Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2012

Suurejooneline pilt – te pole üksi

 

Ma taas tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Me taas arutame teiega, et magnetism on muutumas, ning need muutused pole ilmsi…, neid muutusi ei ole võimelised avastama isegi teadlased, kuna need on sügavuti ja puudutavad teie enda DNA’d.

See on selle lõpetuseks, mida nimetaksite „Suureks Seikluseks“.

See sõnum saab täis pitkitud informatsioonist, mida mõned teist on juba varem kuulnud…, mõned ka mitte.

Minu partner on edastanud neid sõnumeid 22 aasta jooksul, ning just seetõttu saame nüüd olla koos ja arutada võimalustest.

Tahaks veel kord rääkida teie Maast ja selle Inimkonna ajaloost lihtsas vormis, mitte kompleksselt, vaid selliselt, et saaksite näha seda kontsentreerituna ja kokkusurutuna…, nii saaksite paremini mõista kõike.

See algas kolmteist miljardit aastat tagasi.

Mu partner rääkis teile täna, et Loomise Koobas oli olemas juba siis, kui Maa alles kujunes.

See oli kvantiline sündmus ja Loomise Koobas oli seal olemas…, olite seal nii teie, kui ka mina, Krayon.

Me jälgisime maa formeerumist, ning nägime, millised potentsiaalid võtavad alguse.

Ja nüüd, mu kallid, informatsioon, mida teil tõesti vaja teada…, – te polnud juhuslikult seal ja jälgisite planeedi arengut!

Tahaks küsida: kas pole see veider…, näib, nagu kogu inimtsivilisatsioon oleks ilmunud Maa eksisteermise viimastel hetketel?

Kas kõik need miljardid aastad on kogu elu areng palju kordi alanud ja lakanud olemast ilma Inimkonna juuresolekuta?

Kas pole veider see, et teie areng on toimunud Kogu Selle Viimase Hetke aegu?

Suured imetajad on olnud siin miljoneid aastaid…, kuid polnud teid.

Teie teadus ei pea seda veidraks…, – temal pole millegiga võrrelda.

Teadus üksnes vaatab seda, kui loomulikku asjade käiku.

Meie, jällegi, nimetame seda Planeeritud Sünkroonsuseks.

Et vajalikul viisil anda seda informatsiooni teile, mul tuleb veel kord anda loomise lugu.

Te polnud üksnes jälgijad…, igaüks teist võttis millestki osa…, see polnud teie esimene planeet, kus seekord viibisite, ning te olite sellest ka teadlikud…, kas pole?

Paraku informatsioonid teistest eksisteerimistest puuduvad jooksvas Akaši loos, sest teie DNA Akašid kuuluvad vaid Maale.

Seega…, iga meendus sellel teemal on üksnes alateadvuslik oletus…, ning see on ainus, mida võite saada oma Kõrgemalt Minalt…, aga mitte oma DNA’lt.

Teie DNA on DNA, mis baseerub Maale…, ja ühe muutumisega…, ning see on põhjus, miks naaseme taas loomise ajaloo juurde.

Ülevaade

Nüüd lubage viia teid vaid miljardi aasta jagu tagasi.

Te olite selles Galaktikas juba siis, ning soovitame mitte kiigata oma galaktika piirest väljapoole, mistahes ajaloo lõigus.

Igal Galaktikal on oma isiklik Vaimne Plaan, ning see on esile kutsutud iga Galaktika iskliku füüsika mõjutustega.

Just seetõttu teadusel on võimalus jälgida Ilmaruumis erinevaid füüsika vorme…, ning nad ei suuda mõista, miks see on nii!

Jääge oma Galaktikasse kogu selle läbitegemiseni.

Kui ma käesolevaks hetkeks ütleks, et teadvus ennetab füüsikat, siis te ei suudaks mõista seda…, seega jätame selle nii, nagu ta on.

Lubage mul kanda teid planeedile, mis on läbi käinud sama, millest olete teie läbi käimas nüüd.

Neli miljardit aastat tagasi olite kui külmutatud staadiumis…, kuna elu, millisena teate teie, polnud veel isegi alanud.

Oo, jaa…, seemned olid seal juba olemas…, kuid see oli ka kõik.

Elu, nagu te seda tunnete, polnud veel päriselt üldse alanud.

Kuid samas Galaktika teistes kohtades olid olemas kõrgelt arenenud grupid, kes olid Humanoidsed – Inimese tüüpi…, nägid teie taolistena välja…, selline oli kavand.

Neli miljardit aastat enne seda algas elu nendel planeetidel, mis erinesid ajalineaarsuse poolest teie omast.

Miljardeid aastaid tagasi nemad tegid läbi muutused, ning läbisid ka nihke…, neil oli samuti vaba valiku võimalus.

Noil aegadel oli ainus planeet seda läbi tegemas…, mille lõpus nad jõudsid teadvuse ümberkujundamiseni.

Nende muutus toimus näiliselt väga hoogsalt…, selleks kulus neil üksnes tuhat aastat, et läbida teekond täieliku kehalisest vormist kuni valguse kehani.

Kõigest tuhande aasta jooksul neist said peamiselt kvantiliselt mõtlejad.

Nende elu oli jumalik ja määratletud neile sootuks teisena, ning nemad avastasid endi seesmuses kvantilise elu osakesi.

Kõik muutus!

Nemad ei surnud, ning plaanikohaselt, teatud hetkel, muul planeedil, külvasid oma tuleviku seemneid enda DNA arenguks.

Kui see planeet siin oleks valmis, siis nad külvaksid sellele oma valguse ja pimeduse teadmised, jumaliku intuitsiooni…, kuid nemad tegid seda planeedil, mis asub teist suhteliselt kaugel.

Selline planeet oli Seitsme Õe tähtkujus, mida tunnete nüüd Plejaadlaste koduks…., kus algaski Plejaadlaste tsivilisatsioon.

Selliselt algaski Plejaadlaste tsivilisatsioon teistest – nendest, kes külvasid sinna oma teadmiste DNA seemned.

Miljoneid aastaid hiljem teil on Humanoidne vorm, kes on liikumas Ülestõusu poole koos Seitsme Õega.

Räägin teile Galaktika ajalugu, aga mitte elu ajalugu.

See on jumalikkuse ajalugu…, kus kõik on toimumas Galaktikate Keskme Tuulte mõjul, ning kõik on kvantilises põimingus…, kõik vaid läbi vaba valiku.

Teie ajalugu

Mõned sajad tuhanded aastad tagasi Inimkond hakkas kujundama inimeses seda, millest saate nüüd teada…, – see oli vaid eile!

Ärge ajage seda segi Inimkonna arenguga.

Teil oli vaid see, mis toimus väga pika aja jooksul.

Kuid DNA, mis on teie keha seesmuses, pole üksnes DNA, mis on arenenud planeedil loomulikul viisil.

Olete – välised süsteemid, mis on rajatud Maa evolutsioonilistel protsessidel…, millest teadlased hakkavad aru saama-märkama.

„Puuduvaks lüliks“, millest nemad räägivad, on „Inimväline aeg“.

Me taas räägime teile, et need, kes tulid umbes 100 000 – 200 000 maist aastat tagasi appi külvama seemneid, olid Plejaadlased, nemad olid jõudnud lõpetajate staatusesse ja oma teadvuses muttunud…, nad kvantlikuks muutusid enda valikul, ning osa neist on olemas teie DNA’s.

Teie jaoks uus informatsioon: seemnete külv – see polnud ühekordne tegevus.

Just seetõttu räägime suurtest aja vahemikest, kuna Plejaadlased tegit koostööd teiega pidevalt.

Töö sai tehtud aegade jooksul ja paljudes kohtades.

See kõik pole toimunud üheaegselt…, ning toimus seni teadmata põhjustel…, kõik selgub teile hiljem – miks leidus muid Inimtüüpe, mis on tänaseks välja surnud.

Nüüdseks teil on vaid üks tüüp inimesi, mis käib planeedi imetajate arengu loogikale vastu.

Selline oli kavand…, selleks kulus 100 000 aastat, et kujundada inimkond selliseks, millisena tunnete teda praegu.

See on teie jutt, Inimlikkuse loomisest, kus teadmised valgusest olid antud inimesele kord aias, rääkiva mao vahendusel…, edasi antud Inimkonnale…, nii on räägitud ühes teie mütoloogias.

Vaimne loogika peaks ütlema teile ette, et kogu ajalugu on üksnes tõelise tõe metafor teadvuses toimuvast nihkest, mis toimus pikema aja jooksul, aga mitte ühe hetke jooksul.

Sama mütoloogia on ilma loomine seitsme päeva jooksul…, mis kujutab vaid numeroloogilist tõde (7 – on jumalikkuse arv), ehk planeedi loomise jumalikku kavandit.

On aeg kasutada vaimset loogikat ka teie vaimse ajaloo õpetuste suhtes – siis nende avanemine muutub imeliseks, ning viib selle veelgi täiuslikuma mõistmiseni.

Nüüd sellest, mis on siis tegelikult teie DNA’s olemas!

See on Plejaadlaste kood…, ja nendelt, kes olid nende ees…, isegi nendelt, kes olid enne neid.

Te pole võimelised seda mäletama, kuna see on nii seatud.

Süsteem, milleks on Akaši salvestised, on häälestuses Maale, kuid teie „jumalik mälu“ kannab teid tagasi algusesse, kus süsteem süsteemi järel on loonud seda, mida võite näha kui jumalikkust Galaktikas ja Ilmaruumis.

Kes nemad on?

Need on teie „jumalikud“ vaarvanemad…, nemad külvasid teisse jumalikkuse seemneid ja nemad naasevad siia.

Kas olete teadlikud, et kõik nad pole Plejaadlased…, vaid kõikjalt üle Galaktika.

Mõistke, et ka nemad esindavad Plejaadlaste seemneid…, ning kaitsevad teid ohtudest.

Te ise poleks seda muidu säilitanud…, kas pole?

„Ohutust mille eest?“ – küsiksite teie.

Ohutuse sfäär

Teie Ilmaruum on täis elu…, kuid miljonite aastate jooksul vaid suhteliselt vähestel planeetidel, kohtades, kus on „DNA looja“, on kujundatud seda kehalikes vormides.

Mõnedesse on küll külvatud, kuid polnud jõudnud tegema sama…

Mõned on isegi välja surnud.

Mõned on küll tehniliselt esirinnas, kuid Jumalikust Sädemest on päris ilma.

Seega…, kuni planeet „teeb otsuse“, ta on kaitstud teiste eluvormide eest, kes oleksid võimelised tooma segavaid häireid sisse.

Olete ümbritsetud olevuste poolt, kes hoiavad teid ohutuses, ning jätkavad seda seni, kuni see planeet, vaid ainus planeet vaba valikuga, ainus käesoleval ajal – teeb oma otsuse.

Olete oma maise teadvusega nurka surutud…, kõik on sellest teadlikud, kuna ise on läbi teinud selle, ning mäletavad seda hästi.

Oo, jaa…, teadvus on muutumas!

Te näete, kui aeglaselt ta muutub…, kuid peatselt see muutumine kiireneb…, selleks ei lähe enam tarvis põlvkondi ja põlvkondi, nagu oli minevikus.

Selle asemel teil seisab ees näha muutusi reaalses ajas…, enam inimestel pole tarvis oodata, kuna nende lapsed kasvatavad suureks oma lapsi…, ning need oma lapsi.

Teie ohutus on kindlustatud kvantiliselt…, ka kolmemõõtmelises ulatuses.

Kuid…, teil peaks olema küsimus: „kõigi nende elude vormide suhtes galaktikas…, kuid kui vanad need siis on? (milline potentsiaal on teadusel edasi liikumiseks ja rännakuteks)… Kas muuplaneetsel elul poleks lihtsam  maanduda, ning kuulutada enda olemasolemisest? Need on ju siin sadu aastaid.

Vastus on tõestuseks sellele, millest räägime.

Nemad on teadlikud, et olete „autonoomsed“, setõttu nad tulevad ja lähevad, luues Maale vaid minimaalseid häireid.

Teadvuse nihke kiirendus

Teie arvates teadus liigub viimase sajandi jooksul kiires tempos?

Jälgige…, mis tuleb teaduse nihkega kaasa.

Vanad energiad puigeldes vastu, jäävad püsima surmani.

Paljud saavad läbi katsutud.

See tähendab samuti…, paljud, kes pole suutelised ületama teadvuse silda, surevad…, kuna Maa läheb üle uuele energiale, seega…, vana energia muutub vastuvõtmatuks.

Inimese loomus on teinud viimase sajandi jooksul tohutu nihke…, olete ju seda märganud…, kas pole?

Paljud ehk ütlevad nüüd: „Olgu, kas peale hommikusööki lähme vulkaanile ohverdama neitsilikkust?“

Te hakkate naerma selle peale, ning ütlete: „Olgu Krayon, see on see, mida tehti vanal ajal.“

Ei, see pole nii! Tsivilisatsiooni ajajoone kohaselt see on see, mida tegite alles eile…, te ei tee ju seda täna…, kas pole?

Kuidas te mõistate seda? Milline on teil selle (ohverdumise) tunnetus?

Te vastate: „See on barbarlus, karjuv, see ei vasta Inimolevuse terviklikusele…, see pole enam vastuvõetav.“

Palju aastaid tagasi teie planeedi tehniliselt arenenud tsivilisatsioonis koguneti ja jälgiti vaatepilti, kus loomad õgisid inimesi…, või jälgisid surmavõitlusi?

Mõõtke seda aega, siis te mõistate, et see polnud kuigi ammu…, nende teatrid on veel püsti  siiamaani.

Mis te sellest mõtlete?

Jõuab kätte aeg, kui näete, et sõda planeedil on samuti vastuvõtmatu, kui eelmistes näidetes.

Idee tappa teine inimolevus mistahes põhjusel näib siis barbarlikuks ja vastuvõtmatuks kellele tahes inimestest.

Paljud naeraks selle üle ja ütleks: „Krayon, see on naiivne. Inimloomus on juba selline ja see on ju ellujäämise instinkt.“

Kallid, see on see, millel seisab ees muutuda.

Te olete kvantilise mõtlemise taassünni üleelamise lävel.

Seda on raske selgitada, kuna inimolevustel on millestki olulisest puudu, mida temal oleks vaja…, kuid teil pole sellest aimugi.

See puudub teil ja te ei tea sellest, kuna seda pole kunagi teil olnud…, uut intuitiivset pärandit.

Lubage mul avada teile ühte-teist.

Need teie seast, kes teavad loomade ilmast, on hämmastuses sellest, mida nimetate „loomade instinktiks“.

Taimetoitlane imetaja toob ilmale poja…, ja see poeg väljub ema üsast juba teadjana…, mõne tunni pärast ta on juba jooksmas koos karjaga

Ta juba alateadlikult teab, kes on tema vaenlased, millised taimed on mürgised ja kus on vesi…, ta tunneb isegi karja „keelt“.

Kas pole see huvitav?

Inimese lapsel selline instinkt on nullis…., peale ühe, kust koheselt leida piim.

Ta peab kõike teada saama ei millestki.

Ta peab õppima, kuidas süüa…, kuidas hoida peos…, kus pool on oht…, ning lõpuks, peab ära õppima inimese keele.

Inimesed sünnivad eimillegiga, ning alustavad nullist – ja nii iga kord.

Te ei tea, kuivõrd veider see on, kuna see on kõik, mis teil kunagi oli.

Te ütlete küll, et see on aju keerulisuse tõttu.

Kuid see pole nii!

See on seetõttu, et te polnud valmis selleks, et miski oleks teisiti…, kuid nüüd on käes see, mis teeb läbi muutusi.

Palun teil kujutada koos minuga järgmist pilti: …inimlaps on sündinud, ning ta teab alateadvuse tasandil kõik, tal on oskus käia ja õpib rääkima kahe aasta jooksul; temal on tarkus, ning temal pole vajadust kõike õppida.

Ta õpib lugema ja mõistma keeli mõne kuu jooksul, kuna ta valdab seda, mida me nimetame Inimese kvantiliseks instinktiks.

Selline laps valdab seda, millest puudub teil teadmine…, kuigi peaks olema.

Nüüd ütelge mulle…, kui see juhtuks nii…, kas näete…, mis võiks juhtuda inimrassiga?

Eksponentsiaalne tarkuse areng.

See, mida vanemad on omandanud, saab edasi antud sündimise aegu…, isegi enamat, kui Akašiga, või keemilese pärandiga.

See saab olema tarkuse ja instinkti pärandamine.

Sellest me pole kunagi varem rääkinud…, kuid edaspidi teeme sellest enam juttu.

Toimumas kvantiline sündmus.

Loomise ajalugu oli külvatud teisse  enam kui 100 000 aastat tagasi Plejaadlaste poolt.

Vaat, kes nad sellised on…, nemad on sellest läbi käinud…, ning neil on samad ajaloo atribuudid, milliseid loote praegu teie.

Kas on teil teada, et teie planeetite loomise lood langevad nende omadega kokku?

Isegi teie religioonides esineb vaimne sündmus, mis toimus teie ajaloos, ehk…, olid inimolevused, kes nägid teie moodi välja, ning samuti said teadmisi Jumalalt.

Pange tähele…, need polnud koopainimesed, vaid need, kes olid teie taolised (kui kaasaegne inimene).

Teie usundites see toimus metaforilises aias, milleks ongi Maa, ning inimkonnale oli antud teadmised polaarsusest…, valgusest ja pimedusest).

See ongi see, mida tegid Plejaadlased üle kogu maa.

Lemuurlased

Lemuurlik energia oli ühise pere grupi oma, ning oli täienisti isoleeritud…, võiks isegi öelda, et see oli esimese koha oma, kuhu saabusid Plejaadlased.

Lemuuria oli mägine saar (Havaii), mis oli puhtama elu vormiga, kui teised saared.

Isegi kõige erinevamatel gruppidel oli siin asumiseks ruumi (territooriumil), mis lõi erinevusi mõtteviisides.

Kuid Lemuuria jäi samasuguseks tuhandete aastate jooksul, mis tegi teda kõige pikaealisemaks tsivilisatsiooniks ajaloos…, kuid täiesti kadunuks teaduse jaoks.

Me rääkisime selle ajaloost varem.

Seega Lemuurlased olid vana Vaimu Akaši vanimateks kandjateks, ning tolleaegse vaimse külvi osa, mis võimaldas üksnes uute vaimude tulekut.

Vaid vähestel Lemuuria vaimulikel olid eelmised elud Lemuurias, ning enamus neist olid naised.

Pea kõik Lemuurlased olid planeedile uutena, mis oli peamiseks aluseks Maa vaimude loomiseks…, – alles nüüd need on kandmas vilja.

Kallid, see on juba viies kord, kui olete kokku panemas „valgustumise mustrit“.

Teil on olnud neli katset, kus te ei suutnud seda etappi lõpuni teha.

Kuid seekord teil on potentsiaali ellu jäämiseks.

Aasta 2012 ja tema energia koordineerivad Galaktilist reastumist.

Antud aja lõiku on vaadeldud kui olulist potentsiaali…, ning iidsed prohvetid nägid seda kui …teie võimalust läbida seda.

Nüüd te alustate sellega peale.

Isegi viiskümmend aastat tagasi polnud potentsiaal kuigi tugev selleks, et viies katse ei jääks viimaseks, kuna vana energia oli sedavõrd tugev…, inimkonna üldise hävinemise ideel olid reaalsed võimalused.

Need, kes loevad seda, on teadlikud sellest…, ning, ehk on märganud, et isegi see on muutunud.

Tulevik

Mõningad küsivad: „Väga hea, Krayon, kuid milliseks kujuneb tulevik? Millised uued teadusharud meil kujunevad? Kui kõik meie evolutsioonist on tõde, siis mida veel võiks oodata?“

Tahaks hetkeks pöörduda tagasi teie kaugete vaarvanemate poole.

Kuidas te oleks neile selgitanud internetti, kui neil polnud aimu kompuutrist?

Kuidas oleks selgitanud kiiret autot sellele, kes ponud veel leiutanud ratast?

Ning…, milleks vaja lennurajale dispetšerpunkti, kui polnud veel üldse inimeste lendamist olnud?

Ma ei saa teile selgitada tulevat, kuna teil pole mõistmisi sellest, mis toimub nüüd ja pärast vahel.

Kujutage vaid…, ilmub informatsioon, millest saab teada vaid üks…, kuid koheselt teavad sellest kõik.

Kas olete võimelised kujutama endale kvantilist instinkti?

See, mis saab teada ühele…, hetkega teavad kõik.

Kui te proovite seda pilti ette kujutada, siis teil tekib ähmane aimdus sellest, mis on tulemas.

See ei muuda valikut…, see muudab tarkuse!

Tuleb aeg, kui füüsika ja teadus sulanduvad teadvusega kokku.

Alles siis hakkate mõistma, et see, mida Looja on teile andnud, jõuab teieni täiuslikus pakendis…, mitte karbikestes, nagu jagavad seda inimesed, ning uurivad siis seda erinevates majakestes…, vaid nii, et kõik saabub koos, kus kõik asjad on kokku põimitud, ning keskelt kaunilt täidetud energeetilise mustriga.

Võib kuluda tuhat aastat, nagu oli neil, kes külvasid seemneid plejaadlastelt, ning neilt, kes külvasid seemneid enne plejaadlasi.

Me räägime siin veidrates terminites, kasutades maiseid aastaid!

Me ei määratle samuti, kui kaua võib kesta „valgustumise silla“ ületamine…, või kaua võib kesta „kvantilise eksisteerimise“ läbimine.

Kokkuvõttes…, mineviku tsivilisatsioonidel kulus tuhat maist aastat üleminekuks vanast energiast uuele…, kuid palju enam selleks, et minna üle kvantilisele kehalikule eksisteerimisele.

Ärge püüdke seda kõike mõista…, teie protsess võib toimuda kiiremini…, või aeglasemalt.

Me üksnes jagame sellist informatsiooni, et näidata teile…, asi toimub aeglasemalt, kui te tahaksite.

Kuid see on ju algus!

Teie – olete iseenda seemned

Maa on teid oodanud!

Loomise koobas, kristallid…, kõik oli teie jaoks valmis.

Iga elu potentsiaalid olid selles, ning teie vaimu energia on olnud neis.

Ärge tehke vigu…, teie vaimu energia oli paigutatud neisse, kes külvasid teid…, ja neisse, kes külvasid neid endid.

Nemad olete teie…, seda ehk on kolmemõõtmeliselt raske mõista, kuna paljud neist on endiselt jälgimas teid…, kuid, kuna teis on olemas nende kvantilise DNA osa, siis osa teist on jätkuvalt koos nendega.

Ärge seni püüdke seda täieklikult läbi analüüsida.

Kallid, te polnud juures üksnes jälgides Maa loomist…, vaid tegelesite teistel planeetidel sellega, mida teete siin.

Meenutusi sellest pole – üksnes potentsiaalne instinkt.

Kõik, kes on siin saalis, kes kuulevad minu häält, või loevad neid sõnu – kõik olete sellest varem läbi käinud.

Nüüd, kallis inimene, ma ütlen kokkuvõtteks…, sa asud täiuslikus kohas.

Sa oled kõrvuti teistega, kes on läbi käinud sama, mis sinagi.

On käes aeg lahendada inimkonna pisiprobleemid, mis on seotud keha valudega ja kannatustega.

On kätte jõudnud aeg lahendada psühholoogilised probleemid (hingelised häired), kuna need asjad ei hakka teid enam teenima.

Te pöörate senist liikumise suunda…, samm sammu järel…, mida nähakse kord kui olulist inimkonna nihet Maa peal. Nüüd on selle algus!

Ehk läheks nüüd 100 – 200 aastat ettepoole…, lähme ühiselt koos  samasse auditooriumisse.

Te näete seal teisiti välja…, asjad on sootuks teistsugused…, ning olete seal endiselt, sest seal on kõik see, mida ise teete siin. (See on Krayoni kirjeldus teie tuleviku elust…, või veelgi kaugemal).

Mõnikord inimene küsib: „Mitu elu on mulle jäänud?“ (Krayon muigab).

Selle asemel te peaks küsima: „Mitu elu Maa peal on mulle jäänud?“ (Krayon muigab laiemalt).

Mitu korda suudate veel seda teha, mu kallid?

Süsteemi eesmärk – tõsta Galaktika vibratsioone, ning olla ümbritsetud planeetitega, mis tõusnud ja vahetanud energiaid teine teisega.

Peatselt hakkate ka ise tegema sama teiste jaoks.

Olete vist aimanud, et seal hakkate tegema ikka sama.

Otse nüüd on algamas teie uus elu teisel planeedil, mis on kaugel siit.

Teine Loomise Koobas on juba kujunemas…, see on teie jaoks.

Ega te pole väsinud sellest kõigest? (Krayon naerab)

Kallis Pere, te olete igavesed ja see on süsteem…, see on suurepärane süsteem.

Kui te pole enam siin, siis mõistate seda täielikult, ning kõigest võtate osa, estiamatta küsimusi.

Te asute muutuste punktis.

Lahkudes siit, mõistke selle aja kogu sügavust.

Pöörake tähelepanu muutustele taevas, kuna need olid ennustatud (ilm).

Ärge kartke eesseisvaid muutusi…, te pole kunagi üksi!

Ja nii see on!

Krayon.

Read Full Post »

                                                  Reaalsuse piiri taga

Kvantiline üleminek juba käimas

Maalaste kvantiline üleminek kuuendasse rassi on juba alanud, nagu kinnitavad seda paljud allikad.

Tuleks ära märkida, et kuuendal rassil pole midagi ühist naha värviga…, see võib tähendada valget, heledat…, esmast.

Rass – on üksnes inimese arengu tase.

Praegusel ajal enamus maalasi kuulub viiendasse rassi.

Aeg üleminekuks uude rassi on juba kätte jõudnud.

Kuuenda rassi inimesi eristab nende tingimusteta ilmaruumilik armastus, loodusega ühtsuse tunnetus, ning kõrge teadvustatus.

Inimesed, kes on saavutanud kõrget teadvustuse arengu taset, mõistavad, et nende ilma kiht sõltub täiesti nende endi tunnetest ja mõtetest.

Milles on kvantilise ülemineku mõte?

Vastavuses tänapäeva kvantilise füüsika saavutustele, meie Ilmaruumi aluseline substants eksisteerib subaatomlikult tasandil, kus energia ja aine muutuvad teine-teist täiendavaks.

Kvant, kui energia ja aine põhiline ühik on fluktuatsiooniks, ehk nähtamatuks signaaliks, mis on eelduseks eelmentaarsetele osakestele, kui ka energia impulssidele.

Suurim energeetiline potentsiaal on kätketud just selles absoluutses peenes tasandis.

Meie käsitluses me vaatleme sageduse muutust ja Maale saabuva energia kvaliteeti, mis mõjutab Maa magnetvälja vibratsioone ja inimese аurat.

Uued vibratsioonid kindlustavad mateeria üleminekut kõrgemale ja peenemale tasemele, ning ruumil muutuda inimkonnale uueks  neljamõõtmeliseks mõõtmeks.

Selline võimas energeetiline mõjutus inimestele ja planeedi magnetväljale tuleb Galaktika sügavustest…, mille tulemuseks on nii inimeste, kui ka Maa vaimse ja füüsilise seisundi muutus.

See pole miski muu, kui Jumalik kavand planetaarses mõõtmes, mille mõte seisneb inimese üleminekus…

Mõnele see on sunnitud üleminek uuele kõrgema loomuga tasemele, moraalsusele ja vaimsele puhtusele.

Meie planeet pole tingimata esimene, ega ainus, millel teostub kvantiline üleminek…, kuid ainus selles, mis saab olema esmane…, see on Ülestõus.

Peamiseks saab siin olema mitte kolmemõõtmelise ruumi muutumine neljamõõtmeliseks, vaid inimkeha ja Maa kehade mateerialik muutumine, mis saavad edaspidi veelgi peenemaks.

Aja ja ruumi mõõtlikuse muutumine tuleneb juba mateerialikuse teisenemisest.

Kolmemõõtmeline ruum erineb neljamõõtmelisest sellega, et esimesel juhul objekt on vaadeldav kolmes koordinaadis…, aga teisel – neljas koordinaadis.

Kujutada neljamõõtmelist ilma pole praegu praktiliselt võimalik, isegi olemasoleva kahe tunnuse kohaselt…, …horisondi puudumine…, ning, mistahes objektile tähelepanu koondamine toob selle lähedale.

Ruum sellises mõõtmes on ammendamatu, seega…, ei tule sellist asja, et pole kusagile panna…, või midagi ei mahu ära.

Uues mõõtmes aja mõiste kaob…, tuleb igavese liikumise rahu, – mingi sündmuste järjepidevus.

Teile see võib ehk näida, et kõik asub reaalsuse piiride taga…, kuid avaneb võimalus jälgida minevikku kõrvuti käesolevaga, või näha selles isegi tulevikku.

Võimalik, ehk olete juba küsimas: milleks seda kõike vaja…, milles on kvantilise ülemineku mõte?

Kõik on lihtne: – inimese evolutsioon on jõudnud tupikusse…, te näete seda, tunnetate ja mõistate sündmuste järgi, mis toimuvad viimaste aastakümnendite jooksul.

Mis on toimumas teie ümber olevas ilmas üldse?

Kinnijooks materjaalses heaolus…, sõjad…, kuriteod.

Kas te ei tunneta end kanakuudis olevana, kus nokitakse neid, kes on lähedal…, pasandatakase neile, kes on madalamal…, vahitakse tagumikku neile, kes on kõrgemal?

Jumalik kavand on tõemeeli täiuslik ja õigeaegne.

Kui mitte võtta ette midagi nüüd, siis inimkond hukutab mitte üksnes end, vaid ka imelist planeeti Maa.

Kvantiline üleminek – see on piir tumeda mineviku ja helge tuleviku vahel.

Planeedi tulevik on Looja kätes.

Suure Kosmose sooviks on säilitada tsivilisatsioon…, ning puhastus on reaalsus…, on kvantiline üleminek…, on ühese jumaliku teadvuse loomine.

See on vältimatu, kuna Maa üleminek ise on mikrolelemendiks Ilmaruumilikus protsessis, mis haarab endasse paljusid Galaktika ilmasid ja planeete.

Кvantiline üleminek on seotud võimsa energeetilise impulssiga, mis uheb juba meie planeeti.

Ilmpulss mõjutab mitte üksnes Maad, vaid kogu temal olevat elu.

Osavõtjaks saavad kõik, sõltumata sellest, kas on soovi selleks, või mitte.

Uks üleminekuks uude mõõtmesse on avatud kõigile.

Kuid Jumal jätab siin inimesele endal valida.

Inimesed, kes ei soovi areneda vaimselt, jäävad tihkesse astraalsesse kehasse ja lähevad teisele planeedile üle, kus elamistingimused on sarnased maa omaga.

Kõrgema teadvuse kontrol ja maalaste abistamine kõrgemalt poolt jätkub kogu kvantilise ülemineku aegu.

Muude tsivilisatsioonide esindajad on juba Maal.

Nagu Piiblis on mainitud, et vaimne vastustus ja missioon lasub 144 000 inimesel, kes on oma arengus jõudnud kaugele edasi, võrreldes põhilise elanikke massiga.

Vaimselt edasi jõudnud maalased on kehastunud selleks, et olla ülemineku aegu avangardiks.

Kuid Looja ei piira avangardi arvuga 144 000…

Mida enam tuleb vaimselt arenenud inimesi, seda parem.

On veel aega vaadata oma elu üle, ning mõista inimese määratlust ja tema eesmärki…, mitte kehana, vaid teadvusena.

Kvantilise ülemineku ohutus on samuti tagatud.

Peamiseks ohuks ülemineku aegu on võimas energeetiline kiirgus, mis jõuab Maale Galaktika keskmest.

Planeedil on juba olemas kookoni taoline kaitse, mis töötab aku põhimõttel – kogudes kogu tulevat energiat, ning andes välja vajaduse kohaselt.

Just see väline planetaarse tsooni kaitse võimaldab vältida globaalset katastroofi.

Mis puutub sisemist ohtu, siis see tuleneb inimesest endast…, see on kõrgendatud emotsionaalsus…, psühhiline pinge…, ja negatiivne mõtteviis.

Sisemine ohutus saab lahendatud läbi infovälja: vabavaliku võimaldamine – kas võtta osa kvantilsest üleminekust, või mitte…, praktilise abi osutamine neile inimestele, kes tegid otsuse –kasvada vaimselt…, abi osutamine maalastele, kes keeldusid vaimsest arengust.

On ette nähtud kehade tugevdamine räniga, et ta peaks kõikidele koormustele vastu, mis tekivad ülemineku aegu.

Peamine koormus tuleb planeedi elektri magnetvälja vibratsiooni tõusuga…, seega, tõstes inimese vimbratsioone, üleminek teise mõõtmesse muutub ohutuks.

Vibratsiooni madaldamist soodustavad lihatoit, alkohol, narkootikumid, väline negatiivne informatsioon (televisioon, muu meedia), raske muusika ja lugemus, pere ja ühiskonna ebameeldiv vaimne-kõlbeline atmosfäär.

Tõsta oma vibratsioone, ning arendada kõrge vaimsusega аurat on võimalik vaid loobudes kõigest negatiivsest…, ning rakendades vaimseid praktikaid, meditatsiooni ja palve näol, tänudega kõige olevale.

Peamine…, pidada meeles, et teie elu sõltub üksnes teist endist…, teie mõtetest…, teie käitumistest…, teie otsustest.

Ka vastutust tuleb kanda üksnes teil endil!

Read Full Post »

Tunnel – 23.08.2012

Tunnel

Jan Lõsakovi vahendusel

 23 august 2012

 

Mõnikord, ehkki viimasel ajal aina tihedamini, ma pöördun oma teejuhtide poole oma isiklikes küsimustes.

Vastus, mida ma seekord sain, polnud üksnes mulle midagi selgitav, vaid andis üpris ülevaatliku pildi, mille ma tahaks siin teile ette tuua.

Kujutage ette mägede keerulist maastikku, mis on läbi põimitud suure hulga teedega…, igaüks neist oma sõlmedega…, tõusudega ja langustega…, ümbersõitude ja sirgete, või auklike lõikudega…, kohati mõned lähenevad ja ristuvad, teised jälle sedavõrd kaugel, et nende ristumine või lähenemine isegi teoreetiliselt ettekujutamine on välistatud.

Neil kõigil teedel inimesed käivad ja sõidavad.

Need teed pole lihtsad…, neil liikuda on võimalik vaid ühes suunas – vaid edasi.

Neis on midagi transportöörlintide taolist, või metroo eskalaatori sarnast.

Kui te isegi tahaks liikuda vastassuunas ja teete selleks pingutusi, teid ikkagi viib õiges suunas, ehkki seekord – selg ees.

Selliseid teid on uskumatult palju ja need kõik on erinevad…, kuid viimasel ajal nendel teedel vilgub aina tihedamini üks ja sama teemärk… „TUNNEL“.

Tee käänakute ja pöörangute tõttu seda pole veel kõigile näha…, kuid neile, kes püüavad sõita selg ees, pole loomulikult üldse näha…, ometi see on siiski ees.

Kõik meie teed, jäädes mingil viisil eraldi, jõuavad ruumidevaheliselt ühe ja sama tunneli juurde…, pole mingit võimalust sellest mööduda.

Kõik meie, nii või teisiti, kas igaüks eraldi, või kõik üheaegselt, peame sellest läbi minema.

Mõningad neist, kes on keskendunud oma liikumisele, või oma uudishimu tõttu armastab kiigata kaugele ettepoole, juba võib märgata selle sissepääsu tumedat kaart, mille kohal säravad punased numbrid… – 12:12.

On arvata, et tunneli väljapääsu kohal säravad rohelised numbrid… – 21:12, ning selle taga kõik teed lähevad taas lahku…, igaüks omas suunas.

Kuid selles seisab meil ees igal ühel endal veenduda.

Selle tunneli vältimatuks omapäraks on pimedus…, mis pole sarnane ühegi hästi korraldatud ja ohutu, ning valgustatud tunneliga, millistega on paljud harjunud.

Ainsaks vahendiks, mis kindlustaks ohutust selles tunnelis, on sisemine rahu ja keskendumine toimuvale endale…, ainsaks valguseks – on enda isiklik sisemine valgustatus.

Paljusid see hirmutab pisteteni…, mõningaid sedavõrd, et nad on valmis tegema KÕIK, et pääseda sellest läbipääsust…, kuigi AINSAKS võimaluseks sellest pääseda – on hüpata sellelt teelt maha, veel suuremasse TUNDMATUSTESSE.

Ja nii nad teevad, eelistades mitte kiigata enda sisemusse, et näha ja arendada oma Valgust, kuna selline protsess näib neile veel hirmutavamana, kui tunneli pimedus.

Teised jälle mõistavad, et nad on kõigiti väsinud, ning lihtsalt ei suuda, või enam ei jõua arendada seda Valgust endis…, ning ainsaks võimaluseks neile on just see hüpe.

Kuid ülejäänud, nii või teisiti, teadlikult või alateadlikult, avatult… – kas-või selg ees, liiguvad selle tunneli poole.

Tunnelini on suht vähe maad.

Polegi enam palju aega ja vabadust manöövriteks.

On mõtekas vähem tõmmelda, ning võimaluse korral keskenduda peamisele, mis aitab suhteliselte kergelt ja ohutult läbida läbipääsu…, ehk keskenduda iseendale ja oma sisemisele Valgusele…, selle avastamisele endas ja ekraanide puhastamisele, mis varjavad valgust.

Mida puhtamaks muutuvad ekraanid, seda eredamaks muutub väljaspoole valguv valgus…, seda valgemaks ja lihtsamaks muutub tunnelist läbiminek.

Muidugi on võimalus teha nägu, et pole midagi sellist…, jatkata tavalist „tõmblemist ja vaimset vaevlemist“…, või liikumist selg ees.

Muidugi sellisel juhul on oht, et tunnel tabab sellist inimest temale ebamugava seisundi ootamatusega: kas külg, või selg ees…, või igatsusega silmis vaadata minevikku kaduvat sissepääsu eredat valguse täppi.

Vaevalt selline seisund oleks produktiivne…, kasvõi püüd kähku kuidagi ringi pöörata, et orienteeruda pimeduses.

Kui see on vältimatu, siis oleks parem siiki kuidagi valmistuda selleks juba varakult.

Muidugi see viib meid vältimatult kusagile välja.

Ma usun sellesse, et see polegi nii hirmus…, ka kaar numbritega 21:12 on tõepoolest olemas, ning märgistab tunneli lõppu ja väljapääsu uude orgu.

Igaljuhul minu teejuhid väidavad seda.

See pole esimene selline läbipääs meie ajaloos…, pole ka viimane.

Kogu meie elu ja ajalugu on tsüklilised – „spiraalsed“.

Ma usun samuti, et uus org on milleski tasasem, vastuvõtlikum ja helgem, kui tänavune, ning tean, et meie teed jooksevad taas lahku, kõigi oma erinevustega.

KEEGI MEIST ei jää peale läbiminekut ENDISEKS.

Sellise läbimineku (iga sellise) eesmärgiks on ilmselt just see.

Read Full Post »

Kuidas teostus Ilmaruum

Mis toimus 18 augustil

Tervitan teid, Galaktika Lapsed.

Tere, Päikeselised Inglid.

Tere, mu Lapsed!

Olen El Morya.

Täna teeme juttu sellest, mis toimus selle aasta 18. Augustil…, selle päeva sündmustest, kui toimus esimese Lemuurliku Kristalli Atomaruse pühitsemise tseremoonium.

Paljud Valguse Töötajad tunnetasid õieti – see oli eriline päev, kuna antud ruum-aja lõigul oli läbi viidud eriline Valguse Töö ja mitte üksnes planetaarse loomuga.

Töö mõõtmed olid suure mahukusega ja isegi… eriti suurejoonelised.

Sellest tahaksin anda teada teile, mu päikeselised.

Kristalli aktiveerimiseks päev muidugi polnud juhuslik.

Numeroloogia kohaselt 18.08 on „kaheksa“ (1+8+8=17=[1+7]=8), ehk „lõpmatuse kaheksa“, millest on teil ammu teada.

Sellisel päeval on kohane viia läbi töid ilmaruumilikus ulatuses…, tõemeeli, ilmaruumilikega ja piiramatude perspektiividega.

Just selline Valguselik Ettevõtmine toimus sellel päeval.

Oo, mu lapsed…, kui te oleks saanud näha kogu pilti – kasvõi seitsmemõõtmelisuse ulatusest…

Paljuarvulised Aštar Šermeni Vägede Flotiilid võtsid sisse kohad planeedi ümber, reastudes keerulises paljumõõtmelises geomeetrilises korras.

Nende peamiseks eesmärgiks oli energia voogude ja impulsside vastuvõtt, mis voogasid Siirus „S“ Päikeselt, ning suunata need planeet Maa eri keskustesse.

Mõningad Kõrgemad Jõud „tähelise dessandina“ laskusid kõrgemates mõõtmetes planeet Maa pinnale.

Nagu mõistate, selle dessandi ülesandesse kuulus keeruliste Valguse Tööde läbiviimine.

Seekord juhtisid tööd… Laertid – Galaktikavahelise Ruum-Aja tervendamise esindajad.

Siiriuse Helesinise Roosi Orden on selle filiaali üheks teenistuseks, mis esindab seal meie Linnutee galaktikat.

Galaktikatevahelise ja galaktilise Vabade Ilmade Föderatsiooni Teenistuse poolt oli 18. augustil avatud 16 portaali, mis ühendasid erinevaid ilmasid ja erinevaid mõõtmeid.

Need portaalid olid loodud kõrgemate mõõtmete energiate saabumise eesmärgil…, ja ka vastupidi.

Paljud Teenistused väljusid niinimetatud “nullpunkti“, mille kaudu teostati „suur ümbersuunamine“ uutesse teostavatesse ilmadesse.

Vastav töö teostus mõõtmete harmoniseerimiseks.

Põhiliseks osaks selles töös – mõõtmete ja planetaarsete sageduslike vibratsioonide kokku häälestus Maa, inimkonna ja kõigi planetaarsete eluvormide harmooniliseks Ülestõusuks.

Üheks oluliseks suunaks sellel 18. augusti päeval oli Lemuurliku Kristalli Atomaruse aktiveerimise tseremoonium.

Täna tahaks põhjalikumalt peatuda Lemuurlike Kristallide osast inimeste, planeedi ja Ilmaruumi tulevikule.

„El Morya, kas tõesti mingid planetaarsed kristallid on sedavõrd olulised isegi kogu Ilmaruumile?“ – võivad üllatusega küsida paljud Valguse Töötajad, kes on jälgimas ühist projekti „Ülestõus Idas“ ja „Ületõus Läänes“.

Arvan, et sellele küsimusele vastate ise, kui saate teada, millega on tegemist, kui aktiveerite kõik Lemuurlikud Kristallid.

Seega…, mis on oma olemuselt Lemuurlikud Kristallid?

Oma olemuselt – need on paljumõõtmelise inimese genoomi osad, mis on arenemas uskumatu kiirusega, korjates enda Minasee paljude planetaarsete eluvormide kogemusi.

Iga Lemuurlik Kristall on omal viisil paljumõõtmeline „munarakk“.

32 „munarakku“ Idas (planeedi vasakpoolses poolkeras) ja 32 „munarakku“ Läänes (planeedi parempoolses poolkeras) toovad ilmale UUT, KVALITEEDILISELT TEISTSUGUST „PALJUMÕÕTMELIST „MUNARAKKU“.

See ongi salapärane 33 Kristall, millest on teil väga vähe teada.

33 Kristalli sünd toob PÕHJALIKUD MUUTUSED Inimkonna Paljumõõtmelises Genoomis.

Kaasaegsetele inimestele tuleb ALGNE KRISTALLNE LOOMUS tagasi, mis seob neid Kosmiliste Sugulaste kristallsete omadustega.

Paljumõõtmelisse genoomi sünnib 48 uut kromosoomi, mis toob uut kollektiivset teadvust inimkonnale tervikuna ja igale inimesele eraldi.

Läbi paljumõõtmelise Inimgenoomi hakkavad aktiivselt muutuma kõik DNA magneetilised kihid…, samuti ka teie esimene mateerialik DNA kiht.

Neljamõõtmeliste kehade genoomis toimuvad kvaliteedilised ja kvantilised muutused.

Tänapäevase põlvkonna genoom saab uue inimrassi aluseks.

Ilma „uue paljumõõtmelise munaraku“ loomiseta…, ilma 33 Kristalli loomata, pole Paljumõõtmelise Inimese Genoomis muutused võimalikud…, järelikult pole võimalikud struktuurilised ümberhäälestused teie DNA kihtudes.

Kristallid Siiriuselt (Lemuurlikud Kristallid), mis kannavad enda Minas 64 ilmaruumi programmi, annavad paljumõõtmelisele Inimgenoomile edasi unikaalset Ilmaruumilikku kogemust.

Viimasel ajal on teile palju räägitud, et olete eksperimentaalne rass, millele on pantud suured lootused.

Peale selle…, kui teie Kõrgemad Minad on lõpuks ületanud tehnogeensusesse naasemise kriisi ja valinud Loomuliku Arengu Tee, inimkonna tulevik on kvantiliselt muutunud.

Esimesest Harmoonilisest Konvergentsist, meie viljaka koostöö alguse hetkest, on möödas 25 aastat.

Nüüdseks olete oma tuleviku variandis oluline rass, kes aitab kogu Ilmaruumil areneda evolutsiooniliselt.

Teie paljumõõtmeline genoom rikastab tulevikus teiste rasside genoome, tänu millele nemad saavad evolutsioneeruda edasi.

Seega, seos on järgmine: Lemuurlikud Kristallid – on uue Paljumõõtmelise Genoomi looming…, uue Inimrassi arengu programm…, programmide edasi andmine teistele rassidele…, Ilmaruumi evolutsiooniline areng.

Kas see pole liiast suursugune teie jaoks, mu kallid?

Ei…, üldse mitte…, see on teie tõeline suursugusus, mis on vaid naasemas teile tagasi!

Valguse Töötajad, teie valguse töö võib kutsuda esile irooniat, usaldamatust ja vastuvõtmatust neil, kes pole seni veel sellest osa võtnud…, seda enam neil, kes eitab Valguse Pere ja Valguse Olevuste olemasolu, kes elutsevad kõrgemates mõõtmetes.

Nende usaldamatust ja irooniat võtke vastu läbi armastuse…, nemad ju on – teie ühise kogemuse osa.

Ka enda suursugusust võtke läbi armastuse …, kuna teie suursugusus ilmneb üha enam ja enam…, ning see suursugusus avaldub selles Valguse Töös, mida teostame koos.

Valguse Pere tunnustab eriti neid, kes töötavad tihketes mõõtmetes…, kelle hulgas olete ka teie, mu lapsed…, eriti tunnustatute seas!

Seega…, meie, Valguse Pere ja Valguse Aktsioonist osavõtjad, oleme 18. Augustil sisenenud „nullpunkti“, ning selle punkti kaudu oleme edastanud osa Paljumõõtmelisest Inimgenoomist.

Kuhu?

Teise Ilmaruumi…, sellesse kuueteistmõõtmelisse Ilmaruumi, mida oleme teostamas.

Teie Ilmaruumi ruum-aja punktist vaadates seda pole vaid veel eksisteerimas…, kuid Ilmaruumiliku Keskse Päikese vaatekohaselt see on jälgitav…, ning vaadeldav, kuidas see areneb.

On kohane isegi – viia arengusse sisse korrektiive!

Seega – 18. august – meie…, kolmeteistmõõtmelise Ilmaruumi Pere, koos kehastunud Valguse Töötajatega, läbi erilise portaali planeet Maa keskmes edastasime energeetilist informatsiooni kuueteistkümnelise Ilmaruumi arengu korrigeerimiseks.

Sellele Ilmaruumile, mis on meile „Tütar-Poeg“…, kuid neile oleme – „Ema-Isa Ilmaruum“.

Paljud Valguse Töötajad…, „Idamaade Ülestõusu“ projektist osavõtjad…, ning paljude muude projektide ja töövormide osavõtjad, kes on seotud Esimese Harmoonilise Konvergentsi 25-aastapäevaga, on teinud koostööd UUE ILMARUUMI KAASLOOJATEGA.

Lastes oma kehadest läbi energiaid, ning korrigeerides selle kulgemist, olete loonud Vaimseid Geomeetrilisi Vorme…, aktiveerinud Kristalle…, saatnud TEOSTUSELE LOOJA ARMASTUST.

Las asuda kõik paika…, las suursugusus naasegu üha enam ja enam teie südameisse.

Naasegu ta isegi siis, kui teie lähedased ja võõramad irooniliselt muigavad ja vangutavad päid…, kuni neil ei avane võimalus hinnata kogu teie Ilmaruumiliku Valgustöö väärtust.

Kuid sellel päeval, 18. Augustil 2012, olete teinud viljakat koostööd Uue Ilmaruumi Kaasloojatena.

Ükskõik, mis ka ei toimuks nüüd selles ilmas, sellest päevast peale kõiki ülesandeid hakkate lahendama Ilmaruumi Kaaslooja tasemel.

Mu Päikeselised Inglid, te lahendate kõik ülesanded, kuna teie südameis on olemas väga tähtis TRIAALSUS: PUHAS KAVATSUS…, ARMASTUS…, ja LOOMINGULISUS!

See „püha kolmainsus“ lahendab kõik selle Ilmaruumi ülesanded!

Ja nii see on! Tõemeeli on nii!

Armastusega Looja südamest, teie El Morya.

Read Full Post »