Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2012

Võimaluste aknad. Puhta tunnetuse omandamine.

Unikaalsuste ühing – veelgi täiuslikum ühiskondlik vorm.

2012.09.24

 

Võimaluste aknad avanevad pidevalt, kuid praegusel ajal avanevad sagedamini.

Mis võimalused need on?

Piiridest väljumise potentsiaal…, piiridest, mis olid üles ehitatud paljusajandilise ajaloo jooksul.

Just individuaalsuse ja terviklikuse paljusajandiline ajalugu on loonud kihistusi, mis moonutasid võimalused…, just tänu sellele faktile kukuvad paljudel käed, ning võib näida; maailm on küll tark…, kuid ise oled eksimuste rägastikus.

Reaalsuse pilt võib olla kaunis…, kuid kui vaadata seda läbi objektiivi, mis joonistab välja kõiki murdjooni, siis võib esile kutsuda valvsuse.

Siin tuleks pöörata tähelepanu isikliku püramiidi kristalliseerumisele, et saaks adekvaatset nägemust…, adekvaatset – tähendab sellist, nagu asi on!

Paljud moonutused võivad peituda mingi asja arutluste taha.

Kui jälgiks ennast, kandes oma keskendumist ühelt asjalt teisele, nii võiksite avastada moonutusi…, ning, äkki ilmnevate iseloomujoonte abil, mõneti väga õiglaste, valgustuks teile kihistumiste olemasolu…, ehk ebapuhas mõistmine.

Puhas mõistmine, – nagu oli esmalt…, on alati täis naudingut, vaikust.

Kuidas omandada puhast mõistmist?

Lubage endil vabaneda samastumistest rollidega, riietega, millistesse riietudes saite tõsta enesekindlust, sisemist ja välist autoriteeti.

Esimeseks sammuks on soov näha ennast…, sellisena, nagu on…, alasti, ning hirmuta jääda alasti edasi, ega peituta vormide taha, mis pole võimelised enam teesklema, kuigi jäävad haavatavaks.

Olge valmis…, te hakkate nägema teesklusi edaspidi ümberringi…, kindlapeale teil ei tule isegi tahtmist võtta neist osa…

Inimesed ehk hakkavad imestama…, arvates, et teiega pole kõik korras.

Vaatluse läbi rolle hakkab üha vähenema…, need muutuvad teie jaoks nähtavaiks, ning teil avaneb eristuse ja valiku võimalus, – millal olla rollis, millal mitte.

Seejärel teil tekib soov suhelda nendega, kellel on juba nägemise võime ja kes on puhas…, nii suhtlusring hakkab kokku tõmbuma.

Mõningal hetkel hakkate hukka mõistma ja minema saatma neid, kes pole teie sarnased…, kuni mõistate, et inimesed on hinnalised sellisena, nagu nad on…, omandate headuse…, hakkate pöörduma oma rajale tagasi.

Järgmise sammuga teil lakkab tähtsuse tunne…, jääb üksnes puhta nägemise seisund.

Seega…, võimaluste aknad – ilmade vahelised läbipääsud, mis nägemise ja mõistmise vahendusel avavad juurdepääsu põhimõttelisele uuele elule.

Teadvuse väravad avanevad üha laiemale, ning võimaldavad mõista ja võtta endasse alternatiivset energeetilist informatsiooni, mis tõstab täitumise kvaliteeti, muundab struktuuri, ning lisab uusi vorme.

Kiindumuse nõrgenemine teeb vanade piltide muundumise protsessi kergemaks.

Kinnistunud kiindumused ilmnevad automaatselt sarnastes olukordades, mudelite, sõnade ja liigutuste aegu, kuna need on rakulisse mällu lausa salvestunud…, ning olukorra sarnasuse tõttu need kaasavad keha.

Antud protsess soodustab õppimist, ning korduvates mudelites kergendab kohalolekut…, kuid kartses väljuda raamidest väljapoole, muutuvad suureks piduriks…, raamide taga ilmneb tundmatus, millele kaasneb hirm.

Kui inimene astus…, midagi mõistis…, saavutas…, ületas…, ja äkki on tundmatuse äärel… automatism hakkab kohe kisama: tagasi…, ees on oht!

Mingil hetkel inimene otsustab tõmbuda tagasi, ning olla vakka.

Kuid Vaimu plaanid kutsuvad…, ja räägivad toetusest.

Inimene võib keelduda kuulamast…, kuid siis algab sunduslikkuse võimalus…, mida ta ei tahtnud… – mida oli kartnud.

Reeglina inimesed väljuvad piiridest just läbi isiklike kataklüsmide… – oma täiustumiste poole.

Kui hakkate mõistma, et võimaluste akende kaudu te liigute üksnes endi otsuste abil…, enda isikliku evolutsiooni ja täiuslikkuse suunas…, ning teil on õigus annda enda juhtimine üle oma Vaimule!

Selline otsus ei tähenda, et teil läheb kergemaks…, kuid te siiski toetate end usuga ja usaldusega…, mis tähendab… – avanete oma suunale.

Mida edasi elu protsessis, seda vähem rahuldab teid keskmine elutee.

Maksku mis maksab…, te püüate leida oma suunda siiski, muidu kõik teie välised edud muutuvad tühisteks ja asjatuteks.

Puhtas mõistmises ja usalduses liikumise omandamine…, võimaluste akende ressursside kasutusele võtmine, need toovad täitumuse ja teekonna mõtestamise.

Mõneti suuna protsess liigub mööda liikumise variantide vähenemise teekonda, mis jõuavad ajapikku nulli.

Esmalt inimene puikleb vastu, ning püüab veenda end vastupidises…, – lõpuks võtab olukorra vastu, ning tunneb süümepiinu oma väärituse pärast…, seejärel on sunnitud rakendama oma tukkuvaid ressursse, et leida endas ühte või teist erinevat, mida pole võimalik temalt ära võtta ja mis baseerub tema enda unikaalsusel.

Just liikudes oma unikaalsuse ja ebasarnasuse poole, inimene on võimeline avama ja kasutama võimaluste akende potentsiaale.

See potentsiaal ladestub ja võimendab just igaühe kordumatut unikaalset loomust…, aga mitte õpitud tehnoloogiat, metoodikat, ega keskmise algorütmi väärtust.

Selles sünnib oma unikaalne viis…, – muud läbiproovitud teed on kaotuse osalised.

Kogu inimkonna käesolev muutuste period on seotud antud omadustega.

Just nüüd on lagunemas kesksed kunstlikud süsteemid, mis on üles ehitatud mingite kindlate põhimõtete järgi.

Ei maksa loota, et saades metoodikaid, saate garanteeritut tulemust…, – vastupidi… antud ajal areng on võimalik üksnes unikaalsuse peal…, oma enda isklikus erisuses.

Paremaks muutumise viisiks on – katsuda tegutseda mitte nii, nagu tavaks, vaid teisiti…, ebastandartselt, rakendades enda sisemist mõistmise ressurssi.

On muutuste ja energiate võimenduste aeg.

Suunake maksimaalset tähelepanu oma potentsiaali avamisele.

Oletage, et teis tukub see, millest te pole teadlikud ja millega pole veel tuttavad…, seni arenesite üksnes lähtudes kollektiivsest protsessist.

Käesolev aeg võimaldab avaneda individuaalsustel, ning pole ühest suunda, ega teekonda.

Võite avanemises liikuda sünkroonselt ja ühiselt nendega, kes on teile lähedased, kuid jäädes nendega erinevaks.

Teil tuleb harjuda, ning õppida tegutsema tasakaalus nendega, kes unikaalsuses pole teiega sarnased.

Mida kiiremini seda mõistate, seda mugavamaks muutub teie teekond.

Tuleb õppida austama ebasarnasust ja näha selles hüvesid, aga mitte sobituda enda mugavusele.

Just avatud unikaalsuste ilmnemised on võimelised sünnitama midagi uut, teistsugust, erinevat.

Unikaalsuste kooslus, mis oma ilmingutega rikastuvad teine teise läbi, on ühise loomingu aluseks, mis paneb imestama…, kuna – see on täiuslikum eluvorm ühiskonnas.

Kujutage ette: seisate uue ühiskonna sünni lävel…

Et saada sissepääsu piletit, peate endast maha raputama paljusajandilise keskseks olemise, avama silmad, ning lubama endal olla endaks – kordumatuks.

Kui hakkad sisenema uude ühiskonda, siis loa saamise peamiseks kriteeriumiks saab su erisus ja tõeline loomus.

Te võite aega kasutada kasumiga…, muutudes.

Tunnetage, et võimaluste akendes peegeldub teie enda teistest olemustest saadud täiuslikkus, teistest ilmadest, reaalsustest.

Vaadake võimaluste akendesse, kui oma täiuslikkuse peeglisse.

Mida nemad transleerivad teile selle kohta…, mis oli varem teile märkamatu?

Read Full Post »

Tänavused Lemuurlaste ülesanded

 

Tervitan teid, mu kallid.

Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Iga oma uue sammuga mu partner loob sulandumisi ja segunemisi, ning enda ja kuulajate kavatsuste abil loob energiaid.

Me räägime tõelisest segunemisest…, ja mitte sõnadest, mida kuulavad mõned teie seast, vaid täiesti tunnetatavatest energiatest, milliseid võite tajuda õhus – teil ju on selliseid energiate tunnetused.

Te kutsute neid esile, vaadeldes olukordi, ning südames tunnete kaastunnet sellele, mis võib tuua pisara silmadesse…, see räägib, et miski jätkub teie teadvuses…, mida südames nimetaksite keha keemiaks, mis reageerib olukorrale.

Ma isegi ütleks, et just praegu on tekkimas selline olukord.

Ütleks samuti…, kui meil oleks nägu, siis ka see oleks otse siin…, ning vaatamata segunemise raskustele, mida mu partner on teatud määral saavutanud, rääkimata teist endist, on see, mis toob meid kokku ja nõuab grupi olekut…, kavatsust…, mõtete puhtust ja… soovi uskuda.

Just see, et energia toob meid kokku, tähendab praegu seda, et kes loeb või kuulab, hakkab samuti osa võtma hetke emotsioonide segunemisest, ning tunnetades seda, mõistab, et see kõik on tõde.

Me taas räägime teile, et eriline energia on selline, mis peenelt häälestub vanale Vaimule.

Ilmneb ka selliseid, kes lugedes ja kuulates ei tunneta midagi…, mõni ehk isegi mõtleb, et kõik see on suur rumalus.

Kuid siiski…, jagub ka selliseid, kes kogevad sama kogemust kolmemõõtmelises lugemises ja kuulamises…, saavad isegi tervendust.

Nende kehade rakud tunnetavad sidet selle sõnumiga ja Jumala olemuse endaga…, nemad kohtuvad olevusega, kelleks oleme meie…, ning see nõusolek saab kinnitatud käepigistusega.

Jumalilmutuse avaldumine kulmineerub pisaratega mõlemalt poolt.

Kui kuna-tahes esitate küsimuse sellest, kes on Jumal ja ootate minult vastust, siis ma täiel häälel vastan teile eesriide tagant, et te teaks, kes olete teie, ning, kes olen mina…

Me kõik oleme ühtsed… – teie ja mina.

Inimolevuse energia, mis tuleneb kaugetest aegadest, kui oli alles käivitatud keeruline protsess, mida peaksite meenutama…, on vajalik võtme saladuse tasakaalu viimiseks…, rahu ja muude asjade saabumiseks, millistest on olnud varem juttu.

Inimolevus on tegelikult võti, mille abil hakkaksite meenutama, mis toimus kogu süsteemiga siin, selles ruumis ja nendega, keda paluti selle laeva pardale – Lemuurlastega.

Siia ruumi leidsid teed paljud üle kogu planeedi, et võtta osa selle tõe hetkest…, seetõttu ma suunan kõigi peale meenduste energiat…

Kui on osavõtjate kavatsus…, ning mida enam on puhast kavatsust, seda puhtamaks muutub energia.

Tänasel päeval pole suuremat ja suurejoonelisemat edastust, kui see, mis tuleb laeva liikumise aegu Lemuuria mäe jalamil mäe ühe otsa juurest teise poole…

Pole oluline, kui kaugel olete kaldast, kuid mägi on ikka teie kohal ja kuni liigute edasi, ta on laskumas teie suunas allapoole, allpool olnute majade suunas, ning nähtavate saarekeste suunas, kus samuti olid kunagi teie kodud.

Nüüd anname teile taas mõned ajaloolised faktid, mida olete kord kuulnud…, neid polnud võimalik palju kordi kuulda.

Siin saarte ahelik polnud alati saartena.

Teil pole vajadust geoloogiliselt pöörduda tagasi miljoneid aastaid…, piisab kõigest 200 000 aastat, et anda teile vajalik atribuut, mis geoloogide seas kutsub esile vaid naeru… – see koht oli „kuum koht“.

Geloogidele sellised „kuumad kohad“ on tuntud selle poolest, et neis kohtades on magma metsik surve maakoorele, nii vee all, kui kuival maal…, ning kõikjal toimub üks ja sama… – maakoor ujub nende peal ja põrkub omavahel kokku, ning, kanalite tekkimisel nende vahele, kujunevad vulkaanid.

Mõneti maakihtide kokkupõrkel kujunevad punnitused, mis põrkuvad kokku üleval pool olevaga.

Väga sageli „kuumades kohtades“ sünnivad mõlemad olukorrad…, üks neist on parda taga meie ees.

Taas ütleme teile, et neil aegadel selle nimeks polnud ei Hawaii, ega Lemuuria…, ning kõige suurema planeedi mäe all oli „kuum koht“, mis ehitas seda mäge miljoneid aastaid.

Kuid… jõudis kätte aeg, kui „kuuma koha“ peal maakoor läks „umbe“, ning kanalid, mis ehitasid mäge, osutusid suletuks mitmeks tuhandeks aastaks…, kuid selle tulemusel tekkis mull ja selle kohal terve mägi.

Hiljem taas kokkupõrked ja ülespoole lükkamised, mis vabanesid uute vulkaanide kaudu.

Just sellisesse kohta te saabusitegi…, nii saite teada sellest mäest…, ehk tema 80% osast vee kohal, mis polnud mitte terve mägi, kuna oma mõõtmete ja suure raskuse tõttu ta polnud päriselt veest välja lükatud.

Tegelikult ta oli välja lükatud ebaühtlaselt…, tänapäevase lineaarse aheliku kujul.

Mägede kujul noil aegadel olid teised proportsioonid…, nüüdseks raskuse tõttu on keskel sisse vajunud osa.

Mida juhtus siis, mu kallid, teie koduga?

Teie kodu oli sellel küljel, kus polnud jahe.

Kuid teadlased leiavad ajapikku jääliustikkude märgiseid saarte tippudes, ning mõistavad, et kunagi need kohad on olnud hulga kõrgemal, kui praegu.

Leidub kõrgema oleku tõendusi, mida pole võimalik teisiti seletada, kui vaid…, kõik toimus üksnes kihtide kokkupõrke tõttu.

Nüüd olete taas siin…, kus olete kunagi olnud…, ning räägin teile lühidalt siin toimunud loost, öeldes vaid, et juhtus kaks asja, mis ehmatas tõsiselt lemuurlasi.

Kui „kuuma koha“ aktiivsus hakkas geoloogiliste mõõtmete kohaselt aeglaselt langema, antud piirkond hakkas vajuma vee alla…, see kestis päris pikka aega…, mis on tänapäevalgi näha olemas.

Kuid lemuurlaste aegu oli üksnes üks mägi…, kuid nemad nägid, kuidas vesi on tõusmas, ning neil polnud mingit ettekujutust, mis on toimumas…, ja… kas kõik osutub täiesti uppununa?

Te ei teadnud, mis saab lõpuks saartega…, ning teil tuli need maha jätta…, mida te lõpuks ka tegite.

Kui olete kuulnud kaasaegset ajalugu inimkonna tekkimisest Hawaiidel vähem, kui 3 000 aastat tagasi, ning nende ilmumine teistel saartelt, siis see on kaasaegne legend, aga mitte iidne.

Geoloogidel ja sotsioloogidel, kes ei olnud võimelised sügavuti laskuma, polnud võimalik mõista, mis siin tegelikult toimus – nemad polnud ju kunagi seda näinud.

Te ju mõistate, et teie maju pole kunagi siin leitud…, ja selleks on palju põhjuseid.

Kogu Lemuuria oli tohutu…, üheaegselt oli seal ligi 50 000 hinge.

Teadlased ei leia iialgi tõestusi sellele.

Kui algas lammutav väljapunnitus, mis ei toimunud lineaarses järjepidevuses, siis osa mägesid sai kaetud teiste mägede arvel – midagi hiiglasliku maavärina taoliselt…, seega see, mis oli kunagi spetsiifiliseks mäeks, ei lagunenud lineaarses jadas…, seda ei lükatud üles, ega vajunud ka põhjatusse.

Geoloogia ei tööta tasakaalustuse määramisega sellel tasemel, kus magma väljub ühe vulkaani kaudu, mida näete siin, enda ees.

Maui oli samuti kaasatud sellesse protsessi, ning osa tippusid lagunesid samuti, mis olid hulga suuremad, kui praegu.

Mu kallid, kõik siin juhtuv oli märgiks lahkuda siit.

See oli Lemuuria lõpp ja teie töö algus mujal planeedil.

Te lahkusite.

Mõnigi teie seast ei teinud seda, kuid enamus tegi…, hoovused olid teile sõbralikud ja need toimetasid teid mandrile.

Mõni osutus lõunapoolsel poolkeral, aga mõni jäi läheduses kohale…, kuid on fakt, et hakkasite elama mere arvel.

Ometi tuli aeg ka teil põgeneda…, ja tegite seda.

Lemuuria oli eriline määratud koht, kuhu tulid Vaimud esmasena, et saada puhtaimat DNA’d, mida olete kunagi planeedil näinud.

Selline on tänane sõnum teile!

Lemuurlastel olid erilised atribuudid, mis on puudu enamusel inimolevustest, olenemata nende vaimsest vanusest.

Te olete tulnud puhtast rassist läbi.

Olete läbi tulnud sellest, mida võiks nimetada JUMALIKUKS ASUSTUSE KESKMEKS, ning olete saanud puhta mustri sellest, mida teistel pole.

Oleme palju rääkinud neist, kes on olnud teie kõrval…, kuid pole andnud neist palju informatsiooni…, peale selle ehk, et nemad olid tulnud teistelt tähtedelt, milliseid nimetate plejaadlikeks.

Me pole isegi andnud nende planeedi nime…, ega pole andnud vihjet nende tähe süsteemidele, mis sidusid neid energeetiliselt.

Meil oli vaja, et seda informatsiooni annaksid just nemad ise, kui saabuvad taas…, nemad kannavad seitsme jumalikkuse energiat.

Nemad kannavad mateeria kaastunde energiat, mis on naiselik…, just seetõttu nemad olid õpetajaiks siin.

Teil on vaja teada, et siin on miskit, mida nad jätsid siia kaugetel aegadel.

Nemad pole käinud siin, ega olnud teiega…, pole ka lahkunud!

Seda informatsiooni oleme andnud ennegi.

Nemad jäid kõigis planeedi kohtades kvantiliselt…, ja mõned neist pole kunagi kvantiliselt lahkunud.

Niisiis…, üks neist külastas teid eile vaid hetkeks…, seda neile, kes on selles ruumis – vaid kuulda…, külastas vaid hetkeks väikese valge linnukese näol…, mis oli märgiks, et oleme ja jääme olema siia.

Mõnigi teie seast tunnetas seda…, kuna kohtasite selles venda või õde, keda teie DNA tunneb väga hästi.

Kallid, polegi palju lemuurlasi, kellele riskiks anda teie numbrit.

Kui võtate aastate hulka, millistes olete reinkarneerunud, ning korrutate põlvkondade arvuga, lisades need põlvkonnad, kes on siin olnud, siis jõuate numbrini kusagil 30 miljonit.

Vaat kui palju tuhandeid aastaid on möödunud.

See ütleb, kui palju lemuurlasi on nüüd Maa peal.

Seda on palju vähem, kui pool protsenti, millest oleme teile rääkinud, kes peaksid äratama ülejäänuid vanu Vaime…, kuid mitte lemuurlasi.

Mida see siis tähendab…, – mida on Lemuurlastel, kuid mida pole ülejäänutel vanadel Vaimudel?

Me aitame vastusega…, meil on puhas informatsioon…, ja neil on puhas informatsioon…, kuid mis vahe on meie ja teie vahel?

Vastus on selles, et te mõistate küll kohe, kuid tegutsema hakkate hiljem…, kuna elate ühiskonnas, siis peate kogema kõike enda peal.

Mõned teie seast küll kohtuvad nendega, kelle nimed pole hääldatavad.

Olete olnud koos õpetajatega teistest tähesüsteemidest.

Oma Akaši Kroonikates võite näha nende nägusid…, te tundsite neid paremini, kui kedagi teisi…, sinna lisandib neid ka praegu, ning jäävad sinna jätkuvalt…

Kallid, te teate, kellega nemad sarnanevad ja nemad muudavad seda, mida olete praegu.

Nüüd ütleme teile, et lemuurlaste ülesandeks on taas äratada DNA, mis on selle mäe varjus, ning teie Akaši Kroonikates oleva abil häälestada ühte teis oleva DNAga.

Seetõttu, et teie Akašis on olemas paljumõõtmeline DNA salvestus, siis see tähendab, et ta on hetkega kättesaadav…, pole oluline, kui vana ta on…, kas tuhandeid, või põlvkondi, mida olete mõtetult läbi elanud, järgides lineaarset kulgu.

Lemuurlane, sul pole vaja kaevuda sügavustesse, et teada saada, milline olid.

See kõik on siin – teis endis…, teie jumalikkus vaatab teile otsa.

Need õdede näod, kes on taas jälgimas teid väega, mida võiks nimetada alateadvuse väeks, ning võite tunnetada, millist puhtust saate siin, selles kohas ja otse nüüd.

Seega…, kinnas on heidetud: need 80 miljonit, mis on praegu siin Maa peal, peaksid jõudma ära teha enam, kui ülejäänud…, sest neil on meendused, mis puuduvad ülejäänutel.

See hulgalisus oma olemisega viib ärkamiseni ja ümberhäälestuseni.

Kohati ülesande tõttu, mis on teie ette püstitatud, sunnib teid tunnetama rahutust…, kohati isegi nõrkust kõige pärast, kuna see on varjanud teie teadvust ja kujutlust – te polnud võimelised täielikult mõistma, ega eristama kõike.

Kuid just seetõttu olete tulnud täna siia…, kuna selles ruumis on ka lemuurlasi…, selliseid, kes ehk ei soovinud esmalt suunduda sellesse kohta…, kuna arvasid, et siin ei tule mingeid mandaate, mis asendaks vabat voli…, tulid üksnes seetõttu, et siin olete teie, ning seetõttu, et olete lemuurlased…, tegid seda, kuna kuulsid sellest.

Tegutsema hakkate täie osavõtu ja kaastundega…, ilma variantideta.

Ma ütlen teile, et on kätte jõudnud aeg, kus pole enam kohta arutlusteks: Lemuurlane jääb alati Lemuurlaseks…, isegi tänavu…, ja kogu ülejäänud eluks sellel planeedil.

Nii mõnigi tõstab kinda üles, ehk ärkab taas, ning hakkab tööd tegema…, teie elud muutuvad selle läbi…

Mõni ehk ei tõstagi!

Ei mingit hukkamõistu…, üksnes informatsioon, mis räägib, mida tuleks teil valida, et avada end oma Akaši Kroonika potentsiaalile…, see juhtub varem, või hiljem.

Meistrid on näidanud teile, mida kujutab endast elu koos DNA’ga, mis on aktiveeritud veelgi kõrgemal tasemel, ning kuidas elu siseneb sellesse ja näitab, kuidas teha nii, et kõik algaks taas.

See on inimkonna paljumõõtmelise reaalsuse atribuutidest atribuut ärganu jaoks…, see on nähtav ja tunnetav…, see on see, mis sarnaneb abiga paljumõõtmelisest ruumist.

Teil ei tule kõike teha endal, väljarvatud ehk üksnes… peale alguse.

Kavatsus – see on kui sirutada käsi Jumala poole.

See oleks, kui sirutaks käe selle enda suurema osa poole, mis on vibreerimas kõrgemalt, kui te ise…, ta on paljumõõtmeline…, kus ise olete pisem, kui tema.

Ning see, kuhu sirutub käsi – on puhas kavatsus, mis räägib: „Kallis vaim, sellel tunnil siin, selle mäe varjus, ma võtan eest selle, mis segab mul ilmutada endas vastutust Gaia ees, ning ma luban ühineda sellega, kes ma olen.“

Ütelge seda ka teie.

Vaevalt, et see on midagi erilist Krayonilt…, ja see pole saladus!

Ärge murdke pead selle kallal, mida tähendab kutse teostada nihet vajalikus suunas, ning käivitada protsessi kogu oma elu jooksul…, taas ja taas, häälestudes nii oma DNA kõrgematele effektiivsustele.

Iga elu jätkuvus tähendab üha pikemat eluiga…, sellest oleme rääkinud varemgi.

Kallid, järgmises elus te äratate seda alateadvust, kes olete ise…, teil ei tule enam murda prügi hunnikutest läbi…, nagu oli selles elus.

Võite küll ütelda, et ärkate Vaimus…, selles ruumis on neid, kellega juhtub see esimest korda.

See muudab kõike, mida olete seni teinud.

See teeb koheselt teid targemaks, kuivaid hakkate kasutama neid elemente, mis olid loodud siin, selle mäe jalamil…, otse teie kõrval.

Kasutage tänase päeva energiaid…, ma räägin seda neile, kes on siin ruumis…, kes kasutavad seda energiat.

Kui lahkute sellest kohast, siis vabanete katalüütilise protsessi osast.

Katalüütiline protsess – tegelikult on see, kui teie energia on segunemas selle energiaga, mis teie Akašis mäletab selle koha kohta.

Kristallvõre aitab teid meenutamise protsessis, kuna resoneerub vaimuga, kes olete te ise…, nende kahe vahel on sõlmitud leping…

Kallid, see soodustab teie tervenemist.

Samas see aitab teie tarkust, mille abil peate tegema tööd käesolevas kolmemõõtmelises mustris…, annab emotsionaalset kaastunnet, et teise tunnetusega läbida kõike elus, mis on teie ümber…, ajapikku see kõik annab teile lemuurlase teadvuse.

Ehk ma suutsin juhtida teid tuleviku poole, milles kavatsete näha rida põlvkondi…, ning olete valmis nägema miskit, mida pole oodanud – erilist inimolevuste rühma, kes mõtlevad teisiti…, omal viisil!

Tsivilisatsioon näeb neis üksnes tarku.

Nüüd räägiks sellest, mis juhtub plejaadlastega… ja nendega, kes olid enne neid…

Neist saavad juhid, liidrid…, ning inimesed, vaadates neid, mõistavad, et nemad on targemad…

Ma ütlen teile, kes nemad on – nende majad olid siin…, laeva põhja all!

Tahaks, et lahkudes siit, oleksite sootuks teiste tunnetega, kui tulite siia.

Nüüd pöördun nende poole, kes kuulavad, või loevad – ega teiegi pole sellest ilma jäänud.

Veel enne, kui teie silmad ja kõrvad kohtusid selle sõnumiga, olite sünkroonsuse poolt kutsutud tegema seda…, kõiki neid, kes on ärganud nende sõnumite jaoks ja puutub kokku nendega – ka teie kodud on olnud siin, laeva põhja all….

See on koju pöördumine…, füüsiliselt…, kaastundega…, mentaalselt…, emotsionaalselt… – see tõmbab kaasa kogu jäljendi, ning te muutute seetõttu.

On asju, millistest olen juba rääkinud teile, ning ärge pöörake tähelepanu asjadele, mis toimuvad planeedil vanade energiate sees…, need suure hoolega ja innuga püüavad… püüavad tuua teid vanade prohvetluste teele…, ahastavalt püüavad korraldada sõda, kuna mõistavad, et sõda loob edukat ökonoomikat.

Kui nemad saavutavadki oma eesmärki, siis see ei püsi kaua…, – kuid pall veereb edasi ja teda peatada pole enam kiugi lihtne.

Selle planeedi vaba valiku energia potentsiaal ütleb; …mida enam on teid, inimesi, kes tahab rahu, kui neid, kes mitte…, vaid see määrab tulemuse.

Te oma suurema teadvusega olete kaldumas suunda, kus aja jooksul ei tule näha üldse sõdu.

Ja me näeme seda aega!

Ja nii see on!

Tõlge allika „ForumLight“ vahendusel

Read Full Post »

« Newer Posts