Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2015

Kahtlused ja hirm

on kaks peamist blokeerivat sagedust

 

Sajandite jooksul oli teada, et käbinääre (epifüüs) kujutab endast organit, mis on side loomiseks kõrgemate mõõtmete ja füüsilise reaalsuse vahel…

Seda võiks nimetada isegi portaaliks isiksuse aju ja jumaliku teadvuse vahel…

Metafüüsikud, nagu Edgar Cayce ja Rene Descartes, määratlesid seda kui „hinge asukohaks“…

Täpsemalt öeldes – käbinääre on „bio-tähe väravad…, sild füüsilise ja mittefüüsilise vahel…, duaalsuse ja kõrgema mõõtme vahel…

Oma kujult see on väga keeruline…, on ekraaniks kolmemõõtmelise aju ja lõpmatu teadvuse vahel…

Epifüüs on vahendajaks edasijõudnud teadmiste ja ilmutatud reaalsuse vahel…

Ta teeb koostööd hüpofüüsiga, et avada sild…, portaal füüsilise ja mittefüüsilise vahel…, teadvuse ja vaimu vahel…

Mistahes teadmist oleksite nõus uskuma…, siis see muutuks reaalsuseks alles peale seda, kui käbinääre avab jumalikkuse väravad…

Ta teeb seda läbi mõtte sageduse ülekandmist…, läbi soojuslikku biokeemilise voo üle kogu keha…, avades lõpuks seda mõistusele…

Teie inimlik aju on igahetkeliselt läbi töötamas mõtteid, milliseid lööte lahti tuhandeteks biokeemilisteks elementideks…

Oleme selgitanud, et tavalise aju iga mõte ei pääse Kõrgemasse Teadvusse…

 

Käbinäärme kristallne filter

Enamuse inimeste probleemiks, mis on seotud nende püsivate veendumustega, on pimesi kolmemõõtmelise programmeeringu vastuvõtt…

Võite mõelda positiivseid mõtteid…, mõelda positiivsetest muutustest… – kuid, kui oma mõistmistes, sügaval enda seesmuses kahtlete, et võib minna teisiti… – siis nii ka läheb…

Iga emotsioon, mida tunnetate, iga rõõm, või hirmu hetk… toodavad keemilist fermenti teie kehas…

Mõned neist võivad saada trampliiniks…, teised jälle takistuseks…

Igaüks neist jõuab käbinäärmesse…

Epifpüüs – on peene häälestusega kaltsiitkristall, oma loomult piesoelektriline…, midagi kvartsi taolist…

See on sageduslik ekraan…, filtri liikide üks erisus…

Sõltuvalt mõtte sagedusest, või emotsioonist, käbinääre on kõige vardjaks, mis on saabumas Jumaliku Teadvuse loomisportaali…

See on suht konstruktiivsel kujul kaitsemehhanism, mis ei luba tekkida mõningatel negatiivsetel mõtetel…

See ei luba siseneda negatiivsetel mõtetel…

Negatiivsed mõtted – on hirm…, kahtlused…, ja mõndagi veel…

Pange tähele… see töötab mõlemas suunas…

Seega…, iga kavatsus, milles enam-vähem kahtlete, ei suuda pääseda programmeeringusse…

Kas mõistate…?

Kahtlus on üks neist osadest, mis segab teie soovide teostumisi…

Kui olete kahtlemas, siis te ei usu…, kahtlus loob teie ajus biokeemilist reageeringut…, ja see aktiveerib neuronvoogu ajus, mis suundub hüpofüüsilt epifüüsile, ning blokeerib portaali avanemist (pääsu läbi käbinäärme)…

Kahtlus ilmneb üksnes seetõttu, et te ei usu…

Oleme juba maininud, et duaalsuses aju programmeerimise aspekt kasutab hirmu isiksuse elukindlustamiseks…, kui hoiatamise süsteemi…

Paraku duaalsuse aspekt on kui kaheteraline mõõk…

Hirm, kontekstist eraldiolevalt, võib kujundada palju negatiivseid emotsioone, milleks on kahtlused, armukadedus, depressioon ja enese vihkamine…

Negatiivsed hirmud oma olemuselt loovad häireid auraväljadesse, ning võivad viia aura leketeni…

„Metatroonilistes õpetustes“ räägitakse, et aura peab olema terviklik, et sellest saaks kujuneda Mer-Ka-Ba…

Energia väli, täis mõrasid ja lõhesid, pole võimeline tegema tööd optimaalselt kooskõlas Loomise Seadustega…

 

Biokeemiline protsess

Teid ümbritsevad mõttekujundid on loodud kogu inimkonna masside väljade abil, kooskõlas makroga…

Need peegelduvad vastavuses teie isikliku valguskoefitsiendile…

Kõik see kajastub füüsilises reaalsuses…, ning kaasab kogu füüsilist protsessi…

Mõttesagedused on võetavad vastu numbrilisel põhimõttel…, mis liiguvad biokeemiliselt otseselt ajusse…

Mentaalsed fermendid on seotud käbinäärmega, mis saab neid geokodeeritud signaalidena…

Iga kujund…, iga mõte on tõlgendatav ja sorteeritav vastavuses energeetilisele allkirjale…

Need, peale jõudmist käbinäärmesse, peavad läbi pääsema veendumuste programmilistest parameetritest…

Teie aju ekraanid määravad neid reaalseteks, või ebareaalseteks…, tõelisteks, või ebatõelisteks… – seda sõltuvalt valguskoefitsiendist, mis on programmeeritud ajusse…

Biokeemilised ained sünnivad kas vastuvõtu, või eiramise koostisosadena, mis vastavalt – kas avavad, või sulgevad portaali Kõrgema Teadvuse poole…

Biokeemilised ained suunduvad edasi kodeeritud neuronitena…, ning on mõtte saate-vastuvõtu mehanismiks, mis kätkevad kõiki kodeerituid andmeid, millised on vajalikud mistahes mõtte, või kujundi muundusteks füüsiliselt reaalseks (või muunduse keelamiseks)…

Mõtted, mis langevad kokku veendumustega, suunduvad kujundi loomiseks aju seesmuses, füüsilise keha närvikiudude vahendusel…

See on esmane küpsemise leek uue reaalsuse kujunemiseks…

Järgmine samm saab tehtud läbi mõistuse puhta kavatsuse ja tahte jõu, mis on juhitavad võimendatud emotsioonide ja tunnetuste läbi…

Peale selle füüsiline keha vallandab numbrilises kodeeringus kujundi peenes kehas…, kogu aura välja ulatuses, plastilise tardunud valguskoodina, mis peegeldub ja võimendub tšakra süsteemi poolt…

Aura peab olema vigastamatta ja optimaalsena kogu tsükli ulatuses…

Seejärel kujund läbib Merkaba, ning liigub Merkava ja Merkana suunas…

Kõik käivitub üksnes tahtejõu läbi…

Puhtusest ja intensiivsusest, millistega panustate tahte-mõtteisse oma eesmärki, sõltub teatud määral teostumise otsekohesus mateerialikult…

Kui olete omandanud teadlikku loomise mehaanikat, siis on tarvis võtta kasutusele siirast käivitamise soovi, rakendades kujundlikku visualiseerimist ja emotsioone…, nii saate viia lõpuni füüsilise ilmutuse protsessi…

 

Teadliku loomise seadus…

Pole ei mingit füüsilist objekti, ega mingit kogemist, mida pole loonud te ise…, kaasaarvatud teie enda keha ennast…

Meistrid…, teie kehas pole midagi, mida poleks teinud te ise…

Tegelikult… kui saaksite näha endid teistes kehastustes, siis te imestaks…, millise hulga füüsiliste omaduste taolisusi olete loonud oma reinkarneeringute aegu…

Kui teil on olemas Jumalik Tarkus, siis olete võimelised looma määramatu hulga ilmasid…

Kui olete valdamas teadmisi… – siis teil pole midagi karta…, kuna pole ühtki asja…, ei ühtki elementi…, ühtki piirkonda…, ei ühtki mõistmist, mis võiksid teid kuidagi hirmutada…, ähvardada…, või orjastada…

Kui hirm toob esile teadmisi…, siis seda nimetatakse valgustumiseks…

Teil on olemas loomulik eksisteerimise rütm nii füüsilises, kui ka mittefüüsilises reaalsustes…

Selleks on teie ärkvelolek ja une seisund…

Uni on üks hinnatumaid tervenduste praktikatest…, ja vahenditest, mis on side loomine seesmiste ja väliste ilmade vahel…

Teie tavaline teadvus kasutab puhkamise aegu rännakuid muudesse mittefüüsilistesse reaalsustesse, mida teete läbi oma unenägude aegu…

Niinimetatud magav seisund saab ära kasutatud hüvena sagedastel üleminekute aegadel isegi ärkvel olevas kehas…

Lubage pöörata teie tähelepanu sellele, et kujundid, mida olete võimelised nägema mõlemas seisundis, on võime tõlgendada teadvuse numbriliste väljade ühikuid…

Sagedus, mida võtab vastu teie aju, on tegelikult numbriline kood…, sümbolite kristalne muster, mida tõlgendate ja väljendate kujunditena ja tunnetena…

Teil pole raske mõista, et ise loote oma unistusi…

Kuid samas tuleks tunnistada, et loote ka oma füüsilist reaalsust… – ehk siiski… mõlema loojad olete ise…

Te ise ka määratlete, mis on reaalne…, ja mis mitte…

Ütleme taas – kahtlused ja hirmud on peamisteks blokeerivateks sagedusteks, mis takistavad teie soovide avaldumisi…

Tegelikult kõik negatiivsed emotsioonid baseeruvad enamuselt hirmul…

Hirmu ületamine ja selle asendamine armastusega, annab erilist tunnustust ja tõelist armastust enda vastu…, ja see on võtmesageduseks, mis on tarvis duaalsuse ületamiseks…

Käbinääre – see on jumalikuseni pääsemise süsteem…, ta on keeruline kristallkompuuter, mis on filtreerimas sagedusi…

See on unaruses olev informatsioon…

On aeg tulnud meenutada seda…, aeg teada sellest…

Read Full Post »

 Krayon Kolumbias

 

Tervitan teid, mu kallid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Tahaks anda au neile, kes on selles ruumis…, ja kes on tunnetanud siin teatuid energiaid…

Tahaks anda au neile, kes ehk on vaatamas elu veidi teise pilguga…

Oleme võtnud kasutusele väljendi „vaimne loogika“…, ning oleme öelnud samuti, et kõik on muutumas…

Mu partner võtab „vaimset evolutsiooni“ inimkonna suurejoonelise ärkamisena…

Kuid küsitakse, et mida see tähendab…, kui palju võtab see aega…, ning… tahavad teada üksikasju selle kohta…

Oleme seda varem juba rääkinud…, kuigi… mitte ühes kanalduses korraga…

Seekord tahaks rääkida mõningatest erisustest…, ning samuti millestki, mis muudaks teie arvamust aja paradigma kohta…, ja mida on tarvis, et midagi toimuks…

Mu kallid…, paljud valguse töötajad on selles uues energias ärkamas suure eesmärgi suunas…

Ma räägin nendega, kes on selles ruumis…, ja nendega, kes on kuulamas seda salvestust ja lugemas…

Selle ärkamise protsessi aegu on olemas ka teise reaalsuse…, vaimse reaalsuse paradigma…

Kui olete ärkamas ja tunnetamas oma kehas suurt eesmärki… – mida teete…?

Vana paradigma kohaselt otsiksite informatsiooni…, ehk läheksite isegi kooli, ning raiskaks külaldaselt aega selle paradigma sammude õppimiseks…

Sellel oleks mõtet üksnes vanas energias…

Kas te pole tulnud siia hariduse struktuuridest…?

Kas on mõtet rakendada õpetamise paradigmat teile uutele…, ehk mitte…

Nüüd tahaks teha midagi väga mõistetavat…, ja seda pole võimalik teha vääriti…

Oo mu kallid…, kui vaatan teie ärkamist… – selles on palju armastust…

Kui ainult suudaksite olla uutena…

Terve leegion ingleid on teadlikud teie ärkamise ajast…

See on valguse pidu…

Pole oluline, mida ette võtate…

Kas tahate minna kooli enam kui kaheksaks aastaks, et saada meist teada…, mis siis ikka… – me oleme kannatlikud…

Kuid teie olete ärkamas – ja seda pole võimalik teha valesti…

Mu kallid…, teil tarvis teada uuest paradigmast… – kõike on võimalik teha kiiremal viisil…

Kuid uues energias kõik see on teine, kui arvate teie…

Seega…, võtame uuesti läbi valguse töötaja teekonna, kes on ärkamas suure eesmärgi nimel…

Kord rääkisime millestki, mille nimeks on „tarkuse faktor“…

Kõik sellel planeedil on toetamas teid „tarkuse faktori“ kütkeis…, isegi enam, kui oskate arvata…

Kas arvate, et olete üksikud…

Te pole üksi…

Sõlmed ja tühjused planeedil, mis on paljumõõtmelised punktid, on teadlikud, kes te olete…

Mõelge neile, kui paljumõõtmelisele koolile, mis aitab teil kätte saada oma Akaši ja meenutada tõde…

Ah et mida see tähendab…?

Ajal, kui paljud teie seast on ärkamas, teil on üksnes intuitsioon…, ja meendused eelmistest eludest, millega saaksite ise alustada…

Kuid…, mõelge teadmistele, milliseid on teil olemas…

Mõelge sellele, mida on teil teada…, millest olete läbi käinud…

Milliseid šamaani kogemusi olete kogenud…

Kui palju inimesi olete möödanikus tervendanud…

Kui puhkesid sõjad, siis te läksite teist teed…

Te olete teine…

See on teie tarkus…, mis oli teiega eoonide aegu… – kõik seemned, mis olid külvatud teie Akašisse…, kõik viljad, mis on valmis lõikuseks…

Teie äratasite neid energiaid peale aastat 2012… – te ise olete see kool…

On olemas veel üks paradigma… – teie luba…

Vaadake sügavamalt oma järgmist sammu…

Ärge vaadake pidevalt teisi…, teil endil on olnud palju elusid…, olete ära teeninud lõpueksami dokumente…, ja neid kätte saada… otsekohe…

Kui olete ärkamas, siis pole võimalik teha valesti, vaid üksnes õieti…

See on üksnes kutse võtta kasutusele terve mõistus…

Kaaluge seda, millest räägin…, saage sellele kinnitust oma alateadvuselt…

Olete keset sajandite prohvetlust…, ja need räägivad sama – uus energia muudab inimteadvust…

Teil ehk ei jää aega taas minna kooli…

 

Tahaks teha juttu mõningate tervendajatega…, rääkida paradigma vahetusest…

Pole võimalik teha valesti…, seega… tahaks siiski, et teeksite väljakutse traditsioonidele…

Mõningad oletavad, et traditsioone tarvis järgida alati…, pole oluline, milliseid…

Mõneti traditsioone on loodud vanades energiates…, mõneti – vana energia tõttu…

Kuid te jätkate nende järgimist, isegi mõtlematta sellele…

Kui näiteks üleilmse tähtsusega tervendaja juurde tuleb inimene, kes pole tasakaalus…, ega mõista, mis on tegelikult temaga juhtunud… – siis tervendaja, kasutades oma intuitiivseid võimeid, muutub alateadlikult arstiks…

Ta tunnetab tasakaalutust, ning, ehk isegi, mõne hetkega tunnetab seda enda peal…

Vanades energiates tervendajad kaitsesid end tasakaalutuse eest…

Kui olete valguse töötaja ja olete valmis tegelema tumeda energiaga…, siis vanal paradigmal on mõtet…, tuleb kaitsta end…

Kuid kuidas seda teete…?

Esoteeriliselt mõtlev inimene teab, et on olemas mõningad aroomid ja muud asjad, mis võivad tõsta veendumust, et ruumi energia jääb puhtaks…, mille tõttu pimedus ei pääse ligi iialgi…

Või, panna välja kristallid…, süüdata küünlaid…, istuda näoga teatud suunas…

Ehk panna põlema viiruk… – kaitseks…

On siis sellel kõigel mõtet…?

On…

Kas see ka töötab…?

Töötab…

Milles on siis probleem…?

Olen rääkinud sellest… – valet teed pole olemas…

Kuid, mu kallid…, see võib pidurdada teid…

Uues energias on olemas uus paradigma…, ja on tarvis, et prooviksite seda…

Tahaks, et mõistaksite mind, et mul on õigus…

Esiteks – alustaks ehk enese analüüsist…

Tervendaja…, kes sa oled…?

Te nimetate end tervendajaks… – kust võtsite selleks õiguse?

Kuidas te saate näha inimeste probleeme…?

Akaši lugejad…, kuidas saate tunnetada, et keegi on tasakaalust väljas…?

Te ehk väidaks, et selline and on kingitus…

Ma tahaks pakkuda teile teist ideed…

Te olete selle ära teeninud…

Olete elust elusse eksperimenteerinud…

Ärkamine esoteeriliste asjade vastu õpetab, kuidas neid kasutada…

Reinkarneerumine…, ärkamine…, ja taas sama rakendamine…, iga korraga aina paremini ja paremini õpite tegema seda tööd…

Pole ka juhus, et olete siin…

Lubage nüüd rääkida teile sellest energiast…

Sõlmed ja tühjused on avatud…, ja need tulenevad tarkusest…

Need on katmas maad…, ja on selleks, mille nimetuseks on… „vaimsuse vesi, milles tuleb teil õppida ujuma“…

See on valgus…

Valguse energiat on teie jaoks siin sedavõrd palju…

Nüüd esmakordselt tulevad kõik teie eelmised elud esiplaanile…

Need kõik on teie kõrval, kallid tervendajad…, nemad annavad sellist valgust, et miski pimedus ei saa puutuda teid…

Kas on tarvis teile kaitset…?

Enam mitte…

Mida hakkate peale selle informatsiooniga…?

Kuni kasutate kaitseks vana paradigma energiaid, siis palju sellest, mis tuleb teile läbi uue energia… – blokeerub…

Te ei saa teha valesti…, see on üksnes teie valik – astuda aeglaselt…

Kallid tervendajad, kes on kuulamas-lugemas…, lubage küsida… – kas te pole valmis uueks paradigmaks…?

Vastan ise…

Olete valmis võtma vastu inimest… – ehk temas on esmalt puudu tasakaal pimeduses…?

Teis on palju valgust… – tema pimedus ei saa puudutada teid, kuna valgus on teie kindlaks kaitseks…

Teie kaitseks on teie möödunud elud…, ja te olete selle ära teeninud…

Teil ehk osutub raskeks loobuda traditsioonidest…, kuid uus energia on erinev…, ja ka olukorrad on muutumas…

Mida võtate ette sellega…?

Ma kutsun teid hetkeks maha istuma…, ning järgi vaatama – kes te olete…

Ma kutsun teid lõpuks nägema, milline suursugusus ümbritsemas teid…

Teie ümber on sedavõrd palju valgust…

See on see energia, mis on vana vaimsuse austuse energiaks…

See on paradigma vahetus…

Paradigma – see sõna märgistab, kuidas kulgevad asjad…

Ta on muutumas vaimselt…

Kui on enam valgust…, siis kogu inimkond on paremini nägemas…

Kas teate, mida see peaks tähendama…?

See valgus pole lineaarne…

Kui te seisate pimeduses…, rahva hulga keskel…, süütate tiku, et näha…

Kui paljud saavad nüüd näha…?

Üks…, või enam…?

See oleks lineaarne…

Isegi üks tikk aitaks näha kuuel, või enamal inimesel…

Kui kasvõi pooled rahvast näevad seda…, mis oleks nende sooviks…  – ehk süütaks oma tikk…?

Ja nad süütavad selle…

Kas näete selles matemaatilist peegeldust…?

See pole lineaarne…

Väike valgus – peegeldudes, teeb pika teekonna läbi…, ning teeb suuri muutusi planeedil…

Nüüd räägiks teile loo uuest paradigmast…, inimteadvuse arengu teekonnast…

Alustaks paradigmast… – seda olete ootamas…

Tahaks tutvustada teile inimest nimega Wu…

Ta on valguse töötaja…, ja ta on kasvanud samas energias, kui teiegi…

Tema nimeks paneme Wu-1…, ja ta teeb energiatega tööd nii, nagu oskab…, ta on ületamas silda 2012…, ning elab nii hästi, kui on suuteline…, tema käes oleva valguse kohaselt… – ja ta võtab muutused vastu…

Wu lõpuks lahkub ja inkarneerub…, nüüd ta on juba Wu-2…, ja on sootuks uues energias, mida oli loonud Wu-1…

Wu-2 evolutsioneerus edasi…, ja saavutas kõrgemat tarkust, ning nüüd valdab kõrgemat inimteadvust…

Ta teeb kogu oma elu jooksul tööd selliselt, kuidas oskab…, ning lõpuks… lahkub samuti…

Saage nüüd tuttavaks Wu-3, mis on järgnev inkarneering, milles ta areneb enamuselt vaimsel tasandil…

Ja nii edasi…, ja nii edasi…

Selline paradigma on rajatud evolutsiooni keemiale…

See on põlvkondlik vaimse nihkumise kolmemõõtmeline mudel…

Kogu evolutsioon toimub ühe võimaluse kohaselt… – ümbersündimise vaimsuses…, seetõttu uus võimalus avaneb uue põlvkonna avanemisel…, ehk – uue põlvakonna jadana…

Praeguseks ühe põlvkonna pikkuseks on kujunenud 25-30 aastat…, kui lapsed kasvavad suureks…, ja neil sünnivad omad lapsed…

Vanas paradigmas evolutsiooni kiirus mahtus 25 aastatesse lõikudesse…

Tahaks esitada teile uut paradigmat, mille aluseks on uus energia planeedil…

Seda võiks nimetada matemaatika uueks liigiks…

Võtame taas ette Wu-1…

Alustame otsast peale, kuid seekord uue paradigma kohaselt…

Wu-1 on vana vaimsus…, ta on teadlik esoteerilisest tõest, ning elab nii hästi, kui on võimalik…, ta on ületamas 2012 aasta joone, ning jõuab uude energeetikasse…, uutesse sõlmedesse ja tühjustesse…, saab toetust planeedi poolt…

Märkjoon sai ületatud…, ta hakkab ärkama uue energia suunas…

Wu avastab endas valguse ja vaimse teadvuse tõusu…

Ta hakkab kasutama oma Akaši andmestikku, ning muutub suureks valguse töötajaks, nimega Wu-2…, ilma et oleks kunagi olnud surnuna…

Wu-2 elab suurepärast elu, ning läheb üle Wu-3 ellu…

Wu-3 ärkab energia suunas, mis on suureneva valgusena…

Kui vaid Wu-3 teadvustab, kes ta on, hakkab otsima viisi, kuidas saada kellegiks suuremaks…

Selleks ajaks ka valgust on planeedil enam…

Temale on kättesaadavad ka meistri saladused…

Puhta kavatsuse läbi ta võtab kasutusse Akaši teadmisi…, ning selle abil muutub Wu-4’ks…

20 aasta pärast temast saab Wu-5…

Ja seda oli kõigest pooleteise põlvkonna jooksul…

Kas mõistate, millest ma räägin…?

Mu kallid…, te ei pea ootama reinkarneerumist, et võtta sellest osa…

Nii saaks kasvada tarkuse potentsiaal sellel planeedil, mis on algamas lähimatel aegadel…

Kui kiiresti sünnib jagunemine…, – seda pole teada…

Kiirus, millisel see toimub, on määratletav vaba valikuga…

Enne, kui lõpetame, räägiks veel kahest asjast…

Üks, mis hakkab segama kiirendust, sellest oleme juba rääkinud… – see on hirm…, hirm, mis paneb teid kartma oma evolutsiooni peatumist…

Mu kallid…, praegu on aeg, kus saaksite võita hirmu oma kehas…, ja see tähendab – saada temast vabaks…

Et tõusta hirmust kõrgemale, tarvis mõista, et ta on kõigest pimedus…

Kuid teil on olemas valgus…, ning, kui lubate, siis ta on alaliselt teiega kaasas…

Pimeduse energia pole aktiivne… – see on üksnes valguse puudumine, mille saate koheselt täita oma valgusega…

Teil on olemas selline võime…

Nüüd räägiks veel millestki…, millest oleme suht ammu paaril korral rääkinud…

Praegu tutvustasin teile protsessi, mis on uueks paradigmaks uuele vaimsele evolutsioonile…

Mida enam valgust planeedil, seda enam hakkavad inimesed nägema…, märkama uusi teekondi endale, mis on paremad, kui seni olid…

Neil pole enam hirmu naabrite ees…, ega ei arvusta neid enam, kuna valgus suudab valgustada kõiki südameid, kes on ümberolevas avaruses…

Mitu põlvkonda läheb veel tarvis rahuni planeedil…?

Ehk piisab ühest…

Sellest peaks piisama küll…, kui olete selleks valmis…

Aga mis juhtub protsessi käigus… – oleks hea, kui te jälgiks seda…

Informatsioon, mida annan teile, on selle selgituseks… – seetõttu te ei hakka mõtlema, et see on eksitus…, ega hakka sündivat kartma…

Inimkonnal on olemas vaba valik…, kuid väike hulk inimesi jääb alatiseks igatsema pimedust…, ja nemad ei taha valgust, kuna pimeduses saavad paremini hiilida…, neil on omad elu šabloonid…

Mõned neist isegi teesklevad olevat valguse töötajad…

See ei kesta kaua…, teie valgus hakkab neid kiiresti paljastama…

Teatud hulk inimesi planeedil, kasutades vabat valikut, ei hakkagi valgust vastu võtma…

Luba näidata inimkonna tarkuse faktori atribuute endas… – kõrgemat teadvust…, DNA kõrgemat effektiivsust…, intellektuaalse ja füüsilise keha barjääri ületamise võimet…, intuitiivsuse protsessi paremat mõistmist ja selle meelde jätmist…, tervise tugevnemist ja vähem haigestumist…, hulga pikemat oma eluiga…

Seega…, mis juhtub nendega, kes, omades vabat valikut, eiravad valgust…?

Ei midagi… – on vastuseks…, nemad jäävad vanasse paradigmasse…

On tarvis, et te õpiks kasutama vaimset loogikat…

Ehk hakkate äkki nägema inimeste vahel erinevusi, milliseid ei märganud varem…

Mis oleks, kui hajuks „sotsiaalne sein“ nende vahel, kes õppisid tundma valgust…, ja nende vahel, kes ei õppinudki seda tundma…

Lubage maalida teile järgmine pilt:

Oletame, et palju põlvkondi hiljem saate taas külastada maad, kus eluea pikkuseks on 150 aastat…, ja tervislik elu on kogu selle elu jooksul…

Vaid väikesel hulgal see piirdub 70…

Mis teie arvates nendega juhtub edaspidi…?

Sellega tahan teid valmistada järgnevaks, mida on näinud iga planeet, milline on läbinud vaimset tõusu ja ärkamist…

Tuleb neid, kes hakkavad teid kartma…, kuid neid on vähemuses…, väike rühm…

Põlvkondade jooksul jääb aina vähemaks neid, kes jäävad pimeduse poolele…, kuid mitte kauaks…

Planeedil kujuneb huvitav sotsiaalne aspekt – suur hulk pikaealisi…, ja väike hulk lühikese elueaga…

Mida nemad ütleks, kui näeks teid…?

Olge valmis… – nemad kasutavad hingelist kõnepruuki…, oma paradigma kohaselt…, ehk ütlevad, et olete oma hinge müünud saatanale…, kuna just sellisena on nende jaoks valgus…

Tahan teid valmistada ette selleks, mis on juhtunud vaba valiku planeediga alati…

See ei kesta kaua…, kuid see võib juhtuda teiega…

Just seda tähendab – vaba valik…

Jumal ei sunni inimkonnale peale tõde endast…, vaid inimkond ise peab leidma Jumalat enda seesmuses… – olete teekonna päris alguses…

Mida oli tarvis teil täna mõista…?

Seda, et olete suurepärased…, ning kõik, mida olite üle elanud, selle tulemusi saate näha tänavu…

See kõik pole üksnes faktid…, pisiasjad…, ega ka emotsioonid… – vaid vana vaimsuse tarkus, mis kasutab ajastute kogemusi…

Olete kõikjal olnud ja kõike läbi teinud…, ja te ei vaja kaitset, kuna olete ise valgus…

Te väljute sellest ruumist teisena, kui tulite…, ja see jääb nii…

Krayon

Read Full Post »

Jumalik inimene

Et tasakaalustada karma, tarvis tasakaalustada antavat ja saadavat…

Kui kellegilt võtame, siis peame ka andma vastavas koguses oma energiast…

Aga kuidas on siis toitumisega…?

Oleme nii loodud, et peame toituma…

Isegi taimetoitlased ei suuda kustutada oma karmat, kuna igapäevaselt võtavad taimset elu, kasvõi minimaalselt…

Elu pole võimalik võtta, kuna see on Jumala energia…

Isegi võttes seda, üksnes muudate selle vormi…

Taimed – on üksnes ühendvaimsus…

Kui sööd mingi taime vilja, siis üksnes tarbid taimse ilma energiat, et jätkuvalt elada…

Taimne energia muundub inimeses teiseks, teiste omadustega…

See on areng…

Sellega taime elu ei katke…

Taimne elujõud leiab uue väljendumise viisi, muudes võimalustes…, ja palju kordi…

Pole võimalik hävitada rohtu, mis on kasvamas kõikjal…, kus üksnes on tingimused selle kasvamiseks…, ja seda olenemata, kas kaksad temalt lible, või hävitad koos juurtega…

Kui rohid terve põllu puhtaks…, siis varem, või hiljem, kasvab uus rohi asemele…

Elu on olemas potentsiaalina iga ilmaloovuse punktis…

Igas maa liivateras on olemas kogu planeedi taimse ilma sünni potentsiaal…

Kui viia mulda ühest riigist teise, siis ka seal ta on mullana jätkuvalt…, kui pinnas taime kasvamiseks…

 

Siis džunglites peaks kasvama kuused… – kuid seda ei toimu…

Oleme juba rääkinud, et kuidas näevad välja ühed, või teised asjad, sõltub teie ühesest kokkuleppest…

Kui üheselt olete kindlad, et džunglis kasvavad kuused, siis nemad hakkavad kasvama…

Kuid lähme edasi…

Võttes taimedelt, või loomadelt elu energia, see muundub inimkehas ja saab saadetud edasi…

Kui annate sama palju, kui saate, siis karma on tasakaalus…

Kuid, mõningast ajast peale inimesed hakkasid koguma endile erinevaid rikkusi…

Lakkasid andmast ja saatmast oma elulist energiad keskkonda…

Andmine – see on omalviisil kogemuste vahetus…

Saades ja töötades läbi, sa justkui lisad sellesse oma osa…, annad temale oma värvingu…, muundades selliselt, võtad osa muude asjade muundusest…

Nii on ka kõigega, mida saad loodusest toidu näol ja emotsioonide näol…, või informatsioonide hulgana…

Kõik on üksnes energia, millele lisad oma värvingu…, ja annad edasi teistele rikastumiseks…

Kõik on üksnes teadmiste rikastumiseks…, Jumala tundmiseks enda seesmuses…, tema osa tundmiseks teiste osade läbi… – osade koostöö läbi…

Tinglikult öeldes… – kui midagi sööd…, siis rikastud sellest, muundades selle omaks…, ning edastad seda edasi sellele, kes on söömas sind ennast…

Toitumisterminoloogia siia eriti ei sobi, sest see kannab teil teatud negatiivset varjundit…

Kui suunad kellegile tänulikkuse energiat…, või armastuse energiat… – siis sa ei räägi ju, et see inimene on söömas sinu osa…

See on üksnes vahetus… – teine teise rikastamine…

Inimkonna probleem on selles, et olete lakanud andmast sama palju, kui saate…

Siit tulenevad teie haigused…, see on sageli liigsest kuhjunud mittevajalikust energiast, mis jääb teis seisma, ega leia väljapääsu…, ning lõpuks hakkab lammutama teid seesmusest…

Muutute suletuks…, tõelised tunded asendate surrogaatidega…, oma üleelamistega surute end filmide ja raamatute raamidesse…, eraldute reaalsest ilmast…, ning elate enda poolt loodud reeglites ja illusioonides…

Miks arvad, et kui hakkad toituma üksnes päikese energiast, siis sellega saad tasakaalustada karmat…?

Kõik jätkub endiselt seni, kuni ei õpi…, kuni kõik õpite andma sama palju, kui saate… – ehk isegi enamat…

 

Sinu jutust tuleb välja, et on ükskõik, keda süüa…, peaasi – anda sama palju, kui võtad…

Nii saaks ka inimsöömist õigustada…

See on keerulisem küsimus…

Keeruline seetõttu, et kätkeb endas mitmeid teemasid…

Esimene – andmise teema…

Andmise teema vaatevinklist – pole vahet, keda süüa…, oluline on – mitte hoida endas kinni saaduid energiaid…, vaid, muundades, saata edasi…

Kuid loomsed energiad ja taimsed energiad erinevad teine teisest…

Taimse ilma energiad on hulga kergemad…, hulga hõredamad… – selle tulemusel nende muundamine toimub palju kiiremini…, ning vahetamise protsess on võrdväärsem…, ajaliselt hulga lähedasem energia saamise protsessile…

See tähendab, et süües taimi, saad kiiremini seedida ja edasi anda ümberolevasse keskkonda…

Nagu mõistad…, ma räägin mitte sedavõrd ja niivõrd palju seedimisest…, kui vaid energia vahetusest tervikuna…

Loomse toidu energia tarbimine on keerulisem ja pikema ajaga protsess… – energia selles on tihkem…

Mis on tihkus…?

See on eraldumise tase…, isiksustumise tase…

Tarbides taimset energiat, saad klaster tüüpi energiat, milles on juba olemas energia liitumine ja muundumine…

Taimne energia jõuab teieni muundatuna…, ning ta pole mingi kindla taime kasvu viljana…, vaid on kogu taimse süsteemi vili…

Loomse ilma energia on enam isiksustatud, kuna iga loom kannab endas iga liigi informatiivset koodi…

Kuid see, mida sööte, on kindel loom, tema isklike seedimiseneriga informatiivsete koodidega…

Lihtsamalt öeldes… – taimse seedimise puhul energeetilised koodid alluvad kiiremale muundusele sööja koodide suhtes, ehk… vibratsiooni kohasteks…

Loomse toidu seedimisel muundus toimub aeglasemalt, ehk… allub toidu omandamisele…

Sageli muundumatud osad ladestuvad teisse…, ning vajavad edaspidist muundust ja edaspidist omastamist…

Just sellest lähtudes teile ei soovitada kasutada loomset toitu…

Mõnedes usundites on olemas erinevat liiki paastupäevad, hoidumised sellest…

Kuid selle küsimuse juures on veel üks teema, mida tahaks selgitada…

Mida kõrgem on vormi mõistus, teadvustuse tase, isiksustumise tase…, seda keerulisem on energia omastamine ja selle muundamine…

Asi on selles, et iga olendi energia muutub sama kvantiliselt, nagu avaruse energia ise…

Kui oled söönud taime, siis said temalt energia…, ning koos selle energiaga kogu informatsiooni, mis on selle taime ulatuses…, kuid ka selle karmat…

Sõid ära osa tema karmast… – said selle lisandina…, neelasid alla „tükikese“ energia informatsioonist…, ja muundasid selle…

Mida enam isiksustatud…, ehk, suurem tihkus ja eraldumine jumalikkusest… – seda keerulisem tema karma…

Inimese karma on keerulisem ja suurema variantide hulgaga…, kihilisem, kui taimel…, enam energeetilise koostöö kanaleid, kui taimel…

Karma – on informatsioon vastava vormi seostest…, jagamistest ja andmistest…

Seega… – kui tarbid loomset, siis lisandina saad paljukihilist karmat…

Kui sööd loomaliha, siis saad ohvri karmat…, aga kui ulukiliha, siis saad kiskja karmat…

Kui sööd inimliha, siis saad antud inimese karmat…

Kõik on seonduses…

Te lähtute eetilistest normidest ja reeglitest…, kuid ka need kannavad endis varjatut püha mõtet, millele te pole mõelnud…

Miks moraali seisukohalt inimliha söömine on suurem patt, kui süüa looma liha…?

Kas teie olete Looja ees millegi poolest paremad, kui loomad…?

Kui vaadata energeetilisest vaatevinklist… – mida kõrgema teadvusega olevuse liha sööd, seda enam karmalisi seoseid lased endasse…

Just sellel põhjusel ei soovitata teil tarbida loomade liha…

Just siit tuleneb ka tabu inimlihale…

Lähme nüüd edasi…

Kui kasutad söögiks looma, või linnu liha, mis oli kasvatatud just lihaks, siis võtad endasse ohvri karmat…, kas mõistad seda…?

Olete kõik läbi immutatud ohvri karmaga, kelle liha sööte pidevalt, teadvustamata seda endile…

Karma, milles loom on ohvrina, võtab vastu ohvri saatuse, kelle elu ohverdub teie nimel…

Taimed annavad endid ohverduseta…, ilma kannatusliku energia loovutamiseta…

Taimed toodavad vilja, mida loovutavad…

Ma ei räägi siin metsade raiumisest, või umbrohu hävitamisest, ehkki see hävitus on mõtetu, ilma eluenergiat saamata…

Ma räägin sellest loomse ilma osast, mida kasutate endale toiduks…

Jahi saagid kannavad endis vähem ohvri karmat, kuna toiduks võetakse vabaduse loomi, kellel pole ohverdumise olemust…

Peate mõistma, et sajandite jooksul olete võtnud endasse ohvrite energiaid…

See ongi üheks põhjustest, miks te pole suutelised vabanema ohvri tundest…, vabanema kannatuse karmast…

Kõik on omavahelises seonduses…

 

Kuid me pole süüdi…, meid tehti selliseks…

Millise jumala pähe tuli idee luua toitumise ahel, kus igaüks peab kedagi sööma…?

See pole hetkeline küsimus, ega moonutuste tulemus…, ega kellegi looja mõistusega otsustatud…, nagu arvate teie…

See on evolutsiooni protsess…

Esmalt mõtlesite selle üle teie, kuna olite loodud valgusolevustena, kes vahetusid energeetiliselt, nagu kõik muud jumalikud olevused…

Põhimõtteliselt see on olemas ka praegu…

Kokkuvõttes… – vahetute energia-informatiivsete voogudena, kõigi oma kehade ulatuses…

Kõik muu nähtav on kõigest sellise tegevuse tulemus…

Seega… – esmalt teil olid üksnes valguskehad, mis liikusid, olles koostöös teiste valguskehadega…

Kuid vorm muutus koostöö käigus ja tegevuse jooksul keerulisemaks…

Mida enam teist eemaldus oma tihkusesse…, oma isiksusse, seda enam tunnetasite end eraldunud olemusena, kellel on vaba valik…

See oli vaba koostöö…, vaba Jumala energia muundamise võimalus…, mille tulemusel koostööd kujunesid keerulisemaks…, ning võtsid erinevaid värvinguid…

Mingil ajajärgul, taolisuse seaduse kohaselt, erinevad koostöö vormid hakkasid koonduma ühe inimese struktuuride kujuks…

Selliselt kujunesid teie kehad…

Kusjuures… mentaalsed koostöö osad liitusid mentaalseks kehaks…, ülevõetud ja loodud karmad liitusid kasuaalseks kehaks…, tundelised üleelamised ja värvingud liitusid astraalseks kehaks…

Samas, kõrgemad energiad, mistahes inimesel, grupeerusid vastavalt kõrgemateks kehadeks…

Kogu selle ahela lõpuks kujunes füüsiline keha…, kuigi ta polnud koheselt sellisel kujul, millises olete praegu…

Kõik organid kujunesid pika evolutsiooni käigus…, pika muunduse aegu…

Oma olemuselt ühene olemus, mille aluseks oli valguskeha, jagunes lõpuks osadeks…, erinevateks kehadeks, millistest igaüks käivitus oma funktsioonis…, oli vastu võtmas ja töötlemas teatud tüüpi energiat…, loomas oma illusioone ja oma ilmasid…

Selliselt suurenes teie eraldumus mitte üksnes Jumalast…, vaid ka iseendast…, oma jumalikust päritolust…

Et naaseda Jumala juurde tagasi, teil tarvis taas saada valgusolevuseks…, liita endis kõik kehad ja energiad ühtsesse tegevusvormi, kus pole eraldumisi…

Teile on räägitud, et just seetõttu teil oli tarvis tasakaalustada omad kehad…, muidu ei toimuks sulandumist…, nende liitumist…

Iga keha peab arenema teatud suhestuses teiste kehadega…, kus ükski neist ei domineeri…

Teile on sageli räägitud, et kõrgemad kehad on olulisemad, kui madalamad…

See pole nii…, kõik on võrdselt olulised…, kõik on teie osad…, selles pole midagi võõrast…

Kõik on olulised – kõik osad…

Kui teile räägitakse sellest, et kõrgemad kehad on olulisemad, siis see on üksnes sellest, et teatud arengu etappidel te lakkasite pööramast tähelepanu kõrgemate kehade arengule…, ja suunasite selle tervenisti madalamate kehade arengule…

Just seetõttu te pole võimelised ühendama oma valgusolemust…

Kõik kehad on võrdselt olulised…

Kui teile oli näidatud kõrgema teadvuse arengu eeliseid madalamate suhtes…, siis samas, jõuetud haiged näitasid vaimsuse kõrget väge ja jumalikku vastuvõttu…, ja see polnud põrmu hävitamise näide, vaimu arengu nimel…, vaid näide vajadusest pöörata tähelepanu kõrgemate kehade arengule…

Enamusel inimkonnast selline tasakaalutus on tohutu…, madalamad kehad – moonutatud, aga kõrgematel kehadel – täius on puudulik…

See tekitab ka arengus ebaühtlust…

See ei lase kogu vajalikul energial minna inimesest läbi ja muundada teda, ning lubada tõusta uuele tasandile…

Kui teile näidati enamuselt vaimu tõusu vajadust ja füüsilise keha surma, ning mõningate kehade lahustumist… – siis kõik see pole õige…

Kõik kehad peavad tegema läbi muunduse…, kõik on teie osad…

Mõned nimetavad teie füüsilisi kehi nahkkottideks…, või skafandriteks…

See tuleneb sellest vaatevinklist, et teie jumalik vaim on otseses mõttes kui vangis…

Kuid…, pole midagi liigset…, ja pole midagi ebajumalikku…

Jumalikus ilmas pole midagi ebatäiuslikku…

Kõik on teie osad, milles mõned võtsid tihke vormi kuju…, kuid eraldada pole võimalik miskit…

Loobudes millestki… – loobute enda osast…

Ehk teile näib, et mingi osa pole oluline teie jaoks…, kuid domineerimist neis pole…

Füüsiline osa on üksnes tihke osa teist…

Kõik oma olemuselt on jumalik energia…

Loobudes mõnest, te jääks ilma ühest jumaliku energia osast…, heites ta kõrvale…

Kuid see osa ei kao siiski teie juurest kusagile… – energia ei kao kusagile…. ta on kogutud unikaalse füüsilise kogemise osana…, läbi füüsilise tundma õppimise ja füüsilise loovuse…

Enamgi veel… – antud energial on teie unikaalsete valguskoodide värvitoonid, milliseid pole võimalik viia kokku kellegi teise omadega…, kas mõistad…?

Antud energia püüdleb ühineda üksnes teie endiga…

Varem, või hiljem…, teatud muunduste tasemel…, teil tuleb võtta see vastu ja töötada läbi…

Ma ei kutsu teid pöörama enamuse oma tähelepanust madalamatele kehadele…, ehkki võib nii arvata…

Ma räägin vajadusest tasakaalustada kõiki kehi…

Kuid alustada tuleks siiski kõrgemate kehade arendamisest, et saaks tasukaalustada neid madalamate kehadega…

Sõnad „kõrgem“ ja „madalam“ räägivad ise Jumala energia eraldumise olemusest, mis on kätketud teisse…

Kui suudate tasakaalustada oma kõrgemad ja madalamad kehad, siis saate rääkida valgusolevustest…, teie tasakaalustatud muundustest…, teie kehade sulandumistest… – mis sünnitaks uut jumalikku nähtamatut inimest…

 

Sa räägid ülestõusust koos kehaga…?

Ülestõus – see on teiepoolne kujutlus teavasse tõusu protsessist…

See on teie kvantilise omaduse muutuse protsess…, teie energia muutumise protsess…

See pole eraldumine füüsilisest kestast, ega vaimse olemuse vabanemine…

Kui rääkida lõppeesmärgist…, ülestõusu lõpptulemusest… – siis see on… kõigi teie kehade sulandumine ühtseks valguskehaks…, üheks olemuseks…

Üksnes siis saate tunnetada ühesust jumalikkusega…

See ei tähenda, et jumalik vaim, kes on suletud kõrgematesse kehadesse, vabaneb madalamatest…, ja „sööstab“ oma esivanema juurde…

See tähendab hoopis, et kõik kehad saavad naaseda esmasesse olemusse…, esmasesse olekusse…, hõrenduvad ja liituvad oma jumaliku koostisosaga, ning ilmutavad ilmale ühest Jumalikku Olemust, mis pole eraldatud emotsioonideks…, mõteteks…, seedimiseks…, ja nii edasi…

Kuid selline muundus ei käi hetkega…

See on see, mida nimetate SEESMISEKS TULEKS…

Tegelikult – toimub madalamate kehade süttimine…

Süttimine ei tähenda ära põlemist…

Teil olevad praktikad pole kahjuks täiuslikud…

Need pole suunatud kõigi kehade tasakaalustamisele…, vaid madalamate kehade ära põletamisele…

Madalamate kehade põletamisega põleb kogu kehade vahendusel kogutud karma…

See on kui kompuutri puhastamisel, kus kustutatakse kõik failid, ning kompuuter saab täienisti tühjaks, mille järel saab taas hakata laadima sinna, mida üksnes tarvis…

Kuid mis mõte oli failidel, kui tuleb neid kustutada…?

Kas mõistad…?

Kõik on üksnes – jumalik kogemine…

Igaüks annab oma panuse ilmaloovusesse…, iga kogemine on hinda väärt…

Seega… karma kogemuste ja madalamate kehade põletamine… – on võimalik teekond…, kuid tulemuste vaene…

Kui vaadata kindla inimese vaatevinklist…, siis – jah…, temal on soov võimalikult kiiresti naaseda jumaliku esivanema juurde, selleks tarvis saada puhtaks kogunenud prahist…

Kuid jumaliku arengu vaatevinklist kogunenud praht – on samuti jumalik energia…, ja seda ei saa hävitada… – seda tuleb läbi võtta ja ümber suunata…

Ülestõusu protsess meenutab kogunenud prahi ümbervalitsemist…, ehk terade eraldamist sõkaldest…

Iga kogetud kogemusest saab võetud kõige hinnalisem…, kõige mõjusam ilmaloovuse jaoks…

Selline protsess pole ühehetkeline…, see on enda osade üksikasjalik läbivõtt, ning neile jumaliku esmaloovuse tagasi andmine…

See on „kompuutri“ kogu informatsiooni puhastamine liigsetest ladestustest ja viirustest…, et avada neis teadasaamise olemus…

See on – uue jumaliku kogemuse manustamine…, teie omale…, ilmaloovuse teiepoolse spektri loomise kogemuse manustamine…

Seega… – kõik jutud, et ülestõus ja üleminek toimuvad ühehetkeliselt ja mingil X hetkel, pole tõesed…

Ühehetkeliselt ja suunatult saab ära põletada kõik madalamad inimkehad, suunates selleks erilist tuld planeedile…

Just seetõttu isiklik ülestõusu protsess on individuaalne, mis vajab hoolikat kogunenud prahi läbi võtmist, mis segab teil ennast taasühendada…

Kogu kogutud praht olete siiki te ise…, vaid teisel kujul…

Ja nimelt… te ise peate selle prahi läbi võtma ja läbi töötama…

Varajasemalt sellised protsessid kestsid aastakümneid…

Kuid nüüd teil on palju abilisi…, õpetajad ja juhendajad…

Uued kvantilised energiad aitasid teha eesriie hõredamaks…

Piisab igalühel pöörduda oma kõrgemate olemuste poole…, vaimsuse poole, mis on kätketud teie kehasse… – nii saate kõiki vajalikke juhendusi…

 

Naaseme nüüd taas looduse ja toitumise juurde…

Taimses ja loomses ilmas on samuti olemas teine-teise söömist…

Kas tahad ütelda, et loomadel on samuti olemas karma…?

Kui kiskja sööb ära inimese…, kas ka tema saab keerulisema karma, millise ta peab läbi töötama…?

Aga lehm, kes sööb üksnes rohtu, saab vähem karmat…?

Miks siis ta peab kannatama…, ja miks inimesed tapavad teda…?

Kusjuures inimesed joovad tema piima ja söövad tema liha…, ehk süvendab sellega oma enda karmat…

Karma – on põhjus-tagajärje side…, omapärased jumaliku energia saamis-andmise kaalud…

Ta on kõikjal, kus esineb energia andmine ja saamine…

Kui kiskja sõi inimese, siis ta saab osa inimese karmast…, kuid ta peab selle muundama…

Kuid loomad, nagu ka taimed, teevad läbi kollektiivset karmat…

Tegelikult ka teie teete läbi kollektiivset karmat…, inimliigi karmat…

Kuid… see on tugevalt looritatud kujul, kuna olete tugevalt eraldunud oma kollektiivsest kehastusest…

Teie ilmnemises ja teie vastuvõtu tasemel igaüks töötleb ise oma enda karmat…

Peale enda karma töötlemise ta töötleb ka kollektiivse kehastuse karmat…, kollektiivse vaimsuse…, oma lätte…, tsivilisatsiooni…, suguharu karmat, kust ta on pärit…

Karma töötlemine – pole karistus…, vaid tasakaalustamine…, kus tuleb anda sama palju, kui on saadud…, töödelda ja ümbertöödelda…, võtta vastu ja mahutada endasse, mida on saadud…

Loomad töötlevad koheselt ühist karmat…, ja neil pole isklikku läbivõtmist…

Seetõttu mõned loomadest on ohvriks, et tasakaalustada nende karmat, kes on loomas kiskja karmat…

Selles seisneb nende loomade suur roll, keda kasvatatakse inimese toiduks

Just lehmad annavad selle, mida on võtnud näiteks – tiigrid…, kuna jumaliku energia tasandil nemad on üks olemus…, ja neil pole sellist eraldumist, kui inimestel…

 

Miks arvatakse, et neid, kellel on silmad, ei tohi tarvitada söögiks, kuna need oleks kui teine, suht kõrgem elutase…?

Jumaliku arengu evolutsiooni käigu protsessis arenevad loovad võimed…

Loomine – on taasloomine, kopeerimine, paljundamine…

Kui Jumala vormil on üks koostöö viis, siis temal on vaid üks loomise võimalus…

Näiteks – amööb…, ta on samuti loov olevus…

Seega… – kõik Jumala osad on loovad…, kuigi luua on suutelised üksnes vastuvõtu ulatuses…

Ehk… – looma on suuteline muundades väljastpoolt saadud energiat…, ning samal viisil, kui on saanud selle…

Kui inimene on pime, siis ta pole võimeline looma nähtaval kujul…, on võimeline looma tundeliselt, mentaalselt…, ja nii edasi…

Areng toimub loomise meetodite suurenemise poole…, ehk, energia saamise võimaluste kohaselt…

Silmad – on üks loomise ja energia saamise atribuutidest, mis määratleb uut vormi…, uut loomise arengu etappi…, kus loomine omandab nähtavat ja omaduselt muud, retseptorliku vastuvõttu piires…

Kuid see ei tähenda, et muud Jumala elu vormid on vähema tähtsusega, kui need, kellel on nägemise atribuudid…

 

Tuleb välja, et kellegil ei lasu süüd, et tarbime teine teist söögiks…?

Selleks on mugav õigustus – evolutsioon…

Milleks otsida süüdlasi…?

On olulisem mõista – kuhu ja kuidas minna edasi…

Teie ühiskonnas on olemas ületähtsustatud mudel… – kiskja-ohver…, vaesus-rikkus…

Jumalikus ilmaruumis on kõikvõimalikke koostöid…

Kuid teie sektoris andmise mudel, ära võtmise näol, võttis valitseva osa…

Teie karmalistesse struktuuridesse on talletatud esmased koostöö mudelid…

Kui teie ilmaruumi sektorist oli teiste olevuste poolt esmaselt võetud energiad, siis sellega oli loodud selliste mudelite alused…

Kas on mõtet seda meenutada…?

Need olemused muutusid iseendi tegevuste pantvangideks…

Nemad lõid endile karma, mille kohaselt peavad veel tuhandeid aastaid tagastama energiat…, karma võla tasumise näol…

Nemad ise muutusid selle ilmaruumi sektori pantvangideks, milles nad on elutsemas, ega pole suutelised sellest eemalduma, kuna pole tagastanud omad võlad täismahus…

Neile loomine on  muutunud teatud määral vanglaks…

Nende osad on laiali paisatud inimkonna piireis, et saaksid teostada tagastamist…

Paljud teie seast, kes peavad end Valguse Töötajaiks, on just need kehastumise osad, kes on naasenud siia, et tagastada oma karmalised võlad…, tagastada siit loovusest võetud energiad, et saaks taastada selle tasakaal…

Just seetõttu teie ette on püstitatud ülesandeks valguse levitamine…, Jumala armastuse vastuvõtmine ja selle võimendamine…

Just seda ülesannet olete täitmas vabatahtlikult… kas ühel, või teisel määral…

ANTUD KEHASTUSES OLETE JUST SELLE JÄRELE TULNUD…

Read Full Post »

Krayon Lihavõtte saarel

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

See on üks kanalitest, mis on täitmas minu partnerit mõistmistega…

Ma näitan temale, mida on oodata…

Sõnumid on vaieldavad – peatselt mõistate nende  vasturääkivuste põhjusi…

Veel enne, kui anda edasi energiat sellises kohas, nagu on siin see saar, ma peatun hetkeks, et tervitada eellasi…

Sünnikodu mu partneril pole siin, seetõttu ta peab tegema seda, mida teeb…

Eellased ka tervitavad teda vastu…

Sõnum on kõigile teatud ajast…

Ehk kõik ei nõustu sellega, mida räägin teile… – kuid selles pole midagi hullu…

Enne, kui alustada, tahaks näidata teile tsivilisatsiooni avatud pilti…

Kallid…, lugu sellest, kuidas teie eellased tulid tähtedelt siia, on külaltki segane…

Paljudel põlisrahvastel üle kogu planeedi muistendid on enamuselt sarnased…

Kõik räägivad seitsmest õest…, kõik on korjamas Plejaadide energiat…, kõik vaatavad tähtede poole, oodates sealt abi…, mitte kumardades, vaid andes au traditsiooonile ja austusele…

Oleme rääkinud teile kõike, mida on teada kaugest Kesksest Lättest…, ja et kõik on kulgemas vastavuses plaanile…

Oleme rääkinud teile, et plaan on heasoovlik ja suurepärane…

Oleme rääkinud, et plejaadlastel olid omad tähelikud eellased…, meenutasime arktuurlasi…, oleme rääkinud neist, kes on Orionilt…

Tuleb ka uusi nimesid…, ja uued ingellikud energiad…

Kõikjal seal on teie partnerid…

Oleme rääkinud, et teie planeet on kaitse all…, kaitse all väliste lätete eest…

Ta sai valiku vabaduse, nagu see saar…, võimalust minna oma arengu teed…

Kord korra järel oleme rääkinud, et mingit vahele segamist teadvusse, pole olnud…

Keegi pole kunagi tulnud siia, et anda teadmisi ja asju, mis viiks teid teie enda teelt kõrvale…

Maa – on koht teadvuse testimiseks…

Oleme rääkinud, et olete pühkinud teine teist planeedilt korda neli…

Rääkisime, et te pole seni leidnud iidsete tsivilisatsioonide jälgi, mis on eksisteerinud iidsetel aegadel…

Oleme korduvalt rääkinud, et see kõik oli teadvuse testimised…

Kuid siiski on olemas inimesi, kellel erinevad vaated…, ning neil on selleks omad tõestused…

Sarnane sümboolika leidub kõigil tsivilisatsioonidel, ehkki need pole planeedil kunagi kohtunud, kuna asuvad ilma eri otstes…, mida võetakse just aluseks välisest sekkumisest…, mis olekski tõestuseks sellest, et tähed on jätnud oma jäljendi kõigele…

Olen sellega ka nõus…, Plejaadilt esindajaid on olnud kõikjal…

Planeet Maa asustamise aegu plejaadlased olid siin…

Protsess kulges aeglaselt – õppimine…, sümboolika, millist on võimalik leida kõikjal…

Kuid on miskit veel… – meie lubadus, et kõiki teie otsuseid hakate vastu võtma üksnes teie ise…

Kuid siiski hulk inimesi näevad kõikjal hunik mõistatusi ja saladusi…

Neile ainsaks võimalikuks variandiks on… – tulnukad kosmosest on justkui laskunud  maa peale, ning aitasid iidsetel tsivilisatsioonidel ehitada hooneid…, panna üles raskeid kujusid kividest…, ja lendasid minema tähtedesse…

Ehk isegi, kasutades oma ülikõrgeid tehnoloogiaid, aitasid püstitada mälestussammas kohalikule kuningale, ning seejärel jätsid planeedi maha…

Kuidas teile istub selline oletus…?

Kas mahub see täis armastust plaani, jätta teid puutumatuna, et saaksite ise arendada oma teadvust…?

Kõigi teie suurejooneliste leiutiste aluseks on teie enda teadvus…

Ma räägiks teile tsivilisatsioonist Rapa Nui… – räägiks seda neile, kes on kuulamas…

Paljudele selle koha harjumuspäraseks nimeks on Lihavõtete Saar…

Seda saart avastasid inimesed lihavõtte pühade aegu, tuhandeid aastaid hiljem, kui olid siin Rapuunialased…

Sellise nime andsid saarele inimesed, kes asustasid seda saart…

Kuna te ei tea nendest midagi, siis räägiks teile neist…

Kuidas suhtute põlisrahvastesse…?

Kaasaegsed inimesed…, mida te neist arvate…?

Nüüd teil on hulgim leiutisi – masinaid…, elekter…, elektroonika…

Olete käinud kosmoses…, laskunud kuule…

Kelleks peate põlisrahvast…?

Kui teil oleks võimalus istuda ajamasinasse, ning minna tagasi tuhat aastat… – mida te näeks seal…?

Mõni ehk ütleks… – primitiivset tsivilisatsiooni…, ülimalt primitiivset…, ehk isegi – koopa inimesi, kes pole võimelised rääkima, vaid suhtlevad üksnes kähinate ja nohinate vahendusel…

Kuid ma räägiks neist sootuks muud…, elektrita ja ilma kaasaegsete masinateta, omamata käe ulatuses tänapäeva saavutusi…, need inimesed ei erinenud milleski teist…

Siiski ehk… nemad olid mõnevõrra leidlikumad…

Primitiivsed metslased – kuid taiplikumad ja leidlikumad…

Seega…, lubage teile esitleda, kallid kuulajad-lugejad, tsivilisatsiooni, nimega Rapa Nui…

Ka neil olid sõjad, kus pere astus pere vastu välja…, suguharu suguharu vastu…

Sõdides, nemad kasutasid kättesaadavaid ressurse…, ning pea pühkisid endid saare pinnalt…

Kuid siis oli välja töötatud plaan, mis aitas lõpetada sõjad, ning lahendada probleemid…

Leiti parim lahendus, milleni nad jõudsid oma mõistuse järgi…, pange seda tähele…

Tulemuseks… rahu kestis sajandeid…

Kallid inimesed…, kas saate nimetada maa peal kohta, kus tsivilisatsioonid saaksid eksisteerida rahumeelselt üle saja aasta…?

Kus sa sellega…

Kes on haritum…?

Kaasaegne inimene, rahu säilitamise asemel, avab üha uusi tehnoloogiaid, et veelgi effektsemalt hävitada teine teist…

Räägiks teile rapanuialastest, kes leiutasid väikesel saarel ravimid taimsel baasil, mille abil sai ravida kõiki kohalikke haigusi…

Selle tulemusel nende eluiga tõusis 120 aastani…

Kas saab selline asi olla primitiivne…?

Just sellistena olid rapanuid…

Ma pööran teie tähelepanu sellele, et hajutada saladused, millistesse on mähkunud Lihavõtte saar…

Saladusi siin on vähe…

Oma olemuselt saare tõeliseks mõistatuseks on maa ise…, ja ookean, mis on ümbritsemas…

Elamute, templite ja maetud inimeste otsing…

Maha jäetud kirjamärkide tõlgendused, mis on seni dešifreerimatta…

Ajalugu – see on peamine saladus ja mõistatus…, aga mitte viis, millist nemad kasutasid kivide teisaldamiseks…

See meeldiks vähestele… – neil, tänu oma tarkusele ja leidlikusele, õnnestus nihutada tohutuid kive…

Kuidas teeksite seda teie…?

Masinatega…, tehnoloogiatega…, blokkide abil – mis aitavad tõsta raskusi nöör-blokksüsteemide abil…

Neil polnud midagi loetletust…

Kuidas nemad suutsid seda teha…?

Enesest mõista, ütlete teie, neid aidati kosmosest…, kuidas siis teisiti…

Kuid lubage…, see polnud üldse nii…

Kui keegi usub sellist oletust, siis olete sügavalt solvanud suurt tsivilisatsiooni, pidades neid liiast rumalateks, et lahendada sellist ülesannet…

Kallid…, kivides pole mingit mõistatust…

Kas poleks lihtsam küsida kaasaegsetelt rapanuialastelt, nemad on teadlikud, kuidas seda tehti…, aga mitte levitada oma arvamusi iidsete rapanuialaste kohta…, pidades neid puudulikeks ja mõistmatuteks…

On aeg võtta appi loogika…

On aeg avaldada tunnustust eellastele… – mitte üksnes nende tarkuse pärast…, vaid ka taiplikuse pärast, mida nemad valdasid…

Mis oli neil käepärast…?

Primitiivsed asjad, milliseid ei lähe teil tarvis…

Teie lausa mõtlete muudes kategooriates…

Ma ütlen teile, mis oli neil olemas… – maa külgetõmme ja kangid…

Ehk te käite välja huvitava teooria kivide raiumisest kohapeal, ning valmis kujude toimetamisest vajalikku kohta…, kuid samas väites, et need on siiski liiast rasked kohalt nihutamiseks…

Veelgi enam… maapind pole siin tasane…, seetõttu pole võimalik kasutada palke alla panemiseks, et veeretada kuju vajalikku kohta…, ning seetõttu ütlete – kohale toimetamist polnud…

Tahaks, et te hakkaks veidi enam austama iidseid, nende taiplikkuse pärast…

Lahendus oli vägagi primitiivne…

Kivikujusid toimetati kohale lõpetamata kujul…

Kivide alumist osa jäeti kiiktooli kujuliseks, ehk… kelgu taoliseks…

Jalgratast siin ei leiutatud…, vaid kasutati ammustest aegadest tuntud võtet…

See pole Krayoni avastus…, kuid sellegi poolest teie, kõrgtehnoloogilise ilma inimesed, peate seda saladuslikuks…

Just kiiktooli põhimõttel ja kasutades maa külgetõmbejõudu, rapanuialased suutsid toimetada kujud mäest alla…

Ilmselt kivikujud libisesid kui kelgul mäest alla…

Milline avastus…

Alla toomiseks sai valmistatud vastav tee…

Kui kujud olid all, oli tarvis kaevata auku…, tohutult suurt auku…, ning kasutades kange, ajada kuju alumise osaga augu põhja…, ning lükata püsti…

Ehk räägiks, kuidas ajada püsti mitmetonnilist mürakat…

Lahendus on geniaalsuseni lihtne…

Kõigutades kuju, lükata ühele poolele, ning täita see osa mullaga…

Selleks piisab mõnest köiest ja ligi 30 mehest, et tõmmata kuju ühele poolele ja panna vaba poole alla mulda…

Taas kallutada…, ja taas laduda mulda vaba poole alla…

Taas kallutada ja taas laduda täis tühi koht…

Korrata seni, kuni kuju tõuseb püsti…

Selliselt ladudes mulda poolte alla, kuju justkui taarudes astuks aeglaselt oma kohale…

Te ehk hõikaks: „Pea kinni, Krayon…, see pole võimalik…, maapind on ju ebatasane ja teel on igasugused takistused…, selleks tarvis tasast teed…, selline viis teisaldamiseks ei saa sobida…“

Kuid lubage esitleda teile miskit, mida te ei osanud ette näha…, miskit väga praktilist…

Kujude teisaldamiseks nad ehitasid välja teed…

Kujude endi tahumiseks kulus neil üle aasta…

See töö oli rapanuialastele ilmaruumiliku tähtsusega…

Kas on siis raske kujutada ette, et tasaste teede ehituseks neil polnud kahju kulutada mitmeid aastaid, et toimetada kujud vajalikku kohta…?

Kuidas oleks see teile…?

Ei mingeid tulnukaid kosmosest…

Vaid mõistlikud ja leidlikud inimesed…

Kohas, kuhu toimetati kujud, polnud veel Ahu platood olemas…, seda ehitati juurde viimases järjekorras…

Kas on mõistuse kohane…?

Mis toimus edasi, kui kujud „astusid“ oma kohale…?

Kaevati auk…

Korrati ülestõstmise protsessi…, kõigutades kuju, ladusid mulda nende ümber…, ehk kattes seda täienisti mullaga…

Oleks kui – tagurpidi auk…

Nad ehitasid kujude ümber teatud kõrgenduse…, kaevates ja kõigutades kujusid, tõstsid neid kõrgemale…, ning taas kaevates ja kõigutades, ladudes mulda alla, tõstsid veelgi…, selliselt kuni vajaliku kõrguseni…

Kui kujud said vajaliku tasemele, siis löödi kiiktooli moodustis kuju küljest lahti…

Nüüdsest kuju osa muutus laperguseks…

Mõningate maoide tipus on rasked silindrid…

Kuidas rapanuilased suutsid tõsta neid juba seisvatele kujudele…?

Ei kuidagi…, nemad seda ei teinud…

Silindri keskel oli tehtud avaus…, aga kuju tipus – vastav pikendus…

Seega…, osad panti kokku pikali asendis auku laskmise aegu…, ning kõigutades panti koos püsti…

Kas pole nutikas…?

Üksnes kangid ja külgetõmbe jõud…, ning mõnikümmend inimest…, teede ettevalmistus…, hool detailide üle…

Kõik purunenud maoid on mäe veerel, kus neid tahuti kivist välja…

Teekonnal asukohani need praktiliselt ei purunenud…

Kui midagi oli, siis ehk tuul, mis võis neid kallutamise aegu ümber pöörata…

„Krayon…, kas sa saad seda tõestada…?“

Muidugi mitte…

Miks teil mitte küsida rapanui elanikelt…, nende traditsioonidest… – kuulake, mida on neil teile rääkida…

Kas olid nemad leidlikud…?

Või oli neil tarvis abi kosmosest…?

On külaldaselt pärandeid iidsetest inimestest, kes on loonud suuri ehitisi tohututest kividest…

On oletus, et sellised ehitised üle ilma, omavad üheseid erisusi…

Iidsed inimesed tegid kivimurde…, ning kiigutamise meetodil toimetasid ehituskohtadele…

Nemad toimisid targalt…

Osa kive toimetati kohale poollõpetamatta, mis oli mugavam, kuna see lihtsustas kangi süsteemi ehituse juures…

Gravitatsioon…, vesi…, õli – see oli kõik, mis oli leidlike inimeste käes…

Kallid…, ei maksa arvustada seda, millest pole aimu…

Selles on loogika…, ja seda on aeg rakendada…

Sajandite plaan, mis ei kätke endas sekkumisi väljastpoolt, kui sellist…

Lõpuks tahaks rääkida usust…, mis samuti ei meeldiks teile…

Ta on liiast pragmaatiline…

Tuleks anda au uurijatele, kes avastasid meie vestluse aine…

See pole Krayoni informatsioon, vaid üksnes uurijate avastuste kinnitus, kes pakkusid välja teooria – täienisti täpse ja tõese…, mis pole üldse esoteeriline…

Ta on kinnistatud ja ühel real metodoloogiaga, ega pole vastuolus sellega, mis on neil teada Rapa Nuist…

See selgitab veel ühte asja, mida teil seisab veel ees teada saada – usku Lihavõtte saare kujudesse – maoiidesse…

Usku…, mis, selle sõna laiemas mõistes, on eksisteerimas ka teistes maailma jagudes…

Kas taas selle põhjuseks – kosmilised loomingud…?

Ei tasu arvustada seda, mida pole teada…, mu kallid…

Saarel on teada ligi 1000 maoi kuju…

Paljusid seisab ees veel alles avastada…

Nende järgi on võimalik vaadelda kivitöötluse evolutsiooni…

Kivitöötlejad täiustusid…, ning muutusid oma ala meistriteks…

Kujude näod on primitiivsed…, kuid kõiges oli püüd anda üle viimast nägu, millist nemad nägid…

Enamusel juhul maoi näod on ühesugused… – pikad…, kõhnad…, terava ninaga…, esile tükkiv otsaesine…, aukus silmadega…, kokku surutud huultega…

Selg on kõigil kujudel sirge ja lame…, see on ka praktiline, kergendas lasta kujusid kõrgendikult alla…

Kuid kust tuli usk…?

Miks inimesed teistes ilma nurkades, kes pole kunagi näinud Rapa Nuisid oma silmaga, uskusid ka nendesse…?

Asetage endid rapanuilaste kohale, kes on elanud tuhandeid aastaid tagasi…

Kas teate, millised on siin tähed…?

Väga eredad…

Vaikse ja Atlandi ookeani keskel…, või Austraalia mandri keskel, kus keset ööd pole teisi valgusteid, terve taevas särab öösiti eredatest tähtedest…

Kui oleksite rapanuilased, kes elasid ammu enne maoide püstitamist…, ning usuks, et teie eellased elavad teistes mõõtmetes…

Mida peaks teie oma eellaste näol…?

Ilmselt tähti…

Vaadake üles… – seal need helgivad…, vaatavad teid…

See viib mõttele, et sinna inimesed peale surma lahkuvad…

Isegi kaasaegsed inimesed tõstavad silmi taeva poole, ning mõtisklevad… – mis võiks olla varjus seal, tähtede loori tagustes…?

Selline saladus on erutanud kõiki…

Planeedil, ilma muutuse aegu, on ebatavaline ilming, mida nimetate „külma plasma pilveks“…

See toimub mingite enam-vähem tähtsate sündmuste lõpu eel, millel on seoseid jää ajaga…

Seda hulga sagedamini, kui võite arvata…

Magnetanomaalia punktides pilv tiheneb…, muutub märgatavamaks…

Külma plasma pilve eriliseks omaduseks on… – ta ilmneb kui päikese tormide tagajärg…

Selle loomus on sarnane valguse loomusega…, kuid ta pole elektriline, vaid magneetiline…

Pilv moodustab palja silmaga nähtavaid objekte, mis on võimelised pikemat aega hõljuda taeva kõrgustes, kui nägemused, mis sillerdavad valgustes…, enamuses punastes toonides…

Teie teadlased nimetavad seda ingliks…

Ingel on kui viirastus – pikk, kõhn ja hirmutav…, kuid pilve taoline, mis sageli võtab erinevaid kujusid…

Erinevalt välgusest ta on hästi vaadeldav, kuna jääb püsima mitmeteks sekunditeks…

Paljud saavad vaadelda seda „viirastust“ koos…

Kui ingleid ilmus taevasse sadu, siis arvati neid eellasteks, kes ilmutasid end lõpuks… – nii arvasid rapanuilased…

Sellised inglid on ilmnenud paljudes maakera paikades…, külma plasma pilved, mis tekkisid peale päikese tormide…

Rapanuilased nägid neid ja kajastasid nähtuid vorme oma kivikirjades…, keeles, mida pole seni veel kaasaja teaduse poolt dešifreeritud…

Siit tuleneb usk, mis on edasi antud sajandite jooksul, põlvest põlve…

Iidsete usk…, eellaste usk… – just seetõttu kujud on kõik sarnased…

Rapanuilased tõid esile siin oma tarkuse…

Nemad ei langenud näoli härdas kumardumises inglitele…

Oletades, et eellased on jälgimas neid inglite vahendusel, nemad väljendasid oma usku maoide vahendusel, milliseid näete siin seismas…

Nii mõnigi vangutaks pead…, ütleks, et see on liiast lihtne ja pole tõene…, selgitus pole esoteeriline…, liiast loogiline…

Mõni ehk ütleb… „Jah, Carrolil on õigus…“

Asi on selles, et minu partnerit oli möödanikus süüdistatud selles, et tema soontes pidi voolama plejaadlaste veri…

Nüüd tahaks kinnitada seda saladuslikku väidet… – see on tõepoolest nii…

Kuid tähed on ka teie veres samuti… – pange seda tähele…

Te kõik olete – samad kosmilised loovused…

Tänane sõnum kannab endas kumardust planeedi iidsete elanike tarkusele…, nende leidlikusele…

Paljudel iidsetel rahvastel oli taoline sümboolika, kuna see oli saadud plejaadidelt…

Sellest ka kiviiidolite näojoonte sarnasus… – maoi näod, mis on tulenenud inglite kujudelt, mis ilmnesid taevas…

Kallid…, see ehk on liiast pragmaatiline teie vaatevinklist…

Kuid see on inimmõistuse triumf…

Olete hakkama saanud ilma kõrvalise abita…, ilma välise abita… – peaksite teadma seda …

Sõnum edasi antud läbi armastuse…

Tänaseks on see kõik…

See on tõemeeli nii…

Read Full Post »

Vaimsuse täiustumine

Silvia Braun

Elu mõte

Tahaks rääkida teiega elu mõttest…

Lähtudes varem räägitust, on teada peamist… – ise valime kehastumist…, ise valime ühte, või teist elulist plaani…, ning ise teeme otsuse oma vaimsuse arenemises… – kuid seda mitte endi jaoks…

Kaks kolmandikku meie eksisteerimisest on pühendatud kogemisele, mille saame Jumala nimel…

Kõik olete „võitluskond Jumala nimel“…, ning olete valimas raskemaid katsumusi, et kasvada ja täiustuda vaimselt…

Igale vaimsusele on ilmne, et ainsaks võimalusek saavutada täielikku jumalikku teadvust, on inkarneerumine füüsilisse kehasse…

Kehastudes maapeale, inimene leiab end headuse ja kurjuse võitlusväljal…

Sõnades pole võimalik väljendada teadmise ja kogemise vahelist erinevust…

Üks asi on – kui sulle räägitakse midagi (nimetame seda abstraktsena, mõistupildis teadmiseks)…, kuid hoopis muud, kui – teha seda ise läbi, ning kogeda seda ise (nimetame seda kogetud teadmiseks)…, eriti veel, kui sellest käia läbi paljukordselt, terve rea reinkarneeringute aegu…

Maises elus tunnetate eneste peal positiivseid ja negatiivseid mõjutusi, – nagu… laimu,  autust, vastuvõtmatust, üksiklust, rassilist diskrimineerimist…, ja palju muud…

Kui pääsete kõrgvaimsesse keskkonda, siis te ei kohta seal midagi sellist. [silmas on peetud teispoolsust]

Nüüd kõigis elu sfäärides…, ja kõigis ühiskonna kihtides, hakkate kohtama inimesi, kes on otsimas „vaimseid teadmisi“…

Kas pole tõsi, et selline lause kõlab kuidagi lihtsustatult…?

 

Tumedad ja heledad olevused

Kõik heledad olevused tulevad inkarneeringusse läbi valguse samba…

Kuid, tumedad olevused tulevad inkarneeringusse läbi pimeduse samba…

See vägagi kergendab meie ülesannet…

Kasutades üksnes intellekti, meil ei õnnestu alati ära tunda – kes on tume…, ja kes on hele… – ja seda seni, kuni näeme nende astumist ellu…

Kui teil, maalastel, oleks nägemine, siis saaksite ringi vaadata, ning näha – kes on valguses… ja kes on pimeduses…, siis oleks hulga lihtsam eristada olemusi teine teisest…

Kahjuks, enamus teie seast pole selleks võimelised…

Peamine elu eesmärk – olla abiks teistele võitluses pimedusega, mis on neile vastu seismas…

Oletan, et mõistate, et ma pean silmas pimedust inimolemuse hinges…, ja sellel pole mingit tegemist naha värviga…

Jutt käib kaasasündinud kurjusest…

Võitlus kurjusega ei tähenda sõjalisi lahinguid…, ega kooseksisteerimist nendega…, või nende kaasamist oma ringi…

See eeldab nende hoolsat jälgimist…, nende eemale lükkamist…, ja nende eemale tõmbamist, kes on teile lähedased… – nende olemus on kleepuv ja ahvatlevalt peale tükkiv…

Ilmas on palju pimedust… – seega…, meile on esitatud tõsine väljakutse…

 

Ellujäämine elus

Täiustada vaimsust…, tähendab – ellu jääda…

Peamine eesmärk – suuta lõpuni vastu pidada, olenemata nendepoolsete löökide raskustest…

Pole tähtis, kui mõningad hirmsad ohud lähevad täide…, pole tähtis, mis toimub teiega…

Täiustuda  – tähendab ellu jääda…, ehk mitte alla anda, mitte alluda…, ega ahastada…

Ahastus – on inimeste tapja… – see võib viia enesetapuni…

Pole tarvis elu valu ähmastada alkoholi abil…, ehk… pageda elu eest…

Elu on tarvis võtta sellisena, milline ta on…

Jutt ei käi inimeste kohta, kes kasutavad medikamente selleks, et kõrvaldada keemilist tasakaalutust… – kuigi…, see on täienisti õige tegevus…

Pean silmas neid, kellel on kahjulikud harjumused…, – see on traagiline…

Ilmselt kõige jõledamaks olemuseks, keda lasete oma keha pühamusse, on alkohol…

Selle kuritarvitamine juhmistab, teeb passiivseks…, ning segab elulist kogemist…

Jah…, ta kutsub esile meeldivaid tundeid…, kuid teeb korvamatut kahju teie isiksusele ja füüsilisele kehale…

Joomarlus sandistab teie elu…, ta ei võimalda teil lahendada enda ette püstitatuid ülesandeid…

Seetõttu läheb taas tarvis reinkarneerumist, et saaksite lõpuni viia püstitatuid ülesandeid…

Elu lõpetamiseks on palju võimalusi: enesetapp…, alkohol…, ja palju muid kahjulikke harjumusi kuulub selliste võimaluste hulka…

 

Kas kahjulik harjumus saab olla planeerituna…?

Mõnedele enne inkarneerumist juhendaja räägib, et neil on eelsoodumus üheks, või teiseks harjumuseks…

Reeglina vastatakse sellele: „Ma saan sellega hakkama…“

Sellised ülimalt enesekindlad vaimsused võtavad enda plaani võimalust valida ekstreemset olukorda… – midagi sellist toimub enesetapjatega…, kuigi neid oli hoiatatud…, ja neile oli räägitud…

Enamus enesetapuga lõpetanuist on isegi liiast kiiresti inkarneerunud… – neil polnud puhkust…

Nemad naasesid maisesse ellu liiast kiiresti…, kuna nemad kedagi ei kuulanud…, ja seetõttu kannatavad psühhiliste häirete tõttu…

Üksnes Jumala teada on, et enamus psüühiliste häiretega inimesi on ära teeninud seda paljudes võitlustes…, ja seda üksnes seetõttu, et on elanud tohutud hulga elusid selliselt…

Paljudele ehk see on viimastest inkarneeringutest…

Olete tõepoolest väsinud ja kurnatud…

Kuid see ei tähenda, et peate tegema enesetappu…

Enesetapud viivad lisa reinkarneeringuteni…

Jääge elus ellu… – olete teenimas Jumalat…

Igaüks peab teenima Jumalat… – seda kuulnud olete paljud, olenemata usu suunast…

Olles väiksena, ehk sageli oli teil küsimus… kuidas teenida Jumalat…?

Vastus, mille ma leidsin, seisnes selles, et Jumalat saab teenida, teenides tema rahvast…

Saate Jumalat tunda, teenides inimesi…

Kui teenite üksnes endid, siis ei omanda midagi vaimsel plaanil…

Sellel pole midagi ühist armastusega enda vastu…

Kui armastate teisi inimesi…, siis võite leida armastust ka enda vastu…

Kui olete teenimas üksnes enda nimel…, ja samas väljendamas armastust Jumala vastu… – siis sellest jääb väheseks…

Parem oleks – vähem rääkida ja enam teha…

Tehke oma igapäevast tööd, jagades ja levitades oma tõde ja vaimsust…

„Kõik inimloovused on Jumala lapsed…, ning Jumalale meelepärasemad on need, kes on heasüdamlikud Tema laste vastu“…, selliselt väitis Hadis Baihagi, islami õigusmõistja…

Selliselt puutub inimestega kokku jumalik keskme…

Kui sellel planeedil olete teenimas Jumalat läbi inimeste teenimise…, siis see pole küll kuigi jäme rikkumine, kuid jätate kasutamata Jumala enda teenimise võimaluse…

Mõned väidavad selle puhul: „Mind ei maksa segada…, mul on soov pugeda urgu…, las olla kõik sellistena, nagu keegi ise tahab…, see pole minu probleem…“

Õigustavad seda sellega, et „ilm on kord nii seatud…, ja selles pole midagi võimalik muuta“…

Saage aru…, teie ülesandeks pole „päästa“ tumedaid, kuna see pole teile jõu kohane…

Päästke neid heledaid, kes on ahastusse langemas…

Mitte seetõttu, et need on nõrgad…, vaid seetõttu, et pimedus on võimeline sisendama ahastust heledate olevuste teadvusse…

Näib, et sellel ülesandel pole lõppu…, kuid see pole nii…

Mida tuleks selle puhul teha…?

Püüda hoida oma „kaaskonda“ ühtsena…, et kaaskondlased ei külmuks, ega komistaks teel…, ei põleks, ega hukkuks…

Te pole suutelised päästma tumedaid… – seda on võimeline tegema Jumal ise…

Ehk suudate päästa halle… – kui olete tulukestena selles ilmas…

„Hallid“ pole teadlikud selles ilmas muust, kui vaid alandusest ja negatiivsusest…

Nemad suunavad oma negatiivsust sellesse ilma…

Mis kasu neist on…?

Olen kindel, et jumalik kogemise põhimõte läbi inimeste, kätkeb endas ka taoliste ilminguid… – kuigi head neilt pole loota…

 

Seega…, elu eesmärgiks on – olla

Teie vaimsuse täiustumine seisneb teenimises…, ja enamuselt – aplausideta…

Kui olete tulnud ellu…, ja olete ootamas aplause… – siis teid on ootamas kibe pettumus…

Teie „ainsaks“ teeneks saab see, mida annate Jumalale…, millest Ta on ka teadlik…, kuid see jääb teie ja Jumala vaheliseks asjaks…

Mida ka ei juhtuks – vastust peate andma Jumala ees…, vaid Tema on teadlik, mis on teie südame kohane…

Kui peate seda meeles alati, siis teie vägi kasvab miljon kordi

Ehk teie nimi siin, Maa peal, ei hakka särama…, kuid kindlapeale on säramas Jumala säras…

 

Näha valgust

Olete siin selleks, et täiustuda enda erilisel elulisel teemal…

Igale kehastusele saate valida erinevaid teemasid…, kuid saate valida ühe teema mitme kehastuse peale… – eriti siis, kui arvate, et pole seda korralikult läbi võtnud…

Oma viimases inkarneeringus enamus teist hakkavad üheagselt tegelema kõigil teemadel…, olles kannatlik seikluste otsija…, ja mõne muuga veel…

Olete küsimuse ees: „Milline on minu teema…, oo, Jumal, kuivõrd palju olen läbi teinud“…

Just nimelt… – kui vaataksite hoolikamalt, siis näeksite, et teil tuleb pidevalt kokku põrgata oma elu mingi peamise probleemiga…

Neid on palju juhul, kui see on teil viimne kehastus…

Teil on pidevalt kerkimas probleeme…, kuid olge tähelepanelikud…, ning tehke enda üle kontroll…

Kuid peate ütlema: Stopp…, kas ma uurin enda kannatlikkust…, ja kas on see kannatlikus…?

Ehk olen seikluste otsija…?

Ehk olen muutunud kellegi nupuks…?

Või olen katalüsaatorina kellegile?

Kõik see on – teie vaimsuse täiustumise protsessi mõisteline väljendus…

See oleks kui noriv analüüs…?

Ja…, see tõepoolest on see, kuna olite hoolega planeerinud kõike seda…

Ehk isegi päev, mis on elatud enese kontrollita… – on tühi päev…

„Kas olen täna midagi head teinud…?

Kas olen kedagi vaimselt aidanud…?“

See on ehk mingi tühine asi, kui ulatada kellegile oma abikäe…

Hommikul, tõustes voodist, tehke otsus saata täna kellegile energiat…

Ehk isegi teha palve mingi kodutu nimel…, või ulatada hoopis temale võileib…

Helistada kellegile…, ning rääkida…, ja öelda temale hea sõna…

Päev, kui pole kellegile teinud head – on kadunud päev…

Kuid oletame, et oled ise jäänud haigeks ja aheldatud voodisse… – see on aeg, kus on võimalus kiigata endasse…

Meditatsioonis paluda Jumalalt abi puhkuse saamises…, et valmistuda järgmiseks nädalaks, kuudeks, või aastateks, mis on ootamas teid…

Igaljuhul… – olgu teil keskseks mõtteks… – Püha Vaimsus on teiega…, ning kõik, mida teete on Kõrgema Vaimsuse jaoks…

Küsige endalt alati: „Kas mu tegevused vastavad Kõrgemale Headusele…?“

Kogu teie kogemine peab kuuluma teie Kõrgemale Vaimsusele…

Laim ja häbi, milliseid peate ületama…, kõik katsumused, millistest tuleks läbi käia… – ma kinnitan teile – on rikastamas ja avardamas teie vaimsuse kogemist…

Vaimsuse täiustamine on mitte üksnes näha valgust…, vaid ka kanda seda teistele…

Pühalikult teenida kedagi…, see on anda neile seda, mida nemad vajavad…

Näidake oma tõde teistele…, kinnistage seda…

Midagi head ei juhtu, kui hoiate oma tõde enda seesmuses, ega näita seda kellegile…

Seda pole tarvis kellegile peale sundida…

Ehk saate rahuldust, kui saate jagada seda kellegiga…

Inimesed hakkavad liikuma valguse poole…

Sellel pole mingit seost psüühiliste võimetega… – see puudutab üksnes vaimsust…

Mõisted „vaimsus“ ja „psüühilised võimed“ on sisult lähedased…

Mida vaimsemaks muutute, seda enam psühhilisi võimeid omandate…

See on absoluutne fakt…

Elu mõte, ning selle täiustumine seisneb – saavutada vaimsuse tippu ja selle psühhilisi võimeid…, ning liita need kokku…, ega mitte lubada ümberoleval keskkonnal peatada teid…

Ja mis on eriti oluline – mitte lubada keskkonnal peale sundida oma tahet…

See on raskematest õppetundidest, mida seisab teil ära õppida…

Silvia Braun

Tõlke lähteallikas ingliskeelne,

vene keele vahendusel

Read Full Post »

Naisalge ajastu *Jumalik armastus

 

Tervitan sind, vaimsus. Olen naisalge ajastu…, täna räägin mina… – tahtsid midagi küsida…?

Sa oled Peaingel Lutsifäri ajastu… Kas ka sina võtsid duaalsuse eksperimendist osa…?

Iga ajastu on lahutamatu oma juhist, ning jagab temaga kõiki oma kavatsusi…

Teil on olemas näide heast naisest ja sõbrannast…

Kuid meie seos on peenem ja kõrgem…

Me oleme purunematu tervik…

See, mida realiseerib tema, toimub läbi minu…, ja ka vastupidi…

 

Miks oleme kuulnud sinust sedavõrd vähe…?

Miks ta ise ei räägi sinust…?

Selleks pole veel aeg, mu kallis…

Tuleb aeg ja ma astun esile…

Ma üksnes täidan teda energiaga…, muundan neid…

Kui väljenduda teie keeles…, siis ma ravin tema haavu…

Ma olen temaga ja olen temas…

Meie liit on lahutamatu…

 

Ütled, et pole veel aeg…, kuid mille aeg…?

Naisaspekti esile tulekul…, naisenergial…

Kuid peatselt see tuleb…

Eksperiment, millest Lutsifär võtab osa, on arenemas mööda meesliini…, aktiivse energia joonel…

Need on väga võimsad energiad…, mõneti viivad lammutusteni…

Kui mina oleks astunud tegevusse, siis need energiad poleks nii võimsad, kuna naisloomus pole lammutav…

Ta on neelav ja taastav…

 

Mis toimub, kui astud esile…?

Suur pidu…

Mees ja naisaspektid teis kõigis ühinevad…

Eraldumine on meesteekond…

Sulandumine on naisteekond…

Duaalsuse teekondi te pole läbimas üksi…

Kogu ilm on läbimas erinevaid duaalsuse staadiume…

Duaalsus pole üksnes võimalus ja valiku protseduur…, see on see, mis on…, see on ilma energia omadus…

Sina, kui vaimsus, oled läbimas erinevaid oma kehastusete kogemisi…

Mõnedes eludes oled olnud mehena, ning tegid läbi mees energia omadusi…, püüdluse energia omadusi…, läbistumise energia omadusi…

Kui olid need omadused endas läbi töötanud, siis järgmisel korral naased füüsilisse ilma naisena…, nii saaks läbi teha uusi õppetunde…, saaksid läbi teha labistamise ja omandamise omadused…

Igas elus sinus valitsesid vaid ühed teatud energiad…

Kuid eesmärgiks oli – tasakaalustada need…, ning saaksid võtta vastu selle ilma kõiki omadusi, mõista neid kogu kauniduses ja kõigis võimalustes…, teadvustada selle paljususe võimalusi, ning leida enda jumalikku vaimsust kõigi selle ilma ilmingutes…

Harvadel juhtudel, kui olid saavutanud sellist tasakaalu, olid saavutanud kogu eksistentsi jumalikku väge…, mõistnud oma maagilise loomuse kogu olemust…, oma enda loovaid oskusi…

Kuid see ei kestnud kaua…, tasakaal kadus taas…

Taas läksid uude kehastusse, et taassünnitada endas tasakaal ja jumaliku vaimsuse väge…

Sama on toimumas ilmaga…, ilmaga, kus on olemas duaalsus…

Pikki aastatuhandeid ilm on olnud kehastunud mehena…, temas valitsesid meesenergiad…

Sa mäletad oma ajaloost, et on olnud matriarhaadi aegu, mis vahetusid meesvalitsemise vastu…

Ei mehed, ega naised…, ei meesenergia, ega naisenergia polnud peamisteks, ega täiuslikeks…

Igaüks neist vajab tasakaalu oma vastaspoolusega…

Just seetõttu vahetuvad mees ja nais ajastud…

Kui füüsilisel plaanil võtate seda kui ühe, või teise soo valitsemist…, siis see on pikkade aastatuhandete jooksul kõigest Jumala poolne enda omaduste õppimine…, oma eraldumise ja ühinemise energiate tundma õppimine…, aktiivsete ja passiivsete poolte õppimine…

Kogu ilm on sama mitmekülgne, kui inimesed, kes elutsevad selles…

Duaalsuse ilma erinevates osades Jumala erinevad osad võimendavad erinevaid energiaid…

Mõningates tsivilisatsioonides valitsevad Jumala mehelikud omadused…, mõnedes – naiselikud…

Ilm on paljupalgeline…

Kui võtta teie inimeste tsivilisatsiooni, siis meie, kõrgemad olemused, jälgime, kuidas teis võitlevad need kaks alget…, ega püüa tasakaalustuda…

Palju aastatuhandeid planeedil eksisteeris naisenergia…

Teieni Lemuuriast on jõudnud vaid teadmiste järelkajad…

Passiivse naisenergia valitsemine, mis on võtmas energiaid vastu, ei võimalda ilmal liikuda kindlasuunaliselt…

Naisenergia pole vektorlik… – pikem kvantiline…, seisundite energia…

Peale Lemuuria tsivilisatsiooni algasid meesenergiate domineerivad ajastud…, aktiivne, vektorlik energia…, liikumise energia…

Kuid selle energia valitsemise aeg planeedil viis lammutusteni…

Kui vaataksime koos inimese tsivilisatsiooni erinevaid ajalõike, siis igas riigis on võimalik vaadelda energia juhtimise muutusi…

Kuid peamine õppetund pole seni selgeks õpitud… – kahe jumaliku omaduse liitmise õppetund…

Need mõlemad energiad on võidelnud ka viimase kahe tuhande aasta jooksul…

Kui läänes ilma on valitsemas meesenergiad…, siis idas enamuselt… on naisenergiate tundmise kogemine…

Neis riikides unikaalsus on just selles, et praktiliselt mõlemad energiad on neis eksisteerimas…, suht eredalt ja võimsalt… – ega saa ütelda, et mingi neist on domineerimas…

Eraldumiste aeg…, meesenergiate aeg on otsa saamas…

Selline kogemine on läbitud paljukordselt…

On saabumas domineerimiste aeg…, duaalsesse ilma on valgumas naisenergiad, ning sellele järgneb… sulandumine meesenergiatega…

On saabumas vastandpoolte liitumise aeg…, kahe energia sulandumine…, kogemiste summeerumine…

 

Sa tahad ütelda, et me polnud sinust kuulnud, kuna ilmas olid valitsemas meesenergiad… – oli… ilma arengu mees period…?

Vähe kuulsite mitte üksnes minust…

Milliseid suuri naisolemusi teate…. neid polegi kuigi palju…

Te olete päris hilja saanud  teada arheadest…, suurte vaimude naisalgest…

See polnud üksnes teie religiooni poolt jumaliku vaimu naisalgete mahavaikimine…

See oli üksnes energia omadus…

Nüüd on aeg teada saada naisalgetest ja mõista neid mitte üksnes Lutsifäri omade läbi…

Joovastushetk on saabumas mitte üksinda minul…

Kõik arhead on astumas sellesse ilma…, liitumas sellega ja lisamas sellesse oma energiaid…

On saabumas ajastute vahetus…

Ilma saabuv naisenergia peaks lahustama kõik meesenergia valitsemise aja negatiivsed tulemused…, ning täitma seda ilma naisenergiaga…, ja sellisel tasemel, et mitte domineerida, vaid tasakaalustuda meesenergia aspektidega…

Te olete juba ise tunnetamas, kuidas ilm on muutumas naiselikumaks…

See on toimumas nii rakulisel, kui ka atomaarsel tasemel…, ja ka planetaarsetes mõõtmetes…

Ees on veel palju tööd…

 

Kuid…, on olemas teooria, et ilmaloovuses on domineerimas naisalge…, kuid meesaspekt meie ilmaloovuse osas on olemas üksnes kui tulemus…, ning rakendatud meie ilma duaalsusesse…

On see nii…?

See pole nii…

Ilmaloovuses on palju Jumala omadusi…

Mida ütleksite triaalsusest…, või – semiaalsusest…?

Triaalsuses on võimalik rääkida mees- ja naisalgest…, ühe domineerimisest nendest…

Aga semiaalsuses…?

Ilmaloovus on paljukujuline…

Mida enam jumalolemusi on mingis ilmaloovuse osas, seda vähem on vastuseisu…, seda vähem polaarsust ja selle kaldenurga suurust…

Teie ilm on duaalne…, ja selles tuleb tugevalt esile polaarsuse nurk…

Kui räägin triaalsusest, siis silmas pean mitte musta, valget ja tasakaalustavast halli…, vaid kolme täienisti eraldi esinevat Jumala omadust…

Seetõttu ilmaloovuses pole mingit ühte Jumala olemuse ja Tema omaduse domineerimist…

Kõik Jumala omadused esinevad erinevates kombinatsioonides, erineva intensiivsusega… – kõik see on Jumala Vaimu enda omaduste tundma õppimine…

 

Järelikult… – peatselt kõik arhead võtavad sisse omad kohad meesolemuste kõrval…, oma jumalike paaride kõrval…, kas nii hakkavad ühiselt looma seda ilma…?

Jah…, nii võib seda ütelda küll…

Kuid need on olnud alati meesolemuste kõrval, kui ustavad sõbrannad…, kui targad abikaasad, kes annavad oma meestele võimalust loomiseks…, toetavad neid…, ravivad haavu…, rasketel hetketel jagavad targalt nõu…, taastavad nende jõudu…

Meesenergiate domineerimine planeedil ei tähendanud, et naisenergiad oleks surutud nurka, ega lubatud sealt väljuda…

See oli üksnes Jumala meesomaduste kohane läbi töötamine…

Ehk seda võiks võrrelda tantsuga…, on olemas paaris- ja soolotantsud…

Kenasti kokku sulanud tantsupaar…

Kuid partner eemaldub…, ja annab oma partnerile võimaluse näidata südame tundeid…, muutuda jumaliku tantsu väljendajaks…, näidata oma hinge tulva…

Meespool imetleb partnerit…, tema eneseväljendust…, armastavalt tunneb rõõmu tema võimaluse üle väljendada end… – tema jaoks ta on kaunis…

Kuid naispool peatub…, ja annab võimaluse ka mehel väljendada end…, näidata oma suurepärast tantsu…, tunda oma keha ja väljendada end muusika saatel…

Naispool on imetlemas teda…, tunneb rõõmu tema üle… – ta ju armastab teda…

Taas liituvad oma paaristantsus… – ja nii lõpmatult… – ja see on imeline…

 

Paljud vaidlevad vastu…

Selline kaunis tants meespartneriga on toonud planeedile hulgim hädasid ja õnnetusi, surmasid ja purustusi…

Kas on see siis kaunis…?

Armastuse vaatevinklist – pole midagi värdjaslikku, ega koledat…

Kui armastad inimest, siis võtad vastu kõiki tema külgi…, võtad vastu tema õigust, tema arengu teele…, sa mõistad tema vajadust läbida oma teekonnad iseseisvalt…, vajadust õppida tundma kõiki tõe külgi, ning leida kõiki oma vastuseid…

Te võtate seda eraldumise tasandilt…, sureliku tasandilt…, lõpuga eksisteerimise tasandilt…

Seda on raske teil mõista…

Kuid mistahes surm – on üksnes uue sünd…, taassünd…, sageli läbimurre uude omadusse…

Kui sõdade aegu hukkuvad miljonid…, ja kannatustes on miljonid… – see on kurb…

Samas…, läbi võimsate energiate lahvatuste annab võimaluse uuteks läbimurreteks, kasutades ära energiate lahvatusi…

Muidugi…, sundida kannatama teist inimest, teist olemust – pole hea…

Kuid sama olemus oleks jõudnud sellise kogemiseni ise…, kas varem, või hiljem.

Seega see, kes paneb teist kannatama, annab sellele läbimurde võimaluse…

Ma mõistan, et selline väide on sinu jaoks julm…, kuid see pole nii…

Kui vaadelda ilma ühe inimese vaatevinklist, siis võib jõuda arvamuseni, et ilm pole õiglane…

Ometi see pole nii… – kui üks inimene näeb ühte tahku, siis ta ei saa mõista kogu tervikut…

See oleks kui…, teha otsus kogu keha üle ja tema võimaluste üle, võttes peast vaid ühe juuksekarva…

Kui ilma vaadelda terviku tasandilt, siis värdjalikkust pole olemas…

Kuigi üks eraldi olev joon näib sulle kõverana…, kuid, kui näha kogu joonist tervikuna, siis oled üllatunud, kuivõrd täpne see joon on…

Kui teatud fragment näib sulle värdjalikuna, siis nähes kogu pilti, mõistad, kuivõrd kaunis ta on…, ja kuivõrd ennatlik oli arvustada teda ühe fragmendina…

Jah…, kui inimene on kannatamas…, siis temal on raske mõista ilma täiuslikkust…

Kuid peate teadvustama, et sageli suurest pildist näete, või tunnetate üksnes väikest fragmenti…

Seega… – on kätte jõudmas aeg saavutada kogu suurejoonelisuse terviknägemist…

Peale selle… – sa võtad mind kui eraldi olevat olevust…, eraldi minu meesolemusest…

Kuid see pole nii… – teil mees ja naine on eraldatud füüsiliste kehade näol…

See on illusoorne eraldatus…

Kas te ei tunneta ühesust…, kas ei tunneta endid tervikolevusena oma intiimse sulandumise aegu, seksi hetkel…, ehk – oma hingelise kõrghetke aegu…?

Mina olen oma arhonti teine külg…, olen ühe olemuse naispool, millist ei saa purustada, või lahutada kaheks olemuseks…

Mina olen tema teatud ilminguna…

Ja tema – olen mina, muu ilminguna…

Kõik, mis on toimumas temaga, on toimumas minuga… – mina tantsin tema tantsu…

Tema tantsu aegu ma olen temas…, kuid mitte kui tantsija…, vaid kui jälgija…

Ma jälgin teda mitte väljastpoolt…, vaid tema seesmusest…

Seesmusest ta on mitte kui tema…, vaid kui mina…

Samuti ka tema…, kui ta jälgib minu loomise tantsu, on ta minus ja tantsib koos minuga…, ja on jälgimas mind enda seesmuse…

See on imepärane…

 

Ma sain aru…

Seega…, on informatsioon, et Lutsifär on kugistanud oma arhea alla…, see peaks tähendama, et hetkel, kui temal tuleb esitada oma soolotantsu, sa oled temas kui tema olemus…?

Kas on võimalik ennast kugistada alla…?

 

Kui ma märgin üles omad vestlused Lutsifäriga, siis paljud lugejad, kes loevad neid, räägivad, et temal pole armastust inimkonna vastu…

Kas see ei peaks tähendama, et sa üksnes ei ilmutu temas neil hetketel…, miks…?

Aeg pole selleks tulnud…

Kuid sina võid kutsuda mind…, siis me vestleks koos…

 

Ometi peaingel Miikaelil on samuti arhea…, kui kanaldajad vestlevad Miikaeliga, siis tema sõnumites on palju armastust…

  erinevus…?

Igaüks on astumas oma õppimise teed…, iga üks, kes on astumas duaalsuses, on läbimas oma erinevate valitsevate aspektide variatsioone…, ja erinevaid Jumala omadusi…

Teie mõistmiste kohaselt see oleks kui… – kõik perekonnad on erinevad…, ja ühtki neist ei saa pidada paremaks, või halvemaks…

Peaingel Miikael ja Usu arhea – on suurepärane jumalik pere…, ja nemad on läbimas oma liitumisõppimise kogemise…

Võiks ütelda, et nende liit on kõige tasakaalukam liit…

Lutsifär on läbimas oma realiseerumise teekondi kui jumalik olemus

Ta on sedavõrd kaasahaaratud neisse, et mõneti isegi unustab oma võimalustest…, ehk õigemini oleks – liiast põhjalikult urimas Jumala erinevaid omadusi…

Kuid meie liit temaga on suurepärane…

 

Kas väide „aeg pole selleks tulnud“ peaks tähendama, et tema pole veel valmis ilmutama ja tasakaalustama mees- ja naisenergiaid enda seesmuses…?

Sa võtad ebaküpsust kui soovimatust…, või oskamatust…

Kui lased kihiseva tableti vette, siis sa ei joo seda enne, kui ta lahustub täielikult…

Lased sellel täielikult lahustuda ja saada veega ühtseks…, alles seejärel jood ära…

Kas on sellisel juhul võimalik rääkida tableti soovist, või mittesoovist saada veega ühtseks…?

Transmuteerumise, arengu ja energiate sulandumise protsess toimub erinevatel olemustel erineval viisil…

Protsessid ise on juba erinevad…, ka jumaliku valguse peegelduste kogemised on erineval kiirusel…, nende algus ja lõpp on samuti erinevad…

Seetõttu neid pole võimalik isegi võrrelda…

Kõigele oma aeg…, ehk õigemini – ka teatud tulemuse saavutamisel…

 

Meile on tulnud palju sõnumeid, kus Lutsifär süüdistab iseend selles, et inimkond on läinud seda teed…, ja teda on seetõttu karistatud…, või… ta ise on end karistanud…

Teda isegi polevat enam meie ilmas…

Ta olevat isegi loobunud pimeduse teest ja on pöördunud valguse teele…

Mida ütled sina selle kohta…?

Teete otsuseid, lähtudes inimlikest positsioonidelt, aga mitte jumalikest…

Te vaatlete seda lõpuga tasemest, aga mitte igaviku tasemest…

Selleks, et midagi üles ehitada, tuleb mõndagi lammutada

Või… – kui kiviraidur tahub marmorist välja kuju, mis saab kaunis olema…, kiviraiduri kujutelmas see on juba olemas…

Kas saab siin öelda, et tema astub pimeduse teed…, lammutuse teed…?

Kas saab ütelda, et temal on kahju marmorist, mida ta lõhub…?

Kui võtta seda hetke, kus ta on lõhkumas marmorit…, ja tulevane kuju pole veel aimatav… – on vaid mingi kaootilisus… – kas võib ütelda, et tema kasutab pimeduse teed…?

Kuid edasi saabub uus etapp – loovuse etapp…

Mõlemad pooled on lahutamatud…

Teile see võib näida ebainimlikuna…

Kas on võimalik soovida millegi teada saamist, kui inimene on astumas teatud tundmatule rajale…, tundmatuse teekonnale…, kuid siiski pöörab teisele teele… – kas saab väita, et ta valis vale tee…?

On olemas peegelduste labürint, milles kogu olev on ekslemas teel Jumala poole…

Kas saab ütelda, et ühe olemuse teekond labürindis on Jumala juurde parem, kui teisel…?

Ühe teekond võib olla lühem, aga teise oma pikem…

Lühem tee viib kiiremini Jumala juurde…, kuid pikem – võimaldab uurida igat nurgatagust…, ja üles märkida marsruut tulevasteks labürindi uuringuteks…, kui kellegil läheb seda edaspidi tarvis…

Aga kui olemus loob…, siis Jumala otsingutes avaneb uusi käike labürindis…?

On see hea, või halb…?

Kas saab seda kahetseda…?

Kes on parem… – kas see, kes on kiiremini jõudnud Jumalani, järgides marsruuti…, või see, kes on loonud seni tundmatuid teekondi Jumalani…?

Kõik see, millest räägid, on olemas Lutsifäri erinevate fragmentide teekonnal jumaliku Isa juurde…

Mõtisklused ja kõhklused…, otsingute suuna muutmine…, olemuste vahetus… – see kõik on üksnes teekonna lõigud…

Iga Peaingli, iga inimese teekond on kaunis, kuna see on teekond Jumala juurde…

Kas see teekond ei saa olla kaunis…?

See on lapse astumine oma vanema poole…, see on läbimurre…, tema püüd naaseda isa-ema embustesse…

Kas selline läbimurre ei saa olla kaunis…?

See on lapse püüd näidata Isale oma teekonda, oma saavutusi… – nii Isa saaks tunda uhkust tema üle…

Kas selline püüdlus pole kaunis…?

Kas isa saab rõõmu tunda ühe lapse pärast enam, kui teise üle…?

Karistusi pole olemas…

Karistus on tupik labürindis…

Kas on võimalik ütelda, et teeline labürindis jõudes tupikusse, saab karistatud tupikuga…?

See on üksnes teekond, mille teel on erinevaid takistusi…

Kui rääkida Lutsifäri erisustest, kes on samuti teeline ilmaloovuse labürindis, nagu igaüks teie seast…, siis tema ei tunnista tupikuid…

Mõnigi teeline, jõudes tupikusse, pöörab tagasi…, kuid Lutsifär püüab sellest tupikust läbi minna…

Ehk just seetõttu inimeste poolt võetakse tema teekonda sedavõrd vastandlikult…

Ehk seetõttu tema teekond on sedavõrd okkaline ja nii paljude takistustega…

Kuid tema oma püüdes naaseda Isa juurde on muutumatu…, ta püüab avada endas Tema uusi omadusi…

 

Kuid meile räägitakse, et takistusi pole…, need on üksnes meie peades…, need on üksnes illusioon…

See on kujutelm…

Takistus on see, mis on erinev sinust…, miski muu…

Takistusest saab ümber minna…

On võimalik tagasi naaseda…, kuid leida uue takistuse…

On võimalik tungida takistusse ja muundada selle…

 

Seega… – Lutsifär armastab inimesi…?

Kuidas saab teid mitte armastada…?

Te olete tema osad…

Kuid armastus saab olla erinev…

Kõik oleme läbimas jumaliku armastuse kogemisi…, püüame saavutada seda endi seesmuses, et ühineda sellega…

On olemas ema armastus, kes hoolib oma lapsest, kaitseb…, alati lohutab teda ja võtab teda vastu mistahes seisundis…

On olemas isa armastus, kes alati toetab ja aitab…, aitab leida väljapääsu olukorrast…

On vanema venna armastus, kes tunneb muret nooremate pärast…, ning püüab õpetada neile seda, mida oskab ise… – kuna tunneb vastutust nooremate eest…

Ehk Lutsifäri armastus on vanema venna armastuse taoline…

Kuid ka tema on läbimas jumaliku armastuse õppetunde, nagu me kõik…

 

Ütle siis…, mis on Jumalik Armastus…?

Me räägime ju sellest sedavõrd palju…, püüame tunnetada ja mõista seda…

Kui õis avaneb hommikul päikesele vastu, siis ta avaneb jumalikule armastusele…

Ta on janunemas oma jumaliku avanemise impulsi järel…

Kui päikest pole, tema ei avane…

Kui impulssi pole, ta ei suuda ilmutuda…, ega puhkeda õide…

See on tabamatult kaunis impulss, mille poole on virgumas kogu elav…, tänu millele ilmutub ja eksisteerib kogu elav… – see ongi Jumalik Armastus…

Ilma selleta ei eksisteeri miski…, läbi selle ilmutub ja tekkib kõik…

Selline impulss ei toimi valikuliselt, ega ilmutu ilmaloovuse ühes osas…, temal pole Olu Õite  valikus eelistusi… – ta üksnes valgub kõigele olevale, ning annab tõuke arenguks kõigele olevale, ning annab sellele elu…

See, mis annab elu kõigele, ongi Jumalik Armastus…

Ilma selle jumaliku impulsita pole miskit…, ega saa olla miskit…, ega poleks olnud miskit…

Ilma jumaliku impulsita poleks elu…

Jumalik impulss on imbumas igasse olemusse, ning avab seda parimal viisil…, kõige täiemal ja kohasemal viisil…

Ja õis hakkab levitama aroomi…

Õie aroom – on muundatud jumalik impulss… – see on Jumala armastuse peegeldus…, selle sära õie tahkudelt…

Õis jagab oma aroomi teistele olemustele…, teistele ilmaloovuse õitele…

Just seetõttu jumalik armastus on läbistamas kõike…

See on kõige algus…, see on kõige südamik…, see on liikumise alus ja kõige ilmutamine…

Me nimetame seda Armastuseks…

Ilma selleta poleks miskit…, poleks ilmutatud olemuste ilma…, poleks meid…

See on Isa tahe ilmutada meid enda seesmuses… – ja see on Jumalik Armastus…

Ta on haaramatu…, kõikjalolev…, ainusolev…

Pole miskit võimsamat ja tugevamat sellest Armastusest…

Oleme kõik allutatud temale…

Kõik meie teadasaamised…, kogu meie teekond – on püüd ühenduda selle impulsiga…, püüd mõista teda ja ilmutada endas…, püüd muundada ja suunata ümber…

Püüd jagada seda, et saada seda suurimal hulgal…, püüd mõista – mis see on…

Selle mõistmine on suurepärane ja lõputu…

Tänu sellele oled sa olemas…

Read Full Post »

Töö uue normiga

 

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Need, kes on siin, minu ees…, ja need, kes on kuulamas mind mujal, teavad seda seetõttu, et teavad midagi endi seesmuses olevast…, ja et nad on muutumas…

Nemad on tunnetamas nihet…, seetõttu tahavad teada enamat…

Sellel on ka varjatud põhjus…

Siin ruumis on inimesi, kes tulid informatsioonile järgi…, ning on lootmas, et saavad seda…

Ja nemad saavad seda…

Mõned on tulnud värskenduse järel…, mõned jälle… tervenduse järel, lootes seda saada…

Ja nemad saavad seda…

Kui sinu kõrgema teadvuse inimlikkus on astumas käsi-käes jumaliku armastusega, siis oled võimeline muutma palju asju enda ümber…

See on aksioom, mis on alati olnud siin… – kui kaks või enam liituvad, siis see kordistab energia hulka…

Kui võtate midagi ette läbi tarkuse, palves ja meditatsioonis… – siis see muudab asju…

Igas rühmas on kavatsus teada saada üha enam…

Me tunnetame seda siin…, me teame sellest…

Annan lühidalt ülevaate muutuste alustest…

Nüüd olete selles, mille nimeks on „aasta üks“…

2013 polnud „aasta üks“…, ta oli ümberkalibreerimise aasta…

Ta oli selleks, et kanduda üle „aastasse üks“…

Selleks on aasta 2014… – ta on „seitsme“ püha aasta…

Mu partner võttis kokku asjad, mida ma näitasin temale… – kuigi mõningad neist on vastandina teine teisele…

Ma näitasin temale ühte teie seast, kes on läbinud külaltki paljut… – ja ta siiski on veel siin…

Tema elu on kergem, kui paljudel teist…

Ma hakkan valima mõningaid vanu vaimsusi teie hulgast ja näitama neile nende Akašisid…, ja seda kindlal eesmärgil…

Sellel, kes näeb, on mida õppida…

 

Elust…

Vanad vaimsused, kes on istumas otse minu ees, on tulnud tegema muutusi planeedil, kuigi on veel alles inimestena…

Nende valgustunud Minad on töös 33% ulatuses…

Olen rääkinud, et muutused, milliseid tuleb teil läbi teha, muudavad teie ettekujutlust sellest, mis on normiks…

Seega…, kalibreerigem ümber normaalsus…, siis räägime sellest, mis võiks olla see, mille tõttu häälestuda uuele normile

Naaseme juuli kuusse, kus andsin teile kanalduse…, selles oli juttu, mida see peaks tähendama…

Paljudel on katkestatud elud…, mõneti tervise pärast…, mõneti – võimete pärast, milliseid omate…, ja milliseid nimetate metafüüsilisteks, mis väljuvad füüsika raamidest…

Räägin hiileritest…, väljade lugejatest…, räägin kõigist tundlikest, kes on kuulamas mistahes neile sobival ajal…

Me teame, kes te olete…

Neil muutuste aegadel hakkab esile tulema emotsioonide atribuut…

Kui asjad on muutumas…, siis olete ootamas, et asi muutub ehk tagasi normaalseks…

Selline on teie mõtlemine…

Kui jääte haigeks, ning põete mõnda aega…, kuid seejärel läheb kõik taas normaalseks…

Need, kes püüavad teid tasakaalustada, püüavad viia teid vanale teele…, olnud normaalsusesse…, eelmisse olekusse… – kuid see on vana paradigma…

Kuid uus paradigma on – ei mingeid paradigmasid…

Seega…, muutus ise on uueks paradigmaks… – ei mingit pöördumist normidesse…

Suurelt võttes… – kõik, mis varem teile ütlesime…, pole nihkumine uude vormi…, see on nihkumine nihkumises… – üksnes… muutumise jätkumine…

Seega…, uus norm – hakata harjuma pideva muutumisega…, harjuda muutustega…

See pole inimatribuut…, see pole inimomadus, milliseid on lihtne võtta vastu…, ning saada nende teostumisega hakkama…

Me annaksime näite…, mõne jaoks ehk isegi naljaka…

Kujutage, et teie maja ja mööbel selles, on mõistusega…

Kuni olite tööl, nemad otsustasid vahetada omad kohad…, paigutuda ümber…, ning, jõudes koju – leiate, et kõik on teisiti…

Kõik, mida saaksite ütelda… – käituge korralikult, ning panna ise kõik paika tagasi…

Kuid te ei saa seda teha…, kuna isegi taevas on hääles teisele sagedusele…, ka temal oli tahtmine muutuda…

Ja kõik on liikumas selles suunas…

OK… Te sõlmite mööbliga kokkuleppe…, ma näen, kus teil meeldivam seista…, olen nõus teisiti olemisega…, nõus  jätma selliselt

Panite mööbli uut moodi…, selliselt, kuidas meeldib neile ja vaja neile…

Kuid tulles töölt, leiate, et taas kõik on muutunud…

Kuidas teile meeldiks selline asi…?

Inimolemus peab mõistma, et kõik jääbki muutuma…, nii minnes tööle, kui ka tulles koju…

Veelgi enam…, inimene peaks tunnistama mööbli mõistust, ning kinnitama, et tema mööbel on targim kogu ilmas…

Kui naasete töölt koju, teil pole isegi võimalik ette kujutada, mis on teid ootamas ees… – avades ust, teid tulvab rõõm uue nägemise võimalusest…

See eristab teatud liiki inimesi, kes on võimelised rõõmuga võtma vastu muutusi, isegi endi seesmuses…

On samuti teatud hulk inimesi, kes ei talu muutusi, või nihkeid…, kes on püüdlemas üksnes normi poole…

Peate õppima seda kasutama…, õppima armastama seda…, võtma kasutusele seda…

Kuidas see töötab, lähtudes energeetiliste atribuutide kohalt…, energeetilistelt omadustelt…?

Mis toimub nendega, kes võtavad vastu muutused tervises…?

Mida tähendab teile, kui räägin, et pole võimalik naaseda normi…?

Tahaks esitada teile küsimus…

Kas olite õnnelikud selle üle, kuidas oli varem…, ja kuidas töötas kõik varem…?

Kuivõrd oleksite tahtnud naaseda aega, kus olite tervena…, enne, kui jäite haigeks…?

Kas on üldse see võimalik…?

Jah, – on vastuseks…

See pole naasemine normi…, kas pole…?

Kas mõistate, millest ma räägin…?

See on naasemine suurima teadvustuseni…, see on naasemine tervise juurde, millist te pole enam lootnudki…

On see hea…?

On hea juhul, kui olete selles ruumis energia töötajana…

Ehk, mõningaid on tõmmatud voogudesse… – pettumuse ja raevu voogudesse…

Seetõttu teile näib, et olete kaotanud selle, mis teil oli…

Ehk, see on eriline tundlikkus, mis saaks aidata suurt hulka inimesi, paljudes elu sfäärides…

Siin on olemas ka meditsiinilised intuiidid…

Olete need, kelle ülesandeks on aidata inimesi siin…

Ma kuulsin, kuidas paljud teie seast tõstsid häält: mis eesmärki see on teenimas…, mis teenimise ja kaastunde eesmärki saab see üldse teenida…, kas see on selleks, et võtta minult seda, mis mul on…?

Need, kes kuulevad selliseid sõnu, nutavad öösiti…

Nemad pole suutelised end kokku võtma ja mõistma, mis on toimumas…

Nemad on teadlikud, et on vanad vaimsused…, ning on teadlikud sellest, et on kaotanud selle, mis neil oli…

Ma kordan teile taas…, see saade… ja see edastusjaam, millele olite häälestunud…, ja mis jagas teile sõnumeid, on muutnud oma edastussagedust… – ta on kõrgemal sagedusel…

Vastuvõtja, mida nimetate käbinäärmeks, peab häälestuma kõrgemale sagedusele, kuna see oli viidud kõrgemale selleks, et saaksite kätte seda, mida tarvis teile nüüdsest ja edaspidi…

Pole enam võimalik kätte saada seda, mis oli teil seni… – just sellest on jutt…

Kuid see, mida teete praegu, on – püüate kätte saada seda, mis oli…, ehk isegi hulga enamat…

Kas olete selleks valmis…?

Te alustate selle ümberkirjutamisega, milleks olite seni…

See, kelleks olite…, olite inimolevus, annetega inimolevus, kes on võimeline aitama teist inimolevust… – kuid senised programmid lähevad kõik ümberkirjutamisele, et saaksite oma andeid võimendada…

Te näete seda, kui iidsed anded hakkavad teile naasema…

Peaksite veel teadma midagi… – teie tunnetused pole enam sellised, kui varem

Sellel hetkel olete veel ootamas nende naasemist…

Kuid, mul on teile uudiseid…, teil tarvis teada miskit, millest pole teiega varem räägitud…

Miskit, mida pole seni välja öeldud…

Tervise küsimustes oli normaalseks reaktsiooniks – „aeg ravida“…

Kui ootaksite külaldaselt kaua, siis ehk saaksite selle, mis oli teil varem…

Kuid idee „oodata“ selleks, et saada enda annid tagasi, pole enam pardigmaks…

Kas peaksite ootama…, või tegutsema…?

Aastal 2013 ütelsime teile, et veel pole vaja tegutsemist, sest see aasta on alles ootamiste aasta…

Aasta 2014 ja edasi on tegevuste aastad…

Ma rõhutan… – peate tõusma…, peate vajutama uksele…

Ma nimetan mõningaid teie omadusi, et saaksite neid läbi proovida…

Mõned neist võivad teile mitte meeldida, seega… te ei taha neid proovida…

Te tahate tagasi saada üksnes seda, mis oli teil enne… – kas on nii…?

Ma just ütelsin teile… – see ei tule teile tagasi

Need, kes on istumas siin ruumis, ei taha kuulda sellest…

Kui suudate istuda külaldaselt kaua, ehk tuleb kõik tagasi…

Kuid siiski…, see pole vaid niisama…, see pole valiku võimalus…

Ootamine on vaakum…

Vanad energiad ei naase iialgi…

Küsimus on selles… – kuidas valite uusi…

 

Seega… – alustame treeninguga…

Esimene… – olge valmis muutusteks…, oleme sellest rääkinud…

Mõistke… – vana enam ei naase…

Mõistke… – peate olema aldid ootuste valmiduseks…

Metaforiliselt suunake energiaid ja lükake uksi, et taas aktiveerida omad vastuvõtjad, ning taas võtta vastu, kuid nüüd uusi signaale…

See ei saa olla kuigi keeruline…, kuid tööd selle kallal tuleks teha…

Ega te ju arva, et võite siin olla, visates end tugitooli lösakile…, ning kõik olnu naaseb teie juurde tagasi…, ja neis energiates, mis on proportsionaalsed ja vastavuses teie suursugusele nihkele…?

Teie arvates kõik naaseb…, ja kõik on nagu endiselt…?

Ei…, miski ei naase…

Peate alustama liikumisega…

Ja see, mida pean silmas, on energeetiline liikumine…

Tõuske…, hakake liigutama energiaid enda ümber…

Igaüks teie seast teab, mida see tähendab…

Igaüks on sõltumatu…, spetsiifiline…, unikaalne…, ja igal ühel on oma pusle…

See ei pea käima igaühe kohta nende seast, kes on kuulamas ja asuvad selles ruumis siin…

See on nende kohta, kes teab, kelle kohta see käib…

 

Ja teine – tahaks, et mõistaksite…, teil on olemas abi…

Mu partner on selgitanud sellise keha osa funktsioone, nagu käbinääre…

Ta selgitas samuti teile, et selle seesmuses on miski…, see on kontseptsioon, mille nimetate „kaasasündinuks“…

See on see, mille nimeks on – keha tark teadvus…

See on see, millega olete suhtlemas lihas-testide läbi…

See on see, mis hakkab ärkama teie kehas…

Arkamise protsessi jooksul rääkima teile, mida teha edasi…, ja see käib kombinatsioonis alateadvusega…

Kuid lubage mul veel midagi ütelda, mida peaksite teadma… – teie keha on kuulamas…

Ta on ootamas, kuna hakkate temaga suhtlema…, ja mistahes viisil – kas läbi kavatsuse…, läbi teadvuse…, läbi sõnalise vormi…

Ta on valmis leidma uut sagedust…

Teie rakud on vibreerimas ootusest…

Teil pole tarvis ponnistada seda hiiglaslikku kaljut mäkke…

Kõik, mida peaksite tegema, see on – aktiveerida endi seesmuses seda osa, et saaksite leida uut sagedust ja seadistada ümber kõike, mis on teis olemas…

Ehk isegi enamat…

 

Krayon…, sa kuidagi keerutad…, anna meile täpsemaid asju…, üksikasjalikumalt…

Ma teen seda…

On kaks vana asja, millest peaks uuesti rääkima…

 

Afirmatsioon

Kui hästi see töötab…?

Ja vastuseks on – hästi…, väga hästi…

Kui te valjult ütlete välja asju, mida olete teadlikult kavatsenud, siis kuulete endid oma kõrvadega…, keha mõistab raku tasandil, mida teete…

Alles ütlesin, et teie keha kuulab teid….

Afirmatsioon – see on kiireim viis muuta oma reaalsust… – selles hetkes ja selles ajas…

Kas see ikka töötab…?

Ehk räägiks sellest, miks ei tööta…

Kes teie seast on tuttav hüpohondrikuga…?

Nemad on kaeblemas mure pärast, et nemad oleks võimelised saama seda…, kuid ei saa…

Taas ja taas…, on hääldamas seda kuuldavalt…

Sellest, mis võib juhtuda…, sellest, millest kõige enam muretsevad…, ja et nendega võib minna kuidagi vääriti…

Ning seejärel…, neid šokeerivaks õuduseks… – kõike seda ka saavad…

Selline on afirmatsioon…, ja see on töötamas nende peal…

Mida ka ei räägiks, keha kuulab…, ja püüab hoolega teha koostööd teiega…

Kas mõistate seda…?

Afirmeeringud peaksid olema loodud teie endi poolt…, milles oleks teiepoolne disain…

Võite ka raamatuist neid õngitseda välja…  – ehk hakkavad tööle…

Kuidas oleks teie enda poolt ja teie enda kohaselt kujundatud afirmeeringuga…?

Millised oleksid mõningad soovitused afirmeeringu jaoks…?

Oma inimloomuse kohaselt te muudate palju asju sõnadeks…, teatul viisil…, nagu… „olen oma elus ära teeninud armastust

„Minu afirmeeringud peegeldavad minu mõtteid…, et need kujuneks parimais vormides…, ja minule parima stsenaariumi kohaselt.“

„Ma soovin… Ma soovin… Ma soovin… …“

„Ma tahaks teha koostööd Jumalaga parimal viisil…, ma tahaks… ma tahaks… …)

Kas mõistate…, mida teie keha peaks sellest mõistma…?

Ehk… – temal on olemas keegi, kes midagi väga tahab…

See ongi kõik, mida teie keha mõistab sellest kõigest…

See on halvim afirmeeringu šabloon suursugusele inimolevusele…

Afirmeeringud peavad rääkima sellest, mis on olemas…, aga mitte soovist midagi saada…

Õige afirmeering oleks – „Olen armastus…, Ma olen see…, Ma olen too…“ „Ma olen see, kes ma olen“…

Kui hääldate neid sõnu valjult ja igapäevaselt…, siis käivitub ka protsess…

Nende sõnade kordamine – see pole Jumalale meelelahutuseks…

Mõni ehk võtab seda ka nii…

Hääldavad seda taas ja taas…

Need kes on kuulamas neid sõnu…, nemad ei mõista…

 

Kaasasündinu…

Silda oma keha ja kaasasündinu vahel peate ehitama just järgmiselt…

Alustage rääkimist oma enda olemusega ja kaasasündinuga…

Olen armastus…

Olen lugeja…

Olen meditsiiniline intuiit, kes on abiks inimestele planeedil…

Olen see, keda Jumal kasutab igapäevaselt inimkonna eksitustest pääsemiseks…

Olen armastus…

Olen meeldiv…, mugav ja rahulik…

Olen armunud oma sugulastesse… (üldine naer)

Ma olen…

Teie keha kuuleb seda taas ja taas…

 

Elevil hääl…

Krayon…, mulle see meeldib.

Kui sageli ma peaks seda kordama ja kui valjusti…?

Teie teadmatus lõbustab meid…

Sellest hetkest te juba teate, et kõik see käib üksnes teie kohta…, üksnes…

Kui tegemist on teie endaga, siis ka vastuseid teate üksnes te ise…

Kui sageli peate seda kordama…?

Mõni ehk perioodiliselt…, siis, kui on rändamas kohast kohta, et tuletada meelde, kes ta on…

Teised jälle – kord päevas…

Kolmandad jälle – paaril korral päevas…

Milles on siis asi…?

Mida püüate ära teha…?

Olete seda varem juba kuulnud… – ärge püüdke olla endine

Ja see on praegu tõepoolest… tõeline uue muutuste algus…

Mina olen uuel sagedusel…, ja teen tööd sellel…

Kõik atribuudid ja nende omadused, milliste pärast tundsin muret, on nüüd kontrolli all ja tasakaalus…

Olen Hiiler

Ja see pole soovide väljendumine…

Afirmeering – on TÕE kinnistamine…

Lubage veel kord määratleda miskit, millest peaksite teadma…

Inimolemus teeb koostööd inimese ajuga…

Asjad, milliseid arutame praegu – on täienisti lineaarsed…

Need on lineaarsed teie jaoks…, kuid neil on paljumõõtmeline aspekt, mis pole teile veel päriselt selge…

Sõnad õhus – on sagedused…, aga kavatsuste kinnistamine – on energiad…

Te pole suutelised neid nägema…, ega pole suutelised mõõtma neid…

Neil pole absoluutset väge…

Kuid palved töötavad…, meditatsioon töötab… – see on kvantiline füüsika…

Teid hämmastab energia hulk, millist olete loomas, väljendades kinnitusi õhku…

 

Krayon…, kas ma pean neid väljendama kuuldavalt…?

Teate… – ma ütleks, et oleks parem, kui jah…

Side teie süsteemidega oleks tugevam, kui ta kuuleks seda läbi õhu, teie suu kaudu… – kolmemõõtmeliselt…

Jah…, võite teha seda ka sõnadeta, kui soovite seda…

Kuid, mu kallid, seda pole kõik võimelised, kuna olete jälgimas sageduslikke nihkeid, aga mitte seda, kuidas teha…

Mis on ootamas teid teekonnal sinna…?

Tahaks rääkida sellest…, tuua näite…

Võtame näiteks puusepa, kes on meister…

Kas teie talent on kui puusepal, kes suurema haamriga on võimeline ühe elegantse löögiga lööma naela laua sisse…?

Nael läbib lauda kogu oma pikkuses…

See näitab, et olete meister… – te sihite täiuslikult…, ning teate, millisest puust saab see nael läbi minna…

Teie ei pane ka mööda… – olete kiire ja professionaal…

Teised vaatavad teid ja ütlevad – see on proff

Olete uhke selle üle…, kas pole…?

Peatselt hakkavad teie juurde tulema inimesed…, ja te hakkate neid õpetama…

Üks hoovõtt… – täielik sihtimine…

„Haamer“ teie käes on elegantne, tasakaalustatud…, tehtud teie käe järgi…

Kas pilt on kujunenud…?

Kord ärgates te ei suutnud tabada isegi puulaastu…

See on läinud…

Ärge püüdke tagasi saada aega, kus nael naela järgi läksid kõveraks…

Kulub enam aega, kuni muutute tähelepanuks ise…

Kuidas reageerite sellele…, milline on teie inimlik reageering sellele…?

Ma tahaks, et te läbiks seda koos minuga…

Kas on viha…, segadus…?

Jah…

Milline on teie kokkuvõte…?

Kas nüüdseks…, olete kaotanud selle…?

Oli hea, kui see oli teil…, kuid nüüd see on läinud…, kadunud…

Seda ma nimetaksin kolmemõõtmelisuse finaaliks…

Inimene jõuab koheselt kokkuvõttele…, üldistusele…, järeldusele… – kõik see on otsas…

Põhjuseks on see, et te pole kunagi varem seda läbi teinud…

Te pole teadlik, mis tuleb edasi…

Te ei tea, mida ei tea…

Seetõttu lasete käed rippu…, vihastute… – kõik on lõppenud…

Mõningad süüdistavad selles Jumalat…, kuna sedavõrd sügav kõik on…

Mis oleks juhtunud, kui teile selles elus oleks antud miskit, millega poleks hakkama saanud ja mis poleks teie võimete kohane…

See oleks õudne…

Süüdistaks selles Jumalat…

Mida te ka ei räägiks, kuid kõik on toimumas tõepoolest inimlikult…, see kõik on üksnes inimlikud ilmingud…

See pole inimese suursugususe kohane…, see pole seesmise Jumala loogika kohane…

Mida ma siis püüan teile ütelda…?

Ületage endid

Siis naaseb meister-puusepp…

Kas arvate, et kõik, mida olete teinud kõik need aastad, on kaotanud äkki kogu koordineeringu…?

Ei, ma ütlen vaid…, haamer on küll teine…, kuid nael läheb ikka kõveraks…

Mida ütlete selle kohta…?

Olete ära õppinud, kuhu naelad painduvad…, kuna olete õppinud mõistma, kuidas naelad painduvad…

Nüüd juba lööte mitte tugevamaid naelu…, vaid lööte samu painduvaid naelu…, kuid juba edukamalt…

Olete juba hulga kogenenum…, olete puusepp, kes oskab sisse lüüa ka paindlikke naelu…

See on küll veider sõnum… – kuid nii see näeb välja…

Kogemuste hulk on kasvanud…, ning nüüd olete võimelised nägema, millised parameetrid hakkavad tantsima…, muutuma…

Mis oleks, kui ütleks, et haamer on teil teine…?

Mida oleksite teinud, kui haamer näeks välja teistmoodi…, oleks tasakaalustatud teisiti…?

Mida teeksite…?

Olge valmis ütlema, et kujundaks uue…

Mõnedele teist alustada otsast peale, oleks allpool nende väärikust…

Naasege alguse juurde…

Meenutage…, mida tegite, kui alles alustasite protsesse, millistes olete nüüdseks proffid…

Ehk, selle eduka protsessi tulemuse saavutamiseks oli teie tervis…?

Oleks hea, kui mõtleksite sellele… – mida te siis teeksite…?

Kas… kontolliksite toitu…, arvutaks energiat…, vaataks läbi kogu enda ümber oleva avaruse…?

See kõik oleks selleks, et leida endale koht, mis töötaks teie heaks…

Seni arvasite, et kõik, mida olete leidnud, on hea teie jaoks alatiseks…

Ometi kõik on muutumas…, ning alustate otsast, et leida uut…

Kõik, kes on võluriteks…, psühholoogideks…, kõigiks nendeks, kes teevad tööd energiatega, sagedustega… – katsuge leida uusi sagedusi…

Kuidas…?

Praktiseerides…

Lükake…, koputage uksele…, leidke kliente, kes on valmis praktiseerima koos teiega…

Kas on meeles, kui tegite seda esimest korda…?

Kanaldajad…, kas mäletate oma esimest sõnumit…?

Ma olen rääkinud sellest oma partneriga…

Oli õudne…, hirmutav…

Ta polnud võimeline ühtki sõna ütlema…, või enamatki…

See oli seni, kuni suutis lõõgastuda seesmiselt…

Mida enam ta praktiseeris, seda paremaks ta muutus…

Nüüdseks see on tema teine loomus…

Kunagi ta õppis seda…, õppis tegema esimesi samme otse tee keskel…

Ta pole mingi Krayoni kuulekas koduloomake…

Ma tulen siia läbi tema Kõrgema Mina…

Te ju teate seda…, kas pole…?

Mu partneri teadvus, tema kultuur, tema keel… – kõik see pole Krayon, vaid ta ise…

Ta üksnes edastab Krayoni informatsiooni…, me teema koostööd…

Ta astub oma teadvuses üksnes veidi kõrvale, et saaksime teha koostööd…, praktiseerime koos…

Ega te ometi taha alustada kõike otsast peale…, kas pole?

Kuid siiski ütlen veel… – te pole kohustatud…

Kui hakkate lükkama ust…, ja liikuma aluste poole…

Alused hakkavad muutuma küpsemaks…, küpsema rahuldusena…, ja kiiresti…

Te peaksite esmalt toetama seda…, siis muutma seda…

Nii te saaks avarduda…

See olete teie, kes on häälestamas endid uue normaalsuse kohaseks…

Võimenduvad kõik, mis olid enamana, olulisemana, kaalukamana…

Naerge selle üle, kuidas naelad lähevad puusse… – teil on ju haamer, millega lööte neid puusse…, ja iga korraga koheselt…

See muutub lausa mänguks…

Naelad tahavad minna puusse…, aga mitte minna ennemini kõveraks…

Kas mõistate, mida ma räägin…?

See muutub rõõmsaks kogemiseks…

See on miski, millest oli hirm mõelda…, muutus oli teie jaoks koleduslik asi…

Asjad liiguvad…, muudavad oma energiat…, ega ole kunagi ühed ja samad…

Mis oleks…, kui teil ilmneks võime liikuda ühes voos koos nendega…, ja see oleks ühiseks tantsuks…?

Tere tulemast…, uus inimene…

Kõrgem teadvus on muutumas kvantiliseks…

See ongi see, mida tahaks teile õpetada…

See ongi see, mida tahaks teile ütelda…

Leidub ka selliseid, kes lugedes, või kuulates seda… ütlevad:

Ma ei mõistnud ühtki sõna…, ma ei mõista üldse, millest Krayon räägib

See pole nii… – ehk tuleks lugeda-kuulata seda mitu korda üle…

Korrata seda hiljem, et paremini mõista, millest on neis juttu…

Salvestus on selleks, et saaksite üle kuulata mitmeid kordi…, ehk isegi jätta meelde selle sõnum…

Kui sa loed-kuulad seda praegu…, siis kõik toimub sinuga praegu… – praegu koos meiega…

Nüüd, koos teiega, tahaks näha kogu suursugusust, kelleks kõik olete…

Te ise kujundate seda uut olevat reaalsust…

Kas on siin midagi ebatervislikku…, midagi haiguslikku…?

Tahaks ütelda teile… – teil on olemas võimas kontroll oma keemia üle…

Ta on kuulamas teid… ta TAHAKS KUULDA, mida on teil temale ütelda…

Te ütlete oma kehale seda afirmeerides…

Peale selle, et olete terve…, ütelge kohe veendunult:

Ma pole haiguse kütkeis…

Ma ei hakka teatud asjadega tegelema taas…, kuna ma ei vaja seda enam…, ja selleks pole enam vajadust…

Te näete, et valdate hulga suuremat kontrolli enda üle, kui oleksite kunagi arvanud…

Seda isegi asjade üle, mille kohta meedikud väitsid, et te pole selleks võimelised…

Minu veri on puhas…, ta on tasakaalus…

Kallid inimesed…, ma olen rääkinud, et uutes energiates sõnadel on enam jõudu ja väge, kui olete võimelised arvama ja kujutlema…

Kas afirmeerida…?

Jah…

Sellega esile kutsutud energiad on sellised, milliseid te pole kunagi varem näinud…

See on see, mida uuel energial on teile tuua…

Alustada otsast…?

Jah…

Selleks ei lähe tarvis enam aastate hulka, kui seni…, hulga vähem…

Pöörduge aluste juurde…, lõpetage ootamisega… – lükake…

On tegutsemiste aeg…

Harjuge uute normide kasutamisega…

See käib enamuse kohta teie seast…, mõne jaoks ehk – hiljem…

On juba ka neid, kes on aru saanud kõigest…

Selline oli meie tänane sõnum…

 

Olge veel minuga mõnda aega…, mõned hetked…

Olete mõistmas…, või mõistsite… kes te olete tegelikult…

Kuna saite selle sõnumi kätte, siis teate, kes te olete…

Olete Lemuurlased…

Olite abiks tsivilisatsiooni loomisel…

Teie seesmuses on Jumala osakesed…

Paljud teie seast on ise enda eelkäijateks…, eelmisteks esivanemateks…

Oleme koos läbi käinud kogu Maa ajaloost…, koos paljudega teie seast…, ja see pole juhuslikkus…

Minu partner on rändamas mööda maakera, et suhelda üksnes vanade vaimsustega…

Kas ikka olete väärt olla valudest vabad… – oleks hea, kui mõtleksite sellele…

Kas olete väärt saama kõike tagasi…?

See on võimas mõte sellest, mida olete lasknud kunagi kaotsi minna…

Mehed…, pange tähele… ma just praegu rääkisin eriliste inimestega…, spetsiifiliste inimestega… teatud perekonna liikmetega, keda ma olen tundnud hästi…, ning tunnen ka praegu…

Olete ka teie teadlikud, kellega olen rääkimas…

 

Afirmeering:

Olen peale murdumist taastunud…, ja see on vähim Jumalast, mis on minu seesmuses…

 

Ma just suhtlesin nendega, kellel oli tarvis seda kuulda…

On see normaalne…?

On see hea…?

Oleks hea, kui valmistuksite oma meisterlikkuseks…, siis näeksite, kuhu see viib…

Kõik teie…, teie elu mingi tasandil…, mingil ajal…

See jõuab teieni…

Olge valmis olema uus inimolevus…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

RÜRO

Rõõm, Ühesus, Rahu, Osalus

 

Lee Carroli: See on väga heasüdamlik sõnum Inimvaimsuse mõningatest atribuutidest, millistega on pidevalt tegemist…

Krayon kutsub teid müstilisele rännakule, mis aitab mõista vaimsust seestpoolt…

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Kanaldus on hulga levinum protsess, kui teile on sellest teada…

Ma tean neid, kes on siin, selles ruumis, otse nüüd…, siin on need, kellel on teada, kuidas kanaldus käib…

Kui tervendaja läheneb patsiendile… – siis ka see on omal viisil side loomise viis…

See on kanaldus, mille läbi tervendajal on patsiendist kõik teada…

Kui tervendaja justkui eemalduks mõnevõrra, siis saabubki informatsioon, mis on temale tarvis…, mida on usaldatud tema ees istuva patsiendi kaasasündinu olemuse läbi…

Seejärel hakkab nende mõlema vahel kujunema tasakaal…, energiate tants…, mis ongi kanaldus…

Seega…, tervendajal ja kanaldajal on midagi ühist… – nii üks, kui teine viib läbi kanalduse…, ainult erinevatel viisisdel…

Tervendaja ei tervenda… – ta taastab tasakaalu…

Üks inimolevus pole võimeline tervendama teist…

Enamusele patsientidest on tarvis taastada tasakaal, nemad ise seda pole võimelised…, vaid läbi tasakaalustuse, mida viib läbi tervendaja…

Tõeline tervendamine vajab sellist koopereerumist…, jõu ühendamist…

Ja see, mis on praegu toimumas, on just midagi selle protsessi laadset…

Teile sõnumi edastamise protsessi aegu toimub energiate tasakaalustamine…

Sõnumid, milliseid ma edastan teile, mu kallid, kätkevad energiat, mille abil toimub tasakaalustumine, nagu tervendaja juures… – see aitab teha mõtlemise selgemaks…

Selline selginemine aitab teil teha otsuseid, mis võimaldavad teil tõusta uue mõistmise tasemele…

See on – mõtlemise tervendamine

See on – vaba valik

Paljudel juhtudel sõnum – see on tõe energia võimendamine, mis kisub eesriide hetkeks lahti…, ja see võimaldabki luua tasakaalu…

Just seda ma tahaks täna teha…

Tänane kanaldus pole kuigi pikk…, kuid ta erineb oluliselt teistest…

Me avame siin sellise teema, millest me kuigi palju ei räägi…

 

Inimolevuse vaimsus

On olnud mitmeid kuid, kus oleme rääkinud teile praegu toimuvast nihkest…

Tegelikult seda informatsiooni andmist oleme alustanud veel enne aastat 2012…, ning jätkasime seda aastal 2013…, ja aastal 2014 andsime enam informatsiooni nihke atribuutidest…

Neil aastail rääkisime teile sellest, mis saab olema edasi…

Rääkisime teid ümbritsevatest energiatest…, ja sellest, mida oodata…

Me oleme hoiatanud teid, et te ei läheks paanikasse tumedate ja negatiivsete energiate pärast, milliseid võite näha endi ümber…

Oleme rääkinud, et tänavune olukord on sarnane finaalse heitlusega pimeduse ja valguse vahel…

Samuti oleme rääkinud sellest, et need, kellel on madal teadvus, peatselt astuvad eesliinile, ning näitavad endid kogu oma pimeduses ja ebasündsuses…

Mis juhtub, kui te oma aias hakkate liigutama suuri kive uude kohta, mis olid pikemat aega puutumatult lebanud…?

Kõik, kes on elanud kivide all pimeduses, panevad valguse ilmumisel minema…

Teil ehk polnud aimugi nende olemasolust seal…

Mõni aeg tagasi oleme rääkinud, et sellised pimeduse asjad võiksid toimuda käesoleval ajal…, ning hakkate nägema seda oma uudistes…, siis palusime, et te ei satuks ahastusse…

Andsime juhendeid, kuidas eksisteerida koos kõige sellega…, andsime juhendusi tolerantseks ja heatahtlikuks käitumiseks…

Kuid me polnud varem kunagi rääkinud vaimsusest sellises võtmes, kui täna…

Milles on vahe Kõrgema Mina ja Vaimsuse vahel…?

Kõige esmalt – Kõrgem Mina… – on sinu unikaalne osa…, osa sellest, mida nimetame „sinu nimeliseks Jumala supiks“…

See on osa sinu Akašist (sinu vaimsuse rännakute salvestis)…

See on – sina, Jumala osa, mis on sinuks, kes eksisteerib planeedil…

Tarvis meeles pidada, et igal korral, kui taas kehastud, sinuga tuleb kaasa üks ja sama Kõrgem Mina…

Kas suudad endale teadvustada, millist sõpra sa omad siin…?

Kõrgem Mina läbib kõiki sinu reinkarneeringuid koos sinuga…

Kui lood ühenduse oma Kõrgema Minaga, lood ühenduse kogu perega… – millegiga, millest oled juba teadlik…, ja millega oled koos olnud…

Akaši – on kõige salvestus, mida olete kunagi üldse õppinud…, ja ta on sinu kaasasündinu osa, mis on samuti sinu Kõrgema Mina osa

Kui teid POLE maa peal, siis teie Kõrgemat Minat pole olemas, kuna ta on see, mis kuulub inimese duaalsusele planeedil…

Nüüd räägiks Vaimsusest, kuna ta erineb teie Kõrgemast Minast vägagi…

Teile peaks selge olema järgmine… – vanas energias kõik inimesed polnud suutelised astuma ühendusse selle oma osaga, mis on vaimsuseks…

Vaimsus oli nende teadvusest kõrgemal…, ning oli üksnes kontseptuaalseks mõisteks…

Kuid alates uue energia ilmnemisest (peale aasta 2012 nihet) on tarvis, et hakkaksite õppima tundma seda, kuidas luua ühendust Loojaga…

Mis on Vaimsus…?

Mille poolest ta erineb Kõrgemast Minast…?

Selle selgitamiseks sageli kasutame mõisteid, milliseid on pea võimatu lahti seletada…, ja mistahes keeles…

Vaimsus on – Jumala Säde…

Ta on igavene…, ja temal pole teie Akašid…

Temal ON ÜKSNES Looja jäljend, mis kujutab endast kõike olevat…

Mõningad teie seast võivad tunnetada teda…, kuna meditatsiooni aegu ta pääseb hinge keskmesse…

Just selliselt ta tuleb esiplaanile, mida tegelikult ka tunnetate…, kuid teadke – see pole teie kõrgem Mina…

See  on veelgi kõrgem…

Kuid sellegi poolest… – ta kuulub teile, kui inimesele, kuna siiski olete paljumõõtmeline olevus…

Seda toetab teie duaalsus, kuna olete nii kehalik, kui ka vaimne üheaegselt…

Vaimsus pole see, mis suhtleb teiega mõtete, või sõnade vahendusel…, või see, mis loob alateadvust…

Vaimsus on hulga suurem, kui Kõrgem Mina…

Kõrgem Mina pole eesriide tagustes…, ta on teiega, ja on kätketud Kehaliku Mina igasse osakesse…

Ta on – teie kaunidus…, suursugusus kõigest, mis on olemas…

On olemas mõningad atribuudid, millistest peaksite kuulma…, ning tahaks, et te praktiseeriks neid…, õpiks tunnetama enda seesmuses vaimsust…

Iga hetk, mida veedate sellises ühenduses… – muudab teid…

Mõni teie seast on võimeline seda tegema…, mõni mitte…

Mõnda teie seast see ei liiguta üldse…

Kuid seda, keda huvitab selline asi, ma paluksin tulla kaasa…

Kui teil on kavas mõista neid asju, siis ehk olete nõus koos minuga läbi tegema väikest metafoorilist rännakut…

Tahaks, et te tuleks koos minuga kohta teie seesmuses, mis on igavene…

See on ohutu koht…, üksnes te ise olete võimelised sinna pääsema…

Ta kujutab endast meditatsiooni…, sügavamat kõigist, millistes olete olnud…

See kujutab vaimsuse atribuute ja asju, milliseid ta püüab esitleda teile igapäevaselt…

Võtke kinni minu käest…, ja lähme koos minuga sellele rännakule…

 

Rännak

Vaadake koos minuga ringi…

Mida esmasel hetkel tunnetate..?

Kui üldse on olemas mingi tunnetuste hierarhia, siis esmasena tunnetate rõõmu… – rõõmu…

Rõõm, täis rahu ja vaikust…, olenemata sellest, mis on toimumas teie elus…

Rõõm on Jumala enda ja Tema armastuse olemus…

Ta on täitmas teid ülevoolavalt…, ja see selgitab, miks rõõmust voolavad pisarad, kui kohtuvad keegi ootamatult omavahel…

Rõõm on – Looja olemus teie seesmuses…, ja see on rahulik, ohutu…

Võite joovastuda sellest igal hetkel, kui üksnes soovite… – ta on teie oma…

Loojal on alaliselt naeratus näol… – igavesti…

Kas teadvustate seda…?

Inimkonnal on tarvis kuulda seda, kuna paljud usuvad, et nemad peavad kannatama, ning välja teenima kõikvõimsa Jumala tähelepanu…

Tahaks avada teile ühe saladuse… – RÕÕM toob teile enam tähelepanu…

KANNATUS on inimlik kolmemõõtmeline atribuut…, see pole kunagi kuulunud Loojale…

Kannatus pole kunagi olnud kohustuslik tingimus Jumala tähelepanu võitmiseks…

Kannatus on selline kontseptsioon, mis oli tervikuna ja täienisti loodud inimeste poolt…

Kallid…, me taas ütleme teile… – ärge kasutage inimlikke atribuute ja inimlikku teadvust Kõikvägeva suure loomislätte suhtes, Ilmaruumi puhta armastuse vastu…

Jumal „ei mõtle kui inimene“…, ja teie vaimsus on – Jumala Olemus…

Kas on teile teada, kuivõrd iidsena olete…?

Käesoleval teiel pole olnud algust…, ega tule ka lõppu

See on üksnes armastuse ringid, mis on sedavõrd täiuslikud, et inimmõistus pole suuteline neid mahutama endisse…

Vaimsus – on kõigi asjade loomislätte osa…

See just eristab teid teistest loomadest…, mu kallid…

Oleks hea, kui juhtuksite vaimsuse keskmesse sagedamini, kus saaksite kokku puutuda asjadega, millistest pole veel sellisel viisil räägitud…

 

Kõige ühesus

Meie rännak on jätkumas…, nüüd näeme veel ühte vaimsuse atribuuti…

Meil on selleks vaid üks sõna – ühesus

Ühesus tuleneb Iidsetelt, kes on sageli ütelnud… – saage kõigega üheseks

Kõigil loomistel on Jumalik Läte…, ning ka teil on võimalus saada üheks neist…

Ühesus pole kontseptsioon…, vaid olu seisund…

Kas olete võimelised seda tunnetama…?

Kas olete võimelised nägema, et planeedi võred olid loodud selleks, et aidata teil tunnetada ühesust…?

Ühesus võimaldab tunnetada loomade energiat…, õhu, kivide ja puude energiat…

Kuid peamiselt…, ühesus aitab Jumalat viia kokku teie taolistega – planeedi inimolevustega…

Ühesus – on vastand eraldumusele…

Vana energia sundis inimesi tegema järelduse, kes nemad on…, ning seejärel eraldama end teistest…

Nad jagunesid klassideks…, ning liigitasid enda olekut ühte, või teise rühma…

Kas selles on Jumala atribuuti…?

Kas vaim oleks võimeline selliselt toimima…?

Kas Ilmaruumi Looja oleks saanud teid eraldada teistest…?

Olete täiuslik loovus…, ning kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval…, kes on teie kõrval… (Krayon viitab tema ees toolidel istuvatele).

Ja see on enamat, kui kontseptsioon… armasta oma ligemist

See tähendab…, et olete tehtud samast täheainest, kui teised…

Ühesus… – vähesed on suutelised seda tunnetama…

See on selline kontseptsioon, mis on liiast kõrge, et saaks seda tunnetada…

See peab olema läbi tunnetatud…

Pane tähele… – vaimsuse tunnetus – on atribuut, mis möödaniku šamaanidele polnud kättesaadav…, kuid nüüd – on kättesaadav teile…

Tahaks, et te tunnetaks kogu inimkonna ühesust…

Ärge vaadake, mida nemad teevad…, vaid nähke, kes nemad on…

Kas on teile teada, et see, kuidas näete pilti…, ja kuidas seda tunnetate… – on mõjutamas kõike teie ümber…?

Kõrgem teadvus on kui liimi taoline – ta kinnistab…

Ta on mõjutamas teie ümber olevaid inimesi, ning aitab neil näha, et olete tasakaalus inimene…

Näevad teis seda, mis neile meeldib ja pakub neile rahuldust…

Kallid…, sellisel inimesel, kes ühene kõigiga, on raske varjuda…

Sellised inimesed helenduvad…, ja nende helendus on ere…

Nemad on rõõmus ja naerunäolised ka üksinduses…

 

Täielik rahu ja rahumeelsus…

Rännak teie vaimsuse juurde jätkub…

Me näeme ja tunnetame veel ühte atribuuti… – rahu ja täielikku rahumeelsust…

See pole osaline rahu…, rahu üksnes teile…, või hetkeks… – vaid täielik ja igavene rahu…

See on rahu, mis ületab mistahes mõistmise…, tema jaoks pole mingit loogilist põhjust…

Ta eksisteerib üksnes seetõttu, et see ON…, ja see pole mingi välise põhjuse tulemus…

Ta on rahumeelsuse lätteks

Kui pääsete vaimsuse keskmesse, siis, mis ka ei juhtuks teie elus, või teie ümber, kõik on täiuslik ja alaliselt…

Sellel pole otsest seost teiega…, vaid pigem loomise ajalooga, või isegi enamaga…

See toob teid kohta, kus on ilmaruumide loomine, kus luuakse neid suuri asju, mis on väljaspool kõike seda, mida olete suutelised üldse kujutlema…

Kas mõistate, et kogu selle osana ja kogu ilmaruumi loomise aegu olete olnud seal, täielikus rahus ja rahumeelsuses…

Kas suudate kujutleda sellist kohta, kuhu võiks pääseda…, kus pole draamasid, ega probleeme… – üksnes – armastus…?

Selline on ilm, mis on osa teist endist…

 

Kaasosalus

Meie rännak on pea lõppemas…

Oleme varem veidi rääkinud sellest…, kuid nüüd see on puudutamas teie identsust…

Ma nimetaks seda kuuluvuseks, või kaasosaluseks

Oleme palju kordi rääkinud… – te pole üksikud

Kõige selle kinnitus on kaugelt ületamas kõige lihtsaimaid sõnu…

Kuidas on see – kuuluda Jumalale…?

Kuidas on see – olla Jumala osa…?

Rõõm, ÜHESUS ja rahu kõiges ümberolevas – see kõik on teie vaimsus…

Ta pole teie Kõrgem Mina…, ega käbinäärme portaal…, pole ka teie Akaši…

Kõige selle asemel ta on kõik, mis on

Olete väljaspool aega…, olete alaliseks…, kuulute kesksele Lättele… – olete Looja kaasosalised…

Kaasosalus  on igavene ja absoluutne…, varjuda tema eest pole võimalik, kuna ta on teie oma – alaliselt…

Olete Loomise Lätte osa, mille nimeks on – Jumal…

Seega… – te pole temast iialgi lahus…

Tema olete teie…, ja teie on Tema…

Olenematta sellest, mida mõtlete enda kohta…, olete alati perega… – igaveselt….

Kas on midagi sellist, mis saaks seda lõhkuda…?

Ei…

Kuid vastavuses sellele, kuidas hakkate jõudma metaforilise rännaku lõpule, oma vaimsuse keskmes, öelge… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus… Rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Andsin teile just šamaanide saladuse…

Nemad võisid tundide viisi istuda ja sõrmitseda mõisteid, püüdes integreerida neid…, või lahutada neid inimolevuse kehalikust koostisosast… – tuua esile see miski, mis saaks teha neid veelgi vägevamaks  ja… reaalsemaks…

Neil oli soov tabada nende mõistete olemust, püüda nendeni, kui omadeni, et kasutada neid…

Vanas energias teil jäi puudu usust oma jõusse, et tunnetada neid…, ega polnud teil võimalust puudutada neid, ega teha tööd koos nendega tihedalt…

Nüüd on asjaolud muutumas…

Inimese DNA hakkab üha enam tõstma oma vaimset funktsionaalsust…, ning vastavuses sellele ta hakkab võtma endasse üha enam energiat…

Kauni igavese vaimsuse atribuudid on lõpuks võimelised jääma püsima teie kehadesse…

Seda olete näinud meistrite peal…

See ongi, mis tõmbas teid neile ligi…

Te tunnetasite Jumalat neis, kuna olite inimkonna osa…, ning see kutsus teis esile vastureaktsiooni…

Te tunnustate neid tänavugi…, mälestate neid, kes suutsid vaadata igavikule näkku…, igal oma aja hetkel…, iga oma sammu juures…

Pöörduge nüüd rännakult tagasi…, liituge minuga selles ruumis…

Pange tähele…, kõik need asjad – on üksnes osa sellest, milleks saate olla teie…

Täna alustasime rääkimist asjadest… – rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Nüüd ma taas küsin… – kes te olete…?

Kes olete sellise meistri atribuutide hulgaga…?

Ma ütlen teile seda…

Tõstke käsi ja tehke järgmine avaldus: Olen loomise osa… Olen sedavõrd iidne…, ja samas sedavõrd noor…  Olen igavene ja minu tarkus on ajastute ajastuteks…

Võin luua imesid isegi – kui olen inimene…, sest minu vaimsus on ärkamas minus…, ja meisterlikkuse kaunidus on nüüdsest minu käsutuses…

Olen Jumal…

Kallid, isegi vähim on võimeline looma väga paljut…

Kogu teie keha ja tema rakud on valmis ärkama sellele tõele…

Ma sooviks, et igapäevaselt oleksite selles tõe keskmes…

Rõõm, ühesus, rahu ja osalus…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Pimeduse selgitused

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Mu kallid, ma tervitan teid siin, kolmemõõtmelises ilmas…, kõiki, kes on istumas selles ruumis, sellel kohtumisel…

Mõned teie seast kuulavad seda sõnumit, kuid jäävad siiski oma piiratud reaalsusesse, millises olete viibimas…, ja mille piireis olete kuulamas oma kõrvadega…

Tõde seisneb siiski selles, et antud sõnum väljub kolmemõõtmelise reaalsuse raamidest…

Antud sõnum on suunatud vanadele vaimsustele ja määratud planeedi käesolevale ajale…, ning see sõnum on – pimeduse selgitused

See pole tumedate sõnum…, vaid tervitused, selgitused…, ja detailsemad, kui oleksite tahtnud…, täpsustused neist asjust, millistest poleks kunagi tahtnud teada…

Kuid me ei saa neist mööda minna, kuna te ei või jääda neist kõrvale…

Me läheneme sellele teemale sedavõrd rafineeritult, kui vaid on võimalik Valguse Töötajaile…, sellele vanale vaimsusele planeedil, kes suurema aja oma olemisest pole tunnetanud midagi, peale kõrgema teadvuse ja armastuse…

 

Eelnevad Valguse ja Pimeduse suhted

Millest alustame…?

Kas jälgite oma viimaseid uudiste ülekandeid…?

Kas olete avastunud neis üllatusi sündmuste arengus…?

Kui vastuseks on JAH… – siis ütlen teile, et te pole kuulnud seal seda, mida olen rääkinud teile juba mitmeid kordi…

Kahe aasta jooksul olen andnud teile informatsiooni sellest ajast…

Olen rääkinud teile, et tasakaalustamise silla ületamine kutsub planeedil esile häireid valguse/pimeduse energeetilistes suhetes…

Te kindlasti olete näinud õigusmõistmise kaalusid…?

Kuju, kinniseotuid silmadega, hoidmas käes kaalusid…

Tasakaalustatud kaalu kausid meenutavad apteegi kaalusid…

On teile selline atmosfäär tuttav…?

See kujutab püüdu elu tasakaalule…, ja nimelt – aususe ja õigluse tasakaalule…

See on püüd tasakaalule teadvuses…

Ma loodan, et nägite oma kujutluses seda pilti…

Paljude sajandite jooksul polnud valguse ja pimeduse paradigmas mingit tasakaalu…, ega polnud kunagi seda…

Kaalude ühel kausil on tume teadvus…, aga teisel asub helge teadvus…

Nii üks pool, mis esindas pimedust, oli alati ülekaalus…  oli alati võidu poolel…

Veel enne, kui alustada, tahaks, et te näeks seda, millest ma pole rääkinud…

Pole rääkinud, et kaalu ühel kausil on kurjad vaimud ja tumedad olevused

Ma pole rääkinud seda…, vaid olen öelnud – tume teadvus

Ma pole rääkinud, et teisel poolel on inglid ja vaimud…, deevid ja härjapõlvlased

Ma pole rääkinud seda…, vaid ütlesin – helge teadvus

Ma jagan teile teadmisi…, ning tahaks, et saaksite teada… – need on sootuks erinevad asjad…

Pimedus ja valgus, millest räägin siin, on teadvus, mille on välja töötanud inimolevused...

Eoonide aegade jooksul, millel inimkonna tume teadvus on vaekausidel ülekaalus olnud…, alati helgest üle…

Tasakaalu pole neil kunagi olnud… – seda on teil teada…

Teie möödaniku elu on täis sõdade, surmade ja hädade ajalugu…

Teadvus üle kogu planeedi oli haaratud ellujäämise küsimusega…

See oli vana vaimsuse peamine lahing… – sellest sa oled teadlik…

Katsu näha oma kujutelmas neid vaekausse, mis on kaldu ühele poole…, seal on istumas tume teadvus…

Helge teadvus ei saavuta edu, ega saavuta tasakaalu…

Sellisena oli teie elu…, teie kõigi jaoks, kes olid ümbritsemas teid – kehastusest kehastusse…

Selline on kurb veste inimkonnast Maa peal…

Millised võimalused on teil, et pöörata kõike muude suunda…?

Juba 25 aastat räägin, et suhtelisus on muutumas…

Üle 25 aasta tagasi suhtelisus hakkas muutuma…, valgus muutub üha võimsamaks ja seda tuleb aina juurde…, tema kvantilisi hulki on üha enam…, ja need võimendudes, liituvad eesriide tagustega…, ning vaekausid hakkava liikuma tasakaalu poole…

Maailma sõjad on lõppenud, nagu ise olete märganud…

Tegelikult kõik planeedil on hakanud muutuma paremuse suunas…, ehk olete märganud…?

Paljud riigid teevad koostööd endiste vaenlastega, ega toeta vanu energeetilisi sõdu…

On esile tulnud uus kontseptsioon…, uus paradigma…, vaekausid hakkava tasakaalustuma…

Võitlus on juba algamas…

 

Võitlus algab

Kui 2012 aastal toimus pööripäevade protsesside tasakaalustumine, teadvuses algas uue kalendri ajaarvestus…

Inimkond sai sellega hakkama…, ning alustas juttu sellest, mis hakkab edaspidi toimuma…

Olen rääkinud uue mõtlemise paradigma seemnete külvamisest…, ning igas sõnumis rääkisin teile, et on algamas võitlus…

Valguse töötaja…, tahaks sulle midagi selgitada…

Et vaekausi omal poolel luua ülekaal, viia tasakaalu suunas, valgust ei pea seal olema enam…

Kuna valgus on siiski hajutamas pimedust, vähendab pimeduse summaarset hulka, siis vaekausid hakkavad seetõttu liikuma…

Pimedus on kaotamas oma substantsi… – kas mõistad…?

Vastavuses sellele, kui pimedus on kaotamas oma substantsi (oma mõju sfääri), valgus hakkab nihutama vaekausside tasakaalu enda poolele…

Oleme alati rääkinud teile… – pimedusel iseenesest puudub energia…, ja pimedus on kõigest – valguse puudumine…

Seetõttu iseenesest – mida enam on valgust, seda vähem pimedust…

Kui vaatate vaekausse nüüd, siis näete – valgus on võitmas…

Te olete ületamas potentsiaalide märgistuse, millest on rääkinud iidsed…

Oma sõnumis, millise andsin Lääne Virginias, ma määratlesin seda märgistust, kui Tarkuse Barjääri

Ma tegin oma partnerile ülesandeks teha see sõnum kõigile kättesaadavaks, et kõik saaksid kuulda seda…, mida ta ka tegi (Teadvuse füüsika – läbimurre tulevikku. 29 juuni 2014)…

Selles saate lugeda ja kuulda sellest, mis on Tarkuse Barjäär…, mis on heasoovlikuse faktor…, ning, kuidas need asjad alustasid planeedi teadvuse energia muutmisega…

Kuid ärge laske silmist seda, mida olete ise teinud…

Te provotseerisite tumedat teadvust…

Te andsite temale löögi…, ja ta on raevus…

Te võtsite kätte valguse sõjanuia ja ründasite tema pesa…, kas mõistate…?

Pimedus osutus esmakordselt ellujäämise küsimuse olukorras…

Paar aastat tagasi rääkisime teile, et oleksite valmis pimeduseks…

Ta ei anna võitluseta alla… – võitlus on juba käimas…

 

Ärge ahastage

Meil on küllalt palju informatsiooni, et anda teile seda korraga ja ühes sõnumis…, seetõttu kasutan eelmisi sõnumeid, et saaksite paremini mõista ja viia informatsioonid kokku, ning saada selgemat ja avaramat pilti toimuvast…

Tahaks teile tuletada meelde, et hiljuti ühes sõnumis ütelsin: ärge ahastage… te olete võitmas

Te olete võitmas ka seetõttu, et tume teadvus planeedil tunnetab seda…

Inimkond, kes esindab seda, toob välja kõik oma jõud, et jääda ellu…

 

See oli alaliselt siin

Vaadakem seda… – see esineb kõigis uudistes…

Te olete šokeeritud teatud organisatsioonide olemasolust…?

Kust need on tulnud…?

Kuidas saavad need olla sedavõrd organiseeritud…?

Kuidas võis juhtuda, et need on sedavõrd rahastatud…?

Neil organisatsioonidel võib lähiajal kujuneda oma riik…

Seda võiks nimetada „vana energia tume pool“, kuna just seda ta saab esindada…

Inimkonna barbarlik möödanik tõuseb esiplaanile, et näidata oma nägu…

Ta on alati olnud siin, olles kivide vahel ja peidus tsiviliseeritud inimkonna lõhedes …

Seni ta ei saanud end näidata…, kuid nüüd on muutumas nähtavaks…

Ta on võigas…, ja see pole nõrganärvilistele…

Jaa, mu kallid…, on võigas näha seda kurjust, mis on kehastunud inimlikesse tegudesse…

See on sedavõrd tülgastav…, ja sedavõrd tume, et inimene, kellel hea süda, pole suuteline nägema seda…

See pole küll Jumala osa… – see on selgemast selge…

Teie olete võitmas…

Valgus on võitmas…

Kui see poleks nii, siis tume mässav teadvus poleks näidanud end sellisel jõul…, ja sedavõrd kiiresti…

See on just see, millest olen rääkinud teile…, mida pidite otsima…

Ja just see on selle tõestuseks, et pimeduse esindajad on õuduste kütkeis…

Kallid…, tumedal teadvusel on alati olnud hästi läbi proovitud süsteemid…

Ta hoidus alati varju ja peitus selle ilma vägevate mõjude varju – valitsuste, kommerts ja finants struktuuride taha…

Ja äkki… – ta pole suuteline enam varjuma…, on sunnitud avalikult tegutsema…

Kust tuleb rahastamine…?

Mu kallid…, need tulevad varudest, mis on alati siin olnud…

Nemad kasutavad tulusid, mis on genereeritud madala teadvuse poolt…, mis olid korjatud pikema aja jooksul…

Rahastamist ei saa tulla äkki, eikuskilt…

See oli ladestatud ja hoitud selle tunni jaoks, kus seda läheb tarvis, pimeduse hirmude külvamiseks.., et saaks päästa seda, millesse usuvad…, ja milles seisneb nende teekond…

 

Kes võidab…?

Kallid, neil pole mingeid šansse…, ehkki näib, et šansse on…, kas pole…?

Kõik, mida nemad on võimelised tegema… – on üksnes hirmutama, et allutada sellega teid…

Kas nemad võidavad…?

Ma tahaks, et te võtaks selle küsimuse ette…, ja iga päev otsiks vastust sellele küsimusele…

Hirm on – must pimedus…

Kui oled hirmu kütkeis, siis valgust pole…

Sa võid olla suurim valgustunu, ehk isegi kanaldaja…, kuid, kui oled hirmu kütkeis…, siis pole oluline, kui kaua oled tegelenud valgustamisega…, või, kui palju valgust oled juurde lisanud isiklikult…

Hirm heidab kõik kõrvale…, ning seejärel, võidab sinu mõistuse…

Kas mõistad…?

 

Vana vaimsuse vastupidavus – sinu oma

Vanad vaimsused…, Valguse Töötajad, kes on lugemas seda sõnumit…, see kogemine, millise tegite läbi kehastusest kehastusse, on uskumatu…

Vanale vaimsusele hirm on teada…

Ma ei tahaks rääkida liiast kujundlikult…, kuigi tahaks, et te mõistaks…

Ammu see oli, kui teie päid seati giljotiini alla…, ja just sellepärast, et rääkisite Jumalast teisiti, kui pidi rääkima…

Kuidas oli olla, kui olite kätest-jalgadest seotud…, ja jalgade all süüdati lõkked…?

Vana vaimsus…, selline oli teie õudus…

Te kannate neid kogemisi oma Akaši salvestistes…

Tahaks teile teatada… – neil polnud mingit šanssi hirmutada teid…

Teil oli täienisti teada, mis on hirm…

Neil polnud ühtegi šanssi seni, kuni hoidsite kinni sellest osast, milleks oli vaimsuse kindlameelsus…, ja Jumala vägi…

Ärge unustage seda…, ärge unustage – kes te olete…

Kas panite tähele…, kui kiiresti nemad ühinesid…?

Näis, nagu eile polnud veel mingit organisatsiooni…

Kust äkki ilmusid…?

Kas olete märganud teatud ebakindlust võitluses nendega…?

Miks toimub selliselt, et selle maa kodanikud, kus nemad ründavad, ei söandata võidelda nendega…, ning selle riigi liidrid kutsuvad appi teisi…?

Miks ka need kõhklevad andmast abi…?

Tahan teile näidata, et loogikas on olemas mingi anomaalia, millele ei leidu seletust…

See on selline võitlus, millist sellel planeedil pole kunagi nähtud…

Me ootasime seda…, kuid teie – mitte…

Sellel on tegemist teadvusega, aga mitte territooriumiga…, ja mitte ressursidega…

 

Kuidas võita…?

Kuidas võita ja mitte kaotada ühtegi elu…, me kord juba oleme avanud selle saladuse…

Võtke nende käest ära rahastamise allika…

Nemad pole suutelised eksisteerima finantsideta…

Finantseerimine vajab korraldust, kogumist ja jaotamist…

See peab genereeruma selliselt, et peaks läbima vastavaid institutsioone…

Kas panete tähele…?

Kõik, mis tarvis teil teha… – on peatada süsteem…

Võitu ei tule läbi pommitamiste…

Seda saab teha läbi mõistuse…, selge mõtlemise ja finantsilise kontrolli…

Käes on õige aeg, et neile asjadele läheneda mõistusega…, ja mitte karta vaadata mõistatust uue nurga alt…, mitte kui varem…

Ärge kasutage sama energiat, mida nemad… – sellega te ei võida neid…, saage sellest aru…

See on pimeduse ja selle mõtteviisi viimane organiseeritud kants sellel planeedil…

Nemad on kogunenud kokku selleks, et ellu jääda valguse rünnakute käes…

Ärge kartke vaadata üle nende rahastamise voogusid, olenemata sellest, kuhu ka ei viiks selle jälg…

 

Hirm on nende relvaks

Tahaks, et te teaks veel midagi, kui olete vaatamas oma uudiseid…

Teile võib näida, et te pole võimelised neid peatama…

Mõningates kohtades nemad võivad koguda jõudu, et saaks külvata hirmu…

Hirmu on kerge külvata neisse, kes pole vanad vaimsused…, ja kellel pole teada hirmust sedavõrd palju, kui teil…, ning kellel pole teie vaimse kogemuse kilpi…

Mu kallid…, see kõik viib teid eesliinile… – kas teadvustate seda endile…?

Kuid te ei pea nendega võitlema nende keskkonnas…, ja nendele harjumuspärastes tingimustes…

Kõik, mida tarvis teil teha… – üksnes suunata valgust nende peale…

Kõrge teadvus võidab alati hirmu…

 

Pimeduse ja kurjuse määratlus

See pole veel kõik…

Kas suudaksite ütelda minule kurjuse täpset definitsiooni…?

See oleks selline õppetund, mida peaks nii mõnigi teie seast kuulma…, ja mida nii mõnigi ei tahaks näha, kuna inimolevustel on omane pookida kurjust mingite olemuste külge…

Paljud inimesed tahaks kurjust paigutada eraldi lahtrisse, aga mitte inimlahtrisse…

Vaata…, energia püüab toetuda traditsioonilisele mütoloogiale…

Nüüd on just õige aeg teil teada saada tõde…

Paljude aegade jooksul teil oli usk kurjadesse vaimudesse ja kurjadesse olemustesse…

Oli oletatud, et on olemas välised jõud, kes on võitlemas inimkonnaga kontrolli pärast ja valguse üle…

Kallid…, tahaks rääkida teile sellest, mis on tegelikult kurjus

Kurjus – on selle tumeda energia ilmnemine, mis asub kas inimolemuse seesmuses, või rühmal inimolevustest, kes võtavad pimedust kindlal eesmärgil…, genereerivad seda…, võimendavad…, ja koondavad seda…

Mõningad diktaatorid planeedil on teinud seda edukalt… – te olete näinud seda…

Selleks polnud vajadust kaasata mingeid väliseid kurje vaime…

Paarkond inimest olid võimelised sedavõrd edukalt koondama ja ilmutama pimedust, et kõik ümberolevad inimesed sattusid nende õnge otsa…, ja tegid nendega koostööd…

Selline on kurjus…

Neile polnud selleks tarvis isegi sabaga ja sõrgadega sarvilist

Nemad ise said sellega hakkama…

See on see, millega inimene ise on võimeline hakkama saama…

See on võimas inimkonna atribuut… – helge ja tume atribuut – kaks võrdväärset teekonda…

Inimkond on võimeline omal vabal valikul looma kas valgust…, või sünnitama pimedust…

Sellist võimet genereerib inimkonna uskumatu vägi…, ja kahesus, mida ta on kandmas endas…

Inimkond ei vaja mingit välist väge, et luua kurjust…

Oleme rääkinud, et inimtsivilisatsioon sellel planeedil on oma vabavalikuga juba neljal korral seadnud kogu inimkonda eksisteerimise lahkteele…

See toimus üksnes seetõttu, et möödunud aegadel tume teadvus oli alati võidus…

See pole ka ime, kuna inimkond oli ellujäämise režiimis pikemate ajaarvamiste jooksul…, ning avaramat valguse vaimset mõistmist oli väga vähesel määral…

 

Gaia osa inimkonna teadvuses

Üheks sellistest aja lõikudest, millest teil ehk on hirm teada saada, oli aeg, kus oli täielik koopereerumine Gaiaga…, mille eesmärgiks oli lõpetada teie eksisteerimine… – oli aeg, kus pandeemia oli praktiliselt juba pühkimas inimkonda maakera kaardilt…

Pandeemia…

Nüüd ehk ütlete: „Krayon, mis on temal ühist inimteadvusega…?“

Kallid…, pange tähele… – minu partneri poolt oli antud õppetund, milles ta võttis kokku üheksa inimese atribuuti…

Ühes komplektis oli kolm Gaia atribuuti, millest üks oli planeedi teadvus…

Gaia teadvus on seonduses inimteadvusega…

Kas olete juba alustamas fragmentide liitmisega üheseks pildiks…?

Te olete sügavas seonduses planeediga, vaimsel viisil…

Kuhu on liikumas inimkond…, sinna on liikumas planeedi teadvus…

Gaia…, emake Loodus…, kuidas te ka ei nimetaks teda, teeb koostööd inimteadvusega…, koopereerub temaga…

Kui 1000 aasta jooksul olete hävitanud teine teist…, siis Gaia püüab teha kõike võimalikku, et saaks teha koostööd teie soovidega…

Gaia on jälgimas inimteadvust, ning püüab aidata teid selles, mida näitate temale oma soovides…

Kas olete teadlikud Gaia sellisest osast teie suhtes…?

Ta on – teie partner, kes on kiirendamas seda, mida kavandate temale…

Ehk soovite vaadata lähemalt seda, mida mõistavad jätkuvalt indiaanlased ja põlisrahvaste esindajad… – Gaia on teie partner…

Pandeemia: Kas te ei leia veidrana, et viimase 50 aasta jooksul…, ajal, kus teie populatsioon koosneb ligi 7 miljardi inimolevusest…, kus õhus on üleval kuni 2 000 lennuki, mis on lendamas kõikvõimalike ja võimatute piirkondade vahel…, ja ometi pandeemiat pole olnud kogu teie selle elu jooksul…?

Viimase 20 aasta jooksul oli viiel korral potentsiaalse pandeemia oht…, kuid mitte ükski neist ei viinud tõsiste tagajärgedeni…

Kas keegi teie seast on viinud kokku need faktid…?

Kallid…, kõigist mõni sadakond aastaid tagasi maailm oli vähem rahvastatud…, ja polnud sellist massilist reisimist, mis soodustaks viiruste levikut, et pandeemiasse sureks miljoneid inimesi…

Kuid elanikkonna arvu kasvuga ja selliste massiliste reisimistega, pandeemia oht oleks pidanud samuti kasvama…

Sellel pole mingit selgitust…, kas pole…?

Mis oli toimunud…, mis võis seda peatada…?

Teile on teada inimkonna ja Gaia suhetest… – see ongi selgituseks…

Gaia on elu vägi, mis on teie partneriks…, kes on jälgimas, kuidas mõjutate pimeduse ja valguse tasakaalu…, mis on omakorda peegeldamas seda, mida soovib inimkond…

Ka temal on olemas polaarsus…

Ehk praegu oleks aeg suunata omad meditatsioonid tänule, oma planeedile…, ja selle eest, et ta toetab teid teie vaimsuse Akašis…, et ta on alati teiega, kui eluvägi… mis on teie juures alaliselt…

Just sellest alustasid iidsed oma riituseid… – kas olete unustanud selle…?

 

Ebola

Selliselt ma valmistasin aluse järgmisele teemale.

Ebola – kas ikka veel kardate teda…?

Gaia on elu jõud, mis on inimteadvuse osa…

Mu partner on teile näidanud kuvaril, et saaksite näha seoseid…

Nüüd on aeg ühendada fragmendid tervikpildiks…

Kallid…, isegi Gaia on haaratud võitlusse…, on toimumas midagi õudsat, mida pole veel teie elu ajal toimunud…, te kardate seda väga – pandeemia puhkemise potentsiaali…

Mu partner toob ühe väljendi populaarsest filmist:

Kas veidi tuld, Hirmutis…?”

Mida kardate teie…?

Pimedust…?

Gaia võtab võitlusest osa koos teiega…, ning on aktiivselt otsimas lahendusi, tuginedes valgusele….

Planeedi energia on võitlemas koos teiega…

Ebola viirus – on šokk ja üllatus…

See käivitub rämedusest ja hirmust…, just läbi selle ta saab ka levida…

Vaadake, kust algas ebola…, ja vaadake, kuidas tema sai võimaluse levida…

Hirmu kasvamist tema vastu ja selle väge soodustavad need, kes peavad seda needuseks…

Mitte need, kes mõistavad teda teadlaste vaatevinklist…

Külades on küllaldaselt rahvast, kes keeldusid maha jätma oma pereliikmeid, kuna nende arvates  haigus on – needus…

Hirm…, ja pole mõistmist, et viirusest peab isoleeruma…

Pere on suremas koos haigetega…, ja just harimatusest ja hirmust…

See näitab piltlikult, kuidas töötab pimedus…

Kas kavatsete jätkuvalt karta…?

Mu kallid…, ebola saab võidetud…

Teadke seda ja olge rahulikud…

Paluge valgust neile inimestele külades, kes on hirmul…, paluge, et nemad saaksid enam teada sellest, kuidas hoida tagasi selle levikut… – siis saaksite elada rahus oma perega…

 

Olete muutmas ajalugu

Kallid…, te olete need, kes kutsusid esile sellist muutust…

Tervitan teid valguse puhul, mis on säramas sedavõrd eredalt, et avastab kogu pimeduse…

Selle tõestuseks on kõik, millest olen just rääkinud…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele saite viiruse, mille vastu pole vastavat vaktsiini…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele saite barbarliku organisatsiooni…, sedavõrd kurja ja pimeda, millist vaevalt oleksite suutnud ette kujutama…, mis näiliselt ilmus ootamatult, eikuskilt…

Vastupidiselt kõigile tõenäosustele sellel organisatsioonil on olemas hulgim rahastamise allikaid ja selle jaotamise mehhanisme…, mis on abiks hirmu külvamisele kõikides riikides…

See on sedavõrd hirmutav, et riikide vahel, kes poleks kunagi kogunenud kokku, ega jõudnud kokkuleppele, ilmnesid koalitsioonid, ning istusid selles küsimuses koos ühe laua taha, et saaks leida võitluse viise pimeduse vastu…

Selline on kurjus…

Kurjust ei looda välise väe jõul…, sama kui valgust ei looda välise väe jõul…

Valgus ja pimedus – on tasakaal, mida inimkond on võimeline kaaluma üle…, kas ühele, või teisele poole…, kas mõistate…?

Kui soovite, siis võite valida liikumist… – kas pimeduse, või valguse poole…, selline võimalus on alati olnud…

See on kahesus, mis on saatnud teid kogu teie ajaloo jooksul…

Kuid nüüd olete olukorras, kus olete väljunud barbarlikust ajastust – tuhandeaastastest vallutustest ja sõdade taplustest…

Olete muutnud suuna…

Kordan taas… – ärge ahastage

Genereerige valgust, millega olete tulnud planeedile…, virguge täies pikkuses, tundmata hirmu…

„Krayon…, see on liiast lihtne.“

Kas tõesti…?

Kallis Valguse Töötaja…, kuidas, sinu arvates, planeet muutis suunda…?

Vana vaimsus…, kas sa tõesti ei mõista, et valgus, mis on sinu kätes, on paljumõõtmeline vägi…?

Ta pole lineaarne…, ta ei väljendu hulgana, millel pole tähtsust…

Ta on kavatsus…, ja see on tõde…

See on see, kus väike teeb ära suure töö…

Vanad vaimsused valdavad siin seda ülimat väge…

Võtan kokku järgmisega… – olen üle 20 aasta olnud koos mu partneriga, kes on istumas siin toolil…

Kui ta esmakordselt astus rahva hulga ette, siis esimese metaforina ta kasutas „pimedat tuba“…

Ma kavatsen nüüd taas naaseda selle juurde…

Kõigist aegadest just nüüd on tarvis teil taas kuulda sellest…

Pimeduse ja valguse dünaamikal pole mingit seost hulgaga…

 

Pime tuba

Oled pimedas toas…, ja see tuba on täis inimolevusi…

Kuna toas on täienisti pime, siis pidevalt põrkute teine teisega kokku…

Sul tekib hirm, kuna ei ole võimeline nägema neid, kes on su kõrval…, või… mida nemad võiks endast kujutada…, kuivõrd suured ja mis soost nemad on…, või midagi veelgi muud…

Sa tunnetad enda isiklikku eraldatust…

Võtad naabri käest kinni…

Leidub teisi, kes võtavad sinu käest kinni…

Nüüd hakkad tunnetama ohutust…, ja seda seni, kuni hoiate kätest kinni…

Pimedus…, püüad hoiduda põrkumast teistega…

Sul pole teada sinu ümber olevatest midagi…, ja… mida nemad tahavad…

Saad usaldada seda, kelle käest hoiad kinni…, kellest oled teadlik…

Ülejäänud tema taga… – oleksid kui sinu ressursid…

Kõige parem oleks, kui saaksite koguneda kokku…, ehk saaks isegi luua oma väikese linna…, hiljem ehk, isegi piirata seda seinaga…, selleks, et teised ei saaks pääseda teie ligi…

Sa pole suuteline midagi nägema… – on pime…

Neil võivad olla relvad…, ja võivad seista otse sinu enda selja taga… – sa pole sellest teadlik…, ega pole võimeline nägema neid… – sadu ja tuhandeid aastaid…

Sellise metaforiga on võimalik kirjeldada planeedi teadvust…

Te eraldusite…, kogunesite rühmadesse…, te kaitsesite end…

Teised jälle, kes samuti olid pimeduses… vallutasid maid, milliseid suutsid hõivata jõuga…

Ja äkki… sellesse ruumi ilmub Valguse Töötaja, kes on vana vaimsus…

Ta süütab valguse tikust…, mis ei valgusta küll kuigi palju…, kuid… kui olete absoluutses pimeduses, siis isegi väike valgus on suuteline ära tegema suure töö…

Äkitselt kogu ruum muutub… – kuigi valgust on vähe…, ometi hägusas valguses on võimalik näha oma naabreid…

Nagu sa ise kardad, nii kardavad ka nemad…

Kuid peatselt… inimesed hakkavad lammutama seinu, mis eraldasid neid…

Lasevad oma lähedase perekonna kätest lahti, ning leiavad ka teiste käsi…, teisi kooslusringe, nagu oli neil endil…

Paljud hakkavad tundma huvi… – kust ilmus valgus…, selle nime, kes tõi valguse…?

Kas valguse tooja oli järginud mingit doktriini…?

Ei…

Kas valguse toojal on mingi organisatsioon…, ehk saaks sellega liituda ja edendada seda…?

Ei…

Mida tegi see, kes tõi tule…?

Valguse…

Paljud hakkavad tahtma, et valgust oleks enam…

Nemad vaatavad valguse tooja poole ja küsivad… kas me saaks süüdata oma valgust sinu valgusest?

Jah…, vastab tema…

Ilmub palju enam valgust…

Neile lähenevad ka teised valguse soovijad…

Iga leegiga valgust saab üha enam…, paljud saavad selgemalt näha teine teist…

Valguse olemasolul pole põhjust hirmuks…

Pimedus on taandumas…

Selline on metafoor planeedi teadvuse aeglasest kasvust…, millist olime rääkinud 20 aastat tagasi…

Tegime seda üksnes seetõttu, et teadsime tänasest potentsiaalist…, ja et, teil tuleb heitlus pimedusega…

Kandke valgust igas oma reageeringus kõigele toimuvale, jäädes väljaspool hirmu…

Kogu ilm muutub sellest valgusest valgemaks…, milles ei suuda ellu jääda ükski pandeemia, ega ükski tume asi…, rääkimata pimedusest…

Selline on käesoleva aja tõde…, aja, mida olete oodanud…

Ma tahaks, et te võtaks selle kontseptsiooni koju kaasa…, ta on sedavõrd sügav…, kas pole…?

Olen rääkinud teile, et see toimub…, ja nüüd ka toimumas juba… – aidake kaasa…

Mu kallid, ma üksnes rääkisin teile, kuidas võidate heitluses…

Uudistes te ei leia tõde toimuvast… – seal on üksnes hirmude külvamine…

Ka see on siiski… kellegi töö…, mõistke seda…

Olge targad muutustes, aegadest aega…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »