Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

Suhtlus Vaimuga – I osa

 

Lee  Carroli: See on esimene osa täielikust arutelust SUHTLUSEST VAIMUGA…, ja paljude teiste paljumõõtmeliste olevustega, kes on meie ümber…

See on üks parimatest Krayoni selgitustest teemal, mida tähendab meie jaoks „lineaarsusetus”…, ning kuidas teha sellega koostööd…

Pange tähele…, siin on silmas peetud ka loomi…

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner on eemaldumas enda teadvusest…

See, mida näete ja kuulete praegu, nimetatakse kanalduseks…, mis on paljude meelest – miski mõistmatu…

Kuid meile see on – suurepärane…, ja see on võimalus, mille vahendusel see, mis on paljumõõtmeline Loomise Läte, mille nimeks on Jumal, saab võimaluse teha koostööd sellega, mida nimetate inimkonnaks…

Me nimetame seda suhtlemise protsessiks Vaimuga…

See on sootuks muu protsess, mu kallid, kui suhtlus inimesega…

Just seetõttu tahaks alustada kanalduste seeriat, mis selgitaks seda protsessi…

Oleme korduvalt rääkinud, et oleme teadlikud, kes on selles ruumis…

„Selle ruumi” all peame silmas ka neid, kes on lugemas ja kuulamas meie sõnumit.

Kallid…, täna tahaks õpetada teile kõike seda…

Esmalt alustaks tänust sellele perele, kes on kogunenud siia.

Tahaks õpetada teile teid endid…

Kõike, mida tahaks teile õpetada sellelt toolilt, toimub ilma minu partneri eelneva teadmiseta sellest kõigest…

Temale pole varem teada, mis hakkab toimuma…, kuigi ta praktiseerib seda ammu…, ilma ette teadmata sellest, mis hakkab toimuma…

Ta juba ammu lubab sellel toimuda ilma filtrita…

Ma kavatsen selgitada lõppude-lõpuks, mida tähendab antud lause…

Ma avan portaali, mida nimetate kanalduseks, et lubada kolmandal keelel alustada sõnumi edastamisega, mida paljud teie seast on võimelised võtma vastu ruumidevahelisel viisil…

See keel pole ei sõnaline, ega lineaarne…, kuid sellegipoolest, mõningad teie seast võtavad seda vastu…

See sõnum on avaldatud…, ja mõningad on seda kuulamas, või lugemas…

Ka sinule, kes on kuulamas, või lugemas seda sõnumit, on kolmas keel avatud, kuna sulle on teada selle potentsiaalid…

Kui veidralt see ka ei kõlaks…, kuid see on – osa ruumidevahelisest informatsioonist, mis on olemas Jumala käes…, kui KeskmeLättes…

Sinu ärkamise potentsiaal…, ja fakti olemasolu, et sa näed seda sõnumit – oli alati olemas…

Me näeme potentsiaale, kui reaalsust…, isegi enne, kui need realiseeruvad, kuna reaalsused juhatavad teise reaalsuseni…

Küsige selle kohta kvantfüüsikutelt…

 

Inimteadvuse kompleksus

Alustame aluspanevatest mõistetest…

Inimteadvus on keeruline ja kompleksne…

Tuleb päev, kui teie teadvus hakkab vaatlema inimteadvust, kui eraldi füüsika osa…, kuna see ei vasta füüsika tuntud seadustele ja mustritele…, isegi kvantfüüsika omadele mitte…

Teadvus on – sünkroniseeritud energia…, erilisel viisil struktureeritud…, sellel on olemas kvantilised seadused ja mustrid (kunagi avastate neid), kuid pole loogiliste reeglite kogumit…

Kuid on olemas külgetõmme inimolevuse isiklikule Akašile…

See on keeruline…, ja on üksnes… vaid sünkroniseeritud kogerentne energia…, ning on teada, et ta omab üksnes isiklikku ülesannet…, isiklikku individuaalsust ja võimet suhtluseks…, ehk „elusfüüsika” tundmist…

Kuna Inimteadvus kannab endas ka vaimsuse atribuute, siis me võime rääkida sellest, kui „vaimsest teadvusest”…, kuid siiski… see on üks ja sama.

 

Vaimsuse ühenduskanalite tüübid

Katse kirjeldada ühenduskanaleid „elusfüüsika” läbi, mis on suunatud vaimu poole ja temalt eemale, ulatuvad teie mistahes teaduse piiridest kaugele välja…

See esitab teile väljakutse, et te mõtleks kõigele teisiti…

Sidest vaimsusega on olemas kaks peamist mõistmise tüüpi…

  1. Paljumõõtmeliste allikate suhe teiega.
  2. Teie paljumõõtmelise osa suhe teiste paljumõõtmeliste allikatega.

Märgime kohe ära…, te olete võimelised paljumõõtmeliseks suhtluseks… – kuid te pole võimelised seda teadvustama…

Lineaarse  ja lineaarsuseta suhtluste vahel on märkimisväärne erinevus…

Kui ma kunagi rääkisin sellest, siis kõik ei suutnud veel sellest aru saada…

Seetõttu kavatsen praegu selgitada seda parimal viisil…, nagu pole kunagi varem seda teinud…

Kujutage vaid, et teil on vana tüüpi kirjutusmasin…, vana, musta värvi lindiga…, sellesse laadisite sisse paberi lehe, ning märk märgi järel toksisite sinna tähti, üks teise järel…

Selles näites te trükite tähti ühes suunas, ning te näete paberil ilmuvaid tähti, mis peatselt kujunevad sõnadeks…, ja seejärel lauseteks… lõikudeks…, millistes rühmituvad sarnased sõnad…

See on lineaarse suhtluse näide…, ning see on teie jaoks normaalne suhtluse viis…

Ka see sõnum on teie jaoks salvestatus samal viisil…, samal viisil ka loete seda – täiesti lineaarselt – nagu sõnad sellel lehel.

Ehk – lugedes, või kuulates, te võtate sõnumi sõna sõna järgi vastu, inimkeele struktuuri kohaselt… – lineaarselt…, nagu on sõnad sellele lehele trükitud….

Selline on lineaarne suhtlus… – selline on inimese suhtlus ja selline on inimaju töö…

Lineaarsuseta sutlus näeks välja järgmisel viisil…

Olge tähelepanelikud…, ehk, nagu ütleb minu partner – pingutage veidi oma kujutlusvõimet…

Kujutlege… kirjutusmasinas miski kiilus kinni…, ja vanker ei liigu enam…

Te võite trükkida kas või päev otsa, kuid vanker ei liigu üldse edasi…, ja pole tähtis, kui palju märke olete toksinud, kuid paberile jääb siiski vaid üks märk, mis midagi ei tähenda… enamgi veel – üks määrdunud täpp, mida tegid teised, sinna otsa toksitud märgid… – kuigi see ehk pidi tähendama pikka kirja sõbrale…, ja nüüd vaid üks määrdunud täpp…, milles pole mingit mõtet…

Ja nüüd vaataks seda täppi kurvastusega, et ei märganud masina riket

Kuid kujuta pilti, et sinule astuvad ligi need, kes valdavad lineaarsuseta suhtlust, ning heites pilgu täpile, saavad kohe näha kogu kirja sisu…, kogu selle ulatuses…

Nemad on kontseptuaalsed ja lineaarsuseta…

Nemad näeks kogu mõtte, mis oli kätketud sõnumisse…, suudaksid kiigata määrdunud täpi sisusse…, kuna sõnad ja fraasid on selles olemas jätkuvalt…

Kas mõistate…, te ise ju trükkisite need sinna…, nüüd need on seal lineaarsuseta kujul…, ühes grupis…, ühes üheses jäljendis…

Lineaarsuseta suhtleja näeb seda jäljendit ja mõistab seda täies ulatuses….

Kuid sellel atribuudil on veel üks asi, mida on raske kirjeldada…, ja see väljub teie harjumuspärase loogika piiridest…

Seetõttu katsun selgitada teile seda…

Partner (Lee Carrolile)…, palun liigu aeglasemalt, et kõigil oleks arusaadav…

Kui lineaarsuseta kontseptuaalsed olevused vaatavad jäljendit, siis näevad seda, mis on juba olnud varem…, sõnum on ära trükitud…

Seetõttu nemad ei tee mingeid oletusi…, vaid lihtsalt loevad miskit, mis on lineaarsuseta kujul…

Sõnum oli trükitud ja kõik märgid on selles olemas – ehkki veidral jäljendi kujul…, kuid see oli tehtud teie reaalsuse kohaselt…

On olemas lineaarsuseta mõtlemise viis, mida nimetate autismiks…, mida teil seisab ees veel uurida…

Teil on palju autistlikke inimesi, kes võivad teile koheselt ütelda, mis nädalapäev saab olema teie poolt nimetatud mingi aasta kuupäev… ütleme – 15 mai 2035…, – ta hetkega vastaks teile.

Enamus inimesi peavad seda mingiks arvutamise imevõimeks…, kuid tõde on selles, et arvutusega siin pole mingit tegemist…, ja selles pole üldse mingeid matemaatilisi valemeid…

Vastus on olemas…, ja seetõttu ka teada…

Võite praktiliselt astuda mistahes kompuutrile ligi, milles on olemas kalender, ning leida seda informatsiooni, kuna see on selles olemas…

See on see, mis on juba läbi mõeldud, sisse laetud ja on tallel kompuutri kalendris.

Lineaarsuseta mõtlemine töötab taolisel viisil…

Paljud autistliku mõtlemisega on võimelised esitama seda informatsiooni peaaegu hetkega, sest näevad kogu kontseptsiooni korraga…, nemad ei arvuta midagi…

Nüüd siis mõistate vahet linaarsusel ja lineaarsusetusel…

Autistlik mõtlemine on tuleviku kuulutaja…, tuleviku inimese arengu anomaalia…

Need inimesed on ilmutamas ebatavalisi võimeid tänase päeva jaoks…, kuid paljud neist on raskuste ees, kuna peavad eksisteerima ja tegema tööd lineaarses ilmas…

 

Kuidas see töötab – ühendus lineaarse ja lineaarsuseta vahel

Paljud kõikvõimalikud allikad püüavad luua teiega mingeid suhtluse viise…, seetõttu ma katsun mõningaid neist loendada…

Alustame kanaldusest…

See on see, mida teeme praegu… ja mu partner on teinud seda juba 23 aastat…

Kui ta sellega alustas, siis see oli kole (kasutan tema väljendust), kuid nüüd see on kaunis…

Ometi peaksite teadma, et meie ei suhtle temaga lineaarselt…, ehkki temalt kuulete lineaarsel kujul… – kuigi me ei anna selliselt…

Peate tunnistama – ta on lineaarsuseta kontseptsioonide meister esitaja, mis jõuavad temani tema käbinäärme vahendusel…

Seda sõnumit ma annan temale korraga ja tervikult – meie jäljendit – ning tema tõlgendab selle teie jaoks selliselt, et kõik kõlab kui sõnade lineaarne voog…

Kuid see on – üks mõtete rühm, ning ma hoian edastust seisundis, kus kordub kõik taas ja taas…

Seda praktiseerisime temaga koos…, mille käigus me pidime häälestuma teine teisele.

Päris alguses andsin temale kogu kontseptsiooni tervikuna, ühe jäljendina…, helindina (Lee teeb lühikese häälitsuse), mida ta pidi meelde jätma ja edastama teile kanaldusena…

Kuna temal polnud edusamme meeldejätmisega, siis proovisime mõnda muud…

Kui hakkasime hoidma edastuse taset, andes jäljendit taas ja taas…, alles siis ta oli võimeline tõlgendama seda lineaarsel kujul…

Muide…, ma just avasin teile alateadliku mõtlemise kunsti saladust…

Pöörduge oma vaimsuse poole palvega korrata alateadlikku sõnumit teile taasa ja taas…

Just selline pöördumine peaks olema teie poolt teie vaimsusele, kui te ei suutnud mõista sõnumit…, siis korrata seda taas…

Omades korratavat alateadlikku mõtet, oled suuteline tabama selle mõtte, mõistma ja nägema seda kogu tema kauniduses ja selguses…

Võib näida, et see on iseenesest selge…, kuid pea meeles – vaba-voli seadus ei luba meil teha teile midagi seni, kui te ei avalda selleks soovi…

Vaimsusele on omane kordusi mitte teha…, kuna see on tervenisti ja täielikult lineaarne kontseptsioon…, mida ise peate paluma käivitada…

Kallid…, tahaks kohtuda teiega kusagil lineaarse ja lineaarsuseta vahel…

Kas mõistate…, et just seetõttu vaimsus suhtles teiega juba algusest peale, läbi värsside ja metafooride…

Metaforid olid ainus viis aidata teil mõista sõnumit, kuna meil oli tegemist mõtte kooslusega ja selle „jäljendiga”…

Paraku nende metaforide tõlgendus on raskeks ülesandeks…

Mõneti inimesed, lugedes püha kirja, küsivad: – Vaimsus…, kas sa ei saaks rääkida normaalselt?

Kuid vastus on selles, et erinevalt teist me pole lineaarsed…, seega…, meile selline rääkimine on „normaalne”…

Antud sõnum on samuti kanaldumas selliselt…

Kogu vestluse aegu, mis läheb tarvis sõnumi edastuseks, lineaarsuseta jäljend kordub partneri jaoks taas ja taas, et ta saaks tõlgendada seda lineaarsel kujul…

Olete ju kuulnud temalt sõnumi alguses, et mitmest osast sõnum tuleb…, ja ta on mitmeid kordi seda teinud…

Just seetõttu ta saab seda teha, kuna juba alustades kanaldust, ta teab kogu sõnumit…

Kas mõistate?

Ta loeb „jäljendist” maha.

 

Mis on kanaldus?

Kanaldus – see on, kui inimesel avaneb käbinääre, ning see võimaldab suhtlust sellega, mida nimetate Lätteks…

Enesest mõistetav, et sellega teevad tööd inimese kultuur ja tema kogemus, ning kuidas ta tõlgendab sõnumit – seejärel väljendab seda sõnas, või kirjapildis teie jaoks…

Mistahes olevus, energia, või tõeline suhtlus käbinäärme vahendusel – kõik tuleneb Lättelt…

Teie jaoks on olemas erinevad nimed või persoonid… – kuid kõik on tulenemas siiski Lättelt…

Erinevus kanaldajate vahel seisneb üksnes selles, kuidas kes tõlgendab…, ning sõltub sellest, kuivõrd vaba on tema käbinääre inimfiltritest… (Sellest tuleb täpsemalt järgmises sõnumis)

Kanaldus – on suhtluse vorm, mis on kättesaadav inimkonnale…, ning mida te ei pea nimetama kanalduseks…

Võite seda nimetada kuidas tahes…, kuid seejuures peaksite teadma, et see on kättesaadav igale inimolevusele, kes on avatud selleks, et omandada seda…, kui-vaid soovib seda…

Omades vaba-valikut, paljud vaid ei tunne huvi selle vastu…

Mida arvate…, kui teha seda üksnes enda jaoks?

Selleks ei pea olema mingi olevus, või ingellik energia…

Selleks võib olla teie enda Kõrgem Mina…

Paljud nimetavad seda automaatkirjaks…, või, dikteeringuks…

Selline suhtlus toimub ruumidevahelise portaali kaudu, mis avaneb käbinäärme vahendusel.

Taoline informatsioon ei tule aju kaudu, nagu oleme sellest varem rääkinud…

See on vaimsuse suhtlus…, ja see on paljumõõtmeline…

Sellel pole midagi ühist aju sünapsidega – mitte midagi…

Alateadvus – see on vaimsuse suhtlus…, ja see pole aju funktsioon…, seetõttu on „raske tabada” seda, kuna olete harjunud sünaptilise lineaarse mõtlemisega…

Te olete selliselt „programmeeritud”…

Ehk räägiks veel selle keerulisusest…

Kõik, mida kavatsen selles vestluses rääkida, on… teie lineaarsuseta suhtlusest teistega…

Sellist suhtlust teistega tuleks mingil viisil tõlgendada, et kujundada see lineaarseks…

On palju sellist liiki suhtlusi…, seetõttu annan partnerile loendi neist, et ta saaks teha valikut, millest ta tahaks rääkida tema käsutuses oleva aja jooksul…

 

Isiklik suhtlus

Millisel viisil saaksite kuulda seda, mida on teie vaimsusel ütelda teile…, või mõnel muul paljumõõtmelisel allikal, kui see ei saa jõuda teieni lineaarsel viisil?

Täna mu partner on andnud vastuseid mõningatele küsimustele…, kuid peamine vastus – praktiseerige alateadlike mõtete äratundmises…, ning õppige eristama, mis tuleb ajult…, ja mis mitte…

Esmalt see on raske…

Inimestel on kalduvus analüüsida ja tõlgendada seda oma intellekti abil…

Kallid…, ärge lubage aju sünapsidel astuda ette teie teekonnal Jumala juurde…

Kas on mul tarvis rääkida sellest taas?

Alateadvuse abil peaksite õppima nihutama lineaarset loogikat eemale, ning lubama lineaarsuseta ideedel mängida teie teadvuse laval täies hiilguses…

See ehk ei vastaks teie kujutlusele ellujäämisest…, või sellest, mida mõtlevad sõbrad selle üle, mida teete…, kuid ometi see täiustaks ja avardaks teie elu…

On raske muuta oma mõttetegevust…

Mida minu partneril, kui inseneril, tuligi juurde õppida, et tegeleda kanaldusega…

Ta püüdis analüüsida absoluutselt kõike…, ning kulus aastaid, kuni õppis eristama erinevust käbinäärme portaali ja aju vahel…, alles siis jõudis alateadliku lineaarsuseta mõtlemiseni…

Algselt ta alati imestas, kui see õnnetsus…, et kas oli see ajust… – või millestki enamast?

Alateadvus vastutab ka selle eest, mida nimetate kreatiivseks loovaks mõtlemiseks – maalimine, muusika, poeesia…, ja palju muud…

Seega…, pole ime, et ta seda küsis… – see on seaduspärane küsimus…

Niisiis, mu kallid…, see on just see, mida peaksite tegema enda jaoks isiklikult… – praktiseerige…, õppige neid eristama…

Peale selle… – on olemas ka teisi allikaid selleks, mida nimetate sõnumiteks Jumalalt, mis erinevad kanaldustest…, ja need samuti on lineaarsuseta kujul (lineaarsuseta suhtlus, mis jõuab teieni alateadvusest, aga mitte aju sünapsidelt)…

Teile ehk on üllatusena see, millest läheb jutt edasi…

 

Loomad

Te armastate neid…, kas pole?

Mida teate loomadest…, eriti neist, kelle üle kannate hoolt ja suhtute neisse armastavalt…, neist, keda nimetate koduloomadeks?

Nemad on teie jaoks persoonidena…, kas pole?

Ka nemad saavad rääkida teiega…

Kuidas näeb välja see, kui nemad suhtlevad teiega, või loovad kontakti…, kuidas see kõlab?

Millele sarnaneb nende hääl?

„Kuid, Krayon, sa ju tead, et neil pole reaalset häält.”

Kas ikka…, kas see tõepoolest on nii?

Kuidas siis nemad räägivad teiega?

Kas taipate?

Nemad suhtlevad teiega, luues suhtlust läbi kontseptsioonide…

Nende kontseptuaalsed mõtete rühmad on kättesaadavad…, te saaksite neid vastu võtta…

Kas aimate, kust tulevad need mõtted?

Ikka teie enda käbinäärme kaudu, mis on teie kehas paljumõõtmelise informatsiooni tõlgendaja…

Paraku, mu kallid…, aju pole selleks, kes häälestub loomade suhtluse kanalile…

Mõned teie seast ehk on teinud edusamme selles suhtluse viisis…

On ka neid, kes on võimelised kuulma loomade suhtluse sosinat…, nemad teavad täpselt, millest räägin…

Miks nemad nimetavad seda sosinaks?

Seetõttu, et selline suhtlus pole lineaarne…, vaid nemad sosistavad neile käbinäärme kaudu, aga mitte aju kaudu…

See on mõtete pakett, mis jõuab teieni pehmelt ja korraga…, kui jäljend…

Kui te saate neid, siis mõistate, mida püüavad teile edastada kass, või koer…, või hobune…, või meresiga…, või jänes…

Te saate teada, millised on nende vajadused…, ehk nende vaegustest…, või nende rõõmudest…, või kiindumustest…

Selline on suhtlus loomadega – kerge ja mõistetav teile…, ja seda olete kõik tunnetanud…

Ma loodan, et mõistate mind…

Seega…, võtke see õppetund vastu…, ta ei erine teie teadmistest millegiga…, ning rakendage samat protsessi, mida kasutate oma reaalses elus mediteerides…, kui kuulate Jumalat…

„Krayon…, kas on tõsi, et suhtlus loomadega – on suhtlus vaimsusega”?

Jah…, see on sõnum teile…

Kui olete teinud edusamme mõtete tõlgendamises, miks siis peaksite kahtlema järgmistes sammudes?

Praktiseerige…, luues sellist suhtlust oma Kõrgema Minaga.

Teie Kõrgem Mina – on osa teist endist, mis vibreerib teie rakustruktuurist kõrgemal sagedusel, ning see on osa teie „vaimsuste rühmast”…

„Vaimsuste rühm”  on inimolevuse üheks atribuudiks üheksast…, ning see on teie keskmeks…

See on see osa, mis edastab teile informatsiooni eesriide tagustest…, ja tuleneb sellelt, keda nimetate Jumalaks…

 

Tegevus – on suhtlus.

Mu partner on rääkinud Kristallvõrest…, ja sellest, kuidas see mäletab inimese tegevust…, kasvõi sellest, mis toimus lahingute väljadel…

Kõigi lahingute energiad on temas alles…, ja see edastub teile jätkuvalt, mida nii mõnedki on võimelised tunnetama

Mida arvate sellisest mehhanismist?

Selline suhtlus sellega, mis toimus minevikus, kannab endas surma, hirmu, draama kontseptsioone…

See edastub Kristallvõrest otse teie käbinäärmesse, ning jõuab teieni emotsioonaalsete kontseptsioonide vahendusel… – ka selline suhtlus pole lineaarne…

Paljud on võimelised seda tunnetama…, ja paljud… mitte.

Need, kes on harjunud nende energiate tunnetusega, mõistavad ja võtavad vastu esmastena…

Mõningad teie seast on saavutanud selles edu…, ning on uhked selle üle, et on võimelised tunnetama kõikjal, kuhu ka ei sattuks…

Nemad on võimelised tunnetama rühmade energiat…, koha energiat…, – isegi Kristallvõre enda oma…,  on võimelised tunnetama olukorra energiat…

Kuid mis on see, mida tunnetate?

See on parimal juhul – vaimsuse suhtlus…

See on võre suhtlus teie alateadvusega

Selline informatsioon ei tule aju poolt, ega tule intellektilt…

See on füüsika…

Te võtate vastu läbi käbinäärme…, tõlgendate, kuna saate informatsiooni lineaarsuseta kujul…

Näiteks lahingu puhul väljal… – energia sellest, mis toimus seal maapiirkonnas, võib panna sind laskuma põlvele…

Selline on suhtlus…

Kuid miks siis isikliku suhtluse tõlgendus on kõige raskem?

Vaid seetõttu, et see on enda suhtlus endaga

See on see, millele on suunatud tänane õppetund – töö selle kallal, et avada sellist kontseptsiooni…

 

Universaalne suhtlemine

Kui jalutate metsas…, kas puud suhtlevad teiega?…, ja millest nad räägivad?

Teiega räägib Gaia ise…

Millega sarnaneb tema hääl?

Kas mõistate, millest räägin?

Te olete võimelised kuulma seda omal viisil…, ka siin informatsioon ei tulene teie ajult…

Puud ehk on hädas…, ehk nutavad…

Või hoopis rõõmutsevad…

Kogu selline informastioon on kättesaadav neile, kes on võimelised seda kuulma…

„Krayon…, kas on tõsi, et metsades elavad deevad, looduse vaimud?

Kas teete nalja…, muidugi on…

Ehk küsite, millised need on…

Nemad on Gaia paljumõõtmelised aspektid…

Mulle meeldib, kui inimesed teevad koostööd paljumõõtmeliste energiatega…

Kuid nemad muudavad neid kolmemõõtmelisteks…

Kui inimolevused ei suuda mõista paljumõõtmelisi energiaid, siis muudavad need olevusteks ja rüütavad neid (oma kujutelma järgi), omistavad neile nimesid…, isegi kasutavad ära inimlikes filmides…

Looduse vaimud on imepärased…

Olete teadlikud neist…, ja neid on kõikjal…

Kõndides metsas, nemad suhtlevad teiega…

Istudes murule, lubage neil luua suhtlust teiega…

Nemad on osa sellest supist, milleks on Gaia…, Emake Loodus…, isiksustatud Jumala armastus, väljendatud loodusena…

Kallid…, looduse vaimud ei tee teile kunagi halba…

Te ei saa halba informatsiooni, kallistades puud…

See on ju teile teada…, kas pole?

See ju räägib sellest, kuidas Gaia suhtub teisse…

Sellised on vaid mõningad asjad teiste suhtlusest teiega…

 

Nüüd teisest asjast – suhtlusest lineaarsusest lineaarsusetusse

Inimolevusel on lineaarsed nii mõistus, kui ka suhtlemine…, mille tõttu temal pole vajalikke atribuute paljumõõtmeliseks suhtluseks…

Kuid teil, kui inimesel, on üksnes lineaarne suhtlus…, ometi teil on võimalik arendada, kui soovite, lineaarsuseta suhtlust… – paljud ka valdavad seda…

„Aga, kuidas on lood teie suhtlusega meie Vaimsusega?”

Mu kallid…, tõde on järgmises… – meil pole probleeme teie mõistmisega, kuna oleme meister-tõlgendajad, ning me täpselt teame, millest räägite…, kas valjult või mõttes…

Me teame, et olete loonud side, kuna oleme teie kõrval pidevalt…, alaliselt…

Teie Kõrgem Mina, mis vibreerib kõrgemalt, kui kehastunud Mina, on teadlik teie mõistuse psühhikast…

Kui olete istumas mediteerima, siis oleme teadlikud, mida kavatsete teha…, sest selle potentsiaalid on juba olemas…, kuna te esmalt mõtlesite sellele enne, kui teha seda… – meil on seda näha…

Lubage ütelda teile midagi ette selles suhtluses meiega…

Lõpetage loendi andmist meile sellest, mida soovite…, kuna meil on ju teada, mida soovite…

Selle asemel istuge ja öelge: „Kallis Vaimsus, räägi mulle sellest, mida tahad, et ma teaks.”

Kallid…, me oleme kursis kõigega, mis on teie elus toimumas…, kõigega…, – kas on tarvis seda korrata?

Tulge meie ligi…, ja lubage meil rääkida teiega…, lubage vaid rääkida…, ning katsuge tõlgendada mõtete pakette, mis jõuavad teieni esimestena…, ilma mingi analüüsita…

Harjuge sellega…

See, kui kaugele jõuate suhtluses meiega, ei sõltu sellest, kuidas teete seda…

 „Kuid Krayon…, peaksid olema ka väärsuhtluse võimalused Jumalaga?”

Selliseid pole olemas…

„Mida arvad usulistest grupeeringutest, kes on kindlad teatud tegevustes…, kellel on palvevaibake…, või selleks vastav riietus…, et palve Jumalale oleks õige?”

Kallid…, las nemad teevad seda, mida räägivad neile nende traditsioon ja kultuur…, kuna ka nemad tunnustavad Jumalat…

Mis oleks veel parem, kui valmistumine suhtluseks meiega?

Nende suhtluses ilmneb sama armastus, mis teie omas…

Eesriide tagusele pole vahet kultuurilistes erinevustes inimeste vahel, kuna me näeme üksnes inimest, kui inimkehasse rüütatut Jumala osakest…– kõiki inimesi…

Pole mingit tähendust, kuidas riietatud, või millel istute…, on arusaadav?

Pole vääraid viise suhtluseks Loomise Lättega…

„Olgu, Krayon, ehk neid polegi…, kuid mida ütled juhtudest, kus olen mitmeid kordi karjunud Jumala peale?Kas oli see õige tegu?”

Mu kallis…, me kuulsime sind…, kuid kisa me ei kuulnud…, kuna kisa oli lineaarne…

Seda on raske selgitada…

See, mida kuulsime…, oli pettumuseks armastuses… – armastavaks pettumuseks… – raevu selles polnud…

Sa polnud kuri, vaid olid pettunud…, just neil hetkeil me kõige enam tahaks ümbritseda ja toetada sind…

Mida enam karjud Jumala peale, seda enam ingleid koguneb sinu ümber, ning kõik tahaks su käest kinni võtta…

Kui järgmine kord kavatsed hakata karjuma Jumala peale, ehk avaksid esmalt oma südame, ning lubaks meil hoida sind embuses…

„Kas on see normaalne…, kui suurte pettumuste aegu, kui pole enam mingeid vastuseid, ning pole võimeline seda kõike mõistma…, võid üksnes lubada end hoida…, on see õige”

Selleks me siin olemegi…, vana vaim…, sul vaja vaid harjuda sellise suhtlusega… – see on ju kättesaadav…

 

Tegevus – kui reaalne keel

Teie käitumine suhtleb Kristallse võrega ja Gaia võrega…

Teie mõtisklused suhtlevad Magneetilise võrega, mida nimetame inimmõistuse kehaks…

Kuid peale selle, mida räägite ja mõtlete – juba teie tegevused ise on veel üheks suhtluse liigiks kõigiga ja kõigega, mis on ümbritsemas teid…

See, mis kõlab teie suust lineaarselt – kuuleb üksnes teie kehalik kest…

Kui palju kordi on teie õpetajad-gurud rääkinud teile, et te loote endale kõike seda, mida ütlete valjult välja?

Miks hüpohondrikud haigestuvad neisse haigustesse, mida nad kõige enam kardavad ja millest kõige enam räägivad?

See on seetõttu, et keha kuuleb neid…, ja annab seda, millest nad räägivad…

Keha kuuleb…, võred kuulevad…, kuulevad isegi teie ümber olevad inimolevused…

Kas olete keerlemas draamades?

Taas sama küsimus…

Kas te ei arva, et see tõmbab teile ligi teisi inimolevusi?

Kas olete sellele mõelnud kunagi?

Millisena tahaksite näidata oma nägemise põhimõtet ja oma „seesmist Jumalat”?

Kas tahaksite näidata neile, kuivõrd olete tasakaalust väljas…, et ka nemad peaksid olema sellised?

Mõelge sellele…

Millisena te esitate oma meisterlikkust inimkonnale?

Vana vaimsus…, mida oled õppinud, läbides kõiki neid sajandeid…, millega oled tulnud tänasesse päeva?

On need draamad…, või armastus?

„Kuid, Krayon, seda on kergem öelda, kui teha… Kuidas peatada draamat?Kuidas peaks lõpetama reageerimise sellele ebaõiglasele ilmale?”

Ma just rääkisin sellest…

Kui oleksid avanud oma südame…, ja oleks andnud luba pühaks suhtluseks… – siis see oleks pannud aluse rahu eksisteerimisele nii sinus, kui ka sinu jaoks…

Selle nimeks on – ärkamine vaimus…

See viib sind vanade harjumuste raamidest välja…, vanadest hirmudest… – ning teatab, et see vana vaimsuse osake, mis on Jumalaks sinus, on kättesaadav sulle endale…, inimkonnale…, kõigile ümberolevatele…

Paljumõõtmeline suhtlemine

Need teie seast, kes on jõudnud suhtluses loomadega edasi, need on arendanud endas suhtlust mõttepakettidena, lineaarsuseta…

Olete teadlikud, et vaimsusel on olemas parim suhtlemise viis, kus hakkate mõtlema väljaspool oma reaalsust…

Vaatate loomale silmadesse ja edastate neile kujundlikke pilte… – kas pole?

Ja nemad võtavad need vastu – kas pole?

See peaks tõestama teile selle töövõimet…

Inimesed on võimelised arendama paljumõõtmelisi atribuute ja omadusi, mis on täienisti juhitavad teadvuse poolt…, ning käbinäärme vahendusel on need suunatavad sinna, kuhu on soov saata…

Oleme rääkinud, et teie ümber on olemas abilised…

Kas on tarvis neid teile taas üle lugeda?

Teid ümbritsevad heasoovlikud olevused ja rühmad…, mõned siit, Maa pealt…, mõned… mujalt…

Need pole üksnes plejaadlased…, arktuurlased…, hatorid…, Orioni, või Siiriuse tähtkujudest (nimetan kõige tuntumaid vaid)… – neid on lõpmatult palju…

Kas teate, mis on neil kõigil ühist?

Lineaarsuseta mõtlemine…

Nendega võite luua suhtlust…, samal viisil, kui loomadega…

Kallis inimolevus…, meil on kavas avada ust täisväärtuslikuks suhtluseks veel enne, kui lõpetame selle sõnumi…

Tahaks ütelda teile, et on olemas miski, mida peaksite teadma ja teadvustama… – ärge lubage meie suhtlusel olla salapärane…, ärge tehke seda veidraks…

Olen andnud teile suhtluse atribuute… – mis on käimas nii vaimult…, kui vaimule…

Järgmises sõnumis arutame suhtluse blokeeringutest…, ja mis on filtrid…, ning mida saaksite teha, et avardada suhtlust…

 

Vaimsuse suhtlus

See on osa sellest, mida vana vaimsus peab ära õppima, et saaks luua tasakaal planeedil ja rahu Maa peal.

See algab siin ja praegu…

See algab mõistmisest ja müstilise aupaiste mahavõtmisega tõeliselt Vaimuga suhtluse kauniduselt…

Neis pühades asjades on olemas struktuur ja heasoovlikud süsteemid…, ja vaimselt terve mõistus…

Me kutsume teid leidma seda endi jaoks, kuna selline suhtlus loob vaimset evolutsiooni planeedil…, mille eesotsas on need, kes loevad, või kuulavad seda sõnumit…

Pere…, selline oli tänane õppetund…

See on suurepärane…, kas pole?

See on väga kaunis!

Kõik, mida tahaks teha – see on luua suhtlust…, ja selleks on aeg kätte jõudnud.

Antud sõnum selgitas, kuidas see töötab…

Isegi see, mida saate praegu…, on samuti kanaldus…

Salapärasuse aupaiste maha võtmine sellelt, mis oli hirmutav, ebaloomulik ja veider – on teie eesseisev ülesanne.

Ega see, mis pole lineaarne – pole ka veider…, Armastus on suurim kõigest…

Kas olete suuteline seda selgitama… – ega vist suuda küll…

Kuid teostada suudate küll…, seega – minge ja teostage selle Jumala armastust, kes on teie seesmuses…, kõigile, kes on teie ümber…

Ja nii see on…

Krayon

Read Full Post »

Inimese religioon maistes tingimustes –

on vahend manipuleerimiseks rahvastega

 

Ilusat päeva teile, mu kuulajad…, ja kõigile minu sõpradele…, kõigile, kes on juhuslikult juhtunud siia…

Jõud on mulle juba ammu pakkunud avada tänast teemat…, kuid, kuna olen kiriku inimene, siis pealkiri ise kutsus minus vastuseisu…

Ma polnud selleks teemaks kaua valmis, ning teadsin, et see häiriks paljusid…

Kuid kunagi siiski on tarvis seda avada…

Täna siis alustame religioonidest…

Minu esimeseks küsimuseks oleks: – Mis on religioon inimesele Kõrgemate Jõudude vaatevinklist?

Kuidas Kõrgemad Jõud selgitavad, mis on tõeline tähendus religioonil inimese jaoks?

 

Väed:

Kallid Maalased…, me tervitame teid…

Meie tänase vestluse teema on äärmiselt vajalik kõikide protsesside mõistmiseks, mis on tihedalt seotud inimese usuliste vaadetega…, millistes on sündimas hulgim eksimusi, milliste tõttu inimene oma usu kinnistamise asemel hoopis kaotab selle…, kus sünnib kohati korvamatu vaimsuse seisund, kuna inimene kaotab vajalikul tasemel ühendust Lättega…, ning kõige hullem… – eitab oma Loojat…

Jaa…, inimene tunneb seda sidet alateadlikult siiski…

Teie kõigi religioonide juures on üks eripära – te peate end Jumala orjadeks…

Pühakirjad on sedavõrd moonutatud, et teie arusaamadesse kinnistus kindel veendumus vastupidisest tõe tähendusest…

Te ehk küsite, et kus on siis religiooni tõeline tõde loomisest?

Kus algas vasturääkiv mõistmine?

Me oleme avameelsed, kuna meil on voli selgitada nii, nagu on…

Religioonid olid antud inimkonnale otseühenduseks Jumalaga, milles oli esimese etapina antud Kristusteadvuse Armastuse ilmutumine ja selle omandamine.

Peale esmast selle sisse toomist oli möödunud palju aega, kuid iga uue evolutsioonilise keeruga leidus tema tähenduses mõtteline moonutus…

Evolutsiooniline kulg viis inimese seondust religiooniga mingil määral tupikusse…

Mida see tähendas?

Otseses mõttes see tähendas, et katkes side Jumalloova Jõuga…

Ärge ajage seda segi sidega Vaimsusega ja Kõrgema Minaga…

Nüüd sellest, kuidas see juhtus…

See kõik juhtus inimtunnete jaoks sujuvalt ja märkamatul viisil…

Mitte vähemat osa mängis reptiloidse suunaga tsivilisatsioon, kuna neil olid selleks omad eesmärgid…

Sajandite aegade jooksul pühasõna tõde hakkas kaotama oma tähendust…

Ning lõpuks, teie tingimustes, inimene, kes on pöördunud Jumala poole, ei saa Temalt vastust…, isegi siis, kui pöördumine on siiras…, sest otseühendus Allikaga on suletud…

Religioon endast näib inimese jaoks üksnes pöördumisena Jumala poole, abi järel…, harvadel juhtudel – Kõrgema ülistusena…, kuid enamuselt… oma inimlikkuse staatuse kinnistamiseks…, milles on säilinud side ingellike struktuuridega…

Kuidas oli siiski Looja poolt kavandatud?

Religioonid eeldasid paljutähenduslikku ja laiahaardelist ühendavat seost inimese, kui Jumalloova Lätte osaga…, ja Kosmilise Teadvuse energeetiliste potentsiaalide protsessidega, mille abil saaks toimuda, või kujuneda maise ühiskonna vaimne potentsiaalne areng, kõigi aspektide ulatuses…, milles ei saaks olla ei haigusi…, ei kannatusi…, ega sõdasid…

Selline oli Looja plaan…, kuid see sai küllastatud negatiivse plaaniga…, mida inimkond ei tabanud…, või ei tunnetanud kõrvalist sekkumist…, mis mängis oma osa – kõik muutus, ning hakkas liikuma mööda teist stsenaariumit…

 

Vahendaja:

Tänan…, kuid kas saaks täpsustada – milline takistus eelnevalt oli…, ja miks areng läks planeeritust mööda?

 

Väed:

Olgu…, selgitame seda teisiti…

Inimese vaimsus kätkeb jumaliku olemuse telge…, kuid kehastudes maale, see kannab endas vajakajäämisi…

Maistes tingimustes, elude läbimiste vahel, on kerge laveerida…, nagu mingis Ilmaloovuse koridoris…, ning tõusta mööda spiraali üha kõrgemale…

Kui oli sisse viidud religioonid, siis juhtus planeerimata sissetung, parasiteeriva tsivilisatsiooni poolt…, teie ajaloos see on märgitud „Jumalate sõjana”…

Selles on kogu selgitus…

Kinnistumata vaimsusega inimene allus neile ebasoovitavatele mõjudele…

See oli ebameeldiv protsess peenel plaanil, mida on teie vastuvõtu ulatuse kohaselt raske selgitada…

Loojalt-Jumalalt oli saadikuid suurte õpetustega…, kuid inimese teadvus lükkas need õpetused sajandite jooksul ümber, ning vaimsuse kujunemine läks karmaliste ülesannete plaanide kohaselt…

Peenel plaanil oli loodud karmaline juhatus…, ning inimkond hakkas läbima oma õppetunde…

Iga vaimsus on enese kontrolli all…, kuid käesoleval ajal inimlik negatiivsus kannab endas tasakaalu rikkumise funktsiooni…

Just seoses sellega algas Maapealse ilma ümberkujundus…

Selline on meie vastus…

 

Vahendaja:

Minu järgmiseks küsimuseks oleks… – selgitage meile tegelikke religioone, millised on käesolevas reaalses ajas…, kui võimalik, siis nende arengu teekondi üldistes joontes…

 

Väed:

Olgu…, katsume rääkida ja valgustada seda küsimust…

Mida siis käesolev aeg näitab…?

Käesoleva ajavoo religiooniks on Jumala mõistmine…

Pole oluline, milline religioon…, kuid inimene oma hingelt püüdleb Jumala poole…

Inimene haarab kinni igast kõrrest, kuna tema vaimsus vajab seda…

Juhtub ka nii, et inimene elab tavalist ilmalikku elu ja Jumalat ei meenuta iialgi…

Kuid üleminekul muude ilma, palub halastust…

Milleks räägime teile seda?

Selleks, et mõistaksite – vaimsus on teie oma, ning ta on pidevas ühenduses Jumalaga…, kuid teie vaid … ei kuule Temalt vastuseid…

Ka religioonidel tulevad omad ümberkujunduse ajad…

On muutumas ilm…, on muutumas inimese teadvus… – muutub religioon…

Täpseid tärmeneid pole võimalik öelda, kuna keegi ei tea neid…

Kuid arengu teid saame valgustada…

Esimesel etapil kirik ja riik peavad eralduma…, nii või teisiti…

Kuid see peab olema esimesel etapil…, muidu pole võimalik tuua religiooni esmast tähendust tagasi…

Samas…, vastavuses eraldumisele, hakkavad aegamööda muutuma ka kaanonlikud reeglid, milles rõhk tuleb enamuselt Inimese-Looja orjalikkusele…

Mitte üksnes see…, vaid kogu käesolev vaimne mõte muutub ja täiustub…

Kõik teie Vanad Targad on juba osalised kogu tuleva inimkonna vaimse elu muunduste mõistmises…

Edaspidi saame ära märkida tuleviku ja käesoleva vahelist eristavat peensust – vaatamata lahkhelidele religioonide vahel, tuleb Ühise Religiooni aeg…

See pole muinasjutt, ehkki paljud tahaks öelda selle kohta nii…

See on teie tuleva reaalsuse jaoks juba vältimatu…

Tuleks ära märkida ka seda, et kõik religioonid peale korrigeeringut omandavad koos erilist väge inimese hingestamiseks, kes on kui Jumal-Looja…

Palun edasi…

 

Vahendaja:

Tahaks uskuda seda…, kuid millised eelised on usulisel inimesel käesolevas ilmas…?

Kuidas on hinnatavad tema mõistmine tema enda hinge päästmisest?

 

Väed:

Küsimus on arusaadav…

Rõõm sellest, et inimene peab ennast usuliselt veendunuks, pole kuigi suur…

Reeglina sellistel inimestel ilmneb fanatism…, mis on veelgi hullem, kui Jumala usust kauge inimene…

Sellised inimesed näevad endi ümber kõikjal neid, kes pole nendega…, kui põrgu sigidikke…

Üksnes väike protsent usulistest inimestest pakuvad rõõmu…, nemad toovad Valgust ilmale…

Kõigis rasketes elu olukordades nemad on valvel…, isegi süüvimata sõnumite olemusse…

Nende vaimsus on tunnetanud koduseid seinu ja on võtnud vastu Valguse, mis on olemas teie Pühakodades ja Palvemajades…

Need on imelised usuliste vooluste kaaslased teie ajastu aegu…

 

Vahendaja:

Ma tänan…

Oma elus olen kokku puutunud taoliste ilmingutega, kohtudes usulise suunitluse fanaatikutega…, ja mul polnud nendega kuigi mugav…

Mul on selline küsimus… – mis on usuline fanatism?

Mis tegelikult on toimumas usuliste fanaatikutega?

Tahaks kuulda teie arvamust selles küsimuses…

 

Väed:

Usuline fanatism – see on äärmus…, iseenesest üheks religiooni inimlikuks mõistmiseks…, see on kui vahend elu eksisteerimiseks Maa peal…

Sellised inimesed võtavad ilma vaid ühel tasandil…

Nende arvates üksnes nende elu on päästetud ja neile on valmis elu paradiisis…, kuid kõigil ülejäänuil on, nende arvates, koht põrgus…

Inimsoo eksimus on sügav…

Tuleks ära märkida, et sellistel inimestel pole kerge elada inimühiskonnas…

Ärge neid segi ajage munkadega  ja erakutega… – need on erilised inimesed…, ja neil on erilised ülesanded…

Usulised fanaatikud, nagu te nimetasite, kannavad erilist karmalist teostust…

Kui pole Ilma mõistmist, kui Jumala Loomingust, siis neile kujunevad jäigemad tingimused…

Tahaks veel rääkida ühest erisusest… – usuline fanatism justkui juhiks paljusid religioonist eemale…, kusjuures tuleks rõhutada, et nemad oma tegevusega on käitumas äärmiselt vääriti…

Igal inimesel endal on õigus valida… – milline usund on tema vaimsusele kohasem…, ja kas temale on seda põhimõtteliselt tarvis…

Kandes headust Ilmale…, tehes heasoovlikke samme, inimene saab tuua enam kasu ühiskonnale ja planeedile Maa…

Tema vaimsus on alati ühenduses Loojaga…, ning on alati kiitmas oma Loojat…

Fanatism, teisi sõnu on – inimese sügav eksimine oma jumalikus olemuses, laskudes oma alateadvuses enda Jumaliku Kõrgema Mina vääriti mõistmiseni…

Selline on meie vastus…

 

Vahendaja:

Mul on veel küsimus…

Ütlesite, et religioonidel on oodata ÜHINEMINE…, seega küsin… – mis saab olema peamiseks Üheses religioonis…, ning milline tähendus on tõelisel religioonil?

 

Väed:

Jah…, kõik liigub Ühinemise poole…, kuid uskuge – see pole kuigi lihtne teie mõistmisele…, –selleks kulub palju aega…

Sajanditega kujunenud aluseid ja kaanoneid kujundada ümber ühe hetkega – pole võimalik…

Peenel plaanil on teostumas tohutu töö antud suunas…, ning on võimalik, et kõik võib juhtuda hetkega… – teie vaimsuse üleminek uude reaalsusesse…

Uued programmid saavad hetkega käivituda…, ja omas jõus.., kui vaid ilmute uude ilma…

Kuidas hakkab see sündima… – sellest teatavad teile muud Väed…

Uuel religioonil on uued omad kaanonid, mis erinevad käesolevatest…, ning selles seisab, et Jumal on ainus kõigile maalastele…, ja et siin hakkab valitsema kõikeloova armastuse energia… – templid saavad avatud alaliselt…, siis inimesed saavad alati tänada Kõrgeimat oma olemise rõõmu eest…, avaldada tänu enda Loojale…

Uue inimese religiooni tähendus hakkab vaatlema tema algseid sügavaid juuri, kus Valgus ja Armastus on – kogu inimkonna eksisteerimise aluseks…, kus pole orje, ega valitsejaid…, kus kõik on võrdsed ja ühtsed…

Selline on teie Looja plaan…, ja me kõik oleme tulnud appi realiseerima seda plaani…

Kogu religioon Maa peal on võtmas uut positsiooni…

Uue suuna protsessid alustavad lähimatel aegadel oma muundustega…, sellist informatsiooni peate vastu võtma läbi oma südame…

 

Vahendaja:

Tänan Väed…, ning palun abi planeedi kõigile inimestele…, ka neile, kes on toomas Valgust meie Ilmale…, ja neile, kes on kauged neist teadmistest ja elavad üksnes tavalist elu, aimamata midagi…

Olgu kõik protsessid rahulikud, pehmed ja sujuvad…

Nüüd tahaks teada… – kes olid täna meiega ühenduses?

 

Väed:

Jah…, me oleme demiurgid…, ehk Ilmaloovuse arhitektid…

Oleme siin täitmas erilist missiooni…

Tuletame teile meelde, et meie kohtumised hakkavad kandma tsüklilist loomust…

Te pole küsinud, miks religioon maistes tingimustes on rahvaste manipuleerimise vahendiks…

Tahaks siiski valgustada seda teile…

Religiooni Jumalik määratlus pole näinud inimest ette, kui jumalikku orja…

Kuid inimkond pole teadlik selle tõelisest tähendust…

Antud programmi kogemus on unikaalne kõige suhtes…

Kuid aluste alus pole kõigile mõistetav…, mille moonutuste tõttu inimene oli viidud eksiteele…, selle tõttu teda oli kerge juhtida…

Oli tõemeeli kaval lõks võõrväede poolt, millele olid allutatud ka kiriku teenijad…

Kuid see on juba teine jutt…, ja selles räägime meie kaasastujatest – Suurtest Maa Isadest…, siis mõistate nende hindamatut tööd…, ja miks see juhtus nende elu aegu…

Lubage täna lahkuda teie juurest…

Kõik olete Jumala lapsed…, seetõttu olete kõik Vaimsused ja päästetud…, iga Vaimsus on astumas oma teed edasi…

Rahu ja vaikust teie vaimsustele…

Uute kohtumisteni…, kallid maalased…

 

Vahendaja:

Tänan Väed…, tänan kõiki osalisi selles vestluses…

Kõigile meeldivaid elulisi sündmusi…, hingestatusi tõe tundmise teekonnal.

Kohtumisteni kõigiga…

Read Full Post »

Tegelikkuse nihe – Tumedad on paanikas

Me naaseme uue informatsiooniga teie jaoks… – tegelikkus on nihkumas…, tumedad on paanikas, seetõttu nemad on meeleheitlikult otsimas viise lahendada üha kasvavaid dilemmasid…

Oleme palju kordi rääkinud, et kui nemad kasutavad vanu ümberkaudseid meetodeid, siis neil pole mingeid võimalusi pääseda sellisest olukorrast,…

Valgus on tumeda sfääri neelamise protsessis, et pääseda oma juhenduse juurde tagasi.

See juhendus aitas seni jõuda paljude lahendusteni, mis aitas paljudel vägedel valmistada ette uut finantsilist süsteemi ja uut juhtimist maapealsele elanikkonnale…

Gaia on ülimalt rahul sellega, mis on toimunud…

Teie ülestõusnud meistrid leidsid toetust inimrühmade poolt, kes on pühendunud tumedate jõudude eemaldamisele valitsusest…, ning uue ajastu kinnistamisele kõigi jaoks…

Järgnevaks staadiumiks on rida kuulutusi, mis võimaldavad uutel valuutadel, mille aluseks on kulla arvestamine, viia formaalselt lõpuni eelmise rahasüsteemi kasutamise…, ning peatada mehhanism, mis oli välja töötatud abiks vähestel teenida suurt rikkust enamuse selja taga.

Paraku ka see on üks paljuarvulistest reformidest, mis on kaasatud uue rahandussüsteemi piiridesse…

Uue rahandussüsteemi tuumaks saab olema – kindlustada universaalset õitsengut ja murda erapankade kartelli aluseid…

Teie ilmas on alati olnud neid, kes kasutasid ära pankasid, et koguda endale suuremat vara ja sulgeda seda vähemuse eliidi kätesse…

Sellele peab tulema nüüd lõpp…, ja muudetud süsteemiks, mis annaks rikkust kõigile…

Uus süsteem peaks viima teid eemale teil olevast füüsilise ilmaruumi teooriast ja mineviku aluspanevatest ja piiravatest põhimõtetest…, ning aktiivselt demonsteerima külluse universaalset seadust, tuues rikkust igale teie planeedi elanikule…

Selliselt see looks täienisti uut tegelikkust, milles puudub vajadus raha järgi, kui sellise…

See muutub kiiresti ühiskonnaks ilma rahata, mis on rajatud tehnoloogiatele, mis vahetavad välja vananenud tööstuse ja põllumajanduse…, muutes nii kogu olemust ennast…, selles, kuidas määratlete endid…

Kui suudate eemalduda harjumuspärasest „tööst ellujäämise nimel”, siis teie ametjuhendus ja  maksustamise aste lõpetavad määratlemast teid…

Siis see, kelleks tegelikult olete, koos oma kasutamata talentidega…, võib tulla esile, ning luua ühsikonda, kus igast ühest saab Püha Olevus, keda tunnustatakse üksnes sellepärast, et ta on olemas…

Sotsiaalsed maskid, mida peate praegu kandma ja dilemmad, mis koormavad teid, tuleb kõrvale heita…

Kui see toimub, siis ilmute tõelistena ja suurejooneliste Teie’na…

See on uus ja kaunis Teie…, ja püha ilm, milles elate Teie… – kõik need haaravad teie tähelepanu, ning viivad universaalse ühesuse mõistmiseni…

Te kõik valdate ELU…, ja võimet saada pääset imedeni, milliseid kingib teile iga jooksev päev…

Selline on reaalne valuuta…

Kuna uues valguses olete koostöös teine teisega, siis tunnetate elu uutmoodi…, õppides sellele vastu pidama…

Imeline vaimne energia on valgumas kõigele, milleks olete ise ja mida olete tegemas…

Nüüd olete teel täisteadvuse juurde!

Kõik galaktilised ühiskonnad on nelja püha seaduse kohased, mida on antud füüsilistele inglitele Taevaste poolt…

Neid aspekte vaadatakse igapäevaselt üle, nii inimeste poolt…, kui ka juhendajate poolt…

Taevad ja füüsiline Maa on nihkumas, muundades tegelikkust, mis on täiel määral avaldumas, vastavuses inimese võimetele olla ühenduses Vaimsusega…

Sellest liidust on sündimas orgaaniline organiseerimise meetod, mida meie nimetame „rühma vedelaks dünaamikaks”…

Sellesse on kätketud põhimõtted, mis kujundavad meie galaktiliste ühiskondade peamist struktuuri…

Meie missiooni osaks on esitada teile seda kasulikul ja praktilisel viisil…

Selline samm on võetud ette selleks, et tuua tagasi teie endi loomuliku mõtte…

See oli teil kaotsi länud siis, kui olite sisse mässitud tumedate ühiskondade võõrpäritolu struktuuridesse, mis panid teid tundma end üksikuna ja kadunutena…

See viis OLLA ja tunda end, peaks muutuma läbi vestluste, mis viivad teid selle teadvustuseni, kelleks olite loodud olema…

Enamus teist oli sunnitud töötama ellu jäämise nimel, valides tegevust, mis ei väljendanud teie tegelikkust…

Teie juhendajate töö on juhtida teid läbi armastuse, et saaksite avada endid tõelistena…

Siin saavad teie ülestõusnud meistrid tulla teie juurde, ning aidata teil vaadata seesmusesse…, lasta lahti negatiivsest arvustusest, mis oli sisendatud teisse teie tumedate meistrite poolt, et saaks juhtida teid…

Meie eesmärk on vabastada teid sellest selliselt, et saaksite taas avastada tõelist endid…, ning seejärel… enda tõelist eesmärki… – täisteadvust…

See jumalik seisund toob endaga kaasa ulatuslikke mõistmisi Taevastest…, teie taevalikust päritolu ajaloost…, ning tutvustab taas teile põhjusi, miks olite valinud erilise rühma, millesse hakkasite sündima…

Namaste!

Meie õnnistame teid, kallid…

Oleme teie ülestõusnud meistrid…

Suur Valguse Loor on ümbritsemas meie armsat ilma…

Valgus on laskumas…, tuues kaasa muretuid õnnistusi Igaviku Südamest…

Sündmused, millistest on ammu räägitud, peavad saama reaalseteks…, ning püha maa peaks nägema uut teekonda…

Me õnnistame seda suurt võimalust…, ning oleme valmis vahetult esitama end teile…

Ülejäänud lühikesel ajal sünnib veel palju imelisi asju…

Meie pühad partnerid on protsessi keskel, mis teeb lõpu eraettevõtlusele, mis juhtis seni paljude sajandite jooksul teie ilma…

Eraettevõtluse  tähtsus on kahanemas, kuna nende piiramatu ahnus on ületanud enesesäilimise piirid…

Krahh on muutunud aja küsimuseks, kuna on esinemas üleolev põlgus uue tegelikkuse vastu, mis kindlustaks vabadust ja õitsengut kõigi jaoks…

Taevaste õnnistus – on järjepidev jumalik kingitus, mis on täitmas siinset sfääri Armastusega…, Valgusega…, ja üha kasvava Teadvusega…

Valgus annetas meile siia saabumist, et juhendada teid teie Vaimsuse võimendamises…, ning avardada teie teadmisi Taevastest…, ja teie tõelisest päritolust…

See ajalugu algas ammustel aegadel, Vega tähtkujus…, ning silmas on peetud Kalade ajastu rassi…, ja oli suur and, mis oli saadetud neile Galaktiliste Hierarhide poolt…

Selline and võimaldas meie Valguse eellastel täielikku teadvustust nende püha päritolust…

Selliselt algas nihkumine, mis kokkuvõttes tõi meid siia ligilähedaselt 900 000 aastat tagasi…

Me saabusime Maa Hierarhide soovituse kohaselt, kus alustasime rännakut, mis esmalt viis meid täiest teadvusest eemale…, ning seejärel tõi selle juurde tagasi…

See on tõelise olemuse saaga…, mida kavatseme tuua teile täies mahus…, koos paljude vaimsete aspektidega ja kontekstidega…

Meil on selle ajaloo piires palju mida selgitada…. ja peamine – see, miks me ajutiselt laskusime piiratud teadvusse…, ning miks nüüd, koos teiega, peame kiiresti ja kergelt naasema täie teadvuse juurde tagasi…

Imestuse tasand on täielikuks teadvustuseks…, ja see nõudis meilt suurt enesevalitsemist ja praktikat…, palju kehastusi, et möödunud päevade jooksul saavutada täit teadvustust…

See andis meile vahetuid teadmisi, mis moodustavad peamist tuuma teie juhendamiseks…

Saabuv teisaldamise faas on vajalik selleks, et harutada lahti teie tunnetuste tumedat segadikku, ning tuua sinna sisse Taevaste selget Valgust…

Meie valulik pimeduse kogemus võib teha mõningatele teie seast raskeks sellest lahti laskmise, et lubada uuel teadvusel siseneda teie lugematutesse mõtetesse…

Pidage meeles…, teie sfääri muutus valmistab teid ette täielikuks naasemiseks täisteadvusse…, ning meie ülesandeks on juhtida teid selles…, ja kontrollida mistahes taevaseid dekreete teile…

Tänud meie kõigi Loojale…

Täna andsime sõnumi muutustest, mis on toimumas tänavu antud tegelikkuses kõikjal…

Meile on saabumas aeg, et laulda ja pühitseda teie vabanemist…

Surma ja soovide valdus peab kolima ümber Armastue, Valguse ja Õitsengu valdustesse…

Ajastu täitub vabadusega, isikliku suveräniteediga ja surematusega…

Kallid…, teadke, et Lõpmatu Abi ja Taevaste Õitseng on tõemeeli teie päralt…

Ja olgu see nii!

Selamat Gajun! Selamat Ja!

Sirian olla selleks! ja olla rõõmus!

Sheldan Nidle

Planetary Activation Organization.

Read Full Post »

Mõistuse vaikimine – parim seisund kokkupuutes kurjusega

 

Inimesed, kellega põrgatakse kokku oma  käesolevas elus, on reeglina need, kellega oli tegemist kunagi mingis elus… – nüüd ehk on vaid osad vahetunud…

Näiteks see, kes oli kunagi solvaja, on seekord solvatav…, – või vastupidi…

Ebameeldivust tuleb üksnes vastu võtta…

Kui on võimalik, siis  anda andeks solvajale…, ning rõõmsameelselt ja kergel sammul astuda edasi mööda elu…

Solvanguid andeks anda oleks mõistlik…

Kui maksad kätte…, siis kindlapeale… kas selles elus…, või ühes järgnevatest… – saad saatuse löögi „ei millegi eest”…

Üldiselt, just see selgitab, miks kellegil on õnnetu elusaatus…, miks mõned sünnivad füüsilise, või psühhilise puudega…

Absoluutselt õiglane ja objektiivne Põhjuse ja Tagajärje Seadus ei vaja abi mõistmatute inimeste poolt, kellel on katkematu kirg kättemaksu vastu…

Mõistuse vaikimine – parim seisund kokkupuutes kurjusega…

Üldiselt… – üteluse autorit – „silm silma vastu, hammas hamba vastu” – tuleks tunnistada suurimaks kurjategijaks kogu inimkonna jooksul…

Muidugi… – tarvis eristada lubamatut kättemaksu…, ja õiguslikku enesekaitset…, oma huvide eest seismist (muidugi, ilma kurjade kavatsuste…, ja ilma vihata oma vaenlase vastu).

Poleks õige mõelda, et „karma” kujuneb üksnes tegevustest füüsilisel tasemel…

Inimene funktsioneerib kolmes ilmutuse ilmas – füüsilises…, astraalses (emotsionaalsel)…, mentaalses (mõistuslikul)… – kus mõtetel kohati on mitte vähem mõju, kui füüsilisel tegevusel…

Pole liigne teada, et mõte pole mingi hetkeline, või olematu asi…, vaid – mistahes mõte on mateerialik moodustis, mis on „tehtud” kolmanda mentaalse oktavi mateeriast, ühes tema seitsmest alamplaanist.

Seega…, mõte võib olla kõva…, vedel…, gaasi kujuline ja eeterlik…, neljas tihkuse astmes…

Mistahes mõttel on omad mõõtmed…, vägi…, eluiga…, ning on seotud oma loojaga peene helendava niidi abil.

Mitte üksnes inimkehad (astraalne ja mentaalne kaasaarvatult), vaid mistahes vorm, sealhulgas ka mentaalne, on seotud oma allikaga sellise niidi abil.

Kui korralikult kujundatud mõte küllastub tugeva emotsiooniga – kasvõi sooviga…, eriti veel, kui mõte on avaldatud sõnaliselt ja kuuldavalt… – siis ta omandab enam-vähem mõjusat jõudu, realiseerumiseks füüsilisel plaanil…, ühtede, või teiste sündmuste kujul.

Meie päikese süsteem ise pole miski muu, kui Päikese Logose realiseeruv mõttevorm…

Mõttevorm on see, mida ta loob oma JUTU väega ja erilise armastuse eripäraga…

Kui Päikese Logos on rääkimas, sünnivad ilmad…

Käesoleval ajal ta on veel rääkimise protsessis…

Ta pole veel lõpetanud seda, mida soovis rääkida… – millest tuleneb ka tänavune näiline ebatäius…

Kui suur jumalik lause, mis on hõivamas tema teadvust, jõuab lõpuni, siis meil saab olema täiuslik päikese süsteem…, koos täiuslike olevustega…

Päikeselise Logose suure lause osa on poeem, mida meie Planetaarne Logos on loomas heli ja värvi vahendusel…

See poeem – on Maa inimkonna ajalugu…

Ka inimkond on pidevalt loomas taolisel viisil oma mõttevorme, kuid ainult enda väikeses mõõtmes…

Kuna enamus inimkonnast Maa peal on peamiselt juhendumas emotsioonidest, siis ka mõtteloomine pole inimestel kuigi edukas olnud…

Keskmise inimese poolt loodud mõtted on halvasti kujundatud ja tegevusraadius pole kuigi suur…, enamuselt küllastunud negatiivse ja lammutava võimega…

Tavalise inimese mõtteloovuse kehvad tulemused on seletatavad ka sellega, et tema huvid pole koondunud, vaid hajutatud…, ja tema tähelepanu tõmbavad enda peale korraga paljud asjad.

Inimene laristab oma energiat, püüdes rahuldada mistahes ilmnenud soovi…, või lõbutsedes kõigega, mis juhtub tema teel ette.

Seetõttu tema mõtetel pole vormi, mis oleks vajalik realiseerumiseks füüsilisel plaanil…

Ütlen liialdusteta… – iga inimene on ümbritsetud lagunevate mõttevormide hämara pilvega, mis on enamuselt egoistlik ja pahese loomuga…

Need mõttevormid on need, mida ta on kujundanud ja loonud oma eelmiste kehastuste aegu…, mis on tema egoistlike soovide, kurjade mõtete ja motiivide summaarsus…

Selline mõttevorm oli sajandite jooksul ja on jätkuvalt tema türanniks…, ning sajandite jooksul see haavas mitte üksnes teda ennast…, vaid ka kõiki, kellega ta kokku puutus…

Tuhandete aastased vaenud ja vihkamised erinevate inimeste vahel, vaenud rahvuste ja usundite vahel, kujundasid inimkonna kohale, negatiivsetest mõttevormidest, tihkeid mustjas-pruune pilvi…

Seda koleduslikku mõttevormi pidevalt toideti inimeste kurjade kalduvustega…, – see on ka vastutav kõigi inimhädade pärast…

Ta on tõkkena inimeste vahel…, ja on järgimas inimkonnale, kui viienda evolutsioneeruva valdusena…, Jumalike Olevuste Valdusena…

Seda „Läve Valvurit”, inimloovuse ebaõnnestunud loomingut, on võimelised lammutama-hajutama üksnes need, kes on seda loonud…

See peaks juhtuma enne käesoleva tsükli lõpule jõudmist…

On oluline mõista…, et ühed, või teised mõtted, on kahte tüüpi energiate koostöö tulemus…

Sellest, mis tuleneb Kõrgemast Minast…, ja sellest, mis tuleneb inimese mentaalse keha (mõistuse) ja tema aju koostööst…

Et inimesed ei pööra tähelepanu seni esimesele faktorile, on olukord, mis enamuselt vastutab kurjuse eest.

Kurjuse vastuvõtt…, või mitte vastuvõtt…, algab enamuselt siiski mõtetest…

Kui inimesed hakkavad süstemaatiliselt ja sihipäraselt õppima meditatsiooni…, õiget mõtlemist…, siis hakkavad enam jälgima vaimsuselt tulevaid impulsse…, mistahes mõtteprotsesside aegu…

Siis mõistavad, et loominguline aktiivsus – on vaimsuse mõjutuse tunnus…

Mõistavad geniaalsuse loomust…, ning vastavalt õpivad selle arengut…

Teadvustavad rääkimise tähtsust…, muutuvad tähelepanelikumateks öeldavatesse sõnadesse…

Mõistavad…, et sõnaga on võimalik ravida…, võimalik ka haavata…

Read Full Post »

Valguse ja pimeduse hierarhid

Ilmaruumi kesktõmme ja tsentrifugaalsus

 

Kunagi meenutame kõik, et oleme jumalad…

Kõik teadmised on igaühe meie seesmuses olemas…

Tarvis üksnes uskuda ja kuulda neid endis…

Kuulatage Jumalat enda seesmuses…

 

Räägi Valguse ja Pimeduse hierarhidest…, kes ja milleks on neid loonud?

Ilmaruumis on olemas teatud seadused…

Üks neist on – taoliste külgetõmbe jõud…

Objektid, või Jumala osad, millistel on ligilähedased omadused – tõmbuvad…, mida saaks väljendada ka teisiti… – objektid, või Jumala osad, millistel on ligilähedased omadused, ilmutuvad üheses keskses reaalsuses…

 

Keskses reaalsuses?

Kui jäisesse vette valada kuuma vett, siis mõnda aega osa veest jääb jäiseks…, ja osa kuumaks…, kuid osa hakkab segunema…

Hakkab toimuma soojusvahetus…, ja sellest sünnib soe vesi…

Jäine ja soe veed – on kaks reaalsust…, soe – on keskne reaalsus, kus vee reaalsus on osaliselt soe ja osaliselt külm…

Vee keskne reaalsus on alati enda ümber olev…

Kõik, mis satub sinu teadvustuse ulatusse, ongi sinukeskne reaalsus… – sinu reaalsuse ühtimine teiste reaalsustega.

 

Kas pead silmas, et kõik objektid ja inimesed minu ümber – on ühildunud reaalsus?

Mitte kõik neist…, üksnes osa on sinu reaalsusest…, kuid aktiivsete objektide massi enamus – on küll.

Saad ise näha, kuidas erinevad objektid mõjutavad sind erineval viisil…, millistest osa on taustobjektideks ja osa – aktiivseteks objektideks…

Aktiivsed objektid – on ühildunud reaalsuste osad…

 

Kes teeb otsuseid nende ühilduste üle?

Nende loojad…

Antud juhul – sa ise…, ja need, kes valivad puutuda kokku sinu reaalsusega.

 

Me rääkisime Valguse ja Pimeduse hierarhidest…

Mul on meeles.

Kuid mõningate asjade mõistmiseks tuleb sul nii mõndagi õppida mõistma…

Loomise protsessi aegu Jumala erinevad osad loovad hulgim reaalsusi…, mis külgetõmbe seaduse kohaselt ühilduvad…, kuid seejuures – ei neeldu alati.

Vee näite juures – külm on pimeduse hierarhia…, aga kuum – on valguse hierarhia…, kuid soe – nende koostöö, ühildumine…

Ka antud reaalsuseks oled sina…, kuid selles reaalsuses sa pole veel kuigi kaua olnud…

 

Kas mina, või inimkond?

Nii sina, kui ka inimkond.

Loomise koidikul te lõite endid, kui valguse olevusi, kaootiliselt…, kuid teie poolt loodud kujundid ja ilmad polnud püsivad…, seetõttu ühildatud reaalsused polnud püsivad…, polnud ka selgeid hierarhiaid…

Need kujunesid…, kuid lagunesid taas…

Kui loomise süsteemi lisandus mõistus…, ehk, püsiv energia koondumise mehhanism, siis kujunevad reaalsused muutusid püsivamateks, ning seondused kinnistusid erinevate hierarhide näol…

Edasi – külgetõmbe seaduse kohaselt need moodustasid erinevate omadustega Jumaliku Valguse süsteeme…, ja erinevaid selle peegelduse viise…

Valguse hierarhia – on eelistusliku sulandumise ja liitumise süsteem…

Pimeduse hieararhia – on eraldumise teekond…

 

Mille eraldumise või liitumise?

Energia…, kõik on energia…

Valguse hierarhia aluseks on neeldumise põhimõte…

 

Neeldumise? Kes keda neelab?

Suurem neelab…, ehk tõmbab väiksema endasse…

Meenuta kesktõmbe ja tsentrifugaal jõude…

Elavhõbe püüab sulanduda üheks, sest temas on mõjusad üksnes tsentrifugaal jõud, ikka sama elavhõbeda suhtes…

Kusjuures, ta ei sulandu, näiteks, veega…

Valguse hierarhia – on tsentrifugaal hierarhia…

Kui valid Valguse hierarhia, siis valid sulanduda temaga…, lahustuda milleski enamas, kui ise…, saada millegi suurema osaks…

Sa valid kesktõmbe jõu tööd…, liikumist isiklikult, vaimsuselt, kõigi vaimsuste lätte suunas…

 

Aga kui toimub kehastumine, toimub ju vastupidine?

Jah…, kehastumise aegu toimivad tsentrifugaal jõud…

 

Kuid meile õpetatakse, et sünd ja surm on – ühe protsessi osad…

Just nii…, just seetõttu ei saa eraldada ja vastandada Valguse ja Pimeduse teekondi…, tsentrifugaal ja kesktõmbe…, eraldumise ja liitumise teekonda… – kõik on üks ühine elu protsess…

 

Ma mõistsin…, pattu langemine ja paradiisist välja ajamine… – on üksnes tsentrifugaal jõud?

Teie legendid on tihti tegelikuse suhtes võõrad…, nende tõlgendused igatahes küll…

 

Pea kinni…, miks nii toimus?

Kõik taolised loomised külgetõmbejõu seaduse kohaselt liituvad…, siis kuidas liitusid need kaks protsessi… – tsentrifugaal ja kesktõmme…, Valgus ja Pimedus…, kas läbi inimese ja muude elusolevste sünni ja surma?

Külgetõmbe jõu seadus ongi kesktõmbe jõudude ilmnemine… – tuleta meelde…

Jumal…, kui kõige potentsiaal…, nähtamatu impulsiajendil, tänu tsentrifugaalse jõu mõjudele, hakkas avalduma kõige olevana.

Impulss, mis saabus Jumalalt, jumala seesmuses, andis tõuke formeerumiseks ja väljumiseks tema tuhandete ja miljardite osakestena.

Kui oleks jätkuvalt tegutsenud üksnes see impulss…, tsentrifugaal impulss…, siis Jumal oleks, varem või hiljem, lennanud tükkideks…, kuid, ta vaid avardub…, on olemas ka teine jõud… – kesktõmbe jõud…, see, mis ei lase Jumalal lennata tükkideks…

 

Kuid, kuidas selline asi oleks võimalik?

Kuhu võivad Jumala tükikesed lennata, kui kõik, mis on…, ja kõik piirkonnad – on üksnes Jumal ise?

Kui seda protsessi võtta lineaarses ruumis, siis see pole võimalik…

Mõlemad jõud teevad tööd üheskoos…

Jumal lõppmatult avardudes, lõpmatult ka aheneb…, mis annabki lõpmatut loomise energia impulssi… – see ongi kogu oleva sünd ja surm…

 

Sa rääkisid, et inimene satub peale surma teiste reaalsuste ilmadesse, mis on tema enda poolt loodud… Kas need on kesktõmbe jõudude mõjul sündinud?

Ei…, see on tsentrifugaaljõudude mõju enda suhtes…, ja enda seesmuses…, kuid siin on nii  kesktõmbejõudude, kui ka tsentrifugaaljõudude mõju enda suhtes, samuti ka ilmaruumi suhtes

Kogu sinu eksisteerimine on teatud määral tasakaal kesktõmbe ja tsentrifugaal jõududevahel.

Samas mõttes kogu sinu eksisteerimine on Valguse ja Pimeduse jõudude mõjutus…, Valguse ja Pimeduse hierarhide poolt…

 

Kuid miks inglid ei kehastu inimesteks? Või kehastuvad?

Inglid – on Jumala kvaliteet…, Jumala tunded…, ehk pean silmas kvaliteetset energiate kooslust, mis domineerivad neis…

Ka sina võid saada ingliks, kui tõused Jumalani sedavõrd, kui nemad…, ning arendad endas tema teatut kvaliteeti, mida inglite seas veel pole…

 

Tahad ütelda, et inglid püüdsid saada ingliks? Kas nemad kunagi polnud inglid?

Kõik – on üksnes Jumala osad ja Tema energia…, nagu Jumal ise… – kui ilmutamata kujul energia…

Jumala loodud osad võimaldavad temal ilmutuda tema erinevates kvaliteetides ja vormides…

Mõningad Jumala osad pole valinud eraldumist Temast, vaid tsentrifugaal jõud valisid…, valisid ühesust Jumalaga…

Enamgi veel…, nemad valisd valiku puudumist, ning võtsid vastu Jumala valiku…

 

Kuid kuidas nemad said arendada Jumala omadusi, kui pole teinud valikut?

Ka sina oled ju ingel…, kas sinul siis polegi valikut?

Ma erinen teistest inglitest just selle poolest, et panin igaühe valikuõiguse nurgakiviks…, teie ilma põhimõtteks…, kuna selleks, et arendada sellist Jumala omadust, nagu uudishimu… – pole võimalik ilma valikuta.

Kuid sellised inglid, kes kehastavad sellist Jumala omadust, nagu armastus, usaldus ja kaastunne – ei vaja valikut…

Mida neil valida…, kas ja kuidas armastada, või, kuidas tunda kaasa?

Öeldes selliseid sõnu, peaksid mõistma, et ma alati räägin üksnes energia kvaliteedist…

Kui armastusest – siis energia kvaliteedist, kui kaastundest – siis energia kvaliteedist, kui uudishimust – siis energia kvaliteedist…

 

Ja milline on siis uudishimu energia?

Ta on enamuselt juhitav tsentrifugaal jõust…, just seetõttu ta on kõikjale jõudev ja on pidevas uute kokkupuute objektide otsinguil…

 

Kuid sellisteks on ju vesi…, õhk…, päikese valgus…

Jah…, kogu teie ilm on sellest energiast loodud…

 

Meie ilm on loodud uudishimu energiast?

Ära võta seda üksnes otsesõnana…, ma valisin seda, kui sarnast konteksti…

Kui vaatad inimkonna arengu ajalugu, siis näed, et arengut viis edasi üksnes uudishimu…

 

Kuidas on lood valitsemise januga?

Ka see on sama energia…- teada saada, mis asi see on?

Kas mesilastel pole uudishimu…, sipelgatel?

Kas Maal endal pole uudishimu olemas?

 

Kui nemad on meie ilma osad…, siis tähendab, et – on…

Jah…, kuid erineval tasemel…

Üksnest teil – on seda enam…

Kui uudishimu pead kui inimmõistuse omadust, siis see on üksnes osa selle energia ilmnemisest…, õigemini… – inimaju võimet suht püsivalt keskenduda sellel energial…

 

Kuid ka loomad on uudishimulikud.

Jah…, soov saada teada, või võtta midagi uut vastu  – on samuti selle energia ilmnemine.

 

Järelikult – Valguse hierarhia on neelamise hierarhia?

Tähendab… – kui keegi kedagi neelab…, siis see on valguse teekond?

Kui see vastab valikule…

Kui sa teadlikult valid surma…, ja olla neelatud kellegi poolt, siis see on kesktõmbe jõud…

Kui keegi neelab sind ilma sinu valikuta, siis see on midagi muud…, see on tsentrifugaalne jõud…

 

Pea kinni…, mul kõik on segi… Kui minu emotsioonid ja minu peenkeha neelavad mingeid olevusi…, ilma minu nõusolekuta… – mis see siis on? See on siis vabatahtlik neelamine?

Vaata… – kui sa armastad kedagi…, sa ju vabatahtlikult annad temale osa oma energiast…

Kas tema neelab seda?

Mingil määral küll…, kuid, vaid sinu nõusoleku läbi…

Kui sa tahad sulanduda kõrgemate jõududega, hõrenduda ja naaseda mingisse jumalikku seisundisse…, siis sa neeldud mingi suurema objekti poolt, või kõrgemate jõudude poolt…, kuid see toimub üksnes sinu nõusoleku kohaselt…

Meenuta muinasjuttu, kus näkineid vabatahtlikkult nõustus tingimusega, et kui prints lakkab teda armastamast, siis ta muutub merevahuks…

 

Imelik, et sa tood sellise näite… – kas tahad ütelda, et kui kellegile esitatakse tingimus…, või, kui tahad saada midagi… – siis pead millestki loobuma, või lahustuma milleski suuremas… – siis see on Valguse teekond?

See on kesktõmbe teekond…

Sa pidevalt ajad segi kõlbelised ja energeetilised mõisted…

Kui sa neelad miskit muud… – kas sööki, või päikese valgust – kas on see siis Valguse teekond?

See on üksnes neelamise teekond, ehk kesktõmbe teekond…

Kui sa annad midagi, osa endast, mida neelatakse kellegi poolt… – siis see on tsentrifugaalne teekond.

 

Tuleb välja mingi jama… Kui Valguse Hierarhia tegutseb peamiselt kesktõmbe jõudude kohaselt, sulandumise jõudude kohaselt…, see tähendab – kellegi neelamist kellegi poolt…, see tähendab – tema osad ei anna armastust meile, vaid neelab meie oma?

Seega…, anda – tähendab Pimeduse teekonda?

Sa eraldad need mõisteid teine teisest ja annad neile kõlbelist värvingut… – hea, või halb…

See on Jumala ühene tunnetuse ja eksisteerimise protsess…. kesktõmme ja tsentrifugaal…

Andes, alati saad…, saades, alati annad…, – selleta ei saa olla…

Kui sa ei anna saamata, siis lakkad olemast…, kuna varem või hiljem – annad end jäägitult…

Kui saad andmata…, siis varem või hiljem – sind tõmbab lõhki…, sinu vormi piirid lagunevad…

Nii, või teisiti…, sa valgud tagasi enda eelmisse loojasse…

Seetõttu eksisteerimiseks eraldi vormina…, kui Jumala osana, eraldi Temast…, on tarvis, et antava ja saadava hulk oleks võrdväärne…

Just sellest tasakaalust teile pidevalt räägitakse…, tasakaalust teie seesmuses…, kesktõmbe ja tsentrifugaal jõudude tasakaalust…

Selliselt on loodud kogu Ilmaloovus…

Saades Jumala energiat, sa muundad seda…, kasutad oma elutegevuse protsesside jaoks, arenguks, teada saamiseks ja loomiseks.

Kvaliteediliselt muundatut energiad annad, et saada uut kogust sellele asemele…

Sa pole võimeline saama uut, kuni pole ära andnud selle, mida said varem…

Just seetõttu mistahes kogumine on mõtetu…, isegi ohtlik teie vaatevinklist, kui iseseisval eksisteerival Jumala vormil.

 

Mis on siis Pimeduse Hierarhia…, mis on pimedus?

Pimeduse Hierarhia – on asjade koostöö, milliseid olite valinud oma arengu aegu…, enamuselt tsentrifugaalseid jõude…, eemale lükkavaid jõude…, avarduvaid jõude…

See pole ei hea, ega – halb…

See ei tähenda, et nemad ei kasuta kesktõmbe jõude…, kasutavad, vaid vähesel määral…

Oma kesktõmbe teekonnal nemad tihenevad üha enam ja eemalduvad kõige lättest…, ning eraldumine võtab selliseid mõõtmeid, sellist taset, et sageli nemad ei tunneta oma sidet Jumalaga…, kui siis, siis väga nõrgalt…

Mõistmata oma sidet lõpmatu Jumalaga, nemad püüdlevad luua võimalikult enam mingeid hüvesid, varusid, mida kavatsevad kasutada…, kuni ammenduvad ise…

Valguse hierarhia on olevuste kooslus, kes oma arengus kasutavad enamuselt tsentrifugaal jõude…, sulandumise jõude.

Just seetõttu nemad ei vali eraldumist Jumalast, vaid on pidevalt temaga ühenduses, kui lõpmatu lättega…, seetõttu nemad ei kogu varusid…, seega, Jumala muundatud energia hulk on neil ammendamatu, nagu on ammendamatu ka Jumal ise…

Just seetõttu nemad jagavad lahkelt oma muundatud energiat teistele…

Kui puutud selle energiaga kokku…, siis tunnetad soovi sulanduda sellega kokku…, liituda sellega, kuna temas kesktõmbe jõud on sedavõrd võimas…

 

Aga inimene?

Inimene, nagu iga Jumala loovus, valib nende kahe jõu vahel…, kahe arengutee vahel…

 

Sinu järgi tuleb välja, kui poleks Pimeduse jõude, ehk tsentrifugaalseid jõude…, siis ilmaruum ja Jumal ei avarduks?

Kui kõik valiks kesktõmbe jõude…, siis Jumal justkui tõmbuks kokku potentsiaaliks…

Ja mis edasi?

Uue potentsiaali lahti rullumine…

Selle poole püüdlevadki valged jõud… – kõikide potentsiaalide kokku korjamine üheks, et seejärel uus lahti rullumine…, siis see on Jumala uus etapp…

 

See ongi see pahumpidi pööramine, millest niipalju räägitakse?

Jah…, ka nii võib seda nimetada…

 

Siis on arusaadav, miks valged sedavõrd selle poole püüdlevad…

Miks siis tumedad on sellele vastu?

Nemad kardavad…

Jumalast eraldumine loob haavatuse teooriat…

Ka neil on omalviisil omad müüdid…, mingist koletisest, kes õgib ja neelab neid kõiki…

Selline näib neil Jumalaga sulandumise protsess…, sulandumine ühesusega – on isiksuse kaotus…, mida nemad just samuti kardavad…

 

Kuid ilmselt neil on oma arengu plaan…

Milles nemad näevad oma unikaalsust?

Lõpmatus avardumises ja individualiseerumises…, kus iga eraldi olev osa muutub eraldi objektiks, et saaks eksisteerida sõltumata teistest…, selleks loob oma potentsiaale.

 

Järelikult idee sellest, et oleme Jumalad, kes saavad luua oma potentsiaalide abil… – tuleneb Tumedate poolt?

Selline olemus on omane kõikidele Jumala osadele…, kuid meetodid on kõigil omad…

Sa võid valgustada avarust kogu oma Jumaliku Valguse väega…, kasutades selleks kogu Jumala potentsiaali…

Aga…, kas oled võimeline valgustama avarust suunatud valguse kiirega, kasutades selleks üksnes enda potentsiaali?

Lähtudes sellest, on ka erineva tasemega valgustamine… – mõõtmetes…, detailsuses…, selguses…, jne…

Võimsa valgustamisega detaile välja ei too…, kuid ilma pildi toob avaramalt esile…

Ja vastupidi on vastupidi…

Read Full Post »

Kanaldajatest ja kanalduse tegevusest
Kanaldaja
Tervitame teid…
Mul kerkisid mõned küsimused kanaldustegevuse kohta…
Paljud kanaldajad kinnitavad, et just nemad suhtlevad ühe, või teise Väega…, ning väidavad, et teiste kanaldajate vibratsioon ei sobi kokku tema Väega…
Või veelgi… – hakkavad interneti avarustes kuulutama: „Ärge minge sinna…, või – ärge seda lugege…“
On ka gurusid, nagu S. Lazarev, kes kinnitab, et kogu kanaldus tuleb üksnes madalamast astraalist.
Selle küsimuse selgitamiseks palun täna siia teid…, Väed…

Väed:
Jaa… oleme siin ja tervitame teid.
Paljud aktuaalsed küsimused, millistega paljud inimesed asuvad vaimsele teele, kaotavad oma tähenduse, puutudes kokku tõeliste sõnumitega, mida edastatakse inimkonna jaoks…
Enamgi veel…, nemad ei mõista, milleks neid edastatakse…
Sellele lisame… – antud küsimuste mõistmiseks tarvis saada aru – kas see on teie teekond?
Ehk kuulute nende maalaste hulka, kelle teekond kulgeb kõigi Maa peal toimuvate protsessidega pealiskaudse kokkupuute staatuses…
Selliste protsentuaalsus on hulga suurem neist, kes on võtnud enda peale kanda Valgust…
Jaa…, me mõistame, et teie ilmatunnetus ei võimalda teil näha ja tunnetada meid…
Paljud teie seast, alludes oma egole, moonutavad vääriti kõik inimkonnale edastatud sõnumid ja energiad…
Ja see on täiesti normaalne inimtsivilisatsiooni evolutsiooniline voolamine…

Nüüd selgitaks, kes on kanaldaja…
Kanaldaja – see on inimese vaimsus, kes mingitel aegadel andis lepingule allkirja selliseks tegevuseks…, ning sellistel vaimsustel on sidekanal Ilmaruumi erinevate tihkustega…
Sellise vaimsuse monaad kannab endas kindlaid enesemääravaid muutusi…
Sellele tahaks lisada, et teie aeg eeldab teie alateadvusliku kompleksi muundust…, seega… paljudel neist, kes püüdlevad Valguse poole, avanevad võimed suhtlemiseks Kõrgema Minaga…
Ja see pole juhuslik, et see juhtub antud kehastuse aegu…
Selgitus sellele on lihtne…
Teie tulevane elu eeldab muid energeetilisi seondusi…, ja suhtluste protsesse Peenilma plaanidega…
See saab olema Tuleva Inimese atribuudiks…, ehk mõnes järgmises elus…
Need, kellel pole aimu sellistest kontaktidest, on sootuks muud elamise ülesanded Maa peal…
Mis puutub kanaldajaid, kelle teadvustuse tase ei vasta Ilmaloovuse kaanonitele…, siis nemad reeglina peituvad Looja Kureeringu taha, või muude Jõudude varju…
Nende vibratsioonide tase ei vasta alati normidele ja informatiivsetele näitajatele, mida edastatakse nende kaudu…
Esmalt on tarvis mõista, et Kõrgemad Väed ei hakka edastama sellist informatsiooni…
Sellisel juhul kanaldaja vibratsioon langeb tunduvalt, ning protsessi võtab üle tema enda ego…, mille tulemusel tuleb sisse tublisti moonutusi…
Enamuselt kanaldaja hirmu tõttu seab ennast Kõrgemate Jõudude kaitse alla…
Mõneti kanaldajal sünnib enese kõrgendatud hinnang ja peab ennast Guru’ks…
Väed jätavad temale tema võimed…, kuid energial enam pole sellist teadmiste ja energiate edastamise taset, nagu oli eeldatud tema tegevuseks…
Nüüd tähelepanuks teie Gurudele… – me soovitame neile enese tundmist…, ja Ilmaloovuse protsesside mõistmist, kui Jumal-loovuse koosluse ühest koefitsienti.
Kohati on ka nii, et enne vaimsuse eraldumist tihkest füüsilisest kehast, alateadvuses toimub ümberseadmine, ning inimene teadvustab oma mõistuses kõiki maiseid tegevusi, kui ka vääraid elutegevusi teatud vaimsuse kehastuse aegu.

Olgu…, me oleme kaldunud tänasest teemast veidi kõrvale…
Vaatame nüüd üle kontaktid teatud Väedega…
Kujutlege päikest ja tema hulganisti kiiri, mis laotuvad üle kogu maise olemuse…
Nüüd kujutage teatud Väge…, kasvõi oma lemmikut – Peaingel Miikaelit…
Seega Vägi, mida nimetate Peaingel Miikaeliks – on teile Päikese näol…
Igal kiirel on kanda oma ülesanne…
Niisiis…, kogu energeetiline substants, nimega Peaingel Miikael, saab üheaegselt edastada informatsioone paljude sidekanalite kaudu…, kus iga eraldi oleva aspekti substants kannab endas oma määravaid määratlusi, millega juhitakse kindlat kanaldajat…, samas aidatakse temal minna üle kõrgematele tasemetele…
Seega…, igat Väge võite nimetada Õpetajaks, või Juhendajaks…
Samas pöörame teie tähelepanu asjale, et ükskõik milline Vägi, mistahes vormis, või kujul, ei lähe inimesega otsekanalile…, – see on äärmiselt ohtlik…, ja teie tihkus seda ei luba…
Loodame, et selgitasime seda teie tunnetusele vastuvõetavalt…

Nüüd tahaks lisada enda poolt järgmist informatsiooni… – reeglina kanaldaja asub oma maistes tingimustes, mis on suhteliselt jäigad…, ja igal ühel on need omad…
Mõnele piisab üksnes armastuse energiate edastamisest…
Mõnigi edastab uusi teadmisi…
Aga mõned kannavad õppimise ülesandeid vaimsustele…, uuteks harjumusteks ja oskusteks…, ja palju muuks…
Üldkokkuvõttes see toob palju muutusi maises atmosfääris…
Jah…, on ka selliseid kanaldajaid, kes kannavad edasi astraalset jura…, kuid ka seda on tasakaalu jaoks vaja.
Iga inimene valib ise endale seda, mida temale käesoleval ajal on tarvis…, ning millist teed astuda oma elus…, ja mida on temal tarvis mõista ühtedest või teistest Peene Plaani sõnumitest…
Kui tuleb teadvustamine…, siis tuleb ka tema edaspidiste kehastumiste mõistmine.

Kokkuvõtteks tänasest kohtumisest meiega, Ilmaloovuse Arhitektidega, kes oleme täitmas selles sidekanalis teatud ülesandeid…, saadame igale inimesele oma siira energeetilise koostisosa abil Suure Keskse Päikese energiat…
Katsuge olla nüüd rahu-olekus…, sukelduge enda seesmusesse…, ning kujutlege end pisi liblikana, kes energia saadetiste paistel sirutab oma tiibu ja valmistub ülesse lennuks…, kusjuures suureneb oma mõõtmeis ja tiivad omandavad erksaid pärlmutter värve.
Teie ja teie vaimsus olete kui liblikas, kes on tõusmas mööda oma teadvustumise teed ülespoole…, nagu jumaliku loomise vaimsused…, mööda Ilmaloovust, olles selle lahutamatu osana…
Soovime teile parimaid elutegevusi…
Uute kohtumisteni…

Kanaldaja:
Väed…, ma tänan teid…, tänan Ilmaloovuse Arhitekte…
Tänan kõiki lugejaid ja kuulajaid…
Kõike head teile…

Read Full Post »

Absoluudi sõnum planeet Maa elanikele

Austatud lugeja…, eile saime sõnumi…, ning meil paluti seda levitada üle kogu planeet Maa…

Kui see sõnum ei jäta teid külmaks, siis tehke palun nii, nagu ütleb teie süda…

 

Sõnum Absoluudilt – Galaktikavahelise konföderatsiooni liitlastelt – planeet Maa elanikele… (vastuvõetud „õnnistava“ keskuse liikmete poolt 2014.03.16)

 

Mariaanlik sügavik – on isesündiv Ilming…, tema sügavustest on võimalik oodata järgnevat:

August ja september – on kuud, mis on Planetaarse Süsteemi eriliseks uuenduseks…, siis on oodata suuna muutust…, see tähendaks väe olulist hüpet…

Teist endist sõltub, milline vibratsioonide tase teile sobib.

Teil seisab ees liikuda teadvustatud olekus muutuvatesse reaalsustesse…

Jumalikule järjepidevusele järgnevad üksnes need, kes oma teadvusega, südame keskmes, tõusevad sagedusele mitte vähem, kui 27 Hz.

2015 aasta jaanuaris on oodata suure särava eeterliku ruum-ajalise portaali taastumine, mis ühendaks meie ilmad…

Jaanuaris avanevad Ilmadevahelised loodud portaalid kõigil viiel kontinendil…

Mariaanlikku sügavikku ei tohi külastada 44 kilomeetri raadisuses…

Järjekordne sõnum on teile, Maa lapsed, Kosmose lapsed – ja see kätkeb kindlaid orientiire.

Mariaanlik sügavik Vaikses ookeanis muutub suuna muutumise hetkel…, kõrge vibratsiooniga välja tsooniks…, ja teie jaoks loodud uue reaalsuse tsooni muutuseks.

Kas on mõistetav?

Emakese Maa sünnituhud – see on mõiste metafüüsilisest, peentasemelistest, teile seni nägematust ilmingust ja protsessist, mida püüame selgitada teile teie keeles…, on kui naise sünnituhud.

Vastsündinud avarus erineb mateerialikult sellest, mis oli teile seni omane ja ammu õpitud…, kuid seni lõpuni mõistmata…

See on tulenenud sellest, et kõigi teie Ilma asjade kulgemise Lätet pole teie teadlaste poolt seni mõistetud, nii seesmisel, kui ka välisel kujul…

Meie liidus on kui teil, milles kujunevad riikidevahelised asjad, kus arutatakse globaalseid üleilmseid küsimusi…, nii ka meil, Galaktika tasemel…, Tuleliste Ilmade tasemeil…

On olemas liit, mis ühendab Absoluute, Jumalaid ja Loojaid…

Kogu Ilmaloovuse eesotsas seisab Ühene Isa-Ema…, ehk kui esmasündinu seeme…, kui Tule esmasäde…, või esmane veetilk…

Selline selgitus on teile selguse saamiseks…

Matrikstunnetus sellest, kelleks olete teie…, on mitte üksnes väär, vaid muutub teie jaoks isegi kahjulikuks…

Neil inimestel, kellel on matriksi kohane ilmamõistmine, ülesannete materialiseerimiseks oma kehastamistes pole enam aega…

On aeg igal ühel avada oma seesmised reservid…

Siis näeksite, milline Ilm on teie ümber tegelikult ja millised igapäevased muutused on selles toimumas.

Iga olukorra arutlemiseks siin pole kohta, kuna räägime Üksmeelest…

Tuleks mõelda mõistmiste ulatuses, et Ilm on muutunud…

Pole kohta vananenud programmidele ja šabloonidele, stereotüüpsetele mõtlemistele, mis pole vabad, vaid on sõltuvuses kas tööandjast…, või millestki muust…

Sõltuvuse aeg on kadumas…, on pöördumatult kadumas sõltuvus mateerialikust, vaimsusetusest…

Sõltuvus on tegelikult – matrikslik mõtlemise mudel…

Palume ilmutada maksimum tahet, kui olümpia võitjail…, et saada üksmeelseteks iseenda tundmises…, iseenda, kui kõrgelt arenenud Jumaliku Sädemega…, mis võib lähiajal süttida, kui Suur Jumalik Tuli…, kõige helgemaga teis igas ühes…

Ohjamise jõudude rünnakud – pole märkimsväärsed, ning on nende viimased püüud…, kuid need on toitest ilma…

Pimedust planeedil Maa praktiliselt pole…, pole sellisel hulgal, et ta saaks nihutada kaalukaussi enda kasuks…

Kõikide riikide matriks-tüüpi poliitika ja majandus hakkavad muutuma…

Õppige kindlalt hoidma enda seesmist keskendumist oma südame keskmel…

Mõelge südame keskme vahendusel…, siis näete Ilma tõelist pilti…

Igat päeva alustage rõõmuga…, vaatamata millelegi…

Rõõm on võimsaim energia, mis hakkab programmeerima teid vibratsioonide tasemete tõstmiseks…

Rakuline vibratsioonide sagedus – see on kogumise protsess…, tunnetage energiat iga raku seesmuses, ning laadige neid vikerkaarelise jõu spektriga…

Oluline on koonduda mitte väljapoole, vaid seesmusesse – see on nõuanne teile, kuidas sügiseni läbida see teekond, ootamata midagi katastroofilist…, mida ei tule…

Maailma sõjad võimenduvad mõneks ajaks, kuid igal vaimsusel on iga olukorra jaoks oma stsenaarium…

Ärge kurvastage nende üle, kes on saanud kannatada, või keda on tapetud…, nemad on juba uutes, teile seni tundmatutes ilmades…

See oli nende enda programmeering selle kehastuse ajaks, millega nad ilmusid teie ilma mõõtmetesse…

Seda valu, mida tunnetavad paljud oma lähedaste kaotuse tõttu, ära võtta ei saa.

Kui oleksite saanud teada, kuidas asjad tegelikult on, siis poleks valanud pisaraid…, vaid oleks üksnes avaldanud kurbust selle üle, et olete nüüd eraldatud nähtamatute tasemetega…, seda seni…

Saabub ka selline aeg, kus matriksilm asendub tõelise reaalsusega…, siis teil õnnestub kohtuda nendega taas…, ja seda teie soovi kohaselt…

Seni see on teie poolt võetav kui ulme…, kuid tegelikult selline reaalsus on teie poole teel…

Aga mis juhtub nendega, kes pole suutelised saavutama külaldast vibratsioonide taset?

Sellele küsimusele vastame järgnevalt… – inimene jääb sellisele mateerialikule tasemele, mis vastab tema vibratsioonidele…

Sellist asja teie mälestustes pole olemas…

Ärge püüdke samastada seda millegi sarnasega…

Sellist Päikese reastumist polnud üle 25 000 aasta…

Need, kes neil kaugetel aegadel jäid siia vabatahtlikult, ning viisid lõpuni oma aja vood…, oma elujõe vood, jäid Maa seesmusesse… – mis oleks otseseks tõestuseks sellest, mida oleme juba pikema aja jooksul järjepidevalt edastanud mitmesuguste jumalike aspektide kaudu…

Kuidas saaksite mõista seda, mida pole teie üheski matriks-mõtlemises?

Need, kes jäid maa seesmusesse, on tsivilisatsioon, kes jäid oma tasemele, ning ruttavad nüüd teile appi…

Muutuda, ja mitte kaotada mõistust selle pärast, mis on praegu toimumas, ei suuda psühhilise tunnetuse tõttu kaugeltki kõik…

Ning need, kes jäid maa seesmusesse, otsustasid väljuda Koidu hetkel Jumala Valguse kätte… – hetkel, kui inimkond on selle ilma matrikstunnetustest ärkamas…, aitavad leida teis endis Mõistuse algeid, et saaksite eksisteerida teie jaoks Uues, ruum-ajalises kontiiniumis…

Kes oma vibratsioonidega ei jõua nii kõrgele, nemad ei pea vastu kõrgele sagedusele…, neil on võimalik isegi energeetiline ära põlemine.

Ärge tundke muret nende pärast, kes ei kuule teid…, ärge püüdke neile selgeks teha…

Mõni ei kuulegi meie sõnumit…, aga mõned saavad, kui nõuannet…, kui DNA’s olevate programmide aktiveeringut…

Nemad hakkavad iseenesest realiseerima ühe, või teise olevuse mõistmist…, mis pole üldse nii, nagu oli seni…, ning mõistavad, et matriks on üksnes illusioon…, aga Reaalne Ilm – on ühene informatiivne väli, Ilmaloovuse erimõõtmete tasemetel.

Vaid selliseid muutusi oodake.

Koondage oma tähelepanu emotsioonidele, energiatele, mis kannavad endis positiivseid algeid…

Aidake Emakest Maad oma armastusega…, ning rõõmsas ootuses oodake ruum-ajalist hüpet!

Teile andis sõnumi Absoluudi galaktikavahelise Liidu konföderatsiooni esindaja, Jumal-Looja, Esmasündinu Taevane Isa:

Selles sõnumis, iga sõna tähega, mida kuulete, saadan teile Sädemeid-Vägesid, esmasündinut Tuld…

Olen Suur Eimiski…, olen Kõik…, olen See, kes Olen!

Olen Isa…, olen Ema – esmane Alguste Algus.

Suurt Valgustumise Väge saadame kõigile elavatele olevustele.

Ärgake…, on alanud Ilmadevaheline Ajastu…

Seaduslikult…, kaanonlikult…, mõjusalt…

Ma olen – Absoluutne Suurus…

 

Read Full Post »

Older Posts »