Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2014

Suhtlus vaimsusega

 

 

Lee Carroli: Teie ees on teine osa teemast „suhtlus Vaimuga“…

Millised on koostööreeglid Inimese ja Jumala vahel…, millised blokeeringud ja filtrid on selles?

Krayon jätkab informatsiooni jagamist inimvaimsuse kohta…

 

Tervitan teid…, mu kallid…

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest…

Nimetagem tänast vestlust – „Vaimsuse side“, mis on teiseks osaks „Suhtlusest vaimuga“…

Esimene osa kätkes selgitusi teemal, kuidas vaim teostab suhtlust teiega ja teistega planeedil Maa, kes pole lineaarsed, vaid paljumõõtmelised…

Eelmises sõnumis selgitasime teile, kuidas toimub teie suhtlus teistega…, isegi loendasime neid, kes on need teised…

Antud teema hõlmab hulga enamat, kui oskate arvata…

Saabub päev, kui teie teadus kinnitab, et planeet on pilgeni täis selliste elude ilmnemisi, mis on nähtamatud…, ning mõningad neist ilmnemistest valdavad teadvuse vorme…

Selleks ajaks saab ümber vaadatud mõiste „elav“…, ehk isegi mõiste „elu“ saab ümber mõtestatud…

Eelmises sõnumis arutasime, kuidas toimub suhtlus paljude selliste energiatega… ja arutasime seda põhjalikult…

Tänane sõnum puudutab enamuselt isiklikke suhtlusi…

 

Suhtlused vaimsusega… – teine osa…

Täna oleme koos, et mõista, kuidas tõsta oma vaimsust…, kuid samas, anname midagi enamat…. seda, mis aitab teil avastada asju, milliseid varem pole näinud…

Suhtlust vaimsusega võiks määratleda veel kui „enda suhtlust iseendaga“…, ehk isegi –„kontakti loomine oma jumalikkusega“…

Kas pole nii, et tänaseks tõeliseks eesmärgiks on… – kuidas luua kontakt enda mittelineaarse osaga…, – mis olekski suhtluseks enda vaimsusega…

Kas olete võimelised üksnes lubama sellist võimalust, et olete eraldunud hulgimaks paljumõõtmelisteks osadeks?

Nagu oleme juba rääkinud, et kui olete olemas korraga paljudes kohtades, ning teie Kõrgeim Osa on vibreerimas teie teadvusest hulga kõrgemal, siis selle ilmingu nimeks on – Kõrgem Mina…

Saada tasakaalustatuks ja olla planeedi meistrite taolistena, ongi tegelikult kontakti loomine enda teiste osadega…, oma pühade osadega…

Selline olekski suhtlus vaimsusega…

Kõik, mida räägime sellest vaatevinklist…, ongi teie suhtlus oma Kõrgema Minaga…

 

Vaimne ellujäämine

Lähme mõnevõrra tagasi…

Mitme kehastuste aegu sul tuli läbi murda vanast energiast…, lausa murda temast läbi…?

Oled tõusnud kõrgustesse…, kuid planeedi vana energia on paisanud sind tagasi…

See on metafor vanast vaimsusest…, kes oli ärganud oma jumalikkuse realiseerimiseks endas ja kogu planeedil…

Kuid ignoreeriti sind…, ja mis hullem – „avastati“…, ning see ei lubanud midagi head…, peale häda ja hirmu…

Vana vaimsus…, sulle näis, et alles tõusid vaimsele teele…, kuid sama ka hävitas sind…

Oled taas tulnud…, kuid taas sattunud võitlusse…, ja taas hävitanud end…

Oled naasenud…, oled ärganud…, oled saanud šamaaniks… – mis taas hävitas sind… – sind, teekonnal valgustumise poole…

Paljude kehastuste aegu ei jäänud muud üle, kui vaid ainus – püsida…, püüda ellu jääda vana ja tumeda mõtteilma kütkeis…

Sõna ise „ellujäämine“ – hakkas tähendama vanale vaimsusele sootuks midagi muud…

Kõrge teadvus vana energia keskel – see on sarnane kandilisele pistikule, mida tahaksite lükata ümmargusse pessa… – oleks kui vana vaimsuse harjumus…

Kallid…, sellele on lõpp tulemas… – sellest ajast on rääkinud iidsed põlisrahvad…

See aeg on kätte jõudmas… – kas olete selleks valmis?

Kuid plannet Maa ei saa kohe kõrgema teadvusega planeediks…

Esmalt teid ümbritsevad süsteemid ja energiad muutuvad vaid üha kergemaks, kergendades sellega ellujäämist sellistele, kui teie…

See soodustab vastuhaku vähenemist… ja paljude inimeste enama avatust, kui kunagi varem…

See on aeglase…, väga aeglase nihke algus…

See tähendab samuti, et sul on kergem säilitada tasakaalu…

Taas ja taas kasutame sõna „tasakaal“…

Esoteerilistes süsteemides see on palju kordi kuulunud nende inimeste elu kategooriate hulka, kellele see soodustas puhast ellu jäämist…

Sul oleks lihtsam jääda üksikuks eraklaseks…, see käib ka minu partneri kohta…

Sul oleks hulga lihtsam, kui sul poleks tarvis ilmutada oma valgust…

Möödanikus valguse ilmutamine oli jälitamise aluseks…

Sa ju mõistad, millest on juttu…, kas pole?

Kui sa paotad ukse, siis sinu valgus pääseks välja…, seega, muutuks nähtavaks kõigile, kuna erined teistest…

Mis on selles pildis vääriti?

Möödanikus see eeldas krahhi, kurba lõppu…

See küll muutub…, kuid on raske kunagi olnut unustada…

 

Sekkumatus

Ja nüüd sellest energias, mis ilmnes peale tasakaalustust pööripäeva protsessi aegu…, seetõttu meil on teile hea uudis… – anda teile edasi niinimetatud „Looja Reeglid“…

Neis pole seda, mida arvate teie…, seega, ehk ütleks seda täpsemalt…“Jumala seadused inimese suhtes“.

Need seadused on muutumatud ja jagamatud…, kuigi ehk tahaksime vastupidist…

Me ei saaks neid iialgu rikkuda… – mitte iialgi…

Vaim ei käitu inimese kohaselt…, temal puudub lineaarne mõistmine, mis alluks, või ei alluks seadustele, või reeglitele……

Need reeglid on sootuks teised…

Näiteks füüsika seadused on absoluutseteks, kui asi puudutab mateeria käitumist teie reaalsues…

Füüsika seadused on sellised, millele ei allu teadvus…, need on mateeria seadused…

Nii on ka vaimu seadustega – need kirjeldavad Jumala tööd…

Tahakski rääkida teile mõningatest neist…

Esiteks – kogu inimkonna suhtes on need – tunnustavad, kaunid ja heasoovlikud…

Kas ootasite Loovalt Lättelt midagi muud?

Esimene seadus… – oleme teist eemal seni, kuni palute meid ligi…

See on enam, kui vaba valik, mis on võimaldatud inimkonnale…, see on looja seadus…

Kas meeldib see meile?

Mitte eriti…, kuna meie armastus tahaks kõva häälega kuulutada, et oleme siin, teie kõrval… – kuid… me ei saa seda teha…

See on meie viis tunnustada inimolevuse vabat valikut…

Kui sa oleks tõemeeli teadnud meie siin olekust, siis sa oleks kohe muutunud…

Kuid siis poleks mingit testivat hetke…, ei mingit katsumust… – poleks midagi sellist…

Meie leidmise valik peab olema tehtud sinu poolt…, olla sinu… ja üksnes sinu enda valik…

Kallid…, selle planeedi vana energia oleks meie kõigi jaoks raske…

Te ärkasite ja eksisteerisite ellujäämise režiimis…

Vanas energias enamus inimkonnast ei tundnud huvi meie vastu, ega lasknud meid enda lähedusse…

Kas olete võimelised kujutama ette, et teie lapsed oleksid äkki teised…, ega tunneks teid enam ära?

Kas suudaksite kujutada, kuidas nemad eksleks…, põrkuksid vastu seinu, kuna pole suutelised neid nägema?

Kujutlege endi käes taskulampi, mis valgustaks kõike teie ümber…, aga nemad oleksid samas pimeduses ja hirmu täis…

Kuid te ei saaks neid aidata taskulambiga seni, kuni nad ei paluks seda teilt…

Ega nemad ei pöörduks teie poole, kuna pole teadlikud teie olemasolust…, ega teaks, kes te sellised olete…

Olles vanematena neile, te hoolitseks nende eest…, kuid neil poleks aimu teie olemasolust…

Kas oleksite võimelised seda endale ette kujutama?

Selline on meie seaduslik olukord…

Järgmine seadus… – Kui sina, inimolevus, avad oma südame vaimseteks otsinguteks, siis sellel on ka tulemus…

Paljudel teil on meendusi Akaši kroonikatest…, – kuidas tunnetate neid?

Ehk vanades energiates see tekitas häireid ja probleeme?

Kui hakkad otsima vastust seesmisele vaimsele küsimusele „kas on siis midagi veel?“, sellega laubate meil astuda teile ligi…

Sellisel hetkel muutub kõik… – ja me alustame suhtlust teiega…

Selline on meie seadus…

Kui seda hakkavad avastama üha enam ja enam inimolevusi, siis see seadus avardub, ning muutub kohaseks ka muude ümberolevate atribuutide suhtes…, ja ka need hakkavad muutuma…

Kui külaldane hulk inimolevusi alustavad sellist protsessi, siis planeet ise alustab nihkeprotsessiga…

Selline oleks protsessi kiirendus…, ning see annaks ka häid tulemusi…

Nihe peaks toimuma ka seesmiste energiate tunnetuses inimolevuse suhtes…

Kui astuksite mööda kunagist lahinguvälja, millest mäletab Kristallvõre, siis tunnetaksite toimunu dramaatilisust selles kohas…

Ka see hakkab muutuma – oleme rääkinud teile sellest…

Kuid siiski… – oletame, et mingil väljal astute kahekesi… – sa tunnetad midagi, aga teine mitte.

Teie vestlus oleks umbes järgnev…

„Mis sinuga toimub?“

„Kas sa ei tunne, milline energia on siin?“ – küsiksid vastu…

„Mis energia? Mida sa silmas pead?“ – imestaks tema…

„Siin on midagi toimunud…, kas sa ei tunneta?“

„Ei tunneta.“

Siis ta vaataks sulle otsa…, ja ehk arvaks, et sa tahad üksnes tõmmata tema tähelepanu endale…, või „mängid sensitiivi“…

Millega sa erined temast?

Selles…, et sa lubad seda teadmist endale, aga tema eitab seda…

Peatselt räägime sellistest blokeeringutest…

Mõningad, uidates mööda metsa, tunnetavad puid, kuna need ümbritsevad teda oma armastusega ja kaunidusega…

Gaia suhtleb nii…

Puud eritavad hapnikku tänu heasoovlikule fotosünteesi süsteemile…

Taimed annavad teile hapnikku, aga teie taimedele – süsihappe gaasi…

Milline süsteem!

Vaadake ringi…

Teadus väidab, et selline süsteem kujunes juhuslikult… – et see on juhuslik ilming…

Kas usute seda?

Kuivõrd kaunis süsteem…!

Puud on teadlikud, kes te olete…

Te uitate mööda metsa, ning teile näib, et ta justkui embaks teid…

Kuid kusagil on astumas keegi teine, temal on käes mootorsaag…, keda mets ei liiguta, sest ta ei tunneta…, temale mets on kõigest ressurs…

Milles on siin vahe?

Ma ei arvusta… – vaid küsin üksnes…

Milles on teie arvates vahe…?

Vastuseks on… – teie annate endile luba tunnetada paljumõõtmelist ruumidevahelist teadmist…, aga saemees mitte…

Kas mõistate… – te saate enam teadmisi tänu paljumõõtmelisele suhtlusele enda vaimsusega…

Antud juhul – teie vamsuse energia laialdasem suhtlus planeedi teiste osadega, on samuti paljumõõtmeline…

Kui vaid võtate vastu otsuse selle kohta, et oleks suurepärane tunnetada sellist energiat…, ning see hakkab ka toimuma…

Enamus inimkonnast pole seni sellist otsust teinud… – nemad blokeerivad hoopis selle…

Kuid seadus ütleb… – side tuleb üksnes teie nõusolekul…

Te saate tunnetada sidet alles sellest hetkest, kui avate oma nõusolekute uksed…

Sellised on meie vaimsed reeglid…

Selline luba side loomiseks on mitte üksnes loomise lättega, vaid ka suurema hulga energiatega, milliseid nimetame heasoovlikeks…

Need teised on selliste nimedega rühmad, milliseid neile te omistasite…, kuid ka nemad ei suuda luua teiega sidet enne, kuni te ise pole selleks nõusolekut andnud…

Selline reegel on ka neil, keda nimetate – Plejaadlasteks…, Arktuurlasteks…, Siiriuslasteks…, Hatoorideks…, ja Orionlasteks…

Neid on hulga enam…, kuid nemad ei suuda luua sidet teiega, kuni te ei avane neile…

Enamus inimesi, kes juhtuvad olema teie juures teie side aegu, arvavad, et teiega on midagi lahti…

Nendele see näib just selliselt…

Mu kallid…, pange tähele… – neid heasoovlikke olevusi, kes on teie DNA olemusega (teie bioloogiline pere), on palju…, ning nemad on teadlikud teie olemisest…

Kogu abi maht, mis on planeedil olemas teie jaoks, võib rabada teie kujutlusvõimet…, kuid enamus inimkonnast ei anna seni nõusolekut neile teadmistele…, ehk ei luba sellel pääseda enda reaalsusesse…

 

Vana Vaimsus

Kallid…, on kätte jõudnud vanade vaimsuste aeg… – olete häälestunud sellele?

Kui kuulete minu häält…, või loete neid ridu, siis te annate nõusoleku suhtluseks…

Ehk räägiks teile sellest, mis selle juures toimub, kui on erineva tasemega nõusolekuid…

Esimene tase – ukse avanemine… – sellest kõik algab…

2014 aasta energia hakkas looma planeedil uusi paradigmasid…, ja need on määratud avastusteks…, ärkamisteks…, teadvustamisteks ja praktiliste teadmiste saamisteks…

Kõik teadmised pole vaimsed…

Teadus avastab enda jaoks palju uut, mis püstitab tema ees uusi väljakutseid…

Uued väljakutsed ja vastused neile avavad selliseid uksi, mis esmalt ei näi vaimsetena…, kuid sellegi poolest need viivad kindlapeale vaimsuse suunas…

Uued avastused kvantfüüsikas ja teadvuse valdkonnas, mis olid varem suletud, nüüd avavad ja muudavad seniseid reegleid…, liites sinna veidral viisil bioloogiat ja füüsikat…

See viib kogu elu ümbermõtestamiseni, mis lõppkokkuvõttes näitab paljumõõtmelise reaalsuse olemasolu…, ja, et teie ümber on olemas ka muid teadvusi…

 

Uued avastused – uued reaalsused

Kirurg opereerib patsienti…, kuid keemiliselt patsienti kui polekski…

Ehk isegi – tema südagi on eemaldatud…, ja valmis on uus süda, mis saab siirdatud tema rinnakorvi…

Masinad hoiavad tema elu üleval…, pumpadega panevad vere liikuma…

Tema elu essents on hõljumas lõikuslaua kohal…, ehk mingil määral – on jälgimas laual toimuvat…

Mõningad patsiendid on rääkinud, et on näinud seda, mida oli teada üksnes kirurgidel…

Paljud pole näinud midagi…

See, kes andis nõusoleku, sisenedes operatsiooni ruumi, see nägi end lamamas laual…

Selline on Vaimsuse side… – tema paljumõõtmelised osad olid jälgimas kõike lõikuse ajal…

On paljut, mida vääriks hoolega uurida… – mida hiljem ka tõestatakse…

Kui algavad tõsised uuringud, siis palju sellest avaneb…

Inimkonnal seisab ees anda nõusolek täiesti uutele elukontseptsioonide hulkadele…

Üks neist on – paljumõõtmeline elu on igavene…, ja täienisti lahus kehalikust kestast…

Teadvus on igavene…, kuid vaimsus tegelikult naaseb taas ja taas…

Kas saab see kunagi tõestatud?

Saab…, kuid paljud hakkavad eitama seda…

Kui üha enam ja enam lapsi hakkavad meenutama oma viimast surma…, ja tooma fakte, millised ei saa neile kuidagi teada olla… – seda hakkavad uurima mõttevoolu valitsevad esindajad…

Üha enam lapsi hakkavad rääkima oma lugusid… – selle läbi mõistate, et planeedil algas vaimsuse arengu uus peatükk…

Paljud eitavad tulevaste uuringute tulemusi, kuna need ei mahu tõe ettekujutuste raamidesse…

Kui Maa inimkond hakkab nägema seda, siis see viib kõikide uskumuste ümbervaatamiseni…

Kui kaugel see on?

Kaugel…, väga kaugel… – muretseda selle pärast pole tarvis – te olete siis juba seal…

Pole tarvis seada ajalisi raame…

Kui see juhtub, siis oled juba seal…, see on siis, kui taas ärkad oma tulevases elus… – kuid siis juba mitmel tasandil korraga, ning meenutad, kes sa oled…

See toimub siis hulga suursugusemalt, kui oli toimunud seni…, ning see toimub mitte elu hilisemal ajal, vaid juba lapsepõlves…

Jaa…, sa võid osutuda selliseks lapseks…

 

Blokeeringud ja filtrid, mis segavad vaimsuse sidet…

Räägiks teile blokeeringutest ja filtritest…

Peamine blokeering on nõusolekule…, paljumõõtmeliste asjade vastuvõtule ja usule neisse…, seda… traditsioonide loomise läbi…

Sõna „traditsioonid“ kasutame selleks, et märgistada ära seda, mida „on teile õpetatud“.

See, mida on teile õpetatud, hoiab teid eemale energiatest, mida te tõesti ei tunneta, kuigi need on midagi võimast… – kuid seda need ka on…

Oma vaadete süsteemi muutmiseks on tarvis ümbermõtestada seda, mis oli teile kallis ja püha…, – seda on teile õpetanud keegi, keda usaldasite…, või mingi ühing…

Ehk selleks olid teie vanemad…, ehk kool…, ehk teie armsam, keda imetlesite ja kelle üle tundsite uhkust…

Teile see tõde seisneb kontseptsioonide „äratundmises“, milliseid teile on õpetatud…

Kui see toimub, siis teie teadvus „omandab need“…, ning, ei miski muu tõde pole enam vastuvõetav teile tõena…

See on kokkulepe, millest hoiate kinni… – ning see asetab teid reaalsuse sellesse lahtrisse, mille sees olemisest te ei oska isegi kahtlustada…

Kuidas inimesel pääseda sellest blokist?

Kuidas on võimalik muuta traditsioone?

Vastus peitub selles, et teil on tarvis tõmbuda kõrvale sellest, mida teile on õpetatud…, ning lubada endale midagi muud…

See on sedavõrd keeruline, et nii mõnigi pole võimeline sellest üle astuma…

Nemad pole suutelised seda tegema, kuna blokeering on nende jaoks vankumatuks blokeeringuks…

Tugevad blokeeringud on reeglina professionaalidel, sest nende seljataga on pikad õppimise aastad, mis on toonud neid nende tänavuste saavutusteni…

Neil on raske…, kui isegi mitte võimatu anda nendes reaalsustes nõusolekut informatsioonile, mis esitab väljakutse isegi neile, kes on õpetanud neid endid…

See looks kaose nende intellektuaalsele ellujäämisele…

Filter:

Mõneti on nii, et Valguse Töötaja annab nõusoleku mingile informatsioonile, kui tõele…, kuid ei luba seda endale täies mahus…

Ütleme näiteks, et see, mida teile õpetati, on vastuoksa ühtede, või teiste aspektidega Krayoni esoteeriliste õpetuste süsteemiga…

Olete avatud ühtedele aspektidele, aga teistele suletud…

Kas see on siis probleemiks?

Ei, hoopiski mitte…, teil on olemas vaba valik – kas pühkida oma „vaimsuse aken“ puhtaks, et saaksite näha mistahes osa, mis on vajalik teatud hetkel…

Teie inimpsüühika jaguneb lineaarselt eraldi lahtriteks…, ühtedele võite olla avatud laialdaselt…, kuid teistega – veel pole kindlust…

Selle nimeks on filter…

Me mõistame suurepäraselt, et inimesele tõe otsimine on pidevalt arenev protsess…

Filtrid ei luba näha täit pilti korraga…, kuid lubavad vaadata muid asju, nende kitsamas ulatuses…

Seega võiks ütelda, et filter moonutab kõike, mida teete…, ja kuidas seda teete…

Seda on kõige parem näha nende tervendajate, sensitiivide ja kanaldajate juures, kes panevad nii uued, kui ka vand energiad kokku…

Selle näiteks võtame kanaldajat (Krayon muigab)…

Ta võib istuda teie ees ja tunnetada, et temal on olemas hea ja usaldusväärne informatsioon…

Kuid hoolikamal vaatlusel on selgelt näha, et mõnes valdkonnas ta on hulga parem, kui muudes…

Ta teeb teile ennustuse tuleviku kohta… – kuid seda ei juhtu…

Ta nimetab teile täpse tärmini ja aja…, kuid seda ei juhtu…

Mida te siis mõtlete sellisest kanaldajast?

Te siis arvate, et – ta ju ei kanaldagi üldse…?

Selliseid on palju, kes ehk juba võtab vastu reaalset kanaldust…, kuid „vaimsuse aken“ on temal veel puhtaks pühkimatta…, muidu saaks paremini tõlgendada seda, mida näeb…

Neil on olemas filter, mis on seotud sellega, mida õpetati neile saabuva maailma lõpu kohta…

Ja just seda nemad ka otsivad, kui on kanalduse seisundis…

Neil on raske vabaneda sellest isegi reaalse kanalduse olekus, kus on vaatlemas potentsiaale sellest, mis võib toimuda planeedil…

Nemad pole suutelised nägema suuremaid potentsiaale „võimaluste supis“…, vaid on võimelised nägema dramaatilisemat osa nende hulgast… – kuid isegi need on kaudsed ja suht nõrga potentsiaaliga…

Kas mõistate?

Nende filtrid tõmbavad neid üksnes negatiivsete sündmuste poole…, vaatamata millelegi…

Ma räägin juba 25 aastat minu partneri vahendusel, et teie planeedi tugevamad potentsiaalid viivad selleni, et hakkate nägema asju üha selgemalt…

Teil on juba uus energia, ning olete liikumas rahu loomise suunas planeedil…

Olen rääkinud teile, et seoses üleminekuga uude milleeniumisse ei tule probleeme…, ega neid ka tulnud…

Oleme rääkinud sellest, et külm sõda saab otsa – nii ka sündis…

Olen 1989 aastal rääkinud, et olenemata veidrustele ja iidsetele ennustustele, te läbite kõige raskema osa teekonnast… – nii see ka toimus…, mis jääb teie tuleviku kõige tugevamaks potentsiaaliks…

Nüüd olen rääkinud teile, et vana energia hakkab võitlema… – see on ka toimumas (vaadake oma uudiseid)…

Ta püüab kiskuda teid tagasi, et saaks valitseda teie üle…

Kuid ta pole võimeline enam selleks…

Rahu saavutamine Maa peal ja teadvuse kõrgem tase – on see, mis jääb kõige tugevamaks potentsiaaliks…

Just seetõttu olen teie juures, mu kallid…

Loodan, te see on arusaadav teile…

Kuid see ei tähenda, nagu poleks teisi potentsiaale…

Mõned potentsiaalid ehk ei rakendu isegi miljoni aasta jooksul…

Kuid vanad potentsiaalid on samuti kusagil vaimsuse akna taga…, siis just neid näeb kanaldaja läbi oma tahmase filtri, kui tuttavaid…, ja ta pole võimeline nägema uusi, temale võõraid…, ega näha kogu pilti tervikuna…

Nende filter on hääles tuleva maailma lõpule…, seetõttu nemad ikka ja jälle naasevad selle teema juurde, ning kanaldavad teile ka vastava sõnumi tulevast ilmaloovusest…

Selline on kord nende filter…

Ja veel üks filter:

Ma esitan sulle otse nüüd isikliku küsimuse…

Kuna tean sind, siis seetõttu küsin…

„Kas usud toimuva reaalsusesse?

Kas usud, et antud kanaldus toimub reaalselt?“

Sa vastad jaatavalt…

„Kallis…, kas usud, et sul on olemas Akaši, milles on palju su eelmisi elusid…, ja et oled vana vaimsus?“

Sa taas kinnitad seda…

Olgu pealegi…, sa toimid õieti, ning sellega annad nõusoleku… – kas pole?

Sa hakkad looma sidet oma vaimsusega…

„Kallis…, kas oled valmis üle minema järgmisele tasemele?“

Sa kinnitad seda…

Kahtlematta…

Sa jätkad kulgemist…, ning esimene, mis hakkab sündima… – su käbinääre hakkab suurenema, andes sulle võimaluse alateadlikuks mõtlemiseks…

Sa hakkad suhtlema…, kuid side äkki katkeb…

Filter hakkas tööle: „Sa pole ära teeninud suhtluse andi…, sa pole selle vääriline…“

Miks inimesed, vaadates ja kuulates meistrit, selle asemel, et kuulda, mida meister õpetab… – hakkavad meistri tunnustamise asemel, hoopis jäljendama tema kannatusi, milliseid ta on läbinud…

Selline on filter…, kas mõistate?

Selle asemel, et omandada teile antud sõnumit…, te hoopis püüate omandada seda, mille vääriline te pole, kuna pole läbinud seda, mida on läbinud meister…

Silmas on peetud (kui olete selleks valmis), et saada Jumala armastust…, peate pöörduda seesmuses oleva jumalikkuse poole…, ja selleks peate kannatama… – selline on taas filter…

Me ei arvusta, mu kallid…, me vaid avame seda, kuidas inimesed tegid valikuid vanas energias…, ja kuidas see välistas nõusoleku andmist…

Inimkond vaatab asju ebastruktureeritult…, ilma tarkuseta, või teadmiseta sellest, mida see tegelikkuses tähendab…

Selline filter mõjutab kõike, mida olete tegemas vaimsel plaanil…, ning kisub selle poole, mida teile on õpetatud…

Kas olete teadlikud, kuivõrd paljud New Age’s baseeruvad enese alavääristusel?

Väga paljud…

Ehk oleks aeg teha ümbermõtestus…, ning alustada enesemääratlusest…

Olete suurepärased…

Tulemust olete võimelised saavutama üksnes luues suurepärast sidet oma vaimsusega…, te olete seda ära teeninud…

Alustage otsast…

Küsige endilt… – kas olen endale armas?

Seejärel lubage meil võtta kinni teie käest…, ning tulla sealt välja…

Tunnetage seesmist värinad selle küsimuse puhul…, kui esitate seda küsimust tõemeeli ja puhta kavatsusega…

Vana vaimsus…, pöördugem oma vaimsesse lasteaeda, ning alustagem sealt… – nii blokid ja filtrid hakkavad sulama…, ning intellekt ei seisa enam teie tee peal ees…

Tänase sõnumi edasi andmiseks, mis on teie ees, mu partneril tuli õppida vabanemist oma filtritest…, ja need olid temal tugevad…

Tema filtrid manitsesid teda: „See ei toimu nii, kui peaks…, sellel teaduse silmis pole mingit mõtet…, kolmemõõtmelisuses asjad ei toimi selliselt.“

Päris alguses ta väitis endale: „Lee, sa vaid teeskled, et kanaldad… Sa teed seda, mida pole võimalik teha.“

Seejärel tema filtrid said ületatud tõega, mida ta hakkas nägema…

Kõige suuremaks filtriks oli tema enda madal enesehinnang…

Mu partner ütles endale: „kui ma avan suu, siis olen valmis olema mõnda aega lollina.“

Ja ta tegi seda korduvalt…

Aja jooksul ta ületas selle…, ning kanaldused muutusid paremaks…

Seejärel ta lubas meil tulla – kanaldused muutusid veelgi paremaks…

Kas teate, millele koputades, jõudsime temani?

Koputasime tema südamele, aga mitte intellektile…

Siis…, alles siis ta oli sunnitud ühele kaalukausidest panema pea ja teisele süda…

Kaalus üle süda…

Kallid, see on väljakutse teile…, nüüd, kui olete reeglitest teadlikud…

Me oleme siin alaliselt…, – kuivõrd usute sellesse…

Oleme valmis aitama teid kõiges…, – kuivõrd usute sellesse…

Nüüd olete teadliku blokeeringutest – mis on kõigest traditsioonid…, mis on õpetused minevikust…, ja see on… mõtlemine vanades energiates…

Arvustuse alla ei kuulu see, millest te polnud teadlik…

Te tuginesite üksnes vanale energiale, mis ei võimaldanud teil kunagi sellest teada saada…

Kuidas me saaksime arvustada mistahes inimolevust?

Kuidas saaksime süüdistada teid, et te ei näe valgust, kuna olete suletuna pimedasse tuppa?

Me pole rääkinud teile oma sõnumeis, et varem teil polnud õigus…, aga nüüd on…

Selles sõnumis räägime, et enne olite pimeduses…, aga nüüd on avanemas teile valgus…

See sõnum on sellest, et on aeg alustada otsast…

Ümbermõtestada seda, mis teile näib, et teate…, võttes nüüd aluseks uute asjade nägemine, millistest teil polnud seni isegi aimu…

Vana vaimsus…, sa oled kandmas valgust…

Sul tuleb ümber mõtestada kõige selle, mida pidasid seni tõena…

Tervendaja…, sa kuuled seda?

Ma tean, kes on siin…

Ka sina tahad teada saada, miks asjad ei tööta enam nii, kui varem…

Ma tean, kes loevad neid ridu…

Need ei tööta seetõttu, et oled teinud neid vanades energiates…

Oo jaa…, me teame, et oled võimeline jätkama…, su vägi on sedavõrd võimas, et oled võimeline tulemusi saama…, me teame seda…

Püüa kahekordistada…, kolmekordistada… – sinu inimkonna aitamise potentsiaal on tohutu…

Aitaja…, kuulata seda…, ja ära püüa tõlgendada seda vääriti…

Sa ei pea olema vaene, et mõista Jumalat… – oled sellega nõus?

Sa võid teenida, ajades end sirgu…, ning kuulutada: „Olen tervendaja…, olen Akašide lugeja“.

Sa oled välja teeninud energia vahetust…

See võib olla partnerlik vahetus, või õigusjärgne tasu teenuste eest… – ja see on kohane…

Kes ütles sulle, et sa ei või vastu võtta tasu?

Vastuseks on siin – traditsioonid…, mis arvavad, et kõik vaimne peab olema tasuta…

Olete seda ju kuulnud…, kas pole?

Kui pakute teenet, sellega teenite elatist…, siis sellega te ei riku mingeid vaimseid reegleid…

Olgu valitsemas siiski vaimne terve mõistus…

On olemas võimalusi, kuidas tasakaalustada olukorrad, milles annate asju, mis ei oma väärtust…, ning selle eest saate vastava tasu…

Palju aastad tagasi ma ütlesin partnerile: Olgu Krayoni sõnumid tasuta…, las olla see energia tasuta…

Kallis…, sa kuulad ja loed seda praegu tasuta…

Selline oli tulemus…

Ma ütelsin, et Lee Carrolile, kui inimesele, oleks täiesti kohane teenida elatist oma tegemistega… – õpetamistega, milliseid viib läbi…, füüsiliste toodetega, milliseid toodab… – seda tänu tema atribuutidele ja tema talendile…

Kuid Krayoni sõnumid olgu tasuta kõigi jaoks…

Te näete selles terviklikkust…, näete tasakaalu…

Vana vaimsus…, sa ei pea kannatama…, ei pea olema vaene…

Pead olema virge – pea püsti…

On kätte jõudnud aeg olla neis asjus tasakaalus…

Las teised näevad sinus jumalikku tasakaalu…

Hakka mõistma, ning likvideerima blokeeringuid ja filtreid…, mis on seismas sinu suursugususe teekonnal…

Kui võtad vastu käe, mida on sirutanud sulle sinu vaimsus, siis sinuga hakkab rääkima sinu Kõrgem Mina…

Kui see toimub, siis ta annab sulle informatsiooni, mis aitab pikendada sinu elu, tehes su tervise paremaks…

Mu kallid…, teil pole enam vaja muretseda ellujäämise pärast vanas energias…, kuna olete kõrvaldamas blokeeringuid ja maha võtmas filtreid…

Selline on tänane sõnum…, kuid see on sõnum eilsest päevast…, ja ka homsest päevast…

Teid on sedavõrd palju…, ja palju uut on teie tegemiste jaoks…, seetõttu teil tuleb veel palju kordi kuulda sellest…

Kuid ma siiski tean, kes on olemas siin…, tean, kes on kuulamas…, ja kes on lugemas…, kes on jälgimas…

Mulle on teada inimmõistuse kangekaelsus…, seetõttu ütlen: „Kui mitte selles elus…, siis teises elus ehk kindlasti…“

Me oleme kannatlikud, nagu maakera ise…

Kallid…, teekonnal võivad olla probleemid ja väljakutsed…, ning ilmuvad need, kes väidavad, et tsivilisatsioon on liikumas tagurpidi…

Ma tahaks, et te vaataks seda terve mõistusega…

Kui on toimumas maa ümberhäälestus…, kaasaarvatult ka inimteadvuses, siis paljud sattuvad ahastusse…

Tulevad uued väljakutsed, kus vanad meetodid enam ei tööta…

Teil seisab ees näha jaotumist ja kihistumist… isegi New Age liikumises…

Ma olen sellest varem rääkinud

See sõnum ei mahu nende pähe, kes hoiab kinni vanadest õpetustest ja traditsioonidest…

Kuid see hakkab silma neile, kes annab oma nõusoleku sellele…

Värskenda oma tõde…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Valgustumise Leek, Teise Kiire energia

Meditatsioon – rännak valgustumise templisse

Adama ja Lord Lanto

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Adama Teloselt.

Ma pole täna siin üksi…, minuga on mitmeid olevusi, kellest enamustega olete juba tuttavad…, või kuulnud neist…

Esitan teile meie venda Anamarat ja Teise Kiire vardjat – Lord Lantod.

 

Aureelia: Tere Adama…

Täna tahaks arutada Valgustumise Kiire erinevaid omadusi ja tema kasutamise korda, et paremini mõista selle väärtusi…

Tundub, et oled juba lugenud minu mõtteid, kuna palusid siia valitsejat Lanto’d.

Meil on rõõm tervitada teid kogu südamest ja suur au suhelda teiega…

Adama: Tänan, kallid sõbrad…, ka meil on rõõm taas kohtuda teiega…

Meil on suur au jagada teiega meie armastust ja meie teadmisi…

Saadame tervitusi ka kõigile lugejaile, kes on lugemas neid ridu.

Maa sellel vastutusrikkal ajal, kui ta on üle minemas kõrgemasse teadvusse ja valguse mõõtmesse, on igal vaimsusel, kes on sündinud siin, oluline mõista, mis evolutsiooni aegu on toimumas planeedil, nii energeetilisel, kui ka füüsilisel plaanil.

Kunagi varem teil pole olnud selliseid olulisi ülesandeid.

Kahtlemata, et selgust on teile praegu tarvis enam, kui kunagi varem…, teie jumaliku olemuse täit mõistmist…, mõistmist – mida olete tegemas siin, sellel planeedil…, oma eesmärkide ja ülesannete mõistmist… – mida olite määranud endile oma vaimsuse arendamiseks.

On aeg rakendada oma eelist, mis avab teile ebatavalist võimaluste akend vaimseks vabanemiseks läbi ülestõusu.

Looja armastab kõiki läbi igaühe…

Tänu tema mõõtmatule jumalikule armule, mis on voogamas otse Tema enda südamest, saate vabaneda eesriidest, mis eraldab teid Jumalast…, eesriidest, mida ise olete loonud palju aegu tagasi.

Olete arenenud siin palju aegu, olles piiratuna „vaimse une“ läbi…, mis tekitas teile hulganisti ebamugavusi, õnnetusi ja valu.

Valisite eraldumise tee, et saavutada erilist kogemust, ning unustasite, kuidas teie jumalikkus saab avalduda teie elus…

Paljud sellel, teie jaoks ebaloomulikul eksisteerimise teekonnal, said „maitsta küllaga“…, seetõttu pöördusite abi järgi Looja poole.

Ühe elu teise järgi talletusid teie kogemustesse väärad religioossed ettekujutused Jumalast ja endist…, ning te järgisite piiratuid religioosseid õpetusi, milliste liidrite eesmärgiks oli hoida rahvast kontrolli all, kuulekatena ja vaimselt harimatutena.

Enamusele religiooni dogmad, milliseid nad võtsid ususüsteemidena, olid külgetõmbejõuks lõpmatutesse väär kujutelmate keeristesse…, sulgedes sellega endi silmad oma jumalikkusele, ega lubanud sajandite jooksul avastada enda tõelist Mina.

Me januneme rääkimise järgi teiega, vaimsel tasandil, mis oma loomult on puhas.

Tõeline vaimsus on väga lihtne, mida saaks selgitada väikese vihiku ulatuses…, me oleme sellest rääkinud korduvalt…

Ta on sedavõrd lihtne, et inimesed on unustanud täielikult, mis on olla vaimne inimene.

Olete alati otsimas keerulisi teid…

Iga aasta antakse välja miljoneid raamatuid, kus kirjeldatakse peenelt väljatöötatud keerulist ideoloogiat…, ja sellest, mis on Jumal…

Tegelikult vaid üksikud pakuvad lihtsat tõde puhta vaimsuse kohta…

Tohutu hulk usulist kirjandust on kirjutatud vaimselt pimedate inimeste poolt, et kuidas saaks juhtida samasuguseid vaimselt pimedaid inimesi…

Tõeline vaimsus on – eksisteerimise moodus, milles on selge teadvustumise seisund, mis viib mõistmisteni armastusest…, valgusest…, tõelisest elust ja isiklikust jumalikkusest…

Seega…, vaimsust ei saa saavutada läbi mingite usuliste riituste ja reeglite täitmise, milliseid on vastu võetud ühiskonnas…, teie riigi seadustes…

See vaid on…

Ka kõik riitused, praktikad, kontseptsioonid, milliseid võtate vastu, või ei võta… on üksnes peamised suunad inimestele, kellel on head kavatsused…

Need võivad olla teile abiks, kui kasutate neid edasiseks arenguks…, kuid need ei vii teid kunagi tõelise vaimsuseni…

Üksikuna teil oleks lihtne seda teha… – ühenduda vaid oma jumaliku olemusega…

Meie vestluse eesmärgiks on – tuua teieni seda, mis on sedavõrd lihtne…, õpetada teile seda, mis juhib teid teadvustuseni, et „Jumal on teie seesmuses“…, ja Tema on teie eluvoo arhitektiks…, teile, kui inimesele…

Tahaksime taas avada rõõmu ja õnne, elamiseks kooskõlas oma unikaalse suunaga, nagu tegime kunagi…, ning liituda oma jumaliku olemusega, mis paneb tuksuma teie südamed…

Oleks hea, kui peaksite alati meeles…, jumalik olemus, kes elutseb ja aktiivselt tegutseb teie seesmuses, ongi selleks Lätteks…, et saate olla…, saate teada…, saate tegutseda oma igapäevases elus, väljendades selliselt oma jumalikku olemust…

Kõik, mida üksnes soovite oma elus… – armastust…, rikkust…, saatuse kinke…, milliseid saaksite naudelda… – on teie seesmuses…, ning on ootel, kuna avastate ja avate neid…

Sellise sissejuhatusega tahaks alustada juttu Valgustumisest, mis on üheks Jumala Leegi atribuutidest, mille abil saate äratada oma jumalikku teadvust…

 

Adama…, millised atribuudid on Teisel Kiirel… – Valgustumise Kiirel?

Valgustumise kiir kannab Jumalikku tarkust, teadmisi ja valgust…

Ta kujutab endast Kristuse valgustunut teadvust, mõistmist, läbinägelikkust ja universaalse jumaliku teadmise rahu, täiesti piiramatut Jumala teadvust…

Paljudel vaimsustel, kes on sündinud valgustumise kiire all, oli jumalik määratlus saada inimkonna õpetajateks…

Paljud targad, kellest olete lugenud, kes on möödanikus olnud inimkonna õpetajateks… olid nendeks, kelle vaimsuse esmaseks ülesandeks oli töö Valgustumise kiirega…

Nimetan teile mõningaid, kõige tuntumaid nimesid… – Jesus/Sananda, Maitreya, Budha, Konfutsius, Djwhal Khul, LordLanto, Meister Kuthumi ja paljud teised.

Kõigi kiirte meistrid inkarneeruvad vahete-vahel, et kanda teadmisi edasi inimkonnale…, et tasakaalustada kõikide kiirte mõju…, et need saaksid paremini teha tööd inimkonna evolutsioneerumisel…

Igaüks olete sündinud ühe kaheteistkümnest kiire all…

See ei tähenda, et üks kiir on sinule parem, kui teine…

Kõik kiired on ühtmoodi läbi võetud, mõistetud ja viidud harmooniasse…

Valgustumise kiir on ühenduses teie kroon tšakraga, mis on kõigile tuntud kui tuhandeleheline lootos…

Kui pöördute Valgustumise Kiire poole, siis kõik tuhat kroontšakra lehekest alustavad teie valgustamisega, avades teie võimeid suhelda tõelise Jumala Teadvusega, mis oli tukkumas teie seesmuses tuhandeid kehastusi…, selline teie võime pole lahkunud sealt kunagi… – ning nüüd seisab teil ees taas õppida seda…

Kogu arusaamatus, mis on tallel teie mälus, kui Jumala Teadvuse puhtamas vormis eiramise tulemus, on enamuselt sellest, et teie tukkuv teadvus kaitses teid teie kogemuse eest suhelda Temaga…

Kui kutsute Valgustumise Tuld oma kroontšakrasse ja teadvustate teda täienisti, taastades selliselt kõik oma jumalikkuse aspektid…, siis teie Kõrgem Mina saab võtta kasutusele neid energiaid, ning aegamööda valgustada teie mälu, kaotades selles pimenduskohad…

 

Kas Valgustumiskiirel on mingi lõhn, või värv?

Valgustumiskiir on – kuldne, kui päike…, ere ja sädelev, kui briljant…

Valgustumise tempel – on selle kiire peamine koht planeedil…, ja see asub Titikaka järvel, Lõuna Ameerikas…

Seda kiirt on juhtimas Jumal-Jumalanna Meru, ning toetab valgustumise energiaid selles ebatavalises eeterlikus templis tuhandeid aastaid…

Me lõime Telosel võlulise Teise Kiire templi vähendatud koopia (nagu teate, oleme loonud Telosel igale kiirele templeid).

Lemuuria aegadel meil oli tuhandeid templeid, mis kujutasid Looja tuhandeid aspekte, mis olid samuti ka teie arengu igaks aspektiks…

Meil oli tuhandeid templeid, mis olid pühendatud igale kiirele…

Mu kallid…, mõistke, et paljud kiired pole veel teie jaoks taastatud…

Seitsmest kiirest te juba teate…, ka kaheteistkümnest…, – kuid ometi neid on hulg-hulga enam…

Praegu pole vajadust teada kõigist kiirtest…, kuid selle inkarneeringu aegu, teie ülestõusu jaoks, on oluline saavutada meisterlikkust oma seitsme kiire omandamises… – hiljem ka ülejäänud viie omandamises..

 

Milliseid pühitsusi saab inimene, tehes tööd Valgustumise kiirega?

Pühitsus seisneb puhastumises eksimustest, millised on teile teada endi kohta…, mis istuvad sügaval teie teadvuses, ning piiravad teid ja toovad teile kannatusi…

Pühitsus – on samm liitumiseks Jumala Teadvusega…

Kui vaid avanete ja sulandute valgustumise kiirega, võite pöörduda Jumala teadvuse poole, et Ta täiustaks teie isiklikku teadvust…, muundaks ja parendaks selle…

Inimteadvus ja Jumala teadvus – on kaks eri asja…

Jumala teadvus kujutab ilmaruumilikku teadvust, millele on teada kõik…, ja millel pole piire…

Inimteadvus on juhitav inimliku ego poolt, kes on piiratud hirmudega ja väärate ettekujutustega iseendast…

Inimteadvus on muudetud ego-poolsete hirmudega, ja teadmisega eraldatusest,… kuigi see oli evolutsiooni kohaselt kavandatud, ning teenis seda korralikult…

Inimteadvusel on määratud areneda lõplikult, ning liituda Jumala Teadvusega…

Ärge lootke sellest lahti saada… – nagu mõningad tahaks seda…

See kõik on teie oma…, ning te peaksite oskama käsitleda oma teadvust, kui oma Mina ühte lahutamatut aspekti…

Kõik, mida tarvis teil teha, – oma tõeliste teadmiste ja tarkuste abil muunduda…, loobuda oma vanadest uskumustest, mis enam ei teeni teid, kuigi hoiavad teid pidevalt oma piirangute ja tõe ignoreerimiste abil…

Kui teete läbi oma seesmise muunduse töö, siis teie ego saab kaasatud liitumise evolutsiooni…, ning Jumala Teadvuse läbi ta „sattub lühisesse“…

Teie Kõrgema Mina aspektid, kaasaarvates mõistus ja ego, liituvad ülestõusu protsessi aegu Jumala Teadvusega ja kõigi oma jumalikkuse aspektidega…

Mõelge lõpmatust õppimise protsessist, mille järel on taas uus teadmiste tase…, seejärel taas ja taas…, milliseid tuleb teil ikka ja jälle ületada…

Protsess, millele peate alluma, et avada oma mõistus, südame ja kõiki oma jumalikke olemuse aspekte, ei saa käivituda otse-kohe…

Sellist rännakut planeerisite ise enne Maale kehastumist…, planeerisite eesmärgi, millist oleksite tahtnud saavutada, vastavuses oma arengu ülesannetega…

Aegamööda kõik teie teadvusele vajalikud teadmised, mõistmised ja tarkus saavad lõpliku kuju…

Kui see toimub nii, siis kerkib ka eesriie…, ning saate oma teadvust liita Jumala Teadvusega…

Samas, kui te ei taha teha oma „kodutööd“, vaid jääda olemasolevasse seisundisse, säilitades oma vääraid kujutelmaid ja uskumusi…, siis see on teie valik…, ja keegi ei sunni teid seda maha jätma…

Kuid tahaks hoiatada… – sellisel viisil jääte toppama käesoleval evolutsiooni tasemel…, aga teie sõbrad ja lähedased, lähevad üle „järgmisse klassi“…

Evolutsioon on teie peamiseks kehastumise ülesandeks…, see vajab teie otsustusvõimet ja täielikku andumust…

Lihtsalt iseenesest see ei toimu…

Kõik peaks olema vaimsuse kutsena…, siis sellest võib saada teie võimsaim kavatsus ja teie inkarneerumise eesmärgiks…

See ei tähenda, et te ei saaks hoomata edasi oma elu kolmandas mõõtmes…, vastupidi – selleks tarvis armastada elu ja hoomata teda kõigis tema ilmingutes…

Kui planeet on üle minemas uue mõõtme tasemele ja on muundumas koos teiega, siis ta vajab täit protsessi mõistmist ja teie koostööd temaga…

See on kõige olulisem asi, mida saate eneste jaoks ära teha…

On aeg prioriteedid paika panna…, teha tuleb seda targalt…

 

Kuidas saaksime teadlikult arendada oma mõistust, et liituda Jumala Teadvusega?

Pöörduge igapäevaselt Valgustumise Kiire energia poole…, ja püüdke laiendada oma teadvust, lugedes raamatuid, mis hingestavad teid…, mediteerige…, leidke aega suhtluseks loodusega…

See ei tähenda täita üksnes ajusid informatsiooniga…, vaid toita oma süda ja vaimsust kõige kauni, ülla ja helgega…

Pöörduge oma südame poole…, ning hakake viima tema energiad kokku oma jumalikkuse energiatega…

Ülestõusu protsessi jooksul teie muundunud teadvus liitub Püha Südamega…

Kuid süda tõstab oma toonust esimesena…, siis tunnetate jumalikku ühendumist…

Kõik teie tšakrad avanevad täiel jõul… – te enam iial ei tunneta äralõigatust…, ei endast, ega ilmaruumist…

Kõik kohalt nihkuvad keskmed liituvad ja läbi selle ilmnevad uued tšakrad…

Te näete siis oma jõu vägevust…

Just seetõttu Ülestõusnud Õpetajad on sedavõrd helged isiksused…

Protsessi alustamiseks teil pole tarvis oodata luba, või ärkamise aega…

Kui soovite, et valgustumise kiired täidaks kõiki teie rakkusid… – siis alustage otsekohe…

 

Aga kui ma tahaks, et valgustumise kiir teeks minuga tööd minu magamise aegu…, milliseid pühitsusi, või protsesse ma peaks läbi tegema, et võetakse mind ette?

Soovitame ärkveloleku aegu teha tööd valgustumise kiirega…

Magamise aegu olete niigi teadlikud kõigest…

Teil on tarvisteadlikult võtta vastu kogu tarkus, mida olete kogenud une aegu…

See teie osa, kellena olete eesriide tagustes, on teie tõeline teadvus ja on suurepäraselt informeeritud kõigest…, temal pole probleeme…

 

Kui ma une aegu külastan mingeid kohti, siis tean, et mul pole vajadust meeles pidada – kus olin…, ja mida õppisin seal…

Mul on tunne, et olulisem on see teadmine, mida olen kogunud une aegu…, ja kuidas see on kajastunud minu igapäevasesse ellu…

Just nii…

Seni teil pole tarvis mäletada kõiki teie öiseid rännakuid… – need on liiast omapärased, et meeles pidada…

Teil võib kaduda huvi elu vastu kolmandas mõõtmes, mille ülesanded tuleks lõpuni viia…

Ilma selleta te pole suutelised edasi liikuma…

Kui vaid loote kavatsust teha mõningad tööd läbi une aegu, siis teie juhendajad ja õpetajad hakkavad tegema koostööd teiega, ning juhivad teid erinevatesse ja imelistesse kohtadesse, et saaksite seal koos nendega lahendada oma ülesanded… – kuid, see ei jää teile meelde…

Kui näiteks otsustasite pääseda Valgustumise templisse, siis nemad ka viivad teid sinna…

Selliseid templeid on planeedil enam, kui üks…, te saate külastada kõiki neid…

Tegelikult te olete juba olnud neis…, ja korduvalt…

Kuid oluline, et te saaks neid külastada teadvustatult…, ja ärkveloleku aegu…

Ka Telosel on olemas valgustumise tempel…

Oleme loonud silla meie templi ja teie templi vahel Lõuna Ameerikas…

Meie reaalsuses need pole energeetiliselt lahutatud…, töötavad kui üks…

 

Kas oma elu aegu saame teha tööd üksnes ühe kiirega?

See pole päris nii…

Iga kehastuse aegu teete tööd kõige vähem – kahe kiirega…, peakiirega ja abikiirega, mille abil püüate saavutada kõige enam täiustumist…

Samal ajal harmoniseerite ja tasakaalustate kõiki ülejäänuid kiiri…

Praegu olete võimelised tööd tegema teisel ja kolmandal kiirel…, kuid eelmiste elude aegu olete teinud tööd ka kõigil ülejäänutel kiirtel…

Kiir, millel teete tööd käesolevas elus, võib olla mitte teie esmane monaadiline kiir…

Kui saaksite vaadata üle oma Akaši kroonikad, siis näeksite, et teie monaadiline kiir, mille läbi olete loodud, võib olla määratletud tänu kõige sagedasematele kehastustele just sellel kiirel…

Peale selle, kui tasakaalustate ja harmoniseerite kõik kiired ja tõusete oktavi võrra kõrgemale, reeglina naasete oma esmasele monaadilisele kiirele…

 

Millisel viisil valgustumise kiir harmoniseerib meie mentaalset, emotsionaalset, füüsilist ja vaimset keha?

Valgustumise kiir iseenesest ei harmoniseeri teie kehi…, tema peamine eesmärk on – aidata saavutada tarkust, teadmisi, valgustumist ja integreerumist jumalikku teadvusse…

Iga kiir tegutseb omal viisil, ning samas, täiendab kõiki ülejäänuid…

Teie ilm on täis ebakorrektset informatsiooni…, seetõttu teil on tarvis tõepärast informatsiooni, et saaksite teise kiire abil neid ära tunda…

 

Adama…, kas Gandhi, Martin Luther King, John Kennedy – olid olevusteks, kes tegid tööd teisel kiirel?

John Kennedy oli olevuseks, kes tegi tööd esimesel kiirel – liidri kiirel ja Jumala Tahtel…

Gandhi oli kolmanda kiire olevuseks – armastuse ja kaastunde kiirel…

Martin Luther King oli esimese kiire olevus…

Esimese kiire sagedasemaks väljenduseks on liidri osa…, kuigi on ka erandeid…

Liidriteks võivad aeg-ajalt olla ka erinevate kiirte olevused, kelles saaksid esile tulla ka teiste kiirte omadused…

Ülestõusu jaoks peate koostöös kõigi kiirtega saavutama meisterlikkust…

 

Kas saaksite selgitada, kuidas avaldub teise kiire vääriti kasutamine?

Üheks sellistest näidetest saaks olla – teadmiste kasutamine negatiivsetel eesmärkidel…, või teadlik nende eiramine…, võtma asju teisiti, kui need on…

Illusoorsuste esile toomine nii enda, või ümber oleva elu suhtes, on võetav teise kiire vääriti kasutamisena…

Räägime veel ka südamest…

Inimese aju ja mõistus on kolmanda mõõtme atribuudid, mis olid esmalt kujunenud kui südame peamiste abilistena…

Teie süda on ühenduses Jumaliku Teadvusega…

Seni, kuni pole saavutanud ühesuse seisundit Kõrgema Minaga, teie mentaalne ja egoistlik mõistus peaks teadlikult teenima teie südame huvisid…

See saab lõppude-lõpuks kõigi inimeste jaoks loomulikuks…

Kui teete tööd teadlikult…, või tegutsete, lähtudes mõistuse arvamusest, aga ei järgi südame kutset, ega tunneta oma elu kõrgemaid eesmärke…, siis selline teadvuse olek loob vääraid teise kiire kasutamisi…, oma jumalikkuse ignoreerimist…, loob ego kontolli teie üle ja manipuleerimist teiega…

Paljude inimeste mõistuse võimed on kõrged, kuid vaimsest tarkusest nad on ilma…

Sageli nemad kasutavad oma suurepäraseid võimeid ego teenimiseks…, ega kasuta kogu enda Olemust Ühesuse otsimiseks…

Teie valitsuste liidrid on suurepärane näide sellest…

Teile on teada teie valitsuste korruptsioonidest ja varjatud protsessidest… – mis ongi teise kiire liidri osa väär kasutamine… – kas mõistate?

 

Paistab nii…, et selles võib kujuneda lammutav jõud…

Kahjuks…, nii see on…

Olete võimelised muutma üksnes enda eksisteerimise perspektiivi…, valima armastuse, rahu ja harmoonia energiat…, esmajärjekorras enda jaoks…, ning alles seejärel, kui olete selle täielikult omandanud, võite kiirata seda kõigele enda ümber…, üksnes seetõttu, et olete saanud selliseks…

Kui igaüks saab oma südame kaudu juurdepääsu Jumala Teadvuseni, hakkab ka valitsus muutuma, kuna temasse peegeldub kollektiivne teadvus…

Koos teie muutusega evolutsioneerub ka kollektiivne teadvus…, muutub ka valitsus…

Seega näete…, asi pole valitsuses…, vaid teis endis kõigis…

Valitsus üksnes peegeldab selle ühiskonna teadvust, keda ta juhib…

Vastavuses teie arenguga teil ilmneb tarkus valida valitsuse liidriteks valgustunumaid inimesi…

Nemad on üksnes teie peegeldustena…

 

Millised kõrvalised nähted võivad ilmneda kroontšakra vääral kasutamisel…, ja kuidas see kajastub füüsilisele kehale?

Olete teadlikud, et kroontšakra on atribuudiks ja Jumala Teadvuse asukohaks füüsilises kehas, ning kujunenud selleks, et edastada teadmisi, tarkust ja valgustumist…

On neid, kes teadlikult juhib inimesi väärale teele…, manipuleerib ja kontrollib neid, kasutades teadmisi egoistlikel eesmärkidel…, – siis ühel kenal hetkel nad lõikavad seda, mida on külvanud…

Ühel kaunil hetkel kõik, mida ta oli loonud, naaseb temale karmalise õppetunni näol…

Sellise naasemise näiteks võivad olla psüühilised haigestumised, nagu Parkinsoni, või Alzeimeri tõbi, mälu kaotused…, ja muud psüühilised häired…

Näib, et saades vanemaks, muututakse targemaks, ning võttes Jumala Teadvust lähedasemaks, Tema mõistmine muutub paremaks…

Paraku ühiskonnas on valitsemas sootuks vastupidine…

Paljud inimesed vanadekodus ja teistes eakate asutustes, laskuvad sellisele degradeeringu tasemele, kus pole suutelised meenutama oma nime, ega ära tundma oma lähedasi…

Sellist asjade kulgu ei maksa halvustada, kuna inimarutlused on kahjuks rajatud suht piiratud teadmistele…

Nüüd palume teid minna üle meditatiivsesse olekusse, ning tulla meiega kaasa Valgustumise Templisse…, eeterlikul plaanil…

 

Meditatsioon – rännak Valgustumise Templisse

Esiteks, – Telosel olev Valgustumise Tempel on vähendatud koopia Titikaka järvel olevast Planeedi Templist…

Suurepärane tempel oli püstitatud Lõuna Ameerikasse Jumal ja Jumalanna Meru juhtimisel…

Selle Loojad olid väga kõrged olevused…, teise kiire energia vardjad teie planeedil…

Nüüd palume teid meie templisse Telosel…

Palun koonduge oma südamele…, ning looge kavatsus teha rännak Telosele koos meiega… – valgustumise templisse…

Paluge oma juhendajaid ja oma Kõrgemat Mina juhtida teid teadlikule rännakule templisse, koos meiega…

Meil on mahukas Merkaba, mis võib vabalt võtta teid peale…, seega palume astuda sellesse, et minna rännakule…

Tunnetage sinna saabumist…, ja seismas end sissepääsu ees templisse…

Te näete kaheksakandilist kullakollast ehitist, mis on kiiskamas päikese käes…

Ta on kiirgamas Valgustumise Kiire energiaid mitmesaja miili kaugustesse…, ja on ühenduses planeedi kristallvõrega, mis kannab selle energiaid hetkega kõikjale üle maakera…

Astute mööda astmeid templisse…, ja astmeid on 24…

Kui olete astunud viimasele astmele, siis teid võtavad vastu kaks meie inimest, kes on Valguse Templisse sissepääsu vardjad-teenijad…

Nemad paluvad teid edasi, eesruumi…

Te astute erilisse tsooni, kus teile valgub peale Kuldse Kiire Valguse voog, mis teeb teid puhtaks ja kohendab teie energeetilist välja, et saaksite pääseda Templisse…

Sellest hetkest igaüks saab endale lemuuria saadiku, kes hakkab saatma teid ja on abiks kulgemisel, alates sissepääsust…

Sissepääsu taga teid tervitab kõige ebatavalisem meeskond… – Teise Kiire meistrid…, Planetaarne Kristus, Maitreya, Buddha, Lord Sananda, Lanto, Konfutsius, Djwhal Kuhl ja Kuthumi, kes tervitavad teid kogu südame armastuses…

Nemad paluvad astuda edasi, läbi Suurepäraste järgmiste Väravate, kus kõik on kiiskamas kui päike…

Pole sõnu, et kirjeldada selle kaunidust ja seda, mida näete-tunnetate…, kuid see pole ka oluline…

Kasutage oma kujutlusvõimet, et selgelt luua neid tundeid…

Kujutlusvõime on jumalik and, mis säilitab kõiki möödaniku ja olevaid üleelamisi…, seetõttu olete võimelised teadlikult taaslooma neid mistahes ajal…

Lubage oma südamel ja teadvusel tunnetada kõike…, talletada mällu kõike, mis on toimumas teie vaimsuse silmade ees…

Te näete, kuidas kõik peegeldab Looja armastuse kuldset päikest – Teise Kiire energiat…

Hingake endasse neid energiaid…

Pöörake tähelepanu valguse purskkaevudele saali keskel ja selle seinte ääres…, kuidas lendavad laiali kuldse valguse pritsmed…

Image valgust igasse rakku…, hingake seda sügavalt endasse…

Vaadake lilli, mis kõiksugu varjundites on võbelemas kuldses udulooris, ning levitamas jumalikku lõhna kõikjale.

Kujutlege erkkollaseid lilli…, kui palju suudate…, kõiksugu vormides, mõõtmetes ja toonides, mis kasvavad harmoonias, ning loovad meeletud sümfooniat armastusest, hingestatusest ja tarkusest…

Pöörake pilk kõikidele detailidele põrandal, seintel, lael…, kõigele kaunile, mis on teie ümber kõikjal…

Nüüd astuge otse edasi…, suurde saali, kus on tohutu vaagen, milles on põlemas Valgustumise Leek…

Tehke kumardus Tarkuse õpetajatele, kes on seismas vaagna ümber… – vaadake, milliste armastuse ja härduse hoovustega toetavad surematu valguse leegi igat keerdu…

Ilma meistrite sellise suure teenimise hooleta poleks Jumalik Tuli saanud eksisteerida…, ning oleks aegamööda hääbunud…

Ainsaks lätteks, mis toetab Jumalikku Tuld, on armastuse ja ustavuse tuli südametelt, kes on teenimas teda…

Tänu nende armastusele ja ustavusele Tuli elab…, kannab Valgust planeedile ja inimkonnale…

Mu kallid…, hingake sügavalt… – see on eriline kingitus, mida olete saamas käesoleval hetkel…

Antud templi väravad pole alati avatud ülestõusmata olevustele…

Te olete siin erilise loa tõttu, ning ma palun väljendada sügavamat tänu Maitreyale…, ja kõigile teistele, keda sai eespool mainitud…, ja kes nõustusid haldama selle templi energiat…, mis võimaldas teil tulla siia…

Kuulake hoolega, mida räägib teile teejuht, kes astus sissepääsu juures templisse teie juurde…, ta võib jagada teile oma teadmisi ja tarkust…

Nüüd kutstakse teid istuma kuldsele kristalltoolile…, ühe kuldse tule vardja ette…

Tunnetage energiat…, tunnetage, kuidas kuldne sädelev tuli on täitmas igat rakku teie eeterlikus kehas…

Hingake sügavalt…, tõmmake endasse seda energiat kogu rinnaga, koondudes ebatavaliselt eredale Valgustumise Leegile, mille vastas olete istumas…

Tule kõrgus on ligi 18 meetrit, mida toetavad olevuste armastused, kes on seismas vaagna ümber ringis… – see on ülestõusnud meistrite ja ingellike olevuste armastus…

Hingake…, keskenduge Leegile…, katsuge luua sidet oma südame ja Jumala teadvuse vahel…, teie südame Tarkuse Kõrgeimatega, kes on toetamas seda Tuld…

Paluge Kõrgeimatel jätta nende armastuse jäljend teie DNA’s ja kõigis teie tšakrates…

Tooge oma muundatud ego siia, kuna ka see on jumalik…, ja on teie lahutamatu osa…

Te ei saa temast vabaneda, kuid olete võimelised muutma teda…, puhastama ja viima algse seisundini…, ning ülestõusu protsessi aegu ta liitub teie Jumaliku Minaga…

Teil endil on tarvis mõista seda teie osa…, ja puhastada teda oma armastuse abil…

Võtke oma Mina eraldi oleva aspekti…, oma inimmõistuse…, oma muundatud ego…, ning täitke need Valgustumise Leegi Tulega…

Rääkige oma Mina osadega läbi suure armastuse ja mõistmise…, nagu räägiks teismelisega, või lapsega…

Öelge oma inimegole, et ka tema on jumalik ja armastatav…, ning paluge temal sulanduda valgustumise tule tarkusega…

Tehke seda…, siis saate elada oma elu tervikumalt, targalt…, kandes seesmist teadmist…

Kui naasete oma kehasse…, oma igapäevasesse ellu…, ning kohates raskusi oma teel, manage oma seesmise nägemisega endile ette seda suurepärast valgustumise ja tarkuse leeki…, ning paluge temal avada kõike seda, mida tarvis teil teada, et teha õige otsus…

Selliselt eemaldute vaimsest unest…, ärgates nii, õpite läbinägelikkust…

Kusjuures, teie mõtted muutuvad kui Jumala mõteteks, mis aitavad teil vabaneda piirangutest…

Iga leek aitab teil taastada oma vaimsust…, vabaneda piirangutest…, ning saate taas astuda mööda maad, kui kõiketeadvad meistrid ja targad…

Paluge, et Leegi energiad täidaks teie teadvust…

Tee ehk ei mäleta kõiki detaile…, kuid teadmised jätavad oma jälje teie vaimsusesse…

See on väga oluline…

Teie vaimsusesse on talletunud palju vääraid ettekujutusi, mis on pannud teid kannatama ja olla vabaduseta…

Paluge, et kõik oleks hinnatud ümber…, puhastatud ja tervendatud valgustumise leegi poolt…

See on pikaldane protsess…, ja ta vajab teie teadlikku kavatsust…, täielikku osavõttu…

Ülestõusu aegu näete selle protsessi lõpule jõudmist…

Püüdke läheneda Jumala Teadvusele aina lähemale ja lähemale, mis on kajastumas teie südames…

Mida enam on avatud teie süda…, mida enam ta on võimeline mõistma, armastama, kaasa tundma… – seda enam lähemal olete Jumala Teadvusele…

Kui tunnetate, et olete valmis pöörduma tagasi…, tõuske toolilt…, vaadake ringi…, tehke veel üks ring ümber tule, koos oma saatjaga, esitage temale kõik omad kerkivad küsimused…

Tehke templis ring peale ja näete seal palju orvasid, kodasid ja sektsioone…

Jääge meiega…, laske oma vaimsusel ja oma südamel puhata selles suurepärases energias, mis kujutab teie jumalikkuse päikest…

Tänu Jumala Teadvusele ja Valgustumise Tulele saavad teile kättesaadavaks kõik teadmised…, kuivaid ühendute nendega täielikult..

 

Nüüd pöörduge oma füüsilisse kehasse tagasi…

Tooge temasse võimalikult enam Valgustumise Templi energiaid…

Teadke…, nüüdsest on teil luba külastada seda Templit mistahes ajal…, seda seni, kuni jääte Teise Kiire armastuse energia ulatusse…

Valgustumise templis on teenimas tohutu hulk ülestõusnuid õpetajaid…, nemad on seotud Teise Kiire ašramiga, kuhu öösiti kogunevad paljud vaimsused õppimiseks…

Selline ašram asubValgustumise Templi territooriumil…

Selleks, et õppida ašramis, on tarvis teie valmidust armastada ja arendada oma teadvust…

Kui olete valmis… – avage silmad…

Olge õnnelikud…, täis tänulikkust ja harmoonilisust enda seesmuses…, ja kõigega enda ümberolevas ilmas…

Tänan teid, mu kallid, et olite täna koos meiega…

Me saadame teile meie armastust, meie tarkust…, meie toetust ja meie kaasamõistmist…

Teadke…, võite kasutada Jumala Teadvust koheselt…, kui vaid vaja…

Mida teadlikumalt seda teete, kuulates oma südant, seda tugevamaks ja targemaks muutute…, seda kiiremini saate kohtuda selle kõigega näost näkku…

Saagu nii…

 

Suur tänu, Adama… oled piiritult armas…, suur tänu meie kõigi poolt…

Olen kõigest teie peegel, mu kallid…, ka teie kõik olete mulle ääretult armsad…

Read Full Post »

Ilmaruumide jaotumised

Planeet Maa peremehed

 

Mida saaksid ütelda teiste ilmaruumide kohta?

Tahaks kuulda numbrite jada, et saaks mõõta kogu loovuse mõõtmeid tervikuna…

Kõik teie numbrid ei võimalda hinnata loovuse mõõtmeid…

Galaktikate ja ilmaruumide hulk ei allu kirjeldusele…, see oleks lõpmatuse kirjeldamine…

 

Ma ei mõista…, mida tähendab lõpmatus…?

Kõik, mida me näeme selles ilmas, on lõpuga…

Kuidas saab eksisteerida lõpmatus…, mis asi see on?

Kui võtaks mingi atribuudi, mis võimaldaks – kas suurendada, või vähendada mõõtmeid…, või mikroskoobi, mis saaks piiramatult suurendada, siis nähtud ilma mõõtmed on vaid antud seadme võime ulatuses…

Sa vaatled kindlat asja üksnes läbi selle seadme…

Olete mikroskoobi abil näinud aatomeid ja molekuleid…

Aga kui suurendaks edasi…, ja veel edasi…

Aga kui sellel seadmel poleks piire suurendamiseks…?

Kui vaatled lõpuga asja, millel on piirid…, siis lõpmatu suurendamisega, või lõpmatu vähendamisega saab teha seda lõpmatult… – ning ta osutub tegelikult lõpmatuks…, kuid üksnes selle vaatlemise rakursist…

Sa küsid galaktika hulga kohta…?

Millist hulka sulle nimetada?

Millise suurenduse, või vähenduse astmelt…, millise rakursi ulatuses sa ise vaatled?

Sa vaatad liiva, kuid liivateri selles ei erista, kuna need on sedavõrd väikesed…

Kuid, iga liivatera sees on hulgim ilmasid…

 

Kas tahad ütelda, et Jumal on mingi lõpuga suurus, kuid seda vaid tema mõistmise piireis…, ometi temasse süüvimise tasemel, või suundumisel tema seesmusesse, ilmneb Jumala mõistmine, kui mõistmine lõpmatusest…?

Kõik see on nii…, ja pole ka – seda üheaegselt…

Paljut on sul võimatu mõista, tänu su mõistuse ja vastuvõtu piiratusele…

Kõik, mida püüan sulle kirjeldada, on tegelikult kirjeldamatu…, inimsõnades seletamatu…

Taolisuse põhimõte aitab kaudselt kujutada ette…, kasvõi ligilähedaselt mõista seda, mida küsid…

Jumal on igavene ja lõputu…

Oleme kõik tema osad…, just seetõttu me ei suuda mõista, mis on Jumala väline piir…, kui see oleks temal…

Ka ilmaruumide hulk Temas on meie jaoks lugematu hulk…

Sul on selles õigus, et eemaldumise tase tema seesmusesse annab lõpmatuse…

Isegi eemaldudes Jumalast väljapoole, me jõuame ikka lõpmatusse…

Kõik on üksnes peegelduse tase…, suurenduse tase, või vastuvõtu läätsa muunduse tase…

Mida enam on arenenud mistahes olevuse vastuvõtu tase ilmaruumis, seda enamat lõpmatust ta on võimeline haarama…, nii süüvides seesmusesse, või suundudes väljapoole…, kas suurendades, või vähendades…

Mistahes vormile keskendumine…, on kõigest vahepealne seisund laskumisel, või suundumisel…, suurendamisel, või vähendamisel… tegelikkuse vastuvõtu mikroskoobi piireis…

 

Millisteks ilmaruumi arenguteks jaguneb ilmaruum…, ja kas on võimalik kasvõi ligikaudselt kirjeldada kogu arengu spektrit…, millisteks jagunesid ilmaruumid…?

Kui sa räägid arengutest kui teada saamise suundadest, siis ka see mõiste on sedavõrd paljutahuline, kui paljutahuline on vaimu enda eksisteerimise viiside hulk…

Mida tähendab õppida tundma – see on avardada teadmisi olemasoleva reaalsuse kohta…

Kuid reaalsust pole olemas…

Reaalsus – see on energia vood…, nende koostöö ja liikumine…

Kindlat piiritlust selles pole…

Et kirjeldada sulle kasvõi väike osa ilmaruumist, läheb tarvis mitmeid inimelusid…

 

Pea kinni…, me rääkisime duaalsuse eksperimendist…, kas sellesse on rakendatud see ilmaruum…, või see galaktika?

Nii üks, kui teine…

Kui võtta viinamarja kobar ja kujutleda, et üks mari selles on eksperimendi nimel valgustatud erilisel viisil…, kas saab siis ütelda, et eksperiment on üksnes selle marjaga?

Kuid see mari on vaid osa kobara oksast…, ta saab elu mahlasid samalt oksalt, ning saab eksisteerida üksnes koos oksaga…

Seega… – eksperiment on alanud teie galaktikas…, kuid juba ammusest ajast on mõjutamas kogu ilmaruumi…

 

Analoog viinamarja kobaraga on vägagi elav näide…

Kõik räägivad ilmaruumi fraktaalsusest…, milles on sarnasus olemasolevate seostega…

Ma pean silmas, et on olemas mingi oks, millel igal jumalikul kevadel hakkavad kasvama galaktilised kobarad….

Jah…, see on ligilähedane…, kuid pole ühetähenduslik…

Kui võrrelda loodusega, siis ehk mingi jumaliku kevadega, kus Jumal on välja hingamas ja avardumas…

Kui Jumal on kasvamas ja arenemas, siis on kasvamas mingi viinamarja väät, millel on paisumas pungad ja avanemas lehed…, ning kõik läheb peatselt õitsele, millistest tulevad hiljem viljad galaktikate näol…

Kõik galaktikad on eksisteerimise viisiks ja Jumala arenguks…

 

Järelikult, kui kasutada seda analoogi, siis on olemas ka teisi kobaraid-ilmaruume, teiste marjade-galaktikatega?

Kas need erinevad meie kobarast…, meie galaktikast?

Kui võtta seda analoogi, siis see ei kirjelda kogu spektrit-aeda…

Ega ühel viinamarja väädil ei saa kasvada ka õunad…, ja muud…

 

Sa tahad ütelda, et kõik ilmaruumid on erinevad?

Kuidas saab see olla, et kõik ilmaruumid on erinevad?

Ma mõistan, et minu ilmas on kõik erinevad, kuna oleme vaba valiku tsoonis ja igaüks on võimeline valima oma arengut ise…

Kui ilmaruumis pole vaba valiku tsooni…, ometi seal arenevad kõik ühtmoodi, kellegi poolt loodud mingi šablooni järgi… – kelle poolt?

Kas on see nii?

Ilmaloovuses on hulgim arengu programme ja hulgim struktuure, mis loovad arengu programme…

On struktuure, mis määravad eelistusi erinevate ilmaruumide arenguks…

 

Kas need struktuurid on ilmaruumide endi osad…, või mingid kõrgemal neist ilmaruumidest…?

Nii üht, kui teist…, kuid sa taas eraldad…

Saab üheaegselt olla nii osana, kui ka tervikuna, võib olla seesmuses, kui ka kõrgemal…

Kuid, kui sa pead silmas, et need struktuurid on üksnes jälgimas ja korrigeerimas nende ilmaruumide arengut… – siis jah…, see on nii…

On olemas ka struktuure, mis korrigeerivad ja suunavad korrigeerijate endi arengut… – ja nii lõpmatuseni…

Võiks kujutleda mingit eelistust… – kus keegi on saavutanud esimese loomise klassi, siis läheb üle teise klassi…

Seal teda õpetavad need, kes on läinud üle kolmandasse klassi, kuid temal on kohustus õpetada teise klassi tulnuid…, madalamal tasemel olevaid…, madalamal tasemel tunnetuse arengus õppivaid…

Sind on õpetanud sinu vanemad…, kuid nüüd õpetad oma lapsi…, ning jälgides neid teatud määral ja ühiskonna seaduste vaatevinklist…, korrigeerid nende arengut ja käitumist…

Nii on ka ilmaruumis…

Igaüks olles kellegi vanemaks ja omades lapsi, õpetab neid sellele, mida valdab ise…, ning jälgib neid, aitab ja suunab…

 

Selge…, kuid keegi siiski on loomas ilmaruumide arengu programme…?

Pole kedagi ühest, kes jälgiks plaani ja annaks juhendusi…, mingit ülimõistust…, mis koordineeriks kogu protsessi…

On üksnes Jumala energia, mis on voogamas…

Ta on voogamas…, liikumas ja muundumas…, arenemas ja muutumas…, peatumas ja taas liikumas…, olles koostöös iseendaga ja kõigi oma osadega…

 

Tahad öelda, et ühist Jumala plaani pole olemas?

Pole ainsatki Jumala mõtet…, ja pole kindlaid Tema arengu eesmärke?

Mul pole Jumala kavatsustest midagi teada…, ja need pole kellegile teada…

Pole ka seda, et Jumal määraks kedagi arengu projekti koordinaatoriks ja kes annaks aru selle teostumisest… – mida sa ilmselt pead silmas oma küsimuses…

Igaüks on oma pesas, – vastavuses oma arengu tasemele…, oma kõrgusele ja oma võimalusele.

Teil on sarnaseid struktuure, kus uuel töötajal firmas tema teekond sõltub täienisti tema osavõtu tasemest firma asjadest…, tema võimetest…

Kui ta areneb kiiresti…, siis ta liigub mööda firma juhtimise hierarhia treppi, kuna tema kogemus võimaldab esmalt olla osakonna meister…, edasi… – tsehhi…, seejärel osakonna esindajana…, siis filiaali…, lõpuks isegi tütarfirma juhiks…

Kui keegi liigub mööda karjääri redelit aeglaselt, siis see on seotud puht sellega, et tema on vähem õppinud…, või olnud laisk arengus…

Ometi võimalus saada firma juhiks on olemas igal ühel…, kui tema kogemus ja võimalused võimaldavad temal juhtida seda firmat…

Nii ka ilmaloovuses…

 

Kasutades seda analoogi, nagu sa tõid näitena firmast… – kas selline kohandumine on võimalik ilmaruumidega ilmaloovuses.

Jah…, just nii… – kõik on taoline…

Seega…, kui kirjeldada sulle arengu erinevaid suundi kõigis ilmaruumides…, siis kõikjal on sama…, mis on kõikide ilmaloovuste arengu ja eksisteerimise mehhanismide kirjeldamine…

Kuid, kõigele oma aeg…

Sa oled alles oma teadasaamise alguses, ega pole suuteline haarama veel kõike…

Kas on meeles, kuidas imetlete oma lapsukest, kes on esitamas miljoneid küsimusi, mis sageli pole omavahel seotud… – temale on kõik huvitav…

Sa ju mõistad, et varem, või hiljem, ta saab kõigest teada…

Kuid seda aegamööda… – sest pole võimalik temale kõike korraga selgitada…, ja ta ei mõistaks pealegi…

Nii ka mina… – püüan leida sulle selgitusi erinevatele osadele, et saaksid mõista neid koosluses, eraldamisteta…

Kas vaimsused sageli kehastuvad erinevais ilmaruumides…, või eelistavad kehastuda üksnes ühes galaktikas…, ühes ilmaruumis?

Põhimõttelt on võimalik kõigiti…

Kui kasutada viinamarja väädi analoogi, kus kobar areneb väädi teatud osas…, et samad kobara ja marja mahlad saaks rikastada ka teisi kobarate marju, selleks neil tarvis läbi teha pikka teed, et pääseda ka teistesse väätidesse ja kobaratesse…

Kui firma töötaja ei saavuta kõrget taset üheski firmas, kuna on pidevalt hüppamas ühest firmast teise…, siis selline areng pole ratsionaalne…

Seega, kui oled astunud ühte firmasse, siis pead omandama selle kõik suunad…, nii oled võimeline arenema ka muudes filiaali suundades…

Kui ühes firmas olid raamatupidaja…, kuidas saad olla teises firmas programmeerijana?

Aga kui ilmaruumidel on mingi suunitlus, nagu firma osakondadel…, siis ilmaruumi “raamatupidaja“ ei saa muutuda „konstrueerimise büroo“ töötajaks…

Areng toimub järjepidevalt ja ühtlaselt…

Vaimsusena kehastudes, läbite võimalikud õppimise staadiumid, mille läbi jätkub teie arenemine…, ehk kulgeb läbi teadasaamise hierarhia…, läbi liikumise trepil ülespoole…

Sageli võtate sõna – valitsuse hierarhia struktuuri kohaselt, tugines üksnes inimlikele ettekujutlustele…

Kuid, on olemas ka teada saamise hierarhia, millele olevus, kes ei valda selleks vajalikku omadust ja vastuvõtu kogemust, ei astu teatud teadmise ja kureerimise astmele…, kuna ta pole suuteline täitma seda rolli ja olla sellisel tasemel…

Seetõttu ilmade, galaktikate, ilmaruumide struktureerimise kontrolliks ja juhtimiseks kujuneb hierarhia ja see teostub ranges vastavuses iga olemuse kujunenud kogemusele, olemasolevale võimalusele ja unikaalsusele…

 

Nende küsimuste valguses küsiks, millega erineb meie ilmaruumi suunitlus teiste ilmaruumide omast…, nende arengu suundadest…?

Teie ilmaruum on unikaalne selle poolest, et selles käib püüd luua uut tüüpi isekorralduvat süsteemi…

Kui taas kasutada firma analoogi, siis – sellises firmas iga töötaja valib ise, millega ta hakkab selles firmas tegelema…, millist tööd tegema…, millist ametid õppima… – kuid seda kõike – lähtudes firma arengu üld kontseptsioonist…

 

Kuid selline firma ei saa funktsioneerida, kui igaüks hakkab ise otsustama, mida ta peab… ja mida mitte…

Kuid sellegipoolest – eksisteerite…

Teie ilmaruumi arengu teine tase on selgelt näidanud selle süsteemi elujõulisust…

Loodusel, koos tema taimestikuga, juhtimise hierarhiat pole…

Ta areneb ise…, eri osade enda valikul, kus osad kohanduvad teine teisega, kuna tarvis ellu jääda…, moodustades arenemise ja teadasaamise sümbioosi…

Looduse sfäär areneks harmoonilisemalt ja proportsionaalsemalt, kui inimene poleks vahele seganud…

Kuid looduse jaoks – see on teine ellujäämise aste…, järgmine õppetöö…

Olenemata suht agressiivsest suhtepoliitikast tema suhtes…, inimese agressiivse rünnaku tõttu looduse vastu…, ta siiski on elus ja jatkab arenemist jätkuvalt…

Mõtle umbrohule… – kuipalju sa teda ka ei kitkuks, ta jätkab kasvamist ja veel elujõulisemalt…

Kas on meeles teise taseme ülesanne… – kasvamine…, paljunemine…

Nagu näed…, loodus saab sellega suurepäraselt hakkama…, teda ei saa selles peatada…

Isegi kõrbes ja kividel on kasvamas taimed…

Peale keemilist tõrjet taimed muteeruvad…, kuid jätkavad arenemist…

 

Kes on välja töötanud inimkehad?

Kas inimene on loodud ühe eksperimendist osavõtva tsivilisatsiooni kuju ja sarnasuse järgi?

Kelle kindlalt?

Kas jutt saab olla humanoidsest rassist Plejaadilt?

Inimkeha sellisel kujul, nagu ta on praegu… – on pigem mitte väljatöötamise tulemus, vaid evolutsiooni protsessi jooksul kujunenud…

Ilmaloovuse ulatuses valitsevad enamuses evolutsiooni protsessid, kuna need võimaldavad Vaimsusel arendada elulisi liike ja eksisteerimise vorme…

Kuigi arvate, et keegi tsivilisatsioonidest töötas enda järgi välja kehasid teie jaoks, siis te eksite selles…

Esimesed inimesed olid üksnes energia kompudeks, kellel polnud ei käsi, ega jalgu…, nemad vaid voolasid…

Toimus alles aine tihkumine…

Kuid kuna tihked kehad ei saanud voolata, siis loomulikult, hakkasid esile tulema kombitsad ja kujunema keskmed, kus oli võimalik arendada mõistust…, ja nii edasi…

Sama toimus ka teie organitega…

Olenevalt sellest, milline keskkond valitses planeedil, muutusid ka teie organid, mis täitsid erinevaid funktsioone…

Kasvõi maa atmosfäär… – see on pidevalt muutumas…

Oli aegu, kui teil polnud tarvis kopse, sest te hingasite päikese valgust…, kuid ajapikku läksite üle õhule…

Sama on ka toitumisega…

 

Seega…, Jumal lõi meid oma pale järgi?

Selge – taolisus…

Kuid siiski…, mida tähendab „oma pale järgi“?

Mis on „Jumala pale“?

Pale – on peegeldus…

Pale – see on see, mis ilmneb sinu peas alateadlikult, kui kuuled mingit sõna…

Kogu teie kujundlikkus – see on omalviisil kujundlikkuste kogu, kui kompuutris, kus igale sõnale oleks klahv, ning millele vajutades, ilmuks pilt…

Kuid vaimsuse eksisteerimise kujundid eksisteerivad Jumalas endas…

Ka teie olete üheks paledest Jumala Kujundite kartoteegis..

Teid on loodud teatud loomise šabloonide järgi…

Pole võimalik luua seda, millel pole loomise šablooni… – pole kujundit…

Seega…, olete loodud Jumala pales (Tema energiast) ja Jumala pale järgi (ühe šbloonidest…, loomise vormi pildi järgi, mis on olemas Jumalas…, ehk jumalike vormide loomise kataloogis – selles, kus on kõik Tema paled).

 

Kas esmaseks materjaliks inimese loomiseks oli kasutatud ahve mingist galaktikast?

Oli erinevaid variatsioone ja modifikatsioone…

Sa räägid anunnakide eksperimendist…

Jah…, nad püüdsid luua uut ja enda sarnast keha…, neil, kui iseseisvatel loojatel, kui geeni inseneridel, oli selleks õigus…

Nemad eksperimenteerisid palju oma kehade ja inimkehade geenidega…

 

Kas sellised eksperimendid on lubatud?

Aga…, mis on keelamine?

Kes oli võimeline välja käima seda valiku tsoonis?

Kui Jumalal pole eelistusi, kes siis saab Tema eest otsustada…, mida saab tema osa teha…, või mitte teha?

Te ise teete eksperimente taimede geenidega, püüdes aretada teile vajalikke taimi, mis teeniks teie eesmärke…

 

Siis tuleb välja, et meie ilmaruumis pole üldse mingeid keelde?

Kuidas on lood siis ilmaruumi ja ilmaloovuse seadustega?

Kas ka neid pole olemas?

Seadused on piirangud…

Loomine saab piiratud olla üksnes loomise programmiga, mille raamides kõik ka toimub…

See süsteem on isearenev…, kes saab selles luua seadusi?

Isearenevas programmis pole peameest…, on üksnes süsteemid, mis on jälgimas programme…, seda selles mõttes, et ta saaks lakkamatult funktsioneerida…

Miski selles ei määra, mida keelata…

Kas saad puule määrata või keelata, kuidas temal kasvada?

 

Mis sai anunnakkide rassist?

Osa nende järglastest elavad teie seas…, osa teie rahvastest… vaid tugevalt assimileerunud…

 

Kes töötas välja taimi…, loomi…, ja palju muud?

Kas väljatöötamine oli jagatud erinevate väliste tsivilisatsioonide erinevate asjatundjate vahel ülesandena?

Kõik on sama, kui inimese vormi arenguga…

Teaduslikus keeles öeldes… – loomade liikide ja vormide modifikatsioon…

Esmalt need kujunesid stiihiate klassifitseeringu läbi…, ehk, elukeskkonna kohaselt…

Kuid edaspidi, seoses sellega, kuidas neil tuli kohaneda elukeskkonnaga, ning areneda selles, juhendudes vabast valikust…, samas modifitseerusid välises kujus, kus paljunesid liikidena…

Peale selle, tsivilisatsioonid erinevatel arengu tasemetel manustasid oma vorme…, nagu tsivilisatsioonid Veegalt…, samad anunnakid…

 

Milline kosmiline jõud koordineeris kõiki meie planeedi konstruktorite tegevust?

See oli omal viisil üleilmne kokkulepe…

13 tsivilisatsiooni leppisid kokku võtta osa eksperimendist…, ning luua vaba valiku tsoon…, ehk õigem oleks ütelda… – andsid 13 oma ilmaruumlikku esindajat, kellest said käesoleva vaba valiku ilmaruumi arenguks oma ilma esindajaid, 13 arengu tasemel…

 

Kuid keegi pidi siiski koordineerima sellist protsessi?

Muidugi… – eksperimendi algatajad…, mõningaid neist olen sulle nimetanud…

 

Aga see, et inimkehad sarnanevad mõningate tsivilisatsioonide kehadega, kes võtsid osa eksperimendist…, siis meie ja nemad oleme humanoidid – kas on see juhus?

See, kuidas võtate teiste tsivilisatsiooni kehasid, paljus määrab teie vastuvõtu võime…

Mõningaid vorme sa pole võimeline ette kujutama…

Mis on, kui ütlen, et on olemas ka mõistusega lõhnade tsivilisatsioon?

Kuidas sa kujutaksid lõhnade tsivilisatsiooni ette?

Kõike, mida kujutate teiste tsivilisatsioonide kehadena, on üksnes teile tuttavad analoogid teie ilmast…

Nemad võivad olla kas inimese…, teie loomade…, või kristallide…, ja muu näol…

Kuid ilmaruum on sedavõrd paljukujuline ja vaimu eksisteerimise liike on selliseid, mida sul on võimatu ette kujutada…

Seega…, kui räägime humanoid… – siis pigem peame silmas mitte olevust, käte, jalgadega ja peaga (kaheksajalal on need ka olemas), siis ennem – energiate tasemete voolamisena organismidesse, meridiaanide vahendusel…

Mõningatel tsivilisatsioonidel need on ligilähedased teie omale…

Kuid üksnes… – sarnased, kuna neil pole teie areng…

Ülejäänud teised on jälgimas teid…

Vaid kõik 13 tsivilisatsiooni ja nende esindajad võtsid eksperimendist osa…, ning nende kogemus kajastus teiste tsivilisatsioonide arengu kogemustes…

Te kõik, kui Jumala osad, olete läbimas kollektiivset kogemust…, ja mitte üksnes olles ühes kollektiivis…, vaid et, iga kollektiivi liikme kogemus saab kohe kogu kollektiivi liikmete saavutuseks…

Selline ongi klasterlik koostöö süsteem…

Inimeses selline protsess on eraldi olev protsess…

Seega… – kui kujutate mõningaid tsivilisatsioone endile…, või nemad esitlevad endid teile humanoididena… – siis see on üksnes ühine kokkulepe kujundustest…

Kuid teisest küljest – kõik sõltub energeetiliste meridiaanide läbivusest…, mis on siiski teie ühise eksperimendi osa arengu tulemus, kui ühisest tervikust…, kui vaba valiku ilmaruumist…

 

Mitmeks aastaks oli arvestatud inimkeha elu?

Kas on võimalik elada igaveselt…, vananemata…, ja minnes üle toidule praanaga?

Arengul piire pole…

Inimkeha iga on arvestatud enam, kui 1000 aastale…

Enamgi veel… – pole sellist mõistet, kui – inimkeha elupikkuse arvestus…

Kujutlege esimese kompuutri väljatöötajaid…

Kui paljuks ajaks nemad arvestasid seda?

Nemad ei osanud isegi arvata, et peatselt…, väga-väga peatselt kõik muutub ja ilmuvad hulga-hulga võimsamad masinad…

Kui inimene kasutaks oma keha harmoonilisemalt, lõhkumata seda toiduga, ökoloogiaga, destruktiivsete mõtetega…, siis ta saaks eksisteerida oma kehas igaveselt?

Kuid milleks?

Kas on tarvis õppimiseks vanat kompuutrit…, kui sellesse oleks isegi võimalik mahutada uut ja täiuslikumat programmi…, kas siis vaimsuse areng kiireneks?

Ometi teisest küljest… – kui õppimise aeg selles kehas on läbitud…, siis milleks veel temasse jääda?

Pealegi… – on olemas valiku vabadus…

Kui vaimu osake enam ei vaja õppimist selles kehas, siis see sureb…, kuna valib uue rüü…

Seetõttu ilmaloovuse vaatevinklist sellel küsimusel pole mõtet…

Te olete kiindunud oma kehasse, kuna ei tunneta oma teisi kehi…

Kui vaid väljute teise mõõtme kehasse…, ehk väljute füüsilisest, te ei muretse enam, kui kaua saab elada teie keha…

Õppimise eesmärgil, kui seda õieti ja harmooniliselt kasutada, keha võib teenida hulga kauem, kui keskmiselt elab inimene…

Kuid te surete peamiselt mitte keha vananemise tõttu…, vaid enamuselt sellest, et väsite elamast selles kehas…, ning valite endale uue…

Kuna vaimsus…, teie vaimu osake, pole veel küps eksisteerimiseks teist liiki kehades…, ja ta pole veel läbinud selle keha kõiki võimalikke kogemusi…, seetõttu naasete füüsilisse ilma veel paljusid kordi…

Kuid…, kui vaid ammenduvad kõik füüsilise keha võimalused…, füüsilised tasemed… – oled valmis minema uuele tasemele…

Milleks siis enam füüsiline keha?

Ta hakkab üksnes ahistama su arengut…, sinu võimalusi…

 

Võitluses kurja ja hea vahel…, inimene on sunnitud kulgema kuldset keskteed…, ehk püüdlema poolustest mingi ühe poole?

Kas on võimalik mõista head, mõistmata kurja?

Nii või teisiti, kõike õpitakse võrdluse läbi…

Pole võitlust vastuseisu mõttes…, selliselt, nagu kujutate seda endale ette…

On üksnes destruktiivsete ja konstruktiivsete teadvuste vaheline koostöö…

Enamgi veel… – need kaks suunda ei rakenda kõiki teadvuse ja teadvustuse eksisteerimise võimalusi…

Destruktiivne mõistus kasutab tsentrifugaalseid jõude…, lammutavaid energiaid… – eraldumisi ja avardumisi…

Konstruktiivne mõistus kasutab kesktõmbe jõude…, loomise ja sulandumise energiaid…

Kuid 100% konstruktiivseid ja destruktiivseid mõistusi pole…, on valdavaid tasemeid…

Lammutada saab üksnes seda, mis on loodud…

Kokku kerida, – mis on laiali laotatud…

Õppimise tase on paljuastmeline ja paljusuunaline…

Sa võid valida üksnes ühte õppimise suunda…, ja võrrelda seda teistega pole vajadust…, kuna enamus neist on võrreldamatud ja vastandamatud…

Kuna õppimine on lõpmatu…, siis selles ilmaloovuse sektoris see on igatahes sinu jaoks pikaldane…

Kuid arengu seaduste kohaselt…, varem, või hiljem, sa teed läbi kõik võimalikud teekonnad ja õppimise spektrid…

See, mida olete harjunud võrdlema, tuleneb tegelikult teie duaalsest mõistusest ja teie õppimise süsteemist…

 

Meile räägitakse, et mõista, mis on armastus, tarvis millegiga võrrelda…, ja õppida tundma, mis on armastuse puudumine…

Kõik on eksisteerimas energia näol…

Võrdlus on tarvis selleks, et valida…, ehk, saaks ühte eristada teisest…

Vaba valiku tsoonis te pidevalt valite…

Armastus – on teatud liiki energia…, et teda tundma õppida, pole tarvis võrrelda…, saab hakkama ka ilma selleta…

Energia tundma õppimiseks tarvis sulanduda temaga…, või olla koostöös temaga…

Kuid mistahes koostöös on olemas varjundid…, nagu ka armastuse energias on varjundeid, milliseid saaks liigitada konstruktiivseteks ja destruktiivseteks… – seda mistahes kvaliteedis…, ja mistahes energias…

Seega…, kui valid arengu teekonda läbi konstruktiivse ilma tundma õppimise, siis sind sinu teel on ootamas suured erinevused, et saaksid valida…, ning sellel teekonnal on konstruktiivseid ja destruktiivseid varjundeid…

Ja vastupidi… – destruktiivsel teel on erinevaid variante, millistes esineb konstruktiivse süsteemi elemente…

 

Miks Maad nimetatakse „peremeheta planeediks“…, ja et ta on kui roolita laev… – kuhu puhub tuul…, sinna ta liigub?

Kas sellel planeedil on peremehed…, ja kui on…, siis kuna need väljuvad peidust ja hakkavad tegutsema, ning kõrvaldavad destruktiivse mõistuse kahjulikud mõjud?

Kes peab olema planeedi peremehed?

Kes võiks nendeks olla?

Ilmaruumis pole teie mõiste kohaselt valitsejaid ja peremehi, orje ja alluvaid…

Kui sa pead selle all silmas allumist tugevatele…, siis nii see on…

Planeedil pole peremeest…, ehk sa pead silmas kui inimkonda?

Kuid inimkond kujutab endast väikeste laste ühiskonda, keda tarvis jälgida…, keda tarvis kasvatada, õpetada…, tarvis jälgida, et nad ei hävitaks teine teist, saades kätte õppimiseks uusi mänguasju…

Millisest peremehest saab siin rääkida?

See, et mõningad olevused kasutavad ära teie madalat arengu taset oma eesmärkidel…, see pole vastuolus ilmaruumi seadustega…

Kui inimene tungib agressiivselt loodusesse, hävitades tema ressurse… te ei räägi endale, et on aeg kõrvaldada inimese kahjulik tegevus ja mõista, kes on planeedi peremees…

Kuidas teie käitute käesoleva ilmaga ümber…, nii käitub tema teiega…

Ehk teisi sõnu… – seadused on ühed ja samad kõikjal…

Teie vaenulik suhtumine loodusesse peegeldub ka teie ühiskonnas vaenulikku suhtumisena…, ja sama ka ilma suhtes…

Seda pole võimalik eristada…, kuna kõik on üksnes energeetiline protsess… – energia koondamise ja suunamise protsess…

Kui keegi teie seast suunab oma energiat – agressiivselt looduse vastu…, kuhu ta kaob seejärel?

Ta jääb sinna samma…, ning edaspidi on koostöös teiste energeetiliste objektidega, agressiivse energia näol…, – seda ka teiste tsivilisatsioonide esindajate suhtes…

Kui inimene muundab endas agressiivseid energiaid, siis need ei avaldu enam looduses, ei planeedil, ega tema enda peal…

Kogu energeetikas muutub kõik…, ning astub kui uuele tasandile, millesse suhtutakse teiste tsivilisatsioonide poolt austavalt… – olevuste tasandil, kes on suutelised kuulutama oma õigusi…, ja kasutama neid täiel määral…, – teadvustatult…

Mõistke…, keegi ei tee teie eest teie samme…, ei kuuluta teie iseseisvust…, ei läbi teie eksameid…, ei muuda teie energeetilist olekut…

Läbides kolmanda mõõtme taset, läbite tundma õppimise kogemust…

Tundma õppimine…, olla jätkuvalt vaba valiku tsoonis…, see tähendab… kõigi vastuvõtu aspektide tundma õppimist…, ja nendest valiku tegemist…

Keegi pole võimeline ära koristama destruktiivsete mõistuste mõju…, kuna see kõik on eksperimendist osavõtu võimalus…

See, et olete nende mõju all – see on samuti teie valik…, see on teie arengu valik…, teie eelistused…, teie otsingud…, ja teie teadmiste saamise teekonnad…

Saage planeedi peremeesteks…

Kuulutage endid…, enda tõsiseid kavatsusi ja oma võimalustest olla planeedi peremeesteks… – mõistusega peremeesteks…

Mitte sellistena, kelle käest tuleks planeet päästa…

Parem oleks jääda ellu, olles temaga sümbioosis…

Ta pole võimeline eksisteerima teieta, kui ilma oma osata…

Read Full Post »

Duaalsuse eksperimendi olemus

Jumalate kool

 

 Mul pole praegu kõik selge…

Meil on üksnes teadmiste katked ilma loomisest…, kuid need on paljus vasturääkivad, või on seletamatud…

Näiteks… on versioon sellest, et esmalt Maad asustasid niinimetatud valged jumalad, hüperborealased…, seejärel vallutasid planeeti anunnakid…

Valgete jumalate järglased olevad slaavi rahvad, keda anunnakkidel ei õnnestunud assimileerida endale…

Sellest räägivad paljud pärandid…, nagu vägilaste lahingud lohedega…

Kas just seetõttu slaavi rahvad peavad end inimkonna päästjateks anunnakkide käest?

Kas mäletad, kui rääkisime revolutsioonilisest teest…, see oli teile etteütlus süsteemist pääsemiseks…

 

Kes on ette ütlemas?

Need samad valged jumalad – need on Luige tähtkuju rass, mis hakkab kureerima teid seitsmendal tasandil…

Nemad tõepoolest võtsid osa inimkonna loomisel…, ning teis on nende programmid…

Just nemad püüavad teile ette ütelda…

 

Nemad justkui viivad meid kokkupõrkele anunnakkidega, kuulutades, et slaavi rahvas on Jumala poolt valitud inimkonna päästmiseks anunnakkide käest…?

Mõtle ise…, kas õpilasi on tarvis päästa millegi eest? Kas õpetajate käest?

Pigem teine teise käest…

Keegi ei kihuta teid kokku… – hoopis püütakse innustada teid vaimseks koostööks…

Teile mainitakse tulevast seitsmendast tasemest…

Kas mäletad küsimust, et miks on sedavõrd palju väärõpetusi?

Need pole väärõpetused, kuna väärat pole olemas… – on üksnes erinev tõepildi nägemise tase…

Kusjuures, tõepildi mõiste pole kaugeltki püsiv…, ta on pidevalt muutumas…

Paljud muistendid…, pärandid…, õpetused…, ning tänapäevased teie raamatud – on püüd mõista mõistmatut tõde…

Igaüks, kes püüab seda kirjeldada – eksib, kuna näeb seda muidugi oma arengu nurga alt…, oma tegelikkuse peegelduse kandi pealt…

Ta peegeldab moonutatult…, nagu sinagi…

Seetõttu parimaks teada saamise viisiks on see, mida püüan sulle õpetada… – see pole pime usk kõigesse, mida kuuled ja saad teada, vaid neis tuleks otsida seaduspärasust…

Kõige õigem väide…, kõige lähedasem tõele on see järeldus…, see pilt, mis loob kõige enam seoseid…, ehk selgitab kasvõi 80% küsimustest…

Kui sa näed vasturääkivusi minu väidetes, siis usu mind…, see pole püüd sind segadusse ajada, või anda sulle vääraid andmeid… – milleks mulle seda…?

Ma saan üksnes küsimustele mitte vastata…

Sa vaid võtad seda kõike vastu teisiti…, omal viisil, nagu kõik teised…

Kui leiad vasturääkivusi öeldu vahel…, siis otsi põhjust endas…, ning esita endale täpsustavaid küsimusi seni, kuni ei selgu sinus endas seoste ja põhjuste süsteem…, kuni ei kujune mõistmiste süsteem..

Kõrgemad olevused ei valeta…

Nemad mõistavad, et mistahes väljaütlemine loob alternatiivset reaalsust…, mõtteloovus jätkub…, seda mõtteloovust tuleks millegiga siduda…

Enamgi veel…, mistahes mõte teostub avaruses…, seega, see ei saa olla valena…

Välja öeldud mõte on juba eksisteerimas…, nii teil, kui ka meil…

Seega, pole olemas väär ja õigeid õpetusi…, on üksnes tõelähenemise tasemed…, ning see sõltub vaid informatsiooni vastuvõtjast…, tema puhtusest…, tema usust…, ja tema kaasatusest protsessi…

 

Kui see on nii, siis need, kes on edastanud meile slaavi rassi valitusest, lõid reaalsust.., arengu haru, kus rassid tõesti päästavad inimkonda…

Õige… – seda nemad teevad kavatsetult…, selline on nende koostöö…

Neil pole võimalik otse sekkuda teie ilma, kuna seda ei luba teie kuraatorid, anunnakid…|

Kuid nemad tegutsevad kaudselt, luues teie arengu paralleel harusid, alternatiivseid reaalsusi…, viidates, ütlevad teile ette erinevaid teid…

Sama teeb ka õpetajate süsteem… ingellik süsteem…

Jutud paljuräägitud üleminekust…, Maldenast – on mõttevormide loomiseks paralleelsetest reaalsustest…, väljumisest sellestarengust…, väljumisest suht ummikulisest olukorrast…

Kuid te pole võimelised uskuma sedavõrd, et astuda neile teekondadele, ning suunata oma loovat kavatsust ja oma tahet nende reaalsuste jätkuvatele kujundamistele…

Teid õpetatakse loomisele…, võimaldatakse loomise katsumusi…, koostöö makette – kui reaalsuse konstruktor-mänge, millega saaksite mängida…, ja samas, mitte vigastades endid…

 

Sa rääkisid…, selleks, et luua eraldumust Jumalast, oli eksperimendi ajaks tarvis kustutada mälestused kehastustest…

Kuid, paljud inimesed meenutavad oma kehastusi…

Kas olevused kõrgematel tasemetel ka ei mäleta oma kehastusi?

Milles siis eraldumus seisneb, kui osa minust mäletab kehastusi…, aga ülejäänu mitte?

Paljuski see pole nii…

Te eraldusite Jumalast eraldi olevate iseseisvate olevustena…, ning side Jumala omadustega on säilinud kokkupuute punktide kaudu…, 13 tšakra vahendusel…

Te olete loodud just nende käivituse tingimuste vahendusel…

Kuid kehastuste mälestus  – on energeetika omadus…

Teie energeetiline olemus vastab teie tasemele…

Peale selle – meendused on samuti energeetiline protsess…

Kui oled meenutanud… – siis oled saanud ühendust enda osaga…

Vaata järgmist…

Olevuse 12 osa kehastuvad ilmaloovuse süsteemidesse…

Igal olevuse 12 osal on igal tasemel 12 püüdu…

Kokku see toob number 144 juurde…

Seega… – sa õpid mitte üksi…, vaid sinu 144 osa õpivad korraga…

Läbida taset – tähendab korjata kokku kõik oma 12 osa…

Kas on meeles sinu unenäod?

Need on sinu teisikud sellel tasemel… – sa meenutad neid läbi une…, nagu nemadki meenutavad sind oma une kaudu…

See on teie katse ühineda…

Igaüks kaheteistkümnest teisikust, antud Jumala omaduse tasemel, läbivad antud omaduse erinevaid aspekte, mis on samuti 12…

Selline on üks õppetundidest… – meenutada…, ehk korjata ennast kokku…

Just seda rõhutas Jeesus…, et teil oleks võimalus kõike meenutada…

Sinu teised osad tegelevad teistel tasemetel samaga – arendavad enda seesmuses Jumala uuritava omaduse 12 seisundit, ning koondavad need enda seesmuses ühtseks õpitud Jumala omaduseks… – peale selle lähevad üle järgmisse loomise klassi…, järgmisele tasemele…

Koondamine ongi süsteemi tasakaalustamine enda seesmuses…

Jumala omaduse 12 seisundist 6 on tsentrifugaalsed ja 6 on kesktõmbe…, ehk 6 heledat ja 6 tumedat…

Ehk sa ise valiks sobivamad sõnad neile Jumala omadustele, iga taseme gradatsioonidele…

Olgu see sulle koduseks ülesandeks…

 

Sa rääkisid, et oli loodud kehastuste vormid…

Kes neisse kehastusid?

Kas toimus selleks mingi valik?

Need olid kõikide tsivilisatsioonide esindajad, kes võtsid osa eksperimendist…

 

Pea kinni…, ma ei mõista, mis asi on siis tsivilisatsioon?

Meie – oleme tsivilisatsioon, ehk inimrass, kellesse on kehastunud vaimsused… – kas vaimsused kuuluvad ühele tsivilisatsioonile?

Vaimsus on vaimu osa, mis sihikindlalt kogub teatud kehastumiste kogemust…

Tavaliselt vaimsused läbivad pikemaid kehastumiste aegu ühe tsivilisatsiooni ulatuses…, ehk pole kehastumisi kord ühes tsivilisatsioonis…, ja siis teises…, ja siis järgmises… – see siiski on seotud energeetiliste protsessidega.

Kogemus on – energeetilise potentsiaali loomine…

Esmalt vaimsus kogub potentsiaali, et saaks kehastuda…, kuni potentsiaal tõuseb selleni, et saab väljuda sellest kehastumiste ringist..

Potentsiaali kogumine sellest ringist väljumiseks – on summaarne tsivilisatsiooni kogemuse kogumine…

Kui on läbitud üle 50%, siis on olemas energeetilised võimalused väljuda sellest kehastumiste spektrist kas ajutiselt, või alaliseks…

Selles on vaba valiku mõte…, – see on olemasolu vaba energia väljumiseks… – valiku teostamiseks…

Duaalse ilma loomisel paljud olevused igast ilmaloovuse nurgast avaldasid soovi kehastuda uues süsteemis, et olla õpilastena Jumalate koolis…, teenida süsteemi arengut tervikult, ning arendada endis Jumala omadusi…

Need olevused lõid oma tsivilisatsioone…

Kõik rassid, mis on tasemete kuraatoriteks, on samuti eksperimendist osavõtjad…, ja samuti inkarneeruvad kõigi duaalse ilma tasemetel…

 

Kui nemad lõid omad tsivilisatsioonid kõigis duaalse ilma tasemetel…, kes oleme siis meie?

Me pole loonud oma tsivilisatsiooni…, vaid meile on loodud kehad ja neisse on keegi asunud…, ja nüüd meid on juhtimas anunnakid…

Millest selline erinevus?

Ei…, see pole nii…

Pane tähele… – sina oled üksnes andromeedalaste rassi esindaja…, kuid sinu vaimsuse kuuluvusest mingile rassile ei saa rääkida…

Kuid… nemad on vaid sulle kõige lähedasemad, kuna enamuse kogemustest sa oled kogunud, olles koos nendega…

 

Olen kogunud suurema hulga kogemusi koostöös nendega… – kas enne eksperimenti…, või selle käigus?

Enne eksperimenti… – siis neil oli teine nimetus…

Koostöö nendega on jäänud teil endiseks…, kuid nimetused on tulenenud kehastumiste koha järgi…, seda üle kogu tähe süsteemide, mis olid kaasatud duaalsuse eksperimenti…

Sina…, kui andromeeda-eelsete esindaja, jaotusid osadena erinevate kehastuste tasemetele, mis olid madalamate omadustega…

 

Sa rääkisid, et kõik hakkasid laskuma 13 tasemelt…

See oli kui vahejaam, kus näidati teile teede valiku võimalusi, milliste kaudu saate naaseda…

Enamus koostöö osast oli allpool 9 taset…

Seetõttu teile räägitakse sellest numbrist…

Selleks, et tõusta kõrgemale, on tarvis läbida õppetööd madalamates klassides…, ning korjates seal kogemused kokku, tõusta ülespoole…

Sellel põhjusel fragmenteerusite esmalt 3, 4 ja 5 tasemel…, kuid samas sinu 6 taseme osad olid tõusnud kuni 8 tasemeni, ning seal on läbimas Jumala omaduste kogemusi…

 

Aga mis on siis Asustajad-Isad, kes edastasid informatsiooni meie ilma arengust?

See on tsivilisatsioon – eksperimendist osavõtjad kaheteistkümnendalt tasemelt…

 

Kas nemad alumistele tasemetele ei kehastu?

Kehastuvad… nagu kõik…, just seetõttu nemad on teadlikud madalamatest tasemetest…

Nende teadmised on hulga täpsemad, kuna nemad on kõrgematel arengu tasemetel… – enamuselt tsentrifugaalselt heledamalt teekonnalt…

Nende lähte päritolu – ilmaloovuse keskme läheduses olevad ilmad…

 

Meile on räägitud, et anunnakid on loonud meid selleks, et me kaevandaks neile kulda…

Selleks võeti ahve, ning sisestati neisse oma geene…

Kuidas viia see kokku sinu inimloomise versiooniga?

Kas üks räägib vastu teisele?

Osa inimkehi, mida nimetate värvilisteks rassideks, ehk olid selliselt loodud…

Miks oli kulla kaevandamine… – midagi tuli ju neile õpetada…, ja millestki oli võimalik saada kogemusi…

Te ju toidate koduloomi ja kasutate nende töövilju…

Seda võiks pidada esmaseks praktikumiks…, mõistuse treeninguks…

Te võtate seda orjuseks… – aga miks mitte õppeajaks?

See tuleneb sellest, et juba eelnevalt eitate võimalust saada reptiloidsetelt midagi head oma arenguks…

Kuid te olete vaba valiku tsoonis…

Kui varem te polnud külaldaselt arenenud teadliku valiku tegemiseks…, siis mis segab teha seda teil tänavu?

Teil on täielik õigus valida teekond…, mida ei saa keegi rikkuda… – isegi reptiloidid mitte…

 

Paljud ehk võtavad sinu sõnu…, et oleme omal viisil anunnakkidele koduloomadeks…

See on ju teie jaoks sedavõrd solvav…?

Miks te ei leia solvumist koduloomade poolt, kes on tõe ja õigusega teenimas teid?

Te ju õpetate neile mõningaid oskusi…, ning kasutate nende oskusi ja tööd…

Anunnakide seas on erinevaid isendeid…, kuid te kujutate neid kõiki kurjadeks…

Kuid nende liikumapanevaks jõuks on enamuselt sihikindlus…

Jaa…, neil pole teie kohaseid tundeid, kuid neil pole kurje kavatsusi, et luua üksnes kurjust…

Nemad realiseerivad oma eesmärke teadlikult…

Mis segab teid teha sama, ning olla teatud määral koostöös…, mingis tsivilisatsioonide sümbioosis, kus üks täiendab teist?

Teile näib, et nemad ei kuulu teie hulka, kui loovuse kroonide hulka?

Kuid te ise annate selleks põhjust…

Mis loovuse kroon see saab olla, kui ei suuda teha teadlikku valikut?

Te sama kõrgilt suhtute oma koduloomadesse, ning peate neid endist madalamateks…

Anunnakid paljudes arengu parameetrites ületavad teid…

Nemad on geniaalsed geeni konstruktorid…, ja nende kogemus on ilmaloovuse süsteemile kasulik…

 

Sa rääkisid, et inimesel on 13 tšakrat – sidepunktid erinevate tasanditega…

Miks füüsilisel kehal on 7 tšakrat ja südame oma on keskne?

Sümmeetria…, tasakaal…

13 ei jagune pooleks, kaheks duaalsuse pooluseks…

Kuus ja kuus, ning üks tasakaalustav tsenter…

Just siit ka 13…, et tasakaal saaks eralduda jätkuvaks arenguks, kui 6 omadust tasakaalustuvad järgmise 6’ga…

Esimene tšakrate kuuik tasakaalustub neljandaga – südame tšakraga…

Kolm alumist tasakaalustuvad kolme ülemisega läbi keskmise…

Edasi juba mööda tõusvat joont…

Kui esimene on läbi võetud, siis tasakaal nihkub kõrgemale…

Järgi jääb 12 tšakrat, ehk tasakaal…, sellega nihkute neljandasse mõõtmesse… – vahepealsesse…

Vahepealne on see, kus pole võnkeid… – on suhteline rahu…, ja kus tšakrate hulk all ja üleval on tasakaalus…

Kui saab teine tšakra läbi võetud, ta rullub kokku…, siis tasakaal on kadunud…

Tsenter nihkub kuuendasse tšakrasse…, aga te ise tõusete viiendasse mõõtmesse…

Võin öelda sulle, et see on taas tasakaalutu tsoon, ehk energia tasakaalu õppetunnid…, kuid uuel tasandil…

Kui te ehk arvate, et läbides kolmandat taset, lahkute jäädavalt tasakaalustamise probleemidest… – kuid see pole nii…

Areng läheb üle uuele spiraali keerule… – ja nii edasi…

 

Sa ütlesid, et „kui teine tšakra rullub kokku“…, kas see on taasloomise tšakra?

Ehk me lakkame taasloomast?

Te olete täielikult saanud taasloomise kogemuse…, ning edaspidi, kui teil läheb tarvis, saate seda taas kasutada…

Teisi sõnu – see oli kui laste sünnitamise õpik…, kus on esile toodud kõik moodused…

Kuid, te ei hakka vaid sünnitama… – see oli üksnes üks õppetundidest…

Elu loomine on võimalik mitte üksnes sellisel teel… – teid selleks on palju…

On võimalik ka jagunemine…, nagu tegi seda Jumal teie loomisel…

Edasi jätkub õppimine teiste loomiste abil…

 

Kui kõik naasevad peale õppimist 13 tasemele, mis samuti pole tasakaalustatud, mis tuleb siis?

Sellest on vara rääkida… – üksnes jätkuv areng… – üksnes loomise eksam…

Te ise loote ja tasakaalustate jätkuvalt omad ilmasid…, ehk käite välja teisi alternatiivseid loomise võimalusi…

 

Sal Rachele „Alustajad“ räägivad sellest, et esmalt Absoluut jagunes 12 osaks, edasi veel 12…, ja nii edasi…, ja nii edasi…

Seejärel osad lõid oma ilmaruume, ning hakkasid neid arendama…

Sal Rachele loendas Jumal-Loojaid ligi 100 tuhande ringis…

Seega…, võiks olla ligi 100 tuhat Jumalat, kes igaüks juhivad oma ilmaruumi?

Täpsemalt 144 tuhat…, kes on just Jumala Kooli lõpetajad…, kus iga Jumal saab oma ilmaruumi juhiks…

 

Millegi tõttu väidetakse, et inimese DNA spiraalidest on 10 ära lõigatud, jättes vaid kaks kaheteistkümnest…, ning blokeeriti inimajust 95%…, provotseerides sellega tõe väänamist inimkonnas…

Iga DNA spiraal aktiveerub vastaval tasandil…, ja vägivaldselt pole keegi midagi ära lõiganud… – kõik on inimeses alles…

Nüüd on aeg aktiveerida kolmas spiraal, et saaksite minna üle loomise järgmisse klassi…

Praegu töötavad üksnes kaks DNA osa, mis vastutavad ellu jäämise eest (võitlus viirustega) ja teie paljunemise pärast…, kahe loomise klassi õppetunnid…

Kolmas DNA osa on vastutav teada saamise eest…, ehk, side käivitamise eest kogu ilmaruumi andmebaasidega…

Tegelikult kanalite avamine ongi side käivitamine andmebaasidega…

Sa küsisid, millal käivituvad DNA osad teiste vormide loomiseks…

See toimub praktiliselt viimastes lõpuklassides…

Just seetõttu teile ei saa praegu selgitada 10 ülejäänud DNA osa mehhanisme…

Seda sõnalises vormis pole võimalik selgitada…, seda tarvis läbida energeetiliselt…

Teie aju on veel arengu algelises staadiumis… – ta on teile antud alles sellel tasemel…

Järgmisel tasemel te ei kaota selle…, vaid, vastavalt tõusule kõrgematele tasemetele, käivituvad ka muud aju osad, mis hakkavad ühendama teie kogemise kogemusi teiste Jumala omadustega…, ning mõistuse kaudu õpite tundma ka oma aju teisi osi…

Ehk võiks ütelda – te kõik olete juba läbimas neid kogemusi oma fragmentide vahendusel…

Selles mõttes kõik toimub siiski üheaegselt…, nii mängu potentsiaal, kui ka läbitud kogemus…, kui ka kogemuse läbimise võimalus…

 

Sa oled varem rääkinud, et meile antakse üksnes valida mänge, millistega tahaksime mängida kehastudes…

Jah…, antakse mängu programmide valik, vastavuses igale tasemele… – kuid igas mängus on 12 alamtaset…

 

Kas on õige väita, et inimestel on kõigest kuues keha versioon?

Meile räägitakse kuuendast rassist…

Kuues rass…, see on kehad, mis vastavad uuele tasemele enam…

Teile aegamööda manustatakse uusi elemente…, see on see, mille nimeks on – kristallkeha…

Esimene variant oli energeetiliste kompude näol, ehk samas – hermafrodiidid, kus polnud veel sugulist jaotust…

Teine – titaanid…

Kolmas – lemuurlased…

Neljas – atlandid…

Viies – tänavune inimese vorm…

Kuues – kristallne rass…

 

Aga indigo lapsed?

See on üksnes käesoleva inimrassi erisus… – parimad näidised…

 

Mõningates allikates räägitakse, et on olemas 12 ilmaloovuse rõngast, millistel olevad kaheteistkümne rassi esindajad…

Mis rõngad need on?

Tasemete teine nimetus…

 

Mõningate allikate kohaselt inimese viiendal rassil on juba üle 200 tuhande aasta…

Miks pole sellise pika aja jooksul märgata mingeid inimese vaimse arengu samme?

Ukse taga on juba kuues rass…, kuid viies rass on oma arengus alles tammumas ühel kohal…

Te olete pidevalt otsimas põhjusi väljaspool endid…

Kellele esitate pretensioone?

Kas loojatele?

Vaba valiku tsoonis keegi peaks vastutama teie arengu ja eksperimendi tulemuste eest…, kuid te kõik olete selle täisõiguslikud osavõtjad…

Igaüks olete oma tsivilisatsiooni esindaja…, igaüks on tulnud sellesse ilma vabatahtlikult…, mitte sunniviisil…

Igaüks teie seast tahtis saada oma tsivilisatsioonile ja kogu ilmaloovusele võimalust leida uusi arengu teid…

Kellele on siis need teie pretensioonid?

Mida ütleksite oma tsivilisatsioonile?

Mida uut olete saavutanud?

Kuivõrd effektselt kasutasite õppimist Jumalate koolis?

Ehk on aeg peatada kannatuste eksperiment ja elada rõõmus ja õnnes…?

Mis segab teid teha seda?

Probleem on ehk selles, et te pole suutelised välja minema sellest koolist enne lõpuklassi…

 

Kuidas on vaba valikuga?

Kas ma ei saaks jätta pooleli loomise kooli?

Saad…, kuid siis kõik sinu õppetunnid lähevad kaotsi…, ega saa teostuda ja talletuda ühtseks kogemuseks…

Oma väljumist eksperimendist tuleks kooskõlastada oma tsivilisatsiooniga…

 

Kas eksperiment duaalsusega õigustas end?

Kas on sul kahetsusi selle eksperimendi käivitamise pärast?

Kas see mäng oli tasu vääriline?

Ma ei mõista, mis on kahetsus?

Mistahes eksperiment on olemise väärt…

Iga tulemus on tulemus…

Kusjuures… – eksperiment pole veel lõppenud…

 

Kuid sa rääkisid kord, et sinu juuresolek pole enam pidevalt vajalik, kuna oleme väljumise peal, ning hakkasid tegelema uue eksperimendiga…

Jah… – mehanismid on sedavõrd käigus, et tagasi minna, või peatada eksperiment – pole enam võimalik…, ja mingeid kahetsusi selles ei saa olla…

Ma usun eksperimendi edusse…, muidu ma poleks seda käivitanud…

Minu usk on omal viisil mehanismi käivitaja.

Te kuidagi ei suuda mõista…, et kõik, mis toimub… – tuleneb teie seesmusest…

Kui ma ei usuks…, või kahetseks… – siis eksperimendi mehanismid peatuksid…, – mina loon üksnes mõttevormidega, mis paljuski erinevad teie omadest…

Ma olen kindel, et olete Jumalate Kooli medaliväärt lõpetajad…

 

Vaimsused paljuarvuliste stresside, hädade, kannatuste ja puuduste tõttu võimsalt fragmenteerusid…, vaid üksikud on säilitanud oma vaimsused tervikuna…

Kas see ei räägi sellest, et oma olemuselt eksperiment on läbi kukkunud…, ning on viinud vaimsused kurbade tagajärgedeni?

Kas tasus üldse seda ilmset košmaari alustada?

Te otsustate seda oma taseme kohaselt…

Miks arvate, et ka teistel arengu tasemetel on sama košmaar?

Miks te omal tasemel toote esile üksnes halbu ja negatiivseid tulemusi?

Kas inimarengu ajaloo jooksul polnud suuri avastusi…, suuri tegusid…, suuri armunuid ja suuri loojaid?

Oli…, ja oli suuri ohverdujaid, nõidade jahte, vägivaldsusi, vallutajaid, sõdasid…, ja palju muud veel…

Kuid see ei vähenda helgete inimvaimsuste saavutusi…

Sellised olete teie…, aga mitte ilm teie ümber…

Ehk õigem oleks väita… – millised olete ise, selline on ilm teie ümber…

Kui teile see on košmaar…, siis ärgake sellest unest ja lõpetage see…

Selleks piisab üksnes avaldada soov selleks…

Igas klassis, igal tasemel on õpetajate ja juhendajate süsteem, kes on ootamas vaid, kuna avaldate soovi õppida midagi suuremat…, nemad on valmis kannatlikult ja pikalt, kord korra järel, läbima koos teiega selliseid õppetunde…

Kannatlikult selgitama, et saaksite omandada uusi loomise samme…

Nemad on alati teie kõrval…, piisab vaid soovida… – igal ühel teist…

Pole ühtki, kellele oleks ära öeldud…, kõik on oodatud ja armsad…

Need olevused võtsid ette tänamatu missiooni teie teenimises…

Nemad ei lõpeta oma teenimist enne, kuni kõik olete läbinud viimse klassini…, kuni läbinud viimse õppetunnini…

Te meenutate last seitsme lapsehoidjaga…

See pole selles mõttes, et hoidjaid on palju…, vaid kasu sellest pole…

Ka selles mõttes, et seitse hoidjat on valmis aitama, aga laps jonnib kõigiga…, kuigi püütakse teda kõigiti meelitada…

Ma tean, et see ei käi sinu kohta, nagu enamus neist küsimustest…

Mul pole midagi selle vastu, et vastata ka teiste poolt esitatud küsimustele…

Kuid sa peaks mõistma, et suunitlus selles vastuses oli jäigem, kuna ta resoneerus  küsimuse energeetikaga…

See oli määratud neile, kes esitasid küsimusi ja neile, kellele vastavad energeetilised suunitlused…

Uskuge…, minu vastustes pole midagi solvavat…, ma vaid saadan vastavat vastuse impulssi, et saaks see kohanduda informatiivsesse süsteemi, mis on minu poole suunatud…

Oled küsinud minult, et miks paljude kanaldajate vastused on sedavõrd erinevad?

Neis pole mingit seost kõlbeliste hinnangutega, või solvumistega…

Kõik sõltub energeetilisest seisundist…, ja iga edastav olevus arvestab sellega… – õigemini…  see toimub automaatselt…, toimub häälestumine informatiivse energia voole…

Seega sinu küsimuse energeetiline suunitlus saab vastuse suht teise struktuuriga…

Sulle on räägitud, et sinu õpetajad jagavad sulle informatsiooni armastusega, kuna sinus endas on palju armastust…

See pole kompliment, vaid sinu energeetilise struktuuri konstateering…

 

Tänan sind!

Võta siis vastu järgmine mitte minu küsimus:

– Mis oleks, kui koguda julgust ja nimetada sellist eksperimenti kosmiliseks hulluseks?

Või on see kõige tavalisem kuritegu, mis on seotud destruktiivsete kosmiliste jõudude vahelesegamisega?

Või on see taas osa mingist veidrast (psühhopaatilisest) eksperimendist inimestega?

Eksperiment ei toimu inimestega…

Eksperiment toimub jumalate rassi loomisega, millest võtavad osa paljud ilmaloovuse tsivilisatsioonid…

Mul pole arusaadav… miks psühhopaatiline eksperiment?

Kas arvate, et eksperimendi loojad on – hullud?

Mingil määral ehk on õigus, kuna meil on teine arusaamine mõistusest, mis ei lähe kokku inimarusaamaga…

Kuid teie arvate, et eksperimenti on alustanud mingid sadistid, kes tunnevad naudingut inimpiinamisest?

Mis on nauding?

Te omistate meile inimlikke omadusi…

Destruktiivsed jõud võtavad eksperimendist osa võrdväärselt konstruktiivsetega…

Nemad pole milleski ei halvemad, ega paremad, kui konstruktiivsed… – nemad on üksnes teised…

Ilmaloovusele on kõik arengu teed üksnes arengu viisid…, jagamata headeks ja halbadeks…

Igaüks realiseerib oma eesmärke ja oma olemust antud eksperimendis…

Teil tuleks lõpetada teiste süüdistamine hulluses…, kõiges, mis on Maa peal toimumas…

Tarvis mõista oma Loova Olevuse osa olemust ennast…

Õppida lõpuks selgeks teadasaamise õppetunnid…

Read Full Post »

Duaalsuse eksperimendi olemus

Jumalate kool

 

Räägi, milles seisnes eksperiment, millest kõik räägivad?

Vaba-voli tsooni eraldamises…, seda selleks, et igaüks saaks valida, mida luua Jumala avarustes…

 

Maa loomine oli eksperimendi osa?

Või planeetidel pole vabat valikut?

Vaba valiku tsoonis on kõigil olevustel see olemas…

Sa pole mõelnud, et kust tulevad hulkuvad planeedid?

 

Kas on olemas hulkuvaid planeete?

Ma arvasin, et nende orbiit on sedavõrd suur, et näivad meile hulkuvatena…

Orbiit – on teekond…

Gravitatsioon – see on planeetide armastus…

Tähe süsteemid – on planetaarsed pered…

Igal planeedil on võimalus valida teist tähe peret…

Teie planeet oli sünnitatud Päikese poolt…, nagu kõik teie süsteemi planeedid…

Muidugi peale Pluuto planeedi, mis ühines selle tähesüsteemi perega…, kui kasulaps…

 

Kes oli duaalsuse eksperimendi autor?

See oli mitme olemuse mõte…

 

Kuid autorlust omistatakse sinule…

Ma polnud üksinda…, üheks osaliseks oli teile tuttav Sanat Kumara…, Kristus…, Saatan…

 

Saatan?

Olen palju kuulnud temast, kuid seni pole aru saanud, kes ta on…

Teda neab kogu inimkond…

See on paljumõõtmeline olemus tihkuse seitsmenda taseme tumedast hierarhiast…

 

Ta valitseb kohta, mida meil nimetatakse põrguks?

Erilist kohta, mida nimetate põrguks, pole olemas…

On olemas palju avaruslikke mõõtmeid, kus on eksisteerimas teie mõttevormide põrgulikke avarusi…, ja neid kureerib Saatan…

 

Me teeme veel temast juttu, kuna inimestel on temale palju küsimusi ja pretensioone…

Pretensioone peaksid inimesed esitama enam endile, kuna Saatan vaid kasutab nende mõttevorme… – tema ise pole võimeline looma…

 

Saatan ei oska luua?

Kuid Jumala kõik vormid oskavad luua…

Ma väljendusin vääriti… – ta on unustanud, kuidas luua…

 

Kuidas on võimalik unustada…

Ma arvasin, et see on omalviisil – refleks…, nagu hingamine…

Seda küll…, kuid selleks, et midagi luua, on tarvis ära anda osa energiast… – muundada seda…

Ta pole võimeline andma oma…, tema elutegevus on seatud kogumisele, aga mitte andmisele…

 

Siis ta on veider tume…

Sa oled rääkinud, et tumedad alluvad tsentrifugaal jõududele ja andmisele, aga mitte sulandumisele…

Me räägime erinevatest asjadest…

Küsimus on üksnes terminoloogiates…

Tsentrifugaal – see on sulandumise valik teistega…, kollektiivsuse, ehk ühesuse valik, ühendumise, ehk osalise vabanemisena individuaalsusest… – et võimendada väge…, teatud eesmärkide täitmiseks… – omal viisil – ohverduslikkus…

Tsentrifugaal – on lahutumine, eraldumine…, individualiseerumine…

Sellel pole oma energia ära andmist…

Ka andmine – on valik…

Kui annad osa omast energiast, siis see ei tähenda, et sa sulandud millegiga…

 

Tuleb välja, et eksperiment, mis nägi ette eraldumist Jumalast omaette olevusteks ja selleks, et saaksid valida… – oli eksperiment tsentrifugaaljõu domineerimises…

Siis see on tumedate hierarhide eksperiment?

See oli osaliselt tumedate struktuuride pakkimisena…

 

Milline on sinu osavõtt selles?

Mina pakkusin luua valiku mõiste…

Valik võimaldas selgitada välja alternatiivseid süsteemi arengu teekondi…, selle enesearengut…

 

Sündis kaos?

Vaba valiku õiguse sisseviimist oli võimalik teha erinevatel viisidel…, ja selleks on olemas teisi valiku mehhanisme… – kollektiivseid…, klasterlikke, omal viisil häälestamisega…

Kuid tumedate pakkumine, kui tsentrifugaaliesindajatelt, seisnes selles, et olemus tarvis eraldada Jumalast…, teha otsuste tegemises iseseisvaks… – alles siis saab valik vabaks…

 

Järelikult – sina pakkusid viia sisse valiku mõiste…

Saatan pakkus teha valik vabaks, ehk eraldada olemus Jumalast…

Aga Sanat Kumara ja Kristus?

Kristus oli, teie mõistmise kohaselt, alati poeedina…, ta oli veendunud, et loodud olevused jäävad mistahes eraldumuse puhul mäletama Jumalat, kuna on tema osad ja Tema lapsed…, siis igal juhul jäävad valima Jumalat…, nii enda seesmuses, kui ka väljaspool endid…, igas oma sammus ja mõttes…

 

Ta eksis…

Jah…, see polnud kerge tee…, kuid tema usub jätkuvalt teisse…

 

Kuidas möödus eraldumine…, ja milline oli osavõtt selles eksperimendis?

Igaüks tegeles selle osaga, mida ise pakkus välja…

 

Aga Sanat Kumara?

Ta oli, teie mõistes, projekti kuraatoriks…

 

Seega… olid loodud inimolevused?

Kes võtsid osa nende loomisest?

Selliselt oli loodud 13 ilmaloovuse taset, mille ulatuses käivitus eksperiment…

 

Miks 13?

Sellest oleme rääkinud… – Jumala 13 omadust…

Iga kiht kujutab kindlat omadust…

Iga kehastunud olemus pidi läbima kõik 13 Jumala omadust, ning tegema oma valiku neis, ehk valima igal tasemel oma arengu suund…, ühendades endas kõiki 13 omadust, et saada iseseisvaks Jumalaks…

 

Seega…, eksperiment siiski seisnes selles, et kasvatada üles uusi Jumalaid?

Jah… – ma taotlesin just seda ideed…

 

Milleks sulle seda tarvis oli?

Olen ju teile rääkinud, et olen Jumala omadus, mida nimetate – uudishimuks…

 

Sul oli üksnes uudishimu?

Te omistate sellele kerglasliku mõiste varjundi…

Uudishimu peetakse teil mingi puudusena…

See on sellest, et eksperimendi olemusse on osaliselt kätketud uudishimu…

Paljud teie seast peavad enamuse hädade põhjuseks teie ilmas just uudishimu…

Tegelikult uudishimu – on alternatiivse arengu otsing…

Sellisena peaksite seda võtma…

Kui inimene, või muu olevus, on otsimas uusi teid uue avamiseks …, teda juhib selles just uudishimu…

Ma ei räägi tegelikult kõlbelistest kategooriatest…, vaid energeetilistest protsessidest…

Jõe voogamine…, uute sängide otsimine paneb vee voolama – mis ongi uudishimu, kui energeetiline protsess…

Kõik maa stiihiad on enam-vähem selles mõttes uudishimu…

Uudishimu – see on püüd uue poole…

 

Milleks ilmaloovusele püüd uue poole…?

Kas vanad süsteemid olid ebaeffektsed?

Sõltub sellest, mida mõistad effekti all…

Vanad süsteemid olid töös, kuid areng oli aeglane…, kui saab nii väljenduda…

Kuid mis on aeglus?

Nagu mõistad, vanades süsteemides aega ei eksisteeri…

Kiirus – on uuenduslikkuste hulk, ettearvamatud tulemused, ootamatud arengu suunad…, ehk, võiks ütelda – kõrvalised effektid…

Vanades süsteemides kõik tulemused olid teatud määral ettearvatavad…, seetõttu süsteemide areng oli aeglane…

Neis kõrvalist, ettearvamatut ja uut sündis harva…

Just seetõttu kujunes idee luua süsteem, milles on võimalik saada suurimat hulka ettearvamatuid  tulemusi…, kõrvalisi effekte…, uusi alternatiive…

Seetõttu projekt oli kõigi poolt võetud vastu entusiasmiga…

 

Uued alternatiivid… – see on arusaadav…, kuid kuidas kasvatada uusi Jumalaid?

See oli järgnev samm…

Saatana poolt oli pakutud isiksutada maksimaalselt kõiki olevusi, et nad ise saaksid valida iseseisvalt…

Selleks sai kustutatud möödunud kehastuste mälestused ja seosed Jumalaga…, kuid Jumala ülejäänud omadused jäid kõigis alles…

Jeesuse nõudmisel kanalid Oleva Allikaga jäid igas olevuses alles…, mis said muudetud side süsteemideks kõigi 13 tasemega…

Neid kanaleid nimetate peamisteks tšakrateks…

Tegelikult neid kanaleid teie kehal on hulga enam…, kuid peamisi on 13…

Seitset neist sa tunned hästi:

Esimene – eksisteerimine

Teine – loomine

Kolmas – tundma saamine

Neljas – püüdlus

Viies – eneseväljendus

Kuues – vastuvõtt

Seitsmes – areng

Nende selgituseks võib ka teisi sõnu valida…

Seitse värvi…, seitse tšakrat…, mis asuvad teie selgroos… – pea kohal veel kuus…, millisteni teil tuleb veel tõusta…

Iga omadus iseloomustab teatud vastuvõtu tihkust, ning vastab ühele tasemetest…, ühele Jumala omadusele, milliseid tarvis arendada ja tunnetada endas, et saada Jumalaks, ning liita need endas…

 

Seega…, oleme tasemel, mis sümboliseerib teada saamist?

Jah…, ka see sinu osa, mis on vestlemas minuga, asub sellel tasemel…

Seetõttu sellel tasemel on teile antud aju, teadvus, mõistus, – kui teada saamise atribuutidena…

Sinu osad asuvad erinevatel tasemetel ja õpivad erinevaid Jumala omadusi…, ja avavad sinus uusi Jumala omadusi…

 

Kena…

Kuid sa rääkisid, et Jumalal on hulga enam omadusi…, ehk oli kavas luua mingeid funktsionaalseid Jumalaid…, kuid need ei oskaks kõiki asju, mida suudab Jumal…

See oli vaid algus…

 

Mis oli edasi?

Edasi oli kujundatud avarus valiku tsoonile…, valitud ilmaloovuse osa kaugemale keskmest…

 

Mille keskmest?

Kõige keskmest…, ilmaloovuse keskmest…

Oleme juba rääkinud kesktõmbe ja tsentrifugaal jõududest… – kõige alge keskmest… – kust lähtub Jumala väljahingamine…, Absoluudi esmane impulss…

 

Päikese süsteemile oli valitud koht kusagil perifeerias, et keegi ei saaks segada…?

Keegi ei saanud niigi meid segada…

Süsteemis toimub iga hetk müriaade loomisi…, ja see oli üks neist…

Teised vaid jälgisid seda…

Kuna see oli vaba valiku tsoon, siis keegi ei saanudki sekkuda…, kui siis, üksnes võtta osa eksperimendist…

Peale selle teil on olemas selline mõiste, kui patent leiutistele…, ehk õigus teha otsuseid oma leiutiste raames…

 

Pea kinni, ma ei saanud aru…

Kui teie lõite vaba valiku tsooni…, kas siis tähendab, et teistes ilmaloovuse osades polnud vabat valikut?

Järelikult see, kes sekkus, juba valdas vabat valikut?

Jah, sa mõistsid õieti…

Kõik, kes justkui sekkus mängu, sai väljuda mängust üksnes eksperimendi mängu lõppedes…

Nemad võtsid vastu valiku õiguse tingimused…, mille seadused rääkisid, et neil on õigus sekkuda eksperimendi kulgemisse…, kuid see, mis hakkab toimuma eksperimendi piirides, hakkab mõjutama neid endid…, kuna iga eksperimendist osavõtja saab sekkuda nende valikusse ja nende arengusse…

Algselt sekkuda soovijaid polnud palju…

Mida kõrgemale jõudis loomise tase, seda enam avardus valiku vabadus…

Esmane tase – eksisteerimine…

Järgmine – taastootmine…

Edaspidine – teada saamine…

Ja nii edasi…, kuni said loodud kehastumiste vormid…

 

Kui oleme kolmandal tasemel…, kes olid esimesel ja teisel…?

Esmane tase – mineraalne ilm…

Igal tasemel on kõrgemad ja madalamad alamtasemed selle taseme saavutamise mõttes…

Mineraalse ilma aluseks on üksnes eksisteerimine… – need vaid ON…

Alamtase – üksnes kivid…, aga kõrgem – kristallid, millistel on kõrge peegeldamise spekter…

Järgmise taseme alamtase – bakterid ja viirused…, nende peamiseks ülesandeks – taasloomine, ehk elu jätkumine…, ning selle kõrgem tase – taimne ilm…

Igas kihis on veel jaotusi alumisteks ja ülemisteks jaotusteks…

Selle järgi – loomne ilm…, kus alumiseks kihiks on kiskjalikud loomad…, ja kõrgemaks kihiks – inimene…, kelle peamiseks ülesandeks – teada saamine…

 

Kelle poolt on loodud inimrass?

Miks just selline vorm – kaks kätt…, kaks jalga…, pea… – ja nii edasi…?

See, milline oled – see on evolutsiooni tulemus…

Te kõik olete osa võtnud loomises…, – teie mõttevormid olid rakendatud loovatesse programmidesse…

Teisiti ei saanudki olla, kuna see oli valiku tsoon…

Igas uues kehastuses, iga olevus, kes oli rakendatud eksperimenti, muundas ajajooksul oma liiki…

Šabloonid olid kujundatud paljude vabatahtlike abiga…, nende, kes andsid midagi seemnena oma osast…, ehk loomise programseid omadusi…

Paljusid neid rasse teate…, ning need kõik olid projektist osavõtjad…, ja suhtlevad teiega…

Nemad suhtlevad teiega jätkuvalt, kuna eksperiment pole veel lõpule jõudnud…, nemad on omal viisil projekti pantvangid… – nemad läksid sellele teadlikult…

Pealegi – muud rassid ei oma õigust sekkuda…, vastasel juhul muutuvad ise eksperimendist osavõtjateks…

 

Mis oli neil rassidel liikuma panevaks jõuks inimeste loomisel?

Paljut…

Paljudele just sama uudishimu…, paljudele – soov aidata…, paljudele – soov midagi saada…

 

Erinevate allikate järgi neid oli 9, või 11… – kui palju siiski?

Teie süsteemis kõik tiirleb number 13 ümber…

 

Mina teadsin, et 12 ümber…

13 – on tsükli lõpetamine…

 

Number 13 on meil negatiivse varjundiga – kuradi tosin…, 13 ja reede…, ja palju veel…

Need on sisse seatud kaitseprogrammid… – nagu „ettevaatust – kõrge pinge“, või „ära roni – tapab“…

 

Seega…, meid on loonud 13 tsivilisatsiooni? Kui palju neist olid destruktiivseid?

Jõud olid arvestatult võrdsetes osades…

Ühtki tsivilisatsiooni ei saa pidada 100% konstruktiivseks, ega 100% destruktiivseks…

On üksnes valdavad arengud…

Tasakaalust oli kinni peetud…

 

Kui 13 tsivilisatsiooni ja 13 taset…, kas siis igat taset kureeris üks tsivilisatsioon?

See polnud üldse kuraatorlus…, vaid pigem esindus… – nagu teil… projektis on 13 alamprojekti ja 13 selle alamjuhti…

 

Kes on siis juhtimas meie taset?

Sa tead neid… – need, keda nimetate anunakkideks, ehk reptiloidseteks…

 

Aga nende järgi?

Plejaadlased – nemad võtavad üle.

 

Aga siiriuslased?

Nemad olid teisel tasemel.

 

Aga orionlased?

Nemad olid esimesel tasemel…, viiendaks tasemeks – alfa kentaurid…, kuuendaks – andromeedlased…, seitsmendaks – Luige tähtkuju…

 

Kuidas valitakse kuraatoreid, alamprojekti juhte?

Või need tulevad ise esile?

See sõltub tsivilisatsiooni arengust ja selle vibratsiooni tasemest…, ning nendeks saavad vabatahtlikute hulgast…

 

Kas vabatahtlikke jagus?

Külaldaselt…

 

Seega… – meie taseme kuraatoriteks on reptiloidsed…, aga teistel rassidel pole lubatud sekkuda?

Tuleb välja, et reptiloidsed võivad meiega teha mida iganes?

Nemad ei saa teha seda, mida te ei luba… – see on jumalate kool, aga mitte ohvrite kool…

 

Ma saan aru nii, et iga rass peaks andma meie õppimise süsteemile midagi oma…, aga mida annavad reptiloidid?

Mõistmist…

Just sellel etapil oli teile lisandunud mõistus…

Just seetõttu ka räägite nende mõistusest, kui kiskja mõistusest, mis on nende privileeg…, nende eristav joon ja nende visiitkaart…

Teie sõnadega – nemad on väga targad…, kuid neil pole üksnes tundeid…

 

Siis on arusaadav, miks nemad kamandavad meie ilmas ja keegi ei peata neid…

Tuleb välja, et oleme täienisti nende valduses?

Nemad on täie õigusega projektist osavõtjad..

Kui asi oli lahendamisel, siis oli küsitud vabatahtlikelt, millist kvaliteeti nemad on suutelised pakkuma uuele rassile, uuele tsivilisatsioonile…

Mõistus – on väärtuslikum omadus…, analüüsi ja sünteesi omadus, mis võimaldaks analüüsida oma loodut, ning teha valikut teatud parameetrite kohaselt…

Just seda omadust tunnistati vajalikuks vaba valiku tsooni piireis…, milles pole ühetähenduslikkust…

Sina, vesteldes praegu minuga, oled ka teistel loomise tasemetel, ning oled uurimas ka muid Jumala omadusi endas…

Samas sa ei saa kinnitada, et kui osa sinust on neljandal tasandil, siis oled plejaadlaste kütkeis?

Te jagate rasse, mis võtsid osa teie loomisest, headeks ja pahedeks…

Kuid vaadake neid parem pilguga, et… mida nemad on andnud teile…

 

Reptiloidsed on toonud meie süsteemi jäiga hierarhia, ning on loonud vägivallale rajatud ühiskonna…

Te olete seda loonud koos…, nemad näitasid üksnes võimaluse…

Nemad on samuti projektist osavõtjad ja on läbimas õppekooli…

Ka nemad pole vabad teist, nagu teie nendest…

Seda just selles mõttes, et nemad ei saa lõpetada, kuni pole lõpetanud teie…

Kuni kõik hakkate kasutama jumalikku teadmise taset – hakkate teadlikult tegema oma valikuid…, oma mõistmise kohaselt…

Ka see on üheks teie õppetunniks…

 

Paljud meie õpetused räägivad sellest, et mõistus segab sulandumast Jumalaga…

On olemas isegi mõistuse peatamise tehnikaid…

See, kuidas kasutate oma mõistust, segab muidugi teie jumalikuks saamist…

Tehnikad pole suunatud mõistuse täielikule seiskamisele… – seda pole võimalik…, vaid selle teadliku kasutamise ümberhäälestusele…, otstarbekaks kasutamiseks – teada saamiseks…, aga mitte mõtetule lobale ja pidevatele kontrollimatute mõttevormide väljapurskamistele…

Peaksid mõistma, et kõik pole juhuslik…

Kuidas viia inimest vajaduseni teha valikuid teadlikult?

Mis sa arvad?

Kõige otsesem viis… – panna inimene jäikadesse tingimustesse…

Kui inimene kannatab…, kui temal on valus…, siis varem või hiljem – ta väsib kannatamast, ning püüab väljuda sellest olekust…

Ning, kui mõistab, et väljapääs on olemas, siis teeb teadliku sammu valiku võimaluse suunas…

Teie revolutsioonid – on kriitilise valiku teadlikud sammud…

Kuna inimesel polnud valikut vanas, siis ta valis uue…

Evolutsiooniline teekond on pikem… – olemus tegi palju kordi alateadlikke valikuid, ning temasse kinnistusid parimad valiku tulemused…, elulised vastupidavused, mis viisid teda arengule…

Mõistes seda seaduspärasust, toimub teadlik suuna valik, mis viib arengule…

Seega… – juhuvalikute jada viib valiku seaduspärasusteni…

See on evolutsiooni revolutsioonilised valiku teekonnad…

Teie planeedil on olemas nii ühtesid, kui ka teisi valikuid…

Kuid nüüdseks inimkond on jõudnud revolutsioonilisele valiku viisile, ning on käimas jäik õpetamise viis…

Kuna kõik on duaalsus…, siis kõigel on olemas ka teine külg… – mõtle sellele…

Energia oma üheses oleku tähenduses koguneb…, ning varem või hiljem, paiskub üle enda piiride, avaneb ja muundub duaalseks olemuseks…

Ja seda seni, kuni kogu süsteem tasakaalustub…

Kui tasakaalustub, läheb duaalsuse kõrgemale tasemele…, siis seal algab uus hoovõtmine…

Nüüd teil on käimas hoo võtmine…, kõik on jälgimas seda…, ja ootamas, kuna teadvustate, et pole enam võimelised selliselt elama…

 

Kas siis süsteemi tasakaal pole arengu peatumine?

Ei…, õigemini, mitte alati…

Areng on – parameetrite muutumine…

Tasakaalus süsteem on duaalse valiku tsoonis siiski allutatud kesktõmbe ja tsentrifugaaljõududele…

Kogutud kvaliteedi olemus teeb tasakaalu hetkel kui väljapaiskumise väljaspoole tasakaalu…

 

Seega, meilt oodatakse revolutsiooni ja anunakkidest vabanemist?

Midagi selle taolist…

 

Kuid revolutsioon on vägivald, vastuhakk…

Kas meile on seda õpetatud?

Et mõista, mis see on, tuleb see läbi teha…

Paljud on sellest läbi käinud…, – kuid kahjuks sellest on veel vähe…

 

Kuni me pole seda läbi teinud, seni keegi toitub kannatuste energiast?

Sa taas omistad asjadele kõlbelisi hinnanguid…

Mõtle teisiti…

Kui keegi poleks vähendanud teie liigset kannatuste ja vägivalla energiat, mis oleks siis teiega juhtunud?

Te lakkaks eksisteerimast kui tsivilisatsioon…, mis ka toimus teie eelkäijatega…

 

Muide, meie eelkäijatest…

Kelle poolt olid loodud lemuuria ja atlantide rassid?

Me ei eralda teie rasse…, need olid inimkonna arengu etapid…, selle all on mõeldud tänapäeva inimkonda…

 

Järelikult, ka nemad olid loodud anunakkide poolt?

Jah…, need olid teile antud mõistuse eksperimentaalsed tasemed…

Lemuurlastes osutus see väheseks…, aga atlantlastes – jälle paljuks…

Teis on midagi keskset…

 

Paljud võtavad sinu sõnu reptiloidide õigustusena…, et sa kaitsed neid…

Mul pole kavatsust kedagi kaitsta, ega kedagi süüdistada…

Kõigel on võimalus olla…, kõik on võrdõiguslikud eksperimendist osavõtjad…

Keegi ei saa arvustada selle tulemusi, kuni see pole jõudnud lõpule…, kuni te pole saanud JUMAL-ateks.

Eksperimendi tulemustest võib arvata teie loovuste järgi…, kui olete võimelised looma terveid süsteeme…, või pole suutelised…

Te olete ka praegu loomas…, kuid seni teie loovused pole püsivad…, elujõuetud…, ja süsteemitud…

 

Pea kinni…, aga teised olemused ilmaruumis, kes on väljaspool eksperimenti…?

Kas nemad ei oska luua?

Nemad on ometi ka Jumala osad…

Nemad ei õpi selliselt, kui teie…

Teist saavad teie keeles kui professionaalid…

Professionaalsed Jumalad, ilmaloovuse süsteemide loojad…, eri ettevalmistusega…

See on süsteemi avardumise võimalus…

Te peaksite olema selle üle mingil määral uhked…

Olete – eesastujad…

Kui eksperiment läheb korda…, siis edaspidi hakatakse koolitama ka ülejäänuid olevusi selliselt… saama ilmaloovuste loojaiks…

 

Tuleb välja, et eksisteerime üksnes tänu sellele, et keegi toitub meie kannatuste energiatest?

Taas võtad kõike ühekülgselt…

Te elate üksnes seetõttu, et teisse puhuti sisse elu…

Kuidas saate oma eluga hakkama – on üksnes teie valik…, see on teile teadliku valiku tegemise õpetamine…

Teie taseme kuraatorid tegid otsuse juhtida teid jäiga valiku stsenaariumi teed…, mööda jäika arengu teed, kus kõike vaja teha, ületades duaalsust, kustutades lahvatusi…

Selleks nemad lõid süsteemi, mis võimaldab võtta teilt teie negatiivse energia ülejääke seni, kuni teie tsivilisatsiooni negatiiv ei muundu positiivseks valikuks…, duaalseks paariks…

Peale selle hakkate liikuma ja arenema positiivses spektris…

Praegu positiivse duaalsuse osad teis on seni veel mõningate viirudena, ega suuda domineerida…

Kuid saabub aeg, kui teis hakkavad domineerima positiivsed lahvatused…

On meeles, kui küsisite Yuga’dest?

Kali Yuga on just jäikade negatiivsete programmide ajastu…

Aga Pralaia (vaikus) – on süsteemi tasakaal…

 

Kuid sa oled rääkinud, et peale tasakaalu saavutamist süsteem läheb üle teisele tasandile…

Ma ei mõista…, milline süsteem…, mille süsteem?

Kas minu osa, mis suhtleb sinuga praegu?

Kas inimkonna oma tervikuna?

Või kolmas tasand ise muundub neljandaks…, ehk rullib kokku…?

Kõik koos ja osa kaupa…

Osa sinu osadest on juba olemas kõigil tasanditel…

Tasemed on hierarhilised…, ehk neis on olemas alamaid ja kõrgemaid…, oma arengu tasemete kohaselt…

Kui esimese taseme süsteem, kus on osa sinu olemusest, aga mitte sinust endast, ega inimkonnast, – tasakaalustub…, siis ta rullub kokku… – ning jääb kõiges 12 taset…, ehk, teisest kuni kolmeteistkümnendani… – ja nii edasi…

Süsteemi kokkurullumisel esimese taseme olevused lähevad üle järgmisele tasemele…

See ongi enda terviku kokku korjamine…

Ehk sul endal tarvis kokku rulluda teatud tasemetest…, siis rullub kokku kogu sinu süsteem, koos sinuga, ning lähed üle kõrgemale tasemele…

 

Kokkuvõttes… – rulluvad kõik madalamad tasemed ja järgi jääb üksnes kolmeteistkümnes, kus on kõik kehastunud olevused?

Jah…, kõik alustavad sellest tasemest, ning jaotuvad mööda kõiki kahteteist tasandit…

Kas on meeles, et allpool on 12 tasandit…, 12 Jumala omadust, mida tarvis läbida enda seesmuses… – ongi 144…

Tahaks, et sa mõistaks numbrite maagiat…, need räägivad paljust…

Ka sinu osad on läbimas õppetunde paljudel tasemetel…, ehk õpid üheaegselt kaheteistkümnes klassis…

Kolmeteistkümnes klass on lõpu klass – küpsus…, eksamid…, praktika…

Kas mäletad küsimust, kui sai küsitud võimalusest õppida korraga kõigis klassides?

Selline võimalus on siin olemas…

Pole mõtet õppida jadas, kuna teadmiste hulk on suur ja paljutahuline…

Õppides Jumalate Kooli kõigis klassides korraga, saate läbida õpinguid kiiremini…

Kusjuures – iga klass on eriline omadus…, kuidas siis saab Jumala omadusi lahutada jadasse?

Kas on võimalik õppida üksnes ellu jäämist, või taastootlikkust?

Kas on võimalik õppida teada saamist…, õppimata püüdlust ja eneseväljendust?

Kas mõistad?

Õpite olema Jumal…, selles on teie oma õppetundide läbimise mõte…

Olete tegelemas ja arendamas endas Jumala omadusi…

Kooli lõpetamisel ja lahkumisel koolist teile võimaldatakse luua sellist süsteemi, mis oleks teie arengu alternatiiviks…, teiepoolseks loovuseks…

Ning edaspidi olete enda loodud süsteemi Jumalaks, ning näitate kogu ilmaruumile sellise arengu alternatiive…

Selles ongi eksperimendi olemus…

Read Full Post »