Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2013

Kuidas tõsta teadvuslikkust

Adama, Aurelia Louise Jones vahendusel

2010.12.12

Olen Adama Teloselt.

Mu kallid, teadvuslikkuse tõstmine – on laialdane teema, mille esitamiseks kuluks terve entsüklopeedia.

Vastust sellele küsimusele saaks esitada tuhandetahulise teemandi näol, millel iga tahk on piirkonnaks, kus saaksite tõsta oma teadvuslikkust, avardades oma jooksvaid arusaamisi elust sellel planeedil…, või väljudes selle raamidest.

Enne, kui asuda teadvuslikkuse tõstmisele, tuleks esitada endale mõningad küsimused.

* mis tähendab minu jaoks TÕSTA oma teadvuslikkust?

* miks ilmneb soov teha seda läbi?

* mis toimub, kui inimene tõstab teadvustust?

* kuidas see mõjutaks minu elu?

* millised võivad olla tulemuselt sellisest vaimsest rännakust, mis otseses mõttes, ei lõppe iialgi?

 

Alustades mõtisklemist nende küsimuste üle oma südame sügavustes, sellega astute juba teadvustuse tõstmise protsessi suunas.

Teie Jumalik Mina võtab sellest osa üksnes teie poolt antud loa kohaselt.

Ta hakkab saatma teile etteütlusi ja suunama teid, aidates selliselt arengu protsessis.

Kallid, see tõeline protsess hakkab hargnema teie ees vastavuses teie kordumatule teekonnale ja teie panustele sellesse.

Kui süvite küsimustele vastuste mõistmisele, siis tõsta oma teadvustust on hulga kergem.

Seda protsessi saate muuta isegi lõbusaks ja mänguliseks, avastades selles üha uut ja uut!

Teie loal ma annan igale neist küsimustest lühivastused, ning jätan teile koduseks ülesandeks jätkata tööd nende kallal…, mitte üksnes mõistusega… – vaid enamuses – südamega!

Mu kallid, teie süda on teie vaimsuse kõrgemaks teadvuseks.

 

Mida tähendab tõsta, või avardada oma teadvuslikkust?

See tähendab… manustada üha enam teadvuslikkust kõikidele teie tasemetele ja elu külgedele.

Lõpetage autopiloodil elamise.

See tähendab…, lõpetada rahmeldamine oma elus…

Iga päev…, kasvõi mõneks hetkeks…, kasvõi mediteerides, vaadelge ja õppige tundma TÕELIST ENNAST.

Avage end KÕIGI VÕIMALUSTE jaoks.

Avage imesid ja au enda seesmuses… ja enda ümbruses – looduses… üle kogu planeedi ja Ilmaruumis.

Avage keerulist ja põimunut süsteemi Maa muudes valdustes, millele te pole kunagi pööranud tähelepanu.

Avage omad südamed, ning tutvuge seal elava ingliga, kes on Jumalik Mina, teie tõeline Olemus… – teie igavese Olemuse teine pool.

Avage selle Olevuse küllust, armastuse imesid ja kannatlikkus, keda nimetate Emakeseks Maaks.

Tema annab ja kindlustab elu, mõistlikkust ja energiat igale elu tükikesele maapeal…, igale nähtavale ja nähtamatule valdusele.

Teie Emake Maa on – Olemus, kes miljoneid aastaid on võimaldanud teile oma keha selleks, et te saaksite elada ja paljuneda.

Austage Teda ja Tema keha, ning ta aitab teil tõsta oma teadvuslikkust ja vibratsioone võimsalt.

Alustage otsekohe oma imelist rännakut enda seesmusesse, avades oma tõelist olemust…, lõpmatut jumaliku olevust, kes on kogemusi saamas inimkehas ajutiselt.

 

Miks minul võib ilmneda soov tõsta teadvustust?

Inimese elu Maa peal oli viimase tuhande aasta jooksul külalt keeruline ja täis väljakutseid…, põhiliselt seetõttu, et nende teadvustuse tase, kes elasid maapinnal, langes pidevalt.

Te lubasite endil aeglaselt laskuda kolme „Kuldse Ajastu“ kõrge teadvustuse au kõrgustest käesoleva elu tasemeni, mis pole vastavuses teie Jumalike Loovuste olemuse tasemetega

Olete kaotanud ühenduse oma Jumaliku Minaga, ning jätkate erinevail viisidel Jumala kummardamis, kes on väljaspool teid.

Vastavuses sellele, kuidas tõstate oma teadvustust kuni oma Jumaliku Minani, ning võtate oma jumalikkust täielikult omaks, siis kõik annid, mis olid teile sünnist kaasas, hakkavad naasema teie juurde tagasi.

Taas olete võimelised kasutama oma igapäevases elus rahu, maagiat ja piiritu Jumala kaunidust, kelleks olete tõeliselt ise eesriide tagustes…, ning tõusete valude ja kannatuse kohal üles, mis olid esile kutsutud teis olevate piirangutega.

 

Mis toimub, kui inimene tõstab oma teadvustust?

Teil oleks kasulik teada, kuivõrd piiratud olete.

Jõudke selgusele sõna „vabadus“ tõelise tähenduseni, ning mõistke, mida teile isiklikult tähendab see sõna.

Jõudke otsusele, mida on teile elu jaoks vaja?

Milliseid arengu suundi oma elus valite?

Millised on teie unistused?

Mida tahaksite esile tuua ja kelleks saada käesolevas elus?

Millised on teie eesmärgid?

Kas mõistate, et suudate saada kõike seda, tõstes vaid oma teadvustust oma tunnetuste piirest väljapoole?

See on teekond, mille vahendusel oleme loonud Telosel paradiisi ja elu täis täiuslikkust.

Avage südamed ja mõistuse täiuslikkuse ja piiramatuse vastuvõtuks, mis oli elu osaks juba algselt planeedil.

Nii oli teie planeedil miljoneid aastaid tagasi, pikkade „Kuldsete Aegade“ aegu, enne teadvuse langemist.

Inimkonna langus toimus mitte seetõttu, et Eeva maitses mingit õuna…, nagu usuvad seni paljud teie seast.

See on üksnes allegooria, või metafor.

Langemine toimus seetõttu, et neil aegadel ilmus kõrge teadvustuse taseme vajadus.

Ta ilmnes soovist tunnetada polaarsust ja eraldumist Jumalast…, mis viis täiuslikkuse tõrgeteni…, – kõrge teadvustuse maagia hakkas aegamööda kaotsi minema.

Selle tulemusel sündis duaalsus, milles praegu ka elate.

Teie teadmised läksid kaotsi välise teadvustuse kasuks…, nii öelda – miljoniteks aastateks.

Kallid…, see tähendab, et need teadmised on siiski veel tallel teie vaimsuse sügavustes, ehk, alateadvuses… – ning olete muutumas võimelisteks neid kõiki taas teadvustama.

Vastavuses sellele, kuidas lasete minna ekslikel ja moonutatud veendumustel, mis on piiranud teid nii pikka aega… hakkate meenutama oma olnut seisundit, ning rakendama kõike juba selles olevas füüsilises elus.

 

Kuidas see mõjutab minu elu?

Teadvustuse tõusuga teie soovid, huvid ja prioriteedid hakkavad muutuma.

Hakkate teadvustama, et üksnes teie…, ja mitte keegi teine… olete loojaks ja peamiseks peremeheks oma elus, olenemata kogu ümberolevast keskonnast.

Hakkate kasutama uut teadvustust ja sellest tulenevaid teadmisi selleks, et luua oma elu uut reaalsust piiranguteta – just sellist, millist olete alati tahtnud.

Hakkate looma elu täis kaunidust, rõõmu, tasakaalu, voolavust, armastust ja õnne, milliseid võisite varem üksnes ette kujutada.

 

Räägin teile, kuidas teadvustuse tõus mõjutab teie elu.

Vastavuses südamete avanemisele uue reaalsuse võimalustele, puhastuvad emotsionaalsed ja mentaalsed kehad vanadest veendumustest, mis ei tööta enam, vaid piiravad.

Kõik teie soovid ja unistused hakkavd uues reaalsuses käivituma.

Saate vabalt elada nii, nagu olete alati tahtnud…, realiseerides kõike, mida soovite.

 

Milline saab olla tulemus minu teadvustuse tõusust?

Teadvustuse tulemused võivad olla lõpmatud ja piiramatud.

Kosmilise arengu käigus hakkate pidevalt tõstma oma teadvustust… – selline protsess kestab igavesti.

Saate teada, et oma tõelises olemuses olete igavesed ja surematud Jumal-Jumalanna…, armastuse lapsed, kes on loodud armastuse poolt.

Saate teada, et ilmusite armastusest, ning liigute pidevalt veelgi suurema armastuse poole.

Olete kõiketeadva ja imelise Jumala lapsed, kellel on kõik tema omadused…, kui soovite… olete tema koopiad – ja mitte kuidagi vähemat.

Kaotsi läinud mälestused saavad taastatud!

…Kui isegi tuleb mööduda kaljudest ja puhastada varinguid…

…Kui tuleb isegi tungida läbi okasvõsa…, tõusta juba teekonna alguses äkilistele mägedele…

Kas te siis ei tahaks pääseda vangistusest, milles elate, ning teada saada… – mida on veel teie planeedil!?

Selline Tõe otsing võib avada teie ees elu, täis suuri rõõmusid ja imesid, millistest te ei saanud isegi unistada.

Küsige endilt… – kes te olete…, kas tsivilisatsioon, kes elab isoleeringus planeedil…, või meie õed-vennad, kes on sündinud Ühese Looja armastusest?

Kas olete üksildased…, või olete osa avarast ja lõpmatust loovusest, piiramatu arvuga erinevustest?

Väljudes raamidest, millistes elasite seni, kindlapeale avate „tõelise ilma“, ning teadvustate, et varjupaik oli kõigest illusioon…

Te pole ilmast eraldatud…, ega pole üksikud!

Olete osa Kogu Olevast…, kogu lõpmatust armastusest!

 

Mis tähendab „sõuda Ülestõusu lainetel“?

Te hakkate pidevalt tõstma oma teadvustust.

Paljud, kes elavad maapeal, unistavad pääseda peale surma taevastesse.

Planeedi uue arengu tsükli raames pole enam vaja surra, et pääseda taevastesse.

Taevased peatselt avanevad Maa peal kõigile, kes on valinud „sõuda mööda Ülestõusu laineid“.

Kas pole aeg alustada seda haaravat rännakut kohe?

Või ehk valite jääda inimteadvuse ahelaisse?

Peale selle, kui jõuate neis küsimustes selgusele, siis suunduge oma püha rännakule…, kui te pole veel seda alustanud.

Avage oma süda ja teadvus teistele Maa valdustele…

Saate teada, kuivõrd võluvad ja harmoonilised need on.

Püüdke mõista…, kes on tegelikult loomad…, milline on nende osa planeedil…, ning kuidas nemad saaks teid aidata!

Inimesed oskavad neid eristada soo järgi…, välimuse järgi…, suuruse ja liigi järgi… – kuid vähesed mõistavad neid.

Avage süda ja mõistus selleks, et teada, mis on teie kohal üleval, teie all ja… ümber teie, nähtavas ja nähtamatus…, seda, mida pole kunagi märganud.

Tehes nii, hakkate tunnetama tingimusteta armastust…, saate teada palju imelisest… mis soodustab teadvustuse tõusu ülestõusu energia lainete vahendusel, mis on täitmas teie planeeti.

Praegu teie ÜLESTÕUS VABADUSELE…, teie kroonimine, peale tuhandeid elusid Maa peal, tehes tööd ja arenedes… – on juba läheduses.

Kunagi varem võimalus tõusta polnud nii tõenäonne, kui praegu…, Emakese Maa ülestõusu tsükli lõpus.

Kas ei tahaks ühineda temaga, ning koos sõuda mööda ülestõusu laineid?

Tõus üles, vaimse vabaduse poole, oleks teie kõikide kehastuste eesmärk…, alates aegade aegadest.

Selline eesmärk oli kättesaamatu…, seetõttu enamus teie seast oli unustanud inkarneeringute eesmärgist… – areneda teatud vaimse tasemeni, et lõppude lõpuks saavutada peamist eesmärki.

Kunagi varem Maa ajaloo jooksul ülestõus Vabaduse suunas ja elu Jumalikus Õndsuses, polnud võimalik täide viia kõigest mõnede aastate jooksul.

Kas kasutate seda hetke ära…, või eelistate elada veel 25 000 aastat, kuni järgmise ülestõusuni mingil teisel planeedil, läbides samu raskusi, mis praegu?

Valik on teie teha, mu kallid.

Armastuses ja Kaastundes saadan teile seda üleskutset ärkamisele.

Olen Adama… – teie vend ja sõber.

Read Full Post »

Raske 2013 aasta
Lee Carroli:

Näib, et see teema jääb kestma kogu 2013 aasta jooksul…, kuna see pole „tavaline energia“, ning Krayon tahaks, et oleksime pidevalt kursis sellega, mis on toimumas…, ja miks…?

Miks näib, et nüüd on enam inimesi kadumas…, isegi suuremal hulgal, kui kunagi varem?

Miks näiliselt on sedavõrd palju inimesi tasakaalust väljas?

Krayon aitab jõuda arusaamisele selles.

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Antud hetkel see ruum võib avalduda mingi ümberlülitina…, või energia muundusena.

Need, kes on siin ja on kuulamas sõnumit, ehk ei teadvusta kogu selle sügavust, mis on toimumas minu partneri kehas…, mis annab temale võimalust teha kanaldust.

Antud hetkel kõik tema keha rakud tunnetavad seda seisundit, millises ta on…, ning peatavad kõik kehalikud protsessid, mis pole vajalikud.

Nemad peatasid vananemise protsessi…, toidu seedimise…, isegi haiguslikud protsessid.

Kõik see oli peatatud, et saaks minna üle kuulamise seisundisse, ning valmistuda tööks käbinäärme energia abil.

See oleks kui lõhe löömine läbi mitme filtri, sedavõrd-kuivõrd, läbi mille saaks tulla hääl, millest ollakse teadlik, et tema selline on olemas.

See on hääl, mis tuleb kodunt.

Vaat mis on praegu toimumas.

Seejuures käivitub ühendunud ühendenergia…, mis on uudsusena…

Need,  kes vanas energias rääkides, laskusid transi, ning tulles sellest välja, ütlesid teile, et see on suht väsitav kogemus.

Nemad ütlesid: „See kurnas mind energeetiliselt. Olen väsinud.“

Kuid minu partner, peale kanalduse lõppu, saaks lüüa tantsu. (kui ta oskaks)

Tegelikult ta on koostöös suure ja tohutu energiaga…, seetõttu peale kanaldust ta ei tunne üldse väsimust.

Nii see toimub seetõttu, et neil hetketel temal kujuneb paljumõõtmelisuse seisund, kus ta küllastub mitte üksnes informatsioonist, vaid ka elulisest jõust.

Ta on sellises seisundis, millises enamus inimkonnast ei luba endal olla.

See on selline seisund, kus inimolevus on tervikult ja täienisti avatud enda seesmuses oleva „Jumala osa“ energiale.

Sellises seisundis toimub tervenemine ja avaneb luba muutusteks.

Seega ma annan informatsiooni, mis enamuselt on tegelikult isiklikku laadi, isiksustatud teie jaoks…, aga mitte vaid sõnum eesriide tagustest.

See on rääkimas Jumala osa teis!

See on dialoog Temaga!

Tänavune 2013 aasta on raske, millest räägime hetke pärast.

Kuid otse praegu tahaks ütelda, et ma esindan siin mingit eraldi isoleeritud teadvust.

See, mida kuulete – on kokkusurutud lineaarsel viisil ja teie keeles – ülekanne, mida olete võimelised mõistma.

Mu partner on tegemas seda juba 23 aastat.

Temal kulus neli aastat, enne kui julges avada suud, et proovida teha seda.

Kulus veel kolm aastat, et tema jutt muutuks voolavateks lauseteks…, kuna see, mis sai temas avatud, on sillaks, mida ta pidi aru saama, ning ületama selle.

Tema alustas mõtete rühmast, mis polnud veel temale lineaarne, kuid oli vastuvõetav kontseptuaalselt.

Peatselt ta saavutas seda, et mõtted hakkasid saabuma lineaarsematena…, kuid ei suutnud veel jätma meelde, millest need olid, kuna need tulid liiast suure kiirusega.

Noil aegadel temal polnud veel koostööd enda teadvusega, ning sõnumid lihtsalt saabusid temale…, ja temal oli raskusi meenutada neid, et esitada kuulajaile.

See oli sarnane sellega, et ta esmalt salvestas mõtted talletusseadmesse, mida hiljem võttis välja, esitades neid oma keeles.

Need olid esmased kanalduse õppetunnid.

Meenuvad need ajad, kui ta rääkis: „Annan alla…, see on liiast keeruline! Miks te eesriide tagustes ei saa olla lineaarsemad? Võiksite anda aeglasemalt, et ma jõuaks seda edastada.“

Alustades sellist dialoogi, ta avas ukse sõnumite saamiseks.

Me siis vastasime: „Miks sina, Inimene, ei saaks muutuda paljumõõtmelisemaks?“

Nii arenedes kahe kontseptsiooni vahel, partner arendas endas võimet väljuda lineaarsest struktuurist ja piiratud lineaarsest ruumist.

Ta struktueeris end ümber, ning see võimaldas meil täita seda kohta, mida ta oli loonud meie jaoks selle protsessi käigus.

Temale läks tarvis seda, mida nimetame tema olemises – kaasasündinuks, et see segaks vahele ja aitaks struktueerida ruumidevahelised paljumõõtmelised teated sõnumiteks…, ja selliselt, et saaks neid edastada teile, mida võtaksite vastu oma reaalse aja kohaselt.

Nüüd sai kirjeldatud tema kanalduse arengu lugu.

See, mida praegu olete kuulmas, kuidas me räägime läbi tema teie reaalses ajas, on temapoolne interpreteering…, parim viis sellest, milleks ta on võimeline, olles kolmemõõtmelises kehas.

Sellistel hetketel temale muutub kättesaadavaks see, mida ta võtab vastu meiepoolsest eesriide tagustest…, seega… ta on teadlik igaühe teie Akaši salvestistest.

Ta on teadlik neist raskustest, mis tõid teid siia, et kuuleksite seda.

Neil hetketel ta teab seda, mida tean mina…

Ta teab olukordadest ja sünkroonsusest, mis võimaldavad meil olla seal, kus viibite teie oma teadvuses, ning elada seal, kus elate teie.

Ta näeb seda, mida näeme meie…, kuid ei näe teie…

Ta näeb teie elu seisundit, sõltumatult teie vanusest…, seda, mis võimaldab teil minna üle järgmisele elu etapile, kus saaksite areneda jätkuvalt.

Ta näeb seda, mis tõi teid sellesse ruumi…, või pani kuulma seda…, või sundis kogema tundmasaamist…, või seda, mida enamat on tarvis enda mõistmiseks.

Päeva juhendus seisneb selles, et „leida Suursugusust enda seesmuses“!

Egas midagi… – selles seisneb mõistatus!

Sellest tarvis rääkida veidi.

 

Miks see aasta on sedavõrd raske?

Mida enam räägin sellest…, ja mida enam räägib partner sellest… – seda enam vana vaimsuse osa ajus jätkab küsimast: „Kas see tõesti on ikka vajalik?“

Vastus on selline: JAH, see on tõepoolest nii!

Lehekülg vana energia ja uue energia potentsiaalide vahel on inimkonna poolt täienisti ümber pööratud.

Tõeline erinevus avaldub valguse ja pimeduse tasakaalus…, ja selles, mis on toimumas, kui toote valguse kätte selle, mis pole kunagi valgust näinud.

Ma võiks kasutada mitmeid metafore, kuid selle asemel tahaks anda teile mõningaid atribuute, milliseid te ehk isegi pole oodanud.

Alustame esimesest, ehk kõige raskemast.

 

Mõningate õpetajate lahkumine.

Kuidas seda teile selgitada, et mis mõte oleks sellel?

Proovime…

Kuni aastani 2013 murdsime pead teise mõistatuse kallal…, ega polnud absoluutselt mingit täielikku sajaprotsendilist kindlust selles, et viite nihke läbi.

On olemas Voli Vabadus, kus Vaim saab anda teile üksnes informatsioone olemasolevate potentsiaalide põhjal.

Meie anname teile informatsioone, mida näeme endi ees…, ja need näitavad TEIE NÜÜD antud hetkel.

Me ei saa näha ette, mida teete…, kuid anname selle asemel teile potentsiaale sellest, mis võiks toimuda…, seda vaid selle põhjal, mida mõtlete ja teete antud hetkel.

Me saame alati anda teile suurimat üldist pilti, kui see, mida saate näha ise…, kuna oleme vaatleja seisundis, kellele on näha kõik.

Meil on selline ülevaade, millist teil ei saa olla…, see ülevaade näitas alati seda, et olete liikumas positiivsemas suunas, kui on seda näha teil.

Kuigi teie ei saa näha oma potentsiaale sama selgelt, kui meie…, kuid ometi reaalsus teie ümber on lausa kisamas, et see on toimumas…, ehkki toimub suht aeglaselt.

Kõike seda võiks pöörata ringi hetkega…, kuid see sõltub siiski Voli vabadusest… – seetõttu… see ei saa kunagi olla absoluutne.

See oleks kui kellaosutite vaatamine…, enda reaalsuses te pole võimelised nägema nende liikumist…, kas pole?

Kuid…, kui heidate neile pilgu mõningate ajavahemike järgi, siis näete siiski tema liikumist.

Sama on toimumas ka jälgides taimede kasvu…, olete teadlikud, et need kasvavad, kuid märgata seda reaalses ajas on keeruline.

Sama oletust teeb ka Inimkond, tuginedes toimuva hetkevõtetele, mida näeb…, aga pole võimeline oma mõistusega nägema ülevaadet täies mõõdus, kuhu energiad võiksid liikuda.

Ometi on toimumas palju sellist, mida inimesed saaksid näha…, kuid märgates ja jälgides seda, nemad sattuvad hoopis segadusse…, ning neile näib, et see on väljumas neist raamide piireist, mida olid oodanud käesolevaks ajaks.

See jutt on selleks, et selgitada, miks mõned teie seast kaotavad sõpru, kes surevad…, ning neile näib, et see pole sünkroonis tänavu lubatud uute energiatega.

Ma tean neid, kes on siin…, kes kuulavad, või loevad seda sõnumit…, kuid ometi neile võib näida kohatuna ja enneagsena see, et on võmalik kaotada oma sõbra, või kallima inimese antud aja lõigus.

Mõningad neist, kes on istumas siin ruumis, on päris hiljuti kaotanud neid, keda armastasid…, ja neile see näis eriti solvavana, kuna näis, et need kallid inimesed „polnud üldse veel valmis minema“.

Minu partneril oli juhus, kus ta kaotas Krayoni meeskonna liikmeid…, minu meenutuse järgi neil hetkeil, kui ta sai teada sellest, oli üpris vihane minu peale, ning rääkis: „See pole õiglane, see on vale ja kohatu…

Ta oli Valguse Töötaja ja tegi häid asju…, meil oli vaja teda…, ta oli tervendaja.

Paljud vajasid teda…, näis, et ta peaks elama veel palju aastaid…, kuid nüüd ta on läinud…“

Paar nädalat tagasi mu partner kaotas taas ühe sõbra…

Ta pole üksinda selline…, vaid paljud tema ümber…

Ka siin ruumis on neid, kes on tunnetamas sama.

Mõningatele tänavune aasta on… kaotuste aasta.

Just seetõttu tahaks anda teile mõningad selgitused…, tahaks selgitada seda, mida polnud võimalik varem teile rääkida, kuna näeme seda alles nüüd.

On olemas ettenägematu tulevik, mis on ennast üles seadmas alles tänavu.

See on selline tulevik, millest polnud võimalik rääkida teile, kuna te polnud veel jõudnud sellisesse kohta, kus nihke potentsiaal oleks sellise jõuga.

Ja nüüd, aastas 2013, olete seda saavutanud.

Olete ületanud pööripäeva protsessi keskse punkti, mis oli tõesti selleks piiripunktiks, mida nägid ette juba põlisrahvad.

See oli ajaline fraktaal…, kuid nemad ei nimetanud seda selliselt.

Sellegi poolest neile see oli sedavõrd ilmselge, et oma vaimsel tasandil nad seadsid selle järgi kõik oma kalendrid ja prohvetlused.

Nüüd me saame rääkida teile sellest…, kuna eesriide tagustes on algamas mingi uus planeering, millesse olete kaasatud ka teie.

On ka Vanu Vaime, kes pidid lahkuma…, näiliselt enneaegselt…

See vaid seetõttu, et just nüüd on nende aeg saabuda eesriide tagustesse.

Neil on tarvis läbi viia enda uuendus, ning peatselt, aasta jooksul, naaseda Maa peale tagasi kui vastsündinu…

Seda selleks, et hetkel, kui sulle jõub kätte aeg naaseda tagasi planeedile, nemad on juba täiskasvanud…, ja oleks nendeks, kes õpetavad sulle, mida tarvis teada.

Nemad on ennetav rahu meeskond Maa peal.

Nüüd siis mõistad, millest käib jutt…

Nemad pidid lahkuma sinust…, ning peatselt naasema tagasi…

Nemad pidid osutuma vajalikes kohtades, ning ootamas sind seal, kuhu jõuad järgmisel korral, mu kallis.

Kallis vana vaimsus, neist pidi saama katalüsaator sinu jaoks, et suudaks järgmises elu ärgata…, ning viima oma töö lõpuni, mida oled ise kavandanud.

Seega…, kui kehastud järgmises kohas, siis nemad on juba ootel seal, olles sinuga sünkroonne, ning olles sinu õpetajatena, avaldavad tugevat muljet sulle, keda hakkad heameelega kuulama.

Tegelikult mõned võivad osutuda samades suhetes sinuga, nagu praegu…, või selle läheduselt… – sa tunned neid ära.

Seda võite tunnistada küll ebaõiglasena…, meile see on teada.

Mõned võivad tunnetada isegi hingelist valu…

Seepärast tahaks teie ette laotada süüsteem, mis austab seda, mida olete loomas.

Seemnete istutamine nõudis mõningatelt vaimsustelt, et nemad jõuaks kohale varem, siis saaksid hakata võrsuma õigeaegselt…, kuna sina jõuad sinna hiljem…

Mõned jõuavad sinna veelgi hiljem…, kuid ka nemad jõuavad sinna samma…, nii või teisiti…

Ehk see leevandab ja aitab ületada teie pettumust ja kurbust…, ning aitab mõista seda paremini.

Sellel kõigel on vaimne eesmärk, mis on ilmutatud tõelisel armastusel.

See oli esmane, millest tahtsin rääkida.

 

Aasta, kus peaks leidma palju lahendust

Teine punkt seisneb selles, et me kavatseme seda aastat nimetada aastaks, kus paljudel seisab ees leida lahendust…, mis ei tundu sugugi hea olevat.

Lahendus eeldab miskit väga positiivset…, mis teie keeles tähendaks õiglast kokkulepet, tasakaalu…, ning sellist omadust, mille juures võidavad kõik.

Kuid see siiki pole üldse mitte see, mida näeme meie…

Meie jaoks lahenduseks oleks see, kui tasakaalutus leiab lahendust…, ehk leiab oma väljapääsu…

Kujutage ette miskit, mis püüab hoida tasakaalu laua peal, mis on toetatud vaid keskelt.

See miski on kiikunud alati, kui kiigel, kord ühele… kord teisele poole…, kuid pole kunagi nihkunud kummalegi poole…, ta vaid kõigub ja kunagi ei jää püsima kindlasse asendisse kõigi aegade jooksul.

Ta võib liikuda üles ja alla, kuid kohalt mitte kunagi.

Ometi sellel aastal ta võib seda teha…

Seega…, kui on kas või veidike mõtlemist, siis see hetk võib saada selleks ajaks, kus leidub lahendus, ning leidub väljapääs kas ühel, või teisel viisil…

Inimkond on hakanud tunnetama seda…

Hakkate nägema, kuidas psühhiline tasakaalutus leiab lahendust iseenesest.

Kui ongi mõned inimesed tasakaalutud, siis nemad võivad lõplikult nihkuda tasakaalutusse.

Paljud nende seast ilmnevad juba sellel aastal…, olete märganud seda oma kultuurides.

Inimene läheb koolis klassidesse ja tulistab lapsi relvast.

Te teate, et see pole õige…, see on risti vastu alateadlike moraali väärtustega ja Inimese teadvusega…

Kuid samas mõistate, et selliseid sündmusi ühe aasta jaoks on liiast palju.

Teil seisab ees näha seda veel enam…, see kõik on väga kurb…, kuid selliselt leiab lahendust tasakaalutus.

Selline lahendus annab väljapääsu teatud liiki tasakaalutusele, mis pole võimeline eksisteerima sellises vormis…, või sellisel tasemel ja sellisel hulgal, nagu on nüüd.

Ta pole võimeline eksisteerima sellises energias, mida loote teie…

See peaks tühjenema laengust ja lahenema…

Teil seisab ees näha, mis tegelikult on toimumas erinevates süsteemides.

Kõik, mis asub umbmäärases keskpunktis…, ning paljude aastate jooksul balanseeris reguleerimatta konfliktides ja kohatutes… hakkab leidma väljapääsu lahendusteni.

Seega…, miski sellest leiab lahendust positiivses mõttes, aga paljutki – mitte.

Just seetõttu selle aasta energia näib teile sedavõrd veidrana.

Just seetõttu on sedavõrd palju hullunuid (nagu nimetate neid) tulnud esiplaanile välja.

Just seetõttu olete sedavõrd ettevaatlikud, nagu käiks tulistel sütel.

Seda aastat nimetatakse täiesti õigustatult täiskuu energia aastaks.

 

Nüüd lubage anda veel ühte atribuuti, mis võib täienisti erineda seni tuttavatest…

Mõningad, kuulates kõike seda, ütlevad: „Krayon, see kõik ei käi minu kohta…, minu jaoks see aasta on hea, milles laabub mul kõik edukalt.

Olen leidnud isegi lahendusi asjades, millistega oli mul varem probleeme…, kuid nüüd lahendused tulevad iseenesest.“

Täiesti õige!

Tere tulemast, lahendus!

Mõningatele see aasta sai selleks ajaks, kus kõik laabub hästi.

See on paljude põhjuste tulemusel…

Üks neist seisneb selles, et ümberoleva energia erineb varajasemast sedavõrd, et negatiivsete atribuutide esile kutsumisega kõrvaldusid blokeeringud.

Sellele leidus oma lahendus.

Nagu oleme varem maininud, et paljudele teist olid võimaldatud sellised võimalused ja atribuudid, mida võtsite omasteks…, kui proovisite rakendada neid minevikus, siis need ei töötanud.

Ometi uus energia sobib nüüd ideaalselt neile lahenduse leidmiseks ja edu saavutamiseks…

Mõningaile teie seast asjad ilmnevad ja lahenevad selliselt, et kõik laabub lõpuks õnnelikult.

Seetõttu see aasta on teie jaoks hea aeg, mida olete pikka aega oodanud, et kord ilmneksid mõningad asjad.

Kuid enamusele teie seast see pole nii.

Iga inimolevuse iga tee, eriti vanadel vaimsustel, on täiesti unikaalne…, ega saa olla kõigi jaoks ühiseid juhiseid tegevusteks…, või ühist reeglite kogumikku, mis oleks universaalne kõigi jaoks…, mille tõttu mõningad osutuvad positiivsete lahenduste punktis… – kuid enamusele teie seast see aasta pole kuigi hea.

Juhendused selle kõige läbimiseks on samad, mida oleme andnud varem:

– Vaid kannatust…, olge ettenägelikud…, puhake!

See aasta pole hea selleks, et midagi alustada…, kuna paljud teie ümber olevad on otsimas oma lahendust…, seetõttu pole ka tasakaalus.

Seda võiks võrrelda retrograadse Merkuuri omadustega, millistel on mõju kogu aasta jooksul, mis ongi nii mõnede poolt tunnetatav. (kerge muigega)

Seega… – ärge kartke neid asju…, parem märgake neid kui abi häälestuseks ja korrigeeringuks… – millisteks need ka on!

Vaadake neid osana enda poolt loodud sügavamates mõistatustes, milles olete ise praegu…, ja mida olete ka läbimas.

Kujutage, et… lahing on läbi.

Kujutage vaid seda: – kolmemõõtmelisuse lahingu väli…, suits on hajumas, ning hakkavad paistma langenute kehad…

Et pääseda koju, peate ületama lahingu välja, ning nägema neid kõiki…, viimseni.

Peaksite tunnetama valu…, nägema nende moonutatud nägusid…, ning mõistma… – igaüks neist oli kellegi laps.

Selle välja ületamiseks kulub terve aasta…, seda pole võimalik võtta kui midagi head.

Hakkate öösiti ärkama ja mõtlema sellele.

See on meie üks parimatest metaforidest.

Selline suur energia nihe ei saa olla kuigi mugav.

Need meistrid, kes tegelevad sellega ja lahendavad mõistatust igapäevaselt, võivad rääkida, et nende juurde tulevad inimesed, kes pole kunagi varem nende poole pöördunud.

See toimub üksnes seetõttu, et nemad on oma mõtisklustes jõudnud vajaliku punktini.

„Mis toimub“ – küsivad nemad.

„Miks just mina?…, miks just nüüd?“

Paljudel tekib tendents piinelda nende küsimuste üle, ning süüdistada end…, arvates… – asi on läinud valele teele seetõttu, et ise ilmselt tegid midagi vääriti.

 

Kõike seda võite näha uudistes.

Viimase punktina on järgmine:

Kallid…, kõik, mis on ümbritsemas teid, on selle tõestuseks, millest räägin teile.

Käesoleval ajal on kaks riiki, mis on ebastabiilses olukorras…, ka kolmas on lähenemas sellele.

Kõik kolm olid pikka aega stabiilsed…

Kes võis arvata, et Egiptus saab üheks neist?

Egiptus aastakümnete jooksul näis vägagi tasakaalustatud – ehk oli…, kuigi ei näind nii mitte?

Süüria oli juhitud raudse käega, ning oli loonud valitsuse stabiilsust, mis oli absoluutne.

Mis võis esile kutsuda sellist katkemist, et mõlemad asusid sellisele teele…, millel on tänase päevani?

Kui heidate pilgu sellele…, miks… ja miks just nüüd… – siis näete, et kõik tähtajad keerlevad 2012 ja 2013 aastate ümber.

Selles on seoseid Inimteadvusega, mis muutub üha läbipaistvamaks ja räägib: „Me ei taha, et tasakaalutus meie riigis jätkuks sellisena, millisena näeme ja mõistame seda nüüd. Me näeme, et see paremaks ei lähe…, me tahame lõpetada selle, ning leida lahendust.“

See on see, mida olete jälgimas.

Väga ebameeldiv vaadata seda, mis toob surma, kannatust, kurbust ja vapustusi.

See on kurvastav…, kuid selleks, et kõik laheneks, võib kuluda enam aega, kui tahaksite.

Kuid… kunagi vaatate tagasi… – siis näete tulemusi selgelt.

Inimkonna massteadvus on hakanud muutuma ja taotlema seda, mis viib teda tervikuni.

Valitsused hoiavad sageli vanadest valitsemise viisidest kinni…

Kuid inimesed tahavad koole ja haiglaid…, ohutust tänavatel ja parkides…, tahavad naabritega elada ühel nõul.

Seega…, seda tuleb enam… – eriti sellel aastal.

Mida enam vapustusi näete, seda suurem pusle saab kokku seatud.

Seetõttu lõpetame sõnumi samuti, kui alustasime.

Ma tean sind… mu Suurepärane…, olen härduses su jalgade ees…

Ära lase mööda seda hetke.

Vanad vaimsused olid siin kõikidel juhtudel, kui inimkond pidi tegema üleminekut…

Kas mõistate seda?

Neljal korral olite lähedal sellisele nihkele, mida elate üle tänavu…, neljal korral lasite mööda selle hetke.

Neljal korral hukkusite ülemineku protsessis…, kuid sellel korral seda ei juhtunud.

Ärge laske seda mööda…, teie Akašis on olemas „meenduste nupp“, mis lükkab esile mälestuse, emotsiooni, mis ütleb: „Oleme seda tunnetanud varem, kuid see ei toonud midagi head.“

Ärge lubage selle energial mõjutada teid…, kuna see on duaalsuse ja hirmude nupp, mis räägib, et asjad on alati sellised olnud…, jäävad korduma, kuna elu on juba selliselt seatud.

Kuid see pole tõsi…

Olete suurepärased…, käesoleval ajal on teil võimalus hakata nägema seda…, heitke kõik hirmude hääled elu seljataha… ja öelge neile, et olete nüüdseks laetud…, ning olete ise võimeline juhtima oma elu reaalsuse kulgu.

Selline on selle päeva sõnum.

Olen Krayon…, minu armastus inimkonnale selle eest, millega ta on saanud hakkama, vaatamata raskustele.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Õpetus soovide kehastumisest ellu

Jerry ja Esther Hicks, 24 juuli 2012

Virtuaalse Reaalsuse Mäng

 

Me toetame teid kavatsuses tegeleda selle protsessiga igapäevaselt…, kuid ei tasu pikalt tegeleda sellega… – viisteist – kakskümmend minutit oleks täiesti piisav.

Tuletame meelde… – poleks paha, kui saaksite leida hubasem koht, kus saaksite omad mõtted kirja panna…, kuigi sellise mõttetegevuse protsessiga võib tegeleda mistahes sobivas kohas, kus keegi ei segaks teid.

Teilt pole nõutud laskuda teadvuse muutunud seisundisse…, meditatsioon pole selles protsessis tarvilik.

Vastupidi – peate olema valmisoleku seisundis mõtisklema selgelt ja täpselt sellest, mida soovite…

Teil vaja tunnetada, kuidas oma vaimsuse sügavustes hakkavad ärkama positiivsed emotsioonid.

Alustage tööd oma Töötoas vaid juhul, kui südamel on kergus ja tunnetate vaimset tulva.

Kui ei tunneta end õnnelikuna… – siis sellisel juhul ei soovita tegeleda oma Loomingulises Töötoas.

Suurem osa oma tööst Loomingulises Toas saab olema andmete vastuvõtt ja nende kasutamine, mis kogunevad igapäevases elus.

Koguge positiivsed muljed kokku, ning moodustage neist terviklikku pilti, mis rahuldaks teid ja pakuks rõõmu teie südamele.

Kogu päeva jooksul, olenemata töö liigist – kas teel tööle…, kodutööde aegu…, suheldes perega, sõpradega – korjake endale meeldivaid fakte, mida saaksite kasutada hiljem oma Töötoas.

Teil kindlasti on olnud võimalus kohata inimesi lõbusa ja elurõõmsa olekuga…, siis korjake meenutusi nendest, et saaks hiljem kasutada seda oma Töötoas.

Kui juhtute nägema masinat, millest olete ammu unistanud – siis saatke ka see oma laekasse.

Võite teada saada mingist tegevusest, mis on teile meele järgi…

Mida te ka ei näeks ja kui see meeldib teile… siis julgelt, kahtluseta, liitke seegi oma laekasse…

Jätke meelde kõik, mis pakub teile meelehead.

Kui tunnete muret, et mälu võib alt vedada… siis soovitame oma muljed panna kirja.

Alustades protsessi, saate kasutada laekasse kogutud faktid.

Selliselt loote oma enda elu pildi, mis hakkab ajapikku reaalselt ellu rakenduma.

Pakume teie tähelepanule põhjalikumat näidet tööst Loomingulises Töötoas…

Mulle meeldib viibida siin, kuna mõistan selle aja tähendust ja jõudu.

Mul on hea olla siin.

Kui vaatan iseennast, siis mulle näib, et olen täielik asjade ja sündmuste kogumik, mis on mu enda poolt loodud ja… enda valiku kohaselt.

Olen täis energiat…, kunagi ei väsi…, astun mööda elu, ega kohta oma teekonnal mingeid takistusi.

Näen end sellisena istudes autosse, või väljudes sellest…, astudes majasse, või korterisse – või väjudes neist…, võttes osa jutuajamisest inimestega…, või mistahes muudes oma elu sündmustes…

Ma sõuan edasi, rakendamata selleks mingit jõudu… – mul on kerge ja hea…, olen õnnelik!

Ma näen, et tõmban ligi üksnes neid, kes on harmoonias minuga ja minu kavatsustega.

Ma teadvustan üha enam ja enam oma soove.

Suundudes oma vajalikku kohta, ma tean alati, et saabun sinna jõulisena, värskena ja valmis uuteks teostusteks.

Näen ennast ilusas ja stiilses riietuses, mida olen ise endale valinud…, ning mull on meeldiv teadvustada, et minu valik ei sõltu sellest, mida arvavad ümberolevad… milline on nende arvamus minust ja minu käitumisest.

Mulle on oluline, et ma ise oleks endaga rahul.

Kui ma näen end sellisena, nagu siin sai öeldud, siis, kahtlemata, tunnetan sügavamat rahuldust.

Ma mõistan, et minu võimalused kõigis elu sfäärides on tõemeeli piiramatud.

Võtan vastu otsused, tuginedes sellele, kas ikka tahan saada teatud kogemust…

Aga mitte… – kas olen võimeline seda endale lubama.

Ma tean, et õnnisolekut, tervist, suhteid, milliseid valin ise, tõmban endale ligi kui magnet.

Ma valin absoluutset ja lõpmatut edukust, kuna olen teadlik, et Ilmaruumi rikkustel pole piire.

Just seetõttu ma ei tunne süümepiinu, saades oma õiguslikku osa…, ma ei vähenda seda osa, kuna seda hüve jätkub kõigile.

Pole mingit mõtet luua varusid mustadeks päevadeks…, kõike, mida läheb mulle tarvis, võin saada kergusega ja kohe.

On mulle kättesaadavad kõik elu rõõmud… – neil pole ei lõppu, ega äärt!

Ma näen end ümbritsetuna inimeste poolt, kes on, nagu minagi, enda soovide tulemuste väljendajad.

Nemad on minu kõrval, kuna see oli mu enda valik!

Ma lasksin neid oma ellu, ning lubasin neil käituda oma enda suva kohaselt.

Ma näend end suhtlevana teiste inimestega – jutukana, naervana ja rõõmu tundvana nende väärtuste üle.

Ma tean, et ka nemad saavad mitte vähem rahuldust minu positiivsete omaduste pärast.

Me tunneme vastastikku sügavat tänulikkuse tunnet…, keegi meist ei kritiseeri teisi inimesi, ega tee märkusi nende puuduste pärast.

Ma näen, et mul on võrratu tervis…, ning minu asjad liiguvad suurepäraselt.

Olen tänulik oma füüsilisele elule.

Ega ma asjatult püüelnud mõista seda ilma, kui tegin otsuse kehastuda oma füüsilisse olemusse.

See on lihtsalt vapustav – olla siin…, võtta vastu otsuseid, kasutades oma mõistuse jõudu…, kusjuures, omades juurdepääsu ammendamatute Ilmaruumi ressursidele, mis avanesid mulle tänu Külgetõmbe Jõule.

Just tänu selle vapustava vaimsuse seisundile ma saan tõmmata ligi enam rahulolu ja rõõmu.

See on lihtsalt imepärane…, mulle see väga meeldib…, see on õnn!

Seega…, mu töö on tänaseks tehtud…, ja ma lahkun oma Loomise Töötoast, omades enda käes kõike vajalikku, et veeta ülejäänud osa päevast mõnusalt.

Ka edaspidi ma otsin seda, mis pakub mulle rahuldust…, – kuid praegu mu töö on tehtud.

Kui asute oma Loovuslikus Töötoas tegevuse kallale, olles heas tujus…, meenutades meeldivaid hetki, ning vaadeldes neid võimalikult põhjalikumalt… – siis teie elu väljaspool Töötuba hakkab koheselt peegeldama pilte, mis olid loodud teie kujutlusega.

Antud protsess – on võimas atribuut, mis aitab teil luua suurepärast ja õnnelikku elu.

 

Järgmine protsess – virtuaalne reaalsus

Kuna tuleks pöörduda antud protsessi poole?

Kui teil on hea tuju, ning tahaksite teha harjutusi vastuvõtu vibratsioonide kiirgamises.

Kui teile meenus midagi meeldivat, ning tahaksite seda tunnet pikendada ja isegi võimendada…

Kui teil avanes vaba aeg, ning tahaksite seda veeta meeldivalt…

 

Antud hetke Emotsionaalse Seadluse diapasoon

„Virtuaalse Reaalsuse“ protsess saab olla enam kasulikum juhul, kui teie emotsionaalne seadlus on diapasoonis – rõõmu, teadmise, väe, vabaduse, armastuse ja… igavuse vahel.

Pidage meeles, et elate Vibreerivas Ilmaruumis, kus kõik on juhitav Külgetõmbe Jõu poolt.

Just seetõttu te saate just seda, millest mõtlete… – tahate seda, või mitte!

See toimub seetõttu, et tasub teil jõuda harmoonia vibratsioonile objektiga, millele on suunatud teie tähelepanu, siis selle vibratsiooniline olemus kas ühel, või teisel viisil, hakkab ilmnema teie elus.

Seega võiks ütelda…, et Ilmaruum vastab vibratsiooni edastusele…, külgetõmbe punktile…, mõtetele ja tunnetele.

Ilmaruum ei vasta neile sündmustele, mis on juba teie elus toimunud…, vaid võtab vastu vibratsioone, mis on edastatud üksnes käesoleval hetkel.

Ilmaruumil pole vahet, kas teil on olemas miljon taskus, või ainult mõtlete sellele, et see miljon on teil olemas.

Külgetõmbejõud sõltub mõtetest, aga mitte reaalsetest sündmustest, mis on toimumas teie ümber.

„Virtuaalse Reaalsuse“ protsess pole selleks, et liimida kokku „lõhutuid nõusid“…, ta ei taasta seda, mis on juba lammutatud.

Kuid ta aitab teil aktiveerida teadlikult oma kujutluses pilte, mis loovad vibratisoone, mis vastavad teie kujutlusele õnnelikust ja täisväärtuslikust elust.

Kui harjute nägema oma kujutluses üksnes meeldivaid pilte, antud positiivne vibratsioon muutub teie uueks emotsionaalseks seadluseks.

Paljud inimesed saadavad oma vibratsioone üksnes vastuseks sündmustele, mis toimuvad nende elus.

Seega… – nende inimeste saatus jätkuvalt areneb täpses vastavuses ümberolevatele sündmustele…, ja nii päevast päeva… – ilma mingite märgatavate muutusteta paremuse poole.

Kõik see toimub üksnes seetõttu, et kellegile neist ei tule pähe mõte, mis erineks kasvõi mõnevõrra ümberolevatest tingimustest.

Kuid paraku mäng „Virtuaalne Reaalsus“ võib muuta oma asjade olevat seisu, kuna tema kasutamine on puutumas mistahes küsimust teie valikus, mis aitab suunata antud hetke vibratsiooni kujunevast olukorrast kaugele kõrvale.

Kuid, vaatamata tänasele olukorrale (ehk mitte kõige meeldivamale), kõige imelikumad asjad hakkavad tõmbuma teile ligi, kuigi midagi taolist pole varem kunagi toimunud.

Kontrastsed olukorrad (mõningate olemasolu on vajalik teie soovide sünniks) sageli aktiveerivad paljusid põimunud energiate liike.

Tavaliselt selleks, et mõista oma tõelisi soove, on tarvis esmalt hästi aru saada sündmuse detailidest, mis aitaks teil mõista, mida tegelikult soovite.

Kui näiteks hakkate kindlalt avaldama soovi tugeva tervise järgi… – muidugi hetkel, kui olete haigeks jäänud.

Või suuremat jõudu saavutab soov omada palju raha… – enamuselt siis, kui tunnete sellest puudust.

Teisi sõnu… – kui püüdlete selguse ja kindla määratluse poole, siis enamuselt see tähendab, et olete lõplikult sattunud segadusse…, kas pole nii?

Kui olete uppunud asjadesse, siis unistate rahust…, aga kui tunnete igavust… – kas ei tahaks veidi „raputust saada“?

Pidage meeles, et Virtuaalne Reaalsus kätkeb endas kolme esmast sammu.

Esimene – palumine (antud samm on väga lihtne, kuna pidevalt palute midagi)

Teine – vastus palumisele (pole teie mure… – kuid see on lähte energia)

Kolmas – vastuvõtt (olla avatuna sellele, mida palusite)

On oluline selgelt teadvustada, et Esimese ja Kolmanda Sammu vahel eksisteerib suur erinevus.

Kui te keskendute teile tõesti millegi olulisele ja vajalikule, siis seejuures kaugeltki mitte alati olete vibratsioonilises vastavuses oma soovidega…, vastupidi… – palju sagedamini olete häälestunud soovitava puudumisele.

Kui tulevad arved, mida vaja koheselt maksta, aga teil, nagu kiuste, on rahadega probleeme…, ehk õigemini, nende puudumine… – siis hakkate kohe muretsema ja närveldama.

Mille tulemusel mõtlete: „Mull on hädasti vaja raha“.

Ehk isegi kasutate positiivsemat antud küsimuse vormi: „Ma tahaks omada enam raha“.

Kuid mõlemal juhul teete esimest sammu…, te kinnitate oma soovi…, – kuid ei tee kolmandat sammu, – kuna hoiate end pidevas vastasseisus sellega, mida palute.

Te jätkate palumist…, ja teete seda lakkamatult, igal hetkel… – ega suuda peatuda.

Kontrast soovitava ja tegelikkuse vahel pidevalt provotseerib teid üha uutele ja uutele palumistele.

Teie ülesanne antud hetkeks – leida viis ümberlülitumiseks vastuvõtu režiimile… – see on midagi raadio häälestamise taoliselt vajalikule lainele.

Te ju mõistate, et teie vastuvõtja ja saatja sagedused peavad langema kokku…, vastasel juhul kuulete üksnes raginaid ja müha, aga mitte muusikat.

Taoliselt võite ära tunda oma signaalide kokkulangevust (saadetud ja saabunut), tänu oma emotsioonidele.

Teisi sõnu…, – kui tunnete end vintsutatuna ja tühjana, vihasena ja õnnetuna… – siis juurdepääs energiateni on suletud teie jaoks.

Kui äkki avastate, et tunnete negatiivseid emotsioone…, oleks tarvis lõõgastuda … – ega oleks enda suhtes ei karm, ei nõudlik.

Mistahes negatiiv tunnetes võib olla suht kasulik – see annab näitlikult mõista, et harmoonia saavutamise nimel oma tõelise Minaga tuleb end veel veidi häälestada.

Kui tõemeeli olete külalt kauged veel täiest vastavusest…, ehk tunnete, et pole veel paremas vormis… – siis soovitame võtta ette meelte ja vaimsuse rahustamiseks meditatsioon.

Asi on selles… – kui rahustate oma mõistuse, siis peatate mõtte…, kui peatate mõtte, siis teie vibratsioon koheselt tõuseb…, muidugi, kui tunnetate sellist objekti, millele keskenduda, siis on kerge tunnetada tunnustust… – sellel juhul Tänulikkuse Jõu protsess sobib teile enam, kuna sellega on võimalik tegeleda kus tahes kohas ja mistahes olukorras.

„Virtuaalse Reaalsuse“ protsessis teile osutub abi järgmises: õppite mõtlema ilma vastuseisuta režiimis…, järelikult… õpite koheselt ära tundma negatiivseid mõtteid, kui need on alles sündimise järgus, kus need on veel kergelt mõjutatavad.

Kogu see aeg, kus te ei osuta vastupanu, Külgetõmbe Jõud vastab teile positiivsel ja meeldivamal viisil.

 

Aabram, rääkige veel midagi „Virtuaalse Reaalsuse“ protsessist.

„Virtuaalne Reaalsus“ on protsess, kus peate ise koostama omal viisil stsenaariumi, mille kohaselt loote omapärase filmi… nagu oleks seda teinud režissöör.

Et alustada protsessi, peate esmaselt otsustama… – kus peaks toimuma üks, või teine episood…

Valite „võtte positsiooni“, mis oleks kõige enam teie meele järgi…

See võib olla mistahes koht, kus olete kunagi olnud…, millest olete kuulnud…, nägite filmis…, või kujutasite vaid oma kujutluses.

Seega…, kus hakkab tegevus kulgema – kas välisõhu käes…, või ruumis?

Millisel kellaajal…, hommikul, päeval, õhtul?

Kas päike on tõusmas…, või juba loojunud?

Ehk kõik on uppumas päeva ereda valguse kätte?

Millist õhku olete hingamas?

Kui soe on väljas…, ja kuidas olete riides?

Kes on teie kõrval?

Valige kõike seda, mis on teie meele järgi.

Pole tähtsust, kas olete üksi…, või keegi on teie kampaanias.

Kuid on väga oluline… – kui olete valinud kindla inimese ja olete lasknud teda oma Virtuaalsesse Reaalsusesse, siis olgu teil kerge olla koos… ja hubane.

Millises meeleolus olete? Kas naerate?

Või istute vaikselt…, ja mõtisklete millestki.

Kui stsenaarium on ette valmistatud ja osad jaotatud… – siis on kerge ette kujutada, millest tuleb jutt omavahel.

„Virtuaalse Reaalsuse“ protsessi väärtus seisneb selles, et see aktiveerib teis vibratsioone, mis avavad otse tee Hüvele.

Ega te hakka oma Virtuaalses Reaalsuses ehitama maja aukliku katusega, et hiljem, samas Virtuiaalses Reaalsuses, maksta töölistele aukude lappimise eest.

Ega te hakka oma kujutluses kleepima õudsat tapeeti üksnes selleks, et seda hiljem maha kiskuda.

Virtuaalses Reaalsuses võite kõike teha oma maitse järgi.

Ärge püüdke selle protsessi abil parandada midagi ümberolevas tegelikkuses…, kuna võttes ette mingeid katseid, püüate kanda Virtuaalsesse Reaalsusesse käesoleva reaalsuse vibratsioone…, sellel juhul „Virtuaalse Reaalsuse“ protsess kaotab oma jõu.

Pole midagi paremat peale hea tuju!

Kui Hüve ei valgu ellu nõude kohaselt, siis selleks pole muid põhjusi, kui teie paha tuju…, raev…, või muretsemine millegi üle.

„Virtuaalse Reaalsuse“ harjutus aitab teile õppida olla enamus aega heas tujus…, nagu musklite treeningus – mida rohkem tegutsete, seda parem lõpptulemus.

Esther kord praktiseeris seda mängu, kui juhtis suurt bussi, kui nemad reisisid Jerriga.

Ta avastas, et saavutab parimat tulemust, kui viib kogu protsessi läbi kiires tempos…, – kujutades olukorda, milles tundis end hästi… väljudes koheselt sellest.

Kui ta jäi pidama selles kujuteldavas sündmuses veidi kauemaks, siis harjus sellega, ning hakkas püüdma muuta olukordi ja inimesi.

Just seetõttu Esther käitus teisiti… – ta vaid kujutas ette mingit imelist kohta, kus süda laulis rõõmust, ning paigutas sinna elama meeldivaid inimesi.

Peale selle, ta valis endale tuju, millises ta tahaks viibida…, ning vahetades mõned fraasid kujuteldavate kaasvestlejatega… – ning koheselt väljus sellisest seisundist…

Just sellisel juhul ta tunnetas end suurepäraselt.

Me soovitame mängida seda mängu, kui juhite autot…, seisate järjekorras…, või lamate asemel enne uinumist…

Võite minna kusagile üksindusse, et rahulikus olukorras alustada selle protsessiga.

Luues stsenaarium, mis parandaks meeleolu, aktiveerige sellega vibratsioonid, mis tõepoolest äratavad positiivseid emotsioone…

Külgetõmbe Jõud hakkab siis tööle antud vibratsiooni alustel.

Pole midagi olulisemat, kui hea tuju… – pole midagi paremat, kui luua oma kujutelmas pilte, millistes tunnetate end hästi.

Kui Esther, juhtides autot, mõtles sellest, millisena võiks olla õhk tema ümber, siis ta lisas sinna pisut niiskust.

Teinekord ta kujutas seda jälle kuivana ja soojana, mis õrnalt paitas nägu.

Ta võis valida endale mistahes õhu temperatuuri…, mistahes meeldiva soojuse ja niiskuse vahekorra…, või jällegi kuivust mistahes päeva või öö aegu…, millele mõtlemine pakkus temale naudingut.

Ta kutsus oma kujuteldavasse ilma häid sõpru, et mängida koos nendega…, ning aeg, mis sai seal veedetud, oli ülimalt meeldiv.

Tal oli nii hea olla oma Virtuaalses Reaalsuses, et tahtis viibida seal kauem…

Mängu reeglite järgi võib ise kontrollida kõike, mis on toimumas endaga, kui ka ümberolevas ilmas.

Iga mõte, mille järgi tunnete end pahasti – on halb mõte.

Ilmaruumil puudub põhjus teie vibratsioonil olla ühel, või teisel tasandil…, õigemini… – ei pööra sellele tähelepanu.

Teisi sõnu…, teie arst võis eile teile teatada, et olete raskesti haige…, kuid täna juba kihutate oma autos mööda teed (nagu teeb seda Esther), olles Virtuaalse Reaalsuse ulme valdustes.

Sellel ajal teie kehas ei saa enam olla haiguse vibratsiooni.

Kui suudate hoida positiivset Virtuaalse Reaalsuse vibratsiooni kauem, kui haiguse vibratsiooni, siis viimane ei jää teie kehasse kauaks.

Haigus istub teie kehas üksnes seetõttu, et te teadlikult…, ühel, või teisel viisil…, teadlikult, või teadvustamata, valite mõtteid, mis on vibratsioonilistes suhetes selle haiguse olemusega.

Mistahes mõte, mis on vibratsioonilises vastavuses haigusega, sunnib teid tundma ennast pahasti – kuna ta on istumas teie peas.

Ilmnevad hirmu, allasurutuse, ärrituse, häire ja viha tunded.

Need mõtted ei too midagi head…

Te võite ka ise ütelda seda, et need ei kõlba kusagile, sest mõeldes selliselt, hakkate tundma end veel halvemini.

Taolised mõtted tekitavad valu – nagu puudutaks kuuma rauda.

Mistahes mõtted – kas aastate vanused…, või alles eile toimunud – ei aktiveeri vibratsioone…, järelikult – ei oma mingit tähendust külgetõmbe punkti kujunemisel…, kui juhul need pole tekitanud teile mingit muljet, ega sundinud mõtlema sellele pidevalt.

Seega…, teil pole vaja vältida absoluutselt kõiki negatiivseid mõtteid.

Mõneti vestlustes teiste inimestega võite kuulda, näha, või tunnetada miskit, mis äratab vibratsioone, mida ei tuleks aktiveerida.

Õige aeg ütelda endale: „Minu juhtiv süsteem alustas tööd. Ma tunnen, et minu vaimsuses  on ärganud see, mis ei teeni mind kuigi hästi, kuna aktiveerib vibratsiooni, mis sulgeb juurdepääsu Hüvele…, muidu see oleks minu jaoks avatud.“

Niisiis…, on õige aeg valida positiivsemat mõtet.

Kui teil on olemas Virtuaalse Reaalsuse mängu kogemus, siis teil on kerge leida mõtet, mis aitab teil tunda end kergemalt.

Kui olete treeninud end selle protsessi abil, siis, olles negatiivsete mõtete epitsentris, ei suuda leida väljapääsu positiivsuse poolele, teile jääb üle vaid oodata aega, kui negatiiv ammendab oma ressurse iseenesest.

 

Jerry ja Esther Hicks’i raamatust „Õpetus soovide kehastusest ellu. Paluge – ja teile antakse.“

Read Full Post »

« Newer Posts