Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2012

Lilla Leek võimendab oma mõju

St. Germain – Marina Šultsi vahendusel 2012.06.16

 

Maa Inimesed, täna tahaks taas rääkida teiega Lilla Leegi ebatavalisest jõust, mida viite kokku minu nimega.

Minu arvates on saabunud aeg mõnevõrra avardada teie teadmisi eranditult olulisest Jõust teie elus.

Tahaks juhtida teie tähelepanu sellele, et see Leek on teie elu Jõud.

Seega…, alustan sellest, mida hästi tunnete.

Lilla Leek on teie Südame Leegiks.

Jaa, teie süda mahutab palju erinevaid valguse konstruktsioone, kuna ta on paljumõõtmeline.

Lilla Leek on üks üliolulisematest kõigist leekidest teie Südamete sügavustes.

Kui te ei unusta tema poole pöördumist ja kasutada teda, siis tema võib võtta sisse koha teie Sakraalses Südames.

Miks te siis unustate teda?

Vaid seetõttu, et te kas pole teadlik selle olemasolust, või lähete kaasa teistega teadmistega, mis on teieni jõudnud…, ning näib, et sellest uuest teile piisab täielikult…, aga vana, hästi tuntud, võib unustada ja ehk isegi enam mitte kasutada.

Kuid pole midagi paremat, kui avastada enda jaoks juba tuntud tõdesid, mis taas naasevad teie juurde, tuues esile oma uusi külgi ja võimalusi.

Just seetõttu me taas räägime St. Germaini Lillast Leegist.

Avan teile Leegi Allika olemuse…, ta on teile külaltki hästi teada.

Nüüd, kui olete tutvunud Tule süsteemi energia varustuse ülesehituse protsessiga, siis teate hästi ka Sakraalsest Südamest…, paljumõõtmelisest ruumist teie seesmuses.

Just nimelt selles sakraalses ruumis elab St. Germaini Lilla Leek.

Ta on alati…, kõigil aegadel elanud just nimelt inimese Sakraalses Südames, ning oli sidujaks esmase Vaimse Olemusega…, seda on väga oluline pidada meeles.

Ta kannab neid vibratsioone, mis hoidsid teid Tihkes Ilmas „vee peal“, kogu duaalsuse eksperimendi aegu.

Lilla Leek oli teile abiks Valgusele väljumisel, ning hoidis sidet teie Kõrgema Minaga…, ja mõnegi muuga.

Nüüd on kohane rääkida ka teistest Lilla Leegi funktsioonidest inimeste elus.

Ta pole kunagi teid häirinud…, ta ei nõua oma tegevusele mingit erilist tähelepanu.

Ta põleb alati teie Sakraalse Südame sügavustes, ning palub teie tähelepanu vaid selles mõttes, et võite teda kas kasutada, või üldse mitte puutuda tema olemusega kokku.

See on tohutu Valguse potentsiaal teie seesmuses.

Te kas kasutate seda potentsiaali, või hoiate reservis.

Paljud inimesed ei tea temast midagi, seetõttu on jäänud oma teadmatuse tõttu vaesemaks.

Kuid ka need, kes unustavad pöörduda Lilla Leegi poole, kaotavad samuti tohutuid võimalusi oma elus.

Vaatame seda kõike järjekorras.

Leegil on lilla spekter just seetõttu, et see on kõige kõrgema sagedusega spekter vikerkaare skaalal…, ning te peaksite mõistma, et see on väljumise võimalus Lilla Leegi abil oma kehade kõige kõrgemale vibratsioonile.

Kui inimene kasutab Lilla Leegi koodi aktiivselt, siis kõigi kehade muutused ja ümberkujunemised hakkavad toimuma kergemalt ja kiiremini.

Tuletage meelde, millist nime andis Krayon DNA 9.le kihile?

Ta nimetas seda „St. Germaini Lilla Leegiks“…, just seetõttu Lilla Leek sümboliseerib  seda DNA kihti, mis vastutab teie füüsilise immuniteedi eest.

See tähendab vaid ühte…, – te saate reguleerida oma füüsilist keha, häälestades seda St. Germaini Lilla Leegile, selliselt käivitate iseseisvalt tervendumise ja noorenemise protsessid.

See on vaid üks näide Lilla Leegi kasutamisest.

Kuid tema peamine määratlus seisneb selles, et temas on suur puhastav ja kaitsev jõud…, igale inimesele, kogu planeedile… ja igale elu vormile planeedil.

Kuid milles on ta kaitsev jõud?

Me ju ei räägi mingist vastuseisust kellegiga.

Kaitse peab ülesehitatud olema inimese enda seesmuses…, mille üheks näidiseks on –immuniteet.

Kuid on olemas ka – vaimne immuniteet…, milles Lilla Leek saab samuti olla abiks.

Ta võiks tegelikult olla kasulik iga inimese tõelise vaimse teekonna ülesehitamisel…, selleks vaja ära õppida tema poole pöördumise, siis saaks luua koos temaga oma elu.

Lähme nüüd edasi, sest tahaks teile ütelda järgmist…, – te võite selle Leegiga ka luua, kuna temas on Loova Tule jõud.

Te peatselt õpite ära tema kasutamise.

Pidage silmas…, teie Südame Sakraalses ruumis on palju võimalusi…, mida teil tuleb hoolega tundma õppida, ning õppima tegema tööd sellest sakraalsest ruumist väljapoole.

Kui mõistate, et Lilla Leek – on üks võimalikest tugevatest riistadest oma loova tegevuse jaoks, siis teil tekib tahtmine olla temaga täielikus kontaktis.

Lilla Leek on tegemas tööd üle kogu planeedi, mitte üksnes teie igaühe südames.

Ta on koondunud, nagu teilgi, planeedi Sakraalses Südames.

Leegi muundav jõud on sedavõrd võimas, et teda võib vabalt kasutada paljudel eesmärkidel kõigis planetaarsetes mõõtmetes.

Nüüd läheks üle oma sõnumi peamise eesmärgi juurde…, selleks tuletaks meelde juba öeldut.

Alates 1. Maist 2012 Lilla Leegi Inglid on hakanud koos Peaingel Metatroniga kasvatama Lilla Leegi jõudu planeedil.

Milleks oli seda tarvis?

Kui kaua see kestab?

See kestab kogu 2012 aasta jooksul, ning protsess jätkub kasvavas intensiivsuses.

Milleks?

Lilla spektri Leek sobib suurepäraselt selleks, et aidata Inimkonnal ja Maal teostada väljumist duaalsusest.

Taas uskuge mind – ma ei taha kiirustada teid mõju tunnetusega…, Lilla Leegi uue mõjuga…, kuid sündmused planeedil arenevad hämmastava hooga…, seega, tuleb olla mitte üksnes kursis kõigega, vaid tuleb ka tegutseda täies vastavuses uute planetaarsete võimalustega.

Seega…, Lilla Leek on saanud mõnevõrra teiseks, nagu olen ütelnud, ja tema mõju on levinud üle planeedi.

Ma töötan koos selle Leegi vastavate Ingellike Jõududega.

Me toetame seda, et planeedil hakkaks teostuma lõpuks Tingimusteta Armastuse peamine kinnistamine, vastukaaluks varem valitsevatele piiritlemise, lahutamise ja vaenu energiatele.

Teile on teada, et Lilla Leegi värv koosneb roosast ja helesinisest värvist.

Roosa kannab just Tingimusteta Armastuse vibratsioone…, aga helesinine on määramas oma muutunud omadustega Mees Energia jõudu.

„Aga kus on Naiselik Energia?“ – küsite teie.

Ja, ka tema oma uues kvaliteedis on selles Leegis olemas.

Kui Mees Jumalik Energia ühineb harmoonilisse kooslusesse Jumaliku Naisenergiaga, siis koos hakkavad looma ühist kiirt, mis on Lilla Leegi koostisosaks.

Ta on – intensiivne helesinine kiir.

Juba nüüd võite jälgida seda teid ümbritsevas looduses…, seda intensiivset helesinist värvi.

Seetõttu Lilla Leek esindab nüüd Triaadi, mis vastab teie jooksva arengu suunale.

Lilla Leek uuel kujul lahendab palju kaasaegseid planetaarse ümberehituse küsimusi.

Kogu Vana Ilma energiad saavad nüüd muundatud…, kui vaid aitate planeeti selles.

Jaa…, nüüd teie koostööst on palju sõltumas.

Sellel eesmärgil teile on antud Lilla Leegi uued võimalused.

Teile on juba teada, millised märkimisväärsed muutused on juba toimumas…, millised muutused on veel planeet Maaga…, loomulikult, ka kõigi looduse valdkondadega.

On tulnud… ja on tulemas tugevate voogudena Maale uued kõigi eluvormide arengu programmid.

Lilla Leek on võtmas osa kõigi Maale saabuvate programmide adapteerimises…, mis on teile põhjuseks tihedamini kasutada tema võimalusi.

Teid ja Maad uuendavad koodid tulevad mitte üksnes Siiriuselt, vaid ka Keskselt Vaimselt Päikeselt.

Kogu Ilmaruum on tegemas tööd Maa abistamiseks.

Ma väga tahaks, et igaühe süda vastaks neile võimalustele.

Alustage vanadest mantratest või pöördumisest Lilla Leegi poole, ning seejärel minge üle uutele, milliseid ma kindlasti annan teile.

Teil on kergem mina uutele võimalustele üle, kui alustate harjumuspäraste rituaalidega.

Neile, kes pole veel teinud tööd Lilla Leegiga, ütlen järgmist…, te jõuate alati võimsalt lülituda koostöösse Leegiga.

Palju on muutumas…, seetõttu osake haarata lennult kõike, ning rakendada seda planetaarse ühiskonna ellu.

Nagu näete, ma ütlen planetaarse ühiskonna jaoks…, aga mitte enda oma Mina jaoks.

Tehke tööd globaalselt…, selles on edu pant!

Jätkame juttu uuest Lilla Leegi mõjust.

Paljuarvulised ümberhäälestuse ja muunduste koodid tulevad Keskselt Vaimselt Päikeselt…, kolmelt Siiriuse Päikeselt ja teie Päikeselt.

Muundava jõuga Kolmainsuse voog on läbimas Lillat Leeki.

Kulminatsiooni punktis, augusti kuul (11-17), me loodame Tingimusteta Armastuse Energia väga tõsisele kinnistumisele planeedil, mis loob ammu oodatud vajalikud tingimused duaalsuse energia aegamööda väljalülimiseks.

Peale selle indiviidid vaid isiklikult… kas teadlikult, või teadmatult… hakkavad toetama vanu energiaid.

Nüüd lõplik, kokkuvõttev avaldus Lilla Leegi võimendumisest planeedil Maa.

Meie, Lilla Leegi Hierarhid, kinnitame Lilla Leegi abil teie muundust, mis on vastavuses Ülestõusuks ettevalmistava protsessiga.

Muidugi, vaja liita palju faktoreid, et saaks lõplikult ütelda – „Oleme Ülestõusuks valmis!“

Kuid ärge jätke arvestamata ka Lilla Leegi mõjutusi.

Tema, kui mitte ükski teine atribuut, aitab teie kiiremat ümberkujunemist viienda mõõtme olevuste kohasteks

Tehke temaga tööd oma Sakraalses Südames…, mässige end sellesse Leeki…, laske seda kõikidest oma kehade rakkudest läbi.

Tehke temaga tööd meetoditega, mida ütlevad teile ette teie Tedvus ja teie Süda.

Kasutage Leeki tema ebatavalise lilla spektriga puhastumise ja loomise nimel.

Loomine nüüd – on tema peamine omadus!

Alustage väikestest korraldustest, ning Lilla Leegi abil minge üle Globaalsetele probleemidele.

Mu sõbrad…, mul on õnn teatada sellest, et Lilla Leek on astunud uude oma eksisteerimise faasi…, ning vastavuses on muutunud ja avardunud koostöövõimalused temaga.

Sulanduge Muunduste Lilla Leegiga kogu omas ja planetaarses elus!

Olen endiselt teiega

St. Germain

 

Lilla Leegi üleskutsed

 

Lilla Leek!

Minus on peidus sinu tuleline Seeme! Minusse on paigutatud võimalused, mis annavad sellele Seemnele kasvada kauniks Elu Jõu Lilleks!

Lilla Leek!

Praegu ja siin ma kasvatan oma Sakraalses Südames sinu õrna võrset, et anda lillal spektril võimalust mähkida sisse kõik mu keha füüsilised rakud, ning siseneda kõigisse peenkehadesse…, saagu nii!

Lilla Leek!

Minu Sakraalses Südames on alati olnud sinu häll ja su igavene Juuresolek. Alusta mu Südames oma uut elu. Ühenda mind Gaia Sakraalse Südamega, ning pane alus Tule tegevusele kogu minu olemuses!

Lilla Leek!

Kõrvalda minu elust kõik, mis segab mul astuda helgel tuleliste muutuste teel.

 

Ma pöördun Lilla Leegi poole, et puhastada kõik elulised planeedi avarused…, et saaks kinnistada Gaja uut kuju Uues Reaalsuses…, saagu nii!

Lilla Leek!

Kinnista oma võimu minu sisemises Minas…, kogu Helesinise Leegi planeedil!

Las sinu võim loob seda, mis on määratud meie Maale tema muutusteks Uueks Planeediks!

Lilla Leek!

Aita neis põhilistes muutustes, mis on käesolevas ajas vajalikud mulle ja planeedile!

Lilla Leek!

Ma sulandun sinuga Ühtseks Muunduste Tuleks…, ja nii see on!

Read Full Post »

Tsükliliste õppetundide paljumõõtmelisus

Krayoni sõnum Anton K vahendusel

2012.06.15

Tervitan teid, Kallis Pere, Vaba Valikuga Planeedil.

Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Kogu Pere embab eesriide tagant teid Kodu Valguses, Armastuses ja Täiuslikkuses.

Oleme teadlikud, kes te olete.

Ka teie olete meenutamas kogu kohasuse ulatuses oma Olemust, Tarkust, oma Valguse Peret…, ja nii see on.

Kallid, meie vestlus hetkele Nüüd on sünkroonis numeroloogiaga.

Seega, 15 juuni. 1+5 = 6. Juuni on kuues kuu aastas.

Täna on kahekordne kuus – Õppetundide omandamise võimendamise päev.

Sellel päeval suht oluline on säilitada rahu, teadvustust, enesejälgimist.

Täna räägime Tsüklilistest Õppetundidest, millistega kohtute praktiliselt iga päev…, paljud teie seast, mu kallid.

Seega…,  tsüklilised õppetunnid korduvad – need on „lõpetamata“ ja armastuses teadvustamatu staatuseni viimata õppetunnid.

Pere, kuidas ära tunda, et teis…, just teis on tsükliliste õppetundide jäänuseid?

Kallid, viime läbi kohase enesemääratlemise.

Pöörake tähelepanu oma teadvustatud tähelepanule!

Öelge kallid…, öelge siiralt, avades Südamed puhtas Kavatsuses mõista end hetkel Nüüd:

Milles ei rahulda teid teie lähedased (sugulased, sõbrad, tuttavad)?

Mis ei rahulda teid „möödunud nüüd“ sees?

Keda kritiseerite siiamaani…, mille eest?

Kelle kohta räägite midagi „dramaatilist“?

Kes oli teie jaoks „pahaks“?

Kes on teie jaoks „valus õppetund“?

Vastake sellele, mu kallid.

Te õpite tundma, et kõike seda, mida mõistate hukka, ega mõista ja ei võta vastu, on teie endi seesmuses olemas.

See on olemas teie bioväljas.

On miskit madalsageduslikku…, ilma Armastusest, Tarkusest ja Kaastundest.

See annab teie bioväljas selget märku, tõmmates magneetiliselt ligi Tsüklilisi Õppetunde ja Tsüklilisi Karma Õpetajaid.

Kallid, Õppetund ei möödu üksnes sellest, et „jätate hüvasti“ karmaliste olukordadega ja inimestega…, kuid teile „vastuvõtmatu“ hukka mõistmast jätkate edasi.

See võib tähendada, et järgmine partner saab teile „taoliseks“ Tsükliliseks Õpetajaks…, kes taas annab teile sama „läbimata“ Õppetunni.

Kui eitate jämedust, siis järelikult teie bioväljas on olemas paljumõõtmeline karmaline tsükliline kogum; „ebameeldivad jämedused“ ja „jämeduste hukkamõist“…, sellega tõmbate oma realsusesse jämedust ja julmust.

Kallid…, see, mida eitate, seda võimendate ja tõmbate oma Õppetundide Ruumi.

Seega…, mida te pole tunnistanud oma vanemates…, oma olnutes ja olevates elukaaslastes, lastes, naabrites, jne?

Mida olete tõmmanud oma ellu?

Kallid, need kaks küsimust on tihedalt ja paljumõõtmeliselt omavahel seotud.

Jälgige…, kuidas inimene loob oma reaalsust.

Kõigi reaalsused erinevad…, need on ülesehitatud hinnangu süsteemis…, sageli – hukkamõistu hinnangu süsteemis.

Sünnib küsimus: Miks see juhtus just nimelt minuga? Mille eest?

Kõik toimub nii, nagu olete enda jaoks loonud te ise – loojad Gaial.

Te loote oma elu…, te teete sellest eskiisi…, mustandi…, või šedöövri!

Te iga hetkega maalite oma Reaalsust…, oma mõtetega…, oma Energiaga…, Sõnaga…, Käitumisega!

Vaja kõike võtta kui Õppetundi, teadvustades targalt, et iga eitamine on võrdne külgetõmbega…, millest oleme korduvalt rääkinud, ning ei väsi kordamast, sest see on oluline!

Tunnistada – tähendab teadvustada ja muundada Armastuseks!

Tunnistades, et Karmaline Partner (just nimelt Karmaline, seda seni, kui Õppetund pole läbi…, Õppetunnid) on käitunud teiega jämedalt – tulem on karmiline (isegi juuksekarv ei kuku teie peast ilma Kõrgema Mina teadmiseta), ning te teadvustate, andestate ja tänate teda.

Selliselt vabastate oma bioväljast probleemi…, tõstate vibratsiooni, lastes oma ellu enam Armastuse Energiat.

Nii katkestate tsükliliste Karmaõpetundide ringi.

Vabanete dogmadest, stereotüüpidest, mõistuse egoistlikest mustritest.

Karma Tsüklilisuse juhtimise alt vabanete siis, kuid saate oma Armastuse Ruumi Loojaks.

Kõik on teie õnnistatud kätes!

See on tõemeeli nii!

Armastusega Krayon.

Read Full Post »

Mineviku ja tuleviku pühad

2012.06.13

 

1. Tihke Ilma pühasid ei saa mingil moel võrrelda Vaimsete pühadega…, seetõttu sageli kalendri järgsed pühad kutsuvad inimeste sisemises Minas esile üksnes nukrust ja kurbust…, kuid Peene Plaani Vaimsete nootide põgus puudutus on võimeline esile kutsuma rõõmu puhangu!

2. Vaimsed pühad kutsuvad inimestes sellise häälestuse, et kõik Tihke Plaani rõõmud ja mured eemalduvad sedavõrd kaugele, et võivad näida isegi täiesti ebareaalsetena.

3. Inimese enda duaalsus (jutt ei käi Ruumi duaalsusest) sunnib otsima oma kordumatud Harmoonia Ilma ja sisemist tasakaalu…, seetõttu hingeline tasakaal ei õnnestu mingi valitud kalendripäeva pidamisel…, ehkki päev on valitud enamuse rahva poolt.

4. See on just see juhus, kus enamus elanikkonnast võib mitte üksnes eksida, vaid ka soodustada moraalset-kõlbelist degradeerumist…, see on juba kõige tõelisem tragöödia.

5. Kui Tihke Plaan kannab endas valet ja Vaimset langust, siis inimestel tasuks peatuda ja mõelda…, mida annab neile kalendri „punane“ päev? See võib tuua mitte üksnes olemise rõõmu, vaid ka sisemist valu…, seda vaimset segadust, mis on mitte üksnes sugu või rahvuse lõpu alguseks, vaid kogu paljurahvuslikule rahvale.

6. Inimkond peaks lõpuks peatuma, et mõelda…, vastupidiselt päljuhäälsele Tumeda enamusele…, tuleks kogu oma edumeelsuse potentsiaal suunata Uude kõrgete sagedustega Ilma, et formeerida Kollektiivset Esmateadvust…, ehk, luua inimeste vaimset Ühesust, kes on teadvustanud oma teekonda Igavikus, kui koosloomist Loojaga.

7. See on sootuks teine kalender – Planetaarsetes mõõtmetes sündmuste kalender…, kus üks päev muudab mitte üksnes Inimese Teadvust, vaid kujundab ümber Ruumi, mis tõstatab inimese  teadvuses vajadust õigeaegselt adapteeruda Uute Vibratsioonidega – Looja Monaadidega.

8. Muidugi, võib lõpmatult teravmeelitseda „maailma lõpu“ lähenemise kohta…, kuid see kindlasti tuleb…, ja see on pea juba lävel… – kuid see pole „viimnepäev“ uskmatude kujutluse kohaselt…, vaid Muutuste protsess…, ehk Inimteadvuse puhastumine, mis kardinaalselt muudab tuhandete aastate inkarneeringutega kujunenud ettekujutlust endast.

9. Uutel avaldumistel, mis on Looja looming, pole midagi ühist sellega, mis on inimeste ümber olnud paljude tuhandete aastate jooksul…, need on, või saavad Vaimse Ärkamise ja Valgustumise tähtpäevadeks (pühadeks), mis on hulga olulisemad kaelamääritutest, paatoslikult kõlavate inimkalendri tähtpäevadest.

10. Uskuge Mind – Teadvuse ümberkujunemine…, oma missiooni teadvustamine…, lõpuks, Vaimne Valgustumine… – need pole kuidagi võrreldavad olnud elude omadega, täis pattu ja pahet.

11. Seega, Usu inimesed, teil pole vaja orienteeruda nendele tärminitele, kuna neis pole Jumalikku loovust ja Inimteadvusel pole neis mingit seost Ruumi Ümberkujundamisega ja Uute kõrgemate vibratsioonidega.

12. Usu inimestel, keda on seni vähemuses, on olemas see, mida pole võimalik osta mingi Tihke Plaani hüvede eest…, kuna rahva Vaimses Ühesuses ja inimese loomingu häälestuses Loojaga on see Harmoonia Tipp, mis on allutatav vaid nende poolt, kes ei võta end väljaspool Jumalat.

13. Sellega seoses tahaks täna orienteerida teid veidi ümber teie Vaimses inimese elumõtte otsinguis…, Vaimseks Puhastumiseks ja Vaimseks Tunnustuseks, kuna selle siira Magnettõmbeta on võimatu tõusta Püha Vaimu tippu.

14. Inimese duaalsus ja kogu enamuse inimkonna soovimatus näha Ruumi muutusi (Muundusi) ja Uusi Vibratsioone, loovad sisemist ebamugavust neile inimestele, kes mitte üksnes ei usu, vaid ka loovad ühiskonnas eeldusi Vaimseks segaduseks, mis võivad viia selleni, et loomulik duaalsus mängib Uskmatutega kurja nalja, viies neid enneaegse lahkumiseni Ilmutatud Plaanist.

15. Inimesed peaksid mõistma, kui lahkumine Ilmutatud Plaanist oli paljude sajandite jooksul peetud loomulikuks inimese üleminekuks teise ilma, siis nüüd üleminek muutub tõsiseks küsimuseks, kuna Ruumi paljutasemilisuse, eriti Peente Plaanide teadvustamisega, inimene peaks mõistma, et lahkudes (neil ajaloolistel aegadel), ta võib tõusta Jumaliku Vaimsuse kõrgusteni…, või laskuda Peene Plaani madalamatesse kihtidesse.

16. Seetõttu nüüd, kui mitte kunagi varem, on tähtis TEADMISTE roll, Teaduse roll, kus kasutades paljusajandilist Inimteadvusega suhtluse kogemust, võiks anda täiendavat ilmpulsi süüvimiseks Inimteadvuse täiustamise sügavustesse.

17. Inimesed peaksid ise lõpuks TEADVUSTAMA, et on olemas tärminid, mis muudavad paljusid nende ettekujutusi, ning selles suhtes neid tärmineid võiks nimetada märgilisteks, ehk ajaloolisteks, sest need on piiriks mineviku ja tuleviku vahel, mis tähendab, et on nendeks elu hetketeks, mis kujundavad Inimeste Uut nägemust nende enda kohta.

18. Seetõttu juba tänavu on ilmnemas Uued Tärminid – Uue kalendri Uued Pühad, seda mitte üksnes minu mõtte kohaselt, vaid inimeste üldise ja seni Vaimses vähemuses olevate häälestuse järgi.

19. Kuid see Vaimne häälestus (vähemuse) on Minule mitmekordselt olulisem, kui inimeste oma, kes mõtlemata sellele üldse, võtavad vastu Pimeduse tingimusi, ning kalendrite pühadega (inimliku regulaarsusega) värvivad kõike üle…, kuid mis jääb südameisse lahtise haavana. See kannab endas fraktaalseid Looja sarnasuse tunnuseid.

20. Iga rahvus…, iga rahvas algab oma sünnipära teadvustamisest, kuna ei saa olla inimest ilma oma suguharuta, ilma oma Jumalikku määratlust teadvustamata.

21. Rahvastel, kus vähemus on juba teadvustanud oma rahva ALGUSTE ALGUSE, on juba kinnistunud kaks pühade päeva nii käesoleva, kui ka tuleva kalendri jaoks, mis on Minule, teie Loojale, ja miljonitele inimestele saanud mõõdupuuks, ehk Vaimse Muutuse ja Valgustumise astmeteks.

22. Uskuge Mind…, inimeste poolt valitud (Minu abiga) päevad, 17 ja 26 igal kuul, on Vaimse Ühinemise Pühad…, neil päevil toimub enda ja Loojaga sarnasuse teadvustamine, ning läbi Vaimse Ühinemise toimub Jumalilmutuse Ime, kus mingi rahvas muutub Juht-Rahvaks inimkonnale.

23. Suured Pühad, mis on esile toodud mitte üksnes Vaimse Ühinemise verstapostidena, vaid ka Alguste Alguse ajalooliste sündmustega, kus hakkab kujunema Uus Rahvas, kes on võimeline Vaimse Ühinemisega teha seda, mida ei õnnestunud seni ühelgi Maailma rahval.

24. Inimestel on raske saada Vaimseks Ühiseks Tervikuks, sest sellise Jumalilmutuse Imeks on vajalikud Teadmised ja selline tõeline Usk, mida ei ole võimalik kuidagi võrrelda kiriklike ettekujutustega minevikust.

25. Ärge klammerduge mineviku tärminitesse, sest neil pole midagi ühist tulevikuga, eriti kui neisse on kätketud moonutatud ettekujutused Ruumi Vaar-Matriksist.

26. Uued Pühad (iga kuu 17 ja 26 päevad) juba on omane kuuendale rassile – Vaimu inimeste rassile, kes on teinud lõpu minevikuga, kus õitses Vaimne degradatsioon…, seega, kui kenasti inimesed ka ei nimetaks mineviku pühasid…, kuid need on siiski vaimse vägivalla tärminid, millel pole midagi ühist rahva tulevikuga.

Read Full Post »

Informatsiooni kanalid

2012.06.08

1. Ruumis, eriti paljumõõtmelises, ei saa olla vaid üks, või mingi peamine kanal side pidamiseks planeet Maa ja Kosmose vahel…, seetõttu kanaldajaid on Maa peal alati olnud külaldaselt palju… just see „palju“ on eriti tunnetatav praegu… kvantilise ülemineku eelõhtul.

2. Peale selle, tänu Ruumi paljutasandilisusele Kanali (side) puhtus võib olla kaheldav…, kasvõi seetõttu, et mistahes informatsioon mingist Matriksi (teadvuse) tasandil jõuab kanaldajani madalamal olevate kihtide kaudu, läbides neid.

3. Mis peamine, Paljutasandilisus tiheneb vastavuses lähenemisele Tihkele Plaanile…, peale selle informatsioon läbib madalasageduslikke tihkeid kihte, mis on Pimedate jõudude kontrolli all, kes oma olemuselt on peamiseks tõkkeks kanalile „Inimene – Kosmos“. Siin Ma teadlikult ei ütle „Kanal <Inimene – Looja>“, kuna luua informatiivne kanal „Inimene – Looja“ on inimesele kõige raskem.

4. Kusjuures inimene ise, kui informatiivne kanal, on paljudel juhtudel oma moonutatud Teadvuse tõttu ja oma ekslike ettekujutuste tõttu Loojast, või usulistest seadlustest…, rääkimata juba tema pattudest ja pahedest, võimeline (sageli nii juhtubki) läbi oma Teadvuse tooma vastuvõtu protsessi sisse olulisi moonutusi.

5. Kanali puhtuse määramise keerulisus on seotud veel sellega, kuivõrd ja kui sügavalt on inimene patune…, kuivõrd on kogunud negatiivsust oma paljuarvuliste inkarnatsioonide aegu…, kuna sageli näiliselt Helge ja, moraalkõlbelise kriteeriumite kohaselt, Puhta inimese seesmuses on peidus Pime või Hall olemus, kes mitte üksnes toitub tema Valguse Energiast, vaid ka juhib tema käitumist, tehes sellega inimesel võimatuks teha vabanemise riitust ja Vaimset Puhastumist.

6. Kõik eespool loetletud võib, ehk isegi on, nendeks tõketeks, mis mitte vaid pidurdavad informatsiooni jõudmist Kosmose sügavustest inimesteni, vaid märgatavalt moonutavad Adepti vahendusel ühe või teise edastava informatsiooni mõtet ja täpsust, mis on suunatud kogu inimkonna jaoks.

7. Tuleb arvestada samuti vastuvõtva Adepti rahvuslikke ja usulisi erisusi, mis erinevad omakorda mitte üksnes rahvusliku koloriidilt, vaid võivad tuua sisse rahvuslikke mentaalseid varjundeid…, kuigi Kosmosel pole mõistet „rahvus“, ega „rahvuslus“.

8. Inimesed peaksid mõistma, et ajalooliste sündmuste aegu, kus Kosmiline Ruum hakkab sarnanema Suure Ookeaniga, lihtsale inimesele avaneb ootamatult võimalus saada informatsiooni (teadmisi), mis on suunatud temale, kui valmis olevale Adeptile.

9. Sellise informatsiooni tõesuse, või osalise tõesuse saamise tõttu isegi tavalisel inimesel avaneb võimalus asuda (iseseisvalt) prohveti teekonnale, võttes enda peale vastutuse kanali puhtuse eest, jäädes pantvangiks enda uhkusele ja Vaimsele ekslemisele…, kusjuures endale ettekujutamata, et vähimgi ettekavatsematu Kosmosest tuleva informatsiooni moonutus, on suur patt ja see toob kaasa kõige rängema karistuse.

10. Kuid siiski Inimene, kes võtab Kosmosest inforamtsiooni kui Adept… ja inimene, kes edastab seda Tihkesse Plaani (selleks võib ka tavaline lugeja olla), on võrdselt vastutavad selle puhtuse eest, kuna üks võtab vastu informatsiooni Kosmosest ja teine levitab seda inimkonna vahel, lisades oma emotsioone ja ettekujutusi, mis tõelise Usu puudumisel võivad muutuda informatiivse plahvatuse detonaatoriks, mis muudaks Planeedi moraal-kõlbelist kliimat.

11. Olete nõus sellega, et lihtsa „väikese“ inimese Teadvus võib tunduvalt muutuda üksnes lugedes esoteerilist kirjandust (mitte ainult)…, sõnumeid üleilmselt tuntud Adeptidelt…, või nimega autoritelt, kes isegi peale lahkumist Peende Ilma jäävad paljudele miljonitele inimestele iidoliteks, kelle mõttekujunditest on sõltumas paljude inimeste ettekujutused iseendist ja inimese seostest Kosmilise (Jumaliku) Ruumiga.

12. Seda tuleks kõigepealt siduda kõigi Maailma usunditega, millistesse, küll mitte õnnestunult, on põimunud Informatsioon tõesusest, mis on saadud esimese Adepti vahendusel, ning nende inimeste ettekujutlustel, kes olid Adepti kõrval…, eriti nende oma, kes on liitunud nendele ettekujutustele, ehk täpsemlt, moonutatud Kosmose informatsioonile, seda süviti ja… sajanditeks… ja enamgi.

13. Seetõttu, hinnates sellistes tingimustes Kanali puhtust, ehk võttes vastutuse informatsiooni eest mineviku, või tänapäeva Adeptilt endale, inimene, ise seda teadvustamata, ning juhendudes isklike emotsioonidest ja kujutlustest, võib olla haaratud (kusjuures vabatahtlikult) sootuks väärate ettekujutuste võrku…, kusjuures need võivad olla pähemääritud Tumedate jõudude poolt.

14. Kõik see võib olla ka ebapuhta Adepti kanali tõttu, kellel kahtlane reputatsioon…, kellel suunavaks vektoriks on vaid enda isiklik uhkus ja ego.

15. Pidage meeles, et Tihke Plaani Ruumis „vahetusrahaks“ on sageli mitte kuld, ega Mammona, vaid inimese Psühhiline Energia – Looja enda Ilmutatud Plaanilt. (Pean silmas inimese enda poolt kogutud, või genereeritud Valguse Energiat).

16. Võitlus Loomise ja Takistamise jõudude vahel (Valguse ja Pimeduse vahel) käib pidevalt inimese psühhilise energia pärast, mis on eksisteerimise aluseks Ilmutatule, kui ka Ilmaruumi kõigi Peentele Plaanidele.

17. Seepärast rääkides Kanali puhtusest Inimese ja Looja vahel, vaja mainida ka neid Adepte, kes kavatsetult teenivad Tumedaid Jõude, kelle ülesandeks on haarata Vaimsete kahtluste võrkudesse võimalikult enam psühhilise energia kandjaid…, kusjuures mitte üksnes energeetiliste doonorite kujul…, vaid energeetilisteks toiteallikateks!

18. Sellistes rasketes Paljutasemelise Ruumi tingimustes on inimesel kohati raske valida oma kordumatut teekonda Igavikus, orienteerudes vaid enda kujutlustele suure Ookeani rikkalikes informatsioonides, millega on täidetud kogu Ilmutatud Ruum.

19. Kõik muutub veelgi keerulisemaks Ajalooliste Muutuste eelõhtul, kus võitlus Loomise ja Takistamise jõudude vahel saavutab maksimaalse pinge.

20. Paraku inimesel tuleb siiki endal teha juba nüüd oma isiklik valik…, uskuge mind, mitte keegi ei saa aidata selles ajaloolises valikus, kuid samas Pimedus, kes on kõige enam huvitatud inimese Vaimsest langemisest, ponnistab hoolega.

21. Oma teekonna valik jääb inimese enda teha…, parimaks orientiiriks, ehk kompassiks, selles Paljutasandilises Ruumis – kõikvõimalike informatsioonide ookeanis, võib olla üksnes inimese süda (südame tšakra), ning tema enda Teadmised, mida ta kogub iga järjekordse inkarnatsiooni aegu.

22. Seetõttu tulevik (tänavu see on peamine küsimus – milline see saab olema inimese jaoks) on määratletav mitte üksnes informatsiooni valikuga ühelt või teiselt Adeptilt, vaid oskusega kasutada oma analüütilist apparaati – mõistust, mille töö saab kergendatud vaid teadmiste olemasoluga ja kinnistunud veendumustega.

23. Inimese mõistus, nüüd juba tunnete tasemel, muutub selleks dominandiks, mis peab tõstma tema Teadvust Looja tasemeni, et ta oleks võimeline teadvustama end Looja osana…, teadvustades, võtta vastu valguse Sõdalase Risti.

24. Ma mõistan, et mingid masside kommunikatsioonide vahendite soovitused ei saa olla inimesele argumendiks oma HOMSE valikul. Veelgi enam…, enamuse vaatevinkel võib sageli osutuda täielikult ekslikuks…, seetõttu inimese saatus sõltub nüüd täielikult tema sisemisest USUST ja TEADVUSTUSEST sellesse, et tema valikust sõltub inimkonna tulevik.

25. Seda, mida praegu loete, peaks vaatlema kui Esma-Looja pöördumist nende poole, kes oli ARMASTUSES loodud Kõrgema Kosmilise Tedvuse piiride avardamiseks teiste Ilmade ja Galaktika avarustes.

26. Olge hoolsad vastuvõetava informatsiooni suhtes, filtreerige seda läbi oma Teadvuse ja kogutavate Teadmiste, mis on Minu poolt annetatud Minu poolt ilmutatud Plaanile selleks, et kord, nüüd juba peatselt, saaksime teha oma ajaloolist TEADVUSTATUT sammu tulevikku, mis on kooskõlas Esma-Looja endaga.

Read Full Post »

Valgustumise ja Ülestõusu ajastu

Maarja Magdaleena sõnum 2012.06.07

Anton K.

Tervitan teid, mu kallid.

Mu Pere, ma tervitan teid Armastuse Valguses.

Olen Maarja Magdaleena.

Armas Pere, täna me räägime kahest olulisest tärminist Inimkonna Ajaloos hetke Nüüd valguses.

Esimeseks Püha Tärminiks on aasta 1987 – planeedi testimise aeg Teadvustatud Valguse Intensiivsuse peale.

See on sümboolne Valgustumise Ajastu algus…, Ülemineku algus Neljanda Mõõtme Teadvustumise ja Armastuse Seisundisse.

Armas Pere, märgime esmalt lühidalt olulised ja sünkroonsed hetked selles Valgustumise Ajastu Paljumõõtmelises lõigus (1987 – 2012).

– Intensiivne Paljumõõtmelise Ilmaruumi Salaõpetuste (matriks mõtlemisele) levik.

– Suur hulk Vaimude kehastumine Indigo ja Kristallsete lastena.

– Terve Eluviiside Teadmiste laiaulatuslik levik (Raku energeetiline toitumine ja hingamine…, õpetused Igavesest Noorusest…, Tervise taastamisest, jne).

– Kõigi seitsme tšakra aegamööda avamine, mis on Valgustumise olemuseks, kuna Määratluse tšakrate avamine  (Jumala Tahte), Tingimusteta Armastuse, Külluse ja Tervendamise, side Kõrgema Minaga, Puhtuse, Jumaliku Vabaduse ja Tarkuse kasutusele võtt võimaldab tõsta vibratsioonid sagedusteni, kuni sulandumiseni Vaimu Kõrgemate Aspektidega.

Seitse avatud tšakrat soodustavad harmoniseerumist Armastuse Energiate (Yin-Yan) Püha koostisosade, ning Gaia ja Ilmaruumi tõusvate-laskuvate sidevoogude vahel.

– Aegamisi saabusid Uue Ajastu Meditatsiooni Õpetused, millest võtavad osa mitte üksnes Peenkehad, vaid ka Füüsilise Keha rakud.

Kallid, Valgustumine toimus varem, nagu ka tuleviku Ülestõusude aegu planeedil Gaia, enamuselt järgmiselt; saavutati Harmoonia, ning sulanduti kõigi Peenkehade Kõrgema Minaga.

Füüsilist Keha vaadeldi kui ajutist Pühamut, mida allutati igasugustele askeesidele ja ignoreeriti (kohati peeti rüvedaks ja roojaseks).

Ülestõusmise aegu kõrgete vibratsioonide tõttu keha muutus peotäis tuhaks.

Seega, Inimene tõusis koos kõigi Peenkehadega, ning saavutas staatust väljaspool karmat ja kehastumisi.

– Tänavu on levinud Õpetus DNA’st…, võimalusest programmeerida rakku Kavatsuste abil, mida on väljendatud valjusti…, mis oma olemuselt on suhtlus Raku Teadvusega.

– On levimas Õpetus Inimkonna sidemest Gaia Vaimuga…, Maa Kollektiivse Vaimuga ja Viiemõõtmelise Ilma Esindajatega.

– Toimub suhtlus Kõrgema Minaga ja Valguse Perega.

– Avanevad Määratluse Kristallsed Annid.

Armsad, aasta 2012 on samuti Gaia ja Inimkonna testimine Teadvustatud Valguse intensiivsusele ja Armastuse sageduste kõrgustele.

See aasta on Inimkonna Kollektiivse Teadvuse Arengu Taseme identifitseerimiseks enne järgmist Ajastut – Ülestõusu Ajastut.

Peale Püha Testimist hakkavad aktiivsemalt sündima Vikerkaarelised lapsed – Vaimud väljaspool karmat, kõigi seitsme avatud tšakraga, kelle bioväljad hakkavad särama vikerkaareliselt oma seitsme Suure Anniga: Kaitse and, Tingimusteta Armastuse and…, Paljumõõtmelise tervendamise, Külluse and…, Ökoloogia taastamise, Puhtuse and…, Teadvuse Muundamise, Vabaduse and…, Jumaliku Tarkusega.

Seega, kallid…, 2012 – on Ülemineku algus Viiendasse Mõõtmesse.

See on Ülestõusu Ajastu alguse aasta.

Valgus tõemeeli loob Imet!

Armas Ühtne Pere…, me armastame teid ja oleme igavesti teiega!

Armastusega Maarja Magdaleena, Valguse Pere.

Read Full Post »

Hinge ja mõistuse hääl

Krayon Antoni vahendusel

 

Küsimus: palun öelge, kuidas eristada hinge häält mõistuse häälest?

Ma kirjutan tihti automaatselt alateadvuse järgi.

Milline oleks võimalus mõista, kellelt ma saan sõnumit?

Pöördun küll enne kirjutamist oma Vaimu poole.

Kuid mul on siiki veel kahtlusi…, olen alles alustanud sellega…

 

Informatsioon Krayonilt 2012.02.24

Kallid sõbrad, see on suurepärane küsimus!

Duaalsus on üha enam haihtumas, kui suitsuvine värske Teadvustumise tuulte hiilide saatel.

Alustame sellest, et paljudele on küsimus selle kohta…, kellelt on üks, või teine saadetis…, kas Valguselt, või astraalsetelt olemustelt?

Kallid, teie mõtted on täis võimsat usu energiat, mis materialiseerivad teie soove kiiresti.

Hirmu energia on võimas.

Aga Krayon, teie ütlete, et Hirm on ju illusoorne!

Kallid, hirm küll illusoorne, aga teie usk on alati VÕIMSAM!

Hirm on õppetund…, on miraažlik õppetund, mille läbides olete aina enam ärkamas duaalsuse unest.

Kui olete uskunud, et uni on reaalsus, siis teie teadvuses toimub võimas nihe, mis viib soovitava realiseerumiseni!

Seega, kui teis on olemas hirm, siis võite saada sõnumi astraalsetelt olemustelt, sellisel juhul pange kanalduse kogemise esmalt kõrvale…, kuid mitte selleks, et loobuda suhtlemisest Peene Ilmaga üldse…, vaid selleks vabaneda hirmust.

Taas kõik on lihtne!

Seda vabanemist annab teile teie enda USK.

Teie usk sellesse, et just nüüd, sellel hetkel…, te saate sõnumi Vaimult…, teie Hingelt (või Kodu Perelt)

Usu hetkel Valgusesse te tõstate oma vibratsioone.

Usu hetkel Armastusse te tõstate oma vibratsioone.

Usu hetkel endasse, oma Hingesse, oma Kõrgemasse Minasse… te tõstate oma vibratsioone.

Just selline usk on teie kaitseks.

Pange tähele, et Miikaeli meeskond on Kaitse meeskonnaks…, nende mõõk ja kilp on nende Teenimise Usk!

Seda mõõka ja kilpi kasutab kogu Ilmaruum.

Usk – on kõrgsageduslike vibratsioonide helesinise spektriga energia.

Kallid, väga oluline on eristada Usku püüjust otsida usku.

Usk eksisterib üksnes Igaviku Tõdede kõrval: Armastuse…, Ühesuse…, Kaastunde…, Tarkuse kõrval…, jne.

Usu püüdu on kerge ära tunda.

Kui see, millesse usute, viib inimeste lahutamiseni, teiste hukkamõistule, tülideni ja agressioonini, lahkhelideni iseendaga ja oma lähedastega – see on vaid usu otsingu õppetund.

Samas Tõe ja Usu õppetund muutub keerulisemaks selles, et hirm hakkab vallutama teie mõistust, pretendeerides ainsale võimalikule reaaslusele.

Kallid, astraal võib tõesti anda teile sõnumeid…, ja mitte üksnes siis, kui olete madalates vibratsioonides.

Astraal kasutab selleks teie hinnangute süsteemi, teie mõistuse mustreid ja uskumusi, püüdes ühte kiita ja teist laita.

Siin on peamine reegel: SÕNUMID MÕISTUSELT JA ASTRAALILT – ON ÜKS.

Kõik mis on mõistuselt – sama on astraalilt…, ka vastupidi.

Peame silmas kontrollimatut ego-mõistust.

Astraal-ego-mõistuse sõnumeis on tunnusjooned, mida võite kergelt ära tunda:

– mõistus-astraal sunnib peale oma väärtuste süsteemi. Olles väljaspool kontrolli ta pole võimeline avardama oma silmaringi, ning taluvalt suhtuma teistesse vaatevinklitesse.

Kõik, millesse usute antud hetkel, peatab teie arengut…, muutute fanaatiliselt häälestunuks sellele, millesse olete jäänud uskuma. Oht on siin selles, et see jääb kestma nii kaua, kuni kestab teie uni…, antud usumustri duaalne uni.

– ego-mõistus on vali ja pealetükkiv. Mõistus võib taas ja taas korrata mõtet, mis on emotsionaalselt „haakunud“ teisse. Kogu sõnum saab teie mõistuse ja „kujuteldava opponendi“ vaidluse värvingu.

– mõistus-ego on emotsionaalne ja kannatamatu. Sellise sõnumi tekst on kiire ja katkendliku loogikaga…, hüpleb ühelt argumendilt teisele. Peale sellist sõnumit võite kaotada palju elulist energiat, mis kulub emotsioonidele.

– mõistus on agressiivne. Sellises sõnumis peamiseks juhtivaks eesmärgiks on…, teiste hukkamõist ja teie õigustamine.

– mõistus on eelarvamuslik. Eelarvamused on teie enda isiklikud. Kui teis on eelarvamus religiooni suhtes – saate ka sõnumi sellest, et teie religioonis on Valgus, mille taga on tulevik…, aga ülejäänud varisevad mõistuse argumentide all kokku…, mida võiks nimetada usu „hinnanguks“.

Kasutades „õiglast pahameelt“ mõistus pöördub kogu sõnumi jooksul emotsionaalselt taas ja taas sama mõtte juurde – hukkamõistule…, mille suhtes olete eelarvamuslik.

Religioonid – on Armastuse otsingud!

Armastus on tõde!

Tõde ühendab kõik oleva!

Kasutades seda lihtsat igavest kontseptsiooni, võite kergelt ära tunda, kellelt informatsioon on tulemas: kas teie astraal-mõistuselt…, teie Hinge Valguselt, või Pere Valguselt?

Miks Gaial on sedavõrd palju rahvusi?

Et Inimkond saaks end enne Üleminekut panna Ühendumuse proovile.

Seega…, teie sallivusest ja KÕIGI tunnustusest sõltub kõik!

Kui teie edastuses on juttu üksnes teie rahvuse ja rahva pühasusest ja puhtusest, siis mõelge…, ehk – tunnetage!

Selline informatsioon lahutab Inimkonna Pered.

Muutute haavatavaks!

Madaldate oma vibratsioone!

Põhjus on lihtne: kui vaid tõstate midagi, kohe midagi madaldate – alandate kedagi.

See pole Armastus!

Armastus ei saa pöörduda ära oma Perest, oma täiuslikust ja sõbralikust Perest!

Armastus püüab kõiki ühendada, otsides targalt Hingede, KÕIGI HINGEDE, kokkupuute punkte.

Ülemineku aegu läbite kõiki oma eelarvamuste mustrite teste!

Tunnetage…, mille vastu teil on seni eelarvamus alles…, kas kuuluvuse vastu teatud soole…, vanusele…, rahvusele…, rassile…?

Mille vastu on siiani talumatus? Miks? Mis segab teid?

– Mõistus on eneseuhke. Oma astraalsetes sõnumites ta püüab tõstatada oma väärtuste süsteemi, kui ainsat võimalikku…, sellega ta püüab kõigiti ülistada teid, valides sõnu, mis peaksid meeldima nimelt teile. Samas mõistus leiab sõnu, mis alandaks ja haavaks seda, mille vastu on teil eelarvamus alles.

Peale selliste sõnumite lugemist võite tunda mitte rõõmu, rahu ja armastust…, vaid rahulolu…, ajutist rahulolu sellest, et saite tõsta oma illusoorset enesehinnangut, alandades seejuures inimest, rahvust…, teiste vaatenurka.

– pöörake tähelepanu edastuse sõnumitele.

Kui mõistus mõistab hukka, siis ta kasutab selleks teie leksikoni sõnu.

Saades sõnu eelarvamuslikul viisil, te kuulete seda, mida tahate kuulda…, kusjuures, teie mõistuse sõnad kajastuvad tekstis.

– mõistus viseerib sõnumi „autoriteetsete allikate“ nimedega, et vältida enesepaljastust…, ta võib allkirjastada mistahes paljastatud poliitilise, või ühiskondliku pühaku nimega…, jne.

Kuid edastuse eesmärk on: mõista hukka ja alandada teisi, viies teid eemale kannatlikusest ja armastusest, ning suunata teie energia duaalsuse une jätkamiseks.

Enamgi veel…, mõistus võib avaldada seda kirjastuse kaudu, et levitada laialdaselt…, seda eesmärgil – lahutada inimesi teatud tunnuste järgi: usus, rahvuses, soos, rassis ja erinevate iseloomuga veendumustes.

Seda on lihtne ära tunda!

Te saate teha seda iga hetk iseseisvalt!

Kuidas?

Vaimus!

– Vaim kannab oma sõnumis Rahu, Armastust ja Rõõmu!

– selline sõnum kannab endas uut teie jaoks, kuna Vaim – on igavesti täiustuv Armastuse loovus, mis pidevalt laiendab oma ilmavaadet.

– peale sellist edastust tunnete mitte oma ambitsioonide rahuldust, vaid Ühesuse tunnet kogu Olevaga. Te kümblete puhastavas ja õrnas energeetilises voos…, täitute Jõuga…, Kaastundega…, Mõistmisega…, Usuga…, Lootusega ja… Armastusega!

– Valguse edastused on alati täis Armastust ja Harmooniat!

– Vaimu ja Pere hääl on tark, kannab endas uusi Ühesuse äratundmisi kõige Olevaga – selles on Uue Ajastu peamine rõhk.

– edastuse teema on alati aktuaalne, kohane ja sünkroonne!

Enamgi veel…, mitte üksnes teie jaoks, vaid paljudele, kellele need sõnumid on ammu oodatavad.

– Vaimu ja Valguse edastused alati hingestavad kõiki inimesi iseseisvale suhtluse otsinguile Vaimuga ja Perega!

Kallid, Eksperimendi Õppetundide tingimustes, saades vanemaks, teie hoogustasite Mõistuse „kuulmist“…, ning, mida vanemaks saite, seda valjemaks muutus mõistus…, mis oli kohane vanade energiate erinevate õppetundide äratundmiseks.

Kuid on saabunud epohhi Uus Ajastu!

Vaim on palumas teid – tuletage oma lapsepõlv meelde!

Vaim on alati teiega ühenduses!

Just seetõttu räägime teile: Kõik vastused on teie seesmuses!

See on tõesti NII!

Armastusega Krayon.

Read Full Post »

Pimeduse ja Valguse ümberseadmine

 

 

Mu kallid, ma tervitan teid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ma pöördun nende poole, kellel on tarkuse elegantsust.

Te ehk ei mõtle endast nii, kuna siin on neid, kes lausa esmakordselt tajuvad seda…, kuid siin ruumis on olemas elegantsus.

Siin on olemas mõistmise äratundmise elegantsus…, see on antud teile selleks, et saaksite eristada, mis on tõene ja mis mitte – kaasaarvatud ka antud sõnum.

Sellel planeedil on toimumas tarkuse kasvu tõus.

Need, kes kahtlevad selles, mis on praegu toimumas (Krayoni seminaril)…, või kahtlevad, et, ega ei manipuleerita nendega teadmiste abil, või energiatega…, peaksid pöörduma enese seesmusesse, ning tunnetama piiritut puhast Jumala armastuse energiat…, piiritud, ähmastamata millegiga…, – siis suudate mõista, milleks ta on määratud…, ja… kõige ilmutatu kohasust…, kaasarvatud ka teie kohta maapeal, teie elu kohta…, seda, kuidas elate…, kellega elate…, kõigest, mida olete teada saanud.

Teie tarkus ütleb teile, – kõik on õige ja on toimumas kohasel viisil…, te pole teinud ühtki viga…, te olete targemad, kui arvata oskate.

Vanad Vaimud on täitmas seda ruumi.

Vaid vähene osa siin viibijaist pole sellised.

Vana Vaim – on see, kes on olnud sellel planeedil üle saja korra.

Mu partner on viimase tunni jooksul andnud teile mineviku õppetunde, andes teile võimaluse näha, kuidas planeet on arenenud…, ja seda sellisel viisil, kuidas keegi ei osanud oodata.

Inimesed on hirmul, kuna neile näib, et pole mingeid ennustusi sellest, mis on toimumas…, – ennustused hukust pole leidnud kinnitust.

Paraku nemad ei suuna pilgud õiges suunas…, siiski see, mis on käesoleval ajal toimumas – on just sama, millest paljud iidsed olid rääkinud kui millestki, mis võiks toimuda.

Vanadel Vaimudel on suur tähendus sellel planeedil…, nemad panustavad energeetilist osa läbi oma tarkuse.

Teie – Vanad Vaimud, olete me kallid Inimsused.

Kuid ärge seostage neid muutusi ajaga…, ei Vaim, ega Gaia ei ole sõltuvuses teie ajast…, ilmutage vaid Jumala osavõtlikkust muutustesse.

Mõistke, mis on teie elule kõige sobivam, ning astuge ligi, et saaksite seda luua.

Kuulge seda…, avastage seda toimumas…, tehke rännak sellesse tulevikku, kus see on juba toimumas…, tunnetage seda oma eludes!

On õnnistatud Inimolevus, kes teab, et ta on plaani ja süsteemi osa, ning ta on selleks, et külvata maapeal rahu seemneid.

 

Ümbersedamise energia

Me tahaks jätkata seeriat, mille nimetasime „Kõige ümberseadmine“.

Olema juba andnud informatsiooni planeedi, inimkonna ja isegi Ilmaruumi ümberseadmisest.

Nüüd räägime pimeduse ja valguse ümberseadmisest, ning ka sellest, mida see tähendab teie jaoks.

Kuid enne, kui alustan, pean tegema määratluse, mida mõtlen pimeduse ja valguse all, ning seejärel tuleb määratleda, mida pean silmas 2012 aasta uue energia kohta.

Millest te mõtlete, kui räägin teile pimedusest ja valgusest?

Ma ütlen teile, mida on paljud treenitud mõtlema…, nemad on õpetatud mõtlema heast ja halvast…, seega, nemad püüavad paigutada kõik need mõisted lahtritesse, milliseid ütleb neile ette lineaarne mõtlemine.

Nemad pöörduvad mütoloogiatesse, mis räägib neile mingist sabaga olevusest, kes püüab haarata teie hinge oma kätesse…, ka teistest, teie ümber olevatest müstilistest olevustest, kes teevad tööd peamise saatanliku olevuse heaks.

Nüüd siis, ma ütlen taas: olevus, kes peab jahti teie hingele, mu kallid – on mütoloogia.

Teda pole teie reaalsuses…

Kuid te võite ütelda: „Oota hetke Krayon. Sa tahad mulle ütelda, et kurjust pole olemas?“

Ei, mu kallid, seda ma ei taha ütelda.

See, millest teile räägin – on see, et kogu pimedus maapeal on tulenenud Inimolevuste poolt.

Teil pole vaja siduda maapealset kurjuse energiat mütoloogiliste olevustega.

Kõige pimedamat pimedust saab luua üksnes inimeste poolt…, kui vaid nemad valivad seda teha.

Pimeduse vägevust saab luua vaid seetõttu, et inimesed valdavad väge ja saavad seda ilmutada.

Pimedust polegi nii väga raske ilmutada.

Me oleme juba rääkinud, et pimeduse ja valguse tasakaal on tõenäone.

Kes toob valguse pimedasse ruumi – seda ei ümbritse pimedus, sest pimeduse määratluseks on valguse puudumine.

Kui valguse toojaid on vähe, siis pimedust on palju…, ehk, te sõltute sellest, kas viibite sellises valguse tasakaalus, millist on loodud inimkonna poolt.

Seda võiks nimetada süsteemiks…, kõik elus on allutatud selle mõjule…, kõik on selles…, kõik sõltub valguse ja pimeduse tasakaalust…, ja sellest, kuhu inimkond otsustab paigutada tasakaalu.

Valguse ja pimeduse määratlus peaks tulenema inimteadvuse tasakaalust, kuna just Inimolevus loob pimedust ja valgust planeedil.

See on peamine idee!

Mida tänapäeval hakkab sinu jaoks isiklikult tähendama Maa uus energia tasakaal – see saab antud sõnumi teemaks.

Teine määratlus: 2012 aasta energia on märgiks, markeriks…, mis näib selle aja tunnetusena, mida olete juba läbi käinud, või alles olete selles…, selle märgiks, et on toimumas reaalsuse muutmise energeetilise loa võimendumine.

Maa, olles Gaiana, hakkab nihkuma koos teiega ja teie nimel…, planeedi energiad on nihkumas neisse piirkondadesse, kus neid varem pole olnud.

 

Kundaliini liikumine mööda Maad

Olen andnud sõnumit riigis, nimega Peruu.

Siis me rääkisime iidsetest prohvetlustest, mille nimetuseks oli „Sulelise Mao teekond“…, oli nimetatud ka „Planeedi tarkuse koondumine“…, mõned nimetasid seda Kundaliini liikumiseks.

Kundaliini on energia, mis on alati seotud liikumisega…, sageli seotakse järglaste tulekuga, ning metaforiliselt ta on seotud Inimkonna taassünniga.

Tsivilisatsioon ise on selle liikumise tõttu panustatud kaardile, ning tasakaalustamise märgist olete möödunud…, millest paljud on rääkinud, et see kunagi ei toimu.

See on juba viies kord, kui olete sellest võimalusest läbi käinud…, ning nüüd, mu kallid, olete suundumas rahu saavutamise potentsiaalile Maal.

 Kakskümmend kolm aastat tagasi me rääkisime teile, et see võib toimuda, kuna selle potentsiaalid olid väga võimsad.

Kõik teie ümber on seismas vastu, kuna nihe on juba kohal.

Ma räägin taas ja taas; pimeduse vana energia on raskustega kadumas…, püüab, võideldes ja vastu seistes, säilitada selle, mis oli temal…, ta võitleb enda hukuga.

See on see energia, millest täna räägime, ning teemaks – Inimteadvuse tasakaal Pimeduse ja Valguse vahel…, paljud nimetavad seda duaalsuseks.

 

Millisel viisil uus tasakaal mõjutab teid?

Alustagem isiklikust…, seejärel läheme millegi suuremale…, seejärel millegi veelgi suuremale.

Lõpetame ennustusega, mida ma pole kunagi varem andnud – selle potentsiaal on ilmnenud suht hiljuti.

Kallid, olen Krayon…, ja ma annan armastusega teile informatsiooni planeedist ja teie isiklikust energiast.

Ma ei anna kunagi informatsiooni, mis poleks genereeritud Inimteadvuse potentsiaaliga.

Päris sageli toimub nii…, kui midagi prognoositakse…, see hiljem ka täitub.

Kui see toimub, siis võtate seda ennustamiseks…, kuid see pole nii.

See on vaid kaootilisuse ulatuse juhuslikkuse energia, mida nimetate kvantiliseks, mis tõstab selle potentsiaale, mis võiks toimuda, vastavuses teie eludele ja Maa seisundile.

Seega…, tulevik tuleneb potentsiaalidest, mida olete oma isikliku teadvusega loonud teie…, teie, kui planeedi tsivilisatsioon.

See pole ennustamine, vaid teie loodu hindamine.

Kakskümmend kolm aastat tagasi me nägime tänaseid potentsiaale…, siis te alustasite just nende asjade arendamist…, külvasite seemneid, mille vilju praegu näete.

See on suurepärane ja raske üheaegselt…, muutustele alati kaasnevad raskused!

Kui väga tasakaalustatud inimene ütleb, „ma olen saavutanud oma tasakaalu ja ma olen sellega rahul“, siis ilmub keegi ja ütleb, „Olgu, kuid me kavatseme muuta asjade seisu.“

Siis hästi tasakaalustatud inimene hüüab selle peale, „O, ei! Ma olen tasakaalustunud. Ärge muutke midagi!“

Kuna muutus siiski tähendab tasakaalu raskuse nihutamist skaalal ühele poole, siis teil tuleb õppida, kuidas teha nihet, et tasakaalustuda taas…, mis on alati ebameeldiv ja suur töö.

Kuid see pole see, mida teil tuleb seekord teha.

Seekord see on veelgi raskem…, ning me nimetame seda tasakaalu ümberseadmiseks.

Lubage mul selgitada, mida see tähendab, tuues lühi ülevaadet ühest hilisemast sõnumist, mida olen andnud (kanaldanud).

Vanas energias hoolitsesite enda kaitsmisest pimeduse eest.

Kui olete tervendaja, siis kaitsesite end nende eest, kes võiksid olla tasakaalutud…, kellel on psühholoogilised probleemid, või isegi haigused kehas.

Siis te võtsite sageli ette vastavaid meetmeid, et olla kindlad – olete kaitstud.

See oli eriline protsess…, vastav protseduur selleks.

Nüüd ma ütlen teile otse – see on läbi käidud etapp!

See oli ülevaatlik.

Kui te pidevalt loote valgust, siis pimedusel pole mingeid šansse!

Me oleme rääkinud sellest taas ja taas…, ning nüüd ring on täis…, see jõuab teieni isiklikult!

Kõikjal, kus te ka poleks, pimedus ei ulatu teieni…, kas kuulete mind?

Ta ei saa teid puudutada!

Teie Valguse olemuseks on Jumala armastus…, te üksnes edastate seda, sest olete Valguse Töötaja – teie transleerite seda!

Pole olemas midagi pimedat, mis suudaks tungida sellesse hetkesse, kui transleerite valgust!

Aga nüüd räägiks teile, kuidas on võimalik garanteeritult peatada valguse transleeringut, ning edasi liikumise asemel avada endale… tagasi liikumist.

See juhtub siis, kui ütlete endale: „Ma ei saa seda teha. Kes ma olen selline? Ma pole seda väärt.“

Leidub palju vaimseid liidreid, kes ütlevad teile, et te pole seda väärt…, nemad ütlevad teile, et olete sündinud roojastena ja pole isegi väärt suhtlema Jumalaga…, nemad ütlevad teile, et olete sunnitud kannatama…, alles peale selle teenite tähelepanu ja heakskiitu Jumala poolt.

Kuid siiski…, armastuse meister ise ütles, et Jumal on teie seesmuses.

See tähendab, et sa pole sündinud roojasena…, vaid oled sündinud suurepärasena!

Kui Jumal on sinus – siis sinus on siiski Valgus – sinus!

Nüüd lähme järgmise punkti juurde: draama, raev, pettumus…., seda on palju.

Kui te lahkute sellest ruumist…, siis kui paljust kõigest kavatsete võtta osa?

See toimub duaalsuse pärast…, kas pole?

Kui olete Valguse Töötaja…, Majakas planeedil, mis muudab valguse tasakaalu kõikjal, kuhu liigub…, siis seal peate otsemaid ohjama oma raevu, pettumuse ja draama. Ohjama kõike seda!

Praegu te pole võimelised muutma kõiki enda ümber olevaid inimesi…, lihtsalt ei saa.

Nemad hakkavad teile vastu ja teevad kõike, mida vaid tahavad…, nemad võivad minna raevu ja draamasse. Nemad võivad püüda suruda teie nuppudele.

Ma loodan, et olete teadlikud, kellest räägin.

Ma tean neid, kes on ruumis…, ja tean, kes loevad neid ridu.

Nemad teevad seda selleks, et juhtida teid…

Kui nad saavad teid mõjutada, siis olete konksu otsas…, kas pole?

Kui inimene on võimeline sattuma draamasse… – siis agressiivsus on täielikult võimalik…, kui keegi on vajutamas teie nuppe – siis see ongi nende võit valgus/pimedus võitluses.

Selline võitlus on kestnud paljude aastate jooksul, sest valguse ja pimeduse tasakaal on kõikunud tasakaalu keskkoha läheduses…, kuid sageli pimeduse poolel.

Pimedus on olnud kerge ja pime.

Nende aastate jooksul Valguse Töötajad pidid järjepidevalt tööd tegema, et püsida peal ja mitte sattuda kellegi mõju alla.

Ma loodan, et te mõistate, millest ma räägin.

Valguse Töötajail tuli sõuda vastu voolu!

Nüüdseks energia saabub teile nihete vahendusel, mis toimuvad Maa peal…, need on määratud selleks, et teil, Valguse Töötajail, oleks lihtsam pidada kontrolli emotsioonide üle… sõltumata sellest, mis on teid ümbritsemas.

Siis kõik Inglid koos on teiega, teie poolel…, ehkki samas, teised siiski püüavad mõjutada teid…, – kuid kõigele, mida nemad tahavad… pole vaja reageerida.

Ma kutsun kõiki tegema just seda…, teie seas on ju neid, kes paari päeva pärast lähevad oma tööle, ning on taas silmitsi probleemidega.

Selline on nende viis…, vana tasakaal püüab kehtestada end ikka vanal viisil, teadmata, et olete muutunud.

Milline on siis teie reageering?

Kas olete võimelised kasutama oma jõudu?

Mis toimub, kui üks inimene valib kõrgemat teekonda?

Lõppude lõpuks ka teine inimene tahaks samuti minna sama teed…, täis valgust ja väga kutsuvat!

Luues valgust, te muudate mitte üksnes ennast…, kõigil on näha, mida teete planeedil.

Iga vähimgi võit enda kodus, või tööl, aitab teil rahuga minna läbi sealt, kust ei saanud varem.

Selline võit on märgatav kõigile…, ning paistate neile veelgi tasakaalukamatena.

Me kõik siinpool eesriiet teame, millega olete hakkama saanud!

Kuulake meie aplodeerimist, ning teadke, et sellega olete hakkama saanud teie…, seekord te pole õnge otsa sattunud…, ega sattugi enam kunagi…, ei kellegi mõju alla.

Mõningad teie seast teavad, millest ma räägin.

Raev, pettumus ja draama – neid ei pea teie elus üldse olema.

Ehk arvatavasti olete otsustanud liikuda kohast kohale…, jättes maha oma linn…, jättes vastastikud suhted…, jättes maha oma töö, – et olla kohane asjade kulgemisele.

Nüüd tahaks…, et mõtleksite sellele hetke.

Mis toimub, kui asjad hakkavad muutuma isiklikult teie jaoks…, nüüd enam see ei häiri teid, mis häiris varem?

See ju muudab tingimused…, kas pole?

Nüüd võite olla samades olukordades, millistes olite alati…, kuid need näivad siiski sootuks teisena.

Te pole enam pettunud…, te pole enam raevunud…, isegi kui ümberolevad on endiselt draamade ja rahutuste hämas.

Te olete võimelised näitama tõelist tarkust enam, kui nemad.

Ma ütlen, mis võib lõpptulemusena toimuda.

Need segaduses olijad  märkavad teid, ning, lõppude lõpuks, mõned neist astuvad teile ligi, ning küsivad: „Kuidas seda teete? Ma ka ei tahaks olla sedavõrd segaduses. Olen märganud, et olete muutunud. Mingil põhjusel te enam ei muretse. Mingil põhjusel te naeratate, ning ma saan näha teie sees jumalikku harmooniat, mida tahaks ka ise saada. Te pole enam lobiseja. Te ei tekita teistele kahju. Te räägite ümberolevatega austavalt. Seda saan minagi tunda. Teis on midagi muutunud…, tahaks väga teada, mis on nimelt muutunud.“

Siis, kallid Inimolevused…, vaid siis tuleks avaneda ja öelda: „Ma olen avastanud selle, millest pole kunagi mõelnud, et see võib minus olla. Olen avastanud Jumala Ilma enda seesmuses.“

See on võimas…, seda te tõestasite oma käitumistega.

Kolmas punkt: Kas on teile teada, millised nihked toimuvad teie kehas?

Need võimaldavad mitte üksnes tervendada end, vaid ka tunda end paremini, kui varem.

Kui te ei vasta enam oma eale, siis seda on loonud rakustruktuuride omavahelised kommunikeerimised…, teie keha jääb nooreks, kuna keemial ei tule enam tegemist teha häiretega.

 

Planetaarne tasakaal

Järeldus: Kõige tasakaal, mis on siin planeedil toimunud…, on teinud inimkond, olles siin sajandite jooksul.

See kõik salvestub kvantilisel viisil sellesse, mille nimeks on Kristallvõre.

Selles kõik on energia näol, mida on loodud Inimkonna poolt ja mis on toimunud planeedil.

Iga olukord, milles kujunes energia, on olemas Kristallvõres.

Kui inimese poolt on loodud tume energia, siis sealt kiirgub Pimedus…, kui on loodud valge, siis ka kiirgub Valgus.

Kahekümne kolme aasta jooksul, eriti viimaste kaheksateistkümne, olete muutnud Gaia valguse ja pimeduse tasakaalu…, selle tulemusel hakkab liikuma ka teie DNA…, mis on kvantiliselt häälestunud Kristallvõrele.

Paremaks mõistmiseks ütleme, et muutusi teeb läbi mitte üksnes täiskasvanu DNA, vaid ka iga sündinud lapse oma.

Võiks ütelda, et Inimese DNA „vaatab ringi“ sünni hetkel, ning häälestub energiale, mida transleerib temale Kristallvõre…, – seda esmast energiat inimene hakkab kandma kogu oma elu jooksul.

Seega see, mida teete praegu, mõjutab maa energiat…, ehk isegi tuleva inimese teadvust.

Mõelge sellele.

Eoonide jooksul pole midagi muutunud…, Inimloomus on alati jäänud selliseks…, seetõttu te ei näinud muud, peale sõdade ja pettumuste.

Nüüd on see muutumas…, seda on teinud teie planeedi Valguse Töötajad.

Lapsed on muutumas…, nemad on juba teised…, mõnedel on käes kvantilised atribuudid.

Paljud täiskasvanud naeravad sellise kontseptsiooni üle…, nemad vaid on, ja kasutavad maa hüvesid, isegi märkamata enda ees toimunuid märkimisväärseid muutusi, kuna nemad viibivad üksnes enda isiklikus reaalsuses.

Kuid see siiski on toimumas…, ja see vaid seetõttu, et valguse ja pimeduse tasakaal on mõjutamas vastsündinute DNA’d.

Ajalugu ei kordu, ning eraldumise ja eemaldumise asemel teine teisest, planeedi elanikkond püüab aegamööda taasühineda.

See on toimunud põlvest põlve, ning nüüdseks see pole sedavõrd tõenäone, kui see, mis on toimumas nädalast nädalasse, ehk see, mida inimesed, olles oma kannatamatuses ja kiiresti muutuva reaalsuse inetellektuaalse surve all, märkavad enim.

Sellegipoolest see tähendab, et võite eksisteerida siin kauem…, mida te ka ei räägiks.

Eluea pikenemine on teie kätes – pikenemine märkimisväärne!

Ma räägin seda neile, kellel tarvis seda kuulda.

Oleme andnud juhendeid puhta kavatsuse loomiseks.

Oleme rääkinud, et kui alustate veendumuse protsessiga…, kui lausa süüvite seesmusesse, ning saate selleks, mis on teie kaasasündinu (kaasasündinu – bioloogiline kvantlik teadvus), siis alustate liikumise protsessi paljumõõtmelisema inimese poole…, kogu tõelise Ilmaruumi mateerialikuse poole.

Eksisteerimine kolmemõõtmelisuses pole normaalseks reaalsuseks.

See on suletud mõtlemise süsteemi reaalsus, mis sünnitab üksnes seda, mis on teada…, aga mitte seda, et liikuda selles suunas, mida võiks ette kujutada.

Kaasasündinud teadvus?

Miks kasutate kinesioloogiat, kui tahate teada seda, mida ei tea?

Kaasasündinu – on energia, millega astute kontakti, kui teete lihaselikku testimist.

Kaasasündinu – on võti!

Planeedi pimeduse ja valguse tasakaal hakkab nihkuma suurema valguse poole…, teil läheb kergemaks kontakti saamine enda isikliku raku struktuuriga…, ja protsessi alustamisega, mis hakkab tööle iseseisvalt…, seda seni… kuni endiselt jätkate püüdlust oma elu valguse poole!

 

Lõpetage võimsuse samastamist kõrvalise jõuga

On kätte jõudnud aeg lõpetada krediidi väljastamist kõrvalisele jõule, ning anda see kõige võimsamale seesmusele, nagu on teinud seda meistrid.

Aga kui tõeline jumalikkus ja võimsus planeedil on peidus Inimolevustes…, mitte taevastes inglites, ega suurtes, muljet avaldavate fassaadidega, hoonetes?

Inimestel meeldib kantida oma vägevust teistele…, mitte üksnes inimestele, kuna enamus inimesi ei usalda ise endid.

Mis oleks, kui tasakaalustatud tervis võiks kuuluda teile…, kas saaksite peatada vananemise protsessi?

Kallid, te peaksite elama vähemalt 200 aastat!

Teile on kättesaadav noorendumine!

Te olete selliseks kavandatud…, kuid see projekt ei tööta täie effektusega valguse ja pimeduse tasakaalu puudumise tõttu, mis on kestnud planeedil eoonide aegu.

Nüüd on see muutumas.

Teil on võimalik seda näha järgmiste ja ülejärgmiste elude jooksul… elu jätkamine ilma teaduse vahele segamiseta.

Esmalt see hakkab toimuma automaatselt, mis on bioloogidele mõistatuseks…, millest äkki inimesed hakkavad elama kauem?

Nemad püüavad väita: „Ehk on see toitumisest. Võimalik. Võimalik hoopis muu. Võimalik, et haiguste puudumine tuleneb sellest, et me ravime neid hästi.“

Nemad leiavad hulganisti põhjendusi…, kuid ükski neist pole õiged, sest neil pole teada neist energiatest, milliseid olete loonud ja nende mõjust DNA’le.

Vaatamata teie keskkonna saastatusele, inimeste eluiga hakkab pikenema.

 

Valitsused

Räägime nüüd valitsustest…, kuna teil seisab ees näha mõningaid muutusi.

Esiteks…, vaadake ajalugu – teie vanaisade ja vaarisade, ning isegi teie elu paljude aastate jooksul…, riikide valitsused on püüdnud alistada teisi üksnes hirmust, et nemad oleksid võinud teha seda esimesena.

Eksisteeris vaikiv barbarlik ettekujutus, et „kui meie oleme tugevamad, siis meie oleme seda väärt, et vallutada nõrku ja haarata endale nende maid.“

Selline on ajalugu…, kõik see polnudki kuigi ammu.

Lubage meenutada teile, et kogu 30 000 aasta mineviku ajalugu on täis seda.

See on otseses mõttes – Inimkonna Ajalugu.

Kas panite tähele, et need, kellel oli enam jõudu, tungisid kallale nende, kellel polnud jõudu?

Tugevamal polnud vaja selleks isegi mingit ettekäänet.

Kui riigil polnud armeed…, siis ta, lõppkokkuvõttes, oli kaotaja.

Nüüdseks seda pole ei teie teadvuses, ega enamuse tänapäeva valitsustes.

Mõneti seda veel juhtub, nagu ise näete…, ehkki väikestes ulatustes…, kuigi see on teile vastumeelne… kas pole?

Tervikuna sellist suhtumist ei peeta enam õigeks, ning, kui näetegi seda, siis see šokeerib teid.

Käesoleval ajal on suurem tunnustus suveräniteedile…, aga vallutamise ideed on kui miski… minevikust.

Muutuvad valitsused…, muutuvad suhted.

Te ehk ütleks: „Olgu, meile see meeldib. Oleme läbinud mingi punkti.“

Ja teil oleks õigus, kuna planeet on tõesti selles suhtes muutunud.

Kuidas oleks järgmisega?

Mis saaks valitsusega, mis erineb tunduvalt sellest „normist“, milles olete üles kasvanud?

Teil seisab ees näha muutusi selles, kuidas valitsus käitub edasi.

Usute, või mitte, aga teil seisab ees näha temas enam terviklikkust!

Ilmuvad need, kes nõuavad seda…, ja need, kes hakkavad hoiduma sellest kõrvale.

Nende vahel võib tekkida võitlus.

Oma elu jooksul võite näha, kuidas valimiste aegu enam ei riputata silte külge!

Praegu veel ei saa olla sellist, et üks kandidaatidest tõuseks püsti ja ütleks: „Ma pole oma opponendiga nõus, kuid ta on patrioot, ning ma näen, et ta armastab oma riiki, nagu minagi. Ma pole nõus temaga, ning seetõttu ma pakun hoopis… …“?

See on isegi enam, kui mõelda kõrgemast teest…, see on uus mõtlemise paradigma.

Nüüd olete veel kaldumas ütlema: „Tema on mu vastane – ta on halb poiss. Vaadake, mida ta on teinud…, vaadake tema vigu, mida ta on teinud…, vaadake tema ebaausaid ja kahjulikke meetodeid.“

Kallid, see on vana paradigma…, ma tahaks, et te jälgiks, kuidas see on muutumas.

See, kes esimesena TEEB SEDA  poliitilisel areenil, annab lonks värsket õhku teie poliitikale, ning süsteem ei jää enam iialgi endiseks.

Uus paradigma hakkab „elujõulisena“ välja nägema neile, kes uurivad seda.

Kui näete seda poliitilisel areenil, siis mõistate, kui reaalne see on.

Te olete suundumas valimiste aastale (sõnum võetud vastu veebruaris, 2012)

Ärge lootke palju muutusi selles, kuidas asjad hakkavad tööle, kuna vana energia on veel tugev.

Teil võib kuluda veel neli aastat, et näha erinevusi…, ehk peale selle isegi veel neli.

Edasi läheb üksnes see, mida seavad üles uued standardid…, mis erineksid sedavõrd, et kõik mõistaks… – see on just see, mis tõesti töötab.

Kui hakkavad kandideerima indigod, siis nemad muudavad ka valimiseelsete kampaaniate läbiviimise…, seda selles suunas, millist näevad nemad.

Neil on olemas kontseptsioon ja nemad saavad näha nende reaktsiooni, kelle poole pöörduvad…, kuid need, kes on vanemad, pole selleks võimelised.

Kes siis muudab pimeduse ja valguse tasakaalu, kas see, kellest oli meil juttu?

Muudab seda loomulikult see, keda valite!

See aeg on peaaegu käes.

Mitte küll kohe, kuid nii see läheb!

Jälgige kontseptuaalset valimiseelset kampaaniat, täis kainet mõistust, mis on kõrvale heitnud vana, 200 aastase stiili.

 

Finantsid

Siin on selle teema järeldused: viimase viie aasta jooksul olete teinud rünnakuid oma finantssüsteemidele, püüdes teha neid õiglasteks, ning puhastada seda ahnusest… – ning, võimalikult kiiremini.

Tänapäeva ajaloolased ütlevad teile, et seda peeti võimatuks olukorraks, kuna suuri rahasid peeti puutumatuteks.

Kuid siiski, teie suutsite ajada pesa segi, ning hakkasite külvama palju täiuslikuma süsteemi seemneid.

Tänapäeva majanduse langus – see on suurte rahade tasakaalu muutmine.

Teie kutsusite selle esile…, me rääkisime, et see on lähenemas…, ligi aasta enne, kui see juhtus.

Me rääkisime, et enne langeb rivist kindlustuse süsteem, et see juhtub suurima kindlustuse kompaniiga planeedil (nii see ka oli).

Seega…, mõelge sellele hetke.

Me saime näha, et see on lähenemas…, energia oli selline.

See loob aegamööda tugevaid potentsiaale, mille järgi saab ette ennustada.

Kuid mitte enam…, vanal süsteemil on vaja enda taasloomiseks jõudu.

Kuid olete ehk märganud, et teie pankurid on jõudnud tupikusse.

Pole oluline, mida räägib valitsus sellest, mida neile lubatud teha…, või kui palju raha neile antakse, et teha seda…, nad ei tee seda!

Nemad on uue paradigma pimestavas valguses tardunud, ning ei tea… kuidas toimida.

See peaks teile ette ütlema, kuivõrd uuena ja määramatuna on muutus – ei midagi sellist, mida olite seni näinud.

Nüüd siis, mu kallis Inimolevus…, pimeduse ja valguse nihkest.

Olete seda märkamas?

Terviklikkus võtab võimust rikkuse ja võimu üle…, süsteem on muutumas!

 Ta võib taas muutuda, kuid tuleb päev, kus need, kellel raha krediteerimiseks, on sunnitud looma kaotuseta olukordi…, uued tänapäevaste süsteemide asemele, mis on ehitatud üles ahnusele.

Selliseid süsteeme te pole veel isegi näinud…, kuid pea näete neid.

Te ei usu mõningaid ideid, mida indigod mõtlevad välja panga operatsioonidega…, milles võidavad kõik.

Selliseid ei tule, kes jääks kaotajaks, ning murraks pead küsimuse kallal: „Mis on juhtunud minu majaga?

Tulevad uued süsteemid ja need pole enam sellised, nagu on kirjeldatud teie ökonoomika õpikutes.

 

Planeedi ökonoomika

On saabumas aeg, kui planeedil jääb arvatavasti mitte üle viie valuuta.

Ühesus – see on universaalne teekond…, see on struktuur, mis annab optimaalsust terviklikusele, jõudu kaubandusele ja lihtsust tööle.

Terved kontinendid hakkavad ühinema ühtsesse kaubanduse rühma, ning  reegleid ja piiranguid tuleb hulga vähem…, just siis on effektiivsem kasutada vähemat hulka vahedndajaid.

See aitab samuti kõige vaesemaid riike, kuna nemad on nüüd enam hõivatud sellega, mis on toimumas nende endi riigis.

Maa hakkab seda nüüd teadvustama.

Võib kuluda kaks põlvkonda, et see kõik oleks realiseeritud…, kuid kord saabub päev, kui ärkate ja siis teadvustate… mida olete ära teinud.

Olete viinud asju kokku, aga ei lahutanud neid.

See on protsess, mis liigub vastupidiselt endise Inimese ettekujutusele.

Kord viimase paarikümne aasta pärast keegi ärkab ja ütleb: “Oho, meil polegi maailma sõda…, kas pole see ime? Ka me ise ei kavatse seda alustada, sest kõik kauplevad kõigiga. Ehk oleme leidnud tasakaalu, mis töötab kõigi heaks!

Võimalik, et see keegi nimetab isegi „Kohtupäeva“ millekski muuks, kuna selline nimetus näiliselt isegi pidurdab protsessi.

See on optimistlik lähenemine…, kas pole?

Paljud mõtlevad nii…, ning arvavad seda rumaluseks.

Alati leidub neid, kes vaidlevad vastu, väites: „Krayon, see pole õige ja on naiivne. See on vaid aja küsimus, kui me hävitame endid…, nii saabubki armageddon. Peale kõige muu, see ongi see, mida inimesed teevad.“

Olgu, kallid, ütleme nii, et see on see, mida inimesed on tavaliselt teinud!

On teie valik…, kas kuulata neid, kes esindavad „teekonda, mis oli“…, või mitte…, nemad ütlevad: „Maa läheneb lõpule.“

Leidub samuti ka neid, kes jäävad viimseni üteluse juurde, et 21 detsembril (kanalduse aastal) tuleb Maale lõpp.

Seega, mul on ettepanek, mida saaks teha nende jaoks.

Helistage neile vaid 22 detsembril ja tuletage meelde, et nende draama on otsa saanud, aga Maa on ikka veel alles.

Võibolla ehk nüüd nemad ühinevad teiega, et külvata rahu seemneid maapeale ja enam mitte vajuda sellesse, mis haarab tähelepanu, loob hirmu ja häireid.

Mõned saavad teha seda lihtsalt…, teistele jääb draamast vajaka, ning nemad hakkavad otsima midagi asemele, mida saaks karta.

Alati leidub külaldaselt fataliste ja kuritahtlikke kuulutajaid.

Neile Krayoni sõnumid ei meeldi.

 

Ennustus

Nüüd siis ennustus:

Ma poleks andnud teile järgmist informatsiooni, kui see poleks veel töös.

Ma ei saa anda teile selle aega, sest Vaimudel pole kella…, me ei tea, kui palju kulub aega.

Aeg on kolmemõõtmeline  konstruktsioon, mis on teie endi loodud…, see on teie ellu jäämiseks ja ta peab teil olema.

Kolmemõõtmelisuses te ei saa jõuda punktist A punkti B, kui teil pole kella.

Kvantlikus seisundis pole mingit A, ega B’d.

Kvantlikus seisundis olete mõlemas kohas alati, sest aega ei eksisteeri.

Ka Jumalal pole kella.

Just seetõttu, kui saate Vaimult informatsiooni millestki, teil tuleb oodata vaid sobivat sünkroonsust, aga mitte rutata, ning teha midagi otse ja kohe.

Vaimseid avaldumisi ei anta selleks, et neid tuleb minna ja teha otsekohe

Need sõnumid on selleks, et olla teadlik potentsiaalist, mida saate hiljem viia oma ajaga kokku, ning sobitada neid sellega, millega kohtute ja… teie poolt loodud sünkroonsuse vahendusel.

Teie riigis on midagi ebakohast…, midagi suurt, millel on tegemist suurte rahadega…, kuid see variseb kokku…, ehk ebatavalisel viisil…, kuid kukub kokku.

Ei saa öelda – millal…, kuid saan ütelda, et potentsiaal langemiseks on olemas.

Mõned aastad tagasi rääkisin, et kui kõik hakkavad rääkima kõigiga, siis ei tule enam varjatust.

Sama atribuuti võisite näha mõned aastad tagasi tubaka tööstuses, kus tehti suurt äri.

Kuna välise fasaadi varjus, nagu ütleksite teie, polnud terviklikkust, siis nemad tõmbasid kaasa noori inimesi, müües neile toodangut…, see tegi elanikkonna haigeks, viis isegi varajase surmani.

Tulemuseks…, teie riik lõpetas suuremas hulgas tubaka toodete ostmist neilt…, tänaseks tootmisharu püsib veel elus, müües toodangut neile riikidele, kes veel ei mõista seda, millest olete aru saanud teie.

See juhtus seetõttu, et terviklikuse jõud käis rahadest üle.

Toome veel ühe ennustuse, et näidata teile…, sama võib toimuda taas.

Suured farma-firmad (Ameerika farmatseutilised firmad) leiavad enda ees vajadust muutuda…, seda peatselt, muidu neid ootab krahh.

Uues teadvuses selline olukord ellu jääda ei saa, kuna eksisteerib terve tööstus, kes raha nimel sihilikult hoiab inimesi haigena.

Suured rahad, mis on kaasatud suletud ringi, on hiiglaslikud…, terviklikuse puudumine hakkab aegamööda esile tulema.

„Kasumi tõttu kaotatud elud“ saavad kokku loetud…, farma-tootjatel tuleb hämmeldunuid nägusid…, võimalik isegi mõned enesetapud.

Mõeldes tööstusest, mis oletatavasti ravib inimesi, kuid hoiab neid hoopis sihilikult haigena…, sellest saab kiiskav haav selles aluses, mis peaks olema õigena inimkonna jaoks.

Seega…, need langevad ja te saate teada nende nimed…, neil tekib vajadus rabeleda, et mitte maha jääda ülejäänud ilmast, millel pole kalduvust sellise ahnuse suunas, mis viis neid endid kukkumiseni.

See muudab suhtumist ka riikidesse…, kellel on parimad meditsiinilised saavutused ja lahendused.

Paljud selles riigis võivad pöörduda otsinguisse välismaale, et saada vastust oma tervishoiu küsimustele.

Selline on ennustus.

Kallis, kuna see käivitub…, ehk paneb hoopis käima mingi rattakese (mis on seni olnud salajases teenistuses).

Kuid tahaks, et sul oleks meeles, kus esmakordselt kuulsid sellest!

Võimalik, et see informatsioon, mis on antud varakult, kinnistab su mõistmist – kõik on reealne…, isegi sõnum, mida kuuled täna, tuleb allikast, mille kohta ütleme, et see töötab su seesmuses.

Kui sind pole siin, siis oled minuga…, ja ma tunnen su nägu…, tean, kes sa tegelikult oled…, tean su tõelist nime (mitte seda, millega nimetatakse siind)

Selline on päeva tõde.

Sinus toimub paljudes ja paljudes suhetes ümberseadmine.

Me jätkame seda informatsiooni, sest tsükkel on puhtsüdamlik, ning avalikustatud saab palju veel.

Aeg selleks on käes…, oleme 2012 aasta energias!

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »