Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2011

                                   Kvantiline faktor – füüsika suhtelisusega

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Tänaõhtune edastus on samalaadne, nagu oli eelmisel õhtul ja on seotud sellega, mis oleks mu partnerile edaspidiseks koostööks üleskirjutava ja audiosalvestava auditooriumiga – eelmisel ööl andsin temale seda esmakordselt selliselt, et ta juba eelnevalt mõistaks kõike, ning täna ei osutuks see temale üllatusena.

Seega, kõik, mida esitame tänasel õhtul, on uudne vaid mõningaile, ning saab esitatud parima mõistmisega ja suurima tarkusega.

Nüüd räägime eeldusest, millest varem pole sellise põhjalikusega räägitud, seega see võib osutuda teile mõnevõrra uskumatuna.

See on selle eeldus, mis on toimumas füüsikaga, ning samuti kõigest, mis on toimumas teiega.

See on selle eeldus, mis on toimumas energiaga, milles te hetkel viibite.

Mõned hetked tagasi, kui avasite ukse siia, küsisite: „Kas see inimene seal toolis teeskleb?“ (jutt käib Lee kanaldusest).

Te küsite nii – kuid, kui oleksite võimelised tunnetama, siis te teaks tõde, kuna antud edastus jõuab reaalsuste reaalsusteni.

Esitame edastuse, mis võib näida mõningaile oma loomult uskumatuna, ning esitame samas selle praktilist osa.

Me täidame seda veidi teie kolmemõõtmelise aspekti teadusega, mis aitab kinnistada mõisteid, mis võivad näida uskumatuna.

Me esitame teile seda, mida saavad kunagi näha ka teie teadlased, kuid mõningad teie seast hakkavad nägema seda juba tänapäeval, ehkki nemad ei mõista seda veel täies mahus, mida see peaks tähendama, või kuidas see töötab ja milles seisneb tema tegelik peamine mõte.

Kuid selle olemasolu on võimatu eitada.

Et teha seda vajalikul viisil, selleks esitame selle väikeste osadena.

 

Ülevaade

Siin on eeldus: kui avate ukse selle mõistmiseks, mis on teie teaduses kvantiline, siis valmistute avama uut liiki füüsikat, mille kõigis atribuutides on alati olemas heatahte avaldumine.

Seega, te valmistute avama ust, et heita pilk sellele, mis pole lineaarne ja millel on eelsoodumus – eelsoodumus heatahtlikusele.

Kas on võimalik, et füüsikas oleks reaalne energia, millel on eelsoodumus heatahtlikusele?

Sellel tegelikult pole mõtet, sest on oletus, et füüsika on seaduste ja suhtelisuste süsteem, aga mitte süsteem mingite teadvuse liikidega.

Nii et – teie ees on palju mustrite kilde.

Esimene neist – peate eeldama, et kvantiline ilm peaks omama lisa atribuuti, mis väljub lihtsa „reeglite kogumiku“ raamidest.

Kuidas „süsteem“ saab olla eelsoodumuslik?

See kõlab teaduse moodi, kuid see pole siiski teadus, nagu ootate teie.

Kallid Inimolevused, tahame anda teile sellist informatsiooni, mis on seotud loomingulise energiaga, mida tunnetate juba eneste peal.

 

Kvantilisuse määratlus

Raske otsustada, millest alustada ja kuidas selgitada nii, et te tõepoolest mõistaks.

Ehk alustaks vaat sellest:

Teie teadus antud hetkel arvab, et kvantiline füüsika peaks tegelema sellega, mil viisil peenemad elementaarsed osakesed teevad koostööd omavahel.

Need osad on sedavõrd väikesed, et on lausa valguse osakesteks ja DNA molekulideks, ning teiste elementaarsete osakeste teooria objektideks.

Need on sedavõrd väikesed, et neid on võimalik näha vaid läbi elektronmikroskoobi.

See on see, mida nimetate kvantiliseks mehaanikaks, mis avaldub vaid väga väheses.

Nüüd järgmine mustri kild:

Kas olete teadlikud, et valgus ja muu mateeria on pidevas muutuste lainetes, kuni osakesteni?

Kas olete teadlikud, et valgus väljendab osakeste omadusi, kui see on Inimolevuse poolt jälgitav?

Nüüd küsimus: kuidas matemaatiline süsteem on võimeline „tunnetama“, et teda jälgitakse?

Te olete juba teadlikud, et kvantiline energia võib oluliselt erineda kõigest sellest, mida olete temast mõelnud.

Aga äkki…, kui see polegi üldse füüsika?

Mis oleks, kui kvantiline energia oleks vaid „Looja sõrmejälgedeks?“

See oleks füüsika, mis omaks teadvust.

Kuid võimalik, et see oleks siis eriti veider?

 

Galaktika Suur Kvantiline Energia

Kavatsen anda teile informatsiooni mõtiskluseks.

Kvantiline energia, mida saate vaadelda väheses, avaldub samuti ka kõige suuremas.

Faktiliselt me läheme isegi nii kaugele, et ütleme otse, – füüsika eri Ilmaruumi osades on tegelikult erinev, sõltuvalt sellest, mis asub iga Galaktika keskmes.

Ehk alustame sellisest eeldusest – füüsika pole universaalsete seaduste standardite kogumikuks, vaid on sõltuv selle looja kvantilisest stambist.

Mõningad neist on suhteliselt sarnased, kuid siiski erinevad veidi milleski.

Kui te suudaksite ära tunda neid erinevusi, siis tunneksite huvi, et miks? – siis ma oleks selgitanud teile, et erinevus seineb selles, mis asub nende keskmes.

Kuna teie füüsika on peamiselt kolmemõõtmeline, siis teil on raskusi selle mõistmisega, kuidas tegelikult kõik töötab?!

Kvantiline füüsika oleks ainsaks võtmeks multiversumile, ning võimaluseks mõista, et mõningad massi ja gravitatsiooni seadused on määratletavad sellega, mis toimub iga Galaktika keskmes.

Loomise energia asub keskmes!

See bipolaarne energia, see tõmbe/tõuge, mida nimetame „kaksikuteks“, asub teie Galaktika keskmes – mida näete kolmemõõtmelisuses singulaarsusena, …muide, mis on tegelikult täielikult võimatu, kuna see on vaid kaheline sündmus.

Teadus saab veel sellest teada!

Me anname sellist informatsiooni selleks, et kui see kord avastatakse, siis saaksite ütelda – olete sellest siin juba kuulnud.

See võimaldab teil veelgi kindlamalt suhtuda kõigesse sellesse, mida kavatsen rääkida teile veel.

Muide, teie füüsikas kõik avaldub paariliselt, isegi olemasolevad füüsika seadused, siis kuidas saate paigutada singulaarsust galaktika keskmesse?

Kas keegi arvab, et võib eksisteerida ka teine paar?

Alustame vestlust astronoomidega: „Ausatud astronoom, kas usud Jumalasse?“

Astronoom võib jääda hetkeks mõtteisse, kuid siiski vastab teile: „Ma pole see, kes määratleb jumalikkust. See pole minu teadus. Ma võiks uskuda Jumalasse, kuid see pole minu uurimise töö, kuna mul on tegemist siiski teadusliku meetodiga.“

Egas midagi, siis võiksite küsida teisiti: „Kõik on õige… ja mida te siis näete selles, mis pakub teile huvi teaduslikul tasemel selle galaktika kohta?“

Ehk selle küsimuse peale astronoom läheb elevile, ning ütleb: „Olgu, ütlen teile seda, mis huvitab meid kõiki. Oleme avastanud selle, mida me ei suuda mõista. On olemas füüsilised põhimõtted suurtele objektidele…, need ei mahu orbitaalse mehaanika raamidesse, mis on tuntud kui Newtoni ja Eukleidese füüsika.

Meile näib veidrana, et galaktika liigub, kui ühine tasand, ning tähed on kleebitud sellele, kui kivikesed, ning need pöörlevad koos.

Peaks olema mingi energia liik, mis säilitab seda vormi.

Meile tuntud orbitaalmehaanika kohaselt, ning lähtudes gravitatsioonist ja massist, kõik objektid tiirlevad orbiitidel keskpunkti ümber, nagu meie Päike, mis kujundabki kõikidele objektidele erinevaid orbiite.

Kõik objektid gravitatiivse keskme ümber on orbiitidel, mida määrab neile mass ja kiirus…, seetõttu kõigil planeetidel on omad erinevad orbiidid.

See on see füüsika, mida ootate, ning see on see, mis toimub teie Päikese Süsteemis – kuid mitte Galaktikas!

Galaktika keskmes on miski, mille aluseks on gravitatsioon, ning kõik objektid liiguvad ümber keskme kui üks.

On olemas mingi gravitatsiooniline, või muu ühendava tõmbe liik. Me ei mõista seda!“

 

Ebatavaline disain – vastupidiselt kõigile tõenäosustele.

See pole veel kõik. Edasi tuleb juttu sellest, mida pole võimalik uskuda.

Edasi tuleb juttu sellest, mida nimetate õnnelikuks juhuseks.

Just seetõttu meil oli kavas panna edastuse pealkirjaks „Kvantiline Faktor“.

On olemas miski, mida te pole oodanud, ning mis käivitab sündmused kõiges, mis ümbritseb teid.

Kõik, mis toimud Maa peal teie kolmemõõtmelises reaalsuses, tundub olema juhuslik.

Seega reaalsus on vastavuses oodatud tõenäosuste graafikule – pendlikohase kõverana.

Levinud asjad juhtuvad sagedamini, kui harvad.

Tõenäosus võtab oodatud juhuslikkuse kuju.

Kui viskate täringut üle tuhande korra, siis näete juhuslikku järjepidevust selles, mida nimetate…  „nii töötavad asjad“.

See on see, millega olete harjunud…., siin puudub eelsoodumuslikkus.

Pöördume astronoomi juurde tagasi – astronoom väidab: „Kõik, mida jälgime, tajub „ilmaruumi loomise energiat“, kui võib nii ütelda.

See näeb välja nii, nagu te viskaksite täringut, kus kukub välja ikka kuus…, ning ikka kuus…, ning taas kuus… ja nii tuhat korda järjedst.

See on juhusliku järjepidevuse piiridest väljas.

See demonstreerib intellektuaalse projekteerimise juuresolekut.“

Ma ei räägi praegu metafüüsikast – ma räägin astronoomist.

Kõikjal oma vaatlemistes nemad avastavad, vastupidiselt kõigile tõenäolisustele, universumi ilmaruumis elu suhtes olevat heatahtlikuse disaini.

Nemad võtsid isegi kasutusele termin – „intellektuaalne disain“. (esineb ka Mõistuslik Projekt ja mõistuslik Kavatsus).

Mina kasutan terminit „hea tahte disain“.

Seega ma ütlen teile, et energia, mis hoiab koos kõik teie Galaktika Päikeste Süsteemid (üle 100 miljardi tähe), on hiiglaslik kvantiline käsi, millel lasuvad teie ilmaruumi kõik galaktikad, kui Jumala käel.

See on heatahte kvantiline käsi.

Kuidas saab see nii olla?

See on esimene näide paljudest, mida kvatseme esile tuua…, just sama kvantilise faktori ilmutamiseks, – mis oleksid Ilmaruumi Looja enda sõrmede jäljenditeks.

Sellel on eelsoodumus armastuseks, eelsoodumus eluks, eelsoodumus heaks tahteks.

Te olete siin, Maa peal, mis ei peaks tegelikult eksisteerima…, kuid ainsaks põhjuseks, mis võimaldab tal eksisteerida, on intellektuaalne disain.

Kui palju kulub veel aega teadusel, et mõista kõike seda?

Neile see on muster, aga mitte jumalikuse ilming!

See väljub statistilise tõenäosuse piiridest, ning näib, et see on jõukohane vaid heatahte disainile – see on Ilmaruumi Looja energia.

Mõelge sellele!, mida see peaks tähendama teie jaoks?

Kui kõikjal Ilmaruumis on kaasloomise heatahte voli, mis toetab elu arengut, toetab siinse maa eksisteerimist, siis see tähendab, et on olemas ka teisi maid. Elu on kõikjal olemas!

Me oleme sellest palju kordi rääkinud.

Kuid siin oleme erilisel planeedil – Maa, mis on vaba valiku planeediks, ainsaks kõigist.

Igas ilmaruumis on vaid üks selline, sest enne teda oli ka teisi vaba valikuga planeete.

On ka vabavaliku lõpujärgu planeete, mis annavad eluseemneid teistele planeetidele, mis seejärel saavad uuteks jumaliku vaba valikuga planeetideks.

Ja nüüd oletegi siin…, teie loominguline energia kätkeb endas sajandite tarkusi.

See on teie Galaktika ajastute tarkus, aga mitte teie Maa oma.

Teised olid võtnud, selle galaktika eksisteerimise aegu enne teid, osa muude teadvuste arengute võimalustes, tõusid uutele hea tahte tasemeile, edastades seda järgmistele planeetidele.

Antud pikaajaline sündmus, ning kokkuvõttes ka teie, teete sama.

Nii täiendate Galaktikat isiklike seemnetega… ja nende seemnetega, kes olid enne teid – jumalikuse seemnetega.

See, kuidas läbite heatahte taseme, vastavalt moodustate ka järgmise Ilmaruumi, ning selliseks saab olema selle intellektuaalne disain.

Kulus palju aega, et jõuda selle hetkeni, kus füüsika saab ilmutatud, kui suhete väljendus.

See on heatahteline suhtumine. See on suur pilt.

Ehk liiguksime pildi keskme poole.

 

Ainus püsiv kvantiline energia planeedil

Lubage paluda teid enam, kui kümne aastase tagusele eksperimendile.

Sellesse oli kaasatud kaks Šoti meest – füüsik ja meditsiini doktor.

Meditsiini doktoriks oli minu partneri kolleeg, doktor Todd Ovokaytis.

Milline kokkulangevus, et need kaks teaduse inimest  kohtusid selles elus (Krayon muigab).

Füüsik ja doktor esimestena lõid püsiva, kooskõlas oleva, juhitava, taasteostuva ja kvantilise sündmuse.

Teisi sõnu… nemad tegid leiutuse, mis loob kvantilist energiat, mida saab säiltada, taasluua, ning võtta kasutusele.

Nemad saavutasid seda, suunates vastandfaasilist laseri energiat läbi selle, mida me nimetaksime kvanitiliseks holograafiliseks läätsaks.

Selle juures toimub aja nihe, ning tekib kvantilise kogerentsi supp, ehkki väikeses koguses, kuid ta on kontrollitav ja korduvalt teostatav, juhitav… ja kohale toimetatav sinna, kuhu soovitakse seda suunata.

Tegelikuses nemad pole esimesed Maa peal, kes lõid kvantilist energiat, kuid nemad on esimesed, kes lõid seda planeeritavana ja korduvana.

Esimeseks inimeseks, kes lõi kvantilist energiat, oli Nikolai Tesla…

Ta ei saanud seda kontrollida, kuid teadis, et see on olemas, ning sai seda korduvalt ja korduvalt oma magneetiliste eksperimentide käigus.

See, mida tegid füüsik ja doktor eelmises kümnendis, siis see oli kvantilise faktori demonstreerimine – nemad kasutasid kvantilist suppi…, ning võtsid kasutusele bioloogias.

Igal korral, kui nad eksperimendis suunasid seda energiat, või bioloogilises testis…, saavutasid tervenemise! Mõelge sellele.

Milline on selle tõenäosus, et te saaks kasutada planeedil mingit liiki energiat, ning, kuhu  ka ei suunaks seda, ta tervendaks kõikjal? Millised on šansid selleks?

See oleks nagu täringu pidev kuus, …jälle kuus ja …jälle kuus.

Kas hakkate nägema mustrit?

Kui see energia saab taastoodetud teistes laborites, siis leidub neid (neid on alati), kes tahaks kasutada seda ebasündsatel eesmärkidel.

Te peaksite teadma nii mõndagi: see saab olema esimene energia kunagi avastatutest, mis ei luba sellel toimuda…

Seda energiat ei ole võimalik kasutada ebasündsatel eesmärkidel, sest ta on heatahtlik.

Kujutage vaid, et kvantiline energia on näiliselt lihtsalt füüsika, kuid füüska, milles on suhtelisus!

Millest see räägib?

See peaks näitama teile, et on miski, mis toimub kõrgemas füüsikas ja mis on enam, kui matemaatika, või mateeria atribuudid.

Kvantiline faktor saab omal ajal avastatud ka sellel planeedil.

Kui see toimub, siis see kutsub esile massilisi diskussioone, ning viib lendu loogika ja kolmemõõtmelisuse suhteid…, seeläbi avaneb mõistmine sellest, kuidas asjad töötavad teadusliku meetodi abil.

Selle kõige kasv on suhteliselt keeruline.

Vanad vaimud, kes on minu ees, andsid nõusoleku teha tööd uues energias, ning rändasid läbi elude, et oodata selle ära.

Mida te oleksite teinud, kui teadlane, kui teie eksperimendid oleksid avastanud „isiklikku teadvust“?

Mida oleksite mõelnud, kui magnetism, gravitatsioon ja valgus saaksid ühenduda vaid kindlal viisil, luues tervendust, ning mitte iialgi lõhkuval eesmärgil?

Kõik see viib mõningate Ilmaruumi alusjõudude ümbervaatamiseni.

Intellektuaalne disain on vaid esimeseks märgiks, seega tänapäeval paljud astronoomid ja füüsikud peavad seda anomaaliaks, ning see viib järgmise suurima avastuseni planeedil.

Seni see toimus teist eemal vaid seetõttu, et selles on vaja kõrgema vibratsiooniga teadvust, et luua läbi mõistmise.

Kui mingi planeet avastab kvantilist energiat ja selle kasutamise võimalusi, siis sellele planeedile võib tulla teades, et sellel kohtate kõrgema teadvusega olevusi.

Seda polnud teile varem antud, sest kvantiline faktor kätkeb endas ruumidevaheliste rännakute saladusi, võttes kasutusele suuri segamini olevaid seisundeid (kvantfüüsika mõiste).

On olemas võimalus luua selliseid asju, millistest te poolnud võimelised isegi mõtlema, et see võib toimuda.

Te võite kosmilised laevad visata minema… – te juba olete selle lävel.

 

DNA – Kvantiline Jõud

Lubage pöörduda nüüd kõige vähema poole.

Üle kümne aasta tagasi Vladimir Poponin, vene õpetlane, kasutas oma eksperimendis DNA molekuliga valgust. (Poponini töödega saab tutvuda lingil: http://gittefalkenberg.wordpress.com/20 … #more-1137)

Tänu sellele eksperimendile ta avastas DNA ümber paljumõõtmelisi välju. Valguse DNA sisse viimisel footonid korrastusid matemaatilise jadaga (sinusoidaalselt).

Ta avastas DNA kvantilise välja olemasolu.

Ja mitte ainult seda… – vaid, et kvantiline väli on täidetud mingi informatsiooniga.

Kuidas muidu väli saaks valgusega korrastuda sinusoidaalseks?

Nüüd see informatsioon jõudis teieni kvantiliselt bioloogilt, aga mitte Krayonilt.

Sellegipoolest paljud võivad kahelda selles, et selline eksperiment leidis aset, kuna selles ilmnes see, mida polnud ükski inimene oodanud.

On ka neid, kes lihtsalt ei taha näha sellist fakti, et reaalne kvantiline bioloog viis läbi reaalset eksperimenti! Nemad eelistavad kogu seda informatsiooni lükata New Age kaela ja mitte tunnistada seda teaduslikuks.

On ju alati huvitav, mida teevad inimesed teadusega…, kas pole?

Kui miski ei mahu nende kolmemõõtmelise reaalsuse mudelisse, siis nemad lihtsalt eitavad selle olemasolu.

See on ju alati huvitav, mida inimesed teadusega teevad…, kas pole?

Kui miski ei mahu nende kolmemõõtmelise reaalsuse mudelisse, siis nad eitavad selle olemasolu.

Kui inimgenoom oli täielikult dešifreeritud, ning iga selle keemiline komponent oli avatud, siis paljud olid šokeeritud… – kuidas molekulis, mis on niivõrd väike, et teda ilma elektronmikroskoobita pole võimalik näha, saab olla tallel kolm miljardit keemilist komponenti! (arvatakse, et DNA pikkus koosneb kolmest miljardist nukleotiide paarist)

Kaksikspiraal on palju keerulisem, kui te seda teate, selle molekul on sedavõrd väike, et saaks teda kvalifitseerida iseseisvaks olijaks kvantilises olekus, kuid Vladimir Poponin näitas selle välja tegelikku olemust tema ümber… isegi ühe ainsa DNA molekuli ümber.

Inimgenoomi dešifreerimise Projekti loojad tahtsid teada, kuidas kolm miljardit DNA keemilist komponenti loovad enam kui 26 000 inimkeha geeni.

Muide, geene on enam, kui see hulk, kuid ma kasutan arvu, mida tõid välja teie teadlased, aga mitte mina.

Vaid nemad olid väga huvitatud dešifreerimisest, kuid samas nad pole võimelised nägema, et DNA on kvantilises seisundis – nad polnud isegi huvitatud avastama seda, ehkki DNA teadus ja loogika lausa kisavad sellest, et ta peab olema kvantiline.

Nad isegi ei püüdnud seda otsida, vaid lugesid selle asemel keemilisi komponente üle ja otsisid koode, kuid avastasid nende veidrat organiseeritust.

Nemad avastasid, et kolmes miljardis kaksikspiraali keemilises komponendis kõik geenid olid loodava valgu kodeeritud DNA osad, ning 3,5% neist on hõivatud kõikide geenide loomisega, aga üle 90% keemilistest komponentidest tundus olevat seal juhuslikena… – need ei tee midagi sellist, mida saaks näha, või mõista.

Teadus ei näe tänase päevani seal midagi tõenäolist: 90% on kvantilist ja 3,5% – lineaarset.

Tänaseks kõige populaarsemas paljumõõtmelise füüsika teoorias, superkeelte teoorias kvantfüüsikud loendavad kümmet mõõdet ja pluss aeg, kokku üksteist mõõdet.

Kui te küsiks teadlastelt sellest, kuidas näeb kõik see välja, siis nad väljendaks seda sõnadega… „kaos“ ja „juhuslikuse jada“.

See oleks seetõttu, et selliselt töötavad kvantilised väljad, sest need koosnevad potentsiaalidest ja realiseeringutest, ning on sõltuvad paljudest faktoritest…, Inimese teadvus kaasaarvatud.

Kunagi sünnib mõistmine, et suurem tõenäosus on selles, et DNA, mis on vaid bioloogiline molekul, on siiski kvantilises seisundis, mis purustab kvantilise seisundi „mõõtme“ reegleid.

Tegelikkuses ta on „sedavõrd kvantiline“, et mõjutab aatomite spinne (väljade pöörlemine), mis kujundavad tema välja.

Siis tõenäoliselt kerkib järgmine küsimus: „Mis informatsioon on DNA üheksakümnes protsendis, mis on kvantiline?“

Nii me olemegi jõudnud peamise tõeni…, kas pole?

Egas midagi…, ma ütlen teile… – DNA 90% on täidetud informatsiooniga, mis on esoteeriline ja ajaväline!

See on kvantiline plaan kõigest sellest, kes te olete ja kõigest, mis teiega on toimunud ajast, kui saabusite esmakordselt planeedile.

DNA sisaldab teie elukohaste juhendite kogumeid; kõike, alates täielikust teie Akaši Salvestusest…, igast ajalisest joonest, mida olete elanud, kuni Looja heatahte sõrmejälgedeni, mis olid kätketud isikliku loomise seemnetesse.

Iga talent, mis oli kunagi teil, kuigi tänaseks ei oma te ühtki…, kõik on seal tallel.

Iga eelsoodumuslikkus, puudulikkus ja tugevad momendid on tallel seal.

Iga bioloogiline informatsioon, iga juhend igale tüvirakule – kõik leidub seal.

Kas olete kunagi tundnud huvi, kust võtavad tüvirakud „informatsiooni“ inimolevuse ülesehitamiseks?

Just teie DNA 90%’st, mis on üleni kvantiline!

Miks siis mõningad kvantilised DNA’d kätkevad juhendeid nõrkadeks kehadeks?

Miks asub seal eelsoodumus mõningateks haigusteks?

Ma annan teile informatsiooni, ning te mõistate nii mõndagi sellest, mis saab teile antud edaspidi… võimalik, et see on kõige olulisem kunagi esitatutest bioloogilistest atribuutidest.

 

DNA on dünaamiline, aga mitte staatiline molekul

Inimkond on kinni jäänud oma kolmemõõtmelise bioloogilisse mõtlemisse.

Teie kolmemõõtmelises elus te vaid võtate vastu keemiat, mis on teil olemas.

Te tegutsete selliselt, justkui kolm protsenti geneetilisest produtseeringust oleks kõik ja ainus.

Te arvate, et see on vaid keemiline ettekirjutus, muutumatu ajas, ning lihtsalt olete „TEIE“.

Te ei näe selle määratlust – ta on dünaamilne, sest oli alati dünaamiline.

Ta pole eelmääratletud, kuid jätkab endiselt selle kordamist, mida oli tegemas seni, kuni pole muud kvantilist mõjutust.

Seetõttu ka elate 3% ulatuses, nagu oleks kõik, mis on teil olemas… ja nagu see oleks „tulnud koos teie kehaga“, ning näib, et see juhib kõigega…, seega tee ei suhtle temaga iialgi.

Paljud teie seast on tulnud eelsoodumustega, tingitud karmaga, mis on teile jäänud eelmistest eludest.

Te ei tule puhastununa (karmalise energiata)…, vaid tulete eelsoodumustega, hirmudega ja foobiatega. Mõned neist on ka positiivsed.

On võimalik olla ka nii, et imelapsed jätkavad oma eelmist elu… näiteks, kaheksa aastane laps võib maalida kui meister, iseloomuliku pintsli tõmbega, mille kujunemiseks oleks vaja kolmkümmend aastat.

Kas see ei vihja teile midagi selle kohta, mis võiks olla DNA’s?

Võimalik, et tuled kui helilooja, pianist, imelaps, viiuldaja, kes on ootamas hetke, kui käed puudutavad klaviatuuri, või sirutud nootideni ja hakkad lehitsema neid.

Võimalik, et saabud juba oskustega mängida pianiinol, ning ootad vaid hetke, kui käed kasvavad parajaks, et teha seda, mida oled kunagi osanud… ja ilma mingite tundideta.

Kallis, kuidas selgitaks seda?

Vastus on… – kõik see on olemas teie DNA kvantilistes juhendite kogumikes…, kuid te iialgi ei suhtle selle osaga.

 

Rakkude jagunemine – kas staatiline protsess?

Lubage kutsuda teid rakkude jagunemise protsessile.

Te olete sellest kuulnud varem, kuid teil on vaja seda taas kuulda, et mõista, kuidas see töötab!

Rakk on valmis jagunema, sest inimkeha on määratud noorenema… kõik tema koed.Te ehk ütleks, et mõningad koed ei noorene…, kuid see pole nii!

Ta nooreneb tervenisti, kuid erineva kiirusega, erinevatel aegadel ja erinevatel viisidel.

Ta nooreneb!

Seega, olete nüüd teadlikud, et inimkeha on määratud elama pikka iga.

Kahjuks, energiad, mida olete sellel planeedil loonud, ning millistest olete läbi tulnud, on rikkunud selle, seega…, väheselt elate üle kaheksakümne.

See polnud selliselt kavandatud!

Piibellikud kangelased, mõneti ka prohvetid, või lihtsalt nende sündmuste osanikud… elasid sadu aastaid.

Kas nad tõesti elasid nii kaua?

Või…, see oli vaid metafoor?

Või on see Piiblis tänu tõlkimiste veale?

Ma ütlen teile tõde… – kõik on väga ja väga õige!

Tuhandeid aastaid oli teie eluiga vägagi pikk, lemuurlased.

Kui te vaid teaksite oma eluea pikkusest, siis hingaksite sügavalt sisse… ja ei mitte enamat.

Ajapikku, sõna otseses mõttes, DNA juhendid said muudetud planeedi energiatega…, energiatega, mida lõite oma teadvusega.

Rakk jaguneb, ning temale vahetult enne jagunemist vaja plaani, kuidas ennast kloonida.

Selline plaan on olemas tüvirakkudes, mida need saavad DNA kvantilisest osast, mis pole kunagi muutunud juba teie sünnist saati.

Ta jääb staatiliseks seetõttu, et teda pole kunagi miski muutnud…, seega tunnistate fakti, ning te ei usu tema muutumisse, ehk…, arvate, et ta oskab vaid vananeda.

Sellega ei saa teadliku pingutusega midagi teha, – ta vaid on seal, nagu on alati olnud.

Jagunev rakk „suhtleb“ tüvirakuga, ning küsib: „Kas teha sama, mida olen alati teinud? Või teha milleski muutust?“

Tüvirakk vastab jagunevale rakule: „Tee taas sama!“

Seega noorenete täpselt samuti, kui eelmine kord, taastades kõike, mida saite sünni aegu.

Kuid planeedil on olemas ka teine – kvantiline energia ja sellel on kvantiline… Suure Nihke faktor.

See on heatahte energia, mida olete loonud…, ja see on – uus!

Te viibite praegu revolutsioonilistes muutustes, mida teadvustavad mõningad teie seast ja tunnetavad endi juures.

See on Inimteadvuse nihe, nihe otse kvantilise faktori suunas, seega te muutute oma teadvuses veelgi kvantilisemaks…, ning see muutub heatahte teadvuseks.

Just seetõttu te märkate, et Maa reageerib sellele sellisel viisil.

Te hakkate märkama neid, kes piiravad vanu süsteeme. Teil ei tule enam diktaatoreid – kogu Maa kodanikud tahavad ise korraldada oma elu…, nemad ei taha sõdu…, nemad tahavad, et nende pered elaksid ohutult!…, nemad tahavad rahu ja küllust…, nemad tahavad, et lastelastel oleks lootus paremale elule, kui oli neil endil.

Te hakkate nägema seda taas ja taas kohtades, mis aastate jooksul olid diktaatorite võimu all.

Kerkib küsimus: „Kuna siis Aafrika lülitub sellesse protsessi? Kas ikka sünnib seal heatahte suunaline revolutsioon?“

Ma räägin taas veel kord järgmisest põlvkonnast.

Arvake ära, kes kavatseb olla seal, et veenduda selle toimumises?

Inimene, kes istub toolil teie ees! (jutt käib Lee’st).

See on tema valik ja ta on selleks valmis.

Ta sünnib mustanahalisena, nagu oli enne, ning ta valmistub minekuks just sinna, kus peaks olema.

Aastaid seitsekümmend viis tagasi ta oli valmis sinna minekuks, ega valmistunud olema kanaldaja.

Seda pole ju võimalik tõestada…, eks?

Ta ei ole võimeline teadma, kellena tal tuleks olla, kuid… ta saab vaid teada, mida ta kavatseks teha. See on tema DNA’s kirjas, nagu imelapsel… ja ta on ise selle sinna kirjutanud.

Ta ei lähe sinna üksi, sest ta teab, on neid, kes tulevad ka sinna. Võimalik ehk isegi doktor! (jutt käib doktor Todd Ovokaytisest), kuna nemad sageli reisivad koos. Neil on erinevuseks ehk vaid see, et mu partner on ammendanud oma karma!

Seega, mis toimub edasi?

Vastuseks saab olla…, vaba valik ja teie enda juhendus – milliseks saate.

Ta saabub sinna valmis „mängima oma heatahtlikuse osa ja seda ühinenud Aafrikas“.

Selleks ajaks Aafrika on juba tervenenud, küps, ning valmis arendama ühte oma külluslikumat ja  rikkaimat kontinendi ressursi, mida see planeet on kunagi vaid näinud… ilma kunagi eksisteerinud demokraatia ajaloota.

Neil ei tule õppida ümber!

Nemad võivad alustada nullist.

Nemad võivad üle võtta parima kõikidest süsteemidest, mida nad on kunagi näinud, ning rakendada seda endi juures.

Aafrika muutub üheks rikkaimaks kontinendiks maailmas.

Muide, nemad kavatsevad rakendada ühtset valuutat. (Krayon muigab)

Mõned jälle küsivad: „Kuidas jääb siis Hiinaga? Ta on ju väga suur. Vaadake, mida ta on ära teinud.“

Ma kordan taas… arvestage sellega, et nemad peavad ümber õppima.

Nemad peavad ümber kirjutama tuhande aastast kultuuri, et muutuda.

Aafrikal on vaid see ajalugu, mida näete tänapäeval… Nälg. Haigused. Diktaatorid. Ja… püüd ellu jäämiseks.

Seal pole midagi loodud, mida tuleks talletada, või ümber kirjutada.

Kõik saab olema originaalne… ja heatahtlik!

Seal on planeedi heatahtlik energia, mis töötab teile kohase sünkroonsusega.

Kas olete kunagi tundnud huvi, kuidas on energia võimeline selliselt arenema?

Vaid seetõttu, et armastab teid… ja selles on suhtelisus!

 

Suur Nihe

Te peate teadma järgmist: Inimteadvuse nihke raamides te hakkate saama „heatahte“ kvantilist faktorit otse Inimese Teadvusse, mis tähendab, et inimloomus hakkab muutuma üha ja üha heatahtlikumaks.

See tähendab samuti, et olete võimelised tegema tööd ka teiste kvantiliste väljadega… teid ümbritsevate väljadega, mille nimeks on Mer-Ka-Ba, mis on teie DNA väljaks.

See võib viia „kvantlikuste sulandumise vooni, mis teevad tööd omavahel“.

Ma ei tea, kas olete teadlikud, mida see tähendab füüsikas, kuid ma ütlen seda teile.

Mida, teie arvates, te loote?

Seega, Inimene, mida tahaksid luua esimesena?

Ehk kirjutaks ümber oma DNA potentsiaalid…kvantilised osad, mis suhtlevad tüvirakkudega, mis aitaks teil elada pikki elusid?

Kas tahaksid elada veel sadakond aastat?

Iga kord, kui esitan sellise küsimuse inimestele, siis nemad vastavad, lähtudes vanast energiast ja kolmemõõtmelisusest…, mida olin just kuulnud ka siin: „Ei! Ma ei taha arutleda sellist võimalust. See on igati halb, kuidas ka ei vaataks. Ma muutun vanaks ja väetiks. Peale selle maa lihtsalt ei hakka seda toetama. Elanikkond kasvab liiga suureks. Selliselt mõelda on vastutustundetu. Me ei ole võimelised toitma sellist rahva hulka.“

Oo, kui teiemeelne see on, kui kolmemõõtmeline!

Kas näed oma eelsoodumuslikkust?

See, kes on kogu elu näinud musta ja valget, kardab värve…: „Mida nendega peale hakata? Need viivad segadusse. Need hakkavad meid tõrjuma. Me isegi ei tea, mis nendega peale hakata. Me võime isegi hävineda neis.

Aga, mis oleks… kui te just… saite targemaks?

Mis oleks, kui te hakkaks kontrollima oma populatsiooni, ning leiaks parima viisi maa ressurside kasutamiseks?

Mis oleks, kui lõpetaksite Maa ressurside raiskamist…, ning selle asemel kasutaks ookeani energiat – me oleme rääkinud sellest, kuidas saaksite seda teha?

Mis oleks, kui teeksite augu maasse ja hakkaksite saama auru soojusest jalgade alt (geotermaalsed jaamad, mis kasutavad maakoore soojust), aga mitte ehitaks tuumareaktoreid?

Mis oleks, kui lõpuks mõistaks, et tuumareaktorid on – kõige kallim ja ohtlikum viis maailmas auru saada!

Auru saamise viise on palju, mis ei tee kahju ühelegi loomale, ega õhu molekulile – see kõik vaid on ja ootab – ta on valmis… avastamiseks.

Mis oleks, kui muutuksite heatahtlikeks ja vastutavaks, ning Gaia toetaks teie arvukuse tasakaalu ?

Milline perspektiiv!

Mida tahaksite muuta teisena?

Ehk luua rahu planeedil?

Usute seda või mitte, aga see on realiseerumas juba enam, kui viiekümne aasta jooksul!

 

Muutused, mis on toimumas DNA’s

Tüvirakud – need on ühed neist, mis suudavad muuta teie DNA’d.

Kuidas on teie emotsionaalsete engrammidega… energiatega, milliseid juhib teie teadvus?

Siin saalis on neid, kellel vaja seda kuulda.

Keda te ei suuda andestada? Kas seda, kes, teie arvates, mürgitas teie elu, ning mida te ei suuda unustada ja sellega ärkate iga päev?

Ma tean, kes on siin.

Pidage meeles… kui rakk pooldub (võtame selleks aju raku), siis ta küsib: „Kas endine, või uus?“

Kas olete rääkinud oma rakkudega sellest?

Kas tahate seda alatiseks teie elus? „Sama, või teine?“

Teie DNA võib saada veelgi heatahtlikumaks, kui vaid te tahate seda.

Veelgi rahumeelsemaks, kui vaid te tahate seda.

Isegi sündmus, mis on rajanud harjumuspärast õuduste rada, ning mürgitab teie aju, mida, teie arvates, te pole võimelised iialgi unustama… saate ümberkirjutada ja tasakaalustada!

Kas mõistate, millest me räägime teile?

Te olete võimelised kontrollima seda!

Kas panite tähele, et kõike on võimalik ümber kirjutada! Uues energias see kõik on inimese võimetes.

 

Vanal Vaimul on kogemusi

Uues energias Vanad Vaimud tõusevad esimestena.

Võimalik, et sina – oled vana Vaim…, planeedi tark, siis sa hakkad muutuma.

Teised su ümber märkavad seda…, ehk isegi märkavad muutusi su inimloomuses, ning ütlevad: „Kuidas sa saavutasid seda? Ma tahaks ka seda.“

Mida sa ütled neile?

Sa pole võimeline andma neile isegi Krayoni raamatut!

Sul pole vaja neile ütelda sõnagi oma veendumuste kohta, kuna nemad hoopis jälgivad seda, kuidas teed tööd teiste inimolevustega…, nemad näevad, kuidas armastad teisi, …neid, keda näiliselt ei saaks armastada.

Nemad näevad, kuidas hoolitsed inimese üle, keda poleks varem kunagi hoolitsenud.

Kas Inimloomus muutub üha heatahtlikumaks?

Ehk hakkate nägema seda piirkondades, kus te ei lootnud seda kunagi näha.

Hakkab muutuma ka poliitika.

Hakkab muutuma ka äri ajamine.

Rahumeelsemaks ja vähem agressiivsemaks hakkavad muutuma teie omavahelised suhted.

Oo, mu kallid, leidub alati neid, kes pole veel tasakaalustunud.

Leidub alati seda, mille üle te pole võimelised kontrolli pidama.

Jääb alatiseks Inimese vaba valik ja… vanglad…, – sinna jäävad need, kes on planeedile saabunud esmakordselt, ning kellel puudub veel mõistmise võti, kuidas kõik töötab, ning see on seni, kuni nad ei oska teha kõike õieti, nagu, arvata võib, et tegite nii kunagi ka teie.

Ma räägin enamuse teadvuse aeglasest nihkest, kuid vanad Vaimud näevad seda ja teostavad üleminekut esimestena.

Sellesse ruumi on kogunenud perekondlik klann, mis on ühenduses mitte vaid paljude elude vahendusel, vaid tarkuses, mida nad tõid kaasa siia toolidele.

Tarkadeks on ka küsimused, mida te esitate tsivilisatsiooni ja maa kohta.

„Kuna hakkame õppima õppetunde?“ – küsite teie.

See on juba alanud ja te paeksite nägema ka tulemusi, kuna esitate selliseid küsimusi…, kas pole?

Siin istuva kogukonna tarkus on tõemeeli tohutu… – kas tunnete seda?

Kallis Inimolevus, sul on võimalus alustada energia juurde naasmist, mida pidasid seni raisatuks, ning milles on Inimolevustel lubatud elada kauem ja kus pole keskkonna hävitamist.

See ei saa olla raske, sest seal on võimalik kontrollida kõike mõtlemisvõimega ja tarkusega…, aga mitte seadustega.

Kord kohtute taevaste seemnetega, teie plejaadlastest vendade ja õdedega.

Nemad on juba siin ja nemad on kvantilises olekus.

Teil on plejaadlastest eellasi, kes elavad juba pikka-pikka aega, lõpueksami staatuses…, planeedil, mis on läbinud kõik need proovid, nagu teie oma, ning on loonud kvantilise faktori.

Neil on hea tahe ja neil on kvantiline energia, tänu millele nad jõuavad siia ja pöörduvad tagasi hetkega, ning nemad ei riku kunagi vabat valikut.

Just seetõttu nemad ei lenda siia ja ei tervita teid…, vaid istuvad kõrvalvaatajana ja rõõmsalt tervitavad eemalt seda, mida te lõppude-lõpuks saavutate.

Nemad on ootel, et saaks teiega pühitseda detsembrikuist päikese seisu 2012 aastal… pooltee punkti 36 aastasest nihkest, milles viibite hetkel.

Kallid, enne kui lõpetame, me ütleme teile taas… – see on aeglane protsess.

Me oleme seda näinud varemgi…, see kulgeb läbi põlvkondade, läbi laste ja nende lastelaste.

See ei toimu kui sähvi kogemus.

Mõned hetked, enne edasi liikumist, võivad mõneks ajaks taanduda.

Kui näete seda kõike koos, siis see võib näida aeglase laevana, mida juhib Tark Roolimees tõusva tuleviku suunas, kus vihkamine muutub vastuvõtmatuks, ning ta pole suuteline peitma oma palet kultuuri ja religiooni katte alla… ja see on tänu kvantilise energia heatahtele… – inimkond on hakanud juba mõistma seda.

See on – selle päeva tõde!

See on – selle päeva energia!

See on – need võimalused, mida ma näen selle päeva jaoks… – just seetõttu me anname sellise sõnumi tänasel päeval.

Lahkuge siit teisena… mitte sellistena, kui tulite siia…, vaid enam teadjatena sellest, kes te olete ja sellest, mida olete saavutanud ja mida seisab ees veel saavutada.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

2011 ja edasi

 Tervitan teid, mu kallid, Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

See on esimene edastuse üleskirjutus aastast 2011.

Täna tahaks anda ülevaate aasta numeroloogilisest aspektist, mis äsja sai läbi (2010), ning sejärel aastast, milles olete käesoleval ajal (2011).

Peale selle lähen edasi, et selgitada mõningaid anomaaliad, mida olete jälgimas, ning annan ülevaate sellest, mida olen rääkinud 22 aastat tagasi.

Siis tahaks rääkida teile potentsiaalidest, milliseid näeme sellel planeedil olemas nii lähimaks ajaks, kui kaugemateks aegadeks.

Te alles väljute aastast 2010.

Numbrid seisavad teine teise järgi lineaarses jadas, kuid igat numbrit ümbritseb energia.

Paluks heita pilk energiale, mis numeroloogiliselt vastab teie olukorrale.

Numeroloogia annab üldise ettekujutuse energiast, mida iseloomustatakse teatud aasta numbritega. Need ei anna teile absoluutset empiirilist energiat, mis nõuaks mingeid tegusid.

Numeroloogia oli loodud selleks, et aidata Inimkonda energiate mõistmisel, mis tollel hetkel ümbritses teda loomulikul viisil.

Ta on üks iidsemaid teadusi planeedil, ning ma palun oma partneril mõista seda süsteemi ja õpetada seda ka teistele.

Numeroloogia võib olla lihtne ja samas ka keeruline.

Ta võib jõuda nii kaugele, et muutub kvantiliseks numbrite numeroloogiaks numbrite kohta.

Vaadakem nüüd aastale 2010 – kaks, null, üks, null.

Kõige lihtsama numeroloogia kohaselt nulle vaatleme kui tühikuid ja eraldajaid.

Teist tüüpi numeroloogias ka nullidel on olemas energia ja nende tõlgendamine sõltub nende asukohast arvu sees.

Kuid seekord räägime vaid kõige lihtsamast, teile kättesaadavast numeroloogiast – ühest üheksani.

See on kindel ja sügav süsteem (numeroloogia liik, mida käsitleme), see oli algselt välja töötatud Tiibetis ja on kätte saadav juba pikema aja jooksul.

Kakskümmend ja kümme – nende liitmine annab kolme.

Teil pole vaja kasutada arvude summat juhul, kui lõppu jääb meister-arv (11, 22, 33, 44 jne.)

Kolm pole meister-number – ta on katalüsaator number.

Kolme energia on ka DNA raamatu loomise ümber, mida palusin oma partneril kirjutada ja lõpetada sellega aastal 2010. See oleks kaheteistkümnes raamat Krayoni seeriast. Ka siin on kolm.

Raamat on kaheteistkümnest energiast, mis on samuti kolm.

Valmis ta sai 2010 aastal, mis on samuti kolm.

Kui võtate need kolm kolme ja liidate need, siis  saate üheksa, mis tähendab lõpuni viimist.

Seega, vaatame esmalt kolme, kuna kolm iseenesest, oma lihtsamal kujul, on number-katalüsaator, mis muudab vaid oma kõrvalolekuga selle, mis on tema kõrval.

Selletõttu võime ütelda, et kõik, mis algas aastal 2010, võib saada katalüsaatoriks järgnevatele sündmustele teie elus.

Mõelge sellele, mis oli toimunud aastal 2010, ideedest, mis turgatasid pähe ja tegevustest, milleni need viisid, või paljudele muudele sündmustele oma elus.

Mõelge sellele järgmisel viisil: Võimalik, et need sündmused andsid teile energiat, mis osutus katalüütiliseks, kuna oli aasta, kus neil oli maksimum energia ja teile ta oli märkimisväärne.

Võimalik, ehk nüüd saavutate suuremat mõistmist selle kohta, miks kõik see algas aastal 2010!

Kui vaid oleksite teadlikud sellest eelmise aasta alguses, siis võimalik, et suhtuksite kõigesse rahulikumalt?

Võimalik, ehk see oleks muutnud teie reageeringuid?

Selleks ongi ettenähtud numeroloogia – ta on abiliseks, mis võimaldab teil saada paremat kvantilist nägemist näiliste lineaarsete asjade üle.

 

Aasta 2011

Numbrid asetsevad eraldi gruppides.

Numeroloogias peate vaatama mõlemat võimalust. Te ei saa eirata nende asupaika, seega vaatleme arvu 2011. numbreid eraldi ja pärast – koos.

 

Esmalt eraldi:

Vaatame numbrit kaks, kuna ta tähendab duaalsust.

Duaalsus – on Inimkonna ristsõnade kirjeldus, see on energia, millega puutute kokku igapäevaselt (Inimkonna Mina ja jumalik mina), see on uus üleminek planeedil, see on kõik, mis on kolmemõõtmeline ja mitte paljumõõtmeline.

See ongi duaalsus, mis on esindatud numbriga kaks.

Võrrelge nüüd seda arvuga 11, meister-arvuga.

Pidage meeles, et kuni ei lahuta ühtesid ja need seisavad kõrvuti, kui kaksikud, siis esindavad esimest meister-arvu 11.

Üksteist tähendab valgustumist.

Päljud teie seast jätkuvalt näevad kellal 11:11, millel on sügav tähendus, kuna see on loomulik valgustumine-valgustumine – kaks kõrvuti asetsevat meister-arvu ja neid eraldab vaid koolon.

See on Vaimu alatine tunnustus, millega kinnitab: „Olete hellas armastuses.“

On veel üks tunnustus, mis toonitab: „Oleme sinuga. Hoiame sinu käest. Jätka ja ära peatu.“

Kui näete antud arvu, siis see on armastuse toonitus.

Need on koos, kuid mitte liidetavad: Kaks ja üksteist kujutavad koos duaalsuse valgustumist.

Aasta 2011 lubab olla väga huvitav.

Seega aasta 2011 faktiline numeroloogia tähendus oleks – duaalsuse valgustumine.

See pöördumine on suunatud teile, milles toonitatakse: „Teie Laeva rännak jätkub Valguse käes.“

See on duaalsuse ristsõna, mis on liikumas positiivsuse suunas.

Kui te oleksite võimelised väljendama informatiivsel kujul seda, mis toimub sellel aastal positiivselt, siis see kõlaks järgnevalt: teil seisab ees suuremate raskuste üle elamine ja suuremad püüdlused, mis lõppude-lõpuks viivad teid positiivsete tulemusteni.

Miks peavad muutused olema nii rasked, kui kõik on liikumas valgustumise poole?

Vastuseks oleks – inimese natuur ilmutab alati vastuhakku kõigele uuele. Ta hakkab avaldama vastuhakku isegi sellele, mis oleks parem!

Inimkond püüab püsida enamuselt sellises energias, millises on ta hetkel ja milles ta on alati olnud, olenemata sellest, kui tumedana, või kui vanana ta ka poleks.

 

Nüüd aastaarvude summa:

Seega – liites kahte, ühte ja ühte – saame nelja, aga neli on Gaia arv.

Muide, see aasta saab olema Gaia aasta. Ta saab seotud Maaga ja üleminekuga Maal, Maa liikumisega, ning ka ilmaga.

Nüüd vaatame kord üle neid muutusi, millest alustasime rääkimist aastal 1989, kuid lühemal viisil, kui tegime tollel ajal.

On alati olnud selline potentsiaal, milles tänavune üleminek kutsub esile märkimisväärseid ilmastiku anomaaliaid. Ehkki näib see veidrana, kuid see pole nii. Vastupidi, see on korduv tsükkel.

Kuid anomaalsena on see, mis on käivitanud planeedil seda tsüklit varem, kui oli oodata?

Selleks on ka põhjused.

Eelseisev üleminek – on üleminek inimteadvuses ja see on vastavuses Galaktilise Ühtlustumisega, Maa telje protsessiga, mida olete võimelised jälgima läbi teie Päikese ühtlustumise Galaktilise tsentrumiga.

Selline oli suur iidsete prohvetlus.

On toimumas miski, mis on seotud inimteadvuse evolutsiooniga.

Kui teil on vaja kaasata selleks mingi atribuut, siis see oleks vibratsioonide kiirendamine. Teie DNA vibreerib kõrgemal sagedusel.

Valguse Töötajad, lubage küsida teilt, kas te pole tunnetanud aja kiirenemist?

Stabiilne aeg – see on paradigma, millega olete harjunud juba sündimisest alates, kuid tõenäolised muutused sunnivad närveerima – kas pole nii?

Mõningatel juhtudel ärkate seetõttu kolme aegu hommikul, ning rakud teatavad: „Midagi on valesti?“

Muudel olukordadel, ärgates rakud küsivad teilt, mis on valesti – sest nemad tahaks, et te räägiks nendega, kui DNA peremees.

Tuletage neile meelde ajast, kui midagi planeerisite ja mis on nüüdseks kätte jõudnud.

Üleminek on teostumas.

Suurem osa teie seast võtavad seda kui halba ilma.

Mida olen rääkinud teile 22 aastat tagasi?

Vaadake neid sõnu tõsisemalt, sest kõik, mida olin kirjeldanud, oli seotud veega.

Rääkisin, et mõningad potentsiaalsed kohad sellel planeedil, mis alati kandsin vilja, jäävad ilma veeta, aga teistes kohtades, mis kannatasid vee puuduses, ilmub rikkalikult vett, ehk isegi liiast palju.

Millest see kõik räägib? Vaid sellest, et see on seotud, ja oli seotud… veega.

Seega, me värskendasime teie mälu sellest, millest oleme varem rääkinud.

Olete tsükli keskel, mis toob jahenemist planeedile.

See on pigem jahenemise tsükkel, aga mitte soojenemise.

Jahenemine algab peamiselt alati lühiajalisest soojenemisest.

See on varemgi nii toimunud ja sama toimub ka seekord.

Selline protsess kestab ühe põlvkonna ulatuses ja aastat viis veel sinna otsa.

Just selliselt ta kestab.

Kõik algab polaarmütside sulamisega ja see on hulga võimsam, mida võisid üle elada teie eelkäiad oma elude jooksul.

Antud tsükkel, oma tuhandeaastase perioodilisusega, pole pääsenud Inimkonna poolt jälgutava materjalide hulka. Kuid ilma kahtluseta see on jäädvustatud jää kihtidesse ja puude ringidesse.

Need sündmused on tuhandeid aastaid vanad ja neil on tsükliline iseloom, ning on seotud veega.

Tsükkel algab polaarjääde sulamisega ja seda ühel või teisel määral, mis avaldab mitmekülgset tähenduslikku mõju planeedile.

Sellised sündmused kaasnesid Gaia muutustega ja muutused toimusid ka elus, mida olete jälgimas praegugi.

Mis toimub, kui poolustelt on kadumas raskus (jää sulades)?

Jää muutub külmaks veeks, mis viib sisse muutusi vee tasakaalus ja ebastabiilsuse akvatooriumi ulatuses üle kogu planeedi.

Esmalt toimub vee masside ümber jaotus mööda maakoore õhukesi kihte ookeanidesse ja meredesse, millistesse ilmnevad uued vee hulgad.

Selle tulemusel algavad maavärinad ja vulkaanide pursked, mida olete juba märganud.

Kas pole nii?

Need ilmevad neis kohtades, kus neid polnud varem oodata.

Ärkavad ellu vulkaanid, mida polnud varem regulaarsuse põhimõttel oodata.

Tuleb hulgim kataklüsme. Olge valmis.

Ega te liiga palju taha Inimeselt, kes elab vulkaani jalamil ja kes pidevalt lubab, et ta ilmselt koliks sealt mujale, kui teaks, et vulkaan hakkab purskama?

See jääb alati nii, et leidub Inimesi, kes ütlevad: „See vulkaan pole minu elu aegu kordagi pursanud, ega minu vanemate elu aegu samuti, ega vanaema-vanaisa aegu – järelikult seda ei toimu ka edaspidi.

Teid võib tabada üllatus, kuna kõik siiski on muutumas. See on toimumas nimelt ka Gaiaga.

Taas ütleme teile, et see pole Inimkonnale karistuseks, sest kõik, mis on planeedil toimumas tänapäeval, ei tähenda, et see on Gaia viimane samm Inimtsivilisatsiooni hävitamiseks.

Ma räägin seda seetõttu, et praegugi on inimesi, kelle huulilt võib lennata mõte, et külvata paanikat ja kaost teie teadvusse, ehkki midagi sellist ei toimu.

Planeedil toimub üleminek, mis viib selleni, et planeet jääb elama kauaks, võimaldades teile kõike vajalikku, isegi toitu ookeanides veel suuremal hulgal, kui kunagi varem olete näinud!

Järgmisel, mis kaasneb polaarmütside sulamisega, on seoseid ökoloogiaga. Sellest prognoosist räägin hetk hiljem.

On olemas kolmemõõtmeline inimlik paradigma, mis kuulutab, et kõik muutub „tavaliseks“, ning seejärel kaob. Kuid loodus ei tee tööd selliselt, ning meie prognoos osutub vasturääkivaks kõigele, millest on teile räägitud.

Hetke pärast räägin teile veste ja annan ka prognoosi, kuid esmalt annan selgituse lindude ja kalade kohta.

Viimaste aegade jooksul mõningatel järvedel oli täheldatud kalade massilist kaldale viskumist, kusjuures nende hulk oli mitme saja tuhande piires, kui mitte isegi miljoneid.

Taevast kukkus linde.

Tahaks teha avalduse veel enne, kuni teevad seda teadlased.

Kõike seda on võimalik viia kokku vee tsüklitega – kõike seda.

See on alati seotud ilmaga, ilma tsüklitega, mida te pole kunagi varem jälginud.

Tuletage meelde, kui mõned aastad tagasi vaalad heidsid endid kaldale?

Olete tähele pannud, et nüüdseks see on järele jäänud?

Kuni vaalad iga aasta heitsid kaldale, siis paljud Inimolevused sattudes paanikasse, ning rääkisid: „See on maailma lõpp. Vaalad teevad enesetappu.“

 Vaalad heitsid kaldale vaid seetõttu, et Maa magnetism oli sedavõrd muutunud (magnetiidi kristallid nende organismis on kompassi osatäitjad nende liikumisel) ja see suunas neid otse kaldale.

Manner ei nihkunud, kuid see toimus magnetismiga.

Järelikult võiks ütelda, et tõrke tekitas vaalade sisemine kaasasündinud migratsiooni kaart.

Nüüd ei toimu seda enam vaid seetõttu, et vaalade põlvkonna, kes heitsid end kaldale, pojad tuvastasid selle tõrke ja kirjutasid ümber oma kaardid.

Selliselt käitub loodus (Gaia). Seetõttu järgnevad põlvkonnad pole korranud seda viga. Vaid vastupidi – nemad on häälestunud õigele migratsiooni kursile ja nüüd… pea üldse ei heida enam kaldale.

Planeedi magnetism jätkab nihete tunnetamist.

Ka linnud polnud sellest teadlikud, seega nemadki, vaalade taoliselt, tõusid atmosfääri kõrgematesse kihtidesse ja seal hukkusid jäise vihma ja rahe mõju käes – ning kukkusid taevast alla. See oli ilmastiku tsükkel.

Kas linnud jätkavad selliselt toimima?

Mõned veel jätkavad mõne aja jooksul seda, ning hiljem mõistavad oma viga, ning häälestuvad ümber. Just selliselt toimib loodus.

Võite küll mainida: “Ja, loodus käitub julmalt.“ See pole julmus. See on kindel kujundav süsteem, mis annab järgmisel korral tervele linnu põlvkonnale võimaluse jätkata oma teekonda. Mõned surmad võimaldavad paljudele jätkata oma sugu ja elulikku tsüklit Maa peal.

Tahaks, et te analüüsiks olukorda kaladega, mis olid kaldale heidetud. Lubagem ka teadusel jõuda mõistmisteni selles.

Tahaks, et te analüüsiks olukorda kaladega. Siin pole midagi ühist. Kogu antud kala on vaid maimukesed. Kuid miks toimub nii? Mida on teil teada vee tsüklist? Mida on teil teada külmast veest ja teatud kalade elulisest tsüklist, ning nende reprodutseeruvatest võimetest?

Ütlen teile, et vee teatud kihtide temperatuur on käesoleval ajal muutumas, mis viib ookeanide ja merede vee eluliste tsüklite muutusteni.

Väikesed kalad on enam mõjutatud hukule ülejahenemise tõttu, eriti need kala liigid, kes olid juba surnuna heidetud kaldale. Hukkus kümneid tuhandeid kalu külma tõttu. Selline on vee tsükkel.

Kas see jätkub edasi?

Jätkub teatud ajal, kuni toimub aklimatiseerumine, kuni toimub ümberhäälestus külmale, see nimelt just toimub. Selliselt käitub loodus.

 

Veste vikerkaare toast

Annan teile veste, metafoori elust endast.

Asi on järgmine, …on olemas tuba, mille nimetame Vikerkaare Toaks. Selles toas kõik vikerkaare värvid on esitatud lineaarsel viisil, omas järjekorras.

Need vahetuvad teine teisega mitme tuhande aasta järgi. Tuba ilma nendeta ei saa olla, seetõttu ka nimi on temal – Vikerkaare Tuba.

Mitmeteks tuhandeteks aastateks tuba jääb kollaseks, seejärel muutub siniseks, siis lillaks, roheliseks – seega aeglaselt, läbi tuhandete, läbib kõik vikerkaare värvid, mis vahetuvad spektri kohaselt üks teise järgi.

Tahaks teha teid tuttavaks mõningate elavate olevustega selles toas – tarkadega, erudeeritutega ja jumalikega.

Nemad kõik on sündinud aja lõigus, kus tuba oli punase värvi kütkeis. Ka nende vanemad olid sündinud punase värvi aegu – isegi nende vanaemad-vanaisad.

Tegelikuses see tuba oli punasena kogu nende talletatud ajaloo jooksul. See on kõik, mida nad on kunagi teadnud. Sel põhjusel te saaksite ütelda nende kohta, et nende teadvus on punane ja nende mõistus on häälestatud punaselt. Kus ka nemad poleks olnud, siis tööd oleks teinud ikka punase kohaselt. Nemad on vaid punased inimesed.

Ajapikku vikerkaare tuba hakkab toimima nii, nagu on alati toiminud – aegamööda läheb üle järgmisele värvile, lillale.

Tuba hakkab muutuma lillaks.

Mis toimub nendega, kes olid teadlikud vaid punasest?

Esiteks – hirm.

Punased inimesed räägivad: „Hakkab toimuma midagi veidrat ja ebatavalist, mida pole varem olnud! Ta on tumedam ja veidi hirmutav. Meie ise vist oleme seda põhjustanud. Meie vist oleme vastutavad selle eest. Teist selgitust sellel ei saa olla! Me peame leidma võimaluse peatada lilla. Kõik peab olema punane. Lilla – see on väga halb.“

Kuid ka punaste keskel leidub mõningaid inimesi, kes ütlevad: „Me hea meelega võtaks lilla vastu. Me küll ei tea, kuid ta on siin ja me arvame, et see on ka kohane. Kuigi oleme alati olnud punased ja ei mõista lillat, kuid meid see ei hirmuta. Iidne esoteeriline looming räägib meile, et kord tuleb punase üleminek. Jumal õnnistab lillat.“

Ka teie olete praegu just sellises energias, mu kallid, kuna kõik see, mis oli sellel planeedil normaalne paljude tuhandete jooksul, on läbi tegemas muutuse. See kutsub esile veel rohkemate anomaaliate ilmnemisi, kui vaid lindude kukkumine taevast, või kaldale heituvad kalad, ehk isegi polaarmütside sulamine.

Ma räägin teile, mida võiks oodata.

 

Prognoos: Elu tsükli uuendamine

Kui vaid toimuvad Maa ookeanide kihtide veetase temperatuuri muutused, hakkab muutuma kõik, kuna toitumise tsükkel ookeanides on sõltuvuses pisematest organismidest – planktonitest.

Plankton on suuteline elama planeedil teatud temperatuuri vahemikus, kuid temperatuur on muutumas.

Heitke kõrvale kõik mõtted sellest, kuidas see töötab, mõelge parem, kuidas saaks seda „uuendada“, või „kuidas see üldse käivituks“, see aitaks teil mõista, mis on praegu toimumas.

Selline tsükkel on kujunenud elu taashoidmiseks ookeanis, mida ei õnnestu säilitada alati nende liikide abil, kes seal elavad.

Räägime veidi ookeanidest. Ei hakka rääkima sellest, mis on tema pinna kohal ja mida võivad tunnetada imetajad. Räägime vaid ookeanist.

Olete kuulnud kunagi midagi lõhelistest? Millest hoiatavad teid teadlased?

Liigsest püügist! Meri on suremas. Korallid surevad. Rifid kadumas.

Teil ei ole enam võimalik näha seda toidu ahelat, mis on seal alati olnud. Olete tühjendanud kalade varud.

Et päästa kuidagi sellist situatsiooni, peaksite püstitama vastavaid püügi kvoote.

Võtaks küll neid, pisikesi inimesi punases toas – nad ei tea ju midagi lillast! Punased teavad vaid punasest paradigmast.

Olete viimastel aegadel kuulnud lõhelistest? Neid on liiast palju!

Neis regioonides, kus on kvoodid üles seatud, ei hakata tühjendama enam kalavarusid, siis seal kala lausa kargab paati!

Vastupidiselt kõigele ja vastupidiselt keskonna kaitse ja bioloogide prognoosidele, lõhelised lausa uputasid ookeani Alaska piirkonnas – seal on isegi liiast kalu.

Millest see räägib? Ehk Gaia kannab hoolt enda eest?

Sellest see jutt ongi!

Võimalik, et selline reguleering ehk aitabki inimkonda kindlusta toidu varuga.

Kas on keegi sellele mõelnud?

Mis oleks, kui Gaia ongi teie liitlaseks? Mis oleks, kui avardunud teadvus, mis on tõstnud teie DNA vibratsiooni taset, andis Gaiale märku sellest, et on aeg muuta ilmastiku tsüklit, ning olla valmis toitma inimkonda?

Te jälgite seda ookeani osa, kus valgus nafta laiali? Ookean taastub sellisel viisil, mida on võimatu ette ennustada. Mis on siis toimumas?

Temperatuuri muutumine ookeanis viib elulise tsükli, kui sellise, muutusteni, seega tema suurem osa, mida pidasite merede elu paradigmaks, muutub samuti ajapikku.

Ilmneb uus elu süsteem, nagu on seda varemgi juhtunud, ning see hakkab avaldama tugevat mõju teie elule.

Ta tervitab kõike, mida te tunnete, ning annab uue kontseptsiooni: Gaia pidevalt uuendab elulist tsüklit Maa peal.

Selle protsessi raamides toimub teatud taimede ja loomade, lindude ja kalade väljasuremine.

Ma soovitan teil, eriti keskkonna kaitsjail, mõelda selle elulise tsükli üle, et mitte muretseda selle üle, mida loodus on alati teinud.

See soodustab elu planeedil vaid planeedi teenimiseks ja teatud aja jooksul. Kui teatud elu liigid enam ei teeni planeeti, nagu varem, siis Gaia eemaldab need.

Teatud elu liikide väljasuremine, eriti ilmastiku tingimuste tõttu, on normaalne Gaia ilming.

Selline asi on tunnustatav, kohane ja normaalne, kuigi te ei mõtle nii.

Ärge püüdke päästa kõiki kaduvaid loomade, kalade ja lindude liike! Mõned peavad kaduma.

Mu kallid, ärge mõelge, et toimuvate sündmuste põhjustajateks on teie tegevus!

Punased inimesed on närvis. Lilla on juba kohal ja nad püüavad mõista, mida nad on teinud valesti. Neil pole aimugi, et asuvad Vikerkaare Toas. Nemad on kindlad, et asuvad Punases Toas.

Vikerkaare Tuba – ta muudab värve. Kuna tuba teeb seda, mida ta on alati teinud, seega punane rahvas on hirmul, ning püüab mõista, kuidas nende tegevus võis viia lilla ilmumiseni.

Vikerkaare Tuba on kaunis. Lilla värv on väga esinduslik.

Selles vestes üleminekul punaselt lillale on metafüüsiline tähendus – seega annan teile aega mõtisklemiseks selle üle.

Neile, keda huvitavad värvid, ütlen, miks valisin just need kaks värvi.

Maa muutub üha vaimsemaks, kui kunagi oli. Ka Gaia koos teiega on selles protsessis.

Ta on sellises koostöös teiega, et te ei tuleks kunagi selle peale, et selline asi on võimalik!

Kuid bioloogid kinnitasid, et see pole võimalik.

Kas arvate, et see on hävitamine?

Vastupidi – see annab elu muutunud liikidega ökoloogilisele süsteemile.

 

Inimteadvus

Lubage rääkida teile inimteadvusest ja sellest, mis on toimumas.

Kui olete sellega kursis, mida olen rääkinud viimastel kuudel, siis hiljuti andsin sõnumi pealkirjaga <Ajaloo lõpp>.

See metafoor tähendas vanade asjade kulgemise lõppu. See on alternatiiviks selle taassünniks, millisena kõik võiks olla. Seega, mis on siis muutumas? Inimloomus.

Millise intuitiivsusega hakkavad inimese pihta, ja millisega nemad pole varem tegelenud?

Ajalugu räägib teile, et inimesed on eraldatud.

Te pole kunagi imestanud, vaadates Euroopat, et selline hulk riike on ära mahtunud sellisele väikesele territooriumile, niivõrd tihedalt teine-teise kõrval, kusjuures kõigil oma keel ja kultuur?

Lubage rääkida teile, miks see toimus. Seda nimetatakse inimloomuseks.

Kui ühed inimesed ei salli teisi, siis püstitavad tarad oma vahele ja juba sajandite jooksul loovad isiklikud keeled, ning ei ühine kunagi teine-teisega.

Tegelikuses nemad sõdivad omavahel. Nad vallutavd teine teisi. Oleme sellest varem rääkinud.

See on see, mida teevad inimesed.

Nemad eraldavad ja vallutavad. Nad eraldavad kõike. Harva juhub, kui ühendavad midagi.

Isegi asi, mis on inimesele eriliselt püha, on muutunud laiali paisatud organiseeritud vaimsuseks.

Olete laotanud Jumala karpidesse laiali, ning, kui inimesel sündis veel üks idee, siis sellega lõite veel ühe karbi.

Te eraldasite ennast Jumalast.

Peatselt teil oli juba sadu karpe – uske ja õpetusi – kõik ühe Looja kohta.

Kusjuures näitasite näpuga teistele karpidele ja nimetasite neid „kurjuseks“.

Hiljem hakkasite isegi vallutama neid.

Seda tegid inimesed Punasest Toast ja paljude sajandite jooksul.

Egas midagi, ütlen teile – kõik see on muutumas!

Olen mõningat informatsiooni andnud varemgi, kuid tahaks seda taas meenutada.

Viimane, mida oleksite võinud oodata – suurte rahade olukorra muutust sellel planeedil.

Kuid, see on siiski juba toimumas.

Olete loonud juba oma majanduslikku langust, pakkudes välja oma panga süsteemi.

Te pole veel loobunud pankadest ja kindlustuse kompaniidest, kuid olete alustamas uut ausat süsteemi, milles kogu ilm on võimeline töötama ühtses finantssüsteemis.

Oleme rääkinud, et saabub aeg planeedil, kui saab olema vaid viis valuutat, sest kontinendid otsustavad ühendada kõik omad riigid, aga mitte eraldada neid.

Kas teate, mis oli selle mudeliks? Ühinenud riigid. Milline eksperiment oli see teie jaoks!

Kujutage vaid: neil oli võtta palju riike, millistel oli oma valitsus, kuid puudusid selged piirid, ning anda neile ühine valuuta. See hakkas tööle. Ta töötab juba tunduvalt üle saja aasta.

Vaatamata kõigele see hakkas tööle!

Viiskümmend aastat tagasi, peale Teist Maailma Sõda, eurooplased nägid, mis on ära tehtud USA’s, ning järgisid nende eeskuju. Sellest sai Euroopa Liit.

Peale sõda eurooplased teoreetiliselt oletasid: „Mis oleks, kui võtaksime mitmed euroopa riigid, neid, kes sõdisid oma vahel juba tsivilisatsiooni kroonika tähenduse algusest saadik ja liita need oma vahel? Likvideerime piirid ja anname ühise valuuta.“

Nende üle peeti peenikest naeru. Kuid tänapäeval te näete seda ise!

Tänapäeval nende rahasüsteem on hinnatud kõrgemalt, kui teie oma.

Ah et, kuhu poole ma juhin?

Pange tähele – siin on atribuut, postulaat, Maa uue energia aksioom – separatism tapab.

Ühinemine – tsivilisatsiooni ellu jäämise võimalus.

Te hakkate kõike ühendama, aga mitte eraldama.

Mida rohkem ühendate, seda enam hakkate ühinema.

Aegamisi teadvustate, et eesmärgiks on ühinemine, aga mitte eraldumine.

Mis lõi Euroopa Liidu?

Ütlen teile. See polnud euro. Selle on loonud riikide grupp, kes iialgi ei alusta taas sõda üks teise vastu! Nemad ei ole selleks võimelised. Neil on kaubalised sidemed. Mõelge sellele. Sellest me räägimegi.

Ärge imestage, kui paljuarvulised organiseeritud vaimsuse karbid hakkavad ühinema, sest ühinedes, nende jõud kasvab. Kui nemad teevad seda, siis tõmbavad enda järgi suure hulga inimesi.

Lõppkokkuvõttes, te hakkate nägema seda, kui mõned karbid hakkavad haihtuma.

 

Uus poliitika

Lubage nüüd rääkida teile midagi kaugemast tulevikust, ehkki võite mitte uskuda, või mõista seda.

Sellele poliitilisele süsteemile, mis on teil praegu, tuleb lõpp.

Kui hakkate mõistma planeedi uusi energia atribuute, siis teid enam ei rahulda opositsioonilised parteid.

Kuid teid hakkavad rahuldama need, kes astuvad valimistel isiklike ideedega välja, eraldi mingitest parteidest, seega, lähete valimisjaoskondadesse, ning annate hääled ideede eest, aga mitte kuuluvuse pärast mingisse parteisse.

Need saavad ühendatud ideedega, aga mitte eraldatud parteidega. Nende ideed saavad olema unikaalsetena ja imepärastena, aga mitte kätketuna ühte või teise karpi.

Saabub päev, kui kaheparteiline süsteem näib teile arhailisena, nagu tänapäeval diktatuurid Maa peal, kes mängivad sabadega, kui paabulinnud.

Nemad lahkuvad – mõistate seda? Olete seda märganud?

Mõningad räägivad: „Jah, Krayon, sa tõenäoliselt ei tea, kuidas töötab polittika Maa peal. Finantseerimine peab toimuma vaid vastavuses parteilisele kuuluvusele.“

Kas tõemeeli? Mis oleks, kui informeeriks miljoneid ja igaüks annaks dollari? Kas selleks vaja parteid? Jälgige mängu ja mõistke seda.

Lubage rääkida ühest arutust ideest, mis oli sündinud Brasiilias. Seal on praegu grupp inimesi, kes räägivad: „Mis oleks, kui võtaks kõik Lõuna Ameerika riigid, kõrvaldaks piirid ja ajapikku läheks üle ühtsele valuutale?“

Kas kõlab tuttavalt? Aegamööda sealne valuuta saab üheks viiest ülemaailmsest valuutast.

Ühinemine tugevdab võimu ja loob rahu planeedil.

Kuigi siin on veel suur probleem, mis segab seda – terrorism Lähis Idas, mis võtab ette ootamatuid pöördeid, millist keegi ei olnud võimeline ennustama. Olen sellest rääkinud.

Kas olite šokeeritud, kui lagunes Nõukogude Liit?

Kas see polnud suure hulga relvade kogumise põhjuseks?

Kas see polnud selle põhjuseks, et Pentagon on liiast suur?

Kogu Nõukogude Liidu kokkukukkumine toimus vaid hetkega. Kas keegi ootas seda?

Ka siin toimub samuti šokeerivalt.

Probleemid, millega puutute tänapäeval kokku ja millistel pole lahendusi, muutuvad ajalooks, ning ühinemine võib alata.

 

Potentsaalidel on jätku

Ajapikku selline ühinemine võib levida ka Aafrikale – tervenenud kontinendile, millel enam ei saa olla AIDS’i.

Sellel tervenenud kontinendil, millel pole enam raskeid haigusi, pole enam diktaatoreid, kes rikastuksid haige elanikkonna arvel.

See tervenenud kontinent saab endale ühe võimsama majanduse planeedil, ning majanduslikus mängus ta võidab Hiinat.

Miks?

Sest Aafrikal pole ühtset majandust, ega ajaloolisi dogmasid.

Nemad alustavad kõike uues energias.

Hiina võitleb seni „vana gvardiaga“, kes elab vana dogma kohaselt, mille kestus on juba tuhandeid aastaid – see ei ole võimeline konkureerima ühiskonnaga, millel pole milleski õppida ümber.

Need potentsiaalid, milliseid näen ja mis jäävad kohastena nähtavaks ka teie planeedi tulevikus.

Siin, minu ees, on lemuurlased ja sumerid. Minu ees on need, kes on elanud varem.

Minu ees on šamaanlik energia.

Te olite valmis selleks, mu kallid, et see võib oodata teid.

Nüüd oletegi siin, et muuta kõike seda.

Kallis Inimolevus, aasta 2011 võib olla raske, kuid huvitav aasta – just nende mõõtmete pärast, mis on ootamas teid, kuna Gaia reageerib teile.

Siin on olemas iidsete energia ja teie esivanemate oma – kõik need on selles saalis.

Kas olete suutelised neid tunnetama?

Nad kõik vaatavad teile otsa ja räägivad: „Olete tublid! Te olete selle kõigega hakkama saanud.“

(Krayon teeb pausi)

Lubage mul veel hetke olla teiega.

(Pikk paus)

Ja nii see tõesti on!

Krayon

Read Full Post »

Mööduva Veenuse and

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Nüüdseks see on palju enamat, kui tavaline Magneetiline Teenistus.

Kas olete teadlikud, kuivõrd armastatud ja kallid olete teie oma planeedile?

Mõningad teie seast on tervendajad ja valdavad imelisi andeid, ruumidevahelisi, mis võimaldavad näha värve.

Mõningad teie seast on võimelised teistes mõõtmetes nägema olevuste varjusid.

Mõningad teie seast ei ole võimelised nägema ruumidevahelisi värve, kuid on võimelised neid tunnetama.

On ka selliseid, kes on elanud üle hetki, kui neid on külastanud Vaimu aroom.

Kõik te võite kohe soovida nende andide kasutamist.

See koht siin on hubane hingele…, sellel hommikul see oli kui teadmiste pühamu – koht, kus võite lubada endil puudutada Loojat.

Ma ütlen, et seda tüüpi kanalduses saab ka täna olema õppetöö ja „puudutused“.

Miks ka mitte?

See juhtub vaid õdede vendade kohtumisel! Olge valmis selleks.

Mõnigi on esitanud mulle küsimuse: „Kallis Krayon, sa ütlesid, et oled tulnud meiega kohtuma sellel „lapikul mänguväljakul“; mõnikord oled ütelnud, et oled nimme tulnud vaid meid vaatama! Kas tõesti see on nii? Mida saab Inimene anda Vaimule? Inimesed ju alati vaid esitavad küsimusi ja paluvad. Mida meie saame pakkuda Loojale?“

Egas midagi, Inimene, luba esmalt ütelda, et sa oled liiast lineaarne!

Miks arvad, et meie kohtumised on alati „ühesuunalised“?

Kas sa tõesti ei mõista, et kui üks puudutab teist – siis mõlemad tunnetavad puudutust?

Kui selline toimub inimeste vahel, miks siis mitte ka Vaimses peres?

Kas tõesti on raske mõista…, kui puudutavad teadvused mõlemilt poolt eesriiet, kes on teadlikud teine teisest terve igaviku – siis see on kui vastastiku mõistmise ja armastuse sähvatused.

Kas tõesti ei sa mõista…, et see, mida annad meile – on rõõm?

Jaa, sa oled praegu „eesriide“ ees.

Jaa, me oleme tulnud selleks, et anda teile informatsiooni ja abi.

Kuid see on teisejärguline, võrreldes käesoleva ja tõelise eesmärgiga, millega oleme tulnud, ning ka jääme teie kõrvale.

Tõeline eesmärk – see on ühinemine.

Kui olete teinud pika tee läbi, et näha lähedasi, siis ilmselt esmalt kuulate neid ära…, kas siis tõusete vaikides püsti ja lahkute?

Ei…, te hakkate suhtlema – sama on toimumas ka meie vahel teiega!

Neil esmastel hetketel me kutsume esile Gaia ja Krayoni juuresoleku.

Me kutsume kõiki neid, kes soovivad meid külastada  ja neid, kellele on kohane olla selles vaimses kohas.

Las olla siin ka Aadamad ja Lemuurlased, kes ootavad midagi erilist, mis võiks Maa peal toimuda.

Las nad ühinevad energiatega, mis ümbritsevad teid – las olla see suureks koosolemiseks!

Mõningatest siin olijaist võivad tunnetada nende juuresolekut, keda armastasite, kuid olete, siin Maa peal, neist ilma jäänud…, ehk isegi päris hiljuti.

Kujutage…, lihtsalt võimaldage…, et eesriie ei eralda teid nendest…, polegi eraldanud üldse!

Olete kunagi sellele mõelnud?

Kas teate, et see on „ruumidevahelise süsteemi“ omadus, mis on tagasi tulemas, et ühineda Maaga ja kulgeda koos temaga…, koos teiega, et toetada ja suunata teid?

Võimalik, et kannate neid omadusi endas, ise mõistmata seda. Olete ju sellised lineaarsed!

Kas te pole siiamaani võimelised mõistma ruumidevahelise elu ringlust?

Kui räägime elu, me ei pea silmas inimlikku elu, me peame silmas essentsi, Looja olemust, mida nimetate Vaimuks.

See on Armastus…, kas pole?

Armastus – see on essents, liim, mis hoiab kinni reaalsust ja võimaldab suhtlust vaimsel tasandil.

Seega, see on kutse, ja veel enne, kui alustame!

Olge seal, kus olete…, kas kuulate, või loete, ning samastate sellega, mida peate reaalseks.

Tehke seda, lubades end juhenduda tarkusest ja mõistmisest.

Lähenege Vaimule kui vennad-õed, teadmisega, mis viib teid teie tegelikuse piiride taha, mis ületab seda, mida teil mõelda, või teada.

 

Veenuse möödumine – suur and

Tänasel õhtul me teeme selgeks üldise pildi toimuvast.

Need, teie seast, kes on lugenud edastusi, või külastanud meie kohtumisi, saavad teada, kuidas panna kokku pusle osad.

Lubage alustada väga kaugetest sündmustest.

Külastame, kas või hetkeks, planetaarset Vormi – Armastuse Jumalannat.

Meenutagem mütoloogiat, mis on seotud Veenuse Möödumisega.

Kujutagem hetkeks energiaid, mis kaasnevad sellise sündmusega.

Sellest tuleb juttu tänasel õhtul.

Oleme valmis selgitama seda, mis puutub astroloogiasse ja füüsikasse.

Oleme valmis puudutama isegi tähtsaid esoteerilisi küsimusi, ning selgitama seoseid antud sündmusega, mis on toimumas päikese süsteemis.

Seega, alustame.

Võib öelda, et planeetide liikumise kalendrid olid olemas juba viis-kuus tuhat aastat tagasi (nii see on).

Kui see on nii, siis inimkond peaks olema teadlik eelnevatest Veenuse möödumistest…, tsüklite atribuutidest ja päikese süsteemi funktsioneerimisest, ning samuti sellest, et sellised möödumised on olnud enne ja tulevad ka edaspidi.

Me oleme jõudnud selleni, kus saaks ütelda teile midagi erilist, mis on seotud Veenuse möödumisega Maa ja Päikese vahelt 2004 aastal, ning kui sügavalt see puudutab Maad, mis avab uue ajalise akna.

Seega, juttu tuleb mitte Veenuse möödumisest endast, vaid „Maa ettevalmistamise“ stsenaariumist.

Antud sündmuse Vaimsed aknad on antud inimkonnale Ilmaruumi poolt lineaarses aspektis (kujutades aastate järjepidevuse perioode, sageli korduvaid 8).

Väga tähenduslik aken, mis avanes 1987 aastal, kandis Harmoonilise Konvergentsi energiat  (hiljem märgistatud kui 11:11)…, mis sai suletud 2003 aastal Harmoonilise Nõusoleku aegu.

See aken kujutab endast järjestiku aastate kooslust, mis on teile teada ja olid ette ennustatud.

Kõik need olid seotud planeetide liikumisega ja vastavate energiatega, mis olid Krayoni poolt selgitatud.

Nüüd seoses Veenuse läbimisega on avanemas uus aken, mis pole kuigi suur.

Taoline asi juhtub mitte sagedamini, kui kord 130 aasta jooksul, mis ongi kaheksaaastane aken, kuna kaheksa aasta pärast toimub järgmine Veenuse möödumine.

Nüüd tahaks, et paneksite kokku selle, mida Krayon on kümne aasta jooksul edastanud teile…, mitte vaid numeroloogiasse puutuvat, vaid selle, mida oleme rääkinud Maa võimalikest võimalustest.

Pange tähele: me oleme rääkinud Maa teadvuse muutumisest ja sellest, et astronoomilised atribuudid on võimelised looma muutuste energiat planeedil, kui ta oleks selleks valmis.

Te olite selleks valmis…, ja see on toimunud!

Kuid loogika räägib teile, et tuleviku astronoomid, tuhatkond aastat hiljem, vaadates planetaarset liikumist, ütlevad: „On see mingi suur asi? See oleks nii või teisiti. Kuidas te siis, Krayon, võite kuulutada märkimisväärseid metafüüsilisi atribuute ja esitleda erilise „uue energiana“ sellele, mis on toimunud tuhat aastat tagasi? Me teame, et see toimub taas. Kas see siis tähendab, et planeet muutub taas? Aga kuidas on järgmisega… ja järgmisega? Kuidas sa saad muuta suurt vaimset liikumist tavaliseks seadusepäraseks planetaarseks liikumiseks?“

Neile küsimustele vastame täna.

Pöördugem tagasi akna juurde ja informatsiooni juurde, mida oleme andnud varem.

See kaheksaaastane aken.

Oleme teie jaoks avaldanud uue publikatsiooni (Krayoni 10 – 12 raamat). <Uued võimalused>.

Uuest käsust oleme andnud informatsiooni varemgi nime all <Kaheksa võimalused>.

Seni me pole sellest palju rääkinud, sest ootasime, kuna saate võtta kätte kogu raamatu – nüüd see on võimalik. (Raamat oli välja antud samal päeval, kui toimus käesolev edastus)

Võimalik, et nüüd hakkate mõistma „kaheksat“ paremini.

Kaheksa tähendab vastutust, ning saab alguse Veenuse möödumisest.

Ma tean, et see, millest läheb jutt edasi, võiks nimetada ülioluliseks…, või isegi võimatuks.

Ma tean, et see kõlab uskumatult, kuid, Valguse Töötajad, elage Maa peal rahu nimel!

Selleks on olemas energia, mida olete ise loonud…

Suured muutused ja rasked ajad.

Las need, kes on tulnud siia Maa sisemusest, ruumidevahelisest linnast, kuulevad samuti neid sõnu, mille nimel olete oodanud nii kaua!

Seega, alustame!

Veel enne, kui vaadelda toimuva mehhanismi, tahaks pöörduda nende poole, kes ütleksid: „Pidage kinni, see toimuks nii või teisiti. Kui isegi poleks 11:11 ja inimkond poleks Armageddonist eemaldunud, siis astronoomiline ilming, nimetusega Veenuse läbimine, oleks nagunii olnud. See oleks toimunud isegi siis, kui kogu inimkond oleks hävinenud!“

Ei, see poleks nii.

Seda selgitas Gaia täna (jutt käib varajasemast Pepper Lewise kanaldusest).

Ta ütles: „Selline ruumidevaheline tunnetus sellest, mida loote, toob energiaid, mida olete soovinud.“

Lubage mul jätkata selgitusi, et saaksite paremini mõista.

Lubage esmalt esitada küsimus: „Kui trükiks kalendri tennise mängude kohta tuhat aastat ette, kas see tähendaks, et kõik tänapäevased mängijad võtaksid sellest osa?“

Te võite midagi taolist meisterdada paberi lehel, kus koostaksite endale plaani mitmeks tuhandeks aastaks. Kas see tähendaks, et saaksite täide viia kõik need kohtumised?

Vastus on siin tõenäone.

Plaan – see on kõigest vihje sellele, mis on potentsiaalselt võimalik teile. See jääb kehtima ka peale teie surma.

Võimalik, et mäng pole vaid väljaku olemasolu, vaid ka ettevalmistuste tööd selleks?

Ehk see näide demonstreerib, kuidas mõeldu viia reaalsusesse.

Ehk pöörduksime Veenuse juurde tagasi, kes, nagu meile on teada, kätkeb endas Armastuse Jumalanna energiat.

See pole juhuslik, et mütoloogias on selliselt öeldud.

Mütoloogias on juttu, et armuke Veenus kaob mitmeks päevaks (mida nimetate retrograadiks), kui ta läheb teie planeedi ja päikese vahelt läbi.

Päike on energia koostamise tuum ja see on keskkoht, või tasakaalustuse telg.

Ma selgitan, miks…

Veenuse läbiminek on kui paar tuge raamaturiiulile raamatute toeks.

See kehastab uue energia akent kaheksaks aastaks.

On olemas palju taolisi kaheksaid, millistest saaks rääkida, kuid me peatume vaid ühel, mida te pole veel ära tundnud.

Pöördume aastasse 2000, kui olime Iisraelis…, siis ütlesime, et midagi olulist ei toimu, mis saaks mõjutada maailma kuni aastani 2008.

Katsume viia see kokku.

Ärge imestage, kui kaheksa aken puudutab Jerusalemma!

Ärge imestage, kui see aken nõuab uut Jerusalemma, sest just seal oleme andnud teile seda informatsiooni.

Kui paljud teie seast mõtles aastal 2000 erilisest valikust teie riigi jaoks, mis avaneb 2008 aastal?

Kui paljud viisid kokku „vastutuse jaotust“ ja kaheksaaastast Veenuse möödumist, mis oli oodatud aastal 2004?

Vastuseks on – vähesed.

Nüüd hakkab kõik selginema.

Ka teie peaksite mõistma, kuidas töötavad meie sõnumid.

See on palju enam, kui lihtne…, osa siin ja osa seal…, Krayoni informatsioon kujutab endast alati suurt mõistatust, mis koguneb vastavalt sellele, kuidas olete valmis seda mõistma.

See on kaasakiskuv uuring…, kas pole?

Lubage mul naaseda planetaarse süsteemi juurde, ning selgemalt selgitada mõningaid asju, mida olen varem vahele jätnud.

On kuulajaid ja lugejaid, kes võiks väita: „Mis siis ikka, ma usun paljudesse asjadesse, isegi sellesse kanaldusse, kuid mul on raske uskuda, et planeetide liikumne mõjutab minu elu. Näib, et kogu vaimsus on samuti nähtamatu, mida on veelgi raskem kontrollida.“

Kas on ikka nähtamatu?

Ma selgitan, kuidas on see üles ehitatud…, selleks ma kasutan füüsikat, aga edasi otsutage juba ise.

Alustagem magnetismist ja gravitatsioonist.

Need on kaks kergelt mõistetavat jõudu Maa peal, mis on tõepoolest ruumidevahelised.

Need figureerivad teaduses tänu nende omaduste uuringutele ja mitte enam.

Pea kõik, mida teadus kasutab magnetismis ja gravitatsioonis – on primitiivsed leiutised, mis tuginevad teadaolevatele jõu omadustele.

Nende jõudude tõeline mõistmine lubab neil manipuleerida nendega ja kontrollida neid.

Midagi taolist veel pole toimunud, ega ka toimu, kuni pole välja töötatud ja loodud „matemaatiliste ruumidevaheliste liikurite“ kontseptsioon.

Lubage ütelda teile miskit, mida ma pole seni kunagi maininud.

Need kaks jõudu eksisteerivad kui partnerid, kes peavad eksisteerima kõrvuti…, ja nemad on teise teine osa.

Keegi pole veel määranud gravitatsiooni…, see on väga keeruline, kuna see on ruumidevaheline.

Te peaksite mõistma aja mateeria loomust (aja omadus, millest sõltub gravitatsioon), et saaks selgitada, mis on gravitatsioon.

Gravitatsioon – on mateeria reageering ajalõigus toimuvale. Selline on kord!

See vähim on seotud mateeriaga ja palju rohkem ajaga, kui suudate seda endale ette kujutada.

Magnetism on gravitatsiooni partner…, ja need mõlemad – ruumidevahelise pildi osa, ning on Ilmaruumiliku eksisteerimise aluseks.

Rääkigem astronoomiast ja astroloogiast, mis avaldavad füüsilist mõjutust teie teadvusele, ning pole mingiks müstikaks, mis on mõistetav vaid mõningatele, kes kannavad kristalle ja kasutavad igasuguseid kalendreid (Krayoni nali).

Päike on päikese süsteemi telg.

Päikese süsteemid on kui kivikesed, millest on ehitatud galaktikad.

Galaktikad on Ilmaruumi kivikesed.

Meie päikese süsteem on lähim magnet ja gravitatsiooni jõu allikas, mis avaldab mõju Maale.

Oleme palju aastaid püüdnud selgitada, kuidas planeedi magnetvõre suhtleb teie DNA’ga.

Isegi teie teadus juba oletab, et inimese raku struktuur vastab magnetilistele saadetistele.

Milles siis küsimus?

Lubage rääkida teile, kuidas töötab samal põhimõttel astroloogia.

 

Lahti seletatud astroloogia.

Kujutage end päikesena, aga planeete teie lastena, kes hoiavad teie kätest kinni ja jooksevad teie ümber, ning igal hetkel kisuvad teid enda suunas, oma orbiidi kohaselt.

Selline on gravitatsioon.

Nagu reaalsedki lapsed, nemad võivad mõjutada teie individuaalsust.

Nüüd sellest, millest me pole veel kellegiga rääkinud…, sellest ruumidevahelisest aspektist, mida on raske tõlgendada: Teie päikesel on omadus, mida nimetan gravitatsiooniliseks ja magneetiliseks modelleerimiseks (tõenäosuse šablooni loomine).

Kujutage seda endale kui „laps-planeetide“ energiaid, mis tirivad „oma vanemat“ – päikest.

Selliselt mõjuvad planeedid oma keskmele (päikesele) ja gravitatsiooni ja magnetismi vahendusel häälestuvad ruumidevaheliselt.

Päike iga oma eksisteerimise hetkega, sõltuvalt planeetide gravitatsiooni jõu mõjudest, tekitab erinevaid šabloone.

Kuid päike, oma korda, avaldab vastupidist mõju…, ta mõjutab isegi väiksemaidki objekte, mida te pole isegi veel kataloogidesse kandnud.

See on väga keeruline, kuid sellegi poolest – absoluutselt reaalne…, see on füüsika ja selles pole miskit müstilist…, ei küünlaid, ega loitse. (Krayon muigab)

Otse praegu… ja see on normaalne… päike tõmbub ja tõukub tema ümber olevate planeetide poolt, seega, häälestub erilisel viisil, luues ruumidevahelist šablooni, gravitatiivset-magneetilist mustrit.

Selline muster levib sellisel viisil, mida nimetate päikese tuuleks, energiana, mis lähtub päikeselt teistele planeetidele ja sealt edasi väljapoole.

Seda päikese tuult te ei saa vaadelda virmalistena, kuna see teeb koostööd Maa magnetväljaga, ning induktiivse protsessi meetodil toimetab energiat planetaarsele võrele.

See polegi nii väga nähtamatu, ütlete teie.

Vaadake ise.

Kui soovite, siis võtke seda, kui hajutatud kiirgust.

Päikese magneetiline ja gravitatiivne häälestus…, see on „saadetis“, mida toimetatakse päikese tuulega planeedi magnetvõrele.

Kuhu, teie arvates, see saadetis kaob?

Nagu Krayoni õpetustes seisab, mille edastus kestab juba üle 15 aasta, et teie planeedi magnetism – on ruumidevaheline jõud ja need mõjutavad Inimese DNA’d…, see on magneetilise juhendaja side teie reaalsusega.

Ehk selgitaks õige, kuidas see kõik töötab: Teie päikese süsteem pöörleb, aga päike loob magnet-gravitatsioonilist mustrit (häälestust), mis edastub Maale…, maa võre edastab seda mõjutust teie magnetvõrele, ning seejärel otse DNA’sse.

See on astroloogia, üks iidsematest teadustest planeedil, mis on rajatud palju kõrgematele kontseptsioonidele, mida teie kaasaegne teadus pole veel võimeline mõistma.

On endiselt olemas neid, kes võiksid öelda: „Egas midagi, Krayon, huvitav selgitus, kuid tead, mina sellessse ei usu. See on ju endiselt nähtamatu ja tunnetamatu. See, et planetaarne mehhaanika mõjutab Inimese teadvust – on kõigest loogika kohane oletus.“

Olgu…, siis lubage mul rääkida sellest nähtamatust, mis on nii „ilmselt“ nähtav teie reaalsuses.

Kui olete üks neist, kes kahtleb, et selline asi on võimalik, siis ehk räägiks gravitatsioonist ja magnetismist, mis on teile lähedasem ja mida nimetate KUUKS.

Lubage seda hetkeks oma reaalsusesse, kahtlejad.

Ära vaata metafüüsilist ajakirja ja ära mine kanaldusele…, vaid vastupidi, vaata magnetismi ja gravitatsiooni positiivset mõju oma rakustruktuurile ja teadvusele, ning külasta mistahes haiglat, või hospitali kiirabi osakonda. Küsi seal täiskuu aegade kohta.

Mine politsei osakonda ja küsi täiskuu mõjust ühiskonnale.

Kas tõesti selline uuring on rajatud astroloogiale?

Las nemad ütlevad, miks neil on kõrgendatud valvesolek täiskuu aegu!?

Kas tõesti see polegi nii oluline?

Küsi neilt: „Kas te peate silmas, et planetaarse objekti mõju maa orbiidil loob kaldeid inimese käitumises?“

Ja nemad vastavad – JAH!

Nemad võivad astroloogiasse mitte uskuda, kuid täiskuu aegu on alati valmis kiirelt osutama abi.

Kas sellest piisaks tõestuseks sellele, et midagi siiski toimub?!

Nagu näete, see on küllaltki reaalne!

Isegi teie kuu gravitatsioon ja magnetism mõjutavad teid…, seega, kuu peab täienisti osalema astroloogilises skeemis, kuna ta on vahetu osanik päikese poolt levitatud energia muutustes.

Astroloogia pole elukontrolliv aspekt – ta on positsioneeriv aspekt.

Selles on kaks suurt ernevust.

Kui istute diivanil, siis see positsioneerib teie kaalu, ning seejärel surub sisse teie ümber oleva tsooni.

Kui istute, siis võite ütelda, et teie ja diivan olete koostöös tegevuses ISTUDA.

Nõusoleku kohaselt te usaldate diivanit.

Nõusoleku kohaselt diivan hoiab teie kaalu.

See ongi positsioneerimine…, mis pole kontroll, sest te võite tõusta diivanilt, kuna vaid soovite.

Te võite muuta oma asendit, või istuda teisele diivanile.

Planeetide asetuses on midagi taolist – ta ei kontrolli, ei sunni, kuid positsioneerib isiklikku energiat.

Selline on astroloogia.

Ta esitleb algset positsioneerimist teie elu kohta, ning see loob inimese käitumise erinevaid viise.

Miks peaks see nii olema?

Oleme varem juba rääkinud: millist liiki peaks olema katse, kui teil on ükskõik?

Teil pole enam ükskõik, kui teid on hoiatatud.

Viisteist aastat tagasi me oma väikeses raamatus ütlesime teile, et teil on olemas võimalus ja õigus muuta seda, kuidas planeet mõjutab teid…, kas mäletate?

Kas olete valmis omandama õpetusi, et näha täielikku pilti?

 

Taas Veenusest

Lähme tagasi Veenuse juurde, muidugi mõista, Armastuse Jumalanna poole, mis on Maa ja Päikese vahel hetkel, mida nimetatakse läbiminekuks.

Nagu oleme juba selgitanud, et see aitab luua „maale eriomast“ energiat, mis suunab päikesele mustri (häälestuse), ning seejärel levitab selle saadetise läbi võre edasi kõigile

Esmalt ma räägin teile, mis eriline energia see on, mis jõuab Maale läbi protsessi, mida just kirjeldasin.

Seejärel avan mõned esoteerilised aspektid, mis selgitavad, miks peab nii olema.

Ma teen seda selleks, et hajutada pilvi, siis te saaks mõista kogu olemuse sügavust, mis on ootamas teid.

See pole juhuslikkus, nagu teate, et mütoloogias Veenuse nimeks on – Armuke Veenus.

Energia, mis saab edastatud Maale nüüd ja ka järgneva kaheksa aasta jooksul, on tasakaalustatud armastava naise energia…, see on mõlema tasakaal, nii Gaiale, kui ka Inimesele.

Antud hetkel teie Maa pole tasakaalustatud…, domineerib jämeda jõu energia, mehelik ja see pole seotud teie sooga, kuna igas inimeses on olemas nii mees, kui ka nais energia.

Pole oluline, mis soost olete…, olete enam-vähem tasakaalustatud inimene, kes loeb neid ridu, või kes istub siin saalis, kelles nais ja mees energiad on võrdsed.

Te kasvasite üles planeedil, kus tasakaal on rivist väljas ja rämeda jõu energia ületab tunduvalt kõike ülejäänut.

Nüüd, tänu teie pingutustele, teadvused Maa peal on vahetumas.

Algus sai selleks 11:11’s, mis jätkub 12:12’s, ning edasi – Kooskõlastus.

Nüüd on avanemas uus aken muutusteks paremuse poole.

See on seetõttu, et uus tee, mida olete valinud, vajab „kaheksa“ energiat.

Tasakaal ja vastutus saavad toimetatud planeedile – see on energia, mis tasakaalustab planeeti…, nii mehelikkuse, kui naiselikkuse… ja seda kõiges!

 

Veenuse möödumise effekt ja selle potentsiaal

Mida siis muudab see potentsiaal?!

Võin vaid ütelda, et leidub selliseid, kes satuvad raevu sellest potentsiaalist, sest see ei mahu neile pähe, ei nende ilmanägemisse, ega nende reaalsusesse.

Teen paar avaldust ja mõlemad need on „uskumatute“ kategooriast.

1. Rämeda jõu valitsused kaotavad võimaluse eksisteerida planeedil.

2. Rämeda jõu usundid kaotavad võimaluse eksisteerida planeedil.

Keegi neist ei saa enam toetust ja nad ei suuda enam muuta teiste teadvusi.

Nad muutuvad tsivilisatsiooni tuhaks.

Jätke meelde järgneva, mida ma ütlen taas, ja veel enne, kui lõpetan selle teema.

Suurejoonelised ajad, millest oleme korduvalt rääkinud…, on saabunud!

Muuseas…, mägi meie taga ootas teid (Šasta mägi).

Näete nüüd – kõik on omavaheliselt seotud.

Ma selgitan teile.

Ei saa üks olla ilma teiseta ja üks on ootamas teist.

Nüüd läheme üle huvitavatele esoteerilistele küsimustele.

Kui Veenuse läbiminek oli nii ammu ette teada, kui astronoomiline fakt, siis miks ta mõjutab Maad just sellisel viisil, mis sai teoks alles peale selle, kui Inimkond pääses Armageddonist?

Kas see ei saanud juhtuda igal juhul?

Lubage vastata teile selliselt, nagu see mul välja tuleb.

Üheksakümnendatel oli füüsik, kes julges võtta kokku füüsikat ja esoteeriat ühe lause abil: „Kas oleks Ilmaruumi, kui Inimkond poleks saanud seda vaadelda?“

Ja ta oli seejuures tõsine!

Kas on mingi side Ilmaruumi ja inimese teadvuse vahel?

On raske vastata teile.

Selline küsimus oli esitatud kõrgema füüsika tunnis.

On veel üks küsimus, mida võite võtta ka naljana.

Vastust saaks sellele leida, kui vaadelda seda osade kaupa.

Kui metsas kukkus puu ja keegi ei kuulnud kukkumist, kas siis kukkumise heli oli üldse olemas?

See on lihtne küsimus, kui lüüa see osadeks.

Heli – on õhu võnkumine.

Kuulmine – see on teadvuse omadus tunnetada ja interpreteerida heli.

Nüüd jätke need määratlused meelde, et leida vastus küsimusele Mööduva Veenuse energia kohta.

 

Veenuse saadetise metafoor

Mis oleks, kui inimkond elaks oma tavalist elu, aga eesriide taga oleks valmimas väga hingeline saadetis?

Ehk muudaks selle saadetise tõeliseks lauluks, ning ühendaks teda muusikaga (jutt on Robert Koksonist, kes mängib saalis elavat muusikat).

Ehk ütleks, et laul kõlab eesriide tagant.

See laul on planeeritud kõlama tuhandeid aastaid…, seega laul hakkas kõlama.

Nimetaksime seda – Veenuse Möödumise lauluks.

Laul räägib armastusest ja tasakaalust.

Võimalik, et laulu lüürika tahaks öelda lähenemisest Vaimule.

Ehk ta räägib valu ja kannatuste kadumisest… ehk isegi soodustab seda?

Võimalik, et selle laulu lüürika pühitseb muutusi, ning aitab mõista, mida teha ja kuidas elada edasi.

Ehk kokkutõmbuvas ajas aitab teil tunda end mugavamalt.

Lüürika kannab endas teie nime…, samuti ka laul.

Lüürika on unikaalne igale inimesele planeedil.

Lüürika aitab säilitada tasakaalu.

Lüürika on väga meeldiv ja kaunis…, kuid laul kõlab väga vaikselt.

Et kuulda seda laulu, siis lähtudes sellest metafoorist, teil peab olema vastuvõtja – pea kui raadio.

Kuid inimkonnal pole sellist vastuvõtjat.

Seoses sellega lubage teilt küsida: Kui imeline, pehme, armas, püha laul on kõlamas kõigi jaoks, kuid inimkonnal puudub vastuvõtja, et kuulata seda, kas siis on sellel üldse tähtsust? (küsimus on analoogne puuga metsas)

Vastuseks on – EI.

Laul kõlab ikkagi, kui isegi keegi ei kuule seda.

See toimub, nagu oli kavandatud päikese süsteemis, kuid selle sündmuse kaunidus jääb tunnetamatta.

Kui Maa valmistuks „kuulma“, siis see oleks ka kuuldav, mõistetav, ning annaks oma potentsiaali kuulajaile edasi.

Seoses Veenuse möödumisega planeedil ei toimu midagi, kuna Inimesed ei ole võimelised „kuulma“ seda.

Meie metafooris vastuvõtjaks on – inimese teadvus.

11:11, 12:12 ja kõik muud taolised sündmused, mida olete uurinud möödunud aastate jooksul, kulmineeruvad ja koonduvad… andes sellega vajalikku vastuvõtjat. Ta on teie taskus.

Kuid teil on nüüd teine raskus…, peate leidma edastava laine!

See on seal, kus tunnete headust (Krayon muigab).

Seega, kaunis laul kõlab!

Ma  tahan edastada teile lüürikat, kuid häälestus sellele – see on teie isiklik asi.

Ma annan teile selle laulu puhul vihje: Lüürika (laulu sõnad) on lemuuria keeles!

Siin on praegu palju nende juures olemist, kes on Lemuurlased…, nemad on ruumidevahelised ja on ootamas erilist ajalist hetke.

Nemad näevad teid kuulavaid, lugevaid ja ootavaid, et saaks, otseses mõttes, koos teiega minna läbi sagedustest, mida edastab mööduv Veenus! Nad on oodanud tuhandeid aastaid seda hetke.

Nemad on võtmeks selle mõistmiseks, mida te kuulate.

Te arvate, et see on väljamõeldis…, kas pole?

Ei, see pole nii!

See on osa keerulisest ruumidevahelisest kavandatud süsteemist.

Jutt käib mitte veidrast tsivilisatsioonist mäe sisemuses, vaid pere armastusest, kes on sedavõrd võimas ja on ootamas, et saaks toetada teid.

Kui usute inglitesse, juhendajatesse ja ruumidevahelistesse olevustesse, nagu Krayon, siis vaadake oma lemuurlikule perele otsa, kuna nad on siin!

Tunnetage rõõmu, mis lähtub nende otsingutelt.

Tunnetage nende ridade lugemise kulmineeringu suursugusust!

Olge valmis võtma vastu nende abi!

Eile paljud siin viibijad kuulsid lemuurliku ülempreestri ettekandeid.

Kas mäletate, mida ütles Aadam? (See oli Louise Jonsi kanaldus, lemuurliku Telose raamatu autor).

Kas on võimalik, et eksisteeris tsivilisatsioon, linn mäe sees?

Jah! Ta on ruumidevaheline ja seni nähtamatu sellele ilmale.

Miks on see nüüd nii tähtis?

Kuna nemad saavad tulla välja?

1. Miks?

Seepärast, et te küsisite selle kohta ja, sellepärast, et Veenus edastab praegu väga olulist sõnumit, mis oli kavandatud tavaastronoomia vaatevinkli kohaselt.

Teie, kes kuulate või loete, olete osa lemuurlikust perest!

Kas tõepoolest te pole veel seda mõistnud…, peale nii paljude aastate, kus olen nimetanud teid „Lemuurlasteks“?

Te arvate, et see oli suur kokkulangevus, et 2004 aastal korraldasime põhilise igaaastase kokkusaamise Krayoniga Šasta mäe jalamil…, või andsime teada „kaheksa“ uue energia levikust?

2. Kunas…?

Juba praegu kõlab hingeline laul ja on aegamööda saabumas ruumidevaheline lemuurlik pere…, just aegadel, mis oli ennustatud, ning see tänu sellele, mida olete saavutanud.

Nemad pole viirastused, ega ettekuulutused…, see on – Looja armastus.

See on Lemuurlase kohtumine Lemuurlasega…, pere kohtumine perega.

Ühed on neljandast mõõtmest, teised teistest.

Nüüd see on reaalne…, kas pole?

Ma kutsusin teid siia, Šasta mäele, et kohtuda nendega, kes on uhked teie üle.

Ärge imestage, kui saate neljamõõtmelise kogemuse paljumõõtmelise pere liikmetelt.

 

Veenuse laul

Nüüd meie metafoori teine tähendus:

Kõige hingelisem laul inimkonna jaoks kõlab väga vaikselt ja vaiksed on samuti ka Lemuurlased, kes tulid appi, et aidata dešifreerida seda laulu.

Paraku Inimesed pole üldse vaiksed, neile on omane palju lobiseda.

Inimesed, kui te mediteerimise või palve aegu puudutate Vaimu, miks mitte lõpetada loetlemist, kõike, mida arvate valesti olevat teie elus?

Miks mitte vaikida ja kuulata vastuseid, aga mitte kisada probleemidest?

Kas arvate, et me ei tea, millest teil tuli läbi käia?

Tahate kuulda meie sõnu?

Siis kuulake: Olge tasa ja teadke, et olete Jumal!

Nende Lemuurlaste nimel, kes laulavad teile!

Iga teekond on erinev teise omast.

Igal ühel teist on erinev ruumiline potentsiaal.

Igas ühes teis on olemas raku struktuur, mis võitleb selle eest, et saada võimalust liikuda mõõtmete vahel, seetõttu ka laul teie kõigi jaoks on erinev.

Lemuurlased, tahaksid anda teile edasi saladuse, kuidas vaja kuulata…, ning, kui vaid soovite, siis võite ära õppida, kuidas saavutada vaikust.

Nüüd – on õnnelik hetk selleks…, ja õnnelik koht seal, kus te olete… kuulates või lugedes.

Kui tunnetate end ühtsena Gaiaga energiatega, siis oskate kuulata muusikat väga hästi!

Vaimul on teada kõik, mis on teie elus toimumas.

Kuulatage: Igal ühel teie seast on inimteadvus, mis on valmis Veenuse möödumiseks; metafooriline raadio taskus, mille häälestuseks on paljudel teada ka sagedus.

Ning, kui soovite võrrelda matafoore oma vahel, siis kui „kõlab laul“, või „kukub puu metsas“, siis mõlemad tekitavad heli…, seega, teadke, et on palju selliseid, kes kuulevad seda.

See on see, milleks olete siin… teha teoks raske vaimne ülestõus Maa peal.

Siin saalis on paljude erinevate kultuuride esindajaid, palju keeli ja palju elusid…, kui lisada siia ka lugejaid, siis seda rohkem veel.

Kuid teil kõigil on midagi ühist, kuigi loete seda erinevatel aegadel…, sest olete igaüks teist olnud väljaspool aega sündimise tuulte osana, ning omate teadvust selle kohta, mis on olnud ja mille tõttu olete sellel planeedil.

Olete näinud selle potentsiaale, mis on toimumas just praegu…, need olid teile teada…, olete ise neid välja töötanud ja planeerinud.

Nüüd oletegi siin…, mõelge sellele!

See pole juhuslikkus, et kuulate seda, või loete neid ridu.

 

Kristalse Inimese aktiveerimine

Gaia viib isegi täna läbi Kristallilist Tervendamist planeedil.

Mida see tähendab teie jaoks ja mis saab tervendatud?

Mu kallid, lülitage sisse omad tunnetuse punktid, sest kõike seda edastatakse teile paljude kanalite kaudu, paljude teadvuste poolt.

Kristallenergia – see on metafoor „sellest, mis omab mälu“.

Teie planeedi kristallidesse on kätketud Inimkonna ajaloo mälu.

Milline mälu osa? Kas sündmused?

Ei, need pole sellised sündmused, nagu kukkuv puu metsas ja häält tekitav, mida keegi ei kuule.

Vastupidi, kristallid kätkevad endas seda ajalugu, mis tõesti tekitas häält: inimkonna emotsioonid, mida sünnitasid sündmused. Tunnetused, mis olid inimkõrvaga kuuldud, kui kukkus puu (vastavuses metafooriga).

Surma kurbus ja sünni rõõm.

Kristallid mäletavad sõdade tragöödiaid ja Maa haavu; mäletavad vihkamisi, mis on seni ikka veel elus; läbi elatud elude haavu, mis ei suuda kinni kasvada just rämeda jõu domineeriva aspekti tõttu.

Teisi sõnu…, Kristallmälu – on Maa mälu, mida ta on tunnetanud kogu oma ajaloo jooksul.

Mälu ümberkirjutamine – see on see, mis juhtub, kui toimuvad tervendused järgneva kaheksa aasta jooksul.

Kristall terveneb ja saab inimkonna poolt ümberkirjutatud!

Kuidas te saate ajalugu ümber kirjutada?

See osa, mis saab ümber kirjutatud – see pole planeedi ajalugu…, vaid vastupidi, see on reageering ajaloolistele sündmustele planeedil.

Tervenemine kirjutab ümber teadvused, kus palju aastaid tagasi inimene tõstis üles kepi, ning raevu hoos lõi sellega teist. Siin on jooksva vihkamise ümberkirjutamine, mis domineerib maailmas ja toidab teie situatsioone.

Ümberkirjutamisi soodustab uus võre, mis on samuti kristallist (selline informatsioon oli antud varem, kui Krayoni magneetiline meeskond lõpetas võre loomist ja lahkus Maa pealt 2002 aasta lõpus).

Uus informatsioon – see on see, mida Mööduva Veenuse poolt võimaldatud energia abil ja avanenud kaheksaaastase akna aegu, kirjutate planeedil ümber mees/nais tasakaalustamiseks.

On kätte jõudnud aeg mõista…, on kätte jõudnud aeg rahuneda maha.

Keegi kostab: „Kuidas saame olle rahulikud, kui uudiste voog takistab seda? Pole ju midagi peale halbade uudiste! Raske on keskenduda peentel asjadel, kuna ümberringi käib selline emotsioonide tants.“

Teil on õigus!

Aga kuidas oleks sellega, kui lülitaks uudised välja!

Kas olete teadlikud, et kuulates oma kõrgtehnoloogilisi uudiseid, te muutute planeedil toimuva negatiivsuse osaks?…, et teie maine täiuslik informatiivne süsteem – on vahetu ja otsene juht inimeste teadvusse, kes mõtlevad lapse kombel?

Süsteem dikteerib teile, mida peate tundma ja kuidas reageerima dramaatilistele sündmustele planeedil, kuid ei soodusta teie intellekti ja loogika arengut…, selleks kaasatakse ka negatiivsete häälestustega muusikat, et hoida teid madalal!

Neis uudistes ei anta teada headest sündmustest Maa peal… – Indigolike olevuste arengust… uuest kättesaadavast energiast… võimalusest tervendada Maad!

Kuid see on osa teie kultuurist ja inimloomusest, mis mässib inimesi kleepuvasse pooltõesse, ning sunnib hirmu eest pugema peitu teki alla.

Mida siis teha?

On kätte jõudnud aeg lõpetada mõtlemise inimese moodi, ning saada selleks, kes olete tegelikult – puhtaks Lemuurlaseks ruumidevaheliste omadustega.

Need on need, kes aitavad teil kirjutada ümber planeedi Kristallvõre…, need, kelle tarkus räägib, et teie kõigiga on toimumas midagi ebatavaliselt head ja otse nüüd! Toimub vihkamise ja kurjuse väljavahetamine tasakaalu vastu, ning algab protsess, mis muudab teie tuleviku.

Kas pole huvitav, et paljusid vastsündinuid nimetatakse Kristalllasteks? Mida on neil ühist teiega?

Krayon pole kunagi rääkinud Kristallsetest Lastest, kuid nüüd räägib!

Metafooriliselt – nemad on osa Gaia enda poolse Kristalli ümberkirjutamise protsessist.

Kes nemad siis on, keda nimetasime täna?

Nemad on tasakaalustamise asjatundjad!

Me oleme palju kordi rääkinud Indigo lastest. Need, kes praegu on sündimas, on „uut tüüpi teadvusega“ lapsed, kaasaarvatud kõik alagrupid.

Neil on palju nimesid, kuid kõik tähendavad üht – „muutuste sõdalased“.

Vaadake neid, kui rahu võitlejaid, kuid teadvusega, millist te ei oodanud.

Ärge oodake neilt allkirjade korjamist ja avalike ürituste läbiviimisi.

Ärge oodake, et nemad hakkavad kuulama ära kõike, mida tahate neile ütelda, või saate suunata neid sinna, kuhu vaja seda teil.

Neis pole midagi, mis oleks omane olevale teadvusele.

Mu kallid, selles seisnebki nende erinevus teist.

Vaadake, nemad on tulnud juba tasakaalustatuna; vasak/parem – mees/naine.

Nemad on need, kes olid valmis Veenuse tulekule.

Kogu inimkonnast nemad on need, kes on kõigist varem kooskõlas Veenuse Möödumisega.

Nemad on need, kes on ootel, et saada liidriks sellel kaheksaaastase akna aegu.

Vaatamata sellele, et nemad on veel väga noored (ärge neile rääkige sellest), astuvad parema käe kõrvale nende juurde, kes hakkavad juhtima riike, ettevõtlusi…, ja neile, kes alustavad kontinentide tervendamisega.

Pöörake tähelepanu nende mõjule, siis imestate…

Ehk meenub teile siis, et saite seda teada siin.

 

Teie panus kõigesse sellesse

Olgu, Majakas, töö on ootamas sind?

Torm on lähenemas. Pärast veel.

Kuid sind see ei häiri…, kas pole?

Eelmine kord meie kohtumisel ütlesime: Majakad tormi ei karda – nemad on selleks loodud.

Majakad on kindlad…

Kui pilved hakkavad tõmbuma mustaks, siis ütlevad:

„Egas midagi, on kätte jõudnud aeg. Lootsin, et seda ei tule. Ilm oli liiast kaua ilus.

On kätte jõudnud aeg teha tööd. Vaja süüdata tuli, et valgustada teed!“

Te valgustate üha rohkem ja rohkem pimedaid kohti planeedil.

Vaat, mis toimub, kui süttib valgus.

See, mis on määratud olema igaveselt pimeduses, ei kannata valgust…, ta roomab minema, püüdes leida teine pime koht, et pugeda seal peitu.

Kuid tänu sellele, mis on toimumas planeedil, pimeduse kohti jääb üha vähemaks ja vähemaks.

Kui need energiad saavad valgustatud, nad jäävad valiku ette: kas jääda, või lahkuda?

Nemad on sunnitud võitlema, et jääda pimedusse.

See on toimumas sellel planeedil.

Armastuse Jumalanna astub maa ja päikese vahelt läbi.

See annab võimaluse muuta planeeti…, mõelge sellele!

Mõelge ühtsusele, et viia täide see, mida pole veel planeedil olnud.

Vaadake teisigi tasakaalu atribuute, et ka nemad saaksid tõsta pead.

See algab alati problemaatiliselt, kuid te ei oodanudki midagi muud?

See on see, mis juhtub, kui kujuneb kuristik uue ja vana vahel…, millest me räägime juba üle 15 aasta.

Kas mäletate sõnu: „Ja siis avaneb kuristik, suurejooneliselt ja suursuguselt, ja tekib lõhenemine polaarsusteks, ja kerkib inimeste ette valik – jätta puur, või lahkuda maalt“.

See lahing on alanud.

See on sõda vana ja uue vahel – tähtis ümberpöörav sündmus planeedil…, ja teie olete nende keskmes, ning hoiate käes valguse võtmeid.

Me oleme rääkinud, et mõned lahkuvad kiiresti, et tulla tagasi Indigodena ja Kristallsetena…, ja see on nii!

Me oleme rääkinud, et suured mehed ja naised, kes on tasakaalustatud ja valmis, teevad suurepärast tööd, kui Valguse Töötajad – lahkuvad…, nii ka juhtus.

Te võisite nende naasmist jälgida kolme kuu pärast! Kolme kuu!

Selles ongi vahe olnu ja oleva vahel.

See on vaimne sügavus, mis võib teid ära hirmutada, kui vaadelda seda sellest kõrgusest, mida olete saavutanud ja mida olete varem õppinud.

Mu kallid, see ongi meistri töö…, õpetaja töö!

See räägib selle tähtsusest, mis on Maa peal toimumas.

Majakavaht tormab mööda trepiastmeid üles, süütab valguse ja kisab lainetele: „Tulge! Te ei suuda muuta seda, milleks olen siin! Ma olin siin siis, kui majakas oli ehitatud ja ma olen aastatega teda võimendanud. Nüüd ta on tugev ja te pole võimelised teda purustama. Teil ei õnnestu kustutada tema valgust. Ei miski saa kahjustada seda püha laeva!“

Nagu näete…, majakavahil on teadmisi…, teadmisi ja tarkust, mis on seotud valgusega…, ja muidugi, midagi veel!

Viimastel aegadel ta näeb välja rahulikuna ja kindlana, ta on kuulamas kaunist laulu.

Ja nüüd, kallis Inimene, oleme lähenenud meie mõtiskluste mõistmisteni.

Kõigest ainus mõte saaks ütelda Veenuse ja teiste planeetide suurusest, Maa ajaloost, ning ka sellest, miks oled siin!

Kõigest ainus mõte!

Kuid, kui sa lahkud siit saalist, sa jätkad ülsande lahendamist – ühe jala asetamist teise ette…, nii laskud kord sellest mäest teisena.

(Pöördub saali poole) Häälestu laulule, mis on kõlamas, ning alusta erilise aktiveerimisega.

Kui sa täna pole midagi saanud, siis tahaks, et sa mõistaks – te olete kogunenud saali, kuulate, või loete selleks, et avada end ruumidevaheliseks aktiveerumiseks.

Järgmisel kohtumisel räägin teile DNA kihist, mida aktiveerite ja nimetame selle nime ja numbri.

Edaspidi tuleme veel kord selle juurde, kuna tegelikuses kihid aktiveeruvad paari kaupa.

Selle põhjuseks, et olete nüüd avatud nende teadmiste jaoks, on see, et tõepoolest lahkute sellest saalist sootuks teisena, kui tulite (silmas on peetud uusi mõistmisi).

See pole doktriin, ega reeglite kogumik. See pole pikk juhendite nimekiri, mis sai edastatud kanalduse teel.

Te saate vastuseid ruumidevaheliselt, kuulates isiklikku laulu, mida laulavad väga vaikselt need, kes teab ja armastab teid, ning keda kutsutakse Looja Pereks.

Just seetõttu õpite olema vastuvõtlik ja olema teadlik oma jumalikust olemusest..., te saate vastuste voogu alateadlikult.

Lõõgastuge.

Lõpetage reaalsuse lükkamist, mis on teie arvates teie ees…, vastupidi; lubage perel teha tööd teie hüvanguks ja seda reaalsuses, mis pole nähtav. Tingimused selleks on nüüd – ideaalsed.

Ärge ahastage selle pärast, mida näete planeedil toimumas!

Võtke seda kui globaalset häälestust.

Ega te ju murra käsi, ega kurvasta iga puu pärast, mis on murdunud tuule käes?

Või, olete teadlikud aastaaegade vahetumise põhjusi?

Võidelge rahu eest Maa peal!

Las uus Jeruusalemm avaneb teie ees järgneva nelja aasta jooksul, ning loob aluse aasatale 2008.

Seejärel hoidke oma valgust kõrgel, olge kindlameelsed võitluses, kuni aastani 2012.

Mõistke ühte: pimeduse lahkumine tähendab alati valguse tulekut!

Ületa see lahing, kanna oma valgust, kuid ole rahulik ja kuula laulu…, mis on hell, tugev ja sihipärane!

Kuulake uue energia laulu, jumalanna laulu, mis kannab tasakaalu…, see on ka teie Lemuurliku pere laul, mis on tulnud, et täita teid armastuse lüürikaga.

Olge kindlameelsed ja teadke – TEIE olete Looja!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Akaši ring

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Olge minuga, ning tunnetage selle energia tõesust, mida tunnete.

Teid on siin üsna palju.

Inimolevused, kes võtavad osa sellest kehastusest, ning on istumas täna siin toolidel, tõepoolest pole teadlikud, mis on nende ümber…, pole teadlikud enda isikliku Akaši Kroonika päritolust, ega tea paljumõõtmelistest energiatest, mis ümbritsevad neid.

Igaüks teist on juhtunud siia kohta, et saada teada Perest enam.

Olge hetke minuga ja peatage kõik saadud maised ettekujutused puhtast armastusest, rahust.

Peatage hetkeks elu mõistatused…, ja hetkeks kõike, millega on hõivatud te aju…, ja seda, mida nimetad teadlikuks tunnetuseks.

Inimolevus, sa oled pidevas töös…, see on su ellujäämise osa…, see on koostöö sellega, mida nimetad eluks.

Just seetõttu ma palun peatada seda.

Pilt on veelgi laiem ja sinul on selle jäljend – vaat, mida ma tahaks esitada sinule.

Nüüd ma esitan selle metafoori kujul taas…, mis on üheaegselt reaalsus, kui ka samaaegselt – selgitus.

Kujutage ette meest vangla kambris ja seda, mitte eriti kaugetel aegadel. Ta kirjutab seal oma sõpradele sellest, mida on avastanud ja mis on vapustanud teda.

Vanglasse ta on sattunud oma usu tõttu.

Ta tõstab armastuse ümber siiski liigset kära…, armastuse ümber, mida oli leidnud, ehkki noil aegadel oli lubamatu kalduda normidest kõrvale.

Tal pole aimu, kas ta pääseb vanglast ja pole aimu, kas jääb ellu.

Ta peatab omad mõtted, ning kirjutab oma sõpradele tema ees lebaval pärgamendil. Tema sõnad on kaunid. Ta pole kunagi mõelnud endast, kui kirjanikust, kuid sõnad voolavad südamest.

Ta kirjutab sõpradele: „Ma olen leidnud rahu ja olen täis rõõmu. Ma avastasin selle, mis on Jumalaks. Ma leidsin tõe.“

Ta ergutab isegi neid, kes pole vanglas, kutsub neid kiikama seesmusesse, ning leida seal Jumala.

Ta kirjutab oma enda sõpradele Korintoses ja Efesoses ja tema nimeks on Paulus.

Ta kirjutab inimesest, kes on surnud enam, kui 30 aastat enne teda ja kelle õpetus on näidanud temale teed…, ta polnud isegi tuttav temaga isiklikult.

See, kes kirjutab, oli Saulus Tarsosest, kaupmees.

Teel Damaskusesse tal oli nägemus, kus ta kohtus inimese energiaga ingli kujul. Ta oli sedavõrd pühalikus energias, et see sundis kummarduma ja laskuma põlvili, ning ta tunnetas, et see oli jumalik, kuid samas ta teadis, et see on nägemus.

Tema sõnu võib tänapäeval lugeda Pühakirjades, nagu te neid nimetate, või mõned nimetavad neid Jumala Sõnaks.

Kuid siiski, ma ütlen teile, et Jumala Sõna oli sel juhul Pauluse sõnumiks ja tema kirjadeks oma sõpradele.

Kõik Pühakirjad planeedil, igaüks neist, on kirja pandud Inimolevuste poolt rõõmu ja tarkuse mõjul, ja selle mõjul, mis on jumalikuks energiaks.

Te nimetasite need dokumendid Jumala Sõnaks.

Millest need räägivad teile?

See on tõepärane kinnitus  sellele, et inimesed kannavad endis miskit, mis on suursugune ja Looja enda erilisus…, miski, mis on kaunis ja püha.

On olemas süsteemid süsteemide kohal, mis on täienisti varjatud ja sedavõrd, et näevad välja mingi nähtamatu puslena.

Sellegipoolest, nad on kaunid, ning kõik puudutavad teid.

See näiline headus, mida leiate kõikjal, mida võtate vastu, mida avastate, on absoluutselt reaalne.

On olemas eesmärk ja plaan.

See, mida nimetate Jumalaks ja Vaimuks – see on pere, ja samas heatahtlik voli, mida avastate; see on Jumala armastus, Ilmaruumi Looja valmidus tulla teie juurde andidega, armastuse ja eesmärgiga.

Looja poleks seda teinud, kui te poleks Loomingu osaks.

Osa sellest on teis, igas kaksikspiraali eraldi olevas osakeses, ning see on püha.

Paulusel oli kanaldus, seetõttu see, mida ta ütles välja, loetakse tänapäeval aukartusega, ning peetakse autoriteetseks.

Kuid sellegipoolest, kõik, mida ta tegi, vaid kirjutas kirju sõpradele, mis on teada tänapäeval kui kirjadena Korintlastele ja Efeslastele.

Paulus polnud teadlik heatahte voli süsteemist.

Kõik, mida ta teadis, siis vaid, et ta oli hellalt armastatud, ning sellest oli temale piisav.

 

Akaši ring

Tahaks rääkida teile heatahtliku voli süsteemist, ehkki ta on keeruline, kompleksne ja täis head tahet, eesmärki ja armastust.

Ma hakkan nimetama seda Akaši ringiks – Akaši süsteemiks.

Akaši: mõneti seda mõistet määratletakse kui salvestist kõigest kogu ilmas.

Need salvestid pole vaid teist, vaid ka Gaiast endast.

Võiks ütelda, et Akaši – see on salvestused kõigest planeedil, kaasaarvatud planeedist endast.

Selles süsteemis on olemas piirkond, mida nimetame Akaši ringiks.

Loomise Koobas – selline oli nimetus, mida andsin, esitades selle piirkonna hoidla atribuute.

Sellest oli teada paljudes vormides ja on räägitud, kasutades teisi nimetusi.

Tegelikult sellel polegi nimetust, sest see on süsteem, aga mitte koht, ehkki hõlmab teatud kohta. Kohta, mis on täis ilu, maa koore all – võiks ütelda, et veel isegi sügavamal.

Mõõtme ruumis, mida inimolevus ei saa leida, ega näha, on püha piirkond, mis ongi Akaši piirkonnaks. Tal on kristalliline loomus, kuid seda pole võimalik välja arvutada, ega ära tähistada.

Kvantilises olekus kristalliline struktuur on olemas iga eraldi oleva hinge jaoks planeedil, mis on kunagi olnud siin, või kunagi tuleb siia. Kõik on olekus „nüüd“ ja esindatud väljaspool aega, kuid siiski aja potentsiaali vormis.

On olemas plaan – tuleku ja mineku plaan. See on olemas ja see on struktuur, mis on ootamas hingi, et täita neid, ning ka neid, kes tulevad muudest kohtadest ja esmakordselt astuvad maisesse eksisteerimisse sellel planeedil. Te ei ole võimelised visualiseerima neid.

Ja, te saaksite paigutada seda kolmesse mõõtmesse, kuid see poleks enam täpne.

Ega see saagi olla täpne.

Kõik, mida te peaksite teadma, siis on see, et ta on olemas! Seda võiks nimetada Akaši arvestuseks.

Üks hing igale kristallilisele objektile, ning neid on siiski lugematu hulk.

Te võiksite ütelda ette: „Oota hetke. Seal peaks olema neid kristalle miljardeid. Miks ei saaks neid kokku lugeda?“

Taas ma vastan sellele metafooriga…, kui oleks supp, kuidas saaksite kokku lugeda soola hulka selles? – küsime nüüd vastu. Kuidas saaks hulgaga määrata selle maitset?

Selline on kvantiline olek, mis hämmastab Inimolevust…, te püüate isiksustada, eraldada, märgistada, määrata hulgaliselt, ning lugeda kokku – armastusega ei saa seda teha.

Kuid ma siiski ütlen teile, et igal ühel teist on olemas kristall.

Ühel Vaimul saab olla palju elu jooni.

Vana Vaim, kuula: sellel planeedil on sinu jaoks üks määratletav, energeetiline, kristalliline, kvantiline allikas, mis ühendab sind Gaiaga. Ta on sügav ja kujutab endast elu ringi.

 

Põhjused?

Miks arvate, et see oli loodud koopa taoliselt?

Miks see peaks olema Gaia all?

Miks see peaks olema Gaia seesmuses, kui selleks poleks põhjust?

Kas mõistate, et see kaasab kogu Maad…, ta peab seda tegema!

Kas pole huvitav, et iidsed olid teadlikud kõigest sellest?

Esimene, mida teeb iidne, kõige kaugem teie eellastest – ta mõistab maad.

Vaadake põlisrahvaid, kes on elanud selles piirkonnas.

Esimesena, mida nad tegid…, pakkusid kingitust Maale.

Põlisrahvad üle kogu planeedi mõistavad tänapäevani seda süsteemi. Neile Maa on elus ja on Emana.

Maa, kui ema, kindlustab neid toiduga.

Seega, esimesena, mida tehakse, on tema austamine ja andide andmine temale.

Kui Maa on Ema, siis kuidas on eluga maapeal?

Järgmisena, mida te teeks, kui oleksite põlisrahvad, siis avaldaksite austust sellele elule.

Võimalik, et see asub metsas hundi, karu, kopra, või oppossumi näol. Kõik nemad on elulise jõu osana, nii teie, kui ka Gaia omast…, ja see on süsteemiks, mis arendab vaimsust, millest te pole teadlikud.

Ring on teie olu põhjuseks. Põlisrahvad olid sellest teadlikud.

Kas teie arvates põlisrahvad kandsid nahku ja karusnahku sooja pärast? Jah, ja ei!

Enamus juhtudel seda tehti au märgiks. Nad kandsid neid pea peal, andes sellega au metsale, puudele ja loomadele. See oli planeedi, maa…, ja süsteemi pühitsemine.

Kõik ajalised elujooned, mis olid kuna-iganes teil, on jäädvustatud kaunis ja paljumõõtmelises energias ühel kristalsel objektil. See on osa teist, mis on arvestuse objektiks koopas.

 

Kuidas töötab süsteem

Nüüd kuulake.

See objekt eksisteerib teistega kõrvuti – miljardite taolistega, kui vaid isiksustate neid.

Kristallsete objektide vahel on olemas interaktiivsete energiate kooslus…, seega, kui te tahaksitegi neid rivistada järjekorda ja nimetada neid „Hingedeks“, ning, teete neile täkkeid, et saaks nimetada neid „kristallide tükikesteks“ – kuid nad pole siiski selle kohased. Nad on koos, ühes süsteemis, ning muundavad teine teist.

Me pole seda kunagi varem arutanud, sest see on väga keeruline.

Kuna te siiski läbite elu jooni kahasse teistega, siis teie energiad mõneti ristuvad, mida meie nimetame kokkusulandumiseks, seetõttu need muutuvad millekski muuks.

Üks muutub kaheks! Kaks muutub neljaks!

Pered, kes teevad koostööd karmalistes vahetustes, eriti vanas energias, tegelikult muudavad selle süsteemi kristallide osi…, osi, mis näiliselt pole omavahel isegi seotud.

See on üks suurematest pusledest, mida olete kunagi näinud. Inimlikud pusled.

See selgitab sünkroonsust! See selgitab alateadvust ja see toimub ühiselt Gaiaga.

Gaia on teadlik, kes on siin ja Gaia reageerib teie teadvusele, mis on olemas planeedil, teie isiklik, teie vaimu kehastunud väljendus selles elus.

See on keegi teie näoga, mis on temas otse nüüd.

See on see, kelle aktiivne teadvus on võimeline muutma seda, mis on toimumas planeet Maaga.

See on see, mida näeb Gaia.

See on see, mida muudate teie.

Oleme rääkinud teile, et muudate planeedi Kristallvõret, ning tuleks ütelda, et te tõepoolest modifitseerite ja suunate energiat Loomise Koopasse kõige sellega, mida te ka ei teeks.

See on siiski – süsteem, keeruline kompleksne süsteem.

 

DNA

Te kannate oma DNA’s isiklikku Akaši salvestust kõigest, mida olete planeedil teinud; palju kordi olete olnud siin; millised on olnud energiad; mida olete läbi elanud!

Vanadel Vaimudel on miski, mida harva juhtub olema kellegil Inimolevustest…, ja pole kellegil, kes on esmakordselt jõudnud planeedile.

Teil on igast elust iga eraldi olevast energiast salvestis, mis jääb teie DNA’sse.

Kuid samas, need pole iseenesest esindatud järjepidevusena, mida saaks maha lugeda Akaši lugejate abil.

Need, kes loevad maha seda, mida nimetate eelnevate eludena, loevad maha energiaid, aga mitte eelnevaid elusid, kuna kõik on pinnapeal, segi lööduna – valmis ära nägemise ja maha lugemise olekus.

Kõige sügavam eelmistest eludest, mis on teil kunagi olnud, asub kõige peal…, ka kõik eelnevad elud on samuti seal koos. Pole mingit hierarhiat.

Inimesed tahavad näha neid, kui sündmuste jada, mis on korraldatud tärminite järgi…, seega, näevad neid järgnevatena üks teise järgi.

Inimesed pöörduvad eelmiste elude lugejate poole ja ütlevad: “Ilmselt võimalus saada eelmist elu kätte on seda kallim, mida vanem on soovitud elu?“

See on naeruväärne! See on lineaarne mõtlemine.

Paljud teie seast just praegu olete äratamas oma kõige sügavamat elu, mis on teil kunagi olnud – kõige esimest, Lemuuria aegset elu.

Lemuuria, kui vanim, eksisteeris tuhandeid aastaid ja oli kõige püsivam tsivilisatsioon planeedil.

Sellel pole ajaloolist kinnitust, kuna ta on igaveseks maetud Vaikse ookeni mäe jalamil, kohas, mida nimetate Havaiks.

Selliselt oli kavandatud.

Inimkond ei tohi avastada asju, mis on loomise ajaloo osaks…, see avaldaks teile mõju…, see oleks andnud teile ülemäära palju informatsiooni.

Mõistatus seisneb järgnevas: Kas olete suutelised leidma seda, mis on peidus teis endis?

Seda uut energiat võiks vaadelda kui sibula koore kihti, mida kooritakse mitte üksi planeedilt, vaid ka teilt endilt.

Kihid eemalduvad…, seega, olete võimelised nägema, mis on teie Akašiks.

See selgitab, miks nii paljud teie seast, olles käesolevas nihkes, hakkavad tunnetama palju uusi asju.

Kas võib olla nii, et te tõepoolest olite võimelised tegema mõningaid neist asjust?

Vastuseks on – Jah!

Kui paljud teie seast tunnevad nüüd enda seesmuses Šamaani olemasolu?

Kui paljud teie seast hakkavad teadvustama, just endas nimelt, vana vaimu olemasolu?

Mõningad teie seast hakkavad reaalselt avastama endas talente, mis olid peidus.

Mõiningaist teie seast saab see, mille nimeks on – kirjanik, vestja.

Kõik oskused, mis on loomingulised – muusika, kompositsioon, kunst, värv, disain…, on teie osaks.

Olete teadlik, et see kõik on teis olemas!

 

Soo ümberlülitus

Vanad Vaimud, lubage teile ütelda üht-teist.

Kui olete küllaldaselt vanad, siis see käib teie paljude kohta, – te olete olnud kõigena.

Kas kuulete mind? See on igaühe kohta teist…, olete esindanud mõlemat sugu.

Igaüks teist on olnud selleks, mida ma nimetan mõistega „mees ja nais vaheline“, aga see tähendab, et teil kõigil on olnud soo ümberlülimised.

Kas teate, mis toimub siis, kui jõuab kätte soo ümberlülimise aeg? Me oleme seda varem arutanud.

Teil on olnud kümneid kehastusi ühes ja samas soos…, te olete sellega harjunud…, teil on olla selles mugav…, võimatu ette kujutada, et olla veel kellekski teiseks.

Kuid on käes aeg vahetada sugu…, selleks kulub umbes kolm kehastust, et harjuda sellega.

Kolme kehastuse jooksul teil ilmneb see, mida nimetan „sooliseks segaduseks“.

See ei peaks teid segadusse viima…, see on täiesti normaalne, ehkki ühiskond näeb selles sageli ebanormaalsust.

Ma olen siin ja räägin teile, et te kõik olete sellest läbi käinud. Te kõik! See on see, mida on Vana Vaim teinud. See on osa süsteemist!

Lubage rääkida teile ringist, mis on antud Loomise Koopa poolt, ja milles on Akaši salvestused kõikidest asjadest, kõikidest eludest ja kõikidest hingedest.

Kui astute kontakti Gaiaga läbi Kristallvõre, siis väljute Maa kõige ülemisse kihti koos oma Akaši salvestusega ja oma DNA’ga, siis te kasutate informatsiooni, mis on teie seesmuses…, sellega ring sulgub.

Kui te oma teadvusega ja tegevustega mõjutate Kristallvõret, siis see muudab Loomise Koobast ennast.

Mu kallis, kõik on ringi sees. See on kaunis. See on interaktiivne.

Mul polegi midagi enamat selgitada, ehk, kui arvata välja see, et mida kõrgemalt vibreerite ja mida enam kasutate seda, mida teate planeedil, seda enam see muudab planeeti.

Loomise Koopa sisemuses toimub miljardite hingede energiate kokku sulandumine ja miljonite nende omade, keda veel pole selles olemas…, see mõjutab neid endid samuti.

Ma ütlen, miks!

Sest te muudate siiski tulevikku, tehes tööd minevikus…, te muudate nende koosseisu, kes hakkavad saabuma, ning mida nemad hakkavad tegema ja milliseks muutub nende teadvus.

See, mida teete täna, külvab rahu seemneid Maa peal, seega, neil, kes on sündimas, saab olema see, mis on teil olemas…, ja veelgi sügavam sellest, mida teate teie.

Kas mõistate, millest ma räägin?

Ehk on kätte jõudnud aeg lihtsalt peatuda, ning ütelda: „Tänan sind, Jumal, selle eest, et ma tean seda, mida ma tean!“

Ma tahaks, et lahkudes siit, te saakite midagi teada: Te olete paljuski ületanud kujuteldavaid piire, seega teil on õigus hoida oma pea kõrgele tõstetuna.

Tegelikult te pole teadlikud, mida olete ära teinud.

Mõned ehk nimetavad seda ohverduseks, aga meie nimetame hoopis otstarbekuseks.

Siin saalis on neid, kes on tulnud planeedile kindlal eesmärgil…, kõigest kolmeks kuuks, ning seejärel… surevad…, see, näiliselt, kisub ema südame lõhki: „No milleks on mul vaja üldse teha selliseid asju, nagu see?“

Ma vastan teile: See on selleks, te teie, Ema, leiaks Jumala…, vaat milleks. Teisiti ta poleks saanud seda teha.

Ta pidi sattuma kõige suurema pimedusega kohta, et testida end, ning väljuda sealt Valguse Töötajana.

See on olemas Akaši salvestuses!

See on energia, mis asub Kristallvõres!

Kas teie arvates Jumal pole sellest teadlik?

See on süsteemi osaks.

Oo, jaa, ma tean, kes on siin. Ema, sa ehk olid teisel pool sellest…, nüüd sa tead! Ehk oled just seetõttu siin toolil.

Kas te arvate, et me ei tea, kes on siin?

See on suurejooneline!

Te nimetate seda ohvriks, kuid see pole nii.

Olete siin vaid kolm kuud…, ja seejärel lahkute tagasi koju…, ning taas tulete – sageli taas sama ema juurde. Selles ongi süsteem! See on kaunis.

Hinge salvestusi on hulga vähem, kui te arvate…, see vaid seetõttu, et te tulete tagasi.

Kui palju inimesi on Maa peal? Kui palju inimesi on olnud Maa peal?

Millest koosneb selle vahe?

Palju enam, kui on Loomise Koopas, sest te tulete ikka tagasi.

Tõepoolest, maa elanikkond suureneb märkimisväärselt.

See tähendab, et pidevalt peavad ilmuma uued inimesed…, ja need ilmuvad.

Kuid Gaia teab, kes tulevad.

Selle Ilmaruumi Jumala Osad teavad, kes tuleb.

Vanad Vaimud teatud tasandil teavad, kes tulevad.

Just sellest tahtsin teile kokkuvõtteks ütelda, ning selles just ongi kaunidus.

Peatuge nüüd hetkeks…, ma tahaks viia teid mõningasse kohta!

See on kaunis planeet, lahkhelisid sellel planeedil pea üldse pole olemas.

Jaa, on olemas mõistmiste lahknevusi, kuid lahkhelisid polegi kuigi palju.

Selles kohas on olemas vaid mõned kontinendid, mis on piiratud vetega.

Juba sadakond aastat pole seal olnud sõdu.

Selle planeedil pole mõned kõiges alati ühisel nõul, kuid nemad ei tapa enam teine teist.

Olete suutelised kujutama sellist kohta?

Ja, teatud disbalanss on olemas, sest eksisteerib vaba valik. Kuid nemad hoolivad teine teisest ja enam ei tapa üks teist.

See pole variant, kuid seda vaadeldakse kui barbarlust. See pole ühiskonnale vastuvõetav, nagu teilgi on vastuvõtmatu lõigata käsi otsast teie lapsel, kui ta midagi varastab.

See on barbarlus, ja see pole valgustunud ühiskonnale väljapääsu variandiks.

Tahaks tutvustada teid selle kohaga…, selle koha nimi on planeet Maa. Ta kujutab endast nende tulemit, kes saabuvad Koopasse.

Läheb tarvis nii palju põlvkondi, kui läheb, sest seemned on külvatud täna. Kõik see hakkab toimuma aeglaselt…, te olete alles alustanud sellega!

Te ei suuda seda mõista?

Te ju ei kavatse alustada veel ühte maailma sõda…, te lihtsalt ei kavatse.

Te ei saa…, süsteemis on liiast palju heatahte voli – sedavõrd palju, et hakkate ise olema selle osana.

Jaa, see pole seni veel selle sarnane. Vaadake uudiseid!

Te olete üleminekul vanast energiast Inimese teadvuse taassünnile.

Vana Vaim, sa ehk tulid selleks, et viia täide selle, millest su eelkäiad said vaid unistada?

Jaa, kuid kui palju põlvkondi läheb selleks tarvis?

Sellel pole tähtsust…, see liigub aeglaselt, kuid vajalikus suunas.

Kas tuleb sõdasid? Muidugi.

Lõpuaja protsessis vanad energiad hakkavad domineerima, ning teatud kohad hakkavad naasema pimedusse…, see ongi see, mida teeb pimedus.

Kuid valgus võidab. See toimub aeglaselt, peab mööduma põlvkondi, et tuleksid uued lapsed.

Täiskasvanuil keskeas on raske elada üle teadvuse taassündi.

Kes on siis need lapsed, Vana Vaim?

Sa ise! Näed selles ringi?

See, mida sa preagu teed – see on seemnete külvamine…, seega, kui naased tagasi, siis saad kasta need üle Jumala armastuse iluga, sellega soodustad nende kasvu.

Te olete iseenda eelkäiad, seega, tulevikus olete te ise.

Ma poleks teile rääkinud sellest, kui see poleks nii; kui seda poleks plaanis; kui see poleks nähtud ette palju aastaid tagasi.

Kallid, siis poleks Krayonit, kes räägiks teiega praegu, kui poleks seda, mida olete ära teinud.

Mind poleks siin, kui teid ohustaks enesehäving.

Mind poleks siin, kui Maa oleks kavatsenud teid hävitada.

Kas kuulete mind?

Teil on vaba valik, te võite teha, mida soovite – igaüks teist!

Kuid te olete juba joonest üle astunud, mille taga potentsiaalid juhivad heatahtele; mille taga Inimese loomus hakkab muutuma; mille taga hakkab ilmnema see, mida soovite – selles on vaid aja küsimus.

Võtke vastu see, mida olete selgeks saanud sellel päeval, selles ruumis, ning tehke koostööd teisiti, kui olete varem seda teinud.

Ärge unustage, kes te olete.

Ma ütlen miskit, mida pole varem rääkinud…, mõistke seda täna esitatud kontekstis.

Kõigest kaks sõna – OLGE UHKED!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

                                            Uus tervendav energia

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ma mõndagi tean…, ehk taipate, millest ma räägin?

Ma tean, kes on siin ja tean põhjusi, miks nemad tulid siia.

Ma tean neid, kes loevad praegu neid ridu.

Mõned siin olijaist kahtlevad selles, et ingellik olevus võib asuda Inimolevusse, ning sellisel viisil edastada sõnumit.

Te kahtlete selles, kuid, kui küsin teilt „Kas usute armastusse?“, te vastate: „Muidugi, usume, sest tunnetan seda enda ümber.

Mu sõbrad, siis uskuge ka ülejäänusse, sest see, mida näete, on Ilmaruumiliku Armastuse armastuse protsess.

See, mida tunnetate, on suure süsteemi osa, kus armastus väljub füüsikale teadaolevatest piiridest.

Isegi teie kvantilised hologrammid vastavad Krayoni ilmumisele.

On olemas sidemeid, millest on rääkinud teie õpetaja Peggy (Jutt käib Peggy Phoenix Dabro’st, kes just lõpetas ettekande jumalikest sidemetest). Need on sügavad sidemed.

Nüüd palun luua side minu ja enda vahel.

Kas oleme seotud omavahel?

Kas see on oluline teile?

Hästi, aga nüüd lubage mul lõpetada oma jutustuse.

Kas arvate, et kuulete täna midagi veidrat?…, kas-või, näiteks, selle edastuse näol?

Kui te poetaks oma südamed vaid veidike ja laseks sinna seda, mida räägiti teile täna, siis näete meie vahel olevaid kosmilisi niite…, siis meenutage ka mind.

Ma olen see, kes saatis teid eesriide tagant veel enne, kui kummardusite sündimise tuultesse, et ilmuda planeedile. Ma olin teiega.

Enne seda, kui lükata eesriie kõrvale ja osutuda seal, kus praegu olete, te puutusite kokku minu energiaga.

Ma võtan teid vastu ka peale selle, kui lahkute planeedilt ja tulete tagasi läbi Austuse Saali ja Loomise Koopa.

Kas mõistate, et Krayoni energia kuulub Gaiale ja on Peaingel Miikaeli pere osaks.

See on Ingli energia…, sama, nagu teie omagi.

Te kõik mäletate mind erinevatel tasanditel, aga need, kes võtavad kätte meie kirjutised, mida nimetate raamatuks, ning loete neid, võite ütelda: „Jaa, olen nõus sellega…, ma mõistan kõike, ehkki ei mõista, miks…, kuid ma tunnetan selliselt.“

Ma räägin vaid seetõttu, et te mäletate mind!

Ka mina mäletan teid – just seetõttu olen siin.

Nii on tegevuses meie vahelise kosmilise side niidid.

On kätte jõudnud imeline aeg!

Kunagine mõte sellest, et Inimolevus sulandub vaimuga kokku otse kõigi ees ja keegi pole sellele vastu, näis võimatuna.

Minevikus sellist asja pidi tegema kinniste uste taga, just jälitamiste pärast sellesse mitteuskujate poolt.

On ikkagi palju selliseid, kes ütlevad, et meie kanaldus on saatana kätetöö, ehk, nagu öeldakse: mustad lood.

Sellised inimesed jäävad Jumala armastusest kaugele. Nemad vaevalt mõistavad, et Jumal, keda nad kummardavad, on suur ja… mõõtmatult suurem, kui on räägitud neile.

Nüüd olete siin, ning ma küsin teilt; kas mäletate mind?

Kõige raskemal hetkel on olemas uks, mida saaksite avada, ning ingellik energia, selline, nagu minul, hakkab voolama sealt teile peale…, koos sellega tulevad kõik abilised ja kõik energiad, mis olid teile lubatud.

Ma tean ukse avamise tehnikat ja selle õppimise etappe…, kuid kinnitan, see kõik pole miski, võrreldes ühe asjaga: kas teie usust on piisav, et meenutada mind ja meie peret?

Kui meenutate mind, siis, võimalik, et meenutate ka iseend.

Selles just seisneb kogu asja olemus.

Kes te tegelikult olete?

Kas olete võimelised meenutama, millised Krayoni omadused on olemas teil?

Kas mäletate ennast vägeva ingli osas?

Veidi lihtsustatult küll, kuid ma räägin, kuidas see oli…, sest Krayon, nagu teiegi, on grupiliseks olevuseks.

Te olite kogu oleva kosmilise mõistuse osaks. Kas meenub?

Hakake meenutama ja taastama kõiki niite, ning kindlasti tuleb meelde, kelleks olete.

Alles siis, mu sõbrad, saab teile kättesaadavaks meisterlikkus.

Teie isiklikus DNA’s on isegi kiht, mis aitab teil meenutada…, kas teadsite seda?

 Teie püha osa teist aktiveerub, kui lausute: „Kallis Vaim, ütle mulle, mida ma peaks teadma; ma olen valmis meenutusteks.“

Alles peale selle aktiveerub DNA.

Selles seisnebki vabavaliku püha süsteemi sügavus.

Te võite terve elu istuda ühe koha peal, korrates „Ma olen väga rahul oma eluga; ma olen rahul oma usu süsteemiga, mis pole sarnane teiste omaga ja ta sobib mulle.“

Ma ütlen: vaatamata sellele, teid armastavad inglid jäävad ikka teie selja taha seisma.

Pole tähtsust, kuivõrd olete oma mõtetes eemaldunud tõest.

Kui olete hakkama saanud sellega, mis oli teie võimuses – olete tunnistanud Looja olemasolu – Inglid ongi juba teie kõrval ja armastavad teid kõvasti.

Kuid on palju veel kõike seda, mida tasub teil soovida. Selline sisutihe on elu.

Lubage meelde tuletada…, pöördugem koos oma iidsete teadmiste juurde; et teada, kuidas on asjad tegelikkuses.

Suur Gaia süsteem koosneb rea enrgeetilistest tsülklitest, igaüks pikkusega üle tuhande aasta.

Aastal 2012 on üks neist jõudmas lõpule, ning algab järgmine.

Iidsed oma kuu ja päikese observatooriumides teadsid sellest, ehkki mõnes asjas ka eksisid…, kuid peatselt saavad kõik korda seatud.

Kui uurite läbi Maya indiaanlaste energeetilised tsüklid, siis avastate informatsiooni Gaia pulseeringutest…, mis on ettevalmistuse perioodideks uutele vibratsioonidele, mille käigus peaksid realiseeruma paljude aegade jooksul kogunenud potentsaalid kõigest, mis on olemas planeedil.

Oleme juba rääkinud sellest, et aasta 2012 lõpetab väga pikaajalise tsükli, mis on kestnud enam, kui ühe tuhande aasta.

Ta kujutab endast üleminekut olekusse, mida Mayad, Asteegid ja Tolteegid nimetasid „Uueks Päikeseks“…, mis on Inimkonnale lubaduste ja lootuste ajaks, ning Gaia hakkab vibreerima sootuks teisiti.

Nüüd mõelge selle üle, mida on toonud teile Harmooniline Konvergents?

Te olite teel Armagedooni, mida nüüd ei tule, kuna ilmnes eriline energia.

Inimkonna lõpp oli lähedal, kuid oma vabavalikuga te ennetasite selle. Te saite hakkama ilma temata, sest te muutsite kõik.

Me pühitseme seda muutust pidevalt.

Me ei pühitse seetõttu, et Armageedon ei toimunud, ja kuidas te tegite seda…, ei, me rõõmutseme seetõttu, et te sedavõrd armastate planeeti, ning otsustasite koos liikuda Üleminekule aastal 2012 ja elada uuendatud Gaial.

Me pühitseme sündmust 11:11 seetõttu, et see kujutab endast Püha Valgust.

Siin on kerkimas esoteeriline küsimus:

„Kallis Krayon, kui Armagedon oleks toimunud ja Inimkond oleks kadunud, mis oleks toimunud aastal 2012? Kas oleksid siin kõrged vibrastioonid ilma Inimkonnata?“

Ma vastan: Gaia elab oma kella järgi. Selline energeetiline protsess oleks toimunud siiski…, sest see on seotud teid ümbritsevate tähtedega, planeetidega ja teie Päikesega.

Protsess ei sõltu Inimese vabast valikust, kuid on seotud temaga vaid siis, kui Inimesed jäävad siia.

Eksperiment jätkub, isegi kui see vajab uue inimese sündi.

Kuid need on siiski tühjad jutud…, eks ole?

Nüüd kõik on sootuks teisiti…, kas pole? On küll!

Mõned ehk väidavad: „2012 aasta üleminek on toodud aastale 2007.“

See pole nii, kella mehhanism on kella mehhanism…, ta on Päikese Süsteemi eksisteerimise üks osa ja on vastavuses pikaajalise kosmilise tsükliga.

Veelgi enam, selline väljaütlemine käib teatud inimkonna kohta – selle, kes on valmis vastu võtma 2012 aasta energiaid juba järgmisel aastal!

See käib küsimuse kohta teie reageeringust tulevatele muutustele…, kas pole nii?

Kristallvõre, mis seob teid otse Gaiaga, hakkab vibreerima kõrgemalt, sest seda mõjutavad need, kes on sellel valgustumise planeedil.

Sellest saaks rääkida sedavõrd palju, kuid kõik ei mõista seda.

Lubage ütelda vaid seda, et need, kes elavad praegu, teavad kõigist sündmustest oma süvateadmiste tasandil.

Teavad kõik, kuid mingit tegevust võtavad ette vaid mõned osad protsendist.

Pool protsenti oleks piisav selleks, et olla koostöös Kristallvõrega.

Vanad Vaimud on siin saalis ja neid ridu loevad Vanad Vaimud…, seetõttu ma küsin: kas tunnetate Lemuurlikke energiaid?

Tean, et tunnetate.

Vaat, kes on siin!

Oo, jaa…, te võite eitada selle rassi olemasolu, …siin on selliseid, kes väidavad nii.

Kuid ma siiski küsin: „Mis tähendab olla üks neist?“

„Minu kohta see ei käi, Krayon, ma pole üks nende seast.“

Aga…, mu kallid, teie oletegi… just nemad.

Pöörduge enda sisemusse, siis see meenub teile! Te olete…Vanad Vaimud ruumidevahelise tunnetusega, mis on tärganud selleks, et muuta seda planeeti.

Selleks te oletegi siin.

Just seetõttu istute siin saalis ja kuulate noormeest, kes pole täie aru juures. (Nii väidab Lee enda kohta).

Just seetõttu, et te teate sellest…, kas pole?

Mis muu saab hoida teid siin?

Mis on peamiseks põhjuseks, et olete tulnud siia saali, või võtsite kätte selle raamatu?

Ka teie vanusel pole siin tähtsust!

Ma tean neid, kes on minu kõrval.

Mul on teada, et mõned vaatavad peeglis endale otsa kahjutundega…, kuulen teie mõtteid: „Miks mina? Miks mina pean selliselt välja nägema? Miks nii? Miks mul juba need aastad? Minust oleks rohkem kasu, kui see oleks toimunud varem. Nooruses ma oleks teinud enamat; näeks paremini välja, oleks noor ja aktiivne.“ (Paus)

Tahaks, et te peatuksite hetkeks ja kuulaks mind.

Räägiks 10 000 inglist, kes armastavad teid sellistena, nagu olete…, otse siin ja praegu.

Selleks on põhjus, nagu kõigeks muuks.

Te saate teha tööd nii, nagu saate ja selles vanuses, millises olete, ning, kusjuures, näha välja nii, nagu näete…, olete vajalikud planeedile just sellisena, sest sellisena suudate saata valgust sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.

Ärge tehke otsuseid Jumala eest, et kus „valguse osakonna“ töös oleks teist enam kasu.

Tuletage meelde, mis oli kakskümmend aastat tagasi…, kas olete jäänud samadeks?

Kas olete midagi õppinud möödunud aegade jooksul?

Ehk mõnigi naerab enda kahekümne aasta taguse üle.

Ei…, seda pole vaja!

Olete saanud targemaks ja olete paremini valmistunud ette selleks, et kiirata Püha Valgust!

Suunake see kõigi poolt unustatud kontinendile…, Aafrikasse.

Te olete vajalikud seal otse nüüd. Otse nüüd!

Suunake Palestiinasse! Te olete võimelised.

Olete juba Majakas ja… meile on vaja teie tarkust.

Meil läheb tarvis isegi see, kuidas näete välja!

Pange tähele! Kõigel on oma põhjus!

Jumal tunneb teid ja armastab sellistena, nagu olete.

Kas pole veel meenutanud mind?

Ma olen rääkinud teile enne sündi, et selline asi võib juhtuda.

Ma rääkisin: „Vaata oma elujoont, oma eelsoodumust selleks või teiseks. Vaata, kelleks võid saada. See on suurepärane!“

Aga teie, siin istujad, hoopis ütlete: „Milles asi? See polegi suurepärane.“

Kuid meie vastame: „Oo, kõik on isegi parem, kui suurepärane:“

Te ei näe seda, mida näeme meie…, meie näeme, kes te olete, – läbi kvantilise hologrammi…, näeme teie mõjutust Kristallvõrele!

Jooksvad Ajad tahaks jaotada väiksemateks perioodideks…, 25 aasta kaupa…, mida nimetate põlvkonnaks.

Nende aluses puudub number 12, mis on enamustes vanades kalendrites, kuid me teeme seda, lähtudes olevast seitsme energiast.

Igasse põlvkonda on kätketud jumalikkus.

Pange tähele: Vahemikust 1987 kuni 2012 on 25 aastat.

Nüüd jätkake aastat 2012 ühe põlvkonna võrra, siis te märkate, et selle aasta numbriks on 11. [Loomulikult, Krayon räägib siin energiast 11 (nagu 11:11 puhul), aga mitte numbri väärtusest. Need on sellised asjad, millega töötasid Mayad… ajafaaside energiad. Sellegipoolest on huvitav näha, et 2037 on 12, seega, mahub mingil viisil 12 põhinevasse stsenaariumisse. Kõigil neil asjul on omad põhjused ja neist koosneb püha süsteem.]

Lubage rääkida perioodist, mille keskmes praegu olete. Teie kultuuris on selle nimeks Armageedon.

Pea 1987 aastani tervendused, mida olite palunud, toimusid vähearvuliselt…, ehkki maapeal oli tervendajaid ja meistreid, kuid võrreldes käesoleva aja võimalustega, siis oli Keskaegsus  (silmas on peetud 1960, 70, 80 aastad).

Kõik muutus teiseks 11:11 energiate ilmumisega 1987 aasatal (summaks 25, ehk, numeroloogiline 7).

Kõik muutus peale Harmoonilist konvergentsi, sest see oli selle tulemusena, et inimkond tegi otsuse liikuda tunduvalt edasi, ning kiirendada teadmiste, teadvuste ja energiate saamisi.

Sellega te praegu tegeletegi, ehkki nii mõnedki lootsid sattuda otse nirvaanasse!, aga sattusid hoopis… kooli!

Küsige õpetaja Peggylt – tema teab koolitusest.

Vaadake, läbi mille tuli temal läbi käia, et sattuda sinna, kus ta sai kätte võimaluse saada informatsiooni.

Peale puhastumist ta suutis häälestuda vastaval viisil ja näha niite (silmas on peetud kosmilisi energeetilisi niite, mis seovad teid kõiki omavahel kokku). Alles siis need ilmnesid tema jaoks – varem see polnud võimalik…, palju tõsisem energia kasutamine ja… seda õppetöö alustamiseks.

Ajalõik, milles te elate (alates 1987, kuni 2012 aastani) – on kõigest esimene trepiaste sellesse, mis tuleb „peale aastat 2012“.

Nüüd peate kindlustama ülekaalu kalde enda kasuks…, see toimub vaid siis, kui püstitate rahu Maa peal.

Keegi ehk ütleb: „Meie töö pole kuigi korralik.“

Lõpetage enese süüdistamise, vaid vaadake ringi.

Kes avas hiljuti pimeduse planeedil? Teie… ja teie kaasmõtlejad!

Kellest koosneb vaimne meeskond…, kes kiirgab valgust isegi siis, kui ümberringi on pilkane pimedus?

Teie!

Kes avastas vaenlase planeedil – vanu, väga vanu energiaid planeedil, kes tahavad pidurdada teid?

Seda tegite teie!

See on nende inimeste vaba valik, kes valmistuvad võitluseks Valguse ja Pimeduse vahel – vana energia uue vastu.

Need inimesed olete teie!

Ja, ees seisab võitlus, kuid seda pole vaja karta…, see on see, milleks olete sündinud.

Majakas, kui algab võitlus, siis Majakaiks saavad need, kes ütlevad endale: „Siin ta on. Aeg on valgustada.“…, need, kes ütlevad: „Ma olen loodud tormi jaoks. Siin ta on. Hakkame tööle.“

Majakad pole need, kes hirmust jooksevad kappi, et oodata seal tormi vaibumist; tormi, mille jaoks nemad olid loodud.

Võimalik, et see pole see võitlus, mida ootasite – Inimeste vahelist, mõõkade vahendusel ja vere loikudega.

See võib tulla sootuks muu võitlus…, see võib olla vaid metafooriline võitlus, mida oleme nimetanud isegi Mõõkade Sillaks!

Alates aastast 1989, kui me tulime ja alustasime kanaldamisega, me rääkisime võitlusest…, nüüd on saabunud selleks aeg!

Selles te olete ja – olete selle osa.

Teil on olemas 25 aastat selleks (1987, kuni 2012), et asuda genereerima oma valgust.

Me lubasime tõsta samal ajal planeedi energiat ja ilmutada uusi niite, et saaks võimendada teie jõudu ja teie võimalusi, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Te võite rääkida isegi partnerlusest Jumalaga, andes endale võimaluse luua rahu Maa peal.

See energia muutis ka tervendamise mehhanismi…, mõned teavad, mida ma pean silmas.

Minevikus need, kes soovisid terveks saada, läksid tervendaja juurde ja ütlesid: „Olen haige ja tahan, et raviks mu haiguse välja.“

Tervendaja tegi kõik, mis oli võimalik selleks, et ravida haigus välja.

Tänavu tervendaja ütleks: „Kas teate, teil oleks vaja „tasukaalustada kogu keha“, kuna TEIE SISEMINE MEISTERLIKKUS PEAKS ISE TERVENDAMA teie haigusi.“

Vastuseks kuuleksite: „Ei, aitäh, ravige mu haigus vaid välja…, palun!“

Selline lähenemine enam ei tööta.

Need, kes tahavad vaid haigust välja ravida, hukkuvad.

On saabunud aeg võtta vastutuse enda peale, ning ellu jäävad need, kes on omandanud sisemist meisterlikkust.

Sellised on uued tervenemise ja ellu jäämise võimaluse paradigmad sellel planeedil.

Asjad on juba nihkunud surnud punktist…, olete seda märganud?

Ei maksa jääda lootma sellele, et vahetades kummi vanal dranduletil, saate uue võidusõidu masina.

Vaat, millest me räägime.

See protsess haarab enda alla kogu keha, aga mitte lihtsalt uut tööviisi vana Inimesega.

Ta on seotud sellega, et Maa hakkab vibreerima üha kõrgematel sagedustel…, seega, aegamisi aktiveeruvad kõik süsteemid. Nende protsesside tulemused saavad olla ootamatud.

Tervendamine muutub teistsuguseks.

Kas keegi on pannud tähele, et ravimine teie haiglates kujutab endast kõige suuremat ohtu teie tervisele?

Kas see ei räägi millestki?

Ehk on midagi ohutumat?

Mida ütlete tervendaja kohta enda sisemuses?

Keegi räägib: „Mulle vaja palju energiat. Ma tahan minna tervendaja juurde, et saada palju energiat.“

Kuid kaasaegne tervendaja soovitab sellistel inimestel tasakaalustada endid täielikult, et saada ihaldatut energiat, kuid temale vastatakse: „Ei, tänan, mulle vaja vaid energiat.“

Kas märkasite vahet?

Vana skeemi kohane „palun, aidake mind“ vahetub välja „palun, aidake mind aidata mul ennast“.

Kõige märkimisväärsemaks muutuseks metafüüsikute mõtlemises sellel planeedil saab üleminek „vaene mina“’st üle „õpetage mulle“.

Seetõttu, kallis Inimene, võimsad tasakaalustamise süsteemid, mille kasutamist me õpetame, said kättesaadavaks alles hiljuti, mis ilmusid vaid peale seda, kui olime ületanud Harmoonilise Konvergentsiooni verstaposti.

Võimalik, et aimate, – see pole lihtsalt kokkulangevus?

Keegi, soovides tervendada mõistust, ütleb tervendajale: „Mind haarab hirm. Olin psühholoogi juures, kuid mind ikka haarab hirm. Kuidas ma saaks vabaneda hirmust ja saada õnnelikuks.“

Tervendaja vastab temale: „Olgu, hakkame sellega pihta. Alustame eneseõppimisega ja enesetervendamisega.“

Taas kuulete vastust: „Ei, tänan, hakkame tegelema hirmuga. Ülejäänuga mul on korras.“

Kas teate, ülejäänuga polegi kõik korras, ega muidu poleks inimesel hirmu!

Sama lugu on ka raevuga…, kas mõistate?

„Vabandage, doktor, kas te ei saaks teha midagi minu raevuga? Kirjutaks ehk mingeid tablette välja? On vaid raev, ei midagi enamat…, mul läheb siis paremaks.“

Selline jaotus enam ei tööta! Suurepärane! Protsessid haaravad nüüd kogu keha!

Keegi tuleb teie juurde ja ütleb: „Ma olen nii väsinud duaalsusest. Olen omadega sassis. Maa peal on nii palju pimedust. Ma elan raskelt üle, kui vaatan uudiseid. Kui ma vaid saaks tuua oma ellu veidikegi rõõmu. Kas saate anda mulle veidi rõõmu? Kas on teil, doktor, selle jaoks tabletti?“

Vastus on vaid – EI.

Nii ei saa enam edasi minna, sest aina tihedamini hakkate sellega kokku põrkuma…, sellesse on haaratud kogu teie keha.

Sama on ka vaimsete protsessidega…, janunev hing ei rahuldu vaid teadmistega üksi.

Sellegipoolest, paljud ütlevad: „Ma tahaks saada vaimseks. Ma tahaks tõsta oma teadvustust. Kas ma saaks teada midagi uut, mis tõstaks minu teadvustust? Siis kõik asuks oma kohtadele.“

Seda enam ei tule!

Need, kes rahulduvad „puhta teadmisega“, ei ole võimelised täisväärtuslikult liikuma edasi…, nemad saavad osalist teadvustust, seega, jäävad tasakaalutuks.

Kas mõistate, mis võiks juhtuda, kui teil oleks võimalus ravida kedagi „hirmust“ terveks? Te oleks loonud Inimolevuse, kes ei karda kedagi, ega miskit – teie kõrval elaks potentsiaalne monster, kõrgendatud ennasttäis olekuga.

Kas mõistate, et tõeliselt kartmatu Inimene ei tunne hirmu tänu intuitiivse DNA informatsioonile, aga mitte tänu mingitele loetud raamatutele.

Vaim enam ei tervenda vanal viisil. Planeedi energia on muutunud!

 

Tõeline Valguse Töötaja – on eeskuju

Tahaks võtta teid ühte kohta ja tutvustada teid kellegiga.

See on Valguse Töötaja. Ei hakka nimetama tema nime, aga ta saab olema naine.

Ma kavatsen tutvustada teid Valguse Töötajaga selleks, et anda mõistmist kogu keha tervendamisest.

Alustame sellest, et te tunnete ennast tema kõrval paremini.

Üks inimene tunneb end teise kõrval ikka paremini.

Te ei tea miks, kuid tunnete end paremini.

Te pole veel suhelnud temaga, aga arvamus tema kohta juba on: “Ta on hea inimene, mulle see inimene meeldib ja ma tahan väga olla tema kõrval.”

Ta kiirgab Jumalikku Armastust…, pidage meeles, see on tähtis…, ta pole piibellik kuju…, isegi pole selle kuju taoline. Temas puudub isegi usklikkus, kuid on ahvatlev. Temast õhkab midagi tuttavlikku, kuid pole selge, mis nimelt. Ehk emalikku energiat?

Te ei tea?

Siis ma ütlen teile – ta meenutab Jumala armastust teie vastu!

See on vaid seetõttu, et tema niidid on aktiveeritud…, kas mõistate? (veel üks vihje nähtamatutele ja kõigile kättesaamatutele kvantilistele niitidele, mis seovad meid kõiki kokku. See on vaimne kvaliteet, mis vajab arendamist ja kinnitamist).

Tema väljas, te tunnetate neid…, tema niidid on aktiveeritud…, kas mõistate?

See Valguse Töötaja on tasakaalustatud…, temas on olemas sisemine telg.

Tema kuulab! Te olete huvitav temale! Tema – on teie heatunde põhjustaja! Tema ei planeeri midagi ette, ning te tunnete, et temal pole kavas suruda teid mingitesse raamidesse, või teha midagi taolist. Ta on pärani avatud.

Kas teil pole tahtmist jääda tema kõrvale?

Milles on sellise tõmbe põhjus?

Mõningaile ta on ema…, kellest olete alati unistanud.

Teistele on ema, kes oli ka teile.

Mis tunne see on? Mis on see?

Kallid, ma räägin teile.

Tema niidid puudutavad teid…, nemad kujutavad endast Jumalikku Armastust…, mitte piibellikku armastust!

Need niidid on teie suhtes kaastundlikud, kutsuvad dialoogiks, pöörduvad teie DNA poole.

Meie Valguse Töötaja usaldab alateadvust, on tasakaalustatud ja teab, kes olete teie.

Ta teab meie vajadusi…, ta teab kõike tänu oma aktiveeritud niitidele.

Tema DNA on aktiveeritud ja teeb tööd unissoonis.

Olles maapeal, ta seisab ühe jalaga ühes mõõtmes, aga teisega – teises.

Isegi tema keha rakud teavad sellest. Kõik kui üks.

Tema niidid on aktiveeritud ja suunatud väljapoole.

Tema alateadvus ütleb ette, kuhu on vajalik suunata valgus.

Te võite küsida: „Kust võib Inimolevus teada nii palju? Kuhu suunata valgus? Überringi toimub sedavõrd palju. Kas ta teab siis kõiki nimepidi, et teab, kellele ja kuhu saata?“

Ei, mu kallid, ta mõistab midagi muud, millest me räägime teine kord.

Ta teab kõike kosmilisest mõistusest.

Ta on allikaks; basseiniks energiaga, millesse võite sukelduda ja sulanduda seal kõiketeadva jõuga. Teil endil pole vaja tingimatta teada kõike detailides.

„Krayon, minu jaoks see on liig keeruline. Et teha tööd täpselt, mul on vaja kõiki üksikasju.“

Kas tõesti?

Peale seda kanaldust te sõidate kusagile minema. Kas te tahate ütelda mulle, et enne, kui sõidate kusagile, peate läbi lugema automootori töö põhimõtte, alles peale selle istute rooli?

Ei arva nii…, te vaid kavatsete ja lähete…, eks ole?

Kosmiline teadvus – Ilmaruumi mootor ja teil pole vaja selle üle mõelda.

Meistrid teavad, kuidas kasutada seda mootorit…, selles seisnebki nende alateadvus, mis ütleb neile, kuhu pöörata, kelle nimel palvetada, kuna koguda kokku rühm palveluseks ja… kuna mitte.

Ta teatab neile, kuna vaja midagi ütelda, aga kuna parem vaikida. Kosmiline teadvus!

Meie meister on seotud temaga oma niitide vahendusel ja on ammu juba saanud hakkama oma duaalsusega, ning on pannud teda istuma tagumisele istmele.

Ta käitus küll oma duaalsusega selliselt, kuid jääb temaga elu lõpuni…, kas mõistate?

„Inim-Jumalik“ polaarsus jääb eksisteerima igavesti.

Ka sellel juhul ta jääb igavesti istuma tagaistmele, ning igapäev tuletama end meelde!

Kuid, nagu näete, meister ei juhi kunagi teda.

Kui teised tunnevad hirmu, siis meie Valguse Töötaja teab, kust tuleb see hirm…, selle allikaks on see, mida me nimetame teiseks ajuks.

Hirm ei kujune peas, vaid mao piirkonnas, see tähendab, madalatest energiatest.

Kui see vaid hakkab sealt üles tõusma, nii naine peatab ta kohe…, ja paneb tagasi tagaistmele. Temal on duaalsusest kõik teada, sest ta on tasakaalustatud…, kas mõistate?

See Valguse Töötaja ei satu raevu!

Te väidate: „Nii pole võimalik! Kõik inimesed lähevad raevu. See on üks inimlikest joontest.“

Viimase fraasiga, mu kallid, ma nõustun…, isegi väga inimlik.

Kuid Valguse Töötajad pole siiski ohustatud ohjeldamatu raevuga, sest nemad on – edasijõudnud Inimesed!

Raev ei kuulu Valgustunud Meistri arsenaali. Mõelge sellele!

Esmalt te tegutsete ohjeldamatu raevu aiendil, aga mis toimub edasi?

Teil tekib soov pöörduda tagasi ja paluda vabandust juhtunu pärast…, ning räägite: „Oi-oi-oi! Nii see juhtus.“

Sellisel viisil annate teada, et käitusite valesti.

On mul õigus? Mõelge sellele.

Raevu olemasolu tähendab, te teid juhib duaalsus.

Te siis räägite: „Palun vabandust. Tal õnnestus kuidagi lipsata tagaistmelt välja ja otse mu sülle!“

Valguse Töötaja, kellest ma räägin, koristas duaalsuse tagumisele istmele igaveseks, kust ta ei saa kunagi välja ilmuda.

Valguse Töötaja ei tunneta raevu…, ta selle asemel ehk läheb endast välja, kuna on kaastundlik.

Kas ei tahaks lihtsalt olla tema kõrval?

Kas ei tahaks astuda tema kõrval, käsi käes?

Need on need omadused, mis oleksid omased meistritele Maa peal.

Õppige oma ajalugu.

Kõik lapsed on tahtnud olla nende kõrval…, ka täiskasvanud armastasid neid.

„Lihtsalt olla selle inimese kõrval!“ – rääkisid nemad, hoides kätt südamel.

Kõigil Meistritel Maa peal oli selline energia, ning ma ütlen, Inimolevus, et ka sina oled liikumas selle seisundi suunas, nagu oli lubatud.

Nüüd lubage kirjeldada seda, mis on toimumas, kui haigus on tema kehas.

Kuid, ärge muretsege…, ta on küll seal, aga, nagu näete, tal ei õnnestu kinnistuda kehasse.

Haigus ei kuulu Valguse Töötaja programmi, sest tema niidid on aktiveeritud.

Ta suhtleb oma keha rakkudega ja need kuulavad oma perenaist, sest ta ongi nende perenaine.

Kui paljud teie seast on suhelnud hiljuti oma rakkudega?

Kas mõistate, kus asub teie valgustumine? Varvastel, künarnukkidel, kätes, peaajus?

Ta on kõigis teie rakkudes, aga mitte vaid teie teadvuses, või mõistuses…, see on kogu keha valgustumine.

Kas teadvustate, et tänu pidevale suhtlusele rakkudega, sest nemad mõistavad, kes nendega räägib, haigus läheb välja? Kas mõistate?

Vaat, mis on meisterlikkus!

Kui see poleks nii, siis me ei räägiks seda teile.

Ja lõpuks viimane.

Ta on teadlik, kes ta tegelikult on, sest mäletab seda.

Keegi ehk ütleb: „Räägi, õige, mulle sellest naisest põhjalikumalt. Kas temal on noormest? Kas temal on poiss?

Ma vastan: EI OLE.

Kuid te ütlete: „Jaa, see on kurb.“

Lubage rääkida temast, sest ta mäletab, kes ta on.

Ta räägib endale iga päev: „Ma olen eneseküllaldane. Mu hingel on kõik korras. Kui ma pean olema üksi, siis ka teen tööd üksi. Tänan Jumalat selle eest, et ma olen see, kes ma olen.“

Tema elu on täidetud Jumaliku Armastusega ja ta pole üksi.

Ja polegi üksi…, sest armastab neid Inimesi, kellega suhtleb – nemad teevad tema elu täiuslikuks. Ta ei mõtle intiimsetele suhetele.

Õhtul, kui ta tuleb koju üksi, astudes tuppa, räägib endale: „Ma olen see, kes ma olen ja mulle on vaja vaid seda, kes ma olen.“

Ta lubab kõigel olla ja vabalt valib seda, mis peab toimuma…, ja ta pole üksi…, ei sattu masendusse…, ei kurvasta – sest mäletab Jumaliku Armastuse kosmilist tunnet.

Sama toimub ka teiega, kui armute Inimkonda.

Aga Valguse Töötaja armastab Inimkonda.

Kes olete teie?

Kas Valguse Töötaja?

Kui ei…, kas siis tahate saada temaks?

Vaat, millest on meie edastus.

See on kõik, mis meil on olemas.

Sellisteks need jäävad pea kogu viimse lõpuni…, seni, kuni enam ei tule edastusi.

Leidub neid, kes kannavad neid sõnumeid peale koosolemise lõppu edasi…, nende edastus saab olema sama väärtusega, kui seegi.

See saab olema  meisterlikkusest ja rahu pühitsemisest, teie poolt Maa peale loodust…

Ma just poetasin teie jaoks ust tulevikku…, sellesse tulevikku, mida pole kuidagi võimalik ette ennustada sündmuste järgi, mis on toimumas planeedil.

Ma saan vaid ütelda, et pea pilvede tagant vaatab välja päike.

Kuid temale on vajalik, et need, kes praegu kuulavad, või loevad, ühineksid võitlusega Inimkonna elu eest.

Kui te eelmisel korral saatsite valgust neile, kellel vedas vähem, kui teile – kellel pole leiba, või neile, kes seel ööl jäävad võitlema ellujäämise pärast…, ja neid on seda võrda palju, aga teid… on vähe – siis ehk täna saab teile välja antud mandaat tegutsemisteks? Jaa, nii see on.

Majakad, tehke oma tööd.

Nii see on!

Krayon

Read Full Post »