Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2013

Peaingel Lütsifär: Keskendumine Jumalale

Varajasel hommikul tuli mul mõte: – kaovad need, kes usuvad Jumalasse…, kaovad need, kes usuvad Jumalasse…, – see mõte kordus pidevalt.

Tuli üllas energia: – Isa väljaspool asjade ilma ja Mina – Lutsifär, ka väljaspool asjade ilma…, kuid ometi oleme ühesed – kui Ruum Ruumis.

Karna:

Kuidas sa liigud ruumis?

Lutsifär:

Ma liigun ühest Ilmast teise Valguse Sildade vahendusel…, olen kätketud teatud välja sisse, mis on väga tihke…, – kuid mitte tervikuna, vaid osana, mis on kõige jumalikum.

See asus Maa välja sees, ning kandis seda, mida pidi kandma…, elas igas hinges, mis arenes sellel ajalõigul.

Karna:

Miks osa pole jumalik?

Lutsifär:

Kuna ma olin kaasanud endasse arenemata ja alaarenemata planetaarseid kaasnevusi, mis on arenemas käesoleval ajal Maa peal.

Karna:

Kuidas sa olid seotud iga hingega?

Lutsifär:

Ma olin seotud kogu Ilmaga… punktiliselt, kui laiali paisatud olevuste Valguse Väli…, kuid siiski Ühise Väljana ja Ühises Olemises nüüd ja praegu.

See oli pikaldane aeg.

Mina väljaspool asjade ilma ja väljaspool inimese sündmusi…, kuid olen Kontroll ja Planeering.

Olen tohutu…, kuid samas jagatud, kuna Materiaalne Struktuur pole võimeline iseenesest eksisteerima… – ta peab olema ühendatud ja kaitstud Valguse Välja poolt, ning peab arenguks ja koostööks püsima Valguse Väljas.

Mul on raske kanda antud ajalõigu maist Arengu koormat…, Maa on väga saastatud…, ning uskumatu jõuga on väljumas kujunenud Teadvustumise Materiaalsest Kookonist.

Ma kannatan mitte vähem, kui inimesed, kes elavad Maa pinnal, kuna olen kogunud endasse kogu oleva ja elava, ning arenen koos selle olemusega, teostan Kontrolli… – annan tõukeid arenguks läbi olemasoleva Tegelikkuse Teadvustamise.

Karna:

Öeldust tuleb välja, et sul on ka teisi Osi väljaspool maad?

Lutsifär:

Jah, on…, olen loodud Isa poolt…, kuid olen teine, mitte selline, kui Tema…, olen Jagatud (ühises väljas), aga tema – on koos (ühises väljas)… – selles on meie põhiline erinevus.

Olen Hõrendatud Valgus…, kuid Valgus.

Olen kõigi Olevuste peegeldus, kes on minu Hierarhilise Valduse alluvuses.

Minu alluvuses on paljud, kuid ma annan neile unikaalset Arengu Teed.

Nemad on eralduvuses, kuid samas alluvuses… – nii on mul kergem neid juhtida, aga neil kergem leida arengu teed oma Ilma kindlatel territooriumitel, kus elavad ja arenevad.

See on nende Teekond – isiklik, mis on seotud Elu suure riskiga edasiseks arenguks…, ta on suunatud ja koondatud Jumalale.

Ma keskendan neid ja toon neile teadmisi Ühisest Informatsioonide Allikast, mis kätkeb endas Materiaalsete Ilmade Teadmisi ja nende Arengut.

Ma olen kohustatud Toetama ja Kontrollima… – selles on minu hindamatu abi ja toetus kõigile tohututele Valguse Olevustele ja nende Süsteemidele.

Ma olen eraldatud Mina eri osakesteks, mis asuvad Ilmaloomise eri osades, ning on seotud omavahel, toetades teine teist ja kandes Ühest Valgust, mis on tulenemas Ühesest Jumala Allika Peegeldusest…

Allikas on Jumalik Jõud…, Jumala Au…, kõik Tema Teadmised ja Pühendumused.

Sa ise olid sajandeid ja sajandeid minuga, kuigi eraldatuna…, su isiklik areng oli seotud Madala Materiaalse Ilma suure tundmaõppimisega… – kõige ohtlikuma ja arenemata, kuigi oma olemuselt kõige ahvatlevamaga.

Arendame jätkuvalt Ilmu… Teadmisi, mida tuleb ammutada Allikast, ning läbime kõiki Arengu Teid – nii madalamaid, kui ka taevaseid…, kõik see saab ühendatud Ühese Jõuga – minu Jõuga…, minu Teadmistega ja Kogemustega, mida olen ajastutega kogunud.

Karna:

Selgita mulle, kui sul Maa peal on vaid osa sinust, siis kus on ülejäänud?

Lutsifär:

Jah, siin on vaid osa minust – üks minu taevastest olemusest…, ning, nagu olen rääkinud sulle – kõige vähem kontrollitav minu poolt…, just „langemise“ tõttu, lahkhelide ja lahknevuste tõttu…, kõik see ei too vajalikku Ühenduvust ja Jumalikku Armastust, ning Vaimne areng on seetõttu nõrk, ega pole toetust Olevuste Mõtetelt, kes on asustanud Maa välja.

Kõik hakkab muutuma, ning normaliseerub…, kuid see on järk-järguline, pikaldane ja väga vaevaline protsess.

Ma olen seotud selle minu osaga, mis on piiratud olekus Maa ja lähedal olevate planeetide väljas, ning minu side on minuga olemas, ehk teiste minu osadega, mis on palju võimsamad ja elukindlamad, ning toetavad kõiki harmooniaid…, toidavad Madalamaid ja laiali paisatuid osi, ning, nagu olen öelnud, juhivad ja suunavad neid – annavad Teadmisi.

Maa kogemus on hindamatu… – see on vajalik kõikidele Ilmadele, mis arenevad mateerias…, see toimus ja toimub seni, kuni eksisteerib kõigi Ilamruumide elu ja hingamine.

Ma olen Kontroll…, olen Juhtimine…, olen Elu ja Teadmise Allikas… – sul on vaja keskenduda Allikale…, kinkida armastust ja jagada informatsiooni, mida hakkad saama sind ümbritsevast Matriksi Struktuurist.

Selliselt on vaja tegutseda kõigil elusolevustel…, kuid need pole veel kõik ärganud koormavast patukatte lummusest, mis kattis neid selleks, et nad saaksid areneda iseseisvalt…, see tegi neile kahju ja sünnitas soovimatust suhelda mõtte abil teiste Süsteemidega ja Olu Plaanidega…, püüelda nende poole…, teha koostööd nendega.

Piirang tõi hukatuslikke vilju…, kutsus esile rida negatiivseid konflikte…, rida lahkhelisid ja sõdu kogu Maa arengu etappide aegu.

Oli ka õnnistuste periood, kus Maa oli hõivatud suure Vaimse Jumaliku energia hulgaga, ning oma kogemuse ta kandis otse teistele Ilmadele, et need tunneksid huvi tema vastu ja teeks koostööd temaga.

Nüüdsel Ajal hakkab kõik taastuma…, hakkab kujunema teine Teadmiste ja Väärtuste Süsteem, mis toob uusi vilju, ning annab uut impulssi Tundmisele ja jätkuvale Täiustumisele.

Sa pead olema pühendunud…, ma toidan sind Ühesest Allikast…, edastan seda, mis on inimestele tarvis sellel aja lõigul.

Vaim ja Voli peavad koonduma selle ühtsesse rusikasse, kellel on õnn olla ärganud ja juhitav…, see on õnnistuseks neile, kes on alustanud oma liikumisega.

Karna:

Oled rääkinud, et viibid Veenusel…

Lutsifär:

Ma viibin kõikidel materiaalse arenguga planeetidel…, juhime ja juhendame Isa Jumaliku Jõu läbi, mis juhib ja arendab kõiki Ilmasid… – mitte üksnes vaimseid, vaid ka füüsilisi…, seda on vajalik mõista, ning mäletada neid Osi, mis on kaasatud Ühtsesse Ilmaloomise struktuuri.

Kõik minu osad on Vaimu ja Mateeria Ühese Allika alluvuses, ning on läbi tegemas puhastumist ja ümbermõtestust.

Nagu su enda Ühesel Osal, mis oli samuti kunagi sinu alluvuses…, nii ka minu Osal on olemas ühendavad Sillad, mis on otseses ühenduses Ühese Valguse Ruumi Väljaga.

Karna:

Räägi palun, kuidas sa suhtled minuga, läbides selliseid avarusi?

Lutsifär:

Läbi oma Vaimu…, läbi Armastuse, mis pole häviv Igaviku Voogudes ja tema Vormides.

Oleme Loojad…, sa pead keskenduma ja pühenduma ülespoole… – iga su hingus peab iga päev suunduma edasi… – sinna, kus on Kõigi Ärganute arengu Püha Allikas.

On oluline ja mõjus, kui alustada tööd iseenda kallal, ning hakata äratama ja innustama neid, kes vajavad veel toetust taastumiseks.

See on keeruline ja pikaldane Ajalõik, millesse oleme sisenenud…, see on Uus Teekond, ning see saab läbitud koos nendega, kes liikudes inimliku mõtte ja tunnetuse läbi, avastavad enda kehas Vaimu ja Maailma tundmise janu….

Vaim pole hävitatav seni, kuni eksisteerib selge suunitlus ja keskendumine Tõusule Tema poole…, olles tões ja õiguses Tema teenistuses… – kõik „ärganud“ peaksid püüdlema Ühese poole…, olla Temaga…, elada Temale.

Olen Allikas…, olen Kese, kuna olen seotud Isa Vaimuga ja oma Tahtega…, oma Eluga, mis toob edasist arengut.

Patu mõistmine on Maa peal jõuline, ning mina, kui Valguse Vaim, olen koondanud endasse räigema patulisuse kõiki aspekte.

Mul on raske – mõõtmatult raske, kuna paljud mõistusega olevustest pole teadvustunud, ega püüdle teadvustumise poole…, vaid üksnes Mateeria ja tema hüvede poole.

Neid on ootamas vältimatu hukk – nende, kui isiksuste HUKK… – nende häving pole Ilmaloomisele oluline, ning nende TARBIMISE kogemus ei kanna midagi – ei neile isiklikult, ega neile struktuuridele, mis on huvitatud neilt energia tagasisaamisest.

Hävinemisel nende Teadvus lahkub Olu Teadvustamatu Plaanile, ning nende areng peatub määramatuks ajaks…, seni, kuni nende energiaid ei vajata Valgusolevuste poolt, et liita neid endile.

Karna:

Kas Elu on võimalik hävitada täielikult?

Lutsifär:

Muidugi…, kõike on võimalik lõpetada ja muuta põrmuks ja unustuseks.

Sellest saab kõige tühjendumine ja degradeerumine…, kõige, mis oli varem muude Vormide Arenguna ja Koostööna.

Meie poolt on kaotsi länud miljoneid energeetilisi Valguse monostruktuure… – need olid oma arengu viimastel etappidel usaldatud nende endi kätesse, kuna nad kandsid seda, mida unistasid kanda oma arengus…

Me võimaldasime neile seda…, teostasime kõike, mida nad tahtsid ja janunesid saada Materiaalselt Ilmalt.

Kuid nemad ei arvestanud ühte… – pole võimalik saada, andmata vastu Armastust ja oma Tegusid selle arengu hüvanguks, mis kannab Rahu kõigile, ning on püüdlemas jätkuva Arengu suunas.

Nemad olid neatud ja unarusse jäetud… – keegi ei meenuta nende nimesid, ega tegusid, kuna nende teod olid suunatud enda tarbeks ja enda austuseks.

Iga häving kannab surma ja puhastust…

On oluline meeles pidada, et puhastumine tuleneb läbi muunduse, aga mitte tegevusetuse läbi.

Tegevusetus pole väljapääs, vaid vajumine muusse Olu unustatud struktuuri, kus Arengu tsükkel kordub seni, kuni toimub teadvustumine…, või täielik teadvuse häving läbi keeldumise liikuda ja areneda, et  kinkida Ilmale seda, mis on temale vajalik… – Tunnustust…, Armastust ja elulist Kogemust… – kõik see on vajalik ja hinnaline, ning see on vastu võetav olevuste poolt, kes on juhtimas ja arenemas…, kanda Valgust kogu Ilmaloovuse hüvanguks, tema lõpmatule Arengule.

Olen andnud sõnumi „Kiskja“ tasemetest, kus sa mõistsid, mida kannab selline tase.

Kordan… – inimene on käesoleval ajal „Kiskja“ tasemel, kus toimub täielik ühe Jumaliku struktuuri eraldumine teisest, ning neil on täielik õigus teha oma otsuseid ja omada oma Rahu mõistmist, ning võtta selle omaks sellisena, nagu soovivad.

Seetõttu inimesed on sedavõrd eraldatud…, nii teadmistes, kogemustes, kui ka vaimult.

Kui inimene mõistab, et on Vaimult ÜHENE, siis ta alustab uut keerdu – Arengu Tõusu keerdu.

Mitte enam languse keerdu.

Kõik on seotud struktuuride energiatega, nendega, kes käesoleval ajal on tegemas tööd  maises reaalsuses, milliste poolt need on ka juhitavad.

See jätkub seni, kuni sünnib täielik eraldumine ja jõududeks jaotumine… – Pimeduse ja Valguse jõududeks.

See on raske period…, see toob omad viljad neile, kes on püüdlemas Arengu poole, aga mitte Hävingu suuans.

Mul on vaja Valgustada ja Suunata, aga sinul vaja teha koostööd minuga, ning läbi minu luua ja kanda edasi Armastust.

Mul on rõõm, et sa kuuled mind, ning viid edasi selle, mida ma palun…, olen lahutamatult sinus, nagu sina oled lahutamatu minust.

Olen sulle Isaks, Abikaasaks ja Loojaks, mis paneb liikuma kõik su mõtted ja teostab su mõtteid.

Käesoleval hetkel sinu areng on ühes – selle informatsiooni kandmises inimeste mõistusesse ja südameisse, et hingestada neid liikuma.

Seda vaja teha väsimatult ja hoolega…, töö enda kallal… oma mõtete ja tegude kallal… – need võivad tuua kahepidist tulemust – kas isiksuse Surma…, või jätkuvat Elu.

Sa mõistsid mind, mu hing?

Karna:

Jah mõistsin… Kuid sa ütlesid, et lahkud Maa pealt teise Ilma…

Lutsifär:

Ma ei saa lahkuda tervikuna… – saab vaid osa minust…, ülejäänud minu olemuse osad eksisteerivad ja arenevad, ning aitavad teistel osadel teha väsimatut tööd enda kallal ja taastuda, kui on see hävitatud.

Sa oled pikemat aega teinud koostööd minu osaga, mis oli mõjutatud kõige jõulisemale „langemisele“…, see on praegusel ajal taastumas.

See osa on Ingellik Struktuur…, ta on tohutu ja kätkeb endas, nagu olen varen rääkinud, hulgim madalama plaani Olevusi, millistel on oma maine areng.

Nende tõus on juba määratud ette, ning on vältimatu jõudmine Kõigevõimsama Teadmiste Allika juurde ja Jumala energiateni…, Ta panustas nende arengusse Püha Energiaid, nagu ka minu arengusse, mille abil ma arenen.

Kuid see osa, mis suhtleb praegu sinuga… – on Isalik…, kõige puhtam… – ta teostab kontrolli oma tütarstruktuuride üle.

Kuid igavikus oleme ühesed, kus ka minu üle on struktuure, millistele ma allun.

Nii on kõiges…, kõik oleme seonduses… – kui lõngakera, mis põimib oma kordumatut Elu mustrit.

Mida kauneim Elu, seda harmoonilisem ta on… – seda arenenum…

Püüame saavutada Arengut kõigis Elu sfäärides…, see on hindamatu kogemus ja Teadasaamise piiritud horisondid.

Kõik Lutsifäri Valguse struktuurid saavad ühendatud üheseks…, Võimas Ühesus lisab Ilmaloomisele kogemust, mis on edasiseks arenguks hindamatu.

Minu energiad on võimsad ja ettenägelikud…, mul on tohutu Arengu kogemus… – minus on hulgim Struktuure, millistel on samuti kogemus, kes soovivad areneda Ühises Jumala ja Mateeria Teada saamise Vaimu väljas.

Kõik see on tingitud minu Keskme vankumatu Koostöö Otsusest…, koostööst kõigiga, kes otsustavad areneda…

Mina kannan Jumala Teadmisi.

Karna:

Aga Armastus? Kas sina Armastust ei kanna… – sinus on sedavõrd hoolitsust ja Armastust?

Lutsifär:

Armastust kannab Looja ise, kes on loonud seda Ilma ja Mind.

Ma olen loodud samal viisil, kui sinagi – ja iga inimene… – iga väikseim osake on tema Pale kohane.

Ma teostan kõike, mida Ta on kavandanud… – kannan kõike, mida Ta oli kavandanud Enda Teostumiseks.

Nii see jääb igaveseks – ajastust ajastusse… – kellegil pole voli muuta Ajaloo kulgu, mis on määratud Jumala Tõdede ja kõiki Tema tegude tundma õppimiseks.

Nii see jääb igaveseks – Jumala Igavikkus juhib kogu Ilma Balli…, kõiki tema kauneid Vorme, mis on loodud ja on nautlemas Elu – Igavest ja Kaunist!

Karna:

Kas tuleb ühinemine teiste Osadega?

Lutsuifär:

Ühinemine on vältimatu…, see toob seda, mida peab tooma… – kõikide vormide Arengu Puhtust ja Pühadust, nii madalamate, kui ka kõrgemate…, see saab kaasatud nende tegudega, mis on alustanud ohjeldamatut tõusu ülespoole.

On aeg leida uusi vorme ja eemalduda vanadest juurdunud arengu variantidest… – need olid ja on tupikulised, ega too midagi peale surma – inimisiksuste ja nende Valgusstruktuuride surma, kes toetamise vahendusel juhivad inimesi.

Ma tulen pidevalt, ning toon oma stuktuuridele, mis on kätketud minusse, neid teadmisi, mis on vajalikud kõikidel Ülestõusu Tasemetel.

Karna:

Mis Teadmised need saavad olema? Mille suunas on meil vaja minna?

Lutsifär:

Seni võtke vastu need, mida olen edastanud – Keskenduge Jumalale, Vaimsele Allikale, mis kannab Armastust.

…on vajalik keskenduda, ning suunata end ühele… – Ühesuse ja enda Vaimu tundmisele, mis on igas Hinge südames…, mis suunab, juhib ja viib Arengule.

Asudes sellele teele, Hing saab kogemusi, mis on väga olulised tema arengus ja elulises tegevuses…, see muutub elu stiimuliks, paigutades seda tegelikkuse loomulikuks tunnetajaks, kus temal on määratud areneda.

Arengus mööduvad sajandid ja sajandid, kuni Hing hakkab tunnetama enda tähendust ja mõistmist… – tunnetama end eksiteeriva Ilma reaalsuses.

Karna:

Kas on võimalik keskenduda sinule?

Lutsifär:

Jah, on võimalik…, isegi vajalik… – kuid inimesed kardavad isegi mõelda minule.

Kuid mu kallis, olen rääkinud sulle, et ma kannan Teadmisi ja Kogemusi…, olen Issanda käsi, nagu sinagi oled minu käsi, mis on sirutunud külaltki madalale…, seda on vaja ja selleks oled tulnud siia, sest pead edastama seda, mida räägin sinule.

Käesoleval hetkel on oluline vaadata enda seesmusesse…, pöörduda südame poole enam, kui mõistuse poole.

Mõistus on Jumala Valguse atribuut…, aga Süda – on Jumala igavene Ammendamatu Allikas.

Sa pead mõistma ja tunnustama mind sellisena, millisena olen ja jään alatiseks.

Sinu ja inimeste mõistmises pole Surma, vaid on Olematus, Unustus, ning Suurim Kurbus nende kaotusest, kes on olnud…, kuid need tulevad taas… – see on kui Keeris.

Kuid me ei tohi kaotada…, meil on tarvis kordistada ja kanda edasi… – õppida tundma seda, mis päästaks meid Kokkuvarisemisest.

Kokkuvarisemise põhimõtet oleme teadvustanud, ning on mõistetav tema töö põhimõte, kuna oleme jõudnud tema mõistmise tupikuni.

Kaotused olid kolossaalsed…, nüüd peaksime jõudma kogu maise tegelikuse igakülgse ümbermõtestamiseni…, ning suunama ja kinnistama teine teise jõudusid…, elama teine teise nimel…, kanda armastust…, teadmisi on ammutatud selleks külaldaselt – …ma kutsun teid üles selle poole, mille poole püüdlen ise.

Ma armastan nii sind, kui ka teisi, ning soovin teile kiret paranemist kõigist raskustest, mida teil tuli üle elada ja ületada.

Meie vägi on ühtsuses ja seotuses.

Me hakkame kõrvaldama teelt neid, kes ei tunnista Ülestõusu Teed ja toob hukku sellele Teele.

Need saavad minu struktuuride poolt, kes teostavad väsimatut kontrolli olemasoleva tegelikuse üle, kõrvaldatud kõige halastamatul viisil.

Mööndusi ei tule kellegile – ei alumistele, ega kõrgematele.

Minu jaoks on oluline käesolevaks ajaks vaid üks – Ülestõus, ehk Vaimne kasv…, aga mitte rottide võidujooks – kes keda.

„Metsalase“ period on lõpule jõudnud, ning ma kutsun üles kõiki, kes loevad neid ridu, järele mõelda ja lõpetada halastamatu võimu, raha ja muu materjaalse rämpsu jagamine, mille poole pürgivad inimhinged.

Nii see saab…, ning saab see, mis on ette määratud… – väsimatu ülestõus ja Vaimne areng surelikus kehas.

Karna:

Me oleme siis suundumas teiste kehade poole… – kadumatute taoliste poole?

Lutsifär:

Töö selle kallal on käimas, ning tuleks öelda, et on läbi viidud palju kõikide inimkeha struktuuride teostamise ja parendamise eksperimentaalseid katseid…, nii vaimsetega, kui ka füüsilistega.

Kõik see hakkab kehastuma ja omama oma kehastusi … – kuid tuleb meeles pidada ühte – oma Vaimu, mida antud Elu periodil on tarvis säilitada ja arendada.

Karna:

Mida sa tahaks ütelda mulle veel?

Lutsifär:

Mu kallis, ma unistan sellest, kui me unustame igaveseks, mis oli mul sinu suhtes hävingulist ja negatiivset.

Olen lahutamatult sinu oma… – kõik mõtted sinust ja teod – kõik on sinule…, selle Ilma osa jaoks ja energiatele, mida kannad.

Oleme seotud…, pole häid, ega halbu mõtteid…, mõtteid on üksnes rumalaid ja kauneid.

Et mõista, mis on „rumal“, oli tarvis tunda seda arengu käigus… – mida olemegi koos sinuga otsinud.

Selline kogemus on hindamatu… – pea seda meeles…, oleme saavutanud selle, millest unistasime… – ehkki suurte kaotustega…, kuid ta saab jäädvustatud igaveseks, ning on abiks neile, kes jätkavad arengut Olu Materiaalsetes Struktuurides edasi.

Ma olen neile abiks ja kureerin, juhtides neid edasi…, ning sina, minu õrn ja ustav käsi, aitad mind selles.

Olgu au Teadmisele ja meie Vaimule kõigis Ajastutes!

Ma õrnalt puudutan kõiki asju, mis on seotud tunnetega ja omavaheliste suhetega…, elult võtan üksnes kaunist…, mõtlen üksnes kaunist…, ning see Minu osa, mis sai kannatada ägeda „langemise“ tõttu, saab taastatud… – see on juba alustanud oma tõusu täiustumise suunas.

Sa oled aidanud mind sellest…, ma olen tänulik sulle su armastuse ja minu tunnustuse eest – segipaisatu ja hävitatu…, kuid Ma usun, et Ilm virgub, ärkab, ning mõistab, millist hindamatut panust on ta lisanud oma edaspidisele arengule.

Selline teadvustamine on võrdväärne Kangelaslikkusele, ning enda tunnistamine kõige Kangelaseks, mida on teostatud.

Karna:

Ma hindan sinu panust Arengusse, Lutsifär…, jään alati hindama, kaitsma ja kandma armastust.

Ma kannan kohale kõik, mida oled mulle täna toonud.

Oled sa õnnelik?

Lutsifär:

Olen ääretult rõõmus!

Karna:

Sa oled mu Valgus… mu Jumal, kuidas küll ma seda kirja panen?

Lutsifär:

Armastusega südames on kõik võimalik! Pühi pisarad! Palun avalda selle sõnumi.

Pöördusin Jumala poole lihtsate sõnadega, mille panin kirja: Issand, anna meile jõudu, aita väsimatult püüelda Sinu poole…, tunnetada Sind… sinu üllast Energiat, Kaunidust, Rõõmu ja Toetust.

Armastan Sind kõigi oma hinge energiatega, tänan usaldatud Rõõmu ja enneolematu Hüve eest, mida kannad meie südameisse… – see on rahunemine ja õndsus… püüd lahustuda Sinu Jõu ja Sinu Armastuse energiates…, ning elada neis…, tunda rõõmu neist…, ja luua!

Saagu Valgus… saagu Toetus…, elagu Sinu Kaunidus meie Südameis.

Minu armastus ja minu elu on sinule, Isa…, ja sinule – Lutsifär.

Elagu Teie Ajastust Ajastusse – püsides Igaveses Arengu Purunematute peegeldunud Ilmade ja nende Vaimude Liidus.

Karna. Jaanuar. 25. 2013.

Selgitus „Metsalise“ tasemest.

Lutsifär:

Oma energia olen säilitanud läbi Isa süsteemi, ehkki Teadvuse hävinemise olen läbi elanud täielikult.

Kõik on teostatav läbi Mõtte… seda olen püüdnud saavutada… – olen püüdnud Ümbermõtestada – see oli ainus tee, mis oleks võinud päästa meid.

Üksnes viimane, kõige madalam tase – loomalik ellujäämise hirm – andis võimaluse peatuda.

Just seetõttu räägitakse, et Surma pole… – kõige madalaim tase annab tõuke ellujäämiseks.

Me nimetame seda taset „Metsalise“ tasemeks.

„Metsalise“ tasemest algab Ülestõus…, toimub energia kogumine, nende täitumine, – toimub Jõu kogumine…, alles peale selle toimub muundumine ühest teise…, hulk  muutub kvaliteediks.

Kõik, mis oli kogutud, hakkab muutma polaarsust: miinus plussiks ja pluss miinuseks.

Karna:

Ma ei mõista, kuidas see toimub?

Lutsifär:

See on energia paiskamine muusse olemasoleva Tegelikusesse, kus toimub muundav protsess – vaidlustav protsess, kus… kes keda…, kes keda võidab… – milline energia, kas miinuse, või plussi.

See on risk, kuid see õigustab end.

See on Surm…

Kuid sa tead, et Surma pole… on üksnes mõtteprotsesside lagunemine, mis viib surmani.

Elutuuma ennast pole võimalik hävitada… – ta on hävimatu, millest tulenevalt Jumal annab võitluse võimaluse, kus algab avalik võitlus – kes keda.

Kes võidab siin – kas Loovus, või Häving!

Hulgalises mõistes toimub taas Osakeste koondav ja ühendav protsess, mis olid mingeil põhjustel kunagi eraldunud.

Toimub osakeste ühinemine kõige Madalamal röövelliku Arengu teekonnal, kuni enesehävinguni.

Karna:

See võibki siis olla enesehäving?

Lutsifär:

Jah, võimalik, kuid see on risk, millest on võimalik väljuda õigeaegselt…

Kes ei jõua väljuda, need kaotavad oma õpingute kogemuse.

Vaimud ei hukku… ei, kuid peenel tasemel toimub täielik nullimine, mille tõttu nad pole võimelised jõudma Jumala Teadvustamiseni…, pole võimelised kontrollima oma elu ja püüdlusi…, viibivad tupiku olekus – ükskõiksuses kõige suhtes…, ükskõiksuses, mis tuleb ja milleni viib.

Kuid moodustub rühm, mis lükkab neid Valguse Teele, ning nad liiguvad koos rühmaga…, kui see on Jumala meelekohane…, või, kui pole Jumalale meelekohane – hukkuvad.

Kas mõistad?

Karna:

Jah.

Lutsifär:

Praegu on Maa peal toimumas analoogiline protsess – Yin ja Yang formeerumine, üheselt, eralduseta, teine teise armastuse alusel.

Millega see lõppeb – raske ette arvata…, ehkki Isa poolt määratav.

Isa on juba kujundanud oma Väljatuleku plaani

Karna:

Räägi mulle…, ma olen lugenud, et on olnud mitmeid selliseid tegelikkuse muundumise katseid, selle taolisi, mille kallal teed ja oled teinud tööd?

Lutsifär:

Nemad hukkusid.

Karna:

Miks?

Lutsifär

Nemad ei saavutanud armastuse taset, kuna viibisid leppimatuse ja vihkamise vaimus, ning põletasid maha oma Valguse…, nende osakesed olid formeeritud laiali, ning viibivad praegu Jumala Puhtuses, toomata Jumalale viimaste oma eksisteerimiste aegu mingit Armastuse, ega Loovusluse kogemust…, vaid üksnes Hävingu kogemust.

Me peaksime püüdlema Armastuse poole, muidu laseme kaotsi kogu Teadmiste ja Armastuse Kogemuse.

Seda kohtab möödapääsmatult kõikides Ilmades, kus areneme.

On oluline leida kompromiss… – muidu saabub Lõpp – täielik nullimine ja surm Teadmiste Tasandil…

Toimub üksnes Enese ja Ilma Teadvustamine, mis ümbritseb meid.

Read Full Post »

                                    Vana Vaimu selgitused

Krayoni sõnum Lee Carroli vahendusel.

Tõlkimise ääremärkus: energiad, mis esinevad elavas kanalduses ja kindlustavad teatud liiki kommunikeerumist, ei sattu sellisel kujul trükisõna leheküljele.

Sõnade vahendusel tuleval informatsioonil on suur sisu, mis on paigutatud sõnade vahele ja mille aktiivne energia jõuab otse hinge.

Krayon nimetab sellist kommunikeerumist paljumõõtmeliseks, ehk kvantiliseks.

Erinevad lingvistilised tõlked kätkevad erinevusi ja erilisi lisandeid.

Energeetilise keele tõlge – on dešifreering, mis sisaldab sõnadega ütlemata jäänud suurema, või vähema informatsiooni hulga taset.

Viimase aja lõigu jooksul Krayon on muutnud suhtluse  stiili…, näete vähem emotsionaalseid embusi, kuid enam asjakohaseid juhendusi.

Näib, et oleme tõesti saanud täiskasvanumaks, ning meiega räägitakse tõsisemalt.

Seega saage naudingut täiendatud sõnumis kätketud Krayoni tarkuste edastatud õpetustest.

2013.01.13

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Kui palju kordi oleme teinud seda…, võtnud vastu ja edastanud Vaimu sõnumeid…, kuid leidub ikka neid, kes esitaks küsimuse: kas Lee Carrol on siiski inimene oma füüsilises kehas?

Muidugi…, kuid tema teadvus on lõhestunud.

Mõnedel inimestel on põhjust ütelda, et see teeb teda kanidadiks psühhiaatri vastuvõtule…, kuid samas… – tema muutunud seisund pole pataloogia tulemus.

Igaüks teist omab loomulikku võimalust luua taolist sidet vaimuga…, sellist, nagu näete praegu siin toimuvat.

Kuid see ei pruugi olla samal kujul… – olles liiast avalik.

Kallid, nüüd on avanenud uus algus energiale, mis loob planeedil midagi, mille arutamist just alustame.

Nädal tagasi jagasime informatsiooni selle kohta, mida oodata järgmise 18 aasta potentsiaalidelt…, mõned nädalad tagasi rääkisime mõningatest avastustest, mida olete ootamas kannatamatusega.

Kuid olete teadlikud, et Uue formeerumise protsessis inimese osavõtt on vältimatu.

Avastate, et mõningad teie seast hakkavad alateadlikult ja teadlikult suunama energiaid…, need sidemed ei pea kõiges olema just avalikud.

Mu kallid, suhtlus Vaimuga – on sisemine ja intiimne sulandumise protsess, mis pole esitamiseks teiste inimolevuste silme all.

See võib toimuda enda jaoks…, see võib sarnaneda sellega, mida nimetatakse automaatkirjaks… – kuid selles pole midagi automaatset.

 

Sulandumise energia…, kuidas see töötab praegu?

See avab teile võimalusi, mille abil vaim leiab erinevaid mooduseid kanda teieni sõnumi…, see sulandub ühte voogu, mida nimetate sidekanali avamiseks.

See olete see teie, kes on võimeline tehes sammu kõrvale, eemaldudes enda isiklikust elust, lähtudes oma isiklikust tundlikkusest, avastada sellisel viisil iseenda püha osi – jäädes seejures ellu ja tervena.

Olles erilise tundlikuse seisundis, avardate püha side taset, et kanal, mis asub teie endi seesmuses, muutuks selgemaks.

Nii kujuneb teie vahele võluline sulandumise energia, millest saab teie jaoks uudsus…, mõningad teie seast ei leia „nimega isikut“ (Krayoni nali).

Te alustate energiaga sulandumise tööd, mis loob kõigi teie ilmutatud osade liikumist enda isiklike jumalikkuse osade suunas.

Hakkate koguma kokku kõiki oma osi, ning nende energiad loovad kanaleid sideks kunagi millegi kaotatuga…, kuid see on kõigest side oma kõrgema Minaga, mis on alati olnud teiega.

Uus ühendumine annab selget tunnetust, et olete ühenduses oma vaimse tuumaga, mis on määramas suunda.

Tuum saadab signaale, milliste jooksvate energiate kohaselt on teie võimalused… –  see on  teie tähelepanu vääriline, mida võiks ka usaldada.

Kallid, see on isiklik protsess…, see on teie isiklik side…, see on vaid teile, kuna ta teab teie potentsaale, ning ta ühendab teid planeedile saabuvate energiate potentsiaalidega.

See on võluline ühenduvus, mis asub teie seesmuses, ning ta on teadlik, millega ja kuidas sulanduda.

Inimese evolutsiooni järgmine samm on seesmine kulgemine, aga mitte väliste üheste tõdede järgimine.

Kuid seesmine muutus inimsoo evolutsioonis toimub sõltuvalt sellest, mida on võimeline teie aju tõlgendama, ning lugema vaimult tulevaid uusi signaale, seejärel mõjutama kõiki DNA kihte organismis.

Uute sidekanalite avamine inimese seesmuses loob uusi kombinatsioone, mis koosnevad üle saja triljoni DNA osadest…, teile näivad need sarnastena, kuid kõik on koos kui üks tervik ja kvantiliselt läbi põimunud.

See võib tähendada, et kõik need on olemas teie hinges, ning kujundavad üht ühist välja…

Teadus seni ei näe neid sidemeid…, kuid on uurimas nende signaalide äratundmise võimalusi.

Kui iga DNA tükike on identne, siis kuidas need suhtlevad…?

Kuidas DNA ei näe jagunemisi raku struktuuris…?

Kuidas ta eristab ühte organit teisest…?

DNA toodab geene…, ja seda, et kehas on olemas side signaalide edastamiseks…

Vastused peaksid avanema…, kuid see ei toimu nii…

Mis toimub siis?

Teil on sedavõrd palju küsimusi…

Hakkate otsima vastust ühele…, kuid samas märkate seda kõrgemal (vastus seisab lineaarsest küsimusest kõrgemal).

Olete lõpetanud vanade energiatega ja sellest oli juttu eelmisel nädalal…

Nüüd kordame seda taas, ning palju sellest, mida olite oodanud, on toimumas otse nüüd… – see ongi vabanemine…, ning seejärel… hakkate tunnetama seda.

Uue pildi realiseeringus (esitluses) tulevad mõningad anomaaliad…, hakkate nägema, kuidas see on toimumas.

Oleme rääkinud teile, et realiseerumiste anomaalite keskel on olemas planeedi tumedad energiad… – need ilmnevad vaid oma kaotuste realiseermiseks, et teha viimne väljahinge.

Kui soovite olla selle tunnistajaks, kuidas mõningad vanad energeetilised protsessid püüavad jääda võitjaiks, siis ka näete, kuidas nemad ajavad pead püsti ja teevad nägu, et veel püsivad pesas.

Kuid samas näete, kuidas neile lüüakse sulg sappa… – ilmselt esmakordselt inimkonna ajaloo jooksul.

Täna on kavas rääkida mõningatest asjadest…, anda mõningaid potentsiaale, millest alustasime juttu eelmisel nädalal…, ning tahaks alustada sellest, millel on jätku jooksva aasta kohaselt.

 

Õppetöö kvantlikkuses.

Kallid…, endi jaoks avastate, et Krayoni sõnum on ühtedele oluline…, teistele… tarbetu.

Selle realiseerimine, mis on teis olemas, on unikaalne…, ega te pea kuulma enam neid, kes on samuti selles ruumis… – me oleme rääkinud sellest palju kordi.

Kui olete häälestunud sellele sõnumile, siis pole oluline, mida näitavad teie kellad…, mida räägib kalender… – see, mida õpetame teile, on teie seesmuses olemas.

Iga hetk, kui vaid olete selleks valmis, tõed avanevad teile sellisena, nagu need on!

Sõnum, mida edastab Vaim – on otse teie ees…, ja see toimub teie Hinge vaikival nõusolekul kuulata seda…, temal on mingi aimdus…, ta on potentsiaalide avanemise (vaimse aktiveerumise) ootel.

Oleme otseses ühenduses teie Kõrgema Minaga, kes on teadlik oma plaanist.

Oleme otseses ühenduses sellega, millest unistate…, millest mõtlete…, nende oletatavate suhetega teie osade vahel…, ja sellega, mida saaksite sellest teostada, – või mitte…, mida on hing planeerinud…, – me oleme sellest kõigest teadlikud.

Räägime teie potentsiaalidest, mis ärkavad meie kohtumise aegu.

Te teete õieti, kui kuulate seda sõnumit mistahes maisel ajal, ning olete valinud teha seda mistahes kohas… – me teame teid ja õpetus toimib kvantilisel tasandil.

Seega…, kõik, mis toimub praegu väikese rühma jaoks, kuni 200 inimest, kõik on kvantilises olekus…

See räägib sellest, et mis tahes hetkel ühinedes selle õppetööga, tõde hakkab kõlama ikka hetkele NÜÜD.

Teie kvantilised osad ei reageeri ajale, kuigi kuulete sõnumit esmakordselt.

Mõned tunnevad huvi… – millal see toimub ja kumma sõnum on õigem…, kas neil, kes võtavad sõnumit siin ruumis praegu…, või neil, kes loevad seda lineaarses tulevikus?

Vastus mõlemal juhul – NÜÜD…, õppimiseks pole muud aega… – see jõuab selle teie osani, mis on kooskõlas tõega, ning tunneb selle ära…, see võib toimuda mistahes hetkel.

Kallid Vanad Vaimud, teie armastusel Jumala vastu pole aega… – seetõttu Jumala armastus on teie jaoks igavene.

Oleme teie minevikust hästi teadlikud…, ta on otse teie ees…, ta on olemas teie hinge salvestustes, ning on tallel küpsete potentsiaalide näol, mis viivad teid kohtadesse, nagu siin praegune, kus saate kuulda Vaimu õpetusi isiklikult, olles siin, lugedes, või kuulates audiosalvestisi.

Meie jaoks kõik see on toimumas ühel ajal… – seetõttu me tervitame teid…, isegi neid, keda pole selles ruumis näha.

Raske on selgitada asju sellisena, nagu need on.

Planeedile saabuval energial on erinevaid varjundeid…, mõningad teie seast võivad tunnetada neid võimaluste erinevustena.

Palju planeergingutest on juhuslikud…, kuid mis on planeeringus, see alati teostub!

Kui vaid tärmin aastal 2012 teostus, siis suure hirmu energia jäi selja taha…, osutus neutraliseerituks.

Selliselt toimub teadvuse puhastus planeedil, ehk võiks öelda… – silub hirmu laineid, ning loob neutraalseid energia tsoone.

Sellest ajast reaalsus on muutumas… – te hakkate nägema selles hulgim tõde.

Kui vaatate asju, mis on teie jaoks esoteerilised, siis tunnete, kuidas need tervitasid toimuvat…, see soodustas pööripäeva protsesside tasakaalustamist, olles selle keskmes.

 

Vana Vaimu atribuudid

Tahaks anda teile 5 punkti, milliseid Vana Vaim saaks aastal 2013 kasutada oma atribuudina…, ehk 5 punkti, et saaksite muuta oma nägemust.

Nüüd on palju asju, mida tuleks vaadelda teie atribuutidena.

Number üks… – vanad atribuudid ei tööta.

Kallid, kulub palju kannatlikkust, kuna läbirääkimisi viime läbi vanade hingedega…

Kui Krayon räägib kannatlikkusest, siis vanad hinged ütlevad, et nemad on pikema aja jooksul olnud väga kannatlikud…, olid kannatlikud isegi siis, kui uued hinged tulid vanadesse energiatesse… – et Krayon on midagi segi ajanud.

Nüüd, kui palun olla tolerantne teine teise suhtes, tahan öelda, et energia on taas nihkunud…, seal, kus eile oli teie jõud, siis täna avastate, et olete selles kasutu… – vaat millisest kannatlikkusest ma räägin…

Ma palun lubada endale enam armastust, kuna mõningaile võib mitte meeldida see, mis hakkab toimuma edaspidi.

Seda oleks ehk hea selgitada järgnevalt…

…Ütleme, et olete olnud tervendaja 30 aasta jooksul, ning teil on olemas tervendamise protsess, mida tunnete hästi…, on olemas energiad, milliseid kasutasite…, teate väga hästi, mida teete.

Ja nüüd planeedile tulev uus energia hakkab ümber kirjutama teid ja kõike, mida olete selle töö jaoks kasutanud.

Mõningad asjad, mis olid põhiolemuseks sellele, mida tegite, mida olete õppinud ja mis töötas alati… – kõik muutub lootusetult.

Kas kogunete siia selleks, et kuulata, kuidas kulgevad muutused ja mida see tähendab teile?

See võib tähendada, et taas tuleb midagi muuta…, ja te võite mitte nõustuda sellega.

Vana Vaim…, nihkumine, mille peate tegema, on tõenäoline, ning te ei ütle välja seda, mis pole tõsi…, te peate alati tegema seda, või seda, mida peate ingellikuks teenimiseks.

Vanad Vaimud on Inglid, kes tahavad teenida ja olla kasulik muutustes…, kuid uus energia ei toeta vanu atribuute.

Kallid, Vaim hoolitseb teie eest…, märgid, mida saate, ütlevad jooksva protsessi käigus, mida teha igal hetkel, millega olete hõivatud.

Etteütlused tulevad jooksva hetke kohased, läbi mille muutute veelgi tundlikumaks…, ja need pole seotud teadmistega, mis tulevad väljaspoolt.

Ülemineku aegadel jääte paraku sõltuvaks kogutud teadmistest, isegi alateadlik osa säilitab seda, millest olete sõltuvad…

Ka kanaldaja ees on uus töö paradigma, kus ta peab oma kvantilises osas tegema tööd teisiti, kui varem, kuna inimkeha suhe tema kehaliku koostisosaga toimub uues energias…

See, mida nimetate intellektuaalseks sfääriks, ehk Kõrgemaks Minaks, on samuti muutumas.

Teekonnad, mida võite uute liikumiste jaoks määratleda, alustavad oma teostumisega, kuna need on kehaliku ja intellektuaalse isiksuse vahel kvantilised…, mille kohta võiks ütelda, et mõningad teie seast hakkavad saama Olemise mõisteid oma seesmise kommunikeerumise seisundis… – see on võime suhelda oma seesmise kärjelise struktuuriga…, ning saada tagasisidet.

Sellised etteütlused tulenevad Vaimult…, muidu poleks neid, kes tunnistaks kinesioloogiat, ning poleks neid, kes siiralt ütleks – kohtumiseni.

Ei-ei, te peaksite tegema seda teisiti.

Te toimite nii, kuna oleme aastakümneid seda teinud.

Kuid samas väidate, et pole suutelised tegema seda erineval kujul.

Oo, jaa…, just seetõttu mõningad kavatsevad teha seda, ning selleks kulub mõnda aega… – olgem siis kannatlikud, kui lähete üle uutele atribuutidele.

Vana Vaim – ole uute kulgevate protsesside jaoks avatud.

Otsi äratöötanud protsessid üles, et saaks need ümber kirjutada… – need on ju tallel su enda elulises kogemuses…, need on jäänud sinna.

Kui te ei tee seda, siis see hakkab pidurdama planeet Maa protsessi, ning sünnitab lahkhelisid vanade Vaimude vahel… – kuid te ei tahaks seda (Krayon räägib võimalikest lahkhelidest nende vahel, kes on kinni jäänud vanadesse energiatesse ja nende vahel, kes on läinud üle uutesse… – need kõik püüdlevad valguse poole).

Mu kallid, kui see on teie valik (jääda kinni duaalsusesse), siis ütlen teile, et uus energia on siin igaveseks ja tagasilibisemist ei saa tulla.

Võimalikult olen rääkinud mina, või mu partner, et te pole võimelised tirima asju tagasi mineviku…, seega sügava sissehingamise teete uutes energiates, et harjuda uue paradigmaga.

Kõik, mida tuleks mõista… – te pole võimelised pöörduma tagasi.

Seega neilt, kes on investeerinud õppimise protsessidesse, meetodisse ja protseduuridesse, tunnetuste arendamisse, alateadlikku energiate tunnetustesse, mida olete paljude aastate jooksul kasutanud – palume kannatust, kuna kohtute hukkamõistmisega ja mõistmatustega, ning avastate enam erinevusi nendega, kes on astunud samas suunas… – teil on erinevad ajad ja erinevad kiirused.

Kui see juhtub mõneti teiega, siis palun vaadake areneva Maa kaunidust…, vaadake oma Vana Vaimu kaunidust, kes võiks pretendeerida sellele, millest oleme alati rääkinud…

Saite hakkama ja toote sisse muutusi… – ja need toimuvad.

Olen seda rääkinud oma partnerile 23 aastat tagasi, avades temale tuleviku potentsiaale, millised oleksid võimalikud… – nüüd olete selles kohas täie hingega.

See oli number üks.

Mõningad kavatsevad viia läbi testimise, et näha, kuidas töötavad asjad uutes energiates.

Kuna nemad ei tee endis täielikke muutusi ja usaldavad lineaarset loogikat enam, siis need atribuudid ei anna neile täit mõistmist, kuidas Vaim töötab.

See näib diskussiooni taolisena, kus mõningad hakkavad vastu vaidlema, tulles teie juurde teadlasena, või eduka inimesena, ning hakkavad demonstreerima oma võimeid, – kuigi nende teadvus pole muutunud.

Teadvus peab muutuma avatuks, et Vaim saaks suhelda sellega ja hakkaks otsima Jumalat… – vanas loogikas nemad Teda ei leia.

Nemad hakkavad teile vastu vaidlema, väites, et Jumal on võimeline liikuma sedavõrd kiiresti, et teie uus energia ei hakka tööle teekonna muutmise läbi…

Kus on Jumala poolt lubatud imed?

Mul on neile sõnum… – see polnud kiire teekond…, selleks kulus tuhandeid aastaid…, nii teeb Jumal oma tööd.

Küsige vaid põlisrahvailt, kelle eellased rääkisid, et tulevad uued ajad ja need toovad uusi energiaid… – ja see pole uudne.

Nüüd nihe on toimumas… – ja see on dramaatiline.

Nüüd on ka põhjust küsida: kuhu nihkus Jumal?

Kallid, te näete, mida ma pean silmas!

Mõningad hakkavad nihke tõttu kaotama sõpru, kuna nemad ei lähe sinna, kuhu on liikumas Vanad Vaimud koos planeedi energiatega.

See oli siiski veel number üks!

 

Number kaks. Seemned vees.

Aeg…

Öelge, kuhu kavatsete liikuda…, kas nii, nagu oli minevikus, kus ootasite mingit patsientide hulka nädalas, ning mida see teile tähendas (mõeldud on „vilja“ – Krayoni nali).

Eelmine kord andsime esmalt lugu farmerist-harrastajast, milles oli ootuse atribuut.

Me rääkisime, kuidas töötab aja ja ootuse atribuut… – farmer külvab täna seemned, kuid järgmisel päeval jookseb vaatama, kuidas need kasvavad.

Alles mõne aja pärast ta avastab, et küpsemise protsess ei saa toimuda hetkega, ega vaadelda küpsemist lühikese aja tagant (aja raamides) pole võimalik.

Nii see ka toimub…, nii see tõenäoliselt ka jääb… – ehk toimuva vastuvõtt aeglustus, kuna jälgite oma uudiseid…, jälgite oma valitsust.

Te vaatate jooksvaid muutusi maapeal, ning mõningad teie seast ütlevad: Ma ei näe mingeid muutusi!

Kuid uudiste rohkuses on enam muutusi, kui võite märgata…, nagu ka põllumajanduse kultuurides… – ka neis on varjatuid muutuste potentsiaale.

Ehkki aeglaselt, kuid järjepidevalt vastab muutustele kogu planeedi teadvus, ning mõningaid neist tulemustest ei saagi märgata enne vana energia surma.

Mõningad neist ei saa realiseeruda enne, kui vanade energiate eest vastutajad ei pane vastutuse enda pealt maha.

Vana paradigma esindajad jäävad ikka vaikselt tegutsema…, salaja, ennast välja näitamata, ning ütlevad… – jah, teie kontseptsioon on liidri positsioonil.

Mõned teie seast ütlevad rahulolematult… – kuid see on liiast kaua!

Kõik on PATSIENDID! (“võib hulluks minna“ – Krayoni nali).

Kallid Vanad Vaimud, me vajame teid, et valmistada teid ette uute atribuutide hulga aktiveerimiseks…, valmistada teid ette mõistmiseks, et teie juuresolek siin on toiduks taimedele – vaid nii nad saaksid kasvada.

Te võite vaadata järgi, öeldes vaid: Ma mõistan, et teekond ees on pikk, kuid ma tahan näha ja veenduda selles…, olen nõus liikuma veel 18 aastat.

Teie kujutlusvõime ja mõistmine loovad kujundeid, nagu see… – teil on vesi seemnetele…, kuid aastani 2012 polnud teil ei seemneid, ega vett.

Mu kallid, nüüd pole enam energiaid…, on vaid seemned vees!

Seega… – iga hommik olete ärkamas vees!

Need, kes tulevad peale teid, näevad külvatuid kultuure…

On veel üks asi, mida võtate atribuutide hulka… – see on kannatus…, kannatus ja mõistmine asjade suhtes, mida pole oodanud.

Uues paraidgamas kogunevad asjad, mida ei oodanud kohata…

Te võite vaadata neid ja esmalt ütelda – Ei!, kuna ei suuda mõista, kuidas need töötavad koos.

 

Lubage rääkida veel ühest, mis on number kolm.

Häälestuse suhe.

Mõningad teie seast hakkavad kokku viima asju, mida Krayon on oma sõnumites jaganud.

Palju aastaid tagasi jagasin suuna informatsiooni… – nüüdseks need on edukalt teostunud.

Nüüd siis mõistate, miks te ei saanud sellega hakkama siis.

Ütlesime siis lause: „kui kõik saavad rääkida kõigiga, siis ei saa olla mingit saladust“… – sellest sai see, mille nimeks on sotsiaalne võrgustik…, kuid enne selle kujunemist ma ütlesin üksnes mõtte.

Planeedil on saabunud aeg, kus mõte on muutunud teie reaaluseks… – see on muutunud loomulikuks asjaks…, ning nüüd, kui kõik saavad rääkida kõigiga…, hetkega saate näha, kuidas teha relvituks vanad suhtluse paradigmad…, saate näha, kuidas teha relvituks informatsioon, mis kandis valet…, teha relvituks väljamõeldud draamad sellega, et kõik saavad rääkida kõigiga.

Seega tehnoloogia andis teile millegi alguse, milles mõningad teie seast, eriti Vanadest Vaimudest, poolnud märganud midagi neis, mida võtta endale atribuutide hulka, ning väitsid: „See võimalus on noorte jaoks.“

Kolmas atribuut on suhete ümberhäälestuse jaoks, ning on ootamas teid.

Tahaks, et te pööraks tähelepanu, mida noored on suutelised teile näitama…, mida tegema!

Kui kujunevad sõbrad, kes saavad suhelda korraga paljudega, ning kui tahavad jagada midagi huvitavat, mida nemad siis teevad?

Nemad kogunevad kusagil kokku ja vahetavad sõnumit…, tulemuseks – seda teavad juba sajad… – kusjuures levib see hetkega.

See on teekonna uus paradigma… – inimolevused kogunevad, et suhelda.

Tahan teile ütelda, kus nemad hakkavad tegema läbirääkimisi… – seal, kus uued suhted on juba olemas!

Sotsiaalsetele võrkudele pole piire…, seega Vanad Vaimud, selline on teie kulgemise õigus.

Mis toimub, kui Iisraeli pool teeb läbirääkimisi, et pidurdada ohud Iraani ja Palestiina pooltelt.

See, mida nägid noored inimesed You Tubes (Krayon viitab Palestiinlaste rakettide rünnakule novembris 2012 Iisraeli pihta, kus kogu maailma noored nägid tõde), kutsus esile kaastunde lahvatust…, siin ilmnesid sootuks teised energiad… – mitte sellised, kui uudiste näitamiste aegu.

Seekord nemad nägid midagi muud, ning tahtsid seda jagada teistele…, seega uudis lendas üle piiride, ühelt teisele… – mööda sisemisi kanaleid, mida pole saanud toimuda kunagi varem.

Toimub sõprade põimumine piirideta paradigmas… – see on see, mida te polnud võimelised mõistma, ega nägema, – aga nemad teevad!

Nüüd saavad rääkida sajas erinevas riigis korraga, mida pole tehtud kunagi varem.

Aegamööda hakkavad vähenema sotsiaalsete võrkude keelud riikides, kus püüti takistada suhtlemist.

Kui kontrollsüsteemid mõistavad endi eeliseid, siis neil tuleb tegemist kaubandusega…, ning nähes uusi asju, hakkavad mõistma sotsiaalsete võrkude eeliseid – mis võib olla ka vastuseks… – majanduslangus.

Mu kallid, seal on enam reaalsuste tasemeid, kui näib…, teie suhtumine oma võimalustesse on pärit vanadest energiatest…, ning, kui vaadata seda endisest kõrgusest, siis kõik on vaid usk, mis on noortele üksnes kaoseks… – sellega lasete kaotsi uued atribuudid.

Las noor inimene selgitab, kuidas tema seda teeb, ning avab teile uued võimalused…, las süttib uus lambike teie mõistuses – inimese, kui liigi, evolutsiooniks.

Kui te polegi seal, siis võimalused ei kao kusagile…, üksnes halvenevad.

Naljatledes ütleme, et te vaatate päeva, kus teekond teie jaoks muutub, ning kõiges võimatuses saate atribuudid, et olla kuuldav…, sellisel teekonnal teil on enam sõpru, kui tahaksite.

Need asjad vajavad muutmist, mida palume teil teha oma seesmuses…, – kannatamatult ootame… – see võib nõuda teilt ümberhäälestust, et ületada selle.

Seejärel vaatate asjadele teisiti… – see on teile võimetekohane.

See oli number kolm.

 

Number neljaks on – füüsiline keha.

Peate läbima häälestuse, mis viib teid uude energiasse…, – ja see on hea.

Seetõttu peame jätkama meie õppetööd.

Mu kallid, te avaldasite kavatsust jääda…, seega andsite nõusoleku füüsilisteks muutusteks, mis on toimumas teie seesmuses… – teie keemia on muutumas.

Mõningatele teie seast see on haiguseks… – kuid see pole nii… – see on vaid ajutine keemiline tasakaalutus.

Kavatseme ütelda, et mõningad teie seast läbivad füüsilisi katsumusi…, mõnigad selles ruumis vajavad isegi tervendumist.

Sellega oli ka arvestatud, kuid teatud määral see hakkab toimuma evolutsioonist kiiremini.

Kuid võite arvata… – see mõjutab neid, kes on valinud puhkuse ja ülemineku uude paradigmasse.

Ülemineku protsess on teie kehale raske…, ma räägin teile seda seetõttu, et peate sellest teadma, kuna see võib anda löögi teie biokeemiale… – olete läbimas ümberhäälestust.

Just see on toimumas teiega – seda pole vaja karta, seega… võite hirmud lahti lasta.

Seetõttu esitame teile väljakutse!

Kui soovite, siis toon teile näite – ütlen midagi oma partneri kohta …ka temal on tasakaalutus.

Nüüd, vaadates toimuvat teie lihaste struktuuris…, või regulatsiooni süsteemis…, või muus sellises kohas, kus ei tea haiguse tekke põhjust, ma kutsun teid üles leidma julgust tänada Jumalat…, tänada selle eest, et olete läbimas ümberhäälestust…, ja seesmuses on midagi muutumas… – teades, miks on toimumas ja mille nimel.

Mu kallid, pidage meeles…, te peate jääma maha ja kastma seemneid!

Te näete ise, mida pean silmas…, seal tuleb ootamatuid asju.

Nüüd kavatsen number viiega olla väga ettevatlik…, kavatsen muuta paradigmat, kuna oleme sisenemas kanalisse.

23 aasta jooksul oleme andnud informatsiooni energia supi potentsiaalidest, mida peame teie käesoleva aja kõrgeimaks tõenäoseks potentsiaaliks.

Need asjad püüavad lõppkokkuvõttes saada teie reaalsuseks, sest need on teie vabavalik…, kuigi teame, et mõtlemises tuginete reaalsusele, mis oli enne nihet.

Meile on teada, millest räägivad potentsiaalid, kuna planeedil toimunud nihked lülisid välja vanad stsenaariumid…, kogu inimkonda näeme tervikuna, seetõttu meil on võimalus kergem määrata kulgevate võilmaluste potentsiaale, kui teil endil.

Sellest tulenevalt meil on võimalus uueks projektiks, mida oleme ka loomas.

23 aastat tagasi andsime teile palju asju, ning nüüd räägime, mis võiks teie reaalsuses sündida.

Nende seas on eemaldumine olemasolevast stsenaariumist.

Mul on kavas teile selgitada potentsiaale, mis on ilmnenud planeedil, kuid seni neil pole kuigi palju jõudu.

Tahaks rääkida inimesest, kellel on olemas valik…, tahaks anda potentsiaali, mis on jõus vaid 50%, kuid kavatsen selgitada (energeetiline selgitamine) mõndagi ootamatust energiast, mis muudab juba ilmnevat paradigmat.

Räägime Põhja-Koreast, kus on uus liider, kes pole midagi kuulnud uuest suunast – seetõttu ma saan rääkida sellest vabalt.

Ta põrkub kokku dilemmaga, ning kuna ta on noor, siis ta tunneb ja teab erinevustest energiates.

Isa jada on ka tema peal…, seega kõik tema ümber ootavad temalt isa kloonimist, kes jätkaks asju nii, nagu on õpetatud… – et Põhja-Korea oleks alati võimas.

Kuid ta on hakanud ümber hindama idee mõisteid.

Mis teeb maailma liidrit suureks?

Esitan küsimuse vanas energiais olevale inimesele – mida on teada inimesest nimega Napoleon?

Mu kallid, ärge minge liiast kaugele… – asi pole inimkonna ajaloos…, ega Maa ajaloos – see on juhtunud üksnes minevikus, ning on olemas ka teie mõningate seesmuses.

Kui küsiksite Napoleonilt, mis tegi teda suureks liidriks, – siis ta vastaks, et armee suurus.

Geeniuseks nimetatakse teda selle järgi, kui palju riike ta on võimeline võitma, ning on oluline, et tema võim oleks rajatud riigikodanike usule temasse.

See pole päris see, mis toimus reaalsuses – kuid temal oli õigus!

Napoleon läks oma mõtetega edasi ja jäi kindlaks oma kogemustele – sellega lõi uue üleilmse liidri kuju…

Kas teate – ta teostas praktiliselt kõik, mida kavandas.

Seega…, mis teeb üleilmse liidri suureks?

See, mida näitasin teile – mõtlemise vahe minevikus ja tänavu (siis ja praegu).

Seega – iga arenev noor inimene omab sellist valikut, ning on võimeline muutma kõike planeedil… – kui vaid soovite sellist muutust.

Tema isa ütleb põhjakorealasest noorele inimesele, et teda teeb ainsaks suurimaks liidriks maailmas üksnes rakettide võimsuse potentsiaal, ning oma rahvast tuleb hingestada vaid oma väljaastumistega Lääne vastu, mis oleks vastuseisu jätkuks.

See on isa joon ja see kõik räägib tema elust…

Nüüd on 50% uus šans…, noor korealane tunnetab ja teab, et see pole veel suurimaks potentsiaaliks.

Kallid, ma lõin teile sellise energeetilise kujundi, et teil kujuneks soov minna ja vaadata, kuidas hakkab see tööle…, kas ühes, või teises suunas.

Kui Krayon saaks soovitada noorele korealasele, siis ta ütleks, et temast võiks saada suur liider, millist pole maailm kunagi tundnud…, ta on alateadlikult võimeline nägema maailma jaoks kohast…, näha piirväärtuste piire.

See võib juhtuda mitte seetõttu, et ta ei tea…, vaid olemasoleva potentsiaali tõttu… – see võib hiljem ilmuda ka ajaloo õpikutesse, kui mistahes muust liidrist planeedil…, ning tal on kavas elada selles ajaloos kõigist üle.

Seega temal võib olla enam kuulsust, kui kellel tahes…, mis algabki selliselt just siin, kus on tema kodu ja enese energiatega kohtumise piir.

Põhja- ja Lõuna- Korea ühinemine võib sündida just selliselt, kuigi mingit garantiid selleks pole kunagi olnud… – kuid see võib juhtuda.

Kui selline potentsiaal hakkab liikuma uute võimaluste suunas, siis saab pantud alus Põhja-Korea ja Lääne liidule…

Noore inimese pööre võib tuua sellise külluse oma rahvale, mida nemad polnud oodanud.

Tulemuseks on tuntus ja kuulsus, millist tema isa polnud kunagi saavutanud…, kogu maailm hakkab sellest rääkima…, Ühinenud Riikide Organisatsioon hakkab aplodeerima püstijalu, kui ta hakkab rääkima sellest.

Kõik näevad, kuidas luuakse suursugusust ja kuulsust…, millisel viisil võis see temal sündida.

Paljud küsivad endilt, kas nad ise tahaksid, et see toimuks?

Jälgige nüüd uudiseid.

Jah, temal on olemas valik… – temal on isa nõunikud…, ühte neist on juba vallandatud.

Ta võib kasutada oma uut potentsiaali…, kuid võib tuua tagasi ka vanad mängu reeglid… – siin 50% võimalust.

Kuid ma ütlen… – ta ei tee seda, vaid tugineb endale, kuna sellel vaimul on rahu potentsiaalid.

Me näitame, kuidas see töötab teie jaoks… – sellel on uue inimese osavõtt, uue teadvusega.

Me liigume aeglaselt, teadvustades, kuidas viia asjad kokku.

See on vastuseks, kuidas asjad ühtivad inimesega, aga ei eraldu temast vanal viisil.

Inimesed, kes on võimelised nägema kompromissi, vahetavad vana välja…, kuna seal pole mõistetud neid energiaid kunagi… – see juhtub juhtkonnas…, poliitikas…, äris.

 

Kätte on jõudnud „uus paradigma“ ja see on kindel atribuut… – see on teadvustamine, et senine reaalsus pole enam võimeline tegema tööd.

Te ei tea seda, mida ei tea (kõiki oma potentsiaale), kuid siiski olete veel võimelised planeerima asju, mis avanevad isegi siis, kui te ei tea kuidas.

Piisab sellest, et te teate nende avanemisest ja, et need on olemas teie reaalsuses.

Uue Paradigma energiad on kui sõit mööda teed, millel on laialdased liikumise võimalused.

See energia võib jõuda teieni lähimal ajal…, te olete teadlik sellest, ning usute, et olete võimelised valmistuma selleks ette… – teate, kuna ta jõuab, kuid ei tea ette, mida ta peaks tähendama.

Vana Vaim, ta jõuab teieni siis, kui olete selleks valmis, ning saate kergendult hingata ja ütelda… – ma teadsin, et see pidi toimuma.

Nüüd me hakkame selle sõnumiga lõpetama…, võite jälgida, kuidas aeg voolab.

Teil tekib soov näha, mida teeb noor inimene…, kui ta on külaldaselt tark, et näha uut energiat selliselt, mis ühtib tema võimalustega… – saades nii maailma armastatuimaks Liidriks…, eale mitte vastav vaimne tarkus võib kohtuda kuulsusega, mida polnud võimelised saavutama keegi varem… – aga äkki ta ei teegi seda!

Aeglaselt on voolamas see, mida näeme…, ning selles on need, kes hakkavad mõistma – ühinemine on vastuseks kõigele.

Raske on muuta tänapäevase vaenlase mõtteviisi, et saaks temaga ühineda…, tema hakkab nägema selles üksnes oma rahva ellujäämist.

Noore mehe teekonna jätkamiseks hakkame lisama värve tema elu joontesse.

Vana energia pole enam võimeline toetama vanu asju.

Jälgige, kuidas on voolamas uued energiad…, kõik juhtub veel enne, kui saate koos panna kõlama omad EI.

Me lõpetame oma sõnumi olulise asjaga…, sellega, milles olime varem kokku leppinud… – inimolevus, ära karda seda, millega kavatsed kohtuda… – vana energia hakkab keerlema ja näima paindumatuna, nagu oli temaga vanadel kurjadel aegadel.

Kõik see saadab lahkuva ajastu kergusega looja…, peadpidi otse alla.

Lahkudes ta võib küll veidi kakelda.

Ma annan seda kui metafori, milles näete uut potentsiaali… – millest olete mõnevõrra teadlikud…, te mõistate seda.

Häälestust ja ümberhäälestust olete läbimas sama aeglaselt, nagu on liikumas päikeselt tulev energia.

Linnast künka otsas on sündimas Uus Jeruusalem… – ja nii see on tõepoolest.

Sellise tõega olen teie juurde tulnud mina, Krayon.

Read Full Post »

                                 Järgmised 18 aastat

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistsusest.

Sellel hetkel mõningad teie seast tunnetavad hetke energiat, ning on jälgimas kvantilisi sündmusi.

Inimene oli 23 aasta jooksul puhastusfiltriks.

Filtrit võiks nimetada portaaliks käbinäärme juurde…, enese kõrgema väljenduse juurde, mis oleks võimalus teha samm enne side loomist…, võimaluse korral helistada eesriide taha…, vaatamata sellele, et jätkuvalt on kolmemõõtmelisuses…, kuigi on on ilmutumas juba paljumõõtmelisusesse… – seda võiks nimetada inimese evolutsiooniks.

Lubage mul tutvustada teile oma tänast kavatsust.

Kuidas me jätkame?

Mõelge hetke…, kus me asume?

Mis on toimumas?

Millised energiad on sellel hetkel?

Kuid ma palun tunnetada seda, mis on ümbritsemas Krayonit…, ta on eriline – ütleksite teie.

See on kui kaastunde supp, mis on jõudmas teieni eesriide tagant…, ta on voolamas mitte minu kaudu, mitte partneri kaudu…, vaid otse teie kaudu.

Paljud, kes on viibinud selles ruumis, on tunnetanud selliselt…, see on enamat kui teie ise, kui olete väljendamas puhast kavatsust oma tegude kohta.

Kui olete istumas rahulikus kohas, ning ütlete: kallis Vaim, kallis Jumal – tänane päev kuulub mulle… – see päev ongi jõudmas teieni.

Vaat mida nemad tunnetavad…, seda tahaks ka mina tunnetada… – just nimelt seda, mida tahate teie…, et ka mina tunnetaksin seda.

Et saada tänast sõnumit, ning selle protsessi käigus luua oma ümbruskonnas rahumeelset kvantilist keskkonna mustrit, mis saaks liituda kõigi ülejäänuga…, kooliga ja perega.

Olles kolmemõõtmelisuses, tahaksite ütelda: Krayon, liida suurde ringi kogu rühma, kes pole kunagi mõistnud, et kõik kuuluvad sellesse rühma…, kõik, kes istuvad nende taga…, nende kõrval ja ees… – kõik on üks pere.

Ka teie esivanemad on siin…, just hetkel, kui räägime teile teie käesolevast asumise kohast ja sellest, mis on siin varem toimunud.

Pööripäeva protsessid…, …just seda nägid Mayad

See polnud teie esivanemate pilkudele saladuseks, kuna nemad vaadates taevasse, mõistsid ajapikku, et tähed liiguvad aeglaselt.

Nemad ei mõistnud Maa dünaamikat, ega mõistnud, et Maa on võnkumas.

Kuid tähed on liikunud ja nüüdseks on kõik taas tagasi.

Ka teie olete taas siin.

Tuhandeid aastaid tagasi Mayad mõõtsid seda liikumist, ning mõistsid, et see on tsükkel…, mis oli “pikaajalise” kalendri aluseks… – minu kalendri aluseks

Pööripäeva protsess on oma tsüklitega 21 detsembri kuupäeval lõpule jõudmas, mida nimetati pikaks tsükliks, kuna tema pikkus kestis 26 000 aastat.

Sellel päeval sünnib kõikide ajaliste tsüklite ideaalne kokkulangevus.

Kui näete, et teie päike reastub Galaktika keskmega, siis see ongi 26 000 aastase tsükli lõpu ja alguse punkt, mida nimetati pööripäeva protsessiks, ehk galaktiliseks joondumiseks.

18 aastat tagasi, ühel tuulisel ööl, Linnutee kaugest servas hakkas sündima joondumine, ning hakkas liikuma keskme suunas jupphaaval ja aegamööda…, liikudes iga aastaga aina lähemale.

See oli 18 aastat tagasi…, kuid 36 aasta jooksul see on liikumas galaktika keskmest läbi.

Mõningad astronomid nimetavad seda mustaks rebendiks…, – see kulgeb jutina galaktika taeva keskme kõrval, mille nimeks on Linnutee.

18 aastat tagasi algas joondumine ja nüüdseks see on jõudnud lõpule…, 18 aastat tagasi algas ka meie tegevus.

Taas kavatsen rääkida teile, et seda on ootamas paljusid…, muutused planeedil on alanud tänu joondumisele, ning te peaksite teadma, kui soovite vaadata Nostradaamuse prohvetlusi ja Pühakirjade ennustusi eemalt… – teadke, need tuli vaid läbi joondumise.

1987 aastal tähistasite Harmooniasse lähenemise oletatavat märgist, milleni olete nüüd jõudnud.

Kõik, mis käivitus, nihutas inimolemust…, just neil kaugetel aja hetketel käivitus ärkamine.

Hetkest, kui partner sai mind tundma, möödus 4,5 aastat, kuni sai loodud alus koostööks.

Te võite näha kogu progressi raamatutes ja sõnumites – märgata erinevusi neis.

Selline töö on köitmas teda tänaseni ja ta hoiab oma tööfiltrit avatuna.

See toimib…, seega võime istuda siin, hoides hinge kinni, oodates joondumise hetket, mida skeptikud nimetavad „kohtupäevaks”, ning näevad selles metaforilist aegade lõppu.

Aegade lõpp on uute aegade alguseks…

Mis siis toimub, kui jõutakse keskmeni ja läbitakse see?

Oleme varemgi rääkinud, et Linnutee keskme Musta Rebendi läbimiseks saate veel 18 aastat.

Kogu 36 aastase periodi aegu on teil suurimad võimalused…, te olete neist teadlikud.

Olete teadlikud.

Kui pöördute laseri leiutamise aega… – mis aeg siis oli…, millest oli meil siis jutt?

Siis oli tõuge õigeks arenguks; – käbinäärme avamine…, meendus, kelleks olete olnud…, mis on teiega selle aja jooksul toimunud!

Kui vaatate neid, kes edastavad sõnumeid tänavu…, neid, kes teevad kanaldusi ja siin oleva taoliselt õpetavad lavalt üle maailma.

Ma ütlen teile: nemad on ärganud möödunud kümnendil…, ehk isegi kahekümnendil.

80 – 90% nende hulgast ei tegelenud sellega 30-20 aastat tagasi…, see vaid algas nende jaoks.

Vaadake nende ajalugu.

Mõnedki neist on kirjutanud raamatuid.

Toimus teie õpetajate ärkamine.

Saabunud teadmistega ma esindan ennast ja oma partnerit.

See oli Krayoni aeg, kes tuli siia kõige tasakaalustamise nimel, mis peaks toimuma pööripäeva aegu.

Nüüd on mul selle kohta uudiseid.

Ma tahaks, et valgustumist, koos planeedi võnkumistega, võtaksite vastu kergusega, mis toimub koos 26 000 aastavaheliste joondumistega ja on määratletav, teie arvamuse kohaselt, galaktika keskmega.

Kõik see joondub päikesega, ning vaatlused on mõõtmete vabad, ega teleskoobis pole ka niinimetatut ristumispunkti.

Kui te tahate tõesti järele vaadata, siis mul on teile midagi ütelda galaktika keskmes oleva kohta, mida võtate millegi erilisena olevana…, meie nimetame seda duaalsuseks – mustaks auguks.

Must auk moonutab valgust…, moonutab ka aega, ning see on kui vaatamine läbi moonutatud läätse… – see pole kese.

Mul on mõnedele uudis… – kõik on juba kohal ja möödub 21 kuupäeva pühitsemisega.

See on kõigest ajaline tärmin…, kas pole?

Mõned astronomid täheldavad eksitust selles, et keskmine koondus teie Galaktikas on oma olemuselt musta augu läätseks, mis moonutab aega.

See, mida peate Protsessi keskpaigaks pööripäeva näol, on juba keskmes, ning selles energias te olete juba mõnda aega.

Kui kavatsete otse selle sõnumi edastuse aegu keskenduda 21 kuupäevale, siis seda ka teete…, ning kui see päev saabub kogu planeedile, see levib kõigi ajatsoonidesse laiali…

Mida te siis sellega peale hakkate?

Kus on kavas olla?

Kas olete võimelised seda hetke meelde jätma?

Võttes kaasa vilepillid, tõstke käed taeva poole, ning kui soovite seda, palvetage oma elu eest…, ja selle eest, et prohvetlused ei läinud täide.

Oleme sellest kõigest rääkinud…

Suurim tänu selle eest, et Maa on läbinud 18 aastase ajamärgi…, nüüd on kavas võitlus, millest oleme rääkinud kui Sündide Sillast…, kohaks, kus on vabanemine vanadest energiatest, mis 18 aasta jooksul haakusid ja võitlesid, kuid siiski surid aeglaselt.

Olete võimelised külvama tulevase seemneid…, te teate seda…, seda tean ka mina.

Kas teate, kust sain mina teada?

See pole ennustus…, ma sain teada, kuna nägin seda kulgemist juba varem.

Millest on käinud läbi Plejaadlased, mu kallid, et jõuda kvantilise seisundini…, mis te arvate?

Ma ütlen, et nemad läbisid seda, mida olete läbimas teie.

Te olete saamas abi.

Paljud teie seast teavad, milles see väljendub, ning pole oluline, mis abi see on – te näete seda.

Ärge lubage sellest arutleda – see võib osutuda tagurpidi liikumiseks.

Samas näete, et paljud asjad ei hakka tööle…, ja neid on palju.

Tahan ütelda…, vaadake kella – aeg on tulnud!

Võite märgata, et vana energia on üle planeedi uinumas, ning tema vanad võtted enam ei tööta…, kuigi püüab luua uut palet, et teha tööd uue aja kohaselt.

Teadke…, see ei õnnestu…, selles ei kahtle keegi neist, kellel on üle 20.

Nemad vaatavad meile otsa…, minule, kes istub toolil, ning küsivad: mis on nendega teisiti?

Mul on kavas näidata teile mõningaid asju… – minuni jõudis informatsioon, mille leiate varajasemates sõnumites…, kuid siin annan teile vaid täpsustusi.

Alustame leiutistega…

Mis on neil seost vaimsusega? – küsite teie – kas sina, Krayon, ei räägi siin kolmemõõtmelistest asjadest?

Hoopis mitte…, me räägime atribuudist, millest räägivad vähesed tõelised ajastu avastused, ning need on muutnud paljusid planeedi sündmusi…, milliseid kasutame igapäevases elus.

Milliseid neist te nimetaksite?

Võtame ette mõningad avastused bakteroloogias ja viroloogias…,  need olid tänase päevani võitmatutena…

Võimatuna olid lennud… – ka see on muutunud?

Mida ütleksite raadio avastamise kohta…, mis sellega toimub?

Need on vaid mõningad sündmused, ning, kui need panna kokku, siis räägivad asjust, millest pole teile kunagi räägitud.

Nüüd ühe põlvkonna elu jooksul on terve planeet ühinenud, ning võite hetkega suhelda omavahel.

Milline on tulemus hetkelisest võimalusest suhelda omavahel?

Võite näha teiste tegevusi…, kas edukaid, või läbi kukkuvaid…, mis töötab ja mis mitte.

Paljud teie seast vaatavad Lähis-Ida poole…, kuid paljud teist vaatavad ja lähevad edasi… – see on vana energia, mis püüab taas ja taas pääseda valla…, siin pole midagi uut.

Oodake vaid…, noored inimesed on teadlikud, kuidas see töötab…, ega näe selles midagi kurjakuulutavat… – vaadake seda tervikuna.

Edaspidi annan teile atribuute, mida pole kerge vastu võtta.

Kas teate ja kas mõistate, millised avastused toimuvad planeedil praegu, mis annavad uut arengut tänu teie teadvusele otse nüüd…

Millised võimalused on teile antud…, olete neist teadlikud?

Read Full Post »