Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

Lutsifäri teekond ja Miikaeli teekond

Natalja Kotelnikova

Ega igaüks meie seast ei kujuta ette, mis on Lutsifäri teekond – teekond vaimsusesse ja planeedi abistamise töö…

Mõned on astumas seda teed, kuid mõistmist selle kohta neil pole… – kusjuures, kas pelgavad Lutsifäri…, või ei tunnustata teda üldse.

See tuleneb mõistamtusest ja informatsiooni puudumisest, mis on seni salastatud…, kuigi on kõigi silmade all.

 

Otsustasin taas rääkida sellel teemal, ning panna selles loos kõik punktid paika.

Esmalt Lutsifäri teekonnast rääkis Drunvalo Melhisedek palju aastaid tagasi oma ettekandes Miikaeli konklaavil.

Ta tutvustas kahte reaalsuse arengu teed…, millest üks on kunstliku realsuse tee…, ehk sünteetiline, mida nimetame Lutsifäri arengu teeks.

Kõik, mis ümbritseb teid teie asundustes ja linnades – ongi kunstlik reaalsus…, milleks on – majad ja tööstus…, riigid ja võim…, haridus ja meditsiin…, toidu kasvatamine ja kaubandusvõrk.

Algne reaalsus ja Jumalik reaalsus – mõlemad eksisteerivad planeedil…, ning selles elavad mitte üksnes taimed ja loomad, vaid ka kõrgelt arenenud füüsilised olevused… – nagu delfiinid ja vaalad.

Nemad ei ehita asundusi, ega loo teadust, religiooni, ei tööstust…, pole seotud asjadega, ega kunstliku teadvusega, või inimlike seadustega.

Lutsifäri teekonnast saime teada esmalt läbi Drunvalo…

Tot Trismegistus, kui Drunvalo vaimne õpetaja, andis temale püha geomeetria teadust…, Elulille mõisteid…, teatas Miikaelist ja Lutsifärist…, samuti andis teada, et Mer Ka Ba on kui inimese Valguskeha, mille lõi Lutsifär…

Drunvalo lõi VÄLISE Valguskeha aktiveerimise süsteemi kogu inimkonna jaoks.

Nagu Drunvalo raamatutest on teada, Tot lõi püramiidide võrgu, et kunstlikult tõsta inimeste teadvust…

Tot andis teada, samuti läbi Drunvalo, kuidas väekohtades teha tööd kristallide ja püramiididega (mis on samuti kui suured kristallid).

Seega…, Lutsifäri reaalsus lõi inimese Valguskeha aktiveerimise praktikaid…, ning avas liikumist mööda virtuaalset reaalsust…, õpetas tööd kristallidega…, püramiididega…, õpetas portaalide aktiveerimist väekohtades…, tööd kristallide ja kolpadega…, Teadvuse- ja Magnetvõredega.

Kui olete tegelemas millegi taolisega…, siis teadke… – see ongi kunstlik teekond läbi teadasaamise ja teaduse…, väliste vaimsete ja füüsiliste kehade aktiveerimise läbi.

See on välise reaalsuse omandamise teekond…, töö energiatega…, energia muundamine…, ehk, inimese välise välja ja tema välise reaalsuse mõjutamine energiatega.

See on mehelik teekond…, „peamine“ teekond…

Selliste magnetportaalide aktiveerimistega üle kogu Maa oleme tegelenud juba mitmeid aastaid.

Aastal 2009 Lutsifär tõi Maa peale inimeste Kõrgemate Minade vahendusel uue Planetaarse Matriksi – uue Inimteadvuse Võre…, ning seitse uut muundatud elektromagneetilist välja planeedile, mis on aktiivsed tänase päevani…

Peale selle sai planeedil käivitatud veel kaks Inimteadvuse võret… – Kristusteadvus…, ja Ühesuse seadus.

Sellega tegelesime samuti läbi Kõrgemate Minade…

 

Milline on siis Miikaeli teekond?

See on just see, mida tunneme kui loomulikku jumalikku reaalsust…, mis meie jaoks on planetaarseks paradiisiks…

See on toetumine reaalsusele, mis oli algselt antud Looja poolt vaimsustele, kes asusid planeedile, püüdmata seda täiustada, või muuta.

Sellises reaalsuses püüdis luua elu Anastasia, V. Megre raamatus…

Sellises reaalsuses elavad kõik kõrgelt arenenud maise teadvuse olevused…, peale inimese (delfiinid, vaalad, lumeinimesed ja näkid…, jpm.)

Oleme sündinud ja kõik omad elud elanud Lutsifäri loominguis – ja need on… asjad…, asjad…, asjad… – ja see on… peamine…, peamine…, peamine…

See on välise reaalsuse õppimise suund…, see on asjade paremaks muutmine…, inimesele tarbimiskohasemaks…

Kui vaatame oma lähedasi, kes pole veel jõudnud vaimsele teekonnale…, siis näeme, et nemad on otsimas armastust, väge…, ja isegi… põhjusi ja süüdlasi endast väljaspool…, ning õpivad manipuleerimist teistega…, solvuvad ja solvavad…, elavad halastamatuses ja andestamatuses.

Nemad otsivad õnne… inimeste omamises…, ameteis, asjus ja rahas…

Neid on juhtimas võistlus ja võrdlus…, seetõttu nad püüavad alaliselt olla paremad, kui teised…

Selline reaalsus lõi välimuse kordusi…, olla kui teised…

See on mood…, välimuse tüüpilisus…

Sama avaldub hariduses ja meditsiinis…, arhitektuuris ja disainis.

Miikaeli reaalsuses on väärikus…, kordumatus…, erilisus…

Miikaeli reaalsuses kuulutame teekonda enese algsuse juurde…

Ei kasuta mingeid atribuute… – ei kristalle…, kolpasid…, riste…, trummikesi, kausikesi…, ikoone ja amulette…, jpm…

Kogu inimese seesmus pole seotud asjadega…, vaid sellega, mis on antud kaasa algselt…, sünniõiguslikult, peaingellikus keskkonnas.

Miikael ja teised peainglid ei valda kunstlikke teadmisi…, vaid teavad seda kõike juba oma esmaalgest peale…, ajast, kui olid loodud…

Ka meie oleme selliselt loodud…

 

Nüüd oleme alustamas naiselikku teekonda – teekonda eneste juurde…, tõelisele Endale…, jumalikule, kes valdab väge ja sidhasid, usku ja teadmisi.

Meie teekond – liitumine oma Kõrgema Minaga…, enda kõigi reaalsustega…

See on puhastumise ja sissepoole kasvu teekond, kõigi kõrgemate kehade ühesusse.

See on aina uute oma tasandite ja plaanide avamise teekond…, ning nende valdamise õppimine teistel teadvuse tasanditel… – enda, aga mitte asjade valdamise teekond.

Siin pole vaja enam paigutuda ümber ja rännata oma Valguskehade vahendusel…, kuna igal tasandil oleme ALATI ja KÕIKJAL…, juba koheselt oleme SEAL, kus soovime olla.

Oleme võimelised mõistma ja eristama vibratsioone…, peene plaani isiksusi…, ning suhelda üha suurema hulga Õpetajatega…, Ränduritega…, Vaatlejatega…

Muutuvad nähtavaks keha ehitused seni nähtamatutel tasanditel…, ning need pole sootuks sellised, nagu seni oli meile räägitud…

Oleme võimelised nägema mitte üksnes inimesi meie seas…, vaid ka muid olemusi inimkehades…

Reaalsus avaneb meile seesmise poolega…, seeläbi näeme, et kõik oleme erinevad, kordumatud…, ja… jumalikud…

Osa meist jätkavad halvustamisega, ega võta vastu uut…

Neil tarvis puhastuda, ning esmalt võtta vastu endid…, alles siis muutub Ilm neile Iseendiks…, kollektiiviks…, Noosfääriks…

Kaob võimalus halvustada ja vajadus kellegiga võidelda…

Kui arvate, et otsustasime üle minna Lutsifäri reaalsusest Jumalikku reaalsusesse…, siis te küll eksite…

Oleme tulnud liitma oma mõlemad pooled, ning lepitama ja kasutama mõlemat teekonda…, nii seesmusesse, kui ka välisesse…, nagu oleme hakanud liitma Valgust ja Pimedust, ning hakanud väljuma duaalsusest ühesusse…

Oleme põhjalikult teinud tööd välises reaalsuses…, nüüd on aeg alustada teekonda Enda juurde… Jumalikku reaalsusesse…

Õnnelikku teekonda!!!

Read Full Post »

Pane vaid kirja, mõistma hakkad hiljem

Natalja Kotelnikova

Esimesed küsimused võivad teid segadusse ajada…, kuid varuge kannatust ja lugege…

 

Kallis Ilma Vaimsus…, kuulan sind…

Täna hakkame arvutama…

Miks te arvutate avarust?

Mida annab teile liikumine avaruses?

Kuidas saate rännata väljaspool avarust?

Milleks tarvis teile Loov Mõte?

 

Sellised küsimused võtame läbi meie tänase koosolemise aegu…

Seega…, esimene küsimus, mida ma küsisin, kuid sa ei mõistnud… – kuidas arvutame?

Meil pole järjestiku arvutamist…, lineaarset järjepidevust…, kõik on kätketud iseenesesse… – esimene ja viimane on kõrvuti…, teine ja sellele järgnev – on teine teise seesmuses…

Kõik ühes hunikus…, ühenduses teine teisega…, kus pole ei esimest, ega viimast…

Ring erineb joonest, nagu teie avarus erineb meie omadest…

Teie avarus ja aeg on arvestatud saavutamiseks seestpoolt väljapoole…

Teie arvutate avarust endast väljapoole…, ning oma järjepidevusega ta pöörab end pahumpidi.

Olete teadlikud, et teie Ilmaruum on eksisteerimas niipalju järjepidevaid aastaid…, kuid seejuures pole teadlikud, et iga hetkega kõik muutub… – nii ajalugu, vanus, elektroonsed allkirjad, avaruse kvantlikud seadused, ajalised portaalid ja vaimsuse psühhika…

Ma räägin seda, mida te varem pole kuulnud…

Seepärast, pane vaid kirja, küll mõistma hakkad hiljem…

Alustame arutlemist arusaamatutest asjadest, et saaksite edaspidi uute teadmiste saamisel nendega opereerida.

Miks iga hetk on muutumas?

Miks säilib aine ja mateeria stabiilsus…, kuigi raskustega…, ja sedagi vaid füüsilisel plaanil?

Seetõttu…, et  olete kaitsealune planeet…, ja olete suletud eneseliku keemise eest…, – oma tõdede avamiseks…, oma mõistuse ja aju rahulduseks…

Aju?

Aju on elav substants, Ilmaruumi mõistusega osa…

Ta on asustatud füüsilisse kehasse, kuigi eksisteerib eraldi…

Seetõttu teil sageli ei õnnestu kooskõlastada oma tegevused ja aju korraldused…, nagu… – keha ei taha tarvitada seda rämpsu, mida pakutakse viimasel ajal toidu pähe…

Mida räägib teile aju?

See on maitsev…, lõhnab hästi…, võiks maitsta…, veel…, ja veel kord…

Aju on juhitav emotsioonide poolt…, kuid keha on seotud oma kehaliku Kõrgema Minaga…

Kas inimesel on teine Kõrgem Mina, kui tema kehal?

Vaimsus on sinu Kõrgem Mina…

Keha kehalik elementaal on juhitav keha Kõrgema Mina poolt…

Siit tulenevad alateadvus ja instinktid…, need on kätketud keha eksisteerimise Kõrgemas Programmis.

Keha saab eksisteerida ilma vaimsuseta, sa tead seda…, ka Kõrgem Mina saab eksisteerida rahumeeli ilma vaimsuse hooleta…

Kuidas näevad sellised inimesed välja?

Rahumeelsetena…, normaalsetena…, kuid – sageli hakkavad jooma…, kuna ei suuda leida elu mõtet…

Miks nende vaimsus pole kehaga koos?

Kuna ta on pääsenud aju kontrolli alt välja…

Aju ei suutnud hakkama saada vaimsuse ülesannetega, ning loobus täitmast määratletut…

Selliste inimeste elu pöörleb nende enda nina ümber…

See pole lühinägelikusest…, vaid ettenägelisuse puudumisest…

Oma arengus nemad on laste taolised…, kui asi on seotud vastutusega, või on tarvis julgust, siis nemad pole võimelised tegutsema…

Lähme oma arutluses edasi ja jätkame avarusest ja ajast…

Nagu on muutumas mõte…, nii on muutumas avarus ja aeg kõigi ümber…

Millega see on seotud?

Sellega, et Loov Mõte pole stabiilne…, seega… mõtte kiirus on vastavuses avaruse ja aja kiiruse muutusele…

Teie ülesandeks oli stabiliseerida avarus ja aeg…, seada üles piirid, ning kustutada vanad arusaamad ebastabiilsusest ja asjade ajalikkusest.

Kui tõusete Tule plaanini, siis näete sootuks teist elu, mis muudab avarust ja Loovat Mõtet ennast…, kõikjal ja alatiseks…

Ei ole olemas alalist, ega ajutist…, nagu pole olemas aega ja avarust…

Sul on raske omaks võtta postulaati, et aega pole üldse olemas…, pole miljardeid aastaid…, nagu pole avarust, peale planetaarset ja veidi ümber päikeste, millistel on olemas külgetõmbe jõud ja gravitatsioon…

Kas need on erinevad mõisted?

Veidi erinevad…

Külgetõmbejõud sõltub keha massist…, aga gravitatsioon avaruse mõõtlikusest.

Teises mõõtlikuses mass pole nii võimas, kui ilmaruumi stabiliseeriv aine, mida teil nimetatakse Väed’eks… (mis tõid esile tohutuid kiiri, seoste niite, mis on ümber planeedi).

Kas selleks on magnetism, elekter, raadio, torsioon seosed…, ja palju muud, millest enamuses pole teadlikud?

See on pigem seotud peen röntgen tüüpi väljadega…, ja muude radioaktiivsete väed’ega…

Tervikuna te võtate seda vaakumina… – kuid see pole tühjus, vaid täitunud mittemateerialike Väed’ega, mis hoiavad planeeti ja tähti…, välju ja voogusid…, tuuli ja voolamisi…, kõike omal kohal üle Kosmose…

See on midagi Kosmilise Võre taolist?

See pole üksnes Võre, vaid hulga Väed’e seosed…, mida teil on seni raske tabada…

Kuid sa üldiselt mõistsid õieti…, – Kosmos pole tühi…, ta on täis ainet ja omab ehitust, mis on vastavuses sellega, millistes reaalsuse vibratsioonides ja kihtides olete…

Mida saad ütelda vaakumi eelistusest?

Just rääkisime sellest… – vaakum pole tühjus…, ja temal on palju füüsilisi parameetreid, mis on seotud…, (raske leida sobivamat sõna – kas… alamtase…, alamplaan…,Võreeelne…, miski alamaga…) millegiga, mis on väljaspool teie tunnetust…, teie mõõtlikust…, seadmeks, mida te veel ei valda…

Me ju ütleme… – kõik hunnikus…, üks teise sees…, kõik on süsteem ja süsteemsus…, kaassõltuvus ja omapärasus…

Nüüd veider küsimus – miks loendate avarust? Või, ma kuulsin valesti?

Ma sihilikult esitan sulle ebaloogilisi küsimusi, et hetkeks paisata segi loogika sinu peas…

Tahaks teada, milleks loendate teie oma avarust ja aega? Ehk orienteerumiseks selles…

Teile näib, et tähed on kaugel…, ja valgus tuleb nendelt tuhandeid aastaid…

Tegelikult kõik on siin, kõrval…, siruta vaid käsi…

Miks siis meie Voyagerid aina lendavad ja lendavad…, juba aastaid?

Nemad lendavad mööda kokkurullitud avarust…, mööda spiraali…

Kõik sihtmärgid on kui teie muinasjutus… – lõi ühe varukaga – ja kohe on järv luikedega…, lõi teise varukaga – ja kohe… (ei mäleta mis…)…

Kuidas seda mõista?                                                                                                                                                                                                                               

Teile ju käivad külalised teisest galaktikast?

Nemad ei lenda mööda spiraali…, vaid läbivad portaale…, rändavad mööda sidekanalite kiiri…, isegi astraalsetes piirides…

Vaid mõte… – ja kohe on vajalikus kohas…

Vist mitte alati…, me ju ka une aegu rändame…

Nüüd räägiks sellest, et väljudes päikesesüsteemist, jõuate kokkrullitud avarusse…, mitte vaakumisse, vaid avarusse, mis kaitseb füüsilisi ilmasid.

Õppige loendama avarust ja leidma Avausi, mis viivad füüsilisest külgetõmbest välja ja suunavad ruumitu ja ajatu seisundisse.

Kas need on ilmadevahelised portaalid?

Võib ka nii nimetada neid…

Kuid tegelikult see on side…, midagi teie raudtee taolist, kuid ta töötab vaakumis, nagu vaakumpost.

Kuidas õppida loendama avarust?

Selleks tarvis üksnes kogemust…, sisenege ja otsige…, küsige õpetajatelt ja teejuhtidelt.

Kas sellest halba ei tule?Mulle tulid meelde „Smaragdtahvlid“, milles Tot põgenes Läve Valvurite eest…, ta tormas mööda kosmost meelte kaotuseni…

Midagi sellist ei tule…

Tot vaid ennetas veidi aega…, tema kogemus ei peaks teid segadusse viima…

Omades tulelisi kehi, te saate alati mõistlikult määrata oma aega, ilma energeetiliste kadudeta.

Olge üksnes valvsad ja ärge toppige oma nina asjatult välja…, kasutage enda halduseks Valvet ja Õpetajaid.

Viimaseks „veidraks“ küsimuseks oleks: „Milleks teile Loov Mõte?“

Sellega läheneme finaalile…

Seega – Loov Mõte…, kas sul on meeles – mis see on?

Jah… See on Looja poolt suunatud mõte, mis on viljastatud Tema energiast ja Tema impulsiga, ning meie poolt realiseerimiseks…

Võib ka selliselt vastata.

Olgu pealegi…, kuid kuidas sa eristaks Viljastatud Loovat Ideed, tühjast ideest, hingelisest tungist?

Arvan, et see on pidevalt helisemas, vankumatult…, kutsub tegutsema ruttamatult, kuid pingsalt…, ehk on mingi suunatud loomise impulss…, kuid samas – pole rabistamist, ega kiirustamist.

See mõte on ruumitu ja ajatu…, kas mõistad?

Mitte päriselt…, mulle näib, et kõik mõtted on sellised…

Ei…, mõtted tavaliselt kätkevad endas ajalist hõngu ja ruumilikku portaali…

Kui näiteks tahad luua aeda, siis peaksid taimed paigutama mööda aeda laiali, ning kasvatama neid teatud järjestuses…, ehk millisel ajal neid istutada…, jpm…

Loov Mõte on kõikjal ja alati…, ta ei sõltu aastaajast…, kohast, kus elad…, ta on kosmilise olekuga ja samas – on sinu oma…

Minu? Mulle näib, et ta tuleneb minu Kõrgemast…

Õige…, aga veel?

Ta on sündinud minu seesmuses, ega pole tulnud kusagilt väljaspoolt…

Õige…, veel?

Too mulle näite loovast idees, ehk siis mul läheb kõik paika.

Ühiskonna loomine, kus vaimsus saaks kasvada, ning realiseeruda alati, aga mitte raskustega ja… viimasel hingetõmbel.

Idee on küll hea…, aga kuidas saaks seda siin realiseerida?

See pole isiklik…, vaid planetaarne… Sina, kui Looja, ütlesid ise selle idee välja…

Ehk…, olen see, kes loob ideesid Logosele, ehk planetaarsele Ühesusele?

Nemad eksisteerivad inimkonna tasemel…, planetaarse Ühesuse tasemel…

Kõik ideed, milliseid toidavad kõik inimesed, realiseeruvad kindlapeale.

Võtame taas viimase küsimuse: „Milleks teil tarvis Looja Mõtet?“ Mulle tundub, et Loovaid Mõtteid on palju. Miks sa räägid ühest Mõttest?

Siin peamiseks küsimuseks on – MILLEKS?

Ta viib meid kõrgemale mõtlemise ja loomise tasemele… ta suunab meid õigele ühiskonna ja isiksuse arengu teekonnale…, ta aitab meil mõista inimese arengut ja soodustab meie elu mõtestamist…

Veel ta aitab võtta ennast kui oma elu ja kogu ümberoleva ühiskonna loojat…

Aitab mõista, et kõike Maa peal loote te ise…, kuna enesestmõistetavalt teid on palju…

Kuid ühiskond vahetub kiiresti…

Kuid Mõtted, mis avalduvad inimkonna teadvusse, nagu – kuidas, milleks ja miks elate, mõtlete, loote… – need ongi inimese tegevuse ja arengu mõtestatus.

Järelikult…, Loovad Mõtted kasvatavad Inimest ja kujundavad tema elu arengule suurt mõtet…, ja annavad rahuldust tema tööst?

See oleks kui Looja, kes esmalt lõi Ilma…, ja seejärel tundis rahuldust oma loodu üle?

See on mõnevõrra naljakas näide…

Kui Ta tunneks rahuldust, siis teid poleks praegu olemas…, nagu poleks ka meid…

Looja poolt sünnitatud Mõttel on palju parameetreid ja määratlusi…, kuid peamine – ta juhib meid Looja plaanidele, andes meie elule kaunidust ja määratlust…

Kuid samas… – annab teile võimalust näha oma enda loomingut teatud määral…, enda kordumatut Teed ja edasi pääsu, mis annab eksisteerimisele originaalsust ja kõla (termin, mis tähendab eespool oleva suure tuleviku valgust ja häält).

Kallis Ilma Vaimsus…, tänan omapärase informatsiooni jagamise eest…

Kohtumiseni…

Read Full Post »

Vaimne „tagasilöök“

Sõnum meister Miraelilt

Tervitan teid, kallis pere…, olen Mirael…. kogu minu pere on armastuses tervitamas teid avasüli…

Viimastel aegadel on kerkinud palju küsimusi teemal, mida teie nimetate „vaimseks tagasilöögiks“…

Seda seisundit võiks võrrelda pettumusega eneses, või ümberolevates…

Paraku sellele kaasneb emotsiooniline depressioon, apaatia ja kaotus jõus ja hingestatuses…, jne.

Meie sõnum on lootuse tulukeseks neile, kes on hetkel ahastuses…

Sageli „vaimne tagasilöök“ võib olla kutseks suitsiidile…

See sõnum on neile, kes on iseseisvalt sellest läbi käinud, kas sõprade, või Kõrgemate Juhendajate abil…, sõnum hetkel NÜÜD…

Kellega see juhtub?

Kõige huvitavam on see, et enamuselt see juhtub nendega, kes on kindlalt valinud Intensiivset Vaimse Arengu Teed…

Ja enamgi veel…, need inimesed on enesekindlalt valinud Määratluse Teed… – on hakanud kandma Valgust…, Tarkust…, Armastust… – aidates sõpradel ja tuttavatel leida end…, leida vastuseid vaimsetele küsimustele…

Mis seisund siis on see – „vaimne tagasilöök“?

Miks selliste imeliste ja helgete muutustega inimesed täienisti ootamatult avastavad endis „tumedaid“ mõtteid, pettumusi, hingelist valu…, isegi agressiooni?

Kas ikka kõigiga see toimub?

Mida üllast saab teha sellises olekus?

Kuidas väljuda sellisest olekust, kaotamata oma Vaimset Olemust…, Teadmisi…, Saavutusi…, Liikumist?

Siin on üksnes pisku küsimustest, mida esitavad meile sõbrad Inglid, kes on läbimas oma Õppetundi…

Kallid…, „vaimne tagasilöök“ – see on täienisti kohane „puhastuse trenažöör“ egole, kes pole kontrolli all.

See on pendelliku mustri tulemus…, – „vaimne vaimustus – pettumus oma, või kellegi teise vaimsuse kasvus“…

Teate…, mida enam kannate Valgust…, seda kõrgemaks muutub teie vibratsioon…, ning mida kõrgem on vibratsioon…, seda ebamugavamaks muutub teie kontrollimatul egol (seni kontrollimatul).

Seega…, „vaimne tagasilöök“ – on märk sellele, et just NÜÜD on tarvis teil peatuda, ning pausi aegu teha tööd egolike õppetundidega…

Millisel viisil?

Oo, jaa…, seda ütlevad teile ette teie ego-mõistuse mõtted ja kujundid….

Kõik töö jääknähud on kajastatud neis mõtetes…

Katsuge täies siiruses kiigata enda seesmusesse…, ja tabada, millest mõtlete „vaimse tagasilöögi“ aegu?

Millele vihjavad need mõtted?

Üksnes… – jälgige…, kuid, kallid, ilma enda halvustamiseta…

See on lõks egole, kes püüab teie tähelepanu kõrvale juhtida nägemisest ja teadvustamisest.

Võtke seda seisundit kui olemust…, kui sobib… – siis tänulikkusena…

Läbides seda „puhastumise“ etappi, te väljute uuele, veelgi rikkalikuma Valgusega vaimse arengu tasandile.

Tähistage mu kallid seda „vaimset tagasilööki“…, see aitab teie Teadvustusel kiiremini asuda ego kontrolli protsessile.

Seega…, „vaimse tagasilöögi“ seisundit teevad läbi kõik, kellel on veel olemas Teadvus, mis on kontrolli alt väljas.

Iga üha sügavama „puhastuse“ järel ego mustritest ja veendumustest, teil avaneb võimalus kõrvaldada kõik takistused, mis on seismas teie Määratluse teel…

Kõik, mis on paiskamas teid ahastuste kuristikku – on kõigest hästi „varjatud“ Vabanemise And…, valguse majakas…, tupikust väljapääs.

Üheks „vaimse tagasilöögi“ katalüsaatoriks on vaimne upsakus.

Kohati inimesed, tänu vaimsele tegevusele, on ootamas vastutänu…, tunnustust…, oma tähtsuse toetust…, „head“ hinnet…

Kuid need ootused sageli ei tulegi ilmsiks…

Saladus peitub järgnevas… – kui olete vibreerimas vaimse upsakuse sagedustel (just sellel madalal sagedusel vibreerib ego väärtus), siis inimesed, kas teadlikult, või alateadlikult, tunnetavad seda, ning püüavad hoiduda teist kõrvale…

See on Vaimsuse teadvus ja alateadvus…, see on õppetund…, märk just teie jaoks…

Samuti „vaimse tagasilöögi“ kangiks on teatud ja kohesed ootused ühelt, või teiselt vaimse arengu praktikalt…

Esmalt…, leides enda jaoks miskit erilist (kanaldus, meditatsioon, valgustumine, mingi praktika), paljud tunnetavad joovastust sellest, ning loodavad, et nüüd peaks nendega juhtuma midagi olulist…, kohe…, ja seda saab näha „palja“ silmaga…

Kui teie ärevad ootused ei täitu…, siis tunnetate kibedat pettumust…

Mõelge…, mida te ootasite härduses?

Ehk…, riputasite rinnale mingi „arengu sildi“?

Ehk…, see vahend polnud teie jaoks?

Ehk…, teie jaoks sellel pole õige aeg?

Ehk…, olete saanud kohased üllad tulemused sellest praktikast, kuid seda pole märganud teie ego-mõistus?

Just kirete emostioonide „joovastus – pettumus“ pendellik vahetus teeb raskemaks märgata seda, mis oma olemuselt on lihtne…, Vaimsusele – hindamatu…, mõistusele – märkamatu…, südamele – vajalikuks ja oodatuks – need on Tarkus, kõrgemad vibratsioonid, Valgus, Armastus, Rahu ja Rõõm…, – kõik, mida olete võimelised saama vaimsetest praktikatest.

Samas sagedasemateks „vaimsete tagasilöökide“ põhjusteks on soov kontrollida lähedaste elu, kuna te pole rahul nende eluviisiga…, nende vaimse arenguga…, nende tarkuse sügavusega…

Kallid…, ei maksa määrata end Tarkuse Näidiseks teiste jaoks ja Vaimsuse toppijaks.

Katsuge muuta endis Vabatahte rikkumise mustreid…, kuna teie jaoks „vaimne tagasilöök“ on karmaks…

Las mõjutab teisi mitte teie ego…, vaid teie Vaimsuse Valgus…, teie Südame soojus…, teie Armastava Energia Kaunidus.

Saage Vabaduse Näidiseks…, – esmalt, nimelt, enda jaoks.

Kui inimesed tunnetavad teis Vabadust, siis nemad ise hakkava tundma huvi teie vastu…, teie eluviisi ja vaimsuse vastu.

Nemad tunnetavad lähedust teiega, ehk isegi sugulust…, mitte geneetilist…, vaid teie vibratsioonide tõttu…

Laske inimestel valida…, ning kui neile on meele järgi see, mida teete, siis nemad ise liituvad teiega.

Kui teie tegevus pole hetkel NÜÜD lähedane neile, kuna Määratlused teil on erinevad…, siis nemad ise leiavad, millega tegeleda…, mida õppida…, milles täiustuda…, millises tempos ja milliste inimestega.

Just neil Vabaduse hetketel teadvustate fakti, et te polegi pettunud, kuna kõik on teie Vaimsusele meeltmööda…, lausa kõik…, kõik, mis on teie seesmuses ja väljaspool.

See on just tasakaalu seisund – vabadus pendeldustest.

Seega – „vaimne tagasilöök“ – see on teie Kõrgema Mina viis ütelda teile: „Tee paus ja naase enda Tõelise Valguse juurde – naase enda juurde!“

Armastusega ja Austusega, Mirael…, koos Valguse Perega.

Read Full Post »

Konfliktsete olukordade lahendamise portaal

Mirael

 

Kallid…, kõik, kes praegu palute kogu oma tunnetustega, mõtetega ja kavatsustega üksnes rahu…, siis teadke… – te saate informatsiooni üksnes iseendilt…, teie Vaimult…, teie Kõrgematelt Mina’delt… – energialt, mille olete jätnud Kodu Avarustesse, et ta saaks vajalikul korral olla teile abiks.

Seega…, te küsite rahu kohta teie maal…, kogu armastava Gaia avarustes…

Vastus on alati olemas…, ta on alati teiega…

Vastus on lihtne… – selles pole keerutamisi…

Kuid samas, vastus on raske…

Kõige keerulisem on inimese jaoks – ületada kiusatus muuta kogu ilm…

Esmalt…, kõik jõud tarvis suunata enese muutmisele…

Miks?

Siin vastame sellele küsimusele…

Gaial, aeg ajalt, erinevais riikides, avanevad konfliktide portaalid…, mida nimetate sõdadeks…

Miks avaneb selline portaal…, ja miks just selles riigis?

Põhjuseks on negatiivsuse kuhjumine…

Enamgi veel… – igas peres kasvanud mure tõttu, riigis kujunenud olukordade pärast, mis avalduvad vastasseisus…, koguneb negatiivsust erinevate hirmudena, süüdistustena ja needustena, ning erinevate vastuseisu rühmade koondumistena.

Sellisel viisil iga inimene panustab oma osa konfliktse sündmuse käivitamise portaali.

Samas seda nimetatakse riigi karmaks, mis, jõudes „keemise punktini“, avab portaali kuhujunud energia väljumiseks, mis väljendub paljude inimeste lahkumisega kehastustest.

Kuid, mu kallid…, seda portaali on võimalik sulgeda…

Selleks on kaks effektset viisi… – meditatsioon ja… enese muutmine…

Meditatsioon rahule – enda kavatsuse koondamine rahule, ning selle energia suunamine sõdade portaali sulgemisele.

Kuid, mu kallid…, sõda käivitavad mitte poliitikud…

Nemad vaid ootavad portaali avanemist…, siis saaks kasutada neile vajalikku hetke…

Sõjaportaali riigis avab riigi rahvas ise…

Ah et, kuidas?…, siis kordame… – hirmudega, paanika loomisega, vastuhaku rühmade loomisega, agressiooniga, süüdistustega, vihkamisega ja valedega…

Need pole üksnes mõistuse loomujooned…, vaid, nagu juba teate, energia loomise jõud…, mis sünnitavad alati konflikte…

Sellisel ajal mistahes tüli peres toidab sõjaportaali…, sama ka tülid sõprade, naabrite, äripartnerite vahel…, – kõik on üks sõjaportaali toitmine.

Mõelge kallid…, kas on meditatsioonist kasu, kui mõne hetke, või ajapärast pöörate tülli?

Olete tülis kallite inimestega…, avaldate kadedust…, loote paanikat, andes edasi klatsi illusioone…, käivitate argressiivseid tülisid kaasmõtlejatega…, või kellega tahes…

Kõige tõhusam sõjaportaali sulgemiseks on – avada rahuportaal enda seesmuses, ning avardada seda tõelise maagiani… – pereni…, sõpradeni ja naabriteni…, kuni kogu riigini…, kogu planetaarses mõõtmes.

See on olukorra lahendamine Vaimu tasandil.

Kallis vaimsus…, kui oled lugemas neid ridu…, siis see pole juhus….

Rahu kogu Gaiale…

Read Full Post »

Esoteerilised teadmised ja reaalsus

Polaarsus – ühiskond ja esoteerika

 

Õhtujuht:

Tere õhtust.

Ma sageli puutun kokku sellega, et seda, mida soovitavad väed, raamatud ja traktaadid, on otse vastupidine sellega, mida teevad inimesed…, see puudutab eluviisi…, see puudutab sööki…,  see puudutab mõttevorme…, see puudutab protsesse…

Kuid sageli see kujuneb nii, et inimesed arvavad… – kogu informatsioon ja tehnikad on väe käest…, seega, kõik on teoreetiline informatsioon…, ja selles pole mingit mõtet…, kuna neil on oma isiklik olemus…

Kuidas sellesse suhtuda…, ja milline oleks selle küsimuse dünaamika?

Vahendaja:

Meie arvates, oleks hea inimesi, kes saavad informatsiooni, jagada kategooriatesse töö tasemete järgi…

Esimeseks rühmaks oleksid – inimesed, kes saavad informatsiooni, ning püüavad seda rakendada oma elus…, ja teha seda maksimaalselt…

Kuid mingite eluolukordade tõttu see ei õnnestu neil alati…, kuigi neil on siiski vajadus järgida seda, mida said teada…, sellele informatsioonile…

Seega…, neil on eesmärk – olla vastav sellele, mida kuuldes, said teada.

Teine rühm – inimesed, kes uurivad seda sedavõrd, kuni see ei lähe vastuollu nende seisukohaga…, ehk isegi meeldivuse kohaselt, mis on olevaks koostööks ümberoleva keskkonnaga.

Kui neil tuleks end milleski piirata…, ehk isegi rakendada pingutusi…, see kutsuks neis esile mugavuse kaotust, ning see kujuneks ebameeldivaks enese ümberkujunduse vajaduseks, või tuleks pingutada millegi kallal… – siis selline kategooria inimesi jääb enda liistude juurde…, ehk valitakse see eluviis, millega nad olid harjunud.

Kolmas rühm – on inimesed, kes kuulavad seda pühapäeva huvilisena…, ajaviiteks…

Ehk selline kategooria kasutab seda informatsiooni vaid üldiseks arenguks ja silmaringi avardamiseks…, mitte enam…

Seega…, võiks arvata, et perspektiivikam on teha tööd esimese ja teise inimeste rühmaga.

Õhtujuht:

Kuidas teise rühmaga olla? Nemad leiavad alati mingeid argumente…, või seda, mis on neis tugevam…, ning sellega pidurdavad end oma arengus.

Vahendaja:

Areng on etapiviisiline töö…

Neid vaja kohandada tehnikatega…, ehk leida neile motiveeringuid ja stimuleerida, et neis tehnikates nemad leiaks enda arengule kasulikku…, et kasulik hakkaks võistlema sellega, mida annab ühiskond, ehk sellega, mis on neil juba olemas…

Kui tekib vastandus, siis inimene hakkab võrdlema…, analüüsima…, ning mõistes uue informatsiooni eeliseid, uue eluviisi eeliseid…, ehk siis leiab endas jõudu ületada ennast ja väljuda uuele teadvuse tasandile…, arengule…

Nii ta läheb üle esimesse rühma, kus ta tõemeeli hakkab püüdma areneda.

Õhtujuht:

Olgu…, kuid, ega esimenegi rühm pole lihtne…, ka seal on suht suur pendel…

Inimesed püüavad…, kuid kahtluse ja püüdluse protsessid vahetuvad…, inimesed pole stabiilsed.

Suht suur hulk inimesi oma püüdlustega on jõudnud sellisele tasemele…, kuid siiski on suurtes kahtlustes…, ja suurtes seisakutes.

Mida sellistel puhkudel teha?

Vahendaja:

Seda oli arvata…, kuid miks?

Inimese areng teadvuses ja vaimsel teel kunagi ei saa olla kerge…, kui ta isegi paneb sellesse kogu oma jõu…

Selles ongi peamine iva, et inimene peab läbima hulganisti raskusi…, palju ahvatlusi ja lugematuid takistusi, et ta saaks sellise vilja, mis oleks tasuks…, just seetõttu inimese vaimne areng ei saagi olla kerge…

Ja nii see on.

Õhtujuht:

Miks nii sündis?

Vahendaja:

Üksnes inimene, kes on saavutanud kõrget vaimset arengut, on võimeline saama sellist kogemust kergusega…

Kuid esmalt siiski ta peab läbima tohutuid raskusi…, üksnes siis saab kogemus tema omaks ja üksnes siis see on tõemeeli püsiv.

Seega… see energia, mis kujuneb arengu käigus, peab olema funktsionaalselt püsiv…, ja funktsionaalselt püsiv mistahes mõjutustele…

Selline püsivus kujuneb üksnes praktikas ja kujunevate raskuste ületamise läbi.

Õhtujuht:

Selge…, kuid, kas seda mõjutab aeg, või Maa energeetiline seis?

Kas energeetilisest vaatevinklist see jääb alati nii raskeks…, või tuleb siiski aeg, kus läheb kergemaks?

Või on see inimese ülesanne – saada hakkama enda ja ühiskonna raskustega…, endaga ja oma karmaga?

Kas tuleb kunagi kergem aeg?

Vahendaja:

Kergeid teid pole olemas…, kuigi inimesed loodavad saada kõrgeid näitajaid mängeldes – kuid seda ei tule.

Võib tulla olukordi, kus miski tuleb kätte kergemalt, kui võtta seda üldiselt…

Edaspidi võib minna lihtsamaks, kuna Maa energeetiline foon paljuski tõuseb ja puhastub…, inimestel on siis kergem jätkata oma arengut.

Õhtujuht:

Millega on seotud fooni tõus…, ning…, mis aegadel, või sajanditel see võib sündida?

Vahendaja:

Peale 2015 aastat energia foon hakkab paranema ja stabiliseeruma, ning hakkab liituma konstruktiivsete suundade kanalitega, mis mõjutavad inimkonna arengut harmoniseerivalt.

Õhtujuht:

Miks need kanalid ei saa liituda nüüd…, miks just peale aastat 2015?

Vahendaja:

Nüüd on ülemineku aeg, kuni 2015, mille jooksul Maa energeetilises foonis kaasnevad erinevad ebastabiilsused.

Õhtujuht:

Selge…, kuid mis informatsioon oli 2012 kohta…, kelle initsiatiiv see oli…, ja kuivõrd tõene oli jutt Maa lagunemisest ja üleminekust?

Vahendaja:

Informatsioon oli õige, kuid mitte sellel tasemel, kuidas valgustati inimesi…, samas informatsioon oli liiast ülepaisutatud.

Õhtujuht:

Millega seoses oli ülepaisutatud…, miks see oli esitatud moonutatud informatsioonina?

Vahendaja:

Selliselt oli antud selleks, et vaadata järgi…, kuidas inimkond reageerib informatsioonile sellest, et tulevad suured kokkuvarisemised…, vaid läbi selle oli inimkonnale antud võimalus üle vaadata väärtused, et saaksid minna konstruktiivsemale arenguteele…, ümber hinnata väärtused, ning areneda omas vaimses plaanis.

Õhtujuht:

Kuivõrd õnnestus selline eksperiment? Protsentuaalses suhtes?

Vahendaja:

30%

Õhtujuht:

Kui palju oli loota?

Vahendaja:

60% – 70%

Õhtujuht:

Millest tuleneb selline vahe…, reaalse tulemuse ja kavandatu vahel?

Vahendaja:

Algselt informatiivsus oli vaieldav…, seega suuruse skaala oli pakutud suhteliselt lai.

Selline inimeste mõjutamise viis polnud Noosfääri poolt kinnitatud…, kuna suuremat tulemust polnud ka oodatud.

Taoline inimkonna hirmutamine katastroffidega ja kataklüsmidega ei saanudki anda paremat tulemust, kui ta tuli.

Õhtujuht:

Selge…

Seni kui vahendaja süüvib kanalisse sügavamalt, ma valmistan ette küsimuse:

Mina, olles tavalise inimesena, kellele on usaldatud viia täide väike projekt, näen ehk vääriti…, kuid näib, et inimesed, kuuldes seda, võivad suhtuda umbusuga sõnumisse, vaimsesse teekonda, kuna inimese mõtteloogika kohaselt meetodid olid valitud segased.

Inimesed jõudsid aastasse 2012…, kuid viimase 5-10 aasta jooksul on kuulnud mitmeid esoteerilisi informatsioone…, on rakendanud lugematuid tehnikaid… – kuid jäävad siiski kusagil oma teadvuse blokeeringutesse kinni, oma probleemidesse ja kogemuste puudumistesse, vastavalt oma karmalistele jadadele…, jne…

Esmalt kujunenud kanalite tõttu inimestel on palju pettumusi selles, mis on toimumas.

Kuidas sellega olla…, ja mida sellega teha edaspidi?

Vahendaja:

Jätkata tööd enda kallal…, jätkates projektide teostusi.

Jätkata aktiivset tööd, vaatamata sellele, et osa inimesi on pettunud…, kuid ajajooksul neid jääb aina vähemaks…, vaid tuleb enam neid, kes hakkavad saama oma teadvuse ja oma olu raames palju uut.

Õhtujuht:

On arusaadav…

Oleme läinud üle uude aastasse ja uus energeetiline foon on tugevalt tunnetatav.

Paljud inimesed tõmbuvad tagasi, kuna mõistavad, et ühiskond ja sotsiaalsed protsessid on loogilisemad, kui mingi informatsiooni kanaldus, esoteerika ja pidev töö enda kallal…, mis ei anna erilisi tulemusi.

Te ju ise mõistate, et saavutada tulemusi, läheb tarvis palju jõudu…, seega, osa inimesi, kogemuste vähesuse tõttu, tõmbuvad tagasi…

Kas selline oli Noosfääri plaan…, – või see on kõigest minu subjektiivne arvamus?

Vahendaja:

Meie arvates see on subjektiivne arvamus…

Praegu on käimas sügavad protsessid ja uued ettevalmistused…

Noosfäär on läbi viimas inimeste ja kogu inimkonna süva ettevalmistust protsessideks, mis algavad laviinina peale aastat 2015.

Õhtujuht:

Milliseid viise valib Noosfäär…, millised on tema plaanid, et muuta olukorda kuidagi?

Vahendaja:

Inimeste aktiveerimine.

Õhtujuht:

Millisel viisil?

Vahendaja:

Üheks neist – kanaldus…, ja egreegorlikud mõjutused.

Õhtujuht:

Millised egregorid on praegu mõjutamas inimkonda läbi noosfääri?

Vahendaja:

Kristlus…, islam…, budhism…, kõik egreegorliku konfensiooniga struktuurid, mis on juba algselt eksisteerinud.., need on loodud üksnes inimkonna vaimse kõlbelisuse tõstmiseks.

Iga egregor on täitamas oma funktsiooni, oma ülesannet… – need on juhitavad Noosfääri teatud kihtide poolt.

Õhtujut:

Kuidas olla sotsiaalsete protsesside puhul? Näiteks…, langeda koomasse sellest, mis on toimumas valitsuses…, inimestega…, linnadega…, ja sotsiaalsete protsessidega…

Vahendaja:

See on kõigest inimkonna suunitluse indikaator…, – ei maksa sellepärast langeda negatiivsustesse, puutudes sellega kokku.

See on üksnes selle testimiseks, kuivõrd inimene on võimeline tegema sellega koostööd, ning astuma ühendusse informatiivse energiaga…, lastes seda kõike endast läbi ja mitte kinni jääda sellesse…

Õhtujuht:

Kuid selliseid inimesi, kes lasevad üksnes endast läbi ja ei haaku sellesse, on üpris vähe…

Enamus võtavad sellest osa…, sellest julmustumisest.

Vahendaja:

See, millest räägite…, tuleneb üksnes inimkonna illusoorsest vastuvõtust, mis tähistab nõrkust ja sõltuvust ümberolevast keskkonnast…, seda sedavõrd, et ta pole võimeline eksisteerima selles olevatest hüvedest ilma.

Peame silmas inimeste sarnasust, kes elavad selle illusioonis, ning nende võimalused iseseisvaks arenguks on seetõttu piiratud.

Õhtujuht:

Siin on lisaks üks probleem…, nemad isegi ei teadvusta, et asuvad käesolevate protsesside tipus, kuna veel magavad…, seetõttu pole võimelised teadlikult võtma kõigest osa.

Kuidas olla sellistega…, kuna see on suletud ring…

Inimestel on tarvis sellest välja tulla…, kuid nemad pole teadlikud sellest… – kuidas ja kuhu…

Vahenda:

Nemad jõuavad meie juurde…

Õhtujuht:

Kes need „meie“ on?

Vahendaja:

Inimesed, kes tegelevad teie laboratooriumites…, samuti isiksused, kes on võimelised teadlikult edastama täisväärtuslikke vaimseid teadmisi ja teostusi.

Õhtujuht:

Kuidas meil endil olla?

Vahendaja:

Lasta kõike endast läbi ja mitte ise haakuda sellesse…

 

Õhtujuht:

Polaarsuse taseme vähendamisega ühiskonna ja vaimsuse vahel käib igapäevaselt raske töö.

Raske on ühiskonnal, kellel jäigad seadused…, ja raske on tema vaimne teekond…

Inimesed kas teevad tööd…, või täiustuvad iseeneselikult.

Kuid…, kasutada kõike praktikasse, mida räägivad väed… – osata koguda energiat…, osata juhtida läbi enda energiaid selliselt, et protsessid ei haakuks, ega imeks tühjaks jõust…, kuid samas – olla immuunne, täita kõike, mida räägitakse…, ja oma vaimsetes, meditatiivsetes, energeetilistes praktikates saavutada teadvustatult kindlaid tulemusi…, seejärel viia need  ilma, endast väljapoole…?

Väed’e arvates inimeste viga on selles, et nemad ei võta vastu neid tarkuse teri, mis on olemas nende reaalsuses.

Ilm on esoteeriline…, ilm on praktiline… – ta on neile kusagil eraldiolev…, eraldi sellest, mis on nähtav…

Need mõlemad on kaalukaussidel…, ja need pole tasakaalus…

Ülemineku olemus on selles, et inimene peab olema teadvustatum…, mis tähendab, et ta peab seisma esoteeriliste teadmiste tõesuse eest, mis on praktikas ja reaalsed…, kanda valgust ja olla immuunne kõige raskemate egregorite vastu…, kõige raskemate inimeste vastu…, kõige raskemate protsesside ja keerulistemate informatsioonide vastu.

Kuivaid iga inimene on suuteline samastuma ühiskonna informatsioonide teradega, mida saadakse praktikatega ja tehnikatega, ning saada tulemusi…, siis sellega saab tehtud juba päris suur samm edasi.

Avatud ilma Polaarsus, mis elab praegu oma seaduste kohaselt inimeste vahel, kes püüavad midagi vaikselt teha, hakkab kahanema…

Tuleb üha enam inimesi, kes hakkavad pöörduma nende poole, kes on mingil määral läbinud seda teekonda ja on saavutanud teatud kogemust selles.

Ma tahaks, et te läheneks mistahes informatsioonile, või praktikale teadvustatult…, ega haaraks kõike korraga…

Võtaks esmalt ühte neist ja teeks sellega tööd järjepidevalt…

Nüüdsest enam pole oluline töö, millega teenite raha, ega ühiskondlik töö karjääri nimel…

On oluline näha oma positsioone, millised on teil käes, nagu külluslikkus, ühiskond ja karjäär…, kuid sellejuures vaja liikuda edasi, ning näidata inimestele omal eeskujul, kuidas tarvis elada…

Kuidas on võimalik siduda kõige keerulisemat…, kuidas protsesside haaratavuse ja nende keerulisuste juures säilitada jõudu, tervist…, kuidas on võimalik olla reibas ja õnnelik inimene…

Kuidas on võimalik viia kokku asju, mis ei käi koos… – nagu arvavad mõningad inimesed…

Kuidas on võimalik liikuda koos  ühiskonnaga, mis on moraalitu, destruktiivne, ning täis keerulisi egreegoreid ja sotsiaalseid protsesse…, väärtuste süsteemidega, mida igapäevaselt on näha kõikjal…, – kuidas on võimalik sellega eksisteerida koos, kuidas on võimalik liikuda edasi, olematta sellega ühel meelel…, olles üksnes vaid oma vaimses ilmas, oma praktikates – vaimsuses…, ja ühiskondliku realiseerumise teekonnal…

Nikolai Art

Read Full Post »

Oma püha punkti loomine,

enda tagastamine Galaktika kosmilisse resonantsi

 

Taevaste selginemine ja selginemine oma teadvuses – põhimõttelt on üks ja sama…

Te võite jälgida taevaste selginemist, kui pilvede hajumist, kus saate näha taevasina – see on üksnes visuaalne vaatlus sellest, kuidas inimolevus on väljumas uduvinest.

Ehk teisiti – see on seesmuse peegeldus välises…, uduvinelik… – see on siis, kui kõik on kattunud uduga.

Selline seis oleks kui normaalne…, kuid siiski – see oleks kui poolunes olek…, või enamuselt väljalülituses, kus on vähem selgust…, vähem ühendust Lättega – Suure Päikesega.

Loodus oma välistes ilmingutes loob teie peegeldust…

Kas olete märganud…, et kui tunnetate seesmist selginemist, et miski teie seesmuses nihkub…, siis sellel hetkel vaatab ka päike pilve tagant…?

Sageli inimteadvus ei suuda luua otsest sidet… et, see sündis tema pärast…, tema pärast vaatas päike pilve tagant välja…

Mingil sügaval tasandil olete alati teadlik, et teie jaoks see on just nii…

Mõistus ütleb: „Päike ei vaata pilve tagant välja üksnes sinu pärast…, ümberringi on ju miljoneid inimesi. Kas päike on üksnes sinu jaoks?“

Mõistuse reaalsuse tõttu võiks vastata: „Ei.“

Kuid Üldise reaalsuse…, Terviku ja Ühesuse reaalsuse tõttu on muidugi vastuseks: „Jah.“

Kõik, mis on ümberringi toimumas – on üksnes välise vastus seesmuse küsimusele…

Kui olete nägemas müsteeriumi kaunidust, mis on hargnemas teie ümber…, näiteks… ümberringi langev lumi…, see on miski, mis köidab teie tähelepanu, ning ammutab teie seesmusest seda väärtuslikku, mis oli lebanud seal kasutult…, kuid nüüd ta on väljumas…

Kui olete nägemas vihmasadu, siis tunnetate puhastumise seisundit – väline kristalliseering peegeldab seesmist kristalliseeringut.

Seisund, mis on toimumas aknataguses ilmas, loob selle peegeldust, mis on toimumas teis endis.

Tähtede seis, mida näete taevas ja mida ei näe…, või olete unustanud vaatamast, peegeldavad samuti liitumist Ühesusega…, – kas Ilmaruumiga ühesed rütmid…, või…äralõigatus sellest ja liitumine horisontaalsete inimtunnetuste protsessidesse…

Üheaegse juuresoleku seisund selles ilmas ja Enama vaatlemine, ning selle tunnetamine, mis on kaasnemas teiega, on näitamas teile…, lausa sümboliseerimas…

Olete alaliselt mängimas…

Kui teete sammu, siis see peegeldab teie seesmust…, teete järgmise sammu… – siis see võib olla mitte väline, vaid teie otsus…, teie motiiviks…, teie seisundiks… – see kõik, mis on teie ümber, loob seda…

Kui teie seemuses toimub ümberlülimine…, muutus…, plahvatus…, tohutu nihe… – siis ka väline peegeldab alati teie nihet…

Mis seejuures toimub?

On olemas side välise ilma ja inimolevuse vahel…, ja ideaalses olekus see toitub planetaarsest elektromagneetilisest varamust…, planeet Maa teadvustunud keskme elektromagneetilisest toitest…

Kui selline toide on üles seatud, siis toimub ühendumine päikese energiaga, ning see toimub läbi valgusvormide, konfigureeringute, vaimsuse ja keha tasemete liitumise läbi.

Kui on olemas ühendumine, voolavus, siis on olemas tagasiside…

Voolavus mitte üksnes teis, kui inimühikus, vaid ka ümberolevas ilmas…, eriti looduse ilmas…, – mis pole inimkäte töö tegemise protsessiks…, vaid loodud inimelu avaruse kujundamiseks…

Kui ühendute Maaga…, ühendute Päikesega… – siis sulandudes looduse helidega…, looduse tagasisidega, ühendute püha matemaatiliste kujunditega, ümberoleva ilma kujunditega, mis toetavad teis olevat Pühasust ennast, mis on tunnustatud peamiseks liikuma panevaks jõuks…, ehk peamiseks seaduseks kosmilises ilmutuse, avanemise, koostöö ja juuresoleku tasemetes.

Kui lasete pühasust endasse läbi selle, et tunnetate loodust, ning olete jälgimas oma reaktsioonide seisundit…, siis olete nägemas vastukajasid ja võtate need vastu…, nii lasete endasse pühasust, mis on olemas teie ümber olevas ilmas…, kogu kosmoses…

Selle juures aktiveerite oma kehade teisi tasemeid… – peenemaid kehi, mis on seotud närvide lõpmetega teie füüsilises kehas…, kogu närvi süsteemiga ja samas ka muude organite ja süsteemidega.

Loote oma valguskeha aktiivsust…, ehk lähete füüsilisest indiviidist üle valguse vormi, mis on seonduses füüsilise eksisteerimisega.

Teie helendus hakkab kasvama vastavalt voolamisele…, seda teie enda ümberoleva ilma suhtes…, piirangute kõrvaldamise arvel.

Ratsionaalne mõistus räägib teile: „Ma olen omaette…, loodus on omaette…, me pole otseselt seotud omavahel… Ma pole seotud tuulega…, tormiga…, vihmaga…, kataklüsmidega…“

Kui see on nii…, siis närvisüsteemi närvilõpmed hakkavad materialistliku väärtuste hinnangu mõjul atrofeeruma, kuna see on imbunud teisse, ning aktiveeritud ja käivitatud üldinimlike piirangute juhtimise kaudu, kogu inimkonna poolt.

Kui inimene läheb läbi pühasuse üle oma resonanssi, sellega annab võimaluse pühasusel siseneda temasse…, ning sakraalsed rütmid ja sakraalne resonants hakkavad kõlama tema seesmuses…, vibreerimine läheb üle uuele kvaliteedile…, ning loob suurimaid imesid.

Vibreerimine loob ilmadevahelisi voolamise protsesse.

Sõjad loovad piiramisi ja eraldusi…

Inimene püüab sõjas kaitsta end kõigest ümberolevast, kuna see kannab endas ohu potentsiaali temale…, või püüab rünnata teda…, ehk püüab hoida inimeses voolavust kinni.

Sõjad on loodud manipuleerivate struktuuride poolt, kes juhivad mõistuse hulki selleks, et sulgeda inimese loomulik energeetiline voolavus, mis on kättesaadav juba esmaalgest peale, kui jumaliku peegelduse holograafilisele olemusele.

Sünkroniseerumine loodusega, milles on tunnetatav ühese rütmi kõla, pole midagi muud, kui ENDA NAASEMINE Galaktilisse Resonantsi ja kosmilisse resonantsi…, siibrite, sulgurite eemaldamine, mis eraldasid inimolevust tema enda atribuutidest, võimalustest ja väärtustest…

Nüüd saate naaseda seisundisse, kus isiklikus inimvormis te ei sõltu avarusest ja vahemaast, ega mineviku ja tuleviku ajast.

Suunake kogu tähelepanu keskendumine sedavõrd tervikuna käesolevale punktile…

Siis muul pole mingit tähendust, kuna tõmbate kogu ajajoone ühte punkti kokku.

Selles punktis on põhjuse-tagajärje seosed, mistahes ruumilikud konfiguratsioonid… – kõik sulanduvad selles üheks punktiks…

Te olete selles… – te ise olete selleks punktiks…

Selles punktis on teie seesmine pulseering, mis on tunnetatav läbi teie tajumise, tundlikkuse, maitse tunnetuse, muusika heli ja selle tämbrite kuulmise…

Olles punktis, kus pole survet avaruse poolt, ega ajalisi ümberpaigutusi…, te saate leida end mistahes kohas ja mistahes ajas…, mistahes olekus ja mistahes kujul…

Tunnetus, kujund ja kujutuse terviklikkus võib olla mingis sfäärilises olekus, kus kõik on pöörlemas…, eneselikus laadimises ja see on lõpmatu…

Siin olete võimelised kujundama mistahes välise ilma osa, teie ümberolevast ilmast…, kuid samas, olete võimelised laskuma mistahes seesmisse seisundisse…

Siin teid ei mõjuta mingid välised, või kollektiivi osad…

Siin saate lasta endisse elavat ilma…, avada temale sissepääsud, ning sulanduda, avada sfääri…, jätmata ühtki osakest, millel oleksid piirid… – luua keskkond…, muutuda ümberolevale ilmale keskkonnaks…

Keskkond võimaldab vabat vahetust…, vabat voolamist…, vabat toetust…, vabat hingestatust…, vabat kaasaloomist…

Sellises seisundis on juurdepääs ka muudesse seisunditesse…, avaneb kõik, mis oli seni suletud…

Sellest samast punktist on võimalik avaldada soov siibrite eemaldamiseks…, sõjakuste piiramist…, piirangutest, mis on ühiskonna poolt vastu võetud ja endasse võetud… – võimatuse piirangutest…, põhjus-tagajärje piirangutest…, ajalistest piirangutest…, mõõtmelistest piirangutest…, mistahes kvaliteedi omadustest ja seisunditest…

Siin võib teis endis lahvatada ja sündida kõik, mida tahes…

Ja „kõik see“ on teie ümberolevas ilmas olemas – see oleks… iseenda loomine…

Võite ise olla lahvatustest, sähvides, välkudes, särades…

Lahvatuste tajumine annab õigemat hajutuse ja piiritu olemise tunnetust…, ning samas annab ühesolemist igal hetkel ja igas osakeses…

Kui koondute ümber oma füüsilisse vormi…, ehk inimorganismi…, siis täidate inimkeha, mis koosneb rakkude hulkadest…

Siis olete koondunud punktikesed…, ruumidevahelised ja ajavälised, milles on lahustunud barjäärid, piirid…, milles lubate vabat voolamist teie ilma…, ning võtate vastu kõike, mida näete ja mida puudutate, või puutute kokku…

SELLISED te olete… – teie loovus…, teie reaalsus…, teie jätkuvus… – te lasete endisse sakraalseid vorme…, sakraalseid kujundeid…

Te võite lubada astraalsetel kujunditel, mis on sulandunud loodusega ja täitmas ääretut kosmost, siseneda teisse, ning kujundada teid kõige effektsemal viisil…, kõige kaunimal viisil… – paljutasandilisteks… – selliselt, mis on just teile kohane…

Sakraalsus hajutab kaost…

Sakraalsus hajutab kunstlikuse…

Sakraalsus hajutab võõrapärase…

Sakraalsus loob ohutust…

Sakraalsuses ei saa miski olla ohtlik…, selles kõik on harmoonias…

Selle punkti voolavus – on käesoleva voolamine…, juuresoleku voolamine…, avardunud tähelepanu voolamine.

Read Full Post »

« Newer Posts