Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2012

Inimolevuse ümberseadistamine

*Tõlkija märge: Pealkirjas («The Recalibration of the Human Being») kasutatav sõna „recalibration” on otsetõlkes ümberkalibreerimine, mis on tehniline termin hoolikast ümberhäälestusest ja rühma omavaheliste parameetrite tasakaalustamisest, kui ühel neist on tähendus mõnevõrra muutunud.

Kuid mittetehnilises keeles selleks sobib enam tasakaalustuse muutmist, ümberhäälestumist, või, ümberseadistumist.

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Näib, et justkui hetk tagasi ma ütlesin siin saalis eelseisvatest muutustest…, ja ma juba suudan neid tajuda.

Nende omaduseks, kes on eesriide taga, on kaastunne.

Kuid küsimused jäävad alati.

Mõnigi küsib: „Kust ma tean, kes mind külastab? Ma kardan ühte ja teist, ning, kui olen ühenduses kanalduse aegu ja olen avanud oma huuled, ma pole teadlik, mis järgneb edasi. Kas ma ei võimalda mistahes energiatel pääseda ligi neil hetketel?“

Me ju räägime teile, et kui kolmemõõtmeline on mõelda, et inglid, kes on teie ümber, lubaksid sellel juhtuda mis tahes ajal!

Kui on kaastunde energia, siis see on Jumalalt…, aga kui pole, siis ta on teilt endilt. See ju nii lihtne!

Ärge maalige oma kujutlusse tumedate energiate hulki, kes ootavad vaid, et rünnata teid, kuna need on inimlikud enesesisendused.

Te olete Jumalat sedavõrd inimsustanud, et isegi ei teadvusta enam, kui Vaim võtab teie käest kinni.

Las muutub kõik see täna.

Teadke, et kuhu te ka ei läheks, see miski on alati teie kõrval ja võite nimetada seda kuidas vaid soovite.

Mul on raske teile selgitada Hinge fragmentsust, kuna see kõlab negatiivse mõistena, ehkki on imekaunis.

Teid on alati kolm, kuhu ka ei läheks.

Oo, jaa…, isegi enam – kuid kolm moodustab põhilise tuumiku.

Üheks neist on Kõrgem Mina, mis teie südamikuks.

Kuidas ma saaksin teile selgitada Kõrgemat Mina?

See on Tuum – see olete teie!

See on osa teist, mis on vibreerimas kõrgemalt.

See pole teie kohal, pigem teis endis…, ning see kõrgemalt vibreeriv „teie“ avab portaali, mis sõna otseses mõistes, on ühenduseks ja käepigistuseks Vaimuga. Selleks olete te ise!

Selline on esimene number.

On olemas ka teadlik mõistus, mis esindab teid, bioloogilist.

Ongi juba kaks osa teid!

Kui palju on vaja teid tuumikuks? Kas mõistate?

On olemas veel teie kvantiline mõistmine sellest, mis on vaid teil, mida olete vaid saanud, kaasaarvatult ka teie ümber olev kaheksameetrine bioväli.

Inimolevus – sa oled hämmastav!

Teine, suurim osa, on teie selleks osaks, mis jääb minupoole eesriiet, ning mida eitate täielikult.

Te tunnetate seda kui juhendajat, või abilist, kellesse olete vägagi kiindunud.

Tegelikuses, see on teie alaline osa, mis seob teid Jumalaga – ja seda alati, kus te ka poleks!

 

 

 

2012

 Tahaks teile rääkida sellest, mis on toimumas planeedil käesoleval ajal, ning tahaks selles 2012 aasta kanalduses anda seda, mida võiks nimetada energiate omaduseks, mis on teieni nüüd jõudmas.

See on muutuv energia.

Need, kes on vahetult siin saalis, ning need, kes on homme siin saalis (jutt käib neist, kes tulevad Okanagani orgu), saavad üht ja sama sõnumit.

See on vähestest juhustest, kui ma kordan sõnumit ühes keeles.

Seda tuleb korrata…, edastuse salvestused on käes ja paljud kuulavad seda.

Peale minu selgitusi vanad vaimud saavad enam teada kogemustest, mida nemad on läbi elanud ja mõistavad enam nende põhjusi.

See kõik saab antud armastuses, seega selles pole hirmudeks põhjust.

Te olete ju ohutus kohas!

Maale tulev energia on juba ammu oodatud…, iidsed ennustasid teda…, ja ka meie rääkisime oma kanaldustes sama, seda just riigis nimega Peruu – nihkest, mida nimetasime sulelise Mao liikumiseks. (Krayoni 8 raamatus esitatud esmalt, aastal 2000, 14 peatükk, lõigus “Sulelise Mao teekond”)

Planeedil on faktina, et mees ja nais energiates on toimumas polaarsuste nihe.

Põhjapoolses osas toimuvad muutused, mis on alati olnud mees-jõuline…, ka lõunapoolses osas, mis polnud küll selliselt häälestunud, kui põhjapoolne, kuid ka seal samuti toimuvad muutused.

Lõuna Poolkera Iidsete tarkus hakkab välja vahetama Põhja Iidsete tarkust…, seda te hakkate märkama sellest, et Põhja Poolkera Inimolevuse loomus muutub leebemaks.

Vanad vaimud saavad teavitatud nihkest esimestena, ning alustavad bioloogiliste muutustega.

Te olite selle ootel…, nüüd on see käes.

See on selline protsess, mis on tunnetatav kogu planeedil.

Need rahutused, mida näete praegu riikides, kus polnud neid sadu aastaid – on nende muutuste tulemus…, kuna selline toimub siis, kui inimestel ilmneb enam kaastunnet, ning neil ilmneb vajadus pigem ühineda, kui eralduda, hakkavad ilmnema uued mõtlemise viisid ja tarkused.

 

Uus täiustumine

Uus teadvus sünnitab uusi täiustusi – kõrgemat teadust, kõrgemat mõtlemist ja lahenduste leidmisi peamistes üldinimlikes probleemides.

Rahvastiku kasv, toidu, vee ja energiaga varustamine – need kutsuvad esile suuri muutusi kõigis neis küsimustes.

Kahe järgneva põlvkonna jooksul tulevad esile uued mõtlemisviisid, uued lahendused ja avastused…, mõned isegi lähima 18 aasta jooksul.

Kuna nihe on siiski toimumas, siis tahaks teile rääkida nendest, kes tunnetavad seda esimestena.

Need on siin istujad, ja need, kes kuulavad mu häält ja loevad neid ridu…, need, kes on planeedil olnud sedavõrd palju kordi, et on juba harjunud vanade energiatega.

Vana vaim, sul hakkab juba meenuma see…, sulle hakkab meenuma see, milline see kunagi oli – ja milliseks see saaks olla taas.

Vana Vaim, sa alustad ümberhäälestusega…, selleks on – kolmemõõtmelise raku struktuuri muutused.

Need energeetilised nihked, millistest me räägime, pole mingid Uue ajastu erilist liiki esoteerilise maagia ilmingud…, vastupidi, te näete neid selgelt ilmnemas valitsustes ja teaduses.

Te võite näha, kuidas kõikjal mööda planeeti energia hakkab nihkuma sellises suunas, kuidas te poleks osanud isegi ette näha…., kuid aegamisi! Ma olen sellest rääkinud ka varem.

Need riigid, mis olid paljude aastate jooksul isolatsioonis, hakkavad aegamööda avama oma uksi.

Te jälgige parem tänapäeva pilti, sest sellist ei kordu enam kunagi!

Tasapisi ühinevad teiega ka mahajäänud, ning nende lapsed kohtuvad teie lastega…, siis te mõistate, et teil on ühist ka milleski muus, aga mitte vaid madalate energia atribuutides, millest on nii palju juttu olnud.

 

Bioloogine tasakaalu muutmine

Vana Vaimu tasakaalu muutmine on selle ja homsete kanalduste teemaks…, ehk, kanaldused tulevad analoogilised, aga mitte teine teise jätkuks. A ja B osades siin pole vajadust!

Nii täna, kui ka homme, ma annan kõik.

Ma tahan, et teaksite seda, ning teaksite, mida on võimalik oodata, ja seda, millega mõned juba teevad tööd…., see on – Tasakaalu muutmine.

Teie bioloogia peab nihkuma…, ta peab omastama, töötama, ning olema üha kergema energia osana. Selleks peab toimuma tasakaalu muutmine tuumas, ehk energia keskmes.

Need, kes on uurinud võret, mis esindab korrastatuid energiaid, mis ümbritsevad teid, teavad tasakaalustusest.

Te teate energiate tasakaalust, mis on vajalikud inimesele selleks, et saaks alustada enese muutmisega.

Te teate sellest, mis on keha noorendamine, millest on tänagi mainitud; teate sellest, kuidas jagunevad rakud, ning kuidas regenereeruvad igat liiki rakud teie kehas, kaasaarvatud ka ajus, südames ja nahas.

Need on võimelised regenereeruma isegi siis, kui on osa neist kaotsi läinud…, isegi siis, kui osa on vigastatud – need on vigastuste taastamiseks.

Oo, jaa, Inimene, ma taas küsin: kas sulle ei tundu veidrana, et meritäht on suuteline kasvatama endale uut kombitsat – aga sina mitte? Kas sa ei leia seda imelikuna?

See muutub!

Olgu pealegi…, kui kõik nooreneb, kas pole siis imelik, et haigus võib hakata muutma seda, millega mõtleb inimene, kuna teadlane ütleb teile, et inimaju rakud hakkavad surema…, või nihkuma…, või muutuma…, või olla isegi mürgitatuna, ning inimene kaotab isegi mälestused armastusest?

Kus on siis noorendumine?

Kus on taastumine?

DNA pole ehitatud selliselt, mu kallid!

Rakud on võimelised pöörduma esialgse kavandi juurde, ning looma uut, värsket rakku – selliselt on kavandatud!

Ka teie teadus tuleb sellega toime, ning teie vaimsed kehad mõistavad seda…, samuti ka need, kes on siin, peavad läbima ümberhäälestuse, et saaks teha sellega tööd.

Ümberhäälestus toimub automaatselt, seega teil pole vaja seda paluda!

Lubage mul korrata, et see toimub seetõttu, kuna oled – Vana Vaim, ning just seetõttu oled siin!

Teil pole vaja seda paluda!

Kuid tasakaalustuse muutmine on see, mida olete oodanud, ning see, mida meenutate!

Ehk see pole päris see, mida oleksite oodanud?

See on ebameeldiv!

Nüüd, selle edastuse käigus, hakkame jagama atribuute…, mõningad tunnevad neid…, kuid mõningad neist osutuvad, ütleks, ebameeldivateks.

Mõningad teie seast tunnetavad seda juba ümberhäälestuse protsessi käigus…, need on vaid mõningad, aga mitte kõik.

Igal Inimolevusel on isiklik unikaalne teekond – seega ta elab läbi oma isiklikku kogemust.

Seega pakutav loend pole üldine loendus sellest, mis hakkab toimuma Vanade Vaimudega.

See on vaid potentsiaal, mis kätkeb endas paljusid tasakaalu ümberhäälestuse sümptomeid, mida saavad tunnetada Vanad Vaimud…, ja need, kes on siin, ning kes on valmis liikuma sellel planeedil edasi.

 

Loendus

Mõningail teist võivad tulla peapööritused…, mis on ümberseadistamise atribuudid – ja ei miski muu, ning see peagi möödub.

Kuid see tekitab ebameeldivusi neile, kes tunnetavad peapööritusi, ning tunnetavad desorienteeritust sedavõrd, et võib juhtuda ka maha kukkumisi.

Mida peale hakata sellise uue teadmisega?

Esiteks – et su aju pole jäänud hullusti haigeks!

Teiseks – jalutades astu tähelepanelikumalt!

On see loogiline?

Nüüd veel millestki: Uni tuleb teil erutav – palju erutavam, kui tavaliselt…, tuleb ärkamisi rohkem kui üks.

Need teie seast, kes on juba tunnetanud neid asju, teavad, millega on tegemist – see on ümberseadistamine.

Esimene küsmus, mida esitab inimene: „Kui kaua see kestab?“

Sellele on vastuseks: nii kaua, kui läheb selleks tarvis, mu puupea! (Krayon muigab)

Ma loodan et te tabasite mõtte.

Tasakaalustuse muutumine toimub seni, kuni vaja…, aga kui puiklete sellele vastu, siis selleks kulub rohkem aega.

Kõige hullem on siis, kui selle vastu hakkate toppima medikamente endale sisse…, mis hakkab pidurdama kõike toimuvat.

Tähistage seda ja liikuge kogu kõigega edasi.

Öelge oma rakustruktuurile, et te mõistate kõike, ning olete nõus liikuma koos temaga ja mitte olema tema vastu.

See kiirendab protsessi…, nii see saab kiiremini läbi.

Iga siin saalis oleva inimese bioloogia erineb teiste omadest.

Nüüd alustame juttu sellest, millest me pole mõnda aega rääkinud…, kuid teil on tarvis seda taas kuulda. See on sellest, mis on töötamas teie tervise nimel, ning on rajatud täiesti ja absoluutselt teie Akaši töö tulemustele.

Kus olete kõige enam läbinud kehastusi?

Võimalik ehk Aasias? Ehk Indias, või Tiibetis? Vast isegi lõunapoolsel Poolkeral?

Kõigis neis kohtades on oma kultuur ja oma toitumusviis, mis toetas teie tasakaalu ja tervist.

Kuid nüüd, selles kehastuses, olete põhjapoolsel Poolkeral.

Seega…, ma tahan, et teaksite – te sõltute teatud määral toidu ratsioonist, millega olete harjunud (ka oma eelmistes eludes).

Ehk olite taimetoitlane, kes toitus vaid teradest…, sellel põhjusel teie rakud igatsevad sellist ratsiooni, et olla tasakaalus. Kas mõistate?

On palju selliseid, kes on peamiselt tulnud Põhja Ameerikast ja Euroopast, ning pole neil kunagi olnud sellist ratsiooni, nagu Aasias või Lõunas…, seega… neil pole kunagi probleemi siin riigis oleva toiduga.

Pange tähele; pole ühest ja universaalset vastust küsimusele: „Kuidas ma peaks toituma Vaimse tervise nimel?“

Pole olemas mingit „peab“…, vaid on olemas kindlad märgid teie sisemiselt „kaasa sündinult“, kes annab mõista, mis on tervislik teie kehale. Ehk teisi sõnu…, kuulake oma rakkusid!

Miks ma mainisin seda?

Sellepärast, et te loodate saada inimestelt nõu, millega toituda, mis aitaks muuta seda, mis pole millegi poolest nii, kuna olete läbimas ümberseadistumist.

Nüüd ma tahan ütelda teile otse – ärge pöörake neile tähelepanu.

Vaadake selle asemel enda sisemusse, ning las teie isiklik Akaši salvestis ütleb teile seda, mis hakkab teie puhul tööle.

Ja ärge imestage, kui kellegil teie seast tekib allergia mõningatele toidu liikidele, mida olete alati söönud.

Ütlen taas – teie bioloogia on tasakaalustumas ümber.

Selline atribuut on teie jaoks vajalik selleks, et saaksite liikuda edasi, ning jõuda kohta, kus saaksite oma suurimas tarkuses olla tasakaalus.

Ehk paljudele teie seast ei meeldi mõningad toitained töödeldud kujul, sest teie Akašis pole harjumusi nende vastu.

Kas mõistate, millest ma räägin?

Kui kavatsete tõmmata oma tarkuste sügavustest šamaanlikke energiaid, mis olid teie poolt välja töötatud, ning millistega olete oma ajaloolises minevikus käinud korduvalt, seega…, mõningad  asjad tulevad teiega kaasa, nagu teie tasakaalustatud toitumine, millega tuleb teil taas tegemist.

Ärge puigelge sellele vastu!

Olge selliste asjade ootel…, sest need on olemas seal, ning te olete võimelised neid nägema ja tunnetama.

 Märgake neid…, juba see, et need ilmnevad, on ümberhäälestumise tunnuseks.

Võite selle peale ütelda: “Kallis Vaim, tänan sind ümberseadistamise eest…, selle eest, et sa küllaldaselt kannad hoolt minu teadmise üle ja selle kohta, kuhu ma tahaks minna ja mida teha.“

Inimolevus, sellest, kuidas teostad oma ümbertasakaalustamist nüüd, hakkab määrama, kuidas naased järgmisse ellu.

Seetõttu sul ei tule läbida seda taas – olgu see mistahes kuna!

Akaši pärand on hulga suurem, kui nende olevuste geneoloogia, kellelt tulenete (teie vanemad).

Te ju teate seda!

Akaši pärand kujutab endast seda kogemust, mida olete kogenud kõigi oma kehastuste aegu…, sõltumata teie vanemate geenidest.

Mõneti need on kõige domineerivamad ja kõige raskemad asjad, millistega teil tuleb tegemist teha.

Saalis olijad, kes on kuulamas mu häält, on juba puutumas kokku selliste asjadega.

Seega…, see on juba midagi muud: olge ootel, et kõige raskemad asjad astuvad esiplaanile, seda just puhastumise vajadusest.

 

Mineviku puhastamine

Võimalik, et te pole kuigi hästi saanud hakkama oma õppetundidega juba mitme viimase kehastumise aegu, kuid tunnete, et olete suutelised tegema seda paremini!

Hakkategi seda tegema, sest Maa vajab teid…., pole vajadust täituda hirmuga.

Vastupidi – peate ütlema endile: „Ma võtan oma tasakaalustuse vastu. Pole oluline, mis on käesoleval hetkel mu kehas olemas…, see võib minna! Kui see pole kohane, siis ta võib minna!

Ma olen sellel planeedil jumalikkuse osana – teadev, vajalik, ning „siia“ kuuluv. See on minu aeg!

Raku struktuur, pane tähele; kui on midagi kohatut, siis lase sellel minna. Las see kaob koos väljaheitega.

Las minna põhjusel, et ta pole kohane, ega pole vastavuses jumaliku armastuse energiatega.

Las siseneda minu teadvusse vaid kaastunde mõisted.“

Ehk mõnedele teist on raske seda ütelda.

 

Head uudised

Vaadakem nüüd seda, mida võiksite oodata teie organismi füüsika vaatenurgast ja mis polegi kuigi raske.

Esiteks; te saate võimaluse hakkama saada kõige hullemate harjumustega, mis on olnud kunagi teie elus, ning vabaneda neist lühikese ajaga.

See on uus koostöö energia Valguse Töötajate energiatega.

Kas olete seda saavutanud?

Andke palun mulle hetke pausiks, nii saate võimaluse teha sügava sissehinge, kuna mul on siiski tegemist nendega, kes kuulavad mu häält, või loevad neid ridu…, sest nemad on läbi tulnud tuhandete aastate tagaajamistest, piinadest ja kannatustest. On ka neid, keda on elusalt põletatud.

See oli vaid seetõttu, et energia, mida olite toomas Maale, ei langenud kokku sellega, mida elas Maa noil aegadel läbi.

Püha mehi ja naisi paluti kedagi tervendada hetkeks, ning seejärel paluti neil lahkuda küla servale, et seal hüpata kuristikku.

Hirm – oli tema teekond.

Nüüd olete taas siin ja ma tean teid, kes olete tulnud tagasi.

Kuid nüüd planeet hakkab liikuma selliselt, et kõike, mida olite koos oma Akaši kogemusega toonud planeedile, hakkaks koostöösse uute energiatega.

Oo jaa, tehke sügav sissehingetõmme, sest on algamas laiendatud energia ilmnemine – mitte kohe…, ei täna, ega käesoleval ajal, vaid väga pikkamisi.

Kvantilised kellad hakkavad tiksuma teie kasuks…, Maa saab palju pehmema ja kirkama energia – see on see, millega olete siia sündinud.

Selline instrumentaarium on teil olemas!

Minevikus vaadeldi seda veidra veiderdamisena, ning peeti nõrkuse ilminguna, seega peeti põlualuseks.

Mõni oli oma perekonna liikmete poolt minema kihutatud.

Ma tean, kes on siin!

Ma räägin teile, et uues energias isegi nemad vaatavad teile otsa teisiti ja märkavad, kuidas olete hakanud muutuma pehmemaks…, neile endilegi pole teada, kes on muutumas.

Asjad hakkavad tööle teisiti, kui varem.

Teil on harjumus, millest tahaksite lahti saada? Sellest, kuidas mõtlete…, või sellest, kuidas sööte? Või seda, mida lubate enda kehasse?

Mida suitsetate? See ju tapab teid! On see teile teada?

Sa ju tead, kelle poole ma pöördun… mu kallis!

Tahaksid muuta seda?

See ongi see, millest räägin: see, mida sa uues energias teed, selle vastust hakkad saama oma kehas sootuks teisiti, kui tundsid seda varem.

Pange tähele: ükski teie seast, kui vana poleks ka vaim, tark või teadja, ei lubaks endal öelda: „Ma olen püüdnud seda teha…, kuid see ei tööta.“

Kui see on nii, siis need on lapse sõnad, kes ei tea, kuidas asjad töötavad.

Sul tuleks selle asemel öelda: „Seekord ma tean enam. Seekord ma teostan selle, sest mu keha kuuleb mind. Nüüd on minu aeg!“

 

Koostöö energia ja kuidas seda kasutada

Vaat, mida toob uus energia – see on koostöö!

Kõik hakkab kulgema paremini ja sujuma kergemini.

Kõik hakkab liikuma edasi, aga mitte tagasi.

Kui kujundate kavatsust sellest, mida tahate elus saavutada, ning kui selle protsess on juba käivitunud, siis paljud hakkavad peatselt nägema selle positiivseid tulemusi.

Selle võtmeks on – Sünkroonsus.

Paigutage endid kohtadesse, kus see peaks ilmnema.

Ärge püüdke midagi soovida, ning seejärel pugeda peitu ja seal jääda ootama tulemusi.

Vaid paigutage endid keskkonda, kus see peaks ilmnema, nagu soovisite. Kas mõistate?

Neis kohtades tulevad vastused, kuna seal liiguvad ringi need, kellel on vastused teie küsimustele…, nemad otsivad teid, nagu teie otsite neid.

Ärge tegelege enese kõrvaldamisega.

Ümbertasakaalustamise aegu on tendents enese isoleerimiseks, sest te ei tunne end kuigi kindlalt.

 

Külmetused

Suureneb võmalus külmetumisteks.

Millest küll see?

Kuid seejärel hakkate paranema sellest kiiremini…, millest küll see?

Inimese külmetus on alati olnud tema bioloogilise protsessi ümberhäälestumiseks.

Seda on vaja – jääda külmetuse haigusesse…, just seetõttu te ei saa niipea „terveneda“ sellest haigusest…, te peate sellest läbi käima.

Külmetused – see on tsükliline võimalus, et immuunsüsteem saaks ennast korrastada.

Ehk te ei teadnud seda?

Just seetõttu teil pole vaja kasutada selle haiguse raviks keemiat.

See on ümbertasakaalustamise mehhanism teie kehas.

Ta arendab süsteemi omal viisil, et saaks aidata teid, ning see peab korduma.

Ärge võtke seda šokina, kui järjekordselt saate külmetuse, vaid öelge: „Ongi hea, kuigi arvasin, et seda ei juhtu, kuna alles sain ühest külmetusest lahti.“

See on ümberhäälestus.

Need on sellised mõisted, mida tahtsime tuua teieni selleks, et teaksite, mis on toimumas, ega kardaks seda.

On olemas palju positiivset, mis tõepoolest esitleb positiivset energiat, mis on saabumas planeedile, et viia inimkond uute võimalusteni välja. See on sama energia, mis toetab Valguse Töötajaid.

Enam pole vajadust sõuda vastuvoolu, mu kallid!

Te kõik olete niivõrd erinevad…, kuid ma tean teid, kes te olete!

Aktiivne huvitatus – see on teile võtmeks!

Te ei ole võimelised tegema juhuse tahtel seda, millest ma räägin.

Kuid te ju teadsite seda…, kas pole?

Kui te läbi aktiivse huvitatuse esitlete seda, mis on teie elu jaoks vajalik, siis Ilmaruum kuuleb teid.

Kui te saate eesriide minupoolsest küljest sõnumit, milles räägin sellest, millest võimalik, ehk olete juba sellest teadlikud.

Meil pole kellasid, seepärast ma pöördun teie poole nüüd sees.

Ma näen selle ruumi energiat, ja nende oma, kes viibivad selles.

Ma näen vana Vaimu, kelle poole pöördun nüüd hetkel.

Seega…, on teie otsustada, mida teevad teie kellad ja kui palju aega kulub selleks teie reaalsuses.

Minu reaalsuses see on juba tehtud… kõik on täiuslik ja võimsamad potentsiaalid on muutumas ilmutatud reaalsuseks.

Ka olete võimelised nägema just selliselt?

Kas olete võimelised väljuma siit sellega, mis on oma mõistuses teostatud?

Selles ruumis on olemas energia, mis on voogamas kohtadesse, kuhu ta peaks tulema.

 

Mida oodata vaimses mõistes

Mida te saaks oodata vaimses mõttes?

Ümberseadistamine puudutab ka seda, mis võiks olla sellel planeedil tervise ja õnne nimel, ilma draamadetta ja hirmudetta.

See on see, mida mäletab Vana Vaim ja mis on selle aja potentsiaaliks. (Paus)

Mu partner on oma varajasemates loengutes märkinud ära, et temale suurimaks mõistatuseks on see, et miks vanadel vaimudel on sedavõrd sügavad eneseaustuse probleemid.

Ta räägib hämmeldusega, et pole võimeline selgitama, et miks see toimub just vanade vaimudega.

Ma ütlen, miks! Vaid seetõttu, et sajandite jooksul on teiega käitutud julmalt!

Igal korral, kui tegite kaks sammu edasi, teid sunniti tegema üks samm tagasi – mõneti isegi viis.

Ning, kui tulite tagasi siis ellu, mida siis ootasite? Väga vähest.

Mõningad teie seast kuulsid oma sisemist vaikset häält isegi päris alguses: „O jaa, ma teadsin, et nii see läheb.“

Ega te ootagi paljut…, on ju nii?

See on seetõttu, et ükskõik, mida te vanas energias ka ei teeks, kohtaks alati vastupanu. Kõik!

Iga kord, kui püüdsite teha positiivseid pakkumisi milleski, mis oleks millekski kasulik, siis rääkisite seda tühjusesse.

Igal korral, kui keeruliste probleemide lahendamise juures nägite vaimset tarkust, keegi teine ei näinud seda…, nemad polnud isegi sellest huvitatud. Taas ja taas osutusite isolatsioonis.

Kui asi kiskus kuumaks, te otsisite lahendust, ehkki enamus tõmbas sellisel puhul mõõgad välja.

Nüüd kinnitame teile, et asi on muutumas.

Teil tuleks ennast enam armastada…, seda just vaimsel tasandil. Nüüd on teil selline võimalus olemas teha seda, sest teie sees on kogu Ilmaruum, mille nimeks on rakustruktuur, kus on triljoneid DNA osakesi.

Need osakesed on juba reageerimas, ning on peatselt valmis teie juhenduste vastuvõtuks.

Ehk teisi sõnu; teie rakustruktuuri käed on lahti seotud, ning rakud ütlevad: „Kuuleme, komandör! Mida peame tegema?“

 

Võti eneseküllusele

Eneseküllus on – programm. See on programm!

Selle informatsioon tuleneb kogemusest ja sellest, mida oled ära õppinud.

Sul on võimalus seda ümber programmeerida!

Kõik, mida oleks sul vaja teha – öelda iseendale, mida sa tahad.

Võid isegi ütelda: „Kallis rakustruktuur, ma olen ära teeninud olla siin. See on minu aeg! Mul on seda, mida vajavad teised. See on minu aeg! Ma olen oluline Maa skeemi jaoks. Ma olen ära teeninud oma lõkmed. See on minu aeg! Kallis rakustruktuur, vabane kohatutest emotsionaalsetest probleemidest, mis pidurdavad minu liikumist edasi, oma kauniduse ja väe suunas. Vägi, millest räägin, on võime luua kaastunnet ja valgust…, seda kõikjal, kuhu ma ka ei läheks.“

Rakustruktuur naeratab…, ulatab oma ammu selleks valmis käe, ning ütleb: „Me oleme partnerid kaasloomises. Luba asuda ametisse!“

 

Ebamugav

Tasakaalu muutmine.

Selle atribuudid tunduvad olema meelitavatena ja kaunitena.

Kas teil ikka meeldiks saada äkki küllaltki valgustnumaks, või tunda end äkki veelgi informeerituvamana?

Te tunnete veelgi enam, et olete Jumala osake…, koos külmetusega (Krayon muigab)…, kukkudes vahetevahel – selle üle peate vaid naerma…, see on ju bioloogia – selline on tema viis!

Nihke jaoks kulub mõnda aega – kas kuid, või isegi enam.

Seega, te puutute kokku tasakaalu muutmisega ja ebamugavuse küsimustega, kuid peate teadma, miks see on toimumas.

Samas tähistage seda, mis on teis ilmnemas…, enam kaastunnet…, ja seda, mis hakkab tööle teie elus.

Asjad hakkavad paremini tööle!

 

Vaba Voli ja terviklik pilt

Nüüd sõltub kõik sellest, kuidas võtate selle sõnumi vastu, ning kuidas suhtute sellesse ja kuidas toote selle esile.

Ehk teisi sõnu, teie vabavoli valik määrab, mis hakkab toimuma.

Kui ignoreerite seda sõnumit, siis vaevalt, et midagi suuremat saaks toimuda.

Sa oled endiselt Vana Vaim ja sinul on vabavoli valida.

Nüüd, enne lõpetamist, esitan teile üht üldisematest küsimustest, mis puudutab ümberhäälestust: „Krayon, sa räägid, et Maa energia on nihkumas…, kas see tähendab, et seda tunnetab kogu inimkond. On see nii?“

On küll…, kogu inimkond tunnetab seda!

Teil seisab ees näha seda selles, kuidas saavad likvideeritud ja reformitud valitsused…, selles, kuidas ilmnevad uued mõtlemise viisid.

Te saate seda näha ka selles, mida on mu partner rääkinud teile, kui võimalikust…, millest oli esitatud ka varajasemates kanaldustes – teine mõtlemine!

Režiime, mida toetavad vanad energiad, enam ei uuendata, vaid otsustatakse muuta neid.

Ühiskonnad, mis on viimase 1000 aasta jooksul olnud teatud kujul, ootamatult teevad otsuse – muutuda!

Järgmise kahe põlvkonna jooksul koostöö ja ühinemine hakkavad muutuma normiks.

Tuleb kord aeg, kus vaatate tagasi tänasesse, siis ütlete: „Olime barbarid“.

Selline ongi muutumine.

 

Tähtaegades ja Tulevikust

Ma olen praegu omalpool eesriiet…, ja minul pole kellasid, et anda teile tähtaegasid.

Ma räägin teile vaid sellest, mida näen.

Ma näen lõpuks tervenenud planeeti, millel uus teadus!

Ma näen planeeti, millel pole kindlaid haigusi…, pole kunagi probleemi puhta veega! Ei iial!

Ma näen aega, kui inimestel on elekter, mida saadakse kergelt ja odavalt, et saada maju hästi soojaks.

Kõik see on olemas ilmingute kvantilises supis tugevate potentsiaalidena.

Kuid täpseid aegu pole võimalik teile anda.

Ma saan teile ütelda, et Maa ise tasakaalustub ümber, kuid see võib eeldada muutusi.

Mõned neist on poliitilise suunaga.

Mõned neist muudavad tasakaalustuse atribuute raskemaks…, Maa tunnetab seda.

„Kas igaüks muutub valgustunuks?“

Ei!

Vana Vaim, sa esindad rahvastikust vaid pool protsenti, ning alles kavatsed süüdata oma tulukest pimeduses.

Me oleme sellest varem rääkinud – sa oled oma tulukese tooja pimedusse, kuna veidike valgust aitab ka teistel paremini näha.

Selline on sinu töö…, kuid nüüd see töö on muutunud lihtsamaks.

Ma räägin nüüd sees…, seega ei saa anda teile tähtaegu.

Palun, mõistke selle tarkust, kui olete lahkumas sellest ruumist.

Vaadake potentsiaale, aga mitte päevauudiseid…, isegi juhul, kui midagi ei juhtu homme, või teie kiiresti avanevas teadvuses.

Inimolevus, ära mine sellepärast enesest välja…, Jumalal on kannatust! Ka teil on kannatust!

Kas see kõik pole seda väärt, et elades kõik elud üle, jõuda käesolevasse aega, ning anda sellele kõigele võimalust?

Siin ruumis on neid, kes tunnevad huvi, kui kaua kestab nende elu tänu just praegu toimuvale.

Te teate kelle poole ma pöördun.

Nüüd ma ütlen teile – ma näen suht pika elu potentsiaali.

Seni on ikka neid, kes võiks ütelda: „Aga…, aga…, aga…“

Olenemata sellest, millest ma räägin, keegi ikka leiab mingi põhjuse, miks see ei hakka tööle.

Need räägivad vanad energiad sinuga.

Häälestu ümber!

Hakka nägema selle võimalusi, ning tee nii, et see oleks.

 

Kvantiline faktor

Ning lõpetuseks sellest: mida enam teadus vaatab üliväikesi aatomlikke struktuure, ning võrdleb seda väga suure Ilmaruumiga, ta hakkab aru saama nende ühesust.

Teie teadus hakkab mõistma, et pole mingit juhust selles, mis kolmemõõtmelisuses näib juhusena.

Nemad hakkavad märkama mõistusliku projekti olemasolu.

See tähendab seda, et mida nimetate loomiseks, on vaid kõige loomise viis…, millel oli eeldus eluks…, eeldus kaastundeks.

Ehk, kõik nähtav on Jumala käte töö!…, seega… enam pole võimalik eitada Loojat!

Kui vaid pöördute seesmusesse, ning hakkate tegelema endaga, siis tahaks, et te näeksite Loojat ka oma seesmuses.

On pea jõudnud kätte aeg mõista, et te pole juhuslikud! Kogu teie elu pole juhuslik! Ka see, mis on praegu toimumas – pole juhuslik…, kuna teiega toimuv on teie endi poolt kavandatud.

Selles on süsteem, mida on võimalik suunata ja programmeerida…, ka ümberprogrammeerida!

See ongi ilming!

Lõppkokkuvõtteks – see on kogu inimkonna õppetund – luua tervendatud Maad…, luua rahuga Maad…, saavutada sellist kohta, millest pole kunagi unistanud – täiustatud ja tervet.

See on vaid algus…, ja – mul pole kellasid.

Kuid ma näen tugevaid potentsiaale…, neid, mida esitan täna seni, kui mu partner istub teie ees sellel toolil.

Võimalused, mida me näeme, on suuremad, kui eelmisel aastal.

Kui Valguse Töötajad läbivad kergusega ümberhäälestuse, siis nad on võimelised kiirendama antud protsessi. Ärge puigelge sellele vastu.

Seega, te lahkute sellest kohast, ning teie elu pöördub tavalistesse rööbastesse.

Rutiin on rutiin ja te võiksite vaadata selja taha neile mõnele minutile, mida me veetsime koos, ning ütleks: „Ma soovin, et ma saaksin seda teha.“

Teil on kalduvus lihtsalt libiseda vanade energiate juurde tagasi, teadvustamata endale täielikult, kes te olete.

Just seetõttu on vajalik ümberseadistamine.

Seega…, te ei hakka enam mõtlema just nimelt selliselt.

See, mis on toimumas paljumõõtmelises seisundis, peab teostuma väljaspool aega ja ruumi!

Tavaline liikumine mööda planeeti, hoides valgust üleval, loob energiat, mida te varem pole tundnud…, ega teadnud, et see on teil olemas.

Just seetõttu tahame, et te jääksite terveks, draamadeta ja hirmuta.

Need, kes arvavad, et nemad  ei tee planeedi jaoks midagi head…,  need asuvad must-valges ilmas, ning püüavad muuta kõike värviliseks.

Kui soovite, siis püstitage eesmärk…, inimestel meeldib seda teha.

Lubage mul ütelda järgmist: paljud on juba saavutanud muutusi, olles elavatena ja omades kaastunnet ümberolevate suhtes.

Mõningad siin ruumis olevatest on õpetajad, mõned on kanaldajad, aga mõned ka ravitsejad.

Mõningaid ei huvita toimuv – ma tean, kes need on – see sõnum pole kõigi jaoks.

Te olete pea potentsiaalide katkemise äärel, mille tõttu olengi siin.

Krayon on siin selleks, et aidata ületada sild.

Õnnitlused teile, et olete sedavõrd kaugele jõudnud!

Mu kallid, vana energia hakkab avaldama vastupanu.

Oodates seda, arvestage võiduga! Ja see tuleb!…, kuna sellel 2012 aastal Valguse Töötajaid ootab edu.

Ehk teisi sõnu…, valgus on juba nähtav, ning seemnetest, mis olid külvatud palju aastaid tagasi, on aeg korjata saaki.

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Protsess

 Tervitan teid mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mis toob Inimolevusi sellisesse kohta, nagu see?

Mõelge sellele hetke… kas see on see, et nemad saavad muutuda suhteliselt paljumõõtmeliseks, et kuulda sõnu, mis tulevad eesriide tagant.

Muidugi, leidub ka neid, kes nimetavad teid rumalateks vaid seetõttu, et olete siin.

Vanad vaimud, ma annan teile vastuse: See pole teooria…, see on veendumuste süsteem…, see on absoluutne Jumala armastuse tundmine ja teadmine…, et kus on teie kodu, ja mis on tõde.

See on teadmine sellest, et teie seesmuses on olemas Looja säde, mida ei saa eitada.

Eksperdid väidavad, et 85% planeedi elanikest usuvad hauatagusesse ellu.

Kui neil on õigus…, ja kui see on nii, siis see peaks olema midagi enamat, kui lihtsalt soovitu…, kas pole nii?

Mis oleks, kui see oleks alateadlik teadmine?

Mis toimub, kui te surete?

Vanad Vaimud, teile vastus – sama, mis toimus iga kord ka varem, kui surite.

Selle tõde on varjul, nii peakski see olema!

Saladused polegi kuigi kätte saadavad, nii peakski see olema!…, et enese proovile panekuga teada saada, kes te olete.

Nii see on alati olnud, kuid iroonia seisneb selles, et vanad vaimud sageli otsivad just tõde, ning avastavad, et ta on sedavõrd püüdmatu, sedavõrd tabamatu.

Just seetõttu on mul tahtmine täna ehitada sild.

Mul on tahtmine rääkida teile rohkem sellest, et veel enne, kui olete lahkumas siit, toimuvad mõningad protsessid, mis on seotud Looja pale puudutusega teie enda seesmuses.

Veel enne, kui teha seda, ma ütlen midagi tõenäolisuse kohta…, oleme aasta 2012 lävel, kui on toimumas see kohtumine, millel ma pöördun teie poole ajaliku joone küsimuses.

See pole veel nihke keskkoha aasta ja pole veel alanud kulminatsioon, et saaksite seda pühitseda.

Seega, see on paras aeg õnnitleda vanu vaimusid, kuulajaid ja lugejaid.

Ma olen  sellest rääkinud ka varem, olles samas saalis!

Ma kutsusin teid vaatama oma Akašidesse.

Ma olen kutsunud teid tunnetama, milline oli tunne, mille aiendil tulite siia.

Ütlen lihtsamalt: Vana Vaim, olenemata sellest, kui palju kordi oled siin olnud, kas või selle elu aja joonel, sul tuli järjepidevalt tungida vanadest energiatest läbi.

Paljud teavad, millest on juttu.

See polnud kerge…, kaotasid sõpru, peret ja kolleege – ja kõik vaid selle tõttu, et olid endas kindel.

Just seetõttu, et rääkisid: „Jumal on meie seesmuses“.

Just seetõttu, et sa ei tahtnud vastu võtta kohustuslikku kolmemõõtmelist doktriini, mis piiraks sind ja seda, mida sa tunnustasid…, sinu veendumusi ja armastust.

Selle asemel sa püüdsid avardada oma kolmemõõtmelist kuplit, mille alla olid paigutatud, rääkides: „Ma usun, et olen Jumal. Minu tükike ja minu osa asub tähtedes. Vaat, kes ma olen.“

See päästis sind sageli hädast…, ja me olime seal.

Viimastel aastatel, ehk isegi kuudel, on toimumas suurim nihe.

See on selle planeedi võre nihe, mis on muutumas aina vastavamaks ja ühtlasemaks teie energiaga, kui kunagi varem…, mistahes teie eludest, mis on mistahes ajal sellel planeedil olnud.

See on see, mida olete alati oodanud.

See on see, millele alati lootsite, olles valguses töötajad.

Te alatealikult teadsite…, et sellel planeedil on olemas tugev potentsiaal selliseks ajaks, kus energia hakkab tööle teie kasuks.

Ajapikku saate juba näha selle tööd.

Ajapikku saate näha, kui riigipead hakkavad mõtlema teisiti.

Ajapikku saate näha neid, kes nõuavad sama ka teistes riikides.

Ajapikku saate näha, et ka finantseeriad hakkavad mõtlema teisiti.

Ajapikku see hakkab toimuma kõikjal.

Õnnitlused neile teie seast, kes on oodanud seda.

See saab olema suurim millegi ilmnemiste energia.

See on parim, mis on teil kunagi varem olnud.

 

Üks nõuanne, enne kui alustame

Seega, ma annan teile midagi, millele mõelda, enne, kui alustame õppetööga!

Mida olete heitnud kõrvale?

Mis oli see, mida proovisite, kuid tööle see ei hakanud?

Mis oli teie kireks, kuid mida panite kõrvale, arvates oma meelest, et see ei hakka tööle, või aeg pole veel selleks õige?

Seega nüüd…, õige aeg on tulnud!

Selles saalis on rikkalikumad ja sügavaimad teadmised…, need on Akaši salvestised kõigilt, kes istuvad minu ees, kes kuulavad, või loevad neid sõnu.

Nemad esindavad läbielatuid elusid ja kogutuid teadmisi…, ja on kogemuseks, mida olete läbinud te kõik…, ning nüüd, see saab olla pinnal ja võib saada selle planeedi aktuaalseks Akaši osaks (planeedi reaalsuse osaks).

See kõik saab paigutatud sellesse, mida oleme nimetanud Kristallvõreks.

Vaat, miks olete siin…, et manustada sinna seda, mida teate ja mida tõite ilmutamiseks.

Ma ütlen sulle, vana Vaim, miks me räägime, et vähem, kui pool protsenti teie seast, peaksite saama Valguse Töötajateks…, ja seda selleks, et Maa muutuks.

Seemned on tänaseks külvatud.

See pole Inimsoole enam kui; „Kas mina tegin selle?“

Te olete seda teinud ja see on teil olemas!

 

Lahendage mõistatus

Nüüd tegelete mõistatusega…, läbides nihet, mille tulekut te lubasite. See on nüüd kohal!

Nüüd mõelge vaid: Kui jõuate teiselepoole 2012, teil jääb veel 18 aastat teekonda, kuid ikkagi olete veel Galaktilise Ühtlustamise energias.

See on 36 aastane aken ja te pole veel isegi selle poole peal (jutt käib protsesside pööripäevast).

Vaimule see tähendab järgmist: On olemas energia, mis on loodud Ühtlustamise aknas ja see on täiesti eriline, mis ei tule enam esile järgneva 26 000 aasta jooksul.

Teil selles kindlas ilmutamise energias on veel 18 aastat planeedi muutmiseks ja seemnete külvamiseks.

Te olete seda tegemas ja see on ka toimumas!

Ma annan teile prohvetluse 18 aasta mööda saatmiseks:

Reaalse Rahu algus Maa peal…, Lähis-Idas.

Te saate näha probleemide lahendamise teid, milliseid te pole vaarem kunagi saanud näha.

Selleks ajaks noortest inimestest, kes on praegu noorukid, saavad liidrid…, kes jõuavad tõusuteele.

Nemad koonduvad kontseptsioonidele, millistele teie, olles vanades energiates, ei osanud isegi tulla.

Nemad hakkavad lahendama probleeme, mida teie peate lahendamatuteks.

Tulevad tehnoloogiad, mis saavad aidata planeeti selliselt, nagu te poleks saanud isegi unistada.

See prohvetlus on 18 aasta peale, kuna ma tean, kes on tulekul ja võin näha, millised on kõige tugevamad potentsiaalid sellele ajalõigule – ja kõik vaid seetõttu, et Vanad Vaimud on ärkamas, ning teevad oma töö ära.

Mida teie arvate sellest?

 

Mida saate teha teie?

Ehk räägiks sellest konkreetsemalt.

„Kas on midagi, mida saaks teha mina? Kas on midagi, mida peaks tegema mina?“, küsite teie.

Siin on neid, kes on otsinguil kogu oma elu.

Oo, jaa…, neist võiks saada liidrid, kes juhivad seminare…, mõnest ehk saaks tervendajad.

Kuid nemad otsivad ja küsivad: „Kuidas saaks ületada silda? Kuidas ma saaks puudutada seda, mis on minu seesmuses, kõige hinnalisemat, seda, mis on Jumal? Ma tean, et see on seal, kuid arvan, et mul pole see õnnestunud. Mul ei õnnestunud isegi leida silda.“

Lubage mul rääkida sellest teile. Lubage arutleda seda. Aeg selleks on käes.

Alustame intellektuaalset arutlust sellest, et mis on „Inimolevus“.

Me anname selle kohta mõnevõrra lihtsustatut ülevaadet.

Sageli me räägime esoteerilistest asjades, räägime nähtamatutest asjadest…, ja asjadest, mis on teile teada.

On olemas kolm paljumõõtmelist kihti, mis koostavad selle, mida tervikuna nimetaks Inimolevuseks.

Neid on lihtne tähistada ja need on sügavad.

Neist igaüks saavutab suuremat sügavust, laskudes üha sügavamale oma seesmusesse.

Reaalselt on neid vaid kolm…, ning, olles DNA kihtidena, neid saaks jagada detailideks ja märgistada, kuid sellegipoolest need töötavad koos, kui üks.

Esimest nendest nimetaksime: Inimteadvus.

Teist nimetaks: Kaasasündinud. Seda ma selgitan hetk hiljem.

Kolmandat nimetaks: Kõrgem Mina.

Neid on kolm ja teie ülesandeks on saavutada neid, ning minna kõige kõrgemast üle järgmisele, seejärel… järgmisele.

Selliselt saaks ehitada sild sellelt, mis on kolmemõõtmeline ja milles elate, otse selle juurde, mida nimetaksime keha teadvuseks, kaasasündinuks, ning seejärel, läbi portaali – käbinäärme, ehk Kõrgema Mina juurde.

Kuidas seda teha?

Ütleme nii: vanas energias see võis juhtuda suhteliselt harva! Selleks oli vaja sügavat meditatsiooni, nägemusi, abi teistelt, – nende juuresolekut, kes on võimelised suhtlema eesriide tagusega, kergendades sellega suhlemist.

Kõik hakkab kohalt liikuma ja nihkuma.

Me palume teil teha seda…, kõiki teid…, teha seda ise.

Energia hakkab suunduma kohta, kus ta on kõigile kättesaadav…, kuid selleks, et seda kasutada, teil tuleks pääseda kolmemõõtmelisest paradigmast välja.

 

Protsess

„Krayon, sa pole 20 aasta jooksul andnud meile tegevuste järjestikkust. Kuidas tuleks meil seda teha? On olemas ju teisi, kes annavad järjestikkust. On ka teisi Krayoneid, kes annavad järjestikkust. Kuid sina ei anna.“

Ma ütlen teile, miks.

Oletame, et olete sellises seisundis, kus püüate armastada end enam. Mida peaksite tegema, kui teil on selline soov: „Ma sooviks armastada end enam, ma sooviksin armastada Gaiat veelgi enam. Ma sooviksin muuta ennast, täiustada ennast ja puudutada Jumala palet. Tahaks astuda ühendusse oma sisemise lapsega. Ma ei tea, mida ma peaks selleks tegema edasi.“

Seega…, te tahate armastada ennast rohkem…, siis lubage küsida: Kellele tahate maksta, et see ka juhtuks?

Vastuseks on – te ei saa seda teha! Te ju teate seda…, kas pole?

Enamus teab, seega nemad ütlevad: „Ja, me teame, et me ei saa maksta kellele tahes, et enda seesmuses juhtuks midagi…, vaid me ise saame seda teha.“

Kuid nemad saavad ka ütelda: “Ja, kuid on olemas palju programme teemal <kuidas armastada ennast enam>, mida ma saaks kasutada. Just seda ma ka teen. Neid on otse siin, internetis. Ma võin läbi võtta kõike, mida vaid tahan ja kõike omal ajal.“

Ma ütlen sulle, kallis Inimolevus, tulemuseks saab su ees olema palju sõnu. Saab olema palju protsesse ja suured võimalused, aga…, sa ei hakka armastama ennast enam, kui praegu.

Miks nii? Te ju oma kolmemõõtmelisuses tahate pöörduda veel kellegi poole…, kas pole?

Te tahate võtta sisse tabletti…, ja see aitab…, kas pole nii?

On olemas protsessid, mis rajanevad muudele omadustele, kuid mitte armastusele.

Mitte armastusele!

Te peate ise seda tegema.

Vaadake peeglisse… ja tehke seda.

Isegi siis leidub neid, kes ütlevad: „… milline on siis esimene samm?“

Ma just andsin selle! Vaadake peeglisse, ning alustage selle protsessiga.

Kuid, intellektuaalile see pole kergelt rakendatav, kes püüab esmalt kõike selgeks teha.

Ma ütlen: See on tõesti mõistatus…, ja just seetõttu annan teile metafoori; kavatsen rääkida teiega sellest, kuidas seda tehakse, ehkki ka siin leidub neid, kes väljuvad siit mõttega, „Ma pole päris kindel, kas ma mõistan kõike seda?“

 See pole kerge, kuid nõuab teilt peeglisse vaatamist ja mitte loota kellegi peale.

 

Esimene kiht

Esimene, milleni tuleb jõuda ja läbida seda – on esimene kiht, mis kujutab endast Inimteadvust…, see, mida nimetaksin Ellujäämise Kihiks.

Kuni olete ellujäämise seisundis, te ei saa kunagi teada teistest kihtidest.

Kuni olete ellujäämise seisundis, te ei jõua teise kihini, ega saa isegi alustada protsessiga.

Kõik vaid seetõttu, et Ellujäämise Kiht on sõltuv teie reaktsioonidest välisilmale…, sest te ju pidevalt vaatate selja taha…, kas pole nii?

Te peate olema veendunud, kas kõik on korras ja, kas kõik on õige…, kas pole?

Te peate vastavalt ka vastama, kui vestlete kellegiga…, kas pole nii?

See on ellujäämine.

Kas teate, kuidas pääseda puhtast ellujäämisest? Vaim teab.

Kui paljud teist on kurbusega ja tervise probleemidega põlvili pandud?

Kui paljusid teist?

Ma tean, kes on siin ja ma pöördun teie poole.

Te teate, mida ma pean silmas, sest äkki heidetakse neil hetketel ellujäämine kõrvale, ning teadvuse kiht astub teie ees tagasi.

Kõik, mida näete peale selle, – on vaid Jumala armastus.

Kõik, mida näete, on vaid tänulikkus neile, kes on teie ümber…, rahulembelisus ja soov, et ka nemad oleksid vaid terved ja elusad.

See, mu kallid, on seisund, milles peaksite olema.

Kuid milleks oodata üliolulisi situatsioone?

Miks mitte mõista seda, ning teha tööd selle kallal, et saaks ise kõige sellega hakkama saada?

Esimene samm: Väljumine Ellujäämisest!

„Krayon, kuidas ma teen seda?“

Mõtle nii: Kallis Vaim, ma tahan, et muu meeled leebuksid. Sest need, kes teevad mulle liiga, püüavad vajutada minu emotsionaalse raevu nuppudele. Ma ei  taha, et need nupud üldse töötaksid. Ma tahaks need välja lülitada. Ma ei tahaks enam neile reageerida. Tahaks olla rahus. Selleks on ellujäämise ületamine. Ma olen Jumala kätes kaitstud – täielikus ja absoluutses ohutuses. Ma tahaks loobuda välisest kestast…, Inimteadvuse kihist, mis hetkeliselt reageerib vaid kolmemõõtmelisusele, ning saaks astuda enda elus vaid oma teed.“

See saaks olla esimene samm. See on esimene samm, mu kallis.

Vaata peeglisse seni, kuni hakkad seda rääkima.

Kas te kaitsete end?

Kui keegi kritiseerib teid, kas ka teie ruttate kohe tegema sama?

Kas paljud teie seast on võimelised kuulama kriitikat enda suhtes, seejärel peatuda, ning mõelda, „Mis oleks, kui neil on õigus?“

Inimolevusel on raske seda teha, ega ta suudagi teha seda kergemini.

Teil on sellised kogemused!

Kas teate miks?

Te olete kavandatud ellujäämisele.

See teenis teid hästi vanas energias…, kuid mitte nüüd.

Esmane Inimteadvus oli ette nähtud ellujäämisele, ning te olete jõudnud selleni.

See kannab endas vanat energiat, seda, mis sünnitab vaenu ja sõda, pettumusi ja depressioone.

See kannab endas ebakindlust, ning sunnib alati tundma end üksikuna.

Kas te ikka veel tahate olla vajunud sellesse?

On tulnud aeg vahetada enda ellujäämise meeled „rahumeelse ja targa kooseksisteerimise“ meelte vastu.

Tahaks teid kaasa võtta planeedi meistrite teadvusse, kes kõik on siin koos.

Kui te seisaksite Kristuse ees ja ütleks: „Mulle ei meeldi eriti see, kuidas olete riietatud“.

Mida, teie arvates, ütleks meister? Kas ta hakkaks end kaitsma?

„Ja…, kuid see on hea minu jaoks. See riietus sobib mulle ja ma tunnen end selles hästi.“ (Kõigepealt ta oli ju juut). (naer)

Kuid see pole see, mida ütleks tema! Mõistke seda sügavuti.

Ta vaataks teile silma ja vaataks neist läbi. Ta vaataks Jumala tükikest, keda ta tunneb ja armastab heldimusega…, te oleks sulanud tema ees.

Vaat, mis oleks võinud juhtuda. Ta armastaks teid ka siis, kui seal poleks näha Jumala palet.

Muhhammed läks koopasse ja kohtas seal Inglit, kes ütles temale, et temal tuleks ühendada Araabia rahvad ja anda neile Iisraeli Jumala.

See just toimus ja ta tegi selle.

Ta tundis Jumala armastust. Ta astus pehmelt ja oli suurepärane.

Ta poleks andnud teile kaitselist vastust, nagu polnud teinud seda ka Budha.

Nemad olid meistrid, kes olid loobunud ellujäämise tasemest juba ammu, ning tegid tööd oma seesmuse pehmete energiatega.

Isegi käesoleval ajal, kui te saaksite käia kõrvuti Paramahansa Yoganandaga, ning, kui oleksite, vaadates tema silmadesse, ütelnud: „Tead, suu keep lõhnab veidralt“, mis vastust, teie arvates, oleksite siis saanud?

Tegelikult, kas keegi oleks võimeline mistahes tollel ajal ütelda sellist?

Uskuge mind, nüüd leidub selliseid.

Kuid see meister vaataks teile otsa Jumala armastusega ja oleks teid üles sulatanud, sest te poleks näinud tema pilgus kübekestki hukkamõistu…, ei mingit solvumist – vaid tõtt.

Meistril pole ellujäämise programmi. Meistril pole ellujäämise teadvust.

Kas mõistate, millest räägin?

Mis toimub, kui olete suutelised ületama selliselt; kui olete võimelised pehmendada ellujäämist…, te hakkate lähenema siis kokkupuutesse kaasasündinuga – Imede Kihiga, mis on teiseks kihiks.

 

Teine kiht

Alles nüüd algab tegelik Inimolevuse enda südamiku saavutamise protsess.

Me oleme varem rääkinud kaasasündinust. Selle nimeks on „keha teadvus“.

Ta on teadlik kõigest, mis on toimumas teie kehas, kuna ta esindab teie DNA ümber olevat välja, mis on kvantiline.

See on see kaasasündinud, millega puutute kokku tervenemisel.

See on see kaasasündinud, mis vastab laserile ja keemiale, ning see on sügaval (jutt on dr Todd Ovokyitese töödest).

See on uus ja see on – paljumõõtmeline protsess, mida kaasasündinud näeb kohe tervikuna ja mõistab seda.

Kas teate, mis on veel paljumõõtmeline?

Inimese teadlik kavatsus.

Kui genereerite mõtete grupi, mis on loomingulised, siis see on paljumõõtmeline protsess.

See on see, mis loob pilte.

See on see, mida teeb maestro minu selja taga, kui ta suleb silmad ja kuulab meloodiaid, mida ta pole kunagi kuulnud, ja mis tulevad eesriide tagustest. (jutt käib helilooja Robert Coxonist, kes loob ja esitab meloodiaid, mis saadavad kanaldust)

See on mitmetahuline protsess ja ta saab käivitada seda,  kuna vaid soovib, sest ta on kokkupuutes kaasasündinuga…, aga kaasasündinu on kokkupuutes Kõrgema Minaga.

Kas tuleb pilt ette?

Jah, aga kuidas teete seda teie?

Kuidas saavutate kokkupuudet kaasasündinuga?

 

Kuidas see töötab

Ma kirjeldan taas, kuidas see toimub.

Esimeseks sammuks oli – väljuda ellujäämise režiimist.

Teiseks sammuks – luua puhast kavatsust.

Puhtaks kavatsuseks on kavatsus puudutada seda enda osa, mida ilmselt, te pole kunagi varem puudutanud.

Lubage öelda, et selle kavatsusega olete valmis ületama silda ja saama uut energiat, mis on planeedil valmis saanud, ning see teenib teid, et saaksite alustada oma tööd.

See viib teid lähemale sellele, mis oli teil alati olemas – kaasasündinule, Imede Kihile.

Kaasasündinu on kokkupuutes teie DNA’ga.

Kaasasündinul on teie tüvirakkude jäljendid ja Akaši Salvestused.

Kaasasündinu vastutab teie spontaanse taastumise eest…, inimese hetkelise tervenemise eest, mida teadus pole suuteline lahti seletama.

Kas kuulete, millest ma räägin?

Kõik see on olemas seal!

Meistrid olid teadlikud sellest.

See on see, kuidas nemad töötasid!

Kõik need tervendused, millistest olete kuulnud ja mida nemad on teinud, on täiesti reaalsed!

Nemad puutusid kokku iga Inimolevuse kaasasündinuga, kellega olid koos.

Kuidas teie saaksite seda teha?

Puhta kavatsusega!

Ma ütlen taas… Puhas kavatsus – see on see, mis on sedavõrd puhas, et sellest ei saa enam pöörduda tagasi, kui olete seda esindanud. Ta on absoluutne!

Te hakkate kavatsusega midagi kaaslooma, sest teie kõigi kavatsus – on asetuda ümber piirkonda, kus te pole kunagi varem olnud.

„Jätka, Krayon. See informatsioon on sellest, mida me tõepoolest ei oska kasutada. Mille puhas kavatsus? Kuidas? Anna meile enamat.“

Siin on metafoor, mida te ei unusta iialgi: Kui Inimolevus seisab järve kaldal ja soovib hüpata vette, siis kogu keha lihased töötavad puhta kavatsusega koos.

Kui on antud luba hüpata, siis kõik atribuudid koonduvad, et hüpata õhku.

Kui nad teostavat hüpet, siis kõik on kooskõlas ja pole võimelised pöörduma hüppe algusesse tagasi.

Kuid on siiski miski veel.

Otse samal hetkel on toimumas protsess, mida inimesed üldse ei mõista, kuid nad usaldavad seda ja teevad temaga koostööd…, seda nimetatakse gravitatsiooniks.

Teadus ei mõista gravitatsiooni.

Oo, jaa… nad arvavad, et mõistavad…, nad arvavad, et see on massi funktsioon.

Ja, see on seotud massiga, kuid mass on vaid üks gravitatsiooni atribuutidest.

Mass ei määra gravitatsiooni jõudu.

See, mida näete kolmemõõtmelisuses, on korrelatsioon, et te jõuaks siiski mõistmiseni.

Ellujäämise režiim on õpetanud teile kõike seda.

Tuleb aeg, kus suudate juhtida gravitatsiooni…, suudate luua massita objekte.

Teslal õnnestus see teha…, kui teadus pole veel valmis seda taas avastama…, ja teie isegi ei mõista veel seda.

Kui veider see ka pole, kuid te kõik kasutate seda.

See on ülimalt keeruline protsess, mis pole päriselt mõistetav…, paljuruumilise Ilmaruumi atribuut, kuid kasutate seda igapäevaselt. Te isegi ei mõtle sellele.

Te ei mõista seda, kuid alati arvestate, et ta on alati ja jääb alatiseks sellisena.

Nüüd olete kaldast lahti hüpanud ja gravitatsioon tõmbab teid järve vette.

Kui paljud teie seast nüüd, peale selle, kui märjana olete tulnud veest välja, tahaks istuda, märkmiku lehed käes ja panna kirja selle jada, kuidas gravitatsioon oli seda teinud? (Naer saalis)

Kas on teile selge, mis on toimumas?

Pange tähele: On olemas sügav jumalik seadus ja aksioom puhtast kavatsusest.

Lubage mul esitada seda teisel kujul.

Kõrgem Mina – see on Looja osa.

Te kõik olete sündinud koos sellega…, see on sama Vaim, mis on olnud teiega iga ajaliku joone aegu teie elus.

Olete sellest teadlikud?

Igas elus – sama Vaim.

On olemas sõber, kes oli teiega igal teie rännakul, kõrvuti kaasasündinuga.

Kui mõningad teie seast on võimelised küündima ja puudutama seda sõpra, siis muutute üheks rahulembelisemaks planeedil.

Kas olete võimelised seda tunnetama?

Kas mäletate seda?

Kuidas on…, kas tahaksite, et see tunne oleks teil pidevalt?

See oleks nii…, kui kõik teie vanemad oleksid tulnud, olles ühenduses teie seesmuses, ning vaataksid teile otsa.

Te saaks puudutada neid ja nemad saaks puudutada teid…, saaksite puudutada nende käsi, kuna vaid tahaksite.

Need on vanemad, keda te tahaksite alati omada…, nemad on puhtas armastuses, ehkki neid pole teie juures, maapeal…, kuid on eesriide tagustes.

Vaat, mis see on!

Oo, jaa, teil on nii hea tunne!

Vaat, kus asub teie sisemine laps!

Te saate puudutada teda igal ajal, kui vaid soovite…, ja see saab nii olla kõik 100% teie ajast.

Te saate olla armastuse tipus!

See protsess pole kuigi mõistetav, ega intellektuaalne…, kuid aksioom on selles, et ta hakkab tööle alati, nagu töötab gravitatsioon…, ta vaid ootab, millal aktiveerite teda.

Võite arvestada sellega, et ta toob teid otse eneseteadvuse järveni välja!

Kallid…, sellest ajast, kui olite sündinud, Kõrgem Mina on sama Vaim, kes oli teiega iga kord, ja iga kord oli ootamas teilt avasüli seda sammu.

Ta on armastav Jumal, mis juhib teid kohta, sünkroonini, kus saate kuulda seda ja teha parimaid lahendusi.

See on sama armastav energia, mis näitab end kellal 11:11 kujul ja palju sagedamini, kui puhas juhus…, ja te pidevalt näete neid numbreid.

Nüüd tead…, see on Looja su enda seesmuses, kes patsutab meeltele, öeldes: „Vaata nüüd.“

Numeroloogiliselt 11:11 omab Valgustamise/Valgustumise energiat. Siin on kaks meisternumbrit üks teise järgi…, kas olete võimelised laskma seda mööda?

Vana Vaim, kas oled suuteline seda mööda laskma…, see on ju silma tegemine.

See on sama elu ajaline joon, mida olete oodanud!

See on käsi, Jumala poolt ulatatud, mis räägib: „Miks te ei tuleks veel lähemale? Te ju saate aidata planeeti, kui teete seda! Miks te ei ela veidi kauem? Miks te ei alusta teemat „TEIE“? Te ju teate, et see on olemas DNA’s, kui vaid tahaksite seda. Miks te ei loo reaalsust, millest olete varem vaid unistanud?“

Te teate, et see on seal olemas…, kui vaid tahate. Kas olete seda tunnetanud? See on ju reaalne!

Te saavutasite väljumist ellujäämisest ja puhast kavatsust…, nüüd alustage protsessiga, mis on teile tundmatu. Teil pole vähematki aimu sellest, kuidas see töötab.

Kas suudate seda teha?

Kallis Inimolevus, ja nüüd on lubadus: kui lood puhta kavatsuse, siis see protsess võtab juhtimise enda peale ja hakkab tööle.

Ta hakkab tööle, sest see on see, mida ootas su Vaim.

Hüppa järve.

Sa pole enam võimeline seda peatama…, inimajus pole nuppu „kõrvalda“.

Pole võimalik taas mitte teada seda, mida olin just ütelnud sulle.

Oo, jaa…, sa võid küll seda proovida…, kuid see ei hakka tööle…, seega, ma pöördun nüüd otse selle poole, kes on su seesmuses.

Mõningad teie seast hakkavad tajuma seda otse nüüd.

Siin on olemas vanu vaimusid, kelle Kõrgemad Minad pöörduvad teie poole: „Kuula, kuula, kuula, kuula, kuula, kuula, kuula, kuula, kuula, kuula!“

See on vaid seetõttu, et nad olid teie kõrval kogu teie elu…, ja nemad ootasid alati, et te puudutaksite teie poole sirutatud kätt – ja see on kõik, mida nemad tahtsid.

See käivitaks protsessi.

Tänase päeva pakkumine: ilma sammudeta; treeninguteta, ning teadmiseta sellest, mida teete.

Kas suudate nii, nagu seni?

Kuid siiski, te võiksite usaldada seda protsessi, nagu usaldate gravitatsiooni.

Kas see oleks raske?

See on nii. See töötab…, kuid te peate tegema selleks hüppe.

Kui teete selle, siis teil pole enam võimalik pöörduda tagasi…, see viib teid järve.

Kui mu partner alustas esmakordselt kanaldusi, siis andsin temale informatsiooni, mis oli lihtne.

Ma rääkisin temale implandist…, aga tema ütles mulle: „Krayon, see on halb sõna.“

Ta ütles mulle; „Krayon, paljud Valguse Töötajad püüavad kõrvaldada implante, aga sina kavatsed lisada veel ühte. Ära kasuta seda sõna!“

Kuid nüüd sellest, miks kasutame seda…, ja sellest, mida see tähendab.

Peale kõigi nende aastate ma ütlen teile: see on luba puhta kavatsuse implandile.

Vaat, mis see on.

Põhjuseks, et inimesed tõmbuvad tagasi, on see…, nemad ei taha, et neisse siiratakse midagi, mida nad pole suutelised kõrvaldama.

Nemad ei mõista, et see on just see, mida teete, kui hüppate kaldalt vette. Te ju ei kavatse poole hüppe pealt tulla tagasi, vaid kavatsete märjaks saada.

Vana Vaim, kui paljud teie seast on valmis selleks? On kätte jõudnud aeg märjaks saada.

Kastke end Vaimu puhastesse vetesse.

Minge kohta, mis oli kavandatud teie ülemineku jaoks.

Minge kohta, mis hakkab tervitama teid avasüli embustega, ning alustage seal protsessiga, mis võib hõivata mõningat aega…, kuid see on see, miks oleme kutsunud teid alustama just sellel päeval.

See on puhas kavatsus muutmise loa implanteerimiseks. Te ei saa seda tagasi võtta!

Nõnda õppimine muutub sügavaimaks.

Ta on sügavaim seetõttu, et see puudutab seda olemust, miks olete siin!

See vajutab neid teie nuppe, mis tähendavad: „Ma ei taha eriti minna sinna ja teha seda…, ma kardan, et muutusi tuleb liiast palju.“

Kuidas oleks sellega, kui vabaneks hirmust selle küsimuse vastu, ning võtaks vastu muutusi millegi paremuse poole, kui see, mis oli teil seni.

Just see on võimalik!

Pole tähtsust, kui heaks te seda peate, kuid Jumala armastuse läbi see muutub veelgi paremaks.

On kätte tulnud aeg külastada peret teie seesmuses.

Pange tähele: Siin on need, keda olete armastanud, kuid nüüd on läinud ja nad räägivad: „On tehtud hea töö.“

Just seetõttu nad on toonud teid siia.

Just sellepärast nemad kandsid hoolt teie eest eesriide tagustes. Nemad teadsid seda.

Pole tähtsust, mida nemad tegid, kuid nad saabusid siia, ning oma tegemistest olid teadlikud sellest veel enne siia tulekut.

Vaat, mille pärast istute neil toolidel täna; lugejad ja kuulajad.

Jumal õnnistab Inimolevusi neil aegadel!

Me oleme koos läbinud seda uskumatut rännakut, et olla käesoleval ajal selles kohas, ning külvata abiturientide seemneid. Need on teie ees.

Muutused on rasked…, kuid olge kartmatud.

Liikuge ülespoole, ning teadke, et esindate valgust, mis saab alles kunagi olema planeedil.

Keegi teine ei tee seda teie eest.

Iga riik, kus on olnud minu partner, omab samu atribuute.

Üle kogu Maa on neid, kes on vanad Vaimud – kõik nad on teie sarnased.

Muutuvad kultuurid ja keeled, kuid nad on ikka samasugused, kui teie… kõik on õed ja vennad, kes töötavad sama kallal, nagu teiegi.

Nemad teevad tööd, et puudutada Jumala palet enda seesmuses.

See on see, mis on vajalik…, aeg on selleks käes!

Krayon

Read Full Post »

Tarkuse ümberseadistamine

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Protsess on juba käivitunud ja sellest oleme rääkinud palju kordi.

Informatsioon, mida kavatsen teile praegu jagada, oli omal ajal antud…, kuid ta oli siis mitte teie keeles (Hispaania keeles), seetõttu anname teile ülevaate, mis ei võta kuigi palju aega..

Oluline on see, et te kuulete seda ja seetõttu ka mõistate, mida see tähendab.

Antud informatsioon polnud antud täies mahus, seega tema mõistmine mõneski võis olla vääriti.

See esoteeriline informatsioon oli antud austusest meie regiooni vastu (Peruu).

Seega…, alustame.

 

Ülevaade – Suur Üleminek, nagu oli see ette ennustatud

Planeedil on toimumas üleminek – aeglane, kuid sügav üleminek inimteadvuses.

Kakskümmend kaks aastat tagasi ma rääkisin sellest Krayoni esmases tekstis (1. raamat).

Osaliselt Krayoni energia oli antud selleks, et anda teile armastust, mõistmist ja informatsiooni sellest, mis on sellel planeedil uut!

See oli esiteks…, ehkki uus, kuid mitte ootamatu.

Mõned aastad tagasi ma hakkasin rääkima lähenevast nihkest.

Täna isegi näidati teile seda (siin, veidi enne, samal kohtumisel), kuna see oli salvestatud filmile.

Me rääkisime, et planeedi Kundaliini on nihkumas.

Me pole varem kunagi kasutanud sõna „madu“, kuid nüüd teeme seda.

See oli esivanemate prohvetlus, kuid mitte tingimata teie esivanemad, kes olete siin…, aga ehk need, kes kuulevad seda täna, peaksid teadma, et ma räägin Peruust.

Sellised prohvetlused tulid enamuselt iidsetelt Maa põhjapoolsetelt rahvastelt.

Paljud on rääkinud sellest ajast, kui energia nihke ajast.

Mõned prohvetlused on tulnud Mayadelt ja teistelt rahvastelt…, kuid ikkagi – kõige põhjapoolsematelt.

Nemad rääkisid, et planeet Maale tuleb suurepäraste muutuste võimaluste aeg.

See tuleb ülemineku aeg teadvuses, ehk Sulelise Mao liikumine lõuna poole.

Kuid nüüd on väga oluline, et te mõistaksite, miks see on toimumas…, ja mida see tegelikult iseenest kujutab. ( Kryon, 8 raamat, 2000. “Sulelise Mao rännak”)*

 

Kolm Võret

Sellel planeedil on kolm võret. Alles hiljuti rääkisime kõigist kolmest.

Üheks neist on magnetvõre.

Ma tulin siia 1989 aastal ja ühinesin sellega, mida ma nimetaks „mu partneri teadvuseks“, et anda teile sõnumeid.

Me rääkisime teile, et 10 aasta jooksul Maa magnetvõre teeb läbi suurema muutuse, kui ta oli teinud viimaste 100 aasta jooksul.

Aastaks 2002 nii see ka oli…, sellest räägivad ka teadlased, ning seda on võimalik määratleda ka tavalise kompassiga.

Magnetvõre on nihkunud…, me olime rääkinud, et see nihkub.

See oli vaid algus, sest magnetvõre on seotud kahe teise võrega planeedil, mis on samuti nähtamatud.

Teise võre nimeks on Kristallvõre…, aga kolmandat nimetame Gaiaks.

 Kõik need võred on ühenduses ja läbipõimitud, kuid Kristallvõre on neist kõige dünaamilisem.

Kristallvõre reageerib inimteadvusele ja sellele, mida nimetatakse selle planeedi Kundaliiniks.

See on energia, mis on ümber nihkumas ja hargnemas, kuid see sünnib vaid siis, kui seda kutsutakse esile paljumõõtmelise energia vahendusel, mille nimetuseks on – „Inimteadvus“.

Just see ongi toimunud…, ning nüüd lubage mul selgitada teile, miks see toimus.

See võib teile näida liiga lihtsustatuna, kuid me oleme korduvalt tuletanud teile meelde, et planeet on tasakaalust väljas.

Tasakaal, millest me räägime – on tasakaal mees ja nais teadvuste vahel…, ka sellest informatsioonist oleme palju aastaid tagasi rääkinud.

Oleme rääkinud sellest, et planeet Maa on ülekoormatud mees loomu ja käitumise tüübiga.

See ongi tasakaalutuseks, mis avaldab mõju võrele, planeedile ja Gaiale.

Kuid inimesed andsid sellist energiat evolutsioneerudes oma ajaloo jooksul.

Nüüd see on muutumas, kuna on muutumas inimkond.

Kui on muutumas inimesed, siis sama on toimumas ka Gaiaga.

Mõistke palun õieti: selles pole midagi ühist meestega ja naistega…, see on seotud mees ja nais teadvusega.

Krayoni raamatus „DNA 12 kihti“ viimastes informatsioonides kirjeldasime ühte kõige raskemat mõistmiseks DNA kihti, mis on iseseisev.

Me ei kavatse teile nimetada kihi numbrit, kuna tahame, et te ise leiaks ja avaks selle – siis saaksite naerda numeroloogia sünkroonsuse üle.

Selle nimeks on „Jumalik Naiselik Tarkus“.

Ta pole ühenduses ühegi teise kihiga, nagu on mõned teised.

Ta on pehme ja õrn…, see on Ema energia, mis on tegelikuses palju võimsam.

Vaat mis on toimumas tänavu teadvuse üleminekul…, need erilised energiad hakkavad muutuma.

Taas võib see näida liiast lihtsustatuna, kuid sellel on teatud seos magnetismiga, nagu ka inimteadvusega.

On olemas teatud süsteem, mida te eriti ei usalda, kuid need käivitavad kõiki Maiseid Energiaid, ning on kui katalüsaatorid teine teisele.

Millises seisundis on inimteadvus, sellises on ka Maa võre – üks on mõjutamas teist.

 

Põhja ja Lõuna poolkera pooluste iseloomustus

Maakera põhjapoolne osa kätkeb endas enamuse jaolt planeedi meesenergiat, nagu te nimetate seda.

Lõunapoolne poolkera kannab endas enamuselt naisenergiat.

Sellist informatsiooni olen andnud teile ka varem.

Selles seisneb planeedi polaarsus, ehk isegi duaalsus.

Kui Inimolevused hakkavad muutuma, siis sama on toimumas ka planeediga ja võre energiatega.

Just seetõttu Inimkonna mõjul tõimuvad teatud muutused ka protsessides, mida siis rääkida siin veel Maa võredest!

Võtke teatavaks, et inimkonna ja planeedi poolkerade tasakaalutust võib vaadelda pikema ajaloo jooksul.

Enamus tõsiseid sõdu, kui ka kõik maailma sõjad algasid enamuselt põhja poolkeral…, seal toimusid ka suuremad lahingud…, seal toimusid taas ja taas riikide vallutused.

Selles seisneski tasakaalutus planeedil, ning te võite näha, et „sõjaline“ mehelik tasakaalutus oli põhja poolkeral vägagi märkimisväärne.

Enamus sõdasid lõuna poolkeral olid esile kutsutud põjapoolt tulnud rahvaste poolt, kes olid tulnud siia kohaliku rahva vallutamise ja orjastamise eesmärgil.

Kas mõistate, millest ma räägin?

Kas olete sellele kunagi mõelnud?

Põhja poolkera on meheliku energiaga ülekoormatud, kuid seda pole enam kauaks!

Aga nüüd…, kui planeet tõemeeli hakkab oma teadvuses taastama tasakaalu, mis siis, teie arvates, hakkab toimuma?

Siin on teile vastus: te hakkate nägema tasakaalu mees ja nais energiate vahel…, mis tähendab, et mehed muutuvad planeedil tasakaalukamateks.

See tähendab samuti, et ka naised muutuvad planeedil tasakaalukamateks.

Seega…, kogu inimkond muutub veelgi tasakaalukamaks.

 

Sõdade lõpu algus

On olemas üks väljend: „Kui naised oleksid valitsenud maailma, siis nemad poleks kunagi saatnud oma lapsi lahinguväljale.“ Selline võiks olla „Ema energia“ määratlus.

Lubage anda veel ühte ütelust: „Kui Maailmas oleks mees ja nais alged tasakaalustatud, siis inimesed poleks kunagi saatnud oma lapsi lahingute väljadele.“

Mees ja nais energiate tasakaalustamine võredes tähendaks teatud Maa energia liikide ümberpaiknemist planeedil…, Kundalini energia peab ümber paiknema…., ta oli liiast kaua põhja poolkeral – India Tiibetis.

Paljud on rääkinud sellest, et seal oli vaimse tarkuse keskkoht.

Tarkus vastuvaidlematult oli muidugi seal, mis aitaski tasakaalustada rasket meesenergiat, kuid…, ta muutus sedavõrd jäigemaks.

Kas näete palju nais-liidreid kloostrite ulatuses, või muudes nende regioonide ühiskonna kihtide eesotsas.

Vastuseks on…, praktiliselt mitte ühtegi!

Lõuna poolkera esindab planeedi naiselikku energiat.

Kundaliini alustab ümberpaiknemist inimkonna mõju all ja avardub, ning Mao saba osutub Tšiili kõige lõunapoolsemas osas. Keskmine Mao (Sulelise) osa jääb Peruusse. (Sulelise Mao rännak)*.

 

See pole tarkuse ümber paiknemine

Vastupidiselt sellele, mida on võimalikult teile räägitud, sellel pole midagi ühist tarkuse ümberpaiknemisega lõuna poolkerale.

Pange tähele, mis on siin toimumas! (Peruus)

Kui teil oleks õnnestunud uurida selle regiooni iidsete rahvaste elu, siis oleksite leidnud siin tarkuse ja  jumalikku naisalge!

 Seda on siin kõikjal!

Küllaltki lähedal, siin mägedes, on külake, mida nimetaksime Tarkuse Pealinnaks, jumalikuks naisalgeks planeedil. (Machu Picchu)

Maa oli ignoreerinud selle!

Tarkuse pealinn on alati olnud siin, varjatuna kõigi eest, peale kohalike talupoegade…, ilma mistahes energiateta avastamiseks.

Ta oli varjatud vallutajate (Hispaanlaste) silmade eest, kes käisid selle regiooni risti ja põiki läbi, kuid seda nemad ei leidnud. Inimkond polnud siis veel selleks valmis…, kuid nüüd juba on!

Siin on olemas neid, kes kuuldes seda sõnumit, ütlevad: „Oo, Tiibeti tarkus on ümber paiknemas Peruusse!“

See pole nii…, vastupidi, Maa südame tšakra, Kundaliini on alustanud otsimist teist kohta tarkuse keskmeks, mis oleks enam tasakaalustatud.

Ta nihkub sinna, kus on domineerimas pehmem tarkus…, ta on otsimas jumaliku naisalge tarkust.

Seega, Maa on valmis ammutama seda tarkust ja paigutama portaalid ümber just sinna regiooni.

Selle protsessi käigus planeedi teadvus muutub veelgi enam…, planeet on selle ootusel!

 

Machu Picchu tõelised energiad

Kohake, mida nimetate Machu Picchu (See on nimi, mille olite andnud teie, aga mitte need, kes püstitasid selle linna), omab väga õrna energiat…, oleks kui ema üsa, kus on ohutu energia.

Ta on niivõrd kaunis!

Just seetõttu hakkavad paljud tulema siia…, neid tõmbab uus energia, kuna nad on teadlikud, et see on tulekul.

Vanad vaimud üle maakera tahavad seda tunnetada…, tahavad teha rännakut üles mägedesse ja pühitseda seal selle.

See on Uus Maa!

On kätte jõudnud aeg tarkusele, mis oli alati valmis selleks, et paigutada teda planeedi Kristallvõresse, kus saaksid kasutada teda kõik.

Ma just selgitasin Kundaliini ümberpaiknemisest – Sulelise Mao energiast…, ta suhtub Machu Picchusse suure austusega, kuna oli alati selleks valmis.

Te olete tähistanud Machu Picchu sajandat aastapäeva…, ja kõigest!

Põhja laiuse ajaloo jaoks see on vaid üks terake.

See linn oli varjatud, ja teada saadi temast suht hiljuti.

Teda kaitsti…, valmistati ette…, nüüd siis ta on valmis selleks, et temast saadaks teada, kui Tarkuse Pealinnast…, Jumalikust Naisalgest sellel planeedil.

Siin on saladusi, mis ehk ei saa kunagi avatud.

Siin on juures need, kes esindasid Seitset Õde ja kes pole veel endid avastanud.

Siin on juures ärkamine, mida tunnetavad mõningad selle regioonide šamaanid.

Peruulased, tähistage!

Just seda ootasid mõningad siin viibivad vanad vaimud…, just seetõttu on siin vastasseis.

Vastasseis on seetõttu, et siin olev vana energia ei taha seda vastu võtta.

Siin olev vana energia on tulnud põhja poolkeralt väga ammu, ta on tasakaalutu…, ja te teate seda, et temal pole austust selle maa, õhu ja vee vastu.

Seega…, hakkab toimuma üleminek, muutused ja… vastuhakud.

Vanad Vaimud, olge selleks valmis!

Tähistage seda, mis on toimumas, ning valmistage järgmist põlvkonda ette selleks, mis on nüüd tulemas Maa peale.

Just sellist sõnumit me anname teile.

See on palju keerulisem, kui kõik eelmised sõnumid…, see selgitab teile neid põhjusi, miks toimub ümberpaigutus.

Me seome seda isegi teie DNA’ga, kuna ta on „meenutuste“ režiimis, ning on ootel, et see toimuks.

On lõpuks ka neid, kes ei mõista seda sõnumit.

Neile inimestele ma ütlen, et see pole kohustuslik…, vaid teadke lihtsalt, et Jumala Armastus asub teie seesmuses ja see tahab, et te lahkuksite siit teisena, kui tulite siia. Teil pole vajadust mõista kogu esoteerikat. Me palume vaid tunnetada seda, mis on tõeks!

Jumal on teadlik teist, aga meie uheme teie jalgu.

Teie aeg on tulnud!

Ja nii on see tõemeeli!

Krayon

Read Full Post »