Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2015

RÜRO

Rõõm, Ühesus, Rahu, Osalus

 

Lee Carroli: See on väga heasüdamlik sõnum Inimvaimsuse mõningatest atribuutidest, millistega on pidevalt tegemist…

Krayon kutsub teid müstilisele rännakule, mis aitab mõista vaimsust seestpoolt…

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kanaldus on hulga levinum protsess, kui teile on sellest teada…

Ma tean neid, kes on siin, selles ruumis, otse nüüd…, siin on need, kellel on teada, kuidas kanaldus käib…

Kui tervendaja läheneb patsiendile… – siis ka see on omal viisil side loomise viis…

See on kanaldus, mille läbi tervendajal on patsiendist kõik teada…

Kui tervendaja justkui eemalduks mõnevõrra, siis saabubki informatsioon, mis on temale tarvis…, mida on usaldatud tema ees istuva patsiendi kaasasündinu olemuse läbi…

Seejärel hakkab nende mõlema vahel kujunema tasakaal…, energiate tants…, mis ongi kanaldus…

Seega…, tervendajal ja kanaldajal on midagi ühist… – nii üks, kui teine viib läbi kanalduse…, ainult erinevatel viisisdel…

Tervendaja ei tervenda… – ta taastab tasakaalu…

Üks inimolevus pole võimeline tervendama teist…

Enamusele patsientidest on tarvis taastada tasakaal, nemad ise seda pole võimelised…, vaid läbi tasakaalustuse, mida viib läbi tervendaja…

Tõeline tervendamine vajab sellist koopereerumist…, jõu ühendamist…

Ja see, mis on praegu toimumas, on just midagi selle protsessi laadset…

Teile sõnumi edastamise protsessi aegu toimub energiate tasakaalustamine…

Sõnumid, milliseid ma edastan teile, mu kallid, kätkevad energiat, mille abil toimub tasakaalustumine, nagu tervendaja juures… – see aitab teha mõtlemise selgemaks…

Selline selginemine aitab teil teha otsuseid, mis võimaldavad teil tõusta uue mõistmise tasemele…

See on – mõtlemise tervendamine

See on – vaba valik

Paljudel juhtudel sõnum – see on tõe energia võimendamine, mis kisub eesriide hetkeks lahti…, ja see võimaldabki luua tasakaalu…

Just seda ma tahaks täna teha…

Tänane kanaldus pole kuigi pikk…, kuid ta erineb oluliselt teistest…

Me avame siin sellise teema, millest me kuigi palju ei räägi…

 

Inimolevuse vaimsus

On olnud mitmeid kuid, kus oleme rääkinud teile praegu toimuvast nihkest…

Tegelikult seda informatsiooni andmist oleme alustanud veel enne aastat 2012…, ning jätkasime seda aastal 2013…, ja aastal 2014 andsime enam informatsiooni nihke atribuutidest…

Neil aastail rääkisime teile sellest, mis saab olema edasi…

Rääkisime teid ümbritsevatest energiatest…, ja sellest, mida oodata…

Me oleme hoiatanud teid, et te ei läheks paanikasse tumedate ja negatiivsete energiate pärast, milliseid võite näha endi ümber…

Oleme rääkinud, et tänavune olukord on sarnane finaalse heitlusega pimeduse ja valguse vahel…

Samuti oleme rääkinud sellest, et need, kellel on madal teadvus, peatselt astuvad eesliinile, ning näitavad endid kogu oma pimeduses ja ebasündsuses…

Mis juhtub, kui te oma aias hakkate liigutama suuri kive uude kohta, mis olid pikemat aega puutumatult lebanud…?

Kõik, kes on elanud kivide all pimeduses, panevad valguse ilmumisel minema…

Teil ehk polnud aimugi nende olemasolust seal…

Mõni aeg tagasi oleme rääkinud, et sellised pimeduse asjad võiksid toimuda käesoleval ajal…, ning hakkate nägema seda oma uudistes…, siis palusime, et te ei satuks ahastusse…

Andsime juhendeid, kuidas eksisteerida koos kõige sellega…, andsime juhendusi tolerantseks ja heatahtlikuks käitumiseks…

Kuid me polnud varem kunagi rääkinud vaimsusest sellises võtmes, kui täna…

Milles on vahe Kõrgema Mina ja Vaimsuse vahel…?

Kõige esmalt – Kõrgem Mina… – on sinu unikaalne osa…, osa sellest, mida nimetame „sinu nimeliseks Jumala supiks“…

See on osa sinu Akašist (sinu vaimsuse rännakute salvestis)…

See on – sina, Jumala osa, mis on sinuks, kes eksisteerib planeedil…

Tarvis meeles pidada, et igal korral, kui taas kehastud, sinuga tuleb kaasa üks ja sama Kõrgem Mina…

Kas suudad endale teadvustada, millist sõpra sa omad siin…?

Kõrgem Mina läbib kõiki sinu reinkarneeringuid koos sinuga…

Kui lood ühenduse oma Kõrgema Minaga, lood ühenduse kogu perega… – millegiga, millest oled juba teadlik…, ja millega oled koos olnud…

Akaši – on kõige salvestus, mida olete kunagi üldse õppinud…, ja ta on sinu kaasasündinu osa, mis on samuti sinu Kõrgema Mina osa

Kui teid POLE maa peal, siis teie Kõrgemat Minat pole olemas, kuna ta on see, mis kuulub inimese duaalsusele planeedil…

Nüüd räägiks Vaimsusest, kuna ta erineb teie Kõrgemast Minast vägagi…

Teile peaks selge olema järgmine… – vanas energias kõik inimesed polnud suutelised astuma ühendusse selle oma osaga, mis on vaimsuseks…

Vaimsus oli nende teadvusest kõrgemal…, ning oli üksnes kontseptuaalseks mõisteks…

Kuid alates uue energia ilmnemisest (peale aasta 2012 nihet) on tarvis, et hakkaksite õppima tundma seda, kuidas luua ühendust Loojaga…

Mis on Vaimsus…?

Mille poolest ta erineb Kõrgemast Minast…?

Selle selgitamiseks sageli kasutame mõisteid, milliseid on pea võimatu lahti seletada…, ja mistahes keeles…

Vaimsus on – Jumala Säde…

Ta on igavene…, ja temal pole teie Akašid…

Temal ON ÜKSNES Looja jäljend, mis kujutab endast kõike olevat…

Mõningad teie seast võivad tunnetada teda…, kuna meditatsiooni aegu ta pääseb hinge keskmesse…

Just selliselt ta tuleb esiplaanile, mida tegelikult ka tunnetate…, kuid teadke – see pole teie kõrgem Mina…

See  on veelgi kõrgem…

Kuid sellegi poolest… – ta kuulub teile, kui inimesele, kuna siiski olete paljumõõtmeline olevus…

Seda toetab teie duaalsus, kuna olete nii kehalik, kui ka vaimne üheaegselt…

Vaimsus pole see, mis suhtleb teiega mõtete, või sõnade vahendusel…, või see, mis loob alateadvust…

Vaimsus on hulga suurem, kui Kõrgem Mina…

Kõrgem Mina pole eesriide tagustes…, ta on teiega, ja on kätketud Kehaliku Mina igasse osakesse…

Ta on – teie kaunidus…, suursugusus kõigest, mis on olemas…

On olemas mõningad atribuudid, millistest peaksite kuulma…, ning tahaks, et te praktiseeriks neid…, õpiks tunnetama enda seesmuses vaimsust…

Iga hetk, mida veedate sellises ühenduses… – muudab teid…

Mõni teie seast on võimeline seda tegema…, mõni mitte…

Mõnda teie seast see ei liiguta üldse…

Kuid seda, keda huvitab selline asi, ma paluksin tulla kaasa…

Kui teil on kavas mõista neid asju, siis ehk olete nõus koos minuga läbi tegema väikest metafoorilist rännakut…

Tahaks, et te tuleks koos minuga kohta teie seesmuses, mis on igavene…

See on ohutu koht…, üksnes te ise olete võimelised sinna pääsema…

Ta kujutab endast meditatsiooni…, sügavamat kõigist, millistes olete olnud…

See kujutab vaimsuse atribuute ja asju, milliseid ta püüab esitleda teile igapäevaselt…

Võtke kinni minu käest…, ja lähme koos minuga sellele rännakule…

 

Rännak

Vaadake koos minuga ringi…

Mida esmasel hetkel tunnetate..?

Kui üldse on olemas mingi tunnetuste hierarhia, siis esmasena tunnetate rõõmu… – rõõmu…

Rõõm, täis rahu ja vaikust…, olenemata sellest, mis on toimumas teie elus…

Rõõm on Jumala enda ja Tema armastuse olemus…

Ta on täitmas teid ülevoolavalt…, ja see selgitab, miks rõõmust voolavad pisarad, kui kohtuvad keegi ootamatult omavahel…

Rõõm on – Looja olemus teie seesmuses…, ja see on rahulik, ohutu…

Võite joovastuda sellest igal hetkel, kui üksnes soovite… – ta on teie oma…

Loojal on alaliselt naeratus näol… – igavesti…

Kas teadvustate seda…?

Inimkonnal on tarvis kuulda seda, kuna paljud usuvad, et nemad peavad kannatama, ning välja teenima kõikvõimsa Jumala tähelepanu…

Tahaks avada teile ühe saladuse… – RÕÕM toob teile enam tähelepanu…

KANNATUS on inimlik kolmemõõtmeline atribuut…, see pole kunagi kuulunud Loojale…

Kannatus pole kunagi olnud kohustuslik tingimus Jumala tähelepanu võitmiseks…

Kannatus on selline kontseptsioon, mis oli tervikuna ja täienisti loodud inimeste poolt…

Kallid…, me taas ütleme teile… – ärge kasutage inimlikke atribuute ja inimlikku teadvust Kõikvägeva suure loomislätte suhtes, Ilmaruumi puhta armastuse vastu…

Jumal „ei mõtle kui inimene“…, ja teie vaimsus on – Jumala Olemus…

Kas on teile teada, kuivõrd iidsena olete…?

Käesoleval teiel pole olnud algust…, ega tule ka lõppu

See on üksnes armastuse ringid, mis on sedavõrd täiuslikud, et inimmõistus pole suuteline neid mahutama endisse…

Vaimsus – on kõigi asjade loomislätte osa…

See just eristab teid teistest loomadest…, mu kallid…

Oleks hea, kui juhtuksite vaimsuse keskmesse sagedamini, kus saaksite kokku puutuda asjadega, millistest pole veel sellisel viisil räägitud…

 

Kõige ühesus

Meie rännak on jätkumas…, nüüd näeme veel ühte vaimsuse atribuuti…

Meil on selleks vaid üks sõna – ühesus

Ühesus tuleneb Iidsetelt, kes on sageli ütelnud… – saage kõigega üheseks

Kõigil loomistel on Jumalik Läte…, ning ka teil on võimalus saada üheks neist…

Ühesus pole kontseptsioon…, vaid olu seisund…

Kas olete võimelised seda tunnetama…?

Kas olete võimelised nägema, et planeedi võred olid loodud selleks, et aidata teil tunnetada ühesust…?

Ühesus võimaldab tunnetada loomade energiat…, õhu, kivide ja puude energiat…

Kuid peamiselt…, ühesus aitab Jumalat viia kokku teie taolistega – planeedi inimolevustega…

Ühesus – on vastand eraldumusele…

Vana energia sundis inimesi tegema järelduse, kes nemad on…, ning seejärel eraldama end teistest…

Nad jagunesid klassideks…, ning liigitasid enda olekut ühte, või teise rühma…

Kas selles on Jumala atribuuti…?

Kas vaim oleks võimeline selliselt toimima…?

Kas Ilmaruumi Looja oleks saanud teid eraldada teistest…?

Olete täiuslik loovus…, ning kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval… (Krayon viitab tema ees toolidel istuvatele).

Ja see on enamat, kui kontseptsioon… armasta oma ligemist

See tähendab…, et olete tehtud samast täheainest, kui teised…

Ühesus… – vähesed on suutelised seda tunnetama…

See on selline kontseptsioon, mis on liiast kõrge, et saaks seda tunnetada…

See peab olema läbi tunnetatud…

Pane tähele… – vaimsuse tunnetus – on atribuut, mis möödaniku šamaanidele polnud kättesaadav…, kuid nüüd – on kättesaadav teile…

Tahaks, et te tunnetaks kogu inimkonna ühesust…

Ärge vaadake, mida nemad teevad…, vaid nähke, kes nemad on…

Kas on teile teada, et see, kuidas näete pilti…, ja kuidas seda tunnetate… – on mõjutamas kõike teie ümber…?

Kõrgem teadvus on kui liimi taoline – ta kinnistab…

Ta on mõjutamas teie ümber olevaid inimesi, ning aitab neil näha, et olete tasakaalus inimene…

Näevad teis seda, mis neile meeldib ja pakub neile rahuldust…

Kallid…, sellisel inimesel, kes ühene kõigiga, on raske varjuda…

Sellised inimesed helenduvad…, ja nende helendus on ere…

Nemad on rõõmus ja naerunäolised ka üksinduses…

 

Täielik rahu ja rahumeelsus…

Rännak teie vaimsuse juurde jätkub…

Me näeme ja tunnetame veel ühte atribuuti… – rahu ja täielikku rahumeelsust…

See pole osaline rahu…, rahu üksnes teile…, või hetkeks… – vaid täielik ja igavene rahu…

See on rahu, mis ületab mistahes mõistmise…, tema jaoks pole mingit loogilist põhjust…

Ta eksisteerib üksnes seetõttu, et see ON…, ja see pole mingi välise põhjuse tulemus…

Ta on rahumeelsuse lätteks

Kui pääsete vaimsuse keskmesse, siis, mis ka ei juhtuks teie elus, või teie ümber, kõik on täiuslik ja alaliselt…

Sellel pole otsest seost teiega…, vaid pigem loomise ajalooga, või isegi enamaga…

See toob teid kohta, kus on ilmaruumide loomine, kus luuakse neid suuri asju, mis on väljaspool kõike seda, mida olete suutelised üldse kujutlema…

Kas mõistate, et kogu selle osana ja kogu ilmaruumi loomise aegu olete olnud seal, täielikus rahus ja rahumeelsuses…

Kas suudate kujutleda sellist kohta, kuhu võiks pääseda…, kus pole draamasid, ega probleeme… – üksnes – armastus…?

Selline on ilm, mis on osa teist endist…

 

Kaasosalus

Meie rännak on pea lõppemas…

Oleme varem veidi rääkinud sellest…, kuid nüüd see on puudutamas teie identsust…

Ma nimetaks seda kuuluvuseks, või kaasosaluseks

Oleme palju kordi rääkinud… – te pole üksikud

Kõige selle kinnitus on kaugelt ületamas kõige lihtsaimaid sõnu…

Kuidas on see – kuuluda Jumalale…?

Kuidas on see – olla Jumala osa…?

Rõõm, ÜHESUS ja rahu kõiges ümberolevas – see kõik on teie vaimsus…

Ta pole teie Kõrgem Mina…, ega käbinäärme portaal…, pole ka teie Akaši…

Kõige selle asemel ta on kõik, mis on

Olete väljaspool aega…, olete alaliseks…, kuulute kesksele Lättele… – olete Looja kaasosalised…

Kaasosalus  on igavene ja absoluutne…, varjuda tema eest pole võimalik, kuna ta on teie oma – alaliselt…

Olete Loomise Lätte osa, mille nimeks on – Jumal…

Seega… – te pole temast iialgi lahus…

Tema olete teie…, ja teie on Tema…

Olenematta sellest, mida mõtlete enda kohta…, olete alati perega… – igaveselt….

Kas on midagi sellist, mis saaks seda lõhkuda…?

Ei…

Kuid vastavuses sellele, kuidas hakkate jõudma metaforilise rännaku lõpule, oma vaimsuse keskmes, öelge… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Andsin teile just šamaanide saladuse…

Nemad võisid tundide viisi istuda ja sõrmitseda mõisteid, püüdes integreerida neid…, või lahutada neid inimolevuse kehalikust koostisosast… – tuua esile see miski, mis saaks teha neid veelgi vägevamaks  ja… reaalsemaks…

Neil oli soov tabada nende mõistete olemust, püüda nendeni, kui omadeni, et kasutada neid…

Vanas energias teil jäi puudu usust oma jõusse, et tunnetada neid…, ega polnud teil võimalust puudutada neid, ega teha tööd koos nendega tihedalt…

Nüüd on asjaolud muutumas…

Inimese DNA hakkab üha enam tõstma oma vaimset funktsionaalsust…, ning vastavuses sellele ta hakkab võtma endasse üha enam energiat…

Kauni igavese vaimsuse atribuudid on lõpuks võimelised jääma püsima teie kehadesse…

Seda olete näinud meistrite peal…

See ongi, mis tõmbas teid neile ligi…

Te tunnetasite Jumalat neis, kuna olite inimkonna osa…, ning see kutsus teis esile vastureaktsiooni…

Te tunnustate neid tänavugi…, mälestate neid, kes suutsid vaadata igavikule näkku…, igal oma aja hetkel…, iga oma sammu juures…

Pöörduge nüüd rännakult tagasi…, liituge minuga selles ruumis…

Pange tähele…, kõik need asjad – on üksnes osa sellest, milleks saate olla teie…

Täna alustasime rääkimist asjadest… – rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Nüüd ma taas küsin… – kes te olete…?

Kes olete sellise meistri atribuutide hulgaga…?

Ma ütlen teile seda…

Tõstke käsi ja tehke järgmine avaldus: Olen loomise osa… Olen sedavõrd iidne…, ja samas sedavõrd noor…  Olen igavene ja minu tarkus on ajastute ajastuteks…

Võin luua imesid isegi – kui olen inimene…, sest minu vaimsus on ärkamas minus…, ja meisterlikkuse kaunidus on nüüdsest minu käsutuses…

Olen Jumal…

Kallid, isegi vähim on võimeline looma väga paljut…

Kogu teie keha ja tema rakud on valmis ärkama sellele tõele…

Ma sooviks, et igapäevaselt oleksite selles tõe keskmes…

Rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Pimeduse selgitused

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Mu kallid, ma tervitan teid siin, kolmemõõtmelises ilmas…, kõiki, kes on istumas selles ruumis, sellel kohtumisel…

Mõned teie seast kuulavad seda sõnumit, kuid jäävad siiski oma piiratud reaalsusesse, millises olete viibimas…, ja mille piireis olete kuulamas oma kõrvadega…

Tõde seisneb siiski selles, et antud sõnum väljub kolmemõõtmelise reaalsuse raamidest…

Antud sõnum on suunatud vanadele vaimsustele ja määratud planeedi käesolevale ajale…, ning see sõnum on – pimeduse selgitused

See pole tumedate sõnum…, vaid tervitused, selgitused…, ja detailsemad, kui oleksite tahtnud…, täpsustused neist asjust, millistest poleks kunagi tahtnud teada…

Kuid me ei saa neist mööda minna, kuna te ei või jääda neist kõrvale…

Me läheneme sellele teemale sedavõrd rafineeritult, kui vaid on võimalik Valguse Töötajaile…, sellele vanale vaimsusele planeedil, kes suurema aja oma olemisest pole tunnetanud midagi, peale kõrgema teadvuse ja armastuse…

 

Eelnevad Valguse ja Pimeduse suhted

Millest alustame…?

Kas jälgite oma viimaseid uudiste ülekandeid…?

Kas olete avastunud neis üllatusi sündmuste arengus…?

Kui vastuseks on JAH… – siis ütlen teile, et te pole kuulnud seal seda, mida olen rääkinud teile juba mitmeid kordi…

Kahe aasta jooksul olen andnud teile informatsiooni sellest ajast…

Olen rääkinud teile, et tasakaalustamise silla ületamine kutsub planeedil esile häireid valguse/pimeduse energeetilistes suhetes…

Te kindlasti olete näinud õigusmõistmise kaalusid…?

Kuju, kinniseotuid silmadega, hoidmas käes kaalusid…

Tasakaalustatud kaalu kausid meenutavad apteegi kaalusid…

On teile selline atmosfäär tuttav…?

See kujutab püüdu elu tasakaalule…, ja nimelt – aususe ja õigluse tasakaalule…

See on püüd tasakaalule teadvuses…

Ma loodan, et nägite oma kujutluses seda pilti…

Paljude sajandite jooksul polnud valguse ja pimeduse paradigmas mingit tasakaalu…, ega polnud kunagi seda…

Kaalude ühel kausil on tume teadvus…, aga teisel asub helge teadvus…

Nii üks pool, mis esindas pimedust, oli alati ülekaalus…  oli alati võidu poolel…

Veel enne, kui alustada, tahaks, et te näeks seda, millest ma pole rääkinud…

Pole rääkinud, et kaalu ühel kausil on kurjad vaimud ja tumedad olevused

Ma pole rääkinud seda…, vaid olen öelnud – tume teadvus

Ma pole rääkinud, et teisel poolel on inglid ja vaimud…, deevid ja härjapõlvlased

Ma pole rääkinud seda…, vaid ütlesin – helge teadvus

Ma jagan teile teadmisi…, ning tahaks, et saaksite teada… – need on sootuks erinevad asjad…

Pimedus ja valgus, millest räägin siin, on teadvus, mille on välja töötanud inimolevused...

Eoonide aegade jooksul, millel inimkonna tume teadvus on vaekausidel ülekaalus olnud…, alati helgest üle…

Tasakaalu pole neil kunagi olnud… – seda on teil teada…

Teie möödaniku elu on täis sõdade, surmade ja hädade ajalugu…

Teadvus üle kogu planeedi oli haaratud ellujäämise küsimusega…

See oli vana vaimsuse peamine lahing… – sellest sa oled teadlik…

Katsu näha oma kujutelmas neid vaekausse, mis on kaldu ühele poole…, seal on istumas tume teadvus…

Helge teadvus ei saavuta edu, ega saavuta tasakaalu…

Sellisena oli teie elu…, teie kõigi jaoks, kes olid ümbritsemas teid – kehastusest kehastusse…

Selline on kurb veste inimkonnast Maa peal…

Millised võimalused on teil, et pöörata kõike muude suunda…?

Juba 25 aastat räägin, et suhtelisus on muutumas…

Üle 25 aasta tagasi suhtelisus hakkas muutuma…, valgus muutub üha võimsamaks ja seda tuleb aina juurde…, tema kvantilisi hulki on üha enam…, ja need võimendudes, liituvad eesriide tagustega…, ning vaekausid hakkava liikuma tasakaalu poole…

Maailma sõjad on lõppenud, nagu ise olete märganud…

Tegelikult kõik planeedil on hakanud muutuma paremuse suunas…, ehk olete märganud…?

Paljud riigid teevad koostööd endiste vaenlastega, ega toeta vanu energeetilisi sõdu…

On esile tulnud uus kontseptsioon…, uus paradigma…, vaekausid hakkava tasakaalustuma…

Võitlus on juba algamas…

 

Võitlus algab

Kui 2012 aastal toimus pööripäevade protsesside tasakaalustumine, teadvuses algas uue kalendri ajaarvestus…

Inimkond sai sellega hakkama…, ning alustas juttu sellest, mis hakkab edaspidi toimuma…

Olen rääkinud uue mõtlemise paradigma seemnete külvamisest…, ning igas sõnumis rääkisin teile, et on algamas võitlus…

Valguse töötaja…, tahaks sulle midagi selgitada…

Et vaekausi omal poolel luua ülekaal, viia tasakaalu suunas, valgust ei pea seal olema enam…

Kuna valgus on siiski hajutamas pimedust, vähendab pimeduse summaarset hulka, siis vaekausid hakkavad seetõttu liikuma…

Pimedus on kaotamas oma substantsi… – kas mõistad…?

Vastavuses sellele, kui pimedus on kaotamas oma substantsi (oma mõju sfääri), valgus hakkab nihutama vaekausside tasakaalu enda poolele…

Oleme alati rääkinud teile… – pimedusel iseenesest puudub energia…, ja pimedus on kõigest – valguse puudumine…

Seetõttu iseenesest – mida enam on valgust, seda vähem pimedust…

Kui vaatate vaekausse nüüd, siis näete – valgus on võitmas…

Te olete ületamas potentsiaalide märgistuse, millest on rääkinud iidsed…

Oma sõnumis, millise andsin Lääne Virginias, ma määratlesin seda märgistust, kui Tarkuse Barjääri

Ma tegin oma partnerile ülesandeks teha see sõnum kõigile kättesaadavaks, et kõik saaksid kuulda seda…, mida ta ka tegi (Teadvuse füüsika – läbimurre tulevikku. 29 juuni 2014)…

Selles saate lugeda ja kuulda sellest, mis on Tarkuse Barjäär…, mis on heasoovlikuse faktor…, ning, kuidas need asjad alustasid planeedi teadvuse energia muutmisega…

Kuid ärge laske silmist seda, mida olete ise teinud…

Te provotseerisite tumedat teadvust…

Te andsite temale löögi…, ja ta on raevus…

Te võtsite kätte valguse sõjanuia ja ründasite tema pesa…, kas mõistate…?

Pimedus osutus esmakordselt ellujäämise küsimuse olukorras…

Paar aastat tagasi rääkisime teile, et oleksite valmis pimeduseks…

Ta ei anna võitluseta alla… – võitlus on juba käimas…

 

Ärge ahastage

Meil on küllalt palju informatsiooni, et anda teile seda korraga ja ühes sõnumis…, seetõttu kasutan eelmisi sõnumeid, et saaksite paremini mõista ja viia informatsioonid kokku, ning saada selgemat ja avaramat pilti toimuvast…

Tahaks teile tuletada meelde, et hiljuti ühes sõnumis ütelsin: ärge ahastage… te olete võitmas

Te olete võitmas ka seetõttu, et tume teadvus planeedil tunnetab seda…

Inimkond, kes esindab seda, toob välja kõik oma jõud, et jääda ellu…

 

See oli alaliselt siin

Vaadakem seda… – see esineb kõigis uudistes…

Te olete šokeeritud teatud organisatsioonide olemasolust…?

Kust need on tulnud…?

Kuidas saavad need olla sedavõrd organiseeritud…?

Kuidas võis juhtuda, et need on sedavõrd rahastatud…?

Neil organisatsioonidel võib lähiajal kujuneda oma riik…

Seda võiks nimetada „vana energia tume pool“, kuna just seda ta saab esindada…

Inimkonna barbarlik möödanik tõuseb esiplaanile, et näidata oma nägu…

Ta on alati olnud siin, olles kivide vahel ja peidus tsiviliseeritud inimkonna lõhedes …

Seni ta ei saanud end näidata…, kuid nüüd on muutumas nähtavaks…

Ta on võigas…, ja see pole nõrganärvilistele…

Jaa, mu kallid…, on võigas näha seda kurjust, mis on kehastunud inimlikesse tegudesse…

See on sedavõrd tülgastav…, ja sedavõrd tume, et inimene, kellel hea süda, pole suuteline nägema seda…

See pole küll Jumala osa… – see on selgemast selge…

Teie olete võitmas…

Valgus on võitmas…

Kui see poleks nii, siis tume mässav teadvus poleks näidanud end sellisel jõul…, ja sedavõrd kiiresti…

See on just see, millest olen rääkinud teile…, mida pidite otsima…

Ja just see on selle tõestuseks, et pimeduse esindajad on õuduste kütkeis…

Kallid…, tumedal teadvusel on alati olnud hästi läbi proovitud süsteemid…

Ta hoidus alati varju ja peitus selle ilma vägevate mõjude varju – valitsuste, kommerts ja finants struktuuride taha…

Ja äkki… – ta pole suuteline enam varjuma…, on sunnitud avalikult tegutsema…

Kust tuleb rahastamine…?

Mu kallid…, need tulevad varudest, mis on alati siin olnud…

Nemad kasutavad tulusid, mis on genereeritud madala teadvuse poolt…, mis olid korjatud pikema aja jooksul…

Rahastamist ei saa tulla äkki, eikuskilt…

See oli ladestatud ja hoitud selle tunni jaoks, kus seda läheb tarvis, pimeduse hirmude külvamiseks.., et saaks päästa seda, millesse usuvad…, ja milles seisneb nende teekond…

 

Kes võidab…?

Kallid, neil pole mingeid šansse…, ehkki näib, et šansse on…, kas pole…?

Kõik, mida nemad on võimelised tegema… – on üksnes hirmutama, et allutada sellega teid…

Kas nemad võidavad…?

Ma tahaks, et te võtaks selle küsimuse ette…, ja iga päev otsiks vastust sellele küsimusele…

Hirm on – must pimedus…

Kui oled hirmu kütkeis, siis valgust pole…

Sa võid olla suurim valgustunu, ehk isegi kanaldaja…, kuid, kui oled hirmu kütkeis…, siis pole oluline, kui kaua oled tegelenud valgustamisega…, või, kui palju valgust oled juurde lisanud isiklikult…

Hirm heidab kõik kõrvale…, ning seejärel, võidab sinu mõistuse…

Kas mõistad…?

 

Vana vaimsuse vastupidavus – sinu oma

Vanad vaimsused…, Valguse Töötajad, kes on lugemas seda sõnumit…, see kogemine, millise tegite läbi kehastusest kehastusse, on uskumatu…

Vanale vaimsusele hirm on teada…

Ma ei tahaks rääkida liiast kujundlikult…, kuigi tahaks, et te mõistaks…

Ammu see oli, kui teie päid seati giljotiini alla…, ja just sellepärast, et rääkisite Jumalast teisiti, kui pidi rääkima…

Kuidas oli olla, kui olite kätest-jalgadest seotud…, ja jalgade all süüdati lõkked…?

Vana vaimsus…, selline oli teie õudus…

Te kannate neid kogemisi oma Akaši salvestistes…

Tahaks teile teatada… – neil polnud mingit šanssi hirmutada teid…

Teil oli täienisti teada, mis on hirm…

Neil polnud ühtegi šanssi seni, kuni hoidsite kinni sellest osast, milleks oli vaimsuse kindlameelsus…, ja Jumala vägi…

Ärge unustage seda…, ärge unustage – kes te olete…

Kas panite tähele…, kui kiiresti nemad ühinesid…?

Näis, nagu eile polnud veel mingit organisatsiooni…

Kust äkki ilmusid…?

Kas olete märganud teatud ebakindlust võitluses nendega…?

Miks toimub selliselt, et selle maa kodanikud, kus nemad ründavad, ei söandata võidelda nendega…, ning selle riigi liidrid kutsuvad appi teisi…?

Miks ka need kõhklevad andmast abi…?

Tahan teile näidata, et loogikas on olemas mingi anomaalia, millele ei leidu seletust…

See on selline võitlus, millist sellel planeedil pole kunagi nähtud…

Me ootasime seda…, kuid teie – mitte…

Sellel on tegemist teadvusega, aga mitte territooriumiga…, ja mitte ressursidega…

 

Kuidas võita…?

Kuidas võita ja mitte kaotada ühtegi elu…, me kord juba oleme avanud selle saladuse…

Võtke nende käest ära rahastamise allika…

Nemad pole suutelised eksisteerima finantsideta…

Finantseerimine vajab korraldust, kogumist ja jaotamist…

See peab genereeruma selliselt, et peaks läbima vastavaid institutsioone…

Kas panete tähele…?

Kõik, mis tarvis teil teha… – on peatada süsteem…

Võitu ei tule läbi pommitamiste…

Seda saab teha läbi mõistuse…, selge mõtlemise ja finantsilise kontrolli…

Käes on õige aeg, et neile asjadele läheneda mõistusega…, ja mitte karta vaadata mõistatust uue nurga alt…, mitte kui varem…

Ärge kasutage sama energiat, mida nemad… – sellega te ei võida neid…, saage sellest aru…

See on pimeduse ja selle mõtteviisi viimane organiseeritud kants sellel planeedil…

Nemad on kogunenud kokku selleks, et ellu jääda valguse rünnakute käes…

Ärge kartke vaadata üle nende rahastamise voogusid, olenemata sellest, kuhu ka ei viiks selle jälg…

 

Hirm on nende relvaks

Tahaks, et te teaks veel midagi, kui olete vaatamas oma uudiseid…

Teile võib näida, et te pole võimelised neid peatama…

Mõningates kohtades nemad võivad koguda jõudu, et saaks külvata hirmu…

Hirmu on kerge külvata neisse, kes pole vanad vaimsused…, ja kellel pole teada hirmust sedavõrd palju, kui teil…, ning kellel pole teie vaimse kogemuse kilpi…

Mu kallid…, see kõik viib teid eesliinile… – kas teadvustate seda endile…?

Kuid te ei pea nendega võitlema nende keskkonnas…, ja nendele harjumuspärastes tingimustes…

Kõik, mida tarvis teil teha… – üksnes suunata valgust nende peale…

Kõrge teadvus võidab alati hirmu…

 

Pimeduse ja kurjuse määratlus

See pole veel kõik…

Kas suudaksite ütelda minule kurjuse täpset definitsiooni…?

See oleks selline õppetund, mida peaks nii mõnigi teie seast kuulma…, ja mida nii mõnigi ei tahaks näha, kuna inimolevustel on omane pookida kurjust mingite olemuste külge…

Paljud inimesed tahaks kurjust paigutada eraldi lahtrisse, aga mitte inimlahtrisse…

Vaata…, energia püüab toetuda traditsioonilisele mütoloogiale…

Nüüd on just õige aeg teil teada saada tõde…

Paljude aegade jooksul teil oli usk kurjadesse vaimudesse ja kurjadesse olemustesse…

Oli oletatud, et on olemas välised jõud, kes on võitlemas inimkonnaga kontrolli pärast ja valguse üle…

Kallid…, tahaks rääkida teile sellest, mis on tegelikult kurjus

Kurjus – on selle tumeda energia ilmnemine, mis asub kas inimolemuse seesmuses, või rühmal inimolevustest, kes võtavad pimedust kindlal eesmärgil…, genereerivad seda…, võimendavad…, ja koondavad seda…

Mõningad diktaatorid planeedil on teinud seda edukalt… – te olete näinud seda…

Selleks polnud vajadust kaasata mingeid väliseid kurje vaime…

Paarkond inimest olid võimelised sedavõrd edukalt koondama ja ilmutama pimedust, et kõik ümberolevad inimesed sattusid nende õnge otsa…, ja tegid nendega koostööd…

Selline on kurjus…

Neile polnud selleks tarvis isegi sabaga ja sõrgadega sarvilist

Nemad ise said sellega hakkama…

See on see, millega inimene ise on võimeline hakkama saama…

See on võimas inimkonna atribuut… – helge ja tume atribuut – kaks võrdväärset teekonda…

Inimkond on võimeline omal vabal valikul looma kas valgust…, või sünnitama pimedust…

Sellist võimet genereerib inimkonna uskumatu vägi…, ja kahesus, mida ta on kandmas endas…

Inimkond ei vaja mingit välist väge, et luua kurjust…

Oleme rääkinud, et inimtsivilisatsioon sellel planeedil on oma vabavalikuga juba neljal korral seadnud kogu inimkonda eksisteerimise lahkteele…

See toimus üksnes seetõttu, et möödunud aegadel tume teadvus oli alati võidus…

See pole ka ime, kuna inimkond oli ellujäämise režiimis pikemate ajaarvamiste jooksul…, ning avaramat valguse vaimset mõistmist oli väga vähesel määral…

 

Gaia osa inimkonna teadvuses

Üheks sellistest aja lõikudest, millest teil ehk on hirm teada saada, oli aeg, kus oli täielik koopereerumine Gaiaga…, mille eesmärgiks oli lõpetada teie eksisteerimine… – oli aeg, kus pandeemia oli praktiliselt juba pühkimas inimkonda maakera kaardilt…

Pandeemia…

Nüüd ehk ütlete: „Krayon, mis on temal ühist inimteadvusega…?“

Kallid…, pange tähele… – minu partneri poolt oli antud õppetund, milles ta võttis kokku üheksa inimese atribuuti…

Ühes komplektis oli kolm Gaia atribuuti, millest üks oli planeedi teadvus…

Gaia teadvus on seonduses inimteadvusega…

Kas olete juba alustamas fragmentide liitmisega üheseks pildiks…?

Te olete sügavas seonduses planeediga, vaimsel viisil…

Kuhu on liikumas inimkond…, sinna on liikumas planeedi teadvus…

Gaia…, emake Loodus…, kuidas te ka ei nimetaks teda, teeb koostööd inimteadvusega…, koopereerub temaga…

Kui 1000 aasta jooksul olete hävitanud teine teist…, siis Gaia püüab teha kõike võimalikku, et saaks teha koostööd teie soovidega…

Gaia on jälgimas inimteadvust, ning püüab aidata teid selles, mida näitate temale oma soovides…

Kas olete teadlikud Gaia sellisest osast teie suhtes…?

Ta on – teie partner, kes on kiirendamas seda, mida kavandate temale…

Ehk soovite vaadata lähemalt seda, mida mõistavad jätkuvalt indiaanlased ja põlisrahvaste esindajad… – Gaia on teie partner…

Pandeemia: Kas te ei leia veidrana, et viimase 50 aasta jooksul…, ajal, kus teie populatsioon koosneb ligi 7 miljardi inimolevusest…, kus õhus on üleval kuni 2 000 lennuki, mis on lendamas kõikvõimalike ja võimatute piirkondade vahel…, ja ometi pandeemiat pole olnud kogu teie selle elu jooksul…?

Viimase 20 aasta jooksul oli viiel korral potentsiaalse pandeemia oht…, kuid mitte ükski neist ei viinud tõsiste tagajärgedeni…

Kas keegi teie seast on viinud kokku need faktid…?

Kallid…, kõigist mõni sadakond aastaid tagasi maailm oli vähem rahvastatud…, ja polnud sellist massilist reisimist, mis soodustaks viiruste levikut, et pandeemiasse sureks miljoneid inimesi…

Kuid elanikkonna arvu kasvuga ja selliste massiliste reisimistega, pandeemia oht oleks pidanud samuti kasvama…

Sellel pole mingit selgitust…, kas pole…?

Mis oli toimunud…, mis võis seda peatada…?

Teile on teada inimkonna ja Gaia suhetest… – see ongi selgituseks…

Gaia on elu vägi, mis on teie partneriks…, kes on jälgimas, kuidas mõjutate pimeduse ja valguse tasakaalu…, mis on omakorda peegeldamas seda, mida soovib inimkond…

Ka temal on olemas polaarsus…

Ehk praegu oleks aeg suunata omad meditatsioonid tänule, oma planeedile…, ja selle eest, et ta toetab teid teie vaimsuse Akašis…, et ta on alati teiega, kui eluvägi… mis on teie juures alaliselt…

Just sellest alustasid iidsed oma riituseid… – kas olete unustanud selle…?

 

Ebola

Selliselt ma valmistasin aluse järgmisele teemale.

Ebola – kas ikka veel kardate teda…?

Gaia on elu jõud, mis on inimteadvuse osa…

Mu partner on teile näidanud kuvaril, et saaksite näha seoseid…

Nüüd on aeg ühendada fragmendid tervikpildiks…

Kallid…, isegi Gaia on haaratud võitlusse…, on toimumas midagi õudsat, mida pole veel teie elu ajal toimunud…, te kardate seda väga – pandeemia puhkemise potentsiaali…

Mu partner toob ühe väljendi populaarsest filmist:

Kas veidi tuld, Hirmutis…?”

Mida kardate teie…?

Pimedust…?

Gaia võtab võitlusest osa koos teiega…, ning on aktiivselt otsimas lahendusi, tuginedes valgusele….

Planeedi energia on võitlemas koos teiega…

Ebola viirus – on šokk ja üllatus…

See käivitub rämedusest ja hirmust…, just läbi selle ta saab ka levida…

Vaadake, kust algas ebola…, ja vaadake, kuidas tema sai võimaluse levida…

Hirmu kasvamist tema vastu ja selle väge soodustavad need, kes peavad seda needuseks…

Mitte need, kes mõistavad teda teadlaste vaatevinklist…

Külades on küllaldaselt rahvast, kes keeldusid maha jätma oma pereliikmeid, kuna nende arvates  haigus on – needus…

Hirm…, ja pole mõistmist, et viirusest peab isoleeruma…

Pere on suremas koos haigetega…, ja just harimatusest ja hirmust…

See näitab piltlikult, kuidas töötab pimedus…

Kas kavatsete jätkuvalt karta…?

Mu kallid…, ebola saab võidetud…

Teadke seda ja olge rahulikud…

Paluge valgust neile inimestele külades, kes on hirmul…, paluge, et nemad saaksid enam teada sellest, kuidas hoida tagasi selle levikut… – siis saaksite elada rahus oma perega…

 

Olete muutmas ajalugu

Kallid…, te olete need, kes kutsusid esile sellist muutust…

Tervitan teid valguse puhul, mis on säramas sedavõrd eredalt, et avastab kogu pimeduse…

Selle tõestuseks on kõik, millest olen just rääkinud…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele saite viiruse, mille vastu pole vastavat vaktsiini…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele saite barbarliku organisatsiooni…, sedavõrd kurja ja pimeda, millist vaevalt oleksite suutnud ette kujutama…, mis näiliselt ilmus ootamatult, eikuskilt…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele sellel organisatsioonil on olemas hulgim rahastamise allikaid ja selle jaotamise mehhanisme…, mis on abiks hirmu külvamisele kõikides riikides…

See on sedavõrd hirmutav, et riikide vahel, kes poleks kunagi kogunenud kokku, ega jõudnud kokkuleppele, ilmnesid koalitsioonid, ning istusid selles küsimuses koos ühe laua taha, et saaks leida võitluse viise pimeduse vastu…

Selline on kurjus…

Kurjust ei looda välise väe jõul…, sama kui valgust ei looda välise väe jõul…

Valgus ja pimedus – on tasakaal, mida inimkond on võimeline kaaluma üle…, kas ühele, või teisele poole…, kas mõistate…?

Kui soovite, siis võite valida liikumist… – kas pimeduse, või valguse poole…, selline võimalus on alati olnud…

See on kahesus, mis on saatnud teid kogu teie ajaloo jooksul…

Kuid nüüd olete olukorras, kus olete väljunud barbarlikust ajastust – tuhandeaastastest vallutustest ja sõdade taplustest…

Olete muutnud suuna…

Kordan taas… – ärge ahastage

Genereerige valgust, millega olete tulnud planeedile…, virguge täies pikkuses, tundmata hirmu…

„Krayon…, see on liiast lihtne.“

Kas tõesti…?

Kallis Valguse Töötaja…, kuidas, sinu arvates, planeet muutis suunda…?

Vana vaimsus…, kas sa tõesti ei mõista, et valgus, mis on sinu kätes, on paljumõõtmeline vägi…?

Ta pole lineaarne…, ta ei väljendu hulgana, millel pole tähtsust…

Ta on kavatsus…, ja see on tõde…

See on see, kus väike teeb ära suure töö…

Vanad vaimsused valdavad siin seda ülimat väge…

Võtan kokku järgmisega… – olen üle 20 aasta olnud koos mu partneriga, kes on istumas siin toolil…

Kui ta esmakordselt astus rahva hulga ette, siis esimese metaforina ta kasutas „pimedat tuba“…

Ma kavatsen nüüd taas naaseda selle juurde…

Kõigist aegadest just nüüd on tarvis teil taas kuulda sellest…

Pimeduse ja valguse dünaamikal pole mingit seost hulgaga…

 

Pime tuba

Oled pimedas toas…, ja see tuba on täis inimolevusi…

Kuna toas on täienisti pime, siis pidevalt põrkute teine teisega kokku…

Sul tekib hirm, kuna ei ole võimeline nägema neid, kes on su kõrval…, või… mida nemad võiks endast kujutada…, kuivõrd suured ja mis soost nemad on…, või midagi veelgi muud…

Sa tunnetad enda isiklikku eraldatust…

Võtad naabri käest kinni…

Leidub teisi, kes võtavad sinu käest kinni…

Nüüd hakkad tunnetama ohutust…, ja seda seni, kuni hoiate kätest kinni…

Pimedus…, püüad hoiduda põrkumast teistega…

Sul pole teada sinu ümber olevatest midagi…, ja… mida nemad tahavad…

Saad usaldada seda, kelle käest hoiad kinni…, kellest oled teadlik…

Ülejäänud tema taga… – oleksid kui sinu ressursid…

Kõige parem oleks, kui saaksite koguneda kokku…, ehk saaks isegi luua oma väikese linna…, hiljem ehk, isegi piirata seda seinaga…, selleks, et teised ei saaks pääseda teie ligi…

Sa pole suuteline midagi nägema… – on pime…

Neil võivad olla relvad…, ja võivad seista otse sinu enda selja taga… – sa pole sellest teadlik…, ega pole võimeline nägema neid… – sadu ja tuhandeid aastaid…

Sellise metaforiga on võimalik kirjeldada planeedi teadvust…

Te eraldusite…, kogunesite rühmadesse…, te kaitsesite end…

Teised jälle, kes samuti olid pimeduses… vallutasid maid, milliseid suutsid hõivata jõuga…

Ja äkki… sellesse ruumi ilmub Valguse Töötaja, kes on vana vaimsus…

Ta süütab valguse tikust…, mis ei valgusta küll kuigi palju…, kuid… kui olete absoluutses pimeduses, siis isegi väike valgus on suuteline ära tegema suure töö…

Äkitselt kogu ruum muutub… – kuigi valgust on vähe…, ometi hägusas valguses on võimalik näha oma naabreid…

Nagu sa ise kardad, nii kardavad ka nemad…

Kuid peatselt… inimesed hakkavad lammutama seinu, mis eraldasid neid…

Lasevad oma lähedase perekonna kätest lahti, ning leiavad ka teiste käsi…, teisi kooslusringe, nagu oli neil endil…

Paljud hakkavad tundma huvi… – kust ilmus valgus…, selle nime, kes tõi valguse…?

Kas valguse tooja oli järginud mingit doktriini…?

Ei…

Kas valguse toojal on mingi organisatsioon…, ehk saaks sellega liituda ja edendada seda…?

Ei…

Mida tegi see, kes tõi tule…?

Valguse…

Paljud hakkavad tahtma, et valgust oleks enam…

Nemad vaatavad valguse tooja poole ja küsivad… kas me saaks süüdata oma valgust sinu valgusest?

Jah…, vastab tema…

Ilmub palju enam valgust…

Neile lähenevad ka teised valguse soovijad…

Iga leegiga valgust saab üha enam…, paljud saavad selgemalt näha teine teist…

Valguse olemasolul pole põhjust hirmuks…

Pimedus on taandumas…

Selline on metafoor planeedi teadvuse aeglasest kasvust…, millist olime rääkinud 20 aastat tagasi…

Tegime seda üksnes seetõttu, et teadsime tänasest potentsiaalist…, ja et, teil tuleb heitlus pimedusega…

Kandke valgust igas oma reageeringus kõigele toimuvale, jäädes väljaspool hirmu…

Kogu ilm muutub sellest valgusest valgemaks…, milles ei suuda ellu jääda ükski pandeemia, ega ükski tume asi…, rääkimata pimedusest…

Selline on käesoleva aja tõde…, aja, mida olete oodanud…

Ma tahaks, et te võtaks selle kontseptsiooni koju kaasa…, ta on sedavõrd sügav…, kas pole…?

Olen rääkinud teile, et see toimub…, ja nüüd ka toimumas juba… – aidake kaasa…

Mu kallid, ma üksnes rääkisin teile, kuidas võidate heitluses…

Uudistes te ei leia tõde toimuvast… – seal on üksnes hirmude külvamine…

Ka see on siiski… kellegi töö…, mõistke seda…

Olge targad muutustes, aegadest aega…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts