Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2014

Uus ajastu

New Age salapära loori eemaldamine

I osa

 

Lee Carroli:

Sellel aastal Krayon alustab salapära loori mahavõtmisega kõige esoteerilisematelt mõistetelt…

Ta kutsub samuti Valguse Töötajaid üle kogu ilma mitte eralduma sedavõrd teistest…

Alustada ühtlustumisega…, seada tasakaal ja üksmeel nendega…

Kui heasoovlikult ka ei kõlaks see sõnum, kuid ärritunud sõnumid jõuavad siiski meieni…

See on „kümnesse tabamine“ nende leeri, kes soovivad üksnes olla draamas, aga mitte valida raskemat tasakaalustamise ja ühtlustumise teed…

Krayon räägib, et ainus rahumeelse maa loomise viis seisneb meistri tasakaalu järgimises.

Kas te ei oodanud, et antud sõnum võib olla sedavõrd vasturääkiv eelmistele ettekujutustele?

Näib, et see ta just on…

Lõpetage enese eraldamisega teistest…, ning looge tasakaal kõigega.

 

Tervitan teid, kallid sõbrad…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest,

Taas minu partner eemaldub oma teadvusest veidi, mille tõttu sõnum muutub veelgi puhtamaks.

Ma räägin sellest seetõttu, et isegi ta ise märgib erinevusi vaimsetes energiates, millistega ta on tegelenud juba 23 aastat.

Kanalduse protsess ise teeb läbi nihkeid…

Kuna kanaldus ise on avatud edastus, ning toimub läbi käbinäärme portaali, mida toetab planeedi energia, siis see tähendab, et sideportaal muutub veelgi võimsamaks.

See tähendab, et kolmandas keeles edastatakse enam, kui kunagi varem…

Seda isegi kuulajale, kes kuulab hiljem salvestusi…, ja lugejale, kes loeb seda lehekülge…

On olemas paljumõõtmeline ruumidevaheline energia, mis kannab sõnumeid ja need ületavad kaugelt sõnalisi ja kirjalikke teateid.

Sellised paljumõõtmelised sõnumid saadavad isegi käesolevat sõnumit, mida praegu saate siin.

Meie käes on hulga enamat just hetkel, kui alustame edastamist…

Igal siin ruumis viibijal…, igal selle sõnumi kuulajal ja lugejal, on oma elutee, mis on täienisti unikaalne…, pole sarnane kellegi omaga…

Need on teie arvates kui ristsõnade mõistatused…, kuid Vaimule need pole mõistatused, kuna kõigi ühine täius on koostanud ühesuse.

See on selline muster, kus ühed atribuudid on toeks teisele…, isegi sellistele, millistest teil pole seni isegi aimu.

Seetõttu teil on raske mõelda neile…, kuid mitte meile.

See on heasoovlik ja meeldiv energia…, nii see oli ka mõeldud.

Egas midagi, kallis tervendaja, ma tean neid, kes on siin…, tean neid kes kuulavad, või loevad seda sõnumit.

Kui sinul side aegu Vaimuga on tekkinud probleemid, või märkimisväärsed erinevused, siis siin saad teada selle põhjusest…

Kui veetoru läheb laiemaks, siis surve selles langeb, kuid vee hulk jääb endiseks.

Ehk kanalduse informatsiooni ja tervendava energia dünaamika peaks ümberseadistuma selliselt, millisena ootad seda…

Seda on tarvis selleks, et saada samu tulemusi…, ehk isegi paremaid, kui varem…

Peaksite pidama silmas järgnevat: et miski ei muutu halvemaks.

On see arusaadav?

Selline on toimuva idee… – selliselt on kavandatud…

Kuigi saad sama informatsiooni, kuid suure portaali kaudu…, seega, võid saavutada sellist sagedust, millist sul varem polnud.

Olemasoleva intuitiivse mõtlemise asemel hakkavad ilmnema alateadlikud mõtted…, protsess hakkab aeglustuma, ning hakkate nüüd paremini nägema ja kasutama kõike seda…

 

Aasta 2014 – uue algus.

Aasta 2014 – see on uus energia…, ning vanale vaimsusele on tema võimete uus arengu algus, kuna tööd teha planeedil on hulga kergem, kui varem.

See on just see energia, mida teie, vanad vaimsused, olete alati oodanud.

See on – teie aja algus…

Paraku mõningad teie seast seni ei saa veel tunnetada seda, selleks kulub veel aega, kuni tunnetused häälestuvad ümber.

Kuid tervikuna… – teil peaks olema tunne, et see aasta erineb möödunust…

Võiksite hingata sügavalt sisse ja ütelda: „Mul on rõõm, et selleks on aasta 2014…, ning võin tunda siin erinevust.“

Kusjuures…, pole tarvis korrata vaid seda, mida keegi oli teile ütelnud…, parem pange tööle oma kaasasündinu…, seda alateadvust, milline see ka poleks, et saaksite järele vaadata, kuidas on see tunnetatav…

 

Seega…, alustame sõnumite seeriat, millistest mu partner pole ette hoiatatud…

See on New Age demüstifitseerimisest…, tema salapära loori eemaldamisest…

Käesoleva sõnumi aegu oleme juba maininud, et mõnigi asi võib olla mõneti ärritav…

See puudutab eriti neid õpetajaid, kes pole võimelisid muutma oma mõttekujundeid kuigi kergelt.

Nemad õpetasid, et teatud asjad toimuvad vaid teatud viisil…, nende jaoks see ka töötas nii…, miks siis muuta seda?

** Lubage hetkeks pöörduda selliste õpetajate poole… – „Kallid…, kõik, mida saite vanas  energias kuni aastani 2012, tuli läbi vana energia pimeduse filtrite.

Seega…, palju sellest, millega tuli teil teha tööd… oli pigem töö metaforidega, aga mitte otsese informatsiooniga…, mida hiljem tõlgendasite lineaarsesse formaati ja edastasite õpilastele…

See oli parim, mida saite teha…

Keegi ei teinud midagi vääriti…, vaid üksnes parimat, mida suutsite teha kõigest, mis oli teie käsutuses…

Kuid nüüd, kui filter on minema heidetud, näete, mis see tegelikult on…, see võib olla teie jaoks „uue äratundmise“ kogemuseks.

Mõistke seda, et filtrideta ühendus – on and, mis ei kuulu mingi arutluse alla.

Vastupidi… – see on kutse avada silmad uues, ereda valgusega toas…, kus saaksite ütelda: „Jaa…, see erineb tunduvalt sellest, mida olen õppinud.“

Pühitsege uut selgust…, ning õpetage seda, mida näete nüüd.

Ilmneb samuti mingi informatsioon, mis selgitab seda, mida olete teinud…, ning, on väga võimalik, et see teeb mõninga nihke teie paradigmas – selles teemas, mille üle alati mõtlesite ja pidasite kontrolli all.

See muutub mõnevõrra teiseks…

See oleks sarnane sellega…, äkki näeksid laulu sõnu, mida oled  ammu laulnud…, kuid nüüd mõistsid, et oled laulnud valede sõnadega…, meloodia on sama…, kuid sõnad on selles täpsemad.

Nii ka siin…

Te võisite esitada laulu…, õpetada laulu…, nautida laulu…

Kuid…, olete avastanud selle laulu noodid ja näinud selle teksti, ning üllatusite: „Susi mind võtku… ma olen vassinud.“

Seejärel hinga sügavalt sisse…, ja ütle endale: „Kõik on korras…, kõik on hästi…, nüüd mul on selgem, ning hakkan õpetama teisiti…, isegi paremini…“

Inimolevused võivad sageli osutuda sellises olukorras…, hakkavad end üleskeerama, ning püüdma leida mingit õigustust sellele.

Hakkavad mõtlema möödunud elule ja ütlevad: „Ma tegin seda vääriti…, seetõttu mul midagi ei õnnestunud.“

Mu kallid…, kas mõistate, et see oli vana energia õpetuse viis?

Seega…, vana energia teadvus segab õpetajail ja intuitiividel viia sisse „juhtivaid korrektiive“.

Enda lahti mõtestamine ja selle vastuvõtt – on enda isikliku suursugususe mõistmine ja vastuvõtt…

 

Ronige lineaarsusest välja

Kõige esmalt… – tahame anda teile tungivalt soovitust – püüdke loobuda eraldumisest ja sulanduda ühesusega.

Kõik, mis teil on olemas, on lineaarne…, seega, kõik peab mahtuma sellesse mudelisse…

Oleme juba rääkinud sellest…

Inimolevus elab kolmemõõtmelisuses…, seega peab kõike võtma kolmemõõtmeliselt…

Te püüate üldse kõike luua selliselt, et see vastaks teie reaalsuse tunnetusele.

Teid peab rahuldama lineaarsus ja kõige eraldamine…, millega poleks ka tegemist…

Kuid samas…, mõningad kontseptsioonid, mida saate oma vaimsuselt, pole lineaarsed…, siis püüate teha neid kuidagi lineaarseteks, et tunda end neis mugavalt.

Ingel – on üks ainus olevus…

Jumal – on üks ja ainus hääl…

Dieet – on üks ja ainus kõigi jaoks…

Et näha Jumalat – on üks ainus viis – palvetada ja kumardada Tema poole…

Teekond – on üks ja ainus õige tee…

Ka sina – oled üks ja ainus…

Kusjuures see kõik on kätketud vaid sinu ajus. (ka antud sõnum – on tõemeeli kõige veidram asi, kuidas saaksite teada tõde).

Kõik see on hulga keerulisem…

Räägiks ehk tõsisemalt, et mõistaksite, millest räägin…

** Vaim suhtleb inimesega alati koodide keeles…

Kui olete lugenud Piiblis prohvetite raamatuid, siis kõik laulud neis on üksnes koodid.

Nostradamus kirjutas oma katreene koodides, et sõbrad ei saaks teada, millega ta tegeleb…

Kusjuures, ta ise sai sõnumeid tuleviku kohta Vaimult koodide vahendusel.

Tõelised vaimsed prohvetlused olid alati antud metaforiliste kodeeringute näol…, isegi kõige sügavamad sõnumid planeedi jaoks.

Samal viisil saadi ja toodi prohvetlusi planeet Maa põlisrahvastele…

Need tulid alati metaforidena…, – alati kui metaforid.

 

Millisel viisil paljumõõtmeline Jumal räägib ühemõõtmelise inimolevusega?

Vaid metaforide vahendusel…

Teie sõna metafor tähendab kasutada teisi sõnu ja olukordi, mis võimaldaksid lihtsamalt edasi anda kirjeldatud reaalsuse mõtet.

See aitab jõuda mõistmise selguseni, eriti, kui see käib keele kohta, mida te ei valda.

Kas teil on tulnud olukordi suhelda inimesega, kellel on tuttavad vaid mõned teie sõnad?

Seejuures, temale tuttavaid sõnu saadate hulga liigutuste ja häälitsuste kombinatsiooniga, et saaksite edasi anda vajalikku mõtte.

Selliselt töötab ka teie Vaim teiega…

** Kuid sellegi poolest mõningad õpetajad…, eriti iidsed, rakendasid metafore, kui otseseid…, ning õpetasid neid, kui mõningaid fakte.

On üldtuntud… „Nii rääkis Jumal“

Seitse päeva, mis läks tarvis Maa loomiseks, polnud seitse päeva…, vaid Jumala ülla Tahte seitse ilmnemist…, milles asjad ilmnesid teatud viisil ja teatud mõttega…, ning tulemuseks oli jumalikustatud planeedi ja elu selle peal loomine…

See on just näide sellest, millest rääkisime.

Nüüd on teile selgelt näha kogu selle mõte…, ning mõistate, mis oli Vaimul mõttes…

Seega…, on aeg mõningate asjade suhtes võtta kasutusele terve mõistus, millistega puutute oma vaimses elus igapäevaselt kokku…, või milliseid on teile õpetatud.

See käib kõigi asjade kohta, kõigis detailides…

Kuid detailid… – on, lõppude-lõpuks, abiks, et hakkama saada raskustega.

 

Üks väike näide

Iga kord, kui kohtate sõna kristallne, koos mingi vaimse mõistega, olgu see võre, või planeet, või olevus…, siis mõistke… – see on metafor…

See tähendab – miski hoiab vibratsioone, ehk talletab.

Kui näiteks…, kanalduse aegu saate informatsiooni kristallse ingli olemisest, kes toob sõnumit, siis teie kujutlusse võib ilmneda ingel, kes on kristallist.

Hiljem sellele kivist inglile omistate nime…, ning peatselt ilmnevad sellised, kes hakkavad tema poole kummarduma…, hiljem isegi ilmnevad väikesed kristallsed tiibadega inglikesed.

Lõpuks isegi… – leidub keegi, kes hakkab mängima kanaldust kristallse ingliga, paigutades mööda lava laiali kristalle.

Kas mõistate, millest räägin?

Selle tõeline tähendus on sootuks midagi muud.

Tahaks, et hakkaksite mõistma, et kanaldussõnumid…, sealhulgas ka minu omad, on enamuselt metaforilised…

Need räägivad suurematest asjadest, kui tavalised lineaarsed sõnumid…

Need „avavad“ mõtlemise paljudele ja paljudele samastustele…, paljudele ja paljudele tõe atribuutidele.

Just seetõttu sageli kasutame mõistukõnesid.

Kristallne ingel – on ingellik rühm (kõik inglid on „Jumala Supi“ osa ja ükski neist pole ainus), mis on loodud informatsioonide, või sageduste talletamiseks sellesse, mis „mäletab“, kes te olete…, ehk säilitab isegi teie isiklikke Akašisid.

Selline ingellik juuresolek võib olla teile abiks teekonnal, et saaksite kaasata seda, mida olite teada saanud eelmiste elude aegu.

See on heasoovlik abiline teie suursugususele…

Kuidas on…, kas see meeldib teile enam, kui mingi kivi tiibadega?

Kristallplaneet pole üldse planeet…, vaid kohaks, kus „talletada“ mistahes liiki vaimsusi…, ehk isegi inkarneeringu ja naasemise süsteemi osa.

Kuid see on selle metaforiks, kus paljumõõtmelised asjad talletuvad ja on hoiul…

„Planeedi“ idee – on üksnes teie jaoks, kuna teil puudub mõistmine reaalsest paljumõõtmelisest kvantilisest mälust…

Kas mõistate… – see on metafor…

Uus informatsioon, mida praegu edastan käesolevas uues energias, on teile selleks, et teha selgeks mõningad arusaamatud asjad…, aga mitte teha teie elu raskemaks…

Kui te võtate kasutusele „metafori“ mõiste, siis paljud asjad näivad teile mõtetuna…, kuid läbi selle hakkate paremini mõistma Jumala olemust…

See aitab kõrvaldada salapära loori, ning selgemalt näha mõningaid atribuute, millistest oleme varem rääkinud.

Jaa…, meil on olemas vastavaid näiteid – klassikalisi…

Kui me tooks neid teile…, siis haavaks sellega paljude südameid, keda on õpetatud teisiti… – seetõttu me ei tee seda.

Kuid selle asemel anname teile vahendid, millega saaksite järele vaadata seda, millest „haakute“ kinni, kui doktriinidest, või tõdedest, mis võivad olla sootuks midagi muud, kui arvate.

See on vaid osa paljudest vahenditest, mida palume võtta kasutusele…, see on terve mõistus…

Kas eksisteeris Eedeni aed?

Kas see võis olla Gaia metafor?

Kas oli olemas rääkiv madu?

Kas oli mõeldav selle all miski muu?

Kas on teile teada, et paljudel põlisrahvastel madu on tarkuse kehastaja?

Kui hakkate märkama imelist tõde mõningates muistendites, siis mõistate selgemalt Jumala armastust…

See hakkaks eemaldama salapärasuse loore teile teadaolevatest mütoloogiatest.

 

Eraldumine

Lõpetage asjade eraldamisega…

Me saame aru, et see on inimolevustele täienisti tavaline asi – jagada ja eraldada asju.

Te eraldate, et jääda ellu… – me oleme sellest rääkinud varem…

Oleme rääkinud, et vanade ja uute energia liikide suur vahe seisneb selles, et vana energia eraldas…, ning ellu jäi üksnes seetõttu, et teie astumine oli pimeduses…

Uus energia lõi valguse…, ning nüüd olete võimelised nägema teine teist.

Nüüd pole enam mingit põhjust eraldumiseks, kuna pole hirmu teiste ees…., kuna näete neid…

Nüüd hoopis ühenduge…

Kuid seda on kergem ütelda, kui teha…

Vana ellujäämise energia on ümber kirjutamiseks raske.

Vaadake…, mida üldse on vanal ellujäämise energial?

Ta on hirmul inimeste ühinemise pärast uuel viisil…

Kas on teile tuttavad järgmised väljendused…

Telefon – on saatana riist…

Televisioon – mõjub lapse mõistusele hukutavalt…

Facebook – liidab noorte sotsiaalseid harjumusi…

Kõik see toob sotsiaalset revolutsiooni…, toob sellesse ilma liitumist ja lähenemist teine teisega…

Kuid vana energia ellujäämise instinkt sunnib kartma kõike seda…

Ma näen, et olete hakanud praktiseerima kogunemisi…, kusjuures viisidel, milliseid te pole oodanud…

 

Ellujäämine

Kedagi solvamata…, haavamata kellegi südameid… – toome ühe näite…

Olete – lääne inimene…, kuid kohtate inimest, kelle peas omapärane peakate…

Arutame nüüd mõtlemise olemust, mis on rajatud ellujäämisele…

Tema kaetud pea näitab kohe tema kuuluvust mingisse usku…

Ehk isegi seda, kust ta on pärit ja millisesse kultuuri ta kuulub…, ja ilmselt, mis keeles ta võib rääkida.

Mida teie vastuvõtu jaoks see tähendab…

Kuna tegelikult temast te midagi ei tea, siis ilmselt leiate teda teisena, kui olete ise…, kuna teie pea pole kaetud…

Mida te edasi teete?

Tavaliselt…, lähete temast mööda…

Ta ehk on Lähis Idast…, seal paljud kannavad peakatet…

Kuid siiski…, kõik teie kehas, mida on õppinud teie aju, eraldab teda teist.

Teie aju ja harjumus arutleda, hakkavad loetlema punkte…, ning teie loogika jõuab järeldusele… – teil pole temaga midagi ühist…

Aga kui astute temaga vestlusse, siis see ei lõppe hästi, kuna tema ei usu sellesse, mida usute teie…

Kuid ka teie ei usu sellesse, mida usub tema…

Ka tema ei hakka teid kuulama…, kuna tema jätkab seda joont, mida on temale õpetatud…

Te ei tea temast kuigi palju…, kuigi näete teda täitmas seda, mida öeldi temale teha…

Teil pole vajadust katta pead…, aga temal pole pääsu…, – kas mõistate?

Ellujäämine on eraldanud teid…, mis oli õigustatud vana vastuvõtu piires, ning kohustas teda tegema nii.

Lähete temast mööda…

Selline on eraldumine…, – selline on ellujäämine…

Teil tuleb palju ümber mõelda selles, kuidas asjad töötavad…, enne, kui midagi muuta…

 

Uus paradigma

Kallid…, vaatame järgmist näidet:

Kohtate inimest kaetud peaga…, ja teie mõistus on kaugel ellujäämisest…, vaid ta on hääles sellele, et mis on teil ühist?

See on tegelikult „uus ellujäämine“, mille kohaselt juba alateadlikult mõistate, et on tarvis astuda kontakti…, aga mitte eralduda…

** Teie alateadvus ütleb teile…, selle inimese kaetud pea näitab, et ta on võimeline tunnustama Jumalat enda seesmuses…, selline on tema kultuur…

Tema teeb seda avalikult, et kõik saaksid teada…, – tema usub Jumalasse…, nagu teiegi…

Tema tunnustab Jumalat sedavõrd, et ta ei karda, mida inimesed mõtlevad tema kaetud pea kohta.

See on mõnevõrra teie moodi ka selles, et teiegi ei karda oma uskumist…

Teil on selle inimesega midagi ühist… – te mõlemad armastate Jumalat…

Ja mis nüüd hakkab sündima…

Kas teate…, ta ootab, kuna ära lähete…

Temal pea on kogu eluaegu kaetud olnud…

Kuid ta on viibinud ka ühiskonnas, kus seda ei tehta…

Temale on teada üldtuntud käitumine, kuna ta puutub sellega kokku ikka ja jälle…

Kuid mida teete teie…

Te ulatate temale käe…, vaatate temale silma ja naeratate…, te tervitate tema Jumalat oma Jumala abil…

Teil on midagi ühist…, teil isegi pole tarvis sellest rääkida…, teil pole tarvis saada tema sõbraks…

Mida arvate…, milline võiks olla tema reaktsioon?

Ta näeb tasakaalus olevat inimest, keda ei häiri tema peakate…

Ta ei küsi midagi…, ta vaid teab, et kohtas meeldivat ja tasakaalukat inimest.

Kas mõistate, mis just toimus?

Te ei muutnud üksinda enda paradigmat…, vaid ka tema oma…

Tõenäoliselt ta läheb edasi, vähem kaheldes, et need, kes nimetavad endid esoteerikuks, lähevad temast mööda.

See on uute reeglite kujundamise algus…

Selliseid näiteid võiks tuua teile lõpmatult.

Me võiks rääkida riikidest…, ja sellest, mida nemad oleksid suutelised tegema, ühinedes selles, mis on neil ühist…, aga mitte keerutada vana plaati eraldumisest.

Uus paradigma pöördub teist liiki ellujäämise poole… – heasoovliku ellujäämise poole.

Kõike seda leiate selles sõnumis…

Ehk isegi ütlete: „Oo, jaa, Krayon, see on suurepärane. See on märkimisväärne kontseptsioon.“

Seejärel, minnes välja – unustada kõike seda…

Seega, ma palun teid, New Age inimesed… – rakendage seda praktikasse…, ma kutsun teid üles…

Mida selle kohta ütelda?

Ma tean, kuivõrd sügav on selle tähendus…, ma suudan näha, mis toimub.

Ma näen seda, kuna olen näinud sama teistes kohtades…, teistes ilmades…

Potentsiaal on sedavõrd võimas, et on juba määratluseks…

See pole tuleviku ennustamine…, vaid pea 100% veendumus.

Kas see on tuleviku ennustamine, kui olete teadlikud, et peale hüpet – kindlapeale maandute?

Ei…, see on teadmise potentsiaal sellest, kuidas töötavad asjad teie ümber…, teadmine sellest, kuidas töötab gravitatsioon…

** Kui hakkate kõike võtma vastu uuel viisil, eraldumata teistest…, siis jälgige, kuidas hakkab kõik toimuma…

See pole enam kaetud peaga inimene…, vaid naaber, kes ei usu sellesse, millesse usute teie…

See on see, keda vältisite ise…

Võimalikult see, kes püüdis teist minna mööda…

Ehk avaneb võimalus teretada seda inimest mingil korduval kohtumisel.

Tehke midagi ootamatut…

Tervitage selliseid inimesi soojalt ja võite liikuda edasi… – pidage seda silmas…

Nemad jäävad kauaks selle üle mõtisklema…

Kas selleks on võimeline Jumal, kes on teie seesmuses?

Vastus on kindel – JAH!

 

Kuid, kallid…, selleks tarvis teha tööd…

Kui hakkate muutma seda, kelleks olete…, seda, kuidas käitute…, seda, kuidas reageerite olukorrale – sellega teostate inimlikkuse ümberkirjutamise…, kas pole?

Sellega kirjutate ümber oma inimliku loomuse alused.

See on üleskutse…

Kunagi varem inimkonna ajaloos, inimkonna seemnete külvamise aegu planeedile, polnud teie rakud vastuvõtlikud üleskutsele muuta käitumisi…, osa neist töötas…, osa mitte.

Ütlen taas – uue tasakaalu loomine planeedil on tasakaalustatud ellujäämise paradigma…

Tasakaalustatud – vaid neist saavad võimsad…

Need on need, kes jäävad ellu ümberringi toimuvate muutuste kaoses…

Need on need, kes toovad rahu planeedile…

 

Uus tasakaal

Möödanikus kaootilisteks persoonideks olid need, kes tõmbasid suuremat tähelepanu endale…, ning saavutasid seda, mida tahtsid…

Paraku, sellised inimesed hakkavad enam silma paistma, kui hullavad lapsed, kes ei kuula kedagi.

Inimkond hakkab nägema seda…, ning otsima väljapääsu sellest.

Üksikud inimesed…, äri valdkonnad…, vaimsed süsteemid – kõik hakkavad otsima tasakaalu, mis tõstab vaimsuse ja üldinimliku terve mõistuse mõtte.

Ka New Age liikumist nimetatakse esoteeriliseks…, mõningates kohtades planeedil nende sõnu peetakse kultuslikeks.

Just seetõttu minu sõnumites see on asendatud sõnaga esoteeriline…, ehkki minu jaoks need terminid on võrdväärselt asendatavad…

See on selleks, et te mõistaks selle mõtte, mis saab allpool antud.

 

Heasoovlikud abilised

On paljusid, kes on sõnumi kaudu seotud suurepäraste, esoteeriliste olevuste rühmadega.

Paljud inimesed olid seotud nende rühmadega pikemat aega…

Liikudes edasi, ma nimetan mõningaid rühmasid, mis on käesoleval ajal esindatud.

Ma teen seda täie armastuse juures, kedagi solvamata ja tegemata mingit kahju ühelegi inimesele.

Ma teen seda, et avada globaalsemaid võimalusi, kui need, milliseid õpetatakse teile neis rühmades.

On palju selliseid rühmasid…, neil on palju raamatuid pühendatud sellele.

Meenutame nendeks Arktuurlasi…, Siiriuslasi…, Orionlasi…, samuti ka Plejaadlasi…

Siin üksnes neli rühma… – kuid on ka palju teisi…

Paljusid inimesi ajab segadusse see, et nad ei tea, kes need on…, ja mida nendest mõelda?

Ma tean, kuidas inimesed mõtlevad…

Me elame koos teiega…, juhime teid kättpidi raskustest läbi…

Me nutame koos teiega…, naerame koos teiega… – meie – oleme teie tugirühm…

Kui tuleb see, kellega olete ühenduses kanali kaudu…, ja informatsioon resoneerub teiega, siis tunnete huvi selle vastu.

Sõnum võib olla näiteks Orionilt, ning inimene võib kohe ütelda: „Need on minu poisid…, mulle meeldib nende informatsioon.“

Seejärel haakuvad sellest kinni, paigutavad raamidesse, ning muutuvad nendeks, kes tahavad kuulda üksnes neid…

Aga kui keegi küsib neilt: „Mida sa arvad Arktuurlastest?“

Siis vastavad: „Noh, ma neist ei tea midagi…, pole kunagi neist kuulnud. Olen kuulnud üksnes Orionlastest ja need on reaalsed…, kuna mina resoneerun nendega. Nemad aitavad mind.“

See on eredam näide inimesest ja tema kolmemõõtmelisusest.

** Kas mõistate, millega saite hakkama?

Te eirasite teisi, kuna see rühm oli üks esimestest ja ta resoneerus teiega.

Vaat, mida teeb ellujäämine…. ta eraldab ja eirab…

Organiseeritud religioon tegi sama pikema aja jooksul…, ning lõppude lõpuks, kogu planeet jõudis sinna, kus on Üks ja Ainus Jumal, mis koosneb tuhandetest eraldumise „karbikestest“.

See ei vasta tervele mõistusele…

Ma tahan võtta maha saladuste loor neilt esoteerilistelt rühmadelt, milliseid olen maininud.

Esoteeriline inimene…, on tulnud aeg näha, kuivõrd kaunis on olemise süsteem…

Isegi New Age on eraldunud jagudeks, eraldades end suursuguselt tõelt.

Mu kallid, kõigil rühmadel, milliseid mainisin, on sarnasusi…

Tahaks alustada otsast peale…

Alustan Galaktika ajaloost…, suurepärasest ajaloost, mida ilmselt oled kuulnud minult…, või kellegilt teistelt…, ning see on imelisemaid lugusid, mida saame teile rääkida.

 

Teie Galaktika ajalugu

Ammusest-ammu, kui oli loodud galaktika, ta oli täis Jumala armastust.

Looval Lättel oli heasoovlik süsteem, mis oli kujunenud miljardite aegade jooksul…, mida oli külaldaselt, et arendada lugematuid planeete kõikvõimalikes vormides…

Selle galaktika füüsikal oli soodumus täiuslikkusele, tasakaalule ja elule.

See polnud juhuslik füüsika, nagu oletasite teie…, vaid pigem…, määratletult mõeldud heasoovlikuks.

Kuni planeedid jahtusid ja arendasid elu…, seni avanes valiku võimalus külvata vaimsuse seemneid üksnes üksikutele planeetidele.

Nii avanes mõne planeedi inimestel võimalus muuta veidi oma DNA…

Tuhandete aegade jooksul oli võimalik testida neid muutusi neis…

Testimine võis elu protsessi jooksul seisneda võimes avastada enda seesmuses Jumalat – heasoovlikku loomise süsteemi.

Kui neil see õnnestus, siis said võimaluse minna üle Ülestõusu staatusele, kus füüsiline olemine sulandus praktiliselt paljumõõtmelise reaalsusega.

Kuid selleks, et saada ülestõusnud planeediks, kulub lugematuid aegu…

Selle protsessi käigus iga tsivilisatsioon saab suht lähedaseks kõigi asjade loomise lättega.

Selle protsessi käigus, igale planeedi olemusele, avaneb võimalus valida teise planeedi võimalust, kusagil teises kauges galaktikas, ning külvata sinna oma püha DNA seemneid.

Kas suudate jälgida?

Selline on süsteem…

Valitud planeedil, kuhu olid külvatud seemned, oli võimalus vabal valikul, või alateadlikult, tuua üle ka vaimsus, ning õppida tundma valgust ja pimedust… – ehk…, kas alustada avastamise mustri loomist…, või mitte.

Mõned ehk küsivad: „Krayon…, kust tulid esimesed seemned?“

Keskmelt…, Suurelt Keskselt Päikeselt, keda nimetate Jumalaks…, kõikjalolevaks Loomise Lätteks.

Detailid siin pole olulised.

Olulisem on leida puhast õhku, mida hingata, aga mitte raisata aega  selle peale, et küsida, kust on tulnud õhk (metafor).

Teil on olulisem teada seda…, kas teil on sugulasi galaktikas!?

Ning, esiteks… – need on väga teie sarnased…

Teiseks – nende DNA on teie omaga väga sarnane…

Teeme selle asja selgemaks…

Ma kordan teile informatsiooni, mida olen kord andnud, et meenutada seda teile.

Kui hakkate uurima lihtsaid eluvorme päikese süsteemi ulatuses ja väljaspool tema piire, siis avastate ühist struktuuri DNA taolistes molekulites…

Avastate, et teie planeet pole elu arengu ja loomise protsesside aegu galaktikast isoleeritud.

Muidugi…, planeetide evolutsioon reastab asjad unikaalsel viisil…, seetõttu planeetidel on erinev keskkond…, kuid üldjoontes, DNA on loomulikuks elu evolutsiooni keerdkäikude produktiks…, mille tõttu selle biofüüsika on üldise elu aregu teekonnaks üle kogu galaktika.

See pole unikaalne üksnes Maa jaoks.

Teie sugulased muudes ilmades on humanoidsed…, ning teil on mõningane sarnasus.

Mõned on teist suuremad…, mõned väiksemad… – kuid need pole koletised 14 silmaga ja kolme käega, ega vinguvate häältega.

Sellest saab suurejooneline asi, kui kord saate teada, et kõikjal on elu, mis on ligilähedane teie omaga.

Kallid…, ma ütlen teile… – kui avastate, siis mõistate, mida see tähendab…

Siis saate teada mõistusega disainist kõike…

Saate teada oma galaktika ja oma planeedi heasoovlikusest, kes tegi koostööd teiega…, seetõttu asjad kõikjal ja igalpool on sarnased.

Kas olete võimelised kujutama ette tsivilisatsioone miljard aegu tagasi?

Ühte planeeti…, ühte esimestest, kuhu oli külvatud kõikjaloleva Jumala seemneid?

Kas olete võimelised kujutama ette, et mingi planeet oleks suuteline seda tegema?

Praegu pole ei nimesid…, ei isikuid, ega rasse, mida saaks mingil määral nimetada…

See oli sedavõrd ammu…

Selleks kulus miljoneid aegu…

Kuid nemad said sellega hakkama…, vaatamata mistahes reeglitele.

Muide…, me oleme teadlikud sellest ajaloost ja armastame seda…

Selline oli algus…, ja milline lugu see oli!

See oli lugu sellest, kuidas nemad ületasid selle…, kuidas külvati seemneid ühel planeedil, olles üksinda lõpmatuses… – tähtede meres…, – liivaterade meres…, kõikehaaravas avaruses…

Kuid valiti vaid ühe neist…, liivateradest (metafor).

Nemad valisid selle…, ja nemad tegid selle…, ning teil pole midagi teada sellest…, see oli külaldaselt ammu…, kuid see ilm ei suutnud võtta seda vastu…

Siis nemad külvasid seemneid teise ilma, kus taas ei õnnestunud…

Kuid kolmanda ilmaga see õnnestus ja nad tegid selle ära…, kuid nende nimesid pole teada…, liiast ammu see oli…

Keskmiselt igale planeedile kulub miljoneid ajastuid külvist kuni küpsuseni…

Mida paneb see tunnetama?

Lubage küsida teilt:

Kui vaadata vaimsuse arengu skeemi…, millisel arengu tasandil olete?

Kui ütleks, et esimesel…, kas oleks sellel mõtet?

Jah…, ometi teil on veel pikk teekond ees…!

Kuid lubage teile ütelda midagi – te olete ületanud otsuse tegemise märgistuse.

See on see punkt, kus planeedi inimkond hakkab mõistma, mida ta teeb ja mis on selle eesmärgiks…

See käivitab aja

Ärge lubage end kurvastuda…

„Kuid Krayon…, ma arvasin, et see toimub vaid mõne põlvkonna jooksul,“

Kas tõesti?

Kas arvasite, et mõne põlvkonna jooksul olete kõik valguse sarnased?

Paari põlvkonna jooksul?

On külalt neid, kes nii ka usuvad…

Hakkake rakendama tervet mõistust…

Mu kallid…, head uudised on selles, et kõik, mida olete planeedil üle elanud 30 000 aasta jooksul…, meelekindlalt trügides läbi vana energia… – on enamuselt seljataha jäänud.

Nüüd on avanemas see, mille järele olete tulnud…, ja milleks olete tulnud…

Heaks uudiseks on ka see, et pole oluline, kui palju võtab aega, kuid olete häälestatud võtma kõigest osa…

Nii see on!

Keegi et taha ilma jääda selle imelise mängu lõpust (metafor).

 

Tänavusest kõik kehastused hakkavad toimuma uutes energiates…

Kui saabute uue inimolevusena, kusagil neli kehastust hiljem…, ütleme 300 aasta pärast, siis hakkate ärkama (sündima) sootuks teisiti.

Avades silmi, tunned ära mitte üksnes ema, vaid tunned ära ka Maa!

Mõne päeva jooksul su teadvus hakkab rääkima sulle… tere tulemast tagasi.

Kui lapse silmad õpivad koonduma, siis meenutad…, see on tass…, see on toit…, aga see on olevus, kellega ema on abilelus…

Sa hakkad mõistma, kes sa oled…

Paari kuu pärast hakkad käima…, ehk isegi varem…

Sa ei pea hakkama õppima lugema (ehk juhul, kui  sa veel seda keelt polnud teadnud).

Me oleme sellest varem rääkinud…, seega, oodake seda.

Kas on selles mõtet, et tulla taas ja taas, ning taas õppida inimese peamisi omadusi?

On tulnud aeg vaid meenutada seda kõike…

See on see, mida võimaldab luua vaimne evolutsioon.

Hakkab toimuma veel miskit, mis lisab kiirust…, ja millest meil juttu pole veel olnud.

Mõningad meistrid naasevad planeedile, kuid te ei näe neid meistrite näol…, vaid leiutajatena…

Neid see ei häiri…, ja see on suurepärane…

Nemad toovad planeedile paljumõõtmelisi leiutisi, mis aitavad teil mõista mateeria peamist šablooni…

Praegu see ehk teie jaoks midagi ei tähenda…, kuid katsuge kujutada seda koos minuga.

Te ju mõistate, et kui teaksite mateeria šablooni, siis te saaksite muuta mateeriat ja juhtida seda?

Kui teil oleksid tehnoloogiad, mis võimaldaks mõista šabloone, siis suudaksite muuta massi.

Kasvõi oma keha tüvirakkudel…

Igal mateerial on omad šabloonid.

Ärge uskuge minu sõnu…, vaid küsige füüsikutelt järgi…

Küsige: „Kas on võimalik, et kui teil oleksid riistad ja mõistmine sellest, kuidas teostada aatomi struktuuri replikatsioon?“

Jah…, ma ütlen teile, et see on võimalik.

Selle põhjuseks, et olete võimelised, on see, et teid ei hakka segama… ei sõdade õudused, ega haigused.

Kallid, kas mõistate, kuidas see töötab?

See on uus ellujäämise viis…

Mida enam teete koostööd…, mida enam püüate näha Jumalat teine teise seesmuses, seda enamat on kättesaadav teile, kui ka planeedile…, seda enamat saavutate kõik koos.

Miljardeid aastaid tagasi planeedid andsid teatepulga edasi teistele…

Ja seda umbes kord miljoni aasta tagant…, nii mitmeid ringe mööda galaktikat.

(Kõik planeedid ja tähed tiirlevad ümber galaktika keskme, ühel ja samal kiirusel…, see on ka konstantsiks aja mõõtmiseks kogu elavale üle galaktika. Iga päike, koos tema ümber olevate planeetidega, omavad ühtset aega, mis on ümber galaktika telje tiirlemise sagedus. Just selle aja kohaselt saavad planetaarsed tsivilisatsioonid suhelda teine teisega. Kui ütlete kellegile teiselt planeedilt aastatest, siis nemad ei mõista teid, mida peate silmas, kuna teie aastad ei lähe kokku nende omadega.)

Plejaadlased – on teie esivanemad.

Kui nende planeet läks üle ülestõusu seisundisse, siis nende DNA’s kujunes Jumala täius, ning nad mõstsid, millest olid läbi tulnud…

Lõpuks ka mõistsid, milleks seda tarvis oli…

Selle läbi neil avanes käbinäärme portaal täies ulatusess – 100% effektiga DNA…, jäädes endiselt füüsilisele plaanile. (Säilitasid füüsilised kehad).

Kas teate, millega see sarnaneb?

Ärge otsige kolmemõõtmelisuses nende kosmilisi laevu…

Need kaunid olevused on kvantilises põimingus teiega…, seega, nad tulevad ja lähevad vastavalt vajadusele… – kusjuures, teevad seda vaid „mõeldes“ sellele.

Teie (Maa peal) olite nendele järgmised ja ainsaks planeediks, kuhu külvati seemneid peale neid.

Kas on teile teada, et neil endil olid vaimsed eellased…, nagu seda oli teil…

Need olid Arktuurlased…, ja need, kes olid Orionilt…, ja need, kes olid Siiriuselt…

Ka neil endil olid omad vaimsed eellased…, kellel olid samuti vaimsed eellased…

Pange tähele: Igaüks neist rühmadest on teie „pererühma loomise lätte“ osana… – mõned vanaisana ja mõned vaarisana…, mõned ehk veel vanemad.

Teie planeedil on olemas iidsed eellased isegi galaktika muudest piirkonadest, kes on siin üksnes „abiks“.

Lubage küsida teilt: mida on teil teada bioloogiliste vanaisade, või vaarisade atribuutidest, millised puuduvad teie vanematel?

Kuidas tunnetate oma vanaisasid ja vaarisasid…, kas elusatena, või surnutena?

Kas näete neid teistena, kui oma vanemaid…, või kuidas?

Teie vanemad on praktilised…, aga teie vanaisad – mitte.

Teie vanaisad ja vanaemad tahavad toetada teid ja lahutada teie meelt…, aitavad teid ja võtavad teid vastu…

Aga – ema ja isa?

Nemad on veidi teised…, nemad on siin selleks, et kindlustada teie ellujäämist, ning jagavad teile elu reegleid.

Plejaadlased külvasid teie seemneid…, ning nemad on need, kes vastutavad informatsiooni eest…, seda vastavuses teie „ajakapsli“ avanemisele…

Nemad on need, kes juhivad teid läbi kõigi Krsitallvõre ja muude süsteemide katsumuste, milliseid nemad on loonud side pidamiseks teiega…, teie vaimse ärkamise ja ellujäämise nimel.

Nemad on need, kes ergutavad: „Noh…, veel…, veel kord…“

Kuid vanaisad – need on need, kes pakuvad pehmemat ja õrnemat abi…, nemad on enam kättesaadavad…, nendel pole selliseid kohustusi, kui teie vanematel.

Nemad on samas palju küpsemad ja iidsemad rühmad, kui teie vanemad…

Kas mõistate, mida see tähendab?

Arktuurlased…, Orionlased ja Siiriuslased on teie DNA’s…, ning teil on olemas „Galaktiliste Akaši Kroonikate“ pärand.

Teil on teada neist ja nemad teavad teid…

Ehk nemad on kõige kasulikumad rühmad planeedil…

Ärge eraldage neid teistest…, ärge kumardage neid…

Kallid…, vaadake, mida kujutab endast see süsteem…, ja milleks ta on!

Image endasse kõik, mida saate neilt…, ning teadke, et nemad on nüüd koos meiega siin…, selles ruumis…

Neile on meelepärane, et oleme abiks loori eemaldamisel nendelt…

Need, kes saavad nendelt sõnumeid, võivad öelda, et on sealt, või sealt…, kuid ma tahan, et te otsiks nende sõnumites metafore, kuna just need juhatavad tõele…

Need grupid on siin abiks teile seetõttu, et nemad on vaimsed vanaisad ja vaarisad…

Just see loob head enesetunnet, suheldes nendega…, just seetõttu nende sõnumid on puhtad ja imelised…

Kui sõnum on puhas, siis mõistate, kes nemad on…

Nemad armastavad teid, kuna teavad, kes te olete…

On oluline ka see, et vanad vaimsused, kes on minu läheduses, mõistavad seda, millest ma räägin…, ja teavad, et ma räägin mitte metaforidega, või koodidega…

Ma räägin praegu reaalsustest ja vaimselt tervetest mõtetest, mis on imelised.

See sõnum tuleb otse Loomise Lättest, mida nimetate Jumalaks.

Kallid…, Jumal on midagi enamat, kui see, mida on temast teile räägitud…

Ajapikku te hakkate seda mõistma…

Ma tahaks veel enne, kui lähme laiali, et te peaks meeles ühte asja…

Vastavuses sellele, kuidas hakkate mõistma Looja imelisust, te ei unustaks, kust see kõik on tulnud…

Teie sugupuu joon pärineb Akašist – see on Jumal…

Mõelge sellele.

On kätte jõudmas aeg, kus peate meenutama endid…, virguma täies pikkuses ja pürgima oma pärandi poole…

Ütelge tervitusi oma vanaisadele ja vaarisadele.

 

Võimalik, et nemad ootasid seda pikki aegu!

On see liiast veider?

Mõnedel – jah…

Kuid teistele tõde, mis heliseb kui puhtuse kell…, ja on vastusteks ammust ajast esitatud küsimustele…

Kallid, te olete saanud abi…, tunnistage seda ja tehke sellega tööd.

Kasutage seda ära…

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Jutuajamine Lutsifäriga

Jumala armastus

Tunnetuse kaasamine

Kord meil tuleb meelde, et oleme jumalad…

Kõik teadmised on meie igaühe seesmuses…

Vaja kord uskuda seda ja kuulda neid enda seesmuses…

Pange tähele Jumalat enda seesmuses…

 

Ma tahaks mõista järgmist…

On olemas kaks teooriat, kus üks räägib…, et inimene on loomise kroon, kellesse Looja panustas kõik, mis oli temal olemas…, just seetõttu inimene on unikaalne…, ning seetõttu kõik looduse osad on valmis teenima teda.

Kõik ülejäänud tsivilisatsioonid tahavad mõista seda loomise imet, ning teostada sama ka endi juures. Jumal armastab inimest, kui oma unikaalset last…

Kuid…, teine teooria räägib, et inimene on üks Jumala loomistest…, ega polevat vahet putuka ja inimese vahel, ning Jumal armastab võrdselt mõlemat…

Või isegi… Jumalal pole mingeid eelistusi…, temale on kõik võrdsed, kui arengu astmed paljuarvulistes õppimistes…, ehk enda tundma õppimises…

Kumb neist on õige?

Taas jõuame mõisteteni – tõene…, väär…, – neid mõisteid pole olemas.

Mõelge peegeldusest…

Peegel peegeldab seda, mis on tema ees…

Mõtle Jumalast, kui peeglist…

Kas peegel on võimeline mõtlema, keda peegeldada ja kuidas?

Ta ei saa mitte peegeldada…, SEE ON TEMA OMADUS…, see on tema koostöö sellega, milleks ta ise ei ole, olgu see väljaspool teda, või tema ees.

Astud peegli juurde ja naeratad…, kuid hiljem astud taas peegli ette, kuid vihasena…

Kumb siis oled tegelikult? Kas lõbus, või vihane?

Peegel üksnes peegeldas sinu mõlemat olekut…

Ainus, mida saaks peeglile omistada, siis see, kui puhtalt ta peegeldab…, kas ta ei moonutanud midagi oma peegeldusomadustega…

Peegel pole võimeline valima, kas peegeldada, või mitte…, või peegeldada valikuliselt…, vaid neid, kes temale meeldivad…

 

Kas tahad ütelda, et kui ma usun, et olen loomise kroon…, siis see ma ka olen?

Aga kui arvan, et olen teistega võrdne…, siis see ma ka olen?

Peegel üksnes peegeldab seda, kelleks oled käesoleval ajal.

 

Ma ei mõista… Esmalt rääkisid, et Jumal on üksnes Valgus, kes peegeldub…

Aga nüüd räägid, et Tema on peegel…

Me rääkisime vastuvõtu võimest…

Valgus läbib paljusid peegeldusprismasid, mis tulevad tema tee peal ette, ning peegeldub sealt helkide müriaadidesse.

Kas ükski peegeldus saaks olla teisest parem?

 

Saab…, kui peegelduspüramiid on eriline…, töödeldud…

Töödeldud mille suhtes?

 

Ilmselt eelmise peegelduse suhtes

Kuid mida tähendab – töödeldud? Ta on üksnes teine… mis saaks olla parem, või halvem?

Halvem, või parem…, millest?

 

Järelikult…, kui Jumal – on Valgus, siis Temal pole eelistusi, kuidas peegelduda…, järelikult, kõik tema peegeldused-loovused on Tema jaoks võrdselt armsad…, või võrdselt tähtsusetud.

Tähtsusetud need ei saa olla, kuna need kõik on tema peegeldused…

Teile on antud tunnetused…, seetõttu omistate kõigele tunnetuste ja hinnangute varjundeid.

Tähtsusetust te võtate kui mingit ükskõiksust…, hooletust.

Mis on tähtsusetus?

See on erinevuste puudumine…

Kuidas sa suhtud endasse?

Kas armastad end kirka armastusega?

Sinu osad, mis on sinuks ja sinust lahutamatud, nagu sinu käed… – kuidas sa neisse suhtud?

Kas ükskõikselt?

Nemad on sinust lahutamatud selles mõttes, et nemad ei saa eksisteerida sinust eraldi.

 

Kuid meile on alati räägitud, et Jumal armastab meid kui isa.

Aga kui temal pole eelistusi…, ning meie – oleme kui atribuudid Tema kogemuse läbi viimiseks…, nagu minu käed minule?

Ma ju tõepoolest ei tunneta armastust oma käte vastu…, need on üksnes minu osa…

Mida tähendab Valgusele armastus?

Mida saad teha Valgusega?

Valgus on loomult ühtne…, kuid millegi pärast ta mängib kaunite helkidena teemandis, aga tuhmist klaasist ei peegeldu peaaegu üldse.

Valgus üksnes peegeldub…, aga kuidas peegeldub, sõltub üksnes peegeldusprismast…

Kui Jumal teie mõistmise kohaselt tunnetab armastust…, siis üksnes teie endi kaudu.

Kui sa armastad enda ümber olevaid Jumala osakesi…, siis ka Tema armastab neid…

Aga kui ei…, siis ka Tema – mitte…

Kuidas saaks olla teisiti?

Kujutage Valgust katkematu voona, mis peegeldudes saab lisaks mingi informatsiooni…, peegelduse omaduse…

Need omadused justkui salvestuks mingisse informatiivsesse süsteemi…, ehk peegelduste kartoteeki.

Kusjuures Valgus ise – on muutumatu…, kuid igal korral omandab uusi omadusi…

Just seetõttu kõik sinu ümber on üksnes sinu peegeldused…

Seega…, Jumal saab informatsiooni sellest, mis on su ümber, vaid läbi sinu.

Ka informatsiooni sinu kohta…, ja sellest, mis on sinus…, ka seda läbi sinu…

Seega…, kas Jumal armastab sind… sõltub üksnes sinust!

 

Jumal saab informatsiooni minult selle kohta, et kas ta armastab mind?

Jah…, kuna kõik on üksnes jumaliku valguse peegeldus…

Jumala Valgus, sattudes sinu peegeldusprismale, peegeldub sinu armastusena su enda suhtes…, või armastuseta su enda vastu.

 

Selles mõttes võiks ütelda, et Jumal ei armasta kõiki, vaid üksnes neid, kes usuvad Tema armastusse…, ehk peegeldab Jumala Valgust, kui Jumala armastust Tema enda suhtes?

Jah…

Jumal, nagu kogu ilm, käitub nii, nagu saa ootad Temalt…

Seega…, tinglikult öeldes, see, mida Ta teie suhtes teeb…, on just teie eelistus Tema suhtumisest teisse.

Ja see on reaalselt eksisteeriv energeetiline protsess.

 

Kuid miks Jeesus ütles ristil: „Jumal…, miks sa jätsid mu maha?“

Sellel hetkel ta nii arvas, kuna hetkeks nõrgenes tema side Jumaliku Valgusega…

Kuid ta suutis selle taastada…, isegi ristil olles…

 

Seega, kui inimene on kindel, et Jumal teda ei armasta…, siis nii ka on?

Jumal on Valgus…, seega Tema ei saa tunnetada neid tundeid, mida tunnetate teie…, temal pole tundeorganeid…

Teatud määral olete teie tema tundeorganiteks…

Näiteks…, elektri vool on vaid võrgus…, kuid see, kas ta paneb särama uhke lühtri…, või surma toova masina… – pole tema teha.

Kõik need omadused, mida omistate Jumalale, kui  inimesele, on tegelikult teie omadused…

Jumal armastab teid mitte üksnes seetõttu, et olete sõnakuulekad ja armastate Teda…, vaid seetõttu, et olete ise kindlad selles…

Te ise määrate Tema suhtumist teisse…

Teie vormite Teda oma mõttevormidega ja oma energeetiliste peegeldustega.

Kui oled teadlik, et Jumal armastab sind, siis ta tõemeeli armastab sind üksnes seetõttu, et sa ise lõid sellise Jumala Valguse peegelduse kujutelma, mis on sulle endale armas.

Ja mitte sinu Jumalale meelepäraste tegude tõttu…

Jumalal pole eelistusi…

Vaid sa ise arvad end Jumala poolt armastatuks…, selliselt ka peegeldad Teda endas…

 

Seega need, kes on kindlad, et on loomise kroon, siis selleks need ka on?

Aga need, kes peavad end võrdsena putukaga…, siis sellised need ka on?

Te ei suuda kuidagi eemalduda kõlbelistest mõistetest, mis on kujunenud teis tuhandete aastatega, ühise ellujäämise tingimustes, siinses füüsilises ilmas ja selle ühiskondades.

Need ei kanna endas midagi halba…, need üksnes ei luba näha ilma laiemalt…

Kas on olemas loomise kroon?

Mis asi see on?

Iga uus looming on unikaalne ja erinev teistest…, ega ükski looming pole viimne…

 

Kuid on olemas teooria, et Jumal ühendas meis oma parimad loomingud…, kõigi ilmade energiad… – seetõttu oleme unikaalsed.

Selleks, et ühenduda, tarvis esmalt eralduda…

Valgus vaid on…

Eraldumine toimub üksnes objektidelt peegelduste tasemel.

Kõik teie…, ja paljud teised peegeldused, olete vaid eri variatsioonid Jumala Valguse teenimisel…

Seejuures… – unikaalsed ja kordumatud…, ehk kõik olete – loomise kroonid…

 

Seega…, inimene ei erine millegi poolest teistest loomistest?

Kõik loomised on erinevad…

Lõpeta ühe vastandamist teisega…

Kõik on…, ja kõik erineb…, teisiti ei saa olla.

Kõik on üksnes Jumala Valguse helkide peegelduste prismad…

 

Olgu…, aga mis on siis loomise kiired?

Mis on Jumala Valguse Impulss, mis jõudis meile 21.12.2012, mis pidi meid tõstma üles, kõrgemasse mõõtmesse?

See on üksnes „Jumalate“ mäng…, „loojate“ mäng ühese Jumala Valgusega…

 

Jumalate mäng? Kas neid on palju?

Neid on meeletu hulk…, neid, kes on loonud aluspanevad programmid jumaliku Valguse peegeldumisteks teie ilmas.

Teie reaalsuste suured programmeerijad.

 

Kas ma ise oma reaalsust ei vormi?

Mitte üksnes sina…, kusjuures sa isegi ei mõtle sellele, kuidas see toimub ja kuidas töötab mingi loomise program.

 

Tähendab…, üleminekut pole? On üksnes mäng?

On nii üks, kui teine…

On mäng, millist võid valida mänguks…, ning läbi selle tõusta uuele tasemele…

On olemas tohutu loomise programmide hulk…, ning sa üksnes valid midagi neist…, ja läbid programmide tasemeid…, kogedes neid oma kehastuste aegu.

Keegi on loomas neid programme…, kuid sina õpid loomise koolis…

Esmalt õpid mõistma, kuidas luua, kasutades olemasolevaid loomise programme…

Seejärel paljud hakkavad süüvima sellesse, kuidas luua oma loomise programmi, mis hakkab looma uusi, unikaalseid, teistest erinevaid loomisi…, nii loote ise neid programme…

Selliselt muutute kõikide oma loodud ilmade jumalateks ja kus püstitate omad mängu reeglid ja Jumaliku Valguse läbimise reeglid.

 

Seega…, see, mida nimetame Suureks Üleminekuks, on kõigest kellegi poolt loodud mäng?

See on Uue Ilma loomise mäng…

 

Aga tase, kuhu tõuseme?

See oleneb üksnes sellest mängust…

Mõistet – tase – pole olemas

Kuidas on võimalik jagada tasemeteks Jumala lugematuid helke?

Kuidas määratleda päikese jänkut?

Kõik tasemed on üksnes uued reaalsused, mis teostuvad igal hetkel…, ja katkematult…, kõigi poolt, kes on sellest mängust osa võtmas…

 

Seega…, üleminekut pole…, on vaid mäng?

On üht, kui teist…

On olemas mäng nimega „üleminek“, mida võid valida, ning külastada läbi selle teisi reaalsusi, mida nimetate uuteks tasemeteks.

Kui soovid omandada rätsepa kunsti, siis sa vaid õpid seda…, mille läbi samuti tõused uuele tasemele…

Teie mängus üleminek – on üksnes kunsti omandamine, kuidas teadlikult luua reaalsust nimega neljamõõtmelisus.

Teised omandavad teiste reaalsuste loomist…

Võiks ütelda… isiksuseta avarust ja suurt tühjust…

Valgus läbides uusi avarusi valgustab neid enda seesmuses.

Teie, luues uusi reaalsusi, justkui avate endis neid oma tunnetustele, sõna otseses mõttes.

Kõik, mida oled lugenud erinevate Jumaliku Valguse omandamise praktikatest, on üksnes loomine ja uute reaalsuste tunnetuste avamine…

Šamaanide praktikad…, tolteekide praktikad…, budhistide praktikad…, joogade omad…, erinevate konfessioonide preestrite omad…

Teie ees on alati olemas valik – liituda mingi juba loodud reaalsusega, ning jätkata selle vormimist oma mõttevormidega.

Või luua ja asustada oma…

Samas mõttes reaalsused, mis on loodud nende poolt, keda nimetate poolearusteks, pole sugugi paremad või halvemad nendest, mida on loonud näiteks, budhistid…, samast nirvaanast, millest armastate sedavõrd rääkida…

Need on üksnes erinevad reaalsuste loomised.

 

Tuleb välja, et hullumeelne manjak on Budha taoline?

Ta on tema sarnane…, kuna nii üks, kui ka teine on üksnes Jumaliku Valguse peegeldajad.

Kuid nemad on erinevad…, kuna mõlemad on täienisti erinevad peegeldused.

 

Miks varem pole selliseid teadmisi antud?

Miks just nüüd saame sellist informatsiooni, miks oli see varem varjatud?

Neid teadmisi anti alati, kuna need olid olemas ja olid alati igaühe teie seesmuses.

Te olete oma usus võimsad… – olete sageli kuulnud sellist fraasi…, ja see kajastab teid väga täpselt…

Te olete võimsad oma usus…, seda otse sõnu…

Varem teis valitses usk, et sellised teadmised pole teile kättesaadavad…

Olid ju sellised ajad, kui teadsite kõigest ja kõikjal, alati…

Ühel ajal saite telepaatilist kogemust, noil aegadel teile vajalikku informatsiooni saamiseks…

Kuid teie seas ilmusid need, keda nimetasite preestriteks ja adeptideks, kes hakkasid jutlustama teile oma unikaalsusest ja teie vääritusest…

Selle jõul te hakkasite tasapisi summutama enda seesmuses Jumala Häält…, ehk kanalit, mille kaudu oli võimalik saada teadmisi üle kogu Ilma.

Nagu kõik Jumala erinevad loomingud on seotud omavahel, nii olete seotud ka teie omavahel…, ühtsesse tunnetuste süsteemi…

Kas oled võimeline vaatama ilma Jumala silmadega…, või mistahes ilmaruumi olevuse tunnetustega?

 

Mida peaks selleks tegema?

Kujutada vaid end nendena…, ning täienisti uskuda, et oled nemad, ning seeläbi võtta endale tema tunnetuse…

Katsu mõista seda teisiti…

Su ümber on olemas informatiivne väli, millesse salvestuvad kõik tunnetuste kogemused…, nagu ka sinu vastuvõtu oma.

Kui häälestad oma vastuvõtu võimalused teatud sagedusele, siis oled võimeline kuulma mistahes informatsiooni…, ning just selliselt saada teise olevuse tunnetuse kogemusi…

Kui kellegil avaneb võimalus pääseda sinu ajusse…, siis ta hakkab nägema Ilma läbi sinu silmade ja tunnetama sinu tundeorganite kaudu.

 

Seepeale tekib küsimus…, kas siis läbi minu aju võivad paljud olevused, kes suudavad liituda minu ajuga, vaadata minu ilma?

Jah, nii see on…

Miks see sind hirmutab?

Ka sina oled võimeline liituma mistahes olevuse vastuvõtuga, üle kogu ilmaruumi…

Sa oled ka praegu seda tegemas!

 

Mina… teen seda?

Jaa…, siis, kui vaatad loodusnähtusi…, nagu suhtleks näiteks taimedega…

Need on küll hetkelised ja väga lühiajalised liitumised teiste olevustega.

Sa pole suuteline neid tabama ja eristama, ning püsivalt ühenduses hoidma.

See on seni ainus vastuvõtu voog sinu jaoks.

Need peegeldused, millistest räägime, just ongi need signaalid, mida võtad teistelt vastu.

Miks sinu maailm on nii püsiv ja sarnane teiste inimeste maailmaga?

Sest sa lühiajaliselt liitud teiste tunnetustega…, mis ongi matrikstunnetuse aluse kinnituseks…

Kuid on oluline mõista…, et oled suuteline lülituma  kõigesse… – isegi maailma tunnetusse läbi päikese…, või läbi kuu…

Kui tunned rõõmu päeva valguse üle, või nukrutsete kuu paistel… – just see ka toimub…

 

Päike rõõmutseb, aga kuu nukrutseb?

Rõõm ja nukrus – on üksnes inimlikud mõisted…

Kõik on vaid valguse omadused…, kas ere, või summutatud omadus.

Sulle on kättesaadav mistahes ilma tunnetus…

Sul vaid tarvis teha oma vastuvõtu prisma puhtaks šabloonidest, mis olid peale sunnitud sinu elu jooksul, sinu ühiskonna poolt…, tarvis püüda neist üle astuda…

Anda endale võimalust olla teisena…, sellena, kellena valid olla.

Kas mäletad, miks vanasti poolearused olid au sees…, sest nemad ei järginud üldtunnustatut.

 

Tahad siis ütelda, et pean hakkama poolearuliseks?

Kelleks hakata, see on sinu valiku õigus.

Ma räägin vaid sellest, kuidas astuda üle kinnistunud vastuvõtu šabloonidest…

Mõista ja tunnistada, et ilm on just selline, millisena teda kujutad endale…, millisena lood teda oma tunnetuses…

 

Sa ütlesid, et keegi, kes liitub minu ajuga, on suuteline läbi minu nägema minu reaalsust?

Siis see keegi on võimeline mõjutama mind?

Meil palju räägitakse olevustest, kes toituvad  meie emotsioonidest ja juhivad meid…

Kas sa räägid neist?

Kõik, mis eksisteerib sinu ilmas, on üksnes sinu vastuvõtt…, või see, mida sa lubad oma vastuvõtuga…

Ära luba kellegil peale suruda oma vastuvõttu…, isegi minul…

Kui lood Jumala armastust oma seesmuse ilmas, siis lood sidemeid mistahes olevusega sinu tunnetuste olemuses ja sinu ilma piires.

Kas see, kes vaatab läbi binokli, on võimeline mõjutama binoklit?

Saab, kui veidi timmib seda…, siis ehk viib teravusest välja.

Kuid vaid juhul, ku sa lubad seda teha…

Kui sa oskad käsitleda binoklit, siis sa taastad teravuse…

Teisi sõnu…, kui sa ise ei juhi oma vastuvõttu teadlikult, siis seda teevad teised…

Mitte selleks, et võtta võim sinu üle, vaid vajaduses saada enam vastuvõtu kogemusi…

Just seetõttu nemad timmivad binokli endale kohasemaks, et neil oleks kergem ja meelekohasem võtta vastu sinu ilma…

Kui tegutsed teadvustamatult…, siis selliseid soovijaid võib olla palju…

Sa oled siis vaid kutsuja…, avatud uks…

Kuid sinu võimuses on piirata juurdepääs sinu tunnetuste uksele, ning seada sisse sinu binokli kasutamise reeglid.

Ka sinule pakub huvi kiigata teiste olevuste binoklisse…, ning katsuda võtta vastu nende reaalsus.

 

Järelikult…, kui räägitakse rännakutest mööda teisi reaalsusi, siis peetakse silmas teiste olevuste ilmade vastuvõttu, aga mitte keha, või oma vastuvõtu aparaadi rännakut?

Ilmas, kus sa eksisteerid, pole midagi võimatut…, on kõike…, mida vaid valid.

Kui valid rännakut kehas, siis omandad tunnetuse vastuvõtu kogemust sellega…

Liitumine teiste olevustega toimub kiiremini siis, kui oled kätkenud endasse sellise võime…, kuid see on teis kõigis olemas…

Kuid eraldumise idee on teie peades nii tugev, et teil on raskusi ühesust kanda praktikasse…

Kõik olevused selles ilmas oled samuti sina…, kuid teises väljenduses.

Kui liitud teise olevuse tunnetusega, siis liitud tegelikult enda teise tunnetusega.

Seega…, kõik, mis toimub sinu ümber ja sinus, on üksnes sinu tunnetuste kogemus.

Sinu ümber pole kedagi muud, peale sinu enda…

Sa ise oled see Jumal

Read Full Post »

Jutuajamine Lutsifäriga

Matriksi kohane tunnetus

Oma mängu valik

Igaüks võib saada vastuseid oma küsimustele enda seesmuses…, ja see on teie ilmanägemise pilt…

Igaüks, kes on otsimas vastuseid…, ka leiab neid…

Mina leian omi…

Teie võite leida omi…

 

Räägi mulle matriksist…, kust ta on tulnud…, kuidas sellest välja astuda? Kas on seda tarvis?

Te olete olevused, kes võtavad vastu.

Ilmas, kus on olemas Jumalik Valgus, mida saab teha prisma… – üksnes peegeldada…

Pole olemas kohta, kus temale ei langeks Jumalik Valgus…

Ta on võimeline muutma oma omadusi selliselt, et peegeldaks Jumalikku Valgust vähesel määral…, või üldse mitte peegeldada…, ehk neelaks, või annaks tagasi.

Te neelate osa valgust oma elutegevuse tarbeks…, nagu teevad seda kõik…

Kuid ajajooksul õpite neelama Jumala valgust üha enam…, ning ajapikku hakkate teadvustama, et pole piire valguse saamiseks…, seega pole tarvis teda salvestada, ega peegeldada väljapoole.

Matriksi kohane teadvus – on kollektiivne Jumaliku Valguse vastuvõtu šabloon.

Teid juba lapsepõlvest on õpetatud, et mistahes allikad on piiratud…, olgu see õhk, vesi, energia, toit, taimed…, ja nii edasi…, ja te hakkasite seda uskuma…

Aga kui see kõik on Jumaliku Valguse peegelduse vorm…, kuid Jumalik Valgus on lõpmatu ja lakkamatu…, siis kuidas saab peegeldunud valguse hulgal olla piirang?

Kuidas saab veel olla piirang, kui see on lakkamatu Jumaliku Valguse peegeldus?

Kuidas saab olla õhu hulgal piirang, kui te ise toodate seda Jumaliku Valguse peegeldusest, mis on lõppmatu?

Kuid teile tuuakse teine teooria… – õhu hulka jääb vähemaks seetõttu, et planeedi rahvastik kasvab kiiresti, kes tarbib nii vett, kui ka õhku…

Ka see on väljaspoolt tingitud mõistmine.

Ilmaruum on külluslik kõiges…, just seetõttu, et loomine käib kõigi poolt, lõpmatust ja piiritust Jumalikust Valgusest.

Seega…, teil võib kõike olla just nii palju, kui palju olete võimelised tarbima…, kõike piiramatult…

Kuid teisse on sisestatud hirmud – ilma jääda millestki!

Kõik hirmud viimseni on sisendatud teile väljastpoolt.

Vaata mistahes hirmu…, siis mõistad.

Hirm on jääda ilma toidust, katusest, perest, elamisvahenditest…, hirm näha välja teisiti…, hirm osutuda teiste silmis jõuetuks…, ja nii edasi…

Isegi surma hirm on toodud väljaspoolt.

Kelle poolt toodud?

Teie kollektiivse tunnetuse süsteemi poolt…

Hirm on üksnes – usu puudumine…

Aga mis on usk?

Me ei räägi sinuga kõlbelistest kategooriatest, vaid energeetilistest protsessidest, energia vastuvõtu ja vahetuse protsessidest.

Usk – on loomise püsiv energeetiline ilmpulss.

Usu puudumine – ongi hirm…, ehk loomise püsiva energeetilise impulsi puudumine.

Kui sa usud kindlasse sündmusesse, siis see kindlapeale ka toimub…, seda vaid seni, kuni hakkad kahtlema ühel, või teisel põhjusel…

Loomise impulss hakkab pidurduma, ning uitama sinu tunnetuste labürindis.

Sündmus kindlapeale toimub…, kuid muudetud kujul…

Vaata kõike kui peegelduse protsessi…

Sa oled oma ajus kujundanud mingi pildi mingist sündmusest…

Kui oled pildi loonud korra…, ja enam pole selle juurde oma mõtteis tulnud…, siis see toimub täpselt sinu kujutuse kohaselt, kuna see peegeldub reaalsusesse, kui pilt kaameras fotomaterjalile.

See on vaid sinu mõtte, mõttevormi ilmutus.

Miks mõttevormi?

Vaid seetõttu, et su mõte on loomise energeetiline impulss, mis võtab kindla vormi ja ilmutub jooksvasse reaalsusesse.

Kuid teises, sinu poolt loodud reaalsuses, on sinu energeetilise tasemega täidetud pilt…, ning see on täidetud antud raalsuse iseloomujoontega.

Kui oma mõttevormis sa teed pidevalt muutusi, siis pilt ei saa kajastuda reaalsusesse, kuna sa alalõpmatult muudad seda.

Lõpptulemusena…, ta salvestub reaalsusesse koos kõigi sinu mõttetegevuse paljuarvuliste muudatustega.

Miks enamus teeb selles pildis pidevalt muudatusi?

Kuna nemad ei usu…, et need teostuvad.

Kuna kogu teie kasvatus hoidub rääkimast, et olete Jumalad, otseses mõttes, aga mitte mõistusõnades…, ning kõik, mis on teie ümber, on loodud teie tunnetuse läbi.

Teid juba lapsepõlvest õpetati uskuma, et teie ilm on piiratud… – ning, teie ilm ongi piiratud teie fantaasiaga.

Miks nii juhtus?

Kust tuli esimene hirm?

Hirm ilmus siis, kui hakkasite enda seesmuses eralduma Jumalast…, ja aina sügavamalt.

Miks hakkasime eralduma?

Kas esimesed inimesed olid teistsugused?

Teil on vähe teada esimestest inimestest…, need olid enamuselt mitte inimesed, vaid vastuvõtvad energeetilised kombud.

Nemad olid esmalt identsed…, neil oli võrdväärne Jumaliku Valguse peegeldus…, ja nemad olid Jumala taolised.

Kuid, vastavuses oma tunnetuse arengule, nemad hakkasid differentseeruma…, välist valgust hakkasid vastu võtma seesmisest valgusest eraldi.

Osa neist hakkas liikuma mööda välisvalguse peegelduse teed…, aga osa – peegeldades seesmist valgust.

See oli esimeseks matriksi kujundamise sammuks…

Need, kes läksid välisvalguse peegelduse teed, hakkasid mõtlema, et mis juhtub, kui valgus saab otsa?…, kuna nägid, kuidas päev vahetub ööga…

Samad omadused omistasid ka Jumalikule Valgusele…

Selliselt seadsid endile üles vastuvõtu filtrid.

Nemad ei mõistnud, et päev ja öö on kõigest Jumaliku Valguse peegelduse tase.

Kuid need, kes läksid seesmise valguse teed, nägid, kuidas seesmisest pimedusest sünnib valgus…

Kuid välise valguse teel astujad ei suutnud mõista, kuidas võib pimedusest sündida valgus.

Välise valguse teed astujad õpetasid seda sama oma lastele…, ja need oma lastele…

Sellised mõttevormid kinnistusid kollektiivteadvusse kindlalt.

Selle läbi sündis ka hirm – usu puudumisega piiritusse…, teadmise puudumine sellest, et Jumala Valgus on piiritu ja lõpmatu…, et Ilmaruum on rikas selle valguse paljude vastuvõtu vormide poolest.

Miks siis need, kes läksid seesmise valguse teed, ei rääkinud sellest oma lastele…, ja nende lastele?

Rääkisid…

Kuid, kuna need kaks teed on lahus, siis seesmine tee on hulga raskem.

Vaadake…, selleks, et saada peegeldust väljastpoolt, on tarvis vastu võtta seda, mida on määramatul hulgal, ning suunata teistele peegeldusprismadele, milliseid samuti on määramatul hulgal.

Selleks, et saada seesmist peegeldust, on tarvis saadud valgust muundada millekski muuks…, ehk, luua seesmise peegelduse tahud…

See on tegelikult ühene protsess…

Võttes vastu Jumalikku Valgust, muundad osa sellest endas, aga ülejäänu suunad väljapoole.

Kusjuures sinu suunamise peegeldus jaotub samuti su enda seesmusesse ja väljapoole…

Kuid seda protsessi on võimalik juhtida…, ehk peegeldada enam, kui neelata.

Ühes meie teoorias on… Jumalat huvitab meie peegelduste hulk…, peame võimalikult enam saama peegeldada seda enda kaudu teistele.

Jumalat ei huvita miski…, Ta on Valgus!

Kuidas ja kui palju peegeldad, pole mingit tähtsust Tema jaoks…, kuna kõik see siiski on Tema valgus…, kuigi muundatud.

Sellel võib olla mõtet vaid loomise kiiruse vaatevinklist…

Ehk…, osa sinu poolt vastu võetud energiast jääb mingil põhjusel muundumatuna sinusse kinni…, seega, see osa energiast jääb mõneks ajaks sinusse muutumatul kujul…, hangunud või uinunud olekus sinu…, või mõne teise peegeldusolemuses.

Mäletad…, aeg on kõigest mõõdupuuks muutuste kiirusele.

Muutused ongi elu ise…, – ilma muutusteta pole elu.

Kuid energia, mis on kinni sinu vastuvõtus…, varem või hiljem leiab väljapääsu…

Jumalat ei huvita see, kui palju suudad peegeldada…, kuna varem või hiljem see peegeldub ja läheb edasi…, ning leiab peegeldumise võimalusi teistes vastuvõetavates olevustes.

Mind viimasel ajal painab mõte sellest, et kui keegi väsib elust, ei jaksa kiiresti ja kvaliteetselt peegeldada Jumalikku Valgust, ning sureb peatselt selles reaalsuses, kuna pole võimeline kasutama täiel määral oma peegeldusi…

Ütle, on see nii?

On…, ja ei ole…

Võta sellelt inimvärvingud välja…

Jumal ei määra, kellel surra selles reaalsuses üksnes selle põhjal, et antud olevus lakkas peegeldamast Tema Valgust.

Valgus on lakkamatu…, ja seda pole võimalik peatada…

Olevus ise lakkas mingitel põhjustel peegeldamast Jumala Valgust…, kuid valgus püüdleb temas jätkuvalt peegelduda ja väljuda…

Selles on asja olemus…, kui sa seda tahad…

Mõtle järgi…, milles on Valguse olemus…, kas on Valgust ilma peegelduseta?

Kas oleksid võimeline nägema valgust, kui seda poleks keegi peegeldanud…

Mida sa siis ise peegeldaks?

Valgus sinu jaoks on üksnes peegeldunud kujul…

Sa pole teadlik, mis on peegeldumata valgus…

Valguse olemus on – peegelduda…

Seetõttu valgus, mis on vastu võetud ja kätketud inimesesse, varem või hiljem leiab oma peegeldumise võimaluse.

Kuid prisma, mis on kogunud valgust, peegeldamata seda, hakkab lagunema, kuna ei pea valguse võimsusele vastu…

Selliselt toimub esmalt füüsilise keha lagunemine…, kuid paljude muude kehadega toimub sama.

Ehk füüsilise keha vananemine…

Kas see on siis peegeldumise taseme häired inimeses?

Jah…

Kuid kust tulevad need häired?

Teile peale sunnitud valguse vastuvõtust…

Te juba lapsepõlvest teate, et aja jooksul vananeb kõik…, et teie organid saastuvad, kuluvad, jäävad haigeks…

Selliselt käivitate ise oma vananemise programmid…, ise seate Jumala Valguse peegeldustele piirangud.

Ise juhite ennast surmale…

Te üksnes ei peegelda Valgust…, vaid võtate sellest osa enda elutegevuse jaoks.

Seega…, ajapikku, pealesunnitud vastuvõtu programmide kohaselt, hakkate üha vähem võtma endasse Jumala Valgust…, ja üha vähem peegeldama seda.

Kui tasakaalust on kinni peetud, siis teie eksisteering vaid aeglustub…, vananete küll, kuid aeglaselt….

Teie poolt saadavast energiast piisab füüsilise keha passiivsete protsesside toetamiseks…, ning osa muundatud energiast te siiski annate-peegeldate edasi…, ja seda nii, et teie seesmusesse kogunenud valgus ei püüdle avarduma, ega lõhkuma teie füüsilist kesta.

Seega…, kes elab väga aktiivselt…, aktiivselt peegeldab Jumala Valgust… – sureb noorena vaid seetõttu, et pole võimeline peegeldama kogu saadud valgust, mida on kogunud?

Aga need, kes on harmoonias, ehk peegeldab võrdsel hulgal saadavaga… – elab kauem?

Jah…, selles on harmoonia olemus.

Tasakaal saadava ja antava valguse vahel.

Miks loodus on harmooniline?

Kuna seal harmoonia pole rikutud.

Miks siis inimeses ja inimkonnal on see rikutud?

Kuna olete enam eraldatud…, eraldatud, kui iseseisvad olevused…, samas kui loodus on – ühene vastuvõttev loovus, ning tema osad on üksnes tahud.

Samas teie – eraldi vastuvõtvad vormid…, sellistena olete loodud…

Tuleb välja, et ise oleme süüdi selles, et pole suutelised saavutama harmooniat…, ehk luua tasakaalu Jumaliku Valguse vastuvõtu ja peegelduse vahel?

Olete suutelised…

Teile on võimaldatud valik, kas teha seda või mitte…, millistes hulkades jälgida tasakaalu.

Võiks ütelda, et teie peamine elu õppetund on – saavutada pidevat tasakaalu…

Selleks olete ka loodud…

Varem olite looduse osana…, siis ka teie harmoonia sõltus looduse üldisest tasakaalust…

Nüüd teie harmoonia sõltub üksnes teie tunnetusest…, teie peegelduse tasemest.

Kui olete sõltumas matrikspeegeldusest…, matrikstunnetusest…, siis see on teie valik…, kuigi alateadlik.

Kui inimene tahab väga paljut, siis ta väljendab omad soovid kavatsusena, ning vormistab need kujunditena…

Selleks, et tasakaalust oleks kinni peetud, on tarvis saada Jumalikku Valgust, muundada see reaalsuseks…, võtta vastu seda reaalsust ja alles peale vastuvõttu peegeldada valgust…, ehk peegeldada, lastes üksnes seda endast läbi.

Kui sinu poolt kujundatud mõttevorm pole võimeline teostuma reaalsuses…, siis sa pidevalt muudad seda…, ning valgus koguneb sinusse, kuid ei peegeldu edasi.

Aga kui neid on niivõrd palju?

Just seetõttu soovitame teil olla soovidest vaba…

Mitte seetõttu, et need on mateerialikud ja seovad teid maailmaga…, pigem seetõttu, et kui midagi soovisite, siis peate kohe ka saama seda – võtma vastu…, teisiti peegeldus pole võimalik…

Kas on võimalik midagi mitte soovida?

Ei…

Kuid te pidevalt kiirustate.

See on samuti peale sunnitud matriksteadvus sellest, et elu on kiireloomuline ja elu kiireneb sõltumata teist.

Peatuge oma soovides…, kuid see ei tähenda lõpetada soovid…

Siiski, mistahes soov on katse peegeldada Jumalikku Valgust.

Peatuge oma soovide kiiruses…, aeglustuge…

Selles mõttes teile ka öeldakse… – peatage maailm.

Te kihutate koos oma soovidega, jõudmata võtta vastu tulemusi, ning peegeldada neid oma tunnetes.

Miks inimene vanemas eas tahab midagi üha vähem?

Mitte seetõttu, et temal kõike on olnud ja on palju kordi paljut soovinud…, vaid seetõttu, et enamuselt – polnud soovitut saanud…

Vaid seetõttu, et ta usub… temale saabuv valguse hulk aina kahaneb, vastavalt tema aastatele…

Vaid seetõttu, et ta ei peegelda valgust vajalikul hulgal sedavõrd, et temal tekiksid soovid…

Kuna siis inimene saaks midagi soovida?

Kas siis, kui temal midagi pole?

Mitte üksnes…

Siis, kui on veel jõudu soovideks…, ning näeb, et tema soovid realiseeruvad…

Kui temal puudub jõud soovideks, siis see tähendab, et tema ei saa külaldaselt Jumalikku Valgust, mida saaks muundada oma reaalsuseks.

Kui ta ei näe soovide realiseerumist, siis see tähendab, et ta ei usu selle realiseerimisse.

Seda ka ei toimu…

Tema poolt vastuvõetud Jumala Valguse hulk kahaneb sedavõrd, et neist piisab üksnes füüsilise keha protsesside ülalpidamiseks.

Samas mõttes võiks ütelda, et füüsiline surm – on oma reaalsuse loomise lõpetamine…, oma soovide ja nende loomise lõpetamine…, mille tulemusel tema inimlik reaalsus laguneb.

Kuidas väljuda matriksteadvusest?

Meile ju räägitakse, et see pole lihtne, kuna süsteem hakkab saatma meid tagasi matriksteadvusse…

Veel üks hirm…, õigemini… piirav müüt.

Kui sa usud sellesse…, siis nii ka juhtub.

Te ei suuda kuidagi mõista…, et ilmas kõik toimub teie valiku kohaselt…, teie usu, või mitteusu kohaselt.

Mis on süsteem?

Sulle kättesaadav vastuvõtu tunnetus.

Kuidas saab teada süsteemi tegevustest?

Läbi informatsiooni…

Vaata, millist informatsiooni hulka saad läbi süsteemi…, ja millist enda seesmuse kaudu?

Siis näed, et 90% informatsioonist ilma kohta saad läbi süsteemi…, mõned isegi 99%.

Hakka seda muutma…, pane kõik kahtluse alla…

Õigemini… – usu, et kõik sõltub üksnes sinust…

Kas tahad võtta seda informatsiooni, mis tuleb süsteemi kaudu…, või mitte.

Alusta teekonda enda seesmusesse…

Vastuvõtu programmid – on samuti harjumused…

Harjumuskohane on vaadata televiisorit, aga mitte mediteerida…

Kuid teil on üksnes sellised võimalused saada informatsiooni ilmast ja iseendast…

Kujuta, et sinu ümber pole mingit reaalsust…, iga hetk ta kujuneb sinu poolt saadud informatsiooni kohaseks…

See tähendab…, et kui vaid lakkad oma reaalsuse loomist informatsiooni süsteemi kaudu, siis selline reaalsuse osa enam ei jätku…, ta lakkab olemast.

See tuleneb üks teie hirmudest…, samuti süsteemi poolt tingitud…

See on üks kavalamatest hirmudest…

Teile muidugi ju räägitakse…, et olete ilma loojad, kuid te pole veel õppinud looma…, seetõttu teie ilm võib kokku variseda… – sealt tagasi teed pole…, seetõttu on võimalus sattuda vaid hullumajja.

Vaata vaid…, sa istud seitsmendal korrusel ja kirjutad…

Mis on põrand sinu all…, ja kõik korrused sinu all… – ei midagi muud, kui sinu poolt vastuvõetud reaalsus…, informatsioon sellest, et korruseid on seitse ja sinu all elavad inimesed…

Mis juhtub, kui sa usud, et see pole nii?

Kas sinu alla tekib auk ja sa kukud sellesse?

Ega pea kukkuma…

Sa võid ka mitte kukkuda, kui usud, et oled suuteline liuglema ja gravitatsiooni seadused sulle ei loe…

Seega…, pole põhjust hirmuks…

Kui eemaldute teile peale surutud maailma ettekujutusest, siis moodustate oma ilma enda reaalsuste seadustega.

Kuid, kas olete selleks valmis?

Kas oled valmis selleks, et inimesi, kes on praegu sinu ümber…, või mugavusi, millistega oled harjunud, pole enam?

Just selles seisneb mõte – loobuda sellest ilmas.

Mitte piirdumine materjaalsetest hüvedest…, mitte eraldumine tsivilisatsioonist… – vaid valmis välja vahetama oma ilm täienisti…, luua teist reaalsust…, kaotada hirm reaalsuse kadumise pärast, millega oled harjunud lapsest saadik.

Kas ma siis ei saa kasutada osa matriksinformatsioonist oma ilma loomisel?

Saad…, see on sinu valik…, seda sa just praegu teedki…

Enamus teie seast pole veel valmis sootuks teise reaalsuse vastuvõtuks…, milletõttu te pole võimelised rändama mööda erinevaid reaalsusi…

Ka teie rännakud on samuti reaalsuste loomine…

Väljaspool teie mõtet ei eksisteeri miski.

Kui sa avad ukse kõrvaltuppa, seal kujuneb taas ilm, mis vastab sinu kujutlustele.

Seega…, sinu ilm eksisteerib üksnes sinu vastuvõtu diapasoonis.

Kujutle sellist tühjust, ehk lakkamatut valgust, millesse loob käikusid sinu vastuvõtt, teadasaamine…, kaevandab Jumalikus Valguses reaalsuse käike…, võtab neid vastu, ning tõlgendab.

Kas siis see, mida ma ei näe, ei eksisteeri?

Kasvõi seda, mis on toimumas maailmas?

See, mida näed ja võtad vastu oma füüsilise keha organitega, sinu jaoks eksisteerib kui füüsiline reaalsus…, otseses mõttes.

Ehk…, sinu füüsilises reaalsuses pole olemas ühtki teist linna…, kuid need on sinu astraalsetes peegeldustes…, ja teiste inimeste füüsilistes reaalsustes, kes elavad seal.

See, mis on sinu füüsilises reaalsuses, on see, mida loodad selles näha.

Kui oled kindel, et ukse taga algab mingi linn…, siis nii saab ka olema…

Selles seisnebki teie teleportatsiooni mõiste…

Mitte teie keha teleporteerub teise reaalsusesse…, vaid reaalsus kujuneb teie füüsilise keha tunnetuste piires, vastavuses teie lootustele ja ususse neisse.

Kas tahad ütelda, et pole mingeid halle ja salavalitsusi, ega reptiile, kes on meie ajudesse midagi istutanud, et sellega piirata meie vastuvõtu võimet…, vaid seda kõike tegime ise?

See ongi teise reaalsuse peegelduse vorm, mis on kui peale sunnitud vastuvõtt.

Peamine vastuvõtu osa ongi teile tingitud…, muide, nemad ka paljundavad teie vastuvõtu süsteeme.

Kas selleks, et juhtida meid?

Selleks, et võtaksite ilma just sellisena, nagu valivad nemad…, valivad teie eest…

Milleks?

Nemad arvavad, et just selliselt saavad soovitut…

Kuid ka nemad, nagu sinagi, on võimelised, sundimata kellegile midagi peale, saada kõike…, kuid nemadki sellesse ei usu…

Siis tuleb välja, et ka Valguse Inglid…, ja kogu Valguse Hierarhia – on samuti peale sunnitud vastuvõtt…

Mis on peale sunnitud vastuvõtt?

See on kui sinu veenmine, et Jumalat saab peegeldada vaid selliselt, ja mitte kuidagi teisiti.

See on peegelduse šabloon, mis paigutatakse sinusse…

Kuid millist šablooni valida, sõltub üksnes sinust…

Igaüks surub peale seda, millesse usub ise…

Järelikult ka sina?

Ma kirjeldan vaid seda pilti, mida võtan vastu mina ja millesse usun…, selles on minu kirjelduse mõte.

Sul on voli teha oma kirjeldus…, uskudes mind, või kedagi teist.

Selles mõttes puhast tõde pole olemas…, pole puhast peegeldust…, ega pole Ilmaloovuse ühtset süsteemi.

Minu ülesanne on näidata sulle sinu võimalusi…, Jumala võimalusi sinus…

Näidata, et kõik on üksnes sinu peegelduse tase ja kvaliteet, millist oled ise valinud.

Tegelikult püüan rääkida sinule seda sinu terminitega, mis on peale sunnitud, või räägitud sulle selle kehastuse elu jooksul…

Ka see pilt pole loomulikult täpne oleva pildi suhtes, kui vaid hakkad omal viisil meenutama-looma oma pilti.

Sõnu enam ei lähe tarvis, kuna võtad seda sõnadeta, ning mõistad, kuidas see töötab…

Vajutades kompuutri klahve, pole tarvis koos klahvidega teha läbi signaali teekond…, piisab vaid mõista, et see töötab, ning uskuda seda.

Heitke kõrvale kõik mõistujutud ja metaforid…, võtke vastu, et kõik on otsesõnu…, ja see sõltub teie usust, kui energeetilisest protsessist.

Järelikult…, ka kurikuulus üleminek, kvantiline hüpe, on samuti tingitud tunnetus…, kuigi seda pole olemas?

Loobu mõistest EI…

On olemas kõik…, eksisteerib kõik, mida oled kunagi kuulnud…, või loonud oma mõtete ja tunnetega.

Kui sa usud, et üleminek on olemas, siis ta on ka olemas…

Paljudele inimestele, kes usuvad seda ideed, neile see on reaalselt olemas ja reaalselt on ka toimumas…

Neile, kes ei usus sellesse…, siis nende reaalsuses seda ka pole….

Sellele osale, kes usuvad ja arvavad, et tarvis päästa teist osa, valgustada ja tirida üle oma reaalsusesse, kus toimub üleminek?

See on kõigest mäng…, kuna osa teist leidis uue mängu ülemineku näol…, ning kutsuvad kõiki seda mängima…

Valik on teie…

Mõned teie seast on valinud mängida valitsuse vastast mängu ja kutsuvad teid seda mängima…

Mida eelistada… – seda on valida vaid sinul endal…

Kõik maailmas on üksnes sinu loovuse mäng…, uued mänguväljad, kus läbite oma tunnetuste kogemisi ja õpite läbi selle.

Oma peegelduste kogemine…

Kas valid rännakuid üksikuna mööda enda poolt loodud reaalsusi…, või valid üleminekut teise reaalsusesse, mida taas lood ise…

Küsimus vaid su enda eelistuses…

Kas valid matriksvastuvõtu juba olevas üldises mängus, nimega kolmemõõtmeline reaalsus…, või hakkad looma koos teistega muud reaalsust, kus on võimalik mängida uut Maldenat…

Küsimus vaid su enda eelistuses…

Pole mingeid eelistusi ühe, või teise mängu vastu…

Igal ühel on õigus eksisteerida…, ning seda seni, kuni leidub kasvõi üks mängija, kes mängiks seda…

Mängib oma valiku kohaselt…, ning taas loob seda oma teadvusega…, või määratud matrikstunnetuse kohaselt.

Olete kui inimkond, kes pole küllastunud oma reaalsuse mängust… – see on just selle eksisteerimise põhjuseks.

Kui enamus tüdineb selle mängust, siis valib teise…

Selles mõttes kõik koondub selleni, mida valib vastuvõttev rühm…

Kas valib ühe, või valib teise…, siis sul on võimalus liituda nende matrikstunnetusega…

Matriks – on kujundatud mängureaalsus.

Võid ka eralduda… – ning valida oma mängu…

Valik on sinu!

Read Full Post »

Aja evolutsioon

Krayon

Sefera

Meister Krayon…, mis on Maa peal inimteadvuse ja keha evolutsiooniks kõige effektiivsem?

Sama, mis alati – oma Vabaduse teadvustamine.

Oma algse Vabaduse teadvustamine on effektiivsem, kui pidev püüd selle poole.

Juba evolutsioon ise peab käesoleval ajal olema iseenesest teadvustatud.

See ei saa toimuda enam spontaanselt…, vaid peab sündima läbi teadvustuse.

Iga samm Maa peal…, iga liikumine, või tegevus, peavad olema teadvustatud sedavõrd, et need täidaks teid Jõuga…, aga mitte kurnaks teid.

Teadvusetus – kurnab…

Teadvustatus – täidab…

On olemas evolutsiooni harmoonia…

See on kui tants, milles kõik liikumised on tasakaalustatud ja sünkroonis rütmiga…

Teil pole vaja mõelda vaid evolutsioonist…, vaid muutustest…

Laskuge tantsu seisundisse…, täiusliku olevuse kauniduse seisundisse…, täielikku tasakaalu… – maailm peatub teie jaoks…, kiirus kaob…, hetk lahustub…

Peatuge…

Lõpetage enda seesmuses pidev kusagile jooks…, lõpetage kusagile kiirustamine…

Eesmärk – on teie seesmuses…

Eesmärk – olete te ise.

Teil enam pole tarvis midagi saavutada…

Kui vaid teadvustate seda…, ning sisenete sellesse seisundisse, siis teiega sünnib see, mille nimeks on Ülestõus…

Kerge Vabaduse tuuleiil tõstab teid pihkudes mäe kõrgustele.

Evolutsioon toimub loomulikul viisil, lainetena, mis laevad teid igapäevaselt uute geneetiliste koodidega, läbi päikese ja päikese valguse…, läbi galaktikate keskmete…

Mida enam teadvustate enda seesmisi muutusi, seda enam olete hääles oma füüsilise keha reaalsusega… – seda kiiremini toimub teie evolutsioon…, seda kiiremini liigute vastuvõtu ja teadvustuse arenemise suunas.

Teie keha – on peene tulemateeria Heli Tempel.

Kui kuulatate teda, siis ta jutustab teile kogu Ilmaruumist.

Võtke vaid teda vastu…, tehke seda iga päev…, kuulake – kes te olete…

Te ärkate selleks, et kuulda teie keha kaunidusest…, aga mitte hinnates ja kannatades selle pärast, et ta pole täiuslik.

Praegu teil on selline arengu period, kus tähelepanu ja tunnetus on suunatud kokkurulluva laine keskme poole.

Kuid teie tähelepanu kese on igas rakus…, igas aatomis…, igas molekulis… – te olete terve orkester.

Keha on – Tarkuse Tempel.

Tarvis kuulatada…, – siis kuulete oma evolutsiooni…, õpite tundma oma kaunidust.

Teie kehas on laulmas teie Eellased…

Teie kehas on laulmas teie Tulevik…

Tarvis kuulata Lätet, mis on äratamas teid iga hommik…, kutsumas iga hetk.

Igaviku hetked on kirjas teie rakkude vedelates kristallides.

Te Aatomid on täiusliku Aja Lätte materialiseerunud osad.

Õppige tundma enda-oma kehi…, need on vaimsed.

Keha – on ajamasin…

Keha – on Kraal…

Evolutsioon on effektiivne vaid siis, kui inimene leiab oma tee läbi südame…

Ilma südameta te ei tee ühtki sammu…

Kuidas avada oma süda?

Tegelikult pole ühtki võtet südame avamiseks…

Ma pean silmas, et pole ühtki võtet, mis sobiks kõigile…

Te olete unikaalsed olevused…, igaüks – universaalne…, unikaalne ilmaruum…

Iga ühe jaoks on oma võte… – milleks olete ise…

Avada süda on lihtne – vaid vaja tahta kuulda ja mõista end…

Ja siis see, kes te olete, puudutab teid, vastates teie kutsele…, selle peale avanete…, teie süda saab teada, mida tähendab – armastada…, mis on tõeline Armastus ja Vabadus.

Te olete enamat, kui see maailm…, enamat, kui teie loogika ja lineaarsus…

Tegelikult keegi teist ei mahu nendesse raamidesse.

Seetõttu iga ühe enda evolutsioon lühendab lineaarseid, maiseid aegu…

Te olete juba liikumas väljaspool aega…, oma evolutsiooni plaani kohaselt.

Evolutsioon – on hetk…, on kvantlikkus…

See on teie Kõrgema Mina teadvustuse igavene hetk…

See hetk võib olla kättesaadav igale ühele teist…

Seda on võimalik avardada…, arendada seesmiselt ja muuta õnneks, vabaduseks, vabaks ilmaks.

Te olete – Meistrid…

Oma armsa tegevusega, koos südamega, olete absoluutselt kõik võimelised saavutama kõrgemat Meisterlikkuse taset.

Miks te ei kasuta seda võimalust?

Mida enam teil vaja otsida evolutsiooni nimel?

Midagi pole vaja enamat, kui tegeleda oma armsa tegevusega…

Las teie süda laulab rõõmust…, soovist elada…

Peale selle mõistate üleilmset teadvust…, nende evolutsiooni, kes veel magavad…

Nemad on teie hologramm…, teie ühine uni…

Kõige esmalt olete vastutavad üksnes enda eest…

Keegi ei ela teie elu teie eest…

Te olete siin selleks, et õppida kasutama oma aega effektiivselt.

Evolutsiooni jaoks on kõige effektiivsem – looming…, looming, mis lähtub seesmise Rahu ja Täiusliku Kauniduse Lättest.

Nagu näete… – tõeline Looming on lahutamatu Vaimsusest…

Vaimsus – on võime teadvustada enda Lätet…, ennast Lättena…, ning kinkida ilmale oma kiirgust, kaunidust ja Ise-Enda Lätte soojust.

Õppige tundma Ilmaruumi…

Kas teate, et kogu Kosmos on teie oma…

Kõik, millega on täidetud Ääretus – on teie jalgade juures.

Inimesele pole õppimiseks ja teadvustumiseks piire…

Kord teie kõrge teadvustumise tase viib teid selle mõistmiseni, et te pole enam inimene…

Seejärel ka mõistate…, et te pole kunagi inimene olnud…

See saab olema kõige tõelisem ja pidulikum Selgus…

Arendage oma mõtet…, selle lendu…

Teie mõtte energia peaks voolama Lõpmatusse, õppides tundma üha uusi ja uusi Olu tasemeid…, ning seejärel naasema teie juurde „saagiga“, teie tunnetuste arendamiseks…

Looge kavatsuse impulss väljumiseks tavaseisundi piireist…, oma teadvuse piiridest välja.

Avardage oma tunnetust…

Teie kavatsus peab kujunema Ilmaruumi kavatsuseks…

Mõistke põhimõtet – kõike on juhtimas Ühene Kavatsus.

On üksnes Üks Kavatsus, mis juhib kõike…

Teie kavatsus ja Ilmaruumi kavatsus on lahutamatud.

Teadvustatult hakkate muutma reaalsust siis, kui hakkate teadvustama seda põhimõtet…

Iga inimene on Ilmaruumiga alati üks ühe vastu…, seega, võtke Ilmaruumi mitte kui avarust, täis ilmasid ja tähti…, vaid kui enda esmast olemust.

Ilmaruum – olete teie ise…

Ilmaruum – on Jumal…

Ilmaruum – on inimese kavatsus ja vabadus…

Inimene – on Ilmaruumi eksperiment enda peal…

Keegi ei tee teiega midagi…

Te teostate kõike iseseisvalt…

Igaüks teist on – kõik…

Mina – on kõigest osa tervikust…, aga igaüks teist – olete Tervik.

Liites oma kogemusi ja kavatsusi – loote paljumõõtmelisust…, ehk saavutate suuremat terviklikkust.

Just seetõttu on oluline terviklikkus ja ühesus…

Uus kunsti liik (kuigi see on iidne…, aga teie jaoks ta on uudne) on sünkroonne looming kõikidel tasanditel…

Sünkroonnse reaalsuse muutmine käib oma kavatsuse läbi…, see on kollektiivne unesnägemine…, liuglemine…

Veel veidi…, ja te sisenete tulevikku…, ületamata lineaarse aja piire…

Tähtajad tõmbuvad kokku…, kuna iga inimese ärkamine mõjutab seda…

Vana aja tsükli tähtajad tõmbuvad kokku…, kuna Loomise ja Vabaduse uus tsükkel on juba kohal…

Teie ülesandeks on – teadvustada ja tõsta planeedi üldist teadvustuse taset…

Kuid, iga üks teist on kõige kõrgeima Teadvustuse Läte…, ning iga üks on kõigepealt vastutav selle eest, kuidas ta realiseerib iseennast…, oma elu…, oma evolutsiooni koos oma südamega.

Armastage ennast sedavõrd, et saaksite valida kõrgeimat eesmärki, millisest olete võimelised mõtlema.

Valige endile parimat reaalsust…

Looge Vabaduse Aega planeedile läbi oma teadvuse…

Kiirake armastust…, hingestust ja kaunidust…

Pidage meeles lihtsat valemit: „Mina hooman Ilma – Ilm hoomab mind.“

Kuid Ilm on alge, mis asub teie seesmuses.

Seega…, teostades oma evolutsiooni… – te teostate terviku evolutsiooni…

Loovus…, peensus…, kaunidus – need on võtmed…

Uued energiad on väga pehmed…, õrnad ja peened…

Nemad kannavad endis ülimalt võimsaid laenguid…, vabaduse ja armastuse laenguid… – selliseid, milliseid pole veel planeedil olnud…

Hinnake väärikalt kõige toimuva võimsust…, siis näete Uusi Teid ja oma Uusi Atribuute.

Kõik, mida täna andsin teile edasi, on kõigest teie Iidsete Eellaste õpetuste kordus, mis pole siiani vananenud…

Nende põhimõte töötab alati…, ja see on see, millega on vähe arvestatud ja mida on vähe teadvustatud.

Meistri effektiivsus peab ilmutuma igas teie aja hetkes…, igas teie tegevuses.

See on aluste alus…

Krayon.

2014.01.21

Sefera

Read Full Post »

Jutuajamine Lutsifäriga

Teadvustuse sfääride loomine

Jumala teadvustamine

Igaüks võib saada vastuseid oma küsimustele enda seesmuses…, ja see on teie ilmanägemise pilt…

Igaüks, kes on otsimas vastuseid…, ka leiab neid…

Mina leian omi…

Teie võite leida omi…

Selgita palun, mida tähendab… luua oma mõttevormidega?

Kuidas see toimub?

Kuhu need edaspidi jõuavad?

Loomine on Jumala energia muundamise protsess.

„Energia“ sõna kasutamine pole täpne, kuna energia on Jumala muundatud osa…, üks tema eksisteerimise vorm…, kõrvuti mateeriaga.

Loomine – see on Jumala substantsi mingi osa muundamine Tema uuteks eksisteerimise vormideks.

Jumala, või Jumala substantsi vorme on lugematul hulgal…, lõpmatult.

Kujuta vaid…, lõpmatu loodud Jumala eksisteerimise vormide hulk loob lakkamatult uusi Jumala eksisteerimise vormide substantse.

Teeme selgeks, mis on Jumala eksisteerimise vorm?

Ma näen füüsilist ilma ja mingeid vorme selles…, füüsilise looduse objekte ja inimkätega looduid.

Nagu meile on õpetatud, et igal objektil on olemas oma teatud kujul teadvus.

Meile on räägitud, et „vaim“ on kõikjal…, kuid on olemas veel ka mõiste „hing“.

On olemas veel planeedid ja ilmaruumid, milliseid me palja silmaga ei näe.

Meile räägitakse ka lugematutest paralleel ilmadest.

See kõik on Jumala substantsi eksisteerimise vormid?

Hing ja Ilmaruum?

Tool ja inimene?

Jaa…, on olemas nende loomise protsess…, ja on olemas tõelisele Jumalale lähenemise, või eemaldumise tase.

Teeme selgeks…

Kuna teile on omane klassifitseerida mõisteid tõelisteks ja väärateks, siis „tõeline“ ma kasutan kontekstis Jumalale kõige omasem…, mille kõla pole teie joks kõige selgem…, kuigi loomise etappide kohaselt kõige lähedasem Jumalale…, kõige lähedasem esmaloomise impulsile.

Pole olemas tõelisi või vääraid Jumala loomisi.

Kõik on Jumala loovused…, kui vaid see, mis oli esmaloomise impulsiga loodud, on vähem isiksustatud ja selles kõige vähem moonutusi.

See oli esmapeegeldus…

Kõigel järgneval on moonutuste tasemeid…, kuid mitte olemuse moonutusi, vaid vormi moonutusi.

See on mõistmiseks raske… – kuid, katsuge mõista.

Jumala olemust pole võimalik moonutada…

Vee olemust pole võimalik moonutada…, on võimalik muuta tema vormi.

Jää erineb aurust vaid vormi poolest…, kuid veeks jääb ikka.

Iga Jumalast tulenev vorm loob oma vorme, omistades kõigele Jumala olemust…, Jumala substantsi uusi vorme…

Mis on vorm?

Miski, millel olemas piirid.

Seega…, vormi loomine – on vaid Jumala substantsi piiritlemine…, mingi Jumala osa kätkemine mingitesse piiridesse.

Mõte – see on sinu ühe osa liikumine väljaspool sind.

Suunates osa endast väljapoole ennast…, nagu tegi seda Jumal oma esmases loomises…

Sa eraldad osa endast ja annad sellele vormid, ehk määrad sellele piirid.

Piirid ilmnevad sellel seetõttu, et eraldad seda osa väljaspool ennast.

Mida tähendab väljaspool ennast?

Mõte on ju minu peas.

Füüsiline keha on kõigest üks Ilma lõiketahk…

Sinu füüsiline keha on kokkupuutes füüsilise ilmaga…

Kuid su mõtted on kokkupuutes mittefüüsilise ilmaga.

Sina – oled ilmade kokkupuute punkt…, ehk punktide hulk.

Kui loodi sind, kui Jumala eraldi osa, siis olid kui tulevaste vormide loode.

Kuid, kude marjake, või muna…, on teie jaoks samuti füüsiline objekt.

Sind eraldas sinu Looja kui vormide kujunemise potentsiaali.

Kujutame ette punkti, millesse on kätketud loomise potentsiaal…, ehk mõned bitid informatsioone, millesse on salvestatud loomise programmid…

Suurel programmeerial, kes lõi seda informatsiooni bitti, jäi vaid vajutada nupule „vajuta“.

Peale nupule vajutamist antud punkt hakkas hargnema mingisse vormi…, sinu vormi loomise esimene etapp…, kui Jumala osana.

Punkt avardus sfääri, mis omas teadvustust.

Mis on teadvustumine?

See on enda võtmine eraldi osana…, Jumalast eraldatud objektina.

Sa saad võtta seda, mis on väljaspool sind, läbi enda.

See ongi teadvustumine.

Kui sa valgud tagasi Jumala substantsi, siis kaotad teadvustuse…, kuna kaotad tunnetuse läbi enda…, sa ei teadvusta end eraldi osana, vaid kui tervikut.

Teadvustumine ongi eraldumine…

Eraldudes Jumalast osana, hakkad võtma vastu tunnetuse kogemust, mis on peegeldunud läbi sinu enda.

Teie sõnad on tunnetuse ulatuses väga piiratud…, kuigi mõneti… paljutähenduslikud.

Teil on mõistmine, et teadvustumist võetakse mõneti tõe mõistmisena…, tõe avamisena….

Kuid teadvustumise protsess on just enda osa tunnustuse protsess, mis on tervikust eraldatud, eraldi vormina.

Seega…, kui punkt oli avardunud sfääri, millel on teadvustumine, siis see sfäär hakkas tegema koostööd teiste loojate poolt loodud vormidega.

Kuid ta jätkas loomist…, ning luua ta sai vaid iseendas…, enda seesmuses…

Ta lõi enda seesmuses uut sfääri…, kuid selle sfääri keskmeks jäi siiski esmase loomise impulsi punkt.

Protsess kordus edasi…, loomise impulsi punktist hakkas kujunema teise sfääri seesmuses uus teadvustuse sfäär…, jne.

Kujuta ette punkti, mille ümber hulgim kontsentrilisi teadvustuse ringe-sfääre, kui sfäärilisi ringe peale kivi kukkumist ilmaruumi vette.

Seega…, mida edasi jätkus loomine sellest loomise impulsist, seda kaugemale eemaldus esmasfäär loomise impulsist.

Kuid loomise impulss püsis keskel…, ehk kõige lähemal viimasele loodud teadvustuse sfäärile.

Seega…, oma loomisega pidevalt eemaldudes Jumalast, sinu viimane loomine on siiski Temale kõige lähemal…, loomise impulsile…, potentsiaali punktile…

Selline on just kujunenud lapse mõistmine.

Iga uus loodud teadvustuse sfäär on eelmise osa…

Seega…, esmaloodu teadvustuse sfäär kätkeb endas kõiki järgnevaid looduid teadvustuse sfääre…

Seetõttu esmasündinul teadvustuse sfääril on kättesaadavad kõik järgnevad teadvustuse sfäärid…, aga viimasele – üksnes tema seesmine vastuvõtlikkus.

Niisiis…, esmasündinu teadvustuse sfäär tunnetab enda seesmuses kõigi loodud teadvustuse sääride kogemusi…, aga iga järgmine tunnetab neid, kes olid tema seesmuses loodud…, tema järgmised loovused.

See on lineaarse protsessi pilt…

Kuid katsu nüüd kujutada seda protsessi fraktaalsena…, paljususes…, milles esmasündinu teadvustuse sfäär lõi temasse kätketust loomise impulsist miljoneid teadvuse sfääre, mis alustasid enda seesmuses looma uusi teadvustuse sfääre.

Ja nii lõpmatult…, kuid seejuures – loomise impulss, loomise punkt…, kõik on ikka üks.

See on kaunis paljude kroonlehtedega paljutasandiline elulill ühise keskmega.

See on suht keeruline…, kuid mulle näib, et sa püüad vastusest kõrvale hoida.

Sinu küsimused kätkevad endas hulgim struktuure, ning ma püüan nende mõistmist ja vastuvõttu ümber seada sinu keelde…, seepärast, varu kannatust.

See oleks kui küsimus „mis on kompuuter?“

Kas on võimalik seda selgitada inimesele, kes oskab vaid vajutada nuppe?

Selgitades välja sinu vastuvõtu võime, ma püüan kirjeldada sulle pilti eri nurkade alt, et saaksid oma ilmamõistmisega näha seda selgemalt…, seetõttu on palju kordusi…, nagu su enda küsimusedki.

Sa kompad kontuure, kuid ei suuda tuvastada eraldi detaile.

Samas…, pingsalt uurides pildi üksikuid detaile, pole võimalik näha kogu pilti.

Ma õpetan paljumõõtmelist tunnetust, kus kõik toimub üheaegselt…, tunnetada tervikult ja detailides üheaegselt.

Siis tuleb välja, et esmasündinu  sfäär pole võimeline mõjutama loomise lõpptulemust…, viimast teadvuse sfääri avanemist…, kuna ta on eraldatud paljude piiritlustega…

Jõudes teadvustuse impulsi levimise hetkeni, kas on võimalik taas läbida kõiki piiritlusi, või loomise etappe?

See on taas lineaarne vastuvõtlikkus.

Kas oled võimeline mõjutama seda, mida su käed on loonud?

Impulss, loomise kese – on sinu ühene mõistus.

Siis tuleb välja, et valikut pole olemas…, käed loovad üksnes seda, mida pidas vajalikuks minu teadvus?

Ka see on lineaarne vastuvõttlikkus.

Peale selle… te püüate pidevalt eraldada kõike eraldiolevaks.

Peaksite mõistma, et osa pole eraldi…, vaid esmalt siiski, osa tervikust…, kõik see on üheaegne.

Sa oled – Jumal ja jumala Osa üheaegselt.

Te kordate sageli lauset: eraldumine käib vaid teadvuses, ise seda lõpuni mõismata.

Eraldumist pole seetõttu, et see on üksnes teie ettekujutus eraldumisest… – seda lausa pole.

Katsume selles selgusele jõuda.

Ka sinu käsi on Jumala substants, millel on vorm.

Sinu käel on nahk, mis on väline tunnetuse piir…, kuid selles on ka närvilõpmed…, nende kaudu jõuavad signaalid ajust lihastesse, mille järel need hakkavad vastavalt tegutsema…

See on see, mida sulle õpetati koolis.

Lähme nüüd edasi.

Taas side…

Närvilõpmete kaudu, läbi neuronite, toimub mitte üksnes signaalide edastamine, vaid ka informatiivsed energeetilised aju ja käe koostööd.

Ehk…, su käsi on teadlik kõigest, mis toimub sinu ajus ja mis toimub sinu teises käes, keha ülejäänud osades ja organites.

Iga sinu käe rakus iga hetkega uueneb informatsioon toimuvast kogu kehas.

Käe vastuvõtu protsess vaid erineb aju omast.

Just sellisel viisil iga rakuke üle kogu sinu keha on teadlik täiuslikult kõigest, mis on toimumas kehas.

Kuidas teisiti saaks jätkuda eluline protsess füüsilises kehas?

Kui mingid rakud atrofeeruvad, või hakkavad vääriti funktsioneerima, siis see tuleneb ühenduse kaotamisest teadvustuse keskse punktiga.

Ma juba tajun küsimust…

See punkt ei asu inimese ajus…, ta asub väljaspool inimkeha…, ja see on su esmane sinu loomise impulss.

Lähme edasi…

Sinu käsi on impulside vahendusel seotud ajuga ja esmase loomise punktiga.

Peaaju ja mõistus – see on esmaste loomiste impulside töötlemise organ, sinu kõigi teadvustussfääride keskne punkt.

Kuid sinu käsi puutub välise ilmaga omal viisil…, tänu tema enama-vähema tundlikkusele.

Taktiilset kogemust võid saada üksnes läbi käe…

Sinu aju annab käele korralduse puudutada midagi…

Kuid milline on tunnetus, sõltub üksnes käest, tema vastuvõtlikusest.

Kas mõistad?

Kas on siis võimalik ütelda, et sinul pole valikut sinu käe vastuvõtlikuses, kuna sina ja su käsi on üks?

Kas võib ütelda, et käel pole vastuvõtlikuse valiku võimalust, kui sinu taktiilne tunnetus toimub just läbi käe naha?

Kas on võimalik ütelda, et sina ja su käsi on eraldi osad?

Või on see ühene vastuvõtlikkus?

Kõik on analoogne!

Sarnasuse seadus aitab mõista paljusid ilmaruumilikke protsesse isegi teil.

Kõike seda sama võib ütelda ka ülejäänud füüsilise vastuvõtu organitest… – silmad, kõrvad, keel…, sama ka… maks ja kopsud.

Kogu see pilt on füüsiliste objektide…, ja füüsilise keha koostööst…

Kõik see on olemas ka kõigi teiste kehadega.

Kas mäletad, kui rääkisime paljude sfääride teadvustusest ühese keskmega?

Igal teadvustuse sfääril on palju eksisteerimise vorme…, tema piiride vorme…, kõik on keerulised ja paljude tahkudega

Kuid…, iga teadvustuse sfäär pole üks kehadest

Iga teadvustuse sfäär on omaette Jumala substantsi osa, mis on loodud loomisimpulsi teostumise aegu.

Lihtsamalt seda selgitada ei õnnestu.

Loomisimpulss, lähtepunkti näol, saadab pidevalt loomisimpulsse endast väljapoole, mis realiseeruvad loodud vormidena.

See protsess on katkematu seni, kuni eksisteerib Jumal, kui Valguse allikas, kes suunab oma voogusid pidevalt…, need loovad oma teekonnal imelisi peegeldusi.

Ma küsisin oma mõttevormide kohta.

Kõik on sama.

Ka sina, kui üks loodud teadvustuse sfääridest, lood endas teisi teadvustuse sfääre, mis loovad veel uusi teadvustuse sfääre.

Minu mõttevormid loovad uusi mõttevorme

Loovad teisi vorme.

Mõttevorme saab luua vorm, millel on olemas mõte…, pane tähele… – ka see on Jumala osa…, ka olemise vorm…, kuid loodud läbi sinu.

Antud juhul Läte on teil üks…, ja üks on loomisimpulss.

Kõik need, koos sinuga, olete ühe terviku osad.

See tähendab…, et ka nendeni jõuab loomisimpulss…, või ühese Loomislätte valgus.

Seda impulssi pole võimalik seisma panna…, võib vaid peatada veidi.

Peatada loomisimpulssi?

Pole midagi, mis ei peegeldaks valgust ühel, või teisel määral

Kuid on olemas tihkemaid objekte, mis peegeldavad valgust vähemal määral…, mille tõttu need palja silmaga pole nähtavad…, kusjuures, ka nemad peegeldavad valgust, kuid vähesemal määral, võrreldes teiste nähtavate peegeldustega.

Sama on ka loomisimpulsidega… – neid on võimalik kas peegeldada, või sootuks neelata. 

Neelata loomisimpulssi?

Kui oled kristallselt puhas prisma ja sinu peegeldusomadused on minimaalsed, siis ka peegeldad loomisimpulssi väheste moonutustega.

Kuid sa rääkisid sellest, et teadvustuse esmasfäär on juba eraldunud teistest tema poolt moodustatud teadvustuse sfääridest…

Järelikult, ta ei saa mõjutada loomisimpulsi peegelduste taset, mis tulenevad teistest teadvuste sfääridest.

Õige…, kui lugeda neid eraldiolevate objektidena.

Siis iga järgnev teadvustuse sfäär võib oma teadvustuse kvaliteediga olla enam-vähem identne temale eelnenud teadvustuse sfääriga, mis on teda loonud.

Kui seda protsessi võtta kui tervikut, siis kõik peegeldused ongi esmateadvustuse sfääri aspektid.

Kas sinu paljuarvulised peegeldused peeglites on eraldatud sinust?

Seal oled ikka sina, kuid erinev…

On kõverpeegleid…, on roosasid…, on tumedaid peegleid…, kuid peegeldud neis siiski sina.

Kui sulle ei meeldi mingi peegeldus, siis tähendab – et sind peegeldav peegel toob sisse oma moonutusi.

Seega…, Jumal minu jaoks on kõigest eelnev teadvustussfäär, mis on loonud mind?

Sulle eelnev teadvustussfäär, mis on loonud sind, on sinu looja…, kuid samas – sina oled sina, kui teadvustussfäär…, kui eelnev teadvustussfäär, mis oli loonud sind…, kui esmane loomise ilmpulss, mis andis sinu loomise ahelale elu.

Selliseid ahelakesi on hulgim?

Lugematu.

 Seega…, ka esmaseid impulsse on hulgim?

Esmane loomise impulss on ainus…, kuid edaspidi ta jaguneb paljudeks loomise impulsideks.

Loovateks impulsideks?

Omal viisil impulsside saluut…, kus üks valgustäpp laguneb paljudeks tähtedeks-sädemeteks.

Esmane stardi impulss oli saluudi pauk…., mis edaspidi jagunes, ning temast sai loomise impulside hulk, mis käivitasid ilmaloovuse loomise programme.

Iga loodud impulss hakkas looma teadvustuste sfääre.

Ma olen siis üks haru lugematutest loomise impulssidest? Aga ülejäänud inimesed?

Kõik, mida teadvustad enda ümber, on loomisimpulside loomise tulemused.

Mina, kui teadvustuse üks punkt, eksisteerin, nagu teised paljuarvulised teadvustussfäärid, ühese loomise impulskeskmega.

Aga…, minu peni… – kas ka tema…, või puu?

Kõik on taoliselt…, inimesed…, loomad…, taimed… – käesolev loomise etapp on tulenenud ühest saluudi sädemest…, kuid te kõik olete – esmase loomise paugu tulemus.

Olgu pealegi…, aga mis on siis inimkätega loodud, tema enda poolt loodud mehhanismide vahendusel? Kasvõi tool, mis on tehtud puust?

Sõna loomine on paljutahuline…, kuid kõk on analoogne…

Kui räägime ilmade ja ilmaruumide loomisest, teadvustuse sfääridest…, siis räägime Jumala substantsi piiride kujundamisest.

Puu, mis läks tooli valmistamiseks, oli puu füüsiliseks vormiks, millel oli oma elutsükkel maa peal.

Puu teadvustumine…, ehk tema teadvustuse sfäär, mis oli planeedi poolt loodud, peale puu füüsilise keha olema lakkamast, pole kusagile kadunud

Kõik looduse objektid üle kogu planeedi, on kui planeedi iseseisva teadvustuse sfääri loomingud.

Teie sekkumine nendesse protsessidesse on teie koostöö viis antud teadvustuse sfääriga…, mis pole kõige parem viis loomise kiirusele.

Mugavat istet võiks luua ka mitte lammutades puu vormi…, kus isegi istumise protsessi ennast saaks korraldada erinevalt.

Esmaselt inimese välisvormide loomise aegu füüsiline sekkumine polnud ette nähtud…

Kuid, selline oli teie valik…, ning hakkasite füüsiliselt lammutama ühtesid vorme, et kujundada nende osadest teisi.

Nagu ma näen, te lähete üha enam segadusse…

Vaata… – kui oled murdnud puult oksa, siis juba oled muundanud tema füüsilist vormi…

Sa tegid seda hetkega…, kuid oksasse jäänud teadvustuses pole midagi muutunud… – ta on endiselt puu.

Seega…, Jumala olemuse algne peegeldus pole muutunud.

Sellest oksast tegid hiljem endale saua…

Varem oks oli kokkupuutes õhuga, teiste taimedega, vihmaga…, ja puu enda juurtega vahetult maaga.

Kuid nüüd, kui sina toetud temale, siis ta vahetult puutub maaga…

Tema omadus muutub juba seetõttu, et sa omistad temale saua omaduse…

Seega…, sinu poolt võetud oksa vorm on saanud uued piirjooned…, kuid oma olemuselt ta jääb siiski puuks.

Kui sa oma mõtisklustes lood miskit, kasvõi pilti…, siis see pole veel tuleva vormi olemus…, vaid kõigest sinu mõttekujundid.

Kui tahaksid joonistada puu oksa…, siis sinu peas oleva oksa kavand ja hiljem lõuendil olev oks, pole olemuselt puu…

Ta on siis – sinu olemus…, osa sinust.

Kuigi üldises mõttes… – puult võetud oksal ja sinu poolt maalitud oksal, on ühine loomise impulss…, selles mõttes on need üks…

Kuid siiski…, puult murtud oksa olemus on lähedasem puule, kui sinule…, aga maalitud oksa olemus on lähedasem sinule, kui puule.

Kui üks ja teine on minu loomise kogemus…, kuid kuidas mina saan selle läbi oma kogemust?

Nii üks, kui teine on sinu kogemus, kuna sa puutud kokku nii ühe, kui teise Jumala osaga.

Me räägime loomise protsessist, kui enda osa vormimisest, eraldi vastuvõtu vormist.

Selles mõttes tooli, või supi loomine on siiski uue konfiguratsiooni konstrueerimine juba olemasolevatest Jumala osadest, mis on loodud teiste teadvustumiste vormide poolt.

Üldises mõttes, see polegi loomine…

Aga kui võtta seda protsessi kui tervikut, siis sina, kui ühese osa, puutud kokku ühese teiste vormidega ja osadega…, seega… kõik on Jumala loomine, läbi teie kõigi kokkupuute.

Pannes kõik koostisosad supi sisse, sa lood juba olemasolevates mingi vormide kvaliteedi nihke…, kuid kuna sööd seda suppi, siis saad uut kokkupuute kogemust nende osadega…, ning seejuures sa lood selle supi oma teadvustuse maitse, lõhna, selle väljanägemise…, ja mõnda veel.

Kuid mulle on räägitud, et vastuvõtt ongi loomine.

Jaa…, kuid loomise erinevad etapid ja liigid.

Kui sa kujundad mõttevormi mingist objektist, mida pole sinu füüsilise nägemise ulatuses ja vastuvõetavas reaalsuses, siis sa lood uut teadvustuse vormi enda seesmuses.

Aga kui sa hommikuti korrastad enda nähtavat välist reaalsust, siis teed seda sama.

Kuid… esimesel juhul sa lood vormi uut konfiguratsiooni…, kuid teisel juhul – lood juba tuttavat objekti vormi.

Kus eksisteerivad minu mõttevormid?

Kuhu need kaovad peale selle, kui olen neid loonud?

Kui sinu loomingut võib grupeerida vibratsioonide tasemete järgi, või peegelduse tasemete järgi…, siis taoline tõmbub taolisega, juba sinu eksisteerimise algusest, kui teadvustuse sfäärina…, ning neist kujunesid mõttevormide grupid, mis enamuselt on sinu loova impulsi peegelduse kohased.

Need grupid loovad erinevaid ilmasid, või paralleelreaalsusi, millistest armastate rääkida.

Te ise eksisteerite kõigis neis reaalsustes läbi enda loomiste.

Just selles seisnebki taolisus.

Selliselt saate kogemusi läbi kõigi enda loomiste ja mõttevormide.

Mõningad sinu loomingud ilmutuvad sinu füüsilises ilmas.

Kuidas teha nii, et mõttevormid ilmutuksid füüsilises ilmas?

Väljendada kavatsust, et need ilmutuks füüsilises ilmas…, ning anda neile selle ilma füüsilised omadused .

Kui kujutled füüsilisi objekte, siis pead kujutlema ka kõiki nende võimalikke füüsilisi omadusi, et ta saaks ilmutuda neid kõigi füüsilise vastuvõtu parameetrite kohaselt, või kohasena füüsiliseks eksisteerimiseks.

Mis füüsiline kehastumine muud on, kui, Jumaliku Valguse peegeldumine.

Järelikult, ma olen läbimas kogemusi minu enda poolt loodud mõttevormide vahendusel…, kuid teen seda ise seda teadvustamata?

Jah…, ja enamus teete seda une aegu…

See, mida nimetate uneks, on eksisteerimise kogemine teises, enda poolt loodud reaalsuses.

Just seetõttu enamus teist unede aegu tegutsevad tuttavates keskkondades ja tuttavate inimeste keskel, tuttavate objektidega. 

 

Kuidas teha seda kogemist teadvustatuks?

Teil on olemas teadvustatud unenägemise praktikaid…

Unesnägemine – see on vaid viis eksisteerida teie poolt loodud teises reaalsuses.

Kuidas on lood ühiste unenägudega, mida praktiseerivad mõningad maagid?

See on ühine reaalsuse loomine, ning ühine unenägemise kavatsuse väljendamine…, ehk sattuda mitme inimese poolt loodud reaalsuste ristumisse.

Kui mina olen teadvustunud sfäär, mis on loodud teise sfääri poolt, ühise loomise impulsiga…, siis see ongi võimalus sinuga suhelda.

Seega…, ma suhtlen sfääriga, kes lõi mind…, kas see tähendab, et mina saan moonutatud informatsiooni? 

Kui sa räägid minuga, või Kuthumiga…, siis sa suhtled, puutud kokku vastuvõtu kohasema kiiruse piiriga, nii meiega, kui ka muude olevustega.

Nagu kompuutris, kus seonduste ahel teostab informatsiooni otsingut…, nii toimib ka sinu kavatsus saada vastust kindlalt allikalt…, ehk kindla prisma vahendusel jõuad vajaliku allikani.

Seega…, sa suhtled sulle lähima sfääri osaga, millel on kõige lähimad vastuvõtu kiiruse piirid Kuthumiga ja minuga…, kuid mitte ilma moonutusteta.

Kuid sinus ja igas ühes teist, side on esmase loomise impulsiga…, sinu kõigi vastuvõtu sfääridega…, nendega, kes olid loonud sind ja sina neid.

Just selle keskme kaudu on võimalik saada ühendust sulle vajaliku allikaga.

Kuid see on tagasi protsess, mis on samuti moonutustega, kuna läbides sinu informatsiooni saamise kavatsuse keskmet, ta läbib rida vastuvõtu vorme…, kuid seekord seesmiselt.

Kujuta pilti kontsentrilistest ringidest ühise keskse punktiga…, ütleme 10 ringist, kus ise oled üheksas.

Sul on tarvis saada ühendust neljandaga…

Selleks võid minna läbi 8-7-6-5-4…, kuid võid hoopis 0-1-2-3-4…

Kas mõistad…, moonutuse tase jääb alati…

Just seetõttu tõde on kättesaamatu.

Kuid see on lineaarse protsessi pilt…, ometi tõeline, paljumõõtmeline ja hulga keerulisem.

Seega…, mul pole kunagi võimalik mõista ilmaloovust…, mitte üksnes seetõttu, et ta on pidevalt muutumas…, vaid seetõttu, et moonutusi on alati olemas.

Selle sõna mõistmine on teil väär…, ehk isegi ühekülgne.

Moonutus ongi teadasaamine.

Peegeldus ongi teadasaamine…

Vastuvõtt ongi peegeldus ja moonutus.

Valge valguse jaotumine seitsmeks värviks on samuti moonutus…

See on samuti vastuvõtt ja peegeldus.

See on Jumaliku Valguse tundma õppimine.

Kõik on ühene tundmaõppimise süsteem.

Kui võtate vastu tundma õppimist, kui teada saamist…, siis tundmaõppimine pole võimalik, kuna teadmise süsteem peegeldab alati teadja seisundit…, see on üksnes teadja peegeldus.

Kui seda võtta vastu kui lõplikku tulemust, ehk siis õnnetsub teada saada, milline on tõeline ilmaloovus…, – kuid see pole võimalik.

Pole võimalik seetõttu, et esmast tõe pilti pole põhimõtteliselt enam olemas.

Pole ühest ilmaloovuse pilti.

On hulgim vastuvõtuga loodud Jumala vormide pilte, mis peegelduvad teine teise peegelprismades.

Selles mõttes pole olemas õppimisvõimalust, kui mingit tulemuse saavutamist…, mingit püsivat teadmist.

Isegi teadasaamise ja ilmaloomise seaduste tundmaõppimine ei saa viia lõplike teadmiste süsteemini.

Kui võtta vastu teadasaamist kui tunnetuste rikkalikku kogemust ja Jumaliku loomise impulsi valguse peegeldust, siis teadasaamine on loomine…, teadasaamine on vastuvõtt.

 

Meil käivad vaidlused, et Jumal ei õpi midagi tundma, vaid inimese mõistus õpib tundma. Kuid inimese mõistus on samuti Jumala osa.

Jumal on Valgus ja loomise impulss.

Mida saab Valgus õppida?

Ta ei õpi…, ta kajastub kõigest mõningatesse peegeldustesse.

Ka Jumala tundmaõppimine on peegeldus.

Sa kujutad Jumalat kui mingit paljumõõtmelist olemust, kes on nautimas koos sinuga…, ütleme toitu…, ja tunneb rõõmu selle maitse üle.

See on inimlik Jumala vastuvõtt…

Jumal on katkematu Valgus ja katkematu loomise impulss, mis peegeldub teistelt loomise vormidelt…, ning tema peegelduse tase sõltub täienisti loomise vormidest.

Kui nendel vormidel on mõistus, siis Jumala valgus peegeldub vastavuses selle mõistusega.

Selles mõttes Jumal ei õpi…, vaid Jumal elab selliselt, – kui saaks selliselt väljenduda.

Selles mõttes õpite tundma teie – Tema vorme.

Kuna see kõik on üks tervik, siis Jumal õpib tundma läbi teie…, kuna olete Jumala osa…, olete Jumal…, kuigi piiratud vormis ja esmase valguse peegelduse tasemega.

Kui sa räägid, et õpid tundma…, siis ka Jumal õpib läbi sinu…, kuna kõik, mida teed sina, teeb ka Tema.

Mida siis peetakse silmas, kui räägitakse, et jumalik kavatsus on muutunud…, ning ta on otsustanud, et inimeste ülestõus, või üleminek, hakkab kulgema teise stsenaariumi järgi?

Kui Ta on vaid loomise impulss, siis kuidas Ta saab otsustada ja muuta…, kui Ta võtab vastu läbi oma osade ja loob läbi oma osade?

Ta võib muuta üksne loomise impulssi kvaliteeti.

See osa on tabamatu…, seda pole meile teada, kuidas ja miks see toimub, kuna me pole suutelised tabama enda olemuse impulssi ja selle ilmnemist.

Ta kõigest on oma muutuvate kvaliteetidega…, sellest oleneb kogu ilmaloovuse loomise süsteem.

 

Nagu keegi üleval vahetaks laterna valgust…, vahetades filtreid?

Võimalik ka nii…, aga äkki seal sünnib uus energia, mis saab uueks loomise impulsiks…

Ehk kunagi saame teada.

Järelikult…, ka sina ei tea sellest?

Ka mina püüan seda teada saada.

Emban teid lõpmatult

Read Full Post »

Ülemineku juhendaja

Svetlana Dratšova, Venemaa

 Ajakirjast „Maailma kanaldus: Vaimsed sõnumid“

№ 5(11), 2013 г.

 

Möödunud aastal mind erutas Marina Šultsi artikkel teemal abist Eesriide taha lahkujaile. („Ärge jätke lahkujaid üksi“, 2012 aasta ajakirjast MK, nr.1)

Surma küsimus oli minu jaoks sellel ajal suht haiget tegev.

Ma ei osanud reageerida selliselt, nagu tegi seda Marina…, mitte laskuda ahastuse valudesse, vaid tegutseda, aidates lahkuvat inimest.

Möödunud aasta oli minu jaoks murdeliseks aastaks teadlikus suhtumises lähedaste inimeste, või olevuste lahkumisse.

Kuid see on eraldi teema…

Nüüd tahaks rääkida meie… Sassist.

Aastal 2010 juunis moodustus Valguse Rühm, kus Sass oli selle aktiivne osanik.

Ta oli koos meiega ka siis, kui rühm kasvas korteri kogunemise piireist välja.

Sass jäi ootamatult haigeks…, ning me kaua aega ei suutnud mõista, kuidas võis selline juhtuda temaga…, ühest kõige helgema ja aktiivsemaga.

Aastal 2012 ta tegi läbi raske operatsiooni…, mille järel hakkas paranema…

Tervendavaid seansse oleme temale teinud regulaarselt…, ja kollektiivseid suunamisi…, ja individuaalset tööd temaga.

Kuid äkki Sass loobus meie abist…, mõne aja pärast piiras ka kontakte meiega…

Maise isiksuse kohaselt selline sündmuste areng polnud lihtsalt mõistetav.

6 augustil, 2013, Sass lahkus eesriide taha.

Kolm tundi hiljem ma sain sellest teada Sassi abikaasa käest…, telefoni teel.

Edaspidist sündmuste jada hakkasin paberile panema samal kuupäeval.

Kuid.. kolme nädala pärast… meil oli põhjalik vestlus Sassiga sündinu kohta.

Pakun teile tutvumiseks, mis toimus peale Sassi lahkumist…, põhjustest, mis pani suht noort meest, kes polnud veel saanud 40, teha selline samm.

Seejärel pakun tutvumiseks meie vestlust kolm nädalat hiljem.

 

6 augusti sündmused:

Peale Sassi abikaasaga rääkimist, ma hakkasin rabelema…, mida teha?

Kohe kutsusin üles valitsejate rombid, ning seadsin need üles, põrandast laeni.

Nende abil ma aitasin lahkuda meie kodusel kasvandikul.

Minule see oli vajalik kogemus…

Seejärel visualiseerisin Üliilma…

Samas kutsusin Oleg Dali, kes juhib Rehabiliteerimise Keskust Vaimsustele, kes lahkuvad neljandast mõõtmest.

Hakkates aktiivselt tegutsema, silmasin valget kujukest valges lehvivas riietuses, mis alustas liikumist mööda Üliilma…

Kuid samas tundsin, kuidas teda lausa õngitseti Üliilmast välja…

Ma kuulsin Sassi häält…, see oli rahulik…, ta hakkas minuga rääkima ja ütles, et ta teadvustab täielikult ja tunnustab seda, mis on toimumas.

Tänas koostöö eest, kuid ütles, et tahaks veel olla lähedaste kõrval.

Peale seda meiega liitus Oleg…

Istusin ja mõeldes veidi, hakkasin kirja panema toimuvat.

Sass, kuidas on su enesetunne?

Hea. Mul on kerge…, hõljumise tunne…, kuid ma veel ei orienteeru hästi selles avaruses.

Ta on mingi kajaga, nagu ütles seda meister Kirael…, on midagi teeta-seisundi taoline, kuid mitte päris.

Ta on kuidagi liikuvam…, justkui tahaks häälestuda minuga…, justkui elab…, ja elustub vastavalt sellele, kuidas hakkan ilmnema temasse.

Pole avaruse määratluse tunnet… on tunne, et avarus ise on jälgimas mind.

On sul hirmu, või arusaamatust?

Ei…, kõik hirmud ja arusaamatused jäid sinna, kust ma tulin, ehk kehasse…

Kuid minul on küsimus… – kui pikalt ma olin selle keha vangistuses?

Ma ei saanud selles ei lennata, ega liuelda…, kuid nüüd ma teen seda kergusega, justkui oleks osanud ja teinud seda alati.

Sa oled ilmselt unustanud seda.

Jah, Sveta, näib nii…

Teadsin…, kuid millegi pärast unustasin hiljem…

Kuid nüüd lõpuks õpin seda taas…, meenutan kõike.

Ütle…, kas oled kodus? Kas näed oma kalleid ja lähedasi?

Jah, ma olen veel kodus ja saan näha neid…, kuigi olen kusagil kõmisevas avaruses…

Minu tunnete kohaselt see oleks mingi kapsel, kuhu olen asunud…, õppin tundma kõmisevat avarust.

Tahaks veel olla nende kõrval, et rahustada neid.

Sass, kas ma võin pöörduda Oleg Dali poole?

Tundub, et ma pole asjata kutsunud teda…, ta tahab meile midagi selgitada.

 

Oleg Dal:

Tervitan teid, ustavate sõprade paari…

Tegelikult mul on siiras rõõm, et kutsusite mind…

Ma olen pikalt jälginud teie tööd juba hetkest, kui Sveta andis SOS signaali…, olles ilmselt segaduses ja mõistmata, mida teha…

Kusjuures, kõik atribuudid, mida ta meenutas, reastusid hetkega ja hetkega hakkasid tööle.

Just seetõttu mul tuligi vahele sekkuda ja hakata tegutsema ebastandartsel viisil…

Mul tuli meie “kiirabi” abil, ehk kiirreageeringu meeskonnaga, kiiresti reageerida, ning luua Sassi jaoks kaitse kapsli, mis võimaldaks temal olla veel mõnda aega oma lähedastega ja omastega.

Muidu Sveta poolt loodud paljumõõtmelised atribuudid oleks tõmmanud Sassi Rehabiliteerimise Keskuse poole…, kus teda on kõik kannatamatult ootamas.

Sass on üks esimestest neljanda mõõtme maine ületulija, kes otsustas järgi proovida uut ülestõusu võimalust.

Te ehk olete üllatunud, kuuldes minult järjekordsest uuendusest…, erilisest kehata ülestõusust…, ülestõusust täie teadvuse juures ja kaotamata kehalisi tundeid ja tunnetusi…  jättes maha üksnes tihke jämemateerialik keha.

Tahaks teatada veel ühte huvitavat momenti, mis kindlasti pakub huvi esmakulgejaile, liikumisest kanalis 454…

Ja-ja…, see pole eksimus… – mõningad Valguse Töötajad kasutavad seda regulaarselt…, ise seda teadmata.

Jätkame Sassiga…

Sass…, veel sinu elu ajal neljamõõtmelisuses oli sulle loodud uus viiemõõtmeline keha…, ning oma haiguse aegu sa hoolega kohendasid seda…, ning kujundasid sellesse täisväärtuslikuks tööks vajalikke parameetreid.

Sinu kehata ülestõus toimus viiemõõtmelises kehas.

Seega…, sinu adapteerumise aeg Rehabiliteeringu Keskuses kestab suhteliselt lühikest aega, kuna sinul juba on olemas oma “varjupaik”, “peatumiskoht” viienda mõõtme mateerialikus kehas (ligilähedane füüsilisele).

Just selles seisneb esmakulgeja missioon.

Sa ise kujundasid teadlikult sellist äraminekut, kuna see on kehata ülestõus…, et saaks järelproovida, ning samas näidata praktilist võimalust asuda uude viiemõõtmelisse kehasse.

See oleks… kui skafandri vahetamine…

Vahetad kulunud neljamõõtmelise ülikonna uue viiemõõtmelise skafander-keha vastu.

On käimas uue väljalise ressursi loomine ja selle paigutamine uuele viiemõõtmelisele kehale.

Peatselt kõik sinu kehad hakkavad kohanema sinu uue funktsioneerimise reziimiga.

Ära muretse…, sinu soov rahustada oma lähedasi ja omakseid, on meile mõistetav…

Paraku sa tead, et enam pole sinu Vaimsusel vajadust olla 9 päeva oma keha kõrval…, enamgi veel, pole vajadust 40 päevalises moratooriumis, et lahkuda maiselt orbiidilt.

Suurima raskusega mul õnnestus kinni hakata sinu Mina’st, kuna sa juba alustasid liikumist mööda Üliilma sfääre…, mida Sveta, kui nii võtta, ka nägi.

Tuli kasutusele võtta osavuse ja reageerimise imesid, et hoida Sassi ära otseminekust Rehabiliteerimise Keskusesse.

Nagu paistab sõbrad…, olete juba harjumas oma uue staatusega…, saate juba suhelda kui vanad sõbrad…, ma jätan teid…

Kui on vajadust… – kutsuge…, tulen, ning selgitan, kui vaja.

Aga Sassile soovitan puhata…

Svetal pole vajadust pidevalt olla Sassi kõrval…, piisab vaid kanalil olemisest.

Vajaduse korral võite suhelda…, ka mina saan liituda…

Seni soovitan Sassil puhata oma kapslis, mida oleme temale võimaldanud…

Selles on temal meeldiv olla, kerge ja külaltki kasulik, kuna seda võiks nimetada Rehabiliteerimise Keskuse Vaimsuste vastuvõtu liikuvaks punktiks, kes lahkuvad neljandast mõõtmest.

Puhake sõbrad…, koguge jõudu…

Peatse kohtumiseni…

Teie Oleg.

 

Sama päeva õhtul minu tähelepanu koondus taas Sassile…

Ta ütles, et tegeleb elu ülevaatamisega.

Kas mineviku – küsisin temalt.

Ei, – vastas tema, ta vaatab üle tulevast.

Lubas seda hiljem selgitada.

Sellega meil side lõppes…, temal omad asjad.

Mulle selline kogemus oli külaldaselt tundeküllane ja muljet avaldav.

Oli tunne, et kuulen teda elusana…, tema hääl oli üksnes temale omaste intonatsioonide ja rõhutustega.

Ja veel… tuli mõistmine, et Sass on mõõtmetevahelises rännakus, mööda 454 koridori, ülemineku juhendaja.

Me teame teda, tunneme ja usaldame.

See võimaldab luua kindlat sidet ja alustada ühist tööd.

 

27 augusti sündmused

On mööda läinud külaldaselt aega…, ja me taas oleme kontaktis Sassiga…

Meiega koos on Dimitri Poljakov, üks Valguse Rühma juhtidest.

Kutsume ka Olegi.

Oleg on siin…, Sass on siin…, kuid siin on veel keegi…

Dima…, kes see on?

Meiega liitus El Morya ja temaga koos on Aštar Šeran, Peaingel Miikael, Kirael, meie kõrgemad Minad, AmonRa ja Galaktiline Kristus Melkisedek.

Nemad ütlevad, et see kohtumine om määratleva loomuga…, seda selleks, et alustaksime pidevaid kontakte rühmaga, mida juhendab Sass.

Selles rühmas on olevused, kes alles hiljuti lahkusid maise olemise plaanilt viiendasse mõõtmesse.

Ka nemad valmistasid viiendas mõõtmes endile uued kehad, nagu tegi seda Sass…, ja jätsid kolmanda-neljanda mõõtme kehad maha… – kes läbi haiguse…, kes läbi avarii…, mõnedel oli plaanijärgne…, aga mõnedel – plaaniväline.

Reeglina need pole eakad, vaid Sassi ealised, või nooremad…

Äraminek oli kooskõlastatud…, kindla rühma loomise ülesandega…, vastava Ülemineku Abiteenistuse 454 liikumisel mõõtmete vahel.

On olemas Ilmade Liitumise Teenistus, mis tegeleb mõõtmete kooskõlastamisega…, kelle ülesandeks on aidata siseneda liikumisse 454.

Samas Ülemineku teenistuses on sihipäraselt loodud koolitusrühm, kes hakkab aitama neljanda mõõtme inimesi.

Nemad hakkavad jagama metoodikaid, tegema koolitusi paljumõõtmelise keha kujundamises, ning valmistama ette 454 üleminekuks,  läbi vastava portaali…

See võimalus avaneb ehk paari aasta pärast…, ehk isegi varem…, või hiljem.

Selline aeg ei peaks teid heidutama, kuigi ülesanne on suht keeruline…, ning selleks peate tõsiselt valmistuma.

Endale teadvustamata juba olete käimas mõõtmete vahel mööda 454…, kuigi kõigest millisekundite jooksul.

Meil on tarvis füüsilises kehas liikuda viiendasse mõõtmesse ja tagasi (454), ning teha seda teadlikult.

Päevakorras seisab füüsilise ja muude kehade kujundamise küsimus…, vastavate portaalide ja vastavate koridoride kujundamine liikumiseks edasi ja tagasi.

Esiteks…, meil on tarvis mõista ümberpaigutuse tehnoloogiat…, liikumise tehnika on teiseks küsimuseks.

Peamine on selle protsessi olemuse mõistmine.

Me hakkame just neid uurima…, selleks tulevad vastavad teooria tunnid…, vastav teoreetiline ettevalmistus, mis on keha paljumõõtmelise arengu protsessile lisaks.

On tarvis mõista, kuidas kujuneb protsessi tehnoloogia.

Saab antud täis pakett teadmisi…

Ainet hakatakse õppima vastavates tundides, nagu kõrgkoolis…

Antud aine kursuse jaoks kutsume erinevaid õpetajaid…, mõnda  praktilisteks töödeks…, mõnda – teooria andmiseks.

Sass juhib seda rühma…, ja temale on antud täielik volitus juhtida seda Ülemineku Abi Rühma.

Seni rühmas on vaid 8 liiget…

Nemad tegelevad õppekeskuste loomisega viiendas mõõtmes.

Seejärel hakatakse kutsuma koolitustele…

Koolitused algavad nii öösel, kui ka päevaste meditatsioonide aegu…, vastavuses teie kasvule…, ning, vastavuses kehade küpsemisele, ka ilmsi külastada neid koolitusi.

Seega…, enne, kui pääsete viiendasse mõõtmesse, hakkate õppima erilistes klassides.

Need on erilised avarused, kuhu pääsete füüsilistes kehades…, see on mingi ülemineku lüüs viiendasse mõõtmesse.

Hakkate õppima ja astmeliselt tõusma viiendasse mõõtmesse…, nagu maises koolis… – klassist klassi.

Just selle jaoks kujundatakse eriline meeskond neist, kes juba ammu tunnevad teine teist.

Kehas tõusmise ettevalmistus on “Tuleva inimkonna Ilma” projekti üheks suunaks, millel on mitmeid alamsuundi.

Neist esmane on – Valguslinnade loomine…

Teine – abi neljandast mõõtmest lahkuvatele vaimsustele…

Ning kolmas – ettevalmistus tõusuks kehas.

See ülesanne on seotud tööga Lemuurlike Kristallidega, kuna kristallide aktiveerimine soodustab aluse tingimusi kehas liikumiseks 454 koridoris.

Mis puudutab Sassi…, siis ta iga hetk on valmis astuma ühendusse, suhtlema teiega ja vastama küsimustele.

 

Sass…, tere. Meil on rõõm suhelda sinuga.

Sveta, Dima…, mul on siiras rõõm teie üle…

Olen ammu tahtnud kohtuda teiega…, suhelda…

Inimlike mõõtmete järgi lahkusime siiski suht külmalt…, mitte lahkunud, vaid lihtsalt lõpetanud.

Selleks olid omad põhjused, mis on teile niigi teada.

Mul oli tarvis vabaneda energeetilisest seosest, mis ühendas meid…, muidu ma poleks saanud lahkuda neljanda mõõtme avarusest ja täita oma ülesannet, mis oli selleks ajaks mul välja kujunenud.

Te tahaks teada…, kuna ma muutsin oma otsuse…

Hetkel, kui hakkasin paranema, mulle pakuti võtta selle töö suuna juhtimise enda peale…, ning mõistsin, et uuest suunast ma saan enam aidata, kui seni.

Jah…, maisest vaatevinklist selline otsus oli veider noore inimese jaoks, kellel oli pere ja kaks last.

Kuid ma tean, et mu naisel laabub kõik hästi ja kõik on korraldatud parimal viisil.

Minu Kõrgem Mina ja mu naise Vaimsus toetasid minu otsust lahkuda.

Muidugi ma mõistan teie tumma küsimust…, miks katkestasin teiega tervendavaid seansse…

Ma ütlen teile taas…, mul oli tehtud otsus teises suunas, ning ühendust võtta teiega… teispoolsusest…

Kuid kontaktid teiega hoidsid mind kinni neljandas mõõtmes.

Ma loodan, et tajute mind samuti, nagu maisel ajal…, tunnete minu energiaid…, ja olen teile äratuntav.

Jah, Sass…, nii see on…

Ära nuta Sveta…

Ega ma nutagi…, need on tunded.

Üks asi on, kui istusime ühe laua ümber ja ajasime juttu…, teine asi on – sind pole näha.

See on ajutine…, küll näete veel…, veel näeme ja ajame juttu… – kuid siis vaid mõttes.

Viiendas mõõtmes pole vajadust suhelda sõnadega.

Saab küll, kuid sõnu pole vaja…, sa ju kuuled mind suurepäraselt?

­ Jaa, muidugi…, ma isegi kuulen sinu häält.

Tahad, ma emban sind?

 

Sass embab mind õlgadest…, ma tunnetan selgelt tema energiate puudutust.

Ta embab ka Diimat…

Tasub mainida, et ta on suuteline embama kõiki korraga…

Kui imelik ka poleks, aga minu mõistus tõrgub…, kuigi juba pikemat aega on suheldud peene ilmaga, kuid mõistus ikka veel tõrgub…, kuigi silmad ei näe, aga kuuled ja tunnetad teda.

“Kas tahad näha?” küsib Sass.

Kui tahan, siis ka näen…, kuid sind ma näen teisiti…, selliselt helendavana ja voolavana… seda ei saa nimetada konturiks.

Ma näen voolavaid juukseid…, need oleksid kui kristallid…, ning edasi on midagi multikate vetevaimude moodi, miskit voolavat.

Jaa, sa võid selliselt mind näha…, kuid ma saan ka teisiti luua oma keha…

Sa võiksid näha mind ka filmi Avatar peakangelase kujul.

Kas tahad ütelda, et sinul pole pidevat keha?

Ei…, praegu minul on alaline keha, kuid see võib väljanägemiselt olla erinev.

Tuleb välja, et viiendas mõõtmes kehal pole kindlaid parameetreid…, pole kindlat värvi silmi, ega nende lõiget.

Kehale võib anda ka kindlaid parameetreid…

Kui see on seotud inimese soovidega ja tegevuse suunaga, siis vorm ja parameetrid saavad kindlalt määratud.

Kui tegevuse suund pole seotud kindla visuaalse vormiga, siis olenemata määratluse energiast, mis määrab keha vormi, võib visuaalselt näha inimest mistahes kujul.

Kui on vajadust, siis võib kergusega anda selle kuju, kellena soovitakse esindatada end.

Võib esitleda sellisena, nagu ta oli tihkes kehas.

 

Jutuga liitub Oleg

Tere Oleg.

Ega ma katkesta teid…, vaid tahan, et te häälestuks parimal viisil…

Nagu näha, et vanad sidemed on teil juba taastunud…, isegi uuendanud neid, ning hakanud tunnetama teine teist, nagu istuksite taas ühe laua ümber.

Kuidas näed välja sina?

Ma näen välja suht kindlalt, nagu Oleg Dal…, et tuntaks mind ära ja näeks välja sellisena, kuna see on oluline inimestele, kes saabuvad meie Rehabiliteerimise Keskusesse.

Olegi ma tajun teisiti, kui Sassi.

Jah, minul on pikem kogemus olekust siin, kui Sassil.

Sassil on mehisem käepigistus…, ma enam pole võimeline selliselt.

Jah, Olegil on sellised kergelt torkivad energiad, aga Sassil – tihkemad.

 

Oleg toob meid peamise teema juurde tagasi

Sõbrad, asume asja juurde…

Meile meeldib teie häälestus.

Kuidas me hakkame kujundama meie tegevust…, mida meil tarvis teada…, mida peaksime ütlema teistele…, kuidas valmistuda…, millised oleksid meie järgmised sammud?

­ Sass: Sammud on suht lihtsad…, selleks peab suhtlema, olema pidevas kontaktis.

On tarvis kutsuda neid, kes on valmis selleks tööks…

Alustada uurimist paljumõõtmelise ülemineku võimalusi kehas mööda 454 koridori.

Mõelge, kuidas paremini moodustada kindlat rühma, kes oleks valmis sellega tegelema.

Ma hakkan teiega pidama sidet, et saaksite teha tööd selles suunas.

Kas meie poolt on vaja midagi teha selleks?

Esmalt… looge rühm…, suhelge…, arutage, kuidas tegutseda…, seda saab teha läbi avalikuse…, või kutsute kindlaid.

Mitu inimest peab rühmas olema?

Mitte üle 10 inimese.

Esmalt ei pea olema globaalset osavõttu, nagu teisel “abiks lahkujaile” tasemel…, kus peaks 400 ringis olema.

Meil on tarvis järgi proovida mitmeid meetodeid…, ja seda hakkame kujundama koos teiega, et edaspidi saaksite anda neid edasi töösse.

Me oleme mingi keskuse kujul metoodikate järgi proovimiseks ja nende edastamiseks.

Vaid üks keskustest.

 

Oleg Dal

Sõbrad…, ärge muretsega, ega häbenege…, vaid esitage küsimusi Sassile, kui vaid need kerkivad.

Ta on alati valmis vastama…, isegi, kui teil rühm pole veel koos.

Me oleme teie kõrval…, seega, võite küsimusi esitada töö käigus.

Võite seda vestlust pidada esimeseks teie rühma koosolekuks.

Kui on tarvis, siis koguneme taas ja räägime uuesti.

Seniks vaid mõelge selle üle, mida rääkisime teile…

Teema pole kuigi kerge, kuid kindlasti pakkus huvi.

Te juba oma Kõrgema Mina ja oma Kõrgema Mina Kõrgema Minaga teete selle kallal aktiivset tööd.

Te juba koos Meister Kiraeliga olete teinud töö paljumõõtmeliste kehade arengus…, ning jätkate seda edasi…, nüüd siis virtuoossemalt.

Egas midagi…, meie vestlus on jõudnud lõpule…

Tänan tähelepanu eest.

Read Full Post »

Igale ühele kingituseks Uus Energia

Krayon,

Barbara Besseni vahendusel

 

Ma olen juba maininud energia võngete sageduse tõusust…, olen rääkinud ka sinu määratlusest.

Sina…, ja just sina oled majaka kiir, mis valgustab kõike ümberringi, et aidata inimestel kulgeda mööda Maad.

Sinul endal on pidev toetus Vaimse Ilma poolt, mis aitab läbida seda teekonda…, seda imelist Maa uuendamise viisi.

Nagu oleme juba öelnud…, sa oled just sama Vana Vaimsus, kes on tulnud Maa peale, et aiadata temal alustada oma uut eksisteerimise etappi…

Sa ehk küsid: „Krayon…, kuidas ma saaks olla kasulik…, mida saaksin teha Maa jaoks ja kogu inimkonnale?“

Minu vastus kõlab lihtsalt, nagu alati: „Täida oma leping ja õpi ennast tundma.“

Pole mingit tähtsust, kus oled hetkel… – kas oled istumas poe kassas…, või pangas, kõrge koha peal…, või perekonna liikmena…, või tervendamas.

Sinu ülesandeks on – teha tööd Valgusega…, milleks pole tarvis erilist haridust.

Peamiseks on, et sinu silmad ja süda oleksid pidevalt avatud.

Ole vaid endana…

Ava oma süda ja pühenda end oma enda Mina’le…, õpi ennast tundma, ning mõista, mida tarvis teha, et kiirata valgust…

Sinu Kõrgem Mina aitab sind selles…

 

Nüüd räägiks teile veidi uuest energiast.

Uueks energiaks on Magnetvõre uuendamise tulemus, mis on minu põhiülesandeks…, ja see on Kristuse Energia.

Uus Energia sai kinnistatud siia mõningate kosmiliste ja astronoomiliste sündmuste läbi…, ja samuti tähtede ja planeetide erilise vastasseisu tõttu.

Sellest Uuest Energiast saab Maa peal iga inimene mingi osa.

Vanadele Vaimsustele, kes on võtnud osa Maa ümberkorraldusest, Magnetvõre on ülemineku võimalus uuele arengu tasemele.

Mõelge sellele, mida ütlen teile praegu…

Uus Energia on aluseks inimvaimsuse täiustamiseks.

Tänasel lugejal tuleb olla osaleja protsessis, olles igapäeva elu keskel…, olles tööl, perega, linna möllus, suure rahva massi keskel.

Kõik see võib takistada keskendumist oma tööle, mis on käsil…, alati leidub miski, mis tõmbab tähelepanu kõrvale ja segab edasi liikumist…

Muidugi mõista…, ega protsess ise ka pole kergematest.

Praegune jutt pole eksamitest, või katsumustest.

Et saavutada oma meisterlikkust, siis esmalt tuleks õppida tundma seda, mis on segamas…, ehk, mis on komistuskiviks.

Üks osa teist on pidevalt keskendunud millegi muule…

Mõelda vaid…, teie kujutluses kõik, üle kogu Ilmaruumi, allub duaalsusele…, kõik tuleneb Jumalast ja kõigele on vaid Tema voli…

Kas pole midagi võimatut…?

Selliseid komistuskive on ka teil…, sest, need peavad olema teil…

Duaalsust on tarvis liita üheks, ning süüvida täienisti endasse…, õppida tundma ennast…, vabastada ennast kõigest liigsest, nagu kiviraidur lööb küljest mittevajalikku, et näha selgelt oma enda Mina pilti.

Heaks uudiseks on teile see, et teie täiustumisele on abiks Uus Energia…, tema omadused ja tema tohutu vaimne meeskond.

Neil on hulga kergem olla abiks teile, olles pidevalt koondunult teie energia väljas.

Uus Energia – on teie meisterlikuse teekonna alus ja vundament.

Uuel Energial on hulgim atribuute, millistest räägime hiljem põhjalikumalt.

Temal on rida omadusi, mis polnud teile varem kättesaadavad.

Nüüd teekonna läbimise tingimused on muutunud.

Uus Energia nõuab inimeselt valmisolekut viia täide oma kavatsust…, ehk, inimene soovib olla väärt sisenemiseks Uude Energiasse.

Me räägime teatud kokkuleppe tasemest, mis peab kestma mõned kuud…

Mõnedel see võib teostuda kiiremini, kuna nende Kõrgem Mina on võtnud kokkuleppe vastu.

Teistel läheb Uue Energia vastuvõtuks enam aega.

Mõistke ühte…, komistuskive seate endale igaüks ise, mis muutuvadki teie elu probleemide põhjusteks.

Sellega tahan öelda, et antud protsess kulgeb igal ühel omal viisil…, – mõnedel kergelt, aga mõnedel raskelt…

Tõenäoliselt olete viimasel ajal hakkama saanud paljude probleemidega (nagu räägivad inimesed), mis olid teie elus ettemääratluse kohased.

Pidage meeles…, olete ise kirjutanud oma eluplaane…, ise planeerisite nende asjadega kokku puutumist…, kõike seda oli tarvis teile…, ja see oli teile valik.

Kordan ikka ja jälle… – ise olete kavandanud sündmusi, oma kogemuste kogemise nimel…, millest koosnebki teie elu.

Keegi pole süüdi selles, mis teiega toimub – ise olete seda valinud…

Võimalik, et olete juba paljuga hakkama saanud…, seega, teie kokkulepe teostub kiiremini ja kergemalt.

Paljud kaeblevad raskete aegade pärast, mis on viimastel aegadel esile tulnud… – depressioon, unetus, ebaõnned…, jne.

Teil on tarvis vabaneda kõigest, mis on teie rakkudesse kuhjunud.

See on külaldaselt keeruline protsess.

Mõistke seda, et Uus Energia saab siseneda teisse üksnes tingimusel, kui olete puhastunud täienisti.

Puhastumine puudutab kõiki tasemeid…

Puhastumine jätkub ka siis, kui olete juba Uue Energia mõjude all.

Teie karmalised seosed, erinevalt vananenud šabloonidest, kustuvad juba sisenedes Uutesse Energiatesse.

Teil vaja õppida eristama karmat ja šabloone, mis on  kaotanud oma otstarve.

Olete karmast vabastatud Valgusolevus…, kuid vanad šabloonid on veel tallel teie seesmuses.

Need võivad olla teie eelmiste elude jäljed…, või kogemused lapsepõlvest…, või noorusajast…, või inimestega suhtlemise jäljed.

Karma kustutamine on suur Issanda And…

Võtke seda vastu ja olge siiralt tänulik – see on teekond vabadusele.

Üheks Uue Energia omaduseks on kontakti võimalus Vaimse Ilmaga…, eesriiet meie vahel enam ei eksisteeri.

Inimesed…, igale ühele teist on antud võimalus tunda, näha ja suhelda oma vaimsete juhendajatega ja oma Kõrgema Minaga, läbi enda vaimse nägemise.

Varem selleks olid võimelised üksnes valitud ja pühitsetud…

Nende poole mindi vaid targa nõu järgi ja tuleviku ennustamise pärast.

Peale selle, kui oli üles seatud Magnetvõre, me saime hulga lähedasemaks, kui kunagi varem.

Oleme kõrvuti seismas…, käsi käes…

Olen seismas teie kõrval isegi nüüd, kui loete neid ridu.

Ma võin tõestada seda…

Puhake veidi ja tehke väike harjutus.

Pange silmad kinni…, tehke kolm sisse-välja hingamist…

Tunnetage oma keha…, alustage varvastest, ning aeglaselt, tunnetades igat rakku, liikuge mõttes ülespoole…, – tunnetage end üleni ja tervikult.

Liikuge veel kord üle keha ja tunnetage muutusi…

Ma puudutan teid…, kas tunnete pea puudutust…, või käe puudutust…, või tunnetate soojust südame ümber.

Meie vahel on kujunemas kontakt…

Nüüd püüdke leida kontakt seesmise nägemisega…

Jääge lõdvestunuks…, ärge pingutage…, ärge keskenduge kulmudele…, ärge pingutage neid…, suunake pilk kaugustesse…

Võimalik, et õnnestub näha mind…, vähemalt tunnetada…

Ma ilmun teie ette sellisena, millisena tunnetate…

Ma olen energia, nagu teiegi…, seega, võin esineda kujuna, või värvina…

Pidage seesmusesse suunatud pilku veidi aega kohal…, tunnetage ühenduse maagiast rahulolu.

Ja nüüd… kiirustamatta, naasege tagasi, ning jätkake teksti lugemisega sealt, kus jäi pooleli.

Peate seda kontakti Vaimse Ilmaga säilitama ja kaitsma, kuna ta kätkeb endas alalist sidet teie Kõrgema Minaga.

Uue Energia kolmandaks omaduseks on – teie soovide materialiseerumine.

Teie Jumalik Energia toob teie ellu seda, millest olete unistanud…, ja mida olete ära teeninud.

Selline oma unustuste realiseerumine on võimalik, kuna olete vabanenud karmalisest sidest.

Teekond on teile vaba…, võite planeerida ja kujundada seda iseseisvalt.

Teie karmaline tsükkel on jõudnud lõpule.

Muidugi…, võite taas siduda end karmaga… – kuid…, kes tahaks endale tagasi sellist kingitust…

Ainus, mis võiks segada teie potentsiaali ja jõu avamist täiel määral…, siis need on vanad šabloonid, mis on endiselt teiega.

Kuid vabaneda neist võite järk-järgult…, üks teise järgi.

Suur Meister Püha Germain ja Peaingel Miikael aitavad teid selles…

Paluge vaid nendelt toetust…

Uus Energia kätkeb endas palju erinevaid võimalusi, mis pole seni teile teada.

Võtke esmalt neid kolme peamist, ning alustage oma täiustamise protsessiga…, teadvustamise protsessiga, et olete paljumõõtmeline Valguse Olevus.

Krayon,

Barbara Besseni vahendusel

Read Full Post »

Läbimurre. Saatuse kutse

Loren Gorgo

Pühade pühad…, kuidas küll „surub“ neil hetketel.

On huvitav kuulda, et selline intensiivsus on tulistamas kahes suunas…

Ühes suunas…, mõned tunnetavad tohutut avardumist ja kerguse tunnetust…

Kuid teises suunas…, jätkuvalt tunnetavad surve lööke uute sageduste poolt, ning tunnevad end „üpris madalalt“.

Minu arvates, enamus asub kusagil nende äärmuste vahel…, õnnis ülestõusu, ja sügavuste põhja langemise vahel.

Plejaadlik Nõukogu palus selle puhul, et alustaksin esmalt survest, et teha kergemaks mistahes järgnevat pinget, rusutuse tunnet, hirmu ja häiret, mis tulenevad kollektiivsete energiate mõjul, kuna need, peale uue Valguse (Päikese) lahvatuse, on vabalt eetris hõljumas.

Kõige esmalt…, peale aeglase väljumise muunduse protsessi tulemustest, me hakkame kasutama enamuselt kõrvaltvaataja pilku asjadele…, mis on hulga kasulikum, kui see, mis oli möödanikus…, see peaks olema ka selge.

Sellegi poolest…, meil on vägagi raskeid hetki…, kuigi need juhtuvad juba suht juhuslikult.

Nende sügavate muutuste surve on avaldumas ka teie füüsilistele kehadele…, peamiselt ebamugavatel viisidel…

Kuigi peaks olema tõenäonne, et me kinnistume oma anumais aina enam ja enam, ning oleme üha lähemal ja lähemal ilmutustele.

Taas ja taas on kuulda, et juba alates pööripäevast mõnedel tundlikel (eriti tundlikel) on rasked ajad, ning selle põhjuseks on otsene seos  uue (kõrgema) footonosakeste tasemega (tänu päikese maksimumidele ja tema pooluste vahetusele).

See on meie poolt integreeritav…

Uus valgus, oma kiirguse kodeeringu poolest, erineb mistahes muust valgusest, mis olid eelnevalt…, seetõttu tema võimaluste mõju avaldub paljudele õnnelike ja raskete võimaluste hulga näol.

Plejaadlik Nõukogu ütleb mulle, et oli ka enne neid, kes saavutasid valgustumist oma kehastuse aegu…, kuid nemad tahaks, et mõistaksime…, tase, millel oleme võimelised saavutama bioloogilist ja vaimset taset, on pretsendenditu.

Nemad rõhutavad, et mõningail juhtudel peame ületama meisterlikkuse taset, mida paljud meie seast on saavutanud Atlantise aegu, mis oli tõepoolest valgustunud ajastuks.

Me oleme astumas evolutsiooni tsüklisse, kus kõik võib muutuda võimalikuks…, kusjuures mõningad neist asjust võivad teostuda esmakordselt inimajaloos.

Kõik see toimub Päikese abil…, ta on puhta armastuse energia edastaja Galaktika südamest…, meie Kodust.

Seetõttu Plejaadlased paluvad oodata ajani, kuni häälestume uutele sagedustele…, ning soovitavad tungivalt, et teeksime endale mõningat järelandmist, lubades oma kehal, mõistusel ja vaimsusel teha seda üleminekut omas tempos ja omal viisil…, ilma arvustuseta, ootusteta ja kiindumusteta.

Muidugi…, me oleme teadlikud, mida palume teilt ja mida läheb selleks tarvis…, kuid me täpselt teame, milleks on võimeline igaüks teist…

Kuid seejuures… me kinnitame teile, et see, mis peaks nüüd sündima, kaalub tunduvalt üle kõiki selle saavutamise raskusi.

Kuigi te siiski olete veel inkubatsiooni oleku ajas, kuid te pole veel kunagi olnud nii lähedal ilmutumisele.“

On oluline mõista, et meie kehad tõusevad sellisele kiirguse tasemele, millist füüsiline ihu pole kunagi saavutanud.

Just seetõttu viimasel ajal ta nii valjult vastab päikese aktiivsusele.

Viimasel ajal oli tarvis naeruväärselt palju puhata…

Kuid samas, võitlemiseks ärkveloleku eest oli tarvis sedavõrd palju jõudu, mida mõnedele teistele oli tarvis uinumise jaoks.

Loomulikult…, see kohati vaheldus manjakaalsete elutegevustega…, mõneti isegi ootamatutel viisidel.

Teame, et sellised ekstremaalsed üleslennud ja kukkumised võivad olla külaltki turbulentsed…, neid valitseda, integreerida ja tasakaalustada on külalt raske, kuid Plejaadlikud Kõrgemad Jõud kutsuvad igat ühte teist jääma keskendunuks ja veendunuks…, samas olles vaba, kuivõrd on seda üldse võimalik.

On kohal uued võimsad aasta 2014 energiad (puu hobune), mis juba meelitavad teid astuma välja vabaduse eest (mõneti ekstravagantsetel viisidel).

Kahtlematta…, on juba tunnetatavad nende piirjooned, millised on tõepoolest võimalikud…, mille järgi igatseb süda…, ning seesmiselt ta kutsub esile sootuks uusi soove…, millest mõned võivad käivitada radikaalseid elumuutusi.

Me lausa ninapidi põrkume kokku meie tuleviku võimalustega…, ning hakkame mängima ideedega, millistele poleks varem tähelepanugi pööranud.

Kui pöörata tähelepanu meie jätkuvatele vormi muutustele, siis see on erutav ja ergutav, kuid samas ka keeruline.

See energia on kontrastiks möödunud aasta liikumatutele energiatele (vee madu), metamorfoosi ootuste energiatele, mis oli kui kulunud vana naha maha koorumine, rakk raku järgi.

Olles vanas füüsilises ja emotsionaalses kehas, tunnetades tohutut uut, võib esile kutsuda ärritust ja kurbuse tunnet…, kuna sellele lisandub veel kindluse ja selguse puudumine sellest, kuidas uued soovid hakkavad manifesteeruma…

Peamiselt see on seotud sellega, et „kuidas“ ei ilmne seni, kuni ei vasta oma südame kutsele täienisti.

Vastu võetud soov hakkab ise tooma meie saatusele juurde uusi vastavaid teekondi.

Nüüd on eriti oluline, et lubaksite endil võtta tõemeeli ja hirmuta vastu kõiki võimalusi, mis olid varjus teie soovides.

See on just see, milleks need on siin…

Mõningad neist asjust, mis avanevad… on muutused, milliseid pole meile teada…, mis kutsuvad kord meid, olenemata meie seisundist, laskma juuri oma südameisse… – mis võib osutuda mõnevõrra ehmatavana

Ignoreerige sellist impulssi (halba harjumust).

Meie töö seisneb just selles, et ära hoida nägemuse muutumist reaalsuse „ülekoormuseks“, ning hoopis lubada teil endil näha sellist nägemust ja kujutlust, milliseks võiks see saada…

Seega, kokkuvõttes… jälgida, kuidas on tärkamas ja tõusmas meile vastu see „kuidas“.

Sellel aastal on meil pealegi olemas… Hobune.

Kuigi meie seesmisele mustangile on vaja mõningat taltsustust… anda suunda…

Ta annab meile jõudu, vastupidavust ja väljumise edukust mistahes inimeste poolt loodud olukorrast…, nende elumuutuste läbiimiseks, millesid on tarvis oma südame ümberhäälestuse esile kutsumise tunnustamiseks.

Üha kasvav surve tegemistele, muutustele, ning liikumistele meie armastuse kohases suunas, on väga tajutav…

Kuid meil oleks tarvis hoida oma ratsusid hetkeks tagasi, et veenduda oleva suuna õigsuses, tunnustades mistahes ebamugavusi, mis ilmnevad vastukaaluks ilmuvale Rahule.

Need näilised takistused näitavad viimasel hetkel, kuidas meie mõtted võivad hoida meid „väheses“ ja piirangutes, ning annavad võimaluse häälestada need meie armastuse ekspansiivsuse kohaselt ümber.

Retrospektiivis saab näha, et see on küldaselt tervendav aeg…, kuid, kuna valmistume selle vahema läbi käimiseks, siis meil tuleks lähimatel aegadel põhjalikult kohaneda oma kohtadega, ning võtta ette koondavaid jõude selleks, et vabaneda minevikust, tõmmata puru köidikud, mis seovad meid vanade paradigmadega…, ning lasta vabaks täielikult kõik, mis segab elamast Jumalikku ja Tõelist elu…, milles juhtivaks jõuks oleks… ARMASTUS.

Selline on veebruari and.

Loren

Read Full Post »

Rõõmust ja kurbusest

Peaingel Miikael

Celia Fenni vahendusel

 

See informatsioon tuli vestluses Peaingel Miikaeliga…, sellisel kujul sai see ka kirja pantud.

Ma olen korduvalt mõtisklenud…, miks inimesed tunnevad sellist kurbust, murelikkust ja depressiooni…, eriti käesoleval ajal…, kuigi oletatavasti peaksime tundma rõõmu Uuest Maast.

Paljud inimesed on oodanud…, on oodanud…, on oodanud…

Kus on rõõm – küsivad nemad…

Miks olen depressioonis ja kurbuses.

Mida peaksin tegema, et puhastuda, ning pääseda  Rõõmuni?

Just siis, kui mõtisklesin nende mõtete ümber, Peaingel Miikael ütles mulle:

„Kas soovid teada tõde sellest?

Kas tahaksid teada seda perspektiivi kvantliku reaalsuse tasandil?

Kas oled võimeline muutma oma mõtteviisi?“

Mida sa pead silmas?- küsin temalt.

Olgu – vastab Miikael – me oleme korduvalt rääkinud illusiooni olemusest…, ja et, üksnes armastus on reaalne ja tõene…

Kosmiliseks kangaks on tingimusteta armastus…, mis avaldub Jumaliku Õndsusena ja Rõõmuna…

Vaid see on reaalsus…, vaid see on tõde…

Kuid sa küsid minult, et miks on Maa peal nii palju muret ja depressiooni…

Ma ütlen sinule, et see kõik on vaid illusioon…

Ülejäänu on üksnes armastus.

Olgu pealegi illusioon…, kuid miks siis inimesed tunnevad seda illusiooni niivõrd sügavalt, et langevad depressiooni, muutuvad kurbadeks ja üksikuteks?

Luba sulle selgitada mõningaid aluseid – vastab Miikael.

Duaalsuse ilmas olete loonud vastandlikke paare kogemuse loomiseks…, armastust ja vihkamist…, valgust ja pimedust…, rõõmu ja kurbust…, kas pole?

Jah – vastan mina – just selliselt kogeme kogemust Maa peal.

Kujuta ilma ja olu võimalusi – ütleb Miikael, – kus pole duaalsust, mis on loodud duaalsuse läbi.

Kujuta ilma, mis on loodud Ühesuse ja Koosluse teadvustusel…, milles on olemas vaid energia, mis on väljendunud üksnes Valgusena ja Helina, ning kogu elu kangana.

Kuna see on tulenemas Lättest, siis on puhta Armastuse olemus.

Kui tunnetate puhta armastuse energiat, siis see on Galaktika Keskme Lättest tulenevad energia lained.

Olete õppinud vahetama energiaid omavahel koostöö protsesside käigus, ning tunnetate oma keha kaudu Lätte energiaid erinevate ilmingute näol.

Me ütleme teile, et see energia on alati ja väljendanud üksnes Armastust.

See, mida tunnetate oma elu aegu läbi oma keha, on intensiivse armastuse kogemus, mis on ilmnenud mateerialikul plaanil.

Just te ise interpreteerite puhta energia laineid kui – „armastus“,  „kurbus“, või „rõõm“.

See on teie valik, kuidas tunnetada seda energiat…, vastavuses oma sündmuste interpreteeringutele.

Kui näiteks, puhas intensiivne energia on läbimas teid, siis võite seda tunnetada kui rõõmu…, või, kui valu ja kurbust.

Juba kogemus ise on energia saamise olemus oma kehasse, enda närvisüteemi kaudu.

Mõnede viimaste aastate jooksul, kui hakkasite sisenema viiendasse mõõtmesse ja kasutama paljumõõtmelist energeetilist keha, saite juurdepääsu Lätte intensiivsemate energiate väljadele…, ja see jätkub edasi.

Olete tõusmas Lätte õndsa armastuse lainelt lainele.

Paljudel juhtudel valite selle energia interpreteeringut ja selles elamist, kui stressina ja kurbusena.

Kuid miks – küsin temalt.

Energia on intensiivne – kõlab pehme vastus – ta avaldab intensiivset survet teie füüsilisele olemusele ja teie närvisüsteemile.

Sellist intensiivset mõjutust te samastate kurbusega, kannatusega ja depressiooniga…, kuna kolmandas mõõtmes, kus enamus teie seast lõi „ohutuse“ illusiooni…, oli haruldus tunda intensiivseid tundelisi emotsioone…, millest tulenes üksnes hirm ja kurbus, või depressioon.

Võiks isegi ütelda, et see muutus paljudele harjumuseks…

Te liitsite ennast interpreteeringute ja tunnetuste mustritesse, mis viivad intensiivsete energiate mõjutusi negatiivseteks tunnistamiseni, ning ka tunnetamiseni neid sellistena.

Teil on vähe kogemusi tunda intensiivseid energiaid õndsusena ja elu rõõmuna…, seetõttu teil on intensiivsele rõõmule ja õndsusele eeskuju valikut vähe.

Kogemus, nagu oleme juba rääkinud, on üksnes kulgemine pikki energia kontiiniumi, mis on tulenemas Lättest.

Te valite, kuidas tunnetada, või tõlgendada seda energiat, mis on alati rõõmuks ja armastuseks.

Aga kui keegi sureb ja lahkub sinu juurest – küsin temalt, või jätab kallim maha…, või kaotate kogu varanduse…

Kas need on siis rõõmsad kogemused…, kas peame sellisel juhul olema rõõmsad?

Me tõemeeli mõistame – vastab Miikael, – kuivõrd rasked on need ilmsed kogemused, läbielatuna inimlikus vormis.

Inimlik vorm on sõltuvuses illusioonidest, paljude reaalsuste mõistmise võimaluste tõttu.

Vaatame selleks sinu esimese näite…

Kui keegi sureb…, ometi surma pole olemas, siis oma olemuselt kõik on lõpmatud valguse olevused.

Aga see, mida nimetate surmaks, on kõigest ühe energia, või reaalsuse taseme muundumine teiseks.

See on ja peab jääma rõõmu põhjuseks, kuna energia, mis on lähtunud Lättest ilmnemisse, peab naasema Lättesse, kuna tema missioon on jõudnud lõpule.

Kuid inimesed on piiratud illusioonidega ja duaalsusega, seetõttu nemad näevad, et miski on otsa saanud ja kaotsi läinud.

Seetõttu intensiivsed ülemineku emotsioonid on tõlgendatavad kurbuse ja valuga.

Selles pole midagi „väärat“, kuna see oli nende valik…, ning seda saaks muuta, või kujundada ümber, olles tõemeeli valmis elama Ühesuse ja Liitumise teadvuse voos.

Vaatame teist näidet…, kus keegi kaotab varanduse, rahu…

See kutsub esile emotsioone ja energilisi vihastumisi, mis loovad depressioone…

Kuid see on taas illusioon…, ometi tegelikult teil on õigus olla ohutuses ja olla kaitstud…, sellised te kord olete – vaimselt, kui te lubate seda.

Ometi andiste õiguse illusioonile, nimega „ökonoomika“, või „valuuta süsteem“…, ning loodate temalt kaitset.

Kui ta „kukub läbi“, siis olete paanikas…, sest olete end piiranud illusiooniga…

Armastus, kes ütleks, et kõik on korras, et teie eest kantakse hoolt, teid selles ei toeta…. kuna lasete energia vool voolata läbi enda…

Seega…, kogemise intensiivsus muutub depressiooniks…

Sellele tarvis vaadata võimaluste vaatevinklist, ning lubada Vaimul teha tööd teiega ja toetada teid.

Selleks tarvis olla julge…, vapper ja usaldav…

Nüüd teeme juttu minema läinud armsamast…

See on samuti elu voolamise tõlgendus.

On palju põhjusi, miks inimsuhted algavad ja lõppevad…

Tavaliselt selle põhjuseks on „süüdlase määramine“.

Kõige levinum arvustus, mida sageli öeldakse enda suhtes…, „ma polnud kuigi hea“…, ja see viib kurbuseni.

Elate kultuuris, kus „isiklik edu“ on kõige olemus.

Seetõttu põrgates kokku kaotusega, te põrkate kokku enesehinnangu kaotusega, mis kutsub esile intensiivseid tundeid…, ja neid tõlgendatakse omakorda nukruseks ja kurbuseks.

Aga kui teeks peo selle üle, mis toimus…, ning laseks sellel minna, et lasta sisse miskil uuel, mis sobiks enam uue arengu tasemega?

Selliselt te õnnistaks igat lõppu…, laskumata süüdistusse ja arvustusse…

Te liiguks sellisel juhul rõõmu, armastuse ja uue kogemuse ootel.

Ohho…, see oleks sootuks teine ilma nägemine – ütlen mina.

Muidugi teine…

Sind ehk huvitab, miks nii vähe inimesi valib sellist elu tunnetust…

Miks paljud on aheldatud kurbuse valdusesse ja tema sõbra – raevu kütkeisse.

Te lähtute paljude elude vaimsetest traditsioonidest, mis õpetasid teid arvustama end ja süüdistama teisi.

Vaimne duaalsus on koondunud „heale“ ja „halvale“, analüüsides kogemust sellise mudeli taustal.

Halvustada ja otsida süüdlasi, süüdistades ennast ja teisi, on saanud harjumuseks inimestele…, ega mitte võtta seda nii, nagu see on…, ning taltsutada emotsioonide laineid ja uute olude seisundite tundeid.

Me räägime teile, miks nii toimub…

Olete unustanud, kuidas olla Valguse Sõdalased…, kuidas sõuda lätte energia lainetes.

Te pole arendanud selliseid kvaliteete, kui vaprus, järjekindlus ja vastuvõtt, kuna teid loobib mööda laineid…, ja teil pole jõudu ja vankumatust, et pääseda tormist mõistmisega, et kõik on korras…, vaid langete hoopis kurbusse ja reavu.

Kui oleksite treenitud sõdalased, siis oleksite omad hirmud ja kurbused võtnud vastu teadmisega, et kõik see on üksnes illusioonid…, siis oleksite leidnud viisi, kuidas väljuda neist Armastuse ja Rõõmu reaalsustesse.

Sageli see on teie ootuse ja vastuvõtu muutuste küsimus.

Olen just saanud kirja ühelt naiselt, kes tahab teada, miks tema ei leia rõõmu ja miks ta tunnetab kuristikku langemist.

Ta kirjutab, et kui oli puhkusel, tunnetas kõrgendatud seisundit…, aga kui jõudis tagasi tööle, siis kõik see oli kadunud. Miks?

Kallis sõber…, ilmselt tema töö tirib teda alla…, ta ei tunne rõõmu tööst.

Ilmselt tema töö ei kutsu temas esile kirge ja soove…

Temal on tarvis leida teist töö viisi…

Tõemeeli…, oma kultuuris te olete lasknud kaotsi minna mõistmisel tööst, kui rõõmu ja loomingu kohast.

See juhtus seetõttu, et muutsite töö raha teenimiseks…

Vaid vähesed teevad tööd rõõmu ja armastuse nimel…

Olete unustanud, et töö esmane vääring on – loomine ja tingimusteta armastuse väljendamine.

Üks luuletaja ütles, et „töö on nähtav armastus“.

Pole oluline, millega olete ametis…, seda seni, kuni teadvustate, et teie töö – on võimalus teenida teisi ja teha oma armastust nähtavaks…

Kui kõik inimesed teeks tööd sellise mõistmisega, siis nemad tõemeeli jõuaks oma töös ja igapäevases elus armastuse ja rõõmu puhtuseni…

Me ütleks hoopis…, et loomine ja rõõmu kogemus on – valik, mida saab teha iga inimene.

Seda valikut oleks kergem teha, kui õpiksite lahti laskma pertseptiivseid ja empiirilisi harjumusi, kiindumusi kurbustele…, lubades endal tunnetada täiel määral võimsaid tingimusteta Jumaliku Armastuse laineid oma elus, nagu – Rõõm ja Armastus.

See vajab Ilmaruumi andestava ja toetava olemuse põhjalikku tunnustust…, kõige oleva tunnustust…, kõige, mis ilmneb teie kogemistesse…, mida saaksite võtta vastu rahumeelselt ja rõõmuga.

See pole litsents negatiivse ja kahjuliku loomuga tegevusteks, alatooniga, et kõik on armastuse olemus.

Pidage meeles…, armastus väljendab end toetusena ja vastuvõtuna…, kõik muu on illusioon, mis nõuab kordusüleelamisi seni, kuni ilmneb armastus…

Kõige aluseks on siiski armastus, mis on enda väljenduse ja väljaelamise ootuses…

Teie asi on leida teda…, väljendada teda…, ning tunnetada teda rõõmuna.

Ärge arvustage kogemust, kui tunnete kurbust.

Teadke…, liitumise teadvuses kõik on ühtne…, kurbus ja rõõm on ühtsed…

Tegelikult üksnes rõõm on reaalne.

 

Peale arutlust Peaingel Miikaeliga ma tegin temaga kanalduse, kus ta vaatles erinevusi rõõmu ja õnne vahel…, mida minu arvates, tarvis teada paljudele inimestele.

Mis puudutab probleemi, et inimesed tunnetavad sedavõrd vähe rõõmu…, siis see pole probleem Valguskehaga…

Tegelikult…, mida säravam on Valguskeha, seda raskem on kohati tunnetada rõõmu…

See tuleneb sellest, et valguse intensiivsus avaldab suuremat survet füüsilisele kehale…, mida te olete võimelised tõlgendama, kui “stress“ ja „depressioon“.

Kallid…, te ju näete, et tuhandete aastate jooksul teie kultuuris pole tunnetatud intensiivset rõõmu ja valgust.

Keha pole harjunud tunnetama Valguskehas intensiivset energiat…, seetõttu paljud tunnetavad, et elu möödub „liiast kiiresti“ ja temas on vähe rõõmu.

Vaid te ise, kui Valguse Töötajad, võite murda mineviku mustreid, ning lubada omal kehal tõlgendada intensiivset energiat mitte kui STRESSI, vaid kui RÕÕMU ja PÜÜDU.

Kogu asi seisneb tunnetuse ja mõistmise muutumises.

Kui kord mõistate, et rõõm on alati selles…, siis kõik, mida tarvis selleks teha, on vaid anda temale luba ja võtta ta vastu…, alles siis saate tunnetada ja väljendada teda.

Kuid, ärge arvustage endid…

Minu arvates teate, mis on rõõm…

Tõtt öeldes… te alles hakkate mõistma rõõmu tõelist tähendust…, ja kuidas teda tunnetada ja väljendada.

RÕÕM – pole ÕNN, kui selline

Rõõmu on võimalik tunnetada ka ilma õnneta, kuna need pole üks ja sama.

Rõõm – on sügav vaimne teadvuse seisund, milles olete seotud kõigega, mis ON, milles saate mõista enda kohta Suures Kosmilises Elu Tantsus.

See on suur tänu Lätte Andide eest ja Elu eest.

Kuid ÕNN – on emotsioon, mis ilmneb, kui olevus leiab end hubases, tundelises, meeldivas olukorras, mis pakub rahulolu vaimsusele ja kehale.

Ideaalis…, rõõmu ja õnne läbielamine on kui üks…, – on see, mida otsite.

Tõepoolest…, mida enam olete rahus oma seesmise rõõmuga, mida osavamad olete oma reaalsuse kaasloomises…, seda enam olete võimelised üheaegselt tunnetama nii rõõmu, kui ka õnne.

Kuid pidage meeles, teie, kui ärganud olevused…, juba olete rõõmu seisundis…, kui vaid  tunnistaksite ja hindaksite seda.

Tunnetades kord tänulikkust, saate luua ÕNNE, mis pakub meelehead teie kehale ja vaimsusele…, ning see imeliselt liitub RÕÕMUGA.

Read Full Post »