Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2014

Neljas tase

 

Räägime seekord neljandast tasemest…

Tasemest, kuhu inimkonnal seisab ees minna üle…

Mille poolest see erineb kolmandast…?

Peegelduse kiirusega…, Jumaliku valguse virvenduse kiirusega…

Ta erineb paljuski…, kuid see on olulisem erinevus…

Kõik muu tuleneb juba sellest…

 

Meile räägitakse, et kolmanda tihkuse ilm – on meie mõistusega loodud illusioon…

Kas ka neljandas tihkuses on olemas illusioon…?

Mistahes loovus on illusioon…

Kõik on reaalne…  ja pole ka…

Reaalne on üksnes energeetiliste vormide ilm…

Kõik on üksnes Jumala energia…

Kuid kõik vormid, mida võtab energia oma teekonna liikumise aegu, on üksnes illusioon…

Kas mõistad…?

Illusioon on – eraldumus Jumalast…

Planeet on samuti illusioon…, isegi see, mida näete teleskoobi abil…

Igal tasandil ja igas avaruse punktis on olemas illusioon…

Illusioon on – Jumalast loodud vorm…

 

Järelikult…, ka neljandal tasemel saame näha ja tunnetada oma organitega mingit pilti…?

Milline ta võib olla…?

Ta saab olema selline, millisena te ühiselt loote.

Kas on meeles, kui rääkisime, et neljandas mõõtmes realiseeruvad kõik teie salajased hirmud ja unistused…?

Neljanda mõõtme avarus on vaid hulga plastilisem…

Mida see tähendab?

See tähendab, et temal on enam jumaliku valguse peegelduse omadusi-viise…, mille tõttu ta on plastilisem ja liikuvam…

Neljandas mõõtmes kõik vormid saavad jumaliku valguse virvamiseks lisa omadusi…

See tähendab, et olete võimelised võtma vastu hulga enam jumaliku valguse lisa varjundeid, mille tõttu olete võimelised nägema olevusi, kes on neil sagedustel virvamas…

 

Mis olevused need on…?

Need on osa tsivilisatsioonidest…, nagu teile tuntud plejaadlased…

Need on osa vaimudest, kes laskuvad neljandasse mõõtmesse enda ja jumaliku avaruse õppimiseks…

Need on osa olevustest, kes on teile tuttavad teie legendide ja muinasjuttude järgi… – haldjad…, elfid…, päkapikud…, ja muud väikesed rahvad…

 

Sa räägid sellest tasemest nii kitsilt…, miks..?

Ma ei saa mõjutada teie valikut…

Kui räägiks oma nägemusest sellest tasemest…, siis ma mõjutaks teie kujutlust…, selle taseme loomise atribuuti…

Te näete seda taset sellisena, nagu endale ette kujutate…

Nii see oleks teie kõigiga…

Kui ma räägiks teile oma nägemusest, siis te otsekohe hakkaksite kopeerima minu loovusi…

See oleks sekkumine teie vabavoli seadusse…, ehkki – mitte tahtlikult…

Mul pole sellist eesmärki…

Mida vabam on teie kujutlus, seda suurimate erinevate variantidega saate luua ilmasid…

Olete ilmaruumi arhitektid…

Millisena seda oma teadvusse loote, selliseks ta ka saab.

 

Kuid kõik, mida ma näen meie ilmas – kas see on kõigi inimeste kollektiivse loomingu vili…, on see nii…?

Kuidas ma saaks luua oma eraldi ilma…?

Oleme sellest rääkinud…

Teie iga ühe ilm on teise ilma sarnane…, kuid erineb detailides…

Kõik sõltub energia hulgast, mida olete võimelised endasse mahutama ja läbi töötama…

Kui teil piisab energia hulka, et hoida üleval oma ilma pilti, siis saategi eksisteerida enda poolt loodud isiklikus ilmas…

Ehk imestate…, kuid paljud, nii nimetatud hullud, seda just teevad…

Nemad on energeetiliselt tugevad  inimesed… – nad on võimelised pidevalt looma oma ilmasid…, mis võivad mõneti ristuda teiste inimeste omadega…

Neil on piisavalt energiat, et toita oma individuaalse ilma pilti…. oma reaalsust…

Kuid mis peamine… – neil jätkub indu…, ehk, nemad järjekindlalt ja sihipäraselt tegelevad oma isikliku loovusega, olenemata, mida dikteerib neile matriks…

Käesoleval ajal te olete enamuselt vastuvõtvaks pooleks…, ehk – olete kui vastuvõtja, mis võtab vastu üldist pilti, mida vastuvõtu matrikssüsteem edastab teile…, ning samas, ta dešifreerib neid signaale piltideks teie ajus…

Need, keda nimetate hulludeks…, ja need, kes on võimeline iseseisvalt looma… – blokeerivad matriksi signaale oma ajus, ning peegeldavad välja oma pilte…, või muundavad matriksi signaale oma ajus…

Kujutlege peotäis värvilisi kivikesi…, millest saate laduda mistahes mustrit…

Ümberringi laiub ääretu väli neist kivikestest, milliseid võite võtta oma pihku, või ammutada sellest kivikeste ookeanist…, kui palju vaid suudate…

Millist mustrit hakkate laduma…?

Loomise algajaile on olemas võluline magnetvõre, milles magnetjooned on paigutatud selliselt, et tõmbavad ligi teatud värvi kivikesi…

Kui viskate sellele võrele peotäis kive, siis need langevad mitte suvaliselt, vaid teatud mustri kohaselt, mis muutub teile teatud pildiks…

Magnetvõre on see, mida nimetate matriksiks, mis on kujundatud ilma vastuvõtuks…

Iga hommikune ärkamine on kui kivide viskamine võrele, mis igal korral toob teie ette harjumuspärase ilma pildi…

Kui kive on võimalik laduda ka oma suva kohaselt…

Asi on vaid selles, et üldine võre jätkab ligi tõmbamist, teie jaoks kohase mustri järgi…

Peab jätkuma jõudu, et hoida oma mustrit enda variandis…, ehk peab ehitama üles oma magnetvõre…, mis on enda jõu kohane ja ei jää alla matriksvõrele… – alles selliselt võib oma reaalsuse muster olla püsiv…

Käesoleval ajal individuaalsed teadvused ei oma sellist jõudu…, kui vaid, ehk üksikud erandid…, kuna on valitsemas vastuvõtu matrikssüsteem…

 

Kuidas on siis hulludega…?

Nemad on matriksvõrest lahti haakunud…

 

Kuidas neil on see õnnestunud…?

See on eraldi teema…,  nemad on tulnud saama sellist vastuvõtu kogemust…, ning enamus neist on tulnud kõrgematest tasemetest… – muidu neil poleks selliseid loomise kogemusi ja sellist väge…

 

Kuid, kas neljandas mõõtmes on suurim hulk olevusi, kes on ühiselt loomas reaalsust, mis on püsimas…?

On küll…, kuid mida kõrgem tase, seda nõrgem on üldvõre jõud…, ning vastaval tasemel on gravitatsioon ja kaalutus…

Kujuta ette…, mida kõrgem on tase, seda väiksem on gravitatsioon…, seega… – igal vormil tõuseb vabaduse tase kesktõmbest…

Kui madalamatel tasemetel läheb tarvis suurt jõudu, et tõsta kivi maast lahti, siis kõrgematel tasemetel see õnnestub hulga kergemalt…, ja mida edasi, seda kergemaks see läheb… – kuni lõpuks… hoida lausa püsivalt hõljumas…, – kui minna veelgi kaugemale, siis võivad isegi minna lendu, maast hoopis eemale…

Sama on ka kollektiivse loomise võrega, ehk matriksiga…

Igal tasemel, kus on olemas kollektiivne loomisvõre, on ka olevusi, kes on seotud sellega, ning, pole suutelised sellest lahti laskma…, kui väike laps ema-isa käest…

On olevusi, kes vabadust kollektiivsest šabloonist valdavad enam…, nemad püüavad lasta sellest päriselt lahti…

Igal tasemel on üha enam selliseid vabasid loojaid…

 

Järelikult on tasemeid, kus pole kollektiivset loomise võret, või matriksit…?

Kõik on suhteline…

Ütleks isegi…, igal tasandil on oma kollektiivne loomisvõre…

Nende mõõtmed on vaid erinevad…

Kui panna sind ruumi, siis võtad seda kui kindlat piiritlust…

Kui sinu silm ei ulatu piirideni, siis arvad, et oled piiridest täienisti vaba…

Viimasel juhul – üksnes sinuga seonduste piirid on suht kaugel…

Kaheksandal, või üheksandal tasemel, sinu mõistmise kohaselt, sul pole seondusi matriksiga…

Kuid kõrgematel tasemetel seondused on suuremate mõõtmetega loomisvõre matriksitega…

Mis on loomisvõre…?

See on korrastatud struktuur…, see on loovate vormide struktureering…, see on nende rühmitamine võimaluste järgi…, jõu järgi…, loomishuvide järgi…

Seetõttu, ei tasu võtta matriksit kui täielikku kurjust ja loomise takistust…

Tuleb üksnes tunnistada tema olemasolu ja kasutada ära tema võimalusi…

 

Kas loomisvõre, ehk matriks, on tõepoolest magneetiline…?

Ehk…, tahaks teada, kas see sõltub Maa magnetpoolustest ja tema magnetvõrest…?

Muidugi…, kuid siiski, jääme energia mõiste juurde…

Magnetväli on – energia koondamise vorm…, see on tsentrifugaal ja kesktõmbe jõudude kasutamise tase…, nende kombineering kindlas mõttevormis, kindlaks tegevuseks…

Seetõttu teie matriksi magnetvõre on erinevates vormides, ja energia suunitlustega…, alates planetaarsetest vaimsustest, kuni lõpetades väikeste loomisvormidega…

Kõik elav on kiirgamas valgust, milleks on ta ise…, ning koondab ja suunab seda väljapoole, et õppida tundma väliseid vorme…

Valguse energia kiirguse tase ja suund loovad teatuid koostöö jooni, mis tõmbuvad, või tõukuvad vastuvõtu sarnasuse kohaselt, ning reastuvad magnetjoonteks…, just sellisteks, nagu te neid silmas peate…

Suunatud kiired haakuvad teatud külgetõmbe kohtades…, moodustades selliselt avaruste magnetvõresid…, ja avaruste haakumisi…

 

Kas tähendab, et Maa magnetväli on loodav selle elanike endi poolt…?

Kuid meile räägitakse, et kõrgemad arhitektid ja magnetteenistused häälestavad Maa magnetvõre ümber…

Kõrgemad arhitektid ja magnetteenistused, need on jälgimas võrede kujunemisi, ning on teie loomises vaid abilisteks teile…

Nende ülesandeks on… – hoida kontrolli all võre väljapaiskumisi…

Kui kellegil on sellised võimed, et paiskab oma kiirt võrest välja, siis nemad korrigeerivad seda kiirt…, et võre ei hakkaks selle jõul lagunema…

 

Milleks neile seda…? Milleks neil tarvis hoida ära lagunemist…?

Oleme rääkinud loomise koolist…

Need, kes jätkavad enda koolitust kolmemõõtmelisuses, peavad läbima oma õppetööd lõpuni…, peavad saama kätte kõik õppevahendid ja sellekohased praktikad…

Kujuta hetke, kus keegi õppijaist omandab sellise väe, millist ta pole võimeline valitsema, siis ta hakkab lammutama enda ümber kõike…, ehk isegi hävitama ilma teie ümber, mis on teile kõigile õppepraktikaks…

Seetõttu on olemas olevusi, kes on jälgimas korra üle…

Korra üle, mis pole seatud kellegi poolt ülevalt…, üksnes jälgimas valitsevat korda…

Ütleme… – kui enamus on õppimas tahukat…, aga keegi neist tahaks õppida sfääri, siis ta peab suunduma teistesse praktikatesse, et mitte segada tahuka õppimist ülejäänutel…

 

Järelikult… – Maa magnetvõre ümberhäälestus saab teostatud üksnes koos kõigi meiega, maa elanikega…?

Kas see tähendab, et me kunagi ei lähe neljandasse mõõtmesse üle, kuna enamus inimesi pole selleks valmis…?

Ei… – käesoleva aja ülesandeks on just see, et tuua teie seast välja see hulk õpilasi, kes on valmis üle minema tahuka õppimisest üle sfääri õppimisele…, kes on valmis väljuma üldise vastuvõtu matriksi kütkeist…

Just sellistele saab võimaldatud selline praktika…

 

Kes valmistab ette selliseid praktikaid…, ise oled ütelnud, et kõike loome ise…?

Jah…, kuid programmid on loodud siiski kellegi poolt…

Seda teksti paned kirja ometi koos minuga…, kuid selle teksti programmi on loodud kusagil mujal…

Nii on ka ilmaloovuses… – on olemas programmi meistrid, keda nimetate arhitektideks, kes  on loomas loomise programme…, ehk loomise atribuute…

Sa ehk tahaks teatud kivist luua kuju, ning loobid selleks kive vastu seda kivi…

Kuid on inimesi, kes on välja mõelnud selleks haamri ja peitli, et oleks kergem teha kuju… – ja nii edasi…, nemad leiutasid loomise atribuudi…

Kuid milline tuleb kuju, sõltub siiski sellest, kas teed seda üksnes loopides kive…, või riistadega… – kõik sõltub sinu kujutlusvõimest…

 

Niisiis…, igal tasemel on taseme kohased loomise programmid (atribuudid), mille abil saab luua uusi avarusi…

Kuidas on võimalik saada juurdepääsu neile atribuutidele…?

See on üks raskematest küsimustest teie mõistmise jaoks…

Teie kujutelma seesmuses need on kusagil olemas…

Mul on vaja teile näidata teile nende asukoht, et saaksite minna sinna ja need üles korjata…

Kuid osa atribuute on olemas teie endi seesmuses…, millest esimesed kolm on üpris lihtsad – usk…, kavatsus…, ja kujutlus… – milliseid kokku nimetate – mõttevormideks

 

Pea kinni… – oled just ütelnud, et atribuute on loonud keegi teine…, need, keda nimetame arhitektideks…

Jah…, kuid juurdepääs neile on – üksnes su enda seesmuses, aga mitte kusagil mujal…

See on omal viisil – kaitse… – sa pole võimeline midagi looma mitte enda kaudu…

Iga su looming on märgistatud su endaga…, sinu energiaga… – need on täienisti sinu omad…

 

Meie ka kolmandal tasemel loome ju mõttevormidega… milline vahe on siis võrreldes neljandaga…?

Viiside paljususes…, vabaduses…

 

Ma ei mõista…

Ehk õigemini – need on üksnes sõnad, mida meile korrutatakse paljude aastate jooksul…

Miks me pole suutelised ületama seda barjääri…?

Sa oled rääkinud eraldumisest kolmemõõtmelisest matriksist…, loomise võrest…

Kuidas seda teha…?

Teie mõistmises on kaks teekonda… – kiire ja aeglane…, aktiivne ja passiivne…, kerge ja raske…, lai ja kitsas…

Millist neist eelistad…?

 

Kirjelda neid mõlemaid, et saaks selgemalt valida…

Kõike on korduvalt juba kirjeldatud…, kuid teil on teatud tasemega inertsus, mis on segamas teid…

Seda inertsust on taotud teisse kõigi teie eluaastate jooksul, et lausa unustate oma võimalused, ning kaotate huvi loomise vastu…

Selles on teie probleem…

Te elate sellist eluviisi, millest väsite…, seetõttu huvi loomise vastu on teis seiskunud…

Niisiis… – passiivne on aeglane tee, aga kerge – lai…

Selline on teadvuse evolutsioon…

Kas tahate seda, või mitte, kuid evolutsioneerute sellegipoolest, kuna olete muutumas välisfaktorite tõttu…

Olles koostöös muude jumalike vormidega, varem, või hiljem – muutute siiski…

Need, teie seast, kes arenevad passiivselt, tõmbuvad kas ühe, või teise võrevormi ligi…, ühe või teise loomisprogrammi sisse…, ühte, või teisse reaalsusesse…, kuna kõik, milleks olete võimelised, on – kas teha koostööd vaid oma ümberolevaga…, või laskuda enda seesmisse olekusse…

Neil olevustel… varem, või hiljem, üleminek toimub…

Igaviku mõistes arengu kiirust pole, kuna areng toimub pidevalt ja jätkuvalt… iseenesest…

Neil olevustel, kes ei kiirusta…, kes pole veel valmis astuma oma isiklikku teed… – on tarvis üksnes uskuda ja kuulata oma seesmust…, kuulatada oma tunnetuste varjundeid… – jälgida ilma muutusi enda ümber…

Neil inimestel ei sünni midagi revolutsioonilist…, ehk – neil ei juhtu, et kord ärkavad tundmatus ilmas…

Nemad isegi ei märka ilma muutusi enda ümber…

Kõik teie leiutised, mida olete kasutanud viimase viiekümne aasta jooksul, on saanud teile harjumuspärasteks…, kuid teie kaugetele eellastele see kõik oleks ime…

Nii ka neljamõõtmelise ilma asjad võivad sujuvalt ja märkamatult tulla teie ellu…, ning te võtate neid loomulikuna…

Teie teadlased on juba avastamas mateeria kvantilisi omadusi…, uurivad elementaarosakesi, geeni inseneeringut…

Need kõik on neljamõõtmelisuse mehhanismid ja programmid…

Et saaksite seda kõike kasutada – teil tarvis uskuda nendesse…

Teadus annab sellist võimalust…

Kui näiteks…, homme teadus avastab, et mingid esemed omavad nii gravitatsioonilisi, kui ka  antigravitatsioonilisi omadusi (mis tegelikult on olemas), siis leiutavad ka riistad, millistega saab lülitada antigravitasioon sisse ja välja…, et vajutades seadme nupule, toolid teie toas, hakkavad hõljuma…

Neid seadmeid on teile tarvis üksnes usu kinnituseks…

See, kes neid leiutab, omab suurimat usku, ning ta allutab ka teisi oma usuga…, veenab teid…

Sellest peale hakkate koos looma reaalsust, milles mõnedki esemed tõusevad õhku, vajutades üksnes nupule…

See on sama, mis on teie televiisoriga…

Pildi laineid olete võimelised ise võtma vastu oma ajus…, kuid teile on tarvis vahendajaid…, usu kinnistavaid asju…, nagu vanal ajal, kus kasutati maagilisi asju…, nii kasutate nüüd teaduse poolt loodud tehnikat…

Ent nüüd, igal ühel teist, selleks, et oma silma võrkkestale võtta vastu pilt, on tarvis vahendaja – televiisor… – nii on teil kergem uskuda…

Kas on mõistetav…?

Nii saate lõõgastuda ja nautida rännakut, mööda ühiselt loodud loomise ilma…

Kuid need, teie seast, kes on kiirustamas ja kellel on tõmme teadmiste poole…, rahuldamata uudishimu kohaselt…, – on püüd muutustele…, – neil kolmemõõtmeline evolutsiooni teekond pole enam huvitav…

Need on astumas ees ja viimas enda järel peamist osa ilma loovusest…, kellest hiljem võivad saada ilmaloovuse arhitektid ja jumalike programmide loojad…

Me tervitame teid… – teid, eesastujaid…

Peate uskuma, et iga teie mõte on loov…

Nii olete loodud teiegi…

Teil on tarvis õppida kontrollima oma mõtteid… – see on peamine…

Iga mõte peab olema suunatud edukale loomisele…, ehk sellisele loomisele, millise valite teadlikult ise…

Ammustel aegadel ja sajandite jooksul on teile edastatud kõiksugu praktikad…

Kogu teie loov masinavärk tarvis puhtaks teha…, kõigist parasiit-mõtetest…, mittevajalikest šlakkidest, mille ümbertöötlus võtab teilt palju jumalikku loovat energiat…

See on kui lõuendi puhastamine liigsetest värvidest, et saaksite luua seal midagi uut…

See oleks kui… – sul on vaid üks lõuend, millele saad maalida uusi pilte…

Kõik senised sajandid oled palju pilte maalinud üksnes sellele lõuendile…, nii kollektiivseid, kui ka isiklikke…, ilusaid ja koledaid…

Nüüd on aeg maha võtta kõik liigne…, kui vaid tahad maalida uut ilma…

Tehke omad lõuendid puhtaks, kuna teil on võimalik luua üksnes sellel ainsal lõuendil…

Tänu tuhandetele illusioonidele teie teadvus on ähmastunud…

Tänu uskumustele…, dogmadele…, loomisšabloonidele…

Tehke oma teadvus vabaks…

 

Sa pole ütelnud mulle midagi uut…

Ootad, et keegi mõtleb sinu jaoks välja mingit uut võluprotseduuri…, võimalikult lihtsat ja kiiret, et juba homme saaksid ärgata uues ilmas…

Selleks pole kedagi, peale sinu enda…

Teadvustage seda mitte üksnes sõnades…

Pole olemas kedagi, kes oleks suuteline looma teile uut reaalsust, kuhu tahaksite pääseda…

Kui te ise pole seda veel loonud…, kuidas saakski sinna pääseda?

Kes on selles süüdi, et ei suuda silmi avada…?

Ma ehk annaks teile lühikese, kuid mõjusa retsepti…

Uskuge 100%, et ilmute uude ilma…

Kuid… millisesse ilma…?

Keegi peale teie ei tea seda ilma… – kas mõistad…?

Keegi ei tea rääkida sellest, mida saate näha selles ilmas… – ei sulle, ega kellegile teisele…

Esiteks juba seetõttu, et on olemas… mitte sekkumise seadus…

Teiseks – kõik, mis on on sinuga kokkupuutes… – on su enda kujutelma looming… ühel, või teisel määral…

Seega…, kui oled jätkuvalt nägemas kolmemõõtmelist ilma, siis see tähendab üht – sa pole veel loonud endale teise ilma pilti…, kas ühel või teisel põhjusel…

Seda vaid seetõttu, et sa ise ei usu oma jõududesse…, või laiskusest…, või muul põhjusel…

 

Olgu… lähme siis aegamööda edasi…

Kui ma usun 200%, et taevas on roheline…, kas ta muutub roheliseks…?

Jah…, kuid see jääb vaid sinu vastuvõtu ulatuses roheliseks…

Sa pole suuteline koheselt end lahti rebima kollektiivsest loomise võrest…, ehk matriksist…

Esmalt hakkad nägema rohelise taeva varjundeid…, või üksnes rohelisi tükikesi taevast…

Või oled võimeline veenma kogu ilma, et taevas on roheline… – siis selliseks ta muutub tervinisti…

Või… sinu rohelise taeva edastusvõime on sedavõrd võimas, et kõik koos näevad koheselt rohelise taeva pilti…

Parem alustage oma tunnetuste elemente looma osade kaupa…

Et rebida end matriksvastuvõtust lahti, on tarvis suuri energia kogusid…, vaba energia kogusid…

Kujutle end suure energia akumulaatorina…, kuid kogu energia, mida kogud sellesse, kasutad ära kolmemõõtmelise pildi ülalhoidmiseks…

Teil on hulgim tehnikaid vaba energia vabastamiseks…

Kui lakkad raiskamast jumalikku energiat tühiste asjade peale, siis saad suunata selle teistele eesmärkidele…, ehk, justkui saaks lisaks veel ühe valgusti, millega saad täiendavalt valgustada oma ümbruskonda, et näha hulgim uusi asju selles ja uusi ilminguid…

 

Mõned arvavad, et stardi tingimused on tehtud meile raskemaks…

Oleks kui… meie tasemele on välja lastud hulgim parasiitteadvusi ja kehi, mis on omapärasteks meie energiate õgijateks… – just seetõttu meil nagu polekski võimalust sellest välja rabeleda…

Kõik, mida meil tarvis oleks – on sulgeda tee parasiitidele…, alles seejärel saaksime pääseda sellest…

Kuidas sa kujutaks seda ette… – vaba valiku tsoonis…

Keda saaks keelata pääseda kusagile…, kuidas…, kas püstitada barjäärid…, kelle sanktsioonil…?

On olemas üldised seadused kõigi jaoks…

Kui olevus rikub seadusi – see on tema valik…, kuid ka temal on omad tagajärjed seaduse rikkumisele…

Kui duaalsuse eksperiment oleks piiratud, siis poleks tulnud loomise paljusust…

Iga olevus, oma taseme vastuvõtu ulatuses, on võimeline külastama teisi tasemeid ja tegutsema seal kehtivate seaduste kohaselt…

… Ja veel…, miks peate selles eksperimendis endid peamisteks…?

Te olete üksnes osa sellest…

Kõrvuti teiega on arenemas müriaade olevusi…

Neid, keda peate parasiitseteks teadvusteks ja kehadeks, on samuti eksperimendist osavõtjad…

Miks just teile peaks antama eelistus…?

Kõik on võrdsetes tingimustes…, kuid erinevates võimalustes…

Kasutage siis oma võimalusi…

Teie võimaluste ulatuses on ületada mistahes parasiitseid teadvusi ja kehi…

… Kui arutleda selliselt, siis ka Gaia peaks paluma, et teda tehtaks puhtaks inimparasiitidest...

Te olete suurteks parasiitideks tema ressurssidele…, ning kasutate oma tarbeks pea kogu tema energia varud…

Ometi ta ei püüa vabaneda teist…

Kust on selline huvitatus üksnes enda ja enda liigi vastu…?

See vastus pole sinule…

Ma mõistan, kust tuleneb selline küsimus…

… Kui koristate sellelt tasandilt ära need, keda nimetate parasiitideks nii teadvuslikul, kui ka kehalisel tasandil…, ometi teistel tasanditel need jäävad siiski… – mis mõtet sellel siis oleks?

Või pakute koristada teadvuse ja kehalikud parasiidid kõikidelt tasanditelt…?

Sellisel juhul jääksite vaid teie üksinda…, ehk isegi, tuleks kord ära koristada isegi teid endid…

Siiski…, ometi kõik ümberringi on koostöös ja teine-teise energia kasutajad…

… Kui koristada ära kõik takistused arengus, siis oleksite kui taimelavas…

Kuid see ei soodustaks teie arengut, kui liigil…, poleks mõtet teie vastupidavusel…, teie ellujäämisel…, teie kohanemise võimel…, teie väel…

Vaadake loodust – milline elujanu…, milline ellujäämise püüd…

Keegi ei kaeble parasiitidele…, vaid elutsevad koos, ühes avaruses ja ühises koostöös…

Pole kedagi esmast, ega kedagi teisejärgulist…

 

Kas tead, meile ju räägitakse meie unikaalsusest ja sellest, et ainult meisse on kätketud loomise potentsiaal… – ma pean silmas inimest…

Kas see polegi nii…?

Mitte päriselt…

Sõltub sellest, kuidas võtta loovust…

Loovusel on hulgim loomise võimalusi…

Kuna iga vorm on vastu võtmas…, kas ühel, või teisel viisil… – siis juba sellega ta on loomas…

Kuid igal vormil pole sellist mõistuslikku omadust, kui kujutlusvõime…

Pole kõigil vormidel ka mõistust…

Just seetõttu olete unikaalsed, et teil on olemas suunalise omadusega loomise atribuut…

Kas mõistad, mida see tähendab…?

See tähendab seda, et igaüks teist saab sellise atribuudi vahendusel luua selliseid loovusi, milliseid pole ilmaloovuses kunagi olnud…

Just selles on teie unikaalsus…, just selles on teie väärtus ilmaloovuses…

Just seetõttu teid hoitakse…, õpetatakse ja toetatakse…

Olete võimelised andma tõuke uuteks arengu suundadeks ilmaruumile, kogu ilmaloovusele…

Mõnedki teie seast on seda ka andnud…

Olete võimelised maha märkima uusi arengu teid…, luua unikaalseid ilmasid…, tulevikule unikaalseid loomise programme…

Kuid see ei tähenda, et Jumala ülejäänutel vormidel pole tähtsust…

Nemad on vaid teised…, teiste funktsioonidega ja võimalustega…, ja neid ei tasu eirata…

Ma kuulen su mõtet… – et kui on olemas oht…, siis parem hoida alles aju, kui sõrm…

Kuid see on kolmemõõtmelise sureliku vastuvõtu paradigma…

Ilmaruumis surma pole olemas…, pole piire…, pole lõppu…, ega pole kadumise ohtu…

Kõik on tallel…, kas ühel, või teisel viisil…, ning kõik võib taassündida…

Pole mõtet kaotada sõrme, et säilitada aju… – võib säilitada nii ühte, kui ka teist…

 

Me kõik ootasime 21 detsembrit 2012 aastal, kui ülemineku starti uude mõõtmesse…

Kuid midagi ei juhtunud…

Miks…, ja mis tärmin see oli…?

See oli Suure Lõikuse tärmin…

 

Miks see ei toimunud?

See toimus…, kuid valmis vilja osutus vähe…

Te ise polnud selleks valmis…

 

Kas Lõikus tuleb ka siis, kui enamus vilja pole veel valmis…?

Valmiduse taset saab määrata vaid Lõikus ise…

See on kui laine, mis uheb rannast minema üksnes kivikesi…

Kellegil pole teada, kui suur saab järgmine laine olla…

 

Kas me lasksime sellel Lõikusel mööda minna…?

Kuna on järgmist oodata…?

Keegi pole teadlik järgmisest lõikusest…

 

Kuidas on siis 26 tuhandelise aastase periodiga…?

See on Jumala hinguse tsükkel…, aga lõikus on tihedamalt…

 

Kui see on Jumal hingus…, kas see oli väljahingus…?

Kas sellele järgneb Jumala sissehingamine…?

Jah…, kuid see ei alga kohe…

Käesolev Lõikus pole veel lõpule jõudnud… – ta on veel käimas…

 

See tähendab… et mõnedel on veel võimalus saada koristatuks neljandasse tihkusesse?

Kõigil on selleks võimalus…

 

Mis võimalus see saab olla, kui enamus pole valmis..?

Enamus isegi ei aima neljanda mõõtme olemasolust…

See toimub enamustel vaid alateadlikul tasemel…

Vaimsel tasemel kõik on teadlikud sellest…

Kuid teie teadvus ei taha lubada endasse uut ilma…

Ma ei saa rääkida üksikasjadest, kuna igaüks peab ise määratluma…

Võimalus on igal ühel, kuna seadus on selline…, mida teil nimetatakse hulgast kvaliteediks üleminekuks…, ehk lahvatuse impulsi seaduseks…

Kui impulss on jõuline, siis ta võib sünnitada lahvatuse…, mille jõul võib hulgim osakesi kanduda üle…

See on kui teie plahvatuse puhul, mille jõud tõstab õhku palju mulda…

Selline võib olla ka inimeste ülemineku impulsi tõenäosus…

 

Kes peaks andma sellise tõuke…?

Kes iganes…, igaüks teie seast… – kellel vaid koguneb külaldane potentsiaal…

Võtame teise analogi…

Kann, pilgeni täis vett, võib üle joosta isegi ühe väikese tilga puhul…

 

Olukord on siis selline, et on kogunenud kriitiline hulk üleminekuks…?

On küll…, kuid üleminek on inertne… – on magavas olekus…

On õhuke takistus…, on tohutu vee hulk, mis on rahuseisuses…, seega… takistus ei purune…

Piisab mistahes mõjutusest väljastpoolt, või seestpoolt…, kui takistus puruneb…, ning vete massid tormavad teisse sängi…

 

Kes seest, või väljast on võimeline avaldama sellist mõjutust…?

Olen juba rääkinud… – kestahes ärganutest…, või teie kõik, ühiselt…

 

Mida kindlalt tuleks teha…?

Panna kõikuma oma teadvust…, veelgi parem – rühmadena…

 

Seega… – minna tasakaalust välja…?

Sa küsisid ülemineku kohta…, kuid see on üks võimalustest…

 

Kuid see viib energiate tasakaalutuse tõusule…, viia negatiivsete tagajärgedeni…  sõdade ja vägivaldade näol…

Kas on siis seda vaja…?

Sa küsisid revolutsoonilise ülemineku kohta…, kuid ka see on üks neist…

Mistahes ilmpulss… – on tasakaalu rikkumine…

 

Olgu…, kuidas teised tsivilisatsioonid ületasid selle, kes liikusid konstruktiivset aregu teed…?

Nemad kogusid  konstruktiivi potentsiaali kogu ilmaga…, seega, läksid sujuvalt üle uuele tasandile…, – mida teie polnud suutelised tegema…

 

Tuleb välja…, see on suletud ring…

Inimene pole suuteline astuma kolmanda mõõtme barjäärist üle…, ning selleks on taas vaid üksikud teed…

Teekondi on alati olemas…, nii üksikuile, kui ka gruppidele…

Teie ajaloos on terveid rahvaid, kes ületasid neid mõõtmete barjääre koos…

Maya rahvad ja paljud lõuna-ameerika suguharud…

Kuid Lõikus pole veel lõppenud…

Lõikuse aegu on võimalikud mistahes imed…, impulss tuleneb siiki meie Suurelt üheselt Loojalt…

Varem sellised tulemused tulid Maa peale veeuputustena…

Seekord seda ei toimunud…

 

Ma arvasin, et veeuputust saatis inimese peale Jehoova…

Mistahes ingel pole võimeline hävitama maa elanikkonda…

See oli üksnes Suur Lõikus…

 

Kas sa ei anna mingeid soovitusi selleks, kuidas minna teise mõõtmesse…?

Üksinda üleminek on väga energia mahukas… – seetõttu ma soovitaks ühineda rühmadesse, ning praktiseerida oma vastuvõtlikkust koos…, väljendades kollektiivset ülemineku kavatsust…

Teil tarvis vabaneda kolmanda mõõtme seondustest…, energiatest, mis hoiavad teid kohustuse tundeist ja tuleviku vastuvõtust eemale…

 

Kas see tähendab – loobuda lähedastest…?

Miks loobuda…?

Pigem mõista ja võtta omaks, et keegi kellegile pole midagi võlgu…, ning võib kõrvaldada oma elust kõike kohustuslikku…

Kui teie lähedased on valmis koos teiega üle minema…, siis see on suurepärane…

Kui ei – las siis minna oma teed…

Peate olema vaid valmis üleminekuks…

See ei tähenda olla vaene ja loobuda ühiskonnast…, kuigi ühiskond kasutab enamat hulka teie energiast… – nagu makse ühiskonnas, kommunaalteenuste eest…

See tähendab – olla valmis kõike kaotama, et omandada midagi uut…

See tähendab – olla valmis ärkama teises elus…, teises keskkonnas…, teises ilmas…

Loobuda tarbetust energia raiskamisest, kõrvaldades oma elust need asjad, mis teie muunduste jaoks pole eluliselt vajalikud…

Tuleks õppida vastu võtma enam energiat ja oskama muundada seda…, kuid selleks tarvis puhastuda kehaliselt šlakkidest, ning teha puhtaks vastuvõtu läätsad…

Kes teie seast saaks ütelda, et on täitnud kasvõi ühte neist tingimustest…?

Taas ma ei ütle teile midagi uut…

Kuid, ega te pole täitnud ka soovitusi, mida teie ajaloos, sajandite jooksul, on jagatud teile, sakraalõpetuste näol…

Kui lõpuks teete seda kõike läbi…, siis olete ka valmis…

Piisab üksnes avaldada kavatsust minna vastuvõtu piirist üle…

Varem, või hiljem, õhuke takistus puruneb…, ja teie kavatsus käivitub…

Teie kavatsus on võimas päästik…, see on käivitusnupp…

Kuid, te hoiate oma käed sellest nupust hoolega eemal…

 

Olgu…, on olemas mitmeid teooriaid ja praktikaid…

Kuid…, kui õpilase ellu ilmub naguaal, ehk inimene, kes aitab õpilasel teha nihet seesmistes tunnetustes, ning aitab minna üle teise reaalsusesse… – kas see on vajalik tingimus, mis võiks olla iga inimese teenistuses…?

Mõistke ja võtke omaks… – kõik toimub üksnes teie endi kavatsuse kohaselt

Kui usute sellesse, et sinu käivitusmehanismi saab käivitada inimene, kellel kõrgendatud energia…, ehk naguaal, siis nii see ka toimub…

Kõik on üksnes energia liikumine…

Energia liigub…, formeerub…, ja on koostöös vastavuses teie usule…, teie kavatsusele…

Katsume kirjeldada seda protsessi…

Sa oled vorm, mis kätkeb Jumala energiat…, eksisteerid…, peegeldad impulsse ja teiste kavatsusi…, oled koostöös teiste vormidega – võttes vastu neilt lähtunud valgust…

Eritad oma mõttevorme energia tompude näol, mis joonistuvad üha selgemalt, vastavuses su enda vormi üksikasjade loomisele…

Ehk teisi sõnu… – mida sagedamini mõtled millegile, seda enam üksikasju kujutad sellesse… – seda enam kujuteldav asi hakkab võtma üha selgemaid piirjooni ja detaile…, seda elujõulisemaks see muutub…

Seega… – sina, kui Jumala loov vorm, lood mõttevormi – vajadust ilmuda sinu ellu naguaalil…, või mingil teisel võimsal energeetilisel vormil, kes on võimeline käivitama sinus uut vastuvõtu mehanismi…

Enda uut mehanismi sa formeerid ise, oma mõttevormidega sellest…, enda kujutlusega sellest, milline peab olema antud mehhanism…

Sinu jätkuv mõttevorm naguaalist tõmbab ligi sarnaseid energiaid avarusest…, või teistest vormidest, mis vastavad sinu kavatsusele…

Ja sinu ellu ilmubki inimene-naguaal…, kuna sa usud sellisesse naguaali…

Miks mitte kujutada ette, et on olemas kusagil punane käivitusnupp…, sellise vastuvõtu jaoks… – ning… et avarusest sirutuks üks käsi, mille sõrm vajutaks seda nuppu…?

See oleks sama…

Kuid sa pole veel valmis sellise pildi jaoks…, sellise sinu kavatsuse rakenduseks…

Miks mitte kujutada… – homme saad ärgata sootuks teises reaalsuses…

Kui sinu usk on sedavõrd võimas… – siis see ka juhtub nii… – kuna sa ise oma mõtteis vajutad seda nuppu…

 

Kuid sa rääkisid, et saan näha üksnes sellist uut reaalsust, mida olen ise oma mõttevormidega loonud…

Mismoodi ma saan oma kavatsusjõuga ärgata uues avaruses, mida veel pole…?

See on olemas…

Kõik su mõtted koonduvad selles ühtseks…

See toimub sinu une, või transi aegu, kui oled jooksvast ajast välja langenud…, vajudes mõtisklustesse…

Peale selle… – kõik sinu osad teistes mõõtmetes, teevad samuti tööd selle avaruse formeerimiseks…, – kuid see on kui… – kui joonis lõuendil, lõpetamatul kujul, mis pole veel täienisti värvitud…, ehk mõned kohad veel päris värvimata, aga teised samas, päris hästi välja töötatud…

Kusjuures…, te koos joonistate seda avarust… – sa ju ei kavatse jääda sellesse avarusse üksinda…?

 

Kas selline asi oleks võimalik…?

Kõik on võimalik…

 

Taas tuleb sama, nagu on olnud varem…

Teekond uude ilma on võimalik üksnes miljonite inimrühmade teadvuse evolutsiooni läbi…, aga mitte – üksikute üleminekutena vabanemise teekonnale…, uskumatute pingutuste ja keskendumiste läbi…

Mitte päriselt…

Praegu kõik on kiirenemas…

 

Miks…?

Inerts…

Kui auto saavutab suurt kiirust, siis ta saab pikka maad sõita inertsi mõjul, mis sai käivitatud hoovõtmise aegu…

Hoovõtmise süsteem annab kiirendust…

Kujutle ketast pöörlemas suurel kiirusel, millel on mingid osad…

Osa neist osakestest kõsktõmbe jõul kogunevad keskele…, aga osa tsentrifigaal jõul lendavad kettalt minema…

Nüüd ongi toimumas just sama…

Teatud osa massist on kogunemas ketta keskele, moodustades püsiva massi…

 

On olemas informatsioon, et eksisteerib neljas destruktiivne tase…, kas on see nii…?

On samuti teisigi destruktiivseid tasemeid… – kokku neid on 12…

Kuhu sinu arvates lähevad olevused, kes valivad destruktiivset arengut isegi Lõikuse aegu…?

 

Mõnede arvates need hävinevad, kui mittevajalikud…, kuna pole võimelised arenema…

Miskit ei saa hävitada, kuna kõik on igavene…

Mõni ehk saab jaguneda algosakesteks…, ning kõik koos naaseda Jumala juurde tagasi…

Kuid hävitatud ei saa olla ei kellegi, ega millegi poolt… – selline on kord Jumala olemus…

Peale selle…, kes on võimeline määrama – mis soodustab arengut ja mis mitte…

Areng on – muutused ja liikumine…

Kui miski on jätkamas oma arengut ja muutumist, kuna on elujõuline… – siis pole oluline…, kas on ta konstruktiivne, või destruktiivne…, kõik on üksnes arengu tee…

 

Kui on olemas destruktiivsed teekonnad, siis kuidas nemad teevad koostööd konstruktiivsete tasemetega…?

Kuidas neljanda destruktiivne tase teeb koostööd neljanda konstruktiivse tasemega…?

Samal viisil, kui teie tasemel…

 

Kuid meil on üks tase…

Millest sa seda järeldad…?

Tasemed kattuvad…, ristuvad… – seetõttu sulle näib, et tase on üks…

Oled ju märganud, et su enda elus pole paljutki destruktiivset, millest oled külaldaselt palju kuulnud… – miks siis…?

Seetõttu, et sinu kokkupuude destruktiivse kolmanda tasemege on viidud miinimumini sinu enda kavatsuse läbi…

Sa kujundad oma liikumise teed, või koostööd selliselt, et oled liikumas destruktiivsega paralleelselt, kogu kolmanda taseme ulatuses…

 

Kas tahad ütelda, et kõik inimesed, kes sattuvad sõja olukorda, vägivalda, tapmistesse…, või muudesse destruktiivsetesse olukordadesse… – vaid ristuvad.., või, vaid puutuvad oma reaalsuses kokku kolmanda taseme destruktiivsusega…?

Jah… – kuna taoline tõmbub taolisele…

Kuid sina kujutad seda taset mingi tasapinnana, mis ristub teisega…, või on paralleelne teise tasapinnaga…

Seda võiks kujutada pigem kärjena…

Või mingi peeglite labürindina…, milles – parempoolses peeglis on destruktiivne tase, kuid sina lähed sellest mööda, kuna ise peegeldad sellest möödapääsu…, seega… sinu vastuvõtt ei märka paremat poolt, kuna see ei vasta sinu tasemele…

Kuid, sinu järgi tulev inimene, märkab möödapääsust paremal seda peegeldust, kuna tema on avatud kolmanda mõõtme destruktiivsele energiale…

 

Kas see tähendab, et minu labürindis on olemas läbipääsud neljandale tasemele…?

Jah…, oled õieti mõistnud…

Sul on tarvis märgata, et leida neid…

See on hea analoog…

Katsu kõike vaadata kui peeglite labürinti…, ning seal, kus näiliselt väljapääsu pole, võib leida tõelise möödapääsu…, selleks pead vaatama oma reaalsuse peeglist läbi…

Kui väljendad sellise kavatsuse, siis läbi peegelseina võid märgata asju, mis on selle taga…

Tehes kindlaks, mis on selle taga…, ning väljendades kavatsust leida läbipääsu sinna, võib see varem, või hiljem nii ka juhtuda…

 

Meie elu ja meie tegelikkust on ikka võrreldud kompuutri mänguga, milles ületame mitmeid tasemeid, läbides mitmeid kordi neid…

Kui võtta seda analogina…, siis kuidas saab tõusta läbi selle neljandale tasemele…?

Igal tasemel, kui kompuutermängus, on olemas kiired üleminekud, mis avanevad läbi teie kavatsuse…

Kui avaldad kavatsuse minna üle neljandale tasemele, siis leiduvad jõud, mis aitavad sind selles…

Ära vaid unusta määratleda, millisele neljanda tasemele tahad pääseda – kas konstruktiivsele…, või destruktiivsele…

Teile kõigile on korduvalt avanenud võimalus näha pilte neljandast tasemest…

Asi on selles, et – teil ei piisa energiat sellise pildi talletamiseks oma reaalsusesse, või mällu…

Mis on mälu…?

See on energiate hoidla, mida olete täitmas aastast aastasse, ning hoiate seda oma mälus…

Mida enam energiat panustate teatud sündmusesse, seda kauem ta püsib teie mälus…

 

Kõik see meenutab mulle pimedaid inimesi, kes on kobamas huupi, kuigi läbipääs on samas…

Jah…, siin on sarnasust…

Kuid selleks, et näha… – tarvis silmi…

Kuid selleks, et neid avada, tarvis teadvustada, et need on kinni, kuna ju magad veel ja näed alles und…

Just sellega me ka tegeleme… – aitame teadvustada, et teie silmad on veel alles kinni…

 

Kui palju inimesi on üle läinud neljandasse mõõtmesse?

Tühine osa…, kõigest ligi 5% inimkonnast…

 

Kaua kestab veel Suur Lõikus…?

Keegi ei tea seda…

Me vaid oletame…, ehk kolm teie aastat…

 

Kas on mingi protsent teadlikul üleläinuid neljandasse mõõtmesse…?

On muidugi…, kuid kahjuks need üleminekud on olnud läbi füüsilise surma…

On ka juhuslikke üleminekuid…, kuid ikka läbi surma…

Ka surm on teatud viisil – Lõikuse protsess…

Iga vaimsus saab surmajärgselt tõusta teisele tasemele…

 

Kui paljud on läinud teadvustatult…?

Tuhande ringis…

 

Sa rääkisid kolmest lõikuse aastast…, mida on inimkonnal oodata nende kolme aasta jooksul…?

Tavalist elulaadi ja tunnetuste muundusi…

Ilmnevad paljud neljamõõtmelised tehnoloogiad, mis aitavad veenduda uue avaruse olemasolust…

Teid on ootamas palju teaduslikke avastusi…

 

Massilisi surmasid ei tule…, kolmandat ilmasõda…, uputusi…, ja muid kataklüsme…?

Kõik sõltub teist endist…, – ise olete loomas oma reaalsust…

Read Full Post »

Karmata elu – see on teadvustus

 

Mida see tähendab – karmat pole…?

Karmata elu on täielik teadvustus…

“Inimese teadlik sisenemine uude vibratsioonide mõõtmesse, annab võimalust meenutada oma Merkabaad…

Taastada ununenud valgustunut teadvuse seisundit on teie esmaseks ülesandeks…”

Svetlana Orija

 

Elu karmata – see on täielik teadvustus…

Karma – see oli vaimsuse õpetamise viis vanades energiates…, see on pärand minevikust, mida tulime lõpuni viima antud kehastuse aegu…

Kõik pole suutelised seda tegema lähimate aastate jooksul, ega selle elu jooksul, kuna usk on kinnistatud karmalistele seadlustele…

Esmalt tuleb täita tingimused… – töötada need läbi…

Duaalsuse eraldumuse matriks seab alati tingimusi…, ning vaimse suunitlusega inimesed järgivad neid ettekirjutisi, kartes rikkuda „mängu reegleid“…

Kuid reeglid on vananenud…

Tänavu neile, kes on küps ja küllaldaselt kogunud kogemusi (küpsed vaimsused), hakkavad teadvustama, et pole mõtet viia karma lõpuni, võttes seda läbi…

Piisab vaid väljuda vanade energiate mõju alt, juhendite alt…, kogu süsteemi alt, mis on üles ehitatud juhtimisele väljastpoolt…, järgimise alt ettekirjutatud marsruudi kohaselt…

Üleminek on kujundatud uute energiate poolt, et me saaks väljuda vanade veendumuste alt…, laseks vabaks harjumuspärastest vaimsetest päranditest…, ega painduks eelmiste tingimuste ja tinglikuste all, mis on lõhkumas Inimese tervik teadvust…

Usk on seotud üksnes ise endaga…, oma seesmise ilmaga…, oma seesmise väega…

Uskumused, nagu ka tinglikused, tulevad välisest ilmast, illusoorsest…, pannes teid sõltuvusse…

Karmalised olukorrad on üles ehitatud teie probleemide materialiseerimisele…

Haigused on teie keha reageeringud probleemidele (teadvuse salvestused), suhetele, armastuse puudumisele ja selle otsingutele, raha vajadusele, eluvahendite piiramisele…

Muidugi…, kõik see kokku on vaimsuse õppetundideks…, seda seni, kui isiksus ei teadvusta otsest sidet oma vaimsusega jooksva kehastuste aegu… – ootamata „letaalset tulemust“…, ehk liitub oma seesmise väega veel enne…

Veel kord tasakaalust

Kaasaja inimesel aju poolkerad on dissotsieerunud, töötavad omas rütmis…

Seesmine pidur, ehk blokk, ilmneb inimesel veel emaüsas…, ning kinnistub sündides…

Inimene kasutab oma intellektist 6-7%…

Kuid igal sündinul on oma missioon maa peal, milleks ta tuleb sellesse ilma…

Ennast teadvustav teadvus harmoniseerib aju poolkerade tööd…, sünkroniseerib poolte vahelisi signaale… – see võimaldab realiseerida mõistuse täit potentsiaali…, nii ka oma tunnetuste täit teadvustamist…

Sellisel viisil inimene teadvustab oma tõelisi tundeid, mis on otsesteks vaimu sõnumiteks… – seega, karmalised salvestised, mis määrasid isiksusele kindlate kogemuste läbimist – enam pole vajalikud…

Avatud teadvusega inimene saab etteütlusi otse…, ning järgib oma südame kohast teekonda…, või oma vaimset tunnet, mis on selge ja mõistetav… – ta ei eraldu oma teadvusest…, vaid hoopis seob harmooniasse kõik oma olemuse signaalid…

Inimesed, kes harjumuse kohaselt püüavad „kõike kõigest kuidagi lahutada“…, kasvõi keeldub kuulmast oma mõistust, ning püüab kuulda südant – need valetavad enamuselt endile…, kuna üks ilma teiseta ei saa teha täiuslikku tööd…

Seega…, tunded peaksid olema ära tuntavad mõistusega, et inimene ise saaks eristada, ning vastutada selle eest, kuidas ta „valib elada läbi kogemus…, ning millist kogemust tahab sellest saada“…

Selline teadvustus on võimalik, kui tema vaimsus ja isiksus on koos…

See on saavutatav juhul, kui mees- ja naisenergiad on tasakaalus (tasakaal aju poolkerade vahel), mis kujutavad Inimese Valguskeha peent struktuuri…

Koostisosade liitumine, või lahutumine mängib teadvustusega, mille tõttu inimene elab emotsioonides, väheses intellekti arengus…, või kasutab teadmisi mehaaniliselt, surudes emotsioonid alla…

Tunnete arendamiseks on vajalik mõistuse kaasamine (loomadel puuduvad tunded…, ehk emotsioonid)…

Meile on tarvis uusi kogemusi, mis aitaksid tõsta inimolevuse teadvust loomsest kõrgemale…

See on hetk, kus teadvus kandub füüsilisest kehast Valguskehasse, mis „projekti“ näol on olemas paljudel kaasaegsetel inimestel…, ja selliste vaimsused vabanevad karmast…

Merkaba aktiveeritud väli muutub tundeteadmise atribuudiks, mille koondumispunkt asub keskmes…, lineaarsest loogikast kõrgemal…, ja kõrgemal emotsionaalsetest reageeringutest… – vasaku ja parema ajupoolkera vahel (kolmainsuse püramiid)…

Läbida energeetilist barjääri kahe ajupoolkera vahel…, ja mitte lülida vaheldumisi neid välja… – on vaimne areng…, ehk terviklikuse omandamine (teadvustuse)…

Aktiveeritud Valguskeha ei kasuta karmalist kaarti kõigi oma kõrgete kavatsuste ja soovide realiseerimiseks…

 

Liikumine Voogudes

Inimene, kes on „lasknud oma karma lahti“, muutub meistriks…

Ta liigub energiate elavas voos, kasutades oma loomingulist lähenemist…, ehk loob oma reaalsust lausa toetudes enda olemusele… – ta ei voola kaasa teadvustamatu, või poolteadvuses oleva isiksusena…

Inimene, kes on väljunud ellujäämise režiimist…, ja on läinud üle loomise tasemele… püstitab ise aktuaalseid ülesandeid, mis annavad kvaliteedilt muid tulemusi…, temal pole enam vajadust võidelda probleemidega…

Ülesannetel on alati loomise mõte…, aga mitte nende täitmine…

Vabal olevusel Vood on sünkroonis kõrgemate sagedustega…

Kuid madalad, 3, või 4 mõõtme sagedused, nendeni ei küündi…

Meister küll astub mööda maad, kuid tema teadvus on vaba matriksi võrgust, mis dikteeriks temale teekondi, milliseid peab läbima teadvustamata vaimsus…

See on sootuks uus vaimsuse väljendumise viis – see on „vaba karmast“…

Teadvustunud ja õnnelikud inimesed ei põe haigusi…

Nende energeetilised lätted töötavad PUHTALT…, seega, energiat on neil külluses…

Nemad pole enam energia tarbijad, mis ringlemas inimeste vahel…, vaid on Lättest jagajad…

Read Full Post »

Avarus                    jätk

 

Vestlusjuht

Me tervitame Peaingel Miikaeli ja Arktuuruse tsivilisatsiooni esindajaid, koos kanaldaja Moreaga…

Enne, kui alustame teemakohaste küsimustega, paluks ütelda sissejuhatav sõna.

 

Väed

Oleme Arktuuruse tsivilisatsiooni esindajad…, me tervitame teid…

Täna tahaks anda lisa eelmisele sissejuhatavale tekstile, mis toimus eelmise seansi aegu.

Asi on selles, et osa nimetatust mõistetest, mida eelmine kord nimetasime, tõepoolest kajastavad avarust…

Need on alusteks ka sellele avarusele, millises olete teie…, ja milles oleme hetkel ka meie…

Kuid asi on selles, et need mõisted pole veel kõik, mida tarvis valgustada, et mõista täielikult, mis on siiski avarus…, ja kus asute teie…

On erinevaid arvamusi…

See ehk on mingi algorütmiline matriks…

Ehk mingi energeetiline loovuse mudel…

Või on, teatud mateerialik struktuur, tähtkujude ja planeetide näol…

Ja nii edasi…

Kõik see eksisteerib…, ja ei eksisteeri… üheaegselt,

Kõik teie poolt nimetatud on – ilmutatud potentsiaal, teie vastuvõtu näol…

Seega…, kui vaid teie teadvus hakkab ümberolevat ilma võtma vastu mateerialikuna… nii ka end hakkab võtma mateerialiku vormina…

Kui teie teadvus ei määratle seda ilma mateerialikuna, siis te ei taju teda mateerialikuna…

Selliselt saab teid sujuvalt viia mõistmiseni, et kõik, mida näete enda ümber, on peegeldused…, ja samas, teie teadvuse ja kõrgemate süsteemide loomingud…

Ehk…, eraldatud mingi energeetiline väli, milles teadvus ilmutab end läbi teatud algorütmide…, tinglikult, kui „tihendatud algorütmide“…, mille tulemusel võtate ilma vastu vastavate seaduste näol, kolmemõõtmeliste struktuuride näol…

Või siis…, ilmutab end koos teiste algorütmitega…, ning teadvus võtab teie ümber olevat ilma teistes omadustes ja teistes mõistetes…, millistel on teised füüsilised seadused…, veel isegi – teiste ilmutumiste potentsiaalidena…

Selliselt tõlgendub kõik juba päris lihtsasse keelde, millega olete harjunud ja mida teate tänu oma teadvuse teatud tasemetele, mis  ütlevad, et taevas on sinine ja asub kõrgel…

Aga kui muuta teie vastuvõtu struktuuri, siis te võtate taevast sootuks teistes toonides…, ja taevas pole enam üleval…, vaid hoopis ja täienisti… teie ümber…

Seega…, ilma vastuvõtt, mis on olemas teie seesmuses, on üksnes nende algorütmite peegeldus, mis on teie seesmuses…

Kordame… – see, mis on väljaspool teid, on nende protsesside peegeldus ja nende struktuuride peegeldus, mis on kui tunnusmärk, või tunnusalgorütm teie teadvuses…

Oleme juba rääkinud…, ja räägime veel palju, mis on äratundmise algorütmiks teie teadvuses…, ning miks võtate oma ilma sellisena, aga mitte teisena…

Mida sellest vaatevinklist tähendab teadvuse ülestõus ja üleminek uuele tasandile…, ja mida tähendab teadvuse loomine…

Võttes seda ilma illusioonina, te lõpetate samastumise sellega, mis on teisse kätketud, kui miski igavesega, muutumatuga…, ja mis ei kuulu kahtluse alla…

Sellega te avardate oma teadvuse võimalusi…

Teatud hetkel võite tunda end jalgealuseta…, justkui maa kaoks jalge alt…, see, millel olete harjunud seisma…

Kuid samas…, „jalgealuseta“ olek on – hõljumise olek…, see on teatud vabaduse olek…

Ja mõistmine, et ümberolev ilm on üksnes peegeldus…, illusioon…

Kuid samas olete selle illusiooni loomisel ise osaline…

Sellise omaduse mõistmine annab teile võimaluse muuta ilma, mis on ümbritsemas teid…, muuta avarust, mis ümbritseb teid, seda vastavuses teie teadvuse raamidele…

Kui elate ja võtate seda ilma jäikade illusoorsete mõistmiste piires, siis ilm, tagasiside kohaselt, on sama illusoorne…, kuid on seatud teatud omaduste mõõtmete ulatusega, mis on juba eelnevalt ette seatud…, ja millest oleme juba rääkinud…

See on tihkuste näol…, teatud energia struktuuride vahetuste näol… – kõike seda võtate vastu ja olete koostöös väga rangete stsenaariumite kohaselt…

Kui teie teadvuses on olemas vaba ilma vastuvõtt…, siis ka ilm teie ümber omandab ajapikku üha suuremat ja suuremat vabaduse taset…

Seega…, iga ühe poolt, kes on olemas siin, kui välise ilma struktuuri tunnetus, on kui ühe sama filmi paljude tükkide ladestamine, teine teise peale, siis see loob sellega teatud välja…, ühise koostöömõju välja…, ehk, inimolemuse ühise väljendumise välja…

Ehk need on nüansid, millised on olemas inimese vastuvõtu tunnetustes…

Omades oma teadvuses avardunuid koefitsiente, ta omab võimalust võtta ilma mitte kui jäika…, vaid voolavana, muutuvana, lojaalsemana nende endi suhtes…

Sellised teadvused justkui langevad üldise koostöö koefitsiendi piireist välja…, kuid sellegi poolest… ühinedes, moodustavad koostöö välju, mille taustal kujunevad ja kinnistuvad uued teadmised…, uued tasemed…, hoopis teise, pehmema ja lojaalsema avarusena, teie endi suhtes…

Mida enam selliseid inimesi, seda enam on võimalusi muuta illusioone, millised on meie ümber…, paremuse poole…

Just seetõttu paljudes kanaldustes…, paljudes vaimsetes töödes, mis on suunatud inimkonna poole, käib jutt teadvustusest…, eraldumusest, või lahti laskmisest samastumistest avarustega, millistega olete justkui seotud…

Kuna te pidevalt tunnetate, et seda teile vaja, kuna saate sellele toetuda…, siis toetate illusioone, mis on massiliselt levinud…, ja on seotud kogu inimkonnaga…

Mida enam suudate väljuda käesolevast avarusest…, ja lubate oma teadvusel võimalikult vabamalt tunnetada erinevates vastuvõtu võimetes…, isegi tasemetel, mis väljuvad „must-valge“, „hea-halb“  piiride raamidest, millistega olete harjunud… – seda enam loote vahetusvälju, mille taustal on võimalik luua teie teadvuse avaldumisi ja ilmnemisi sootuks teistes avaruste ulatustes…

Selleks, et see toimuks massiliselt, on tarvis koguda suuremat vabade teadvuste koefitsiente, ühese ilmutunud potensiaali kohaselt…

„Potentsiaali“ all peame silmas tsivilisatsiooni, mis on määratletav Maa tsivilisatsioonina…

Tarvis enam vabasid teadvusi…, vabasid määratlustest, mis on talletatud ja omased teatud illusioonidele…

Kujutage ette… – te vaatate must-valget tummfilmi, kuid teie teadvus lisab sellesse värve…, kuigi kõik vaatavad filmi mustvalgena…, kellegil ei tekkigi mõtet, et film võiks olla värviline…, ja ehk isegi helindatud…

Ühele inimesele tuleb mõte teha film värviliseks ja ta hakkab mõtteis seda värvima, kuid teine inimene hakkab seda käsitsi värvima…, ning nende vahel ilmneb selge koostöö…, mille läbi muutuvad potentsiaalid selle filmi suhtes…

Selliselt sünnib uus tööstus… – värvifilmi tööstus…

Sama on ka avaruste puhul…

Mida enam inimesi hakkab tunnetama avaruste omadusi kerguse ja helenduse järgi, mis on täis armastust…, seda enam saavad võtta sellel tasemel vastu kõike, mis on toimumas ümberringi…

Samaga vastab ka avarus…, illusioon hakkab häälestuma teie koefitsientidele…, ja muutub just selliseks, millisena te võtate vastu teda…

Seda saab teha ka teisel viisil…, ehk sujuvalt muuta avarust…, kanda teie teadvus üle teisele tasemele, teistesse väljadesse…, kus illusioon, või koostöö avarusega, hakkavad töötama teiste seaduste kohaselt…

Kui teie seesmuses ei ilmne uue avaruse vastuvõtu taset, te ei suuda teha koostööd…, ning teis sünnivad eristumise elemendid… – teis kujuneb vastuvõtmatus ümberoleva suhtes…, ümber toimuva suhtes…, ega suuda teha koostööd ümber oleva üldise väljaga ja selles olevate teadvustega…

Oleme valmis vastama teie küsimustele, kuna mõistame, et teema informatsioon, mida andsime, on ilmselt teile raskesti vastu võetav…

Ehk seetõttu oleks lihtsam valgustada neid asju küsimuste-vastuste näol…

 

Vestlusjuht

Mis on siiski esmane… – kas mateeria, või teadvus…?

Mis on mateeria, mida me tajume oma tundeorganitega?

Kas on ta olemas, kui oma organitega me teda ei tunneta?

Kas meie ümber on miski…, mida meie ei tunneta, ega teadvusta…?

 

Väed

Asi on selles, et kõik, mis ümbritseb teid käesoleval ajal, osaliselt eksisteerib…, ja ei eksisteeri ka…

Selline filosoofiline vastus teile…

Kõik, mis on teid ümbritsemas, pole üksnes teie vastuvõtu vilja illusioon, vaid teie vastuvõtu kogemus…

Kogemus on tase, mis jääb eksisteerima igavesti…, ja on alati kogutav juurde…

Seda kogemust saate kasutada igahetkeliselt…, eriti inimkonna oma, ning avada seda mistahes punktis…

Ta hakkab ka seal eksisteerima, nagu eksisteerib teie juures praegu…

Kõik, mis on läbitud, ei kustu iialgi…, ei kao kusagile… – ta salvestub kogemuste tasemetesse…

Sellised on ühise avaruse iseloomu omadused…

Kuid, samas tahaks ütelda… – te peate mõistma, et teadvus, luues teatuid avarusi, eraldab neisse energiaid…, see oleks kui eraldaks enda seesmuses piirkond, mis täituks energiaga…, ning seaks sinna seadused, mis määraks sellele teatud arengu suunad…

Oletame, et teie avaruses on olemas vabavoli seadus…, vaba arengu seadus…, ja te olete sellest teadlikud, kuna see oli talletatud sellesse avarusse veel enne, kui oli sellesse ilmnenud teadvus…, ning te laskusite sellesse ilmutumiseks…, kui mõistusega teadvuste killukesed…

Kui võtta seadusi, mis hoiavad seda avarust suundade näol üleval…, ja suhtuda neisse kui mateeriasse…, siis võiks öelda, et mateeria ilmnes tunduvalt varem…

Kui seadusi võtta, kui Looja vaimse avaldumisena…, kui Looja vaimset ilmnemist võtta mateeriana (muigab), ehk ilmutatuks, mis meeldib meile enam, siis ilmselt esmalt ilmnes mingi ilmnemine…, või ilmnemise potentsiaal, mis oli Looja poolt püstitatud…, alles siis ilmnes teadvus, mis hakkas koostöösse antud avaldumuse seaduste kohaselt…, luues ja teostades tasemeid, mida käesoleval hetkel võtate kui mateeriat…

Kuid te mõistate, et on olemas avarused, mis pole sarnased teie omaga…, millistes on omad seadused…, ja omad Loojad…

Teistes omadustes, ütleme neljandas, või viiendas mõõtmes, hakkate kasutama teisi energia mõisteid… tunnetuste energiad…, koostöö energiad…, energia väljade koefitsiente…, ja palju muud veel…

Sellesse hakkate suhtuma sama tõsiselt, kui praegu igaviku suhtes…, kus istute toolil ja teie ees on laud…

Need tasemed on teie jaoks tihkuseks, seetõttu need ka eksisteerivad…

Te saate neid tasemeid kasutada… – kuid tegelikult, need on üksnes selles olevate võimaluste ja potentsiaalide peegeldused teie teadvuses, millised olid kätketud teie teadvusse kogu avaruse kujunemise aegu…

 

Vestlusjuht

Meil on kaks suurepärast filmi… „Kolmeteistkümnes korrus“ ja „Matriks“…

Mõte on mõlemis üks…, ilm, mis ümbritseb filmi tegelasi, on üksnes illusioon, mis eksisteerib üksnes nende teadvuses…

Kuid on olemas veel kõrgem teadvus, kes on loonud selle ilma…, ning temale see on kontrollivaks ja õpetavaks funktsiooniks…, mille läbi on ka ise õppimas…

Milleks on käesoleval ajal inimkonnale antud selline informatsioon…?

Kuivõrd tõenäonne on kõik see…?

Väed

Meie arvates teil on veel üks film, mis oli tehtud tellimise peale…, see on „Troon“…

See on eelmiste filmide jada jätkuks, mis annavd inimesele võimaluse mõista, laskudes ühte, või teise  illusiooni, milles on teadvuse eesmärk ja ülesanne…

Me nimetame seda ka edaspidi „illusiooniks“, kuna nimetada matriksiks, või teadvuse teatud tihenduseks, mingi avaruse näol – on suhteliselt raske…, seetõttu selleks on ühene sõna – illusioon, kuid mitte „pettuse“ mõttes…

See pole pettus…, vaid avarus, milles lubate oma teadvusel, oma vaimsusel ja monaadil tunda rõõmu arengus…

Kasvuks on palju võimalusi…, ja need kõik on määratlustega…

Jah…, te olete teatud mängus…, te olete teatud mängu tingimustes ja nende olemuses…

Esiteks… – see on areng…, see on vajadus läbida ja välja töötada teatud omadus, ning minna sellega üle uuele tasemele…

Minna välja nupu olekust, keda juhitakse…

Kuid uskuge…, me ei taha näha teid enne, kui suudate väljuda nupu olekust, keda juhitakse, minna üle jõuks, kes loob ise juhtimist…, juhitavast nupust tõusta Looja seisundini…

Just seetõttu räägime teile sellest, kasutades teie mõisteid, mis on teil levinud…, ja seda mitte teie maha tegemiseks…, mitte teie väärikuse alla tõmbamiseks

Neis filmides on esile toodud aegamööda vabanemist samastusest…, selles on informatsiooni aegamööda andmine inimesele, et ta ei haakuks oma ilma horisontaalsesse nägemisse, milles ta elab…, et ta näeks ilma korraga…, kogu selle võimaluste ulatuses…

Et ta suudaks sellest ilmast mitte üksnes väljuda…, mitte isegi põgeneda…, vaid koguda võimalikult enam omadusi…, et saaks tõusta kõrgemale tasemele…, tasemele, millel saab olla Loojaks…, tasemele, millest kunagi väljus…

Just järjepidev areng…, üleminek tasemelt tasemele…, omaduste ja potentsiaalide rikastamine läbi võimaluste…

See võimaldab rääkida teadvuse pidevast arengust…, vaimsuse arengust…, monaadi arengust…

Need on õpetavad filmid…, informatsioon neis räägib esmalt, et on olemas teine ilm…

Annab informatsiooni sellest, et on võimalus ka teistele ilmadele…, on võimalus saavutada teisi tasemeid ja teisi omadusi, kui neid, mis on olemas selles maapealses ilmas…

Kõik on selleks, et inimene ei kiinduks…, vaid liiguks kiiresti mööda vertikaali ülespoole…, aga ei liiguks üksnes horisontaalse ilma uurimises…, ega oleks raskelt seotud illusioonidesse ja tasemetesse, millistes on seni oldud…

Just samastusest lahti saamine…, just avardumine…, just uute omaduste saamine… – on väärtuslik kogemus, mida omandate nii teie, kui ka meie…, olles ühes ja samas seisundis…, ühes ja samas illusoorsuses…

Isegi praegu, rääkides teiega…, või, teie rääkides meiega… – me omandame, laskudes teatud teistsugusesse ilma…, milles on olemas teadvuse teised vabaduse tasemed…, kus on mõjul muud tasemed…

Me saame kogemusi, milliste läbi teeme järeldusi…, või loome selle kogemuse põhjal uut sündmustikku…, kus saavutame uusi arengu tasemeid ja omadusi…

 

Vestlusjuht

Seega, võiks teha kokkuvõtte… – et kõik, mida tunnetame, mida tajume, mida näeme – on üksnes informatiivne voog, mis on saabumas meie teadvusse, ning on olemas kogutud kogemusena ja kogutud informatsioonide näol, mis on tallel vastavates informatiivsetes struktuurides, andmepanga näol…, – ehk kõik on seatud selliselt, et tunnetuste informatsioon ei tulene väljastpoolt seesmusesse, vaid seesmusest – väljapoole…?

 

Väed

On olemas informatsioonide suletud ring…, kuid see pole päris nii…

Asi on selles, et on olemas kujundatud energeetilised väljad…, vahetusväljad…, üldised väljad, mis on tsivilisatsiooni ühiseks koostööks…

Seega, kui te töötlete informatiivset voogu enda seesmuses, siis osa sellest suunate väljapoole, mille vahendusel toimub vastastikune vahetus…, vahetusväljad hakkavad teostama vahetust… – mille tõttu illusoorsus, mis on teie ümber, hakkab muutuma…

Võtame näitena suure hulga tugevate pingutust, kes sooviks pilvisel päeval näha taevast puhtana…, taevas ka selgineb… – kuid teatud viivisega, kuna teie avarus omab teatud inertsust, sest see on – teie avaruse loomuse aluselik suuna olemus…, selliselt töötavad teie juures informatiivsed vood.

Informatiivsed vood saabuvad ja peegelduvad teie teadvusse…

Te töötlete saabunud pilti vastavuses oma teadvusele, ning annate tulemuse välja, enda ümber olevasse avarusse…, – kust saate omakord – tagasipeegelduse…

Kui kuulete koera haukumist, siis, kui teis on olemas seadlus, et koer on kuri, siis teisse see kajastub kurja haukumisena…, isegi iga koera haukumise puhul kuulete üksnes kurja haukumist…

Kui muuta teie seadlust, et koeral on olemas ka rõõmu haukumisi, ehk naeruga haukumisi… – siis te ei kuule enam üksnes kurja haukumist…

Meil on raske opereerida inimteadvuse tasemetega… – peaksite andestama meile mõningat oskamatust…

 

Morea

Neil on lihtsam näidata pilte, kui valada seda sõnadesse…

 

Vestlusjuht

Hea võrdlus…, tänan.

Tähaks rääkida ka unede avarusest, kus me samuti näeme, tunnetame, tajume kõvasid asju, tunneme isegi emotsioone, tundeid, kuuleme helisid…

Kas meie ümber oleval avarusel ja une avarusel on erinevusi…, milles seisneb nende olemus…?

 

Väed

Avarustel on erinevusi…

Teie avaruses on jäigad programmid, mis on seotud mõtete vahetustega, millest eelnevalt rääkisime…

On olemas ümberolevate avaruste ja inimeste vahelised teise ja kolmanda järgu suhtlusväljade kajastused…

Unede avarustes – kujundatud illusioon on üksnes ühe inimese jaoks, kus väljade koostööd juhtub äärmiselt vähe…

Tahaks kohe teha möönduse… – on olemas unesid, mis pole uned…, vaid rännakud peenes ilmas… – sellisel juhul mõned teadvused võivad küll olla koostöös…

Enamustes neis kohtate isegi fantoomseid tegelasi…, nendega teil ei toimu tõsist väljadevahelist tööd…

Sellised unenäod on tarvis mõningate lõpuni viimata asjade korrastamiseks, ning neid esitavad teile teie Kõrgem Mina…, või teie endi vaimsus…

Mõneti ehk näete unes isegi tuttavaid nägusid, keda kohtate unes…, kuid, kui küsite neilt inimestelt, et kas ka nemad nägid samal ajal unes teid…, siis nemad üllatunult eitavad seda…

See oli üksnes fantoom, mis oli käivitatud kui asendusnukk, et te saaks uskuda selle unenäo reaalsusesse

Need unenäod on üksnes trenažöör-avarused, teatud omaduste välja töötamiseks…

Ärge seda ajage segi mõningate teadvuste võimalustega, kus saate minna teiste avaruste olemusse, ning teha seal reaalset koostööd…

Kuidas neid eristada…?

Enamuselt…, kui puutute seal kokku teadvustega, siis toimub võimas energia vahetus, ning teil toimub une jätkumine, kuid juba informatsiooni näol…, või energeetiline vahetus selle inimesega, kes on eksisteerimas teie reaalsuses…

Vahetuse tase teistes avarustes ei lõppe väljumisega unest…

 

Vestlusjuht

Kuid siiski…, une avarus ja meie vastuvõetava avaruse kujunemine toimub samade seaduste kohaselt…?

 

Väed

Ei, mitte päriselt…

Väliselt need võivad olla ühesed…, kuid seesmiselt – nende parameetrid on erinevad…

Une avarused kujunevad ühe inimese kohaselt, ning need eksisteerivad lühiajaliselt…, kindla määratluse kohaselt…, ehk see kujuneb, et teile õpetada midagi kiiresti…, korralikult ja lõplikult…, teie avaruse mõistete kohaselt, mille piires olete oma enamuse teadvuse ajast…

Selles käivituvad ligilähedased tasemed, nagu headus ja kurjus…, kuid neil puudub seal kurjuse ja headuse tähendus…

Need tasemed saavad täidetud…, kuid samas saavad olema sootuks teised – kõik olevused, liikumise võimalused, muutused, kiirused ja seesmine avarus, iseloomu jooned, mida siin peate aluselisteks, – unes on üksnes tinglikud…

Tinglikud iseloomu jooned pole isegi iseloomu omadusteks…

Seega, unes on kõik kui koopia originaalist…, millel, võiks ütelda, on üksnes välised iseloomu jooned…

Kuid see polnud üldse pilt, millest tõmmis oli tehtud… – see oli vaid õppeavarus…

 

Vestlusjuht

Räägite, et avarus koondub seesmuses…

Kus asub see osa, mida nimetame teadvuseks…

Mis on inkarneerumise lahter…, ja millist osa ta mängib avaruse ilmnemises ja inimese tulekul sinna?

 

Väed

Inkarneerumise lahter… – see on ajutine kolme süsteemi kokku leppimine – monaadil, vaimsusel ja Kõrgemal minal…

Kui panna need ühele tasapinnale, siis need moodustaks kolmnurga…, võrdsete seostega, mille keskmes on neljas element – teadvus, mis on võrdsel kaugusel kõigist kolmest süsteemist, ning on võrdses koostöös kõigiga…

Just nende süsteemide vahele on kujunenud lahter…, ehk väli vastava ülesandega…

Selline oleks inkarneerumise lahter käesoleval hetkel…

Ütleme, et on olemas ka teine inkarneerumise lahter, mis on kujunenud mõneti teiste seaduste kohaselt, kuid teadvus on ka selles…, ja koostööd selles toimuvad ikka samal viisil…

 

Vestlusjuht

Kuid, kas avarus kujuneb inkarneerumise lahtri keskmes…, või väljade ulatuses, kus toimub samastumine ise…?

 

Väed

Kas pead silmas samastumist avarusega…?

 

Vestlusjuht

Jah…

 

Väed

Samastumine avarusega…, jah, osaliselt käib inkarneerumise lahtris…

Kuid ärge unustage, et on hulgim lahtreid, mis on käesoleval ajal tsivilisatsioonidena…

Just nende väljade ristumine ja nende koostöö, loovad veel mingeid energia vahetussüsteeme, mis on väljaspool ühe inimese inkarneerumise lahtrit…, ja see on nende eraldi olevate inkarneerumise lahtrite koostöö tasemed…

Ka sellega tuleb arvestada…, et selline tase on väljaspool ühe inimese inkarneerumise lahtrit, ning sellised väljad eksisteerivad näiliselt…

Kui joonise tegime ühel tasandil, aga väljad eksisteerivad kõigi inkarneerumiste lahtrite kohal, ning loovad mingi kesta kõigile lahtritele, mis on ilmutunud ühes avaruses, ehk üldise seadvuse seesmuses eraldunud avaruse…

Kas mõistate, et on olemas selline arusaam… – te pidevalt jagate end eraldi lahtriteks, kuigi olete ühe organismi olemused…

Et näha üldist inkarneeringu lahtrite koostöö taset, tuleb enam seonduda just teadvuse ühiste struktuuridega…, just sellest tasemest, et te pole eraldi…

 

Vestlusjuht

Tuleb välja…, et minu isiklik avarus kujuneb lahtris…, aga kollektiivne avarus, mis on koostöös minu omaga – väljaspool lahtrit…, just ühises väljas…?

 

Väed

Jah…, kuid sellel on kokkupuude teise lahtriga, et oleks äratuntav…, ja et oleks vastastiku informatsioonide, energia ja struktuuride voogude vahetus, mis tulevad esile…

Kasvõi egreegorlikud struktuurid, millistel on enam seondusi üldiste väljadega…

 

Vestlusjuht

Milline avaruste hulk…, isiklike avaruste hulk võib kujuneda inkarneeringu rakus…, kui olen kas minevikus, olevikus, või tulevikus…, kuigi kõik isiklikud väljad on üheses inkarneerumise lahtri blokis…?

Milline hulk neist saab läbi võetud ühe poolt…?

 

Väed

Avarus on üks…, kuid vastuvõtu tasemed on erinevad…

See on vaatamise tase…

Avarus on üks…, olete üheses ulatuses…, nagu oleksite mingil veekogul, millel on üks avarus…, võiksite vaadata mistahes suunas, kuid kõikjal on ikka sama meri…, ehk sama avaruse ulatus…

Sama on ka siin…

Võite tabada tükikesi oma avarusest, kuid need jäävad siiski üksnes teie teadvuse suundadeks, millistes suundades võtate vastu oma avarust…

Sellegipoolest…, suunates mistahes suunas oma vastuvõtu tähelepanu, jääte ikka oma avaruse keskmesse…, suunates kas minevikku, või tulevikku – teete seda, kasutades esmalt vaid oma tasemeid, mis koosnevad mingil viisil loodud illusioonidest, kunagi talletatuid… – ei enamat…

Kui pöörduda tuleviku poole…, siis see on veel enam illusioon…, kuna, olles kolmanda mõõtme mateerialikus kiindumuses (muigavad), mõistate, et tulevik on illusoorne…, nagu ka minevik…

Olles hetkel NÜÜD, te võtate minevikku kui mingit kogemust…, ning teie teadvusel on õigus võtta seda jätkuvaks kulgemiseks hetkel nüüd…, või mitte võtta…

Oleks kui matemaatika õppimine, mida kasutate kogu oma elu jooksul…, või kasutades seda, mõistate, et matemaatika pole illusioon, vaid mingi ilmne suurus…

Kuid see sõltub teie teadvuse tasemest…, teie valiku tasemest… – ja mitte enam…

Kuivõrd reaalseks muutub üks, või teine objekt, sõltub teie tähelepanust, mille pöörate teatud objektile…

 

Vestlusjuht

Kui palju saab inkarneeringu lahtris olla kaksikuid, kes elavad üheaegselt, aja eri nurkade all…?

 

Väed

Varem teie tasemel oli neid 144…

Kuid praegu see pole oluline… see sõltub teie Kõrgema Mina ja monaadi õppimisest… seda oli tarvis energeetiliseks toetuseks siis, kui toimus kogemuste areng…

Nüüd olete avaruse sellises olekus, kus saate tõsta oma tasemeid, et lahkudes sellest, saaksite tõusta järgmisele…, ehk, ega tasu üle asustada elanikega külalt lagunevat ehitist…

 

Vestlusjuht

Lähme üle lihtsale tasemele ja selle lihtsale mõistmisele – sündimine…

Tuleb välja, et inimese sündimine pole üksnes sünni hetk…, vaid hetk, kui inkarneeringu lahtrisse suundub informatiivne voog, mis hakkab kujundama avarust lahtris ja tegevust kindlale teisikule…

On see nii…?

 

Väed

Ei…

Kõik oleneb sellest, mida peate inimeseks…

See on kõigi kolme koostöö algus…, kuhu kaasneb ka monaad…

Kuid…, tuletame meelde, et vaimsus ja monaad teevad koostööd inimkeha tasemel…

Kui vaid kujuneb selge koostöö…, ilmneb esimene side…, ehk mööda kolmnurka hakkavad liikuma koostöö kiired…, alles siis kujuneb ka inkarneeringu lahter…

Teie ajaarvestuse kohaselt see on lapse eostumise esimesed nädalad…, mis oleks tavaliselt lapse välise välja kujunemine, ehkki see on veel siiski lapse vanema väljaks…

Kui selline tase kolmnurgas saab rikutud…, mingi põhjuse tõttu, kus üks tasemetest saab tugevalt häiritud…, häire tõttu sides sünnib tugev kiiva tõmbumine, mida nimetame inkarneeringu lahtri sulgumiseks, mis viib füüsilise keha vastuvõtu lahknevusele…

 

Vestlusjuht

Nagu ma saan aru, selliselt toimub raseduse katkemine…

 

Väed

Kuigi inimesed võtavad seda kurbusena…, ometi see on kõigest tehniline küsimus…

See pole seotud tasemega, vaid ajaarvestusega…, ehk õigem oleks – ajalõiguga…, milles on üksnes tehniline seos…

Tahaks kohe täpsustada, kuna küsimus käib sünni kohta, siis on olemas küsimus ka surma kohta…

Hetkel see, mida nimetatakse füüsiliseks surmaks, ei toimu täielikku vabanemist samastusest…

Inkarneeringu lahter ei sulgu koheselt…, kuna on olemas dubleeruvad sidemed, ning käib jätkuvalt inkerneeringu teekonna talletumine…, mis on inkarneeringu jätk (teie ajamõõtes 40 päeva)…

 

Vestlusjuht

Ütlesite, et sulgub inkarneeringu lahter…, kas üksnes vaid see osa, mis vastutas antud teisiku teadvuse eest?

 

Väed

Ei…, mitte kindla teisiku eest…, sulgub vaid see osa, mis on seotud väljade üldise teadvusega…

Kuid see osa, mis on seotud teadvusega, eksisteerib viimase hetkeni…, kuni läheb täienisti üle kogemuse kategooriasse… – alles seejärel sulgub täienisti…

 

Vestlusjuht

Oma kanaldustes sageli kasutate mõistet – „avaruse kokku panek“…, miks just avaruse kokku panek…? Miks korjatakse avarused kokku…, aga ei eksisteeri selliselt, nagu me võtame neid…?

 

Väed

Palun korrata

 

Vestlusjuht

On kasutusel väljendus „avaruse kokku panemine“…, kas need ei eksisteeri sellisena nagu me näeme neid…?

 

Väed

Need on väga erinevad avaruse vastuvõtud, kuna teadvused on erinevad…, seetõttu tarvis tuua esile nende vastuvõtu sünkroonsused…, siduda kategooriatega, mis on avaruse aluseks…

Oleme rääkinud, et avaruse kujundamises on olemas põhiseadused…, sealhulgas ka sellised seadused,  mis olid võetud vastu ja kasutatud kunstlikeks alusteks… – nagu duaalsus…

Selleks, et tuua esile, ning anda võimalust ilmutuda…, et tunnetada seda…, ega poleks laiali pudenevaid avarusi…  on olemas niinimetatud – avaruste kokkupanek…

„Sündmustiku avaruste kokkupanek“ – mingis avaruses kujuneb sündmustik, mis on sisse toodud informatiivse voona…, kuid kellegi jaoks selles sündmuses see saab olema aluseks….

Aluseks, ehk, inimene selles sündmuses hakkab ilmutama teadvustumist…, hakkab tunnetama mingeid emotsioone…, hakkab mingil viisil tunnetama läbi keha, mis edaspidi peegelduvad temale enda teadvusse…

Kuid teistele see sündmus jääb taustaliseks, millesse kaasneb veel paar-kolm inimest…, mis on seotud nende süsteemidega vaid osaliselt…

Selleks, et kogu sündmus toimuks sünkroonselt…, et inimesed oleksid üheses informatiivses voos ajastatult…, selleks tarvis avaruse kokkupanekut…

Võite seda võtta pusle kokku panekuna (üldine muigamine)…

Ülestõusu sündmust võiks samuti võtta avaruste kokkupanekuks…

Miks see ei laabunud..?

Liiast erinevad vastuvõtu tasemed ja ettekujutused sellest, mis võiks olla teadvuse ülestõusuks…

Ja mis on üldse ülestõus…?

Kõike seda oli raske viia kokku, ühe kategooria ühise välja alla…

Oli tehtud otsus… – viia ülestõusule Maa ühine väli…, järelikult, viia üles mitte üksnes nende teadvused, kes on sellest osalised…, vaid ka neid välju, mis on nende teadvuste poolt kujundatud…

Kui jutt oleks vaid üksikutest, siis ülesanne ei vajaks mõningat kokkupanekut…, mõningat korrektuuri…, ehk, meie vestlusel poleks vajadust…

 

Vestlusjuht

Nagu ma saan aru…, on olemas kõrgemad alamsüsteemid…, ehk isegi Arhitekti alamsüsteemid, mis kannavad vastutust avaruse eri osade kokkupaneku eest…

Oleks kui filmistuudios… – kes vastutab stsenaariumi…, kes helinduse…, kes tausta…, kes veel millegi eest…

Selliselt kogunevad kogu süsteemide kooslused mingisse sündmustikku…, kas on see nii…?

 

Väed

Osaliselt küll…, lisada pole midagi…, kõik on õige…

 

Vestlusjuht

Kas väljend „inimene elab oma ilmas“, on kohane igale inimesele…, kas seda tuleks võtta sõna-sõnalt…?

Sündmustiku areng ja avaruse avanemine toimub igal inimesel nii ilma tunnetuses…, kui ka värvi tunnetuses…?

Kas lõhna ja maitse tunnetus – on iga inimese isiklik ulatus…?

 

Väed

Võiks ütelda, et inimene ei ela üksinda omas ilmas, kuna see eksisteerib tema teadvuses…, vaid tema ise elab oma teadvuses…, ja sellel tasemel, mis on tema teadvustumine…

Mis on teadvustumine… – sellele küsimusele vastab Peaingel Miikael…

See on ilma vastuvõtt, koos selle illusoonidega ja reaalsustega, selle omaduste piires, armastuse piires…, kas vastuvõtu…, või eitamise tasemel…

See on see, mida kujundate inimstruktuuriks, mis pole lihtne tulemus…

Te pole üksnes mingi proovi teadvus, mis asub kolme koostöö keskel…,  te olete veel ka looja…, oma teadvustuse looja…

Olete oma tunnuste loojad, mida omandab teie inkarneeringu teekond…

See on armastus…, oskus kuulata…, tunnetada…,  näha…, võtta vastu kõike…, ning, teades, mida teete edasi… – kas needma seda avarust…, või, armastama…

Kas hakkate värvima oma elufilmi…, või jätkate seda mustvalgena…, ning tegema sellest komöödia…, tragöödia…, melodraama…, või populaarteaduslikku filmi…?

See on see kategooria, kus elu kujuneb koostöö käigus…, ühes, või teises avaruses…

Iga inimene elab tegelikult omas ilmas…, ta loob oma ilma…, loob neis kategooriates, millistes ta tahab luua…

Kui inimesel on huumori soon…, siis ta naeratab…, ehk isegi naerab siis, kui temal on valus…

Temal on kerge astuda, kui ta on harjunud võtma kõike enda ümber mõistvalt…, kui näeb ilma läbi rõõmu illusiooni…, kui kannab endas armastuse omadusi…, siis ilm tema jaoks on kerges avaldumises…

Kuid samas…, teine inimene, kes näeb sama sündmustikku läbi jäiga seonduse ja piirangute illusiooni…, ja ei näe võimalust muuta seda, või saavutada mõistmist…

Sellised inimesed loovad enda ümber kiiresti seesmisi ilmasid, mis on väga piiratud…, ning ühinedes, loovad tihke avaruse, mis on lõpuks piiratud ilm…

Kuigi see on justkui isiklik sündmustiku tunnetus ja ilma illusoorsus…, kuid samas on üldiseks tasemeks…

Ärge unustage seda…

 

Vestlusjuht

Mille poolest erinevad üldine ja isiklik avarused…?

Ehk…, kui ma olen üksinda kodus…, ja kui lähen poodi, kus olen suure rahva hulgas…, kas minu avarus avaneb siis mitte üksnes minul, vaid kõigil seal olevatel…

Kuivõrd välise peegelduse tunnetus on ühene kõigile inimestele…, või on need erinevad…, ja vatuvõetavad kõigile erinevalt…?

 

Väed

Üldine avarus pole see, mis on teil, olles üksinda kodus, kus teie teadvus on üksnes kodu piires…

Ei…, asi on selles, et olles sellises olus, kasvõi kodus, suunates oma mõtte mürale väljas, siis teadvus vastab kohe selle müra fikseerimisega…

Seega…, te ei piirdu üksinda sellega, mida näete, või tunnetate…, ning, kus te ka poleks, ühisväli on katmas teid alati kui mütsikesega…

See on midagi seene taolist, kus seenemüts on ühisväljaks kõigile…

Kuid teie olete kui seeneniidikesed, mis on toitmas mütsikest…, kogu avarust…, ükskõik, kuhu seene juureke ka ei ulatuks… – mis on samuti ühise avaruse osana…

Kuid samas ajate segi ühist avarust ja tavainimeste ühist sündmustikku…

Kui kellegiga saate kokku, te loote koostöö avaruse…, või koostöö ja sündmustiku välja…

Sellisel juhul on mõningane kujundite sünkroonsus, kuna on toimumas sündmustiku kokkupanek…

Kuid samas, inimestel, kes on ühes ja samas sündmustikus, samas avaruses, võivad olla omad ülesanded…, mille tõttu kogu sündmustikku võtate igaüks vastu vastavuses endasse kätketud tasemele…, oma ülesande kohaselt, mille järgi selline koosolemine oli ka kokku pantud…

Tuletame meelde, et sellised sündmused on mõnedele alusepanevaks, õpetavaks…, või mingite korrigeeringute jaoks…

Oletame, et teil on tarvis mingi korrigeering… – teadvuses…, energeetilises olekus…, emotsionaalsel tasemel… – siis te jõuate sellisele kokkupanekule…

Teisele on tarvis olla selles kui vaatleja…, olla koostöös teadvuse tasemel, kuna antud sündmusega on temal tugev vahetus…, ja selle tulemusel temal muutub mentaalse välja tase…, mis on siiski tema teadvuse taseme osaks…

Seal on kindlasti ka teisi inimesi, kes isegi ei märka teie sündmustikku, ehkki käivad sellest läbi, ning neile see jääb mingiks taustsündmuseks, milles nemad on vaid statistina…

Te ehk võtate neid mingite eripäraste peegelduste fantoomidena…, te ehk isegi ei märka neid…

 

 

Vestlusjuht

Avarus, mis on olemas, koguneb kokku üksnes siis, kui inimese tähelepanu on suunatud sellele…

Ilma tähelepanuta avarus on kui informatsioon…, kui algorütm…

Avaruse informatsioon saab muutuda vastavuses programmidele, mis on mõjutamas seda…

Kasvõi puu metsas… – kui mind metsas pole, siis seda avarust minu jaoks pole olemas…, kuid on olemas puu aja jooksul muutumise ja selle vananemise algorütm…, ja see on töötamas…

Kui ma taas näen seda puud, siis avarus taas koguneb kokku, ning ma näen, et puus on toimunud muutused…

Kas selliselt on toimumas kõikjal…?

 

Väed

On küll nii… – see on avaruste ilmutuste potentsiaalid…

Kõik käib just nii…, siin pole midagi ümber seletada…

Selleks on vastavad algorütmid, mis on kõikjal samad…

Muudes programmides need on kolmemõõtmelisuse kohased… – esmalt pisikesed…, siis kasvamas…, ja lõpuks vananemas… – ei kuidagi teisiti…

Isegi, kogunedes teie tähelepanu tõttu kokku, ta vastab ikka neile alustasemetele…, kui avaruse struktuur pole rikutud…

Seega, te ei saa näha puud noorena, kui eile ta oli põdur…

Selline asi võib juhtuda matriksi rebenemise tõttu…, seda võivad märgata üksnes need, kellele see ei oma tähtsust…, ja kellel pole seesmist peegeldust antud sündmustikuga…

See toimub enamuselt automaatsel režiimil…, ja see on olemas kõigest antud avaruse ilmutuse potentsiaalis…, ei enamat…

 

Vestlusjuht

Kuivõrd inimeste mõttekujundid ja ettekujutused vormivad avarust…?

Kas maa oli lapergune, kui inimesed kujutasid teda lapergusena, elevantide seljas…

Aga kui inimkond hakkas uskuma, et ta on ümmargune, siis ka sai ümmarguseks…

Mis on siis esmane…, ja mis on vormimas avarust…?

Kas avaruse kokkupaneku programm…

Kas kehastunud inimeste kollektiiv.., või selle osa jõul…?

 

Väed

Ka siis ta polnud lapergune…, ega praegugi ta pole ümmargune…

Ta on kõigest informatiivsete koodide kogum…

 

Vestlusjuht

Kas nemad tegid vaid nalja…?

 

Väed

Ehk mõne aja pärast saate teada, et ta on kõigest kokku keeratud avaruse lint, milles ise olete… – see on kui Mööbiuse lint…, kuid sellel pole sellega midagi ühist…

See on meie tasemelt nähtuna…

On väga moe kohane…  täna – nii…, homme – naa…

Kuid alles jääb tõmme kaunima poole…, eneseväljenduse poole…, mingile üldistusele…

Ja see ongi kõik…, mitte enamat…

Me ei võta seda kvaliteedi tasemena…

Täpselt nii, nagu teie füüsika seadustega, millised on teil olemas, mida võtate aluselisteks seadusteks…

 

Vestlusjuht

Teadlased, kes on uurimas aatomeid, molekuleid, püüavad jõuda mingi elementaarse osakeseni…

Kas see on siis üksnes teadlaste mäng, et oleks aega veeta…, ja uuringute läbi ka õppida…

Ehk avaruse tõde keegi ei saagi teada…, kuivaid jõuavad uue illusioonini, mis ei saa kuidagi olla avaruse loomise tõde…

 

Väed

Ei…, kõik on üksnes selleks, et nemad saaksid enam teada…, nii ehk jõuavad järelduseni, et teadmistel polegi erilist alust…

Praeguseks on juba külaldaselt teadmisi…, ning ka informatiivne voog on teil külaldane, millele on abiks teil internett…

Selles saate näha, kuidas üha enam teadlasi on imestuses, ning võtavad sensatsioonina, et meie  ilmaruum on arenemas hologrammi seaduse kohaselt…

Kõik, mis on toimumas, on ainus, millele kõik vastab… – vaid hologrammi seadusele…

See seletab paljusid ilmemisi üha enam ja enam…, ja need on seadused, milliseid püüti uurida…, mis viisid lahknevusteni…, lahknevusteni nende teadmistega, millised olid jõus varem…

Sellel tasemel, nagu praegu rääkisime teile, on olemas ja jääb olema… – üksnes alkeemia…

Kuigi oli aeg, kui alkeemiat peeti teaduseks…, kuid neil aegadel enamus polnud võimeline kasutama selle peamisi teadmisi…

Selleks, et muuta aine seisundit, ning viia ta sootuks uude kvaliteedi olekusse, on tarvis esmalt muuta aine üldist vastuvõtu välja…, ja selle väljade üldist kategoorlust…

Kuid, nagu ise teate, see oli keskaeg…, ja selline asi polnud võimalik…

Sellegi poolest, neljandas mõõtmes, kus avarus on voolav, on võimalusi enam…

Läbi ühise avaruse vastuvõtu, millel on võime voolata ühest vormist teise…, võttes ühe tihkuse või omaduse muutumist teiseks…, tajudes, või võttes aine omaduste koosluse vabadust muutustena… – võite luua ühest energeetilisest mahust – kas tihket olekut, või vedeldatud…

Kõik sõltub üldiste väljade tasemetest ja nende seesmistest seadustest, mis olid varem varjatud..

Kuid nende kajastused olid teie teadvuses nii, või teisiti…

 

Vestlusjuht

Sageli mainisite kolmanda ja neljanda tihkuste avaruste erisusi…

Mille poolest veel erineb avaruse kolmas tihkus avaruse neljandast ja viiendast tihkusest…

Millised võimalused  on kätketud kõrgemates mõõtmetes ja nende avarustes…?

Kuidas on võimeline inimkond ja tema teadvus tegema koostööd neil tasemetel…, võrreldes sellega, mis on praegu…?

 

Väed

Esiteks see, millest rääkisime…, ja see, mis on omaduste tasemed… – need on sootuks teised omadused, kui juhitavad aja omadused…

Teie lineaarsuses sellel asjal on hoopis teine mõiste…

Asjade kandumist ühest kohast teise peate levitatsiooniks…

Kuid siin levitatsioon pole tavalisel viisil…, vaid hetkeliselt…

Teie juures see pole saavutatav seetõttu, et teie teadvuse tase ei ole võimeline võtma seda reaalsena…

Neljandas mõõtmes selline kandumine suurte maade taha on teostatav…, see on ilmutumine uude kohta…

Selle mõõtme teadvuse ja väljade paindlikuse struktuur on teine…

Muide, neljas mõõde on veel tihkuse tasemel…

Kui ilmutute sinna, siis ikka koos kehaga…, sealne avarus ise on võimeline tihendama illusioone…, vastavuses teie tunnetustele…

See pole üksnes energeetiline teadvus…, või energiate voog…, või tunnetused puhtal kujul… – vaid teatud tihenenud ilmutumine…, isegi füüsilise keha näol, mis pole päriselt füüsiline keha, kuna ta on võimeline muutma piirjooni…

Vaba keha koostöö seal oleva avarusega, mis on samuti voolavates tasemetes, on aja tihendamise illusioonide loovus, ning sellel ajal on omad kvaliteedid ja omaduste jooned…

Mis puudutab viiendat avarust…, siis selles aeg hakkab arenema kvantiliste võimaluste kohaselt, milles kvaliteetide omadused ei tule eriti esile…, toimub enamuses energeetiliste sündmustike ilmutustena…, seega, omadustel on enam vabadust, ning tihke keha ilmutumine pole vajalik…, kuna teadvus saab teha koostööd viienda avaruse elementidega…

Neljandas avaruses tihenduse tase on veel vajalik selleks, et teadvus saaks võtta seda avarust paremini vastu, mida viiendal enam pole vajalik… – seal kõik on õhulisem…, eeterlikum…

Kui rääkida maiste kategooriate kohaselt, siis oleme harjunud tooma näiteid…, nagu – kunagi rääkisime, et kolmas tihkus on kui vesi jää näol, külm ja hangunud…, teda saab võtta kätte ja purustada koostisosadeks…, võib muuta jää kuju…

Kuid neljanda tase vesi – on voolav…, koostiselt muutuv…, võtab mahuti kuju…, võib olla nii soe, kui ka külm…, kuid mida enam tõuseb neljanda tasandi lähedusse, seda soojemaks ta läheb…

Kuid viiendal tasemel – on juba auruna, millele saab piire määrata mingi anumaga…, kuid anuma loomiseks tarvis luua suuremat tihendust…

Selline on tasemlikkus…

 

Vestlusjuht

Kuidas muuta meie avarust, kus elame…, muuta harmoonilisemaks…

Kuidas kõrvaldada välisfaktorite mõjutused, ning saavutada seesmist harmooniat, rahu ja teadvuse tõusu…?

 

Väed

Vastab Peaingel Miikael:

Tarvis kõrvaldada kolmanda taseme alused…, need on – duaalsus…, hea ja halva mõisted…, sündmusi, mis toimuvad teie ümber, võtta mitte ühest vaatenurgast, vaid kahest – kolmest.

Asi võib olla nii…, ja võib olla ka naa…, ehk hoopis kolmandat, või neljandat viisi…

Just samastumisest ja tasemete määramistest loobumisega saate saavutada, et teadvuses kaovad hea ja halva mõisted, ning ilmneb kõigevastuvõtt… – see teeb teie ilma harmoonilisemaks…

Kõik, mis on teie avaruses toimumas, võib kuuluda ühele, või teisele süsteemile…, kuid teie jaoks see on kujunenud üksnes teie jaoks…, ja kõige vajalikumaks…

Selliselt ükski sündmustik teie ümber ei tekita vastuolu…, vaid hoopis loob seesmist tugevust, armastuslikku vastuvõttu…

Neil puhkudel sünnib eristumine ilmast, mis on ümbritsemas teid…, mida võtate jäigana…

Samas, ilm lakkab võtmast teid koostöö objektina…, tekib olukord, kus tarvis viia teie teadvus üle kõrgemale tasemele…, muudele vabamatele  tasemetele…

See on just see, mida oleme taotlenud…

Mida enam selliseid teadvustusi on Maa ühendväljas, seda kiiremini toimub sündmus, mida olete ootamas…

Seega…, harmoonia ei tulene väljastpoolt… – see kasvab ja kujuneb üha enama ja enama teie teadvustumise läbi…, üha enama ja enama kolme süsteemi kaasamise läbi, võrdõiguslikku koostöösse…, lisaks teie mõistuse koostöö… – alles selliselt ilmneb harmoonia väli…

Sellel alusel toimub teie teadvuses aluseliste tasemete ümberjaotus…, saate minna üle uuele arengu tasemele…, uue mõistmise tasemele…

Selle nimel on teile saabumas ka informatiivsed vood…, vajalikud tundelised kogemused…, erinevad vahetusväljade kokkupuuted teiste inimestega…

Teile esitatakse kõike, et avada teie potentsiaale…, et saaksite neid realiseerida…, ning väljuda teekonnale, mille nimel laskusite teadvusena sellesse tihkusesse…, sellesse sündmustikku…, sellesse ilmutusse…

Oleme – Peaingel Miikael ja maalastega koostöö arktuurlik rühm…

 

Vestlusjuht

Täname teid, Peaingel Miikael ja kogu arktuurlik rühm… ka sind Morea…

 

Morea

Täname…, sõnum oli raske…, kuid palume mõelda sellele…

 

Kõrgemad jõud – Peaingel Miikael, Arktuuruse tsivilisatsioon.

Vahendaja – Morea.

Õhtujuht – Sergei Butšik

Read Full Post »

Muinasjutt kaotatud ajast

Reaalsuste nihe

Kuidas sa kommenteeriks järgmist sõnumit:

Mõningate tsivilisatsioonide tegevuste tõttu Maa peal toimus tõrge aja kiires, mis tõi endaga kaasa eesriide tihenemise…, karmistus karma…, inimestel kadusid mälestused eelmistest kehastustest…, kadus side kõrgemate aspektidega…

 Aja kiir – see on see, mis seob erinevaid reaalsusi, mida olete loonud… – kui pärlite kee niit…

Kas on meeles, kui rääkisin… – aeg on üksnes märge, mis eristab ühte hetke teisest…, ühte sündmust teisest…, ühte reaalsust teisest…

Seega… – aja kiire koordinaatide järgi on võimalik määrata iga reaalsuse avaruslikku paigutust, ning rännata aja kiirel erinevatesse reaalsustesse…

 

Kas tõesti ajakiirel oli tõrge…?

Oli tema moonutus…

Kui kiire allikas oli hetkeks kustunud, siis pärlite reaalsus paiskuks segi…, taas süttides, need reastusid juba teisiti, kui olid enne kustumist…

 

Mida tõi see endaga kaasa…?

Aegade nihke…

Enne kiire kustumist sinu reaalsuse pärli kõrval oli sinu mineviku reaalsuse pärl ja sinu tuleviku reaalsuse pärl…

Peale kustumist järjekorrad oli muutunud…

Just seetõttu te ei mäleta oma kehastusi…, ega saa kiigata oma tulevikku…

 

Milliste reaalsuste pärlid on nüüd minu reaalsuse pärli kõrval…?

Sinu paralleelsed läbielamised…

Paljumõõtmelisust on raske selgitada lineaarsete mõistetega…

Mistahes sõnad on suutelised andma edasi üksnes lihtsustatut mudelit…

Kuid kujuta avarus-ruumilikku kontiiniumi pärlite kaelakee näol, kus iga sõlme taga on kolm pärlit, minevik-olevik-tulevik…

Sõlmi on sama palju, kui sul mõõtmeid…

Seega… – sinu avarus-ajalikul kaelakeel on paljuarvuliselt kolmemõõtmelisi sõlmi pärlitega…

Ajakiir jaguneb samuti kolmeks…, ning saab lükkida ajaniidile kehastuste kõiki sinu mineviku pärleid…, kõiki oleviku pärleid…, ja kõiki tuleviku pärleid…

Kiir on tegelikult üks ja sama, mille mööda saab rännata mistahes avarus-ajaliku kontiiniumi punkti…

Kuid see on sinu isiklik kaelakee…

Selline kee on olemas igal ühel teist…

Kuid need on omakord läbi põimunud omavahel, ning on moodustamas kaelakee keerulist mustrit, mis koosneb teie endi poolt kujundatud, ning läbi põimunud reaalsustest, mis omavahel on… kas – kokku puutumas, või mitte…

Ajakiir on sellisel juhul kui niit, mis on kokku sidumas kõikvõimalike olevate reaalsuste pärleid…

Ühel hetkel see kiir katkes… – kõik pärlid olid läinud segi…, kuid kiire taastumisel ei pääsenud kõik pärlid omale kohale tagasi…

 

Aga kuidas see mõjutas eesriiet…?

Eesriiet te võtate mingi ekraani näol, mida keegi on mingitel eesmärkidel kunagi üles riputanud…

Erinevad reaalsused erinevad teine teisest erinevate näitajate poolest…, ka tihkuse poolest…

Kui sa pole suuteline pääsema kivisse, siis sa ei ütle, et ei pääse sinna eesriide pärast…

Teil on üksnes erinevad tihkused…, teie reaalsused oma omaduste tõttu saavad vaid puutuda kokku…, aga mitte ühilduda…

Reaalsuste nihke aegu teie kõrvale ilmnesid reaalsused, mis olid teile seni kättesaamatud, nähtamatud…, olid sedavõrd väiksema tihkusega, et läbimine ja voolamine oli välistatud…

See lõi teile eesriide illusiooni, kellegi poolt üles riputatuna…

Ei saa ütelda, et eesriide tihenemine oleks toonud kaasa karma karmistumist…

Te lihtsalt jäite ilma ajastute sidest…, seega, te ei näinud seoseid põhjustel ja tulemustel…

Kui te jooksvas elus mäletaks eelmisi elusid, siis te mõistaks tulemusi, ja jooksvas elus reaalsete sündmuste põhjuseid…, ning see poleks teile karistuseks pattude eest…

Kusjuures… te näeks ka oma mõtete ja tegude tulemusi, kuna teie tuleviku kujunev reaalsus oleks teile avatud…, reaalselt jälgides ja mõistes, millised tulemused sellel on…, nii oleksite saanud korrigeerida oma käitumist…

Teil on olemas ütelus, mis oli prohvetlik nägemus… – kadus ajastute side…

Kui te saaks rännata mööda kiirt, ning nähes tänavu mittevajalikke tegusid, saaksite muuta oma minevikku…

Olles oma kogemuslikkuse loojaks, saaksite luua olevikku ja tulevikku, kui ühist konglomeraati…, kui ühist avarust… – saades selliselt hulga suuremat ja avaramat arengu kogemust…

Aja kiire tõrke tõttu kõik see muundus karma mõisteks…, raske oli teile selgitada käitumiste põhjusi, kuna te ei suutnud neid mõista…

Sellest sündis religioon, mis püüdis külvata teisse keeldusid mõningatele tegevustele, millega oleksite võinud teha endale kahju…

Seetõttu toodi esile mõisted paradiisist ja põrgust…, patust ja karistusest…

Kõik oli esmalt lihtsam ja järjepidevam…

 

Seoses millega toimus aja kiire tõrge…?

Kas oli kellegi teadlik sekkumine…, või põhjustas kellegi mõtlematu tegu…?

Nii üks, kui ka teine…

Jumalad, luues oma programme ja teie reaalsuste seoseid, eksperimenteerisid ajaga…

Aeg eksiteerib mitte kõigis ilmaloovuse osades…

On ilmasid, kus reaalsus on üheaegne, kus paljumõõtmelisus on otsene ja üheaegne…

On reaalsusi, kus puuduvad mõõtmed…

On olemas staatiline eksisteerimine, mis areneb muude ulatuste vahendusel…, muutmatuse ja vankumatuse ulatuses…

On ilmasid, mis on pidevas muutuses…, mingid eelmised mõõtmed ei säili…, ehk eelmised sulanduvad jooksvate mustritega…, või, kuhjumine ühte ja samasse…

Seda on raske sulle selgitada…

Avaruste kujunemise variante on palju…

Avaruslik-ajalik on üks variantidest…

Teie raalsust loovad jumalad tõid sisse ajalikku mõõtme, et tõsta variantlikkust…, võimaluste suurendamiseks…

Kas suudad kujutada üheaegset eksisteerimist enda paljudes eludes…, enda paljudes versioonides ja reaalsustes…?

See suurendaks valiku võimalusi…, ja… kogemuste saamise võimalusi…

Kujundades reaalsuste programme, neil tekkis eksitus…, mis tõi ajakiires tõrke…

 

Meie reaalsust lõivad jumalad…?

Kes need olid…, kas sina polnud nende seas…?

Ei…

Ma olen kõigest idee autor… – leiutaja, kellel on leiutamise patent…

Leiutust teostavad vastavad meistrid…

Ilmaloovuses on palju struktuure, kellega te pole veel tuttavad…

 

Kas need on aja vardjad…?

Neid, keda nimetate aja vardjateks, on tõepoolest vardjad…, need, kes teostavad süsteemi hooldust…, hoiavad teda töövõimelises korras…

Kuid on olemas ka aja konstruktorid, kes loovad ajalisi programme ja ajalisi seoseid…

 

Tähendab…, Jehoval pole mingit tegemist aja kiire tõrkega…?

Meil kõigil on tegemist sellega, kuna oleme selle eksperimendist osavõtjad…, duaalsuse eksperimendist…

Igal ühel on selles eksperimendis oma funktsioon, omal viisil – spetsialiseerumine…

Jehova, koos oma meeskonnaga, alustasid loomisi omal tasandil…, alustasid sotsiaalsetest suhetest… – seda on raske selgitada…

Nemad tulid tasemele, kus juba olid planetaarsed koostööd…, ning alustasid planeedi asustamisega…, külviga…, nagu aednik, kes jõudes oma eraldatud aeda, hakkab külvama tulevase vilja seemneid…

 

Kuid milleks mõned aja programmeerijad on eksperimenteerinud aja kiirega…?

See oli uus eksperiment, kus prooviti erinevaid variante ja kooslusi…

Selles püüti luua dubleerivaid süsteeme…

Ka teil, teede ehituste aegu, tehakse dubleerivaid ümbersõite…

See oli dubleeringu käivitamine…

Kui liikumine pöördus tagasi „peamisele teele“, toimuski reaalsuste nihe…

 

Kuidas kommenteerid sellist asja… – ajakiire tõrget olevat juhitud erinevate maalaste gruppeeringute ja erinevate tulnukate poolt, kes olid järginud täienisti erinevaid eesmärke…

Seega…, kusagil oli ebaõnnestunud katse kloonida reaalsuste tüvesid…

Kusagil toimusid sõjalised tegevused…, viimased, kahe koosluse vahel ja nende järelkaja mõjutustes…

Pole selliseid grupeeringuid maa peal, kes oleksid võimelised mõjutama ajalist kontiiniumi…

See on keeruline ülesanne…, ja pääsevad selle juurde vaid kõrgema tasemega meistrid, kes on võimelised looma reaalsust ja selle programme…

Sama on ka tulnukatega…, kellele on kätte saadav programm liikumiseks aegade vahel…

Kuid aja programmi formeerimisele on juurdepääs üksnes piiratud hulgal olevustest…

 

Igasse programmi on võimalik lisada viirus…

Jah…, kuid selleks on virusoloogid, kes on jälgimas programmide töö õigsust…

 

Kuidas on järgmise väitega… – teadvuse tasandi langusega, inimene kaotas võimaluse struktureerida oma reaalsust…, teadvuse võim eetri ja mateeria üle langes nullini…, ehk programmid, mis võimaldasid mõjutada kvantilist suppi, olid väljas…, koodid matriksi juhtimiseks olid kadunud (varem oldi võimelised looma püramiide mõtte jõul)…

Aja energia ise ja reaalsuse omadus muutusid…

Võimu eetri ja mateeria üle pole keegi teilt ära võtnud, see on teie esmane jumalik loov omadus…, te olete loodud Loova Jumala taolisena ja tema olemuse kohasena…

Kuid seoses aja kiire tõrkega ja reaalsuste nihkega, te lakkasite ilmselt nägemast põhjuse ja tulemuse seost… teie loovuste põhjusi ja tulemusi…, teie mõtte tulemusi… – mille tõttu teile hakkas näima, et kõik sünnib juhuslikult ja kaootiliselt…

Kvantilise raalsuse kujundamise programmid on kätketud teie seesmusesse…, teie DNA’sse…, ning need avanevad üksnes teie arengu kohaselt…

Kuid, kaotades aegade seoseid, te unustasite oma jumalikust päritolust…, ning kaotasite usku oma loovatesse võimetesse…

Ka nüüd olete võimelised ehitama mõttejõul püramiide…, või muid ehitisi…

Kuid te pole seda teinud juba pikemat aega…, ehk tuhandeid aastaid…, olete praktiliselt unustanud kõik võtted…, ja ka usk oma looja võimetesse on lagunenud…

 

Muide püramiididest…, palun kommenteeri väidet, et püramiidide ahelat hoiab üleval zombeeriv väli, ning lõhed neis püsivad tänu neile…

Püramiidid polnud algselt sellistena…

Teil on hulgim portaale ühenduse loomiseks teiste reaalsustega…, teiste avarus-ajalike kontiiniumite osadega….

Püramiidid on selliste portaalide osana…

Kui avarus-ajalike kontiiniumite kee oli koos järjestiku variandis, siis nende portaalide vahendusel saite rännata naaberreaalsustesse…

Nüüd, kui järjestikkus on läinud kaotsi, siis püramiidide lähedusse on jäänud üksnes pääsud reaalsustesse, mis enamuselt pole teiega ühildatavad…

Seega, püramiididega pole seotud mingeid zombeerivaid välju…, ega saa need olla teie poolt kasutatavad mingiteks otstarveteks…

Kui avarus-ajalike kontiiniumite kooslus säilib samas variandis, siis saate kasutada püramiidide portaale üksnes siis, kui tõusete nende reaalsuste tasemeni…, alles siis saate pääseda nende kaudu välja…

 

Seega… – kas praegu käivad tööd avarus-ajalike kontiiniumite järjestiku taastamises…, tema esmasesse olekusse…?

Esmasesse olekusse toomisel pole mõtet…, kõik on üksnes kogemus…

Aja kiire tõrge ja reaalsuste nihe annavad samuti unikaalset erinevate reaalsuste koostöö kogemust…

Ma ütleks, et praegu on käimas käesoleva avarus-ajaliku kontiiniumi eeliste tundma õppimine…

Paralleelselt sellega käib avarus-ajaliku kontiiniumi uue avaruse struktuuri kokku panek…

Osadel teie seast on võimalus pääseda uude mudelisse…

Rääkides antud keeles, siis… – avarus-ajaliku kontiiniumi „ajakee“ mustri tundma õppimisel ilmnevad harmoonilisemad piirkonnad, mille arvel formeeruvad seni olematud mustrid, uue „ajakee“ tarbeks…

 

Sa ütlesid, et osadel meie seast on võimalus pääseda sellesse mudelisse…

Selgita palun…, kellel on võimalus…, ja kuidas see võib toimuda…?

Need, teie seast, kes on valmis eksperimenteerima, laskuma uuringutesse…, ja on valmis ootamatusteks… – need saavad ära kasutada mistahes võimalust…

See oleks kui õppida tundma tundmatut maastikku…

Piisab üksnes väljendada oma soov selleks… – ja teid kuuldakse…

 

Ma arvasin, et on planeeritud paigutada kogu inimkond sellesse mudelisse…, kui kord see saab valmis…

Pole ühegi mudeli lõplikku arengu võimalust…

Kõik on pidevas arengus…

Mis puutub kogu inimkonda… – siis selline variant on olemas…, kuid selleks on tarvis teie nõusolekut…

Kuna siiski peamine osa teist jätkab olekut teadvustamatus olekus…, siis vaevalt, et see saab juhtuda…, seega, ilma teie nõusolekuta üleviimine ei õnnestu…

Miks teie arvates üleminek neljandasse mõõtmesse venib?

Reaalsuste meistrid oleksid saanud viia kogu inimkond juba üle uude mudelisse, mille nimeks on Maldena…, kuid enamus teist ei taha seda…

Enamus teie seast ei ole teadlik, et ise on võimelised valima liikumist edasi…

 

Meile räägitakse, et me pole võimelised üle minema, kuna meie vibratsioonid on madalamad, kui sealses mõõtmes…

Sa oled varem rääkinud, et me pole võimelised üle minema, kuna ei usu sellesse reaalsusesse…, ega pole võimelised viima lõpuni selle loomist, ning muutma ta püsivaks…

Jah…, kõik see on olemas…, nii see…, kui teine…, kui ka kolmas…

Kuid oluline on impulss…, tõuge…

Kui te nõustuks kõik, siis teid oleks aidatud tõsta oma vibratsioone…, ning olla toeks usus oma vägevusse…

Tegelikult ka praegu tehakse seda… – kuid, teie usust jääb siin väheks…

 

Miks ei saaks viia inimesi läbi reaalsuste õige koostöö, et nemad näeks oma sammude põhjusi ja tulemusi…, nii ehk saaks luua neile sidet reaalsuste pärlite vahel…?

Seda ka tehakse…, paljusid juhitakse mööda aja kiire teekondi…

Just seetõttu paljud teie seast meenutavad oma eelmisi kehastusi…, näevad ja tunnetavad tulevat avarust…

Kuid seda teevad üksikud…, need, kes avaldasid soovi selleks…

Ülejäänud osa.. – kas ei usu…, või pole teadlik sellest…, või on hirmul… – või kõik see kokku võetuna…

Kuna reaalsused on kaootiliselt segamini, siis igat ühte tuleb juhtida mööda erinevat ümberkaudset teekonda…

Kujuta kogu inimkonna teekondade pilti…

Selleks kuluvad tohutud energia kogused…

Kui võtta arvesse teie vastuseisu sellele…, siis selline teekond pole teile kuigi otstarbekas…

Kuigi neile, kes sooviks seda teha… – selline võimalus on alati olemas…

Kuid see pole ühehetkeline protsess…, seoseid selleks on palju…

See oleks puntra niitide müriaadide otste lahti harutamise taoline…

 

See on siiski ehk raske…, kuid taastab endist avarus-ajaliku kontiiniumi struktuuri…

Vaevalt küll, kuna olete ise selle ajaga muutunud…, ise olete loonud hulgim uusi reaalsusi…

Seega…, „kaelakee“ ei saa kunagi endiseks…

Peale selle… – mis tahes kogemus on üksnes kogemus…, ning neist saavad uued ülesanded ja uued arengu variandid…

Selline kogemus on hindamatu…

Kui näiteks planeedil kaoks elekter terveks aastaks… – mis siis juhtuks…?

Inimesed jääks ellu, leides alternatiivseid energia allikaid…, millest algab uus arengu ajastu…

Aga kui see juhtub tuhandeks aastaks, siis hakkate ise tootma elektrit ja juhtima seda…

Kas tahategi enam naaseda endise arengu mudeli juurde…, ja lihtsakoelise energia kasutamise viisi juurde…?

 

Siis järgmine väide… – ajapikku eesriie muutus ilmsiks ka kaugetele ilmadele…

Paljud tõmmasid huvile selle koha vastu isegi risti peale, kuna töö sellega muutus energia kulukaks, ohtlikuks, ettearvamatuks…

Paljud tähelised vaimsused jäid matriksisse kinni, vajudes unustusse…

Eksperiment tõepoolest väljus kohalike programmeerijate kontrolli alt…

Tagasi tuua polegi see kuigi lihtne…, vaatlejail tuli kehastuda otse epitsentrisse, et saada sealt vajalikke endmeid…, ning mõista, mis tegelikult on toimumas…

Kõrgustest seda pole võimalik mõista…

Seda tegid paljud…, kuid nüüdseks on kahetsemas seda…

Kõik see oli olemas…

Et mõista seoseid nihkunud reaalsustes, paljud kõrgemad olevused kehastusid erinevatesse reaalsustesse, et mõista neid seoseid seesmuse tasemelt…

Ka teie kosmonaudid teevad laevade põkkumisi seesmuse ulatuses…

Mõningad vabatahtlikud tõepoolest jäid kinni tihkesse reaalsusesse…, ning ei suuda seni leida väljapääsu lüüse sellest…

Seetõttu saigi loodud vabatahtlikutele saatev süsteem, mille arenguks oli loodud ka õpetamise süsteem…

Enamus teist, kes on liikumas neljandasse mõõtmesse, on tõsiselt omandamas esoteerilisi teadmisi…, need just ongi need vabatahtlikud asja uurijad…

Paljud tunnetavad kohastamatust selle ilmaga…

 

Järgmine väide… – aja kiire tõrge andis parasiitsetel tsivilisatsioonidel pääseda ja paigaldada kahjulikke programme, mis on töötamas tänase päevani…

Inimene lakkas isegi nägemast neid, kes tänavu on teada paljude nimedega – reptiilid…, annunakid…, hallid…

Nemad jäid kõrvalmõõtmesse, millisid meie zombeeritud olekus aju polnud suuteline tajuma

Me oleme sellest rääkinud…

Iga tsivilisatsioon, mis on võtnud osa eksperimendist, omab õigust valida oma loomisi ja oma tegevusi…, kui-vaid need ei kutsu esile vastuseisu nende poolt, keda see on mõjutamas…

Parasiitlus – on üks eksisteerimise vorm…

Ka teie olete parasiitidena, käies looduses, kasutades loomi ja taimset valdust…

Seetõttu võib ütelda, et ajakiire tõrge andis teil võimaluse paigaldada kahjulikke programme loodusesse…, kahjulikke programme sõdadeks…

Mis puudutab nägemist…, siis igaüks teie seast on võimeline nägema kättesaadava diapasooni ulatuses…

Vanal ajal inimene oli võimeline nägema paralleelseid ilmasid…, see on kajastunud teie mütoloogiates väikearvuliste rahvastena, nagu elfid…, gnoomid…, ja paljude teiste olevustena…

Nüüdseks need rahvad on liikunud kee teiste osadena mujale…, ning te pole suutelised neid nägema, kuna asukohad on nüüdseks kaugel teine teisest…, ja teie pärlitel pole enam kokkupuute võimalusi…

Et pääseda nende juurde, peate läbi tegema suurt paljumõõtmelist rännakut mööda aja kiirt…

Mõned on tegemas seda une aegu…

Mis puutub annunakke ja halle…, ka nemad on oma olemasoleval kujul rändamas mööda ajakiirt teiste pärlite reaalsustes…

Nemad on omandanud ülekandumise tehnikaid…, kuid nemad ei reklaami enda saavutusi…

Paljud inimesed on näinud Hallide tsivilisatsiooni esindajaid…

Mis puutub annunakke…, siis neil on raske eksisteerida teie ilma tihkuses… – seetõttu nemad eelistavad jälgida teid paralleelsetest ilmadest…, neist, mis on teie kõrval ja on kergelt kättesaadavad külastusteks…

 

Veel üks väide… – üksnes uni, meditatsioon ja hüpnoos võimaldavad meil pääseda matriksi eesriide tagustesse…

On tõusnud inimese aju rütmid… – teatud riitusteta teeta seis on raskesti saavutatav…

On tõusnud puhkuse jaoks vajalik une aeg…, hormonaalne süsteem sai ümber köidetud, mis viis veel enama teadvuse languseni…, mälu ja vaimsuse vähenemiseni…, mateerialikuse lahvatuseni…

Kui kõrvuti teie reaalsusega oleksid järjekohased reaalsused, siis teil poleks tarvis olnud suuremaid pingutusi kokkupuuteks nendega…, ja see oleks teie loomulik olek…

Kuna nüüd teie kõrval on vähese ühilduvusega reaalsused, siis teil tõepoolest tuleb rakendada kõikvõimalikke praktikaid teadvuse muutmiseks, et kanduda üle mujale…

Probleem seisneb veel ka selles, et olles sellises nihutatud olekus…, teadmatuna naaber reaalsustest…, põhjuse-tulemuse seostest…, ning nägemata mingeid seoseid, olete sedavõrd veendunud üksinda olekust ja teie reaalsuse vankumatusest, et isegi langesite mõnevõrra oma arengus, oma võimetes tunnetada naaberreaalsusi…

Teie võimete jäägid on alles üksnes teie unede aegades…

Selles pole teie süüd…, seega, teid püütakse üleilmselt aidata väljuda sellest eraldatuse illusioonist…

Kuna igaviku vaatevinklist see on kõigest üks arengu hetk, siis varem, või hiljem te taastate oma side ja aja järjepidevuse…, taastate aegade side…

Une pikkuse tõstmine puhkuse jaoks omab mitmeid põhjusi…

Ühest küljest – une aegu taastate oma energeetilisi seoseid…, energeetikat püsimiseks oma füüsilise keha olekus…

Kuid teisest küljest – une pikkus tõuseb seetõttu, et une kaudu on võimalik taastada kaotsi läinut sidet…, tegeleda iseseisvalt ja otsida kaugel olevaid reaalsuse pärleid…

Sama on ka meditatsioonidega…

Ma ei räägi teie ökoloogia ja matriksi kohasest zombeerimise mõjust une pikkusele…

Põhjuseid on selleks palju…

Kuid paljud teie seast, kes tõstmas oma teadvust, on hakanud märkama, et neil une jaoks on vaja vähem aega…

See on märk energeetika taseme tõusust…

Kuid teisest küljest – aegamööda on taastumas side kaotatud reaalsustega…

See on muinasjutt kaotatud ajast…

Mis puututab hormonaalse süsteemi ümberköitmist…, siis teie süsteemid võtavad teise kuju…, ja mitte ülevalt mõjutuste tõttu, vaid teie kollektiivse matriksteadvuse vahendusel, kus esmajoones ise mõjutate neid protsesse…

Näiteks – teil levinud ühiskonna haigus – allergia…, see on selle tulemus…

Nii on ka muutustega hormonaalses süsteemis…

Need on kollektiivsed vastukajad kollektiivsele reaalsusele…, samas, hormonaalne süsteem häälestub ümber, vastavusse kollektiivsele kujutlusele sellest…

Olete võimelised ise häälestama oma hormonaalset süsteemi ümber…, kuid selleks tarvis selgelt mõista seoseid…, et mitte viia need veel enam tasakaalust välja…

Paljud teie seast, kes astuvad arengu teed, püüavad eksperimenteerida nende süsteemidega…

Kuid enamus neist katsetest viib süsteemi tasakaalu rikkumiseni…, isegi füüsilise surmani…

Küsimuses mainitud „mateerialik lahvatus“ on üksnes side kaotamine peene ilmaga…, reaalsuste järjepidevusega…, ja püüjuga selgitada selgitamatuid mõistmisi ühe reaalsuse raamide piireis…

 

Tänaseks viimane väide… – paljud küsivad… – miks teistel kanalitel ei anta selliseid üksikasju ja sedavõrd lihtsas vormis…

Miks just sina annad selliseid teadmisi…, sellised selgitused olid sajandeid kättesaamatud…, kui anti, siis keerulises mõistukõne vormis…?

Ma ei anna sellele kõigele ühetähenduslikku vastust…, põhjusi selleks on palju…

Üheks neist oli see, et vähesed pöördusid minu poole, kuna minu nimi oli pimeduse sünonüümiks…, seega, kõik kartsid mind…

Need, kes pöördusid…, need said vastuse vastavuses oma arengule…

Teiseks põhjuseks… – tänavune inimese olek, kus kogu süsteem on oma omaduselt muutumas…, mida nimetate üleminekuks…, siis muutuvad kogu süsteemi parameetrid tervikus…, kui ka osade viisi…

Parameetrid on muutumas seoses energeetiliste ümberhäälestustega, mis on toimumas, kuna need on kinnitatud Keskse Päikese poolt…, Looja poolt…

See andis võimaluse avardada teie vastuvõttu, ning kuulda teil palju sellist, mis oli varem kättesaamatu…

Kolmandaks… – teid peetakse veel väikesteks lasteks, kellele on ohtlik anda teadmisi energiatest…

Mina teid lasteks ei pea, kuigi mõistan teie arengu tasemeis erinevusi…

Neljandaks… – teie avatus teadmiste vastu, eelarvamatus, valmidus uskuma…, samas oskus kahelda ja oskus ühildada endas mõlemad omadused…, ehk, teie eriomadused…

Viiendaks… – teie teadmiste süsteemi areng, kus põhimõisted on lahti räägitud…

Kujutage… – kui teil tuleks lahti rääkida televiisori ehitusest inimesele, kes pole kunagi seda näinud…

Kas suudaksite selgitada detailselt kogu selle ehitust inimesele, kellel esmalt tuleb uskuda selle olemasolusse…

On ka muid põhjusi…

Tähendusi ei anta…, vaid võetakse vastu…

Teadmised eksisteerivad energeetiliste plokkide näol, mis on tallel avaruste eri piirkondades…

Probleem on üksnes selles…, kuidas leida neid…, võtta vastu ja töötada läbi…

SElena

Read Full Post »