Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2013

Tuleva inimkonna maailm

Saint Germain

Marina Šultsi vahendusel

 Liigume Jumaliku täiuseni…,

terviklikuse omandamiseni

 

Mu kallid sõbrad, täna koos teiega alustame ühist tööd teie tuleviku planeerimisega…

See on suurepärane, kui teadvustada, et oma tulevikku on võimalik luua oma kätega.

On lõpuks kätte jõudnud piir, kus inimkond hakkab iseseisvalt looma oma elu täielikus harmoonias Kosmiliste Seadustega.

Mu kallid, me kindlasti saame sellega hakkama!

Kuigi võib näida veidrana muuta harjumuspärast ajaloo kulgu.

Te olete harjunud arvama, et tulevik ei sõltu teist…, ja nii see enamuselt ka oli.

Kuni toimus Duaalsuse Eksperiment, teil tuli kalduda kõrvale Jumalikest Seaduspärasustest, mis eksisteerivad kosmoses, ning on elu kriteeriumiks paljudes Ilmades.

Kuid nüüd peab kõik ühtlustuma ja sujuma oma rööpasse.

Seega…, samm sammu järel hakkame meenutama seda, kuidas võib ja peab seadma oma elu uute, samas ammu unustatud, kriteeriumite järgi.

Olete paljus juba hakanud teadvustama, et oma elu ja saatuse Loojateks saate olla ise.

Kõik ju tahavad elada omal viisil!

Ma siiski ei tahaks sellega nõustuda.

Ja just seetõttu alustame meie juttu teie praeguse ja tuleva elu loomisest.

Alustame juttu; – kuidas on võimalik seda teha, kui ei mäleta elu, milles elasite õnnelikult, harmooniliselt, ning kandsite uhkusega Inglite staatust Keskselt Vaimselt Päikeselt.

Alustan sellest, et paljudel teie seast algas aktiivne DNA süvamälu ärkamise protsess, ning inimesed hakkasid märkama oma eelmiste elude fragmentseid olemusi.

Miks ma kasutasin sellist keerulist väljendust?

Teid on harjutatud arvestama lineaarselt, et olete elanud paljusid elusid, mis on läinud kusagile…, seega, on minevikus.

Nende aktiivsus on suletud, kuid hakkate meenutama neid juhul, kui miski hakkab segama jooksva elu elamist.

Teile on õpetatud formuleering – “eelmiste elude läbitöötamine”.

Mõnigi tegeleb sellega intensiivselt ka praegu, arvates, et kui ta seda ei tee, siis ei saa minna selles elus edasi.

Mõnigi vaatab sügavamale, ning kasutades juhendusi (näiteks Krayonilt), vaatavad arhiveerituid vanu kogemusi…, need olid siiski Duaalsuse kogemused, ning neist tuleb võtta kogetud meisterlikkus, millega saaks rikastada jooksvat elu.

Kõigil neil, esmapilgul erinevail lähenemistel suhtlustesse minevikuga, pole mingit vastuolulisust.

Toimides nii või teisiti, igal juhul kaasate analüüsimiseks oma teiste elude fargmentseid olemusi.

Miks fragmentseid, aga mitte täielikke?

Aga seetõttu, et mitte üheski kehastuses te pole olnud tervikuna…, mis, muide, käib ka jooksva kehastuse kohta.

Paljud on hakanud mõistma, et teie Olemuse terviklikuse küsimus on tõusmas esikohale.

Seda tuleb lahendada kiiresti ja targalt.

Just sellest küsimusest alustan oma tööd Inimkonna tuleva Ilma loomisega, sest Uus Ilm hakkab erinema oma terviklikusega…, teie Jumaliku natuuri terviklikusega.

Alustan sellest, et ka praegu kõik teie kehastused (fragmentsed olemused) on teie kõrval.

Kusjuures paljudel on alanud DNA aktiveeringud…, paljude elude informatsioon ilmneb erineval kujul teie elulises ruumis selgelt… –  kuigi paljudel pole selge, mis on nendega toimumas.

Seetõttu eriti aktuaalseks on kerkimas küsimus eluliste olukordade äratundmises… mis on teiega toimumas.

Peatselt hakkate selgelt tunnetama muu ruumi juuresolekut…, muud oma keha seisundit…, muid tunnetusi, mis pole tüüpilised seni elatud elule.

Hakkate teadvustama endile, kui keegi püüab abistada teid, või jagama soovitusi.

Mõneti teid üllatavad teie endi poolt tehtud sammud, või otsused.

Pole vaja mõelda, et need on haigusest.

Haigestumised ei anna kunagi selliseid  üleelamisi – samas rahulikke…, pigem rõõmuküllaseid.

Miks üksnes rõõmuküllaseid? – küsite teie.

Ma vastan rõõmuga, ning kinnitan oma sõnadega seda, mida oleme teile rääkinud juba ammu…, kuigi paljud teie seast ei võtnud neid sõnu tõena…, kasvõi teadmiseks.

Mu kallid, paljud ju ütlesite siiralt välja kavatsust arhiveerida oma Duaalsuse kogemusi, koos kogutud meisterlikkuse säilitamisega, mida võib kasuks minna mitte üksnes jooksvas elus, vaid ka tulevastes.

Samas fragmentsed olemused pole müüt, ega illusioon, vaid täiesti energeetilised täis olemused, kes samuti elavad oma elu, ning on võimelised astuma teiega kontakti…, isegi saada taas mingiks teie igapäevaseks fragmendiks.

Seega teadke, et Duaalsuse kogemus arhiveerub üldises planetaarse ulatuses, mis tähendab, et ka kõigis elu vormides, kaasaarvatud ka inimlikes.

Te hakkate kaotama aegamööda neid sõltuvusi, mida on tavaks nimetada negatiivseks karmaks, kuna Duaalsuse energiad lahkuvad, või muunduvad…, koos nendega lahkuvad ka teie eelmiste kehastuste karmalised seondused.

Ma ei soovitaks teil tegeleda oma karmaliste võlgade uuringutega…, sellele pole tarvis raisata aega.

Te võite taas ja taas ütelda välja kavatsust arhiveerida Duaalsuse kogemust.

Ta on lahkumas, viies aegamööda kaasa vastuseisud ja vastuolulisused, mis sünnitasid peamiselt negatiivset karmat.

Kuid karmas on iseenesest palju erinevat…, selles on Põhjuse ja Tagajärje Seaduse kohaselt ka positiivseid külgi.

Kuid pidage silmas ka järgmist… – Põhjuse ja Tagajärje seadus on kiretu…, ta tähistab vaid süsteemi tasakaalutust… ja mitte enamat.

See, mis nüüd on teile positiivne – võimalik, et edaspidi pole see enam positiivne…, võib muutuda isegi… mittevajalikuks.

Seetõttu ka sellega peate olema ettevaatlikud.

Kuid praegu positiivsete kogemuste naasemine eelmistest eludest on siiski teie jooksvas seisundis eriti meeldivaks hetkeks.

Me ütleme teile – teie Meisterlikkus on naasemas!

Kallid Inglid Keskselt Vaimselt Päikeselt, on kätte jõudmas aeg, kus naaseb mitte üksnes Meisterlikkuse kogemus, mis oli kogetud maiste eludega…, vaid ka kosmiline Meisterlikkus, mille manustasite sellesse eksperimenti, kuigi läbiviimise ajaks pidite isoleerima selle.

Mida ma tahan sellega teile öelda?

Enne, kui alustada uue elu loomisega, igaüks peaks katsuma teha vastavad ümberkorraldused oma olemuses.

Uue Elu loovuse tase eeldab kõrget kosmilist meisterlikkust, mida valdab igaüks teist.

Sellise meisterlikkuse tagasi toomine on teie esmaseim ülesanne…, seetõttu vaadakem deitailselt seda, mida pakkus välja Saint Germain.

Kallid inimesed…, ma asun nüüd analüüsima teie jooksvat seisundit ridamisi.

Kõigile ei saa teha seda suure põhjalikkusega, kuid teadke, et minu arutluste jada jääb Maa jooksvas ajas kõigi jaoks samaks.

Seega…, tehkem selgeks negatiivse karma asja, millega püüavad paljud hakkama saada… – kuid mõneti tulutult.

Pidage meeles…, ta neutraliseerub Duaalsuse energia kadumisega planeedilt, või selle muundumisega.

Iga fragmentaalne olemus eelmistest kehastustest annab need energiad heameelega ära, kuna igalühel neist, nagu teilgi, tuleb sulanduda teie ühise eksistentsi olemusega üheks tervikuks.

Olen ju öelnud, et nemad pole illusioon – vaid energiat täis olemused.

Te teate samuti, et Peenel Plaanil pole mineviku, käesoleva ja tuleviku vahel eraldumisi… –  seega tuleb mõista, et teie terviklikuse osad suurima meelega vabanevad kõigist negatiivsetest energiate liikidest.

See eeldab kõigi karma negatiivsete energiate kadumist teie olemuslikkuse terviklikkusest.

Seda on oluline mõista!

Millega saaksite aidata seda kaunist protsessi?

Kõige kergem on teha seda, milleks oleme teid korduvalt kutsunud…, mistahes teile kättesaadaval viisil…, sealhulgas, läbi kavatsuse viia teie tervikliku olemuse seesmusest Duaalsuse energiad välja ja muundada need.

See kandub kõigi teie fragmentsete olemuste peale… – teile teada olevatele, või tundmatutele.

Seejuures teil pole tarvis püüda analüüsida, millega oli esile kutsutud ühe või teise negatiivse energia liigi kogumine.

Teete tööd ühisel rindel…, sellega saavutate edu kiiremini.

Seetõttu soovitame teil need küsimused mitte lükata sahtli põhja…, vaid teha kõike võimalikku karmilise negatiivse energia pärandist vabanemiseks.

Kui liigute mööda negatiivse energia muunduste teed, siis toote sellega oma arsenaali mitmet liiki positiivset ja loovat energiat, mis on väga lähedane teie olemusega.

Selliste energia liikide erisusega teil on kergem kooskõlastuda, ning nende kasutamine ei tekita mingit raskust… – sellega tuleks arvestada.

Lähme edasi!

Alustan sellest, et ega kõik negatiivsed Duaalsuse energiad pole teile vastunäidustatud (Saint Germain muigab).

Kas minu avaldus pole veider?

Teie arvates tuleks kõigist Duaalsuse energiatest vabaneda?

Ei, mu kallid!

Muu seas…, Duaalsuse tingimustes sündinud energiad olid aktiivse ergutava loomuga…, need olid esile kutsutud Duaalsuse tingimustega…, sageli isegi paljude sündmuste, tunnetuste, või mõtete vastuseisu ja polaarsuse kujunemisega… – kuid just need ergutasid teid tegevusele.

Jätkem need aktiivsed energiad uue aja teenistusse… – neist pole vaja vabaneda!

Paljud teie seast on juba ammu võtnud need oma olemuse koostisosaks, kui suurejoonelise iseloomu osana (sihikindlus, kindlameelsus eesmärgi saavutamisel, andumus oma tegevusele, kohustuse tunnetus… jne).

Seetõttu ei maksa uisapäisa eemaldada Duaalsuse energiaid.

Ma räägin sellest teile…, koostades kavatsuste tekste, või tehes Duaalsuse energiatega muul viisil tööd… – püüdke täpselt sõnastada seda, millest tahate vabaneda…, muidu tahtejõulisest inimesest võib kergelt saada pehme ja tahtejõuetu olevus.

Need on muidugi äärmused, kuid just nende peal on kõige parem omandada tegelikkuse rasked õppetunnid.

Lähme taas edasi…

Võtke oma uued muljed planetaarseis mõõtmeis toimuvast aluseks…, kuid kõike vaja teha pidades silmas planeeti.

Ta on muutumas – koos temaga olete muutumas ka teie.

Temal on toimumas samad protsessid, kuid teistes mõõtmetes.

Pidage meeles – mida enam teete tööd koos oma fragmentolemustega, vabastades neid ja oma terviklikkuse olemust Duaalsuse energiatest, seda kergem on Maal hakkama saada sama taoliste ülesannetega…, –  ka Maa püüab vabaneda mittevajalikeks muutunud Duaalsuse energiatest.

Sageli ta teeb tööd kõigi eest – kõigi eluvormide eest.

Neid energiaid on kõige enam kogunud inimvaldus.

Just seetõttu selle küsimuse teie selge mõistmine ja aktiivne Gaia toetus annavad viivitamatuid tulemusi…, kaasaarvatult loob Stiihate tasakaalustatud tööd.

Kallid inimesed…, nüüd justkui hakkame rääkima juba teie karma negatiivsustest puhastunud fragmentsetest olemustest.

Jah…, kui teete tööd ülalpool loetletud reeglite kohaselt, siis teie möödaniku elu fragmendid hakkavad muunduma, ning saavad külgetõmbejõu teie praegustele ligi.

Jah…, just külgetõmbejõud rakendub tööle… – rakenduvad ka teie poolt avaldatud kavatsused tuua jooksvasse ellu tagasi seda meisterlikkust, mida olete kujundanud eelmiste eludega.

Hakkate energeetiliselt liginema oma fragmentsete olemustega, ning saama kätte (tagasi tooma) varem saavutatut meisterlikkuse, mis seni oli tagasi nõudmata.

Ärge imestage, kui koos sellega hakkab teie elu radikaalselt muutuma.

Pigem…, teie poole hakkavad sirutuma need energiad, mis on teile kõige enam vajalikud.

See, mis pole hetkel aktuaalne, jääb ootama oma tundi.

Koos sellega hakkab muutuma ka teie elu…, ümbruskond, pere olukord, töö, huvid, suhted lähedaste ja sõpradega.

Te peate ka selleks valmis olema!

Sageli on nii, et inimene hakkab tihti külastama kohti, kuhu jättis piltlikult maha oma energiad…, seal sünnivad kõige eredamad ühinemised oma fragmentsete osadega… –  just selliselt teete rännaku läbi aja.

Sageli ulmekirjanikud ja paljud teadlased on unistanud “ajamasina” leiutamisest.

Praegu see masin on ilmnemas igal sammul…, selle ilmutamiseks pole tarvis leiutada midagi metallis ja elektroonikas.

Peate mõistma toimuvaid protsesse, ning teadma, et ise olete võimelised juhtima neid protsesse.

Kallid kaasmaalased…, Isamaa on meil ühine…, selleks on planeet Maa!

Kuid selleks on ka kogu Galaktika.

Miks mitte ka Ilmaruumi pidada Isamaaks, kuigi tema mõõtmed hirmutavad mõningaid?

Milline on Ilmaruum?

Räägitakse et tohutu!

Räägitakse, et täiesti haarmatu…, kuidas sellist pidada Isamaaks?

Me oleme siiski harjunud arutlema lineaarselt…, Isamaaks pidama miskit piiratut, kasvõi territoriaalset.

Kuid paljud teie seast olete taevased, kosmilised… – tähe rändurid!

Ma just ajan teiega juttu kosmilise staatuse tagasi toomisest, mis on kosmiliste kogemuste kogemiste tulemused.

Paljudele teie seast see hakkab tulema esiplaanile… – ärge arvake, et see on vaid valitute jaoks.

Teil on tarvis seda teadvustada ja teostada, kuna teie unikaalset kogemust läheb tarvis planeedile, inimkonnale ja kõigili planetaarse elu vormidele.

Olete hiljuti läbi teinud suurepärase planetaarse töö, mille käigus rändasite koos Ema Gaiaga mööda Kosmost, korjates kokku oma kosmilised kogemused.

See oli tõeline kunagi loodud kogemuse kokku korjamine.

See on olemas, ning me oleme suutelised rääkima eksisteerimisest mitte üksnes Maa peal, vaid ka erinevates Kosmose Ilmades, oma fragmentsete olemustena.

Kuid nüüd… tähelepanu.

On aeg ka neid lisada oma jooksvasse ellu.

Ja mille pärast kõik?

Duaalsuse eksperiment on lõpule viidud.

Vaid eksperimendi ajaks isoleerisite oma Mina sihilikult kosmilisest ja maisest kogemusest.

Nüüd kõik püüdleb osa saama teie meisterlikkusest.

Ma taas räägin teile sellest, et teie fragmendid – on teie reaalsed energeetilised olemused.

Te võite koos nendega rännata neisse Ilmadesse, kus olite nendena…, ehk täpsemalt – teie terviku osad oli nendeks.

Seni te polnud kusagil olnud tervikuna…, üksnes olete püüelnud selle poole.

Olete võimelised koos nendega olema kosmilises koostöös ja ühiselt teostama valguse tööd.

Võite mõneks ajaks ühineda nendega, sulandudes üheks Püha Südameks.

Võite lõpuks mõista, kuivõrd paljukujulised, paljuvariantlikud ja paljumõõtmelised võite olla.

Siis… – alles siis võite mõista…, täpsemalt aru saama – millist Tulevast Ilma võite luua.

Te olete juba olnud paljudes Ilmades…, seetõttu on tarvis tunnetada oma Mina taas Kosmilise Inimesena.

Mida siis on tarvis teha kõigil…, eranditult?

Alustage oma elude meenutamisega teistes Ilmades!

Seda pole raske teha… – uskuge mind.

Teie kutse kohaselt hakkavad teie juurde tulema teie enda fragmendid kosmilistest kaugustest.

Teil tekkib huvi koondada seda informatsiooni, mis hakkab saabuma koos nendega.

Me teeme selleks järgmist, mis kergendaks seda huvitavat tööd…, – kutsume appi Kosmilise Informatsiooni Vardjaid, kes teevad tööd selle säilitamise nimel.

Teile on teada Akaši Kroonikad, milles on tallel informatsioon kogu Ilmaruumist, Galaktikast…, nii ka igast protsessist, või mingist olemusest.

Sellel informastiooni pangal on olemas oma teenendav personal, kes on kõrgesti austatud.

Nendega saab teha koostööd …, saab pöörduda abi järel.

Just nendega tuleb hoida sidet, ning teha tööd oma fragmentsete olemuste kohaselt.

Öeldes välja kavatsuse, saab käesoleval hetkel leppida nendega kokku ebaolulise kogemuse talletamises.

Hiljem meil on nendega pidev side.

Seega…, on soov luua ühendust mõnede teie tuttavate, või veel mitte tuttavate fragmentidega teistes Ilmades?

Mida tuleks selleks teha?

Esmalt… – soovitav liikuda kavatsuse vahendusel…, sellest vaimsest käsust pole midagi võimsamat ….

Teie Kõrgemad Minad on alati valmis tulema teile appi.

Ka Toetuse Rühmad on teie initsiatiivi ja lõpliku otsuse ootel, et saaks tegutseda teie käsu kohaselt.

Võtke vastu kindel otsus, teadvustades sulandumise perspektiivi üksnes muus Ilmas oleva iseendaga… – see on ohutu, kuid seda vaja teha täies üksinduses, tingimusteta Armastuse  ja Rõõmu lainel, mis annab täielikku sisenemist teie olnud olemusse.

Seejuures mõistke siiski, et olete ühinemas enda tõelisega, reaalsega, mis eksisteerib tänase päevani.

See ei tähenda, et teie fragmentne olemus (ilma teieta) elab teises Ilmas…, hoopiski mitte…, vaid energia informatsioon temast eksisteerib seal alati, ning on valmis täiendama teie jooksvat elu… –  seega tehke seda viivitamatult.

Ta aitab rikastada teie jooksvat elu…, täita enneolematu loomingu värvidega, ning tuua palju uusi muljeid teie viibimisest kogu Kosmoses.

Nüüd tahaks minna üle küsimusele teie terviklikkuse loomisest.

Sellest on praegu palju juttu.

Iga õpetaja õpetab omal viisil, kuid see ei tähenda, et õpetustes on olemas lahknevus, või eraldumus…, igaüks õpetab vaid oma meetodeid ja harjumusi isikliku tervklikuse saavutamiseks.

Mida tahaks meenutada teile terviklikuse saavutamise küsimuses esmalt?

Teil on olemas küllaldane informatsioon selle kohta, miks loobusite oma terviklikusest Duaalsuse eksperimendi aegu.

Seda ei tohtinud teil olla…, muidu eksperimenti poleks toimunud.

Te olete erinevate allikate ja vaimsete teadmiste kaudu, kuigi hajutatult, küllaldaselt teadlikud oma terviklikuse olemuse joontest, mille taastamiseks on nüüd avanemas võimalused.

See pole üksnes võimaluse avanemine…, seda vaja ka kindlapeale realiseerida, et saavutada terviklikkust.

Võib minna erinevaid teid, – kuid jõuda siiski ühisele tulemusele.

Seega, kordan taas… –  ärgu hirmutagu teid tulemuse saavutamise erinevad teed, mida pakuvad teile erinevad vaimsed koolid.

Igale indiviidile on omane see või teine suund.

Juhib süda…, süda pakub parimat töö varianti.

Seda teostama peate siiski koos.

Lähen üle teie olemuse laiali paisatusele, ning kuidas me näeme tema üheks tervikuks liitumise teekonda.

Teekondi on palju, kuid tipp on üks, mille poole liigume.

Mu kallid…, tahaks, et te meenutaks endi jumalikku päritolu…., seda, milliste Jumala-Looja Jumalike aspektidega pärjatakse sündivat monaadi Kosmiliste vanemate poolt.

Aspekte (energiaid) on 21…, igal ühel neist on oma määratlus…, nimetus…, funktsioneerimine ja seos.

Nüüd mõelge sellele… –  kuidas on võimalik läbi Jumalike Aspektide side aktiveerimise ehitada üles oma terviklikkust.

See on täiesti võimalik…, veelgi enam – see teekond on kõige väiksema keerulisusega ja kõige effektiivsem.

Aktiveerides Jumalikke Aspekte üks teise järel, teostate sellega paljusid tegevusi oma Mina väljaviimises Duaalsusest, süüvimata nende energiate olnud formeeringutesse ja nende olemasolu tasemesse teie olemuses.

Pidage meeles – võib minna mitte uurides detailselt mineviku karmat, vaid lahendades küsimusi radikaalselt, uurides ühtede või teiste Jumalike Aspektide aktiivsuse võimalusi.

Kui me räägiks taas karmast, siis meenutaks teile, et põhjuse ja tagajärje seadus on kiretu…, ta vaid fikseerib kõiki teie tegevusi – olgu need head, või pahad.

Seal, kus positiivse karma ilming on küpsenud, seda protsessi vaja tervitada, aga mitte töödelda halastamatult olnud kehastuste karmat.

Peale selle tuleks jätkata varem läbitehtu omaks võtmist.

Vaadake üle oma jooksva elu…, te mõistate kohe… kuivõrd palju positiivset on käesoleval ajal naasemas teie jooksvasse ellu…, piisab vaid jälgida toimuvat.

Õppige jälgima oma mõtteid, – nüüd, kui mitte kunagi varem, saate täies ulatuses ja hetkelist reageeringut neile.

Taas kordan… – kas positiivset, või negatiivset reageeringut.

Töö oma mõtte protsesside kallal võib iseenesest tuua kaasa ka tööd oma varem kogutud negatiivse karma kallal.

Teid huvitab – kuidas saab see võimalik olla?

Kuid ma siiski suunan teid varem öeldu juurde… – teie fragmentsed olemused on teiega kaasas.

Nemad korjavad endisse kõiki teie energiaid, korrigeerides sellega omi, ehk, teie poolt kunagi looduid.

Vabastades oma jooksvat elu negatiivsetest energiatest, muudate sellega oma möödanikku.

Teie tõeline Mina on kõige täiuslikum “aja masin”.

Tagastades oma terviklikkust, toote tagasi oma Kosmilise Aja-Ruumi Loojate meisterlikkuse.

Pole vajadust taas ja taas siseneda olnu sündmustikku, sundides oma Mina taas üle elama seda, mis on arvatavasti kaotanud oma vajaduse.

Kunagi toimunud sündmuste jäljendid on olemas tõesti, kuid teie jaoks isiklikult nemad ei anna midagi tähenduslikku…, seda enam, midagi negatiivset.

Seetõttu taas kutsun teid kaalutletult lähenema oma terviklikuse loomisele.

Kasvõi kahjulikest harjumustest vabanemine…, mis paljudel toimub aja mõju kohaselt, uute energiate tõttu, või, iseseisva sügavalt läbimõeldud otsuse tõttu.

Mida tähendab mistahes halb harjumus?

Esmajoones see on enneaegselt kujunenud kompleksne reageering.

Võimalik, et antud elu programmi oli sisse kirjutatud millegistki vabanemine, mis kaugetes aegades oli lammutanud elu teil, või teid ümbritsevas ilmas.

Ja teie, vabanedes halvast harjumusest, muudate informatsiooni selles samas minevikus, mis kirjutas seda teie programmi sisse.

Kõige õigem oleks öelda – te ise olete valinud sellise programmi antud kehastusele.

Te ju muudate mineviku, seega pole tarvis minna tagasi temasse.

Ma ei agiteeri teid kategooriliselt loobuma eelmistesse eludesse laskumise praktikatest, põhjuste uurimiseks neis, mis olid sünnitanud ühed, või teised negatiivsed tagajärjed käesolevasse ellu.

Ma näitan alternatiivset teed arenguks uute energiate ja uute planetaarsete muutuste tingimustes, mis toovad ka teile uusi võimalusi…, samas on võimalus aktiveerida Jumalikud Aspektid, mille äratamiseks ja side loomiseks nendega võite ise koostada vastavaid programme ja teha tööd uute tehnikatega.

Täiustades oma Mina “siin ja praegu”, te muutute samaaegselt ka eelmistes eludes.

Mu kallid planeet Maa inimesed…, kui hurmavalt kõlab teie planeedi uus nimi – Helesinise Leegi Planeet!

See nimi oli temal kunagi täiesti seaduslikult…, nüüd te aitate temal tuua seda kaunist Kosmilist Staatust tagasi.

Kas te ise mõtlete sellele, mis on toimumas planetaarsel tasemel, kui ise olete vabanemas Duaalsuse negatiivsustest?

Duaalsuse energiate informatiivsus arhiveerub, muundub, ning läheb üle uuele adapteerumise tasemele…, edaspidiseks kasutamiseks.

Kui te ise võtate aktiivselt osa neis planetaarsetes protsessides, siis muudate sellega ka oma planeedi minevikku.

Ja-ja-ja…, just see nimelt on toimumas.

Kui me räägime, et teie, kallid inimesed, aitate Gaial tuua tagasi tema Koosmilist Suursugusust…, kuid see pole päris täpne – mitte üksnes tagasi tuua…, vaid taassünnitada põhimõtteliselt uuel tasandil!

Antud protsess, uskuge seda, on vastastikku rikastav!

Te muudate pidevalt oma planeedi minevikku.

Nüüd siis lähme üle veel ühele olulisele oma terviklikuse saavutamise hetkele.

Oleme teile juba rääkinud, et teie planeet on unikaalne eksperimentaalne planeet, millel evolutsioneerusid kaks evolutsiooni haru… – laskuv kõrgematest mõõtmetest ja tõusev madalamatest mõõtmetest.

Oma enamuses te olete tõusev haru…, keegi teie seast ei vähenda seda… – vastupidi, just teie olete läbinud kõige raskema ülestõusu programmi, ning eludega tihkete mõõtmete plaanides olete kogunud kogemusi.

Teile, kui mitte kellegile teisele teie Galaktikas, saavad omaseks omadused, mis annavad võimalusi luua ülitihkes mateerias.

See, uskuge mind, on üliharuldane kogemus!

Nüüd ütleme teile, et tihketesse ilmadesse jäid maha teie fragmentsed olemused, keda te sageli nimetate aspektideks…

Mida nendega teha, kui need on olemas igal ühel teist?

Muidugi neil, kes on madalamatest mõõtmetest saabunud neljamõõtmelisusesse, on need olemas…, kuid, kas need siiski on endiselt seal, madalamates mõõtmetes?

Ma teravdan seda küsimust just nimelt seetõttu, et laiaulatuslik elanike väljatoomise töö, planetaarsetes mõõtmetes, toimub Valguse Töötajate poolt juba ammu.

Kes muu on need elanikud, kui mitte teie endi fragmentsed olemused!

Paljud teie seast on võtnud ja jätkavad võtmast osa sellest tööst.

Nüüd tehke ise järelduse – kas on mõtet otsida teises, või kolmandas mõõtmes oma fragmentseid olemusi?

Te võite laskuda sinna ja leida sealt oma madalamate aspektide energeetilisi jäljendeid, kuid teie terviklikkus ei sõltu enam neist.

Paljud neist on toodud sealt välja kõrgematesse mõõtmetesse…, või inimeste poolt kutsutud oma südamete avarustesse.

Seetõttu laskudes mateeria madalama tihkuse kihtidesse, olge valikutes tähelepanelikud.

Olete ju teadlikud, et planeedi vibratsioonid on tõusmas, ning paraku, teie aspektidel on võimatu jääda sinna.

Seetõttu enne madalamatesse ilmadesse minekut, küsige selle kohta informatsiooni… kas ikka tasub teil isiklikult seda teha…, kas on ikka seal teie tõelisi aspekte…, või kõigest on nende jäljendeid!

Tehke oma terviklikuse saavutamiseks mõningad vajalikud sammud aktiivse programmi formeerimises.

Esmajoones soovitan tuua esile selle programmi peamised, ülivajalikud punktid.

Esiteks: esimeseks sammuks aktiveerige Jumalikud Aspektid nende täielikus ühenduses.

Uskuge, see annab suuri nihkeid teie tervikolemuse terviklikuse saavutamise küsimustes.

Seejuures teadke… –  mis evolutsiooni harusse te ka ei kuuluks, seda vaja teha kindlapeale ja esimeses järjekorras.

Selleks on vajalik luua vastav programm…, või siis, astuda Kavatsuse kinnitamise teed…, ehk isegi… korduvalt…, ning teha koostööd oma Kõrgemate Minadega, Õpetajatega, või Toetusrühmadega.

Teiseks: Terviklikuse saavutamist alustage analüüsimisest – millisele harule kuulute ise?

Sellest sõltub teie edaspidine programm…, sellest sõltub, kas teie aspektid on (või olid) madalamates mõõtmetes.

Samas arvestage, et mõningad inimesed, kes kuuluvad laskuvatesse evolutsiooni harudesse, on kunagi läbinud neljanda mõõtme ja pidasid vajalikuks laskuda madalamasse mõõtmesse, ning tulla sealt tagasi.

Kas need polnud teie?

Ma tahaks veenda teid selles, et planeet Maa inimkonna keerulise evolutsiooni ilmutuste paljusus näeb ette ka rangelt isiklikku terviklikuse saavutamise programmi.

Kolmandaks: Ma kutsun teid koondama oma tähelepanu ühele olulisele detailile teie isiklikus programmis.

Me järjekindlalt ei soovita otsida eelmistest eludest karmilisi põhjusi oma negatiivsele olekule, või elu tingimustele…, kehvale tervisele.

Planeedi minevik on hoogsalt muutumas…, mida soodustate aktiivselt teie.

Taas kordan – muutudes paremuse poole, te muudate oma minevikku.

Duaalsuse energiate muundus, või lahkumine – muudavad teie eelmiste kehastuste karmat.

Ärge raisake sellele aega!

Tegelege siin ja praegu oma enesetäiendusega!

Astuge Valguse poole…, kandke endaga kaasas rõõmu ja armastust!

Teis on avanemas praegu kunagi kapseldunud Tingimusteta Armastuse Allikas.

Lubage temale vabat voolamist…, kustutage sellega kogu Ilma janu!

Andke Ilmale tema vanad Südame rõõmud…, tehke oma eksisteerimise Ilm päikeseliseks ja suurepäraseks.

Alles siis võite sellest vabanenud eksisteerimisest alustada oma Tuleva Ilma, Tuleva Inimkonna Ilma loomisega…, see tähendab… ka Uue Maa, selle sõna otses ja täielikus tähenduses.

Mu kallid…, ma mõistan, et olen püstitanud teie ette palju ülesandeid…, kuid mul pole kavas jätta teid poolele teele.

Lähimal ajal me aitame teil koostada terviklikuse saavutamise programmi.

Samm sammu järel teeme seda, mille poole olete oma südameis ja mõistuses ammu püüelnud.

See ei tähenda, et te ei peaks looma selles suunas iseseisvalt.

Midagi keerulist selles pole…, uskuge oma sõpra Sant Germaini!

Paljud teie seast on võimelised sellega hakkama saama iseseisvalt…, ma tean seda… – näen seda…, ega muidu te poleks Inglid Suurelt Vaimselt Päikeselt.

Armastusega Saint Germain.

Read Full Post »

Aštari laevastiku täheline kingitus

Galaktiline Kristus-Melkisedek

Svetlana Dratšova, Sergei Kanaševski ja Marina Šultsi vahendusel

Sõnum planeet Maa inimestele

Ma tervitan planeet Maa kangelasi.

On teostunud see, mida oleme oodanud tuhandeid teie duaalse elu aastaid.

On toimunud tähtis sündmus, mille tagajärgi on raske hinnata.

Lemuuria Ladamir Kristalli aktiveerimise päeval tulid planeedile Armastuse terved energiad – sellise armastuse, mille nimetasite Tingimusteta Armastuseks.

Meile kõigile ta on – Tõeline armastus, Ilmaruumilik Armastus, Kosmiline Armastus.

Ärge imestage mu kallid… – ärge imestage…, Armastuse energia juba ammu kümbleb Maad oma voogudes.

Kuid teie ja teised planetaarse elu vormid pole veel suutelised laskma oma Südameist läbi kõiki Armastuse energia diapasoone… – see on seotud teie Duaalsuse Eksperimendi tagajärgedega.

Kuigi praegu olukord on põhjalikult muutumas, Duaalsus ei kiirusta lahkumisega teie ilmast.

Päev, mida paljud kartsid ahastuseni, 21 detsember 2012, möödus ohustavate tagajärgedeta Maa elule ja inimkonnale.

Kuid mõningad inimesed, kes ei taha teie valguslikku muundust, on taas ja taas mõjutatavad jõudude poolt, ning nad oletavad, et „maailma lõpp“ on üksnes edasi lükatud kusagile hiljemaks.

Mina, Galaktiline Kristus-Melkisedek, kuulutan kõikide hirmude, murede ja ahastuste lõppu.

Tänapäevaks teie planeedil pole väliseid energeetilisi faktoreid, mis toetaksid neid seisundeid.

Kui inimesed viivad ise Oma Mina taas ja taas neisse seisunditesse, siis see tähendab üksnes seda, et nemad on isoleerunud evolutsiooni uute suundade protsessidest, mis avarduvad planeedil Maa kogu oma laiuses.

Ma pöördun kõigi Maa inimeste poole.

Planeet Maa inimesed!

Me pole juhuslikult lõpetanud Duaalsuse Eksperimendi!

Teie ise ja teie kõrgemad Minad tegid ostsuse Duaalsuse Eksperimendi lõpetamiseks…, see oli vajalik samm peale edukat selle teostumist.

Teie Kõrgemad Minad töötavad kosmoses kõrgematel tasemetel, aidates teil teostada üleminekut duaalsusest uuele elule.

Praegu kõik Valguse Töötajate Kõrgemad Minad teevad oma algse Valguse struktuuri ümberehitust, mis kokkuvõttes võimaldab kogu maisel elul väljuda paljude Galaktika ja Ilmaruumi sfääridega kosmilisele kooskõlale.

Maa Inimesed,  teist pole juhuslikult saanud Duaalsuse Eksperimendi lõpu tunnistajad.

Igaüks teie seast astus neisse kehastustesse, ületades suuri keerulisusi…, seda vaid selle nimel, et Eksperiment lõppeks edukalt.

Olite Jumalikust eraldumisest saanud üliolulist kogemust, ning nüüd saate uut, Jumalikkusega sulandumise kogemust…, samaaegselt loote Uut Reaalsust ja uusi elu vorme!

Täna ma kuulutan: teie Maa Uus Päike avas neil päevil erilise Portaali Tingimusteta Armastuse energia diapasoonidele tulekuks maale, mis on vajalikud Duaalsuse jääknähtude ületamiseks… – samuti teie isiklikes eludes ja paljudes planetaarsetes ühiskondades.

Mu kallid, ärge unustage kõiki neid, kes on mänginud Suures Kosmilises Näidendis koos teiega tohutul laval.

Tingimusteta Armastus ja selle energia eeldavad uues diapasoonis teie armastust kogu Ilmaruumi Olemise ja kõigi selle Olevuste suhtes.

Nüüd teist saavad kosmilised tervendajad, kes on võimelised tervendama nii Valgust, kui ka Pimedust.

Teie Armastus ja Tänulikkus on liikumas Suure Näidendi kõigi mustrite suunas… – ka neile, kes olid mustadel väljadel…, kui neile, kes olid valgetel väljadel…, ka neile, kes juhtisid mängu väljumata mänguväljakule…

Suur Mäng on osa Looja-Jumala Suurest Plaanist.

Mäng ei saa otsa, kuid otsa saab etendus nimega „Duaalsus“.

Duaalsuse Eksperiment on Galaktilise Vabade Ilmade Föderatsiooni Nõukogu poolt hinnatud edukalt täide viiduks, ning on antud märk selle lõpetamiseks.

Sellest hetkest teile on antud õigus valikule… – kas jätkata elu duaalsuses, või lahkuda sellest.

Teil pole üksnes võimalus kosmiliste vahendite abil väljuda uuele eksisteerimise tasandile, vaid Valguse Pere viib koos teiega läbi duaalsusest väljumiseks tõsiseid, ulatuslikke, sügavalt galaktilisi ja planetaarseid ettevõtmisi.

Teil peamine õigus on – teha midagi geniaalselt lihtsat ja üliolulist kogu planeet Maa inimkonnale…, kõigile planeedi elu vormidele.

Teile on tagastatud Armastuse seisund – kõike haarava Armastuse…, Tingimusteta Armastuse…, Üldkosmilise Armastuse…, Armastuse kõigi Suurest Duaalsuse Eksperimendist osavõtjate vastu.

Teie peamine õigus – võtta vastu Tingimusteta Armastuse energiad.

See on teie õigus, Suure Keskse Päikese Inglid!

Mida annab teile naasemine tõelisse Armastusse?

Naasemine mitte üksnes vanale Armastuse tasemele… – vaid uus rännak Armastusse…, Uue Tingimusteta Armastuse taseme omaks võtmine ja omandamine, mis aitab taas üles ehitada elu täiesti alguset peale.

Suured eesmärgid seisavad teil ees… – teostada Uut Maad…, luua põhimõttelt uued elu vormid, kasutades rikkalikke kosmilistes mõõtmetes saadud mängu kogemusi.

Uut Armastuse taset on saavutatud juba paljudes meie Galaktika elu sfäärides.

Me toome teid mitte üksnes selle Armastuse juurde, millest lahkusite Eksperimendi tingimustesse, vaid kõrgeimasse Armastuse tasemesse, mille oli avanud meie Galaktika Elulill.

Teie auõigus on – avada omad Pühad Südamed, mis säilisid Jumalikult Täiuslikena kogu pika duaalse une ajal, ning võtta vastu neis avanevad ebatavalise Armastuse Lille õienupud, mis on üles kasvatatud selles Galaktikas.

See ebatavaline Galaktika And oli lisatud Maale Lemuurliku Kristalli Ladamiri aktiveerimise päevil Aštar Šerani kosmilise laevastiku poolt.

Selle Anni lisamine pole juhuslikult langenud kokku Lemuurliku Kristalli aktiveerimisega.

Ladamir, kui kõigi Lemuurlike Kristallide Nullpunktide vardja, kätkeb enda Minas erilisi valguskoode, mis aitasid planeedil võtta vastu Armastuse uue diapasooni harmoonilisi vibratsioone.

Mina, Kristus-Melkesedek, olen volitatud Ilmaruumiliku ja Kosmose kõikide Ilmade Ema nimel tegema avalduse.

Kallid meie Kaasmaalased, me pöördume kõigi planeedil Maa ilmutatud liikide ja tüüpide poole lõpliku duaalse koostöö ja seesmise duaalse eksisteerimise peatamise küsimuses.

Duaalsuse Eksperiment on lõpule viidud!

Väljumine duaalsusest on kindlustatud ja toetatud kõigi vajalike vahendite ja Linnutee Galaktika jõududega.

Duaalsuse mäng ei too teile midagi peale liigse pingutuse, ning lükkab edasi teie programmide teostamist ja maise elu täiustamist tervikus.

Teil on juba käivitatud tõsised ja progressiivsed omapärased programmid jätkuvaks arenguks,  mis on täies ulatuses toetatud Vabade Ilmade Galaktilise Nõukogu poolt…, me soovitame teil koondada neile oma tähelepanu ja jõud.

Kõik teostuses olevad ja eesseisvad programmid on suunatud teie planeedi ja kõigi tema eluvormide ebatavaliseks arenguks.

Me teame, et enamus teie seast on jätkuvalt teadmatuses toimuvatest protsessidest Maa peal.

Kuid selles pole midagi üllatavat, ega ähvardavat planeedile, ega teile.

See kõik oli juba algselt oletatud Duaalsusest väljumise juures.

Selleks toimub praegu kõigi inimeste Kõrgemate Minade restruktueerimine, et aidata peamist Valguse Olevuste hulka teadvustada taas oma kosmilist staatust…, mitte üksnes sellel planeedil, vaid ka Galaktika ulatuses.

Me taas ja taas suuname teid Armastuse poole… – üksnes Armastuse abil suudate väljuda duaalsuse kookonitest.

Paljudest planetaarsetest ümberkorraldustest teil on hästi teada.

Tõsised magneetilised muundused ja ümberkorraldused ei toimu juhuslikult.

Ka teie kosmiline tervendamine pole alanud juhuslikult.

Neile, kes on teadvustanud vajadust hakata nende tervendajaks, keda pidasite pikki tuhandeid aastaid oma vaenlasteks, on saabunud aeg omandada Uue Armastuse energiaid, mis said neil päevil toodud teie planeedile.

Miks toodud?

Miks ta ei tulnud tavalisel viisil… – teatud voona läbi kosmilise ruumi?

Miks just nii, aga mitte teisiti?

Kus ta on… – see ebatavaline Armastus?

Miks ta on toodud Aštar Šertani laevastikuga?

Miks seda teostati Lemuuriliku Kristalli aktiveerimise ajal?

Otsival mõistusel ja harmooniliselt häälestatud südamel on palju küsimusi.

Kuid just südamele võib usaldada vastamised neile küsimustele…, kuna just läbi Pühade Südamete tunnetasite neil päevil ebatavaliste energiate tulekut teie elulikku ruumi.

Armastuse uusi energiaid hakkate veel pikemat aega vastu võtma ja omandama…, seejärel saatma neid teid ümbritsevasse ruumi.

See on tõsine protsess, mille ebatavalisest algusest ma kuulutan täna.

Nüüd ma peaks selgitama Lemuurliku Kristalli Ladamiri aktiveerimise seost Armastuse Uue energia tulekuga Maale.

Jah, need kaks sündmust on omavahel seotud…, kaks teie planetaarse ja üldkosmilise elu seost.

Kristall Ladamiril oli oluline osa Uue Armastuse energia üldise informatiivsuse paketi õiges vastuvõtus, kohandumises ja suunamises.

Kristall sai neil päevil vastavad juhendused Uue Armastuse kohandamise protsessi kohta planeedil Maa…, erilise energia uue vormi arengu kohta.

Ladamiril on jõukohane aidata igat maalast, olenemata tema osast Duaalsuse Eksperimendis, Uute Armastuse energiate omandamises…, tänu sellele väljuda uuele planetaarsele koostöö tasemele, ning harmooniliselt lülituda uute evolutsiooniliste programmide teostamistesse.

Selline on Ladamir Kristalli missioon.

Mu kallid, mul on õnne rääkida taas teiega läbi oma ustavate abiliste ja kosmiliste kaastöötajate.

Kuid tuleks mainida, et nendeks olete te kõik, Valguse Töötajad…, kõik Valguse suhtes ärkavad inimesed.

Tegelikult teie kõik, ilma liialdusteta, olete Kosmilised Kaastöötajad.

On aeg tuletada meelde oma kosmilisi määratlusi…, neid plaane, millistega tulite planeedile.

Aeg meenutada kõike seda, mida olete ühiselt kavandanud ja palju kordi üle rääkinud.

Nüüd on valmis kõik tingimused teie igaühe oma täieliku jumalikkuse tagasitoomiseks.

Hakkame abistama teid kõikide jumalikkuse atribuutide tagasi toomises ja nende aktiveerimises.

Astuge julgelt, võttes vastu oma südameisse avasüli Suurt Galaktilist Andi, mis oli teie jaoks neil päevil kohale toimetatud.

Te ehk küsite, …kuidas seda vastu võtta?

Kuidas näeb välja Tingimusteta Armastuse Õis?

Kelle poole pöörduda selle kätte saamiseks?

Ma suunan teid enda Püha Südame juurde.

Läbi puhta ja siira Kavatsuse saate paigutada Uue Armastuse Õie hologrammi oma Püha Südamesse, ning anda temale võimalus kinnistuda oma Südamesse.

Jälgige teda hoolega!

Samas temast saab hea testiv faktor.

Vaadake…, millistel teie tegevuste ja mõtiskluste hetkeil ta õitseb, ning hakkab täitma endaga teie elulikku ruumi…, või, kuna hoopis sulgeb oma kroonlehed ja tõmbub kokku.

Pidage meeles… – Uue Armastuse Valgust peate kandma ja kinkima kõigile eranditult.

Selles on teie Uue armastuse omandamise pant.

Nüüd siis mitte vähem oluline sõnum!

Uus Armastus oli kujundatud just nimelt inimeste ja kõigi planeet Maa elu vormide väljumiseks Duaalsuse Eksperimendi tingimustest.

Olime teadlikud, et naaseda endisele, teie poolt omandatud ja saavutatud Armastuse tasemele, on väga raske…, – väga raske.

Galaktia meistrid töötasid samaaegselt, paralleelselt koos teiega.

Kes, teie arvates, läks raskele galaktilisele eksperimendi teostamisele…?

Keegi oli isegi mõelnud sellest, kuidas teid, eesastujaid, saaks aidata väljumisel Duaalsuse tingimustest.

Ilma selleta poleks võimalik lubada teid sellisele keerulisele kosmilisele rännakule.

Vastavate meetmete väljatöötamise aegu olid arvesse võetud paljud faktorid, mis võimaldaks teil pääseda mitte üksnes oma jumalikkuse juurde, vaid ka muuta planeeti ennast.

Mu kallid, neil päevil Aštar Šerani laevastik tõi Maale ja maalastele tähelise kingituse – UUT ARMASTUST, mis teeb duaalsusest väljumise protsessi palju pehmemaks, harmoonilisemaks… – samas ka hoogsamaks.

Kallid, võtke see kingitus oma Püha Südameisse vastu!

Tõelise Jumaliku Armastuse kadumine sai teie üheks peamiseks duaalsusesse sisenemise faktoriks.

Nüüd erilised Jumaliku Armastuse energiad on naasemas.

Valguse Perele on teada need võimalused ja meetmed, mille abil Armastus muutub teie lahutamatuks osaks, kogu teie elu osaks, kõigile elu vormidele.

Tõelise Armastuse energia naasemine – see on teie terviklikuse naasemine.

See on – tõeline tervenemine Jumaliku Armastuse alusel… – teist teed pole!

Galaktiline Kristus-Melkisedek, kes elab teie igaühe südames!

Read Full Post »

Sellest, mis on toimumas praegu…, mida teha meil

Olga ja Viktor (Skippervi)

 

Tere, kallis inimene.

Täna tahaks rääkida sinuga sellest, mis on toimumas praegu planeedil Gaia.

Praegusel ajal toimuvad sündmused näivad paljudele märkamatutena, või ebaolulistena globaalsete sündmuste suhtes, mis olid kirjeldatud iidsetes prohvetlustes.

Inimesed ei näe terviklikku pilti…, ka meedia vaikib sellest.

Paljude teadvuses tekib mulje, et peale 21.12.12 kõik on jäänud endiseks.

Kuid see muidugi pole üldse nii.

Kuni selle märgilise tärminini kogu inimkond liikus ülemineku poole üheainsa rindena, ning magneetilised häälestused aitasid sünkroniseerida neid, kes olid oma ärkamistega jõudnud kaugemale ette…, ja neid, kes jäid külalt kaugele maha.

Nüüd, peale 21.12.12 piiri ületamist magneetilised häälestused, mis toetasid individuaalset arengut, saavad maha võetud neist, kes on astumas esireas.

Side eesrinde ja tagala vahel pole enam lineaarne.

Kõik atribuudid, mis varem näisid kuidagi võlulisteks ja esoteerilisteks, muutuvad täiesti reaalseteks: intuitsioon, sünkroonsus, selgeltnägemine, telepaatia, reaalsuse loomine, aja juhtimine, uue ilma paradigma loomine, kanaldus, rännakud teistesse mõõtmetesse ja ülestõus…, ja need kõik on teie kätes.

Kuna vabavoli pole keegi ära jätnud, siis valik jääb endiselt sinu teha.

Puusepa meistril on käepärast puur, höövel, haamer ja erinevad liimid…, kuid samas keegi ei sunni teda kasutama neid riistu…, vaid meister ise otsustab, kas istuda oma tehtud toolil ja nautida depressiooni, tõstes käed taeva poole, ning oodata imesid…, või võtta riistad kätte, ning luua kõike, mida ta süda soovib…, luua tegelikult partnerluses oma riistadega.

Nii ka sina, vaba inimene, võid kui tahes kaua olla uskumatuses, väsimuses, kurvastuses täitumatute lootuste pärast kellegi suhtes…, või lootuses, et keegi lõpuks tuleb ja teeb sinu eest kõik ära.

Nagu armastav vanem, kes andis oma lapsele kuubikud ja värvid, ning ootas, et laps ise ehitab üles oma unistuse tornikese…, nii ka Jumal, kes andis sulle kõik atribuudid, ootab, kuna sina, kasutades neid oma meeleheaks, püstitad oma templi…, just seda ilma, mida pead ideaalseks.

Kuna aeg iseenesest on illusoorne mõiste, siis vanematel kannatust on enam, kui küll.

Kuid ka sina ei malbe oodata pikaldasi muutusi…, imelisi muutusi…, võlulisi muutusi!

Sa ju igal ühesel nüüd hetkel ise otsustad, KES SA OLED!

Kuidas reageerid ühtedele, või teistele sündmustele… – kas armastuse…, või hirmu läbi?

Kas sinu meeleolu – on kõigest sinu atribuut, millega sa reageerid kõigele?

Kas oled alati rõõmu kütkeis, või pead enda emotsioone millegi peamiseks enda üle?

Kas endiselt kiirustad ja jääd hiljaks, või kõik voolab sünkroonselt sinu keskme ümber?

Kas sa endiselt vaatad ilmateadet, või lood ise oma reaalsuse?

Kas dialoogi oma DNA’ga teed võrdsete tasemel, või ikka käid mööda arste?

Kas näed jumalikku sidet kõige ja kõige vahel, või usud siiamaani juhuslikkusesse, mis on toimumas sinu tahte vastaselt?

Kas võtad igat uut teadmist enda arsenaali, või ütled harjumuspäraselt: „ja, ma olen kuulnud sellest…“?

Kui sul tekib küsimus, kas sa pöördud eksistentsi poole, ning oled valmis avanema personaalseks vastuseks, või väsinult, pööritades silmi, pöördud tühjusesse ja ütled: „oh seda retoorilist küsimust…“.

Nähes ümberolevas ilmas miskit, mis ei meeldi sulle, kas saadad sellele armastust, täis muunduste energiat ja kõrgemat teadvustust…, või vihastud, ning kaotades energiat, tunned, kuidas langevad käed alla?

Kas sa elad tõemeeli, või unistad sellest endiselt, pööreldes rattas kodu-töö-kodu?

Otsustada on vaid sinu!

On üksnes sinu valik… – vaid sinu!

Tahte vabadus!

See on tõemeeli nii!

Krayon

Read Full Post »

Mis edasi?               

Krayon räägib käesoleva Ülemineku tähtsusest…

Mitte üksnes Üleminekust, vaid ka sellest, et jätame vana energia seljataha…, ja kõigest sellest, millest mõtiskleme antud protsessi käigus.

Kas tekkivad küsimused, millistest pole isegi mõtisklenud?

Kui palju möödub aega, kui hakkame nägema erinevusi?

Millised on ajalised raamid sellele?

Antud sõnum on selgituste algus!

 

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Antud sõnum on üks esimestest, mis saab avaldatud aastal 2013.

Paljud kuulajaist võiks küsida: „Olgu…, märk 2012 on nüüd läbitud…, mis nüüd edasi?“

Jutt käib Inimolevusest, kes vaatab alati ettepoole ja iialgi ei kiika seljataha…, tavaliselt ta ei peatu, et vaadata ringi…, tahab alati mõõta seda energiat, mis järgneb olnule…, kuid ei püüa mõista, mis oli, või mis on praegu.

Seetõttu me ei kavatse liikuda edasi… – seni veel mitte…, vaid kavatseme selle asemel ütelda: „Me tahaks, et te peatuks, ning vaataks seda, mida olete korda saatnud.“

Siiski selleks, et vaadata ettepoole, te peaksite mõistma, mida jätsite seljataha.

Olete jätnud sinna vana energia ületamise…, ületades kõiki ennustusi sellest, mida oleksite saanud teha.

 

Krayoni tärminid

Neile, kes pole veel tõmmanud otsi kokku… – minu saabumine 1989 aastal oli potentsiaalide ettekuulutus, milliseid nägime kuni tänapäevani välja.

Te poleks muutnud planeedi teadvust, ega poleks mingeid 1987 aasta Harmoonilise Konvergentsi jälgi teie territooriumil…, ma poleks täna minu partneri vahendusel andnud seda sõnumit.

Temal oleks teine elu ja mina poleks kunagi pakkunud temale seda, mida olen teinud.

Ma ütlesin tol varajasel etapil temale… – kui ta ei vali minu pakutud keepi, ilmuvad teised, kes võtavad selle vastu.

Kuid asi oli selles, et te ise lõite sellise energia, mis võimaldas mul tulla ja alustada inimkonna õpetamist läbi Inimolevuse.

Kallid, ma polnud oma tulekuga siia loonud miskit.

Teie – olete need, kes otsustasite luua sellise roa…, ma olen üks koostisosa sellest.

Ma tahan, et te vaataksite kujundlikult sellele, mida olete saavutanud…, ja sellele, millest olete läbi tulnud.

Te olete järjekindlalt astunud läbi vanima energia, mis oli planeedil.

Võtsite vastu Valguse, vastandades seda sellele pimedusele, milles pole terviklikkust…, vastandades seda hukkamõistule ja draamale.

Muide, te olete seda teinud kõigest 18 aasta jooksul.

Jah, mõni ehk ütleb: „Krayon, ma olen seda teinud kauem!“.

See on tõesti nii…, kuid viimased 18 aastat olid ette määratud kui Galaktilise Joondumine osa.

Mu kallid, see joondumine on enamat, kui taevane joondumine.

Kui päike on joondunud teie maa ja galaktika keskmega, siis näete enda ees Loomise aktsiooni.

Selline joondumine on energeetiliseks märgiks, aga mitte selleks, mida astronoomidel on teada pööripäeva protsessina…, või selleks, mida on rääkinud Mayad oma kalendrites…, või selleks, mida annab teile ajalise fraktaali arvutamine.

Sellest ajast on teadlik kogu Ilmaruum…, ta teab, et teie olete loonud selle aja.

 

Vabanemine

Nüüd hakkab kõik muutuma…, esimesena toimub see, mida kavatseme nimetada vabanemiseks, vabaduseks.

Peate mõistma ühte – Vaim liigub aeglaselt…, eriti selles ajalõigus, mis sõltub sellest, kui kiiresti on võimeline sellel planeedil muutuma teadvus…, ehk… teie.

Just seetõttu Vaim pole võimeline pakkuma teile teisi tärmineid, kui 18 aastane ajalõik.

Seni teie planeet jätkab oma kulgemist läbi „Musta Tee“, ehk „Tumeda Lõhe“ – Linnutee konvergentsiooni piirkonda.

(„Must Tee“, ehk „Tume Lõhe“ – Linnutee galaktika piirkond, mida Päikese Süsteem läbib umbes kord 200 miljoni aasta jooksul [oletatava galaktilise ellipsi telje läbimine].

Sellel periodil toimub Päikese ja tema planeetide sünkroniseering Galaktika Keskmega, millel on sügav mõte Loomise aktsioonis… – mille nimetuseks on Galaktiline Konvergentsioon.

Just selle sündmusega on seotud „Suur Üleminek“, „Nihe“, „Üleminek viiendasse mõõtmesse“, „Ülestõus“ – meie planeedi vibratsioonide sageduste muutumine.)

On olemas sügav potentsiaal selleks, et 18 aasta jooksul olete suutelised „külvama uue teadvuse seemneid“, mis tulevikus annavad kindlapeale tõusmeid.

Vabanemine:

Kui treenite end füüsiliste koormuste abil, ning kui olete pikemat aega hoidnud käes raskust, siis maha pannes seda, käe lihastel kulub mõnda aega, et taastuda.

Tõstmine ja ülal hoidmine olid tekitanud organismile stressi, mis muutis keha üldist tasakaalu…, keha keemia muutus selliselt, et musklid suudaksid hoida raskust.

Seega…, kui raskus on kõrvaldatud, siis sellega toimub lahtilaskmise protsess… vabanemine, vabadus.

See lahtilaksmise metafor räägib teile: „Võtke endile lühike puhkus võitluses vana energiaga“.

Vanal energial seisab ees muutumine…, kuna see siiski on vabanemise protsessi osa.

Vana energia oli samuti mingi koormus all… – ta hoidis kinni valgust (hoidis teid).

Nüüd äkki mõlemad osutusite  vabanemise protsessis.

Tark inimene jõuab alati ära oodata, kui asjad ise laabuvad ja rahuneb kõik.

Ebamõistlik inimene, vaatamata kõigele, jätkab omal vanal viisil.

On oluline vabaneda sellest hetkeks, ning märgata muutunut paradigmat.

Vana energia – on kõigest energia, mis on ilma valgusest ja tarkusest…, seetõttu ta jääb kindlaks enda juurde, vanade harjumuste kohaselt… – seetõttu ta võib näida endisena.

Kuid vahe on selles, et ta on nüüd oma harjumuspärasest varustusest ilma.

Tema varustuseks on Kristallvõre struktuur ja pimeduse ellujäämise võime, ning meetodid, milliseid ta kasutas tuhandete aastate jooksul.

 

Pimedus

Kuna oleme muutnud Gaia Võre tegelikku süsteemi ja avaldanud soovi liikuda edasi aastamärgilt 2012 aastamärgile 2013, siis on muutunud ka valguse ja pimeduse vastuseisud.

Nüüd Valgusel on enam mõju – hulga jõulisem.

Pimeduse määranguks on valguse puudumine… – pimedus on tühjus, mis pole täidetud valgusega…, kuid temal siiski on mingi energia, kuigi palju nõrgem, kui kunagi varem.

Ehk annaksime sellele määrangu, kui – „Pimeduse Teadvus“.

Valgus ja Pimedus on kriteeriumid, aga mitte olemused.

Need kriteeriumid iseloomustavad seda, kuidas mõtlevad inimesed…, millised teadvuse lained mõjutavad teisi, ning milliseid paradigmasid luuakse Maa peal.

Just siis, kui räägime, et „pimedus tahab ühte, või teist“, me mainime inimeste rühmasid, kes on valgusest ilma jäänud.

Nende vastandiks on Valguse Töötajad – inimeste rühmad, kelles on ärganud mõistmine, et Jumal on nende seesmuses.

Muide…, kuna Jumal on igas hinges planeedil, siis mõistmine on kättesaadav kogu inimkonnale.

Iinimkonnal polnud pikemat aega arusaamist, et on olemas reaalne isiklik valik… kelleks olla, olenemata sellest, kelleks ta väidab end olevat.

Seega… võitlus teadvuse eest toimus pidevalt…, selle eest, kui palju valgust said need, kes said seda näha… – ja need, kes tahtsid seda näha.

Kuid, nagu teil on teada, enamus inimkonnast viibis väga ähmases valguses, ning see polnud sajandite jooksul oluliselt muutunud – kuni tänapäevani välja.

Jutt ei käi heast ja kurjast…, vaid jutt käib sulandumisest…, vaid loomulikust kokkuleppest  selles, mida inimesed mõtlevad endast, ning milline käitumine oleks inimkonnale vastuvõetav…, mida mõned nimetaks Inimese loomulikuks loomuseks.

Selline oleks vana energia mõtteviis, sellisena ta tahaks jääda… sellisena ta ka jääb.

Ta ei usu kunagi, et on toimunud muutused, ehkki need on viinud teda mõneks ajaks rivist välja…, – vana hakkab mõistma, et temal pole enam endist jõudu.

See tekitab ka teile mõningat ebamugavust.

Mõned ehk ütlevad: „Olgu pealegi…, aasta 2013 peaks tooma vabanemise, hingesõõmu värsket õhku. Jaa, me saime hakkama…, tegime selle ära!“

Kuid ma ütlen teile, – see sarnaneb väikese lapse käitumisega, kes pole saavutanud oma tahtmist.

Vanad viisid, mis on omased pimedusele, hakkavad kõikjal esile tükkima…, kõikidesse elu tahkudesse…, kus vaid suudavad.

Vana hakkab võitlema oma elu eest ja oma ellujäämise pärast…, ta tunnetab fakti, et asjade seis pole jäänud endiseks.

Just seetõttu ma tahaks, et vabanemise ajaks teeksite sammu tagasi.

Kui märkate, kuidas asjad annavad enda olemusest märku, siis ärge tehke järeldust, et aasta 2013 polnud selline, kui arvasite.

Kui hakkate märkama planeedil tasakaalutuse suurenemist, mis on mõneti isegi üle teie ootuste… – see hakkab sündima tõepoolest – siis ärge ahastage sõnadega: „See on taas sama… me pole midagi muutnud… selles pole mingit vahet“…, te olete ju loonud erinevusi, ning sellist liiki asjad muutuvad aeglaselt.

 

Kaasaja ajaloo algus

Energia on nihkumas… – sellist informatsiooni oleme teile andnud varemgi.

Võitluse protokolli tasakaalus on muutumas jõudude suhe.

Selline on tänapäeva teema.

Kui küsite neilt, kes on teistes päikeste süsteemides läbinud seda, siis nemad vastavad, et see seisab nende salvestatud ajaloo kroonikate lausa päris alguses…, enne seda neil pole midagi täheldada.

Kõik on algamas nüüd.

Seega, nagu oleme varem rääkinud…, kui vaatate inimkonna tulevikku, siis tänavune aeg on neil ära märgitud, kui Inimkonna käesoleva ajaloo algus.

Kõike seni olnut vaadates nad ütlevad: „See oli barbarlik aeg…, vaid tänapäevase mütoloogia ajad. Need olid parimad ajad, mida oleme teadnud, ning nüüd me näeme Jumala palet enda seesmuses.“

See on see, kuhu olete astunud… – see on raske ja see on aeglane.

 

Seemnete külvamine

Ma olen seemnete külvamise metafori kasutanud palju kordi…, kuid vaatame seda veidi veel, ning jagame mõningat informatsiooni teile juurde.

Muidugi mõista metafor farmerist…, me kasutame seda, et te mõistaks paremini kõiki atribuute, mida kasutab farmer – mis on üldised kõigi teie jaoks.

Kuni võitlesite vana energiaga, te ei teostanud põldude kündi, et valmistada need külviks…, te püüdsite üksnes ellu jääda.

Nüüd on tulnud aeg valmistada põllud külviks.

Vabanemise protsessi aegu pöördute enda seesmusesse.

Põldude ettevalmistamine – on oma Kõrgema Mina, oma kvantlikuse avamise metafor…, liikumine oma isikliku koha suunas, kust igapäevasesse ellu avaldub enam mõtet.

Ma kuulen saalis olijatelt ja otse praegu lugejatelt hüüdmist: „Aita mind…, aita mind“

Ega te ei arva, et ma ei tea, kelle hääled need on?

Mul on kavas teile ütelda: Kallid, te teate, kes need on, ning tahaks, et teeksite hetkeks hingetõmbe pausi.

Te olete armastatud veelgi enam, kui teie arvates olete armastatud.

Jumal teab teist enam, kui teie arvates Jumal teab teist.

Kõik, mida olete praegu tundmas, on vaid ajutine…, – olete sellega nõus?… – see on mööduv.

Kui palvetate abi järele – siis olete tasakaalutu.

On paras aeg, et puhata ja pöörduda Jumala poole, ning olla teadlik… – olete armastatud!

Aeg on õigeim… – te jääte ellu…, te saate sellega hakkama.

Seemnete külvamise metaforis on suur tarkus.

Esmalt teostate põldude kündi…, seejärel väetate ja toidate…, lõpuks need on valmistatud ette külviks.

Kuid praegu veel põllud pole selleks valmis… – seetõttu peate tegema pausi, ning ootama nende küpsemist.

Seega kogu jutt siin – on metafor farmerlikkusest.

Vast ehk sellest kõigest pole teie jaoks mõtet, kuid see räägib sellest, et praegu on piiripunkt uue ja vana vahel…, ning alles nüüd võite asuda selle kallale, mille tõttu olete siia saabunud.

Seemned pole veel külvatud, kuna põlde vaja veel valmistada selleks ette.

Ettevalmistamise protsessi käigus avastate, et võitlus tumeda energiaga on muutunud kergemaks…, see võimaldab teil alustada seemnete külvi.

Ilmnevad uued stsenaariumid, mis tõestavad, et kõik on õige.

Teile on uskumatu, millise kergusega lahendate mõningaid keerulisi probleeme…, praegune energia on toetamas teid, mida ei saanud olla möödunud aastal.

Aasta 2013 tõepoolest tõmbab piiri, kuna kavatsuse ilmnemine on mõjutamas tulemust.

Põllu ettevalmistamisega alustate uutes energiates, ning asute seemnete külvamisele, rakendades selle, mis on olemas vanal Vaimul – mineviku tarkust.

Neid tarkuse seemneid paigutatakse ökonoomikasse, valitsustesse, kodu ja pere asjade toimetamisse.

Need on terviklikkuse seemned, ning need hakkavad teine teisega rääkima ühinemise tarkusest, aga mitte eraldumisest.

 

Farmer diledant

Seejärel Inimese atribuudid hakkavad muutuma…, esmalt inimloomus ise… – kuid see hakkab toimuma aegamööda.

Kujutage ette farmerit, kes on pealegi ka diledant.

Temal puudub arusaam, millega ta tegeleb…, kuid temal on olemas seemnete pakk.

Ta loeb juhendit…, valmistab ette põllu ja topib sellesse seemneid… – ise on väga erutatud.

Peale seda ta läheb koju…, kuid uni on temal rahutu.

Öö möödub, ja päike tõuseb…, koidikul ta ruttab põllule, et näha, mis on seal toimunud.

Kuid seal pole midagi.

Mida ta siis tegi valesti?… – vilja pole näha!

„Ei toimu midagi.“ – ütleb farmer… Kas on midagi üldse külvatud?

See on muidugi naljakas, kuna iga farmer teab, kui aeglaselt toimub kasvamine.

Tõepoolest sedavõrd aeglaselt, et kasvamist ennast pole võimalik märgata.

Te võite seista ja vaadata taime…, isegi karjuda temale – KASVA!, kuid midagi ei toimu.

Alles nädal hiljem võib märgata, et taim on tegelikult välja tulnud…, veel üks nädal hiljem… – on tõepoolest näha, et taim on hulga suurem…, taas nädal hiljem ta on veelgi suurem.

Teatud kindla aja jooksul ta valmib ja kannab vilja, millist oli farmer oodanud külvamise aegu.

Nüüd siis ütleme teile… – ees on teadvuse seemnete aeglase kasvamise protsess…, vaid seemnete külvamiseks võib tarvis minna 18 aastat!

Mis te siis arvate, kui palju kulub aega, et puhkeks esimene õis?

O, ei! – vastavad mõned, mis on esimene reageering neile sõnadele, ning ilmselt lisatakse – See pole see, mida tahtsime kuulda.

– Miks ma olen siin? Olen väsinud. Miks ma ei võiks minna koju?

– Krayon, ma otsustasin eemalduda neist asjust… otsekohe…, ma olen oma töö teinud…, märge on ületatud.

– Miks ma pean kandma hoolt antud ajahetke pärast…, anname selle võimaluse nooremale põlvkonnale.“

Valguse Töötaja, ma ütlen sulle; ainus, tänu millele taimed saavad kasvada… – tänu valguse olemasolule, mis on saabunud koos sinuga…, vaat nii!

Te olete need, kes peavad võtma väljakutse vastu…, tõmbama selga vastutuse keebi, mille järele olete tulnud siia…, ning liikuma edasi, et kindlustada kasvu.

Tahaks öelda teile, et see, millest olete läbi tulnud, oli kõige raskem osa.

See, mis seisab teil ees läbi käia, hakkab ajapikku muutuma aina kergemaks.

Kuid selleks siiski kulub enam aega, kui tahaksite.

Seega saate näha üksnes vaid järk-järgulist Inimese energia ilmnemist.

Teil seisab ees näha uusi asju…, kuigi erinevates vormides.

Ehk vaataksime ühte neist.

 

Uued ideed, ning – te pole teadlikud, mida te ei tea

Ühes viimastest kanaldustest rääkisime mõningatest uutest avastustest, mida on oodata tulevikus… – uues ajastus.

Kuid nüüd me räägime uutest ideedest ja uutest mõtlemise paradigmadest.

Kui vaatate neid tagasivaates, kui juba toimunuid, siis võite öelda: „Miks me pole mõelnud sellele varem?“

Põhjus on selles, et te polnud selleks valmis…, kuna see oli esile kutsutud protsessiga, mida on raske selgitada… – inimesed ei taha seda kuulda.

Inimolevused on veendunud, et nende aju on võmeline mahutama mistahes mõtteid, mis on mõeldavad Ilmaruumis…, kuid taevas on piiranguks.

Nemad arvavad, et iga intellektuaal on võimeline igal aja hetkel välja mõtlema kõike, mida vaja…, see saaks mõtlemise evolutsiooni järgmiseks sammuks.

Paraku ajalugu ei kinnita seda…, kas pole?

Eelmistes sõnumites me rõhutasime seda ja andsime ainet mõtiskluseks selle üle.

Tõime esile fakte, millest oleks teile selge, kuidas teostada lende…, te muidugi teete juba seda nüüd… – olime rääkinud, et tuhandeid inimesi on korraga lendamas ühest kohast teise samal põhimõttel, nagu linnud näitasid teile seda juba tuhandeid aastaid tagasi.

Sellegipoolest, see on inimkonnale uudne ja selleni jõudsite alles hiljuti.

Kui kaua olete vaadanud linde ja unistanud lendamisest?

Kui kaua olete mõnedes kultuurides lennutanud lohesid?

Sellegipoolest te polnud seda kunagi aimanud.

Kuidas on olla inimkonnal sellise piiramatu mõtlemisega?

Te pole kunagi jõudnud selle mõistmiseni.

Lõpuks… ligi 100 aastat tagasi, kaks jälgratta ehitajat said sellega hakkama.

Ma küsin teilt… – kas näeb see välja kui miski, kasvõi veidi erakordne?

Kas teate (ma ütlen sellest taas), et need jalgratta ehitajad jõudsid esimesest inimese lennust ette kõigest ühe nädala, või midagi selle lähedaselt?

Koos nendega samal ajal tegid tööd selle kallal ka teised… – on teil sellest teada?

See kõik on sellest, et Vaim siirdab ideesid ja leiutisi üksnes siis, kui olete selleks valmis.., aga mitte varem.

Need, näiliselt tõenäolised ideed jäävad nähtamatuks, varjatuks, ning inimkonnale kätte saamatuks…, ta pole veel võimeline mõtlema sellest.

Mõistate…, selline atribuut on inimesega alati kaasas, sõltumata, kas inimene on teadlik sellest, või mitte.

Kui paljude aastate jooksul olite sunnitud püstitama kindlusi oma linnade-riikide ümber, ning korraldama blokaade inimolevustele neis linnades?

Inimesed püstitasid müüre ja sõdisid järjepidevalt, et muud võõrad ei hõivaks nende varandust.

Kui palju kulus aega, et taibata… – kas poleks parem jagada oma ressursse…, ehk isegi kaubelda omavahel… – siis mõlemal oleksid samad ressursid…

Sellises protsessis võidaksid mõlemad?

Milline kontseptsioon!

Tegelikult olete teinud seda alles hiljuti.

Asjade ühendamine eraldamise asemel on toimumas üksnes viimaste 75 aasta jooksul.

Miks see ei toimunud 1000 aastat tagasi?

Selle asemel vaid jätkasite piiridega eraldumist ja armeede kogumist, et kindlustada endale ohutust.

Äkki on ilmunud „riikide rühma“ idee, kellel on ühised ressursid ja teostavad kaubandust ilma tariifideta, ning teadvuses on ühesed mõistmised kaitsest…, – olete seda märganud?

Suurepärane…, – olge valmis veelgi suuremaks… – ilmuvad terved kontinendid, kes saavad sellega hakkama.

Miks pidi kuluma selleks sedavõrd palju aega?

Veel hilisel ajal olite vallutajad…, ning see oli kõik, mida tegite… – see oli ka kõik, mis teiega toimus.

Armeed hävitasid teisi Inimolevusi, ning see, kuhu nemad jõudsid, kuulus neile… – maad ja ressursid.

See tähendas – mõelda vaid ühele päevale.

Nüüd ehk ütlete: „Me oleme selle ületanud.“

Vaid veidi…, mitte päriselt… – kuid ületate!

Uued ideed on just sellised, millele te pole kunagi mõelnud.

Sellised ideed tulevad, ning teil saab olema ka vastused kõige tõsisematele küsimustele, mis olid teie ühiskonnas juba teie sünnist peale.

Avastused toovad puhast vett igale inimesele planeedil, kõikjale ja odavat.

Avastused toovad kõikjale energiat ja odavat.

Need ideed likvideerivad keskonna saastuse põhjused, ning siis, vaadates seljataha, jääte mõtesse… – selline lahendus oli alati olemas, kuid miks me ei mõelnud sellele…, miks me ei teinud seda varem?

Vaid seetõttu, et aeg polnud selleks valmis…, ka te ise polnud selleks valmis.

Aastani 2012 te polnud külvanud seemneid…, vaid võitlesite vana energiaga, tehes otsuseid vaid ellujäämise nimel.

Kuid nüüd – enam mitte…, te ei tee seda enam.

Veider küll, et seda, millele mõtlete, ja see, mida teie sotsioloogid peavad „kaasaja inimese globaalsteks probleemideks“, uued ideed lihtsad kõrvaldavd neid, isegi sellist liiki mõisteid endid küsimuste üle, mis olid minevikus…, kas mäletate?

Paarsada aastat tagasi sotsioloogide prognoosid rääkisid, et teile ei jätku toitu, kuna maad suure hulga rahva jaoks on vähe.

Kuid te avastasite külvikorra ja väetisi, mille abil sai igat viljakandvat maalappi kasutada paljukordselt, mida ei saanud olla varem.

Kas mäletate ennustusi, et teile ei jätku puitu majade kütteks?

Võib olla tõesti ei jätkuks… – kuid see oli enne elektrit.

Nii see jätkub…, jätkub ja jätkub.

Siis tänapäevaseid peamurdmisi te näete vananenutena.

  1. Kuidas kaitsta oma rahvuslikke energia võrkusid, et need poleks niivõrd haavatavad tõrgete puhul, või ei nõuaks tohutut infrastruktuuri kulude optimeerimiseks?
  2. Mida teha keskonna saastamisega?
  3. Kuidas on ülerahvastamisega?

Mõningad eksperdid väidavad, et vastuseks sellele on pandeemia…, loodus hävitab kolmandiku Maa elanikkonnast

Sajandi parimad targad murravad päid nende küsimuste kallal, ning ütlevad, et olete kokkupõrganud reaalsete probleemidega.

Seda olete kuulnud kogu oma elu jooksul.

Lubage mul küsida…

  1. Mis oleks, kui saaksite loobuda kõigist energia võrkudest? Olete selleks võimelised? Ja nii see ka tuleb.
  2. Mis oleks, kui saastuse allikad tänu uutele ideedele ja leiutistele kaoks iseenesest, ning keskkond hakkaks iseenesest taastuma?
  3. Ülerahvastus? Oletatavasti inimkonna juurdekasv jätkub eksponentsiaalselt, omades palju lapsi, sest inimkond on rumal, ega pole võimeline end aitama.

Kallid, see on teadvuse ja hariduse probleem… – see muutub.

Kujutage endale ette null juurdekasvu paljudes riikides – see muutub üldiseks.

Kas olete märganud, et mõningad lapsed on hakanud mõtlema sellele, kas ongi neile üldse lapsi vaja?

Selline on lähenemine sellele.

 

Valmistuge vana ja uue eraldumiseks

Uus koit on juba hahetamas… – juba on!

Päike on tõusmas horisondi kohal, justkui rääkides: „Oleme naasemas!“

Kuid, Valguse Töötaja, veel mõnda aega sinu kohal pole veel selget taevast, sest vabanemise protsessi käigus sul tuleb tegemist eraldumisega, mis hakkab mõjutama.

Tuleb vastuseise nende poolt, kes ei taha liikuda valguse kätte, kuna püüavad säilitada seda, mis neil on, sest see toob tööd nende heaks.

Nemad arvavad, et see on õige tee, kuna ta töötas nende heaks minevikus ja see oli nende elu (ellujäämine).

Nemad ei mõista, miks kõik on dramaatiliselt muutumas.

UUE AJASTU ÜHISKONNAS toimub kõikide protsesside ümbertasakaalustamine…, sellest, mida näete siin (kanaldus), kuni nendeni, mida kasutavad tervendajad.

Mõningad harjumuspärased aksioomid, nagu „kuidas käituda õieti“, enam ei hakka tööle.

Peamine keskendumine hakkab nihkuma „eraldi võetud hinge“ suunas.

Teisi sõnu…, vähem keskendumist rühmadele… – vaid enam individuaalsele äratundmisele.

Võite nimetada seda Grupilise Tarkuse jaotumiseks…, rõhu ülekandmiseks individuaalsele tarkusele.

„Krayon, pea hetke kinni…, sellel pole ju mõtet. Kõigil on ju teada, …mida enam koguneb inimesi kokku, seda paremat tulemust on võimalik saavutada…, seeläbi kasvab üldine tarkuse baas.“

Kas ikka?

Kallid, toetuge sootuks uutele kontseptsioonidele.

Kui palju ajalisi jooni on läbinud teie Vaim?

Mõelge neile, kui enda isikliku tarkuse kabinetile, ning võtke vastuseid sealt… – vaid just sealt.

„See on hullumeelsus, Krayon. Kuidas on reeglitega, struktuuridega, ühiste eesmärkidega ja gruppide pingutustega, mis aitavad reastada ideid ja energiaid? Kas heidame minema peamised üldtunnustatud mõistmised? Need põhimõtted vastavad ju lihtsale kainele mõistusele.“

Kallis, kuidas ma saan anda sulle kontseptsioone, milliseid sa veel ei tea?

Tänapäeva kaine mõistus – on kõigest homne rumalus, kus on kättesaadav uus informatsioon, mis teeb selle vananenuks.

Kas mõistate?

Mis oleks, kui iskliku tarkuse faktor, mis on kujunenud kõigist eelmistest eludest, looks oma seesmise parameetrite hulga, mis oleks üldine kõigi jaoks?

Mis oleks, kui eksisteeriks sakraalne šabloon, mis oleks kõigile kohane…, kuid kätte saadav individuaalselt?

Siis inimene avastaks sakraalseid vastuseid eesriide tagant, aga mitte inimeste kvoorumite istungitel.

Mõelge sellele, enne kui välja ütelda seda, mida peate „kaineks mõistuseks“.

Tegelikkus saab alati olema selline.

Kõik sellist liiki asjad saavad olla uued…, see on sama, mis torgata sõrmega silma paljudele inimestele, kes on elanud oma elusid, mõeldes, et nemad teavad kõike…, seda vaid selleks, et avastada neid, kes on neist läinud kaugemale…, kuna tegid seda, millele pole kunagi mõelnud, et see on võimalik.

Seega oodake lahkhelisid nende poolt, kes ei lähe kaasa uute asjadega…, kusjuures neist paljud võivad olla vanad Vaimud.

Kõik, mida arutame selles sõnumis, vastab otseselt vana vaimu huviringile, kes loeb seda praegu.

Vanad Vaimud…, tuhandeid teid loevad seda sõnumit tulevikus…

Ma ütlen teile, et ma tean, kes te olete… – te pole uueks planeedi lootuseks, vaid olete alati olnud üksnes planeedi lootuseks.

Pole midagi uut peale selle, et lõppude lõpuks kõik hakkab muutuma kergemaks.

Kuid mõninga aja jooksul peate mõistma ülemineku protsessi… ja seda, et muutused ei pea alati välja nägema heade asjadena.

Seega…, astuge uude energiasse ettevaatlikult…, ning edaspidi ärge tehke kahju uute tõdedega.

Te liigute Valgusesse mitmetel viisidel…, suurimatega, kui kunagi varem…, millistega võib muutuda isegi teie isklik „tõde“.

 

Uue Vanad Vaimud

Lubage teha kokkuvõte.

Te olete meile vajalikud.

Te pole lõpetanud…, ega keegi ei peata teid.

Tuleb veel kanaldusi…, tuleb uusi kasulikke olevusi.

Võimas informatsioon hakkab tulema allikatest…, millistest teil pole aimugi, et need võivad olla teil, ning olete võimelised ära tundma, kas on see reaalne, või mitte… – see saab olema kerge.

Olete võimelised ütlema, kust selline energia saabub ja millele ta on rajatud.

Teil piisab kuulda vaid veidi informatsioonist, kui juba teate, kas on see tõeline kanal, või arvatav.

See tähendab, et see teie osa, mis on sakraalseks äratundmiseks, hakkab kasvama.

Teil saab olema enam alateadlikke jõude, kuna endist vastuseisu pimedusele enam ei ole.

Kuid kõik hakkab toimuma aegamööda.

Samas teadke… – te olete meile vajalikud…, ning on vaja, et tunneksite erutust eesseisva ees.

Olete alles väljunud pimedast ajastust, mille kestus oli 30 000 aastat.

Mu kallis, ma ütlen sulle taas, et saabub päev, kus aastad, kuni 2012, pole inimkonna ajaloos enam arvestatavad järgmiseks eluvõimelise ühiskonna uuringute protsessides.

Just see, mida näete otse nüüd – on Uue Ajastu algus!

 

Uued lapsed

Selle sõnumi iroonia minu aravates seisneb selles, et Inimolevused, kes on minu ees, räägivad, et on väsinud…, kuna nemad on võidelnud juba pikka aega…, ning jätkavad samaga seni, kuni teostame neile tasakaalustamist.

Kui nemad lahkuvad eesriide taha, nagu on teinud seda varemgi… pöörduvad taas siia lastena…, kuid nende DNA hakkab erinema mistahes varajasemast.

Neile, kui vanadel Vaimudel, ei tule kunagi käia sellest läbi, millest on juba käinud varem, sest vana energia ei jää endiseks.

Nemad ärkavad täie teadvusega sellest, kelleks nad on (Akaši pärandi uute atribuutidega).

Olles lastena, nemad hakkavad juba teadma ja nägema värve (ruumidevahelise nägemisega).

Olles lastena, nemad hakkavad juba teadma sellest, et nemad on vanad Vaimud (teadma seda, mida teadsid varem).

Nemad hakkavad teadma, et nad on siin seetõttu, et olid siin Aja 13 hetkel (neil on õige arusaam elulistest õppetöödest).

Ja need olete – teie!

Olen just kirjeldanud teid – kõiki teid!

Vana Vaim, see on üks peamistest üleminekutest, mida oled kunagi näinud, ning selleks võib kuluda põlvkondi…, kuid see toimub.

Need, kes kuulevad, või loevad neid sõnu, saavad teada, et mul oli õigus…, nemad ärkavad Maa peal täiesti uue teadvuse paradigma reaalsuses.

Kogu maailma õpetajad teevad õpetuste protsessides ümberhäälestusi…, õpilased on juba teised.

Taas see pole see, mida mõtlesite teie.

See pole üksnes uus aeg… – pigem uus Inimene.

Ainus, mida saame ütelda ja kinnitada… – kõik see toimub.

Olen käinud siin kõigi nende aastate jooksul (alates aastast 1989), ning olen rääkinud, et te ei lakka eksisteerimast, nagu on lubanud teile prohvetlused.

Seda ei saanud toimuda.

Olen rääkinud, et on olemas palju paremad potentsiaalid…, ning palusin vaadata seda, mis on toimumas… – vaadake!

Oli ka neid vanu Vaime, kes kordasid „EI“.

Nemad rääkisid, et Krayon on sajandi kurjus, kuna olin toonud informatsiooni, mis esitas väljakutse sellele, mida ootasid nemad.

Ja nüüd olete aastas 2013…, kus saate ütelda, et „mul oli õigus“.

Kuid mina väidan vastu: „Sul oli õigus!“

Mu kallis, sina oled loonud selle Ülemineku…, sina oled toonud mind siia…, oled viinud meid sellest Nihkest läbi.

Jumal ja kõik esindajad Ilmaruumis õnnistavad Inimolevust.

Ja nii see on.

Krayon.

Read Full Post »