Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2013

Kuidas töötab sünkroonsus

Lee Carroli: Selle sõnumi tõeline pealkiri oleks „Kuidas töötab sünkroonsus…, ehk… kuidas koolikella kujuline tõenäosuste jaotamise kõver annab oma positsioone ära?“

Mis te arvate…, kas meil on võimalus muuta reaalsust?

Kas oleme võimelised muutma lihtsaid asju, nagu „võimalus“, et juhtuks see, või see…, mida enamuselt nimetatakse vedamiseks?

Krayon räägib, et tõenäosuse kellakujuline kõver kirjeldab seda, mida statistikud nimetavad „numbrite keskmiseks näitajaks“…, kuid see kirjeldab üksnes statistilist energiat, mis ei arvesta Inimese energia mõju.

Mis oleks, kui saaksime seda muuta?

Mis oleks, kui peaksime seda muutma?

Antud sõnum aitab meil seda selgitada.

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Taas mu partner astub kõrvale.

Eelmise sõnumi aegu kirjeldasime, kuivõrd antud protsess ülistab Inimkonna olemust…

Selleks rakendub ruumidevaheline bioloogiline portaal, milleks on käbinääre…, ja see võimaldab avardada seda, mis on loovaks lätteks teie seesmuses.

Kanaldus toimubki…, ja toimub alati, ning see on alati kättesaadav inimkonnale.

Kuid siiski…, uues energias ta võimaldab juurdepääsu kõige uuematele informatsioonidele, uutele mõtlemistele…, ja uutele avanevatele protsessidele.

Enne, kui alustada õppetööga, kus õpetan teile mõndagi, tahaks teilt küsida:

Kas on võimalik, et teie Ilmaruumis…, teie Galaktikas… on eksisteerimas mõistusega Läte, mis aitas teil tuua kokku kõike, mida näete tänavu siin?

Kas on võimalik, et on olemas plaan, mis on heatahtlik Inimolevuse suhtes, kuna Inimolevus on osa sellest Loovast Lättest?

Kas on võimalik, et te pole üldsegi üksi?

Kas on võimalik, et pere on mõnevõrra muu, kui see, mida arvate teie…, ehk isegi hulga enamat, kui arvate teie?

Kas on võimalik, et sõnum ise, mille kavatsen anda… on täpne, tõene ja reaalne…, ning tulenev Lättest, mis on väljaspool teie keha… ja väljaspool teie reaalsust?

Mu partneril (Lee Carrolil) kulus palju aega, et mõista, et siin pole mingit alttõmbamist.

Temal kulus palju aega, kuna „väljamõeldud“ reaalsus, kust ta tuli välja, pidevalt kinnitas, et see kõik peab olema vale…, ja sellel, millega ta tegeleb, tulevad negatiivsed tagajärjed.

„Jumal ei suhtle inimestega sellisel viisil“ – rääkisid paljud.

„Planeedi tumedad jõud kasutavad selliseid trikke, et pääseda teieni ja hõivata teie hing.“ – kinnitasid paljud.

Kuid peatselt sai temale selgeks, et iga kord, kui ta avas oma käbinäärme, ta muutus Jumaliku armastuse portaaliks…, – esmalt see oli ka kõik, mida ta sai…, ja see oli puhas…, isegi puhtaim asi kõigest, mida ta oli kunagi tunnetanud…, ja see oli kindel, muutumatu…, ja alati sama.

See oli alati laitmatu…, ja polnud kunagi eelarvamust, pealesurutust…, ja kunagi polnud näpunäiteid inimkonnale, mis sunniks tegema midagi, mis läheks terviklikuse piirest välja.

See oli alati täis rõõmu, heasoovlikkust ja kujutas endast tõelist vaimset peret.

See ei muutunud kordagi 23 aasta jooksul.

Nii see peabki olema, mu kallid.

Kui teil vaja mingeid tõestusi, et on see reaalne…, siis ehk (kõigest – „siis ehk“), võiksite poetada oma südame seda osa, millist olete võimeline poetama ja esitama pöördumise: „Ma tahaks midagi tunnetada. Ma tahaks, et minu seesmuse rakud teeks ülevaate, mis on tõene ja mis mitte.“

Ehk seejärel tunnete külmajudinat, mis võib ilmneda üksnes siis, kui avaldub tõde.

Kuid tõde on lihtne…, – ma tean sind…, sinu paljusid elusid…, ma tean, vana vaimsus, mida oled läbimas…, – mul on teada sinust… – ma näen sind praegu.

Me oleme koos teinud nii palju…, kuid sa pole kunagi näinud minu palet, ega kuulnud mu tõelist nime.

Ma olen pidevalt sinuga…, kogu selle aja, mida sa arvestad triljoniteks aastateks.

Olime sinuga sinu rasketel aegadel…, oleme koos läbi käinud pisaraist ja kurbusest…

Oli ka neid hetki, kus hüüti tervitustooste, mis tähistasid sinu võite.

Mõneti võit seisnes tervises…, mõneti probleemide lahendamises, mille kallal oled tööd teinud kogu elu jooksul.

Me teame, kelleks sa oled…

Sa pole kunagi üksi!

 

Süsteem

On olemas süsteem, millest minu partner rääkis sellistel kohtumistel palju aastaid…, ja millest oleme maininud lugematul hulgal sõnumeis.

Kuid pole kunagi tõsiselt pühendanud sellele terve sõnumi…, kuid täna teeme seda.

See on süsteem, mida enamus teie seast ei oska kasutada…, kuigi mõnigad on juba kasutamas seda pidevalt.

Te ei tea vaid, kuna kasutate seda, kuna alateadvuses olev ei lähe kokku sellega, mida on teile õpetatud.

Selle sõnumi teemaks on „sünkroonsus – kuidas ta töötab“, kuid me lisame sellele alapealkirja „kuidas tõenäosuste kellakujuline kõver annab ära oma positsioone“. (Krayon muigab)

Kui teiega juhtub midagi head, siis sõprade ringis võidakse ütelda: „Küll sa oled õnneseen…, millised olid võimalused, et see juhtus sinuga?“

Kui sattute raskesse olukorda, mis on iseloomulik inimkonna jaoks…, nagu näiteks kirurgi külastus… – ning, kui olete sealt väljumas positiivsete tulemustega, mis ületasid kõike oodatut, siis sõbrad võivad taas ütelda: „Küll sa oled õnnelik inimene.“

Ka hiljem…, millgipärast, ikka ja jälle… osutute endiselt „õnnelikuks“ inimeseks.

Võib ka nii olla…, et lähete kusagile ja vastu tuleb vajalik inimene, kes teab kedagi veel, kelle käes on just see informatsioon, mida olete otsinud.

See viib lõppkokkuvõttes selleni, mida olete tahtnud.

Kui suur on selle tõenäosus?

Teie sõbrad on hämmelduses sellest: „Küll sulle veab uskumatult!“

See on ka kõik, mida saab inimene ütelda, kuna see on asi, mille kohta reaalsusel pole seletust.

Neile ei tule kunagi pähe idee, et tegelikult te olete võimeline tõmbama tõenäosuse kõverat kesknäitajatest kõrvale…, milleks kasutate juhuslikult kõigile kättesaadavat süsteemi.

Inimesed ei näe sünkroonsuse struktuuri…

See pole ühegi süsteemi osaks, mida kasutavad nemad tavaliselt…

Nemad arvavad, et kõik on üksnes juhus.

Ainus struktuur, mida kasutavad nemad, on – eesmärgi oletus, planeerimise ja prognoosimise süsteemid.

Inimesed on veendunud, et just süsteemide abil nad on suutelised juhtima oma elusid…

Tõepoolest…, inimesed, olles lineaarsuses, saavad vaid selliselt saavutada seda, et jõuda püstitatud eesmärgini.

Pole ka oluline, millist protsessi olete omandanud, et pääseda punktist A punkti B…

Kuid lineaarses süsteemis eesmärk peab tingimatta püstitatud olema.

Mõningad teie seast hangivad selliseid eesmärke ja panevad need tallele, et saaks igapäevaselt neid seirata.

Sellised on lineaarse inimolevuse lineaarsed protsessid…, ja need on hästi teada.

Mis oleks, kui ütlen…, et on olemas protsess, mis pole lineaarne… – ja see juhendub üksnes kontseptuaalsetest eesmärkidest?

Kontseptuaalne eesmärk – on see, mis teatab: „Kallis Jumal…, paiguta mind õigesse kohta…, isegi siis, kui ma ei tea, kus see asub. Kallis Jumal, kui sa hakkad seda tegema, siis tee see minu jaoks mugavaks, ning aita mul seda näha ja mõista. Tee seda lihtsalt ja saada mulle vajalikke olukordi ja sünkroonsust, et ma sattuks kohta, mida ma ei tea.“

Kuidas oleks sellega?

Kui te oleks rääkinud sellisest pöördumisest kellegile möödujale, siis ta kindlasti küsiks: „Te ilmselt olete New Age’st?“

Sellised inimesed mõtleks teist kui tobukesest, kes sõuab mööda elu ilma eesmärkidetta, lootes, et Ilmaruum näitab mingil viisil temale teed.

Nemad naeravad teie üle.

Kuid inimene, kes hakkab kasutama sünkroonsust, kui oma elu teekonda, muudab vaid oma uskumuste süsteemi, kaasates sellesse seda, mis on kättesaadav kõigile…, kuigi see ei asu kolmemõõtmelisuses.

Tegelikult paljud teie seast kasutavad seda protsessi…, kuid te pole veel sellest teadlikud.

 

Tõde sünkroonsuse väest

Tänanane sõnum räägib sünkroonsuse väest ja selle tõest.

Nüüd olete teadlikud, mis see on…, seega räägime sellest, kust see tuleneb…, keda haarab kaasa…, ning, mida saaksite teha ja kuidas aidata kaasa, et see toimuks teie jaoks.

Inimolevus loob sünkroonsust oma kavatsusega ja usuga…

See ongi see, millest ta algab.

Nüüd järgmine samm, mida ütles ette mu partner, kes armastab rääkida parkimise Inglist (kõlab naer).

Toome näite, mida ta kasutab sageli.

Paljud Valguse Töötajad armastavad pöörduda selle poole, keda nad peavad eriliseks Ingliks, kes on jälgimas tohutut parklat…, ning ta näeb, kes sõidab välja ja kus see toimub.

Idee seisneb selles…, et inimene palub parkimise Inglilt, et ta aitaks juhtida autot selliselt, et saaks leida head parkimise kohta.

Kuid see pole tuleva sündmuse planeerimine…, kas pole?

See on sootuks muu kontseptsioon…, kontseptsioon, mille järgi te ise, või Ingel, kes muutub teie silmadeks, vaatate parklat justkui kõrgustest…, ning see aitab arvestada kõiki parameetreid, millised seal olemas.

Kui see oleks võimalik, siis te suudaks kolmemõõtmelisuses juhtida autot selliselt, et jõuaksite parklasse siis, kui sealt on keegi välja sõitmas… – ja see töötab!

Ja see tõepoolest töötab…, kord korra järel töötab!

See töötab selliselt seetõttu, et sünkroonsus määrab seda selliselt.

Pole siin eelnevat planeeringut…, pigem kontseptsioon, mida olete ära märkinud inglina…, ning millesse usute…, – kusjuures peab olema olukorra nägemus ja ülevaade, millist pole teil kolmemõõtmelisuses olemas.

Enamus inimesi vaid keerutavad mööda parklat ringi, oodates oma võimalust.

Ma ei saa lõpetada parkimise Ingli arutamist, kui pole rääkinud teile loo lõppu, mida nõuab minu partner.

 

Sellist asja, nagu Parkimise Ingel, pole olemas!

See oled sa ise, kes omistas oma väge mingile mütoloogilisele olevusele, kes seisab su autol, „P“ märgiga rinnal. (P – parkimise märk) (Kõlab naer)

Inimesed on selles väga targaks saanud…, nemad ei usu, et ise on võimelised selles hakkama saama…, kuid usuvad, et ingellikud jõud suudavad seda.

Just seetõttu nemad omistavad isiklikku väge mingile kõrgemale olevusele.

Kuid seda, mu kallis, sa teed siiski ise!

Sa ise leiad sobiva koha parkimiseks…, kuid, sa vaid  ei usu seda.

Ehk kasutaks sama näidet suuremas mõõtmes…, elu eksisteermise mõõtmes…

Siin avastate end olukorras, kus tahaksite liikuda keskkonnas, millest teil pole midagi teada.

Ainus, mida teate, on – te tahate parkida.

Antud juhul PARKIMINE on metafor sellest, kuidas inimolevus otsib kohta paigutumiseks, mis sobiks tema elule kõige paremini, olenemata kohast.

Te kandute sinna, et saaksite liikuda edasi oma eesmärgi kohaselt…

See oli üksnes metafor…

Inimestel võivad olla omad ideed, kus see võiks olla…

Teie jaoks see on normaalne…, – luua eesmärke ja oodata neid.

Inimesed ütlevad: „Ma tahan kirjutada raamatu…, tahan luua tervenduse keskuse…, tahaks, et oleks see…, või teine…“

See on täiesti normaalne.

Selle tõttu ma esitan teile järgmised küsimused:

– Kas sind rahuldaks, kui saaksid selle, mis osutuks muuks, kui ootasid?

– Kas sind rahuldaks, kui see osutub isegi paremaks?

– Kas sind rahuldaks, kui see langeks kokku Akaši salvestiga, millega tulid…, või nende talentidega, mis on sul olemas…, kuid milliseid isegi ei aima endal olemas?

See ongi esimene samm…, kavatsuse olemasolu, luua sellist sünkroonsust oma ellu, mis kannaks teid kohta, mis vastaks nähtamatutele võimetele.

Kui võtate appi parkimise Ingli, kas te ise siis ei näita temale kohta oma auto jaoks?

Ei…, te ütlete: „Parkida kus iganes…“.

Siin eesmärk on kontseptuaalne…, aga mitte konkreetne…

See kõik on ikka samast!

 

Kuidas see töötab kolmemõõtmelisuses

Sünkroonsus töötab nii…

Te jõuate taolisele kohtumisele, ning kohtate seal kedagi, keda näete esimest korda…, kasvõi kokku joosta temaga eesruumis…

Kui hakkate temaga rääkima, siis selgub, et teil on ühised huvid…

Sageli võib juhtuda nii, et temal on teile vajalik informatsioon…, või saate teada, et teil on midagi, mida temale just vaja…

Ning endalegi üllatuseks… lähete lahku, jäädes tugevatesse sidemetesse teine teisega.

Selline kontakt leiab jätku…, kuna temal on tuttavaid, kellega pole tuttavad teie…, ja ka vastupidi.

Hiljem ehk jätkate ühendust…, kas helistate, või kohtute…

Seejärel…, väljaspool igasuguseid ootusi, te ehk avastate end töötamas sellises sfääris, millest pole unistanudki…, või tegelemas asjadega, millistega tahtsite kunagi tegeleda.

On ka nii…, te sattute kusagile, millisega ei arvestanud kunagi, kuid kohtate seal partnerit kogu eluks!

See juhtub paljudega…, ikka taas ja taas…

See on sellest, et kõik tulete sinna, kus on teie pere.

Taas ja taas paljud inimesed, kes on leppinud üksindusega, sattuvad samamõtlevate koosolemistele, ning seal leiavad endale sobiva kaaslase.

Tuleb välja…, elu on muutuv ja selles on romantikat…, kui ka sünkroonsust… – millist te pole planeerinud.

Kas mõistate vahet?

Mida teeb inimene, kui ta avab ukse, et minna kohtumisele?

Ta ilmub kohale…, ning veedavad koos palju aega, kuna mõlemad on avatud sünkroonsusele.

„Kallis Vaim…, kui ma pean kohtuma kellegiga, las mu alateadvus annab mulle märku, kus ma saaks äärmisel juhul otsida teda.“

Kas mõistate vahet?

Sünkroonsus – see on kontseptsioonide planeering, mis pole teie poolt määratavad.

Ma olen saalis, kus on vanu vaimsusi…, ning vähemalt veerand neist kindlasti teab, millest räägin.

Just samal põhjusel olete ka teie siin…

Ilmselt keegi sobival ajal ütles teile midagi, mis pani teid vaatama asju teise pilguga.

See polnud otsene suunamine…, kas pole?

See pani kõigest teisiti vaatama!

Kas saate määrata sellele mingit hinda?

See pani teid märkama kohta, mis näitas teile, et olete jumaliku ehitusega…, et teie bioloogias ehk on midagi sellist, mida võiks nimetada kaasasündinuks.

Kaasasündinu – on keha teadvus ja ta on teadlik, kelleks olete.

Ta teeb inimolevusega koostööd iga kord, kui seda on vaja.

See on teadvus teadvuse sees ja kaasab teid sünkroonsuse abil.

Ta teeb seda väljaspool igasuguste kesksete näitajate seadusi…, ja kaugel tõenäosuste jaotumise kellakujulise kõvera piire.

Egas midagi…, ma tõin vaid näite sellest, mis võib taas ja taas juhtuda taolistel kohtumistel…, kusjuures… – nii väikestel kohtumistel, kui ka suurtel kohtumistel.

Nüüd räägiks ehk sellest, kuidas see töötab.

Oleme harva rääkinud neist asjust…, pole kunagi pühendanud selleks sõnumeid, nagu käesolev.

Kuid esmalt peaks rääkima Inimese suursugususest.

Suht hiljuti andsime sõnumi, milles loetlesime Inimolevuse üheksat energiat…, ning tahaks, et mu partner hakkaks teile rääkima neist lähimail aegadel.

See oleks esoteeriline teadmine…, ja see on keeruline…, kuid samas… õigeaegne.

Neil üheksal atribuudil on olemas kontseptuaalsed osad, mis lähevad neist raamidest välja, mille piires inimene on harjunud kuulma…

Räägime nüüd ühest neist.

 

Inimene on osa Ilmaruumi Loovast Lättest

Kui on tõsi, mu kallis, et oled loova lätte osa, siis on sulle loogiliselt selge, et su vaimsus – on miskit hiiglaslikku, ning üksnes väike osa sellest on kaasatud sinu kolmemõõtmelisse bioloogia seesmusesse?

Kui kogu su energia oleks sinu kehas…, siis sa oleks hukkunud…

Sa oleks kogunud endasse valguse,  mis on hulga võimsam, kui kõigi maapealsete inimkonna õpetajate oma kokku.

Sa oleks kogenud sama, mida koges Eelija, olles ainsa inimesena, kes tõusis taevasse…, seda jälgis teine inimene ja pani seda kõike kirja.

Nagu arvatakse, et Eelija haihtus, kuna Jumala abi ei ole võimeline elama Inimolevusena täiel määral.

On see arusaadav?

Kui on arusaadav…, siis ka mõistad, et koged vaid tillukest Jumala osa endas, kes esindab Loojat sinu kehas.

Siin kerkib veel üks küsimus…, – kus on ülejäänud vaimse Mina osa?

Ta on minuga, kallis.

Ta on eesriide tagustes, olles Loova Lätte osana…, kust ta pole kunagi lahkunud.

See on su kolmemõõtmelisele tunnetusele raskesti mõistetav…, sa oled seotud kehaliku identsusega, mis eksisteerib ainsuses.

Oleme rääkinud, et sa pole üldse ainsuses…, vastupidi… – oled osa ühest suurest rühmast, mis ongi Jumalaks.

Kui lahkud Maale, siis osa sinust eraldub ja muutub kehalikuks…, millel on üks keha, üks nägu…, ning see on ainus, mida olete võimelised nägema…

Ülejäänu sinu enda osa jätkab olemist sinuna – kuid Jumala osana.

Luba selgitada sulle nüüd avanenud pilti:

Sa oled paljumõõtmeline olevus ja suurem sinu osa on eesriide tagustes…, pead harjuma sellega!

Su vaimsus pole eraldatud…, see vaid näib kolmemõõtmelises sellisena…

Eesriide tagustes pole olemas mingit vaimsust sinu näoga, kes kannatamatult kulgemas ootuses, kuna tema osa naaseb koju…

Te olete alati koos.

Kuid paraku on inimesi, kes usuvad taolisse eraldusse…, ning ainus, mida nemad on suutelised tegema, siis kanda üle, peegeldades oma lineaarset olemust Jumala suuruse peale.

Me oleme sellest rääkinud…

Peate harjuma faktiga, et on olemas kvantiline Jumal ja lineaarne inimolevus…, mida teil on raske oma mõistuses viia kokku.

Tõde seisneb selles, et olete osa Jumala sakraalsest supist, kus kõik muud sakraalsed osad on koos teiega, ning kõik on kättesaadavad…, alati kättesaadavad.

Teie Parkimisinglite taolised vaimsuste osad näevad kõike…

Kujutage vaid…, isegi eesriide tagune osa on teile kättesaadav…

Vaadakem seda teie kolmemõõtmelise ilma perspektiivilt…

Ta on teie luuraja taevastes, kes on pidevalt kõike jälgimas…

Ta teab teid ja teab kõike teist…, kuna ta on teie osa.

Ta edastab teile informatsiooni, mis on teile alateadlikeks etteütlusteks…

Kas mõistate seda hästi?

Ta informeerib teid sellest, et on tarvis tõusta, ning minna vajalikku kohta…, – kui vaid suudate seda kuulda.

 

Kogu inimkonna jumalik süsteem

Te peaks teadma ühte: see on olemas igal Inimolevusel planeedil, kuna iga inimolevus on osa tervikust…, kas mõistate?

Mis võib juhtuda, kui edastatakse tähtsaid uudiseid teile, aga 90% teist puudub selleks vastuvõtja?

See tähendab, et 90% ei saa neid uudiseid kätte…

Neil on vaid isiklik edastuse koht, aadressi järgi ja nende nimedega sellel…

Neil pole vastuvõtjaid, kuna nad ei usu sellesse.

Kuid nüüd tulete teie…, kes on saanud metaforilise vastuvõtja juba ammu…, mõned alles nüüd…, ning uskudes tema olemasolusse, aktiveerite selle.

Vastuvõtjaks on – käbinääre, mis on hääles paljumõõtmelisele portaalile ja on hääles just sellele, kelleks olete te ise.

Inimolevusel on raske seda mõista…

Kui olete saanud edastuse, siis „paljumõõtmeline teie“ juhib teid kas vasakule, või paremale…

Temale on teada, kes olete ja ta on heasoovlik teie suhtes… – ta on osa Jumalast ja osa minust.

Seda on raske selgitada, mu kallid…, kuid on hästi tunnetatavad.

Olete ilmselt imestanud, kuidas sügava sisuga saadetised ja meditatsioonid on sedavõrd hästi tunnetatavad?

See on suhtlus minuga…, – see on suurepärane!

Kui olete osa loovast jõust ja olete kvantiline, paljumõõtmeline…, siis see tähendab, et neil alateadlikel sõnumitel on teie enda nägu, ning see ei juhi teid heatahte ja heasoovlikkuse tõttu mingisse muusse kohta, ega mingi muu põhjusega.

See on süsteem!

 

Miks olete sellel kohtumisel?

Pöördugem nüüd tagasi hetkesse, kus otsustasite tulla kohtumisele.

Mõningad siin olijaist ei teadnud sellest tänasest kohtumisest viimse hetkeni.

Tahaks rõhutada, et te olete hääles sellele…, teie vastuvõtja töötab, kuna teie alateadvus suutis öelda ette, et vaataksite ringi, ning läheks kusagile, kus sattuks sinna, kus toimub selline kohtumine.

Ma tahaks küsida teilt: Kellega te pole veel kohtunud selles saalis?

Loomulikult, see on raske küsimus, kuna te pole suutelised kohtuma kõigiga…, kas pole?

Ja nüüd süüvime sünkroonsuse protsessi…, protsessi, mis suunab teid alateadlike etteütluste vahendusel.

See on see, mida te nimetaks kaasasündinuks keha mõistlikkuseks, mis võimaldab teil osutuda vajalikus kohas vajalikul ajal, ning suhelda vajalike inimestega.

Seda te pole võimelised kavandama ette…, kas pole?

Te peaks vaid olema häälestatud sellele…

Mõningad teie seast ehk avastavad täna midagi sellist, mis toob muutusi nende ellu.

Ehk kohtate teisi inimesi, kellel on teiega sarnased huvid?

Sellest käib siin jutt.

Kui keegi ütleb teile, et olete ilmselt New Age’st, – siis naeratage vaid temale ja tunnistage seda.

Te kasutate alateadlikku mõtlemist, ning kuulate teda sedavõrd, kuivõrd olete selleks võimelised.., mis paigutab teid vajalikku kohta, vajalikul ajal.

See peaks ka hajutama ettekujutust sellest, et inimene New Age’st istub vaid kodus ja ei tee midagi muud, kui mediteerib, ning ootab, millal Jumal hakkab temaga rääkima…

See ei tööta selliselt.

Minge selle asemel kohta, mida ütleb teile ette alateadvus…

Hiljem saate teada – kas oli see õige, või mitte.

Kuidas on tunnetatav, kui on õige…, ja kuidas on, kui on vale?`

Tehke kokkuvõtte, ning peatselt, sarnaselt treenitud keha lihastele, kõik hakkab paremini tööle teie heaks.

Kaasasündinu teeb tööd teiega, et paremini häälestada teie vastuvõtjat…

Ta on teadlik, mida kavatsete teha, ning aitab ühisele protsessile kaasa.

Mõneti on nii, et heidate pilgu kellegile…, aga tema vaatab jälle teile otsa…, – ning teile näib, et tahaksite ütelda temale: „Tere, vana sõber! Mul on rõõm sind näha!“

Võimalik, et isegi kallistaks teda, või suruks kätt…, kõik sõltub kultuurilistest traditsioonidest…

Teile jääb mulje, et kohtasite just taas oma parimat sõpra.

Temal võib olla teie jaoks midagi teile vajalikku…, ehk mitte.

Piisab vaid ühest hetkest, et saaksite põimuda kvantiliselt, ning tunnetada fakti, et olete vanad vaimsused.

Ja sellest piisaks.

 

Keerulised kontseptsioonid

Inimesele kõiges selles on kõige keerulisemaks see, mida kavatsen anda teile nüüd.

See protsess erineb sellest, millist mõistate teie…

Esiteks – tegime kindlaks… – see pole lineaarne protsess…

See on konseptuaalne atribuut, mida te pole võimelised planeerima.

Tähtajad teile pole teada…, te ei saa määrata eesmärki selle kohta, mida teil pole veel teada…, ega panna seda eesmärki hoiule.

Vastupidi…, see nõuab inimeselt sügavat usku, ilma et ta kiikaks kella.

Selline on esimene punkt.

Seejärel – tegime kindlaks, et informatsioon saabub sellelt poolelt, mis on eesriide tagustes, kuna te pole suutelised oma mateerialikus kehas säilitama kogu meisterlikkust, mida valdate.

Olete osa Loovast Lättest…, ja selleks ka jääte…, kuid suurem osa on minu pool eesriiet…, see on see osa, mis suhtleb teiega läbi alateadvuse, ning suunab: mine paremale, või, mine otse…, istu, või, tõuse püsti…, mine sinna ja kohtu selle, või selle inimesega.

Edasi on kõige raskem kontseptsioon…, kuidas küll seda kirjeldada?

Planeedil on seitse miljardit vaimsusi…, kõigil neil on selline atribuut, nagu teilgi… – kõigil!

Kõik on üheaegselt eesriide tagustes…, olles samas ka siin, nagu teiegi.

Kõik suhtlevad üheaegselt ja teostavad oma ülekandeid…, nagu teiegi.

See, mida nemad kannavad üle, käib läbi „Jumaliku Teadvuse“, mis on teil olemas…, kuid see on minu eesriide poolel.

Inimkonna jumalikud osad jäävad endiselt jumalikeks, sõltumata sellest, millesse usuvad…, või mida teevad nende kehalikud ja intellektuaalsed osad…

Kas mõistate seda?

Kuigi neil on Maa peal olemas kehalik Mina, mis ei tea nende olemasolust ja neil pole vastuvõtjat…, kuid nemad ei tee sellest välja, ning jätkavad potentsiaalide edastamist, ning saadavad neile alateadlikke armastavaid sõnumeid.

Neid heasoovlike sõnumeid edastatakse kogu inimkonnale.

Seega…, te saate neid kuulda…, need on hääles teie sagedusega… – kuigi antud sagedus pole teie isiklik

Tulemus?

Alateadvuse kaudu öeldakse teile seda, mis aitab teil leida suunda, ning antakse juhendusi, kuidas teha tööd kehalike kaksikosadega.

Seda on raske mõista…, kuid mõelge sellele…

Jumalikud inimese osad, kellega te pole kunagi kohtunud, teavad, et te kuulate neid…

Enamgi veel…, tehes ülekannet, nemad aitavad enda vaimsuse kaksikuid…, teha tööd rahu ja kaastundmise loomise nimel.

Oma kolmemõõtmelises ilmas olete seotud ainsa vaimsusega – enda omaga…, kas pole?

Aga minu eesriide poolel?

Minu eesriide poolel olete seotud kõigiga…

Isegi täiesti uskmatud vaimsused teostavad edastusi, mis on samuti abiks kogu inimkonnale.

See on keeruline kontseptsioon…, – mõelge sellest kui kollektiivsest alateadlikust jõust.

„On alles ime“ – ütlevad inimesed. „Millisest tragöödiast teil õnnestus pääseda. Kuidas teil õnnestus pääseda hoonest enne selle kokkuvarisemisest?“

Te vastate küll: „Isegi ei tea. Miski ütles mulle ette…, ja seda ma tegin.“

Selliselt toimub taas ja taas…

Ja nüüd, mu kallid, olete teadlikud, kuidas see töötab.

Kas on võimalik, et inimese vaimsus on seotud teistega selliselt, et ta saab suhelda kõigiga ja üheagselt?

Vastuseks on – JAH.

Kui alateadliku tervendaja ees on seismas puupealik ja kangekaelne uskmatu inimene… kas ka tema saab edastust…, kas see aitab ka temal terveneda?

Jah!

Iga inimolevuse alateadlik kaasasündinu teeb tööd sõltumata sellest, kas inimesel on võime „kuulda“ edastust, või mitte.

Edastus on tervendajale…, edastus on kõigile…

Juba see üksinda peaks näitama teile, et alateadvus ei tulene aju sünapsidelt…, vaid just käbinäärme portaalist.

Mida teie arvates teeksite sellise informatsiooniga, mida oleme veidi näidanud teile?

Esiteks… – tuleks mõista protsessi ja olla veendunud selles.

Mitte minna endast välja, kui planeeritu ei käivitu…

Teil ei saa olla ühte ja teist korraga, mu kallid…

Teil ei saa olla plaane, mis on varutud igaks juhuks…

Sünkroonsus ei hakka tööle, kuna tühistate selle tegevuse, ning loote selle ümber oma plaane.

See pole teile arusaadav?

Teiseks… – tuleks mõista, et sünkroonsus võib paigutada teid kohta, mida te pole endale  planeerinud…

Kas see rahuldaks teid?

Vana vaim, kes istub toolil, võib vastata: „Ja, muidugi rahuldab. Kõik on korras!“

Kas ikka? Kas tõesti?

Inimestel meeldib teha oma meele järgi.

Võite olla kaasatõmmatud, või ebameeldiva olukorra puhul välja lükatud kohast, mida te poleks oma nägemise kohaselt kunagi valinud.

Kas suudaks sellele au anda?

Võid küll ütelda: „Minuga on kõik korras. Ma tean, et pean olema siin, kuna sünkroonsus on paigutanud mind siia.“

Tunneta Jumala armastust, mis on täitmas teie süda ja kogu keha rakke…, ning lausuge: „Tänan sind, Jumal, et juhatasid mind õigesse kohta ja õigel ajal“.

Ehk kulub mõnda aega, enne kui hakkate mõistma, „milleks“ kõik see oli…

Kuid lõpuks näete seda selgelt ja naeratate selle peale.

Siis mõistate, et te ise poleks saanud seda kuidagi planeerida…, kuigi kõik oli maksimaalselt täiuslik.

Lubage ütelda teile midagi uut…

Võimalik…, et teie kolmemõõtmeline eesmärk jääbki saavutamata…, – kas see rahuldaks teid?

See jääb alati teadvuse trepiks…, teadvustumiseks ja energia mõistmiseks…

Teie teel hakkavad pidevalt sündima uued asjad…. – ja nii jääb viimse hingetõmbeni…

Teile jääb tunne, et te „iialgi ei saavuta“ oma eesmärki…

Kuid see pole nii, kuna igapäev saavutate eesmärki…

See on üksnes mõtlemine…, ehk seni see pole veel selline… – kas pole?

Te tahaksite hoopis saavutada teatud taset ja öelda: „Olen ära teinud!“

Tahaksite saada sellele lisaks T-särgi, kirjaga, mis kinnitaks seda. (Naer)

Sünkroonsus on võimeline kandma teid imeliselt ilusasse kohta…

Ta võib päästa teie elu…, mida ta sageli ka teeb…

Ta kaotab kõik karmilised atribuudid, mis olid alati teie elulisteks tiri-lükka jõududeks.

Ta on vahetamas seda, mida mõtlevad teist inimesed…, kuna ise olete muutumas.

Ta on vahetamas seda, mida mõtlete teistest inimestest…, kuna juhtute olema kohtades, kus näete, kelleks olete.

Ta on reorganiseerimas kõike seda, mida olete uskunud, kuna olete saamas tõhusat toetust…, ning olete teadlik, et see töötab.

Võib selg sirgu tõmmata, ning rääkida teistele sellest, et te pole teadlik, kuhu olete liikumas…, kuid ise olete uhke selle üle!

Selle aja vältel muutute tervemaks, kui teised…, olete õnnelikumad, kui teised…, armastate inimesi, kuigi nemad ei suuda.

On teile arusaadav, millest räägin?

Kõik see on – elu tunnetuse muutused…, see on kõige selle muutus, mida inimkond on õppinud kolmemõõtmelisuses…

Ja see pole üksnes „lubada sündmustel kulgeda Jumala tahte järgi“.

See on partnerlus – uus kontseptuaalne mehhanism, mis vajab teie poolseid pingutusi…, lausa nõuab seda!

Oodake sünkroonsust…, isegi siis, kui ta ei tule oodatud ajal…, ärge olge pettunud…, – ilmselt sellel polnud vaja veel sündida.

Inimesed on veidrad…, vaadake vaid, milliseid fraase paljud kasutavad oma kultuuris.

See on neile teada!

Nemad ütlevad: „Ma oletan, et see pidi toimuma“.

Jaa-jaa, neil pole sellest isegi aimu (Krayon muigab)

Või ütlevad veel: „Ilmaruumil oli minu jaoks sõnum“.

Neil pole sellest isegi aimu, kuivõrd täpne see on ja õige…, väga õige.

Seega…, ma andsin teile üksnes mehaanikat sellest…, see on kaunis ja ettenähtud just teile.

Heasoovliku ja aitava kasuliku informatsiooni edastamine toimub kogu aeg…, isegi uskmatutele vaimsustele.

„Jumala osad“ on aktiivsed ja teadlikud, et kuulete neid…, ja see aitab Vanal Vaimsusel jõuda punktist A punkti B.

Enamgi veel…, see aitab teil leida neid protsesse, põhimõtteid ja inimesi, kes suudavad muuta olukorda planeedil.

See ongi see, mis on uus!

See on sellise abielu liidu alguseks, mis pole selleks, mis aitab inimesel orienteeruda…, vaid selleks, mis aitab tulevikus navigeerida.

Akaši vaatevinklist need on eelhäälestused järgnevaks kehastuseks…

Millest oli meil juttu eelmisel korral?

Me arutasime Akaši pärandit…

See, mida saate teada tänavu, saab kantud järgmistesse kehastustesse…

Ehk, need on eelhäälestused, mis ilmnevad teile selles elus, kuid kanduvad järgmisse ellu.

Need jäävad teile meelde…, ning te jätkate nendega edasi liikumist.

Tänavune sünkroonsus – on homne tulevik…

Vana Vaimsus…, sulle on oluline õppida… kuidas seda kasutada ja kuidas seda edasi kanda.

Õppida, kuidas teda oodata…, kuidas temasse uskuda…, ning muuta seda, kuidas asjad peaksid töötama teie jaoks.

Uue õppetüki osana ütleme teile… – on tulnud aeg ütelda üles kolmemõõtmelistele kellakujulistele tõenäosuse kõveratele, mis väljendavad teie elu tõenäosuse keskseid näitajaid.

Kõik, mida tarvis selleks teha…, on üksnes õgvendada veidi kõverat, ning lisada pisut paljumõõtmelist energiat, mille nimeks on… sünkroonsus…, – sellega teha algust oma isiklikule kõverale.

Sünkroonsus õpetab tunnistada oma Kõrgemat Mina…, ja seda, et Jumal on teie seesmuses.

Ta demonstreerib teie valmidust kuulama paremini, kui kunagi varem…

Loomise Läte, mis on hääles isiklikult teile…, armastab teid…, on heasoovlik ja kaunis…, ja energia selles ei muutu iialgi.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Elu peale vaimsust

Robert Augustus Mastersi kirjadest

 Anton K. Vahendusel

Teie mesinädalad vaimsusega lõppevad varem, või hiljem…, kusjuures… – kindlapeale – pettumusega neis.

Kuid siiski… – ei tasu temaga hüvasti jätta…, kuna sellest võib saada enneaegne hüvastijätt.

Tõeline romaan võib sündida temaga alles peale sellist lahkumist.

Pettumus vaimsusega pole üksnes vältimatu…, vaid ka vajalik… – kasvõi selleks, et jätta ta glamuurist ilma.

Kaob elust enamus raamatuist…, kuid neis, mis jäävad, hakkate tunnetama vanu sõpru, kes ei vaja külastust…, peale kui vaid – lehekülg, või kaks kuu jooksul.

Kaob enamus praktikatest…, kuid nendega, mis jäävad, tunnete end väga koduselt…, nagu lemmik teksastega ja T-särgiga, mida võib kanda, seljast võtmata.

Kaob enamus vaimsetest püüdlustest, kuid need vähesed, mis jäävad, võetakse vähesel määral püüdlustena, või enamuselt – kui tavahingamist.

Pole enam vajadust vältida seda, mida peeti vaimupuudulikkuseks.

Vaimupuudulikkus pole enam sõimeks vaimsetele „vaja“ ja „peab“.

Süü asendatakse heatahtliku vaatlusega.

Pole enam probleemiks see, kas teeme midagi teadvustatult, või mitte

Võib näida, et muutume laisemaks, kui varem…, kuid tegelikult teeme hulga enam, kuna lakkame võitlemast iseendaga.

Meie peamiseks teerajaks saab lähedus, aga mitte transedentsus.

Otsing annab koha elavale ja sügavale elule.

Küsimused ilmnevad ikka veel, kuid nõuavad midagi reaalsemat, kui lihtsaid vastuseid.

Keskenduge sellele, mis annab koha keskendumisele sellel, mis juba on.

Lootus (tuleviku nostalgia) asendub usuga (radikaalse usuga olevasse).

Võime näida egoistlikuna…, kuid see egoism ei seisa meil tee peal.

Püüd täieliku ärkamiseni jääb alles, kuid ilma ahastuseta ja ambitsioonideta, mis varem rikastasid püüdu.

Seal, kus varem ruttasite ja kiirustasite, enam ei tule tõuklemisi, ega sagimisi…, jääb vaid fakti lihtne tunnistamine…

Kui isegi toimub teelt kõrvale kaldumine…, kuid teelt ära ei lähe siiski.

Elu peale vaimsust – tõelise vaimsuse algus…, ilma ilutulestikuta ja aplausita…, vajaduseta esindada end vaimse inimesena.

See on isikliku EIKEEGI algus…, mis pole hävimise mõistes, vaid selginemise mõttes.

Igapäevane KEEGI – on keskendunud individuaalsuse Minale, mis annab koha EIKELLELE, milles, hea hoolduse juures, kujuneb avarus individuaalsusele, mis on keskendunud Olule.

Me liigume pinnalt sügavustesse, ning seejärel sünnime sügavalt pealispindsena…

Elu peale vaimsust on suht paradoksaalne asi.

Igale siin sündivale küsimusele vastuseks on vaikus…

Vaikus on vastuseks.

Ehk teisi sõnu – KÕIK annab vastuse…, kuna MISKI ei vaja selgitusi, sest kõik on avatud.

Elu peale vaimsust on pühendatud sellele, mis on TÕEPOOLEST OLULINE.

Kõik, mis toimub – on üksnes praktika…

Igas olukorras – on üksnes võimalus…

Õpetaja on kõikjal…

Pole vabadust enda vabadusest…

Kaob mõistuse vaht, äratades ja vabastades keha, maad…, lastes vabaks vaimsuse, harutades lahti unistuste sasipuntra.

Avab meid selle suhtes, milleks oleme selles ilmas ja kelleks oleme siin!

Elu peale vaimsust – on pidev suremine.

Tuhandeid kurbusi ja tuhandeid rõõmusid põimuvad laitmatuks lauluks, lõpmatute nootidega…, siin me ise muutume helisevaks muusikaks…

Ühesse hetkesse mahuvad kõik hetked!

 

Anton K.

Antud juhul see on suurepärane tekst, mida andis Masters, ning see näitab, kuidas lõppeb üleminek läbi teadvustuse neljanda mõõtme…, ja toimub üleminek viiendasse.

Neljandat mõõdet võiks vaadelda kui tunnelit Reaalsusesse…, tunneliks kolmanda ja viienda mõõtmete vahel.

Neljas mõõde – üksnes ajutine meendus Reaalsusest ja oma Kõrgemast Minast…, – ja see on kutse iseenda poole külla.

Viies mõõde – on lõpp mistahes kannatustele…, „reaalse“ reaalsuse algus…, „õnneliku“ õnne ja enda täielik meenutamine.

Neljas mõõde – on teekond enda terviklikuse juurde…

Just sellest räägib Masters.

Kogu ülemineku aegu enda terviklikusele ja Reaalsusele, tuleks jätkata liikumist edasi…, ilma liigsete peatumisteta mistahes transedentsuse juures…, kõige juures, mis tuleb hingestumiseks keskme otsinguis…, see niigi kätkeb endas kõike seda…, veel enamgi.

Milleks vaja raisata tähelepanu möödaniku meendustele, kui Reaalsuses need kõik on teadvustatavad koos, ühes hetkes?

Milleks olla fanaatilised oma ülivõimetega, kui kõik naaseb teie juurde, ühinedes oma Kõrgema Minaga?

Milleks vaja luua psühholoogilisi dogmaid, kui Südame mõõtmatu tarkus katab teid hetkega taas, mille all saab liituda kõigi oma aspektidega väljaspool duaalsust?

Mis meelitab eemale…, mis suunab… – seda ütleb ette mitte mõistus, ega guru…, vaid enda rõõmu tunnetus… – või tunnetuse puudumine.

Küsige endalt…, otse-kohe: „Kuidas tunnetada Olu rõõmu?“

Read Full Post »

Mitu korda olete sündinud selles elus?

Kallid…, te sünnite Uue Ajastu aegu juba ühe kehastuse aegu palju kordi…, olete seda märganud?

Siin on teile mõningad tunnused neist sündmustest:

–                      Aastatega muutute üha aktiivsemateks…, kõik teie projektid, mis on suunatud Hüvangu nimele, teostuvad reaalsuses.

–                      Jälgite tervist…, toitumist…, päeva režiimi…, teile valituid harjutuste süsteeme ja hingamise metoodikaid.

–                      Mõneti tunnete kerget (mõnedel pikaldast) vajumist sellesse, mida nimetate depressiooniks…, mis on hüvasti jätt „eelmiste elude“  seondustega (jooksvas elus)…, vanal viisil elada te ei suuda, aga uutega pole veel tuttavad… – mille tõttu eelistate eralduda ja „surra“, et sündida taas.

–                      Sõprade ring võib järsku muutuda.

–                      Teid hakkab tõmbama uute raamatute…, filmide…, ja teadmiste poole…, kuulate teistsugust muusikat…, jne.

–                      Muutute praktikuteks…, – kõik uus, mida saite teada ja mille kohta teie seesmuses kajas: „Jaa! See on just see, mida on mulle praegu vaja“ – ning see on teie poolt ka läbielatav.

Elu teoorias – see on teie jaoks… möödunud etapp.

–                      Teadvustate, et armastus pole kirg, ega idealiseering, või virtuaalsed stereotüübid…, ei manipuleeringud, ega koondumine ühele inimesele…, ega armukadedus.

Armastus on – elu, kus kõrvuti armsa inimesega puhkete õide kõigis Olu sfäärides… – tervises, loomingus, harmoonias ümberoleva ilmaga, unistuste ellu viimises.

–                      Külluse energia teeb koostööd teie Loovuse Energiaga.

Kõiges, milles väljendub teie meisterlikkus, on täis armastust…, ning toob teile heaolu.

–                      Teie välimus on muutumas… ja see sõltub teie meeltest ja mõtetest enda suhtes…, teie välimus – on teie Südame seisundi peegeldus.

–                      Unistuste teostumiseks kulub enam mitte aastaid, kuid ja nädalaid…, vaid päevi, tunde, ehk isegi sekundeid.

Teie potentsiaal on avanemas ja teie ees on  – silmale haaramatu väli oma enda reaalsuse loomiseks.

–                      Võtate vastu selle, mida varem heitsite kõrvale, vihkasite ja hävitasite…, miks?

Mõneti hakkate endas läbi elama seda, mida teiste juures mõistsite varem hukka…, nagu rüütaks end teise inimese riietesse, et paremini mõista selle raskust ja tähtsust.

Läbite teiste inimeste õppetunde, mida varem olite hukka mõistnud eimillegi eest.

Tulemuseks mõistate…, elu väljaspool arvustusi, kriitikat ja isepäisust – on kerge ja täis rõõmu.

–                      Kõiges hakkate nägema KOGEMUST…, ja kõike – olulisena: kannatust ja kiiret reageeringut, mehisust ja naiselikkust, vaimset ja mateerialikku, teadust ja müstikat, armastust ja vabadust…

Te panete kokku puslet, mille tõttu Ühetähenduslik ja Põhimõtete ilm on kokku varisemas…, ning asemele on kujunemas pidevalt avarduva nägemisega Ilm.

–                      Igas inimeses näete ennast…, ja ennast temas.

Õppetunnist õppetundi hakkate enam teadvustama… – tõepoolest, kõik on ÜHENE.

–                      Üha enam austate MITTESEKKUMISE seadust… ja nõu jagate üksnes küsija palvel.

–                      Jälgides kella, te ei ela lineaarses ajas, vaid SÜNDMUSTE ajas – SIIN ja PRAEGU.

Just seetõttu jõuate kõikjale alati ja ei kiirusta kusagile…, olete alati vajalikus kohas ja teie Jumalik Portaal on alati avatud…, elate Loovuslike Sündmustena ja olete teadlik, mis tuleb järgmisena, kuna seda “järgmist“ olete ise loomas.

–                      Pidevalt õpite, jagamata inimesi vaimseteks ja materialistideks, tarkadeks ja juhmideks…, ehk nendeks, kes on madalamad… või nendeks, kelle suhtes olete kadedad… – olgu see laps, naaber, ätt, teie vanem, abikaasa, kerjus või mööduja…, jne, – kõik need on Olu Pale paljususe näol õpetajad, keda püüate õppida tundma.

–                      Astute mööda märkide teed…, kus pole vigu… – on vaid KOGEMUS.

Märgid juhivad alati mööda teed, mis viib enda juurde.

–                      Alati teate, millal teie ego püüab leida vajalikku „maski“…

Kuid, kui olete –TÕELINE, siis valik on teile endalegi selge.

–                      Olete teadlik, et probleeme pole olemas…, aga kui on raskusi, siis need on teie elu tsoonid, kus on puudu teie Armastuse ja Mõistuse energiast.

–                      Te ei oota ÕNNE, kuna JUBA olete õnnelik.

–                      Te ei õpeta teisi elama…, vaid ise elate nagu tunnete, mõistate, räägite ja käitute…

Te austate Voli Vabaduse seadust.

–                      Iga elu muutus – on teie UUS SÜND.

Read Full Post »


Rännak mööda neljandat mõõdet

Alustame neljanda mõõtme informatsiooni andmisega.

Esiteks – tahaks meenutada teile, et kõik paljumõõtmelised reaalsused eksisteerivad teie endi Paljumõõtmelise Mina teadvuse seesmuses.

Teie kolmemõõtmeline mõtlemine on õpetanud teile, et kogu elu eksisteerib väljaspool teid.

Kuid siiski…, kui sulandute täielikult oma paljumõõtmelise mõtlemisega, siis mõistate, et reaalsus asub teie seesmuses…, nagu teie olete reaalsuse seesmuses.

Neljandal mõõtmel on seitse alamtaset…, millest igaüks resoneerub oma sagedusel.

Kõrgemad alamtasemed resoneeruvad kõrgematel sagedustel…, ja madalamad – madalamatel sagedustel.

Võtame kõik alamtasemed läbi, alustades kõrgemast:

– Vaimse Plaani Alamtase…, Vikerkaareline Sild ja Ma Olen Juuresolek

– Kasuaalne Plaan…, Meisterlik energia ja põhjuste keha kasutamine

– Mentaalne Plaan…, Vabanemine mentaalse keha hindavast mõtlemisest

– Emotsionaalne Plaan…, Vabanemine emotsionaalse keha hirmudest

– Haldjate valdus…, Unistused, ajaviide ja puhkus

– Madalam Astraalne Plaan…, Hirm ja negatiivsed emotsioonid

– Eeterlik Plaan…, Eeterlik keha, mis ühendab kolmandat ja neljandat mõõdet.

 

Eeterlik plaan

Eeterlik plaan on füüsilise ja neljanda mõõtmete sidujaks.

Just eeterliku keha vahendusel saab praana voolata teie füüsilisse vormi.

Eeterlik plaan ei kuulu ei kolmanda, ega neljanda mõõtmesse, kuid eksisteerib neil mõõtmetevahelistel sagedustel.

Iga neljanda mõõtme alamplaan omab isiklikku mateerialikuse taset ja ainelikku seisundit.

Iga alamplaani seesmuses on erinevaid reaalsuste sagedusi…, näiteks, emotsionaalsel plaanil on palju alamplaane, alates madalatest vibratsioonidest, kus hirmu on enam, kui armastust… kuni kõrgemate vibratsioonideni, kus armastust on enam, kui hirmu.

Kuid need erinevad plaanid pole eraldi, kui raamatu leheküljed…

Iga tase on põimunud nendega, mis on temast madalamal ja kõrgemal…

Kõik neljamõõtmelised reaalsused on teine teisest läbi põimunud…

Paljumõõtmelised reaalsused ulatuvad Maa piirest välja…, kuid vähema mõõtmelisustega reaalsused on Maa läheduses.

Kusjuures…, madalamate astraalsete plaanide sagedused on madalamad, kui Maal endal.

Kuna neljas mõõde on teie mõõtmega „vastasfaasis“, siis te ei tunneta seda.

Vastavuses sellele, kuidas jätkate oma teadvuse vibratsioonide tõstmist, teie tunnetus hakkab muutuma vastuvõtlikumaks ka kõrgsageduslike reaalsuste suhtes.

Neljamõõtmelised ilmad on avarad ja piiritud… – nagu teie ettekujutusvõime.

Sellegipoolest…, neljas mõõde pole VAID teie ettekujutus… – ta on vägagi reaalne.

 

Teie varjatud jõud

Inimestel on olemas varjatud jõud tunnetada, reageerida, läbida neljandat mõõdet.

Tegelikult te teete seda iga öö magamise aegu…, kuigi pole teadlikud, et teil on olemas kehad igas neljas alamplaanis.

Seega…, teil on olemas eeterlik…, astraalne…, emotsionaalne…, mentaalne…, kasuaalne…, samuti ka vaimne keha, mis on teile teada kui, Ma Olen Juuresolek.

Teil on olemas kehad isegi Haldjate valdustes.

Keha on olemas ka astraalsel madalamal plaanil, mis on teada teie „tumeda poolena“.

Igal korral, kui kehastute kolmandasse mõõtmesse, need kehad „elavad“ jätkuvalt ja teenivad teid, toetavad, peegeldades teile kõrgemaid mõõtmeid.

Kui olete rändamas läbi neljanda mõõtme, siis teete seda keha läbi, mis resoneerub selle, või kõrgema plaaniga.

Teisi sõnu…, võite rännata läbi astraalse plaani oma astraalses, mentaalses, või kasuaalses kehades…, kuid pole võimelised rändama läbi mentaalse plaani oma astraalses kehas.

Kõige edukam on rännata madalamates plaanides oma kõrgsageduslikes kehades, kuna teie kehade kõrgsageduslik valgus teenib kaitsena…, mida läheb eriti tarvis madalamatel astraalsetel plaanidel.

Teie paljumõõtmeliste kehade valgus ja armastus on tugevamaks kaitseks alumiste astraalide pimeduse hirmude eest

Üleminek ühelt tasandilt teisele ei sarnane liikumisega mööda kolmemõõtmelist Maad.

Et mõista üleminekut ühest reaalsusest teise, tuleks mõelda muutuva teadvuse terminites, mis oleks sarnane teatepulga edasiandmisega.

Teadvuse ülekandmise juures teise reaalsusesse te muutute üha vähem tundlikeks reaalsuse suhtes, milles olete,…, ja üha tundlikemaks uue reaalsuse suhtes, kuhu olete suundumas.

Teil kõigil on unne vajumise kogemus… – kus esmalt olete hästi teadlik füüsilisest ilmast…, kuid siis aeglaselt algab teie poolt hoomamatu protsess, kus teid valdab uneseisund.

Sageli sellised unelained tulevad teile peale isegi ärkveloleku aegu.

Lõpuks füüsilise ilma tajumine kaob, ning une ilm muutub valdavaks.

Sama protsess toimub ka meditatsioonide aegu…

Meditatsiooni abil saate tõsta oma teadvust kõrgemate vibratsioonide tasemeteni, koondades oma teadvust kõrgematele mõõtmetele.

 

Neljanda Mõõtme navigatsioon

Neljandas mõõtmes orienteerudes, koondate oma emotsioonid ja mõtted ühesele teadvuse sagedusele…

Kõrgemad teadvuse seisundid resoneeruvad kõrgematel sagedustel…, samas, madalamad teadvuse seisundid resoneeruvad madalamatel sagedustel…

Teie veendumused loovad teatud teadvuse seisundeid…, teie teadvuse seisundid loovad teie ootusi…, teie ootused suunavad teie tunnetusi…, aga reaalsus, mida võtate vastu, on reaalsus, milles elate.

Näiteks… – kui usute, et olete suutelised rändama Haldjate ilma…, – siis oma teadvuses te hakkate liikuma neljanda mõõtme keskele, kus loodate saada Haldjate ilma külastamise kogemusi…, – siis ootused suunavad teie tähelepanu selle reaalsuse sagedusele…, kuigi reaalsus, mida võtate vastu, on reaalsus, milles elate.

Juhul, kui orienteerute küll neljandale mõõtmele, liites oma tunded ja mõtted, aga pole sünkroonis sagedusega, millele tahate sattuda, siis te ei jõua selle plaanini.

Näiteks… – kui kavatsete sattuda Kasuaalsele plaanile, kuid tunnete hirmu…, siis see hirm piirab teie vibratsiooni sagedust…, seega ka teie teadvust…, – järelikult,  sattude tõenäoliselt Astraali madalamale plaanile, kus hirmu ja raevu on enam, kui küllaga.

Teisest küljest… – kui sisenete astraali madalamasse plaani teenimise ja armastuse eesmärgil, siis teie tase hakkab resoneeruma emotsionaalsuse kõrgemal plaanil, kus on enam armastuse valgust.

Peale selle…, kui olete rändamas neljandasse mõõtmesse kosmilise tõe tundmiseks ja suhtluse otsinguil kõrgemate olevustega, siis teie teadvus resoneerub mentaalse ja/ehk kasuaalse plaaniga, kus teid on ootamas enam valgust.

Enesest mõistetav, et teadvuse tõstmine neljanda mõõtme kõrgemate reaalsusteni pole kerge ülesanne ja vajab erilist ettevalmistust, distsipliini ja kõige enne… – armastust.

Selleks, et tõsta oma teadvuse vibratsioonide taset külaltki kõrgele ja pääseda kõrgemate neljamõõtmeliste ilmade plaanidele, peate sisenema sügavale enda seesmusesse…

Peate külaladaselt armastama end, et teadlikult rännata mõningatesse astraalse plaani ilmadesse…, kuid selleks, et olla kõrgemates plaanides, on tarvis armastada end ka oma alateadvuse sügavustes.

Seesmine armastus peaks tähendama…, et armastate end, ning olete andestanud seda, kelleks olete olnud ja mida läbi teinud.

Kui te pole suuteline armastama end, siis teie teadvus ei saa võimalust rännata kõrgematesse neljamõõtmelistesse reaalsustesse.

 

Teie teadvuse muundus

Teie teadvuse muundust võiks võrrelda vee muundumisega, soojendades seda potis.

Esmalt vesi on toa temperatuuril ja molekulid temas on suht aeglaselt liikumas…

Soojenedes, molekulid hakkavad liikuma üha kiiremini ja kiiremini…, kuni keemiseni…

Vesi hakkab keema, ning osa temast muutub auruks ja tõuseb lendu…

Kui potti ei võeta tulelt, siis kogu vesi muutub auruks ja nõu jääb tühjaks.

Selles metaforis pott on teie keha…, tuleks on kundaliini…, aga veeks – on teie teadvus.

Sarnaselt potile, mis jääb tulele, teie füüsiline keha jääb Maa peale…, ehkki oma teadvuse kannate kõrgematesse kehadesse.

Kui pott jätta tühjana tulele, siis ta peatselt hakkab lagunema, kuna selles pole vett, mis kaitseks teda tule eest.

Ka teie keha hakkab degradeeruma, kui teadvus jätab ta maha…

Teie teadvus on eluline jõud… – ta on teie maise keha kapteniks…, – ilma kaptenita „laev“ läheks karidele.

Nagu pilvelõhkujal on tugev ja sügav vundament…, samuti ka teil peab olema sügav kinnitus Füüsilisse Maasse, et oleks võimu tõsta oma teadvus kõrgemate mõõtmete suunas.

Just armastus enda ja Maa vastu annab teile sellist kinnistuse sügavust.

Mida võimsamalt suudate end armastada, seda kõrgemale suudab rännata teie teadvus.

Armastus on vastumürgiks hirmule, mis tõmbab alla teie vibratsioone ja piirab teie teadvust.

Seega…, võtmeks teadvuse muunduseks on armastus enda vastu.

Parimaks neljanda mõõtme uurimisviisiks on – teadlik Olemuse kogemuse saamine temas.

Iga füüsilise ja vaimse vahelisel alamplaanil on keha (või mitmed kehad), mida saate kasutada rännakuteks neljandas mõõtmes.

Arvestades öelduga, alustame rännakuga kohe pihta.

 

Alumine astraalne plaan

Alumine astraalne plaan on kõige madalamaks neljanda mõõtme alamplaaniks.

Osaliselt ta asub Maa pinnal…, osaliselt Maa  pinnase all.

Pidage meeles…, neljas mõõde on teie füüsilise tunnetusega „vastasfaasis“, ning, olles kolmemõõtmelises seisundis, te ei saa seda tunnetada.

Seetõttu…, lõõgastuge oma füüsilises kehas, ning tunnetage tohutut armastust teiste vastu…, planeedi vastu…, – ja mis peamine… ka enda vastu.

Alumine astraalne plaan on täis hirmu…, raevu…, kurbust…, süüd…, ja valu emotsioone.

Negatiivsed emotsioonid tõmbavad alla käesoleva plaani vibratsioone ja vähendavad selle valguse tugevust.

Siin nähtavad näidised on nähtavad kui infrapunase kaamera läbi, kus värvideks on üksnes must, hall ja pori-punane.

Alumine astraalne plaan pole kujutluste koht, kuid sageli seda nimetatakse sõnaga – „põrgu“.

Sellel on oma eksisteerimise otstarve ja eesmärk…

See pole iseenesest kurjus, vaid kurjuse resonants ja peegeldus neilt, kes oma olemuse kohaselt on seal.

Et läbida seda reaalsust, te peate armastuse jõu abil vaigistama kogu oma elu hirmud…

Armastus mähib teid kõrgema sagedusega keha energiasse…

Sellise keha kõrgem resonants võimaldab teil olla ohutult selles reaalsuses…, ja/või osutada abi selle taseme elanikele.

Tegelikult paljud vaimsed inimesed oma unede aegu teevad „päästetöid“…, aidates sellega neid madalamal astraalsel plaanil, kes on valmis otsima ja appi kutsuma.

 

Haldjate maa

Peale selle sattute Haldjate maale…

Valguse vahe võib osutuda väga suureks…, oleks justkui pimedast koopast väljunud valguse kätte.

Enamus Haldjaist näeb välja füüsilise plaani kohaselt…, kuid on olemas taimede näol…, erinevate olevustena ja humanoididena, milliseid pole kolmandas mõõtmes.

Teie muinasjutud ja ulmed võivad anda tõelist ettekujutust Haldjate maast.

 

Emotsionaalne plaan

Nüüd lähme üle emotsionaalsele plaanile.

Oma neljamõõtmelise „emotsionaalse keha“ abil saate tunnetada madalamaid astraalseid ja füüsilisi ilmu…

Astraalne nägemine aitab näha kolmandat mõõdet kõrgema emotsionaalse perspektiivi tasemelt…, saate näha eeterlikku keha aurat ja praanat, mis on voolamas läbi kõigi eluvormide ja objektide ümber.

Neljanda mõõtme läbi saab tõenäoseks, et kõigil objektidel on olemas eluline jõud.

Liikudes emotsionaalsete plaanide kõrgemate alamplaanide poole, ilm hakkab muutuma üha valgemaks…, värvid aina kirkamaks ja objektid palju selgemaks.

Jõudes sinna, peatselt unustate kolmemõõtmelise Maa pildi, kuna sukeldute kaasakiskuvasse protsessi tunnetada elu eredalt, värviliselt ja täis õnnelikke armastavaid emotsioone.

Emotsionaalne plaan on ka inimlike emotsioonide peegliks, kuna kõik kolmemõõtmelised emotsioonid võimenduvad selle piires…, ning seejärel peegelduvad tagasi füüsilisse ilma pidevalt avarduva kaare näol… nagu laine kahe seina vahel

Kuid siiski…, kui rakendate neljamõõtmelist armastust enda suhtes, et rahustada astraalsed emotsioonid, siis kolmemõõtmelised emotsioonid muutuvad selgeks ja tasakaalukateks.

 

Igavese Suve Maa

Igavese Suve Maa on emotsionaalse plaani alamplaan, kus ajutiselt elavad need, kes ei tea, et on surnud…, need kas pole koos oma Kõrgema Minaga ja vaimsete juhendajatega… – või, pole veel valmis tunnistama, et nende füüsiline elu on saanud otsa.

Igavese Suve Maal nemad saavad viia lõpuni oma maised tööd…, saavutada eesmärki, mida ei õnnestunud olnud elu aegu.

Kui nende eesmärgiks oli teha kahju inimestele, kutsudes neis esile hirmu…, siis nemad pole võimelised jääma sinna, sest nende teadvuse vibratsioonid kisuvad neid alla, astraalsele madalamale plaanile.

Igavese Suve Maa resoneerub armastusega ja on kohaks, kus armastavad inimesed on „surnud“, kuid pole saanud rahuldust füüsilisest elust…, siin saavad luua „oma elu unistuse“, ning saada selle teostumisest rahuldustunnet.

Igavese Suve Maa on poolel teel koju, kus olevused saavad valmistuda ümbersünniks füüsilisse ilma…, või neljamõõtmelisuse kõrgematesse plaanidesse.

 

Mentaalne plaan

Mentaalne plaan on vähema tihkusega, kui astraalne, või emotsionaalne plaan.

Tegelikult mentaalsetel alamplaanidel emotsioonid on summutatud, kuna on tasakaalus.

Näiteks hirm ja armastus, õnn ja mure – need pole enam lahutatud eri emotsioonideks…, vaid on võetavad spektrina, mis haarab kõiki äärmusi.

Ilma polaarsusteta emotsioonidel pole enam laengut, mis lammutaks keha tunnetusi ja madaldaks teie teadvust.

Seega…, teie emotsionaalsed mõtted saavad olla vabad hinnangutest ja arvustustest, mis on sedavõrd levinud kolmandas mõõtmes.

Siin mõtete ja emotsioonide kooslus on kiiresti ilmnev ja läbi elatav.

Tunnetused, mis olid emotsionaalsel plaanil sedavõrd eredad ja selged, aga siin on justkui summutatud…, nähtavad justkui läbi loori.

Mentaalse plaani mateeria on väga hõre…, objektid ilmnevad hetkeks, kuna need on loodavad teie tähelepanuga…, ning kaovad, kui neid pole enam teie meeltes.

Nagu emotsionaalne plaan loob ja peegeldab teie emotsioone…, samuti loob ja peegeldab Mentaalne plaan teie mõtteid.

Mentaalne plaan haarab enda alla teie avarduvat mõtlemist, mentaalset keha ja teie mõistuse aurat.

Rännak mööda mentaalset plaani aitab teil vabaneda vanadest uskumistest eraldumistesse ja piirangutesse.

 

Kasuaalne plaan

Kasuaalne plaan resoneerub mentaalsest plaanist oktavi võrra kõrgemal.

Ta on lõpmatult kaunis…, täis Valgust, Armastust ja Tõde…

See plaan juhib teie abstraktset mõtlemist ja võib soodustada kiireid muutusi kolmemõõtmelises mõtlemises…, seda juhul, kui lubate sellel täita teie füüsilist teadvust.

Kasuaalse plaani teadvus tuletab teile meelde, et energia, mida kiirgate endast välje, naaseb teie juurde tagasi.

Selles reaalsuses iga teie mõte ja/või emotsioon, mida kiirgate, naaseb kiiresti teie juurde tagasi…, seega, võite tunnetada energeetilist välja, mida olete ise loonud

Just siin õpite olema oma energia peremeheks, kuna teil on olemas täielik võim mõtete ja emotsioonide üle, mis olid hirmule rajatud.

Kui olete omandanud sellise meisterlikkuse, võite jätkata arengut Vaimsel Plaanil.

 

Vaimne Plaan

Vaimne plaan asub neljanda mõõtme kõrgeimal sagedusel, kus asub inimese kõige Kõrgem Inimlikkuse sageduslik osa.

See osa koosneb enamuselt valgusest, ning tema mateerialik osa on väga väike.

Teie Kõrgema Osa vaatevinkli kohaselt saate kaotada tasemete vahelise eesriide, ning näha enda paljusid koostisosi vabalt.

See protsess sarnaneb liikumisega läbi peeglite ruumi, kus saate näha paljusid oma kolme-neljamõõtmeliste väljenduste „kehi“.

Vaimsel plaanil on näha, et Vikerkaareline Sild on võimeline tõstma vibratsioone viienda mõõtmeni…, teie Valguse Keha viienda mõõtmeni.

Teie Ma Olen Juuresolek valvab selle koha läve…, ja ootamas lõpmatult teie valmidust, et suunata teid sellest üle.

 

Uus Maa

Kui olete liikumas Uuele Viiemõõtmelisele Maale, te rüütate end Valguse Kehadesse.

Kas muundus toimub koheselt…, või kulgeb aeglaselt… – seda määrab inimkond.

Igas olukorras… – kui vaid muundus käivitub… inimesed osutuvad segadusse aetuna…

Nemad hakkavad abi otsima Valguse Töötajate juurest…, sellistelt, nagu teie, kes on kokku puutunud oma hirmudega ja pimedusega, ning liikumas edasi… – armastuse valguse tasemeteni.

Me jätame teid, et saaksite naaseda füüsilisse ilma tagasi.

Ärge unustage… – kõrgemate plaanideni jõudmiseks võib kuluda „pikka aega“…

Kuid…, te saate hetkega pöörduda koju, mõeldes vaid oma füüsilisele ilmale.

 

Read Full Post »

Mateeria muutused

Arktuurlastelt

Muutuste alkeemia (2.osa)

Füüsilise keha muundused

 

Teie füüsilise vormi muunduse nimel oleks kõige kasulikum lasta vabaks kiindumus inimlikku individuaalsuse vastu…, ning mõelda endast, kui planetaarsest olevusest.

Selleks, et inimesed tõuseks üles oma füüsilises kehas, muundades teda viiemõõtmeliseks, ega „sureks“, nagu oli see kuni selle suure ajastuni…, selleks läheb teil tarvis Maa abi.

Kuid samas…, selleks, et Maa saaks tõusta üles ilma oma füüsilise vormi väljasuremiseta… – ta vajab Inimese abi.

Seetõttu, kallid Galaktilised/Taevased olevused inimese vormis…, teil on tarvis avardada oma isiklik teadvus kuni planetaarse teadvuseni…, et kaoks hirm ohvriks olemise tunnetuse ees.

Siis jääb inimese ja planeedi vahele üksnes suur ühtsus…, kes on tõusmas üles kui ÜKS OLEVUS.

Peale selle… – me palume neid, kes on ärganud oma Paljumõõtmelises Minas, mitte hoida oma protsessi enam tagasi.

Paljud on valinud missionitööd uustulnukatega.

Need teie seast, kes on liitunud oma paljumõõtmelise Minaga, on valmis selleks enam, kui arvasite.

Kõrgemate sagedustega valgus võimaldab teadvusel avarduda veel kõrgematesse väljendustesse…

Samas teie teadvus avardub ka süviti…, aatomlike, subaatomlike ja kvaniliste teadvuste tasemeteni.

Teisi sõnu… – te tõstate mitte üksnes enda teadvust…, vaid avardate oma teadvust kaugele väljaspool Maa füüsilisi piire…, samuti ka Maa matriksi sügavustesse.

Vastavuses sellele, kuidas avardub teadvus…, sama avardumine toimub ka tunnetusega.

Peale selle…, kui avardate oma tunnetust, siis saate mõjutada ka oma geenide aktiivsust.

Kui otsustate uskuda, et teie tuunetus on „reaalne“, siis sellega suurendate oma tunnetuste piire neljanda/viienda mõõtmete tasemeteni.

Selline laiendatud tunnetuste piirkond aktiveerib neuronite aktiivsust teie paljumõõtmelise DNA 97 protsendil.

Paljumõõtmeline DNA on seotud teie Kõrgema Väljendusega…, ja iga teie keha rakuga.

Teie maine anum kujutab endast intellektuaalset maist bioloogilist laeva…, nagu meie omad – bioloogilisi tähelaevu.

Teie käesolev teadvuse mahuti on üks paljudest mahutitest müriaadide paralleelsete ja alternatiivsete mõõtmete reaalsuste seast.

Olete valinud võtta käesoleva maise laeva juhtimise enda peale, milline on muutumas neljamõõtmeliseks eeterlikuks laevaks, ning meditatsioonide „tukkumiste“ aegu ta on võimeline avarduma veel kõrgematesse mõõtmetesse.

 

Teie dominantne teadvuse seisund

„Dominantne teadvuse seisund“ – see on teadvuse seisund, mis juhib teie igapäevast elu ja igapäevast tunnetust.

Selline teadvuse seisund reeglina asub kusagil teadvuse kõige kõrgema sageduse tasandil, mida saavutate sügava meditatsiooni aegu…, ja teadvuse tasandil, millega reageerite, kuid koostööd ei tee.

Ehk…, ta paikneb täpselt teadvuse kõrgema ja madalama tasandite vahel.

Kui vaid teadvustate, et reageerimise fakt määrab tunnetuse punkti, mis omakorda määratleb teadvuse peamist seisundit, siis teadlikult valite selle, millele olite otsustanud reageerida.

Teisi sõnu…, see, kuidas tunnetate midagi, loob teie dominantset punkti tunnetada hetkel NÜÜD.

Sõltuvuses tunnetusest teil on päeva jooksul palju erinevaid dominantseid teadvuse seisundeid…, – te kas reageerite ja vastate, ning teete koostööd… – või ignoreerite.

Nagu teie tšakrad on häälestuses erinevatele sagedustele, nii ka teie teadvuse igal seisundil on erinev sageduste tunnetus.

Selline reaalsuse sageduste kooslus loob tunnetuse, millele suunate oma tähelepanu…, – reaageerides…, vastates…, või tehes koostööd kindlate reaalsuse versioonidega, või sagedustega.

Igal reaalsusel on hulgim versioone…, iga versioon on erinev oma resonantsi sageduse poolest.

Teie „Kolmemõõtmeilse Elu“ televiisoril on palju kanaleid.

Kanal, millele olete valinud suunata oma tähelepanu, määrab teie teadvuse vaatamise seisundit hetkel NÜÜD.

Me räägime  „hetkest NÜÜD“, kuna meie kõigi reaalsus on nüüd…, siin.

NÜÜD ja SIIN hetkes pole ei tulekut, ei minekut… – me oleme…, resoneerume…, vibreerime…, ja mis kõige meeldivam – loome…

Meie, Arktuurlased, oleme siin, et olla abiks meie Arktuurliku Koridori loomises.

Sellest koridorist on meil palju juttu olnud…, kuid paraku teie, meie ülestõusvad, olete üle minemas teadvuse kõrgeimasse seisundisse, ning olete võimelised tunnetama meie sõnumis kõrgemaid sageduslikke koostisosi, mis olid omal ajal väljaspool teie tunnetusi.

Seega… –  meie koridorid (Inimlik ja Arktuurlik) avarduvad koos teie teadvuse avardumisega.

 

Rännak läbi Arktuurliku Koridori

 

Võtame vastu Valguse Keele

Edaspidiseks abi osutamiseks Gaiale meie, Arktuurlased, oleme vahetus kontaktis paljude paljumõõtmeliste olevustega, kes on käesoleval ajal maises kehas.

Meie suhtleme Valguse Keelel, mis resoneerub väljaspool aega, polaarsust, eraldumust, piirangut ja hirmu.

Selleks, et võtta vastu meie sõnum, peate olema vabad hirmust, – mis ongi mõningatele põhjuseks, et nemad pole võimelised saama meie sõnumeid.

Kuid siiski… – kõrgeim valgus avardab pikkamisi teie tunnetusi, ning täidab tingimusteta armastusega (mis on vastumürgiks hirmule).

Seega…, üha enam ja enam on neid, kes, olles maises kehas, on võimelised võtma kõrgematest mõõtmetest vastu Valguse Keeles.

Sellist informatsiooni võite saada öösel, neljamõõtmelise keha vahendusel…, või teadvustatult, läbi meditatiivse oleku.

Võite saada paljumõõtmelisi sõnumeid, kuna teie teadvus on avardumas üha kõrgema mõõtmeni, samuti ka rakulise teadvuseni.

Läbi maise keha rakulise teadvuse hakkate teadlikult saama Olu Kogemust – nii rakulisel, aatomlikul, kui ka subaatomlikul tasandil.

Sellel etapil hakkate suhtlema oma molekulitega iseseisvalt…, uurides ja tervendades küsimusi ja olukordi oma minevikust, mis räägivad teile, et te POLNUD suuteline olema kapteniks oma füüsilisel laeval.

Need piiratud sõnumid on teile kolmemõõtmelise mõtlemise alusteks.

Kui alateadlikult lubate oma minevikul tervendada teie käesolevat, siis teie kolmemõõtmeline mõtlemine sattub segadusse.

Kolmemõõtmeline mõtlemine lähtub tänavusest, mis, teie arvates, asub väljaspool teid.

Seega…, iga kord, kui laskute enda seesmusesse, et teadvustada minevikku, mis on peidus teie alateadvuse sügavustes, ajate enda kolmemõõtmelise mõtlemise veel enam segadusse.

Kui hakkate usaldama õppetunde, milliseid on võimalik leida minevikust, siis avaneb uks ka mineviku eludesse, mis on teie poolt võetavad kui Ajabarjääri taga olevatena…, – sellega kiindumus kolmemõõtmelisse mõtlemisse nõrgeneb veelgi.

Selleks valite pigem lähimad „mineviku elud“, et mõista… mida teha pooleli jäänud asjadega, mida tõite siia ellu kaasa.

Isegi kogu teie inimlik ajalugu on väljaspool aega, ning on tallel teie alateadvuses.

Kui vaid lasete vabaks aeg, et tervendada lõpuni viimata elud, ning viia need lõpuni…, sellega saate juurde mehisust ja tarkust, et meenutada neid möödunuid elusid, kus olete viinud valitud missioonid lõpuni, ning selle läbi saanud suurimat mõistmist ja valgustumist.

Nende elude tunnistamine  aktiveerib teie Paljumõõtmelise Mina mälu.

Teie alateadvus säilitab sündmusi, mis jäid lahenduseta juba nende toimumise aegu.

Kuid koos tarkusega väega ja Paljumõõtmelise Mina armastusega teil avaneb võimalus viia need kogemused lõpuni.

Siin on silmas peetud teie alateadvuse möödaniku kogemuste arhiivid sellest, mida te ei suutnud viia lõpuni siis, kuna te polnud selleks veel valmis.

 

Teie alateadvus

Teisest küljest – me räägime teie alateadvusest, kui kõige kokkuvõttest, mida kunagi olete vastu võtnud ja sellest, mida teie mõistus on kogunud kui objekte, mida polnud võmeline teadvustama, ega töötlema.

Teie teadvus pole alati olnud võimeline võtma vastu kogu olemasolevat informatsiooni, kuna see võis tekitada informatiivset ülekoormust…, ning ta säilitas sellist informatsiooni, milleni teadvus saab juurdepääsu siis, kui temale on seda tarvis…. – see on enda kaitseks…, või oma kõrgemate õppimiste eesmärkidel.

Kuid sügaval… kas teadvustamatul, või alateadlikul mõistuse seesmuses on peidus Jumalik Laps, kellel on olemas „kasutamise juhend“ antud kehastumise ajaks.

See juhend on Valguse Keeles ja üksnes teie jaoks…, seetõttu Valguse Keele tõlgendamise protsess nõuab, et te esmalt liituks oma kõrgemate väljendustega…, veel enne, kui kiikate oma teadvusetuse sügavustesse, et leida sealt oma Jumalikku Last, kellel on kõik meeles.

Kuna teie teadvus on suunatud ÜLES, oma Kõrgemale Minale…, ja samas ka sügavalt ALLA, teadvustamatusse ja alateadlikku, siis võite saada tingimusteta armastuse ja inimlike emotsioonide kogemust hetkel NÜÜD.

Kui oma paljumõõtmelise tunnetuse väega suudate sulgeda vaimsuse ja mateeria polaarsuse, siis olete võimelised sisenema ÜHESUSE NÜÜD sisse, selliselt saate liita oma Jumalikku Last oma Kõrgema Minaga.

Elamine Alfas, Jumalikus Lapses, Omegas ja Kõrgemas Minas viib kolmemõõtmelise teadvuse külaltki segadusse, ega suuda hüpata ajast välja.

Teie teadvusetuse ja alateadlikuse möödanik pole enam suuteline mõjutama teie viibimist kolmemõõtmelisel Maal…, kuna olete hetkes NÜÜD täienisti sulandunud…, – sellega olete võimelised vastu võtma mistahes kolmemõõtmelisi mõtteid oma möödaniku õppetundidest, mis olid toonud teid tänasesse käesolevasse.

Sellise tunnetusega saate tingimusteta armastuse jõul kergelt vabaneda möödaniku traumadest…, võttes neid õpetatjate pühitsustena.

 

Teie Ülestõusnud Meistri Mina

Me näeme, et te kõik, meie paljumõõtmelised Meistrid, valmistute avardama oma teadvust järgmise reaalsuse sageduseni.

Kuni selle NÜÜD hetkeni teil polnud sellist võimalust, kuna teie reaalsuse sagedus oli liiast madal ja põimitud hirmuga läbi.

Tegelikkuse pimeduse ja piiratuse tõttu, mis lasusid teie teadvusel, te ei saanud uskuda, et teie kõrgemad väljendused on „reaalsed“.

Peale selle…, te polnud võimelised tunnetama enda Paljumõõtmelise Mina kõrgemaid, või madalamaid resonantse, kuna taoline protsess saab toimuda vaid ohututes tingimusteta armastuse raamides, mis puudus enamuselt teie reaalsuses viimaste 2000 aasta jooksul.

Seega…, tingimusteta armastus oli unarusse vajunud ja kirjutatud ümber tingliku armastuse kolmemõõtmelises formaadis.

Niisiis…, armastuse mõiste kaotas oma esmase tõelise tähenduse.

Kuid nüüd, koos DNA 97% aktiveerimisega, saate teadvustada üheaegselt enda Kõrgemat Mina ja oma alateadvust.

Tunnetamise avardumine oli võimalik tänu teadvuse avardumisele.

Samas teadvuse avardumine sai võimalikuks tänu tunnetamise avardumisele.

Peale selle…, paljumõõtmelise DNA aktiveerimine annab võimalust uskuda reaalsuse kõrgemate mõõtmete tunnetamisi.

Võib näida, et enamus inimesi on veel magamas…, kuid ka nemad, tänu DNA 97% aktiveerimisele, hakkavad ärkama.

DNA aktiveerimine avardab teie tunnetust väljapoole aega, avarust, eraldumist ja piiranguid.

Samaaegselt, koos teadvuse avardumisega väljapoole aega, avarust, eraldumist ja piiranguid, toimub veel suurem DNA aktiveerimine.

Kui teie paljumõõtmeline DNA aktiveerub täienisti, mateeria muundus hakkab arenema geomeetrilises progressioonis.

Paljumõõtmeline DNA hakkab looma keha, mis on võimeline kätkema endas kõrgema sagedusega valgust, ning hakkab ligi tõmbama veelgi kõrgema sagedusega valgust…, mis alustab kolmemõõtmelise mateeria muundust paljumõõtmeliseks mateeriaks.

Paljumõõtmeline DNA on alati olnud teie maises kehas, kui varjatud meendus naasemisest oma paljumõõtmelise loomuse tõe juurde.

Paraku seda potentsiaali oli tarvis aktiveerida kõrgemate sagedustega, mis oleksid laetud infrapunases, ultravioletses gamma diapasoonides.

Nende diapasoonide ja muude sageduste Valgus, mis pole seni teada või pole veel mainitud teie ilmas, loob kõrgemat valgust, mis täidab kogu teie ilma.

 

DNA 97 protsendi uurimine

Inimesed avastaid DNA, ning uurisid tema olulist osa inimliigi evolutsioonis.

Allpool on toodud nende uuringute lühiloendus.

Aastal 1990 rühm vene füüsikuid, molekulaar biolooge, biofüüsikuid, geneetikuid, embrüolooge ja lingviste hakkasid uurima DNA „prügi“ osa.

Antud projekti biofüüsika ja molekulaarbioloogia eest vastutas Pjotr Garjajev.

Õpetlased suunasid laserkiirt DNA näidisele…, ekraanile moodustus teatud spektrite pilt…

Kuid peale näidise eemaldamist spektiline pilt jäi püsima mõneks ajaks.

Suur hulk kontroll-eksperimente näitas, et spektri pilt peale näidise eemaldamist jäi alati püsima…, mis võis tähendada, et DNA väli püsib omaette…

Seda effekti nüüd nimetatakse DNA fantoomeffektiks.

On oletusi, et energia väljaspool ruumi ja aega jätkab saabumist läbi aktiveeritud kanalite, isegi peale näidise eemaldamist.

Antud rühm tegi kindlaks, et DNA on keeruline, bioloogiline kompuutri kiip, mis teeb koostööd ümberoleva keskkonnaga.

Dr. Garjajev avastas, et DNA peamine struktuur koosneb leeliselistest paaridest, ning struktuurilt meenutab inimkeelt.

Seega…, DNA’d on võimalik mõjutada ja programmeerida mõttega…

Dr. Garjajev ja Dr. Poponin avastasid veel, et on olemas paljumõõtmeline struktueeritud väli, mis ümbritseb DNA’d.

Teised uuringud viis läbi Dr. Bruce Lipton, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud bioloog ja on uue Epigeneetika valdkonna pioneer.Loading pages…

 

Oma raamatus „Usu bioloogia“ Dr. Lipton räägib oma avastusest, et evolutsioon oma olemuselt on teadvusega liikuma pandav.

Röövik ja liblikas omavat sarnast DNA’d, ning on üheks organismiks…, kuid reageerivad erinevatele sagedustele.

Dr. Lipton avastas, et geenid ei kontrolli elu rakulisel tasandil, vaid toimub keskkonna tunnetus teadvusega.

Ta viis sisse termini – „Spontaanne evolutsioon“, kuna avastas, et DNA skaneerib ümberolevat keskkonda ja vastab sagedustele, millistel on seoseid eksisteerimisega, muudab struktuuri, ning seejärel suunab sõnumi, et muuta vastavalt keskkond.

 

Uue Maa kaasloojad

Nagu oleme varem oma sõnumites märkinud, et paljud teie seast on valmis olema „meie“ Arktuurliku Koridori kaasloojaiks.

Koridor pole koht, vaid ruumidevaheline läbipääs, millesse saavad koguneda ülestõusu piiril olevad olevused, et liituda ja teada saada, ning meelde jätta muunduste protsessi ennast.

Kõik teie, kes olete ülestõusu laine tipus, olete saanud kasvõi ühe ülestõusu kogemuse…, kuigi enamuses neist kogemustest olete vabastanud oma teadvuse kolmemõõtmelisest vormist ja liuelnud kõrgematesse mõõtmetesse.

Need ülestõusud olid üknes teadvuse muundused…

Kuid selles ülestõusus muundate mitte üksnes oma teadvuse, vaid ka oma füüsilise ja planetaarse keha.

On oluliselt tähtis liituda oma planetaarse teadvusega, et saaks tegutseda koos Gaiaga, kui üks meeskond.

Paljud on pääsenud Arktuurliku Koridori ligi, ning tutvuda ruumidevaheliste rännakutega.

Nüüdsest hakkate õppima oma isikliku ja planetaarse keha muundamisi.

Vastavuses rakulise teadvuse ärkamisele saate sulanduda Gaiaga sügavamalt, ning aidata meil ühendada meie koridor Ülestõusva Maa kehaga.

Teie suur paljumõõtmeline Mina kavatseb täielikult ilmutuda teie igapäevases elus…

Kui vaid hakkate tunnetama elu kõrgeimast perspektiivist, saadate kohe signaali oma DNA’le, et on saabunud aeg „luua kookon“, ning alustada muunduste protsessiga.

Paraku teie, ülestõusvad Maa peal, pole suutelised keskenduma ÜKSNES muunduste protsessile…, teil on vajadus tegeleda igapäevaste töödega, olles samas oma mõtete, emotsioonide, teadvuse, DNA ja maise anuma täielikus muundamise protsessis.

Õnneks teil on võimalus kutsuda meid, nagu enda isiklikke väljendusi.

Tegelikult teie kõrgem väljendus on tervitamas teid igal ööl, kui lähete oma magava füüsilise vormi peamiselt teadvuselt üle alati virge astraalse vormi teadvusele.

Seda astraalset vormi sageli nimetatakse „öiseks kehaks“, mis võtab teie teadvust kaasa unede seiklustesse kõrgemates ilmades.

Paraku te magate üksnes füüsilises ilmas…, aga neljamõõtmelises, unede ilmas – olete ärkvel.

Seega meie, Arktuurlased, võtame teid „ärkamise“ rännakule läbi neljanda mõõtme…

Lubage oma astraalsel kehal ärgata südames ja mõistuses, et alustada oma rännakutega!

Read Full Post »

Loomise alkeemia

 

Teadvuse muutus

Arktuurlased

Kallid ülestõusvad inimesed…, täna tahaks rääkida teiega ülestõusu alkeemiast.

Alkeemia kujutab endast mateeria muutust läbi resonantsi sageduse tõstmise.

Seega…, alkeemia on tegelikult muunduse protsess…

Kolmandas mõõtmes loomine – on ajas piiratud kontseptsioon, mis on täielik vastand hävitamisele.

Sellegipoolest… – väljaspool aega pole vastandeid…, ei sündi, ega surma…, – on üksnes muundus.

Üheks muunduse vormiks on protsess, mille vahendusel teadvuse elemendid (kehal, või vormil) tõstavad oma resonantsi kuni aatomi, või energiate kõrgemate võnkumiste sagedusteni.

Füüsilises kehas kolmemõõtmelise mateeria aatomid hakkavad pöörlema hulga kiiremini, mis viibki kõrgema resonantsini.

Kui mateeria/keha tõstab oma resonantsi veel enne, kui keha omanik tõstab oma teadvuse vibratsiooni, siis teadvus ei ole suuteline olla kaashääles kehaga.

Sellisel juhul teadvus eraldub kehast…, mis füüsilisel plaanil tähendaks sageli surma.

Sellegipoolest… surm on tegelikult üksnes vormi seisund.

Kui vormi resonants kasvab kiiremini, kui inimese teadvus (mis juhtub harva), siis vormi omanik saab viidud Astraalsele plaanile, et oodata järjekordset uut keha.

Kuid siiski, kõrgema teadvuse sagedusega isik võib võtta selle vormi endale…, leppides eelnevalt selles kokku keha eelmise omanikuga.

Selle stsenaariumi nimeks on – „vaimude vahetus“.

Teisi sõnu…, kui vaimsus pole suuteline olema kaashääles pidevalt kasvava vormi sagedusega, siis ta otsustab jätta antud keha maha…, ning lubab kõrgema resonatsiga teadvusel võtta see üle.

Teisest küljest on ka nii, et teadvus kasvab füüsilise vormi sagedusliku diapasooni piirest välja… – kui nii juhtub, siis teadvus tõuseb füüsilise vormi piirest välja, kuna keha resonants on sellisele teadvusele liiast madal, et olla selles hubaselt.

Maa ajaloos sellised asjad on teada kui isiklik ülestõus.

Kolmandal muunduse viisil – füüsiline keha ja teadvus muunduvad selliselt, kus teadvus ja vorm püsivad teine teisega häälestuses…, ehk teadvuse resonants ja keha sagedused tõusevad, jäädes häälestusse teine teisega.

Seega…, inimene võib arendada oma teadvuse sagedusi kuni viienda mõõtme sagedusteni…, kusjuures vorm jääb vastama teadvuse resonantsi arengu sagedusele…, ja ka vastupidi.

Mediteerides palju aastaid järjest, inimene saab avardada oma teadvust…, kusjuures… erilist tähelepanu pööratakse siin kehale… – söögi ja füüsiliste harjutuste suhtele…, ja palju muule.

Kui inimese teadvus on külaldaselt kõrge, siis ta võib, kasutades seda kõrget seisu, liita oma avatud Kolmas Silm teadlikult oma Kõrgema Südamega.

Sellise liitumise puhul inimteadvus on võimeline andma oma kehale korralduse luua teatuid hormoone…, need eralduvad, kui inimese teadvus on delta laine sagedusel…

See avaldab mõju ajukoorele, et ta hakkab tootma teatuid keemilisi muutusi.

Näiteks…, kogenud Jogad võivad paljalt istuda lumel ja sulatada seda, olles meditatiivses seisundis mitmeid nädalaid…, ja/või, teadlikult juhtides käbinääret, saata hüpofüüsisele teatuid signaale keha sageduse tõstmiseks.

Vastavad rituaalid söögi suhtes, une ja liikumise kohta liituvad kokku, et keha oleks võimeline tõstma oma resonantssagedust tasemeni, mis oleks külaldane keha vormi täitmiseks kõrgema teadvusega.

Sellegipoolest…, praktiseerival olevusel on tarvis kõrgema teadvuse saavutamiseks kogu tähelepanu suunata sellisele tööle, mis sobib enamuselt neile, kes elavad eraklikku elu, ning saavad mediteerida igapäevaselt palju tunde järjest…

Nende ühiskond kannab hoolt nende üle, kes saavad pühendada end sellele protsessile.

Ehk teisiti… – neil inimestel on tarvis reeglina pühendada kogu oma elu valgustumisele.

Tegelikult…, nemad naasevad oma vaimsetesse ühiskondadesse olles lastena.

Teisest küljest jälle… – kõrgem Valgus aktiveerib teis praegu 97% teie DNA’st, ning loob evolutsioonilisi muutusi…, nii teie teadvuse seisundis, kui ka teie maises anumas.

Kui DNA saab täielikult aktiveeritud, ta kergendab paljumõõtmelise mõtlemise aktiveerimist, mis viib hulga kõrgemate teadvuse seisunditeni.

DNA aktiveerumine kajastub ka rakulisel tasandil, pühitsedes keha resonantsi tõusu.

Sellisel juhul väline allikas osutab abi nii teadvusele, kui ka kehale/mahutile, et need resoneeruks  üha kõrgemal sagedusel.

Sellegipoolest… – kõrgem valgus ei piira inimese eluiga.

Jätkates oma kolmemõõtmelisi kohustusi ja tegevusi, inimesed tunnetavad suuri probleeme pöördumises paljumõõtmelise mõtlemise juurde…, oma teadvuse avardamisega…, ja täieliku oma vormi sageduse nihutamisega.

Tõstes oma teadvuse resonantsi, saate järgi uurida oma vormi sageduse seesmisi häälestusi.

Teie teadvus on aktiivselt võtmas osa teie füsioloogilistes muutustes, ning kogu organism töötab, kui üks tervik, et säilitada kõik omad tähtsad organid ja mehhanismid, mis toetavad teie elu…, ja töötavad harmoonias teie avarduva teadvuse resonantsiga.

Seda liiki vapustav muunduse vorm algab juba lättest.

Vormi muutuse ideaalne kontseptsioon lähtub Lättest.

Elohhim saab seda ideaalset kontseptsiooni Lättest ja pühitseb selle protsessi edastust madalamatesse ilmadesse.

IlliaEm, Arktuuruse Elohiim, kirjeldab seda protsessi.

 

IlliaEm, Arktuuruse Elohiim.

Kallid me armsad, kes on keskendunud inimlikule vormile…, me pole suhelnud teiega läbi teadliku vormi palju aastaid, ning meil on rõõm, et te taas kutsusite meid

Meie, Elohiimid, saame ideaalset kontseptsiooni Kogu Oleva Lättest, ning alustame pikka vaimsuse ühendamise protsessi mateeriaga, et luua vorm igale Jumalikule Ideaalile.

Meie protsess algab üheteistkümnendas/kaheteistkümnendas mõõtmes… ja jätkub Mateeria ilmades.

Võiks arvata, et mateeria on üksnes füüsiline… – kuid on olemas erinevaid mateeria vorme, reaalsuse erinevatel sagedustel.

Kogu mateeria algus on Jumalikus Ideaalis…, mis tegelikult on Jumalik Mõttevorm.

Kui vaid meie, Elohiimid, saame kätte Jumaliku Ideaali, siis me pühendame selle edastumist läbi Valguse vormitute reaalsuste keeriste, et ideaal oleks antud ette tingimusteta armastuse vahendusel, mis on kõige kõrgemaks valguse sageduseks.

Tingimusteta armastus põimub Jumaliku Ideaaliga, luues ühist formaati, mis on matriksi formaadi lähedane.

Iga mõõtme mateeria võib jääda matriksile külge läbi tingimusteta armastuse siduva jõu…, ning, sagedustes üle seitsmenda mõõtme, ta on aegamööda muutumas ja liikumas kui tohutu ookean…, ehk kosmilise avarusena.

Erinevad teadvuse vood hakkavad vastu võtma ja tunnetama muutusi energia struktuurides sootuks erinevalt.

Kõrgemate reaalsuste sagedustes teadvuse valguse keerised resoneeruvad võimaluste voogude muutuvate vormidega.

Sellised valguse keerised on kollektiivse teadvuse ühikuteks, mis on ühendunud üheks.

Kui kollektiiv on viibreerimas täiuslikus ühesuses Vooga…, kas ühe, või teise energia šabloon/matriksiga, siis nemad kogevad ÜHTE kogemust.

Selline kollektiiv annab energeetilisele šabloonile vaba vormi…, läbi nende koostöö ja reageeringu.

Kollektiivne soov võib lasta energeetilise šablooni vibratsioone allapoole, kuni reaalsuse kõige madalama sageduseni.

Viienda ja seitsmenda mõõtme reaalsuses vorm võib eksisteerida seni, kuni kollektiivne teadvus suunab oma tähelepanu selle šabloon/matriksile.

Seega…, kuni kollektiivne teadvus voolab sellesse šablooni ja liitub sellega läbi tingimusteta armastuse, seni ta täidab Jumalikku Ideaali eluga.

Kui see šabloon on mingist kujundist, käitumisest ja/või kontseptsioonist, siis kollektiividele edastatud reaalsus on kõige madalamatel sagedustel, kus tõenäoline reaalsus võib saada vormi valgusmatriksiks.

Iga teadvuse väljendus teeb koostööd sellise Jumaliku Ideaali valgusmatriksiga…, seda sõltuvalt oma teadvuse sagedusest ja kavatsusest koostööks.

Seetõttu koostöö ühe ja sama matriksiga võib olla vastu võetud teadvuse valguse erinevatel sagedustel.

Mõningad neist kollektiivsetest teadvustest võivad soovida madaldada matriksi sagedust galaktilise, või planetaarse ja/või isikliku vormini.

Sellisel viisil Jumalik Ideaal võib sattuda vormide potentsiaalide piirkonda…, ehk, matriks võib laskuda reaalsuse sagedusteni, kus vorm on palju püsivam, ning ideaalid ja tegevuste kontseptsioonid teevad koostööd emotsioonidega.

Tingimusteta armastus pole emotsioon… – vaid valguse kõrge sagedus.

Kuid tingimusteta armastus on kõigil reaalsuse sagedustel…, kuid alumistes ilmades, mis on loodud vormidel, ilmutab end emotsioonide näol.

Kui energeetiline matriks on edukalt laskunud nende madalate sagedusteni, siis armastuse emotsioonid aitavad väljendada seda läbi vormi.

Võib näida, et selline „käitumine“ pole võimeline võtma vormi… – kuid ta saab võtta.

Vastavuses sellele, kuidas matriks hakkab võtma püsivamat vormi, ta loob ka isiklikku energeetilist välja.

Selline energeetiline väli stimuleerib selle reaalsuse olevustel teatut käitumisi.

Käitumine on reaktsioon ärritajatele.

Reageerides ärritajatele, selle asemel, et usaldada stiimuleid, nagu tehakse seda kõrgemates mõõtmetes…, hoopis madaldavad selle ideaali sagedust kolmanda/neljanda mõõtme sagedusteni.

Seega…, ilmaruumid, galaktikad ja planeedid, – neil on pidev kavatsus, mis on kollektiivse reageeringu tulemus…, need stimuleerivad kollektiivset käitumist.

Seejärel… – teadvuse vood võivad valida ilmaruumi, galaktikat või planeedi vormi, mis annab neile kogemuse, mida nemad olid soovinud…, ning see hakkab esile kutsuma neis vastavaid käitumise viise.

Seega…, kavatsused kopeeruvad taas ja taas, ning muutuvad põhiliseks kavatsuseks  antud kollektiivse reaalsuse jaoks.

Näiteks neile, kes otsustas võtta vastu vorm Linnutee galaktika Päikesesüsteemi planeedil Maa, siis nemad kavatsesid läbida polaarset reaalsust, kus on valitsemas aeg, ruum, eraldumused ja piirangud.

Neid teie seast, kes selles reaalsuses on läbi elanud palju kehastusi, võib hämmastada… – miks mingi eluvoog on valinud just teie ilma.

Paraku teie ilma kontrastid loovad tohutu stiimulite erinevusi…, nagu aja mõiste ja polaarsuse illusioon…, eraldumised ja vastuhakud.

Selline kogemus võib olla suht ahvatlev teadvusele, kuna iga mõte ja emotsioon koheselt kanduvad teostusse.

Potentsiaalsed inimesed tahavad saada kogemuste ilmnemisi aeglustunud tempos…, siis neid ja nende teostusi mõjutavad paljud mõjutused.

Nemad, nagu teiegi, võivad peale pikka puhkust „naaseda töö juurde“…, kuna nende eluvood olid valinud kolmanda/neljanda mõõtme Maad, et teha läbi füüsilise ilma väljakutsed.

Peale selle…, paljud olevused kehastusid Maale, et olla Gaial abiks naaseda kõrgematesse väljendustesse…, ning nemad oma naiivsuse tõttu teevad sageli palju vigu füüsilise reaalsuse tihkuses…, – kuid nemad õpivad kiiresti.

Teisest küljest… – teie olemine planeedil, elades kolmanda mõõtme polaarsuses, annab teile head kogemust.

Tegelikult Gaia on külaltki väsinud pidevast ohust tema planetaarsele eksisteerimisele.

Õnneks… – avaruse piirkond, läbi mille on Maa tänavu liikumas, täidab planeeti üha kõrgemate valguse sagedustega.

Antud kõrgem valgus uuendab Maa kolmemõõtmelist opertasiooni süsteemi kuni paljumõõtmelise operatsiooni süsteemini.

Selleks, et uuendus integreeruks  isiklikku matriksisse, iga inimene peaks sulgema omad vanad kolmemõõtmelised süsteemid.

Kui vanad käitumise, tegevuse, mõtlemise ja emotsioonide süsteemid pole suletud, siis planetaarne uuendus jääb kättesaamatuks isiklikuks kasutamiseks.

Mainitud stsenaarium oli kord Maa peal toimunud.

Inimkond pidi olema kõige arenenumaks eluvormiks Maa peal.

Paraku paljud inimesed keeldusid „lülima välja“ teatud käitumisi, mõtteid ja emotsioone…, mille tulemusel planetaarne uuenemine jooksis kinni.

Tegelikult mõned inimesed Maa peal on praegugi vastu uuendustele…, kuna nemad on kiindunud energia saamisse läbi madalasageduslike „võimu teiste üle“ vibratsioonide.

Nemad tegutsevad saabuva Jumaliku Ideaali vastu…, Maa muundumisele viienda mõõtme väljendustesse.

Need, kes tahavad säilitada „võimu teiste üle“, võtavad Jumaliku Matriksi kui ohtu oma isiklikule võimule.

Seega…, nemad ei taha võtta osa Uue Ideeali ilmnemisest…., mõned püüavad tegelikult isegi peatada seda.

Sellegipoolest… – inimesed pole võimelised mõjutama Jumaliku Ideaali ilmnemist, olenemata sellest, kui palju nad on saanud energiaid „teistelt“.

Teiste üle valitsemise kontseptsiooni vastu on Linnutee galaktika võidelnud palju miljoneid aegu…

Õnneks enamus galaktilistest võitlustes on otsa saanud, kuna need, kes tahtsid võimu teiste üle, mõistsid, et teadvuse avardumine toimub hoopis siis, kui lähevad üle energia saamisele enda Kõrgemalt Minalt

Kuid sellegipoolest… võitlus Maa peal jätkus…, eriti viimase 2000 aasta jooksul.

Gaia on väsinud sõdadest ja konfliktidest, ning on teadvustanud, et tema Planetaarne olevus on tõsises ohus, kui ta ei tee oma operatsiooni süsteemis uuendusi.

Seega…, ta on liikumas edasi, taimse ja loomse ilmade täielikul toetusel.

Kuid ometi paljud inimesed puiklevad sellele vastu…, kuna nende teadvus on muutunud sedavõrd madalaks, et nemad pole võimelised isegi ette kujutama tingimusteta armastust, mis on uue uuenduse aluseks.

On olemas ka teisi inimesi, kes toetavad muutusi, ning lubavad oma teadvusel võtta vastu üha kõrgemaid valguse sagedusi, mis on uhtmas käesoleval ajal planeet maad.

Need on Gaia inimesed, kes saavad üha suuremat ja suuremat juurdepääsu tingimusteta armastuse sagedustele.

Kui nende teadvus sulandub tingimusteta armastusega, siis nad saavad hulga enam energiat loovuseks…, kui need, kes hoiavad oma teadvust madalvibratsiooniliste „võim teiste üle“ energiate tasemel.

Inimpopulatsiooni protsent, kelle teadvus resoneerub tingimusteta armastusega on pidevalt kasvamas…, kuid inimeste protsent, kelle teadvus resoneerib sagedustel, mis tulenevad hirmust ja võimust teiste üle – aina kahaneb.

Lõppude lõpuks paljud otsustavad lõplikult keelduda  teatud käitumistest, kontseptsioonidest, mõtetest ja emotsioonidest, mis on aluseks vanale operatsiooni süsteemile, ja see on rajatud polaarsustele.

Vana operatsiooni süsteem on väljavahetamise protsessis, uue kvantilise operatsiooni süsteemi vastu…, ja see töötab vahetult valguse footonitega, mille aluseks on tingimusteta armastus, ning on valmis looma mõtete abil hetkega.

Seega…, uusi vorme, mis ilmnevad Maa peal, saavad läbi proovida üksnes need, kelle teadvus ja tunnetuslikkus resoneeruvad viienda ja kõrgema mõõtmetega

Need, kes toetavad teadvuse seisundit ohvri või timuka madalate vibratioonide tasandil, pole võimelised vastu võtma maise elu uusi vorme…, nende mentaalne matriks ja emotsionaalse reakstsiooni/loomise sagedused pole suutelised võtma vastu sagedusi, mis resoneeruvad kolmemõõtmelistest vormidest kõrgemal.

Seega…, nemad hakkavad peatselt „mängust välja kukkuma“, kuna pole võimelised enam tunnetama mänguvälja piire.

Nemad jätkavad mängu kolmemõõtmeliste illusioonidega, mis on vana kolmemõõtmelise operatsiooni süsteemi poolt võetud reaalsusena.

Nemad pole suutelised võtma vastu enam, või elama läbi reaalsuse kõrgemaid sagedusi, kuna kogemust võib saada üksnes neis reaalsustes, mida ollakse võimeline tajuma.

Samas need, kes võtavad vastu paljumõõtmelise operatsiooni süsteemi, saavad Planetaarse Ülestõusu Jumaliku Ideaali ilmnemise kogemuse kätte oma igapäevases elus.

Need, kes on kunagi mänginud reaalsuse madalsageduslikel väljadel, saavad suunata tähelepanu ja tunnetuse hoopis kõrgemate sagedustega piirkondadesse, ning tunnetada sootuks teist reaalsust.

Seda protsessi saaks võrrelda filmi vaatamisega kinosaalis, kus teil on võimalik lõpetada filmi vaatamine ja minna üle teise saali, ning vaadata sama filmi teist versiooni.

Esimeses saalis filmi aluseks on „võim teiste üle“, ehk tulemuseks – hirm ja allumine…, kus käivad sõjad ja võidud selle nimel, et ühel hulgal oleks võim teise üle.

Samas teise saali film räägib sellest, kuidas inimesed on õppimas lahti laskma kiindumusest konfliktidesse…, kus inimesed keelduvad osa võtmast eraldumiste ja piirangute illusioonidest, kuna on avastanud teise reaalsuse, mis on rajatud tingimusteta armastusele.

Nemad avastasid seda reaalsust tänu oma teadvuse avardumisele kõrgemate sageduste suunas, millistes tingimusteta armastus on tavaline asi…, aga hirm – on juba ammu ununenud.

Read Full Post »

Telos. 3. Raamat, 15. Peatükk.

 

Ülestõusu puhastav ja Muundav Tuli.

Neljanda Kiire energia.

Ülestõusu Templi külastamine Telosel.
Adama ja Serapis Bey.

Armastust ja Rahu saadame teile Lemuuria südamest.

Tere päevast…, teiega on rääkimas Adama Teloselt.

Minuga koos on Neljanda Kiire Juht, kallis Serapis Bey.

Ma toon teile Valguse ja Võidu õnnistust.

Meil on südamest rõõm teie üle.

Täna räägime Ülestõusu Leegist…, Püha Tule kõige ebatavalisemast aspektist… – ta on kergendamas teie liikumist oma eesmärgi poole…, Ülestõusule.

Vallates Leegi kasutamise täielikku teadlikku mõistmist, suudate kiirendada oma tšakrate puhastamise protsessi, aktiveerida oma DNA, ning valmistada ette kõik oma keha rakud füüsiliseks ülestõusuks.

Vähim, mida saaks ütelda selle Leegi kohta, mu kallid…, – ta on ebatavaliselt kaunis.

Egiptuses, Niiluse jõel, on Suure Valge Valguse Vennaskonna keskus, kus on pühaliku kaitse all Kosmiline Ülestõusu Tuli, mis on kõigile eluvoogudele „Teekonnaks Koju“.

Praegu minu kõrval on õpetaja Serapis Bey, suurejoonelise Ülestõusu Templi peamine eesseisja Luxoris.

Ta on sellel ametil ajast, kui hukkus Atlantis.

Ta pole siin üksinda, vaid koos meistite suure meeskonnaga, kes on teenimas selles templis…, ning on tuntud kui „Ülestõusnud Vennaskond“.

Kõik meistrid on saatmas teile armastuse tervitusi kogu südamest…, mis kätkevad endas Ülestõusu Leegi puhastavat tuld.

Hingake sisse sügavamalt, mu kallid…, tunnetage seda kaunist andi!

Need pühendunud olevused, koos Serapis Bey’ga, tegid palju sajandeid tööd inimkonna evolutsiooni plaani kallal.

Nende Elu teenimine seisneb selles, et valmistada planeedi ja inimkonna teadvust lähimail aastail toimuvaks planetaarseks ülestõusuks.

Ülestõusu Tempel Luxoris toetab Ülestõusu Leegi põlemist Maa atmosfääris.

Meie Ülestõusu Tempel Telosel tegutseb samal viisil…

Kujutage kahte Templit, mis on ühenduses teadlikult ja energeetiliselt…, ning igapäevaselt ja igahetkeliselt saatmas kõigele üle kogu planeedi armastust…, aidates inimkonnal minna üle uuele evolutsiooni tasemele.

Püha Leek on igal kevadel vabalt kasutatav kõigi olevuste poolt planeedil, et uuendada ja äratada oma Looduslik kaunidus.

Iga vaimsus planeedil, kelle sooviks on viia lõpuni kehastumiste ring läbi Ülestõusu protsessi, on Ülestõusnud Vennaskonna ja Kristuse Teenistuse hoole all.

Paar sajandit tagasi suurem hulk salvestusi, mis olid pikka aega hoiul püramiidides, said viidud üle…, ehk isegi dubleeritud Telosel.

Selline ümberpaigutus sai võetud ette selleks, et planeedi Püha Hierarhia saaks ette näha tulevasi raskuste potentsiaale igas maakera osas.

Kõik taoliste Püha kohtade salvestised ja energiad ei või minna kaotsi regionaalsete globaalsete kataklüsmide pärast.

Seetõttu Telosest sai peamine planeedi Ülestõusu keskus…, seda just tänu Luxori suurte meistrite toele ja koostööle.

Kõik töötame täies harmoonias üldise hüve nimel…, – mis on üheks Viienda Mõõtme tunnuseks.

Jõuti järeldusele, et kõige olulisemale osale planetaarsest keskusest saab olla suurimaks ohutumaks kohaks – Maa all, kust oleks kergem juhtida, kuna siin, puhtas ja pühas atmosfääris on suurim hulk ülestõusnuid olevusi, kelleks on kõik Telosel olijad.

Võib näida, et Maa peal on kaks Ülestõusu keskust…, kuid tegelikult – vaid üks!

Selles mõõtmes, kus oleme meie, pole aega ja avarust… just selles mõttes, mis on kättesaadav kolmandas mõõtmes.

Kõik on ühtne.

Inimpopulatsioon, mis jäi peale Lemuuria ja Atlantise vajumist maa peale, jätkas sõdimist…, jätkab seda tänase päevani.

Mu kallid…, ärge sellepärast kaotage lootust ja julgust.

Te ju teate, et enam pole võimalik kannatada seda…

Seega… sellele tuleb teha lõpp… – inimteadvus tuleb teha puhtaks.

Peatselt, peale kahe kontinendi lagunemist, meie Telosel, võtsime vabatahtlikult enda peale Ülestõusu Leegi toetamist inimkonna heaks…, otsustasime, et see on meie kohus teenida planeeti sellisel viisil.

Kogu oma südame armastusega säilitasime Leeki, kuna teadsime, et tuleb aeg, kui saate võtta vastu ja avardada selle Leegi põlemist oma südameis…, teie isiklikuks Ülestõusuks.

Tahaks veel kord ütelda teile… – süda tõuseb esimesena üles…, ning seejärel tõusevad kõik teie kehad.

Kuigi igaüks saavutab sellist taset oma isiklikul unikaalsel viisil…, on siiski olemas ühised Valguse normid ja väärtused, ilma erandideta.

Nende saavutamine on vajalik kõigile, kes soovivad Ülestõusu.

On vaja omada tugevat tahet, et läbida igat sammu teekonnal Koju…, leida endas jõudu teatud vibratsiooni sageduse taastamiseks, mis oleks teie olu pidevaks tasemeks.

 

Aureelia: Milline on inimeste protsent, kes on valmis Ülestõusuks aastal 2012?

Adama:

Seni see pole teada.

Antud hetkel paistab olevat valmis mõned miljonid, kogu 7 miljardist planeedi elanikest…

Kuid see arv on pidevalt muutumas…, see sõltub personaalsest ja kollektiivsest inimeste valikust.

Sageli kuuleme inimestelt, kes nimetavad end Valguse Töötajateks, et aastal 2012 kogu inimkond tõuseb üles, vastu tõrkumata…, kolmandasse mõõtmesse ei jää kedagi.

Kuid me tahaks omakorda ütelda, et see pole üldse nii.

Muidugi, kedagi ei jäeta saatuse hoolde…, kuid igaüks on kohustatud läbi tegema esmalt oma seesmist tööd…, arendama oma teadvust…, tõusma vajaliku tasemeni, mis võimaldaks siseneda Ülestõusu Saali.

Inimkonnale saab võimaldatud nüüd tohutu abi, mida polnud seni Maa ajaloo jooksul kunagi olnud.

Ehkki Ülestõusu protsess võib mööduda hulga kergemini, kui varem, kuid viiendasse mõõtmesse ei suuda keegi üle minna enne, kuni pole läbinud kõik vastavad pühendumused ja ei saavuta oma teadvuse vibratsioonide sageduste tõusu vajaliku tasemeni.

Pole oluline, kui palju aega see protsess võtab…, ning mitu elutsükleid selleks kulub.

Neile, kes eriti puiklevad, kindlasti kulub hulga enam kehastusi.

Kõigile, kes janunevad Ülestõusu, on tarvis puhastuda ja muundada kõik väärad ettekujutused endast…, võtta vastu tõde oma jumalikkusest…, avada endas armastus, ning elada põhimõttel – „ära tee kahju“.

Saage aru… – aasta 2012 pole ülestõusu lõpp Maa peal…, vaid uue ajastu ebatavaline algus.

Täielik planetaarne ülemineku protsess planeedi jaoks lõppeb tuhande aasta pärast.

Aastal 2012 Maa, kui teadvusega olemus, läbib oma ebatavalist Ülestõusu Valguse poole…, kõigi oma elavate olevustega, kes saavutavad teadvuse vajalikku sagedust.

Järgmistel aastatel kõik vaimsused, kes on kehastunud Maal, jätkavad oma evolutsiooni, ning tõusevad siis, kui on valmis selleks vaimselt.

Mõnele kulub ehk kuus kuud…, mõnele jälle kaks, või isegi kuni kaheksa aastat…, mõni jõuab selleks  ülestõusuks valmis kahekümne, või viiekümne aasta pärast…, või enamgi.

Peaksite teadlikult ühinema pühendumiste protsessiga, mis viivad Ülestõusule…, ning teha kõik eksamid edukalt läbi, mis on kohased lõpetajale.

Iga inimese teekond on unikaalne… – kuigi pühendumiste protsess on kõigile sarnane…

Kuid, igal ühel on oma ülesannete kogum, mis sõltub tema enda vaimsetest vajadustest.

Tõde seisneb selles, et eranditult kõigil on olemas võimalus tõusta üles juba tänavu.

Kuid pidage silmas… – kõik ei vali seda.

Kõikide vaimsuste valik on tunnustuse väärt, kuna kõik on ühtmoodi armastatud.

Need vaimsused, kes valivad jätkuvalt kogemuste kogemist eraldumises…, või need, kes pole veel valmis uueks evolutsiooni sammuks… – saavad võimaluse jätkata oma arengut teistel planeetidel.

Neile saab Ülestõusu võimalus võimaldatud taas…, hiljem, kui on valmis ja paluvad seda.

Varem, või hiljem…, kuid kõik vaimsused naasevad Looja Südame armastuse juurde…

Olete kõik loodud teie Looja armastuse läbi, Armastuse kõrgeimal sagedusel…, seega, varem või hiljem pöördute koduse armastuse sageduse poole.

 

Aureelia: Adama, räägi meile Ülestõusu Leegist…

Adama:

Antud Leek kätkeb endas kõikide ülejäänud kiirte sagedusi ja värve.

Helkiv ja sillerdav luminestsentne valge valgus hävitab kõike, mis pole puhas ja täiuslik armastus.

Tema puhtus ja jõud on piiramatud…, ta hoiab Ilma harmoonias ja kaunina.

Need, kes suhtlevad ja teevad tööd sellise Leegiga, peaksid olema muutusteks valmis.

Puutudes kokku selle Leegiga, te enam pole see, kes olite enne.

Igaühel on loomulikult õigus teha tööd selle leegiga, kuid andes endale aru, et Leek on võimeline muutma uustulnukat täielikult…, kui ta on seismas Ületõusu lävel

Kui tõepoolest olete valmis tegema oma evolutsioonis hüppe, siis olete täienisti kaasatud sellesse ebatavalisse energiasse ja pühitsetud selle Leegi poolt.

See kiirendab teie viimast sammu piirkonda, kus armastuse Tuli hävitab kõik inimlikud piirangud…, taastub teie teadvus ja… teie keha muutub surematuks…

Siis saate kutse liituda „Surematutega“ kui ülestõusnud meister…, – sisenete vaimse vabaduse seisundisse, ning teadlikult ühinete oma Loojaga…, ja kõige sellega, mis on Tema Südames…

Mu kallid…, selline on see Leek… – ebatavaliselt tugev Leek.

 

Aureelia: Kuidas saavutada vajalikku sageduse taset ja säilitada seda?

Adama:

Sellist informatsiooni on jagatud inimestele korduvalt…, ikka taas ja taas…, erinevatel aegadel…, paljude kirjutajate vahendusel…, erinevate kanalite kaudu.

Seda on antud teile erinevais pakendeis…, erinevates värvides ja keerulistustes… – kuid te pole seni veel suutelised seda mõistma.

Kui teadmised, mida saate, ei pääse teie sügavustesse, ega pole südamesse võetud…, siis need jäävad vaid „üksnes informatsiooniks“ teie ajutegevusele, ning seetõttu ununeb kiiresti.

Need teadmised ei teeni muidugi teie teadvuse evolutsiooni.

Meil on teada inimesi, kes on lugenud sadu vaimseid teoseid, on kogunud tohutu hulga teadmisi…, – kuid pole senimaani viinud neid teadmisi kokku oma jumalikkusega…

Nende vaimne progress jääb märkamatuks.

Tegelikult olete tohutu informatsiooni hulga rahe all, mis on saabumas teile läbi raamatute, mida loete…, seminaride ja konverentside läbi, millistest võtate osa.

Paljudele teie seast see jääb tänase päevani vaid „informatsiooniks“, mida teie aju pole võimeline vastu võtma ja läbi töötama.

Seda tööd suudaks teha üksnes süda, aga mitte teie aju…

Lubage veel kord pöörata teie tähelepanu sellele, millest oleme juba rääkinud varem nii meie, kui ka paljud teised Õpetajad.

Me lootsime…, et kui kordame seda sagedamini, siis mingil hetkel teadmised valguvad soodsale pinnasele, mille tulemusel olete võimelised taastama omad sagedused…, seega, kõik senised pingutused teie arengu tõstmiseks, ei lähe tühja.

Oleme sageli korranud, et „Ülestõus“ ei vaja keerulisi manipuleeringuid…, see on vaid selle teadvustamine, et elate Jumal/Jumalanna elu, kelleks oma olemuselt te ka olete.

Teil on vaja seda mäletada alati, tunnistada ja püüelda selles suunas.

Seega…, tunnistada täienisti jumalikkust endas, mis on alati teis olemas.

Tunnistada ja mõista, et olete Armastuse Olevused, kes elavad südame tarkuses.

See on ju sedavõrd lihtne, mu kallid…

Kui te tunnistate seda, siis lakkate tahtmast midagi muud…

Teie seesmuses on kõik olemas…

Kordaks veel kord – POLE MIDAGI VÄLJASPOOL TEID ENDID.

 

Mõningad esmased hetked mõistmiseks ja mõtiskluseks, et edukalt sooritada lõpueksamid teie Maise Ülestõusu Ülikoolis.

Antud protsess toob kaasa puhastumise ja tervenemise kõigest sellest, mis takistab teie muundust, ülestõusu ja ülesminekut Jumal/Armastuse käte vahele…, väärikuse ja mälestuse taastamist, et olete järjekordselt elamas oma Püha Isa/Looja, kes on valitsemas „Ühesuse“ ilma, jumalikku lapsukese elu.

Mõistke, et iga mõõde kujutab teatud sagedust…, – viies mõõde on kättesaadav siis… ja üksnes siis, kui olete oma teadvuses  saavutanud vajalikku sagedust, ning suudate hoida seda sagedust alaliselt.

Elage nii, nagu ütleb süda…, rääkige ja käituge nii, nagu teeks seda teie Õpetajad…

Küsige alati endalt, mida ütleks õpetaja…, kuidas käituks tema selles olukorras?…,

Leidke vastuseid oma südameis…

Kui te ei suuda leida neid, siis süüdake küünal…, võtke paber ja pliiats, ning kirjutage üles, mida soovite leida enda seesmuses… – teie Kõrgem Mina on selle ootel alati…, ta on valmis aitama teid.

Loobuge kolmanda mõõtme teadvuse eraldumustest, kahesustest, polaarsustest ja mis-tahes suunalistest draamadest.

Loobuge uskumast neid jõude, laske need lahti, loobuge oma armsatest kolmemõõtmelisuse illusioonidest.

Lubage endal loobuda kõigest sellest, mida olete kaua õppinud, kuid kasu neist pole tulnud.

Olge valmis taas õppima…, olgu teil julgust astuda uude Armastuse ja Võlu reaalsusesse.

Teadvustage, et Armastus – on ainus tõeline jõud, ning alustage elu uuel sagedusel, kiirates seda oma südamest ümberolevasse ilma.

Ärge arvustage ei ennast, ega kedagi teist…

Ärge lootke midagi ei endalt, ega kellegilt teiselt…

Alles siis avaneb elu teie jaoks…

Lubage endil võtta vastu kogu võlulikkus, mis on olemas teie SEESMUSES, ning lubage endil avaneda kogu oma jumalikkuse hiilguses…, seda suurima rõõmu ja tänulikkusega.

Võtke rõõmuga vastu Jumaliku Tahtele kuulumise vande.

Kui te ei tea, mis see on, siis leidke aega ja sukelduge enda seesmusesse, tehke seal uuring…, ning te leiate, et selline seadus on talletatud iga teie keha raku sisse…, teie DNA’sse…, ja igasse teie Püha Südame jaotusse.

Seadke sisse side oma kõrgema Minaga, liituge temaga oma jumaliku plaani teostamiseks.

Ülestõus – on sulandumine…, astumine jumalikku liitu oma suursuguse „Mina Olen Juuresolek“uga ja oma Kõrgema Minaga.

On täiesti tõenäone, et teil on tarvis luua ühendus oma Kõrgema Minaga… ja seda selliselt, et ta muutuks teile kõige lähedasemaks sõbraks.

Kuidas on võimalik ülestõusu nimel ühineda oma Kõrgema Minaga, kui te pole temaga kuigi tuttavad…, pole tundnud huvi tema vastu…, ega veetnud temaga aega, kus saaksite õppida teda tundma?

Mõneti me imestame inimeste vastuste üle, kui küsime neilt – mida nemad ootavad ülestõusult?

Nemad ootavad mõõtme muutust, kus neil on kõike, ega tule piiranguid rahas, ning saavad teleporteeruda kuhu iganes…, jne.

Muidugi…, te saate kõike seda, kui kingitusi tulemuste pärast…, peale ülestõusu protsessi…

Kuid see pole peamiseks eesmärgiks…

Peamiseks olete te ISE…, teie tase mõista oma jumalikkust… ja kuidas see paigutub teie igapäevasesse ellu.

Mõistke põhimõtet – „ära tee kahju“…, austage kõigi eluvormide puutumatust, kes jagavad teiega antud planeeti…, austage iga inimese jumalikke õigusi.

Vabanege vanadest ettekujutlustest, mis juhivad teie elu…, kõigist negatiivsetest emotsioonidest, mida säilitate oma teadvuses ja alateadvuses…, tehke korda võlad, milliseid on teie arvates oma elus… – teile on palju õpetatud selle kohta.

Mõneti tunnetate, et teil on selja taga rasked mineviku võlad, ning seetõttu arvate, et teil on raske karma… – teil on painav kinnisidee, et sellele pole midagi parata.

Teie emotsionaalses kehas kujuneb pidurdus, mis blokeerib teie püüdlust tasakaalustada neid võlgu… – tunnetate nende ületamatust, – seetõttu te ei püüa aru saada, mis on mis.

Kui inimene usub, et tema võlakoorem väheneb, ning vabanedes neist aegamööda, puhastudes Püha Tule abil, ta saaks liituda vaimuga,…, sellega ta looks värskendavat rõõmuvoogu, mis täidaks kogu tema olemust.

Oma teadvuse seesmise rõõmu tunnetusel on tendents luua järelandlikkust energia rõngas, milles on kõigi teie võlgade salvestised…, sellega saaks võtta maha antud rõnga pingeid, ning see võimaldaks liikuda edasi vabamalt, kergemalt ja lihtsamalt läbi mistahes pühenduste.

On veel paar asja, mis võimaldavad liikuda edasi veelgi effektiivsemalt…, läbi enda tumedate joonte.

Kõige peamine muude asjade seas – võtta kõiki asju, millega on tegemist, kui elu kõige olulisemaid…

Pole oluline, millega tegelete…, kuid kõike peate tegema läbi armastuse…, enda jaoks…, oma armsate jaoks…, kõigile valdustele, mis eksisteerivad planeedil…, tänutähes Jumalale.

Teiseks on tänulikkus…, tunnustus… – need on asjad, mis ülioluliselt aitavad teid.

Arendage ja avardage oma tõelist ülestõusu ja surematuse soove…, jõudu läbida oma teekond lõpuni!

Kuni te pole oma teadvuses rakendanud siirast ülestõusu ja surematuse soovi…, kuni pole heitnud minema ettekujutused oma elust kolmandas mõõtmes, mis hoiavad teid ja kogu inimkonda kannatustes…, ega lähe mööda teed, mida on teile näidatud ja pakutud tarkuse meistrite poolt… – te ei saa enne saada tõelise Ülestõusu kandidaadiks.

Kui olete otsimas Ülestõusu teekondi, siis teie armastuse jõud peaks olema enneolematult kuum, et saaks lahti sulatada teie, kui sureliku olevuse olemuse elemente…, ning lükata teid välja kosmilisse Armastuse ja Valguse Ookeani.

 

Serapis Bey

Need teie seast, kes nimetavad end tõe otsijaiks…, ja kes janunevad ühendust Valguse Hierarhidega ja Suure Valge Vennaskonnaga… – peaksid mõistma, et meie juurde saate jõuda üksnes Ülestõusnud Õpetajate õpilastena.

Meisterlikkuse…, enesetäiendamise…, vabaduse võidu ja ülestõusu teekonda saab läbida pühendumuste protsesside vahendusel.

Kõigil suurtel meistritel, kes millal iganes on üles tõusnud sellel, või mõnel muul planeedil, Ülestõusu Leek oli alati peamiseks võtmeks, millega avanes neile vaimne surematuse uks.

Olen Ülestõusu Leegi Vardja ja Juht olnud siin juba palju aegu.

Inimkonnale omab suurt tähendust see, et ta on võimeline alati naasema oma Jumaliku Lätte juurde…, selleks piisab vaid heita minema kõik rumalad ja lühinägelikud tunded.

Ülestõusu Leegi Vennaskond hoidis Tuld juba „inimkonna langemise“ aegadest…, muidu inimkond oleks oma jumalikkuse juurde naasemise tee lasknud minna kaotsi.

Kas olete kunagi mõelnud… – mis juhtuks inimkonnaga, kui ta poleks kunagi võimeline naasema koju?

Sellist lõpu varianti oleme juba üle elanud…, ning paljud meie seast oleme Armastuse vangidena sellel ajutiselt pimedal tähel.

Lemuurlik Valguse Vennaskond liitus meiega mingil ajal, et olla abiks Planeedi Ülestõusu Leegi valvamise juures.

Juba tuhandeid aastaid, kuni tänase päevani, me toetasime inimkonna nimel Armastuse Valguse Leeki koos…, – kuni kasvasite külaldaselt, et saaksite võtta osa planetaarsete kohustuste täitmisest.

Minu kohuseks on jälgida, kuidas olete läbi minemas puhastustulest…

Need, kes kavatsevad tõusta ülestõusu tasemeni, peavad olema vankumatud ja väsimatult Valguse valvel…, kuni võidu võidutsemiseni.

Kõik oleme südamest sõbrad juba palju aastaid.

 

Issand Jeesus/Sananda sõnum

Süüvige selle tunni tähtsuse suursugususse!

Ma saan vaid hoiatada Jumala kalleid lapsi… – olge valmis suureks hetkeks!

Kui tuleb tund…, ja Valguse Isa kutse jõuab teie südameteni, siis teile avaneb täienisti inimese kehastumise tõeline põhjus.

Te tulete Maale, et valmistada ette oma teadvus, avada enda seesmuses Valguse Päike, ning vabaneda sünni ja surma ringirattast… – saades nii energiate ja vibratsioonide meistriks.

Kui soovite külastada Templeid Telosel ja Luxoris, siis peate olema valmis tooma sealt kaasa oma keha jaoks neid kasvu, elurõõmu ja õnne energiaid, mida kannab endas ülestõusu protsess.

Antud Tuli siseneb teie füüsilise ja peenkehade elementaalsetesse substantsidesse läbi teie kindla palve, ning hakkab tööle pärmi taoliselt taignas.

Kui puhas valge valgus läbib õpilase kehasid, – füüsilise, mentaalse, emotsionaalse ja eeterliku – siis ta kiirendab aatomite vibratsioone…

Iga elektron hakkab oma orbiidil liikuma kiiremini…

See kutsub esile saastumiste ja disharmooniate väljaheitmisi, mis on nende ümber kogunenud…, kiirendab juhtivuse rütme, mis teeb kõrgemate sfääride peenemate vibratsioonide suhtes vastuvõtlikumaks.

Teie teadvus saab häälestunumaks Tõe lainetele…, – gravitatsiooni mõju väheneb…, vähenevad erinevad moonutused ja ego väärad ettekujutused.

Saavutada meisterlikkust…, Jumalikku tarkust…, rahu ja harmooniat…, kaunist tervist ja piiramatust, küllust, kui Ülestõusu kingitusi… – see kõik on võimalik ja peab kätte saadav olema üksnes läbi Jumaliku Juuresoleku saavutamise oma südame seesmuses.

Ülestõusnud Vennaskonna õpetamine on nähtud ette teadvuse muutmiseks…, vastuvõtlikuse lülimiseks välisest ümber seesmisele…, laskumiseks südame tuuma, kus on asetsemas teie Jumalikkus…, kus on ilmutub kõik ja ei-miski, mis vajab teie Jumaliku Olemuse täielikku ilmutumist füüsilises vormis

Kõik peab puhastuma ja muunduma läbi Suursuguse Leegi ülestõusu tule!

 

Rännak Telose Ülestõusu Templisse Adama ja Serapis Bey vahendusel.

Meie, koos oma aukülalistega, Luxori kaheteistkümne Ülestõusnud Vennaskonna liikmega, kutsume teid rännakule Telose Ülestõusu Templisse.

Kui soovite seda pühitsust kui meister, siis looge oma südames soov võtta osa sellest eksperimendist…, koos oma Kõrgema Mina ja Inglite-Juhendajatega.

Kui olete otsustanud järgida meile, siis võite oma eeterlikus kehas läheneda särava viienda mõõtme Merkaba juurde.

Looge kavatsus siseneda Merkabasse, et võtta seal koht sisse…

Palume teil seesmiselt keskenduda, ning lubada tunnetada värskendavaid ja rõõmsaid Leegi energiaid, mis on mähkimas teid enda sisse.

Palume hingata sügavamalt, et saaks võimalikult enam tuua energiaid füüsilisse kehasse.

Selline kogemine on veel üheks võimaluseks teha puhtaks igat rakku, aatomit ja elektroni teie peamistes ja peentes kehades.

Avanege protsessile teadlikult, kuivõrd suudate ja… joovastuge…, kuni oleme kohal.

See tempel on ehitatud tohutu suure, valgust kiiskava neljatahulise püramiidi näol.

Kui olete näinud püramiide Egiptuses, siis suudate ette kujutada midagi taolist.

Muidugi need kaks püramiidi viiendas mõõtmes on hulga suursugusemad ja elegantsemad, kui nende väline kaksik, mida näete oma kolmandas mõõtmes.

Telose püramiidil puudub väline kaksik.

Nende püramiidide energeetika on jalustrabav.

Väljuge Merkabast ja tulge kaasa „Ümberkujunduse ja Muunduse saali“, kus igaüks teist saab esitletud Ülestõusu Vennaskonna vardjale, kes jääb teile abiks ja saadab kogu siin viibimise eksperimendi aegu.

Tunnetage selle püha koha energiaid, nende jõudu ja kristallset puhtust.

Palun kuulake hoolega oma juhti – giidi, ning esitage temale mistahes küsimusi.

Mu kallid…, see on teie kogemine… – te saate seda kujundada oma vajaduse kohaselt.

Meie osa on vaid toetada teid oma armastusega ja tarkusega.

Kohati ere valgus pimestab teid…, kuid see pole ohtlik.

Nüüd astume mööda ülimalt kaunist koridori, mis viib ruumi, milles on aatomi kiirendi.

Täitke jätkuvalt oma kopse ja teadvust kauniduse ja rõõmu energiaga, mida on täis siin kogu atmosfäär.

Siin kohtate palju erinevaid olevusi, kes on teenimas templis…, või on tulnud vaid samuti siia…, nemad tervitavad teid naeratades, väljendades sellega oma sõbralikust teie vastu.

Nemad kõik tervitavad teid, igaüks omal viisil… saadavad õnnistusi teile.

See ruum on tavaliselt avatud üksnes neile, kes on valmis ülestõusuks.

Aatomkiirendi vardjad tervitavad teid ja kutsuvad edasi…

Nüüd astume suurde saali, kus näete saali keskel mitusada pimestavalt valgeid kristallpüramiide asetsemas ümber leegi, mis on 60 meetrit kõrge ja 30 meetrit läbimõõdus.

Selle Igavese Ülestõusu Leegi ebatavalise kauniduse ja suursugususe lummuses, mis on eredalt põlemas teie ees, võiks minestada.

Leegi energia on sedavõrd hämmastav, et kui korra täidate sellega oma energeetilisi välju, siis, nagu saate isegi aru… – te pole enam see, kes olite varem…, kui vaid te ise ei otsusta teadlikult naaseda eelmisele tasemele.

Kuigi Leegil on võimas energia surve, ta ei tee mingit häält peale kauni muusika, mida tekitab energeetiline väli.

Pange tähele lõhna, mis eritub leegist…, ka see soodustab teie vibratsiooni sageduse tõusu.

Nüüd liikuge ümber leegi, koos giididega…, toites kõiki oma kehi nende vaimsete rikkustega, mida saate täna siin.

Teie giid kutsub teid järgmisele eksperimendile…

Ümber leegi olevad püramiidid kätkevad endas aatomkiirendeid.

Teie giid valis teile igaühele sobiva püramiidi, mis vastab teie vibratsioonile, ning pakub teil võtta sellel mugavam istekoht sisse.

Püramiidid tõstavad teie vibratsiooni taset teile vajaliku tasemeni.

Kiirendid on seatud selliselt, et on võimelised tõstma teie vibratsioone Ülestõusu tasemeni…, kuid see pole praeguseks ülesandeks.

Olete siin selleks, et tunnetada „kerget nügimist“ järgmisele sammule…

Igaüks tunnetab seda omalviisil.

Kiirenduse tase, mida saab igaüks teist, vastab tema pühendusele ja valmidusele liikuda edasi.

Palun mitte muretseda…, eriti neil, kes sooviksid täit ülestõusu otsekohe… – te ei kao kohe…, me garanteerime, et naasete kõik oma kehadesse – kaunis vormis, laetuna uue energiaga, puhastuna.

Toote seda kõike oma auralikku välja…

Kõik sõltub üksnes teist…, – kas olete võimelised kasutama seda kogemust edaspidi, kui sammu oma eesmärgi suunas…

Või hoopis unustate kiiresti kõike, mida olete saanud.

Kõik sõltub üksnes teist… – me oleme vaid teie assistendid.

 

Mis on aatomkiirendi?

Neile, kes pole tuttavad kontseptsiooniga, mida andis St Germain möödunud sajandil kanalduse vahendusel, kordame lühidalt.

Õpeteja St Germain on üheks selle tehnoloogia loojatest…

See on erilise tehnoloogiaga kristallist istekoht, mis loob Ülestõusu Leegi kohast vibratsiooni sellele, kes istub temasse.

Neid on võimalik juhtida ja häälestada, nagu paljusid teie atribuute.

Kui pöördute Ülestõusu Leegi poole, suunates omast südamest puhast armastust temale, te häälestute oma giidide abil sagedusele, mis vastab antud hetkel teile kõige enam.

Teie giidid on teadlikud teie parimast sagedusest…, ning nemad on õppinud, kuidas neid ühitada.

Sellised tehnoloogiad pole seni teie mõõtmes kättesaadavad.

Need võimaldavad muundada, viia täiuseni kõiki elemente, mis on vibreerimas madalamal sagedusel, kui Looja puhas armastus.

Mõni ehk kohe ütleb… – selliselt saame võimaluse luua kulda põhimetallidest…, nii füüsiliselt, kui ka sümboolselt.

Ütlen seda teisiti… – kui tuleb kätte teie ülestõus, siis antud protsess muundab teie surelikku keha kõigi tema ebatäijuslikkustega ja piirangutega sootuks täiuslikuks, surematuks, päikeseliseks valguse kehaks…, üllasemaks ja suursugusemaks.

Te jätkate istumist istmel – aatomkiirendil, hingate sügavalt…, nii olete loomas sidet oma Jumaliku Kõrgema Minaga ja oma Loojaga.

Määrake selgelt oma ülestõusu eesmärgid…, avage süda Jumalale.

(Paus mõtestamiseks ja ühinemiseks Jumalikusega)

Kui tunnetate, et olete viinud eksperimendi lõpuni …, siis vaadake oma giidile silma ja võtke vastu armastus, mida ta valis valguse impulssina edastamiseks teile…, läbi oma silmade avaldage temale tänulikkust.

Kui olete valmis, tõuske ja minge koos giidiga väljapääsu poole, astuge merkabasse, millega saabusite siia.

Pöörduge koju auraga ja südamega, mis on täis uut armastust ja uusi valguse vibratsioone.

Nüüd kõik on sõltumas teist… – kuidas avardate ja säilitate neid energiaid.

Pöörduge oma kehasse…

Tänage Jumalat võimaluste ja kingituste eest, mida olete saanud…

Olge õnnelikud…

Me armastame teid piiritult… – see armastus on alati teiega…, kui vaid soovite seda!

 

 

Aatomkiirendi – ülestõusu tool… – atribuut karika loomiseks, mis kannab Valguse energiat.

Tere päevast, mu kallid, oleme Adama ja St Germain.

Tahaks rääkida teile aatomkiirendist…, ehk Ülestõusu Toolist, mis on kasutusel sisemistel plaanidel erinevatel eesmärkidel.

Paljud teie seast on tuttavad õpetuste seisukohaga, mis olid jagatud õpetaja St Gemaini poolt, millistes antud kontseptsioon oli korratud mitmeid kordi…, kuid see jäigi lõpuni mõistmata.

Mu kallid, lubage teile praegu selgitada, mida kujutab endast see ebatavaline atribuut., et saaksite kasutada seda enese ja teiste abiks oma elu teekonnal.

Nagu olen juba ütelnud, et siin on olemas St Germaini energia…, ning me räägime teiega koos, üheaegselt, liites meie energiad…

Valguse mõõtmes on olemas ühisteadvus…, seetõttu me saame kergusega põimida oma energiaid…, – meile väga meeldib seda teha.

Aatomkiirendi, ehk Ülestõusu Tool, on – St Germaini kingitus kogu südamest Maale ja Inimkonnale.

See oli loodud selleks, et tõsta nende vibratsioone, kes on valmis ülestõusuks.

Ta kätkeb endas Ülestõusu Leegi puhta valguse sagedusi…

Ta võib tõsta inimese sagedust aegamööda ja ettevaatlikult…

Kui seda käivitada täiel jõul, siis ta muudab inimese sagedust elektronkeha sageduseni…, hetkega… – viies teda igaveseks valguse reaalsusele… – viienda mõõtme teadvusse.

Nii minevikus, kui ka käesoleval ajal on paljudel inimestel olnud au istuda Ülestõusu Toolile…, nemad on läbi teinud täieliku Ülestõusu tseremoonia Valguse Reaalsusesse …, neid saatsid selles toimingus ülestõusnud meistrid ja teiste mõõtmete olevused.

Kui kiirendi on käivitatud, siis inimese kõik energiad, mis ei kanna külaldaselt armastuse valgust, lagunevad Ülestõusu intensiivse sageduse mõjul.

Kandidaat muundub otsekoheselt, ning liitub täienisti oma jumaliku olemusega, saades tagasi kätte kõik vaimsed atribuudid.

Mu kallid…, see on tõeline ühinemise protsess enda Jumaliku Minaga!

See on alkeemiline abielu oma Kõrgema Minaga, mida paljud on nii kaua oodanud.

Kuigi see pole ainus tee Ülestõusuks paljude võimalike hulgast, ometi see on kõige enam kasutatav.

Sellise kingituse vastuvõtuks peate kindlapeale olema vaimselt valmis… kõikidel tasanditel…, – muidu tulemus võib olla katastroofiline.

Olge kindlad, et mitte keegi meie seast ei paku teile seda…, – eriti neile, kes pole veel läbi teinud täit vajalike pühenduste kursust.

Teie planeedil on olemas mitu sellist tooli, kuid need on Suure Valge Vennaskonna viiemõõtmelistes pühamutes.

Üks neist asub Telosel…

Teine – St Germaini pühamus, Jacksoni mäe tipus, Wyomingi osariigis.

Kolmas Himaalajas…, – ja veel mitmes kohas.

Mõned aastad tagasi pakkusime Aureeliale kutsuda oma maija kord kuus sõpru, et viia läbi ülestõusu tseremooniaid…, neid, kes soovivad jõuda lähemale oma eesmärgile…, planeedi vaimsele hierarhiale…, oma Jumalikule Juuresolekule.

Igal korral, kui Aureelia sai tseremooniaks vajaliku rühma kokku, saabus ka tohutu hulk ülestõusnuid meistreid temale abiks.

Õpetaja St Germain oli alati seal ja temal oli kaasas portatiivne aatomkiirendaja, mis kujutas endast väikest eeterlikku karbikest, mille ta paigutas vastavalt valitud koolmemõõtmelise tooli istmele.

St Germain isiklikult kontrollis selle intensiivsust ja sagedust, mis olid vajalikud kandidaadile tema vibratsiooni tõstmiseks järgmise tasemeni…, ning ta ei tunnetaks seejuures ebamugavust ja häiret.

Selline kaasaskantav kiirendaja töötab samal tasemel, kui ülestõusu tooli esmaversioon…

See oli Maa peal kasutatud ülestõusu tseremooniate aegu paljudes kohtades.

Aureelia juhtis neid tseremooniaid alates 1994 aastast Montaanas.

Ta jätkab seda teenistust planeedil inimkonna nimel tänase päevani, viies läbi Valguse tseremooniaid iga rühmaga, kes tulevad Šasta mäele pühendumise eesmärgil.

Ta oli korraldanud taolisi tseremooniaid erinevatel maadel, oma konferentside aegu.

 

Valguse impulsi loomise kasu ja selle jõud

Oleme juba maininud, millised ebatavalised jõud ja imepärased energiad said loodud Aureelia riituste aegu aastate jooksul, mis lisandusid varem läbi viidud riituste energiatele.

Palju aastaid oleme jälginud seda suure huviga ja tänulikkusega.

Valguse Karikas saavutas iga loomise ajal ebatavalist intensiivsust…, tema energia ja kaunidus kordistusid toppelt iga järgneva tseremoonia aegu.

See avaldas mõju mitte üksnes neile inimestele, kes võtsid tseremooniast osa, vaid lõi ka Valguse võrgu, mis avaldas mõju pea kogu planeedile.

Te ei kasva vaimselt nii kiiresti, kui tahaksite…, ega saa olla oma maises elus kohe kõike seda, mida tahaksite…, – seda peamiselt seetõttu, et teil pole harjumust luua eesmärgi saavutamiseks külaldast impulssi.

Impulssi loomine – on see, mis on teile vajalik, et koguda vajalikku hulka energiat kõige loomiseks, mida soovite.

Isegi olevused, kes kujutavad „tumedaid jõude“, mõistavad seda põhimõtet hästi… nemad olid järjekindlamad oma pimeduse impulsside loomisel, kui Valguse inimesed Valguse impulsside loomisel.

Enesega rahulolu… – just see on teie paljude iseloomu jooneks, mille tõttu kogu planeet oli laskunud pikemaks ajaks pimeduse tasemele…, kannatustele tihkuses.

Kõik, kellest on saanud meistrid, on loonud sellise Valguse ilmpulssi, millest piisas mistahes soovide teostamiseks… ja mistahes ajal.

1994 aastal, kui Aureelia alles alustas oma väikese nelja-viie inimeselise rühma kogumist, et viia läbi Valguse Karika loomise riituse, siis karikas oli väike ja polnud nii võimas, kui praegu…

Aasta aasta järel ta lõi oma Valguse impulssi, teadmata isegi, et see võib selliselt kasvada.

St Germain ilmus iga tseremoonia aegu oma kaasaskantava kiirendajaga, mis oli nähtamatu neile, kellel polnud selgeltnägemist, ning paigutas selle tooli istmele, mis oli selleks ette valmistatud.

Meie reaalsuses otsustasime, et see toos peab olema valmistatud viienda mõõtme tehnoloogiate järgi, ning kätkeks endas vastavaid kristalle…, ja mida saaks juhtida maade tagant sisse ja välja…, nagu teete seda oma seadmetega… – kuid need on hulga kõrgema tehnoloogiaga.

Kui rühm oli valmis, Aureelia kujundas kavatsuse, ning suunas selle Ülestõusu Leegile…, seejäel St Germain lülitas aatomkiirendi sisse…

Mis seejärel toimus?

Toolil ja selle ümber kujunes Ülestõusu sageduse kiirgus, mis levis ümberolevasse ruumi…, kuid toolil istuv inimene sai seda kõige enam…, kuid selle suurus sõltus toolil istuja vaimsest tasemest…, ja sellest, millisel hulgal ta oli võimeline vastu võtma.

Protsess toimus valvsa pilgu all, kuna Ülestõusu Leegi energia kiirgus võib teha inimese nähtamatuks…, – ta lihtsalt kaob, kui kiirguse hulk on liiast suur.

Olge kindlad…, kuni pole teie aeg Ülestõusmiseks ja teie kiirgushulk on väike…, seda igal juhul ei toimu…, nii igal korral, kui kogunete taas taolistele üritustele.

Teie teadvuse evolutsiooni protsessi aegu Ülestõusu Leek aitab teil puhastuda ja tõsta oma kehade vibratsioone…

Kuid ka selle jaoks peate looma tugeva kavatsuse, täites püha riituseid.

Kui te suudaks näha meie silmadega, siis saaksite näha… kuivõrd kaunis on, kui kogunete kokku tseremoonia läbiviimiseks.

Te aitate ja toetate teine teise energiaid…

Kui keegi teie seast kuulutab sõprade ja Jumala ees, et ta on valmis ülestõusuks, ning istub toolile, siis St Germain lülitab kiirendi sisse, mis täidab selle inimese jõuvälja Ülestõusu Leegi vajalike energiate sagedustega.

Igal korral, kui loote kavatsust kogu südamest, ilmneb Armastuse ja Valguse ebatavalise kauniduse lahvatus.

Just seetõttu teie kogunemise aegu koguneb teie juurde tohutu hulk Helgeid Olevusi erinevatest mõõtmetest – kas sellelt planeedilt, või kaugetelt planeetidelt, või tähesüsteemidest, kes on hämmastuses sellest, mida teete…, ning nemad soovivad olla ebatavaliste Valguste lahvatuste tunnistajateks, mida loovad inimesed Maa pinnal.

Nemadki toovad alati kaasa armastust ja toetust teile.

 

Kuidas luua teie isiklikku riitust…

Astuge tooli ligi, millise määrate Ülestõusu Tooliks…, kuhu tahaksite istuda…

Istuge neile üks teise järel…

Looge kavatsust näha Ülestõusu oma elu eesmärgina…

Oleks hea, kui ütleksite seda südamest ja kuuldavalt…, öelge välja kõige puhtam ja ausam soov, mida ütleb ette teie süda.

Igaüks istub toolil 3-5 minutit, hoides teatud kristalli käes, mille on andnud teile vahendaja.

Kui olete lõpetamas, juhendaja annab silmadega märku rühmale…, kes laulab kolm korda AUM, et sellega kinnistada toolil istuja poolt saadud energia füüsilises kehas.

Seejärel vahetatakse istuja… – pole oluline, kes istub järgmisena sellele toolile…

Enamuselt kõigil kujuneb eriline voog, kus igaüks teab, kes on järgmisena valmis istuma.

Vahendaja enamuselt liigub viimasena…, kuid see pole oluline.

Kui olete lõpetanud, siis meie, õpetaja St Germain ja mina, Adama, kutsume jooma eliksiiri, mis on meie poolt laetud teatud „Kuldse Vuliseva Valguse“ sagedustega.

Vahendaja valab… kas õuna- või muud mahla, ehk isegi vett väikestesse pokaalidesse, ning palub teil see ära juua.

Ta ütleb lühidalt teile, et olete hoidmas käes ebatavalist vedelikku, millel on „Kuldse Vuliseva Valguse“ kandev sagedus…, ning teeb väikese pausi, et õpetaja St Geramain saaks laadida igat pokaali kindla sagedusega, mis vastaks iga pokaali hoidva isiku sagedusele.

Seejärel annab märku, et jooksite seda vedelikku…, tuleb juua aeglaselt, olles tänulik teile osutatud sellise kõrge õnnistuse eest.

See eliksiir on sama hea ja effektiivne, kui see, mida olete saanud seesmistel plaanidel…, väärtus on sama.

Ehk olete lugenud, või kuulnud, et kui David Lloyd jõi eliksiiri, mida pakkus St Germain temale Šasta mäel palju aastaid tagasi…, – ta haihtus… – tõusis Valguse Reaalsusesse otse rahva ees, kõigi hämmastuseks.

Teadke, et David Lloyd võis teha Ülestõusu ka teisiti…, kuid selline oli tema valik, minna seesmisele plaanile sellisel viisil.

Selline asi toimus nii seetõttu, et tema aeg oli käes.

Me saame laadida seda jooki selliselt, et ka teie haihtuks kohe…, kuid seni see ei kuulu ei meie, ega teie plaanidesse…

Me ei tee seda isegi teie palve peale seni, kuni pole teie aeg tulnud.

Kujutage vaid… mõned on palunud…

Vabandage sõbrad…, see on siiski käsk kõigile neile, kes paluvad… – oodata, kuni teie aeg saabub.

Teadke…, tuleb selline aeg, kui suur hulk TÕUSEVAD korraga ÜLES…, ja see juhtub suure pealtnägijate silme all.

See aeg pole kuigi kaugel…, kuid seda tuleb siiski veel oodata.

Teadke…, selline protsess pole kellegi jaoks üllatusena…

Kui see toimub teiega, siis see tähendab, et olete selleks täiesti valmis ja nõus võtma Ülestõusu vastu nii, kuidas see ka ei toimuks.

Kui otsustate võtta kiirendaja energiad vastu, siis õpetaja St Geramain hoiab kontrolli all energia hulka, mida olete valmis vastu võtma.

Meil pole mingeid plaane haihtumiseks praegusel ajal.

Mõned kahtlevad, või isegi häbenevad avada omad südamed vendade ja õdede ees.

Teadke, mu kallid…, valguse reaalsuses pole saladusi… – kõik on kõigile teada…

Kui soovite minna üle järgmisele etapile ja et hiljem oleks kergem, siis kõige parem teie jaoks oleks… – hakata tunnistama meie reegleid.

Mõistke… – kõrgemates mõõtmetes ei saa olla midagi varjatud…, just seetõttu on kasulik õppida avama oma südamed vendade ja õdede ees, varjamata midagi.

Kõiges, mida teete, pole midagi häbiväärset… – on üksnes kaunis…, ning iga korraga teete üksnes Valguse lahvatust…

Kui aitate teine teist Valguse Impulsside loomisel kogu oma „rännaku aegu tähtede poole“, siis teie Valgus avardub.

Palume teid koguneda rühmadesse…, hulk pole oluline…, kasvõi kord kuus, kui õed–vennad, et saaksite võimendada oma soove ja kavatsusi vaimsete eesmärkide saavutamise nimel.

Lubage impulssidel kujuneda iga tseremoonia aegu, kus liituvad kõigi kavatsused.

Te ei kujuta ette, kuivõrd võimas on selle jõud!

Seega…, selliselt loote väikese Ülestõusu Valguse võrgu, mis hakkab kasvama, ning haarab kogu planeeti vastavalt sellele, kuidas ühinevad teiega teised.

Valguse Impulss kogub jõudu vastavuses energia kasvuga, mida on loomas inimesed maakera eri osades… – kõik koos!

Suur Valguse Impulss ja Ülestõusu Leek on vajalikud selleks, et viia planeet ja kõiki inimesi, kes on valinud ülestõusu, hulga kõrgemale tasemele…, ja seda tohutu pöörleva Ülestõusu Valguse keerise abil, mis lahustab kogu pimeduse planeedil…, taastab täielikult jumaliku päritolu nii meestel, naistel ja lastel.

Nii saab pimedus täienisti kõrvaldatud…, kaotatud suure Valguse võiduga.

Kuid selleks, mu kallid, peate lõpetama oma töö kolmandas mõõtmes…

Seda ei saa juhtuda automaatselt…, ilma teie panuseta…, teie aktiivse osavõtuta…, kasvõi ilma teie soovita.

Meie Telosel oleme ääretult rõõmsad, kui olete kogunenud Armastuse ja Kavatsuse tseremooniale…

Olge kindlad, et meie, koos St Germainiga, oleme alati koos teiega…, läbi armastuse aitame teid teekonnal teie isikliku ülestõusu päeva poole.

 

Adama: Kas on küsimusi või kommentaare selle kohta, mida ma rääkisin?

Aureelia:

On uskumatu sinu üleskutse koguneda rühmadesse üle kogu ilma…, tseremooniaks, kus juua eliksiiri ja tõsta Ülestõusu sageduse taset.

Sa pakud meile pidevalt tõsta oma taset selle suurepärase rituaali läbi?

 

Adama:

See on tõesti nii…, te võite teha seda nii sageli, kui soovite… – kõik sõltub üksnes teist…, kas soovite kasutada seda atribuuti abiks oma teekonnal.

Kogunedes kokku, te aitate teine teisel luua üha ja üha tugevamaid energiaid.

Paljud tahaks tõusta üles…, kuid nemad sageli unustavad luua kavatsust…, pole alati võimelised looma tahelist pingutust, et saavutada vaimset vabadust.

Kui olete koos, siis teie kavatsus võimendub, ning mõjutab teie elu tunduvalt.

Sellised koondumised on suurepärased ajaveetmised vaimus lähedaste inimestega.

Isegi peale tseremooniaid võite korraldada ühiseid söömaõhtuid…

See on meie lemuurlaste viis teha asju lihtsateks ja meeldivateks…, ilma ülespuhutuse ja tinglikuseta… – olla üksnes jumalateks ja jumalannateks, kelleks tegelikult ka olete!

Võtke atribuudist kogu kasu, mis oli teile antud, et saaksite tõsta oma teadvuse taset kergele…, ja meeldivalt.

Ja saagu nii, mu kallid!

Elage rahus ja armastuses teine teisega!

Päris varsti võtame teid vastu oma täis armastust avatud embustesse…

Read Full Post »

Värv, kui harmoonia element

 Mõjutus. Gamma. Tunnetus.

Peaingel Miikael,

Vahendaja – MoreYa.

Vestluse juht – Oleg.

 

Ma tervitan teid…, olen Peaingel Miikael.

See, mis on toimumas praegu, on eriti silmatorkav…, – iga disharmoonia, mida tunnetate disharmooniana, viib teid harmoonia sügavama mõistmiseni.

Te ehk ütlete: „Taas juhitakse meid nagu duaalsuses, halvast heani.“

Kuid see pole nii…

See on vaid näide sellest, kuidas võivad käivituda ja mõjutada teid väljad, mis on ümbritsemas teid…, kuidas need kaashäälestavad teid oma muutunud olekuga…, ning kuidas saadate nendesse väljadesse taas energiaid, mis näiliselt olid teile teise seisundi lätteks ja see erines sellest, mille suhtes seadsite end harmoonia olekusse.

 

Ma avan teile mõistmise avardamiseks uue tsükli, mis erineb minu varajasematest õppetundidest…

„Harmoonia“ tsükkel.

Näib, et seda tsüklit peaksid juhtima Afrodite, või Apollo…, või muud õpetajad, kes on laskunud nende energia kihtide läbimiseks…, teadmiste kihtidesse, mis andsid teadmisi planeedil Maa aegadel, mida peate väga kaugeteks.

Nüüd on imelised ajad, kus kaugemaid asju vaadatakse lähimast vaatevinklist, ning seotakse need osaliselt olevikkuga ja osaliselt tulevikkuga.

Me pidasime vajalikuks anda teadmisi, mis olid osaliselt kaotsi läinud, osaliselt unustatud…, seda tuleviku vaatevinklist…, seda sellest avaruse positsioonilt, milles saate olla mõne hetke pärast.

Mistahes teadmised, mis manustuvad teie välja sisse, muudavad teie käesolevat…, muudavad teie tulevikku…, muudavad teie nägemust…, teie mineviku mõistmist just kogemuse kogemise ja edasi andmise tasemelt, läbi teadmiste prisma…, läbi uute tunnetuste ja uute ettekujutuste prisma.

Räägin lühidalt sellest tsüklist, mis seisab teil ees läbi käia… kui muidugi sooviksite seda.

Seda tsüklit nimetasime „Harmoonia“.

Kuna kõike, mis on omavahel seotud, seisab teil ees läbi käia…, – see on teekond teie harmoonilisse olekusse…, kui inimesel – oma avarusega, milles olete liikumas ja milles olete koostöös…, – olles koostöös inimestega, kellega loote teatuid suhteid, sidemeid…, – samuti avaruses, kus just-just hakkate kokku puutuma teiste ilmade avarustega…, teiste tihkustega…, teiste teadvustega.

Kõigis neis kokkupuutumistes aluseks on esmalt harmoonia olek…, just läbi selle kujunevad koostöö väljad…, just siis kujunevad väljad, mis võimaldavad läbida kogemuse saamist harmooniliselt… – järelikult ka teid arendavalt.

Te ehk ütlete,  et areng võib toimuda ka ilma harmoonia seisundita…, läbi disharmoonia.

Jaa…, kuid sageli väljad, mida võtate disharmoonilistena…, ning sündmused, milliseid võtate disharmoonilistena, viivad teid möödaniku kogemuse hulga sügavama mõistmiseni…, kui hulga avarama kaasaegse loomiskoostöö läbi saadud kogemuse alusel.

On tarvis arvestada ka neid faktoreid, mida tuleb kasutada muidugi ühe või teise harmoonia aspekti õppimisel.

Inimeses peab olema kõik kaunis…, – nii on räägitud teile…

See on tõesti nii…, – seda mitte üksnes inimeses… vaid ka tema ilmingus – nii peegeldunud avaruses, kui ka avaruses, mis peegeldub inimese seesmuses.

Antud vastasside on väga tugev…, ja kui inimene on harmooniline, siis ümberolev häälestub ühel, või teisel viisil tema enda harmooniale

Mida tugevam on inimene…, mida tugevam on oleva Valguse jõud…, mida kõrgem on tema Südame ja Teadvuse vibratsiooni sagedus, seda kiiremini õpib tema keskkond olema just sellistes vibratsioonides… – seda kiiremini tema keskkond lükkab endast välja seda, mis on disharmoonia elementideks.

See puudutab mitte üksnes keskkonda kui sellist, nagu maja ruumi, kus on keskkond (sotsiaalne töö, või suhtlemise piirkond), vaid ka keskkonda, mida nimetame „koostöö ulatuseks“ teiste inimestega.

See keskkond punnitab samuti, lükates endast välja neid elemente, mis lakkavad olemast harmoonilised…, mis lakkavad olemast arenemise võimelised… – ning paneb teid mõtestama möödaniku kogemusi ja vaatama üle kõik oma kogemused, et talletada need ümber.

Selline on teie enam arenenuma ja harmoonilisema süsteemi seisund…

Selline keskkond hakkab määrama, kuivõrd on võimalik talletada ühte või teist kogemust…, ühte või teist elementi, millega teete koostööd…, või millega ristute.

Kui teie seisund kannab elemente, mis on sünkroonis selle kogemusega, mis oli talletatud varem ja on – kui õpetav kogemus, siis selline kogemus saab jätkatud selle tasemeni, kuni viite selle talletamise küpseks.

Sellega tuleb arvestada nende teadmiste hulga õppimisel, mida nimetasime ühildava sõnaga – HARMOONIA.

Kui pöörduda Maa ja Inimese tekkimise ajalukku, siis harmoonia elemendid kuulusid kohustuslikus korras keskkonna kujunemise elementide hulka.

Kui vaatate oma Maad, seda keskkonda, mis on teile Absoluudi Looja poolt loodud, siis näidake kasvõi üks koht, mis poleks harmooniline!

Vaadake looma, kes asub Maa põhjapoolse keskkonna lihtsas avaruses…, seda keskkonda täitev absoluutselt valge jääkaru värv… – vaadake, kui harmooniliselt sulandub see ümberoleva keskkonnaga…, kuivõrd harmooniliselt sulanduvad keskkonnaga eredad ja täiuslikud virmaliste lahvatused…, kuivõrd üldistav pilt on kõigele, – kus kõik täiendab kõike.

Pole ühtki disharmoonilist elementi…, peale inimese poolt sisse toodud rohmakate metallkonstruktsioonide ja mis rikuvad harmooniat…

Kuid seda tegi inimene, aga mitte Jumal-Looja, kes kõike on teinud üksnes harmooniliselt.

Vaadake mistahes looma, kasvõi väikest halli hiirekest – kas ta pole oma vähesuses kaunis ja loodud harmoonilisena?

Kõik see räägib sellest, et kogu inimkonna loovus oli algselt tehtud antud keskkonna harmoonia osana, milleks on Maa keskkond ise.

Kõik, mida näete…, kõik, mida tunnetate… – oli loodud kui üldharmoonia elemendina – ilma teie mõjuta.

Kõik harmoonia seosed, mis läbistavad keskkonda tervikuna, kandsid algselt enestes harmoonia kõiki noote…

Neid me hakkame õppima antud õppetunni aegu.

Inimene hakkas oma ilmnemise osalusega tooma sisse disharmoonilisi ilminguid.

Õpetajate poolt oli antud teadmised, mis ühel või teisel viisil harmoniseerisid keskkonda…

Kuid… mida enam arenes inimene, seda enam toimus eemaldumine harmoonilistest sidemetest…, keskkonna enda mõjust inimesele.

See keskkond oli mõeldud koolitavaks…, mis koolitaks olla sügavalt harmooniline kõigega, mis on ümbritsemas inimest.

Tegelikult juhtus nii, et inimene kaotas teatud määral side koolitusega…, ning hakkas tooma oma ellu ja väljendama kõike, mis on disharmooniline…, sellega hakkas purustama mitte üksnes oma sidemed harmooniaga, vaid tekitas haiguste algeid, moonutades oma füüsilist olemust ja suhteid keskkonnaga…

Selline kogemus algas mitte Kuldse Koidu ajal, vaid hiljem – Atlantise ajal…, ning jätkub kuni siiani.

Praegune side inimese ja keskkonna vahel on selline, et suhete protsentuaalsus on kriitilises seisundis.

See tähendab…, et inimese edaspidine mõjutus Maad ümbritsevale keskkonnale on faktoriks, mida Gaia, ehk Maa ise… võtab agressiivsusena… kui võõrliigilist mõjutust…, – ning kõigi võmalike võimalustega püüab kompenseerida seda mõjutust.

Osaliselt just seetõttu mõned taimed lahkuvad planeedilt Maa.

See pole selle ilminguga täienisti seotud…, kuid siiski ütlen, et osa taimi on lahkunud Maalt just selle koostisosa tõttu – nemad ei pidanud vastu inimese poolt loodud disharmoonilisele toitekeskkonnale, milles pidid eksisteerima ilmutatud taimedena…, nemad pidid kandma teatuid funktsioone, mis aitaks harmoniseerida ühel või teisel viisil keskkonna kvaliteeti, milles asusid.

Selliseid kohti on väga palju, mille tõttu planeet Maa ja teda teenindav süsteem kaotasid ise palju võimalusi…, läks kaotsi erisuste hulk, mis oli kätketud sellesse juba algselt.

Neid sidemeid on tarvis taastada – kas inimese ja keskkonna suhete muutmise läbi…, või teha nii, nagu on tehtud korduvalt, – eksperiment „Pandora“ näol, kus pühiti kõik olemasolev, ning alustati kõik otsast peale.

Kuid sellises lahenduses pole arengut tulevikku…, on vaid talletus, nagu juba rääkisime…

Selles pole arengu elementi nii meile, kui ka teile.

Seega…, lõpetades sellist pikka sissejuhatust, pöördun teie poole, kui olevuste poole…, kui inimeste poole…, kui mõistusega inimeste poole, kes mõistab, mis on toimumas ümber, ning kuidas liigina ta mõjutab ümberolevat keskkonda…, oma häälestusega ja oma väljendustega.

Mõjutate suhtlemise keskkonda sama suveräänsete inimestega, nagu te ise…, mõjutate õpetavat süsteemi…

Kõik sõltub sellest aktsendist, kuidas pöördute ühel, või teisel viisil meie õpetuste poole, ning võtate vastu neid teadmisi, mida saate meilt…, – need on samuti harmoonia…, või disharmoonia element.

 

Seega…, täna on esimene tund, mille nimeks on „Värv“.

Näib, et sellest võib rääkida pikalt…, ja lühidalt…

Värv on see, mis ümbritseb teid esmalt ja antud teile õigusjärgselt…, kuid samas… – teie ümbritsemine värviga – on sügavalt individuaalne.

Mõistke…, et igal ühel on oma matriks, mis töötleb ümbruskonnast saabuvat informatsiooni ja muundab saadetisi vastavusse teie harjumustega…, teie võimalustega ja teie häälestustega nende saadetiste vastuvõtuks.

Selliseks üheks saadetiseks on esemetelt tulev värvigamma, mida eristate…, sündmustelt (kui suudate neid eristada)…, energiatelt (kui sulgete silmad, võite näha mistahes värvi energiaid).

Sellest, mis toimub teiega, kui sulgete silmad, ning mustal ekraanil saate näha erinevate värvide lahvatusi…, saate teada, kuidas tunnetate oma seesmist ilma…, ehk ennast…, – või, kui teie teadvus on keha piirest väljas, siis tunnetate keskkonda, mis on ümbritsemas teid – seda just värvide lahvatustena.

Harva kellel on must-valge gamma…, näeb üksnes must-valgena.

Need on erijuhud, mida vaatlema nüüd ei hakka, kuna jutt on siiski värvist.

Mida kannab endas värv?

Värv kannab salvestust…, ühe või teise energia energeetilist salvestust täies diapasooni ulatuses.

See, kuidas tunnetate värvi – räägib just teie värvi energia diapasooni tunnetusest.

Kui intensiivselt näete seda värvi, seda on raske võrrelda, kuna omamata täpseid riistu, on võimatu määrata erinevate inimeste ühe ja sama värvi tunnetust,…, kuigi tänapäeval sellised riistad on juba olemas.

Kui panna teid istuma teise inimesega kokku, ning näidata mõlemile samavärvilist ruutu, siis teie aju reageering (kuigi seda nii nimetada ei saa) on erinev…, seega…, ühe ja sama värvi seesmine peegeldus on teil mõlemil erinev.

„Mida siis veel rääkida, kui me näeme ühte ja sama värvi erinevalt?“ – ütlete teie.

Jah, näete erinevalt…, kuid värvi määratlete kindlalt… – punast punasek, rohelist roheliseks…, kuid värvi sügavusele ja selle valgusele on igal inimesel oma reageering…, erineval diapasoonil.

Seetõttu, kui on tegemist värvidega, siis tuleb lähtuda iga värvi tunnetuse kesksest koefitsiendist… – millest räägib üks, või teine värv…, kuidas mõjub üks, või teine värv?

Nagu juba olen öelnud, et iga värv omab ainsat sageduslikku omadust, ning väljendab energia teatud taset…, ehk oma värvi tardunud ekvivalendis.

Seega…, tundes energiaid, võite mängida värvidega, nagu mängite oma keskkonnaga…, nagu mängite võimalustega anda ja võtta vajalikus diapasoonis…, nagu mängite oma hääle intonatsioonidega… – sellest räägime hiljem…

Kuid te olete võimelised mängima ka värvi intonatsioonidega…

Kui näete inimest, kes on on riietunud vaid musta…, siis meenutage oma musta tunnetust, ning määratlege… – miks just musta võtate sellisena, nagu te võtate?

Mis seob teid musta värviga?

Oletame…, te peate läbi analüüsima ja üle vaatama neid seoseid… – kas need kannavad mälestuste šabloone…, või möödunud kogemuste šabloone?

Tegelikult…, on tarvis ära koristada kõik šabloonid, mis seob teid selle värviga.

Võtame NÄITEKS levinud šablooni… – must värv teeb teid esinduslikumaks…, seega, musta riietust kannate pidevalt… nii rõõmu, kui ka kurbuse puhul…, ametkohtumistel…, või isegi oma lapse peol.

Miks siis piirate oma tuunetusi (kuid samas kannate ja kiirgate musta värvi keskkonda…, ning keskkond peegeldab teile tagasi sama musta värvi, kuigi veidi muundatuna)…, miks te hüppasite seitsmest värvist välja, ning koondusite vaid ühele?

Kas üksnes šabloonid hoiavad teid selle ühe värvi tunnistamises kinni…, või miski muu?

Kui hakkate analüüsima, siis panete kindlad piirid enda jaoks, ning näete… – enamuses on üksnes šabloonid…

Need on vanad seondused, mis panevad teid riietuma ja kandma ühte, või teist värvi…

Sama värv hakkab domineerima korteris… asjades, mida valite ja ostate.

Kuidas teha nii, et kogu värvi gamma, sõltumata teie suhtumistest ja šabloonidest, pääseks teie ellu?

Pole midagi väärtuslikumat ja täiuslikumat, kui see, mida nimetame „vikerkaareliseks energiaks“.

See on ju kõige seitsme värvi kooskõla, mis on väljendatud oma täies harmoonias…, kus ükski värv ei tule teistest enam esile, ning on vaadeldavad ühe tervikuna…, kuid samas on ainulaadsetena.

Seega…, ma kutsun teid mitte üksnes vaatlema iga värvi mõju ja ütlema, et näiteks punane kutsub esile selliseid ja selliseid tundeid, aga valge jälle – selliseid ja selliseid…

Sellist informatsiooni on külaldaselt palju ja oma tõesuses ta on lähedane tõele.

Kuid mina kutsun teid millegi muule – pöörama tähelepanu, tuua esile, ning eristama oma riietuse värve…

Astuge oma garderobi juurde ja vaadake sinna…, vaadake vaid, milliseid värve on teil seal…

Mõelge nüüd…, analüüsige…, miks olete neid värve valinud!

Te leiate sellele seondusele põhjenduse aluse…

Ma tervitan neid, kes avavad oma kapi ja näevad seal vikerkaart… – eri toonide vikerkaart… – eri värvide vikerkaart.

Mul on suurim rõõm, kui teie seas on sellised…

Nemad on juba sukeldunud mõistmistesse, et pole olemas mingit kujunenud piirangut…, olgu see vormis, värvis, või selle varjundis.

Rääkida teile värvidest…, ja sellest, kuidas need on mõjutamas tšakrasid…, või meeleolu – see oleks vana informatsiooni kordamine, millest on niigi palju räägitud.

Kuid selline lähenemine, mida näitasin, toob esile harmoniseerumise võimalust, et mõista isklikku seisukohta ühe, või teise värvi kohta…, selle üldise gamma suhtes, mis on ümbritsemas teid…, inimeste suhtes, keda näete ühes, või teises riietuses.

Ma kutsun teid mitte üksnes kuulama õpetajate manitsusi…, vaid ka väljuma sellise teadvustuse tasandile, kus ise määrate endale kogemuse…, määrate selle kogemuse uurimise suuna…, määrate selle, mida võiks välja ütelda sõnadega: – „Olen Looja…, olen uurija…, olen inimene, kes harmoniseerib keskkonda, olles ise selle osana, ning lubades sellesse kõikvõimalikke varjundeid…, kõikvõimalikke värve võrdses koguses… ja sellises harmoonias, nagu näen seda oma ümbruskonnas mina, – inimene.“

Loomulikult, et keegi ei räägi teile sellest, kuidas peaks värvima oma korter erinevatesse värvidesse…

Ühe värvi olemasolu räägib siiski suurest šabloonide hulgast, mis said toodud teie ellu…

Kuid samas…, kui teil on monotoonne tuba, kuid selles on väga eredad plekid – erinevad lilled…, erinevad pildid, mis elustavad teie elamise… – siis harmoniseerumine toimub läbi värvi.

Pole midagi nukramat, kui tühi haigla palat…, kus ei seisa isegi lillekimpu.

Tooge sellesse palatisse lillekimp…, – siis see pole enam palat…, vaid (muigab) võõrastemaja tuba.

Nii tähtsusetu pintslitõmbega muudate enda keskkonda.

Mis siis toimub?

Muutub kogu ruumi avaruse tunnetus…, ehkki antud ruumi olemus ja selle otstarve pole muutunud… – nagu raviti seal varem, – nii ravitakse ka edaspidi.

Ometi värvi piiramine toob sisse nukrust…, toob lõpu selle ruumi mõjule inimesele…, ta ei toeta enam inimese tervenemise püüdlust…, – pigem ruumil, kus viibib inimene, on piiramise effekt, ning on stiimuliks katsuda võimalikult kiiremini pääseda sellest ruumist… – mis muide pole paha terveks saamise puhul.

Kuid jutt on meil teisest…

Sellest, et ümbruskond teie ümber peaks vastama teile ja toetama teid…, kus tahes te ka ei viibiks…, poleks disharmooniline…, ega oleks lammutavaks teie jaoks, mille tõttu tahaksite seda eirata ja pääseda sellest võimalikult kiiresti.

Esmalt võtke ja vaadake ennast…, seda, millises riietuses olete, milline on teie meik… – sellekohaselt reageerib teile ka ruum.

Kui olete riietunud disharmooniliselt ja karjuvalt – siis see pole vikerkaareline…, vaid just karjuv (te ju mõistate seda?), ning ruum hakkab koostöös teiega panema teile vastu vastavaid faktoreid.

Seega…, inimesed, kellega puutute kokku, reageerivad teile mõneti groteskselt.

Seetõttu seesmine harmoonia tunnetus on siis, kui panete selga teile omase, harmoonilise – seeläbi tõuseb teie harmooniline olek…

Isegi siis, kui riietuse gamma pole kõigist seitsmest värvist (muigab), ka siis keskkond võtab vastu harmooniliselt, ning puuduvad värvid saavad lisatud keskkonna poolt selles ulatuses, millises ilmutate end.

Arvestage sellega, et miski ei jää tühjaks…, kõike lisatakse ja täiendatakse analoogiliste vibratsioonidega, kuigi sisult teistega.

Sellega tahaks täna lõpetada…, ehk väljaarvatud see, mida peale vaheaja küsitakse, millele vastan.

Annan teile aega mõtisklusteks.

Olen Peaingel Miikael.

 

Peale vaheaega

 

Vestluse juht: (VJ) Kuidas mõjuvad organismile ja peenkehadele toitained, mis on värvigammas erinevad?

Peaingel Miikael: (PM)

Asi on selles, et toitained, mis satuvad organismi, avaldavad suurt mõju vitamiinide hulgaga, rakuliste ja muude koostisosadega.

Kui vaatate toitaineid ja nähes neid…, mõne värviga tekib teis loomulikult… kas harmoonia, või disharmoonia.

Olete arvatavasti sageli märganud, et inimesed valivad õunu, kuigi väliselt kõik on ühesugused.

Ühest küljest näib, et valivad tervemaid…, kuid seejuures toimub kokkuhäälestus… – oleks kui seesmine kooskõla häälestuse kontroll…, õuna värvi ja inimese seesmuse vahel…

Seega…, toimub enda harmooniakohane viljavärvi valik.

Kui sööte rohelisi puuvilju, siis tähendab – teil roheline gamma on puudulik…

Kuid ometi… esmalt valite maitse omaduse kohaselt, mis on tallel teie seesmuses.

Värvi gamma on rikkalik…, see rahustab ja rõõmustab teie pilku, ning teil on eelistatavam, kui oma toidu sees kasutate võimalikult enam värve…, kui teie laual esineks võimalikult rohkem värve.

Seetõttu enamusele meeldib, kui lemmik puuviljad ja aedviljad oleksid välja pantud suuremas vaasis, siis need annaks harmoonia tunde kogu lauale…, ja kogu söömaprotseduurile.

Ehk just seetõttu on pilgule eelistatavam erk õun ja ta jääb püsima sellel kauem, kui mistahes värskel ja ilusal lihatükil.

Teil on meeldivam vaadelda just õuna, või hernekauna, ehk isegi ühetoonilist maisi tõlvikut…, tunnetates seejuures tõelist naudingut.

Kui köögis hakkate tegema puuviljadest ja aedviljadest midagi natürmordi taolist, siis näete nende mõju ümberolevatele, ning milliseks kujuneb teie suhtlus köögis, või laua taga.

Te märkate, kuidas kõige elavamad pereliikmed hakkavad taltuma ja harmoniseeruma.

Pöörake sellele tähelepanu…, see on hoopis olulisem, kui söömine ühel hommikul vaid rohelist toitu, lõunal – oranži, õhtul – kollast…, – see on pigem piiramine, ning see tuleneb pigem mõistusest, kui kasulikkusest.

 

VJ:      Tänan. Nüüd siis riietusest…, – kui inimene ei tunnista musta…, ei riietuses, ega keskkonnas… – kas see on harmoonia rikkumine?

PM:

Kõik sõltub kindlast inimesest…, harmoonia on oskus sobitada kõiki värve…

Kuid esmajärjekorras on tarvis jälgida reageeringuid, mida kutsub teis esile üks või teine värv (see puudutab nii musta, kui valget), ning pöörata tähelepanu motiveeringule…, mis on peamiseks põhjuseks loobuda mustast värvist.

Kuigi väga harmooniliselt näeb välja pime öö ja tähed taevas…, eriti kusagil lõunamaal…

Kas see pole siis harmooniline?

Või… – kuivõrd harmooniline on must nina loomal…, ehkki see võib näida mitte nii harmoonilisena tema karvastiku taustal?

Kuid musta kandmisest või kasutamisest keeldumine… on pigem seotud negatiivse kogemusega, kui selle värviga.

Me kutsume teid täiele harmooniale…, selle vastuvõtule…, aga mitte ühe värvi eelistamisele teisele, vaid kogu värvigamma kindlale mõistmisele.

Kuid samas tuleks arvestada, et must ja valge värv on baasvärvideks, millistesse on talletatud kõik värvide suhtelisused.

Kahjuks inimene pole võimeline lahutama musta ja valget värvi koostisosadeks, et saaks mõista selle värvi sügavust.

See on seetõttu, et inimene, nähes musta värvi, ei välju välisilma, vaid laskub oma seesmisse ilma, laskub sügavale enda seesmusesse.

Osaliselt see on seotud usulise ilmaga, kus osa usutegelastest kannavad just neis värvides riietust, et näidata, kui sügavalt ta on laskunud enda seesmusesse, enda seesmise ilma seiramisse…, ning eraldub sellega välisilmast, kui sellisest…, ta ei allu välisilma mõjutustele, kuna on laskunud enda seemusesse sügavalt.

Samas…, valge värvi olemus näitab, et pole oluline avaneda kõigis värvides, vaid… avaneda enamuselt oma kogemuse täiuslikkuse näitamiseks, mis on inimesel olemas…, ning millele pole midagi lisada…, – kuna see on üksnes valge leht, millel iga värv tuleb eredamalt esile…, kui mistahes muu värvi taustal.

Valge värviga pole kõik alati nii ühetähenduslik, kui mustaga…, seetõttu palun pöörata tähelepanu ühe, või teise värvi ilmnemise motiveeringule…

See olekski täiuslikum vastus teie küsimusele

 

VJ:      Millega on seletatav värvigamma tunnetuse häire daltoonikutel?

PM:

See on ümbruskonna tunnetuse funktsiooni rike.

Mõningatel inimestel see on talletatud juba varem…, kuna selline piirang on vajalik keskkonna mõjude kõrvaldamiseks nendelt inimestelt.

Samas…, kasutamata neid värve, mida ei näe, nemad justkui väljuvad nende värvide energeetika mõju alt, selle sageduslikkuse alt.

See on pea sama kogemus, mida määrab vaimsus enda jaoks, olles lühinägelik…, käe, jala, või muu puudumisega.

Selles pole midagi tõsist, välja arvatult ehk… – kui vaimsus, läbides sellist kogemuslikkust teistes ilmades, oli piiratud koostööst selliste värvidega.

Nagu mõistate…, ega kõik ilmad pole nii värvilised, kui see ilm, kus olete praegu.

On ilmasid, kus on kõigest mõned värvid ja nende varjundid, aga mitte terve palett.

Vaimsused, kes tulevad neist ilmadest, võtavad enda peale kanda piiratud värvigamma nägemise kogemuse…,   et oma kogemustikuses talletada keskkonna energeetilisi tunnetusi… ilma nende värvideta, mida siin keskkonnas on külluses…

Või hoopis… et tunnetada osade vibratsioonide puudust… ning talletada selle keskkonna läbimisena…, või edaspidiseks keskkonna läbimiseks, kus need värvid on väljendatud eredamalt…

Seega… – on olemas hulk kogemuse läbimise viise…, ja see on ka kasutuses.

Pidage meeles seda, et värv on – vibratsioon…, värv on – mõjutus, mis käivitub läbi inimese ja inimese peal… – see on samuti koostöö inimese keskkonnaga.

Ühel või teisel viisil piiramine – on üksnes kogemise piiramine, mis on vajalik…

See on ka daltoonikute puhul…

Või nägemise täielik kaotamine, kus inimene hakkab tunnetama sõrmede otstega (selliseid juhuseid on küllaga).

Või hakatakse värve tunnetama läbi muusika (ka selliseid juhuseid jätkub).

See räägib sellest, et inimese apparaat on häälestunud ka muudele diapasoonidele, kus ta tunnetab veel peenemalt, ning saab just sellist kogemust oma üldise Monaadilise Puu kogemuste kogumikku…, kogemuste läbimisse planeedil Maa.

Seondage seda kogemust mitte üksnes ühe inimeluga, vaid kogu ulatuses…, ärge püüdke vaadata kõigele, mis ümbritseb teid selle elu ulatuses, selle ainsa inkarneeringu aegu, selles keskkonnas… – vaadelge kõike veelgi sügavamalt.

See pole seotud karmaga, või mingite füsioloogiliste häiretega (ehkki võib näida füsioloogilise häirena)…, kuid tegelikult…, see on üksnes kogemise  piirang, mis on vajalik arengu läbimiseks… – millegi omaks võtmiseks ja mõistmiseks.

 

VJ:      Miks värvid inimese emotsionaalses loomuses on määravad?

PM:

See pole tegelikult nii…

Värvid väljendavad inimese emotsionaalse loomuse energiat…, ning määravaks on emotsionaalne loomus ise, aga mitte värvid.

Värvid vaid värvivad emotsionaalseid loomusi…, ning samas… emotsioonides esinevad heli ja värvid…

Te pole häälestunud vaid… emotsionaalsele helile, ega kiiratavale värvile…

Te pole häälestunud veel ei füüsiliselt, ega funktsionaalselt…

Selline lähenemine on kõige jämedam värvigamma nägemine…

See sarnaneb väga välgu ja selle mürinaga…, selles esineb esmalt sähvatus, ning mürin tuleb tagantjärele.

Umbes sama toimub peenemalt häälestunud inimese emotsioonidega – esmalt näeb värvi sähvi…, alles seejärel selle värvi heli…, ehk selle emotsiooni heli… – te pole võimelised vaid seda kuulma…

Kuid samas… peeneksisteerimise elementaalid peentes ilmades kuulevad just teie emotsioonide helisid.

Muide, pöörake tähelepanu loomadele… – ka nemad kuulevad teie emotsioonide helisid kiiremini (eriti kassid), kui värvigammat, mida kiirgate emotsioonide aegu.

See pole teie hääle taoline…, vaid see on teie välja vibratsiooni heli, mis tekib emotsionaalse seisu muutumisel ühes, või teises olukorras.

Muutumise hetk annab ootamatu löögi olevustele, kes on suutelised kuulma…, see kõlab neile väga äkiliselt… kui trummi tugev löök…, alles seejärel kõlab muutuva emotsionaalse välja „meloodia“.

Seetõttu kujutlus, et värv on emotsioonide karkassiks… – on ekslik.

 

VJ:      Kas on vastavust värvi eelistuses ja sellel, millise kiire sagedusel vaimsus on tulnud?

PM:

Jah…, selline eelistus on olemas…, selline side on olemas… – mugavuse tsoon eksisteerib igas olukorras…

Kuid me kutsume teid väljuda sellest mugavusest, ning teha koostööd kõigi kiirtega.

Kui tegelikult ongi tuldud ühel kiirel (selliseid on praegu päris vähe, enamuselt on tuldud kahel kiirel), siis peale 2010 olid aktiveeritud praktiliselt kõigi kiirte teenimise võimalused, et inimene ilmutuks kui harmooniliselt arenenud inimene…, inimene, kes lubab endale ilmutada loovuslust mistahes suunas, mida üksnes valib.

Selline side on samal tasemel, nagu eristate oma ema häält paljude häälte seast…, isegi kaunite lauljate häälte seast teie ema hääl on teile siiski kallim ja lähedasem.

Sama on ka teenimiskiirega (üks, või kaks), ta on teile lähedasem ja meeldivam…, te tunnetate harmoonilist sidet selle värviga.

Kuid see ei tähenda, et peate kandma üksnes seda värvi ja ümbritsema end selle värviga…

Olen juba ütelnud, et mistahes piiramine – on degradeerumine.

 

VJ:      Miks informatsioon värvigammast on üldinimlikust teadvusest kadunud?

PM:

Vaid seetõttu, et õppesüsteemidesse ja selle suundadesse, samuti ka arengusse, oli sisse viidud piirangud, et inimene läbiks isegi piseima piirangulisuse kogemuslikkust.

Oli arvamus, et inimene saab selliselt juhitavamaks…, järelandlikumaks ja tagajärgedes enam ettearvatavamaks.

Kui vaatate, siis värvide piiranguid on alati saatmas piirangud, millised on seatud üles ülalpool seisvate juhtiva ja suunava juhtkonna poolt.

Sama võib näha ka riietumise poliitikas, mis on kehtimas viimase ajani Hiinas, Koreas…, või selles, mille nimeks oli Nõukogude Liit… – milles oli samuti range piirang.

Ehk…, mistahes esile toomine, või mistahes vabadus oli võetud elemendina, mis hakkas vangutama süsteemi, ning hakkas kahjustama olemasoleva süsteemi korda…, – seetõttu piiramine värvis oli võetud mitte üksnes kastidesse kuulumise märgiks (eriti kastidesse kuuluvuse riietus).

Kõrgema juhtiva koolkonna liikmed kandsid suht vabat riietust, mis lubas tuua oma ellu vabamõtlemist…, kuid alluvailt oli nõutud eneseväljendamise piiramist, mis oli, nende arvates, parimaks selliste inimeste juhtimise viisiks.

Just seetõttu küsige endilt, eriti mehed…, miks eelistate musta või halli tooni autosid…, – aga naised…, miks eelistate hoopis punast tooni?

Te üllatute oma seesmistest vastustest…

Miks just see toon, aga mitte kollane meestel… ja mingi roheline naistel…

Miks piirate just ennast enese väljendustes?

Mis teie kujutluses on šablooniks, et piirate end neis kauniduse kujutlustes…, või selles, mis vastab teie staatusele…, või seisusele ühiskonnas… – mis on nende teadmiste aluseks?

Te näete, et teie peal kajastusid need piirangud, mis olid aluseks ühiskonnal, kui ka  poliitilisel süsteemil…, – need hoiavad teid tagasi…, kuigi olete deklareerinud oma vabadust.

 

VJ:      Meile on teada tšakrate värvid – kas need vastavad neile vibratsioonidele, millistel nad töötavad?

PM:

Igas tšakras on olemas vikerkaareline energia…, ehk, neis on olemas kõik seitse värvi…, kuid üks neist vibreerib kõige võimsamalt…, kui solist kooris…

Just solist kerkib esile oma värviga…

Võite ühe või teise tšakra koostöös, luues ühe, või teise tšakra tegevust, võimendada selle tegevust vastava värvi riiete kandmisega.

Kuid see on siiski kitsasuunaline mõjutus.

Te peaksite selgelt mõistma ja teadvustama, et kasutate kitsasuunalist mõjutust…, see on lühike lühiajaline piiramine, et saavutada kindlat eesmärki.

Vesi on suurepärane…, kui ta on klaasis, siis teda saab tõsta ühest kohast teise… – see pole vee piiramine, vaid vee ümberpaigutamise võimalus ühest kohast teise.

Täpselt samuti võite kasutada tšakra värve kooskõlastuses riiete värviga…, ja seda selleks, et avaldada mõju, mis on teie jaoks vajalik teatud diapasoonis…, lühiajaliselt ja vastavas suunas.

Selle protsessi võimendust kasutage mõistuse piires…, siis näete ka tulemuste erinevust.

Kuid samas…, te paratamatult jõuate seisundisse, kus hakkate kasutama mitte ühte värvi, vaid kogu tšakrate vikerkaarelise samba energeetikat…

Seega…, hakkate tööle vikerkaarelise energia abil… – tehes loomist ja  keskkonna muutmist, olles koostöös kogu tšakrate vikerkaarelise sambaga… – järelikult…, kasutate energiat, mida me kohandame ja nimetame Vikerkaareliseks Energiaks.

 

VJ:      Millega on seotud inimese silmade värvi erinevus…, mida see tähendab?

PM:

Midagi ei tähenda…, kui ehk geneetilist kuuluvust ja geneetilise ehituse erisust… (muigab ja soovitab lugeda Mendelejevit)

Värvide tunnetus pruuni- ja sinisilmsetel on energeetiliselt sama…, aga geneetilistes küsimustes parem pöörduda teadlaste poole, nemad oskavad seda paremini selgitada.

Kui silmade värv on erinev, siis geneetilise puu koostis oli erinev…, selles toimus rasside segunemisi enam…

Ülejäänu teie geneetikas on väga täpselt lahti kirjutatud.

Inimene võtab energeetikat vastu mitte silmadega, vaid muu keha osadega…

See toimub peamiselt läbi kuuenda ja seitsmenda tšakra – mille kaudu toimub side kogu tšakrate seondusega…, värvide vastuvõtt on tüümuse seonduse vahendusel.

Sellel kõigel pole silmadega midagi ühist…, ja olen rääkinud, et pime inimene tunnetab värve läbi vibratsiooni…

Mõned tunnetavad värvide vibrtasioone isegi suletud silmadega…

See on üksnes füsioloogia.

 

VJ:      Miks värvigamma on kooskõlas heligammaga?

PM:

Seetõttu, et selline on olemus ja üheks selle koostisosaks…, see on energia olemus, mis on avaldunud keskkonnas…

Need on ühed ja samad osad…, need on ühe terviku väljendused erineval viisil…, erinevates koefitsientides.

See on sama, kui võtta õun, millel on värv ja lõhn, mis kuuluvad vaid õunale.

Täpselt nii kuuluvad värv ja heli teatud diapasooni energiatele.

Heli ja värv vastavad oma koosluses kindlale diapasoonile.

Kui hakkame rääkima helist, siis hakkame rääkima ka heli värvist.

Kuid on olemas mõiste – värvusmuusika…, see on kunstlik katse kanda muusikat värvile.

Tegelikult…, kui teil on olemas värvusmuusika, siis tuleks vaadata seda energeetiliselt…, see toimub mõnevõrra teises diapasoonis ja teises helina pikkuses.

Kuid ma siiski kordan taas… – värv ja heli ei iseloomusta energiat…, energeetilist paiskumist…, energeetilist vastamist, või energeetilist koostööd.

Need on üksnes peenemad omadused, mida ei saa tunnetada täies diapasooonis kõik…, kuigi teie organite füüsiline tunnetuslik olek eeldab seda.

Esimene, millele ma kutsun teid üles – teha analüüs…

Teiseks – harmoniseerida puuduvad värvid värvide lisamisega.

Oletame, et teil on väga range riietusvorm, mis on seotud teenistusega mingis instituudis… –te lihtsalt ei saa panna seal kaela punast lipsu…

Kuid samas…, teile ei keela keegi lisada seda värvi sulepea näol, või märkmiku näol…, ehk kohvitassi näol, millest joote hommikuti kohvi…, kasvõi natürmordi näol erksatest puuviljadest, mida toote kaasa tööle hommiku-, või lõunasöögiks.

Nii täiendate oma riietuses puuduvad värvid, kui silmate neis seda.

Siiski…, me kutsume teid üles kasutama kogu värvi gammat…, ning küllastama end võimalikult enam nende värvidega, mida kasutate harva.

Kõige olulisemaks on see värvide spekter, mida kasutate vabaaja riietuses, mis erineb ühiskonna poolt määratud ja peale sunnitud piiravas ametriietuses.

Samas…, kui ilmutate end vaba inimesena, siis vaadake oma riietust… – kuivõrd olete vabad oma eelistustes…, – see võib ütelda teile ette, kuidas on võimalik võtta kasutusele teile antud võimalusi.

Katsuge need ära kasutada…, vaadake, kuidas muutub sellega teie ilm…, kuidas muutuvad teie suhted.

Vaadake ja katsuge imetleda neid värve, mis on puudu teie igapäevases elus…, leides neid ümberolevast ilmast…, valides ja koondades neile oma tähelepanu.

See harmoniseerib hästi teie seesmist seisu ja väliseid vibratsioonide välju.

 

VJ:      Miks Pythagorase Triaadis kõik värvid on jagatud kolme ja nelja punkti…, – vaimseks ja madalamaks ilmaks?

PM:

See oli katse luua mõjutuste algorütm…, mõjutust värvide vahel… – tõmmata side nende vahel, mis on juhitav ja mis pole juhitav.

See katse oli läbi viidud suht õiges suunas…, see on sama, kui jagada tšakrate sammas kaheks koostisosaks – kõrgemateks ja madalamateks tšakrateks.

Teistes kultuurides tehti katset seondada erinevaid värve…, mida on näha ka koostöö seondustes… – Maa, Vesi, Õhk ja Tuli (päike, tule stiihia)…

Sama oli ka muudes iidsemates kultuurides, kus samuti olid erinevad astroloogilised värvid.

Püüti leida viise – mitte üksnes värvidevahelistes seostes…, vaid viise läbi värvide kasutamise…, läbi konstruktsioonide loomise…, läbi mõistmise – “kuidas on see tehtud“, et mõjutada välist ilma.

Mõjutades, saada kogu ilma vastukaja…, ning juhtides vastukaja, taas kord mõjutada ilma.

Selleks oli ette võetud püüd klassifitseerida värve sellisel kujul, et käesolevaks ajaks see oleks üheks elemendiks, mis külaldaselt täpselt määraks värvide seost.

Kuid peale Maa üldise keskkonna matriksi muutust, hakkavad vastastikku sidemed muutuma paindlikumaks…, lojaalsemaks…

Samad seitse põhivärvi – ka need muutuvad sootuks teisteks…, need venivad oma diapasoonis pikemaks…, enam pole tarvis võtta punktilist, ega keskmist kõikide värvide mõjutust…, vaid ilmutusdiapasooni ulatuses, ühes või teises keskkonnas.

Seetõttu öeldakse sageli, et lisatakse helesinist kiirt…, või kuldset energia voogu… – ehk, lisatakse neid värve, millistega süsteemis pole eriti arvestatud.

Seda tehakse selleks, et tuua sisse valguse pikenemist…, selleks, et teha inimteadvuse ja välisilma teadvuse omavaheline side võimalikult vabamaks ja tugevamaks…, et mõjutada koostöö välju teie ja välisilma vahel, ning teha seda pehmemaks, lojaalsemaks, veelgi voolavamaks.

Seda lisatakse kõikide värvide ilmutuse diapasooni laiendamiseks…, ning seejärel muutub konstruktsioon… – ülemineku ajaks on üheksa värvi, senise seitsme alusvärvi asemel.

Lisanduvad hõbedane ja kuldne värv…

Arvestage sellega palun.

Olete vist hakanud märkama, et oma tunnetustes ja oma välistes atribuutides on hakanud esile tulema üks või teine värv…, olete hakanud tajuma nende värvide vibratsioone…, ning tunnete vajadust kanda neid värve.

Ma ei kutsu teid eelistama neid värve, kuna need on doseeritud värvid…, ning teile on vaja neid vähemal määral…, nende mõju tõttu…

Need on kitsasuunalised värvid (kuldne ja hõbedane)…, kuid nemad peavad olema teie värvigammas…, ja need hakkavad kuuluma põhivärvide koostisosa hulka… – peale nende seitsme, milliseid tunnete hästi.

 

VJ:      Mustvalged ja värvilised unenäod – mis on nende olemus?

PM:

Mustvalged ja värvilised unenäod – see on teie füsioloogilise aju tegevus…, see on teie apparaadi oskus lahtimõtestada signaale.

Oma olemuselt need ei kanna endas midagi.

Arvestage sellega, et värviunenäod jäävad paremini meelde.

Kui teie Kõrgemal Minal on vaja midagi rõhutada, siis unenäod võimenduvad… ja just värvide läbi…, nagu oleme rääkinud – need täienduvad värvivibratsiooni lisandumise läbi ja sellisel viisil.

Need pole alati õpetavad unenäod…, vaid sageli on üksnes pildid, mis kordusid mitmeid kordi, kuid meelde polnud jäänud…

Et see jääks meelde ja mingil määral läbi võetud, siis pilt esineb värvilisena.

Kuid peamiselt – see sõltub siiski teie apparaadi arengust…

Peaks mainima, et kõik sõltub ulmelisest apparaadist, mis oskab välised saabuvad signaale tõlgendada signaalideks, mis on mõistetavad seesmisele süsteemile.

 

VJ:      Kuidas saaks teha ümberoleva ilma nägemine erksamaks ja tunnetavamaks inimese jaoks?

PM:

Hakake vaatlema…, süüvima igasse värvi…

Kui näiteks näete seina… värvilist – siis tavaliselt heidate sellele vaid pilgu ja lähete edasi…

Kuid…, proovige silmitseda sama seina…

Just nimelt…, – mitte heita pilk, vaid silmitseda – justkui vajuda seina värvi sisse.

Hakates silmitsema seda seina, kuulatage… – millisel tšakral tunnetate vastamist, ning katsuge sama tšakra tasandilt vaadata seda värvi…, ehk, laske oma teadvus tšakra tasandile, ning olles selles värvis, vaadake uuesti.

Te imate selle värvi täienisti endasse.

Kui hakkate nii tegema iga värvi puhul, siis peatselt näete, et teie nägemise ulatus on järsult avardunud…, ümbruskonna nägemine avardub tervikult…, paljudel esemetel ilmneb sügavus ja ruumikus, mida polnud varem nende juures märganud.

 

VJ:      Sellega küsimused on ammendatud.

PM:

Ma tänan teid.

Loodan, et ka järgnevad vestlused toovad teile rahuldust uute mõistmiste saamisel…, meendustes ja ehk… vanade teadmiste ülesse tõstmisel, mis olid inkarneeringute aegu kaotsi läinud.

Te hakkate jagama neid teadmisi… – see oleks uuringute alguseks ja… teadmiste edasi andmise alguseks…, mitte üksnes vertikaalis – õpetajalt õpilasele…, vaid ka horisontaalis – õpilaselt õpilasele.

Selliselt teeme ilma veelgi kaunimaks…, harmoonilisemaks läbi selle harmoonia, mis hakkab ilmnema teie juures ja teie ümber olevas ilmas.

Read Full Post »