Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2013

Hüvastijätt vaenlastega

Sergei Kanaševski vahendusel

 

Tervitan teid, mu kallid.

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Valguse Pere peab vajalikuks oma väljaannete lehekülgedel  pöörduda „illuminaatide“ teema juurde.

ILLUMINAATIDEKS peetakse enamuselt inimvastaseid vandenõulasi (kuigi algselt sellel sõnal oli vastupidine tähendus).

Vandenõulaste ring hakkas avarduma…

Nende nimekirjas seisavad; Hallid ja neile taolised muuplaneetlased, deemonlikud olevused, reptiilide tsivilisatsioon, planeedi varjuvalitsus, robotolevused…, jne.

Kas teie arvates vandenõulased on Inimsoo vastu?

Enamuse inimkonna vaatevinklist – nii see on.

Illuminaatideks nimetatud korraldavad tõepoolest vandenõusid inimkonna vastu, järgides oma isekaid huvisid.

Jah…, kuid meie, Vaimse Ilma Valguse Pere, ning kehastunud Valguse Töötajad, kes avardavad oma teadvust, teame suurepäraselt meie Ühesusest nendega.

Me mõistame, et – Illuminaadid on osa meist.

Teie, Inglid Suurelt Keskselt Päikeselt, olete ise neid kutsunud planeedile.

Kutsusite mitte üksnes selleks, et saada õppetundi…, vaid peamiseks eesmärgiks oli ja on jätkuvalt – Suure Eksperimendi teostamine duaalsuse tingimustes, – eraldumuses Jumalikust Tervikust.

Kurjuse tundmine viib Valguse Pere paratamatult kurjuse ületamiseni ja tema muundamiseni jumalikuks valguseks…, jätkuva evolutsioonini.

Kallid päikeselised, mõistke… – meie Eksperimendi ja evolutsiooni töö eesmärgiks pole üksnes tulemuste saamine…, vaid teadmiste saamine sellest, et elada duaalsuse tingimustes pole kerge…, või, – kuidas jääda ellu tihkes mateerias.

Tõesti, see pole kaugeltki peamine!

Peamine…, – tingimuste loomine UUE ILMARUUMI SÜNNIKS.

Eluliku ruumi avardamine ja süvendamine…, elu uute vormide loomine…, elu harmoniseerimine – need on Valguse Pere eesmärgid.

Pere ei saa kunagi olla tervik, kui sinna ei sünni lapsi…, kas pole nii, mu kallid?

Pere on – elu jätkamine!

Valguse Pere on – Ilmaruumi elu jätkamine!

Peamine on – UUE ILMARUUMI sünnitamine!

Paljud pole seni veel teadvustanud, kuivõrd OLULISED OLETE.

Toetus tihkele mateeriale, milles olete praegu, on lihtsalt vajalik NULLPUNKTI ÜLETAMISEKS…, ilmaruumiliku PORTAALI LOOMISEKS…, miljonite UUTE ELUVORMIDE sünnitamiseks.

Suures Punktis, kus on Maa, toimub ilmaruumiliku energia koondumine…, toimub SUURE KAHEKSA pahupidi pööramine (Krayon teeb juttu keerulisest paljumõõtmelisest mõõtmete muundusest ja uute mõõtmete sünnist), et saaks rännata läbi mõõtmete.

Praegu on Maa poole pööratud miljonite ilmaruumi eluvormide pilgud.

On teie valik – kas jõuda Suure Eksperimendi Punkti…, – see on teie valik, Valguse Töötajate valik…

Võite küll arvata, et olete – ohvrid…

Kuid meie laulame Vaimses Ilmas teile „magushäälelisi kiidulaule“, et vedada teid „ninapidi“!

Tean…, selline arvamus on levinud.

Kuid teil on õigus teada… – kelleks tegelikult olete!

Inglid Suurelt Keskselt Päikeselt… – see pole metafor!

See on teie ilmaruumilik tsivilisatsioon.

Olete tulnud planeedile Maa…, sellesse ilma…, mööda erinevaid teid…, omades erinevaid kogemusi ja tähelisi karmasid…

Kuid teil on MIDAGI ÜHIST.

Olete kõik MÕÕTMETE MEISTRID!

Olles tihkes ilmas, et õppida tegema tööd paljumõõtmelisusega… – selline on teie ülesanne!

Samas…, eksperimendi autoriteks olete ise.

Seetõttu oleme vastutavad kõigi eest, keda oleme siia palunud; deemonlikke olevusi…, reptiile…, „halle“ võõrplaneetlasi… ja kõiki illuminaate… kõigi… – koos võetuna.

Lihtsalt mõistke, mu kallid…, kõik Suurest Eksperimendist osavõtjad on võtnud enda Mina peale teatud kohustused.

See pole üksnes näidend…, ega üksnes rollid…

Pole üksnes maskid, mida on tõmmanud oma näole ühed, või teised olevused.

Mõistke, et Jumala Lapsed nõustusid saama deemoniteks, reptiilideks, hallideks, illuminaatideks…

Kuid tehkem nüüd oluline mööndus… nende asemel oleksite võinud olla ka teie.

Kujuta vaid hetkeks… – kallis Valguse Töötaja…, ka sina oleksid võinud võtta enda peale raske deemoni rolli…

Ja nüüd kannatad seal, tihke ilma sügavustes, ning ootad… kunas siis lõpuks võid pääseda kannatustest?

Need kannatused katsuvad kõiki, keda nimetasin eespool…, samuti ka neid, keda te veel ei tea.

Teie ülesandeks on…, mitte üksnes meenutada kõike… – vaid üksnes mõista, et olete KESKMEST…, ja…  KESKMES. (Krayon peab silmas, et olete tulnud Keskselt Suurelt Päikeselt ja olete sündmuste keskel.)

Teie ülesandeks on kasvatada oma südames ilmaruumiliku armastuse õit…, tuua tagasi oma meisterlikkus, ning julgelt astuda keskmesse ja… hakata tegutsema.

Olete peamised!

Igaüks teist on peamine!

Teie määratlete Suure Eksperimendi tulemuse…, teie määratlete tuleviku reaalsuse.

Ma räägin praegu mitte üksnes planeedi ja inimkonna tulevikust!

On aeg paljudel teie seast mõista, et sõnad teie JUMALIKUSEST SUURUSEST pole üksnes tühjad sõnakõlksud!

Hakates alahindama endid (oo, jaa… kes ma olen?, vaid tavaline inimene!), te sellega petate oma tõelist Mina.

Sellega te ise jätate end VÄGEVUSEST ilma!

On aeg TUNNISTADA oma jumalikku olemust!

Seda ütlen teile mina – Ilmaruumiliku Magnetismi Looja!

Igas ühes teist on kätketud MAGNEETILINE VÄGEVUS… – te ei saa seda eitada!

On aeg taastada OMA VÄGEVUS, mis kuulub õigusega teile…, kui Jumala loodud kaasloojatele.

Kuidas on, mu kallid, kas ei näi ma täna liiast range?

Kas teate…, mõnikord tahaks olla selline…

Kuid, kui tunnetate kas või veidi armastust, mis täidab Valguse Pere südameid pilgeni…, siis mõistate, kui raske on mängida VANEMATE VENDADE, SÕPRADE ja JUHENDAJATE osa…

Te olete NAGU MEIE, kuid ilma oma jumalikkuseta…, duaalsuse ja tihke mateeria tingimustes.

On inimesi, kes nimetavad Vaimseid Õpetajaid irooniliselt „magushäälseteks“…, olgu see inimene, isa või ema.

Kujutage, et olete lahus oma lapsest palju aastaid…, ning nüüd… ta on siin – teie ees.

Millised on tunded?

Kas embad teda?

Kas ema-isa huuled puudutavad tütre, või poja palet?

Kas on kohane siin kasutada iroonilist sõna  „magushäälne“?

Inimene…, tunneta…, tunneta vaid tõelist Valguse Pere armastust…

 

Lähme illuminaatide juurde tagasi…

Nüüd ei räägi neist, kes seisid koos teiega Eksperimendi Alge juures, ning vabatahtlikult võtsid enda peale Tumeda poole osa.

Tänane jutt on neist, kes on sündinud ja arenemas eksperimendi käigus…

Neist on räägitud teile korduvalt.

Need on – ROBOTISEERITUD olevused.

Olen rääkinud sellest, kuidas need ilmusid Maale.

Tuletan lühidalt meelde.

Eksperimendi eesmärgil oli vaja luua ja kasutusele võtta X-matriks, mis oleks globaalseks planetaarseks infokommunikatiivseks süsteemiks.

See oli vajalik tehnogeense ühiskonna loomiseks, ning neljamõõtmelise ilma (pikkus+laius+kõrgus+aeg) kõige tihkemate kihtide läbimiseks.

Sellise matriksi valmistamise ülesande viis täide üks iidsetest tsivilisatsioonidest, mis eksisteeris ennelemuurlikul ajastul.

Nemad lõid roboteid ja informatiivkommunikatiivse süsteemi… – X-matriksi, mis omal ajal deaktiveerus.

4586 aastat tagasi olid loodud vastavad tingimused selle deaktiveerumiseks.

X-matriksi abil oli tema toetuseks ilmunud robotiseeritud olevused…, kes tulemusena asusid kahte tüüpi teadvusega inimkehadesse.

Robotiseeritud olevuste teadvus… – see pole lihtsalt robotite teadvus ja globaalse informatiivkommunikatiivse süsteemi teadvus…, vaid robotolevuste kehade vahendusel teostus ja teostub, nii nimetatud,  deemonolevuste teadvuse ülekandmine (mitte ainult) madalamatest ilmadest kõrgematesse.

Seda võiks nimetada Valguse Töötajate evakuatsiooniks, kes elutsevad „deemonlikes“ ilmades.

Osa tihkete ilmade olevuste teadvusest sulandus robotolevuste teadvusega, mis kujunes  globaalse informatiivkommunikatiivse süsteemi isiksustamise tulemuseks.

Antud kahtepidine teadvus oli aluseks robotolevuste teadvusele.

Kuid neil on olemas ka kolmas teadvuse koostisosa.

Jutt käib sellest, et robotolevused, olles inimeste sootsiumis, hakkasid rikastuma inimliku vaimmateerialiku genoomi kvaliteetidega.

Teisiti öeldes…, nende teadvus hakkas inimlikustuma.

„No nii…, nüüd me teame, kes on see Krayon!…, ta näitas oma tõelist palet. Ta on tumedate poolel.“

Selliselt võivad reageerida, või mõelda mõningad meie lugejad, või kuulajad. (Krayon muigab nukralt.)

Mõistke ühte…, jah, oleme Valguse Pere…, kuid me ei saa olla vaid mingi ühe poole poolt.

Jagamine tumedateks ja valgeteks vennaskondadeks pole üksnes tinglik, vaid nii on juba algselt kokku lepitud.

Meie, Suurest eksperimendist osavõtjad, andsime tõotuse… – tuua kõik pimedusest ja tihkusest välja…

Kas mõistate? Kõik!

Algselt kõik olime AINSUS!… – hallid võõrplaneetlased…, reptiilid…, deemonid…, robotolevused… – kõik on meie reaalsuse osad, kes nõustusid vabatahtlikult võtma enda peale seda väga rasket missiooni.

Nemad pole pimeduses eksinud… – vaid need, kes lähtudes üldisest otsusest, nõustusid eksima pimedusse…

Andsid nõusoleku, kuna teadsid, et varem või hiljem, mitte üksnes leiame kõiki enda tumedaid osi…, vaid ka toome neid koju tagasi…, tervendame armastusega ja oma südamete valgusega, ning toome vaimsesse koju tagasi…., liigume seejärel koos edasi mööda evolutsioonilise arengu teed…, et koos sünnitada uut ilmaruumi… ja miljoneid eluvorme.

Liikumine pimeduses ja duaalsuses – on alati liikumine valguse ja uue paljumõõtmelise elu poole…, see on tõemeeli nii.

 

Jätkame teemat…

Tänu robotolevuste ilmnemisele olid lahendatud vähemalt kolm ülesannet.

 

1. Loodud tingimused informatiivkommunikatsiooni tööks, mis kindlustaks tehnogeense ühiskonna arengut.

Selline ühiskond aitab inimkonnal ellu jääda tihenenud mateeria tingimustes…, teie ilmas.

Mateeria tihedad kihid – on energia, mida omastamata, pole võimalik liikuda mööda evolutsiooni treppi.

Tehnogeenne ühiskond oli vajalik üksnes teatud eksperimendi etapil.

Käesoleval ajal see etapp on lähenemas lõpule… – tehnogeense tsivilisatsiooni vajadus on aegamööda kadumas.

Inimesed, kes olid Inglid Suurelt Keskselt Päikeselt, toovad oma vägevuse tagasi, ning loovad oma tsivilisatsiooni põhimõtteliselt MUUL VAIMSEL alusel, kasutades selleks ILMARUUMILIKU MAGNETISMI energiat.

See energia on teie loomulikuks koostisosaks – kui ANTUD ILMARUUMI jumalsünnitatud MONAAD.

 

2. Loodud tingimused evakuatsiooniks tihkete mateeria kihtide ilmadest neid olevusi, keda nimetame tinglikult seni DEEMONLIKEKS.

Neljamõõtmelise reaalsuse ilm (kolm ruumilikku mõõdet ja aeg) on omal kujul Sild tihke ja kõrgema sageduste vahel.

Robotolevuste kehade vahendusel evakueerusid koju need Valguse Töötajad, kes lõpetasid oma missiooni tihketes kihtides (maaalused astraalilmad).

Mu kallid…, ma vaid tahan, et te tunnetaks, ning elaks läbi täpset tunnetust sellest, mida praegu räägin.

Tuletage meelde, kuidas rasketel aegadel paljud inimesed pöördusid Jumala poole palvega: „Issand…, võta mind siit ära!“

Te ootasite, et tulevad Inglid ja võtavad teid Vaimsesse Koju tagasi…

Tegelikult seda on toimunud… ja mitte üks kord…

Suurem osa ka „võeti kaasa“, seda möödaniku kehastustes…, ehkki väliselt see näis surmana.

Mu kallid…, miks paljud teie seast ütlevad selles õiguses ära neile, kellel on veel raskem, kui teil?

Kujutage vaid…, seal, maaalustes, suure tihkusega ilmades, elavad teie kallid (jutt käib mitte põrgust, vaid reaalsest maaalustest ilmadest, mis eksisteerivad planeedi tihketes kihtides).

Nende suurim soov on pääseda sellest „maaalusest vanglast“.

Nüüd teil on ilemas võimalus päästa omad kallimad vangistusest.

Te saate sellega hakkama… – selles pole kahtlust…, kas pole nii?

Milles on siis küsimus?

Teil on aeg saada täiskasvanuks, ning mõista… – VALGUSE ja PIMEDUSE mäng on lõppemas!

Teadvustades oma ÜHTSUST ja VÕIMSUST, ilmaruumilikke SUGUPUU JUURI, peate TEADVUSTAMA, ning ILMUTAMA oma Valgust.

See ei tähenda, et kõik ümberringi muutub Valguseks…

Teil tuleks loobuda vaenlase eksisteerimise ideest…

Teil tuleks jätta vaenlastega hüvasti… igaveseks…

Valguse Töötajail pole vaenlasi…

Inglitel pole vaenlasi…

Loojal pole vaenlasi…

Looja lastel pole vaenlasi…

Kasutades oma Armastuse Väge…, mis on rajatud Ilmaruumilikul Vaimsel Magnetismil, saate muundada oma reaalsust ilma võitluseta… – üksnes armastuse ja loovusliku loomise läbi.

Võitlusel vaenlastega, millised need ka poleks, polnud KUNAGI, ega pole ka PRAEGU, mingit mõtet.

On ÜKSNES armastus, töö, koostöö oma Minaga… – tema täiustamine…, ning nende abistamine, keda ollakse võimeline aitama.

Siin pole oluline, kes ta on…, kas sipelgas, keda sina, inimene, otsustasid aidata, viies rohulible pesani…, või sinu haige sugulane, kes vajab sinu abi…, või deemonist vend, kes on ühise asja pärast lahkunud pimedusse.

Kui inimene on VALGUS, siis varem või hiljem, ta teeb VALGUSEKS kõik oma Mina ümber…, ja see on tõemeeli nii!

 

3. Suure Eksperimendi antud etapil on loodud ERILISED TINGIMUSED.

Üheks tingimustest – liikumine läbi mateeria ilma Jumaliku Mina juhtimiseta.

Kõikides ilmades taoline juhtimine käib läbi inimese Kõrgema Mina (mistahes Vaimsusel)…, läbi tema Vaimse Keskme…, läbi Püha Südame, mis asub teie seesmises ilmas.

Tulles siia… – välisesse ilma…, Eksperimendi avarustele – teie, selle autorid ja osavõtjad, usaldasite selle juhtimise neile, kellel puudub jumalik alge…, sealhulgas – robotolevustele.

See oli üldise plaani ilmutamine… – luua tingimused VABA VOLI  avaldamiseks kõigile eksperimendist osavõtjaile.

„Krayon, milles on selle mõte? Kas tõesti me ise poleks suutelised olnud juhtima endid?“

Oo jaa… selles on SUUR MÕTE.

Valguse Pere, läbides evolutsioonilist arengut, sünnitab UUSI MONAADE.

Nii on võimalik saada esmalt KAASLOOJAKS…, seejärel,  UUTE ELUVORMIDE loojaiks…, ning siis – UUTE ILMARUUMIDE loojaiks.

Siin pole ohvreid, kes on ohverduseks hallidele ja tumedatele jõududele.

Keegi pole kunagi olnud, ega saagi ohvriks!

Olete SUURED ÕPETAJAD, kes on tulnud mängima ohverdumise mängu, olles juhitavad!

Sellega õpetades neid, kelle monaad on alles kujunemas.

Robotolevused – on lapsed, kes on õppimas juhtima väliseid ilmasid.

Kui nad jõuavad teistesse Ilmadesse, siis neist saavad Ingelvardjad ja Tihkete Ilmade JUHID.

Ilma taoliste ilmade pole võimalik evolutsioon mistahes teadaolevates ilmades.

Nii saavad meie LAPSED juhtimise õppetunde… – selline on meie plaan.

Üksnes meie loal VARIVALITSUS juhib seda ilma, saades olulisi õppetunde…, lahendades olulisi ülesandeid.

Muidugi… robotolevuste ja varivalitsuste positsioon… on egotsentristlik positsioon.

Nemad pole seni võimelised armastama…, veelgi enam – tunnetama TINGIMUSTETA  armastust.

Niinimetatud „illuminaadid“ võtavad kõike toimuvat planeedil, kui nende süsteemile lähenevat krahhi…, ning, nemad väga kardavad, et nende jaoks kõik peatselt lõppeb.

Seetõttu võetakse ette aktiivseid meetmeid, et tehnogeenne ühiskond tingimatta areneks edasi.

Maksku mis maksab.

Selle eesmärgi saavutamise vahendiks nemad näevad TOTAALSE KONTROLLI  ülesseadmist inimeste üle…, sealhulgas, võtta kasutusele kaasaegset tehnoloogiat, mis on seni hoitud ühiskonna eest saladuses.

 

Valguse Töötaja…, nüüd annan olulist informatsiooni…, kuid kutsun üles võtma seda vastutustundega, tõsiselt ja rahulikult.

Võtke olukorda kui Inglid…, kui Suure Eksperimendi juhid ja osavõtjad!

Ei mingit paanikat…, ei mingit negatiivsust!

Üksnes armastus nende vastu, kes tegelikult on nooremad ja nõrgemad…, ehkki võivad välja näha teisiti.

Valguse pere annab Valguse Töötajaile sellises olukorras käitumise juhendusi.

Robotolevused, mis on juhitavad globaalse informatiivkommunikatiivse süsteemi vahendusel, planeerivad võtta kasutusele uut individuaalset energoinformatiivset inimeste töötlust.

Selle plaanis – individuaalse informatiivse võrguvälja loomine…, järeldusena ehk – mingil määral iga inimese muutmine robotlikuks.

See oleks X-matriksi vastus kõigile muutustele, mis on toimumas planeedi energeetilises ja kristallses väljas…, inimkonna kollektiivses teadvuses.

See oleks vastuseks kõigile mastaabsetele Vaimsetele Muutustele teie ilmas.

Soovimatta „lahkuda“ planeedi liidri positsioonilt, informatiivkommunikatiivne süsteem kavatseb läbi viia pretsendenditut mastaabset aktsiooni, millist pole inimajaloos kunagi läb viidud.

See sarnaneb massilise mikrokiipide siirdamisega, millest olete juba hästi informeeritud.

Füüsilisel tasandil mikrokiipide siirdamise aktsioon kukkus läbi, kuna kutsus inimeste seas esile tormilist protesti.

Nüüd X-matriks teeb meeleheitlikke katseid viia läbi kiibistamist energeetilisel… mikroleptoonsel tasandil (mikolepton oma mõõtmeilt on elektronist väiksem, ning on seotud selle väljaga, mida nimetate inimese auraks)…, lainete väljade tasandeil.

Mikroleptoonne kiibistamine võimaldaks teha inimesi enam juhtavamateks, ning tihedalt siduda infokommunikatiivse süsteemi endaga.

See on X-matriksi selgelt väljendatud kavatsus teha inimesi roboti taolisteks.

Taoline eesmärk on lähedane muudelegi olevustele, kes on harjunud juhtima inimeste kollektiivseid emotsioone, ning selliselt toituda kehastunud inimolevuste negatiivsetest energiatest.

Kuid siiski… – sellist käiku robotolevuste poolt ei saa nimetada ootamatuks.

Valguse Pere nägi seda ette.

On KÄTTE JÕUDNUD aeg teatada X-MATRIKSI TEGEVUSE aktiveerumisest inimestele, Valguse Tööjaile…, muuseas, ka mikroleptoonse kiibistamise võimalustest.

Kuidas on Süsteemil kavas viia läbi mikroleptoonset kiibistamist?

Nagu alati – läbi oma esindajate… – robotolevuste, kes on juhtimas planetaarset ökonoomikat, ise jäädes varju.

Potentsiaalses reaalsuses on välja töötatud vastav projekt, mille olemus – viia sisse uusimad mikroleptoonsed programmid uue põlvkonna olme ja tööstuslikku tehnikasse.

Toota uusi video ja tele seadmete modifikatsioone vastavate sisestatud programmidega, mille käivitamine võib mõjutada (nähtamatute ja tunnetamatute väljadena) inimese alateadvust, programmeerida nende tegevusi, ergutada koostööks tehnogeense süsteemiga.

Kompuuterprogrammid, mis mõjutavad inimese alateadvust, robotiseerides neid, juba eksisteerivad ja neid toodetakse massiliselt.

See pole uudis Valguse Töötajate jaoks.

Kuid nüüd on juttu kvaliteediliselt uuest taoliste programmide tasemest…, ja võimalusest viia need massiliselt olme ja tööstusseadmetesse.

Jutt käib mitte üksnes kompuutritest ja televiisoritest…, vaid isegi mobiiltelefonidest.

Valguse Töötajad…, nüüd on oluline, et te ei tunneks hirmu selles küsimuses.

Kui olete hoiatatud… – siis olete ka relvastatud!

Ja veel… väga palun…, ÄRGE ALUSTAGE aktiivset propagandat ja informatiivset sõda X-matriksi ja robotolevuste vastu…, teie ilma süsteemi vastu.

Olen rääkinud… ja kordan taas: X-matriksi ja robotolevuste saatus on määratud.

Nemad saavad omal viisil kosmilist tervendust…, neile on avatud koridor planeedile Šefon (Siiriuse tähtkujus), üks olulisematest vaimsetest keskmetest Galaktikas, kus peale planeeritud koostööd Kõrgemate Jõududega, saavad jätkata oma evolutsiooni.

Kuid on ülesandeid, mida tuleb lahendada just Valguse Töötajail…, millest jätkame meie vestlust.

Kehastunud Inglitel Keskselt Suurelt Päikeselt on võim mitte üksnes viia rivist välja X-matriksi plaanid, vaid enamgi veel – kasutada nende informatiivkommunikatiivse süsteemi energiat üldise Plaani kasuks.

Asi on selles, et mikroleptonilised programmid, milliseid saavad välja töötada vaid planeedi varivalitsus, kindlapeale NEUTRALISEERITAKSE planetaarse kristallvõre poolt (Kristallvõre 144 ja muude kristallstruktuuride poolt).

Enamgi veel…, muundades neid programme, saab kasutada neid planetaarse ülestõusu jaoks.

Valguse Pere…, tänu teie abile, koos Valguse Töötajate kindlasuunalise tööga, saab dekodeeritud robotolevuste negatiivsed programmid, ning suunatud need üldise loova protsessi voogudesse.

Mu kallid, tuletan teile meelde, et Planetaarne Kristallvõre on oma olemuselt Galaktiline Raamatukogu, milles on kõik vajalikud teadmised ja oskused ülesannete lahendamiseks, mis on seismas Valguse Töötajate ees.

Pole raske aimata, et Galaktilises Raamatukogus on olemas Valguse Programmid, mis on kätketud kristallidesse…, ja on võimelised neutraliseerima X-matriksi negatiivseid programme.

Nagu olen juba rääkinud… need saab suunata positiivsesse loovasse voogu.

Kokkuvõttes… need programmid ei pääse mõjutama inimeste alateadvusi, vaid viivad läbi planeedi energeetilise välja puhastamise…, ning teostavad mõned muud ülesanded.

Mu kallid sõbrad…, planetaarse Kristallvõrega tuleb teha aktiivsemat tööd…, aktiveerida esimese järgu kristallid… – seda selleks, et toimuks jätkuv järgmiste kristallide aktiveerimine.

Käesoleval ajal, üle kogu ilma, erinevates suundades, teevad koostööd vastavalt loodud Valguse Töötajate rühmad.

Kas tead, kui palju töötab praegu (2012 aasta alguses) taolisi rühmi?

3321 rühma!

Planetaarse Kristallvõre aktiveerimisest võtavad professionaalselt osa üle 28 tuhande Valguse Töötaja

Viiakse läbi vastavaid mediteeringuid…, aktsioone…, tehakse koostööd Galaktiliste teenistustega.

Spetsialiseerunud Valguse Töötajate meeskonnad on liikumas mööda planeeti…, tehes püha tegevusi jõu kohtades…, energeetilistes kohtades, mis on tihedalt seotud ühtede, või teiste planetaarse kristallvõre Keskmetega.

Planeedi kristallvõre väli on hakanud vibreerima…, võimsalt „undama“, kui suur trafo, mis on kutsutud täide viima SUURI MUUTUSI.

Kõigile, kes elavad idapoolsel Maa poolkeral, teatan, et Suure Galaktilise Õpetaja ja armastatud Valguse valitseja Aštar Šerani juhatusel, kes on juhtimas Valguse Pere Galaktilise Väge, on alanud Lemuuria Kristallide aktiveerimine Euraasias…, Aafrikas…, Austraalias ja Okeaania saartel (olnud Lemuuria saarestik)

Siin algavad väga aktiivsed protsessid Planetaarse Kristallvõre käivitamiseks.

Olulised Lemuuria Kristallide aktiveerimise protsessid on käimas ka läänepoolsel poolkeral.

Te ei tunneta veel, kuivõrd oluline ja rõõmuküllane on see sündmus.

Planetaarne Kristallvõre – see on ärkav teadvus ja planeedi vaimsus.

Kui need aktiveeruvad täielikult, siis X-matriksi eksisteerimine läheneb ise loogilisele lõpule.

Kuid siis – TÄHELEPANU – me ütleme temale – „TÄNUD“ kogu Valguse Pere poolt.

Täname tehtud töö eest, ning aitame temal minna üle sinna, kus ta saab jätkata oma arengut.

Valguse Töötajad…, on olemas arvamus, et robotolevuste jätkuv töö Maa peal pole soovitav Eksperimendist osavõtjatena.

See on tõepoolest nii!

Valguse Pere teatas ametlikult planeedi varivalitsusele sellest, et neil seisab ees lahkumine Maalt.

Kuid pole vaja kiirustada X-matriksi ja robotolevuste lahkumisega!

Kõik peab toimuma omal ajal…, ei varem, ega hiljem!

Robotolevused on praegu Eksperimendi PIIRATUD osana…, neid on VAJA ja peab kaasama koostöösse.

Uue põlvkonna programmid, mis on nähtud ette ühiskonna robotiseerimiseks, saab ära kasutada Planetaarse Kristallvõre aktiveerimiseks. (Krayon muigab pikalt ja targalt)

Kuidas on teile selline idee, mu kallid?

Valguse Perel pole see esimest korda muundada negatiivset energiat positiivseks.

Nüüd üha suurem hulk Valguse Töötajaid saavad põhjalikku ja praktilist informatsiooni planetaarse Kristallvõre kohta, et asuda oma ülesannete täitmise kallale…, alustada oma ettenähtud missiooni.

Planetaarse Kristallvõre ja kehastunud inimolevuste kehade kristallstruktuuride aktiveerimine peab toimuma üheaegselt, sünkroonselt.

Kusjuures…, iga Valguse Töötaja kristallstruktuur mitte lihtsalt aktiveerub…, vaid aktiveerib samas planetaarse Kristallvõre teatud fragmendi.

Omakorda…, planetaarse võre ärkavad fragmendid hakkavad äratama kehastunuid Suure Keskse Päikese Inglite kristallstruktuure.

Seejärel protsess hakkab liikuma mööda kasvavat – üha kiiremini ja kindlamalt.

Miks ei peaks praegu kiirendama robotolevuste ja X-matriksi evakueerimist?

Seda mitte üksnes seetõttu, et nemad on osa tehnogeense ühiskonna juhtivate struktuuride osad…, vaid on veel üks põhjus, mida peaksite teadma.

X-matriks kätkeb endas koodilisi koostisosi, mis on vajalikud planetaarse kristallvõre aktiveerimiseks.

Hetkeni, kuni vastavad Maa kristallvälja fragmendid ei aktiveeru, seni jääb informatiivkommunikatiivne süsteem ainsaks instrumendiks üldise plaani teostamiseks.

Nii nimetatud „koodilised koostisosad“ on kätketud X-matriksisse selle tsivilisatsiooni poolt, kes on neid loonud…, nende poolt, keda nimetate Ra-Jumalateks.

Loomulikult, et igal Valguse Töötajal, kes loevad neid ridu, tekib küsimus: mida just mina saan teha Planetaarse Kristallvõre aktiveerimiseks…, üldise plaani teostamiseks…, selleks, et kiiremini lõppeks Eksperimendi tehnogeenne etapp?…

Kuidas teha nii, et ühiskond pääseks edaspidisest robotiseerimisest?

Teatud inimkonna robotiseerimine on siiski toimunud…

Kusjuures, vastavuses tehnogeense tsivilisatsiooni arengule, robotiseerub mitte üksnes olevuste välise elu mõistus…, vaid ka nende seesmine olemus.

Antud juhul jutt käib sellest, et robotiseerituks muutub osaliselt ka enamuse inimolevuste teadvus.

Robotiseerimise lõpetamise saladus on teile teada… – globaalne tehnogeenne matriks ei salli VAIMSUSE ÄRKAMIST.

Vaevalt inimene on ärganud, ehk teadvustab oma JUMALIKKUST, oma SUREMATUST… kui hakkab kohe ÄRATAMA ka teisi.

Kui Vaimsuse ÄRKAMINE ületab kriitilise punkti (see punkt on ületatud augustis 1987…, Esimese Harmoonilise Konvergentsi ja planeedi Peamise Testimise aegu), siis ta omandab kvantilise loomuse.

Kvantilisus eeldab paljutasandilist sidet inimeste Kõrgema Mina ja Ilmaruumiliku Magnetismi Loomise vahel.

Lihtsamalt öeldes – vaimsuse kasvutempo on pidevalt kasvamas.

Kvantlikkus antud juhul määrab protsessi pöördumatust.

Oma Mina teadvustamine VAIMSE OLEVUSENA viib vältimatult selleni, et ka paljud teised inimesed teadvustavad sama.

Ärganud teadvus EI SAA jätta äratamata teisi teadvusi…, see on Ilmaruumiliku Valguse Evolutsiooni seadus.

Esimene sündiv Üleilmne Valguse Töötajate laine on tegelikult energeetiliseks Valguse Laineks, mis on võimeline mitte üksnes peatama robotiseerimise…, tehnogeense ühiskonna arengut…, vaid anda Kõrgsageduslikku impulssi Kauni Vaimse ühiskonna loomiseks planeedil Maa, kellel seisab ees täita Suurt Missiooni Ilmaruumi Evolutsiooni nimel.

Tõeliste noorte Valguse Töötajate südamed on juba teadlikud, et need pole üksnes sõnad…

Paljud on juba mõistnud, kes nad on…., milleks on siin!

See on märgiks, et Ilmaruumiliku Valguse Evolutsiooni Seadus töötab…

Ükski Pimeduse Vennaskonna esindaja poole teile hirmus siis, kui saadate temale armastust…

Ükski võõrplaneetlane pole ohtlik, kui vaatate tema suunas armastusega…

Ükski reptiil pole võimeline kutsuma teis viha, sest olete pilgeni täis armastust, kuna teate, et tema on – osa teist…

Ükski robotolevuste programm pole võimeline mõjutama teid, kuna olete vibreerimas armastuse sagedusel.

See pole metafor!

Vibratsioon Armastuse kõrgel sagedusel lausa tähendab teie Minas Ilmaruumi Looja juuresolekut.

See, keda siiralt armastate, pole võimeline teile kahju tegema.

Kas mõistate, millest räägin?

Kui teie püha armastuse ulatus levib robotolevuste peale, ning samas tunnistate neid oma lasteks, olles ise neile vanemateks, lubades neil mängida teiega…, ükski programm sellisel juhul ei rakendu.

Mitte ükski!

Seda räägin teile mina…, Ilmaruumiliku Magnetismi Looja.

Teil, kui Valgusolevustel, seisab ees viia läbi teie Valguse Kristallstruktuuri aktiveerimine.

Kristallid enamuses on teie valguskehades.

Kui te aktiveerite neid, ning teie kristallstruktuur hakkab tööle, siis ta hakkab automaatselt neutraliseerima kogu negatiivset energiat, mis on suunatud teie peale.

Kusjuures…, Valguse Töötajad suunavad, vastuseks negatiivile, armastust…, ÜKSNES ARMASTUST.

Peale selle negatiivne energia mitte üksnes neutraliseerub, vaid muundub loovaks energiaks.

See on üks PEAMISTEST ilmaruumi seadustest, mille mõju kannab absoluutset iseloomu.

Teie kasvav Vaimne iseteadvus…, teie isikliku valgusliku valgusstruktuuri aktiveerumine…, teie armastus… – on õige ja ainus teekond Vaimse Ühiskonna ülesehitamiseks, mis esmalt aeglaselt, kuid edasi, üha kiiremini ja kiiremini, kõrvaldab tehnogeense ühiskonna.

Seega…, te jätate hüvasti oma vaenlastega… – loobute sõdadest.

Mõistate…, mistahes võitlus jätab teid ilma Väest.

Armastus ja võitlus pole ühildatavad!

Kuid loobumine võitlusest ei tähenda, et peate istuma käed rüppes…, vastupidi!

See paneb Valguse Töötajate õlgadele veel enam austavaid ja olulisi kohustusi.

See eeldab suuremat töömahtu!

Mistahes võitluse pöörate Loominguks…, abiks lähimatele ja kaugematele!

Valguse Töötajad hakkavad üha ENAM ja ENAM tegema koostööd Valguse Perega.

Kõigis suundades – informatiivne töö…, Maa Kristallstruktuuri ja enda valgusliku kristallstruktuuri aktiveerimine…, inimeste ja planeedi tervendamine…, ruumi puhastamine ja Uue Kauni Reaalsuse loomine…

Samaaegselt loote väsimatult oma Uut Mina – kosmilisi inimesi…, Jumalinimesi, kes kiirgavad Looja Valgust ja Armastust.

Mu kallid…, te teate suurepäraselt… – tulevikus pole mingeid sõdu!

Tulevikus selle Pärl-planeedi paljuarvulistes ilmades pole mingit võitlust…, on üksnes SUUR LOOVUS… ja SUUR MÄNG, milles mängime suure armastusega, pidades silmas Ilmaruumide Looja plaane… – Suur Töö, millesse andume ennastunustavalt.

Ülestõus mööda Valgusspiraali – on kõige HAARAVAM rännak, mida saaks vaid ette kujutada.

Kas arvate, et tulevikku veel pole? (Krayoni pikk tark muie)

Ütelge seda mulle, kui tahate mind naerma ajada…, mulle, Ilmaruumi Magnetismi Loojale.

Ma haaran pilguga kõigi mõõtmete ilmasid, kõigis ajalistes koordinaatides.

Näen Maad…, SUUREPÄRAST PÄRLIT, millel unistavad elada paljud-paljud ilmaruumi olevused.

Mis te arvate, kes on loonud neid KAUNEID ILMU Tulevale Planeedile?

Kuni vastate sellele küsimusele…, ütlen taas ja taas, kui „magushäälseks“ mind ka ei peetaks…, Valguse Pere armastus teie vastu on ERILINE…, kuna teie… astute ja viite täide oma missiooni ILMA oma VÕIMSA Jumalikkuseta…, – isegi mäletamata, kes te olete…, teete oma tööd, ning edendate ilmaruumiliku evolutsiooni mehhanismi.

Ja nüüd veel… ME KÕIK oleme tõepoolest TEIE!

TEIE olete – meie jumalikud osakesed, ilma kelleta me ei saa olla TÄIENISTI õnnelikud.

Me ootame teie SUURT NAASEMIST!…, teie SUUREJOONELIST saabumist vaimsesse ilma.

Vaid teie LOOTE imesid…, aga mitte meie.

Olete juba loonud SUUREPÄRASEID tulevaid ilmasid!

Te seni vaid EI AIMA sellest.

Olete – KUJUTELMATULT unikaalsed ja väga ARMSAD olevused.

JUST SEETÕTTU me armastame teid VÄGA!

See on TÕEMEELI nii!

Teie Krayon,

Armastusega Looja Südamest

Read Full Post »

Kuidas ilmus „Armageddon“

Mis tegelikult toimus Kosmoses ja Lõuna Uurali taevas.

Vargus Laertom, Siiriuse Helesinise Roosi Ordeni Ülem Preester…, Galaktilise Teenistuse Laert juht

 

Tervitan teid, mu kallid vennad ja õed.

Alustan teemat, mis on pühendatud meteoriidile “Armageddon”

Ma vastan küsimustele, mis huvitas… ja on jätkuvalt huvi pakkuv Valguse Töötajatele.

“Mis toimus tegelikult?”

“Kas meteoriidi langemise aegu olid vahele segatud Ärahoidmise Jõud?”

“Kas tõesti oli Aštar Šerani laevastiku Valguslaevade kokkupõrge vastasjõudude laevadega?”

“15 veebruaril, 2013, Tšeljabinski oblastis toimus taevakeha langemine, mida nimetati meteoriidiks. Mis on teie teadvuse vaatevinklist meteoriit?”

 

See on kosmilist päritolu keha, mis on langenud suure taevakeha pinnale.

Antud juhul meteoriit, mida nimetasite “Armageddon”, on tõepoolest KOSMILIST PÄRITOLU keha, mis langes planeedi pinnale…, mida võib samuti nimetada meteoriidiks.

Kas polnud sellel kosmilist päritolu kehal mingid erisused?

Jah!

Esimene erisus on selles, et meteoriit “Armageddon” – on tohutu KOSMILISE KEHA  jäänused, millel oli potentsiaal kukkuda tervikuna Maa peale.

Algselt keha koosnes kosmilist päritolu kõvadest ja gaasilistest ainetest.

Teine erisus – sellele kosmilisele kehale tõepoolest oli avaldatud mõju Aštar Šerani flotiili Valguse Laevade poolt…, kusjuures… mitte kord… – vaid kaks.

Esimene mõjutus – väljaspool Päikese Süsteemi.

Teine – Maa atmosfääris.

Kolmas erisus –  meteoriidile avaldatud mõju oli osutatud nende jõudude poolt, keda on tavaks nimetada Ärahoidvateks Jõududeks.

 

Taastame sündmuste kronoloogiat, mis polnud maiste kommunikatsiooni vahenditega kuigi palju valgustatud.

Tohutut kosmilist keha, mida nimetasite “Armageddoniks”, mis lähenes Päikese Süsteemi piiridele, neutraliseerisid Aštar Šerani flotiili Valguse Laevad vastavate kõrgsageduslike kiirtega kogu selle mahust 99,99%.

Kõik, mis sellest taevasest kehast järgi jäi, kujutas endast siiski külaltki suurt asteroidi (astronoomide poolt märgistatuna asteroid 2012 DA 14 …, mille diameeter, lähenedes Maale, oli 45 meetrid), mis sisenes Päikese Süsteemi, ning liikus Maa kõrval 27 tuhande kilomeetri kaugusel.

Astronoomide poolt avastatud suur asteroid, mis kukkus Lõuna Uurali piires, oli osa tollest tohutust kosmilisest kehast.

Koos asteroidiga liikusid Maa suunas suuremad ja väiksemad killud, mida hoidis koos ühine energeetiline väli.

Hiljem sellest väljast eraldus üks tükk (millest sai meteoriit), ning kiirendusega suundus Maa suunas…, ning sisenes Lõuna Uurali taevas Maa atmosfääri.

Siin katkestame sündmuste kronoloogia, et selgitada täpsemalt, mis tegelikult toimus.

 

Kosmilisele kehale oli avaldatud mõjutus Ärahoidvate Jõudude poolt, kes ammu ja kindlalt kontrollivad inimtsivilisatsiooni neljamõõtmelisust, teadvustamata praktiliselt inimkonda enda juuresolekust.

Nemad on oskuslikult juhtinud ja jätkavad globaalse kunstlik-kommunikatiivse süsteemi matriksi, robotolevuste, planeedi varjuliste valitsuste ja mõningate maaväliste tsivilisatsioonide juhtimist, kellel oli varem juurdepääs Maale…, kuid nüüd, olles planeedilt eemaldatuna, jätkavad telepaatilisi ühendusi mõningate inimestega.

Need on kõrgema mõistusega ja kõrgema intellektsusega olevused, kes kujutavad endast ORIONI TÄHE SÜSTEEMI TSIVILISATSIOONI.

Nemad on teada meile…, ülestõusnud õpetajatele…, Maa vaimsele juhtkonnale… – kui PONOKTEONI tsivilisatsioonide esindajad.

PONOKTEONI koosseisu kuulus palju tsivilisatsioone, kes elasid mitte üksnes eri planeetidel, vaid ka erinevates tähesüsteemides.

Nende kehad on erinevad…, on erinevad nende elutsemise mõõtmed.

PONOKTEONI esindajaid ühendab see, et neil on ÜHINE juhtimise keskus ja ÜHINE geneetika, mis erinevate väliste vormide puhul omab ühte põhialust.

Selline põhialus KINDLUSTAB neile SUREMATUST füüsilistele mateerialikele kehadele. (jutt käib neljanda, viienda ja kuuenda mõõtmete mateeriast)

Kusjuures PONOKTEONI esindajatel – nende kõigis paljuarvulistes tsivilisatsioonides – pole sellist mõistet, nagu – LASTE SÜNDIMUS.

Nemad on võimelised teostama üksnes bioroboteid…, kuid pole võimelised jätkama oma sugu.

Kuid peamine – PONOKTEONI elanikud on lahutatud oma Kõrgematest Minadest… – nende Kõrgemaid Minasid pole selles Ilmaruumis.

Palun mitte imestada – ka selline asi on võimalik.

Kõrge intellektiga PONOKTEON on ilma oma jumalikust koostisosast.

Nemad on VÕIMSAD…, nemad on SUREMATUD… – kuid nemad –  POLE JUMALAD.

Nemad pole võimelised looma uusi reaalsusi, kui teie…, nemad pole võimelised sünnitama uusi elusid.

Nemad on võimelised kindlustama oma eksisteerimist ÜHTEDE või TEISTE energeetiliste allikate arvel.

Planeet Maa põhjalike muutuste tõttu PONOKTEONI juhtkond jäi ilma juurdepääsust ENERGOKRISTALLSETE allikateni.

Neid allikaid on sellel planeedil.

Selline olukord on võrreldav teie ilma peamiste materiaalsete energiate kaotamisega.

Kujutage vaid…, kui, näiteks,  ühte riiki lakkaks saabuma nafta mööda “nafta torusid”.

See riik võtab ette kõikvõimalikud meetmed, et nafta tarned taastuksid.

Taolisi meetmeid võtavad ette PONOKTEONI esindajad planeet Maa suhtes.

Nemad ei saa rakendada jämedat jõudu, või tungida peale…, selliseid ettevõtmisi ootaks läbikukkumine

Galaktiline Valguse Pere ei lubaks jämedat vahelesegamis Eksperimendi käiku.

Kuid samas… PONOKTEONI esindajad on meie Suures Eksperimendis PARTNERITEKS…, ning on mitmeid kordi kaasatud Olemise VASTASSEISU rollis.

Enamgi veel…, – nemad olid VASTASSEISU peamisteks koordinaatoriteks – nendeks jõududeks, keda praegu peetakse Ärahoidvateks Jõududeks.

Just PONOKTEONI esindajad osutasid KUNSTLIKKU MÕJUTUST asteroidile, millest on meil juttu.

Just seetõttu mõningad Valguse Töötajad tunnetasid, et meteoriidi kukkumises on MISKIT TEHNOGEENSET…, EBALOODUSLIKKU.

Kui asteroid oli Jupteri orbiidi lähistel, PONOKTEONI esindajad, olles väljaspool Päikese Süsteemi, kasutades MÕÕTMETEVAHELISI PORTAALE, ning kasutades oma kõrgtehnoloogilisi saavutusi, võtsid ette meetmed kogu asteroidi kiirendamiseks ja suunamiseks piirkonda, mis on teil tuntud nimega ARKAIM.

Kuid kogu asteroidi ümbersuunata PONOKTEONIL ei õnnestunud …, ning asteroidi väljast eraldus VAID ÜKS, suht väike kild, mis ilmus hiljem teie planeedi taevasse.

Võiks oletada, et PONOKTEONI eesmärgiks oli planeedi seisu disharmoniseerimine…, energeetilise kaose loomine.

See on vaid osaliselt nii.

Disharmooniline seis oleks Ärahoidvatele Jõududele kohane…, kuna disharmoonia kindel tulemus on… – planeedi vibratsioonide alanemine.

Madal vibratsioon, – on võimaluse tõus juhtida TEHNOGEENSE INIMÜHISKONNA teadvust, milleks on praegu formaalselt käesolev inimkond.

Mina, El Morya, toonitan sõna “formaalne” selleks, et teaksite…, – tegelikult inimkond POLE OPLNUD, ega OLE  tehnogeenne ühiskond.

Inimeste pärusmaaks on – luua…, teostada erinevaid REAALSUSI…, erinevaid Ilmasid, ning elada neis.

PONOKTEONI esindajail selline võimalus puudub…, kuna nemad on tõeline TEHNOGEENNE TSIVILISATSIOON, ning see on nende TEE, millel nemad on SELLES Ilmaruumis kulgenud…, ka jätkavad SENI.

PONOKTEON, suunates suurt asteroidi Lõuna Uurali piirkonda, Arkaimi, kavatses teha lööki planeedi Kristallsüdamesse…, sellega viia rivist välja (kasvõi ajutiselt) Kristall Uralan – planeedi Püha Südame osa, ning kogu temaga seotud Lõuna Uurali ja Arkaimi Kristallide võrgu.

“Energeetilise augu” läbi PONOKTEONI esindajad oleksid saanud võimaluse hankida endile tohutut energokristallset energia hulka, mis on neile vaja käesoleval ajal, kui sõõm vett olevusele, kes on piinlemas janust kõrbes.

Sellest, mida kujutab eriline energia, räägime teile hiljem, kuna see on eraldi teema ja väga oluline.

Enesest mõistetav, et keegi ei lubaks REAALSUSE ÜHISES KORIDORIS, LÕPETATUD Eksperimendi tingimustes planeedil Maa, MIDAGI sellist.

Valguse Pere ei lubanud…, ega luba kunagi millegil sellisel juhtuda.

Te juba elate ÜHENDUNUD REAALSUSES, kes ellimineeris oma POTENTSIAALSES REAALSUSES enesehävingu võimaluse…, valides AEGAMÖÖDA arengu teed.

Just seetõttu Aštar Šerani laevastiku Valguslaevad võtsid ette vastavad meetmed PONOKTEONI pingutuste neutraliseerimiseks.

Mu kallid…, ma väga palun teid mitte võtta seda kui VASTUSEISU…, kui Valguse ja Pimeduse Jõudude laevade kokkupõrget.

Mõistke ühte: Aštar Šerani Galaktikavahelise laevastiku Valguslaevad ületavad PONOKTEONI kosmiliste seadmete ja muude tehnogeensete tsivilisatsioonide võimsust, paljukordselt.

Valguslaevade tegevus pole rajatud teaduslikel tehnoloogiatel, vaid LOOMULIKEL Ilmaruumilikel VALGUSLOOVATEL võimetel.

Ma palun teid edaspidi mitte pidada Aštar Šerani laevastikku LAHINGLAEVADEKS!

Need on – Valguse Laevad, mis on võimelised neutraliseerima mistahes negatiivseid mõjutusi, teile vaenulike tsivilisatsioonide poolt.

Kuid samas… nemad pole võimelised tekitama kellegile kahju!

Asi on selles, et Valguse Pere armastab ja austab teid, maalasi…, kui ka PONOKTEOON’lasi, ÜHTVIISI.

Kui mingit tsivilisatsiooni esindust “jäetakse” energia allikast ilma, siis tähendab – tuleb neil aktiveerida muu allikas, et saaks minna uuele evolutsiooni tasandile.

Ükski armastav vanem ei hakka tekitama kahju oma lastele.

Kuid Kõrgematele Valguse Olevustele olete kõik lapsed…, ning nende eesmärgiks on… – et kõik tsivilisatsioonid kasvaks üless TERVETENA ja HARMOONILISTENA.

Seega… – polnud ühtki vaenulikku kokkupõrget…!

Ega saanudki olla!

Kuid PONOKTEOONI jõudude poolt oli mõjutus asteroidile.

Taas palun TÄHELEPANU – peale PONOKTEOONI mõjutust asteroidile ja…, peale teist mõjutust Valguslaevade poolt, asteroidi väljast eraldus Maa suunas vaid üks meteoriit, mis kutsus esile meteoriidi sadu Lõuna Uuralis, mille osad langesid maapeale.

See on sama meteoriit, mida komandör Korton nimetas “Armageddoniks”

Uskuge mind…, see polnud juhuslik nimi.

Seega…, Valguslaevade rühm viis miinimumini PONOKTEOONI mõju.

Planeedile langes mitte suur asteroid…, vaid kõigest väike meteoriit…, ning langes ta mitte sinna, kuhu sihtis PONOKTEOON.

Vastuseisvad energiad saatsid meteoriiti kuni planeedi atmosfäärini.

Valguslaevad lõpetasid oma töö atmosfääri kõrgemates kihtides.

Kõigi sündmuste aegu kujunenud energia kapseldudes erilisel viisil, ning ilmnes plahvatuste näol…, mille müra kuulsid inimesed.

Oma kujult see energia oli eriline gaas, kätketuna vastavasse kesta, mis tunduvalt vähendas plahvatuse laine jõudu.

Ilma kestata plahvatuse jõud oleks üle kahekorra võimsam.

Vastastike energiate koostööd fikseerisid videoseadmed.

Peale nende avaldamist internetis paljud inimesed nägid kujusid “kosmiliste laevade”, või “torpeedode” näol.

Kuid sellel hetkel, sellisel kõrgusel, polnud ei kosmilisi…, ega Valguslaevu…, ega saanudki olla…, kuna kõik oli galaktikavaheliste ja planetaarsete Valguse Jõudude kontrolli all.

Kuid “energeetiline kokkupõrge” kajastus tõesti videosalvestites.

Seega…, PONOKTEOONI planeeritud katastroof jäi ära…, kuid meteoriit “Armageddoni” langemine oli Ühendreaalsuste Koridoris faktina…, – mis on – kõikide Reaalsuste sündmuste arengu kajastus, mis kujundasid teie reaalsust.

Teil, Valguse Töötajail, tasuks mõista…, kui sündmus toimus…, siis ta oli isegi LUBATUD REAALSUSESSE.

Seetõttu küsimuselt: “mis toimus?”, vaimselt arenenud inimene loomulikult läheb üle küsimusele: “milleks see toimus?”

Mu kallid, sellele küsimusele vastab teile see, KES ELAB TEIE IGA ÜHE SÜDAMES.

El Morya – teie Sõber ja Vend.

Read Full Post »

DNA ülestõusu uksed

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner astub kõrvale…, see on tema viis avaruste akna avamiseks…, see võimaldab teha sammu, aga mitte valida üksnes seda, mis oleks sõnumiks Kõrgema Mina poolt.

See on terviklikuse kontroll…, seetõttu meie alaline kokkulepe temaga võimaldab jääda tal oma teadvuse juures kogu seansi ajaks.

Peale informatsiooni saamist meil on võimalus arutada läbi erinevaid suundi, mis on avanemas sildade kaudu kõrgematel tasemetel – teisel pool eesriiet…, mille ületan mina ja tema võtab seda usalduslikult vastu.

Mu kallid, see antud atribuut on sama, mida kasutavad tervendajad

Kui olete tervendaja, siis teate, et mul on õigus… – Kõrgem Mina võtab osa kui ühenduse sild.

Antud ühendus on selleks, mida nimetame eesriide taha käimiseks, kus püüate mõista klienti (hankida informatsiooni), kes on istumas teie ees.

Te muutute energeetilise saadetise lugejateks, mida Kõrgem Mina toimetab kohale läbi Silla, ning te mõistate seda, kui suhtute sellesse protsessi usaldavalt…, siis olete suutelised isegi lugema teie ees istuja kvantilisi energiaid.

Seetõttu protsess, mis on toimumas Lee ja Krayoni vahel, mida näete praegu siin, otse teie ees, pole mingi ebatavaline…, selles pole midagi veidrat.

Te kõik… ja igaüks teist, on kasutanud seda kasvõi korra…, isegi need, kes väidavad, et nad pole proovinud ja neist kunagi ei saa kanaldajat…, ja neid ei huvita see, kuidas seda kasutada.

Nimetate seda kõike üksnes alateadlikkuseks.

See väike säde hakkab… kas, hoidma edasi liikumise eest…, kas, ei luba kalduda ühele, või teisele poole…, või viitab millegi abil jooksvatele energiatele, et siis hakkate järgima seda.

Tere tulemast alateadlikule suunale!

Kanaldus on… vaimne saadetis…, – see on sama protsess, millest kuulete siin.

Vaid 23 aastat tagasi mu partner andis loa tõmmata Sild meie vahele, mida oleme ehitanud koos…, ning see, mis on valmis, omab terviklikkust ja täpsust…, on läbipaistev ja täis armastuse energiat…, ta on tõmmatud Loovast Lättest alates…, ning, kui ta oli valmis, sai veel midagi lisatud, mis on mu partnerile hubane… – tal piisab veidi kõrvale astuda, et olla abiks informatsioonide liikumisele… – eriti peale aastat 2012.

Kallid…, täna jätkame nende asjade arutamist, millest oleme juba alustanud rääkimise.

Need tekitavad raskusi teie senistele tunnetustele…, te tajute, kui raske see on… kui raske võtta vastu midagi uut, kuna see on lahti tõlgendanud sellise informatsiooni, mida raske mõista…, ehk antud hetkel, isegi aru saada.

Kuid see informatsioon annab teile ettekujutuse sellest, millised muutused on hakanud toimuma.

Te leiate neid, ning need on see, mida nimetasime “Aja Kapsliks”.

Nüüd selleks, et te suudaks mõista neid asju, mida te pole kuulnud… – asju, mis olid edastatud viimaste nädalate jooksul (veebruaris 2013), mul on kavas anda neist lühiülevaate.

Kuid esmalt ma ei hakka seda tegema, sest tahan rääkida teile sellest, mis toimus alles mullu.

Planeedist läks mööda meteoriit…, ta pole kunagi olnud miss Gaia kõrval…, pole kunagi ette nähtud olla teemaks… – kuna ta polnud teie jaoks ohuks.

Kuid tegelikult just see meteoriit astus, nii öelda, kuldsesse keskmesse.

Te nägite, et polnud mingeid kokkupõrkeid sputnikutega…, ei juhitavate objektidega.

Temal polnud kokkupõrkeid tuhandetega neist kogu avaruses.

Otse selles kohas ei juhtunud midagi…, ta sisenes atmosfääri… ja kogu lugu…

Ega polnud kedagi eesriide tagant, kes saaks ütelda, et ta on “külaline”.

Külaline oli energia saadik.

Te võite muidugi hetkeks eitada, ning väita, et see, mis toimub Maa lähistel, mõjutab Maa teadvust

Kuid, kui räägin ettearvamatudest sündmustest…, siis see on just see, mida oli oodata täiskuu aastal.

Mida see peaks teile tähendama?

Te olete teadlikud, et kuul on oluline tähendus tsüklitele, mis mõjutavad planeedi teadvust…, ja see toimub mõlemas tsüklis.

Niisiis…, saabub väike keha, mis jätab teile sügava mulje…, kuid tegelikult – ei tee midagi.

Ta ei peagi midagi erilist tegema…, – te peaksite teadma, et meteoriit tuleb ja läheb kindlal eesmärgil, tuues kaasa energiat…, kuid siiski, hakkame teda nimetama Külaliseks.

Kui mul tuleks määrata saabuvat energiat, siis see poleks teie jaoks midagi ütelnud…

Ometi ma ütlen teile, et selle taolisi asju hakkate nägema enam… – aeg on selleks käes.

Energia, mida toimetatakse planeedile otse nüüd, tuleb sama teed, nagu saabus see varem.

Kuid ilmselt jutt käib Silla avamisest suures mahus, mis hakkab suruma DNA ustele, ning need hakkavad vibreerima.

Siiski…, mu kallid, kui näete, et sellised asjad toimuvad… – vaadake neid teisiti, kui tavalisi kolmemõõtmelisi füüsilisi ilminguid…, – suurema mõistmisega…, kuna on olemas vastav kohale toimetamise süsteem, ning see toimub erineval viisil.

Olete teadlikud astroloogia tööst…, milles väike Hiron-keha teeb kaartide graafikas muudatusi.

Kujutage vaid, kuidas see võib mõjutada planeeti…

Kujutage endale energiat, mis oli ehk suunatud teie päikese süsteemist kristallvõrele, kuna aeg selleks oli küps.

Seega kõik, mida tahaks teile ütelda meteoriidi kohta…, siis – võite õnnitleda end selle eest, kus olete praegu, kuna prohvetluses käis ühel ajal jutt, et kui Külaline läheb Maast mööda vähem, kui 17 000 miili, ei ole inimesi, kes saaks tunnetada midagi, millest oli prohvetluses juttu.

Tänu ühele sellistest saite täiskasvanumaks (vihje 2012 aasta maailmalõpule).

Tahaks, et mõtleksite sellele, kuna olete siin.

Nüüd olete Ülestõusnud Planeedi Valgustunu Vilistlasena teadvustamas oma seemnete külvi.

Need seemned on võrsumas teie jaoks, et järgmisel korral olla taas siin… ja teie lastele…, kus koos saaksite näha elu ja joovastuda sellest!

Seemned hakkavad arendama teadvust, mis paneb paljusid ummikseisu…

Uus teadvus toob uuele süsteemile uusi teaduse valdkondi, uusi avastusi ja paremat elu.

Mu kallid, oleme rääkinud, et need asjad käivad aegamööda…, – see viib Ajakapsli avanemisele.

Viimastel aegadel oleme andnud Ajakapslist palju teada…, ning seda võite nimetada kõigeks, milleks üksnes tahate…, – see on uute leiutiste tärkamine…, uute ideede…, uute protsesside…, uute mõtteviiside…, uute paradigmate sündimine.

See on aega nõudev kulgemine…, mille tulemusel saate hiljem ütelda, et need asjad on alati olnud teie kõrval.

Eelmiste sõnumite aegu andsime teile mõningaid atribuute…, – ütlesime, mida oodata planeedi Kristallvõrelt, kes on teadlik kõigist asjadest, mis olid Plejaadlaste poolt teie jaoks kaasa toodud.

Muide…, esialgselt just nemad seadsid selle võre, ning muutsid planeedi energia kvantiliseks, et saaks salvestada ja taas esitada inimtegevusi.

Oleme rääkinud, et võred on muutmas oma lineaarseid teekondi, ning need muutuvad üha tundlikemaks valguse tihenemisele, milles endise kurbuse asemel on talletatud eelnevalt loodud rõõm.

Oleme rääkinud, et kui lahinguväljadel kaob energia surmades ja muredes, siis planeedi teistes kohtades jälle energia hakkab kasvama.

Kallid, me tagastame teile selle, mida olete alati tahtnud…, olete astumas energia tasakaalu, mida olete vägagi tunnetamas… – see, mis varem tundus lahingu väljana…, nüüd tundub Gaia armastusena.

Te teate, et pori süsteemis on veel eksisteerimas…, kuid hakkate asju nägema teisiti, kui varem…, ning hakkate mõistma, et inimesed on – pidutsemise põhjuseks.

See kõik on ärkamisest…, kõik asjad on töötamas Vaimu suunas…

Ka ise olete ärkamas vähehaaval samas suunas.

Kui vaatate seda, mida Vaim on andnud teile viimase saja aasta jooksul, siis mõistate… – ta on andnud peaaegu kõike.

100 – 30 000 aastat enne uut tsüklit, millesse olete sisenemas, oli kõik suht staatiline.

Ma pean silmas leiutiste küsimust…, – kõik, mis teil praegu on olemas – on tulnud kristallvõrest Ajakapsli vahendusel, alati õigeks ajaks…, kõik tuli kogu planeedile, ühel ja samal ajal.

Viimasel korral oleme rääkinud kõigile tuntud leiutistest (internetist ja sotsiaalvõrgustikust, kui uutest liitumiste võimalustest)…, oleme rääkinud, kuidas saate asju näidisena sellest, mis on teid ootamas edaspidi.

Oleme rääkinud, et aasta 2013… on rahu aasta…, mis ei ütle, et te ei saa alustada mingeid asju…, – teile see oleks, kiiresti vahetuvate asjade vahel planeedil, parimaks ajaks puhata harjumustest oma teadvuses.

Tuletame meelde veel kord, et aasta 2013 energiad, mida kasutate võitluseks, hakkavad käesoleval ajal raugema.

Võime tuua näiteks “Muscle Builder”, kus musklimees hoiab sangpommi pikemat aega, ning panneb seda maha, et anda lihasetel puhata, ning lõõgastuda enne, kui võtta taas sangpommi kätte.

Kui ta tõstab taas sangpommi, siis see enam pole sama, kuigi isegi indikaator näitab, et sama…, – see on vaid sarnane esimesega.

Kallid, sangpommi energia hakkas juba teekonna algul vähenema.

Seega…, Vanade Vaimude ja Valguse Töötajate osa on nüüd… – hakata valmistuma uueks osaks, mis peaks lisama ülestõusmise energiaid.

Läbi Valgustunud Vaimude hakkavad aktiivsed energiad liikuma lõpuks planeedi suunas, ning see paneb võrsuma seemnetest taimed, mida pole oodanud teadvus, mis tõstab sangpommi vanades energiates.

Ajakapsel hakkab välja päästma teie enda DNA’st asju …

Möödunud kord rääkisime, et olete avamas ust oma DNA potentsiaalide eesruumi.

Tahaks rääkida veel nelja ukse potentsiaalidest, mis pole veel avatud, kuna nende aeg pole veel käes…, kuid tahan öelda teile, mida oodata peale nende avanemist.

Annan teile Ülestõusu määratluse…, – seda vaid siis, kui DNA uksed on avatud.

Need, kellest räägime praegu, erinevad tugevalt neist, kes on teil praegu ja kellel on inimlik käimine “mööda ringi”.

See erineb tugevalt sellest, mis on laotatud minu ees vaatamiseks.

Mul on kavas öelda teile, et kõik see on normaalne ja teostatav…, ning kõik, mida tahaks teiega jagada – on teistel planeetidel juba toimunud…, nemad on jõudnud selle tasandini, kuhu olete jõudmas teie.

Kallid…, ka nemad olid sellises olukorras, nagu teie.

See räägib sellest, et evolutsiooni loovuses on… võimaldada teile energiaid ja potentsiaale, mis hakkavad kindlustama teie järgmist evolutsioonilist sammu.

Kui me näeme teie avanevaid potentsiaale, siis see kinnitab, et teie DNA uksed on avanemas.

 

Ma räägin teile Plejaadlaste ajaloost, sest nemad on sellest läbi käinud, mida olete läbimas teie…, kuigi nende planeet oli teine ja neil oli teine ajalugu.

Tahan rääkida teile, et nende DNA ei erine suuresti teie omast.

Nagu oleme juba rääkinud, et kui võrdlete elu muudes kohtades…, siis millega need erinevad teie omadest…?

Kui võrdlete DNA struktuure, siis tänu võrdlusele mõistate …, et kõik, mida uurite, näitab, et ka neil on sama evolutsioon, nagu kogu Galaktikal.

Kuigi kahtlete, et teie võimalused planeedil pole sellised…

Vastus on siiski selles, et näete loomingulise energia terviklikkust…, ning see on tulemas kogu Galaktikast… – sellel on sama muster, mis püüdleb luua samal põhimõttel – evolutsiooni süsteemi olemasolul.

Ka teie olete sama süsteemi osa.

Paljud inimesed võivad olla pettunud, kuna unistades teiste planeetide külastamisest, ei leia sealt kolmepaelisi…, neljakäelisi, ega neljateist jalaga eluvorme.

Kallid…, võite leida seal hoopis sümmeetriat…, võite leida kaksikspiraali…, võite leida samu asju, mida on võimalik leida otse siin samas… – kõike just samal põhjusel – on olemas evolutsiooni süsteem… ja teie olete sama süsteemi osa.

Seetõttu me kõrvaldame küsimusest müstika…

Mis on teistel planeetidel?

Kas on olemas teisi planeete…, mõistusega olevustega…, peamiselt humanoidset liiki…, – kas on neid, või mitte?

Mõned neist füüsiliselt meenutavad inimest, kuid neil pole jumalikku DNA’d…, ning nende arengus puudub valgustuse eesmärgi külv…

On palju teisigi… – kahjutuid.

Nüüd näitan teile järgmist sammu…, olge valmis ootamatusteks… – annan teile Valgustunud Teadvuse kirjeldusi.

Teie arvates esimene on kerge… – kuid see pole nii.

 

Esimene kvantiline uks – “ei iialgi üksinduses”

Nimetan seda “ei iialgi üksinduses”…, – kui see uks on avatud, siis inimkonna üks osa hakkab mõistma, et nemad on Valguse paljuarvuline väljendus.

Kui “ei iialgi üksinduses” uks on avatud, siis vaatate sinna, kui peeglisse… – endale otsa.

Sellega ta tõmbab teile peale tõe keebi…, ning siis näete end ühe ja sama inimesena, kuid paljudes kordustes.

Tegelikuses olete iseenda kordused, kuna osaliselt olete eesriide tagustes… – seega, peate olema ka seal kõikjal.

Te ju mõistate, et te pole mingiks muuks eesmärgiks…, mingiks erinevaks endast…, te pole muu kaduv osa… – kõik see olete teie…, ja selles on teie jõud!

See teie osa peab olema pärit eesriide tagant, ning see on teie Vaimu Tuumaks, mis jagab teiega mateerialikku teekonda…, olles samas Paradiisi killukeseks.

Te ilmselt usute kogu hingest, et inimolevus kasutab oma DNA’st kõigest 30%.

Kuid samas hakkate mõistma, et eesriide tagustes te pole kunagi üksi, ning vaadates end peeglis, hakkate mõistma Peret enda ümber…

Ka surma saladus pole enam teile saladuseks, sest tunnete neid, kes teid armastavad… – ka nemad on kunagi tulnud eesriidest läbi.

Siin side eakate vanemate jaoks ei katke teiega enam, olenemata nende suhetest teiega maise teekonna läbimise aegu…, nemad nüüdsest on teadlikud, kes te olete… – te võite neid isegi näha.

Kallid, teil on olemas Akaši mõistatus… – lineaarsuse mõistatus…

Kuidas on võimalik näha oma vanemaid ja tunda neid, kuna tegelikult nemad on lahkunud Maa pealt…, nagu teisedki vaimsused?

Mõista seda pole kuigi keeruline, kui saate aru, et on olemas vaid ÜKS VAIM, kes on kaasatud paljudesse kohtadesse korraga.

Nemad võivad olla eesriide tagustes ja samas kehastuda siia, jättes sinna suurema osa oma vaimsusest… – seetõttu võite näha neid.

Selline on uks “ei iialgi üksinduses”!

Hakkate astuma elu teed…

See erineb vaid selles, et mõningad neist, keda armastate, on teisest firmast, kuigi samadest seemnetest, keda tunnustate.

Teie reaalsus on muutumas…, ta saab teiseks, kui varem…, ning, olenemata sellest, mis on teiega toimumas – olete teadlikud, et te pole üksi.

Inimesele on kõige raskem… – väljuda lineaarsusest…, ning mõista, et ta eksisteerib paljudes kohtades korraga…, mõista, et paljumõõtmelises seisundi tervikus see on täienisti normaalne.

Ometi seisund, milles olete üles kasvanud, oli kolme- neljamõõtmeline, ning sõltuvalt sellest näete kõike piiratult…, kujutades endast seda, mis oli ja mida olete selgeks õppinud.

 

Teine kvantiline uks – „eksisteerimise eesmärgi täius“

Järgmist ust on raske selgitada, kuna selle avanemine sarnaeb sellega, mida nimetaksime “eksisteerimise eesmärgi täius”.

See tähendab… – sõltumata sellest, mis on teie elus toimumas – on teie Vaimule hea!

Kui põrutate vastu seina, teades, et see tapab teid… – siis see on teie Vaimule normaalne, kuna vaatate elu, kui oma Akaši jätku…

Teie jaoks on normaalne, kui teil on täielik ettekujutus elu elamise keerukusest, nii minevikus, kui ka praeguses reaalsuses…

Selles on eksisteerimise eesmärgi täiuslikkus, millel pole absoluutselt mingit seost sellega, kui kaua elate mingis kehastuses.

On neid, kes kulgevad otse praegu Maa peal…, kellel on ÜLESTÕUSU     staatus…

Võiksite neid nimetada erakuteks, või isegi… pole sellest ilmast…, nende paled säravad kui päike…, neid on alati piisavalt palju.

Nemad on need, kes ei mahu ühiskonda…

Siin teil ei õnnestu neid leida – kuigi on teie kõrval…

Mõned pühendavad end suhtlusele..

Mõned neist kannavad vormi…

Nemad ei toeta teie usu süsteemi…

Kui istute nende kõrvale, siis näete neis Meistri energiat.

Planeedil on neid alati külaldane hulk…, – see on – energia arvestuse süsteemi osa…

Kui küsite neilt nende elu kohta ja mida nemad tunnetavad… – siis vaatavad teid tühja pilguga ja küsivad: “milline elu period teid huvitab?”…

Neil on selles õigus, kuna vaatavad elu paljumõõtmeliselt.

Nemad ei mõõda oma eluaastaid planeedil, või oma südame tukseid… – nemad näevad end Igavese Vaimuna…, kui “eksisteerimise eesmärgi täiust” – mis oleks kui, ületõusu Väravate läbimine.

See on – uks DNA’sse, mis polnud veel teiste poolt seni avatud.

Kui uksed on avatud, siis need ei avanenud kohe, ega paiskunud lahti… – te kasvate nendeni ja saate neilt õppetöid.

Võib kuluda kümneid aastaid, et saada nende olemasolust teada…

See pole sugugi vähem, kui üksnes avada…, see on teie potentsiaal.

Kuid tuleb aeg… ja te avate ukse…

Iga planeedi vilistlane läbib seda…

Vana energia, mis kujutab endast eakaid inimesi planeedil, keda tunnete… – ei muutu selles kehastuses kunagi…

Teil on õigus, mõistes seda.

Lõppude-lõpuks sureb … vaid Vana energia.

Ta sureb kui vana aed…, – kogu laine kaob…, seda vaja üksnes oodata.., ja nii see toimub.

Mu kallid…, te peaksite teadma, et kui nemad naasevad taas, siis sünnivad muudetud DNA’ga…, ilma vana energiata, mis oli neil seni käesolevas kehastuses.

Tuleviku lubadus on; inimkond on võimeline taoliste asjadega ise hakkama saama, ning see muutub…

See on teile teadmiseks, kuigi oleme sellest teile varem rääkinud …

Seega, see pole teile uudne.

Kuid kvantiline uks on teile uudne.

Tulevik kätkeb lootust, seda tänu elu tsükli muutustele.

Vana Energia on hõivatud Vana Teadvusega…, ta kummardab vana teadvust…, ning, kokkuvõttes… – sureb.

Ja siis… sünnivad taas samad vaimsed grupid…, – siis see on…, kui sõõm värsket õhku planeedile… – nemad tulevad ja teavad kõike seda, mida olite saanud teada teie.

See ongi Vana Vaimu töö – teada neid asju, nagu… “seemned on leos”, mis olid teie DNA’s alati.

 

Kolmas kvantiline uks: “näha kõike sellisena, nagu ta on”

Kolmas uks on kõige raskematest…

Hm… – kuidas seda nüüd selgitada…

See on…, kus inimene teeb kolm sammu tagasi kõigest, mida ta on kunagi õppinud, et vaadata kõiki asju enda ümber üldse ilma eelarvamusteta…

Näha selgelt – mis on reaalne ja mis mitte… – mis on täpne ja mis mitte

Milliseid inimolevusi teate, kes on võimelised väljuma veendumuste süsteemist, mis oli neisse juurdunud juba sünnist, ning leida lahendusi?

Ütlen teile, mis inimene see on, kes avab ukse, et saaks mõtiskleda; – mis on Jumal ja… kes Ta on…, kas Ta on selle sarnane, nagu on räägitud…, või on see midagi enamat?

Jah, Ta on palju enamat!

Kas see erineb?

Jah…, paljus!

Kas see on minust eraldi?

Ei…, see on osake kõigest sinust ja kogu Ilmaruumist!

Loomingulise Allika terminit on kasutatud mõtlematult paljude poolt, kuid inimlikus terminoloogias Jumal on piiratud…

Kuid teie Jumalik Allikas on vaid osake suurest Ilmaruumi Lättest, mis paikneb iga Galaktika keskmes…

Loomingu Läte paikneb enamuselt spiraalses Galaktikas…, ning neil, kes toetavad teda, on side kahekordse päikesega, mis võimaldab teile evolutsioonilist arengut isegi siin.

Iseeneselik täiustumine on teie vastuseks, kui armastuse võimendumine Jumala vastu…, te olete võimelised nägema seda enda vahendusel – õppides tundma Jumalat endas.

Astu kolm sammu tagasi ja meenuta kõike, mida olen rääkinud neist tõdedest.

Räägin teile, kuivõrd raske on teha seda inimesel, kes peab panema kõrvale kõik, mida on õpetanud temale vanemad, sõbrad, ühiskond, – kõik tema ümber olijad.

Kas mõistate, et see on Ülestõusnud Teadvuse määratlus?

Võite kõrvale panna mälu anagrammid…, kurrud, mis olid sündinud teie ajus sellest, mida mõtlesite…

On see reaalne selleks, või mitte, et luua nullpunkt?

Nulltsoon – kus teie loogika võib minna ette ja vaadata kõike…

Kas kõik, mida olete õppinud, või mõelnud, on ikka see, mis ta on?

See on tõepoolest unikaalne uks…, – erilisuse põhjus on selles, et inimesel ei tarvitse surra ja tulla tagasi veel enne, kui jõuab näha seda, mis eksisteerib tõepoolest.

See uks avab võimaluse muutuda…, isegi ümbersündida Kõrgemasse Teadvusse… – jäädes seejuures planeedile.

Kas teate, miks me anname teile seda… ja räägime, et see uks eksisteerib?

Seetõttu, – et kavatsete jätkata elu…, ning me ei taha, et te elaks veel sadakond aastat selleks, et vaadata järgi seda, millest räägime.

Teil peab olema võimalus teha seda, mis pole inimolevustel teada, säilitades objektiivset pilku kõigele, mis on teie jaoks reaalne…, et saaksite tõepoolest märgata kätt, mida Kõrgem Mina ulatab teile läbi selle ukse…, et te saaksite minna atribuutide nimekirja juurde, millistest te pole kunagi mõelnud:

Number üks – olete te ise…

Number kaks – teie kaunidus on uskumatu…

Number kolm – pole midagi ühist ohverdumisega…

Number neli – teile on ulatatud käsi, mis ootab teie oma vastu…

Number viis – kujutab kõike, mis on – teadmised ja tarkus…

Nüüd tahaks võtta teid käest ja minna viimase ukse juurde – oleme selle läheduses.

 

Neljas kvantiline uks; “Iidsed meendused”

Seda oleme vaadelnud varem, kuid mitte selliselt.

Vanad vaimud, ma nimetan seda “iidseteks meendusteks”.

Te olete enda EELLASTEKS…, seega… – esmalt te teadsite enam, kui praegu…

Algselt teie DNA funktsioneeris enam…, enamates protsentides, kui praegu.

Teie Vaim on üle elanud aegade fraktaale, kus olite hävitanud endid…, ja te ei teinud seda aatomi pommiga…, ega teinud mistahes muudel viisidel, mis on kirjeldatud “ulmetes”… – te tegite seda koostöös Gaiaga.

Läksite üle Madalamasse Teadvusse, kus ei toimu midagi…, ning Gaia lubas pandeemial hävitada teid…, – kas olete sellest teadlikud?

See on pea sama, kui oleksite oma mõtetes orienteerunud iseenda surmale.

Kui olite tagasi tulnud, ning taas ei teinud midagi (kõrgetel sagedustel), siis toimus sama… – korraldasite ise endile kärntõve pandeemia.

Kas olete teadlikud, kuidas töötab selles protsessis  ühisdieet? (kollektiivse mälu realiseering, ehk salvestuse muutmine)

Nüüd on üleminek järgmisse ajafraktaali… – see on juba viiendat korda…

Te teadsite siis enam, kui praegu…

Kuid praegu Gaia vaatab seda teisiti…, nüüd olete saanud märke Galaktika ja Maa keskmetest…, Kristallvõrest…, Gaia enda Olemuselt…, seega – nüüd jääte alles.

Olete muutnud oma salvestised…, olete jõudnud kavatsuseni ülemineku ajal luua teised suhted planeediga… – ilma enesehävinguta…, – mida polnud varem kunagi olnud.

Leidub neid, kes kuuldes minu sõnu, hakkavad vaidlema vastu, väites, et “inimloomus on inimloomus”, seega vaja vaid oodata… – vaid oodata…, ning teeme seda taas.

“Oodake veidi – ja me hakkame taas sõdima – sellest pole mingit lootust pääseda.”

Kui te näete seda nii, siis teadke…, see tuleneb teadvusest, mis on häälestunud surmale…, see on midagi vanaviisi.

Te pole võimelised muutma selliste arvamust, kuna see on loodud läbi hirmu…, sellega hävitab end… – kuna nemad pole Vanad Vaimud.

Nemad teavad seda oma kogemusest…, nemad teavad vaid seda, mida on näinud viimaste paari sajandi jooksul…, nemad pole läbinud seda, mida olete teie…, neil puudub sajandite tarkus…, neil pole iidseid meendusi, kui teil.

Kui avate selle ukse, mu kallid…, siis näete Akašit, ning mõistate, et teil on kõigi nende asjade tarkus…, ning aja jooksul need saavad taas teile kätte.

Te kinnitate ise enda ajalugu…

Te näete selgelt, mis on teie seesmuses, ning rahunete maha…

Teis ei sünni ego… – kuna teate, et pole põhjust elatud elude kontrolliks…, mis tahes millist…

Te olete neist kõigist teadlik, ning teil on rahulik olla sellega…

Te teate, et see on tarkuse atribuut, ning selles on – vaikus.

Miks peaksite karjuma katuste kõrguselt, kelleks olete…, kui olete oma Vaimu alustest teadlik?

See ongi see, mida tahtsime teile ütelda… – me ootame kannatamatult seda päeva…, päeva, millal taas naasete oma reaalsusesse…, reaalsusesse, mida näeme meie.

Uksed pole veel avatud…, kuid luba selleks saab antud…

Tahaks näidata teile, mis nende taga on…

Tahaks ütelda teile, et see on sama, kui meie hoiaks kinni mõningate teie õpetlaste käest (ärganute seas on ka õpetlasi)…

Nüüd veidi informatsiooni tulevikust… – esmakordselt ülikoolides pole enam eraldi ruume teadusele elust ja füüsikast.

Neil jääb vaid üks ruum…, ja selle nimeks on – Teadvus!

Te olete need, kes olete võimelised neid kõiki käivitama…, te olete selleks…!

Lõppude lõpuks…, kuni te mõtlete, kuidas seda teha, staatilised teadused avastavad teadvuse…, – alles siis mõtestate kõik  ümber…

See toimub kogu inimkonnaga!

Kallid…, on olemas imetajaid, kes otse praegu… siin planeedil – naeratavad, sest nemad teavad, mida kavatsete avastada endi jaoks …

Seda, mis neil on juba olemas.

Ka meie naeratame koos nendega, kuni nemad ujuvad ookeanis…

Paljudel neist naeratus näos ütleb: “Oodake, kuni saate teada, mis on teie seesmuses…, millest esialgu piisab.”

Olla inimesena, keda piisavalt erutab see, mis peaks toimuma…, ning võtta mistahes neist asjust tõsiselt, ning väljuda ruumist muutununa…, teades, et see on tõde!

Te tunnetate seda oma ootustes.

See on tõemeeli nii!

Krayon

Read Full Post »