Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2014

Ilm on teie peegeldus

Kõrgemad jõud – Adama

Kontaktvahendajaks – Morea

Juhendaja – Sergei Butšik

Lemuurlik kool, Burney joa riiklik park (Falls State Park) USA

 

Kõrgemad jõud

Olen Adama…, minu ümber on seismas Lemuuria Vanemad…, nemad toetavad seda suhtluse ringi, mis on kujunemas siin ja praegu.

Mõne hetke pärast saavad korda teie tõelised vibratsioonid…, teie südame vibratsioonid…, teie vaimsuse vibratsioonid.

Kõik, mis on võõras…, kõik mis on teisse ladestunud…, kõik, mis on ego programmid… – kõik astub teist mõnevõrra eemale…

Selline võimalus on teile kõigile alati olemas…, mitte üksnes siin…, vaid igale ühele tema eluteel, kus antakse võimalust liikuda oma egost mõnevõrra ette…, oma programmidest ja kohustustest, milliseid peate väga olulisteks.

Tehke samm oma vaimsuse poole ja samm egost eemale…

Kõik, mida kuulete nüüd, peab jõudma teieni kõige kõrgema vibratsiooni tasemel… – teie Valguse, Armastuse ja selle Ilma Tunnustuse tasemel…, sellel täiuse tasemel, nagu see on.

Avage oma vaimsuse õis…, avage oma südamed…, avage oma südame sära selliselt, et võtta vastu mitte üksnes teadmisi…, mitte üksnes tundeid… – vaid võtta end täienisti, kaasaarvatult ka egoistlikkus, mida jätate hiljem maha.

Ilm, mis on teie ümber – on osa teist…, ja teie looming.

Kandes endas teadmisi…, kandes endas mure kogemust…, saamahimu kogemust…, võitluse, või sõdade kogemust, mida olete läbi käinud paljukordselt, mitte üksnes ohvrina…, olete läbi käinud mitte üksnes läbi valu… – vaid olete läbi käinud kui need, kes tegid valu…, või, kes oli selle valu põhjustajaks.

Omades sellist kogemust nii ühest küljest, kui ka teisest, ja teadmisi, mis annavad sellele ilmale võimaluse peegeldada teie teadmisi, ning kehastada kõiki teie illusioone selleks, mida peate reaalseks.

See on just see, millest on räägitud paljude kanalduste vahendusel…, ilm on kõigest peegliks teie näol.

See on osaliselt sellest, et olete nii ühe, kui ka teise poole kogemuse kandja…, te ei saa loobuda sellise kogemuse olemasolust, kuna kannate seda enda seesmuses, mis on osa teie vaimsusest…, osa üleelatust.

Maailm, vastates teie Valgustunute peegeldusega, peegeldab teie teadmisi…, teie kogemusi… ta peegeldab seda valudesse ja rõõmudesse, mis on avaldumas teie ümbruskonnas.

Jaa…, te olete Allikad…, osaliselt selle Lätted, mis on toimumas teie ümber…

Seega…, võtke seda kui määratlust…, nagu ka seda, et olete Lätteks…, kuid olete ka selleks vahendiks, millega saab puhtaks teha seda Maailma.

Olete vahendiks, kes saab loominguliselt läheneda oma ülesandele…, saab puhastada…, täita armastusega seda ilma…, muundada seda ilma… – kõike seda lihtsalt… ja raskelt.

Raskelt…, kui kaasate oma mõistuse…, kui võtate määratlusena üleelatud valude kogemusi…, eelmiste kaotuste kogemusi…, või läbielatud võitude kogemusi, kuid kibeduse tundega.

Kui võtate määratlusena üksnes enda oma…, üksnes positiivseid emotsioone…, siis muudate ilma…, kuna ilmal pole siis midagi tagasi peegeldada…, kui vaid peale Valguse, peale Armastuse…, kui vaid käesoleva Loovuse.

Kuidas teha seda teil, kes on tulnud siia valgustama ja muutma Maailma…

Teie seas pole ühtegi juhuslikku…, või, kes ei kannaks sellist programmi selles ilmas…

Teie eesmärgiks on – muuta ilm Valguse, Armastuse, Lootuse ja Loovusliku kasvu peegelduseks.

Kas mõistate, et siit saate kogemust, kui seemne maa sees olemise kogemust…, mis lamab maa sees – soojas ja niiskuses…

Ka teie tajute ilma kui sooja, pimedat ja niisket mateeriat.

Just seetõttu saabki ilmast teie ümber mateeria.

Kuid samas… teie ülesandeks on saada õieks, jättes senise ilma maha…, nagu võrse, mis lahkub soojast ja niiskest mullast, millest jääb temale üksnes mälestus…

Ka teie mäletate selle olemasolust…

Kuid see pole see, mille nimel olete tulnud sellesse ilma.

Te hakkate armastuse jõul, loovuse tõmbejõul, võrsuma ülespoole, avades oma vaimsuse õie…

Teie keskendumine kandub kasvule…, seda kuni avaneb – vaimsuse õis…, nagu avaneks lilleke planeedil Maa…, meie planeedil Maa.

Nagu näete… kõige hinnalisem on õis – teie vaimsuse õis, milles on olemas mulla sees olemise kogemus…, üksnes kogemus, mis oli abiks õie avanemisele.

Kuid selles avanemises kannate just kõige peamist…, just valguse ja armastuse loomist…

Seejärel hakkate tõmbama kokku raskuste programme…, hakkate kokku tõmbama olnuid programme…, nagu olete kokku tõmmanud kasvu programmid, kuni avanesite õiena…, tõmmasite kokku soojas ja niiskes mullas veedetud programmi mälestused.

See pole kustutamine…, oh ei…, see on muunduste vastuvõtt, ning te kannate seda kõike oma soovis – saada armastuse valguseks…, millega muudate teistsuguseks ilma peegeldust teisse.

See on peamine, mida saate enda heaks teha.

Kui teie ümber tekivad mingid konfliktid…, või see, mis teie arvates pole õige… – siis leidke enda kogemust soojast ja pimedast olekust, ning võrsuge oma armastuse valgusega sellest läbi, saades valguseks…

Selle tulemusel ilm teie ümber hakkab peegeldama valgust, mis muundub armastuse valguseks.

Siis nutust saab valguse algus…, murest saab rõõmu algus…, haigusest tervenemise teekonna algus.

Seda teekonda on määranud muundused…, see on teekond, mida nimetate aeglaseks ülestõusu teeks…, see teekond, mille nimel teie, Tähe Vaimsused, olete laskunud, et läbi enda, läbi sügava koostöö mõistmise enda ja ilmapeegelduse vahel, kanda seda Valguse, Armastuse ja Loovuse Ilma.

Olen Adama.

 

Morea

See oli määratud kõigile.

Võite esitada küsimusi.

 

Juhendaja

Täname sellise sügava selgitamise eest.

Kas on külaldaselt saavutatud selles, mille järgi oleme laskunud?

Kas kõik energeetilised ja informatiivsed õppetunnid on läbitud?

 

Kõrgemad jõud

Olen juba ütelnud, et iga ühega on teinud tööd teie õpetajad, kes olid teile kinnistatud Telosel ja väljastpoolt Telost.

Mõningatele on tulnud uued informatsioonide vood ilmadest, kust olid tulnud ise, ning muundanud need selle tihkuse mõistmise kohasteks.

Te pole veel lõplikult saanud neid teadmisi ja kogemisi, mida pidite saama, viibides Šasta mäel…

Selles piirkonnas saate veelgi juurde, erit öösiti…

Teete mitmeid külastusi Telose koolidesse…

Mõned peavad veel paaril korral laskuma sellisesse olekusse, kuna esimesel korral oli vaid teadvuse eelseisundi loomine.

Ülejäänud hakkavad kohe saama…

Saadud paketid hakkavad avanema kuu aja jooksul…

Pole võimalik saada ja samal hetkel ka mõista kõike kogu mahus…, teil kõigil…

Teie seas on inimesi, kes millegi pärast hoidusid küsimast endale teadmisi täismahus…

Tarvis küsida täismahus, aga mitte piirata end…

Mõelge, kes on end piiranud…?

Siin piiranguid pole…, siin on piiramatuse ulatus ja võimalus…

Seega…, küsige ja võtke vastu piiramatult…

Seda saab teha kohe…

 

Juhendaja

Milliseid töid on teie tsivilisatsioon teostamas Maa peal neil ülemineku aegadel?

Millised on jätkuvad ülesanded?

 

Kõrgemad jõud

Üheks ülesandeks, nagu olen rääkinud, Maa puhastamine meil olevate tehnoloogiatega…, biotehnoloogilistega…, see on esiteks, kuid teiseks… – seda ülesannet teostavad nii Telose, kui Himaalaja poolt…

Meie teeme tööd vaid läbi taimede…, aga nemad teevad tööd läbi loomade

Siin taimse ilma muundus teisele tasandile on kohasem…, see, mis on toimumas, on esmane.

Teiseks ülesandeks on töö lastega…

Kolmandik teie lastest teeb läbi koolituse veel sünnieelsel periodil…, ehk saavad mõttepakette enne sündi…, ning meie ülesandeks on pakettide aktiveerimine.

Seetõttu me osaliselt ilmneme linnadesse, kui aktiveeriad…, ning meil on ülesandeks aktiveerida teadvuse vastuvõtu tasand…, mis on üks peamine kahest ülesandest.

Kolmandaks ülesandeks – toetada aja ja avaruste koridore, vajalikul energeetilisel tasemel, kuna on toimumas tihkuste nihe…

Neid koridore vaja toetada selleks, et teil ei tekiks ajaloo katkemisi…, et poleks ajaloo kildude välja kukkumisi…, ja aja voog oleks enam-vähem sujuv.

 

Juhendaja

Kas on olemas võimalus tõsta meie avaruse taset tasemeni, vibratsioonideni, mis on avarustes, kus asute teie?

 

Kõrgemad jõud

Meieni mitte, – meil on vastavalt koostatud avarus…, vastav koridorlik ja paljutahuline avarus.

Meil on teistlaadi avarus…, ta on kristallsem…

Kui võtta kristallina, siis teie oma on nelja-viie tahuline…, kuid meie oma on paljutahuline, mida tuleks võtta kristallina, mis on palli sarnane, kuna tahkusid on sellel sedavõrd palju.

Tõsta teie tahkusid meie tasemeni on väga keeruline, kuna Maa Gaia polnud ette nähtud selliseks olekuks.

Eksperimendis oli ette nähtud võimalus minna üle kogu tsivilisatsioonil… – sedagi vaid siis, kui hakkab tahkusid juurde tulema…, mis olekski üleminek uude. (nagu on läinud teised)

 

Juhendaja

Kas teie avarus kuulub Gaia süsteemi?

 

Kõrgemad jõud

Mitte päriselt…, vaid osaliselt kuulub Gaia süsteemi…, kuid on läbimas ka teisi tihkusi.

See oleks kui vastav avaruse reserv, mis on säilitatud selleks, et hoida selles energiaruumide, struktuuride ja informatsioonide avaruste vahelist koostööd.

Me kuulume teise tihkusesse ja teistesse võimalustesse…

Enamgi veel… meil on teised aja vektorid, kuid need asuvad teie avaruste ulatuses…

Aja kraad on teine.

 

Juhendaja

Millised tehnoloogiad saavad teile lähimal ajal kättesaadavaks Maa peal kasutamiseks?

 

Kõrgemad jõud

Biotehnoloogia – see on midagi meie taolist.

 

Juhendaja

See on puhastamine läbi taimede?

 

Kõrgemad jõud

Läbi taimede, seente, haigusviiruste ja mikroobide muunduse…

Kuid see hakkab toimuma läbi õhu, fitotsiidi vahendusel…, muundamine läbi taimede.

Seda on võimalik läbi viia vaid siis, kui osade inimeste meeled ei hakka reageerima mustadele mõtetele…

Kui need tehnoloogiad käivitada korraga, siis see kutsuks inimestes esile kriisi, mis tooks neis esile mustuse…

Neis toimub kui negatiivse ja positiivse energia kokkupõrkumine, mis kutsub esile kriise, mis võivad lõppeda surmaga.

Seda tuleks mõista…

 

Juhendaja

Kas tehnoloogiad tööstusliku prahi töötlemiseks…, nende energiate, millest koosneb kogu plastik…, kas need on juba olemas?

 

Kõrgemad jõud

Jah, on olemas…, see on antud edasi läbi teie laste…, laste, kes on sündinud.

 

Juhendaja

Kui need lapsed kasvavad ja siis…?

 

Kõrgemad jõud

Ei… neid on juba kolmekümne aastaseid…, ja neile on juba teada need tehnoloogiad.

Me hakkame tegema seda ilma kuulutamata…

Me otsustasime seda teha mitte informatiivsel teel, nagu tehakse teil.

Informatsioon meie poolt on juba liikumas teile…, ja sellest on juba väga suur abi.

Me liigume vahetult mööda võrsumise teed…, nagu ninasarvik, kes ilmub ruumi, mis pole ettenähtud ninasarvikule…, kuid ta tuleb ja oma ilmumisega muudab ruumi struktuuri.

Nii ka need taimed hakkavad ilmuma ja muutma…, te isegi ei märka oma ilma puhastumist.

See toimub ilma mõttevormideta…, me loobume mõttevormide tehnoloogiast…, kuigi tsivilisatsioonid liiguvad, edastades informatsiooni mõttevormide läbi.

 

Juhendaja

Kas teete tööd ka veega?

 

Kõrgemad jõud

Veed on pidevas puhastuses…, sellega teevad tööd kõik…, teeme ka meie…

Liustikud Šasta mäel, Tiibetil, Põhja-Jäämere ja Antarktika jääväljad on olulised…, need on kiiresti muundatavad kristallid, ning meil on võimalus pidevalt mööda oma ajalisi koridore luua vee ümberkodeerimisi, puhastades teda sellega.

Kahjuks veetaimede jaoks seente taolist tehnoloogiat pole meil välja töötatud…

Kuid tehnoloogia selleks on juba ette nähtud, ning seda rakendavad teised tsivilisatsioonid, manustades vetikatesse kohaseid mikroorganisme, et need saaksid puhastada vett…, ülesanne neile on suur…, – need hakkavad vett struktureerima.

 

Juhendaja

Kui ma ei eksi…, on olemas tehnoloogia… – kui vee aatomil on kuus vesinikku iooni, siis temal on selline struktuur ja omadus, millega ta on võimeline puhastama oma keskkonda.

 

Morea

Adama ütleb, et see on tsivilisatsioonide töö, aga mitte nende töötlus…, selle kohta saate informatsiooni tsivilisatsioonilt, kellel on tohutu vee tasakaal.

Kõrgemate jõudude ülesanne on teist laadi…, nemad säilitavad informatsiooni…, informatiiv-ajalist sidet avaruste ja tihkuste vahel.

Neil on tegemist muuga, kui veega…, nemad tegelevad avaruste vaheliste terviklikuse säilitamisega

Nende peamine ülesanne… – avaruste vektorite seondused.

Me täname teid.

 

Juhendaja

Täname teid tänase kohtumise eest…, täname teadmiste ja energiate eest, mida edastasite meile.

Read Full Post »

Armastus inimkonna vastu

 

On tulnud aeg, kui esiplaanile peaks tulema sinu tingimusteta armastus…, kuid mitte selles mõttes, mis on kujunenud inimeste seas…, vaid selles, mis eksisteerib kõrgemates ilmades.

Peamine selles mõttes seisneb vahetus andumuses mitte ühele inimesele…, vaid paljudele…, ja samas – mitte kellegile kindlalt.

Oma armastust andma vaid ühele inimesele sa ei pea, sul pole selleks õigust…, siis teised inimesed on ahistatud…

Mis peamine…, ka sinu armastus on siis ahistatud.

Kui inimene valib, keda armastab enam…, siis see on juba tinglik armastus.

Selline valik eraldab armsamat teistest…, jättes teisi armastusest ilma…

Selline esile toomine on eraldamise märk.

Taevane armastus on valimatu…, ta ei jaga inimesi…, ei vali…, ta eksisteerib valikuta – kõigi jaoks.

Adžnalik, ehk taevalik – see on totaalne armastus…, ta on täienisti vaba mistahes egoistlikest tõmmetest, ning on haaramas kõiki teadvuse plaane.

Taevalik armastus on armastus kogu oleva vastu.

Sellised inimesed kuulevad ja tunnetavad Jumalat.

See viib neid kõrgemate ja üllamate mõtete juurde, kaunite soovideni ja väärikate tegudeni.

Vastavuses Budhaliku Keha arenguga inimesel ilmneb kindel Kõrgema Ühese Armastuse tunne…, kasvab Ühesuse teadvus mitte üksnes kogu inimkonnal, vaid kogu ilmas.

Avatud Adžna tšakra edastab alateadvusele ja intellektile selliseid tõdesid, millisteni nad ise ei jõuagi…

Üliteadvus on hingestatuse lätteks geniaalsetele luuletajatele ja kirjanikele…, suurtele inimkonna prohvetitele…, jumaliku muusika loomiseks…, maalimiseks.

Mu Issand, õpeta mulle vaid ühte… – armastada ilma nii, nagu Sina armastad mind.

Kui te tõemeeli tahate armastada inimkonda, siis armastage teda sellisena, millisena ta on praegu.

Kui inimkond peaks saama täiuslikuks veel enne, kui saaksite tunnustada Teda, siis Temal poleks tarvis teie armastust…, ei poolehoidu…, ega hoolt.

Kuid just nüüd, oma ebatäiusliku teadvuse juures, inimkond tõemeeli vajab teie armastust…

Te olete Jumala looming…, ka inimkond samuti…

Teil on tarvis armastada inimkonda…, kuna, kui te ei saavuta kõrgeimat eesmärki, siis teie jumalik täiuslikkus ei saa olla täiuslik.

Inimkond kõigest – on teie kõikehaarava südame väljendus.

Suhtuge teid ümbritsevatesse kui oma keha osadesse…, ilma nendeta te üksikult pole millekski võimelised.

On võimalik, et mõni osa on nõrgemalt arenenud, või pole eriti oluline…, kuid igal ühel on oma roll.

Kui jääte eksisteerima eraldi ilmast, siis teie armastus on piiratud.

Piiramatu armastus puhkeb õide vaid siis, kui hakkate armastama inimkonda tervikult.

Ainult võttes inimkonda kui oma elu osa, ning aidates teda vaid enda valgustumise läbi, saate teostada oma määratluse.

Oma armastuses peab olema totaalne.

Elu – pole miski muu, kui vaimsete tundeorganite areng Jumaliku Armastuse vastuvõtuks.

Armastuse Läte – on Jumal, kes on armastus ise.

Meil on tarvis püüda armastada kogu inimkonda läbi seesmise teadvuse…, mõistmisega ja veendumusega sellest, et iga inimese seesmuses on Jumala elav juuresolek.

Vastuvõtlikumaks Taevase Armastuse vastu võib saada vaid, andes oma armastust teistele.

Mida enam annate…, seda enam saate.

Enese avardamine – on lähenemine Jumalale.

Te avardate enda isiklikku reaalsust Jumala Ilma reaalsuse seesmuses.

Teie tundlikkus Taevaliku Armastuse vastu kasvab, kui igapäev täiustute tundega, et teie Lätteks on armastus ise, ning olete Maa peal selleks, et pidevalt…, nii mõtetes ja tunnetes, kinkida armastust, milline teil juba olemas.

Igal hetkel teil on sündimas hulganisti mõtteid…, seega, iga mõttega võite kinkida armastust.

Igal korral, tehes midagi, teadvustage, et antud tegevus on üksnes – armastuse väljendamine.

Kui mõtiskledes, või teostades midagi, suudate tunnetada, et kingite armastust inimkonnale, kogu ilmale tervikuna, siis võite saavutada suurimat tundlikkust ilmaruumiliku armastuse vastu.

Armastus – on muundav vägi inimloomuses.

Armastus muundab elu täis orjust, Võimsa Vabaduse eluks.

Armastus kutsub elule.

Armastus muutub lõppude-lõpuks Igaveseks Eluks.

Armastada – on inimloomuses.

Ühesuse kõrgem tase saavutatakse läbi koostöö kõigi rahvastega, nende kõrgeimate ideaalide kohaselt.

Jumal on KÕIGI rahvaste jaoks ÜKS.

Jumal on loonud kõiki inimesi sarnastena…, seega ka armastab kõiki võrdselt…, olgu need moslemid, juudid, budistid, hindud või kristlased…, või, kes iganes.

Kogu asi on vaid selles, et Ühese Jumala mõistmiseni on iga rahvas jõudnud omal erineval viisil.

Eesmärk on igal inimesel, seega… ka kogu inimkonnal tervikuna ja üks kõigil…, mis seisneb ühinemises Ühese Jumalaga…, seda vaid järk-järgult, etapi viisilise üleminekuga Tema vibratsioonide sagedustele.

Pole oluline, millisesse konfessiooni kuulute…, oluline on, et te mõistaks südamega, ning pöörduks Ühese Jumala poole läbi palve (palumisega, tänuga…, või muul viisil).

Moslemid pöörduvad otse, ilma vahendajata, nagu on õpetanud neile Islami rajaja prohvet Muhamed…, nimetades teda Allah’iks.

See viis selleni, et neil puudub mütoloogia…

Seetõttu nende peenmateerialikes transmüütide ilma ülemusundites puudub islamluse püramiid (puuduvad mõttevormid, mis kujundaks püramiidi.)

Kristlased samuti pöörduvad Ühese Jumala poole, kuid läbi vahendaja – Jeesus Kristuse (Jumala poja), kuna nende mõistmises „Tema juurde ei saa teisiti, kui läbi Poja“.

Seda tuleb mõista õieti, kuna Ühese Jumala juurde jõudmises (kõrgema vibratsiooni saavutamiseks) peetakse silmas vajadust läbida „vahepealseid“ sagedusi.

See on ka täienisti mõistetav…, ning selline lähenemine on ka õigustatav…

See puudutab kõiki religioone, mitte üksnes kristlasi…

Kuna see põhimõte pole täienisti mõistetud kogu inimkonna poolt, siis sellest tulenevad inimeste poolt loodud kunstlikud religioonide erinevused.

Just selliselt tuleks läheneda Ühese Jumala ühese mõistmiseni…, ehk otsida ja leida võimalusi rahvaste lähendamiseks…, aga mitte teha rõhku kunstlikele olemasolevatele erinevustele.

Palve läbi pöördumine Jumala poole aitab häälestuda Tema vibratsioonide sagedustele, mille abil aitame enda aural häälestuda vajalikule sagedusele.

See tuleb aegamööda, märkamatult teie jaoks…, kuid sellise häälestuse viljad annavad tingimatta tulemusi.

Paraku sellist „häälestust“ vaja teha ka teisel põhjusel…, kujundada endis vajalikud omadused: armastust, heatahtlikku ja heasüdamlikku suhtumist teine teisesse.

On tarvis mõista ja teadvustada, et aidates teine teist, aitame ka ise ennast ja kogu inimkonda.

On huvitav ka selline fakt, et muusikalises oktavis on seitse nooti (tšakraid on seitse)…

Muusika riista häälestamiseks pannakse häälde igat nooti (tšakrat) eraldi…

Meie juhul just selliseks „helihargiks“ on just Jumala vibratsiooni sagedus.

A.N. Volkov „Olu astmed“

 

Tõeline armastus inimkonna vastu algab armastusest enda, lähedase ja nende vastu, kes on teie ümber.

Inimene ütleb: „ma armastan inimkonda, kuid imestan enda üle… – mida enam armastan inimkonda üldse, seda vähem armastan inimest, kui sellist, ehk eraldi olevaid, kui isikuid.

Oma unistustes olen jõudnud kavatsusteni teenida inimkonda…, ehk läheks isegi inimeste pärast ristile… – kui seda äkki läheks vaja…

Kuid samas ma pole suuteline kahte päevagi elama kellegiga koos ühes toas…, mida tean oma kogemustest…

Piisab temal olla pisut minu läheduses, kui minu enesearmastus tunneb minu vabaduse ahistamist.

Ma olen võimeline ühe ööpäeva jooksul vihkama hakata isegi parimat inimest: ühte selle pärast – et tema sööb liiast kaua…, teist nohu pärast, kes pidevalt luristab nina…

Ma muutun inimeste vaenlaseks isegi siis, kui need vaevalt puudutavad mind.

Kuid selle tulemusel juhtus see, et mida enam vihkasin inimest üksikult, seda palavamaks muutus armastus inimkonna vastu üldse.“

F.M. Dostojevski näitas nende ridadega, et millisesse enesepettusesse sattuvad inimesed, kui arvavad, et armastavad kogu inimkonda…, leidmata armastust iga inimese vastu.

Read Full Post »

                                                 Ühekordne ilm

Me elame ühekordses ilmas.

Tegelikult…, see pole üldse nii…

Me elame vägagi duaalses ilmas…, selle ühes polaarsustest, mis on kõikjale pääsevana, ühekordsena ja „raiskavana“.

See puudutab kõiki meie elu külgi…

See puudutab kõiki…, ning ilmneb, näiliselt, isegi kõige ootamatumates kohtades.

Tohutu enamus meie kogu ühiskonna struktuurist pole põhimõtteliselt huvitatud millestki käesolevast, kindlast ja pikaajalisest.

Ma ei räägi siin masstoodangust…, alates ühekordsetest nõudest… ja lõpetades autode ja lennukitega.

See on üldine seisukoht…, kogu süsteem on üles ehitatud juba algselt „raiskavusele“…, sellele, et midagi kasutada ja siis välja visata…, ning kiiresti osta asemele uus.

Miskit kindlat ja igavest on mitte üksnes tungimas süsteemi, vaid ka õõnestamas otseselt tema aluseid.

Ma räägin asjadest, mis pole otseselt, ega niivõrd tõenäoliselt, seotud tarbimisega.

Kasvõi sellest, et ükski rohi pole ette nähtud selleks, et „ravida terveks“, vaid selleks, et tuua hetkelist ühekordset kergendust…, näidates sellega, kuhu tarvis pöörduda selle kõige kergendamiseks.

Üldiselt võttes…, kaasaegne meditsiin pole huvitatud terve inimese eksisteerimisest…, ehk mingist kindlast ja tõelisest…

Nii ka autotööstuses on vastunäidustatud tugeva ja purunematu auto loomine.

Nii ühte, kui ka teist eitavad juba nende olemasolu ise.

Enamgi veel…, meie ühiskond ise, kus „kasulikuks“ liikmeks on peetud maksumaksjat, ehk inimest, kes toob ühiskonnale kasu, raisates ennast…, olles nii või teisiti töötav ja töövõimeline… –pole huvitatud oma töövõimetute liikmete eksisteerimisest.

Kui lapsed on mingil määral au sees, kui tulev „kulumaterjal“…, siis mõningates kultuurides ja ühiskondades, kus peamiseks psühholoogiaks  on  „ellujäämine“, seal isegi toetatakse „massilist paljunemist“, siis inimesed, kes jõudnud pensioni ikka (ma ei pea silmas neid, kes juba algselt polnud töövõimelised), kujutavad ühiskonnale teatud probleemi, aga mitte koormat.

Kujutage vaid, mis saab pensioni süsteemiga, kui me vaid teatud määral hakkame pensionist elama mitte 10-12 aastat, nagu see oli arvestatud, vaid 100 aastani…?

Süsteem lihtsalt pole selleks võimeline…

Ühiskond üksnes teenete pärast on sunnitud kannatama 70-80 aastani, kuid mitte enam.

Edasi see muutub juba „puhtaks kahjuks“…

Pikaealised kutsuvad esile huvi ja imestust seni, kuni neid on üksikuid…

Kui kurb see ka poleks, näib, et võimaluse realiseerimine, millest räägitakse kõrgemate jõudude poolt, iseenesest ei toimu…, vaid loomulikult jääb sõltuma meie ja meie ühiskonna teadvuse tasemest.

Kuid see on aeglane protsess, mis võib kesta mitmeid põlvkondi.

Me oleme kasvatatud ja häälestatud „raiskamisele“ kõiges…, alates tööpinkidest… lõpetades meie endi taolistega…, kuid see on vaid üks külg valitsevast duaalsusest.

Selle süsteemi teiseks küljeks võiks nimetada „elitaarsust“…

Kuidas ka poleks…, see on midagi vastupidavat, ühest, lõppematut…, miskit, mida pole võimalik tarbida, ega raisata, rutates millegi „järgmise ja parema“ järgi.

Selliseid asju, olukordi, suhteid ja inimesi on vähe… ja need on hinnas…

Kuid…, seda vaid seni, kui on jäämas erandid, mis kinnitavad domineerivaid reegleid.

Kui vaid selline erand hakkab koguma jõudu, siis reegel hakkab võitlema enda eksisteerimise eest…, näiteks pidurdades vähema kulukusega elektritransporti ja alternatiivseid energia allikaid…, või kõigiti „maha tegema“ alternatiivset meditsiini, mis on hulga terviklikuma lähenemisega inimesele üldse ja tema tervise põhjustele.

See on loomulik „reageering“ ja meil ei tasu arvustada reegleid selle eest, ning otsida neis kurja kavatsust.

Meie elu suund sõltub täienisti ja tervikult meie valikust…, meie igaühe valikust eraldi…, mis aegamööda (vägagi) kasvab ühiskonna valikuks.

Üksnes meie teadvus määrab, kuidas elame ja kuidas hakkame elama…

Meie käesolev ühiskond tervikult pole huvitatud ei sellest, et hingaksime puhast õhku, või jooks puhast vett…, ega sööks tervislikku ja tõelist toitu…, ei selle üle, et oleksime terved…, samuti ka, et me ei elaks kaua ja kergelt.

Kui veider ka poleks, sellest on huvitatud juba suur hulk liikmeid…, meid koos teiega.

Kui tahaksime endale kõike seda…, kui tahaksime elada indiviidide ühiskonnas, kus on hinnas inimelu ja iga ühe unikaalset panust sellesse…, selleks on vaja esmalt saada selleks indiviidiks, et saaks hiljem oma eluga muuta reegleid, mis oleks häälestatud selliselt, kus saaks meid kõiki pidada „ühe suure mehhanismi kruvikesteks“.

Kuid indiviidi kujunemine – on pikaldane, mõneti isegi ebameeldiv ja piinarikas protsess…

Kuid teist teed pole…

Pole tabletti, mis võtaks selle valu…, kasvõi ajutiselt.

Seda protsessi pole võimalik peatada, ei pidurdada, ega kiirendada…

Kord alanuna, ta kulgeb jätkuvalt…, vaatamata sõlmedele ja ümbersõitudele.

Selleks kõigeks peab valmis olema…, nagu Maarja Magdaleena märkis optimistlikult Tom Kenyoni sõnumis „Jutuajamised Magdaleenaga“: „Tõeliseks muutuseks pole vaja lootust…, see toimub ka läbi ahastuse.“

Ainus, mis toob mõningat ettevaatlikku optimismi – on tunnetatav ja tõenäonne aja kiirenemine.

Võimalik, et see kestab mitte nii kaua, kui võib arvata.

Igal juhul…, meil pole teist võimalust kasvõi kuidagi muuta ühiskonna reegleid, milliseid olime ise loonud ja toetame jätkuvalt…, kui vaid muutuda endil, ning lõpetada selle toetamist, mis ei meeldi meile enestele.

Ühedki revolutsioonid pole kunagi muutnud reegleid…

Reeglid muutuvad vaid siis, kui mängijad lõpetavad nende järgi mängimise, ning toovad sisse uusi…, või muudavad vanu, kohandades neid muutunud nõudmistele.

Meil on ees veel pikk tee meile lubatud parema ühiskonnani…

Kuid mida enam hakkab meid astuma mööda seda, seda lühemaks ta hakkab muutuma…, iga sammuga.

Jan Lõssakov

Read Full Post »

Väljumine tingliku armastuse paradigma piiridest

Peaingel Gabriel Shelley Youngi vahendusel

Tervitan teid, mu kallid…

Milline au ja rõõm olla täna siin teiega…

Me tervitame teie otsust tulla täna siia, et aidata kinnitada selle rühma energiat.

Muidugi, rääkides rühmast, me ei pea silmas üksnes neid, kes on kogunenud sellesse ruumi…, vaid ka neid, kes hiljem kuulavad, või loevad seda sõnumit netis.

Meil on hea meel tutvustada teile tänast teemat.

Ta on väga oluline edasi liikumiseks Uue Maa viiemõõtmelistesse energiatesse.

See teema on oluline seetõttu, et evolutsioneerumata oma arengus tinglikust armastusest kõrgemale, te pole võimelised liikuma sinna, kuhu tahaksite jõuda,…, seda ei saa vaid arenguta olla!

Enamus teie seast elasite vana veendumuste süsteemis, kogu oma elu, kogu antud kehastuse.

Ta muutus kõikjalolevaks…, kõikjale tungivaks…, edasi antavaks põlvest põlve.

Ja teie, igaüks teist, elasite kehastusest kehastusse selle tingliku armastuse mudeli surve all.

Nii oli alati…

Planeedil olid kõrgelt arenenud ühiskonnad, kus püüti elada tingimusteta armastuse energiates.

Kuid kahjuks…, paljud neist langesid eraldumuse illusioonidesse…, ning võimust võttis kolmemõõtmeline mudel, sünnitas elu, mis oli rajatud egole.

Selline mudel kinnistas „eraldumust“, tähtsusetust, väärtusetust…, milles räägiti teile, et tarvis käia „mööda nööri“, et mitte saada karistust kurjalt ja kättemaksuhimuliselt Jumalalt.

Religioossed uskumused olid suunatud sellele, et luua võimast struktuuri, mis teeniks väheseid ja kindlustaks masside kuulekust.

Elu Allikas oli tegelikult tingimusteta armastus…

Teiegi olete tulnud tingimusteta armastusest…, olete osa tingimusteta armastusest…

Lahkudes kehast, te naasete tingimusteta armastuse teadmise juurde.

Ülestõusu protsess – see on oma Jumaliku Tõe meendus kehas olemise ajast planeedil, kus te ise olite tegelikult tingimusteta armastuseks.

Kui hoiate veendunult tingimustega armastuse süsteemist kinni, siis te ei saa tunda ülestõusu ja viiemõõtmelist teadvust… – see ei hakka vaid tööle…, ei hakka tööle…

Sellest on tarvis vabaneda…

Kuid kuidas?

Asendades Jumaliku Tõega…, selleks on tingimusteta armastus… – see on teie sünnijärgne õigus.

Kui tõepoolest võtate uusi ja sügavaimaid tõdesid, siis pole tarvis mingit lisatööd, et vabaneda vanadest…, ehk, te lähete lihtsalt üle Olu uude teadvuse seisundisse.

 

Ehk naaseme oma arutluse juurde tagasi…

Kõik algas religioonist…

Kõik algas religiooni õpetuste moonutamisest ja seda tehti nii, et need oleksid kasuks mõnedele, kuid nendega saaks kontrollida masse…

Kujunes nii, et vanemad, olles jumalate rollis, toetasid samu meetodeid…, nad püüdsid lapsi kontrollida, kasutades eraldumise, eiramise, hukkamõistu, karistuse ja armastusest ilma jätmise ohtu.

Kõik see kujundas kõikjale imbuvat äralükkamise ja karistuse hirmu…, mis kestis põlvkondade jooksul, ning toetas planeedil valitsevat eraldumise teadvust.

See oli ainus, mis hoidis enda Jumalikkuse tunnustamisest ja oma Olu väljendamisest…, ning mõjutas kõiki vägagi destruktiivselt.

Eralduse mudel sundis inimesi tegema metsikusi teine teise suhtes…, toetas julmust, hukkamõistu ja eemale tõukamist.

Vaadake vaid…,  kuidas see on imbunud teie ühiskonda…, see on levinud üle maailma.

Kuid nüüd…, olete läbimas imelist tervendamise protsessi, ning väljumas eraldumiste piiridest…, ja võtmas vastu Ühesust.

Ometi veelgi lammutavamaks osutus teie isiklik uue mõtteviisi vastuvõtt ja selle endapeal rakendamine.

Sageli kuulsite hukkamõistu, et ka ise pidasite end väärituks, „eraldatuks“, olles sunnitud alluma ja mõistma end lõpmatult hukka.

Te ei suutnud armastada ennast tingimusteta…, ei suutnud leida tingimusteta armastust, mida janunes teie süda.

Pole seni suutelised andma tingimusteta armastust ei oma vanematele…, ei oma lastele… kuna pole mõistnud, et ise olete selle vääriline.

Just selle nimel olete tulnud siia…

See on 2014 aasta and…, tingimustega armastuse paradigma ületamise and… ja uue, tingimusteta vastuvõtt.

Kallid…, see on sügav ja muudab mängu reegleid…

Kuivaid hakkate praktiseerima tingimusteta armastust, rakendades esmalt enda peal, ta hakkab voolama teist läbi ka väljapoole, ning tõmbuma teie poole tagasi.

Seejärel alustate selle praktiseerimist oma vanematele, lastele, perele, sõpradele, loomadele, kõigile elavatele olevustele ja ka planeedile.

Vabanedes tingliku armastuse paradigmast ja võttes vastu tingimusteta, te vabanete perfektsionismist, hirmust, arvustustest, eraldumise ja alavääristuse valust.

Kas mõistate?

Vabanedes tingimusteta armastuse paradigmast, hakkate elama enda loomuliku tõe kohaselt, mis ongi tingimusteta armastus…, mis esmases järjekorras toetab neid aspekte, milliseid olete tahtnud kinnistada oma areneval planeedil.

Hakkate toetama vastuvõtu, rõõmu, kerguse ja Ühesuse energiaid, ning… ka ise hakkate neid looma.

Kas näete tervendavat effekti selles massilises mõtlemise ja olu nihkes?

Kõik algab teist endist…

Sedavõrd võimsad olete…

Vabanedes vanast paradigmast, hakkate tõemeeli teadvustama end Lätte lahutamatu osana, kust olete tulnud.

Selline teadmine teeb teid Lätte suurepärasteks aspektideks, kes on säramas oma tões ja aus…, loomas rahu, mis toetamas teid endid…, ning evolutsioneerumas selliselt, kuidas ei julgenud isegi unistada.

See loob imelisi muutusi, mille ilmnemisi soodustasite igaüks teist.

See on rõõmu täis püha aeg.

Kui hakkate mõtlema teisiti…, kui tunnistate oma tõde, ning lubate temal särada… – siis teiega hakkavad sündima üksnes suurejoonelised asjad…, ning lõppude-lõpuks, avastate, et elate armastuses ja toetuses, mida olete sedavõrd kaua janunenud.

Kallid…, te elate imelisel ajal…, ning teete suurejoonelist tööd.

Me toetame teid, ning tähistame kõike, mida olete teinud ja olete jätkamas samas vaimus.

Teadke…, me armastame piiritult kõiki…, ja igat ühte eraldi.

See ongi see, mida tahtsime täna jagada teile.

See oli suur rõõm meie jaoks.

Read Full Post »

Sõnum Maa elanikele

Sõnum Galaktikavahelise Absoluudi Konfederatsioonilt (Valguskandjate Liit, Galaktikate Liit), Jumal-Looja Absoluudi Galaktiliselt Kristuselt Melkisedekilt.

 

Austatud Maa lapsed…, austatud õed ja vennad mõistuses…võtke vastu sõnum ja teadvustage seda endale…, viies igat tähemärki läbi oma Südame Kiire voo.

Aeg on kätte jõudnud…, Saladus on avatud ja saanud Tõeks.

Füüsilises ja peene plaani kehades on ilmutatud Uued Energia struktuurid…

Uute lisatšakrate keskmete süsteemid…, energia vahetused hakkasid muutuma nii hulgaliselt, kui ka kvaliteedilt.

Teile, kui Valguse juhendajaile, saavad mõistetavaks jõuetused ja kõrgendatud unisus.

Teid saab õigeaegselt informeeritud meie abiliste läbi sidekanalil, keda planeedil on ette valmistatud vajalikul hulgal.

Peatselt igaüks hakkab tunnetama ühendust Linnutee galaktika infoväljaga.

On saabumas kõrgeimad Tule paketid…

Loodud Tule energia struktuur hakkab võtma vastu ja töötlema Tule energiaid, ning juhtima neid läbi teie kehade.

Uus energia struktuur pole veel aktiveeritud, vaid ühendatud Galaktika Kärgsüsteemiga.

Üksnes mõningaile teie seast, kes on valmis, saab Meister-abiliste poolt aktiveeritud see süsteem.

Inimese Uus tšakrate süsteem ja Uus Tule Energia süsteem alustavad ohutult läbima mõõtmete kihte…, nagu oleme teile rääkinud.

Kõik see hakkab üllatama teid mõnevõrra varem, kui võisite seda arvata.

Esimeste kuude arvestusega on esile toodud selline inimeste hulk, kellel õnnestub esimesena tõusta Maldenale (uuendatud planeet Maa viiendas mõõtmes)

Teil, kui eeskäijatel, juba uuendatud ja energeetiliselt tugevate kehadega, saab see täiesti teostatavaks.

Milline tõus teid on ootamas, sellest olete juba teadlikud.

Kui need read sattusid teie kätte esimest korda, siis soovitame leida enamat informatsiooni Interneti voogudest…, nagu Omar Ta Satt…, Valguse Rühm…, Krayon…, Peaingel Miikaeli igakuised sõnumid…, Šambala Ülestõusnud õpetajate sõnumid…, Adama, allmaa linna Telose ülempreestri sõnumid… – informatsiooni on külaldaselt, et leida, mis resoneeruks teie vaimsusega ja mis aitaks aktiveerida teie geneetilist mälu.

Teil, sellise uue informatsiooni voogude valguses, on hulga kergem orienteeruda…, eriti kui teid hakkab saatma teie Vaimne Juhendaja…, teie Määratleja, ehk, nagu teil on omasem nimetada – Kaitseingel.

Koostööks on vaja üksnes pöörduda tema poole…, ning kindlapeale saate temalt abi.

Mõista teda on lihtne, kui pöörate tähelepanu märkidele, mida Määratleja näitab sümbolite, või märkide näol teie enda keskkonnas, või alateadliku selginemise näol.

Teil vaja avaneda Valgusele, ning õppida laskma seda endast läbi…, ja olla pidevas Valge ja Kuldse helenduse voogudes.

Kõigi Galatikate Absoluudid on toetamas teid, ning saadavad jõu kiirte vikerkaarelist spektrit, et saaksite kinnistuda  neis muundustes.

Oma Melkisedeki Ordeni nimel ma saadan igaühele teist Jumaliku Kristallis Ilmutatud Roosi – teie Emaliku Signaturraku seesmusesse – Roosi, kuldsete kroonlehtedega.

Pöörduge vahete-vahel teile annetatud kujundi poole, ning selline edastus on teile toetuseks järgnevateks aegadeks.

Sügis, kui viimane ärkamine kõigest olevast Maa peal, vormide ümberkujundamise aeg, on meie poolt välja kuulutatud.

Teil seisab ees läbida muunduse teekond…, jämemateeriast ümber kristallsesse vormi.

Oluline muundus toimub vormide valikulisuses…

Kas on õiglane sekkuda mõningate tsivilisatsiooni elusvormide geneetikasse?

Vastus on ühene…

Tarvis mõista kõigi eksperimentide tagajärgi.

See, mida toodab Emake Maa kindlalt programmeeritud seemnetest, kui Jumalikust Loomingust, ehk rakust – on Kõrgemate Jumalike Hierarhide programm, kus iga meie poolt loodud rakuke loob enda sarnast, ilma mingite muudatusteta.

Teil alles seisab ees õppida seda…, kõik see on võimalik…, kuid selleks on tarvis pöörata teid teisele mõistmise tasemele.

See on võimalik üksnes neljandas-viiendas mõõtmes.

Teie tsivilisatsioonil seisab ees teha selline hüpe…

Teid on selleks ette valmistatud…

Kõikidel viisidel on räägitud teile Kvantilisest Hüppest…

See toimub kolmes etapis…

Esimene oli täies ulatuses aastal 2012.

Igaüks suutis teadvustada, et elu pimeduses ja eksimustes, vales ja jämeduses, ei tule enam.

Meie abilised konstruktiivselt, samm sammult, omal tasemel, on ühiste jõuväljade abil, rahva avalike liikumisrühmade ja kollektiivide kaudu alustanud masside ettevalmistamisega, jagades Maa struktuuridele vajalikke voogusid…, olles eeskujuks oma tarkade käitumistega, ning püüdes ühendada kõiki rahumeelse eksisteerimisega, päikselises ülestõusu rõõmus.

Sellist olulist hüpet oli oodata.

Kui vaid hakkate teadvustama oma rolli ja kvaliteedilisi muutusi, mida me ootame teilt, siis nende tähtsus võib tõusta veelgi…, see on vaid teie isiklik eriline teene.

Aidake oma peresid ja lapsi, abikaasasid…

Saage neile parimaks eeskujuks…, kui armastuse ja tunnustuse näidisena.

Jälgige nende kasvu…, nende tegevuste edu.

Aidake neil vältida pikemat viibimist massimeedia voogudes, asendades seda raamatutega, ja vastavate filmidega, millistel sügav sisu…, jalutustega ja mängudega.

Õppige suunama nende teadvust suundadesse, mis aitaks muuta vananenuid programme nende teadvuses, ning aitaks avada ande-talente, milliseid on kõigil olemas.

Pöörake erilist tähelepanu sellele, mida räägivad 2-5 aastased lapsed, kes on tulnud Maa peale, et olla teile Abilisteks-Õpetajateks…

Neil on eriline missioon – olla Teejuhid.

Kõik teie vananenud ja kõdunevad programmid, mõistmised, valed, enesepettused, kõlblusetus, vaimne ja füüsiline laiskus, on meie võimsate selgituste valguses.

Kõik püüded muuta omad füüsilised kestad läbi sportlike tegevuste, nagu gümnastika, aeroobika, jooga…, ja muu… kõik need on üksnes tahtejõu tugevdamiseks.

Lootke üksnes endale…, aga mitte maagilistele võtetele, mis on üksnes abivahendid…, aga mitte peamised atribuudid.

Üksnes alaline kinnitus oma kindlameelsusele muundada oma keha Vaimsust ja Mõistust, aitab kiiremini saavutada soovituid tulemusi.

Üllatute ise, et kuidas on võimalik lühikese ajaga saavutada nooruslikku ja paindlikku keha.

Jah…, seda on võimalik lühikese ajaga.

Teie hingamissüsteem aitab läbi viia rida uusi võimalusi, milliseid pole seni kasutatud… – nagu hinge kinni pidamine pikemaks ajaks…, viis, või enam minuteid.

Võimalus toota süsihapet ja suunata seda füüsilise keha koosluse taastamiseks…, mis aitab minna jämedast toidust üle peenemale.

Peatselt, vastavalt teie soovile, võib toituda toitainetega, mis lähtuvad Ilmaruumilikust Külluse Allikast.

Praanaga toitumine on teil käimas…, on mõningaid inimesi, kes on vabad toitainete ostmisest ja söögi tegemisest.

Olulist sõnumit saadame teile selleks, et toetada teid, ning selgitada, et polegi kõik nii hirmus, kui näib…

Pole põhjust muretsemiseks, kahtluseks…, ega põhjust paanikaks.

Ma olen näinud teid tiivustatuna ja valgetes rüüdes palju kordi, kuigi polnud veel aeg teil koju naasemiseks…

Nüüd on aeg olla eeskujuks planeet Maa elanikele…, kuna füüsiline ülestõus on võimalik.

Ei kavatse keegi jätta teid füüsilisest kestast ilma…, ta vaid aegamööda muutub paremaks, Uueks Kehalikuks Vormiks…, nagu see oli kunagi, ning oli korralikult „läbi proovitud“.

Teil jääb üle vaid kasutada seda uuenenud keha…, teil, kes kannab endas Valguse Jõudu, ning püsib vikerkaareliste energiate voogudes…, oma kiirtega valgustab kogu enda ümbruskonda.

Pole mõtet astuda välja lõpuni tegemata kehastumise programmiga.

Nüüd kõigil Maa peal elavatel inimestel on võimalus teha läbi Uut Sündi, läbimata surma…

Uut sündi nimetame Ülestõusuks.

Teha läbi muunduse, jätmata maha armsaks saanud keha…

Muundus on – Vaimu, Vaimsuse, Teadvuse ja Keha sulandumine.

Nende oluliste koostisosade  sulandumisega saate juurde uusi koostisosi, mis saavad teie Uute Füüsiliste kehade alusteks.

Uutest energia struktuuridest on teile rääkinud Krayon…

Sama informatsiooni võite leida Valguse Rühma arhiividest.

Mina, Galaktiline Kristus Melkisedek, räägin esimest korda neist võtmerühmadest, kes nimetuste järgi on teada minu partnerile.

Seda sõnumit saadan teile Valguse Jõudude Liidu ja Galaktikavahelise Föderatsiooni nimel…

Ma tänan partnerit ja kõiki, kes teadlikud hakkavad ilmutama end Ühtse Isa-Ema Jumala Vaimus, kui Tema Kiirena…, kui Tema Fraktaalina.

Ma õnnitlen teid selle puhul, et saladusi enam varjata pole vaja.

Mina, nagu teised Jumalikud Kõrgemad Hierarhid, olen samuti Kiireks…, kuid siiski omal tasemel…, ja minu Teadvus on mõnevõrra teie omast kõrgemal.

Vaid selles on vahe!

Ma tänan ka igat liitlast Valguse Pakettide eest, mida olete panustanud partneri poolt lausutud tähemärgi sisse.

Jagan teile Oma Väge.

Isa, Ainus Jumal-Looja saadab teile oma Jumalikku Õnnistust.

Meie Vägi on nüüdsest teie Vägi!

Ühene Isa-Ema õnnistab teid ülestõusu teekonnal!

Võtke vastu Nende Südame Tule…, ning igaüks, kes loeb neid ridu, on õnnistatud selle tulega!

Seaduslikult…, Kaanonlikult…, Mõjusalt…

Aamen…

Maria Ganina

Read Full Post »

Arktuurliku rühma sõnum

Tervitame teid…

Sageli pidasite end üksikuna…, seetõttu küsisite… – miks Galaktiline Föderatsioon lubab meile abi…, kuid seda ei tule.

Kallid…, siin on tegemist vaba voliga…

On olemas piirangud selles, millisel määral keegi teine on võimeline tegema midagi Maa ülestõusuks…

Rännakut uutesse energiatesse olete siiski valinud ise…, ning läbi tehtud esmalt teie poolt isiklikult…, seejärel ka globaalselt.

Keegi pole võimeline tegema teie seesmist tööd teie eest…, selline teadmine oli viga, mis on talletatud paljudesse uskumuste süsteemidesse.

Mõningad arvavad, et kas Jeesus, keegi Pühak, või Guru, teeb nende eest kogu töö, ning nemad saavad „päästetud“…, kinnitades vaid oma usku kellegisse isikusse, kui päästjasse.

Seejärel elavad oma tavalist igapäevast elu, kolmemõõtmelisel viisil, arvates, et nende „päästmise“ töö on lõpule viidud.

Õpetaja Jeesus tuli, kui tõe saadik, vägagi tihkesse ilma.

Ta püüdis õpetada inimestele seda, kelleks nad tegelikult on, ning näitas neile, kuidas tõusta kolmanda mõõtme piirangute kohale.

Ta näitas üksnes teed, kuid ei saanud teha kellegi eest töö ära.

Maailm polnud veel valmis…, enamus inimesi ei mõistnud tema sõnumit…

Nii oli ka paljude tõe õpetajatega pikema aja jooksul…

Parim, mida nemad suutsid teha – oli vaid külvata tõe seemneid.

Teie, kui Jumalikkuse isikulised väljendajad, olete valmis elama tões.

Selline töö pole „nõrkade“ jaoks, kellel on raske seljataha jätta paljud läbi proovitud ja läbi tehtud teed, mis töötasid paljude elude jooksul.

Te olete eesastujad – pioneerid.

Muutused võivad olla hirmutavad ilmale, mis on programmeeritud  kasutama oma mõistust, ning planeerima ja ehitama jooksvate ettekujutuste kohaselt, mis on antud hetkel „parimad“.

Õppige kuulama ja usaldama oma alateadvust…, ning täites igapäevaseid ülesandeid, teadke – olete vaimsed olevused…, aga mitte taltsad ja patulised inimesed, keda tarvis päästa…, nagu oli õpetatud paljusid teie seast.

Elamine, kuulates oma seesmist häält, muutub hubasemaks ja kergemaks…, ja seda enam, kui hakkate orienteeruma oma tõelise loomusele, ning elama selle järgi.

See ei tähenda, et teil pole vaja tellida lennupilet, või – mitte planeerida oma päeva…

Vaid see tähendab…, et kõrva nurgaga peate kuulama oma seesmist häält…

Ning…, kui see, mida planeerite – resoneerib teiega…, siis võtke ette.

Kõik, mida näete…, kuulete…, proovite maitsele…, puudutate ja tunnetate lõhna… – on vaid kontseptsioonid…, vaimse reaalsuse mentaalsed tõlgendused.

Jumalik teadvus on kõikjalolev – kas saab midagi olla väljaspool Kõikjalolemist?

Teie ilm on teie seesmuses, aga mitte väljaspool.

Näiteks… – kui vaatate puud, siis teadke, et jumaliku idee kohaselt puu on vaimne…, valge…, kaunis…, ei oma vanust…

See, mida võtate puuna – on kõigest vaimse puu idee kolmemõõtmeline kontseptsioon.

Vaadake, mu kallid, teie teadvuse seisund määrab, kuidas tõlgendate ja seejärel kujundate enda jaoks Ideed, mis on kehastunud Universaalses ja Kõikjalolevas Teadvuses.

Ilm on meie seesmuses, aga mitte väljaspool…

Kõikjalolev kinnitab, et pole midagi lahutatud.

Mõnedele on seda raske mõista…, kuid, katsuge seda mitte eirata, püstitades enda ette arusaamatuse seina.

Võtke hoopis idee vastu…, mõelge selle üle…, paludes abi selle mõistmises.

See on teie töö…, see on see, kuidas muudate ilma resonantsi ja loote uusi kõige kõrgemaid vorme.

Mõistke…, iga Jumalik Idee on teie teadvuses juba teostunud…, te ei pea enam kunagi otsima mida tahes väljaspool ennast.

Kui see tõde oleks mõistetud kõigi poolt, siis ta oleks muutnud Maailma ühe hetkega.

Vaba Voli õigus võimaldab inimesel tõlgendada oma teadvuse seisundi kohaselt…, seda seni, kuni mõistab, et tõde on igavene, ega sõltu sellest, kes millessegi usub…, või ei usu.

Tõe teadmine ei tähenda, et te ei peaks püüdma ilmingute mõistmisi, mis on kujundatud duaalsuse ja eraldumise poolt…, samas kuulutades: „Jumal on kõik…, seega – ma ei pea midagi tegema“

See tähendaks… – te näete asju sellisena, nagu need on…, ilmingud, mis on kujundatud duaalsusega ja eraldumisega, ilma seaduseta, mis toetaks, või kinnitaks seda.

Selliselt te ei lisa oma energiat ilmingutesse.

Arktuurlik rühm tahaks rääkida muunduste energiast, mis on siin olemas…, mis paneb paljusid kahtluse alla seadma jäikade struktuuride väärtusi, mis on reeglite, või lepingute vahendusel ikkagi veel püsimas.

Ärge kartke…, need struktuurid on hakanud lagunema, kuna neis, peale usu, pole enam midagi olemas, mis toetaks neid.

Need on üksnes kontseptsioonid…, kui vaid kaob usk neisse, nad lakkavad olemast.

Paljud neist struktuuridest olid ühiskonnas vajalikud, kuna need polnud veel valmis võitma vastu oma jõudu…

Kuid nüüd on uued ajad…

Ärganud teadvuse energia sunnib paljusid kaardimajakesi kokku kukkuma…

See on evolutsiooni tunnus…

Tuleb ette neid, kes mõistmatuse tõttu puiklevad vastu, ning tõstavad paanikat iga muutuse juures, mis on ilmas vaimselt toimumas.

Suhtlus on neile mugavus ja ohutus, kuigi see on valulik…, midagi muu ehk oleks neile parem…

Võite osutada neile abi…, kasvõi lihtsalt rahulikult kuulates neid ära…

Energeetiline väli, täis rahu ja armastust, võib rahustada enam, kui mingid sõnad.

Riiklikud struktuurid, seadus, religioon, pere ja nii edasi…, kõik on muutumas…

Enamus neist muutuvad…, või varisevad kokku.

Enamus muutustest sünnib tänu vaprate Vaimsuste julgusele, kes ei karda valada valgust tihedatele varjudele.

Paljud laimatud Valguse Töötajad ohverdavad sageli oma elu, et aidata magavat ilma ärgata rahulolust, ning tuua neid oma energiasse.

Inimene peab vabanema nägemusest enda kohta, kui nupust selle ilma tugevate käes…, muidu ei juhtu midagi

Mu kallid…, olge vaprad…, välised ilmingud peegeldavad igaühe seesmist teadvust…, ning, mida enam täitute Valgusega, seda enam hakkavad ka välised vormid muutuma…

Kuid, täielik muutumine ei toimu ühe hetkega…, selleks läheb tarvis eoone aegu…, et saada sellisteks, nagu olete.

 

Teid jälgitakse armastusega, ning õpetavad teid paljude planeetide esindajad…

Samas teie õpetate neid, kuidas seda teha…, kuidas areneda raskete duaalsuse ja eraldumise struktuuride keskel.

Nemad õpivad teie edude peal ja teie evolutsioonil.

Arktuurlik rühm

Read Full Post »

Jutuajamine Lutsifäriga

Surematus…, Jumaliku energia tasakaal

 

Ma ei kavatse teid milleski veenda…, tahaks vaid, et te mõtleks nende küsimuste üle, mis kõlavad minus…, et te leiaks neile vastuse…, leiaks need vastused endi seest.

 

* Kuidas ilmnes selline mõiste, nagu surm?

Meile räägitakse, et hing on surematu.

Miks füüsilise keha elu on piiratud ajaga?

** Mille poolest erinevad elu ja surm?

* Inimene sureb ja vaim väljub füüsilisest kehast.

** Seega, surnud on see, kus pole vaimu?

*Aga mis on Vaim?

** Jumalik impulss.

* Kas surm on see, kus pole Jumalikku impulssi?

** Jumaliku impulsi puudumine – on tõuge surma poole…

Surm on lagunemine…, aga elu on loovus…, loomine.

Surm saabub siis, kui lakkab loovus.

* Kas tahad ütelda, et on miski, milles puudub loovus?

** Puudub soov luua.

* Pea kinni…, – Inimene vananeb ja sureb…, ta sureb vanadusse.

** Ta sureb loomise soovi puudumise tõttu.

Oleme sinuga rääkinud, et sa oled Jumala loomise kogemus…, oled loodud Jumala loomise kogemuse pärast…

Kui sa lakkad loomast ja saama kogemusi… – sa sured.

Vaim vaid jätab keha maha.

* Miks ta jätab keha maha? Mis toimub edasi?

** Jumalik impulss, mida nimetate Vaimuks, pöördub tagasi, ning sulandub ühese impulsiga…, aga kogutud kogemus talletub struktuuri, nimega vaimsus.

*  Tuleb välja, et oleme üksnes Jumaliku kogemuse talletused?

** Kus te ei loo…

* Aga kui loome?

** Siis olete loojad.

* Seega…, kogu meie valik on – kas luua, või mitte luua?

** Jah…, ehk teisti – läbida paljukülgset jumalikku kogemust…, või loobuda kogemuse läbimisest…

Kuid kes siis loobub, kui mind tegelikult pole, vaid on üksnes mingi talletuse fail Jumalikust kogemusest?

* Mida tähendab sulle mõiste: Ma olen?

** See tähendab, et ma teadvustan ennast…, ma mõtlen…, ma võtan vastu…, ma eristan end teistest.

Kui lood, siis ilmutud Jumalas…, sinu loomine erineb teiste omast…, vaid sellega erined teistest…, kuna kõik on vaid Jumal.

* Kui on olemas kõigest vaid jumala loomise fail…, ning ma ilmutun üksnes siis, kui loon…, ehk läbin seda kogemust…, – see tähendaks, et Jumal ilmutub selliselt läbi minu?

Seega…, mina olen Jumal, kes on ilmutunud minu kaudu kogemuse läbimiseks?

** Jah…, sa oled mõistnud.

Igaüks teist on Jumala ilmnemine läbi teie tunnetuse…, mille tõttu oled Jumal.

Igaüks teie seast on Jumal.

Kui te oleks tunnetanud üksnes nägemise abil, siis teid saaks nimetada Jumala Silmadeks…

Kuid teie tunnetus on laiem.

* Me oleksime siis videokaamerateks, mille läbi Jumal jälgib ilma?

** Ei…

Kui inimene vaatab kaadreid, mida võtab üles kaamera, siis ta pole kaamera…, ta üksnes saab vaadata neid, kuid mitte mõjutada seda, mida ta näeb üksnes oma tunnetusega.

Jumalal pole muud tunnetust, kui vaid teie oma…, ta võtab vastu kõike läbi teie…, üksnes läbi teie.

Jumal on sisenenud oma kehasse, et võtta vastu ja saada enese vastuvõtmise kogemust enda teiste osade vahendusel.

Just selles mõttes sa oled Jumal…, – igaüks teist on Jumal…

Võiks ütelda teisiti…, lõppmatus ja paljumõõtmelisus pole teile siiski veel päris selged.

Jumal on võimeline tunnetama end üheaegselt läbi miljardite võimaluste, kuigi olles siiki Ühene Jumal.

Kujutlege valgustit, sfääri, milles põleb valgus, ning valgus tuleb sfäärist välja lugematute avauste läbi.

See on ligikaudne analoog, et mõista seda.

Iga valguse kiireke, mis väljub sfääri august, tunnetab end omaette kiirena, ning valib ise, mida valgustada.

Kuid valgus ise on Jumal…, aga iga kiireke on võimalus valgustada enda osa, mida veel pole õppinud tundma.

Seega…, ka naaber kiireke, mis on sulle nähtav, on samuti sina…, kuna sina oled Jumal, siis temagi on Jumal…, kuid tema valgustab mingit muud osa.

* Tuleb välja, et polegi mingit valiku vabadust.

Mida suudab kiireke… – vaid valgustada?

** Ka Jumal suudab üksnes valgustada, kuna ta on Valgus…

Mõtle sellele…, Jumal pole suuteline mõjutama oma osi selles, kuidas valgustada…, millist teed valib kiireke peegeldudes…, ning kuidas ta peegeldub sellest, mida kohtab oma teel.

Selles mõttes Jumalal on veelgi vähem võimalusi, kui sinul…

Tegelikult … – sa ise oled tema valik…

Ta ei võta üksnes sinu vahendusel vastu…, vaid isegi valikut teeb läbi sinu.

Kui olete Jumala osakestena, tema kiirekestena, läbite erinevaid teid, erinevaid katsumusi…, siis informatsioon teie kulgemisest ja valikutest, muutub kui valgusti augukeste filtriks.

Jumala Valgus, läbides neid filtreid, värvub erinevalt teistest…

Sellised te olete… – Jumala vastuvõtu prismad.

Kellel on siis enam valiku võimalusi?

* Kuid meile räägitakse, et on olemas inglid-vardjad, ehk meie kõrgemad aspektid, kes suunavad meid ja aitavad läbida parimat meile kogemust.

** Ma maalisin sulle lineaarse protsessi pildi, et oleks kergem mõista…

Kuid kõik on paljumõõtmeline…, ehk, nagu ütlete teie – fraktaalne.

Iga väljunud kiireke muutub ise valgustiks, ning jagab oma tunnetused miljoniteks uuteks valguse kiirteks, mis samuti kogevad ja muutuvad neile tunnetuse läätsadeks.

Sinu tunnetuse jaoks lähim valguse valgusti – on su isiklik Jumal…, – sinu Kõrgeim Aspekt.

Peale selle, selles arusaamatus pildis, kõik kiired teevad oma päritolu kõikidel etappidel isegi koostööd, kuna protsess pole lineaarne…

Kõik see – on kaunis Jumala Valguse põiming, mis on läbimas erinevaid tunnetuse läätsi.

* Sain aru…

Lähme surma juurde tagasi.

Jumal läbi minu füüsilise keha tunnetab enda osa…, kuid miks keha sureb?

** Läbi sinu füüsilise keha tunnetab enda osi vaid su isiklik Jumal – sinu Kõrgeim Aspekt.

Sinu Kõrgeim Aspekt on samuti valguse kiirekeseks oma isiklikult Jumalalt…, tema Kõrgemalt Aspektilt… – ja nii lõpmatult…, kõik selliselt…

Ka sinu Kõrgem Aspekt – on samuti paljumõõtmeline valgusti, mis laseb välja valgust läbi tohutu hulga tunnetuste punktide…

Seega… minu Kõrgem Aspekt tunnetab veel lisaks paljude kellegi kehade läbi…

Jaa…, kuid need pole kellegi kehad, vaid need oled – samuti sina.

Arutame seda teisiti…

Oled kuulnud, et sinul on seitse keha…

Kujuta ette, et valgusti kera on paljukihiline…

Iga kiht on valmistatud erinevast materjalist ja erinevat värvi, ning augukesed Jumaliku Valguse läbimiseks pole neil kohakuti…

Kuid ometi kera seesmuses, seitsme aukliku kesta taga, on peidus valguse allikas.

Valgus, läbides esimese kera augu, satub teise kera ruumi, kus otsib väljapääsu, ning rändab edasi, kuni leiab viimase kera augu…, ehk … teie keha.

Ka need seesmised kerad – olete samuti teie…

Igas keras – suurim hulk aukusid valguse läbimiseks…, mis on samuti sina ja sinu tunnetuste kogemus.

Kas kujutasid?

Kujuta veel… – väljudes igast seesmise kera august, moodustub samuti struktuur seitsmest sfäärist, millistes on uitamas valguse kiir…, ja nii lõpmatult.

*See on kuidagi liig suurejooneline… Mida mina siis olen?

** Jumaliku Valguse osa, mis on erilisel viisil peegeldunud…, erilisel, kõigi oma enda osadega.

Ka selles mõttes, et kõik su osad on eraldatud teine teisest, ning peegeldavad valgust erilisel viisil…, sa pole võimeline mõjutama nende valikut ja peegelduse kvaliteeti.

Kuid kõik see oled sina…, see on sinu valik, kui enda osade valik…

Selline on ka Jumala valik…, esmalt kõik on üksnes tema osade valiku summa.

*Selliselt me kunagi ei jõua surma mõistmiseni.

** Ma püüangi sulle selgitada, miks Vaim saab lahkuda kehast…, miks Jumalik Valgus lakkab kiirgumast kehast, kui Jumaliku Valgusti ühest osast.

Keha hakkab lagunema ja kaduma…, kuid Jumalik Valgus hakkab väljuma järgmise keha-sfääri vahendusel.

* Siin tekib küsimus: mis põhjusel eelmine keha-sfäär lakkas peegeldamast jumalikku valgust…, kas tema augukesed olid ummistunud…, kinni kasvanud?

** Jah…, sa mõistsid seda.

Asi ongi selles, et läbi selle keha Jumal enam ei saanud tunnetuste kogemusi.

* Kas pole vastupidi? Jumal ei saa enam tunnetuste kogemust seetõttu, et keha sureb ja laguneb?

** Ei…, siin kerkib hoopis teine küsimus… – milleks Jumalal lõpetada sellisel teel tunnetuse kogemuse loomist läbi selle keha, kui selle läbi pole võimalusi kogemuse saamiseks…?

Kõik Tema ilmingud on üksnes tunnetuste kogemuse saamiseks.

See on teie valik, millisel kogemise etapil teete otsuse, et selle keha vahendusel enam ei taha kogeda…

Teie Jumaliku Valguse augukesed ummistuvad…, kasvavad kinni seetõttu, et te ise valite seda.

Te ise valite vanaduse…, väetilisuse…, surma…

Te väsite olemast selles kehas, ning teie tunnetus kaotab vahetut puhtuse ja tunnetuse rõõmu…, teil kaob soov luua ja areneda.

Mõned teie seast katkestavad tunnetuse kogemist, ning naasevad taas tagasi, et jätkata ilma ja Jumala Valguse tunnetust teiste kerade-kehade vahendusel.

Mida edasi, seda vähem, otseses mõttes, Jumala Valgust pääseb valguskerast läbi füüslise keha.

Selline kera hakkab aegamööda lagunema, kuna pole enam võimeline laskma Jumalikku Valgust endast läbi…, kui vaid ehk, vähesel määral.

Kõik haigused füüsilises kehas ilmnevad just seetõttu, et teie keha sfäär ei suuda lasta endast läbi Jumalikku Valgust.

Muutuge kiirgavateks valgustiteks…, siis teie keha elab igavesti…, seni, kuni lasete endast läbi Jumalikku Valgust.

* Pea kinni…, kui me võtame Jumalikku Valgust täiel määral, puhtal kujul, siis meie füüsilised kehad ei pea vastu.

Räägitakse, et võime näha ingleid…, kuid nende valgus on pimestav meie jaks ja võib meid ära põletada.

** Ja…, just seetõttu te võtate Jumalikku Valgust, mis jõuab teieni suurema hulga filter-avade kaudu.

* Tuleb välja, et minu surm on võimalik siis, kui lõhun ära omad keravalgustid, ega pääse oma keskmesse.

** Ei…, ka siis sa jääd endaks, ehk mingiks Jumala osakeseks, mis on läbinud hulga tunnetuse filtreid.

* Mis on siis surm?

** Surma pole…, mõtle ise!

Isegi kui kõik Jumala osakesed otsustavad loobuda oma kogemuse saamisest, lakkavad loomast…, siis kogemus, mida nemad said Jumala osakestena…, Jumal silmadena, ei kao…, kuna miski pole võimeline kaduma…, kõik on võimeline üksnes muunduma.

* Aga…, mis saab meie kõigiga, Jumala osakestega, kui kõik Jumala osad otsustavad lõpetada kogemuse saamist. Lõpetada loomise?

** Ma ei tea.

* Sa ei tea?

** Kuid ka mina olen – Jumala kiir…, üks esimestest.

* Järelikult…, kui inimene on täis plaane ja jõudu…, tahab luua ja jätkata kogemuste saamist läbi füüsilise keha…, – siis ta ei vanane, ega sure?

** Jaa…, kuid ta peab olema selles kindel, et ei vanane, ega sure.

Kogu vananemise ja keha kulumise mehhanismi käivate ise.

* Kas keha kulumist on võimalik vältida?

** Muidugi. Teie sisse on kätketud kõik programmid.

Kõik rakud saavad uuendatud ja teatud ajani need kasvavad ja uuenevad…

Kuid te ise käivitate mehhanismi aeglustumise…, ehk uuendamise kiiruse…

*Kas ma peaks siis andma oma kehale käsu, et ta pidevalt uuendaks rakke?

** Sa peaksid tegema seda igal hetkel ja pidevalt kinnitama oma valikut.

Kuid sa lubad oma teadvuse paljudel programm-viirustel, mis on paigutatud teisse ühiskonna üldise arengu käigus, lõhkuda ja peatada programme…

Kuulates rohtude reklaame…, jutte haigustest ja vanadusest, lubate endasse informatsioone…

Mistahes informatsioon – on energia, mis kävitub sinus.

* Kuid siis peaks üldse eralduma ühiskonnast.

** Jah…, just seda teevad need teie seast, kes on surematud teie ilmas…

Nemad eralduvad ühiskonnast…, matriksvastuvõtust…, või leiavad ühendust vähesel määral.

* Tuleb välja, et kuni elan ühiskonnas, ma vananen jätkuvalt ja põen haigusi?

** Ei… ei pea…, sa saad valida ja mitte võta vastu sellist informatsiooni, ning blokeerida selle arengut endas.

Kuid seda teha on raske, kuna viiruse omadus pidevalt muutub…, nagu arvutites, kus on alati võimsamad viirused mistahes kaitse programmide puhul.

* Kes loob neid viiruseid?

** Need, kes tahavad kasutada teid oma eesmärkidel…, need, kes näevad ilma selliselt, ning selles mõttes selline on ka nende looming…, see on ka nende valik.

Sa võid seda mitte valida…, iga päev…

Just seetõttu mõned teie seast jõudsid mõistmiseni, et välised informatsioonid, teleuudiste näol, tuleks eirata…, mille läbi saab puhastatud oma tunnetus, väljaspoolt peale sunnitud programmidest.

* Järelikult…, surematu inimene ei saa elada linnades?

** Kuidas sa seda ette kujutad?

Seda vaid ei lubata temal…, hakatakse pidevalt küsima – miks ta ei vanane…, temale hakatakse peale suruma oma tunnetuse programme…, ja palju muud.

Varem või hiljem informatiivne viirus purustab tema veendumuse selles, et ta ei vanane…, sellega ta käivitab oma vananemise mehhanismi ja surma.

* On siis palju meie seas surematuid?

** Olete kõik surematud…, kuid neid, kes on valinud surematut olemist füüsilises kehas, on suhteliselt palju.

* Mind piinab üks küsimus…

Sinu maalitud pildis on kõik kaunis…, Jumaliku Valguse kiired rändavad mööda tunnetuste prismasid.

Kuid meie seas on erinevaid õpetusi, mis räägivad, et üle meie ja meie seas on olemused, kes otses mõttes toituvad meie teadvustusest.

Näiteks põhjaameerika indiaanlaste õpetustes neid nimetatakse lendajateks…, aga kristlikes – deemoniteks, elajateks, olevusteks.

Mis see on?

Kas selliselt peegeldub Jumalik Valgus?

Kas oleme kellegi toit?

** Sa ka ju toitud.

Milleks sa sööd toitu?

* Selleks, et elada…, et minu füüsiline keha saaks eksisteerida…, kasvada.

** Sa kasvad ja muutud, kuna sinus on olemas sinu keha arengu programm.

Sinu toitumine on – energia saamine.

See on üks Jumaliku Impulsi saamise vorm väljastpoolt.

Sa võid saada seda ka seestpoolt, et jätkata protsessi oma kehas…, oma keha loomiseks.

Neid impulsse võid saada ka väljaspoolt…

Nende impulside saamine on just see, mida nimetad teadvuse söömiseks.

Kui sööd õuna, siis tarbid Jumala Valgust, mis on peegeldunud õunasse.

Sa purustad õuna füüsilise kesta, mille juures vabaneb sellesse kätketud Jumalik Impulss ja sööd selle ära…

Selliselt sa taastad mingi Jumaliku Energia tasakaalu, mis on kätketud sinusse, kuid mida oled kulutanud mingile oma elutegevuse protsessile.

See on vaid üks võimalustest taastada eneses Jumalik Energia.

On erinevaid energia toitumise viise…, näiteks… praanaga toitumine.

Inimene ei saa olla joomata, kuna koos veega pääseb kehasse kogu ilma informatsioon.

See on samuti üks tunnetamise viis…, üks viis saada teada muutustest, mis on toimumas kehaväliselt…, läbi oma kehade.

Inimene on võimeline asendama füüsilist toitu teiste Jumaliku Energia taastamise võimalustega.

Iga loodud olevus toitub siiski Jumaliku Valgusest…, ilma selleta pole elu.

* Mis tähendab Jumaliku Energia kulutamine? See ei kao ju kusagile.

Kui ma loon üksnes enda seesmuses, siis see energia jääb ikkagi minusse.

** Seda küll…, kuid ta tiheneb ja muutub tunnetustele kättesaamatumaks…, ta muutub sinust eraldi olevana…, ehk, sinusse kätketust eraldamatust Jumalikust Energia hulgast jääb vähemaks.

* Järelikult…, on olemas mingid vormid, mis toituvad meie energiast? Ilma meie loata ja meie teadmata ?

** Avades oma tunnetuse piire ja kaitsmata end, annadki selleks loa…, – ilma su enda loata keegi pole võimeline seda tegema.

* Ma ei mõista… Ma ise neid ei näe, kuigi olen lugenud nendest…

Kui lendajad poleks õginud meie teadvuse mulle, kas siis oleksime arenenud kõrgemate arengu tasemeteni?

** Kõik, mis eksisteerib ilmas, on koostöös…, sa ei saa muuta seda fakti.

Kui isegi sulgud isoleeritud kapslisse, sa oled jätkuvalt koostöös ülejäänud Jumala Osakestega.

Koostöö ongi kogemise võimalus…, see on tunnetus…, see on loomine.

Kuidas teha koostööd teiste Jumala Osakestega – teed valiku ise…, selles seisnebki sinu valik…, see on sinu vaba valik.

Kuid ka teised sinu osad teevad oma koostööd ja vastuvõtu valiku, et luua.

Piiranguid pole…, nagu pole ei halba, ega head. Tehes tööd mistahes Jumala osakesega väljaspool ennast, saa tarbid osa tema Jumalikust Valgusest…, peegeldad seda ja suunad.

Ehk, kasutades teie kõnepruuki, sa annad miskit endast väljapoole…, ja miskit võõrast võtad endasse.

See ongi koostöö protsess.

Jumaliku Valguse hulk ilmas ei vähene…, ta on alati olemas ja püsiv…

Enamgi veel… – ta suureneb…, ehk, Jumal avardub…

Just seetõtu Jumala Valgust jätkub kõikidele eludele.

Siseneva ja väljuva energia tasakaal sinu vormis peab olema kontrolli all…, muidu su kerake võib lõhkeda, kui seda on palju…, ja kokku vajuda, kui seda on vähe.

Kuna sa pole isoleeritud välisest ilmast, siis energiad tsirkuleerivad sinus sisse ja välja…,  pidevalt.

See on alaline ja loomulik protsess.

Selliselt eksisteerib kogu olev.

Kuid on miskit veel…

Kui sinus ilmneb energia ülejääke, milliseid sulle veel vaja pole ja su keha-kera on lõhkemise ohus…, siis kuhu need kaovad?

Midagi ei kao…, alati on keegi, kellele läheks neid ülejääke tarvis.

Just selliselt ilmnes Jumala vormide hulk, mis toituvad nende energia ülejääkidest, mida tootjad ise pole võimelised tarbima.

See on just see, mida nimetate lendajateks.

Selliseid olevusi on palju ja need on erinevad, sõltuvalt teadvuse energia tüübist, millisest nemad toituvad.

On neid, kes toituvad hirmu ja raevu energiast…

On neid, kes toituvad üksnes peentest tunnetest.

Kuid see, mida nimetate deemoniteks, on midagi muud…

Need on need Jumala osad, kes valisid sellise energia vahetamise vormi…, sellise kogemise saamise vormi ja sellise Jumaliku Valguse peegeldamise prisma vormi.

* See kõlab kui – metsa sanitarid. Kuid nemad toituvad kõigi inimeste teadvustustest.

** Mitte kõigi. Need, kes said neid näha, suutsid pääseda nende ahelaist.

* Tuleb välja, et kõigil inimestel on teatud hulk energia ülejääke, mida on tarvis neilt ära võtta, muidu kehad-kerakesed võivad lõhkeda.

** Jaa…, kahjuks see on teil mitte parim energia…, vaid hirmu ja raevu energia.

Teie ühiskond on sellega läbi imbunud.

Kui teil poleks seda osa ära võetud loomulikul viisil, siis inimkond oleks ammu välja surnud.

Ma ei ütle seda hukkamõistvalt, kuna see oli teie valik arenguks.

* Pea kinni… need olevused on siiski kellegi poolt nimelt loodud, et selline energia ei lõhuks meid endid? Kelle poolt loodud?

** Need on Jumala poolt loodud ja sama mõttega, nagu kõik olevused Ilmaloovuses…, kuivaid… Jumala osakestena ja mitte midagi muud.

Sa võid oma füüsilises ilmas näha toitumise ahelaid.

Kes muu on loonud neid ahelaid, kui mitte Jumal…

Jumala poolt loodud Ilmaloovuse süsteem… – iseloov ja iseloovuslik…

Kuid ta on tervinisti Jumal ja Jumala poolt loodud.

Kogu loodu eesmärk – kogemuse kogemine…

Ega sa ometi arva, et Jumal on loonud toitumise ahelaid selleks, et nautida, kuidas üks osa õgib teist?

Milleks Temale seda?

See on vaid üks kogemuste hulgast.

Kuid Tema Jumaliku Valguse saamise võimalusi on teisigi, mis annab Temale palju teisigi tunnetuste kogemisi.

*Kuid millest meil kujuneb liigne energia?

Sa ei räägi, et hirmu ja vihkamise energia oleks halb…, on vaid energia.

Kust tulevad ülejäägid?

** Te võtate enam vastu, kui annate…, seetõttu see kuhjub teisse.

* See tähendab…, kui anname hirmu ja vihkamise energiaid välja enam, siis ei hakata meist toituma?

** Isegi siis, kui hakkate enam andma endast armastust ja õrnust.

Valik on teie.

* Paistab, et ma hakkan mõistma…

See, et meie ümber on palju Valguse Ingleid…, õpetajaid…, Valguse esindajaid… – tuleneb sellest, et enamuses meie seast, kui ka ühiskonnas, hirmu ja vihkamise energia ülejääke on külaldaselt.

Et oleks arengus tasakaal, meil on vaja anda endast välja enam armastuse ja rõõmu energiaid.

** Jah…, oled mõistnud.

Palju tuhandeid aastaid teie seas valitses, teie sõnadega, Pimeduse Hierarhia, ning valisite just sellise Jumaliku Valguse peegelduse, mis viis teie arengu kiiva…, – sellel ajal kujunesid sellised olevused, kes õgisid osa teie energia ülejääke…, et säilitada teie süsteemis mõningane arengu tasakaal…, – kuna tasakaal neis energiates, mida annate ja mida võtate, oli teil väljas.

* Tuleb välja, et vihkamise ja hirmu energia on hävimatu ja vajalik tasakaalu jaoks?

Kuid meile räägitakse, et kui tõstame oma teadvust, oma vibratsioone…, siis vihkamine ja hirm kaovad…, et kõrgematel tasanditel pole vihkamist ja hirmu.

** Ma tean, et minu sõnad kutsuvad sinus esile protesti…

Kuid seda informatsiooni teis hoitakse üleval selleks, et tõsta teie Valguse taset, ning selle läbi taastada tasakaal teie süsteemis.

Teie, kui inimkond, olete sõna otseses mõttes valmis plahvatama…

Kuid vihkamise ja hirmu energia pole kohustuslik omadus olevale.

On üksnes tasakaal saadava ja antava energiate vahel, mis on suunatavad ja peegeldatavad.

Kui sa ei peegelda energiat, või ei anna välja… – siis sind pole…, ning sinu kogemise tunnetus sulgub.

* Järelikult kõrgematel tasemetel eksisteerib mitte üksnes rõõmu ja valguse energiad?

** Kõrgematel tasemetel on kõike, mida üksnes ise loote…

Millisena lood oma kõrgemat taset, koos kõigi peegeldustega…, sellisena ta ilmneb su ette.

Read Full Post »

Paljumõõtmeliste sündmustike sfäär

Meister Kirael Svetlana Dratšova vahendusel

Kallid sõbrad…, me kutsume teid võtma osa tervendusest.

Tänane tervendus on suunatud lineaarse tegelikuse tunnetuse kokkuviimisele paljumõõtmelise sündmustikkusega.

Selleks kujundame sfääri – kuldse sfääri, millel on teatuid omadusi.

Vaadake teda…

Te näete, et sfääril justkui oleksid laiused ja meridiaanid…, pinnal oleksid justkui mingid kärjed…

See on – sündmustikkulisuse eriline paljumõõtmeline sfäär.

 

Kallid sõbrad…, olen Meister Kirael…

Suurima hea meelega esitan teile seda kergesti juhitavat atribuuti.

Ta aitab teil viia täide kõike, mida on tarvis teie elus täide viia.

See esmalt puudutab suhtluste korrastamist… – nii inimeste vahel, kui ka Ilmaruumiga.

Ilmaruumiga suhete korrastamine on eriti oluline teie elu külluse loomiseks.

 

Mida teha edasi?

Jälgige sfääri keskmes oma Mina…, nähke selles oma väikest maist Mina…, oma energeetilisi kehi…

Kusjuures teie füüsiline keha on sfääri keskmes.

Edasi on teie kehad, teie kestad…

See on vaid tinglikult, paremaks tunnetuseks…, kuid kehade olemine on reaalne…

Ka koostöö nendega on samuti reaalne…

Sfääris on samuti teie Kõrgem Mina…, seejärel Kõrgema Mina kõrgem Mina…

Alustage hingamisega…

Te hingate kuldset praana energiat, kogudes oma südame avarustesse seda energiat.

Täitke oma südame avarust kuldse praana energiaga…

Hingake seda kosmilistest avarustest läbi kroontšakra…, käbinäärme…, ning hingake välja oma südame avarusse.

Hingake seda seni, kuni on seda tarvis südame avarusele ja tema avardumiseks…

Hingake…

Te saate selleks aega…

Hingamine peab olema hubane, aga mitte forseeritud…

Hingetõmme ja väljahinge…

Seda tempos, mis on teile mugav…

Hingamine – on elu…

Hingamine – nauding…, seega, tunnetage rõõmu ja rahuldust sellest, et hingate sisse ja välja kuldset praana energiat…, oma südame avarustesse.

Kui saate rahuldust, siis ka teie südame avarus saab samuti rahuldust…, avardudes, täitub kuldse praana energiaga.

Vaadake, mis toimub peale selle, kui teie südame avarus on avardunud külaldaselt ja täitunud kuldse praana energiaga.

Energia hakkab levima edasi, läbi füüsilise keha teie energeetilistesse kestadesse.

Teie energeetilised kestad muutuvad kuldseteks…, ning üks teise järel liituvad teie südame avarusega…, füüsilise kehaga, mis samuti hakkab särama kuldselt.

Edasi näete oma Kõrgemat Mina, mis samuti ühineb protsessiga, ning täitub kuldse praana energiaga…, edasi näete oma kõrgema Mina Kõrgemat Mina…

Nähke oma Kõrgemaid Mina’sid täies hiilguses…, täies kauniduses…

Olete – Kuldne Ingel…

Ja-ja…, vaadake, kuidas teie seljataga avanevad imelised tiivad…

Olete oma Ilma keskel, mis on teie keskmes…!

 

Nüüd, olles Kuldne Ingel, võite luua kõige paremat, kõige valgustunumat elu oma Mina’le… – öeldes vaid välja oma soovi.

Väljendage soovi parimale ja valgustunumale elule enda jaoks.

Selleks piisab öelda:

Olen terve…, olen tevenenud…, olen külluslik…

Võite kinnitada Ilmaruumile, et teil on rõõm olla tema partneriks…, ja teie elu on seikluste rõõm.

Elu – on seiklus…, elu – on rõõm…

Mina ja Ilmaruum – oleme partnerid…, oleme külluslikud…

Tunnetage oma südame avarustes liikumist…

Ja-ja…, tunnetage…

Esmalt tunnetate seda kerge tuuleiilina…, kui kerget vibratsiooni.

Esmalt vaevalt märgatavat, õrna…

Hiljem tajute, kuidas tuuleke tugevneb…, muutub tuuleks ja kindlaks liikumiseks…

Liikumine survega…, veendumusega…, teadlikult…

See teadlikus on teie seesmuses…, ning olete veendunud, et olete võimeline väljendama seda survet… – see teadmine on sõnades…., mis on suht lihtsad: „MA SUUDAN KÕIKE“.

Püüdke tunda täit kooskõla sõnade ja selle vahel, mis on toimumas teie südame avaruses.

Teie südames on sündimas Teadmised…, Teadmised sellest, et teie ja Ilmaruum olete ühtsed…, et teie olete Jumalik Olevus, kellel on selles elus kõik…, juba sünniõiguse kohaselt.

See tähendab… – kõik, mida olete kavandanud, läbi mõelnud ja kutsunud oma ellu – materialiseerub.

Võite seda paljumõõtmelist sündmustikulisuse sfääri kasutada kõige loomiseks, mida teile on tarvis.

Kui teil on selleks vajadust, siis sisenega taas antud meditatsiooni aegu sfääri, ning väljendage afirmeeringute aegu oma soovi otse Ilmaruumile…, kui oma projekti.

Projekt kindlate asjade loomiseks, mille järgi on vajadust…, kaasaarvatult ka materiaalseid asju.

Kuid seda peate alustama: „Mul on …“

Näiteks: „Mul on töö, mis annab mulle minu jaoks vajalikku küllust…, on olemas korter…, jne.“

Iga mateerialik palve on kohane, kui see on kinnitatud puhta kavatsusega…

Seetõttu looge…, looge oma maist elu läbi rõõmu…

Selleks on teil kõike vajalikku…

Muuseas…, – see väike atribuut on teile Meister Kiraeli poolt…, see on sündmustikulisuste sfäär soovitava loomiseks.

Ma soovin teile kõige parimat ja edu valguslikus loomises.

Armastusega armastuses, teie Meister Kirael.

Read Full Post »

 

Uue Maa energiad

Peaingel Miikael Celia Fenn’i vahendusel

 

Armas Valguse Pere…, milline rõõm ja nauding on astuda teie Uue Reaalsuse uude 2014 aastasse.

Selles sõnumis teeme juttu mõningatest Võimalustest, mis on teie Uue Maa lineaarses ajamõõdus võtmas uut vormi.

Kõige esmalt… – aasta 2014 saab olema Suurte Muutuste ja Muunduste aeg mateerialikul, ehk füüsilisel tasemel.

Kogu tähelepanu on suunatud nüüd sellele, kuidas Kuldne energeetiline Sagedus laseb sisse ja toetab Kõrgema Teadvuse ja Loova Nägemuse Kõrgemat Taset, ning, vastavuses millele uued energiad hakkavad ilmutama Uut Maad.

Uus Unistus on võtmas vormi, ning Kristalllapsed on siin selleks, et toetada ja aidata teid Unistuse täide viimises.

Tõsi küll…, manifesteeringut jääb saatma mõningane segadus nii poliitilises, kui ka majanduslikus sfääris.

See on seotud sellega, et indigo põlvkond on alles ärkamas…, ja alustamas oma missiooni.

Ta hakkab esitama väljakutseid süsteemile, et muundama seda.

Indigod hakkavad tegema tugevuse proove poliitilistele ja majanduslikele süsteemidele, millistes esineb ebaõiglust ja kannatusi…, ning alustavad tööga, mis on suunatud vaesuse ja kannatuste lõpetamisele Maa peal.

Vaesus ja kannatused pole vältimatu reaalsus planeedil Maa.

Need on loodud tasakaalutuse abil sotsiaalsetes ja majanduslikes struktuurides, mida saab kõrvaldada vaid tuues sotsiaalsed struktuurid tasakaalu ja uuele arusaamisele.

Kallid, aastal 2014 teid on ootamas paljud vapustavad sündmused, kuna muutused on toimumas suurel kiirusel.

Vankumatuna näivad asjas hakkavad ootamatult kokku varisema ja välja surema…, et asemele saaksid tulla voolavamad, ning paindlikumad ideed ja struktuurid, mis toetaks elu Maa peal.

Kallid…, nähes neid muundusi, hoiduge palun, hirmust…, te olete Meistrid ja Valguse Sõdalased.

Teadke seda, et püsides oma Südames ja oma Seesmuses, te läbite kõiki muutusi kaunilt ja parimal viisil.

 

Vaesuse lakkamine, ökoloogiliselt püsiv tulevik ja Metsa Vaim.

Kallis Valguse Pere, sisenedes aastasse 2014, me palume teid unistada…, unistada suurelt.

Jaa…, keskenduge enda isiklikel eludel ja sellel, mida on tarvis teie õnne jaoks…, ning pidage samuti meeles, et olete Üleilmse Ühesuse osaks…, samas võite unistada ka teie oma Ühesusest.

Palume unistada ja suunata tähelepanu vaesuse lakkamisele…, külluse loomisele kõigi jaoks…, ökoloogiliselt püsiva tuleviku loomisele oma lastele…, ja nende lastele…

Kallid…, selline tervendav ja muundav protsess on seotud teie võimega liituda Loodusega ja Elementaalse ilmaga.

19 ja 20 sajandil teie evolutsiooniline progress lahutas teid Loodusest mehhaniseeritud tehnoloogilise reaalsuse kasuks.

See soodustas teie avardumist Viienda Mõõtme Üleilmsesse Ühesusse…, kuid teil pole võimalust õilmitseda edasi, kui te ei naase austavasse kooselusse Loodusega.

See on tarbimise Tasakaalu küsimus nii inimeste, kui valitseva liigina Maa peal, kui ka teiste elusolevuste liikide vahel.

Paraku…, te kõik olete ühiselt Suures Elu Võrgus, ning teil pole võimalust õilmitseda jätkuvalt, kui te ei leia Tasakaalu.

Seega, kallis Pere…, koos Kuldse energeetilise Sageduse kinnistamisega Maale, tunnetate enda seesmuses iidse elementaalse jõu ärkamist, mida nimetame „Metsa Vaimuks“.

See Kaunis Olevus ja tema energia hakkavad toetama mistahes pingutusi ja projekte, mis on suunatud lõhe tervendamisele Loodusega, ning külluse loomisele ökoloogiliselt püsivale tulevikule.

Mets oli inimkonnale esimeseks „koduks“, kuis ta õppis saama toetust toitu kindlustavast energiast.

Mõningates kultuurides nähti seda armastavat energiat kui Suurt Emat…, teistes kultuurides jälle looduse jõudu nähti meesenergiana, nimega „Issand“.

Oli olemas selle Olevuse elementaalse jõu mõiste, mis toetas kogu elu Maa peal…, kaasaarvatult ka inimelu…, samas mitte piirdudes üksnes sellega.

Kuid, mingi mentaalse arengu hetkel kuulutasite „sõja“ sellele jõule…, püüdsite domineerida ja võita teda.

Ta taandus…, ning Maa hakkas kannatama… – metsad ja metsik loodus hakkasid närbuma, ning tehnoloogia arengu käigus aeglaselt välja surema.

Kuldse Sageduse kinnistamisega Maale te pühitsesite Looduse Vaimu naasemist, „Metsa Vaimu“ ja Külluse naasemist teie elu toetuseks.

Sõda Loodusega on saanud läbi.

Te taas õpite, kuidas lubada loodusel toetada teid, et oma eluga saaks astuda ühendusse Metsa Vaimu olemusega.

Lubage sellel kaunil energial, koos linnadega, olla Uue Maa loomise aegu teie unistuste (nägemuste) osaks, mis tervitaks Loodust ja Metsa Vaimu, ning külluse ja rõõmu loomist.

Kui avate omad Südamed ja Elu Metsa Vaimule, siis aktiveerite uue energia oma eludes ja ühesustes.

Hakkate looma Uue Maa Valguse Linnu, mis loovad Tasakaalu loodusega ja teevad lõppu vaesusele Maa peal.

 

Isiklik ja planetaarne tasakaal

Kallid…, teie viiemõõtmelises ilmas kõik asjad on omavahel seotud.

Kui soovite näha Metsa Vaimu koos tema küllusega, mis on ilmutatud teie ühesuses, siis peaksite alustama selle protsessiga oma enda elus.

Saab alustada, avades vaid oma südame, ning elada tasakaalus Taevaste ja Maaga.

Selles tasakaalus esineb teostuse ja armastuse  vastuvõtt, mis on Jumaliku Plaani lahutamatu osana eluks Maa peal.

Seejärel elada, tunnetades ühendust Maaga…, kindlas Külluse voo usus, mis kujunemas Looduses…, ja läbi Elu, Armastuse ja Loovuse voo.

Õppige manifesteerima kergusega ja harmoonias loodusega…, kui kaasloov jõud.

Kui muutute tundlikemaks armastava ja toetava energia vastu, siis elate stresse vähem läbi…, kuid… enam elu hubasust Maa peal.

Avastate, et uusi ideid, uusi projekte on kergem saada, ning saades uut keskkonda, lasta vanast lahti, kui katkematust „orgaanilisest“ elulisest protsessist.

Milline ka poleks teie järgmine „isiklik samm“, teadke siiski…, teile on toetus looduse kõikehaarava armastava jõu poolt.

Kallis Valguse Pere…, teie töö on… olla kinnistunud ja koondunud oma südameis, ning olla ühenduses Kõrgema Teadvuse Kuldse Sagedusega.

Kõik, koos tundlikusega Metsa Vaimu suhtes, võimaldab elu rahuliku külluse näol ja harmoonias loodusega, looduslike jõududega oma kehas, kogu ümberolevaga.

 

Valguse Sõlmed ja uued Maa Ühesused

Kallid, saavutades Sageduse ja Teadvuse taset, muutute Valguse Sõlmeks Uue Maa jaoks.

Olles sellistena, hakkate kaasa tõmbama ka teisi, kes on sellisel energeetilisel sagedusel…, nii hakkate kujundama Valguse Ühesust.

See orgaaniline, ehk loomulik protsess, milles Võimalused ja Inimesed hakkavad, vastavuses teie kulgemisele selles energias, tõmbuma teile ligi.

Just neis kollektiivsetes „Valguse Sõlmedes“ sünnivad uued ideed ja Uue Maa uued Ühesused.

Need hakkavad kujunema kõikjal…, kuid nende keskendumine saab suunatud ökoloogiliselt puhta püsiva tuleviku loomisele…, vaesuse mõju lõpetamisele…, loodusega suhete tervendamisele.

Mis muu on vaesus, kui mitte veendumus, et loodus ei kindlusta vajalikul määral?

See läheb käiku eriti linnades, kus ilmneb palju Valguse Sõdalasi, kes hakkavad aktiveerima Valguse Sõlmi suurlinnades, et manifesteerida Uut Maad.

Valguse Sõdalasi avastate kõikjal, kus esineb unistusi ja nägemusi Õiglusest ja Küllusest.

Nemad alustavad aedade loomist toitlustusele…, nemad alustavad veepuhastamise projekte…, elamise võimalusi kõikidele olevustele…

Te leiate neid kõikjal, kus on käsil metsade ja jõgede päästmine…, ja püüd elada harmoonias loodusega.

Leiate neid tegemas tööd tehnoloogia harmoniseerimise kallal loodusega, kuna see on nende missioon.

Ülimalt „puhtad“ ja ökoloogiselt puhtad tehnoloogiad saavad minna üle Uuele Maale.

Valguse Sõdalased hakkavad Kõrgemates Mõõtmetes tegema tööd kooskõlas Uue Maa struktuuridega ja Valguse Nõukoguga.

Vanemate Nõukogu hakkab kureerima projekte…, Maa Vardjate Nõukogu seondama neid.

Laste Nõukogu hakkab toetama Vaimusi, kes tulevad Kõrgemal Sagedusel…, Kristalllapsi, kes on juba siin, ning panustavad oma energiat uutesse manifesteeringutesse Maa peal.

Kallis Pere…, see on Uue Maa reaalsus…

Me palume hoida oma tähelepanu sellel, aga mitte vanal paranoilisel lammutamise ja lahutamise reaalsusel.

Pidage alati meeles, et selline on teie valik…

Igal oma elu hetkel on teil valiku võimalus…, millist Valguse Sagedust tahate üle kanda oma ellu…, ning mida soovite luua selle valgusega, kui oma kollektiivse reaalsuse Kaaslooja.

Me soovime teile rõõmu…, armastust…, ja küllust rännakul aastal 2014!

Read Full Post »

Seonduste põhimõte

Seonduste põhimõte

Debbie Shapiro

 

Igal asjal, mis Maa peal loodud, on seesmine ja väline;

Ükski neist ei saa eksisteerida ilma teiseta…, nagu pole tagajärge ilma põhjuseta…

Seesmine määratleb välist…, kuid mitte vastupidi.

Emanuel Swedenborg

 

Meie elu välised ilmingud on otsesteks seesmiste kogemuste peegeldusteks.

Mis toimub, kui ilmub valu õlgades…, kui kukkudes vigastame põlved…, kui kannatame pidevaid valusid seljas…, või vaevleme seedismishäirete käes?

Kui heidame põgusa pilgu oma füüsilistele kannatustele… – siis ei avasta nendes mingit mõtet.

Aga…, kui vaatleme neid, kui keha püüdu anda meile teatud sõnumeid…, ning, kui õppida selgeks nende sõnumite keel… – siis nende sisu muutub arusaadavaks.

Looduses pole midagi juhuslikku…

Ka meie kehad kajastavad seesmise energia tasakaalu selgelt…

Kui me ei teadvusta, mis on toimumas psühholoogilisel, või emotsionaalsel tasandil…, kui sulgeme silmad oma käitumistele ja veendumustele… – siis energeetika leiab teise tähelepanu köitmise viisi.

Kui on ilmnenud füüsilised probleemid…, siis on tulnud aeg kuulatada organismi hoiatusi.

Keha kajastab kõike, mis on toimumas nii teadlikul, kui ka alateadlikul tasandil – teadvus kasutab seda eneseväljendamiseks.

Ta kasutab vastavaid sümboleid sõnumi edastamiseks, mis väljenduvad vaegustena ja haigustena, või õnnetusjuhtudena.

Õppides tundma seda keelt, saab sõnumitest aru…, nii saame juurdepääsu seesmisele ravile ja probleemide lahendamisteni.

 

Suhtelisuse põhimõte

Vastavuses sellele põhimõttele iga looduslik füüsiline ilming omab seost elusolevuse mittefüüsilise seisundiga, või tema põhimõtetega.

Siit võib teha järeldust tihedatest seostest vaimsete kvaliteetide ja mateerialike vormide vahel.

See muutub ilmseks, ning uurides inimkeha, on võimalik esile tuua kolme esmast rakkude kujunemise viisi:

  • Kõvad koed,
  • Pehmed koed,
  • Vedelikud.

 

Kõvad koed

Kõvad koed (esmalt luud) moodustavad karkassi, millele ehitatakse keha…, mis on meie füüsilise eksisteerimise keskmine tuum.

Peale eostust keha areng algab selgroost…, alles peale selle hakkab arenema ülejäänud skelett.

Seega… – luud esindavad esmast kehastumise impulssi…

Kui on olemas elu, siis sellel peab olema vorm.

Luu struktuur kindlustab vajalikku vormi…

Kuna luud vastavad valmidusele kehastuda (soov elada), siis need annavad võimaluse ilmneda ja astuda ellu, kasutades organismi lihaseid ja vedelikku.

Vaatamata sellele, et luud näivad vähese liikuvusega, ning oleks kui energiast ja vibratsioonidest ilma, võrreldes muude kudeliste struktuuridega…

Kuid tegelikult kõik on vastupidi.

Kõvad koed kätkevad endas energia kontsentreeritut vormi…

Selle analoogiks võiks näha teemanteid…

Teemant on kõige tugevam kristall…, seega… ta esindab kõige kontsentreeritumat mateeria vormi, milles on kõige kõrgem energia hulk.

Luud – kõige tihkemad ja kõvemad struktuurid, mis kannavad kõige enam energiat ja toetavad elu.

Kui luud on struktuuri aluseks, mis soodustab ihu ja vedeliku arengut, siis vaimne energia annab elu mõtetele ja tunnetele…, olles aluspanevaks energiaks, mis ilmneb mõttekujundeis, suhtlustes ja emotsioonides.

Vaimne ilm määratleb mõttelisi ja emotsionaalseid ilmnemisi…, just vaimsusest sõltub meie ilmanägemine, motiveeringud ja suunitlus.

Nagu keha pole võimeline eksisteerima ilma luustikuta…, nii ka täisväärtuslik elu ei saa eksisteerida ilma teie vaimse loomuse pooleta.

Selles ilmneb seondus kõvakudede ja vaimse oleku vahel.

Luumurd, või muu trauma, mis vigastab kudesid, võib järelikult anda vihje teie seesmisele konfliktile, mis pidurdab, või peatab sootuks teie liikumist, nii seesmisel, kui ka välisel tasandil.

Seesmine konflikt võib osutuda nii võimsaks, et pole enam võimelised jätkama samal viisil… – peab peatuma…, või kuidagi peatatud.

Nüüd tuleb ette võtta asjade hindamise…, kiikama enda seesmusesse… – mis kutsub esile sellise valu!

See on appikarje armastuse ja tähelepanu järgi…, teistest sõltuvuse tunnistamise järgi.

See on jälgitav üksikute vanurite seas, kellel kukkumisel sageli esinevad luumurrud.

Trauma oli neile abiks tähelepanu ja hoole leidmiseks ümberolevatelt…, kergendades sellega tema üksindust…

Selline sündmus võis panna sugulasi mõistma, et vanurite selline elu üksinduses pole enam võimalik…, ning tuleks ette võtta kardinaalseid muutusi.

Kõvade kudede rebend võib osutuda teie vaimse energia konfliktsusest, või selle lagunemisega.

Mõte seisneb selles, et vaimne suunitlus on segaduses ja korrast ära, ning olemuse sügavaimad vääringud elavad üle konfliktsust.

Keha osa, kus toimus luumurd, annab lisainformatsiooni ilmnenud konfliktsuse loomusest.

 

Pehmed koed

Pehmete kudede hulka kuulub meie ihu: lihased, närvid, rasv, nahk ja sisemised organid.

Need struktuurid vastutavad kehaehituse ja selle kasvu eest…, väljanägemise ja jõu, närvide tasakaalu ja normaalse funktsioneerimise eest.

Pehmed koed suhtlevad otse meie mentaalse energiaga

Kui mõtleme – järelikult – eksisteerime…, mis pidevalt väljendub seesmiste muutustena.

Lihased on vahendiks, mis kindlustavad luude liikumist ja kõvade kudede struktuuri, ning muudavad meid vastavuses meie intuitsiooniga ja mõistmisega.

Pehmete kudede kujunemine kajastab meie möödunut kogemust, suhteid ja käitumise mudeleid.

Jäigad kõõlused tunnistavad jäike seadlusi…, kuid möödaniku traumad ja konfliktid on peidus pehmete kudede sügavustes.

Me loome rasva ladestusi, et kaitsta end haiguslikest meendustest.

Meie hüpertrofeerunud, või alaarenenud lihased toovad esile teatuid nõrkusi.

Ahistatud lihased, paistetused, või rasvkoe ladestused tähistavad stereotüüpset mõtlemist, mis on seotud vigastatud keha osadega.

Aheldatud, või vahele jäänud lihased räägivad kivistunud, või jäigustunud stereotüüpsete mõtete olemasolust…, jäigastunud kael ei luba vabalt pöörata pead ja näha enda ümber.

Tardumine ühele vaatevinklile kajastub selles, et oleme suutelised nägema üksnes enda ees olevale.

Pehmed koed kajastavad meie positsioone, käitumist, kogemust ja mõtlemise stereotüüpe.

Neid võime vaadelda kui baromeetrit, mis aitavad määratleda oma enda seesmist seisu.

Kui näiteks elame üle negatiivset, või haigettegevat olukorda, siis vastavad lihased on pinge all, või isegi kui keerdus.

Mõneti need võivad olla sõlmjateks, või pikaks veninud…, kuid need ei lõtvu seni, kuni pole valmis elama seda valu lõpuni välja.

Seega… – jala vigastamine – on sõnum sellest, et me oleme psühholoogiliselt vastu ettevõetud liikumise suunale.

Kestendav nahk kajastab vanadest stereotüüpsetest mõtetest lahti saamist…, või kujutlustest, milliste vajadus enam ei sobi meile.

Kaotades liigset kaalu – kaotame kaitset, ning muutume avatuks ja haavatuks.

Pehmed koed on mulla sarnased – see on just see aine, milles saab võrsuda meie elu, ning puhkeda õide.

 

Vedelikud

Üle 90% inimkehast koosneb vedelikust: vesi, veri, uriin, lümf, higi, sülg, pisarad, rinnapiim, endokriin ja sugulised sekretsioonid.

Vedelikud uhevad kogu meie olemust, need on ookeani taolised, mille lained liiguvad meie seesmuses koos meie püüdlustega…, koos meie tunnete impulssidega.

Voolates meie keha seesmuses ja selle ümber, vedelikud kannavad endaga kaasas asendamatuid toiteaineid ja hormoone (aju keemilised sõnumid)…, ja hapnikku.

Nemad kannavad hoolt ainevahetuse jääkainete väljaviimise eest organismist.

Vedelikud loovad kehas elavnemist, soojust ja energiat, kui huultesse, rinnanibudesse ja suguorganitesse tulvab ootamatult veri…, mille tulemusel tajume armastust, erutust…, ning püüame jagada seda tunnet teise inimesega.

Täpselt samuti hakkab punetama nägu, kui osutume keerulises olukorras…, vihas ta muutub punaseks ja kuumaks…, kuid ütlematus raevus muutub valgeks ja külmaks, kuna veri emotsioonidega on pigistatud kinni.

Selliselt saame teada, kuidas vedelikud on seotud meie emotsioonidega.

Tunnetused, tunded ja emotsioonid – see on vedeliku liikumise tunnetus suhteliselt liikuvas kehas.

Suurepärasteks energia väljendusteks, mis on valgumas koos tunnetega – on pisarad.

Süda samastus kõigil aegadel armastusega, ning oli tunnustatud sümbolina kirglikust koondumisest…, kõrgemal tasemel…, kaasa tundmisel.

Veri, mis kannab südame energiat üle kogu keha, on armastus…, tema juurde kuuluvate keeruliste emotsioonide välendaja.

Probleemid südamega räägivad egotsentrilisusest ja väljenduse raskustest…, või armastuse tunnustustest.

Tihenenud arterid võivad vihjata emotsionaalse energia vastuhakule, või selle käredamaks muutumisele, mis vähendab väljendatud emotsioonide hulka.

Uriini eritumine kajastab emotsioonidest vabanemist, milliseid enam ei vajata…, seega probleemid uriini eristamisega räägib sellest, et pole võimelised väljendama neid negatiivseid emotsioone, millistest peaksime normikohaselt vabanema…, aga kuni hoiame neist kinni, seni kutsuvad esile ärritusi ja valu, mis esineb tsüstiidi puhul.

Iga keha vedelik on seonduses meie teatud emotsionaalse loomuse aspektiga.

 

Mistahes häire vedelike süsteemis viib:

  • Turseteni, urineerimise raskusteni,
  • Verejooksudeni ja selle hüübimise häireteni,
  • Higistamiseni, või naha liigse kuivuseni,
  • Vererõhu tõusuni.

See kajastab meie emotsioonide väljendamises tasakaalu häireid…, meie tunnete ja reageeringute alla surumist.

Kusjuures teatud emotsioonid on seotud teatud vedelikega.

Vedelikud lisavad liikumisele suunda ja eesmärki, mida kindlustavad luud ja lihased.

Sama on ka emotsioonidega, väljendades meie vaimseid püüdlusi, jõudu ja enesekindlust, nad lisavad meie psüühilisele energiale suunda ja eesmärki.

 Debbie Shapiro

Read Full Post »

Older Posts »