Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2013

Krayon, Kanaševski vahendusel
Vabanemine karmast

(Veel kord neutraalsest implandist)

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.
Täna meie tähelepanus on teema, mida oleme arutanud korduvalt.
Jutt tuleb sellest, mida me paarimehega Ameerikast (Lee Carroli), nimetasime neutraalseks implandiks.
Kuid tuleks ära märkida, et termin „neutraalne implant“ pole kõige õnnestunum, kuna masside teadvuses see omab mingit negatiivset maiku.
Ehk kohasem oleks rääkida KARMALISE VÕLA neutraliseerimisest (karmast vabanemisest)
Miks on kätte jõudnud aeg rääkida üle suht raske teema?
Vastan nii…, – Valguse Töötajate ridadesse on valgumas üha enam ja enam uusi inimesi…, nemad on väärt teada, et on olemas võimalus elada uute reeglite järgi ja uute ilmaruumi seaduste kohaselt.
Neil on õigus väljendada puhast kavatsust karmalise võla neutraliseerimise kohta.
On tulnud aeg anda sellele teemale lisa.
Seega…, alustame…
Kui olete tunnistanud, et olete Valguse Töötaja…, ning Suure Eksperimendi autor ja osavõtja…, Valguse Pere osana… – järelikult, kõik teie möödaniku kehastused – on olnud autori ja Suurest Eksperimendist OSAVÕTJA TÖÖ planeedil Maa.
Kõik, mida olete teinud halvasti, või hästi…, kõik teie eksimused, negatiivsed käitumised, reetmised, petmised, moraalsed langused – kõik on TEIE TÖÖ.
Te nõustusite seda tegema…, laskuda „mateerialiku ilma sügavustesse“, jäädes ilma oma Jumalikust Minast.
Teile oli võmaldatud täielik vabadus valiku tegemiseks.
Te läksite sellele Suure Eksperimendi nimel, saades õnnistust oma Kõrgemalt Minalt ja kogu Valguse Perelt.
Järelikult…, kõiges, mis on toimunud, pole mingit teie süüd.
See on väga oluline teada jätkuvaks liikumiseks – teada, et teil pole mingit süüd oma mineviku pärast.
Selleks, et puhastada karmat, pole tarvis viia läbi keerulisi rituaale ja pidevaid energeetilisi puhastumisi.
Olete võimelised üksnes avaldama puhast kavatsust karmalise võla neutraliseerimiseks, ning võtma enda peale vastutuse oma elu eest, ümberolevate inimeste eest ja planeedi eest…, nii selles, kui ka tulevastes kehastustes.
Töötades tänase teemaga, on raske minna mööda mõningatest usulistest kujutelmadest ja mõistetest…
Teile on kaua õpetatud paradiisi pääsemisest…, selle ära teenimisest…
Teid on hirmutatud põrguga…, nimetatud patusteks ja kantud langenute hulka, keda oli paradiisist välja aetud…
Tuhandeid aastaid oli tõde teie eest varjatud…
Paradiis on teie Vaimne Kodumaa, kust pole teid kunagi välja aetud.
Ta on alati olnud ja jääb alati teie Kodumaaks…, ja keegi ei saa teid keelata sinna tagasi pöördumast.
Teil on õigus jääda Kodumaa osaks…, õigus teada sellest.
Kui see ongi nii, siis teil pole vaja naaseda Kodumaale, kuna teie Tõeline Mina on alati olnud seal… – piisab vaid liituda temaga…
Siis mitte teie naasete sinna…, vaid Vaimne Kodumaa naaseb teie juurde tagasi.
Teist, koos oma tõelise Jumaliku Minaga, saab üks tervik…
Seejärel Suur Keskne Päike võib Valguse täpist kasvada korraga Uueks Ilmaruumiks, mis olekski PARADIISIKS.
RA… – on päikese jumal…, ehk päike.
Tunnistage, mu kallid…, sõnas paRAdiis pole märgatud paljude poolt sõna PÄIKE…
Kuid mu kallid…, RA on just see sama Suur Keskne Päike, kust olete tulnud.
Seega…, naasemine paRAdiisi on naasemine Oma Koju.
On avanemas võimalus pääseda taas Suurele Kesksele Päikesele.
Aga nüüd…, palun vabandust…, toimuvad hämmastavad asjad (Krayon naerab).
Mu partner palub minult sõna… – on sündimas kanaldus vastupidi…, mitte tema võtab informatsiooni vastu minult, vaid mina temalt… (Krayon muigab pikalt)
Asi on selles, et minu partner tahab juba ammu rääkida Valguse Töötajaile midagi mu nime saladusest.
Krayon – kRAyon…
Ja…, mõte on selles, et kõik Jumalikud Õpetused viivad RA juurde…, Päikese Jumala juurde…, ehk, Suure Keskse Päikese juurde.
Mu partner tahab toonitada minu nime eripära…
Jah, minu eesmärgiks on tuua teid tagasi RA juurde…, teha see võimalikuks.
Ega minu nimes RA pole juhuslik lisa.
Nii…, see saladus on avalikustatud…, nii see on!
Mu partner tahab pidevalt rõhutada, et rõhk minu nimes peab olema esimesel silbil.
Ma olen nõus temaga.
Kuid minu nimes on kaks sõna, milles on varjatud mõte…
Esmakordselt mu nimi kõlas inglise keeles…, seega katsuge leida ingliskeelses nimes „uut ajastut“ – New Age.
Ma arvan, et neil, kes valdavad inglise, või vene keelt, see õnnestub…, eriti neil, kellel meeldib kõik pahupidi pöörata ja läbi põimida. (Krayon muigab)
Seega, mu kallid sõbrad…, te olete pärit paradiisist… – teil on täielik õigus sellele.
Peale igat kehastust teil on alati võimalus naaseda sinna, kuhu soovite…, sealhulgas ka paradiisi…, ehk Suurele Kesksele Päikesele.
Hea, et siin pole nii palju buddiste, kui Indias, kus oleks kohe minu suunas hakkanud lendama kriitilised nooled.
Ma ju rõhutan, et iga inimene (mitte üksnes Budha taoline) saab katkestada ümbersünni tsüklit ja enam mitte kunagi pöörduda maale, tihkesse reaalsusesse…
Oi-oi…, Kas tõesti on võimalik?
Imelik.
Kuid, sellegi poolest…, see on tõesti nii…, just nimelt, nii!
Kord tegin eksperimendi… – kanalduse aegu Lee Carroliga palusin tõsta Valguse Töötajail üles käed, kes arvavad, et neil on viimane inkarneering Maa peal, selles ilmas…
Peaaegu kõik tõstsid käed…
Küll oli selle peale naeru…, oli külalt lõbus vaadata neid siis.
Samuti ka praegu – teid, kes ka arvab nii.
Tean…, – olete väsinud…, eriti nüüd… – sellel raskel Suurel Ülemineku Ajal.
Kuid…, mis kõige olulisem, mu kallid…, te ise teete alati otsuse, kas pöörduda Vaimsest Ilmast tagasi Maa peale… – sellesse ilma.
Pöördute… – kes varem, kes hiljem…, olete ju inglid, Suurelt Keskselt Päikeselt.
Ja-ja…, just teie ise otsustate tulla siia… taas ja taas.
Te ise olete Ümberkehastuse Seaduse autorid.
Te olete tõepoolest võimelised, kasutades vabavalikut, katkestama oma töö…
Kuid keegi pole veel kordagi teinud otsuse pöörduda paradiisi tagasi enne, kui pole läbi teinud kõik õpingud ja viinud lõpuni kogu alustatud töömahu.
Te ikka pöördute alati Maa peale…, sellele planeedile…
Tõsi küll…, teil on õigus puhkusele…, teisele ajutisele tööle (teises ilmas…, teisel planeedil) ja ajale ettevalmistuseks uueks kehastuseks.
Te võite mind uskuda.
Ma tean, et neid ridu loevad paljud, kes ei usu Krayonisse…
Kuid hiljem… – ma näen neid nende seas, kes on valmistumas uueks kehastuseks…
Teie südamed on lõõmamas soovi tules…, naaseda siia…, sellele unikaalsele ja imelisele planeedile, ning luua seda, mis on määratud teil luua.
Ja nüüd – TÄHELEPANU.
Tõemeeli oluline informatsioon.
On olemas seadus, mida olete loonud teie…, ning ta ka töötab…, vähemalt teie planeedil.
Kuid siin, tihkes ilmas, elades ilma Jumaliku Minata, te kutsute seda Mina’ks, ning palute temal neutraliseerida karmalist võlga (ehk teiste sõnadega – võtta vastu neutraalne implant, ehk vabaneda karmast)…, – et järgmises kehastuses, tulles siia ilma, olla karmalisest võlast vaba.
Mu kallid…, see tähendab, et järgmises elus teil on uus DNA, paljumõõtmeline genoom, millel on hulga suurem võimaluste ring.
Teie DNA’s ei sulgu enam paljude võimete kanalid (karmast vabanemiseni need plokeerusid karmaliste võlgadega).
Ehk teisiti öeldes… – alustate puhta lehena, kellel on noore jumalinimese võimalused, ning saate luua uut võlulist ja kaunist reaalsust.
Kuulen teid küsimas…
Küsimas on isegi need, kes alles tutvub meie informatsiooniga, kuid ei pea enda Mina kuuluvana Valguse Töötajate hulka.
„Krayon…, meile on alati lubatud selles ilmas õnnelikku tulevikku…, kuid sina lubad meile õnne alles järgmises kehastuses. Kas meile on seda üldse tarvis?“
Ma vastan sellele nii… – JAH, on TARVIS!
Esiteks… kuna teie tulevane elu on sama reaalne, kui see.
Möödanik…, käesolev ja tulevane… – on teie ruum-aja kontiinumi reaalsuse „tasand“.
Teiseks… (ehk isegi – esiteks)… palve karmalise võla neutraliseerimiseks langeb kindlasti kokku üleminekuga OLU järgmisele tasemele.
See saab teie Kõrgema Mina poolt vastu võetud vaid puhta ja tõelise kavatsuse tingimustes.
Inglid ei saa paluda üksnes oma Mina eest.
Kui pöördute oma Jumaliku Mina poole puhtas kavatsuses (selle poole, kes on eesriide tagustes) neutraliseerida karmaline võlg, siis võtate samaaegselt enda peale kohustuse naaseda siia tagasi, ning jätkata tööd.
Selles on asi, mu päikeselised…
Oo, ei…, see on lõks – kõlab protestlikke hääli, – karmat pole, aga kohustus on olemas…, võtta taas koorem selga!
Kahjuks…, on selliseid, kes mõtlevad nii…
Tõeline Valguse Töötaja nii ei mõtle…, ta on teadlik, et naaseb…, ja kindlapeale ulatab käe tema järel tulijaile…
Ta teeb seda selleks, et kõik-kõik-kõik tõuseks koos planeediga üles.
Seetõttu esitage küsimus: miks käivad jutud, et tõusevad ühed, aga teisi karistatakse madalama mõõtmega, või mahajäämise läbi terve tsükli jagu…, kui seal on KÕIKJAL VALGUS?
Kas seda saavad rääkida armastavad Südamed?
Andke neile küsimustele vastuse ise…
Olen sageli rääkinud, et Jumal töötab aeglaselt…, olen korduvalt rääkinud sellest…
Nüüd tahaks ütelda teile sama, mida ütlesin oma partnerile enne tänast tööd…
Jumal töötab aeglaselt…, kuid mitte alati…, – kui kätte jõuab vastav aeg – siis väga kiiresti.
Mu kallid…, see hetk, kus Jumal hakkab kiiresti tööle… on kätte jõudmas.
Mõistke palun seda, millest räägin…
Ei…, jutt ei käi aastast 2012…, ja ka mitte sellest, et hüppame kohe viiendasse mõõtmesse…, ega sellest, et kolmeks päevaks kaome pimedusse (Krayon muigab).
Krayon pole iialgi midagi taolist rääkinud…, ega ka räägi.
Ütlen sootuks midagi muud…
Tänane uskmatu võib naaseda sellesse ilma messiana!
Mõrtsukast võib saada paljulapseline ema…
Hävitaja ehitab üles kauneid linnu…
Narkomaan naaseb meisterliku tervendajana…
Ja veel… kui te ei usu seda, siis ei tasu edasi lugeda, ega kuulata antut sõnumit.
Kuid teadke… – olete inimesed…, olete inglid Suurelt Keskselt Päikeselt…, ning tegemas otsust…, – kas on võimalik sellel teostuda, millest räägib Krayon…
Teie, vähesed, OLETE MÄÄRAMAS inimkonna ja planeedi tulevikku
Vastutus langeb tõepoolest teie peale…
Kui te vaid teaks, kui austusväärne on see vastutus…
Kui te vaid mäletaks seda…
Kuid nüüd – kõige tõenäolisem variant teie potentsiaalsest tulevikust…
Kõigest ühe põlvkonna pärast inimkond saab omandada kvaliteedilt uue aluse…
Saab teha lõpu sõdadega…, agressiooni valitsemisega…, jäigast mehelikust loogilisest algest…
Olen juba rääkinud, et meile on oluline inimkonna ülemineku periood, viimase sajatuhande aasta ajaloos – meie „ajalooline näidend“.
Inimestele oli algselt (Lemuurias) antud vaimsus, kui naisalge…, kuid polnud, ega ole – tõelist meesalget.
Nüüd on planeedile saabumas naisenergiad…, seni veel ei jätku tõelist naiselikkust…
Naisenergiad hakkavad aktiveeruma, tervendades planeeti
Seega…, täna hakkame rääkima meesenergiast…
Miks?
Ehk seepärast, et meesalge on haige…?
Ta pole üksnes haige…, vaid meesalge on seni omapärases „vanglas“, ja seda päästma on kutsutud tõeline naisalge…
Ega ometi meil pole inimese meesalgest üldse õiget ettekujutust olemas?
Palun jälgida kahte vastandit…, passiivne – aktiivne…, pehme – räige…, õrn – jäme…, seesmine – väline…, vaimne – mateerialik…
Alati, rääkides naisalgest, valdav enamus inimesi valib iseloomustamiseks just esimest poolt pakutust vastandist.
Passiivne, pehme, õrn, seesmine… – kõik see on pigem naiselikkuse iseloomustamiseks…
Kuid miks on antonüümne seoslik paar… vaimne – mateerialik?
Vaimsust inimesed vastandavad mateerialikule.
Vaimne – naiselik!
Mateerialik – mehelik!
Kust see tuleneb…, milles on asi?
Mateeria assotsieerus tihkusega, jämedakoelise ilmaga…, kui kahju see ka poleks, siis meestega.
Esmalt teie ilm oli EMALIK, ehk pehme, õrn, seesmine ja vaimne.
Marteeria tegelikult on PASSIIVNE REAALSUS, mida muudab aktiivne alge – VAIMNE, ehk mees.
Tõeline meesalge on vaimne…, aga vaimne – on seesmine, aktiivne…, täis varjatuid protsesse.
Planeedil oli aegu (enne „ajaloolist näidendit“), kus naisalge oli „vangis“…, ning meesalge vabastas ta.
Nüüd on teine tsükkel…, naisalge missiooniks on äratada tõeline meesalge, ning viia ta kvaliteedilt Olu uuele tasandile.
Asi on tegelikult hulga keerulisem…
Vaimne muutub teatud arengu tasandil mateerialikuks (füüsilise ilma mateeriaks).
Aga mateerialik – vaimseks.
Meie Ilmaruum on toori kujuline, mis on võimeline keerduma, muutudes kaheksaks, keerates oma Mina väljapoole, mida saaks tinglikult võrrelda Möbiuse lindi effektiga.
Nüüd oleme jõudnud punkti, milles Ilmaruum teeb üleminekut, Möbiuse lindi näol, ühest reaalsusest teise.
Selle ilma mateeriast võib tõemeeli saada Vaimne…, ning meie ülesandeks on – tuua temale tagasi tõelised emalikud omadused.
Alles siis saab mateeria võimeliseks sünnitama UUT…, seda, mida ootame sedavõrd.
Kui ta hakkab vibreerima kõrgemal tasemel – sünnib uus, viienda mõõtme ilm.
Ometi ka MEESALGE peab muutuma selleks.
Tõeline meesalge on – energia, mis on võimeline aktiivselt üle minema vastupidiseks, kaotamata seejuures oma algseid omadusi.
On see teie mõistmise jaoks keeruline?
Egas midagi…, katsun selgitada seda näite peal, mis on teie ilmas mõistetav…
Mees peab saama vaimseks ja emotsionaalseks, kui naine…, tema peab aktiveerima oma parema ajupoolkera tööd, ning omandama suuremal määral alateadlikku ilma tunnetamise.
Arenedes, tarvis jõuda punktini, kus mees on võimeline tunnetama kõike seda, mida tunnetab naine…
Ta peab tõusma vaimse arengu tippu, ning tunnetama UUE ELU SÜNNITAMISE võimet.
Kuid samas mees peab säilitama kõik omadused, mille eest armastavad teda naised – jõud, iseloomu tugevus, loogiline ja selge mõistus, oskus saavutada püstitatud eesmärki, olla kindel elu kaitsja.
Kas mõistate, kallid, millest ma räägin?
Mõistes ja võttes vastu naisenergia saladusi, meesenergia läheb üle kvaliteedilt uuele arengu tasemele, säilitades seni saavutatut.
Selle tulemusel meesenergia on võimeline mitte üksnes töötama, vaid muundama mateeriat…, ehk mateerialikku, emalikku ilma.
Seni olen palju rääkinud naisenergiast…, naisenergia erinevatest liikidest, mis on saabumas planeedile.
Nüüd on kätte jõudnud aeg rääkida meesenergia aktiveerimise algusest.
Läheb mööda veel mõnda aega, ning naised hakkavad märkama neid maiseid positiivseid muutusi, mis hakkavad meestega toimuma massiliselt…
Õnnistatud ajad!
Las algavad need võimalikult kiiresti…, – neid saaks pidada planeedi ülemineku märgiks uuele vibratsiooni tasemele…, üheks märgiks Suurest Ülestõusu protsessist.
Selle ilma naised peaks mäletama… – tõeline naisalge peab vastama tõelisele meesalgele…, aga mitte asendaks.
Mõistes meesalge vastupidist, tuleks võtta sellest üksnes kõige parema, ning naasema naispolaarsusesse…, – sellesse, mis sünnitab elu…, kes oskab mitte üksnes säilitada elu, vaid ka tõsta uuele tasemele, toetudes oskuslikult armastuse tiibadele.
Miks, rääkides karmalise võla neutraliseerimisest, hakkasin rääkima nais ja mees energiatest?
Vastuseks oleks… – kui kavatsete pöörduda oma Jumaliku Mina poole palvega neutraliseerida karmaline võlg, siis ärge unustage pöördumast oma tõelise „teise osa“ poole.
Ma räägin tõsist juttu…, ja mitte sellest, et te kooskõlastaks oma samme maise kaasaga, või partneriga…, – jutt pole sellest.
Ma räägin tõelisest vastaspoolest – mees-, või naispoolest, sõltuvuses käesolevast kehastumise soost.
Karmalise võla neutraliseerimine – on oluline samm enda OLEMUSE harmoniseerimiseks.
Paljud Valguse Töötajad on läbinud suurt teekonda, et sulanduda oma Kõrgema Minaga.
On kätte jõudnud aeg teha aktiivseid samme enda olemuse vastandpoolte algete sulandumiseks.
Mu kallid…, ilma selleta teil ei õnnestu aktiveerida DNA kõigi kihtide magnetism (paljumõõtmeliste geenide struktuure).
Ja nii see on!
Teil ilmselt on teada legend, kus Jumal lahutas kõik pooleks…, mis oleksid duaalsuse ilminguiks.
Te kehastute kord meestena, kord naistena…
Kus asub teie vastandalge, kui olete kehastumas sellesse ilma?
Kas aimasite?
Muidugi… teie endi magnet DNA’s, aktiveerimata kujul!
Selleks, et aktiveerida kõik paljumõõtmelise genoomi kihid, peate „äratama“ oma vastandenergia.
Kui olete mees, siis kujutage end naisena…
Ja vastupidi…, muutuge energeetiliselt meheks, kui olete naine.
Mõistke ühte… – see pole mäng, vaid reaalsus…
Suhelge oma „duaalse polaarsusega“.
Mu sõbrad…, äärmusi siin pole vaja.
Ma ei kutsu mingil tingimusel naisi muutuma meesteks…, ja mehi – naisteks.
Enamgi veel – teha mingeid füüsilisi tegevusi, mis oleks seotud soo muutmisega (Krayon muigab).
Ma räägin tööst energiatega…, sellest, et on tarvis harmoniseerida nii nais-, kui ka meesenergiad…, aktiveerida neid üleminekuks uuele tasandile.
Neil, kes on juba avaldanud neutraliseerimise soovi, piisab vaid teha tööd harmooniga, vastaspoolte suhete aktiveerimisega…, mees ja nais algetega.
Neil, kes alles väljendavad karmalise võla neutraliseerimise kavatsust, soovitame alustada sugupuude tšakrate aktiveerimisega (sellest tuleb juttu hiljem) ja suhtlemisest vastassoolise poolega…, ehk, oma tõelise „teise poolega“.
Alustuseks piisab tunnistada oma Minas vastaspoole Mina olemasolu, ning katsuda suhelda temaga…, mõista, et see on väga reaalne.
Teine oluline tööosa üleminekul uuele tasemele seisneb suhete aktiveermises oma vaimse sugupuuga, mille olemasolust olen juba rääkinud.
Tuletan meelde…, tulete planeedile, kui planetaarsesse kooli (ehk Maale) mitte üksikuna, vaid rühmana.
Teie vaimseks sugupuuks saaks nimetada olevuste rühma, kes tulevad planeedile, leppides eelnevalt kokku, et hakkavad mängima „ühes teatris, kindla trupina“.
Sellise trupi arv ei ületa tuhandet inimest.
Teie vaimne sugupuu – need on olevused, kellega koos läbite planeedil teatud õppetööd.
Mõnikord nemad on teie lähedaste, või sugulaste osas…
Mõneti kehastute eraldi ja elate planeedi eri otstes…, ning teil pole midagi teada nendest.
On isegi…, et olete vaenlastena… – sama duaalsuse katte all…
Kuid siiski – see on teie vaimne sugupuu.
Peale selle…, palun mõista, et vaimne sugupuu – pole üksnes kehastunud, või kehastumata olevused…, vaid antud olevuste Kõrgemad Minad…, ehk nende võimas Jumalik Energia, mis jääb eesriide tagustesse.
Teie Juhendajad – on samuti selle energia osad…, nemad on isiklikud, kui ka kollektiivsed korraga.
Seega…, aktiveerides suhtlust Vaimse Sugupuuga, te aktiveerite suhtlust Jumaliku Energiaga.
Tuletan meelde väga olulisi hetki…, – avaldades kavatsust neutraliseerida karmalised võlad, te aktiveerite samas vastutuse oma enda elu ja kogu planeet Maa elu eest.
Kuid koos sellega aktiveerite oma suhted polaarse algega (mees, või naisalgega) ja oma vaimse sugupuuga.
Kas mõistate, mis hakkab toimuma peale kõige selle?
Mis hakkab sündima, kui ühinevad mees ja nais alged?
See, mis oli lahus, muutub tervikuks.
Mis toimub, kui lahutatud vaimne sugupuu hakkab liituma üheks tervikuks?
Kuidas nimetada seda protsessi, mu kallid?
Õige… – TERVENDUMINE!
Kõige selle tulemusel toimub TERVENDUMINE!
TERVENDUMINE – see pole üksnes vabanemine keha füüsilistest haigustes…
Tervendumine – see on siis, kui duaalsusega ja mateeriaga lahutatud osad liituvad ja saavad tervikuks.
Alles siis saab vaim tervendatud…, keha haigused võidetud…, kogu Ilm saab tervendust, ning muutub terviklikuks ja harmooniliseks.
Just seetõttu KAVATSUS NEUTRALISEERIDA KARMALISED VÕLAD on otseses seoses TERVENDUSEGA…, selle sõna kõige kõrgemas metafüüsilises mõttes.

Valguse Töötajad…, kui antud sõnum leiab teis vaimset vastukaja, siis võite avaldada puhast kavatsust neutraliseerida karmalised võlad… – vabaneda karmast.
Võite eralduda üksindusse, ning sobival ajal viia läbi lihtsa, kuid väga olulise teie jaoks riituse…, ning öelda umbes järgmised sõnad (kas mõttes, või valjusti – nii, nagu meeldivam).
Tänasest neutraliseerin omad karmalised võlad, sellega vabanen karmast.
Võtan vastutuse oma elu ja kogu planeet Maa elu eest enda peale.
Kutsun ühinema kogu oma vaimset sugupuud…, kogu Valguse Peret.
Tekst võib olla sootuks muu…, kuna teie emotsionaalne häälestus on võimeline kutsuma teie südameis esile muid sõnu.
Me tutvustame teile selle riituse olemust, et te mõistaks selgelt, millest on jutt…, ja millisest riitusest räägime.
Aga nüüd sellest, mis hakkab toimuma edasi…
Muutub mitte üksnes teie tulevane elu järgnevate kehastuste aegu…
Positiivsed muutused hakkavad kindlasti ilmnema juba selle elu aegu.
Jutt antud etapil pole üksnes Juhendajate vahetamisest Meister-Juhendajate vastu…, mitte üksnes jõudmisest suhtluse kõrgemale tasemele oma Vaimse Ilmaga…
Teie elu muutub seetõttu, et nüüd, peale planeedi magnetvälja ümberhäälestust…, peale uute energiate jõudmist Maa peale…, peale Planetaarse Kristallvõre paljude osade aktiveerimist… – muutute reaalseteks Loojateks, uute võimetega.
Alustate uue isikliku ja kollektiivse reaalsuse loomisega.
Kallid sõbrad…, väga paljud Valguse Töötajad on öelnud välja kavatsuse võtta vastu neutraalne implant (karmalise võla neutraliseerimise).
Ma ei hakka teid agiteerima…, kuid küsige seda neilt, kes on läbi teinud sellise riituse.
Küsige, kuidas muutus nende elu…, mida uut on saanud…, millised tunnetused on uuest reaalsusest?
Kas teate…, et paljudel neist kadus hirm…, ning nemad on veendunud, et midagi hullu ei saa toimuda…
Nemad on veendunud kaunisse tulevikku…, ning see pole mingi alusetu fanatism.
Neil on tõeline teadmine, mis elab nende südameis…, nende teadvuses…
Paljud on saanud ka uusi võimalusi…, asunud teisele tööle…
On omandanud elu kõrgema mõtte…, on kohanud kedagi, kellega unistati kohtuda ammu.
Muutuste protsess käib igal ühel omal viisil…, kellel liiga kiiresti…, kelle arvates jälle – aeglaselt…
Kuid need on alanud…, on käimas…
Muutute teie…, muutuvad ümberolevad inimesed…
Seda on raske mitte märgata…
Krayon ei agiteeri… – ei-ei!
Kutsun Valguse Töötajaid suhtlema nendega, kes on juba neutraliseerinud oma karmalise võla…, ning teada saada, kas see töötab tõesti.
Alles peale vastuse saamist ja kõike hoolega kaaludes – teha otsus.
Pidage meeles… – teie valik on PÜHA…
Iga teie otsus väärib austust…
Siinpool eesriiet pole hukkamõistu…, pole heakskiitu…
Siin on üksnes ARMASTUS, mis on armastuseks kõigi jaoks…

Tervendumine…
Ilm on seni haige…, seni, nagu teiegi…
Tervendumise saladus… – oskus liita kõik omad osad üheks terveks.
Oo, jaa…, see pole kuigi lihtne…, ega pole kiire protsess…, kuid paljud teie seast on liikumas tervenemise suunas.
Kas on meeles, et olen mitmeid kordi rääkinud… – sisenedes Akaši Kroonikatesse, võite jõuda oma minevikku, või ühte eelmistest kehastustest, ning võtta sealt kaasa oma suurepärast tervist?
See on – aktiveerida geneetilised struktuurid, mis oskavad regenereerida oma keha…, taasluua ja aktiveerida teie jaoks uusi Jumalikke võimeid.
Jaa…, olen sellest rääkinud.
Kuid nüüd tahaks küsida…, kas olete mõelnud sellele, et TULEVAS REAALSUSES olete samuti olemas ja – täienisti terved…, paljumõõtmelise aktiveeritud DNA’ga?
Aga muidugi olete!
Te ju teate suurepäraselt, et minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad režiimis SIIN ja PRAEGU…, mis tähendab, et tulevikus olete teie, kes on täienisti terve…, ning omate aktiveeritud paljumõõtmelist DNA’d…, ja nii see on!
Reaalsuse tulevas variandis valdate imelisi võimeid, mida pole uneski nähtud paljude olevuste poolt Ilmaruumis.
Mu kallid inglid Suurelt Keskselt Päikeselt…, igaüks teist ühes oma tulevastest kehastustest aktiveerivad kindlapeale paljumõõtmelisi geneetilisi struktuure.
Suurim enamus inimesi kehastuvad genoomidega, keemiliste ja paljumõõtmeliste DNA kihtidega, omades oma arsenalis juurdepääsu vaid nende teadmiste ja kogemuste juurde, mis on saadud eelmiste elude aegu (lineaarse aja eelmistes).
Kujutage nüüd ette, et on kehastumas keegi, kellel on juurdepääs tulevaste elude kogemustele ja teadmistele.
Siin Valguse Töötajate jaoks, kes on mõistmas, pole midagi ebatavalist ja ulmelist… – kõik on režiimis SIIN ja PRAEGU.
Kas on ikka selline asi võimalik?
Kes ütles, et pole võimalik?
See pole üksnes reaalne…, see on juba paljudel Kristalllastel, kes on tulnud sellesse ilma.
Kõige erksamad juba mõistsid, millest on juttu… – omanäolistest reisidest ajas.
Egas midagi…, võib ka nii ütelda…
Ja, täna puudutan väga meeli erutavat ja ebatavalist teemat – rännakut ajas.
Tahaks teha nii, et Valguse Töötajate jaoks see poleks liiast ulmeline…, seega, ei hakka rääkima reisimisest ajamasinal, ega hakka rääkima inimlikust ettekujutusest reisist ajas…, vaid neist reisidest, mis on teostatavad reaalselt – teie neljamõõtmelise ilma piires ja väljaspool piire, kasutades paljumõõtmelist geneetikat.
Nüüd lihtmõte…, – ebatavaline reisija ajas – on see, kes on kehastunud käesolevasse aega, kuid on võimeline aktiveerima oma DNA kihte, mis haldavad tuleviku teadmisi ja oskusi.
Seega…, inimgenoom ongi omalviisil „ajamasin“?
Kas te siis kahtlesite?
Valguse Töötajaile, kes teavad Merkabast, see küsimus on isegi kohatu.
Kui Merkaba on osa teist, kas siis ajamasin saab olla väljaspool teid?
Kas Jumalal on tarvis luua ajamasinat, kui ta saab ka ilma selleta läbi?
Kui kõike vaadelda lineaarselt, inimlikust vaatevinklist, siis võiks küll kujutada pilti… – esmalt kehastute näiteks 22 sajandil, ning muutute paljumõõtmeliseks olevuseks, omadustega, mis on imelikud kaasaegse inimese jaoks…, ning seejärel, otsustate saada 21 sajandi inimese kogemusi.
Seega… – kehastute 2011 aastal lapsena…
Mis hakkakb nüüd sündima?
Teil on juurdepääs oma möödunud eludele, mis tegelikult on teie tulevad elud – seda vaid antud reaalsuse tasandil.
Oo, mu sõbrad, ega ma pole teid ära väsitanud?
Valguse Töötajad…, ma kutsusin teid üles ja kutsun jätkuvalt… – LÕPETAGE INIMESE MOODI MÕTLEMISE!
Mis oleks, kui kõik see oligi selliselt planeeritud?
Mis oleks, kui sellesse ruumi ja aja lõiku peaks tulema lapsed (juba tulevadki), kes on võimelised kasutama paljumõõtmeliste genoomide struktuuride kogemust, mitte üksnes minevikust…, vaid ka tulevikust?
Nemad vaid sisenevad vajalikesse DNA kihtidesse, avavad vajalikud uksed, ning võtavad seda, mis on neile vajalik…, ning hakkavad elama UUE AJASTU INIMESE uut elu.
Siin algavad kahtlused…
Keegi juba mõtleb mõttes…, – kahju… ma polegi saanud elada tulevikus…, seega, ka aktiveeritud DNA’st jään ilma. Minuga on igavesti kuidagi teisiti. (Krayon muigab)
Sellel hetkel on aeg taas meenutada oma Vaimset Sugupuud ja kvantlikkust…
Mis on oma olemuselt AEG?
See on erilisel viisil kujundatud energia…
Erilist vormi energia sulgumata struktuur…
Ajaline spiraal on moodustatud ajalise energia ühikutest, toori taoliselt, sõõriku kujul – Ilmaruumi enda taoliselt.
Oo, mu kallid…, polegi kuigi lihtne sõõrikust kujundada Aja Toori…, kuid veelgi keerulisem – rääkida sellest inimolevustele, kes on sihilikult unustanud selle olemasolust, pannes oma teadvuses üles vastavad piiravad implandid. (Krayon muigab).
Kogu toor on läbi põimitud aja kihtidega, mis on kootud aja niitidest.
Igat ruum-ajalist kontiinumit (kasvõi teie neljamõõtmeline reaalsus) võib tuua esile kui isiklike ruum-ajaliste kontiinumite (RAK) kvantilist koostööd, mis loovad lõpuks ühise.
See on uskumatute mõõtmetega keeruline struktuur!
See on tohutu katel, kus keeb ja on valmimas RAK „eine“. (Krayon muigab).
Kui olete üksnes lisand sellele „einele“, siis, loomulikult olete kaootiliselt uitamas mööda katelt…, või lihtsalt lahustute toidus – midagi soola taoliselt.
Kuna jutt pole meil tavalisest supist, vaid „RAK einest“, siis pole raske aimata, et on olemas eine fragmendid, mis pole üksnes mõistusega, vaid ka võmelised liikuma mööda keerulist eine struktuuri.
Ehk… – olete võimelised liikuma mööda tooride struktuure, millistest olen varem rääkinud.
Need toorid on paljumõõtmelised…, ruum-ajaline energia neis kvantiline, seetõttu minevik, olevik ja tulevik kujutavad endast ühtset paljumõõtmelist välja.
Kas tasub siis imestada, et on olemas neid, kes suudavad liikuda mööda seda välja, kasutades selleks oma paljumõõtmelisi võimeid?
Palun andestage, et läksin teemast mõnevõrra kõrvale…, kuid kuna Galaktiline Aja Teenistus on läbi viimas siin planeedil väga olulist tööd, siis ka Valguse Töötajal tuleb pidevalt avardada oma silmaringi ajast, ning võtta aegamööda oma teadvuselt maha implandid…
Töö Aja energiaga – on üks ülestõusu alustest…, selle tähendust ei saa alahinnata.
Staažiga esoteerikud on teadlikud sellest, mida ütlen praegu…, ehkki uuele Valguse Töötajate lainele kordan seda taas…, – teie kehastused pole LINEAARNE MÕISTE.
Mõiste „möödunud elud“ – on suht tinglik…
Antud reaalsuses on üksnes osakesed Suurelt ja Lõpmatult Vaimsuselt, ning erinevad arvelduspunktid…
Kui on eksisteerimas kvantlikkus, siis peaksite harjunud olema paradoksiga, et TEIE TULEVASED ELUD võivad samas olla TEIE MINEVIKU ELUD (Krayon muigab).
Jaa, ma naeratan…, kuna teie piirangud, millistel on mõju veel teie RAK ulatuses, segavad teid mõistmast seda tõena.
Mõningail läheb tarvis mingit pingutust, et teha see vastuvõetavaks…
Mõningad ehk oma sügavustes on juba teadlikud sellest.
Nüüd lähme taas DNA juurde…
Palun tähelepanu…, nüüd annan tõepoolest olulist informatsiooni!
Enam, kui aasta tagasi, rääkisin (Lee Carroli vahendusel), et on toimumas DNA viie kihi aktiveerimine…
Tuletan teile meelde, millised aktiveeruvad:
TEINE kiht – kus on tallel Elu õppetunnid…, see, milliste eesmärkidega inimene tuleb antud kehastuse reaalsusesse. Mis on teie MÄÄRATLUSEKS.
SEITSMES ja KAHEKSAS kihid – need on oma vahel tihedalt seotud (lemuurlikud kihid), ning on teie isiklikeks Akaši Kroonikateks, millistes on tallel teie eelmised elud (teie lineaarse vaatevinkli kohaselt, sõna otseses mõistes)
ÜHEKSAS kiht – tervendav kiht, kuigi ta ei ravi terveks teie keha…, vaid see kiht tervendab Akaši Kroonikaid…, mis tähendab, et olete võimelised sisenema oma Akaši Kroonikatesse, ning teha seal tööd mitte kui raamatukogus (või netis), vaid kui mingis laboris…, – kus tervenete igaüks omal viisil, kuna Akaši Kroonikate läbi muudate oma isiklikku DNA’d.
KUUES kiht, mida nimetan viimasena viiest…, mitte tema olulisuse tõttu…, vastupidi – see on kõige olulisem kiht inimolevuse jaoks.
See kiht võtab osa kõigest…, pidevalt on koostöös kõigi kihtidega…
Olen avanud number KUUE numeroloogilise tähenduse…
Kuus – esindab Kõrgema Mina energiat…
Küsin järjekordselt…, – sõbrad, – mis tasemel on Kõrgem Mina?
Kas teist kõrgemal? (Krayon muigab)
Te muidugi teate, et see pole nii…
Kordan taas – Kõrgem Mina on kuldne ingel…, ta on see fragment…, see osa, mis on ühenduses teispoolsusega…, sellega, mis on eesriide tagustes…
Ta on teie Vaimsuse keskmeks…, ning esineb teile kui Jumal…
Samas ta on teie endi osa, mis on alati olemas teie DNA’s.
Kas tahaksite tunnetada sidet oma Kõrgema Minaga pidevalt…, – kas pole?
Paljudele Valguse Töötajatele selline seisund pole enam ulme…, on saanud võimalikuks.

Ja nüüd… – kõige olulisem uudis teie jaoks, kallid inimolevused…
Krayon teatab ametlikult, et kehastunud inimolevustel algab teiste DNA kihtide aktiveerimine…, – teil, kallid Valguse Töötajad…
Kõige esmalt…, tahaks rääkida DNA neljandast kihist.
Jaa…, mõningad Valguse Töötajad on teadlikud, et ta on tihedalt seotud viiendaga…
Kuid neljas hakkab mängima aktiivset osa inimese paljumõõtmelises genoomis, valmistades ette AKTIIVSETE TEGEVUSTE algust.
Kes tunnevad numeroloogiat, mõistavad, et räägin sellele järgnevast, viiendast kihist.
Kuid seni räägime neljandast…
DNA NELJAS KIHT – on omal viisil mehhanism, ilma milleta pole võimalik kävitada teie Markabad, ning hakata tööle Uue Ajastu energiates…
Just siin on tallel „kütus“ AJAMASINA jaoks, millest olen teile rääkinud.
DNA neljas kiht võimaldab inimesel väljuda „spiraalsele magistraalile“, kus on kahesuunaline liiklus.
Mööda seda magistraali saate sõita tulevikku, või saata sinna informatsioon oma parimatest saavutustest, jättes soovimatu informatsioon teise kihti – „Elu Õppekooli“.
Kuid võite saada mõningat informatsiooni tulevast reaalsusest…, saades usaldusväärset informatsiooni kõige tõenäossematest reaalsustest.
Just selliselt tegid tööd teie prohvetid, kuna neil kõigil oli aktiveeritud ka neljas DNA kiht.
Aga nüüd – TÄHELEPANU.
Teie olete võimelised saama mitte üksnes informatsiooni…, vaid ka reaalseid võimeid teie tuleviku reaalsuse variandist, millega seob teid „spiraalne magistraal“.
Kas mõistate, millest ma räägin?
Oma olemuselt jätkub tervenduse teema…
Inimene viib kokku kõik omad Minad…, toob tagasi vastaspooled (vastassoo alged), sulandub vaimse sugupuuga, koondab kõik omad kehastused (mineviku ja praegused, tulevastega)…, kõike toob kokku ühtsesse punkti „nüüd ja praegu“.
Selline on see TÕELISE TERVENEMISE oluline etapp.
Tõeliselt tervenenud inimesel põhimõtteliselt ei saa olla mingeid haigusi – ei füüsilisel, ega muudel kehadel.
Mu kallid…, te mõistsite, et tõelist tervenemist ei saa olla ilma oma paljumõõtmelise DNA aktiveerimiseta…, kuid seda saab teha üksnes siis, kui olete avaldanud puhast kavatsust neutraliseerida oma karmaline võlg…, mis omakorda on kvantiliselt seotud vaimsuse tervenemisega.
See on mao taoline, kes hoiab enda saba oma suus.
Kõik protsessid, millistest räägin, on omavahel tihedalt seotud.
Üks võib järgneda teisele üksnes teie lineaarses reaalsuses.
Tegelikult – kõik keeb teie enda poolt loodud isikliku reaalsuse katlas…
Reaalsus loob kollektiivse „eine“, mis on üliloluline mitte üksnes sellele Galaktikale, vaid kogu Ilmaruumile…
Seega…, võttes vastu otsuse karmalise võla neutraliseerimiseks, Valguse Töötaja võtab vastu otsuse minna üle uude reaalsusesse.
Uue Ajastu reaalsuses kehastumine toimub ilma karmalise võlata…, kuid Valguse Töötaja võtab vastutuse enda Mina peale kõige eest, mis temaga toimub…
Võtab vastutuse kogu Suure eksperimendi tulemuste eest planeedil Maa.
Tunnistades oma Mina, kui Inglit Suurelt Keskselt Päikeselt, mõistab, et temast saab kaasautor REAALSUSE loomises – KÕIGE PAREMA kõigist võmalikest võimalustest…, ülestõusuks inimestele ja kogu planeedile.
(Krayon muigab)… veel ütlen saladuskatte all… – võime üleminekuks mõõtmest mõõtmesse on iga inimolevuse seesmuses.
Kui mõõtmete lint keerdub kui Möbiuse lint, siis toimub üleminek mõõtmest mõõtmesse…
Mõõtmete kokku ja lahti keerdumine – on teie „esmaalgne“ võime, mis on peidus üheteistkümnendas DNA kihis…, – seal, kus on peidus teie enamus võimetest… – Ilmaruumi Loojate potentsiaalsetest võimetest.
Seni üheteistkümnes DNA kiht on kerra keerdunud, kui aktiveerimata kundaliini…, see jääb rahus keerdu valdaval enamusel inimolevustest.
Kuid nüüd… – ka see on olulisem uudis…, – põhiline töö toimub paarisarvuliste kihtidega…
Teine…, neljas…, kaheksas kihid on uue energia erilise mõju all…
Kuid kuues kiht ei puhka praktiliselt iialgi… – kas pole?
Uskuge sõbrad…, pole kaugel aeg, kus paaris muutub paarituks – selline on kord tsükkel.
Alles siis avaldub üheteistkümnenda kihi aktiveerumise tunnetus…!
Oo, jaa… see saab olema meeldiv hetk Valguse Perele!
Eriti – Krayonile… (Krayoni soe naeratus)
Jaa… oleks pea unustanud…
Jättes hüvasti karmalise võlaga, ärge unustage tänada teda…, kõige-kõige eest!
Ehkki teile näib, et ta on sünnitanud teile sedavõrd palju hädasid ja muresid…
Kuid, mu kallid inglid Suurelt Keskselt Päikeselt…, VAIM-MATEERIALIK mehhanism (inkarneeringu ja karma seadused) oli teie poolt loodud…, ning ta on laitmatult teinud tööd kõigi eoonide aegu, kuni olite antud planetaarses koolis.
Oo, jaa… – see oli tõemeeli kaunis MEHHANISM…, nii õpinguks, kui ka väärtusliku vaimse kogemuse saamiseks…
Ta võimaldas leida ja luua selliseid artefakte, milliseid pole seni olnud antud Ilmaruumis…
Tahate – uskuge.., tahate – mitte…, kuid see on – ülim tõde!
Nii unikaalselt eralduda suutsite vaid teie, mu kallid Inglid…, üksnes teie…
Kuid nüüd peate leidma reaalsuste kaleidoskoobis imelise hetke unikaalseks liitumiseks…
Siis kogu Ilmaruum saaks minna üle spiraali uuele ülestõusu keerule…
Kas te ikka veel imestate meie sellise armastuse üle teie vastu…, kas ikka veel? (Krayon muigab pikalt ja veidi nukralt).
Oo, jaa…, kunagi mõistate – kuivõrd Krayon on võimeline teadma ja tunnetama, mis on inimolevuste kurbus ja nende pisarad…
Mu armastus on igavesti teiega…, Valguse Pere armastus on igavesti teiega…
Ma täna ei tahaks eriti peatada energia voogu…, ega ka peata veel… – ta voogab ühelt inimolevuselt, kes loeb neid ridu – teisele…
See pole üksnes armastus…, see on midagi enamat…, – see on TERVENDAVA VALGUSE PERE ARMASTUS.
See on tõemeeli nii…, ja nii see on!
Teie Krayon

Dialoog peale sõnumi saamist

Krayon…, ma unustasin küsida…
Tean… tahad küsida sellest, et kas inimkond peale karmast vabanemist võib saada uut karmalist koormust?
Krayon kinnitab seda… „JAH, SEE ON VÕIMALIK.“
Kuid, mul on küsimus…, teie, kes on õppinud tundma kogu karmalise vastutuse raskust…, kas teie, inimolevused, saades Valguse Töötajaiks…, tahaksite taas seda?
Kas tahaksite korrata vanu õppetükke…, või liikuda edasi?
Kas tahaksite jääda vanasse reaalsusesse…, või minna uude?
Kas soovite hädasid…, või rõõmusid?
Valik on teie… mu kallid.
Teie otsustate kõige üle siin planeedil…
Ja see on tõemeeli nii…

Read Full Post »

Oma puhtuse teadvustamine

Barry Long

2013.11.28

Seega…, ei mingit negatiivsust enam

Sellest hetkest enam ei mingit negatiivsust.

Lubage selgitada, mis on negatiivsus.

Te mõistate muidugi, mis on negatiivsus, kuid ei tunne tema peensusi.

Negatiivsus – on hetk, kus räägite, või mõtlete oma suutmatusest leida tõde.

Negatiivsus – mistahes ahastus teis endis: „Ma ei saa seda teha… olenemata sellest, kuidas olen püüdnud – ma ei saa seda teha“.

Negatiivsus – „Ma olen nii „tume“…, olen valgustumata…,  olen niisuke ja naasuke“.

Selline on negatiivsus…

Ja kas teate, kes selliselt räägib?

See on lobamokk – suht ohtlik loom.

Ta pole isegi väärt looma nime kandma…

See on alateadlik valu seisund ja side puudumine, mis on pikemat aega igaühe sees.

Oli aeg, kui mees ja naine tõesti armastasid…, – lobamokka siis polnud.

Keegi ei rääkinud midagi…, suheldi armastuses, seetõttu jutupuhumises vajadust polnud.

Armastus – pole sentimentaalsus, kaotus, kurbus armastuse kannatustes…, need pole armastusega seotud.

Me olime armastuses…, see tähendab – olime ümbritsetud kuldse säraga.

Suhtluses ja armastuses polnud vajadust rääkida millestki…, olla kellegiks…, või teha mida iganes.

Olime seal ja te teadsite täpselt, mida vajasime…

Kui nägite, mida vajasime, siis tegite seda meie jaoks… – aga meie teie jaoks.

Seega…, side meie vahel toimus läbi armastuse…, armastus on kõige kaunim side.

Armastus on vastand sellele, mida arvab inimene temast.

Mis on ära olek?

Äraolek algab enesekriitika puudumisest…

Te ei saa ära olla, kui arvustate end.

Te ei saa ära olla, kui olete ahastuses seepärast, et liigute tõe saamises aeglaselt.

See pole ära olemine.

See on lobiseja juuresolek…, negatiivsuse juuresolek, mis piinab igat ühte maa peal.

Palun…, ärge rääkige endast negatiivselt…, enam pole vaja.

Milline on alternatiiv?

Kuidas teha lõpp sellega?

Vastus on väga-väga õbluke…, ma katsun anda edasi teile seda uskumatut õblukust, mis on aseaineks negatiivsusele, millest mõtleb ja räägib teie mõistus.

Igaüks teist, kes on siin, armastab tõde…, kuigi võisite ka mitte teada kogu see aeg, et armastate tõde.

Mõningatele teie seast seda võiks nimetada teise sõnaga – JUMAL.

Armastades tõde, te armastate Jumalat…, aga Jumala armastuses te kõik armastate elu…

Just see oli põhjuseks teil olla siin – te ju armastate…

Nüüd sellest, mis on teie puhtus…

Lobamokk toonitab alati negatiivsust…

Aga kuidas oleks puhtuse tunnistamisega?

Igaüks teie seast on puhtuses…, kuid seda varjab negatiivselt mõtlev lobamokk, kuna ta räägib enda kohta ülimalt palju totrust.

Kui ta vaid hakkab rääkima endast, siis peatselt viib teid ahastuseni, nukruseni ja depressioonini.

Jääge oma puhtuse taedvuse juurde.

Kuidas seda teha?

Puhtus pole ju see, mida saaks näha.

See on armastus tõe vastu.

Teie armastus tõe vastu on sedavõrd peen…, sedavõrd kaunis, et te pole võimelised sellest rääkima.

Kõik, mida saate välja ütelda, on – Ma armastan tõde. Ma pole kindel, kas ta on olemas…, kuid ma armastan teda.

Teil on vaja vaid teha seda…

Armastuse hetkel tõe vastu ja enda puhtuse teadvustamisel – teid polegi enam.

Teie sügav ära olemine on selline…, – te ei tea, et olete armastuses…, te ei tea, kes on armastuses…

Te teate, et – Ma vaid armastan. Ma ei lakka kunagi armastamast, kuna ei saa olla sellest kõrval. Ma vaid armastan kõike.

See on teie puhtus…, armastuse puhtus…, tunnustuse puhtus.

See on loobumine lobamokast, mõtlejast ja lobisejast, halvast iseloomust (mis jääb alati halvaks).

Kui mitte ülistada puhtust, siis kõik jutud muutuvad negatiivseteks, ehk totruste arutlusteks.

Kas ikka veel tahate teada, mis on puhtus?

Mõistusele selline arusaam on – kui hane selga vesi.

Te olete siin, kuna armastate midagi…, midagi sellist, mis on lahti seletamatu…

Mitte kedagi…,vaid midagi, mis on sarnane eimillegiga.

Te armastate tõepoolest seda…, ja te polnud kunagi võimelised lakkama seda armastamast.

Olenemata sellest, mida teete…

Nii, või teisiti, ta kutsub teid tagasi…

Kuid ainus, kes on võimeline selle purustama… on vaid mõtleja.

Kuid see pole teie…

Teie olete – armastus ebatavalise asja vastu, mille jaoks teil pole nime.

Read Full Post »

Mäng on haihtumas

Liigume Tähe Lätte suunas

Nüüd see, mis näib reaalsusena, surub raskusena õlgadele ja rinnale…, surub hirmu ja valu pihtidena…

Mida saaksin teha enda jaoks?

Selleks, et vastu pidada ja longu mitte vajuda…, mitte murduda ilma illusioonide rünnaku all… – otsin vastust endas…, ja sealt leian vaid ühte teed… – leida endas üles Läte, mis juhib KÕIKE.

Oma olemuselt – mina olen Tema.

Ilmaruum elab minu seesmuses ja loob kogu reaalsust.

Kuni minu teadvus on loomisprotsessist eraldatud, kõik toimub vaikimisi…, loomulikult ja… kaootiliselt…, seda seni, kuni ise hakkan teadlikult valima…

Seni seisan kuristiku äärel ja kardan enne üleslendu teha viimast sammu.

Kui hirmus ja valus ka poleks, kuid läbi paksude ja raskete kannatuste kihtide kuulen kutset…, kui laulu…

See on minu laul…, minu valik ja minu meendus valikust.

Olen teadvustus.

Ma mäletan, et olen valinud…, ja jätkan valimist…

See on Valiku vabadus.

Vabaduse valik – on Vapruse valik…

Kuid see ei tule koheselt…, vaid läbi halastamatu seesmiste barjääride lammutamise, mis on illusioonide kuhjumised endast ja Ilmast.

Ma leian oma Tee…, väljapääs seinseb selles, et Mina olen Ilmaruumi Teadvuse Ookean.

Olen Solaaris, mis on loomas KÕIKE.

Minus on jõudu, mida tahaks lahti kodeerida ja avada kogu tema kauniduses.

See pole see jõud, mis võitleb…, ega see, kes võidab…

See on Lätte Nulljõud…

See, mis heidab põrmu illusioonid oma Rahuga, eneseteadvusega, Vaikusega…, ning peamiselt… totaalse ükskõiksusega kõigesse.

Olen teadlik, et minus on sellise väe Läte.

Haavamatus tuleb vankumatuse läbi…, olukordade, või eesmärgi haaratuse puudumise läbi.

Ma seiran seesmise avaruse ääretust, vikerkaarelisi tunneleid ja tähtedeta ja hääletu Kosmose lõpmatust…, ning lõpuks teadvustan, et olen INIMENE…, olen LÕPPMATUS…

Selline teadvustus avab ääretu rahu, kauniduse ja tühjuse kapsli, mis on hulga kõrgemad ja peenemad mistahes vaimsest kogemusest…, mistahes valgustumisest, mis kannavad endas Informatiivseid seemneid.

Kuid selles väes pole informatsiooni…, pole teadmisi…

Kuid ta on Olemus Ise…, ning tema puudutus lahustab kilomeetrite paksuseid karma kihte planeedil.

Kui äratada endas selle VÄE – ta peatab Ilma.

Ma tean, et see hoomamata VÄGI on – Kosmiline Teadvus…, Sõnatuse Vaim…, Draakonite leegi ja Kauniduse hinguse alus.

Ma kodeerin lahti muu avaruse ja aja sagedusi, et vabaneda kõigil oma olemuse tasanditel ja vabastada enda teadvus ja oma keha energia.

Tühjusi lahustav and…, Igaviku and…, – see on selle teadvustamine, et sa pole inimene.

Rõõm sellest, et justkui oled ärkamas košmaarsest unest…

Pole rõõmu…, pole tundeid…, pole kurbust, ega hirmu…, ega kannatusi ja seondusi… – pole mingeid protsesse…, vaid puhas ja selge oma vabaduse teadvustus…, igavikulisest ja muutumatust.

See vägi on avanemas minus kui õis, tema läbipaistvad kroonlehed puudutavad õrnalt minu mõistuse piire…, ning lahustavad samm sammult loogika ja eksimuste seesmisi barjääre.

Ta justkui ignoreeriks mu hirme ja vastuväiteid millelegi…, minu soove… – kõik inimlik on temale võõras…

Ta on tulnud hajutama seda ilma…

Ta on laitmatu…

Mu pilk on täitumas nähtamatu ja tundmatu valguse hajutava kvaliteediga.

Minu sõnad imbumas läbi Suure Vaikuse magnetismi väega.

Ma lahustun temasse, andun mõnuga…, ning kujutan end savina…, metallina…, materjalina, millest ta loob VABADUSE.

Teadvustus tuleb läbi otsingute…

Kohati läbi košmaarsete kriiside ja tormide emotsioonide…, kui olete otsimas väljapääsu…, hingamise viise.

Kui mind pole surutud nurka, siis elan sügavas lõõgastumises, hoomates seesmist valgust, harmooniat, rõõmu ja Olu sügavust.

Mulle meeldib iga asi…, armastan loomingut…, saan sellesse sukelduda nii ööl, kui päeval… – igavesti.

Kuid tuleb välja, et Ilmaruumil minu seesmuses on sellest vähe…, temale ei jätku minu banaalsest elu nautimisest…, isegi minu teadlikust viibimisest hetkes siin ja praegu…

Temal on tarvis enamat…

Ta on Ookean, kes tahab pääseda vabadusse…, väljuda inimese ja tema mõttevormide illusioonide piiridest.

Ta on lahvatamas mind seesmiselt – olen kui õis.

On lahvatamas mind kui vulkaan…, valus ja hullumeelselt kaunis on tunnetada kasvõi teadvuse äärega, et see on Lõpmatu Miski, mida ei tunneta kunagi lõpuni… – ja selleks oled ISE!

Muidugi…, olete harjunud mõtlema, et see kõik on oluline…, Maa, mille ümber on tiirlemas kogu Ilmaruum…, evolutsioneeruvad ja degradeeruvad indiviidid… – kõik omaette.

Oleme kõik kordumatud ja unikaalsed.

Meie planeet on kordumatu ja unikaalne.

Ka ilm on just selline, nagu ta on… – temaga tuleb kindlasti midagi ette võtta.

Vaja lisada oma panus tema lammutamisse, või loovusse.

Kuid, teadvustades hajutavat Väge enda seesmuses, mõistate – kõik on üksnes põrm ja tuhk.

Pole midagi sellist, mida ei saaks hajutada…

Pole midagi sellist…, ei selles ilmas, ega tema piiride taga, mis poleks kootud selle Tühjuse Väest.

Väest…

Me oleme kõigest selle kirju une osakesed…, tema näeb unes Maad…, evolutsiooni…, inimkonda.

Igas inimeses ta TEADVUSTAB ENNAST.

Kuid me ei teadvusta endile, et see Vägi on Läte…

Meie, Unesnägijad, oleme ka tema poolt loodud.

Meie Ilm…, Maa ja evolutsioon… – need kõik üksnes ühese une programmid.

Mängu illusioon…, – kuid mäng on haihtumas.

Sefera

Read Full Post »

Kaootiliste Sõlmede kognitiivsed ja emotsionaalsed probleemid

Hathoride planetaarsed sõnumid Tom Kenyoni vahendusel.

 

Ääremärkus:

 Antud sõnum on pühendatud kindlatele probleemidele, mis kerkivad seoses Kaootiliste Sõlmedega.

Kaootiline Sõlm ilmneb Hathoride väite kohaselt siis, kui kaootilised sõlmed, näiliselt omavahel mitte seotud kosmose piirkonnad (kaasaarvatud ka Maa), teevad koostööd, mis omakorda genereerivad veel enam kaootilisi sündmusi.

Kui Kaootilise Sõlme jõud võimendub, siis see puudutab paljusid maise eksisteerimise valdkondi.

 

 

Kaootilised Sõlmed toovad oma loomu kohaselt probleeme bioloogilistele süsteemidele.

Üks kindel Kaootiline Sõlm on eriti probleemne seoses paljude faktorite olemasoluga, millest on juttu olnud varajasemates sõnumites.

Kuigi raskused teie öko-, majandus- ja kultuuri instituutide süsteemis kasvavad jätkuvalt.

Kuid me siiski keskendume selles sõnumis ühele kindlale valdkonnale – mälu ja teadasaamise kognitiivse funktsiooni valdkonnale.

 Kaootilise Sõlme kiirendunud hargnemine on kindlustatud teie Päikese magnetvälja nihkega…, ehk täpsemalt öeldes – tema pooluste nihkega.

Selline tsükliline sündmus toimub ligikaudu iga 11 aasta järel.

Järgmine Päikese välja nihe on suht lähedal, millele kaasneb terve seeria märkimisväärseid energeetilisi sündmusi.

Tänu vahetule ja suht lähedastele Päikese ja Maa magnetväljade sidemetele, olete sattunud, teatud määral, kosmiliste pihtide vahele.

See on seotud sellega, et mälu on magnetväljade funktsiooniks…, nii seesmisele magnetväljale, mis on genereeritud teie närvi süsteemiga…, kui ka välistele magnetväljadele…, sellistele, nagu Maa magnetväli.

Peale selle… inimmälu on teatud määral allutatud Päikese magnetväljale.

Nagu Maa magnetväli…, nii ka Päikese magnetväli on pidevalt kõikumas…, see kutsub teis esile kognitiivseid raskusi ja probleeme…, mis võivad esineda ajutiste lühiajaliste häiretena mälus…, võimetuses järjepidevaks tööks sellisel määral, nagu olete harjunud…, ning ilmneb kalduvus emotsionaalseks tasakaalutuseks… eriti Maa ja Päikese tugevate magnetväljade fluktatsioonide aegu.

Energeetilised suhted Maa ja Päikese magnetväljade vahel on tõemeeli keerulised, ning on uuringuteks kaasahaarav valdkond.

Kuid…, kuna antud sõnum on puht praktilist laadi, siis me ei süüvi nende suhete detailidesse.

Aga lubage teha kokkuvõtte kogu suhete keerulisusest järgmiselt:

Teie Päikest mõjutab oluliselt Glaktika Keskne Päike…, mis oma olemuselt on – Must Auk.

Must Auk heidab Galaktikasse erinevaid energia vorme, mis läbivad seejärel teie Päikese Süsteemi, mõjutades otseselt teie Päikest.

See energia kandub seejärel Päikeselt edasi Maale.

Meie vaatevinklist… – Maa ja Päikese magnetväljade fluktastioonid on esile kutsutud ja reastuvad teie Galaktika Keskse Päikese vahendusel.

Teie, Inimolevused, kui bioloogilised organismid, olete suurel määral mõjutatud kosmiliste protsesside poolt

Kaootilise Sõlme jätkuva arengu kohaselt paljud teie seast tunnetavad veelgi suuremaid kognitiivseid häireid, emotsionaalseid ebastabiilsusi…, segadusi.

Sellised tasakaalu häired võivad kesta mõned hetked…, mõned tunnid…, suuremate fluktatsioonide aegu isegi mõned päevad.

Need on tõemeeli rasked ajad kõigile kehastunuile olevustele planeedil Maa.

Selles sõnumis tahaksime jagada teiega lihtsaid ja praktilisi, kõrge effektiivsusega tehnikaid tasakaalu taastamiseks teie aju närvikanalites.

Võtke seda vastujõuks Kaosele.

Selleks meetodiks on tarvis kõigest kolme minutit teie ajast.

Kui hakkate seda tehnikat kasutama mitu korda päevas, siis näete, et ta taastab teie tasakaalu.

Võite korrata seda tehnikat päeva jooksul nii palju kordi, kui soovite…, eriti, kui tunnete, et olete tasakaalust väljas…, või… kui tunnetate kognitiivseid raskusi.

Ei soovita kasutada seda enne und, kuna see elavdab mentaalseid protsesse, ning une teha külalt problemaatiliseks.

 

Meetod

Selles meetodis on kasutusel praanaline toru, mis kulgeb juurtšakrast, keha alumisest osast, anuse ja genitaalide vahelt, ning edasi läbib mööda teie keha magnetvälja keskset telge.

Kui panete pöidla ja nimetissõrme otsad kokku, et sünniks ring…, siis saate ligilähedase toru läbimõõdu.

Selline energeetiline kanal on juhtkanaliks, mis viib kokku taevased ja maised energiad.

Selle meetodi teiseks osaks – Platoni keha, mille nimeks on oktaeeder…

See on kaks neljatahulist püramiidi, mis põhjapidi koos…

Oktaeedrid leiduvad looduses paljudes kristallides ja molekulaarsetes struktuurides.

Oleme oma varajasemates sõnumites maininud oktaeedrit…, eriti siis, kui arutasime Tasakaalu Holonit.

Peenenergeetilisel tasandil oktaeeder on tasakaalu loomiseks ja selle säilitamiseks.

Selle meetodi puhul kujutlege kahe sentimeetri kõrgust oktaeedrit pea keskel.

On oluline märkida, et see koht peas on käbinäärme koht.

Oktaeeder ja käbinääre osutuvad olema samuti praanalise toru keskel.

Meetod kätkeb endas peenenergia toomist keha alumise osa kaudu Maa magnetväljast praanalisse torusse…, ja sealt… selle suunamist ülesse – oktaeedrisse pea keskel.

Samas peened energiad Päikese magnetväljast peavad sisenema kroontšakra kaudu ja laskuma oktaeedrisse pea keskel.

Need kaks energiat, kohtudes oktaeedris, loovad alkeemilise reakstiooni, ning läbi oktaeedri struktuuri energia kiirgub juba oma loomult tasakaalustatuna…, mille tasakaalustav effekt levib üle kogu teie närvi süsteemi.

See on väga lihtne, kuid ülimalt effektne ja elegantne meetod.

Esmapilgul see võib näida töömahukana…, aga kui vaid olete harjunud sellega, siis see muutub loomulikuks teie jaoks, nagu hingamine.

See on teostatav viies järgus, ehk viiel sammul.

 

Samm esimene

Tunnetage oma praanalikku toru, mis algab kroontšakra juurest, ning liikumas mööda keha telge kuni juurtšakrani…, sealt suunake maa seesmusesse.

Mõnedel see pääseb maa sisse mõned sentimeetrid…, aga teistel jõuab Maa keskmeni…

Pole oluline sügavuse ulatus, vaid on oluline kontakt Maaga.

 

Samm teine

Pikendage praanaliku toru kroontšakrast kuni BA punktini (kosmiline portaal, ehk täheväravad), mis on peakohal, kus ülestõstetud käte sõrmed puutuvad kokku.

NB: Käed tõsta vaid BA punkti kauguse määramiseks, aga mitte meetodi teostamiseks.

 

Samm kolmas

Kujutage paari sentimeetri kõrgust oktaeedrit oma pea keskmes, mis oleks peamiseks keskendumise kohaks selle meetodi kasutamisel

 

Samm neljas

Siin tegevus toimub üksnes kavatsuse läbi.

Teid võib aidata mõttes loodud fraas: „Ma oma enda tahte jõul panen ilma käima“.

Seejärel hingate vabalt ja sundimatult…, lubades Maa peenetel energiatel tõusta mööda praanalist toru oktaeedrisse…, samas lubades taevasel peenel energial laskuda läbi BA punkti, praanalise toru kaudu oktaeedrisse.

Mõistke seda, et te toote endasse peeneid energiaid, mis on seotud Maa ja Päikese magnetväljadega.

 

Samm viies

Kui need peened energiad kohtuvad pea keskel olevas oktaeedris, siis tunnetage nende liitumise pulseeringut.

Väljahingamise aegu lubage neil kiirguda ajju ja närvisüsteemi, ning väljuda ümberolevasse ilma, vastavuses oma loomusele.

Me eeldame, et sellel energial on olemas oma teadvus, ning ta jõuab sinna, kus teda vaja…, kui te vaid lubate tal seda.

 

Sõltuvalt teie tunnetuse tasemest võite tunnetada energiat oma pea keskel…

Võite tunnetada seda energia liikumisena läbi oma aju…

Võite tunnetada valguse impulsse, mis lähtuvad oktaeedrist…

Mõningatel juhtudel oktaeeder võib hakata keerlema…

Kõik need tunnused on võimalikud.

Kui oktaeeder hakkab liikuma, või pöörlema…, siis püüdke hoida teda pea keskel.

Oktaeedri abil on võimalik rännata teistesse mõõtmetesse…, kuid ka selle meetodi puhul tuleks oktaeeder hoida pea keskel, et energiad, mis sünnivad oktaeedri seesmuses, saaks voolata teie ajju ja mööda närvisüsteemi.

Ta hakkab levitama tasakaalustatud energiat…, elustama teie aju neuronite sidet…, aidates taastada kognitiivseid funktsioone, mälu ja emotsioonide stabiilsust.

Sellest lihtsast meetodist võib saada teie kindel liitlane…, seda siis, kui hakkate läbima Kaootilise Sõlme staadiumit.

Meie nägemise kohaselt… Kaootiline Sõlm on kasvamas geomeetrilises progressioonis, muutudes üha enam intensiivsemaks.

Kaose tasemed Maa peal (sotsiaalsed rahutused, poliitilised konfliktid, ökoloogiline stress, majanduslik ebastabiilsus, ressursside puudus…, jne) arenevad üha kiirenevas tempos.

See kõik loob ebavajalikku stressi teie bioloogilisele süsteemile.

Me tungivalt soovitame teil teha see lihtne meetod teie igapäevase elu osaks…, kuna Kaose väravaid on siiski parem läbida tervete mentaalsete ja emotsionaalsete võimetega

Hathorid.

2013, 14. oktoober

=====================================================

          

Tom Kenyoni vaatlemise mõtted

Vastavuses Hathoridele, meil tuleks oodata tulevikus kognitiivsete funktsioonide ja mälu funktsioonide probleemsuste suurenemist…, seda vastavuses sellega, kas õnnestub kohaneda, või mitte, uute planetaarsete ja kosmiliste energiatega

Mälu ja kognitiivsete funktsioonide teema on väga keeruline…, seega, ma arvan, oleks õigem ära märkida, et Hathorid puudutavad üksnes probleeme neis piirides, mis on seotud muutustega Maa ja Päikese magnetväljades.

Kui olete oma igapäevases elus kokku puutumas oma enda kognitiivsete funktsioonide ja dramaatilise mälu defitsiidiga, mis raskendavad teie tavalist normaalset funktsioneerimist, mis väljub ajaliste ilmingute piireist, millistest räägivad Hathorid…, siis minu arvates, oleks mõistlikum pöörduda vastava ala eriarsti poole.

See on seotud sellega, et mõningad mentaalsed probleemid, või probleemid mäluga, võivad olla mingite varjatud neuroloogiliste häirete tõttu.

Antud sõnumi katalüsaatoriks sai minu küsimus, mida ma esitasin Hathoritele umbes kuu aega tagasi.

Ma ise tunnetasin hetkelist ja veidrat oma kognitiivsete funktsioonide langust…, ja sedavõrd, et küsisin neilt… – mis on toimumas…

Nende vastusest saigi oma olemuselt antud sõnum.

Selle tehnika saamise momendist ma olen seda katsetanud erinevates olukordades ja kontekstides…

Ma arvan, et igaüks teist võib leida vabat hetke ja kohta selle meetodi proovimiseks…, kasvõi peenenergiate juurdevoolude vaheaegadel oma praanalisse torusse.

Mina isklikult eelistan mitte kiirustada sündmusi, ning lubada endal tunnetada oktaeedrist tulenevat energiat.

Mõningail juhtudel olen märganud isegi mitmeid oktaeedreid, mis olid pöörlemas erinevais suundades.

Kui ma küsisin Hathoridelt selle kohta, siis nad vastasid, et mitme oktaeedri ilmnemine võib mõningail inimestel olla paljumõõtmelisuse väljendusena.

On oluline lubada oktaeedritel pöörelda oma vajaduse kohaselt…, kuid hoida tuleb neid siiski pea keskel.

Ma leian, et seda tehnikat oleks parem teha päeva jooksul lühikeste sessioonidena, kui pikkadena…, mida olen mõned korrad proovinud.

Vaadates tagasi, näen, et optimaalne aeg antud meetodi jaoks on – ligi kolm minutit.

Katsetades pikemate aegadega ma „võimendusin“ mõnikord liiast, ning tunnetasin liigset energiat (oma mugavustsooni ulatuses), mis voolas läbi minu närvisüsteemi.

Selle meetodi eesmärgiks on toita oma närvisüsteemi perioodiliste kogerentse energia lahvatustega, et hoida seda tasakaalu olekus.

Mulle meeldis selles meetodis see, et ta on ülimalt praktiline.

Seda on võimalik kasutada praktiliselt mistahes kohas ja mistahes ajal, kui miski ei nõua teilt vahetut tähelepanu.

Hathorid näevad käesolevat Kaootilist Sõlme, millest on juttu selles sõnumis, kasvamas suurte mõõtmetega energeetilise tsunaami taolisena…, see jätkab kasvamist, mõjutades kõiki igapäevase elu tasemeid…, – nagu rääkis minu seitsemenda klassi algebra õpetaja: „Läheb aina halvemaks seni, kuni hakkab paremaks minema.“

Hathorid on alati põhimõttel, et Pühendatu rännak (neid meie seast, kes püüavad tõusta oma teadvuses, olenemata „vaimsest“ traditsioonist, mida ta pooldab) on enamuselt seotud sellega, mis on toimumas meie seesmuses, kui ka sellega, mis on toimumas ümberringi.

See ei tähenda, et ümberolev ilm ei suuda, või ei pea kuidagi mõjutama meid…, kuid tähendab, et elu väärtus (vaimne enesevalgustumine) on meie seesmuses.

Kui siseneme sügavamalt Kaootilisuse Sõlme, mis on tõesti „tohutu“…, nii ka sellele järgnevatesse, siis ma arvan, et kõik oleme suutelised leidma oma isiklik teekond enda seesmise tasakaalu Ilma…, kuigi näib, et kõik on päevast päeva minemas aina hullemaks.

Minu jaoks seesmine tasakaal pole eesmärgiks…, vaid liitlase võtmeks.

Ilma seesmise tasakaalu tunnetuseta on raske leida endas seda varamut – vaimset kulda, millest olen varem maininud.

Ma loodan, et neil rasketel aegadel selline lihtne kognitiivse tasakaalu tunnetamise taastumise  tehnika osutub teie jaoks kasulikuks.

Kas hakkate kasutama seda, või mitte – sellel pole mingit tähtsust…, kuid kasvava kaose keskel on seesmise tasakaalu toetamise viisi leidmiseks küll…, ning, minu meelest, see on igale ühele eluliselt oluliseks kogemuslikkuseks.

Kuigi Hathorid ei maininud kahte meetodit emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks, millest oli varajasemates sõnumites, siis mainin neid teile… – Tasakaalu Holon ja Aitos (heliline meditatsioon, duaalsusest vaba teadvusseisundi saavutamiseks).

Read Full Post »