Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2014

Unustuste loor

Kaasatus Jumalikku mängu

 

Miks kehastuste aegu avaldub unustus…?

Miks juba sünnist me ei mäleta, kes me oleme…?

Sünni aegu te mäletate…, lapsena mäletate kõike…

Kuid teie õpetamise süsteem sunnib seda unustama…

Avaruste mõõtlikkus on olemas kõikjal…, isegi ilmaloovuse teistes ulatustes…

Mis on tase…?

See on Jumala Valguse vastuvõtu omadus…

Kui võtta kerakujuline valgusti, mille seesmuses on valguse allikas…, ning, mida enam teha kerasse auke, seda enam ta hakkab valgustama…

Tase – on ette antud Jumala Valguse peegelduste parameetrid…

Kui keras on vaid üks auk…, siis on üks kiir…

Kui keras on miljon auku…, siis on miljon kiirt…

Kui jätkate seda edasi, ning teete auke aina juurde ja juurde, siis kera ise kord laguneb…, ning valguse allikas ise – Jumal Valgus – hakkab valguma kõikjale, ilma takistusteta…

Selles näites valguse allikas on – Esmase Jumala valgus…

Kera – loodud ilm…, ilmaloovuse loodud tase…

Me kõik oleme valguse kiired, kes oleme pääsenud aukudest välja…

Aga kui neid kerasid on palju…?

Rääkides sama analogi keeles, siis see on esimene tase – keras on vaid üks auk, mille kaudu valgus pääseb välja…

Valgus, läbides seda auku, lendab laiali helkidena…

Teine tase on kui helgid, otsides oma Jumala Valguse kulgemises edasi pääsu, kuni jõuab järgmisse kerasse, milles on juba kaks auku…

Ja nii edasi…

Tase – on vastuvõtu võime…, võimalus peegeldada Jumala Valgust…

 

On räägitud, et kui tuleme Maa peale, me sihilikult unustame, kes me oleme…

Et need on kohustuslikud tingimused…

Nii saaksime taas avastada endi seesmuses Jumalat…, et saaksime taas luua unikaalset vastuvõtu kogemust…

Aga sina räägid, et me unustame seetõttu, et nii õpetame oma lapsi…

On nii üks, kui teine…

Kogu asi on selle ilma tihkuses, milles eksisteerime…

Mida enam Jumala Valgus eemaldub oma lättest, seda tihkemaks ta muutub…

 

Miks…? Kuid meie ilmas mida kaugemale valgus läheb, seda enam ta hajub…

Mis on tihkus…?

Moonutuste aste…

Sa praegu räägid teie tihkuse mõistmisest…

Mis on kõva ese…?

Mis teeb teda kõvaks…?

See siiski on kõigest energia… – energia, mis on võtnud kivi kuju… sinu jaoks…

Kas energia on kunagi kõva…?

Kas mõistad…?

Kivi energia erineb vaid mõningate omaduste poolest…, mõningate helenduste näitajate poolest…, ehk, Jumala Valguse peegelduste omaduste poolest…

Antud Jumala Valguse peegeldus, mida nimetad kiviks, peegeldub sinu vastuvõtu võimele, teiste inimeste vastuvõtu võimest…, ning koos peate seda kõvaks…

Kivi kõvadus ja tihkus – see on sinu kivi puudutuse tunnetus…, see on sinu võime tõlgendada kivi ja selle energia vastuvõttu…

Seega… – kivi tihkus…, ilma tihkus…, mateeria tihkus… – kõik see on teie vastuvõtu illusioon…, teie kõigi ühine kokkulepe…

Kui õpetate oma lapsi, te edastate neile oma mõistmist kivist…, ning laps kindlasti häälestub teie ühesele mõistmisele…

Kui igapäevaselt rääkida lapsele pilvekese kohta, et see on laevuke…, siis ajapikku laps hakkabki pilvedes nägema üksnes laevukesi, kuna selline nägemus oli temale peale surutud…

Seega see, mida sa nimetad tihkuseks, on tegelikult miski muu…

Füüsilise ilma tihkus selles kontseptsioonis, millest räägin mina, on vaid Jumala valguse eemaldumise tase ja selle peegelduste tase…

 

Kes ja milleks on loonud need tasemed…, neid valguse kerasid…?

Kas Jumal ise..?

Ma ei mõista…, kas Jumal jagunes osadeks, tihendades end paljuarvulisteks vormideks vaid selleks, et avardada oma vastuvõttu…, selleks, et saada täiendavat kogemust ja lüket arenguks…, selleks, et õppida tundma end…?

Kuid kes lõi tasemeid…, kes lõi kõiki programme, mis on juhtimas meie ilmasid…?

Ehk võtaks Jumalat kui geniaalset programmeerijat, kes on loonud müriaade mänguprogramme, ning mängib nende kõigiga üheaegselt…

Kusjuures… ta on haaratud kaasa kõikidesse mängudesse, et isegi ei erista enam ennast, kui mängijat…, ega kui kõrvalvaatajat, kes on jälgimas mängu…

Kui võtta seda analogina, siis ta ei peatu hetkekski, et minna kohvi rüüpama…, ta on täienisti mängus… – ta on mängimas üheaegselt miljard-miljardites mängudes…, ja kõikide mängude rollide osas üheaegselt…

 

Kuid on olemas informatsioon, et on olemas mingid ilmaloovuse arhitektid, kes loovad neid programme…

On üksnes Jumal…, ja tema erinevad vormid…

Antud analogis on olemas mäng, milles Jumal loob teisi mänge…, teine mäng, kus Jumal loob mängu piltide väljajoonistamisi…

Seega…, Jumala rollide seas, neis lugematutes mängudes, on programmisti ja kunstniku rollid, kes mõtleb välja mängu programmide variante… – ja nii edasi…

 

Andku mulle Jumal andeks…, kuid, sinu juttude jägi, tuleb välja, te Tema on mingi hullumeelne programmist, kes on ohjatud mängudest…

Kas sinuga pole juhtunud, kui mäng, või film, oleks haaranud sind täienisti kaasa…?

Kaasatus – see on Jumala üks omadustest…, see on Tema surematuse põhjustest… – kui nii sulle sobiks…

Kaasatus – see on püüdlus…, see on väljendatud suunitlus…, see on energiate kadudeta koondumine…

Oled näinud inimest, kes kogu oma tähelepanu on suunanud teda huvitavale asjale…

Olete ise ju ütlemas: „Ta ei näe midagi peale…“

See on energia kaotuseta keskendumine…

Just seetõttu Jumal ongi ohjatud mängudest…, ehk, Ta ei katkesta oma energiat ilma selle teadvustatud vajaduseta, kus Tema osad oleks suunatud peegelduste teatud spektrile…

Käesolevas analogis iga Tema tähelepanu osake on suunatud mängule, just selle erisuste kohaselt…

 

Kuid siiski…, naaseme taas tihkuse ja unustuse juurde…

Ma siiski ei saanud aru, milleks tarvis unustust…

Meil on olemas mitmeid versioone sellest…

Esimene – me unustame kõik, kuna sattume mateeria tihkusesse, mis justkui kustutaks meendusi… – kui eesriie…

Teine – me ei mäleta eelmisi elusid, kuna meie mälu ei peaks sellele vastu…

Kolmas – eelmises elus oleme korda saatnud paljugi mida…, ning nüüd on antud võimalus, teha kõik korda, ning elada elu teisti…

Neljas – me alustame puhtast lehest, et luua uusi unikaalseid loovusi…

Viies (sinu oma) – meid õpetatakse juba lapsepõlvest nii, et unustaks kõik, mis oli meiega enne sündi…

Milline neist versioonidest on õige…?

Kõik…

Ära unusta… – kõik on vaid vastuvõtu mäng…

Teie planeedile, teie tihkusesse, tulevad erinevad olevused…, erinevate vastuvõtu kogemuslikkustega, mis olid kogutud neil enne teie ilma kehastumist…

Sinu poolt loetletud selgitused on kõigest unustuste erinevad variandid teie ilmas…

 

Kuid meie ilmas täienist kõik langevad unustusse… Miks?

Laps, tulles sellesse ilma, on teadlik üksnes oma jumalikust määratlusest, koos oma eelmiste kehastuste mäluga…

Kuid edaspidi astub mängu, mida valis tema olemus…, ning läheb mängu sedavõrd sisse, et unustab kõik, peale mängu…

Peale selle… – tema ümber on palju partnereid selles mängus, kes on samuti haaratud sellesse mängu…, kes ühiselt veenavad teda, et peale mängu  pole midagi muud…, see on ainus reaalsus…, ja selles seisneb ainus elu ja kõige muu mõte sellest…

Koos hakkavad sama õpetama ka teistele mängu partneritele…

Ometi kõik mängijatest hoiavad sügaval mälus oma kehastuse ülesandeid, või lepingu projekte, kui selle mängu huvisid…, huvisid läbida teatuid mängu õppetunde…

Kuid ei edastata meendusi mängu tingimustest, ega räägi oma mängu versioonidest…

Selle ära hoidmiseks ongi tarvis unustus…

 

Kuid on tasemeid üle kolmanda, kus unustust pole…

Miks üksnes esimesel kolmel tasemel on unustus…?

Selline on mäng…

Alles oli jutt keravalgustitest…

Teie „Jumala valgusti“ on nii seatud…, Jumala enda poolt seatud…, tema osade poolt seatud, et esimesel tasandil näeks vaid ühe augu kaudu, kust pole võimalik selgelt näha oma eelmisi kehastusi…

Oled kui Jumala kiireke, kes väljudes augu kaudu, oled võimeline naasema Jumala juurde tagasi, kui meenduse juurde Jumalast, üksnes sama augukese kaudu… – teekond on suht kitsas…

Te olete alati arvamuse juures, et teie teadmised on puht allegooria, ning teie sõnad sageli peegeldavad teie sõna otsest mõtet…

Just nii on teil käidud rasket taasloomise teekonda…, Jumala juurde enda seesmuses… – see on kitsas tee…

Kõik selle teekonna praktikad on hääles koondumisele…, täpsele jumaliku energia koondamisele eneses ja selle täpsele suunamisele…

Vastavuses esimesele tasemele võid saada miinimum informatsiooni Jumalast…, üksnes ühe augu kaudu, mis on ainsaks sidemeks Jumalaga selles ilmas…

Teisel tasemel lisandub uus auk, ning avaneb toppelt võimalusi meenutada Jumalat endas, et naaseda Tema juurde…

Igal olemusel on valik… – kas naaseda Jumala juurde nende väikeste augukeste kaudu, mis on keeruline ja vajab väga täpset suunatud koondumist endas…

Või, valida jätkuvat peegeldust Jumalast kaugemale…, ning otsida muid jumaliku valguse väljumise auke, saavutades selliselt kolmandat taset, kus on juba kolm auku…, ja nii edasi…

 

Pea kinni…, sinu analogis kolmandal tasemel ma saan naaseda oma teise taseme teadmiste juurde…, aga mitte enda Jumal-olemise teadmiste juurde…

Õige…, just kolmandal tasemel sa naasedki selle juurde…, sa kasutad eelmiste tasemete kogemust…

Kuid, te ei suuda võtta end siiski kui paljumõõtmelist olemust…

See on samuti mängu üheks tingimustest…

Pane tähele… – lapse tähelepanu on esmalt hajutatud, temal on raske keskenduda…, ning esmalt antakse temale vaid üks-kaks asjakest, et ta saaks keskenduda, ning keskendudes eristada neid… – nii ta saaks kinnistada oma kogemust iga mänguasja suhtes…

Saades suuremaks, laps on suuteline koondama oma tähelepanu paljudele asjadele, ilma hajutuseta…, võttes neid ükshaaval…, jättes meelde koostöö kõigiga…

Ta muutub targemaks…

Nii on ka Jumala kehastustega…

Varajased vaimsused, kes alustavad teekonda, on võimelised omaks võtma vaid üht mõõdet…

Kuid edaspidi õpivad koondama oma tähelepanu, oma energiat paljudele tasanditele, ning mängida paljudel tasanditel üheaegselt… – kui mängu simultan…

 

Miks väljumine meie tasemelt on üksnes surma läbi…?

Mitte üksnes surma…, kuigi see on kõige lihtsam…

Vaadake oma kompuutermänge…

Mängust väljumiseks tarvis läbida kõik tasemed…, või teha kusagil viga – ja mäng ongi läbi…

Nii ka siin…

Kõikide tasemete läbimise teekond on pikk ja keeruline…

Teie seas on neid, kes on läbinud selle…, kuid neid on vähe, kuna langeti teistele tasemetele, ning väljuti kolmemõõtmelisusest käesoleva kehastuse raamides…

Enamus teevad korduvaid lugematuid katseid taas ja taas läbida seda mängu…

 

Kas peale surma olemus pääseb peende ilma…, ehk neljandale tasemele…?

Või kuhu…?

Kui kõik on üksnes mäng, mille ülesandeks on läbida kolmas tase…, ehk leida kokkupuute piirid neljanda mõõtmega… – miks siis vaimsus pääseb peale surma kohe neljandasse mõõtmesse…?

Miks üksnes neljandasse? Vaimsus pääseb lähematele tasemetele…, milleks enamuselt on neljas…

On olemusi, kes sattuvad isegi teisele…

Need on need samad meendused ja jutud põrgust, milliseid kantakse üle hirmutavatesse piltidesse…

Neid, kes pääsevad neljandale tasemele – on vaid hulga enam…

 

Meile räägitakse, et peale surma vaimsus naaseb tagasi inkarneeringu lahtrisse, ning ootab seal oma uut reinkarneeringut…

Need on üksnes sõnad…

Kui soovid…, siis võime rääkida selle teema raamides…

See, mida nimetate inkarneeringu lahtriks, pole samuti ühehülbane…, temas on sinu enda erinevad energiad…

Inkarneeringu lahter – on omalviisil lüüsikamber laevas, enne väljumist hermeetilisest laevast kosmilistesse avarustesse…

Kuid laev on tohutu…, ja temas on hulgim ruume…

Laev võib olla sinu jooksva kehastuse keskkond…

Kuid, kätte on jõudmas ümberkvalifitseerumise aeg…

Esmalt oled vaid laeva elanik, kes õpib tundma laeva, süüvimatta tema juhtimisse…, olles sellel vaid reisija…

Peale esimesi ebaõnnestunuid katseid õppida tundma laeva ruume, pead nüüd läbi võtma laeva juhendi, mis on vastavas ruumis, milles on kõik vajalik laevaga tutvumiseks…

Kui oled edukalt omandanud esimesed juhendid, sind viiakse järgmise õppestendi juurde…, just lüüsikambri stendi juurde…

Edasi, kui oled täielikult tutvunud laeva korraldusega, avaldad soovi õppida laeva pardamehaanikuks…, või laeva stüardiks…, ehk tüürimeheks, või isegi kapteniks…

Õppides selgeks kõik ametid, tahad väljuda laevast kosmosesse, et peale selle saada laevade konstruktoriks…

Inkarneerumise rakuke ehk on sama laev…

Väljudes laevast, mõistad, et oled sattunud veelgi suuremasse laeva…, ning tuleb taas alustada õppimisega otsast…, kuid juba uuel tasemel…

Kosmos ise on nähtav vaid illuminaatori kaudu…, nii ahvatlev…, ja kättesaamatu…

Sa küsisid unustuse illusioonidest, ning ma otsisin sellele analogi…, nüüd leidsin…

Kujuta, et oled Jumal, kes on uinunud…, kuid unes uinusid taas, kus uinusid taas, ning järgmises taas…, ja nii lõpmatult…

Kas viimases unes sa suudad mõista, et oled magamas paljukordselt…?

Selleks, et naaseda tagasi, sul tarvis järjekorras ärgata…

Just seda oletegi praegu tegemas…, nii teie, kui ka meie – kõik koos…

Kui Jumal ärkab, siis Ta mäletab kõiki oma unesid, ning meenutab kõiki ennast kõikidest unedest, kuivõrd erinev Ta oli kõigis neis…, kuid… see ärkaja oled sina…

Me kõik olemegi Tema…

Aga kui seda analogi rakendada mängule…

Jumal alustas mängu…, milles oli võimalik alustada uut mängu, kus ta võttis ette uue mängu… – ja nii edasi…

Iga mäng on sedavõrd ahvatlev, et isegi läheb meelest, et mäng käib eelmises mängus…

Et meenutada oma kõige esmasemat mängu, tuleks järjekorras väljuda kõigist mängudest…

Iga tase on pakkumas uusi mänge…, ja aina ahvatlevamaid…, ja raske hoiduda proovimast uut…

 

Kui lähedane ilmaruumi kompuuterlik mäng on meie reaalsele elule…?

Ma mõistan…, Jumala kompuutri mängu analoogia on selleks, et paremini mõista kõike, kuna ise mängime kompuutrimänge…

Oleme rääkinud, et reaalsus on kõigest – tõlgendus…

See, mida rääkisin, on üksnes püüd leida sinu mõistuses analoogilisi tõlgendusi…

Sinu mõistus on harjunud analüüsima informatsioone, ning samastama olemasolevaga…

Kui ma esitan sulle sõnade jada, mida sinu mõistus pole võimeline tõlgendama, siis sa ei suuda mõista öeldut…

Just seetõttu ma otsin analooge sinu mõistuses, et sa suudaks vastandada sinus olemasolevate piiride ja seostega, et mõista öeldu põhimõtet…

Kuid pole olemas ühest tõest objektiivset reaalsust, millega saaks võrrelda, ning rääkida minu selgituste lähedustest kellegi teise räägituga…

On üksnes Jumala valgus, mis on peegeldatud erinevate teadvuste poolt…, erinevatesse reaalsustesse…

Kõik need on reaalsed ja tõesed…, need kõik on üksnes Jumala Valgus…

Kuid kõik on moonutustega, võrreldes esmase Jumala Valguse olekuga…

Just sellised on need seetõttu, et peegeldusid neis tingimustes, millistesse peegeldusid koostöösse asumise aegu

Ja kõik need on tõesed……

 

Kuidas peaksime läbima kolmandat taset, et pääseda neljandasse…?

On tarvis avada endas neljanda taseme tahud, et Jumala valgus leiaks neljanda augu sinu valguskeras, et pääseda neljanda ilma avarustesse…, seega… avardada oma tunnetuste võimalusi…

Kuid kuidas seda teha…?

Kaasatusega… – see on keskendumise omadus…

Kuigi mõneti kaasatus mängib hoopis teiega…

Olete sedavõrd kaasatud ekslemisse kolme augu vahel, et isegi ei märka neljanda augu olemasolu…

Esmalt uskuge ja teadvustage, et on veel olemas auke…, ehk, on veel vastuvõtu tahke…

Kuid valgus on otsimas väljapääsu…

Kuidas sa otsiks pimeduses asja taskulambi abil…?

Alustaksid valgustama avaruse ruumi punkte, kuni leiaks vajaliku asja…

Te peaks vaid avardama oma tunnetuste otsinguid…

Tunnistama, et teie avaruses olevad asjad…, seadused…, reeglid…, milliseid teate, pole täiuslikud…

Et leida uusi esemeid, uusi seadusi, tarvis üksnes ringi vaadata ja kuulatada, avardades valgust enda ümber…

Vaid teadvustada, et on olemas palju veel, mida ei tea, ega märganud, kuna valgus oli suunatud ühele poole…, kuna otsisite oma valgusele väljapääsu üksnes kolme augu vahendusel…

 

Kas on keegi meie seast võimeline jääma oma füüsilisse kehasse nii kauaks, kui soovib…, ning koos kehaga tõusta neljandale plaanile…?

On võimeline…, kuid milleks…?

Oleme juba rääkinud, et surm ja teie keha kulumine – need pole teie välise ilma mõju tulemus (ökoloogia, toitumine, viirused), vaid teie seesmise ilma töö tulemus… – teie väsimine elust…, huvi kaotamine mängu vastu…

Mängur ei pea tundma igavust…, siis ta kaotaks huvi selle vastu…, lakkaks mängimast…

Kogu ilmaruum on haaratud mängust…

Kaasatuse tase – on jumalike energiate kasutamise effektiivsus…, aga mitte selle tühja raiskamine…

Kui mängur kaotab huvi mängu vastu, siis ta viiakse mängust välja… – ja pakutakse uut mängu, mis ehk haaraks teda…

Need teie seast, kes ei kaota huvi selle elu mängu vastu, ega püüdle väljuda selles… – see elab väga kaua…

Mis puutub üleminekut neljandasse mõõtmesse koos kehaga…, siis, kui sa tutvud oma uue kehaga ja näed, milliseid võimalusi pakub uus keha, siis mõistad, milliseks kongiks oli su eelmine keha…

Siis sa ise juba ei tahaks naaseda eelmisse kehasse…

Teoreetiliselt selline võimalus on olemas…, kuid praktikas seda kasutavad üsna vähesed…

Teie seas on väike hulk olevusi, kes elavad tuhandeid aastaid füüsilises kehastuses…

Neid on ülimalt vähe ja nemad ei reklaami endid…

Nende füüsilised kehad on muundunud vastavuses nende võimalustele…

Asi on selles, et olles nii pikka aega neis kehades, nemad õppisid kasutama selle kõiki võimalusi…

Kuid teie kasutate üksnes minimaalset osa sellest võimalusest…

 

Miks iidsed inimesed elasid 800-900 aastat…, aga meie – vähem, kui 100…?

Kas põhjuseks on – väsimus…?

Põhjuseid on palju…

Esimene ja peamine – teie veendumused…

Kõik olete veendunud, et inimese iga on 80 ringis…, kus vaid üksikud elavad sajani…

Te ise oma veendumustega loote sellised tingimused oma füüsilise keha elamiseks…

Te ise seate oma arengu programme, mille juures teate, et peale viiekümne keha peab hakkama närtsima, et surra enne 90…

Oma osa mängis siin ka üldine paradigma – eraldumus ja suremus, mis oli teile sisendatud…, samuti paradigma kannatustest looduse käes ja teadmatusest tuleviku ees, milles on Jumala karistused pattude eest…, ning teie hirmudest surmajärgsetest karistustest…

Kõik see ladestus teie veendumuste laekasse, kui surmast pääsmatusena, ning hirmuna selle ees…

Omades oma mõistuses sellist piiratud olemist füüsilises kehas, kiirustate teha kõike…, et jõuda kõike… – sellega tõstate veelgi oma keha kuluvuse…

Te kuhjate meeletuid mõtteid ja elu sündmusi, kuna kiirustate jõuda ära teha…

Kuid samas…, mõistmata, et igavik on ees…

Minnes hasarti pseudosündmustega ja eesmärkidega, te ei märka peamist oma elus – jumalikkust…

Kuidas korraldaks oma elu, kui teaks, et ei sure kunagi…?

Mis teeks muret sulle siis veel…?

Mida sa teeks…?

Kas kiirustaks ära teha asju, mida näiliselt oleks tarvis teha, kuigi sul on piiramatu aeg teha kõike, mida iganes…, ja millisel viisil ja millises vormis…?

 

Sa räägid mängu kaasatusest…, sellest, et Jumal ei raiska oma energiat asjatult…, et mängida tuleks huviga…

Kuid meile räägitakse, et ei maksa minna sündmuste sisse…,vaid olla kõrvaltvaatajana…

Need on vasturääkivused…

Mitte sugugi…

Olla kõrvaltvaataja – on üks mängimise viise…, üks stsenaariumitest…

Kuid teile räägitakse hoopis muust…

Te lähete hasarti mängu ühtede asjadega, aga teisi ei märka…

Tuhandeid kordi läbite ühtesid ja samu kannatusi, ehkki erinevates variatsioonides…

Kuid ei märka kordagi, et samas on olemas rõõmu, tarkuse ja vaatleja teekond.

On veel muidki teekondi…

Teile pakutakse võimalust pöörata tähelepanu mängu standartvõtetest kõrvale, et leida oma mängu stiil ja viis…, et oleks veel huvitavam ja põnevam…

Read Full Post »

Õppimiste süsteemid.

 

 

Tahaks küsida kureerimise kohta ülevalt poolt.

Kas on otsest inimeste juhtimist ülalt…, või igaüks valib endale õpetajat ise, kui seda tahab…?

Õpetamise protsess saab toimuda üksnes vastastikku…, kuna pole midagi eraldi olevat…

Te olete inimestena läbimas pretsendenditud kehastumiste kogemust…, kolmemõõtmelise ilma tihkuses…

Enese avastamine…, teie reaktsioonid – on hindamatu kogemus neile, kes on käesoleval ajal peeneilma mateerialikuse sfääris…

Ka õppimine on vastastikuline…

Selleks võib tuua näitena mastaapide mõõtmeid…

Kui inimene vaatab kaugustesse, siis ta näeb seal vaid piirjooni…, kuid see-eest – tal on suur haare, ning ta on võimeline nägema kõiki objekte, mis jäävad tema nägemise ulatusse…

Kuid teine inimene, kes on kindla objekti läheduses, saab näha antud objekti detaile, kuid pole võimeline nägema kogu perspektiivi…, vaid, läheduses olevaid objekte…

Kummal on suurem ja õigem nägemine…?

Mõlemal…, neil on vaid erinevad vaatepunktid…

Peate võtma end kui detailide uurijaid, millele nõustusite vapralt…, nõustusite missioonile õpetada kõigile, kogu ilmaloovuses…

Seetõttu kogu õpetamise süsteem on huvitatud teie poolt saadavast kogemusest… – kogemusest laskuda tihkesse ilma…  kogemusest laskuda illusiooni…, kogemusest uurida Jumala osakeste loomingulisi võimalusi…

Just seetõttu iga ühe õppetunnid on õppetundideks kõigile…

Seetõttu kõikide kogemused salvestuvad süsteemidesse, mida nimetate Akaši Kroonikateks…, ja mida  kasutavad kõik ilmaruumid enda õppimiseks ja arenguks…

 

Sa pole rääkinud kuraatorlusest.

Kui inimene kehastub, kas temale määratlub kõrgemalt poolt juba eelnevalt juhendaja…, või see pole vajalik…?

Kui sa astud mingisse kõrgemasse kooli, siis sa võid eelnevalt teada, millised õpetajad on õpetamas selles koolis…

Edaspidi…, kui ilmnevad sul eelistused huvidele, siis sul on õigus pöörduda vastava õpetaja pole, ning paluda temalt õpetamist valdkonnas, mis vastaks sinu eelistustele…

Just selleks on õpetamise süsteem…, ja see on avatud kõigile soovijaile…

Piisab üksnes avaldada soov…, soovitav kuuldavalt…, kuigi on võimalik ka mõtteis… – kõigest, mida keegi tahaks õppida, mida teada ja mida omandada…

Kui tulemus ei tule koheselt…, siis kõrgemad jõud kindlasti leiavad viisi, kuidas vastata pöördumisele…, ning millisel kujul anda teadmised kätte…

Kusjuures õpetamise vorm saab valitud vastavalt õpilase võimetele…

Kõik inimesed pole veel võimelised võtma informatsioone otse peenelt plaanilt…

Kui avaldada soov ka selles suhtes, siis see kindlasti ka õnnestub…

Teie õppimine toimub lakkamatult…

Kogu õppimissüsteem on piltlikult öeldes iga ühe kõrval…, ta on ootamas vaid kui hoolsad vanemad…, kuna nende pojukesed teevad esimesi lendu tõusmise katseid, et saaks toetada neid, ning tunda rõõmu nende üle…

 

Aga tsivilisatsioonide kureerimine?

Kas igal tsivilisatsioonil on oma juhendaja peenel plaanil…, kõrgemate olevuste seas…?

Mida sa pead silmas selle mõiste all?

 

Seda, et on olemas mingi olevus, kes vastutaks tsivilisatsiooni õige arengu eest…, aitaks teda…, suunaks…, vastutaks tema eest kõrgemate ilmaloovuse struktuuride ees…, juhendaks…, ning saadaks kogu tema eksisteerimise aegu…

Sa pead silmas loodud kohustuste süsteemi, mis oleks kellegi kõrgemate poolt seatud, ning kellel oleksid saatmise kohustused…?

Kuid kes peaks võtma enda peale sellise kohustuse?

Kas sa saad vastutada oma lapse eest, kellele oled andud täieliku vaba voli…?

Sa oled võimeline üksnes jälgima teda…, püüda midagi ette ütelda…, või vastama tema küsimustele…, võid avaldama oma mõtte, et hoiatada teda…

Võid mõneti isegi kurvastada, kui tema, sinu arvates, teeb vigu…, ning lohutada, kui tema on kannatamas, või nukrutsemas…

Kui ta on haige, võid ravida teda…, või hingestada, kui kaotab usku endasse…

Kas saab seda pidada kuraatorluseks?

Ilmselt küll…

Ei keegi kedagi saa sundida kuraatorlusele ühe, või teise tsivilisatsiooni poolt…, ühele, või teisele isiksusele…

Iga üks astub mängu vastavuses selles esitatud tingimustele…

Igaüks saab oma soovi ja oma võimaluste kohaselt olla teisele abiliseks…

Õppimise süsteem – see on vabatahtlike olevuste konglomeraat, kes on valinud teenimise teile…, ja on valinud juhendaja staatuse, kes hingestab ja juhendab…

 

Seega…, kui keegi õpetajatest mõtleb äkki ümber ja loobub õpetamissüsteemist…, kas selle eest temaga midagi ei juhtu?

Kui sinu kätte jõuab mingi sõnum, mis on vastuse näol…, või test, mingi maksimaalselt optimaalse teekonna läbimiseks kaardil…, ning tehes testimise läbi – sulle näidatakse sinu vead…, isegi näidatakse optimaalsemat teekonda ja muid võimalusi…

Seega…, teed vastava auto juhtimise kursuse läbi…, kuid, kui iga autojuht, võid ümber mõelda…, ja mitte uurida seda teekonda edasi…

Kuid samas…, kui tahad uurida terve linna teekondi, siis paratamatult naased lõpuks selle teekonna juurde…

Muidugi see küps teadvustatud otsus on juhi valik…, kas on temale seda teekonda tarvis, või mitte…, kas on temale tarvis seda teadmist…

Seetõttu peate mõistma, et möödalaskmiste eest pole karistussüsteemi…

Selline paradigma on vajunud möödanikku juba ammu…

See oli kasutusel õpetamiseks teie lapsepõlve aegu, kus, energeetiliste protsesside vaatevinklist, väärad sammud võisid viia tõsiste häireteni teie energeetilistes kehades ja substantsides…

Kuid nüüd, need teie seast, kes on võimelised teadlikult valima oma teekonda, ning tõsiselt õppima loomise koolis, peaksid mõistma…, keegi ei õpi nende eest, ega anna „kaanekesi“ Jumalate Kooli lõpetamise puhul…

Kui kord olete läinud koolist lendu…, täiskasvanud ilma…, loomise ilma… – siis õppimata jäänud õppetund võib teha suurt kahju ilmaruumile ja ilmaloovusele…, ja just selles mõttes, et võite luua sellist asja, et paljudel olevustel tuleb tegeleda selle neutraliseerimisega…

Teie õppetöö kolmemõõtmelisuses ja loomise koolis sarnanevad sammudega soomülkas…

Kujutle endale sood, millest peate läbi saama, et liikuda edasi…

Keegi pole teadlik, mida ootab järgmine samm…

Võib istuda soo juures kuipalju tahes ja oodata ei tea mida…, targutada soo veest, mülka olust…, või harjutada sool käimise tehnikaid…

Kuid varem, või hiljem, tuleb astuda soosse, muidu edasi liikuda ei saa…

Iga samm, mis saab tehtud selles soos, on hindmatuks väärtuseks teistele läbimiseks taolistest kohtadest…

Soo võib endasse tõmmata, kui astuda vääraid samme…

Loomulik, et teisel kaldal on neid, kes püüavad aidata nõuga… – kuid üle tuleb minna ikka endal…

Mida paremini omandate liikumist kolmemõõtmelise ilma mülkas, läbi illusioonide soo… – seda kergem on astuda neil, kes tulevad teie järgi…

Kui olete teadlikult otsustanud õppida loomise koolis…, Jumalate Koolis…, kes siis peaks kandma vastutust teie õppimatta tükkide eest…?

Milles peaks seisnema see vastutus?

Ainult selles… – kuni te pole läbinud põhjalikult igat klassi – te ei pääse järgmisse…

Just selliselt on kõik seatud…

Selleks, et minna üle neljamõõtmelisusesse, ei piisa teooriatest ja juttudest sellest…

Teil on tarvis leida endis oma enda neljamõõtmelisuse tahud, ning avada need…, alles siis saate kokku puutuda ilmaloovuse neljamõõtmelisuse tahkudega…

 

Nüüd tahaks küsida kanalduste kohta…

Kas kanaldusvõime on kindel leping enne kehastust…, või iga üks on võimeline avama  endas neid võimeid…?

Kas kanaldaja kannab vastutust informatsiooni eest, mida ta saab…, ja kuidas see vastutus näeb välja…?

Kas tõesti tumedad jõud püüavad võtta võimust kanaldaja üle, et tema läbi anda väär informatsiooni…?

Ehk alustaks viimasest küsimusest…

Mis on väär informatsioon…?

Kui sina näed pilvekeses purjekat…, aga teine näeb selles hoopis inglit… – kumb informatsioonidest on siis õige…, ja kes saab hinnata selle õigsust…?

On palju ilmaruumi valguse voogude nägemusi…, ja selle tõlgendusi…

Iga olevus moonutab ja peegeldab läbi enda jumalikku valgust…, ja omal viisil…

Seetõttu… pole mõtet arutada õigest või väärast informatsioonist…

Saab rääkida üksnes jumaliku valguse peegelduse tasemetest…

Kuid milliste mõõtude järgi saab mõõta peegeldumise täpsust…, ja kes saab seda teha, kui igaüks peegeldab ja moonutab…?

Kui tahate suhtuda informatsioonidesse mõistvalt, täiskasvanud loovuse tasemelt, siis peaksite mõistma, et pole informatsiooni, mis poleks moonutatud…

Te võite kogu informatsioonide hulgast, mis on jõudmas teieni paljude kanalite kaudu, leida just seda, mis on teile huvitavam ja lähedasem, kuna teie peegelduse koefitsient on lähedasem selle peegelduse omaga, kes on kanaldanud seda edasi…

See räägib vaid sellest, et te olete kanaldajaga mõnevõrra sarnased…, ja teil on ühene tunnetus…, näete umbes samuti, kui tema…

Kuid… see ei tähenda, et just tema nägemus on ainus õige ja tõene…

Mis on tõene nägemine ilmast…, kas see, mis peegeldub vormidest, on jumalik valgus, mis on Temast endast loodud ja mis on igavesti rändav…?

Iga kanaldaja ülesandeks on vaid – peegeldada Jumala Valgust omal viisil…, selle läbi rääkida peegeldustest endist…

Kui rääkida lepingust…, siis te võtate seda jälle kui mingi paberi allkirjastamist, milles on punktid karistusest, kui mingi asi on täide viimata…

Ei…, see pole nii…

Te nõustute võtma osa mängust nimega „olen kanaldaja“

Kui see mäng haarab teid ja teadlikult nõustude seda jätkama, siis võtate vastu ka selle mängu tingimused…, kuna olete astunud sellesse mängu…

Kui keegi ei pääse mängus kõrgemale tasemele, ning temale pakutakse taas läbida algtasemed…, kas see on karistus, või kättemaks tehtud vigade eest?

See on vaid mäng…

Milliseid kohustusi saab anda kanaldaja, kui ta sõlmib lepingut…, kas anda edasi üksnes tõde…?

Kuid…, mis on tõde…?, kelle tõde on tõesem…?, kes määrab tõe ulatust…?

Et realiseerida seda nõudmist, on tarvis tervet peenilma olevuste meeskonda, kes hakkaks arutama iga kanaldaja informatsiooni, ning selgitaks neis välja kõrvalekaldeid teatud tõe kaanonitest…

On müriaade võimalusi liikuda Jumala juurde…, milline neist on tõesem…?

Kõik on tõesed selles mõttes, et kõik viivad Jumala juurde…, kuna teist suunda lihtsalt pole…

Seega… – kanaldamine on üksnes õpetamise vorm…

Loomise klassis eraldub teatud rühm, kes tahavad õppida üksnes läbi kanalduse…. keegi üksnes raamatute vahendusel…

Mõni tahab kohe kõike teha läbi praktikate…

Mõned tahavad sootuks vestelda protsessist osavõtjatega…

Kõik on üksnes õppimise viis…

Sa ise oled kehastumise aegu valinud sellise õppimise viisi…, ning oled tulnud juba valmis kanaldajana…

Võid meenutada palju hetki, kui on sinuni jõudnud informatsioone…, milleni oli sul raske pääseda eraldumise illusiooni tõttu…, ja jõuetuse paradigma tõttu Jumala vägede ees…

Kuid sul see õnnestus…

Igaüks teie seast võib paluda sellist õpetamise vormi…

Alati leidub soovijaid rääkida teile oma nägemusi tõest, jagada oma peegeldusi…

Tegelikult teie ümber on pidevalt masside viisi olevusi, kes on jälgimas teie arengut, kui kaasahaaravat seriaali…

On olemas õppimissüsteem, mis tegi endale ülesandeks aidata vabatahtlikult igat ühte teie seast, kes vaid avaldab selleks soovi…

Seni need, kes veel kardavad avada Jumala kuulmist enda seesmuses, loeb sõnumeid teiste kanaldajate vahendusel… – ka nii on võimalik läbida õppetunde…

Oled ise otsustaja, kellele tarvis anda seda informatsiooni, millise saad…, ja mille läbi oled õppimas ise…

Iga kanaldaja pole kanal inimmasside juhtimiseks…

Kes saaks võtta enda peale vastutust teise inimese valiku õiguse eest…?

Iga kanaldaja on vaid see, kes valis endale sellise õppimise viisi…

Kui sa oled valinud jagada saadud informatsiooni teistega…, siis see on sinu õigus…

Informatsioon ise leiab edasi oma adressaate…, ise… kas tõmbudes, või tõukudes…, vastavuses taolisuse seaduse kohaselt…

Iga informatsioon on omas värvi toonis, kui märgistatud energia, mis ei saa tõmbuda sellega, kes seda ei otsi…

Kui inimene esitab avarustesse küsimuse – Mis on Jumal – siis temale tõmbub hulgim vastuseid…, hulgim peegeldunuid tõdesid Jumalast…, ning inimene ise valib sellise vastuse, mis rahuldab teda…, või küsib jätkuvalt edasi…

Sellistele küsimustele…, ja paljudele muudele on sama palju vastuseid, kui palju vorme on Jumalal…

 

Mulle on sageli öeldud, et kanaldus pole meelelahutus, vaid leping, mida pean täitma…

Mulle räägitakse, et ma pean vastutama selle eest, kui moonutan informatsiooni, mida inimesed võtavad tõe pähe…

Kas on see nii…?

Igaüks valib oma tee…

Sa valid oma tee läbi rõõmu, aga mitte läbi kannatuse…

Kui oled valinud tee läbi rõõmu, siis olukorrad sinu teekonnal saavad olla rõõmukohased seni, kuni, ütleme, pühendud teenimisele…, või võtad enda peale vastutuse inimmõistuse pärast…

Kas mõistad…?

Igal ühel on voli valida oma õppimise süsteem…

Sa suundud rõõmu klassi, kus õpetajad oskavad õpetada läbi rõõmu metoodikate…

Teised jälle valivad mingitel põhjustel piitsa ja prääniku kooli, kus nende suhtes hakatakse kasutama karistuse ja ergutuse süsteemi…, seda ehk seetõttu, et nemad ei tea, ega usu teisi õppimise võimalusi…

Kuid seal on need samad õpetajad, kes suhtuvad õpilase valikusse austusega…, tema õppimise valikusse…

On oluline mõista, et igaüks on õppimas ise…, kusjuures – õpetades samas sellega teisi…

Iga ühe kogemus ei saa olla õige, või vale…, vaid on veel üheks lisatud kogemuseks kõigile, mille tulemust saab kasutada kes iganes selle vajaja…

Pole ühist vankumatut süsteemi…, on üksnes mistahes õppimise variandid…, mistahes, milliseid olete võimelised endile kujutama, või soovima…

Mõnele informatsioon tuleb Taro kaartide vahendusel…, kellele tuha…, kellele kondikeste…, kellele ruunide vahendusel…, ja nii edasi…

See on üksnes viisi valik informatsiooni saamiseks…

Sama on ka maagiliste võimete avastamisega endis…

Mõni teeb riitustena, või maagiliste asjade vahendusel…

Aga mõni mõistab, et maagiana töötab tema tahe…, tema kavatsus… – sama võib teha ka ilma maagiliste asjadeta ja riitusteta…

 

Luba esitada mõned küsimused, mida inimesed esitavad sageli…

Paljud kinnitavad, et teadmisi jagada on keelatud, kui pole esitatud küsimust…

Kas on see nii…, kes on keelanud…

Kuidas äratada lähedasi…?

Te kuidagi ei mõista, et pole midagi, mis saaks olla keelatud…

Ma mõistan, et teil on raske seda teadvustada, kuna olete pikka aega elanud keeldude ja karistuste süsteemi mõju all, mis oli teil valitsemas…

Igaüks valib ise oma vastuvõttu, arenemist ja loomist…

Võite jagada mida tahes…, võite ka mitte jagada…

Tulemus on erinev mitte kellegi loodud seaduste tõttu…, vaid sellest, et iga teie valik on – teie erinevate omadustega energiate suunamine, mis peegeldub omal viisil teiste vastuvõtu prismade peegeldustes.

Seega… – kui ei soovi kellegiga jagada – siis see on teie voli ja õigus…

Kuid on teine asi…, kui te ise midagi ei anna…, siis see ei tähenda, et keegi ei anna teile…

Asi pole selles…, vaid te ise pole võimeline võtma vastu seda, mida annavad teised…

Jämedalt öeldes… – teil pole kohta, kuhu seda vastu võtta, kuna te ise piirate end, keeldudes jagamast ennast teistele…

Te ei loo endas teistelt saabuva energia voogu…

Te ei võta neid vastu, ega vabasta kohta uute energiate vastuvõtuks…, ja nii edasi…

Kuid sellel, kes jagab informatsiooni, on pidev erinevate informatsioonide läbi voolamine…

On siiski olemas mittesekkumise seadus…, seega, informatsiooni ei tohi peale sundida…

Ma ei saa rääkida sulle seda, mida sa ei küsi…

Kui sina, või keegi teine küsib, siis sellega avab isikliku juurdepääsu vastavale informatsioonile…

Pole oluline… – kas ta mõtles sellele…, ütles kuuldavalt välja, või kirjutas kirja kellegile… – esitatud küsimus leiab alati vastuse… – tõmbab vastuse ligi…

Mis puutub sellesse…, kuidas äratada lähedasi, siis ütleks… – ärke tundke nende pärast muret…

Kui keegi võtab enda peale lähedase äratamise…, siis see on tema valik…, ja see valik on püha…, nagu iga teine valik…

Kuid pole selliseid, kes ei ärkaks…, mingu selleks aega, kuipalju tahes…

Õppimise protsess on igavene… – õppimise vorme on müriaade…

Peale selle… – on selliseid, kes ei tahagi ärgata, kuna neile meeldib selline illusioon, milles nemad on…

Igaüks, kes ärkab, sellele näib, et ta on sattunud teise unne…, kas mõistad…?

Seega… pole üldist ülesannet – äratada kõiki…

On olemas iga ühe oma valik…

Kui oled ise ärganud, siis see ei tähenda, et sinu äratamises oli kellegi teene…

See on üksnes kooskõla sinu valikul ja kõigi nende omaga, kes on su ümber…

Mängu valiku stsenaariumis oli sisse kavandatud ärgata sul mingil mängu etapil…

Kuigi oled ärganud…, kuid see veel ei tähenda, et sa enam ei maga…, ja ei näe und edasi…

Sa oled vaid ärganud teise une reaalsusesse…, millest on võimalik samuti ärgata…

Selliseid reaalsusi on müriaade… – unenägude mänge, mida valib teist iga üks…

Ärkamine on üksnes teadvustamise fakt, et kõik, mis toimub teie reaalsustes…, kõik, mis toimub teie unedes – on teie valik…, teie teadvustatud loovus… – aga mitte kellegi otsustamine teie eest…

Selle teadvustamine, et pole kedagi süüdistada…, isegi pole kedagi tänada selles, mis on toimumas…

Tänada saate vaid ise ennast ja suurt Loojat, kes andis igale ühele elu ja vabaduse loomiseks…

Jah…, tänu Temale saame tänada endid ja kõiki neid, kes on meie ümber…

Jah…, tänu endale ja kõigi, kes on meie ümber, saame tänada Teda, kuna oleme vaid Tema osakesed, mille läbi oleme Tema ise…

 

Küsiks veel… – oli informatsioon, et toimus Maa hierarhia vahetus…

Kes on praegu juhtimas Maad…

Millised õigused on tänaseks Jehoval?

Vaimse hierarhia vahetust pole olnud…, on üksnes avardatud juurdepääs õppimistele ja kõikidele hierarhiatele on antud võimalus tuua õppimise sisse oma süsteeme…, oma esindajaid loomise koolidesse…

Mis puutub Maa kureerimisse…, siis olen juba rääkinud sellest, et kuraatoritel pole mingeid kindlaid määratlusi, üheltki tsivilisatsioonilt… – on üksnes vabatahtlik teenimine…

Kui soovite, siis Maad kureerib endiselt see, keda olete ise määranud – Jeesus Kristus…

Kui arvate, et kuraatoriks on kõrgem olevus, kes  jagab käske ja seab seadusi…, siis see pole üldse nii…

See on pigem – jälgimine läbi armastuse ja tarkuse…, et hoida ja kaitsta vigade eest…, et aidata neid, kes paluvad…

Seda oleks parem nimetada mitte kuraatorluseks, vaid usalduse teenistuseks, kuhu saaksite ühe ainsa telefoni kaudu esitada mistahes küsimusi…, paluda abi ja avaldada mistahes soove…

Teid kuuldakse ja valikuga arvestatakse…

Kõik saavad rahustust ja kõigile saab abi…

Mis puutub Jehovasse…, siis ta on üksnes üks inglitest, kes on jälgimas teie süsteemi arengut…

Nüüdseks ta on veidi hoidunud teile vahele sekkumisest, kuna on näinud oma tegude tagajärgi…

Kuid, kuna miljoneid inimesi oma harjumuse kohaselt jätkavad tema poole pöördumast, kui Jumala poole, siis ta ei saa lahkuda oma „postilt“, mis oli tema enda poolt iseendale seatud…

Ta ei saa seda jätta seni, kui kasvõi üks inimene pöördub tema poole, kui Jumala poole…

Temast sai pantvang oma tegevustele, mida ta on enamuselt kahetsemas praegu…

Energeetilisi sidemeid pole võimalik luua, või katkestada ühehetkeliselt…

Kui ta saab lõpetada sidemeid teiega ja teie küsimustega, ta saab tõusta kõrgemale tasemele…, oma valiku kohaselt…

Praegu ta pole võimeline seda tegema…

Just selles…, ja just nimelt selles seisneb karma seadus…

Üksnes su enda tegude tulemus pole kunagi karistuseks, vaid on energeetiline seos, mida lood ise…, ja need saavad hoida sind teatud olukorras…, teatud tasemel, mis paneb sind lahendama ühtesid, või teisi ülesandeid, milliseid on tarvis lahendada, et purustada need energeetilised seosed…, mis ongi karmalised sõlmed…

 

Sa mainisid, et õppimine on igavene…, kas see tähendab, et me ei lõpeta Jumalate Kooli iialgi…?

Jah… ei lõpeta…, kuna loomine on lõpmatu…

Läbides kõiki tasemeid, te näete veelgi kõrgemaid loomise tasemeid…

Taas jätkub Suur Loomise mäng…

Ma ei saa vastata sulle Looja eest…, ehk mingil etapil ta otsustab katkestada seda eksperimenti…, või valib alustada uut mängu…

Ehk isegi otsustab hingata endasse kõik enda osad, ning alustada end uue tsüklina…

Seda pole kellegile teada… kuid seni õpime selles suurejoonelises koolis jätkuvalt…

 

Kui kõik minu osad on õppimas üheaegselt kõikidel tasemetel…, kuna siis saan ise lõpetada õppimise neis klassides…?

Kui su kõik osad kogunevad lõpuõhtule ühte klassi, kui ühene kollektiiv, kes on loomas kui jumaltaoline jumalloov jumalolevus…, ning hakkavad looma oma tunnetuste ilmasid ja õpetama teisi Jumala Kooli õpilasi…

Edasi kõik koos…, kõik su osad, kes on liitunud ühesesse Jumal-Loojasse, ning üheselt otsustavad liikuda edasi…, kuid samas jääda õpetamise süsteemi osana, siinsetel tasemetel…

Read Full Post »

Suur lõikus

 

Tahaks küsida Lõikusest…

Paljudes allikates mainitakse seda sõna…, teised nimetavad seda vilja koristuseks…

Räägitakse Suurest Lõikajast…, terade eemaldamisest sõkaldest…

Mida see kõik tähendab…?

Mis on lõikus…?

See on kokkuvõte…

Sama, mis teil vilja koristus…

Kasvatate näiteks nisu, mida külvate iga kevad hoolega…, hoolitsete külvi eest…, väetate põldu…, kaitsete lindude eest…

Hooaja lõpus, kui vili on küpsenud, korjate selle ära…, sorteerite määratluse kohaselt: mida jooksvaks kasutuseks…, mida varuks…, ja mida tuleva külvi jaoks… – tuleva viljalõikuse jaoks…

Nii käib ka ilmaruumides… – ettevalmistused ja viljalõikused…

 

Millise vilja: Hingede? Kannatuste? Kiirguste? Loovuste mõttevormide? Toiduse?

Kõige…, kõikide tulemuste…

Kujutle end tohutu suure kasvumaja vardjana, milles kasvavad ja arenevad üheaegselt hulgim taimi…

Kui on saabumas vastav aeg, teatud period, siis sa mõistad, millised neist on valminud…, ja millised viljad neist on elujõulised…, kuivõrd kaunid, kui need on lilled…, või kui maitsvad on teised…, ja kas need on võimelised edasi küpsema…

Sinu taimede kasvuhoone on su esimene tase…, seetõttu pead valima kõige elujõulisemad sordid…, kõige kaunimad taimed…, kõige maitsvamad viljad, et saaks viia need üle teise kasvuhoonesse, kus need hakkavad edasi kasvama, kui suured taimed…

Esimene kasvuhoone on kui kasvulava tõusmetele ja proovidele…

 

Kõlab nii, nagu meil oleks kasvamas kaunistused ja toit kellegi jaoks…?

Justkui Jumal oleks otsustanud katsetada ja avardada oma toitumise ratsiooni…

Te kuidagi ei suuda mõista eraldumise illusiooni…

Jumal on…, ja ei ole – üheaegselt…

Ta on justkui enda lugematute osade hulk, mis on laskunud iseseisvale rännakule mööda ilmaloovuse treppe…

Nende osade kaudu ta on õppimas ennast…

Ta loob…, toitub…, hingab…, ja tunnetab…

On raske tuua külaldase mahuga võrdlust…

Sa näed võilille õit… – kuid teatud arengu etapil temast saab valge pallike seemnetest, mis tuule puhangu jõul lendavad mööda ilma laiali…

Iga seemneke on tuleva võilille potentsiaal, millest tulevikus tulevad uute võilillede seemned…

Nii on ka Jumalal…

Ta on jagunemas igal hetkel müriaadideks osakesteks…, millistes kõigis on Jumala potentsiaal…, mis jagunevad omakord osakesteks, mis annavad alguse ka paljudele uutele Jumalatele…

Võilill imab endasse maamahlasid, vett, mis tuleb vihmast…, ning igapäevaselt võtab endasse valgust päikeselt…, kõike – midagi vastu andmata…

Kas kõik need Jumala annid on toitumine…, või mitte?

 

Seega – Lõikus…, kas see on omalviisil olevuste valik, nende kõlbelisuse järgi, ilmaruumi ulatuses?

Kõlbelisuse – mille jaoks…?

Kõik on tsükliline…, ja kõik on arenemas etappide viisi…, nagu teilgi…

Kevade saabudes algab kasv…, siis saabub suvi, algab areng…, sügise saabudes algab küpsemine ja närtsimine…, saabub talv ja kõik hakkab uinuma, et oodata ringi uut faasi…

Iga faas on oluline…

Kõik teie …, iga taim…, iga olevus – on läbimas neid faase…

Ka Jumal läbib kõiki neid faase teie vahendusel…

Kuid samas… kõik on ka fraktaalne…

Kasvu faasis on olemas omad alamfaasid…

Ilmaruumilikus olevuste kasvuhoones esimeseks taimelavaks on – kasvulava…, kevadlava…, katselava… – olete eksisteerimas just viimases…

Edaspidi paljud teie seast lähevad üle sellele ilmaloovuse tasemele, kus on arengu lava…, suvelava…, mahlade kogumise lava…, ja vilja kandmise lava…

Paljud teie seast saavutades teatuid kasvu tulemusi, lähevad üle teisele tasemele – sügise kasvuhoonesse… – vaibumise kasvuhoonesse…

Ja nii lõpmatult…, ja igal korral – uuel tasandil…

Ära vaid võta sõna „kasvuhoone“ kui taimelava „toitumisainete“ kasvatamiseks…, pigem kohana, kus hoolega kasvatatakse Jumala võrsumisi…, kus toimub valik, ning luuakse tingimused kasvuks…, arenguks…, vilja kandmiseks…

 

Kõlab ikkagi kuidagi hingetult…

Oleks kui keegi…, mingid olevused, kes kasvatavad ja valivad vaimsuste sorte…, või,  eluvõimelisi vorme Jumala inkarneerumiseks…

Kes teeb looduses valikuid…?

Süsteem on isereguleeruv…

Et sulle oleks kergem mõista…, siis on olemas arengu programm, mille kohaselt arenevad kõik taimed…

Selline programm jõuab taimedeni ja juhib nende kasvu läbi mulla, õhu ja päikese, ning vee…

Need edastavad seemnetele informatsiooni nende võimalustest…

Samade ressursside vahendusel toimub üldise informatsiooni kogumine kogu süsteemist…, selle analüüs ja edaspidiste lahenduste väljatöötamine…

Pole kedagi, kes seisaks üleval ja jälgiks läbi mikroskoobi, mis on siin teiega toimumas…

Kuid on olemas tohutu süsteem, milles iga osa kannab oma kindlat funktsiooni…

Samas mõttes on olemas ka vardjate süsteem…, vormide ja piirjoonte loomise süsteem…, õppimise süsteem, koos õpetajate süsteemiga…

Igaüks selles tohutus süsteemis täidab oma raku funktsiooni…, enda valikul ja oma eelistuste kohaselt…, oma võimete kohaselt…

On olemas tohutu hulk vabatahtlikke, kes tahaks aidata ja võtta osa sellest mängust…, ja on ootamas ülesande püstitamist…

Järsku kõlab: „Soovijail tegeleda algklassi lastega, palun koguneda saali keskele.“

Igaüks otsustab, et kas temale see ülesanne pakub huvi…

Selles süsteemis pole vaja kedagi sundida, kuna töid ja ülesandeid leidub kõigile…, igale maitsele…, igale arengu tasemele…, kuna arenevaid osi on lugematu hulk…

Kui isegi kuulutataks: „Soovijal valgustuda ja luua kontakte kanaldajaga… – palun astuda kanaldaja akna juurde.“ – ja kohe leidub suurem hulk sinna soovijaid…

 

Järelikult LÕIKUS on teatud taseme kokkuvõtmine…?

Millised võivad tulla tulemused…?

Miks selle nimetuseks on LÕIKUS…?

Kui kõik on taoline…, siis ka miski, või keegi läheb seemne fondi…, keegi toiduks…, ehk keegi isegi kadude hulka…

Siia enam sobiks väljend – viljakoristus…

Kuid sa siiski arvustad inimtegevuse tasandil…, kuna te ise koristate vilja…

Ilmaloovuses pole sellist asja, mis poleks millekski kõlbulik… – kõik on üksnes arengu eesmärgil…, ja kõiksugu vormides…

Seega… – mistahes tulemus on kellegile kohane…, kellegile vastuvõetav…, kellegile sobiv…, kedagi huvitab…, keegi on ootamas seda pikkisilmi…

Jutt käib kõigepealt informatsioonist…

Nagu olete ootamas uut seriaali või uudiseid…, nii paljud olevused ilmaruumis on ootamas suure Viljalõikuse aega…, siis omalviisil saadakse teada, kes on võitjad…

Tuleb palju autasusid…, palju ande…, uut informatsiooni…

Tuleb vabade kohtade laat…, saavutuste laat… ja palju muud veel…

Suur tsüklite lõpuni jõudmise püha…

Keegi sellel peol otsib endale kannatusi…, teine otsib enda jaoks armastuse energiat…, kolmas tahab näha uusi osavõtjaid…, neljas uusi võimalusi arenguks, võimalusi astuda mingitesse kooslustesse…, ehk astumist ilmaloovuste kasutusele võtu ridadesse…, aga viiendad – nemad on tulnud üksnes enda uudishimu rahuldamiseks…

Siin saab olema kõike kõigile…, nagu suurel laadal ikka…

Kõik need terminid on muidugi tinglikud… – need on üksnes teile mõistmiseks Suure Lõikuse kohta…

Aga kui vaataksime neid protsesse energeetiliselt…, nagu peakski neid vaatama… – siis kõik see on üksnes ilmaloovuse värvide möll – energeetiliste koostöö punktide ja sõlmede lahvatused ja kustumised…, see on on midagi saluudi taolist, mida koguneb vaatama hulgim pealtvaatajaid…

 

Sa räägid kõigest selliselt, nagu Jumalal selles Lõikuses polnud mingit eesmärki olnud?

Kes on selle kasvumaja tõeline peremees…?

Kes suunab selles arenemist…?

Kas selles pole ei mingit arengu strateegiaid, ega mingit eesmärki…?

Me kõik oleme saavutamas süsteemi kõiki eesmärke…, Jumala arengu eesmärke arengu enda läbi…

Ma pole võimeline vastama sinu küsimusele – milline on Jumala eesmärk…?

Me saame neist teada järjekordse Lõikuse aegu…, kui tulevad esile uued eesmärgid…

Me teame paljusid Jumala eesmärke, mida on saavutatud…

Enda tundasaamise eesmärk on läbi enda tundmise…, uute ilmade loomise…, uute süsteemide loomise…

Kuid kõik need Jumala eesmärgid on meie iga ühe eesmärgid…

Seetõttu eraldumisi ka pole…

Sa ise oled võimeline, kui Jumal, kui Tema osa – luua uut, või valida juba olevat eesmärki…

Ka see on samuti Jumala eesmärk…

 

Seega… – uusi eesmärke püstitatakse mitte kellegi poolt üleval…, vaid meie enda seemuses…, mingi Jumala osa poolt…, või tema osade hulga poolt…?

See protsess on katkematu…

Pole võimalik lahutada terviku eesmärke osade eesmärkidest…

Ka sinu organism allub ühesele eesmärgile…, ning iga rakuke on teadlik organismi eesmärkidest…, ja temale püstitatud ülesannetest…

Kui oleme valmistumas Suureks Lõikuseks ja oleme tegemas kokkuvõtteid…, siis korjame vilja, vaatame üle saavutatut, jagame informatsioone…, – siis püstitame ka uusi suundi…

Keegi seejuures ei saa väita, et see oli tema isiklik eesmärk…, ja see tuli üksnes tema jaoks…

Või see eesmärk tuli temani läbi omavaheliste suhete…, või tuli see läbi informatiivsete energeetiliste kanalite kellegilt ilmaloovusest…, või Jumalalt endalt…

Iga ühe seesmine püüdlus võib olla isiklikuks püüdluseks…, kui ka püüdluseks kellegi korralduse täitmiseks…, või kellegi palve rahuldamiseks…, või vastuseks kellegi pakkumisele…

Ülimalt lahutamatult oleme seotud omavahel… – oleme üks ühene…

Oleme kui suure jumalikkuse rakud…

 

Aga Lõikuse enda protsess…? Kuidas see toimub…? Mis see on…?

Kas te kogunete kusagile ja teete koostööd…?

Kus me saaksime koguneda, kui meid on müriaade…

Me üksnes vaid oleme…

Kuid saabub kokkuvõtte tegemise aeg…, ja lained hakkavad liikuma…

Igal lainel on omad energeetiliste koosluste omadused…, mida võiks nimetada eri omadustega magnetiteks…

Kohale jõuab esimene magnet…, esimene laine, ütleme punaste omadustega…, ning tuhanded olemused selliste omadustega, või püüdlustega, tõmbuvad selle laine poole, ning lahvatavad tema taustal miljonite kaunite punaste tähekestena ja tulukestena…

Just seda energiate tantsu on jälgimas kõikjal, ning tuntakse rõõmu nende üle, kes olid valinud punast lainet…

Laine on mänglemas… – jookseb laiali, lahustub ja voogab…

Sellel hetkel on võimalik jälgida, mis toimub nendega, kes valivad lainet selliste omadustega ja selliste värvidega…

Laine vaibub ja lahustub ilmaloovuses…, aga olemused, mis tõmbusid ligi selle laine jõul – lendavad laiali ilmaloovuse tasemetele…, nendesse kasvumajadesse, mis on nende eksisteerimise määratlusteks, mida nemad ise olid valinud…, või mis oli tõmmanud neid ligi…

Tuleb taas uus laine… – kollane…, ka tema tõmbab olemusi ligi, mis on tema kohased, või kes on valinud seda…, ja ka tema särab müüriaadide kollaste tulukestega…

Ka tema annab ettekujutust valikutest ja teekondadest neile, kellele kollane on lähedasem värv…

Kõik tunnevad rõõmu ka nende pärast, kes olid valinud seda lainet…

Ja nii jätkuvalt… – tulevad lained, ning igaüks neist valib kedagi olemustest…, ehk valib  ja korjab neid, kes tema taoline ja on valinud endale just sellise tee…

 

See oleks kui Apokalüpsuse ratsanike taolist: Hobu valge…, Hobu must.., ja nii edasi…

Jah…, see on nii…

Kuid teie Piiblis on üksnes kitsas lainete spekter, kuna sõnade autor polnud suuteline nägema laiemalt…, et näha ka ülejäänuid hobusid…

On olemas hulgim värve ja hulgim valikuid…

Nii mõnigi olemustest valivad just neid värve ja sündmusi, mis olid kirjas pühakirjas…

Kuid sa peaks mõistma, et kui pildis puuduksid mustad ja hallid toonid, siis nendeta kaoks tema unikaalsus…, kujutise selged piirjooned puuduksid…, poleks varje ja pooltoone… – varjundite hulk puuduks…

Just seetõttu suure Jumaliku Teose lõuendil on vajalikud ja olulised kõik värvid…. kuna igaüks neist täidab oma funktsiooni…

Kui must värv toob esile kontuurid, siis sa ei saa öelda, et must on halb ja segab teisi värve lõuendil…

Ta toob nende omadusi esile, kuigi lahutab ühte värvi teisest…

Kuid toonide segamisel ta toob värvide puhtust esile…, kas mõistad?

 

Kogu sinu jutu järgi tuleb välja, et Jumalat, kui sellist, pole olemas üldse… – on üksnes tema osad…?

Sinu rakud on teadlikud sinu olemasolemisest, kuid neil pole mõistetav, milline sa oled…

Kuid iga rakk täidab oma funktsiooni…, areneb ja kasvab…, ta täidab oma ülesandeid…, ning püüab mõista sind kui tervikut…

Kõik on taoline…

Seejuures… – kas oled üksnes sina…, või üksnes sinu rakud?

Igaüks on millegi SUUREMA osa…, kuid samas… iga rakk on säilitamas täit informatsiooni sinust…, täit geneetilist koodi sinust…, ning võib areneda uueks sinuks…

 

Iga rakk…? Ma arvasin, et üksnes munarakk on võimeline arenema uueks minuks…

Munarakk – see on iga raku arengu etapp…

Igast sinu rakust võib saada munarakk, ning areneda uueks organismiks.. – uueks inimeseks… – uueks sinu lapseks, kes kannab sinu informatsiooni edasi…

Kuid… – edasi see hakkab arenema oma valiku kohaselt…, siis ta pole enam üldse sina…

 

Kuid minul on aju, kes juhib minu keha rakke, ja mille abil ma analüüsin saabuvat informatsiooni, ning teen valikuid…

Järelikult ka Jumalal, kelle rakuks olen mina, on olemas mingi keskne osa kõikide protsesside juhtimiseks…?

Võimalik…

Kuid mina, kui Jumala rakk, pole suuteline mõistma, mis on Jumala “peas“ toimumas…

Kas suudad oletada, kui suur taolisuse seadus on mõjutamas kõikjal…?

Ehk see pole ka nii…

Et teha mingeid järeldusi, peame väljuma Jumala kehast, ning jälgima seda väljaspool Teda…

Kuid seni me pole selleks võimelised…

 

Seni…?

Ma arvan, et kunagi tuleb aeg, kui keegi väljuvad Jumala kehast, ning leiavad oma arenemise võimalust väljaspool Jumalat…

 

Selge…

Kas sa oled just selle poole püüdlemas, kui räägid tsentrifugaalsetest jõududest…, avardumise jõududest…, püüdlusest pääseda väljapoole…?

Ma püüdlen mõistmise poole…, mul on uudishimu kõige vastu, mis pole mulle seni mõistetav…

 

Ma sain aru, miks sind nimetatakse meie ilma vürstiks…, sa kehastad püüdlust uue mõistmise poole…, kas pole?

Meie taseme ülesandeks on – saada mõistmisi…?

Jah…, kuid asi on veelgi avaram…

Ma pole kunagi püüelnud mingite vürstlike tiitlite poole, ehk valitsemisele…

Oleme rääkinud, et Jumala omadus saab igal tasemel läbi testitud, ning jaotub edasi mõtestamisteks ja peegeldumisteks teiste kvaliteetide vahendusel…

Kui näiteks need, kes on aeglaselt liikumas, suudavad kolmandal tasemel õppida mõistma üksnes läbituid omadusi… – olemist, paljunemist ja mõistmist…

Kuid need, kes on kiiresti liikumas, võivad kolmandal tasemel luua süsteeme…, ning just sellises väljenduses ja sellises avaruslikus pildis luua oma teisi omadusi… – nagu; püüdlust, eneseväljendust, mõistmist ja arengut…

Järgmistel tasemetel, kus teie peamiseks omaduseks saab olema pühendumus, siis ka seal hakkate peegeldama püüdlust mõistmise poole…, püüdlust ellujäämisele…, püüdlust arengule…, püüdlust paljunemise poole… – ja palju muu suunas…

Ja nii igal tasemel…

Ärge püüdke haarata sõnast… – ma üksnes püüan tuua teieni energeetilise voo mõtet, mis on valitsemas igal tasemel…

Mõistmine – on määratlus kokkupuutest ja selle tunnetusest mingite muude vormidega..

Pühendumus – on oma piiride avardamine teiste piirideni…, ning pühendumise jätkamine…

Eneseväljendus – on oma olemuse energiate esiletoomine ja nende suuna koondamine…

Areng – on vormide erisuste loomine ja nende mõistmine…

Kõike seda teil seisab ees veel teada saada, ning juhtida kõike endast läbi…

 

Ütle… – sa nimetasid Jumala seitset omadust, mida õpime mõistma arengu seitsmel etapil…

Paljud küsivad…, millised on ülejäänud kuus taset, milliseid me veel ei tea…?

Meile on teistes allikates räägitud veel viiest tšakrast, mis asuvad väljaspool füüsilist keha…, mille nimetusteks olid – planetaarne tšakra…, päikese süsteemi tšakra…, galaktiline tšakra…, ja nii edasi…

Kas oled võimeline nimetama Jumala kuut omadust, mida õpime veel mõistma…?

On raske valida sõnu, kuna on palju mõisteid, milliseid teil pole veel… – kuid ma katsun…

Kaheksas omadus – paljumõõtmelisus…, paljutahulisus…

Üheksas omadus – lakkamatus…, läbivus…

Kümnes omadus – kõikehaaravus…

Üheteistkümnes omadus – impulssiivsus…

Kaheteistkümnes omadus – ühesus…, ühenduvus…

Kolmeteistkümnes omadus – piiritus…, ääretus…, kõikehaarav…

Kõik sõnad on üksnes tinglikud…

 

Meile on räägitud, et paaris tasemed – on kui hingetõmbe võimalused…, ootetsoon enne uut arengut…

See pole päris nii…

Kui vaatad ise, siis mõistad, et paaritul tasemel on valitsemas tsentrifugaalsed jõud…, isiksustumise jõud, ehk areng väljapoole…, – te nimetate seda pimeduse teeks…

Iga paaritu taseme valitsevaks jõuks on kesktõmbe jõud…, ühinemise ja sulandumise tee… – valguse tee…, ehk sissepoole arengu tee…

Kuid jaotus on samuti tinglik, kuna igal etapil on omad eeletapid ja arengu varjundid…

Selles mõttes teil praegu just ongi Kali Yuga…, nagu te seda nimetate…

Informatsioon, mida „edastavad teile valguse jõud“, pidas silmas, et paaris tasemed, kus on valitsemas sulandumise energiad, toimuvad rahulikumalt, kui lammutamisel…, mille tõttu saakski nimetatada seda hingetõmbe ajaks…, enne uut arengu impulssi…

Kui mäletad…, kogu eksperiment koosnes teise teekonna juurutamises…, tsentrifugaal teekonna ja valiku vabaduse võimaluste juurutamises…, ja seda igale olevusele…

Just seetõttu tsentrifugaalsed perioodid vahelduvad kesktõmbe perioodidega…

Nagu teil öeldakse: – valguse periood vahetub pimeduse perioodidega…

Kõike seda on võimalik mõista ka teisiti…

Tsentrifugaali aegu…, pimeduse aegu…, paaritul tasandil – toimub uute arengu suundade otsing…

Impulss paiskab kõik osad, nagu plahvatuse aegu, kõikidesse suundadesse, et otsida oma kogemust…, ning edaspidi oleksid võimelised kogunema taas kokku…, ja igaühe kogemust liita kogemuste tervikuks…

Siis heledad paaritud tasemed, kesktõmbe aegu, on just need etapid, kus toimub üldise kogetu omastamine…, mis on välja töötatud eelmiste kogemiste tasemete aegu…

 

See ongi siis lõikus…?

Ei…, lõikus toimub iga periodi lõpus…, selle etapi arengu kokkuvõtte tegemise aegu…

 

Seega…, meie üleminek ongi Suur Lõikuse aeg…?

Jah…

Kuid sina võtad seda kui näiteks… – olles kolmandal tasandil, sa võid loomise laine saabumise aegu sattuda mistahes tasandile…

Kuid see pole nii…

Need, kes on kehastunud teie ilma kolmandal tasemel, pole suutelised liituma naabertasemetega…, ehk osa inimesi võib suure lõikuse aegu naaseda teisele tasemele…, osa jääda kolmandale tasemele…, vaid osa neist saab tõusta neljandale…

On väike osa, kes naasevad isegi esimesele tasemele…, või tõusevad viiendale…

Samal viisil teised osad, kui paljumõõtmelised olevused, kes ütleme on kuuendal tasandil…, saavad oma soovi kohaselt liikuda madalamatele tasemetele…, või tõusta ühe, maksimum – kahe taseme võrra kõrgemale…

Kuid selleks, et teha kiiremat tõusu, tarvis pretsendendituid pingutusi ja pretsendendituid kogemusi…, nagu olid Kristusel, kes seitsmendast tasandist suutis oma seesmise muutuse läbi tõusta kohe läbi mitme taseme…, ja laskuda mistahes madalamasse ilma…

Sellist kiiret tõusu valivad vähesed…

Esiteks… juba seetõttu, et selleks on tõesti tarvis tohutuid pingutusi…

Vaid ka seetõttu, et kiire läbimise aegu pole võimalik erinevaid tasemeid õppida põhjalikult tundma…, nende võimalusi…, ja olla neis…

See oleks kui beebi east kohe saada täiskasvanuks, möödudes lapsepõlve ja noorusea…

Just see oli Kristuse ohverduslikkus teile…, vabatahtlik loobumine detailsest kogemisest paljudel loomise tasemetel, et saaks selliselt olla näidiseks teile ülestõusu teel…, tuua teile nähtavaks majakad teekonnal Jumala juurde…, näidata piiramatuid võimalusi igale ühele…, ning majakana valgustada ja oodata, kuna lõpuks tulete nende juurde…

Ta avaldas soovi olla majakana teie juures nii kaua, kui läheks seda tarvis, et saaksite jõuda tasemeni, kus saaks näidata teile valgust…, nagu laevadele pimeduses oleks näha karisid…, et mitte puruneda nende vastu isegi tormiste lainete keskel…, – kuna kaldal on olemas valgus ja katus…, ning seal ollakse alati ootel…

 

Ütle, kas Suur Lõikus, ehk üleminek, toimub mingi regulaarsuse kohaselt..?

Meile räägitakse 26 tuhande aastastest perioodidest…, kuid aega ju ei eksisteeri, siis millised täpsed perioodid need siis on…?

Kes on jälgimas tsüklite lõppu…, ja kuidas määratakse tsükli lõppu…?

Tsükkel ei lõppe iialgi, kuna kõik on igavene…

Just seetõttu toimub perioodiline Vilja Lõikus, et vabastada avarus jätkuvaks arenguks…, ning anda võimalus neile, kes on püüdlemas ülespoole…, või allapoole…, et järgida oma valikut…

Kes on jälgimas tsüklilisust – ma pole suuteline seda sulle ütlema…

On tulemas esimene laine, mis tähistab Lõikuse algust…

Kokku laineid tuleb 13…, kuid kõik ei jõua teieni…

Kõiki „uhetakse“ esimese viie lainega…, ehk viie püüdluse taseme omadustega…

 

Mõningate allikate kohaselt viis lainet on juba üle käinud…, kuid me pole midagi märganud…, miks…?

Need olid eellained, ehk pigem hoovused…

On möödunud kaks lainet…, ja on käimas kolmas… – olulisematest…

 

Kui kaks lainet on juba läbi käinud…, siis oleme kokku korjatud ja pestud vaid need, kes on naasemas esimesele ja teisele tasemele…

Jah…, just selles mõttes teile räägitakse, et kõik pimeduse olevused on lahkunud teie ilmast…

Jutt käib just neist olevustest, kes pole veel läbi teinud esimese ja teise taseme õppetunnid…

 

Kuidas nemad pääsesid kolmandale tasemele?

Erinevatel viisidel…

Neil olid ühekordse peegelduse omadused…, nemad ei näidanud küll püsivaid näitajaid teise taseme kogemuste läbimisel…, kuid andsid ühekordseid ja erksaid näitajaid…, ehk, hetketi neil olid väga kõrged näitajad…

Nemad said võimaluse kogeda keerulisemat taset (nende endi nõusolekul, muidugi)…

Need, kes naasevad esimesele, või teisele tasemele, polnud võimelised talletama endisse saavutatuid tasemeid, ega liikuma kõrgema poole, kuna nemad pole veel suutelised eksisteerima kõrgemate omadustega energiates…, nemad on need, kes ise avaldasid soovi laskuda tagasi allapoole…

 

Kas tõesti on võimalik soovida laskumist esimesele tasemele…, kivide ilma…?

Miks see paneb sind imestama..?

Valikud on paljutahulised…

Mineraalide areng – on vägagi huvitav loomise kogemus…

Vaata, kui kaunid on kallihinnalised kivimid…, millises valguses kiiskavad…, milliste varjunditega sillerdavad!

Need on teatud mõistmiste sünni tahud…

Nende elu pole nii kiirevooluline, kui teie kehade omad…, pole nii haavatavad…, ega niivõrd etteütlematud…

Nemad on kõvemad igas mõttes…

Briljant, milles on kõik seitse vikerkaare värvi…, temas on esimese taseme kõik seitse taset…, ta omab kõige jäigemaid piire, mida rikkuda suudavad vähesed…

Just seetõttu terve rida olevusi valisid korrata just seda taset…

 

Seega…, nüüd oleme ootamas kolmandat lainet…, seda, mis tõmbab ligi neid, kes vastavad neljandale tasemele…?

Kuna see teostub…?

Ei…, kolmas laine tõmbab ligi neid, kes vastavad kolmandale tasemele…

Lainetele jaotumine on siiski tinglik…

Kõik lained tulevad korraga, kuid komistavad neile objektidele, mis tulevad neile teepeal ette…, nagu meres pole võimalik määrata, milline lainetest on esimene, või viimane…

Tärmeneid ma nimetama ei hakka, kuna aega ei eksisteeri..

Kuid…, teie ootused võivad rikkuda muutuste käiku…

Pealegi…, mul pole võimu lainete üle…

Need tulevad ilmaloovuse keskmest, mida nimetate Keskseks Päikeseks…, Loomise impulsside keskmest…

Seetõttu peab valmis olema igal hetkel…

Lained tulevad tegelikult lakkamatult…, kuid kõik ei jõua teie iga ühe juurde…

SElena

Read Full Post »

Füüsika lähima 500 aasta jooksul

 

Lee Carroli: „Kui te isegi ei tunne füüsika vastu erilist huvi, Krayon tahab siiski rääkida teile sellest…

Peamiseks põhjuseks on see, kuidas füüsika hakkab sulanduma uute kvantiliste energiatega, mis hakkab tegelikult kinnitama enamuse metafüüsikast, millesse tänapäeval juba usume.

Mida ütlete näiteks „füüsika teadvuse“ kohta…?“

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Mõni aeg tagasi andsin oma partnerile eelnevat informatsiooni tänase sõnumi teema kohta…

Ma eelistan hoiatada partnerit alati, kui on kavas anda informatsiooni teaduslikul tasandil.

Seda on tarvis selleks, et temal poleks hiljem närvilist olekut…

Tänane sõnum on pühendatud füüsikale…

See pole kuigi pikk…, kuid meelde jääv…

Ma meelega valisin just selle aja ja selle koha (Moskva)…, et just siin anda seda informatsiooni…

Alati leidub keegi, kes küsib: „Mis on sellel ühist vaimsusega? Miks ingellik vorm tuleb rääkima teadusest?

Ma arvan, et mõistate seda veel enne, kui ma lõpetan informatsiooni andmisega…

Mu kallid…, te tahate tegelikult eraldada füüsikat Jumalast…

Kas selline on juba teie kolmemõõtmelise olemuse struktuuri eksisteerimise eeldus, mis jätab Jumala väljaspool loomist…?

Muidugi mitte…

Kui me hakkame viima need ühesele nimetajale, siis ilmnevad need, keda ei huvita teaduslikud aspektid…

Seetõttu me kavatseme teha seda kättesaadaval kujul…

Mu partner sageli tunneb selliste arutluste aegu närvilisust, kuna füüsika pole tema igapäevase elutegevuse taustaks…

Seetõttu igal korral, kui hakkame rääkima taolistest asjadest, ta arvab, et see on väljaspool tema kompetentsi (ta sellega ei tegele)…

Temal on meeldivam rääkida südamlikest asjadest…

Kui räägime jumalikust armastusest ja armastuse isiklikest aspektidest, mis on olemas igal inimesel…, seda partner näeb ja tunnetab hästi…, ja see on temale teada ja tema poolt läbi elatud…

Kui vaid hakkame rääkima aatomi ehitusest, kui tema tunnetab juba ebamugavust…

 

Mida on teil teada füüsikast?

Enamus vastab, et… suht vähe…, kuid samas leidub ka neid, kes vastavad, et… külalt palju

Seega…, teeme enamusele lihtsamaks selle, millest tuleb täna jutt…

Füüsika – on viis, kuidas füüsilised asjad teevad tööd teie reaalsuses…

Käesolevaks ajaks ta ei hõlma peale selle enamat…

Näiteks teil pole „vaimset füüsikat“…, isegi te ei näe võimalust, et neis oleks midagi ühist…, ja teile ei õpetata seda koolis…

„Teadmiste harudes“, mida õpitakse teie ülikoolides, on keemia ja muud teadused, mis on eraldatud füüsikast…

Kuid saabub aeg, kus kõik algab esmalt füüsikast, kui kõikide teaduste harude keskmest…, temast saab kõige ühiseks nimetajaks…

Tahaks mõne hetke jooksul harutada teie ees lahti tulevaste avastuste potentsiaali…, ütleme lähima 200 – 500 aasta ulatuses…

Kallid…, teie jaoks see toimub väga aeglaselt…, ning teile näib, et see on väga-väga pikk aeg…

Paraku…, inimolevuse elu arenenud riikides kestab kusagil 80 aasta ringis…

Kui võtta ühiku pikkuseks 80 aastat…, siis mitu ühikut läheb tarvis, et elada 300 aastat…?

Vastuseks on – vähem, kui ühe käe sõrmi…

Seda polegi palju…, kas pole?

Teile see on – neli elu…

Seega…, lubage teile rääkida, mida võite näha nende ajalõikude jooksul…, või… kui naasete kõigest kolme inimelu pärast tagasi…

Olete kuulnud kvantilisest füüsikast?

Siis räägime lihtsuse pärast, mida tähendab sõna – kvantiline

Asendame selle sõnaga – paljumõõtmeline füüsika…

Teie tänapäevane füüsika on – ühe, kuni neljamõõtmeline…

Te elate neljas mõõtmes (kuigi nimetate seda kolmeks mõõtmeks), ning elate sellises reaalsuses, mis on – lineaarne neljamõõtmeline füüsika

Kvantiline füüsika töötab väljaspool nelja mõõdet – paljumõõtmelisuses…, on ju lihtne…?

Seni, kui olete siin, teil on tegemist harjumuspäraste asjadega…, ja sellega, kuidas need asjad tavaliselt töötavad…

Kuid peatselt see muutub…

Mul on kavas teile tutvustada nelja peamist eelseisvat avastust…, ning püüan kirjeldada neid lihtsalt, et oleks igale ühele mõistetav…

Ei hakka laskuma tehnilistesse kirjeldustesse…, või laskuma teaduslike andmete valdustesse…

Kõike seda püüan esitada kontseptuaalselt…

 

Mõistusega disain… – uue teaduse eeldus

Mu partner oma loengu aegu on maininud teadlast ja astronoomi, kes, vaadates elu arengut ja selle evolutsiooni tervikut, mõistis, et see kõik ei saanud juhuse läbi toimuda…

Matemaatika tõestab…, üldisel juhul selline avastus ja statistika ei kinnita, et kõik see sai juhtuda üksnes juhuse läbi…

Üha enam ja enam teadlasi hakkavad seda mõistma…

Hakkab sündima mõistmine ja hämmastav statistika, mis kinnitavad, et igal teie ilmaruumi, galaktika ja planeetide elu evolutsiooni etapil peab olema mõistuse kohane projekt…, mingi eelmääratlusega…

Selle tulemusel on sündinud termin… „mõistusega disain“, mis tegelikult kujutab endast tulevat avastust…

Sellest räägime hiljem…

Need esindajad teistest tähesüsteemidest, kes külastavad teid, muigavad praegu, kuna on teadlikud, millest kavatsen teile rääkida…

„Varjatud füüsika“ – see on nende teie külastamise alus ja võime olla siin…

Ta on samuti valgustunuks saamise aluseks ka neile…

Kas mõistate – see on paljumõõtmeline füüsika…, see on nende reaalsuse tuum ja vaimsus…

Nemad teavad samuti, et te ei mõista enamust sellest, kuna see on veel teie mõistmise  piiridest väljas…, sellest, mida lubate käesoleval ajal endil võtta vastu tõe pähe…

Millest küll alustada…?

 

Kvantiline lääts

Ehk alustaks sellest, millest olen varem rääkinud…

Esimene oluline avastus, mis polegi kuigi kauge teie käesolevast – see on see, millest olen rääkinud kahe aasta jooksul…

See on oskus näha ja mõõta kvantilist energiat…, mis pole kaugeltki uus idee…

Sõnastame selle ümber…

See on – oskus selgelt näha ja mõõta paljumõõtmelise füüsika struktuure-mustreid

Kui vaid väljute nelja mõõtme piiridest (senisest reaalsusest), siis kõik seal on vastu võetav kui – määramatult pöörlev kera…, asjadest, millistel pole lineaarset määratlust… – see võib panna tupikusse igat, kes tahab jääda vaid neljamõõtmelisusesse…

Kas olete suutelised kujutama asju, mis käituvad „võimatul“ viisil…?

Selline just olekski paljumõõtmeline reaalsus…

Teie aju alles peab seda endasse paigutama…, kuid tulevikus – see on temas…

Kujutage ette, kuidas te selgitaks inimesele, kes elab veel 200 aastat tagasi, et on olemas võmalus üle kanda häält ja liikuvaid pilte õhus, mida on võimeline nägema kogu maailm korraga…

Tänavu see ei avalda teile muljet, kuna see on teie reaalsus…

Nemad poleks tahtnud teid uskuda kuidagi…, pigem oleks peetud teid segaseks mõistuse poolest…, kuna nende mõistmise kohaselt seda nende reaalsuses, millega nemad on harjunud, pole olemas…

Inimolevused tahavad mistahes mõõtlikkust välja arvutada…

Nemad näevad palju potentsiaale…, ning rühmitavad neid kastikestesse, millistel on kindlad numbritega sildid

See on lineaarne kontseptsioon, mis ei sobi sootuks paljumõõtmelise mõtlemise jaoks…

Kuid suurepäraselt sobib teie füüsika „mugavate tasemetega“…

Ta aitab identifitseerida energiaid, mida tunnetate…, ning aitab samastada ja klassifitseerida paljusid asju…

Kuid tõde on selline… – kui lähete kolmemõõtmelisusest välja, siis kõik muutub pidevalt muutuvaks…, kõik muutub dünaamiliseks…, kuid see võib osutuda ebamugavaks neile, kellel tarvis stabiilsuse ja lineaarsuse pidevust…

Miski pole lineaarne, ega saa olla loendatud (te pole suuteline avaruse suurust loendama peale nelja suuruse, mis on olemas teil)…

Kõik on üksnes avarusliku energia supp, mis on pidevas muutuses…, ja on pidevas koostöös iseendaga…

Lõppkokkuvõttes…, te hakkate neid energiaid nägema „kvantiliste muster-struktuuridena“…

Need kvantilised ja paljumõõtmelised muster-struktuurid saavad nähtavaks atribuudi vahendusel, mis saab projekteeritud, võttes kasutusele kvantilise läätsa…

Lääts kätkeb endas seda, mille nimeks on krüo-energia…

See on ülimadala jahutusega tehnoloogia…

Oleme rääkinud, et ülijahutuse teaduses on olemas potentsiaal, mille vahendusel saab teostada selline leiutus, ning lääts selles koosneks plasmast…

See on osa, mida oleme varem arutanud…, kuid seni see pole teil isegi veel uudisena…

Uudiseks on see, et me viime need kokku…, nii saate paremini näha, mis ja milleks tulevikus see sünnib…

Miks selline leiutis on sedavõrd oluline?

Selgitan seda veel kord… – kui kvantilise läätsa leiutis saab olema, siis seda pole lihtne rakendada teie füüsikas…

Esmalt seda võetakse kasutusele astronoomias…

Kuid lõpuks, kui selle mõõtmed saavad väiksemaks…, ja vastavuses sellele, kuidas see saab rakendatud ellu endasse, teadlased avastavad kvantilisi mustreid kõikjal…

Inimene näeb neid kõikjal looduses…, ja näeb neid inimese merkabaas…

Kujutage vaid, et kvantiline struktuur muutub nähtavaks iga inimese ümber, mis ulatub ligi kaheksa meetri kaugusele…

Kas olete võimelised märkama mingeid põhjapanevaid teaduse küsimusi?

Kas on see elu…, või füüsika…?

Kas ei tuleks ümbermõtestada elu mõiste…?

 

Veel kaks seadust

Võime näha kvantilisi struktuure, viib uue avastuseni füüsikas, mis avab veel kahte seadust…

Need kaks on – ruumidevaheliste tugevate ja nõrkade jõudude koostöö

See võimaldab tuntuid füüsika koostööseadusi tõsta kuueni (praegu neid loetakse teil vaid nelja – gravitatsiooniline, elektromagneetiline, tugevad ja nõrgad)…, mis kindlustaks ruumidevaheliste paljumõõtmeliste füüsikaliste seaduste kontseptsioonide ilmnemist…

Need lisanduvad seadused hakkavad selgitama seda, mida käesoleval ajal peetakse arusaamatuks ja salapäraseks…, kosmose kättesaamatuks energiaks

See paneb aluse füüsika vaimsuse mõistmiseks… – kuid see juhtub palju hiljem…

Kaks uut seadust annavad lõpuks täieliku selgituse energiate kohta teie ilmaruumis ja galaktikas…

Nüüd on kavas anda teile mõningat informatsiooni sellest, mida pole tõepoolest varem selgitanud…

Olete kasutamas sõnu „ilmaruum“ ja „galaktika“ ühe ja sama kirjeldamiseks…

Kuid see pole nii…

Teie galaktika füüsika ei pea tingimata olema sama, kui ülejäänud galaktikate füüsikad…

Just seetõttu ma soovitaks teil piirduda oma enda galaktika uurimisega…

Uskuge mind – selles võib leiduda palju huvitavat…

Mida toovad teile kaks uut füüsika seadust?

Esiteks… – selgust selles, mis on tume mateeria, mis on täitmas kosmilist avarust…

Paljumõõtmeline avarustevaheline energia on võimas…, kuid ta ei allu lineaarse mudeli kirjeldustele…

Möödanikus tume mateeria atribuuti vaadeldi kui tohutut energiat (tuginedes sellele, kuidas ta tegi koostööd tema ümber olevate asjadega), kuid ekslikult see oli märgistatud Newtoni neljamõõtmelise süsteemi osana… – kuid see pole nii…

See pole lineaarne süsteem, kuid on osa paljumõõtmelisest füüsikast…, kui aatomi paljumõõtmeline koostisosa, mis pole veel seni selge…

Seal on olemas tohutult kolossaalne energia…, selle tõelise loomuse tundma õppimine seisab veel tulevikus…, kuid seni astronoomid peavad seda tumedaks mateeriaks…

Teiseks… – need kaks uut füüsika seadust toovad teile lõpuks seda, mida olete alati soovinud – Vabat Energiat

Alateadlikult olite sellest teadlikud…, sellest, et energia, mida toodate planeedil, on kätte saadav teile arhailisel viisil…, kas pole?…

On arhailine – kaevata maa seest midagi, mida saaks põletada…, et saada sooja…

Kõik on seotud üksnes sooja saamisega…, kas pole?

Kõik on seotud liikumise loomisega läbi soojuse…, kas pole?

See on see, mida mõistate energia saamise all…

Ma kinnitan järgnevat… – kõik, mida, teie arvates teate energiast praegu, hakkab kunagi välja nägema nii, nagu praegu vaatate ratta leiutamist…, või… kui esmalt saite kätte tule…

Niivõrd arhailine on see…

Kui saate juurdepääsu paljumõõtmelise füüsika vastavale osale, alles siis saate piiramatut energia hulka, suht tavalisel viisil kätte…, ilma plahvatusteta ja soojuse hankimiseta…

Muidugi leidub neid, kes ütlevad… – et viimased leiutised planeedil on juba seda teinud…

Ei…, te pole sellele isegi lähedale pääsenud…

Uskuge mind… – te pole isegi lähedal sellele…

Te ei suuda mõista kogu selle täiust, mida annab avaruste paljumõõtmeliste jõudude kaasamine…

Teil pole veel selliseid atribuute, et saaksite näha seda, mida seni veel ei tee…

Te pole veel seal…, üksnes…

„Kuid Krayon…, me teame kuidas pääseda aatomi energiateni… Meil on olemas tuuma energia.“

Kas tõesti…? (Krayon naerab). Kas teate juba, mis on tuuma energia…?

See on üksnes kontrollitav plahvatus, mis aitab kätte saada soojust…

Paraku see pole elegantne…, vaid ohtlik teie jaoks…

Sellele kaasnevad kõrvalproduktid, mis võivad tuua tõsist kahju inimolevustele ja Maale…

Kas võtate seda kahju kui hüve…?

Mõelge vaid… – see on küll juhitav, kuid väga ohtlik plahvatus…

Kas saate ükskord auru… – see on kõige kallim aurumasin maailmas…

Tuuma energia…?

Teil pole sellest isegi veel aimu…

Ütleme näiteks, et keegi teisel planeedil avastas klaveri…, ning avastas, et see on võimeline esile tooma imelisi helisid…, mis olid selle avaruse olevuste jaoks uudisena…

Kuid see avastaja leidis, et see asi on võimeline tekitama heli, kui lükata see kusagilt kõrguselt all… – tuleb müra…, keeled purunevad, tekitades heli, mis oleks neile mingiks muusikaks…

Selline on tuuma energia…

Teil jääb elegantsusest puudu…, ja oskusest mängida aatomi klahvidel…

Te ei tea, kuidas otsida üles paljumõõtmelisi vibratsioone, mis töötaks koos… – aegamööda eraldaks energiat elegantselt ja sellisel hulgal, kui seda teile vaja on… – kooskõlastatud energia kontsert…

Kuid kuulake nüüd etteütlust sellele füüsikule, kes loeb seda sõnumit tulevikus… – teil ei lähe tarvis vabastada energiat soojuse saamise nimel…, vaid hakkate tooma esile energiaid, mis hakkavad mõjutama ümberolevaid objekte…

Te hakkate juhtima energia massi…

Kujutlege endile seda…

 

Kooskõlastus Loovuse Lättega…

Kolmandaks avastuseks on see, mida nimetaks kooskõlastus Loovuse Lättega

See on heasoovlikuse olemasolu, suhetes koosloovuse endaga – mõistusega disain…, ja palju muud veel…

See on olemas aatomi struktuuris…

See on – „Jumal aatomis“…

See avastus on sedavõrd sügav, et ta vapustab planeedi religioone…, kusjuures… mitte halvas mõttes…, vaid… Jumal lakkab olemast inimestele mingiks kaugeks Suuruseks…

Selle avastamine, et Jumal on otses mõttes olemas füüsikas…, leiab ka tõestust…

Kooskõlastus loomise lättega loob heasoovlikkust selles, kuidas töötab füüsika…, kuidas ta käitub…

Loob suhtluse füüsikat…

See viib jumalikkuse tunnustamiseni mateerias…

Kuid see on veel vaid algus…

Ma pole võimeline ütlema teile – kuna see toimub…, kuid sellest saab tõestuse algus sellest, et Jumal on kõiges

„Krayon…, see viib korrastatud religioonid krahhini…?“

Ei…, see viib nende ühinemiseni…

Planeet juba on monoteistlik – Jumal on üks…

Kõigis religioonide doktriinides on üks Jumal…

Te olete juba päris valmis selleks…, kuid vaadake, mis järgneb sellele…?

Kogu planeedi religioonid on juba tunnistamas, et kogu loomine lähtub ühelt Jumalalt…

See kõlab neile kui muusika…

Jumala olemasolu mateerias ei vii vaimsete õpetuste krahhini…, vaid viib need ühte…

Nemad tähistavad seda ühiselt…, ning doktriinid hakkavad aegamööda sulanduma… – millele järgneb uskumuste ühesus ja sünkroonsus…. kas mõistate…?

Paraku veel enne, kui see võib kujuneda, peab sündima omavaheline kooskõlastus…

Seda ei saa juhtuda seni, kuni käib teine teise hävitamine ja teine teise vihkamine ja sedavõrd võimsalt…

Kuid nende lõppemisel, kõik ka käivitub…

See on teile teada…, kas pole?

Mis toimub inimolevustega, kui nende vahel pole midagi ühist…?

Nemad reeglina on lahus ja sõdivad omavahel…

Mis juhtub inimolevustega, kui nemad avastavad, et neil on omavahel midagi ühist…?

Nemad reeglina ühinevad, liidavad ressursid, ning tunnevad rõõmu selle üle, mis neil on olemas…

Kas mõistate…, kuidas see võiks mõjutada planeet Maad…?

Kas mõistate…, kuidas see võiks mõjutada teid…?

Vana vaimsus…, see on just see, mida oled sedavõrd oodanud…

Kuid…, kas oled oodanud, et see võib tulla läbi füüsika…?

Just nii see ka tuleb…

Miks ka mitte…?

Miks ka mitte…?

Kui avaneb asjade igakülgne mõistmine…, ja selle, kuidas need töötavad…, võib ilmutada Jumala olemasolu kõiges… – kas see siis ei liida teid kokku…?

Sellel kõigel on mõte…

Armastus on siis kõikide asjade nimetajaks…

 

Teadvuse füüsika

Neljandaks oluliseks avastuseks võiks ilmselt olla see, et ta saab olema võimsamana…

See saab olema teadvustus, et inimteadvus on paljumõõtmelise füüsika atribuudiks…

Inimese Teadvus – on tabamatu energia…, ja seda võetakse paljumõõtmelise kvantilise füüsikana…, kõigi oma reeglitega ja seadustega…, mida olete siis suutelised mõistma ja kasutusele võtma…, ning rakendama

Kas mõistate, kuivõrd kaugele võite jõuda…?

Kas mõistate, mida on saavutanud plejaadlased…?

Kas mõistate, miks kaugete tähtede esindajad seisavad teie kõrval, suures ootuses, kuna avastate seda, mis on neil ammu teada…?

Neil pole kavas anda teile edasi oma teadmisi…

Tänu oma vabale valikule peate ise tegema oma reaalsustes avastamisi…

Potentsiaal on selleks juba olemas…

Uued füüsika avastused olid ootamas teid…, kuid esmalt te pidite ületama pööripäeva tasakaalustava protsessi

See oli punkt, mis näitas, et olete ületanud vana energia…, ning olete suutelised alustama Maa probleemide lahendamistega…

See eeldab ka sellist potentsiaali, kus tõemeeli saate muuta inimloomust, kuid selleks tarvis ilmutada vähesel määral eeldust sõjaks…

Oleme rääkinud, et tuleb vana energia lahvatus, ta püüab seista uuele energiale vastu…

Süttivad mõningad sõjad mööda planeeti…, vanade ajalooliste vaenlaste vahel, kellel on säilinud vana ajalooline teadvus…

Alles peale selle, kui probleemidele leiduvad lahendused, avanevad võimalused uuteks avastusteks…

Ärge muretsege tärminite pärast…, kuna enamuselt vanem põlvkond peab lahkuma koos vanade ideedega, et anda võimalust tulla uuel…

Oleme sellest rääkinud…

Põhjus, miks need leiutised saavad teile kättesaadavaks üksnes uutes energiates, on selles, et olles küpses inimloomuses, teil enam ei ole soodumust kasutada neid leiutisi sõjaliseks otstarbeks…

Teil on selleks ajaks soodumus uurida, kuidas need saaksid teid toita ja riietada…, ning luua energiad planeedi elanikele, kes on otsustanud elada rahumeelselt, külg-külje kõrval…, tolerantsena teine teise suhtes…

Kõik see on tore…, kas pole?

Kui oleksite küsinud plejaadlastelt, siis nemad räägiks teile, kuidas on seda omada… – omada neid asju…, saada neid otse tuumast…, kaasaarvatult omada ka Jumala soodumust selleks…

Lõpuks… – teil seisab ees näha, et ka keemia on füüsika üks harudest…

Kõik keemilised ained planeedil…, kõik substantsid planeedil – on allumas füüsika seadustele…

Kvantiline lääts näitab paljumõõtmelisuse olemust kõigis asjades…, seega… isegi teie bioloogia keemia hakkab alluma füüsika uutele seadustele…

DNA on väga spetsiifiline…, ta kätkeb endas kõikide teaduste kooslusi planeedil…

Temas on paljumõõtmelisi atribuute…, ta on kvantiline…, ta kätkeb endas loomise lätte seemneid…

Tema mällu on talletatud kõik, milleks kunagi olite…, ja kunagi saate…

Ta on planeedil kõige keerulisem ja kompleksem paljumõõtmeline looming…

Ning lõpuks teete veel ühe avastuse – kongerentsus, ehk DNA kooskõlastatus…

Oo, jaa… doktor Todd Ovakaitis, kes on samuti siin, tahaks teada, mis asi see on…, millega on see kooskõlastuses…?

„Krayon…, sa ei saa jätta seda sinna samma.

Sa ei saa jätta ütlematta DNA kooskõlastuse kohta, märkimatta, millega ta on kooskõlastuses?“

Ma vaid avan veidi sellest, mida Todd märkas oma tööde käigus…

Paljumõõtmeline DNA…, kui sellel on kooskõlastus teatud paljumõõtmeliste atribuutidega, ta võib luua seda, mis võib teile näida maagiana…

Te nimetaks seda maagiaks, kuna näete, et inimese DNA hakkab evolutsioneeruma…

Ilmnenud vahe võib viia isegi neljakordse eluea pikenemiseni…

Vahe DNA vahel, mis töötab vaid 30%, ja 90% töötava DNA vahel, on avarustevahelise tasakaalustumise tulemus…, seda hakkame nimetama kooskõlastatuks, ehk kongerentseks

Ma saan aru, et enamus ei saanud sellest aru midagi…, kuid Todd mõistis…, just sellel põhjusel ta on siin…, see saab mõistetavaks ka neile, kes saavad selle teksti kätte tulevikus…

Ja kokkuvõttes… – lubage ütelda, et Krayoni sõnumid talletuvad igaveseks…, ja ei kao kusagile…

Palju aastaid hiljem, peale partneri lahkumist sellest ilmast, hakkab eksisteerima esoteeriline raamatukogu, mille varamutes saab olema ka antud sõnum, mida annan teile täna…

Vana vaim…, sulle on selline ülesanne…, sa peaksid üles otsima selle, kui kunagi naased siia…, ja ma selgitan – miks…

Asjad, millest täna räägin siin, on tõestuseks sellele, et selline on meie reaalne side

Kui sa näed, kui kasvõi üks asi on läinud nii, nagu rääkisin…, siis see avardab sinu avastuste piire…, mille tõttu hakkad otsima uusi avastusi…

Täna sa võid räägitust midagi mitte mõista…, kuid järgnevas elus, või eludes, sa mõistad enamat…

Antud informatsioon ei vanane iialgi…

Tulevikus avanevad uued võimalused kuulda…, näha…, ehk isegi veel lugeda neid sõnu…, milliseid sa pole võimeline praegu isegi ette kujutama…

Tulevik hakkab põhjalikult erinema tänavusest…, kuid informatsioon jääb alles…, ja paljud asjad, millest oli täna juttu, saavad selle tõstuseks…, ja sa oled võimeline siis nägema kõike…

Tahaks, et kui sa kuuleks märget „krayon“, siis sinu akaši annaks kohe sellest märku, ning sulle meenuks tänane energia sellest kohast ja sellest kohtumisest, kus rääkisime, et Jumal on kõiges…

Olete võimelised nägema, kuidas ülestõusva planeedi kujunemise alguses see oli käivitavaks jõuks…

Kui kord olete seda endale avanud, siis seda pole võimalik enam eitada…, pole võimalik kustutada…, kuna sellest teate juba kõik koos…, ja seda ei saa keegi kasutada teie vastu…

Kogu planeedil hakkab kujunema arusaam sellest, kes on siin…, ja milleks…

Küsige plejaadlastelt, millest on nemad läbi tulnud…, ja kas neil on sellised leiutised…, ja kas nemad on teadlikud neist

Võite küsida ka palju muud…

Ma ei rääkinud teile täna järgnevatest 500 aastast. (Muigab).

Teile piisab neist 500 aastast tänaseks…

Siin on nii palju sellist, mis on tiirlemas teie ümber…

Oled see inimene…, kellel seisab eest teha avastusi…

Oled see inimene…, kellel seisab ees võtta kasutusele need avastused…

Oled vana vaimsus…, kes on nii kaua oodanud selle algust…

Tunne rõõmu selle üle…

Krayon

Read Full Post »

Ilmaloovus ja inimene

Avarus

Sissejuhatav osa

Vestlusjuht

Enamus inimesi on harjunud arvama, et meid ümbritsev avarus on mateeria, ning elame planeet Maa mateerialikus ilmas…

On samuti olemas planeete, tähti, galaktikaid erinevate mateeria mooduste näol…

Peale meie nähtava ilma on olemas peen, vaimne ilm, kuhu läheme peale surma…

Täna tahaks selgusele jõuda…, kas on ikka nii…?

Mida kujutab endast avarus, millist näeme iga päev, tunnetame, kuuleme, saame puudutada…

Kuidas ta moodustub…?

Kas üldse on olemas selline mõiste, kui mateeria…?

Täna tervitame siin Peaingel Miikaelit, koos arktuurlaste tsivilisatsiooni esindajatega…, ja tema kanaldajat Morea…

Anname teile sõna, et saaksite selgitada seda teemat…

 

Väed

Tervitame teid…

Esmalt tahaks meie jutuajamist alustada avarusest tihkuse kohaselt, milles olete ilmutunud…, ja milles eksisteerite, ning läbite oma reinkarneerumiste teekonda, tunnetades seda tihkust, kui mingit lõplikku, või arenevat ilma…

Tunnetate seda oma meeltega, tajudega, oma nägemisega, tunnetades oma tunnetustega kõike enda ümber, kui miskit mateerialikku, kõvat ja vankumatut…, või teatud aega eksisteerivana ja tegutsevana selles ilmas…

Kõik see on nii…, ja ei ole ka…

Te kõike näete, mis on teie ümber…, kõike tunnetate…, kuna need on kui te ise…, mille aluseks on ühe olemuse eksisteerimine…

See jumalik mateeria on teatud kategooriate mõjul formeerunud…, teatud tähendustega, millistel on omad arengu võimalused…, ning nende tähenduste muutused liiguvad varem määratud suunas…

Tinglikult öeldes – teil on olemas teatud arengu tsükkel, mida võtate kui elu…

Nii ka kõiges, mis on ümbritsemas teid, kaasaarvatult – päikese süsteem, mis on loodud mingi arengu koefitsiendi mõjul…, mis võib olla üle kantud muu tihkusesse, kus ta arendab sootuks teise arengu tsüklit…

Või isegi katkestuda, kui kõige loodu arengut ei toimu.

Pikem ajaline seisak arengus kutsub esile muutusi…, või vajadust muutuda kõiges, mis on ümbritsemas seda…

Kuid samas… – kust see kõik tuli…?

Nagu teate, et esmalt oli Jumal…, jätkuvalt on Jumal…, jätkuvalt on Absoluut…

Kõik mis on teie ümber – on Tema…, ja Tema osad, mis on eemaldunud Temast…

Mida tähendab – eemaldunud…?

See on see osa, milles eksisteerite teie…, ja ka meie…, – kuid teatud omadustes, teatud etteantud parameetrites…, ning varem lisatud teatud muutumiste võimalustes…, mis on selle avaruse potentsiaalideks…

Kujutage, et miski kõrgem, võimsam ja targem eemaldas endast osa endast, ning andes sellele osale mõningaid suuremaid võimalusi…, kuid teistes piiras seda…

Seejärel hakkas jälgima selle osa arengut…

Eraldatud osa paigutas teadvusse enesearengu elemente…, ehk, aluspotentsiaale…, alusalgorütme, mis tulevikus, kogudes energeetilisi, või muid potentsiaale, saaks areneda millekski julgemaks…, avatumaks…, avaramaks…, küllastunumaks kui see osa, mis oli esmasena eraldatud…

Selliselt umbes eraldub ja areneb avarus…, ehk eraldub mingi osa, millel on teatud arengu potentsiaalid…, kuhu manustuvad vajalikud seadused, mis hoiavad üleval, kui luustik, kogu seda avarust…

Nende seaduste kohaselt kõik, mis on selles avaruses, kasvab ja areneb…

Pole ühtki elementi avaruses, mis ei peegelduks…, või ei vastaks aluse algorütmidele, mis on teljena kogu avarusele…

Kui olete sisenemas kolmemõõtmelisusesse, siis võtke seda, kui energeetilist matriksit, mille peegeldust näete oma teadvuses…, seega, teie teadvuses on juba olemas kooskõla algorütmid selle avarusega…

Te võtate vastu ja näete kõike, mis on selles olemas… – loete neid keskkonna signaalidena…, loete selle nurga all ja selle algorütmi kohaselt, mis on hääles…, hääles selle avarusega…

Seega…, olles avaruse seesmuses, mis on teile tundmatu…, te siiski tunnetate seda kui omana, tuttavana…

See on sellest, et selle avaruse ehitus ja algorütm on samad, kui teie omal…

Kuid samas, sattudes teise mõõtmesse…, või vajute millessegi tundmatusse…, ning, kui teie algorütmides pole salvestusi uuest…, uue matriksi loovusest…, uut energeetilist kogumit…, siis te pole võimeline täiel mahul mõistma seda, mis on teie ümber…

Te võtate vastu üksnes neid sageduste tasemeid, mis vastavad teie kogetud alusharjumustele, või selle tõlgendajaga, mis on olemas teie seesmuses…

Just seetõttu ühed teie seast tunnetavad ja näevad erinevate tihkuste avarusi…, kuid teised näevad ja tunnetavad võimsamalt ja kindlamalt üksnes ühte avarust…

Mõistke… – selle vastuvõtu ja peegelduse tase, mis on teid ümbritsemas – on suht isiklike omadustega…

Kuid sellegipoolest – on olemas ühene algorütm vatuvõtule ja taasteostumisele, mis on kätketud teisse, teie teadvusse…, ning selle eesmärgiks on võimalikult täpsemalt peegeldada kõiki keskkonna võimalusi, milles olete…

Olete kui kala ookeanis, kellel on kõik võimalused liikumiseks ja keskkonna uurimiseks, milles ta on…

Nagu linnul õhus, kellel on võimalus liikuda õhu keskkonnas…

Nii ka teil on teie keskkond, millises olete…, milles on kõik omaduste alused, mille järgi saate määrata ja ära tunda käesolevat avarust…

Kui hakkate end eristama ja koguma harjumusi, mis võimaldavad ära tunda hulga avaramalt…, siis te pole üksnes lind, kes oskab lennata…, vaid oskab ka sukelduda vette…, sellega avanevad teile ka muud avarused ja selle omadused…, teile avanevad muud uurimise võimalused…

Ma kordan…, et kõik, mis toimub…, kõik, mis ümbritseb teid… – olgu see füüsilise ilma korraldused, teie emotsionaalsed või ühiskonna suhted… – kõik rajaneb ühistele alusseadustele…

Õppides tundma neid ja tunnetades neid, ning mõistes selle ilma olemust… – te olete võimeline kogu seda ilma ümber kujundama, kuna ta muutub teie jaoks tuttavaks ja läbi uurituks…

Pole ühtki inimest…, ei ühtki vaimsust, keda oleks tema teadmatult saadetud sellesse avarusse…

Selleks, et määratluda sellesse avarusse, ning alustada selle avaruse uurimistega, või läbida selles reinkarneeringu teekonda, on tarvis läbida vastavat kokkuhäälestust…

Peate saama vastava immuunsuse, “kaitsesüsti“…, et saaksite tunda seda ilma sellisena, nagu ta on tuntud vastavates algorütmides, mille kohaselt ta on kokku pantud…

Seetõttu paljudel valguse olevustel, kes tulevad, on puudu koostöö kogemus avaruse kolmanda tasemega…

Isegi saavutades vastavate kogemuste etallonseisundeid…, puutudes kokku sellega, mis on ümbritsemas teid…, energeetilise ja füüsilise arengu tingimustega, emotsioonidega…

Oma vastupanu tõttu kõigele, nemad ei suuda võrrelda end nendega, kes on käinud siin külaltki palju kordi…, ja tulevad ikka taas siia…

See on niinimetatud tihke ilma immuniteet…, ja see on olemas ka meie mõistetes, kuigi suht kohmakal kujul…, kui vananenud programm teie kompuutrites…

Kuid sellegipoolest… – püsiv aluse süsteem võimaldab ellu jääda…, ja avarust võtta vastu ühes võtmes…

Teie seas hakkab ilmnema üha enam ja enam inimesi, kes näevad, kuidas on see ilm üles ehitatud…, milliste energeetiliste seoste põhimõtete abil…, ning milliste emotsionaalsete niitide abil luuakse seoseid inimeste vahel…, riikide vahel…

Selline on mõnevõrra tinglik juhtimine…, mis on teatud energiate mingi tinglik, või füüsiline protsesside voolamine…

Antud ilm muutub inimestele ebahuvitavaks…, mitte igavuse pärast…, vaid see ilm on saanud neile tuttavaks…, nemad on juba teadlikud, kuidas käituda ühes, või teises olukorras…, ning ilm muutub neile ettearvatavaks…

Neile hakkavad avanema mõningad teised õpetamise võimaluste parameetrid…

Seejärel toimub eemaldumine üha enam ja enam käesolevast avarusest ja algab üleminek teise avarusse…, ütleme, peale kolmandat taset neljandasse, kus temal algab taas õppimise teekond…

Taas alustab ebakindlate sammudega uurima uut ilma, õppides tundma koostöö seadusi ja loomise võimalusi…, kuni jõuab meistri tasemeni, kellel on kõik teada ka uuest avarusest…

Nii ta on valmis minekuks üle järgmisse avarusse…

Osaliselt see selgitab, miks pole võimalik teha hetkeline üleminek ühest olekust teise…

Kui teil pole kogutud uue avaruse kogemusi…, kui teil pole kindlaid vastuvõtu aluseid hetkeliseks keskkonna vahetuseks…, siis see oleks teile hukutav…

Seda saaks võrrelda inimesega kuumalt maalt, kes on harjunud elama kuuma päikese all…, äkki viia ta üle põhjanabale, lume kätte, milleks tal pole ei kogemusi, ega harjumusi…, kuigi teie jaoks see oleks imeline…, siis lõunamaa inimesele see oleks surmav…

Sama on ka vastupidi… põhjamaa inimene hukkuks ekvaatoril…

Mõlemile läheks pikka aega, et uurida ja tutvuda uue keskkonnaga, et saada kogemusi seal elamiseks…

Just vahetus, mida oli lubatud ja mis tegelikult tuleb…, kuid hetkeline muutus, olevuste inertsuse tõttu, pole võimalik, sest selle tulemusel mälestuslike tähenduste ulatuses oleks suur kaotus…

Mis toimub, kui põrkate kokku tundmatusega… – te hakkate uurima seda, tuginedes olemasolevatele kogemustele…, mis on teil olemas, kui aluselised teadmised…, juba kolmandast ja varajasemast tasemest…

Ehk…, te tunnete duaalsust…, teate pisaratest…, kurbusest.., teate, mis on inimese juhtimine inimese poolt…, mis on vampiirlus…, ja palju-palju muud…

Just nende mõistmistega alustate üleminekut uude…, alustate kokkupuudet uue reaalsusega…, sellega, millest saab teie uus avarus…, olgu see või neljas tase, kuid ta on voolavam ja pehmem…

Kuid esmalt hakkate selles looma oma vanat reaalsust…

Ning…, kui hakkate elama vana avaruse kohaselt…, ja see hakkab muutuma kitsamaks… – siis te ei saa, kahjudetta oma teadvuse jaoks, minna üle uude…

Selleks on tarvis esmalt õppimise aega, enne, kui alustada üleminekut…

Varem see toimus ja toimub praegugi läbi surma…

Praegu oleme rääkimas vahetusest…, üleminekust ühest avarusest teise ilma surma stsenaariumita…, läbi teadvuse ümberõppe…, läbi teiste avaruste vastuvõtu…

Seega…, me ütlesime, et avarus, milles arenete nagu kõik, elate ühtse seaduse kohaselt, millised selles on olemas…

Kuid teie vastuvõtt on hääles antud avaruse sellisele peegeldusele, mida võtate ilmana vastu…, kui duaalsusena…

Teie suhted…, teie koostöö nii omavahel, kui ka avarusega, on kulgemas teatud arengu seaduste kohaselt…, ja seaduste kohaselt, mis on kätketud sellesse avarusse…

Ilmaloovuses on külaldaselt palju selliseid tasemeid…, ja külaldaselt palju selliste tasemetega avarusi, kui kolmas tihkus…, kuid sellegi poolest… – neis olevad seadused on siiski kõik erinevad…

Põhilised seadused, mis hoiavad seda avarust teatud selgroona, on koostatavad ja teostatavad Ilmaloojate ja Loojate poolt…, igale avarusele…, ja selle ülesande kohaselt, mille kohaselt on selline avarus kujunemas…

Seetõttu… – ristudes sellise avarusega…, ja omades aluselist harjumust ühes avaruses, te pole võimelised sulanduma ja rakendama oma tegevustega teises avaruses…

Sellega tuleb arvestada…, seda tuleb meeles pidada…

On aegu, kui vajute paralleelsetesse ilmadesse, kus tajute osaliselt tuttavat keskkonda…, ja samas ka võõrast…

See räägib sellest, et osa teie vastuvõtust langevad kokku…, aga osa mitte…

Seetõttu teil ilmneb lahknevuse tunnetus…, selle eiramine, mida näete või tunnetate…, või seda, mida teie teadvus võtab vastu, kui midagi nähtavat…, tunnetatavat ja kõrval olevat…

See on lühidalt see, mida tahtsime teile öelda…

Koos minuga on siin ka arktuurlik rühm…, ning oleme valmis vastama teie küsimustele…

Siis te mõistate kõike paremini, kui seda pikka sissejuhatavat teksti…

Kõik on tegelikult mõistetavad asjad…

 

Vestlusjuht

Tänan sissejuhatuse eest

 

Kõrgemad jõud – Peaingel Miikael ja arktuurlaste tsivilisatsioon…

Kanaldaja – Morea…

Vestlusjuht – Sergei Butšik

Read Full Post »

Ilmaloovus ja inimene
Avarus
Sissejuhatav osa
Vestlusjuht
Enamus inimesi on harjunud arvama, et meid ümbritsev avarus on mateeria, ning elame planeet Maa mateerialikus ilmas…
On samuti olemas planeete, tähti, galaktikaid erinevate mateeria mooduste näol…
Peale meie nähtava ilma on olemas peen, vaimne ilm, kuhu läheme peale surma…
Täna tahaks selgusele jõuda…, kas on ikka nii…?
Mida kujutab endast avarus, millist näeme iga päev, tunnetame, kuuleme, saame puudutada…
Kuidas ta moodustub…?
Kas üldse on olemas selline mõiste, kui mateeria…?
Täna tervitame siin Peaingel Miikaelit, koos arktuurlaste tsivilisatsiooni esindajatega…, ja tema kanaldajat Morea…
Anname teile sõna, et saaksite selgitada seda teemat…

Väed
Tervitame teid…
Esmalt tahaks meie jutuajamist alustada avarusest tihkuse kohaselt, milles olete ilmutunud…, ja milles eksisteerite, ning läbite oma reinkarneerumiste teekonda, tunnetades seda tihkust, kui mingit lõplikku, või arenevat ilma…
Tunnetate seda oma meeltega, tajudega, oma nägemisega, tunnetades oma tunnetustega kõike enda ümber, kui miskit mateerialikku, kõvat ja vankumatut…, või teatud aega eksisteerivana ja tegutsevana selles ilmas…
Kõik see on nii…, ja ei ole ka…
Te kõike näete, mis on teie ümber…, kõike tunnetate…, kuna need on kui te ise…, mille aluseks on ühe olemuse eksisteerimine…
See jumalik mateeria on teatud kategooriate mõjul formeerunud…, teatud tähendustega, millistel on omad arengu võimalused…, ning nende tähenduste muutused liiguvad varem määratud suunas…
Tinglikult öeldes – teil on olemas teatud arengu tsükkel, mida võtate kui elu…
Nii ka kõiges, mis on ümbritsemas teid, kaasaarvatult – päikese süsteem, mis on loodud mingi arengu koefitsiendi mõjul…, mis võib olla üle kantud muu tihkusesse, kus ta arendab sootuks teise arengu tsüklit…
Või isegi katkestuda, kui kõige loodu arengut ei toimu.
Pikem ajaline seisak arengus kutsub esile muutusi…, või vajadust muutuda kõiges, mis on ümbritsemas seda…
Kuid samas… – kust see kõik tuli…?
Nagu teate, et esmalt oli Jumal…, jätkuvalt on Jumal…, jätkuvalt on Absoluut…
Kõik mis on teie ümber – on Tema…, ja Tema osad, mis on eemaldunud Temast…
Mida tähendab – eemaldunud…?
See on see osa, milles eksisteerite teie…, ja ka meie…, – kuid teatud omadustes, teatud etteantud parameetrites…, ning varem lisatud teatud muutumiste võimalustes…, mis on selle avaruse potentsiaalideks…
Kujutage, et miski kõrgem, võimsam ja targem eemaldas endast osa endast, ning andes sellele osale mõningaid suuremaid võimalusi…, kuid teistes piiras seda…
Seejärel hakkas jälgima selle osa arengut…
Eraldatud osa paigutas teadvusse enesearengu elemente…, ehk, aluspotentsiaale…, alusalgorütme, mis tulevikus, kogudes energeetilisi, või muid potentsiaale, saaks areneda millekski julgemaks…, avatumaks…, avaramaks…, küllastunumaks kui see osa, mis oli esmasena eraldatud…
Selliselt umbes eraldub ja areneb avarus…, ehk eraldub mingi osa, millel on teatud arengu potentsiaalid…, kuhu manustuvad vajalikud seadused, mis hoiavad üleval, kui luustik, kogu seda avarust…
Nende seaduste kohaselt kõik, mis on selles avaruses, kasvab ja areneb…
Pole ühtki elementi avaruses, mis ei peegelduks…, või ei vastaks aluse algorütmidele, mis on teljena kogu avarusele…
Kui olete sisenemas kolmemõõtmelisusesse, siis võtke seda, kui energeetilist matriksit, mille peegeldust näete oma teadvuses…, seega, teie teadvuses on juba olemas kooskõla algorütmid selle avarusega…
Te võtate vastu ja näete kõike, mis on selles olemas… – loete neid keskkonna signaalidena…, loete selle nurga all ja selle algorütmi kohaselt, mis on hääles…, hääles selle avarusega…
Seega…, olles avaruse seesmuses, mis on teile tundmatu…, te siiski tunnetate seda kui omana, tuttavana…
See on sellest, et selle avaruse ehitus ja algorütm on samad, kui teie omal…
Kuid samas, sattudes teise mõõtmesse…, või vajute millessegi tundmatusse…, ning, kui teie algorütmides pole salvestusi uuest…, uue matriksi loovusest…, uut energeetilist kogumit…, siis te pole võimeline täiel mahul mõistma seda, mis on teie ümber…
Te võtate vastu üksnes neid sageduste tasemeid, mis vastavad teie kogetud alusharjumustele, või selle tõlgendajaga, mis on olemas teie seesmuses…
Just seetõttu ühed teie seast tunnetavad ja näevad erinevate tihkuste avarusi…, kuid teised näevad ja tunnetavad võimsamalt ja kindlamalt üksnes ühte avarust…
Mõistke… – selle vastuvõtu ja peegelduse tase, mis on teid ümbritsemas – on suht isiklike omadustega…
Kuid sellegipoolest – on olemas ühene algorütm vatuvõtule ja taasteostumisele, mis on kätketud teisse, teie teadvusse…, ning selle eesmärgiks on võimalikult täpsemalt peegeldada kõiki keskkonna võimalusi, milles olete…
Olete kui kala ookeanis, kellel on kõik võimalused liikumiseks ja keskkonna uurimiseks, milles ta on…
Nagu linnul õhus, kellel on võimalus liikuda õhu keskkonnas…
Nii ka teil on teie keskkond, millises olete…, milles on kõik omaduste alused, mille järgi saate määrata ja ära tunda käesolevat avarust…
Kui hakkate end eristama ja koguma harjumusi, mis võimaldavad ära tunda hulga avaramalt…, siis te pole üksnes lind, kes oskab lennata…, vaid oskab ka sukelduda vette…, sellega avanevad teile ka muud avarused ja selle omadused…, teile avanevad muud uurimise võimalused…
Ma kordan…, et kõik, mis toimub…, kõik, mis ümbritseb teid… – olgu see füüsilise ilma korraldused, teie emotsionaalsed või ühiskonna suhted… – kõik rajaneb ühistele alusseadustele…
Õppides tundma neid ja tunnetades neid, ning mõistes selle ilma olemust… – te olete võimeline kogu seda ilma ümber kujundama, kuna ta muutub teie jaoks tuttavaks ja läbi uurituks…
Pole ühtki inimest…, ei ühtki vaimsust, keda oleks tema teadmatult saadetud sellesse avarusse…
Selleks, et määratluda sellesse avarusse, ning alustada selle avaruse uurimistega, või läbida selles reinkarneeringu teekonda, on tarvis läbida vastavat kokkuhäälestust…
Peate saama vastava immuunsuse, “kaitsesüsti“…, et saaksite tunda seda ilma sellisena, nagu ta on tuntud vastavates algorütmides, mille kohaselt ta on kokku pantud…
Seetõttu paljudel valguse olevustel, kes tulevad, on puudu koostöö kogemus avaruse kolmanda tasemega…
Isegi saavutades vastavate kogemuste etallonseisundeid…, puutudes kokku sellega, mis on ümbritsemas teid…, energeetilise ja füüsilise arengu tingimustega, emotsioonidega…
Oma vastupanu tõttu kõigele, nemad ei suuda võrrelda end nendega, kes on käinud siin külaltki palju kordi…, ja tulevad ikka taas siia…
See on niinimetatud tihke ilma immuniteet…, ja see on olemas ka meie mõistetes, kuigi suht kohmakal kujul…, kui vananenud programm teie kompuutrites…
Kuid sellegipoolest… – püsiv aluse süsteem võimaldab ellu jääda…, ja avarust võtta vastu ühes võtmes…
Teie seas hakkab ilmnema üha enam ja enam inimesi, kes näevad, kuidas on see ilm üles ehitatud…, milliste energeetiliste seoste põhimõtete abil…, ning milliste emotsionaalsete niitide abil luuakse seoseid inimeste vahel…, riikide vahel…
Selline on mõnevõrra tinglik juhtimine…, mis on teatud energiate mingi tinglik, või füüsiline protsesside voolamine…
Antud ilm muutub inimestele ebahuvitavaks…, mitte igavuse pärast…, vaid see ilm on saanud neile tuttavaks…, nemad on juba teadlikud, kuidas käituda ühes, või teises olukorras…, ning ilm muutub neile ettearvatavaks…
Neile hakkavad avanema mõningad teised õpetamise võimaluste parameetrid…
Seejärel toimub eemaldumine üha enam ja enam käesolevast avarusest ja algab üleminek teise avarusse…, ütleme, peale kolmandat taset neljandasse, kus temal algab taas õppimise teekond…
Taas alustab ebakindlate sammudega uurima uut ilma, õppides tundma koostöö seadusi ja loomise võimalusi…, kuni jõuab meistri tasemeni, kellel on kõik teada ka uuest avarusest…
Nii ta on valmis minekuks üle järgmisse avarusse…
Osaliselt see selgitab, miks pole võimalik teha hetkeline üleminek ühest olekust teise…
Kui teil pole kogutud uue avaruse kogemusi…, kui teil pole kindlaid vastuvõtu aluseid hetkeliseks keskkonna vahetuseks…, siis see oleks teile hukutav…
Seda saaks võrrelda inimesega kuumalt maalt, kes on harjunud elama kuuma päikese all…, äkki viia ta üle põhjanabale, lume kätte, milleks tal pole ei kogemusi, ega harjumusi…, kuigi teie jaoks see oleks imeline…, siis lõunamaa inimesele see oleks surmav…
Sama on ka vastupidi… põhjamaa inimene hukkuks ekvaatoril…
Mõlemile läheks pikka aega, et uurida ja tutvuda uue keskkonnaga, et saada kogemusi seal elamiseks…
Just vahetus, mida oli lubatud ja mis tegelikult tuleb…, kuid hetkeline muutus, olevuste inertsuse tõttu, pole võimalik, sest selle tulemusel mälestuslike tähenduste ulatuses oleks suur kaotus…
Mis toimub, kui põrkate kokku tundmatusega… – te hakkate uurima seda, tuginedes olemasolevatele kogemustele…, mis on teil olemas, kui aluselised teadmised…, juba kolmandast ja varajasemast tasemest…
Ehk…, te tunnete duaalsust…, teate pisaratest…, kurbusest.., teate, mis on inimese juhtimine inimese poolt…, mis on vampiirlus…, ja palju-palju muud…
Just nende mõistmistega alustate üleminekut uude…, alustate kokkupuudet uue reaalsusega…, sellega, millest saab teie uus avarus…, olgu see või neljas tase, kuid ta on voolavam ja pehmem…
Kuid esmalt hakkate selles looma oma vanat reaalsust…
Ning…, kui hakkate elama vana avaruse kohaselt…, ja see hakkab muutuma kitsamaks… – siis te ei saa, kahjudetta oma teadvuse jaoks, minna üle uude…
Selleks on tarvis esmalt õppimise aega, enne, kui alustada üleminekut…
Varem see toimus ja toimub praegugi läbi surma…
Praegu oleme rääkimas vahetusest…, üleminekust ühest avarusest teise ilma surma stsenaariumita…, läbi teadvuse ümberõppe…, läbi teiste avaruste vastuvõtu…
Seega…, me ütlesime, et avarus, milles arenete nagu kõik, elate ühtse seaduse kohaselt, millised selles on olemas…
Kuid teie vastuvõtt on hääles antud avaruse sellisele peegeldusele, mida võtate ilmana vastu…, kui duaalsusena…
Teie suhted…, teie koostöö nii omavahel, kui ka avarusega, on kulgemas teatud arengu seaduste kohaselt…, ja seaduste kohaselt, mis on kätketud sellesse avarusse…
Ilmaloovuses on külaldaselt palju selliseid tasemeid…, ja külaldaselt palju selliste tasemetega avarusi, kui kolmas tihkus…, kuid sellegi poolest… – neis olevad seadused on siiski kõik erinevad…
Põhilised seadused, mis hoiavad seda avarust teatud selgroona, on koostatavad ja teostatavad Ilmaloojate ja Loojate poolt…, igale avarusele…, ja selle ülesande kohaselt, mille kohaselt on selline avarus kujunemas…
Seetõttu… – ristudes sellise avarusega…, ja omades aluselist harjumust ühes avaruses, te pole võimelised sulanduma ja rakendama oma tegevustega teises avaruses…
Sellega tuleb arvestada…, seda tuleb meeles pidada…
On aegu, kui vajute paralleelsetesse ilmadesse, kus tajute osaliselt tuttavat keskkonda…, ja samas ka võõrast…
See räägib sellest, et osa teie vastuvõtust langevad kokku…, aga osa mitte…
Seetõttu teil ilmneb lahknevuse tunnetus…, selle eiramine, mida näete või tunnetate…, või seda, mida teie teadvus võtab vastu, kui midagi nähtavat…, tunnetatavat ja kõrval olevat…
See on lühidalt see, mida tahtsime teile öelda…
Koos minuga on siin ka arktuurlik rühm…, ning oleme valmis vastama teie küsimustele…
Siis te mõistate kõike paremini, kui seda pikka sissejuhatavat teksti…
Kõik on tegelikult mõistetavad asjad…

Vestlusjuht
Tänan sissejuhatuse eest

Kõrgemad jõud – Peaingel Miikael ja arktuurlaste tsivilisatsioon…
Kanaldaja – Morea…
Vestlusjuht – Sergei Butšik

Read Full Post »

Suur lõikus

 

Tahaks küsida Lõikusest…

Paljudes allikates mainitakse seda sõna…, teised nimetavad seda vilja koristuseks…

Räägitakse Suurest Lõikajast…, terade eemaldamisest sõkaldest…

Mida see kõik tähendab…?

Mis on lõikus…?

See on kokkuvõte…

Sama, mis teil vilja koristus…

Kasvatate näiteks nisu, mida külvate iga kevad hoolega…, hoolitsete külvi eest…, väetate põldu…, kaitsete lindude eest…

Hooaja lõpus, kui vili on küpsenud, korjate selle ära…, sorteerite määratluse kohaselt: mida jooksvaks kasutuseks…, mida varuks…, ja mida tuleva külvi jaoks… – tuleva viljalõikuse jaoks…

Nii käib ka ilmaruumides… – ettevalmistused ja viljalõikused…

 

Millise vilja: Hingede? Kannatuste? Kiirguste? Loovuste mõttevormide? Toiduse?

Kõige…, kõikide tulemuste…

Kujutle end tohutu suure kasvumaja vardjana, milles kasvavad ja arenevad üheaegselt hulgim taimi…

Kui on saabumas vastav aeg, teatud period, siis sa mõistad, millised neist on valminud…, ja millised viljad neist on elujõulised…, kuivõrd kaunid, kui need on lilled…, või kui maitsvad on teised…, ja kas need on võimelised edasi küpsema…

Sinu taimede kasvuhoone on su esimene tase…, seetõttu pead valima kõige elujõulisemad sordid…, kõige kaunimad taimed…, kõige maitsvamad viljad, et saaks viia need üle teise kasvuhoonesse, kus need hakkavad edasi kasvama, kui suured taimed…

Esimene kasvuhoone on kui kasvulava tõusmetele ja proovidele…

 

Kõlab nii, nagu meil oleks kasvamas kaunistused ja toit kellegi jaoks…?

Justkui Jumal oleks otsustanud katsetada ja avardada oma toitumise ratsiooni…

Te kuidagi ei suuda mõista eraldumise illusiooni…

Jumal on…, ja ei ole – üheaegselt…

Ta on justkui enda lugematute osade hulk, mis on laskunud iseseisvale rännakule mööda ilmaloovuse treppe…

Nende osade kaudu ta on õppimas ennast…

Ta loob…, toitub…, hingab…, ja tunnetab…

On raske tuua külaldase mahuga võrdlust…

Sa näed võilille õit… – kuid teatud arengu etapil temast saab valge pallike seemnetest, mis tuule puhangu jõul lendavad mööda ilma laiali…

Iga seemneke on tuleva võilille potentsiaal, millest tulevikus tulevad uute võilillede seemned…

Nii on ka Jumalal…

Ta on jagunemas igal hetkel müriaadideks osakesteks…, millistes kõigis on Jumala potentsiaal…, mis jagunevad omakord osakesteks, mis annavad alguse ka paljudele uutele Jumalatele…

Võilill imab endasse maamahlasid, vett, mis tuleb vihmast…, ning igapäevaselt võtab endasse valgust päikeselt…, kõike – midagi vastu andmata…

Kas kõik need Jumala annid on toitumine…, või mitte?

 

Seega – Lõikus…, kas see on omalviisil olevuste valik, nende kõlbelisuse järgi, ilmaruumi ulatuses?

Kõlbelisuse – mille jaoks…?

Kõik on tsükliline…, ja kõik on arenemas etappide viisi…, nagu teilgi…

Kevade saabudes algab kasv…, siis saabub suvi, algab areng…, sügise saabudes algab küpsemine ja närtsimine…, saabub talv ja kõik hakkab uinuma, et oodata ringi uut faasi…

Iga faas on oluline…

Kõik teie …, iga taim…, iga olevus – on läbimas neid faase…

Ka Jumal läbib kõiki neid faase teie vahendusel…

Kuid samas… kõik on ka fraktaalne…

Kasvu faasis on olemas omad alamfaasid…

Ilmaruumilikus olevuste kasvuhoones esimeseks taimelavaks on – kasvulava…, kevadlava…, katselava… – olete eksisteerimas just viimases…

Edaspidi paljud teie seast lähevad üle sellele ilmaloovuse tasemele, kus on arengu lava…, suvelava…, mahlade kogumise lava…, ja vilja kandmise lava…

Paljud teie seast saavutades teatuid kasvu tulemusi, lähevad üle teisele tasemele – sügise kasvuhoonesse… – vaibumise kasvuhoonesse…

Ja nii lõpmatult…, ja igal korral – uuel tasandil…

Ära vaid võta sõna „kasvuhoone“ kui taimelava „toitumisainete“ kasvatamiseks…, pigem kohana, kus hoolega kasvatatakse Jumala võrsumisi…, kus toimub valik, ning luuakse tingimused kasvuks…, arenguks…, vilja kandmiseks…

 

Kõlab ikkagi kuidagi hingetult…

Oleks kui keegi…, mingid olevused, kes kasvatavad ja valivad vaimsuste sorte…, või,  eluvõimelisi vorme Jumala inkarneerumiseks…

Kes teeb looduses valikuid…?

Süsteem on isereguleeruv…

Et sulle oleks kergem mõista…, siis on olemas arengu programm, mille kohaselt arenevad kõik taimed…

Selline programm jõuab taimedeni ja juhib nende kasvu läbi mulla, õhu ja päikese, ning vee…

Need edastavad seemnetele informatsiooni nende võimalustest…

Samade ressursside vahendusel toimub üldise informatsiooni kogumine kogu süsteemist…, selle analüüs ja edaspidiste lahenduste väljatöötamine…

Pole kedagi, kes seisaks üleval ja jälgiks läbi mikroskoobi, mis on siin teiega toimumas…

Kuid on olemas tohutu süsteem, milles iga osa kannab oma kindlat funktsiooni…

Samas mõttes on olemas ka vardjate süsteem…, vormide ja piirjoonte loomise süsteem…, õppimise süsteem, koos õpetajate süsteemiga…

Igaüks selles tohutus süsteemis täidab oma raku funktsiooni…, enda valikul ja oma eelistuste kohaselt…, oma võimete kohaselt…

On olemas tohutu hulk vabatahtlikke, kes tahaks aidata ja võtta osa sellest mängust…, ja on ootamas ülesande püstitamist…

Järsku kõlab: „Soovijail tegeleda algklassi lastega, palun koguneda saali keskele.“

Igaüks otsustab, et kas temale see ülesanne pakub huvi…

Selles süsteemis pole vaja kedagi sundida, kuna töid ja ülesandeid leidub kõigile…, igale maitsele…, igale arengu tasemele…, kuna arenevaid osi on lugematu hulk…

Kui isegi kuulutataks: „Soovijal valgustuda ja luua kontakte kanaldajaga… – palun astuda kanaldaja akna juurde.“ – ja kohe leidub suurem hulk sinna soovijaid…

 

Järelikult LÕIKUS on teatud taseme kokkuvõtmine…?

Millised võivad tulla tulemused…?

Miks selle nimetuseks on LÕIKUS…?

Kui kõik on taoline…, siis ka miski, või keegi läheb seemne fondi…, keegi toiduks…, ehk keegi isegi kadude hulka…

Siia enam sobiks väljend – viljakoristus…

Kuid sa siiski arvustad inimtegevuse tasandil…, kuna te ise koristate vilja…

Ilmaloovuses pole sellist asja, mis poleks millekski kõlbulik… – kõik on üksnes arengu eesmärgil…, ja kõiksugu vormides…

Seega… – mistahes tulemus on kellegile kohane…, kellegile vastuvõetav…, kellegile sobiv…, kedagi huvitab…, keegi on ootamas seda pikkisilmi…

Jutt käib kõigepealt informatsioonist…

Nagu olete ootamas uut seriaali või uudiseid…, nii paljud olevused ilmaruumis on ootamas suure Viljalõikuse aega…, siis omalviisil saadakse teada, kes on võitjad…

Tuleb palju autasusid…, palju ande…, uut informatsiooni…

Tuleb vabade kohtade laat…, saavutuste laat… ja palju muud veel…

Suur tsüklite lõpuni jõudmise püha…

Keegi sellel peol otsib endale kannatusi…, teine otsib enda jaoks armastuse energiat…, kolmas tahab näha uusi osavõtjaid…, neljas uusi võimalusi arenguks, võimalusi astuda mingitesse kooslustesse…, ehk astumist ilmaloovuste kasutusele võtu ridadesse…, aga viiendad – nemad on tulnud üksnes enda uudishimu rahuldamiseks…

Siin saab olema kõike kõigile…, nagu suurel laadal ikka…

Kõik need terminid on muidugi tinglikud… – need on üksnes teile mõistmiseks Suure Lõikuse kohta…

Aga kui vaataksime neid protsesse energeetiliselt…, nagu peakski neid vaatama… – siis kõik see on üksnes ilmaloovuse värvide möll – energeetiliste koostöö punktide ja sõlmede lahvatused ja kustumised…, see on on midagi saluudi taolist, mida koguneb vaatama hulgim pealtvaatajaid…

 

Sa räägid kõigest selliselt, nagu Jumalal selles Lõikuses polnud mingit eesmärki olnud?

Kes on selle kasvumaja tõeline peremees…?

Kes suunab selles arenemist…?

Kas selles pole ei mingit arengu strateegiaid, ega mingit eesmärki…?

Me kõik oleme saavutamas süsteemi kõiki eesmärke…, Jumala arengu eesmärke arengu enda läbi…

Ma pole võimeline vastama sinu küsimusele – milline on Jumala eesmärk…?

Me saame neist teada järjekordse Lõikuse aegu…, kui tulevad esile uued eesmärgid…

Me teame paljusid Jumala eesmärke, mida on saavutatud…

Enda tundasaamise eesmärk on läbi enda tundmise…, uute ilmade loomise…, uute süsteemide loomise…

Kuid kõik need Jumala eesmärgid on meie iga ühe eesmärgid…

Seetõttu eraldumisi ka pole…

Sa ise oled võimeline, kui Jumal, kui Tema osa – luua uut, või valida juba olevat eesmärki…

Ka see on samuti Jumala eesmärk…

 

Seega… – uusi eesmärke püstitatakse mitte kellegi poolt üleval…, vaid meie enda seemuses…, mingi Jumala osa poolt…, või tema osade hulga poolt…?

See protsess on katkematu…

Pole võimalik lahutada terviku eesmärke osade eesmärkidest…

Ka sinu organism allub ühesele eesmärgile…, ning iga rakuke on teadlik organismi eesmärkidest…, ja temale püstitatud ülesannetest…

Kui oleme valmistumas Suureks Lõikuseks ja oleme tegemas kokkuvõtteid…, siis korjame vilja, vaatame üle saavutatut, jagame informatsioone…, – siis püstitame ka uusi suundi…

Keegi seejuures ei saa väita, et see oli tema isiklik eesmärk…, ja see tuli üksnes tema jaoks…

Või see eesmärk tuli temani läbi omavaheliste suhete…, või tuli see läbi informatiivsete energeetiliste kanalite kellegilt ilmaloovusest…, või Jumalalt endalt…

Iga ühe seesmine püüdlus võib olla isiklikuks püüdluseks…, kui ka püüdluseks kellegi korralduse täitmiseks…, või kellegi palve rahuldamiseks…, või vastuseks kellegi pakkumisele…

Ülimalt lahutamatult oleme seotud omavahel… – oleme üks ühene…

Oleme kui suure jumalikkuse rakud…

 

Aga Lõikuse enda protsess…? Kuidas see toimub…? Mis see on…?

Kas te kogunete kusagile ja teete koostööd…?

Kus me saaksime koguneda, kui meid on müriaade…

Me üksnes vaid oleme…

Kuid saabub kokkuvõtte tegemise aeg…, ja lained hakkavad liikuma…

Igal lainel on omad energeetiliste koosluste omadused…, mida võiks nimetada eri omadustega magnetiteks…

Kohale jõuab esimene magnet…, esimene laine, ütleme punaste omadustega…, ning tuhanded olemused selliste omadustega, või püüdlustega, tõmbuvad selle laine poole, ning lahvatavad tema taustal miljonite kaunite punaste tähekestena ja tulukestena…

Just seda energiate tantsu on jälgimas kõikjal, ning tuntakse rõõmu nende üle, kes olid valinud punast lainet…

Laine on mänglemas… – jookseb laiali, lahustub ja voogab…

Sellel hetkel on võimalik jälgida, mis toimub nendega, kes valivad lainet selliste omadustega ja selliste värvidega…

Laine vaibub ja lahustub ilmaloovuses…, aga olemused, mis tõmbusid ligi selle laine jõul – lendavad laiali ilmaloovuse tasemetele…, nendesse kasvumajadesse, mis on nende eksisteerimise määratlusteks, mida nemad ise olid valinud…, või mis oli tõmmanud neid ligi…

Tuleb taas uus laine… – kollane…, ka tema tõmbab olemusi ligi, mis on tema kohased, või kes on valinud seda…, ja ka tema särab müüriaadide kollaste tulukestega…

Ka tema annab ettekujutust valikutest ja teekondadest neile, kellele kollane on lähedasem värv…

Kõik tunnevad rõõmu ka nende pärast, kes olid valinud seda lainet…

Ja nii jätkuvalt… – tulevad lained, ning igaüks neist valib kedagi olemustest…, ehk valib  ja korjab neid, kes tema taoline ja on valinud endale just sellise tee…

 

See oleks kui Apokalüpsuse ratsanike taolist: Hobu valge…, Hobu must.., ja nii edasi…

Jah…, see on nii…

Kuid teie Piiblis on üksnes kitsas lainete spekter, kuna sõnade autor polnud suuteline nägema laiemalt…, et näha ka ülejäänuid hobusid…

On olemas hulgim värve ja hulgim valikuid…

Nii mõnigi olemustest valivad just neid värve ja sündmusi, mis olid kirjas pühakirjas…

Kuid sa peaks mõistma, et kui pildis puuduksid mustad ja hallid toonid, siis nendeta kaoks tema unikaalsus…, kujutise selged piirjooned puuduksid…, poleks varje ja pooltoone… – varjundite hulk puuduks…

Just seetõttu suure Jumaliku Teose lõuendil on vajalikud ja olulised kõik värvid…. kuna igaüks neist täidab oma funktsiooni…

Kui must värv toob esile kontuurid, siis sa ei saa öelda, et must on halb ja segab teisi värve lõuendil…

Ta toob nende omadusi esile, kuigi lahutab ühte värvi teisest…

Kuid toonide segamisel ta toob värvide puhtust esile…, kas mõistad?

 

Kogu sinu jutu järgi tuleb välja, et Jumalat, kui sellist, pole olemas üldse… – on üksnes tema osad…?

Sinu rakud on teadlikud sinu olemasolemisest, kuid neil pole mõistetav, milline sa oled…

Kuid iga rakk täidab oma funktsiooni…, areneb ja kasvab…, ta täidab oma ülesandeid…, ning püüab mõista sind kui tervikut…

Kõik on taoline…

Seejuures… – kas oled üksnes sina…, või üksnes sinu rakud?

Igaüks on millegi SUUREMA osa…, kuid samas… iga rakk on säilitamas täit informatsiooni sinust…, täit geneetilist koodi sinust…, ning võib areneda uueks sinuks…

 

Iga rakk…? Ma arvasin, et üksnes munarakk on võimeline arenema uueks minuks…

Munarakk – see on iga raku arengu etapp…

Igast sinu rakust võib saada munarakk, ning areneda uueks organismiks.. – uueks inimeseks… – uueks sinu lapseks, kes kannab sinu informatsiooni edasi…

Kuid… – edasi see hakkab arenema oma valiku kohaselt…, siis ta pole enam üldse sina…

 

Kuid minul on aju, kes juhib minu keha rakke, ja mille abil ma analüüsin saabuvat informatsiooni, ning teen valikuid…

Järelikult ka Jumalal, kelle rakuks olen mina, on olemas mingi keskne osa kõikide protsesside juhtimiseks…?

Võimalik…

Kuid mina, kui Jumala rakk, pole suuteline mõistma, mis on Jumala “peas“ toimumas…

Kas suudad oletada, kui suur taolisuse seadus on mõjutamas kõikjal…?

Ehk see pole ka nii…

Et teha mingeid järeldusi, peame väljuma Jumala kehast, ning jälgima seda väljaspool Teda…

Kuid seni me pole selleks võimelised…

 

Seni…?

Ma arvan, et kunagi tuleb aeg, kui keegi väljuvad Jumala kehast, ning leiavad oma arenemise võimalust väljaspool Jumalat…

 

Selge…

Kas sa oled just selle poole püüdlemas, kui räägid tsentrifugaalsetest jõududest…, avardumise jõududest…, püüdlusest pääseda väljapoole…?

Ma püüdlen mõistmise poole…, mul on uudishimu kõige vastu, mis pole mulle seni mõistetav…

 

Ma sain aru, miks sind nimetatakse meie ilma vürstiks…, sa kehastad püüdlust uue mõistmise poole…, kas pole?

Meie taseme ülesandeks on – saada mõistmisi…?

Jah…, kuid asi on veelgi avaram…

Ma pole kunagi püüelnud mingite vürstlike tiitlite poole, ehk valitsemisele…

Oleme rääkinud, et Jumala omadus saab igal tasemel läbi testitud, ning jaotub edasi mõtestamisteks ja peegeldumisteks teiste kvaliteetide vahendusel…

Kui näiteks need, kes on aeglaselt liikumas, suudavad kolmandal tasemel õppida mõistma üksnes läbituid omadusi… – olemist, paljunemist ja mõistmist…

Kuid need, kes on kiiresti liikumas, võivad kolmandal tasemel luua süsteeme…, ning just sellises väljenduses ja sellises avaruslikus pildis luua oma teisi omadusi… – nagu; püüdlust, eneseväljendust, mõistmist ja arengut…

Järgmistel tasemetel, kus teie peamiseks omaduseks saab olema pühendumus, siis ka seal hakkate peegeldama püüdlust mõistmise poole…, püüdlust ellujäämisele…, püüdlust arengule…, püüdlust paljunemise poole… – ja palju muu suunas…

Ja nii igal tasemel…

Ärge püüdke haarata sõnast… – ma üksnes püüan tuua teieni energeetilise voo mõtet, mis on valitsemas igal tasemel…

Mõistmine – on määratlus kokkupuutest ja selle tunnetusest mingite muude vormidega..

Pühendumus – on oma piiride avardamine teiste piirideni…, ning pühendumise jätkamine…

Eneseväljendus – on oma olemuse energiate esiletoomine ja nende suuna koondamine…

Areng – on vormide erisuste loomine ja nende mõistmine…

Kõike seda teil seisab ees veel teada saada, ning juhtida kõike endast läbi…

 

Ütle… – sa nimetasid Jumala seitset omadust, mida õpime mõistma arengu seitsmel etapil…

Paljud küsivad…, millised on ülejäänud kuus taset, milliseid me veel ei tea…?

Meile on teistes allikates räägitud veel viiest tšakrast, mis asuvad väljaspool füüsilist keha…, mille nimetusteks olid – planetaarne tšakra…, päikese süsteemi tšakra…, galaktiline tšakra…, ja nii edasi…

Kas oled võimeline nimetama Jumala kuut omadust, mida õpime veel mõistma…?

On raske valida sõnu, kuna on palju mõisteid, milliseid teil pole veel… – kuid ma katsun…

Kaheksas omadus – paljumõõtmelisus…, paljutahulisus…

Üheksas omadus – lakkamatus…, läbivus…

Kümnes omadus – kõikehaaravus…

Üheteistkümnes omadus – impulssiivsus…

Kaheteistkümnes omadus – ühesus…, ühenduvus…

Kolmeteistkümnes omadus – piiritus…, ääretus…, kõikehaarav…

Kõik sõnad on üksnes tinglikud…

 

Meile on räägitud, et paaris tasemed – on kui hingetõmbe võimalused…, ootetsoon enne uut arengut…

See pole päris nii…

Kui vaatad ise, siis mõistad, et paaritul tasemel on valitsemas tsentrifugaalsed jõud…, isiksustumise jõud, ehk areng väljapoole…, – te nimetate seda pimeduse teeks…

Iga paaritu taseme valitsevaks jõuks on kesktõmbe jõud…, ühinemise ja sulandumise tee… – valguse tee…, ehk sissepoole arengu tee…

Kuid jaotus on samuti tinglik, kuna igal etapil on omad eeletapid ja arengu varjundid…

Selles mõttes teil praegu just ongi Kali Yuga…, nagu te seda nimetate…

Informatsioon, mida „edastavad teile valguse jõud“, pidas silmas, et paaris tasemed, kus on valitsemas sulandumise energiad, toimuvad rahulikumalt, kui lammutamisel…, mille tõttu saakski nimetatada seda hingetõmbe ajaks…, enne uut arengu impulssi…

Kui mäletad…, kogu eksperiment koosnes teise teekonna juurutamises…, tsentrifugaal teekonna ja valiku vabaduse võimaluste juurutamises…, ja seda igale olevusele…

Just seetõttu tsentrifugaalsed perioodid vahelduvad kesktõmbe perioodidega…

Nagu teil öeldakse: – valguse periood vahetub pimeduse perioodidega…

Kõike seda on võimalik mõista ka teisiti…

Tsentrifugaali aegu…, pimeduse aegu…, paaritul tasandil – toimub uute arengu suundade otsing…

Impulss paiskab kõik osad, nagu plahvatuse aegu, kõikidesse suundadesse, et otsida oma kogemust…, ning edaspidi oleksid võimelised kogunema taas kokku…, ja igaühe kogemust liita kogemuste tervikuks…

Siis heledad paaritud tasemed, kesktõmbe aegu, on just need etapid, kus toimub üldise kogetu omastamine…, mis on välja töötatud eelmiste kogemiste tasemete aegu…

 

See ongi siis lõikus…?

Ei…, lõikus toimub iga periodi lõpus…, selle etapi arengu kokkuvõtte tegemise aegu…

 

Seega…, meie üleminek ongi Suur Lõikuse aeg…?

Jah…

Kuid sina võtad seda kui näiteks… – olles kolmandal tasandil, sa võid loomise laine saabumise aegu sattuda mistahes tasandile…

Kuid see pole nii…

Need, kes on kehastunud teie ilma kolmandal tasemel, pole suutelised liituma naabertasemetega…, ehk osa inimesi võib suure lõikuse aegu naaseda teisele tasemele…, osa jääda kolmandale tasemele…, vaid osa neist saab tõusta neljandale…

On väike osa, kes naasevad isegi esimesele tasemele…, või tõusevad viiendale…

Samal viisil teised osad, kui paljumõõtmelised olevused, kes ütleme on kuuendal tasandil…, saavad oma soovi kohaselt liikuda madalamatele tasemetele…, või tõusta ühe, maksimum – kahe taseme võrra kõrgemale…

Kuid selleks, et teha kiiremat tõusu, tarvis pretsendendituid pingutusi ja pretsendendituid kogemusi…, nagu olid Kristusel, kes seitsmendast tasandist suutis oma seesmise muutuse läbi tõusta kohe läbi mitme taseme…, ja laskuda mistahes madalamasse ilma…

Sellist kiiret tõusu valivad vähesed…

Esiteks… juba seetõttu, et selleks on tõesti tarvis tohutuid pingutusi…

Vaid ka seetõttu, et kiire läbimise aegu pole võimalik erinevaid tasemeid õppida põhjalikult tundma…, nende võimalusi…, ja olla neis…

See oleks kui beebi east kohe saada täiskasvanuks, möödudes lapsepõlve ja noorusea…

Just see oli Kristuse ohverduslikkus teile…, vabatahtlik loobumine detailsest kogemisest paljudel loomise tasemetel, et saaks selliselt olla näidiseks teile ülestõusu teel…, tuua teile nähtavaks majakad teekonnal Jumala juurde…, näidata piiramatuid võimalusi igale ühele…, ning majakana valgustada ja oodata, kuna lõpuks tulete nende juurde…

Ta avaldas soovi olla majakana teie juures nii kaua, kui läheks seda tarvis, et saaksite jõuda tasemeni, kus saaks näidata teile valgust…, nagu laevadele pimeduses oleks näha karisid…, et mitte puruneda nende vastu isegi tormiste lainete keskel…, – kuna kaldal on olemas valgus ja katus…, ning seal ollakse alati ootel…

 

Ütle, kas Suur Lõikus, ehk üleminek, toimub mingi regulaarsuse kohaselt..?

Meile räägitakse 26 tuhande aastastest perioodidest…, kuid aega ju ei eksisteeri, siis millised täpsed perioodid need siis on…?

Kes on jälgimas tsüklite lõppu…, ja kuidas määratakse tsükli lõppu…?

Tsükkel ei lõppe iialgi, kuna kõik on igavene…

Just seetõttu toimub perioodiline Vilja Lõikus, et vabastada avarus jätkuvaks arenguks…, ning anda võimalus neile, kes on püüdlemas ülespoole…, või allapoole…, et järgida oma valikut…

Kes on jälgimas tsüklilisust – ma pole suuteline seda sulle ütlema…

On tulemas esimene laine, mis tähistab Lõikuse algust…

Kokku laineid tuleb 13…, kuid kõik ei jõua teieni…

Kõiki „uhetakse“ esimese viie lainega…, ehk viie püüdluse taseme omadustega…

 

Mõningate allikate kohaselt viis lainet on juba üle käinud…, kuid me pole midagi märganud…, miks…?

Need olid eellained, ehk pigem hoovused…

On möödunud kaks lainet…, ja on käimas kolmas… – olulisematest…

 

Kui kaks lainet on juba läbi käinud…, siis oleme kokku korjatud ja pestud vaid need, kes on naasemas esimesele ja teisele tasemele…

Jah…, just selles mõttes teile räägitakse, et kõik pimeduse olevused on lahkunud teie ilmast…

Jutt käib just neist olevustest, kes pole veel läbi teinud esimese ja teise taseme õppetunnid…

 

Kuidas nemad pääsesid kolmandale tasemele?

Erinevatel viisidel…

Neil olid ühekordse peegelduse omadused…, nemad ei näidanud küll püsivaid näitajaid teise taseme kogemuste läbimisel…, kuid andsid ühekordseid ja erksaid näitajaid…, ehk, hetketi neil olid väga kõrged näitajad…

Nemad said võimaluse kogeda keerulisemat taset (nende endi nõusolekul, muidugi)…

Need, kes naasevad esimesele, või teisele tasemele, polnud võimelised talletama endisse saavutatuid tasemeid, ega liikuma kõrgema poole, kuna nemad pole veel suutelised eksisteerima kõrgemate omadustega energiates…, nemad on need, kes ise avaldasid soovi laskuda tagasi allapoole…

 

Kas tõesti on võimalik soovida laskumist esimesele tasemele…, kivide ilma…?

Miks see paneb sind imestama..?

Valikud on paljutahulised…

Mineraalide areng – on vägagi huvitav loomise kogemus…

Vaata, kui kaunid on kallihinnalised kivimid…, millises valguses kiiskavad…, milliste varjunditega sillerdavad!

Need on teatud mõistmiste sünni tahud…

Nende elu pole nii kiirevooluline, kui teie kehade omad…, pole nii haavatavad…, ega niivõrd etteütlematud…

Nemad on kõvemad igas mõttes…

Briljant, milles on kõik seitse vikerkaare värvi…, temas on esimese taseme kõik seitse taset…, ta omab kõige jäigemaid piire, mida rikkuda suudavad vähesed…

Just seetõttu terve rida olevusi valisid korrata just seda taset…

 

Seega…, nüüd oleme ootamas kolmandat lainet…, seda, mis tõmbab ligi neid, kes vastavad neljandale tasemele…?

Kuna see teostub…?

Ei…, kolmas laine tõmbab ligi neid, kes vastavad kolmandale tasemele…

Lainetele jaotumine on siiski tinglik…

Kõik lained tulevad korraga, kuid komistavad neile objektidele, mis tulevad neile teepeal ette…, nagu meres pole võimalik määrata, milline lainetest on esimene, või viimane…

Tärmeneid ma nimetama ei hakka, kuna aega ei eksisteeri..

Kuid…, teie ootused võivad rikkuda muutuste käiku…

Pealegi…, mul pole võimu lainete üle…

Need tulevad ilmaloovuse keskmest, mida nimetate Keskseks Päikeseks…, Loomise impulsside keskmest…

Seetõttu peab valmis olema igal hetkel…

Lained tulevad tegelikult lakkamatult…, kuid kõik ei jõua teie iga ühe juurde…

SElena

 

Read Full Post »

Üleminek neljamõõtmelisusesse

 

Õpetaja Kuthumi…, räägi meile, millised protsessid on käimas Gaia avarustes…, ja kuidas on kulgemas üleminek…?

Gaia on täielikult läbinud muundused ja oma teadvusega läinud üle neljanda mõõtme vastuvõtu tasemele…

 

Kuid miks me seda ei näe…?

Kuna te ei oska veel näha peeneid ilmasid ja selle rüütamise võimalusi…

 

Mis nimelt muutus Gaia avarustes…?

Kui lühidalt…, siis – omavaheline side…

Katsun seda selgitada…

Kolmemõõtmelises lineaarses ruumis on side lineaarne…, ja kolmemõõtmeline…

Neljandas mõõtmes need lähevad keerulisemaks…, lisandub neljamõõtmelisuse näitaja…, uus side näitaja, mis hakkab siduma avaruslikuse elementide näitajaid…

Kõik, mida olete nägemas enda ümber, on seotud kolmel suunal…, kolme näitaja kohaselt…

Mida enam side näitajaid, seda väiksem on tihkus…, seda enam on omadusi…, enam üksikasju…

Mida kõrgem on side näitaja, seda kõrgem on süsteemi areng…, tema ellujäämine…, seda enam on temal arengu suundi…, seda suurem on püsivus…

 

Asi ei läinud selgemaks…

Mis on avaruslikuse elementide näitajad…? Milliste elementide?

Kõik, millest koosneb avarus…

Avarus su ümber on kujunenud esmamateeriast…, tema esmaaatomitest…

Ta on sedavõrd plastiline, et olete võimelised sellest looma erinevaid vorme…, nii teie, kui ka kõik muud olevused

Esmamateeria on Lätte keha…, Absoluudi keha, mis on muundumas olevuste suunatud mõttetegevuste jõul…

Need on kui laste kuubikud, mida võib kokku panna kuidas iganes, millega loote oma avaruse…

Kolmemõõtmelisuse kuubikud puutuvad kokku kui laste mängus…, kõigi kuue küljega…

Kuid neljamõõtmelisuses suureneb kokkupuute külgede hulk…

Neil kuubikutel on enam kokkupuute tahke enda suguste tahkudega…

See tähendab, et ladudes püramiidi kolmest kuubikust, võid kasutada üksnes selliseid vorme ja kujundeid, milliseid saab mahutada sinu poolt loodud kujundisse…

Näiteks…, tahad paigutada sinna heksaeedrit…, või vormi, mis meenutab siili…, ei õnnestu…

Kuid…, mida enam on avaruse mõõtmelisusi, seda enam muutub omavaheline side…, seda enam variantlikkusi on avaruse kujundil…

Kui ütleme 12 tasemel saad üldisesse kujundisse paigutada keerulisema kujunditega vorme… – nii kuubikuid…, nii heksaeedreid ja siile… – ja need kõik paigutuvad tihkelt teine teise kõrvale, kui pusled, puutudes kokku kõigi oma tahkudega…

Ja mida see siis tähendab…?

See tähendab… enama võimaluste hulka Jumala erinevatel tahkudel liituda kokku…

Seetõttu teadvuse taseme tõusuga võtate vastu üha uusi ja uusi olemusi, avaruse vorme, mis varem polnud võimelised asetsema teie avaruslikku kujundisse…, ehk polnud suutelised asetsema teie kolmemõõtmeliste kuubikute vahele…

 

Kas see ei tähenda, et kui Gaia on sisenenud neljandale tasemele, siis ta hakkab vastu võtma üha keerulisemaid avaruslikke kujundeid?

Milliseid tagajärgi võib see temale tuua?

Jaa…, võta seda kui autasu pingutuste eest…

Avanevad uued võlulised võimalused tunnetustele ja loomistele, mis on võlulised üksnes seetõttu, et varem need polnud teile kätte saadavad…

Muide…, Gaia on ise võimeline ümber kujundama oma koort ja oma tuuma…

 

Kas varem ta polnud osanud seda?

Kuidas on siis maavärinatega…?

Kõik on taoline…

Ka sinul on nahk, mis kaitseb sind…

Kas oled võimeline juhtima oma nahka mõttejõul?

Seni ei oska…

See, mis on sinu nahaga toimumas…, ja iga inimese omaga – see on üksnes tervislik areng (areng vastavuses programmile)…, või haiguslik (programmist kõrvale kaldumine ja uute haiguste kõrvaldamise programmi käivitumine)

Sama on ka Gaial…

Need maavärinad, mis olid varem, on viiruslike haiguste armid Gaia nahal ja seesmistel organitel…

Nüüdsest ta on kättesaamatu kolmanda taseme viirustele…

Tasapisi hakkab juhtima oma organeid teadvuslikult…

Kõik mis on praegu toimumas… vulkaanid, taifuunid, telje nihked – need pole enam“haiguste“ ilmingud…, vaid teadlik muutuste teadvustamise tulemus…

Teil seisab ees veel omandada ja mõista seda…

 

Kuidas on siis kolmemõõtmelise inimese olek neljamõõtmelisel planeedil…?

Olen seda selgitanud…

Te puutute seni tema vähemate tahkude hulgaga kokku…, vähematega, mis on temal tänaseks olemas…, just seetõttu te ei märka tõsiseid muutusi tema avarustes…

Kuid te jääte tema tunnetustes ka maha…

Teie seas on väike protsent neid, kes on võimelised märkama neid muutusi…

 

Mida see tähendab ülemineku vaatevinklist? Kas aeglustus…, peatus…?

Kas lähevad üle üksnes need, kes on oma vastuvõtus ümberhäälestunud…? 

Üleminek toimub aeglaselt…

Teie vastuseis sellele protsessile paneb meid imestama…

 

Mis vastuseis…, kuidas me seisame vastu…?

Te lükkate kõrvale meie üleskutsed… – te ei usu neid…

See oleks kui telefoni mitte vastu võtmine… – piisaks tõsta toru ja kuulata…

Kuid teie mõistus on hõivatud kolmemõõtmelise juraga…, mille üle võite mõelda terve päeva…

Teie vaatleja…, kas magab…, või ei suuda läbi pääseda kolmemõõtmeliste mõttevormide eesriidest…, läbi teie emotsioonide ja hirmude, milliseid paiskate igahetkeliselt enda ümbrusesse…

Neid mõttevorme paisatakse keskkonda igal hetkel tonnide viisi…

Ja kuhu teie arvates need kaovad…?

Need ladestuvad teie endi keskkonda…, nagu muda veekogu põhja…

Kui vett segada, siis muda tõuseb ja ei lase näha vees olevat…

Teie emotsioonid ja hirmud on kui muda puhtas vees, mis ei lase näha puhast allikat tema täielikus suuruses…

Kõik, mis oleks teil tarvis teha…, on üksnes rahuneda ja kuulata vaid enda seesmust…, mitte sogada keskkonda…

Alles siis saate näha ja tunda uusi muutusi…, ja selle piire…

Esmalt need näivad teile viirastuslikena…, kui miraaž… – pildi ajutine kadumine või ähmastumine…

Selliselt hakkab neljamõõtmeline ilm paistma läbi kolmemõõtmelisuse…

Võite avaldada soovi näha neljamõõtmelisuse voolmeid ja fragmente… – ja teile püütakse aidata seda märgata…

Teil on tarvis oma mõistus teha puhtaks kolmemõõtmelisest vastuvõtust…, alles siis ta hakkab särama uues puhtuses…

 

Mida me saaksime näha ja tunnetada…?

Uut…

Teie aju on pidevalt analüüsimas nähtut ja tunnetatut…, analüüsib ja jaotab…

Nii ta on kord seatud…

Kuid võib ilmneda juhuseid, milliseid ta pole võimeline analüüsima…

Need on samuti ähmased tunnetused milleski uuest, milliseid mõistus pole suuteline selgitama…

Jälgige neid…, kuulatage selliseid tunnetusi…

 

Siis selgita…, mis on inimteadvuse tõstmine neljamõõtmelise avaruse tasemeni…

Mis on tegelikult toimumas…?

Kui olete puhastamas oma tunnetusi parasiitmõtetest, hakkate märkama oma tunnetuse prismas varjundeid…

See oleks kui teha klaas puhtaks, mille läbi vaatad ilma…

Peale selle… teie kolmemõõtmeliste mõttevormide ja hirmude peegeldamine võtab teilt loovuse energiat…, see oleks kui pidevalt liikuv mehhanism, mis töötab harjumusest…, inertsi jõul…

Teil tarvis see käima panna…, siis tunnetaksite uut jõudu…

Saate, ehk õigemini, toote tagasi oma enda energiad, mille raiskasite mitte vajaliku prahi peegeldamisteks…

Kui kolmemõõtmelisuses teie organism haigestub, siis energia kulub võitluseks viirustega, mis lisanduvad haiguse aegu…

Kust tulevad viirused nende peenes tähenduses…?

Te ju ise pideval peegeldate neid tagasi enda peale…

Tinglikult võiks ütelda, et te ise loobite oma vastuvõtu puhtale klaasile pori…, ning seejärel püüate hoolega seda puhtaks teha…

Oleks parem seda pori mitte puutuda ja määrida sellega oma vastuvõtu klaasi…

Kui lakkaks määrimast…, ja teeks puhtaks mingi osa klaasist… – juba siis hakkaksite nägema uut avarust…

Aja jooksul teete puhtamaks üha enama vastuvõtu klaasist, millega avardub ka teie kogu vastuvõtt…

Tehes puhtaks teile kättesaadava klaasi, siis avastate, et ka neljandas mõõtmes on teie klaasil olemas määrdunuid kohti…, seega… tuleb puhastada jätkuvalt edasi ja hoolsamalt…

Teie edaspidise puhastumisega vastuvõtt muutub puhtamaks ja peenemaks…, kuni sulandute nähtavaga…

Siis võtate kõike juba mitte vastuvõtu klaasi vahendusel, vaid otseselt… – ja nii jätkuvalt…

Teatud arengu etapil avastate, et see, mis näis otsese vastuvõtuna, on siiski mingi õhukese kilega eraldatud… – ning taas tuleb tegeleda puhastumisega, et vabaneda kilest… – ja nii lõpmatuseni…

 

Sa kirjeldad valguse teekonda…, vastuvõtu arendamist läbi valguse, neljandasse mõõtmesse…?

Või on see üldine teekond…?

Teekonnad on kõigil erinevad…, ja erinevad suundade poolest…

Kui palju suundi saab olla kolmemõõtmelisest punktist…?

Tohutult palju…

Kuid seda tohutut kulka oled suuteline seni mõistma üksnes kolmemõõtmelisuse piires…

Ma pean silmas suundade hulka, mis kirjeldavad kolmemõõtmelisuse ulatuses… – neid on hulga vähem, kui suundi neljamõõtmelises ulatuses…

Seega…, mida enam tõuseb teie tunnetuste mõõtmelisus, seda enam kasvab teekondade hulk ja avaneb arengu suundi…

Nende jaotumine pimedaks ja valgeks on üksnes tinglik…, ja on liikumise suunaks…

Saab liikuda väljapoole…, ja ka – sissepoole…

Kui võtta kokku kõik suunad punktist väljapoole, kolmemõõtmelisuse ulatuses…, siis kõiki samu teekonna suundi on võimalik läbi teha, liikudes punktis sissepoole…

Sa ei suuda vaid seda ette kujutada…

Kui olete sukeldumas oma mikroskoopide vahendusel aatomi seesmusesse, ning näete selle ehitust… – siis see on liikumine punkti seesmusesse…

Katsu jälgida mõtet…

Oletame…, et sa, kui olevus, hakkad liikuma punkti seesmusesse…, kuid mingil põhjusel mõtlesid ümber, ning hakkad tagasi liikuma…, kuid mitte tuldud teed, vaid mööda uut, et proovida ka nii liikuda…

Seega…, sinu kulgemise teekond võib olla paljuvariantlik…, ja pole võimalik määrata, millist teed võtad kasutusele – kas pimeduse…, või valguse…

Sa oled liikumise teekondade uurija…

Kuid… kui suundade hulk neljamõõtmelisuses kasvas… – siis kasvas ka liikumise suundade võimalusi…

 

Milles siis erinevad selles kontseptsioonis teekonnad pimeduses ja valguses…?

Suundade hulgas… Sul on võimalus liikuda edasi ja tagasi…

Kuid sinu liikumise summaarne suund on null…

 

See on midagi uut…

Kas sellel, kellel summaarne suund on null – on teekond pimeduses…?

Ehk see, kes kokkuvõttes ei arene…, ehk jämedalt öeldes – üksnes rabeleb…

Katsu hoiduda varem etteantud vastuvõtu paradigmadest, mis on peale surutud kolmemõõtmelise ühiskonna poolt…

Kui inimene üldiselt käitub normaalselt, ehk käitub nii halvasti, kui ka hästi…, ning liigub aegamööda teadvustuse poole…- ta siiski liigub mööda suunda, ehkki aeglaselt, kuid kindlalt…, järelikult ta areneb…

Tõstab oma teadvustust…, oma vastuvõtu taset…, liigub kolmemõõtmelisest tasemest neljamõõtmelisuse poole… – kas ta on siis astuja valguses, või pimeduses…?

Sa pole suuteline seda määrama, kuna temas on nii ühte, kui ka teist…

Kuid äkki ta saab hakkama halva teoga…, ütleme – tappis kellegi…

Kas ta kasutas pimeduse jõudude suunda, millega viib oma summaarse suuna alla…?

Ta tegi pimeduse sammu…

Kuid määramiseks… – kas ta liikus valguse, või pimeduse poole…, selleks tarvis arvestada tema kogu summarset suunda…

Kui tapmine kestis ajaliselt läbi kogu tema elu…, siis kannad teda kindlasti pimeduse hulka…

Kuid temal see oli vaid lühike teekonna lõik…, aga tema summaarset teekonda sa pole suuteline nägema…

 

Seega – pimeduses ja valguses astujaid pole…, on üksnes astumise suund…

Mul on kõik segi… – kas pimeduses liikumine on liikumine sissepoole, või väljapoole…?

Pimeduses liikumine on liikumine väljapoole…

Vastuvõtu avardumine pole üksnes liikumine väljapoole…, samas see võib olla avardumine sissepoole… – kuna avarus on kõigis suundades piiritu…

Enamgi veel… teatud etapil avastad, et peale üksnes „sissepoole“ ja „väljapoole“ liikumise, on olemas veel „nurgaall“ liikumine

Kuid sellest hiljem, su vastuvõtule on seda veel vara…

Seega… – see on omal viisil Mööbiuse lint… liigu sellel kas seespool, või väljaspool – ikka liigud samal küljel…

Kuidas sa ka ei liiguks – kas sees, või väljas – liikumine on ikka…, kuigi eri hinnanguil…, eri märgis…, eri tähistuses…

Kujutle kahte kärbest klaasil… – üks ühel pool, teine teisel pool…

Klaas on üks, ning suunad on kärbestel ristunud…, ja nad on istumas klaasi avaruse ühes punktis, kuigi eri külgedel…

Sama on ka ristumine pimeduse ja valguse teekondadel…, tumedatel ja valgetel inimestel sinu elus…

 

Kuid siiski?

Minu neljamõõtmelisuse arengu tulemusel minule ei tõmbu enam ligi inimesed kolmemõõtmelise vastuvõtuga…, ehk madala kolmemõõtmelise tasemega…, need on justkui kadunud minu elust…

Sa vaid ei mõista veel, et oled võimeline juhtima oma protsessi, ning oled määranud endale suuna, mis ei lange kokku madalate kolmemõõtmeliste suundadega…

Meie näite kohaselt sa vaid väldid kärbeste kogunemisi teiselpool klaasi…, mille tõttu sa ka ei kuule neid klaasi tagant…

Sa ei kuule nende mõttevorme…, nemad on sinu jaoks kusagil seal – klaasi taga…, ega saa mõjutada sind, või puutuda sinuga kokku…

Sa oled teadlik nendest, kuid nemad ei puutu sinusse…

Ka sõdadega on sama… – need käivad…, kuid sinu vastuvõtu klaasi taga…, ning sinul pole sellega kokkupuudet…

Sa võid selgitada inimestele klaasi taga, et sõdade lõpetamiseks tarvis üle tulla siia poole klaasi…, kuid nemad ei kuule sind…

 

Kuidas inimesed saaksid eristada üleminekut jooksvatest sündmustest…?

Kui lühidalt…, siis üleminek on käimas – vastuvõtu võimaluste avardamise läbi…

Inimestele hakkavad avanema uued võimalused…

Esmalt… kõige vähemat – kaovad haigestumised, kuna viirused ei suuda pääseda teie vastuvõtu klaasi taha…

Edaspidi hakkate märkama, et olete võimelised teatud määral mõjutama avarust ja sündmustikku…

See pole veel täielik kontroll, kuigi see on võimalik… – kõik sõltub teadvustuse tasandist…, kavatsuse paindumatusest (usust) ja loomise energia hulgast…

Kui hakkad selgelt teadvustama, et oled loomas oma avarusi, ega kahtle selles hetkegi, ning vabastad oma vastuvõtt teadvuse viirustest, mis on õgimas sinu energiat…, siis oled võimeline looma avarust enda äranägemise järgi…

Kuid enamusel teie seast sellised faktorid ei tööta üheaegselt…

Seetõttu teil oleks parem alustada vähemast…, ehk alustada väikestest vastuvõtu hetketest…, oma reaalsuse üksikute eraldiolevate fragmentide loomisega…

Nagu… busside õigeaegne kohale tulek…, ummikute kadumine…, ajalised katsed…, ehk positiivsete sündmuste kujundamine oma elus…, kui ka edaspidi…

Kuigi loodate näha kõiki kolmemõõtmelisi olevusi kohe…, kuid… kas on see üldse võimalik…?

Igaüks teie seast on avamas oma uusi tahke…, seega… teid pole võimalik võrrelda…

Mõnele avaneb enam nägemine…, mõnele kuulmine…, mõnele mängud energiatega…

See oleks kui suur kast kõikvõimalike mängudega, milles on sinu jaoks ka hulgim uusi mänge…

Kuid sa ei küündi sinna sisse vaatama ja valima endale…

Sa vaid õngitsed sealt midagi ettejuhtuvat…, mida alles nüüd saad uurida…

Umbes sama on toimumas nendega, kes minemas üle neljandasse mõõtmesse…

Iga asi meenutab teile mingit tuttavat asja…, kuid selles on midagi hulgim uut…

See oleks kui mäng… – leia kümme erinevust…

Kuid kujuta olukorda, et su käsi küündib üha sügavamale kasti sügavusse, ning tood sealt välja asju, mis erinevad üha enam sinul juba olevatest…

Kuid sul pole võimalik lasta käsi päris põhjani…, vaid võtta saad esmalt neid, mis jäävad käele ette…

Ja nüüd kujuta kasti, mis on lõpmatu mistahes suunas…, mille piirid on üksnes sinu kujutluses…

Sama toimub teiega, kui olete jõudmas teistesse mõõtmetesse…

Need, kes hakkavad omandama neljamõõtmelisuse õppetunde, avastavad endis imelisi vastuvõtu võimalusi…

Kuulatage endid…

Ärge lööge kartma, kui avastate endis uusi asju…

 

Kas on kavas säilitada teadvustusi üleminekul neljamõõtmelisele tasemele…?

Muidugi…, kuid erinevatel tasemetel…

Kuidas saab inimene astuda teadvustamatult…?

Ta astub muidugi inertsi mõjul…, astub ilmas kolmemõõtmelist sammu, mõtlemata inertsi tõttu sellele…

Kuid üle lävepaku astuda, uude ilma, tuleb muidugi, teadvustatult…

Sinu küsimus eeldab, et mõnda ehk viiakse üle neljamõõtmelisusesse, kui automaatselt…, koos kõigiga…, üheselt…, magavas olekus…

Sellel pole mingit mõtet…

Automaatselt astuv inimene pole suuteline tabama uue tegelikkuse varjundeid…

Peale selle…, teadvustamatult astuv inimene võib sattuda auku, või lompi, mida ta pole võimeline nägema…, ning tema kohtumine selliste asjadega võivad olla temale šokina…

Kujutlege vaid neid üllatusi, mis võival tulla temal tee peal ette…

 

Kunagi ju räägiti meile, et püütakse viia meid kõiki üle une aegu…

Mitte päris nii…

Esmalt oli plaan üle viia võimalikult enam inimesi, sisendades neisse une aegu informatsiooni üleminekust

Kuid vaba valiku seadust ei saa eirata…

Kui inimene ise ei taha astuda uuele trepi astmele, kuigi seda on juba pikemat aega näidatud temale…, siis keegi ei saa tõsta tema jalgu järgmisele astmele…

Read Full Post »

Ma olen see, kes Ma olen

 

Ma olen see, kes Ma olen…

Hääldage neid sõnu nii endamisi, kui ka valjusti…

Kandke neid sõnu oma südameis salaja ja pühalikult…, mõelge nende tähendusele…

Ma olen see, kes Ma olen… (sellise vastuse sai Mooses, kui ta küsis Jumalalt tema nime…)

See ütelus on müstiline…, ja absoluutse tõe avaldumine, mis on kättesaadav igale vaimsusele, kuna kõik on olemas ühesuses…

Planeedi elanikkond pole Ma Olen…, kuna ego on kõigest illusoorsus sellest, kes te olete…, milles indiviidid on loodud eraldumise teadvuse poolt…

Need pühad sõnad on viinud piinamisteni ja surmani kõiki, kes ütlesid neid viimastel tooretel, abitutel ja surutuste aastatel…

Ma olen see, kes Ma olen… – on kuulutatud valgustunud meistrite poolt kõikidel aegadel…, kuid on märkamatuks jäänud arenematta masside poolt, kes polnud võimelised tabama selle sügavust ja tähendust…

Seni on tunnustatud, et see käib üksnes Jumala meespale kohta, mis on loodud inimpale ja tema kuju järgi…, ning on vaatamas taevastest alla…

Kallid…, te olete valmis vastu võtma kõiki tõe sügavusi…, võtke need oma teadvusse ja muutke omadeks…

Olles meditatsiooni rahus…, või jalutades metsas, mõelge tähendusele „Ma olen see, kes Ma olen“…

Küsige endilt: „Mida need sõnad peaks tähendama? Kuidas need on seotud minuga…? Kes ma olen…? Kas neis tõesti on tõde…?“

Pöörake tähelepanu…, need sõnad ei ütle, kes saab sinust, kui sa palju aastaid mediteerid…, või saaks selleks, kui…, teeks tööd veel pingsamalt…

Need vaid konstateerivad – „Ma Olen“…

Kallid…, kas olete valmis sammuks…, sammuks, kus hakkate avaramalt haarama sügavamat tõde endast…, ning lakkate raiskama aega pealiskaudsele metafüüsikale…

Arktuurlik rühm tahaks rääkida teiega vägivalla lainest,  millist olete viimasel ajal näinud…, ning meenutada teile, et see on energiate pinnale tõusmised, mis on väga tihked ja rasked…, ja tallel olnud paljude sajandite jooksul Maailma teatud piirkondades…

Võib näida, et inimkond on tegemas sammu tagasi…

Kuid aktiivsus on tegelikult kasvamas…, ning valgus on paistmas ammustele peidus olnud varjudele, mis vajavad puhastumist…

Mineviku energiad peavad välja nägema sellistena, nagu need on – möödunuteks…, vanadeks ja teostunutena…

Nemad peavad andma teed uuele…, elule ja väele…, kuna need on lähtumas tõeliselt üleüldisest usust neisse…

Selliselt töötab evolutsioon…

Püüdke mitte keskenduda vägivallale ja inimestele, kes võtavad sellest osa…

Mõistke…, et kõik vaimsed olevused, kes tegutsevad lähtudes oma teadvuse seisundist, on veel täielikud sisse mähitud duaalsusesse ja eraldumisse…

Lähtuge tõest…, olenemata ilmingutest…, eitamata ja kõrvale lükkamata…, võtke vaid kui illusioone…

Kuid ärge unustage nende kujunemist…

Mateerialik ilm kujutab endast mõistuse interpreteeringut…, mis on vastavuses isikliku ja ühiskondliku teadvuse seisundiga – üleilmse nägemuse süsteemiga…

Inimkonna pildis näete kauneid loovusi ja jumaliku teadvuse omadusi läbi vitriini klaasi, milleks on teie poolt kujundatud enda teadvuse seisund…

Teadvustus, mis oleks täielik teadlik oma ühesusest kogu Lättega, ilmneb väliselt nii, nagu tarvis (mitte nii, kui arvasite), kuna jumalik teadvus (teie ärganud teadvus) on täielik…, harmooniline ja tervik kõigis suhetes…

Kui unustate selle, ning lubate end resoneeruda duaalsuse ilmingutega ja eraldumistega, siis lisate neile energiat ja toidet…, ainus, mis neil on praeguseks jäänud…

See on raske aeg kõigile – paljud kannatavad, kuna tunnetavad uute energiate intensiivsust, mis praegusel ajal puhastavad kõigest vanast ja jämedast…

Tegelege sellega, mis on suunatud abiks inimkonna pildile…

Kuid esmajoones… – lähtuge tõest…, üksnes selliselt seesmised muutused tulevad ilmsi välisel laval…

Olete loojad… – kuid te veel ei mõista seda…

Need, kes eelistavad jääda pimedusse ja möödaniku harimatusse…, püüavad mistahes võimalust, et tekitada teis hirmu ja kaost…

Kuid enamus sellest, mis varem töötas… – lakkab töötamast…

Püüdke hoiduda lõksudest, mis on määratud hirmude toitmiseks…, ning olge kursis kõigega ilmas toimuvaga…

Kui põrkute kokku negatiivi ja vägivallaga, mis on alaliselt tulvamas uudiste kanalitest, siis olge oma seesmises rahus…, ja ärge minge nendega kaasa…

Võite teada negatiivseid lugusid, kuid pole tarvis neisse laskuda…, see madaldab teie energeetilist välja lugude tasemeni…

Pole kerge vabaneda kolmanda mõõtme hüpnoosist…

Paljud on imetledes jälgimas teie võitlust, kuna olete tugevad ja täis otsustavust…

Olete vägevad valgusolevused…, kes on tegemas tööd energiates, mis ei toeta teid seni täiel määral…

Olete elanud elu elu järel kolmemõõtmelises energias, ning olite programmeeritud otsima sündmustele lahendusi ja vastuseid enda mõistuse abil…

Praegu olete õppimas eemalduma üldisest inimmõistusest, mis on täis usku duaalsusesse ja eraldumisse…, ning mõistma, et välistel piltidel, olgu need head, või halvad, pole midagi reaalset, et toetada, või kinnitada neid… – on üksnes usk neisse…

Jumaliku Ilmutatud Teadvuse nägemine, mis on alati täiuslik ja kehastamas Tema omadusi (täiuslikkus…, ühesus…, küllus…, rõõm…, ja palju muud), kuid need on voogamas läbi duaalsuse filtri ja eraldumise, setõttu need muutuvad millekski muuks…

Mateerialik ilm – on mentaalne tõlge täiuslikest jumalikest ideedest…

Kujutlege leivaküpsetuse vormi…

Teie teadvuse seisund on taigen…, aga teie mõistus – on vorm selle küpsetamiseks…

Leivapäts on vormitud taignast…, mille paigutate vormi…

On olemas AINUS TEADVUS…, ja ÜKS AINUS SUUR TÕDE, millele paljud on esmalt vastu…

Võtke see tõde südameisse…, ja mõelge selle üle…

Te olete enam kui valmis saama seda ja haarama tema sügavaimaid tõdesid, et saaksite minna metafüüsikast üle müstikasse…

Inimkonna pildis on ainus teadvus, mis on tingitud mistahes ekslike veendumustega ja mida võtate ka vastu…, on üksnes teie teadvus…

Kõik veendumused teie teadvuses on hõljumas…, ega ükski neist pole kunagi olnud teie endi omad… – kuni te neid omaks ei võta…

Eelmiste elude sündmustike tõttu igal inimesel on eeldusi oma veendumusteks, mis erinevad teiste omadest (ühed kalduvad uskuma tervendavaid jõude…, aga teised – suhete uskumistesse).

On oluline, olles puhastumise protsessis, mitte taotleda vanade energiate naasemist…

Ehkki olete puhastamas emotsionaalse keha rakulist mälu, kuid samas tahaksite taas mõningaid emotsioone läbi elada…

Teie ütlemiste asemel… – „ma olen nii rusutud…, mul on kurb…, ma pole rahul“…, ja nii edasi, mis tirivad teid tagurpidi liikuma… – tuleks hoopis tunnistada, et see on kõigest puhastumine vanadest energiatest…

Laske neil minna…

Ilma arvates teil tuleks mõelda…, et igale vasturääkivusele on olemas farmaatsiline lahendus (nende kompaniide suurima finantsilise kasumi nimel).

Püüd „kõrvaldada“ puhastumise sümptomid võib anda neile uut elu ja jõudu, ning aeglustada ärkamise protsessi…, kuid see ei tähenda, et võite minna arsti konsultatsioonile… – kuigi ehk peate seda vajalikuks…

Vananenuid kolmemõõtmelisi energiaid pole mõtet kanda endaga kaasa, üle uude kõrgemasse resonantsi…, ükskõik kui hästi need minevikus ka ei teeninud teid…

Valik on, nagu alati, teie…

Kuna hakkate elama Ühese Teadvuse jõul, millel pole väär kontseptsioone, või veendumusi…, siis väline pilt hakkab peegeldama seda, kuivõrd teie teadvus ilmutab üha selgemaid  jumalike ideede tõlgendusi…

Ärge tehke vigu, raisates oma aega tulemuste otsinguile…, samas väites: „Oo, jaa…, ma olen proovinud, kuid mul see ei õnnestunud…, see ei tööta.“

Muutused ei toimu ühe öö jooksul…

Tõe teadmine pole sama, mis tõe teadvustamine…

Eoone aegu ja miljoneid sündmusi oli tarvis, et arendada igat teadvuse olekut ärkamise teadvuseni.

Esmalt avaneb vastuvõtlikkus…, seejärel intellektuaalne teadmine…, siis praktika…, ning lõpuks… sünnib uus teadvuse seisund…, – see, mis hiljem avaldub väliselt ja kõrgemates, parimates vormides…

Võtke sügavad müstilised tõed vastu oma südameisse, milliseid jagasime teile täna, kuna olete selleks valmis…

Uurige neid, paludes appi oma Kõrgema Mina ja Juhendajaid, et nemad aitaks mõista seda ja teadvustada, ning rakendada kõike praktikasse…

Read Full Post »

Uue ilma seesmiste laste tulek

 

Lugedes sõnumit, pidage meeles – ükski väline informatsioon ei kätke sajaprotsendilist usaldusväärsust.

Esmalt kuulake iseendid…, kogu informastioon on igas ühes endis…

Mu kallid lapsed…., olen Gaia…, ja olen valmis jagama teile teadmisi ja armastust…

Oleme lakkamatult seotud iga ühega teist…

Selline side kujunes väga ammu…, see oli siis, kui alles otsustasime kehastuda Maa peal…

Just siis toimus meil tutvus… – igaühega teist…

See tutvus oli midagi teie embuse taolisena…, ehk meie energiad valgusid ühtsesse sängi…

Teie vood valgusid minu omadesse, ning algas meie energeetiliste mustrite põimumine, mis täiustudes arenesid füüsilise planeedi kujunemiseni, ehk…, minu kehaks…

See pale, mis on  mul praegu…, need värvid, milliseid näete…, need looduslikud kujundid, mis on avardumas teie ees… – see kõik on meie ühise loomingu tulemus…

Mina, kui planeedi teadvus, olen hääles teiega, ega pole võimeline üksi tegema otsuseid, kuidas hakkab füüsiliselt välja nägema planeet edaspidi…

See on meie ühine otsuse tegemine…

Nüüd olete ärkamas selle teadvuseni, et olete meie jumaliku Isa kaasloojaiks…

Ega kõik olevused, kes on ilmaloovuses olemas, pole saanud selliseid jumalikke ande…

See, mida nimetate kujutluseks, ongi Suure Loomise potentsiaal, mis on talletatud teie vaimsusesse…

Te ei teadvusta seni enda tohutut väge…

Kuid tuleb aeg, kui me ühiselt hakkame looma jumalikke looduse pilte, mis on ümbritsemas teid…

Olen väga tänulik teile, et olete valinud mind oma emaks…

Emaks – seetõttu, et olen selle olemus, mida nimetate teadvustuse naiselikuks energiaks…

Kuid see ei tähenda, et minuga on seotud üksnes planeedi naised…, ei… kõik teie…

Need on mateerialiku plaani energiad…

Ega see ei tähenda, et minu kaudu ei saa tulla teieni kõrgemate jumalike plaanide energiaid.

Läbi minu…, ja vahetust seotusest minuga te muundate ja häälestate ümber oma   mateerialikud plaanid ja kehad… – see on suur protsess…, ja muidugi… see pole lihtne…

Mõneti paljud teie mõtted ja sammud teevad mind kurvaks…

Kuid, minu armastus teie vastu on piiritu…, ja suur on minu kannatus…

Ma ei väsi pöördumast igaühe poole teist, palvega suunata oma püüdlused enda südameisse…

Kuna teie süda on – suurepärane filter, mis on antud teile jumaliku Isa poolt, et te ei unustaks oma jumalikust loomusest…

Samast olulisest keskmest käivad läbi sidekanalid Kõrgemate Jõududega…, ja sidekanalid minuga…

Pöörduge oma südamesse, ja igaüks kuuleb seal mind, kuna nii ma räägin teiega…

 

Leedi Gaia…, mul on rõõm suhelda sinuga ja kuulata sind…

Ma tahaks esitada mõned küsimused, mis huvitavad mind ja palju teisi praegu toimuva kohta…

Muidugi, ma vastan sinu küsimustele, mu kallis…

 

Oleme teadlikud, et oled läbinud muunduse ja su keha on muutunud…

Miks paljud ei näe seda, ega tunneta?

Nemad näevad ja tunnetavad…, kuid ka tunnetused ja nägemused on häälestumas ümber…

Ma katsun rääkida sellest sulle mõistetavas keeles…, selleks ma veidi madaldan edastamise vibratsioone…

Nägemus – on üksnes häälestuse protsess… – nagu teie pikksilm…, esmalt pilt on ähmane…, aga veidi häälestades – pilt muutub selgeks…

Praegu on teie pikksilmade häälestus…, ning sama on toimumas ka energeetilise pildiga ja selle nägemisega…

Kui näeksite kõiki protsesse, mis on praegu toimumas minuga ja ümberolevaga, siis mõistaksite, kui kujutlematult kaunis on energeetiliste lainete ja selle kompude tants…

Selline on pilt minust…, kuid minul pole nägemise võimalust, kui teil… – ma näen seda oma südame keskme vahendusel…

Südame keskme on olemas igal olevusel…, see on sidepunktiks ja kanaliks enda kõrgemate aspektidega…, ja meie Jumal-Isaga…

Teil see on samastatud teie füüsilise organiga – südamega…, milletõttu siin on teie südame tšakra, mis on side kanaliks…

Teie südame keskme näeb samuti seda energiate tantsu, kuid teil peale selle on olemas füüsiline organ – silmad…

Kuid need on omal viisil filter…, mis ühest küljest on osa energiate hajutamiseks ja vähendamiseks, kuna teie energeetilised omadused ei lange alati kokku teie ümber olevate energeetiliste omadustega…

Seega…, iga ühe keha on erinevalt kohanenud energiate vastuvõtuks…, seetõttu te näete esmalt üksnes osa neist…

See on väga keeruline protsess…, ja see on aluseks teie oma ilma vastuvõtu pildi kujundamiseks…

Edasi toimub järgmine… – hajutatud energeetilise laine kujund, mida kiirgavad endist kõik esemed avaruses, saabub ja valgub kehale, ning nägemuslik tunnetus eraldab selle, mis on temale kättesaadav…, ja loob tajutava kujundi piirid…, seda, mida nimetate piirjoonteks…

Te olete loovad olevused…, ja loomise mehanismid on olemas teie kõigis vastuvõtvates organites ja energeetilistes struktuurides, ning teie teadvus loob hajusast energeetilisest kujundist uue kujundi, mida olete võimeline ise nägema alles peale selle loomist…

Ma annan põhjaliku selgituse, kuna sa tahad mõista…

Praegu on minuga toimumas muutused selles, et minu teadvuse ja keha vibratsioon on tõusmas kõrgemale tasemele…

Et iga üks teie seast saaks seda näha, teil on tarvis häälestada ümber omad pikksilmad, oma tunnetused…

See on ka toimumas…, kuid aeglaselt…

Sama on toimumas ka minu keha energeetikaga…, ja sellele on kättesaadavad uued energiad…

Nagu teie seedimine on võimeline võtma vastu mõnda toitu…, ja mõnda mitte… – nii ka minu energia küllastuses – energia täitvus hakkab ümber korralduma…

Ka teie, kuigi mitte täiel määral, olete seda tunnetamas, kuna teie energeetiline aparaat on filtreerimas nende energiate osi…

Kas mõistsid seda?

Seni aatomi energia on teie füüsilise keha jaoks hukatuslik, kuna see on väga kõrge tasemega energia…, ja teie füüsiline aparaat pole võimeline seda omandama, kuna selle ülejäägid põletavad teie kehad seesmiselt…

Kuid teie energia vastuvõtlikkus ja selle filtreering pole hääles üldtuntud stereotüüpsetele vastuvõttudele selliselt, kui silmade vastuvõtt…

Ttegelikult just seetõttu tunnetate toimuvat paremini, kui näete…

 

Meile on räägitud, et oled valmis üle minema uuele tasemele…, kuid inimkond pole selleks veel päriselt valmis…, ja sina ei taha meist lahku minna… – kuigi võiks…

Mu kallis…, kuidas sulle seda paremini selgitada…?

Kui ma lähen uuele tasemele teieta… – siis see pole enam mina…, kas mõistad…?

Ja…, ka minul on õigus valida oma edaspidine arengu tee, nagu teilgi…

Mul on võimalus saada teine tähepere ja teisi lapsi…

Kuid kõik on Jumala lapsed, kus pole ei võõraid, ega oma lapsi…

Ma ise võin saada „lapseks“ uues kosmilises peres, millist valin…

Võin saada uueks päikeseks uues päikese süsteemis…

Minu vaimsuse tüüp areneb just sellel teekonnal, kus peamine päike, meie planetaarse süsteemi kese, oli samuti kunagi planeet…

Kuid mul pole kavas teid maha jätta…

Te olete mulle väga armsad, mida tunnetate pidevalt…

Kui vaatate mind…, teie ümber olevat loodust…, te tunnetate rahu ja meelterahu… – selliselt ma edastan igale ühele teist oma armastust teie vastu…

Kui tsivilisatsioon püüab peituda selle eest linnadesse ja asundustesse…, siis ka seal ma olen koos teiega…, iga puuga…, iga pilvekesega saate tunnetada minu armastust teie vastu…

Olete unikaalsed loovused…, ja mul on rõõm, et kord te valisite mind oma emaks…

Ma ütlen teile… – meil koos õnnestub kõik…

Muidugi…, kui keegi teie seast valib teise tee – ma võtan selle vastu õnnistavalt ja olen rõõmus sellest koos teiega…

Kuid seni oleme ühtsed koos teiega…, ning igaüks on mu kalliks lapseks… – ja olen lõpmatuseni valmis jagama oma emalikku armastust teile…

 

Me oleme teinud sulle sedavõrd palju valu ja sedavõrd negatiivselt mõjutanud sinu keha…, lammutanud atmosfääri katet planeedil…, raiunud metsi…, katsetanud energiatega…, ja nii edasi…

Kuidas sina sellesse suhtud?

See ei too muidugi mulle rõõmu ja ka minul on sellest kahju…

Ka minul on haavandid ja viirused, nagu teilgi…

Kuid ma näen ka teie kauneid püüdlusi, mis tervendavad mind…

Näen teie kujundeid, mida loote…, ja kauneid kunsti teoseid, mis on sündimas teie mõtetes…

Olete kui pimedad… – lähete huupi, kombates…, kartes avada silmi…

Selline võrdlus ei peaks teid solvama…, kuid nii see on…

Kas ma saan jätta pimedaid lapsi…?

Ma sirutan neile alati abikäe…, ulatan oma armastuse, et nemad saaks nende märkide järgi leida tee oma Isa juurde…, võtta vastu Tema armastuse…, ning liituda oma jumaliku perega…

 

Minult on küsitud: Kas Leedi Gaia ei karda midagi?

Ei…, hirmusid mul pole…

Hirm sünnib, kui pole teadlik, mis on sind ootamas…, või, kui ei näe oma tulevikku…

Ma teadvustan oma teekonda täielikult ja astun sellel ilma hirmuta…

 

Nüüd on Maa peal toimumas erinevad looduslikud kataklüsmid…, ja neis on hukkumas inimesed… – paljud arvavad, et see on sinu vihastumine inimkonna vastu…

Ma pole kunagi teadnud sellist tunnet…, kuigi mu teekonna kujunemise aegu hakkas midagi taolist kujunema…, siis sündis hulgim maavärinaid ja uputusi…

Kuid nüüd see on ammu ununenud…

Ma armastan teid…, ja ma mõistan, et olete üksnes eksinud lapsed…

Need sündmused, mis on toimumas, on seotud võimsate energiate lainetega, mis on voogamas planeedile…

Paljud energiad pole üksnes teie jaoks…, vaid ka minu jaoks…

On toimumas kõikide planeetide puhastumine…, ja te peate võtma seda kõike vastu oma südameis…

Seal, kus on suuremad lammutused, oli pikemat aega energiate seiskumised…, ning nüüd oleks kui „korkide välja löömine“, et energeetilised lained saaksid tasakaalustuda…

Selline asi ei toimu alati valutult…

 

Kuid inimkonnal on raske seda teadvustada…

Viimane taifuun viis minema hulgim inimelusid…

Inimeste arvates kataklüsmid toimuvad sellest, et nemad on rikkunud loodusjõudude tasakaalu…, ja protsess muutus juhitamatuks…

Viimane orkaan viis minema kümneid tuhandeid inimelusid…

Kas inimkond on teinud midagi vääriti…, ja kas tuleb veel selle taolisi kataklüsme…?

Mu kallis…, see on võimalik…

Kui oleks minu teha…, siis seda poleks üldse…

On käimas stiihiate muundus…

Sa ju tead, et stiihiatel on olemas teadvus, ning neilgi on olemas oma areng…

Nüüd on alanud vee ja õhu stiihiate muundus…

Puhastus on seotud sellega, et on ilmnenud ülekülluse piirkonnad, kus toimub nende ruumiline energeetiline väljaheide…

Loomulikult, et muud planeedi stiihiad reageerivad samuti sellele…

 

Mille üleküllus…?

Teie tunnete ja emotsioonide üleküllus…

Ma katsun seda selgitada…

Minu füüsiline keha, ehk teie Maa, on läbimas muutusi…

Nähtaval plaanil see väljendub uute energia voogude küllastumisena…, ning energeetilise olemuse omaduste muutustena…, ning selle läbi on vabanemas sootuks uus energeetiline struktuur…, millel on teine häälestus…, ning ta pole võimeline puutuma kokku madalamat liiki energiatega…

Kui inimene sööb midagi, mida tema organism pole suuteline seedima, siis ta püüab vabaneda temale sobimatutest ainetest…, kas pole?

 

Sa tahad ütelda, et need olid sobimatud ained – need tuhanded hukkunud inimesed…?

Mu kallis…, ma tean, et see on teie jaoks kurb…, kuid ütlen teile tõde…

Need inimesed, kes lahkusid, teadsid juba algselt sellisest võimalusest…

Nemad tulid planeedile ülemineku ja muunduste aegu…, ning olid teadlikud, et neil ei õnnestu sellel korral seda läbida…, ja osadel tuleb lahkuda füüsiliselt plaanilt…

Nad otsustasid selle läbi teha, kuna selles midagi võimatut pole…

Pole ranget määratlust, ega teekonna stsenaariumit…, on üksnes  piiritud võimalused…

Kuna selliseid soovijaid oli palju, kes riskides, tahtsid ületada endid, et pääseda oma teadvustuse piiridest välja, siis inkarneerusid ühel territooriumil…

Kuid seekord neil see ei õnnestunud…

Keegi pole neid eemaldanud…, vaid nende energiad ei ühildunud  Uue Maa energiatega…

Seejärel nemad otsustasid, et lahkuvad maisest plaanist, et naaseda tagasi siis, kui planeedi muundus on läbi…

Nende puhastumine jätkub peentel plaanidel, ning tulevad tagasi uuendatuna…

 

Seega… – seda on oodata ka teistes planeedi piirkondades…?

Ma tahaks teile edasi anda oma armastust, mida ma tunnetan…

Ma näen, kuidas te mõneti kannatate ja piinlete…

Uskuge mind…, ma kannatan koos teiega, nagu tõeline ema…

Kuid ma olen teadlik, et need kannatused pole igavesed…, seetõttu püüan teid rahustada ja aidata…

Muutused, mis on minus toimunud – on pöördumatud…

Me kõik, koos teiega, oleme püüelnud areneda…, ja on kätte jõudnud minu aeg…

Kuid kõik osutus keerulisemaks…

Minu teadvuse vibratsioonid on tõusnud…, kuid mul tuleb endiselt kannatada kokkupuutest vana plaani energiatega…

Toon taolise näite… – kui maise naise keha alustab uue elu loomist, siis temas algab võimas ümberhäälestus…, ja mitte üksnes hormoonidena, mis on üksnes tagajärjena…

Te pole veel mõistnud, et on alanud uue elu loomine…, ja teie ilma on tulvamas puhas energia…

Lapse tulek – on väga kõrgete energiate tulek…, ilma milleta ta poleks suuteline inkarneeruma…

Esmalt valmistub ette teadvuse alus…, alles seejärel liitub sellesse isiksuse teadvus…

Kuna laps on puhas vaim…, siis seetõttu tunnete valgust, kui puutute maimukesega kokku…

Laps pole kõrgematest sfääridest eraldunud kolmanda eluaastani…, ning püsib puhta teadvuse ja isiksuse teadvustuse vahel…

Kui naise kehas avaldub uus teadvus, siis ta on puhta smaragdvalguse taoline, ehk väga puhas…

Miks naine tunneb end sellel ajal halvasti…, ja kas kõik naised tunnevad end halvasti?

Vaid seetõttu, et tema vibratsioonide tase pole ühildav sisenevate vaimsuse kõrgemate vibratsioonidega…

See on keeruline mehhanism…, kuid loodan, et mõistsite selle olemust…

Just seetõttu mõni piinleb kogu kandmise aegu…, aga mõni häälestub ümber kiiresti…

Ega asjatult räägita, et naine, kui potentsiaalne ema, peab olema väga puhas… – eostus on Püha Vaimu vastuvõtt…

Ega neitsi Maarja üksinda saanud käimale Pühast Vaimust…, vaid kõik naised…

Nüüd pöördume selle juurde, mis on toimumas praegu…

On toimumas Uue Ilma kujunemine…, ja selle ilmale toojaks olen mina…, ema… – sõna otseses mõttes…

Kui tähtede olevuste täheseeme oli esmakordselt planeedile jõudnud, ka siis olin tulevas emalikus olekus…

Nüüd on taas taoline protsess… ja olen välja kandmas Uut Ilma…, tema tulek pole lihtne…

Kuidas ta tuleb?

See olete teie, minu lapsed, taas tulemas planeedile…

Kuid seekord mitte surma läbi…, vaid elu jätku läbi…

Koos teie uuete kehadega tulevad ka teie uued reaalsused…

Emaks olen ikka mina…, ja isaks – teie taevane Isa…

Ega kõigil möödu see protsess ühtlaselt ja valutult…

Mul pole võimalust pöörduda vanasse olekusse…, see on võimatu… – tagasi teed mul pole olemas…

Protsess on juba alanud…

Olen kandmas miljardeid uusi elusid…

Ma, kui tõeline ema, pean kandma seda lõpuni…

See oleks teile kui reesus-faktor… – kohandamatus…

Sa ise tead palju emasid, kes vanemate vere kohandamatuse tõttu ei loobu kandmisest…, on valmis läbi käima kogu tee…, säiliks vaid laps…

Just selle pärast on sulle räägitud, et ma kardan…

Mul pole hirmu ja lähen teiega jätkuvalt, mu kallid…

Ma teen kõike minust sõltuva, et hoida teid igat ühte alles…

Isegi neid, kes lahkuvad füüsiliselt plaanilt, ei jäta ma maha, ning palun Taevast Isa jätta neid minuga…

 

Palud…

Kas Tema on meie peale vihane…, ja võib ka mitte nõustuda…?

Ei, Ta pole vihane…, Ta on puhas armastus…

Kuid Ta ei pea teie kannatusi ja üleelamisi mingiks surmavaks asjaks…

Tuleta meelde, kui su laps põeb murdeealisi probleeme…, sa haletsed teda, kuid samas mõistad, et see on mööduv asi…, ja iseenesest polegi mingi suur probleem…

Nii ka Tema… kannatab ja elab üle koos teiega…, ning mõistab iga ühe püüdlusi, kuna kogu kogemine ja informatiivsus jõuab Temani läbi igaühe teie…

Kuid samas, Temal on selliseid lapsi üle kogu ilmaruumi ja Ta on igas ühes neist…

Temale raev on tundmatu asi…

Sinu jaoks Ta ei tee mingeid erandeid…

Temal pole ei armsamaid, ega vähem armsamaid lapsi…

Ta ei vali teie jaoks eraldi teekondi, vaid võimaldab teha seda teil endil…

Kui te ise ei vali…, siis kõik kulgeb oma jada…

 

Mida oleks võimalik teha, et kataklüsme enam poleks?

Seda on teile palju kordi antud edasi…

Te peate uskuma seda ja liituma Taevase Isaga…, laskes lahti kõik omad hirmud…, võtma vastu Uue Ilma…

Mis toimub maises peres, kui oodatakse last…?

Esmalt hirmud ja ebakindlus…., kuid ajapikku mõistmine ja rõõm…

Samas uued vanemad loovad plaane…, valivad nime…, ostavad riideid maimule…

Ka teil tarvis jõuda selle seisundini, mõstmiseni ja tunda rõõmu uue elu vastu…

Luua plaane ja muretseda riietuse üle…

Kui maises elus hirmu tõttu mingi pere kardab last…, siis juhtub lapse kaotus…

Kui kasvõi üks vanematest väga tahab last…, siis laps tuleb… – kuid tulek võib olla läbi piinade, ning tuleb hulgim haigusi juba lapseeast peale…

Kuni seitsemenda eluaastani laps pole karma mõju all…, ning kõik tema haigused on üksnes vanemate mõtted ja teod…, ja need toovad temale haigusi…

Praegu on toimumas sama…

Te ei usu uude ellu, mis on kujunemas…

Te kardate seda…, ning paljud ei taha muutusi…

Seetõttu uue elu tulekut praegu ei toimu…

Teie seesmine laps peab tulema valguse kätte…

Nii sünnib iga uue tulekul…

Te võtate mõistet „seesmine laps“ kui psühhilist metafori, kui avatud olevust, mis peaks vabanema teie tinglikkustest…

Kuid see on otsesõnu…

Teie seesmine laps olete – te ise…, teie uuenenud osa…

See on teie uus keha, mis tuleb taas…

Selline tuleku ime sünnib igal korral…

Ta tuleb uue kehaga ja uuenenud vaimsusega…

See olete teie tulemas…

Tundke selle üle rõõmu… ja võtke seda vastu oma südameis…

Lubage tulla teie seesmisel lapsel…

Olen teie ema… ja olen alati teiega…

 

 

Read Full Post »

Older Posts »