Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2014

Saladuslik kaasasündinu

 

Lee Carroli: „Antud sõnum peaks järgnema „Tabamatute Akašide“ sõnumile.

Küsige endilt…, miks püüate kasutada lihaselist testingut (Kinesioloogiat), et teada saada, kas teil on mingi allergia millegi vastu?

Kas seda ei peaks rääkima teile teie aju?

Kas saab olla mingi suur vahe teie aju ja teie rakkude vahel?

Kaasasündinu on just see, mis ühendab neid.

Ehk see, kuidas Krayon arutleb seda… – võib üllatada teid.

Saate teada, mis on „teine aju“.

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner veidi eemaldub küll oma teadvusest, kuid on endiselt ühenduses temaga.

Me oleme sellest protsessist rääkinud, mille nimetuseks on kanaldus…., milles pole tema teadvuse täielikku hõivamist.

Kanaldus – on sulandumine, mis toimub inimese loal ja on ühine nõusolek inimolevuse teadvuse ja tema Kõrgema Mina vahel.

Sellist nõusolekut pole raske saavutada juhul, kui seda lubavad reaalsuse piirid, millised on loodud teie uskumuste ja traditsioonidega.

Kui teile on õpetatud, et selline protsess pole kohane, siis on raske teostada kanaldust.

Seetõttu minu partneri võimel kanalduse ilmnemiseks mängb suurt osa see, et ta teab…, see on reaalne…, ning võtab seda enesestmõistetavana ja rahulikult.

Kanaldus vajab harjutamist ja praktikat, et kõik muutuks meeldivaks.

Selleks on kaunis „koht“, kus inimolevus olles seal, saab vaid „olla“ neil hetkeil, kuni informatsioon saab edastatud intellekti osavõtuta…., ning minu partnerist saab tõlk.

Tema saab kvantilist, ilma lineaarsuseta informatsiooni minu eesriide poolt, ning loob lineaarset sõnade voogu oma kultuuri keeles…

Selle omandamiseks temal kulusid aastad…

See on õpitav protsess…

Filtrid, mis on inimolevuse mõistuses – on piirid, mida kujundatakse traditsioonidega ja kasvatusega…, ja neist saavad tema „eluviisid“.

Kuid ta peab neist eemalduma, et kanaldatav tekst oleks lühildane, kuid samas – võimalikult rikkalik.

Need sõnumid peavad olema esitatud selliselt, et nende mõte jõuaks inimesteni sedavõrd, kuivõrd on see võimalik…, ilma inimliku eelarvamuseta.

Kallid…, vastavalt sellele, kui olete kuulanud neid asju, võimalik, et nii mõnedki teie seast ei mõista neid.

Just seetõttu me anname teile kuulata neid hiljem uuesti…, teeme kirjalikke üleskirjutisi…, – siis saate istuda ja mõtiskleda nende üle…, ning viia kokku muude informatsioonide hulkadega…, ja mõista, kuivõrd on need omavahel seotud.

 

Õppetund algab

Õppetunni alguses tahaks teile meenutada, miks me anname seda…

Me pole kunagi arutanud seda küsimust täies sügavuses…, kuid on tulnud aeg, et luua sellele aluspõhi…, ehk baastase tuleviku jaoks.

Parim viis selle tegemiseks – selgitada seda, kuidas asjad töötavad teie seesmuses.

Selgitades neid asju, me kasutame keelt, millega olete harjunud…, ja neid kontseptsioone, millistega te pole varem kokku puutunud…, kuid meile on need teada…

Kuid see pidi kunagi algama…, ja just siis, kui see pidi algama…

Siin peaks tunnustama esindatud teadvuste erinevuste hulki.

Te olete suht erinevatel õppimise tasanditel…, tegelete taolise tööga juba pikemat aega, isegi sedavõrd kaua, et teil on raske meenutada selle algust…

Kuid on ka neid, kes alles hakkavad teadvustama potentsiaale sellest, kelleks nemad on…

Ometi sõltumata sellest me siiski anname õpetust, nagu oleksite kõik võrdsed, ühe meeskonna liikmed.

Sellised on käesoleva aja nõudmised.

Inimorganismis on toimumas esoteerilised protsessid, milliseid on väga raske selgitada.

Hiljuti nimetasime teile mõningaid neist, ning kuidas need töötavad.

Hakkasime rääkima sünkroonsusest…, ja sellest, kuidas see teeb tööd inimese kehaga.

Arutasime Gaiast…, juhendajatest ja eesriide tagustest energiatest.

Oleme esitanud teile ka Tabamatuid Akašisid…

Kuidas ta suhtleb teie keha rakkudega?

Kas see toimub ka teie ajus…, või mitte?

Millest see räägib?

Võite üle vaadata Krayoni eelmised sõnumid, kuna mu partner kirjutab üles kõik sõnumid.

Nüüd on tulnud aeg rääkida uskumuste kontseptuaalsetest süsteemidest…, ja sellest, kuidas need hakkavad tööle teie kasuks…, ja kuidas teie teadvus muutub üha enam mitte lineaarseks.

Kõik need asjad võivad näida kõrgema mõtlemise kontseptsioonidena…, mida nii mõnedki teie seast kasutavad juba praegu.

Muide…, on olemas üks asi, mida me hoidsime senimaani endale, kuna see on raskesti selgitatav…

See on see, mida nimetatakse – Kaasasündinuks.

Täna selgitame seda, kuidas ta töötab…, kuna seda me pole kunagi varem rääkinud, ega selgitanud.

 

Inimese üheksa atribuuti – lühiülevaade

On olemas täienisti esoteeriline süsteem, millest oleme varem rääkinud…, ja selle nimetuseks on – Inimolevuse Üheksa Atribuuti.

Need atribuudid on omavahel seotud ja töötavad tsükliliselt koos…

Ma tahaks, et mu partner õpetaks neid teile lähimal ajal.

Ma tahaks, et ta täiustaks õpetamist, esitades seda kolmes osas, siis inimene saaks neid hiljem ise kokku panna, ning näha, kuidas need on omavahel seotud…, ning mõista ennast paremini.

Üheksa atribuuti, nagu mainisime tekstis, kujutavad endast kolme kolmelist rühma.

See pole mõistmiseks kuigi raske…, kuid raskused tulevad siis, kui püüate mõista nende omavahelisi seoseid…, ja mida need peaksid tähendama teile…, millised on neil seosed tänapäeval ja millised on neil seosed homme.

Neid on üheksa…

Oleme rääkinud, et kolm atribuuti…, ning igas kolmelises grupis on üks, kelle nimeks on kõigil üks – Kõrgem Mina.

Oleme määranud grupid…, inimkeha grupp, vaimsuse grupp ja toetuse grupp.

Kõrgem Mina on esindatud igas grupis.

Kuid see, millest teeme täna juttu, on otseselt esindatud selles grupis, mida nimetame inimkeha grupiks…, ja see, nagu ka teised grupid, on hoopis enamat, kui näib.

Selle nimeks on – Kaasasündinu.

 

Kaasasündinu

Sõna „Kaasasündinu“ on osa inimteadvusest…, ning kõigil teil see on kehalisel tasandil…

Täna arutame seda selliselt, nagu pole kunagi varem veel arutanud.

Me lihtsalt veidi tutvustame teile seda…, kuid loodan, et sellest piisab küllaga, et äratada teis huvi, ning aidata teil mõista, et selle taga on midagi enamat, kui arvate – hulga enam!

Varem „Kaasasündinu“ oli kirjeldatud kui teie rakkude mõistusega osa…

Egas midagi…, see võiks tähendada, et on olemas ka mõistuseta osa…

Kuid ütleme seda selliselt: on olemas ka enamalt teadmatu osa…

Kuid kas usute, või mitte, – see on teie aju.

Nüüd aju on võtmas vastu palju asju…, ta on kõige suurepärasem arvuti…

Ta on parim mälu…, ja tänapäeval olemasolevatest parim riist relatsioonilisteks arvutusteks.

Kogu kogemus, mida olete läbi teinud, on teie ajus…

Ta fikseerib seda, kuidas käitute…, mida teete…, kuidas tegutsete…, millesse usute ja kuidas võtate vastu asju.

Kuid lubage ütelda teile, milleni ta ei küündi…

Temal pole midagi teada, mis on toimumas teie rakkudes, või emotsionaalses kehas.

Ta võib küll saata signaale, et juhtida teie keha…, kuid ta on pime selle suhtes, mis hakkab toimuma peale selle…

Teda on kerge ajada segadusse.

 

Teie aju pole suletud „silmusesse“

Te võite mõtiskleda sellest palju, kuid te ei saa selle sealt kätte… selliselt, nagu teevad seda teie rakud.

Kas teil on allergia millegi vastu, mida teie organism pole saanud veel tunda?

Ehk on see söök, mida te pole kunagi maitsnud…, või keemiline preparaat, millega pole kokku puutunud.

Kuidas saate sellest teada?

Kui asute söögi kallale…, võtate sisse keemilist preparaati…, kas siis aju ei peaks tõstma kisa: „Ära tee seda…, sul on selle vastu allergia…, sul tuleb maksta selle eest.“

Kuid teie aju ei tee seda, kuna temal pole sidet raku struktuuriga…

Kuid Kaasasündinul on temaga side…

Kaasasündinu – on mõistusega mateerialik keha.

Ta teab kõike kogu teie süsteemist tervikuna.

Oma olemuselt ta on samavõrd mõistusega, nagu teie aju… – kuid teisiti…

Seega…, mida saaks teha inimolevus, et selgitada välja, kas temal on allergia millegi vastu?

Kui te siiski saaksite küsida seda oma ajult…, – kuid temal pole sellest aimugi…

Seetõttu kasutate lihaselist testimist, pannes toidu peopesale…

See, mille nimeks on kinesioloogia, oma raske nimega, kirjeldab sootuks midagi lihtsat.

Lihaselik testimine käivitab „Kaasasündinu“, ning see annab vastuse kas „jah“, või „ei“, ehk seda, millest tema on teadlik…, aga aju mitte.

Seega, nagu mõistate…, läbi kinesioloogia tunnistate, et on olemas keha süsteemi mingi osa, mis teab enam, kui teie aju.

Tõepoolest…, see on protsess, mida on kasutatud sajandite jooksul…, ning on suhteliselt täpne.

Kaasasündinule on teada hulga enam, kui see, mille vastu on allergia.

Ta on täienisti hääles DNA kvantilistele osadele, millistel on teada kõik teie vaimsetest ja rakulistest arengutest.

Kaasasündinu loob sidet teie Kõrgema Minaga kõigil inimrühma kolmel tasemel…, seda on raske kirjeldada.

Kui kujutada seda informatsiooni ringikujulise diagrammina, ning tõmmata jooned gruppide vahel, siis näeksite, mida ma pean silmas.

See on mõistusega keha ja ta on ühenduses kõigega.

Kallis…, luba esitada küsimus…, kas sulle ei näi veidrana, et on olemas erinevaid liike haigestumisi, mis võivad varjuda sinu rakkudes…, ning, ühel korral rünnata sind…

Kuid sa saad sellest teada alles läbi ebamugavuse tunnetuse…, mis võib lõppeda isegi surmaga.

Milline on küll sinu aju, kui ta pole võimeline ütlema sulle seda?

Sa ei saa oma ajult mingeid signaale peale ebamugavuse ja valutunde.

Kuid Kaasasündinu saab teada samal hetkel, kui see juhtub…

Kaasasündinu teab isegi, kuna see pääses kehasse…, ning valged verelibled suunduvad kohe kohtadesse, kus tuleks haigusega võidelda…, ning kogu immuunsüsteem lülitub ümber häireolukorrale.

Sul endal pole sellest mingit aimu, kuna su aju teeb üksnes seda, mida ta on alati teinud – arvutab ja talletab meelde…, kuid siiski aitab sul suurepäraselt ellu jääda

 

Kaasasündinust

Mis asi on Kaasasündinu…, kus ta asub?

Seda on raske selgitada.

Kallis inimolevus, oleme juba rääkinud, et informatsioon tabamatutest Akašidest pole paraku sinu ajus…, seega, sa ei saa pöörduda oma aju poole, et teada saada, kelleks olid eelmises elus.

Sama on ka Kaasasündinuga…

Ka teda pole sinu ajus…, vaid ta on igas sinu keha rakus ja igas DNA molekulis.

Vahe Kaasasündinu ja Akaši vahel on selles, et Kaasasündinu on pinnapeal (kasutades lineaarset kontseptsiooni), ning ta edastab sõnumit pidevalt…, pidevalt kuulutab…

Kui oled teadlik, kust ja kuidas teda kuulata, siis võid häälestuda tema lainele.

Lihaselik testimine – see on üks teada saamise viise ja kõige põhisem.

Mõningad teie seast on juba teadlikud, et Kaasasündinu reageerib akupunktuursetele mõjutustele…, aga aju mitte.

Kas olite sellest teadlikud?

 

Merkaba – Kaasasündinu kvantiline väli

Kaasasündinu on raku tasandil teadlik kõigest, ning teeb oma edastamisi kogu aeg…

Ta teeb edastusi sedavõrd hästi, et sulandub sellega, mida nimetate oma keha Merkabaks.

Merkaba – on kvantiline väli ümber teie keha, mis kiirgab selgeid esoteerilise informatsiooni impulsse, kaasaarvatult, informatsiooni keha tervislikust seisundist.

Paljudel on võime näha ja lugeda seda välja.

Doktorid, kellel on erineva tasandiga alateadvus, on võimelised erineva eduga lugema teie Kaasasündinu sõnumeid.

Inimene, kes valdab alateadvust, pole tarvis lihaselikku testimist, et teada saada, mis on teie rakkudes toimumas…, kuna nemad on võimelised nägema, või tunnetama seda välja kaudu, mis on ümbritsemas teie keha.

Ehk olete mõelnud, et alateadvusega doktorid vaatavad teie maksa või südant, tehes seeläbi omal viisil mingit analüüsi taolist.

See on vägagi lineaarne mõtlemisviis…, see ei toimu selliselt.

Need on teie usu piiride alalised näitajad…

Alateadvust valdavad doktorid tunnetavad kvantilisi energiaid…, just sealt, kust Kaasasündinu teostab edastust teie tervislikust olukorrast…, ja sellest, mis on toimumas keha keemiaga…, ja sellest,  mis on arenemas teie kehas.

See on hoopis teisiti, kui arvasite seni?

Selline on Kaasasündinu…, ja see on vaid üks osa kõige hulgast, mida ta teeb.

 

Kaasasündinu roll – Akaši sisu kasutamine.

See, mida räägin edasi, oleme teile varem rääkinud…, kuid sellegipoolest tahaks selgitada seda põhjalikumalt…, just seoses tänase teemaga.

Sinu Kaasasündinu on samuti ka selle juht, mida on tarvis just teile…, isiklikult.

Katsuks selgitada: pööra koos minuga lehekülg.

Oleme kord rääkinud Akaši salvestite sisu kasutamisest…, seega, lubage taas poetada hetkeks selle ust…

Kallid, kas on võimalik, et teil oli võimalus siseneda oma eelmiste elude tohutusse atribuutide hoidlasse, ning valida endale seda, mida on tarvis tänase aja jaoks?

Vastus on kindel – JAH!

Selles just seisneb Akaši andmete kasutusele võtt…, mis ongi Krayoni üks võtmeõpetustest.

Kuid viisi, kuidas see on iga inimese poolt saavutatav, on suhteliselt raske selgitada.

See on isiklik alateadlik protsess…

Kuid üks atribuutidest, mida sageli ei mõisteta, seisneb järgnevas… – selleks tuleb saada luba Kaasasündinult…, kuna Kaasasündinu, koos keha teadvusega, on teadlik, mida te vajate.

Just siis juhendaja, ehk filter, annab teile loa selle kohta, mida võib Akašist leida ja kasutusele võtta.

Ta ütleb EI väheoluliste asjade kohta…, JAH – kõigele, mis aitab vabaneda haigustest…, elada kauem, ning tõsta oma DNA effektiivsust.

See on mõistusega keha juhendaja.

Kaasasündinut ei häiri, kuidas näete välja…, ta tunneb muret üksnes teie tervise üle.

Kui on soov pöörduda Akašisse ja leida sealt seda, mis on tarvis ellu jäämiseks…, siis see on otsekohe teie käsutuses, ehk teie käes.

Kui tahate teha oma nahka heledamaks, siis ta ei vasta…, – kas mõistate, mida pean silmas?

Selline on Akaši sisu kasutamise juhendaja…

Muuseas… – Akašid on juba päriselt valmis, et kasutada neid selliselt (Krayon teeb silma)

Kallid, olete ära teeninud selle, mida olete oma eludega läbi elanud…, ja kõik on hõlpsasti kättesaadav…, kuna kõik on teie kehastuste kvantilises supi olekus…, ja on kasutamiskõlblik.

Kui teie kehas on hetkel olemas haigestumine…, ning tahaksite Akašist saada kätte selle, mis looks tervenemist… – siis te saate seda teha.

Nagu kõik lineaarsuseta asjad, nõuavad ka need täisealist teadvust ja praktilisi kogemisi selleks.

Kuid keha on valmis selleks, et te „läheks ja võtaks“ eelmiste elude raku struktuuri, kus polnud mingeid haigestumisi…

See on tervise šabloon, mis asub teie seesmuses, mille olete ära teeninud oma eluga.

Kaasasündinu vastutab spontaanse taastumise eest… – äkilise paranemise eest.

Teadusel pole aimu, kuidas inimene teeb seda.

Kaasasündinu võib aidata „minna ja võtta“ asju teie poolt loodud Akašist, ning paigutada need teie raku struktuuri.

Vaat, kui tark ta on!

Kujutage vaid sellise tasemega puhastumist, kus ei jää mingeid jälgi, et haigus kunagi eksisteeris…

See on pidevalt toimumas…

Kujutage vaid…, olete võimelised loobuma keemilisest sõltuvusest ühe ööga…, kõik toimub ikka samal põhimõttel.

Kas olete kunagi tunnetanud värinaid üle keha…, kui just taolistel kohtumistel oli öeldud midagi, või tunnetasite midagi, mis võiks toimuda?

Mis värin see oli?

Võite küll vastata: „See on kontrolli tõestuse värin“.

Kas taipate, kust see tuli?

Kaasasündinul on võime anda teile märku tõesusest…, kuid ajul mitte.

Tegelikult aju sageli just segab teid…, kuna temas on olemas teie usu piirid…, kuna temas on ettekujutus sellest, kelleks olete…, mis on rajatud mineviku kogemuse ja mälu tasemele.

See on kolmemõõtmeline ellujäämise atribuut.

Kuid aju pole võimeline ära tundma tõde…

Ta on võimeline andma teile üksnes seda, mida ta võtab tõe pähe…, loogilise kokkuvõtte näol, informatsioonide töötlemisega, arvutustega, sünaptiliste järeldustega – lähtudes vaid teie kindlast kogemusest.

Teie aju on võimeline ütlema teile, et te ei puudutaks kuuma asja…, seda tuginedes kunagi juhtunule…, ega saa luua värinaid antud informatsiooni kontrolli järel, mida pole temas olemas.

Intellekt tahab, et te usuks – aju teil on kõige peamine.

Paraku aju – on vaid üks kehaliku süsteemi osa…, kusjuures… vähese alateadlikkusega osa.

Kaasasündinu on see, kes on teadlik kogu tõest.

Kaasasündinu on seotud teie DNA kvantiliste osadega…, seetõttu temale on teada teie vaimsus ja… tõde Jumalast teie seesmuses.

 

Järgmine samm

Tuleva inimolevuse üheks omaduseks saab – silla loomine enda Inimteadvuse ja oma Kaasasündinu vahel.

See on õppetunniks üheksast atribuudist…, üheks kolmest asjast, mis on rajatud rakulisel struktuuril…, osaks, mis kuulub inimese energiate hulka.

Selline sild on vajalik uute atribuutide ilmnemiseks, et teil poleks enam tarvis kasutada lihaselikku testimist.

Tegelikuses olete võimelised saama iseenda alateadlikeks ravitsejateks.

Milles on selle mõte?

Vaid selles, et kui viirus, või bakter pääseb teie kehasse…, siis toimub just see, millest teie aju polnud võimeline teid hoiatama…, – olete kohe teadlikud sellest.

Selline sild soodustab inimolevuse evolutsioneerumist, millest kujuneb loogiline samm pikema ea suunas.

Ma tean, et selles on teie jaoks mõte…

Teil peab olema võime tunnetada neid asju siis, kui need toimuvad… – mis on eelistavam, kui minna arsti juurde uuringuid tegema.

Arsti külastus uuringute pärast pole enesest paha, kuid see peaks olema üksnes kinnituseks sellele, millest olete ise juba teadlikud…, ega oleks üllatusena teile.

 

Teine aju

Kaasasündinu teeb teie jaoks külaltki palju.

Mõningatele teie seast hakkab avanema suurim pilt sellest, mille poole juhin teid selle vestluse käigus.

See on kontseptsioon, mida tegelikult pole varem puudutatud.

Kavatseme anda sellele nimetuse…, kuid palun mitte mõista seda vääriti…

Teil on üksnes üks sõna intellektuaalse juhtimise keskmele, millega nimetate oma aju…, just seetõttu kavatseme anda kontseptsiooni sellest, et Kaasasündinu on teile teiseks ajuks.

Tema funktsioneerimine on teisel kujul, kui teie esimesel ajul…

Ta on mõistusega ja mõistev, ning on teadlik, mida vajate.

Mõneti ta võib isegi asendada mõnda funktsiooni, mida tavaliselt teeb teie loogiline aju.

Lubage näidata teile, mida pean silmas.

Siin on nupunurk, mõistatus meditsiinile…

Kui peale rasket avariid, läbi trauma on täienisti rikutud seljaaju… – olete kaotanud kontrolli lihaste funktsioonide üle allapoole vööd.

See toimub seetõttu, et aju pole võimeline saatma signaale lihastele…, signaalide teekond on katkestatud.

Ülejäänud elu tuleb veeta ratastoolis…, ehk isegi süüa saate kõrvaliste abiga.

Kuid mõistatus on järgnevas…, – teie sees on mingid asjad, mis jätkavad oma funktsioneerimist…

Üks neist on – süda…

Teine – seedimine…

Need ja muud asjad jätkavad oma tööd…, ehkki teile räägitakse, et on katkenud signaalide liikumine aju poolt…, teie kesksesse närvisüsteemi…, organiga, mis saadab signaale, et kõik töötaks.

Informatiivne kanal, mille kaudu liiguvad signaalid selgroos, on katkenud.

Mis siis kindlustab kõikide organite funktsioneerimist allapoole kaela?

Teie süda sõltub ajust tulenevatest signaalidest…, ta vajab elektrilisi impulsse, mis tulenevad aju teatud osadest…, kuna need loovad sünkroonseid rütme, et süda saaks olla nendega taktis.

Kuigi aju on väljas…, aga süda säilitab oma rütmi…

Kuidas ta saab töötada?

Nüüd saab teile ütelda… – Kaasasündinu võtab selle üle ja jätkab signaalide saatmist…

Ta on eksisteerimas alati…, kuna Merkaba on üle keha, aga mitte koondatud ühte kohta, nagu aju…, seetõttu organid jätkavad funktsioneerimist…

Kuigi teekond ajult lihastesse on katkestatud…, kuid rakkude paljunemine võib jätkuda.

Süda jätkab töötamist…, jätkub seedimine… – ja kõik ilma ühenduseta ajuga.

Kaasasündinu on tark… – ta on teine aju!

Meditsiiniline teadus on murdnud pead selle kallal, mida just rääkisin teile.

Seega… Kaasasündinu – teie keha intellekt, mis on palju targem, kui teie aju… – seda tänu raku ehitusele.

Nüüd tahaks kõigele sellele tõmmata joon alla.

Mida on teil kavas teha selle informatsiooniga?

Esmalt tahaks, et looks side oma Kaasasündinuga…

See on olulisem ja keskne side, mu kallid…

Kõrgem Mina, Kaasasündinu ja Inimteadvus – need on kolm inimenergiat, mis peaksid liituma…

Kui DNA hakkab tööle veelgi kõrgema effektiivsusega, siis nende vahele kujunevad sillad.

Te hakkate tunnetama neid siis, kui tunnete ja mõistate tõde…

Kui hakkate asju tunnetama ja eristama sellistena, nagu need on…, siis lakkate otsimast vastuseid väljastpoolt.

Te olete enam enesekülluslikud…, ja vastused on teile sageli samad, nagu teie ümber olevatel, kellel äratundmine on samuti töötamas…

Kõik see on toimumas seemuses…, aga ei tulene välisest allikast.

Paljud ehk ütlevad, et see on jura…, ning räägivad teile Jumalast ja paluvad teid uskuda seda.

Paljud räägivad teile, et olete sündinud vaestena…, ning, et olemas ühiskonnad, kes püüavad teid kontrollida…, või jälle… kuhu ka ei vaataks – kõikjal on vandenõud teie vastu.

Nemad sünnitavad hirmu…, ning tulemuseks – inimlik hirm, eksimused, eraldumised ja sõjad.

 

Mõistusega Kaasasündinu

Mis oleks, kui hakkaks mõistma tõde läbi Kaasasündinu?

Te mõistaks… et olete Jumala osa sellel planeedil, ning saaksite eristada, mis toimub teie ümber… ja mis mitte.

Kui kaks poolkera töötaks koos, siis Inimolevus muutuks arukamaks ja saaks näha oma tervise olukorda, ning märgata asju veel enne, kui need väljuvad kontrolli alt…, – saaksite tunnetada tõde Jumalast enda seesmuses…, tunnetada kaunist Akaši süsteemi.

Oleme sellest rääkinud varem…, juba Akaši arutelu aegu.

Igal ühel on oma toitumise süsteem…, ja see on rajatud tööle, mis on kohane üksnes teile.

Pole sellist asja, nagu dieet valgustumise saavutamiseks…, pealegi see on see, mis on teie ainulaadseks erisuseks.

Kaasasündinu on mõistusega…, ta töötab koos teie Akašiga ja on teadlik teie vaimsuse kõigist aspektidest…, ta on seotud teie Kõrgema Minaga…, ta on teadlik, milline toitumise süsteem on teile kohane… – tuginedes vahetult teie eelmistele eludele…

Kõik see on olemas teie Akašides…, ning Kaasasündinu on ühenduses sellega.

Vastavalt silla loomisele Kaasasündinuga, hakkab kõik muutuma.

Küsimused, mida esitate siin ruumis (need kõik on enamuselt sarnased), ei peaks olema sellistena… – „Kallis Krayon, kuidas mina, (siin järgneb teie nimi) saaks kätte midagi oma Akašist?

Mina, (taas teie nimi) tahaks sõita sinna ja sinna…, tahaks teada seda ja seda.

Kuidas mina, (taas nimi) saaks luua seda oma elu jaoks?“

Kallid…, saabub päev, kui teil ei tule enam esitada selliseid küsimusi…, see oleks sama, kui küsida möödujalt, kuidas astuda.

Kord, kui asi puudutab esoteerilisi asju, siis teil kaob pimeduses olemise tunne…

Või… on veel mingid puuduvad fragmendid?

Kui Kaasasündinu hakkab domineerima teie teadvuses, siis kontseptsioonid hakkavad liituma, ning puuduvad fragmendid hakkava taastuma.

Hakkate enam mõistma seda, kelleks olete…

Üheks märkimisväärseks asjaks saab juhtuda see, et saate teada – kust olete pärit!

Te tajute seda!

Olete Suurelt Keskselt Päikeselt…

Olete pärit sealt, kust minagi…

Saate teada, et olete igavesed…, olete elanud palju elusid…

Ja see on see, et teate seda sama hästi, kui teie Kaasasündinu…, aga mitte see, mida olete koos enda peas oleva kompuutriga välja mõelnud.

See on kõige kesksem side, mu kallid…

Kaasasündinu – see on see, mis loob emotsioone…

Lubage teile ütelda, mu kallid…, Kaasasündinu aitab teil ka armuda.

Kaasasündinu annab teile energiaid, milliseid me pole võimelised selgitama.

Kaasasündinu teeb teid veidi kiiksuga (keegi pole suuteline selgitama, mis tunne on olla „armunud“), kuid Kaasasündinu teab sellest kõik.

Kaasasündinu on suuteline muutma teie kehas igat rakku…, temas on siiras informatsioon, mis aitab teid isiklikult.

See kujundab targimat inimest, kellel on suur võime äratundmiseks.

Pole olemas midagi selle taolist…, kõige peamine seisneb selles, et „tõde on tõde“…, ning üha enam ja enam inimesi näevad seda, mida näete teie.

Seeläbi saate mõista, kuivõrd Kaasasündinu teenib inimkonda…, kuidas ta võimendab teie sidet teie Kõrgema Minaga…, ta on teadlik Jumalast.

Selline oli tänane pajatus…, millestki imepärasest teis…, mis on valmis tegema tööd teie jaoks.

Te ehk polnud võimelised teadma kogu selle taset…, või, mis see on!

Te ehk polnud teadlik, kuidas see töötab…, või, kui oluline see on!

Nüüd ehk teate veidi enam…

Ja lõpuks… – kaunis osa…, see pole mitte miski olevus teie seesmuses…, vaid te ise – sild mateerialikult kehalt Kõrgemale Minale…, oma rakkude mõistusega osa.

Ja nii see on.

Krayon

 

Read Full Post »

Krayon – Piiramatud potentsiaalid

Barbara Besseni vahendusel

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Olemegi taas koos…, – olite juba ootel…, kas pole?

Ausalt öeldes, sõnum oli juba ammu üleval…, kuid lugeda seda te polnud saanud vaid seetõttu, et mõtlete liiast inimlikult…

Ütlen otse välja…, te polnud võimelised ise seda „alla tõmbama“.

„Kuidas?“ – küsite teie.

Väga lihtne…, – te pole võimelised laskuma vaikusesse, et avada oma teadvuse kanal pärani…

Kas sellest oleks piisanud…?

Ja muidugi…, lasta lahti kõik ootused, hirmud…, ja palju muid taolisi mässajaid…

Kas siis olekski sõnum käes…?

Tahaks ütelda teile… – nüüd on käes täienisti eriline aeg…, ja see pole seotud  üldtuntud kalendriga…

Juba 2009 aasta oktoobri lõpust on millegi uue tõenäosus… – see inimkonna pool-protsenti, mis oli vajalik muutumiseks planeedil, millest olen sageli rääkinud, on juba saavutatud.

On ärganud külaldane hulk inimesi, et võimaldada neile muutustele taset ja seost, millised võivad tõesti nüüd alata.

Need, kes avanevad Jumalikule Ühesusele – need saavad seda.

 

Teeme lühikese tagasivaate:

Krayon – Magnetismi meister.

Juba aastast 1989, kuni 2002, ehk täpsemini – märts 2003, tegime kokkuvõtvaid töid Maa välise magnetvõrega.

Tegime ettevalmistusi sellele, mida ärganud juba tunnetavad…

Tegime võre läbipaistvamaks, et gamma-kiired ja kõrgemad jumalikud kiired Galaktika keskmest, pääseksid tulema Maale.

Kui Maa magnetvõre oleks jäänud endiseks, siis Maal jätkuks endine ülesseatud programm…, aga kosmiline informatsioon ei pääseks siia läbi.

See, mis on toimumas, on hulgema eripärasustega…, – kuigi sellesse on raske uskuda.

Teie teadlased on jälginud seda.

Need, kes hoolega loevad pressiteateid, või internetis uuringute lehekülgi, näevad, et mõndagi informatsioonist sealt kõrvaldatakse, aga mõnda oletust võetakse tagasi.

Teadlastel puudub julgus kombineerida oma vaatluste võimalikke tulemusi nii päikese, gamma-kiirte ja muude raskesti seletatavate mõõtmete ja vaatluste suhtes.

Nemad hoiduvad tugevatest päikese pursetest, mis võivad kutsuda esile päikese torme ja gamma-kiirte sageduste tõusu…, mis nende järelduste kohaselt on suureks ohuks inimkonnale…, oodatakse ilmastike üllatusi…, elektrivarustuses häireid…, ja muid sündmusi.

Ma ei tahaks laskuda neisse stsenaarumitesse, kuid tahaks veidi rääkida sellest, miks sellise informatsiooni voog võib kasvada…, eriti populaar-teaduslikus sektoris, esoteerikas ja New Age liikumises.

Nagu ise teate… – sageli tehakse seda suht ebakorrektselt.

Tahaks ära märkida, et praegu on suur toetus Kõrgematelt Vaimsetelt Instantsidelt kogu inimkonna kõrgema hüvangu nimel.

Peale selle… – midagi ei toimu juhuslikult…, kõiges on detailne plaan, mis on seotud Maa ja inimkonna evolutsiooniga.

Oleme sageli rääkinud magnetismist, selle omadustest ja funktsioonidest.

Seda seetõttu, et Maa välise elektromagneetilise võre ja Maa enda magnetvõre nõrgenemine kutsub esile muutusi magnetvõre ja inimese vahelises koostöös.

Ei keegi…, ehk siiski vähene osa inimkonnast mõistab, et see on suureks võimaluseks inimkonna muutusteks…

Jutt käib inimkonna teadvuse avardumisest…, millest oleme rääkinud kõik need aastad.

Läbi Barbara oleme levitanud palju teaduslikke ideid sellest, milles on seoseid naiseliku jumalikkusega…, ja südame avamisega, kui see on puhastunud vanadest šabloonidest, ning valmis vastu võtma uut loomulikku naiselikkust.

Oleme valmistanud teid, teie keha süsteeme, teie isiklikke omadusi selleks, mis on praegu toimumas.

Oleme juba aastaid palunud teid astuma meiega ühendusse, et suhelda…

Suhelda, esitama küsimusi, millistele saame vastata otse, või läbi alateadvuse… ehk isegi selgelt läbi unenäo.

On käes aeg, kus oleme pea nähtavad…, ning iga inimene, kes avab end selleks, öeldes välja oma puhast kavatsust, on võimeline astuma meiega otse visuaalsesse ühendusse.

Oleme rääkinud alati, et selline side on väga oluline…

Selline ühendus meiega on kui Valguse voog.

Kui pöördute meie poole, siis me läheneme teie väljale, ning saame kõrvaldada võimelikke segajaid ja teha kanal puhtaks, et saaksite tunda ja kuulda meid.

Me katame teid oma valgusega ja tõstame meie välja kõrguseni, et anda võimalust teie keha süsteemil vabaneda.

Me sirutame teie poole omad käed ja kanname hoolt selle üle, et saaksite luua teekonda, mis on kujunemas võimalusena.

Me pole võimelised lahendama teie isiklikke probleeme ja segama vahele teie ilma tundmises…, kuid saame aidata selles.

Me ei saa ära hoida võimalikke ilmastiku muutusi ja selle tagajärgi…, võimalikke elektri energia katkestusi…, ja mõnda muud…

Kuid saame aidata jääda tasakaalukaks ja reageerida läbi rahu…, öeldes ette, kuidas olla edasi.

Ärge unustage…, – oleme siin, kui suur olevuste hulk, kes ei tahaks midagi muud, kui teenida inimesi neil rasketel aegadel.

Rühm poolest-protsendist inimestest, mis on vajalik muutuste alustamiseks, on eriti armas ja austust väärt.

Me armastame teid kõiki…, kuid… neid eriti

Võimalik, et oled üks neist.

Tean, et nende hulka kuuluvad need, kes on juba ärganud ja lugemas seda sõnumit.

Oo, jaa…, teame, et polnud alati lihtne…, oli kahtlusi oma ideedes, nägemustes ja mõistmistes.

Me taas nügisime teid õigele teele, et poleks eksimisi.

Nüüd on ülesandeks kõike seda tasakaalustada…

Selleks tuleb oma elus lasta lahti paljud vanad draamad.

Maine elu ei pea olema koormatud häbelike ja hirmutavate atribuutidega.

Teil üha sagedamini hakkavad avanema väikesed sündmused, mis loovad õnne tundeid, kus tunnete end hästi selles, mis on…, siis saate lõõgastuda ja öelda: „Jah, nii võib elu jätkuda edaspidigi…, hea on elada sellel suurepärasel planeedil.“

Ma luban teile seda.

Emotsionaalse keha udused hoidlad lahustuvad jätkuvalt edasi.

Ise olete püüdlemas isikliku tervenemise teekonnale…, kuid tervenemist väljaspoolt leida pole võimalik…, vaid üksnes enda seesmuses.

Kas tunned mu kätt oma pealael?

On kätte jõudnud aeg, kus võid saada lihtsat otset ühendust minuga.

Esita omas vaimsuses mulle küsimus…, ma annan sulle telepaatilise vastuse.

Kas said kätte?

 

Oma vanade šabloonide puhastamisega puhastub ka teie väli…, see magneetiline väli on stabiilselt seotud Maa välise magnetvõrega…, miski enam ei suuda seda vigastada.

Nüüdsest teie sidekanal on puhas…, ja ühendus – kõrgemat klassi.

Olete põimitud jumaliku vaiba sisse, seetõttu suhtlemine on kogu ilmaruumiga.

Iga rakuke teie enda DNA’s omab sellist sidet ja olete pidevalt avatud…, ja seda oli alati alateadlikul tasandil.

Proovige kasvõi kord seda sidet…, sellest võib saada tõeline seiklus.

 

Mõnda veel tervendajate jaoks teie seas…

Oleme rääkinud magneetilise tervendamise jõust…

Kas mäletate informatsiooni, kus oli juttu noorendamise ruumist Lemuurias?

Omal ajal see kutsus esile palju mõistatusi…, kuid tänavu on käes vahendid teha tööd magneetilise jõu abil.

Küsimus on seni vaid doseeringus…

Vanad lemuurlased korrastasid nendega organite magnetvälju.

Läbi teatud magneetilise doseeringu, mida on võimalik kunstlikult luua, saab veel ärkamata inimestel anda võimalus teha puhtaks vanad šabloonid.

Magnetvälja teatud sageduste abil on võimalik määrata haiguse sümptomeid…, ehk… – patsient, ilmnenud piltide järgi, mis ilmnevad Vaimsest Ilmast, saavad etteütluse ja ettekujutuse sellest, mis võis kutsuda temas esile haiguse.

Tervendamine on alati individuaalne, kuna igaüks teeb otsuse isklikult, – kas ta tahab muuta oma eluviisi.

Kallid inimesed…, nagu näete, on olemas võimalus avada end…, ja täiustada oma teadvust.

Vaid inimene ise otsustab, kas ta tahaks muuta paljusid potentsiaale oma tulevas elus ja viia teoks need…, või pöörata ära ja olla omas unes jätkuvalt.

Isegi sellisel juhul ta on sama armas ja austust väärt…, ega ükski vaimsus selles ilmaruumis ei lähe kaotsi.

Olen sügavas armastuses ja tihedalt seotud teiega.

Krayon


Read Full Post »

NARADA meie unenägude realistlikkusest

Alates aastast 2012 oleme kõik Ülestõusu laeval, oma kapslites…, ning elame programmi kohaselt, mis on alla laetud meie kõigi jaoks…, sellel planeedil elamiseks ühise illusiooni kohaselt.

Vaatamata sellele, elame siiski selles reaalsuses, mida oleme ise valinud üksnes enda isikliku unenäo jaoks, kui oma elu jaoks, kolmanda, neljanda, või viienda mõõtme kohaselt.

Keegi meist ei mõista, et tema reaalsus on kõigest Uni, milles igaüks meist elab harjumuspärast elu selles mõõtmes, mis vastab meie soovidele elada just selliselt, aga mitte teisiti.

Inimene ei mõista isegi seda, et tema tõeline reaalsus avaneb just unenägude aegu – kõige eredamate unenägude aegu, kus koos muudame ilma enda ümber, et luua uut…, ning ärgates, olla imestunud selle üle, mis oli toimunud unes.

Vaid mõtleme, et une reaalsus on – uni…, aga käesolev, koos mineviku meendustega, milles oleme varem elanud… – on tõeline reaalsus…

See pole nii.

Meie elu siin ja praegu on sarnane unele une aegu…

Seda vaid seetõttu, et me pole valmis uueks Maldena Ilma reaalsuseks, mis on väljaspool kolmanda-neljanda mõõtmete illusiooni kookon-sfääri…, mida olid loonud meile tumedad jõud…

Seetõttu me pole võimelised ärkama viienda mõõtme reaalsuses, kus pole enam duaalsuse eksperimenti…, ning elame seni harjumuse kohaselt selliselt, aga mitte teisiti… – sest me ei tea lihtsalt teist elu.

Ometi eksperiment oli lõpule viidud juba aastal 2012, 21. detsembril.

Põhjuseks, miks me elame jätkuvalt eksperimendi kütkes, on vaid üks…, me klammerdume sellesse, mis on meie Unes, ehk meie reaalsuses.

Põhjusi on selleks palju…

Üheks neist oleks… – kolmanda mõõtme elunormatiivide ideoloogia, kus inimesel peavad olema materiaalne edu oma isiksuse kujunemiseks.

Neljandas mõõtmes see on lihtsam…, kuid ka seal on kiindumused ja harjumused elu viisidele, käitumistele ja keskkonnale, millistest inimene püüab kinni hoida, ning toita kõike seda oma energiaga.

Rääkimata juba sellest, et olles Unes ja tema reaalsuses, prognoosime Seal oma tulevikku, lähtudes oma minevikust, või pigem vihjega möödunud elule eksperimendi tingimustes…, kuna muud elu meil pole teada.

Kui nii…, siis me jätkame magamist edasi, et realiseerida enda projektsioonid oma Une reaalsustes…

Huvitav…, mis siis saab, kui me ärkame sellest Unest?

Mida me näeme ärgates?

Mina, näiteks, näen laeva kajutit…, ja et ma istun kapslis, ning kavatsen kusagile minna… ehk tööle…

Või… ma juba teen tööd Sanat Kumara meeskonnaga, või Aštariga…, et peale seda, lülitades end välja, naaseda oma kajutisse Ülestõusu Laeval…, või, vaid kõnnin oma kajutini, kuna tean, kus ta laeva peal asub…, heidan oma kapslisse, mõneti ehk kellegi abiga, et taastada oma energeetiline tase peale seda, kui olin teinud tööd meie neljanda mõõtme ilmas energia ammendumiseni… – kuna tegin tööd kellegi une raalsuses, sest olin kätketud kellegi programmi sisse, kus esinen ühel või teisel kujul, või vormis…, mis pole oluline, kuna oluline on üksnes see, et inimesel, või inimestel oli soov millegi kindlale, mida saan teha üksnes mina ja oma võimete kohaselt, seoses sellega, mis on minuga kaasas minu elu aegu Maldena ilmas.

Just selline töö viiendas mõõtmes võimaldab minul ja paljudel inimestel neljandast mõõtmest kinnistuda Uude Madlena ilma.

Peale Taastamise protsessi algust, ajal, kui viibin Kapslis, kuhu naasen peale tööd neljandas või viiendas mõõtmes, ma vajun, endale märkamatult, samasse neljanda mõõtme reaalsusesse.

See on sellest, et ma olen veel kinnistunud neljandasse mõõtmesse, kuna pole lõpuni viinud selle töö, mida pean läbi tegema enne minekut viiendasse mõõtmesse.

Üks näiteist… – mul tuli teha kirjatöö tööst energiatega, ning peale selle alustasin inimeste informeerimisega muutustest planeedil seoses avanemisega…, ehk olles kapslis, vajusin selle reaalsuse Unne, millises elan siin ja praegu, neljandasse mõõtmesse…, kuigi Ülestõusu Laeval kogu aeg palutakse JÄÄDA VEEL ja mitte vajuda NENDE reaalsusest välja…

Ütlen ausalt…, ma ei tea, kuidas on võimalik sinna JÄÄDA VEEL, kui siin on alati tegemist ja muresid.

Tõsi küll…, kui kustutada Isiksuse mälust kõik need meendused, mis on kulgemas selles neljanda mõõtme elus, siis ehk on võimalik JÄÄDA SINNA ja mitte kiirustada siia…

Kuid siis enam keegi ei mäleta seda, kuhu on temal kolmandas või neljandas mõõtmes tarvis kiirustada…

Võimalus vaid üks… – tegutseda vaid vaatamata otsa inimestele, kes ümbritsevad teid…, kuid samas aidata neil muutuda, et nemad, olles omas kapslis, saaksid teha sama teiste inimeste suhtes, kuna tõelised nemad on otseselt seotud oma projektsiooniga.

Ometi… seda kõike on tarvis esmalt teadvustada, alles seejärel püüda muuta oma Une reaalsust…

See on siiski üksnes Uni…, seega, seda saab ka juhtida…, kuna igaüks meist on selle… LOOJA.

Kord jäin oma Unes kusagile rippu, mingis ajas, mingis ühes oma eelmistest eludest, kus oli korraldatud kohtumine… – vanade sõpradega.

Ei suuda sealt ära minna, või minna üle teise Une sfääri…, ei suuda ka purustada selle une sfääri, et lahkuda sellest… – kuna une sisu oli üksnes aja kaotamine – ma olin juba teinud selle, mida pidin tegema…, mille nimel pidin sinna ilmuma…, olen rääkinud läbi ühe inimesega – õpetlasega, kellele andsin edasi informatsiooni mineraalidest…

Kui ta rääkis mulle oma uue põlvkonna energia kandjate projektist, siis andsin temale mõtte, et mineraalide kristallstruktuuri saab kasutada kui mahutit.

Ma ju samal ajal kirjutasin mineraalidest ja tööst nendega…

See mõte arenes temal ideeks ja on kandnud omad viljad, mille abil sai hilisemate Atlantide Ilm jõuda oma progressini…, kristalle hakati kasutama kõigis nende elude sfäärides.

Olles selles Unes, ma teadvustasin suurepäraselt, et olen selles kohas reaalselt ja minu jaoks see pole uni, vaid see on minu tõeline reaalsus antud aja lõigus.

Kuid samas selgelt teadsin, et mul on tarvis ärgata – aeg üles tõusta, et saata tütar kooli… – kuid…, ma pole võimeline ärkama.

Tuli appi kutsuda Indra… – vaimsele sidele vahema ja aeg ei oma tähtsust.

Mõtteliselt see ei õnnestunud – energia mingil viisil sumbus…

Läksin vaiksesse kohta…, külalistest eemale ja hakkasin kutsuma teda häälega…

Kuid vastas mitte Indra, kuna ta elab praegu neljandas mõõtmes…, vaid minu endine mees, kuid mitte sellest minu elust, vaid Atlantide ajast…, neil oli siis täiuslik kolmainsus vaimust, isiksuset ja kehast.

Ta astus mulle ligi, et teada saada, mis minuga oli juhtunud.

Ma nägin teda üksnes vaimse nägemisega, samas teades, et tema reaalsuses ma laman voodis ja justkui magan. Kuigi selget pilti minul polnud.

Ütlesin temale, et olen kinni jäänud teise realsusesse ja ei suuda sellest väljuda, ehk tegelikult – ärgata.

Ta ütles, et ma ei muretseks, ning oleks selles reaalsuses seni, kuni seda tarvis on.

Ma ärkasin siin 20 minutit peale õiget ärkamist ja ülestõusu…

Sageli sellistes veidrates Unedes ma annan edasi kellegile informatsioone… – kas Atlantide Maailma lõpust, kui olen ilmunud sinna noil aegadel, kuid veel enne sündmust…

Või iidse sõja aegu venemaa ja hiina vahel, mis oli toimunud 7 500 aastat tagasi…

Või pean aitama inimesi kiiremini lõpetada omad asjad, et nemad saaksid õigeaegselt ületada portaali…

Või midagi veel vaimsetes asjades…

Selliselt ma juba mitmeid aastaid ilmnen küll ühte, või teise minu möödaniku ellu, kus selline unenägu muutub minu jaoks tõeliseks reaalsuseks.

Ma ei imestaks, kui kõik inimesed teevad tööd oma Unenägudes samal viisil, oma vaimsuse eelmistes eludes…, kuid ei mäleta seda, kuna nende isiksused pole veel valmis sellisteks Avanemisteks.

Minul sellistes Unedes tuleb mitte kanduda ühest punktist teise, nagu see on sageli unedes, vaid liikuda tuimalt omal käel, kaotades aega, et saaks teha seda, mida pean tegema.

Eriti rusub see, et mina, kui isiksus, ei tea, kuhu mul minna ja mida pean tegema…, kuid lähen…

Mõneti lähen isegi mööda sellest, mida mul on tarvis…, pöördun tagasi, et teha seda, mida pean…, muidu ma ei saa sellest unest lahkuda…

Alles täites ülesande, mille tõttu ilmnen ajas ühte minu vaimsuse eelmistest eludest, saan tulla sellest Unest välja…

Kui ülesanne pole lahendatud, siis jään sinna rippuma pikemaks.

Kuid sellest, mida pean ütlema või tegema sellises unes väljaspool aega, saan teada vahetult enne seda, kui hakkan seda tegema…, aga mitte varem

Millele järgneb kiire ärkamine tänase päeva reaalsusesse…, ehk tulen sealt ära, kuna siin on mul samuti ootamas töö.

On hea, et minu kandumised Unes minevikku, ei kajastu kuidagi minu neljanda mõõtme reaalsuse Unes, mis on planeedil käesoleval ajal…

Ma ei kaota aega, kuna mul on peamine töö, mille nimel olen siin.

Mul on täielik põhjus arvata, et see ongi minu tõeline elu viiendas mõõtmes, mis on sõltuv ühest hetkest Nüüd, olenemata minevikust, või tulevikus, mis on olemas vaimsusel…, seega, ka juba minul.

Ju siis sellised unenäod aja sees, kus ma teen tööd eelmistes eludes, annavadki mulle mõistmise, kuidas on elada viiendas mõõtmes, kus pole ei minevikku, ega tulevikku, aga kogu käesolev on ainsas hetkes – siin ja praegu.

Ilmselt seetõttu ma sellise kergusega sain mõistmise sellest, et me kõik elame praegu UNES, mis ongi meie jaoks reaalsuseks, kus iga inimene hakkab elama selles mõõtmes, milliseks on valmis ja tahaks elada… – kas kolmandas, neljandas, või viiendas.

Kuid tema selles elus hakkab täielikult sõltuma sellest muutuste programmist, mis oli Ülestõusu Laeval alla laetud kõigi jaoks.

See tähendab…, et inimene oma Une reaalsuses elab nii, nagu tahab elada vastavuses kriteeriumitega, millesid on valinud enda jaoks…, kuid samas hakkab elama kas ühe, või teise mõõtme elu stsenaariumi kohaselt, kus igale inimesele on oma roll ja oma osavõtt ühises illusioonis…, kuna selline oli ühine kollektiivne soov inimeste poolt, kelle Une reaalsused on kokku langenud.

Sageli selline illusioon on üksnes neile, kes elutsevad kolmandas mõõtmes…, kuna nemad järgivad tuimalt kõike reeglite ja normatiivsete elu ettekirjutiste kohaselt.

Neljandas mõõtmes illusioonid on osaliselt purunemas, kuid mõjutavad siiski seal elavaid inimesi, kuna nemad ise toetavad seda, ning oma unistustes ja unede-reaalsuste seesmuse projektsioonides püüdlevad selle poole.

Narada Rinpotše.

Read Full Post »

Kuidas ära tunda vaimsuse kutse

 

Colin d’OMbre, France Bois de Santi, Idris Laor’i raamatust „Enneagram ja energeetika. Vabastage parim endas“.

 

 

Baasstruktuur – olemus

Kui inimene tuleb sellesse ilma, siis temal juba on olemas baasstruktuur…, Olemus, mida mõneti nimetatakse Hingeks. (Vaimsus)

Olemus kätkeb endas kogu inimese potentsiaali, tema ajalugu…, kõike, mis oli tema kujunemiseks.

Olemus – on see, milleks inimene tegelikult on.

Varajasemas lapsepõlves Olemus areneb aeglaselt…

Seda saaks võrrelda seemnega potis, mis alles hakkab avanema, ning püüdmas pääseda läbi pinnase, et olla esmalt võrsena…, ning hiljem, ehk kunagi, saada kauniks puuks.

Seemneke soovib elada ja areneda…, see on võimalik üksnes, kui satub toiterikkasse pinnasesse.

Oma vanematelt ja õpetajatelt inimene saab esmase kasvatuse…, määratluste kogumi, mis kujundavad tema isiksust.

Et lubada sellel olevusel…, väikesel võrsunul seemnekesel – kasvada ja areneda, võttes kasutusele isiksuse kõik positiivsed omadused, väärikused ja oskused… – on vajalik teine hariduse etapp…, teadlik ja vabatahtlik.

 

Määratlus

Lähtudes mistahes hea või kurja määratlusest, võiks ütelda… – määratlus on reaalsus, mis on peale sunnitud ja sisendatud igale inimesele…, ega keegi ei pääse sellest.

Meie ilma nägemus sõltub kindlapeale perest, kes kasvatas meid üles…, meie esivanematest…, samuti ka riigist, kultuurist ja religioonist, kes aitasid meid kasvatada.

Läbi suurema või vähema armastuse…, tehes palju või vähe vigu, meie vanemad tegid meist täiskasvanuid inimesi…, enam või vähem keskkonnaga sulanduvaid.

Meie määratlus teeb meid sarnasteks teiste inimestega… – nii füüsilisel, emotsionaalsel ja intellektuaalsel plaanil… – aidates meil sulanduda ühiskonnaga.

* Füüsilisel plaanil, näiteks, lääne inimene ei riietu pärismaalase kombel… – eluviis, kliima ja ohud, mis on ootamas teda linnas, sunnivad kandma sooje, külma eest kaitsvaid riideid.

Inimene on suuresti piiratud toidu valikul, mis sobiks parimal viisil inimorganismile…

Sööme palju, külaldaselt, või vähe…, kõik sõltub sellest, millised on meie harjumused…, ning teatud määral sellest, millises keskkonnas oleme sündinud.

* Emotsionaalsel plaanil võime üles kasvada enam-vähem hingelistena…, enam-vähem avatuna…, enam-vähem vastuvõtlikena kunstile ja kauniduse mõistmisele…, enam-vähem loomingulistena… – paljus see on määratletud pere traditsioonidega ja koolis saadud haridusega.

* Intellektuaalsel plaanil omandame teatud väärtuste hinnanguid ja veendumusi, milliste hulka võivad kuuluda ka eitused ja mistahes väärtuste mahategemised.

Meie ilma tunnetus võib aja jooksul areneda…, ehk isegi muutuda kardinaalselt… – kuid samas, ta on piiratud sellega, kuidas oleme antud hetkel võimelised mõistma.

 

Olemus lakkab arenemast.

Vähehaaval, kattudes üha uute määratluste kihtidega, olemus lakkab arenemast.

Laps muutub täiskasvanuks inimeseks, kes on programmeeritud pealaest jalataldadeni…, kuigi samas tunneb end suht vabana.

Parimal juhul – korralik kasvatus võimaldab temal elada õnnelikult kuni surmani.

Kui kasvatus on pigem ebaõnnestunud, siis inimene hakkab muretsema…, tundma end labürinti suletuna, ning ahastuses otsimas sealt väljapääsu.

Halvimal juhul selline inimene ei näe mingit põhjust enese muutmiseks, kuna ei aima üldse enda vangistusest.

Tahab seda inimene, või mitte, kuid elu võtab tavaliselt initsiatiivi enda peale ja kutsub ta korrale.

Sageli inimene tunnetab seda läbi kannatuste ja läbielamiste…, jõudes järeldusteni, et ta „pole enam oma laeva kapten, vaid juhus on juhtimas seda…, ning tema õnn sõltub välistest tingimustest, milliseid ta pole üldse võimeline mõjutama.“

 

Positiivne isiksus

Teie kasvatuse positiivset külge ja meie määratlust ma nimetaks POSITIIVSEKS ISIKSUSEKS.

Inimese positiivse kasvatuse külg koosneb kvaliteetidest, mis on arendatud tänu mõistlikule ja heatahtlikule kasvatusele.

Siin on silmas peetud mitte üksnes kasvatust, mida antakse koolis ja muudes haridusasutustes, vaid ka eneseharimine, mis on saadud elulise kogemuse läbi.

Meie olemus saab toituda, koguda jõudu, aktiveeruda vaid siis, kui positiivse isiksuse areng toimub harmooniliselt.

*Füüsilisel plaanil sellise arengu pandiks võib olla tervislik toitumine…, spordiga tegelemine, mis arendab paindlikkust…, tahtelise vaimu olemasolu…, ja tööarmastus…, lõpuks ka harmooniline seksuaalne elu.

* Emotsionaalsel plaanil, tänu positiivse isiksuse soodsale arengule, võib kaasa aidata võime kuulda oma isklikke ja ümberolevate emotsioone.

Töö negatiivsete emotsioonidega (hirmu, raevu, kurbuse,  armukadeduse ja vale mõjutused) sünnitavad ajamöödudes kerguse ja seesmise vabaduse tunnetuse.

Aja jooksul kasvab aina suurem huvi kõrgemate ja heasoovlike tunnete vastu kogu ilma ja ümberolevate inimeste suhtes.

Ka emotsioonide keskme saab toetust tänu loominguliste võimete kasvule…, ja teatud tundlikkusele kunsti vastu.

* Intellektuaalsel plaanil isiksuse areng toimub tänu üldise kultuuri taseme tõusule, mis lubab inimesel mõelda kriitiliselt, millega areneb analüüsimise ja sünteesimise võime…, läbi selle ta on võimeline iseseisvalt hindama ühtesid või teisi sündmusi.

 

Liba isiksus

Meie kasvatuse negatiivset külge ja meie määratlust – nimetame Liba Isiksuseks.

Liba isiksus koosneb kõikvõimalikest piirangutest ja takistustest igas kolmes aspektis:

* Füüsilisel plaanil piirangud võivad olla esile kutsutud probleemidega hariduses, füüsilises ettevalmistuses, tasakaalustamata toidus, istuva eluviisiga, elulistesse rahuldustesse lohaka suhtumisega…, jpm.

* Emotsionaalsel plaanil jutt käib loomulikust kalduvusest negatiivsetele tunnetele, mis kerkivad protesti, või jäljenduse tulemusel…, kalduvusest liiast mõelda hirmule, kurbusele, raevule, hirmule mineviku ja tuleviku ees, pikale vihale ja süütundele…, jne.

* Muude piirangute hulka, mis takistavad enesearengut, kuuluvad – liigne jämedus, ükskõiksus kunsti ja kauniduse suhtes.

Intellektuaalsel plaanil paljude võimalike piirangute seas võib ära märkida huvi puudust õpingute vastu…, huvi vähesus probleemide sisu mõistmise vastu, kuna ei mõista neid…, suurem hulk vasturääkivaid arutlusi (kinnisideed, stereotüübid), piiratud elu tunnetus ja motiveeringute puudumine nende lahendamiseks…, seda vaid laiskusest, uhkusest, hirmust…, ja palju muust.

Lähtudes ülalpool öeldust, saab teha järeldus, et tegutseme kolmel, enam-vähem arenenud keskme põhjal (füüsilisel, emotsionaalsel ja intellektuaalsel), neis igas ühes on nii tugevaid, kui ka nõrku külgi…, omad piirangud.

Peale selle… – üks neist keskmest domineerib (mis oleks sama, kui toetuks üksnes ühele jalale, kuna see on enam arenenud, kui teine – see oleks lonkamist tekitav)

On märkimisväärt see, et libaisiksusel on omane toetuda domineerivale ja juhtivale keskmele, aga mitte arendada teisi lisaks, mis oleks viimaste paremaks funktsioneerimiseks, ning tõstaks üldist harmoonilist olekut.

Kui inimene, näiteks, tunneb end hästi ja panustab oma jõudu füüsilisse arengusse, siis ta jätkab ühe keskme arengut…, kuid samas oleks tarvis arendada ka intellektuaalset poolt, mis jääb temal paraku tähelepanuta.

Üks tavanäite jutustus olnud elust;

„Meie peres oli peamine rõhk füüsiliste vajaduste rahuldamisele.

Sõja päevadel mu vanemad viisid vaevaga ots otsaga kokku…, ja pole ime, et nende õnn koosnes täiskõhust ja materiaalsete probleemide puudumises.

Kunstide õppimine oli neil tühjaks aja kaotuseks…, tunnete avaldamine oli neil nõrkade pärusmaa, ehk isegi ohtliku asjana.

Kuigi haridust peeti vajalikuks, eriti poistele…, siis seda vaid selleks, et oleks hea amet riiklikus asutuses, mis oleks garantiiks tuleva pere ülalpidamiseks.

Seega…, kõik elu hetked, milliseid peeti olulisteks ja naudinguga kõikide poolt oodatud, keerles üksnes söögi ümber…, või käesoleva hetke füüsiliste vajaduste rahuldamises.

Minul kulusid mitmed aastad, et „tõmmata“ enda ligi unustatud kaks keskmet, et need oleksid vastuvõetaval tasemel, ning mõista, et minul on ka muid talente…, peale söögi tegemise, kudumise ja kodutööde.“

Seega…, oma kasvatusega määratletud ja uinutatud inimene sünnib – elab – sureb määratletud skeemi kohaselt…, nagu kõik ümberringi…, vahelduva eduga…, juhusega suunatav…, pime ja kurt tõelise elu vastu…, oma tõelise olemuse elu suhtes.

Et lahkuda tuntud koopast, mida kirjeldas Platon, on tarvis esmalt teadvustada selles olemise fakti, ning võtta seda fakti reaalsena…, alles sellest hetkest on teil valik kahe alternatiivi vahel:

* Jätta kõik nii, nagu on…, jätta kellale lugeda liivateri…, ning võtta vastu elult üha uusi ja uusi vältimatuid kannatuste ja rahuldamatuste hulki…, kas teadvustatult, või mitte.

* Alustada oma vaimsuse „voolimist“, teadvustatult, rakendades jõudu, ning vabatahtlikult otsustada areneda ja täiustuda…, mis oleks olemuse teiseks kasvatuseks (teiseks sünniks).

 

Milleks muutub Olemus?

Olemus, mis on varjatud positiivse ja liba isiksuse kihtide taha, pidevalt ja pikema aja jooksul on otsimas võimalust ilmneda, et kasvada.

Kui temale ei jätku vajalikku toidet, siis ta võib känguda, või sootuks kaduda (Gurdžiievi järgi).

Selline seisund sarnaneb sellega, mida kristlikus mütoloogias nimetatakse Põrguks…

Dante kirjeldab seda oma „Jumalikus komöödias“.

Selle all mõistetakse ühenduse võimatust Absoluudiga ja Jumalikkusega.

 

Kuidas ära tunda olemuse kutset?

* Kui tunneme nostalgiat (justkui on midagi puudu), kuigi näiliselt edukus ja eesmärkide saavutamine on olemas.

* Kui joovastume looduse kaunidusest, imetleme seda.

* Kui püüdleme kauniduse, tõe, õiguse, headuse poole.

* Kui tunneme püha kõige lihtsamates asjades ja käitumistes.

* Kui meie suhted on täis õilsust ja austust.

* Kui meil tekib vajadus anda, midagi vastu nõudmata.

* Kui meie süda täitub õrnusega lapse suhtes, inimese, või isegi looma vastu, ilma igatsugu soovita saada seda endale.

* Kui tunnetame sügavat rõõmu ja kindlust selles, et väline olukord ei muutu halvemaks.

Need on vaid mõningad näited sellest, kuidas meie olemus saab läbi määratluste tiheda katte anda meile märku.

 

Olemus areneb üksnes kahe tingimuse täitmisel:

*Otsides tõde läbi vaatlemise, heites aegamööda minema liba isiksuse kihid, kiht kihi järel.

* Õppides tundma kaunidust kõigis tema väljendustes, läbi südame kvaliteedi avamise.

Inimene on otseses kontaktis oma tõelise koondtüübi loomusega.

Just tänu inimese olemusele isiksus peegeldab iga koondtüübi arhetüüpseid kvaliteete.

Et võimaldada olemusel kasvada ja areneda, peaksime jälgima end…, mis omakorda nõuab teatut järjekindlust.

Enneagrammide kirjeldamine sellisel kujul, nagu need on esitatud, – on esimene samm enese teadvustamiseks…, kusjuures jutt ei käi eneseimetlusest, ega enesekriitikast…, vaid sellest, et näha seda, mis on.

Meil tarvis õpida jälgima selliselt, et meie ja objekti vahel poleks midagi…, ei mõtet…, ei analüüsi…, ei arvustust.

Pole lihtne ülesanne…, see nõuab aega…

Veel üks oluline tingimus seisneb selles, et leida ja äratunda endas Olemuse olemist, ning võtta ette kõik, et äratada teda.

 

Enneagrammi psühholoogia osa Olemuse arengus

Määratluste üheksa tüüpi:

Enneagrammi psühholoogia peab silmas määratluste üheksat peamist tüüpi, ehk isegi – sisendusi, sundusi kindlaks käitumiseks, reageeringuks.

Psühhoanalüüsis on kasutusel termin „kompulsioon“ (Ladina compulsio, ehk sundus) – motiveeritud faktidega käitumine, mis sunnib inimest tegutsema vastu oma tahtmist…, psühholoogiline seisund, mille juures inimene tunneb end sunnituna midagi tegema…

See on teadvustamatu mehhanism, mis juhib meie elu mingit osa.

Võiks öelda, et kogu meie isiksus on üles ehitatud sellel „kompulsioonil“, mis koosneb järgmistest elementidest:

* Liba isiksuse tasandil… – himurlus, uhkus, mõtlemise stereotüübid, püüd pääseda millestki…

* positiivse isiksuse tasandil… – võimed ja talendid.

 

Isikliku koondtüübi teadvustumise huvi

Me ei pääse oma seesmisest vanglast, ega alusta teekonda vabaduse poole, kuni ei tunnista enda tegevuse ja funktsioneerimise tüübi, ega avasta omad automatismid.

Loobudes olemast pime ja kurt, võttes maha liba isiksuse kihid, millega samastame end ja tehes end neist puhtaks, avastame Olevuse elemendid…, hakkame tundma tõelist vabaduse aroomi…, mõistma, et minu Mina pole üldse see, milleks kujutasin seda seni.

Seejärel ilmneb soov mõista… – kelleks tegelikult siiski oleme!

Rännak algab…, ning naisest saab tõeline naine…, ja mehest – tõeline mees, kes on asunud Teekonnale.

 

1. Olen aus, töökas ja teadlik

MÄÄRATLETUD olema kõiges laitmatu ja püüdma näidata seda aspekti kõigile ümberolevatele, ning vältima mistahes kriitikat ja negatiivseid hinnanguid.

Lubamata endal lõõgastuda ja tunda sellest rõõmu seni, kuni asi pole tehtud…

Ta arendab endas liigset rangust ja jäikust…, mis ümberolevate poolt sageli muutub õiglaseks hukkamõistuks.

POSITIIVSE ISIKSUSE jaoks selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui perfektsionisti Mina teadvustab, et ka rahulolu väärib oma kohta elus…, seda siis, kui saavutab tasakaalu pideva progreseerumise püüdluse ja lihtsate vajaduste vahel, nagu naer, või puhkus (hurjutamata end selliste „nõrkuste“ üle), võttes arvesse enda ja ümberolevate võimaluste piire.

 

2. Ma armastan ja aitan teisi enam, kui ennast

MÄÄRATLETUD aitama, või pakkuma rahulolu ümberolevatele…, arvama, et tema isiklikult ei vaja midagi…, kuid kõik ümberolevad vajavad teda.

Olles võlts vagurluse maski all, arvab, et neil, keda ta aitab, on nüüd kohustus tema ees.

Suhted, mis rajatud sõltuvusele, sünnitavad liigseid üleelamisi, ning kutsuvad esile nukrust…, kui mitte isegi depressiooni.

POSITIIVSEL ISIKSUSEL selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui ta teadvustab, et annab teistele seda, mida tahaks ise saada.

Sellega ta võtab enda peale ülesande rahuldada isiklikke vajadusi, lakates manipuleerimast ümberolevatega, eesmärgiga, et võtta seda nende käest…, mis võimaldab temal kergusega ja vaguralt anda, midagi vastu ootamata.

 

3. Ma saavutan edu, tegutsen effektselt, ning saavutan kindlaid eesmärke

MÄÄRATLETUD olema parim…, ning ta arvab, et et teda lakatakse austama, kui ta ei demonstreeri kõigiti oma rikkuse väliseid tunnuseid, või sotsiaalset staatust.

Liba isiksuse raamides ta on nõus selle eest maksma.

Kuid edu tema jaoks – on kõige olulisem elus…

Egas siis midagi – seda hullem tema jaoks, tema tervise jaoks, tema seesmisele elule, tema isiksusele.

Olles hüpperaktiivne ja pühendunu, ta kasutab inimesi seni, kuni need rahuldavad tema ambitsioone…, seejärel – vabaneb neist, tegemata teist nägu.

POSITIIVSELE ISIKSUSELE selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui tema edu püüdlus on suunatud suurtele ja üllastele eesmärkidele…, ning omades selliseid omadusi, nagu lojaalsus ja siirus, ta kindlapeale hakkab kontrollima enda tõelisi ja sügavalt motiveerituid tegevusi, ning muutub õiglasemaks nii enda, kui ka ümberolevate suhtes.

 

4. Olen tundlik, ega sarnane ümberolevatega…, mind ei mõisteta, ega hinnata

MÄÄRATLETUD juba lapsepõlvest eralduma teistest, ning tundma end üksikuna.

Ta tõmbab pähe märtri maski, keda keegi ei suuda mõista, ega keegi suuda aidata.

Oma tundlikust ta võtab erilise andena, ning loodab üksnes „alateadvusele“, või „kuuendale meelele“, kui laitmatule baromeetrile.

Nõrkuste hetketel, või hingeliste piinade aegu ta tunneb end „väljavalituks“, parameetrite kohaseks, mis eristavad teda lihtsurelikest.

POSITIIVSE ISIKSUSE jaoks selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui tundlikkus esineb originaalsuse vormis, artistlikkuses, kui kingitusena ilmale, kes on kutsutud purustama igapäevasuse ja jämeduse ahelaid.

Delikaatsus ja võime võtta rõõmuga vastu seda, mis on toimumas siin ja praegu…, võimaldavad temal ühiskonnast mitte eralduda, vaid saada selle osaks.

 

5. Ma tean, ma mõistan – olen seda kusagil lugenud

MÄÄRATLETUD tundma end varitsuses olevana, ning ümbritsema end kindluse müüridega.

Ta pühendab palju aega ilma uurimiseks, selle loogikat ja saladusi, ning püüab kuidagi sisustada oma kallihinnalist üksinduse ruumi.

Peale selle ta salamisi loodab, et on juba kõigest teadlik…, kusjuures palju paremini, kui ümberolevad.

Sellise lähenemisega on raske võtta vastu midagi uut…, või mõtestada läbi käesolevad maailmavaated.

Peitudes oma tagasihoidlikkuse taha ta korjab ja kogub teadmisi, kui orav tõrusid…, kuid samas jälgib, et keegi ei pretendeeriks kasvõi terakesele temalt.

Kui keegi palub temalt korralikult, siis ehk terakest ta jagab… – aga enamale… ei maksa loota.

POSITIIVSELE ISIKSUSELE selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui tema teadmised toovad ka vaimset kasvu…, mille tulemuseks saab soov jagada inimestele (ilma sunnita ja mõõdu tundel) kogutuid ja sünteesituid teadmisi ümberolevatele, et need omakord leiaks neile parimat kasutamise võimalust.

Selliselt võib ihnusest kujuneda soov anda.

 

6. Olen seaduse kuulelik…, täidan oma kohustust ja austan võimu, autoriteeti

MÄÄRATLETUD alaliselt kuuletuma…, kuid samas võib võimu mitte usaldada, kui see hakkab käituma kahtlaselt.

Kohustuse tunne temal – omapärane viis tunda end ohutuses…

„Ma allun võimule, kui tunnen temas usaldusväärsust…, vastasel juhul, keeldun allumast“ – selline on tema deviis.

Paraku teda piinab alati hirm: „Keegi ei tea, mis võib temale (ülemusele) pähe turgatada“

Kohustust sageli võtab armastusena, või kiindumusena…, kuid, samas see on kilbiks, mis varjab teda ohtude eest, milliseid valmistab tema räige elu talle igal sammul.

Ilmas, kus pidevalt keegi kellegiga sõdib, ta astub edasi, surudes hambad risti, ning tundes pidevalt ebaõiglust, mis surub teda seesmuses kokku…

Kuid, nagu arvab tema… – see on siiski parem, kui astuda üle tundmatuse joone.

POSITIIVSEL ISIKSUSEL selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui kohuse tunne väljendub ennastsalgava teenimisena üllastel eesmärkidel.

Tema omadused väljenduvad valmiduses alluda…, kuid vajadusel astuda vastuollu…, võime tegema tööd kollektiivis, ühise asja nimel…, kaitsma ja hoolitsema oma pere üle.

 

7. Olen rõõmus, optimistlik ja avatud

MÄÄRATLETUD hindama elu üksnes positiivsetest külgedest…, oma teadvuses ta heidab pidevalt kõrvale kõike mittevajalikku…

Ebameeldivaid mälestusi minevikust tema jaoks pole…, aga käesolevas – on tähtsad üksnes rõõmsad hetked…, ning tulevik – mis lubab ainult parimat.

Temal on kalduvus tunda end Olu Seadustest kõrgemal: inimesed sünnivad, elavad, surevad…, aga tema valis – üksnes elama…, üksnes elama!

Lahti saada!? tähtsusetutest, hinge söövatest muredest – on tavaline asi…, tema eesmärk – jääda lõbusaks ja elurõõmsaks…

Selle nimel ta on valmis pigistama silmad kinni ümberolevatele kannatustele ja vajadustele.

Jah, ta on avatud…, kuid mitte helde…

„Kui ma midagi jagan ümberolevatele, siis seda üksnes enese meeleheaks.“

POSITIIVSELE ISIKSUSELE selline aspekt muutub positiivseks siis, kui tema võime ilustada elu, aga mitte dramatiseerida raskeid olukordi, ei sega temal osutada ümberolevatele reaalset abi…, ega kalduda läbi huumori tunde kõrvale.

Temal on märkimisväärne omadus: leida, kuidas keerulistel aegadel seista parimal viisil raskustele vastu – see oleks kui – suurepäraste roogade valmistamine suht viletsatest ainetest.

 

8. Olen õiglane, tugev ja vapper

MÄÄRATLETUD hoiduma töötegijaist kõrvale, olles veendunud ülemusena – see on parim viis, et keegi ei tüütaks…

Ta on üheagselt uhke ja samas ärritunud seesmise hirmu pärast, demonstreerides ümberolevatele oma jõudu…

Ta lakkab tõestamast, et on valmis tegutsema…, vaid ta tegutseb ja püüab saavutada tulemusi…

Temal pole aega selleks, et viriseda ja tegeleda nendega, kes leiavad selleks aega….

Ta on sarnane teerullile…

Tema jaoks on peamine, et masin liiguks edasi…, kui keegi satub olema ees – egas midagi, ise on süüdi… – temal oli võimalus astuda kõrvale…

Temal on alati ideed…, ehk isegi – fix-ideed, mida ta jutlustab, ning tahab, et seda jutlustaksid kõik ümberolevad.

POSITIIVSEL ISIKSUSEL selline aspekt muutub positiivseks siis, kui tema äge temperament ja kaasasündinud autoriteet oleksid suunatud raske eesmärgi saavutamisele.

Tema on võimeline kaitsma, hoolitsema…, kuid samas… ei astu oma teelt kõrvale, ning edukalt lõpetab alustatu.

 

9. Olen rahulik, leplik…, olen kerge iseloomuga

MÄÄRATLETUD võimaldama ümberolevatel tegutseda ja tagasi tõmbuma raskuste puhul…

Ta on uhke võimaluse üle kulgeda oma eelkäijate jälgedel…

Ta ei pretendeeri millele tahes, kuna arvab, et temast ei jää jälge…, et on tavainimene, kellel puuduvad erilised anded…

Ta järgib alati ja kõiges kergemat vastupanu võimalust, oletades, et kõike teeb üksnes kellegi jaoks.

Kõhkluseta toob esile oma leplikku iseloomu…, kartmata alavääristada end ümberolevate ees, vabastada koht kellegi teise jaoks.

Tegelikult selle taga on peidus laiskus, mis on juurtega libaisiksuses.

POSITIIVSES ISIKSUSES selline aspekt muutub positiivseks juhul, kui kohanemise ja kuulamise võime teeb tööd selleks, et toetada teisi, sisendades usaldust ja rahulolu.

Ta on tõemeeli tagasihoidlik…, kuid seejuures mõistab, et olles leplik – tähendab samas… selgelt teada, ning osata anda mõista ümberolevatele, mida tahab, millest mõtleb…, oskus anda teistele teadliku valiku võimalust, kuna neil on kõik selleks, et tegutseda.

 

Olete just läbi lugenud iga koondtüübi mõningatest väärtuste aspektidest.

Kas ise olete mõnes määratluses?

 

Tähelepanuks!!!

Reeglina inimeses on avaldumas üks peamine ja kaks lisa koondtüüpi…

Vaadake end üle!

Kuid ei maksa seda omaette süsteemi ajada segi numeroloogilisega…, kuigi siin võib mõningane ligilähedus olla.

 

Iga koondtüübi  omadused

Pea igaüks meist tunneb uhkust oma iseloomu üle…, selle või teise aspekti suhtes: kuna antud aspekt on kergesti ümberolevate poolt ära tuntav ja kõigiti heaks kiidetav.

See on väga aktiivne Mina ja uhke enda üle, kes oletab, et peab end ilmutama väliselt…, nii saab võita tunnustust, ning võtta sisse oma koht elus.

Määratluse vahetu tulemus… – meie väärikus, ehk aktiivne Mina, sunnib valima kindlat suunda elus, nii isiklikus, kui ka kutsumuses.

Me ei teadvusta seda hinda, mida tasume selle illusiooni ülalpidamiseks…, – kusjuures jutt käib meie vabadusest.

Kui me suudame panna oma VÄÄRIKUSE omadused tööle, meie positiivse isiksuse hüvanguks…, seejärel ka oma Olevuse hüvanguks, siis neist võivad saada võimed ja talendid, mis on vajalikud harmoonia saavutamiseks ümberolevas ilmas.

Iga koondtüüp tunneb, et evolutsioneerub, kuna mõistab, et üha vähem tegutseb oma liba isiksuse raamides…, kuid samas, positiivne isiksus võimendub päevast päeva kolme keskme vahendusel… – füüsilise, emotsionaalse ja intellektuaalse abil.

Seda evolutsiooni on märgata juba ka palja silmaga.

 

 

 

 

Ideaal, mis on võimeline hingestama kõiki koondtüüpe:
Valitse end massis segases,

Kes neab sind kõigi mässus.

Usu end, ilmaruumi kiuste.

Uskmatuile patud andeks anna.

Kuigi tundi pole, oota siiski väsimatult.

Las luiskab valetaja, ära lasku temani.

Oska andestada, ära andestades näi

suuremeelsemana ja targem teistest.

Unistada oska, unistuse orjaks saamata.

Mõtiskleda, jumaldamata mõtteid.

Edu ja hurjamist võta võrdselt,

Ära unusta – hääl neil valelik.

Jää vaikseks, kui sinu sõnu

väänab vääritu, et püüda rumalat.

Kui elu kogu lagunend ja taastama

kõike alguses sa pead alustest.

Oska panustada, rõõmsas lootuses,

kõike kaardile, mida kogund oled.

Kõike kaotades, kerjuseks saad, kui varem,

kahju tundmata sellest iial.

Oska südant, närve, keha sundida

sind teenima, kuigi rinnus sinul

ammu tühjus, põlend kõik.

Üksnes Tahe ütleb: „astu!“

Suhtled kuningaga, lihtsaks jää.

Suhtled rahvaga, ausaks jää.

Kindel ole sõprades ja vaenlastega otsene.

Las kõik, omal tunnil, arvestavad sinuga.

Täida mõttega hetket igat,

tunde – päevi vankumatul jooksul…

Kogu ilma võtad siis, kui valdust oma.

Alles siis, mu poeg, inimeseks saad!

 

Rudyard Kipling (1865-1936). “Kui“.

Read Full Post »

                                                          Nulltsoon

Solara

 Nulltsoon kujuneb juhul, kui energia variseb enda seesmuses kokku, raputades täienisti läbi vanad mustrid, lammutades vana struktuuri müriaadiks fragmentideks, milliseid pole enam võimalik kokku panna endisel viisil.

Lõpuajad on alati toonud kaasa põhjaliku puhastuse ja ümberkujunduse.

Teades seda, ei peaks imestama, et nüüd on kujunemas suurim hulk nulltsoone.

Nulltsoon – šokeeriv sündmus, mis alati toimub ootamatult…, kui kõige vähem on seda oodata.

Nähtamatu trigger aktiveerub ja kõik ümberringi variseb kokku…, mõneti ka endi sees, saates laiali šoki laineid.

Nulltsoon lammutab vältimatult ammu väljakujunenuid mustreid, uskumuste süsteeme ja peamisi käitumisi.

Vanad struktuurid…, nii füüsilised, kui ka mitte füüsilised, võivad variseda kokku ühe hetkega.

Meie seesmised ja välised maastikud muutuvad oluliselt.

Paljud neist on asjad, millistega samastasime end…, mis määrasid – kelleks oleme meie ja milline on ilm meie ümber.

Need olid meie vana ilma aluseks…, ilma, mis hoidis meid suletuna duaalsuse ilmas.

Need kätkesid vanu rolle, mis näisid meile määravana meie olemust…, tööd, mida tegime…, füüsilist keskkonda, milles elasime…, meie tavalist igapäevast tegevust ja sotsiaalset koostööd.

Kui ilmneb nulltsoon, siis meie vanad teed lendavad kildudeks, ning neid pole võimalik taas kokku panna…, – kui klaasist kuju, mis kukub kivipõrandale, ning lendab müriaadideks kildudeks, mida pole võimalik liimida kokku.

Nii ka meil, peale nullpunkti pole võimalik korjata kokku oma elemente…, vanad mustrid kaovad meie isklikest ja planetaarsetest matriksitest…

Mõningad asjad peavad läbima nullpunkti, kuna need on liiast kinnistunud, ning neid tuleb lüüa välja mingil muul viisil…, ning see on ainus võimalus kaotada neid sootuks.

Nulltsoonid on alati valulisteks kogemusteks, kuna need šokeerivad kuni olemuse keskmeni…, kuid need on effektseks võimaluseks kõrvaldada hetkega vanad mustrid.

Selline protsess on toimumas praegu suurtes mõõtmetes…, – isiklikul tasemel, kui ka välisel mõõtmel, mis on mõjutamas paljusid inimesi.

Sellegipoolest… nulltsoon on teenimas olulist eesmärki…

Ta ei purusta üksnes vanu mustreid, ega süvenda kannatust…, vaid loob ka toitvat pinnast UUE sünniks.

Kaotades vana, ta loob avart avarust selleks, et me laotaks laiali oma usu, ning lubaks siseneda UUE valdkonna elementidel, mis on asumas väljaspool pilti.

Nulltsoon korjab meid üles vanadest ja tardunutest kohtadest…

Näiteks…, kui oleme jäänud kinni uskumustes, mis piiravad meid ja teevad õnnetuteks…, siis nulltsoon saab vabastada meid sealt.

Nulltsoonile tavaliselt järgneb loomingulisuse realiseerumise tõus…, elemendid, mis olid pikemat aega alla surutud, või keelatud… saavad vabaks, ning suunduda uutesse suundadesse.

Nulltsoon loob sügavamaid süüvimisi…

Seesmised nulltsoonid

Kui saame Tõelisteks, siis paljud elemendid peavad kaduma meie isiklikust matriksist…, kuna need kätkevad endas vanu mustreid…, – mineviku emotsionaalseid jääke…, vääraid ettekujutusi, mis piirasid käitumist…, vanu vastuseise ja moonutatuid energiaid.

Sageli neist vabanemine võtab nulltsooni ilme…

Nulltsoon on pommi taoline, mis lõhkedes meie seesmuses, mõjutab meie olemuse igat rakku, ning see kiirgub väljapoole.

Ideaalne torm tekitab ideaalseid tingimusi nulltsoonile…, kuid me oleme võimelised ületama ideaalset tormi ka ilma selleta.

Ideaalne torm on väga keeruline, kuid pole nii valulik, kui nulltsoon.

Ideaalne torm on võimeline meid laiali pillutama, kuid ta ei puuduta meie seesmist maastikku.

Ideaalne torm ei hävita asju…, kuid reastab kõik järjekorda, ning puhastab vanast energiast.

Peale Ideaalset tormi muundume tugevalt…, kuid ilm meie ümber jääb samaks…

Meil pole sundust luua uusi oma olemuse baaselemente…, meie seesmine maastik jääb endiseks.

Kui meie seesmuses ilmneb nulltsoon, siis väline maastik ei muutu…, kuid muutume ise…, muutub meie seesmine maastik.

Toimub meie seesmise avaruse vappumine, mis paneb meid õppima uusi lähenemisi kõigele, mida oleme tegemas.

Seesmine nulltsoon on sageli provotseeritav väliste sündmustega…

Mõningad sündmused šokeerivad…, kuid samas teised on – leebemad.

Tõenäosed seesmise nulltsooni näited… – ootamatu töö kaotus…, kaaslase lahkumine…, lähedase surm…, haiguse avastamine endil…, kohtumine uue tõega, mis nullib kõike, millesse seni uskusime.

Pehmema nulltsooni triggerite näited… – ammuse unistuse luhtumine…, uskumuste kadumine…, paanika hood…, usu kaotus endasse…, ülekoormus elementidega, millistega tuleb tegemist teha, kui kõik ilmad, mida oleme üleval hoidnud, varisevad meile kaela.

Kõik need võimalikud stsenaariumid viivad küsimusteni:

„Kes ma selline olen, et sedavõrd raputati?“

„Kas see on kogu mu olemus…, või ainult osa sellest, mida puudutati?“

Siin alles mõistame, et nulltsoon ei puuduta kogu meie olemust…, seda enam, kogu Tõelist Osa.

Nüüd meie Tõelised Minad saavad tulla appi.

Kui muutume Tõelisteks, saame ootamatult märgata, et oleme lõpmatult enamat, kui vaid osa, mis sai nullitud…, sellel hetkel nulltsooni olemus hakkab kahanema.

Just sellisel hetkel nulltsoon pole enam nii lammutav, kui varem…, ehkki ta vapustab sügavalt ja on tugevalt tunnetav.

Seesmine nulltsoon võib lõhkuda meid tuhandeteks peenikesteks kildudeks…, kuid me kiiresti kogume end ja toibume…

Et ümberkujundada end, ei lähe enam tarvis nädalaid ja kuid…

Seesmine nulltsoon võib kulgeda vaid mõned päevad…, ja kui veab, siis ehk mõned tunnid.

See toimub seetõttu, et oleme Tõelised ja oleme muutumas avaramateks.

Kui oleme nullimas, siis see puudutab üksnes osa meist, aga mitte kogu meie olemust.

Olek Tõelisena päästab meid seesmisest nullimisest.

Oma seesmise nullimisega tuleks alati olla kursis…

Kui teadvustame, mis on toimumas, siis oleme juba poolel teel taastusmisele…

Peamine… – mitte oodata, et väljume nulltsoonist sama seesmise maastikuga, mis oli varem.

Selline kogemine muudab meid tugevalt…

Me süüvime ja muutume veelgi tõelisemaks…, kuigi võib näida, et väline maastik on endine…

Kuid see pole nii…, meie nulltsoon vajab rida korrigeeringuid…

Kui asume nulltsooni keskmes, siis on enda kadumise tunne…

Me ei näe mingeid pääseteid, ega mingeid kogemuse positiivseid külgi…

Kõik näib lootusetuna…, tahaks kusagile pageda ja peituda… – kuid põgeneda pole kusagile.

Nulltsoon surub meid nurka, kust pole pääsu.

Siis tuleks kogu otsekohesusega ja aususega vaadata üle need aspektid, mis said nullitud…

Vaja vaadata neid tugevaid emotsioone, mida tunnetame…, vaadata üle killud sellest, mis lagunes…

Ärge püüdke vältida seda, isegi kui on valus vaadata seda…

Selleks läheb tarvis mehisust…, kuid see on just see, mida on selleks tarvis.

Kui saame sellega hakkama… – toimuvad muutused.

Päike soojendab üles jahtunud maad…

Saame tunnetada sügavaid muutusi, mis on toimunud meie seesmuses…

Naaseb armastus…

Me ei tunne end enam üksikuna ja haavatuna…

Naaseb usaldus…, naaseb tunne, et kõik on toimumas ideaalsel ajal.

Peale nulltsooni peaks kõik olema täienisti ümberkujundatud.

Meil pole võimalust naaseda selle juurde, nagu oli kõik varem…

Me tunneme, et meie juurest lähevad igale poole laiali lained, juurides vanadest positsioonidest lahti kõike…, pöörates uppi…, nagu tohutut metsa ühe plahvatusega.

Peale selle, kui oleme kogenud nulltsooni, oleks oluline olla endaga väga õrn…, oleme väga tundlikud ja tajume väsimust…

Meie seesmuses on kõik ümberkujunenud…, vaja anda vajalikku aega ja vaikust, et muutused saaks enne juurduda, kui laskuda taas tegevustesse…

Tiger Woods, tuntud golfi mängija, on heaks näiteks, kes oli hiljuti läbinud seesmist nulltsooni, mis oli provotseeritud ideaalse tormiga.

Kogu tema vana ilm pudenes kokku…, ta polnud enam võimeline tooma seda endisesse seisundisse.

Kui kokkupõrke aegu ideaalse tormiga ta vaataks üle kõik probleemid, siis nulltsoon poleks temas avaldunud…

Kuid ta valis üksinduse, vältis õppetunde, arutamata ausalt oma probleeme…, see halvendas tema olukorda.

Nüüd on temal võimalus teha vajalikud muutused oma seesmises ja välises ilmas, et muutuda ausamaks ja tõelisemaks…

Temal on võimalus luua uut elu vana keskkonna varemetel.

(NB: Tiger Woods – tuntud golfi mängija, oli sunnitud pere küsimuste tõttu lahkuma spordist, et säilitada peret. Tegi spordis pausi, et pühendada oma naisele ja lastele enam aega).

Nulltsoon on hirmus katsumus…, kuid loomulik asi käesoleva aja kohta.

Peale nulltsooni on vajalik suur ümberkujundus…, kuid sellele võivad järgneda suuremad pääsemused.

Me vabaneme tasemetel, milliseid on praegu raske ette kujutada.

Välised nulltsoonid

Välised nulltsoonid on võimsamad ja mõjusamad…

Tavaliselt need võtavad füüsilise hädaolukorra kuju – tormid, üleujutused, lumetormid, tulekahjud, maavärinad, orkaanid, tsunaamid, vulkaanide pursked, riiklike ja majanduslike süsteemide kokku varisemine, terrorism ja revolutsioonid.

Viimase aja jooksul on maakeral tekkinud mitmeid tõsiseid nulltsoone…

Nende hulgas – Tšiili 8,8 balline maavärin…, Haiti hävitav maavärin…, Cuzco Püha Oru üleujutus Peruus, mis hävitas palju külasid ja saagist kuni 80%.

Kui see on toimumas, siis tuleb peatada hirmu toitmist, et mitte uppuda paljuarvulistesse tele-ülekannetesse…

Kuid ei maksa neid ka vältida…, see on osa peenest tantsust, mida tantsime planeedil…, käies mööda noatera.

Parim, mida saaksime selliste nulltsoonide aegu teha – koonduda ja muutuda tugevamateks, olles kui ÜKS, võimendades Puhta Südame armastuse resonantsi.

Olgem toimuvaga kursis…, kuid ärge uppuge hirmudesse, – vaid loogem Puhta Südame armastust, ning suunakem see häda piirkondadesse…, väljendades sellega enda tõe ilminguid.

Kui kujuneb väline nulltsoon, see puudutab hädaolukorra piirkonnas absoluutselt kõiki…, ta loob absoluutselt kõigis mõju ulatuses olevates seesmisi nulltsoone.

Kasvõi Tšiilis, kus suurem osa Kesksest Tšiilist langes maavärina löögi alla.

Kõik läbisid seda õudsat kogemust ühiselt…

Polnud oluline, kas rikas või vaene…, noor või vana…, vaimselt arenenud või teadmatuses olev…, – kõik tunnetasid maavärinat nii seesmiselt, kui ka väliselt.

Seda tunnetasid kõik loomad ja linnud…

Kõik füüsilised struktuurid kannatasid selle raevuka värina all…

See oli tohutu kogemus, mida sai koos üle elatud…

Mõnede minutite jooksul muutus kõik pöördumatult…, vana maastik kadus täienisti.

Vanad priorideedid muutusid hetkega

Tähelepanu kõrvale juhtivad hetked olid minema pühitud, ning kõik keskendusid kõige olulisemale – leida ja emmata oma lähedasi… – ellu jääda.

Kõik, kes elasid selle õuduse üle – muutusid sügavamateks…, ja see sügavus jääb nendega elu lõpuni.

Nüüd liigutav sõnum foorumi „kõik Tšiilile“ administraatorilt:

„Peamine, mida näen kogu Tšiili rahvas – kuidas muutusid nende silmad…

Kõigi silmad…, riigi presidendist, kuni tüdrukuteni minu büroos ja noormeheni, kes on pügamas muru…

Seal on korrga hirm ja kurbus…, midagi veelgi enamat.

Iga sellel puudub… – näib, et neis võib lugeda vana Ameerika põliselanikku, ehkki – teisiti.

Olgu see Tšiili elanik vana või noor, rikas või vaene – kõigi silmades on kurbus, kuid ometi valu täis pilk on otsustav.“

See, mida ta nägi igaühe silmades, ongi see süüvimine…, prioriteetide ümbervaatamine, mis toimus hetkega…

Olen märganud seda ka nende silmades, kes on üle elanud traumeerivaid sündmusi…

See süüvimine on heaks teeneks taassünnile Tšiilis…, Haitil…, Peruu Püha Orus…

Nii on igas kohas, kus ilmneb nulltsoon.

Nulltsoonile järgneb loomingulisuse lahvatuse voog.

Esmalt – primitiivne ellujäämine…, toidu ja vee otsing, lähedaste leidmine ja ajutise varjualuse ehitamine…

Ellujäänud koonduvad, aidates teine teist…

Mis puudutab mind kõige enam… – on inimesed, kes laovad autosse toitu, vett, tekke, mis on vajalik häda piirkonnas…, et aidata sellega, mida on neil olemas…

See on Ühtsus tegevuses!

See on vastutuse võtt enda peale ja teenimise meisterlikkus – aidates seal, kus seda vaja…, ja just siis, kui seda vaja…

Vastavuses sellele, kuidas nulltsooni lained levivad üle ilma, toimub vabatahtlike värbamine, et koguda vahendeid abiks kannatanutele.

Kuna kahjuks väike protsent kogutud rahadest jõuab kannatanuteni, seetõttu palju inimesi elab seni veel telkides, või pagenduses  Haitil…

On tarvis leida uusi viise abistamiseks…, uusi vastutuse mooduseid meie Ühise Eksisteermise nimel…

Me ei saa jääda lootma vanadele meetoditele, valitsustele ja organisatsioonidele, kes teeks meie eest kõik ära.

Kui peamise ellujäämise vajadused saavad rahuldatud, peame astuma ühendusse uute inimestega, ning pöörama tähelepanu lahendustele…, mida teha…, kuidas elada edasi, kuna vana elu on kadunud…

Seetõttu hakkame külvama UUT kaose ja rusude keskele.

Ma hiljuti kuulsin lugu, kus saksa noored tegid muusikat Teise Maailma Sõja aegsetes varemetes.

See ongi UUE külv…

Seejärel meie looming levib sootuks uute struktuuride loomise tsoonidesse…, aga ei hakka dubleerima seda, mis on lammutatud.

Me peame seda tegema…, kuigi vanad jõud püüavad taastada vana.

Sootuks peame ära kasutama nulltsooni kuldseid võimalusi, et saaks võtta kasutusele uusi tegevusi, ning luua uusi paradigmasid.

Igal välisel nulltsoonil on tugev mõju, mis levib üle kogu planeedi…

Meie südamed on avanemas laiemalt, seetõttu tunneme sügavamat kaastunnet.

Mõningad nulltsoonid kõrvaldavad vanu maagia tardunuid sõlmi planetaarsest matriksist…

Teised…, nagu vulkaanide pursked, – võivad mõjutada kliimat üle ilma.

Tšiili maavärin nõrgestas kahe tektoonilise plaadi sidet, mis nihutasid tohutuid massive, lühendades sellega iga päeva pikkust.

Olen alati pööranud tähelepanu väliste nulltsooni asukohtadele, kuna need on tuleviku olulised kohad…, neis võib puhkeda UUS, mis pole vanade mustritega ohjatud.

Meil on väga oluline mõista väliste nulltsoonide loomust…

Me ei või lubada neil lüüa meid tasakaalust välja.

Nulltsoonid kutsuvad meie Ühesust tegevustele…

Meil on tarvis läbida nulltsoone kui tõelisi, et saaks aida neid, kes vajavad abi…

Kõik, kes on võimelised osutama teistele abi nulltsooni läbimisel, osutavad tohutut mõju.

Read Full Post »