Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2013

Sfinksi missioon

I osa

Planeedi Kristallsüda

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Tänane teema on taas seotud kristallidega.

Paljud Valguse Töötajad juba mõistsid, et Kristallidel ja Kristallsel Energial on üldplanetaarsete protsesside jaoks tohutu tähendus.

Ilma kristallse energiata ja teadvuse kristallsete vormide arenguta pole võimalik liikumine meie ühise eesmärgi poole – planeedi ja inimkonna üheaegne ülesse tõusmine.

Antud teema äratab huvi veel ka seetõttu, et see paotab mõningad saladused, mis on seotud ammu tuntud planetaarsete iidsete ehituste vastuargumentidega, millega on seotud inimkonna tähelepanu…, juttu teen esmalt legendaarsest Sfinksist, mis asub Aafrika põhja osas.

Jaa…, lugu Sfinksist on väga-väga huvitav.

 

Algas see 28 834 aastat tagasi, kui teie planeedil, nagu olen rääkinud, eksisteeris Lemuuria tsivilisatsioon.

Noil aegadel, millistest räägin teile, Lemuurlased ehitasid üles mitte üksnes kauneid linnu oma mandril (mis paiknes tänavuse Austraaliast loode suunas), kuid seadsid end sisse ka teistele mandritele, kus asutati teaduslikeks uuringuteks paljuarvulisi baase ja asundusi.

Nendel aegadel kõikidel mandritel elasid inimesed…, kuid need polnud sedavõrd arenenud, kui lemuurlased… – nende eluviisi võiks, teie vaatevinkli kohaselt, nimetada tsiviliseerituteks.

Mõningad elasid metsas onnides ja pidasid jahti metsloomadele…, teised elutsesid jälle koobastes ja toitusid metsaandidest…, kolmandad rändasid loomade seljas ääretutes steppides, tegeledes loomapidamisega.

Üks leemuurlaste keskustest asus Aafrika põhja osa linnakeses…, selle elanikke, ligi kaheksa tuhande ringis…, selle nimeks oli Valgussära, kui tõlkida seda iidsest lemuuria keelest.

Just siin toimusidki sündmused, millest tahaks teile rääkida.

Kord tulid lemuurlikku linna veidrad inimesed…, kasvult samad, kui kohalikud inimesed.

Väliselt sarnanesid põlisrahvaga, kuigi nende nahk oli tume. (Enamus lemuurlastel nahk oli hele ja nende kasvuks oli noil aegadel 4,5 – 5 meetrit…, varem isegi 6.

Kujutage vaid, kui kõrged olid lemuurlased. Maa külgetõmbejõud oli siis palju nõrgem, seega liikumine ei tekitanud neil raskust, isegi nii pikkadel inimestel.)

Seega…, Valgussära linna tulid tundmatud tumedanahalised, kes kasvult ei erinenud kohalikest elanikest (kes nimetasid end Levaadideks ja nende tootemiks, sugu märgiks, oli lõvi).

Kuid ülejäänus külalised erinesid levaadidest ja lemuurlastest paljus.

Esmalt torkasid silma külaliste juuksed…, iga juuksekarv oli kui kristallist pärlikee…, justkui keegi oleks põiminud  need neil veidrateks patsikesteks.

Külaliste silmad olid suured ja veninud kastepiisa sarnased.

Kuid peamine erinevus – võõramaalaste laubal… oli tõeline kolmas silm, mis ei erinenud millegiga kahest.

Tulnukate kehi võiks kirjeldada… paindlikena ja kaunitena.

Kui tulnukate delegatsioon jõudis linna keskele, keskmisest radiaarist (suur ümmargune hoone läbipaistvast materjalist, mis sarnanes klaasiga) neile tulid vastu linna juhid, ning… hakkasid külalistega kaisutama teine teist.

Tuli välja, et tulnukaid oli ammu oodatud…

Kes siis saabus lemuurlaste linna – mida arvate?

KÕIGE TÕELISEMAD MUUPLANEETLASED!

Ja-ja!

Kuid Valgussära linna elanikud ei imestanud, kuna olid hoiatatud nende visiidist.

Linnapea, preester, nimega Aertos Buane (nimetan lemuurlase nime lühendatult, nagu olen teile rääkinud, nende nimed olid neil aegadel väga pikad), ootas muuplaneetset delegatsiooni kannatamatusega…, kuna peremestel, koos külalistega, seisis ees täita väga oluline missiooni.

Peale tormilist ja rõõmuküllast vastuvõttu külalised ja võõrustajad kadusid keskmisse radiaari, et arutada tegevuste plaani.

Kust olid planeedi külalised saabunud?

Siiriuse tähe süsteemist… Nende päike on teada praegu Siirius B nime all.

Siiriuslaste esindaja, kes palus nimetada end Vargus Laertom, teatas, et ta on volitatud juhtima ühist projekti.

„Meil seisab ees ehitada Valgussära linna läheduses üles ebatavaline seadeldis – ütles Vargus – selle suurem osa jääb maa alla, aga selle kohale püstitame hiiglasliku lõvi kuju… ta pole tavaline lõvi ja pole ka loom…, see on mõistusega loom – paskat.

Paskatid on mõistusega lõvid Siiriuselt ja elavad meie planeedil Andromeidal, koos meiega…

Palju tuhat aastat tagasi siin Maal elasid hoopis teised inimesed.

Olid lähenemas õudsad kataklüsmid…, vesi pidi uputama kogu maismaa, ning sellel elavad inimesed võisid hukkuda.

Just sellel ajal saabusid, omadel kosmilistel masinatel, maale Paskatid – mõistusega lõvid, ning evakueerisid elanikud ohutusse kohta.

Inimesed andsid pühaliku tõotuse, et kord püstitavad mälestusmärgi Lõvi-Paskatile – siin Vargus naeratas ja katkestas oma jutu.

„Las siis see, kes lubas, ka püstitab mälestusmärgi!“ – naeratas vastu lemuurlane Aertos Buane.

Enamus juuresolevatest lemuurlastest ei teadnud veel, millest on jutt, ega mõistnud naeratuse mõtet.

Seejärel siiriuslane Vargus teatas:

„Need olite teie, teie vaimud, kes palju tuhandeid aastaid tagasi elasid siin.

Just teie, tänavused Valgussära linna elanikud, lubasite püstitada Lõvi-Paskatile mälestusmärgi. Kätte on jõudnud aeg viia täide oma lubadus!“

Lemuurlased, kes on väga sõbralikud ja elurõõmsad, tundsid rõõmu selle üle.

Neile meeldis väga ehitada linnu ja suurepäraseid hooneid.

Kusjuures, nende ehituse tehnoloogiad erinesid suuresti tänapäevastest.

Lemuurlased ei kasutanud kunagi ei puitu, ega kivi…, kõik ehitised olid loodud kunstlikust materjalist, mida saadi nähtamatu energia kokkusurumisel, muutes selle tihkeks.

Ja-ja, mu kallid, just selliseid supertehnoloogiaid (teie vaatevinkli kohaselt) valdasid lemuurlased…

Kuid seekord siiriuslane Vargus Laert palus püstitada mälestusmärk kivist.

Tõsi küll, tulevased ehitajad otsustasid lisada kivisse mõningaid kunstlikke materjale, et ehitis saaks säilida paljusid tuhandeid aastaid.

Läbinägelikud lemuurlased muidugi mõistsid, et külalised Siiriuselt, Andromeida planeedilt, olid tulnud mitte selleks, et püstitada tavaline mälestusmärk kivist…, seetõttu paluti Vargus Laertomil rääkida tõelisest tema TÄHE EKSPEDITSIOONI eesmärgist.

Külaline Andromeidalt teatas imelisest eesmärgist, suurest missioonist, mis tuli temal täide viia.

„Muidugi, mu kallid vennad lemuuriast, teie läbinägevate südamete eest ei saa varjata tõde…, ja me pole siin selleks, et varjata midagi teie eest…

Meie maised vennad teavad oma Šambalast ja oma planeedi vaimse valitsuse käest, et MEIE OLEME SUUREST EKSPERIMENDIST OSAVÕTJAD.

Igal ilmal on oma vibratsioon…, oma mateeria tihkus.

Te elate neljandas mõõtmes…, teatud tihkuse tasemel.

Kuid on olemas mõistusega vaimseid vendi, kes elavad sügaval planeedi seesmuses madalsageduslikus ilmas…, kus pole lihtne elada…, ellu jääda veelgi raskem.

Maaaluste ilmade elanikud on samuti osavõtjad suurest ekperimendist, mille eesmärgiks on saada UUT ENERGIAT Uue Elu  MILJONITE VORMIDE sünniks.

Seega, te mõistate: planeedi seesmuses elavad mõistusega olevused, kellel tuleb varem, või hiljem lahkuda tihke ilma kihtidest, ning väljuda muudesse kõrgematesse ilmadesse.

Meie peamine ülesanne – aidata neil meenutada, kes nad on sellised.

Muide, teil on kohane teada samuti, et planeedi seesmuses on erinevaid olevusi ja erinevaid ilmasid…, erinevad arengu tasemed.

On ka selliseid, kes oma evolutsioonilises arengus on teist ees.

Kuid nüüd teen juttu madalamatest tihketest ilmadest…

Esmalt vastava kiire abil tungime planeedi sisemusse, kuni 387 kilomeetri sügavusele.

Sellega ehitame energeetilise tunneli, mille mööda hakkame alla laskma seda, millega teil pole veel kokkupuuteid olnud…, kas mõistate?

Sügavale planeedi sisemusse paigutame ebatavalise kristAllse elava organismi…, millel on kristallne keha…, oma teadvus ja… isegi HING.

See on elav Kristall… nimeks on temal – Sfinks!

„Krayon, tuleb nii, et tegelikult Sfinks – polegi kivist mälestusmärk, vaid see, mis on tema all?“ – küsite teie.

„Just nii, mu kallid…, just nii!

Tõelisest Sfinksist teavad  praegu vähesed!

Tõeline Sfinks – on Kristallne elav organism, kes elab planeedi keskmes juba üle 28 tuhande aasta.“

Paljudele Valguse Töötajaile on teada, et paljude tuhandete aastate jooksul on planeedile toimetatud hoiule ja paigutatud laiali suur hulk erinevaid kristalle.

Kristallid on  informatsioonide salvestamise ja talletamise üheks olulisematest viisidest.

Kuid neil käis jutt muust.

Vargus Laertom ütles, et KRISTALL on VAIMSUSTATUD, MÕISTUSEGA JA ELAV!

Maa alla tuli paigutada ebatavaline, kuid siiski elav ja mõistusega olevus…, enamgi veel – VAIMSUSTATUD OLEVUS.

„Kuna Kristallil, peale kristallset keha ja teadvust, on veel ka kõrgelt arenenud Vaimsus, siis – Mõistusega kristall Sfinks nõustus saabuma planeedile, ning aktiivselt võtma osa Suurest Eksperimendist planeedil Maa“ – teatas külaline Siiriuselt. – „Kui kristall saab paigutatud planeedi sisemusse 387 kilomeetri sügavusele, Vaimsus jätab kristallse keha maha, ning maa alla jäävad Sfinksi kristallne keha ja tema teadvus.“

Seega Sfinks läheb üle erilisse seisundisse, mida võiks võrrelda samadhi seisundiga.“

Kuid alles jäi peamine küsimus: „Milleks saabus Sfinks? Milline missioon on temale püstitatud?“

Vargus Laertom rääkis ka sellest.

Tuleb välja, et mõistusega Kristall Sfinks on kutsutud planeedile seetõttu, et kaugetel iidsetel aegadel ta oli SELLE PLANEEDI idapoolse poolkera ÜHEKS KOLMEST PEAMISEST KRISTALL-VARDJATEST ja üheks seitsmest PEAMISTEST PLANETAARSETEST KRISTALLIDEST.

Ja-ja-ja!

Nagu inimestel on Ingel-Kaitsjad, nii ka planeetidel on Kristall-Vardjad.

Nende ülesandeks – võtta osa KÕIGI PROTSESSIDE JUHTIMISEST, mis on toimumas PLANEEDI PINNAL ja TEMA SISEMUSES.

Seda võiks nimetada… ütleme… kompuutri protsessoriga…, – see võrdlus on küll kaudne.

Esiteks – Kristall on elav.

Teiseks – Kristalli teadvus on miljoneid kordi täiuslikum, kui mistahes roboti kunstlik „intellekt“.

Seega…, kunagi kristall Sfinks oli planeet Maa oluliseks koostisosaks…, oli üheks olulisemaks Planetaarsetest Kristall-Vardjatest.

Neil aegadel, kui planeedil oli Kristall Sfinks, inimesi veel siin polnud…, olid sootuks teised Vaimsed mõistusega olevused.

Nende huvitavaid lugusid saate veel kuulda.

Need oma olemuselt erinesid inimestest tunduvalt, isegi olevusteks oli raske neid nimetada.

Nemad kujutasid endast ÜHEST OLEVUST, kuigi mingi eraldumine isiksusteks neis siiski oli olemas.

Kuivõrd tänapäeval inimesed on eraldunud, samavõrra olid iidsed elanikud ühendunud üheks tervikuks… – olid vaimsed kristallolevused.

Palun, ärge kujutage neid tavaliste kristallidena, millistest olete kuulnud õppeasutustes.

Ei…, need on Krisall-Inimesed! Just nii saab neid nimetada.

Need pole üksnes mõistusega, vaid ka vägagi elavad…, ehk isegi elavamad, kui inimesed…, ning nad on alati olnud väga tegusad ja sihikindlad.

Kristall-Inimesed suutsid külastada teisi planeete, ning aidata luua elusid teistes ilmades.

Nemad polnud iialgi igavad, ega tüütud…, armastasid vägagi nalju, naeru ja isegi tõmbenumbreid!

Lõbustustele ja pidudele nad pühendasid palju aega…, kuid oskasid ka tööd teha, ning armastasid luua oma energiaga ja teadvusega.

Nende ühiskonnas polnud ühtegi õnnetut Kristall-Olevust.

Kui vaid kellegil neist hakkas paha, siis sama paha hakkas kogu ülejäänutel.

Seetõttu Kristall-Inimesed õppisid abistama teine teist, tehes sellega kõiki õnnelikeks.

Nemad oskasid anda teistele seda, mis kellegil oli puudu…, kõik Kristallid suutsid õnnestunult ja harmooniliselt täiendada teine teist läbi selle…, kusjuures igaüks jäädes unikaalseks ja kordumatuks.

Teid, Valguse Töötajaid, huvitab…, kas Kristallidel olid lapsed…, põnnid?

Kõik Kristallid tulid kohe täiskasvanuna ja täiskasvanud teadvusega…, kuid elu jooksul arenesid edasi jätkuvalt…, muutusid nende teadvus ja keha.

Kõik Kristall-Inimesed armastasid teine teist väga…, nad armastasid sama tugevalt teisigi mõistusega olevusi, kes elutsesid teistel planeetidel ja kellega olid tihedalt seotud.

Kristall Sfinks oli selles ühiskonnas eriline, kuna tema oli kujunenud kristalliks, kes vastutas armastuse eest planeedil…

Ja-ja…, see Kristall sai armastust Galaktika keskmest, ning edastas selle igale Kristall-Inimesele…

Hiljem kristallid vahetasid armastuse energiat jätkuvalt omavahel, lastes seda oma südamest läbi…, isegi kinkisid seda teine teisele

Kõige läbinägelikumad lugejad võisid juba aimata, et Sfinks polnud üksnes Armastuse Kristalliks…, ta oli planeedi KRISTALLSE SÜDAME üheks osaks.

„Kuidas, Krayon?! Sa tahad öelda, et planeedil on olemas süda?“

Vastan jaatavalt! Teile on ju teada, et Maa on elav organism!

Sellel organismil on KRISTALLNE SÜDA.

Seega… mis see siis on?

Tuleb välja…, kui Sfinksi siin polnud, siis planeet Maa oli jäänud südameta? Kuhu ta oli kadunud?

Ma katkestan jutustuse Kristallsest Südamest ja pöördun Lemuuriasse…., Valgussära linna…

On kätte jõudnud aktiivse tegutsemise aeg.

Valgussära elanikud, koos vendade-muuplaneetlastega, kes saabusid Siiriuselt, asusid kavandatu kallale.

Erilise energeetilise kiire abil loodi tunnel Kristall-Sfiniksile.

Et pääeseda tunnelisse, Kristall pidi tegema läbi muunduse…

Muundudes „energeetiliseks vooks“, ta laskus mööda tunneli kanalit alla.

Jõudes vajalikule tasemele, Sfink võttis oma esmase Kristallilise vormi.

Oleme rääkinud, et Kristall paigutati 387 kilomeetri sügavusele…

Tema enda kõrgus oli 387 meetrit ja 99 meetrit lai.

Tänapäeva Valguse Töötajad mõistavad, et praegu räägin Kristalli neljamõõtmelisest füüsilisest kehast…, ehkki temal on teisigi kehi – nii madalamates, kui ka kõrgemates mõõtmetes.

Peale selle, kui Kristall oli paigutatud maa sisse, lemuurlastest arhitektid asusid ehitama maapealset Paskat-Lõvi skulptuuri.

Siiriuslane Laertom esitas projekti, mille järgi tuli püstitada selline mälestusmärk.

Lõvi pea vaatas mitte otse itta, nagu vaatab tänapäevane inimnägu (seda nägu panti sfinksile 476 aastal enne meie aega…, ehk 2 500 aastat tagasi, kuigi kuju ise on üle 28 000 aasta vana). Paskat-Lõvi silmad olid suunatud kirdesse.

Sellest, kes ja kuidas vahetas Paskat-Lõvi näo inimese oma vastu välja, räägin hiljem…, aga seni selgitan, miks Paskati silmad – mõistusega olevuse, nimega Hafaru – vaatasid just kirdesse.

Asi on selles, et Kristalli paigutamise töid planeedi sisemusse teostati ka teistes kohtades.

Vargus Laertomi ekspeditsioon toimetas Siiriuselt Maale kaks peamist mõistusega kristalli…, kusjuures planeedi kristallkehasse paigutati eraldi KOLME KRISTALLI, mis kujutasid ja kujutavad tegelikult KOLMAINSUST, ehk TRIAADI…, need on lahutamatu tervik.

Kõik kolm kristalli annavad energiat planeedi Kristallsüdamele!

Teid huvitab, kus asuvad ülejäänud kaks Kristalli? Tahate teada nende nimesid?

Siis valmistuge vastu võtma informatsiooni, mis kuni tänavuseni on teada vaid vähestele…

Teine Kristall sai paigutatud Lõuna Uurali tippu…, seal on teile teada iidne püha koht.

Möödunud sajandil arheoloogid leidsid tempel-observatooriumi, mida nimetati Arkaim.

Selle koha läheduses asus linn Arimia.

Muide sellise nimega linnu esines lemuuria eelsetel, kui ka Lemuuria aegadel…, mida aeg on kustutanud hiljem planeedilt.

Kuid siiski, tuhandeid aastaid hiljem kerkis teine Arimia linn uues kohas, mida ehitasid teie esivanemad – iidsed arimialased.

Seega…, teise Kristalli asukohaks on Lõuna Uural, Arimia linna lähistel.

Kuid milline oli teise Kristalli nimi?

Osa sellest nimest olete korduvalt kuulnud…, pole vaid aimanud, et selliselt võiks kõlada iidse planetaarse Kristalli nimi – UR-AL-AN…, ehk lihtsalt – Uralan…, kõlab pääris Uurali mäe nime moodi.

Vaatame lähemalt, mida tähendas see nimi iidsel eellemuuria aegses keeles, mida kasutasid veelgi iidsema tsivilisatsiooni esindajad – Horaionlased.

UR – tähendas „see, mis on ringi keskel“

AL – „kristallne, kristall, kristallne vorm“

AN – „energiat vastu võttev“

Seega – URALAN – kristallne sfäär, mis võtab energiat vastu, kui antenn.

Nüüd olete teadlikud tähtsast informatsioonist!…, planeedi Kristallsüdame teine osa, mis on seotud Sfinksiga, asub Lõuna Uurali tipus ja selle nimeks on – URALAN.

On jäänud saada teada KOLMANDA KRISTALLI asukoht – planeedi Kristallsüdame kolmanda osa asukoht.

Kuid veel enne, kui kergitan selle saladuse loori, tahaks rääkida teile planeedi üldisest PÜHA SÜDAME ehituse PLAANIST, mille osaks on Kristallsüda.

Planeedi Püha Süda koosneb, muide,  kolmest geomeetrilisest osast.

Väike sfäär…, suur sfäär…, ning väike sfäär suuremas sfääris (sisemine sfäär välises sfääris)

Muide, kas mõistsite, mis on sfäär sfääris?

See on selline geomeetriline kujund, mille nimeks on TOOR!

Oma kujult ta meenutab rõngast.

Toori tähtsusest Ilmaruumi ehituses olen rääkinud mitmeid kordi.

Nüüd kiikame Iidsusesse, ning saame teada, et planeedi suurimat järve nimetati Saelvotor…

Pange tähele, et nimetuses on silp tor!

See järv on ka pregu maailmas väga tuntud, kuid praegu selle nimeks  on Baikal.

Kuidas on kolmanda kristalli nimi – arvake ära!

Nii see ongi – Sa-El-Vo-Tor.

Sa – on varjatud – Püha.

El – hele, püha, pühalik.

Vo – sissepoole, seesmine.

Tor – teile juba tuntud geomeetriline kujund

Seega…, Saelvotor – varjatud toor, püha sisuga seesmuses.

Kolmas kristall, toori kujul, asub püha Baikali järvealuse maa all.

Ega asjata seda kogu Maailmas tuntud järve peeta Iidseks Pühamuks.

Kõik kolm Kristalli – Sfinks (kujult mitte täiuslik toor…, ovaalne…, kokkusurutud toor…,laius kõrgusest väiksem), Uralan ja Saelvotor, on omavahel seotud püha energeetiliste kanalitega.

Muide…, sõnal Sfinks on samuti tähendus, mida on huvitav teada!

Sf – sfäär, sferoid.

In – sisemine (in-terjöör, ehk sisemine disain).

Ks – siin on K ja S vahelt on O välja jäänud. Algselt sõna kõlas – Sfinkos.

Kos – kui sõna kostüüm, ehk riietus, või väline kuju.

Kui nüüd tõlkida sõna kaasaegsesse keelde, siis sfinks on – välise sfääri sisemine rüü, ehk Toori sisemine ring.

Nagu näete…, kui hoolega uurida silpe, siis võib jõuda iidsete sõnade tähendusteni.

See on mõneti väga oluline!

Kõik kolm kristalli on Kristallsete energiate allikateks, mis moodustavad Keskset Energeetilist Toori – planeedi Püha Südame alust.

Saelvotor – see on Toori Püha kese (sarnane esmasele Ilmaruumi Vaimsele keskmele, ehk Suurele Ilmaruumilikule Päikesele…, 13’le mõõtmele).

Uralan – see on see, mis on toori rõnga keskel (sarnane teisele Ilmaruumi Vaimsele viie nõõtmega keskmele).

Sfinks – rõnga sisu (sarnane kolmandale Vaimsele keskmele, seitsmele välisele mõõtmele).

Nüüd pöördume tagasi teema juurde sellest, miks sellel planeedil polnud kristallset südant?

Kus ta siis asus?

Kuidas Maa elas ilma Kristallsüdameta?

Arvan, et edaspidine ajalugu näib teile veelgi huvitavam!

Kristallsüda oli pikemat aega külas teisel planeedil.

Muide, sõna „külas“ pole siia kohane…, tegelikult Maa Kristall süda oli pikemat aega… EMA SÜDAMEKS… – see oli tõemeeli nii!

Kaugel-kaugel meie Linnutee Galaktika teises servas on Maa… Kaksik-planeet!

Ta on samasugune maa…, seal on samuti mandrid, saared ja ookeanid…, samuti ka õhk, mida hingavad samuti inimesed, kes on teie sarnased.

Seega…, mis imelik planeet see on?

Tema nimeks on Maitreya.

Tõeline võlu seisneb selles, et sellel planeedil (neljanda mõõtme piires), on pea sama hulk mandreid, saari ja poolsaari, nagu teie planeedil.

Geograafiliselt see oleks kui Maa koopia…, seal on samuti mäed, metsad ja jõed.

Arvate, et see on muinasjutt? Ulme?

Egas midagi… – nii võiks mõelda…

Kuid te lihtsalt ei tea seda, et planeetidel, on nagu inimestel… sugulussuhted!

Ja-ja-ja…, on olemas planeet-vanemad ja planeet-lapsed…, planeet-vaarvanemad (vanaemad ja vanaisad).

Iga planeet, mis arenes ilmaruumis, loob isiklikku energoinformatiivset matriksit.

Selle matriksi kohaselt edaspidi luuakse teine planeet.

On olemas planeetide sünnid ja isegi… planeetide rassid.

Planeet Maitreya asub Vaala tähesüsteemis – Tay-Vaala tähtkujus.

Ta pole üksnes teie kaksikplaneet…, ta on teie planeet-Ema!

Maa loomiseks oli võetud kasutusele just planeet Maitreya matriks.

Teile on muidugi teada, et arv „kolm“ on Maa paljudele rahvastele püha.

„Püha kolmainsus“ – on selle Ilmaruumi üks peamistest põhimõtetest…, nagu Isa-Ema-Laps…, on olemas ka mõiste –„Isa, Poeg ja Püha Vaim“

Ehk, muide, vaataksime seda väljendust põhjalikumalt.

Antud juhul Isa peaks tähendama „Igavene alguste Alge, alates aegade pöördest“, kus alge tähendas iidsel ajal „sündi“.

Seega, siin jutt käib Ilmaruumi sünnist…, protsessist, mis on teada kui „Ilmaruumi pahupidi pööramine“.

Siit ka ISA – on „igavene alguste Algus Ilmaruumi sünnist alates“…, ehk see, mis oli olemas, kui Ilmaruum alles sündis…, seda tähendabki „Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel“…, ehk  – täidetuna Igavese Alge üldise teadvuse nimel, mis on ühenduses Esmaalge Looja südamega.

Teine kolmainsuse põhimõte – on inimese… „Vaim-Teadvus-Keha“…, ehk, inimene ise esindab Vaimu, Teadvust ja Keha (Hinge, Mõistust ja füüsilist keha).

Planeet Maitreya – on Vaimu, Teadvuse ja planeet Maa Keha.

Kuid eripära on selles, et Maitreya-Ema on oma tütre kaksik.

Tegelikkuses seda juhtub harva.

Inimeste seas see pole võimalik…, sünnivad üksnes õde-venda kaksikuid…

Kuigi tütar võib olla emaga väga sarnane, kuid ta ei saa olla kaksik.

Kuid planeet Maitreya Vaala tähtkujust on planeet Maale nii Ema, kui ka Õde – üheaegsed kaksikud!

Kas planeet Maitreyal elavad inimesed?

Jah…, väliselt nemad on suht inimese sarnased… – kuid, oma vaimse ja seesmise ilma poolest, on väga erinevad maisetest.

Nemad on arenenud hulga harmoonilisemalt, kui neljamõõtmelise planeedi Maa inimesed.

Selles pole midagi häbiväärset…, kuna Maa peal inimeste ellujäämise eksperiment toimus rasketes eritingimustes.

Elada Maa peal on palju kordi raskem, kui Maitreyal, kus elutingimused on hulga meeldivamad.

Ma räägin praegu elamisest neljandas, madalamas mõõtmes…, kuigi olete teadlikud, et planeedil on võimalik elada ka viiendas mõõtmes…, isegi veelgi kõrgemates mõõtmetes.

Maitreya neljamõõtmelised inimesed on väga teie sarnased, kuid arenenud on hulga harmoonilisemalt.

Maitreyal pole sõdasid…, pole vaeseid ja rikkaid…, pole haigusi.

Kõik elavad Vaimse Harmoonia ja rõõmu tingimustes… – neil on elamiseks omas ilmas kõik vajalikud ressursid olemas.

Igale ühele on kaunis eluase, aed, veekogu, imelised transpordivahendid.

Maitreya elanikud on ära õppinud reisimese mööda Ilmaruumi ja teistele planeetidele ilma füüsilise kehata…, ehk nemad on võimelised jätma oma keha mõneks ajaks maha ja rändama, niinimetatud, astraalsetes peenkehades, mis on olemas selle Ilmaruumi kõigil vaimsetel olevustel.

Paljud probleemid planeedil on leidnud lahendust…, peale ühe, mis on alles ootamas oma lahendust.

Maitreya inimesed tahavad lahkuda neljandast mõõtest…, ning planeerivad teha ülemineku kõrgemale tasemele kõik koos…, viiemõõtmelisse ilma.

Kõik planeet Maitreya vaimud, kui üks,  avaldasid soovi teha läbi Suurt Üleminekut…, kuid siiski on põhjusi, mis ei võimalda seda teha.

Üheks peamistest põhjustest… – asjade seis planeedil Maa.

Emake Maa ei saa minna edasi, võtmata oma tütar-planeeti käest kinni.

Planeet Maitreya neljandas mõõtmes ei saa teha oma evolutsiooni sammu ilma Maa planeedita.

Mõlemad planeedid on seotud tiheda ühendusega…, seotud sedavõrd, et isegi… tegid vahetust oma kristallsüdametega.

Nüüd te mõistate, kus olid külas kristallid Sfinks, Uralan ja Saelvator…, nemad olid Emal külas.

Kui Kristallsüda läks külla emale Maitreya…, kes asendas teda seni?

Maa Kristallsüda lahkus planeedilt 100 908 aastat tagasi…, – just siis algas Suure Eksperimendi lõpu etapp planeedil Maa…, just siis saabus planeedile teine Kristallsüda.

Kuid see polnud Maitreya Ema süda, vaid… sootuks teine.

Oo, jaa…, nüüd avan teile hoopis veel ühe saladuse. (Krayon muigab)

Maa pole üksnes Tütar…, – Maa on veel ka Ema!

Tema on andnud energoinformatiivset matriksit uue planeedi sünniks…, mille nimeks on – Andromeida, mis asub Siiriuse tähtkujus, B-tähesüsteemis.

Planeet Andromeidalt saabus siiriuslaste delegatsioon, keda juhtis Vargus Laertom.

Inimesed Andromeidalt aitasid maalastel-lemuurlastel ehitada sisse Kristallsüdame osa seal, kus seisab kivist paskaat-lõvi kuju, nimega Hafaru – mida nimetate praegu Sfinksiks.

On hämmastav, et planeet Maitreya edestab tunduvalt teid, kes elate neljanda mõõtme Maal.

Kuidas võib see olla?

Miks Maitreya inimesed…, Maa tütar-planeedilt, on läinud oma arengus teist sedavõrd ette?

Valguse Töötajad…, on oluline pidada meeles… – kõik, kes elavad praegu selles ilmas, Maa peal – on elanud kunagi ka teistel planeetidel.

Inimesed (nende vaimud) on tulnud siia osa võtma Suurest Eksperimendist, et olla abiks Ilmaruumile tema suures töös.

Kuid elutingimused selles ilmas on sellised, et pole üksnes unustanud, kelleks tegelikult olete (surematud inglid Suurelt Keskselt Päikeselt), vaid loobusite oma jumalikest võimetest…, et taas omandada neid uuel evolutsiooni arengu tasemel.

Enesest mõistetav, et te pole millegi poolest halvemad muudest võõrplaneetlastest.

Vastupidi…, teid väga austatakse juba selle pärast, et elate rasketes tingimustes, kus on palju julmust, keerulisust ja palju kurjust…, ja seetõttu, et olete täitmas Ilmaruumi tähtsamat missiooni.

Andromeidalased toimetasid Maale 28 834 aastat tagasi kõik kolm Kristalli…, kõik kolm planeet Maa Kristallsüdame koostisosa.

Kuid asi on veel selles, et 100 908 aastat tagasi Maa Kristallsüdame asemele oli paigutatud Emakese Maitreya planeedi Süda…, Maa Süda, vastupidi, oli paigutatud Maitreya keskmesse.

Miks toodi siis Maa kristallsüda Andromeidalt – Tütar-planeedilt?

Vaid seetõttu, et Maa Süda saaks esmalt olla ema keskmes, ning seejärel… tütre keskmes.

Teie aja vaatevinklist vaadatuna maise südame ülekandmine Maitreyalt Andromeidale (Kristallsüdamete vastastikku vahetus) toimus 76 385 aastat tagasi.

Üle 47 tuhande aasta maine Kristallsüda elas Andromeida planetaarses keskmes.

Just neil aastatel, millistest räägin, ta naases oma koduplaneedi keskmesse.

Mida see peaks tähendama?

Milleks olid vajalikud sellised Kristallsüdamete „ümberpaigutused“?

Selleks, et võimendada kolmainsust!

Kolm planeeti justkui ühendusid oma südametega…, ning nüüd see on neil nagu üks.

Üks süda kolmele planeedile…, ehk, igal planeedil on oma Kristallsüda, kuid need on seotud ühese keskmega…, ühiste vibratsioonidega…, ühiste vaimsete geenidega.

Seega…, uuendatuna, teiste planeetide energiatega rikastatuna, Maa Kristallsüda sai toodud tagasi oma kohale.

Kristallid Sfinks, Uralan ja Saelvator olid paigutatud planeedi seesmusesse, ning oma kiirgustega ja kristallsete energiatega moodustasid… Uue Püha Südame… – Toori kujul.

Veelgi tihkema mateeria loomine ja Energia vibratsioonide madaldamine – on üks Uue Kristallse Südame ülesannetest.

Olulisem seisnes muus… – Uus Süda oli vajalik… uute maaaluste ilmade loomiseks.

„Krayon! See pole teaduslik“ – hüüavad paljud lugejad – „Maa all pole ju mingit elu…, see on puha muinasjutt.“

Mu kallid, ärge uskuge muinasjutte!

Uskuge kaasaegset teadust…, tema kinnitab, et elul on palju erinevaid mooduseid ilmnemiseks.

Elu eksisteerib tegelikult kõikjal, mitte üksnes planeedi pinnal.

Planeedi seesmuses on suur hulk ilmasid.

Planeedi atmosfääris on samuti suur hulk ilmasid.

Te küsite küll, et miks te ei näe, ega tunneta neid ilmasid?

Vaid seetõttu, et eksisteerite nendega peamise vibratsiooni lainete erinevatel sagedustel.

Seda võiks võrrelda televisiooniga, millel on palju kanaleid…, kus iga kanal näitab oma programmi ja need ei sega teine teist.

Miks?

Sest töötavad erinevatel laine sagedustel.

Samal põhimõttel töötavad raadiolained.

Samal põhimõttel eksisteerib palju ilmasid, „elutsedes“ oma „kanalite“ erinevatel sagedustel.

Planeedi Kristallsüda, vibreerides uut moodi, tegi võimalikuks luua uut elutsemise sagedust maa all…, isegi tervet ilma, mis vibreerib sellel sagedusel.

Mis ilm see on?

Millised olevused peaks seal elama?

Miks ta on nii oluline planeedile ja kogu Suurele Eksperimendile?

Vastused sellele tulevad järgmises sõnumis.

Read Full Post »

Kuldne planeet – vikerkaareline maa

Tervitan teid, mu kallid sõbrad.

Olen Rama – kuldse planeedi Atlantise esindaja…, päikeselise ja vikerkaarelise Maa keha esindaja.

Täna annan teile edasi uue šifreerituid kvantiliste sõnumite paki ja uue Maa tähekaarte, milles on võtmed teie uue, paljumõõtmelise, kvantilise teadvuse avamiseks…, inimkonna ühise genesise muutmiseks, ning täielikuks väljumiseks vana reaalsuse matriksist Ühese Tõelise Ilma reaalsusesse.

 

Enne, kui alustada, kordan läbivõetud materjali.

Paljumõõtmelise eksperimendi käigus planeet Maa telg oli paljukordi nihutatud oma magneetilisest keskmest, mis tõi kaasa massilisi raskeid muutusi teie geneetikas ja teadvuses.

Maalaste DNA telg on senimaani oma keskmest kõrvale viidud…, seetõttu teie teadvustatud side füüsilise keha raku struktuuriga ja teie isikliku Surematu Minaga, oli seni katkestatud.

Nüüd on toimumas tagurpidi protsess…, ka planeedi telg on naasemas oma tõelisse kohta.

Kunagi oli teostatud ebaseaduslik tegevus Maa Püha Aja kolme sakraalse aatomi lõhestamises. (Ma hoiatan teid kohe, et tehtud oli see kõik modelleeritud, kunstliku ja eksperimentaalse une ilmas…, ruumidevahelises mängus. Kogu mineviku programmid võivad peatselt muutuda…, õnneks juba on muutumas)

Esimene aatomi lõhestamine tõi kaas esimese tõrke Maa teljes ja teie DNA’s.

Teise aatomi plahvatus eraldas Maa tema Päikeselisest ja Vikerkaarelisest kehast.

Samal ajal toimus teie mälu kustutamine ja iga inimese individuaalsel tasandil eraldumine Päikeselisest ja Vikerkaarelisest kehast.

Kolmanda aatomi lõhastamine kinnistas üleüldist laskumist unne…, duaalsuse ilmnemine ja unustus rebisid lõhki planeedi ruum-ajalise kontiiniumi, pöörates selle pahupidi… – mille tulemusel teadvus-ruum-mateeria tõmbusid kokku raske tihkuseni, ning muutusid pea läbimatuks, kättesaamatuks Valgusele, Teadvusele ja Kõrgemate Ilmade Mälule.

Nüüd Maa telg on nihkumas oma seaduslikule kohale.

Te ei näe veel seda, kuid telje Tuleline Südamik on võtnud sisse oma tõelise asendi.

Maa lähte reaalsuse versioonis magneetiline, füüsiline ja vertikaalne Kosmilise Evolutsiooni Vikerkaareline Ajaline telg on ühene, mis on ka portaaliks…, telepaatiliseks vikerkaareliseks Sillaks Maa ja muude ilmade vahel.

Vikerkaareline telg on pöörlemas teie molekulite, rakkude, aatomite ja elektroonide keskmes.

Selle telje vaimne väljendus on voolamas ja pöörlemas teie kehade kaudu, ühendades teie teadvust Lättega.

Maa on muutumas…, väheimagi paljumõõtmelise telje nihkumine mistahes tasandil – on teie planeedi nihkumine ajas.

Nüüd on see toimumas, sest te taas olete liikumas Kuldse Teadvustuse Rööpas, Maa tulelise telje südamiku suunas, et teadvustada…, meenutada end, ning naaseda koju.

Telg on nihkumas…, muutumas on planeet… – kuna olete muutumas oma teadvuses.

Oma vaimse teadvuse evolutsiooniga…, oma raku struktuuri evolutsooniga te suunate Ilmaruumiliku energia voogusid vajalikku sängi, ning selle jõud suunab teie planeedi liikumist…, Maa liikumist evolutsiooni vertikaalses Kiires.

Oma „tavalises“ reaalsuses näete päikest, kui tähte, mis on teie planeedist eraldi, ning ta on teie süsteemi keskmeks.

Nii see polnud alati.

Enne keelatud eksperimenti, Maa Aja Aatomi lõhastamist, kõik oli mõnevõrra teisiti.

Maa ja Päike olid ühise kehana… – Planeet-Tähena.

Tegelikult kõik olete päikeselised olevused, kellel on vikerkaareline geneetika ja teie planeedi vikerkaarelised surematud kehad.

Päike on Maa Holon, Valguse Teadvus ja planeedi vikerkaareline keha.

Kuni võtate Päikest, kui eraldi ühikut välisest reaalsusest, seni olete unustuses.

Päike – olete ise!

See on paljumõõtmeline kollektiivne keha – Holon – Inimese ja Inimkonna päikeseline mälu kollektiivsel ja universaalsel kosmilisel tasandil.

Maa ja Päike on ühtsed.

Kuid Aja Aatomite lõhastamise aegu teie teadvuses toimus reaalsuse kokku kukkumine…, õigemini… selle tunnetamine.

Kaotades reaalsuse terviklikuse tunnetust, hakkasite ilma tunnetama läbi duaalsuse prisma – kus Päike ja Maa on eraldi…, te olete Jumalast eraldi…, mees on naise vastand (seni naine ja mees täiendasid teine teist [Krayon]).

Olite kaotanud KOSMOSE KOLMANDA SEISUNDI, mis oli siduvaks lüliks kõigi polaarsete seisundite ja objektide vahel.

Kuni Aja kolme Püha Aatomi kokku kukkumist te eksisteerisite igaveselt… – Kolmanda Püha elemendi seisundis.

Selline seisund oli väljaspool elu ja surma…, väljaspool headust ja kurjust…, õnne, igaviku nirvaana ja vabaduse seisundit.

Kolm Püha Aja Aatomit olid lõhastatud ühel kosmilise ühesuse reaalsuse tasemel…

Selle taseme moonutus puudutas kõiki ilmasid, mis asetsesid Ilmaruumide Evolutsiooni Puu geneetilise Alfa Aja Ühese Vertikaalse Telje mõõtmatud Hinguse Kiirel.

Ma tean, et see on keeruline teema…, kuid ei tasu seda eirata.

Võimalik, et see avab valulisi kohti mälus ja suletuid Aja tsoone teis endis.

Kuid te omandate võimalust TUNNETADA END TAAS, ning OMANDADA OMA ILMA ja ÜHIST KVANTILIST TEADVUST Maa peal taas.

Kunagi olite sootuks teised olevused, kelle aju poolkerade vahel pulseerus tõeline Vikerkaareline Sild.

Aju ise oli neil aegadel Vikerkaareline ja Kristallne.

Nüüdseks see mälu on muutunud teie tuleviku mäluks.

Kuid praegu päikeselise keha tagasi toomiseks, ning teie individuaalse mälu ja kosmilise päikeselise teadvuse täielikuks taastamiseks, piisab vaid meenutada perioodiliselt… enda Vikerkaarelist Silda, mis ühendas kahe poolkera vaim-kvantilist Reaalsust.

Teie meendused käivitavad muutusi ja aktiivseid transmuteerumiste alkeemilisi muutusi teie rakkudes.

Sellest saab algus.

Vikerkaareline Sild teie peas on kasutatav ühendumiseks kõigi Ilmaruumi Vikerkaareliste Teadvustega…, kaugsideks teine teisega…, alateadlikut teadvustatud evolutsiooniks.

Vikerkaarelise Silla aktiveering loob võimast magneetilist impulssi…, ning te hakkate kollektiivselt minema üle sellesse Reaalsusse, kus Päike ja Maa läbivad Uut Galaktilist laulatust, ning saavad taas ühendatud.

Päike ühineb Maaga…, ning teie planeet saab taas Päikeseliseks-Vikerkaareliseks Täheplaneediks…, teie – päikeselisteks olevusteks…, ärganuteks ja igavesteks kosmilise Õnne ja Armastuse trooni valitsejateks.

Seejuures muutub kogu kosmiline reaalsus teie ümber.

Maa on taas muutumas Kuldseks Täheplaneediks (tunnete minu sügavat vihjet?).

Ümber Uue Maa, uue nimega, kerkib 13 eredamat Päikest, mis olid eraldatud algse Maa Päikeselisest Planetaarsest väljast.

Loomise esimese faasi vertikaalsel kiirel eksisteerib 72 paralleelset Maad.

1972 aastal kerkis täieliku hävinemise oht…, kõikide planeetide ja Püha Aja Ühese Tõelise Reaalsuse minema pühkimise oht.

Kuni 1972 aastani kõik paralleelsed Maad olid Ühise uue Maa päikeseliseks matriksiks.

Kuid just 1972 aastal, 13. augustil meil tuli teha Galaktilisel Puul nende tasemete lahutamine, et säästa teid plahvatusest.., mis oleks teie viimaseks mälu kaadriks selles Ilmaruumis.

Samas lõime mõned koopiad algsest versioonist – päikeselisest Aja „Maa-Alfa“ 72 planeedi matriksist.

Vertikaalsel Alfa Aja Kiirel ilmnesid 72 uut horisontaalset Aja haru.

Iga „Maa“ omandas – modelleeris – oma isiklikku mälu konturit, oma Zuvuyat, oma lugu.

Nüüd olete ühes neist versioonidest…, kusjuures, kõik olles paralleelsetel tasanditel…

Te isegi pole teadlikud sellest…, kuna Aja Kiirel on kõigi variantide vahel harmoonilised vikerkaare sillad.

Loomulikult, et liigute ühest Maa paralleelsuselt teisele pea iga päev.

Telg on magnetiks.

Kui oma seesmuses paigutate Telje õigele kohale…, väljaspool algab uus Ühese Planeedi evolutsioonilise süsteemi „Alfa“ kompuutri komplekteerimise protsess.

On käes aeg 72 versiooni taasühinemiseks üheks.

Olete läbinud keerulist teekonda lahususest tervikuseni.

72 paralleelset ruumidevahelist Maad – on kui teie teadvuse 72 pusle tükikest.

See on kui ühe Aja Kiire mosaiigi laiali paisatud osad – teie päikeseliselt Zuvuyalt…, see on keeruline protsess, mis on toimumas teie seesmuses.

Paljumõõtmeline Maa on naasemas…, samuti ka teie paljumõõtmeline teadvus.

Taas olete üle minemas lõpetatud ja tervikliku „Maa-Alfa-72“ variandile.

Selline Maa jääb selles tegelikuse pildis eksisteerima kauaks…, mis on enam-vähem tavaline, ning vastab enamiku inimeste nõuetele, milles areng hakkab toimuma aegamööda.

Kuldse Planeedi tase, mida püüame teile pidevalt meelde tuletada – on Uue Maa tase…, planeedi „Alfa-1“ üliuus variant.

Just see täheplaneet on ühene teie Päikesega…, just seda planeeti nimetame Kuldseks Atlantiseks, mille ümber on tantsimas 13 eradat kaunist Päikest.

Atlantlastele, kes tunnetavad sügavat sidet selle planeediga, pakume muutuda geneetiliselt…, taastada enda vikerkaarelist mälu moodulit, ning minna Kuldsele Planeedile täielikult, füüsiliselt ja alatiseks.

Tuletan meelde… – Kuldne Planeet… on Maa üks paljumõõtmelistest variantidest…, kuid see Maa on Inimkonna kauge tulevik.

Kujutage ette Püha Aja Kiirt, kui tohutut kosmilise evolutsiooni puud, mis on haaramas ja põimumas Ilmaruumi, lükkides teadvuse valdava kesksele tulelisele teljele miljardeid ilmu ja galaktikaid.

Ilmaruumi Evolutsiooni Puu kesksel teljel on esmane voog, koodnimega – Alfa.

See on iidseim, esmane Kosmilise Alge voog, selles Ilmaruumis ja Inimese enda olemuses.

Alfa Kiire mõningal lõigul ilmnes Maa ja Inimese unikaalne molekul.

Teie planeedil on inimesi, kelle geneetiline süsteem vastab antud Kiire universaalsele sagedusele.

See sagedus on – 16:16.

Ühinedes, inimesed loovad terviklikku Teadvustuse Tule Matriksit, ning nende kollektiivne magnetism genereerib erilist raadiolainet, mis teostab geneetilise grupi navigeerimist nende tõelisse… algupärasesse ilma.

Sellistel inimestel pole tarvis teada, kuidas see töötab, kuna seda pole tarvis juhtida…, protsess selles on loomulik.

Vastavuses teie Vikerkaarelise Teadvuse aktiveerumisele hakkavad Alfa-Inimesed ärkama.

Nende geneetiline süsteem – on energia ja Tuleva Aja-Reaalsuse informatsiooni magneetiline retranslaator.

Nemad loomulikul viisil tõmbuvad teine teise ligi, ning käivitavad ja aktiveerivad Vikerkaarelise Teadvuse Välja ruumidevaheliselt.

Tulelise Vankri Väli.

Alfa-Inimene on surematu harmooniline vikerkaareline tuleviku inimene.

Juba praegu ta on arengu potentsiaali ja universaalse Vikerkaarelise Geneetika teadvustamise võtme kandja.

Kas kuulute nende evolutsioneeruvate Maa olevuste hulka…, või mitte… – saate tunnetada vaid ise…, – kas resoneerute sellega ise…, või mitte.

Kusjuures teil on valiku võimalus, kas astuda teadlikult sellesse rühma…, muuta oma geneetikat, ning minna koos nendega Tähelise Maa tulevasse kuldsesse ilma.

Kuid mis on Alfa?

Alfa – see on tinglik tuleva ühese Ilmaruumi Alge tähistus.

Jaa…, ärge imestage!

Teie teadlased pole siiani lahti mõistatanud Selle Ilmaruumi tekkelugu vaid seeõttu, et otsivad vastust minevikus.

Kuid minevikus seda pole…, kuna ruum-ajaline kontur oli puru tõmmatud ja mitmekordselt pahupidi pööratud.

Reaalsus muutus teie seesmuses…, ning aega hakkasite võtma sootuks teisiti.

Teie seesmine unustuse uni on suunatud ajas vastassuunas…, ka pahupidi (muigab)

Ma mõistan, et minu selgitused näivad veidratena…, kuid see on kõige lihtsam väljendamise vorm raskete asjade mõistmiseks.

Teil pole tegelikult minevikku…, kuna minevik on vaid uni…, – kuid teil on olemas tulevik, milles on olemas kõik vastused ja Uue Ilmaruumi loomise Alge.

Kuid miks nii… – sellest saate teada hiljem…, või aimate seda ise!

Ma räägin teiega tulevikust…, see on tõemeeli kaunis… – see on teil juba olemas!

Teie otsustada – kas oodata selle saabumist tuhandeid lineaarseid aastaid…, või… valmistuda ja astuda sellesse siin ja praegu.

Seega…, Alfa Inimesed – on vikerkaarelised Tuleviku Inimesed, erilise geneetikaga ja kvantilise teadvusega.

Te võite olla sellisena siin ja praegu.

Me anname teile Maa kuldsest tulevikust Uued Vikerkaarelised Geneetika paketid ja võtmed nende potentsiaalide dešifreerimiseks.

Kuid esmalt tuleb avada Jumalanna Vikerkaareline Kanal, et võtta vastu need informatsioonid ja ruumidevahelised supperpaketid tulevikust…, kanal, mis oli pikemat aega suletud.

Seni teie planeedil ta ei töötanud…, seetõttu te ei tundnud veel Armastust… vaid üksikud sädemeid sellest…, kilde.

Jumalanna Vikerkaarelise Kanali avamine annab teile võimaluse taas tunnetada Ilmaruumi Kosmilise Armastuse kogu võimu, õnne ja kaunidust, ning kasutada selle energiat, kui reaalset oma elukindlustavad ja põhjapanevat jõudu.

Armastus – on ruumidevaheline Loomise elekter…, see on kütus teie Surematusele, Igaviku Kaunidusele ja Loovusele.

Peale isikliku Jumalanna Vikerkaarelise Kanali avanemist teis algab Vikerkaarelise Aju ja kvantilise Loovuse Teadvuse aktiveering…, mille järel anname teile edasi, meie ruumidevahelisest INIMESE ALATEADLIKU EVOLUTSIOONI keskmest, uued Vikerkaarelise Geneetika paketid.

Läbi selle sõnumi saate võtmed ja häälestused Uue Geneesise Jumalikele Programmidele.

Evolutsiooni Alfa süsteemi inimesed on peamiselt… Atlandid ja Neo-Atlandid.

Nemad loovad taas Atlantise ja õpetavad looma Aega…, Ruumi ja surematut vormi.

Alfa on ÜHENE… – Looja, Teostaja, kogu oleva Ema ja Isa.

Alfa Inimesed – on need, kes on liitnud oma Tahte Ilmaruumi Looja Kõrgema Tahtega, ning on saanud selle Elavaks Südameks.

Alfa Inimesed – on Aja Reaktori Tuuma grupp.

See on keerulisem teema…, sellest räägime pärast.

Lähimal ajal annan teile edasi praktilist materjali geneetika taastamiseks ja muundamiseks…, Jumalanna Vikerkaarelise Kanali avamiseks.

Samuti materjali Kolmest Aja Püha Aatomist – mis need siiski on.

Armastusega Maa ja Inimkonna vastu,

Rama.

Read Full Post »

Kohtumine iidse prestrinnaga

Vestleja: Olete täielikult loobunud telefoni kasutamisest, kuigi oleksime saanud paljuski selgusele, tegemata läbi seda pikka teekonda teie juurde.

See oleks hulga lihtsam.

Iidne Prestrinna: Jah…, olime sunnitud loobuma sellest seadmest.

Raadiolainete väljad on liiast rasked…, me tunnetame neid füüsiliselt… – isegi näeme neid ruumis.

Peale igat sellist vestlust me korrastame oma välju kuni kolm päeva.

Mõistke seda…, see pole veiderdus.

Tänavu meie töö on võimendunud ja on läinud keerulisemaks.

Te näete ju ise, kui palju inimesi on siia kogunenud.

V: Ma üldiselt arvasin, et kuulute ühe rahvuse juurde, ning aitate neid…, kuid ma näen siin palju muid rahvusi. Millega see on seotud?

IP: Meil pole Ühesuse eraldumisi kehastunud vaimudeks.

Suur hulk inimesi teistes riikides on seotud tsüklilise perioodiga, kus vaimsus on langemas ja tõusmas.

Sellel aastal venemaa vaimsus veidi langeb, ta jääb une seisundisse…, arengus ei tule lahvatusi…, kuid samal ajal vaimsuse aktiivsuse periood võimendub lääne riikides.

Meie kasutame loomulikke arengu tsükleid.

V: Kas see on seotud astroloogiliste mõjutustega?

IP: Mingil määral jah…, kuid planeedil on omad biorütmid, mis avalduvad planeedi eri kohtadel omal viisil.

V: Eelmisel kohtumise IP pööras tähelepanu savi tehnoloogiatele. Saidi admin tegi selle kohta ka avalduse, millele reageeris palju vastalisi ja mõistmatuid lugejaid… – nad ei suutnud mõista seost uue ajastuga…, ning miks sellised tehnoloogiad on vajalikud just nüüd. (Leiutajatel on ülikiired veskid, mis jahvatavad liiva ja savi peenemateks osakesteks, 1-3 mikronit, ning unikaalsete ahjude abil teevad sellest keraamilisi kergeid ja väga tugevaid konstruktsioone)

IP: Sellised tehnoloogiad on vajalikud vaimses arengus.

Tänavu inimkond maa pinnal kasutab ehituses klaasi ja betooni…, millega suletakse loomulikud energia vood kosmosest…, kui ka maa enda omi.

Inimesed pole võimelised lihtsalt eksisteerima normaalselt.

Algab palju haigestumisi…, peavalud…, jõu langused ja pidev depressioon.

Me soovitame…, ja soovitame edaspidigi hingelist rahu ja head meeleolu…, mis oleks peamiseks stiimuliks…, kui psühhiline asendaja armastuse energiale kogu elava vastu.

Kui raske on teha seda inimestel betoonist karpides…, ja üldse, koledalt ehitatud ehitistes energia tasakaal on rikutud.

Miks teie arvates esivanemad ehitasid kauneid maju…, ilma kraanadeta…, ilma vastavate riistadeta… – kuid sellegi poolest nemad ei ehitanud lihtsaid karpmaju.

Savi tehnoloogia ei tee üksnes majade ehitust odavamaks… – teeb ökoloogiliselt puhtaks, kuna luuakse looduslikest materjalidest.

Nende iga peaks kestma 500 aastat…, neil pole vaja lisa kulutusi remondiks, ega konstruktsioonide hoolduseks.

Me võtsime aktiivselt osa vajaliku informatsiooni leidmisel selle tehnoloogia jaoks.

Nende tehnoloogiate abil juba kümne aasta pärast saaks igaüks ehitada endale oma maja… materjalidest, mis lausa vedelevad teil jalge all.

Saaksite ehitada teid, mis ei vajaks remonti.

Paljud metallkonstruktsioonid saaks asendada keraamilistega, mille iga oleks üle 500 aasta.

Kõik muutub võimalikuks…, – on jäänud vaid vähene vastuhakk, mis saab peatselt võidetud.

Me pöördume kõigi poole, kes loevad neid sõnu…

Kutsume üles lähimal ajal võtma kasutusele taolisi tehnoloogiaid.

Las teie tegusad inimesed pööravad tähelepanu neile elus vajalikele arendustele.

Teie kätes on niidiots inimeste elude paremaks tegemiseks.

Paremates elutingimustes inimesed hakkavad enam püüdlema vaimsete otsingute poole.

Me teame suurepäraselt, kui raske on inimesel omandada vaimsust, kui temal pole oma eluaset.

Sellist asja ei tohiks olla.

V: Milliseid ehitisi kasutate teie oma allilmas?

IP: Ei mingeid.

Meil pole vajadust peituda vihma, tuulte, orkaanide ja metsloomade eest.

Meie kohal on juba meie kodu katus.

V: Peeglitagune – kuidas selles mõjutame teine teist?

Miks mõned hinged sattuvad sinna?

Kas on ohtlik eksperimenteerida peeglitega…, mis toimub teadvusega peeglitega ruumis?

Kas planeedi seesmine, nõgusa läätse kujuga ehitis, mõjub elanike teadvusele?

IP: Mistahes läikivad pinnased kolmandas mõõtmes võivad olla omal viisil portaalideks teise ilma.

Just seetõttu paljud inimesed armastavad alateadlikult kõike läikivat.

Paljudele inimestele monotoonne läikiva pendli võnkumine mõjub hüpnootiliselt.

Kogu asi seisneb pindadelt peegeldunud valguse inversioonis…

Suurt peegelduse effekti olete vaatlemas kõigilt peegepindadelt.

Tegelikult, teie ilma tihendatud astraal on valguse tihenemine…

Kõik, mis on teie ümber – on üksnes valgus.

Valguse peegldumisel ja tema suunamisel enda seesmusesse, kujuneb portaal.

Seda kasutasid kõikide aegade alkeemikud.

Sellisel viisil on võimalik juhtida ümberpaigust kauguste taha.

See on tuleviku teadus.

Teil seisab ees õppida tundma palju huvitavaid mõisteid…, mis on tavaliselt hästi unustatud vana.

Planeedi seesmine ehitus ei meenuta nõgusat läätse, seetõttu mul pole sellele midagi lisada.

V: Kui vaimsed fragmendid on jumalikku päritolu, siis lahususe põhimõte on kätketud sisse juba algselt… – seda üksnes enda tundma õpimise nimel lõpmatus avardumises?

Järelikult, järgmiseks sammuks saab iga fragmendi jagunemine veelgi peenemateks koostisosadeks, mis saaksid olla meie puhastunud kehastusteks?

IP: Mis puutub filosoofilistele järeldustele, siis seda küsimust tuleks suunata Iidsele Preestrile…, ma siiski vastan, kuid mu enda mõistmise piires.

Taolist informatsiooni saame oma õpetajatelt, kuna me ise pole võimelised vaatlema aja lõiku, kus vaim alustas jaotumisega.

Vaimu arengu sellise mõistmise raamid avarduvad.

Tänaseks on teada, et juba algselt oleme eksisteerimise Ühesus…, seega… küsija ja vastaja  on ühe Ühesuse tervik.

Nii see tegelikult on.

Kuid peale eraldumist lõime oma teadvusse mõningad piirangud, et loomise nimel saaks luua uusi vorminguid ja uusi ilmasid, uute mängu reeglitega.

Maa seesmuse plaanil me lähtume alati Ühesuse põhimõttest…, kuna mäletame, et oleme mängus.

See on meie võtme erisus rahvastega, kes elavad planeedi pinnal.

Eraldumine Ühesusest tuleneb vaid teadmatusest Ühesuse olemasolust.

Selline on eraldumuse seadus.

Mida enam eraldute ÜHESUSE lättest, seda enam saate uut elu kogemust.

Seetõttu ohverdate sidet Ühesusega.

Vaatame näidet: …teil on interneti võrk, millest saate ammutada mistahes informatsiooni.

Kuid, selline reaalsus ei rahulda teid päriselt.

Loote oma väikese arvutite võrgu, milles eksisteerivad omad reeglid…, omad piirangud informatsiooni vahetamiseks.

Suur keskne server näeb, et oma võrgus olete piiranud informatsiooni vahetamise vabadust…, seetõttu tema piirab informatsiooni lubamist ebakvaliteetsesse võrku.

Mida enam piirate oma võrku, seda vähem saab informatsiooni peamise serveri võrgust.

Kui teie võrku saab võtta 99% lokaalsena, siis välisest võrgust ei saabu teile midagi.

See tingib oma lokaalse võrgu informatsiooni kasvatamist…, teha mini analooge suurest võrgust, et saaks kasutada üldist informatsiooni.

Saabub aeg, kui inimesed mõistavad, et piirang on üksnes tilk suure serveri meres…, ning oma serveriga liituvad suure võrguga.

Nüüd üha enam loobuvad oma informatsiooni vahetamise piiramisest…, hakkavad kõike saama väljaspoolt.

Just seda aega on näha nüüd teie juures.

Me olemegi tegelikult tulnud teile appi looma ühendust välisvõrguga.

V: Väga huvitavalt selgitate…, see on arusaadav.

Selgitage palun täpsemalt lemuurlike ja atlantlike kristallide aktiveerimist.

IP: Siis jätkame sama teemat.

Kristallid on omal viisil kommunikatiivsed punktid välisvõrguga…, mis töötasid edukalt lemuuride ja atlantide aegu ja… informatsiooni saabus siis küllaldaselt.

Atlantlased olid suutelised looma tugevaid tehnoloogiaid kolmemõõtmelisusesse.

Kuid samas peaksite mõistma, et liitumine internetiga ei tee teid targemaks ja paremaks.

Esmalt peate leidma vajalikku informatsiooni, ning kasutama seda enda jaoks edukalt.

Samas palju asju saab kasutada ka enda hävitamiseks.

Seni pole veel kõik kristallid aktiveeritud…, kuid võrk juba töötab… ja te saate seda kasutada.

Kõige põnevam on seejuures, et teil pole vaja juhtmeid, ega kompuutreid.

Olete ise nii võrk, kui ka kompuuter…, – mõistke seda õieti.

V: Kuidas arenevad suhted ja koostööd maaaluste ja maapealsete ilmade vahel meie planeedil?

Kas ka teistel kontinentidel toimub samalaadne suhtlemine maaalustega?

IP: Jah! Suhtlemine toimub kõigil kontinentidel…, avanevad uued, ehk õigemini – ammu unustatud portaalid.

Uute teadmiste ja uute energiate vastu võtmise piirangud on erinevates riikides loomulikult erinevad.

Venemaa inimesed on enam avatud uutele teadmistele…, neil on vähem kinni jäämisi sekstantlikesse vormidesse.

Kõige raskem on anda uut riikides, kus on välja kujunenud kindlad usulised dogmad.

Igaüks võib külastada sõbralikul visiidil meie ilma.

Pole vaja midagi enamat peale soovi ja tahte aidata teisi inimesi uue vaimsuse kujunemisel.

Ega pole kaugel aeg, kui meie visiidid muutuvad tavaliseks asjaks.

Seda enam, et me mäletame suurepäraselt paljusid teie seast…, pole haruldased isegi sugulussidemed teiega.

Me muidugi sooviks, et ka teie meenutaks seda.

V: Milles oli Titanicu tõeline katastroofi põhjus?

IP: Ei tahaks muuta meie vestlused spiritistlikeks koosistumisteks.

Teie uudishimu on võimalik mõista, kuid me ei näe selles mingit kasu teie jaoks vaimses edasi jõudmises.

Mulle anti märku, et võin vastata küsimusele.

See kokkupõrge jäämäega oli ettekavatsetud.

Eelmises vestluses IP mainis illuminaatide grupist.

See oli nende rituaalne ohverdus, mida nad viivad läbi mingi kriisi eelõhtul ja kohtades, kuhu suundub suur laev.

Tuletage meelde kriisi, mis algas peale Titanicu hukku…, samastage seda informatsiooni Concordia hukuga.

See kõik on olemas avatud allikates.

Nüüd neil pole enam võimalust sellisteks õudsateks rituaalideks… – te olete muutnud planeedil palju.

Palume siiski hoiduda sellistest vähe tähendavatest küsimustest.

V: Palun jagage oma arvamust narkootikumide keelustamise kohta.

Kas sellel meetmel on kasu…, või keelud loovad selles vallas enam probleeme?

IP: Kui inimesed oleksid enam teadlikud, siis keeldusid poleks tarvis.

Tänavu narkootiliste ainete keeld toob enam kasu, kui kahju.

Araabia maades alkoholi keeld on jätnud ellu miljoneid inimesi.

Teie tänapäevases vaimses seisundis mistahes narkootikumi kasutamine on lausa metslus.

Sellisel arengu tasemel see on äärmiselt ebameeldiv ilming.

V: Kas aktsioon, mida korraldasid Pussy Riot osavõtjad, oli suunatud religiooni vananenud atavismi väljajuurimiseks? Kas toetate taolisi ilminguid, kui enda arvamuse vaba väljendamist?

IP: See polnud poliitiline aktsioon…, ega polnud selles tegevuses reaalseid õigeusu ortodoksaalse atavismi mõistmisi.

Meie mõistes see oli üksnes kuulsuse janu…, mistahes viisil…, see neil ka õnnestus.

V: Kuivõrd edukalt on jõudnud lõpule duaalsuse eksperiment planeedil…, ning, kuivõrd edukalt inimesed naasevad ühesusse oma Kõrgema Minaga?

IP: Tänan sellise küsimuse eest.

Eksperiment on lõpu staadiumis…, muunduste staadiumis enne lõppu…, ehk duaalsus asendub triaalsusega.

See on üksnes teie valik… – te pole teinud valikut sulandumiseks Ühesusega.

Ühest küljest olete teinud valiku teha muutust reaalsuse tunnetuses…, teisest küljest veidi suuremaks ühesuseks, osaliseks liitumiseks Ühesuse funktsioonidega.

Täielik liitumine Ühese eksisteermisega teeb mõtetuks mistahes eksperimendid.

Seega, eksperimendid jätkuvad…, kuid teistes tingimustes.

Seejuures ka tingimused on jaotatud mitmeks faasiks.

Esmalt paralleelsetes eksperimentides eraldute neljaks…, paljud, viieks mõõtmeks…, ning seejärel viite läbi nende liitmise.

Ärganud inimeste hulk on suurenemas…, kuid keemise punkti pole seni veel saavutatud.

Selles punktis toimub inimkonna üleüldine ühinemine oma Kõrgema Minaga.

Sellest saab suur päev planeet Maa jaoks.

V: Neil Vaimudel, kes kehastuvad praegu vastsündinud lastesse, on tugevam side oma jumaliku Minaga, kui neil, kes sündisid varem?

IP: Kui te ei taha mõelda Ühesuse kategooriates, siis pole üldse oluline, kes mida on saavutanud sellel etapil.

Kui lahususe kategooriates… siis jah.

Sünnivad need Vaimud, kes on jõudnud uute eksperimentide soovini uutes reaalsustes…, kuna nemad olid selles eksperimendis kauem.

Vaimude hulk, kes on läbinud kolmanda mõõtme kooli miljoneid aastaid kiiremini, on äärmiselt vähe.

Peamiselt just kolmemõõtmelisuses viibimise aeg annab uusi kogemusi.

Seetõttu ei tasu rääkida, et keegi on saavutanud teisest enam…, – kõik on võrdsed.

Kui Aafrika põliselanikud ei saa pakkuda teile konkurentsi intellektuaalses plaanis, siis üksnes seetõttu, et asusid hiljem kogema kolmemõõtmelist kogemust.

Kusjuures muudes ilmades nemad on õppinud midagi muud.

Olgu teil tarkust austada kõike elavat enda ümber.

V: Kui inimene uinub, kas ta igal juhul läheb Peende Ilma?

Mis on peamine põhjus teadvustuse puudumisel une aegu…, mõneti isegi unenägude puudumisel?

IP: See on peamiselt Vaimu astraalne olek.

Isegi, kui loete raamatut, unustades selle ilma väliseid ilminguid, teie teadvus ühendub astraaliga.

Äkki avastate, et on möödunud palju aega…, olite hõivatud huvitavast raamatust… – ja justkui oleks ärganud siia ilma tagasi.

Kuid teie aju pole võimeline lugema teise ilma informatsiooni ilma vastavate muutusteta vasakus ja paremas aju poolkeras.

Need muutused saabuvad üksnes peale enese muutumist…, peale enda suhtumise muutumist ilmasse…, isegi mõnel määral peale eemaldumist jämedast kolmemõõtmelisusest.

Kuni mõtlete jämedates kolmemõõtmelistes kategooriates, teil on raske muutuda oma tunnetustes.

Detsembri lõpus 2012 saite uue atribuudi oma tunnetuse muutmiseks.

See peaks aitama teid saama viienda mõõtme inimeseks.

Read Full Post »

Ego kultuse muundamine

 

Kallis Pere, mul on rõõm tervitada teid vaba valiku planeedil.

Olen Mirael, Loovate Jõudude Meister.

Kogu Kodu pere – teie sõbrad ja sugulusvaimud, teie vardjad ja teie kaitsjad, teie Kõrgemad Minad  ja teie juhendajad – kõik on teie kõrval ja mähivad teid armastavate ja kaitsvate energiate sisse.

Seetõttu pühendame mõned hetked meie vibratsioonide sünkroniseerimisele…, kaashäälestusele teie südameile ja teie paljumõõtmeliste bioväljadega.

Seega…, meie kohtumine hetkel NÜÜD on pühendatud ego probleemsete tsoonide diagnoosimisele, kuna ta on teadvustuse kontrolli alt väljas.

Alustame meie vestlust järgmisest…

Kallid, proovige vastata küsimusele: kas Vaim saab olla haavatav ja kannatav?

Proovige mitte üksnes mõtestada…, vaid ka läbi tunnetada oma vastust.

See on tõepoolest väga oluline.

Nüüd teeks rännaku vastuse otsinguil sellele küsimusele.

Mõelgem koos…, me kutsume teid kaasa…

Kiirustamata…, püüdes testida öeldut resonantsiga oma südames.

Nagu möödaniku „NÜÜD“, nii ka käesoleval ajal teie ühiskonnas (tervikult) on jälgitav ego Haavatuse Kultuse tendents.

Enamgi veel…, haavatus on paljudele hinge seisundiks, ning seda on peetud heategijate pärusmaaks.

Miks kultusena?

Igal kultusel on omad jäigad ego seadused…, seega, ühe või teise kultuse kummardajaid on kerge ära tunda kaanonite järgimise järgi, mis on neile universaalseteks reegliteks.

Duaalsust sageli tõstetakse heategevuslikuse tasemele, luues selles oma erilist väärtuste süsteemi.

Haavatavus – on ego reaktsioon…, tema valulistele punktidele vajutamisel…, ja tema protest õppimise protsessile…, õppetunni vastuvõtule.

Vaimul on Tarkus ja Tingimusteta Armastus!

Vaim tuleb maale juba teades, mis teda on ootamas…, millised katsumused.

Vaim on igavene töötegija ja igavene õpilane.

Laskudes duaalses teadvuses õppetöödesse, ta vaikselt ootab, kuna pöörate oma tähelepanu enda seesmusesse.

Temale pole tarvis auasteid…, ei kiitusi…, ei auavaldusi…, ega erilist seisundit.

Nüüd siis… – loendame haavatava ego peamisi tunnuseid:

 

– Enda tõstmine „eriliste“ kasti.

Selline ego on kontrolli alt väljas, ning arvab end olema tundlik, poeetiline ja ebatavaline.

Emotsionaalsus on temale privileegiks, aga mitte stiimuliks Rahu, Rõõmu ja Armastuse õpinguiks.

Selline ego võib oma soo viia valitute tasemele…, ning vastassugu jääb tema kriitika alla, ega võta „väärilisena“.

Selline ego võib mõista hukka ea poolest vanemat, või nooremat (vanemad mõistavad hukka nooremaid…, lapsed kritiseerivad vanemat põlvkonda).

Selline ego võib võtta oma rahvust Jumala valituks… – puhtana, targana, erilisena…, ning ülejäänuid rahvusi võetakse agressiivselt…, ehk isegi põlgusega.

– Mentaalne kaitse õppetundide vastu.

Sellisele egole on pidevalt tarvis kaalukaid argumente, et puigelda vastu teadlikule õppetundide läbimisele.

– Jagamine „pühakuteks“ ja „patulisteks“.

Selline ego jagab inimesi enda suhtes „headeks“ ja „halbadeks“.

„Häid“ inimesi ta nimetab tähelepanelikeks tema emotsioonide ja valu punktide suhtes, ning pöördumistes ettevaatlikeks.

Selline ego armastab „hoiatada“ inimesi, et ta on haavatav.

Soovimata läbida õppetunde hirmule, illusioonidele, eelarvamustele… ta valib suhtlemiseks neid inimesi, kellel on kõrgendatud keskendumine kahjutundele ja kes ei vajuta valulistele tunnetele…, kuna need inimesed räägivad üksnes temale meeldivatest asjadest.

Kui juhtubki vastupidist (saab öeldud midagi ebameeldivat), siis ego pöörab järsku selja, ning sulgub sellise inimese ees, nimetades teda „hingetuks“, „kalgiks“, „tähelepanematuks“.

Põhjus on üks…, soovimatus läbida õppetunde…, põgenemine enda eest „ohutuse“ kesta…, soovimatus näha teistes inimestes enda peegeldust.

– Üksinduse hirm.

Üksindus, või eraldumine – on seisund, kus keha, hing ja ego on suutelised sisenema potentsiaalselt Teadvustuse vibratsioonidesse.

Asi on selles, et ego pole üksinduses suuteline lõpmatuseni tegema kõrvale viivaid monolooge.

Siis saabub Vaimu Tarkuse hetk…, Püha Hetk.

Vaim hakkab suhtlema inimese Teadvusega otse, ning osutab vältimatult olulistele õppetundidele.

Ju selle nimel olete tulnud sellesse ilma.

Kuid egole see pole meeltmööda…, ta kardab avada oma kaitstud egoistlikku ilma.

Nii kerkib hirm jääda üksi iseendaga…, kuna seesmiste väärtuste süsteemid on ajalised ja tühjad…, kuna on olemas sõltuvus emotsioonidest…, kuna on sõltuvus ego kultusest.

Selline inimene alustab, reeglina, kiiremas korras, tormilist tegevust, et viia end egole valulikest mõtisklustest eemale.

Hirm õppetundide teadvustamise ees võib olla sedavõrd tugev, et inimene on valmis tegelema millega tahes, või kellega tahes, et mitte jääda üksi oma mõtetega, tunnetega, oma hingega.

Mõneti, isegi hetkeks üksi jäämine, on sedavõrd koormav, et tekkivad mõtted surmast (suitsiidist).

Sellisel juhul ego haavatuse kultus jätab ilma sidest Vaimuga.

Just see side on Tarkuse, Armastuse ja Terviklikuse varalaegas…, võtmeks Vabadusele ja Õnnele.

– Alaväärsus.

See on… ümberolevate sõnades ja käitumistes tema isikliku egoistliku seesmise ilma peegeldus.

Haavatavale pidevalt näib, et teda alahinnatakse ja armastatakse mitte piisavalt.

Pilk, žest, hääle toon… – ego on väga tähelepanelik…, – kuid mitte ümberolevate suhtes, vaid enda suhtes…, – sellele, kuidas ego võttis vastu pilku, žesti, tooni, vaikimist.

– Sõltuvus kaastundest.

Ego eelarvamuslik haavumine on pidevas kahjutundes enda suhtes, ning püüab näitleja meetoditega kutsuda esile kaastunnet ümberolevates.

Selline manipuleering sageli on seatud süütunde provotseerimises …, – et just see inimene on viinud tema ego sellise valuliku seisundini.

– Sõltuvus kiitusest.

Haavatule pidevalt näib, et teada ignoreeritakse ja alahinnatakse.

Seetõttu iga oma olemise hetkel ta otsib võimalust kiituse saamiseks, luues endas ajutist joovastuse tunnet.

See läheb üle emotsionaalse narkosõltuvuse taolise seisundisse.

Pendlid; „joovastus – pettumus“, „depressioon – tormiline tegevus“, pendeldavad – lammutavad märkamatult  füüsilist, psühhilist ja energeetilist tervist.

– Kitsilikkus.

Siit tuleneb haavatava ego universaalne joon…, pidevalt tuletada kõva häälega meelde seda, kuivõrd ebatavaline, unikaalne ja väärt kiitmist ta on.

Pidev katkestamine, paljusõnalisus…, või demonstratiivselt esile toodud vaikiv suletus… – kõik see on üksnes tähelepanu võitmiseks (see tähendab energiat) enda egoistliku ilmale.

– Solvumus.  

Kui haavatavat egot pole kiidetud, ega esile toodud…, või on vajutatud isegi tema valupunktile…, – siis selline ego reageerib tormiliselt ja emotsionaalselt.

See väljendub, nagu oleme juba maininud, keeldumisena saada Uut Kogemust, Uut Tarkust, Teadvustust, avardada Ilmavaadet…,  ning tutvuda enda vaimsuse unikaalsusega.

– Oskamatus andestada (pika vihaga).

Jätke meelde: LÄBIMATA ÕPPETUNDI, POLE VÕIMALIK ANDA ANDEKS!

Sellised õppetunnid korduvad tsükliliselt taas ja taas…, teistes olukordades…, uute inimestega… – kuid, sama sisu olemusega.

Haavatav ego meenutab taas ja taas minevikku…, taas ja taas elab läbi solvumised, sõnu, olukordi, situatsioone…, räägib üle endiseid järeldusi, kurtes jäikust, külmust, julmust…, inimese arukust, kes katalüseeris temas valulikku õppetüki draamat.

Kõik see loob „mööda ringi jooksu“ muljet.

Kõik,  mis on õppetükiks selle ego jaoks – mõistetakse teistes inimestes hukka…, et viia tähelepanu endast eemale.

Näiteks: kui ego on paljusõnaline, siis teda ärritab teiste paljusõnalisus…, kui egol meeldib õpetada, siis teda riivab teiste õpetlik toon.

– Oskamatus olla paindlik ja järelandlik.

Haavatav ego arvab, et ilm on liiast ebaõiglane ja julm…, seetõttu ta on pidevalt vastuseisus kõigesse, mis on toimumas hetkel NÜÜD.

– Kontroll ümberolevate üle.

Haavatav ego on omakorda halastamatu ümberolevate suhtes.

Ta on valmis kõigeks, et allutada ja saada kontroll kõige üle.

Ta arvab, et läbi selle loob endale ohutuse.

Üksnes inimene, kes pole vaba oma hirmudest ja eelarvamustest, on võimeline jätma oma lähedasi vabadusest ilma…, luues neile tuleviku plaane…, puigeldes vastu ootamatutele muutustele.

-Pealetükkivus.

Haavatavale egole, kui ta vajab ühiskonda, pole oluline, kas on tema juuresolek soovitav, või mitte…, kas on kohane vestlus, või kunstlikult loodud.

– Pendellikud emotsioonid – „äärmusest äärmusse“.

Haavatav ego on – kas ümardavas, või solvumise ja hukkamõistu seisundis.

Niisiis, kallid sõbrad… kogu Kodu Pere soovib teile Vabadust, Rahu, Rõõmu, Loomingulisust ja Armastust.

Tunnetage Vabaduse Paljumõõtmelisust oma elus JUBA NÜÜD.

Alati teiega, Mirael,  Kodu Pere.

Read Full Post »

DNA aja kapsel

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Minu partneri teadvus on ikka veel siin, selles protsessis… – te nimetate seda keskendumiseks – häälestuseks Vaimule, kes on seismas tema tooli kõrval, et pääseda sõnumi väärtusele ligi…, – samas see ei pea tähendama, et selliselt toimub tema kanaldus.

Kõik, mida ta peaks oma kolmemõõtmelisest vaatevinklist tegema, vaid peaks lahkuma “ruumist”, milleks on ta aju, ning lubama loomingulisel energial voolata läbi tema Kõrgema Mina, ning täites keskonda, toimetada kohale sõnum.

Üheks ammustest atribuutidest, mida ta seadis oma töötava instrumendina üles, et meenutada kõigest, mida edastame temale… –  temal pole vaja minna “enda eitamise” seisundisse, et voolata enda kehas – teadvustamata midagi muud.

Tema (Lee) läheb seisundisse, nagu teeb seda insener, kes jääb teadvustatuna kontrolli juurde…, nii ta saaks ära märkida, mida tuleks üle kontrollida, ning veenduda, et kõik, millest räägin, on ladusalt edasi öeldud.

Mu kallid, protsess, mida olete jälgimas praegu, on üldine kogu inimkonnale…, ning olete õppimas selleks, mis peaks igal hetkel avanema… – seetõttu annan kommentaare, mida Lee edastab omal meetodil.

Kutsume teid olla avatuna kõigele.

Ütlen seda taas, et saaksite leida endile asju hetkeil, kui käivitub teie alateadvus…

See saab määravaks, kuidas Krayon edastab Leele sõnumeid.

Tema alateadvus määrab, mis on teile vajalik sellest, mida ütlen mina ja mida saate kuulda teie.

Kui teile need teadmised on vajalikud, siis need pääsevad otse teie teadvusse…, ning te ei võta vastu kõike, mis on toimumas rühmas.

Igaüks võtab endale olulisema, et juhendused oleksid selgemad – kui see on teile vajalik parima enesejuhendina, mis võimaldab teil endil näha… – millal käitute rumalalt…, mis võimaldab näha, kas ikka tunnete enda sügavust.

Teie alateadvus muutub vaimseks…, ehkki seni ta on siiski endine, mis tegi inimolevusi alati “teovõimetuteks”.

Antud uues energia koosluses rääkisime eelmises sõnumis sellest, et kõik asjad, mis tulevad käesoleval ajal ette, näivad uutena…, kuid tegelikult kõik on protsessi osa, mis on alati olnud siin.

Antud asjade protsesse, mis on alati olnud siin, nimetasime eelmises sõnumiks Aja Kapsliteks… – isegi viisime teid mõnest neist läbi, mis olid Gaia Aja Kapslid.

Kallid, see on alati olnud Kristallvõre piires… – need kapslid olid alati seal.

Need olid paigutatud loova lätte poolt, mis asustas inimkonda…, seda selleks, et muuta teie DNA, mis sulandub kahekümne kolmeks kromosoomiks, kandes informatsiooni Plejaadlastest.

Informatsioon, mida nemad edastasid väljaspool aega, eksisteerib selliselt, nagu nad räägiks teiega praegu.

Igal korral saab edastatud veel osa informatsioonist.. – nii hakkab toimuma pikema aja jooksul…

Kui olete valmis, saate uut informatsiooni ideedest, uutest leiutistest…, muudest asjadest kogu inimkonnale, aga mitte üksnes teile isiklikult.

Kuid Aja Kapsel, millest räägime täna, kavatseb muuta teid isiklikult otse seal, kus asute ja millest unistate… – taas räägime salajasest pingest, mis on toimumas DNA’s.

Kaksikspiraali DNA kätkeb elu ehitusblokke.

Ta sai esile toodud kui paljumõõtmeline atribuut.

Mõned teie seast võivad oletada, et ta kätkeb informatsiooni, mis võib olla inimesele unikaalne.

Kui see on nii, siis lubage küsida; miks Plejaadlastel oli sedavõrd lihtne luua kaheteistkümnest kihist kolmemõõtmelisi mängureid?

Vastus on selles, et ka neil on sama DNA, kuid paljumõõtmelisem, kui teil.

Mul on midagi teie mõistmise jaoks… – tuleb välja, et neil on kolm kihti…, ehk on veel midagi?

Vastuseks on –JAH!

 [Kolm Plejaadlikku DNA kihti: 9. – enesetervendus…, 8. – Akaši pärand…, 7. – DNA kvantiline keel, ehk, Sild.]

Neil oli veel… – nemad mäletasid kodu planeeti…, seda, mida nägid miljoni aasta ringis tagasi.

Ka teie vanemlikul rassil on kolm kihti…, kas need kuuluvad kellegile teisele?

Vastuseks on –JAH!

Hakkate kuulma vanemate nimesid, ning saate teada, kes nad on…, hakkate kuulma oma arktuurlikest ringidest…, on need teie jaoks tähenduslikud?

Avaneb teadmine, et galaktikas, kus elate, on töötav süsteem, mis on platvormiks teie jaoks.

See on kaunis vananemata süsteem, nagu galaktika ise…teil on vaja sellest midagi teada.

Mu kallid, kui jutt käib elust galaktikas, siis on olemas miski ühtlane…, ning teil on kavas avastada lõppude lõpuks selle…, samuti arvate, et elu on olemas ka väljaspool oma planeeti, kogu Päikese süsteemis (omad reinkarneeringud).

Kui lähete kolmemõõtmelisusest väljapoole, kõik muutub mikroskoopiliseks…, ning kui vaatate kõike seda, püüate leida sidet DNA’ga.

Ja nüüd, kui kavatsete liikuda edasi, et mõista ja teadvustada, milles on olemas evolutsiniliste protsesside sarnasus…, ja mis pole Maa jaoks unikaalne, kuid on liikuma panevaks jõuks, mis paneb asjad faktiliselt paika…, siis avastate, et DNA paneb tööle teatud viisil… ja seda nii, et oma seesmist keemiat on tõepoolest võimalik muuta samade DNA protsessidega.

Olenemata sellest, kas näete, või ei näe, mis on teie DNA’s, kuid siiski, te kõik avastate kord huvitavaid sarnasusi…, leiate pisimates DNA vähemates kohtades edasijõudnuid osi, mis pole tulnud teie planeedilt… – siis hakkate mõistma ja teadvustama antud süsteemi…, siis näete, kui kaunis see on.

 

Aja kapsel teie seesmuses

Kolmes plejaadlikus kihis ja selles, mida need endast kujutavad, pole kõik unikaalseteks…, need on vaid teie salvestistes, jäetuna teie vanemate poolt…, nende vana-vanemate poolt, kes alati salvestavad oma kogemusi pärandisse… – seega kõik, mida teile räägin, on teie sees olevas Aja Kapslis

Päris ammustel aegadel teil olid teised elud, ning teie planeet oli esindatud galaktikas, kus elu ise on teie omast palju-palju vanem…, isegi vanem kõige vanemast inimrassi omast…, ja see on jätkuvalt teie seesmuses.

Oleme rääkinud teile paljude aastate jooksul, et planeedil on eksisteerimas miskit enamat, kui oleksite võimelised ette kujutama…, ning see süsteem on avanemas…, avaneb üksnes siis, kui inimkond võimaldab seda.

Just selleks on tarvis meile mõned minutid, et alustada ülesse tõusmise meetodiga peale.

Esmakordselt olete sisenemas oma DNA’sse…

Sadu triljoneid DNA osi – kõik need on teie kehas ühesugused.

Teadus on avastanud neid kaksikspiraalis, ning olid kõik läbi analüüsitud.

Kuid keegi pole esitanud peamist küsimust: – kas need on suhtlemas teine teisega, kui üks tervik?

Vastuseks on… JAH.

Nagu oleks kokku seotud?

Kuidas need on võmelised tegema tööd ühesuses (kooskõlas)?

Ka on olemas neid ümbritsev väli?

Kas neil on olemas teadvus?

Kallid, need asjad on vaid inimkehas.

Te pole kunagi vaadanud teisiti.

Teil pole see teada, ning te jääte arvama, et aju mõjutab teadvust… – kuid, DNA pole võimeline mõtlema.

Teie aju mõtleb… – tema teeb seda tööd.

DNA’l puudub sünapsis, ehk loogika… – teie aju teeb seda kõike.

Kuidas peaksid reageerima teie südame neuronid DNA’le?

Kus neid võiks olla enam, kui mitte ajus?

Ehk mõtleb süda?

Kui lõpuks mõistate kogu süsteemi, siis kõigis neis küsimustes on teil vastused…

DNA on enamat, kui arvate…

Antud protsess on hulga keerulisem, kui mõtlemise protsess.

Lubage mul aidata teil kiigata sellesse läbi ajaloo ja selliselt, et sellel oleks mõte teie jaoks.

Muide, metafor – on meetod, mis võimaldab teatud määral töödelda informatsiooni ilma loogikata, ning samas mõtiskleda selle üle.

Mul on kavas rääkida teile sellest… ja kui kaunis on see.

Energia, milles olete käesoleval ajal, on algeks tuleva ajaloo jaoks.

Aja jooksul ta näitab end, kuivõrd erineb ta ülejäänust ajaloost.

Näete, kuidas toimivad asjad…, ega miski tulevikus ei pane teid meenutama tänast kohtumist…, ja seda, mida õpetas teile mu partner.

Olete tõesti ületanud märke, mis tõepoolest on olulised elu muutmiseks lahus olemises…

Samas see on oluline galaktika mõistmiseks, kuhu pürgite…

Ma räägin teile taas sellest, kelleks on need, keda te pole veel kohanud, kuid kes teavad teie nime… – ja seda, mida olete siin korda saatnud.

Eriliselt rõhutame seda hetke, kui ainus vaba valikuga planeet on muutunud millekski teiseks.

Ta on muutunud planeediks.., kes on valinud.

Hm…

Otse siin olete nägemas, et on olemas veel üks planeet, mis on kui toidu ettevalmistamine tausta režiimis…

Vähem kui veerand pöördest ümber Galaktika Keskme – ja ta on valmis teie jaoks.

[Kui arvestada, et Päikese süsteemi üks pööre Galaktika keskme ümber loob ühte galaktilist aastat – umbes 230 miljonit maist aastat, siis veerand pöördest on ligi 60 miljonit aastat.

Selline on Juura ajastu pikkus. (Egas midagi… ootame ära)]  

Teil vaja külvata oma seemneid parimal viisil ja sellisele sügavusele, nagu soovisite…,  et te ei mööduks potentsiaalist mööda, mis on võimeline muutma teie jaoks midagi piirkonnas, kus see avaldab mõju…

(Krayon ütleb, et aega on küllaga, kuna võtame teda lineaarselt, aga energiad voogavad paralleelselt ja erinevatel aja joontel üheaegselt)

…ning pall on veeremas sellisel hool, et on võimatu teda peatada.

Kallid Vanad Vaimud selles ruumis võivad olla eakad inimesed, kes jäävad keerlema ümber oma elu, mõistmata siiamaani, mis on tegelikult toimunud…, kuid nende lapsed on sellest juba teadlikud.

Nemad tulevad DNA’ga, mis erineb teie omast, kuid nende DNA’l on töötav kvantiline osa, mis on koostöös uue energiaga, uute ideedega, mida pole varem otsitud…, nagu – “kuidas ehitada planeet ümber, et ta poleks rahvastatud üle?” – sest nad on targat.

Nemad ei hakka oma ressursse välja võtma, ega laiendama neid enda laostamiseks, sest nad on targad.

Selle asemel, et otsida uusi võimalusi ea pikendamiseks ja noorendamiseks, millest alati olete unistanud, me saadame teid geneetilise pärandi juurde, kus on titaaeg, lapsepõlv ja noorusaeg (mälestus noorest olekust)…, muide… astudes seda teed, avastate oma DNA’s Ajakapsli.

Kujutame hetkeks, kuidas seisate maja ees, mis tegelikult on teie enda DNA metaforiks…, kaksik spiraalist… – maja jääb seda kujutama …, ja selles ei saa olla midagi keerulist.

Kas see pole siis koht, kus te peaks sattuma segadusse?

Kuid see reis osutub koos minuga selliseks, mida oleme kunagi varem juba teinud.

Ma tahaks, et te astuks sellesse majja…, ning, kui avate ust, näete pikka koridori, kus on palju uksi…

Metafor kätkeb Tehnikut, kes avab teile uksi, kasutades DNA energiat, mis on teie energiaks.

Mõned ustest on avatud…, mõned suletud.

Kui liigute koridoris edasi, siis kogu selle pikkuses on teil meeles oma nimi…

…see ongi kõik.

Teie püha sisenemise kood kvantilisse bioloogiasse kannab kaksikspiraali nime (pääsu koodide süsteem).

Salajase keemia lahti mõtestamise asemel, mida te polnud kunagi võimelised mõistma…, või kvantilise energia asemel, mida te pole võimelised nägema…, kujutage ette vaid koridori paljude ustega, mida Tehnik on paigutanud kolmemõõtmeliselt, et see oleks mõistetav…, isegi see, mis hakkab seal üle läve kohe toimuma.

Te näete oma suletuid uksi, mida olete lõppude-lõpuks võimelised avama.

Juba fakt ise, et olete võimelised neid avama, räägib toimuvatest muutustest teie ajaloos.

DNA kvantiline osa juba teatud määral funktsioneerib, kuna teie seesmuses on avanenud nähtamatud uksed, mis asuvad teie suletud uste taga… – nende taga, mida näete koridoris.

Need on seni suletud, kuna ei funktsioneeri veel täiel määral.

Tehnik-hooldaja teatab teile, et DNA selles elus Maa peal, ja sellel ajal, on täiuslik sedavõrd, kuivõrd funktsioneerivad mõned paljudest avatud ustest.

 

 DNA kavandatavad muutused

Järgmisel aastal on oodata nende uste avanemine, mis ei funktsioneeri seni täiel määral.

Saabuv kvantiline energia ei mõjuta otseselt keemiat ja ei too enam toitaineid, või lisandeid…, – ta üksnes kavatseb äratada teid Uude Reaalsusesse… – neid teie seast, kes on vanast vabanenud.

Kallid, see toimub alateadlikult…, – sama loomulikult, kui toast väljumine…

Liikudes hoogsalt, teie ees avaneb Elu Teekond teile.

See hakkab ilmnema…, sellest saate teada tänu oma energia tasemele…, tänu mõtlemise tasemele…, saate teada oma isiksuse tooni muutuse läbi.

Esmastel aegadel see näib teile raskena…, hakkate nihkuma… – seega… tunnete huvi: kus asub uus tsenter ja tugi, kuidas häälestuda ümber?

Seega…, olete jõudnud eeskotta… – seal on ilus…

See on midagi uut…, see on sinu Uus Mina…

…tahaks, et selles koridoris te ei näeks vananemist…, sõltumata sellest, milline on teie aeg… – seda kannate endas…, – isegi kui ei õnnestu kõik sellel korral.

See on alaline (igavene) osa paljumõõtmelisest süsteemist… – see väljub füüsilise keha raamidest välja… – see on teie Teadvus, millesse on talletatud teie mälu…, selles ruumis on palju uksi.

Peatuge nüüd hetkeks, et imetleda süsteemi kaunidust.

Tahaks ütelda teile, et mõned teie seast on võimelised nägema isegi tulevikku, kuna Aja Kapsel on juba avanemas.

Sellel rännakul koridoris vaadakem uste avanemist nii, et saaksite mõista, mis on teie ees.

Esimesel avatud uksel on märge keemilisest pärandist.

Kui satute mistahes neist “tubadest”, siis seal on veel uksi.

Kui kavatsete leida seal informatsioonide varalaeka – siis seda te ei leia.

Kavatsete leida informatsiooni…, kuid te ei mõista protsese, seega, ei leia neis ruumides loogika kohaseid arutlusi.

DNA on ladu, milles on üksnes juhtimispaneelid kõikidele asjadele teie kehas…

Me võtame vaid väikese osa sellest, et luua huvitavat lugu Aja Kapslist.

  1. Esimene uks on pärani, kuna just see oli kasutusel sadade ja tuhandete aastate jooksul… – see on keemilise protsessi pärand… – see on vanemate pärand teile… – see on genealoogiline uuring.

Antud biokeemia jutustab, kuidas inimene muutub iseseisvaks ühikuks, olles kogu vanemate hulga osaks…, kõigest sellest, mis on pärandatud teile…, juuste värvide erksus ja naha värvus.

See kõik on keemia…, töötava süsteemi varamu, millest olete teadlikud kolmemõõtmelisel tasandil.

Antud uks on avatud pärani, kuna selle taga on teie DNA osa.

Kuid keemilised ained, mis on teie pärandis, kanduvad edasi teie lastele… neilt kanduvad nende omadele…, jne.

Selline on üldine pilt, mis on teile teada, kuna see on üks ustest, mis on pärani avatud.

Nüüd oleme jõudnud järgmise ukse juurde, mis on samuti avatud, kuid veidi esoteerilisem, ning sellel on märge, mis ütleb: “massikommunikatsiooni vahendid – Akaši pärand”, mis kujutab informatsiooni eelmistest eludest, mida kannate selles jaos.

  1. Teine uks pole keemiast, vaid Akašist.

Seega…, te kannate oma osi ühest elust teise…, iga kord… omad osad uude ellu kaasa… – selliselt teete tööd oma kogemustega.

Me pole neile asjadele varem pööranud tähelepanu, kuid nüüd on neil kõrged potentsiaalid, mis ilmutavad end läbi teie elu…, samas on midagi toimumas Akaši Kroonika salvestitega… – nemad loovad teie himurlust.

Vaimne himurlus on üks asjadest, mis pärandub elust elusse.

Vanad Vaimud, kolmemõõtmelisuses on raske selgitada, kuidas see töötab ja miks nii toimub…, ometi, sisenedes mateerialikku ilma, aktiivselt kasutate seda, mida teie vanematel pole kunagi olnud.

Mõneti teie ema, või isa, vaadates teid, ütlevad…, kust küll teil sellised talendid?

Nemad hakkavad mõtlema, et kust küll olete neid pärinud, kuna neil seda polnud…, seda imestate ka ise… – kust see on tulnud?

See on tulnud vahetult teie Akašist.

Oleme samuti rääkinud teile, kommenteerides seda, kuidas toimub korraldatud õppesüsteem, mille nimeks on… Karmiline rühm.

Kohtate oma rühma…, neid, kellega planeerisite koostööd planeedil.

Selline süsteem on kaunis ja see toetab sünkroonsust… – kui te isegi ei rända mööda ilma.

Võite kohata sellist inimest.

Selles ruumis on mõned Vanad Vaimud, kes on siiski püüdnud keelduda kohtumisest Vana Vaimuga.

See oleks olnud suurepärane võimalus saada aru, millega on tegemist ja… milleks olete tulnud.

Vast ehk selleks, et ühel kaunil päeval kiigata teise inimese sisse, ning tervitada temas Jumalat?

Äkki tunnetate, et peaksite avama teadvustatud arutluse…, rääkima südamest…, – need on teie karmilised sidemed, milles on vastused…, kuid, loobudes sellest – jääb kõik see tegemata.

Olete isegi teadlikud, millised küsimused on vahetult Akaši Kroonikast, ning milliseid neist tahaksite teadvustada.

Energiad, mis on tallel Akašis, on need, mis loovad kunstnikku…, neist saavad kunstnikud…, need on kunstnikud.

Energiad – need on see, mis selgitab lapsele, kuidas ta saab luua endast oma talendi peremeest.

Kui Akaši energiad loovad muusiku väärtust, siis ta saab sellega luua oma manifesti.

Teie kavatsus – on manifesteeringu energiad, mis on saanud küpseks ja on väljunud ellu…

Sellisel viisil kunstnik ja muusik on palju kordi naasenud ellu, ning alati küpsenud läbi oma seesmuse.

Luuletaja hinged, kelleni jõuavad sõnade energiad mõnedest teistest keeltest (erinevatest kehastustest), hakkavad pajatama poeesia keeles…, siis toimub kui eelmise elu jätkumine…

Kui kirg on külalt suur, siis, nagu teate, see ilmutab ka talente…, mida nii mõnedki leiavad endis.

Kallid, kui vaid väljute kehastusest, saab kohe selgeks, et sellel pole midagi ühist teie vanematega…, kõik, kelleks olete eelnevalt olnud ja milline on teie kogemuslikkus, see on teie enda oma.

Akašid säilitavad isegi teie hirmusid, foobiaid, tugevaid ja nõrku külgi, isiksuse tüüpe.

Seetõttu mõningad teie seast osutuvad hirmude ja nõrkuste seisundis, mis pole teie vanematelt päritud…, või polnud kunagi olnud taolistes olukordades (jooksva kehastuse aegu), kus oleks saanud tunda seda hirmu ja nõrkust.

Ühest küljest hirmu energiad teevad teid egoistlikeks…, kuid teisest küljest – ilmneb teie tugevam külg… – ilmutate inglit, mis on teie vanematele mõistmatu…, nad on üllatunud – kust on selline inimene tulnud?

See kõik on vahetu Akaši pärand, mille uksed on avatud laialt.

Kallid, see on süsteemi osa!

Nüüd on kavas teha veel midagi…

Nüüd räägin täpsemalt veel kolmest olulisest uksest, millest kaks on valmis avanemiseks.

Kui oleme lähenemas kolmandale uksele…, ma paluks teid sulgeda seda, sest seda teil ei lähe enam tarvis.

3. Seega…, kas oled valmis sulgema kolmandat ust…, “isikliku karma”, vana energia hoidla ust?

Kui näete, kuidas teeb tööd DNA ja reageerib sellele energiale, mida on loonud inimkond, ning kuidas säilitab seda oma hoidlates, siis meenub teile, et olete tulnud vanast süsteemist, kus vana energia oli vajalik.

Mu kallid, asi on selles, – ta pole enam vajalik.

Seejärel meil on kavas pakkuda teile avada järgnevaid uksi…, tahaks need ära märgistada.

Läbides seda teekonda, kohtume kolmanda uksega, mis on pärani avatud, ning ta räägib “vana energia häälega”, et sul on olemas karma.

Kui järgnete selle informatsiooni tahtele, te mõtisklete täide viidud ülesannete üle ja neist, mis jäid täide viimata – need on aktiivseteks mõistatusteks teile.

Olgu…, olete tulnud planeedile karmaga… – ta lebab seal (kolmanda ukse taga), ning sunnib sageli tegema asju, mis mõistatuslikul viisil jäävad lõpetamatuks tööks… – te teate seda karmana.

Kakskümmend kolm aastat tagasi, enne, kui sai kirjutatud raamat, ütlesin oma partnerile, et läbi meie kanali toon õpetusi, mis aitavad inimkonnal loobuda vanast süsteemist, kuna vana elutee juhtimissüsteem teile pole enam vajalik.

Meie õpetused avavad uusi energiaid, mis asetavad teid vastavatesse kohtadesse, et peatada vana süsteemi ratta pöörlemise.

Kallid, te olete praegu keset möllavaid laineid…, kuid te olete päästepaadis, mis päästab teid kaasatuse ohust, kuna karma on üksnes energeetilised lained, mis püüavad pealekäivalt muuta teie paadi kulgemise kurssi…

…Nemad tahavad jätkuvalt juhtida teie paati…, te tajute neid enda ümber, ning need püüavad lükata teid olukordadesse, milliseid peaksite lõpuni viima.

Kuid, mu kallid, elu uues energias seisneb paadis… ja paadil on olemas rool… – millega saate ise seda juhtida.

Oleme sellest varem rääkinud… – on tulnud aeg sulgeda karma energia.

Ma pean silmas sulgeda igaveseks… uks lukustada ja võti visata minema.

Karmat teile pole enam tarvis.

Antud hetkeks mõningad teie seast on seda juba teinud.

Ütlen teile, mida tähendab selline atribuut…, – te olete lõpetanud karmalised mängud, mida olete mänginud oma vanematega ja sõpradega… – ka neil olid omad reageeringud.

Olete teadlikud, et pole suutelised jätkama midagi vanast – karma energiad on lahti haakunud, ega toeta endiseid vanu sidemeid.

Nemad vaatavad teile otsa… – kuid te ei taha isegi mõelda neile…

Siin, oma peres, te pole suutelised tegutsema vanal viisl…, pole suutelised mängima nendega samu mänge.

Nende paadid on karmaliste energiatega jätkuvalt lükatavad ja tõmmatavad, ning nemad ootavad, et te rakendaks päästmisi, teenimisi ja vastaks neile…

Nemad ootavad teie kaasamängimist karmalist mängu…, – kuid sulgedes enda jaoks seda ust, te peatate draama energia.

Nemad ootavad teilt päästmise tegevust…, kuid te ei anna neile seda… – te vaid sulgete omapoolse draama osa, mis ühendas teid nendega.

Te ei lähe vanade draamade kohtadesse…, ega juhtu seda, mida nemad lootsid saada teilt.

Nüüd olete kannatliku vastuvõtu seisundis, et saada hakkama teiste inimeste ootustega…, – te olete teadlik, kes te olete.

Olete see, kes on sulgenud ukse…, kuulates praegu siin.

Olete Vaim, kes väljus vanast süsteemist, mille ust on vaja sulgeda.

Kui ei sulge karmalist ust…, siis te ei kavatse juhtida oma paati.

Kallid…, olla ülemineku seisundis, sulgeda ust – see on metafor teist ja teie elu eesmärgist.

Sellel, mida olete läbinud, on teie jaoks eriline mõte…, kord suudate ise juhtida oma paati.

Mu vana hea ja hingeline sõber, sa hakkad juhtima maapealset ilma.

Kallid, teil on kavas vaadata tervist teise pilguga.

Ma pole rääkinud veel uksest, mida võiks avada…, siis avagem selle.

Seega… oleme sulgenud ühe ukse…, see annab võimaluse rääkida teisest uksest, mis oli suletud…, te saate nüüd avada selle.

4. Neljas uks on ühendav Sild.

Esiteks – tahaks teatada, et järgmine suletud uks on Kvantiliseks Sillaks…, millest oleme varem rääkinud.

See on sama uks, mis peaks juba olema avatud teie kehade vahel; intellektuaalse teadvuse ja keha vahel.

Kvantilise side sild on teie seesmuses, ning selle teadmine ütleb, kes te olete ja mis tuleb sellega kaasa… – see side toimub teie endi teadlikus kehas, mis teeb üksnes nägu, et on kujundatud kolmemõõtmelise süsteemi kasvatustega.

Mu kallid…, miks mõneti tulevad teie lihastes arusaamatud tunnetused, mis pole teie poolt mõistetavad…, ehk on see mingiks testiks teie jaoks…, – kas olete sellele kunagi mõelnud?

Te ei teadvusta seda sidet, kui puudub sild teadvustuse, mõistuse ja inimkeha vahel.

Selle ukse taga on eriline seade…, ning, kui see hakkab tegema koostööd teiega, siis ta ühendab kõik kolm keha kokku, kujundab sünkroonset sidet nende vahel.

Seega, teil ei tule enam kunagi vaja oletada, mis arusaamatud signaalid need lihastes on!

Kui miski kasvab teie kehas ja kehale see on kohatu… – te saate sellest teada…, aga ei oota kuude kaupa, et alles siis minna arsti juurde ootamatu diagnoosi saamise nimel, ning seejärel teha raske otsus… – miks teie kehalik organ peaks olema saadetud teisele planeedile…, kas on sellel mõtet?

Nii toimub kolmemõõtmelises ilmas…, ning teil pole isegi aimu, mis on toimumas teie seesmuses… – ning selline meetod ei näi teile praegu tõena?

Kallid…, teil on olemas suletud uks, mida on loodud Plejaadlaste poolt, kui nemad olid siin.

Nüüdseks olete juba harjunud selle aegamööda avanemisega…

Teie metaforilised seemned on juba idanemas, avades sellega silla, mille kaudu kuulete alateadlikke signaale oma tervise kohta… ja mis on toimumas teie organites.

Teie toitumine hakkab muutuma…

Kas olete teadlikud, et seosed kolme keha vahel kavatsevad muutuda?

Selle ukse avanemisel teie biokeemia muutub targaks…, ta ise hakkab valikuliselt pakkuma teile isiklikku dieeti…, asendab seda, mis ei sobi teie kehale…, kuigi olete selles elus harjunud selliselt sööma.

Kvantiline sild ühendab teid teie teiste eludega, avastades seal keemiliselt paremat ratsiooni teile…, toidu asemele, mida kannate nimekirja kohaselt kahjuliku dieedi hulka.

Tahate kõhnemaks saada – avage see uks.

Veel kordan kõigi jaoks… – kui tahate kõhnuda – avage see uks.

Sild kvantiliselt ühendab ukse kaudu Akaši Kroonika raamatukogu teie bioloogilise kehaga, ning seob keha keemia sobivama toiduga.

Kallid…, intellektuaalne keha teab hulga enam, kui teie.

Kui avate seda ust, aktiveerub DNA, et alustada signaalide sünkroonse ühendamisega, mis saabuvad igast teie keha organist.

Nii olete võimelised ise määrama… – mis on teie kehas toimumas…, mida on teil tarvis teada…, kas valida, või mitte… – üht või teist teed.

Antud kvantiline süsteem hakkab tööle teie heaks, et mitte sõltuda meditsiinist.

Te mõtlete enda saamatusest…, arvates, et üksnes arstid saavad ütelda täpselt, milliseid võtteid tuleks teha täielikuks tervenemiseks.

Kallid…, kas olete teadlikud, et teie alateadvuse avatud ustes on meditsiiniline alateadvus (isetervendav)?

See võib tähendada vaid ühte… – selline inimene, kellel uks on avatud, teeb vahet meditsiinilise abi ja enesetervenemise vahel.

Te teadsite vaid ühte viisi…, kuid meie anname teile teise!

Kuid nüüd veel see, mis on peidus pimeduses…, te isegi ei aima selle olemasolust… – seal leiame veel ühe ukse…

Tahaks, et see avaneks teile.

5. Isikliku tasakaalu uks – keskendumine keskmesse.

Kallid…, üksnes see võimaldab vanal Vaimul naaseda keskmesse, olenemata sellest, mis temaga on toimumas…, ilma kõrvalise abita…, küsimusi esitamata.

Olenemata sellest, kas nad hakkavad kartma…

Nemad on alati teadlikud oma naasemisest keskmesse…

Et kõik oleks hästi – keskendu…

Vaimud, kes näevad Jumaliku loovusluse rõõmu – on keskendunud…

Vaimud, kes on teadlikud Gaia energiast – on keskendunud…

Vana Vaim, kes on teadlik, et ilm on kättesaadav, olenemata sellest, mis on toimumas ümberringi, ei ühine millegiga automaatselt… – ta esitab küsimuse – …milleks mulle seda tarvis?

Mu kallid, ma ütlen…, et isegi vanade Vaimude seas on palju selliseid, kes on jätkuvalt vaheldumisi mõlemal pool pooluseid…, nemad ei sattu vaid keskmesse kunagi…, – mille tõttu nad alalõpmata on pettunud.

See toimub isegi mõningatel siin ruumis istujatega (lugejatega ja kuulajatega)…, see on teie kõikumine lainetel…, kahtlused ja küsimused…, – kes ma olen…, kuhu lähen…, miks ma tunnen end nii?

Kallid…, kui teil on avanenud Tasakaalu uks – siis olete võimelised iseseisvalt pääsema keskmesse…, siis olete iseendale guru…

Ühendus on loodud, ning olete teadlikud, kus on keskme koht…, te leiate selle, kui olete hädas…

Kui olete hirmu küüsis, te naaste oma keskme juurde…, te ei jää kuristikku…, te ei jää ahastusse…, te ei raska palju sõnu…, te naasete tarkuse juurde… oma raamatukogu juurde (Akaši Kroonika) – see on… veel üks avatud uks!

On aeg võtta tarkus vanast energiast välja, mis on kolmanda ukse taga…, mis jõuab teieni Akaši vaimse sõnumina.

Mõnedele see ei avane koheselt…

Kuid neile, kellel on vana Vaimu energia, neile see uks on – Tarkuse Uks.

Õpetused on teie ees.

Kui teil ei õnnestunud avada seda ust, siis teil on olemas korraldused, mis on võtmete asemel…, need on teile kõigile kättesaadavad…

See on kõik, millest rääkisime kahe aasta jooksul.

Kas ja kuidas suudate meenutada Akašit…?

Kallid, teil on tarvis minna ja tunnistada, et olete ära teeninud kõike, mis on valmis avanema…, – kogu teenimise aegu…, kehastusest kehastusse…, igal uude kehasse sisenemisel…

Te arvate, et tarkus tuleb üksnes aastatega… – võimalik…

Tarkus on tallel Vanas Vaimus, kuid juured on üksnes sellel planeedil.

Üksnes tema teab, kuidas kõik töötab.

Arvan, et on aega avada temale uks.

Teist saavad enda isiklike eellaste järglased…

Tasakaal ise korraldab kohtumise Akašiga, et viia energiad kokku, ning luua teist tasakaalustatud inimest.

Pole ime, et inimesed hakkavad nägema teis Jumalat…, nemad pole teadlikud, mida on teil olemas…, ärge rääkige neile, et olete oma DNA’s avanud veel kolme ust.

Mu kallid…, teil on nüüd olemas viis ust, millest üks on “helisev”…, mis muudab koridori ennast.

DNA on täidetud enamaga, kui arvasite… – ta on täidetud pika eluga…

Kuna sinnani jõuame…?

Ma ei tahaks, et avades ühte ustest, te ei tunnetaks selle kaunidust.

Kuidas saame seda määrata praegu?

Selle nimeks on “planeeritud štamp”, mis iseseisvalt muudab keha noorendamise  plaani…

Te kannate seda endas…, teil on olemas võime noorendada oma keha – otse enda koopia loomise aegu. (Rakkude reproduktsioon toimub mitte automaatselt, vaid kooskõlas Teadvuse plaaniga).

Kvantiline uks hakkab selle juures avanema aegamööda…

Kui energia alustab originaalide tegemisega, siis ta ei kopeeri neid ise… – vaid energia loob plaani, mille järgi teeb koopia… – milles seisnebki pika elu saladus.

Austatud inimesed, see on liikumas teie poole…, jumalik plaan jõuab teieni.

Peaksite tulema paari aasta pärast tagasi, mis kuluvad teile harjumiseks uute energiatega…

Peate läbi proovima uste kerget avamise võimalust… – mida olete juba realiseerimas.

Selleks, et õppida avama ka teisi uksi, hakkate muutuma süütuks inimolevuseks, kellel on vaimne alateadvus.

Teil on olemas jumalik DNA, milles olete kui võidusõidu autos, mida oskate juhtida…, –  Ajakapsel muutub kättesaadavaks.

Vaat, mida ma pean silmas!

Kallid…, see on Krayoni energia, mis avab uksi selleks, et alustada ebalineaarse mõtlemisega, mille abil saate lahendada vana energia probleemid…

DNA energiad hakkavad ise lahendama…, aga teie hakkate tööle asjadega, mis on uudsed teie jaoks.

Kuid nüüd…, otse nüüd, räägime tuulest, mis avab teie uksi…

Ei lähe palju aega, kui see õnnestub…, teil tuleb elada üle täiskuu aasta, ning kannatada välja “hulle” (aastal 2013 mõned inimesed hakkavad kaotama psühhilist tasakaalu).

Et siseneda oma kutsumuse ustesse ja pühendada aeg kokkuvõtte tegemiseks armastuses Jumala vastu, te lähete peegli juurde ja vaatate endale näkku…, täies armastuses enda vastu.

See on harjutus teile…, harjutage olema kannatlik.

Kordan taas samu sõnu, mida olen rääkinud varem… – atribuudid jäävad atribuutideks veel mõneks ajaks…, kuni ei jälgi enam aega kellal…

Kui kaua see ka ei kestaks…, kuid see hakkab toimuma ja uued asjad võetakse vastu…

Siis tekib inimestel tähendus neile.

Kui kiiresti muutub vana energia uueks…, kui kiiresti hakkavad alla andma need, kes investeerisid vanasse energiasse…, ja mõistavad, et pole enam mingit lootust naaseda kitsa teadvuse piiridesse… – nii kiiresti mõistate teie seda, et olete igapäevaselt armastatud Jumala poolt ja kõik olete Temale teada.

Kallid…, olete Vanad Vaimud…, siin olete muutuste tõttu… – see on toimumas teie seesmuse organites…, muutused on toimumas teie seisundis…, selles vanuses, milles olete…

Teil on kavas muuta olukord planeedil.

Mõned teie seast on seda juba teinud…, see on muutnud nende eksisteerimist…

Ma olen teadlik sellest…, see on tõemeeli nii.

Krayon

Krayon.

Read Full Post »

Koju rännaku loo lõpp

 

Antud kanaldus oli esitatud „Koju rännaku“ viimasel retriidil…, see toimus „lõpetajate“ ees viimasel õppetunnil.

See on Krayoni viienda raamatu loo lõpp.

Antud sõnum on neile, kes tahavad tõemeeli teada saada… – mis juhtus siiski Michael Thomasega.

Tänud kõigile, kes uskusid sellesse loosse, ning nende läbitud õppetundidega said õnnistavaid ande.

Lee Carrol

 

Loo lõpp

Nüüd, diplomeeritud spetsialistid…, ma tahaks teha seda, mida on paljud nõudnud hulga aastate jooksul… – mida mu partner polnud edastanud…, mu partner polnud isegi mõelnud, et kunagi hakkab seda edastama.

Kogu aja kohasuses ja energia teostuses saab teile edastatud „Koju rännaku“ loo lõpp.

Lubage rääkida teile Michael Thomasest… – rännaku kogemusest läbi seitsme ingli maa…, – teadvustades maale naasemise kogemust.

Kodu – tähendab ülestõusu Maal oleku ajal, mis on muutnud inimest.

Tegelikult see on – inimese ülestõus kõrgemate vibratsioonideni, mille mööda on liikumas ka planeet Maa, et jõuda partnerluse mõistmiseni temaga.

Vaadake Michael Thomast – ta kulgeb, et teha tööd.

Tema mõõk, kilp ja keep – kõik on temaga kaasas.

Te ju teate, et see on nähtamatu?

Temaga kaasas on täiesti võidetud loom…, kes on siiski elus ja kõikjal saadab Michael Thomast, kuhu ta ka ei läheks… – Michael Thomas on sellest teadlik.

See on suurepärane, kuna ta on täienisti Michael Thomase kontrolli all…, nii, nagu ta enda bioloogia.

Kõige tumedam asi on temas – kuid ka see on tema täieliku kontrolli all.

Kõige vaimsem asi Maa peal on samuti tema sees, ning Michael Thomas valis anda sellele luba avardumiseks.

Iga päev tuletab talle meelde olulist rännakut, mille ta on võtnud ette õpinguteks sellel imelisel Maal.

Raamat lõppeb sellega, et Michael Thomas leiab tööd.

Mitte lihtsalt tööd…, vaid sellist, kus ta saab luua koos Loojaga.

Michael Thomas vaatas ringi, ning ütles: „Milline töö selles linnas tõstaks minu suursugusust?“

Nii ta leidiski endale töö.

Ta läks sinna, kus oli kuulutus, et avalduste vastuvõtt on lõppenud…, koosseis on koos.

Lugu jätkub, ning Michael Thomas ilmub sinna töö saamise ajaks…

Kuid töö tähendab – teha tööd paremini, kui oled võimeline.

Michael Thomas oli hea organiseeria… karismaga!

Temast sai väärt inimene kompanii jaoks, mille heaks ta tegi tööd.

Ta võis rääkida targalt…, ta oli õiglane…, oli aus… – ning… oli ainsana.

Kui ta tegeles kliendiga, ning töö lõppedes, olid mõlemad võitjad.

Ta sulandus kultuuri süsteemi, kuid samas tõusis sellest üle.

Selle peal me peatusime Michael Thomase loos, lubades teie kujutlusel jätkata.

 

Mis juhtus edasi Michael Thomasega?

Kas tema osutus samade asjade ees planeedil, nagu teiegi… kui valgustunud olevused?

Mis juhtus seejärel?

Kas ta leidis oma kallihinnalist Ennelit…

Kui olekski leidnud, siis kuidas hargneks tema sündmused?

Kus oleks tema ja kus Enneli, kui nad kohtuksid…, mis sündmus siis oleks?

Ta ehk täidaks ja ilmutaks seda, mida inglid ütleksid temale teha?

Kuidas ta kasutaks põhimõtteid, mida oli temale õpetatud neis seitsmes kodus?

Olgu…, meil on kavas anda teile väike episood sellest, mis juhtus edasi.

Püüame tõmmata teie jaoks selle loo lõpud kokku.

Siin on neid, kellel on õigust kuulda seda, kuna nemad tegid selle loo teie jaoks paljukordselt kergemaks.

Nemad õpetasid seda kuni loo kirjutamise lõpuni, ning nüüd on neil õigus kuulda lõppu.

Michael Thomas jäi sellele tööle pikema aja jooksul – paljudeks aastateks.

Ta ületas teisi.

Korporatsiooni piires ta tõusis mööda ametiredelit.

Ta teenis endale vaenlasi.

Kas see paneb teid imestama?

Ta teenis vaenlasi seetõttu, et kiirgas valgust, mis säras pimestavalt.

Kas olete olnud kohtades, kus teie valgus säraks eredalt, ning vihastaks inimesi?

Diplomeeritud lugeja, vastuseks oleks – jah.

Ma tean, kes te olete seal…, olete üliõnnelik… – kas pole?

Te ei mahu sootsiumi… – kas pole?

Draamade põiminguis te ei kaeble…, ega võta neist osa… – kas pole?

Igapäevane elu – on osa kultuurist, mis osadele teist ei sobi…

Valguse Töötajad, kuna see on tasakaalustatud süsteem, siis Yin ja Yang on selles… pimedus ja valgus.

Olete sellest teadlikud… – kas pole?

Michael Thomas liikus vibratsioonide tasemel, millisteni oli tõusnud ja mis sobisid tema tegevustele hästi.

Ta oli ühtne.

Tema valgus oli abiks kompanii asjade teostamisele.

Oli ka selliseid tema ümber, kes ei sallinud teda…, eriti üks, kes vastutas tema osakonna eest…, ta lausa vihkas Michaeli.

Selline vaatleja lausa rikkus Michael Thomase elu… – kuid Michael teadis, miks.

Michael Thomas nägi teda läbi, seega, ta ei teinud järelandmisi, mida temalt oodati.

Ta oli suur kaupleja, ning tänu selle jäeti ta rahule.

Kuid ta „ei mänginud mänge“…, ei kasutanud kedagi oma huvides ära, ega võtnud osa draamadest, mis pidid erutama kõiki.

Minnes töölt koju, ta õnnistas seda inimest…, oma ülemust.

Michael Thomas lootis, et valgus muudab ülemust…, tänu valgusele ta suudaks näha seda, mida Michael saatis temale.

Kuid seda ei juhtunud…, vaid hoopis Michael Thomas muutus neile aina ebamugavamaks, kui Valguse Töötaja.

Olukord muutus aina raskemaks, kuna otsene ülemus ei hinnanud tema tööd ja ta pingutusi.

See oli kui lahing, kus üks ründab, aga teine vaid jälgib seda.

See polnud valgustunud inimese elu moodi…, kas pole?

Kui oleksite tegelikult küsinud seda Michael Thomaselt, siis ta vastaks: „Ma olen Valguse Tempel…, ja see on Jumalik Elu…, – ma mõistan, et elul on palju tahke, millistega tuleb mul kokku puutuda.“

Ja ta tegi seda… – tegi seda hästi!

Kord ta sai kaastöötajate kaudu teada, et ülemuse tütar sattus hiljuti avariisse, ning ta on haiglas ja koomas, hoides vaevu elust kinni.

Michael Thomas jäi mõttesse selle üle.

Ta mõtles inglitele ja sellele, – mida need ütleksid.

Ta mõtles tervendavast energiast ja sellest, mida ta oli oma rännakul õppinud.

Tal oli kahju seda lapsukest, kellega elu oli kokku viinud…, kes lamab nüüd koomas.

Ta tunnetas, et nii või teisiti, ta on „pere„ osa, kuid ei saanud aidata inimese pärast, kes ei sallinud teda ennast.

Ta ei tahtnud oma ülemuselt küsida luba tema tütre külastamiseks, kuna see oleks põrkunud tema mõistmatuse vastu…, ta oleks kindlasti keelanud.

Ta oleks kindlasti vastanud: „Sa ei pea seda tegema, et võita minu poolehoidu.“

Vastavuses etiketile ta ei pidanuks minema.

Michael Thomas tahtis nii väga osutuda tüdruku kõrval.

Ta ütles endale: „Kui ma saaks olla tema kõrval, siis saaks kutsuda ingleid, kes aitaksid mind. Kõik, mis oleks mul tarvis teha – osutuda tema palatis. Olen kindel, et see looks tervenemist.“

Michael mõtles palju selle üle: „Mida ma saaks teha, et asi oleks kohane ja lubatu piires?“

Lõpuks ta tegi otsuse, ning tegi seda üksi ja ilma loata, et keegi ei teaks sellest.

Temal polnud vaja luba, kuna mistahes inimene võib külasatada inimest haiglas…, – kuid mitte mistahes ajal… nagu tuli välja.

Kuid Michael Thomas läks haiglasse peale haigete külastuse aega – nii või teisiti, see on tema tee.

Muidugi, tema ette kerkis tõke vanemõe näol, kes ütles: „Härra, külastuse aeg on läbi. Kas olete selle tüdruku pere liige? On lubatud vaid pereliikmeile…“

„Ma olen tema perest.“ Ütles Michael Thomas tõtt!

Temal lubati minna, ning Michael naeratas selle peale.

Tema tõde oli selles, et kõik, keda ta armastas, olid tema pereks…, ta teadis, et see on reaalne nii temale, kui neile.

Ta liikus lapse ruumi poole…, ta kuulis vanemate hääli all eesruumis…, toas, mis oli eraldatud neile, kes on suremas.

Ta tunnetas külalistes rahutust ja pimedust.

Ta tunnetas haiguse lõhna kohas, mis oli täis muret ja suurt ahastust.

Paljud on selles kohas läbinud üleminekut – just seetõttu selle ruumi kangasse oli põimitud sedavõrd võimas emotsioon, et ruum värvus selle murega.

Michael tunnetas seda…, oli pea isegi võimeline nägema seda.

Ta teadis, et inimesed jätavad oma enda energia jälje kõikjale, kus ka ei liiguks…, seega teadis, et paljud jätsid piinlemise ja kurbuse jälgi isegi seina, millest ta astus mööda.

Siis ta mõtles endamisi: „Kas see kallihinnaline tüdruk on osa surma protsessist? Kes ta on selline, et võib muuta seda?“

Siis temale meenus, et inglid rääkisid talle kohasusest ja perest…, isegi tema vanemate surmast.

Kui see on kohane, siis tuleb see, mis peab tulema.

Kuid kohasusel on oma vabavalik!

Talle meenus samuti, et inglid rääkisid vastutusest pere ees…, ja sellest, et kui ta saadab valgust vajalikku kohta, siis see võib muuta asjade seisu.

Talle meenus veel, et inglid rääkisid temale inimeste eelarvamustest, ning neile pole sellist asja, kui määratlus.

Kõiges oli vaba valik…, ja kõik võis muutuda, kui inimene valib muuta seda.

Seega…, Michael tegi otsuse… – ta otsustas lubada haigel tüdrukul mõista parimat valikut, ja seda peale selle, kui ta näeb tema valgust… – peale selle, kui ta tunnetab põhjust kaunilt elada, millest enamusel pole aimugi.

Ta leidis tüdruku palati ja läks sisse… – ta oli seal.

Kui ta nägi teda, ta mõistis…, ta teadis… – sellel tüdrukul pole määratud surra.

Tüdruk ootas teda…, Michael teadis seda.

Ta astus ruumi ja kohe nägi oma sõpru kohal…, nende kõik seitse värvi olid eredad vabavaliku puhastuse tõttu.

Kuna ta sageli oli töötanud intensiivsete energiate voogudes, siis sõnadega ütles suht vähe.

Särava näoga mees, nimega Michael Thomas, uuris tüdrukut.

Ta ütles tüdrukule läbi armastuse: „Kallis, sul pole veel aeg…, kas pole?“… – siis ta rääkis temale loo.

Ta rääkis temale valgest inglist, mis oli kord külastanud Michaeli, kui ta oli teadvusetult haiglas.

Ta teadis, et tüdruk kuulis teda mingil tasandil.

Ta rääkis temale kõik… – selleks ei läinud palju aega.

Seejärel Michael ütles otse: „Ärka lapsuke ja ava endas Jumala…, su elu on selle jaoks veel olemas… – kui vaid soovid seda.

Sul on seda, mida saad anda Maale ja oma vanematele… – sa oled vajalik neile.“

Inglid tema ümber olid uhked…, nemad nägid, et Michael Thomas pole omas puhtas kavatsuses kaotanud seda, mis temale oli õpetatud.

Temast endast on tegelikult saanud õpetaja.

Ruum lõõmas ja vaikeste olevuste nähtamatu koor laulis laulu, mida oli võimalik kuulda üle kogu Ilmaruumi.

Selle hetke vaikses liikumatuses ere valgus süütas taas elu selles, kes jääb nüüd planeedile.

Michael Thomas väljus vaiksel palatist.

Lahkudes ta kuulis elevust ruumis…, ta pöördus kiiresti tagasi ja nägi, et tüdruku silmad võbelesid.

Ta oli ärkamas.

Ta teadis, et peab kiiresti lahkuma…, enne kui avastatakse teda.

Tüdrukuga ühendatud monitorid teatasid tema ärkamisest… vanemad ilmuvad peatselt palatisse…

Michael väljus trepikoja kaudu.

Kaks päeva hiljem levis uudis üle kogu firma, et tüdruk tuli koomast välja ja sai äkki terveks, ning on taas kaalus juurde võtmas.

Paljud pidutsesid selle pärast.

Michael ei osanud oodata seda, mis juhtus hiljem…

Tema ülemus… inimene, kes on loonud palju probleeme temale, otsustas rääkida Michael Thomasega.

Ta ei kutsunud Michaelit enda juurde kabinetti…, vaid astus ise Michaeli juurde ja võttis istet.

Tema jutt oli vaoshoitud.

„Michael, ma tahaks esitada teile küsimuse…, ja tahaks, et te vastaks mulle ausalt.“

„Ma olen alati aus“ – vastas Michael.

Inimene kergelt võpatas, nagu oleks solvanud Michaelit.

Kuid ta jätkas: „Michael, kas teie külastasite mu tütart haiglas…, või mitte?“

Michael Thomas teadis, et on jamas, ning see võib saada viimaseks piisaks, kuna oli rikkunud etiketi ja läinud siiski vaatama.

Ta oli valmis selleks, mis võiks juhtuda…, ta oli vallandamise piiril… – milleks oli ka põhjust…, isegi ülemus on tema kabinetis… selleks, et siin ja praegu teha see ära.

Tema ülemus vaatas temale pilgutamata otsa: „Kas teie tegite seda?“

Michael Thomas tõmbas end sirgu  ja oli valmis halvimaks.

„Jah, mina“.

Ülemus vaikis hetke, vaadates maha.

Michael Thomas arvas, et ülemusel on raskusi oma näo ilmega…, midagi toimus.

Ülemus tõstis silmad ja tema silmis olid pisarad.

„Mu tütar ütles, et kui ta magas, palatisse astus mees heledate juustega ja ereda näoga…, tema seljataga olid kõik vikerkaare värvid. Ta ütles, et see inimene rääkis temaga, ning andis miskit…, andi, mida ta polnud oodanud, ega mäletanud sellest. Seejärel ta lahkus.

Ta tahtis küsida isalt… minult, kes oli see inimene.

Ta ütles mulle, et tahaks kohtuda temaga ja olla temaga, sest ta on valgustunu.“

Nad mõlemad vaikisid… isegi pikemat aega.

Seejärel ülemus tõusis ja suundus ukse poole…, teel pöördus veidi ringi, naeratades ütles: „Tänan!“

See oli kõik, mida ta lahkudes ütles.

Michael Thomas kasutas nelja armastuse tunnust, mida õppis tundma oma rännaku aegu.

Armastus on vaikne.

Armastus pole kitsi.

Armastusel pole mingeid eesmärke.

Armastus ei tea, kuidas kasutada targalt eelmist kolme tunnust.

Tänu neile armastuse tunnustele sellel päeval teostus kõik nii, et antud sündmus osutus väärtuslikuks kõigi jaoks.

Kaotajaid nende seas polnud… – võitsid kõik.

Kas ta oleks võinud surra?

Jah, mu kallid. Jah!

Tema valik oli terveks saada.

Ehk see paneb kedagi küsima endilt…, kas tema valgus saaks mõjutada valikut?

Michael Thomas tegi seda… – ta teadis seda.

Ta mõistis seda, kui vaatas tütarlast haigla voodil.

Sellest ajast Michaelil polnud probleeme töö juures… – tema ülemus jättis ta rahule.

Nii või teisit, kuid Michael Thomas mõistis, et on aeg liikuda edasi…, milleks oli kaks põhjust.

Esimene – ta teadis, et jäi püsima sellel kohal suht kauaks seetõttu, et saaks täita oma kohust – mille tõttu teda polnud vallandatud.

Ta mõistis Ilmaruumi tõelist eesmärki ja selle töö mehhanismi.

Töö tüdrukuga oli peamine põhjus, miks ta jäi sinna pidama.

Teine põhjus on veelgi sügavam.

Kas mõistate, et Michael Thomas luges päevi: „mitu päeva ma pean jääma ühele kohale, et saaks kohtuda selles firmas kellegiga?

Kui siin vajalikku pole, siis pean liikuma edasi, et kohtuda vajaliku inimesega. Mul on ju kavas kohtuda temaga.“

Michael oli teinud tööd palju aastaid, kohtudes kõigi müüjatega, klientidega…, püüdes kohata oma Ennelit igal korrusel.

Inimesed arvasid, et Michael Thomas on üks sõbralikemaist inimestest selles firmas.

Tema kohta võis öelda, et teda võiks kohata kõikjal.

Ta kohtus kõigi sveitseritega, valvuritega ja abilistega…, ta põikas isegi pesumajja.

Tema kohta võidi öelda, et ta teab kõgi nimesid…, ta on kõige hurmavam inimene firmas.

Kuid Ennelit seal polnud…, selles firmas.

Michael Thomas sageli mõtles endamisi: „Kui ma ootan külaldaselt, ehk ta tuleb siis minu juurde.“

Kuid ta siiski mõistis, et on juba liiast oodanud, ning on aeg otsida uut tööd…, või hakata huvi tundma uue firma vastu?

Michael Thomas ütles endale: „Tahaks oma isa sarnane olla…, kellel oli oma iskilik äri…, ta oli farmer. Kuid ma pole maaharija, ega tahagi olla maaharija…, on raske olla maaharija Los Angeleses.“

Tegelikult Michael Thomas tundis farmerlust…, ta oli sõitnud traktoriga palju kordi, sest aitas oma isa kõik need aastad.

Ta teadis aegadest, keemiast, taimede ja seemnete saladusi – tundis nende nimesid.

Ta teadis taimedest ja külvi kultuuridest kõik…, kuidas need kasvavad ja mida teha, et need õitseksid.

Ta oli teadlik kõigest ülihästi… – ta oli farmer.

Mida oli tal sellega teha?

„Ma kavatsen luua oma äri selles linnas, mis on peamiseks sadamaks seemnete, bioloogia ja kõige muu importijaks-ekspotijaks, mis on vajalik põlluharimiseks paljude riikide põllumajanduses.“

Ta tegi selle ära.

Auga ja tänuga ta andis sisse lahkumisavalduse…

Michael Thomase elus hakkas hargnema järgmine elu etapp.

Temale korraldati uhke pidu, kus paluti teda jääma…, eriti firma direktor, keda ta nägi vaid korra…, siis, kui võeti tööle.

Juhtkond lõpuks tunnistas, et Michael Thomas tegi korraliku panuse kompanii töösse, ning pakkus temale olulist protsenti toodangust.

Temale pakuti isegi suurt kõrgendust ja kompanii aktsiaid.

Michael mõistis, kui palju tema eest varjati ja kuivõrd väärt oli ta kompaniile.

Ta tunnetas, et parem lahkuda, kuna tunnetas pettust…, see polnud koht, kus ta tahaks jääda.

Kuid ta ei tahtnud kuidagi jätta maha üht inimest…, tüdruk muutus temale väga lähedaseks…, kuigi ta kunagi ei tunnistanud temale, et oli tolleks inimeseks haiglas.

Kuid igakord, kui tüdruk vaatas teda, ta jäi keeletuks… – ta oli temale inlgiks unest, kes aitas teha valikut… – ta mäletas seda elu lõpuni.

Michael Thomas alustas oma äri põllumajanduslike tarnetega.

Ta importis kasvuks täit keemilist ja bioloogilist spektrit.

Hakkas tegelema spetsiifiliste muldade ja seemnetega.

Ta häälestus sellele…, tegi seda tööd… ja tegi külaltki edukalt.

Maaharijad armastasid teda… – ta rääkis nende maneerides.

Ta jõudis kokkuleppele farmeritega Minnesota osariigis…, ka nemad armastasid teda.

Ta oli omal kohal…, tunnetas end hubaselt isegi raskes kohas, nimega Los Angeles ja asjad läksid seal hästi.

Ta aitas Lähis Läänes…, neile, keda teadis ja armastas… – aitas, konsulteeris…, müüs kolmandatesse riikidesse, kes hakkasid töötlema oma maid.

Seejärel juhtus midagi.

Ühel rasketest päevades tema sekretär helistas temale: „Väetiste müüa on siin, ja tahab näha teid. Ta on kompaniist, mille maksearvutusi te palusite…, on meeles?“

Michael Thomas pööritas silmi…, temal polnud täna kohtumisteks aega…, – temal oli edukas äri ja paljud kompaniid püüdsid pääseda tema juurde, et pakkuda temale oma toodangut.

Kuid olles see, kes ta oli, ta püüdis pühendada neile kogu oma aja.

„Laske see mees sisse“ – vastas ta sekretärile.

„Aga… see on naine“ – parandas sekretär teda pehmelt.

„Mis on tema nimi?“

Michael kuulis, kuidas sekretär küsis tema nime.

„Tema nimi on Enni“

Michael tundis kehas sipelgaid.

Ta tõusis, tegi mitu tiiru ümber laua.

Kas ta on valmis…, kas see oli ikka see…, kas võis ikka olla…, kas ta julgeb küsida, kas temal on punased juuksed?

Ta peatselt saab teada.

„Michael?“

Michael oli rabatud – ta oli sügavais mõtteis, või ehmunud.

„Juhatage ta sisse!“

Michael ole valves!

Uksest astus sisse Enneli…, punapäine…, üldsegi mitte erilise naise välimusega, keda ta kohtas oma rännaku aegu.

Farmeri tüdruk!

Michael Thomas hakkas naerma…, ta naeris valjusti…, ta oli rõõmu pärast endast väljas.

Ta vaevu valitses end, ning teadis, et peab olema enam vaoshoitud.

Viimasel korral, kui nemad kohtusid, oli kohtumine eetris, kus tema rikkus kõik.

Michael Thomas kuulis inglite naeru ja tema naeris koos nendega.

„Kes võiks arvata? Väetiste müüa!“

Ta poleks kunagi astunud tema ellu, kui ta poleks valinud naasemist oma juurte juurde ja poleks järginud oma huvi.

Ta pidi naasema koju.

Kõik, mida pidi ta tegema… oli järgida asju, mida õpetas ja näitas isa.

Seal ta nüüd on…, seal ta nüüd on… – ta kohtas suures linnas farmeri tüdrukut!

Hiljem Enni rääkis Michaelile…, ta arvas, et sattus hullumeelse inimese kontorisse…, kes on „kiiksuga“ ja kõik, mida ta oskab… on üksnes, naerda.

Kuid temast sai särava näoga mehe vang, kes oli liiast õnnelik, et olla reaalne.

Kuid mees ei kaotanud aega ja kutsust Ennit samal õhtul õhtusöögile.

Muidugi mõista, nemad armusid…, see ei tekitanud raskusi kummalegi.

Kui jõudis kätte aeg teha pulmapilti, Michael Thomas kandis hoolt selle eest, et pildi foon oleks sama, nagu isa ja ema pulmapäeval.

Ta kaotas küll nende pildi suurte „õppesessioonide“ tormide aegu.

Uue pildi ta paigutas nähtavale kohale ja sageli meenutas seda…, ning nägi seal mitte kahte inimest, vaid nelja.

Temal oli viimane unistus – olla sama õnnelik, kui olid tema isa ja ema.

Neil oli kaunis algus, kuigi Michael hoidus rääkimast Ennile oma „rännakuist“.

Esimestel aastatel ta esitas endale küsimuse, kuna Enni on valmis kuulma kohtadest, mida ta külastas koos kõigi inglitega… – kas ta usub seda…, ehk arvab seda tema une pähe.

Kui aeg oli käes, ta rääkis temale.

Ta valmistas ette aja ja koha, kus nad veetsid palju tunde.

Enni kuulas hoolega ja kui lugu jõudis lõpule, tema näos oli lai naeratus.

Kas mõistate…, tema, väetiste müüa, ei teadnud seda, et Ennil oli palju Maarja omadusi, keda ta kohtas rännakuil Koju.

Enneli ise oli ülestõusu teel, suure vaimsuse teel…, üha suuremas mõistmises.

Olles noore naisena, ta leidis kõike ise…, palju asju, mida Michael oleks õppinud läbi raskuste.

Nemad mõlemad olid seotud sellega, ning loo jutustamise lõpus nad embasid teine teist.

Michael sai teada, millest Enni oli läbi käinud.

Ta avaldas Michaelile: „Sedavõrd ebatavaline on see ja naljakas…, ka minul olid unenäod ja ma teadsin, et sa tuled. Kuid ma ei oodanud farmerit.“

Nad mõlemad puhkesid naerma.

Nii nad korraldasid koos oma suurepärast majapidamist.

Kuid peatselt nad said uudise – neil tuleb laps.

Nii see ka juhtus – nemad said kena pisikese tüdruku.

Juba esimesel hetkel Michael Thomas teadis, et tuleb tüdruk…, ta ütles sellest Ennile.

„Me pole veel valinud nime…, mis arvad nimest Violette?“

Enni ütles, et on tore, kuna ta teadis, et violetne oli ka ingel, kelle sarnane oli laps.

Tal oli hea meel selle valiku üle.

Kummalegi tundmatu ingel Violette oli samuti rõõmus, kuna ta külastas väikest tüdrukut sageli unes.

Violette rääkis hiljem oma vanematele kaunist inglist, kes oli tema ristiemaks.

Peatselt sündis neil lõõskavalt punaste juustega poiss, nagu Ennil.

Seekord ütles Enni: „Mul on juba nimi olemas.!

„Vean kihla, et ma tean, millist.“ – Michael naeratades mängides lapsega – „Vean kihla, et ka sina tead seda…, paneme talle nimeks Red.“

Teine ingel.

Punane on halb sööja, nagu ütles seda Michael.

Tõesti – väike Red polnud laua taga kuigi hea…, ema õuduseks, ta püüdis õpetada, kuidas peaks õieti sööma.

Michael vappus naerust igal korral, kui Red sülitas toidu välja.

Michaelil tuli põgeneda köögist…, joosta üles ja naerda seal.

Mõned aastad hiljem neile sündis kolmas laps.

Michael Thomas teadis, et neil sünnib kolm last, kuna eelneva rännaku aegu ta kohtus ingliga, kelle nimi oli Enneli ja ta ütles temale: „Siin on kolm meie last.“

Kolmandana sündis ilus poisslaps heledate juustega…, kelle nimeks oldi nõus panema Michael Thomas juunior.

Kavatseme lõpetada seda lugu, rääkides teile, kuidas need kaks liikusid mööda elu valguse saatel, mida te poleks uskunud.

Ilma kirikuta, või mingi doktriini kohaselt…, kuulumata üldse ühegi ühiskonna juurde.

Nemad lõid oma jumalikkust kõikjal, kuhu nad ka poleks läinud.

Inimesed armastasid neid nende rahumeelsuse tõttu…, rõõmu pärast, mis saatis neid.

Nemad läbisid raskusi ja katsumusi planeedil nagu teiegi…, ka probleemid peres olid samad, kui teilgi.

Kuid nad säilitasid oma rõõmu, ning lapsed nägid seda neis ja jäljendasid neid…, lõppkokkuvõttes, nad levitasid oma valgust mööda planeeti enam.

Seejärel sündis ime, millega lõpetame loo vestmise.

Oli hilisõhtu, kui Michael Thomas nägi oma toas vikerkaart…, ning ingleid, kellest koosnes vikerkaar…, nad rääkisid unissoonis: „Meil on sinu jaoks kingitus…. – lähme alla.“

Ta läks neile kaasa.

Trepi otsa juures ta vaatas altarile, kus oli nende pulmapilt…, kuid see polnud ainus seal.

Selle kõrval seisis foto, mida ta arvas kadunud olevat… – ema ja isa foto nende pulmapäeval.

Tema kallihinnaline foto oli inglite poolt tagasi toodud, mis oli nende juures hoiul.

Kas võib selline asi juhtuda?

Kas ainult lugudes võib nii juhtuda?

Kas imed võivad ilmutuda?

Oo, jaa…, küsige minu partnerilt (Lee käest)…, tema elu jooksul on juhtunud seda kolmel korral.

Nüüdsest altaril on kaks fotot… – kaks paari, mis tähendasid planeedile väga palju.

Väga palju teine teise armastusest…, armastusest, mis jätkub ja jätkub isegi peale surma.

Armastuse lehed on alles…, planeet on nende pärast kaunim.

See oli lugu Michael Thomasest.

Kogu lugu…, – loo lõpp!

Ta ootas palju aastaid vastust küsimusele… – kas tema lapsed saavad teada tema rännakuist…, kas nemad on suutelised võtma vastu seda, millest ta on läbi käinud?

Külaltki veider, et esimesena sai teada sellest Michael Thomas juunior, kõige väiksem indigo.

Ta ei pilgutanud isegi silma, kui  Michael rääkis temale oma loo…, ta ei leidnud selles midagi imelikku.

Lõppude-lõpuks väikesel Michaelil oli aastate jooksul võimalus tunnetada ema ja isa energiaid…, nüüdsest see vana lugu elas tema majas igapäevaselt… – ja ei midagi enamat.

Nüüd, mu kallid, on see koht, kus jätame Michael Thomase lugu jäädavalt maha.

Kirjanduses pole surma…, kui seda ei juhtu kirjanduses, siis seda ei juhtu ka elus kunagi.

Ta on ajutiselt jäetud oma perega alatiseks…, me kunagi ei hakka kirjeldama tema surma, või hauakivi tema lõpust… – ei iialgi, ei kunagi pole sellel lõppu.

Kas mõistate… – see on teie lugu…, see on Maa lugu…, see ei lõppe seni, kuni te ei lõpeta ise.

Te olete igavene elu ring, mis on teie jaoks Saladus… – kuid siiski aluseks mõistmisele, kuidas töötavad asjad.

Mõni ehk ütleb, et see on liiast banaalne…, liiast kaasaegne, millel on liiast õnnelik lõpp.

Ma ütlen teile, mu kallid…, see on see – mida õpetame teile… – Jumalikkus leidub teie seesmuses…, teie seesmuses on täiuslik potentsiaal lõpmatuks rännakuks koos Jumalaga.

Jalutuskäik läbi katsumuste, haiguste, draamade, raskuste – teis oleva Valguses, mis säilitab rõõmu kõikjal, kuhu te ka ei läheks…, olenemata sellest, mida annab teile elu.

Võtke oma Valgus ja muundage see selleks, mis teenib teid ja kõiki teie ümber olevaid.

Pidage meeles – armastusel pole mingeid eesmärke.

Armastus on puhas…

Armastus on vaikne…

Ta pole kitsi.

Kuna rändate kohast kohasse, te vaatate inimesi…, esmalt armastage neid ja alles siis küsige nende nime.

Kuigi nende nimed muutuvad, aga teie armastus mitte.

Kuna need on tõest need, keda taas ja taas kohtate…, taas oma kehastuste aegu… – siis nemad on teie reaalne pere.

Kõige raskem asi, mida teeme – me jätame teid siia.

See oli eriline aeg erilistele inimestele, keda me armastame.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Vaimu Kolm Tuult

Lee Carroll & Kryon

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Aeg peale meie viimast kohtumist pole muutunud     …, võin isegi öelda, et teda polnud olemas.

Lineaarsele inimesele on raske selgitada, kuidas on võimalik olla kellata…, ja et kõik asjad toimuvad üheaegselt…, väljaspool aega…

See on see, millest teeme täna juttu – teie tulevikust, mis on teile tundmatu…, ja teie minevikust, mis ei saa tulla teile tagasi.

Olete omandamas läbinägelikkust, mis teeb teile au… – olete siiski liikumas ja alateadlikult tõusmas teadvustumise tasandile.

Töötab ka Vaim, kui vaatame energiate potentsiaale…, lugedes neid…

Seega…, osa teie mõistusest, mis võtab vastu ja tunneb ära, kuidas liigume energias, pääseb mõistusest endast kaugemale…, muutub läbinägelikuks…, seega mõningad teie seast suudavad näha reaalselt seda, millest kavatseme täna rääkida – Kolmest Tuulest.

Inimesele pole suuremat tähtsust, kui side Kolme Tuulega.

Kõik, mis eksisteerib…, on toodud Sündimise Tuultes.

Kui Vaim kehastub füüsilisse kehasse, lisandub Eksisteerimise Tuul.

Üleminekus Tuult pole olemas.

Te ütleksite oma sõnadega…, elu on sündimine…, aga surm – on üleminek.

Mõelge nende sõnade mõtte sisule…

Sündimise Tuuled – see on miski muu, kui lihtsalt füüsiline sündimine, mis on teie jaoks faktiliseks sündmuseks.

Sündimise Tuultega, mis kannavad endis potentsiaale, kirjutate sündmusi endid.

Enne, kui manustada juhust stsenaariumisse, vaatate, kuidas kavatsete seda läbi elada.

Vaim enne kehastust vaatab möödunud stsenaariumite vead üle, ning alustab nende kõrvaldamisega – sellest algab uus kogemuste kogumine.

Seega…, täna arutame, kuivõrd saame mängida Sündimise Tuultega.

 

Kolme Tuule Kanal

Seega, mu kallid, teie jaoks olete alati käesolevas…, – ka meie samuti.

Kuid meie nimetame seda NÜÜD, ning me kaasame minevikust sellesse üksnes energiat, ehkki kolmemõõtmelised tegevused jäävad muutmata.

Meenutusi neist saab kanda üle tänapäeva…, teie mineviku mõjutusi leiate enda käesolevas.

Rännak ajas – on see, mida teete iga hingusega, ning küsite Krayonilt, kuidas see toimub?

Mineviku meendusi saab kanda üle, ning DNAs kirjutada need ümber NÜÜD osaks, mis muudab sind praegust…, seega, teete midagi energeetilist oma mineviku jaoks – muutes selliselt seda käesolevaks ajaks.

Mida tegelikult olete teinud?

Külastasite minevikku!

Kuid te räägite, et tulevik on teile tundmatu…

Vaid seni tundmatu.

Tahate saada võimalust selle teostamiseks?

Nüüd te muudate oma arvamust teatud määral: need muutused puudutavad potentsiaale…, seega tuleviku ümberkirjutamine – nüüdsest on meie töö, ning me näeme seda tervikuna… kui ühte.

Teie perspektiivilt see on eriline häälestus, kuid see võimaldab anda teile erilist sidet…, kanali liiki, mida kavatseme anda nüüd.

Me nimetame seda sidet Kolme Tuule Kanaliks.

Märkimisväärne osa sellest informatsioonist oli edastatud paljude aastate jooksul, ning puuduvaid ettekujutisi saaksite metafüüsiliste õpetuste aegu detailides ja sõlmedes.

Olete kuulnud ka mõningaid termineid, millistele saame viidata…

Nüüd tahaks, et need teadmised lebaks teie ees, kui vaip, mis kätkeks endas paljusid vastuseid.

Kallid, võimalik, et mõned hakkavad vastu vaidlema, kuna nad pole nõus asjadega, mis pole sarnased sellega, mida on kuulnud minevikus teistelt õpetajatelt, ning millele olid alati keskendunud.

Et näha asjades uudsust, mis muudaksid mõtte, kavatsen rääkida ja kasutada seda, mille nimeks on vaimne loogika.

Inimesed, kes kasutavad vaimset loogikad, esmalt näevad… – inimolevus ja inimvaim on üks ja sama.

Tegelikuks tõeks on see, et te olete sellel ajavaibal neljas kohas korraga.

Kolm Tuult, kolm neljast…, kuid teie teine koht – on kodu, kus osa teist viibib samal ajal.

Me nimetame seda kohta „Tuuleks“, kuigi, kui olete kodus, siis seal pole tuult…, pole ei poolt, ega vastu tegevust…, pole midagi, mida tõmmata, või lükata.

Sedavõrd raske on kirjeldada seda, mis on teile sedavõrd lähedal, kuid sedavõrd varjatud.

Kallis inimene, sa kannad endas Jumalikku Ilma, ning see on sinu poolt tunnetatav…, ning sa tahaksid olla meie pool eesriiet…, kuid me siiski jääme varjatuks.

Inimolevus peaks jääma teatud reaalsusesse, ning säilitama teadvust, et teostada energiate muutuste teste.

Mida kavatsete teha oma uuringutega…, kuidas muutused töötavad teie heaks?

Kuid see pole võimalik, kui olete kodus, kus pole Tuult…

Olete Supi osa, mis on mõõdetav kõikide osade suhtelisusega…, kuid siiski – kõik osad on ühesed.

Just selles seisneb Jumala ettekujutuse segadik…, eraldi osi ei saa olla, kui kõik liigub ühes tervikus.

Kui olete ühenduses oma Kõrgema Minaga, siis olete ühenduses enda terviklikusega, mis on teadlik paljumõõtmelisusest.

Mõneti inimesed arvavad, et said sõnumit Inglilt, kes saab sõnumeid teistelt Inglitelt…, jne.

Kuid Inglile ei eksisteeri sellist asja, kui vahendus…, tal on oma Tarkus, mis lähtub Jumala Tarkusest, mis on eriliseks tarkuseks.

See on alati sama tarkus…, sama tõde… – kuna teil on olemas otsene side – Jumala osake teis, ning te teadvustate kogu tõde oma võimete ulatuses.

Just seetõttu olete võimelised puudutama inimest maailma teises otsas, kes räägib teises keeles…, ning, kui hakkate nendega suhtlema, siis osutub, et nemad valdavad tõdesid, mis on kooskõlas teie omadega.

See tuleneb ikka samast kohast.

Seega…, te seisate Sündimise Tuultes, tervenisti ja täielikult unikaalsed olevused, kes on valmis naasema planeedile.

Te ei tule puhta lehena…

Peaksite teadma, et puhta lehena tulevad üksnes uustulnukad.

Kuid siiski ütleme teile, et järgmises Sündimise Tuules muutub ka see.

Selles ruumis on vanad Vaimud, ehk need, kes on võimelised lugema oma Akašid…, kuid nemad ei hakka lugema iga eraldi elu oma…, neile muutuvad kättesaadavaks läbielatud elude kogemuste energiad.

Nemad hakkava erinema paljus…, – nemad on need, kellel on juurdepääs oma sügavustele…, nemad tunnetavad enda seesmuses selle olemust vaimse mälu näol.

See on eriline tunne, mis on tulnud koos teie kehastumisega: …tunnetate, kus olete teinud mingeid asju…, või veelgi halvem – midagi jäi tegemata… – mille tõttu toimusid dramaatilised sündmused.

Kõik see on rajatud energiate potentsiaalidel, mida kannate endis selleks, et kuulda etteütlemist, mis on jäänud eelmistes kogemustes saamata…

Olete taas tulnud kavatsusega nihutada midagi…, seega tõusevad kõik potentsiaalid, ning kõik teie võimalused on suunatud muutustele.

Olete naasemas pere raamidesse, kus teil on sugu…, sünnite teatud kohas, kus saate olla kõik koos… – kõik see on osa Vaimu plaanist.

 

Vaimu planeering. Kehastumise Tuul

Oletegi valmis naasema planeedile.

Mis on osavõtt?

Millised energiad peaksid arenema, et sattuda sellesse kohta?

Kui vaatame potentsiaalide aknasse, siis meil on raske lineaarsele olevusele kirjeldada, kuidas töötavad asjad voolavates energiates.

Vaim on paljumõõtmelisuses, seega näeb kõike tervikuna.

Kui püüate teadvustada asjade tööd lineaarselt, siis naastes koju, küsite endilt järgmist: – ehk olete neisse eludesse kehastunud varemgi?

Mida võiksite oodata Sündimse Tuultes enda jaoks, et planeedi uute mängude reeglid  liituksid teiega?

Kuidas uute reeglite järgi saab loodud ühendus inimesega?

Lubage öelda teile, et see ei toimu mitte päriselt nii.

Esimene, mida peaksite teadma… – inimene sellel planeedil on unikaalne.

Kõigil inimestel, kes tulevad ja lähevad, on miski ühine… – neil kõigil on olemas Kõrgem Mina…, kõigil, kui ühel, on olemas DNA…, selle arengu piires olevad Hinge potentsiaalid.

Eristab neid teine teisest üksnes vaid Akaši Kroonika sisu, mida kannab endas DNA.

Akaši Kroonikates on tohutu teie võimete ja potentsiaalide energia…, see on sõltuv sellest, millega olete tegelenud eelmistes eludes.

Kui sellesse ellu olete ärganud vaimsetes potentsiaalides… – siis tunnetate, kuidas eelmiste kehastuste kogemuste energia on liikumas teie teadvuses (kui tõuked, või surved)…, selle läbi teate, et teil on olemas juurdepääs Kroonikatele.

Kuigi vanades energiates piisas Vaimu äratamiseks alustada enda harimisega, kuid nüüd see enam ei toimi nii…

Vanale Vaimule Haritud Inimese kujunemine on juba kättesaadav lausa Sündimse Tuultes…, tänu sellele, mida olete teinud varem… – kõik on teie salvestistes.

Kes te olete…, mida olete teinud?

Kas olete ärganud enne teisi…

Kas murrate pead Valguse mõistatuste kallal?

Seega kallid…, Akaši Kroonikad – pole salvestis sellest, kui mitu korda olete siin olnud…, vaid, kui palju vaimseid teadmisi olete äratanud endis, läbides kehastus kehastuse järel.

Nagu olen varem rääkinud – selles Raamatukogus on see, mida võttes kätte, kannate mitte üksnes sellest elust läbi, vaid viite edasi järgnevatesse eludesse.

Sellega aitame teil teada saada, et järgmine elu saab veelgi valgustunum olema, ning teil ei tule kunagi teha ümberõppeid, sest vead saavad muudetud.

Oleme andnud aksioomi…, kui vaid avate vaimsuse ukse, siis kõik energiad, kõik teie elud ja kogu läbitud õppetöö, muutuvad kättesaadavaks.

Tahaks rõhutada teile… – selline inimolevus, kes on Jumala osake…, on unikaalne olevus…, olevus, kes mäletab Jumala Valgust, ning püüab teadlikult avastada seda endas – see pole loom!

Loomadel on omad isiklikud energia liigid…, mõnedel neist on omad liikide hingede rühmad.

Loomad eksisteerivad mitmetel põhjustel…, sellest oleme varem rääkinud – nad kõik on Gaia tasakaalu osa… – samuti ka inimeste sõpradeks.

Nemad säilitavad energiaid…, mõneti teenivad armastades…, kehastuvad oma rühmadesse mitmeid kordi.

Nende isiklikud rühmad naasevad samade loomadena korduvalt, vastavuses ringi vajadusele…, ega muutu teist liik loomadeks.

Pange nüüd hoolega tähele: loomad ei ületa kunagi Kõrgemate Minade barjääri.

Kui arvate, et loomad saavad evolutsioneeruda inimrühmadeni, aga inimene degradeeruda loomadeni… – siis see pole see, mis on toimunud ja toimub edasi.

Mõnedele inimestele see idee näib loomulikuna, kuna selliseid kontseptsioone on õpetatud teie koolides…, mis räägib, kui lineaarselt töötavad asjad.

Te olete lõpetamas kõrgemat taset ja lähete veelgi kõrgemale tasemele.

Varem need, kes tahtsid näha elu skeemi, rääkisid: „Alustate kui loomad, ning arenete inimeseks“.

Kuid te pole loomad olnud.

Inimesel on olemas suurepärane Kõrgem Mina, mis tuleneb Jumala Vaimu Algest…, Esmaallikast endast.

Inimene…, kuivõrd oled suuteline võtma vastu avatud ust, et näha oma elu jooksul Tema Valgust – sedavõrd muutud valgustunumaks.

Seega…, ärkamise potentsiaal, mida kannab endas inimene, juba eksisteerib – seda tänu Vaimu planeeringule, kes seisab Sündimistuultes.

Mis on jäänud teil täita viimast korda?

Kas on midagi olulist teie suhetes, mis vajab energia muutusi?

Kelleks olete Vaimu rühma tasemel?

Kes on teie vaarvanemaiks?

Olete tulnud läbi nõusoleku – olla neile lapselasteks…, või kohtuda oma lastelastega?

On sedavõrd palju asju, mis on planeeritavad kohtumisteks olnud sidemetega…, iga eluline tee on erinev… – on unikaalne teile igal korral.

See ongi võimalus muutusteks.

Kuid inimestele ei meeldi, et on olemas juhendid, mis selgitavad, mis „toimus eelmises elus“, kuna inimkond saab kõike alateadvuse vahendusel.

Kallid, kui juhtub midagi, mida pole varem teiega Teekonna teadmistes arutatud, siis on kindlad atribuudid, mida inimesed saavad loominguliste potentsiaalide näol muutusteks, mis tegelikult on peamiselt kvantilised.

Et saada tulemusi alustatule, kulub mitmeid elusid.

Et saada tulemust, Vaim suundub pikale reisile…, loob energiaid, kavatsusega läbida rida kehastusi…, kui ühe elu näol.

Tuntud kunstnikud naasevad… ja esimene, mida nad tahaksid teha – võtta kätte pintsel, ning jätkata seda, mis jäi eelmises elus pooleli… – ja seda nad teevad.

Tuntud heliloojad…, tuntud poeedid, skulptorid ja mõned vanakooli meistrid, – te naasete, säilitades oma talente.

Kõik naasevad oma meisterlikkuse atribuutide lõpuni viimiseks.

Nüüd, kuulates suurepärast klassikalist muusikat, küsite: „Kus on need meistrid…, miks nad enam ei loo seda, mis oli kõigi poolt sedavõrd hinnatud?“

Kallid, teil pole õigus…, nemad on taas siin ja sama loomingulise innuga loomas, nagu varemgi, kuid mis erineks teistest…, nad toovad selle endaga kaasa.

Kallid, kõige keerulisem on minu jaoks – kirjeldada teile seda planeeriat, kes loob kindlaid planeeringuid… – see ei toimu lineaarsel viisil.

Seda ei saa võrrelda tabeliga, kus on ära märgitud tingimused ärkamiseks…, või sugupuu energiad, mis annaks perekonna sisest garantiid teile sobiva potentsiaali kohta…

Äkki need on hoopis mujal.

Aga äkki teil pole veel võimalust ärkamiseks…, seega vana Vaim läheb hoopis mujale.

Ehk noorel Vaimul ei tule selliseid kahtlusi…, kuid vaevalt on nii vanal Vaimul…

Vaadakem järgi, kuidas see toimub… – olete Sündimise Tuultes ja… olete valmis…

Oleme rääkinud sellest, et vanad Vaimud uutes energiates, enne planeedile naasemise õiguste kasutamist, erinevad Sündimise Tuultes täienisti.

Vana Vaim, kes on ärganud kehastusest kehastusse…, taas ja taas…, naaseb nüüd koos oma raamatukoguga, kandes endas vaimset eesmärki… – ta on hästi tuttav elu protsessiga…, mäletab väga põhjalikult, – ei leidu asja, millega kohtudes, ta ei leiaks vastust sellele oma raamatukogus.

Ta on hästi tuttav mõningate energiatega, mis noortes Vaimudes kutsuvad esile tõrget.

 

Kolm Vaimu Rühma

Vaataksime nüüd, kuidas see toimub… – kõik olete seismas Sündimise Tuultes…, kõik olete ootel.

Vanad Vaimud, oma õiguslikul planeedile tuleku hetkel, erinevad uutes energiates täienisti… – neile on hästi tuttavad mõningad energiad, mis Noortes Vaimudes kutsuvad esile vastupanu.

Vana Vaim on koondanud oma mõistust vastavuses enda planeeritud tegevuste kavatsustega.

Võimalik, et vanal Vaimul äraminekul on teada, mis on jäänud pooleli ja mida ta tahaks järgmisel korral muuta, – selles on vahe.

Eelmistes sõnumites oleme rääkinud mõningatest huvitavatest erinevustest uute inimeste ja teie vahel.

Oleme rääkinud sellest, et DNA muutused, mida võimaldasite läbi valgustumise ja teadmiste, kavatsevad luua uut tüüpi inimest.

Tulevikus, kui tulete taas, siis juba mäletate, kuidas lugeda…, olete nendeks, kes õpivad varem käima ja varem rääkima…, olete nendeks, kes tunnetavad, et „ei pea õppima kõike“, sest teil on olemas vaimne mälu…, – muutunud DNA’s on täiel määral olemas Sild olnu, oleva ja tuleva vahel.

Seetõttu ei sünni enam ühtki inimest puhta lehena, kes peaks alustama täienisti nullist… – nad tulevad täiesti laetuna… – kuivõrd arenenud aju lubab tal meenutada, kes ta on…

See on Uue Energia lubadus… – eriti peale aastat 2013.

Nüüd valmistute nägema oma lastes mõningaid muutusi…, näete, kuidas need tulevad… ja kuidas toimub nende avanemine uutes potentsiaalides.

Samas sünged ennustused planeedi hukust, ei teostu.

Jumala poolt planeedile antud lubadus valmistub sisenema teie reaalsusesse.

Teile ja planeedile on algamas rännak kvantilise energia uutesse tundmatutesse valdkondadesse…

Teie teaduses on selleks valmimas rida avastusi…, ning näete siis, et pole vajadust rea uute atribuutide järel.

Kõik tuleb kohe…, ühe paketina, mis muudab teie elu.

Kallid…, kõik, mida kuulete praegu, vajab teie tähelepanu… – jälgige seda…

Sündimiste Tuultes kõik on valmis käivitumiseks… – kõik, millest võtsite osa…

Kõik, kes on selles ruumis (lugejad ja kuulajad), võtsid osa sellest muutusest.

Siin pole uustulnukaid…, kuid kõik pole Vanad Vaimud.

Mõnedki on olnud siin sadu kordi…, kõik on olnud siin varemgi.

See, mis on toimumas teie jooksvas ajas, teeb teid uudishimulikuks…, teeb elu teadmiste mitte ahmimiseks, vaid sünnib vajadus uute kogemuste järgi…

See on just see, millega erinevad Vanad ja Uued Vaimud.

Olete väga erinevad.

Mõningad uued Vaimud võivad jääda ärkamata…, kuid kohtudes vana Vaimuga, võivad saada tõuke ärkamiseks.

 

Maine elu. Eksisteerimise Tuul.

Nüüd oleme saabunud Eksisteerimise Tuultesse, ning see on see, mida nimetate Inimeluks.

Anname täpsustusi, et saaksite parandada vead…, ning jäägu need teile reegliteks.

Esiteks… – mida sellel planeedil ka ei räägitaks teile, kuid te pole siin karistuseks… – olete läbimas väärikuse järelkontrolli…, me nimetame toimuvat – testimiseks.

See on test energiale, mida Gaia muudab enda kohaseks… – seejärel toimub mõõtmine, mille andmed edastuvad Suure Keskse Päikese kangasse.

Samas mõõtmine on teie teadvuse näitaja…, teie testiks – kas inimene on külaldaselt muutunud, et minna üle teise mõõtmesse…, minna oma teadvusega ja koos planeediga, ning oma kehaga siseneda kvantilistesse energiatesse.

Seega inimesed ise – on üksnes salvestid, energeetilised tekstid…, ning te pole siin selleks, et olla kontrollituks vigade olemasolule.

Teie Vaimne Pere on siin, ning hoiab üleval Silda Sündimise Tuulte ja Eksisteerimise Tuulte vahel.

See on toimumas teiega…, olete nende Tuulte Keeristes, kus hämmastab teid kõik, mis pole vastavuses tõega…, kus salvestused kustumas… – mille tõttu te ei teadvusta oma sidet Ilmaruumiga…, et olete Jumala enda osake…, kust olete tulnud ja millest olete läbi tulnud.

Te olete ärganud vaimsetes potentsiaalides selleks, et meenutada neid asju – mida olete võimelised võtma vastu vastuvaidlematult (kahtlusteta)…, või kui pole seda varem saanud, siis mõista neid esmakordselt.

Kuid mitte kõik Vanad Vaimud on võimelised meenutama ja kätte saama oma olnud meisterlikkused.

Mõneti Vana Vaim, kes on raskes ja sügavas eelmise elu üleelamistes, hakkab veerema selles elus, kui puhkusel…, soovimata ärgata.

Kuid olete teadlikud, – kusagil ees tuleb „kainestav dušš“…

Kui sellega tutvute, siis saate näha midagi oma silmades… – seal toimub kohtumine iseendaga.

Mõningad teie seast, et pääseda sellisest vapustusest, isegi abielluvad… – kuid selline põgenemine ei aita.

Ka siin pole võimalik pääseda kohtumisest oma sügavustega…, – nemad on pidevais otsinguis.

Nad tulevad kohtumisele oma Vaimse Perega (nagu on selles ruumis)…, nemad tunnetavad siin Kodu energiat…, just see meelitab neid siia…

Siin me saame rääkida teiega, andes teine teisele Armastuse energiat.

Seega, mu kallid…, ärkamiseks pole mingeid reegleid, mis kohustaks teid olla siin, määraks ülesandeid ja käsiks aidata planeeti ja suunata valgust.

Teie jaoks pole – „PEATE“.

Vanad Vaimud – see on potentsiaalide erisuste kompleks…, seekord mõningad teie seast on siin selleks, et hoida üleval energiaid…, olla teejuhiks…, – kelleks ka olete.

Järgmisel korrad nemad tulevad ja teevad tööd, et häälestada omad atribuudid ümber.

Mõned teie seast isegi ütlevad, et „selline elu on tühi aja raiskamine – mingit 80 aastat… ja mitte enam…“.

Kallid, see on midagi enamat, kui kolme nädala raiskamine puhkuse peale!

Antud potentsiaalide kompleks räägib ajalõikudest, mida viibite siin Eksisteerimise Tuultes.

Kes te olete ja kui palju kordi olete siin olnud – see jääb sõltuma sellest, kui palju läbite igal korral.

Sellisel lähenemisel pole midagi ühist raamatupidaliku arvestusega…, pole midagi ühist karistusega, või autasuga…, – sellel on seost õpingutega.

Need, kes käesolevaga saavad tuntuks (uued liidrid), hakkavad paremini teadma, mida teha tingimustega ja kuidas neid luua.

Võimalused muutusid juba ajal, kui nemad saabusid siia.

Seega…, te jaotate vaimude potentsiaalid kolme kategooriase… – uued…, need, kes tulid õppima…, ja vanad.

Uustulnukatele vaja näidata, kuidas tuleks neil tegutseda.

Kuna planeet avardus rahvastiku hulga arvel, siis võite uustulnukaid tunda ära, ning sobival hetkel, kuuldes teine teist, saate jagada neile oma teadmisi…, aga nemad ütlevad vastu seda, mis nende arvates on „õige“.

Teie viimane sõna ütleb neile, kuhu pöörata…,  – muidu nad läheks üksnes otse.

Seda vaja seetõttu, et neil pole veel mõistmist milleski…, see näitab, et neil pole aimu, kuidas on korraldatud elu.

Te võite kas või oma pea lõhki lüüa, kuna te ei mõista, kuidas võib nii kindel olla, et ta teab kõike.

Kuid tegelikuses neil pole aimu inimloomusest…, inimteadvusest.

Nemad on sellised, keda on võimalik kergelt petta inimese poolt, kes tahab lasta liugu teiste  arvel.

Nad on kõigis elu suundades maksimaalselt naiivsed…

Teie, nähes seda, muretsete nende kogemuste saamiste pärast…, ja selle pärast, et neil tuleb seetõttu naaseda palju kordi, kuni hakkavad mõistma kogu protsessi, – kuidas töötab elu.

Nende seas leidub alati selliseid, kes ei kavatse kedagi kuulata…, olgu mistahes kohtumised.

Nemad ei mõtle kunagi ette – „kuidas oleks“ ja kuidas see töötab teistel inimestel.

Mõned neist tantsivad Eksisteerimise Tuultes nii, et kujuneks olukord, mis viiks neid psühholoogi diivanile…, mis aitaks mõista, kuidas inimene on ehitatud.

Mõneti viis neid selleni vaesus, kuna neil polnud mõistmist, mida teha…, ning heideldes, nad tegid muidugi vigu.

Te näete neid naiivsetena ja rumalatena…, ja muide – te ka ise näete sellistena välja (Krayon muigab).

Seega…, te jõuate teatud tasemeni, et naaseda planeedile.

Kuigi seal (Kodu energiates) olite kursis, kuidas asjad töötavad…, kuid peale füüsilist sündi muutute lineaarseteks… – nii see toimub teie kõigiga.

Need, kes väljuvad lineaarsusest, on potentsiaalseteks äratajateks, kuna neil on eriline potentsiaal saabuda sellisesse kohta, kus saab kuulda tõde, ja… – otsustada, kas võtta seda vastu, või mitte.

Kui ta ei võta seda vastu, siis see tähendab, et see aeg veel pole tema jaoks.

Aeg otsustab kõike!

Mu partner on palju kordi kahelnud ja küsinud: „Ehk ma oleks pidanud varem ärkama tõeni, ehk isegi 40. aastate keskel?“

See oleks temale suureks rahulduseks.

Kui ma olin tema minevikus, siis, nagu temale meenub, olen rääkinud talle midagi tärminitest.

See on näide ea paiknemisest lineaarsusel, kus oma küpsusega ta peab paiknema, et teha seda, mida teab, ning millega tegeleda jätkuvalt.

See on neile, kes on kolme kategooria läheduses… – enamuses neile, kes on istumas toolidel (kuulab, või loeb).

 

Kolmas kategooria – ka see on Vana Vaim, Ärganud Meister – Ülestõus.

Need on need, kes on ärkamas ja ootamas juhendeid edasisteks tegevusteks, kuna nende salvestistes on teadmisi oma eludest… – nad on teadlikud, miks on siin…, nad on teadlikud, et Maa vajab neid…, et iga tee on erinev, – seetõttu nad istuvad seekord selles ruumis

Kuidas see siis töötab, Vana Vaim?

Mõned teie seast on minevikus ärganud palju kordi (on ärkamise kogemus olemas), seega teie Raamatukogu on täis vaimseid eesmärke ja ta muutub teile kättesaadavaks.

Mõned vähesed on selles elus esmakordselt ja juba ärganud, kuna kuuluvad vanade vaimude rühma…

See pole teie jaoks kuigi lihtne… – kuid ütleme teile – Vana Vaim on Akaši Raamatukogu.

Mis on seal tallel…, milline on tõde, mida saate sealt välja tuua?

Ehk isiklikult te ei elanudki?

Kuid igaljuhul see on olemas teie seesmuses.

Kuigi see on raske, kuid ma räägin siiski sellises vormis, kuidas pole varem rääkinud.

Enne, kui hakata hoolega kuulama, ehk mõelgem veidi järgmisest…

Kallid inimesed, kui see on tõsi, et te kannate endas Ülestõusnute siiret, siis see tähendaks, et see on olemas teie DNA’s… – kõik mida teavad nemad, on olemas teie DNA’s.

Olete teadlikud, kus olen mina…, see tähendab, et olete võimelised ärkama otse kohe paljudes tõdede hulkades, kuigi ise pole neid kunagi läbi elanud…, see tuleneb sellest, et teie salvestistes on  alati olemas see, mida innukalt otsite.

Ülestõusnud on andnud teile edasi omad tarkused…, seega tõde asub väljaspool teie isiklikku Akašit ja on kulgemas vaimsesse Akašisse, mis on kvantiline.

See on see, mis kuulub teile – teile, kes on istumas siin.

Te hakkate üles korjama Ilmaruumi ja Galaktika tõde Jumala olemasolust, mis on teie elatud aastatest kaugel väljaspool.

See on uus energia atribuut, mida oli kavas anda teile siin…., neile, kes on tulnud õppimise tõttu…, – aeg on teise atribuudi saamiseks.

See on see, millest juhenduvad sageli vanad energiad… – mida nimetate karmaks.

Seega…, tehkem seda kohe selgeks…, tehkem selgeks – millega seda süüa.

Karma – on kõigest lõpuni viimata tööd, mis on kantud ühest elust teise…, see lükkab teid haigustesse ja tablettide poole…, ta tirib teid ähmaste kogemuste ulatusse… – sellel pole mingeid seoseid määratlusega…, vaid temas on kõik, et teha selle soodumuseks.

Kui teil on palju karmat, siis teil on soodumus nihkumiseks ühele, või teisele poole…, kindlatel tingimustel toimuvad energiatele rajatud sündmused, millistega olete tulnud kohtuma… – karma vaid lükkas teid sinna.

Juba aastal 1993 andsime teile informatsiooni, mis oli avaldatud 1. Raamatus.

Kord loeb Vana Vaim seda raamatut, ning lubab jätta oma karma maha (lahkumise teadvustamise kohta), ning võtta vastutuse täieliku enda peale, aga mitte muutuda oma energia hävitajaks (lõpetada võitlus enda seesmuses).

Vaimu ärkamine valgustunud maal kutsub üles võtma välja enesejuhenduse.

Me räägime ikka…, ja te teate samuti, et karma on vana õpetamise süsteem.

Kuid nüüd olete selle ulatusest väljas… – seda on vaja veel üksnes selles süsteemis õppijaile.

Muide…, karma pole uustulnukaile kättesaadav…, – nende lähimates tsüklites koormavaid energiaid pole veel, mis paneks neid oma salvestistest midagi kätte saama…, – just seetõttu nad on ebaviisakad.

Kuid teisel, kolmandal, või neljandal korral nad hakkavad puhastama oma energiaid, mis teevad neist viisakamaid inimesi… – seda nad hakkavad tunnetama.

Kui neid miski tõmbab, või lükkab „teistesse kohtadesse“, siis nad kohtuvad oma karmalise kaardiga.

Seejärel tulevad läbi pere kaardi…, karmalise grupiga, kus nad on juba veidi kindlamad…, ning muutuvad sellisteks, kes ei pea enam kukkuma igal sammul.

Alles seejärel saate purustada side karmalise energiaga täienisti.

Kallis inimene…, kallis Vana Vaim, see tähendab, et järgmisel korral võite juba oma jõuga teha saluuti…

Peame silmas, et juba tänavu olete võimelised planeerima endile soovitavaid asju.

Teie vabanenud potentsiaalidest saavad järgmine kord uued projektide tarnijad…

Kuid hoiatan – koos oma Kõrgema Mina armastusega te planeerite juba mitte üksnes kolmemõõtmelisel planeedil…, mõned teie seast on juba teinud proovikülvi, seega, olete teadlikud, milleks olete võimelised.

Nüüd mõningaile teie seast saab selgeks, miks olete saanud valgustunud teadvuse ja kus tahaksite olla.

Kui energia uus osa räägib teiega selgelt, siis tahaks rääkida teiega kontraktidest, kuna mõned arvavad ekslikult: „Ma teen siin seda, mida pean antud kohas tegema – see on minu leping.“

Te kohtate teist Inimolevust…, ehk isegi kasulike pakkumistega…, ehk isegi romantiliselt…, ehk isegi vaimselt… – ning osa teist hakkab kiskuma selles suunas…, – te taas hakkate kahtlema: „Kas ma pean…, või mitte?“

Taas püüate kinnitada endale, mõeldes: „Minu leping on – jääda siia ja teha seda.“

Ma ütlen teile, mida peaksite mäletama: „Teie kontrakt on jama – ta on kirjas elu nähtamatu tindiga…, vana Vaim kirjutab seda iga päev ümber“…, – kas teadsite seda?

Vana Vaim, teil on vaid üks ainus leping – mitte olla siin, – seda olete täitnud!

Võtke nüüd kätte sulepea, ning hakake iga päev kirjutama, mis oleks just teie jaoks…, ning kui sünkroonsus tuleb ja pühib teid sootuks teise nägemise ulatusse, mis pole kaugeltki see, mida palute, siis tunnetage, kuidas peaks toimuma…, see tähendab, et seda teie jaoks ei pea olema.

Seejärel lubate end astuma oma alateadlike tunnetega kõrvuti, ning kirjutama tindiga, mis on nähtamatu ja mis kaob homseks…

Teie õigus on kirjutada kõik ümber, mõneti isegi paremini kui eile…

Leping pole see miski, mis on teil tänaseks päevaks kui fakt…, mis on lineaarne vaid selleks, et läbida seda (läbitöötada).

Kallid…, kui tahate kasutada sõna, siis püüate kasutada seda õieti, vastavuses oma vaimu mõistmisele: „Vana Vaim teab, ja juhib mind päevast päeva…, isegi praegu – (kunagi varem mul polnud sellist võimalust). Kuid Eksisteerimise Tuulte uues energias ma järgin teda otse nüüd.“

Kallid, see pole see, mida teevad valgustunud olevused…, – nemad ilmutuvad selles, mida nad vajavad…, neile ei tee muret, et neil pole mõju sellele…, – kõik tuleb neile siis, kui on seda vaja.

 

Ellujäämise režiimi ümberkirjutamine. Ülemineku Tuuled

Mitmete järgnevate aastate jooksul hakkate paljusid asju planeedil lahendama kollektiivselt…, paljusid asju läbi aeglase muutuse, kuna vanad energiad on kadumas…, – saate eelistatuse seisuse, milles on enam terviklikkust, mida loovad Vanad Vaimud.

Plaan, et Maa kujutab terviksüsteemi, hakkab kokku saama…, ning lõppude-lõpuks kellegile turgatab pähe mõte rahvuste liidust, ning lubadusest toetada teine teist.

Olen varem rääkiniud, et vanad vaimud hakkavad naasema tulevastesse põlvkondadesse…, ning, vaadates seljataha, kõigele, mis oli alustatud 2012 aastal, näevad oma külvi…, ja veelgi kaugemale minevikku vaadates, näevad barbarlikke ajastute aegu.

Sündides aastal 2013, te näete tsivilisatsioone, millistest olite tedlikud,…, ehk seda, mis oli piiritlemise punktis teile lubatud – Eksisteerimise Tuultes endis.

Vanad Vaimud, te teete tööd nuputamistega…, te pole enam karmas…, ega pole enam lepingutes.

Mõningad teie seast on ellujäämise režiimis, ning olete selle ilminguks…, see pole näilisus, kuna annate temale võimalusi.

Me oleme sellest rääkinud varem, ning… kui hakkate saama ellujäämisest tulenevaid hirmusid ja tundes rahutust iga asja pärast – hakkate, tänu ellu jäämise režiimi energiale, saama kõike vajaliku.

Eelmise reziimi rahutused on nendeks veendumusteks, mida on teile õpetanud teie vanemad…, te teate ette, mida kuulete emalt, või isalt, kes hakkavad rääkima teie teadvuses, kuidas peaksite muretsema asjade pärast, mida nemad on läbi mure jätnud teiele pärandiks.

Näite läbi, mida oleme korduvalt andnud, on teile selgeks saanud, et see saab reaalsena olla isegi kõrbes…, – need reaalsed imed andsid inimrühmale 40 aasta jooksul kõike vajalikku… – isegi puuduvate tingimuste puhul.

Liikudes mööda ringi, ehkki muretsesid iga päev ja olid üksinda, kuigi polnud teinud erilist midagi… neile avanes kokkuvõttes kõik vajalik elu jaoks.

 

Ülemineku Tuuled!

Ülemineku Tuuli te nimetate surmaks.

Mida saaks teile selle kohta ütelda – üksnes seda, mida te veel ei tea.

Enda arvates ma saaks ütelda palju…

Esmajoones – reeglid:

Te ei tea, et te ei tea!

Te ei tea, kuna võib juhtuda!

Mõningaid teie seast tuleb hoida siin väga kaua, kuna te pole ära teinud seda, millest alustasite kehastumisi (Vaimu plaanid).

Mõningaid teie seast peab üle viima lähimal ajal.

Muide… – meil pole siin kellasid…, seega… te ei saa välja arvestada lähimat aega…

Varem, või hiljem!

Samal põhjusel me vajame teid tolles kohas… – teie enda tulevikus – teie nooruses.

Olete meile vajalikud, et arendada jätkuvalt seda, mida arendate praegu.

Te äratate Vaime oma plaanide suhtes ja teil tuleb suur menu noorte seas.

Meil on vaja, et oleksite kindlas vanuses, kus saaksite kandideerida olulistele ametitele ja saada hääleõigusi riiklikes parlamentides… – samas olles valgustunud.

Vanad Vaimud, meil on vaja, et oleksite noored teatud põhjustel, mis, teie arvates, oleks tõenäone…, – kuid just seetõttu teil jääb veel millegi teadmisest puudu.

Heitke hirm kõrvale…

On asju, millest te pole teadlikud.

Et mõista, et põhjus on neis asjus, mis on sügavad, teil tuleks usaldada Vaimu plaani, mis on teadlik teie minevikust ja tulevikust

Ärkamise protsess ise aitab otsustada, kuna kavatsete edastada Kodu energiat…

On tavaks arvata, et meie anname ettekirjutise – „kuna peab saabuma surm“.

Kuid mateerialikul tasemel olete võimelised nägema Ülemineku Tuule tegevust Maa peal… – kõik jääb… ja jääb… ja jääb ellu…, iga viimse asja bakter ei taha midagi muud, kui ellu jääda.

Esmalt ellujäämine lükkab teid ellu…, seejärel kiindute sellesse… – seetõttu keegi ei lähe surma ilma hirmuta…, ja see jääb sellisena…, ja see peab olema sellisena.

Meil on teie jaoks kingitus, mida anname teile… – te olete teadlik sellest ja me ütleme teile, mis see on – see on ülemineku hetk Südamelt, mis seiskub viimsel väljahingamisel…, ta on ammendunud…. – püüate teha sissehingamist… -ha… -ha…, veel kord… – kuid midagi ei tule…

Me oleme teadlikud, et teil toimub üleminek… – lüke… lüke…, ja seal oleme üksnes meie…, seal üksnes Suure Keskse Päikese Inglid, kes on süütamas Valgust, mis toob teile Rahu, milles puudub hirm.

Eksisteerimise Tuultes viibijale on teada, et see on normaalne – hoida alles viimset elu tilka, mida saaksite nimetada vaimseks anesteesiaks.

Me kogume teie jaoks Taevast Andi, et Ülemineku Tuuled kvantilisest vaatevinklist oleksid kaunitena…, mis aitaks ületada hirmu…

Anname hetke, kus mõistate, et te ei püüdnud haarata veel ühte hingetõmmet…, veel kõigest… ühte…, – kuid hetke pärast sõuate meenduste protsessi – kes te olete.

Osa teist jääb siia töö lõpuni viimiseks…

Osa teeb ülemineku ilma kehata, et saada uut… – kõik see on kaunis!

Mõned inimesed on läbinud surmaeelset kogemust, ning on selgitanud, et parimal juhul said naaseda erinevate inimkogemustega…, või, nägid mingi Ingli imelist ilu, – või osa temast, kui „tuule osa“.

Kui naasesite, siis ei uskunud, et olite hetke surnuna…, ega saanud uskuda sellist reaalsust, kus kaunis Ingel võttis teid vastu lauluga, või sõnadega.

Küsige neilt…, ning kui vastavad, et nii see oli… siis see on meiepoolne kingitus.

Ma pole kunagi varem sellest rääkinud…, – sellisest kingitusest ülemineku aegu.

Teadke seda, teie surmas olekut pole olemas.

Kallis inimolevus…, sa oled vaid armastuse aruandeks neile, kes jäävad maha.

Ma ei tea, kus te praegu viibite…, kuid ma ütlen, – kui olete väljaspool kolmemõõtmelisust, võite näha kõiki neid…, kõiki, keda armastasite, kuid olete kaotanud.

Mu kallid, kõik nemad, kellega on seotud teie süda, on ikka veel siin – nende mälu on kristallvõres.., ehk mõned neist on üle läinud teie vanemate kogusse.

Need kadunud lähedased, keda armastasite, jäävad teiega teie viimse hingetõmbeni, hoides teatud viisil teie poole – see on armastavate energiate kompleks, mis avardab ülestõusu portaali.

Inimolevused, te olete teadlikud, et teie Grupi Vaim asub paljudes kohtades korraga…

Me oleme rääkinud sellest, et enne, kui saavad kehastuda teiseks inimeseks, kui selle vaimu osaks, saavad olla samuti teiena, kui vaimse kogu osana.

Ärge vaid küsige – „Kuidas?“, sest kolmemõõtmelisuses te pole suutelised isegi ette kujutama neid asju… – nemad ei selgita teile, kuidas see toimub.

See on kaunis vaimne süsteem…, ta ei peatu, kui kaotate kedagi, keda olete armastanud… – tahaks, et te mäletaksite seda.

Armsad inimesed võivad ilmneda taas…, ja lahkuda igaveseks – kuid see on üksnes kolmemõõtmelisuses nii – ja mis pole tõena.

Mingis mõttes nad on elus ja tervena…, vaatavad teid ja anuvad teid, rääkides teiega, et te saaksite näha armastuse energiaid, mida nemad esindavad…, kuigi te ei kuule neid alati – kuid tunnetate seda siiski.

Selline on meie sõnum Kolmest Tuulest tänaseks.

Mulle meeldib rääkida neist asjust, kuna need on minu kõrval ja ma teen tööd nende kõigi kolmega…, – teen tööd otse nüüd, kui Krayoni Grupi energiatega…, nii ka teie vaimsete gruppide koosseisudega.

Teie vaimne pere on toetamas kedagi, kes on seismas Sündimise Tuultes…, sosistades neile, et kõik läheb korda.

Vana Vaim on tervitatav ülemineku tsoonides, kus pole kõik korras… – ta läheb sinna selleks, et teha tööd nendega, kes pole kindel oma eksistentsis ja selgitab neile, et see on Vaimu roll Kõrgema Mina vahendusel.

See on Jumala avamine enda seesmuses ajal, kui olete seismas Eksisteerimise Tuultes.

Mu kallid…, see on kaunis plaan!

See on tõemeeli nii!

Read Full Post »

Vertikaalne mälu. 2013.04.11

11:11.

Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Kallid sõbrad, Maa energiad on tänavu muutunud.

Maa energiad, teie kavatsuste energiad ja püüdlused on küpsenud selliseks, et suudaksime anda teile edasi selle sõnumi tervendavate impulsside laineid.

Täna räägin vertikaalsest mälust…, teie VERTIKAALSEST LIITUMISEST.

Kuna esmakordselt märkasite sünkroniseerimise aega oma kelladel – 11:11, 12:12, 13:13, jne?

Võimalik, te ei mäleta seda…, kuid ajavoo sünkroonsust märkate siiski vahetevahel.

Portaalide avanemine, imelised „kokkusattumused“…, nagu keegi juhiks teie silmi…, nagu teie tähelepanu oleks mingite jõudude poolt juhitud kellale, kui seal on 11:11, või muud taolised numbrid.

Teie tähelepanu ja pilku juhib teie Kõrgem Mina, ehk… teie Kaksik neljandast mõõtmest.

Kui vaatate kella ja näete sünkroonsust, näiteks 11:11, siis sellel hetkel olete täies sünkroonsuses Galaktika Keskme ajaga, teie neljamõõtmelise olevuse sünkroonsusega, Ilmaruumi Keskme ajaga.

Neil hetkeil avanevad kõik Aja portaalid, ning teil toimub vertikaalne liitumine Kõrgema Minaga – sünnib teie Vertikaalne meendumine.

Te veel ei tea, kuid inimkond on hakanud MEENUTAMA juba siis, kui hakkasite märkama oma kelladel sünkroonsust.

Kuid seejuures märkas mitte üks inimene – vaid paljud…, igas linnas ja igas riigis.

Just totaalse sünkroniseerimise hetke pärast… ja teie otseseks vertikaalseks liitmiseks neljanda mõõtmega, olid loodud kunagi elektronkellad.

See kõlab teie jaoks veidi veidralt…, kuid nii see on.

Kauges minevikus oli meie Aja Inseneeride poolt edastatud Maale idee, kuidas häälestuda teid tulevikuga… – see, mis teie käsutuses olemas nüüd, on käesolev aeg, koos vertikaalse Galaktilise ja Ilmaruumi ajaga.

Ehk arutaks samm sammu järel, mis asi on VERTIKAALNE AEG.

Vertikaalne Aeg – on iga füüsilise ja mittefüüsilise…, ilmutatud ja mitteilmutatud objekti Tuuma ja Telje Aeg…, mistahes Ilmas see on Teadvuse Aeg.

Ilma areng toimub tavaliselt horisontaalsel tasandil…

Horisontaalne aeg – see on madaldatud sagedusega vibratsioonide aeg…,  see on ühel, või teisel määral võetav kui jätkuvus…, kui lineaarne aeg.

Vertikaalne aeg – on Vaimu aeg.

See on telg, mis läbib teie teadvuse keskmet…, Maa keskmet…, Galaktika keskmet…, mistahes tähe ja Ilmaruumi keskmet.

Horisontaalses ajas te võtate sündmusi lineaarses järjepidevuses.

Igaüks teist, vaadates seljataha, näeb oma elu lineaarseid ja horisontaalseid meendusi…, üks sündmus justkui voolaks teisest välja…, kõik on omavahel seonduses…, enamuselt… loogilises järjepidevuses.

Kuid igaühe elus on olnud ebatavalisi sündmusi, märke, imede ilmnemisi, mis pole loogikaga seletatavad…, miski, mis väljub teie tunnetuste raamidest.

Mõningatel inimestel on meendused…, meendused sellest, mida nende elus pole olnud… – kuid mäletavad seda… käesoleva elu sündmustena.

See kõik kuulub teie VERTIKAALSE MÄLU ilmingute hulka.

Kui hakkate liituma Vaimuga, siis samm sammu järel väljute Maa lineaarsest ajast, ning enda seesmuses astute muusse avarusse – Igaviku Aega.

See on Vertikaalse Telje aeg…, Kõrgema Loovuse ja Evolutsiooni aeg.

See on Aja kõrgendatud kiirusega trass, mis on nähtud ette paljude Ilmade sidumiseks…, kõikide teadvuste telepaatiliseks sideks, mis toetavad ühtset harmoonilist sagedust.

Mida lähemale olete Galaktika, Maa, Ilmaruumi ja oma Teadvuse keskmele, seda suurem teie VERTIKAALSE MÄLU maht on teie käsutuses.

Vertikaalset Mälu võiks nimetada alateadlikuks mäluks.

See on teie heas ja suurepärases häälestuses kontakt…, kanal suhtlemiseks oma alateadvusega.

Alateadvus aegamisi avardub ja areneb Vertikaalse Mälu Kiireks…

Sellel Kiirel saate liuelda kuhu-tahes Ilmaruumis.

Kui hakkate meenutama vertikaalselt… – hakkate saama vertikaalseid signaale impulsse…, oma vertikaalseid meendusi.

Elus hakkab esinema üha enam sünkroonsusi.

Hakkate meenutama mitte üksnes oma eelmisi elusid, vaid selgelt teadvustama ja mäletama (esmalt väga katkendlikult) oma eelmise, või eelmiste elude sündmusi.

Võite meenutada endid teistes kohtades…, teistel planeetidel…, teistes peredes…, kui ka sündmustes, mille tegevus oleks siin ja praegu.

Vertikaalne Mälu annab teile Vertikaalseid Meendusi.

Vertikaalsed Meendused pole lineaarsed, vaid paljumõõtmelised…, need kõik täiendavad teine teist, ning sageli annavad võimalust mäletada endid kohtades, millistes füüsiliselt polnud võimalust selles elus kunagi olla… – kuid teie mäletate seda.

Teil kerkivad vertikaalsed meendused teie lähedastest, sõpradest.

Hakkate meenutama Käesolevat…, mitte horisontaalset, vaid tõelist Käesolevat Aega.

Vertikaalses Ajas olete VERTIKAALSED.

Olete häälestuses oma neljamõõtmelise Kaksikuga, kes elab Reaalses Kosmilises Ajas.

Kuni vaatate oma mugavas toolis telekat, teie Kaksik võtab osa paljudest Maa sündmustest, ning kannab teieni Vertikaalseid Meendusi neist.

Seda läbi elada on hulga lihtsam ja meeldivam, kui püüda seda selgitada.

Sageli keeruliste sõnumite edastamises tunneme raskusi.

Sellegi poolest, see on väga oluline materjal…, kuna olete muutumas VERTIKAALSETEKS, ehk Neljamõõtmelisteks.

On toimumas täielik sulandumine teie neljamõõtmeliste kaksikutega, ning olete taas saamas juudepääsu kogu mälu varamule ja oma kaksiku kogemustele.

Palun mitte segi ajada… – kaksik pole kloon, ega duubel (Naer).

Kaksik neljamõõtmelises olete te ise…, ja teie vahel on sünkroonsuse Sild, et saaksite taas ühineda Vertikaalse Mälu Kiire laines.

Kujutage vaid… – kord teie tunnetus oli lõhestatud – ta oli kahestunud.

Suurem osa tunnetustest jäi piiri taha – neljandasse mõõtmesse…, aga osa tähelepanust ja tunnetusest oli suunatud horisontaalsesse ilma…, aeglustund aega.

Mõlemad teie tunnetuse osad jätkasid oma elu erinevatel tasanditel.

Pikemat aega sünkroonsuse Sild puudus teie vahel täielikult…, polnud täisväärtuslikku telepaatilist sidet.

Nüüd taas olete jõudnud mõistmise juurde, ning olete suutelised ja võimelised juhtima oma tähelepanu.

1987 aasta Galaktilise Sünkroniseerimise ja Galaktilise Konvergentsi aegu oli Sild taastatud (just siis toimus häälestus ja teie galaktiline, üldplanetaarne VERTIKAALNE LIITUMINE), kogu inimkonna tähelepanu koondumine oli nihutatud Neljanda Mõõtme Reaalsuse paradigmasse.

Sellesse Reaalsusesse, millisest olite tulnud.

Sellesse, mis tegelikult on teie jaoks algne.

Selles elus võite mäletada end teise olevusena…, kes on mängimas rolli mingi teatri laval…, kuigi mäletate end teisena.

Paljud teie seast tunnetavad VERTIKAALSEID MEENDUSI elust juba selgelt… – seda, mis on Maal samuti toimumas nüüd ja praegu…, kuigi need ei seondu kuidagi antud elu lineaarsete sündmustega.

Näiteks…, te pole kunagi Egiptuses olnud, kuid mäletate hästi kohti, mida olete külastanud, ning olete võimelised kirjeldama igat detaili.

Te pole kunagi võtnud osa salajastest uuringutest Maa peal, kuid teie vertikaalne mälu on käivitunud, ning teatab, pehmelt öeldes, veidraid andmeid, mis hiljem osutuvad reaalseteks.

Te pole kunagi osanud juhtida autot, aga teie sõber pole kunagi teeninud kosmodromil (naerab).

Kuid te mõlemad mäletate SEDA, ning teil on arusaamatu – kust need meendused tulevad.

Kui see käib teie kohta…, siis meil jääb vaid õnnitleda teid, ning öelda – Sõber, ära sulgu selle protsessi ees… – kuna see peab sinus arenema…, Vertikaalne Mälu peab end täielikult avama.

See viib kogu Inimkonna täieliku Galaktilise Sünkroniseerimiseni ja enese galobaalse meenutamiseni.

Vertikaalses Mälus võite meenutada end surematuna…, võite meenutada mistahes inimese kogemust Maa peal… – tulevik ja minevik muutuvad NÜÜD ookeaniks…, võite meenutada meendusi ja kogemusi Ilmaruumi igalt osakeselt, igalt aatomilt…, iga olevuse arengut ja kogemust…, iga elu kõigis detailides…, igat võtit siin ja praegu.

VERTIKAALNE MÄLU – see on Ilmaruumi Mälu.

Teie VERTIKAALNE MEENDUS ja LIITUMINE – see on üksnes algus!

Esmalt meenutate oma paralleelseid elusid…, sündmusi, mis olid teie eluga paralleeselt.

Teie ellu ilmnevad inimesed parallelsetest ilmadest.

Mida vertikaalsemad olete, seda õhemad on piirid ilmade vahel…, seda illusoorsemad on aja membraanid.

Siin on vajalik teha paus, ning öelda kahest olulisest asjast.

Vertikaalne mälu… – on kunst…, – esmalt… see on Reaalsuse valik…, seega… MEENUTAGE ÕIETI!

Meile meenutamine – on miski muu, kui teile Maa peal.

Meile meenutamine – on teadvustatud Reaalsuse valik.

See, mida meenutame vertikaalselt, on kui teostamine oma teadvuses.

Meie teadvused vertikaalse mälu režiimis on häälestuses vahetult Ilmaruumi Keskmega…, tema Teadvuse Keskmega.

See tähendab, et kõik, mida teostame oma teadvuses, teostub hetkega ja üheaegselt Ilmaruumi Teadvuses, ning hetkega teostub reaalsuses.

See ongi Neljas Mõõde – täielik häälestus ja vastavus Absoluudi Ajaga.

Seega, teiseks… – meenutage Loovaid Meendusi…, parandage seda, mida saab parandada.

Teie mälu kannab erinevaid vibratsioone ja energiaid.

Kui olles häälestuses, hakkate meenutama end erinevais tragöödiais, siis ise ka teostate neid.

Seega…, kui sellised meenutused tõusevad, siis teie ülesandeks on neutraliseerida neid täielikult.

Sõnumi edastamise eesmärgiks on öelda teile Vaimu nimel – kõik teie meendused ja mälu katked on reaalsed.

Mida enam neis kannatusi, hirmu ja valu, seda kaugemal olete Lättest…, ehk Neljanda Mõõtme Vertikaalsest Teadvusest.

Mida lähemal olete oma Vertikaalsele Tasemele, seda enam on teis rahu, harmooniat ja puhtust…, seda enam toob rõõmu VERTIKAALNE MÄLU.

Ajapikku, teie mäletamise meisterlikkuse arenguga vertikaalselt, horisontaalne aeg ja mälu hakkavad lahustuma.

Siiski tõene ja igavene on kõik see, mis on täienisti hääles Lätte ajaga – 11:11. 12:12, 13:13, jne.

Need sagedused justkui nihutavad teid teie iskliku Teadvuse Keskmele maksimaalselt lähemale… – sellele keskmele, kus teie teadvus on ühtne Ilmaruumi Teadvusega.

Vertikaalsed meendused annavad teile teise, hulga loogilisema ja täiuslikuma pildi teie elu saatusest Maa peal…

Me lubame seda, kuna olete üle minemas Maa Tõelisse Aega.

Teie Vertikaalsed Meendused aegamisi sulanduvad ÜHTE, ning muutuvad teie katkematuks Teadvustuseks.

Te meenutate iseendid, oma tõelist saatust ja Maad.

Just vertikaalne teadvustus avab teile akna oma käesoleva elu nägemiseks.

See on väljapääs lineaarsuse ja paralleelsuse illusioonist.

Praegu toimub inimeses kosmilise aja mõlema pooluse tasakaalustamine ja peen häälestus, ning peale häälestust avaneb teile teine mälestus planeedist ja iseendast.

Inimkond on hakanud MEENUTAMA.

Just seda nimetame Tõeliseks Saatuseks…, – selleks eluks, mis kujuneb teie vertikaalsetest meendustest.

Vertikaalselt võite meenutada end Surematuna, Valgustuna…, võite meenutada oma Ühtset Elu Maa peal, ilma reinkarneeringuist, karmata ja kehastumisteta.

Kõik sõltub teie vabast valikust, kas tahate seda mäletada!

Just nimelt see elu…, teie mälu vertikaalsus ja paljumõõtmelisus, on TÕELISEKS SAATUSEKS ja TÕELISEKS ELUKS teie igaühe jaoks.

Aegamööda nihutate oma tähelepanu Vaimu reaalsusesse, samas tasakaalustades oma elu horisontaalses ajas, ühtlustades kõik aja vood.

See on teie naasemine iseenda juurde.

Kujutage, et seni olite võlutud ja hämmelduses pöörlevast värvilisest mosaiigist, mis teatud hetkel oli uinutanud teie tähelepanu, ning nägite und…, und tänapäevasest elust ja Maast.

Kuid teie teadvuses pole seni pildi tervikut…, uni justkui laguneks pidevalt eri osadeks… – ilmnevad vastuolud…, ning samas – te ei mäleta oma sündi selles ilmas.

Te vaatate pöörlevat värvilist mustrit ja teadvustate alateadlikult, et see on üksnes uni.

Meenub teile…, et ärgata, selleks peate pidevalt vaatama pöörleva mosaiigi keskele…, valge diski keskele – sinna, kus sulanduvad kõik värvid ühte.

Selles keskmes horisontaalse mälu areng peatub… – mis tähendab, et te nullite oma teadvuse uue neljamõõtmelise mälu laadimiseks.

Siin peatuvad kõik teie karma tsüklid, ning olete suutelised ärkama, meenutama enda Teist Elu.

Ma mõistan, et paljudele see on keeruline, kui teie vertikaalsed meendused jõuavad teile järgi… kui ookeni värske laine…, siis teie teadvuses on juba olemas võtmed vertikaalse mälu õieti tunnetamiseks.

Enamgi veel…, meenutama hakkavad kõik inimesed üle kogu Maa…, kuna pole olemas eraldi mälu… – on olemas teie ühine teine ilm…, teie ühine mälu endast ja sõbrast.

Teie Vertikaalsed Mälud hakkavad resoneeruma omavahel…, hakkate täheldama üha enam sünkroonsust oma meenduste vahel.

Vertikaalsed meendused – need pole üksnes vaid mälestus eelmistest eludest… – need on hulga paljumõõtmelisemad ilmingud.

Just Vertikaalne Mälu on teie atribuut Uue Reaalsuse teadvustamiseks, millesse olete üle minemas…, kuid mida veel ei näe.

Vertikaalselt…, vaid just nii saate MEENUTADA oma tõelist ÜLEMINEKUT (tulevikust, minevikust, või paralleel ilmadest), ning viia Plaan täide.

Kui hakkate vaatama ilma „vertikaalselt“, siis näete, kuidas ta on muutunud…, te näete, kuivõrd teiseks on muutunud ümbruskond…, näete oma kehi, mis on muutunud  sootuks teisteks…, ning näete, mis saab edasi.

Teie prohvetlikud uned, alateadlikud nägemused ja aimdused kuuluvad vertikaalsele mälule.

Kui meenutate arktuurliku ANALOOGIKA Teadust (Jose Arguellese raamat „Sond Arktuuruselt“), siis saate võimast teadvustumise ja vertikaalse mälu valdamise atribuute.

ANALOOGIKA on vertikaalse mälu teadvustamise viis, et luua LOOGILISI, kuid paljumõõtmelisi ahelaid kasulikest ja effektsetest informatsioonidest, kasutamiseks teie ilmas.

Armastusega ja Austusega inimolevustesse, Meister Krayon ja Magneetiline Kaaskond, Galaktiline Aja meeskond „ATON-11“, Vikerkaarelise Kiire „Maa-Aton-Genesis“ liitmise Insenerid.

Sefera.

Read Full Post »