Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2012

                     Gaia ümberhäälestus

2012.03.18

 

Maa on häälestamas end teie DNA’le? Mida see tähendab?

DNA seesmuses om miski, mida näeb seal Gaia?

Kuidas see töötab?

Kas tõesti on toimumas nihe, mis puudutab kõike seda?

Sellest arutatakse Krayoni viimastes „ümberhäälestuste“ seeriates.

 

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Ma tunnen seda peret, kes on istumas minu ees…, ning taas kordan, et pole saladust selles, kes viibivad siin…, või saavad kuulata seda…, ning lõpuks, ka lugeda seda sõnumit.

See kõik toimub ajavälises olekus, mis käesoleval hetkel pole teie reaalsuseks.

Minu reaalsuses ma olen kvantilises olekus ajavälises kohas, mis on täidetud nende potentsiaalidega, kes on mulle teada, ning kes hakkavad kuulama…, või lugema seda sõnumit.

Kuigi ruumis viibijaile see ei näi sellisena…, kuid siiski, see kõik toimib minu NÜÜD sees.

Ma tahaks viia teid mõned tuhanded aastad tagasi.

Kuna aeg hakkab liikuma tagurpidi, siis majad aegamööda kaovad…, kõik muutub põrmuks…, ning… ilmuvad põlisrahvad.

Kui vaatate, mida tegid siis põlisrahvad, siis näete, et enamuselt domineeris kaks asja, millele nemad osutasid erilist tähendust…, vaid kaks asja…, ja need hõlmasid kõike, mis oli neile oluline.

Esimene – esivanemate austamine…, teine Gaia austamine!

Põlisrahvaste energiad olid koondatud Maale…, mitte üksnes sellele maale, mis andis neile toitu ja vett, vaid Maa pinnase enda energiale.

Paljud teie seast teavad, millest ma räägin, kui olete uurinud nende elu.

Maa erinevatel põlisrahvastel olid omad alateadlikud mõistmised, mis oma olemuselt ei erinenud…

Gaia – on selle energia, mida nimetate Emakeseks Maaks, ning ta oli võrdsustatud inimkonna ühiskonnaga, mis polnud kaugeltki nii keeruline, kui tänapäeval teie oma.

Nemad tajusid tihedat liitu planeediga ja kõigi lahkunute esivanemate valitsevate energiatega…

Ma räägin sellest teile seetõttu, et tänase õppetunni aineks on see, et nende liit on ikkagi veel jõus…, kuid see on muutumas.

Teie ehk, nagu nemadki, veel ei mõista seda, kuid liit eksisteerib siiski veel…, sellisel viisil, mis teie jaoks on saladuseks.

Mul on kavas selgitada seda, ning kirjeldada süsteemi, kuidas see kõik töötab.

Ärgu šokeerigu, ega üllatagu teid see, kui ma alustan Inimolevuse molekulaarsest tasemest…, olen sunnitud seda tegema, sest saladused on peidus seal.

 

Gaia ja inimese vahelistest seostest

Kallid, siin on väide: „Kuidas nihkub teadvus, nii nihkub ka Gaia. Kuidas nihkub Gaia, nii nihkub DNA.“

Selline partnerlus hõlvab palju enamat, kui arvate.

Põlisrahvad ei palvetanud vihma pärast…, ei palvetanud hea viljasaagi pärast…, ega kummardunud mingitele jumalustele.

Nemad oma reaalsuses tunnetasid planeeti ja teadsid, et ise on selle osana.

See oli ka kõik, mis oli neil siis.

Nemad olid alati planeediga üks, ning vihma ilmumine ja viljasaak oli Gaiaga liidu tulemus.

Riituseid nemad kasutasid üksnes Gaiaga ühtlustamiseks, aga mitte mingiteks klanimiste palveteks.

Kui nemad ei saanud seda, mida oli vaja, siis nad teadsid, et on vastavusest välja langenud.

Tänavu olete minetanud sellise atribuudi, kuid ühtlustamise protsessid on käimas ja need töötavad jätkuvalt.

Teeme taas juttu DNA’st ja temas olevast molekulist…, ta on unikaalne.

Ta on unikaalne kõige jaoks, kuna selles on olemas jumalikkuse lisa, mida pole loomadel.

On olemas mõningaid liike loomi, millistel on sedavõrd palju erinevaid asju – on isegi vastavaid loomi, kellel on ümberkehastumise määratlus…, nad teevad seda nagu inimesedki, teevad teie nimel.

Kuid sellegipoolest, neil pole sellist hinge, nagu teil…, ning pole jumalikku sädet, nagu teil.

Nende tsükliks on armastuse tsükkel, et toetada teid.

 

Koduloomade reinkarneerumine – Gaia süsteem

Nüüd ütlen teile miskit, millest räägin harva…, te peate sellest teadma: kõik planeedi süsteemid keerlevad teie ümber.

See on Inimolevuste toetamise süsteem, ning ette nähtud teie elude kergendamiseks ja parendamiseks…, see on just see, kuidas Gaia reageerib sellele, mida annate temale.

Kui te armastate oma loomi, siis kindlasti teate, et nende elu on väga lühike…, liiast lühike.

Lubage anda teile mõningat informatsiooni…

Kui usute vaid selle sõnumi reaalsusesse, siis uskuge… – et loomad, keda olete armastanud, tulevad teie juurde tagasi, kuna hing säilitab teie armastavat sidet.

Kui te soovite seda, siis teie soovi kohaselt leiate neid taas – see on kaastunde toetamise süsteem, mis austab inimese sees olevat jumalikkust.

Kas olete teadlikud, et teie DNA’s on olemas kvantiline atribuut, mida oleme arutanud paljude aastate jooksul? Mu partner rääkis sellest just eile.

 

DNA’l on olemas kvantiline väli

Teadus hakkab mõistma, et DNA molekulil võib olla atribuute, mis tegelikult annavad informatsiooni kvantilise struktuuri pöörlemisele Ilmaruumis.

See tähendab, et DNA on kvantiliseks liikuma panevaks jõuks.

Kuid nüüd ma tahaks laiendada seda pilti, kuna DNA pole üksi.

See on perekond, mis kujutab endast 100 triljonid jõudu ühes ainsas inimolevuses.

Kuid teie ette kerkib mõistatus, mida teadus pole kunagi vaadelnud…, mil viisil kõik DNA molekulid saavad korraga teada…, kõik koos?

Käesolevaks hetkeks teadus isegi ei näe vajadust DNA molekulite vaheliste kommunikatiivsete sidemete uuringuteks.

Nemad pole isegi avastanud väljasid…, pole mõistnud struktuuri…, ega pole märganud isegi nende varjusid. (Lee märge: aatomite varjusid avastati alles kuu aega hiljem, peale kanaldust)

Kõik DNA’d inimkehas peavad töötama üheskoos, et teadvus, mida nimetame kaasasündinuks inimmõistuseks, saaks funktsioneerida.

Kõik DNA’d peavad töötama kui üks…, pealaest varvaste otsteni…, kõik molekulid peavad töötama kui üks korralik seade.

See informatsioon on unikaalne…, planeedil pole ühtki muud inimolevust, kellel oleks teie DNA.

Seega…, peate tunnistama, et teie kehas peab toimuma midagi sellist, mis seob kõik teie DNA’d üheks.

Vastasel juhul te ei saaks funktsioneerida.

DNA molekulite vahel peab eksisteerima kommunikatiivne side…, nii see, mis on geenide tootmine…, nii see, kus on tallel informatsioon, mis on teie Kõrgemaks Minaks…, ja see, mis on Akaši salvestiste vahel.

Need kõik peavad vibreerima koos…, kui üks…, triljoneid osi…, kui üks.

Seetõttu ütleme teile…, vibreerivad selleks, et füüsikud näeksid seda…, ja selleks, et nemad mõistaks lõpuks, et Inimolevusel on olemas DNA, mis on  põimitus seisundis. (Põimitus on kvantfüüsika atribuut, mis oli alles avastatud ja esile toodud makro tasandil. Mõningad põimituse liigid loovad „kvantilise luku“…, aga mõned mitte. DNA puhul informatsioon lukustub kvantiliste atribuutide abil kahe DNA molekuli väljade vahele.)

Teisi sõnu; DNA asub ainsas seisundis, kuna kõik osad käituvad kui üks.

 

Inimkeha põimitud DNA’d

On olemas füüsikaline atribuut, mida pole seni veel nähtud ja pole sellest ka arutatud, ning ma teen seda siin esimest korda, et te paremini mõistaks, kuidas see töötab.

Veelgi enam…, kui kord see saab avastatud, siis meenub teile, kus olete seda kuulnud.

Kui ühe molekuli ümber on korraga mitu kvantilist välja, siis see tähendab, et need peavad kattuma…, ja need kattuvad… – teil on olemas teadus, mis näitab, mis sellisel juhul toimub – toimub paljude magnetväljade ristumine.

Magnetism on kvantiline energia, seetõttu tulemused DNA jaoks on sarnased.

Sünnib maagia, mida ei mõista isegi teadus ja nimetab seda induktiivsuseks.

Te näete seda ilmingut oma igapäevases elus…, näete päikese magnetvälja interferentsiooni maa magnetväljaga ja tema magnetvõrega, mida nimetatakse heliosfääriks (päikese tuuleks), mis on jälgitav taevas valguse lahvatustena – virmalistena.

See toimub siis, kui magnetväljad ristuvad.

Just sellises olukorras toimub informatsioonide edastamine…, elektroonikas see atribuut on hästi tuntud ja on kasutuses igapäevaselt.

Aga nüüd, kui magnetvälja asemel võtate iga molekuli ümber olevat kvantilist välja …, siis ma ütlen teile…, ei tule mingeid lahvatusi…, kuid saate uut muutunud põimingu seisundit.

Kattunud kvantilised väljad on atribuutideks, mida pole veel uuritud…, pole ära tuntud, ega mõõdetud.

Kui see sünnib…, saab mõistetud põimunud seisundi mehhanism, mis loob ümber Inimolevuse üldise ühendvälja, mis on mõõtmetelt hulga suurem.

Mida saab olla Inimolevuse ümber olevas väljas, mis ulatub 8 meetrini ümber keha?

Kas oli seda kunagi ka nähtud?

Vastuseks on – JAH!

Te leiate seda oma Pühakirjades…, iidses Vana Testamendi Kuningate Teises Raamatus.

Taas räägime Eliisast, kes nägi, kuidas meister Eelija tõusis oma tahtel, ning kuidas kiiskas tema väli maapeal.

Väli helendas, kui ta lahkus planeedilt valguse pilves…, kaarikus, mis viis teda minema.

Eliisa nimetas kaarikut Merkaba’ks, mis heebrea keeles tähendab „sõitma“.

Seega nüüd on teil selle jaoks nimetus, mida kasutasid mitte üksnes iidsed oma vaimsetes kohtades, vaid tänapäeval ka need, kellel on olemas teine nägemine.

See on Inimolevuse kvantiline väli – Merkaba.

Merkaba on tegelikult kvantiline väli, mis on täis informatsiooni.

Informatsioon, millega ta on täidetud, võib näida struktueerimatuna…, kuid tegelikult, nagu võime näha, on siiski külaltki struktueeritud.

See on Inimolevuse enda šabloonide matriks, mis on valmis, ning ootel, et teis oleva kvantvälja abil muutuda…, välja abil, nimega teadvus.

Seni ma pole veel maininud Gaiast, kas pole?

Kõik see on viimas selleni, kus ma saaks ütelda teile miskit, millest olen varem üksnes vihjanud ja selgitanud tema tööviisi.

Seega…, Inimolevus viibib kõiges selles…, nähtamatus ja tunnetamatus – selles, millest just oli juttu.

Teadus üksnes naerab seni välja kõike tunnetamatut ja mõõtmatut.

Väljad ümber inimese…?

Järgmisel korral, kui teadlane püüab teist kiiresti eemalduda, siis küsige…, kas temal on olemas mõõteriist, et mõõta kaastunnet, ärevust, või isegi armastust!

Mida…, temal pole seda riista?

Kas siis see peaks tähendama, et ühtki emotsioonide keemilisi muutusi pole olemas?

Ei…, need mitte üksnes ei eksisteeri, vaid jah… isegi on mõõdetavad…, kuigi mitte veel nüüd.

Võimalik, et lähimas tulevikus paradigma – „see, mis pole mõõdetav, ei saa eksisteerida“, saab ümber vaadatud.

 

Inimese kvantiline väli ja kaasasüsndinud süsteem

Ümber iga Inimolevuse on olemas kaunis väli, mida mõnigi nimetab maagiliseks väljaks, kuna selles on olemas Akaši salvestised ja teie Kõrgema Mina atribuudid (Hing).

See kajastub sellega, mis on olemas DNA enda molekulis…, ning, kui teil oleksid kvantilised silmad, te saaksite vaadata Inimest ja lugeda temalt, kellena ta on olnud ja millega on harjunud, ning milllised on tema probleemid.

Oleksite näinud seda, mida nimetame kaasasündinud Inimolevuse Teadvuseks…, rakustruktuuri teadvust ennast.

Siin ruumis on inimesi, kellel on selline nägemine, keda te nimetaks alateadlikeks eelmiste elude lugejateks, ja muudeks tegijateks.

Tervendajad selles ruumis valdavad teist nägemist, ning nemad näevad väljasid Inimolevuste ümber.

See pole saladus, ega pole maagia…, vaid see on teadus.

Ma ikka pole maininud veel Gaiast…, kas pole?

Ma liigun selles suunas.

Inimolevuse kaasasündinud Teadvus – see on sild teie rakustruktuuri teadvuse (teie DNA) ja Inimese kolmemõõtmelise teadvuse vahel.

Siin ruumis on neid, kes praktiseerivad seda, mille nimeks on kinesioloogia.

Seega…, kinesioloogia on suhtlemise viis kaasasündinud teadvusega.

Inimolevus on mõistusega…, kuid on veider, et ta pole senimaani kuigi mõistlik, et teada, mis on toimumas tema enda kehas.

Me oleme sellest varem räkinud…, kas pole, – selles on mingi saladus?

Võimalik, et teie kehas on mingi haigus ja see areneb…, kuid teie naeratate ja teil pole mingit aimu sellest seni, kui see  hakkab valutama.

Kas pole see veider?

Kuid kaasasündinu on teadlik sellest juba selle algusest peale.

Võimalik, et teil tuleks võtta kasutusele lihaselikku testimist (kinesioloogiat) selleks, et määrata, millele olete allergiline ja mis on toimumas teie süsteemis – saades lihaselikke vastused „jah“ ja „ei“ näol.

Kas pole huvitav…, te peate sellest protsessist läbi käima, et avastada, mis on toimumas teie isiklikus kehas?

Seega saaksite ütelda endale: „Ehk on midagi puudu? Meil peaks olema võime teada saada, mis on meie enda rakustruktuuris toimumas!“

Ja teil oleks õigus!

Kindlasti kogu selle informatsiooni vahel, mis on kvantiline ja teie teadvuse vahel, peaks olema sild.

Ja teil oleks õigus!

Ma ikka veel pole maininud Gaiast!

Kuid nüüd on kohane aeg seda teha!

 

Gaia Energia aluse loob Inimkond

Gaia koopereerub Inimkonnaga.

Gaia on pidevalt mõõdistamas inimkonna rühmade atribuute.

Kui planeedil eksisteerisid üksnes mõned inimkonna grupid, kes olid Gaiaga kontaktis, siis Gaia vastas neile.

Sama tegi ka teie DNA. Tema esmalt sai vastuse signaali Gaialt, kui hästi ta töötab.

DNA, mis on Inimese kavanduses, on kavandatud selliselt, et teha koostööd Gaiaga, ning Gaia on kavandatud selliselt, et reageeriks Inimese teadvusele.

See on suletud süsteem, kus üks on alati mõjutamas teist.

DNA on kavandatud sellisena, et anda Inimolevusele pikka iga…, ning kavandatud selliselt, et saaks täielikult noorenduda ja taastuda iseeneselikult.

DNA on kavandatud selliselt, et sild teie ja teie kaasasündinu vahel eksisteeriks alaliselt.

Kuid sellegipoolest, see pole nii, nagu oli kavandatud…, kas pole?

Olete kuulnud neist iidsetest Inimolevustest, kes elasid tohutu hulk aastaid?

Kas see on Pühakirjas näpukas?

Ei!

Mis siis võimaldas mõningatel Inimolevustel elada tõesti selline hulk tervislikke aastaid…, mitte nii, nagu nüüd?

Kas see, mis on kirjas aastate hulga kohta, on tõsi?

Ma vastan…, jah…, nii see oli.

Ja miks…, sest väli su ümber ja väljad teiste ümber ühtlustuvad sedavõrd Gaiaga, et teete koostööd, ning seeläbi lähenete vastavalt teine teisega veelgi enam.

See on see, mida teadsid iidsed…, just seetõttu nad olid planeediga üks.

See on see, mida teil tuleb taas avastada.

Gaia saab inimese teadvuselt vastussignaali sellest, millist energiat luua planeedil.

Me oleme sellest rääkinud teile 22 aasta jooksul.

Sama on toimumas ka teisel viisil…, sellisel, et teie DNA vastab tervikuna sellele, mille nimeks on… planeedi Kristallvõre.

See on esoteeriline „mäluvõrk“ ja see, kus kogunevad ja säilivad energiad, kõik inimkonna sündmused.

Oleme andnud teile varem õpetusi Kristallvõrest…, kuid võite ütelda, et see on kest maakera ümber, mis on nähtamatu, kuid hoiab kõiki energiaid ja kõikide nende ajalugu, kes on kunagi planeedil elanud.

Kui sünnite ja teete esmase hingetõmbe, siis teie inimsuse kvantiline väli vaatab Kristallvõre suunas, ning häälestub enda effektiivsusega planeedi energiale.

See on energia, mis oli loodud Inimkonna poolt kogu siin eksisteerimise aegu.

Kahjuks see energia siin planeedil on täis tuhandeid aastaid sõdu, vanu võitluste energiaid, mehelikke šovinisme ja kannatamatust.

Kuid siiski see on see, millele häälestuvad DNA’d iga uue sünni puhul.

Ehkki olete kavandatud 100% DNA töö effektiivsusele, ometi töötab see praegu vaid 30% ulatuses.

Kallid, see on muutumas…, käesoleval ajal DNA alustab tööd üha kõrgema effektiivsusega, kuna teadvuses on toimumas nihe.

Te märkate seda esimestena…, muidugi kõrvuti nendega, kes on sündimas tänavu.

Nemad oma esmase hingetõmbega häälestuvad 35% effektiivsusele, ning see kandub Inimolevustele, kes muutubvad üha teadlikumaks ja kontseptuaalsemaks üha nooremas eas.

Nemad oleksid justkui alateadvuse valdajaiks, mis on kollektiivselt kogutud Inimkonna poolt, aga mitte ei alusta taas otsast õppimist, nagu tegite seni teie.

Oleme rääkinud sellistest uutest lastest…

Just seetõttu teie lapsed on sedavõrd ebatavalised…, ja te teate, kes nad on!

Paljud siin ruumis olijad, kellel on lapselapsi, on märganud tõepoolest, et need lapsed on erinevad.

Seetõttu võiksite öelda: „Jah, kuid halb on see, et me ise pole võimelised tõstma oma DNA effektiivsust.“

Aga te ju suudate!

Planeedi energia on ootel, ning valmis saatma signaale vanadele vaimudele, kes hakkavad mõistma, et on suutelised muutma oma välju šabloonide abil, mis on neis tallel…, teadvuse abil…, puhta kavatsuse abil…, ja selle abil, milleks on kaastunne.

Te võite DNA kvantilist „jäljendit“ muuta oma kaastunde läbi!

Me oleme rääkinud sellest päris algusest…, seega lubage endale võtta seda kokku lihtsate, mitte õpetlike sõnadega.

(Krayon pöördub Lee poole) – Liigu aeglasemalt, mu partner…, tee seda lühidalt.

 

DNA uus häälestus Gaia uuele energiale.

Teie DNA häälestab end hetkele, mis on toimumas maa peal, kui olite sündimas.

See lõi teie jaoks reaalsuse, mida nimetate Inimloomuseks.

Maa on muutumas, ning Kristallvõre on tõepoolest kergitamas kergelt eesriiet… – teie DNA alustab vastamisega.

Esimese vastuse olete näinud oma lastes, kes on tulemas sootuks teiste kontseptuaalsete Inimlike atribuutidega…, nemad ei mõtle enam nii lineaarselt, kui teie…, olete seda märganud?

Aja jooksul see hakkab muutuma üha enam ja enam.

Lõppude lõpuks kasvab tunduvalt ka teie DNA effektiivsus, mis täidab puuduva silla osa kaasasündinu teadvuse ja normaalse Inimaju vahel.

See tähendab, et teil saab veelgi alateadlikum mõistmine, mis on teie rakustruktuuri seesmuses õige ja mis on väär.

Mõned teie seast avastavad esmakordselt muid toitumise harjumusi…, nii häälestute oma rakustruktuurile, mis ütleb ette: „Kui ma muudan seda ja seda, siis ma elan kauem.“

Tulemuseks saab alateadlik muutus toidus…, ilma mingi selgituseta.

Kaasasündinu hakkab suhtlema teiega…, harjumused, mis olid teil palju aastaid, heidetakse kõrvale, ning rakusüteem aitab kõrvaldada neid, kuna need ei rahulda teid enam.

Ärge imestage, kui üheks neist oli ülesöömine, ning teie ainevahetus häälestub ümber selleks, et viia teie keha ja kaal vastavusse…, ilma dieedi ekstreemse ebamugavuseta.

Teiseks saab keeldumine ainetest, milliste puhul olete sõltuvaks muutunud…

Selles protsessis kujunevad tingimused, mis võimaldavd teil elada tunduvalt kauem.

Te näete rakustruktuuride regenereerumisi, mis üllatavad teid.

Te hakkate kiiremini paranema, ning olete sellest ka teadlikud.

Te näete olukorda, kus haigeks jääte vähem…, vähem, kui kunagi varem elus.

Kuid kolmemõõtmeline tarkus ütleb: „Ja, kuid nüüd oled vanem ja peadki haige olema enam.“

Kuid ei haigestu enam, ning saate teada, et miski teis on muutumas.

Kallid, me ütleme, et teil saab olema sama, mis on noortel inimestel.

Te olete aeglaselt ärkamas uude energiasse planeedil, mis võimaldab teil elada kauem…, DNA hakkab tööle effektiivsemalt…

Kas 35%?

Võimalik et isegi 40%, Vana Vaim!

Ta on teel veel millegi kõrgema poole!

Prohvet Eelijal, Jeesusel – meister Kristusel, Budhal, Muhammedil, Paramahansa Yoganandal, ja paljudel teistel oli DNA, mis töötas 90, kuni 100%.

Kõik nad valisid viisi, kuidas oli vaja neil rakendada seda…, seda oli võimalik näha neis ja tunnetada.

Prohvet Eelija otsustas lahkuda planeedilt läbi ülestõusu… oma soovi kohaselt.

Kuivõrd võimas võis see olla.

Jeesus Kristus otsustas teha sama, kuid omal viisil…, seda põhjusel, millel oli mõtet neile, kes olid tema ümber ja kelle DNA töötas nõrgalt.

Inimolevuse sees on olemas energiad, mis on katalüsaatoriteks valgustumise poole.

Üheks neist on kaastunde energia, mida tunnetate tänapäeval…, kas pole? (jutt käib Tšiili 33 kaevuri päästmisest)…, see ju puudutas teie südameid.

Mis te ütleksite selle kohta… milline oli selle ruumi energia…, millist värvi ta oli…, kuivõrd rikas ta oli?

No muidugi…, paljud ütleks; et üldse polnud mingeid värve.

Mõned hoopis küsiks: „Krayon, mida sa pead silmas mõiste „rikas“ all?“

Kuni istusite siin toolidel, energia oli katnud teid, ning te tunnetasite mingit kerget pigistust südamele…., te tunnetasite kaastunnet nende suhtes, kes taas omandasid elu…, te nägite nende sugulaste südameid, täis rõõmu ja… isegi nutvaid rõõmust.

See on see, millest räägin – miski nähtamatu, mis on sedavõrd rikas emotsioonidest.

See on selline sügavus, mida võite enda ümber luua, ning see võib muuta nende elu, kes on selles ruumis.

Gaia tunneb teid, ning iga kaastunde hetk saab tema poolt salvestatud.

Mõned teie seast tulid sellele kohtumisele tervendumise järel…, ma tean seda.

Just see hetk oleks kõige parem selleks, et saada seda.

See on ka nende kohta, kes loevad seda…, ehk just seetõttu on nad istumas!

Siin on vastav olukord…, on kaastunne…, on vanade vaimude sügavus… – kallid, see on kvantiliste võimaluste supp.

Miks te ei avaldaks seda soovi otse nüüd…, – nüüd, kui olete tõusmas toolidelt…, ning kasutaks neid seemneid, mis on külvatud teisse…, teie enda valikul…, teie enda tervise nimel…, nagu ise soovisite!

Avaldage soov tervenemise algamiseks…, mis on alati võimalik, kuna olete ühendumas oma isikliku Merkaba teadvusega.

Vaimsed korraldused on täis üllatusi.

Haiglates on dokumenteeritud tulemusi sellest, mida nimetatakse spontaanseks remissiooniks.

See on hetk, kus rakustruktuur teostab seda, mida teadus pole võimeline selgitama.

Täielik haigestumise remissioon võib toimuda ühe hetkega.

Ma ütlen teile, mis see on…, DNA rakendub hetkeks 100%, ning puhastab keha haigusest.

Te olete näinud seda, kuid pole mõistnud, mis see on!

Miks siis mitte teha seda otse nüüd?

Kui olete suutelised seda ettekujutama, siis olete võimelised ka saama seda!

Nähke end puhta rakulise tervisega…, see teenib ka Maad, kallis Inimolevus!

Sa ju elad kauem, kui oleks arvanud

Me vajame sinu valgust…, miks siis mitte teha seda nüüd?

Las kõik, kes on selles ruumis, ühenduvad kvantiliselt kaastunde teadvuses otse nüüd…, põimituna kõigiga, kes on viibimas siin, ja nendega, kes loevad, ning saadavad kaastundelist tervenemist neile, kes vajavad seda… teadmata ei nende nägusid, ega nende nimesid.

See on suurepärane!

Saabub päev, kui te näete, mida on võimeline tegema ühine Inimolevuste tseremoonium, kui olete lahkunud siit tervenenuna!

Miks ka mitte?

Kui saate minna sellisele kohtumisele kõigest pooleks päevaks, ning väljuda sealt nooremana, kui olite – miks siis mitte?

Seejärel näete, et kõik see, millest täna oli juttu, on just nii… ja et see kõik on – tõde!

Teaduse mõtteviisi kohaselt see on mistahes loogika vastane…, kuid on suurepärane jumaliku armastuse sfäärides.

Me lahkume sellest kohast…, kuid me siiski  ei tee seda.

Sellist kohtumist, nagu see, ei tule enam kunagi…, just sellise vaimude hulgaga…, teie nimedega…, teie Akašidega… – see on sama unikaalne kohtumine, kui unikaalsed olete ise.

Lahkuge sellest kohast teisena, kui tulite siia…, ning teadke, et Krayonit pole selle Inimolevuse seesmuses, kes on istumas sellel laval.

Krayon on kvantilises supis, mis on Jumal…, kes lahkub koos teiega…, kui olete seda valinud.

Kui olete seda valinud!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

                    Ametlik Maa planetaarse kolmemõõtmelise võre eemaldamine

Peastrateeg Miikael     2012.10.12

 

Ma tervitan taas teid täna.

Olen Peastrateeg Miikael.

Täna oli kanaldaja ekstra väljakutse, et anda edasi väga olulisi uudiseid, mis on levinud juba mööda kogu teie Galaktikat…, need on täitmas meie südameid.

Kahe päeva jooksul teie võres toimusid suured muutused.

Võres, mida nimetate „kolmemõõtmelisuse võreks“ ja „duaalsuse võreks“…, milles on elanud paljud teie seast viimaste tuhandete aastate jooksul…, mis oleks nüüdseks, kui nii saab ütelda, – demonteeritud.

Demonteeritud ametlikult, kuna tänapäeval ta eksisteerib ja püsib üksnes neil emotsioonidel, mida ilmutate teie – inimlapsed, kes elate sellel Maal.

Jumal-Absoluudi ja kogu Valguse Hierarhia poolt oli toetatud teie ülesliikumine, ning nüüd olete saavutanud ja läbinud punkti, mis võimaldas meil demonteerida teie side selle võrega.

Demonteerida selles mõttes, et tal pole enam toetust ühegi jõu poolt, mis on ilmutatud teie Ilmaloomise sektoris.

Käesoleval ajal kõik, mis toimub – toimub üksnes ümbervoolamisena ja üleminekuna kõrgemale arengu tasemele.

See andis võimaluse kaasata üha enam ja enam Valguse Jõude…, ja üha enam ja enam teie endi poolt endasse konserveerituid teie enese võimalusi.

Nüüd, väljudes uuele vibratsioonide tasemele, võite sujuvalt kustutada mittevajalikku, nagu kustutatakse dekoratsioonidelt ebavajalikke elemente – ehk võiks ütelda, selle etenduse kujundusi, mis olid kunagi vajalikud teie vaimse kogemuse saamiseks.

Kuidas see toimub?

Ei keegi väljaspoolt… – ei mingi tsivilisatsioon, ega mingi äkki kehastunud teie keskkonda Ingel, või, nagu teie nimetate, Ülestõusnud Õpetajad, pole võimelised tegema seda tööd teie eest…, kuna see töö on – kõige enam rõõmu pakkuv.

See on just see, mille poole olete püüelnud paljude selle tsivilisatsiooni eksisteermise sajandite jooksul.

Te olete läinud ilmutatud ja ilmutamata Kaosest üle Konstruktiivsele Loomingule.

Milline rõõm – näha, kuidas kogu planeedil on võimalus teostada Loomist, mis on kasulik kõigile planeedil nüüd elavatele…, ning saab teekonna alguseks Vaimudele, kes saabuvad siia järgnevalt.

See teekond pole enam tundmatusse, degradeeringusse, või oma Vaimu võimaluste ülendamistesse.

Sellest saab – Teekond, mis viib üksnes Valguse poole.

Me õnnitleme teid, selgitame ja tuletame meelde, et üksnes teist sõltub vanade illusioonide kustutamine, mis püsivad veel teie ümber.

Need on üksnes kolmemõõtmelise tihkuse killud, mis ümbritsevad teid…, milliseid saate näha, liikudes tänavail, ühiskonnas ja neis ruumides, kuhu sisenete…, need püsivad üksnes teie endi emotsioonidel ja füüsilistel tegevustel.

Seega, kui kõrvaldate seondused, emotsioonid, või sidemed toimuvate sündmustega, mis on seotud olnud võrega…, kaovad sündmused…, võrelt kaob teie ümbruse võim teie üle.

Kohe rakendub töösse puhtama ilmnemise võre, suuremate võimalustega…, võre, mille nimeks on teil – 4, või 5 ilmnemise aste.

Me õnnitleme samuti teid sellega, et luues endale võimaluse, näitasite oma Vaimu liikumisega ja oma ilmnemistega teistele planeetidele, teistele tsivilisatsioonidele, kes on alles astumas oma Teekonnale…, et isegi tingimustes, mida nimetame emotsioonide ilmnemise kaoseks ja kaoseliseks liikumisek, ning isegi Planeedi näiliseks juhitamatuseks – on võimalik läbida Teekond, mis on suhteliselt raske, kuid ta on loov ja Ilmaloovusele kasulik.

Veel kord õnnitlen teid ja tuletan meelde, et võre kildude ilmnemised sõltuvad üksnest teist endist.

Vana võre toetuseks pole ülevalt poolt ühtegi tsivilisatsiooni…, ei mingit jõudu…, ega mingit teispoolset mõjutust.

Me kõik oleme Armastuses ja Rõõmus!

Õnnitleme ja ühineme teie rõõmutsevate südametega!

Liidame oma Valguse teie Valgusele, ning võimendame sellega teie Planeedi Valgust!

Olen Peastrateeg Miikael.

 

Vahendas Morea.

Read Full Post »

                                      Valguse Pere

2012.09.16  Sõnum armastatud Serapis Bey’lt

Olen Serapis Bey, tervitan teid kõiki.

Avan tänast voogu…, ning teie saate enda arenguks meie energiaid.

Aeg tõmbub kokku halastamatult.

Esimese kvantilise tipuni on jäänud alla saja päeva.

Isegi Inimmõõtude järgi seda pole kuigi palju.

Neil ülejäänud päevadel teil seisab ees teadvustada end ja avada Maa peal toimuvate protsesside mõistmise.

Paljud ehk mõtlevad; – ega midagi erilist toimugi…, kõik on kui alati.

Nii on siiski üksnes väliselt!

Energeetiline kiht ja selle tase on muutunud vägagi tuntavalt…, oleks kui ühes ja samas vormis muuta sisu…, ehk, purki võite valada olnu vee asemel mahla.

Väline vorm – purk, kuid sisu selles on sootuks erinev.

See on lihtne näide…, kuid elus on hulga keerulisem, kus ka väline vorm ei jää endiseks, sisu mõjutusel muutub ka väline.

Muutuv energeetika mõjutab keha muutusi…, ehkki ta muutub mitte nii kiiresti, kui mõnigi teie seast tahaks.

Vaadates end tähelepanelikumalt, võite avastada, et te pole enam see, kelleks olite paar aastat tagasi.

Ajavoo kiirenemine kiirendab ka muutuste protsessi…, need kulgevad kasvavas jadas, ning iga elatud päev kiirendab teie muutusi.

Teie kiirenemine saab olla muidugi vaid siis, kui te ei sega sellele vahele.

Kasutage õiget toitumist ja keelduge negatiivsetest energiatest, mis blokeerivad teie arengut.

Protsess on käimas…, teie muutute.

See protsess on evolutsiooniline, järjepidev, kestev…, ega tasu oodata järske muutusi endas.

Kõik kulgeb külaldaselt sujuvalt, võimaldades teil adapteeruda muutuva Ruumiga.

Püüd üle hüpata seda etappi oma elus, ei vii millegi heani…, järsud muutused kutsuvad esile vaid valulikke tundeid.

Isegi need muutused, mis toimuvad praegusel ajal, kaasnevad mõningate vaegustega ja haiguslike tunnetustega.

Te ei pööra mõneti neile tähelepanu, ning arvate, et muutusite vaid veidi tõbiseks, nagu on varemgi olnud kogu elu jooksul.

Kuid need pole need haigused, mis olid varem…, need pole üldse haigused, ehkki väliselt on tunnetatavad haigusena ja teie keha funktsioonide häiretena, püsiseisundist kaldena kõrvale.

Ärgem kiirustagem, vaid vaadake, kuidas hakkate muutuma edaspidi…, siis mõistate enam, mis tegelikult toimub teiega.

Olen Serapis Bey! Om!

13.09.2012 Sõnum armastatud Kuthumilt

 

Tervitan teid, armsad inimesed!

Mulle järjekordne kohtumine teiega pakub alati rõõmu…, olen alati valmis jagama oma energiaid teile abiks…, andes neid teile arenguks, avaldades selliselt toetust teile.

Paljud inimesed tahaksid järske muutusi endis…, tahaksid tunnetada oma organismi kardinaalset ümberhäälestust.

See on mulle mõistetav.

Te tahate välist tunnustust endas, mis kinnistaks teid usus, et muutused toimuvad tõemeeli…, ning Ruumi energeetika on muutumas.

Tegelikult on toimumas teie organite ümberhäälestus.

Kui vaadata teid kõrvalt, ja pikema aja lõigus, siis teie muutusi on hästi märgata.

Aga kui vaadata teie jooksva seisu kohaselt, siis osutub, justkui mingeid muutusi polegi.

Nii võite mõelda vaid üksnes seetõttu, et muutused toimuvad evolutsiooniliselt, lühikese aja jooksul märkamatud, samas eelmisi seisundeid ei mäleta, aga tulevatest veel pole midagi teada.

Seetõttu teil on raske hinnata muutusi, mis on teiega toimumas.

Kuid aeg läheb…, toimuvad teie kesta muutused, ning tulemuseks…, need muutuvad selliseks, kus teile saavad mõistetavaks muutused teiega, kui ka ümberoleva Ruumiga.

Varuge kannatust…, kõik tuleb vastaval ajal.

Muutuste protsesse pole mõtet kiirendada!

Enneaegsus ei anna teile kasu…, pigem tekitab teile ebameeldivaid tundeid.

Kuid ka pidurdada ja blokeerida oma muutusi pole vaja…, nii langete harmoonilisest muutuste protsessist välja, ega ole kooskõlas Ruumi muutusega.

Mahajäämine muutustes loob samuti haiguslikke tundeid, mida võtate haigusena, millised on teie elu jooksul teile teada, ning püüate ravida neid tavalisel viisil.

Need, sellised ravimise viisid, ei ole võimelised mõjutama neid „haigusi“, kuna see pole siiski haigus, vaid keha muutuste ebasünkroonne ebakõla Ruumi muutusega.

Harmooniliste muutuste nimel oleme paljudes sõnumites andnud selgitusi, ning nüüd midagi uut selle kohta pole lisada.

Te teate kõik…, nüüd jääb vaid järgida seda, ning kasutada kõike oma elus.

Olen Kuthumi. Om!

 

2102.09.16  Sõnum sellelt, kes on MA OLEN SEE, KES MA OLEN!

 

Paljud ei malbe oodata Uue Ilma tulekut.

Kõik te olete seda kaua oodanud, ning lõpuks seisate selle lävel…, kannatus teil on piiri peal.

Teid täidab soov kiiremini veenduda kvantilise ülemineku tippu lähenemises…, tahate tõestusi.

Kannatuse ja enda täiendamise rahuliku töö puudumine  kutsub esile heitlemisi erinevate jõudude vahel.

Tumedad jõud kasutavad ära teie ebakindlust, ning manipuleerivad teie teadvusega.

Viivad teid, Valguse Teel astujaid, tumedale poolele üle, Ohjamise Jõudude juhtimise alla.

Teil peab olema rahulik sisemine seisund, ega allu kõiksugu lõksudele, mis pidurdavad teie arengut Vaimu teel.

Ise peate otsustama, kelleks olla…, see on teie Vaba Valik.

Mida lähemal olete määratud tärminile, seda enam on kõrvale meelitavaid ahvatlusi…, tuleb enam sisemise seisundi tasakaalust välja viivaid faktoreid.

See on teatud määral teie Valguse Jõududesse kuuluvuse kontroll…, kuivõrd tahate olla tumedatega…, või kuivõrd võtate vastu teenimist Loojale…, aga mitte enda Egole.

Keeruline aeg teie jaoks… oleme hoiatanud teid sellest.

Tehes oma valikuid, olge tähelepanelikud…, sellest sõltub teie tulevik.

MA OLEN SEE, KES MA OLEN!

Read Full Post »

Võimaluste aknad. Puhta tunnetuse omandamine.

Unikaalsuste ühing – veelgi täiuslikum ühiskondlik vorm.

2012.09.24

 

Võimaluste aknad avanevad pidevalt, kuid praegusel ajal avanevad sagedamini.

Mis võimalused need on?

Piiridest väljumise potentsiaal…, piiridest, mis olid üles ehitatud paljusajandilise ajaloo jooksul.

Just individuaalsuse ja terviklikuse paljusajandiline ajalugu on loonud kihistusi, mis moonutasid võimalused…, just tänu sellele faktile kukuvad paljudel käed, ning võib näida; maailm on küll tark…, kuid ise oled eksimuste rägastikus.

Reaalsuse pilt võib olla kaunis…, kuid kui vaadata seda läbi objektiivi, mis joonistab välja kõiki murdjooni, siis võib esile kutsuda valvsuse.

Siin tuleks pöörata tähelepanu isikliku püramiidi kristalliseerumisele, et saaks adekvaatset nägemust…, adekvaatset – tähendab sellist, nagu asi on!

Paljud moonutused võivad peituda mingi asja arutluste taha.

Kui jälgiks ennast, kandes oma keskendumist ühelt asjalt teisele, nii võiksite avastada moonutusi…, ning, äkki ilmnevate iseloomujoonte abil, mõneti väga õiglaste, valgustuks teile kihistumiste olemasolu…, ehk ebapuhas mõistmine.

Puhas mõistmine, – nagu oli esmalt…, on alati täis naudingut, vaikust.

Kuidas omandada puhast mõistmist?

Lubage endil vabaneda samastumistest rollidega, riietega, millistesse riietudes saite tõsta enesekindlust, sisemist ja välist autoriteeti.

Esimeseks sammuks on soov näha ennast…, sellisena, nagu on…, alasti, ning hirmuta jääda alasti edasi, ega peituta vormide taha, mis pole võimelised enam teesklema, kuigi jäävad haavatavaks.

Olge valmis…, te hakkate nägema teesklusi edaspidi ümberringi…, kindlapeale teil ei tule isegi tahtmist võtta neist osa…

Inimesed ehk hakkavad imestama…, arvates, et teiega pole kõik korras.

Vaatluse läbi rolle hakkab üha vähenema…, need muutuvad teie jaoks nähtavaiks, ning teil avaneb eristuse ja valiku võimalus, – millal olla rollis, millal mitte.

Seejärel teil tekib soov suhelda nendega, kellel on juba nägemise võime ja kes on puhas…, nii suhtlusring hakkab kokku tõmbuma.

Mõningal hetkel hakkate hukka mõistma ja minema saatma neid, kes pole teie sarnased…, kuni mõistate, et inimesed on hinnalised sellisena, nagu nad on…, omandate headuse…, hakkate pöörduma oma rajale tagasi.

Järgmise sammuga teil lakkab tähtsuse tunne…, jääb üksnes puhta nägemise seisund.

Seega…, võimaluste aknad – ilmade vahelised läbipääsud, mis nägemise ja mõistmise vahendusel avavad juurdepääsu põhimõttelisele uuele elule.

Teadvuse väravad avanevad üha laiemale, ning võimaldavad mõista ja võtta endasse alternatiivset energeetilist informatsiooni, mis tõstab täitumise kvaliteeti, muundab struktuuri, ning lisab uusi vorme.

Kiindumuse nõrgenemine teeb vanade piltide muundumise protsessi kergemaks.

Kinnistunud kiindumused ilmnevad automaatselt sarnastes olukordades, mudelite, sõnade ja liigutuste aegu, kuna need on rakulisse mällu lausa salvestunud…, ning olukorra sarnasuse tõttu need kaasavad keha.

Antud protsess soodustab õppimist, ning korduvates mudelites kergendab kohalolekut…, kuid kartses väljuda raamidest väljapoole, muutuvad suureks piduriks…, raamide taga ilmneb tundmatus, millele kaasneb hirm.

Kui inimene astus…, midagi mõistis…, saavutas…, ületas…, ja äkki on tundmatuse äärel… automatism hakkab kohe kisama: tagasi…, ees on oht!

Mingil hetkel inimene otsustab tõmbuda tagasi, ning olla vakka.

Kuid Vaimu plaanid kutsuvad…, ja räägivad toetusest.

Inimene võib keelduda kuulamast…, kuid siis algab sunduslikkuse võimalus…, mida ta ei tahtnud… – mida oli kartnud.

Reeglina inimesed väljuvad piiridest just läbi isiklike kataklüsmide… – oma täiustumiste poole.

Kui hakkate mõistma, et võimaluste akende kaudu te liigute üksnes endi otsuste abil…, enda isikliku evolutsiooni ja täiuslikkuse suunas…, ning teil on õigus annda enda juhtimine üle oma Vaimule!

Selline otsus ei tähenda, et teil läheb kergemaks…, kuid te siiski toetate end usuga ja usaldusega…, mis tähendab… – avanete oma suunale.

Mida edasi elu protsessis, seda vähem rahuldab teid keskmine elutee.

Maksku mis maksab…, te püüate leida oma suunda siiski, muidu kõik teie välised edud muutuvad tühisteks ja asjatuteks.

Puhtas mõistmises ja usalduses liikumise omandamine…, võimaluste akende ressursside kasutusele võtmine, need toovad täitumuse ja teekonna mõtestamise.

Mõneti suuna protsess liigub mööda liikumise variantide vähenemise teekonda, mis jõuavad ajapikku nulli.

Esmalt inimene puikleb vastu, ning püüab veenda end vastupidises…, – lõpuks võtab olukorra vastu, ning tunneb süümepiinu oma väärituse pärast…, seejärel on sunnitud rakendama oma tukkuvaid ressursse, et leida endas ühte või teist erinevat, mida pole võimalik temalt ära võtta ja mis baseerub tema enda unikaalsusel.

Just liikudes oma unikaalsuse ja ebasarnasuse poole, inimene on võimeline avama ja kasutama võimaluste akende potentsiaale.

See potentsiaal ladestub ja võimendab just igaühe kordumatut unikaalset loomust…, aga mitte õpitud tehnoloogiat, metoodikat, ega keskmise algorütmi väärtust.

Selles sünnib oma unikaalne viis…, – muud läbiproovitud teed on kaotuse osalised.

Kogu inimkonna käesolev muutuste period on seotud antud omadustega.

Just nüüd on lagunemas kesksed kunstlikud süsteemid, mis on üles ehitatud mingite kindlate põhimõtete järgi.

Ei maksa loota, et saades metoodikaid, saate garanteeritut tulemust…, – vastupidi… antud ajal areng on võimalik üksnes unikaalsuse peal…, oma enda isklikus erisuses.

Paremaks muutumise viisiks on – katsuda tegutseda mitte nii, nagu tavaks, vaid teisiti…, ebastandartselt, rakendades enda sisemist mõistmise ressurssi.

On muutuste ja energiate võimenduste aeg.

Suunake maksimaalset tähelepanu oma potentsiaali avamisele.

Oletage, et teis tukub see, millest te pole teadlikud ja millega pole veel tuttavad…, seni arenesite üksnes lähtudes kollektiivsest protsessist.

Käesolev aeg võimaldab avaneda individuaalsustel, ning pole ühest suunda, ega teekonda.

Võite avanemises liikuda sünkroonselt ja ühiselt nendega, kes on teile lähedased, kuid jäädes nendega erinevaks.

Teil tuleb harjuda, ning õppida tegutsema tasakaalus nendega, kes unikaalsuses pole teiega sarnased.

Mida kiiremini seda mõistate, seda mugavamaks muutub teie teekond.

Tuleb õppida austama ebasarnasust ja näha selles hüvesid, aga mitte sobituda enda mugavusele.

Just avatud unikaalsuste ilmnemised on võimelised sünnitama midagi uut, teistsugust, erinevat.

Unikaalsuste kooslus, mis oma ilmingutega rikastuvad teine teise läbi, on ühise loomingu aluseks, mis paneb imestama…, kuna – see on täiuslikum eluvorm ühiskonnas.

Kujutage ette: seisate uue ühiskonna sünni lävel…

Et saada sissepääsu piletit, peate endast maha raputama paljusajandilise keskseks olemise, avama silmad, ning lubama endal olla endaks – kordumatuks.

Kui hakkad sisenema uude ühiskonda, siis loa saamise peamiseks kriteeriumiks saab su erisus ja tõeline loomus.

Te võite aega kasutada kasumiga…, muutudes.

Tunnetage, et võimaluste akendes peegeldub teie enda teistest olemustest saadud täiuslikkus, teistest ilmadest, reaalsustest.

Vaadake võimaluste akendesse, kui oma täiuslikkuse peeglisse.

Mida nemad transleerivad teile selle kohta…, mis oli varem teile märkamatu?

Read Full Post »

Tänavused Lemuurlaste ülesanded

 

Tervitan teid, mu kallid.

Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Iga oma uue sammuga mu partner loob sulandumisi ja segunemisi, ning enda ja kuulajate kavatsuste abil loob energiaid.

Me räägime tõelisest segunemisest…, ja mitte sõnadest, mida kuulavad mõned teie seast, vaid täiesti tunnetatavatest energiatest, milliseid võite tajuda õhus – teil ju on selliseid energiate tunnetused.

Te kutsute neid esile, vaadeldes olukordi, ning südames tunnete kaastunnet sellele, mis võib tuua pisara silmadesse…, see räägib, et miski jätkub teie teadvuses…, mida südames nimetaksite keha keemiaks, mis reageerib olukorrale.

Ma isegi ütleks, et just praegu on tekkimas selline olukord.

Ütleks samuti…, kui meil oleks nägu, siis ka see oleks otse siin…, ning vaatamata segunemise raskustele, mida mu partner on teatud määral saavutanud, rääkimata teist endist, on see, mis toob meid kokku ja nõuab grupi olekut…, kavatsust…, mõtete puhtust ja… soovi uskuda.

Just see, et energia toob meid kokku, tähendab praegu seda, et kes loeb või kuulab, hakkab samuti osa võtma hetke emotsioonide segunemisest, ning tunnetades seda, mõistab, et see kõik on tõde.

Me taas räägime teile, et eriline energia on selline, mis peenelt häälestub vanale Vaimule.

Ilmneb ka selliseid, kes lugedes ja kuulates ei tunneta midagi…, mõni ehk isegi mõtleb, et kõik see on suur rumalus.

Kuid siiski…, jagub ka selliseid, kes kogevad sama kogemust kolmemõõtmelises lugemises ja kuulamises…, saavad isegi tervendust.

Nende kehade rakud tunnetavad sidet selle sõnumiga ja Jumala olemuse endaga…, nemad kohtuvad olevusega, kelleks oleme meie…, ning see nõusolek saab kinnitatud käepigistusega.

Jumalilmutuse avaldumine kulmineerub pisaratega mõlemalt poolt.

Kui kuna-tahes esitate küsimuse sellest, kes on Jumal ja ootate minult vastust, siis ma täiel häälel vastan teile eesriide tagant, et te teaks, kes olete teie, ning, kes olen mina…

Me kõik oleme ühtsed… – teie ja mina.

Inimolevuse energia, mis tuleneb kaugetest aegadest, kui oli alles käivitatud keeruline protsess, mida peaksite meenutama…, on vajalik võtme saladuse tasakaalu viimiseks…, rahu ja muude asjade saabumiseks, millistest on olnud varem juttu.

Inimolevus on tegelikult võti, mille abil hakkaksite meenutama, mis toimus kogu süsteemiga siin, selles ruumis ja nendega, keda paluti selle laeva pardale – Lemuurlastega.

Siia ruumi leidsid teed paljud üle kogu planeedi, et võtta osa selle tõe hetkest…, seetõttu ma suunan kõigi peale meenduste energiat…

Kui on osavõtjate kavatsus…, ning mida enam on puhast kavatsust, seda puhtamaks muutub energia.

Tänasel päeval pole suuremat ja suurejoonelisemat edastust, kui see, mis tuleb laeva liikumise aegu Lemuuria mäe jalamil mäe ühe otsa juurest teise poole…

Pole oluline, kui kaugel olete kaldast, kuid mägi on ikka teie kohal ja kuni liigute edasi, ta on laskumas teie suunas allapoole, allpool olnute majade suunas, ning nähtavate saarekeste suunas, kus samuti olid kunagi teie kodud.

Nüüd anname teile taas mõned ajaloolised faktid, mida olete kord kuulnud…, neid polnud võimalik palju kordi kuulda.

Siin saarte ahelik polnud alati saartena.

Teil pole vajadust geoloogiliselt pöörduda tagasi miljoneid aastaid…, piisab kõigest 200 000 aastat, et anda teile vajalik atribuut, mis geoloogide seas kutsub esile vaid naeru… – see koht oli „kuum koht“.

Geloogidele sellised „kuumad kohad“ on tuntud selle poolest, et neis kohtades on magma metsik surve maakoorele, nii vee all, kui kuival maal…, ning kõikjal toimub üks ja sama… – maakoor ujub nende peal ja põrkub omavahel kokku, ning, kanalite tekkimisel nende vahele, kujunevad vulkaanid.

Mõneti maakihtide kokkupõrkel kujunevad punnitused, mis põrkuvad kokku üleval pool olevaga.

Väga sageli „kuumades kohtades“ sünnivad mõlemad olukorrad…, üks neist on parda taga meie ees.

Taas ütleme teile, et neil aegadel selle nimeks polnud ei Hawaii, ega Lemuuria…, ning kõige suurema planeedi mäe all oli „kuum koht“, mis ehitas seda mäge miljoneid aastaid.

Kuid… jõudis kätte aeg, kui „kuuma koha“ peal maakoor läks „umbe“, ning kanalid, mis ehitasid mäge, osutusid suletuks mitmeks tuhandeks aastaks…, kuid selle tulemusel tekkis mull ja selle kohal terve mägi.

Hiljem taas kokkupõrked ja ülespoole lükkamised, mis vabanesid uute vulkaanide kaudu.

Just sellisesse kohta te saabusitegi…, nii saite teada sellest mäest…, ehk tema 80% osast vee kohal, mis polnud mitte terve mägi, kuna oma mõõtmete ja suure raskuse tõttu ta polnud päriselt veest välja lükatud.

Tegelikult ta oli välja lükatud ebaühtlaselt…, tänapäevase lineaarse aheliku kujul.

Mägede kujul noil aegadel olid teised proportsioonid…, nüüdseks raskuse tõttu on keskel sisse vajunud osa.

Mida juhtus siis, mu kallid, teie koduga?

Teie kodu oli sellel küljel, kus polnud jahe.

Kuid teadlased leiavad ajapikku jääliustikkude märgiseid saarte tippudes, ning mõistavad, et kunagi need kohad on olnud hulga kõrgemal, kui praegu.

Leidub kõrgema oleku tõendusi, mida pole võimalik teisiti seletada, kui vaid…, kõik toimus üksnes kihtide kokkupõrke tõttu.

Nüüd olete taas siin…, kus olete kunagi olnud…, ning räägin teile lühidalt siin toimunud loost, öeldes vaid, et juhtus kaks asja, mis ehmatas tõsiselt lemuurlasi.

Kui „kuuma koha“ aktiivsus hakkas geoloogiliste mõõtmete kohaselt aeglaselt langema, antud piirkond hakkas vajuma vee alla…, see kestis päris pikka aega…, mis on tänapäevalgi näha olemas.

Kuid lemuurlaste aegu oli üksnes üks mägi…, kuid nemad nägid, kuidas vesi on tõusmas, ning neil polnud mingit ettekujutust, mis on toimumas…, ja… kas kõik osutub täiesti uppununa?

Te ei teadnud, mis saab lõpuks saartega…, ning teil tuli need maha jätta…, mida te lõpuks ka tegite.

Kui olete kuulnud kaasaegset ajalugu inimkonna tekkimisest Hawaiidel vähem, kui 3 000 aastat tagasi, ning nende ilmumine teistel saartelt, siis see on kaasaegne legend, aga mitte iidne.

Geoloogidel ja sotsioloogidel, kes ei olnud võimelised sügavuti laskuma, polnud võimalik mõista, mis siin tegelikult toimus – nemad polnud ju kunagi seda näinud.

Te ju mõistate, et teie maju pole kunagi siin leitud…, ja selleks on palju põhjuseid.

Kogu Lemuuria oli tohutu…, üheaegselt oli seal ligi 50 000 hinge.

Teadlased ei leia iialgi tõestusi sellele.

Kui algas lammutav väljapunnitus, mis ei toimunud lineaarses järjepidevuses, siis osa mägesid sai kaetud teiste mägede arvel – midagi hiiglasliku maavärina taoliselt…, seega see, mis oli kunagi spetsiifiliseks mäeks, ei lagunenud lineaarses jadas…, seda ei lükatud üles, ega vajunud ka põhjatusse.

Geoloogia ei tööta tasakaalustuse määramisega sellel tasemel, kus magma väljub ühe vulkaani kaudu, mida näete siin, enda ees.

Maui oli samuti kaasatud sellesse protsessi, ning osa tippusid lagunesid samuti, mis olid hulga suuremad, kui praegu.

Mu kallid, kõik siin juhtuv oli märgiks lahkuda siit.

See oli Lemuuria lõpp ja teie töö algus mujal planeedil.

Te lahkusite.

Mõnigi teie seast ei teinud seda, kuid enamus tegi…, hoovused olid teile sõbralikud ja need toimetasid teid mandrile.

Mõni osutus lõunapoolsel poolkeral, aga mõni jäi läheduses kohale…, kuid on fakt, et hakkasite elama mere arvel.

Ometi tuli aeg ka teil põgeneda…, ja tegite seda.

Lemuuria oli eriline määratud koht, kuhu tulid Vaimud esmasena, et saada puhtaimat DNA’d, mida olete kunagi planeedil näinud.

Selline on tänane sõnum teile!

Lemuurlastel olid erilised atribuudid, mis on puudu enamusel inimolevustest, olenemata nende vaimsest vanusest.

Te olete tulnud puhtast rassist läbi.

Olete läbi tulnud sellest, mida võiks nimetada JUMALIKUKS ASUSTUSE KESKMEKS, ning olete saanud puhta mustri sellest, mida teistel pole.

Oleme palju rääkinud neist, kes on olnud teie kõrval…, kuid pole andnud neist palju informatsiooni…, peale selle ehk, et nemad olid tulnud teistelt tähtedelt, milliseid nimetate plejaadlikeks.

Me pole isegi andnud nende planeedi nime…, ega pole andnud vihjet nende tähe süsteemidele, mis sidusid neid energeetiliselt.

Meil oli vaja, et seda informatsiooni annaksid just nemad ise, kui saabuvad taas…, nemad kannavad seitsme jumalikkuse energiat.

Nemad kannavad mateeria kaastunde energiat, mis on naiselik…, just seetõttu nemad olid õpetajaiks siin.

Teil on vaja teada, et siin on miskit, mida nad jätsid siia kaugetel aegadel.

Nemad pole käinud siin, ega olnud teiega…, pole ka lahkunud!

Seda informatsiooni oleme andnud ennegi.

Nemad jäid kõigis planeedi kohtades kvantiliselt…, ja mõned neist pole kunagi kvantiliselt lahkunud.

Niisiis…, üks neist külastas teid eile vaid hetkeks…, seda neile, kes on selles ruumis – vaid kuulda…, külastas vaid hetkeks väikese valge linnukese näol…, mis oli märgiks, et oleme ja jääme olema siia.

Mõnigi teie seast tunnetas seda…, kuna kohtasite selles venda või õde, keda teie DNA tunneb väga hästi.

Kallid, polegi palju lemuurlasi, kellele riskiks anda teie numbrit.

Kui võtate aastate hulka, millistes olete reinkarneerunud, ning korrutate põlvkondade arvuga, lisades need põlvkonnad, kes on siin olnud, siis jõuate numbrini kusagil 30 miljonit.

Vaat kui palju tuhandeid aastaid on möödunud.

See ütleb, kui palju lemuurlasi on nüüd Maa peal.

Seda on palju vähem, kui pool protsenti, millest oleme teile rääkinud, kes peaksid äratama ülejäänuid vanu Vaime…, kuid mitte lemuurlasi.

Mida see siis tähendab…, – mida on Lemuurlastel, kuid mida pole ülejäänutel vanadel Vaimudel?

Me aitame vastusega…, meil on puhas informatsioon…, ja neil on puhas informatsioon…, kuid mis vahe on meie ja teie vahel?

Vastus on selles, et te mõistate küll kohe, kuid tegutsema hakkate hiljem…, kuna elate ühiskonnas, siis peate kogema kõike enda peal.

Mõned teie seast küll kohtuvad nendega, kelle nimed pole hääldatavad.

Olete olnud koos õpetajatega teistest tähesüsteemidest.

Oma Akaši Kroonikates võite näha nende nägusid…, te tundsite neid paremini, kui kedagi teisi…, sinna lisandib neid ka praegu, ning jäävad sinna jätkuvalt…

Kallid, te teate, kellega nemad sarnanevad ja nemad muudavad seda, mida olete praegu.

Nüüd ütleme teile, et lemuurlaste ülesandeks on taas äratada DNA, mis on selle mäe varjus, ning teie Akaši Kroonikates oleva abil häälestada ühte teis oleva DNAga.

Seetõttu, et teie Akašis on olemas paljumõõtmeline DNA salvestus, siis see tähendab, et ta on hetkega kättesaadav…, pole oluline, kui vana ta on…, kas tuhandeid, või põlvkondi, mida olete mõtetult läbi elanud, järgides lineaarset kulgu.

Lemuurlane, sul pole vaja kaevuda sügavustesse, et teada saada, milline olid.

See kõik on siin – teis endis…, teie jumalikkus vaatab teile otsa.

Need õdede näod, kes on taas jälgimas teid väega, mida võiks nimetada alateadvuse väeks, ning võite tunnetada, millist puhtust saate siin, selles kohas ja otse nüüd.

Seega…, kinnas on heidetud: need 80 miljonit, mis on praegu siin Maa peal, peaksid jõudma ära teha enam, kui ülejäänud…, sest neil on meendused, mis puuduvad ülejäänutel.

See hulgalisus oma olemisega viib ärkamiseni ja ümberhäälestuseni.

Kohati ülesande tõttu, mis on teie ette püstitatud, sunnib teid tunnetama rahutust…, kohati isegi nõrkust kõige pärast, kuna see on varjanud teie teadvust ja kujutlust – te polnud võimelised täielikult mõistma, ega eristama kõike.

Kuid just seetõttu olete tulnud täna siia…, kuna selles ruumis on ka lemuurlasi…, selliseid, kes ehk ei soovinud esmalt suunduda sellesse kohta…, kuna arvasid, et siin ei tule mingeid mandaate, mis asendaks vabat voli…, tulid üksnes seetõttu, et siin olete teie, ning seetõttu, et olete lemuurlased…, tegid seda, kuna kuulsid sellest.

Tegutsema hakkate täie osavõtu ja kaastundega…, ilma variantideta.

Ma ütlen teile, et on kätte jõudnud aeg, kus pole enam kohta arutlusteks: Lemuurlane jääb alati Lemuurlaseks…, isegi tänavu…, ja kogu ülejäänud eluks sellel planeedil.

Nii mõnigi tõstab kinda üles, ehk ärkab taas, ning hakkab tööd tegema…, teie elud muutuvad selle läbi…

Mõni ehk ei tõstagi!

Ei mingit hukkamõistu…, üksnes informatsioon, mis räägib, mida tuleks teil valida, et avada end oma Akaši Kroonika potentsiaalile…, see juhtub varem, või hiljem.

Meistrid on näidanud teile, mida kujutab endast elu koos DNA’ga, mis on aktiveeritud veelgi kõrgemal tasemel, ning kuidas elu siseneb sellesse ja näitab, kuidas teha nii, et kõik algaks taas.

See on inimkonna paljumõõtmelise reaalsuse atribuutidest atribuut ärganu jaoks…, see on nähtav ja tunnetav…, see on see, mis sarnaneb abiga paljumõõtmelisest ruumist.

Teil ei tule kõike teha endal, väljarvatud ehk üksnes… peale alguse.

Kavatsus – see on kui sirutada käsi Jumala poole.

See oleks, kui sirutaks käe selle enda suurema osa poole, mis on vibreerimas kõrgemalt, kui te ise…, ta on paljumõõtmeline…, kus ise olete pisem, kui tema.

Ning see, kuhu sirutub käsi – on puhas kavatsus, mis räägib: „Kallis vaim, sellel tunnil siin, selle mäe varjus, ma võtan eest selle, mis segab mul ilmutada endas vastutust Gaia ees, ning ma luban ühineda sellega, kes ma olen.“

Ütelge seda ka teie.

Vaevalt, et see on midagi erilist Krayonilt…, ja see pole saladus!

Ärge murdke pead selle kallal, mida tähendab kutse teostada nihet vajalikus suunas, ning käivitada protsessi kogu oma elu jooksul…, taas ja taas, häälestudes nii oma DNA kõrgematele effektiivsustele.

Iga elu jätkuvus tähendab üha pikemat eluiga…, sellest oleme rääkinud varemgi.

Kallid, järgmises elus te äratate seda alateadvust, kes olete ise…, teil ei tule enam murda prügi hunnikutest läbi…, nagu oli selles elus.

Võite küll ütelda, et ärkate Vaimus…, selles ruumis on neid, kellega juhtub see esimest korda.

See muudab kõike, mida olete seni teinud.

See teeb koheselt teid targemaks, kuivaid hakkate kasutama neid elemente, mis olid loodud siin, selle mäe jalamil…, otse teie kõrval.

Kasutage tänase päeva energiaid…, ma räägin seda neile, kes on siin ruumis…, kes kasutavad seda energiat.

Kui lahkute sellest kohast, siis vabanete katalüütilise protsessi osast.

Katalüütiline protsess – tegelikult on see, kui teie energia on segunemas selle energiaga, mis teie Akašis mäletab selle koha kohta.

Kristallvõre aitab teid meenutamise protsessis, kuna resoneerub vaimuga, kes olete te ise…, nende kahe vahel on sõlmitud leping…

Kallid, see soodustab teie tervenemist.

Samas see aitab teie tarkust, mille abil peate tegema tööd käesolevas kolmemõõtmelises mustris…, annab emotsionaalset kaastunnet, et teise tunnetusega läbida kõike elus, mis on teie ümber…, ajapikku see kõik annab teile lemuurlase teadvuse.

Ehk ma suutsin juhtida teid tuleviku poole, milles kavatsete näha rida põlvkondi…, ning olete valmis nägema miskit, mida pole oodanud – erilist inimolevuste rühma, kes mõtlevad teisiti…, omal viisil!

Tsivilisatsioon näeb neis üksnes tarku.

Nüüd räägiks sellest, mis juhtub plejaadlastega… ja nendega, kes olid enne neid…

Neist saavad juhid, liidrid…, ning inimesed, vaadates neid, mõistavad, et nemad on targemad…

Ma ütlen teile, kes nemad on – nende majad olid siin…, laeva põhja all!

Tahaks, et lahkudes siit, oleksite sootuks teiste tunnetega, kui tulite siia.

Nüüd pöördun nende poole, kes kuulavad, või loevad – ega teiegi pole sellest ilma jäänud.

Veel enne, kui teie silmad ja kõrvad kohtusid selle sõnumiga, olite sünkroonsuse poolt kutsutud tegema seda…, kõiki neid, kes on ärganud nende sõnumite jaoks ja puutub kokku nendega – ka teie kodud on olnud siin, laeva põhja all….

See on koju pöördumine…, füüsiliselt…, kaastundega…, mentaalselt…, emotsionaalselt… – see tõmbab kaasa kogu jäljendi, ning te muutute seetõttu.

On asju, millistest olen juba rääkinud teile, ning ärge pöörake tähelepanu asjadele, mis toimuvad planeedil vanade energiate sees…, need suure hoolega ja innuga püüavad… püüavad tuua teid vanade prohvetluste teele…, ahastavalt püüavad korraldada sõda, kuna mõistavad, et sõda loob edukat ökonoomikat.

Kui nemad saavutavadki oma eesmärki, siis see ei püsi kaua…, – kuid pall veereb edasi ja teda peatada pole enam kiugi lihtne.

Selle planeedi vaba valiku energia potentsiaal ütleb; …mida enam on teid, inimesi, kes tahab rahu, kui neid, kes mitte…, vaid see määrab tulemuse.

Te oma suurema teadvusega olete kaldumas suunda, kus aja jooksul ei tule näha üldse sõdu.

Ja me näeme seda aega!

Ja nii see on!

Tõlge allika „ForumLight“ vahendusel

Read Full Post »

« Newer Posts