Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2011

                                                                                                                                                                                                                                                        Lõpuaegade ülevaade

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kas teate, et ma olen enam, kui ülalpool öeldud?

Neile, kes näevad värve – on kõik siin. Nad tulid väga ruttu, sest siin saalis istujad ootasid neid ja tahtsid seda. Mu kaaskond seab end sisse teie jalgade juures…, nemad tulid täis armastust, seega, ma olen enamat, kui Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Nagu teiegi, ma olen Ingel, kes räägib läbi Inimolevuse, ning seda protsessi te nimetate kanaldamiseks.

Palume tunnetada siin saalis olevat püha energiat, mis ületab tunduvalt kogu tervikut kokku.

Mõningad tunnevad seda mitte lihtsalt niisama, vaid tunnetavad ja saavad sellega ühtseks, ning lahkuvad siit teisena, kui tulid.

Tunnetades seda energiat, te aegamööda mõistate, et see edastus on reaalne…, ehk tunnete isegi huvi, kellena peaks olema Jumal.

Väljaspool usuliste doktriine, mida te tunnustate, joovastute ja armastate, on olemas palju suursugusem energia, mis ümbritseb teid sellisel suursugusel viisil, mida te pole veel kunagi tunnetanud…, te pole isegi tundnud, et ta võib olla sellisena.

Mu partner märkis ära, et see tuli 11:11 energia näol 1987 aastal – Harmoonilise Konvergentsiooni aegu.

Ta on rääkinud sellest energiast ja sellest, kui radikaalselt see mõjutas planeeti ja kõiki tema elanikke.

Vaba valiku vahendusel enamus ei tunnetanudki seda, mõningad isegi ei teadnud sellest midagi.

Nii see pidi ka olema, kuna see on seotud potentsiaalidega, tulevikuga ja energiatega, milliseid polnud kerge saavutada, ega neid puudutada.

Ma kavatsen küsida: Mis on toimumas praegu, mida teate sellest?

Kas need on midagi muutnud?

Ma vaatan seda rühma, ning kinnitan: ma tean teie nimesid; ma tean, kes on siin.

Mul on suur au olla siin!

Ma olen see, kes jätab teiega hüvasti teisel pool eesriiet, kui lahkute Maa peale.

Ma nägin teie värve…, kui suursugustena te olite ülemineku aegu.

Kasutades suhtluse energiat, mis pole lineaarne, ma vestlesin teiega ja küsisin: „Kas olete valmis minema ja tegema seda?“

Te vastasite: „Pole veel kunagi varem olnud nii valmis. Ma kavatsen tulla lubaduste aegadel, ning teha muutusi“.

Inimolevused, ma tahaks öelda: Need, kes loevad või kuulavad, muudavad planeeti ja viivad selle vibratsioonini, mis on oodata aastal 2012.

See on teie sugupuu.

See on teie elu jumalik eesmärk, mis ei välju vabavaliku piiridest.

Just sellepärast olete tulnud.

Just sellepärast loete siin leheküljel.

Ma näen neid, kes loevad, kuigi te ise selleks ei ole võimelised.

Te olete kinni jäänud ajalises konturis, mis on kohane neile, kes olete teie tegelikuses.

Ma näen nende potentsiaale, kelle silmad on sellel leheküljel…, ja neid, kelle kõrvad kuulavad seda oma elektronseadmetel.

Seetõttu ma pöördun iga ühe poole:

Kas vaatate ennast, kui Valguse sõdalast?

Kas vaatate ennast, kui vaimset Majakat, või eksisteerite lihtsalt päevast päeva?

Kas mõtlete endast, kui vaimsest inimesest?

Kas võib olla nii, et teie sisemuses eksisteerib ingel?

Kui te vaatate peeglisse, mida see räägib teile?

Kas näete seal vananevat Inimolevust, või jumalikkust?

Kas näete seal miskit, mida tuleks armastada?

Meil meeldib aktiveerida energiaid teie DNA’s, Jumala teadvustamise energiaid teis endis.

Kümnes kiht – see on DNA ruumidevaheline energia, mis võimaldab usku…, reaalne energia kiht teie seesmuses, mis on seotud uudishimuga avastada Jumalat endas!

Mõelge, kuivõrd keeruline see on …, ja kui ilus!

See kiht – on Jumala teadvustamine endas.

Hakates vaatama ennast teisiti, näete enda seesmuses jumalikkust…, oma silmades näete vanu meistreid, – siis saate teada, et kõik, mida siin teen…, on õige, tõene ja õigeaegne.

Kogu informatsioon, mida olen kunagi andnud, on suunatud sellele, et anda teile võimaluse valida usku, et oleksite võimelised viima planeet rahuni.

Ma edastan seda saadetist augusti keskel, 2006 (Iisraeli võitluse puhkemisel kahel rindel).

Ma harva märgistan ajaliselt edastusi, kuid otse nüüd tahan, et te teaks, miks ma seda teen.

On neid, kes kardavad, et on duaalsuses kinni jäänud…, nemad räägivad, et häired tõusevad pinnale probleemide pärast Iisraelis, ning asi olevat selles, et kui Iisraelis tekivad probleemid, siis tuleb karta ka muid asju.

Peamise religiooni mütoloogia ütleb: selle kõige taga on midagi enamat.

Mõningad kuulutavad: „Olge valmis lahkuma. Kui kusagil on kaasatud Iisrael. Siis planeedil toimuvad muutused, ning andunud saavad peatselt kõrvaldatud.“

Mõnedele, – see on põgenemisest.

Teistele  – hirmust.

Kolmandatele, – see on signaal valguse süütamiseks ja võitlusse astumiseks.

Tuletan meelde, millest rääkisin 1989 aastal…, meenutage neid sõnu, sest kavatseme rääkida juutidest – „Kuidas liiguvad Juudid, sedasi liigub ka Maa“.

Olen korranud neid sõnu, ja neil on veel siiski sama tähendus.

Tahaks, et te tuletaks meelde ja kuuleks, mis sellele järgneb, kuna ma kordan neid taas, ning esitan ülevaate, mis annab vihje sellele, et kui Iisraelis on probleeme, siis toimuvad muutused Maal.

„Kuidas liiguvad Juudid, sedasi liigub Maa“

Mida kavatsete ette võtta selle informatsiooniga? Kas karta?

Hetke pärast ma esitan mõned küsimused, kuid enne tahaks anda ülevaate…, see on ettenähtud Juutidele.

Ja, Juute on ka selle sõnumi lugejate seas…, ka siin kohtumisel on Juute.

Lubage rääkida veel ühest sugupuust, ning selgitada mõningaid asju ka ülejäänutele, et selgitada mõningad puudujäägid mõistmistes.

Esitlen seda nüüd selliselt, kuidas pole varem teinud, palju suurema selgusega.

Juudid

Juudid – see pole rass.

Kui antropoloogid vaatavad Juutide tsivilisatsiooni, siis ütlevad, et neis on iga rassi tunnuseid, kuid määratleda sellisena neid pole võimalik, sest teaduslikult seda pole võimalik hinnata.

Paraku antropoloogid ja sotsioloogid teavad, et neil on tunnus, mis eristab neid mistahes teisest, kunagi olnud tsivilisatsioonist. Nemad saavad teadmisi Akašist alateadlikult.

Siin on astraalsed reeglid: Peab olema südamik, karmiline grupp, mis on tallel planeedi Kristallvõrel ja see pole kunagi muutuv. Ta pole suuteline muutuma, kuna ta on keskkoht.

See tähendab, et ta on – Inimkonna klamber.

Sellest pole juttu ei teie teaduses, ei teie mütoloogias, kuigi kõik on väga reaalne ja ajalooliselt tõestatud.

Antud juhul selleks on, ja kindlalt… Juudid – nemad on keskkoht.

Just sellel põhjusel nemad tulid Maale ja nimeks neile on „Jumala poolt Valitud Rahvas“.

Veel enne, kui tõstate pead ja küsite, „Miks just nemad, aga mitte teised? Miks valiti neid, aga mitte kedagi teist, väärikamat?“, siis lubage enne lõpetada lause.

Nemad, „Jumala poolt Valitud Rahvas“, pidid läbi kannatama keskkoha energiat…, käima planeedil, taludes tagaajamist ja vihkamist.

Kuhu ka nemad ei läheks, seal hakati neid hävitama või orjastama.

Selline on nende määratlus, sest nende peal oli Inimkonna Akaši keskkoha alalhoidmine – astraalse tähtsusega võimas olukord.

Kogu teie ajalugu jääb demonstreerima just seda. Pole teist gruppi, kes oleks pidevalt hävitamise ohus kogu 4000 aasta jooksul. Diktaatorid, meistrid ja Caesar’id teadisid seda alateadkllikult.

Nad teadsid alateadlikult, et kui neil õnnestuks hävitada Juute, siis nende käes oleks Akaši võim, nii nad vähemalt tajusid…, keskkohaks oleksid saanud nemad!

See jätkub tänapäevani.

Mõned ehk küsivad: „Krayon, huvitav ajalugu. Kas sul on mingi tõendus sellest?“

Vastan: vaadake oma ajalugu ja vastake siis, milline rahvas oleks selliselt tagaaetud kogu ajaloo jooksul?

Egiptuse orjused ja roomlaste hävitamised…, kõik jätkub tänapäevani.

Hilisemad sündmused, mis on seotud natsismiga…, kuni kaasaegse Iraani tühisõnalisuseni Lähis Idas – kõik tahtsid, et see „rass“ lahkuks, või soovisid orjastada neid.

Oo, jaa…, kõigil olid omad kolmemõõtmelised põhjused; kuid see on midagi enamat, kui kokkulangevus; et juute kihutati kõikjalt, kuhu need ka ei läheks.

Just selleks nemad olidki valitud.

Kas hakkate mõistma?

Lubage rääkida teisest küljest, mis oli selle taga.

Pöördudes Maa teenimisele; mis on Juut: neil on mingi karmiline tunnus – iga kord, kui nad pöörduvad uude ellu, nad saavad uuesti Juudiks.

Kuidas teile meeldib selline plaan?

Kõlab ebaõiglasena…, kas pole?

Kuid ega kõik pea olema just nii.

Kui juudid pöörduvad ellu mitte Juudina, siis nemad ei pöördu enam kunagi judaismi „rassi“.

Samuti neil on veel üks tunnus, mida saaksite selgelt näha planeedil: Selle asemel, et läbida kogu kogemuste saamise jada, nagu on teinud mõningad teist tsivilisatsioonide vahendusel, nemad on olnud alati Juutidena.

Korra Juut, on alati Juut, see seni, kuni ei välju ringist ja saab võimaluse…, mitte pöörduda enam sinna.

See on karmiline tunnus – see on puhas tunnus!

Võimalik, et kaasaegses energias pole poliitiliselt korrektne rääkida nii, kuid, vaadates Maad, kas saate mitte näha seda, et juudud juhivad kõiges?

Nemad on tähtsatel kohtadel ja jäävad sinna.

Nemad – poodide omanikud ja tööstusettevõtete juhid.

Nemad mõistavad, kuidas töötab Inimloomus, kuna olid siin ja tegid seda eoonide ja eoonide aegadel.

Võrreldes teistega nemad on eesrindel, ehk, nende „kogemuste kannud“ on täidetud sõiduga ühel ja samal jalgrattal, ikka taas ja taas…, neil polnud kunagi tulnud õppida sõitma millegi teisega.

Kuid nad ka maksavad selle eest.

Vaat, kes on Juudid.

Need lõpuajad

Mängu astuvad viimased ajad, millistest rääkisime 1989 aastal.

Tegelikult viimased ajad – on esimesed ajad.

Paljud teie seast näevad kellal 11:11?

Aga kui näetegi, kas see energia räägib „viimastest aegadest“? On hirmutav arv?

Numeroloogilistes terminites number 11 tähendab valgustumist.

Seega, 11:11 – see on valgustumine ruudus…, ehk see meeldiks teile rohkem.

Valgustumine. Valgustumine.

See pole kõige lõpp!

See on lubadus!

Leidub selliseid, kes ütlevad, et see on hävituse energia.

See pole nii!

See on valgustumine!

„Krayon, miks siis kõik läheb nii halvasti? Miks nii palju võitlust? Miks vaenlased meie ümber on tõstmas pead?

Kallid, kordan veel kord: just sellest me rääksime 18 aastat tagasi.

1989 aastal me rääkisime sellest võitlusest…, see pole uudis neile, kes on uurinud Krayoni saadetisi…, te olete lähenemas „Mõõkade Sillale“!

On ka nüüd olemas selliseid, kes ei mõista seda ja nemad on hirmul, ning kardavad nimetada end Valguse Töötajaiks.

Just seetõttu ma pöördun nende poole:

Kas olete kunagi olnud tõeliseks Majakaks, või lihtsalt riputasite sellise sildi endale külge?

Ehk oleks aeg kontrollida ennast!

Ega te ei kandideeri ülemkoka ossa, või kardate siseneda kööki, kuna seal on palav?

Ehk kandideerite tuuleveski ossa, kes toodab elektrit, kuigi kardate tuult?

Aga kuidas oleks Majakaga, kes kardab tormi?

Sellist lihtsalt pole! Siin on vasturääkivus.

Kui see on teie kohta, ehk oleks aeg vaadata end üle, vast olete võimelised seda muutma!

Just seetõttu ma annangi seda edastust.

Ärge kartke praeguste aegade energiaid…, vaadake asjadele ajastute tarkuse kõrguselt, ning öelge: „Just seda me ootasime. See kõik on õige. Ehk pehmendaks kõike seda, saates oma valgust. Teeksime õige selle võitluse lühemaks, kuna on sedavõrd palju valgustumist. Teeksime õige muutusi!“

„Krayon, kuidas me saaksime seda teha, kui sajandite parimad pead püüdsid lahendada mõistatust ja jõudsid sellega tupikusse? Midagi ei toimu. Näib, et nemad ei leia kunagi lahendust, kui pingsalt nad ka ei püüaks – ei muutu midagi.“

Kui selline on teie reaalsus ja teie tõde, siis nii see ka jääb.

Ma tahaks pakkuda teile arutlemiseks teist stsenaariumit: Vaimse valguse kiire näol te saadate laiali kosmilist mõistust.

Te ronite mööda vaimse majaka treppe, süütate valguse, ning suunate kosmilist mõistust sinna, kus pettunud saavad valgustatud koha, ning see demonstreerib neile asju, millistest nad pole kunagi varem mõelnud.

Kuidas on sellise stsenaariumiga?

Olge nendeks, kes seisab majakal ja räägib: „Ei tea, kui oluline on see valgus, kuid ma tunnetan selles jumalikkust. Ma saadan sedavõrd jumalikke edastusi, et ÜRO ja teiste riikide liidrid näeksid lahenduste võimalusi. Võimalik, et meil ei õnnestu veenda terroriste, kuid oleme võimelised muutma ülejäänud ilma selliselt, et terrorism ei saa olla enam võimalik. Valgus – pole loogika, vaid sajandite tarkus! Ta on suuteline ületama kõike seda, mida on võimeline mõtlema või tegema. Valgus on jumalik!“

Aastaid tagasi ma rääkisin võitlusest…, kas pole? Põrkuvad kokku vana ja uus energia.

Ma olen rääkinud vaimsest raevust (Krayoni 8. Raamat). Ma juba siis kasutasin sellist terminoloogiat ja sõnu, kuigi te veel ei teadnud neist asjust.

Ma hoiatasin: Vaimne raev – on miski, mida saate näha neil aegadel…, nüüd on need käes.

Kui te istute siin, siis see on tänase päeva sõnum. See on vana energia.

Kui paljud teist ootas, et sajandite võitlus tuleb võitluseks Jumala pärast?

Kui te ootasite just nimelt seda, siis te tunnete Inimloomust väga hästi.

Viimased võitlused ei tule ei maa, ega nafta pärast, sest sellised asjad ei muuda ajastut…, muudavad vaid vaimsed nihked.

Leidub selliseid, kes jätkavad kordamast: „Jumala nimel, Juudid peavad lahkuma“.

Kuid selliselt väitjad esindavad vana energiat…, seda, millega teie just võitlete.

Tahaks meenutada neid, kes läbi valiku valivad vana energia.

Te vaatate neid kurbusega seetõttu, et teate, mis võib nendega juhtuda…, kuid selline on nende valik – valida ja uskuda valitusse.

See on nende valik pöörduda soovitu energia poole, kuna ümberringi on nii palju valikuid.

See on osa võitlusest…, ehkki see ei pruugi teile meeldida, – kuid pöördugem tagasi ja lugege esimest edastust Krayoni esimeses raamatus.

Juba siis ma rääkisin, et sellel planeedil võivad üleminekut teostada kuni 1% elanikkonnast.

Kui see on nii, siis 1% on tulnud just sellel eesmärgil. Mõistke seda ja ärge kartke.

Hiljem olen teatanud, et antud potentsiaal on tunduvalt muutunud, ning seetõttu kõik juhtuski nii.

Tänu teie vabale valikule lahkub palju väiksem hulk inimesi, kuid probleemid ja surm jäävad ikkagi.

Enamus inimesi näevad seda, ning mõistavad neid, kes on teinud valiku lahkuda väga kõrgel tasandil.

Tuleviku potentsiaalid

Nüüd ma ütlen teise väite: 2007 paistab olema peamiseks aastaks, kuid aasta 2008 – on kümne aasta, mis numeroloogias tähistab ühte.

Üks tähendab uusi algusi.

Aasta 2007 – üheksa aasta – toimub vanade mustrite lõpuni viimine.

Kõik teostub teie töö energia tulemusel.

Kuid seda ei saavuta teistel teedel liikujad.

Ei saavuta need, kes kardavad välja näidata oma valgust…, ülemkokani ei jõua need, kes pole kunagi toitu valmistanud.

Seda saavutavad need, kes võtavad kõike vastu ilma hirmuta ja… nemad räägivad: „Räägi, mis toimub. Ma tahan teada, kuhu saata oma valgust.“

Saavutavad need, kes igapäev eraldab kolm…, viis…, kümme minutit, et ütelda: „Ma kindlalt ei tea, kuidas see aitab, kuid alateadlikult tean, et selles midagi on. Ma kavatsen korjata sõbrad kokku ja palvetada koos meie juhtkonna eest“.

Majakad saadavad mõistusega kosmilist energiat reaalselt kohtadesse, kus seda väga vajatakse. Energia teab, mida teha!

See energia ühineb Inimese mõistusega ja tema hingega, ning tõuseb nende tajudeni…, sest ta on tark ja tasakaalustatud energia, tõeline relv vaimses võitluses.

Seega, palju aastaid tagasi rääkisime võitlusest, ning nüüd see on algamas.

Kolme viimase aasta jooksul palju kordi mainisime lauset: Majakaid ei ehitata kunagi ohututes kohtades! Teil on ju sellest KASU?

Tahate olla Majakaks?

Te saaksite olla Majakaks selles suures linnas (Toronto).

Mõned väidavad: „Noh, see linn ei paista olevat eriti ohtlikuks kohaks. Kuidas ma saaks olla siin Majakaks lahingus?“

Ütlen teile, milles seisneb küsimus: kui süütate oma valguse, siis kõik, kes viibivad planeedil ja on pimeduses, näevad seda.

Seega, te mingil tasandil muutute märgiks…, te avastate neile end…, kas pole?

Te näitate end naabritele…, kas pole?

Te näitate, milleks seal seisate.

Süüdates valgust, te enam pole nähtamatu…, kas pole?

Olete selleks valmis?

Mida ütleb pere?

Mida ütlevad kaastöötajad?

Kas olete selleks valmis?

Lubage anda nõu: Pole vaja jutlustamisi…, mitte iialgi!

Kõik, mida võiks teha, – vastata neile, kes küsivad: „Ma usun palvesse. Kes tahaks palvetada koos minuga?“

Inimestel, kes usuvad Jumala armastusse, on KÕIGIL olemas Valgus!

Teil pole vaja neile mainida Krayonit, rääkida midagi Uuest Ajastust, või muudest usulistest vaadetest.

Kõik, mida võiks ütelda: „Kes tahaks palvetada koos minuga?

Ehk leiduvad mõned vabatahtlikud…, ja valgus muutub veelgi heledamaks.

Need võivad olla Hindulased, või Moslemid…

Teid see ei häiri?

Usklikud – olete te siin?

Otse nüüd tahaks pöörduda lugejate poole, kogu Maa poole…, igaühe poole, kes tahaks seda kuulda!

Kallis Hindulane, mida räägib sinu doktriin sellest, mida sa peaksid praegu tegema?

Mida sa sellest pead tõeseks, mida õpetati sulle?

Hinduismi meistrid, mida peate kohaseks sellest, mida on teile õpetanud kogukonna vanemad?

Mida hakkate peale selle energiaga?

Kas tunnetate, et on toimumas miski?… Kas teete sellega tööd?…

Kas on teile räägitud, et igal juhul olete – osa Maa energiast?

Hindulane, luba küsida: „Kes sa tegelikult oled ja miks sa oled siin? Millega saaks kõigest sellest, mida oled oma elude jooksul kogunud, aidata Maad?“

„Budhalane, mida on sulle õpetatud, mida sa peaks tegema? Kas ikka oled osa kõigest? Kas on olemas ühesus, mis hõlmab kõike, mis on?

Kui see on nii, siis…, mis sukeldab sind probleemide hulkadesse?

Kas oled võimeline nägema, kuidas mõjutad teisi inimesi sinu poolt loodud energiaga?

Mu sõber, istu ja loo energiat, kuna sa oled võimas. Sa oled inimene rahuga tormi puhkemise aegu…, sinu vibratsioonid on planeedile olulised.“

„Juut, mida on sulle räägitud…, mida pead sina tegema?

Nagu alati – sa oled ellujäämise režiimis. Sa oled küll hirmul, kuid mitte kõik teie seast Iisraelis. Mida sa saad teha? Kas usud palvesse?

Kogu paljusajandilisest ajaloost sinu ajalugu on kõige paremini teada. Sa oled näinud Jumala imesid.

Kas mäletad, kuidas põgenesid Egiptusest? See oli, tõepoolest. Sind on toitnud taevad. See oli tõepoolest.

Kas polnud ime?

Kas see võib taas juhtuda, ehk seekord kogu planeedi jaoks?

Mida räägib selle kohta sinu usk? Kas on sellel piir?

Juut, kas sa olid teadlik, et sinu sugupuu on selliselt korraldatud, et kõik ristsõnad saavad kord lahendatud?

Sa oled vaid osa lahendusest, aga mitte probleemide hulk.

Sa oled põhiline karmaline rass, tsivilisatsioon, kes loob muutuse ja muutub rahu katalüsaatoriks Maa peal.

Ega sa värise hirmust, teades seda?

„Lahendust pole olemas. Teda pole kunagi olnud. Kõik jääb kestma igaveseks. Probleemid on lahendamatud.“

Kas see oled sina, Juut…, millisena sa tahaksid olla? Kuulata õige prohvet Eeliase sõnu!

Vaata, milleks on võimeline inimolevus.

Vaata oma sugupuu tarkust, ning peatu Jeruusalemmal.

Taltsuta oma raev, kuna see pole kohane sinu suursugususega…, see on su peamine probleem.“

„Kristlane, mida on sinul kavas teha? Mida on sulle õpetatud? Kuidas on meister Kristuse Valgusega? Mida Ta on rääkinud?

Kas pole sulle õpetatud, et oma palvega saad muuta kõike?

Kas polnud midagi sellest, et „nihutada mägesid“?“

Vastuseks on: JAH.

Kas pole see osa sellest, mida on sulle õpetatud – alustada palvest ja lõpetada palvega, ning minnes koju, palvetada enne sööki ja enne magama minekut?

Millest on see kõik?

Ma ütlen.

See on suhtlus Jumalaga. See on võimas – ja sina oled võimeline seda tegema.

Liitu Hindulasega, Budhistiga ja Juudiga, ning saada valgust sinna, kus on seda vaja.

On aeg selleks.

Sa oled – probleemi osa, oluline osa, ilus osa! Su valgus on sedavõrd suur!“

„Moslem, sa ju armastad prohvetit…, kas pole?

Olgu…, luba võtta end kaasa, koopasse…, mul on kavas anda sulle midagi, mille üle mõelda.

Sa palvetad rohkem, kui kes iganes maa peal, ning teed seda regulaarselt. Sa usud palvesse!

Miks siis mitte hakata palvetama teisiti? Sa ei riku midagi selles, mida sulle on õpetatud…, kuna kavatsed palvetada rahu pärast Maa peal.

Prohvet Mohammed kohtus ingliga koopas, ning tahaks, et sa meenutaks, mis sai kirja pandud ja mida ütles temale ingel: „Mine ja ühenda Araabia suguharud, ning anna neile Iisraeli Jumala“.

Ja see on tõde!

Vaata, kuhu olid suunatud palve vaibakesed…, need vaatasid Jerusalemma poole, sest poliitilistel põhjustel need ei vaadanud enam Mekka poole.

Vaata seda!

Vaata seesmuse informatsiooni ja ühesuse kaunidust, millest palus sinu prohvet…, ja mitte vaid araablastega.

Mida sa saaks teha? – Sa saaks palvetada! Sa oled võimas! Sa oled miljardeid kordi võimsam. Sa oled osa lahendusest.“

Oo jaa, on ka teisi, keda ma pole maininud.

Palun panna ka oma nime sellesse nimekirja.

Ma olen pannud sellesse vaid peamised planeedi religioossed uskumused.

Aeg muutuste tegemiseks

Seega, mida mõtlete Jumalast?

Kas arvate, et olete võimelised tegema muutusi? Või mitte?

Kas arvate, et Jumal veeretab teile ette probleeme, et teha teie elu haletsusväärseks?

Mõned nii mõtlevadki!

Kui olete selle edastuse lugeja, kuulaja, või olete siin saalis istuja, siis kutsun teid tunnetama armastust, mis on meil varuks teie jaoks…, teie kõigi jaoks.

Me teadsime, et tulete kuulama, nägema, ning tunnetama. See on imeline aeg, kuna ta on hindamatu.

Ning lõpuks, tahaks pöörduda selle juurde, kes on tegelikult Valguse Töötaja.

Lubage taas maalida pildi, kes on Valguse Töötaja planeedil.

Kujutage ette koos minuga: Seisab temake ja seisab tema. Oo, vaadake vaid neid!

Nemad ei näi hiiglaslike vaimsete olevustena…, kas pole?

Nemad näevad välja tavalistena ja keskmiste inimestena…, kuid, kui  kiigata sisse, siis näete seal kõike, mida valdasid meistrid.

Valguse Töötajad on tasakaalustatud.

See on see, mida on võimalik kohe märgata – nemad on tasakaalustatud.

Nemad on tasakaalustatud sedavõrd, et tahaks olla koos nendega.

Olete kunagi kohanud kedagi, kelle kõrval tahaks lihtsalt olla? Tahaks astuda tema kõrval?

Sest nemad ei mõista kunagi hukka; nemad on sisemiselt ilusad, ning kuulavad, mida räägite.

Nemad räägivad kohastest ja tarkadest asjadest.

Nemad kedagi ei mõista hukka, ega naera kellegi üle.

Nende ümber pole draamasid.

On vaid kiirgus, mida võite tunnetada. Rõõm.

Vaat, kes on Valguse Töötaja.

See pole tulnud kergelt; see pole loomulik teie hõivatud tsivilisatsiooni jaoks, see vajab aktiveeritud DNA’d.

See on „Inimolevus, kes teeb tööd enda kallal vaimselt“, see on teine faas.

Valguse Töötajalt väljub vibratsioon, mis puudutab Kristallvõret.

Nemad alateadlikel tasanditel teavad Akašist kõike ja regulaarselt ammutavad sealt teadmisi.

See on tasakaalustatud Inimolevus!

Duaalsus on mõistatus…, kas pole?

Teile sai osaks vaba valik ja ingellik rahu. Mis on teil kavas sellega peale hakata?

Teid on paigutatud Maale, kus teid ümbritseb kõige pimedam pimedus ka kõige eredam valgus.

Kuhu on teil kavas viia oma hinge?

Selline on teie elu tingimus. Selline on duaalsus, Teid jälitab tükike pimedust.

Just teadvus, mille üle te pidevalt heidate nalja, sunnib selliselt tegutsema.

Valguse Töötajail see probleem on lahendatud…, nemad tasakaalustasid selle…, koondusid keskmele.

Vaat, kes on Valguse Töötaja!

Nad on suured, ehkki füüsiliselt võivad välja näha väikestena.

Nende rahu näib suuremana, kui tegelikuses on; vaat, kes on Valguse Töötaja.

Nemad on kindlad endas, kuid pole täis ennast.

Vaat, kes on Valguse Töötaja!

Nemad vaatavad teid kaastundega. Nemad hoolivad teist ja pole tähtis, kes te olete, kuidas välja näete ja kus olete.

Vaat, kes on Valguse Töötaja!

Võimalik, et nemad meenutavad teile meistreid, keda olete järginud?

Budhat, Kristust, prohvet Mohammedi?

Nii see peabki olema, sest neis on kõikide meistrite väärtused planeedil.

Teie DNA sisemuses on olemas meisterlikkus, mis ootab lõpuni viimist.

Vaimsed Majakad on alateadlikud, nad teavad, millal rääkida. Nemad ei räägi kohatuid asju.

Neil on küllaldane alateadvus, et teada, kuna ja mille eest palvetada.

Nad vaatavad inimesele otsa ja teavad, kas ta räägib tõtt, või mitte.

Nemad ei mõista hukka, pigem kasutavad kõike, et liikuda mööda elu, ega erine teist millegiga…, nende elud on teie elude sarnased.

Ühel päeval pesevad pesu…, teisel – saadavad olulist Valguse energiat Lähis Itta.

Kuid nemad – on vaimsed Majakad ja teavad, kuidas teha neid mõlemaid asju vaimse lähenemisega.

Olete sellele kunagi mõelnud?

Igapäevased asjad teie elus ei pea olema igapäevastena.

Kas olete võimelised pühitsema igapäevasust?

Kas olete võimelised saatma valgust riigi juhtidele, samas pestes nõusid?

Valguse Töötaja on võimeline!

Valguse Töötaja tabab valgusega, ning tormi lähenedes valgustab sadamat.

Nemad on teadlikud, kuidas viia kõik tasakaalu…, ja on teadlikud, mida teha pimeduse energiaga.

Paljud küsivad: „Krayon, mida ma saaks teha oma elu pimedusega?“

Valguse Töötaja teab, mida sellega teha.

Nemad panid selle juba ammu-ammu tagaistmele…, ja ei luba tal enam juhtida. (Krayon muigab)

Enam pole depressiooni ja rahutust.

Aga raevu?

Ei…, vastupidiselt Inimloomusele, Valguse Töötaja vihastub aeglaselt, väga aeglaselt, ning on küllaldaselt tark, et selliselt reageerida.

Nemad vaatavad elule sootuks teisiti, kui tegid seda meistrid iidsel ajal… isegi pestes nõusid.

Te võiks vastu hakata: „Krayon, see on ju raske. Kes on need inimesed?“

Nemad on siin. Nemad kuulavad ja loevad. Nad on siin saalis.

Nemad võivad oma väljanägemisega üllatada; kuivõrd eakad…, või noored – kuid nemad on siin erinevatel õppimise tasanditel.

Nemad võivad meenutada treenivaid sõdalasi, kes treenivad selleks, et saada täiusliku armee osaks…, kes kannavad mõõka mitte hävitamiseks, vaid pidutsemiseks…, Mõõkade Sillaks.

Taas kordame…, Mõõkade Sillaks, mis on finaalvõitluse osa.

Loomulikut me väljendume metafooriliselt, kuid see on ainus pilt, mida saame teile anda – võitlus, muidugi, lõppeb ja omandab oma lahenduse.

Kõigil Valguse töötajail on olemas mõõgad. Nemad hoiavad neid kõrgel, kuni võitjad astuvad nende alt läbi.

Kes on need võitjad?

Tsivilisatsioon, nimega Maa ja Uus Jeruusalemm…, vaat kes nad tegelikult on.

Kas teie südant soojendab teadmine, et olete – osa sellest protsessist?

Mis on teil kavas võtta ette peale selle, kui panete selle sõnumi kõrvale?

Kas eraldate Jumalale 30 sekundit?

Kas eraldate Jumalale veidi aega?

Ei mingeid telefone, televiisoreid, ega raadiot.

Kõigest 30 sekundit!

Ehk julgete isegi ütelda: „Ma olen see, kes ma olen…, minu jumalikkus minus kavatseb viia läbi muutusi sellel planeedil. Lugedes ja kuulates seda, ma adun tõde. Kõige vähesemad pingutused minu poolt loovad hulga suuremat energiat, kui ma suudaks ette kujutada, millega saaks koos teistega kaasluua rahu Maa peale.“

Kuidas oleks teil sellega?

Kuidas oleks teil sellega otse sellel kohtumisel?

Oo jaa, täna on siin palju kaaskondlasi. Istudes siin saalis, teil pole aimugi sellest.

Teie arvates see on vaid Krayon ja te olete kanaldusel ja…, ongi kõik.

Te ei kujuta ette, mis on toimumas.

Kuidas on lood lugejatega? – Nüüd nemad on koos teiega, küsige neilt!

Ma kutsun teid ühinema nendega, isegi kui nemad on teie suhtes erinevas ajas.

Tahaks, et te tervitaks nende tervenemist, kuna nemad, lugedes seda, saavad selle.

Nendega, nagu teiegagi, toimub valgustumine, tervenemine, noorenemine.

Nemad on olulised ja neid on hulga rohkem, kui teid… Ehk olete teiegi üks neist? (Kryon muigab mõtte juures aja paradoksist, kus elav kuulaja võib edaspidi olla tulevane lugeja.)

„Krayon, miks sa räägid tervenemisest nii palju?“

Annan vastuse.

Valguse Töötaja teostab oma tööd Valge Valguse loomisel palju paremini, kui tema keha on targalt tasakaalustatud. Vaat miks!

Meie soov on, et te ei lahkuks veel kaua aega, kuid, ega mõtle nii igaüks saalis.

Ma tean, kes on siin ja tean, et teiega pole kõik korras.

Kuidas teile meeldiks muuta selle?

Nüüd on õige hetk, kuna ingellik kaaskond on laskumas teie peale hetkel, kui kavatsete külastada miskit, mis on sarnane siin toimuvaga…, või loete seda edastust hiljem.

Me kavatseme lahkuda.

Edastus edastatud…, väärt edastus.

Teie lahkumisele reageerib ka mu partner. (Lee muutub kurvaks).

Iga kord, kui me kavatseme lahkuda, ma edastan temale meie poolt tunnetatavaid tundeid.

Oo jaa, ka teiselpool eesriiet on tunnetused – sügavad tunnetused, mis peamiselt on – armastuse näol.

Ta reageerib igal korral, kui me lahkume…, ja temal pole aimu, kui palju kordi on meil kavas seda teha.

Nagu teiegi, ta teeb tööd igal oma elupäeval, kuid elab sügavalt üle, kui teatame oma äraminekust…, sest ta tunnetab tõmmet, mis on meil Inimeste vastu, kellega räägime.

Lugejad, kuulajad, kõik need, kes võtavad hetkeks ühe hetke ja vaatavad kõike, mis kuulub õnnistusse: On õnnistatud inimesed, kes on oma eesmärgiks püstitanud enesetäiustamise…, kes on pannud endale eesmärgiks teada enam vibratsioonilisest tasemest, milles nad asuvad, olles kosmoses.

Ärge esitage küsimusi, et kuidas seda teha…, vaid tehke!

Istuge oma Vaimu ette, ning esitage küsimus: „Jumal, ütle, mida ma peaks teadma?“

Oodake vastuseid, ning liikuge edasi koos siin oleva Kosmilise Mõistusega…, nimetage seda, kuidas tahate.

Piisab vaid alustada ja edasi teeb juba Jumal, kuni rühite mööda püha rännaku trepiastmeid.

Selline on Krayoni edastus…, ja selline ta on olnud alati!

Kõigi nende aastate jooksul me jätkame kinnitamast, et te olete siin kindlal põhjusel.

Teil on sisemine jumalikkus, seega, olete võimelised täielikult tervenema.

Te olete võimelised lahendama oma elus lahendamatut.

Suhete probleemid tööl… te olete võimelised täielikult vabanema draamadest ja te ei tunneta enam kunagi häireid, sest olete võimelised muutuma kannatlikuks Inimeseks.

Kõik see on – teie oma, nagu on rääkinud seda meistrid.

Meisterlikkus… vaat, mida me õpetame.

Aastaid on Magnetvõre olnud lõputasakaalustamises.

Nüüd olete lahingute keskmes.

Me oleme siin, nagu oleme alati olnud, et hoida teid käest, et uhta teie jalgu, ning õpetada teile olulisi asju sellest, kui hindamatud olete ja kui ilus on elu.

Püüelge selle poole iga päev.

Vaadake peeglisse, ning kinnitage oma tõde: „Ma olen see, kes ma olen“.

Täitke Valgusega igat oma elupäeva.

Ingel, kihuta minema kõik, mis ei kuulu elule valguses, ning taotle oma enda väge.

Me korjame kokku liuad, mida kasutasime teie jalgade uhtmiseks, ning lahkume siit järgmise korrani.

Kallihinnaline aeg ja meeldiv koht oli täidetud pühalikkusega.

On õnnistatud nende sõnade kuulajad ja lugejad.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Ülevaade aastast 2010

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Tegelikuses see edastus on sellelt poolt eesriiet, mis on teie koduks.

Täna, selles saalis, teie ees on loominguline energia, kuid kolmemõõtmelises  seisundis, samas, millises olete te ise. Näete vaid inimest, kes istub toolil, ning esindab ingellikku energiat, millel on ebatavaline nimi, nimi numbriga 11 (Krayoni numeroloogia kohaselt), ning näiliselt räägib teiega teie reaalsuse tagant.

Seega, mida teeb sellega teie kolmemõõtmeline mõistus? Ehk näete enda ees eesriiet?

Kas näete enda ees inimest, kes läbib selle?

Ehk kujutate mitmetasemelist eksisteerimist, kus teie olete ühel tasemel, aga Krayon hoopis teisel?

Lubage anda teile kvantilist lähtepunkti, sest ma näiliselt siiski räägin „mikrofoni ees oleva“ inimese läbi.

Kuid ma siiski pole tulnud sealt, ehkki olen praegu portaalis nimega „Inimolevus“.

Samas olen kõikjal!

Kui te kuulete mind selgelt ja puhtalt, ning ka kolmas keel on täies valmiduses, siis edastuse alustamiseks on täis potentsiaal.

Kõrgema Mina portaal avaneb, vabastades loovat energiat, milleks olete teie, mis asub teie sisemuses, mis on teie osaks ja mis kuulub teile.

See on südamik, mille nimetate Jumalaks, kust nimelt ma olengi tulnud. Ma pole teist eraldatud.

Ma olen teie sees. Just seal oli, – on, – ja… jääb alatiseks sõnumite edastamise portaal.

Portaal pole inimese sees, kes istub toolil teie ees, pole ka tema hääl, vaid audiosüsteemi oma.

Seega, kutsume teid saama kvantilist kogemust – kogemust väljaspool kolme mõõdet.

Kuulake ja tunnetage öeldu tõesust enda sisemuses. Kas suudate seda teha?

Ja, mu kallid, me räägime auditooriumiga, millel pole vanust.

Mitte vaid nendega, kes on saalis, vaid ka nendega, kes kuulavad, või loevad seda edastust.

Tahame teile kinkida selle, mida Vaim kvantiliselt tasandilt peab aasta 2010 ülevaateks. See saab olema selle aasta üheks viimastest kanaldustest. Seega on täiesti kohane, et ootate minult ülevaadet sellest, mis on käesoleva hetkeni toimunud – ma annan teile seda hetke pärast.

Vaim näeb kõike teisiti kui teie, seetõttu vaatleme mõlemat vaatevinklit.

Esmalt esitame teile kolmemõõtmelist tunnetust, ning seejärel kvantilist.

Kvantilises seisundis pole olemas lineaarset reaalsust, nagu on teil.

See, mida teete lineaarsuses, ja kell, mille järgi elate, Vaimu süsteemis pole olemas.

Nüüd, kui teeme aasta kokkuvõtet, esile tuleb see, mida te ei osanud oodata, kuna me vaatleme kõike väljaspool ajalisi raame, aga mitte nii, nagu teete teie.

Minu partner sageli räägib energia numeroloogilistest aspektidest, sest ta õpetab, et numbritesse on kätketud sõnumi edastuse energia.

Teiste sõnadega, numbrid edastavad sõnumit.

Nende „panus“ pole suurem, kui raamatute panus.

Kui te loete raamatuid, siis te näete vaid trükivärvi ja paberit, aga ometi teil sageli mööda põski voolavad pisarad ja pulss muutub kiiremaks.

Kas te sel juhul saate ütelda, et värvil ja paberil on energia? Ei.

See on sõnumi edastamine, mis on väljendatud raamatu keeles.

Numbrite keel töötab samal viisil. See on üks vanimaist teadustest planeedil, mida on kasutatud erinevail viisidel juba tuhandete aastate jooksul.

Olen rääkinud oma partnerile kõige tavalisemast ja kõike lihtsamast moodusest.

See oli välja töötatud iidses Tiibetis, kuna selle planeedi Kundaliini energia oli seal püsinud kogu 13 000 aasta jooksul.

India ja Tiibet said nendeks kohtades, kus oli koondunud kõige rohkem kaastundeid, vaimseid õpetusi ja šamaanlikke energiaid, kui kusagil mujal sellel planeedil.

Siit ka loogiline järeldus, et nende poolt välja töötatud numeroloogia kerkib teie ees samas vormis, kui kasutasid seda nemad. Ehkki ta on küll keeruline, kuid ma palusin partneril parema mõistmise nimel seda lihtsustada mõnevõrra.

Et vaadelda aastat 2010, võtame kasutusele kõige lihtsama numeroloogia.

Kui liita selle aasta numbrid, siis saame kolme. Numeroloogia vaatevinklist number kolm kannab endas katalüütilist energiat.

Seetõttu, kui näete kusagil number kolme energiat, siis võite seda iseloomustada kui miskit, mis viib muutusteni (katalüsaator).

Seega võib ütelda, et aasta 2010 oli katalüütiline aasta.

Kuna siiski see number kordub tavalises numbrilises tsüklis (vastavalt sellele, kuidas möödub lineaarne numbriline jada), seega ta on esinenud ka varem.

Kuid energia, mis ümbritseb teid praegu ja on ümbritsenud ka varem, võimendab kõike esoteerilist, – ning paljutki sellest, mis on viimasel ajal toimumas planeedil, võib näha kindlapiirilisemalt, eriti veel, kui vaatate ka mõnigaid iidseid energeetilisi süsteeme.

Katalüsaator on keemia – ta kiirendab reakstioone, mis käivitub ühe aine koostööl teise ainega.

Kusjuures esmane aine enamuselt jääb puutumata, vaid ta muudab teist ainet, või isegi soodustab kahe aine ühinemist kolmanda aine loomiseks.

Kui aasta 2010 on katalüütilise energia aasta, siis ta pole seotud muutustega, vaid pigem viib muutusteni.

Võite nimetada teda aastaks, mis soodustas muutusi.

Kuid selles tunnis ärge unustage, et Vaim pole lineaarne, seega, muutused, mida oli loonud see aasta, ei pea toimuma vaid sama aasta jooksul.

Järelikult kõik, mis on toimumas, või toimus aastas 2010, jätkub, ning selle energiad lähevad üle aastasse 2011.

Veel enne, kui vaatame toimunule selles katalüütilises aastas, vaatame  üle, kui sageli saabub aasta numbriga kolm. Seejärel analüüsime detailselt numbrite kaks ja üks energiaid, et te saaksite mõista, milline informatsioon on neis teie jaoks.

Millal oli teil viimast korda katalüsaator-aasta?

Neile, kes teevad praegu arvutusi, see oli aasta 2001.

Kas mäletate, mis toimus aastal 2001?

Esitan küsimuse neile, kes elavad selles riigis: Kas see aasta ikka lõi energiat potentsiaalseks muutuseks järgmise perioodi jaoks?

Kas ta mõjutas viimaseid aasatakümneid ja kas ta mõjutab ka edaspidi?

Vastuseks on – Jah!

Seega aastal 2010 on sama potentsiaaliga energia.

See ei pea kindlapeale tähendama, et peab juhtuma mingi tragöödia maailma mastaapides, et panna alus millegile.

Ega see alati ka tähenda, et tulevikku loovad vaid negatiivsed hetked. See on vaid katalüsaatori energia, mida loovad Inimesed oma tegudega.

Ärge unustage, et Vaim näeb kõike teisiti, kui teie.

Seega räägime teie riigist. Mida te siin näete?

See on sama tõenäone, kui see, et mu partner on teie ees.

See oli meeletu aasta teie majanduse jaoks ja on ka potentsiaali tunda muret selle pärast.

Pankade usalduses on jälgitav absoluutne ja täielik krahh süsteemide suhtes, kindlustuse süsteemide suhtes ja investeeringute suhtes.

Teie finantsiline instrument, mille nimeks on dollar, aegamisi nõrgeneb teiste rahvusvaheliste rahasüsteemide taustal.

Te alahindate dollarit de fakto, kas pole? (eksisteerib faktiliselt sõltumatult teadlikest tegevustest)

Me rääkisime kümme aastat tagasi, et see juhtub.

Siis paljud tegid Krayonile märkusi, et Ühendriigid omal tahtel ei tee iialgi seda.

USA’l ei tulnudki seda teha. Seda tegi tema eest ära maailma majandus, oma valuuta kursi vaba kõikumisega.

Kuid ameerika Inimolevusele see näeb välja õudusena, kuna teie ületate takistusi raskustega, seega teil on õigustatud küsimus: „Siis ma ju kaotan oma kodu?“

Mõningail juhtudel: „Miks ma kaotasin kodu? Kas kunagi see muutub paremaks? Millega see on seotud? Millega me oleme selle ära teeninud?“

Selles just seisneb Inimese kolmemõõtmeline nägemus aastast 2010.

Kuid, kallis Inimolevus, tahaks rääkida teile meie nägemusest.

Kas me pole siis palju aastaid tagasi rääkinud teile sellest potentsiaalist?

Me rääkisime teile, et on olemas selline võimaluste potentsiaal; mõned suured korporatsioonid teie riigis kukuvad.

Samuti rääkisime teile, et „… esimesena sattub krahhi kindlustuse süsteem.“

Sellist informatsiooni võite leida Krayoni avaldatud materjalides.

Seega need olid vaid potentsiaalid – igaüks neist.

Sellist asja, nagu tuleviku ennustamine, pole olemas, sest Vaim ei ole teadlik, mida hakkab tegema Inimene.

Kuid tugeva potentsiaali olemasolul te sageli, sõna otseses mõttes, realiseerite need ellu, ning neist saab teie reaalsuseks.

Mõned on küsinud, et kuidas me saime ennustada ette teie majanduse probleeme, kuna need ei ole vaimsed küsimused.

Seega, lubage rääkida teile, kuidas saime ennustada ja mis oli mõeldud selle all.

Ma esitan teile tulevaste edastuste põhilist sisu, millistega anname informatsiooni kujunevatest potentsiaalidest.

Üle kahesaja aasta töötas see riik ühel ja samal viisil, ühe ja sama süsteemiga.

Ja, te muutsite reegleid tasapisi, kuid kõik jäi peamiselt endiseks ja kõige aluseks oli siiski ahnus.

See oli süsteem, kus rikkad said ajapikku ikka rikkamaks, aga vaesed ikka vaesemaks.

See pole halvustus, see on lihtsalt fakt.

Selline süsteem töötas vanas energias ja see püsis jätkuvalt heana, kuna kesklassil Ameerikas elamine oli igal juhul parem, kui teistes riikides.

Kuid äkki, kallis Inimolevus, te näete uut energiat, mis ei ole võimeline enam toetama vana elustiili, kuna on muutunud isegi põhilised majanduse harud.

Seetõttu ka finantsilised süsteemid, mis on rajatud vanale energiale, lagunevad.

Uus teadvus ei toeta neid, kuna need lagunevad.

Mineviku vead kuhjusid kokku, ning juhtus see, mida nimetate majanduskriisiks.

Inimene ütleb selle kohta: „Milline õnnetus!“, aga Vaim jälle: „Õnnitlen, kuna muudate soovitava saavutamise reegleid, teete ebatavalisi otsuseid, midagi sellist pole teie riigis kunagi varem juhtunud.“

Kõik, mida sellest hetkest teete – on katalüsaator – number kolm. Kus võtate selle kasutusele?

Kui kosute sellest kriisist, millisena saab olema uus süsteem (mille seate üles)?

Dollar tõuseb endise tasemini.

Ameerika on võimeline muutma finatsilist süsteemi, poliitilist süsteemi ja kapitalismi enda mudelit praktiliselt ühe hetkega.

See on üks vähestest riikidest, kes on võimeline selleks, ning ainuke riik sellise suure territooriumiga, kui teil – ta on võimeline selleks.

Seega, millist mudelit veel kavatsete tuua maailmale esile?

Kuidas oleks mudeliga, mis hakkaks tööle veelgi ausamalt, kui asi puudutab suuri rahasid.

See ongi see, mis on toimumas.

Tuleb ka selliseid, kes, istudes siin saalis, näevad vaid pooleldi täidetud klaasi. Nemad annavad tähendust vaid negatiivsusele, mõistmata, mis asi on uus energia ja millised motiivid võiksid olla Vaimul.

Põhja Ameerika on alati olnud ühtsuse mudeliks. Te olete alati olnud ausa valitsuse mudeliks.

Praegugi olete järjekordselt muutnud vaid oma töö põhimõtet.

Kui paljudel on teie seast julgust ütelda uue aasta saabumise puhul: „Issand, tänan sind kriisi pärast. Tänan sind, Vaim, et oled juhtinud meid sellest hakkliha masinast läbi, sest kus me ka poleks viibinud, see katalüsaator-aasta on see, mis paneb aluse taastumisele ja jõu taastamisele!“

Aasta 2010 esindab kahte ja ühte üheaegselt. Kui neid mitte liita (numeroloogia meetod üldise energia saavutamiseks), siis nemad ikka pajatavad oma lugu, sest kaks esindab duaalsust.

Kahe energia on tiibetikeelne.

Duaalsus – see on ingellikuse ja bioloogilisuse ühend – Inimolevuse peamine atribuut.

Kui istute toolidel ja kuulate seda informatsiooni otse, või kuulate salvestust, ehk isegi loete, siis teie „südame olemusel“ on duaalsuse energia.

Kas olete võimelised avama Loojat enda sisemuses, või mitte?

Te olete võimelised liikuma mistahes suunas, kuhu vaid soovite.

Võite luua kurjust, kui selline oleks teie valik.

Võite luua jumalikkust, kui selline saab olema teie valik.

Selline on Inimene! Selline on inimkonna jõud.

Teil on ja saab olema valiku vabadus! Selline on duaalsus.

Vaadake nüüd ühte, mis järgneb kahele.

Seda me teame, kuna numbrid mõjutavad teine teist niinimetatud suhtelise numeroloogia seaduste kohaselt. Nemad asuvad ühes valemis ja ühes blokis, mis esindab aastat, seega mõjutavad teine teist.

Mida tähendab üks?

Tema tähistab uusi algusi.

Vaadake aastat 2001. Te ei unusta teda, kas pole? Ta muutis kõike.

See oli uue algus selles, kuidas teie riigis hakati suhtuma reisi ohutusele ja reisidesse.

Kuid ma siiski räägin muust.

Siis oli teie riigi finantssüsteemide uus algus, suurte rahade struktuur.

Te ilma liialdusteta kujundate ümber kogu Ühinenud Riigid.

Te näete jätkuvaid poliitilisi pöördeid ja eriti siis, kui liigute kord edasi, kord tagasi, püüdes mõistatada, mida tahate neilt, kes püüavad olla eesotsas.

Muide, nemad kõik on kinni jäänud vanadesse energiatesse. Kõik nemad.

Pöörake tähelepanu teie valitsuse keskmisele vanusele, siis te näete probleemi põhjust. Nõunikeks saavad eakad inimesed, isegi noorele presidendile.

Võimalik, et läheb veel küllaldaselt aega, kuni noored mehed ja naised saavutavad valitsuses enamuse, ning saavad lisada sellesse oma panuse.

Inimesed hakkavad lahendama mastaapsemaid probleeme, mida varem lihtsalt polnud – see on vaid aja küsimus ja kontseptuaalsema teadvuse asi.

„Krayon, sa siin keerutad vaid. Mida sa pead silmas?“

Varuge kannatust. Kõik on muutumas.

Kuid, nagu näete, noored alles tõusevad üles ja on muutumas alles teie liidriteks, peatselt näete lahendusi, mille poole olete koguaeg püüelnud, ning mis on loogilised ja otstarbekad.

Hiljem veel imestate, miks selliste otsuste vastuvõtuks on läinud nii palju aega.

Seega, Vaimu arvates kriis on positiivseks suuna muutvaks jõuks, ning on vastavuses energiatega, mis on muutumas kogu planeedil.

Järelikult see kriis oli oodatud.

Kuid poliitilised ja majanduslikud protsessid ärritavad ikkagi veel paljusid inimesi. Nemad räägivad: „Näib, et me käime küll selle ümber, kuid midagi ei juhtu.“

Te ju räägite koolmemõõtmelistest asjadest – inimestest, seadustest, sinistest ja punastest osariikidest (respublikaanlastest ja demokraatidest).

Kuid meie räägime energiatest.

Energia, mis on kätketud Maasse, on püsiv.

Seega kõik teiepoolsed panused, mis on tarkuseks, jäävad siia, ning on aluseks, millele saab kõik rajatud. Te ei saa neid järgmise korraga kaotada.

„Krayon, sa ikka veel käid ringiratast.“

Mõningad teie seast ei mõista, millest ma räägin.

Te loote aegamööda seda, mida kavatsesite luua.

Vaim näeb inimkonda põlvkond põlvkonna järgi.

Me tavaliselt vaatleme inimese teadvust kuuekümneaastaste tsüklite järgi, mis on teie jaoks kahe põlvkonna jagu.

Vanas energias selline pikk periood oli vajalik selleks, et minna üle sellest, mis oli, sellesse, mis on.

Nimetan ka põhjuse: see on just see energia, mida täiskasvanud räägivad oma lastele, aga need omakorda jälle oma lastele, nii luues katkematut muutust. Kaks põlvkonda. Just nii palju läheb tarvis selleks aega.

Seega Vaim läbi sellise teadvuse paradigma näeb, mis on inimkonnaga toimunud.

 

Gaia

Ehk räägime nüüd inimkonnast.

„Kuidas on siis asjad inimkonnaga?“ – ehk küsite teie.

Olgu, ehk vaataks kõigepealt Gaiat, sest teil tuleb Gaia energiat vaadata inimkonna tundma õppimise kontekstis, sest need on omavahel seotud.

Seega, kui liikuda üldisest individuaalsuseni, siis mida on Gaia teinud aastal 2010, et võimendada seda, mida olete loonud?

Me oleme rääkinid teile, et põrkute kokku ilma muutustega. Sellest oleme rääkinud kakskümmend üks aastat tagasi!

Kuid siiski, me näeme kõike palju pikemates tsüklites, kui teie. Inimene pole ettenägev.

Teil on vaid üks elu, et näha tsükleid, mis on palju pikemad, kui üks elu.

(Ühes järgnevatest edastustest ma räägin teile veste Vikerkaare Toast, et saaksite sellest aru).

Ehk mõned teie seast ütlevad: „Maa ju muutub niivõrd radikaalselt, võimalik, et siin on midagi viltu. Mida teeb Gaia meiega tänavu?“

Sellised sõnad tulevad täielikult kolmemõõtmelise mõtlemise protsessiga inimeselt, kes igal korral arvab, et kui klaas on poolenisti täidetud, siis sellega on midagi viltu.

Klaas asub just seal, kus ta peab meie sõnade kohaselt olema – kõik on nii, nagu oli kavandatud.

Põhjus, miks me ennustasime nihkeid ilmastikus, seisnes selles, et te olete läbimas vee tsüklit, millest oli varem juttu.

See on pikema arutluse teema ühel järgmisel kohtumisel, sest ajapikku asi saab tõenäosemaks, mis on see ja mis tegelikult on toimumas.

Ilmastik, mis avaldab teile käesoleval ajal tugevat mõju, kujundab kokkuvõttes tugevat jahenemist planeedil. Seda on ka varem juhtunud.

Just vee tsükkel puudutab paljusid elusid Maa peal, kuid teie teadus ei vaatle seda küsimust sellises aspektis, sest neile see on midagi uut ilmnevat.

Nüüd teil on instrumente, et salvestada neid tsükleid, ning kahe põlvkonna pärast saate näha kogu selle kaunidust. See on „elustav“ tsükkel ja ta mõjutab elu Maa peal.

Esmalt toimub põhja ja lõuna pooluste jäämütside osaline sulamine, mitte täielik, vaid tuntav selle osa. See põhjustab maailma ookeanide veetõusu mitme tolli võrra, toimub vee ümberjaotus planeedi poolustelt (jää koondumine on enamuselt põhja ja lõuna poolustel), ühtlustades veemassi taset mööda maakera.

Selline ümberjaotus hakkab edaspidi osutama survet maa koorele sootuks uuel viisil, mis viib maavärisemisteni ja vulkaanide purseteni.

Midagi taolist juba oli sellel aastal, kas pole?

Leidub neid, kes nähes maavärisemisi ja vulkaanide purskeid, ütlevad: „Oleme korda saatnud midagi õudsat. Gaia karistab meid.“

Klaas on alles pooleni tädetud, kas pole?

Inimesed lihtsalt ei mõista, et Maa häälestub inimliku teadvuse järgi.

Kas teate, et vee tsükkel on algamas varem, kui oli oodata! Te kiirendasite selle saabumise aega, kuna kiirendasite aega ennast.

Niisiis, esitan küsimuse vanadele Vaimudele, kes on siin minu ees ja neile, kes loevad või kuulavad neid sõnu: Kas olete tunnetanud aja pikenemist? Ta ju kiireneb!

Ehkki teie kolmemõõtmelised kellad loendavad ikka sama aega, aga ruumidevahelised kellad teie sees liiguvad tunduvalt kiiremini.

Ka Gaia on osa ruumidevahelisest kellast. Nemad ruttavad koos teiega, kas pole?

Te ehk ütlete (ja teil on selleks õigus), et inimesed on muutnud ka ilmastiku!

Seega see, mida nimetasite globaalseks soojenemiseks, osutub täiesti vastupidiseks, – lõppude lõpuks see on hoopis globaalne jahenemine.

Jälgige järgmisel 2011 aastal, mis toimub teie talvega, kuna tsükkel on alanud.

Minge lusti pärast mööda tänavaid, kui lund tuleb ohtramalt, (kui peaks tulema), ning hüüdke valjusti: „Globaalne soojenemine… globaalne soojenemine!“ (üldine naer)

See just toimub Gaiaga ja ma ütlen, kallis Inimene; kõik, mis toimub Gaiaga edaspidi, kõik sõltub teist.

Lubage rääkida teile teie kõige viimasemast teaduslikust tööst.

Avastus seisneb järgnevas, ehkki ta oli samas kõrval, ootes, et märkate ja teete sellise avastuse, kuid teie jaoks see on muuski uus.

Kuid sellegipoolest, kui ma näitan teile seda, kas meenutate, et olen sellest juba rääkinud?

Käesoleval ajal teie teadlased on võimelised mõõtma Maa magnetismi iga tund.

Selle intensiivsus, mida nimetate Maa võre magnetväljaks, on muutuv. Erinevates kohtades ta on erinev. Kuid selleks on ka omad põhjused.

Esmakordselt on võimalik mõõta magnetvälja muutumist iga tund, nii kosmoses, kui ka maa peal.

Minevikus oli võimalik neid mõõtmisi teha vaid kord mitme kuu tagant, ning sellest oli piisav.

Kuid kasutades kaasaegseid meetodeid, olete võimelised seda tegema reaalajas – siit tulenebki ootamatu avastus.

Te ehk ei teadnud seda, ning just seetõttu teil oli vaja sellest kuulda, või lugeda?

Kuna see siiski on sügav informatsioon, ning, nagu oleme rääkinud, see võib muutuda Gaia ja Inimkonna vaheliseks suhtluse mooduseks.

Teie teadlased avastasid, et magnetvälja muutumine, ja just selle intensiivsuse muutumine (suurenemine või vähenemine), sõltub neist sündmustest, mis on seotud Inimesega!

Hingake sügavalt sisse, ning mõelge sellele!

Teadlased märkasid, et kui suur hulk Inimesi lahkus üheaegselt sellelt planeedilt, siis see viis magnetismi muutuseni!

Kui planeedil tunti kaasa neile, kellel oli mure, siis magnetväli muutus!

Kui toimus rõõmuküllane sündmus, või pidutsemine millegi üle, siis magnetväli muutus!

See on uskumatult sünkrooniline atribuut, täiesti ootamatu ja hämmastav.

Maa magnetvõre on nihkumas ja see sõltub sellest, mis toimub Inimestega.

Aga kuidas siiski see on seotud Inimese energeetikaga?

See muudab planeedi füüsikat.

Ärge küsige Gaialt, mis võib toimuda, vaid küsige seda parem inimkonna teadvuselt.

Ütlen teile: see, mis on praegu inimkonnaga toimumas, on õigeaegne ja kohane. Maa ajaloos pole kunagi midagi taolist toimunud.

Varem te pole kunagi kiirendanud aega, ehkki oleme sellisest võimalusest rääkinud kakskümmend üks aastat tagasi.

See kõik on iidses prohvetluse osas planeedi Kundaliini liikumise kohta.

Gaia südametšakra energia sõna otseses mõttes jättis maha Tiibeti ja India, ning on liikumas otse Maa jalamile – Peruu ja Tšiili suunas, niinimetatud Patagooniasse.

See on planeedi energia reguleerimine.

Kõik see siin on elulise jõu liikumine, millest oli juttu Inkade ja Mayade, ning põhja ameerika Lakota rahvuse prohvetlustes.

Vaim näeb kõike teisiti, kui teie.

Te elate aja lineaarsetes raamides, aga Vaim mitte.

Kui teie arvates näete tragöödiat, kurbust ja surma, siis te ei teadvusta endale Vaimude elulisi plaane, kes on tulnud siia just sellise potentsiaaliga, et see siin sünnib, sest veel enne sündi oli tehtud märge selle toimumise kohta, ning see toimub siiski Maa rahu nimel.

Kuuskümmend aastat tagasi, teise maailma sõja lõpus, grupp neljast Euroopa futuristist püstitas küsimuse: “Kuidas teha nii, et see enam kunagi ei korduks? Meil alati lõpeb kõik teine teise vallutamisega. Sadu ja sadu aastaid teeme ikka nii – korjame kokku armee ja vallutame teine teist.“

Nemad külvasid selliseid seemneid, millest sai Euroopa Liit. Neil oli eesmärk!

Nad ütlesid: „Mis oleks, kui ka meie saaksime luua midagi sellist, mida lõid Ühendriigid – ühtne valuuta, riikide rühm, millest saaksid ilma piirideta osariigid, ning nimetaks seda Euroopa Liiduks?“

Just nemad tegid selle ära ja selleks kulus kuuskümmend aastat.

Nenda valuuta on nüüd kindel – idee rakendus ellu.

Jah, on olemas erinevaid küsimusi, probleeme ja ülesandeid, kuid neid lahendatakse kerkimise järjekorras.

Sellegipoolest, mu kallid, ma tahan, et te heidaks pilgu sellele informatsioonile.

Kui te ühendate midagi kokku ja teete need ühtseks, siis loote mingit stabiilsust uues energias, aga kui eraldate midagi, siis loote ebastabiilsust.

Tuleb aeg, kui sellele planeedile jääb vaid viis valuutat, kõigest viis!

Need hakkavad esindama viit kontinenti, kes kõik on ühinenud kokku, nagu on seda teinud Eurooplased.

Otse nüüd, kui arutame seda küsimust, on veel üks grupp, kes teevad sama Lõuna Ameerikas.

Neil on kindel plaan. „Mis oleks, kui me saaks ühendada riigid – ilma piirideta, ühtse valuutaga. Seda saaks teha kahe põlvkonna jooksul. Meie majandus avaldaks Maa peal suurimat majanduslikku mõju.“

Nemad vaatavad Ühendriikide ja Euroliidu mudeleid.

Ka Aafrikas toimub lõppkokkuvõttes järgmise viiekümne aasta jooksul sama.

Eurooplastel oli teada, mida teha, kuna ühinemise tulemus on selline: Riigid, kes on kaubanduses sõltuvuses teine teisest, ei hakka enam sõdima oma vahel.

Hakake nägema rahu pilti planeedil, ning mõistke, kuidas Maa saab muutuda rahumeelseks?

Sellise rahu loomiseks Maa peale läheb tarvis kaks põlvkonda.

Kui vanemad sunnivad oma lapsi vihkama teisi kultuure, siis nemad põlistavad vana energiat.

Ma olen sellest varem rääkinud, olles Põhja Ameerikas.

Vaadake oma vaenlasi, kellega sõdisite Teise Maailma Sõja aegu, vaadake riike, keda nemad esindasid, samuti vaadake vihkamist, hirmu, surma, piinasid ja alistumist, mille tunnistajateks olid teie vanaemad ja vanaisad, ehk isegi mõned teie vanemad.

Ja nüüd vaadake neid samu olnuid vaenlasi tänpäevase pilguga.

Nüüd nemad on teie kaubanduse partnerid!

Üks neist on tihedalt seotud teiega, sest ta toodab kogu kodutehnika, mis on teil kodudes ja masinaid, millega sõidate!

Üleminekuks vaenust partnerlusele kulus siiski kuuskümmend aastat!

Lähme nüüd koos Lähis Itta, ning vaatame teistsugust stsenaariumit, kus vanemad õpetavad oma lapsi vihkama teisi. Nema teevad seda juba tuhandeid aastaid.

Kas mõistate, millest ma räägin?

Et seda peatada, läheb tarvis kaks põlvkonda.

See, mida peate lahendamatuks probleemiks, võib lahendada lühikese aja jooksul – seda teevad planeet Maa noored inimesed.

Üle kogu Lähis Ida on noorte inimeste gruppe, kes hakkavad teadvustama endale separatismi mõtetust. Nemad ei kavatse vihata neid, keda vanemad sunnivad vihkama, ja nagu oleme varem rääkinud, selliseid inimesi on Iraanis väga palju.

Te näete muutusi. Seda toob muutus teadvuses. See on teie potentsiaalne võimalus.

 

Inimolevus

Nüüd räägiks otse teist isiklikult. Mul on ülevaade kõigi teie eludest, Akaši Kroonikaist, mis on teie sisemuses ja nende energiast, kes on ühendanud omad pingutused, et ilmuda täna siia.

See ongi energeetiline nihe, mis kujutab endast galaktilist ühtlustamist.

Siiski me näeme seda teisiti, kui teie.

Te olete enam, kui need inimesed, kes on Maa peal vaid õpinguteks.

Te olete energiate katalüsaatorid.

Kõikjal, kus te valgustunud seisundis puutute Maaga, jäävad järgi muutused. Me oleme sellest varem rääkinud.

On olemas kvantiline protsess, mis jätkub isegi teie DNA välja piires molekulaarsel tasandil. Ta teeb koostööd Planeedi Kristallvõrega.

Teie juuresolek selle keha vahendusel muudab Gaiat.

Vanad Vaimud on selle protsessi eesliinil – on vaja kõigest alla poole protsendi inimrassist selle korda saatmiseks, mida tegite teie, et kutsuda esile pöördumatuid protsesse planeedil ja muutusi teadvuses, mis oli ennustatud aastaks 2012.

Seitsmeteist aasta jooksul olete olnud ühtlustavas energias, keskpunkti aastana 2012, kuna see on siiski kolmekümne kuue aastane protsess.

Teil on jäänud veel selle läbimiseks üheksateist aastat.

Kõik, millega tegelete järgneva üheksateist aasta jooksul, saab tuleviku šablooniks.

Olete lõpetamas seda, mille pärast olete tulnud siia.

See on aasta 2010 resümee. Realiseering.

Te olete õiges kohas ja õigel ajal.

Seega, mis saab teist edasi?

Vaimu perspektiivilt oleks: sukelduge sellesse, mis on ruumidevaheline.

Uskuge sellesse, et nähtamatu, mida nimetate usalduseks, juhib teid neisse kohtadesse, mis on täidetud realiseerimise võimalustega teie elu jaoks.

Olge kannatlik, ning oodake sünkroonsust, millest teil ikka veel ei ole mingit ettekujutust.

Te tahate kõike hoida kontrolli alla, kuid seni see ei õnnestu, ning see, et te ei ole suutelised kontrollima, viib teid ärevusse.

Seega, olge rahus sellega, et te ei ole võimelised kontrollima, ning mõistke, et Vaimu süsteem on hiilgav ja ta mõtleb vaid teie üle.

Teie ees on uus paradigma.

Vastavuses raskuste ületamisega sellel planeedil teil kaob vajadus kannatuste ja sõdade järel.

Teil enam ei lähe vaja sellist teadvust, mille abil olete oma elu jooksul pidevas halbade ootuste lummas.

Sõudke muutuste voogudes.

Pööretel vasakule või paremale kasutage oma sisetunnet.

Kui ilmastik planeedil hakkab muutuma ja teie maja osutub pikemate uputuste piires, siis oleks parem kolida ümber.

Paraku Inimolevus räägib: „Kuid see uputus toimub ju kord saja aasta jooksul.“

Kas tõsi? Oodake järgmist aastat. Ta hakkate nägema ilmastiku uut paradigmat.

Muutuge koos temaga. Olge paindlikud, Inimolevused. Saage aru, mis on tulekul.

Te olete muutnud planeedi oma teadvuse abil. Nüüd saage nende muutuste osaks. Tehke nendega koostööd. Mõistke neid. Pühitsege neid. Muutuge koos nendega.

Selline on tänane saadetis.

Aasta 2010 resümee näitab, et vanad vaimud on õigel teel – ees ootavad meid suured muutused.

Võtke vastu meie õnnitlused!

Milliseks kujuneb järgmine aasta? Seega visake pilk aastale 2011.

Vaadakem kahte, mis on duaalsus ja seisab meisternumbri 11 ees, mis tähendab selginemist.

Kui liita need, same neli.

Räägime õige neljast. Neli kujutab stabiilsust, Maad, austust Maale ja kõike, mis on seotud Gaiaga.

See on tuleku võimalus kõigele sellele, mis jätkab planeedi viimist üleminekuni sootuks teistesse  ja palju kõrgematesse sagedustesse. Te ei saa seda eitada. Te olete selles. Te tunnetate seda. Te elate sellega.

See ei tekita enam imestust, kuna kõik teavad sellest.

Seega, see oli järjekordne saadetis tänase päeva kohta.

Kakskümmend aastat tagasi paljud inimesed, lugedes Krayoni raamatuid, pidasid seda oletusteks.

Täna on see teie reaalsus.

Mida tänased oletused võiksid tuua teile kahekümne aasta pärast? (Krayon muigab)

Edastatud armastuses tänasel päeval.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Ajaloo lõpp

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest… ja seda ma ütlen igal korral. Sellega rõhutan: magnetism on see, mis on ruumidevaheline, kuid mida mõistetakse sellel planeedil ikkagi vääriti.

Selle mõistmine – on üks termin, aga vääriti mõistmine – on teine termin.

Kuid see on teie reaalsuse kvantiline atribuut ja üks vähestest, mis kaasneb teie elus igapäevaselt, nagu minagi. Ehkki ma teenin teid kvantiliselt, kuid kättesaadav olen samal määral, kui teie Vaimgi.

Lõõgastuge hetkeks.

Tänane edastus on paljumõõtmeline ja võimas. See on seotud ajalooga ja sellesse on kätketud palju informatsiooni – isegi enamat, kui saab tänase edastuse aegu kasutatud.

Ma suhtlen suurema arvulise auditooriumiga, kui on täna siin, selles saalis. On palju neid, kes kuulavad või loevad.

Ma tean, kui paljud loevad seda lehekülge ja kui paljud kuulavad mind audios.

Võimalik, ehk siin on teid saja ringis, aga kuulajaid tuhandeid.

Mulle näib, et nemad kuulavad otse nüüd ja loevad otse nüüd.

Ma nimetan tänast saadetist „Ajaloo lõpp“, kuid see saadetis ei ole kohtuotsuseks.

Võtke seda kas lineaarselt, või võtke kvantiliselt.

Kui võtate seda pealkirja lineaarselt, siis võite ehmuda, sest ta kõlaks kui maailma hukk.

Kui võtate kvantiliselt, siis räägime ajaloolise energia lõpust.

Sellel planeedil on toimumas üleminek, seega tuleme selle teema juurde tagasi edastuse lõpus.

Minu arvates, kui ma hakkan tegema kõike õieti ja põhjalikult, siis võin solvata mõningaid inimesi, sest nemad olid üles kasvatatud teatud ajaloolises energias, läbides õpetusi tuntud viisil.

Seetõttu palun teil olla kannatlikud minu edastuse suhtes, ning ühineda minuga, kuni ma räägin.

Tahaks kanduda minevikku, ning selgitada teile midagi, esitada olukorda, nihkudes mööda ajaloolist aega.

Tahaks naaseda Aabrahami juurde, ainujumala isa juurde.

Aabrahami aeg – on aeg, mida meil meeldib vaadelda kui ajalugu sellest, mida kaasajal nimetate „kaasaegseteks vaimseteks uskumusteks“, sest just selliselt arvab maailm.

O jaa, oli paljusid ka enne teda.

Mõningad teie seast on Lemuurlased, seega teate, millest on juttu.

Kuid Aabraham esindab maa peal ühte algust, mille tõttu nimetate teda „planeedi põhireligioonide isaks“. Seega tahaks rääkida, mis oli toimunud ja ma soovin, et suhtuksite sellesse kõigesse suure tähelepanuga.

 

Aabraham – juutide isa

Tahaks esitada teile Aabrahami (Aabram), kes oli sündinud Ur’is, mis on tänapäeval kaasaegse Iraagi osa.

Tahaks esitada tema poegi. Neid kõiki pole sünnitanud Sara.

Tahaks rääkida ühest neist. Ismaelist.

Aabraham on juut… suur juudi prohvet. Ismael on tema poeg.

Ei ole kuidagi võimalik ütelda, et Ismael pole juut ja nii see on tänese päevani. Ismael sündis Hebronis. Seega võib kinnitada, et ta on eht iisraellane. Ismael on juut.

Nüüd ehk paljud vaidlevad vastu, et kuidas järsku juudi sugupuu arvestus on äkki meesliinil (on silmas peetud, et seda on peetud ikka ema liini pidi).

Vaim vaatleb DNA ja Akaši päritolu, seega Ismael vaimsest vaatevinklist on juut. Ta tuli sellesse ilma, et saada juudi sugupuu osaks.

Alguses poliitiliste põhjuste tõttu ta kaotas populaarsuse juutide juures.

Hiljem teda peeti araablaste soo algatajaks… araabia rahvaste isaks.

Seega võiks arvata, et araablastes voolab juudi veri, kuna neis on ka Aabrahami verd.

Kuid algselt juudid kihutasid Ismaeli minema.

Seega, vaatamata sellele, et teil on üks Jumal ja ainujumalus, te olete teadlikud Jumala armastusest ja ühtsusest Jumalaga, lõhenemine siiski toimus.

Tõde segunes valega, ning tänapäevani miljardeid inimesi usuvad, et ohvriks Templi mäel taheti tuua Ismaeli, aga mitte Iisakut. Samuti öeldakse, et ta pole juut.

Kus on siin tõde?

Inimesed polnud häälestunud ühinemiseks.

Vanimates planeedi energiates, kui ka neis energiates, kus olite sündinud teie, oli olemas lõhenemise energia, aga mitte ühinemise.

Just nimelt seetõttu nimetame seda vanaks energiaks.

Ja need, kes teadsid enam, olid targad mehed ja naised, ning nemad ütlesid, et just vana energia eraldab ja lahutab; just nimelt vana energia viib miljoneid inimesi lahknevusele ja vaenule, kes tegelikuses on siiski juudid.

 

Muhammed ja tema suurepärane läkitus ühtsusest

Lubage rääkida prohvet Muhammedist.

Muhammed peab enda päritolu Ismaelist, kes peab enda päritolu Abrahamist.

Seega Muhammedil oli juudi veri ja see oli tema sooliseks aluseks, aga mitte tema kultuuriks.

Kuid tema Akaši võtab alguse Abrahamist (Koraani kohaselt Abraham on Islamluse rajajaks).

Muhammedil oli suurepäraseid kohtumisi, mitmeid kohtumisi ingellike esindustega. Neil aegadel inglid rääkisid inimestega kolmemõõtmelisel viisil.

Kuid kui paljudel teie seast on kujunenud arvamus, et enamus ingleid rääkisid noil aegadel inimestega, kes olid vaid juudi päritoluga? Sellistega, nagu Muhammed, Mooses, Jeesus, Abraham.

See oli peamiseks ajalooskeemi osaks, selle osaks, mis teeb juudiliku päritolu oluliseks inimkonna peamise Akaši jaoks, ning ka meie kinnitasime varem: „Kuhu liiguvad juudid, sinna läheb ka Maa.“

Kahtlemata, selles on midagi väga olulist, millele vaja pöörata tähelepanu, ning mis peaks peatselt muutuma. Meie nägemuse kohaselt kõik need, kes elavad Lähis Idas, on „juudid“.

Ingli sõnumis Muhammedile oli järgnev: „Ühenda araablased, ning anna neile Iisraeli Jumala.“

Seda ta ka tegi!

Informatsioon, mida ta sai, oli suurepärane, ning hiljem see sai, tema järgijate jaoks, kirja pandud. See oli imelisest Jumala armastusest ja inimkonna ühtsusest.

Prohvet Muhammed oli selleks, kes ühendas, aga mitte eraldanud inimkonda.

Ammu enne Muhammedi elas Jeesus – juudist Jeesus. Ta võttis endale vastutuse selle eest, mida tänapäeval nimetate kristluseks. Kõik tema õpilased olid juudid.

Kalur Peetrus, kes pani aluse Kristlikule kirikule, oli juut.

Me räägime seda teile meelde tuletamiseks, et siin on selles üldine üksmeel.

Ehk, mu kallid, selles on ka põhjus, et kaheteistkümnel DNA kihil on vanajuudikeelsed nimetused?

Kahtlemata need nimetused on antud meistrite auks ja nende päritolule, kaasaarvatud Muhammed, Ismael, Iisak, Abraham ja Jeesus. Kõik need olid algse vaimse keele (ivriidi-heebrea) osana.

„Kas tõesti?“ võite ütelda selle peale, „kuid oli ka sumerite keel ja veel enne oli lemuuria keel. Oli sanskrit ja tamili keel, ning palju teisi veelgi iidsemaid keeli.“

Õige, kuid me räägume tänapäeva keelest – keelest, mida olete võimelised mõistma ja millel on jõudu, ning millel räägivad puhtaverelised meistrite järglased, kes on kunagi sellel planeedil kõndinud.

Seega, mida on inimkond kõige sellega teinud?

Mida nemad on teinud kogu juudi meistrite püha informatsiooniga?

Nemad alustasid sõda, sest Inimolevused jagavad kõike. Nemad ei kogu kõike kokku.

Nüüd olemegi siin, meie suurejoonelise Jumalaga, kõige oleva Loojaga, kuid miljonid neist, kes usuvad just seda, sõdivad Jumala poolt väljendatud ideoloogia pärast; selle pärast, kelle prohvet oli parim, ning milline inimeste rühm on enam armastatud Jumala poolt.

See on iidne lugu, pikkusega mitmesse tuhandesse. Kuid ta näitab tõepäraselt, mida kujutab endast vana energia.

 

Inimlik loomus?

Selle peale keegi ütleb: „See on ju inimlik loomus.“

Järelikult see on just see, mis toimub inimkonnaga ja see aina kordub ja kordub, ning kujutab endast ajaloo energiat, mis on lastud inimloomuse sogasesse vette, – see, mõningate väite kohaselt, iialgi ei muutu.

Seetõttu (väidavad need) see jääbki korduma taas, ja taas, ja taas.

Mu kallid, ma olen siin selleks, et ütelda teile; et planeedil midagi on toimumas mitte selle pärast, et viia ajaloo lõppemiseni, vaid kõik see teeb lõpu vanale ajaloo energiale. Kõik see teeb lõpu vanale inimloomusele, kuna see evolutsioneerub.

 

Juba sünnist koolitatud vihkama

Tänapäeval paljusid, kes sünnivad sellel Iisraeli maal, juba sünnist õpetatakse mitte armastama, vaid umbusaldama kõike enda ümber.

Käesoleva planeedi ajaloos õpetatakse neid, kes on juutide ümbruskonnas, juba sünnist vihkama neid.

Tänu neile õppetundidele neid ka vihatakse.

Vaatamata kõigele juudid on uhked sellise eraldatuse üle, sest laual on kogu nende esivanemate pärand ja nemad tahavad järgida ajaloolisi reegleid. Ja nemad tahavad jääda eraldatuks.

Kuid ma tahaks rääkida sellest, mis on muutumas. See on tõemeeli muutumas!

On muutumas seal, kus te ei osanud oodata. Jeruusalemmas. Iraanis.

Lapsed juba ärgates küsivad: „Räägi mulle veel kord, miks ma peaks neid vihkama? Mida ja millal nad on midagi teinud? Ega nemad seda teinud, vaid nende esivanemad. Need, kes elavad praegu, ei osalenud ajaloos. Räägi mulle veel kord, sest ma ei mõista seda.“

Vanemad vangutavad päid ja kordavad: „Tee seda, mida sulle räägitakse. Traditsioonid ja ajalugu räägivad meile, et nemad olid alati meie vaenlased ja jäävad nendeks alati.“

Kuid lapsed vastavad: „Ei. Ma ei hakka seda tegema. Ja minu ümber olevad ka ei hakka seda tegema.“

Ajapikku see muudab kõike sellel planeedil, kuid sellest ei teatata kunagi.

Isegi kogu maailma meedia ei tea, mida peale hakata uue energiaga ja isegi näib, et see ei ole neile üldse uudiste teemaks. Nad on kinni jäänud vanasse inimloomusesse ja nende uudiste teemaks on, kes ja kus on eraldatuses, aga see, mis ühendaks, see neile ei kõlba.

Kuid tänapäeval saame juba jälgida üht suurimat energiat planeedil.

Ma olen siin, et ütelda teile, – kõik on reaalne, ning kõik on toimumas, – teiste sõnadega, täiesti märkamatult.

Jah, on ka teisi uudiseid, millest tahaks teile rääkida.

 

Mudel on ette seatud – Ühinemine töötab

Ehk räägime Euroopast – Lähis ja Lääne Euroopast.

Vaadake ajalugu.

Ma tahaks, et te heidaks pilgu eurooplaste ajaloole.

Mida te teate neist? Mida teie, ameeriklased, olete õppinud neist koolis?

Teil tuleb läbi võtta need aastaarvud ja sündmused.

Te olete riigis, mis sai alles 200 aastaseks, kuid teil tuleb meelde jätta kõik sõjad, kõiki võitjaid, kõigi armeede omapärasid sajandite jooksul!

Juba aastatest 1300 – 1400, kuni käesoleva ajani nad pidevalt vallutavad teine teist.

Nemad oma järjepidevusega ja etteaimavalt sõdivad oma vahel, nagu ookeani tõusud ja mõõnad.

Kui nemad sellest väsivad, siis vallutavad muid kontinente.

Üks väike Hispaania on juba vastutav kogu Lõuna Ameerika vallutamise eest, Kesk Ameerika ja osa Põhja Ameerika pärast.

Nende keeles räägivad tänapäeval miljonid, mida nende saabumiseni polnud.

Napoleoni armeed liikusid mööda kogu Euroopat, nagu vesi jões, vallutades kõike oma teekonnal.

Euroopas on tänapäevani linnu, mis ei tea, mis riigile need kuuluvad!

Seda kõike vaid seetõttu, et piirid on pidevalt muutunud!

Muidugi – see on ju ajalugu.

Ma tahan, et te vaataksite teda erilise tähelepanuga.

Muidugi leidub ikka neid, kes ütlevad: „See on vaid see, mida teevad inimesed. Nemad loovad piire ja kultuure, ning hakkavad sõdima. See kõik on vaid inimloomus.“

Viiskümmend aastat tagasi hakkas saabuma uus energia.

Jah, kallid Inimolevused, ühtlustumine teostub aeglaselt, kuid ta oli juba siin. Ta oli juba käivitumas.

Viiskümmend aastat tagasi Euroopas miski toimus, kuid tollel ajal oli vähe midagi sellest kuulda.

Peale Teist Maailmasõda mõned tervelt mõtlevad inimesed kogunesid kokku ja ütlesid: „Kui me ei võta midagi eriskorralist ette, mis oleks väljaspool tänapäevast mõtlemist, siis taas juhtub kõik uuesti, kuna see on siiski inimkäte töö. Sõda alustavad inimesed.“

Isegi noor riik, nimega Ameerika, oli kaasatud sõtta.

Isegi Ameerika oleks veel enne sõda pea ise lagunenud osadeks, sest siis oli just see, mida teevad inimesed. Nemad lõhuvad kõike head osadeks.

Neile tarkadele inimestele oli ilmne, et nemad suudaksid midagi ette võtta, midagi, mis rakenduks – ühinemine eraldumise asemele. Ning nad kujundasid ideed.

Lubage rääkida teile sellest.

Nemad ütlesid endile: „Mis oleks, kui võimalikult rohkem riike saaks võtta ette ja jõuda kokkuleppele, ning luua riikude ühisuse?“

Kui alustame seda protsessi kohe ja asume kiirustamata asja juurde, siis ajapikku saaksime luua süsteemi, kus kõik koos saaksime teostada kaubandust sellisel tasemel, et meil poleks tarvis ei piire, ei kontrollpunkte, ega passe.

Kõik seni vaenutsevad kultuurid ja riigid hakkaksid koos ja ühtlaselt teostama kaubandust, ning selleks, et see toimuks, võimalik, et ilmneb vajadus ühise valuuta järgi.

Vaadake Ühend Riike, selline asi seal just selliselt töötabki.

Euroopa poleks kunagi hakanud sõdima iseendaga. Ta poleks seda saanud teha, sest ta oleks finantsilises liidus.

Muidugi, neid naerdi välja!

Kõik, kes seda kuulsid, ütlesid, et seda pole võimalik teha, et on olemas veel liiast palju probleeme, mis vajavad lahendamist.

Kuid need, kes ei olnud sellega nõus, rääkisid: „Ei, ei, ja veel kord ei. See ei ole see, mida me teeksime. Meil on liiast palju erinevaid kultuure. Ühtedel riikidel on tugev valuuta, teistel – nõrk. Liiast palju vasturääkivusi.

 Kujutage vaid, sõita riigist riiki ilma kontrollita piiril? See ei hakka tööle. Kes te sellised olete, et pakkuda sellist asja?“

Edumeelsed mõtlejad vastasid neile: „Me astume välja ühinemise poolt. Me peame seda ideed mõistlikuks ja selle abil me muutume tugevaks, seega sõdasid ei tule enam iialgi.“

See toimus kaks põlvkonda tagasi (ehk viiskümmend aastat tagasi).

Tänapäeval on Euroopa liikmesriikide Liit. Riikide hulk selles aina kasvab. Mõned „seisavad järjekorras“ vastuvõtu ootel! Piirid on lakanud olemast, kontrollpunktid kadunud, aga euro nimega valuuta on tänapeva kohaselt üks tugevamatest maailmas – teie omast tugevam (silmas on peetud USA’d)

Lubage nüüd teha juttu, mis viis selleni.

See oli muutus teadvuses, mis ilmnes juba viiskümmend aastat tagasi.

Kahe põlvkonna jooksul üleminek võimaldas vabalt mõtlevatel inimestel ühendada seda, mida varem ei õnnestunud kokku viia. Milline tulemus?

Need riigid ei hakka kunagi teineteist vallutama, sest selline „ajalugu“ on nüüdseks otsa saanud.

Nüüd on loomisel uus paradigma kogu Euroopale, millist pole inimkond veel tundnud.

Selle territooriumi vana ajalugu on kadunud ja see ei kordu enam iialgi.

Euroopa vanad Ida Bloki riigid, kus on seni veel vähe ühtsust, jätkavad rääkimist: „Ajalugu kordub taas. Me oleme selle ohvrid. On vaid aja küsimus.“

Ega kõik arva selliselt. On ka neid, kes tunnetasid vaimu ühtsust oma kultuuride piires, millest ei tohtinud varem rääkida. Nemad hakkasid vabalt mõtlema, väljudes vana paradigma raamidest. Kõik see on uus!

On ka neid, kes kuulutavad tribüünidelt ja püünedelt: „Ajalugu on lõpule viidud. On lõpp vaevadel. Diktatuuril on lõpp. On tulnud lõpp neile, kes peavad meid endast madalamateks. On kätte tulnud aeg tuua avalikusele, kes me tegelikuses oleme.“

Ehkki nemad ei räägi päris selliste sõnadega, kuid avastavad siiski Loojat enda sisemuses, kes on Jumala ainsuseks.

Seega see on see, millest rääkis ingel Muhammedile – ring on sulgunud, eks ole?

Siiski võtmeks rahule oli ühtsus, selliseks ta siiski jääb.

See on püha põhimõte, mis ei muutu iialgi.

Kes oleks võinud arvata, et selline võib juhtuda?

Ühinenud Riigid said Ühendriikideks, sest kaksada aastat tagasi selle asustajad ütlesid: „Ühendame õige grupi osariike ilma piirideta süsteemi, millist varem pole iialgi olnud. See on üks ühendustest – Ameerika Ühinenud Riigid.“

Ja, sellel ühendusel oli kannatusi, kuid need, kes astusid selle poolt välja, võitsid.

Just selle tõttu see riik on see, mis ta on, ning teda austatakse selle pärast, mis ta on… ja selle eest, mida ta on korda saatnud.

Ta on suhteliselt noor, ning esindab uut energiat.

Teie Sõltumatuse Deklaratsioon oli saadetise edastuseks. Kas olite sellest teadnud?

See oli nende kollektiivne edastus, kes palusid Jumalalt abi.

Lugege see läbi, ning tunnetage selle pühasust, mis on sellesse kätketud, kuna see ühendab, aga ei lahuta.

 

Lõuna Ameerika ja Uus Energia

Lõuna Ameerikas hakati mõlgutama mõtteid samast.

Mu partner oli hiljuti seal, ning ma võimaldasin temal näha selle mandri tuleviku energia potensiaali.

Tahaks maalida teile pildi ajaloost, mis puudutab Lõuna Ameerikat.

Oli aegu, kui igas riigis oli oma diktaator.

Vähem, kui viisteist aastat tagasi teil oli nõrk majandus ja valuuta, millel polnud mingit väärtust. Rahutused, erimeelsused ja tapmised olid normiks. Marodööritsevad narkoparunid tegid avalikke tapmisi tänavatel, ning korruptsioon lokkas kõikjal.

Isegi poliitikud ajasid hirmu nahka, mõned isegi mingil hetkel kadusid jäljetult.

Tänavu on kõik teisiti.

Tänavu on jälgitav jätkuv stabiilsus. Samas riigid, üks teie järel, toovad positiivset ja püsivat energiat oma kultuuridesse juurde.

Kuidas oleks saanud kõigest viieteistkümne aasta jooksul toimuda sellised muutused, kui mitme riigi juhid poleks üksmeelselt koondanud oma jõud?

Kogu kontinendile on jäänud vaid üks diktaator.

Mis on siiski toimumas?

Kui arvate, et see on hämmastav, siis vaid seetõttu, et on olemas aktsioon, mis on ettevalmistumise järgus ja millest te esialgu ei kuule midagi.

Kuid käesoleval ajal neil käivad arutlused selle küsimuse ümber, seega lubage mul rääkida teile, millest nemad mõtlevad.

„Mis toimub, kui kaotame piirid riikide vahel?“

Kas kõlab tuttavalt?

Nemad arutavad seda.

Kulissidetagustel läbirääkimistel, kus keegi ei levita informatsiooni, arutlevad: „Kuidas oleks plaaniga viia mingil ajal sisse ühine valuuta? Kolumbia põhja piiridelt, kuni lõuna Tšiili aladeni? Me oleksime tugevamad ja oleksime ühtsemad.“

Mu kallid, ma olen siin selleks, et ütelda teile – see hakkab tööle. Ehk selleks ei lähe vaja viitkümmend aastat. Vast kaob peatselt see ainus diktaator, ning ühinemine võib peale hakata.

Planeedil on teostumas üleminek.

 

Aafrika

Lubage ütelda, kus veel on toimumas üleminek, mida te isegi ei aima – aee on Aafrika riikude ühinemise algus.

Peatselt sellel kontinendil käivitub see, mida kunagi varem pole olnud. Ning kui see kontinent terveneb, siis seal ei saa enam olla AIDSi, ega tõsiseid haigestumisi – nemad hakkavad tahtma seda, mis on olemas teil.

Nemad hakkavad tahtma endile maju, koole, ning samuti ka majandust, mis ei ole enam korumpeerunud.

Nemad teevad lõpu lühinägelike liidritega, kes hävitavad oma elanikkonda selleks, et omada võimu ajaloos, mida põlvkonniti on nimetatud „Aafrika ajalooks“.

Peatselt tuleb Aafrika ajalool lõpp, ning selle asemel saab olema uus kontinent.

Mõistke seda, et jõud võib tulla sinna mitte tuntud sfääridest, vaid peatsetest uutest liidritest.

Aafrika on tohutu territoorium, ka elanikkond on selleks niivõrd küps, et seal võib kujuneda paari põlvkonna ja paarikümne aasta jooksul üks võimsamatest majandustest planeedil.

Ja see toimub seal.

Selle teeneks on ühinemise idee, mida käivad välja vaid mõned riigid. Selles on planeedi potensiaal ja ajaloo lõpp sellisel kujul, millist te veel ei tea.

Umbes seitsmekümne aasta pärast ilmub mustanahaline mees, kes viib aafrika kontinendi küllusele ja rahule. Temast ei saa president, pigem mõtleja ja revolutsiooniliste ideede genereeria majandussfääride piires.

Koos jõulise naisega nad viivad selle plaani ellu kogu kontinendi ulatuses. Nemad hakkavad ühendama. Selline on potensiaal ja selline on plaan.

Aafrika tõuseb sajandite pikkuse epideemia ja väljapääsmatuse tuhast, ning loob konkurentsi võimelist majandust, täis tööjõudu, kes on võimeline tarnima kvaliteetseid elulisi toitaineid.

Kas teie arvates Hiina on majanduslikult tugev?

Hiina teeb seda, mida ta peab tegema, komistades oma enda ajaloo vanade meetodite saladustele ja eelarvamustele.

Hiinal oma territoriaalse suurusega tuleb aja jooksul võistelda Aafrikaga – vaba mõtlemise ja kiirete muutustega riigiga. Temal saab olema peamine konkurent, kellel ei tule kultuurilisi barjääre inimese vabaks vaimseks arenguks.

Just vanad vaimud, kes on Aafrikas, muudavad taas planeedi tulevikku – nagu teiegi teostate seda tänasel päeval, kuid omal viisil.

Tänavu te oma valguse abil võitlete teadvuse tumeda poolega, viite läbi ühte viimastest lahingutest, mida sunnib teile kaela religioon.

Just seetõttu olete siin, et valgustada kogu planeeti kaastundlike mõtetega.

See on Valguse Töötaja „töö“!

 

Vaimsus Põhja Ameerikas

Riigis, mida nimetate Ameerikaks, on üle 350 kristluse erisuse.

On olemas lugu ühest paljude ideedega päästjast, sellest, mida ta on rääkinud, mida pidas silmas ja kelleks ta oli.

Igal neist ideedest ilmnesid harud, mis viisid uue kiriku loomiseni.

Monoteistlik Jumal kannatab jagunemise all sadadeks osadeks.

Ka kiriku ajalugu polnudki nii suurepärane, isegi Peetrusele (Cephas) pööraks kirstus külje, kui oleks teada saanud, et ajalugu poogib teda kiriku külge.

Olid ajad, kui kristlased tulid erinevatesse küladesse, põletasid ja röövisid, kuna elanikud ei uskunud nende päästjasse.

See toimus ka Hispaania inkvisitsiooni aegu, sest nemad olid terroristideks!

Teile, mu kallid, on vaja sellest teada, – ehkki ma ei taha riivata teie emotsioone, kuid siiski ütlen: enne veel kui riputate kurjuse sildi mingile vaimsele usule, heitke pilk ajaloole.

Kristlased on teinud seda ammustel aegadel. Juudidki tegid seda. Ka moslemid tegid sama oma teekonna alguses.

Radikaalsed fundamentalistid – Abrahami lapsed on võidelnud üksteisega sajandeid.

Kogu inimkond on selliselt toiminud.

Inimkond teeb seda. Tema jagab. Tema läheb lahingusse Jumala nimel.

Tema jagab ennastki osadeks, ehkki loov energia – on ühene energia!

Ma olen siin, et anda teile teada – ajaloo kaldumised õigest kursist kõrvale on lõppemas, sest inimloomuse parameetrid on läbi tegemas muutusi – lapsed on sellest teadliku! Nemad hakkavad seda nägema, ning teadvustama.

Pange tähele, planeedil on toimumas üleminek.

 

Internet – esimene ülemaailmne ühinemise vahend

Nüüd pakuks teile tähelepanuks seda, millele on vähesed mõelnud: mis on internet ajaloolisest vaatevinklist?

Kõikide riikide elanikud saavad suhelda oma vahel ilma elektooniliste piirideta.

Kõigi rahvuste noored saavad näha teine-teist, rääkida oma vahel ja ütelda oma arvamust välja. Ei ole oluline, mida teeb riik, et suruda see alla, nemad ikka ütlevad oma välja.

Noored loovad teadvuse võrku, ühtsust, kultuuride vahelist teadvust. See on paika seatud.

See on osa uuest energiast.

Noored inimesed teavad seda, seetõttu lähevad edasi.

Olen teinud prohvetlust kümme aastat tagasi. Rääkisin siis, et saabub selline päev, kui „kõik saavad suhelda teine teisega, seega ei saa olla mingit kospiratsiooni“.

Konspiratsioon lähtub siiski eraldatusest ja saladustest, millestki, mis on varjatud pimedusega, millest teavad vähesed.

Olete näinud hiljutisi uudiseid? Mis on toimumas?

Kas oleks võimalik juhtuda, et ilmuks uus paradigma, mis on vastuolus ajalooga?

 

New Age

Seega, New Age.

Lubage rääkida teile, mis toimus kakskümmend aastat tagasi.

See on miski, millest mul tuleb juhatada mu partner läbi: Ühes USA lääne regioonidest oli neid, kes nimetasid Krayonit „sajandi kurjuseks“.

Mu partnerit ründasid New Age kummardajad, keda austati ja kellel oli laitmatu reputatsioon.

See oli energia, mis püüdis peatada partnerit, et ta ei kirjutaks palju raamatuid ja oma edastustega ei läheks ÜRO’sse.

Selleks ajaks edastused olid tulnud juba kolm aastat, ning paljud tegid organiseerituid katseid teha maha tema saadetisi.

Partner, olles põlvili, küsis minult: „Miks? Miks need, kes kirjutavad raamatuid armastusest, püüavad hävitada teiste töid?“

Ma vastasin temale: “Selliselt käituvad vaid Inimesed. Nemad vallutavad ja jagavad, arvates, et see saab osaliselt päästa nende enda töid.”

Seejärel ma ütlesin temale, nii ei käitu nemad igavesti, sest saabub aeg, kui Inimese teadvusest kaob jäädavalt soov selliselt käituda.

Just selle nimel oli tema siin, et soodustada uue energia tulekut.

Kui araablane ja juut saaksid vaadata teine teisele otsa ja näha Akaši sugupuud ja selles ühist peret, siis oleks lootust.

Kui nad mõistaks, et pole vaja enam tappa teine teist oma erisuste pärast, siis algaks ka ajaloo muutumine.

See just nimelt on see, mis on toimumas.

Kogu inimkond, sõltumata vaimsetest uskumustest, on süüdi selles, et on sattunud ajaloolisse eraldumiste püünisesse, aga mitte ühinemise võimalusse.

Nüüd see kõik hakkab muutuma. On toimumas üleminek.

 

Tark kuningas

Tahaks teid kanda Solomoni aegadesse – targeima kuninga aegadesse.

On üks vägagi tuntud lugu, kuidas kaks ema pretendeerisid ühele lapsele.

Mõlemad emad nõudsid Solomonilt ainsat last endale, kes istus kuninga põlvedel, ning ta pidi lahendama küsimuse, kelle oma on laps.

Tark kuningas, kes teadis asjade lõppu veel enne, kui oli teinud otsuse, andis käsu lõigata laps pooleks. Kumbki ema oleks saanud pool last.

Ta teadis, mis toimub ja nii ka läks.

Üks emadest läks näost valgeks, ning ütles: „Anna laps teisele emale.“

Sel hetkel kuningas mõistis, kumma ema laps on. Selle lapse ema oli see, kes keeldus lapsest. Ta oli tõeline ema.

Kuidas ta seda mõistis?

Kaastunne on siiski üks suurimatest tarkustest, mis planeedil olemas, selles on lahendus ja ühinemine. Sellega on kõik öeldud.

See on targa jumaliku naiseliku ema kaastunne, mis on siin maa peal kõikjale ulatuv ja sõna otseses mõttes Kundalini liigub ühelt kontinendilt teisele maa nihke tunnetuse näol.

Mõned tunnevad end selles protsessis väga üksikuna, ning ei mõista, mis on toimumas.

Kui kompuutril oleks teadvus, kas kujutaksite siis, kuidas ta võiks end tunda, kui lülitate ta sisse või laete ümber. Ta mälust oleks kadunud kõik, mis on toimunud.

Sama on toimumas ka inimteadvusega, kui see saab laetud teise paradigmaga, kus ajalugu enam ei kontrolli seda, mis toimub järgmisel hetkel.

See on just see, mida tunnetate – olete paradigma ümberlaadimise potensiaaliga üks ühe vastu, milles ei ole mingit inimloomuse ajalugu.

 

Kaastunne ja ühtsus – see on uus energia

2012 aasta energia on teiega koos juba kuusteist aastat, nagu minagi, ning jääb teiega veel kahekümne aasta jooksul (Maya kalendri andmete kohaselt).

Just selliselt töötab tasakaalustamine, sõna otseses mõttes, mis teostab nihkumist läbi galaktilise ekvaatori keskkoha.

Kui pööripäeva protsess (Maa võnkumine) astub jõusse, ning asute tasakaalustamise keskmes, siis algab kolmekümne kuue aastane kogemise ajaline intervall, seega see pole lihtne talvine pööripäeva sündmus teatud päeval.

New Age kummardajad, te elate selles energias ja olete selles juba mitmeid aastaid.

Kuid lubage mul rääkida nüüd vaid nendega, kes on siin saalis, aga mitte nendega, kes kuulavad salvestust, ega ka nendega, kes loevad.

Ma tahan rääkida saaliga. Ma tahan rääkida nendega, kes on selles energias.

Ma tahaks, et te lahkudes siit, aktiveeriks seda ingellikkust, seda Looja energiat enda sisemuses, mida annab teile teie enda tarkus.

Ega kõik siin olijaist ei usu sedavõrd, kui usub edastaja, kuid see pole oluline.

Seega, antud tekst on juhendiks tänase päeva kohta.

Kas saate vaadata siin istujaile otsa, kui perekonnale, kuigi te pole nõus nendega?

Kas olete võimelised armastama neid?

Teil on õigus lahkuda siit sõnadega: „Ma ei kavatse enam käia sellistel kokkusaamistel! Kõik siin on hullumeelsed.“

Või hoopis ütlete: „Ma ei kavatse enam külastada selliseid ettevõtmisi, sest ma pole kõiges nendega nõus. Kuid ma armastan neid ja mul on alati rõõm, kui nad tulevad külla. Kui soovivad tulla õhtusöögile, palun väga. Ma võin heita nalja nendega kaasa, veeta nendega aega, suruda kätt. Ma võin isegi abielluda kellegiga neist, sest olen mõistnud, et on olemas ühine Jumal, ühine Looja ja ta on meie kõigi sees. Ma pole paljuga sellest nõus, kuid ma saan ühineda nendega.“

Seega, te jõuate mõistmiseni, et teie ideed ja erisused enam ei eralda teid.

Inimesed saavad eksisteerida koos samuti, kui riigid, mis asuvad kõrvuti ja ilma piirideta.

Nende kultuurid on samuti unikaalsed ja nemad endiselt elavad oma riigis.

Kuid nüüd nad on koos hoopis laiemas mõistes – selles mõistes, et nemad kunagi ei hakka sõdima omavahel. Ei ole enam võimelised selleks.

Nende eksisteerimine on sügavalt läbipõimunud. Ühinemine on viinud selleni.

Solomon oli teadlik sellest – ta teadis, et saladus peitub kaastundes.

Mu kallid, kui te lahkute siit, siis tehke seda kaastundes teine teisele.

Kui jõuate koju, pannes televiisori sisse, näete kedagi, kellega pole nõus, kuna ta poliitilisest vaatevinklist pole teiega ühisel lainel, kas saate teda armastada?

Kas saate igal juhul näha Loojat nende sisemuses?

Kas suudate näha, kuidas nemad korraldavad selles riigis probleemide lahendamiste mängu selliselt, et olete sunnitud tegema koostööd nendega ja ühiselt?

Kas keegi teist näeb seda?

Olete sunnitud tegema kaasa. Olete sunnitud minema kompromissile. Olete sunnitud ühendama, aga mitte lahutama.

Kui hakkate nägema seda poliitikas, siis mõistate, et see on reaalne.

Sellest me räägime teile. Otsige seda.

Vana energia lahkub aeglselt, ning saabub päev, kui ta kaob jäädavalt. See võib kesta terve põlvkonna jagu!

Mõned kindlasti ütlevad: „Mind siis enam ei ole olemas.“

Ma ütlen teile: „Kuidas veel, te olete siin!“

Te ei saa lasta mööda sellist finaali!

Mitte sellepärast, et mingi maja energia, või muu ingellik energia hoiaks teid siin. Vaid tulete ise tagasi ja see saab olema kõige kiirem tagasitulek oma vaimses ajaloos, sest ajalool pole mingit tähendust, isegi vaimsel ajalool.

Te hakkate tulema Maale ja lahkuma siit väga kiiresti. Te olete, kui vana Vaim, ju alati tulnud Maa peale tagasi. Just seetõttu me selliselt armastame teid.

Nüüd taas tahaks uhta te jalgu vaid seetõttu, et olete vanad Vaimud ja et olete sellel planeedil.

Kasutage võimalust armastada kedagi, näha neid kvantiliselt, näha neid kõiki, valimata kedagi neist.

Vaadake kõigile inimestele otsa selles valguses, et nemad kõik on sündinud sellel planeedil.

Vaadake neile, nagu nad oleksid sama tähtsad, nagu olete ise. Ühinege nendega.

Kas teate, sellel planeedil toimub üleminek ja just teie olete selle esindajad.

Kui ma ütlen sõnad „Ja nii see on“, siis hoidke see energia kinni. Lahkuge sellest kohast enda isklikus tempos.

Kui soovite, siis jääge mõneks ajaks oma kohale, ning alles siis vaikselt lahkuge.

Võimaldage sellel kohal jääda pühaks seni, kuni kord taas tulete siia.

Ei aplause, ei müra – vaid ühinemine, ainult armastus teine teise vastu, vaid kvantiline mõtisklus sellest, mis seisab sellel planeedil ees – kui vaid soovite seda, mu kallid.

Kas tunnete endid teisiti teie eesseisvate probleemide suhtes?

Loodan, et jah!

Need on lahendatavad, igaüks neist!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Jumala inimsustamine

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ma naasen taas sõnumiga tunnetusest.

Nihe, mis on käesoleval ajal toimumas siin planeedil, puudutab antud hetkel teid…, seekord suhtluse tasandil.

See, mis on teie seesmuses ja on nimetatav Kõrgemaks Minaks, jääb määratlematuks, ning seda pole lihtsalt võimalik täpselt väljendada kolmemõõtmelisuse piires…, mistõttu sageli see on mõistetud vääriti.

On kätte jõudnud aeg, et kõik kuuleksid seda edastust, isegi, kui pole võimelised mõistma mõningaid selle osi.

Kest, mille sees olete – on kolmemõõtmelisuse ulatuses ellujäämise kest.

See on kõik, mida teate…, kõik, mida näete ja selles on kõik vastuvõetud lahendused…, ning võite tugineda vaid sellele, mida teie arvates, justkui teate.

Teil praktiliselt pole võimalik toetuda sellele, mida te ei tea…, – kuid me palume teid siiski proovima seda teha.

Paljumõõtmelisuse mõisted on inimmõistuse jaoks rasked.

Kui te oleksite astunud paradigma piiridest välja, mille sees olete sündinud, oma elamise reaalsuse piiride taha…, siis see oleks vapustav kogemus…, – see oleks sama, kui paluda teil mõelda viisil, mis väljuks teie teadmiste raamidest,…, teie kogemuste piiridest väljapoole.

Energia sellel planeedil on muutumas…, võiks ütelda, et laieneb, ning sellega täieneb ka Valguse Töötajate tööriistate hulk.

Uus tööriistate hulk – on võti võimalusele teha seda, millest räägin…, nüüd on võimalik hakata mõtlema paljumõõtmelisel viisil, ise teadmata, et teete selliselt.

Tööriistade osaks on uus abi…, see algab Vana Vaimu kasvanud intuitsioonist.

Seega, alustame paika panekust ja mõistmise kavatsuse kujundamisest.

Need, kes on Vaimu ees grupina, nagu siin, või iseseisvalt kuulavad, loevad, nagu paljud nüüd teevad…, paluge nägemust tarkusest: „Kallis Vaim, aita mul mõista siin esitatuid mõisteid paljumõõtmeliselt.“

Kui teil õnnestub laiendada oma tarkust, siis side essriide poolte vahel süveneb.

 

Jumala inimsustamine

Ma kavatsen ise anda nimetuse sellele sõnumile, seega mu partner ei pea seda tegema.

Ma annan nimetusi harva, ehkki nimetused tulenevad enamuselt kolmemõõtmelisusest lähtuvalt.

Te oma reaalsuses tahate, et edastusel, mida kuulete, peaks olema nimi.

Ma annan selle…, seda lihtsalt dihotoomilise harjutusena.

Selle nimeks saab olema „Jumala inimsustamine“.

Teie ees istub mu partner…, juba 22 aastat ta edastab teile minu mõtteid ja mõisteid.

Ehkki mu mõtted ja mõisted on olemas iga inimese seesmuse eesriide tagustes, tema Kõrgemas Minas, kuid nendeni juurdepääsu saamine polegi nii lihtne.

See tuleneb sellest, et need on paljumõõtmelises olekus, aga mitte selles, millega inimene teeb koostööd.

Just seetõttu kulus mu partnerile 22 aastat, et õppida looma kontseptsiooni sõnade lineaarses järjestuses, ning väljendada keeles, mida mõistate teie.

Ega, kõik siin olevad ja seda lugevad, mõista seda, mida esitan täna.

Ma teadvustan, et Vaim ei suhtle Inimolevustega sõnade abil…, vaid Vaimu kelleks on hoopis see, mida nimetate alateadlikuks valgustumiseks, väljaspool lineaarset aega, ja kõigest… korraga.

See on parim informatsioon, mida saate…, kuid, sellegipoolest, paljud tunnetavad seda Jumala juuresolekuna, kes mõistab kõike.

 

Lineaarsuse näiteid

Inimene, kes võib siin olla päris esimest korda, esitab küsimuse: „Kes sa oled, Krayon, kust sa oled pärit?“

Need kaks küsimust võivad olla praegu täiesti loogilised ja normaalsed iga eraldi olevale Inimolevusele, kes kuulab või loeb seda edastust…, kuid ma ütlen teile, et küsimused iseenesest toovad esile lineaarse mõtlemise eelarvamuslikuse.

Krayon pole keegi ja pole kusagilt.

Kuidas saaks see olla?

Ainsaks võimaluseks selle selgitamiseks on mul – metafoorid.

Ma tean, et metafoorid ei sisalda endis täit selgitamist, sest neis pole ideaalset analoogi…, seega toon vaid ligilähedast näidet, et saaksite teha mõistmise protsessiga algust.

Ütleme, näiteks – te tunnete oma elus uskumatut armastust teise inimese vastu, või looma vastu, või oma lapse vastu…, ütleme, et armastus on sedavõrd tohutu, ehk paneb rõõmust isegi pisaraid valama, sest ta on sedavõrd tugev!

Ja siis, kui te tunnete seda, vaatate ringi, ning ütlete: „Kes sa oled, tegelikult? Kes on see seal?“

Kas oleksite pöördunud armastuse emotsiooni poole, kui temal oleks keha, ning küsiks: „Kust sa oled?“

Ei, te ei teeks seda!…, vaid lihtsalt võtaks vastu ja ütleks: „Ma tean, et see tuleneb minust, kuid enda osana pole tegelikult tunnetatav.“

On olemas mingi armastuse teema…, miski tuleb kõikjalt…, ta läbistab Inimolevuse hinge…, ja te tunnetate seda tugevalt.

Te ei võta seda kui saadetut, või suunatut…, ta vaid on.

Kuid see pole tavaline, aga on sügav…, nagu see oleks millegi osa…, millegi enama.

Võimalik, et see on jumalik osa teist endist?

Teil oleks õigus!

Armastus pole eraldi olev! Te ei jaga teda osadeks, ega paiguta kesta, ega omista temale nime.

See on ilming, mis puudutab kogu keha rakke ja kogu teie keha funktsioone. Mõneti haarab teid isegi üleni! Selles peitub armastuse ilu!

Ma pole kes. Te kuulete mind selles hääles, mis tuleneb eraldi olevast inimese kehast, et teil oleks mõistetav, kui tahate teada, kes räägib.

Kuid ainsaks, mis on siin eraldi olev, siis see on inimene, kelle kaudu ma tulen siia.

Mind oleks kõige parem indentifitseerida kui miskit, mis kujutab sulandumiste kooslust Ilmaruumi esmaallika loovuslike energiatest.

Ma pole väljaarvutatav, ega isoleeritud, ei eraldi olev.

Te ei saa mind äramärgistada (määratleda kolmemõõtmeliste atribuutidega).

Kakskümmend kaks aastat tagasi ma indentifitseerisin ennast ja ütlesin: „Ma olen see, kes ma olen.“…, ning seejärel ütlesin, „nii, nagu teiegi!“. Ma ütlesin, et ka aatomi keskmes olen samuti mina.

Ma rääkisin teile, et ruum elektronpilve ja tuuma vahel on täidetud armastusega.

Ma rääkisin teile, et heatahtlik energia loovuslik allikas, mis on teie osana, on samuti ka minu osana.

Kõik see on ühendatud kokku…, te võite leida seda nii puus, kui ka pinnases ja murus.

Te võite leida seda õhus, kuid te ei saa küsida selle kohta „kes“, sest te pole eraldi.

Pole võimalik välja arvutada maitset supis, või määratleda, „kus asub selles sool?“, sest supp lihtsalt „on“.

Jumal pole Inimolevuse mõistus, ega pole ka Inimolevuse teadvus.

Jumal pole samuti paljude eraldi olevate teadvustuvate osade kooslus, kuid on raske teile mõistmiseks.

Jumal saab rääkida iga eraldi oleva inimesega – kõigi 6 – 7 miljardiga…, ja kõigiga ühel ja samal ajal.

Jumal võib ajada armastavat ja tervendavat vestlust…, väga isiklikku, kõigiga korraga ja iga ühega teist.

Mõelge sellele!

See pole kes!…, ta on Ilmaruumi Looja…, jumalik, tark ja armastav energia.

Ärge inimsustage seda esmaallikat! Ta pole selline, nagu teie!

 

Lineaarne mõtleja

Inimesed tahavad võtta kõike eraldi olevana ja individuaalsena…, tahavad eraldada, identifitseerida ja kokku lugeda.

See on inimese loomuses: igat elavat olevust, kellega puutub kokku, eraldada ja eristada – olgu see inimene, loom, putukas ja… kasvõi puu.

Kuid neis kõigis on ühist…, kõik need kujutavad suletut elulist süsteemi, kui ühte eset.

Seega, tunnete ennast mugavamalt, kui paigutate ka Jumala samasuguse kesta sisse…, alles siis suudate tabada, kuidas oleks parem teha koostööd Vaimuga.

Jumala toomine lineaarsusesse aitab teil tunnetada, mida peaksite tegema ja kuna peaksite seda tegema.

Kõik ellujäämise atribuudid, mida olete tundma saanud ja… kõik teie elud, kõik sobivad selleks, ning me nimetame seda inimlikuks lineaarseks eelarvamuslikuseks.

Jumal on paremini mõistetav, kui ta on – onuke habemega ja madala häälega – autoriteetne kuju.

Kuid Vaim pole selline, ega Jumal pole autoriteetne kuju!…, sellegipoolest paljud te seast ei mõista seda: „Te peate silmas, et Ilmaruumi Looja pole autoriteet ja temal pole võimu?“

Ma pole seda rääkinud…, vaid ütlesin, et Jumal pole autoriteetne kuju. Jumal on pere!

Kui on olemas mingi autoriteetne energia, siis te olete selles ühendatud Jumalaga, kuna Jumal on olemas teis endis…, seega TEIE ise oletegi see autoriteetne kuju.

Selle kohta pole mingit protokolli! Kas kuulete mind?

Pole mingit universaalset protokolli!

Religioonid on tuhandete aastate jooksul loonud tuhandeid „reegleid“, kuidas saavutada „Jumala armu“.

Kuid kas ükski neist on selline?

Lubage küsida teilt midagi: Kui tahaksite rääkida oma keha raku struktuuriga, millise protokolli kohaselt te teeks seda?

Kui see on iseendaga, millest alustaks?

Kas peaksid riietuma eriliselt, tõstma käed taevasse, langema põlvili – valmistades end selliseks suhtluseks?

Sa mõtled midagi välja, mingeid formaalsed raamid, et see töötaks paremini?

Või lihtsalt pöördud mõtteis enda sisemusse, ning räägid sellega, mis on su isiklik…, kas sellega ristsõna on lahendatud?

Kas mõistate, mida ma silmas pean?

Inimene ei mõtle kunagi, et Jumal on temas.

Inimesed oleksid tahtnud just vastupidist – eraldada Jumal endast…, tahavad kanda ta kõrgustesse, ning altarile paigutada Vaimu, kus saaksid temaga kohtuda, ehk isegi püstidada kuju, et saaks näha, kellega räägivad.

Selline on Jumala inimsustamine!

 

Juhendajad ja Inglid

Ehk räägiksime sellest, mida ma nimetaks halvimaks Jumala inimsustamise stsenaariumiks, kusjuures see puudutab teie paljude olemust ennast, ning see on see, kuidas visualiseerite endile Juhendajaid ja Ingleid.

Nüüdseks see hakkab erinema sellest, millest oli juttu olnud sedavõrd palju…, seega olge valmis mõtlema teisiti.

See ei vähenda mingil määral mistahes jumalikku olevust, vaid lihtsalt laiendab, et saaksite viia kõike paljumõõtlemise mõtlemisega kooskõlla.

Kas Inglid on olemas?

Aga muidugi, kuid mitte selliselt, kui mõtlete, või olete õppinud.

Kas abilised on tõepoolest olemas?

Aga muidugi, kuid jällegi mitte selliselt, kui arvate.

Kui iidsetel aegadel Inglid külastasid inimesi ja need sündmused on kirjeldatud nende poolt, kes olid juures, et tunnistada kogemuse saamist, ning ma võin garanteerida, et suuresti erines sellest, kuidas nemad suutsid väljendada seda kõike sõnades.

Kui ingel ilmneb inimese ette, siis see näeb välja keerleva energeetilise pallikesena, mõneti isegi kui tulena, mis ei kõrveta, ega tee kahju.

Inglid pole kunagi inimlikus vormis ja pole kunagi ka olnud…, nemad on paljumõõtmelised olevused, aga mitte kolmemõõtmelised.

Kuid sellegipoolest püüate rüütada neid nahkadesse ja varustada tiibadega, ning omistada neile nimesid!

Miks?

See aitab teil neid paremini tunnustada…, me mõistame seda.

„Kes nemad siis on?“

Te annate neile nimed, omistate neile atribuute – see ingel teeb seda, aga see teeb seda!

Kuidas te reageeriks, kui ma ütleks, et nad kõik on koos?

Te vastaks: „Mulle see ei meeldi. Ma tahaks, et neil oleks individuaalsus ja eri tegevusvaldkond!“

Inimesed tahavad, et inglid oleksid „jumalikeks tehase töölisteks, kes teevad tööd Jumala jaoks“, igaüks oma ülesande juures!

Kuid see pole nii!

Kui te hingate sisse õhku, kas te siis seate selle ühte joonde ja eraldi molekulideks, nende nimede ja ülesannete kohaselt, ning oma kopsudesse viite need seejärel astme kohaselt?

Harjuge sellise kontseptsiooniga, mida füüsikas nimetatakse segadikuks.

Selline sõna on kvantilises ilmas kasutusel mateeria tõenäolikusliku atribuudi kirjeldamiseks, seda olukorras, kui „kõik on alati seotud kõigega“

Tahaks, et te harjuks sellega, mis on sügav ja kaunis…, kuna ka teie olete siiski kõige osa!

Te pole sellest eraldatud…, te kuulute sellesse, – seega, te võite kolmemõõtmelisuses vallata küll eraldi kehi, kuid paljumõõtmelisuses te olete siiski seotud kõigega!

Räägime nüüd juhendajatest ja abilistest kindlamas ajaloolises kontekstis.

Iidsete edastused (pühasõnad) olid kolme juhendaja nägemused.

Kuid nüüd te peaksite mõistma „kolme“ uue perspektiivi kohaselt, seega ma kavatsen anda teile miskit, mis erineb kolmemõõtmelisest.

Kakskümmend aastat tagasi ma lihtsalt tõin teie mõistmistesse sisse mõiste „kolmest juhendajast“…, mis teenis teid seni, kuni teil puudus tarkus, et mõista midagi veel.

Nüüd see tarkus on teil olemas…, ning mul on teile ka uudis: Teil pole kolme juhendajat!

Kolm on vaid numeroloogiline abilise energia identifitseering…, arv kolm muutub „viiteks“ muule tähendusele.

Ma eelnevas edastuses ütlesin, et minu edastuse aegu te kõik kasutate kolmandat keelt.

Mõningad teie seast ei kuule üldse seda, mida me teeme koos partneriga (antud sõnum)…, vaid saate endale isiklikke teateid, mida edastame just hetkel.

Seega see, mida nimetame „kolmandaks keeleks“, on katalüütiline, paljumõõtmeline keel.

Ta võimendab energiaid teie ja minu vahel, ning, kui olete minu vastas, ta avab selle, mida nimetate „kolmandaks silmaks“, „käbinääre“ avaneb laiemalt…, seejärel katalüsaator alustab oma tööd, ning intuitiivselt saate kommunikatiivset teavet.

Katalüsaator on energia, mida nimetate kaasasündinuks, ehk teie Kõrgemaks Minaks ja… sideks eesriide taguse energia vahel, kus asun ma ise.

Kolmas keel töötab läbi intuitsiooni, annab teile selginemisi, annab juhendeid, annab armastust ja hoiab teie kätt.

See kõik on – Kolmas Keel!

 

Teil pole kolme juhendajat

Praegu näib, et teil on kolm juhendajat, sest on olemas kolm erinevat jumalikku energiat, mis on Vaimu poolt kasutusel inimkonna jaoks.

Esimene inimene, kes nägi neid ja tegi selle fakti inimestele teatavaks, oli Eliisa, prohvet Eelija järgija.

Kui ta jälgis Eelija ülestõusmist, siis temale see näis kolme valge hobusena kaariku ees, milles Eelija oma vabatahtliku ülestõusu aegu kadus pilvedesse.

Ta nimetas kogu selle katse Merkaba’ks…, ivriidi keeles see tähendab „sõitma“

See, mida nägi Eliisa, oli kolm energiat, mis kuulusid Eelijale…, need polnud ei juhendajad, ega inglid, mis olid temast väljunud. Vastupidi…, Elija tuli koos nendega ja ka jäi koos nedega.

Kallid, te tulete jumaliku energiaga, mis on sedavõrd sügav, mis osaliselt jääb teist eraldi kogu eluks.

Te olete hulga suuremad, kui arvate…, teie juhendajad on osa teist endist!…, need pole eraldunud, ega pole kusagilt mujalt ja need ei muutu kunagi.

„Oo, Krayon, oma viimastes raamatutes sa ütlesid, et need on muutunud.“

Tõepoolest, see oli nii, et suudaksite mõista jumalikkuse lihtsustatud reaalsust.

Nüüd olete juba vilistlased.

 

Hinge Pime Öö – näiline Juhendaja vahetus

Nüüd annan teile miskit, mida teil on vaja veel kuulda.

Paljud teie seast on olnud olukorras, kui, uskudes oma inglitesse, oma giididesse ja juhendajatesse, te kutsusite neid appi, – kuid nad äkki kadusid teie juurest mõneks ajaks.

Krayoni töö alguses me rääkisime teile, et kuni 90. päevani võite üle elada seda, mida nimetame ümberhäälestuseks…, siis nimetasime seda „implandiks“.

See oli „teie muutuste loa implanteerimine“…, millele võis sageli kaasneda tunnetus, et juhendajad ja inglid jätsid teid maha ja seda kuni 90. päevaks.

Igal eraldioleval Inimolevusel, kes elab üle ümberhäälestust, olenemata, kui palju kordi see on toimunud, on aegu, kus näib, et abi pole olemas ja Vaim on jätnud teda maha.

Nüüd annan seda informatsiooni seetõttu, et mõningail teie seast seisab ees teha see läbi, …mõningad on juba teinud, kuid see pole siiski veel see, mida arvate teie.

Seega, lõpuks ma tahan, et kuuleksite minult selgitust selle kohta, mis on toimumas.

Ümberhäälestuse aegu, kui tunnetate, et justkui Vaim ei kuule teid, või juhendajad on lahkunud, on kõige parem, mida saaksite teha – lugeda lihtsalt läbi üks hea raamat.

Pole mõttet püüda mõista seda, ega võtta midagi ette, või kolida uude kohta!

Kui tahad teha midagi, siis miks sa ei istuks maha ja ei ütleks: “Tänan sind, Jumal, et sa oled küllaldaselt hoolitsenud selle eest, et ma läheks sellest läbi…, sest, kui lähen sellest läbi, siis muutun teiseks.“

Sa kindlasti muutud teiseks!

Inimolevused häälestuvad ümber ettekavatsetult ja vabal valikul, seda selleks, et tõsta oma vibratsioonid kõrgemale…, sest ümberhäälestuse aegu tuleb üha peenem jumalik nägemine, enamat intuitsiooni, rohkem valgust ja enam selginemist, kes nad on!

Kui need ilmnevad energia nihke redelil, ümberhäälestatuna vajaliku tasemeni, mille olid viinud lõpuni, siis näib, et samad juhendajad tulevad tagasi!

Kuid ma ütlen teile tõe välja.

Teie arvate, et nemad muutusid? Ha-ha-ha!

Nemad pole seda teinud…, see on ikka sama energia komplekt, mis on olnud alati…, väljaarvatud ehk see, et näete neid nüüd paremini!

Kas mõistate, millest ma räägin?

Kuid kolmemõõtmelisuses see näib, et justkui oleks üks komplekt minema visatud ja asemele asetatud teine.

Reaalsus on järgmine…, olete teinud nihke selle tasemeni, et nemad näivad teile teisena!

Vaat, kuivõrd olete muutunud!

Muutunud olete teie, aga mitte nemad.

Kas on mingi pretsedent sellest teada?

On. See on teie pühakirjades…, ja väga võimsalt – ma toon teile selle kirjelduse.

Ma ei kavatse kedagi solvata, kuid ma selles sõnumis toon esile selle, mida te minult ei oleks oodanud.

Mul on kavas rääkida teile tõde – ja see on kaunis.

Teie ajaloolistes pühakirjades see on selgelt teatatud, kuid sedavõrd seletamatult.

Armastuse meister on ristile löödud ja sureb seal.

See on sama pime päev, kus mõned valitsevad jõud otsustasid surmata ühte meistrit…, seda, kes oleks võimeline neile näitama  sedavõrd palju.

Kuid ta on ahastuses, sest tema piinad on suured, ning ta lausub: „O, mu Jumal, miks oled mu maha jätnud?“

Kas ootasite Meistrilt selliseid sõnu?…, Jumala pojaks kuulutatult?

Seega, ma selgitan teile ka põhjuse: Ta oli peaaegu lõpetanud ülemineku!…, aga ülemineku keskel, mida ta oli pea lõpetamas, oli vajalik näiliste juhendajate energiat, et teostada ümberhäälestust…, kuid inimesele Kristus näis, et ta on ilma jäänud kõigist…, kuid see siiski oli vaid hetkeks.

Muidugi ta kannatas seetõttu, et äkki oli pimeduses, ilma toetuseta, mis saatis teda kogu tema elu.

Kuid kõik tuli tagasi ja jumalikkus oli taastatud veelgi laiemas võimaluses.

Selline on ülestõusu protsess!

Selline atribuut on olemas ka teil.

„Jumala Poeg“ ütles teile, et te kõik olete „Jumala Pojad“.

Tema tahtis, muidugi, et te mõistaks…, kõik, mida ta oli teinud, kuni oli siin, oleks eeskujuks sellele, mida oleksite suutelised tegema ka teie.

Kui teete seda protsessi läbi nüüd, siis tahaks ütelda teile: Jumal ei jäta teid kunagi maha!

Te ei saa eraldada Jumalat oma kehast…, ei saa eitada Jumalat kogu oma elu jooksul.

Kuid, mu kallid,  teid saadab sama hulk ingleid, kui saadab tervendajat, või sõnumi edastajat.

Teie uskumuste üle pole hukkamõistu…, on vaid armastus!

 

Suhtlused Jumalaga

Räägime veel ühest asjast – suhtlusest.

Miks tahaksite Jumalat inimsustada?

Nagu ma mõni hetk tagasi märkisin ära, et te paigutate Jumalat endast eraldi, teete Ta onukeseks, annate habeme ja sügava hääle, vanema staatuse, ning kummardute ja räägite Temaga, seades Talle kujusid…, ehk inimsustate Teda.

Jumal on seesmuses!

Maa Looja suurim energia asub igas eraldiolevas Inimolevuses…, otse igaühe sisemuses.

See on olemas ka DNA eraldi olevas osas…, kõigis 100 triljoni sees.

DNA molekulide vahel on olemas teadvus, isegi kommunikeerumine…, millest teadus seni veel ei tea.

Jumal asub teis!…, miks siis eraldate teda endast ja ehitate temale hooneid, et hoida ta eralduses?

Lubage mul küsida teilt millegi kohta; ütleme, kui teil tuli vajadus rääkida ühe oma keha organitest, olgu selleks igapäevaselt neer.

Kas te  siis ehitate selleks hiiglasliku neeru ja hakkate teda kumardama?

Oo, kui kolmemõõtmeline on see teile!

Kas mõistate, millest ma räägin?

Kas on siis vaja seda teha, kui ta on teie keha sees?

See on nii vaid seetõttu, et te ei võta Jumalat, kui teie seest lähtuvat, kuna jutt on jumalikkuse tunnetusest.

Kätte on jõudnud aeg muuta ettekujutus endast!

Kui saate sellega hakkama ja silmad avanevad, siis vaadake peeglisse, ning öelge: „Ma olen see, kes Ma olen. Jumal on minus!“

Inimolevusel on raske sellega hakkama saada…, see nõuab astumist oma vanadest piinalikest reaalsuste piiridest välja.

Mida räägib teie kultuur teie jumalikkuse kohta?

Kõik, mida näete massinformatsioonide vahendites, räägib teile, et te pole millekski kõlbelised…, teile vaja seda ja teile vaja teist.

Kas olete kunagi näinud sellist reklaami, kus vaadatakse teile otsa ja öeldakse: „Teile pole vaja midagi peale enda. Nüüd te saate selle“?

Ei ole.

Kuidas oleks parem suhelda oma Vaimuga?

Ma ütlen…; tuleb armuda endasse!

See on võti!

See on portaal!

See on imeline, omada Jumalat enda seesmuses!

Sa pole sündinud roojana…, oled sündinud suurepärasena…, – suurepärasena!

Need, siin saalis, kes on avastanud oma suurepärasust, pole ego juhtimise all, vaid on armastuse juhtida!…, selles on suur vahe.

Nagu nad armastavad endid, samal viisil armastavad ka Jumalat, kuna mõistavad, et olla tasakaalus selles, mida usuvad, on olla valguse osana, ning eiravad seda, mis esindab vana energiat ja pimedust…,  kuid samas hoiavad oma ego kontrolli all, seega ta ei saa neid kunagi juhtida.

Just seda tegid meistrid ja seda nad andsid oma õpetustes.

Suhtlemine Jumalaga toimub automaatselt, kui vaid puudutate Looja seda osa, mis asub teie endi sisemuses…, see avab portaali!

 

Sõjad taevastes

Vaadake hetkeks ajalugu, ning pange tähele, kuidas inimesed määratlesid Jumalat ja tema ajalugu.

Lubage tuletada teile meelde jutustust, mida esitatakse tänapäval.

Olevad kunagi ammustel aegadel Jumalal, Ilmaruumi loojal, olnud probleem…, toimus vist sõda, millesse olid kaasatud ka inglid, ning mõningaile inglitest ei meeldinud, mida tegi Jumal.

Öelge nüüd, kas see on Jumala moodi, või kõlab hoopis inimlikuliselt?

Jutt jätkub.

Lõppude-lõpuks, kuna sõjaga olid lood halvad, siis selle algataja visati taevastest alla (või sellest, mida te selliselt nimetate), seega ta langes Maa peale.

Ta võttis kaasa oma järgijaid ja lahkus Maa alla…, nüüdseks temal on saba ja sarved, ning purskab tuld välja.

Taas, mu kallid, kas on see Ilmaruumi loojaga sarnane?

Kas on see armastuse olemuse taoline, või kõige oleva paljumõõtmeline allikas?

Ei! See kõlab kui laste muinasjutt, milles Jumalat tehakse inimese taoliseks ja seda selleks, et saaks käsutada inimmasse.

Sõjad, need on need, mida teevad inimesed, aga mitte teie Ilmaruumi looja.

Sõjad taevastes?

Juba see jutt ise on oma olemuselt Jumala inimsustamine.

Inimesed loovad hukkamõistmise stsenaariume, karistusi, kättemakse ja draamasid, ning kõike seda poogitakse Jumalale.

Kui teil on vähemgi vaimse loogika valguse viirg, siis see hakkab lausa kisama, et see on inimpersooni tegevus, aga mitte Jumala.

 

Jumala armastus

Ma olen varem rääkinud emast, kes vaatab oma last…, tema jaoks pole midagi peale armastuse.

Tema, selle pere liige, iialgi ei ütle lapsele, et kavatseb ignoreerida teda, või, et tema juures saab tema elu raske olema.

Ta ei tõuka last pimedasse kohta, kui ta pole teinud seda, mida lubas…, vaid selle asemal annab armastust, mõistmist, kannatust ja abi. Ongi kõik!

See on sama, mu kallid, mida saate eesriide tagustest.

See on sama, mille pärast olen praegu teie ees!

Miks te inimsustate Jumalat, ning madaldate tema Looja energia suurust tavalise duaalsuseni?

See ju esindab inimõistuse vana energiat, aga mitte uue Maa tarkust.

Inimkond muutub, sama on ka selle mõistmisega, et Jumal on seesmuses.

 

Manitsus Uue Energia kohta

Nüüd ma annan teile seda, millest peaksite uues energias teadlikud olema.

Ärge eraldage endid oma kultuurist.

Vanas energias oli rõhk eemaldumisele tumedatest asjadest, ning leida valgustunuid inimesi, et luua ühinguid…, ehk isegi minna erakuna kõrbesse.

Suguharu pühad inimesed elasid alati üksinduses…, arvati, et see soodustab sageduste puhtust ja võimaldab paremini teenida Vaimu.

Kuid siiski, ma nimetan teid Valguse Toojateks…, te teate, et see tähendab olla Majakaks.

Te levitate valgust pimedusse…, ja see on see, mille pärast olete siin.

Vaid alla poole protsendi inimkonnast peaks süütama tulukest, et luua rahu Maa peale.

Nagu me räägime, et seemned on juba külvatud.

Vanas energias te eraldasite endid pimedusest…, kuid nüüd meie soovitused seisnevad selles, et jääksite oma kultuuri sisse, ning kannaks seal vaid oma valgust.

Seega, ma tahan teile ütelda, et selles saalis istub neid, kes ütlevad: „Miks ma pean töötama seal, kus ma töötan? Seal pole selliseid, kes mõtleks nagu mina…, see on pime koht. Mulle see koht ei meeldi, kuid ma pean seal käima.“

Ja taas me ütleme teile, nagu oleme seda paarikümne aasta jooksul rääkinud…, kui oled Majakas, siis sa pead olema seal, kus pole olemas teist Majakat. Vaid valgus saab ümbritseda sind…, ja sul pole aimugi, kui palju laevu oled juhatanud sellega ohutusse sadamasse.

Vaat mille pärast oled siin – et minna kohtadesse, kus sa pole veel käinud, või jääda kohtadesse, mis on veel pimedad!

On olemas Vaimu lubadus, et uues energias pimedus ei suuda puudutada sind…, kui juhid vaid valgust, siis pimedus ei jõua sinuni!

Valguse puudumine ei ole võimeline tõrjuma valgust eemale.

Ära tunne muret, et miski pääseb sinuni, kuna ta on pime – ta ei ole selleks võimeline! Ta ei saa!

Sul pole vajadust enam eraldada ennast ühiskonnast.

Ära ole uhke selle üle, et näiteks sa ei lähe sinna, või ei tee seda, kartes, justkui võid seguneda nendega, kes mõtlevad teisiti.

Ära mõista hukka enda ümber olevaid…, vaid tea, et nemad kõik on, nagu sinagi, Jumala osakesteks.

Ainus erinevus on selles, et sa oled vana Vaim ja sul on olemas sinu tiku tuli!

Sul on olemas meistri seemned!

Kas sa ei tahaks näidata valgust, et ka teised saaksid näha paremini?

Paljud inimesed ei saagi teada, kust tuleb värskendav valgus – nemad ei saa teada su nime.

Kui sa viibid nende keskel süüdatud tulega, siis nad näevad teine teist paremini.

On õnnistatud inimolevused, kes näevad teine teist valguses, siis neil on vähem kalduvusi sõjaks – kõike vaid seetõttu, et keegi on süüdanud tule.

Tuli on iidse valgustunud Vaimu metafoor, kes on koos oma teadmistega sellel planeedil.

„Mida me peaksime siis tegema?“ küsite teie.

„Millised on meie ülesanded?“

Teilt polegi nõutud midagi teha…, teil on vaid vaja olla.

Majakal pole ühendust laevadega merel…, ta vaid laseb valgusel paista.

Teil pole vaja tegeleda kristliku valgustamisega, ega pakkuda kellegile Krayoni raamatuid.

Teil pole vaja rääkida millestki…, kuna valgus, mida kannate, näitab ise, kuidas teete koostööd teistega, oma perega, ning kuidas käitute olukordades, mis on Inimese jaoks tavalised.

See ongi see, kuidas peegeldate Jumala armastust.

 

Draama – liigutav jõud

Kas teie elus kõik on probleemiks? Kas draama saadab kogu elu? On pidev häireolek?

Kas näib, et teie juurde alati tõmbub miski, millega teil tuleks pidevalt tegeleda?

Kui vastuseks on „Jah“, siis ma ütlen, et teil pole tuli veel süüdatud.

Aga, ehk olete Valguse Töötaja, kuid, tegelikult, te pole veel oma tuld süüdanud.

Te olete küll saanud kätte kohvrikese instrumentidega, kuid te pole seda veel kordagi avanud.

 

Kuidas see töötab

Kallis Inimolevus, sul on aktiivne eesmärk sellel planeedil ja sa oled sündinud olulisel põhjusel.

Kui tõstad oma vibratsioonid, siis Kristallvõre, mis on selle planeedi esoteeriliseks võreks, on teadlik sinust.

Kui vaid hakkad tõstma oma sagedusi, kohe astud ühendusse planeediga, Gaia endaga.

Ta hakkab muutma oma sagedusi, sest sa ju muudad enda omi.

Kui süütad tiku pimendatud toas, siis see valgustab tuba.

Ajapikku, uudishimust ajendudes, ka teised tunnevad huvi selle vastu, kuidas süüdata tikke, ning leiavad ka enda taskus neid.

Siis ka nemad, sinu sarnaselt, mõjutavad Kristallvõret, mis on Gaia teadvuseks.

Kui muutub Gaia võre, muutub ka Inimkond.

Te olete seda näinud kahe viimase põlvkonna jooksul.

Inimteadvus muutub vastavuses sellele, millest oli juttu 22 aastat tagasi.

Aeg on käes ja Valgus hakkab tööle.

Võib minna veel paar põlvkonda, enne kui tõemeeli näete seda, millest räägime praegu, vaadeldes Lähis Ida probleemide lahenemist, kuni puhastub tee kindlale rahule planeedil.

Kuid siiski, see on algamas juba nüüd, ning te asute selle eesrindel…, ja seda te tajute.

Aktiivseks osavõtuks selles energias on oluline jääda oma kultuuri, ning olla selle osana, säilitades tuld.

Valguse Töötaja on valguse töötaja…, lihtsamalt öeldes – see on inimene, kes on võimeline vabanema draamast ja kes hakkab mõistma, kuidas on võimalik elada kauem, olles rahumeelne; tervendades end, sõltumata millestki.

Olgu see füüsiline või psühholoogiline, kuid Valguse Töötaja õpib, kuidas kirjutada ümber oma DNA…, ja see on see, mida olete juba alustanud.

Instrumentide komplekt hakkab avama uusi meisterlikkuse instrumente…, mõned neist võivad näha välja maagilistena, sest need on väljaspool kolmemõõtmelisuse paradigmat.

Ajapikku hakkate nägema neid kõikjal, ning ka teadus hakkab neid laiendama, kontrollides üle selle, mida tunnete.

Ärge inimsustage Jumalat!

Võtke hoopis Jumala käsi vastu, mis on ulatatud teile läbi teie Kõrgema Mina, ning saage Tema osaks.

Ärge kummardage Jumalat, põlvitades tema ees…, vaid saage Jumala armastuse osaks, mis on teie seesmuses.

Te siiski esmakordselt inimkonna ajaloos olete jõudnud Vilistlaste seemne staatuseni.

Te olete pea valmis teadustama neid, kes on teie galaktika kaugeimas osas, mida olete teinud mõistlikuse kohaselt ära.

Oo, mu kallid, te isegi ei kujuta ette, mida see kõik tähendab!

Mayadel oli õigus…, te olete inimkonna kõrgeimaks teaduse potentsiaaliks.

See ei pidanud tingimata toimuma, kuid tänu vabale valikule teie viimase kahe põlvkonna jooksul, see on palju lähemal, kui kunagi iial.

Te sel korral ei kavatse ennast hävitada…, vaid hakkate oma teadvust aegamööda lahti rullima.

Maa (Gaia) hakkab koostööd tegema ja see on juba alanud!

Eluline tsükkel on muutumas ja ookeanide jahtumine on alanud täpselt plaani kohaselt.

Maa on seotud teiega! Te olete koos…, lahutamatud teine teisest.

Kallid, see kõik on tõsi…, ehkki mõndagi te veel ei mõista, kuid ma ütlen teile: On õnnistatud inimene, kes tunneb ära Ilmaruumi disaineri palge, kui ta vaatab peeglisse…, kuna ta teab nüüd, kui suurepärane on armastada seda, mida ta näeb – Jumalat endas!

Selline on seekordne edastus.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Read Full Post »

Suhted Gaiaga

 Tervitan teid, kallid, olen Krayon Magneetilisest teenistusest.

Siin on tunda energiat ja see energia kujutab maja, kuid mõningatele ta näib tihkena.

Kui mu partner paneb sõnadesse mõtete ja kujutuste grupid, mida ma edastan talle, siis teile näib, et neid sõnu hääldab minu hääl.

Kõigi nende aastate jooksul, kui ta on seda teinud, (praegu ta tõesti teeb seda parimal viisil) need edastused on andnud teile üle nii südamest tulevaid emotsioone, kui ka mõistuse loogikat.

Järelikult see tähendab, et inimese keel on täiuslik, kuna kahe alge tasakaal annab teile võimaluse eristada ja mõista, ning teha järeldusi sellest, et kõik siin toimuv on reaalne, tõene ja täpne.

Eelmisel nädalal (teie aja kohaselt), kui minu partner oli teises riigis, andsin temale informatsiooni Gaiast, kuid samas ei soovitanud tal seda kirja panna, et ta saaks kuulda seda, ning saada selle osaks, kuulates seda, seega mõistaks paremini saadetise sisu, kui muidu kirja pannes. See saadetis saab edastatud nüüd.

Seega kogu tänane saadetis saab pühendatud teie suhetele Gaiaga, sellele, mis toimub planeedil, sellele, mida mõistate, ning mõningale sellest, mida arvatavasti veel ei mõista, ehk mõningate teemade ülevaatele, mida te pole veel kuulnud, ning arutlustele selle uue üle.

Alustame meenduste energiast.

Maa aborigeenide suguharud, iidsed rahvad austasid planeeti, millel nemad elasid. Ta oli neile nii ema, kui ka isa eest.  Nemad pidasid teda kõigi hüvede allkikaks. Ta andis neile toitu, mida toodi metsast koju ja korjati üles maast (pidades jahti ja tegeledes maaviljelusega). Ta andis neile vett. Ta andis neile varju isegi siis, kui tundus olevat ülesärritatuna.

Kõige selle ümber kujunesid müüdid ja levis palju lugusid.

Paljud iidsete jumalad said Gaia energiate peegeldusteks. Sageli oli ka nii, et selle asemel, et olla ühtsena ühe stsenaariumi omapäras, hoopis lõhuti jumalikkus paljudeks energiateks; mere, õhu, maa, vilja, päikese, sooja ja külma jumalataolisteks energiateks. Ning kõik see oli austuse vääriline.

 See oli vaid ettekujutus, mida oli säilitatud planeedil iidsetest aegadest peale, ning eksisteerisid koos aborigeenidega veel mitmed sajad aastad… ning olid alati austamise väärt.

Lemuurlased nägid seda, ning olid ühed esimestest, kes sõlmisid kokkuleppe Gaiaga, vaadeldes Gaiat, kui teadvuse energiat, mis oli edaspidi nimetatud Emakeseks Looduseks.

Just sellest teadvusest tahaks täna teile rääkida.

Lemuurlased avastasid, et looduses on tasakaal, mida saab säilitada andmise ja saamise teel. See oli teineteise külastamise moodi, kus te tõite kaasa alati kingituse.

Seega Gaialt saadi alati vastukaubaks ande palvete esitamise puhul.

Neile, kes arvasid, et loodusel on olemas teadvus, kõik andamid tehti tasakaalu loomiseks.

Kui sa võtad midagi maalt, siis ka tagastad… midagi lihtsat, kuid sellist, mis oli sinu käes ja see on märgistatud sinu energiaga.

 Tänapäeva kaasaegse tsivilisatsiooni elus, kallid, seda ei praktiseerita isegi Valguse Töötajate poolt – hommikul tõustes te ei tee andamit Gaiale.

Te võite teha kõike, mis iganes, suhelda oma rakkudega ja saada nägemusi, mis seovad teid teie Kõrgema Minaga, kuid see olemus, mis on Gaia’ks, libiseb mingil moel teie nägemise ulatusest kõrvale.

Siin on saadetis, mis kutsub taastama teie sidet Maa energiaga.

See taastab teadvuse silla, mis ühendab Inimolevust Gaiaga.

Gaia siiski teenib inimkonda, ning võib muuta ennast, kui muutub teie teadvus.

Kas on teil meeles see, mida oleme teile rääkinud ammu-ammu?

Inimkonna teadvus liigub läbi Maa (pääseb Kristall Võresse). Seal ta on hoiul ja planeet vastab sellele. Vastab mitte Maa, vaid vastab Gaia. Seega võite öelda, et Inimkond tõemeeli kannab vastutust muutuste ja nihete eest planeedil Maa.

Kui olete suutelised mõistma seda, siis see tähendab, et olete suutelised kontrollima kõike seda, mis on toimumas Maaga.

Selleks peate taas alustama suhete taastamisest.

Praegu inimesed vaatavad hirmuga planeeti ja küsivad: „Mis on toimumas? Ma kardan neid muutusi, mis väljuvad normaalsuse raamidest, millistega olen harjunud.“

Inimene ei suuda mõista, et enamus sellest, mis toimumas, on esile kutsutud tema enda poolt!

See on esile kutsutud mitte sellega, mida inimkond on teinud ümberoleva keskkonnaga, vaid sellega, et on ärkamas, muutes oma teadvust.

 

Te nihutate aega

Seega, et see mahuks konteksti, peaks pöörduma tagasi sinna, kus oli juttu ilma kohta.

Kakskümmend üks aastat tagasi mu partner pani kirja väikeses valges raamatus teie tuleviku võimalusi. See tulevik on teostumas täna.

Põhjuseks, mis andis võimalust teha sellist ennustust juba siis, seisneb selles, et me nägime tugevaid tõenäosusi sellest, et teadvuse nihe, mis toimub sellel planeedil, saab olema nii võimas, et avaldab mõju Gaiale. Nii see ka juhtus.

See nihe oli niivõrd tähenduslik, et te tõesti teostasite muutusi inimkonna ajalistes raamides, ning järelikult ka oma reaalsuse tunnistamistes.

Tähelepanu; edasi hakkab teadus! (Krayon muigab)

 Me ei oota teilt, et kõik mõistate seda, kuid aeg on siiski tervenisti ja täielikult suhteline. Ta liigub ebaühtlase kiirusega.

Ehkki teie kolmemõõtmelised kellad liiguvad püsiva kiirusega, kuid aja kiirust saab muuta samal viisil, kui kvantatribuutide tööd, millest seekord me ei räägi.

 Teile võib näida, et kõik kiireneb, kuid see on vaid teie ajaraamide piirides, aga ei ole seotud vibratsiooni tõusuga. Need on vastandseisuses teine-teise suhtes.

Rong, mis lahkub jaamast valguse lähedasel kiirusel, tehes ringi ära, saabub tagasi teises vanuses jaama, mis erineb eelmisest.

Rong saab olema noorem, kuid jaam vananeb. Liikudes kiiremini, ta aeglustab aega enda jaoks, aga mitte teekonna jaoks, mille mööda ta liigub ja mitte jaama jaoks, kust ta lahkus.

Kahed kellad, mis on vastakuti, võivad alustada tööd üheaegselt, kuid kui teil õnnestub mõjutada ühte neist liikuma kiiremini või aeglasemalt, näiteks raputades seda suurel kiirusel, siis ajapikku mõlema näit hakkab näitama erinevat aega, sest raputuse kiirus võib olla sama võnkumiseks, kui püsiv kiirus edasi liikumiseks.

Nüüd oletame, et kell, mis on pidevas liikumises, olete teie. Aga kell, mis ei liigu, on Gaia.

Seega esmane tunnetus seisneb selles, et kõik teie ümber kiireneb.

Kuid paraku tõde on selles, et teie tõusev vibratsioon loob kellade aeglustumist teie sisemuses; kiirus tõesti loob ajaliste raamide aeglustumist. Aga kui kiikate oma sisemuse aknast välja ja vaatate teid ümbritsevat ilma, siis teie aeglaselt liikuv rong loob mulje, et elu teie ümber üldjoontes liigub kiiremini.

Selgituseks on see, et Valguse Töötaja vibreerib palju kiiremini, kui paarkümmend aastat tagasi. Teie „teadvuse kiirus“ on suht lähedane mõningatele kvantatribuutidele, mida te õpite tundma, ning see loob vahemaad inimkonna ja vana energia vahel, mille sees ta on harjunud „viibima“.

Te olete keset suurt nihet ja 2012 aasta ajalise pildi selginemise alguses.

Vastavalt kõigele nihkub ka Gaia, kuid Gaia ei ole inimene. Gaia nihkub teisiti, sest püüab kohanduda inimkonna uute vibratsioonide hulkade suurenemistega.

Kui vaatlete enda ümber olevat, siis teile näib, et kõik kiireneb. Mõningaid see ärritab, mis halvendab nende und ja muudab rahutuks. Paljud tunnetavad seda.

Ehkki see tundub küll veidrana, kuid asi seisneb selles, et selle planeedi Valguse Töötajad viimase kahekümne kolme aasta jooksul on teostanud sellist teadvuse nihet, mis on muutnud ka olemasolevat Inimkonna teadvuse vibratsioonide kiirust.

See on muutnud ajalikud raamid inimeste jaoks, ning on loonud ettekujutuse ka sellest, et Maa kiirus tõuseb.

On vaid ettekujutus sellest, et olete kiirendanud aega.

Reaalsus seisneb vaid selles, et teie teadvuse ajalikud raamid liiguvad aeglasemalt, ning lähenevad neile, mis on Vaimul endal.

Kas olete kunagi pannud tähele, et Jumal liigub aegamööda, kuid inimesel ei jätku selliseks liikumiseks kannatust?

See on seetõttu, et Jumala aeg ei ole teie aja raamides. Need hakkavad muutuma koos teie vaimse evolutsiooniga.

Olete ju teadlikud, et maa oli loodud seitsme päeva jooksul?

Need olid seitse „Jumala päeva“. Mõistate seda?

Globaalne soojenemine – see ei ole kauaks

Ilmastik, mis praegu teie juures püsib ja kõik tema häiret tekitavad atribuudid – on vaid stsenaarium sellest, mis oli nii või teisiti kavatsuse sees teie Maa jaoks.

Taas tuletan teile meelde, et muutused ilmastikus, mida te täheldate, oli ette ennustatud kakskümmend üks aastat tagasi ja see ei olnud üllatusena.

Need muutused ei ole esile kutsutud õhu saastumisega teie tegevuse läbi.

Te nimetate seda küll globaalseks soojenemiseks ja see on hea nimetus sellele, ning ehk see paneb teid piirama saastainete heitmist õhku – ja see on ju hea.

See ilmastikuline nihe ei ole esile kutsutud inimkonna poolt, kes heidab midagi õhku. See oleks toimunud nii või teisiti lähima 300 aasta jooksul ikkagi.

Me nimetame seda protsessi vee tsükliks, kuna siin on tegemist veega, aga mitte õhuga.

Vesi on Gaia peamine atribuut ja ilmastiku oma, mida olete jälgimas. Kuid siin mängib peamist osa vee temperatuur.

Tsükkel kätkeb endas üleminekut jääst veeks, ja see tsükkel kordub sellel planeedil taas ja taas. Selles ei ole midagi uut. Selles ei ole midagi ebatavalist. Selles ei ole midagi hirmutavat.

Kuid selles on ka tsükkel, mida inmkond ei ole varem täheldanud, see tsükkel on pikaldane, ta ületab Inimolevuse eluiga. Seetõttu sellele ei pöörata tähelepanu, või lihtsalt ei märgata seda!

Lemuuria aegadel Vaikse ookeani vee tase oli 500 jala võrra (~150 m) madalamal ja see kõigest 50 000 aastat tagasi. (Krayon kutsub teadlasi seda kontrollima – arvutama läbi veetase neil aegadel).

Selliselt töötas tollel ajal veetsükkel, ning põhjuseks, miks vesi oli nii madal, vesi oli siis suuremal jaol jää olekus.

 Tänavu läbite teist vee tsüklit, mis viib ajapikku jahenemisele.

Viimane selline tsükkel oli XV sajandil, teadlased täheldasid seda aasta 1650 paiku.

Nagu juba mainisin, et need tsüklid on niivõrd aeglased, et inimkonnal ei ole säilinud mälestusi sellest, kui vaid ehk mineviku kirjutistes ja puu rõngastes.

Ajalikud vahed neil muutustel on niivõrd suured, seetõttu ka märgete tegemise vorm ümber olevatest muutustest, kui selline, tol ajal puudus.

Kuid teie, vaadates puu ringe ja kalju lademete vagusid, võite luua endale üldise ettekujutuse sellest, et mõnisada aastat tagasi oli mini jääaeg.

Kuid ees on teid ootamas taas üks neist.

Selles ei ole midagi eriskummalist ja karta siin ei ole põhjust. Te olete sellest varem juba läbi käinud.

Inimene on, omamata sellist tehnoloogiat, käinud läbi sellisest perioodist ja on jäänud ellu. Ja kõik, mis teil tuleks selleks teha, tunnistada seda tulekut ja teha ettevalmistusi selleks, et astuda sellelt teelt kõrvale – ehk õppida vee magestamist kaasaegsete meetoditega, et saaksite kustutada oma janu (üks eelmistest edastustest oli pühendatud sellele).

Tsükli pikkus võib kesta 400 kuni 600 aastat. Kuid on olemas ka tõenäosema pöördepunktid, ning (üleminek sellele tsülklile) võib kesta kõigest 50 aastat.

Kakskümmend üks aastat tagasi rääkisime teile, et saabub aeg, kui viljatud kohad hakkavad kandma vilja ja samas viljarikad kohad jäävad saagist ilma. (Krayoni esimene raamat) See on vee tsükkel.

Kuid ma toon ka sellise sõnumi: ärge tundke muret.

Ärge kartke seda, mida hakkate nägema.

Teil seisab ees elada üle muutused, kuid hirmul olete vaid selle tõttu, et te pole seda varem näinud, ning ei suuda leida vastust, siis seetõttu otsite selles loogikat, aga põhjuse kannate Inimese arvele, et justku tema põhjustas kõike.

Seda pole põhjustanud inimene. See on vaid Gaia vee tsükkel.

Esmane, mida tahame tuua teieni, on see, et jää sulab. Te teate seda.

Kui jää poolustel sulab, toimub uskumatu raskuse nihe piirkondades, kus ta tavaliselt asus. Hiiglaslik jää raskuse nihe, mis osaliselt on  mandril, aga osaliselt on vees, kuid põhiline jää raskus on koondunud siiski poolustele. Kui see muutub veeks, siis tema raskus jaotub ühtlaselt mööda maakera.

Kujutage nüüd ette: raskus, mis asub planeedi poolustel, jaotub vedelal kujul ümber maakera. Vastavuses jää sulamisele, algab hiiglaslik raskuse nihe maa õhukese koore pinnal. Järelikult koor hakkab vastavalt kohanduma, luues maavärinaid ja vulkaane.

Vaadake, kus lahvatavad vulkaanid – pooluste läheduses.

Kordame taas, mida oleme varem rääkinud: Tšiili ei ole veel elanud üle pursete lõppu, sest seal on veel üks või teine vulkaan, mis on valmis purskama. Kas hakkab purskama või mitte, see tõenäosus sõltub sellest, millest on jutt käesoleval tunnil.

Kas on teile suhteid Gaiaga, või mitte?

Kas olete võimelised andma Gaiale juhiseid, millistes asustatud piirkondades raputada vähem? Kas usute, et teil on selleks võimeid?

 Selline on juba kord Inimolevus; teadvus on kõrgem kui mateeria.

Inimolevusel on suhteid planeediga, kes on valmis kuulama teid.

Ajal, kui maa koor hakkab kohanduma, maavärinate hulk kasvab. Vulkaanide aktiivsus tõuseb.

Valguse Töötajad, kes kuulavad seda edastust siin saalis, või loevad seda, mõistavad, et tuhandetele teie seast on vaja taastada olnuid suhteid. Seejärel jälgige toimuvat: Maavärinad tulevad asustamata kohtades, ookeanide põhjades ilma tsunaami tekketa, ning vulkaanid, mis ei riiva kedagi. See on võimalik. See on teostatav.

See just toimubki nüüd Gaiaga käesoleval ajal, seetõttu ei maksa tunda muret äkilise aktiivsuse tõusu pärast.

Kõik, millest räägime, on normaalne. See on toimunud iga kord, kui jää on sulanud ja kõikjal muutunud.

Nüüd siis sellest, mida tuleks teil teada.

Teadlased on sellest teadlikud, ning see ei ole kooskõlas globaalse soojenemise ökoloogilise teooriaga.

Jää sulab altpoolt. See ei ole kuidagi seotud õhu saastamisega. Pange seda tähele. See on loomulik tsükkel, kui vesi muutub soojemaks. See suurendab ka tormide tõenäosust.

Seega, on teil suhteid Gaiaga, või mitte?

Kas tahaksite ütelda Gaiale, kus peaksid toimuma tormid?

 Kas peaksite jätkama kulgemist endistel radadel, nagu varemgi?

See on lineaarne informatsioon.

Kas olete võimelised ütlema Gaiale, kuidas suunata torme, et need ei ristuks Inimese teekonnaga?

 

Magnetism on alaline nihete mängur

Planeediga toimub tänavu palju. Muutub samuti ka magnetism.

Päikese süsteemi magnetism ja… eriti päikese oma, avaldavad mõju teie ilmale.

Palju plekke olete viimasel ajal päikesel näinud?

Mida arvate koostööst päikesega, millel oleks vaid vähesel määral suhteid teie maise kliimaga?

Kas olete suutelised meenutama midagi sellist oma elus? Mida see peaks tähendama?

Ütlen teile, kallid Inimolevused, kõik on seotud sellega, mis on maapeal toimumas.

Te ehk ei mõista neid seoseid, kuid ütlen teile, et need seosed on sügavad.

 Mis oleks (siin on vihje astronoomidele), kui plekid päikesel oleksid loodud gravitatsiooni, või mingi muude ruumidevaheliste jõudude poolt, planeetide pöörlemise tõttu?

Kas on keegi suutnud kunagi jälgida suhet päikese plekkide ja planeetide asukoha vahel? Kas kõlab väga veidtralt? Me kutsume teid nägema seda sidet.

Planeetidele, mis on ümber päikese, see on lähtepunktiks ruumidevaheliste gravtatsiooni külgetõmbe atribuutidele.

On olemas ruumidevaheline informatsioon, kui soovite, siis nimetagem seda gravitatsiooni joonise koostamiseks, mida päike sünnitab igal päevahetkel.

Kui planeedid kas tõukavad, või tõmbavad päikese süsteemi tugipunkti (ehk toimub koostöö päikesega läbi gravitatsiooni), siis nemad mõjutavad ka päikese asendit.

Need gravitatsiooni mustrid on igal päeval unikaalsed ja need ristuvad maa magnetväljaga, kuna paiskuvad päikesest välja ja seetõttu kannavad ka nime – päikese tuul.

Päikese tuul on magneetiline heliosfäär ja ta on ruumidevaheliste omadustega.

See magnetväli kohtub Maaga, ristub tema magnetväljaga, ja te olete võimelised nägema seda! Te nimetate seda virmalisteks. Üks hiiglaslik magnetväli (päikese oma) ristub teise hiiglaslku magnetväljaga (maa omaga). Teadlased nimetavad seda fenomeni induktsiooniks.

Selles ristuvas energias toimub päikese mustrite ülekandumine Maa magnetvõrele. Te asute parasjagu (sel hetkel) planeedi magnetvõrel. Kogu elav on sellel võrel.

Edasi anname informatsiooni, mida oleme andnud ka varem: Merkaba olemusest.

Teisi sõnu, teie DNA jälg – väli teie ümber – saab informatsiooni päikeselt magnetvõre kaudu, ning juhendid selle välja seest toimetataks otsekohe DNA’sse, mis on samuti magneetiline.

Ma just kirjeldasin teile magneetilise ülekande ahela mehhanismi, mida peate esoteeriliseks. Kuid ta pole esoteeriline. See on kindel teadus. Ehkki mõte sellest, et ruumidevahelised, magneetilised ja gravitatsioonilised päikese süsteemi atribuudid saabuvad teie DNA’sse, on küllaltki esoteeriline.

Mõned nimetavad seda astroloogiaks, aga asi on selles, et kõik see on Inimkonna ja Gaia jaoks!

Pidage meeles, et Maa on kõigest inforatsioonide magnetahela osaks, mis toimetab teie raku struktuuridesse informatsiooni (Magnet Võre). Ta annab teada rakule, millal teha seda, mida vaja teha. See kõik on suhteline teine-teise suhtes.

Millised on siis teie suhted Gaiaga? Kas sageli pöördute selle teadvuse poole?

 

See, mida te ei oota, on – Gamma energia

On veel midagi, millel on seost kõige sellega, ja teadusel seisab veel ees mõista seda.

On olemas veel teine juhendite kogum Gaia jaoks, mis lähtuvad teie jaoks ootamatust kohast.

Suur energia kogum ründab Maad, seda on hiiglaslik hulk gamma energia kujul.

Teadlased on hämmigus, kust seda tuleb?

Kuid see jääb tabamatuks. Nad mõistavad, et see on kosmilist päritolu, kuna saabub kosmosest.

Asi on selles, et see energia saabub galaktika keskelt, kuid näib, et saabub kõikjalt.

See on ilmselt seetõttu, et selle energialiigi peamine atribuut seisneb selles, et ta ei ole kolmemõõtmeline. Temas on kvantilised ruumidevahelised atribuudid, mis kannavad endas „kohaloleku“ olemust, või toimimiskoha määranguid.

Seda on raske selgitada, kuid see, mis tõeliselt asub kvantilises seisundis, on kõikjal, olles sissesegatuna kõigega ilmaruumi „ühtsuse“ supi sisse.

Järelikult te ei saa ka ütelda, et „energia tuleb sealt“.

Teaduses on teada selliseid juhuseid, seega füüsikule, kes loeb seda edastust, ei ole see imekspandav.

Siin teile üks näide: Kas olete teadlik, et madalatel ja tuhmidel helidel ei ole eristatavat suunda? Seega inmkõrv ei ole võimeline määrama, kust suunast need lähtuvad.

Kõrgetel helidel on allika suund kergelt määratletav. Seda on kerge järele proovida.

Peitke oma ruumis kusagile kõlar, milles kõlavad madalad helid (väga madalate võngetega sekundis), ning teil on raske määratleda helide tulemise suunda. Aga kui kõlarist tulevad tavalised helid (kõrgemate sagedustega), siis koheselt määrate helide tulemise suuna.

Asi on selles, et madala heli lained asetsevad teine-teisest eemal, seega kõrv ei ole võimeline määrama selle allika asukohta. Sama põhimõte töötab ka kvantilises olekus.

Need ei ole vastuvõetavad, kui „asetsevad mingis kohas“ ja ükski kolmemõõtmeline riist ei määra, „kust“ need lähtuvad.

Kuid tegelikuses küsimus „kus“ on väga veider, sest „kus“ eksisteerib vaid kolmemõõtmelistele loovustele. Seega  hüüd „Jumal, kus sa oled?“ on väga naljakas ja primitiivne. Vastus sellele saab olla vaid „Jah!“, aga mitte „siin“.

Galaktika keskel on olemas see, mida teadlased nimetavad „omapäraks“. Samuti nimetavad seda mustaks auguks.

Kuid praegu just ütlesime, et omapära pole olemas, isegi teadlased on teadlikud sellest, et füüsikas on see vastuolulisus. See on vaid must ruum, nimega auk, kuna sealt ei paista valgust.

Kuna teil veel ei ole ruumidevahelisi füüsikalisi seadusi ja teil täielikult puuduvad riistad, mis saaksid näha ruumidevahelsi energiaid, siis te ei saa ka näha, mis seal asub.

Väga pika aja pärast, kui lahkub mu partner, avaneks teil võimalus taas lugeda neid sõnu, siis veenduksite, et need on tõesed, kuna aja jooksul töötate välja vastavad riistad. Kui suunate need galaktika keskele, siis näete seal kahte kindlat allikat.

 Ühe omapärasuse asemel on polaarsus. Polaarsus on ruumidevahelisuse seaduse tõmbe ja tõuke atribuut, mida pole veel praegu avastatud, või äärmisel juhul, pole veel tunnistatud.

Kui olete selle ära teinud, siis saate juurde veel kaks puuduvat füüsika seadust, sest neid on kuus, aga mitte neli.

Tõuke ja tõmbe polaarsus saadab enda isiklikku ruumidevahelise saadetise kogu galaktikale, seda saab ka teie päike.

Teie galaktika keskel olevad polaarsused on seotud ka kõigi teiste galaktikatega, kuid see on juba midagi järgmiste edastuste jaoks.

Te võite öelda, et aine omab saadetist, või teisiti, et aine, mida ei olevõimalik näha, kannab endas saadetist, ning see aine on püsiv ja ründab võimsalt Maad, see on „suhtlemine“ Gaiaga.

Inimolevus, sa istud siin ja tunned ennast kõige selle ohvrina, mis toimub Emakese Loodusega. Kuid me räägime teile järgmist: tänase saadetise väärtus on selles, et te ärataksite taas oma suhted Emakese Loodusega, Gaia allikaga.

Kui sul õnnestub seda teha, siis mõistad, et suudad ka kontrollida kõike täielikult.

Ei ole oluline, millised juhenduste valikud on vee tsüklile, aastaegade vahetuseks, ning sellele, mida pead kontrollile allumatuteks, kuid sa oled palju võimsam, kui arvata oskad.

Maavärisemiste ja vulkaanide aktiivsust, ning nende asukohti võib muuta, asudes suhetesse Gaiaga.

Aborigeenid olid teadlikud sellest!

Nemad olid võimelised kutsuma esile vihma ajal, kui seda ei olnud võimalik oodata!

Nemad kasvatasid vilja kohtades, kus seda ei olnud võimalik teha.

Te nimetate seda õnnejuhusteks.

Nemad austasid maad, tõivad temale ande, ning said ka vastu. See on täielikult reaalne ja on juhtunud kõikjal teie ajaloo ulatuses.

Inimesed on kaldumas arvama, et nende mõtlemine on väga kaasaegne.

Iidsete vanemad oleks vaadates teid vaid vangutanud päid.

Olete mõistnud, kuidas teha masinaid, kunstlikku aju ja isegi elu!

Kuid jätsite tolmuma oma tõelise jõu.

 

Nihe

Nüüd pöördugem esoteerika juurde tagasi. Viimaste aastate jooksul on midagi toimunud. Me oleme seda minevikus kirjeldanud, kuid kavatseme teha seda taas.

Nagu oleme rääkinud, et teie nägemus nihkest muutub keerulisemaks, ning teie, püüdes mõista kõike, leiate vastava atribuudi, mis näiliselt hakkab kiirendama aja kiikumist.

Kuid kordame taas; teie vastuvõtlikkus on selline, ja mis on esile kutsutud sellega, et vibreerite kiiremini, ning järelikult aeglustate sellega oma vaimset aega. Kuid sellegipoolest see loob tunnetuse, et kõik teie ümber on kiirenenud.

Mõtlete sellest järgnevalt: paljud teie ümber tajuvad, et vibreerivad kiiremini, kuid milleks siis nii tormata?

Kas see pole teist juttu? (Krayon muheleb)

Nüüd siis teate põhjust, miks samaaegselt tunnete, et kõik teie ümber haakab kiirust juurde lisama.

Mõningad teie seast (olge valmis) tõepoolest on võimelised liikuma pnktist A punkti B palju lühema ajaga, kui see on võimalik kolmemõõtmelises maailmas (isegi teie autos!). Selles ei ole midagi hirmutavat, sest te liigute vaid teie aja ja maise aja vahel.

Olen hoiatanud teid, et hakkan sellest rääkima, nüüd siis räägin.

Minevikus sünni ja surma vaimse stsenaariumi kohaselt, vanas energias, Inimene tuli planeedile, õppis ära, mida tal oli vaja õppida, ning lahkus.

See, mida nimetate surma väljendumiseks, on vaid energia nihkumine, on vaid inkarnatsiooni tulek ja minek.

Selles stsenaariumis Inimene külastas Loomise Koobast kahel korral – esimesel korral tulles ja teisel korral minnes.

Loomise Koobas on enamat, kui esoteeriline koht, kuid see füüsiline koht, nagu oleme rääkinud, on ruumidevaheline. Seega ta on nähtamatu ja seda kunagi ei vastata. Kuid ta taastub Maa peal ja peab seal olema, tänu oma suhtele Gaiaga.

Inimese vaimu keskme salvestus, on sama, mis salvestus teie osast Loojas, ja see on hoiul Loomise Koopas. Igal korral, tulles ja minnes, te taas süütate väljenduse energiat.

Teil on võimalus mõelda sellest, kui kristallstruktuurist, millele iga uue elu puhul, mida olete läbi elanud, ilmub uus jooneke (nagu rõngad puul).

See on vaid vaimne Akaši kokkuvõtt Maa peal.

Ta erineb neist Akaši Kroonikatest, mis on olemas teie DNA’s.

See Akaši on eraldi seisev, mis kujutab endast planeetide kokkuvõtte süsteemi. Ka minevikus ta töötas samuti.

Mida te ka ei teostaks planeedil, siis äraminekul kujuneb jäljend, mis salvestub koopasse. Kõike, mida saite teada, tegite ära ja õppisite selgeks, muutus Gaia osaks.

Järelikult planeedi vibratsiooni määras see, mida tegite ja kelleks kujunesite.

Planeedi vibratsiooni suurenemine või vähenemine oli sõltuvuses sellest, mida tegid kõik inimesed koos, kuni olid siin.

Järjekordsel inkarneerumisel, tulles planeedile, esimese asjana külastate Loomise Koobast, et aktiveerida oma vaimu kristalli olemust.

Ning elades järjekordse elu läbi, lahkumisel siit, astute taas koopast läbi ja teie kristallile lisandub uus jooneke juurde. Kõike, mida olite ära õppinud, oli taas talletatud sellele, mida nimetame Kristallvõreks.  See on Gaia see osa, mis vibreerib esoteeriliselt.

Sellisel viisil minevikus Inimkonna teadvus mõjutas Gaiat.

1987. aastal andsite nõusoleku selle süsteemi muutmiseks.

See on põhjuseks, miks me oleme siin.

Ma ise saabusin aastal 1989. Ma olen alati olnud siin ja jään alati siia.

Võre häälestamise rühm lahkus 2002 aastal.

Kuid käesolevate saadetiste edastus algas 1989, sest minu partner oli edastuste vastuvõtuks valmis, mis ei olnud selle ajani kättesaadavad, kuna maa ei vibreerinud küllaldaselt kõrgelt, et edastused saaks tulla läbi.

See oli aeg, kus muutsime mängu reegleid (1987).

Kuid metafüüsikud olid sellele vastuseisus, sest nemad olid vastu, et selline asi võiks toimuda ja et olemasolev esoteeriline süsteem hakkaks evolutsioneeruma.

Esoteerilise mõtlemise eelarvamus oli sarnane teadlaste omadega – et see on kui staatiline süsteem, mis ei muutu iialgi. Seega ainus, mis jäi teil üle, oli mõista selle energia atribuute, mis ei muutu iialgi ja mida on võimalik ise kontrollida.

Väheseid on neid, kes mõistavad, et isegi füüsika seadused evolutsioneeruvad.

Kui planeedi vibratsioon tõuseb, siis seadused muutuvad ja muutuvad ka valemid.

Üleüldiselt see on füüsika kvantiline atribuut ja paljus see puudutab ka esoteerikat.

On olemas evolutsioneeruvad galaktikad, evolutsioneeruvad päikese süsteemid, evolutsioneeruvad planeedid ja evolutsioneeruv teadvus.

See kõik on vaid seetõttu, et ei ole olemas sellist asja, kui staatilist seaduste kogumit kõige jaoks.

Siin te olete need lihtsalt muutnud.

Aastast 1987 käivitus uus stsenaarium: Inimolevused tulles planeedile, külastavad Loomise Koobast, ning asetavad oma olemuse kristalli. Seejärel alustavad oma elu elamist.

Kuid nüüd, elades oma elu, saavutavad selginemise, ning hoiavad püsivana oma valgust, õpivad selgeks selle, mida õpivad vanad vaimud – kõik see tulemus suundub reaalaja kohaselt otse Kristall Võrele.

Surma ei ole vaja enam selleks, et anda kogu informatsioon planeedile.

Uus süsteem on muutnud isegi selle, kui kauaks Inimene jääb planeedile.

Vanas süsteemis teie surm oli vajalik selleks, et Kristall Võre oleks saanud teilt seda, mida olite selgeks õppinud, ning teie surm oli kindlaks tingimuseks, et teie informatsioon pääseks Gaiani läbi koopa. Seda enam pole vaja.

Kuulake nüüd. On aeg mõista, et teie elu iga on nüüdsest teie kätes.

Ta pole enam iidse energiasüsteemi osaks, mis vajas surma, kui edastamise mehhanismi.

Karmal ei ole enam tähtsust, sest te ise kontrollite oma raku struktuuri; Kristall Võret; ning seda, mida olete ära õppinud; ajalisi raame planeedil; vulkaanide aktiivsust; maavärinaid ja isegi oma lahkumise hetke!

Te võie küll ütelda: „Kuid Krayon, vaid tõeline meister suudab seda teha:“

Meie vastus on: Just nimelt. Teie õpite olema meister.

Energeetilised süsteemid, mis jõuavad teile kätte tänavu ja mis on uuteks, ning mis on siin viimase kahekümne aasta jooksul. See on meisterlikkuse süsteem.

Kõik räägivad teist, kes on suutnud muuta ettekujutust endast.

See on põhjuseks ütelda teile, te pöördute oma vanadesse võimsatesse suhetesse Gaiaga liiga aeglaselt.

See, kes edastab Gaia saadetisi, ütleb sama, sest ta teab seda. Ta ütleb samuti, et globaalset soojenemist ei ole esile kutsunud teie ja ta teab seda.

Nüüd oleme siin nende teadmistega, kallis Inimolevus, mida oleme täna teile andnud, ning need kutsuvad taas süütama protsessi, millest nii mõnigi teie seast ei ole veel teadlikud.

Kokkuvõtvalt tänase tunni iva on selles; õppige tundma aborigeene, kuna neil oli õigus. Jälgige hoolega neid, kes harisid maad isegi seal, kus asume nüüd meie, sest neil oli õigus. Vaadake mütoloogiat, mis oli neil kasutusel, ning leidke neis üles tõe seemned, sest neil oli õigus. Nemad vaatasid Gaiale otsa kui sõbrale, kui emale, või isale.

Enne, kui lõpetame, tahaks pöörduda põhitõdede poole.

Kui me tulime siia esmakordselt, kasutades edastuse protsessi sideks, ütlesime teile, et kõik on muutunud.

See, mida me just kirjeldasime, on vaid üks osa muutustest, ja ka see on kutsunud esile suuri vaidlusi.

Kuid see, mida annan nüüd, kutsub esile veel suuremaid vaidlusi. Ta toob esile hulga emotsioone.

Asi seisneb selles, et meistrid volitavad ise endid, aga teie ju õpite olema meistriks!

 Kui vibreerite kõrgemalt, siis näitlikult väljendudes, virgute üles poole nii, et ise tõusete Jumala palgeni. Seega teile pole kunagi enam vaja vahendajat, Inimolevust, või protsessi.

Kõik, mida on vaja, on vaid Inimolevus, kes istub kambrikese üksinduses, ning uurib kõiki enda osakesi. Vaadelge suursugusust ja valgust, mis on seal sees. Tunnetage enese väärtuslikkust.

 Ei ole vajadust, et tuleksite loengutele, ning kuulaks südant soojendavat edastust, või lugeda raamatut.

Lihtsalt olla enda seltsis, uurides, kes sa oled – see on meistri sugupuu teekond.

Iidse vaimu tarkus, see on see, mida oled teadnud, kuid kaotsi lasknud minna, ning mida oled taas omandamas.

Välju siit hingestatuna.

See, mida olen toonud teile sel ajal, sel päeval, sel kujul, on tõde.

Praeguses protsessis süütate suurimat valgust, mis pääseb otse Kristall Võresse ja Gaia vastab teile.

Veel enne, kui mõistate seda, saategi selle protsendi, millest oleme rääkinud: on vaja vaid alla poole protsendi inimkonnast, et külvata neisse ärkava teadvuse ssemneid.

On õnnistatud Inimolevus, kes esitab endale küsimusi, tahtes teada Jumalast enda sees, sellega sünnitate puhast kavatsust, millega soodustate seemnel kasvada teadmiseks, ajapikku ka tarkuseks, ning lõpuks ka avanemiseks.

Selline on tänane saadetis teile. Ta on tervenisti Gaiast. Või mitte?

Ehk on ka võimalik, et hoopis ehk teist?

Võtke need asjad vastu, mida antakse teile, ning edastage need enda reaalsusele.

See edastus antakse täna Shasta mäe varjus, (California)  mis räägib ise selgelt neist asjust.

Siin on kogu pere, ning kui hoolega vaatate, siis näete, kuidas nemad jalutavad Shasta linna tänavatel, sest neile on selleks jõudnud kätte aeg.

Kui te tõesti tahate sellest teada rohkem, siis tõuske mööda mäge veidi kõrgemale, ning, väga võimalik, et mõni neist isegi embab teid kallistusse. Siis te mõistate seda.

See saab nii olema.

Krayon

Read Full Post »

Valguse Töötaja kohustused

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Me näeme siin ärevust.

Need, kes ootasid, kuni võtate kohad sisse, nüüd tervitavad teid.

Pealegi veel, teie iga ühe raku struktuur püüab „kuulata oma peremeest“. (See on Krayoni väljend iga teie ühe kohustuse kohta enda keha ees ja oma funktsioonide suhtes.)

Veelgi enam, on toimumas midagi sedavõrd suurejoonelist, et te isegi ei usu seda: iga olemus ilmaruumis, kes, teie arvates, on eesride tagustes, on teadlik tänasest kohtumisest.

„Imelik“ – ütlete selle peale teie.

Kas võib olla nii, et need sõnad – on selgitused eesriide tagustest, kus teie arvates asub Jumal?

Kas võib see olla nii?

Kas võib olla nii, et neil rahuhetkeil saal täitub Jumala armastusega?

Kas võib olla nii?

Kas on võimalik, et keegi, otse sel hetkel, saab tervendatud?

Kas võib olla nii?

Siin on toimumas palju rohkemat, kui näib.

Seega, palume sul, Inimolevus, otse nüüd kasutada oma jumalikku tunnetust…, tõsta sõrm püsti ja kõrgemale, et teada saada, mis suunas puhub tuul.

On see reaalne, või mitte?

Kõik siia sisse voolavad olevused tahaksid olla teie lähedal; kõrval, taga ja otse teie ees.

Paljud neist on tulnud siia koos teiega.

Siin lähistel, Šasta mäes, on ruumidevaheline rühm, kes on teadlik sellest kohtumisest.

Nemad tunnevad teie sugupuud, seega ütlevad: „Siin on olemas Lemuurlased, kes ikka ja jälle tulevad siia, sest nemad olid Gaiaga armulikes suhetes eoone (aegu)“.

Nemad räägivad Inimestest, kes ei olnud suutelised ära ootama oma „taas ja taas siia tulekut“, kohta, kus saavad teostada muutusi kogu Ilmaruumi jaoks.

Oo, inimolevus, su tunnetus on eripärane seetõttu, et… sa oled sedavõrd väsinud!

Nüüd me räägime taas: Me oleme kuulnud, kuidas olete palju kordi öelnud, isegi kõige rahulikematel hetketel: „Olen nii ära väsinud! Kallis Jumal, ma olen nii paljust läbi käinud. Kui jõuan koju, siis ei taha enam tulla siia!“

Oleme kuulnud seda nii palju kordi, isegi kõige suurematelt teie seast.

Kuid siin on see reaalsus, kus näen teid taas ja taas kohas, selles meeldivas  kohas, kus lähete üle energiasse, mida nimetate surmaks ja kus taas omandate Jumala mõistuse.

Me nimetame seda üleminekut sootuks teisiti, kui suremiseks. Me nimetame seda „tagasi pöördumiseks“.

Kui te ärkate täielikult ja naasete „tõelisele“ eesriide poolele, siis vaatame teine teisele otsa, ning näeme iga teie ühe rühma energiat.

Teil on vaba valik tulla ja minna…, oma soovi kohaselt.

Kuid inimlikul eesriide poolel te ei ole teadlikud, mis on toimumas „seal“…, kas pole? (see tähendab, et eesriide ees te pole võimelised nägema)

Kas olete teadlikud, et olles minu pool eesriiet, teete tööd pidevalt?

Kas olete teadlikud, et on olemas Jumala hiiglaslik eesmärk?

Inglid ei puhka iialgi…, neil pole vaja magada…, eesmärk on olemas pidevalt.

Ka teie eesmärk on tõenäone meie kõigi jaoks.

Te olete Gaiaga armusuhetes!

Kujutage hetkeks, et olete – suurim kunstnik, kes kunagi on elanud.

See oleks midagi…, kas pole?

Mõelge suurtest kunstnikest ajaloost…, ja te olete neist parim.

Juba selles kujutluses te olete taas sündinud planeedile, mis on Maa sarnane ja mis on asustatud inimestega.

Olete läbinud sündimise, lapsepõlve ja kasvatuse…, ning, ei jõua ära oodata, kuna saaksite alustada maalimisega! Te ütlete endamisi: „Oo, ma saan maalida! Kui saan küllaldaselt suureks, siis andke ainult mulle pintsel ja andke lõuend“.

Seejärel, teie õuduseks, õppides keelt ja saades suuremaks, teadvustate, et siin pole pintsleid, ei lõuendeid! Planeedil, kuhu tulite, selliseid asju pole olemas!

Mida kavatsete teha? Kes mõtles selle välja? Mis on kavas teha?

Siin pole pintsleid, sest pole käsi; pole ka lõuendeid, sest maalikunstist pole siin kuuldudki, kui vaid, siis imedes.

Ingel, tere tulemast maale!…, sinu jumalikkus on paljuski sarnane ülalpool öelduga.

Teie suursugusus on teiega…, teie olete teadlikud, kuidas tervendada end; olete teadlikud planeedi ja teiste tervendamise põhimõtetest; olete teadlikud, kuidas luua armastust seal, kus seda pole; te olete võimelised tegema selliseid probleemide lahendusi, milliseid teised pole võimelised.

Kui vaatate endale otsa, siis teie jumalikkus on kusagil teie eest peidus.

See on rumal – teil on olemas informatsioon, kuid te ei suuda meenutada kooli, kus olete selle saanud…, kuid igal juhul – kogu teadmine on siin.

Teie olete – suur kunstnik, kuid sellel uuel maal pole ühelgi inimesel isegi käsi!

Mida te sellises olukorras ette võtate?

Siin on vastus, mida anname selle kohta:

Käte puudus – see on see, mida nimetame meisterlikkuseks.

Kui vaimse evolutsiooniga hakkate muutma oma DNA’d, siis sellised asjad hakkavad muutuma, ning käed, mida tungivalt soovite, kujundlikult öeldes, kasvavad välja…, ning pildid, mida maalite uute kätega, on suurejoonelised!…, nimeks, mida panete neile, on: „Maailm, kus pole maailma“, „Lahendused, kus pole lahendusi“, „Armastus, kus puudub armastus“.

Teie ime-käed on Majaka valgus, kelleks te saate.

Majakas valgustab sedavõrd eredalt, et kõik ümberolijad on võimelised nägema teie suurepäraseid maalinguid, mis on teie olemisena…, ja see on suurepärane, ning esindab meistri teadvust Maa peal; värvid on elusad, kunst on muutumatu, aga energia – on Jumala energia.

Teil  on kunstniku käed, ning koos teisetega alustate viimase pildi maalimisega, mille nimeks on  „Uus Jeruusalem“.

 

Kohustus

Tahaks rääkida kohustusest selliselt, kuidas te pole varem kuulnud, mida ma varem poleks ka rääkinud.

Mu parnerile (Leele) oli antud märk salvestada see edastus.

Saalis istujaile salvsetusmasin on juba sees ja salvestab.

Minu jaoks see saadetis on salvestatud ja välja trükitud!…, ning otse nüüd üle kogu maa vaatavad seda (loevad) iga lugeja kaks silma.

Selliselt me näeme seda kõike.

Kuulaja ehk ütleb, et see on tobe.

Aga lugeja?

Kuid teil on see paremini teada…, kas pole?

Te olete kuulaja tulevikus, siis kuulake.

Kes ehk arvab, et on olevas, kuid on, reaalselt, siiski minevikus.

Seega…, kellel on tegelikult õigus?

Taas konstateerime tõenäolist Inimmõistuse lineaarsuse ebalineaarsust: Lugeja on see, kes istub otse minu ees ja on selles, mida nimetab enda reaalsuseks ja ei ole võimeline „nägema“ sind selliselt, nagu saan mina.

Faktiliselt siin on mõistatus: mõningad neist, kes istuvad minu ees ja kes loevad, on samuti otse „nüüd“ sees! Kaks erinevat aega, kaks erinevat kohta, kuid üks „nüüd“.

Seega, lugeja, me tervitame sind, ehkki siin saalis istujad ei tea, et ma räägin sinuga. (Krayon muigab).

Tahaks loetleda mõningaid  selle kohustusi, keda saaks nimetada valgustunuks Inimolevuseks.

Anname valgustumise määratlusi.

Valgustumine on protsess, mille vahendusel saadakse rahuldust kiikamisest enda sisemusse inimolevuse jumalikuse nõudluses ja näha seal enamat, kui on suuteline oma neljamõõtmelisuse piires nägema.

Seega, see on kavatsusest, kas pole?

Järelikult, te saate ütelda: valgustumine – see on kavatsus avada enda sees nähtamatut.

See pole õpetus…, pole apsoluut…, seda pole võimalik mõõta. See on protsess.

Ühe inimese valgustmine võib näida ümberolijatele küll mitte valgustumiseks, kuna see, mida inimene leiab endas, on erinev kõigi muu indiviidide omast. Kuid see on protsess, nähtamatute asjade otsing…, kas pole?

Ülestõusmine – see on, nagu oleme varem määratlenud ja kirjeldanud – on inimolevuse üleminek ühest elust teise, ilma suremata.

On see revolutsiooniline?

Kui inimene teeb seda, – kõik nihkub…, kõik muutub.

Seega, millised on valgustunud inimolevuse kohustused?

Millised on kohustuse tunnused, kui inimene on läbimas seda protsessi, sõltumata sellest, mis lõigus ta asub selles, mida nimetate protsessi lineaarseks ajajooneks?

Me anname teile mõned aspektid nende kohta.

Olete teadlikud, et see on iidne õpetus? Me oleme seda varemgi andnud.

Kui kuulata seda taas ja taas, siis see on teie jaoks paljusõnalisus!

Oo jaa, praegu on saalis midagi toimumas. (Paus)

Lugeja, mul on sinu jaoks midagi: Me peatame õpetused…, kuna minu ees on istumas kaks inimest, kes on tulnud tervendamise järgi.

Jaa, nemad polnud teadlikud, et sellest saab tervendav kohtumine, kuid selliseks ta saab olema.

Seni, kui ma siin mõned hetked räägin, nende veenides hakkab voolama miski muu.

See on oluline energia, mida tuleks sel hetkel suunata.

Seega, lugeja, teile on nüüd lineaarne väljakutse: Ma kavatsen paluda teid otse nüüd tähistada koos minuga…, ma tahan, et te otse nüüd, koos minuga, pühitseks ja laulaks.

Pühitsege nende kahe tervenemist, kes väljuvad siit teisena, kui tulid siia…, nemad ju tajuvad jumalikkuse tõesust selles, mis oli täna esitatud, ning taotlevad selle reaalsust, mida nad on suutelised tegema oma kehadega.

Lugeja, mäleta seda kohtumist, kuna see on imepärane.

Kuidas saate anda „hetkelist“ energiat tervenemiseks, kui see on juba toimunud?

Need küsimused on selle kohta, et kui teil on vastamisel hea tunne, siis see paneb teid mõistma, et oma teadvuses te omate meisterlikkust.

Siiski, mittelineaarsel tasandil olete, igaüks teist, omavahel ühenduses; kuid, inimlikul neljamõõtmelisel tasandil, sellel pole mõtet, ehkki praegusel hetkel te võite seda sidet siiski tunnetada.

Teie süda laulab koos nendega, keda see puudutas!

Kui see on nii, siis ingel teie sees on ärkamas!

 

Kohustus iseenda ees

„Krayon, millised kohustused on iseenda ees? Mida ma saan teha enda jaoks?“

Vaadeldes kindlaid kohustusi, annan vaid kaks vastust: üks on neljamõõtmeline, aga teine on esoteeriline, või vaimne.

Ma teen seda seepärast, sest teil on kalduvus seda eraldada kaheks tunnuseks, ning laduda mõistmiste riiulitele laiali.

Te vaadates peeglisse, näete vaid Inimolevust…, järelikult, kogu oma elu jooksul…, ja kõigi nende aastate jooksul, eksisteerite vaid üksi!

Idee on lihtne, see on reaalne tõde inimmõistuse jaoks…, kuid see pole tõene.

Nagu oleme varem kirjeldanud, teie olete – hulgaline energia, kuid „näete“ vaid ühte, mis püsib neljamõõtmelisuses.

Kui paljud teie seast usuvad, et Kõrgem Mina on olemas ka selles ühes?

Tahaks arvata, et enamus!

Väga hea – ongi teid juba kaks!

Seega, kui palju oleks teid vaja grupi jaoks? (Naer)

Teid endas on palju rohkem kui üks ja just seda teie lineaarne mõistus tahaks teadvustada.

Olla ainsusena sobib teie reaalsusele rohkem…, kas pole?

Aga kuidas on, kui ütlen, et teid on palju?

Kas olete teadlikud, et osa teist pole kunagi lahkunud eesriide tagant?…, ta on jäänud sinna, et aidata palvetajaile vastamises!

Kõik see on osa „nõupidamisest“, – nii salapärast teie jaoks.

Osana selle grupi juhendajatest – olete te ise! Kas teadsite seda?

Kuidas on võimalik olla enda juhendaja? Keeruline…, kas pole?

Füüsiliselt: kohustus, mis teil on, olles planeedil, kui valgustunud Inimolevus, on jääda siia nii kaua, kui vaid võimalik.

See ei pea olema võitlusena.

See on ainsuslik neljamõõtmeline eesmärk…, põhjus on tõenäone – kas armastate Gaiat, või mitte?

Kas mõistate, miks olete tulnud siia?

Vaadates kõike seda, mida olete juba ära teinud…, peaks olema mõistetav, miks olete tulnud!

Kas teadvustate, et Maa vastab teie eludele?

Vaadake, mis toimub planeedil!

Kas olite teadlikud, et Maa teab, kui te liigute ühest kohast teise?

Ta tunnetab teie samme, ning teab, et seal on astumas ingellik jõud.

Majakas, mida kauem sa saad olla siin oma teadmisega ja tarkusega, seda paremaks saab planeet.

Muutke oma maised harjumused, kui need hävitavad teid! (Paus)

Te teate, kellest ma räägin…, kas pole?

Kas te olete kunagi, nagu öeldakse, viinud ots otsaga kokku, et saaks teadvustada, – teie elu tähendab Gaiale palju rohkem, kui teile endile?

Jääge siia nii kauaks, kui vaid saate.

Kui on vaja, siis uurige raamatuid tervise kohta.

Kasutage oma võimu tervendamisteks.

Jääge kauaks – te olete siin väga vajalikud!

Te tahate ikka minna ja jälle naaseda tagasi, kaotades sellega kakskümmend aastat, kõige tähtsamaid Maa vaimse arengu ajaloos?

Viibige rõõmus!

Jääge terveks ja ärge maadelge.

Kui valite olla terve ja mitte maadelda, ning, kui teile see meeldib, siis võtke seda lubadusena.

See on – kohustus füüsiline!

Aga vaimne?

Sellest oleme rääkinud aastaid kuusteist tagasi. Hoolitsege enda eest! Alustage rännakuid seesmusesse.

Avage jumalikkuse, mis on teil peidus ruumidevahelises DNA’s.

Te ei pea teadma, kuidas töötab auto mootor, et kasutada seda koju sõiduks. Ta lihtsalt töötab – ja kõik…, kas pole nii?

Kui alustate rännakut seesmusesse – siis see on sama!

Ulatuslik teadmiste kool on varjul teie eest, mida valdate te kõik, kuid ta näitab end siis, kui kõige enam vajate teda.

Need teadmised hakkavad särama teis siis, kui esitate küsimuse: „Mida teha? Kuidas edasi?“

Tunnetage seda rõõmu! Selleks pole nimekirja, kuidas alustada! Lihtsalt alustage.

Kui on teil puhas kavatsus kiigata seesmusesse, vibreerida kõrgemalt, luua meisterlikkust…, siis teile hakkab tasapisi ilmnema intuitiivne teave. Hakkate end tervendama, rääkima oma rakkudega, muutma oma iga ja oma genealoogiat.

Teadlased on tõestanud, et olete suutelised muutma enda immuunsüsteemi, mõeldes vaid sellele.

Neil pole ettekujutust sellest, mida olete suutelised tegema veel.

Ma puudutan seda teemat taas.

Naised, milline on teie DNA rakustruktuur…, mida te kardate?

On teil ema, õde või tädi, kes on läinud haiguse pärast, mis on „suguvõsas“?

Ja, te teadvustate, et kuulute samasse suguvõssa, ning ootate sama haiguse ilmnemist?

Te kinnitate: „See saab ka mul olema, aga ma ei tea vaid…, kuna.“

Lubage rääkida teie võimest vaadata seesmusesse.

Edastuses ma puudutan seda teemat juba teist korda, ning teen seda edaspidigi.

Ta on võimas, kuid seni veel ikka mõistmatu. See on – mõistatus, mis on aja ebalineaarses ringis.

Naised, ma ütlen: See, mida te praegu teete, kõrvaldab kalduvuse haigusele teie genealoogiast.

See muudab teie sugupuud sedavõrd, et kuni olete elus, te ei haigestu iialgi sellesse haigusesse…, enamgi veel, ei jää haigeks ei tütred, kes elavad ja ega samuti, ka sündimata veel…!

See polegi tervendamisest, vaid pigem – energiast…, grupi karmast DNA’s, mis vastab teie sisemisele meisterlikkusele.

See on imest seesmuses.

See on meisterlikkuse jõust.

Seega…, me räägime taas: hoolige endast vaimselt, ning jätkake valgustumise protsessi, olge Gaiale Majakaks.

See on teie kohustus teie ees!

 

Pere

„Kuidas on minu perega? Kallis Krayon, milline kohustus on mul pere ees, minul, kui inimesel, kes on valgustumise teel?

Mõned mu pere liikmetest mulle isegi ei meeldi! Mõnedele ei meeldi mina! Olen veetnud palju aegu, eraldudes neist. Milline on minu tõeline kohustus? Totter on tunnetada end niivõrd eemalolevaks neist.“

Lubage rääkida nüüd veresugulusest peres – vendadest, õdedest, emadest ja isadest.

Füüsiliselt – ma ütlen: Teie peamine kohustus – armastada neid tingimusteta!

Mida head saate näha nende isiksustes ja eludes?

Kas suudate näha neis nende jumalikkust?

Ma kutsun teid võtma seda, mis on „prügiks silmas“, ning uurima seda!

Kas olete võimeline nägema, et sellel on jumalik määratlus? Keegi neist on teinud liiga?

Ehk suudate näha selles jumalikku plaani?

Armastage neid! Füüsiliselt, vaatamata millelegi. Isegi kauguste taha, suhtlemata nendega, või lootuseta näha neid taas.

Pidage meeles, te olete suutelised saatma armastust kauguste taha – ta jääb ikka sama puhtaks ja võimsaks!

See on energia, mis on suunatud kvantilisel viisil…, ja seda tänu faktile, et te kõik olete Jumala ainsuslik osa ja olete ühenduses alati.

Vaimselt: Millised kohustused on teil perekonna ees?

Ma räägin teile, mis selleks ei ole.

Pole teie kohustus anda neile Krayoni raamatuid. Ärge seda tehke seni, kuni nemad pole seda palunud.

Pole teie kohustus veenda neid üheski asjas, mida, teie arvates, peaksid olema õiged ja tõesed.

Pole teie kohustus viia nendega läbi diskussioone neis asjus kõrgendatul toonil…, sellega te ei saavuta midagi, pigem lükkate neid endast eemale, või millestki, mida tahaksite nendele.

Te ei saa, samuti, neid ka tervendada.

Ükski Valguse Töötaja ei saa tervendada teist.

Ükski tervendaja ei saa tervendada teist.

Kõik, mida saaks teha – tasakaalustada energiat ümber Inimolevuse, seega võimaldada tal ise end tervendada. (Just seetõttu ühed tervenevad, aga teised mitte – isegi kui kasutada ühte ja samu meetodeid).

Seega…, mida saaksite teha?

Annan teile teave, vana informatsiooni…, ilusa, püha ja lihtsa: Hooli enda eest. Luba nähtamatul õpetusel, millesse usute, ilmneda selles, kuidas elate!

Kui olete lugenud Krayoni raamatut, ning armastuse saadetis teile tähendab midagi…, kui olete näinud meie poolt antavaid elu põhimõtteid, siis liitke need oma iskliku rakustruktuurile.

Lubage oma perel näha teist tulenevat valgust, aga mitte õpetusi, ega raamatut.

Maalige neile kõige ilusama pildi maa peal, ning lubage neil olla selles koos teiega.

Kuid seejärel, olge valmis…, mõningad hakkavad vihkama teid, sest olles oma energias, nad ei taha näha, ega vastu võtta valgust, mis lähtub teist.

Ja kui see ongi nii, siis luba sellel juhtuda, kuna see on siiski – vaba valik!

Te võite neist eralduda, kuid siiski, armastada neid kauguste tagant ja omada nende ees kohustusi.

Pole miskit, mis ütleks: te peate nendega jääma kogu eluks.

Neid reegleid lõid teie jaoks inimesed, kes ei kujuta enesest mingit tarkust.

On neid, kes kunagi ei tule taolisele kohtumisele, kuid siiski, nad näevad meie valgust selgelt, ning armuvad sellesse!

Mingil tasemel nad mõistavad.

Muidugi, mõned saavad isegi teie valguses teha otsuseid, mida nad poleks varem kunagi teinud.

Kuidas reageerite pere raskustele? Teisiti, kui varem? Olete stabiilsed? Olete rahulikud? Kas näete ilu kõigis asjades? Kas kuulate? Olete õiglased?

Kallid, siin on teile lubadus: Teie valgus tõrjub välja neid, kes ei pea olema teiega, ning tõmbab ligi neid, keda oleks vaja.

Selles protsessis te ei hakka iialgi jutlustama mingile Inimolevusele…, te muutute lihtsalt selle näidiseks, mida saab Jumala armastuses teha elus. Teie lapsed märkavad! Märkavad teie sõbrad!

See on sama energia, mida Inimkond Õpetajas märkas ja armastas, kes on iialgi Maa peal kõndinud!

 

Kohustus sõbra ees

„Krayon, milline on minu kohustus mu tähtsa sõbra ees, kellega ma sõbrutsen?“

Ma ütlen neile, kellel on neile tähtsad sõbrad.

Füüsiliselt: kõige suurem kingitus, mida saate sõbrale pakkuda – kuulata teda lõpuni!

Usute või mitte, kuulata lõpuni – on üks suurimaist kingitustest, mida saate neile kinkida.

Nende elu on kallihinnaline…, ja selles toimuv võib teid üldse mitte huvitada, kuid te olete seotud sedavõrd, et kui kuulate neid ära, siis see seob teid veelgi enam…., see on juba füüsiliselt.

Nüüd siis vaimselt – siin on miski, mida olete varem kuulnud: Hoolige endast, vaimselt.

Ma kavatsen anda algeid tõelise armastuse loomiseks.

Tõeline armastus teostub siis, kui maalite šedöövrit elu lõuendil, mille nimeks on „teie“.

Teie elu särab sedavõrd eredalt ja ta on nii kaunis, et võimatu teisse mitte armuda ja… seda iga päev!

See on teostatav! See on tõde!

Meisterlikkus teeb seda…, ta ei kisa: „Ma olen sinust parem!“, vaid vastupidi, ta hüüab: „Ma hoolin sinust!“

Meisterlikkus ei kadetse ja ei puikle.

Ta on pehme ja palub jumalikku kaaslust…, on kui pehme sohva, millel saaks istuda!

Ta ei nõua samuti, et igaüks sõpradest oleks valgustumise protsessis.

Meisterlikkus on protsess, aga mitte õpetus.

„Krayon, mida teha, kui see ei tööta? Ma püüan teha seda ja usun, et olen valguse loomise protsessis, kuid näib, et mu sõbrad siiski eemalduvad minust iga päevaga üha enam.“

Muidugi, see on vabast valikust…, teile vajalik inimene ei pruugi jääda teiega kogu eluks.

Asjade jadas, mis on veelgi suurem, kui te arvasite, mõningad inimindiviidid tulevad teie ellu ja lähevad õppetöö eesmärgil ja teie mõlema parendamiseks.

Seda isegi tõelises armastuses, vaid ajaks…, nad tulevad, et tuua teile kingitusi, ning seejärel lähevad edasi.

Seega, kõik, mida teil tuleks paluda – on vaid; tarkust ja alateadlikult teada, et see on nii.

Kas tõeline armastus saab eksisteerida vaid ajaks?

Jah! Mõnikord nii see ka on!

Kuid igal juhul, säilitage oma valgust!

Enamus inimesi on küllaldaselt targad, et teadvustada, kuidas see töötab.

Olla suhetes, mis igapäevaselt lõhuvad teie enesehinnangut – see on sama, kui süüa mürki enda isiklikus aias.

Te ju teate, kui on saabumas aeg minna…, kas pole? Siis tehke seda!

Vaim kasutab palju kordi selliseid olukordi, et võimalda ühel kasvamist teise kõrval.

Kõige sagedamini, kui õppetund on selge, lõpetanu lahkub…, ta ei alluta end ühele ja samale õppetööle iga päev… ja ikka… taas ja taas.

Te parendate kahte Inimest, kui võtate targa, raske otsuse, õige teile mõlemile.

Kuid siiski, mõistke: Vaimselt ebaühtlased sõbrad võivad elada koos tõelises armastuses kogu elu, kui vaid austavad ja kuulavad teine teist.

Üks neist võib olla valgustumise protsessis, kuid teisele see protsess ei sobi, sest tema isiklikult tahaks olla teises.

Kuid see, kes särab valguses, mõistab seda, nagu mõistab seda ka see, kelle kohal särab see valgus.

Tõeline armastus on seal, kus näete Jumala armastust mõlemis, ehkki need pole teie isklikud teed!

See jutt pole neist, kes on ärganud vaimselt…, kuna Jumala armastus on näha siiski kõigis Inimestes, kui nad seda lubavad.

Lubage oma jumalikkusel saada teie parimaks sõbraks!…, siis, mida ka ei juhtuks, te ei tunne end kunagi üksikuna!

Üheks raskematest kokkulepetest, milles palutakse inimestel võtta osa…, kus ühe Inimese nõusolek on, elada teisega päevast päeva, ning püüda näha Jumala armastust teine teises.

See on jumalik ülesanne, ning siin saab igaüks kinkida suurt rõõmu, igapäevast toetust ja rahu…, kui tehakse seda puhtal kavatsusel.

 

Ümberolevad, kes pole pere osaks

„Kuidas on ümberolevatega? Milline on minu vastutus nende ees, kellega mul tuleb olla koos?

Iga päev käin tööl, ning enamuse päeva veedan koos inimestega, kellega ma poleks kunagi valinud olla nii, kui oma armsatega.“

Lubage veel kord rääkida kaastöötajatest ja töökohast.

Me kuuleme nii sageli: „Kallis Jumal, ma olen kohas, kus ei taha olla ja teha tööd, mida ei armasta. Mida ma peaks mõtlema sellest? Kas see parandab minu elu reaalselt?“

Ma esitan sellele inimesele järgmise küsimuse: „Miks? Mis toimus, kui miski on paigutanud sind sinna?“

Vastuseks oleks: „Eks, rida olukordi paigutas mind sellele töökohale. Ma tõesti ei tea, kuidas see juhtus. Ma vaatan selja taha ja küsin, <miks ma tulin siia, mida olen teinud, millega ma olen selle ära teeninud, miks mind karistatakse igapäevaselt, sundides tööle minema, ning olla koos selliste inimestega?> Nemad ehk arvavad, et olen hullumeelne – seega nad ei austa mind ja minu tööd. See on raske!“

Minu vastus saab taas olema: Seega, sa arvad, et kõik see on juhuslik? Või sind karistatakse?

Siis oled oma Majaka vaimsel jõul lasknud kaotsi minna.

Majakaid ei püstitata ohututes kohtades…, neil on määratud olla seal, kus on tormid!

Sind ei karistata…, sa oled paigutatud raskesse kohta, et saaks valgustada oma valgusega!

Ma kordan kõike taas.

Mis tuleks teil füüsiliselt teha? Kas suudate neid armastada? Ärge andke neile Krayoni raamatut, vaid kuulake neid!

Kuulatage seda, mis on nende elus reaalselt toimumas.

Vaadelge igat päeva, kui päeva, kus on teil võimalus luua valgust pimeduses.

Jälgige, kuidas muutub suhtumine teisse!

Te võite näida neile isegi „veidrana“, kuid nad teavad, et te esindate ausust!

Vaimselt:

            Veel kord…, te olete – valgus pimedas kohas… ja veel imestate, miks olete seal?

See ei olene alati teist. Mõelge neile!

Teid ei karistata, vaid antakse võimalus!

See ongi just see töö, mida olete tulnud siia tegema ja see on alatiseks nii.

See ongi Majaka töö – olla kohas, kus te ei taha olla, ning teha tööd inimestega, kellega ei tahaks olla koos.

Ehk oletegi ainus valgus, mida nemad on kunagi iialgi näinud?

Kunagi minevikus, kui oleksite tulnud tööle ja oleksite kannatanud neid ja… see olekski kõik? Kas teile see meeldiks? Kas oleks hea, kui te oleks kogu aeg kaevelnud Jumalale, kuni oleksite seal?

Kas olete võimelised kujutama Majakat, mis seisab kaljul, tormis, pimeduses, ilma valguseta, ning karjumas: „Võtke mind siit ära.“?

See oleks absurd…, kas pole?

Seal ta seisab…, ehitatud selleks, et aidata pimeduse aegadel, kuid pole teadlik, miks ta on seal…, pimeduses seisev ja kaeblev, samas kogu ümbruses ta on ainus jõu bastion, ankurdatud kaldale, kütuse varuga, mis on valmis tule süütamiseks…, kuid pole teadlik, et on tule valdaja.

Milline nägemus!

Seega, ütleme – ärgake vaimselt!

Olge kannatlikud ja säilitage suursugust valgust.

Maalige rõõmu pilti raskesse kohta!

Nemad kõik on teadlikud, et te tahate olla siin; seega, lubage neil näha, milline on teie reaktsioon tööraskustele teie elus.

Kuidas suudate hakkama saada samade probleemidega, mis on neilgi!

Mida teete teisiti, kui nemad!

Kandke hoolt enda üle ja oma valguse pärast.

Las teie valgus hakkab särama sedavõrd eredalt, et tuleb kord keegi neist tõepoolest teie juurde, ning ütlevad: „Ma ei tea, mida oled mõistnud, kuid kas sa ei räägiks sellest mullegi?“

Alles nüüd ulatage temale Krayoni raamat.

 

Kohustus valitsuse ees

„Krayon, milline kohustus on mul valitsuse ees?“

Nüüd ma teen edastust Ameerikas…, ja selles kohas jagan informatsiooni lugejale, kes ehk ei olegi teadlik, kus on toimumas see õppetund.

Siin ma ütlen midagi ameeriklastele, mida on tarvis kuulda ka teil!

Kas tahate teada, miks see riik on säilitanud nii kauaks vabavaliku põhimõtte?

Ütlen teile ette.

Kui tulete kohta, mille nimeks Kolumbia Ringkond, kus on mälestussambad, mis on püstitatud nende auks, kes on lahkunud siit varem. Vaadake neid tähtsaid ajaloolisi kirju neil.

Sõltumatuse Deklaratsiooni Sõnumid…, mõned neist on graveeritud seintesse, et aidata teil mäletada oma ajalugu, mis olid antud pühalikult.

Need sõnad olid „edastatud“!

Need olid tolle aja kohta väljapaistvad, loodud ja redakteeritud grupi teadvuse poolt.

Keegi, ega iialgi pole näinud midagi taolist nende ideede kohta, mis olid esitatud sellisena, nagu olid edastatud.

Need voolasid riiki hiiglasliku vabavalikuna.

Valiku vabadus Inimolevusele – on teie maa esmajärguline tulemus, mis jätkab olemast teie ideena.

Ta pole juhuslikult tulnud sellisena!

Milline on teie kohustus valitsuse ees?

Vastan:

Füüsiliselt: teada, mis toimub.

Ärge pugege kappi ja ärge mõelge, et kõik läheb korda iseenesest…, seda ei tule!

See sõltub valikust!

Riigile on jätkuvalt tarvis juhtkonda, kes lähtub grupi teadvusest – selleks on kaaskodanikud.

Ärge lubage lahkuda jumalikel valiku vabaduse põhimõtetel.

Seega, allpool öeldu võib näida poliitiliseks avalduseks, kuid me igaljuhul ütleme seda.

Teie riik on sedavõrd hea, kuivõrd hea on tema valitsus, ning kuni võtate osa juhtimise protsessist (teie hääl), seni saate sama energiat, mida said teised valitsused ajaloos, ajastutes – see oli eneselammutav energia.

Vaimselt: ütlen järgmist – Majakas, süüta valgus, ning suuna see valitsustesse. Tee seda igapäevaselt! Seal, kus nemad liiguvad ja teevad otsuseid Maa jaoks, et tuhandeid elusid oleks tasakaalus.

Valgusta valgusega sedavõrd, et nemad saaks näha asju selliselt, kuidas pole varem näinud…, valgusta ruumi, kus nad viibivad.

See annab neile võimaluse valida vabavaliku kohaselt uusi asju selles, mida näevad, sest valiku koht on enam valgustatud.

Selleks, et teha seda edukalt, ning teha valgus eredamaks, hoolitsege enda eest.

Jäädes ruumi üksinda, enesejälgimisega oma jumalikkuse üle, looge meisterlikkust, mis võiks olla tunnetatav Ilmaruumis ja Ovaalses Kabinetis.

Ärge saatke neile oma ideid!…, lihtsalt valgustage neid oma valgusega, andes seal olijail võimalust leida parimaid valikuid…, seda tänu Majakatele, kes üheskoos aitavad liidritel leida ohutumat tarkuse ja kohasuse sadamat.

 

Kohustus Inimkonna ees

„Krayon, aga milline kohustus on mul Inimkonna ees?“

Ma olen sellest varem rääkinud ja see ei meeldinud mu partnerile.

Lubage selgitada. Te olete loodud, et hoolitseda. Olete loodud ellu rõõmuga. Teid on mõeldud hoolitsema.

Kuid siiski süsteem (millest oleme varem rääkinud, et see asub teie tunnetustest kõrgemal) on palju keerulisem, kui arvate.

Mõni nädal tagasi mu partner küsis minult viimaste tsunaamide kohta.

Ta ütles: “Milline eesmärk oli sellel, et pea 200 000 inimest surid ühel päval? Millist headust võis ilmneda purustustest ja orbustumisest, kui suurem hulk lapsi olid sunnitud jälgima, kuidas teised kaheksa tunni jooksul surid vees ja seda veel enne, kui neid suudeti päästa? Kellele teisel pool see sai olla rahulduseks? Mis eesmärgil?“

Minu vastus ei meeldinud siis temale, ega meeldi ka praegu.

Kallis lugeja, kuulaja – ma kahtlen, et reaalne vastus meeldiks teilegi…, sest teie, kui Inimolevused, kes liigute oma reaalsuses, olete mõeldud siiski hoolitsema elu eest.

See on suur pilt ja me oleme sellest rääkinud palju kordi.

Teatud tasemel kõik need kallihinnalised vaimud olid teadlikud, et kirjutasid alla sellisele võimalusele…, just selles ajas.

See, millega nemad said hakkama, lõi kaastunnet, mida vajas sellisel ajaloolisel hetkel Gaia.

Nende äraminek muutis reaalselt planeedi energia kangast.

Kas see oli seda väärt? Miks mitte küsida seda neilt?

Teisel pool eesriiet, otse nüüd, on palju õnnelikke palgeid, kes võtavad osa pidutsemisest, millist te pole suutelised ette kujutama, – rõõmus, millist te ei ole suutelised ette kujutama…, samas valmistuvad tagasitulekuks, et jätkata sama, mida olid alustanud ja mis jäi pooleli.

Kõik, kui üks, vaatavad teile otsa ja ütlevad: „Me täitsime oma osa, ning nüüd teie tehke nii, et see oleks seda väärt. Tehke oma osa.“

Need, keda nad jätsid siia maha, nägemustega, milliseid te meenutasite, muutuvad kogu eluks…, ja seda mitte halvimas suunas…, sest nad hakkavad otsima teisi, keda aidata…, ning paljudest neist saavad tervendajad ja nõuandjad.

Muidugi, see oli kohane ja oli mõeldud kui võimalus, mis pidi ilmnema…, ja see ilmnes.

Kuid see ei pane teid tundma end paremaks…, kas pole?

Seega, Inimene, tunneta seda, mida pead tunnetama!

Mine siit kohast ilma mõistmiseta.

Kõik on korras, kuna see on – teie alusreageering!

Kuid hinnake; mis on miskit kõrgemat nende asjade tööde aegu!

Inglid, nimega Inimesed, mängivad seda näidendit igal õhtul…, mõnikord – komöödiana, mõnikord – tragöödiana.

Vaatajaskond reageerib: ta kisab, naerab ja nutab…, seejärel, kui eesriie langeb, need, keda selles mängus tapetakse – tõusevad, sest see oli vaid mängutükk.

Siis toimub neil pidu – osade jaotus, ning, kogunevad kokku ja hakkavad arutama: „Oli suurepärane! Teeme seda taas, kuid seekord luba mul tappa sind, aga mitte nii, nagu eelmine kord. Sa mängid suremise stseeni, mida tegin mina eelmine kord.“

Järgmisel õhtul eesriie kerkib taas, ning nad mängivat sama näidendit. Nii jätkates, vahetavad osasid igal korral, kui eesriie tõuseb ja langeb, tõuseb ja langeb!

Lemuurlane, kas kuuled?

Inimesed asuvad kolmemõõtmelisuses…, seega mõtlevad, et on ainsad ja neil on vaid üks elu…, kuid ometi on olnud siin ja on teinud seda palju kordi!

Eesriie on tõusnud ja langenud, on tõusnud ja langenud, ning igal korral, kui see laskub, siin on palju kurbust ja palju arusaamatusi.

Oo, kuna tulete järgmine kord tseremooniale, kus avaldatakse austust kellegi elule…, miks pole mehisust naerda?

Miks mitte astuda kirstule ligi ja ütelda: „Aitäh sulle! Hea töö! Peatselt näeme sind taas! Ehk teeksime seda taas!“

See tõde on sellest, kuidas meie näeme asjade tööd…, ja… kuidas näete teie omal pool eesriiet.

Seega, teie kohustused Inimkonna ees – astuda mööda elu teed tarkusega ja mõistmisega.

Hellitage elu ja pidage teda kallihinnaliseks.

Nutke, kui on kurbust, kuid mõistke, et on olemas palju suuremat, kui näib teile.

Ärge olge pahane Jumalale armastuse protsessi pärast, ega selle eest, mida valmistasite endile, kus kõik andsite nõusoleku võtta osa igaviku mängust.

 

Kohustused Maa ees

„Krayon, mis kohustused on mul Maa ees?“

Ma ütlen järgmist…

See on kerge: Teadke vaid, et te tõesti olete üks!

Vaadake, enamus inimesi näevad maad, kui tükikest pinnasest.

Kui neile veab, siis nad saavad sellest teemandeid ja naftat…, ja ongi kõik!

Nad ei mõista, et Gaia on elav…, ta on grupiline olemus.

Gaia on teadlik, kus te liigute, ning teab, kes te olete. Ta austab teie elu, ning aitab paigutada võresid.

Gaia on ilus naiselik energia, teadja ja armastab teid.

Teie kohustus?

Uskuda teda!

Kui lähete siit välja, liigute kohani, kus on teie auto, te olete ju väljas, kus teie jalad võivad puudutada maad ja… rohtu…, Gaia on alati teadlik, kuhupoole liigute.

Kas olete teadlikud, et tema – on toetuse rühm?…, nagu meiegi eesriide taga!

Gaia – on ingellik, kaunis ja on palves teie elu eest.

Igal õhtul, jäädes magama, võite tänada Gaiat võimatu asja eest; vastupidiselt kõigile juhuslikkustele, ta kindlustab teid süsteemiga, mis toetab teid olla elus, ning kohandub, kui te lammutate teda.

Gaia toidab teid, annab teile õhku hingamiseks, jätkab tööd jumalikkuse tsüklis koos päikese süsteemiga, seda viisidel, mida lükkate kõrvale, oletades, et neil pole isegi õigust eksisteerimisele.

Ta kaitseb teid nende eest, keda te isegi ei tea, et nad on siin…, ta teab iga inimese nime planeedil.

Gaia hoiab ohutuses ja puhtuses Akaši Kroonikaid ja tal on ingellikud omadused.

Teie kohustus Maa ees – armastada teda!

 

Teie kohustus Jumala ees

„Lõpuks, Krayon, milline kohustus on mul Jumala ees?“

Meil on õnn teatada teile, et te täidate seda!

Kas mõistate?

Juba olles planeedil, te olete võtnud endale selle kohustuse, ning täidate seda!…, olete kulgemas raskes rännakus…, olete mehised!

Mis oleks, kui keegi ütleks otse nüüd: „Inimolevus, me kavatseme sul võtta ära poole su ajust. Kui oleme lõpetanud sellega, siis sa ei tea, kus asud ja kes sa oled. Seejärel paigutame sind kohta, mis on tervenisti sulle võõras…, kavas on võtta sinult käed ja jalad, ning teha saad kõike, mis on sulle jõu kohane.“

Te küsiksite: „Miks ma peaks seda lubama?“

See vägagi sarnaneb olukorraga, kui tulete planeedile, suurepärasele planeedile, olles imeline olevus, kelleks te olete.

See ongi olukord, mida oleme loonud sinu jaoks…, olete ju ingellik looming, osa Jumalast, kes on tulnud Maale lombakana ja teadmatuna, kes teeb tervet rännakut vaid põhjusel, mis libiseb pidevalt käest, ning liigute planeedil, küsitledes kõike ja püüdes teha kõike, mida suudate, et jõuda lõpuni.

Seda kõike te pole ainult lubanud, vaid olete lausa ise planeerinud.

Kui kunagi ammu te kummardusite sündimise tuultesse, siis küsisime teilt, kas olete valmis tegema seda taas? Me olime seal ja küsisime: „Kas just seda pidasid silmas?“

Me veel tuletasime teile meelde: Kui jõuate Maale, siis teil pole isegi aimu, kes te olete…, mõtlete vaid, et on olemas üks elu, üks aeg. Pealegi arvate veel, et teil pole millegi üle kontrolli.

Ehk suudate ise avastada kõike head, ehk ka mitte.

See on – katsumus.

Vägevus, mida valdate, kui ingel, kaob, kuid neist asjust teil jääb siiski intuitiivne teaadvus, mille tõttu lähete endast veelgi enam välja.

Me jätkasime meelde tuletamist; et esimestel aastatel peale sündi veel mäletate kõike seda, kuid teil puudub selleks keel, mis paneb teid kõvasti nutma. Lalisemise ja kätega vehkimisega püüate vanematele selgitada, kus olite…, kes olete… kelleks on nemad.

Umbes kolmandaks eluaastaks te unustate kõige selle – kui te juhuslikult pole indigo! (Naer)

Indigo mäletab küllaldaselt, et mitte kohandada vana energiat oma eluga (Krayon muigab)

Seega, teie kohustuste arutelu on jõudnud lõpule.

Kallis Inimolevus, sa oled vajalikus kohas, vajalikul ajal!

Lugeja, kuula vaid: Ma tean, kes sa oled, kui loed seda lehekülge…, selles pole saladust…, siin pole veidrust, ega rumalust. Neil hetkeil sind külastab Jumala armastus.

Just Jumala armastus küsib sinult: „Kas suudad meenutada?“

Lahkume teisena, kui tulime.

Täna õhtul oleme tulnud mitte juhuslikult, ega neid sõnu te loe ka juhuslikult.

See on just see, mida olete planeerinud, kui ütlesite: „Kui on kohane, siis lubage leida tõde elu jooksul. Lubage rohkem teada saada pere armastusest, ning, kuni olen siin, ma saaks luua veelgi enamat, kui oleks tegelikult saanud.“

Ja teile seda lubatakse!

Nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Inimese kavand

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Mida te siis arvate Jumalast? Mõned nimetavad Jumala energiat „Vaimuks“.

Milline on teie suhtumine?

Kui laps palub teid: „Räägi mulle Jumalast.“ – mida vastate talle?

Kõik need aastad oleme rääkinud teile Vaimu atribuutidest, sest meie sooviks oli, et te teaks oma isiklikust Jumalast.

Nüüd tahaks taas rääkida sellest, kuidas teha seda nüüd veidi teisiti.

Loogika abil paigutame teid Jumala teadvuses mõningasse kohta.

Kas on võimalik, et Jumal teab teie nime?

Kas on võimalik, et on olemas Jumala isiklik osa?

Kui jah, siis millised on tõestused sellele?

Kas ikka tõesti on sellele tõestusi, või kõik see on vaid täielikult esoteeriline ja nähtamatu?

Jumalat tõestada on keeruline, kas pole?

Lähme siis väikesele rännakule!

 

Põhjalikult Jumalast

Astume õige teadlaste juurde sisse, kes teevad tänapäeval avastusi iskliku Jumala otsinguil.

Kas tõesti see on võimalik?

Mida enam avanete Ilmaruumi füüsilises struktuuris, seda enam avab ta teile Jumala armastust.

Seega füüsikud ja astronoomid on tänapäeval segaduses; tuginedes oma uuringutele, enamus neist nõustuvad sellega, et Ilmaruum, millisena nemad näevad teda nüüd, ei saanud tekkida juhuslikult, ehkki astronoomia ja füüsika tuginevad juhuslikkusele, ning füüsiliste kehade liikumise sünkroonsustele.

Mida siis nemad väidavad?

„Peab olema mingi jõud, mis on seda kõike planeerinud.“

Ilmaruumis on energia, millel peab olema teadvus, ning teadlased nimetavad seda „mõistuslik kavandus“.

See nimetus tuleneb astronoomidelt ja neilt, kes jälgivad kosmost.

Mida täiuslikumaks muutuvad teie seadmed, seda enam nemad avavad isklikku Jumalat, seda, kes loob elumõtet elu nimel.

 

DNA… rohkem, kui arvate

Veelgi enam. DNA ümber on kujunemas uus teaduse suund ja see näitab, et DNA ümber on olemas ruumidevaheline väli, mis peaks samuti kellegi poolt planeeritud olema.

Tänapäevased eksperimendid näitavad, et DNA sisemuses tõepoolest on olemas juhendid!

Isegi üks DNA molekul võib muuta ainet, edastades temale juhendit võtma vastu matemaatilise süsteemi kuju.

See atribuut tuleneb otse kvantilisest bioloogiast – teadusest, aga mitte New Age liikumisest.

 

Gaia… enam, kui arvate

Veelgi enam.

Nüüd teadlased said võimaluse mõõta Maa magnetismi pidevalt, ning on avastanud midagi hämmastavat.

Tulemused vapustasid neid, kes uurivad seda. Nemad avastasid, et Maa magnetväli muutub tugevamaks või nõrgemaks koos inimkonna tähtsate sündmustega.

Tsunaami aegu magnetvälja näitajad ronisid piiri lõppu.

9-11 (11. Septembril) sündmuste aegu muutus Maa magnetism samuti tunduvalt.

Samal hetkel, kui lennukid ründasid torne-kaksikuid, muutus Maa magnetväli tunduvalt.

Mida see peaks tähendama?

Kas on võimalik, et Inimteadvus on seotud Gaia teadvusega sedavõrd, et selline asi võis juhtuda?

Tõepoolest, nii see on – just sellest räägib selline tõestus.

Aga millised seosed on sellel kõigel Jumalaga?

Kõige otsesem, sest see paigutab Inimest koos kogu looduga „mõistusliku kavanduse“ süsteemi.

Kujutage hetkeks ette, et teil on Jumala teadvus. Millistena te kavandaksite Inimolevusi?

Lugematute aastate arvu jagu tagasi Jumal lõi Ilmaruumi, mis on ettenähtud elu jaoks.

Vaatamata kõigile veidrustele ja raskustele olete nüüd siin.

Ja nüüd, kui olete Jumal, millisena kavatsete luua Inimest?

Kas temast tuleb „juhuslik imetaja“ sellel planeedil?

Teie, kui tark Inimene, mõistate nüüd, et Inimikehas on teadvusega DNA.

Kogu keha geenide informatsioon, kogu tüvirakkude informatsioon, isegi see, mis on Akaši Kroonikates, säilitavad salvestusi eelmistest kehadest, ning on tallel keha sisemuses.

Kas see sarnaneks juhuslikkusega või õnnejuhusele?

Omades Jumala teadvust, kuidas oleksite seda teinud?

Jumal loomise olemuse paigutas endasse.

Nüüd on olemas kindel tõestus sellest, et Gaia enda energia on seotud Inimese teadvusega.

Siis millist osa sina (oled ju Jumal) kavatsed anda Inimolevusele planeedil Maa?

Kas Inimene saab veel midagi lisaks?

Vastuseks on: JAH!

Ettevaatust, sa ju (oled ju Jumal) valmistasid ette kauni-kauni Maa, see on aed, milles Inimolevus hakkab elama ja mängima.

Sa lõid DNA teadvusega ja isegi sidusid Inimest kividega, puudega ja magnetvõrega.

Sa lõid Inimese võimsana ja sügava „vaimse palgega“.

Nüüd seoses sellega küsin sinult, Inimolevus: kui sa mängid Jumala osa, siis millist atribuuti sa annaks veel Inimesele?

 

Mida räägivad inimesed sellest, miks nad on siin?

Paljud inimesed rääkisid teile, et Jumal lõi Inimiest selliselt (kõlab Jumala hääl):

Ma kavatsen paigutada Inimolevusi Maa peale ja panen neid kannatama valu. Kavatsen teha nende elu tõeliselt keeruliseks, seetõttu ma annan neile selle tunnetuse, et on sündinud roojastena. Seejärel kavatsen kohe sisestada neisse süütunde, et nemad vaevleksid ja kogu oma elu jooksul tunneksid endid selle ohvrina, mis on sündinud eoonide aegu tagasi. Kavatsen neid panna lömitades roomama, et leida mind. Kavatsen neid panna tundma ennast imeväikestena.“

Kuidas arvate, oli see Jumala teadvuses? Selles kaunis aias?

Kas sellel oli tõesti mõtet Jumala jaoks, või hoopis Inimese jaoks?

Ma olen varem siin saalis palunud avada oma südamed kaastundele.

Kallis, kas oleksid Jumala asemel toiminud selliselt?

Sa ehk vastaksid: „Ei, ei, ma poleks nii teinud.“

Kuidas oleksid siis teinud sina?

Olles jumalikus kaastundes, millisena oleksid loonud Inimest?

Luba anda sulle teine vaatenurk sellele, kuidas mõtleks, kui oleksid Jumal:

„Ma loon kaunist aeda, Inimolevustele annan püha DNA, millest saab kauni süsteemi projekt iidsete teadmiste ja tervise taastamise jaoks. Seejärel paigutan neid Maale, kui imepäraseid loovuseid. Igaüks neist hakkab säilitama endas osakest minust. Võtan Püha Looja näidise ja paigutan selle nende DNA’sse. Nii ma saan ütelda, et Inimene on „loodud Jumala palge järgi“.

Seejärel saadan paljusid meistreid aktiveeritud püha DNA’ga, et näidata Inimestele, mida nad on võimelised tegema, ning ei unustaks selle.

Suured õpetajad ja abilised hakkavad astuma nende kõrval sajandite jooksul, et nad näeksid pidevalt eeskuju.

Annan Inimesele võimu Looduse enda üle. Kui ta leiab selle suursugust läbi vabavaliku, siis suudab muuta ka iseenda keha. Ta suudab muuta oma kultuuri. Ta suudab muuta Maad.

Ma teen Inimolevuse nii võimsaks, et kui neid koguneb kokku küllaldane hulk, siis on suutelised ära hoidma ka maavärinaid. Neil saab olema alaline side Gaiaga.“

Kuidas on teile selline kavandus?

See, mida just lugesite, on tõene.

Kas teate, kes said sellest esimesena teada?

Iidsed, kes elasid sellel Maal.

Kui vaatate seda, mida nad on teile näidanud ja mida on õpetanud, siis mõistate, et põlisrahvad austasid Gaiat, planeedi emalikku energiat. Ta oli neile püha. Ta oli seotud nende eluga ja on seotud ka praegu.

Mida tegid teie põlisrahvad kõigepealt, kui viisid läbi mingi riituse?

Avaldasid austust esivanematele.

Neil oli isegi intuitiivne teadmine selle kohta, et on ilmselt elanud isegi varem ja need iidsed teadmised on nende endi omad.

Kas on võimalik, et ajastute tarkus on edasi antav vaimsel teel?

See on tõepoolest nii ja kvantiline pärand on DNA’s, kuid see pole sootuks see, mis on sugupuu lineaarne keemia.

 

Millisena oleksite loonud Inimese?

Nüüd sellele planeedile on saabumas uus energia, mis häälestab praeguse tarkuse ümber.

Seega, millisena oleksite kavandanud Inimolevust?

Oo, mu kallid, ma tahaks, et see kõlaks teie jaoks tõena.

Pole oluline, mida mõtlete edastusest, kuid teie jaoks on saabunud aeg võtta kasutusele kaastunde ja vaimse loogika.

Lubage võtta teid ühte esoteerilisse paika. See on koht, millest oleme palju kordi rääkinud.

Vaadake oma elude mustrit, sest võtan teid kaasa Loomise Koopasse.

Selles ruumidevahelises kohas Gaia teeb kokkuvõtteid Inimkonna tegevustest.

Sügaval Maa sees on ruumidevaheline koobas, mida ei avastata kunagi.

Tema valduses on kvantilised atribuudid, kuna säilitab eneses ruumidevahelist kristallstruktuuri iga vaimu jaoks planeedil. Ma ei maininud – iga elu jaoks, vaid ütlesin – iga vaimu jaoks.

Iga vaim on läbi elanud palju kehastusi, ning kristall hakkab vibreerima vastavuses neile eludele, seega kõik, mis oli kunagi elude jooksul Inimesena selgeks õpitud, on talletunud energeetiliselt ja kvantiliselt neis kritallstruktuurides.

See Kristall Struktuur on loodud suhtelmiseks planeedi Kristallvõre Struktuuriga.

Seega kõik teadmised, mida on saanud Inimolevus, talletuvad Maale ja jäävad sinna.

Kõik, mis on kunagi kellegi Inimesega juhtunud, kõik säilib siiski planeedil.

Nüüd esitan teile küsimuse.

Kas teile peale nende sõnade ei näi, et Inimolevus peaks olema veidi suurem, kui teile paistab?

Ma just avasin ühe saladuse – Maa enda vibratsioon, kui ka aja kiirus on määratletav sellega, mida teeb Inimene vaimses ja esoteerilises mõttes.

Kui saite ilmutuse, et Jumal elab teie sees, siis teie elu seetõttu muutus, draamad lahkusid teie elust, ning õppisite eralduma pimedusest, kui ka seda, kuidas enam iialgi tema juurde mitte pöörduda.

Te õpite esile kutsuma jumalikku jõudu enda seest, ning tunnetada sellest rõõmu.

Suudate mõjutada  Maad, ning Gaia on teadlik iga teie sammust.

Levitate Valgust kõikjal, kus ka ei viibiks. See on meie vana metafoor, kuid kõige parem.

Jumal on teadlik teist. Gaia teab teist.

Teie suursugusus ja meisterlikkus on juba abiks Maale endale tema vibratsioonide tõstmisel.

Kui lahendate omad probleemid, siis sellega tõuseb planeedi vibratsioon.

Milline süsteem! Ta on kaunis!

Ta pole loodud juhuslike Inimolevuste jaoks, mis olid siia paigutatud juhuse tahtel, et vaevelda!

Näete nüüd?

Kas mõistate Vaimu sellist loogikat?

Me tahaks, et te näeksite Jumala palet, alati rõõmsat palet, sest Looja osa istub siiski teie sees.

Oleme rääkinud Sünni Tuultest.

Kuidas kirjeldada seda, mis asub väljaspool teie mõistmiste võimalust?

Te näete endid, kui üksikuid olevusi, kuid see ei ole nii.

Sellegipoolest lineaarses kolmemõõtmelisuse perspektiivis see on kõik, mis teil on olemas.

Kui vaatate endale otsa peeglis, siis mitmeid te seal näete?

„Mida sa silmas pead, Krayon, kuidas nii – mitmeid ?“

Ma küsin, mitmeid Inimolevusi sa näed peeglis, Iidne Vaim?

Luba ütelda sulle; kui su valduses saab olema Jumala teadvus, siis võid näha peegelduses kõiki oma Mina’sid.

Kõik su Akaši Kroonikad on sinu juures. Sajad sinu vaimu kehastused on siin; paljud elud, mis sündinud Maal, on siin.

Jumala peeglis on kõik sinu Mina’d ja sinu Looja osad.

Kuidas saaks teile selgitada, mil viisil saate olla üheaegselt paljudes kohtades korraga?

Kuidas saaks teile selgitada, et see tarkus, mida kannate, õnnistab planeeti, kui liigute mööda teda?

Kvantilises seisundis aega ei eksisteeri.

Kvantilisest vaatevinklist te jätkate ka praegu oma möödunuid elusid, aidates sellega planeeti.

Iidne Vaim Maa peal vaimsuse kvantilises spektris valgustab väga tugevalt.

„Mida? Krayon, ma ei mõista, millest sa räägid.“

Tean – tean.

Tahaks lasta teil hetke näha minu silmadega.

Ma näen saali, mis on täidetud nendega, kes on aidanud planeedil muutuda 30 000 aasta jooksul. Siin on istumas ka põlisrahvaste esindajaid ja iidseid.

Mõned on isegi enda esivanemad!

On ka mõned Lemuurlased.

Kõik, mida olete ära teinud, on suurepärane, ning jätkate tagasi tulekut, et teha seda sama edasi.

Mida olen teile rääkinud pea 26 000 aasta jooksul?

Paljud on oodanud seda ja te ei kavatse seda hetke mööda lasta.

Isegi kui keegi läheb neil aastail eesriide taha, siis ruttab sealt tagasi tulekuga, kuna ei taha jääda ilma finaalist!

See ei ole mitte planeedi lõpp, kuid see saab olema vana energia lõpuks ja uue alguseks.

Kuidas kirjeldada teile Sünni Tuult?

Teie aja kohaselt see kujutaks endast atribuuti otse enne teie sündi, kuid kvantilisuse kohaselt see on väljaspool aega.

Seega veel enne, kui tulla siia, te kohtusite potensiaalsete lastega, keda kavatsete omada.

Ma ei ole võimeline seda teile selgitama, sest olete kinni jäänud aja lineaarsetesse raamidesse, vastupidiselt Jumalale ja jumalikule kavandatusele.

Seetõttu minu hüpoteetilised küsimused jätkuvad.

Mida ütleksite neile vaimudele, kes potensiaalselt saaksid teie lasteks?

Milline oleks teie edastus?

Kui see, mida just rääkisin, tõepoolest kõlab teile kui tõde, järelikult on suurim kavandatus, kui see, mida teate… kas pole?

Mis oleks, kui kõik see oleks koos ühes kvantilises süsteemis ja poleks mingit juhuslikkust?

Mis oleks, kui kõiges on eesmärk?

Kuid kuna olete kinni jäänud lineaarses sirgjoonelises süsteemis, siis saate näha vaid seda, mis toimub kahes suunas – minevikus ja tulevikus. Sel põhjusel kõik näib juhuslikuna ja enamuselt kaootilisena.

Tegelikult kõik sõltub Inimese vabast valikust.

Teie reaalsus sõltub energiast, mis areneb planeedil tänu sellele valikule – energia on seda kõrgem, mida selgemalt näete ja mõistate kavandatust.

 

Teie vanemate ootamatu osa

Lubage anda teile seisukoha, millisele arvatavasti te pole isegi mõelnud – see on just see, mida esitasin eile mäel (Krayon oli Andides, Valle Nevados).

Paljudel on vanemad, kellel pole antud võimalust ärgata oma sisemise armastava Jumala äratundmiseks, nagu olete seda teinud teie.

Mõned neist vanematest on veel elus, aga mõned on juba üle läinud.

Nemad võivad armastada Jumalat omal viisil, oma kohasusega, kuid neis pole ärganud sisemise kvantilise Looja teadvus. Nemad poleks tulnud taolisele kokkusaamisele, kas pole nii?

Te olete ärganud „kvantilise süsteemi“jaoks, ning hakkate sellega aitama planeeti. Te ehitate silda tuleva kvantilise kultuuri suunas. Lineaarne tunnustus enam ei kajastu teis.

Teil on sügav vaimsus ilma prohvetluseta, raamatuteta või hooneteta, kus toimuvad pühitsused.

 Olete loonud enda sisemuses kauni armastuse energia ja sõpruskonna loojaga, ning veel enne, kui lõpetate oma teekonna Maa peal, miljonid inimesed teie ümber ärkavad sama idee suunas.

See idee pole see, mida õpetati teile.

Ei, vaid hoopis uus vaimne tõe paradigma – et olete loodud suursugustena, et omate võimu oma keha üle, et isegi loodus ise kummardab teie kollektiivse meisterlikkuse ees.

Olete suurepärane looming kaunis aias, mis oli istutatud teie jaoks, ning ise olete valmis saavutama tarkust, et esmakordselt Inimese ajaloos alustada ise kandma hoolt selle aia eest.

Võimalik, et kui mõnikord vaatate oma vanemaid, ehk ütlete: „Kui kahju, et neil ei ole seda, mis on mul!“

Mõned teie seast ehk ütlevad: „Mulle näib, et nemad on kinni jäänud vanadesse energiatesse.“

Kui kord nemad lahkuvad, siis ütleks küll: „Kuidas küll tahaks, et nemad teaksid seda, mida tean mina.“

Lubage mul seda lineaarset mõtet kirjutada ümber kvantlisse väljendusse, ning näidata teile uskumatut süsteemi ja Jumala armastust.

Tulge mulle järgi Jumala teadvusse, ning viin teid korraks teie vanemate Sündimiste Tuulte ligi.

Ajatuses nemad võtavad teid vastu, kui võimalikke tuleviku lapsi, ning te kuulete, midas nemad ütlevad teile: „Kallid, me kavatseme pöörduda Maale vanas energias. Tõenäosused on sellised, et kõik juhtub teie põlvkonna aegu, aga mitte meie oma. Me tahame anda teile sündimise ja elu. Me soovime viia teie vaimu planeedile vajalikul hetkel, et te saaksite muuta selle. Armastuses Inimkonna vastu me ehk ei saa aidata teid ärkamises nii, nagu oleksite oodanud meilt. Kuid saame anda teile ülesandeid, mis ärgitavad teid otsima Jumalat endas, kuna selliselt teeb vana energia koostööd uuega. Me viime teid tõepoolest sellesse kohta, kus omandate valguse, mis puudub teil vanas energias.“

Ma küsin teilt, kallid lugejad ja kuulajad, kes on siin siis Valguse Töötaja?

Muidugi teada – teie vanemad!

Võimalik, et nemad ei ole ärganud kvantiliseks mõtlemiseks, kui nüüd te teate, et neil on plaan, mis on kvantiline.

Tänu neile te kannate oma valgust.

Isegi need, kes kritiseerivad teid selle eest, mida teete, annavad teile elu seemneid.

Ka see sarnaneb sellega, et olete sündinud roojastena?

Ka see sarnaneb sellega, et olete tulnud Maale, et vaevelda?

Jumal on loonud Ilmaruumi elu jaoks, küllusele ja valgusele.

Looja andis inimesele mitte ainult ilusat aeda, vaid isegi tükikese oma loovuslikust energiast igasse teie vaimu sisse.

Jumal on Valgus ja ta on teie sees!

Selles on uue energia saladus, mida alles hakkate avama.

See ei tee vääraks teiste süsteemide uskumused, vaid pigem võimendab neid sügava teadmisega, et nad saaksid evolutsioneeruda, ning luua üha tugevamaid sidemeid loova energiaga ja meistritega, mis esindavad neid.

Kallid, ärge lootke, et „kirikud“ kaovad. Pigem oodake, kuidas need arenevavad millekski, mis vastavad tõelisele austavale energiale – sellele, mis austab „loojat enda sisemuses“.

Egas midagi, jätame selle sinna paika.

Pöördugem nüüd jooksvate sündmuste poole.

Ma olen nüüd siin. Asun mu partneri kehas, kus asub samuti ka tema teadvus, ning räägin teiega riigis nimega Tšiili.

Ehk arvate, et ma ei tea, kus asun?

Oo, ei, tean küll!

Olen seal, kus tõuseb selle planeedi kundaliini. Nüüd on ülemineku sündmus, mis kestab 36 aastat, nagu ka galaktiline tasakaalustamine.

 See on osa tsüklist pikkusega 13 000 aastat, mis on pool tsükli protsessist, planeedi telje võnkumisest (planeet teostab võnkumisi, mis on esile kutsutud galaktilise tasakaalustamise tsükliga).

Selline liikumine pole juhuslik.

Planeedi vaimne keskne tuum on nihkumas kohast, mida tunnete kui India ja Tiibet,  kohta, mis asub Lõuna Ameerika lõuna poolse tipu läehedusse. Kogu kontinent tunnetab seda. Tsentriks saab olema siin (Tšiili lõunapoolne osa).

Aastal 2008 ma istusin koos kahesaja kuulajaga mäel. Rääkisin neile eesseisvast Maa liikumisest (Tšiili maavärinaist aastal 2010) ja rääkisin sellest, et see saab olema siit lõuna pool; nii see ka oli.

Maa nihe oli täienisti seotud Maa Kundaliini liikumisega, millest oleme rääkinud. Selles on rääkinud nii Mayad, kui Inkad.

Nemad rääkisid Kundaliini liikumisest ja tasakaalustamist aastaks 2012.

Nemad rääkisid Inimteadvuse nihkumisest, Maa nihkumisest ja selle kesktuuma tasakaalustamisest.

Tasakaalustamine esitab uut energiat planeedil, millest saab jumaliku ema naiselik tarkus.

See kutsub esile järsu muutuse naistes – meesterahvad, ärge kartke selle pärast.

Naistel jumalanna energiat ei tule rohkem, kui oli seni, vaid kogu inimkond saab hoopis selle, – ehki suurema jao saavad mehed.

Selline asi rehabiliteerib mees ja nais energiaid.

Emalik tarkus rikastab isegi poliitikat. Selles on aususe ja terviklikkuse tasakaalustamise jõud.

Ning lõpuks annan vastuse küsimusele, mida pole esitatud, kuid püsib ikkagi teie teadvuses.

Tšiilis hiljuti juhtunud (33 kaevuri päästmine) ei olnud juhusena.

Kõik olid imestunud sellest, kui kergelt see sai läbi.

Vaadake numeroloogiat selle sündmuse ümber!

Isegi juhtivad massikommunikatsioonid panid seda tähele – 33, …33, …33.

Ajakirjanikud ei ütle teile nende numbrite mõtet, sest nemad ei tea sellest midagi. Nende jaoks see oli vaid asjade kokkulangevus – 33 – palju kordi!

Lubage ütelda teile selle tähendust.

Vaadakem 33 numeroloogilisi atribuute iidsest ajast tänapäevani.

Kolmkümmend kolm on meister number.

Numeroloogilisest vaatevinklist seda ei saa jagada osadeks, aga kui soovite, siis võite vaadelda eraldi number kolme atribuute.

Kolm on numeroloogias katalüsaator-arv. Katalüseeriv energia muudab kõik enda ümber.

Kui paigutate kõrvuti kaks kolme, siis see esindab ühte kõige kõrgemat energiat planeedil. Sedavõrd kõrget, et see on viimane meisternumber, mis võib määratleda inimkonda.

44. ei oma numeroloogias määratlust.

Isegi need, kes olid abiks numeroloogilise süsteemi loomisel Tiibetis, rääkisid, et arv 44 on ruumidevaheline ja sellel puudub määratluse otstarve. Sama kui arvudel 55, 66, või 77.

Seega arv 33 oli kõige kõrgem kõigist meisternumbritest, mis kuulusid määratluse alla, ning on jäänud selliseks tänase päevani.

Kuid nüüd ärge mõistke mind vääriti, sest kavatsen teile rääkida määratlusest, mis ei puutu Inimolevusse, vaid hoopis puutub atribuudisse.

Kolmkümmend kolm on määratletav kui Kristuse kirg. Mitte Kristus-inimese, vaid Kristus-atribuudi (nimisõna, kaastundlik Päästja), see on Kristuse kirg. Kas on veel midagi sellest kõrgemat?

Number 33 on kõrgeim kõigist kaastunde arvudest ja see avaldus Tšiilis, kuhu on nihkumas tuuma keskus.

Kaastunne kaevuritele oli metafooriks, mis oli täis pitkitud energiaga, ja kõige muuga, mida tasuks vaadata, kuid siin miski ei muutu iialgi endiseks.

Mida te tunnetate peale kõige selle?

Lõuna Ameerika elanikud, te olete 26 000 aasta tsükli energias, mida olete oodanud kaua aega. Ta on loodud teadliku kavandusega, – on kaunis ja pole juhuslik.

Sisenege hetkeks Jumala teadvusse. Saage hetkeks Jumalaks.

Millisena oleksite loonud Inimolevust?

Ütlen teile.

Oleksite loonud Inimest sõbrana, Jumala jätkuna, üheks neist, kes oleks suuteline muutma planeeti oma tegevuste läbi.

Mõelge sellele: just sellest on rääkinud sellel planeedil meistrid, igaüks neist rääkis sellest.

Olete kunagi kuulnud sellest, et olete oma teadvusega võimelised mägesid nihutama?

On teile räägitud sellest, et olete võimelised tervendama oma keha, kutsudes esile kõige hullemate haiguste spontaanset taandumist? Kõik meistrid on rääkinud sellest!

Kas nemad oleks hakanud sellest rääkima, kui oleksite looduse ohvriteks?

Kas nemad oleks hakanud sellest rääkima, kui oleksite planeedil juhuslikuks ilminguks?

Ei.

Inimene on kaunis, suursugune ja on loodud Looja energias ja tema taolisena!

Milliseid tõestusi teile veel vaja?

Kogu ajalugu on teie ees – isegi teadlased hakkavad juba seda toetama.

Mida te selle edastusega peale hakkate?

„Krayon, mulle meeldib seda tunnetada, kuid ma ei tea, mida ma peaks edasi tegema.“

Ma ütlen teile mida edasi teha.

Miks mitte uskuda teil seda?

Miks mitte mõista, et see on tõde, ning lahkudes sellest kohast, jätta süda avatuks?

Selliselt ükski olukord enam iialgi ei saa muutuda draamaks.

Tšiillased, Ekvadorlased, Argentiinlased – vaadake probleemidele läbi kaastunde.

Sellel kontinendil (Lõuna Ameerika) on suur potensiaal hoida kogu oma energiat järgmise põlvkonna vahendusel kinni, seega kogu maa vaatab teid ja tunneb kadedust teie stabiilsuse pärast.

Seda saate oodata majanduses, oodata poliitikas, oodake seda naabrite keskel, kuid esmasena ta ärkab siin.

See võib toimuda ühe põlvkonna jooksul, 36. aastase galaktilise tasakaalustamise tsükli piires.

See toimub aeglasemalt, kui võisite arvata, kuid on juba alanud ja võite isegi tajuda seda.

Kallid, lähete siit muutununa, sest see on see, mille pärast olete sündinud siia.

Meenutage hetkeks oma vanemaid, ning olge neile tänulikud, sest nemad nägid seda ette ja võimaldasid teil viia see täide. Mõistate?

See kavatsus oli suurem, kui võisite arvata.

Las olla te süda alati avatud.

Järgmisel korral, kui hakkate hindama neid, kes on andnud teile elu, siis vaadake nende Kõrgemat Mina, ning tänage neid nende kõrge tarkuse eest ja oma võimaluse eest olla täna siin.

Nemad võtsid enda peale raske töö – olla Iidne Vaim, kes elab Maa vanas energias.

Sinu ees seisab ülesanne – luua rahu Maa peale.

Kuid just selletõttu oletegi siia tulnud!

Nii see ka on!

Krayon

Read Full Post »

Akaši süsteem

Tervitan teid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Meistrid on rääkinud: „Kõik minuga on hästi ja ka vaimuga on kõik hästi“.

Seda nemad ütlesid isegi enne surma, isegi pettumuse hetkel, isegi raskuste hetkel.

Nemad olid keskendunud ühele, ühele reaalsusele – neis olev Jumala armastus loob armastuse enda vastu. Oleme sellest juba rääkinud. Seda on palju kordi antud edastustes.

 Oleme isegi rääkinud sellest, milles seisneb meisterlikkuse saladus.

Kanduge kohta, kus tunnete end rahulolevana sellest, mis on teie sisemuses; kohta, mis on Jumalaks, ning lubage kõigel muul teie ümber hargneda aegamööda vajaduse kohaselt, kuni õpite seda, mida peaks tegema oma eluga.

Ärge eelnevalt otsustage, kuhu minna ja millega tegeleda.

Peatselt anname edastuse, milles saab tõmmatud alla erinevused energiatel, – mis olid kauges minevikus, suhtelises minevikus ja sellel, mis on kätketud nihkesse.

Annama atribuute sellest, kuidas Valguse Töötaja teeb koostööd nende erisustega, ning räägime, millised on toimunud muutused. See edastus saab peatselt antud (toimub Buffalos, New Yorki osariigis).

Täna räägime muust.

Täna tahaks näidata teile Akaši süsteemi sügavust, mille nimeks on Gaia ja Inimkond.

Tahaks selgitada teie suhet süsteemiga, mis näib keerulisena ja esoteerilisena, kuid, mis otseses mõttes, määratleb teie suhet Maaga.

Kuid sageli on nii, et annan teile edastuse, milles ei ole midagi tõestatavat.

See pole teaduslik, vaid hoopis vaimne ja enamuselt on teie kohta.

Kas on võimalik, et Gaia peamine eesmärk seisnes inimese toetamises?

Kas on võimalik, et Inimolevused polnud lihtsalt veel üheks imetaja liigiks planeedil, mis pöörleb ümber päikese?

Kas on võimalik, et energia, mis saabub planeedi vibratsiooni tasemest, oli rajatud sellele, mida annab inimkond, et ta tõesti saaks mõjutada Ilmaruumi?

Vastus on: Jah – kõigi küsimuste jaoks.

Kui asjaolud on sellised, siis milline peaks olema süsteem, mis võimaldab kõigel sellel toimuda?

Just nimelt, sellest me peatselt ka räägime.

 

Planeedi ja Akaši energia

Ehk räägime Gaiast ja Akašist.

Arvatavasti olete kuulnud, et Gaia on energia, mis moodustab planeet Maa olemust.

Gaia – on teadvuslik (mõistusega) olemus; Gaial on kaasasündinud teadvus; järelikult Gaial on teadvuslik mõistus, mis on „teadlik“ teist.

Gaia on võimeline suhtlema teiega ja pidama dialoogi teiega, nagu teeb seda Krayon. Kui olete sellest kuulnud, siis olete teadlikud, millest on juttu.

Gaia energia suhtleb erinevatel viisidel ja üks neist on selgesti loetav, vaadates Akašit.

Kui oleksite küsinud Gaialt, mis see on, siis oleksite saanud vastuseks, et see on „planeedi elulik jõud“.

See hõlmab kõike, mis on elav, kaasaarvatud see, millest teil ei ole aimugi, et ta on elav.

Maa Akaši on laiaulatuslik ja suursugune kontseptsioon.

Täna tahaks rääkida Maa ühest süsteemist, Inimolevuse Akašist ja tema seostes selle  planeediga.

Teeme juttu Gaia koostööst inimlikus vaimses kogemuses ja kõige olulisest muutusest inimese ümber, sellest, mis muudab isegi planeedi eesmärki.

Kui alustame algusest, ning anname lihtsaid määratlusi, siis ütleme, et on olemas süsteem, mis salvestab kõike, kes viibib Maa peal.

Ega te ju mõtle, et Vaim ei vaja üldse süsteeme – teil on selles õigus. Seda vajab isegi Gaia, seetõttu süsteem on olemas. Kuna iga eraldi inimlik vaim, mis tuleb planeedile, nimega Maa, omab tähendust, kuna ta toob kaasa unikaalset energiat, siis tegelikult see muudab Gaia elulikku jõudu.

Seetõttu, kui saabub Vaim, Gaia teeb sissekande, või isegi enamat.

Nüüd siis lähme üle üksikasjadele.

 

Loomise Koobas

Kokkuvõtet, mida esitan teile, olen korranud mitmeid kordi.

Sügaval Maa sisemuses on olemas ruumidevaheline ruum, mida ei avastata iialgi.

See koht omab kolmemõõtmelisi omadusi, mis ühinevad maise reaalsusega, kuid samas on ka ruumidevaheline. Seda on keeruline selgitada, kuna reaalsust võtate vaid ühemõõtmelisena.

Samas ma võin teile selgitada kõike, mida iganes, kuid minu selgitustest saate mõista vaid osaliselt. Kui räägiks teiega teie keeles, aga siis äkki läheks teisele keelele üle, mida te pole varem kunagi kuulnud, milles sõnad on segi paisatud, ümberpööratud tagurpidi, ning seatud üles ebalineaarselt. Te ei mõistaks siis ainult edastust, vaid see veider keel oleks teile ebameeldiv ka kuulamisel.

Just sellistena – kaootilistena – näivad teile ruumidevahelised sündmused.

Kuid äärmisel juhul ma annan teile informatsiooni nii hästi, kui vaid suudan, et te mõistaks „mis see on“, …kui juba ei mõista „kuidas see töötab“.

Loomise Koobas on üks vähestest füüsilistest objektidest planeedil ruumiliseks hübriidiks.

See tähendab, et tal on kolmemõõtmelised omadused, mida te kindlasti paneks tähele, ning mõistaksite, kui oleks võimalik tähele panna – kuid see ei ole võimalik, kuna koobas ei saa olla leituna või avastatuna, sest teda ei avastatagi kunagi.

Selle ruumidevahelise koha sisemuses säilib salvestus sellest, kes te olete.

Kordan taas selle koha nime – Loomise Koobas.

Kui tulete planeedile, siis esimese asjana külastate seda kohta, veel enne, kui sisenete sündimise kanalisse.

Kui lahkute planeedilt, siis see on viimane koht, kus leiate end enne koju minekut.

Seega see on inimsalvestuste varamu – kõikide elude, mida on inimesed elanud ja nende vaimu olemuslik tuum, mis kätkeb teadmisi sellest, kes te iga üks oma olemuselt olete.

Ma räägin veidi rohkem sellest, kuidas ta töötab. See ongi Akaši Kroonika.

Iga Vaim Loomise Koopas on unikaalne.

Võtame näiteks sinu oma. Milline oleks sinu vaimne nimi?

See pole see nimi, mu kallis, mida saad hääldada, vaid see on pigem energia.

Energeetiline nimi on osa Jumala nimest, ning see piltlikult öeldes, on salvestatud Loomise Koopas kristallstruktuuri rõngal. Võiks ütelda, et kristallstruktuur on see, mis mäletab selle vibratsioone, kelleks olid.

Seega, kui esmakordselt saabud planeedile, siis koopas on sind ootamas kristallstruktuur (kuna sinu tuleku tõenäosus oli teada).

Kuni elad planeedil Maa, Gaia ja kogu süsteem on „teadlikud“ sellest, et oled siin. Seejärel lähed üle eesriide taha. Kui lähed ära, siis taas külastad Koobast ja võimendad kristallstriktuuri kogu oma energiaga sellest, mida oled ära teinud. Alles seejärel lahkud Maa pealt, kuid kristallstruktuur sinu informatsiooniga jääb siia.

Seejärel, oletame, pöördud Maa peale tagasi, kavatsedes elada uut elu teise maise nime all, siis veel enne, kui sisened sünnikanalisse, saab kristallstruktuuri lisatud uus ringike.

Märgime ära, et vaim on ikka sama, aga ringike sellel on juba number kahe all.

Kuni planeedil toimub areng, koobas teab, et sa tuled ikka tagasi ja aktiveerid, ehk iga tagasitulekuga äratad ringid kristallstruktuuril taas.

Seega teil on olemas kristallstruktuur iga Vaimu jaoks, kuid mitte iga elu jaoks.

Mõningatel siin esindatud Vaimudel on tuhandeid ringe! Seega ehk mõistate, et kristallstruktuure on hulga vähem, kui võisite arvata. Vaid ühe struktuuri jagu igale Vaimule, aga mitte igale elule.

Tahaks veel miskit ütelda teile: siin saalis istuvad iidsed Vaimud, ka lugejate seas on vanu Vaime. Vaat, kes te olete!

Üks või kaks teie seast tulid siia mitte sellepärast, et tekkis huvi väljakuulutatud teema vastu, vaid seetõttu, et olla koos veel kellegiga, nii et ka teie olete vanad Vaimud.

Te ei pea teadma vaimseid asju, et olla iidne Vaim.

Paljud liiguvad mööda maad ja ei ärka kunagi, ega saa teada, kes nemad on, kuna see on nende vabavoli.

Kuid asja tuum on selles, et need, kes sageli võtavad osa sellistest koosolemistest, nagu see siin, tunnetavad tõmmet saada planeedi nihke osaks, tunnetada ühe ajastu lõppu ja uue ajastu algust.

Selliste inimeste silmad on suunatud nendele lehekülgedele.

 

Koopa salajased funktsioonid

Seega Loomise Koobas muutub Gaiale kõige salvestuseks, kes on olnud siin ja kes on alles siin. Selline on tema füüsiline osa

Edasi räägin ruumidevahelisest osast, mis võib Inimolevusele jääda arusaamatuks.

Pange tähele: See koobas on staatiline kolmemõõtmelisuse jaoks, kuid dünaamiline paljumõõtmelisuses – teisisõnu – sinna iialgi ei lisandu ega eemaldu ühtki kristalli.

See tähendab, et temas on kristallstruktuur iga potensiaalse Inimolevuse jaoks, kes kunagi saab elama Maa peal.

Te võite küll siin ütelda: „Oo ei, seda ei saa olla. See sarnaneb ettemääratlusega. Kas Vaim teab igat ühte, kes tuleb?“

Ei, seda me ei tea, ja see ei ole ettemääratlus. Vaid hoopis koobas kvantilisel kujul omab ettemääratlust olla täis igal hetkel.

Kvantilisel energial on asja potensiaalidega, aga mitte empiiriliste (absoluutsete) atribuutidega.

Järelikult, kui midagi muutub planeedil, siis ka koobas muutub kvantilisel viisil, kuid mitte füüsiliselt, ega muutu seal ka kristallstruktuuride hulk.

Ma ei saa seda selgitada teisiti, kui vaid ütelda, et see on kvantiline ilming.

Koobas on alati täitunud olekus. Tema sees on alati kogu inimkond. Ta on seotud minevikuga, olevikuga ja tulevikuga.

Kuid kõige veidram asi seisneb selles, et – te tõepoolest olete koostöös nendega, keda veel pole ilmunud siia.

Taas ma ei ole võimeline selgitama seda paremini, kuna teie kolmemõõtmeline mõistus veel ei ole valmis suunduma sellisesse rännakusse. Kuid teadke vaid seda.

Koobas on täis.

Koobas on püha.

Ta on suletud igavesti.

Kristallvaimud mäletavad teie elusid ja teie elude energiaid.

Vaimu energiad kristalli sisemuses teevad koostööd teine teisega.

Elud, mida elate läbi, muudavad koopa energiaid – järelikult muudavad ka Gaia oma.

Gaia on temas, kuna koobas on ruumidevaheliselt Gaia sees.

Niisiis, teeme kokkuvõtte: koobas muutub vaimude salvestiseks, nende lugematute elude ja energiatega, mida nad loovad.

Nüüd kuulake mind, sest see on selle saadetise keskne osa.

Mida te ka planeedil ei teeks, milliseid vibratsioonilisi energiaid ka ei looks, kõik see sisestatakase neisse kristallilistesse subtantsidesse.

Selle elulise energia salvestis jääb sellele planeedile koos temale kaasneva vibratsiooniga kristalli sisemuses – igaveseks.

 

Meeri ja Georg

Oletame, et täna oled Meeri. Tahan rääkida sinuga.

Meeri, kui sa ületad piiri, siis sinu teel on koobas. See on kolmepäevane rännak Maa peal.

Meeri, oled iidne vaim, sa oled varem olnud siin. Jah, Meeri, sa oled juba varem olnud siin – seega sisened sellesse rõõmuga. Sa ju mäletad seda!

Sa tead, kuhu liigud ja mäletad, mida see tähendab. Sa lähed koju. Surmas ei ole valu – ehk vaid ajutine udu ruumidevahelise ühenduse ümberhäälestuse tõttu, kuid sa mäletad rõõmu tunnet!

See lubadus on sulle, Meeri, lubadus sellest, et me kõik hoiame sul käest kinni ja sa tunnetad seda. Inimolevuse surm on vaid ülemineku energia, aga mitte lõplik.

 „Lõppu“ ei ole olemas, on vaid rännak selle energia juurde, mida meenutad hetkel, kui teed viimase hingetõmbe.

Kujutagem ette, et Meeri on tervendaja.

Kujutagem ette, et Meeri tõstis selle planeedi vibratsiooni oma olekuga siin ja liikumisega mööda Maad.

Kujutagem ette, et Maa mäletab Meeri astumisi, kuna Gaia teab, kes ta on.

Kujutagem ette, et Meeri tunnetas sidet oma Kõrgema Minaga.

Kujutagem ette, et Meeri on loonud mini portaale kõikjal, kus vaid viibis, ning nüüd ta teostab üleminekut.

Tema ümber on kogunenud Inimolevused… nemad on suures kurbuses. Nemad kurvastavad, nähes, et ta on minemas, kuna tema siin olek oli imeline, kuna ta oli suurepäraseks emaks ja armastavaks Inimolevuseks.

Nemad nutavad, valades pisaraid – kõik on suures kurbuses.

Siin see on, metafüüsiline pilt: Meeri suundub Loomise Koopasse, ning kõik, milleks ta kunagi oli, need portaalid, mida ta oli loonud, olles inimesena, – kõik see sisestatakse tema vaimu kristallstruktuuri.

Nüüdsest jääb siia ka tema portaal, sest Meeri oli siin!

Tema imeline juuresolek, tema oskus olla kaunis ema ja armastav Inimene, ei kao kusagile!

Tänu protsessile Loomise Koopas kõik see saab sisetatud Gaiasse endasse, ning meenduse energia ei kao iialgi. Iialgi ei kao! Sestpeale ta muutub Maa teadvuse eluliku jõu osaks.

Seejärel Meeri tuleb taas, juba kui Georg. (Krayon naerab selle peale)

Ärge naerge selle peale, sest nii just nimelt see toimub ja selles seisneb selle süsteemi kaunidus.

Olete selliseks pöördeks valmis?

Kui tuleb Georg, siis korjab üles Meeri salvestuse. Seejärel mõlemad, Meeri ja Georg, lähevad üle järgmisse Akaši koolituse võimalusse, teisse neljast, millest tuleb täna juttu. Süsteem saab jätkuvuse.

 

Akaši teie DNA sisemuses

Kõik, mis on Loomise Koopa kristallis esindatud; kõik, mis puutub teie vaimu tuuma kristalli, kõik see kandub teie sündimise hetkeks teie DNA’sse.

Te kannate kõike seda Loomise Koopasse. Selleks te sinna ka sisenete. See saab olema teie isiklikuks salvestuseks Kroonika Akašis, iga elu salvestuseks, mida olete läbi elanud; kõike, mida olete kunagi teinud – kõik see saab olema teie DNA sees.

Nagu oleme juba varem rääkinud, – need Akaši Kroonikad asuvad igas kaksikspiraalis ruumidevahelisel kujul ja on esindatud 90% DNA’s miljardite keemiliste ühendite näol, mida teadlased peavad prügiks!

Teadlased vaatavad neile otsa kolmemõõtmeliste silmadega, ning näevad neid ulatuslikena ja keerulistena, milles puudub kord ja sümmeetria.

Tegelikult see on maksimaalselt ruumidevaheline! Kuid samas seal kõik on suurepärases süsteemis. Me oleme teile sellest juba rääkinud. Vast ehk te pole seda veel lõpuni mõistnud, mida see peaks tähendama?

Kujutage vaid! Nüüd Georg ja Meeri on ühes DNA’s, kuid Maa peal on nüüd vaid Georgi keha.

Mida siis Georg hakkab tegema Meeri eluga oma DNA sisemuses?

Ma annan teile vastuse.

Kõik, mida õppis selgeks Meeri, on kätte saadav Georgile.

Kas mäletate, et Meeri ja Georg on üks ja sama Vaim, kes vaid võtab Maa peal erinevaid kujusid.

Süsteemi kaunidus seisneb just selles – Kõrgem Mina jääb ikka samaks, kuna ta esindab vaimu tuumenergiat. Seetõttu Georgil pole vajadust taas õppida seda, mille õppis selgeks Meeri! Kõik see on DNA’s olemas. Seal on isegi kaastundev ema.

Meeri vaimne rännak on seal ja sellisel tasandil, kus ei ole soolist vahet, vaid on Jumala armastuse juuresolek, mis on loodud Inimliku Vaimu rännakuga planeedile Maa.

Pange tähele – teie olete käesoleval ajal tulnud siia ellu, ning istute praegu neil toolidel, kuulates või lugedes seda edastust – seega täna õpite vaimsust.

Ehk arvate – selle õpingu kõver on liiast järsk ja õppida tuleb siin niivõrd palju?

Ehk on teie jaoks kõik see uudne, ning olete juba ülekoormatud kogu selle informatsiooniga ja tunnetega, mis sellega kaasnevad?

Luba ütelda sulle, iidne Vaim, sa vaid oled ärkamas sellele, mida saad teada.

Kui sa, Iidne Vaim, vaid avaldad kavatsuse, siis meenub sulle kõik see!

Mida tähendab, et oled Iidne Vaim selle planeedil?

See tähendab seda, et saad juurdepääsu iidsete teadmisteni oma DNA sisemuses ja otsekohe!

See tähendab seda, et lugedes läbi igat Krayoni lehekülge, sa saaks ütelda: „Ma mäletan seda. See on nii. Siin pole midagi uut. Kuid on hea, et see on kirja pandud.“ (Krayon muigab)

 

Kas ei vaataks kahte esimest Inimkonna Akaši atribuuti.

  1. Loomise Koobas peab salvestisi selle kohta, kes tulevad ja… kes lähevad. See energia jääb Maale, ning aitab planeedi vibratsioonidel muutuda. Seega, inimelud muundavad planeedi vibratsioone.
  2. Iga Inimese DNA kätkeb ühe Vaimu individuaalset salvestist, millega on abiks järgmise inkarneerumise aegu (Inmliku väjendusena Maa peal) ja saamisel üha teadlikumaks, kui temal on selline valik.

 

Vaadake selle tunni esimest atribuuti – see puudutab Gaiat. Koobas asub Gaia sisemuses. Ta on sügaval Maa sisemuses ja selles on esindatud palju kristallilisi struktuure.

Te olete „tuttavad“ Maale. Te olete tema poolt armastatud.

Need, teie seast, kes tegelevad maisusega – loodusega, loomadega ja isegi need, kes uurivad kaljusid, või pinnast – võivad tunnetada seda.

Kui osutute teatud kohtades, võite tunnetada seda!

Teadvus, mis osutub Gaiaks, suhtleb teiega.

Energiate ühendused mähivad teid endasse, ning räägivad teile: „Ma tean sind. Sa kuulud sellesse kohta. Küll on kohane, et sa astud mööda planeeti!“

Oo, kallis Inimolevus, kõik see, millega sa tegeled siin, aja jooksul muudab ka Ilmaruumi.

Kas sa seda ei tunneta?

Kas on keegi hulkunud mööda metsa üksinduses, tunnetades puid kui rännukaaslasi?

 See on nii!

 

Loomad

Ma pidevalt räägin kallitest loomadest ja sellest, kuidas nemad teenivad siin Inimkonda, ning kui täiuslikult nemad seda teevad.

Olen rääkinud sellest, kuidas mõned tulevad siia selleks, et olla söödud.

Paljudele see ei meeldi kuulda, kuid saage aru, et oma kooskõlastuse ulatuses nemad mõistavad seda. Neil tuleb olla Inimese toitumisahela lüliks, kuna Inimkond ei ole suuteline toitu üles kasvatama nii ruttu ja seda laiali jaotama. Selles seisnebki loomade poolne teenimine – mõistate?

Need, kes püüavad olla taimetoitlased, võivad ütelda: „Ma ei söö neid!“

Selline on teie valik oma tervise nimel. See on küll õige ja kohane, kuid Inimrassi ellujäämise nimel sellel ei ole mõtet, sest loomad on antud hetkel vajalikud Inimkonnale toitumiseks ja ellu jäämiseks.

Kaldume veidi hetkeks kõrvale ja ma annan teile väärt informatsiooni sellest, kuidas Inimene kasutab loomade elu.

Paljudele inimestele on eluliselt vajalik süüa loomade liha, kuid kunagi ei aimanud, et loomad on sellest teadlikud, kui tuldi siia.

See on teie jaoks liiast õudne?

Seda mõistavad need, kes on tuttav loomade vaimuga ja on võimelised nägema ohverduslikkust, kui ka protsessi kohasust.

Seda mõistsid hästi ka iidsed.

Kuid siin on üks küsimus, Inimolevus: kuidas sa käitud loomadega? Millise kavatsusega sellel planeedil sa käitud nendega, kuni neist saab toit teie laual?

Kuidas nendega käitusid iidsed?

See on keeruline küsimus, kas pole?

Lubage mul anda teile tõe atribuute.

Kas olete teadlikud sellest, et mida paremini suhtute neisse, seda toitvamaks saavad nemad teie keha jaoks?

„Krayon, palun, pole vaja sellest enam. Me ei taha sellele mõelda.“

Kuid mu kallid, kui mitte mina, siis kes veel?

Pange tähele, kui need loomad avaldasid soovi ja tulid, et saada oluliseks osaks selle planeedi elulises jõus, ning olla abiks vibreerida kõrgemalt, toetades teie elu, et te saaksite teha valikut – kas siis nemad ei vääri austust ja head suhtumist, kuni kasvavad?

Lõplik tulemus saab olema palju väärtuslikumaks panuseks teie tervisele.

Lubage teadlastel teha võrdlevaid uuringuid, mis näitavad, et liha toiteväärtuslikkus kasvab järsult, kui looma austatakse tema lühikese elu jooksul.

Iidsed mõistsid seda ja austasid igat looma seni, kuni temast sai nende elulise jõu osa.

Loomadele Loomise Koobast ei ole. Nemad on siin, et toetada Inimkonda.

Mõned on siin, et armastada teid ja te olete sellest teadlikud.

Räägin neist, kes elavad koos teiega majas.

Nemad on siin, et armastada teid – veel üks suur inimkonna teenimise moodus!

Te vaatate neile silma ja nemad vaatavad teile.

Nemad näevad teis Iidset Vaimu, olite sellest teadlikud?

Nemad on teadlikud sellest süsteemist. Nemad elavad küll lühikest elu, eks ole?

Mõneti nende äraminek purustab teie südame.

Kas soovite head uudist?

Ja, ka nemad on võimelised reinkarneeruma! Neil on valik jääda teiega, ning jätkata koos teiega armastuse lugu!

Ma ei tea, paljud teie seast on tuttavad selle süsteemiga, siis ma palun oma partneril arendada seda teemad põhjalikumalt, et need, kes armastavad loomi, saaks sellest rohkem teada.

Kui nende lemmikloomad surevad, siis Inimene võib soovi kohaselt leida armastuse jätkamist loomaga, mida leiab, kui vaatab vastavas kohas veidi ringi, seal on võimalus leida tagasitulnud hinge, ning võtta selle endale, ning jätkata tema eest hooltsemist.

Nende seas, kes kuulavad seda edastust siin saalis, või loevad, on inimesi, kellel on vaja seda kuulda. On olemas süsteem, mis võimaldab looma hinge tuumolemusel tulla tagasi!

Seega jätkates meie vestlust, ütlen, et paljud loomad samuti omavad vaimu, kuid nemad ei läbi Loomise Koobast. Neil puudub sügav planetaarsete muutuste süsteem, mis on olemas teil, süsteem, mis moodustab teadvust ja see on võimeline kasvama tänu vabale valikule.

Inimene on ainuke olevus Maa peal, kes on võimeline seda tegema, kuna tema DNA’s on olemas jumalikkus. See oli sisetatud sinna sada tuhat aastat tagasi kohasusega ja armastusega nende poolt, kes on tulnud teistelt tähe süsteemidelt.

Me oleme sellist informatsiooni andnud juba varem.

Kogu tõenäosuse kohaselt Inimolevused sellel planeedil said vaimsuse seemneid  plejaadlastelt ja seda kõige kaunimal ja kohasemal, kõige jumalikumal ja täiuslikumal viisil.

Polnud mingeid sõdasid, ei vandenõusid – ja need kaunid tähevaimud on siiamaani siin.

Nemad on teie vennad-õed ja osa neist on osaliselt ka teis endis. Te olete nendega kvantilistes suhetes.

Ma ei ole suuteline seda selgitama kuidagi teisiti. Kuid mõningad teie seast on võimelised seda tunnetama. Mõningad on võimelised nägema.

See on kaunis, kohane, ei ole veider, ega hirmutav.

Vastupidi – see on tõeline loomise lugu sellel planeedil ja seda on võimalik leida põlisrahvaste kirjeldustes üle kogu planeedi. Otsige neis mainimisi seitsmest õest ja loomise loost.

Iidne Vaim, sinu DNA’s loksuvad kõige olnu lained, milles on see, kellena oled olnud.

Paljudes edastuses oleme rääkinud sellest, kuidas on võimalik saada juurdepääsu selleni.

See juurdepääs pole vaid pelgalt vaimne informatsioon, vaid ka mõningate inimlike atribuutide kätte saamise võimalus, mida oled eelmistes eludes kasutanud.

Energia olemus on selles, kes sa olid ja see asub sinu DNA’s.

Sellest järeldus – Akaši informatsioonil on omadus teha koostööd teie tüvirakkude šablooniga.

Pidage meeles, – kõik see on ikka samas kaksikspiraali sisemuses, teie geenides olevana, osaliselt kodeeritud valkude näol! Kas mõistate?

See tähendab, et teie DNA on hulga keerulisem süsteem, kui seda võis kunagi arvata teie mistahes meditsiiniline õpetatud täht.

See on ruumidevaheline süsteem, mis on võimeline muutuma suvalisel ajal. See selgitab spontaanset taastumise võimet.

Spontaanne  taastus on Inimolevuse valik, mis otsustab, et ta on väsinud haigusest, ning võtab mineviku elust hetke energiat, kus temal puudus selline haigus.

Paljud inimesed viivad endid hirmsamate haigusteni välja, mis on inimestel teada. Ja siis äkki vabanevad neist – toimub spontaanne taastus. Hirmus haigus lihtsalt kaob ja… jäljetult.

Mu kallis, ütlen, et see ei ole taevane ime, vaid ime seestpoolt.

 

Kristallvõre – kolmas neljast

Lubage mul rääkida kolmandast atribuudist.

Tänavu olevas energias kohasuse võre aktiveerub palju jõulisemalt, kui kunagi varem.

See on esoteeriline võre, mis on oma loomuselt vaimne ja seda te ei ole võimelised nägema.

Temal on nimi, mis reedab, millega on temal tegemist. Tema nimi on – Kristallvõre.

Selline nimi on temal seetõttu, et te mõistaksite – ta on Gaia atribuutide hoidlaks ja ta säilitab informatsiooni elulisest jõust.

Kristallstruktuuri ülesandeks on informatsiooni talletamine – ta on sarnane Loomise Koopaga.

Täpsustegem seda määratlus parema mõistmise pärast.

Gaia Kristallvõre (selle planeedi) on esoteeriline Maa võre (vaimne), mis säilitab endas inimkonna elulise jõu energiat, teie energiat. Ta erineb Loomise Koopa võrest.

Koobas on salvestus sellest, kes te olete ja mida olete teinud. Teie panuse energia Maale (milline see ka poleks) suundub sellesse koopasse, ning saades Maa osaks jääb sinna sisse.

Kristallvõre asub Maa kohal. Kujutage teda asumas planeedi pinna kohal. Võre asub väljaspool. Te ei näe teda, kuid ta on olemas.

Seega, Kristallvõre kätkeb endas samuti teie energia pilte, kuid on lokaalse omadusega

Parimaks näiteks sellest oleks ehk, kui sõidate euroopa eri kohtadesse, siis võite tunnetada, mis oli seal toimunud. Seal on tunnetatav sõda, kiht kihi järel. Mõningail teie seast on raske seal mediteerida.

Sellist maad on raske teha puhtaks seal toimunu pärast, kas pole nii?

Kristallvõre kätkeb endas kõike, mis on kunagi toimunud ja seda, kus on toimunud. Mõistate?

Seetõttu see on inimliku energia lokaalse omadusega võre-hoidla.

Kas on see Gaia osa? Muidugi on. Võre on kui kate üle Gaia Inimliku teadvuse energiast.

Ega te pole märganud, et kui satute teatud kohtadesse planeedil, kus inimajaloo jooksul pole midagi märkimisväärset toimunud, – seal on kõik puhas ja selge, ning mediteerimine on neis kohtades lihtsam?

Tahaks küsida teilt millegi kohta.

Mis te arvate, kas on sellel tähendust, kust on pärit uue energia vaimsed liidrid?

Vaadake, kust on pärit viimase 20-25 aasta edastuste vastuvõtjad?

Kõik nemad on puhastest, puutumatutest maadest, kus pole kunagi olnud suuri sõdasid. (paljud USA lääne ringkondadest)

Olete sellele mõelnud? Vaadake järgi.

See on sellest, et Inimolevusel on lihtsam tunnetada Gaia puhast olemust. See loob palju tugevamat vaimset sidet.

Taas jõudsime sama juurde. Side Gaiaga on side Maaga.

Miks Maaga?

Sest Gaia on osa mõõtesüsteemist, vibratsioonilisest mõõtesüsteemist.

Saabub päev, kui Maa mõõtmine hakkab toimuma atribuutide vibreerimise suhtega – atribuutide, mida on loodud inimeste poolt.

Üldiselt ja tervikuna kogu Inimlik kogemus paikneb nii planeedi pinnal, kui ka sisemuses ja see loob vibratsiooni taset, mis on mõõdetav Vaimuga. See ongi Kristallvõre.

Mõnda aega tagasi andsime teile mõningaid Kristallvõre atribuute, mis olid teie jaoks ootamatutena.

Ma pean silmas edastust, mis toimus Berkeley Springsis, [<Energeetiline teadvus> originaal –

http://www.kryon.com/k_channel10_berkeleysprings_.html.]

Te võite selle üle lugeda, siis mõistate veel enam seda energiat, mis on temasse kätketud. Seal sai selgitatud isegi viirastuste fenomen.

Mõnes kohas Kristallvõre omab sellise tugevusega pilti, et kui Inimolevused lahkusid sealt, siis kvantiline pilt sellest, mida nemad seal tegid, kordub, – jääb järgi midagi videosalvestuse moodi.

Otsige see informatsioon üles, kui see teid huvitab. Nii võimsalt mõjutab inimene Gaiat.

 

Kokkuvõte

Oletegi nüüd saanud selle informatsiooni! Kas oli huvitav, eks ole?

Teie Inimlik energia asub korraga kolmes kohas:

                  1.                        Loomise Koopas – kui tulete ja lahkute, ta kätkeb endas salvestust sellest, kes te olete, tema sisetab teie elulist kogemust planeedi vibratsiooni hulka, säilitades seda isegi peale teie lahkumist. See on ruumidevaheline süsteem, mis fikseerib Inimlikku kogemuse Gaiale ja jätab selle tema juurde.

                  2.                        DNA Inimkeha sisemuses aitab teil igas elus, kuni elate kehas, kuna kõik, milleks kunagi olite, on informatsioon ja energia, mis on tallel teie kaksikspiraalis.

Kui olete elanud tuhandeid elusid, siis kõik tuhat on talletatud DNA kaksikspiraali ja kõik need on teile kättesaadavad. Teil ei lähe tarvis taas õppida vaimseid õppetunde, kuna need on seal olemas ühtses kooskõlas – kõik need jäävad teiega elust elusse.

Kõik, mis oleks tarvis teil teha, väljendada kavatsust meenutada, ning kavatsuse abil avada oma vaimse anuma, et sealt ilmuks välja iidne tarkus.

See peaks midagi teile rääkima – te kõik olete iseendi esivanemad.

                  3.                        Kristallvõre – Vaimne võre, mis asub maapinna kohal, mis mäletab kõik, mida on inimesed teinud ja kus nemad tegid.

See võre saab taas aktiveeritud, kui jõuate aastani 2012, sest siis ta saab veel kvantilisemaks, ning see, mida teete reaalses ajas, edastub võre kaudu reaalajas Gaiasse.

See tähendab, et inimlik energia mõjutab planeedi vibratsiooni taset reaalses ajas, seega pole vaja oodata selle energia saamist peale selle, kui kunagi läbite Loomise Koobast.

See loob teile samuti tunnet, et aeg liigub kiiremini.

Silmake korraks iidseid, – nemad olid nii mõnestki teadlikud. Vaadake nende tarkust.

Mida nemad tegid enne, kui alustasid vaimset tseremooniat?

Avaldasid austust oma esivanematele!

Nemad kõik teadsid alateadlikult, et esivanemad on ikka veel koos nendega.

Esivanemad olid neile esimesed, kellele avaldati austust.

Enne, kui teha mingi otsust, mindi esivanemate juurde, ning paluti neilt tarkust.

Põlisrahvad teadsid, kuidas kaevuda Akašisse ja nemad tegid seda alati, sest mõistsid – eluring sisaldab kättesaadavat infotmatsiooni.

Nemad teadsid, et see informatsioon on neis endis. Nemad tundsid samuti Gaiat, ning Maad võtsid kui partnerit elulises jõus – kui partnerit nende vaimses elus.

Oo mu kallis, kui õpid ära iidsete pärandi, siis leiad seal kõike seda, mida olen täna siin rääkinud. Nemad olid sellest teadlikud. Nemad teadsid seda alateadlikult.

 

Elus reservsüsteem

Ning lõpuks sellest, millest oleme rääkinud seni vaid kahel korral.

Palju aastaid oleme jaganud teile informatsiooni, mis on jõudnud oma lõpusirgele.

Võimalik, et teil on raske teadvustada endile järgmist, kuid kolm süsteemi, millest teile rääkisin, on võimsalt seotud Gaiaga.

Isegi Inimlik DNA on Gaia süsteemi osa, kuna tema esindab planeedi inimkonna bioloogilist evolutsiooni maise põrmu vahendusel.

Kuid siiski on olemas reservsüsteem kogu selle asja jaoks, …lisa süsteem, mis ei ole „reservis“ selles mõttes, millises arvate teie – vaid reservsüsteem on miskit ebalineaarset, esimese süsteemi kaotsi mineku juhuks.

„Reservsüsteem“ on ülejäänutele abiks kogu aeg. Akaši kolme ühinenud süsteemi informatsioon on tallel igas elusolevas imetajas üle kogu planeedi.

See on vajalik süsteem, sest see on viimane kiht, mis seob teid mitte vaid Gaiaga, vaid ka kogu ülejäänud eluga Maa peal ja seda kõige sügavaimas mõistes. See süsteem on olemas Maa vaalades.

Räägime veidi vaaladest. Te ju armastate neid, kas pole?

Küsige bioloogidelt – delfiin on samuti vaal, vaid hulga väiksem. Olite sellest teadlikud?

Teile meeldivad delfiinid, on see nii?

Olete sellest teadlikud, et vaalad on ainukesed imetajad planeedil, kes on kaitstud lepinguga, mis on allkirjastatud pea kõigi Maa riikide poolt, isegi nende poolt, kellel puudub ühendus ookeanidega? Milline kokkusattumus!

Kogu Inimkond alateadlikul tasemel, olenemata juhtimise süsteemist, olenemata asukohast, teab, et vaalasid hävitada ei tohi, sest muidu planeedi eluline jõud läheb tasakaalust välja.

Vaalad on salvestuste säilitajad. See on tsükkel. Vaalad on Gaia sisemuses, sest nemad elavad vee all. Nemad on kui teiegi – imetajad. Nemad kätkevad informatsiooni. Akaši tsükkel on täis.

Isegi Maa vesi kiirgab kõigega, mida olete teinud, ning sellega, kes te olete ja kelleks saate kunagi.

Kas mõistate selle süsteemi sügavust? Vaadake, millest ta on – ta on üleni teist. Algusest kuni lõpuni!

Miks maa oli kujundatud sellise targa teadvusena, et ta saaks säilitada teie jälgi, saaks tunnustada teid, saaks teada, kes te olete ja teaks teie vaimseid nimesid?

Kas tõesti oleks seda kujundatud, kui te ei oleks nii olulised ja ei oleks ühe meisterlikkuse plaani osaks, kui ei oleks mingil viisil seotud Ilmaruumi tulevikuga?

Mõelge sellele! Selline on kord see süsteem!

Ma pole ainuke kanal, kes edastab sellist informatsiooni.

On ka teisi, kes pole kuulnud selliseid sõnu, kuid ütlevad teile seda sama.

Kui teil veab, siis saate seda küsida ka Gaialt – temagi räägib seda sama.

Gaia eksisteerib püha Inimolevuste jaoks, kes tulevad planeedile, et teha läbi oma õppetöö.

Ma edastan seda täna läbi armastuse!

Mu soov on, et te mõtleks nii mõnegi asja üle. Kus te ka ei viibiks – Maa on sellest teadlik.

Milline süsteem!

Milleks ma räägin seda teile täna?

Ma soovin, et te tunnetaksite end armastatuna, tunnetaks jätkuvalt, et teie üle kantakse hoolt.

Te peaksite teadma, et kui vaid soovite, siis Vaim ja Gaia hoiavad teie käest kinni.

Kui paljut on võimalik teie jaoks – kui te vaid ise sooviks seda.

Iidne Vaim, sa ei istu siin juhuslikult.  Ehk täna oli sul just seda vaja kuulda.

Sa oled oluline, sa oled kallis – sa oled Meister! Mine ja tee teatavaks selle!

Ela pikka iga. Tunne rõõmu elu protsessist.

Ära vii oma mõistust ärevusse sellega, mis võiks juhtuda tulevikus.

Kõige hullem, mida saad teha, see on määrata endale jumalapoolset tasu, lähtudes sellest, kuidas näib sulle praegu toimuv.

Lõõgastu hoopis, tunne rõõmu kõige üle su ümber, ning armu iseendasse.

Sa lahkud siit teisena – mitte sellisena, kui tulid.

Olen inimkonda armastav Krayon – heal viisil!

Nii see tõesti on!

Krayon

Read Full Post »

Tagasi aluste juurde

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Teil pole ettekujutust energiatest, milliseid me nimetaksime tunnustuslikeks, – Inimlikuks emotsiooniks, mida ei valda meie.

Meil on miskit suurejoonelisemat.

Mõelge kõige suuremast armastusest – mida see tähendaks teile– millestki, mis sunnib hüppama südant rinnust välja, selle tunnustuse pärast ja selle suuruse tõttu…, aga nüüd kahekordistage selle…, ei, kolmekordistage – nii saate kätte ingelliku emotsiooni.

Just selliselt me tunnetame Inimkonda, eriti neid, kellel ilmus soov eraldada aega, ning tulla ja kuulata, või lugeda neid sõnumeid.

See annab meile märku, et on aeg uhta teie jalgu.

See võimaldab anda teile märku, et oleme siin…, ja sellest, mis sünnib sellel õhtul…, kuna siin on need, kes on küps tervenemiseks.

Need sageli pole need, kellele mõtlete.

Tervendamine kätkeb endas paljut: on olemas nii hinge, suhete, kui ka keha tervendamisi.

Kas poleks aeg maha rahuneda?

Nii mõnigi mõistab, mida ma pean silmas.

Kas poleks aeg peatada sisemine dialoog?

Nii mõnigi teab, mida ma mõtlen…, nüüd on sobiv aeg seda teha.

Lubage kogu ümberoleval siseneda siia täielikult, sest olete palju kordi käinud siin. (jutt on kirikust, kus on toimumas antud kanaldus).

Palve siin majas – on tavaline asi…, mediteerimine siin – on tavaline asi.

Seega, nagu ütleb mu partner, see on hea koht ja meie jaoks on üles soojendatud.

Muidugi mõista, vaadates teid, me räägime: mõningad teie seast pole juhuslikult siin…, isegi neile, kes on kaugelt tulnud, ütleme: see edastus on teile.

Ega edastust me veel ei alusta, kuna me pole veel kohal.

Olgu õnnistatud Inimolevus, kes on teadlik, mis on toimumas otse nüüd.

Energiad on täitmas seda kohta, kuna te palusite seda ja olete andnud selleks loa.

See ületab teie loogika piire.

On õnnistatud Inimolevus, kes säilitab kolmemõõtmelise loogika järjepidevust ja sellega lubab Jumalal teha tööd enda elus.

On õnnistatud Inimolevus, kes on teadlik, kes on Jumal.

Kui te siiski lubate Vaimul teha tööd teie enda elus, siis see tähendab, et olete seotud eesriide tagusega, ning lubate sellel teha teiega koostööd.

Varem oleme korranud ja mitmeid kordi: te pole need, kelleks arvate end olevat. Te olete igavesed…, igaüks teist on olnud enne ja jääb alati olema.

See kõlab Vaimu määratlusena…, kas pole?

Kõigil on probleemid ja õppetükid, mis on tulnud kaasa eelmistest eludest, ehkki enamus siin olevatest Inimolevustest arvab, et käesolev elu on ainus, mis neil on.

Kuid siiski, nemad on just need, kes on külvanud Maa täis, ning on nimetanud end kunagi Lemuurlasena.

Vaat, kes täna istuvad siin.

Ega see polegi ebatavaline neile, kes on esimesena ärganud sellel vaba valikuga planeedil.

Te olete läbi tulnud katseist ja otse nüüd olete teises ajas, kus valgus süttib väga aeglaselt ja kus muutub teadvus, mida esmaselt näete oma lastes.

Te teete kõike, mida suudate, et korrata kõike, mida näete, ning olete häälestatud aktiivsele muutusele.

Isegi vaimsuses on teil raskusi…, kas pole?

Me olemegi siin selleks, et olla teile toeks.

 

Püsimine ühenduses

On mõningad punktid, mis puudutavad ühendust, mida tuleks taas kuulda…, punktid, millistest oleme rääkinud varem, kuid millistele tuleb mõtteis tulla taas.

Reaalsus on selles, et teie ja Vaimu vahel on olemas otse kanal.

Ainus, mis hoiab teid seda kasutamast, on teie uskumatus.

Kui vaid hakkate sirutuma ülespoole, et vajutada metafoorilist nuppu, millega hakkate häälestama kanali vibratsiooni nii, et saate avada selle kraani…, sellest hetkest pääsete täieliku sideni.

See side pole mingi kõrgetasemelise allikaga, ehkki te näete seda sellisena.

Te tahaks näha seda ülevalt tuleva toruna…, kuid see pole nii.

Ta tuleb seesmusest…, ja on jumalik ruumidevaheline side seestpoolt.

Kui te suudate sellest allikast „kinni haarata“, siis mõistate valgust…, alles nüüd hakkate saama rahu seal, kus seda pole seni olnud.

Alles nüüd saate isikliku nihke, mille järel kõigil ilmneb soov olla teiega…, te pole enam veider – vaid te muutute tasakaalustatuks. Selles on suur vahe!

Oo, jaa, selles seisuses olijad (kuulajad ja lugejad) teavad, millest ma räägin…, pole midagi, mida saaks sellega võrrelda, kui teid külastab pere armastus, ning istub teie jalge ette…, see on midagist enamat, kui lihtne kohtumine siin olevate silmadega – mõned tunnetavad seda.

Tahate teada…, miks?

See on midagi enamat, kui siin olev ümbruskond; see on midagi enamat, kui vaid lihtne jalgade uhtmine…, see on nende juuresolek, keda olete armastanud, kuid nüüdseks kaotanud. Ka nemad on siin.

See on seetõttu, et olete igavesed, ehkki ise eitate seda!

Te ehk pole võimelised suhtlema nendega kolmemõõtmelisuses, kuid nende armastust saate tunnetada.

Oma südames võite tunnetada nende sõnu: „Kõik on hästi. Me toetame teid.“

Veel enne, kui lõpeb see edastus, me tahaks, et te palvetaks teine teise eest, et sellisel kaunil viisil saadaks teine teisele ruumidevahelist jumalikku energiat.

 

Inimese alateadvusevastane käitumine

Kavatseme veel kord avada Inimese mõningaid väga huvitavaid tunnuseid…, mida peaks, kui sellised, väga selgelt näitama, et see, mida oma elus nimetate Inimeseks, tegelikuses pole üldse see, millega olete harjunud.

Tuletage meelde…, olete inglid – jumalikud inglid!

See on tõde, kuid te ei usu sellesse, kuna te ei saa näha seda.

Lubage öelda: kui te poleks duaalsusega isoleeritud, siis kujutaks endast palju avaramat pilti, kui nüüd.

Kuid on olemas duaalsus, eesriie, mis varjab tõde sellest, kes te tegelikult olete…, kes te olite…, ning milline on teie reaalne ja tõeline teekond.

Duaalsus hoiab teid nägemast meisterlikkust, mis on olemas teie DNA’s ja on ootamas tema avastamist.

Ta varjab teie eest kõike, millest oleme rääkinud ja et see kõik on jumalik.

Vaat mida teeb duaalsus!

Kuid seda, mida kavatsen teile avada, näete naljana.

Teil on ebamugav seetõttu, kuna te pole harjunud olema lihtsalt Inimesena!…, olete sellele kunagi mõelnud?

Palju rohkem elusid olete veetnud olles jumaliku energia kerana, mida pidasite ingellikumaks, kui inimese kujul sellel planeedil.

Isegi Lemuurlased, kes on olnud juba Maa eksisteerimise algusest saati siin, veetsid rohkem elusid inglitena, kui maalasena.

See on seetõttu, et teil pole olemas algust…, sest olete absoluutse ajatuse osa, ning olete „elavana“ eksisteerimise ringis, mis pole lineaarne ja seega, pole ei algust, ega lõppu.

Niisiis, mis tunne on olla Inimese kehas? Vaatame järgi.

 

Vaja teada

Ehk alustaks esimesest punktist.

Muidugi, Ilmaruumi püha olevuse jaoks see on veider asi…, Inimolevused ihkavad kirglikult teada saada veel saabumata energiatest.

Olete nüüd, astudes teekonnal, jõudnud teelahkmele…, tõepoolest, näete ees hargnemist, isegi veidi kaugemalegi – kuhu viib hargnev tee; te ei tunne muret selle kohta, millised need on, kuid te ei tea…, kumba mööda tuleks minna.

Seega, Inimolevus on sageli kangestunud olekus ja tunneb muret selle kohta, mis saab edasi!

Kuhu ta peaks pöörama…, kas paremale, või vasakule?

Selliselt demonstreerib ennast lineaarsus…, siit ka ebamugavus, mida tunnetate selles.

Veelkord põhjuseks, miks olete sellises olukorras, on see, et inimelus on olemas saladus!

Ma saaks seda selgitada, tuues taas näiteks rongi: Te istute lineaarses rongis…, te ise olete vagun rongi koosseisus, aga rong – on teie lineaarsus.

Lineaarsel viisil sõidate oma minevikust oma tulevikku…, järjekorras tunnetades iga elu energiat, kui need mõjutavad teie teekonda.

Sel viisil te pidevalt muretsete järgmisest energiast, kuna rong on pidevas liikumises, läbides sündmusi, mis näivad uutena.

Lubage võtta teid nüüd eesriide taha, ning rääkida sellest, millega tegelikuses olete harjunud.

See on rong…, millel puuduvad rööpad.

Kõik energiad, mis on kolmemõõtmelise rongi ees ja taga, kattuvad omavahel keskkohal, otse seal, kus asub teie reaalne rong.

Niisiis, te võite öelda, et elate neid kõiki läbi ühel ja samal ajal…, selles pole saladust.

See on see, millega olete harjunud, kui Ilmaruumi loomisega, mida nimetate „Nüüd“ olekuks.

Te võite pöörata oma vagun, et kohtuda energiaga, millega tahaksite rääkida…, ja seda – vaid järjekorra kohaselt, kui valite jääda lineaarseks.

Kuid mineviku, oleviku ja tuleviku kõik energiad kattuvad teie vaguni keskel, ning te tunnetate  neid kõiki üheaegselt.

Ei üheski neist pole saladusi, sest kõik need on siin ja alaliselt.

Seega, eesriide taguses teil pole sellega probleeme, kuid, kui saate Inimeseks, kõik kerkib teie ette lineaarsel viisil, ning viib segadusse.

Järelikult…, teid valdab kirglik soov teada veel tulemata energiate kohta. See on alateadvuse vastane!

Miks peaksite muret tundma energiate pärast, mis pole veel saabunud?…, kuna isegi selgelt nähtav hargnemine teekonnal näib teile saladusena.

On õnnistatud Inimolevus, kes mõistab, mis on kannatus.

See on Inimene, kes on rahulik seal, kus võiks erutuda.

Ta läheneb tee lahkmele, teades, et see on vaid koht, kus saab võtta vastu otsuseid…, seega, liikudes edasi, ta ümiseb laulukest, südames rahu…, kuni jõuab hargnemiseni, kus seisab energiate valiku võimalus.

Siin, ainult siin ta saab sõnumi oma Vaimult.

Siin on hetke energia, ning edastus tuleb alateadlik: „pööra vasakule!“

Vaat, mis on side!

Vaat, mis on kanal tegevuses.

Inimolevustel, kellel puudub side, pole ka alateadvust selle kohta.

Isegi, kui seisavad lahkteel, energia valiku võimaluse juures, on siisku veel erutust täis, ning küsivad: „Ma läheks sinna, või ma läheks sinna. Ma tahaks, et oleks keegi, kes ütleks mulle ette.“

Kuid kanal on ju siin ja selle nimeks oleks „side Vaimuga“.

Seda saaks nimetada kanali kraani avamiseks Kõrgema Mina poole – allika poole, kellel on tarkust ja tõde selle kohta, kes te olete!

Teile esitatakse õppetund õppetunni järel, kuidas seda saavutada…, kuid inimesed anuvad: „Kallis Vaim, sa ütled teha seda, või teist…, kuid kuidas meil pääseda sinna? Kuidas ma saaks avastada seda sidet?“

Ütlen teile: See tuleb läbi puhta kavatsuse.

Jumal teab, kes te olete ja… teab, millest mõtlete.

Kui alustate protsessi puhta kavatsusega, siis ütlete: „Ma tahan sellest rohkem teada.“ – ja te saate vajalikku abi.

Puhas kavatsus erineb passiivsest kavatsusest.

Passiivne kavatsus – „Ma püüan teha seda ja ma püüan teha teist, kui kumbki neist ei tööta, siis püüan teha midagi muud.“

Selline on teie mõistuse tunnetus, mis väljendub kindlat: „Ma ei kavatse teha tööd.“

Puhas kavatsus – see mainib: „Kallis Vaim, ma tean, et see hakkab tööle, sest mina olen osa sellest.“

Kas näete neis erinevust?

Kui usaldate kellegile teha midagi teie jaoks, siis olete ärevuses.

Kui kõike teete ise, siis see on teie ees ja te ei muretse selle pärast.

Seega, kui „valitsete“ oma jumalikkust, siis te tõepoolest teete ise Jumala tööd…, ise!

 

Hirm tuleviku ees

Punkt kaks. See kõlab paljuski kui punkt üks. Põhjendamatu hirm tuleviku ees.

Te pole sellega harjunud…, inglitel seda pole!

Et olla Inimolevusena, selleks olete lineaarsuse rööbastel, kus üks energia on iga aja hetke kohta.

Mida kavatsete teha?

Kuhu kavatsete liikuda?

Paljud kardavad!

Te tõepoolest ei ole teadlikud, mis eespool toimub, ning tundub, et mineviku isiklik positiivne kogemused üldse ei aita.

See on alateadvuse vastane kõige suhtes, mis on toimumas.

Näiteks…, eile, kui planeerisite tulla sellele kohtumisele, teie energia, milles olete praegu, oli teie tuleviku energiaks…, seega nüüd võite ütelda, et olete tuleviku sees!

Küsin nüüd: kuidas teile see meeldib? (Naeru pahvakas)

Mida kartsite eile?

See on lihtsalt alateadvuse vastane kõige suhtes, kelleks te olete!

Nii on vaid seetõttu, et te pole sellega harjunud!

Inimolevused on veetnud enamuse eoone (aegu) energia kattuvuse olukordades (isegi veel enne, kui ilmnes Ilmaruum), olles alati „nüüd“ olekus.

Pole oluline, kui palju kordi olete olnud Inimesena, kuid ikka tunnete ärevust lineaarse rongi pärast…, kuna ei tea, mis võib toimuda ja te ei saa seda näha.

Kuid te siiski tahate teada sellest, sest teie jaoks on see normaalne…, sest oskasite ju näha kõiki võimalusi korraga.

Nüüd edastus neile, kes ütlevad: „Ma olen valmis minekuks ja ükskõik, kuhu iganes.“

Me toonitame: te olete suurepärases kohas, ning teil pole vaja muretseda selle kohta, kuhu liigute…, sest kui saabub energia, mis lükkab ja tõmbab teid, kuna mingil tasemel olete seotud oma jumalikkusega – millegiga, mis on teadlik suuremast pildist.

Te avaldasite puhast kavatsust…, seadlus on lõpule viidud, nüüd kulub elusid, et jõuda sinna!

Me palusime teil olla kannatlikud…, ja te olite seda.

Nüüd on aeg pühitseda teie tegevusetust, sobivate energiate ootel…, need ei jää tulemata.

Olla õiges kohas ja õigel ajal algab juba puhtast kavatsusest.

Kuid on olemas siiski ka neid, kes ütlevad: „Ma raiskan aega tühja; olen tegevusetuses; ma ei tee midagi; ma ei tea, mida teha.“

Taas ütleme, kas poleks parem ümiseda laulukest ja lasta sellel toimuda!

Vaim on teadlik, et olete seal, kuna näeb teie valgust…, see toob sellise energia, millist palusite.

Nii oli minevikus ja nii saab olema ka tulevikus, sest olete vajalikus kohas.

Kui palju kordi oleme kasutanud kindlat Inimese ajaloolist sündmust, mis puutub Isrealiitidesse, kes on nelikümmend aastat hulkunud mööda kõrbe?

Olgu…, teeme seda veel kord. Mäletate veel seda lugu?

Iisraeliidid olid sunnitud käima mööda ringi, sest kõrb ei olnud suur…, nemad olid sellest teadlikud…, seega, nemad olid taas kohtades, kus olid varem ja… seda tänu juhendusele, mis tõemeeli juhtis neid aastaid mööda hiiglaslikku ringi.

Peale selle, nemad olid iga päev söönud söögist, mis tuli taevast.

Mõned ütlesid, et see on metafoor.

See pole nii.

Taevase toidu taga on füüsika.

Kõik need aastad olid suguharud iga päev söönud, sattudes tuttavatesse kohtadesse, sest  käisid mööda ringi.

Kuid sellegipoolest nemad muretsesid homse päeva pärast!

Rühma sees oli kavatsusi lasta jalga, ning töötada välja plaan juhuks, kui homne ei too seda, mida olid oodanud.

„Aga kui seda enam ei tule?“, mõtisklesid nemad.

Nemad viisid läbi salanõusid ja salakohtumisi planeerimiseks.

„Mis on, kui see ei juhtu enam homme? Kuhu me läheme ja mida hakkame tegema, kui toit ei ilmu?“

Kuid saabus homme ja toit ilmus taas, ning nad olid õnnelikud mitmeid järgnevaid päevi… kuni Inimlik osa polnud võtnud oma.

Mõelge vaid: füüsiline tõestus…, iga päev…, ühe ja enama põlvkonna jaoks.

Seal oli sündinud neid, kes ei teadnud muud, peale selle oleva…, sest olles lastena, nad arvasid, et selliselt töötab maailm!

Kuid siiski, Inimmõistus võttis oma, kus „kui siiski“ oli kõigest üle, ning tekitas närvilisust.

Ometi nad olid aja poolt valitud…, ajalooliselt olid nendeks, kelle eest tuli hoolt kanda.

Kuid lubage nüüd ütelda: kes on valitud nüüd…, – ma vaatan neid – nemad loevad seda lehekülge!

Need inimesed on võimelised särama jumaliku valgusena, teha tööd oma vibratsioonidega ja DNA’ga, ning muuta planeeti reaalselt!

Kallis, just seetõttu sa oled siin!

On neid, kes on hiljuti surnud planeedil; nemad on nüüd siin ja vaatavad teile otsa, ning räägivad: „See, mida me tegime ära, on seadluseks teile.“

Nüüd nad istuvad teie kõrval ja ütlevad: „Tehke nii, et teie elu oleks seda väärt…, kuna olete karmis katsumuses, olete ristil, ristpunktis, ning olete Uuele Jeruusalemmale ankruks. Teil tuleb kaasluua uut pühitsetud Maad!“

Sellist sõnumit ma annan kõikjal, kuhu jõuan. Kas teate, kui oluline see on!

Kas teate, kui olulised on teie mõtted, sest need genereerivad energiat?

 

Uskumatus reaalsesse allikasse

Nüüd on kolmas punkt.

Kui rumal see ka poleks, kuid te tõesti ei usu allikasse!

Nüüd see on tõepoolest alateadvuse vastane, sest selline allikas on teie seesmuses…, kuid ta on nähtamatu!

Kuid see, mida pean silmas „allika“ all, on oma olemuselt see, millest ma räägin ja mis on voolamas mööda metafoorilist kanalit…, – see on teie side!

Ehkki olete võimelised nägema reaalseid tulemusi, te siiski ei usu allikasse.

Tõestuse otsinguil vaadake ringi!

Inimkond on kinni jäänud võitlusesse selle pärast: kes on Jumal ja mida tema tahab; arutledes nähtamatust jõust, ning sellest, et kellel on õigus ja kellel mitte.

Paljudel on sellest „isu täis“, ning teadlikult loobuvad uskumast millesse tahes.

Nemad lausa kisavad: „Aitab juba!“

Lubage tuua näite, mis tundub meile eesriide tagustes huvitavana…, see demonstreerib, kui võimas on duaalsus ja kui alateadvuse vastane on kõik see, mis on meie seesmuses.

Teie kultuuris, kui lähete söögikohtadesse, on olemas kraan…, väike seade seinal, ning, kuna olete elanud oma kultuuris küllaldaselt, siis teate, et kui keerata seda, siis saate sealt piiramatus koguses vett.

See ressurss tuleb torudest, ehkki te seda toru ei näe – näete vaid pisikest vee kraani…, kuid siiski see väike vee kraan kindlustab teid veega kogu eluks, sest ta on ühendatud suure allikaga.

Seega…, te isegi ei mõtle sellele kunagi, sest ta töötab kogu aeg.

Vajutades lülitit, te ei näe kusagil olevaid generaatoreid, mis annavad elektrit toa valgustamiseks. Te ju sellele ei mõtle kunagi…, te vaid lähenete lülitile lootusega, et ta varustab teid piiramatu energiaga. Lüliti on vaid pisike asjake!

Kuna te olete teadlikud, mis asi see on ja kuidas ta töötab teie reaalsuses, siis saategi piiramatu energia kätte.

Mõelge: Kõik on nähtamatu, ning kõik ressursid on peidus väikeste vidinate taga…, kolmemõõtmeline mõistus lubab loota neile, sest te ju „teate, kuidas need töötavad“.

Tulge nüüd minuga ulmelisele reisile.

Siin on Olevus, kes pole kunagi näinud kraani, sest on tulnud teiselt planeedilt.

Kuna ta tahab teada, kuidas töötab teie köök, siis ütlete temale: „Siin seinas on pisike asjake, kui keerad seda, siis saad vett, millega saad täita pangesid ja pangesid. See tuleb ja jääb tulema.“

Siis lubate temal avada vee ja endal veenduda, et vesi voolab pange…, ta on hämmingus.

Ta vaatab seda, on erutatud…, mängib veega.

Endamisi ta imestab: „Milline ime – väike asi ilmutab sellisel hulgal vajalikku mateeriat. See on protsess, mida ma küll ei mõista.“

Te keerate kraani kinni ja lahkute.

Mõne tunni pärast tulles tagasi näete teda istumas…, ärevuses vahib kraani, ilmse närvilisusega hõõrub käsi.

„Mis toimub?“ – küsite temalt, aga tema vastab: „Ma olen janust suremas:“

„Miks sa ei ava kraani, siis kustutaks janu?“

„Ma pole kindel, et ta hakkab taas tööle. Kui hakkabki tööle, siis ma olen väga pettunud, seega ma ei saaks kustutada janu.“

Mida te arvaks sellisest käitumisest?

Kas vangutaks pead ja lahkuks?…, sest te mõtleks: „Mu Jumal, millised probleemid võivad olla temal omal planeedil!“

Kuid kallis, tere tulemast Maale! (naer)

Just selliselt te toimite Jumala kraaniga! Kardate seda avada…, kas pole?…, kardate, et ta ei hakka tööle?

Teie elus oli midagi toimunud veel enne, kui teile näidati, kuidas ta töötab…, kuid te siiski veel kardate kasutada seda, sest te ei usu, et see võib taas tööle hakata?

Need vaimsed asjad on liiast mõtetud?

Muidugi, need on alateadvuse vastased kõiges, mida on teile esitatud, mida tegelikult on paljud ka üle elanud. See on duaalsus kõige ehedamal kujul!

Kallis, siin pole kohtumõistmist.

On õnnistatud Inimolevus, kes loob läbi duaalsuse vao selleni, mida nimetame Puuduvaks Sillaks.

Krayoni õpetuste raames on olemas veste inimesest, kes pidi autoga ületama usu kuristikku.

Kui ta sai teada, et silda enam pole, ta siiski jätkas sõitu, sest teadis, et peab sõitma.

Temale teadmatu uus sild oli seal, mida ta nägi, kui keeras täiskäigul ümber nurga.

Ta ületas silla, sest ta oli mingil viisil teadlik, et sild peab olema seal.

Just seda me õpetame.

Me rõhutame, et mõningaile duaalsus ei hakka tööle kunagi paremini, kui praegu.

Teisisõnu…, iga kord, lähenedes usu sillale, teid hakkavad ründama kahtlused.

Seega, kui olete üks neist, siis ütleme: olete õnnistatud, kuna viibite duaalsuses, aga ometi püüate sellest pääseda. Selline on planeedi katsumus. See on väljakutse!

Selles pole midagi valesti, et duaalsus katsetab teid iga päev…, duaalsus, millele andsite ise nõusoleku.

Oo, jaa, me teame, kes on siin ja kes loevad!…, me oleme teadlikud teie vajadustest ja teie kahtlustest.

Ja me ütleme teile…, teie vaimses köögis on piiramatu võim ja toetus. Te pole teadlikud, et need tulenevad perest, mis kannab teie nime ja teie energiat.

Kui avate kanali, siis sealt tuleb tarkust ja palju kõrgemat, kui te arvate, ning aitab teil näha, kuidas toimida edasi.

Teine pool teist on ikka veel eesriide taga! See on – teie Kõrgeme Mina.

Vaat, kust tuleb rahu…, vaat kust tuleb võimsus.

 

Hirm üksinduse ees

Punkt neli.

Nagu oleme varem rääakinud…, inimesed kardavad üksindust ja armastuse kaotust.

Kujutage ette, kuidas võiks see välja näha – osutuda kusagil tulevikus.

Just sellises kauges tulevikus, kus te ei tea absoluutsel kedagi ja pole ühtki sõpra maapeal.

Keegi ei tea teie nime ja pole mingit toetust.

Pole ka abi, sest planeedil pole Inimolevust, kes oleks lihtsalt kasvõi teadlik teie olemisest…, keegi ei armasta teid, ega hooli teist… Seal just te oletegi.

Tahaks kutsuda teid kaasa, sest tahan jutustada teile tõelise loo: Lugematu olevuste hulk, mille nimeks on pere, ümbritsevad teid pidevalt. Nemad on teadlikud, mis toimub teie elus; teavad teie probleeme; teie rõõme ja hirmusid. Neid on lugematu hulk!

Mõned püüavad siiski neid üle lugeda ja isegi anda neile nimesid ja vorme…, teised tõmbavad neile selga isegi inimliku naha ja tiivad, ning maalivad neid ja nimetavad ingliteks.

Nemad on palju enamat, kui kõik see.

On olemas tunnus, millest oleme rääkinud varemgi: Jumalik kanal on avatud alati, kuid te pole võimelised seda nägema.

Olete lineaarsed ja tahate neid kokku lugeda.

Lubage küsida: kui avate dušši kraani, kui palju voolab siis vett? Kas mõistate?

Hirm on alateadvuse vastane sellele, millest olete teadlikud. Te teate seda paremini!

Tahate praktiseerida? Tahate ületada üksinduse hirmu?

Minge sinna, kus olete sedavõrd üksinda, kui vaid suuteline olete.

Palume teil tunda end sedavõrd üksinda, kui vaid jaksate, ning seejärel ütelge selliseid sõnu: „Pere, oled sa siin? Oma Vaimu nimel ma kutsun teid oma ellu…, sellesse üksikusse avarusse, kus tahaks tunda teid oma kätel“, ning kohe te tunnetate neid!

Mu partner võib tunnetada neid praegu – torgete tunnetust. (Lee siritab käsi)

Nüüd paluks tunnetada enda õlgadel peret…, sellisena on see tunnetus alati olnud.

Te imestate, et mis see on? See on Jumala armastus! See on pere! Te pole iialgi üksi!

Üksindus on alateadvuse vastane kogu ingellikusele, mida olete läbi elanud enne siia tulekut.

Vaid duaalsus sunnib teid mõtlema, et olete üksi ja seda tõestab ka peegel, kuid vaid…,  kolmemõõtmeliselt.

Ma näitan, kui hästi töötab duaalsus.

Kui juutide Jeesus oli linna lähedal risti löödud, siis Ta vajas energiat, mis oli temaga sünnist saati – meistri energiat, mis oli Temal alati olemas kanalit.

Ta hüüdis selle poole, kuid vastust ei tulnud…, siis ta hüüdis: „Kuhu sa kadusid? Oled mu maha jätnud? Mis toimub?“

See Inimene läbis vibratsioonide nihet, minnes üle teisele tasndile.

Saabus hetkeline vaikus ja… hinge pime öö.

See šokeeris Teda ja ehmatas, et side on kaotsi läinud.

See on just see, mida me tahaks, et mille poole püüdleks – sidet, mis sarnaneks lüliti vajutamisele…, kuid valgus ei sütti.

Te oleksite šokeeritud!

Kui ilus ja kindel on see side!

 

Draama

Viies punkt – oluline; mõningatesse inimestesse on sisse ehitatud vajadus draama järgi.

Nüüd te saate ütelda: „Ma olen – Valguse Töötaja ja mulle pole vaja draamat.“

Olgu, kuid on olemas eri tasnditega draamasid, ning te kõik mingil määral olete nende mõju all.

Lihtsalt need, kes nimetavad end Valguse Töötajaiks, piiravad selle…, me nimetame seda kontrollitavaks draamaks.

Need on asjad, mis juhtuvad teiega isiklikult, ning on teie jaoks ja… on head vaid teie jaoks, kuid mitte teistele…, see on siiski vaid draama killuke.

Inimolevustele sageli vaja luua endi ümber energia tegevust, mis meelitab vaimsest otsingust eemale.

Mõningad teevad sellega selliseid edusamme, et unustavad vaimsuse sootuks ja… terveks eluks…., neil on hea olla sellega, ning samas on teadlikud, kes nad on.

Siin on palju neid, kes teevad seda ja pole draama poolt puudutatud, ning see teeb nende elu väga huvitavaks…, kas pole?

Paljud on draamast läbi tulnud, ning püüavad kõrvaldada selle oma elust, samas teadvustavad, et on suutelised kontrollima olukorda…, kuid olete siiski ümbritsetud nendega, kes loovad draamat.

Te pole suutelised neid peatama, sest nemad on alati kohal!

Mõned on isegi küsinud: „Mida teha Inimolevusega, kes õilmitseb draamadel?“

Eks lubage rääkida sellisest Inimolevusest.

See on Inimolevus, kes võib olla Valguse Töötaja, kes püüab alati teha miskit, et ümberolevad ei saaks näha tema vaimsust…, see on osa kaitsemehhanismist ja neile see on alateadlik.

Seega, nemad loovad draamat… ja selles nad on väga edukad.

Elus nad on õppinud vaidlema, polemiseerima, tegema kokkupõrkeid…, ja see meeldib neile väga…, selline draama on neile sõbraks.

Ma arvan, et olete teadlikud, kellest räägin?

Kõigil on teada keegi, kes sarnaneb ülapool kirjeldatuga.

Seega, kui olete Valguse Töötaja, kes püüab sellest eemalduda, siis ma toon siin ühe targa filosoof-Inimolevuse sõnu: „Ärge kunagi võidelge seaga. Esiteks – määrite end ära…, teiseks – seale see meeldib.“ (naer)

Teil on olemas valik: kas kakelda, või mitte…, seetõttu – kui olete üks neist, kes tahab oma elus pääseda draamast – ütlen: „lihtsalt lahkuge sellest“.

„Kuid see pole nii lihtne“ – võite öelda vastu. „Mida teha energiatega, mis on suunatud meile seda tüüpi inimeste poolt ja… olukordadega, mis sünnivad meie ümber; raev, vihkamine, usaldamatus, kadedus – kõigi selliste asjadega?“

On olemas idee, millest teil pole olnud aimugi…, on meeles metafoor – kanal, millest oleme rääkinud, ning milles on voolamas informatsioon ja jumalik tarkus?

Miks mitte mõelda sellest, kuid nüüd vastupidises suunas?…, see oleks kui jumalik tolmuimeja!

Ta kõrvaldab selliseid energiad, ehk imeb otse teie energiast välja.

Kas on teie ümber miski, mida tahaksite teha puhtaks sellise tolmuimejaga?

Teil pole vaja muud teha, kui ühenduda selle voolikuga!

Mu partner (Lee) sõidab mööda Maad ja on kohtades, mis on seotud draamadega ja kus ei usuta temasse, ega tema töösse.

Oli aegu, kus see lasus raske koormana tema südamesse, sest neil oli nende eelveendumus ja nende omad ideed Jumalast.

Neil aegadel ta muretses, ahastas, kuna oli sedavõrd palju uskumatust, aga teda ennast peeti poolearuliseks…, paljud sõbrad jätsid ta maha…, teised jälle püüdsid peatada tema tööd.

Kuid, kui hakkas praktiseerima oma jumalikku sidet, siis see puhastas teda; ta avastas, et vaimne tolmuimeja tõepoolest töötab!

Igal korral, kui tema ümber arenes draama, ta kandus sellest mujale; ta lakkas muretsemast ja ta süda polnud enam haavatav.

Ta hakkas opponente nägema teises valguses, läbi mille sündis hoopis armastus nende vastu.

Nemad on ju Inimesed…, nemad on Valguse Töötajad, nagu ta ise…, kuid neil ei meeldi käia tema teed!

Olles oma jumalikuses, nemad teevad tööd probleemidega omal viisil.

Seega, kui ta näeb nende rahulolematust ja raevu, siis saadab energiat, mis võimaldab neil püsida suuremas rahus.

Kas teate, et ka teie olete võimelised seda tegema.

Mõelge ka teie sellele vastupidises suunas!

See pole sellest, kuidas hoida endast eemal neid, kes on draamas!

See on sellest, kuidas  armastada neid täiuslikult, et neil poleks midagi vastu ütelda.

Kas mõistate?

 

Keegi ei valva poodi

Kuid siiski leidub neid, kes arvavad, et poodi ei valva keegi.

Nüüd on metafoor sellest, mis tähendab, et te tunnete Jumala tulekut vaid siis, kui kutsute ta välja.

Ja veel…, te olete usaldatud iseendale seni, kuni alustate mediteerimisega.

Teie arvates olete seotud Jumalaga vaid siis, kui mediteerite…, ja see on alateadvuse vastane kõigele, mida teate.

Te ikka veel ei mõista, et kanal töötab kõik 24 tundi järjest.

Te olete kanalis ka siis, kui magate, suplete või olete auto roolis.

Selline toetus – on osa teie elulisest protsessist.

Kuid siiski leidub inimesi, kes ütlevad: „Kuule vennas, oota, kuni räägid Jumalale, mis on täna toimunud. Vaim ei kavatse seda uskuda! Mul on olnud sellega probleeme. Alles hiljem olen mõelnud, mida oleks pidanud tegema, kui ei suutnud…, alles peale selle võtsin ühenduse. Kuid kõik muutus hoopis hullemaks, sest, nagu sa tead, keegi ütles minu kohta midagi, ning nüüd ma tõesti ei tea, mida teha.

Peale viimast mediteerimist kõik muutus.

Ma vaevalt suudan oodata kella viit, kus suudan siseneda meditatsiooni, et võtta koorem oma rinnalt. Mul on kavas teada saada – mida teha!“

Mõningad tunnevad end olevat justkui vaakuumis ja arvavad, et Jumalal pole aimugi, mis nende elus toimub.

Kõik pole üldse nii!

Iga probleem on momentselt allikaga vastamisi…, teie elus pole midagi sellist, mis poleks Jumalale teada. Teie kõrval on pere.

Kui te helistate, avate kirja või kuulate sõpra…, kõik kajastub teie „sidemes“.

On uudised head või halvad; probleemid või rõõmud – pere on alati kohal, ka kanali teises otsas…, ta on seal, et anda tarkust, mis on vajalik teile, et saada duaalsusest võitu!

 

Muutus

Seitsmes – viimane punkt – muutus!

Kas on midagi enamat ütelda?

Inimesed ei armasta muutusi!

Kuid lubage anda miskit, mille üle tuleks mõelda.

Kuidas on muutusega, kui tervendate keha? On see hea?

Kuidas on muutusega, kui muutute rahulikuks, ehkki teil on probleeme rahuga?

Kuidas on muutusega, kui saate vastuse ja lahenduse lahendamatu kohta?

Kuidas on muutusega maal, kui palestiinlased ja iisraellased korraldavad kohtumise, kus jõuavad kokkuleppele milleski, ning alustavad koostöö protsessi, mis tõepoolest töötab?

Muutusel on asja kõigest energia säilitamisega planeedil ja seda sellisel viisil, nagu on toimumas praegu: kiirendab vibrartsioone ja valgust, kuni sellised asjad hakkavad toimuma.

Kiirendajaiks olete teie – teie kõik!

Kas kardate muutusi?…, nagu kokk köögis, kes kardab et toit saab valmis!

See on lausa ebaloogiline!

Saalis on olemas kallihinnaline hing, kes on tulnud tervendamist saama…, ning te olete teadlik, kes ta on.

Valguse Töötaja, kui tugev sa oled tänaseks?

Kas sa usud kõigesse, mis on siin saalis toimumas?

Kas oled võimeline tundma Olemusi enda ümber?

Nüüd on valmimas hea aeg!

Ma soovin, et te rakendades oma energiaid, toetaks seda inimest armastuses.

Ma soovin, et näeksite teda elamas pikka iga.

Kõik korraga…, praktiseerige seda kohe!

Looge rohelise energia mulli ja selliselt, et Inimene ise saaks tasakaalustust…, siis ta saaks suhelda oma rakustruktuuriga, ning kõrvaldada oma kehast vähk.

Me poleks palunud seda teha, kui see poleks võimalik.

Te olete võimelised kontrollima oma immunsüsteemi…, kontrollima oma haigust.

Seda rolli tahaksite mängida tulevikus…, aga miks mitte teha seda kohe? (vaikus)

Kuni te sellega tegelete, teid jälgivad triljonid ümberolijad, kes näevad teie puhast kavatsust…, ning koos teiega teevad sama.

Kõik sõltub temast endast, kuid teie olete tasakaalustav katalüsaator selliste asjade jaoks planeedil – Uue Jeruusalemma jaoks planeedil…, oma enda iskliku raku struktuuri jaoks!

Kui tahate luua muutusi planeedil, siis hoolitsege enda pärast!

Alustage sideprotsessiga…, muutuge ingellikumaks, ning pidage meeles kõike, mida on siin räägitud.

Ärge kartke tulevikku…, seega lähenege ristteele julgemalt

Kallid, valmistuge rännakuks, isegi teadmata, kuhu lähete, ning tunnetage kindlust selles, et olete valmis hetkeks, kui saabub laev.

Ongi nii, et andsime täna seitse inimsuse tunnust, millistega on inglitel probleeme, kuni nad on kui Inimesed.

Selle kõige nimeks on duaalsus.

Kui kunagi tunnete huvi, miks kardate meie poolt nimetatuid asju, siis öelge endale lihtsalt: „Oo, jaa, ma mäletan.“

Just seetõttu te pole sellised eesriide tagustes.

Te kunagi ei harju nende seitsme tunnusega, sest olete jumalikud.

Ma olin siin, kui sündisite ja ma olin seal, kui kaldusite sündimise tuultesse.

Viimases küsitluses eesriide taga, veel enne, kui tulite siia, sai küsitud teilt: „Kas pead silmas just seda? Kas tõesti tahad seda? Oled valmis seda taas kordama?“

Teie vastuseks oli „Jah!“

Nüüd te siis kuulate seda…, ja loete!

See, mida räägime, on nii: On õnnistatud Inimolevus, kes mõistab sidet, kuna rakendab selleks jõudu, et see oleks saavutatud, sest neist saavad Tuleviku Õpetajad!

Lihtsateks ja vagurateks planeedi Õpetajateks…, kõik kui üks!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »