Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2014

Teadvuse füüsika – läbimurre tulevikku

 

Lee Carroll: Antud sõnum kirjeldab meie planeedi potentsiaale, tuginedes sellele, mis oli toimunud teistega…, meie taolistega…

Peale selle… esiplaanile on tulemas uus tekkinud mõiste – Teadvuse füüsika…

Kas on võimalik, et teadvus avalduks energias, millist saaks välja arvutada ja muuta paremaks füüsika abil…?

Antud sõnum on mõnevõrra julge…, kuid seda tasub lugeda…, kui teid huvitab, kuhu kõik see võib kokkuvõttes viia…

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Tänane sõnum hakkab erinema varajasematest, kuna ta puudutab teie tulevast olemist…

Kuid samas mõiste ise tulevane on suht libisev, kuna see võib haarata praktiliselt mistahes ajalõiku…

See ei käi vahetu tuleviku kohta…, vaid pigem – planeedi tuleviku kohta üldse…

Sellist liiki sõnumite edastamine tekitab probleeme minu partneril, kuna selles esinevad asjad, mis sageli väljuvad kolmemõõtmelise aju kompetentsuse piireist…

Sellist tüüpi sõnumeid tema saab mõneti kahel korral…, mõneti isegi kolmel…

Ajal, kui ta räägib teile, ise saab juba uusi sõnumeid…, selliselt temal on võimalik avardada ja täiendada teile edastavat sõnumit…

See toimub veel kord siis, kui ta kirjutab sõnumi üles…

See on parim kõigest, mida suudame teha, kui edastame paljumõõtmelist sõnumit kolmemõõtmelisele ajule…, ta mõneti kohtab raskusi…, ning, kui sõnum osutub partnerile liiast raskeks, ta vaid võtab tagasi ja kordab sõnumi edastamist…

Ilmselt sellist tüüpi sõnumeid te tahaksite ise korduvalt üle vaadata…

Sellist tüüpi sõnumit võite paigutada aja kapslisse, mida saaksite hiljem avada, ning mõista sõnumit veelgi täiuslikumalt…, seda juba peale selle, kui asjade seis on juba mõnevõrra muutunud…

Need informatsioonide hulgad, mida annan nüüd edasi, tuginevad sellele, mida oli edastatud varem (kui etteütlus), kuid nüüd tahaks pilti avada veelgi sügavamalt…

Ma räägin suht palju nihkest…

Minu partner teeb ettekandeid teemal, mis on ootamas teid eespool…, kuid tema ettekanded on üksnes lapsikud kujutelmad sellest, mis on teid ootamas…

Ta on võimeline teile pakkuma üksnes seda, mis mahub teie mõistmiste piiridesse…

Tema jagab seda inimkonnale, kes liigub edasi samm-sammult, üksnes oma loogika piireis…, mõistes asju läbi selle, mis on juba teada…, kuid mitte selle läbi, mida temal pole veel teada…

Kas pole üks keerulisematest ülesannetest – püüda lahti mõtestada – mis võiks see olla…, kuid jäädes siiski tundmatuse raamidesse, mida pole kunagi tunnetanud…?

See on sootuks muu asi…, ja see on aeglane…

Kuid, mu kallid…, just sellest kõik algab… ning see on ka kõik, millega tuleks tegeleda…

Ennetades sõnumit, võiks ütelda…, kõik, mis on maa peal toimumas, me oleme kord juba näinud…

Kallid, kui saaks kogu Galaktikat ja kõiki planeete võrrelda kooliga, millest olete läbi käinud, siis tänavune energia oleks teadvuse esimese sammu lõpuklassiks…

Me oleme seda näinud mitmeid kordi…

See on toimunud ka selles Galaktikas, kuid teistega, kes olid enne teid…, seega teame, kuidas toimub edasi…, ning need sammud, mis seisab teil teha, olid juba tehtud enne teid, kellegi teiste poolt…

Teie teete neid samu samme…, ning olete nendeks uustulnukateks, kes on läbimas seda praegu…, ja teie praegune maine tsivilisatsioon on veel väga noor…, see, kes alles hakkab teada saama, mis on oluline ja mis mitte…

 

Inimteadvus – väär mõistmine

See, kuidas kirjeldate inimteadvust, siis ta pole üldse selline…

Ta on kõigest teadvus

Te peate seda täienisti inimolevusele kuuluvaks üksnes seetõttu, et ise olete inimolevusteks…

Olles inimeste rühmaks, genereerite teadvuse energiat…, seetõttu nimetate seda inimteadvuseks…

Kuid ta on täienisti identne teadvusele, millest on läbi käinud teised planeedid…

See on energia, millel tegelikult on oma substants…, oma mateerialik kandja (see pole veel kõik).

Kas te saaksite ütelda füüsika kohta, et see on “inimfüüsika”…?

Teie jaoks teadvus on – teadvustus, mida on peegeldanud elu…, mida on võimeline looma üksnes elu…

See kujutab endast isikliku ja grupilise mõtteviisi arengut, mis on aja jooksul muutumas…

Planetaarse teadvuse küpsuse saavutamise tsükkel on alati identne, planeedilt planeedile…

Galaktika koosneb energia fraktaalidest…

Fraktaalid kujutavad endast ühtede ja samade osade kordusi…, kõige pisemast, kõige suuremani…

Sellesse on kätketud kaunis idee…, see tähendab, et on olemas ühene elu üle kogu Galaktika…, ning selle ühesus on kõikjal…, ja seda, tema struktuuri tasemelt…

See võimaldab kõikjal kasutada DNA põhiseid struktuure, kui elu ehitamise plokke…

Kõrgelt arenenud elus DNA kannab endas hulga enam, kui keemilist informatsiooni…

Kuid kõikjal on kõigile ühiseks samad aminohappeliste struktuuride liigid, millised on olemas ka teie kehades…

Seda oleme näinud ka varem…

Kas teie jaoks pole sellel tähendust…

Olete näinud, et kogu Ilmaruum on tekkinud ühest lättest?

Järelikult… – läte kätkeb endas kõige selle fraktaale, mis on tänavu teoksil…

Mu kallid…, te olete noor tsivilisatsioon…, sedavõrd noor, et pole võimalik isegi määrata, kuivõrd noored olete…

Päikese süsteem, koos teie tsivilisatsiooniga, kui tema osadega, pole jõudnud teha isegi esimest täit tiiru ümber Galaktika keskme…

Ta on läbinud tervikust ringist vaid üht lühikest lõiku…

Kulub veel 200 miljonit maist aastat, et saaks ring ümber Galaktika täis…

Mis tunne teil oleks, kui saaksite teada, et teist kaugetes ilmades on olemas ühiskonnad ja tsivilisatsioonid, kes on hakkama saanud kolmekordse ringiga…?

Plejaadlased (teie bioloogilise seemne vaarvanemad) on jõudnud hakkama saada kõigest poole ringiga…

See on selleks, et näidata teile, et kuivõrd vanad on juba mõningad elu liigid, mis on eksisteerimas selles Galaktikas…

Mõningad nende seast on külastamas teid…, kuid mitte keegi neist pole võimelised mõjutama teid sedavõrd, kui olete võimelised te ise endid mõjutama…

Muuseas…, galaktilised meeskonnad ja ka teie, olite koos oma eludega, hästi varjatud…

Seda kuni käesoleva ajani…

Me oleme näinud, kuidas on toimunud planetaarse küpsuse saavutamine…, seetõttu tahaks näidata teile selle avaramat pilti…

Teie iga noor, Inimese näol sellel planeedil, näitab, miks maa on läbinud selliseid koleduslikke aegu…

Inkvisitsiooni ajad näivad teile õudsatena…, kas pole…?

Teie möödanik ja teie ajalugu on täis ellujäämise energiaid… – tapmisi, õudsaid relvi, massilisi hävitamisi…

Elegantsus ja austus Elu vastu oli täielikult puudu…

Olid levinud piinamised…, ja avalik hukkamine oli hasardiks…

Kallis inimene…, kõik planeedid on sellest läbi käinud…, kõike läbi teinud…, kõik tsivilisatsioonid on seda läbi tegemas…

Enese ülesehitamise käigus peab sellest kõigest läbi käima…, et saada täiskasvanuks…

Osa kasvamise ajast ei käi kasvanuks saamise läbi…

Kogu teekonna ulatuses esineb enesehävingu võimalusi…, või oma teadmiste seemnete kaotsi minna laskmisi…

Mõneti see toimub, mõneti mitte…

Nagu teile on teada, et Maa just läbis punkti, kus selline stsenaarium oli võimalik…

Inimlapsel tuleb selline hetk, kus ta hakkab ennast teadvustama…, siis ego võtab valitsemise enda peale… – laps hakkab mõtlema üksnes iseendale…

Laste mänguväljakutel võite näha neid ellujäämise atribuute…

Saate näha, kuidas ellujäämise nimel mõned muutuvad riiukukkedeks, aga mõned ei muutu…

Mõned oma teadvuses ei saagi täiskasvanuks…, neist saavad huligaanid, olles isegi täiskasvanuna… – nemad kaklevad ja lõhuvad kogu oma elu…

Nemad ei avasta kunagi endis seda elegantsust ja kaunidust, mida loob täiskasvanu tarkus…

Sellised sageli surevad noortena…

Planetaarne teadvus…, ja see, mida nimetate inimloomuseks, määrab, kas saab temast täiskasvanu, või mitte…

Vastavuses sellele, kuidas tsivilisatsioon saab täiskasvanumaks, vastavalt sellele kogute teadmisi ja kogemusi…

Lõppkokkuvõttes kujuneb tarkus, mis sünnitab uue mõtlemise, ning see on suunatud juba effektsemate probleemide lahendamisele, aga mitte ellujäämise otsinguile (sõjad)…

Tänu kannatlikkusele ja koostööle teil on võimalus saada täiskasvanuks, ning alustada koostööd…, see sarnaneks protsessiga, millist elasite üle lapsena – saades lapsest täiskasvanuks…

Peate seda tegema selleks, et liikuda edasi…

Lapsed pole sellest teadlikud, kuna neil puudub intellekt selle mõistmiseks…

Nemad pole teadlikud sellest, mida pole üle elanud…

On teada, et mõningad neist ei saa kunagi täiskasvanuks…, ning nende elu jääb kajastama agressiooni, vägivalda…, alles jäävad üksnes ellujäämise mõtted, kogu nende elu ajaks…

Te võite näha seda süsteemi kogu täiuses tänu metaforile oma lastest…, ja sellest, kuidas nemad saavad täiskasvanuks…

Täiskasvanuks saamise protsessis teie lapsed teevad sama, mida teevad terved tsivilisatsioonid…

Nemad teevad läbi košmaarsete kahtede kadalipu, keskpäraste kolmede jada…, ja nooruki ea (sissehingamise), seejärel saavad täiskasvanuks…

Ma muidugi lihtsustan, kasutades mõistet laste teadvusest inimtsivilisatsiooni suhtes…, kuid lubage mulle seda teha…

Mis põhjusel…?

Vaid seetõttu, et te olete alles veel laste mänguplatsil…

Te ikka veel pusklete omavahel, et selgitada välja, kes on tugevam… – kuid reageerite ikka veel endiselt…, ikka veel olete olevas ellujäämise režiimis…

Väike nihkumine algas alles ligi 50 aastat tagasi…

Nüüd olete ületanud selle märgise, kus oleksite võinud hävitada endid… – kuid te ei teinud seda…

Me oleme korduvalt rääkinud, et selline märgis oli ajalisel joonel…, ning sellest rääkisid ka iidsed kalendrid…

See selgitab samuti, miks mina olen siin… – tõemeeli tasuks pühitseda seda, millega olete hakkama saanud…

Nüüd selles kanalduses tahaks võtta läbi teie järgnevat tulevikku…

 

Teadvuse nähtamatu energia.

Nüüd tahaks rääkida sügavast nähtamatust energiast…, see kujutab teile seni tundmatut sügavat süsteemi…

On olemas imeline energia, mis pakub huvi paljudele teie seast…

Te pole suuteline seda nägema…, kuid te unistate sellest, sest ta puudutab teid suht ahvatleval viisil…

See nähtamatu energia vastutab selle eest, millest mõtlevad New Age ja esoteerikud esmajärjekorras…

Mõningad on suutelised avastama energiaid inimeste auras…

Tervendaja on suuteline alateadlikul tasandil reaalselt tunnetama, mis on teises inimeses toimumas…

Teid ümbritsev väli annab teada haigustest, tervisest ja rõõmust…

Mis energia see on…, kuidas ta töötab…?

Ma pöördun sinu poole, teaduslikult mõtleva poole… – kas sul poleks tahtmist paigutada seda katseklaasi…, võtta töö juurde ja analüüsida põhjalikult läbi…?

Kuid sa pole võimeline seda tegema…

Tõeline teaduslik uurimisinstituut (silmas on peetud Arlingtoni Instituuti Lääne Virginias), kes kõrvutab ja viib faktid kokku…, ning investeerib neisse energiatesse… – nähtamatutesse energiatesse, mis avaldavad mõju…

Mis asi see on…, mida loevad aura lugejad ja tunnetavad sensitiivid, või tuleviku ennustajad…?

Kust tuleb see energia…, ja kas üldse saab seda nimetada energiaks…

Miks ta on sedavõrd tabamatu…?

Hetkepärast ma räägin teile sellest enam…, ja veidi enam sellest, mis on võtmeks tulevikku…

Seni taas… – lapsel pole teada tarkuse elegantsus…, laps ei mõtle sellest, kuidas viia kokku kõigi ümberolevate laste huvid asjade vastu…

Laps, kes on juhitav oma ego poolt…, kes on alles ärkamas iseteadvuse suunas, hakkab tegema üksnes seda, mida teeb laps…, ja mis aitab teda ennast…

Ainsad vahendid, mis on olemas lapsel – alus-emotsioonid…, ja ongi kõik, mida temal vaja, lihtsate vajaduste rahuldamiseks…, elementaarsel tasandil…

Laps jääb trampima, kisama, taguma ja lükkama teisi…, et üksnes saavutada seda, mida tahab…

Kui äkki oleks lapsele kingitud kandik tarkusega, siis ta vaataks seda arusaamatult…, mõistmata, mis see on…

Ta lükkaks selle minema, kui arusaamatu asja…

Inimkond on seismas praegu ristteel…

Ellujäämise teadvus on peaaegu muutunud juba küpsemaks…, valmis mõlemiseks…

Sellel nähtamatul energial on sellised atribuudid, millistest teil pole midagi teada…

Kui annaks teile kandiku atribuutidega, siis ka teie ehk oleksite lükanud selle kõrvale…

Te ehk poleks isegi suutelised neid veel nägema…

Valguse Töötajad ja vanad vaimsused avastavad enda jaoks toimuvaid muutusi esmastena…

Kõik, mis käib nähtamatu energia kohta, mida nimetame kvantiliseks inimteadvuseks, hakkab täiustuma selliselt, et hakkab muutuma tõenäolisemaks…, ja hulga vähem tabamatumaks…

Kui ma saaks teid kanda teise tsivilisatsiooni…, nagu – plejaadlased, orionlased, või arktuurlased…, siis te ei mõistaks midagi…

Oleksite kui laps, keda viidi luule õhtule…

Oleks pettumus kui suur… – aga kus on mänguasjad…, ja miks siin nii igav…, miks ma ei mõista, millest räägitakse…, millal algab film…?

Me oleme seni seal maal…

Kõige pealt… – neil pole selliseid tehnoloogiaid, milliste läbi võtate neid vastu teie…

Kuidas oleks järgnevaga…?

Neil kõik füüsilised masinad, mis valmistavad asju, on ammu minema visatud…

Nemad tegid seda pikkamööda…, ja seda alles siis, kui mõistsid, et inimteadvuse füüsika on võimeline looma kõike, mida nemad üksnes vajaks…

Vaat milleni see kõik viib…, mu kallid…, kuid te veel ei tea, mis see on…

Te veel ei tea seda, mida ei tea…

Seega… – me andsime mõningad vihjed…

Siis arendagem seda teemat edasi…

Inimteadvusele pole selget määratlust peale selle, mida andsin selle sõnumi alguses, kui elu energiast

Mis oleks, kui ütleks teile, et teistel küpsplaneetidel on sellele täpne määratlus…?

Miks?

Sest nemad, kasutades metafori koolist, saavad üles kirjutada koolitahvlile…, neil on see, kui matemaatika…, neil on oma reeglistik ja oma füüsika…

Ja mitte üksnes need…

See pole neil kolmemõõtmeline…, ja ei allu mingitele kolmemõõtmelistele reeglitele…

Pole ka ime, et te pole suutelised seda mõistma…

Ma saaks rääkida sellest kõigest… – kuid sellel pole mingit mõtet…

Siin teile näide atribuutidest, mis on seni teie jaoks mõistatustena…

Oleme rääkinud teile, et on tarvis äratada vähemalt pool protsenti inimkonnast, mis saaks mõjutada kogu planeeti…

See peaks ütlema teile, et inimteadvus pole kolmemõõtmeline…

Kuidas on võimeline sedavõrd väike osa mõjutama tervikut… – vähem, kui pool protsenti…?

Ja jutt pole sellest, kui palju on teid…, – jutt on siiski üksnes laste mänguplatsist

Kvantiline energia on olemas alati ja kõikjal…, ning ta reageerib teistele kvantilistele energiatele…, ja seda kvantenergia reeglite kohaselt..

Kallid…, pange tähele… – on olemas süsteem, isegi süsteemide kooslus, millistest teil pole midagi teada…

Minu selgitused ei jõua seni teie teadvatesse kõrvadesse

See jääb teile kõigile mõistmatuks…

Ehk tahaksite seda kord uuesti üle kuulata…, ning selleks salvestate selle…

Kuidas te selgitaksite kellegile internetti, kui temal pole veel ettekujutust elektrist?

Millest alustaksite…?

Kuidas te selgitaksite elegantselt vahet võidusõiduauto mootorite vahel, kui pole ratastki veel leiutatud?

Tänavu see on probleemiks…

Kuidas ma saaks teile selgitada seda, millest teil pole veel mingit aimugi…, ehkki te peaks sellest teadma…?

Seega…, lubage anda teile mõningad ehitusplokid…, ja tuua mõningad metaforid veel…

 

Tarkuse barjäär

On olemas selline asi, nagu tarkuse barjäär

Tarkuse barjäär – on see, mida kirjeldasime järgnevalt: „see, mis toimub inimteadvuses, kui ilmnevad teatud atribuudid, mis pole väljendatud küll hulgaliselt, kuid mõjutavad seda barjääri…, ja isegi muudavad seda…“.

Seega…, see pole sellest, kuipalju, või kuivõrd palju… – see on sootuks muudest asjadest, mis on toimumas teadvuse füüsikas…, ja millest teil pole veel midagi teada…

Kuid selleks, et ületada seda barjääri, asjad peavad toimuma teatud viisil…, jaotatult, aga mitte tsentraliseeritult…

Tarkuse barjäär – pole sein, ega takistus…, vaid – energeetiline barjäär, mis on ootamas, et teda mõistetaks ja ületataks…, kui helibarjääri.

Ka selle ületamist oodati kunagi…

Kui tarkuse barjäär on saavutatud, siis see lammutab tarkuse paradigma…, peale mille miski ei saa jääda selliseks, nagu ta oli seni…

Peale selle, kui helibarjäär oli ületatud…, kas siis, tulles koju, ütleksite: „Ongi hea…, ja nüüd jätkame vanade lennukite kasutamisega ja lendame edasi vanadel kiirustel…“

Ei mitte…

Te ei jõudnud ära oodata, kuna saavad loodud lennukid, mis hakkavad lendama kiirustel üle helibarjääri – ülihelikiiretel kiirustel…

Miski ei jäänud endiseks…, ja te polnud enam võimelised saatma džinni pudelisse tagasi…

Nii ka inimkond, ta on ületanud kriitilise piiri…, ning pole enam võimeline jätkama lihtsa ellujäämise režiimis…, ta on ületanud tarkuse barjääri, ning läinud üle reziimile, milles ta alustab eduka kooseksisteerimise protsessi ja seda elluseadmisega…

Te pole enam võimelised pöörama tagasi…, vähemteadliku teadvuse seisundini…

See on kvantiline atribuut… – mõelge sellele…

Tarkus, mis avardab aju võimalusi kõigil inimsoo esindajail…

See on selles mõttes, et enamus mõistusi on võimelised nõustuma asjadega, milliseid nad polnud võimelised varem endile ette kujutama…

Tõepoolest… – seda pole neile keegi õpetanud…

Kas panete tähele…?

Te pole oodanud seda…

Barjäär on lõhutud…, ilmneb küpsinimese alateadlik mõtlemine…, seda kõikjal… üle planeedi…

See on saatmas inimolevust…, inimtsivilisatsiooni… – loob sellist keskkonda, kus lapse sünniga saab uus küpsus tema teiseks loomuseks…, eduka eksisteerimise tarkuseks, tolerantsuseks…, ja selleks, kuidas lahendada inimese ja inimese vahelise suhtlemise küsimused…

Selle nimeks oli tarkuse barjäär…, ja te olete seda ületanud…, seda ei tähistatud ei ilutulestikuga, ega lahvatustega taevas…, ei pidulikkust, ega tooste, ega palle õhus…, ei kummalgi pool eesriiet…

Kõik vanad vaimsused on uurimas selle energeetilise barjääri olemust…

Te pilgud on suunatud sellele, mis sunnib seda tööle…, ning kavatsete isegi avardada võimaluste piire…

See mõjutab mitte üksnes Valguse Töötajaid ja vanu vaimsusi, vaid kogu inimkonda…

Olete pea juba vajutamas sellise füüsika nupule, millisest teil polnud isegi aimu – kuid selleks läheb veel aega…

 

Puuduv fragment

Ja nüüd siis see osa, mida kavatsesin anda teile – puuduv fragment

Kuidas teile seda selgitada…?

Mu partner (pöördub Lee poole)…, liigu palun aeglasemalt…

Inimkond selgitab asju, lähtudes sellest, mida ta teab…, aga mitte sellest, millest pole teadlik…

Võtame näiteks, et teadlased, uurides kosmost, leidsid atribuudi, mida pole suutelised lahti seletama, kuna see ei mahu Newtoni seaduste raamidesse…, kuigi see seadus on kuldne standart kogu liikuva kirjelduseks kõikjal…

Seega inimolevus püüab leida valemi, mis suruks selle atribuudi Newtoni raamidesse…

Tere tulemast tumedasse mateeriasse…

Kunagi ehk isegi naerate nende raamide üle…

Me oleme sellest varem rääkinud…, kuid selline on kord inimese loogika soodumus…, ja see on vägagi mõistetav…

Võtta vastu teada olevat ja jälgida tundmatut…, ning püüda tundmatud mahutada teadaoleva raamidesse…, kui isegi nurgad hakkavad välja punnitama… ja kuigi, sellel pole isegi mingit mõtet…

Olgu kui salapärased need ka poleks…

Püüda kramplikult kinni hoida teadaolevast…, aga mitte otsida aktiivselt füüsika puuduvaid seadusi…

Niisiis…, lubage teile ütelda, et teil on puudu just üks fraktaalse informatsiooni olulisematest fragmentidest…

Miks te eraldate üht tuntud teadvuse energiat füüsika ilmast…?

Energial on samuti fraktaalid…, ning need teevad tööd ühiselt… kõige pisemast, kõige suuremani…

Aatomstruktuur loob energiat…

Teadvus on energiana…, ja sellel on kvantilised seadused…

Kuid mõistmiseks ja mõtestamiseks puuduv fragment on – teadvuse füüsika

Pange tähele… – millist määratlust annab inimkond teadvusele…?

Inimesed ehk ütleks järgnevalt: Teadvus on – mõiste, mis kirjeldab inimolevuse olemuse eneseteadvustamist…, seda pole võimalik mõõta, kuna on kõigest kontseptuaalne mõiste…

Ei…, see pole nii…

Kuidas te võtaks järgnevat väidet; – gravitatsioon – on mõiste, mis selgitab, miks te kukute

Seda pole võimalik mõõta, kuna see on üksnes kontseptuaalne mõiste… – te teate sellest enam…

Gravitatsioon on nähtamatu energia, mida on võimalik välja arvutada…, ja ta on kvantiline energia…

Magnetism – on nähtamatu, mõõdetav ja kvantiline energia…

Nii on ka teadvusega…

See on füüsika…, ja te peate sellega harjuma, kuna see on lähima tuleviku füüsika haru, mis tirib teid kolmemõõtmelisest urust välja…, paljumõõtmelisusesse…

See, millest olete mõtlemast kui mõistest-teadvusest… – pole see…

Te pole teadlik, et on olemas teadvuse reeglid…, ja et need on kvantilise füüsika osa…

Selles on omad reeglid ja postulaadid, matemaatilised kirjeldused ja graafikad, lahendused…

On olemas seni tundmatu teadvuse füüsika suurepärased atribuudid…

Kui hakkate neid mõistma, siis see selgitab teile seda, mis hakkab toimuma ja näitab tuleviku arengu teid…

Kuid käesoleval ajal te pole suutelised selliselt nägema…

Puuduv fragment – see on teadmine sellest, et olete võimeline jälgima ja mõõtma teadvust…, ning fikseerima seda isegi väljaspool inimkonda

See on suurepärane…

Kujuta ette, kui poleks Newtoni seaduse elegantsust…, siis te poleks saanud kirjeldada liikumist päikese süsteemis…

Newton sidus need ühte…

Tema matemaatika võimaldas lennutada üles rakette…

Ehk mõnede aastate pärast kohtute asteroidiga, mida pole palja inimsilmaga näha…

See on puhas matemaatika…, ja see võimaldab ette määratleda…, see annab suurepäraseid potentsiaale…

Need suurepärased ja kasulikud tehnoloogiad, mis on teil olemas ja millega teete tööd planeedil, on toonud teile sama füüsika teadus… ja need samad teadmised, mis on teil olemas…

On olemas tegevus ja reaktsioon sellele… – lükka – ja see hakkab liikuma…

Kui mõistate füüsika seadusi, siis olete võimeline tegema oma elu paremaks…, ja ta lähebki paremaks…

Käesoleval ajal inimkond mõistab ja kasutab nelja peamist füüsika seadust…

Oleme rääkinud, et esmalt oli neid kuus…, kuid te teate, kuidas kasutada esimest nelja…

See muutis inimkonda…, ja suurepäraselt…

Mis oleks, kui ma ütleks…, et sama stsenaarium kehtib ka teadvuse suhtes…?

On olemas teadvuse seadused, millised on täpselt samad, nagu füüsika seadused, põhjuse-tagajärje kohased (ühe elemendi muutus kutsub esile muutust teistes elementides)…

Kuid kvantilises ilmas sellised teadvuse liikumise seadused pole lineaarsed…, seega, vastureaktsioonid on teist liiki…, reageerivad teisiti…

(Krayon taas pöördub Lee poole) Ja nüüd, mu partner, asi läheb veel raskemaks…

See, mida ma antud juhul näitan oma partnerile, ta ei suuda seda väljendada sõnalises vormis…, seega ma soovitan – tee seda parimal viisil…, ja selliselt, kuidas suudad

Ta väljendab seda emotsioonina – Oo, mu Jumal

 

Füüsika seaduste uued liigid

Kui oleksite teadlikud teadvuse füüsikast, siis oleksite saanud luua paremat ilma…

Ma annan teile informatsiooni selle ilma omadustest…

Esmalt – teadvus ei rända kohast kohta…, ei otsejoones, ega mingil muul viisil üldse…

Teadvus ei vaheta kohta…

Teadvus ei suurene mahus…, ega muutu suuremaks, või väiksemaks…

Teadvus vaid on…

Füüsiline teadvus – on sarnane kolmemõõtmelise füüsika atribuutidega…, ta on üksnes juuresolev, ning valmis selleks, et teda suurendataks, või vähendataks…, ümbritsevate seaduste kohaselt…

Kui kindlad reeglid ja seadused on kasutusel, siis vastavuses sellele muutuvad teised seadused…

Teadvus on kui sideaine elu eksistentsis…

Kui elu jaoks on olemas valem…, siis see on – teadvus

Räägiks teile mõningatest faktoritest, mida kasutatakse teadvuse puhul, et kutsuda selles muutusi…

Üheks neist on – heasoovlikkuse faktor

Kas on teile teada, et vastavuses teadvuse füüsika uurimisega…, ja tarkuse faktori kasutamisega (mis on omandatud tänu tarkuse barjääri ületamisele), on toimumas mõistmise hüppeline kasv ja teadvuse reeglite kasutamine, mis loovad heasoovliku tegevuse genereerimise faktori…

Oo, mu partner…, kuidagi väga keeruline…, ehk sa oskad ise paremini edasi anda… (Lee raputab pead)

Siis ütleme nii… – otse praegu planeedil on toimumas energeetiliste jõudude võitlus…

Tänu sellele teadvusele, millise olete arendanud, ja nende seadustele, milliseid olete viinud tegevusse läbi teadvuse füüsika…, on nüüd paljudes asjades üle planeedi kujunenud vastuseis, millistest me pole kunagi rääkinud

Kuid, kas planeedil on kurjust…?

Jah, on…

Kas on olevusi, kellele on määratud tulla ja segada teid…?

Jah…

Kas see šokeerib…, ja milleks seda tarvis…, miks neid võis olla ajal, kui olete üle minemas kõrgema teadvuse potentsiaalile…?

Kallid…, see kõik vastab sellele, mida olete loonud teadvuse füüsikas…, ning vastavuses kasutuses olevatele reeglitele… – te olete lükkamas teepealt kõrvale madalat teadvust…, sundides teda lahkuma…

Mõistke seda, et see on kolmemõõtmelisuse ellujäämise režiim…

Mida teie arvates tema hakkab tegema…?

Võitlema…

On nüüd selge…?

Kui teatud olukordades kasutatakse vastavaid füüsika seadusi, siis võite jälgida, mis selle juures toimub…

Kolmemõõtmelise füüsika teadmistes on kaunidus…, kuid sama on ka teadvusega…

Kui jõuate teadvuse füüsika mõistmise tasemeni…, kui mõistate, kuidas see töötab…, mõistate tema mehhanismi…, ning seda, kuidas see jaotub…, kuidas jõuab mööda spiraali kohale… – siis te sulgete uksed vananenud energiate jaoks…

Teatud olevused, kes külastasid teie planeeti möödanikus, pole enam võimelised seda külastama…

Kas panete tähele…?

Nemad pole enam võimelised teieni pääsema…, füüsika loob barjääri, ning nemad pole võimelised sellest läbi pääsema…

On olemas tumedad energiad ja pimeduse ideed, kes tahaks tulla ja mängida veidi teie teadvusega…, mida mõned nimetavad kurjuseks…

Nemad mõjutavad inimesi, kes hakkavad tegema koostööd nendega…

Kurjus võimaldab neil saada võimu ja kontrolli…, ning selles, kuidas seda saavutavad – pole elegantsust…

Need uksed sulguvad…, ning kurjus, millisena teda teate, hakkab taanduma…

Kurjus on energia, mida tarbivad teatud inimesed…, kuni neist saavad tõelised kurjategijad… – selline on nende valik…, selline on vana teadvus…

See on parim selgitus teile sellest, mida on võimalik oodata tulevikus…

Plejaadlased tunnevad juba praegu rõõmu, kuna neile on teada, mis on siin toimumas…

See on pea hüppeline evolutsioon – kui nii teile see meeldiks…

Üks asi viib teiseni…, ning selliselt toimub eneselik korraldus…

Lõppkokkuvõttes…, teil ei tule enam alustada otsast igakord, kui sünnite… – nagu minu partner oli seda kirjeldanud varem…

Algab vaimne evolutsioon…, hakkate tulema planeedile nende teadmistega, mida omandate tänavu…, ning hakkate looma uut elu, tuginedes nendele…

Selle kohta võiks ütelda, et see on siis – kaasasündinud tarkus

Hiljem, kui füüsika avaneb, teile saavad selgeks ka vahendid, mis töötavad koos teadvusega…

Esmalt siiski – füüsika…, kuid ärge arvake, et need on tingimata mehhanismid…, pigem – bioloogilised abivahendid…

Kuid siiski, neid teil mõnda aega veel pole…

 

Krayon…, mitu põlvkonda läheb selleks tarvis…?

Seda ma ütelda ei saa…, seda vaid lihtsal põhjusel, et ei taha teha teile määratlust, mis võib ära rikkuda söömaõhtu…

Igal planeedil on oma isiklik aja tsükkel…, seda olenevalt tema enda evolutsiooni kiirusest…

 

Kuidas see töötab…, kuivõrd kiiresti see töötab…, kuna see algab…?

See on juba alanud…

Te olete tarkuse barjääri juures, kuna olete hakkama saanud suure läbimurdega…

Kuna kord olete tarkuse barjääri juures, siis tahaks ütelda teile, et kõigi planeetide arengu ajalugu, millised on saavutanud seda, oli sarnane…

Kõik nemad hakkasid lõpuks liikuma korraga…, kuni viimseni…, ning sellesse oli kaasatud kogu planeedi teadvus…

See oleks kui kella osuti edasi lükkamine, mida ei saa peatada ükski tume energia…

Oo, jaa – nemad püüavad seda teha…, olen sellest rääkinud…

Inimesed, kes investeerisid vanadesse teedesse, on kui lapsed laste väljakul, kes ei taha saada täiskasvanuks…

Nemad jätkavad jalgadega trampimist, karjumist ja kaklemist…, kuigi on teadlikud, et valgus muudab kõik…, ning neil ei jää ühtki võimalust jätkata tööd endisel viisil…

See on see, millest on meil juttu..

Heasoovlikuse ja tarkuse barjääri faktor – see kõik töötab teadvuse füüsika seaduste kohaselt, ning sellistel viisidel, millisteni te kindlapeale jõuate…

Viite lõpuni DNA aktiveerimise protsessi, põlvkonnast põlvkonda tõstes aktiveerumise protsenti…

Lõppude lõpuks ilmneb inimolevus, kes on võimeline manipuleerima mateeriaga…, ning looma asju kui ei millestki…

Kuidas nii…?

See on vaid füüsika…

Kas on siis sellel mõtet, et paljumõõtmeline füüsika suudab juhtida madalama tasemega füüsikat…?

Füüsika kõrgeim liik – on teadvus…, ning selline füüsika on suuteline juhtima kolmemõõtmelist füüsikat…, mistahes ajal…

Rahu loomine Maa peal…?

Siis see on lihtne…

Seni on vaid algus…, seemnete külvamine…, ja see on vältimatu…

Vaadake oma tänavuseid uudiste saateid…

Need pole enam kunagi sellised…, kuigi vaid seni sellised…

Rahu maapeal – see siiski pole lõplik eesmärk…

Kui saate täiskasvanumaks, siis lõpetate lasteväljakul teine teist kividega loopimise…

Lõpetate selle… – ja see oleks ka normaalne…

Teil hakkavad seejärel ilmnema elegantsemad ideed…

Rahu planeedil – see on kõigest algus…, mille järel tuleb palju mõndagi veel head…

Seda me näeme…

Kunagi varem ma pole rääkinud neist asjust selliselt…

Ma tahaks, et te kuuleks seda juttu täies ulatuses…

Mis, teie arvates, juhtuks sõdadeta tsivilisatsiooniga, kes oleks võimeline füüsiliselt looma kõike, mida üksnes soovib…, seeläbi ei tunneks iialgi nälga…?

Kuidas oleks elada kolm-neli korda pikemalt, kui praegu…, omades seejuures head tervist…?

Milline oleks tsivilisatsioon, kelle esindajad suudaksid kanduda kvantlikusse olekusse, kui neile seda tarvis oleks…, ning olla kõikjal…?

Selline võimalus on olemas…

Mõelge korraks, mis tasemel olite 1000 aastat tagasi…?

Nüüd mõelge Galaktika tsivilisatsioonidest, mis on teie omast vanemad, maistes aastates miljonite võrra…

Kas on raske seda oletada…? – see on vaid füüsika…

Aga kui ütleks teile, et sellel tsivilisatsioonil pole ühtset juhtimise keskust… – olete midagi sellist kuulnud…?

Kas olete kuulnud korporatsioonist ilma direktorita…?

Siin on sama…

Te ehk väidaks: See ei saa töötada

Oo, jaa…, ja kuidas veel…

Igaüks on teisega seotud sedavõrd, et on ühel meelel olemasolevaga, ning tunnevad oma tööd…, nii alateadlikul, kui ka loomulikul tasandil…

Aga teie jaoks – pole võimalik

See on just see, kuhu võtsite suuna sisse…

Seal ei tule sellist mõistet, kui üleilmne valitsus…, – see on ju nii kolmemõõtmeline…

Selle asemel on seal üleilmse teadvuse nõukogu

Te hakkate üksnes paremini mõistma…, – kuidas oleks sellega…?

Mis toimub täiskasvanu rühmaga, kes lähevad õhtupeole esimest korda…, nendega, kellega pole veel kunagi kokku saanud…?

Kuidas nemad käituvad…, kas loobivad teine teist kividega…?

Ei…

Nemad kogunevad peoõhtule, kus on olemas teadvus…, nemad vestlevad teine teisega, maitsevad häid roogasid…, saavad rahuldustunde…

Kas keegi on rääkinud neile sellistest reeglitest…, või harjutasid seda varem…?

Üldsegi mitte…

See toimus iseenesest…, täiskasvanuks saades, tuli see neile kaasa, paremate teadvustega…

Kuidas oleks planeediga, kus see on lihtsalt iseenesest…?

Nemad sünnivad keskkonnas, kus nad teavad üha paremini

Selline on tarkuse faktor…, ja selline on barjäär, mida olete ületamas…

Lõppude lõpuks heidate kõrvale mistahes süsteemid, millistest olete mõelnud, et need on teile tarvilikud…, eriti need, mis koondavad teid gruppidesse, et midagi teha ühiselt…

See muutub teie teiseks loomuseks, kus te hakkate koos kõike teadma

Kas see on liiast hea, et olla tõsi…?

Küsige seda plejaadlastelt…, küsige kõigilt, kes on Orionilt…, Arktuuruselt…

Küsige mistahes minevikus olnud vaba valiku planeedilt, kuna nemad kõik on otse praegu vaatamas teid…

Ka selles ruumis on neid täis…, ja nemad noogutavad peadega, vastates… – õige…, õige…, õige

Selle sõnumi kaunidus seisneb selles, et polegi oluline, kas usute sellesse täna, või mitte…, kuna te siiski kogete kogemusi ja elate sellel planeedil kõike läbi…

Oodake vaid…, ka teie jõuate sinna…

Te olete need, kellel seisab ees luua olemust sellele ennustusele…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Kolmemõõtmelisuse vangla

Enese tervikuna teadvustamine

 

Ma tahakas mõista…, kuidas vaimsused pääsevad kolmemõõtmelisse ilma…?

Mis sunnib neid seda tegema…?

Motiive selleks on palju…

Soov mängida seda mängu…, soov aidata kedagi lähedast vaimsust…, soov veelkord läbida samu viraaže…, ning mõista ja õppida ära õppetunnid…

 

On arvamus, et meid on siia saadetud – keda vägivaldselt…, keda pettusega…

Kuidas sa kommenteeriks seda…?

Mul on raske kõike selgitada, kuna paljud terminid tähendavad erinevat, nii sinule, kui ka minule…

Mida sa nimetad pettuseks…?

 

Kui mulle, enne kehastumist, ei selgitatud kõiki võimalikke tagajärgi…

Kes oleks võimeline sulle neid selgitama…?

Oli teada, et tuleb laskumine tihkusesse…, et seal tuleb täielik enese unustus…, et tuleb ületada keskkonna takistused…, tuleb meenutada enda möödunut…, ja luua sellega side…

Olite kui luurajad teie raamatutes ja filmides…

On olemas eesriie…

Meie pool toimuvad mingid sündmused, mille informatsioonidel puuduvad detailid…

Tulles sealt tagasi omale poolele, tuuakse vasturääkivaid informatsioone… – üksikasjad erinevad teine teisest…

Paljud, peale eesriidetaguste aja lõppu, ei naase tagasi, vaid sattuvad teistesse reaalsustesse…, nende endi poolt loodudesse…

Paljudele, kui luurajatele, oli sellest kõigest räägitud…, ning võimaldatud kogu informatsioon sellest poolest…, kuid te siiski otsustasite…

 

Kas tahad ütelda, et me kõik oleme kui luurajad, keda on saadetud kõrgemate ilmade poolt, et selgitada eesriidetagust olukorda…, ehk siin…?

Mitte kõik…

Paljusid neist, kes on valguse töötajad, sensitiivid… – ehk inimesed, kellel on paranormaalsed võimed…

Need olevused on kõrgema arengu tasemega…, ning neis on valitsemas vastav programm, mille kohaselt nemad ka tegutsevad…

Just seetõttu nemad ärkasid esimestena… – nemad kuulevad kosmost…, ning neil on kehaväline kogemus…

Nemad on kui luurajad, kellel on vastav ettevalmistus, kõrgema tihkusega ilmade uurimiseks…

 

Meenutab sondide kirjeldust, mis on saadetud teistele planeetidele…

Kas sind riivab selline võrdlus…?

Nii see on…

Kujutle hetke… – sa lased oma käe tihkesse läbipaistmatusse vedelikku…

Sul pole aimu, mis võib sind selles vedelikus oodata…

Sinu käsi on uurimas ja kompamas…, tunnetades vedeliku keskkonda…, tunnetades seda sõrme otstega…

Signaal nendelt jõuab ajju teatud tunnetustena… – kuid sa ei saa öelda neile, mille vastu need läksid…

Sõrmedel pole sellist mõistmist kui sinul…, need edastavad vaid oma suutlikkuse piireis…

 

Olgu…, valguse töötajad on – agendid-luurajad…

Kuid oled rääkinud, et kõik inimlikud kehastused on – sinu fargmentlikud osad…

Sinu osad on langenud tihkusesse…, on unustanud ühesusest…, ning alustasid reinkarneerumisega…, palju kordi järjest…, kui osa sinust…

Kas nemad tegid seda vabatahtlikult…?

Mida sa mõtled vabatahtlikkuse all…?

Mõista ühte… – me näeme sinuga palju asju erinevalt, kuna me vaatame asju erinevatelt tasemetelt… – sina seestpoolt…, aga mina – väljastpoolt…

 

Vabatahtlikult…, ehk enda valikul, millest räägitakse sedavõrd palju…

Vaba valik peab silmas võimaluste teadmisi ja valiku suundi…

Kujutle, et sul on tarvis kusagile jõuda…

Sa võid minna mööda teed…, võid minna otse, ilma teeta…, kuid, igal juhul, sul on valik vaid teatud suuna piires…

Kas on võimalik väita, et sa vabatahtlikult teed pöördeid paremale, või vasemale…?

Sa võid valida mistahes suuna, sulle nähtava 360 kraadi ulatuses…

Kuid sa pole võimeline minema maa alla, või tõusma pilvede alla…, sul pole seda võimalik seoses sinu kehalike piirangutega…

Seega – sinu valik, on sinu olemasolevatest võimalustest…

Selles mõttes see on teie vabadus…

Kuid minu mõttes – see pole vabadus…

Kahemõõtmelise ilma olemused on veelgi piiratumad, kui sa ise…

Sina – hulga piiratum, võrreldes neljamõõtmelise ilma olevustega…

 

Kui enamus meist laskus tihkesse ilma kõrgematest mõõtmetest…, järelikult… valiku võimalus oli meil hulga avaram…?

Ma ei räägi sinu võimalustest, kui paljumõõtmelisel olevusel, vaid sinu võimalustest kolmemõõtmelise tihkuse tingimustes…

Vaimsus, laskudes erineva tihkusega ilmadesse, muudab oma vastuvõtu süsteemi, häälestub tihkuse keskkonnale…

Teeb pidevalt valikuid… – kas samm… paremale…, või vasemale…

Kujutle ilma anumana, milles on kihtidena erineva tihkusega vedelikud…

Sa justkui laskuks sellesse…, kuid anumal on olemas ka hargnemisi…

Igas kihis valid ise liikumise suunda, ilma etteütluseta,  anuma kindla kihi tihkuse kohaselt…, kas laskud allapoole, või tõused ülespoole…

Sa valid pidevalt, kuhupoole liikuda…, kuid vabalt liikuda sa ei suuda, kuna seda määrab keskkond, millesse oled laskunud ja vorm, millesse oled kehastunud…

Olles taimena, sa ei saa ütelda, et silmade puudumine on vabaduse ahistamine…

 

Kuidas sa kommenteeriks järgmist väidet: „Kõik kaunid sõnad vabast valikust on puhas maskeering, mängu õigustamiseks, mis on läinud liiast kaugele…

Need, kes on alustanud seda mängu, pole surmast läbi käinud, seetõttu nemad ei saa sellest aru…

Ma ei mõista üldse, kuidas sellest võis luua toidu ahela, ning õgida teine teist…, veenma loomi, et see on nende roll – olla söödud…

Veenma inimesi õgima ja hävitama teine teist…

See mäng pole õige…, sadistlik…“

Te mõistate hukka inimvastuvõtu tasandilt.

Mingid jumalad-sadistid saavad mõnu teie kannatustest – see on teie poolt lisatud vastuvõtu varjundid…

Need, kes on loonud seda mängu, tõepoolest pole sõjast läbi käinud…

Toiduahelat pole algselt mõeldud…, see on teie ühine leiutis…

Ehk õigemini… – see on teie energiavahetuse tõlgendus…

Elutegevuse tarbeks pole üldse tarvis õgida teine teist…, kuid teil see siiski on valitsemas…

Tõukeks õgimisele olid lammutavad olevused, kes olid tulnud sellesse süsteemi…

Nemad andsid ette laine suuna, mis peegeldus hiljem teis paljukordselt…

Signaal oli üles ehitatud õgimisele…, ning te võtsite seda vastu, ning saatsite edasi… – sellega kordistasite ja paljundasite signaali…

Antud signaal on oma jõult võimas, ega kustu senimaani…, vaid paljuneb läbi teie vastuvõtu…

Selle peatamiseks tarvis suunata see ümber, tagasi…, ehk neutraliseerida, kustutada…

Kuid keegi teie seast ei oma sellist väge…

Siiski…, langedes alumistesse kihtidesse, te unustate kõigest, mida oskasite…, ning, teil tuleb kõike taas meenutada…

Surm oli kui tagavara variant mängust väljumiseks…, kui näiteks, tüdinetakse mängust…, või see mäng enam ei meeldi…, või selles mängust on paha olla…

Selliseks juhuks on ülekoormuse nupp – surm

Kuid see muutus teil peamiseks mängust väljumise võimaluseks…

Olete unustanud sellest, et on olemas ka muud võimalused mängust väljumiseks… – teadvustatult

Teil on meeles üksnes üks nupp…

Kuna informatsioon sellest, mis toimub peale nupule vajutamist… – on enamuselt kaotsi läinud…

Seetõttu te ka kardate seda nuppu…

 

Mida ütled järgmise väite kohta: „Kõik see toimus läbi pettuse… Ega kõiki inimesi ei topitud siia…, mõningaid meelitati vaid läbi pettuse…

Hulk rahvast tuli siia omal tahtel, ilma mingi ettekujutuseta, milleks tulla siia…

Paljud tulid ju aitama?

See ehk oli hiljem…, kuid esmalt tulid seetõttu, et ei mõistnud mängu reegleid…?“

Mida tähendab topitud siia…?

Kuidas sa seda ette kujutad…?

Kõik oleme – mõistuslik energia…

Kuidas üks energia saab toppida kusagile teist energiat…?

Selleks tarvis püüda energiat mingisse püünisesse, ning luua mingi kanal, mille kaudu toppida see kusagile…

Sa pole võimeline ette kujutama, kuivõrd energiakulukas oleks selline töö…

Kõik kõrgemad olevused kasutavad energiat väga ratsionaalselt, mõistes tema väärtust…, ning, milliseid võimalusi ta neile annab…

Milleks tarvis neil toppida seda kusagile…?

 

Räägitakse, et neil on väga igav…, selliselt nad lõbustavad endid…

Kas me oleme siis teatud mänguasjad, millistega nemad mängivad…?

Igavus on samuti inimlik mõiste…

Igavus on see, kui pole kusagile rakendada oma energiat…, kuna selle rakendamise võimalused on juba ammendatud…, isegi läbitud palju kordi…

 

Kas olevused, kes on kõike seda loonud, on saanud süsteemi pantvangideks, ega suuda ise sellest välja tulla…, seetõttu on sunnitud lõbustama endid…?

Teie mõistes lõbustada – on mingi kaasakiskuv tegevus, millel pole muud mõtet, kui üksnes viita aega…

Ilmaruumis selliseid mõisteid pole olemas…

Aega pole…, on üksnes vaid energia liikumine…

Iga energia liikumine – on väliste energiliste objektide uurimine…

Kõik, millega tegeled, ongi lõbustamine…, erinevate energiate liikumise viisid ja nende suunad…

Need olevused, kes on loonud seda ilma, muidugi lõbutsevad… – uurivad, mida on loonud…

 

Oled rääkinud, et kõik inimeste kehastused, nii taimede, kui ka loomade omad – on sinu fragmenteeringud…, sinu osade kehastused…

Seega, sa väidad, et ühtegi sinu osa pole vägivaldselt topitud siia ilma…?

Et vastata sellele küsimusele, kujuta end hetkeks minuna…, või pane end minu asemele…

Seosed paljude minu enda osadega on mul kadunud…

Selleks, et taas luua side nendega, mul on tarvis taas saada, sõna otseses mõttes, nendeks… – ehk madaldada oma teadvus nende tasemeni, ning ilmamõistmist võtta läbi nende…

Kuid, võttes ilma läbi nende, ma ei mäleta end tervikuna…

Just selles on paradoks…

Seetõttu, kui ma laskun tihkuseni…, oma osa tasemeni…, ma lakkan olemast enda tervik…

Kogu informatsioon, milline on mul ilma kohta… – on üksnes… kas enne ilma loomist…, või see, mida olen saanud peale eraldumist endast ja enda terviku unustamist…

Mõlemad informatsioonid ei lähe kuidagi kokku…

Kuid on olemas selliseid, nagu sina, kes aitavad ühitada vastuvõtud, kuna teadvustavad end minu osana…

Seetõttu ma ei saa täpselt vastata iga minu osa eest, kellega on mul side kadunud…

Kuid ma püüan sulle selgitada protsesse, mis on toimumas minu tasemel ja minu kõrgusel…

 

Muide…, ütle palun, kui me kõik oleme sinu osad…, kuid oled lagunenud osadeks… – kellega ma siis räägin…?

Sinul on käed, jalad…, on keha organid…, kuid see ei sega sul olla tervikolevus…, inimese näol…

Sinu aju on juhtimas kõiki sinu keha osi…, kuigi signaalid neilt tulevad erineval viisil…

Näiteks südant sa kuuled kiiremini, kui tunned käte suremist…, ja nii edasi…

Iga sinu keha rakk võib tunnetada end eraldi olevusena, ning temale pole mõistetav tema roll kogu keha suhtes…

Kuid sellegipoolest sa eksisteerid, räägid, mõtled…, olenemata sellest, et koosned osadest…

Sõna lagunes – pole päris õige…, õigem oleks jagunes

 

Järelikult…, sinu osad polnud vägivaldselt toodud sellesse ilma…?

Ehk meelitati neid pettusega…?

Oleme sellest juba rääkinud…

Pettus – on teada üht, kuid rääkida muud…

Need kes lõid seda ilma, ei teadnud ise, milleni võib kõik viia…, ja mis hakkab juhtuma tihkete ilmade tasemetel…

Igaüks teist – on loov olemus…

Kust võisid ühed loovad osad teada, millega saavad hakkama teised loovad olemused…?

Jah…, teie loov olemus on piiratud loomise raamidega ja selle keskkonnaga…

Kuid see, mida olete neis raamides loonud, kõik on teie loovus…

Sa saad puhta lõuendi, kuid küsid… mis sellele tuleb

Sulle on vastuseks… see mida lood…, kuid see sõltub lõuendi suurusest ja värvidest, milliseid kasutad…, ja mitte enamat…

Kui sa lood sinna koletise kujutise ja nukrates värvides, siis ütled, et sind on petetud, kuna ei öeldud ette, et pilt tuleb nukrates värvides

Kas mõistad…?

Seega… – pole tarvis kedagi süüdistada…, kõik on üksnes – koostöö vili…

 

Veel üks väide: Me oleme ilma jäänud mistahes võimalusest pääseda sellest mängust… Oleme kui kärbsed püünises…, ilma tiibadeta

See on kõigest metafor…

Kui kärbsel pole tiibu…, siis see ei tähenda veel, et ta pole võimeline liikuma…

Te panete kõike kindlasse mõttesse…, keegi sadist kaksas kärbsel tiivad, ning pistis ta kleeplindile…

See tuleneb teie võitluse praktikast putukatega…

Kujutle, et oled saanud võime muutuda mistahes olevuseks, kes oma arengus on sinust allpool…, kasvõi amööbiks…

Kuid, saades amööbiks, arvad, et sind on petetud…, ning seetõttu sul pole võimalust pääseda sellisest ilmast…

Sellisest laskumise effektist olen sulle rääkinud varem…

Mina laskun igasse ühte teist, ning unustan enda tervikust…, muutun teieks – teie tunnetustega ja teie ilmaloovuse nägemusega…

Seega…, saades amööbiks, sa ei mäleta, et oled suur surematu olevus, suurte võimalustega…, ning võtad end üksnes amööbina…, piiratud üksnes amööbi tunnetustega…

Kuid see ei tähenda, et keegi on sind piiranud, või naelutanud seina…, – see on üksnes sinu käesoleva vormi omadus…

Inimese enese võtmine end kärbsena kleeplindil…, see on enese unustus paljumõõtmelisest olemusest, kes on võimeline pääsema sellest ilmast paljudel viisidel…

Esimeseks sammuks selle poole – usk-teadmine sellesse, et see pole üksnes võimalik, vaid isegi loomulik samm teie jaoks…, mida olete teinud palju kordi, kuid taas unustanud…

 

Järgmine väide: Meile räägitakse, et oleme imelised olevused…, ja sellistena elada on väga huvitav…, ning meile just sobib selline tore kolmemõõtmeline mäng…, võime seda järgi proovida… – pärast rääkida sellest…

Kuid kogu mäng käib väga jäikades tingimustes ja madalduse suunas…

Selle ilmaruumi mängus pole pääsu ülespoole…, üksnes allapoole…

See pole nii…

Selles mängus on palju pääse ülespoole…, ka näiteid sellele on küllaga…, ja teate neid…

Kõige tuntumad neist on – Budha ja Kristus…

 

Kuid mõlemad läksid mängust välja läbi surma…

Kuid sina ju rääkisid, et pääs läbi surma, on varuväljapääs…

Varuväljapääsuna on neile, kes pole teadvustunud olevused…, neile, kes teevad seda teadvustamatult…

Budha ja Kristus kasutasid seda väljapääsu teadlikult, kui kiiremat üleminekut kõrgematesse reaalsustesse…

On palju teisigi inimesi, kes on läbinud sellise tee…

Need naasevad maapeale, et näidata seda teed teistelegi…

Kuid, sattudes maale, taas unustavad oma viimast minekut…

 

Mõistes seda kontseptsiooni, on arusaadav, miks ei anta kindlaid soovitusi Üleminekuks…

Meid petetakse, ning lauldakse magusaid  laule, et oleksime siin ja ei mässaks…

Teile antakse kindlaid soovitusi…, selleks on palju praktikaid…

Kui paljud teie seast järgivad neid…?

Te ootate võlutundi, kus kõik toimub iseenesest…

See on sama, kui oodata, et laps hetkega saab suureks…

Ometi temal tarvis füüsiliselt kasvada…, ning vaimselt läbida palju kogemisi enda arenguks…

Beebi ei saa hetkega täiskasvanuks, kui ei läbi vastavaid etappe…

Nii on ka teie ülestõusuga…

Teie üleminek teisse reaalsusesse vajab teie kasvu ja küpsemist…

 

Olgu…, proovime seda teisiti…

On arvamus, et meie loomisega ja meie ilmaga on midagi viltu…, et see pole õige mõtteloovus…

Jumalad, kes on seda loonud, tegid mingi möödalaskmise, ning sellel puudub kindlustunne…

Siit tulenevad ka muud nüansid kannatuste näol…, eesriie…, ja raskused siit pääsemisega…, ja nii edasi…

Kuidas sa selgitaks seda…?

Selleks, et rääkida, kas on nii, või mitte, tarvis võrrelda mingi etalloniga…, kuid etalloni pole olemas…

Iga ilmaruum erineb teisest…, ning, iga looja loob oma ilma, omal viisil…

Selles ongi kaunis loomise paljusus…

Te ei mõista kuidagi, et ilmaloojad ei loo selle üksikasju…, vaid loovad selleks võimalusi…

Teie sõnadega väljendades – loovad ilmade arengu programme…, mängijaile mängu võimalusi…

Kui keegi lõi auto selleks, et sellega liikuda kiiremini, kui jalgsi…, siis sa ei ütle, et kõik avariid on autolooja leiutis…, et tema leiutas väära ja vigase auto.

Teile on antud võimaluste ilm…, kuid see, kuidas seda kasutate… – on teie isiklik saavutus…, teie tsivilisatsiooni saavutus…

Juhtides aatomit, on võimalik luua ilmasid…, kuid teie – lammutate aatomi energia abil ilmasid…

 

Kuid on väide meie ilmaruumi kohta: Kui seda oleks loonud Issand Jumal, siis see oleks – rõõmsana ja helgena…, kuid on kõver ja väär…

Isegi füüsika kohaselt ta on vigaselt läbi mõeldud…

Ta oli loodud ehku peale…, kuidagi mängulisena…

Temal pole isegi arengu loogikat…

Selles on võtmeküsimus…

Oleme juba rääkinud segadustest teie mõistmistes…, juba selle kohta, mida peate silmas sõna Jumal all

On erineva tasemega Jumalaid…

Õige, või väär…, kõverus, või sirge – on võrdlus millegi sirgega… – kuid võrdlus ise on väär…

Ilmade ja loomiste süsteemide konfiguratsioone on tohutuid hulki…

Kui sa oleks sattunud mõnda ilmadest, siis kindlapeale oleks võtnud neid väärateks…

Kuid mingi kõverdumine on olemas… –  see on seotud teie ilma arengu konfiguratsiooniga…, kõverdumisega, võrreldes tema algse seisundiga…, algse loovusega…

Avaruse kõverdumine…, aja kõverdumine… – sellest me oleme rääkinud…

Algselt oli loodud loomine…, loodud ilm, milles iga osa omas oma loomise jõudu, ning teadvustas end suure ühese loova osana…

Kuid kõrvaliste vahele segamisega, loomise lammutavate olevuste näol, oluliselt muutus ka selle ilma konfiguratsioon, mille käigus läks kaduma vastastikune tasemete vaheline side, ning langemine fraktaalsustesse… – sellest peale tõus fraktaalsusest hakkas toimuma mööda spiraali, aga mitte otse, nagu käis see algselt…

Esmases variandis iseseisev reaalsuste loomine oli rõõmuküllaseks protsessiks…, ning need, kes tulid sellesse ilma loomise koidikul, on kõik seda tunnetanud…

Tunnetanud… – loomist koos ja eraldi…

See oleks kui maalida ilmaloovuse suurt pilti…, igaüks oma osa, kuid samas jälgimas selle üldist kavandit, ning lisades sellesse oma mõtteloovusi…

See oleks külalt rõõmuküllane loomine…

Kuid peale destruktiivsete olevuste sekkumist, kogu loov süsteem langes fraktaalsusesse, ning omavaheline side katkes…

Nüüd oleme kõik otsimas side taastamise võimalusi, et taastada ühine loomine…, taastada esmast suurt loomise kavatsust…, seda kaunist ühest pilti…

Neil osadel, kes pole suutelised meenutama end tervikuna, tänavune ilm näib pettusena, millesse ta on pettuse läbi sisse topitud…, kui väljapääsmatusse vanglasse…

Nüüdseks kõik, kes püüavad aidata, on tegelemas endise side taastamisega…

See on kui teie iidsed tekstid, koos kaduma läinud fragmentidega ja tundmatus keeles…

Teile on tuttavad neis vaid üksikud sümbolid…, mille tõttu tekst esmalt näib mingi jampsina…

Kuid ajapikku teadlased dešifreerivad tekste…, ning, leides seoseid, taastavad kadunud fragmendid…, seega – tekst omandab mõtte…

Seetõttu te ei suuda veel märgata loogikat arengus…

Osa, kellel on kadunud side tervikuga, ei suuda näha loogikat arengu tervikus…

 

Kuid tuleb välja, et tervik ise on kaotanud side mõningate oma osadega, ega suuda näha enda arengus tervikut…

Asi on veelgi keerulisem…

Osade ja terviku vahelise side kadumise ajal oli osade poolt loodud hulgim erinevaid reaalsusi, mis peavad ühinema terviku kooslusega…

Kuid paljud neist loodud reaalsustest on vastuolus terviku ühise kontseptsiooniga…

Jämedalt võttes: kui su käsi on unustanud sind, kui inimese arengut, ta muutub järsku kombitsaks, või jalaks…

Nüüd sa pead end omaks võtma uue tervikuna…, või siiski leida tagasi naasemise võimalust, oma esmase oleku juurde…

 

Ka mina mõistsin selliselt…, kuid, kas on tehtud otsust naaseda esmasse olekusse…?

Jah…

Kuid pole võimalik minema heita kogemust, mis on osade vahendusel saadud…

Enamus neist kogemustest annavad häid tulemusi paljuvariantlikkuse arenguks ja vibratsioonide tõstmiseks…

Nüüd just on käimas nende kogemuste filtreering ja süsteemi poolt nende omandamine…, kui terviku poolt…

Ehk… – mina, kui tervik, püüan läbi mõtestada kõigi minu osade kogemisi…

 

Rääkides Jumalast ja neist, kes lõid meie ilma, ning hiljem langesid fraktaalsusesse…, kas jutt käib Jehoovast ja tema inglitest…, Logose süsteemist…, või kellest…?

See oleks funktsionaalne jaotus, mis leidis teostust ka teie ilmas…

Nemad ehk oleksid – programmistid ja süsteemi administraatorid…

Kuid neid funktsioone ei maksa lahutada päriselt, kuna need on vastastikku seotud…

Jämedalt võttes… – Jehoova ja tema meeskond, on – süsteemi admin…, aga Logose süsteem on – progrmmeerija ja programmi looja…

Programmist loob võimalusi kasutajaile…

Süsteemi admin jälgib programmi õiget kasutamist ja selle edasist arendamist…

Kuid programmi pääsevad viirused, ning see hakkab tembutama…

Kuid mängur on juba programmis, ehk virtuaalsel katsealusel laeval…

Side programmeeriaga on kadumas…, kuigi süsteemi admin püüab kõrvaldada tõrked programmis ja taastada normaalset funktsioneerimist omal jõul…

Katsu vaadata seda selle nurga alt…

Kes on siin kurjategija…, kes on süüdlane…?

Programm ise on loodud õige…

Kuid ta on uus…, ja on sisse töötamisel…

Mängur läks mängu sisse ja ei märganud, kui programmi ilmusid viirused.

Süsteemi admin püüab teha viirused kahjutuks…, kuid esmalt see ei õnnestu kuigi hästi…

Viirused, tungides programmi, lammutavad selle osi, ning programmil kaob seesmine side…, seega töö on vigane…

Kes on süüdi…?

Kas mõistad…?

Teie vastuvõtt tuleneb teie emotsionaalsest värvingust…

Teie olete mängus…, selle seesmuses…, ega ole suutelised võtma olukorda objektiivselt…, kuna näete seda oma nägemise nurga alt…

Näete üksnes oma osa…, üksnes ajalist osa…

Kuid aega ju pole…, ja kõik olete koos…, ehk see, mis oli enne langust…, kas mõistad…?

On olemas üldine ilma süsteem, milles on liikumas ja kehastumas hulgim olevusi, kes on algselt tulnud siia, sellesse ilma… – ehk õigemini – see olen mina…

Ma tulin sellesse ilma ja kehastusin sellesse…

Kuid edaspidi minu osad eraldusid ja hakkasid liikuma iseseisvalt, ning arenema omal viisil…

Vaata oma keha… – teatud ajal on sellesse pääsenud viirused…, ja su keha haigestus…

Sai rikutud side selle osade vahel, ning su aju sai informatsiooni hilinemisega…

Kuid äkki avastad, et su osad on muutunud…, su käed on muutunud kombitsateks…, aga seljal kasvasid tiivad…

Kas sa siis väidad, et need pole sinu osad…?

Kas need osad võivad pääseda minema…?

Kas sellisel juhul saab rääkida nende osade voli vabaduse piiramisest…?

Need minu osad, kes on pääsenud selle ilmaloovuse süsteemi ja kehastusid koos minuga…, minu koosseisus… – pole võimelised pääsema minema iseseisvalt…, vaid koos minuga…, tervikuna…

Kuid selleks tarvis kõikidel osadel taastada kogu side terviku endaga…, saada tervikuks…, alles siis saavad kõik pääseda välja

Praegu on käimas kogu terviku taastamise protsess…

Kui ma nõustusin katsetama duaalsuse laeva…, kas ma siis saan laeva loojat pidada sadistiks-katsetajaks, kes tunneb mõnu minu piinlemisest sellel laeval…?

Minu valik oli teadlik…

Ma nõustusin nendele katsetele, teadmata, mida mind võib oodata…

Kas on mul põhjust esitada pretensioone Loojale…?

Kui ehk vaid, märkusi duaalsuse laeva paremaks muutmise nimel…

Minu osad, kes ei tunnista end terviku osana…, on lasknud kaotsi minna sidel tervikuga…

Leiutajat peetakse sadistideks, aga endid – valikus ilma jäetuna…

Et pääseda välja, on tarvis kõigil tunnistada end terviku osana…

Tunnistada end tervikuna – tähendab omavahelise side taastamist…, informatsioonide ja kogemuste vahetamist…, tunnistada kõikide oma osade vastuvõttu…, ja kogemust määratleda valmiduse järgi…, loomise kohastena…

Ma võtan teid kõiki ilma arvustuseta, kui enda osi…, ning tänan teid selliste kangelaslike pingutuste eest mõista loovust…, ja mis said lisatud meie ühesesse eksisteerimisse…, meie suurepäraste arengu kogemuste hulka…

Ühiselt valime sellise kogemuse, millisega saame liikuda ilmaloovuse loomise teedel edasi…

SElena

Read Full Post »

Duaalsuse laeva katsetused

 

Ma siiski ei mõista…, kui sa oled kollektiivne vaimsus, kes on kehastunud kogu inimkonnana…, kuidas olla siis nendega, kes on teiste planeetide vaimsuste kehastused…?

Ka nemad on minu omapärased erinevad osad…

 

Kas siis kogu ilmaruumi piirkonnas oled sina…, ja üksnes sina…?

Ei…, on palju vaatlejaid…, ja on palju treenereid-nõuandjaid…

Kujutle ette kosmilise laeva katsetusi… – lastakse üles kosmiline laev, koos selle piloodiga…

Maa peal on jälgimise rühm…, on sidetehnikud…, on konsultandid…

Laeval on piloot, kes puhkab…, piloot, kes einestab…, piloot, kes on vasakpoolsel pardal…, piloot, kes on parempoolsel pardal…

Kõikjal on üks ja sama piloot…, vaid erinevate omadustega ja erinevates ajalõikudes…

Kujuta ette, et piloodil on selline mälu, milles iga tegevus tema jaoks – on erinev elu…

See on selleks, et katsetus oleks puhas… – ta nagu ei mäletaks, mida tegi laeva ühel küljel, kui läheb üle teisele küljele…

Kogu informatsiooni valdavad üksnes jälgijad ja parda kompuuter…

 

Järelikult – selles analogis sina oled piloot, kes ei mäleta ennast?

Siiski, selles analogis selleks piloodiks olete teie, kes ei mäleta teatud aega ja avaruse teatuid parameetreid…

Nõuandjad – on üksnes õpetavad süsteemid…, erinevad tehnikud…, teenendavad süsteemid… – need on magneetilised teenistused…, need, keda nimetate karma valitsejaks…, aja valitsejaks…, ja nii edasi…

Mina – olen kõik teie koos…

 

Kuid selles näites on olemas katsetuste juhendaja ja kosmilise laeva looja…

Võtame siis teise maise näite…

Laeva looja tegi unikaalse laeva…, ning tema jooniste järgi panid selle kokku paljud tehnikud – meistrid…

Laeva looja teeb laeva katsetuse, et anda see üle vastava vastuvõtu komisjonile……

Samas leidus vabatahtlik, kes nõustus katsetama laeva…

Konstrueerija ise ei saa seda katsetada…, eksperiment poleks siis puhas…

On tarvis piloot, kes ei tea selle laeva võimetest midagi…

 

Järelikult selleks vabatahtlikuks piloodiks – oled sa ise…?

Sanat Kumara on ilmaloovuse süsteemi looja…, tema on ka eksperimendi läbiviija…

Vastuvõtu komisjoniks on – õpetav süsteem…?

Ei…, õpetav süsteem on pigem piloodi konsultantideks, kes on jälgimas tema seisundit…, jälgimas tema ohutust…, osutamas tehnilisi nõuandeid ja psühholoogilist toetust…

Komisjon on – Kõrgemate Loogoste hierarhiline süsteem…, ehk kõrgemad juhendajad…

 

Sa siis tahad ütelda, et kõik meile teada olevad tsivilisatsioonid, kes nii või teisiti, on meiega seotud, on üksnes sinu osad…, ja mitte kellegi teiste…?

Keda siis veel võib lubada katsealusele laevale?

Te olete segaduses oma terminitega…

Pea kõiki, kellest kuulete, nimetate tsivilisatsioonideks.

Kasvõi neidki, keda nimetate energeetilisteks tsivilisatsioonideks, on teiste ilmaloovuste süsteemide kollektiivsete vaimsuste esindajad…, need on kohal üksnes vaatlejatena ja nõuandjatena teistest süsteemidest…

Kuidas te nimetaks kedagi nõuandjaid teistest valdkondadest, või kompaniidest…?

Isegi need tsivilisatsioonid, kes võtavad koos teiega osa eksperimendist… – on samuti minu osad…, kuid neil on läbida muud arengu kogemuslikkused…

Kuna üks inimene pole võimeline esindama paljusid väljendusi, sest inimvõimetel on piir…, siis seetõttu olete läbimas kogemuslikkust paljude inimestena korraga…

Peale eksperimendi lõppu teil tuleb korjata tulemused kokku, ning analüüsida need läbi…

Mina olen võimeline olema kõigis väljendustes, kuna olen paljumõõtmeline ja paljuline…, minu võimalused on ammendamatud…

Seetõttu pole vajadust koondada miljardeid katsetajaid ja pärast siduda kõigi kogemine üheks…

Palju effektiivsem on võtta ühte paljumõõtmelist katsetajat, kelle kogemus on pidevalt ühilduv, mille tulemusel saab kogemist korrata, ning antud mudeli osi muuta kogu terviku ulatuses…

Paljumõõtmelisel laeval on olemas nii kurbuse, kui ka rõõmu piirkond…, sünni ja surma piirkond…, piiratuse ja vabaduse piirkond…

Kõik need laeva võimalused teevad katsetused läbi ühe korraga…

 

Seega – anunakid, plejaadlased, hallid, andromeedalased…, ja nii edasi – need kõik on sinu väljendused…?

Jah…, need on minu osad…, ja samuti tegemas läbi duaalsuse laeva omaduste katsetusi…

 

Aga loomad ja taimed…?

On üksnes üks ja ainus piloot…

 

Kas tahad ütelda, et loomade ja taimede vaimsused – oled samuti sina…?

Jah…, mõtle ise… – kogu teie ilma elanikkond teeb koostööd omavahel…

Mis mõtet oleks eraldi katsetajal loomsele ilmale…, eraldi taimsele ilmale…, ning eraldi inimsele ilmale…?

Ehk teisi sõnu… – te toitute taimselt, kui ka loomselt…, loomad toituvad samuti teine teisest ja taimselt…

Kes on täitmas toiduse rolli…, ja kes on täitmas tarbija rolli… – milleks oleks sellel mõtet…?

Sootuks teine asi on, kui toit ja selle tarbia on üks ja sama, vaid erinevate omadustega…

Ehk see, kes sööb, tegelikult tarbib iseennast…

Tegelikult kõik on – üks koostöö…, erinevates energia spektrites ja selle liikumises…

 

Aga bakterid ja viirused…?

Mis mõte oleks nende eraldamises…?

Need on vaid madalamad kihid…

Kuigi keegi räägivad, et kontrollida inimese elukäiku, on loodud viirused…

Kuid siin tarvis teada, et kõik oleme üks…

Üks osa minust on loonud viiruseid, et kontrollida minu teist osa…

Minu osad on löönud lahku… rühmadeks…, ja nüüd need katsetavad duaalsuse laeva eraldi osi…

 

Aga stihiaalid…, aga planetaarne vaimsus…?

See on teine asi…

Sa ju oled katsetamas laeva, mis on samuti elav olemus…, vaimsustatud struktuur…

Planetaarne vaimsus – planetaarsete arengute kollektiivsete vaimsuste fragmenteering, mis on samuti võtmas osa eksperimendist…, ehk – mingi kõrgelt arenenud olemus, mis oma arengus on saavutanud planetaarseid mõõtmeid…, ta on võimeline fragmenteeruma tähesüsteemideks ja planeetideks…, ning muutuma nendeks…

Kõik on üksnes vaimsustatud Jumala energia ja selle liikumine…

Ilmaruumilikus kosmilistes mõõtmetes kõik see on üks…, on meie ilmaloovuse Looja osad…

Kõik on taoline…

Teie – olete minu fragmendid…

Stihiaalid – on teise kosmilise olemuse fragmendid…

Kuid nemad ja mina oleme meie ilmaloovuse Looja fragmendid…

Meie Looja on siiski – Kõrgema Taseme Looja fragment…

Nii mina…, kui ka leedi Gaia, oleme kokkuvõttes meie ilmaloovuse Looja ja Tema „katsetuse“ süsteemi eri väljendused

Sinu keha rakud on sinu osad, ehk minu osad…, ja mina – Looja osa…, Looja on Suurema Looja osa… – ja nii edasi… – lõpmatult…

 

Seega… leedi Gaia on planetaarne vaimsus, kes fragmenteerus meie süsteemi planeetideks…?

Ütleks täpsemalt, et leedi Gaia on fragment kollektiivse vaimsuse nais aspektist, mis fragmenteerus teie süsteemi planeetideks…

Tema on vaid üks selle vaimsuse osa…

 

Aga kivid ja mineraalid…?

Sa ikka ja jälle eraldad…

Kivid ja mineraalid on üksnes laeva osad…, ning samuti kõik ühene…

Piirid piloodi ja laeva…, katsetava ja katsetaja vahel, on väga õhukesed…

 

Oled rääkinud, et inimrassist arendada unikaalseid jumalaid, selleks iga osavõttev tsivilisatsioon manustas sellesse oma parimad omadused…

Jah…, kuid kõik sõnad on siiski tinglikud…

Iga tsivilisatsioon on osa minu spektrist… – see on laeva teatud funktsioonide katsetamine…

Ega piloodile ei räägita laeva juhtimisest…, teda vaid pannakse laeva, ning tema ise, oma kogemuste kohaselt, omandab kõik laeva võimalused…, katsetamise teel…

Iga tsivilisatsioon on läbimas ilmaloovuse süsteemi, oma teekonda duaalsuse tsoonis…, neid omadusi, milliseid ta jagab oma teiste osadega…, teiste rassidega… – see on laeva juhtimise kogemine…

Peale selle…, kõik minu osad on arengu katsetamise eri tasanditel…

Mõned on läinud teatud laeva funktsioonidesse sügavalt sissse…, seetõttu jäävad oma arengus maha… – siis nii ühed, kui ka teised jagavad nendega oma saavutusi…

 

Järelikult… oleme ainsad väärilised tulevasteks jumalateks…?

Järelikult…, kõik tsivilisatsioonid on ilmade loojad…?

Kui kõik oleme sinu osada…, siis kõik oleme taolised… – kas pole…?

Olete loovad olevused…, minu loovad osad…, nagu minagi olen Looja-Jumala loovaks osaks…

 

Kas sinus ja Loojas-Jumalas on mitteloovaid olemusi…?

Kui loomise all mõista uue ehitust…, siis – jah…, kuid need on eraldi asjad…

 

Ütle…, kas see pime ilmaruum…, antiilmaruum…, kus pole järjepidev, vaid impulslik areng… – kas sina kehastud ka seal…?

Sa mõistsid õieti…, see on vaid „laeva“ teine külg…

 

Seega… – me pole unikaalsed…?

Me oleme samuti sinu osad, nagu on seda anunakid, keda peame oma hädade lätteks…?

Kõik olete unikaalsed…, ja selles on katsetamise olemus…

Iga osa tegutseb iseseisvalt ja on kulgemas oma katsetamise teel…, mõneti vahetades tulemusi ja konsulteerides teine teisega…

Kuid iga teekond on unikaalne ja ainus…

Vahetevahel ühe minu osa fragmendid laskuvad kogemuste vahetamise nimel teistesse minu osadesse…

Ehk…, plejaadlaste esindajad, kui osavõtjad, või vaatlejad…, ilmnevad maises inimkonnas…, ning selle läbi loovad sidemeid oma rühmadega…

Mõneti need rühmad alustavad oma võistlusi…

Just seetõttu süüdistada teisi oma apsakutes, pole õige… – vaid kõiges oled ise lasknud mööda…

Kui eksperiment on läbi, liitume kõik taas, ning meenutame kõiki eraldumise kogemusi…, alles siis mõistame, kuivõrd veider oli süüdistada end selles, mida olite enda kallal korda saatnud…

 

Noh olgu…, aga kas laeva looja, Sanat Kumara, ehk see, keda mõningates sõnumites mainitakse Arhitektina…, kas tema on teine süsteem…?

See on üksnes kõrgkooli erialade kohandamine…

On olemas katsetajad…, on olemas konstruktorid…

Igaüks valib oma ala kutsumuse, või huviala järgi…

Paraku ilmaruumi kõrgkoolis õpitakse igavesti…, kuid siiski põhimõttel…, olles konstruktorina – tüdined sellest, siis võid saada katsetajaks…, või vastupidi…

 

Ehk võtaks taas meid…

Sa rääkisid, et meid kõiki korjatakse üheks kokku…, siis sina korjad enda tervikut, kuna Jumal on korjamas enda tervikut…

See tähendab, et meie üleminek – pole see, millest oleme kõik mõelnud…

Meie arvates – arenedes, me tõuseme tasemelt tasemele…, sellega avardame oma võimalusi, ning avastame endis Jumala…

Nüüd tuleb välja…, on vaid ÜKS läbitav kogemus, kõigil tasanditel ja kõigis tsivilisatsioonides…

Milleks siis Tema osadel madalamatel tasanditel tõusta kõrgemale, kuna niigi omavad kõrgemate tasemete kogemusi…?

Tuleb välja – me kõik oleme selle ilma pantvangid…?

Aga üleminek ise – see on üksnes eksperimendi kokku korjamine…, katsetuste lõpetamine…, ja kõigile – „suur tänu“…

Kuid sa räägid kõigist eraldi…, nagu oled olemas sina ja olen olemas mina…

See on ju vaid illusoon… – on olemas üksnes meie…

Sina, nagu minagi, saad arengu kogemusi üheaegselt kõigil tasanditel…

See oleks sama, kui jalg saab oma kogemuse, mis erineb käe omast…, ning tema ei pääse sellelt tasemelt kunagi…

Kas mõistad… – oled sina…, olen mina… – oleme üks…

Harjuge selle mõttega…

Seda on raske korraga teadvustada ja oma vastuvõtu süsteem seada ümber…

Seega… need inimesed, kes tekitasid sinus valu, või rõõmu… – olid sa ise…, ehk, sa proovisid vaid elu erinevaid külgi…

Just seetõttu anunakid ja hallid, keda pidasite enda vaenlasteks – on siiski sinu enda osad…, kuid olid tegelemas teist laadi kogemisega…

Seetõttu kõik ka naaseb… – kuna siiski see on üks mehhanism… – ÜKS…

Seega… – tekitades kellegile valu – teed seda endale…, sõna otseses mõttes…

Kui jalad hakkasid astuma „vääriti“, siis käed kord tajuvad seda…

Eraldumist tegelikult pole olemas…

 

Järelikult mina, kui sinu eraldi osa, ei hakka tõusma, kasvõi viiendale tasemele, et saaksin edasi areneda… – vaid minu tänavune määratlus – naaseda sinusse…, ning seejärel läbides järjekorras kõiki sinu tasemeid, tõusta sinuni…?

Kas see häirib sind…?

 

Seni ei tea…, kuid tuleb välja, et kõik, mida on meile räägitud meie ülestõusust – pole tõsi…?

Ei mitte…, te võisite selliselt mõista üksnes oma vastuvõtu taseme tõttu…

Kuid kõik omas järjekorras…

Kõik on eksisteerimas ja toimumas üheaegselt…

Kõik, mis on teile kirjeldatud, on olemas samuti…

Minu kõik osad on läbimas arengut, ning rändamas süsteemide vahel…, planeetide vahel…, tasemete vahel, mööda teatuid seaduskanaleid…

See on Jumala sisse- ja väljahingamise protsessi osa, millele olete kõik allutatud…

Kõik kokku – on osa ühisest ülestõusust…

Kujutle kogu süsteemi ülestõusu, mis koondub tervikuks…, ning selle seesmuses kõik tema osad on voolamas tasemete ja kõrguste vahel…, – see kõik on tõusmas üles, koos kogu süsteemiga…

Oleks kui paljukorruseline maja, milles on liikumas tohutu rahvas, on paigutumas teise asukohta, koos kõigi elanikega selles…

 

Seega minul, kui selle maja elanikul, polegi tarvis tõusta järgmisele korrusele, kuna terve maja on liikumas uude kohta, kus ta läheb lammutamisele…?

Sulle on antud võimalus uurida maja nii, nagu sa ise tahaks…

Võid ka mitte uurida – see on sinu õigus…

Seega, sulle võimaldatud aeg maja uurimiseks on läinud tühja… – kuna sa pole uudishimulik…, ja sind ei huvita, mis on kõrvaltubades…

Kuid sinu viibimise aeg selles majas on lähenemas lõpule…

Paljud teie seast läksid üksnes mõnede ruumide uuringutega kaasa, unustades, et majas on tohutult ruume, treppe, pööninguid…, ja nii edasi…

Alles peale mängu lõppu, katsetuste ja uuringute lõppu, saad minna üle teistesse majadesse, kui minu teistesse osadesse…, ehk – teie maja liitub uue majaga, kui majade kompleksiga…

Kui sa tahad, siis sul avaneb uus võimalus uurida läbi juba kogu majade kompleksi korruste ruumid…, ja nii jätkuvalt…

Varem, või hiljem sünnib globaalne liitumine…

Kuna kõigi majade kompleksi elanikud saavad suhelda üheaegselt, siis mõistad ja meenutad end nende kõigi olevustena korraga…

Katsu mõista selle mõtte suurust…

See pole minu-sinu naasemine sinu osa kaotamisena, kui eraldi oleva osana…

See saab olema minu-sinu osade müriaad, millel on kõikide osade täielik kogemiste mälu…

Sellest saab minu-sinu potentsiaalide müriaad …

Kõike seda hingab sisse Jumal, et liita kõik kogemised…

Kuhu ta hingab meid välja…, see on juba tema teha… – sellest saab siis uus etapp…

 

Mis jääb siis sinust järgi…?

Kas oled siis müriaadides koopiates…?

Jah…, kuid need on teine teisest erinevad…, koopiad-analoogid, aga mitte täienisti identsed osad…

Neist saavad iseseisvad loojad…

 

Seega…, sind tänavust enam pole…?

Pole midagi muutumatut…, seega… tuleb hulgim mind tänavust…, ja sind tänavust…

See annab uusi võimalusi enese uuringuteks…

Kõik on taoline…

Sama toimub ka Jumalaga endaga…

Jagunedes müriaadide enda osadeks, Ta saab uurida ennast, et avarduda jätkuvalt…

Ühinemise protsess pole sulandumine, vaid – avardumine…

 

Kuidas on Jumala sissehingamisega… – kas see pole sulandumine…?

See on kogemuse sulandumine…, informatsiooni sulandumine…, teadmiste ja võimaluste sulandumine…

Areng ei kustu…, vaid jätkub…

Ka sulandumine on üheaegselt… ka avardumine…

Jumal hingates sisse ühte osa… hingab välja teist osa… ja seda üheaegselt…

Sulandades üht osa, samas Ta laotab seda teiseks osaks…

 

Oled rääkinud 12 tasemest, 12 loomise klassist…

13 – on lõpueksam Jumala näol…

Kuidas viia seda kokku uue analoogiga…?

Teie maja 12 korrust ja selles on palju tube…

Ühed selle elanikud alles alustavad suhtlemist naabritega…

Kõigil korrustel on üksnes teie sugulased…

Kui kõigile jõuab kohale, et kõik on üks pere…, siis kõik koos suudavad võtta vastu teadmise, et nende maja on kõigest majade kompleks, milles elavad ülejäänud pere liikmed…

Sellest saabki lõpueksam – võime teadvustada end pere liikmena…, ning taastada side kõigi sugulaste vahel…

SElena…

Read Full Post »

Energeetiline mõjutus

Tervendamine

 

Räägime nüüd kõikvõimalikest energeetilistest mõjutustest…

Kasvõi nõidus…, mis see on…?

Kas on võimalik ennast kaitsta selle eest…?

Jah…, kuid see, mida nimetate nõiduseks…, on kinnistatud energeetiline mõjutus…

Kõik teie koostööd on energeetilised…

Kõik teie koostööd – on mõtteenergeetilised koostööd…

Peale nõiduse on veel palju mõttekoostegevusi, kus koos loote endi ümber olevat avarust…

Armastuslik kirg on mõtteenergiate koostöö…

Isegi filmide vaatamine on mõtteenergiate koostöö…

Enamuselt kõik on mõtteenergiate koostöö…

Nii nõidus…, kui ka see, mida nimetate needuseks… – on üksnes üks viisidest…

 

Kuid arvatakse, et needmine, kaetamine ja nõidumine – on kui negatiivse programmi sisestamine teisse inimesse, mis hakkab temas arenema ja domineerima…

Kuidas on see kooskõlas vaba valikuga…?

Kujutle…, keegi voolis mosaiigi tükikese ja näitas seda sulle…

Sa võid rahumeelselt minna mööda…, või hakata seda uurima, otsides analoogi…

Või leides enda juures mosaiigi tükikese…, katsud see kokku seada mõne mosaiigiga…

Sellisel juhul võimaldad ühel tükil puutuda kokku teise tükiga… – nii väljendad oma vabat voli…

Kuid sa võisid minna sellest mööda, tundmata huvi selle vastu…

 

Sa räägid selliselt, nagu pakuks mulle mingit destruktiivset programmi…, ning mina olen seda vastuvõtmas…?

Just nii…

 

Kuid paljud isegi ei tea nõidusest ja kaetusest…, saavad sellest teada alles siis, kui jõuavad tervendaja juurde…

Nemad teavad, kuid ei teadvusta seda teadlikult…, või ei taha endale tunnistada seda…

Usk on võimas liikuma panev jõud mistahes programmile…

Kes ei usu täielikult mingisse destruktiivsesse programmi…, ehk läheb rahumeelselt mööda, ega võta programme vastu, see pole mõjutatud nende poolt…

Kui inimene kardab, kasvõi vähesel määral, et temal võib olla nõidus peale pantud, kaetud, või neetud…, siis sellel määral ta just on allutunud sellele mõjule…, sellel määral lubab endasse neid programme…

Kõik teie hirmud töötavad käivitusnuppudena…

 

Kas see peaks tähendama, et kui inimene on lubanud endasse destruktiivsed programmid…, siis ta saab oma usu läbi neid blokeerida…?

Jah…, selliseid tervenemisi on teil olnud külaldaselt…

Just seetõttu olen rääkinud… – kõike, mis toimub, tarvis võtta kui – unikaalset arengu võimalust…, unikaalset jumalike võimete treenimise võimalust, ning läbi selle avastada endis midagi uut…

Need, kes pole väliste negatiivsuste poolt tugevalt mõjutatud, ei saa arendada endas kaitse võimeid ja tõusta astme võrra kõrgemale…

Just seetõttu tarvis õnnistada kõiki negatiivseid pooli…, ning näha neis uusi suundi võimalustes saada jumalateks… – jumalateks, kes ei karda midagi, ning nende reaalsuse ulatuses on kõik võimalik…

 

Mille poolest erineb needus kaetusest ja nõidusest…?

Vaid mõju poolest…, jõu ja kavatsuse kinnitusest…

Jõud sõltub emotsionaalsest seisundist…, tunnete tugevusest…

Ja üldse… – mida tugevamad on teie tunded energeetilise tegevuse aegu, seda tugevam on teie suunatud tegevus…

Näiteks… – kui te siiramalt räägite armastusest, ning saadate seda teisele…, seda võimsamalt tervendate seda, keda armastate…

Armastatud lapsed haigestuvad harvem…

 

Kas tõesti…?

Mulle näib, et lastekodu lapsed haigestuvad harvem…

Ei…, see on üksnes sellest, et nemad on suutnud iseseisvalt tõsta oma energeetilist stabiilsust…

See, et neil on vähesemal määral lähedaste armastust, mis tervendaks…, siis see võimaldab neil arendada immuunsust kõrvalistele mõjudele…

Tunnetuste jõud võivad teha imesid…, nii konstruktiivsed…, kui ka destruktiivsed…

Seega needus – on jõu ja suuna koondamine…, ja kui seda tehakse, teie üteluse kohaselt – „täiest südamest“…, siis kogu oma viha väge saadetakse teise suunas…

Peale selle… – needus pole saadetud mingi kindla ülesandega…, vaid on saadetud teise süsteemi lammutamiseks, tervikuna…

Nõidus – see on teatud maagilised tegevused, mis on koondatud teatud ülesandele…, teatud programmile…

Kaetus – on lühiajaline energia saatmine, mis on omane kadedusele…

 

Mis toimub, kui inimene tunneb kadedust…?

Ta kujundab endas programmi… mis oleks, kui see, kellel on, kaotaks kõik

Selline programm hakkab püüdma pääseda selle inimese välja sisse, kellele see oli suunatud…

Kui inimene ei kavatse sellele reageerida…, siis saadetis hakkab otsima teist isikut, kellele saaks kinnistuda…

See on teatud energia tihkus, millel on teatud jõud ja suund…, ning see ei kao enne, kuni leiab, kellele kinnituda…, või, kuni keegi ei hävita selle…

Teile on antud palju tehnikaid sellest vabanemiseks…, palju oma energia koondamise praktikaid…, palju parktikaid mineviku meendusteks ja nende neutraliseerimiseks…

Teie iga mõttetegevus on loomise programm…, seega, teie mõtete läbi, millistega tundsite kunagi kadedust, kuigi mitte läbi viha…, käivitusid need ja jätkavad seni oma tööd…

Kuna kogu ilm on üks… – siis varem, või hiljem, see energia naaseb teie juurde tagasi…

Programm otsib ju taolist…

Ta ei pruugi naaseda tervikus ja korraga, kuna kahjuks kadeduse osas olete jõudnud kaugemale…

Näiteks… – kui A on kade B peale, ning käivitab mõjutusprogrammi, mille suunab B peale…, kuid B ei võta seda vastu…, siis programm jääb justkui rippu…

Kuid samal hetkel C tundis kadedust B vastu…

Kuna B endiselt ei reageeri sellistele programmidele…, siis C hakkab liituma A omaga… – ja nii edasi…

Need programmid uitavad mööda inimeste energeetilisi kesti…, kuna need ei suuda olla tegutsematta, siis püüavad pääseda kellessegi, ning varem või hiljem, naasevad teie juurde tagasi…

Seetõttu inimese külge, kes kunagi pole kellegi peale kade, kaetus ei saa kinnituda… – ei leia taolist, et kinnistuda sellesse…

Ütelusel – puhastage oma mõtted – on oma mõte…

Head mõtted – hea saatus…

 

Aga nõidus…?

Enamuselt seda tehakse rangelt mingite riituste kohaselt…, ning teevad seda mustad maagid…

Ei pea tingimatta…, tänu informatsioonide levimise tehnoloogiale need riitused said kättesaavaks kellele tahes…

Mustad maagid kasutavad seda teadlikult…

Nõidus – on sama, mis sõnumine haiguse nimel…

Erinevus on programmi enese mõttes…

Mida tahab maag tulemuseks saada… – kas keha lammutamist…, viiruse, või destruktiivse programmi lammutamist, mille kütkeis on keha…

Just seetõttu rõhutan teile… – konstruktiiv ja destruktiiv – on vaid protsessi kaks külge…, seega, te ei saa kasutada vaid ühte külge neist…

Haiguse programmi lõhkumine…, ja füüsilise keha lammutamine – see on destruktiivse energia kasutamine, kuid ülesanded neis on siiski erinevad…

 

Kuidas tervendajad ravivad haigusi…?

Erineval viisil… – kõik sõltub paljudest faktoritest…

Tervendaja oskustest…, ja sellest, mida ravitakse… 

Programm võis tulla väljastpoolt…, või loodud inimese enda poolt…

Tervendaja saab blokeerida seda programmi, kuid see jääb inimese sisse…, või – saab viia see välja ja suunata ümber teise inimesesse…, või looma sisse…, või selle sisse, kes seda programmi oli loonud…

Või – lammutada selle…, neutraliseerida…, võtta osadeks…

Kõik sõltub maagi väest ja tema teadlikkusest…

Kõige olulisem selles protsessis on – mõista…, et tõeline tervendaja on see, kes tegutseb energeetilise koostöö vaatevinklist õieti…

Sellisel juhul tervendajaks on see, kes kasutab ära haige endas olevad jõud…, kes käivitab temas endas olevad tervendavad jõud…, kes on üksnes keerulise füüsilise riista häälestaja, milleks on füüsiline keha ise…

Tervendajaks võib nimetada seda, kes aitab inimesel avada enesetervendamise võimalusi, mistahes haigustest…

Kuid tervendajate seas on palju selliseid, kes püüavad ise inimese haigusega hakkama saada…, oma jõududega… – unustades seejuures, et sellised programmid on võimelised isegi blokeerituna jätkama oma tööd…

Need on kui viitsütikuga pommid…, või uinunud viirused, mis võivad soodsatel tingimustel rakenduda töösse…

Seetõttu paljud tervendajad surevad selliste programmide mõjul…

See sünnib energia koostöö seaduste tundmatusest…

Peamine neist kõlab… – ära astu koostöösse tundmatuga

Kui näete kahte haljast traadijuppi, te ei hakka haarama neid paljaste kätega…, esmalt püüate välja selgitada, kust need tulevad…, ja kas neis on vool sees…

 

Kas tervendajad peavad küsima luba tervenduseks ülevalt poolt…?

Selleks pole luba, või litsentsi olemasolu tarvis… – nagu ütlevad mõned…

See on üksnes viis avaldada oma vaba voli…, kui ninimene soovib teadlikult rakendada oma tervendavat jõudu…

Ta ehk võib paluda abi tervendamises, et aidataks teda teada saamise teekonnal ja loovuse teekonnal…

See temale ka võimaldub, kuna ta seda palub…

Tegelikult igaüks teie seast võib saada tervendajaks… – kui vaid ise tahab seda…

Küsimus on üksnes selles…, kuivõrd keegi on valmis selleks…, eriti, kui ta ise pole saanud end täielikult tervendada…

See on väga tõsine teema…

Tervendaja osa – aidata inimest, suunata ja koondada õieti inimeses endas olevat jumalikku valgust…, jumalikku energiat…

Tõeline tervendaja peab olema väga puhas peegeldav prisma…

Kahjuks enamus tervendajaist ei valda selliseid omadusi…

Seetõttu nemad tervendavad teisi kuidagi omal viisil…

Näiteks… – tervendaja näeb ise kõike roosas valguses…, siis häälestab ka teise nägemise roosale nägemisele…, kuna teist viisi ta ei oska…

See oleks kui häälestus helihargi järgi…

Kui helihark on vigane, siis ka häälestus tuleb vigane…

Seega…, tervendaja jätaks oma jäljendi tervendatavale…, häälestaks enda kohaseks…

 

Ka seetõttu räägitakse, et tervendaja vastutab selle eest, mida ta teeb…?

Vastutust ei pane keegi kellegi õlgadele…

Vastutust võtate ise oma enda õlgadele, kui peate seda möödapääsmatuna ja vajalikuna, ning õigena…

Sa võtad ju enda peale vastutuse lapse kasvatuse ja tema arengu pärast… – keegi ei sunni sind selleks…, peale su enda suhte sellega ja… ühiskonna moraali normide…

Kui sa ei taha võtta endale vastutuse…, siis seda ka ei toimu… – ja sa pole kellegile selle eest võlgu…

Üksnes selle eest, mida ise valid…

 

Tuleb välja, et kui must maag paneb kellegile peale nõiduse…, siis ta ei vastuta millegi eest…?

Kõik on hulga lihtsam ja keerulisem…, üheaegselt…

Kõik sõltub maagi enda määratlusest…

Kui ta on täienisti veendunud, et temal pole vajadust vastutada, kuna täidab mingit tööd…, mida kellegil on tarvis… – siis nii ka sünnib…

Kui ta kardab, et peab selle eest vastutama…, siis nii ka sünnib…

Kui ta arvab, et selle eest vastutab tellija…, siis nii ka sünnib… – ja nii edasi…

Kõik selle juures sõltub kujundatavast kavatsusest… – isegi tervendatavast…

Kuid asja tuum on selles, kuidas maag viib läbi oma maagilist tegevust…

Kui ta on üksnes peegeldusprismaks energeetilistele mõjutustele…, näiteks – võimendab inimese kadeduse energiat, ning suunab nõiutavale objektile, siis see kõik ei naase tema juurde tagasi…

Kui osaliselt ta kasutab enda energiat, ning põimib seda energeetilise löögi tugevdamiseks…, siis osa energiast naaseb tema juurde varem, või hiljem…, kusjuures võimendatuna…, kuna see võib läbida võimendavaid prismasid…

Kuid peamine, mida peaksite mõistma, on see, et pole häid, või halbu mõjutusi…

Kujutle mängu, kus pead tagasi lööma pallid…, olenematta nende suurusest ja suunast, kust need tulevad… – sa üksne harjutad tõrjumise lööke…, läbides sellega selle mängu tasemeid…

 

Olgu… – kuid mida tuleks teha, et pareerida energeetilisi lööke…?

Kiire reageering ja jõud… – nagu ping-pongi mängus…

Treenides oma harjumusi, suudad pareerida mistahes lööke…

Ehk… – täiusliku peegelduse ülesseadmine…, milleks tegelikult on – usk…

Kui usud sellesse, et ükski löök sind ei hirmuta…, siis nii ka sünnib…

Kuid edasi saabub järgmine etapp…

Õppides pareerima, õpid võtma vastu…, ehk – võtma energeetilist lööki vastu ja lahustama seda endas…

See oleks kui kivi viskamine üles ja… ta kukub vette…, kus vesi summutab kivi löögi jõudu…

 

Mida tähendab – lahustada endas…?

Sa räägid, et on olemas programm…, kuid kuidas saab seda lahustada…?

Ta ei saa ju kusagile kaduda, nagu mistahes energeetiline koostöö…?

See on oskus, mida valdavad üksikud…

Pane tähele… – ka sina oled võimeline looma endasse programmi, mis hakkab lagundama sisenevaid programme algosakesteks, ning moodustama neist teist programmi…

Ehk…, värvida kadeduse ja vihkamise osakesed ümber armastuse osakesteks…

Kõik on üksnes teatud viisil värvitud energia…, ning see töötab taolisuse põhimõttel…

Kui inimeses on üksnes armastuse energia…, siis kadeduse energia ei haaku temaga ei mingil viisil…, vaid põrkub eemale, ning läheb otsima enda taolist kellegis teises……

Kui inimeses on kasvõi pisku kadedust, siis kadeduse energia, mis tuli väljastpoolt, püüab pidevalt pääseda selle osa juurde…

Siin on töötamas automaatse kaitse süsteem…

Vastan veel sinu küsimusele kaastundest...

Sa võid olla küll väga puhas olevus ja täis armastust, et mingi negatiivne programm ei pääse sinusse…

Kuid sina, olles olevusena, täis armastust, nähes, kuidas teised kannatavad kadeduse ja vihkamise madalatest energiatest…, avad oma kontuuri, et lasta endasse neid energiaid, ning neutraliseerida need…, värvida ümber armastusse…, ning saata need neile tagasi…, ehk sellega kergendades nende kannatusi…, ehk… tundes neile kaasa…

Just sellest räägivad teile Valguse hierarhid – soovist aidata teine teist – kergendada teise olevuse kannatusi…

Kuid see ei tähenda, et tarvis kannatada koos nendega…

Kui vaid sul endal pole tarvis kannatada…

 

Esitan veel ühe küsimuse samal teemal…

On arusaamatu vastuvõtu protsess objekti poolt, kellesse on suunatud energeetilise löögi energia…

Kui see toimuks vahetu kontakti aegu…, siis see oleks kuidagi mõistetav… – objekt pole külaldaselt tasakaalus…, psuhhiliselt pole kuigi püsiv, et saaks pareerida, või eirata energiat, mis oli temale suunatud…

Kuid kuidas see tõimub vahetu kontakti puudumisel…?

Samal viisil, kui vahetul kontaktil… – vahemaal pole tähtsust…

Oluline on suund ja jõud…

Olemuse kohaselt vahemaad, ega aega pole olemas, kuna kõik on koostöös läbi ühese energeetilise süsteemi ahela…, ning kõik oleme lätte osad ja sarnased oma energeetiliste omaduste poolest..

 

Üsna sageli kuuleme nii ühelt, kui teiselt, et abipaluja, pöördudes asjatundja poole, kuuleb temalt, et peal on needus, kaetus, või nõidus…

Kuigi ta on skeptiline selliste mõjutuste suhtes, ega ei usu sellesse…

Ta üksnes näeb, et tema elus läheb kuidagi viltu…, miski laguneb käest…, tervis kaob…, ja nii edasi…

Kui tervendaja räägib inimesele needusest ja kaetusest…, siis see ongi hetk, kus algab programmi sisestamine…

Parem oleks, kui niinimetatud tervendajad ei kasutaks selliseid sõnu…

Inimene hakkab mõtlema sellele…, – kas uskuda, või mitte…

Sellega ta on loomas mõra oma kaitsesse…

Üldjuhul…, kui inimene on tulnud tervendaja juurde, siis juba see räägib sellest, et inimene lubab oma mõtteisse selliste löökide võimalusi ja tervenemist sellest…

 

On samuti mõistetav, et mõni vaimsus mingil ajal, läbi vahetu energeetilise löögi, on võtnud vastu enesehävitamise programmi…, ning on tirimas seda enese järel, kui ankrut, reinkarneerudes eludest eludesse…

Kuid, kui seda needust saab keegi esivanematest, kes pole minuna, või minu vaimsusena…, siis miks ma tunnetan selle mõjutust enda peal…, ja kogu minu suguvõsa, kes koosnevad ju mitmest inkarneeringust ja mitmest põlvkonnast…

Vaimsused ju vabatahtlikult nõustuvad võtma enda peale võõrast karmalist töötlemist…

Kuid oletatavasti nemad polnud osavõtjad selle karmalise sõlme kujunemises…

Te veate tõepoolest enese järel kogu oma energeetilist koormat…, elust elusse…

See just ongi karma mõisteks, mis on teie eludesse kätketud…

Seega… – pole mingeid kaela määrituid programme ja arengu õppetunde…, pole eelmiste elude tegude tagajärgi, mis oleks karistuseks ja kättemaksuks ebasündsate tegude pärast…

Te ise… kas võtate, või mitte energeetilisest koostööst osa…, ise lubate, või mitte neid endisse…, kogu oma elu jooksul…

Lubades, peate eksisteerima koos nendega, kuni enese seesmuses ei tööta need ümber…

Selline on teie karma… – see on tulemuste seadus…

Te ise loote endile tulemusi…

Mis puutub suguvõsa needustesse…, siis neid ei eksisteeri…

Mistahes suguvõsa karma algab selle edasi rääkimisest…

Kui perekonna liikmele räägitakse sellest…, siis sellega pannakse käima programm energeetilise programmi paigutamiseks, mis töötas eelmiste põlvkondade aegu, teiste inimeste puhul…

 

Seega… – pole sellist asja, et järeltulija vastutab esivanemate pattude eest…?

Et järeltulija otsustas võtta esivanemate patud enda kanda…?

Võtta patud enda kanda…, mida mõistate selle all…?

See on vaid… lubada endasse teise destruktiivset programmi…, lubada sellel juurdepääsu, nagu lubad mõneti oma arvutisse…

Järeltulija vastutab esivanema pattude eest vaid juhul, kui ta usub sellesse, et peab vastutama…, sellega ta käivitab mehhanismi, mida nimetate suguvõsa patukaristuseks… – destruktiivset programmi, mida käivitatakse suguvõsa liinide mööda… – läbi sugulaste…, nende juttude abil ja teie veenmise…

Olemus enne kehastumist on teinud valiku, mitte teha läbi teiste pattusid…, vaid mängida mängu… – kas olen võimeline neutraliseerima programmi…, selleks tuleb õppida ära võõraste programmide neutraliseerimise…

Kuid igal juhul… seda ei juhtu ilma teie teadliku, või alateadliku osavõtuta…

SElena

Read Full Post »

Jumalate taimelava

 

Kas on olemas programme, mis sulgeks juurdepääsu inimese võimete juurde…, ja kus need võivad peituda…?

Paljumõõtmelisus on raske mõiste teie jaoks…

Ehk räägiks esmalt ajajoontest…

Kujutle, et kirjutad romaani oma elust…

Oled peatüki juures, kus kirjeldad oma mõistmist, mille käigus saad aru, mida tarvis muuta eelmises elus…, ning seetõttu otsustad sisse kirjutada uut tegelast…

Kuid selleks on tarvis eelmistesse peatükkidesse jätta jäljed sellest tegelasest…

Nüüd teed parandusi eelmistes peatükkides…

Kuid see on sinu eluromaan…, ning sina, tulevane, muudad oma eelmise elu stsenaariumi…

 

Ma ei mõista…, kas sa vihjad sellele, et ma ise koostan endale programme, mis panevad kinni juurdepääsu minu võimetele…?

Kuid milleks…?

Et avada nende uusi tahke…

 

Ikka ei mõista…

Tuleb välja, et kõik inimesed on blokeerinud oma võimeid…?

            Ma ei räägi kõigist inimestest… – vaid sinust…

 

Kuid mina küsin kõigi kohta…

Kas inimestes on nende võimete blokeerivaid programme…, ja kelle poolt need on pantud…?

See on suht laialdane küsimus, kuna neid programme on palju…

Mistahes struktuuris on olemas ohutuse süsteemid, mis kaitsevad teid teie endi eest…

Kui sa äkki avad endas piiramatu võimaluse saada energiat, siis sa võid plahvatada… – just seetõttu on olemas tagasihoidvad programmid ja süsteemid…

Kui sa energiat üksnes ei saa, vaid hakkad seda koondama, siis võid teha kahju teistele… – just seetõttu on olemas tagasihoidvad programmid ja süsteemid…

 

Kes loob neid programme…, ja kes otsustab, kuivõrd hoida mind tagasi…?

Seda on raske selgitada…, see on midagi keskläve taolist…

Kui sa ületad tugevalt rühma inimeste keskmisi näitajaid, siis käivitub blokeeriv programm…

See on omalviisil üksnes – monitooring…

Kui teed seda kord, siis see on ühekordne kõrvalkalde juhus…

Kui seda tuleb kolm, või enam kordi, siis oled märgistatud kui olevus, kes erineb massidest… – sellest algab su isiklik juhtimine…

Sinuga räägime just seetõttu, et sa oled ületanud keskmisi näitajaid teatud parameetrites…

 

Olgu…, ma esitan küsimuse teisiti…

Kas on tsivilisatsioone…, valguse, või pimeduse hierarhide esindajaid, kes on sisendanud meisse vastavaid programme, mis pidurdaks inimkonna arengut…?

Kui on…, siis kes need on…, ja milleks nad tegid seda…?

Ma annan vastuse…, kuid rõhud tahaks asetada siiski ümber…

Te võtate kõike, mis toimub teiega, kui vägivalda teie kallal… – selles on teie viga…

Peale selle… – te ei suuda kuidagi teadvustada, et on olemas üksnes ühesus…, ja te kõik olete ühesuse osad

Seega need, kes panid teile piirangu programme…, olete te ise – seda otses mõttes…

Teie endi teised…

Kuid eraldus on üksnes illusioon…

Kui oled treenimas…, ja treenid ühte lihasgruppi, aga teine on rahuseisundis, siis sa ei saa väita, et teisele lihasgrupile on pantud peale blokeeriv programm…

Seda kõike oled teinud sa ise…

Seega… – mistahes takistus on kõigest illusoorne…

Mistahes takistus on suurim suurepärane õppetund arenguks…, seetõttu tuleks tunda rõõmu nende takistuste üle…

Kujuta ette mängu, milles reeglid pidevalt muutuvad, lähevad keerulisemaks…

Kui mängu olemus on – valmidus mistahes ootamatusteks, siis see on omalviisil reageeringu treenimine…

Kui täna malenupp käib mistahes suunas…, siis homme võib käia üksnes „L“ kujul…, kuigi sul tarvis jõuda siiski mängulaua lõppu…

Kas mõistad…?

Teil tarvis lõpetada süüdlase otsimisega…, ning võtta vastu kõike, kui Jumala mängu…

Kui teile pakutakse uued mängu tingimused, siis see tähendab, et olete täienisti võimelised sellega hakkama saada… – muidu te poleks pääsenud sellesse mängu…

Aimates sinu küsimusi nende kohta, kes on seadnud üles need blokeerivad programmid, püüdsin ära hoida sinu pahameelt selle üle…

Kui tennise mängus vastane on sinust hulga edukam ja on suuteline palli lööma sulle kättesaamatus suunas, ning liikuma sinust kiiremini… – kas ta on siis kurjuse kavandaja…?

Ta on vaid sinu mängupartner…, ning tänu temale õpid mängima temaga võrdselt…

 

Ma mõistsin…

Kas tahad ütelda, et need, kes viisid sisse programmid, mis piirasid inimese võimeid, juhendusid mitte isiklikest eesmärkidest, vaid soovist aidata meid…?

Jah…, just nii see oli…

Paraku sa ikka veel võtad kõike duaalses spektris…, ning otsid süüdlasi…, kuid neid pole olemas – oleme kõik üks…

Jalad pole süüdi, et on kätest tugevamad…

Need, kes seadsid endile programme, järgisid erinevaid eesmärke…

Kõige esmalt – aidata teid…, õppida tundma teid… – ja mis peamine…, kaitsta teid teie endi eest…

 

Kuid tahaks siiski selgeks saada… – kas sellesse on kaasatud ka ingellik hierarhia…?

Kui sa pead silmas mind…, siis mitte… – ma olen huvitatud teie kogu arengust…

Kui pead silmas niinimetatud minu kolleege valguse leerist, siis jah – nemad võtsid sellest osa…

Kuid sul vaja mõista ühte… – kui voolu saamise pesal on tugev kaitse, siis sa ei võta seda, kui kellegi poolt seatud blokeeringu programmi… – teid püütakse selliselt päästa…

 

Kuid mille eest…?

Kui surma pole…, mida siis karta…?

Kõik pole nii lihtne…

Kui energiat juhtida vääriti, võib viia tasakaalust välja kogu ilmaruum…

See pole muidugi surmav…, kuid selle korrigeerimiseks kulub aega…, ja… kas õnnestubki kõike taastada?

Kujutle kõrge tundlikkusega keerulist atribuuti, mille pihta virutada sepahaamriga… – ta laguneb tolmuks…

Kas on võimalik seda taastada…?

Lihtsam on juba luua uus…

Nii sina, kui ka kõik teised, pole võimelised kujutama jõudu, mida teil seisab ees omandada…

Kõige vähem, mida suudab see jõud…, see on – nihutada planeete taevakaarel, kui tennise palle…

Sa oled üksnes Jumala osa… – kuid Jumal on nii võimas…, sa pole võimeline seda endale isegi ette kujutama…

Võtame näiteks happe, mis sööb kõike…

Milles saaks teda säilitada ja transportida…?

Ehk luua miljoni kihiga anuma, mis blokeeriks happe…

Kuni hape sööb seinu üks teise järgi, saaks võita aega… – kas mõistad…?

Nii on ka teie puhul… – olete saanud piiramatult võimalusi…, kuid teie teadvus veel magab…

Ta on kui vägilane, kellel puudub mõistus ja ettevaatus…, kuigi on võimeline mägesid kohalt nihutama…

 

Järelikult… – meile on seatud blokeerivad programmid selleks, et me ei hävitaks ilmaloovuse enda osa…?

Kus need programmid on üles seatud…? 

Teie ajus ja teie DNA seesmuses…

See, et kasutate 5-6% ajust… – on just sama happe effekt…

Kui olete lahustanud omad programmeeritud tõkked, siis omandate kogu Jumala väe…

 

Siis teine küsimus…, meil on teada, et mõningad tsivilisatsioonid, või inglite hierarhid, on toonud meie sisse viiruseid, et saaks juhtida meid… – on see nii…?

Ma püüan pidevalt viia sind duaalsest vastuvõtust eemale…

Kui kõike võtta kolmemõõtmelise duaalse ilma vaatevinklist, mis on teile harjumuspärane, siis see keegi lõi viiruse, mis nüristas teie teadvuse selleks, et rahuldada enda valitsemise janu…, nii saaks juhtida teid…

Nüüd tõuseks teie vastuvõtus veidi kõrgemale…

Erutatud lapsele annate rahustava rohu… – kas sellega juhite teda…?

Muidugi mõista…, kuid sellega te ju püüate aidata teda…

Te ju näete, et oma erutusega ta võib teha kahju nii endale, kui ka ümberolevatele…, just seetõttu annate temale rohtu…

 

Kuid viirused ei blokeeri ainult…, vaid neisse jäädakse haigeks…

Viiruste vahel on vahet…

On erinevaid teadvuse viirusprogramme…

Enamus neist on tugevuse treenimiseks, välise keskkonna muutuste vastu…

 

Kes loob neid treenimise võimalusi…?

Kas on mingid olevused, kes on jälgimas inimese erutuse tasemeid…, ning mingi piirist üle mineku puhul manustavad pidurdava viiruse…?

Tuleta meelde oma keha ehitust…

Kui kehasse sattub viirus, või infektsioon…, siis punased verelibled suunduvad kohale, et võita haigus…

Sa pole võimeline isoleerima end ja inimkonda välisest keskkonnast…

Mistahes välismõjutus võib põhjustada tahtlikku, või tahtmatut pääsemist kehasse väljastpoolt…

Selleks on olemas signaalsüsteemid…, kaks märki – punane ja sinine… – kui mäng…

Ühel päeval punased ründavad…, ja sinised kaitsevad…, – teisel päeval – vastupidi…

Nende ühine eesmärk – tõsta süsteemi vastupidavust…, ja õppida tundma nende võimalusi…

 

Mille tarvis on võimaluste blokeerimine…?

Kuid siiski… üheks rünnakute viisidest on võimaluste blokeerimine

Oletame…, punaste meeskond lõi kiirguse saatja, mis blokeeriks teise meeskonna võimalusi…

Kui mäng on läbi, siis sinine meeskond palub suures joovastuses punasel meeskonnal tutvustada neile enda suurepärast loomingut…, isegi ütlevad ette, kuidas olla sellele seadmele vastu…

See mäng oli taiplikusele…, reageeringu kiirusele…, ellujäämisele…, võidule…

Selles pole võitjat…

Selles mängus võidavad kõik, kuna mõlemad meeskonnad on treeneriteks teine teisele…

Et edukalt areneda, tarvis mitte hinnata teise käike, vaid ühiselt otsida edukat lõppu…

 

Olgu…, kuid kuidas inimene saaks ületada neid programme…?

On vaid üks võimalus… – teadvuse tõstmine…

Kujutle end hetkeks Absoluudina, kes otsustas eraldada endast mõned osad…

Kuid, nagu näites happega, ta mõistab…, selleks, et need osad ei kahjustaks teine teist, kui algajat Jumalat, tarvis imehape sulgeda miljon anumatesse, ning seada üles kaitsesüsteemid… – selliselt, et iga osa saaks aegamööda tõsta oma jumalikku teadvust, lahustades anum anuma järel…, õppides selliselt oma väe suurust…

Või, nagu kaasakiskuvas mängus… – esimeses ruumis otsid võtit…, leides selle, avad ukse suuremasse ruumi…, milles samuti otsid võtit, millega pääsed veel suuremasse ruumi…, ja nii lõpmatult… – kuni pääsed vabadusse…

 

Vaadates seda, et meil seisab ees avada 13 keha…, kuid sina ütled, et neid on lõpmatult… – siis ilmselt on võimalus hinnata Absoluudi väe mõõtmeid…

Sa pole suuteline seda ette kujutama…, isegi liivatera väe võrdlemine ilmaruumi väega ei ole sellele isegi lähedane…

 

Kas tähendab, et on olemas programmid, või kestad, mis hoiavad tagasi meie jumalikku väge…, kas saame need maha võtta selle kehastuse jooksul…, või kohe?

Mida tarvis selleks teha…?

Kas tead…, need on suht keerulised programmid…

Kujuta ette labürinti, milles valgus on ekslemas …, milles ta struktureerub, suundub ümber…, orienteerub ja peegeldub…, ja nii edasi…

Aga sina küsid, kuidas lõhkuda labürinti…

Luba kogu oma valgusel voolata vabalt…, siis ta saab edukalt läbida kogu labürinti…

Kas on meeles veste nõela silmast…?

Vaba valgus pääseb nõela silmast kergusega läbi – selles on mõte…

Kui peatate ennast uskumatusega…, seate endile kahtluse blokke…, siis te ei pääse nõela silmast läbi ühe hetkega…, vaid jääte pikemalt ekslema mööda labürinte…

Programmist pääseda on võimalik vaid läbidest järjekorras kõiki tasemeid…

Te püüate häkkida programme, ning läbida neid kõiki transiidina ja kiiremini…

Just seetõttu paljusid, kes oma energeetilise keha muunduse teel tõstatavad probleeme…, – kõrvaldatakse, kui läbipõlenuid detaile…

Paljud joogad ja teadvuse muundujad haigestuvad vähki, mis on avatud energia väära juhtimise tulemus…, ning see põletab füüsilised kehad…

Olge vaid valgus…, teadvustatud energia voog…, suunake teadlikult oma tegevust…, eristage oma energeetilisi muutusi…

Labürint on seatud selliselt, et kui valgus pääseb temasse…, siis varem, või hiljem – ta leiab väljapääsu teise reaalsusesse…

 

Kas sa soovitad siis lõõgastuda…, ja mittemidagi teha…?

Just nimelt – lõõgastuda… – te olete Jumala Valgus…, Jumala Energia…

Jumala energial pole piire…

Varem, või hiljem – kõik jumaliku anuma seinad lagunevad…, ning – saate vabaks…

Miks mitte nautida seni protsesse…?

 

Kuidas sa kommenteeriks informatsiooni sellest, et toitudes elavast toidust, blokeeruvad viirused, mis pääsevad teie teadvusse…, kas on nii..?

On küll.., loodus on õppinud edukalt hakkama saada mistahes viirustega…

Ta ei kaeble kunagi, et keegi takistaks tema arengut…, vaid kasutab seda võimalusena edaspidiseks arenguks ja täiustumiseks…

Kui sööd elavat toitu, siis sa praktiliselt võtad sisse viiruse vastast ravimit…, ehk – kopeerid enda arvutisse kaitseprogramme, mida on loonud loodus…

Kuid peaksite mõistma, et selliseid programme peaksite ise välja töötama…

 

On teada, et mõningad jõud on inimeste juhtimiseks genereerimas teatud spektris elektromagneetilisi kiirgusi, mis pidurdaks ja hullutaks inimesi…

Tuleta meelde näite lapsest…

Kui  annad temale rahustit, räägid temale muinasjuttu…, või laulad hällilaulu… – kas sa hullutad siis teda…?

Kuid – errutatud laps, kelle jõud on otsakorral, vajab rahu…, ta vajab mängu jätku…

Saage täiskasvanuks… – siis avaneb teile palju…, ja saab selgeks…

 

Sinu jutuga sünnib lausa ideaalne pilt… – hallid, annuanakid ja kõrgemad hierarhid – kõik lausa kussutavad inimkonda magama…

Kuidagi raske on sellesse uskuda…

Teie vastu tunnevad huvi paljud… – olete ebatavalised mängurid…

Olete uunikumide meeskond…, kellelt ei teata kunagi, mida võib teilt oodata…

Teisse on paigutatud kõik see paremik…, ning loojad ootavad tulemusi, mida keegi ei suuda ette arvata…

Kõik, kes võtavad eksperimendist osa, suhtuvad teisse erinevalt…

Kuid – uurides teie võimalusi, olete kõigi jaoks hindamatu võimalus saada unikaalseid ande…

Kuid paljud neist kasutavad teie uurimise juures oma meetodeid…, ometi see ei tähenda, et see on nendepoolne kurjus, või kurja kavatsus…

 

Oleme siis katsejänesed…?

Olete kui uhkus…, kui jumalate taimelava, kus kasvatatakse ennenägematuid lilli…

Tead…, ma leidsin sinu peas ühte süžeed sinu poolt loetud romaanist…

Kosmoses leiti konteiner inimese munarakkudega…, ning, kui see avati, munarakud hakkasid arenema ja nendest sündisid beebid…

Kuid need, kes leidsid munarakud, ei teadnud, mida oodata imebeebidelt… – kas suuri lammutusi, või suuri imesid…

Seda ei teadnud ka beebid, kuna ei mäletanud oma eesmärki…, kuid meenutavad seda vaid teatud vanuses…

 

Jah…, see on Strugatskid – “Põrnikas sipelgapesas”

Te olete kui põrnikad…, just seetõttu uuritakse teid igast küljest…

On terveid meeskondade kategooriaid, kes on jaotatud funktsioonide järgi…, kes on jälgimas teie arengut… – on olemas ingellikud struktuurid…, õpetavad süsteemid…, ja tsivilisatsioonide liidud…

 

Mulle hakkas näima, et sa tõstad meid mingile postamendile… – me võime uhkeks minna oma rolli tõttu…

Uhkust tunda pole seni millegi eest… – olete alles ärkamise alguses…

Raske on teadvustada sellist suurust, mida annab teile Absoluut…, ning hakkama saada selle usaldatud rolliga…

Ma usun teisse…

 

Mille poolest me erineme kasvõi sinust…?

Sa oled samuti Absoluudi osa…?

Omadustega…

Teis on esindatud ja liidetud palju omadusi, milliseid pole minus…, kuid õppida tundma neid saan üksnes läbi teie…

 

Tuleb taas välja, et meil pole tarvis midagi teha… – kõik tuleb iseenesest…

Keegi polegi võimeline andma meile kindlaid soovitusi…

Ma pole äkiliste lainelaksude pooldaja…, need viivad tasakaalust…

Isegi veel – ajal pole mingit tähtsust…

Olete igavesed olevused… – kuhu te küll kiirustate pidevalt…?

Te ju niigi liigute…

Ka need teadmised, mida võtame sinuga läbi, viivad sind ja teisi edasi…, võtavad maha blokeeringuid keeldudest ja raamidest, mis piiravad teid…

Selleks, et vesi voolaks vabalt, tarvis kõrvaldada tammid ja takistused…, nii ta saaks rakendada kogu oma jõudu…

Seni kõiksugu pöörised kunstlike takistuste ümber neelavad teie energiat, mida saaksite kasutada ilmaruumi tundmiseks…

Seega… – õppige…, ees on sedavõrd palju tundmatut…

SElena

Read Full Post »

Pimeduse ilmaruum

 

Sinu selgitustest avaruse sümmeetria kohta võib teha järeldust, et Valguse hierarhide üleskutsed – on üleskutsed teha meie avarus veelgi sümmeetrilisemaks…, veelgi püsivamaks…?

Kas sa pole mõelnud…, miks te ei kuule üleskutseid pimeduse hierarhidelt?…, nemad ju eksisteerivad…

 

Miks ei kuule…, kas tõesti mitte…?

Kas teil on olemas pimeduse hierarhiat…, kas tead nende nimesid sama palju, kui valguse hierarhide omi…?

Kas nemad kanaldavad pimeduse hierarhide ülesandeid…?

Kas nemad kutsuvad teid üles millekski…?

 

Ei…, ma ei tea selliseid kanaldusi…

Kui ongi neid…, siis kindlasti hulga vähem, kui kanaldusi valguselt…

Miks…?

Sest sa ise ja sinu ümber olevad, puutuvad selle süsteemiga kokku vähesel määral…, kui siis – üksnes kaudselt…

Sest sinu vastuvõtt…, ja sinu Jumala vormi vastuvõtt, millega puutud kokku, on kujundatud enamuselt sümmeetriliste tunnuste järgi, millistes on olemas kõik kaootilisuse elemendid…

Kas mõistad…?

 

Sa püüad ütelda, et on olemas ilmaruum, milles on samuti duaalsus, mis on loodud enamuselt kaotilise kujundi järgi, sümmeetria elementidega…, milles juhtivaks jõuks on pimeduse hierarhia…?

Kuid, meie ei puutu sellega kokku, kuna oleme struktureeritud teistel põhimõtetel…

Jah…, kuid olete sellega kokku puutumas läbi kokkupuute…, kokkupuute, kus toimub üksnes peegelduste vastastiku läbistusega…

Ehk… – teie kokkupuude kaootilisuste elementidega toimub teie ilmaruumi sümmeetrilise süsteemi läbistuspunktide kaudu…

Ja ka vastupidi – sümmeetria valguse elemendid pääsevad sealtkaudu pimeduse ilmaruumi…

Need olevused, kes on teie ilmas liikumas mööda pimeduse teed, on kas… pimeduse ilmaruumi luurajad…, sümmeetria uurijad…, või juhuslikud pääsenud teie olemuslikku ilmaruumi…

Kes on kirjeldanud põrgu ringe ja pimeduse hierarhe teie ilmas, olid need juhuslikud, või uurivad vormid, kes olid juhuslikult pääsenud pimeduse ilma…

 

Kuid enamus inimkonna seast elavad kaose energiates…?

See pole nii…, ehkki enamus inimkonnast elab selles, seda teadvustamatult…, seetõttu nende loovused on kaootilised, süsteemsuse puudumises…, ja teadvustamata oma eesmärgi mõistmist…

Samas, enamus inimkonnast on loomas sümmeetriliselt…, mitte kaootiliselt…, ehk teeb seda nagu unesolekus…, teiste välismõjutuste läbi…

 

Kas selles pimeduse ilmaruumis on omad tumedad kanaldajad ja pimeduse hierarhid…?

Kas pimeduse ilmaruum on samuti valmistumas üleminekuks…?

On küll…

 

Järelikult… – kes on alustanud teadliku loomisega, kuid valinud pimeduse teekonna… – läheb samuti üle pimeduse ilma neljandasse mõõtmesse…?

Kui võtta seda lihtsamalt…, siis – jah…, mõningad nende seast…

 

Kuid see peaks tähendama, et nende ilm on siiski sümmeetriline…, – on olemas pimeduse ilmaruum, kus kõik on vastupidi…?

Mitte päriselt… – pimeduse ilmaruum pole sümmeetriline valguse ilmaruumile…, ehk hoopis – valguse vastaspool…, või vastupidi…

Valge ilmaruum on tumeda poole vastaskülg…

Oleneb sellest, kust poolt võtta teievahelist seost…

 

Kuidas ta kujunes…?

Nii, nagu teie ilmaruum…

Kuid oleme rääkinud valikust… – valiku vabadusest…

Need Jumala vormid, mis valivad kaootilist peegeldust, häälestavad oma vastuvõtu vormid kas teadlikult, või alateadlikult…, kujundavad enda ümber pimeduse kaootilist ilmaruumi…

Ja ka vastupidi – need Jumala vormid, kes valivad sümmeetrilist peegeldust, häälestuvad kas teadlikult, või alateadlikult oma vastuvõtu prismaid…, kujundavad valguse sümmeetrilist ilmaruumi…

 

Seega… – ükski ilmaruum ei saa eksisteerida ilma teise ilmaruumita, nagu valgus ilma pimeduseta…?

Oleneb sellest, mida mõtled sõna all – „eksisteerib“…

Eksisteerib kõik, mida oled võimeline ette kujutama…, ehk, võtta vastu ja peegeldada…

Kui pead silmas, et eristada heledat tumedast, on tarvis, et nende vahel oleks erinevus…, nii saaks võrrelda… – siis küll…

Kuid pimeduse ilmaruum on eksisteerimas olenemata isiklikust vastuvõtust…, see oleks kui valik paljude Jumala teiste vormide vahel…

Kuigi sa isiklikult seda vastu ei võta…, kuid ta siiski on olemas ja eksisteerib, kui teiste Jumala osade vastuvõttude peegeldus…

Ma rõhutan – kõik on üksnes Jumala energia liikumise vormid, kõigis tema paljusustes…

Kõik, mida näed ja võtad vastu, on su isikliku vastuvõtu spekter…, Jumala energia peegeldus…, sinu antud arengu etapi isiklik spekter…

Antud spekter muutub vastavuses sinu arengule…, vastavuses sellega, kuhu suunad oma tähelepanu koondamise…

Vasta küsimusele… – miks sind huvitab pimeduse ilmaruum…?

 

Kuna see on uudne, tundmatu…

Kas tahaks seda tunda…?

 

Ei tea…, ehk kunagi ikka… – kuid mitte praegu…

Miks…, kas kardad…?

 

Ei tea…, vist küll…

Kuid mulle siiski meeldib sümmeetriline ilmaruum…, ta on minu meelest kaunis…

Ehk seetõttu, et ei kujuta ette eksisteerimist kaootilises ilmaruumis…, lammutavas ilmaruumis…

Ilmselt siin on hirm, et minu sümmeetrilisus laguneb…

Ehk ka seetõttu, et sümmeetrilises ilmaruumis ma pole veel kõike teada saanud…

Ma ei saa mõjutada ei sinu valikuid…, ega kelle tahes teise omi…

Pead ka mõistma… – et kõike tundma õppida, tarvis läbi võtta kõik kandid, kõik tahud kõigest…, ehk – õppides tundma sümmeetrilist ilmaruumi, sa õpid tundma seda vaid osade kaupa…, vaid tahkude järgi…, medali ühe külje kaupa…

Kuid varem, või hiljem tuleb sul…, ja mistahes muul olevusel, tundma õppida ka teisi külgi… – kui olete valinud õppida täieliku kõige tundmise…

 

Kas on võimalik täielik kõige tundmine…?

On võimalik kõik…

Kuna tundma saamine on lõpmatu, siis lõpmatu on ka tundma õppimine, mis oleks kui protsess…

Kuna tundma õppimisel piire pole, ning laiendades oma vastuvõttu, avastad, et avanevad üha uuemad tundmatuse väljad… – ja nii lõpmatult…

Seetõttu teil on õigus valida oma arvamuse ja eelistuse kohaselt…, valida kõigist tundmatuse väljade seast…

Nagu pole võimalik tundma õppida ilmaruumi kogu sümmeetriat…, nii pole võimalik tundma õppida kogu ilmaruumi kaootilisust…

On võimalik õppida üksnes lõpmatu ilmaruumi tundma õppimise võimalusi…

Kuid…, õppides tundma ühte suunda, jätad teise unarusse…

 

Sa kutsud tundma õppima pimeduse ilmaruumi…?

Ei…, ma näitan kõigest paljutahulisust ja paljumõõtmelisust…

 

Kuid sinu kirjeldusest tuleb välja, et oleme kui pantvangid…

Kõik, mida oleme võimelised tegema… – see on üksnes valima piirkonda ja selle teada saamise viise…, kuid pole võimelised keelduma teada saamisest…

Peale selle… – kas me jääme lõpmatult valima sümmeetria ja kaose vahel…, valguse ja pimeduse vahel, mis olekski meie teada saamise võimaluseks…?

Absoluutset vabadust pole kunagi olemas… – see on olemas üksnes Absoluudil endal…

Kuna sa oled Absoluudi osa, siis sinu vabadus on piiratud just selle osa ulatusega…

Just seetõttu sa tõepoolest pole võimeline valima teada saamist…

Kas teadasaamise protsess pole kaasahaarav…?

Kas sind koormab see, mida pead teada saama…?

 

Seni mitte…

Aga kui see kestab lõpmatult…, siis varem, või hiljem minu meelest see muutub tüütuks…

Vaata seda teisest küljest…

Kuna vormi piirid on… liikumine ja valguse peegeldus…, siis sina, kui vorm, oled võimeline eksisteerima üksnes liikudes…

Kui sa lakkad liikumast (teada saama), siis sinu vormi piirid, kui peegeldunud valgus… lagunevad…, ning sa lakkad olemast…

Seetõttu teada saamine – on sinu eksisteerimise võimalus…

 

Hakkame siis teada saama…

On olemas informatsioon, et pimeduse hierarhias on väga range alluvuse süsteem…, seega – sümmeetria…

Milline alluvus  on kaootilises ilmaruumis…?

Need on erinevad asjad… – jutt käib siin muust…

Sa pead silmas tumedaid struktuure, milliseid luuakse teie ilmas – sümmeetria ilmas…

See on kaootiliste vormide püüd luua sümmeetria vorme teie ilmas…, see on pimeduse ilmaruumist teie ilma pääsenud kaootilise energiate töö…

Mina räägin vastand ilmaruumist, kus enamuses on domineerimas kaootilised peegeldused…

Pimeduse hierarhia, mis seal olemas ja domineerimas, pole sümmeetriline…

Ta oma olemuselt pole isegi hierarhia, nagu on teie mõistes – alluvus mööda vertikaali…

Seal ta on enamuses üles ehitatud impulssarengule…

Ma katsun seda selgitada…

Kui sümmeetrilises ilmaruumis on olemas signaal, energia, teadvuse ülestõusu järjepidevus, siis selle juhtivaks jõuks on enam arenenud ja struktureeritud teadvus…

Pimeduse ilmaruumis see pole nii…, seal on ülesehitatud impulsslikkusele… – kõige tugevam ilmpulss pimeduse ilmaruumis on juhtivaks…

Igas juhtivas hetkes tugevamaks impulssiks on erinevad impulssid…

Iga ajahetkega juhtiv impulss vahetub…, ning vastavalt muutub ka peegeldussüsteem ja kõigi alluvusosade liikumise suunad…

See just ongi kaos…, omal viisil loterii, kus igal hetkel ilmub uus võidupallike…, mis suunab kogu üldist liikumist…

Teie ilmas see on lihtsustatult – võitlus võimu eest…, ehk tugeva võitlus ellu jäämise pärast…

 

Kuidas pimeduse ilmaruum mõjutab valguse ilmaruumi..?  

Kuidas valguse hierarhia on koostöös pimeduse ilmaruumi tumeda hierarhiaga…?

Need puutuvad küll kokku, kuid vähesel määral…, midagi diffusiooni tasemel…

Osa pimedast ilmaruumist sattuvad valguse ilmaruumi…, ja vastupidi…

On kui ühendanumad…, kuid väga peenikese ühendkanaliga…

 

Miks…? Kui pimeduse ilmaruum on üksnes vastand valguse ilmaruumile, siis nemad peaksid puutuma kokku, kogu ulatuses…

Kokkupuutumine – see oleks taoline peegeldus ja ristumise taolisega…

Kui sa kiirgad valgust taeva poole, siis sa ei kiirga maa poole…, ehk, kui vaid – sinu valgus jõuab maa peale peegeldudes taeva vahendusel…

Sinu valgus jõuab maa peale läbi taeva…, läbi teise peegeldusprisma…

 

Kas pimeduse ilmaruumi olemasolu kiirendab, või aeglustab meie arengut…, meie üleminekut uuele teadvuse tasemele…?

Ei üht, ega teist…

Ühest küljest need on omavahel seotud…, kuid teie olete valinud erinevad teed…, ning sa pead ise nägema…

Et saaksid pöörata paremale, siis peaks olema ka vasak pool…

Kui keegi ei vali pöörata vasakule…, siis ei ilmu, ega ilmutu teekond paremale…

 

See meenutab sümmeetriat…

Mitte päriselt… – kõik on üksnes seondused…

Et ilmneksid uued arengu teed, selleks on kaootiline liikumine…

Kuid… – et uued liikumise teed oleksid püsivad, on tarvis sümmeetriat…, fraktaalsust…

Kui oleks üksnes valgusilmaruum, siis ta poleks saanud muutuda, kuna impulssliikumiseks puuduks paljuvariantlikkus…, poleks valikut…

Kui poleks valgusilmaruumi, siis kaootiline ilm laguneks pidevalt…, ta poleks võimeline eksisteerima…

Ehk õigemini… – kõik kaootilise ilma vastuvõtud poleks vastuvõetavad sümmeetrilise ilmaruumi olemuste poolt…

 

Kas see tähendaks, et valguse ilmaruum saab areneda paaris pimeduse ilmaruumiga…, seda tänu pimeduse ilmaruumi eksisteerimisele…?

Kui sa arengu all pead silmas muutusi…, siis jah…

Kuid on olemas võimalus eksisteerida ka muutumatul viisil…, ehk – energia liikumine toimub varem määratud tsüklite, teekondade ja suundade kohaselt…

Selles tsoonis puuduks valiku võimalus…

 

Seega…, kui on olemas valiku vabadus…, siis pimedus on vältimatu…?

Kui poleks kaootilise arengu mõjutajat…, siis jah…

 

Sa kord ütlesid, et need, kes kirjeldavad põrgut, on just need, kes on pääsenud pimeduse ilmaruumi…

Jah…, see on püüd võtta vastu kaootilise ilma impulsse…

Nagu sa ise mõistad, et kaootilist ilma on teie ilma sõnadega raske edasi anda…

 

Kuid need räägivad pea et ühest ja samast… – kannatustest ja piinadest…

Kujutle sümmeetrilist vormi, mis äkki sattuks kaosesse, ning laguneks selle jõu all…

Kuidas tunnetaks end selline vorm…?

Teie sõnade järgi – ta kannataks, kuna tema koostöö hakkaks lagunema…

Ehk võrdleks seda süstiga…, kui seda tehakse peenikese nõelaga… siis see on valus, kuid võimalik kannatada…

Aga kui selle nõelaga urgitsetakse, ehk lõhutakse struktuure… – siis on meeletult valulik…, ja see viiks kuni lammutamise tasemeni…?

 

Järelikult olevused, kes on kohanenud kaose energiaga, kannatavad, sattudes meie ilma…?

Üldiselt küll…, kuid nende kannatused oleksid teist laadi…

See oleks kui – nende vabadust paigutada sümmeetria piiravatasse raamidesse…

Mida rangemad on raamid, seda enam neil kannatusi…, impulssidel puudub väljapääs…

Teie ilmas mistahes kaootilisus on suunatav…, milleks on magneetilised ja korrastavad struktuurid…

Just seetõttu tuul puhub…, planeet pöörleb…, voolud voolavad…, sünnivad tektoonilised protsessid…

 

Ei suuda kujutada ette, mis toimub pimeduse ilmaruumis…

Midagi taolist, mida nimetate Browni liikumiseks…

Kuid selles on olemas oma võlu…

Need on kui lugematud helgid, mis pidevalt vahetuvad…

Helkide kujundid loovad unikaalseid valguspilte, mis ei kordu iialgi… . see on midagi teie kaleidoskoobi taolist…, kuid märksa vähem korrastatud…

 

Kuidas seal eksisteerib aeg…?

Nii, nagu teilgi…, on avaruse teatud tasandite märgisteks…

 

Kas on võimalik sinna pääseda…?

Kõik on võimalik, millele avaldad oma kavatsuse…

Selliselt on pääsenud sinna need, kes on kirjeldanud põrgu ringe…

Kui keegi teie seast kavatseb pääseda sinna, siis nad peavad olema valmis kannatama ilmpulsside kohaseid piinu…

 

Kas see peaks tähendama, et olemused, kes eksisteerivad pimeduse ilmaruumis, ei oma püsivaid vorme…?

See pole kindel…

Vorm – on Jumala valguse peegeldus…

Sealsed olemused on võimelised omama enam-vähem püsivaid vorme…, kuid nende vormid pole loodud sümmeetria kohaselt…

 

Kuid sa ütlesid, et juhtiv impulss pidevalt vahetub…

Kuidas saavad seal eksisteerida püsivad vormid…?

Need eksisteerivad juhul, kui juhtiv ilmpulss on vormi omaduste kohane…

Siin on ellujäämise põhimõte… – teatud määral ellujäämise mäng…

Kui vorm on õppinud muutuma vastavuses juhtiva impulsiga, siis ta säilib…, aga kui mitte – siis laguneb…

Nagu mistahes mängus, kus tarvis kiiresti pöörata paremale, või vasemale… – kes jäi hiljaks, see lahkub mängust…

 

Seega… – ka seal on olemas arengu tasemed…? Kas ka neid on 12…? Kas ka pimeduse ilma olevustest kujunevad Jumalad…? Pimeduse Jumalad…?

Sa taas võtad pimedat kui halba…

Jah…, ka seal on teadvuse tasemeid…, ning ka seal olemused on õppimas loovust…

 

Kuid meile räägitakse, et just inimene on loodud teadlikuks Jumala õpilaseks…, kui tulevaseks Jumalaks…

Kas ka seal on siis inimesed…?

Kui sa inimese all mõistad olemust, kes omab teadvust, mõtlemisvõimet, tunnetusi, kaksteist keha ja nende tšakrat…, energia sisenemise ja väljumise punkte…, siis – jah.

Kuid nende füüsilised ja muud kehad erinevad muidugi teie omadest…

Nende ilmapilt tunduvalt erineb teie omast…

Kuid mis peamine – loomise põhimõtted on sootuks teised…

 

Kas seal on olemas armastus…?

Kui vastandite tõmme – on olemas…

Kui uue loovuse, uue elu loomine – on olemas…

Kui Jumala kõigi omaduste tundma õppimine – on olemas…

Kuid… – mida antud juhul sina armastuse all mõistad…?

 

See, mida tunnen oma lapse vastu…, rõõmu, õrnust, koostöösoovi…, soovi aidata ja teda alles hoida…

Sa tunnetad seda, kuna olete taolised…

Miks sa ei armasta kedagi inimeste seast…?

Seetõttu, et tema energiad erinevad sinu omast tugevalt, ning sa tunnetad temaga ebaklappi…

Kui sinu energiad on sümmeetrilised selle omaga, kellega suhtled…, siis tunnetad ühesuse tunnet, sarnasuse tunnet, sarnast vastuvõttu…

Ka pimedas ilmaruumis on olemas sama…, kuid mitte sümmeetria kohaselt, vaid ilmpulssiivsuse põhimõtte järgi…

Ühesugused ja sarnased impulssid tõmbuvad ja ühiselt loovad avarust…

Kuid seal see kestab lühiajalisemalt, kuna on vähema püsivusega…

 

Sa oled alles saanud teada kaose ilmaruumist, kuid juba tahad haarata kogu selle olemust…

Kõigele on oma aeg…, ja teil seisab ees veel palju avastusi…

SElena

Read Full Post »