Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2012

Mul on suur au OLLA!

18/08/2012 Barbara Besseni vahendusel

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Saint-Germain võttis enda deviisiks väga targad sõnad: „Mul on suur au OLLA!“

Mida see tähendab?

Ta teadvustab ja austab ennast täielikult.

Ta räägib Olemise Ühesusest: „Mul on suur au OLLA!“

Ma tahaks paluda sind…, kui sul on veidi  aega, siis avane nende sõnade energiale.

Kas sinu olemine on sinu jaoks auks?

Kas sa austad ennast?

Paljud inimesed pahandavad enda elu üle…, see võiks olla neil teistsugune.

On oluline võtta Olu sellisena, nagu ta on…, muutes ja ühtlustades seda kogu olevaga.

Sa pole teadlik sellest, mida sinu Kõrgem Mina on sulle ette valmistanud.

Või oled temalt küsinud seda?

Kas oled esitanud kõige tähtsamat küsimust: „Mida ma peaksin teadma nüüd…, mida pean tegema ja mida mitte?“

Sinu Kõrgem Mina teab sinust kõike…, sinu eludest…, sinu integreerimata ja laiali pillutatud hinge osadest.

Ta on teadlik ka sinu muudest fragmentidest, mis on saadetud läbima maiseid kogemusi, need on sinuga tihedalt seotud…, olete ju ühtsed.

Sinu Kõrgem Mina on seotud teiste Kõrgemate Minadega…, sa oled suur rühm – sa pole üksi.

Kas pole kaunis – olla rühmas?

Ole kindel…, kõik otsivad teine teist ja püüdlevad täiuslikkuse poole.

Sulle on tuttav üksinduse tunne, kus pole võimalik midagi näha, ega mõista, mis on toimumas.

Teie, kallid inimesed, otsite partnerit, et saaks täiendada end ja tunda terviklikkust.

Austa end ja tea, et oled täiuslik!

Sulle vaid näib, et oled oma jumalikusest eraldi.

Sinu Kõrgema Mina Teekond Ühesusse, mis on seotud teiste Kõrgemate Minadega, kulgeb läbi su Vaimu paljude tahkude…, su tõelise Vaimu.

Vaata end…, oled kaunis olevus, kes teadvustab seda, ning mõistab, et „ma ei saa olla üksi“.

Sa pole kunagi üksi!

Neile, kes on läbimas neil aegadel palju muutusi, kannatab läbi ülemineku, või kaotab palju sõpru ja lähedasi…, ma ütlen: teadvustage, et kaotused on vaid näilised.

See, kellest tunnete puudust, on teie kõrval…, nagu teisedki, kes teistes eludes on teie kõrval olnud ja tihedalt seotud teiega…, nemad on siin! Keegi pole kadunud!

Sa pole vaid eesriiet veel kergitanud.

Seda puhutakse minema üha enam ja enam, ning sa astud Armastuse Sillal kõigi poole, keda vaid soovid. Eraldumist pole !

Räägi nendega, keda pead lahkunuks…, räägi oma südame sügavustes.

Pöördu nende poole ja räägi, mis viib sind edasi…, mis haavab sind ja miks oled mures.

Ütle oma valu välja ja lase sellest lahti.

Tunneta, kuidas tuleb eetrist vastus: „Ära nukrutse…, kõik on korras…, oled vaid teistes võngetes…, hingetõmbe kaugusel…, ega pole sa minust lahus!“

See on ka inimestest, kes on eraldatud sinust ruumiga…, sa saad nendega rääkida kõrgemal tasemel.

Ühesuse tunne kõigi inimestega ja olevustega on mõistmiseks tänasel päeval olulisem.

Sul pole võimalik olla üksi…, – see pole võimalik!

Oleme kõik omavahel seotud ja lähtume Jumala esmasest mõttest, mis ühendabki meid!

Aga nüüd tunneta mind enda kõrval seismas…, tõstan oma käe su õlale ja tahan ütelda – olen su kõrval…, tunneta…, esita küsimusi, millistele oled alati tahtnud selgitust saada.

Tee seda nüüd…, uskudes endasse…, lükkamata edasi, arvates et ei suuda.

Olen Krayon…, reaalne…, ja sinu kõrval.

See on Jumalik Tarkus.

Sukeldu minusse…, ja sa oled kõrge sagedusega tasemel…, tunneta seda.

Mis eristab meid teine teisest?

Vait sageduste tase…, kuid ka see on muutumas.

Sa pead uskuma endasse…, austama ennast!

Ütle endale taas ja taas: „Mul on au OLLA!“

Ma tänan Saint-Germaini tema tarkuse eest.

Ta naeratab, olles minu kõrval.

Ehk sa tahad midagi ütelda temale?

Tunneta, kuidas ta paneb oma käe su teisele õlale…, kui Vennaskonna sümboli, millesse ta kuulub.

See on Suur Valge Vennaskond, mis on Galaktika selle sektori teenistuses.

Kallis Inimene, sa oled kaunis, armastust ja austust väärt…, kes on avamas sisemist nägemist, et näha meie Ühesust!

Sügavas armastuses ja tihedas ühenduses,

Krayon.

Read Full Post »

Suur Üleminek 

Teadvuse korrektsioon

2012.08.07 Jelena vahendusel

 

Olete sisenemas Muutuste suurde faasi, mille käigus toimub mitte üksnes teie kehade korrigeering ja häälestus, nagu oleme juba rääkinud, vaid massilises korras toimub ka teie Teadvuse korrigeering, ehk teie kõigi kehade tegeliku tunnetuste analüsaatori korrigeering tegeliku reaalsuse suhtes.

Mida korrigeeritakse?

Teadvus ja teadvustus on kõigis teie kehades erineval intensiivsuse tasemel…, igal ühel omal ühendumise tasemel üleüldise Ilmaruumi Teadvusega.

Teil seisab ees üleminek Neljandasse Mõõtmesse, ning teie tunnetus ja teadvus peavad häälestuma vastavusse uue reaalsusega, mis on ümbritsemas teid.

Me sageli kasutame analoogiaid, et oleks teil arusaadavam.

Näiteks…, lineaarses reaalsuses näete vaid ühte kindlat kolmemõõtmelise reaalsuse objekti…, kuid üleminekul neljamõõtmelisesse reaalsusesse lisandub liikumise vektor.

Kõik looduses ja ilmaruumis on pidevas katkematus muutuses, ehk liikumises…, pole midagi pidevat ja muutumatut.

Isegi esemed, mida näete iga päev ja millistel, teie nägemise kohaselt, on alaline kuju ja välimus, muutuvad samuti…, ehkki asi pole selles, et need kuluvad…, vaid selles, et need läbivad pidevaid katkematuid sisemisi muutusi raku tasandil – subaatomlikul tasandil.

Kivi on teie nägemise kohaselt liikumatu, kuid tegelikult ta muudab pidevalt oma struktuuri ja helendumist, oma omadusi ja iseloomu.

Teie teadlaste seadmed ei ole veel suutelised fikseerima selliseid võnkeid, kuna ka nende areng kujuneb samuti ebalineaarselt.

Seega…, te näete eset, ütleme… kera, kindlas värvis, mõõtmes ja tiheduses…, kuid neljamõõtmelisuses lisandub liikumise vektor, ning te näete (see sõna pole päris õige) seda kera pigem kui pidevat muutuvat objekti…, mis olekski vikerkaarelisuse mõistmine.

Ka teised infokanalid räägivad teile neist vikerkaarelistest ilmingutest ja tunnetustest.

Vikerkaarelisus on tajumise hetkel määratletav objekti helendumise värelusena.

Nii et ilm, kuhu lähete üle, on otseses mõttes vikerkaareline…, ja ta on kaunis.

Muidugi vikerkaarelisuse all on silmas peetud mitte üksnes vikerkaare seitset värvi, vaid hulganisti muid omadusi.

Juba praegu paljud teie seast on võimelised nägema esemeid vikerkaarelises olekus…, mis on mõneti tajutav mitte nägemisega, kuna ta pole teil selleks veel häälestunud, vaid energeetiliselt…, näete energiate lahvatusi…, midagi aura taolist…, või mõningate objektide helendumisena – mida võtate peegeldusena, või juhusena.

Me oleme juba kinnitanud teile – usaldage endid…, usaldage enda tunnetusi!

Pole midagi võimatut teie jaoks…, ei selles ilmas, ega teises.

Võtke teid ümbritseva vikerkaarelisuse tegelikkus vastu – maailm hakkab särama värvides!

Kuidas?

Kuulake endid…, vaadake, jälgige…, teie nägemisaparaat kohaneb aegamisi sellega, ning seda selgemalt suudate eraldada.

Kui te pole muutusteks valmis, siis teie nägemuslik tunnetus on otseses mõttes rabatud (me ei räägi teie silmadest sellisel kujul, kui need on teil käesoleval ajal).

Nagu on teil raskusi pikemat aega vaatamisega päikesesse, ilma silmade kahjustuseta, nii tekib raskusi orienteerumisega uues ilmas.

Praegu peate olema eriti tähelepanelikud, teadvustatud ja vastuvõtlikud.

Peate märkama kõiki muutusi oma teadvuses ja vastuvõtlikuses, mis toimuvad lausa teie silme all…, ega mitte lüüa neile käega.

Alustage endist…, oma tunnetustest…, märgake nende varjundeid ja nüansse.

Selleks läheb tarvis keskendumist tunnetusele „siin ja praegu“ …, millest on teile juba korduvalt räägitud.

Oleme samuti rääkinud, et „siin ja praegu“ olemasolu on elu protsessi ja tsükli katkematus.

Jagades oma eksisteerimist hetketeks, te LÕHUTE ENDA olemise seoseid.

Kogu olemuse vikerkaarelise oleku toomist esile aitab meditatiivne praktika.

Me muidugi mõistame, et kiire elu tõttu te ei jõua alati teadvustada, kus ja miks olete (peame silmas Ilmaruumilikke mõõtmeid).

Kuid leidke iga päev kasvõi tunnikese sukeldumiseks meditatiivsesse praktikasse, et laskuda ümberolevasse tegelikusesse – saades nii vikerkaarelisuse vaatluslikkuse ja tunnetuslikkuse praktikat.

Seda teha on kõige parem looduses.

Tõime näitena küll kera.., kuid püüdke tajuda ka elava olevuse vikerkaarelisust.

Jälgige taimi…, ka nemad koos teiega lähevad üle teise mõõtme olekusse.

Jälgige teie ümber olevaid inimesi…, ärge vaadelge neid ilu kaanonite kohaselt…, vaid püüdke vaadelda neid nende olemuse vikerkaarelisuse kohaselt.

Te mõistate seda, kui hakkate keskenduma neile.

Märkate nende silmis uut valgust…, märkate keha helendust…, tunnetate energia laineid, mis lähtuvad nendest.

Harjuge selle seisundiga.

Teiseks – teie energeetiline tunnetus ja praegused tunnetused – on kõige peamised…, usaldage neid!

Teie tunnetused ütlevad teile ette ja lisavad teie valguse kehale jõudu.

Uues ilmas te ei hakka nägema – hakkate tunnetama!

Kuidas anda edasi tuule puhangu tunnetust – kas vaid õhuvoolu surve suunaga?

Kuidas anda edasi mere tunnetust?

Oo, jaa…, see on eriline teema!

Teie ookean – see on teadvust omav elav organism…, alates vee piisast ookeanis, kuni vaaladeni selles.

See on ühene organism, mis on harmoonias kogu planeediga.

Seega…, kas, laskudes merre, te tunnetate vaid keha puudust veega?

Ei – miskit enamat.

Kuidas anda lõpuks edasi lõkke tunnetust…, kas vaid valguse ja soojuse effektidega?

Siiski ei!

Te ju nii armastate vaadata tuld, vett…, armastate tuult, ja heita pikali maa peale.

Me räägime energiatest, millega on läbistatud kogu elav planeedil (elutu pole miski).

Praegu tunnetate neid energiaid alateadlikult…, tahate nõjatuda puule…, pakub naudingut ujuda meres…, vaadates tuld, kukute reaalsusest välja…, ja nii edasi.

Uues ilmas hakkate tunnetama seda vahetult, ilma vastavate füüsiliste filtrideta.

Teie Ilma ja Ilmaruumi näete valgusliku hologrammina.

Oleme juba rääkinud valgusniitidest, mille vahendusel saavad teie kehad kanduda mistahes (õigemini igasse) ruumi punkti…, tunnetada valgust ja värvi, mis lähtub igalt elavalt olevuselt, ning avastate, et need ei vasta alati füüsilise ilma värvidele.

Teie tunnetuste tase avardub tunduvalt.

See ei saa veel olla ilmaruumiliku tunnetuse tase…, ehkki tunduvalt laiem.

Muutuvad kättesaadavaks helid seni kättesaamatu spektri ulatuses ja uute värvide võnked – ja…, vikerkaarelisus!

Esmalt paljudele, eriti selleks veel mitte valmis olevatele, tekib raskusi tunnetusega…, paljudele see osutub kakofooniaks ja segaduseks…, teatud mõttes võite jääda isegi pimedaks ja kurdiks.

Just seetõttu väheste ettevalmistustega pole võimalik näha ingleid, on võimalik vaid tunnetada nende juuresolekut…, et säilitada oma füüsilist aparaati.

Helendumine, vikerkaarelisus ja nende olevuste energeetiline täituvus on sedavõrd suur, et otsese mõttes võite pimedaks jääda.

Mõningad teie seast näevad neid unes.

Seega…, alustage teid ümbritsevate esemete ja elavate olevuste energiate tunnetamisega, mis edastuvad teile…, siin on teile abiks tunnetused, mida on teie Looja poolt antud teile.

Mida tunnetate nähes liblikat ?

Mida tunnete, nähes merd?

Usaldage oma tunnetusi ja võtke need endasse…, kui need ei too teile negatiivseid tunnetusi.

Kui see pole nii…, siis peate mõtlema enda üle ja kuulatama endid.

Millised tunded tekitavad ebamugavusi?

Tegelikult kogu Ilmaruumis ja teie Ilmas on kõik häälestatud vikerkaarelisuse tunnetustele.

Kui teil on probleeme – kuulatage endid…, mis segab võtta ilma vikerkaarelisena, nagu ta on?

Vastavuses teie ümber olevate olevuste energeetiliste koostisosade tunnetusele teie helendus hakkab automaatselt tõusma ja muutuma…, silmas on peetud selle intensiivsus ja värvus.

Nagu mõistate, värvus pole mitte üksnes tunnetuse kvaliteet, vaid ka muude spektrite vaheliste suhete ja nende kvaliteediliste omaduste tunnetus. (Seda on raske selgitada inimese keeles)

Näiteks punane seondub tulisega…, kas pole?

See on värvuse kvaliteet…, antud värvuse energeetika intensiivsuse kvaliteet.

Helesinine seondub rahuga – mis pole psühholoogiline mõiste, vaid reaalne värvuse energia kvaliteet.

Valguste ja värvuste omaduste vahekord loob uusi värvitoone ja uusi kvaliteete.

Me oleme sellest juba rääkinud.

Helesinine ja roosa annavad lillat tooni ja vastavat helenduse kvaliteeti.

Valguse keha värvumise energeetiline kasv hakkab toimuma automaatselt…, kui te esmalt usaldade enda tunnetuslikkust ja „siin ja praegu juuresolekut“ täielikult (loobudes sellel hetkel mõistuse loogilisest loomusest).

Need teie seast, kellel tekib raskusi tunnetuslikkuse muutustega – pöördugu oma ilmutamata õpetajate poole.

Oleme ju rääkinud, et aidatakse hellalt igatühte, olles pidevalt nende kõrval…, on oluline vaid teie soov, ehk teie kavatsuse vektor…, seetõttu ilma teie loata pole kellegil õigust sekkuda teie vektori vahele.

See ei puuduta neid, kes teadlikult on astunud seda teed kogu oma elu, ehk Valguse Töötajaid, kes juba algselt nõustusid oma Kõrgema Mina vahele sekkumisega oma teadvuse korrigeerimiseks.

Ka sellisel juhul küsitakse üle teilt luba…, ehk jälgitakse, kas pole muutunud teie kavatsuse vektor.

Kolmandaks – telepaatiline suhtlemine.

Kujutage vaid – äkki hakkate kuulma kõigi inimeste mõtteid saja meetri raadiuses enda ümber.

Aga mis oleks kilomeetri raadiuses?

Kas saate sellega hakkama?

Kiigake oma mõistusesse ja vaadake, mis on seal toimumas?

Sama toimub praktiliselt ka iga inimese mõistuses.

Milline mõtete ja kujundite kakofoonia muutub teie tunnetusele kättesaadavaks!

Kuidas ennast tunnete siis?

Praeguseks juba paljud teie seast suudavad suhelda telepaatiliselt…, te ei usalda endid seni vaid.

Teie „tunnetuse“ mõiste on paljutahuline: siin on nägemus, energeetiline ja telepaatiline vastuvõtlikus.

Tegelikuses see on tunnetuslikuse ühene protsess, mida oleme teie mõistmise mugavuse tõttu jaganud koostisosadeks.

Kuidas mõistate oma koduloomi? Kuidas?

Lihtsalt – te vaid tunnetate neid…, ja võtate seda ju vastu.

Kuidas suhtlete puudega? Kas ei suhtle?

Mõneti te lausa kuulete neid, kuid ütlete endale; – seda ei saa olla…, mulle vaid näis see.

Tundlikumad teie seast jäävad kuulatama seda.

Kuid kõige peamine on see, et te vahetevahel kuulete teiste inimeste mõtteid…, kas pole?

Kuid taas te ei usalda endid! Võtate seda juhusena.

Siin on olulised järgnevad hetked…, esiteks… teie üldine teiste mõtete mitte vastuvõtmine – on vaid tunnetuste barjäär, mida on püstitatud teie poolt esmalt enda kaitseks.

Kui olla täpsem, siis praktiliselt enamus teist on püstitanud selle barjääri endale iseseisvalt ise, kuna ei teadnud, kuidas seda protsessi juhtida.

Teie seas on inimesi, kes oskavad lugeda mõtteid.

Teie militaarstruktuurid on töötanud välja vastavaid metoodikaid selliste inimeste välja selgitamiseks ja välja õpetamiseks.

Teie jaoks see pole saladus…, te vaid ei tea selle ilmingu ulatusi.

Niisiis…, teil vaja kõrvaldada teie tunnetuste barjäär…, ehk lubada endil kuulda ja usaldada seda.

Järgmine samm – tunnetuste enesepiirang.

Vaevalt soovite kuulda kõigi inimeste mõtteid…, samuti vaevalt soovite, et mistahes keegi loeks täielikult teie mõtteid.

Sõna „mõte“ all me mõistame mitte sõnu peas, vaid kujundeid…, tegelikult te mõtlete kujunditega, ning aju seejärel tõlgib selle sõnalistesse vormidesse.

Keeli on teil palju, kuid kujundid teil on pea kõigil ühesugused.

Telepaatiline suhtlemine toimub kujundite vahendusel…, ehk isegi tervete tunnetuslike kujundite piltidena.

Paljud teist arvavad, et see hakkab välja nägema järgmiselt: avamata suud küsite – kuidas tunnete end täna ja teile vastatakse – hästi.

See pole nii…, need on vaid teie mentaalsed filtrid.

Tegelikuses te edastate valmidust tunnetada teise inimese enesetunnetust ja ta vastab (kui soovib), edastades oma seisundi tunnetust, mida määratlete heana.

Nii see töötab praegu ja hakkab tööle ka edaspidi…, ilma sõnalise süsteemita.

Seega…, sõna VALMIDUS omab suurt tähendust…

Igaüks peab vaatama üle mitte üksnes oma tunnetuste filtrid (mida ta on valmis kuulma ja mida mitte), kui ka enda saatmise filtrid (mida on valmis saatma ja mida mitte).

Teisi sõnu…, teil vaja õppida selle protsessi juhtimist…, muidu teie kõigi mõtete juhitamatu kakofoonia vallandub teie ümber olevatele kaela.

Selle ohjamiseks on palju praktikaid…, kasvõi sisemise monoloogi peatamine.

Oleme palju kordi korranud – kontrollige oma mõtteid.

Need pole mõtted, vaid mõttevormid, mida saadate „jalutama“ mööda oma ilma.

Tegelikult teie jaoks on kõige raskem – mõtete kontroll.

Pika aja jooksul olete harjunud, et keegi ümbruskonnas ei kuule teid, seetõttu ei püüagi neid kontrollida.

Alustage tänasest päevast…, analüüsige oma mõtteid…, selleks kujutage, et tänasest kuulevad teie mõtteid kõik.

Sorteerige vaikselt neid…, filtreerige…, kõrvaldage need oma leksikonist.

Kui tegelikult mõtlemise protsessiga ühitate südame, samastades oma mõtteid südamega, siis protsess kulgeb kergemalt ja automaatsemalt.

Edasi teie keha tunnetest…, ka sellest on antud juba palju informatsiooni.

Nüüd on käimas teie astraalse keha vabastamise protsess füüsilisest kestast…, me näeme seda reaalselt enamuses teie seas.

See on pöördumatu protsess, kuid te saate seda kontrollida.

Teie astraalse keha vabastamine toimub une aegu.

Paljud praktiseerivad meistrid suudavad seda teha, nagu joogad…

Astraalse keha väljumise praktika füüsilisest kehast meditatsioonide aegu on teie seas laialdaselt kasutatav…, see on normaalne.

Paljud teie seast on juba läinud üle neljandasse mõõtmesse. Neid hoiab siin veel side planeediga füüsilisel tasandil…, teiste inimestega ja selle plaani olevustega.

Need on need teie seast, kes astuvad avangardis…, kes rajavad teed oma eeskujuga…, kes on läbinud juba muutuse, kuid on vabatahtlikult jäänud tihkele plaanile, et olla abiks teistele.

Nad on suured meistrid ja õpetajad, paljud Valguse Töötajad, kes on praktiseerinud kõike eespool mainitut, ning mõistavad, millest teeme juttu.

Nemad on teie seas…, teie kõrval.

Võite tunnetada neid nende erilise valguse taseme tõttu.

Nendega on soov suhelda…, nemad tõmbavad enda ligi.

Ära vahi temale jalge alla…, ei tema staatust…, ei tema sotsiaalset seisu…, ei tema väljanägemist – need on üksnes mentaalse seadluse atribuutika.

Ta võib olla kes-tahes…, te tunnete ta ära, ning pöörduge mõttes tema poole abi järgi.

Uskuge…, ta kuuleb teid, ning abi tuleb kas tema läbi, või muul viisil.

Selliseid inimesi on praegu väga palju.

Ärge piirake oma tunnetusi.

Ega see ei tähenda, et peate astuma temale ligi, ning ütlema temale: Kuule, aita mind!

Ta vaid naeratab teile vastu…, ta ei saa teada, mida nimelt te tahate.

Te peate seda mõistma ja tunnetama ise.

Paljudele võib näida, et kõik eespool mainitu, on raske. Ei!

Te vaid alustage, ning ajapikku kõik muutub automaatseks.

Teile ei tekita raskusi igahommikune hammaste pesemine…, te olete harjunud selle vajadusega!

Nii ka siin…, alustage vähesest.

Ärge pahandage endaga, kui miski ei lähe korda.

Teie kavatsus teha seda hakkab ise teie eest tööle, ehk õigemini, teie jaoks!

Mis peamine – ARMASTAGE TEINE TEIST!

Nähke igas inimeses ja olevuses Jumalikku Alget!

Mõistke, et te kõik oletegi vikerkaarelised olevused, ning teid on ootamas kaunis vikerkaareline ilm…, kus me ootame teid! Selleks on jäänud päris vähe!

Tänaseks viimane.

Vastukajana meie saadetistele mõistsime, et teid huvitavad kindlad sammud ja täpsustused.

Kui me kutsume teid mitte seonduda täpsustega…, siis muidugi kindlad sammud ja meetodid saavad teile pakutud suurimal hulgal.

Inimene, kes võtab meie saadetisi vastu, nimetab neid täpsusi KASUTAMISE JUHENDITEKS.

Las olla…, oluline on, et JUHENDID oleksid teie südame poolt vastu võetud, ning aitaks teil valmistuda ülemineku hetkeks.

Võite esitada ka küsimusi…, millistele püüame vastata teie tunnetuste kohaselt, võimalikult maksimaalselt ja täpselt.

Osa küsimusi on juba loetavad teie rahututes peades.

Vastame neile kui palju tarvis, et te rahuneks maha, ning valmistuksite teie ilma ja ilmaruumi Suureks Hetkeks.

Ärge oodake vaid saatuse ennustusi…, me anname informatsiooni planetaarses mõõtmes, mis on oluline kõigile!

On väga oluline, et te kõik teadvustaksite, mis on toimumas tegelikult, kuna informatsioonide allikaid on palju…, kuid enamus neist räägib sama…, sõnad on vaid erinevad.

Meie soov oleks, et igaüks teist saaks vastu võtta kogu informatsiooni läbi enda Sisemise Mina.

See on tegelikult väga lihtne…, kuulake ennast ja oma südant, ning paljudele küsimustele saate vastuse iseendilt.

Ilmaruumis pole midagi teie jaoks salajast…, on vaid osa, mis pole veel teile tunnetustele kättesaadav.

VALMISTAGE enda TUNNETUSED ilmaruumi suurte sakraalsete teadmiste vastuvõtuks!

Read Full Post »