Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2015

Kollektiivsed unelused…

 

Ehk räägiks mõtteloovusest…

Palju küsimusi on neilt, kes loevad sinu selgitusi…

Seega…, paljud, kes räägivad sellest, et kõik, millest inimene mõtleb, läheb tema füüsilises ilmas täide…

Tahaks tutvuda mõttevormide materialiseerumise tehnikaga…

Teil pole vajadust tutvuda selle tehnikaga, kui mingi lisatuga, mida tuleks teile õpetada…, see on olemas teisse kätketuna… – see on teie olemus…, teie loovuse koostisosa…

Teie seas pole ühtki, kes poleks tuttav selle tehnikaga…

See oleks võrdne palvega õppida hingamist…

On tarvis teadlikult alustada selle tehnika kasutamisega…, hakata õieti hingama…

Teie aju on selliselt loodud, et ta ei saa olla mõtete loomiseta…

Võrdleks seda kompuutriga…, kuigi selline võrdlus pole päris kohane…

Kompuutrisse jõuab informatsioon, mida teie jumalik kompuuterlik mõistus on pidevalt töötlemas ja välja andmas tulemusi…

Informatsioon saabub teieni teiste samasuguste kompuutrite poolt…

Kujutlege jumalikku suhtlusvõrku teie mõistuste vahel…

Parimaks võrdluseks on teie Wi-fi võrgud…

Oled antenn…, sinu mõistus on häälestunud võtma vastu ja töötlema mistahes saabuvat informatsiooni…

Võtad vastu neid jaamu, mis on sulle kõige lähedasemad…

Läheduse tase on määratletud sinu vastuvõtu võimega…, ja edastajate võimsusega…

Mida enam on edastavaid ja vastuvõtvaid jaamu sinu ümber, seda enam vastuvõtu segajaid…

Te kõik olete koostöös, kui suur hulk kompuutreid, mis on ühenduses jumaliku internetside süsteemiga…

Iga ühe kompuuterlik mõistus on alaliselt informatsioonide ootuse režiimis…

Seega… – igaüks teist oleks kui lülitunud teie ühiskonna üldisse telepaatiliste suhtluste võrku…

Peale selle on olemas ühine andmete kogumise server…

Kui olete teadvusetus loomise režiimis, siis saate vaid informatsiooni teistelt kompuuter-mõistustelt…, töötlete neid… – ning, kas nõustute nendega, või mitte…

Iga ühe mõtted – on informatsioon, mis on saadav ja edastatav kogu ilma ulatuses…

Katsuks selgitada seda teile lihtsamalt, kuna teil tuleks millestki siiski alustada…

Oletame… – teile, analüütilisse kompuutrisse, saabus miljon informatiivseid signaale sellest, et taevas on sinine…

Sa kas nõustute sellega, või ei nõustu…

Kui loomisest ei võta osa teadlikult, või aktiivselt…, siis kompuuter-mõistus vaid nõustub enamusega…

See oleks kui mingi hääletamine…

Kui oma teadvuse mõttetöös osalete aktiivselt, siis, oletame, et kui te pole nõus nende väitega…, siis sellega lisate informatiivsesse välja omapoolse nägemuse taeva vastuvõtust…

Kas mäletate ütelust: „Ta siiski pöörleb“… – see lugu on õpetlik…

Kuni Giordano Bruno lõkkel põletamiseni, enamus inimesi uskus, et maa on lapergune…, ja on seismas kolme elevandi seljas…

Kuid leidus keegi, kes oletas teisiti…, seega lõi mõtteloovuses protestliku tsooni…

Selline tsoon sai pikemat aega toetust teiste inimeste kahtlustest, kes jäid samuti mõtlema selle üle…

Selle tulemuseks ilmnes sellise mehe tegevus, keda tunnete Giordano Bruno nime all…

Tegelikult isegi enne teda oli mitmeid katseid väljendada sellist mõttekujundit…

Kuid tema tegevus osutus kokkuvõtvaks…, kuna see oli mõnevõrra sööbinud teadvusse…, ning see levis rahva seas…, ja lõpuks see ka raputas teiste mõistusi… – siin on silmas peetud põletamise lugu…

Paljud murdsid pead… – mis tõde sai see olla, mille eest tasus lõkkele minna…

Seetõttu paljud mõistused hakkasid häälestuma ümber, ning looma tänapäevast kujuteldavat ja nähtavat ilma mudelit…

 

Ehk arutaks seda põhjalikumalt…

Esimene küsimus… – kust tulevad algsed mõttevormid…?

Kas on olemas kedagi väljaspool inimkonda, kes edastaks, või sisendaks temale algmõtteid…?

Ja teine küsimus… – milline on siis reaalne ilma mudel…?

Sinu küsimused on tohutu teema väärt…

Kuid proovime siiski…

Esmamõtteid toodavad kõik olemused, kellel on olemas esmamõtete loomise omadus…, ehk, kes on suuteline peegeldama Jumalikku Valgust…

Mõte – on kõigest peegeldunud valguse koondumise tase…

Igaüks teie seast on võimeline looma algmõtet…, mis ajapikku ka teostub…

Esmamõtete loomine ja nende toetamine käib reaalsuse erinevatel plaanidel…

Ütleme ulmekirjanik oli kirjutanud tuntud romaani…, mida kasutatakse sageli… – loetakse…, tehakse sellest filme, mida vaatavad miljonid…

Nii antud mõttevorm kogub järjepidevalt jõudu…

Edaspidi sõltub teie usust…, ehk teie kavatsuste jõust…

Usk ja kavatsus on sisult üks ja sama…

Kui oled milleski 100% kindel…, siis see ka realiseerub sinu füüsilisse ellu…

Kui mõttevorm saab toidet pidevatel pöördumistel teiste poole…, siis varem, või hiljem – ta kogub oma kriitilist potentsiaali ilmutumiseks füüsilisse ilma…

Füüsiline ilm on suurema tihkusega…, seega ta vajab realiseerumiseks teie energiast ja teie tähelepanust enamat…

Ulmekirjaniku mõte inimese lendudest kosmoses on realiseerunud, kuna oli kogunenud mõtte kriitiline mass…

Kuid mõttevormi start harva eksisteerib eraldiolevana…

Oleme justkui võtnud vaatluse alla ühe lõigu mõtteloovuse protsessist…

Tegelikult kõik on omavahelises seonduses…

Ulmekirjanik lõi mõttevormi inimese lennu võimalusest kosmoses… – see oli ju kellegi varajasema olevuse mõttevorm…

Ta sai seda informatsiooni kusagilt…, püüdis oma vastuvõtu atribuudiga kusagilt kõrgemast ilmast, kus rännud kosmoses on tavalised asjad – need olid üksnes mingid informatsiooni järelkajad…

Miks just temani…, ja alles läbi tema kõigi teiste inimesteni…?

Sest tema vastuvõtu atribuut on hulga tundlikum nende saatjate suhtes…, nende infoväljade vastu…

Igaüks teist on unikaalne…, igaüks on unikaalne oma vastuvõtu ja peegelduste, edastamiste omaduste poolest…

Igaüks on läbinud pikka reinkarneerumise ajalugu ilmaloovuse erinevate osade ulatuses…

Igaüks arendas endas omad viisid informatsioonide vastuvõtuks…

Kehastudes Maale, teisse on kätketud erinevad atribuudid… – kodeerijad, adapterijad ja palju muud, mis võimaldavad võtta vastu teatud suunitlusega ja omadustega informatsiooni, mis erineb teiste omast…

Nendeks on luuletajad, kirjanikud, maalikunstnikud…

Kõik nemad peegeldavad informatsiooni ilmaloovusest, mis on jõudnud nendeni nende vastuvõtu vahendusel…

Seda vastuvõetut nimetate sfääride muusikaks…

Vastuvõtu seadmed on häälestunud kindlale vastuvõtu sagedusele…

Ulmekirjanik võis eelmises elus olla tsivilisatsiooni esindaja, kes oli rännanud mööda kosmost…

Maises kehastuses ta tabas seda ja tõi oma ulmeromaanis välja…, ja sedavõrd tugevalt ja selgelt, et paljud, keda huvitasid teadmisest sellest valdkonnast, pöördusid tema poole…

See oli mõttevorm, mis oli kunagi välja saadetud…, ja nüüd vastu võetud, et inimesed saaks samuti rännata kosmoses… – mis hakkaks inimteadvuses kasvama ja arenema…

Kui palju sajandeid võttis aega, et selline mõttevorm materialiseeruks teie füüsilises ilmas, juba kindlal kujul…

Seega küsimus… – kust tulevad sellised lähte mõttevormid…, milliseid on teil tohutu hulk…

Neid, kes on loomas selliseid mõttevorme, on lugematult palju…

Sama lugematu hulk võtab vastu ja muundab ka teiste lugematute esindajate mõttevormide jaoks…, ning sellisel teel luuakse terveid ilmasid erinevates mõõtmetes…

Kuid teie teine küsimus küsib, et kas pole teile pealesunnituid mõttevorme…, kas pole te kellegi poolt juhitavad, kes loovad teile algmõtteid ja on suunamas teie arengut…?

See on võimalik küll, kuna see ei ole vastuolus ilmaloovuse seadustega…

Kui keegi on käivitanud sõja mõttevormi…, siis üks, või teine vabatahtlikult, kas teadvustatult, või mitte…, toetavad seda mõttevormi oma energiaga… – sellel on õigus ka sündida, kuna on olemas voli vabaduse seadus…

See on laialdaselt kasutusel teie meedias ja reklaami andjate poolt…

See on lähedane tüütule viisikesele, mida ümised alalõpmatult…

Mida enam vaatad mingit reklaami, seda enam toidad teda oma energiaga…, seda reaalsem on see, millest on juttu reklaamis…, seda kiiremini realiseerub see füüsilises ilmutuses teie ilmas, kas ühel, või teisel kujul…

Mida sagedamini keegi teie seast mõtleb sõjast…, tema võimalusest ja selle tagajärgedest…, kujutab seda ette… – seda kiiremini realiseerub see ellu…

Teie jumalike mõtteloovuse võimeid kasutavad oskuslikult ära need jõud, mis realiseerivad oma arengu eesmärke…

Te teete seda alateadlikult, kuna teie mõttetegevus on praktiliselt juhitav teisse sisendavate mõttevormide näol, igat sorti infokanalite kaudu…

Kui hakkate teadvustama, et kõik, millele mõtlete, hakkab ilmnema varem-hiljem mingi ilmaloovuse piirkonnas…, seda seni, kuni jõuab teieni, et on tarvis kontrollida oma mõttetegevust…

Kuid pikki sajandeid on teie mõttetegevuse aparaat häälestunud olnud kollektiivsele loovusele…, ja seda… alateadlikult…

Just seetõttu on raske ümber häälestuda…, teie mõistus jätkab harjumuskohaselt kollektiivsete mõttevormide vastuvõtmist ja nende peegeldamist…

Just seetõttu teie esoteerilistes praktikates kutsutakse üles eralduma üksindusse…, ja loobuma kollektiivsetest koostöödest…

Erak, lahkudes üksindusse, laskub meditatsiooni…, ning pikaajalise pingutuse läbi eraldub kollektiivsest mõtteloovusest…

Mida see tähendab…?

Seda, et ta lakkab võtmast vastu enamuse mõtteloovusest…, loobub informatsiooni vastuvõtust ja ilmutatud ilma poolt peale surutud ettekujutusi…, ning hakkab kujundama oma ilmutatud ilma…

Teiseks…, ta lülitab tüütud välised häired välja, ning hakkab kuulma hulga sügavamat informatsiooni… – kolmanda ja teise kihi informatsiooni – veelgi vaiksemat muusikat…

Kuid peate mõistma, et muusika ei pea olema kindlasti jumalikuks avaldumiseks…

See on üksnes kõrgema vastuvõtu taseme informatsioon, mis on saabumas mõttevormidena kõrgema taseme olevuste poolt…, kui inimeselt…, aga mitte tingimatta Esmaselt Jumalalt…

Esmase Jumala mõtteloovust õppida tundma teil seisab veel ees…, ja kaugeltki mitte kõike korraga…

Tema mõttevormid on kosmilistes mõõtmetes…, ja teie pole võimelised neid vastu võtma, ega töötlema… – teie vastuvõtu võime pole veel sedavõrd arenenud…

Kõik teie kanaldused…, kui ka iidsete kanaldused – erinevate ilmutuste näol (prohvetite Johannese, Hesekieli ja paljude teiste ilmutused), nii ka tänavused kanaldused… – need on kõigest kosmiliste olemuste mõttevormide vastuvõtt…, kõrgema tasemega loojatelt, ngu teie…

Seega…, kui inimene alustab eraklikku eluviisi ja mõttetegevust…, siis ta tegelikult avardab ilmaloovuse tundmist…, avardab informatsioonide vastuvõttu…, kuna leiab ühendust teiste mõtteloovuste lätetega…

Mis puutub sinu küsimuse esimest osa, et milline ilm on reaalne… – siis sellisel küsimusel pole mõtet…

On olemas kõik, mis on loodud müriaadide loovate olevuste poolt…

Seega… – mistahes ilm on reaalne…, nii nähtav sinu poolt, kui ka nähtamatu…

On ilmasid, mis on loodud geniaalse leiutaja poolt…, või manjaki mõistuse poolt…, või geniaalse helilooja muusika vormide ilmana…, või religiooni poolt loodud ilmana…

Kuid see, mis ilmutub teie ilmas, on teie ühiste koosloovuste tulemus…

Kui oleksite plejaadlaste ühiskonnas, siis oleksite liitunud nende füüsilise ilma loovusega, ning oma mõttevormidega teeks koostööd nende poolt loodud laines… – ja nende ilm oleks teile reaalne, ning seda ilma näeksite ka teie…

Kuid praegu olete ühenduses praeguse teie füüsilise ilma vastuvõtuga…, ning oma mõttevormide energiaga jätkate toetamast seda kollektiivset mõttevormi…

 

Järelikult… – ma saan oma vastuvõttu lülitada ümber teise loomisspektri mõttevormidele…, ning sellega luua oma reaalsust teisel kujul…?

Jah…, mõningad teie seast ka teevad seda…, ehk rändavad teistes peenema plaani ilmades…

 

Aga kui ma lakkan mõtlemast…, mis juhtub siis?

Meile pidevalt soovitatakse peatada oma seesmine monolog, ning vabaneda mõtetest…

Kui ma lakkan mõtlemast, kas ma lakkan sellega loomast ilma enda ümber…, mis võib siis juhtuda minuga…?

Sinu peas on pöörlemas mõte… – kui kaob ilm…, kas siis kaon ka mina…?

Te mõneti olete kui lapsed…

Miski ei saa kaduda… – pidage seda meeles…

Kõik on üksnes jumalik energia, mis võtab erinevaid vorme ja kujundeid…, ning läheb kas osaliselt üle teise vormi…, või täienisti…

Kui inimene seiskab oma mõttetegevuse, siis ta üksnes lakkab töötlemast väljast saabuvaid signaale…, väljast saabuvat informatsiooni…, väljast saabuvat energiat…

Ta hakkab vastu võtma üksnes selle olemust, mis saabub ülalt… – ja see on – Jumala Energia…

Ta üksnes võtab vastu…, laseb endast läbi…, määratlematta, lisamatta sellesse värve… – nii muutub puhtaks edastajaks…, läbipaistvaks klaasiks…

Samas ta muutub ise, vastavuses pidevalt temani saabuvale energiale…

Üksnes nii ta saab muutuda täienisti läbipaistvaks…

Mistahes klaas on valgusest erinev…, seega… – ta siiski moonutab valgust…

Kas mõistad…?

Seetõttu selline teekond on omapärane…

Oma individuaalsusest lahti ütlemise teekond…, on täielik kõige vastuvõtmise teekond, mis on saabumas temani…

See teekond pole ei halb, ega hea… – see on üksnes üks arengu astmetest…

Esmalt olite ilma ettekujutuste eesriiete varjus…, olite täies sõltuvuses kollektiivsetest mõttevormidest, mis olid teile peale surutud…

Osa teie seast hakkas eralduma, võttes kasutusele valgustumise praktikaid (puhastudes kollektiivsetest mõttevormidest), hakkasite eralduma kollektiivsetest mõtteloovustest, ning kuulatama loovuse kõrgemaid tasemeid…, informatsioone, mis saabusid üha kõrgematelt olemustelt…

Te arvasite, et see on tõeline informatsioon Jumala käest…, ja see ongi Jumal ise…

Kuid see oli üksnes ilmaloovuse kõrgemate olemuste mõttevormid…

Edaspidised teie praktikad ütlesid teile, et peate vastu võtma kõike, mida saadab teile Jumal…

Neil aegadel need, kes astusid sellele teele, muutusid ajapikku tõelisteks kõige edastajateks, mis saabus „ülevalt“ poolt… – kas mõistad…?

Osa teist, kes otsustas, et oma valgustumise praktikatega on jõudnud lõpuks Jumalani…, muutusid prohvetiteks, kes hakkasid kuulutama ilmaloovuse kõrgemate olemuste mõttevorme…, kuid siiski… kaugeltki mitte Jumalalt Esmaselt…

Mõttevormid, teie usuliste õpetuste näol, said alusteks teie uute kollektiivsete mõttevormide jaoks, ning vastavuses sellele hakkasite oma reaalsust ümber ehitama…

Te olete alalises sõltuvuses väljastpoolt tulevast informatiivsusest…

Kui sõidate loodusesse, siis eraldute linna mõttevormidest…, kuid samas liitute looduslike mõttevormidega…, looduse olemustega… – ühinete looduse loovusega…

Mõte – on üksnes omalviisi värvuses energia…

Kas ta värvub läbi aju…, või muude vastuvõtu viisidel… – sellel pole tähtsust…

Loodus loob samuti…

Loomine on kõigest – Jumala Valguse peegeldus…

Võtate vastu kogu looduse loodud kujundid, mis kõik on muude erinevate omadustega…, tunnetate tema tohutust…

Kogu loodus on – kollektiivne olemus, mis pole eraldunud vormideks, nagu on teinud seda inimkond…

Kui oleksite looduse vormide jaoks läbipaistev, siis mõistaksite ja tunnetaksite, kuidas on voolamas vesi…, kuidas seemnest tõuseb võrse…, kuidas liigub tuul…, kuidas õie nupp puhkeb õide…

Te võtate looduse loomist vastu osaliselt, kuid oma teadvuses panete kokku oma inimliku mõtteloovusega… – ning teie teadvuse ilmas ilmneb kauni aroomiga õie kujund…

Seega need, kes praktiseerivad vastuvõttu…, lihtsalt nõustuvad, ning toetavad teiste loovust, mis oma tasemelt on kõrgema mõttevormiga…

Mis on vastuvõtt…?

See on loobumine oma hinnangust…, saabuva informatsiooni oma tõlgendusest…, ja nõustumine vastuvõtuga esmasel kujul…

Esmasel kujul saab vastu võtta vaid juhul, kui ise muutud hetkeks selleks…

Selliselt õpite loobuma inimkonna kollektiivsest loomisest…, ning, püüate pääseda koostöösse teie jaoks kõrgema taseme mõtteloovusega…

Kuid edaspidi teid on ootamas veel kõrgema tasemega teadvus…, ja nimelt – oma vastuvõtu puhastumine sissetoodud kõrgematest mõttevormidest, ning seejärel tuleb ühinemine veelgi kõrgematega…

See muutub võimalikuks erinevatel tingimustel…

Esiteks – teie energeetiliste vormide mahust…, kuna teie energia hulk kulub pidevalt millekski…

Kas on meeles pööningu metafor, mida on võimalik risustada kõiksugu jamaga, mille alt on võimatu leida reaalset vajalikku asja…

Teie mõtteloovus meenutab praegu seda pööningut…

Kui teete puhtaks oma vastuvõttu igasugusest peale sunnitud mõttevormide prahist…, ning jätate sinna üksnes vajalikku isiklikuks loovuseks… – nii saab „pööningul“ ruumi juurde…

Ehk…, vabastate oma energia tulevasteks loovusteks…

Need on just ülevaatus-puhastus praktikad, millised on teile tuttavad…

Sellele on suunatud ka seesmise monologi praktikad…, oluliste asjade nimekiri…, ja nii edasi…

Need on üksnes oma energia vabastamise praktikad, edaspidiste loovuste ja vastuvõttude tarvis…

Edaspidi toimuvad oma energia täiendamise praktikad…

Selleks on paljuarvulised meditatsioonide praktikad…, energeetilise kontakti visualiseerimise praktikad…

Kuid peaksite mõistma, et mistahes energeetiline kontakt… – on siiski teatud omadustega energia vastuvõtt…

Tinglikult rääkides – on ükskõik…, kas võtad energiat inimeselt, või päikeselt… – ta pole siiski esmasündinud jumalik energia…, vaid peegelduslik energia…, mis omab eri tasemetega, eri värvingute ja erinevate võimsustega peegeldusi…

Seega… – nii üks, kui ka teine on energeetiline koostöö…

Ma tahaks pöörata nüüd teie tähelepanu sellele, et mistahes energeetilise kontakti visualiseerimine võib tuua teie energeetilise koostöövälja sisse erinevaid olemusi ja nende energiaid…, just sellega peaksite arvestama oma praktikates…

Kui tõmbate endale teatud värvingus energiat, siis on tarvis teha rõhk allikale, kust tahaksite võtta energiat…

Tuleks mainida, et lillat värvi energiat on suhteliselt palju…, kusjuures ta on peegeldunud erinevate olemuste poolt…

See oli eraviisiline kõrvalpõige…

Mõte, mida tahaks tuua teieni, seisneb järgnevas… – mõtteloovus toimub mistahes tasemel…

Ühegi vormi mõtteloovus pole ei halvem, ega parem…, vaid üksnes erinev teistest…

Oma olemuselt need erinevad üksnes mõõtmetelt ja värvingus…

Teie mõte ja teie mõtteloovus – on üksnes teisse saabunud võõraste mõttevormide summaarum, mis on omandanud teie endi vastuvõtu värvingu…

Näiteks roosa…, või musta…

Kõik teil olemasolevad valgustumise praktikad on suunatud eraldumisele kollektiivsest inimlikust mõtteloovusest…, liitumisele kõrgemate mõtteloovuste lätetega…

Kui lakkate mõtlemast…, siis iseeneset liitute mingi teise mõtteloovuse allikaga, ning nõustute teise mõtteloovuse allikaga… – sellega loovutate oma energia teise allika mõtteloovuse mõttevormile…

See kajastub ka tuntud üteluses… – kõigeks on Jumala voli…

Teid on õpetatud nõustuma mingi jumaluse voliga, kes oli suunamas teie mõtteloovust enda suva järgi, ning määramas teile oma mängu…, ja koos teiega ilmutamas teile tema enda palet…

Kuid see pole Esmase Jumala voli…

Esmase Jumala voli  – on loomise vabadus…

Vastavuses sellele volile võite luua mistahes ilmasid…, mistahes oma ilmade üksikasju…

Võite ka mitte nõustuda kollektiivse mõttevormiga…, ning, luua isiklikku mõttevormi…

 

Kõlab ahvatlevalt…, aga miks seda ei toimu…?

Miks ilm ei muutu vastavuses minu mõttevormile temast…?

Ta muutub vastavuses teie kõikide mõttevormidele…

Hakkate oma nähtavasse ilma tõmbama asju ja sündmusi, mis vastavad teie kujutlusele ilmast…

Näiteks… teie ilmas pole sõda…, ning te kuulete sellest üksnes uudistes….

Kuid teie küsimus on siiski: „Miks ei ilmne seda, mida tahan mina?“

Kas on ikka nii…?

Selline küsimus on enamusel teil endil…

See, millest mõtlete – ilmneb kindlasti… – selline on olemise seadus…

On vaid küsimus – kui kiiresti see füüsilises ilmas ilmneb…, ja millise täpsuse tasemega…

See kõik sõltub paljudest faktoritest…, ja üheks faktoritest on mõttekujund ja soovi väljendamise täpsus…

Mõttesoovid on enamuselt teis laiali valguvad…, vastavuses sellele ilmnemine füüsilises ilmas kas viibib…, või ilmneb ebatäiuslikus vormis…

Teiseks faktoriks on – kollektiivse mõttevormi mõju teie mõtteloovusele…

Näiteks… kui te kindlalt midagi soovite…, kuid kollektiivne mõttevorm veenab teid, et see pole võimalik…, siis pikkamööda te kaldute ka ise arvama teisiti…

Seega…, teie esmase mõttevormi ilmnemine lükkub edasi seni, kuni te ei kinnista selle ilmnemise võimalust…

Kolmandaks faktoriks – loomiseks vaba energia olemasolu, mis poleks hõivatud kollektiivse mõttevormi loomisega…

 

Sa räägid, et iga mõtteloovus pole ei halb, ega hea, kuna see on voli vabadus…

Tuleb välja, et Jumalal on ükskõik… – kas on loodud sõja ja vägivalla…, või rahu ja rõõmu mõttevormid…

Kas Jumala jaoks pole selles vahet…?

Seega – kas mistahes mõttevorm on tervitatav…?

Mida sinu mõistmises tähendab – tervitatav…?

Kas Jumala poolt toetatav?

Kui Jumal on andnud loomisvabaduse igale oma olemusele…, kuidas ta saab toetada kedagi enam, või kedagi vähem…?

Kuid siiski – oleme kõik Jumala osad…

Selles mõttes mõttevorm, millele on toetus Jumala enamuse osade poolt, on just selline mõttevorm, mis on Tema poolt ka tervitatav… – kas mõistad…?

Mõttevormid rõõmsast loovusest, vastuvõtust ja armastusest, leiavad toetust enamuse ilmaloovuse loovuste poolt

Kuid, osa ilmaloovuse olemustest toetavad sõja, vägivalla, vallutuse ja hävingu mõttevorme…

Ka teie seas on palju selliseid mõttevorme…

Küsimus on vaid selles, millisesse mõttevormi kuulute ise…

Tulemuse ja koostöö vaatevinklist kõik on seatud väga õieti…

Olemused, kes on toetamas rõõmu, armastuse mõttevorme… – püsivad rõõmus ja armastuses…

Olemused, kes toetavad vägivalda ja kannatuse mõttevorme… – püsivad vägivallas ja kannatuses…

Läbi igaühe neist Jumal saab õppida tundma erinevaid eksisteerimise ja vastuvõtu vorme…

Et iga üks pääseks kannatustest, piisab kõrvaldada oma elust vägivald ja valu…, piisaks lõpetada kannatuste ja vägivalla kollektiivsete mõttevormide toetamine…, ning minna üle rõõmu ja armastuse mõttevormide kujundamisele ja nende loomisele…

Te pidevalt püüate leida süüdlasi selles, et teie elu ja teie ilmatundmine on kujunenud selliseks, või selliseks…

Kuid teie valik oli selline…, ehkki sageli alateadlik…, ning te ise suunasite enda energia oma ilma sellise pildi toetuseks…

Suunake see hoopis rõõmuküllasema ilma loomiseks…

 

Kuid ütle, palun…, kas inglid on need olemused, kes keeldusid loomisest…, ja mida see peaks tähendama käesoleva teema kontekstis…?

See tähendab… – nemad võtsid enda kanda kellegi mõttevormi, ning hakkasid seda arendama…

Kõik Jumala poolt loodud olevused on iseeneset loovad olemused…

Mõningad nende seast liituvad kollektiivse loovusega teadvustatult, mõned teadvustamatta…

Kui te varem, või hiljem keeldute inimvormi kollektiivsest mõtteloovusest, siis valite loomiseks mingi muu kollektiivse mõttevormi…, ehk isegi, kui on külaldaselt energeetilist väge, loote enda valitseva mõttevormi…

Esimesel juhul saab teist ingel…, ehk kõrge olemus, kes on toetamas ilmaloovuse teatut piirkonna looja mõttevormi…, ehk isegi lokaalse jumala (kui saaks nii väljenduda)…

Kui teile räägitakse, et inglid on Jumala teenrid…, siis see tähendab, et nemad suunavad oma loova energia selle ilma loomiseks, millist kavandas luua lokaalne jumal…

Teisel juhul – muutute ise lokaalseks jumalaks…, ja loote oma ilmaloovuse piirkonna…

See kõik on omal viisil – valimine…, lepingud…, kontraktid… – nagu teil on tavaks rääkida…

See oleks kool õppimiseks…

Võite astuda kooli, et õppida loomist teatud lokaalse jumala juures, kes on toonud esile oma unikaalse idee ilmaloovuse loomiseks…

Sellisel juhul inglid on õpilasteks selles lokaalse jumala loomise koolis…

On võimalik ka endal luua oma unikaalne idee oma ilma loomiseks, ning koguda oma kooli pooldajaid, kaasmõtlejaid, õpilasi… – kui vaid jätkub selleks väge…, ja idee selleks on sedavõrd kaasakiskuv…

 

Tuleb välja, et meid (inimkonda) on pettusega meelitatud sellesse kooli…, sunniti peale kollektiivseid mõttevorme (religiooni)…, et kasutada meie energiat sõdade ja vägivalla loomiseks…, üldiseks allutamiseks, mis on valitsemas meie füüsilises reaalsuses…?

See on pikk lugu…, ja see on teil osaliselt ka lahti kirjutatud…

Teatud määral see on nii…

Kuid samas peaksite arvestama, et kui arvustate seda loomise viisi…, või eirate seda… – siis taas toetate neid oma energiaga…, kuid nüüd juba lisate sellesse oma vastuvõtu värvi juurde…

Selliselt loote sellisele loomise viisile vastutegevuse mõttevormi…

Kuid samas…, see on vaid uus koostöö vorm selle sama loovuse viisiga…

Taas on suletud ring… – taas suunate sinna oma energiat…

Vastutegevust saab olla üksnes selle vastu, mis on olemas… – kas mõistate…?

Mida aktiivsemalt olete vastu peale sunnitud mõttevormile, seda võimsamalt toidate teda…

Sama tegevus, ehkki teise märgi all, on kollektiivse mõttevormi toetamine…, on energia suunamine ikka samasse kohta…

Kokkuvõttes kõik, mida suudate luua… – luua veel võimsamat kollektiivset vastuhaku mõttevormi vägivallale…

Kuid samas… teie sellises mõttevormis on taas vägivalla kujund… – kas mõistate…?

Selleks, et lõpetada jooks mööda suletut ringi, teil tarvis alustada teadvustatud loobumisega mõtteloovusest vastutegevuseks võõraste mõttevormidega…, ning luua omad mõttevormid nende mõttevormide muundamisele

Peale selle siiski… – igaüks on oma mõttevormide pantvangideks…

Seega…, et pääseda sellest unelusest, teie tänavusel loojal, või loojate rühmal, on tarvis katkestada energeetiline leping kõigi olevustega, kes on toetamas neid unelusi…

Ehk…, tarvis tagastada teistele olevustele kõik nende poolt loodud mõtteuneluste energiate ekvivalendid…

Kuid samas see tähendab, et neil pole vabat energiat millegi muu loomiseks…

Meie metafori kohaselt… – nende pööning on hõivatud meie ilmaga…, ning, kuni see ei lahustu, või muundu, nemad jätkavad unelemist sellest…, ehk otseses mõttes – näevad jätkuvalt und nende poolt loodud ilmast…

See oleks kui teie tuhandeaastane uinumine, kus näeksite tuhandeaastast und, millest tahaksite ärgata… – kuid jõudu selleks pole…

Seega… nende pärast oleks mingil määral isegi kahju, kuna nemad on sellise olukorra pantvangid…

Kuid… varem, või hiljem nemad ärkavad, nagu teiegi…

Te kõik virgute kollektiivsest unelusest…, ning hakkate looma oma uut ilma juba teadlikult…

 

SElena

Read Full Post »