Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2014

Jumala ametid

 

Pöördume veel kord teema juurde heledatest ja tumedatest…

Mõningates sõnumites seda nimetatakse „teiste teenimiseks“, või „enda teenimiseks“…

Mille poolest energeetilise protsessi vaatevinklist need erinevad…?

Kui oled teenimas teisi… – siis annad ära osa oma valgusest…, osa oma jumalikust emanatsioonist…

Kui lased teenida ennast… – siis võtad kellegi teise energiat…, kellegi teiste jumalikke emanatsioone…

 

Kuid selleks, et ma saaks midagi anda, peab olema keegi, kes võtaks seda vastu…

Tuleb välja, et pole võimalik teenida teisi, kui pole enese teenimist…?

Jah…, see on vastastikune protsess…

Ühes olevuses ei saa olla üksnes enda teenimist, või teiste teenimist…

Üks energeetilistest koostöödest on siiski valitsemas…

 

Kuid siiski – kui on energia vahetus…, siis kõik teenivad endid ja teisi…?

Siin määravaks on sõna „teenimine“…

Kui valid prioriteedi aluseks – energeetiliste protsesside koondamise enese vajaduste ja soovide teenimisele… – siis see on enese teenimine…

Kui protsesside koondamine on suunatud teiste vajadustele ja soovidele – see on teiste teenimine…

Mõlemad protsessid on omavahel tihedalt seotud…

 

Kuidas on võimalik selgeks teha… – milline teenimine on inimesel, kui ta ei soovi üldse midagi…, ehk, kui ta ütleb – kõigele on Jumala tahe, ma võtan vastu igat tema valikut…

On ka selliseid…, kuid neid on vähe…

Olete vaba valiku tsoonis…, teil tuleb toimida selliselt, et te ei veenaks ennast…

Piltlikult öeldes… – et astuda paremale, või vasemale rajale, on vaja tõsta jalg sinna…

Seda võib nimetada Jumala tahteks…, kuid Jumal ei hakka tõstma teie jalga ühele, või teisele rajale… – seda teete siiski te ise…

Seetõttu vagurlus – on samuti valik…

Kuidas Jumal saaks teha valikut teie eest…?

Kuidas saaks Tema tahe valitseda müriaadides juhustes…

Kuna ja kuidas on Temal võimalus seda kõike analüüsida ja teha otsuseid müriaadide olevuste eest, kes kardavad vabat valikut…?

 

Kuidas toimub siis valik, kui inimene ütleb endale: ei hakka mina midagi valima…, las Jumal otsustab minu eest…

Ta lülib end välja enamuse mentaalsetest programmidest, mis on valitsemas tavaliselt tema valikuid…, ning käivituvad tema alateadvuse sügavustes olevad programmid…, kehastuste mälestuste programmid…, tunnetusliku vastuvõtu programmid…

Selliselt käivituvad kõige tugevamad ja elujõulisemad programmid…

Just seda nimetab inimene Jumala tahteks…, kuigi – need on tema ootused, mis on peidus tema teadvuse sügavuste tasemeil…

 

Kui inimene, või olemus, valib prioriteediks enese teenimist…, siis see tähendaks, et enamuselt võtab energiaid vastu…, ja annab endast vähemal määral…?

Kuidas on siis inimese enda energeetilise väega…?

Kas on võimalik võtta vastu lõpmatult, midagi välja andmata…?

Tõsi…, inimeste ja olemuste jagamine teenivateks ja teenitavateks – pole päris õige…, ja see ei peegelda protsessi ennast…

Kõik on üksnes jumaliku energia vahetus ja muundus…

Pigem võiks ütelda… – et need, kes teenivad teisi – on hajutajad…, kes võimendavad ja avardavad Jumala energiat…, kes suunavad seda suuremale objektide hulgale…, kui avar kiir…

Kuid need, kes on enese teenimise peal, enamuselt koondavad energiat enesele, ning see on suunatud üksnes tema huvidele…

Kui võtta pimedat ruumi…, siis enese teenijad süütavad taskulambi ja selle kiirega hakkavad uurima seda…, aga teiste teenijad, lülitavad ruumis oleva valguse, mis valgustab kogu ruumi, kuna nende eesmärk on valgustamine, aga mitte koondamine…

 

Kuid tuleb välja…, et need, kes koondavad oma energiat, on võimelised nägema detailsemalt, ning mõista miskit sügavuti…?

Mida tähendab sügavuti…?

On vaid teada saamise tase…

Kui sa keskenduks tomati rakkudele, tead siiski, et see on tomat…, ja kus ta kasvab…, ja mis on tema ümber…, ja nii edasi… – siis siin jutt käib vastuvõtu prismast…

Kuid see, kes vaatleb detaile, pole suuteline tabama tervikut…

See, kes vaatleb tervikut, ei saa süüvida detailidesse…

Täieliku teada saamise pärast tarvis osata juhtida mistahes energiaid…, olla nii üheks, kui ka teiseks…, tungida seesmusesse…, ja samas haarama üldist pilti…

Just selline teadasaamine on täiuslikum ja sügavam…

Seni, kuni jagate kõiki heledateks ja tumedateks…, nendeks, kes teenivad endid…, ja nendeks, kes teenivad teisi…, kuni ei ühilda need mõlemad teadasaamise viisid…, ega õpi võrdselt juhtima kesktõmbe ja tsentrifugaalseid jõude…, loovust ja lammutust… – te pole suutelised embama ilma, ega mõistma teda…

 

Kuidas seda teha…?

Kuidas õppida võrdselt juhtima mõlemat liiki energiaid…?

Võtta vastu mõlemat olemise poolt…, võtta vastu kõik energiad, milliseid olete võimelised võtma vastu ja eristama neid endis…

Kõik looduses omab kahesuspaari…

Kui saate kätte kahesuse mistahes mõttes, siis tasakaalustate kahte energiat endi seesmuses…

Leidke üles kahesuslikud paarid kõiges, ning tunnetage neid ka endis…

 

Kas looduses on kõiges kahesuse kood…? Lilledes ja maitsetes…?

Oleme sellest juba rääkinud…

Kui kannad värvid üle must-valgeks kujundiks, siis ilmneb kahesuse kood…

Nii on ka maitsetega…, nii ka lõhnadega…

Küsimus on vaid selles, et paljud teie seast eitavad kahesust, kuid tunnistavad vaid ühesust…

Kuidas valgus saaks olla ilma pimeduseta…, kuidas positiivne saaks olla negatiivsuseta…, päev ilma ööta…?

Need kõik on üksnes energia värvuse tasemed…

See on üksnes valiku küsimus ja jaotus vastavuses teie vastuvõtule…

Need on vaba valiku vajalikud tingimused…

Selleks, et tasakaalustada eneses need mõlemad pooled, tarvis kõigepealt tunnustada kõige ja kõigi eksisteerimise õigusi…

Valgusel on sama palju õigusi eksisteerimiseks, kui pimedusel…

Need on kõigest kaks Jumala energia liiki…

 

Kuid need, kes valivad enese teenimist…, need kes on astumas pimeduse teed… – kas nemad ei tea, mis on armastus…?

Esmalt…, nad vaid astuvad teel, kus õpivad olemist ilma armastuseta… – alles hiljem, saavad õppida armastuse tundmist…

Sa ise oled astunud seda teed seni, kuni jõudsid tänavuseni…

 

Sinu järgi oleks… – kui keegi tapab kedagi…, siis ka tema on astumas armastuse õppimise teed…?

Kui paradoksaalne see ka poleks teie jaoks – siis jah…

See oleks kui – astumine tunneli vastasotstest teine-teise poole…, kus, varem, või hiljem, kohtuksite mingis tunneli punktis…, milles ongi peidus oleva armastuse mõistmine…, kas mõistad…?

Kuigi räägitakse, et vihatakse kõiki…, siis tegelikult räägitakse armastusest kõigi vastu… – kuigi vaid teise märgi all…

Kuid kõik on üksnes armastus…

Teie reaalsuses on sellele mõistele, kui ka teistele energeetilistele protsessidele, omistatud polaarsuse mõisted…, selliselt avaneb võimalus valida…

Mõõtmisskaala, nimega armastus, oli jaotatud vaid pooleks, ning värviti need eri värvidesse…

Kui suudad läbida seda skaalat täienisti ja jäägitult, siis ka mõistad, mis on armastus, mistahes tema ilmnemise suunas…

Teil on olemas ütlus – armastusest vihkamiseni on vaid üks samm

 

Ehk… – kes pole saanud tunda kurjust…, vihkamist… – see pole võimeline teadma, mis on armastus…, kuna tunnevad üksnes selle ühte külge…?

Just nii see on…

 

Kuidas on lood kõrgemate heledate olevustega…?

Suhtlus mõningatega nendest annab sedavõrd palju heledat energiat, mida on isegi tunda…, kui nende armastust enda peal…

See on teie omadus vaimustuda…

Vaimustus – see on joovastus väga võimsast energiast…

Kui näed vulkaani keevat sügavust…, oled samuti vaimustuses…, oled samuti vapustatud tema võimsusest…

Te olete vaimustuses mitte üksnes headusest…, vaid mõneti ka vaimustuses kurjusest…

Teie mõistmise kohaselt vaimustus – kannab enamuselt heast vaimustuse varjundeid…, kui jumaldate midagi kaunist…

Vaimustus kellestki, või millestki, mis kiirgab võimsaid valguse laineid…

Kuid, usu mind… – vaimustus pimedusest võib ka olla kaunis…, te vaid ei võta seda seni vastu…

 

Nüüd paljud lugejaist arvavad, et ülistad pimedust, ning kutsud järgima teda…

Ei…, see pole nii…

Mul pole mõtet ja vajadust kutsuda üles kedagi, või kusagile…, kuna valikut teete siiski te ise…, ning millise valiku te ka ei teeks, ma tunnistan seda alati samavõrd, kui teeks seda Jumal…

Kõik teie valikud ja teie teekonnad on üksnes jumaliku energia arengu uued keerud…, uued Jumala uuringud enda seesmuses…

Ükski teie teekond pole sarnane kellegi teise teekonnaga…

 

Ütle…, kui kõik oleme Jumala osad, siis enamus meie seast valib Valguse teekonda…, seega… kas ka Jumal valib ise endale Valguse teekonda…?

Või…, kas Jumalal on valikut…, või hoopis meie, ollesTema osad, teeme seda tema eest…?

Jumal on tohutu…, Jumal on lõputu…, ja need kes valib polaarsuste vahel…, need kes eksisteerivad duaalsuses… – on siiski vaid Tema osad…

Kui isegi kõik Jumala olemused, kes on vaba valiku tsoonis, otsustavad valida pimeduse teekonda…, siis see ei tähenda, et Jumal muutub pimeduseks…

Kui inimene valiks tsentrifugaalset energiat…, lammutavat energiat…, siis ta laguneks ise osadeks…

Tema osakesed hakkavad hoogsalt tormama keskelt eemale…, tema olemuselt eemale…

Vastupidi… – kui ta valiks kesktõmbe energiat, siis ta keeraks end kokku ja sulanduks kokku esmase Jumalaga…

Kui kord juba eksisteerite… – siis teis on ühildatud mõlemad energia liigid…, teisiti ei saagi olla…

Igas ühes teist on olemas lammutav ja lagundav energia…

Igas ühes teist on olemas loovuslik ja loov energia…

Kui suudate mõlemat energiat tasakaalustada… – siis suudate neid ka juhtida…

Seni üks neist on valitsemas, ning on mõjutamas teist…, püüdes tõmmata enda poolele üle…, kujundada ümber, muundada…

Just seetõttu teis toimub pidev hea ja kurja võitlus…, valimine teekondade vahel…

Need pole üksnes moraalsed põhimõtted…, vaid ka energiate koostöö…

 

Kuidas on võimalik aru saada, et oled tasakaalustanud mõlemad energiad…?

Kui saabub aeg, siis mõistad…, pole tarvis valida…, oled ükskõikne mistahes valiku ees… – tee vasakule…, ja tee paremale – on ühesugused…, ning viivad tegelikult, ühes suunas……

 

Kuid… – ükskõiksus valikute suhtes tähendab huvi puudumist elu vastu…

Sellised inimesed sageli lõpetavad oma elu enesetapuga…

Huvi puudumine elu vastu – on ainus soov, mis jääb täitumatta…

Pole võimalik mitte elada, kui on olemas elu…

Igas vormis… – kas eraldatuna…, või koosluses teiste olevustega…, või naasnuna Jumala juurde… – ikka jätkad elamist…

Seega… – elu soovi puudumine on üksnes üleküllastus valikute paletil…, kuid uuel tasandil pakutakse uut valikute paletti…

Ja nii lõpmatult…

 

Seega… – igal tasandil tuleb tasakaalustada endis valgust ja pimedust…, ehk… proovima järgi kõik pimeduse ja valguse teekonnad…, proovima armastust ja vihkamist…

Jah… – kuid uutes tähendustes ja uutes varjundites…

Mis oleks muidu mõtet valikutes, kui poleks mida valida…?

 

Kuid meile räägitakse, et kolmemõõtmeliste inimestega me läheme lahku, ning hakkame liikuma oma teed, kus meid ei puuduta ei sõjad…, vägivald…, ega vihkamine…

Ma ise tunnetan seda…

Mis on vihkamine…?

See on äärmuslik vastuvõttmatus…

Milline on vähim vastuvõtmatus…?

Nõustumine…

Ehk… – tunnustamine, kus teine armastab üksnes punast värvi…, kuigi… sa ise eelistad sinist.

Sa lubad oma eksistentsi piiridesse punast värvi…, kuigi sinine meeldib sulle siiski enam…

Nende äärmuste vahel on – tohutu valiku võimalusi…

Aga nüüd… – võta sõna „punase“ asemel – „hävitamine“…, aga „sinise“ asemel – „sünd“…, ja lause võtab sootuks teise ilme…

Sa pole suuteline seda mõistma…, kuid, protsess on mõlemal juhul üks ja sama – vastuvõtt…

Teil on raske võtta vastu, et punane erineb sinisest sama võrd, kui hävitamine sünnist…

Siin on vaid ühe protsessi erinevad varjundid…

Kui vaatad maailma üksnes sinistes toonides…, siis see ei tähenda, et see on ainus ja õige pilt sellest, millel on ainus õigus eksisteerimiseks…

Kõik pildid on ühtviisi kaunid…

Kui teadvustate seda, siis suudate võtta kasutusele kõik enda võimalused…

Kui lammutav energia võtab võimust teie üle, siis tegutsete teadvustamatult…, siis teil ei saa tulla elujõulist loovust, kuna sellel on püsimatu loomus… – energiad teis on vaid mingi ühe omadusega…

Püsiv loovus – on harmoonia…, jõudude tasakaal…, nagu looduses… – selles on nii lammutav, kui loov energia…, nii sünd, kui ka hävitus…

Seega…, kui selle ilma pimeduse valik on – hävitus ja vägivald…, seda siiski seni, kui miski enam ei huvita…, siis valid Valguse teekonna, kuna endised energiad jäävad võõraks…

Kuid selleks, et valida, pead ise neid järgi proovima…, nagu proovitakse järgi maitseid…

Kuidas saad väita, et kibe ei meeldi, kui pole seda maitsnud…?

Kogu küsimus on – teadvustuses…

Kui oled ära proovinud kõiki maitse varjundeid ja siis oled teinud oma valiku…, kasvõi ütleme – magusa…, ega halvusta, ega eira teisi maitseid, kuna tunnustad nende olemasolu õigust…

Kui suudad võrdsel määral süüa magusat ja kibedat, siis sinu jaoks kõik need on jumalikud maitsed… – siis sinust saab teadlik looja…, siis muutud tasakaalustatuks…, siis oled lõpetanud valikud selles ilma kihis…

Üksnes sellel tasemel…

 

Nagu saan ma aru, et me pole võimelised üle minema järgmisele tasemel enne, kuni pole tasakaalustanud endis selle taseme mõlemad energiad…

Ehk… – kuni ei suuda võtta hävingut ja armastust võrdsetena…, kui osa ühest…, muutes kõike üksnes armastuseks…, ning juhtida seda…

Ma pole võimeline väljuma selle tsooni tasemest, kuni pole pannud paika kõik selle pildi pusled…?

Jah…, sa mõistsid õieti…

 

Aga kui mina…, või keegi teine, otsustab võtta vastu kogu energia – vihkamise ja armastuse…, ning muundada need mitte armastuseks, vaid vihkamiseks… – siis, tuleb välja, et ma siiski saan minna üle neljandale tasemele…?

Saad…, kuid selle teisele tasemele…

Võtame näiteks lennuki… – peale tema põhiomaduste selgeks saamist, te jagunete nendeks, kes on piloot…, ja nendeks, kes on konstruktor…

Peale selle – pilootide vahel jagatakse erinevaid lennuki tüüpe…

Konstruktoreid jaotatakse vastavuses vajadusele…, kus ühed õpivad põhjalikumalt mootorite ehitust…, teised – lennukite tiibade ehitust…, ja nii edasi…

Kui vaadata seda pilti ilmaloovuse mõõtmetelt…, siis ka siin te määratlete kohastumist oma erialale…

Isegi lammutamise spetsialistid on vajalikud uue ehitamise juures, võrdväärselt loojate ja konstrueerijate kõrval…

Igale ühele teist, nagu teie oma lastele, antakse õigus valida enda eelistuslik tulevik…, tuleviku tegevust…, tuleviku ilmaruumi ametit…

Oled ilmselt kuulnud, et on olemas karma valitseja… – kuid on olemas ka aja valitsejad…, on olemas ka selle arhitektid…, selle programmistid ja konstruktorid…

Õpite erinevaid jumalikke ameteid…

 

Järelikult kõik, kelle mõttetegevus on seotud sõjaga ja vägivallaga, lähevad samuti üle neljandasse mõõtmesse…?

Ei…, mitte kõik…

Üksnes need, kes teevad seda teadlikult…, kes on õppinud juhtima oma energiat… – olgu neil loov, või lammutav energia…

 

Kas tead…, paljud tahavad saada kindlaid tehnikaid, praktilisi soovitusi…

Kuid keegi ei anna neile neid…

Kõik praktikad, mis varem aitasid inimest teadlikult minna üle teise reaalsusesse, olid edasi antavad õpetajalt õpilasele…, aga mitte kuidagi masside hulgale…

Miks…?

Miks keegi ei anna kindlaid tehnikaid…?

Kõike räägitakse vaid üldistes joontes…

Te pole veel selleks valmis…

Ülestõusu tee on individuaalne…, pole ühesuguseid teid… – on üksnes sarnaseid…

Kõik olete süsteemi osad…, aga süsteem muundub ja läheb üle…, tervikuna, koos kõikide osadega…

Tervik saab muunduda siis, kui on muundunud kõik tema osad…

Kuna on olemas vaba valik, siis tervik ei saa üle minna enne, kui ei nõustu selleks iga osa…

See on möödapääsmatu tingimus…

Kui sina, kui eraldi olemus, tõused kõrgemale tasemele ja hakkad liikuma üha kiiremini ja kiiremini…, siis varem, või hiljem, sul tuleb järgi oodata mahajääjaid, kuna olete siiski üks tervik…

Seega… – kui oled otsustanud minna teises suunas, siis kõik sinu keha osad peavad teadlikult nõustuma sinu otsusega, ning liikuma selles suunas… – kas mõistad…?

Kõik, millega tegeleme koos sinuga, me taastame terviku osadevahelist sidet…

Nii sinu…, kui ka ilmaloovuse omade vahel, keda nimetate inimesteks…

Oma arengu protsessi aegu olete need ühendused lasknud kaotsi minna…, kuna igaüks oli teadlik, et on terviku osa, ning oli võimeline võtma ühendust terviku kõigi osadega

See oleks kui laiali paisatud failide kogu, milliseid tarvis süstematiseerida ja korrastada…

Teil on palju teadmisi teiste ilmade kohta ja praktikaid teadvustumise tõstmiseks…, mida olete kogunud oma inimlikus ilmas… – kuid, kõik need on laiali paisatud…, side nende vahel puudub…

Koos sinuga me püüamegi taastada seda sidet…

Sina püüad mõista…, püüad mõista, kuidas kõik esoteerilised teooriad on oma vahel seotud…

Tegelikult kõik kirjeldavad ühe ja sama protsessi erinevaid külgi… – teadvuse muunduse protsessi erinevaid külgi…

Side korrastamine toimub mitte üksnes teie peades…, mitte vaid mentaalselt… – see on kui purunenud juhtmete korrastamine, mille mööda jookseb vool…

See oleks kui jõel tammide purustamine, mida olete tema teekonnale ette ehitanud…

Siis jõgi saaks taas vabalt voolata ookeani…

Selliselt on neuronite ümberseadmine teie ajus…

Kui suurte pidustuste aegu, rühmal inimestel tribüünil, tarvis värviliste lipukestega, mis on igal ühel neist käes, luua mingit pilti…, siis ilma sideta rühma teiste liikmetega, ilma kooskõlata ja teadmiseta, millist värvi lipp tõsta teatud hetkel, pilti ei sünniks…, koostöö puuduks…

Teada saamise protsess, pole üksnes lugeda…, ning… – kas uskuda seda, või mitte…

Kui seda taas vaadelda energia voolamise vaatevinklist…, siis iga uus informatsioon, saabudes sinuni, justkui otsiks sinus taolist, et ühineda sellega…

Kui sarnased energiad liituvad… – siis sa usud…, saad teada…, võtad uue informatsiooni vastu…

Sõnad pole võimelised edasi andma energia voolamisi, millised teis endis ja lugejais praegu on toimumas…

Kusjuures sõnad – on võimas loomise atribuut…, need on koondatud loomise energia…

Enamus teile antavatest õpetustest pole antud kindla määranguga…, vestete, metaforidena ja analoogidena…

Kui ma mõtleks sinu eest välja formuleeringuid, dikteerima täpseid sõnu… – siis see poleks sinu, vaid minu energia koondamine…

Seni sa oled võimeline suhtlema vaid sõnade abil…, mille tõttu mul on tarvis otsida sobivaid sõnu ja mõisteid sinu peast…, ehk püüan leida sinus energiaid, mis sarnaneks minu edastavatega…, selliselt kujuneb sulle vastus…

Just seetõttu ka vastused pole päris täpsed, kuna need on kohandatud sinu vastuvõtule…

Teisiti ei saagi olla…

Teistel tasanditel see oleks see, mida nimetaksite sõnatuks teadmiseks…

Sa üksnes liitud olemasoleva energia vooga, mis informatiivselt on sarnane sinu omaga…

Oleks kui… alateadlikult vajutad vastavale nupule, ning vastav energia voog suundub sinu poole…, selliselt muutud informatiivse süsteemi osaks…

Sõnu seejuures ei lähe üldse tarvis kujundada…, sest kõik on üksnes energia…

Teie tasemel teadmiste edasi andmise protsess on külaldaselt keeruline…

Mul tuleb teatud energia masiivi struktureerida eraldi osakesteks, ning reastada ridade kaupa sõnadeks…

Meie suhtluse aegu sinuga ma õpin sinu vastuvõtu viisi, ning püüan häälestuda sellele…

Mul oleks meeldivam, kui sa ise õpiks ühenduma informatiivsetele massiividele…, sellele, mida teil nimetatakse – voogudeks…

 

Seega…, kas sa siis ei suhtle minuga…, vaid laadid minusse informatiivseid massiive… – mina vaid loen neid maha…?

Kuid sa ju ei tea, milliseid küsimusi võin sinult küsida…

Tegelikult tean…, sinu küsimuste ring on piiratud sinu vastuvõtuga…

See oleks kui numbrite kombinatsioon…

On kui piiratud numbrite hulk…, kus kombineerimise võimluste variante on piiratud…

Kuid asi pole üksnes selles…

Sinu vastused on kui mosaiik…

Ma annan näiteks vastuvõtuks värve, ehk erinevaid jumaliku energia toone…

Annan juurdepääsu võimalusi…, aga sina laod need pusled sõnadeks…

See on üks sinu loomise ja loovuse viise – sinu ilma mosaiik…

Teisel see tuleb välja teistsugune…, nii mõneski erilisem…, või veidi teisem…

Kuid siiski, kõigil üksnes tema võimaluste raamide piireis…

Kui jõuad teisele loomise tasandile, siis saad juurdepääsu suurema hulga puslede juurde…, loomise suurema hulga värvide ja varjundite ligi, millega sinu mosaiik muutub küllastunumaks, põhjalikumaks…, veel kaunimaks…

Nii on ka iga ühe loomise mosaiigiga…

Sinu mõistus armastab süstematiseerida…, ehk laduda kokku ühes värvitoonis kuubikuid, teatud ruutudesse…

 

Kas mina saan informatiivsesse välja juurdepääsu läbi sinu…, või sina laed minusse teatud hulk neid samu loomise kuubikuid, teadasaamise osi…?

See on üks ja sama…

Mõtlema pead alati terviku tasandil, aga mitte selle osana…, selliselt saavad sulle selgeks paljud protsessid…

Kas sinu näpu puudutus millegi vastu on juurdepääs su enese juurde…?

Kumb teist tunnetab puudutust…?

Kas sinu näpp…, või sina…?

Kuidas sina, või sinu näpp, saate aru, et on toimunud puudutus…?

Kõik on ühtne…, ja kõik on taoline…

Mina õpin tundma puudutust läbi sinu…, aga sina – teadvustad puudutust läbi minu…

Kas mõistsid siin erinevust…?

Seda tegelikult pole olemas…

Nii üks, kui teine on kõigest teada saamine…, kõigest – areng…

Mina saan olla üksnes sinu kujul…, sina minu läbi oled terviku kujul…

Mina saan liituda sinu vastuvõtuga läbi sinu…, sina saad läbi minu liituda minu vastuvõtu osaga…, selle osaga, millega oled võimeline tänavusel etapil õppima tundma ja vastu võtma…, seda vastavuses sinu olemusega ja sinu valmidusele…

Kuid naaseme sinu küsimuse juurde kindlate praktikate kohta…

Näites tribüünil elava värvilise pildiga… – selleks, et anda kindlaid korraldusi igale ühele, on tarvis luua side pildi osade vahel …

Kuni te ise ei loo sidet oma süsteemide ulatuses… – teadmiste süsteemis, teie ühiskonnas…, ja, mis peamine – endi seesmuses…, seni te pole suuteline ette võtma ühtki praktikat…

Need ei hakka vaid tööle…

Kuid teisest küljest… – kui suudate taastada sidet…, siis teil ei lähe tarvis nõuandjaid praktikates…

Te saate vajalikku informatsiooni otse kõigist ilmaruumidest…, mistahes ilmaloovuse punktist…, mistahes teadmiste massiividest…

Kuna kõik teadmised on teie endi seesmuses…, teie kodeeritud DNA’s…, teie ajus…, siis, kui taastate selle side, loobute küsitlemast minult…, või kellegilt teiselt…

Siis olete ise teadlikud kõigest, mida tean mina…

Seega…, milleks mul rääkida mingitest praktikatest…

Minu ülesanne – aidata teil häälestuda unikaalsetele loomise aparaatidele…

Olen kui muusika riistade häälestaja…

Kuid millist meloodiat sellel riistal mängite… – kas see sõltub häälestajast?

Ma tahaks üksnes kuulda puhast meloodiat…

Praeguseks paljud teie helid on veel võltsid, kuna teis on palju blokeeringuid, mida olete ise enda ette seadnud…

Kui küsid kindlaid ülemineku praktikaid teise reaalsusesse…, siis see on sama, kui sa küsiks minult, millist viisi sa võiksid mängida…

Muidugi… – on olemas lõpmatu ülemineku võimaluste raamatukogu…

Kuid, sa võid mängida ka oma viisi, aga mitte kellegi teise nootide järgi, mis jääb siiski sinu jaoks võõraks…

Sinu omaks võib ta saada juhul, kui sa täielikult sulandud sellega…, tunnetad sellega ühesust…

Paljud sellised võrdlused jäävad teile vaid ilusateks sõnadeks…

Kuid siiski… – see on kindel energeetiline protsess…

Peate omad filtrid ise puhtaks tegema, millised olete ise ummistanud…, mille tõttu olete oma valguse poolest tuhmid…

Kui suudate puhastuda, siis teie seesmine jumalike emanatsioonide valgusti lahvatab täiel jõul…

Väljastpoolt pole mingeid tõkkeid Jumalikule Valgusele…

Enamus seesmisi tõkkeid on teisse sisendatud vastuvõtu viisid, mille läbi te ei lase ligi valguse muid varjundeid…, blokeerides sellega endis olevaid mõningaid osi…

Read Full Post »

Gaia matrikskoodid

 

Luba täna esitada teiste poolt esitatuid küsimusi…

  1. Kuidas muundub inimese vastuvõtu avarus seoses Gaia matrikskoodide muutustega…?

Inimese vatuvõtu avarus sõltub tema peegelduse võimsusest…, tema poolt kiiratava valgusvoo võimsusest…

Kui võtta taskulambi vihku, siis selle võimsusest sõltub teatud avaruse välja valgustamine…, ning ka valgustamise võimsus sõltub vihu võimsusest…

Gaia matrikskood – sellist mõistet pole olemas…

On olemas jumaliku energia vastuvõtu matrikssüsteem…

See on sama vastuvõtu võre, millest eelmine kord rääkisime…

Inimese vastuvõtu avarus puutub kokku Gaia vastuvõtu avarusega teatud tingimustes…, kuid seda ei saa võtta matrikskoodideks…

Teie mõistes koodid – on mingi kodeeritud, või numbriga märgistatud näitaja…

Gaia vastuvõtt on muidugi muutumas ja avardumas üksnes teie mõistmise kohaselt…

 

Kas Gaial pole mingit oma matrikssüsteemi…, või temal pole üldse mingit matriksit…?

Muidugi on…

Oleme rääkinud, et matriks on – kõige sagedamini esinevad vastuvõtu süsteemid…, mis on grupeeritud arengu klassidesse ja peegelduse taseme järgi…

Seetõttu Gaia kuulub teie planetaarse Loogose süsteemi vastuvõtu matriksisse…, milles kõik on taoline…

 

Kas on üldse olemas selline mõiste, nagu matrikskood…?

Mistahes elementide kooslus püüdleb grupeerumise suunas, vastavuses külgetõmbe jõule…

Mistahes süsteemi vastuvõtu kooslus grupeerub samuti vastavuses külgetõmbe jõule, ning loob püsivaid vastuvõtu struktuure, mida nimetate matriksiteks…

Matriks on omal viisil – korrastatud vastuvõttude katalog, kus iga helenduse näitajale on omistatud oma omadus, mis on vastuvõetav enamusele antud grupist osavõtjaile…

„Tooli“ määratlus on omane teile kõigile…, seega, matriksi puhul on teil samuti kindel määratlus…, ning, kui matrikskoodi all peate silmas sama näitajat – siis küll…

 

Silmas on vist peetud ikka kellegi poolt varem välja töötatud programmi, teatud reaalsuse loomiseks mingi koodi, mingi teekonna, mis võimaldaks formeerida avarust just käesolevas kolmemõõtmelises ilmas…

Kui võtta lihtsa matriksi…, siis rakk A-8 määraks kindlat matriksi punkti…, ja millel oleks kindel informatsioon…

Kas siis avarus ei koosne sellistest rakkudest…?

Avarus koosneb valgusest…, energiast…

Avaruse rakustruktuur on määratletav valgusvoogude ristumistega…

Kahe taskulambi kiirte ristumine loob valgusavaruse rakku, mille nimeks on ühine vastuvõtt

Kui võtta teie vastuvõttu avaramana, kui taskulambi kiir…, ja neid kiiri on miljardeid…, siis need ristumised on kui avaruse rakud…

Kui rääkida ühe raku koodist, siis see on märgistatud kõigi kiirte omadustega, mis on valgustamas seda rakku…

Kui rääkida loodavatest loomise programmidest, siis need on kõigest vahendid, mis võimaldavad salvestada teie mõistmisse informatsiooni kõigist kiirtest, mis ristuvad selles…, ning paigutada need teatud loomisinformatsioonide salvestussüsteemidesse…, ehk õigemini – paljudesse salvestuse alamsüsteemidesse…

Seda te mõistate Akaši Kroonikate all…

Seejuures, pane tähele… – kui üks kiir eemaldub ristumiste vastuvõtu tsoonist, siis toimub tsooni ümberkirjutus…

Sama toimub ka uue kiire liitumisel sellesse ristumisse…

Ehk…, selline avaruse rakk on vastuvõtu kiirte ristumise kohaks…

Ütleme… – ristuvad A, B ja C olevuste kiired…

Kui B kiir lakkaks ristumast (ehk lõpetaks suhtlemise)…, kuid sinna ilmuks D olevuse kiir… – siis selles käivituvad A, C ja D jäljendid…, mis ongi koodi muutuseks…

Selliselt ta on pidevalt muutumas…

 

Kas sama on kehtimas ka planeedi matriksi vastuvõtu kohta…?

Kuidas inimeste kiired võtavad osa Gaia vastuvõtu matriksist…?

Sa panid õieti tähele…

Gaia matrikssüsteem on samuti teatud vastuvõtu võre, kuid hulga keerulisem…, ehk, teistes mõõtmetes ja teiste omadustega…

Kogu Gaia avarus koosneb rakkudest, mis on planetaarsete logoste ja planetaarsete olevuste  kiirte ristumiste rakuks…, ning see süsteem on fraktaalne…

Kujutlege avarust paljude rakkudega, mis on vastuvõttude ristumispunktiks galaktika erinevatele planetaarsetele süsteemidele…

Ta on küll tohutu…, kuid, vaid väike osa neist rakkudest, on Gaia vastuvõtu ristumiste rakuks teiste planetaarsete olevustega…

Gaia vastuvõtu kiirte ristumiste rakkudes on vaid väike hulk rakke, kus toimuvad ristumised inimolevuste kiirtega…

Inimene on võimeline avardama oma vastuvõttu, olles ühises vastuvõtus Gaiaga…, kuid ainult oma vastuvõtu ja Gaia vastuvõtu ristumise piireis…

Samal viisil on Gaia võimeline avardama oma vastuvõttu, avardades ristumiste hulka teiste planetaarsete süsteemidega…

Ja selliselt edasi… – kuni planetaarsete logoste…, galaktiliste ja subgalaktiliste logoste vahel…, ja nii lõpmatult…

 

On sipelga tunne galaktika kõrval…

Kasutades seda struktuuri, inimene oma põhimõttelt, on võimeline rändama üle kogu vastuvõtu rakkude ulatuse…

Minu arvates… – tänu sellele, et Gaial on vastuvõtu ristumisi teiste planetaarsete olemustega, inimene on võimeline väljuma nendesse vastuvõtu rakkudesse…, ning saada vastuvõtu ristumiste osaliseks, selles olevate planetaarsete olemustega…

Sa mõistsid õieti…

Just selliselt toimuvad planeetide vahelised rännakud, kõrgemate tasemetega olevuste poolt…, aga mitte mingite lennulaevadega…

Isiklik kandumine kauguste taha mõtte abil kasutab sama süsteemi…

Kui tead teed pääsemiseks vastuvõtu matriksi kindla rakuni, ehk muude olemuste kiirte ristumise kohta, siis võid kiirata oma teadvuse kiirt avaruse sellesse matrikskujundi rakku, ning ületada selliselt ka matriksi kindlat ristumise rakku…

Paljud neist, kes on rändamas mööda mõõtmeid, on inimesed, kes olid võimelised ületama kolmemõõtmelisust, ning nemad kasutasid just seda süsteemi..

Kuid samas…, tuleks arvestada vastuvõtu erisustega…, ehk… kui kavatsed pääseda avaruse teatud punkti, kuid selline punkt asub ookeani sügavustes…, siis sul on oht lämbuda, kuna oled ilma veealuse hingamise seadmeta…

Teile ei anta veel avaramaid teadmisi selliste rännakute kohta…

Kui õpite muundama oma vastuvõtu võimalusi uute avaruste kohasteks…, teiste eksisteerimiste omaduste kohasteks…, alles siis muutub kõik teile kättesaadavaks…

 

Seega…, nüüd naaseme küsimuse juurde – kuidas on muundumas inimese vastuvõtu avarus, seoses  Gaia matrikskoodide muutumisega…?

Igaüks on arendamas oma avarust iseseisvalt, ranges vastavuses vabavoli seadusele…

Kui Gaia, avardades oma vastuvõtu koode, astub oma uutesse tunnetuste kiirtesse, planetaarsete logoste süsteemi ulatusse…, siis ta pole võimeline tõmbama teid endaga kaasa automaatselt…, kui te ise ei aita sellele kaasa…

Seega, vastuseks sinu küsimusele – Gaia vastuvõtt on arenemas kiiremini, kui eraldioleva inimese oma, või inimkonna terviku vastuvõtt…

 

  1. Kui suur on protsentides Gaia avaruse ja vastuvõtu süsteemi vahe, mida saab kasutada inimene…?

Kui vaatad varajasemat selgitust, siis mõistad, et vahe on alati tohutu…

Inimese vatuvõtt…, ja planetaarse olevuse vastuvõtt… – on kaks erinevat vastuvõttu…, kuid nende ristumine annab sulle nähtavat ja kuuldavat pilti, sinu poolt vastuvõetavast loovuse ilmast…

Kuid sa pole võimeline isegi ette kujutama, milline oleks ühine vastuvõtt, koos mingi muu planetaarse olemusega…, kasvõi näiteks – planetaarse kesta formeerumisega…, planetaarse atmosfääriga…, ehk isegi – magma tuumaga…

Need näited tõin sulle juba tuttavate mõistete ulatuses…, kuid on olemas hulgim selliseid, milliseid ma pole suuteline sulle isegi tutvustama…, või tuua mingit kohast analoogi nende olemuste kohta…

Mis puutub planetaarsete logoste vastuvõttu, siis see on sootuks muu vastuvõtt, ning sedavõrd erinev inimese vastuvõtust, et on kohatu isegi otsida mingit sobivat analoogi…

Seepärast teie planeedi vastuvõtu ja inimese vastuvõtu vahel on püsivalt tohutu vahe…

Kui sa küsiks vastuvõtu kiiruste kohta…, siis ka siin on suur erinevus, neis ei saa olla isegi ligilähedast…

Kas sipelgas saab astuda ühte sammu elevandiga…?

Kas mõistad…?

Igal ühel on omad võimalused ja omad mõõdud…

 

  1. Kui meie aja perioodide mõistmises toimub Gaia koodide ja inimvastuvõtu vahel täielik eraldumine … mis võib sellele järgneda…?

Seda ei juhtu…

Me kõik oleme üks…, ja kõik oleme kõiges… – olenematta lahus olemise illusioonist…

Te olete – osa Gaiast…, aga Gaia on – teiste suuremate süsteemide osa…

See oleks sama…, kui tilk eralduks ookeanist…

Või, matrjoškade näites – seesmised matrjoškad pole võimelised väljuma pealmise matrjoška ulatusest…, need saavad üksnes täpsustada oma piire, et saaks võtta vastu väliste matrjoškade vastuvõttu…, ei saa eralduda, kui sibula kihid, kuna sibul koosneb kihtidest…

Inimene ja inimkond saab avardada oma vastuvõttu teatud planetaarse olemuse tasemeni, kuid pole suuteline sellest eralduma…

 

Kuid sa oled rääkinud, et, kui inimene valdab teatut väge, siis ta saab eralduda matriksvastuvõtust, ning luua oma vastuvõtu ilmasid… – nagu teevad seda hullud…

Jah…, kuid see on siiski loomine teatud vastuvõtu raku piireis…

Pane tähele… – rakk on – erinevate olevuste vastuvõtukiirte ristumine…

Kui sa ei ristu vastuvõtus…, siis see võib tähendada, et…, ehk oled loonud oma ilma…, oma vastuvõtu matriksi alamraku…

Või oled loonud oma vastuvõtu avaruse, mis ei ristu teiste vastuvõttudega… – see tähendab – oled loonud uue vastuvõtu ilma…

Sellist loomise väge valdavad planetaarsed logosed…

Teie arengu teekond on väga lähedane sellele…

Mul ei jätku sõnu selle selgitamiseks sulle, kuna see pole lineaarne protsess…, aga sina võtad seni vastu vaid lineaarselt…

Te olete Gaiaga seotud ühise arengu programmiga…, seetõttu te pole võimelised temast lahkuma…, seda seni, kuni pole tõusnud planetaarsete olevuste loomise tasemeni…, kuni pole võimelised valima eelistust planetaarsete olevuste vahel…

Ehk…, kui teatud oma arengu etapil olete võimelised võtma vastu ja ristuma teiste planetaarsete olevuste vastuvõttudega… – alles siis olete võimelised valima suhtluseks mingi muu planeedi…, – kuid seni olete seotud Gaiaga…

See on ühehülbaline side… – taolisuse side…

Piltlikult väljendudes – olete sarnane mitte üksnes Gaiaga…, vaid ka muude planetaarsete olemustega…, – just seetõttu võib teha juttu ka eraldumisest…

 

  1. Kuivõrd täiuslikult on muundatud avarus suuteline edastama emotsioone ja teostama energia vahetust inimeste vahel…?

Mistahes avarus edastab energiate informatsiooni ka inimeste vahel…, alati täies ulatuses…

Mistahes avarus ise on juba energia vahetus…, ühenduses olevate olevuste vahel…

Emotsioonid on üksnes energia värvid…, ehk värviline energeetiline vahetus…

 

Ilmselt küsimus seisneb selles, et uus muudetud avarus erineb milleski vanadest inimese emotsionaalsetest reageeringutest…

See on üksnes eraldumuste paradigma…

Väljaspool meid pole mingit avarust…, ehk, kui vaid… peale iga ühe enda vastuvõtu ulatuses oleva…

Ümber olev avarus – on kui ülitundlik sensor…, ehk kui savi, mis sinu mõjutuse alla võib võtta mistahes kuju…, üksnes, millist valid…

Sa teed saviga vaid „koostööd“…, tema tasandil…

Planeet teeb sama oma „tühjuse“ tasandil…

Planetaarne logos tegutseb planeetide karkasside tasemel…

Mõõtmed on erinevad…, kuid savitükk ja planetaarne karkass reageerivad täielikult kõikidele muutustele ühtemoodi…, nii inimese omadele, kui ka planetaarsetele olevustele ja planetaarsetele logostele…, kõik see kokku on – ühene vastuvõtu süsteem…

Sa pole kunagi mõelnud, kuivõrd täiuslikult su keha rakud mõjutavad su enda tunnetust…

Kuid sa tunnetad siiski iga keha rakuga…, need tunnetused summeeruvad vaid…, ja rühmituvad selliselt, et sa pole võimeline eristama iga raku vastuvõttu… – kõike seda on võimalik ära tunda üksnes keha teatud vastuvõtu osana…

Selleks, et hakata tunnetama oma raku tasandil, tarvis laskuda sellele tunnetamise tasandile…, jõuda sellele tunnetuste ristumise rakule, mis asub rakuvahelisel vastuvõtu ristumisel…

Ehk… – naaseda suure matrjoška vastuvõtult väikesele matrjoškale…

Kuid pane tähele… – siis sa justkui kaotaks kontrolli enda terviku üle…, siis sa pole võimeline tunnetama end üheaegselt, tervikkehana ja rakuna…

Siis oled võimeline tunnetama keha rakku, või oma tunnetuste ristumisrakku, millesse oled laskunud…, sellel tasandil sul kaob terviku tunnetuse võime, kuna see ei mahu madalaima vastuvõtu lahtrisse…

Siit ka vastus… – avarus muutub alati vastavuses vastuvõtu muutusele…

 

  1. Kuna on võimalik inimeste üleminek neljamõõtmelisse ja kõrgemasse avarusse…?

Kui olete suutelised avardama oma vastuvõttu neljanda mõõtme tasemeni ja kõrgemani…

Ajaga see pole piiratud…

 

Aga…, sa ju rääkisid, et peatselt algab Jumala sissehingamine, kuna senised 26 tuhat aastat oli Tema väljahingamine… – kuidas on võimalik avardada vastuvõttu Jumala sissehingamise aegu… – kuna oleme ju naasemas temasse tagasi…?

Sa taas võtad protsessi lineaarselt…

Avardumine on võimalik nii väljapoole, kui ka sissepoole…

Sissehingamine ei tähenda hävinemist, vormist lagunemist, täielikku sulandumist…

Igal juhul – mitte kõigi jaoks…

Kui sa hingad õhu sisse, kas ta lakkab olemast, kui eraldi olev osa sinust…?

Ta vaid muundub sinu seesmuses teiseks õhuks… – muutub teiseks, mille hingad välja…, ta rikastub sinu keha omadustega, millisena hingad teda välja…

See ongi Jumala sisse hingamine…

Me naaseme Jumala rüppe oma kogutud kogemustega, et Jumal saaks rikastada enda olemust uute näitajatega, uute kogemustega…, just manustatut „hapniku“ vahendusel…

Tema seesmuses me muundame oma kogemust…, ja muundume ise uuteks omadusteks…, kuni oleme taas välja hingatud…, enda jätkuvaks arenguks…

See on muidugi tinglikult… – kuid me siiski kõik oleme Jumal…

Teostades liikumisi seesmusesse ja välja…, me vaid rändame oma valgusnäitajatega mööda Jumala olemust…

 

Kuid ütle…, kui igal olevusel on vastuvõtu ristumisi matriksi rakkude näol… – siis peaks ka Jumalal olema omad vastuvõtu ristumised teiste jumalatega, kui jumaliku matriksi rakkude näol…?

Kui seda võtta analogide seadusena… – siis jah…

Kuid meil pole teada, mis on väljaspool Jumalat esmast, ning millised seadused on kehtimas seal…

 

  1. Kas on mingeid vastuolusid üleminekul neljamõõtmelisse ja kõrgemasse avarussse…?

On…, kuid neid on vähe… – sa oled juba sellest küsinud…, – on tuhande ligi…, see on tühine näitaja…

 

  1. Kuidas, seoses avaruses olevate muudetud koodide olemasolu tõusuga, muutub inimese vastuvõtt…?

Avarus muutub vastavuses teie vastuvõtuga…

Avarus ongi teie vastuvõtt…

Kui pidada silmas teie vastuvõtu muutust ja Gaia avaruse vastuvõtu muutust…, siis inimese vastuvõtul on olemas avardumise võimalusi…

Te arvate jätkuvalt, et on olemas keegi, kes muudab avaruse koode…

Tõstes oma vastuvõtu väge, olete suuteline valgustama teiste vastuvõtu osi…, kas mõistad?

Pole olemas sellist avarust, kuhu poleks jõudnud kellegi vastuvõtt…

Mistahes avarus on kellegi valgustatud vastuvõtt… – kellegi muundatud Jumala valgus…

Sa üksnes…, kas oma vastuvõtu kiirega oled võimeline ulatuma selleni, või mitte…

Kui oled alaliselt orienteeritud kellegi vastuvõtvale olevusele…, kes on avardamas oma vastuvõtu spektrit…, oma vastuvõtu valgusti võimsust…, vastuvõtu kiirt… – siis ka sina võid avardada seda…

Teid on müriaade…, kõik olete avardamas oma vastuvõttu…, oma väge…

Seega…, teiste vastuvõtu avardumisega avardub ka sinu enda vastuvõtt… – selle kõigis mõõtmeis…, ehk saad korrata kellegi võõrast kogemust…, kuid omal viisil…

Selles on suur mõte – oleme kõik üks…, ja kõik oleme kõiges… – ühe vastuvõtu avardumine on kõigi vastuvõttude avardumine…

Te pole veel teadvustanud end terviku osana…

Toome näiteks puu… – kui üks leheke puutus kokku teise puu omaga – kas on see siis lehekese isiklik kogemuse vastuvõtt…?

Muidugi mitte… – informatsioon kokkupuutest on kogu puu oma, millest saab kogemus puule endale…

Kui võtta igat lehekest ja igat puu osa Mööbiuse lindina…, ehk ühitatud vastuvõtu avarusena…, siis – lehekese kokkupuute aegu teise puu lehekesega, käib kokkupuude kogu teise puuga.

Iga leheke võib pidada end eraldioleva lehekesena…

Kuid samas koor saab pidada end üksnes puu osana…

Seega… – kuivaid tunnetate end suure terviku osana, siis olete võimelised tunnetama kogu tervikut koos…,  mis oleks kui ukse avamine õhu juurdepääsule…

Seega vastus küsimusele… – koos Gaia ja muude olevuste vastuvõtu avardumisega, millega ristuvad sinu ja inimkonna vastuvõtu tunded, avarduvad…, siis sinul – on potentsiaal omandada nende äratundmist, ning näha ja võtta vastu uut avarust, mis on loodud teiste vastuvõttude läbi…

Kuid sa peaksid tahtma ja oskama võtta kasutusele neid uusi võimalusi…

 

  1. Kui kaua võib, aja lineaarsete mõõtmete kohaselt, kesta arhitekti avarus…, ilma seonduseta planetaarsete koodidega…?

Arhitekti avarus on – tema enda vastuvõtu poolt loodud avarus…, nagu kõigil olevustel…

Kui kaua võivad säilida programmid sinu arvutis, kui sa ei kasuta neid…?

Kui palju tahes…, kui kauaks jätkub energiat arvuti tööks…

Kuid Jumala energia, mis toidab ja toetab mistahes olevust, sealhulgas ka arhitekti, on lõpmatu…

Arhitektid on loomas oma loomise programme, mis on nende endi vastuvõtu kogemus…, ja programmide loomise kogemus…

Nemad on ilmaruumide programmeerijad…

Nemad on tihedalt seotud planetaarsete logoste vastuvõtuga…

Teie olete vaid nende programmide kasutajad…, sedagi vaid – teatud määral…

Iga avarus…, iga loovus…, iga programm – eksisteerib seni, kuni tema järel on vajadust…

Võtame taas analogi kompuutri programmidega…

Varem teil olid programmid vanas programmkeeles – Fortranis…, kuigi see programm on alles, kuid, keegi seda ei kasuta…, ja seda pole ka sinu arvutis, kuna see keel on vananenud…

See, mis ilmaloovuses pole kasutusel, ega pole toidetav energiaga, ei lakka olemast… – tema salvestus eksisteerib teatud avaruse kohas, kui arhiveeritud kogemus…

Selline küsimus lööb segi paljud mõisted…

Vastuvõtu ristumiste matriksrakud on olemas erinevatelt planetaarsetelt logostelt ja erinevatelt planetaarsetelt arhitektidelt, kes avarusi, kui selliseid, ei loo…, vaid forseerivad nende programme loomist ja loomise atribuute…, nagu inimkond, kes leiutas haamri ja peitli…, ja seda selleks, et forseerida kuju tahumist kivist…

Seetõttu kindla arhitekti kogemus on enamuselt seotud kindla planetaarse olevusega…

Isegi arhitektid läbivad oma arengu teed…, ega ole mehaanilised programmi loojad…

Kuid mõtle muule asjale…

On arhitekte, kes loovad loomise programme…, kuid on ka neid, kes loovad programmide keeli, mille abil arhitektid loovad planetaarseid logoseid…

Ilmaruumis on palju sellist, mida seisab teil ees teada saada ja omandada…

Sa tegid võrdlust sipelgatega… – mis on küll õige, kuid mitte sipelga vaatevinklist…, mitte tema tähtsusetuse tõttu… – vaid mõõtmete suhtes…

Sipelga vastuvõtt…, ja galaktika vastuvõtt… – milles on nende ristumine…, ja milles need erinevad…, kas mõistad?

Kas sipelgas on võimeline, oma vastuvõtu tasemel, teha järeldusi galaktiliste olevuste arengu kohta…, nende võimaluste ja ülesannete kohta…?

Selleks ta peab kasvama selle olevuse tasemeni…

 

On see võimalik?

Kõik on võimalik…

 

Kas Arhitektidel on võime hoida avarust väljaspool Absoluuti püsivana, seda suure hulga vaatlejate jaoks…, ja millisel tasemel…?

Väljaspool Absoluuti pole Arhitekte…

Selleks on Absoluut ise…,  ja tema on käivitamas absoluutselt kõike…

Arhitektid ei hoia üleval avarusi…

Neid hoiab üleval teie vastuvõtt…, ja nende vastuvõtt, kes võtavad seda vastu…

Avaruse vastuvõtt sellisel kujul ja mitme olevuse poolt, ongi avaruse ülal hoidmine…

Kui küsite süsteemi kohta, mis on väljaspool Absoluuti, millesse kuulub Absoluut ise…, siis teile on seda veel vara teada…

Teil on tarvis esmalt tõusta sipelga tasemelt planetaarse logose tasemele…

Seni meie selgitused on kui – täiskasvanu selgitused põnnile.

SElena

Read Full Post »

Neljas tase, jätk

Neljas tase

Jätk

 

Jätkame neljanda taseme arutlemisega…

Sa oled rääkinud, et igal tasemel õpime tundma Jumala uut taset…

Kolmandal tasemel läbisime õppimise omadusi…

Neljandal tasemel – püüdluse taset…

Mida see tähendab…?

Kõik sõnad on küll tinglikud…, kuid proovime siiski…

Mis on püüdlus…?

See on sinu energia kindel suundumus…, oskus suunata teatud kindlale objektile…

See on esimene püüdluse aste…

Edaspidi püüad oma energia suunda hoida kauem…, millest sünnib püüdlus…, ehk, oskus pikemalt koondada energiat…

Kui suunad oma valgust mingile objektile lühiajaliselt, siis peegeldust sellest saad vähemal määral, vähema informatsiooniga…

Selliselt on toimumas teie ilmas, teie koostöö tõttu…

Teie isiklikud püüdlused on väga lühiajalised…, seetõttu igaüks teist pole võimeline andma püsivaid loovuse näitajaid…, pole suuteline looma oma püsivat ilma…

Just seetõttu eksisteerite matrikslikus avaruses…, süsteemides, mis suunavad teie tähelepanu ja teie energiaid teatud koostöö punktidesse…

Selliselt töötab teie kollektiivne teadvus…

Teie tähelepanu suunamiseks on olemas mingi moderaator…, nagu – religioonid…, reklaamid…, kino…, poliitika…, massimeedia…. – ja nii edasi…

Need pole üksnes mittevajalikud pealdised teie ühiskonnal…, vaid ka võimas, loomisele keskendamise atribuut…

Kui kasutate neid vajalikus voos…, ehk teile vajalikus voos…, siis mõistate nende eeliseid…

Ega ilmaloovuses pole midagi sellist, mis oleks Jumala volile vastu…, oleks ilmaloovuse voli seaduste vastu…, ja teie eksisteerimise ja arengu eesmärkide vastu…

Seetõttu erinevatel matrikslikel struktuuridel ja egreegorlikel moodustistel on samuti õigus eksisteerida…, nemad aitavad struktureerida ja suunata teie loovaid energiaid…, ning saada töökogemust läbi püüdluste…

Teile on tuttavad masside uskumuste jõud…, ja masside suunatud püüdluste jõud…

Teil on olemas väljend – üks võitlusväljal pole sõdur

Kuid igaüks teie seast, omades looja potentsiaale, ei suuda neid kasutada…

Seetõttu, olles läbinud eelmised arengu tasemed, olete tõusmas järgmisele…

Kas on meeles, et esimene oli – vaid elu…, vaid eksisteering… – mille eesmärgiks oli vaid elu ise…

Järgmine oli… – paljunemine…

Kolmas tase… – teile võimaldati palju tunnetuslikke organeid – see on tundma õppimine…

Nüüd neile, kes on läbinud need koolid, kus õppisid ära vaid olemise ja paljunemise…, algavad nüüd esimesed teadlikud loomise tunnid… – tuleb luua oskust koondada ja suunata oma energia teatud loomise suunas…

Sellel tasemel matrikslikud süsteemid on lõdvestunud…, ning kõik muutub peenemaks…

Mis on peenilm…, mis on peen…?

Te näete seda kui tihke ilma hõrendust, millest oleks võimalik läbi minna…

Ehk ka nii…

Kui tõmmata siin kohast analoogi, siis ehk saaks võrrelda – kiire võnkumisega…

Kui valgus on piiratud kitsa koridoriga, siis see on kitsas kiir…

Kui seda koridori teha avaramaks, siis valgus saab vabamalt peegelduda seinast seina…, millele liitub suurim kogus signaale…, suurim kogus peegelduste omadusi…, seega – valgus hakkaks hajuma…

Mida avaram on koridor, seda hajusam on valgus…, seda enam vastuvõtu peegeldusi koridori seintelt…, seda enam omadusi saab peegeldunud valgus…

Ülesanne on selles, et avarduvas koridoris on tarvis õppida kiirt peegeldama seintelt mitte kaootiliselt…, vaid koondama seda, ning suunama teadlikult koridori vajalikesse kohtadesse…

Mida edasi tõusete mööda tihkuse tasemeid, seda avaramaks muutub teie vastuvõtu koridor…, ja teie võimaluste koridor…

Kui koridor võtab planeedi mõõtmeid…, aga sa ei õpi kiirt koondama, siis ta vaid lahustub teiste valguste seas, ning jääb sihitult uitama peegelduste labürindis…

 

Kas duaalsus jääb neljandas mõõtmes kehtima…?

Muidugi… – see on eksperimendi peamine seadus…

 

Kuid meile räägitakse, et teatud tasemeil duaalsus kaob… – oli vist seitsmendast…

Ei…, see pole nii…

Ta vaid muutub…, te hakkate võtma seda teisiti…

Esimesel tasemel ta on vaid must-valge…, kuid edasi hakkavad ilmuma värvid…

Punane värv – kas on see vastand…, või mitte?

Ta erineb valgest…, ja teatud vastuvõtu spektris on vastand…

Kui oled must-valges režiimis, siis punase asemel näed kas musta, või mingit halli tooni…

Kas mõistad…?

Kui valdad üksnes must-valget nägemist, siis kõiki värve võtad vaid halli erinevates toonides…, ehk valge, erinevate tasemete toonina…

Avardades oma vastuvõttu, hakkad nägema värve, ning hakkad eristama neid hulgim…

Edasi hakkad nägema nende varjundeid…, nende segunemisi…, ja nii edasi…

Kuid saabub aeg, kus hakkad nägema sootuks teisi värve, mis praegusele tunnetuste võimele pole veel kättesaadavad…

Praegu teil on seitse värvi…, seitse tšakrat…

Kas on meeles – 12 taset…, 12 tšakrat…, 12 värvi…

Viis värvi on ootel…, ootel on uued vastuvõtu varjundid…

Seega… duaalsuse vastuvõtt erinevatel tasemetel on erinev…

Esimesel – vaid üks värv… – see on see, mis eristab…, ehk must…, ehk täielik eristus…

Teisel – must-valge vastuvõtt…

Kolmandal – ilmuvad värvid…

Neljandal – varjundid ja muud ilmnemised…

 

Kas tahad ütelda, et taimed näevad kõike üksnes must-valges spektris…?

Taimedel pole silmi, teie tunnetuste kohaseid…, kuid neil on teised retseptorid…

Taimed võtavad ilma kahend-koodis… – jah-ei…, pluss-miinus…, päev-öö…

Loomad võtavad laiemalt…, kuid see sõltub liigist…

Bakterid ja viirused – need on siiski kahend-kood, kuid juba struktureeritult…

Loomad, kellel silmad, näevad ilma struktureeritult – värvide järgi…, ehkki veel hallides varjundites…

 

Millisel kujul hakkab välja nägema duaalsus neljandal tasemel…?

Kui teisel tasemel on vastuvõtu kahend-kood…, milline on siis neljandal…?

Igal tasemel vastuvõtu tunnetus kordistub…

Kui võtta seda numbrites… siis teisel on – 2…, kolmandal – 2×2…, neljandal – 4×4…, viiendal – 16×16…, ja nii edasi…

 

Miks kõik on paarisarvud…?

Sest see on võrdlustasandid…, et oleks mida millega võrrelda, tarvis paari…

Seetõttu on loomispaarid…, ja paaris vastuvõtt…

 

Olgu…, kuid mida peaks tähendama 16 taseme signaal…?

Kuidas muundub duaalsus neljandal tasandil…?

Sõnades on seda raske üle anda…

Ehk teeks seda läbi nägemusliku pildi ja teie mõistmiste võime…

Headuse mõiste – sellel on palju varjatuid mõisteid…

Mida avaram vastuvõtu spekter, seda enam suudate mõista ja ära tunda varjundeid…

Pimeduse mõiste – ka selles on hulgim varjundeid…

 

Siis tuleb välja, et mida kõrgem tase, seda enam duaalsuse varjundeid…, musta ja valge varjundeid… – varem, või hiljem saab neid sedavõrd palju, et duaalsus ise läheb selles kaotsi…?

Jah…, nii see on… – kuid kaotsi ta ei lähe…, vaid muundub…

Duaalsus on – valiku võimalus…

Kui varem oled valinud kahest võimalusest…, siis, mida kõrgem tase, seda enam valiku võimalusi, suurem vastuvõtu valiku spekter…

Sellega avardub valiku vabadus…

Kuid need pole veel teadvustatud sammud valiku kasutamise õppimiseks…

Kui anda lapsele suurt valikut milleski… – kas ta on võimeline seda tegema…?

Kas ta võtab huupi…, või proovib ajapikku kõik läbi…

Peale proovimiste saavad selgeks erinevused vastuvõtu tunnetuste vahel…

Nii ka teile esmalt antakse tunnetada erinevusi, et saaksite läbi võrdluse valida…

Esmastel tasanditel ei anta täit spektrit…, nii saaks kergendada teie kogemuse läbimist duaalsuses…

 

Kuidas neljandal tasandil muutuvad soode vahelised suhted…?

Soode vahelised suhted – on samuti duaalsuse tulemus… – mees- ja naisalge…

Areng toimub samuti läbi vastuvõtu varjundite kasvu…

Teil juba on olemas ühesooliste armastus ja suhtlus…, kuid seni võetakse seda teil pahena…

Kuid, see on kõigest vastuvõtu viis…

Olete õppimas tolerantsust olevuste vahelises tundmises…

Kuid kõrgematel tasemetel tuleb teil, kas varem, või hiljem, võtta omaks sellist omadust, kui terviklikkus…, kus ühes olemuses on olemas kogu vastuvõtu spekter…, erinevate energiate varjundid…, sealhulgas energiad, mis on teie poolt märgistatud mees- ja naisenergiateks

Need on androgüünsed omadused, milliseid teil seisab ees avastada endis…

Kui praegu see kajastub teil iseloomu joontes…, kus ütlete, et naine on meeste omadustega…, või, mees on naiste omadustega… – kuid edaspidi see muutub hulga laiemaks süsteemiks…

Kõik on üksnes energiate voolavus…

Meesenergia on aktiivne…, aga naisenergia on passiivne… – see on teile teada…

Oli aegu, kus naisenergiat võeti musta energiana…

Kui võtta nais, või mees energiat… – siis milline neist võiks olla heledam, või tumedam…?

Mis on tumedam… – kas passiivsus, või aktiivsus…?

Kas mõistad…?

Seega…, igal tasandil ilmnevad uued jooned…, uued tunnetuste aspektid…

Lõpuks avastate…, piir aktiivse ja passiivse energia vahel…, mees ja nais algete vahel, on väga õhuke…

Igas ühes kõik need energiad on olemas, ning muutumas teie seesmuses… – mida nimetate meeleoluks…

Teatud tasemel olete suutelised ise määrama oma jooksvat vastuvõtu vormi…, kergusega minna meesenergiast üle naisenergiasse…, olla kas mehena, või naisena… – teie teadlikul valikul…

Mitte üksnes meelelahutuseks…, vaid ka vajaduse kohaselt…

Kui tarvis uurida mere stiihiat selle seesmusest, siis tarvis muutuda olevuseks, kes on võimeline hingama vee all…

Saabub aeg, kus olete võimelised ise muundama oma vastuvõtu aparaate, olenevalt ülesandest, milliseid püstitate endale teadlikult ise…

Ka see on valiku vabadus…?

Näiteks – mõningate loomisaspektide tundmiseks tarvis aktiivsus…, aga mõnede jaoks – passiivsus sobib enam…, ehk – teist tundmise viisi…

Mehelik tundmine – rakendus…, aga naiselik – lahustumine…

Seda kõike teil seisab ees veel teada saada…

Kuid seni tuleb avastada teil androgüünsust endis…, ja uusi tunnetuste võimalusi…

 

Kas neljandal tasandil suudame vahetada oma sugu…?

Mitte nii lineaarselt…

Kui nüüd oled naissoost… – siis praegu on sinus valitsemas naisenergiad…

Selle kehastuse ülesandeks, androgüünsuse osas, on – võtta vastu ja töötada läbi saabuva meesenergia sarnasuse ja erinevuse varjundid…

Igaüks on õppimas eristama energiate varjundeid, ning võtma neid vastu…

Kui oled meessoost… – siis edastad meesenergiaid otse…, kuid naisenergiaid muundad läbi enese…

Ja ka vastupidi…

Kujutle, et sinusse on kogunenud külaldaselt mees ja nais energiaid…

Kui need on võrdses koguses ja võrdses vääringus, siis võid omada androgüünset omadust…, ehk tasakaalu…

See annab võimalust võtta ühtesid ja teisi energiaid null tasemel…, tasakaalu tasemel…, teie endi kohase hinnanguta…

See on mingi teine vastuvõtu arvestuse spekter…, selleks on tarvis õppida tasakaalu loomist…

See oleks kui ülevaate tase…, oleks kui tõusta millegi vaadeldava kohal, et kõrgustest näha kogu vaadeldava piirjooni…

Selleks neljandal tasandil alustate nende mõlema energia tasakaalustamisega…, ning proovimisega võtta vastu ja looma uuel tasandil…, üldistuste tasemel…, avarama ringvaate tasemel…  mitte seesmiselt, vaid ülalt…

Paljud teie seast on siis võimelised võtma teadlikult vastu kas enam naiselikke, või enam mehelikke tunnetusi…, ehk teie mõistmise kohaselt – olla mees, või naine…

Ma tajun su peas ilmunud küsimust seksi kohta…

See on loomulik…

Milleks on seks…?

Teie ilmas see on tootmiseks…

Kuid see pole ainus eesmärk, kuigi selliselt teile seda räägitakse…

Kõik on – tundma õppimine…, ning see on üks tundma õppimise viise… – Jumala energia peegeldus…

Teie füüsilise plaani kontaktid – on kui kokku häälestuse harjutused…

Selliste tihkete kontaktide puhul te kui sulandate oma vastuvõtu välju…, selgemalt häälestute partnerile…, mille tulemusel saate teostada energiate vahetust…

Seks oma olemuselt – on just energiate sulandumine, vahetus ja muundus…

Sama hakkab toimuma ka muudel tasanditel…

 

Kuid millega siis erineb seks teistest sulandumiste viisidest ja energia vahetustest…?

Ehk selles…, kui ma mõtteis saadan kellegile armastust…, ja ta vastab mulle samaga…?

Jah…, sa oled tabanud õieti…

Kõik on üksnes energia vahetus…, kuid, teatud seksi arusaamade tasemetel see kõik muundub just selleks, millest räägid…

Seksuaalsed energiad on teatud värvi energiad, teatud omadustega…

Need on taastootmise energiad…, teise taseme energiad…

Mis on paljunemine energeetilise protsessi vaatevinklist…?

See on kordistumine…, kolmekordistumine…

See on lääts, mille abil temale suunatud valguse vood jagunevad paljudeks voogudeks…, lahutades, jagunevad osadeks…, ning struktureeruvad selle läbi…

Selleks on tarvis mees aktiivset energiat, mis kui lõhastaks naise energiat, koostisosadeks…, voogudeks, milliseid saaks suunata ümber…

Seda protsessi on raske selgitada…

Siin on oluline tabada järgmist… – mistahes taseme energia erineb jumalikust energiast üksnes selles, et see on üksnes osa temast…, üksnes üks tema omadustest…

Mistahes seda liiki energia uurimine peaks esile tooma mitte erinevusi jumalikust energiast, mis pole ka võimalik…, vaid jumaliku energia suurema hulga detailide esile toomist, kõiki nende varjundeid…

Kui kolmandal tasemel õpite tundma seksuaalset energiat, kundaliini energiat, seda vaid ühes vastuvõtu spektris…, ühes varjundis… – siis, mida kõrgemale tõusete, seda enam varjundeid saavad teile selles energias kättesaadavaks…

Kui rääkida värvide analoogias…, siis õpite tundma enamuses oranže varjundeid, ning mõistate, kuidas need erinevad…, ja milliseid saate oma vastuvõtu kohaselt valida…

Seega…, avarduvad seksuaalsed kontaktid ja liigid…

Varem, või hiljem, mõistate… – kõik on üksnes valgussuhete võimalused, milliste juures pole olulised ei mingid poosid, ega seksuaalsuse tehnikad…

 

Olgu pealegi…, kuid kuidas on siginemisega…?

Seksuaalsuse üheks eesmärgiks on taastootmine…

Vaadake…, praegu teie taastootmine on kontrollitav ülevaltpoolt…, teie arengu programmi poolt, mis on püstitatud teie tasemele…

Teil on ülerahvastuse teooria…, ehk teooria sellest, et sõdade puudumise puhul rahvastik hakkab kontrollimatult paljunema…, ning seetõttu hüvesid ja ressursse ei jätku kõigile…

 

Kas tahad ütelda, et selline teooria pole õige…?

Muidugi…, need on piirangud…, kuid loomises piiranguid pole…

Planetaarsed ressursid on samuti ammendamatud, nagu ka planetaarse vaimsuse võimalused…

Te pole teadlikud, kuidas toimuvad planetaarse loomise protsessid…

Lähtute sellest, et planeet on eksisteerimas muutumatul kujul, ning tema ressursside hulk ei suurene…, seetõttu kord need ammenduvad…

Kuid see pole nii…, planeet on samuti kasvamas ja muutumas…, muutuvad ressursside hulk ja omadused, lähtudes tema vajadustest…

On olemas ka teine aspekt…

Ei saabu sellist hetke, kus inimkond sigineb sedavõrd, et temale pole enam kohta maapeal…

See on määratud vastavate parameetritega…

 

Ma ei mõista…, kas on mingi Jumal, kes kontrollib meie sündimust…?

Ma katsun seda selgitada…

Kui sinu arvuti kuvaril ongi hea lahutusvõime, kuid ta siiski ei suuda edastada sulle täiuslikumat pilti…

Kui arvutis pole vastavat programmi, siis sa ei suuda näha pilti, ega lugeda mingit teksti…

Igal tasemel on sinu loomingut toetavad programmid…, nagu teie kompuutrites…

Kasutaja tasemel kasutad lihtsamaid programme…

Kui õpid keerulisemaid asju, siis saavad kättesaadavaks ka teised programmid…, ehk muutud edasijõudnud kasutajaks…

Liikudes edasi oma õpinguis, hakkad kasutama programmide kirjutamist, et kirjutada oma programm…

Kuid selleks siiski pead kasutama olemasolevat programmide keelt…

Kui edaspidi see keel sind ei rahulda, siis lood juba oma keele.

Nii on ka loovuses…

Esmalt, madalamatel tasemetel, oled olemasolevate programmide kasutaja…, kuid edaspidi hakkad ise neid looma…

Kuid iga uus programm on piiratud su enda vastuvõtu tasemega…, kuna see on just sinu enda tase…

Kui ma räägin sündivuse kontrollist, siis see on kui programmi võime…, kompuutri võime…, ja, nii edasi…

Seega… – pole kedagi kõrgemalt, kes mingil ajal otsustaks, et pole tarvis enam sünnitada…

Sinu kolmanda taseme vastuvõtu süsteemi ülekoormuse aegu ilmnevad piirangud su enda loovuses…

 

Kuid meil on olemas arvamus, et sündimuse piiramine planeedil toimub teadlikult mingi salajase valitsuse poolt…, nagu illuminaadid, kes nimelt arvavad, et selliselt saavad kindlustada endile juurdepääs ressursside juurde…, selleks nad ärgitavad sõdu ja loovad kõiksugu haiguste viiruseid…

Kõigel sellel on oma koht…, kuid ma ei arvusta kedagi, ega kellegi tegevust…

Tahaks vaid toonitada mõtet, et pole tarvis kontrollida sündinute hulka…, ei sõdade, ega viiruste läbi…

Süsteem on isearenev…

Kas looduses toimub taimede üleküllastust…, kas mingitele neist ei jätku kohta planeedil…?

Eluvõimelisemad jäävad ellu… – vähem eluvõimelisemad surevad välja…

 

Ega sama pole võimalik ütelda inimkonna kohta…?

Kas tuleb välja, et vähem elujõulised inimesed peavad surema välja…?

Seda on ka toimumas…

Kui surma võtta mitte katastrofina…, mitte kui elu võtmisena… – siis see oleks normaalne ülemineku protsess…, energia voolavusena, kooskõlas jumaliku energiaga…

Need inimesed, kes ei suuda vastu võtta füüsilist ilma – lahkuvad, et jätkata oma vastuvõtu kogemist teistes ilmades…

Üksnes nii on võimalik õppida vastuvõttu…

Kui inimene on läinud teise tuppa, kus on temal mugavam…, ega sa hakka protestima, nagu oleks teda tõstetud ukse taha…?

Teda ennast miski ei rahuldanud siin…

 

Milliseks muutub keha neljandas mõõtmes…?

Meile räägitakse valguskehast…, kristallkehast…

Mida see peaks tähendama…, ja kuidas need erinevad…?

Kõik on üksnes valgus…, seega, kõik teie kehad on valgusest…

On vaid erinevad toonid…, erinev valguse intensiivsus…, tihkemal omadusel valgus on vaid tihedam…

Seega… – kõik teie kehad on valguslikud…

Neljanda mõõtme keha on – suuremate valgusomadustega keha…

 

Mis on kristall keha…?

Meile räägitakse, et meie kehad on üles ehitatud ränilisele alusele, kuid saab üle mintud kristallilisele alusele…

Kas esimesel tasemel me polnud kristallilistena…?

Mis siis muutub…, milleks taas kristalliliseks…?

Kristall – on teatud seonduste tase…

Teil on avastatud uut liiki kristalle… – vedelad kristallid…

Vesi on samuti kristall… – kuid, vaid teise rakkude haakumisega ja seonduste vastuvõtuga…

Olete teadlikud kristallvõrest…

See on energia voogude koostöö kristallilises kehas…

Mida kõrgem tase…, seda suurem on koostöö hulk…

Kui esimesel tasandil koostööd olid kindla määranguga…, siis taimsel tasandil on – avaram…

Millest laguneb kivi…?

Kas tugevast löögist (tugev koostöö), või – pikema aja jooksul koostöö nõrgenemisest…

Millest laguneb taim…?

Juba vähema mõju tõttu väljastpoolt ja seestpoolt…, see on just see, mida nimetate haiguseks…

Nii on ka inimese kehaga…

Lagunemise tase sõltub haakumise tugevuse proportsionaalsuse tasemest…, mida väiksem, seda kiirem…

Kui veider ka poleks…, aga see aitab arendada vormi ellujäämist… – annab paljuvariantlikkust arengule…

Taimed on palju hapramad, kui kivid…, kuid hulga elujõulisemad ja palju liikuvamad…

 

Kas tõesti…?

Planeetidel, kus hapnik ja vesi puuduvad, või on neid vähe… taimed ei saa kasvada…

Hapnik ja vesi sellisel näol, kui näete teie, on vaid teie reaalsuse kolmanda taseme omadus.

On hulgim reaalsusi, kus eksisteerivad teised taimed, mis on koostöös esimese tasemega teisiti…

Neil planeetidel, kus on käinud sondid, taimi pole nähtud… – selleks on palju põhjusi…

Paljudel need on olemas, aga te pole suutelised neid vastu võtma-tunnetama…

Sellisel juhul teil on tavaks ütelda, et elu eksisteerib selle planeedi teisel tasandil…

Elu on olemas kõikjal…, ja alati… – surnuid planeete ja objekte pole olemas…

Jumal on – elu…

Kõik on üksnes vastuvõtu alamtasandid…, kus jagamine tasanditeks on siiski suht tinglik ja paljudes varjundites…, ehk teie vastuvõtul on miljoneid tasandeid…

 

Rääkisime kristallilisest kehast… – milles on temal sarnasust kristallidega…?

Informatsiooni talletamise süsteemis…

Räni on samuti kristall, millel on omad omadused…

Erinevad kristalliseerumise omadused, erinevad koostöö tasemed…, ja peegeldumise omadused…

Kuid peale selle… igal tasemel tõuseb varjundite vastuvõtt…, seega – peaksite saama keha, millel on suurem vastuvõtu ja suurem äratundmise võimalus…, samuti suurem nende talletamine…

Suureneksid operatiivne mälu ja kõvaketta mahud kompuutris…

 

Tuleb välja, et igal tasandil on kristallilised kehad…?

Kas ka meie keha on kristalliline…?

Ka vesi on kristalliline…, ja vesi on teie füüsilise keha aluseks…

Kristall – on korrastus…, kaose struktureering…, erisuunalisuse struktureering…

Teie teadvuses kristall on sellisel kujul, nagu võtate seda klassikaliselt…

Teil tarvis omaks võtta kõiki võimalusi…

Näiteks – kristallid on võimsad koondamise seadmed…, väga võimsa jumaliku valguse koondamisega…, kõrge tunnetuse kogemusega ja informatsiooni kogumise tasemega…

Õhk hõlvab ulatuslikumat spektrit, milles kristallide ühendused on hajutatud…, ja seosed nende vahel on nõrgad…

Teil vaja kõik need omadused liita üheks omaduseks, ning õppida neid juhtima…, õppida teadlikult muutma…, kas hõrendatuks, või koondatuks… – ehk läbi selle osata kasutada seda loomise juures…

 

Nüüd mõned küsimused lugejate poolt…

Milleks tarvis minna üle neljandasse mõõtmesse, kui seal, otses mõttes, on üksnes konstruktiivne mõttekujund…

Miks mitte jääda kolmemõõtmelisusesse, ning võtta konstruktiivsust ja destruktiivsust läbi omal viisil…, jagades neid sfääride kohaselt…

Jämedalt võttes… – miks mitte luua „paradiis“ maa peal, kus inimesed saaksid mõista teine teist enam…, ja mitte olla pantvangiks konstruktiivsetele mõttevormidele…

Sellisel viisil kolmemõõtmelisus oleks huvitavam…, loomine oleks vabam ja keskendunum…

Oleme juba rääkinud, et mistahes mõõtmes on olemas konstruktiivsus ja destruktiivsus…

Kui võtta mistahes ehitust, siis selle muutmiseks tarvis midagi sellest kõrvaldada…, või liita juurde midagi uut…, või ehitada olemasolevale lisaks…

Kuid juurdeehitus – on erinevate vormide kuhjamine, milliste seondused pole kõige paremad…

Seetõttu läheb alati tarvis lammutavaid energiaid…, neid, mis kõrvaldaks…, lammutaks…, muudaks…

Teil tarvis võtta destruktiivsust just lammutava energiana…, eraldavana… – kui vajalikke teatud etappidel…

Kui jääte kasutama vaid konstruktiivsust… – siis jääte üksnes ehitama oma ehitist…

On iga ühe valik, millisel määral ta kasutab konstruktiivsust, või destruktiivsust…

Tasemed erinevad mitte ühe, või teise puudumisega selles…, vaid loomise diapasooni avardumisega…, ühe, või teise varjundi kasutamisega…

Kui kasutaks sama analoogi, siis mingil etapil mõistad, et midagi saab muuta mitte haamri hoobiga, vaid kasutades peenikest puuri… – ja nii edasi…

Seetõttu… igal tasandil on olemas konstruktiivsus…, kui ka destruktiivsus…

Selles on duaalsuse küsimus…

Konstruktiivsused ja destruktiivsused vastuvõtu varjundid ja suhtumised nendesse, hakkavad muutuma…

Kõrgematel tasanditel te üksnes ei mõista seda…, vaid ka tunnetate enda peal, et see on üks ja sama energia…, vaid polaarsus on selles muutuv…

Kujutle endale seadet, mille võimalused on piiramatud…, mida kasutad oma loovuste juures…

Kui on tarvis…, siis ta on haamri eest…, või puuri eest… – kuid ta on suuteline looma…, ja isegi – liimima…

Ega sa õhu konditsioneeri ei nimeta konstruktiivseks, või destruktiivseks, kuna ta võib toota nii soojust, kui ka külma…

Kui kraadiklaas näitab külma, ega ta seetõttu pole destruktiivne…

Seega mõisted – konstruktiivne ja destruktiivne – jäävad kehtima kõikidel tasanditel…

Muutub vaid teie suhe nendesse…

Seni on see duaalses tähenduses, mis on eksisteerimas peamiselt tunnetuste must-valges koridoris…

Ah et…, miks mitte teha „paradiis“ maa peale…?

Kuid esitage endile küsimus – kes peaks seda „paradiisi“ looma…?

Kui olete peamine loov vägi…, siis teie valikust sõltub, kas tuleb teie mõistmise kohane „paradiis“ maa peale…

Iga tase on huvitav oma vastuvõtu spektri kohaselt… – just seetõttu püüate neid tundma õppida…

Kuid võimalused igal tasandil avarduvad…

See on sama… kui ronida mööda korruseid… – või sõita liftiga…

Millega on mugavam ja kiirem…, millega on aeglasem ja kulukam…?

Kui kord saate uusi võimalusi kulgemiseks mööda avarust ja ajas…, gravitatsiooni abil ja ümbermaterialiseerumise näol, mida on ennustanud ulmekirjanikud…, siis mõistate, et jalgsi käia pole enam huvitav…

Milleks lennukis raisata aega mitmeid tunde, kui on võimalik mõtte jõul hetkega olla kohal ja õiges ajas…

Kui kedagi huvitab kolmas mõõde enam…, – siis selle soov on püha, kuna vabavoli seadus on vankumatu… – tema saab jätkuvalt kehastuda selles süsteemis…

Te olete kui arvuti menüüs… – valite vastava programmi – ja valitud reaalsus hakkab tööle…

Kuid, teil on võimalus omandada ka teisi, hulga keerulisemaid ja huvitavamaid programme, nii tunnetuses, kui ka loovuses…

Just see on ootamas teid neljandal tasandil…

SElena…

Read Full Post »