Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2012

                                      Kristallvõre ümberhäälestus    

 

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner, ilmutades vaimset kavatsust, avab ukse, mille järel toimub side käivitumise protsess, mille nimeks on kanaldus ja mille mõistmises pole raskusi…, ning see pole miski selline asi, mida saaks nimetada olukorrana.

See on sulandumine inimese ja Kõrgema Mina vahel…, energiaga, mida kutsute esile Eesriide tagant ja millega loote side.

Oma loomuselt inimolevusel on kalduvus esindada isiksust…, seda, kes läbides mida tahes, ise seejuures mõistmata, et minevikuga tuleks tööd teha mitte sellisel viisil.

Ma ütlen teile läbi minu partneri, et kogu tema kogemus on keeles ja mõtlemises, tooduna hetkesse NÜÜD.

Just seetõttu ma suunan temale 4 rühma, mida tahaks näidata teile…, ta omas keeles reastab selle lineaarsesse keelelisse vormi ja edastab kõik teile.

Kuid tema vahendusel kujuneb protsess koos teise energiaga…, kvantilise energiaga, mida võiks nimetada siin olevaks paljumõõtmeliseks energiaks.

Siin olevas paljumõõtmelises energias on see, mis pole sõnades väljendatav…, kuid on võimalik tunnetada seda.

Kuna paljumõõtmelisuses pole aega, siis igaüks, kes kuulab või loeb, saab sellest energiast osa…, kui vaid ta tahab seda…, kui temal on vaid kavatsust saada osa sellest protsessist… – siis see on sama värskena, kui siin praegu.

Seetõttu kordame: hulk aega hiljem teie kella järgi, kui see koosolemine on lõppenud, leidub neid, kes saab haaratud sellesse koosolemisse…, sellesse, mis on salvestus, või üleskirjutus.

Neile see on hetkeks NÜÜD…, nagu teile praegu siin.

Seetõttu me näeme selle potentsiaale, kes nad on… – seega, mu kallid, siin kohtub hulga enam silmi.

Annan teile veidi informatsiooni…, just selle pärast olete siin.

Kui öelda sellest lihtsamal kujul, siis see on Gaiast…, Maa energiast…, neist, mis lähtub Loovalt Loojalt endalt…, keda nimetate Jumalaks…, kes läbib kehastust kehastuse järel, et anda planeedile potentsiaali, muutes sellega tema energeetikat täielikult.

Sellist potentsiaali oli võimalik saavutada 300 tuhande aastase külviga.

Külviks me nimetame seda, mida olite saanud Plejaadlastelt oma Loomise ajaloos…, see oli aja lõik, kui inimkonnale oli antud võimalus vabalt tundma õppida pimedust ja valgust…, aja lõik, kui neil polnud võimalust mõista, et juba oma DNA’lt on nad Jumala osa.

Võimalused olid planeet – planeedi järgi…, nii ka teil.

Viimati olime koos ja arutasime mõningaid inimlikke atribuute, millistega tuli teil minevikus kokku puutuda, et teil oleks kergem jõuda nihkeni.

Hiljuti ütlesime teile, kuivõrd noored olete…, teie, inimsugu, vaatamata kõigele, olete väga-väga noor, nagu Maa ise.

Rääksime teile… – Maa ja Galaktika on ühevanused.

Teises kohas rääkisime, et elu eksisteeris tuhandeid aastaid enne, kui planeedil Maa ilmusid seened.

Aja skaala kohaselt on kõik õige…, umbes 200 tuhat aastat pärast külvi.

Nüüd olete nihkumas nihkeenergiasse endasse…

Nüüd siis arutagem, mis on uudset selles, mis on tulemas ja milles on siin erinevus esoteerilises mõttes.

Kallid inimesed, te veedate kogu oma aja punkti saavutamiseks, kus saate teadvustada, et teadvustus on planeedi võimalus, aga mitte üksnes teie.

Inimesed näevad seda…, kuid üksnes vanade Vaimude seisundis.

Aeglane liikumine sõdadeta planeedi poole…, aeglane kokkuleppimine targas ökoloogilises üleminekus…, uute leiutiste lisandumine, mis suurendavad puhta vee saamise võimalusi ja mistahes ajal…, energia hulkade saamist, millest poleks isegi kõike külmematel talvedel puudust, või selle liiast suuri kadusid.

Kõigele lisaks, me rääkisime teile, et te liigute selles suunas.

Kuid räägiks ehk esoteerilisest… – ka see on muutumas!

Mis on Jumal?

Kuid te pole siin selleks, et kehastudes kehastuse järel elada eksperimendina.

Siin pole eksperimenteerimist…, on plaan, on süsteem…, sellel süsteemil on planeet oma viljadega…, kus inimloomus ise on muutumas…, kus DNA on muutmas oma keemiat, mida olete võimelised mõõtma.

Kuid energia, mis loob seda, mida nimetate Merkaba’ks, inimese kvantilist osa, mis hämaruses särab, nagu teis olev Jumala osake…, mis muutub üha aktiivsemaks.

Selle protsessi käigus inimene hakkab arutlema teisiti…, inimkond inimeste sünni läbi on nihkumas aega, kus uus asendab vana, ning uus teadvus domineerib enam, kui vana… – nii olete liikunud edasi.

On lähenemas 21 detsember, tärmini keskpaik kogu Maa jaoks…, ning see kordub kogu Maa ulatuses ajavööndite kohaselt… – kus pööripäev tähistab 36 aastase lõigu keskpaika.

Järgmised 18 aastat tulevad kriitilised.

See on esoteerika koht…

Milline on tema eesmärk?

Milline on tema mehhanism?

Kuidas ta töötab?

Seetõttu tahame anda ülevaate sellest, mis on Kristallvõre.

See on osa sellest, kuidas inimkond seondub Gaiaga…, see on vajalik reaalses ajas…, see on vastastikune…, see pole lineaarne, et võimaldaks selgitada teile.

Oleme rääkinud planeedi võrest, mida nimetame kristalliliseks.

Oleme rääkinud, et see pole see, mida saaksite näha…, kuid ta on olemas…, ta on paljumõõtmeline võre, mis katab kogu Maa keha…, kogu selle, mis on teil jalge all ja mille mööda saate käia.

Te võite ütelda, et ta on kestaks, mis talletab meelde.

Teie teadusel on teada, et vaid kristallidel on struktuur, mis talletab vibratsioone.

Seega, Kristallvõre metafor seisneb selles, et ta säilitab talletades mällu energiat…, talletatav energia on tohutu, ning ettenähtud kõige säilitamiseks, mida teeb inimene.

Planeet reageerib teile.

Inimkonna teadvus imbub võresse igapäevaselt, kõigi teie tegevustena.

Kõigel, mida teete, on olemas energia.

Tundub, et energiad, mida olete tuhandete aastate jooksul loonud, olid ühed ja samad.

Ajalugu kordab ennast…, sõda kordab ennast…, paistab, et ka valitsus kordab ennast.

Ka Võre kordab ennast viimse hetkeni.

Kuid nüüd algavad muutused… – nihe!

Te hakkate kõikjal nägema oma nihke tulemuste vilju…: muutuvad lapsed…, muutuvad valitsused…, tavainimesed ärkavad nihke ajaks, mis on avanemas nende ees ja milles nemad muudavad oma olemuse elu stiili.

Valitsused, mis kestsid pikka aega, kukuvad, ning nende liidrid, täies eituses, püüvad püsida viimse lõpuni, et vaadata surmale silmadesse…, nemad ei usu isegi hetkekski, et kõik see on toimumas…, ehkki paljuski on kõik teisiti.

Neil praegustel…, ja neil, kes olid varem…, ja neil, kes võiks tulla…, kõigil on ühte ja sama liiki kontroll… – see on süsteem, mis oli rajatud vanadele energiatele.

Nüüd on see muutumas.

Ka see on talletumas Kristallvõresse.

Teile, kallid inimesed, kes on võimelised tunnetama energiaid; – kui viibite lahingu väljal kõigest mõned sajad aastad, mis on suht uus…, mida tunnete?

Teile, kes on võimelised tunnetama energiaid… – olete ju võimelised tunnetama emotsioone… – kas teadsite seda?

Te ehk tunnete kurbust…, mõni isegu surma lähenemist… – kõik see liitub Kristallvõresse teie jalge all, kuni viibite lahingu väljal.

Ta talletab seda kõike, kuna seal on ka tema ise…, miskit pole võimalik vältida, et ei talletuks.

Kuid ütelge nüüd: asjad salvestuvad asjade abil…, kas emotsioonide endi abil, mis sündisid planeedil emotsioonide aiendil?

Need, kes on võimelised tunnetama neid asju, võivad minna kaugemale…, kohale, kus toimus sündmus ja tunnetada kohapeal.

Sageli võis olla massiline hukk…, või suurim rõõm… – kuid see tõmbab teid sedavõrd emotsionaalselt kaasa, et saate ütelda… – selles emotsioonide supis peamiseks rõhuks on kaastunne.

Kaastunne – on valgustumise katalüsaator planeedil Maa.

Oleme varemgi rääkinud: …inimesed paraku tulevad siia üksnes selleks, et võtta osa mingist sündmusest, mis loob kaastunnet.

Kogu Maa tunnetab, et ta on muutumas kõige tõttu, mis pääseb tema Kristallvõresse.

Kui vaataksite ühtset emotsionaalset mõju Kristallvõrele, siis näete Gaia selle hetke energiat.

Ajaloo teekond…, ja see, mis on muutumas… – on muutumas ka inimkonna ja Gaia side.

Just seda tahtsin teile näidata ja sellest rääkida.

Vastavuses sellele, kuidas muudate paljumõõtmelist tunnetust sellest, kes te olete (see on oma Mina paljumõõtmelise tunnetuse omandamine), muudate ka reegleid endid.

Muutused reeglites – on katalüsaatoriks tuleva Maa ülestõusu jaoks.

Leidub neid, kaasaarvatud ka vanade vaimsete Valguse Töötajate seas, kes tõusevad ja väidavad: see ei saa muutuda, kuna ei saa…, – neil on ju käes vanade reeglite nimekiri.

Nemad nimetavad ülerahvastatust ja keskkonna saastatust…, ja suurt nimistut sellest, mida olete vanas energias üle elanud…, kaasaarvatult ka tänapäevaseid probleemsusi.

Nemad kavatsevad sündida ka homme.

Kuidas saaks hävitada teis selle?

Kui teil on valgustunud elanikkond…, kas saab siis olla enam targutusi?

Teil on lahendusi lahendamatule…

Te ei tea seda, mida ei tea….

Kui elate must-valgel Maal…, äkki tulevad teile värvilised lapsed.

Mis te arvate…, kellele need värvid on näha…, kas neile, või teile?

Kuna nemad näevad asju, mis olid teile kättesaamatud…, siis te näete neid veidratena.

Just see on praegu toimumas.

Maa ise on hakanud muutuma.

Kuidas see töötab?

Kuid te ise olete ju muutumas koos Maaga!

Lubage mul rääkida teile sellest.

Teie Kristallvõre on täitunud kõigi inimkonna sündmuste salvestustega, ning see on planeedi energiaks, mis käivitub tunnetega, emotsioonidega, surmadega, armastusega, rõõmuga ja…, kaastundega.

Nüüd kavatsen rääkida mõnestki, mis hakkab muutuma.

Vastavuses sellega, kuidas muutute, Gaia reageerib sellele ja muutub paljumõõtmeliseks, ning see teeb muutusi Kristallvõres.

Kuidas talletub kõik?

Esiteks…, tal pole enam kavas olla lineaarne…, seega kõik, mida seni lisasite, kuhjus teine teise otsa, ning selles all oli see, mis oli esimesena ja peal, – mis oli viimasena…, – kuid see on lineaarne… – ja see on kadumas.

Kristallvõre on hakanud puhastuma, kuna ta reageerib nüüd Valgusele ja Pimedusele, aga mitte emotsioonidele.

Nüüd on toimumas järgnev…

Valguse Töötajad, me oleme rääkinud, et on vaja alla 1% inimkonna ärkamist…, et kogu planeet muutuks.

Oleme samuti rääkinud, et 1% ärganute hulgast on 1% Vanad Vaimud.

Need, kes istuvad praegu selles ruumis…, või kuulavad, või loevad…, kõik olete Vanad Vaimud, kellel on võime mõjutada Kristallvõret suurema jõuga, kui varem.

Võre näeb kõike, mida teete…, kuid vana energia, kui emotsionaalne ta poleks, ei loo effekti, vaid algavad mingite radikaalsete atribuutide selgitused (jätka mu partner, selgita põhjalikumalt), hakkate nägema, kuidas vana energia teeb muutusi teatud asjade suhtes, kaasaarvatult ka Kristallvõre suhtes.

Seega…, vanale energiale, mida mõnedki nimetavad tumedaks, meeldib fakt, et kristallvõre talletab ka negatiivseid asju, mis annab temale tähtsust…, kuid see on kadumas!

Sellekohaselt näete, et Pimedusel ja Valgusel on olemas teadvus…, seega tasakaal vanade valguse ja pimeduse vahel.

Nüüd see on muutumas…, Valguse Töötajad muutuvad tumedatest asjadest eredamateks.

See kõik on selle planeedi metafor, mu kallid…, ning ma räägin teile, et näete oma kainele mõistusele vastupidist.

Leidub neid, kes võtavad endale kasutusele vana energia…, ka neid, kes kukuvad kisama ja karjuma uskumatusest, et kõik ümberringi on muutumas… – ja veel sedavõrd võimsalt.

Te näete seda valitsustes…, poliitikas…, mõttevormides…, kindlustustes ja hüpoteekides…, kõigis valdkondades, kus vana energia töötas…, kõigis neis.

See on mõjutamas ka ökonoomikat, mis käesoleval ajal on riigis kehtimas…, probleemiks neile, kes on ookeani taga, ning kes püüavad kogu jõust viia kokku võrdset ökonoomikat…, ühtsesse liitu… – et poleks enam sõdu.

Kuid on veel probleeme, kuni vana energia jätkab võitlemist nendega.

Leidub neidki, kes ütlevad, et ei pea vastu… – kuid nad peavad siiski!

Krayon, sa räägid metaforidega…, ma ei taha, et sa niimoodi räägid.

Ma tahan teile tutvustada aluseid…, toome siis analoogi: …oli planeedil aeg, kus kõike mõõdeti tinaga…, kuid tänapäeval on selleks – kuld.

Kristallvõre on ärkamas ja reageerib valgusele, aga mitte emotsioonidele.

Lahing võib sündida ühes linnas…, kuid sellel pole tähtsust…, Gaiale see pole tähtis…, ta ei reageeri sellele.

Kas teate, mis juhtub, kui sõda ei hakka enam tõmbama endale tähelepanu?

Külaltki peatselt kaovad põhjused selle käivitamiseks…, just sellest me räägime… – seega tulevad vaid need asjad, mis reageerivad planeedi valgusele.

Oleme sisenemas Kristallvõresse…, siin on vaja ennast hinnata teisiti.

Te ei näe selles pimedust…, emotsioone…, ega seda, mis minevikus mõjutas inimloomust kõige enam.

Mida mäletate kõige enam…, surma…, kurbust…, hävingut… – neil pole enam tähtsust, või on jäänud sinna…, ehkki see pole siiski see, kallid inimesed, mida oleksite tahtnud kuulda.

Seega…, jõuab kätte päev, kui panete käima uudised, kus tahaksite kuulda üksnes häid uudiseid…, kui tulevad halvad, siis lülitate välja, kuna see pole enam vastavuses teie seesmise Jumalaga.

Kas mõistate, millest räägin…, see peaks kergelt mõistetav olema.

Inimloomus ise hakkab muutuma…, ükski draama pole võimeline enam tõmbama teid oma saasta sisse.

See on teile uudis, mille erinevus on selles, kuidas olete planeediga seotud.

See on täielik erinevus…, sellest tahakski detailselt rääkida teiega.

Mis on järgmiseks sammuks?

Lubage näidata teile selle sügavust.

Neile, kes on siin ruumis, on mõistatusi…, kuid ärge murdke päid nende kallal.

Te ootate sünkroonsust…, alateadlikke vastuseid… – neist saame rääkida hiljem.

Kallid inimesed, Vaimuga koostöö protsessis te muutute tasakaalukamateks.

Pole oluline, kui tasakaalutuks muutusite kolmemõõtmelisuses…, kuid vaimsus on selleks päästemehhanismiks, mis taastab teie tasakaalukuse.

Just seda ongi vanad Vaimud tegemas.

Kui tänavu hakkate tegelema probleemidega, olgu see tervis…, suhted…, elu… – need hakkavad lahenema ja looma valgust.

Metaforiliselt: teie probleemide lahendamine on paljumõõtmelise allika abil, mis asub teie endi seesmuses…, mis on Looja Allikas…, mis loob uusi energiaid.

Lahendus loob valgust… – mis on liikuma panev jõud, see lahendab teis teie probleeme.

Selline elu kajastub koheselt Kristallvõres…, siseneb võresse, ning…, muudab planeeti sedavõrd võimsalt, kui mitte kunagi varem.

Seega…, lahkudes sellest ruumist…, tehes otsuseid, mis aitavad tõsta elu kvaliteeti teis endis…, kui ka teistes teie ümber… – loote rahu kõikjal, kuhu te ka läheks…, loote valgust, mis on näha ja teada sellel planeedil.

Kallid inimesed, just see peaks aitama teil tõusta kõrgemale.

Selleks oletegi siin…, see on teie eesmärk.

Pole oluline, mida, teie arvates, oleksite pidanud tegema.

See on kõik, mis oli teil kavas teha…, sellest oleme varem rääkinud!

Uued mõtisklused teie eesmärkide kohta?

Teie eesmärk – olla Jumala armastuses…, selline on teie eesmärk!

Selle eesmärgi protsessis abiellute…, saate lapsi…, saate tunda kurbust ja surma.

Selles protsessis kirjutatakse raamatuid…, ilmuvad sõbrad ja lahkuvad…

Protsessi vajaduse eesmärgiks on muudki asjad.

Kõik need on oma lahenduste loomise võimalused…, just vanad Vaimud on need, kes on võimelised seda tegema, kuna nad on tasakaalukad…, neis oli see juba alateadvuses.

Kui tulite siia, siis teadsite – Jumal on seesmuses…, teadsite, et abi on seal.

Alateadlikult teate oma bioloogilisest külvist…, nende armastusest, kes tulid siia esmastena.

Kõik teisse kätketud asjad loovad inimest, kes on võimeline tegema kõike seda, mida ükski teine inimene pole võimeline selleks selle aja hetkel…, ta vaid istub meie ees.

Kehalikus vormis te loete, kuulate…, ja kogu ruum täitub teiega.

Kas küsite endilt; – kas ikka uheme teie jalgu…, kas oleme tulnud ikka õnnistunnetega…, kas ikka on siin neid, kelle värve võis näha siin eelõhtul enne, kui sai avatud uks ja süüdatud valgus?

See ruum on homseks täis soojust…, minevik saab seda teada…, saab teada, kui on tasemel.

Jumala armastus on võimsam kirikus, sest Valguse Töötajad on seda teinud juba varem.

Kui istute siin, siis teie jalge all muutuv Kristallvõre kinnitab teie olemasolu, teie elulist eesmärki ja valguse loomist iga teie sammuga.

Kallid inimesed, kõik on muutumas…, vaat mida teeb planetaarne paljumõõtmeline Ülestõus.

See võib kesta pikka aega…, te olete loomas treppi, mida pole kunagi varem olnud…, olete loomas Silda, mida ei eksisteerinud varem.

Ärge kartke seda, mis tuleb selle järel…, ehkki lahkuvad energiad hakkavad kiskuma teid kaasa…, kuid neil pole aimu valguse hulgast, mis võib ka pimedat juhtida valguse poole…, nad kiunudes ja kisades liiguvad enda lõpu poole, eitades täienisti vanu Vaime, sest nad pole neid näinud.

See on nende jaoks varjus…, ja nii see peab jääma.

Seega kallid inimesed…, kõik on hästi.

Vaadake oma elu, ning kinnitage… – kõik on hästi!

Kas suudate uskuda, et teie elu varjus on peidus eesmärk?

Pole tähtsust, kas oled noor, või vana…, kuid peatselt muudate staatuse.

Seda just olete tegemas.

Te pole need, kes on suutelised lõppu mööda laskma.

Ütlen teile…, te kõik naasete tagasi…, just seda me näeme, kallis meie pere…, me oleme seda näinud ka varem.

Te sageli tunnetasite seda rutiini, kuid mitte kunagi sellel planeedil Maa.

Sellised asjad kulgevad tänavu!

Ja nii see jääb!

Read Full Post »

                          Juhend Vanadele Vaimudele uues energias

Lee Carroli vahendusel

 

 

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kanalduse protsess pole enesest midagi ebatavalist, kuid vajab üksnes praktikat.

Meie Olemuse toetus teie elude jaoks…, kõigi jaoks.

Ehk mõnigi kaotab oma veidra inimese stambilikusest mõndagi, kui ta teeb sammu kõrvale, ning lubab oma Kõrgemal Minal sulanduda Loova Allikaga.

Nende mõningate hetkete jooksul tahaks jagada Vanadele Vaimudele, kes kuulavad selles ruumis, või hiljem loevad, mõningaid juhendeid.

Esimene neist on… õpetus olla kanaliks iseendale.

Uus energia on sisenemas planeeti…, selline võimalus avaneb imelisel viisil.

See toimub siis, kui te ei tee elust näitlemist, ning teil ei tule iialgi seista kellegi ees…, peale oma Aja ja oma Olemise, keda võtate isiksusena, kes on materiaalne, ning, oletate teda täienisti teiena olevana, ega jaga seda osadeks.

See osa, mis oli kolmemõõtmelisuses, taandub ajutiselt tagumisele plaanile, andes koha enda sellele osale, kes on teie Kõrgem Mina.

Sellele Kõrgemale Minale, mis on jumalik ja lähtub muust kohast.

Kui see hakkab toimuma, siis võtate vastu mitte üksnes informatsiooni, vaid ka sõnumi alustuste kinnituseks.

Selline kinnitus mõjutab teid isiklikult, tõstab rahulembust…, millest oleme rääkinud, et see võib teil olla.

See ongi sõnum, nagu te nimetate seda…, kuid neil hetkeil te mõistate, et siiski olete eraldatud… – sellest tuleb seni kasu!

Tegelikult inimeses on kolm energiat.

See, millest just rääkisime, on teine energia.

Paljud planeedil olijaist, kes on süsteemis, nimega religioon, on võimelised nägema ka kolmandat energiat.

Inimene on teadlik, et ta pole üksnes kehalik olevus.

Räägime praegu sellest, et peate omaks võtma selle, kes te olete, ning laotaks selle osadeks, mitmeteks hetketeks ja vaataks taas mitte kui informatsiooni, vaid enda kvantilist osa, mis kinnitab teie olemust.

Teil on aeg ühineda Jumalaga ja tunnetada Tema kätt sirutumas läbi eesriide teie käe poole…, ning kuidas Ta võtab hetkeks selle oma pihku, – sellega ütleb teile, et olete ära teeninud olla siin.

See kõik on juba teiega toimunud…, on kohane, vajalik ja unikaalne…, Jumala poolt õnnistatud.

Ülesanne polegi rasketest – kuid mõnedele teie seast sellega tegelemine osutub raskemaks.

Oleme ju varem rääkinud, et „raud teritab rauda“.

Mõningad teie seast on tunnetanud, et aeg on lähenemas…, mitmeid kordi…, alles hiljuti…, kus teist saaksid Meistrid.

Te võite küll vastata: „Krayon…, ma pole ju meister…, ma ei tunneta end meistrina…, olen üksnes inimene, kes elab oma elu…“

Ma ütlen teile: Mul on terav silm…, te kas ei näe seda, mida näeme meie…, või käesoleval ajal on toimumas see, kallis inimene, mis mõjutab hiljem teid kõiki…, teie kehi nüüd ja hiljem.

Vaadake…, need, mis olid teile kättesaadavad segavate atribuutidena, nüüd muutuvad valgustavateks…, ja igaveseks.

Seega see, millest räägime, on erinev sellest, mille kohta küsiksite… – miks see pole Valge Hobune?

See kaasab kõiki teid, kes on seotud selle asjaga…, et saada osanikeks planeeritud sessioonist, mis on teie elu osana, ning asetab teid sinna, kus on teie kuuluvus…, õpetab olema kanaliks, ning edastama meie sõnumeid teile sedavõrd kindlalt, et kui tõusete toolilt, siis olete kindlad selles, et see toimus.

Paljud teie seast teevad seda üksnes eneste jaoks, ning on suutelised tegema seda oma soovi kohaselt…, mis on vajalik selleks, et aidata end…, saada kinnitust…, teha end sõbralikumaks enda suhtes.

Mul on teile kolm asja, enne kui lahkute siit.

Oleme ka minevikus andnud mõned atribuudid, ning tahame anda neile juurde veel mõned.

Pole vaja teile meenutada, et räägime Vanade Vaimudega, keda on vähem kui 1% planeedi elanikkonnast, kes on veendumusega, et peab leidama tegevust, mis aitaks luua kaastunnet…, seejärel saaks tõusta järgmisele tasemele koos Maaga.

Nüüd ongi toimumas just see.

Kuid nüüd annan teile informatiivse „pommi“ – see oleks  uus määratlev sõna minu kohta… – see oleks asjade laiali paiskamine ajalõikudele…, mis on teile vajalik, et saaksite mõista… – see on Vanadele Vaimudele aeg hakata tegutsema.

Üleskutse number üks…, kordan, see on esimene!

Mitte karta seda, mida näete oma elus ja teie ümber olevates inimestes…, nii oma riigis, kui ka üle Maailma…, esmalt see võib näida negatiivsena ja teie olemuse jaoks mitte vastav.

Kuid see on üksnes vanad energiad, mis keerlevad teie ümber, püüdes kohati esoteeriliselt tabada teid, et tunnetaksite oma tähtsusetust.

Mõneti see kujutab üksnes hääbuva energia pööriseid.

Olen varem rääkinud, et Vana Vaimu atribuudiks on enese austamatus…

Kordan taas ja te teate, et mul on õigus…, see on eriline atribuut – ärkamise hind eelmisest elust, ning selle omandamine, mida teate…, kuid hakkate kahtlema selles, kus olete – kas isoleeritud…, nimega seotud…, kokku surutud…, ehk isegi olete surma ohus?

Eneseaustuse puudumine.

Nüüd olete teadlikud, kes veel on sellest teadlikud?

Ütlen teile…, just te ise määrasite endile selliseid atribuute ja selliseid pimeda energia mõjutusi…, mitte olevus saba ja sarvedega…

On vaid planeedi energia…, tume ja valge…, mis on alati olnud siin ja mida nimetasite duaalsuseks…, ta on sellest teadlik.

Duaalsus on alati olnud teile vaenlasena…, teil tuli pidevalt sellest läbi tungida…, pimedusest valguse poole…, kuid ta oli ka see, mis näitas teie saavutusi.

Elu elu järgi…, kaasaarvatud ka käesolev… – Valguse Töötaja, sa tead, milest räägin.

Oleme teile rääkinud, et valguse ja pimeduse suhted on ise juba ümber häälestumas.

Kuid selle protsessi käigus ärge imestage, kui see, mida nimetate duaalsuse tumedaks pooleks, püüab taas teostada lööki teie pihta…, küll mitte vastu pead.

Ta püüab teha seda kõigi atribuutidega läbi kanalite, mis teie arvates jõuavad teieni läbi äri…, pere…, suhete…, isegi unenägude kaudu.

Ta on teadlik, kes te olete, ning ei taha, et te saavutaksite edu.

Ma ütlen teile…, pole oluline, kui pingsalt ta püüab…, te olete juba oma saavutanud!

Kuid pange tähele: vajalik on püüd…

Kui süütate tule, pimedus kaob.

Kordan…, pimedus valguse käes on passiivne…, valguse käes pimedus haihtub… – seega vastus on järgnevas – omada oma elus valgust.

Kui varjate valgust, siis pimedus hiilib tagasi…, ja kui lasete temal selles lahingus võita, siis võite oma elulise ego jätta sinna paika…, see on siis parim.

Selline lahing on veel ees.

Teiseks numbriks…, olge kaastundlik kõiges.

Kui esimene number on tõstmas pead, siis planeedil on taas puhkemas Korea sõda.

Kui esimene number on hirmul, siis ta taas hakkab vehkima kaikaga, kuna tema arvates temale tehti liiga.

Kui reaktsioon on täis kaastunnet, kaastunnet kõigele olevale, siis juhtub see, mida te ei oska ette kujutada.

Kallid inimesed, mis häirib teid kõige enam…, kaevelge veidi oma mõistuses, ning katsuge näha…, kas olete võimelised olema kaastundev millegile…, ilma kriitikata.

Kaevelge oma mõistuses otse kohe…, mis on see, mis häirib kõige enam ja mida on kõige raskem hoida vaos; kas on rumalust.., mõneti poliitikat…, enamuselt teate seda ise.

Kas suudaksite muuta oma atribuute, ning näha üksnes läbi kaastunde?

Teil planeedil on kõik olemas ilma suurema emotsioonita …, kui suudate sellega hakkama saada, kallid inimesed, saavutate Meistri taseme.

Kui Meistrid liiguvad mööda planeeti, siis need on nende atribuutideks…, olenemata sellest, kes on nende ees… – varas…, autu inimene…, või see, kelle vara on 15 numbri suurune, kuna võttis teistelt kõik, mis neil oli…, kuid ka tema suhtes on tal kaastunne, sest see on temale omane.

Nüüd ütlen teile…, kui vaatate kellegile silma läbi kaastunde, siis sulanduge aegamööda tema osadega, nagu paneks leht lehe peale…, tasakaalustades… – ehkki pole nendega kunagi varem kokku puutunud.

Kui olete number ühest üle saamas – duaalsusest, hakkate looma elu…, siis kaastundev mõistus ei tunne enam iial raevu.

Kaastundev mõistus ei sattu iial asjade õnge, mis on seni pidevalt kontrollinud teid läbi emotsioonide.

Kui esmane reageering on kaastunne, siis kõik ülejäänu jäägu number kahele.

Kolmas ja viimane atribuut – kõige raskem kõigist…, mida tuleks lahti rääkida ja kuna mu partner pole veel sellest rääkinud, siis palub mind rääkida aeglasemalt.

Ühesõnaga, partner, ajal, kui võtad informastiooni vastu, vanadel Vaimudel on aeg õppimiseks, – kuidas olla autonoomne tasakaalusatud tervik.

See nõuab, et töötaks üksnes oma jumalikkusega, mis on miski, mis on rakustruktuur…, ning selle läbi näeme, mida teete…, ning näeme, kuidas muutuvad teie kavatsused, ilma et kaasaks väliseid allikaid, mis olid teil möödanikus.

Lubage anda teile näite: kui liigute planeedil, siis te ise seda teadvustamata, pidevalt nügite teisi tunnustama teid…, tahate teada, mida nemad mõtlevad teist…, ning tunnete end paremini, kui kuulete nende arvamust enda kohta…, olete rahul.

Mõned elavadki selliselt, ning see on neile ainus mehhanism…, päevast-päeva, mis kinnistab nende elu, kuna see tuleb väljastpoolt.

Tahaks taas mängida teiega hetke: kujutage, et olete üks enda Minadest, kelle ootel olete…, sureva inimkeha teadvus annab teile juhendeid ja kinnitab, et teil on kõik korras, ning rakustruktuur on ootel kvantiliseks saamist, mille energiat kavatsete anda oma teadvusele.

Lubage ütelda teile, et teie Minadel pole aimugi, mida on rääkimas keegi teine.

Seega võite vabalt liikuda ringi, et teada saada…, kuidas inimesed austavad teid, – kuid mitte teie ideid.

Seetõttu Minad kogunevad muutumatuna kokku, aga teie püüate nende ees, vehkides kätega, liikudes ringi, tõestada neile… – mida ka teete.

Räägite neile sellest, kuidas teete tööd enda kallal, et saada tagasisidet sellega, mida teete.

Ja tulemiseks… – ei midagi.

Madal ego kaitseb teid täielikult.

Peate olema autonoomne, ehk ilma eneseimetluseta…, ilma teadmiseta…, ilma, et keegi üldse midagi räägiks… – te peaksite kõike teadma oma Vana Vaimu tasandil, kuna teil on olemas side Jumalaga, mida kinnitab iga teie hingus.

Kõlab juba paremini, kui number üks ja number kaks… – need on seotud number kolmega, ja sealt number ühega.

Õppige iseveendumust, kui liigute kohast kohta, ning tunnetage oma jumalikkust kui tasakaalustatud saart.

Kellegil pole tarvis teada enam, kui et Jumal on temas… – sellest täiesti piisab!

See on ülesanne, mida tuleks teostada isegi mõningates plaanides, mille kohta saite täna teada.

Hakkasite tööle selle kallal, millega olete sündinud struktuuridesse, nimega sotsiaalne…, ning kaeblemistega selle üle, kes te olete.

Võime säilitada eneseaustust – on automaatselt number üks: teadvustate, et kui raske on neil Vanadel Vaimudel, kellel puudub eneseaustus…, teadvustada end kui Jumala osakest… – iseseisvat…, selle tasakaalustust, kes on suuteline olema tõe kanaliks portaalis, kus toimub segunemine teie Kõrgema Minaga, kes on kogumas informatsioone paljudelt allikatelt ja töötlemas neid.

Ärge iialgi nõudke selle kinnitamist…, olge kaastunde koondajaks…, esoteeriliste informatsioonide koondajaks…, ärge lubage luua endile kinnitust sellele…, vaid hoopis koguge seda, mis kinnistub kõige paremini – lubage sellel olla abiks mõistmisel, kes te olete…, mille tulemuse kinnitus kujuneb juba iseenesest.

Nüüd, käies kohast kohta, ei saa miski enam puudutada teid: ei vihasõna, ega sündmus.

Muutute kindlamaks…, tasakaalukamaks…, kuna olete veendunud enda olemises.

Kes vaatavad teid, ütlevad: see on meistri omadustega inimene!

See oligi eesmärgiks!

Me jätkame selliseid arutlusi…, kuid nüüd, neil aegadel – käib selle planeedi Vanade Vaimude ümberhäälestus.

Ärge vanu energiaid kartke…, need on kiiresti suremas…, kuid seni püüavad kõigest jõust heita teid, koos Maaga, paarkümmend aastat tagasi, kus olite seni.

Kuid ma ütlen teile, kallid inimesed, temal see ei õnnestu…, me näeme teil selleks olevaid potensiaale.

Palli, mis on veeremas, pole võimalik peatada… – tulevad lapsed, ning noored teavad paremini…, nemad ei lähe vana rada, kuna näevad vanade energiate eesmärkide meetoditest läbi…, nemad üksnes naeravad selle peale.

Muuseas…, te olete sündinud selles ajas…, peatselt see muutub teie jaoks veelgi raskemaks.

Kallid Inimesed…, pange tähele…, mõningad noorimad noorimaist on kõige vanimad vanimaist.

Võimalik, et muutes oma paradigmat, panete tähele neid viiteid, mis kinnitavad, et vanad on need, kes teavad enam.

Kuid paraku noored tulevad mineviku vanade asemele kohast, mis erineb kohast, kust olete tulnud teie.

Nüüd olete lahkumas kohast, mis oli kunagi teie koduks.

Ehk need, kes on selles ruumis, on juba tunnetanud seda.

See on tõemeeli nii…, te teate seda!

Ja nii see on.

Read Full Post »

                     Enese ümberhäälestus

Kolmas osa – Inidianapolis, Indiana

 

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ma tean, kes on siin.

Ma ütlen kõige armastusväärsemal viisil…, ma tean, kes on siin…, tean, kes kuulavad…, tean, kes loevad.

Kellasid, milliseid te tunnete, minu pool Eesriiet ei eksisteeri…

Teie reaalsus pole minu reaalsus.

Kohati ma räägin asjust, mis on teie tulevikus ja mida pole veel teie elus seni toimunud, kuna need on üksnes potentsiaalides, ning sedavõrd jõulised…, kuid me oleme võimelised neid mõjutama…, mõlemapoolselt, kuna meie vahel on tugev side, mis saab vaid olla…, te nimetate seda Akaši armastuseks.

Side kujuneb rida elude jooksul, mis on koodiks teie Vaimule, ning see on mulle teada…, muidugi, kui olete sõbrana, aga ei teeskle inimeseks olemist.

Ammu enne seda, kui tekkisid siin planeedid ja galaktikad, me kihutasime mööda Ilmaruumi…, teie ja mina.

Raske selgitada asju, mis on väljaspool selgitusi…, seda vaid atribuudi vahendusel, mis on loov allikas ja mis on alati olnud…, jõud, mis on sootuks väljaspool aega ja igaveselt eksisteeriv.

Samas aeg – on atribuut, mis paikneb kõige peal ja asub sureliku inimolevuse intellektis, kes ekstisteerib kolmes mõõtmes, ning ta saab vaadata ja ütelda, kuna see tegelikult toimus, kuna see peab juhtuma ja kus.

Ühelgi neist küsimustest pole minu pool Eesriiet mõtet.

Kui oleks teil ettekujutust sellest, kes olite kaua enne seda, kui jõudsite siia Gaiale, siis teaksite, mis informatsioon see on.

Nagu teate Sillast, millest peate läbi minema, samuti teate headest asjadest…, võite saada rahuldust järgmisel korral…, ehk isegi nüüd… – kõik see on kirjas teie lastes.

Teate oma pärandist, mida olete jätnud siia jäljendina…, mis on galaktikates tunnetatav kõikidel aegadel… – see on kriitiline.

Kõik potentsiaalid on jäänud potentsiaalideks, nagu olen varem rääkinud.

Alles hiljuti, 22 aastat tagasi, avanesid mu partneri huuled ja tal oli raskusi sõnade ütlemisega: „Ma olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest“.

Seega alustame alustest.

Loengute aegu mu partner kirjeldas asju, mis asuvad teie reaalsuste piiride taga…, räägime neis terminites, mis on paljumõõtmelised, et te saaks viia oma Mina selle kõige mõistmiseni, ning väljuda oma reaalse mõtlemise piiridest väljapoole…

Tehes seda, te laiendate võimalikku reaalsust ja oma isiksuse elementi, millest te pole teadlik, kuigi ta on teie loov allikas, ning on võimeline toimetama teid kohtadesse, millistest teil pole veel aimugi.

Mul tuleb naer peale, kuna meile see on selge…, kuid teie jaoks… mõistatus.

Teile saab samuti selgeks, kui hakkate eemale lükkama oma reaalsuse seinu.

Kõik metafoorid tähendavad, et inimolevus peab mingil tasemel maha istuma ja analüüsima, mis asi see on…, et teil on vaja muutuda.

Me tõstatame raskeid küsimusi, ning seekord selle sõnumi pealkirjaks on „enese ümberhäälestus number kolm“.

Oleme hakanud esitama küsimusi, millistel on alusepanev mõte:

Kas olete võimelised liikuma edasi?

Kas on midagi, mis on võimeline peatama teid?

Kas on mingeid blokke?

Kust te teate?

Kas poleks lihtsam…, võtta kätte ja minna sinna?

Olete – lubadus!

Nagu olete kogu elu teinud, nii ka siin…, teil peab olema valmidus võtta teadmine vastu.

Kas olete võimeline alustama Kroonika meenutamisega nii, nagu juba ütlesime…, väljendades vaid kavatsust selleks?

Jah.

Kas olete suuteline lisama midagi endale, et pidurdada vananemist?

Jah.

Kas olete võimelised muutma oma elu selliselt, et hakkaksite nägema inimest rahumeelse olevusena…, sõda nägema absurdina…, kas pole juba nii?

Jah.

Kas olete suutelised juba leidma lahendusi probleemidele, mis varem näisid lahendamatuna?

Jah.

Kuid teid tuli selleks ette valmistada.

 

Nüüd lähme üle südame teemale.

Psühholoog vaatab südant teisiti, kui meie.

Te peaksite nende jutule lähenema kriitiliselt…, sellele, mida nemad räägivad, kes te olete.

Peate hoolega vaatama põhjapanevaid küsimusi, ning esitama need rasked küsimused endale.

Meil on nendest nimekiri ja selles on viis osa.

Kui vaatate enda seesmusesse…, kas olete selleks valmis?

Kui vastate, et olete…, siis vaidlen vastu… – arvatavasti, mitte.

Tahaks näha selle planeedi Meistreid.

Tahaks, et te tõemeeli vaataks oma elu üle, ning alles peale selle vastaksite…, kas olete ikka valmis!

On aeg võtta mõningad atribuudid omaks, kuna kõiki neid olete õppinud.

Kallid, see pole raske…, kõik algab vaid tunnustamisest ja kavatsusest.

Nimekirjas, mida kardate, esimeseks on – hirm selle ees, mida kardate…

Ütlen teile – ärge kartke midagi!

Tahaks veel lisada…, – te ehk isegi ei tea sellest, et kardate paljusid asju, millest teil pole isegi ettekujutust…

See on teie Kroonikates hästi peidetud ja varjatud, kuid mõjutavad teie igapäevast elu.

Just seetõttu teie seas on palju ebafunktsionaalsust.

Te kannate endis palju minevikku, mis on talletatud teie käitumistes…, seetõttu valite muu tee, kui näete millegi uue tulekut.

See on hirm…, kuigi ta pole päris asjade peal…, kuid ta on hirm!

Seega…, esimeseks asjaks on – kas see muudab selle, kelleks olete, ning mida saate teha ja kuhu saate keelduda minemast?

Jah, on vastuseks.

Oota nüüd Krayon – ütlete teie.

Oodake parem teie – ütlen mina.

Teiseks on teie ego…, teie osa, mis muretseb asjade üle, mida olen korda ajanud palju aastaid tagasi.

Ma küsiks teilt midagi…

Kui kohtute teise Valguse Töötajaga… – millest on teie jutt?

Kas istute, kuulate, avate selle kaunidust, mida teile räägitakse…, või ise räägite sellest, millega tegelete?

Te räägite hoopis sellest, millist tööd teete endaga, räägite selle protsessidest.

See on ego vorm…, kui te sellest veel ei teadnud!

Ehk tunnete isegi uhkust, kui kaugele olete jõudnud töös enda kallal?

Tahate kiitust…, rääkides teist tummaks?

Selleks on teile harjutus!

Järgmisel korral, kui lähete sõpradega lõunale, on teile ülesandeks… – üksnes saada teada…

On see kerge, kui ei räägi endast midagi… – ei midagi…, veelgi enam… – ei midagi küsida!

Nüüd järgmine küsmus teile:

Millised on teie harjumused?

Teie seas on neid, kes heidavad selle küsimuse kõrvale.

Kuid igale siin viibijale, kas nad tahavad kuulda seda, või mitte… – see on ego…, Valguse Töötaja ego, kes tunneb uhkust tehtu üle.

Kas ka Maa Õpetajad…?

Kas nemad tegid seda…, kui korjasid enda ümber vestlejaid…, kas olete kuulnud, et nad räägiks endast?

Ei, – on vastuseks.

Nemad istusid nende lähedusse, kes tulid vaatama neid…, nemad kuulasid neid…, rääkisid ja tunnetasid neid…, armastasid neid.

 

Kuidas on raevuga?

Te muidugi vastate; ega ma sattugi sageli raevu.

Kuid küsige endalt…, kui sattude raevu, siis milline mehhanism käivitab selle?

Milleks see siin?

Mis on Meistritel käivitusmehhanismiks?

Vastan teile…, neil pole seda…, tõepoolest ei ole.

Neil oli pettumuse tunne asjust, mis toimuvad kõikjal…, teie endi pärast…, pettumus sõdadest…, inimkonnast ja tema tasakaalutusest.

Mis lisab raevu?

Milline käivitusmehhanism on teis…, seda te teate ise.

Kui teile valada kaela kõik, mis teeb teid raevukaks, siis te pole suuteline tegema tööd.

Kuid, Krayon, oota, see pole minu süü.

Oota ise – ütlen mina…, – või mine ja vaata järgi.

Sellele järgneb reageering.

Millele reageerite? Kas sellele, mida on raske oodata…, või sellele, mis rebib teid tükkideks?

Ehk poliitikale…, või sellele, kes midagi ütles…, teil on miski, mis kutsub esile reageerimise?

Mis on selle kävitaja?

Reaktsioon!

Kuidas nii – ütlete teie – reaktsioon on ju kaitse.

Kui keegi räägib midagi teist, mis pole tõsi…, ilmselt see on tema jämedusest, või mõistmatusest…, siis te reageerite sellele.

Te muidugi tahate, et nemad mõistaks oma eksimust…, tahate ehk selgitada neile oma õigust.

Kallid inimesed, kui palju olete näinud seda tegemas Meistreid, kes on planeedil elanud, kui neid süüdistati…, kas olete pannud tähele, kui osavalt nad pareerisid.

Tehke mulle nimistu sellest, mida teete valesti.

Ei – vastate.

Neis polnud mingeid käivitusmehhanisme, ega mingeid reageeringuid…, kas teadsite seda?

Meistrites oli alati rahu ja vaikus.

Keegi ehk väidab, et siin on midagi poliitilist.

Ehk ootate, et keegi saaks minu eksimust kontrollida, ning ütlete: Oota Krayon, ära kihuta hobuseid.

Oota parem sina – vastan neile!

 

Olete millegi hukkamõistus – see on järgmine küsimus.

Millegi!

Kui vaatate vestluskaaslast – mida panete esmalt tähele?

Märgite ära, et on veel üks isiksus, kes toob välja hukkamõistu.

Nüüd küsimus: mida siis näete?

Mida näevad Meistrid, kui vaatavad kedagi?

Nemad näevad Jumalat… – see on esmane, mida näevad.

Tulevad küsimused: milline olukord…, kus toimub…, milline kontekst?

Siin keegi hüüab: Kas olete hullumajast pääsenud? Näete Jumalat teise seesmuses?

Näete, mida räägivad? Kallid inimesed, millisest kävitusmehanismist on siin juttu?

Siin teete oletuse, et igal inimolevusel on oma, ning kaine mõistus võimaldab viia läbi vestluse…, põhimõttel, et küüned päästavad maailma…, kas mõistate?

Krayon, ma olen ju inimene. Ma olen nende asjadega tulnud, ega püüagi oma elu ümber õppida.

Ma tean, et kohati olen hukkamõistu väärt, vihastun, mõneti reageerin üle, ega saa midagi teha oma poliitkorrektsusega…

Selliseks on õpetanud mind mu vanemad, ning see on talletatud minu mõistusesse…

Ma ei saa teha midagi sellega, et teen mõningaid asju selliselt, kuna olen selline…, olen ju inimene.

Ma pole ju tegelikult Meister…, seega, lase mulle tõmmata hinge.

Need on kõik inimlikud atribuudid, millistest ma ei saanud rääkida varem…, kuid on saabunud aeg mõista, mis tegelikult need siis on!

Need on engrammid…, selle šabloonid, millega olete sisenenud neisse hulkadesse, mida on vaja teil muuta…, vaja muuta!

Iga teie vastusõnale ütlen: Meistrid vaatavad teid ja ütlevad, et teadmised on jõudnud juba teisse…., vaja vaid kasutusele võtta!

Te üksnes oletate, et see on alatiseks…, olete kinni jäänud oma persoonile.

Siin ongi see, kus eksite.

Mu kallid, just seetõttu ütlen teile selles sõnumis, et see on kõige lühem asi selles nimistus, millest käime üle hetke pärast.

See on teile kui pakkumine…, muutuseks neile asjadele, mis on seotud teie isiksuse ümberhäälestusega, et saaksite kõike omistada üha kiiremini ja kiiremini, ning saada kvantiliseks.

Et nihutada need asjad oma ellu, mida tegelikult soovite, siis koristage kivid teelt…, nii saaksite edasi liikuda koos asjadega, milliseid oleme teile õpetanud.

Kui tee jääb puhastamatta, siis ta ostub teile raskeks.

Psühhiaatrid ja psühholoogid…, Jumal hoidku neid inimesi tööst teiste inimestega…, aita avada silmi neil, kes on sellesse pühendunud… – täielikult pühendunud.

Huvitav fakt psühholoogide ja psühhiaatrite kohta – enamus neist on tasakaalustamata isiksused.

See just on toonudki neid inimeste abistamise mustrisse…, kuna nemad näevad endas seda, ning mõistavad, mida tähendab seda tunnetada.

Nemad uurivad…, suunavad…, liiguvad edasi…, õpetavad… – see on kõigile teada.

Kui küsite neilt, et millega tegelevad…, siis vastavad: me tegeleme inimese staatilise käitumise mudeliga…, me püüame parandada mõndagi sellest, mida inimene on korda saatnud.

Me vaatame nende minevikku…, me püüame tõmmata lindikest üle teadvustatud teadvuse…, mõistmise…, praktika…, korduse…

12 sammuline programm on vajalik, et vabaneda sõltuvustest…, hirmudest…, kõigist asjust, mis on rajatud staatilisel mudelil, mida pole võimlik muuta iialgi.

Kallid Inimesed…, see on erinevus selle, mis oli, ja selle vahel, mis on.

Nüüd jätkame kanaldust, ning lähme mööda nimistut edasi.

Kas on võimalik kõike, mis juhtus teie elus, kirjutada ümber?

Te pole võimeline muutma minevikku, kuid olete võimelised muutma suhtumist sellesse.

Isegi need selgitussõnad, mida kasutaksite selgitamiseks, miks teete selliseid asju ja mida teete…, ehkki need kuuluvad teisele inimesele, aga mitte teile.

Sellega hakkate kirjutama ümber oma isiklike joonte tõelisi seisukohti.

Kõik hirmud alateadvuses on rajatud teie mineviku kogemustele…

Kuidas neist pääseda?

Mida te ei tahaks teha?

Neid asju, mis on osaliselt lahtiseletamatud teie jaoks, vaja teha puhtaks.

Oleme rääkinud teile sellest protsessist…, te hakkasite aktiivselt pärima, ning praktiseerisite neid asju õieti…, isegi kohtades, kuhu polnud suutelised varem isegi sisenema.

Hakkate aktiivselt häälestama ümber piirkondi, kuhu poleks oma häbelikkuse tõttu sisenenud…, hakkate suhtlema inimestega.

Ärge esitage alguses kombekohast küsimust: „Kuidas sul läheb?“

Peatselt hakkate tunnetama, et see on sootuks lihtsam, kui arvasite.

Peatselt hoidute sellistest asjadest kaugele eemale, kuna see on see, mis on teie kehas unikaalne, ning keha teadvus hakkab tegema koostööd selle soovi osaga teis, millega saab hoida kinni hirm, mis püsib alateadvuses…, see kaob jäljetult… – garanteeritult.

Te pole automaat programmiga, mis kaob sootuks, kuna kavatsete selle informatsiooni, mis oli selles seni, kirjutada ümber kavas oleva uue vastu.

See ei tule kunagi ka probleemiks, et vastavas ulatuses tunnete uhkust enda üle…, ega tule teil kunagi vajadust rääkida kellegile, kuivõrd uhke olete enda üle.

Teie Hing teab seda ja on uhke selle üle.

See on ülimalt hea, et Jumala armastus kannab teid kohast kohta, ning ütleb teile, et Jumal kaitseb teid.

Oleme uhked teie üle ja armastame teid.

Oleks piisavalt hea, kui teil poleks vaja kellegile rääkida sellest, mida olete ära teinud.

Mida siis küsida?

Kuigi tahaks midagi ütelda valjult… – kuid teil ei tule seda teha – ei iialgi taas.

Alustame vestlust sellest – kes ma olen.

 

Kes on see – kes teeb seda.

Kes olen mina, kes on seda teinud.

Ehk isegi eneseabistamise ettekäändel, kuna see on eneseabi.

Te peate seda kasutusele võtma, sest ilma selleta te ei saa saada LÕPETATUKS.

See ei sobi kõigile siin ruumis olijaile…, üksnes mõningaile…, kelles need on võimsamad.

Raev on mineviku produkt…, see käivitub siis, kui keegi vajutab raevumehhanismi nuppu.

Need asjad on teis olemas, ning reageerib see informatsioon, mis oli kusagil mineviku elus sisse talletatud…, pole oluline kus, kuid olete selle endasse programmeerinud.

Kui vihastute, siis tegelikult reageerite emotsionaalselt… – teie keemia hakkab muutuma.

Teil on vaja tunnistada, et see on istumas teis sügaval.

Küll tahaksite eemaldada seda käivituse mehhanismi.

Kui kirjutate informatsiooni ümber, siis te ei hakka enam kunagi vihastuma.

Oo, jaa…, võite küll pettuda…, te ju teate, kuidas te seda seletaksite.

Raevu keemia ei käivitu enam kunagi…, mille tõttu süda hakkas varem pekslema kiiremini…, mis pani higistama…, mis lausa halvas mõistuse…, – kõik kaob minema.

Ei jää mingit käivituse mehhanismi.

Raev muutub miskiks muuks, kuid mitte elu atribuudiks.

Aja jooksul hakkate tunnetama pettumusi, ja…, nukrust, kaastunnet, kaasaelamist…, kuid mitte raevu!

Seda oleme möödanikus palju kordi arutanud.

Kas olete võimeline jõudma tasemeni, kus varem oleksite mõistnud hukka ja süüdistaks end asjades, mis pole täpsed…, kuid nüüd vaatate endale silma, ning ainus asi, kus võite tunnetada kahju, et see päev polnud kõige parem…, kuid see pole raev.

Ei mingit reaktsiooni.

 

Ei mingist reaktsioonist on järgmine küsimus.

Kas olete võimeline saavutama sellist taset, kus varem teatud asjade puhul oleksite reageerinud tavalisel viisil…, kuid nüüd ei kutsu esile mingit reageeringut?

Nende üle pole enam mingit kontrolli.

Reageering – on teie isklike atribuutide automaatne vastus programmile, milliseid te polnud suutelised kontrollima.

Masinlikult kaitsete end…, automaatselt vastate, kui kuulete midagi, mis ei meeldi teile.

Sõltumata sellest, kas olete nõus selle seadlusega, mis oli vastavuses malliga, või mitte, kuid teil tuli sellele reageerida.

Teil tuleb kaitsta end teiste isikute ettekujutluste eest teie kohta.

Kui teid selles pole, siis keda kaitsta?

Kui Jumal armastab teid samavõrd, kui meiegi, ning näeb teis inimolevust…, ideaalset, kes on astumas sellel planeedil ja tegelemas igapäevaste asjadega…, kas see pole siis küllaltki hea teie jaoks?

Mõnigi ekslikult süüdistab teid…, ning võite olla pettunud selles ja tunda kaastunnet…, kuid mitte reageerida.

On see võimalik?

Nii peab olema teiega…

Kuid mistahes süüdistus jätke neile, kes ekslikult süüdistab teid sõnade eest, mida olite kunagi öelnud minevikus.

Kuidas saaksite süüdistada neid, kellel puudub viisakus ja on haletsusväärsed…, võimalik isegi väheste teadmistega… – need on teatud sorti asjad.

Kuidas saate halvustada neid, kes ei usu sellesse, millesse usute ise.

Kuidas vaatate neid?

Üks peamistest küsimustest on…, sõltumata sellest, kas ise usute, või mitte… – kuid kuidas Jumal näeb neid…, kuidas Meister näeb neid?

Miljonid inimesed usuvad kindlatesse vaimsetesse asjadesse, millistega te ei pea ühinema, kuigi vaadates neid, näete nende püüdlusi.

Nüüd ütlen, mida näeb Meister selles…, saagu see teile eeskujuks.

Olgu õnnistatud inimkond, kes leiab Jumalat kõikjal ja igal viisil, kuna see on vastavuses nende minevikuga…

Ära mõista hukka seda, kes ei näe Jumalat nii, nagu sa ise näed Teda…, kuna see, mida leidsid nemad, on käesoleval ajal piisav nende mineviku jaoks.

Pühitsege fakti, et nende soov on minna ja isegi leida Loojat enda seesmuses…, ükskõik, kuidas nad ka ei teeks seda.

Kui neil on soov tõusta mööda astmeid, anudes ja kisades…, kui nad tahavad saada kasumit sellest… – siis nad otsivad sama, mida teiegi.

Neil on oma teekond…, omas ajas!

Vaata neid kaastundega, Vana Vaim, mõistmisega ja läbi rõõmu – nii näeb neid Jumal…

Need on asjad, mida palusime teil üle vaadata enda seesmuses.

Nüüd lähme üle alustele, kuna küsimustega oleme tuttavad.

Olete asunud puhastama neid.

Kui ükski neist läheks rivist välja, siis ma ütlen, kallid inimesed, teil võiks edaspidi tulla raskusi teekonnal.

Me pole sellest varem rääkinud, neist atribuutidest…, me tahaks, et need töötaks teie endi käes.

Kui viite läbi kasvõi osalist korrastamist mistahes atribuudi juures, siis intensiivsus kasvab veelgi…, see oleks kui ukse avamine.

Asjad, mida olete soovinud, asuvad kohtadele.

Ma poleks neist asjadest rääkinud, kui see poleks nii…, antud süsteem töötab oma parimal viisil.

Teie praktika, mis on meisterlikkus, täis näidiseid, on saadud kogu teie ajaloo jooksul…, sellega hakkate muutma seda, kes te olete…, see on selleks, et liikuda selle poole, kelleks saate.

See just muudab peatselt Maad.

See on Vana Vaimu tänavune ülesanne.

Ja nii see on.

Read Full Post »

                       Intuitsioon ja Kundaliini

Cusco, Peruu ringreis

Olen Krayon; Magneetilisest Teenistusest.

Mul on kavas laiendada kursust.

Andsin oma partnerile ühe tähe, mis on seitsmes täht sõnas <kundaliini> – I täht.

Seega… täna räägime intuitsioonist.

Teil võib olla selle määranguid, kuid ükski neist ei saa olla õige…, kuna see on hakkanud kasvama teie teadvuse jõuna.

Vaataks hetkeks, mida räägivad intuitsioonist need, kes uurivad aju.

Seda on üpris raske määratleda.

Mõni räägib, et see on juhuslikud mõtted, mis on aju poolt juhuslikult loodud…, enda seesmuse seest…, ja need sünnivad üksnes intellektist ja loogikast, mis langevad juhuslikult kokku.

Ehk räägiks kolmest asjast – intellektist ja loogikast, ning nendega kaasnevast emotsioonist.

Nüüd teie ees on inimese täiuslik mõtete ja käitumiste gamma.

Psühholoogidel meeldib koondada teid tugirühmadesse, ning sulgeda nendest atribuutidest karpidesse.

Intellektuaalne inimene teeb vastavad järeldused oma loogika abil…, aga emotsionaalne isiksus – läbi emotsioonide.

Aga kuhu jääb alateadvuse tunne? Intuitsioon?

Ma annan teile vastuse, mida pole seni rääkinud.

Teil vaja jälgida…, mida ta teeb ja kust saab alguse, ning kuidas teda ära tunda.

Kui ma lõpetan, siis mõistate õppetundi.

Intuitsioon muutub millekski, millega tuleb teil ajada asja…  ta on sama jõuline, kui mistahes muu atribuut.

Intuitsioon pole siiski see, mis tuleb ja läheb…, mida on võimalik minema visata.

Seni psühholoogid käsitlesid intuitsiooni kui miskit, millel on lühikesed uned, unistused…, millel pole mingit kaalu.

Ehk esmalt uuriks…, millest ta tuleneb?

See pole miski, mis ilmneb loogiliste mõtete vahel…, tema vägi on enamuses.

Planeedil on toimumas nihe…, mõningate Gaia peamiste atribuutide ümberhäälestus.

Te olete klassikalises tarkuse keskuses, mis on ärkamas ja muutumas võimsamaks, kuna inimese teadvus on hakanud kasutama oma tarkust, mis pole tulnud intellektist…, mõtted ei tule emotsioonidest…, toimumas on miski muu.

Kui heidate pilgu nende hulkadele, kes on külastanud seda linna, siis jääb tunne, et toimub väljapaneku kasvamine.

Seda pole esile kutsunud emotsionaalne reageering, ega polnud võtta loogilise mõttelaadiga intellektuaalset isikut, kes oleks suuteline selle esile kutsuma…, see oli kõigest intuitsioon.

Mu kallid, siin on piir intuitsiooni ja muu vahel.

Intuitsioon on üks paljudest inimkeha kvantilistest atribuutidest, mida saate selliselt näha.

Miljoneid külastajaid oli toodud siia…, siin on midagi toimumas…, seda on nemad tunnetanud.

Just seetõttu te ei saa väita, et intuitsioon on aju kvantiline osa.

Hiljem kindel kvantiline osa hakkab sulanduma, või ühinema kokku teistega.

Möödanikus olite vastutavad selle eest, mida nimetasite ellujäämiseks kolmemõõtmelisuses.

Sõda on intellektuaalne asi…, selles on emotsioonid ja on olemas intellektuaalid, kes hakkavad vaidlema selle üle ja väitma vastupidist.

Siin pole kedagi, kes püsiks üksnes intuitsioonil.

Ma ütlen, et teie aju kolmemõõtmeline osa oli seni kontrolli all.

Taolise ümberhäälestuse aegu planeedil teie aju kvantiline osa hakkab kerkima esile.

Just seetõttu te otsustasite liita seda kundaliini tähendusega.

Teeks hetkeks peatuse ja vaataks intuitsiooni…, mida peaks temaga tegema?

Kuidas ta kujuneb teie kehas?

Miks mitte uskuda teda?

Seega…, hakkame jälgima, kus ta võtab alguse…, see pole vapustuseks mõningatele teie seast… – alateadlikud mõtted on – käbinäärme produkt, mis töötab kolmandas silmas portaali osana Kõrgema Mina juurde.

Nüüd te teate, et pisimõttekesed, mis teil ilmuvad ja mida nii mõnedki heidavad minema…, mõtted, mis naasevad üha taas ja taas, – te pole isegi kindlad, mis need on…, need saabuvad käbinäärme portaali vahendusel teie Kõrgemalt Minalt.

Vastavuses sellele, kuidas inimese raku struktuur hakkab ümberhäälestuma, millest oleme juba rääkinud, teie keha DNA ise vastab Uuele Juhendusele.

Need, kes on otsimas…, kes on tõe otsinguil…, kes on ärkamas elule – saavad võimenduvat portaali, ning side Kõrgema Minaga avardub.

Mõtted algavad vastuolust loogikaga, või emotsiooniga.

Mu kallid, see hakkab tõmbama joont teie ja teiste vahele…, kuna intuitiivne mõte pole sarnane sellega, millele omistatakse mõtte.

Te otsustate muuta oma elutee, kuna teil oli selleks hetkeline alateadlik mõte.

Ümberolijad ütlevad teile: Oota nüüd…, sellel pole midagi ühist sellega, mida oled selgeks õppinud.

Kuidas on…, mida tunnete?

Mida ütleks intellektuaal selle kohta?

Kas te ütleksite, et sellel pole mingit mõtet, kuna teil on olemas alateadlik mõte, mis on tulnud sealt, kust saite selle.

Nüüd hakkate mõistma, miks Valguse Töötajail on mõistatuste ring aina suurem ja suurem.

Hakkate üha enam saama sõnumeid…, hakkate kuulatama enda inimolevusest tulenevat…, mis pole arutlus…

Teil on tohutu tendents ignoreerida sisetunnet, seega võimatu ütelda, kuna on teil seda… ja millal mitte.

Parem vaatame, kuidas see töötab.

Kui intuitsioon on osaliselt kvantiline, siis ta ei püüa teid tõmmata lineaarsusele.

Lubage mul paigutada teid kunstniku, või näitleja mõistusesse…, kes, ütleme, on kirjutamas muusikalist teost.

Osutub, et näitleja pole suuteline selgitama teile meloodiat, mida ta kirja pani…, meloodia fraasid ja üleminekud ühelt osalt teisele… – kõik toimus juhuslikult.

Emotsioon – mida tunnete, mille oli tunnetatud teise inimese poolt…, kõik toimub sekundi murdosa jooksul…, siis kõik jätkub, ning hoiab teid lineaarsuses.

Muusika struktuuri kirjeldus: see, mida puudutab muusika, on teie hing…, puudutab teie südant…, ehk toob isegi pisara silma.

Ma ütlen teile…, see kõik tuli muusikule vaid hetkega.

Kunstnik on teadlik kvantilisest  alateadvusest.

See, kes laob värve lõuendile, ei katseta.

Meistri teosed, mis on galeriides väljas, pole katsetatud värvidega…, ta teadis täpselt, mida tegi… – ta sai neid teadmisi hetkega…, alateadvusest…, intuitiivselt.

Kogu šedöövri maalimine oli meistri meeltes enne, kui ta tegi esimese tõmbe pintsliga.

Oleme varem rääkinud skulptorist, kes võtab kivi ja eemaldab sellelt liigse, et luua selle, mis on temale teada…, see sündis tema peas hetkeviivu jooksul.

Nüüd kandke kõik see oma ellu.

Uus protsess…, uus paradigma… – alateadlik mõte vajab märkamist…, tunnustust ja järgimist.

Mida enam seda teha…, seda kergem see tuleb.

Huvitav küll…, miks te ei usalda teda…, miks?

Kuidas reageerivad sellele emotsioonid ja intellekt?

Alateadvus pole selles stsenaariumis mänguriks.

Peate väljuma kolmemõõtmelisuse raamidest, et lubada alateadvusel hakata mänguriks…, olla võrdne muudega.

Kui te pole suuteline seda tegema, siis intellekt ja emotsioonid ühinevad ja koos hakkavad juhtima teid.

Lubage ütelda teile…, te olete alateadlik inimolevus, keda juhib kvantiline intuitsioon.

Kui küsite intellektilt ja emotsioonilt, kuidas nemad end tunnevad…, siis nemad annavad teile tasakaalukat vastust intuitiivsetest mõtetest.

Intellektil, kes opereerib loogikaga, on olemas iva, kuna ta allub alateadvusele…, seega, emotsionaalselt nad on tasakaalus.

Te ju teate, et suurima talendiga inimesed planeedil valdavad intuitsiooni kõige enam.

Mu partner, luba mul sõnastada seda ümber, et saaks teha oma tööd paremini.

Kaasasündinuid võimeid on enamuselt neil, kes „kuritarvitavad“ oma intuitsiooni!

Kujutage vaid…, tuhandeid ja tuhandeid aastaid tagasi, Inimolevused, olles intuitiivsed, otsisid elu tsüklit endas ja looduses…, ning mõistsid… – on olemas energia ja tähed, ning võtsid need kasutusele, et luua endile kõike.

Kaasaegne ilm vaatab seda… ja ütleb, et see on üksnes mütoloogia, ehk rumalus.

Aga äkki nemad siiski mõistsid…, nende mõistus oli enam kvantiline, kui teil?

Tehkem siin ruumis test.

Intuitsioon ilmub ja kaob uskumatult kiiresti.

Test, millest paremat ei saa olla.

Katsuge heita kõrvale kõik, mida olete seni õppinud

Ma tahaks, et te tunnetaksite alateadlikku mõtet, mis teis praegu on sündimas.

Enne, kui alustame, tahaks, et te pööraks enam tähelepanu sellele, mida teeme alateadlikult, et sellega aidata oma mõistusel heita kõrvale loogika ja intellekti…, ning mõista selle asemel, kuidas püüda ja hoida kinni esimest alateadlikku mõtet.

Kui teete selle ära, siis teie mõistuse jaoks see on avastus…, ning ta hakkab avastama – mida tegelikult mõtlete.

Kõrgema Mina Portaal ei valeta teile, kuid ta kavatseb iga kord anda teile valida.

Kuidas te seda VASTU VÕTSITE – jääb mõistatuseks.

Te võite küll võidelda sellega, mis on teile meie õppetundidega kaela määritud…, kuid sellest saab üksnes teie kolmemõõtmelisuse osa.

Istuge mõned hetked – mõnedele see on lihtne.

Mõned ei küsi isegi midagi.

Ma soovin, et analüüsiksite esimest alateadlikku mõtet, ning ütleksite, mis selles oli…

Mitte seda, mida rääkisid vanemad…, mitte seda, mida andis teile ühiskond…

Olete täienisti üksi.

Millised olid vastused küsimustele?

Esimene.

Kas Jumal on reaalne? Tunnete seda?

See on kerge küsimus…, ega muidu te poleks siin…, selles ruumis…, kas pole?

Ehk teate vastust sellele.

Esimene alateadlik sähv…, muidugi…, jah…, kindel.

Nüüd jälgige, mis toimub?

Me palume anda Jumala määratlust.

Kui alateadvus lahkub, tulevad esile intellekt ja emotsioon.

Teine küsimus.

Kas Jumal on armastus?

Teate vastust. Polnud kerge seda kuulda.

Kuid nüüd läheb veelgi raskemaks.

Kas on võimalik Jumalaga rääkida?

Esimene alateadlik sähv…, kui nii, kas siis saate vastuse?

Kas on võimalik rääkida Loojaga?

Jah, ja ei.

Nüüd see hakkab põrkuma kokku õpetustega… kas pole?

Veel üks küsimus…, kuulake seda…

Kas teie sees on Jumal?

Teil läheb juba päris hästi…, ma tean, kes on siin.

Ma teadlikult annan õppetundi intuitsioonist…, asjadest, mida olete niigi teadnud…, seda üksnes harjutamise mõttes alateadlike mõtetega, et saaksite meelde jätta, millega see sarnaneb.

Küsimattagi on minu küsimused provokatiivsed…

Intellekt ise pole võimeline selle kohta midagi ütlema…, ehk vast: seda pole olemas…, see on rumalus…, selles pole loogikat…, liiast palju emotsionaalsust…, kuid need pole tõendused.

Millised tõendused?

Need on üksnes arutlused!

Mu kallid, siin algab inimlik duaalsuse identifitseerimine.

Mu partner andis täna varakult juba vastuse…, see oli minu jaoks, aga mitte temale.

Teie seas on valituid.

Ta polnud isegi teadlik, miks ütles seda.

Inimestel on tendents mõista end hukka…, see on jumalikkuse võitlus mõistusega, emotsiooniga ja intellektiga.

Intellektuaal ütleks, et kui teil on alateadlik mõte, siis see ei kesta kaua…, kas pole?

Vaid mini-mõttesähv, mis ei tähenda midagi ja pole mingit loogikat selles.

Te pole isegi võimeline aru saama, mis selles oli…, seega, lõpeta mõtlemise sellisel viisil…, tule maapeale tagasi.

Jumal on reaalne? …kas ta räägib sinuga?

Kui olete suutelised pingutama ajus intutsiooni lihast, siis saate teha alateadlikku mõtet selgemaks ja kestvamaks.

Vastake sellele küsimusele.

Kujutage end džunglis olevana…, kõige suuremas tihnikus.

Kas tunnete täielikku ja totaalset üksindust?

Sadu kilomeetreid ümberringi pole ühtki inimest…, te seisate ja vastate kohe…

Kas loodus teab, et olete seal ja kes te olete?

Vaatleja…, – seda vastust teab pea igaüks siin.

Kas istudes siin, teate, kes te olete?

Teil pole võimalik olla üksi

Kõik lehed puul…, õhk, mis siseneb teie kopsudesse.., kõik teavad, kes te olete…, isegi pori maas teab teid.

Tohutu side on tõestamas seda.

Kuid seal, kus on intellekt ja emotsionaalne keha, vajatakse tõestusi!

Ka alateadvus võib teha kõike sama.

Kui panustate alateadlikku mõttesse enam püüdlust ja jõudu, siis tõestuseks pole vaja kasutada midagi muud.

Alustage tõe tõestamist alateadvuse abil…, lubage intellektil ja emotsioonil astuda ligi hiljem…, ning esmalt püüdke näha tõde alateadliku mõtte abil.

Veel üks küsimus…, seejärel tänaseks lõpetame.

Siin toolil on istumas inimene, siin laval…, on see sõnum reaalne?

Intellekt ja emotsioon vastavad kohe…

Ei, Jumal ei räägi inimestega nii!

Kas ei või olla nii, et Jumal on miskit enamat, kui arvate?

Ehk on mingi tohutu loov energia, mille nimeks on – armastus…, kaunidus, mis loob laule, mida teil meeldib kuulata…, maalib pilte, mida on meeldiv vaadata…, loob skulptuure, mida meeldib katsuda.

Te pole võimelised seda eitama, ega ütlema, et seda pole olemas.

Te näete, kui püha see on, ega saa eraldada joonega.

See on loominguline sündmus.

Näete oma silmaga, kuidas kunstnik maalib, muusik kirjutab… – selle nimeks on kanaldus.

On see reaalne?

See oli hea harjutus neile siin olijaile, kes vastasid – EI.

Kallid inimesed, ütlen teile…, kui annate oma alateadvusele võimaluse saada sõnumeid, siis sellest saab teile aluspõhi.

Kuhu see välja viib, Krayon?

Milleks sa räägid seda?

Seepärast, et see on alateadlik mõistus, kes kavatseb juhtida selle planeedi tulevikku…, just alateadlik intuitsioon ütleb sõjale – EI!

Intellekt ja emotsioon astuvad tagumisele plaanile.

Just alateadvus annab teile teada, kuidas liita asju, mis pole veel ühenduses.

Just alateadvus loob uue elu paradigma.

Just intuitsioon paneb teadlasi otsima elu pinnases, kivides, õhus…, kvantilises olekus.

On asju, mis poleks kunagi toimunud läbi intellekti, loogika ja emotsiooni.

Jälgige seda.

Saabub päev, kui teadlikud meetodid kinnitavad alateadliku mõtte tõesust.

Siis mõistate, kuivõrd reaalne see on.

Isegi teadus hakkab tunnistama seda, mis on teile juba teada…, ta pole küll võimeline avastama seda… – erinevalt teist!

Mis on armastav ja hoolitsev Jumal teie seesmuses… – ta on osa teist ja teab teist kõike…, ning tahab rääkida teiega üha selgemalt, avardades raku struktuuri ja sidet… – just seetõttu teate, et see on reaalne.

Olen valmis lahkuma…, kuid veel üks küsimus ja me lahkume.

Inimesed, nagu te olete, kas on sellel mõtet, et peate elama 80 aastat, ning seejärel kaduma?

Mis plaan sellel on?

Mõelge selle üle!

Lubage enda alateadvusel anda täieliku vastuse küsimusele.

See on tõemeeli nii.

 

 

Read Full Post »

                               Juhend Vanadele Vaimudele uues energias

Lee Carroli vahendusel

Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kanalduse protsess pole enesest midagi ebatavalist, kuid vajab üksnes praktikat.

Meie Olemuse toetus teie elude jaoks…, kõigi jaoks.

Ehk mõnigi kaotab oma veidra inimese stambilikusest mõndagi, kui ta teeb sammu kõrvale, ning lubab oma Kõrgemal Minal sulanduda Loova Allikaga.

Nende mõningate hetkete jooksul tahaks jagada Vanadele Vaimudele, kes kuulavad selles ruumis, või hiljem loevad, mõningaid juhendeid.

Esimene neist on… õpetus olla kanaliks iseendale.

Uus energia on sisenemas planeeti…, selline võimalus avaneb imelisel viisil.

See toimub siis, kui te ei tee elust näitlemist, ning teil ei tule iialgi seista kellegi ees…, peale oma Aja ja oma Olemise, keda võtate isiksusena, kes on materiaalne, ning, oletate teda täienisti teiena olevana, ega jaga seda osadeks.

See osa, mis oli kolmemõõtmelisuses, taandub ajutiselt tagumisele plaanile, andes koha enda sellele osale, kes on teie Kõrgem Mina.

Sellele Kõrgemale Minale, mis on jumalik ja lähtub muust kohast.

Kui see hakkab toimuma, siis võtate vastu mitte üksnes informatsiooni, vaid ka sõnumi alustuste kinnituseks.

Selline kinnitus mõjutab teid isiklikult, tõstab rahulembust…, millest oleme rääkinud, et see võib teil olla.

See ongi sõnum, nagu te nimetate seda…, kuid neil hetkeil te mõistate, et siiski olete eraldatud… – sellest tuleb seni kasu!

Tegelikult inimeses on kolm energiat.

See, millest just rääkisime, on teine energia.

Paljud planeedil olijaist, kes on süsteemis, nimega religioon, on võimelised nägema ka kolmandat energiat.

Inimene on teadlik, et ta pole üksnes kehalik olevus.

Räägime praegu sellest, et peate omaks võtma selle, kes te olete, ning laotaks selle osadeks, mitmeteks hetketeks ja vaataks taas mitte kui informatsiooni, vaid enda kvantilist osa, mis kinnitab teie olemust.

Teil on aeg ühineda Jumalaga ja tunnetada Tema kätt sirutumas läbi eesriide teie käe poole…, ning kuidas Ta võtab hetkeks selle oma pihku, – sellega ütleb teile, et olete ära teeninud olla siin.

See kõik on juba teiega toimunud…, on kohane, vajalik ja unikaalne…, Jumala poolt õnnistatud.

Ülesanne polegi rasketest – kuid mõnedele teie seast sellega tegelemine osutub raskemaks.

Oleme ju varem rääkinud, et „raud teritab rauda“.

Mõningad teie seast on tunnetanud, et aeg on lähenemas…, mitmeid kordi…, alles hiljuti…, kus teist saaksid Meistrid.

Te võite küll vastata: „Krayon…, ma pole ju meister…, ma ei tunneta end meistrina…, olen üksnes inimene, kes elab oma elu…“

Ma ütlen teile: Mul on terav silm…, te kas ei näe seda, mida näeme meie…, või käesoleval ajal on toimumas see, kallis inimene, mis mõjutab hiljem teid kõiki…, teie kehi nüüd ja hiljem.

Vaadake…, need, mis olid teile kättesaadavad segavate atribuutidena, nüüd muutuvad valgustavateks…, ja igaveseks.

Seega see, millest räägime, on erinev sellest, mille kohta küsiksite… – miks see pole Valge Hobune?

See kaasab kõiki teid, kes on seotud selle asjaga…, et saada osanikeks planeeritud sessioonist, mis on teie elu osana, ning asetab teid sinna, kus on teie kuuluvus…, õpetab olema kanaliks, ning edastama meie sõnumeid teile sedavõrd kindlalt, et kui tõusete toolilt, siis olete kindlad selles, et see toimus.

Paljud teie seast teevad seda üksnes eneste jaoks, ning on suutelised tegema seda oma soovi kohaselt…, mis on vajalik selleks, et aidata end…, saada kinnitust…, teha end sõbralikumaks enda suhtes.

Mul on teile kolm asja, enne kui lahkute siit.

Oleme ka minevikus andnud mõned atribuudid, ning tahame anda neile juurde veel mõned.

Pole vaja teile meenutada, et räägime Vanade Vaimudega, keda on vähem kui 1% planeedi elanikkonnast, kes on veendumusega, et peab leidama tegevust, mis aitaks luua kaastunnet…, seejärel saaks tõusta järgmisele tasemele koos Maaga.

Nüüd ongi toimumas just see.

Kuid nüüd annan teile informatiivse „pommi“ – see oleks  uus määratlev sõna minu kohta… – see oleks asjade laiali paiskamine ajalõikudele…, mis on teile vajalik, et saaksite mõista… – see on Vanadele Vaimudele aeg hakata tegutsema.

Üleskutse number üks…, kordan, see on esimene!

Mitte karta seda, mida näete oma elus ja teie ümber olevates inimestes…, nii oma riigis, kui ka üle Maailma…, esmalt see võib näida negatiivsena ja teie olemuse jaoks mitte vastav.

Kuid see on üksnes vanad energiad, mis keerlevad teie ümber, püüdes kohati esoteeriliselt tabada teid, et tunnetaksite oma tähtsusetust.

Mõneti see kujutab üksnes hääbuva energia pööriseid.

Olen varem rääkinud, et Vana Vaimu atribuudiks on enese austamatus…

Kordan taas ja te teate, et mul on õigus…, see on eriline atribuut – ärkamise hind eelmisest elust, ning selle omandamine, mida teate…, kuid hakkate kahtlema selles, kus olete – kas isoleeritud…, nimega seotud…, kokku surutud…, ehk isegi olete surma ohus?

Eneseaustuse puudumine.

Nüüd olete teadlikud, kes veel on sellest teadlikud?

Ütlen teile…, just te ise määrasite endile selliseid atribuute ja selliseid pimeda energia mõjutusi…, mitte olevus saba ja sarvedega…

On vaid planeedi energia…, tume ja valge…, mis on alati olnud siin ja mida nimetasite duaalsuseks…, ta on sellest teadlik.

Duaalsus on alati olnud teile vaenlasena…, teil tuli pidevalt sellest läbi tungida…, pimedusest valguse poole…, kuid ta oli ka see, mis näitas teie saavutusi.

Elu elu järgi…, kaasaarvatud ka käesolev… – Valguse Töötaja, sa tead, milest räägin.

Oleme teile rääkinud, et valguse ja pimeduse suhted on ise juba ümber häälestumas.

Kuid selle protsessi käigus ärge imestage, kui see, mida nimetate duaalsuse tumedaks pooleks, püüab taas teostada lööki teie pihta…, küll mitte vastu pead.

Ta püüab teha seda kõigi atribuutidega läbi kanalite, mis teie arvates jõuavad teieni läbi äri…, pere…, suhete…, isegi unenägude kaudu.

Ta on teadlik, kes te olete, ning ei taha, et te saavutaksite edu.

Ma ütlen teile…, pole oluline, kui pingsalt ta püüab…, te olete juba oma saavutanud!

Kuid pange tähele: vajalik on püüd…

Kui süütate tule, pimedus kaob.

Kordan…, pimedus valguse käes on passiivne…, valguse käes pimedus haihtub… – seega vastus on järgnevas – omada oma elus valgust.

Kui varjate valgust, siis pimedus hiilib tagasi…, ja kui lasete temal selles lahingus võita, siis võite oma elulise ego jätta sinna paika…, see on siis parim.

Selline lahing on veel ees.

Teiseks numbriks…, olge kaastundlik kõiges.

Kui esimene number on tõstmas pead, siis planeedil on taas puhkemas Korea sõda.

Kui esimene number on hirmul, siis ta taas hakkab vehkima kaikaga, kuna tema arvates temale tehti liiga.

Kui reaktsioon on täis kaastunnet, kaastunnet kõigele olevale, siis juhtub see, mida te ei oska ette kujutada.

Kallid inimesed, mis häirib teid kõige enam…, kaevelge veidi oma mõistuses, ning katsuge näha…, kas olete võimelised olema kaastundev millegile…, ilma kriitikata.

Kaevelge oma mõistuses otse kohe…, mis on see, mis häirib kõige enam ja mida on kõige raskem hoida vaos; kas on rumalust.., mõneti poliitikat…, enamuselt teate seda ise.

Kas suudaksite muuta oma atribuute, ning näha üksnes läbi kaastunde?

Teil planeedil on kõik olemas ilma suurema emotsioonita …, kui suudate sellega hakkama saada, kallid inimesed, saavutate Meistri taseme.

Kui Meistrid liiguvad mööda planeeti, siis need on nende atribuutideks…, olenemata sellest, kes on nende ees… – varas…, autu inimene…, või see, kelle vara on 15 numbri suurune, kuna võttis teistelt kõik, mis neil oli…, kuid ka tema suhtes on tal kaastunne, sest see on temale omane.

Nüüd ütlen teile…, kui vaatate kellegile silma läbi kaastunde, siis sulanduge aegamööda tema osadega, nagu paneks leht lehe peale…, tasakaalustades… – ehkki pole nendega kunagi varem kokku puutunud.

Kui olete number ühest üle saamas – duaalsusest, hakkate looma elu…, siis kaastundev mõistus ei tunne enam iial raevu.

Kaastundev mõistus ei sattu iial asjade õnge, mis on seni pidevalt kontrollinud teid läbi emotsioonide.

Kui esmane reageering on kaastunne, siis kõik ülejäänu jäägu number kahele.

Kolmas ja viimane atribuut – kõige raskem kõigist…, mida tuleks lahti rääkida ja kuna mu partner pole veel sellest rääkinud, siis palub mind rääkida aeglasemalt.

Ühesõnaga, partner, ajal, kui võtad informastiooni vastu, vanadel Vaimudel on aeg õppimiseks, – kuidas olla autonoomne tasakaalusatud tervik.

See nõuab, et töötaks üksnes oma jumalikkusega, mis on miski, mis on rakustruktuur…, ning selle läbi näeme, mida teete…, ning näeme, kuidas muutuvad teie kavatsused, ilma et kaasaks väliseid allikaid, mis olid teil möödanikus.

Lubage anda teile näite: kui liigute planeedil, siis te ise seda teadvustamata, pidevalt nügite teisi tunnustama teid…, tahate teada, mida nemad mõtlevad teist…, ning tunnete end paremini, kui kuulete nende arvamust enda kohta…, olete rahul.

Mõned elavadki selliselt, ning see on neile ainus mehhanism…, päevast-päeva, mis kinnistab nende elu, kuna see tuleb väljastpoolt.

Tahaks taas mängida teiega hetke: kujutage, et olete üks enda Minadest, kelle ootel olete…, sureva inimkeha teadvus annab teile juhendeid ja kinnitab, et teil on kõik korras, ning rakustruktuur on ootel kvantiliseks saamist, mille energiat kavatsete anda oma teadvusele.

Lubage ütelda teile, et teie Minadel pole aimugi, mida on rääkimas keegi teine.

Seega võite vabalt liikuda ringi, et teada saada…, kuidas inimesed austavad teid, – kuid mitte teie ideid.

Seetõttu Minad kogunevad muutumatuna kokku, aga teie püüate nende ees, vehkides kätega, liikudes ringi, tõestada neile… – mida ka teete.

Räägite neile sellest, kuidas teete tööd enda kallal, et saada tagasisidet sellega, mida teete.

Ja tulemiseks… – ei midagi.

Madal ego kaitseb teid täielikult.

Peate olema autonoomne, ehk ilma eneseimetluseta…, ilma teadmiseta…, ilma, et keegi üldse midagi räägiks… – te peaksite kõike teadma oma Vana Vaimu tasandil, kuna teil on olemas side Jumalaga, mida kinnitab iga teie hingus.

Kõlab juba paremini, kui number üks ja number kaks… – need on seotud number kolmega, ja sealt number ühega.

Õppige iseveendumust, kui liigute kohast kohta, ning tunnetage oma jumalikkust kui tasakaalustatud saart.

Kellegil pole tarvis teada enam, kui et Jumal on temas… – sellest täiesti piisab!

See on ülesanne, mida tuleks teostada isegi mõningates plaanides, mille kohta saite täna teada.

Hakkasite tööle selle kallal, millega olete sündinud struktuuridesse, nimega sotsiaalne…, ning kaeblemistega selle üle, kes te olete.

Võime säilitada eneseaustust – on automaatselt number üks: teadvustate, et kui raske on neil Vanadel Vaimudel, kellel puudub eneseaustus…, teadvustada end kui Jumala osakest… – iseseisvat…, selle tasakaalustust, kes on suuteline olema tõe kanaliks portaalis, kus toimub segunemine teie Kõrgema Minaga, kes on kogumas informatsioone paljudelt allikatelt ja töötlemas neid.

Ärge iialgi nõudke selle kinnitamist…, olge kaastunde koondajaks…, esoteeriliste informatsioonide koondajaks…, ärge lubage luua endile kinnitust sellele…, vaid hoopis koguge seda, mis kinnistub kõige paremini – lubage sellel olla abiks mõistmisel, kes te olete…, mille tulemuse kinnitus kujuneb juba iseenesest.

Nüüd, käies kohast kohta, ei saa miski enam puudutada teid: ei vihasõna, ega sündmus.

Muutute kindlamaks…, tasakaalukamaks…, kuna olete veendunud enda olemises.

Kes vaatavad teid, ütlevad: see on meistri omadustega inimene!

See oligi eesmärgiks!

Me jätkame selliseid arutlusi…, kuid nüüd, neil aegadel – käib selle planeedi Vanade Vaimude ümberhäälestus.

Ärge vanu energiaid kartke…, need on kiiresti suremas…, kuid seni püüavad kõigest jõust heita teid, koos Maaga, paarkümmend aastat tagasi, kus olite seni.

Kuid ma ütlen teile, kallid inimesed, temal see ei õnnestu…, me näeme teil selleks olevaid potensiaale.

Palli, mis on veeremas, pole võimalik peatada… – tulevad lapsed, ning noored teavad paremini…, nemad ei lähe vana rada, kuna näevad vanade energiate eesmärkide meetoditest läbi…, nemad üksnes naeravad selle peale.

Muuseas…, te olete sündinud selles ajas…, peatselt see muutub teie jaoks veelgi raskemaks.

Kallid Inimesed…, pange tähele…, mõningad noorimad noorimaist on kõige vanimad vanimaist.

Võimalik, et muutes oma paradigmat, panete tähele neid viiteid, mis kinnitavad, et vanad on need, kes teavad enam.

Kuid paraku noored tulevad mineviku vanade asemele kohast, mis erineb kohast, kust olete tulnud teie.

Nüüd olete lahkumas kohast, mis oli kunagi teie koduks.

Ehk need, kes on selles ruumis, on juba tunnetanud seda.

See on tõemeeli nii…, te teate seda!

Ja nii see on.

Read Full Post »