Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

Konfliktsete olukordade lahendamise portaal

Mirael

 

Kallid…, kõik, kes praegu palute kogu oma tunnetustega, mõtetega ja kavatsustega üksnes rahu…, siis teadke… – te saate informatsiooni üksnes iseendilt…, teie Vaimult…, teie Kõrgematelt Mina’delt… – energialt, mille olete jätnud Kodu Avarustesse, et ta saaks vajalikul korral olla teile abiks.

Seega…, te küsite rahu kohta teie maal…, kogu armastava Gaia avarustes…

Vastus on alati olemas…, ta on alati teiega…

Vastus on lihtne… – selles pole keerutamisi…

Kuid samas, vastus on raske…

Kõige keerulisem on inimese jaoks – ületada kiusatus muuta kogu ilm…

Esmalt…, kõik jõud tarvis suunata enese muutmisele…

Miks?

Siin vastame sellele küsimusele…

Gaial, aeg ajalt, erinevais riikides, avanevad konfliktide portaalid…, mida nimetate sõdadeks…

Miks avaneb selline portaal…, ja miks just selles riigis?

Põhjuseks on negatiivsuse kuhjumine…

Enamgi veel… – igas peres kasvanud mure tõttu, riigis kujunenud olukordade pärast, mis avalduvad vastasseisus…, koguneb negatiivsust erinevate hirmudena, süüdistustena ja needustena, ning erinevate vastuseisu rühmade koondumistena.

Sellisel viisil iga inimene panustab oma osa konfliktse sündmuse käivitamise portaali.

Samas seda nimetatakse riigi karmaks, mis, jõudes „keemise punktini“, avab portaali kuhujunud energia väljumiseks, mis väljendub paljude inimeste lahkumisega kehastustest.

Kuid, mu kallid…, seda portaali on võimalik sulgeda…

Selleks on kaks effektset viisi… – meditatsioon ja… enese muutmine…

Meditatsioon rahule – enda kavatsuse koondamine rahule, ning selle energia suunamine sõdade portaali sulgemisele.

Kuid, mu kallid…, sõda käivitavad mitte poliitikud…

Nemad vaid ootavad portaali avanemist…, siis saaks kasutada neile vajalikku hetke…

Sõjaportaali riigis avab riigi rahvas ise…

Ah et, kuidas?…, siis kordame… – hirmudega, paanika loomisega, vastuhaku rühmade loomisega, agressiooniga, süüdistustega, vihkamisega ja valedega…

Need pole üksnes mõistuse loomujooned…, vaid, nagu juba teate, energia loomise jõud…, mis sünnitavad alati konflikte…

Sellisel ajal mistahes tüli peres toidab sõjaportaali…, sama ka tülid sõprade, naabrite, äripartnerite vahel…, – kõik on üks sõjaportaali toitmine.

Mõelge kallid…, kas on meditatsioonist kasu, kui mõne hetke, või ajapärast pöörate tülli?

Olete tülis kallite inimestega…, avaldate kadedust…, loote paanikat, andes edasi klatsi illusioone…, käivitate argressiivseid tülisid kaasmõtlejatega…, või kellega tahes…

Kõige tõhusam sõjaportaali sulgemiseks on – avada rahuportaal enda seesmuses, ning avardada seda tõelise maagiani… – pereni…, sõpradeni ja naabriteni…, kuni kogu riigini…, kogu planetaarses mõõtmes.

See on olukorra lahendamine Vaimu tasandil.

Kallis vaimsus…, kui oled lugemas neid ridu…, siis see pole juhus….

Rahu kogu Gaiale…

Read Full Post »

Esoteerilised teadmised ja reaalsus

Polaarsus – ühiskond ja esoteerika

 

Õhtujuht:

Tere õhtust.

Ma sageli puutun kokku sellega, et seda, mida soovitavad väed, raamatud ja traktaadid, on otse vastupidine sellega, mida teevad inimesed…, see puudutab eluviisi…, see puudutab sööki…,  see puudutab mõttevorme…, see puudutab protsesse…

Kuid sageli see kujuneb nii, et inimesed arvavad… – kogu informatsioon ja tehnikad on väe käest…, seega, kõik on teoreetiline informatsioon…, ja selles pole mingit mõtet…, kuna neil on oma isiklik olemus…

Kuidas sellesse suhtuda…, ja milline oleks selle küsimuse dünaamika?

Vahendaja:

Meie arvates, oleks hea inimesi, kes saavad informatsiooni, jagada kategooriatesse töö tasemete järgi…

Esimeseks rühmaks oleksid – inimesed, kes saavad informatsiooni, ning püüavad seda rakendada oma elus…, ja teha seda maksimaalselt…

Kuid mingite eluolukordade tõttu see ei õnnestu neil alati…, kuigi neil on siiski vajadus järgida seda, mida said teada…, sellele informatsioonile…

Seega…, neil on eesmärk – olla vastav sellele, mida kuuldes, said teada.

Teine rühm – inimesed, kes uurivad seda sedavõrd, kuni see ei lähe vastuollu nende seisukohaga…, ehk isegi meeldivuse kohaselt, mis on olevaks koostööks ümberoleva keskkonnaga.

Kui neil tuleks end milleski piirata…, ehk isegi rakendada pingutusi…, see kutsuks neis esile mugavuse kaotust, ning see kujuneks ebameeldivaks enese ümberkujunduse vajaduseks, või tuleks pingutada millegi kallal… – siis selline kategooria inimesi jääb enda liistude juurde…, ehk valitakse see eluviis, millega nad olid harjunud.

Kolmas rühm – on inimesed, kes kuulavad seda pühapäeva huvilisena…, ajaviiteks…

Ehk selline kategooria kasutab seda informatsiooni vaid üldiseks arenguks ja silmaringi avardamiseks…, mitte enam…

Seega…, võiks arvata, et perspektiivikam on teha tööd esimese ja teise inimeste rühmaga.

Õhtujuht:

Kuidas teise rühmaga olla? Nemad leiavad alati mingeid argumente…, või seda, mis on neis tugevam…, ning sellega pidurdavad end oma arengus.

Vahendaja:

Areng on etapiviisiline töö…

Neid vaja kohandada tehnikatega…, ehk leida neile motiveeringuid ja stimuleerida, et neis tehnikates nemad leiaks enda arengule kasulikku…, et kasulik hakkaks võistlema sellega, mida annab ühiskond, ehk sellega, mis on neil juba olemas…

Kui tekib vastandus, siis inimene hakkab võrdlema…, analüüsima…, ning mõistes uue informatsiooni eeliseid, uue eluviisi eeliseid…, ehk siis leiab endas jõudu ületada ennast ja väljuda uuele teadvuse tasandile…, arengule…

Nii ta läheb üle esimesse rühma, kus ta tõemeeli hakkab püüdma areneda.

Õhtujuht:

Olgu…, kuid, ega esimenegi rühm pole lihtne…, ka seal on suht suur pendel…

Inimesed püüavad…, kuid kahtluse ja püüdluse protsessid vahetuvad…, inimesed pole stabiilsed.

Suht suur hulk inimesi oma püüdlustega on jõudnud sellisele tasemele…, kuid siiski on suurtes kahtlustes…, ja suurtes seisakutes.

Mida sellistel puhkudel teha?

Vahendaja:

Seda oli arvata…, kuid miks?

Inimese areng teadvuses ja vaimsel teel kunagi ei saa olla kerge…, kui ta isegi paneb sellesse kogu oma jõu…

Selles ongi peamine iva, et inimene peab läbima hulganisti raskusi…, palju ahvatlusi ja lugematuid takistusi, et ta saaks sellise vilja, mis oleks tasuks…, just seetõttu inimese vaimne areng ei saagi olla kerge…

Ja nii see on.

Õhtujuht:

Miks nii sündis?

Vahendaja:

Üksnes inimene, kes on saavutanud kõrget vaimset arengut, on võimeline saama sellist kogemust kergusega…

Kuid esmalt siiski ta peab läbima tohutuid raskusi…, üksnes siis saab kogemus tema omaks ja üksnes siis see on tõemeeli püsiv.

Seega… see energia, mis kujuneb arengu käigus, peab olema funktsionaalselt püsiv…, ja funktsionaalselt püsiv mistahes mõjutustele…

Selline püsivus kujuneb üksnes praktikas ja kujunevate raskuste ületamise läbi.

Õhtujuht:

Selge…, kuid, kas seda mõjutab aeg, või Maa energeetiline seis?

Kas energeetilisest vaatevinklist see jääb alati nii raskeks…, või tuleb siiski aeg, kus läheb kergemaks?

Või on see inimese ülesanne – saada hakkama enda ja ühiskonna raskustega…, endaga ja oma karmaga?

Kas tuleb kunagi kergem aeg?

Vahendaja:

Kergeid teid pole olemas…, kuigi inimesed loodavad saada kõrgeid näitajaid mängeldes – kuid seda ei tule.

Võib tulla olukordi, kus miski tuleb kätte kergemalt, kui võtta seda üldiselt…

Edaspidi võib minna lihtsamaks, kuna Maa energeetiline foon paljuski tõuseb ja puhastub…, inimestel on siis kergem jätkata oma arengut.

Õhtujuht:

Millega on seotud fooni tõus…, ning…, mis aegadel, või sajanditel see võib sündida?

Vahendaja:

Peale 2015 aastat energia foon hakkab paranema ja stabiliseeruma, ning hakkab liituma konstruktiivsete suundade kanalitega, mis mõjutavad inimkonna arengut harmoniseerivalt.

Õhtujuht:

Miks need kanalid ei saa liituda nüüd…, miks just peale aastat 2015?

Vahendaja:

Nüüd on ülemineku aeg, kuni 2015, mille jooksul Maa energeetilises foonis kaasnevad erinevad ebastabiilsused.

Õhtujuht:

Selge…, kuid mis informatsioon oli 2012 kohta…, kelle initsiatiiv see oli…, ja kuivõrd tõene oli jutt Maa lagunemisest ja üleminekust?

Vahendaja:

Informatsioon oli õige, kuid mitte sellel tasemel, kuidas valgustati inimesi…, samas informatsioon oli liiast ülepaisutatud.

Õhtujuht:

Millega seoses oli ülepaisutatud…, miks see oli esitatud moonutatud informatsioonina?

Vahendaja:

Selliselt oli antud selleks, et vaadata järgi…, kuidas inimkond reageerib informatsioonile sellest, et tulevad suured kokkuvarisemised…, vaid läbi selle oli inimkonnale antud võimalus üle vaadata väärtused, et saaksid minna konstruktiivsemale arenguteele…, ümber hinnata väärtused, ning areneda omas vaimses plaanis.

Õhtujuht:

Kuivõrd õnnestus selline eksperiment? Protsentuaalses suhtes?

Vahendaja:

30%

Õhtujuht:

Kui palju oli loota?

Vahendaja:

60% – 70%

Õhtujuht:

Millest tuleneb selline vahe…, reaalse tulemuse ja kavandatu vahel?

Vahendaja:

Algselt informatiivsus oli vaieldav…, seega suuruse skaala oli pakutud suhteliselt lai.

Selline inimeste mõjutamise viis polnud Noosfääri poolt kinnitatud…, kuna suuremat tulemust polnud ka oodatud.

Taoline inimkonna hirmutamine katastroffidega ja kataklüsmidega ei saanudki anda paremat tulemust, kui ta tuli.

Õhtujuht:

Selge…

Seni kui vahendaja süüvib kanalisse sügavamalt, ma valmistan ette küsimuse:

Mina, olles tavalise inimesena, kellele on usaldatud viia täide väike projekt, näen ehk vääriti…, kuid näib, et inimesed, kuuldes seda, võivad suhtuda umbusuga sõnumisse, vaimsesse teekonda, kuna inimese mõtteloogika kohaselt meetodid olid valitud segased.

Inimesed jõudsid aastasse 2012…, kuid viimase 5-10 aasta jooksul on kuulnud mitmeid esoteerilisi informatsioone…, on rakendanud lugematuid tehnikaid… – kuid jäävad siiski kusagil oma teadvuse blokeeringutesse kinni, oma probleemidesse ja kogemuste puudumistesse, vastavalt oma karmalistele jadadele…, jne…

Esmalt kujunenud kanalite tõttu inimestel on palju pettumusi selles, mis on toimumas.

Kuidas sellega olla…, ja mida sellega teha edaspidi?

Vahendaja:

Jätkata tööd enda kallal…, jätkates projektide teostusi.

Jätkata aktiivset tööd, vaatamata sellele, et osa inimesi on pettunud…, kuid ajajooksul neid jääb aina vähemaks…, vaid tuleb enam neid, kes hakkavad saama oma teadvuse ja oma olu raames palju uut.

Õhtujuht:

On arusaadav…

Oleme läinud üle uude aastasse ja uus energeetiline foon on tugevalt tunnetatav.

Paljud inimesed tõmbuvad tagasi, kuna mõistavad, et ühiskond ja sotsiaalsed protsessid on loogilisemad, kui mingi informatsiooni kanaldus, esoteerika ja pidev töö enda kallal…, mis ei anna erilisi tulemusi.

Te ju ise mõistate, et saavutada tulemusi, läheb tarvis palju jõudu…, seega, osa inimesi, kogemuste vähesuse tõttu, tõmbuvad tagasi…

Kas selline oli Noosfääri plaan…, – või see on kõigest minu subjektiivne arvamus?

Vahendaja:

Meie arvates see on subjektiivne arvamus…

Praegu on käimas sügavad protsessid ja uued ettevalmistused…

Noosfäär on läbi viimas inimeste ja kogu inimkonna süva ettevalmistust protsessideks, mis algavad laviinina peale aastat 2015.

Õhtujuht:

Milliseid viise valib Noosfäär…, millised on tema plaanid, et muuta olukorda kuidagi?

Vahendaja:

Inimeste aktiveerimine.

Õhtujuht:

Millisel viisil?

Vahendaja:

Üheks neist – kanaldus…, ja egreegorlikud mõjutused.

Õhtujuht:

Millised egregorid on praegu mõjutamas inimkonda läbi noosfääri?

Vahendaja:

Kristlus…, islam…, budhism…, kõik egreegorliku konfensiooniga struktuurid, mis on juba algselt eksisteerinud.., need on loodud üksnes inimkonna vaimse kõlbelisuse tõstmiseks.

Iga egregor on täitamas oma funktsiooni, oma ülesannet… – need on juhitavad Noosfääri teatud kihtide poolt.

Õhtujut:

Kuidas olla sotsiaalsete protsesside puhul? Näiteks…, langeda koomasse sellest, mis on toimumas valitsuses…, inimestega…, linnadega…, ja sotsiaalsete protsessidega…

Vahendaja:

See on kõigest inimkonna suunitluse indikaator…, – ei maksa sellepärast langeda negatiivsustesse, puutudes sellega kokku.

See on üksnes selle testimiseks, kuivõrd inimene on võimeline tegema sellega koostööd, ning astuma ühendusse informatiivse energiaga…, lastes seda kõike endast läbi ja mitte kinni jääda sellesse…

Õhtujuht:

Kuid selliseid inimesi, kes lasevad üksnes endast läbi ja ei haaku sellesse, on üpris vähe…

Enamus võtavad sellest osa…, sellest julmustumisest.

Vahendaja:

See, millest räägite…, tuleneb üksnes inimkonna illusoorsest vastuvõtust, mis tähistab nõrkust ja sõltuvust ümberolevast keskkonnast…, seda sedavõrd, et ta pole võimeline eksisteerima selles olevatest hüvedest ilma.

Peame silmas inimeste sarnasust, kes elavad selle illusioonis, ning nende võimalused iseseisvaks arenguks on seetõttu piiratud.

Õhtujuht:

Siin on lisaks üks probleem…, nemad isegi ei teadvusta, et asuvad käesolevate protsesside tipus, kuna veel magavad…, seetõttu pole võimelised teadlikult võtma kõigest osa.

Kuidas olla sellistega…, kuna see on suletud ring…

Inimestel on tarvis sellest välja tulla…, kuid nemad pole teadlikud sellest… – kuidas ja kuhu…

Vahenda:

Nemad jõuavad meie juurde…

Õhtujuht:

Kes need „meie“ on?

Vahendaja:

Inimesed, kes tegelevad teie laboratooriumites…, samuti isiksused, kes on võimelised teadlikult edastama täisväärtuslikke vaimseid teadmisi ja teostusi.

Õhtujuht:

Kuidas meil endil olla?

Vahendaja:

Lasta kõike endast läbi ja mitte ise haakuda sellesse…

 

Õhtujuht:

Polaarsuse taseme vähendamisega ühiskonna ja vaimsuse vahel käib igapäevaselt raske töö.

Raske on ühiskonnal, kellel jäigad seadused…, ja raske on tema vaimne teekond…

Inimesed kas teevad tööd…, või täiustuvad iseeneselikult.

Kuid…, kasutada kõike praktikasse, mida räägivad väed… – osata koguda energiat…, osata juhtida läbi enda energiaid selliselt, et protsessid ei haakuks, ega imeks tühjaks jõust…, kuid samas – olla immuunne, täita kõike, mida räägitakse…, ja oma vaimsetes, meditatiivsetes, energeetilistes praktikates saavutada teadvustatult kindlaid tulemusi…, seejärel viia need  ilma, endast väljapoole…?

Väed’e arvates inimeste viga on selles, et nemad ei võta vastu neid tarkuse teri, mis on olemas nende reaalsuses.

Ilm on esoteeriline…, ilm on praktiline… – ta on neile kusagil eraldiolev…, eraldi sellest, mis on nähtav…

Need mõlemad on kaalukaussidel…, ja need pole tasakaalus…

Ülemineku olemus on selles, et inimene peab olema teadvustatum…, mis tähendab, et ta peab seisma esoteeriliste teadmiste tõesuse eest, mis on praktikas ja reaalsed…, kanda valgust ja olla immuunne kõige raskemate egregorite vastu…, kõige raskemate inimeste vastu…, kõige raskemate protsesside ja keerulistemate informatsioonide vastu.

Kuivaid iga inimene on suuteline samastuma ühiskonna informatsioonide teradega, mida saadakse praktikatega ja tehnikatega, ning saada tulemusi…, siis sellega saab tehtud juba päris suur samm edasi.

Avatud ilma Polaarsus, mis elab praegu oma seaduste kohaselt inimeste vahel, kes püüavad midagi vaikselt teha, hakkab kahanema…

Tuleb üha enam inimesi, kes hakkavad pöörduma nende poole, kes on mingil määral läbinud seda teekonda ja on saavutanud teatud kogemust selles.

Ma tahaks, et te läheneks mistahes informatsioonile, või praktikale teadvustatult…, ega haaraks kõike korraga…

Võtaks esmalt ühte neist ja teeks sellega tööd järjepidevalt…

Nüüdsest enam pole oluline töö, millega teenite raha, ega ühiskondlik töö karjääri nimel…

On oluline näha oma positsioone, millised on teil käes, nagu külluslikkus, ühiskond ja karjäär…, kuid sellejuures vaja liikuda edasi, ning näidata inimestele omal eeskujul, kuidas tarvis elada…

Kuidas on võimalik siduda kõige keerulisemat…, kuidas protsesside haaratavuse ja nende keerulisuste juures säilitada jõudu, tervist…, kuidas on võimalik olla reibas ja õnnelik inimene…

Kuidas on võimalik viia kokku asju, mis ei käi koos… – nagu arvavad mõningad inimesed…

Kuidas on võimalik liikuda koos  ühiskonnaga, mis on moraalitu, destruktiivne, ning täis keerulisi egreegoreid ja sotsiaalseid protsesse…, väärtuste süsteemidega, mida igapäevaselt on näha kõikjal…, – kuidas on võimalik sellega eksisteerida koos, kuidas on võimalik liikuda edasi, olematta sellega ühel meelel…, olles üksnes vaid oma vaimses ilmas, oma praktikates – vaimsuses…, ja ühiskondliku realiseerumise teekonnal…

Nikolai Art

Read Full Post »

Oma püha punkti loomine,

enda tagastamine Galaktika kosmilisse resonantsi

 

Taevaste selginemine ja selginemine oma teadvuses – põhimõttelt on üks ja sama…

Te võite jälgida taevaste selginemist, kui pilvede hajumist, kus saate näha taevasina – see on üksnes visuaalne vaatlus sellest, kuidas inimolevus on väljumas uduvinest.

Ehk teisiti – see on seesmuse peegeldus välises…, uduvinelik… – see on siis, kui kõik on kattunud uduga.

Selline seis oleks kui normaalne…, kuid siiski – see oleks kui poolunes olek…, või enamuselt väljalülituses, kus on vähem selgust…, vähem ühendust Lättega – Suure Päikesega.

Loodus oma välistes ilmingutes loob teie peegeldust…

Kas olete märganud…, et kui tunnetate seesmist selginemist, et miski teie seesmuses nihkub…, siis sellel hetkel vaatab ka päike pilve tagant…?

Sageli inimteadvus ei suuda luua otsest sidet… et, see sündis tema pärast…, tema pärast vaatas päike pilve tagant välja…

Mingil sügaval tasandil olete alati teadlik, et teie jaoks see on just nii…

Mõistus ütleb: „Päike ei vaata pilve tagant välja üksnes sinu pärast…, ümberringi on ju miljoneid inimesi. Kas päike on üksnes sinu jaoks?“

Mõistuse reaalsuse tõttu võiks vastata: „Ei.“

Kuid Üldise reaalsuse…, Terviku ja Ühesuse reaalsuse tõttu on muidugi vastuseks: „Jah.“

Kõik, mis on ümberringi toimumas – on üksnes välise vastus seesmuse küsimusele…

Kui olete nägemas müsteeriumi kaunidust, mis on hargnemas teie ümber…, näiteks… ümberringi langev lumi…, see on miski, mis köidab teie tähelepanu, ning ammutab teie seesmusest seda väärtuslikku, mis oli lebanud seal kasutult…, kuid nüüd ta on väljumas…

Kui olete nägemas vihmasadu, siis tunnetate puhastumise seisundit – väline kristalliseering peegeldab seesmist kristalliseeringut.

Seisund, mis on toimumas aknataguses ilmas, loob selle peegeldust, mis on toimumas teis endis.

Tähtede seis, mida näete taevas ja mida ei näe…, või olete unustanud vaatamast, peegeldavad samuti liitumist Ühesusega…, – kas Ilmaruumiga ühesed rütmid…, või…äralõigatus sellest ja liitumine horisontaalsete inimtunnetuste protsessidesse…

Üheaegse juuresoleku seisund selles ilmas ja Enama vaatlemine, ning selle tunnetamine, mis on kaasnemas teiega, on näitamas teile…, lausa sümboliseerimas…

Olete alaliselt mängimas…

Kui teete sammu, siis see peegeldab teie seesmust…, teete järgmise sammu… – siis see võib olla mitte väline, vaid teie otsus…, teie motiiviks…, teie seisundiks… – see kõik, mis on teie ümber, loob seda…

Kui teie seemuses toimub ümberlülimine…, muutus…, plahvatus…, tohutu nihe… – siis ka väline peegeldab alati teie nihet…

Mis seejuures toimub?

On olemas side välise ilma ja inimolevuse vahel…, ja ideaalses olekus see toitub planetaarsest elektromagneetilisest varamust…, planeet Maa teadvustunud keskme elektromagneetilisest toitest…

Kui selline toide on üles seatud, siis toimub ühendumine päikese energiaga, ning see toimub läbi valgusvormide, konfigureeringute, vaimsuse ja keha tasemete liitumise läbi.

Kui on olemas ühendumine, voolavus, siis on olemas tagasiside…

Voolavus mitte üksnes teis, kui inimühikus, vaid ka ümberolevas ilmas…, eriti looduse ilmas…, – mis pole inimkäte töö tegemise protsessiks…, vaid loodud inimelu avaruse kujundamiseks…

Kui ühendute Maaga…, ühendute Päikesega… – siis sulandudes looduse helidega…, looduse tagasisidega, ühendute püha matemaatiliste kujunditega, ümberoleva ilma kujunditega, mis toetavad teis olevat Pühasust ennast, mis on tunnustatud peamiseks liikuma panevaks jõuks…, ehk peamiseks seaduseks kosmilises ilmutuse, avanemise, koostöö ja juuresoleku tasemetes.

Kui lasete pühasust endasse läbi selle, et tunnetate loodust, ning olete jälgimas oma reaktsioonide seisundit…, siis olete nägemas vastukajasid ja võtate need vastu…, nii lasete endasse pühasust, mis on olemas teie ümber olevas ilmas…, kogu kosmoses…

Selle juures aktiveerite oma kehade teisi tasemeid… – peenemaid kehi, mis on seotud närvide lõpmetega teie füüsilises kehas…, kogu närvi süsteemiga ja samas ka muude organite ja süsteemidega.

Loote oma valguskeha aktiivsust…, ehk lähete füüsilisest indiviidist üle valguse vormi, mis on seonduses füüsilise eksisteerimisega.

Teie helendus hakkab kasvama vastavalt voolamisele…, seda teie enda ümberoleva ilma suhtes…, piirangute kõrvaldamise arvel.

Ratsionaalne mõistus räägib teile: „Ma olen omaette…, loodus on omaette…, me pole otseselt seotud omavahel… Ma pole seotud tuulega…, tormiga…, vihmaga…, kataklüsmidega…“

Kui see on nii…, siis närvisüsteemi närvilõpmed hakkavad materialistliku väärtuste hinnangu mõjul atrofeeruma, kuna see on imbunud teisse, ning aktiveeritud ja käivitatud üldinimlike piirangute juhtimise kaudu, kogu inimkonna poolt.

Kui inimene läheb läbi pühasuse üle oma resonanssi, sellega annab võimaluse pühasusel siseneda temasse…, ning sakraalsed rütmid ja sakraalne resonants hakkavad kõlama tema seesmuses…, vibreerimine läheb üle uuele kvaliteedile…, ning loob suurimaid imesid.

Vibreerimine loob ilmadevahelisi voolamise protsesse.

Sõjad loovad piiramisi ja eraldusi…

Inimene püüab sõjas kaitsta end kõigest ümberolevast, kuna see kannab endas ohu potentsiaali temale…, või püüab rünnata teda…, ehk püüab hoida inimeses voolavust kinni.

Sõjad on loodud manipuleerivate struktuuride poolt, kes juhivad mõistuse hulki selleks, et sulgeda inimese loomulik energeetiline voolavus, mis on kättesaadav juba esmaalgest peale, kui jumaliku peegelduse holograafilisele olemusele.

Sünkroniseerumine loodusega, milles on tunnetatav ühese rütmi kõla, pole midagi muud, kui ENDA NAASEMINE Galaktilisse Resonantsi ja kosmilisse resonantsi…, siibrite, sulgurite eemaldamine, mis eraldasid inimolevust tema enda atribuutidest, võimalustest ja väärtustest…

Nüüd saate naaseda seisundisse, kus isiklikus inimvormis te ei sõltu avarusest ja vahemaast, ega mineviku ja tuleviku ajast.

Suunake kogu tähelepanu keskendumine sedavõrd tervikuna käesolevale punktile…

Siis muul pole mingit tähendust, kuna tõmbate kogu ajajoone ühte punkti kokku.

Selles punktis on põhjuse-tagajärje seosed, mistahes ruumilikud konfiguratsioonid… – kõik sulanduvad selles üheks punktiks…

Te olete selles… – te ise olete selleks punktiks…

Selles punktis on teie seesmine pulseering, mis on tunnetatav läbi teie tajumise, tundlikkuse, maitse tunnetuse, muusika heli ja selle tämbrite kuulmise…

Olles punktis, kus pole survet avaruse poolt, ega ajalisi ümberpaigutusi…, te saate leida end mistahes kohas ja mistahes ajas…, mistahes olekus ja mistahes kujul…

Tunnetus, kujund ja kujutuse terviklikkus võib olla mingis sfäärilises olekus, kus kõik on pöörlemas…, eneselikus laadimises ja see on lõpmatu…

Siin olete võimelised kujundama mistahes välise ilma osa, teie ümberolevast ilmast…, kuid samas, olete võimelised laskuma mistahes seesmisse seisundisse…

Siin teid ei mõjuta mingid välised, või kollektiivi osad…

Siin saate lasta endisse elavat ilma…, avada temale sissepääsud, ning sulanduda, avada sfääri…, jätmata ühtki osakest, millel oleksid piirid… – luua keskkond…, muutuda ümberolevale ilmale keskkonnaks…

Keskkond võimaldab vabat vahetust…, vabat voolamist…, vabat toetust…, vabat hingestatust…, vabat kaasaloomist…

Sellises seisundis on juurdepääs ka muudesse seisunditesse…, avaneb kõik, mis oli seni suletud…

Sellest samast punktist on võimalik avaldada soov siibrite eemaldamiseks…, sõjakuste piiramist…, piirangutest, mis on ühiskonna poolt vastu võetud ja endasse võetud… – võimatuse piirangutest…, põhjus-tagajärje piirangutest…, ajalistest piirangutest…, mõõtmelistest piirangutest…, mistahes kvaliteedi omadustest ja seisunditest…

Siin võib teis endis lahvatada ja sündida kõik, mida tahes…

Ja „kõik see“ on teie ümberolevas ilmas olemas – see oleks… iseenda loomine…

Võite ise olla lahvatustest, sähvides, välkudes, särades…

Lahvatuste tajumine annab õigemat hajutuse ja piiritu olemise tunnetust…, ning samas annab ühesolemist igal hetkel ja igas osakeses…

Kui koondute ümber oma füüsilisse vormi…, ehk inimorganismi…, siis täidate inimkeha, mis koosneb rakkude hulkadest…

Siis olete koondunud punktikesed…, ruumidevahelised ja ajavälised, milles on lahustunud barjäärid, piirid…, milles lubate vabat voolamist teie ilma…, ning võtate vastu kõike, mida näete ja mida puudutate, või puutute kokku…

SELLISED te olete… – teie loovus…, teie reaalsus…, teie jätkuvus… – te lasete endisse sakraalseid vorme…, sakraalseid kujundeid…

Te võite lubada astraalsetel kujunditel, mis on sulandunud loodusega ja täitmas ääretut kosmost, siseneda teisse, ning kujundada teid kõige effektsemal viisil…, kõige kaunimal viisil… – paljutasandilisteks… – selliselt, mis on just teile kohane…

Sakraalsus hajutab kaost…

Sakraalsus hajutab kunstlikuse…

Sakraalsus hajutab võõrapärase…

Sakraalsus loob ohutust…

Sakraalsuses ei saa miski olla ohtlik…, selles kõik on harmoonias…

Selle punkti voolavus – on käesoleva voolamine…, juuresoleku voolamine…, avardunud tähelepanu voolamine.

Read Full Post »

« Newer Posts