksnes pisku osake kogu selle mõistmisest.

Aeg, kui lineaarne areng ühest ilmutusest, ühest sündmusest teiseni, on üksnes teie mõistmistes…

Aeg, kui seisundi märge, oleks õigem määrang – oleme sellest rääkinud…, kuid siiski vaid osaline…

Kvantiline aeg – on potentsiaale avav energia, mis käivitab arengut…

Energiana ta märgistab arengu variante…

Energiana ta käivitab kõikvõimalikke liikumisi üheaegselt…, nii lineaarseid, kui kvantilisi…

Lineaarne areng on üksnes üksik võimalus kogu kvantilises arengus…, tema esmane staadium… – hoovõtt..

Mul kulub aega, et seda kõike lahti mõtestada…

Vasta siiski minu küsimusele… – kui ütleme, et ma valin rõõmu teekonda…, kas see tähendab, et ma hüplen võimaluste harudes mööda neid kohti, millistes elatakse rõõmukohaselt

Või see tähendab, et ma väldin tõenäosuse harusid, kus on olemas kannatused…?

Sa ajad rõõmu segi täituvusega…

Need on lähedased mõisted…

Täituvuse tunne annab samuti rõõmu tunnet…, millele kaasneb olemise, paljutahulisuse ja paljumõõtmelisuse avardumine…

Neil hetkeil, kui tunnetad seletamatut rõõmu, on üksnes täituvuse seisund…

Neil hetkeil sa võtad end paljumõõtmeliselt…, kus puudub eraldatus kannatusteks ja rõõmudeks…, vaid on üksnes hämmastav täitumuse täiuslikkus…, olemise täiuslikkus…

Olemise täiuslikkus avab sulle uusi, seni kättesaamatuid energiaid, mis on tunnetatavad enneolematu jõuna, kuna oled liitumas enda uute osadega…, ehk oled taastumas…

Just selline tunne on olemusel, kes on üleelamas oma paljumõõtmelisusi…, täis kõikvõimalikke sündmustike variante…, ja olles eraldamatuna…

Teil tarvis teadvustada, et pole tarvidust millegi eest põgeneda…, või midagi vältida…, kuna selliselt te ei saavuta täituvust…

Mõningaid variante eitate…, kuid see ei tähenda, et tarvis seepärast kannatada…

Olemise täitumuse tunnetus kätkeb endas kõikvõimalikke läbielamisi ja tunnetusi…

Sellises olekus kannatused kustuvad, kuna need on tasakaalustatavad rahuga ja rõõmuga…, ja tunnetusega, et teis on sündimas midagi uut… – ja see oleks Ma Olen Juuresolek

Juuresolek on kõiges esmane ja üheaegne…

Read Full Post »

Tervitan sind…, lord St. Germain…

Sa lubasid rääkida meile tumedast mateeriast ja tumedast energiast…

Tervitan sind vaimsus…

Mul on meeldiv jätkata teiega õppetunde…

Kõik teie püüdlused on tervitatavad…, ning me kõik siin, eesriide tagustes, oleme valmis aitama teid jumalike tõdede omandamises…

Tume mateeria ja tume energia on teie füüsikute poolt juba avastatud…, nende poolt, kes on võtnud kuulda valgustumisi ülalt…

Kõik on Jumal…, me kõik oleme Jumal…, kogu mateeria ja kogu energia on Jumal…

Ilmad, millistest uneleb Jumal, on ilmutatud mateeria…, on ilmutatud energia…, on ilmutatud ja teie poolt nähtav ilm…

Selleks, et olla ilmutatud, üks energia pidi alustama koostööd teise energiaga…, teise mateeriaga…

Ta ilmutub üksnes läbi koostöö…

Sa küsisid nelja koostööviisi kohta…

Neid on tegelikult hulga enam…, lugematu hulk…, nagu on lugematu võimalikke variante ja koostöö potentsiaale…

Kas on võimalik kirjeldada energiate koostööd neljal viisil…?

Kogu olemus on Energia

Energia on astumas koostöösse lugematudes variantides, enda seesmuses…, iseendaga…

See on sama, kui väita, et ühest punktist on olemas üksnes neli liikumise suunda…

Isegi teie kolmemõõtmelises ilmas neid suundi on lugematu hulk…

Paljumõõtmelisuses seda hulka pole üldse võimalik loendada, nagu pole võimalik kirjeldada viiside hulka…, ja energiate koostöö liikide hulka…

Järgmine samm, mida peaksite tegema oma teadvuses…, oma ilmaloovuse mõistmises… – on selle teadvustamine, et energiate koostöö viise luuakse nende poolt, kes on koostöös…

See tähendab, et pole teatuid, ega eelnevaid konstantseid koostöid, mis oleksid ette määratuid piirides…, kellegi poolt, või millegi poolt…

Koostöö viise ja võimsusi määravad koostöö objektid ise…

Ehk teisi sõnu… – sa lausa mõtled ise välja, kuidas hakkad koostöösse teiste objektidega…

Sa hakkad nendega koostöösse nii, nagu ise soovid…, kuidas ise valid…

Kõlab ulmeliselt…, kas pole…?

Kuid nii see on…

Lähme nüüd gravitatsiooni juurde, mille kohta sa küsisid…

See on üks koostöö liikidest sinu ja planetaarse vaimsuse vahel…

Te mõlemad ilmutate teine teist oma igahetkelise koostöö läbi…

Sinupoolne planetaarse vaimsuse ilmutamine…, ja planetaarse vaimsuse sinu ilmutamine moodustavad ühese summaarse suuna, mis ongi gravitatsioonina…

Päris lihtsustatult võiks ütelda, et planetaarne vaimsus püüab hoida sind planeedil kinni läbi külgetõmbe…

Kuid sina oled kindel, et sa ei saa maa küljest lahti, kuna on olemas maa külgetõmbejõud

Selle tulemusel sa seisad kõval pinnasel…, mis ongi gravitatsioon…

Seega…, igaüks teie seast, avaldades vaba voli, määrab oma koostöö viisi…

Kui sa ei nõustu planetaarse vaimsusega, teie koostöö ilmnemisega… – ning otsustad, et on aeg maast lahti pääseda, või vajuda maast läbi…, siis sellega teie koostöö suund muutub…

Siin kõik jääb sõltuma sinu väest ja sinu jõust…, ehk teisi sõnu… – loomisest vaba energia mahust…

Kui sinu kavatsus lahti pääseda maast on võrdväärne planetaarse vaimsuse kavatsusega hoida sind maa küljes kinni… – siis sa jääd rippuma kaalutu olekusse..

Kui sinu suund osutub tugevamaks… – siis lendad kosmosesse…

Kuid kosmilistel laevadel, mis pöörlemas ümber maakera, on kaalutu olek…

Ka kosmoses on kaalutu olek…

Kuid nii kosmoses, kui maa peal on inimese kavatsus üks ja sama…

Miks siis kaalutu olek on üksnes kosmoses…?

Kõik on määrtletav kavatsuste piiridega…

Teatud etapil inimene otsustas pääseda kosmosesse…, ning hakkas selleks nuputama lennuseadmeid… – lõpuks ka leiutas…

Kuid varem või hiljem, küll realiseeruvad kõik kavatsused…

Kui rakett on startimas, siis tööd selleks teeb tegelikult mitte kütus…

Töötab nende kavatsus, kes selle protsessi kallal tegid tööd…

Kõik protsessist osavõtjad, alates konstruktoritest, tehnologidest, pilootidest, komandöridest ja teistest, olid veendunud, et rakett läheb lendu… ja ta läks…

Seega… – kollektiivne kavatsus, koos planetaarse vaimsusega, määras suuna inimese suhtes, kes on raketis…

Planetaarne vaimsus võttis selle vastu…, ning rakett tõusis…

Niisiis…, koostöö inimese-piloodi ja planetaarse vaimsuse vahel sai muudetud…, muutus võrdväärseks planetaarse vaimsuse tõmbejõuga… – mille tulemusel kosmoses on kaalutu olek…

Kaugemale teie kavatsus ei ulatu, ning olete kindlad, et rakett jääb tiirlema ümber maa… – kõik toimub ranges vastavuses teie kavatsusega…

Teie kavatsuse jõud pääseda maast lahti, lõi teile kaalutu oleku…, kuid sama kavatsus ei luba teil koos raketiga pääseda lahti Maa orbiidilt…

Teil tarvis omaks võtta seda, et teie mõtted on loomas kõike, mis on olemas…

Teie mõtted on võtmas osa loomiskoostööst teiste Jumala osadega…, Tema energia teiste osadega…

Kui sinu ümber poleks kedagi… – siis poleks ka sind, ei mingis vormis…

Sa oled – jumaliku vaimsuse osa…, mis eraldudes ilmutub…

Kuid mis on ilmutumine…?

See tähendab, et oled suuteline märgistama…, tunnetama ja ilmutama oma piire…

Kuidas on võimalik ilmutada oma piire…?

Üksnes tehes koostööd nende piiridega…, piiridega, millest eraldud…

See ongi sünnitamas sind, kui vormi…, ning ilmutab sind, kui jumaliku vaimsuse vormi…

Kui võtta sind, kui jumaliku vaimsuse punkti, kui tema ilmpulssi…, siis sinu füüsiline keha –on sinu koostöö piiride määramises füüsilise ilmaga…, mida ilmutad sa ise, puutudes kokku teiste füüsiliste objektidega…

Sinu soovide keha – on koostöö piiride ilmutamine astraalse ilmaga…

Sinu mentaalne keha – on koostöö piiride ilmutamine mentaalse ilmaga…, ja nii edasi…

Kõik sinu kehad – on üksnes koostöö avaldumine taolisusega…

Kui-vaid alustad mistahes füüsilist tegevust, koheselt ilmutad end füüsilises ilmas, läbi koostöö füüsilise ilma objektidega…

Kui midagi tunnetad, siis ilmutad oma koostöövormi astraalse ilmaga…

Kui mõtled…, siis ilmutad oma koostööd mentaalse ilmaga…

Kas tabasid mõtte…?

Kui sul puudub tunnetus…, siis sul astraalse ilmaga ei ilmne koostööd…, ehk… sul puudub astraalne keha…

Kui sa ei oska mõtiskleda…, siis sul puudub mentaalne keha…

Paljudel ilmaloovuse olemustel pole astraalseid, ega mentaalseid kehi…

Kuid edaspidi… – kui ilmutad koostööd selle vormiga, mida ilmutad, siis on sul voli ilmutada seda vastavuses oma unikaalse vabavoli vaatevinklile…

Teisi sõnu – kui räägid oma autoga, sellega omistad temale võime vastata sinule, reageerida sinu soovidele ja mõtetele…, sellega sa omistad temale mentaalseid ja astraalseid jooni…

Seega… – mida enam räägid oma autoga, avaldad temale oma tundeid…, ehk suunad oma koostöö energiat… – seda enam kasvab ja tugevneb tema mentaalne ja füüsiline keha…

Tema koostöö vorm sinuga on mentaalne ja astraalne…

Teil on olemas mõiste… – luua temasse hing

Tegelikult hinge pole võimalik luua…

Kuid siiski… – selliselt sa lähendad auto taolisust oma koostööga…, sa teed temaga koostööd, kui inimesega… – otseses mõttes andes sellega temale inimlikke omadusi…

Kõik see töötab…

Teine näide stihiaalide ilmutumisest…

Need, teie seast, kes on veendunud, et mere vaimsus ilmutub näkineidude näol…, metsavaimsus ilmutub deevide näol… – suunavad oma loomise energiat neile, ning loovad neile olevustele füüsilise keha, oma vastuvõtu piireis…

Kas tabasid…?

Sa lood olemusele, kellega teed koostööd, keha ja vormi, millist oled suuteline vastu võtma…

Võõrplaneetsetel olevustel pole astraalset keha, kuna neil pole teada, mis on tunnetada…

Kuid neil on muud kehad, mis teile on kättesaamatud…

Neil pole isegi analooge teie mõistmiste ulatuses…

Vorm on – koostöö tegemise viis…

Just seetõttu teile räägitakse, et tegelikult midagi pole olemas…, kuid samas kõik on olemas…

Seda selles mõttes, et kõik on olemas ilmutamatta energia näol, ning on allumas jumaliku vaimsuse impulsile, ilmutudes müriaadides vormides, samas olles omavahelises koostöös…

Seega…, teeme lühida kokkuvõtte: Sina, olles koostöös teiste vormidega, oma koostööga ilmutad neid selliselt, nagu valid seda ise…

Nemad ilmutavad sind oma koostöös selliselt, nagu valivad seda nemad…

Teie koostöö summa – sinu ilmutuse vormid ilmaloovuse ulatuses…

Kui sinu koostöö puudub, siis sind, kui vormi, pole…, pole ka sinu ilmnemist ilmaloovuses…

 

Kas tahad ütelda, et elektripirn süttib üksnes siis, kui lülitada sisse vool…, ehk see on kõigest minu soov, et tema süttiks…?

Kellega on siis minul koostöö…?

Mitte üksnes sinu…,   mitte üksnes soov…

See on sinu koostöö ilmaloovuse energeetiliste olemustega…

Energeetiliste olemustega…?

Jah…, olemustega, kes olid valinud eksisteerimise…, koostöö…, ilmutumist erinevate energiavormide näol…

Tuli on – energeetilise olemuse ilmutumine, mis on seotud planetaarse vaimsusega…

Mistahes helendus, või elektri vool – on energeetilise olemuse ilmutumine, mis on seotud planetaarse vaimsusega…

Kas oled kuulnud suurtest energeetilistest tsivilisatsioonidest…?

Siin on mõningane segadus sõnades…

Kõik on energia…, ja selle ilmutumine…

Ka elektrienergia on üksnes jumaliku energia ilmutumise vorm…

Energeetilised olemused on üksnes jumaliku energia ilmutumise ja selle eksisteerimise valik…

Lähme nüüd edasi…

Kuidas ilmneb koostöö…?

See on kui peegeldus…

Selleks, et sa midagi näeks või tunnetaks, siis see miski peaks suunama sinule signaali…

Et sind nähtaks või tunnetataks, peaksid kiirgama endapoolset signaali…

Selleks, et teie tunded fikseeriks mingeid objekte, need peaks kiirgama osakeste kiiri..

Mis on osakeste kiired…?

Kui sa millestki mõtled, või tunnetad…, siis suunad oma energiat väljapoole end…

Sinu mõttevormid ongi suunatud kiired…

Sinu mõttevormid pole üksnes mõtted millestki…, see on mõtteVORM, ehk… sinu poolt loodud vorm…, või isegi… vormide summa… – kuna sinu mõttevorm omab mitte üksnes mentaalset keha, vaid ka astraalset…, ja isegi füüsilist keha…

Just seetõttu sinu mõttevorm ilmutub kõigis kolmes ja enamas ilmas,  taolisuse vormi näol…

Teised olemused…, ja kõik sinu suhtes välised objektid, on kiirgamas taolisuse vorme…, ehk suunavad sinu poole ja avarusse mingeid neist erinevaid vorme, millistel on mingid taolisused nendega…

Kui sinu mõttevorm omab astraalset, mentaalset ja mõneti füüsilist keha, siis õige „mõttevorm“ ei oma mentaalset keha…, ning, sinu arusaama kohaselt, pole mõttevorm… – pigem… tundevorm…

Sa ju tead, et taimedel on olemas tunded…?

Seega…, iga vorm, selleks, et ilmutuda, laseb endast välja loomise impulsse (taolisuse vorme), mis on peegeldumas teistest vormidest…

Peegeldunud impulss loob antud vormi uneluse illusiooni…, ehk… see on vastuvõetava ilma loomise etapp…

Sina peegeldud teiselt vormilt mõnevõrra teisiti, kui mõni teine…

Sinu peegeldus teiselt vormilt on unikaalne…, kuigi võib olla mõnevõrra sarnane teise peegeldusega…

Sa peegeldad mitte üksnes välisilma nähtavat osa, vaid ka sulle endale nähtavat omaenda osa…

Tehes koostööd teiste vormidega, sa ilmutud ilmas…, ja ilmutad enda ümber olevat ilma…

Seega… – sa oled jumaliku energia impulsi liikumine ja peegeldus…

Kõik peegelduse liigid on – illusioonid…

Me oleme tumeda mateeria ja tumeda energia mõistetest kõrvale kaldunud…

Vastupidi… me just läheneme sellele…

Ära kiirusta…, on oluline, et sa teadvustaks seda…

Kõik olev – on kõik, mis eksisteerib ilmaloovuses ilmutatud kujul…, ja on ilmutatud üksnes tänu koostööle…

Iga vormi ilmutumine on sõltuvuses püüdluste summast…, iga koostegeva poole loomise impulsside summast…

Ning see tähendab, et kui kaks, või enam vormi, otsustasid teha koostööd, erinevalt üldtunnustatud kaanonitest…, siis nemad on võimelised looma sellisele koostööle pretsedendi, kus puudub gravitatsioon…, kuid ilmneb leviteerimine…, tuleb see, mille nimeks on telekinees…

Ja see tähendab… et igaüks teie seast on võimeline looma koostöö liike niipalju, kui on võimeline ette kujutama…, ehk – kuipalju kavatseb luua…

Selliselt on ilmunud kõik teie suured avastused…

Teie arvates keegi ülalt sosistab teile kõrva selliseid ideesid…

Kuid see pole üldse nii…

Te olete suured ilmaloovuse loojad… – teile on palju jõukohast…

Teie suured õpetlased on teinud suuri avastusi…

Nemad mõtlesid neid välja… – see oli nende ulmetsemine…

Nende püüdluse väest…, nende loomise impulsist piisas selleks, et realiseerida kõike füüsilisse ilma…

Nende kavatsuse vägi…, ja nende mõttevormi vägi kujundasid koos kollektiivse teadvuse ümber, ning häälestasid selle oma mõttevormi kohaseks…

Inimesed, kellel suurepärane fantaasia, on esmaseimad teie ilma loojad…

Need inimesed on loonud terveid ilmasid peenel plaanil…, mis, varem või hiljem, ilmutusid füüsilises ilmaruumis…

Ja see, millisel kujul teie riistad…, ja te ise, olete suutelised jälgima füüsilisi objekte, kosmost, galaktikat…, isegi elementide keemilisi reaktsioone… – kõik on teie inimliku ammendamatu ulmetsemise…, teie loomise impulsi vili…

Kõike seda olete loomas ise…, kõik on üksnes jumaliku energia ümbervoolamine ja koostöö…

Seetõttu ilm, mida näete ja võtate vastu, eksisteerib tegelikult üksnes teie jaoks…

Planetaarse vaimsuse ilm…, stihiaalide ilm – on sootuks teine…

Loomne ilm on ligilähedane teie omale…, kuid erineb oluliselt…

Taimne ilm samuti erineb, ja tugevalt teie omast…

Just seetõttu nimetamegi kõike illusiooniks…

Te sageli küsite: „Milline on tegelikult tõeline ilm…? Milline on reaalsus…?“

Pole ühest reaalset universaalsust… – on ääretu Jumala energia, mis ilmneb olenevalt koostööst…, ja kandub erinevatesse uneluste ilmadesse…

Järelikult…, kui väljenduda tinglikult… on olemas hele (ilmutatud) Jumala energia…, ja tume (ilmutumatta) Jumala energia…

Meie füüsikute arvates ilmutamatta energiat, ilmutamatta mateeriat, ehk tumedat energiat ja tumedat mateeriat on 96% kogu ilmast…

Miks kogu mateeria ei ilmutu…?

Ja miks mõneti ilmutub…?

                        

                                               Tume energia

                                   

    

      Tume mateeria                                 Galaktikavaheline gaas

       

    Tähed ja kõike muud…,

                                                                                   ehk ilmutatud mateeria

      

 

On asju, mis käesoleval etapil on sulle kättesaamatul tasemel…

Te pole saanud veel mõista 4% ilmutatud mateeriast…, aga juba püüate mõista globaalseid protsesse…

Kuid ma katsun siiski sulle vastata…

Ilmutuse protsess võtab mõningat aega…, ehk, omab teatud järjepidevust…

Selleks, et gaas saaks hetkega tihkeks, on tarvis tohutut energiat…

Hulga lihtsam on teha gaas tihkeks mateeriaks, kui juhtida selle impulsse… – see oleks nagu kerida lõngakeraks…

Võiks võrrelda seda liivakellaga… – kus liiv ülemises osas oleks ilmutamatta mateeria…., aga alumises osas oleks ilmutatud mateeria…

Ilmutumise protsess on peen töö…, ilmutumise detailistamise protsess…

Kui sul on tarvis ilmutada kivi, siis see on hulga kiirem, kui ilmutada lumehelvest…, või inimkeha…

Mida keerulisem ilmutumise vorm, seda peenem töö – nagu ütlete seda teie, sõna otseses mõttes…

Seetõttu ilmutamatta tume energia tuleb läbi nõelasilma, vormides keerulisi vorme…, milletõttu ta ei saagi koheselt ilmutuda…

Kui praegu on ilmutunud vaid 4% ilmast…, kas see peaks tähendama, et ilmutuse protsess on alles alanud…?

Sa räägid oma ilma ilmutumisest, füüsilisest ilmast…

Kuid on olemas masside ilmade hulgimaid ilmutumisi…

Ja see, mida peetakse tumedaks energiaks ja tumedaks mateeriaks teie ilmas, on tegelikud ilmutumised teistes ilmutumiste vormides…

Teistes ilmaloovustes on ilmutumised teisel viisil…

Pole selliseid Jumala osi, mis pole ilmutatud…, millised oleksid kui uinunud ja ei muutuks…

Milleks Jumalal hoida oma osi uinununa…?

Need on püüdlemas õppida tundma kõiki enda võimalusi…

Ehk selleks, et omada reserve…

See on teie mõttevorm ressurside piiratusest…

Milleks teil tarvis varuda reserve…?

Ilmaruum on lõpmatu… järelikult – pole kunagi millestki puudu…

Kas sa tõesti arvad, et Jumal pole suuteline millegiga hakkama saama… – ja seetõttu teeb oma energiate varusid, endale, igaks juhuks…?

Olgu pealegi…

Kas on siis võimalik mingi variant…, ja kellest sõltub, et kogu Jumala energia ilmutuks meie ilmas…, kas Jumalast, või meist kõigist…?

Või kogu Jumala energia on jaotatud mööda ilmasid…, ning me jääme alati konstandiks…, nendeks samadeks 4 protsendiks…?

Kõik on võimalik…, kõik sõltub kõigist…

Ilmaruumide mõõtmeis antud ilmaloovus on noor…, ning vastavuses tema arengule üha suurem Jumala energia hulk ilmutub siia…, vormide erisuste hulgana…

Kas see peaks tähendama, et selleks võetakse energiaid teistest ilmadest, ning ilmutatakse siia ilma…?

Jah, see on nii…

Kas on meeles lugu, kus meie ilmaloovuse koidikul mõningad olevused võtsid energiat siinsest sektorist, mille läbi madaldati siinseid vibratsioone…, vähendati mõõtmelisust…?

Jumala energia on voolamas ühest ilmutatud ilmast teise…

Tuleb välja, et mida enam kahmatud energiat, seda enam on võimalik ilmutuda… – kas sama džunglite seadus…?

See pole nii…

Kuid on ka selliseid koostöö viise…, ja need on valitsemas teie ilmas…, ometi kõik on siiski vastupidi…

Mida enam oled kahmanud energiat, seda enam annad võimalust ilmutuda teisel…

Tuleta meelde… – me ilmutame teisi läbi enda…, ja nemad ilmutavad endid läbi meie…

Seetõttu iga andmine on saamine…, kõik on omavahelises seonduses…

Peale selle… – mida enam saad energiat, seda enam on võimalusi teda ümber töödelda…

Ehk teisi sõnu…, sa võid saada enamat energiat, üksnes omades võimalust tema töötlemiseks…, muidu ta tõmbab su ribadeks – see on teie keeles…

Just seetõttu keegi ei saa ära tõmmata energiat üle oma võimete…

Peale selle – kui saad seda enam, kui suudad töödelda, siis muutud vastavalt oma koostöös, ehk lakkad ilmutamast end…

Püüa mõista seda mõtet…

Kui sa üksnes kogud, ega anna ära – siis lakkad ilmutumast ja lõpetad ilmutamise…

Sinu ilm kaob, kuna sa ei saada välja oma vormi ilmutumise ilmpulsse…

Kui su ilm kaob, kuna sa ei saada välja impulsse, siis sinul ei saa olla ka piire…

Sa lakkad olemast kui vorm…

Üksnes oma piiride vahendusel teed koostööd ümberoleva avarusega…

Just seetõttu on alati olemas saamise ja andmise tasakaal…

Kui tasakaal hakkab kaduma, siis, varem või hiljem, see annab tunda…

Järelikult need olemused, kes võtsid energiat meie ilmaloovuse sektorist, andsid võimaluse meil ilmutuda…?

Jah…, ja need olid samad energeetilised kombud-olevused, kes on koostöös teiega, kasvõi elektri voolu tekkimise juures…

Nemad on pärit energeetilistest tsivilisatsioonidest, kellega olete kontaktis…

Osa neist said pantvangiks teie ilmas ja on püüdlemas naaseda oma kodumaale…

Kuid me ei palunud neil sekkuda…

Te olite avatud energia võtmiseks…, ja see ka toimus…

Kuid sa võtad kõike siiski eraldumise paradigma raamides…

Kujuta avanemas mingeid lüüsikambri uksi, kuhu suundub osa energia voogudest…

Kas see oleks siis energia võtmine…?

Või on see uus väljund…, uus koostöö…?

Kui te kõik olete üks…, ja meie oleme üks… – kas on siis vahet, millisesse sinu enda vormi voolas sinu enda energia…?

Kas sa pead varguseks, kui sinu veri veresoontes suundub makku, kui oled söönud…?

Sa ei ütle, et magu võttis verd ära teistelt organitelt…

Ilmaloovuse jumalik organism on täiuslik…, kõik temas toimub vajalikul vormil ja vajalikul ajal…, vastavuses tema arengu vajadustele…

Kõik on allutatud neile arengu vajadustele…

Õppige tunnetama ja võtma end mitte eraldi objektina, vaid kui suure jumaliku organismi osana, mille määrang on üldiste jumalike eesmärkide realiseerimiseks…

Selle organismi osade alamülesanded on lahendamas kogu terviku globaalseid ülesandeid…

Selles organismis pole võimalik end lahti tõmmata…, pole võimalik täielikult eralduda…, ja pole võimlik järgida üksnes enda eesmärke…

Selleks organismiks oleme kõik koos…, oled ka sina…

Järelikult…, jumaliku energia hulk, Jumala enda mastaapides, on piiratud…, kas seetõttu ta jaotub ja ilmutub ilmade vahel…?

Jumalik organism – on veelgi kõrgema jumaliku organismi osa…

Ta saab samuti energiat kõrgemalt jumalikult organismilt, ning ilmutab seda endas…

Ta pole staatiline, nagu pole seda meiegi…

Ilm on lõpmatu…, kõik on taoline… – seda on teile õpetatud juba ammu…

Tuleme meie ilma juurde tagasi…

Mida on tarvis, et ilmutada enam, kui 4% meie Jumala jumalikku energiat…?  

Ühiselt luua kaasilmutumist…

Sellega tegeleme me kõik…, nii sina, kui ka mina… – suurendades jumaliku energia ilmutumiste hulka…

Sa avardad oma ilma ilmutamise spektrit… – mis ongi teadvustuse tõstmise ja vibratsioonide suurendamise protsess…

Hakkad kiiremini vibreerima, kuna kiirgad enam signaale oma välise ilma ilmutamiseks…

Vibreerides kiiremini, tõmbad ligi ja rakendad ilmutumiseks enam jumalikku energiat…, kuni sisened ilmutamatta 96% sektorisse…, siis astud koostöösse muude ilmutatud ilmadega…

Seda,  sulle ilmutamatta energiat, kasutavad ära muud olemused, oma ilmutumisteks, et luua omad unelus-ilmad…

Läbi selle võid pääseda nende unelus-ilmadesse…, kus hakkad koostöösse nendega, ning ilmutuma nende ilmadesse…, ja ilmutama neid oma ilmas…

Seda saab selgemaks teha võõrplaneetlaste kontaktide näol…

Sa pole võimeline nägema teiste ilmade tulnukaid, kuna nemad kiirgavad loomisimpulsse teistes sagedustes, teistes amplituutides…, nagu sa pole suuteline nägema infrapunases valguses…

Kui vaid avardad oma impulsside sageduslikkust, hakkad ilmutama endale nende ilmasid…, ja ilmutuma nende ilmades…

Ilmutumine on vastuvõtt… – saad vastuvõtta üksnes seda, mida ilmutad…

Ilmutub üksnes see, mida oled võimeline vastu võtma… – kuna ise seda ilmutad…

Teiepoolne nende vastuvõtt teie ilmas on selline, kuidas mõned teie seast võtavad vastu võõrplaneetlase kuju…

Need, kes esmastena ilmutasid kasvõi hallide kuju, ilmutasid neid endale kättesaadavas diapasoonis…, ning nüüd inimmõttevorm on häälestunud neid vastu võtma just sellisel kujul…

Kuid…, teil ei jätku selliseks vastuvõtuks energiat…

Kui vaid tõmbad enda poole lisa Jumala energiat…, loomisenergiat… – hakkad omas vastuvõtu avaruses ilmutama teisi ilmasid…

Sama toimub ka teiste ilmaloovustega…

Vastavuses teie ilmaloovuse arengule kasvab teie sagedus, teie impulsslikkus…

Aegamööda hakkate avarduma, ehk ilmutuma end teistes ilma osades, teistes ilmaloovustes…, ning vastu võtma ka seda ilma…

Seega… 96% vähenevad…, ütleme kuni 90%…, ja siis edasi…

Järelikult tume mateeria ja tume energia – on meie ilmaruumi ilmutamatta Jumala energia, mille läbi ehk on ilmutatud ka teised ilmaloovused, millistega meil puudub kokkupuude…

Kuid siiski…, miks on eraldumine tumedaks energiaks ja tumedaks mateeriaks…, ja mille poolest need erinevad…?

Tihenduse taseme poolest…, vormi poolest…

Tume mateeria on ülemineku aste tumedast energiast…

Ilmutamatta energia hakkab võtma vastu mingeid erinevaid formeerivaid jooni…, ja selle mõjul hakkab muutuma tumedaks mateeriaks…, ning, varem või hiljem, hakkab koostöösse teiste vormidega…

Seega… –  ta on ilmutamatta tumeda energia aktiivsem staadium, mis on osaliselt vastu võtnud formeerivaid jooni, mis eristavad teda ilmutamatta energiast…

Selline mateeria hakkab koostöösse erinevates spektrites…

Teie teadlased avastavad seda mõningate näitajate ja omaduste järgi…

Kuid ta pole veel ilmutatud teile harjumuskohasel kujul…

Kas see peaks tähendama, et meie koostööks on kättesaadav ilmutatud mateeria (mis on meie teadlaste arvestuse kohaselt kõigest 4% ulatuses) ja ilmutamatta mateeria (22% ulatuses)…?

Aga ilmutamatta tume mateeria (ilmselt 74%) – on meie tuleva koostöö potentsiaal…?

Nagu jooniselt võid näha, siis 4%’st ilmutatud jumalikust energiast teile, kui inimkonnale, on ilmutunud üksnes 0,4%…

Just seetõttu teie potentsiaal on tohutu, mis pole leidnud veel seni rakendust…

Teie potentsiaaliks on 3,6% galaktika vahelisest gaasist, nagu teie seda nimetate…

Need numbrid on tegelikult tinglikud, kuid suhtelisus on õieti välja arvestatud…

Te pole omandanud isegi poolt protsenti jumalikust energiast…

Kusjuures…, selle omandamises olid teile, kui inimkonnale, abiks jumalikud olevused… – ilma nende abita te poleks isegi seda omistanud…

 

On olemas teooria, et tume energia – on antigravitatsioon…, et tume energia pressib kosmilist energiat seestpoolt, millega kutsub esile selle kiiremat laiali lendu…

Et pärast 10, või 11 ajastu taset laiali lendavad galaktikad jõuavad nägemise ulatusest välja…

Et pärast 10, või 14 ajastu taset ilmaruum täitub üksnes mustade aukudega ja tähe jäänustega…

Et pärast 10, või 40 ajastu taset lagunevad prootonid, ehituskivikesed…, ning järgi jäävad üksnes mustad augud…

Ning pärast 10, või 200 ajastu taset ilmaruumi jäävad üksnes elementaarosakesed ja elektromagneetiline kiirgus…

Kuidas sa kommenteeriks seda…?

Ilmaruum on pulseerumas…, ta on avardumas…

Tema avardumine tähendab teie teadvuse avardumist…

Kuid, teie teadvuse avardumine avardab ilmaruumi…

Tumedast mateeriast on esile tulemas hele mateeria… – ilmutatud ilm…

Tumedast energiast on formeerumas tume mateeria…

Seega… – te olete ilmutamas oma ilmas üha enam Jumala energiat…

Seega – teie ilm on avardumas…

Seda avardamas olete te kõik…, teie ja kõik olevused, kes on eksisteerimas selle ilmaruumi sektoris…

Olete avardamas Tema ilmutumist…, mida teil nimetatakse Jumala väljahingamiseks…

Kuid Jumala muudes osades on samuti toimumas erinevad protsessid…

Kui siinses ilmaruumis on toimumas Jumala väljahingamine, siis teises kohas on käimas sissehingamine… – selliselt on „hingamas“ kogu Jumala organism, – ehk… Jumala energia on voolamas ühe või teise ilma ilmutumise vahel…, ilmutub mujal läbi Tema osade koostöö…

Seega… tuleva ilmaruumi väljanägemine ja vorm on tegelikult sõltumas teie vastuvõtust…, teie loomise energia suunast…

Pole olemas lineaarsust…, ega võimatust…

Kui praegu teile nähtav ilm käitub sellisel viisil, siis see tähendab vaid… – et teil on juurdunud teatud loomise mõttevormid…

Kui mõttevorm muutub…, kui muutub teie kollektiivse loomise suund…, siis nähtav ja ilmutatud ilm hakkab ilmutuma sootuks teiste seaduste kohaselt ja suundades…

Te ise olete seda ilmutamas-loomas… – koos kõigi meiega…, koos kõigi selle ilmaloovuse loovate olevustega…

Seega… – ilm võtab sellised piirjooned, milliseid annate temale ette…

Kuid teisest küljes… – varem või hiljem, sünnib see, mida nimetate „laiali paiskumiseks pimedusse“… – ilmutatud ilm muutub ilmutamatuks… – naaseb Lätte juurde…

Saabub Jumala sissehingamine…

Read Full Post »

Ilmaloovuse kaleidoskoop

Õpetaja Saint-Germain, räägi palun koostööst gravitatsiooniga…

See on Jumala kõigi osade omavaheline side süsteem…, Ilmaruumi tsentrifugaal ja kesktõmbe jõudude toime…

Te nimetate seda tõmbe ja tõuke jõududeks…

Teie ilmaloovuse sektori, iga jumaliku vaimsuse realiseerumise vormis, on olemas mingi tsentrifugaal ja kesktõmbe jõudude koostöö…

Kui on valitsemas kesktõmbe jõud, siis objekt tõmbab endale ligi teisi objekte, millistel on väiksem kesktõmbe jõu osa…, või milles valitsevad tsentrifugaalsed jõud…

Kaalutus – on kesktõmbe ja tsentrifugaal jõudude tasakaal…

Kõik olev ilmutub üksnes tehes koostööd teine teisega..

Sina, kui vorm, oled võimeline end ilmutama üksnes koostöös teine teisega…, ehk ära tunda mingil viisil enda erinevust teistest Jumala vormidest…

Näiteks… oma füüsilises ilmingus võid mõista, kuidas näed välja, vaid vaadates üksnes peeglisse, kuna silmad pole võimelised vaatama endale silma, sest need on suunatud sinu suhtes väljapoole…

Peegel – on sinu koostöö välise ilmaga…

Ilma peeglita sul poleks nähtavat ettekujutust endast…, sul poleks teada, kuidas näed välja…

Kuid ma siiski näen enda keha osi oma silmadega…

See pole tegelikult nii…

Kõik, mida näed, sealhulgas ka oma keha osi… – on üksnes mõttekujundid, mis on ilmnenud  sinu mõttevormide koostööst, koos kollektiivsete mõttevormidega…

Ehk teisi sõnu… – sa muutud nähtavaks juhul, kui keegi vaatab sulle otsa…

Kui keegi sind ei vaata – oled nähtamatu…, sa pole ilmutatud füüsilise nähtava kujuna…

See käib ka kõigi ilmaruumi objektide kohta…

Nägemuslik koostöö – on üks energeetilise koostöö viisidest…

Seega sina, kui eraldi olev vorm, mis on teiste vormide poolt vastu võetav, eksisteerid tänu koostööle nendega…

Roos pole oma lõhnast teadlik…, ta vaid on…

Kuid sina, toetad kollektiivset mõttevormi, viid nina tema lähedusse, ning loodad hingata sisse tema aroomi…

Just sellel hetkel, kui usud, et tunned selle lõhna, sa justkui lood koostööd… – ilmutad roosi sellist omadust, nagu lõhn…

Sa ehk imestad, et ühel ja samal roosil on igaühe jaoks erinev lõhn…

Sama toimub ka roosi värviga…, tema faktuuriga ja tunnetuslike omadustega…

Sa tunnetad seda seetõttu, et sul on olemas nägemine, haistmine ja tunnetus…

Roosil need puuduvad…

Seetõttu sa ei ilmutu roosile inimkujul…, vormis, millisena kujutad ennast…

Roosi jaoks oled vaid energeetilise objektina…

Kas sind on olemas tihke olevusena, käte ja jalgadega…, kuid roos seda ei tea, ega näe…

Rooside ilmale sind pole olemas üldse…, sa oled neile mingi ilmutamatta energiana…

Sa võid end ilmutada temale, vaid puudutades teda, või lõigates…

Kas see ei meenuta sulle midagi…?

Sinu ilmatunnetuses on samuti olemas ilmutamatta energiaid, milliseid sa ei näe, ega tunnusta, kui eraldi oleva objektina…, just oma vastuvõtu jõu kohaselt…

Seega… – sul pole mingeid tunnetuslikke seadmeid, et tuua enda välja seesmuses selliste olemuste mõttevorme…

Tinglikult öeldes – suurema struktureeringuga olevusele sa oled omal viisil roos, kes on ilmutamas sind enda jaoks, tehes teatud vormis koostööd sinuga…

Kuid sinu jaoks selline koostöö pole kättesaadav…, nagu roosil on kättesaadav üksnes piiratud spekter koostööks sinuga…

Ometi, kõik on tegelikult omavahel seotud…

Seega… – iga Jumala vorm ilmutub üksnes koostöös teiste Jumala vormidega…, ehk, sa oled unikaalne esile toodud Jumala energia osa…

Kuid see, kuidas ilmutud, sõltub mitte üksnes sinust, vaid neist, kellega oled koostöös…

Nemad annavad sulle võimaluse ilmutuda läbi koostöö…

Koostöö ise on juba ilmutumine…, ilma koostööta on üksnes energia…

Nii jagunemine, kui ka eraldumine osadena – on samuti koostöö… – piiride loomine ja nende kokkupuutumine…

Võtame taas ette gravitatsiooni…

Teie ilm on seatud selliselt, et temas on koostöös pidevalt kaks vastand väge…

Sa käid mööda maad, aga ei lenda, kuna on olemas maa külgetõmbejõud…

Kuid kuidas see avaldub…, ja kust see tuleb…?

Maa planetaarne olemus saab samuti ilmutuda üksnes koostöös teiste objektidega…, – kuidas muidu… – seadused on kõigile ühesed…

Loodus, mida näete enda ümber, on planetaarse olemuse ilmutumise viis…

Te ilmutate teda kollektiivse mõtteloovusega ja tunnetuslikult sellisel kujul, millisena saate näha ja tunnetada…

Planeet ise – on esiletoodud Jumala energia teatud mastaapides…

Isegi… – planeet ilmutub erinevas koostöös erineval viisil…

Kui tähtedel oleksid silmad, siis nemad näeks planeeti sootuks teisiti, kui näete teda teie sputnikult tehtud piltidel…

Võtame kasvõi pilvi… – kaks inimest, vaadates pilvi, oma kujutelmaga näevad neis erinevaid kujundeid ja vorme…

Just seetõttu räägitakse teile, et reaalsust, kui sellist, pole olemas…

Reaalsus kujuneb iga kord vastavuses sellele, kes on vaatlemas ja ilmutamas…

Te kõik koos…, kogu inimkond, ilmutate oma reaalsust…, seda kõike, mida näete ja tunnetate ühise kollektiivse mõttevormi läbi…

Nagu näed – me kuidagi ei jõua gravitatsioonini…, mul tarvis möödaminnes selgitada sulle palju asju…

Kuigi ilm on ülesseatud väga lihtsalt… – kuid temas on olemas kõik…, ja sellisel viisil, nagu usud…

Tsentrifugaalsed ja kesktõmbe jõud ilmnevad kui koostöö tasemed…

Seega… kui poleks neid kahte jõudu, oleksite rahus…, poleks olemas liikumist…

Need kaks jõudu, olles iga objektiga koostöös ja kokkupuutes erinevate objektidega, on samuti ka kõikide vormide ilmutamise viisiks…

Need kaks jõudu on tänu sinule ka sinu jaoks… – ja need on samuti sinu vastuvõtu ilmutamiseks…

Planetaarne olemus valib koostöö viisi teiste objektidega…, valib tsentrifugaalse ja kesktõmbe koostöö viiside vahel…

Planetaarne olemus valdab suuremat Jumala energia mahtu, kui sina…

Selles jõudude koostöös on samuti mingi tasakaal…

Sina, olles koostöös temaga, ilmutad tema tsentrifugaalse ja kesktõmbe jõudude osi…

Kuid tema, olles koostöös sinuga, ilmutab sinus samuti tsentrifugaalseid ja kesktõmbe osi…

Kuna sinus on vastavalt vähem mõlema liigi jõude, siis sinu koostöö temaga avaldub selliselt, nagu tahab tema…

Antud juhul – kuna planetaarne olemus valib kesktõmbe jõudu, mis on temas ka valitsev, siis sa ilmutad tema omadusi endas kesktõmbena…, seetõttu sa tõmbud temale…

Kuid… – kui temas oleks valitsevaks jõuks tsentrifugaalne…, siis sa tõukuks temast – ilmutades seda selliselt enda jaoks…

Oled tema ilmutumise peegel, milles ta on suuteline nägema end…, kuid samas näed ise seda, mida oled peegeldamas…

Kui oled varem või hiljem kogunud sellist mahtu energiat, et olla vastavuses tema jõule…, siis kõik toimub ikka samuti…, samade seaduste kohaselt…

Kui teie energia mahud on erinevad, siis teie koostöö hakkab sõltuma tsentrifugaalse ja kesktõmbe jõudude hulgast, igas ühes…

Kui igas ühes teis on nende jõudude harmoonia, siis te ei tõmbu, ega tõuku…, saate ilmutuda teiste koostöö viiside läbi…

Kui kummaski on domineerimas teatud jõud, siis igaüks teist võimaldab teise jõududel ilmutuda läbi enda…

Kuid tegelikult me vaatleme sinuga eraldiolevat staatilist protsessi, mis on toimumas  pidevas koostöös ja muutumises…

Ma siiski ei saanud aru…

Planetaarne olemus jääb minust oma mahult siiski hulga suuremaks…, ning seetõttu mind jääbki alati tõmbama tema külge…?

Sa oled – millegi suurema osa…

Kui sa liidad kõik osad üheks tervikuks, siis muutudki suurema väe valdajaks…

Planetaarne olemus pole fragmenteeritud selliselt, kui sina… – ta on hulga terviklikum, seetõttu ka võimas olemus…

Oleks vist kohane tuua näiteks mosaiiki, kaleidoskoopi…

Keerates kaleidoskoopi, kujunevad erinevad mustrid…, mis moodustuvad värviliste klaasikildude koostööst…

Ühel pöördel näed ühte mustrit, kuid uuel pöördel näed juba teist mustrit, ehkki klaasikillud on samad…

Millisel põhimõttel killud kogunevad mustriks…?

Selles pole midagi juhuslikku… – Jumala osakesed kogunevad vormiks, kollektiivseks olevuseks, vaba valiku kohaselt…

Kuid see ei tähenda alati, et igaüks neist täidab enne ankeedi…, ehk mõtleb igal korral järgi, enne, kui teeb oma valikut…

Koostöö on samuti valik…, ja siin on raske ütelda, mis on esmane… – kas valik, või koostöö…

Paljud vormid teevad koostööd, ühinedes kollektiivse valikuga…, kusjuures, mitte alati alateadlikult…

Kusjuures enamus teie seast on igahetkeliselt ja alateadlikult ühenduses inimkonna mõttevormiga…

Kujuta ette ekraani, millel on pidevalt mingi pilt, mingi kujutlus…

Kuidas ta formeerub…?

Nende valiku läbi, kes vaatavad ekraani…

Näiteks… – igaühe ees on ekraani piltide valiku menüü…

Klikates pildile, mis meeldib, valite teatud kujutise…, milliseid on tuhandeid…

See pilt, mis kogub suurema hulga klikke – ilmub ekraanile…

Ehk võtame teise näite…

Igale ühele on ülesanne – joonistada mägesid…

Kõik joonistate kalkal, või läbipaistval kilel…, igaüks omal moel, nagu oskab…

Lõpuks kõik joonistused pannakse üks teise peale… – ning selliselt joonistub mingi teie mõttevormide kollektiivne kujutis, nimega „mäed“…

Ma püüan viia sinuni mõtte sellest, et olete liitumas kollektiivseks vaimsuseks ja olemuseks…, teie teadliku, või alateadliku valiku kohaselt…

Olete ilmutamas ilmasid ühiselt – teadlikult, või alateadlikult….

Samal viisil ilmutate ka võimeid oma koostööks…, kas tõmbudes, või tõukudes, valides kesktõmbe, või tsentrifugaalseid koostöö jõude…

Planetaarne olemus – on Jumala fragmentide liit, mis omab terviklikkust ja ühendamas oma energiaid koostööks…, hulga suuremates mõõtmetes…

Eraldumise õppetund viib teie üteluse mõistmiseni… – üks pole võitlusväljal sõdur

Ühinedes, tõstate oma väge…, seega… tõstate oma teadasaamise ja koostöö mahtu…

Sa oled suurema olemuse fragment…, seetõttu… su vägi pole võrreldav planetaarse olemuse väega…

Fragmenteerumine võimaldab suurendada teadasaamise objektide hulka…

Kogemise läbimise hulk võimaldab tõsta peenemate detailide esile toomist…

Liitumine, või defragmenteerumine, võimaldab võimendada teadasaamise võimet…

Tõstab teadasaamise kvaliteeti, selle taset ja sügavust…

Need on kõigest Jumala erinevad viisid ennast tundma õppida…

Seetõttu seni, kuni oled eksisteerimas eraldi, veelgi kõrgema terviklikuse fragmendi näol, sa jääd tõmbuma maa külge…

Kuidas on leviteerimisega… – see on ju olemas…, on olemas lendavad joogad…?

Oled näinud ehk mõnda…, kuid lendavad joogad ei tõuse maast kuigi palju…

Levitatsioon – on püüd ilmutada koostööd planetaarse olemusega, läbi tsentrifugaalse jõu…

Eraldi olev inimene, oma pikaajalise keskendumise teel sellele planetaarse olemuse osale, suuteline vähesel määral ilmutama seda…

Kui te kõik ühinete oma mõttevormidega, ning koos hakkate koostöösse planetaarse olemuse tsentrifugaalsete jõududega, milliseid on temas piisavalt… – siis hakkate leviteerima…

Kuid – üksi võitlusväljal pole sõdur

 

Olgu pealegi…, kuid planeedid, tähesüsteemid…, kuidas nendega…?

Kas tuleb välja, et päikese süsteemi planeedid on tõmbunud ligi, kuna päike ise on võimsa väega olemus…, ja temas samuti on valitsemas tsentrifugaalsed jõud…?

Kuid… kogu kosmos on selline…

See pole nii…

Kust sa tead, milline on kosmos…?

Teie teadlased, vaadates teleskoopi, ilmutasid päikese süsteemi nägemuse…, ning tegid sama ka ülejäänud kosmosega…, kujundasid seda samal põhimõttel…

Võtaks veel ühe piltliku näite…

Kui metalli purule viia ligi keerulise kujuga magnet, siis metalli purukesed reastuvad selle magneti kujuliselt…, mis ongi ilmutumine…

Kui alustad koostööd…, siis oled magneti keerukuju taoline… – oled koondunud erilisel kujul…

Kui olid koondunud, siis valisid koostöö ja koostöö viisi…

Metalli puru sinu käsu kohaselt võttis koheselt teatud nähtava vormi, millega ilmutusid…

Kuid neist võib tuua esile mistahes kuju, suunates sellele mistahes teise kujuga magnet…

Teie, kui inimkond, olete ühendanud omad magnetomadused, ning moodustanud magnetkuju, mis joonistab teie poolt vastuvõetavat ilma sellisena, nagu seda näete…

Seega…, te iga hetkega saadate ühise magnetväe kogu ilma metalli purule…, ning ta kerkib teie ette vastaval kujul ja teie vastuvõtu kohaselt…

Kuid metalli puru on üksnes metalli osakesed, millest võib luua mistahes kujusid ja mistahes pilti…

Sellele tuleks lisada, et sa lood mitte üksnes kuju…, vaid ka sinu vastuvõtule kättesaadavaid detaile…, tunnetuslikke, haistmislikke, värvi ja soojuse gamma kohaseid, kuulmise ja muu kohaseid…

Kuid kust on tulnud sellised magnetid, mis on suutelised looma ümberolevat ilma…?

Need on samuti ilmnenud ilma magneetilistest osadest…, samast metalli purust, mis on kogunenud mingite tunnuste kohaselt kokku…, ning kokkuvõttes, omandanud suurimat mangnetväge…

Ülejäänud osa magnetpurust jäi ilmutamatta magneetiliseks puruks

Ehk…, ülejäänud magnetpuru otsustas jääda iseseisvalt ilmutamatta osaks…, ning alluda üksnes võimsama magneti valikule…

Lähme edasi…

Eelnevas näites on olemas ühinenud magnetosakeste kombud, mis annavad vormi…, ilmutavad neid magneetilisi osakesi, kes ei soovi iseseisvalt ilmutuda ühinenud vormina…, kuid olid nõus ilmutuma vaid võimsamate magnetkompude valiku kohaselt…

Kuid nende kompude seas on erineva suurusega kompusid…, ja isegi on olemas mingi vastava alluvusega hierarhia…

Ehk neile, kes on ilmutamas peenemaid magnetosakesi, on olemas veelgi võimsamad magnetkombud…, ja need on võimelised ilmutama hulgim pisemaid magnetkompusid…

Kui on olemas peenem metalli puru, mis on ühinenud mingiteks metallkompudeks, siis on olemas ka võimsam magnet, mis moodustab kompudest ilma mosaiiki…, ja seda… oma äranägemise kohaselt…

Kas nüüd mõistad, et ilm on mosaiigi taoline…?

Kuid ilma kaleidoskoobi pööre võtab mitte hetke, nagu teil, vaid tuhandeid ja miljoneid aastaid…

Kujuta nüüd endale ette Jumalat, kes on nautlemas neid imelisi mustreid, mida paneb kokku kogu ilmaruum…

Ilm on magnetpuru taoline, mis koguneb vormideks tõmba-tõuka põhimõtte kohaselt…

Mida võimsam vorm, seda suuremate magnetomadustega ta on…, seda enamat hulka väiksemaid välisobjekte on suuteline koguma, liitma ja ilmutama…

Kuid väiksemal osakesel, suure magnetkombu koosseisus, on raske mõista suure püüdlusi…  ja koguda enda ümber oma äranägemise kohast ilma…

Seega…, naaseme tagasi gravitatsiooni juurde…

Meie näites magnetosakesed kogunesid kokku planeetideks ja teevad koostööd…

Meie näites planeedid, kui väiksemad magnetmoodustised päikese suhtes, kogunevad ja reastuvad koostöösse suuremate magnetühesustega, nagu päikesega…

Meie näites inimene, kui väiksem magnetobjekt, koguneb koostöösse planeediga…, maa planetaarse vaimsusega…

Kuid peale selle te ilmutate teine teist, kui võrdväärsed magnetobjektid…

Teie tõmbamis-lükkamis koostööd on sõltuvuses mingist tsentrifugaalse ja kesktõmbe tasakaalu jõudude olemasolust…

Võrdväärsete objektide koostöö käib teil erinevates variantides…

Koostöö suurema võimusega objektide puhul toimub teil läbi ilmutuse ja häälestuse välisele võimsamale objektile, mis on valitsemas…

Teatud mõttes olete liitunud planetaarse vaimsusega, et ühiselt õppida tundma ennast, kui Jumalat…, ning teil selles mängus on oma osa…, osa, mis on kättesaadav vastavuses teie väele…

Seega… just planetaarne vaimsus on kui teie jaoks võimsam objekt, millesse te pole sulandunud…, kuid millega liitusite, et õppida tundma…

Ta ilmutab teid enda tarvis…, aga teie ilmutate teda endi jaoks…

Te leiate kooskõla tema osadega ja ilmutate neid enda seesmuses…

Ka tema leiab kooskõla teie omadustega, ning ilmutab neid enda seesmuses…

Kuid kõik need endas ja teis on suht tinglikud, kuna eraldumist pole olemas…

Te kõik olete ühtne magnetosakeste konglomeraat, mis on laotumas mõneks ajaks teatud mustritesse, et ilmutuda ja õppida tundma ennast läbi ilmutumiste…

Samas planetaarne vaimsus ei sulandu tähelise vaimsusega, vaid liitub temaga teadasaamise nimel, kui väiksem magnetobjekt tähe vaimsuse kõrval, ning ilmutub oma väe piireis…

Ta ilmutab tähevaimsust endale kättesaadavas ulatuses…

Kuid ka tähe vaimsus ilmutab planetaarseid vaimsusi, leides neis kooskõlasid…

Samas tähevaimsus astub koostöösse ja koosilmutusse galaktilise vaimsusega… – ja nii lõpmatult…

Kõik see kokku on vaid Jumala ühese olemuse magnetosakeste ühene konglomeraat, mis on pidevalt avaldumas tema enda seesmuses, ilmaloovuse mustrite näol, milliseid nautleb ja õpib tundma…

Ma kuulen sinus mingeid kahtlusi…

Võtame veel kord seda näidet detailselt läbi…

Kuni mingi väline magnet ei astu sinuga kontakti, seni oled vaid kogum magnetosakesi…, sa pole miski…, ei eksisteeri Jumala unikaalse vormina…

Kuid… ka välist objekti pole sinu jaoks olemas seni, kuni ta ei astu sinuga koostöösse…

Ka tema on vaid üks magnetosakeste kogum…

Ehk… kui mingile pinnale on puistatud magnetosakesed…, siis need on mingis rahu olekus, ega moodusta mingit kujundit, piirjooni, pilte…

Kuid mingi jumaliku väe mõjutusel, need hakkavad liikuma ja liituma vormideks…, grupeeruvad, tõmbudes teine teise ligi… – ehk algab omavaheline koostöö…

Sellest magnetpurust hakkavad moodustuma mingid mustrid…

Peenemad osakesed kogunevad suuremateks osakesteks, ning olles koostöös, ilmutavad teine teist mitte vormitu puru hunikuna, vaid kindlate koostöö objektide näol…

Igaüks neist on võimeline mõistma, et eksisteerib kui eraldi olev objekt…, seda üksnes koostöös teiste väliste objektidega…

Kõik see kestab miljoneid aastaid…

Kui jumalik impulss hakkab lõtvuma, siis vormid hakkavad lagunema osakesteks ja muutuma esmaseks magnetpuruks…, ehk naaseb kõik esmasesse rahu olekusse…

Seejärel saabub uus jumalik impulss…, ja taas algab kõik otsast, üha uuemas erisuses…

Kuid kus on siin vaba valik…?

Jumal saadab esmalt impulsi formeerumiseks ja arenguks…, ning edasi toimub üksnes vastavuses su enda valikule…

Kuid sinu kujutluses valik on kui mentaalne kujund…, kui mõte…

Kuid valik on – väe olemasolu…

Sa võid valida üksnes selles ulatuses, mida võimaldab sinu vägi ja sinu jõud…

Planetaarse vaimsuse valik erineb inimese valikust…, erineb samuti ka tähe vaimsuse omast…

Kuid sinul on võimalik kas liituda, või ühineda teiste magnetosakestega, et tõsta oma väge, suurendada oma valiku võimalusi ja avardada oma vastuvõtu ulatust…

Ühinedes planetaarse vaimsusega, saad teha koostööd galaktikatega…

Kuid vähema detailsusega saate teha koostööd üksnes sipelgatega, või liblikatega… – kuna neil pole olemas inimlikke maitseid…, kuid ilmnevad mingid uued…, mis varem olid kättesaamatud…

Sa oled ju tegelikult pidevalt valimas – millist kogemust ja millises koosseisus tahaksid seda läbida… – kas tahaksid kogeda mee maitset…, või mõista planeetide liikumist…

Sinu näidetest on raske mõista, mis on vaimsus ja mis on hingelisus…

Kas hingelisus ongi kõige peenem magnetosake…, aga vaimsus – on nende osakeste konglomeraat…?

Või need mõlemad eksisteerivad eraldi…, on ilma magnetosakesed…, Vaim ja Hing…?

Selles näites jumalik vaimsus – on nende osade tohutu konglomeraat, kes õppimas tundma ennast…

Hing – on miski osakeste ühendus, mingi vahepealne erinevate ühendumuste ja tundma õppimiste viis…

Siit tulenebki teile räägitud kollektiivne vaimsus

Mida suurem ja võimsam liit, seda teadvustatum on vaimsus…

Teadvustatus – see ongi vägi…

Vägi – on teadvustuse tase…

Vaimsuse osakesed ühenduvad, et koos saada teada oma võimalustest… – seejärel lagunevad osakesteks, et taas ühenduda uute vaimsuste näol, kes juba uuel viisil õpivad tundma oma võimalusi…., ja nii lõpmatult…

Variatsioone, teada saamise nimel, on lugematu hulk…

Selline on ilmaloovuse ja jumaliku ilmutumise kaleidoskoop…

Siis tuleb välja, et tume mateeria ja tume energia, millest räägivad meie füüsikud – on kõigest ilmaloovuse liitumatta osakesed…?

Jah…, kuid see on juba teine teema…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

Minu ülesandeks on – püstitada küsimused, mille kallal ehk jääte mõtlema…

Kuid vastuseid leiab igaüks enda seesmuses ise…

Ehk räägiks nüüd surematusest…, see teema on erutanud paljude mõistusi…

Kas surematus on võimalik…?

Surm on üksnes vormide vahetus…, eelmise vormi lagunemine ja selle väljavahetamine uue vastu…

Kui peatada surm, siis lakkab vormi enese arenemine…

Teie mõistetes on segadus…

Olgu…, siis räägiks inimese füüsilise keha eluea pikendamisest…

On teada, et iidsed inimesed elasid hulga kauem…

Mõnede andmete kohaselt tänapäeva inimese keha on arvestatud elamiseks 2 000 aastat…

Miks siis inimesed surevad…?

Nemad valivad ise suremise, kuna väsivad elamast…

Kuna kardavad surma, siis sellega kutsuvad teda ligi…

Kuid surevad ka imikud… – kas nemad on võimelised kartma surma…?

Kuni seitsmeaastased lapsed on kaasatud oma vanemate mõttevormidesse…

Kui sureb laps, siis see tähendab, et üks vanematest on tahes tahtmata tõmmanud ligi surma energia…

Surma energiad on lagunemise energiad…?

Jah, need on peatumise energiad…, see on lagunemine…

Kuid mitte ainult… – need on vabanemise energiad olnud vormist…

Meile on räägitud…, et kui vanematel sureb laps, siis see on karma võlg…, et vanemad läbivad sellega oma õppetunni…

Peamised õppetunnid, milliseid teil tarvis läbi teha on – on vabaneda mistahes hirmudest…, sealhulgas ka hirmust surma ees…

Teie kehad…, teie vormid – on Jumala energia muundajad…

Igas kehas ta muundub omal viisil…

Iidsed inimesed elasid teist kauem, sest nemad olid targad…, ja nemad kasutasid jumala poolt antud energiat targalt…

Nemad tegid koostööd kõigi jumaliku energia jõududega ja nende ilmingutega…, ei sulgenud oma chi energia kulgemise kanaleid… ja olid täiuslikumad läätsad sellele…, täiuslikumad jumaliku energia juhid…

Kuigi mitte kõik nende seast…

Kuid inimene hakkas ajapikku eemalduma Jumalast…

Inimene otsustas energiat endast enam mitte läbi lasta, muundades seda…, vaid koguda…

Inimene arvas, et temast saab siis Jumalaga võrdväärne…

Kuid Jumala energiale pole takistusi… – ta on kõikjale pääsev…

Energia kogumine hakkas, ühel või teisel viisil, avalduma inimkeha haigustena…, hakkas esile kutsuma energiate väänamisi…

Energiat pole tarvis koguda…

Te olete loodud selle muundamiseks… – olete Jumala energia edastajad…

Kuid teil on ka teine missioon – teist peab saama Jumala energia kordistajad…

Ometi hakkasite seda koguma…, aga mitte kordistama ja edastama…

Kui hakkasite koguma, siis kannatasid mitte üksnes füüsilised kehad…, vaid ilmas avaldus tasakaalutus…

Meenutage, mida kirjutasid teie bioloogid…

Kui hävitada üks lüli toitumisahelast…, siis sureb välja kogu ahel…

See muidugi pole nii…

Aga kui hakkasite koguma Jumala energiat endasse, siis rikkusite vastuvõtu, andmise ja jagamise tasakaalu…

Kogu ilmas hakkasid ilmnema energeetilised kiiva kiskumised…

Varem tasakaalus olnud ilm hakkas kaotama tasakaalu…

Kõik protsessid, mis on käimas planeedil, kannavad lammutavat jõudu…, ja see on esile toodud läbi tasakaalutuse…

Kui osa energiast jäi pidama füüsilistes vormides…, siis rikkuste ja ressurside kuhjumiste kohad ilmas muutusid tasakaalutuse kohtadeks… – oleks kui atmosfääri hõrendus…

Nende vastukaaluks ilmnesid Väe kohad… – kohad, mille vahendusel oli püüd hoida alles planeedi tasakaal…, tasakaal tsentrifugaal ja kesktõmbe jõudude vahel…

Kui tasakaal laguneks lõplikult…, siis teie planeet laguneks tükkideks…

Seda on ilmaloovuse ajaloos esinenud…

Kõik uputused ja muud kataklüsmid – pole mitte kadedate jumalate tegevus…, vaid ilma tasakaalu kadumine oli tänu teie mõtetele ja tegevustele, teiepoolse jumaliku energia kogumisele, teie püüule hoida areng tagasi…

Mistahes vorm saab olla vorm, kui temas on tasakaalus tsentrifugaal ja kesktõmbe jõud…, loomise ja lammutamise jõud…

Teie planeet oli tegelikult sellisel piiril mitmeid kordi, kus tasakaalutus oli võimust võtmas…

Suured vaimused tulid sellel ajal Maale, et olla temale abiks…

Paljud toetusjõud viisid peenel plaanil läbi oma töö…, mis jõudis teieni legendide näol, võitlusena pimeduse ja valguse vahel…

Need olid ebastabiilsuse ajalõigud teie ilma planeedil…, see oli püüd taastada tasakaal kahe peamise jõu vahel…

See oli just sama leping, valguse ja pimeduse vahel, millest vestavad teie raamatud ja filmid…

Milleks tarvis inimesel midagi koguda…?

Teie ilmas on temale kõik olemas, mida eluks tarvis, et areneda…

Siin ei leidu midagi, mida poleks ilmaruumis…, või millest oleks puudust…

Ressursid on ammendamatud…

Kõik müüdid ressurside ammendumistest olid sisendatud teile selleks, et oleks lihtsam teiega manipuleerida…

Kui sa kogud midagi…, järelikult sa ei usu Jumalasse…

Sa ei usu ilma täiuslikkusse…, kardad jääda millestki ilma, mis sinu arvates on sulle oluline…

Kui oled ise jumal miniatuuris…, kui su mõtted on võimelised looma mistahes ilmutumisi sinu ilmas…, ka küllust… – milleks siis tarvis midagi koguda…?

Milleks tarvis hoida kapis tuhandeid riideid, kui sinus endas on tehas nende tootmiseks…?

Ehk teisiti… – milleks tarvis hoida kapis tuhandeid riideid, kui sul piisab ühest, mida on võimalik muundada oma soovi kohaselt, mistahes milliseks…?

Ehk veel… – milleks tarvis hoida kapis tuhandeid riideid, kui sul on võimalik teha koostööd planeediga ja juhtida kliimat… – siis sulle, sinu olemuse kohaselt, polekski tarvis riideid…?

Kas mõistad…?

Teile on palju räägitud loobumisest mateerialikust…, loobumisest kiindumustest…, et üksnes vaesed pääsevad paradiisi…

Te mõistate selle mõtet, et kiindumustega mateeriasse pole võimalik pääseda peende ilma…, kus pole füüsilisi rikkusi…

Asi pole üksnes selles…

Saades vaeseks, loobudes rikkusest, on otseses mõttes võimalik astuda maisesse paradiisi…

Te lakkate hoidmast enda seesmuses ja enda ümbruskonnas kinni Jumala energiat… – sellega hakkate viima tasakaalu oma füüsilist keha ja oma füüsilist ilma…, sellega kaovad haigused ja katastroofid…

Andes ära kogutud jumalikku energiat, te kordistate selle saamist…

Mida enam ja kiiremini annad ära energiat, seda enam tühjened uue saamise jaoks…, suurema hulga saamiseks…

Saage tühjadeks anumateks… – siis saate mahutada ja töödelda tohutud jumaliku energia hulka… – muutute selle puhtaks juhiks…

Enamgi veel… – teil pole tarvis midagi koguda, kuna ise olete jumalad, ning ise võite muundada energiaid mistahes  hüvedeks, milliseid on teil tarvis…

Teie mõte on loov…, ta on loomas…

Seega… – saades vaeseks, omandate oma elus tõelise paradiisi…, ja seda mitte seepärast, et teil pole midagi enam tarvis…

Vaid seepärast, et kõike, mis on teile arengu jaoks tarvis, on teil täiel määral olemas…

Just seetõttu äraandmine on väga oluline…

Te igaüks olete oma elu jooksul kogunud küllaga…, ja nüüd on tulnud aeg anda, et tasakaalustuda…, et teha oma elu harmooniliseks…

On aeg vabaneda hirmust lasta millelgi kaotsi minna…

Pole võimalik midagi kaotada…, on võimalik vaid omandada ja edastada…, võtta vastu ja muundada…

Järelikult… – kui inimene õpib tasakaalustama jumaliku energia saamist ja andmist, siis võib saada surematuks…, või, märkimisväärselt pikendada oma füüsilise vormi eksisteerimist…

Milleks tarvis inimesel saada surematuks…, ehk, mitte vahetada füüsilist vormi…

Ehk selleks, et saaks paremini muuta füüsilist ilma…

Surm on – vana vahetamine uue vastu…

Surm on tuhast tõusmine…, võrse varemete kohal…

Surm pole häving, vaid muundus…

Vaid teie silmis surm muutus kurvaks sündmuseks… – see on rõõmusündmus…

Mitte seetõttu, et vabaneda füüsilistest kannatustest ja reinkarneerumise rattast, nagu arvatakse teil…

Vaid et… see on uus arengu etapp…, uus hüpe…

See on võimalus astuda edasi…, võimalus pääseda kuristikust üle…, ületada end…

Olete kaotanud side peene ilmaga…, seetõttu teile näib, et peale surma kaotate ühenduse oma lähedastega…

Iidsetel aegadel surmajärgne oli tavaliseks seisundiks…, inimesed olid võimelised suhtlema oma surnud sugulastega sama lihtsalt, nagu omavahel…

Surnud sugulased olid neile veidi teises olekus…, ega kedagi ei kurvastanud, šokeerinud… – vaid oli vaimsuse saavutamise peoks…

Teil hirm surma ees muundus hirmuks keha kaotamise pärast… – te kardate muutusi…

Selline hirm – on inimese arengu sajandite vili… – hirm ellujäämise nimel…

Kuid pole vajadust ellu jääda…

Elu on hävimatu…, ta oma olemuselt on igavene…

Teil tarvis võtta vastu surm…, võtta vastu fakt… – et varem või hiljem, muundute…, vahetate välja tänavuse vormi uue vastu… täiuslikuma vastu…

Ta on tore, nagu on tore kogu jumalik energia, mis on kätketud teisse…

Meile räägitakse meie keha muundusest kristallseks kehaks…, kas järelikult ka see on surm…?

Jah…, vormi vahetuse mõttes…

Katsume jõuda selles selgusele…

Teil on teada, et inimene pole üksnes füüsiline keha, vaid hulgim kehi…

Teile on teada seitsmest…

Tegelikult neid hulga enam… – matrjoškana…, sibulana…

Neid on hulgim igas suunas…

Kui lähtuda inimkehast, siis suurimaks kehaks on Jumala enda keha…

Kuid on olemas ka allapoole kehade hulka… – molekul- ja aatomkehad on samuti inimese väiksemad osad…

Lõpmatus mõlemis suunas…

Selleks, et jõuda Jumalani…, saada Jumalaks…, ilmutuda Jumalana kogu Tema hiilguses…, kõigi Tema mõõtmetes… – selleks tarvis igal ühel ühenduda üheks, kogu keha olemasoleva ulatuses…

Selle juures justkui lahustaks ühe keha kesta, liites selle energia järgmise keha omaga…

Lahustades füüsilise keha kesta, liidad kogutud energia astraalse keha omale…, muundatud füüsilise keha vahendusel…

Lahustades astraalse keha kesta, liidad selle energia juba lahustatud füüsilise, mentaalse ja teiste kehade energiatega…

Tegelikult need protsessid pole päriselt järjepidevad…, need käivad üheaegselt…

Füüsilise kesta lahustamiseks kulub suht vähem aega, kui astraalse keha lahustamiseks…

Mentaalse keha lahustamiseks kulub enam aega, kui astraalse keha lahustamiseks…, ja nii edasi…

Kõik protsessid kulgevad üheaegselt…, kuid tulemused pole üheaegsed…

Ehk teisi sõnu… – kõik teie kehad arenevad mitte üksnes kogemise läbi…, vaid ka suremise mõttes…, ehk vormi muutmise läbi…

Füüsilise keha lahustumine ja tema sulandumine astraalse kehaga, ongi keha kristalliseerumine…, ehk sümbioos füüsilise ja astraalse keha vahel…

Surm kristalliseerumise läbi pole surm teie klassikalise mõistmise kohaselt…

See on ehk normaalselt läbitav etapp…

Teie loomusesse on kätketud muunduste mehhanism…, kehade kvintessentsi liitumise mehhanism…

Pange tähele…

Esmalt Jumal jagas end uurivateks osadeks…

Et vaimsus püsiks eraldi, kätkes teda paljudesse vormidesse, mis koguksid oma arengu kogemisi…

Nüüd on käimas nende hulga kogemiste tagastamine Loojale…

Füüsilise kehaga kogutud kogemus sulandub astraalse ja mentaalse vormiga kogutud kogemusega…, sealt edasi kasuaalse vormi kogemusega…, ja nii edasi…

Ja edasi…, vaimsuse kõigi kestade täieliku lahustumisteni, ning seejärel pöördumine tagasi oma lätte juurde…

Kuid te jäite kinni vääras sulandumises…

Selle asemel, et muundada oma füüsiline keha kristallilisek…, ehk, sulandada oma füüsiline keha astraalsega… – te heitlete pidevalt ühes ja samas tsüklis…

Ehk…, teile ei piisa energiat muunduseks, kuna kasutate seda vääriti…

Teie keha hakkab lagunema enne…, ega suuda täielikult sulanduda astraalsega…

Pigem saabub surm, kui füüsilise keha lagunemine…

Seetõttu vaimsus on taaskehastumiste jadas…

Ehk, Vaimu osa, mis on kätketud erinevatesse kehadesse, on kaotanud füüsilise kesta, kuna polnud võimeline korralikult läbima muunduse…, siis ta peab taas naasema füüsilisse kehasse, et saada kord läbida muunduse protsessi korralikult… – füüsilise keha kogemise kogumise…, ning liita see jumalikule kogemusele…

Just  seetõttu on olemas see, mida nimetate sansaara rattaks – reinkarnatsiooniks…

Just sellele on suunatud kõik teie praktikad…

Ja mitte füüsilisest kehast vabanemiseks…, nagu paljud teie seast arvavad…

Tuleks siiski mainida, et Jumalale inimkeha pole tarvis…, seda pole tarvis ka arengule…

Kuid ilmaloovuses pole midagi mittevajalikku, ega ebatäiuslikku…

Kõigel on oma mõte…, omad ajad…, oma teadasaamise tase… – sama on ka füüsilise kehaga…

Seega surm, kui füüsilise keha lagunemine, pole see, mis on tõeliseks surmaks… – vaid muundus…

Te kardate valet surma, mis sunnib teid kord korra järel läbima üht ja sama õppetundi…

Kas muundus saabub alles siis, kui füüsilise keha kogemus saab läbitud…?

Kuna see saab läbitud…, ja kes seda määrab…?

Te ise…

Kuid see pole mentaalse otsuse mõttes…

Kui inimene väsib elust, ega pole enam tõmmet füüsilise elu vastu…, ta hakkab mõtlema surmast, ning sellega kutsub ta ligi… – ja ta tuleb…

Kuid see surm on väikese tähega…, see pole muundus tõelisel viisil…, vaid füüsilise keha lagunemine, et vabastada peen keha…

Inimese vaimsus palub veel üht võimalust läbida füüsilise kehastuse kogemist, seekord õieti…

Õige kogemine seisneb andmise ja saamise tasakaalu loomise õppimises…, ja jumaliku energia saamist oma kõigi füüsiliste kehade ilmnemiste vahendusel…, kõigi füüsilise keha füüsilise elu atribuutide vahendusel… – nii saavad kõik füüsilise tunnetuse organid ideaalseteks jumaliku valguse juhtideks…, kuni need hakkavad võrdväärselt võtma vastu ja edastama muundatud jumalikku energiat…

Ehk isegi – edastama enam, kordistades seda…

Selliselt toimis Jeesus…

Kui muutud kiirgavaks olevuseks, siis sinu kiirguse valgust enam ei suuda varjata füüsiline kest…, siis ta muundub selleks, mida nimetate valguse kehaks…

See on sähv…,  muundus…, füüsilise keha püha süttimise protsess… – kuid mitte füüsilise tulega…, vaid seesmise helendumisega…

See on lahvatamise teekond…

Kui õpite tootma energiat enam, kui saate…, siis muutute päikeseks…

Kuid… on olemas aeglase kristalliseerumise teekond, kus iga rakk hakkab taastama valguse saamise ja edastamise tasakaalu…, jumaliku energia saamise ja edastamise…

Nii toimub rakkhaaval füüsiliste kehaosade sulandumine peenkehadega…

Seega…, surematust pole olemas, kuna pole olemas vormide vahetumise peatumist…?

Järelikult, varem või hiljem, iga järgnev keha muundub… – ehk sureb…?

Sureb selles…, ja taasünnib uues…

Seega… teie mõistmiskohast surma pole olemas… – on üksnes üleminek ühest vormist teise…

Kas kõik kõrgemad kehad on samuti surelikud…?

Kõik kehad on surelikud, kuna kehad on üksnes vormid…, kuid vormid, varem või hiljem, lagunevad…

Kõrgemate olemuste lagunemise tsükkel on sedavõrd pikk, et teile see näib surematusena…, nagu näivad teile surematutena ka planeedid ja galaktikad…

Castanedal on jutt surematust, kes elab kolm tuhat aastat…, kuidas see on võimalik…?

See oleks sama, kui lukustada end tuppa…, ja väljuda sellest üksnes kord tuhande aasta jooksul…, ja sedagi hirmu ees kaotada surematust…

Pole kadestamist väärt asi…

Selline maag kasutab energiat vaid vägagi ettevaatlikult, millist saab tsükli nagualidelt, mille tõttu tema eksisteerimine füüsilises vormis pikeneb…

Kui sinu ees on miljoneid uksi…, ja igaühe taga on kaasakiskuvad imelised ilmad…, milleks sulguda ühte tuppa…?

Kui see maag saaks õppida tundma energia saamise ja edastamise tasakaalu, siis temale poleks tarvis tsüklite nagualide energiat…

Füüsilise ilma energia on tihkem, nagu te teate, seega füüsiline keha on kui hullu särk…, kui ahelad…

Kui seda tunnetab teie vaimsus, mis on Vaimu osa…, siis võid ette kujutada, mida peaks Vaim ise tunnetama, kui ta on aheldatud selliste särkide tohutute hulkadesse…

Mis mõtet on eksisteerida liikumist piiravates riietes, kuna neist on võimalik vabaneda…?

Vaimsus on püüdlemas vabaduse poole…, kuid pole suuteline heitma endalt neid ahelaid…

Kuid isegi ahelad on – vaimsuse osa…, Jumala osa…

Vaid neis ahelais on võimalik koguda hindamatut teadasaamise kogemust…, ja sellest teil meeldib rääkida…

See on just kogemiste kogumine kõigis eraldumise vormides…, vangistudes vaimsuse vormidesse…

See on mistahes kogemuste sulandamine vaimsuse jätkuvaks arenguks…

Omandades surma, te omandate surematuse…

Mida on inimesele tarvis, et läbida muundused õieti, et võtta vastu tõeline surm…?

Heita minema omad hirmud…

Teie peamine hirm – hirm kaotada füüsiline keha…

Õppida tasakaalustama energia andmist ja võtmist…

Selleks tarvis õppida andmist enam, kui võtmist…,

Olete oma paljude kehastumistega ja pikemaid aegu, pidevalt kogunud…

On aeg tagastada võlad…

Sellised on teie karmalised võlad…, – see, mida olite kogunud ühel või teisel määral…, ühel või teisel näol…, kuid te pole õppinud muundama ja andma edasi…

Tarvis saada jumaliku energia vastuvõtjaks…, mõista, et te pole ilmaruumi keskme…, vaid kõigest Jumala osake…

Te olete kõigest tihke mateeria eesastujad…, ning olete ees selleks, et koguda unikaalset kogemust, ning naasedes, anda need üle jumalikule Isale…, oma Lättele…, kogu ilmaloovusele…

Seetõttu teie eksisteerimine ühes või teises vormis on lõplik…

Varem või hiljem, teid oodatakse koju…, sünnikodus, kust olite välja tulnud…

Teie rännak on ajutine…, ehkki… millegi tõttu ta on ka kaasahaarav ja tõepärane…

Kuid see on lõpule jõudmas…, ja pole mõtet hoida füüsilisest eksisteerimisest kramplikult kinni…

Pole mingit mõtet jääda ühte vormi pidama kauemaks, kui seda vajab teie areng, mida vajab teie osa eesastuja rollis…

Tagasi tee pole lühike…, on aeg tagasi pöörata…

Seega… – pole olemas surematuse eliksiiri, millest unistavad alkeemikud ja maagid…?

Surematuse eliksiir on olemas…, ja see on valgunud kõikjale teie ümber…, ilma milleta te poleks saanud eksisteerida…

See on puhas jumalik energia, mis jõuab küll teieni moonutatud kujul…

Isegi sellisel kujul ta on toitmas teid…, andmas jõudu ja arengu impulsse…

Eliksiiri, mis peataks teie arengut, pole olemas…, antud protsess on igavene ja lõpmatu…

Selline protsess on jumaliku vaimsuse rännakud…, mööda Tema enda poolt loodud ilmade nurgataguseid…

Read Full Post »

Kõik kanaldused, milliseid loete, on isikulised tõe peegeldused, mis on vältimatud ühel, või teisel määral…

Seega…, esmalt kuulake endid, ning pange tähele, kuidas antud informatsioon kajastub teie südameis…

 

Tühjus

Vaikuses on sündimas muusika, täis imelist kaunidust ja puhtust…

Vaikuses on olemas kõik, mis pole millegiga väljendatav…, seega… temas on olemas täienisti kõik, mis ON

Vaikus – on Ilmutamatta Vaimsuse hoidla…

Vaikus – on Kõige Läte…, läte mis on ammendamatu…

Kui palju te ka ei võtaks sellest enda hingestatuseks…, enda jõu kohaselt – ta jääb ammendamatuks alati…

Ta on igavene ja puhas…

Kui peatad oma mõistuse…, ja oled Tühjuses… – sa ammutad sellest lättest…

Kõik püüud väljendada seda, mida oled võimeline saama lättest, on ebaõnnestunud…., ning sellel pole mõtet…

Sõnad pole miski selle jõu kõrval…, selle tervendava lätte kõrval…

Muutu tühjuseks…, siis muutud selle tühjuse lätteks – jõule, harmooniale ja ühesusele…

Eimiski on – kõik…

Kõik on väljunud tühjusest…, ja naaseb tühjusesse…

Kõik laguneb ja muutub eimiskiks…

Mis nime annate tühjusele…?

Tema nimi on Erisus…, see on pale ilmnemine…

Tühjuses pole liikumist…

Kuid…, kui sünnib liikumine, siis tühjus muutub impulsiks… – ilmneb liikumine, mille läbi ilmneb erisus…, sünnivad tühjuse paled…

Kui sa erined…, siis sa eemaldud tühjusest… – Kõige igavesest Lättest…

Sa pole kõik Üheses…, vaid tühjuse pale

Tühjuses pole valgust ja pimedust…, pole eraldumust…

Valgus ja pimedus on üksnes tühjuse paled…

Nagu tühjuses on kõikvõimalikud Tema paled… – siis valgus ja pimedus ilmutuvad Kõige kõikvõimalikes variantides…

Võtke vastu kõike, kui tühjuse palet…, kuna on olemas igavene ammendamatu tühjus… – kõige läte…

Ma esitan jumaliku loogika õppetunni… – jumalikust mõtlemisest…

Mõte – on eraldumine…, mõte on loomas ilma…

Kuid mõte ise on sündimas pimedusest…

See on üks loomise viise… – kuid see pole ainus…

Loomine on sama ammendamatu, nagu tühjus ise…

Tühjuses endas on kätketud lugematu hulk loomise variante ja mooduseid…

Kuid kõik see – on üksnes sõnad, mis pole võimelised edasi andma tõde…

Kas sõna on võimeline edasi andma heli…?

Ehk vast kirjeldada ligilähedaselt…

Kuid… puutudes heliga kokku, mõistad tema terviklikkust…

Sõna – on mõtte väljendus…, ja sõna loob ilmasid…

Sõna on Loovaks Jumalaks…

Kuid sõna pole võimeline edasi andma tühjuse kogu suurust…

Isegi sõna, mis sünnitab ilmasid, on Jumala sõna…, kuid ta pole suuteline andma edasi Tühjuse suursugusust…

Kui tühjus kätkub tuhandetesse kestadesse…, ta ei lakka olemast tühjus…

Kuid, eraldununa oma lättest, temal pole taolisuse väge, ega oma lakkamatuse väge…

Kuhu ka ei suunduks sinu pilk…, sinu tähelepanu… – saad kõikjal näha tühjust…, siis ehk hakkad mõtlema mitte kui inimene…, vaid kui Jumal…

Jumal ei mõtle vormides ja kategooriates…, võrdlustes ja eristustes… – kuna kõik on üksnes Suur Tühjus…, ja see on olemas kõikjal… – nii suures, kui ka väikeses…, aatomis, kui ka galaktikas…, liivateras ja inimeses…

Kõik on üksnes vormid… – need on paled, millisteks kujuneb tühjus…

Teadvusta, et oled tühjus…

Kas on sul soove…, on sul erinevusi…, kas teeb miski muret…?

Sa OLED…, ja see kätkeb kõike…, ja pole miskit, millel oleks mõtet…

Mistahes mõte on üksnes – tühjuse kirjeldamine, mida pole võimalik kirjeldada…

Nüüd üks näide jumalikust loogikast – pole midagi, millel oleks mõte…

Oled väljunud tühjusest…, ja naased tühjusesse…

Sinu väljumisel ja naasemisel – on üksnes jumalik hetk…, kui Jumala silmapilk…, ning taas oled tühjus…

Kujutle Jumalat silmadega…

Sinu eraldumine tühjusest mahub Jumala kahe silmapilgutuse vahele…

Kas on võimalik seda lühikest hetke pidada suureks, ainsaks, erakordseks…?

Kui palju tuleb veel neid silmapilke…?

Kui selline hetk pole midagi muud, kui silmapilk… – siis miks omistate sellele sellist mõtet…, sellist tähendust…?

Sa OLED Suur Tühjus… – teadvusta seda endale…

Seda pole võimalik võrrelda jõega…, isegi ookeaniga…

See on ENAMAT…

See on selline rahu, mis pole ühelegi ookeanile unes ilmunud…

Kuid see on rahu, mis kätkeb endas kõike…, kõiki ilminguid ja liikumisi…

Kuid rahu kaob… – Jumala pilk avaneb, avanevad Jumala silmad… – ja suur tühjus püüab silmata end…

See sünnitab Suurest Tühjusest palesid ja erisusi…

Suur Tühjus on olemas kõiges…, kõigis oma paledes üheaegselt…, kuna kõik on üksnes tema pale…

Suur tühjus püüab silmata end… – kuid kuidas…?

Ta loob erisusi… – sellega kujuneb duaalsus…

Duaalsus pole üksnes kaks…, seda on hulgim…

Kaks sünnitab kolme…, kolm sünnitab nelja… – selliselt siginevad Suure Tühjuse paled…

Suursugusus – on palesse minek…

Kuid need on siiski tühjuse paled… ei midagi muud…

Kui sa eraldud Tühjusest, siis kaotad oma suursugususe…, ega tunneta end lugematute paledena üheaegselt…, sa kaotad kauniduse ja väe lätte ammendamatuse…, oled lõpuga ja surelik…

Kui päikese helk, mis sündis hetkeks…

Kui pale, mis sai hetkeks ilmutatud Jumala silmapilgutuse aegu..

Sa hakkad eraldama end ühesusest…, ning sellega eraldad mitte üksnes end…, vaid ka kõiki teisi palesid…

Kuna kõik, mida teed sina, teevad ka nemad, kuna kõik on üksnes Tühjuse Paled…

Nemad pole vastuseisus… – vaid täiendavad teine teist…, kuna kõik, mida teed sina, teevad ka nemad, sest kõik on üksnes Tühjuse Paled…

Kui vaid naased tühjusesse, sinust saab taas Kõigeks…, ja taastad oma suursugususe…, ehk… hulgim palesid ja kehastusi… – mälestusi olnust…

Sa naased surematusse ja igavikku…

Igaüks peab omandama enda suursugususe…, andma tagasi oma paled…, lahustama erisused…, ning saama taas Tühjuseks…

Tühjus sünnitab valgust…, ja sünnitab pimeduse… – need kaks palet on lahutamatud…

Nemad pole vastuseisus… – vaid täiendavad teine teist…

Ilma valguseta poleks pimedust…, ja pimeduseta poleks valgust…

Pimeduseta oleks üksnes valgus…, ja valguseta oleks üksnes pimedus…

Mille poolest pimedus erineks valgusest…, kui neil poleks palesid…?

Nagu öö ja päeva valitseja vahetab tumeda pale heleda pale vastu…

Kas öö võitleb päevaga…?

Tühjuses kõik on ühene…, seega… millelgi pole mõtet…

Mina, Absoluut, olen Suur Tühjus…, ja ilmutamatta… – sellest tühjusest sünnitan kõik paled…, ja olen neis kõigis üheaegselt…

Te nimetate mind Isaks…, kuid olen ka Ema… – kuna minus on kõik…, ja kõik olen mina…

Kõik minu paled on minus ühesed…

Ma vaatlen valgust läbi oma valguspale…, ja vaatlen pimedust läbi oma pimeduspale…

Esmalt oli ilmutatud valgus…, ja valgus oli Tühjuse pale…

Valgus oli kõikjal…, ja valgus oli igavene…, ja kõik oli valguses…

Kuid valguse pimestus ei lasknud näha detaile…

Jumal vaatas end valguse käes… ja see kestis igaveselt…, kuni sündis pimedus, mis sünnitas valgusele piirjooni…

Jumal hakkas vaatlema piirjooni…

Ka see kestis igaviku…

Kuid piirjooned olid täitmata ja polnud peaaegu valgusest eristatavad…

Ja siis piirjooned hakkasid täituma…, selliselt sündisid vormid…

Kas saab seda nimetada Valguse ja Pimeduse võitluseks…?

See oli kauni sünd…, uue sünd…, vormi esile tulek…

See oli Loomine..

Kuid eraldunud vormid kaotasid side mitte valguse ja pimedusega…, vaid nemad kaotasid side esmase Suure Tühjusega, milles olid kuni loomiseni.

Ühed vormidest hakkasid püüdlema tühjuse poole…, kuid teised hakkasid püüdlema eralduda tühjusest üha edasi…

Kuid siiski… kõik jäid ikka Tühjuse paledeks…

Nii sündis Valguse ja Pimeduse vastasseis…

Selline vastasseis kujunes duaalsuseks… – püüdlus erinevatesse suundadesse…

Kas tühjusel on suunda…?

Ei ole… – ta on vaid tühjus…, temal pole midagi…, ja millelgi pole mõtet…

Mis mõte on võitlusel…, Valguse ja Pimeduse lahingul…?

See oleks… üks Tühjuse pale võitleks enda teise palega…

Neist igaüks on püüdlemas omas suunas, teadvustamatta, et püüdlusega ta sünnitab üha suuremat eemaldumist…, duaalsuse võimendumist…

Kui Valgus võitleks Pimedusega… – siis ta eemalduks iseendast…, enda seesmisest tühjusest…

Sellega ta ei püüdleks Tühjuse poole…, vaid vastupidi…

Kui Pimedus võitleks Valgusega… – siis ta võitleks iseendaga…, ja eemalduks iseendast…

Võitlus sünnitab eemaldumist ühesuselt…

Võitlus – on see, mis pole tühjus…, ega ole ka ühesusena…

Iga silmapilguga Jumal avastab, et tema uued paled ei võimalda vaadelda end… – kuna need on eemaldumas Temast, ning muutuvad üha märkamatumaks…

Milleks valgus võitleb pimedusega…?

Et kaotada Tühjuse tumedat palet… – et oleks üksnes valgus…, et kõrvaldada erinevused…

Milleks Pimedusel võidelda valgusega…?

Et kaotada Tühjusel valguspale…, et oleks üksnes pimedus…, et kõrvaldada erinevused…

Milles on siis võitluse mõte……?

Tühjus sünnitas oma paled, et Jumal saaks vaadelda end…

Kas paled on võitlemas teine teisega…, kas on püüdlemas selle poole, et Jumal ei saaks vaadelda end oma erinevustes…?

Tõemeeli…, see pole jumalik loogika…

Kui püüad mõista ilma inimloogika kohaselt… – siis kõigel peaks olema mõte…

Kui tõused Jumala loogika tasemele…, siis sellisel mõttel kaob mõte…

Kui igaüks teist hakkab mõtlema kui Jumal, siis teadvustab inimloogika tühisust ja mõtetust…

Mõtle ja käitu kui Jumal…

Vaata igat oma sammu, igat oma mõtet Jumala tasemelt…

Sa oled Mina…

Oleme ühesed…

Sina – Jumal minus…, sina – minu pale…

Olles minu pale…, sa pead näitama minule minu erisusi…, andma mulle võimalust vaadelda end…

Ma ise pole võimeline vaatlema end…, kuna minu paled on võitlemas teine teisega…

Teadvusta end Jumala silmadena…

Mida on Jumal võimeline nägema läbi sinu…?

Sina ju näitad nii mitte ennast, vaid Teda…

See, mida Ta näeb läbi sinu… – on Tema…, just millisena Ta on…

Kuid sõjad ja tülid… – kas selline on Jumal…, on need Tema paled…?

Just sellisena Ta näeb end läbi teie… – ja on segaduses… – mis ta siiski ON…

Naasege oma suursugususe juurde… oma ühesuse juurde…

Omandage Jumalat enda seesmuses, sõna otseses mõttes…

Te OLETE Jumala silmad…, siis olgeTema puhaste silmadena…

Võimaldage Jumalal õppida tundma enda olemust… – enda suursugusust läbi teie…

Ta pole võimeline mõistma lõpuni, kuni te vastandate tema palesid…, kuni teis puudub ühesus…

Naasege endi juurde…, saage taas tühjuseks…, tühjuseks, milles on kõik…, tühjuseks, millest on sündimas kõik…

Tühjuseks…, milles iga mõte kaotab mõtte…

Inimene

Inimene – see on eriline loovus…

Teile räägitakse sellest palju…, kuid te ei teadvusta seda seni…

Peale selle, kui olid sündinud valgus ja pimedus…, ning need hakkasid sõdima teine teisega…, vahetama teine teist välja, olles vastasseisus… – Jumal lõi lõpuks inimese…

Mitte enne… – vaid – pärast…

Teile räägitakse, et duaalsus on inimese sünnitis…, – kuid see pole nii…

Inimene on duaalsuse sünnitis…

Kui valgus hakkaks püüdma valgustada üle kogu pimeduse…, siis pimedus hakkaks püüdma pimestada kogu valguse… – siis Jumal jääks pimedaks…

Ta lakkaks vaatlemast iseend, kuna oleksid vaid üksnes sähvid, mis püüaks pimestada teine teist…

Ja siis Jumal otsustas luua Puhast Tühjust…

Nii Ta eraldas inimvaimsusi…, kuna inimvaimsus on – puhas tühjus…

Õppides tundma oma loomise kogemisi, ning mõistes möödalaskmisi…, Ta püüdis liita inimeses valgust pimedusega…

Nii ilmnes inimkeha, mis on valguse ja pimeduse ühesus…, mis on tasakaal valguse ja pimeduse piirjoonte vahel…

Kuid neisse kehadesse, mis on valguse ja pimeduse liit, Ta kätkes teadvustuse puhast valgust…, Suurt Tühjust…

Ta kätkes sellesse osa Endast…, ning lõi selle läbi Ma Olen Juuresoleku

Kõik, mis oli varem loodud…, oli loodud tühjusest läbi jumaliku impulsi…, kätketud potentsiaalide ilmutumistesse…

Need potentsiaalid sünnitasid Valguse ja Pimeduse…, ja nende ilmutumisi erinevate vormidena…

Need sünnitasid Valguse hierarhe ja Pimeduse hierarhe…

Kuid iga hierarhia püüdis domineerida…, püüdsid pimestada teine teist…, kas valgusega, või pimedusega…

Siis oli loodud Tühjuse kehastamise vorm…

Sellest peale inimeses oli pimedust ja valgust võrdselt…

Kuid…, teadvustades, et pimedus ja valgus võivad taas hakata vaenutsema, Jumal kätkes inimkehasse oma jumalikku Ma Olen Juuresoleku…

Just seetõttu Mina on igas ühes…, Ma olen on igas ühes…, Mina on kehastunud igasse ühesse teist…

Kui Jumal püüdis varem silmapilkude vahel silmata end seesmusest…, siis nüüdsest Ta oli eraldunud miljarditeks Ma Olen Juuresolekuteks…, ning hakkas vaatlema End väljastpoolt…

Vaatlema oma palesid läbi ühe paledest…, ning samas – läbi kõigi oma palede…

Kas oled suuteline kujutlema sellist vaatlemist…?

Sa oled igas inimeses…, ning iga inimese läbi vaatad otsa teisele endale, mis on kehastunud teiste inimestena…

See on sõna otses mõttes…

See ongi jumalik nägemine ja jumalik loogika

Miks, vaadates ühe kaudu… – teist armastad…, aga kolmandat – tapad…?

Kuidas need kaks saavad sinus eksisteerida…?

Miks tapad iseend…?

Sa ju sunnid kannatama iseend…

Teadvustage seda, et Jumal on nägemas läbi teie…

Ta on nägemas, kuidas Ta ise, enda läbi, on tapmas teist ennast…, ennast…

Kus on siin loogika…?

Jumalale pole mõistetav inimese eraldatuse loogika…

Kui hakkate mõistma kui Jumal…, siis mõistate palju mõtetust selles, mida olete tegemas…, ja millel teie jaoks on täis mõtet…

Jumal läbi despootliku inimese karjub alluva peale… – milleks…?

Jumal läbi ema jätab maha ennast… – oma last…

Jumal läbi inkvisiitori põletab tulel ennast…

Jumal läbi kohtunik-enda lööb risti ennast…

Kus on loogika… – milleks seda Jumalale…?

Kas on see Jumal…?

Tuleb välja, et Jumal sünnitab läbi enda omale kannatusi…

Teadvusta jumalikku loogikat…

Lõpeta mõtlemise kui inimene…

Leia igas oma tegevuses…, igas oma mõttes – jumalikku mõtet…

Selliselt omandad jumalikku suursugusust

Sa oled Igavene Jumala Juuresolek

Igas ühes teist on olemas Suur Tühjus, mis on Jumal…, ja mis on Absoluut

Igal korral, kui peatad oma teadvuse, sa pöördud Suure Tühjuse poole, ning tunnetad enda suurust… – enda väge…

Igal korral, saades tühjuseks, naased enda tõelise juurde…, enda juurde, kui Jumala juurde…

Luba tühjusel ilmutuda sinus…

Luba oma Mina Juuresolekul saada enda aluseks…, saada enda liikuma panevaks jõuks…

See on Jumala vastuvõtt enda seesmuses…

Kuula tühjust… – ilmuta teda endas…

Ilmutades teda endas, sa omandad enda tõelist palet…, Jumala palet…, Absoluudi palet…, minu palet…

Eraldudes minust… – sa ei lakka olemast mina…, kuid pole ka ise tõelisena…

Arengu protsessi ja eraldumise protsessi aegu teile oli antud mõistus…

Kasuta seda mõtlemiseks kui Jumal…, kui Absoluut…

See kõik on siiski sõnad…, kuna Jumal pole võimeline mõtlema kui teie… – Ta on siiski Suur Tühjus…

Kuid Jumal püüab mõtestada end läbi teie mõistmise…

Seega… – mõtesta end kui Jumal…, aga mitte kui inimene…

Kasuta oma mõistust kui jumalikku, aga mitte inimlikku…

Jumalikus olevuses, nimega „inimene“, pole midagi ebatäiuslikku…

Kõik, mida on teile antud, on antud üksnes Jumaliku Juuresoleku täiuslikuseks…

Kõik teie teadvustuse viisid – on jumaliku teadasaamise atribuudid…

Kujutle Jumalat lapsena, keda armastad…, ja keda oled kannatlikult õpetamas…

Õpi armastama Jumalat endas kui last, kes on õppimas ilma…

Kas annaks oma lapsele ilma tundmaõppimiseks julmi asju…?

Kas räägiks temale hirmsaid jutte…?

Või hoopis püüaks näidata temale kogu ilma harmooniat…?

Või sa ei armasta Jumalat enda seesmuses…?

Kas sa siis ei armasta end, kuna sunnid ennast tundma ilma läbi kannatuste…?

Sa oled õpetamas Jumalat enda seemuses, kui jumalikku last…, läbi vägivalla ja kannatuste…

Kas armastus on selline…?

Kas sa ütleks oma lapse kohta… – „pole viga…, mida enam nutab, seda paremini õpib tundma valu“…

Milleks…, kus on siin loogika…?

Siin puudub jumalik loogika…

Teie mõistus – on üks Jumala õppimise atribuut… – kuid teie kasutate seda inimese moodi…

Mõistuse ja Tühjuse vahel pole mingit vasturääkivust… – pole mingeid vasturääkivusi…

On üksnes Suur Harmoonia… – kõiges…

Kuid teie püüate lõhkuda harmooniat…

Teis hakkavad domineerima kas valguse jõud…, või pimeduse jõud…

Iga vägi…, iga hierarhia püüab tõmmata teid oma poolele…, püüab ahvatleda oma ainulaadsusega…

Kas valgus on ainulaadne…?

Ei ole…

Ka pimedus pole ainulaadne…

Vaid hetkena üks välistab teist…

Kui poleks Valgust, siis poleks ka Pimedust… – need on üksnes Kõrgema kaks palet…, minu kaks palet…

Igaüks teie seast on heitlemas Valguse ja Pimeduse vahel…

Selline heitlemine ei lase teil tunnetada end harmooniana…

Teadvusta end Tühjusena, milles kõik on täiuslik…, ja on harmoonias…

Teadvusta end Ühesusena…, teadvusta Absoluudina…

Võtke vaid kõike vastu…, kõike, mis on…, sest kõik  – olete teie, kui ka mina…, ehk – meie…

Kõik see on Absoluudi Suur Tühjus… – Absoluudi paled…

Teile on palju räägitud, et tarvis äratada endis last…

Kuid kõik on hulga lihtsam…

Lubage mul olla teile jumalikuks lapseks, kellele olete näitamas ilma…

Läbi teie saan õppida tundma end…, ja vaadelda end…

Näidake mulle mind ennast tõelist…

Lubage endil olla jumalik laps, kes on õppimas tundma end ilmana… – mind…

Me pole lahutatavad…

Lubage enda Ma Olen Juuresolekul ilmutuda teis endis…

Paisake lahti Jumala silmad…, ning lubage Tema silmapilkude vahel vaadelda end…

Olen Absoluut…, ja ma räägin läbi sinu…

Ja sa kuuled seda…

Read Full Post »

Üheks atribuutidest – uued energiad…, alalised muutused…

Kui suur hulk teie seast on valmis muutusteks praegu…?

Tervitan teid mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Oleme taas kogunenud kokku siia, kus on ohutu koht…, koos siin oleva saatjaskonnaga loome energiat, et katta teid armastuse kestaga, mida hakkate õrnalt tunnetama…

See hakkab edastama teile informatsiooni, millise oleme toonud teieni…

See informatsioon on täiuslik ja sünkroniseeritud Jumala armastusega teie vastu…

See kanaldus ei tule pikk…, kuid see, mida tahaks teile edasi anda – on informatsiooni tihedus…

Kallid…, me oleme juhtinud teid läbi avamise aja uute energiate potentsiaalideni…

Oleme jaganud teile kõike, mida tarvis…, kogu teekonnal aastast 2010…, siis, kui oli seda tarvis…

2012 kirjeldasime kogemiste võimalustest…, ja teatasime, et pole midagi tarvis karta…, rääkisime ümberhäälestusest…

2013 rääkisime, et pole tarvis karta muutusi…

Kui jõudsite aastasse 2013, rääkisime, et on energeetilisi takistusi, kuna osa teie seast viibivad veel ümberhäälestuse tasemel…

Energiad ei järgi kalendri aastat

Meil on kavas anda teile järgmise kolme aasta potentsiaale…

Neli asja peaks toimuma kiiresti…

Kallid inimolevused…, on olemas energia, mis järgnevate aastate jooksul jõuab lõpule…, millest saab uuendamise protsessi energiaks…

Kolm aastat on teile selleks, et peale nende alustaksite uute energiate kasutamisega…, aega selleks teil peaks piisama…

See on vanadele vaimsustele kriitilisteks ümberõppe aegadeks…

Muutused on sügavad…, peate neid nägema ja teadvustama aegamööda…

Õppida tundma, mida need toovad teie jaoks…

Kolme aasta jooksul uus paradigma võtab oma aukoha sisse…

Kvantilised astroloogid, kes on siin olemas, saavad näha seda oma graafikutes…, kuna tunnetavad oma sügavust, korralikust ja tõe tunnetust…

Ehk vaatame üle kokkulangevusi numeroloogias, et näeksite… – numbrid näitavad seda, mis on…

Taas ja taas määratleme aastat 2014 kui number Ühte

See ongi esimene aasta uue inimsuse potentsiaalidele…

2013 oli ümberhäälestuse aasta…, harjumise aasta kõigega, mis on muutumas ja mis võib toimuda…, ning harjumine sellega, et on läbitud protsessi märgis…, mis oli käesolevaks reaalsuseks ja mida hakkasite tunnetama…

2013 aasta oli mõnedele raske…, enese analüüsi aasta…

Mõnedele ehk õppimise aastaks…, ehk isegi… paranemise aastaks…

2014 aastal algas protsess ise…, ja seda nimetasime number üheks…

Nüüd olete määratlenud uut kolme aastat…

Kolm olulist aastat, sest need on paradigma muutuste aastad…

Seega…, need on… – 2015 on kaks…, 2016 on kolm…, ja 2017 on neli – need on tulevad kolm aastat

Nüüd võite heita pilgu iga nende aasta numeroloogiale, ning näha neis teatud asjade helki…

Kaks – on duaalsus…

Kolm – katalüütilisus…

Neli – lõpuks… – struktuur…

Kui liidate need kokku – saate üheksa – lõpetatuse

Need kolm aastat viivad lõpule inimolevuste tsükli…, eriti vanadel vaimsustel…

Kolme aasta energiad viivad lõpule ka teiste inimolevuste tsüklid sellel planeedil, kes pole vanad vaimsused…

Te näete seda…

Mida see peaks tähendama…?

Inimteadvus hakkab nihkuma suurele skaalale… – sellelt teekonnalt, mis oli – sellele teekonnale, mis tuleb…

Mu kallid, ärge nende kolme aasta jooksul oodake kogu elanikkonna valgustumist…

Ma rääkisin muutustest, mis saavad toimuda planeedil Peamises Energeetilises Voos nende kolme aasta lõpuks…

Me räägime aastatest 2015, 2016 ja 2017…

Ma olen juba saamas nende energiat…

Siis see pole teile üllatusena, kui pääsete üheksani

Ja veel, mida tahaks teile ütelda – me nimetasime numbrite kokkulangevust  sünkroonlikekskas kõik…, või üheksa…

Üheksa – lõpule viimine…, vana surve…

See peaks näitama, et need kolm aastat, mis on saabumas, kujutavad endast midagi suurt…

Kui hakkate nägema üheksaid paljudes kohtades, siis hakkate mõistma, et see on lõpule jõudmine…, õppetsükli lõpule jõudmine…

Läbi numeroloogia saabuvad inimenergeetika kogemise salvestised…, ja need räägivad teie õppeaja lõpule jõudmisest…

Te hakkate kokku panema pusle-mõistatuse energiaid…, ning kolme aasta jooksul, selle raskuse all unustate, kuidas edasi liikuda…

Nüüd tahaks koos teiega vaadata vanat ja uut paradigmat, et te saaks näha, millest räägime…

Vanade vaimsuste Maa peal eksisteerimise paradigma – on teie surve…

Näiteks surve Ameerika vastu, mis ei vasta teie paradigmale…, kuhu tahes te ka ei läheks ja mida ka ei teeks, avaldate alati sellele survet.

Avaldate survet üldtunnustatud arvamuse vastu…, avaldate survet perele…

Töö tegijad, kes on seotud religioonidega…, kõik asjad, mis on teis ja millega tegelete… – on avaldamas survet…

Üks asi, millega peate harjuma – on uus paradigma…

Järgnevad kolm aastat kujutavad endast kolmiku…

Kolm – on katalüsaator…

Mu kallid…, lõpu aja energiad väljuvad kolmandast aastast ja muutuvad katlüütilisteks…

See räägib sellest, et need energiad hakkavad muutma kõike, mis on ümberringi olemas…

Kolm aastat katalüseerivad vanade vaimsuste energiaid uude paradigmasse…

Te hakkate ise nägema…, seega… ka uskuma kõike, millest teile räägime…

On aeg asuda tööle…

Milline on uus paradigma…?

Ei mingit survet millelegi…

Mu kallid…, tahaks rääkida teile sellest, mis on toimumas…, ja see ei järgi kalendrit…

Ärge oodake, et peale 1 jaanuarit 2015 nihe algab kõigil inimestel…

See töötab kogu planeedil igal ühel erinevalt…, kuid potentsiaal selleks on paljude jaoks…

Teil pole tarvis avaldada millelegi survet väljastpoolt…, ehk pole tarvis midagi teha paremaks läbi konfliktide…

Kui palju elusid olete elanud…, kus kõiges, mida teinud… olete alati avaldanud survet vanale energiale…, ja kõiges…

Kõik saabuvad salvestised tulevad sellesse ellu minevikust…, ehk – kõik elud… kõik elud… kõik elud… – alaline surve avaldamine ja vastuseis

Mis te arvate… kui palju läheb aega, et muuta kõike seda, mida nimetan Akaši psühhoosiks (painajalik ühe ja sama kordamine)…?

Kõike, mida saate oma Akašist…, ja mida loodate saada sellest… – tuleb teil tänavu ümber kirjutada…

Need kolm aastat saavad olema akašiliku paradigma ümberkirjutamine…

Teie endi akašiliku paradigma…, eelmistest eludest, mis sai veedetud püüus liikuda edasi läbi surve avaldamise…

Siit tuleneb teie madal enesehinnang, mis on kestnud pikka aega, ning loonud energeetilist survet teie vana vaimsuse seesmuses

Kallid…, teiega on kõik korras… – see surve on vaid vana energia avaldamise kulmineering, mis on jätkuvalt avaldamas survet teile…, ja millega pole võimalik edasi liikuda

Kui palju tuleb teil veel käia sellest läbi, ning ärgates öelda… ja ta on taas

Osa teist on teadlik, kuidas avaldada survet oskuslikult…, ja kuidas taganeda…, kuni jõuate otsusele – enam mitte survestada… üldse mitte…

Ega teie vanad energiad polnud halvad…

Pole oluline, kui palju valgust on säramas…, kuid te siiski teate, et valitsuses on olemas ahnus ja korruptsioon…, ning teile näib, et isegi on olemas vandenõud minu valguse vastu…

Kui te mõtlete selliselt, siis teil on õigus… – just see on toimumas teiega (olete konfliktidesse kinni jäänud ja otsite väljapääsu võimalust nendest)…

Selliselt on ärkamas uus paradigma nende kolme aasta jooksul…, ning kutsumas teid jagama suurt nihet meiega…

Olete ületanud selle märke ja olete teadlikud… – asjad võtavad teise suuna

Kui sajandite jooksul olete keskendunud sellele, et kuidas avaldada survet üha võimsamalt…, ja ainult ühes suunas…, siis sisenedes neisse kolme aastasse, avaldage sama väljakutset samuti (nüüd see hakkab tööle teie heaks)…

Me tutvustasime teile programmi, millega seisab ees harjuda…

Mul on kavas teile teatada, et vanad energiad on välja suremas…, – peavad lahkuma, kuna on käimas nihkumine…

Nemad pole võimelised ennast nihutama…, nemad saavad vaid lahkuda…

Vähehaaval…, veidi-veidi haaval inimteadvus hakkab nägema ennast…, ja puhastama ennast…

Kõik, mis on vastavuses ja mis mitte – selline mõistmine saab kultuuriliseks tarkuseks ja vaimseks käitumiseks…

Eelmise kanalduse aegu ütlesime, et see, millele oleme õpetanud teid, on teie isikliku inimvaimsuse evolutsioon…, on nagu laste areng lasteaias, kes sajandite jooksul on tükkinud kisklema ja kaklema…, kogunema bandedesse…, ning püüdnud tõestada endi elu omal viisil…

Teie vaimsused – olete kui lapsed, kes on üles kasvanud ja saanud noorteks täiskasvanuks…

See on just see, mida ütlesime eelmise kanalduse aegu – see on osa uuest paradigmast… – see on nihe, mis on toimumas…

Küpsus…, käitumise tarkus…, tolerantsus ja mõistmine… – kõik see on sündimas aegamööda…

Kuid eelmine kord jäi ütlematta… – koos sellega lahkuvad vanad energiad…, ning süsteem vahetab iseend välja selle vastu, mida te ei oskaks isegi oodata…

Uus atribuut…

Uued energiad planeedil hakkavad enam vastama teie kreatiivsetele loovatele võimetele…

Lubage seda ümbersõnastada – mu partner oskab seda paremini, ta aitab teid selles…

See on see, mida me andsime teile varem… – ajajoonena…

Kasutage ära kahte, kolme ja nelja… – hakake asendama, häälestuma ümber ja sünkroniseerima endid…, ega avaldada enam survet vanale energiale…

Tuul hakkab puhuma selga…

Asjad, milliseid püüate luua, hakkavad tööle…, seda vaid juhul, kui vabanete ebaõnne ootuse paradigmast… – te näete seda…

Tahaks, et kui teil on tegemist perega…, kui on  tegemist muude asjadega planeedil…, te hakkaks ootama edu…

Oodake edu asjades, milliseid te ei suutnud aastate jooksul lahendada…, kaasaarvatud… oma kirgi ja teatut projektide ellu viimisi…

Siin ruumis ma räägin nendega, kes kirjutavad raamatuid…

Te pole teadlikud, kust tuleb teile ainestik…, ega tea, kuidas seda leidsite…, ega tea, kuidas  seda tegite…

Kuid kõik, mida kutsute oma energiates esile, hakkab looma sünkroonsust teie seesmusesse…, ning see hakkab liikuma koos teiega ja looma muutusi… – see oleks midagi koosõppimise taolist (uus inimene ja uued energiad)…

Kui midagi kavatsete, siis saadate vastavat signaali kohta, millest teil pole aimu…, see koht on planeedil olemas…, ja sellest on teadlikud üksnes Gaia energiad, mis on töötamas teie heaks… ja nad juhivad teid vajalikku kohta…

Mõningad teie seast märkavad seda ja hakkavad tegema tööd sellega…

Kuid mõned ei märka midagi, kuna see on neile raskesti tabatav…

Kui palju elusid peaksite veel tegema sellele rõhku, et märgata, mida see on loomas…?

Jääb kestma tunnetus, et ikka veel pole hea…, ega pole võimalust selleni jõuda…, ja kellegil pole sellega asja… – keegi ei kuule…

Ikka taas ja taas…, ja jätkub ja jätkub…

Ma olen siin selleks, et ütelda teile… – te olete hulga suurejoonelisemad, kui kõik see kokku…

Milleks kasutada vana retoorikat ja vanu energiaid, kuna vanad vaimsused on istumas siin ja neil taskud on täis imesid…?

Mu kallid…, olete need ainsad neil aegadel, kes hakkavad veeretama seda palli…, ainsad, kes on kuulamas seda sõnumit…

Hakkate tegema koostööd kohtades, milliseid vajate, et saada vajalikku abi, parimal viisil…

Kõik see saab olema täis mõtet ühtedele, aga teistele mitte…

Kuid aeg on juba siin ja on käivitunud teie aegu…

Aja kapslid on avanemas ja laskmas välja informatsiooni…, see on muutmas end läbi planeedi võre…, ja teie enesetunnetuse teeb hulga paremaks…

Gaia magnetkristall

Elektromagneetiline ja kristallne võrk, millistest oleme rääkinud ja arutanud varem, on loomas planeedil uut aktiivsust… – ja see on aitamas teid…, need on atribuudid, mis on alati koos teiega…, ja on selleks, et aidata ja toetada teid teie töös, kuna on teadlikud uutest suundadest…

Kuid seda vaid juhul, kui tunnustate neid…

Kallid inimesed…, see kõik on siiski teie vaba valik ja teie otsus, mida kavatsete sellega peale hakata…

Aja kapslid muutuvad aktiivsemaks paari-kolme-nelja aasta jooksul…

Mõningad teie seast tunnetavad sedavõrd, et ütlevad: mul on hullupööra vedanud…, see on õnne tabamus

See oleks kui… vanad energiad on tegemas koostööd loovusliku sünkroonsusega… – kogu vanale on selles hulgim uudsust…

Kolmanda aasta lõpuks olete enamuselt teinud lõpu vanaga… ja loonud uut uuele alusele… – ja see pole juhuslikkus…

Te saate näha, kuidas üks erineb teisest…, ja mis asjad need on, milliseid suudate luua…

Ja siis, vana vaimsus, sa mõistad, mille nimel oled siia tulnud…

Kuulata seda, mida tõemeeli tasub kuulatada…

Teie uus tegelikkus on juba reaalsus…

Miks olete siin istumas, vanad vaimsused…? (siin saalis, või arvuti taga…, kuulamas-lugemas)

Mida olete ootamas…?

Vanad vaimsused…, kui olete jäänud sellele planeedile, et jätkata mängu, ehkki kavatsesite teha tööd selle puslega edasi…

Teie haavumist pole kellegile tarvis…

Ma tahaks teha veel üks kiire pilk sellele teemale

Te pole tulnud siia, et olla solvununa…

Kuivõrd peate olema tasakaalus, et panna pusle kokku…, kuigi olete häälest ära, et kujunes isegi rakuline häire

Teie kehad järgivad teie valikut, võtavad osa teie mängust…

On tulnud aeg mõelda sellele…

Osa sellest, millest tuleb nüüd meil juttu… – on kõrgeimad ja puhtaimad tervendavad energiad, mida manustate oma kehadesse…, ning teie seesmus hakkab ehk esmakordselt kuulatama ja uskuma, ning hoolega jälgima kõike, mida ütlete…

Ja te tunnetate kõike seda ehk neil kolmel-neljal aastal…

Tahaks, et te alustaks suhtlust oma organismi rakkudega, afirmeerides selgelt ja jugelt kauneid soove…

Tahaks, et oma afirmeerimise aegu teeks rõhku sõnale „Ma“, aga mitte „tahan“, või „olen ära teeninud“…

„Ma“ – see on vaimne osa, millele reageerib kogu seesmus…

Ma olen terve…

Ma olen see, kes ma olen…

Ma olen meister…

Kõik need „Mina’d“, mis on seesmuses, koonduvad vaimsuseks ja on juhendusteks kehale, ning käivitavad ümberhäälestuse protsessi, millest oleme rääkinud aastakümneid aegu…

Alles nüüd hakkate tunnetama energeetilist toetust…

Need pole enam päriselt teie…, kuid siiski veel teie…

Need olete teie, kui juhendaja…, ja teie – olete see energia jääk, mis on lükkamas ja toetamas teid…

Lähiaja perspektiiv – lükake energiat…

Katsun olla spetsiifilisem…

On kätte jõudmas aeg…, ning tahaks näidata seda perspektiivis…

Te pole seda varem kuulnud, kuna teid pole kunagi varem siin olnud…

See on reaalne…, ja sellest olen jaganud teile sõnumeid juba 25 aastat, kuid erinevate sõnumite läbi…

Teil on juba olemas kontroll oma tegevuste üle, et elada juba pikemat aega… – seda olen ma rääkinud ja teie olete seda oodanud…

Ja nüüd äkitsi hakkame rääkima, kuidas seda teha

Informatsioon on sellest, et teil on olemas abi… ja seda vastavuses uuele ajale…

Kas olete mõelnud sellele, et uues reaalsuses hakkate kõike seda tegema ise…?

Kui olite sajandite jooksul midagi teinud, siis see oli enamuselt – kopeerimine ja peegeldamine…, kuid selles polnud uut energiat…

Selles on peamine erinevus…

Siin ruumis olev tervendaja…, – kuula hoolega…

See, et vana energia on minemas…, ja minemas seetõttu, et seni töötas ta vana paradigma kohaselt – purustas peamiste voogude seinu…

Kuid nüüdsest selline energia planeedil muutub vastuvõetavaks…, ja suuremates mõõtmetes…

Need väed saavad loodud vaatlemise ja kaasmõistmise vaimse loogika kaasamisel…

Saab olema enam võimaluste tunnustamisi, mis pole vastavuses neljale (kolmemõõtmelisuse kuupmatriksile), ega vastavuses peamisele inimmõistusele (duaalsele loogikale)…

Kõik see räägib sellest, et teil tarvis jõuda muutusteni üheagselt…

See on toimumas läbi teie…

Tuleb suruda seesmistele ustele, mis teie arvates said suletud igaveseks…

Ärge imestage, kui keegi väljastpoolt avab teile neid…

Nii see hakkab näima…

Kuid nüüd kuulake…

Teil kõigil on võime vaadata hoolega, ning hakkata tegema järgnevat sammu…, saada 100% ette ütlevaid signaale, milliseid saate väljastpool end…, ja need saabuvad teie enda vaimsuse läbi…

Kasutage kõike teisiti, kui olite seni teinud… – ärge suruge enda vaimsuse ust väljapoole…, vaid seesmuse poole…

Ka see on muutunud…

Tavaliselt… kui surute millelegi, siis see punnib vastu…, kui lõpetate, siis vastupunnimine raugeb…

Kuid nüüdsest… ärge katkestage surumist, suruge alaliselt…, nii täna…, nii homme…, nii järgmistel nädalatel…

Seda selleks, et märgata… – kas pole siiski juba muutunud…

Oleme sellist materjali jaganud ka eelmistel aastatel…, kuid inimolevused järgivad seda lineaarselt…

Nemad püüavad…, ja kui see ei õnnestu neil, siis ei pöörduta selle juurde tagasi kunagi…

Proovige seda nüüd teisiti…

Teie vananenud idee ütleb, et kui kord ei õnnestunud, siis ei õnnestu see kunagi…

Kuid see on lineaarne mõtlemine…

Kui tunnetate vastupanu… – siis oodake ja suruge taas…, ehk õnnestub veidi teisiti…

Oodake ukse avanemist…, tema on loodud avanemiseks…

Mu kallid…, äkki ma räägin teiega väga šifreeritult…?

Nüüd jagan teile juhendeid…

Antud vestluse mõte on selles, et teil on abi energiatelt, millised on aitamas teid avada uut paradigmat…

Need on teinud läbi muutused koos teiega, ning nüüd on töötamas paremini…

Vanad vaimsused…, tahaks, et te õpiks tegema tööd koos muutunud energiatega…

Mõni saab olema edukas…, aga mõni ehk mitte…

Need, kellel korraga ei õnnestu… – jäävad vaid ootama ja jätkavad õppimist veidi kauem…, et saada teada, kuidas teha tööd veelgi enam muutunud energiatega…, ja need on pidevalt muutumas… – seega… neile need jäävad alati muutunuteks…

Kuidas saaks seda teile kirjeldada…?

 

Krayon…, kui tänane sõnum saab otsa, kas minust saab edukas…?

Kes jah, kes mitte… – vaimsus ei tea seda…

Ega minagi saa anda teile lugeda midagi sellel teemal…

See on üksnes üks atribuutidest – uued energiad… – see on alaline muutumine…

Kui suur hulk teie seast on valmis nihkeks koheselt…?

Uues paradigmas mõtlemine on hulga keerulisem…

Mõned võivad olla sõltuvad kultuurist…, nende mõtteis on kultuuri tinglikkusi, millistest nemad ei taha enam kinni hoida…

Mõningad rahvused hakkavad liikuma vabanemise suunas kiiremini, kui teised…

Mõningatele rahvustele see on ilmne ja enesestmõistetav, ning neile see on lihtsam, kui teistele…?

Kuidas on sinuga…, kas oled nõus sellise nihkega…?

Või lahkud siit toolilt vanade mõistmistega…, sama vana sisuga…?

Ma räägin praegu nende vanade vaimsustega, kes on teenimas neis rahvusrühmades…, ja samas on mõistamas, et planeedil on kõigile võrdväärsed võimalused muuta oma reaalsust, millist tunnete praegu…

Selleks, et saaksite siseneda uude suhtluste avarusse, kandes kaasas uusi energiaid, millistega luua uut ilma…, ja mis kannavad endis loovat valgust nii teile…, kui ka teistele sellel planeedil…

Veeretage palli enda ees, suheldes oma seesmusega, omades tervendavaid võimeid… – selle nimel olete tulnud uude avarusse…

Te olete need, kes on loomas olulisi muutusi, mis on täis lihtsaid ja selgeid mõtteid…, loogilisi ja mõistetavaid…, milliseid olete üksnes soovinud…

Kokkuvõte ülaltpool toodust…

Kõigi sajandite jooksul olete loetlenud aastaid…

Olete teinud numeroloogiat, milles olete näinud sellele kõigele mõtet…, ja et energiatel on õigus…

Isegi matemaatika oli teie poolel…

Käes on õige aeg… – kogu aja uus algus…

Aasta number üks on praktiliselt läbi saanud (2014)…

Aastas 2, 3 ja 4 on kolme tsükkel…, olenematta, kas oleme selle osa, või mitte…, ja neis pole hukkamõistu…

Kui ütlete uuele – ei…, siis see on teie valik…

Mõnele see on uus tee, millele olete astunud… – see on see, mille nimel olete tulnud siia…, ja see on see, mida olete tulnud tegema…

Tahaks, et te näeks seda selgelt…

Kõik teie elatud elud jõudsid hetkeni, mida nimetate täielikuks kurnatuseks…, ka sellel on oma mõte…

Anname teile juhendeid…, ja räägime teile, et teil on olemas abi…, ja räägime sellest, et ajakapslid on avanemas…, ja sellest, et teie seesmus on kuulamas teid…

Me räägime teile, kuidas läbida tervenemise ja paranemise protsessi…

Mõned selles ruumis tulid kuulma just sellest…, ja te teate seda…, ja ma räägin just teiega…

Kallid…, kellegiga neist, kes kuulevad-loevad seda hiljem… – ka teiega ma räägin just praegu…

Ja seda üksnes seetõttu, et ma tean, kes on kuulamas, või lugemas seda…

Kõik asjad liituvad kokku täiuslikul viisil…, igale ühele läbi Jumala armastuse… – kuivaid lubate neil liituda…

Kui tunnete vastusurvet, siis ärge suruge liiast…, kuid ärge jätke surumatta uksele, mille taga on ootamas teid teie Vaimsus…

Selline oli tänase päeva sõnum…

Suurimat võitu teile, mu kallid…

Ja saagu nii…

Krayon

Read Full Post »