Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2011

Mida ta teeb? Kui ühetähenduslik on see neile!

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Ma istun ühe auditooriumi ees, vähestest Maa peal, kus mul ei ole vaja tutvustada end, kes ma olen. Siin on üksmeel usus, mõistmises, ning seda saali täitev energia, kui esoteeriline ta ka poleks, on reaalne. Siin mõistetakse, et kui miski puudutab teie südant, ning te tunnetate seda, siis teie usk selle puhul ei haju. Te ei ole võimelised käskima oma intellektsusel ignoreerida seda, sest tunnete enda peal Jumala armastust.

Kuid siiski siin on neid, kes tunnetavad, et intellekt ja emotsionaalne süda ei harmoneeru teine teisega, seega üks ei hakka toetama teist, ning nemad väidavad, et peab valima kas üht, või teist, kuna emotsioonid ja intellekt võistlevad neil oma vahel.

See on teie ühesuse eelveendumuse tulemus, mis kinnitab, et kõik peab vastama ühele ja ainsale teekonnale, või mõtte suunale, ning kombineering on vaid kompromissi loomiseks.

Kuid sama kompromiss tasakaalustab Inimolevusi, eriti neid, kes on astunud ühesusest välja, ning mõistab, et intellekt ja emotsioonid loovad koos usku. Intellektuaalne Inimene ei saa eitada Jumala armastust. Ta ei saa eitada kodu (alateadlik teadmine, et looja asub tema sisemuses).

Kuid sellegipoolest ta tahab eitada, et kõik see toimub vaid kolmes mõõtmes.

Seega võite ütelda, et on olemas vaateseisude kokkpõrkeid: kolmemõõtmeline mõistus, kes soovib kõike suruda kokku olemasolevale ühesuse rööpale, mis on vastandiks kvantilisele mõistusele, mis on võimeline purustama sirgjoonelise mõtlemise eelveendumused, ning segama need kokku mistahes millega.

See oleks tänase saadetise teemaks.

Mu partner närveerib, sest möödunud aastal rääkisime temale, et tulevad mõningad edastused, kus tal tuleb lahti seletada seletamatuid asju. Täna on üks sellistest, ning ta tunnetab, et kohe-kohe peaks miskit hakkama pihta.

See on raske ülesanne, sest temal tuleb mõttes väljuda isikliku reaalsuse karbi piiridest, ning anda edastust edasi läbi sellise filtri, mis tuleneb teisest paradigmast, kvantilisest paradigmast.

Me võimaldasime tal mõelda teisiti selleks, et ta saaks seda edasi õpetada. Tema muretsemise põhjuseks on see, et otseselt sellega ta lammutab isegi käesolevat metafüüsilist paradigmat.

Kõik asjad, mida peate „väljaspool füüsikat olevatena“ (tähistatavad liitega „meta“, nagu sõnas „metafüüsika“), on ümbritsetud kolmemõõtmeliste eelveendumustega.

Valguse Töötajad arvavad, et mõistavat metafüüsikas… andes määratlust sellele mõtteviisile.

Nemad kinnistasid selle selliseks; nemad paigutasid selle atribuudid karpidesse, ning ütlesid: „vaat mida tähendab „füüsika piiridest väljaspool“, ise mõistmata, et tõde hakkab väljuma igasuguse füüsika piirides, mida nemad on üldse võimelised mõistma, palju kaugemale.

See peab väljuma kõigist piiridest. Ta peab igapäevasest elust väljuma.

Hiljaaegu avasin võimaluste ukse, aidates teil näha uskumatut inimlikku eelveendumust ühesusest.

Samas rõhutasin, et: „Teie, olles samas energias, mida kasutate nüüd, ei ole võimelised liikuma edasi järgmisse nihke ossa“. Te ei ole võimelised tegema seda.

Põhjuseks on see, et energia, mille sees on enamus teist, on üles ehitatud eelveendumustel kolmemõõtmelisusest ja ühesusest.

Tee mõtlete nii seetõttu, et selliselt mõtleb kogu Inimkond. Selles ei ole midagi valesti, sest olite selles selliselt juba sünnist saadik.

Teie ellujäämise instinkt sundis teid selliselt mõtlema, sest see sobis teid ümbritseva keskkonnaga.

Kuid nüüd teil tuleb oma teadvusega teadlikult väljuda selle piiridest.

Kvantiline inimene on see, kes on võimeline aktiveerima oma kvantilisi DNA osi, et need töötaksid suurema effektiivsusega.

Seetõttu palume teid tõsta see kinnas üles, ehk teisisõnu, hakata mõtlema teisiti (võtta väljakutse vastu).

On saabunud aeg minna oma mõtlemisega välja paradigma piiridest, milles olete sündinud.

Seda teha on raske! Mõningatele teie seast isegi võimatu.

Samas hiljaaegu oma saadetises näitasime teile teie eelveendumust teaduse kohta. Siin ei hakka seda kordama täies ulatuses, kuid lubage siiski mainida, et Inimolevused on ühesuunalised, ühetähenduslikud ja üheselt eelveendumuslikud.

Kolme mõõtme ulatuses nemad liiguvad ühes ajalises suunas ja ainult ühele poole – edasi.

Neil ei ole ettekujutust liikumisest mineviku suunas.

Inimolevus on võimeline kujutama ette liikumist vaid edasi, nagu alati, kuid neil on raskusi laienemisega oma ettekujutlustes, et kasutada seda ka mineviku suhtes, sest seal on „see“, mis on andnud alguse.

Eelveendumus ongi selles, et…  – kõik asub ühel rööpal ja liigub ühes suunas.

Nemad ei mõista, et mis asi on vana vaim, kuna see on asi, mida ei saa puudutada ja mis on mineviku osa.

Kui vaatate vaid ettepoole, siis te ei ole võimelised nihkuma ruumisusse, mis eeldab aega paljudesse suundadesse. Te olete võimelised nägema vaid ühes suunas.

On seni palju kordi kinnitatud, et vaimsete uskumuste süsteemide ebaloogilisused, mis eksisteerivad siin planeedil, on tõenäosed, ning kui vaatate tagasi, siis vaadake neile otsa kvantilise mõtleja pilguga.

Pea kõigis neis esinevad inimesed, kes on tulnud järgmisse ellu, iialgi omamata eelmist! Igavene vaim mingil viisil „saabub“ planeedile, omamata ajalugu, või mineviku energiat.

Te ikkagi ei mõtle sellele, sest ajarong liigub teie jaoks anult ühes suunas, ning teie ei ole võimelised muutma tema kiirust.

Kuid asi on siiski ka selles, et viimastel aastatel „ajarong“ on isegi võtnud hoogu juurde.

Kas te siis ei tunneta seda?

Sellegipärast kell tiksub endiselt, nagu varemgi, ning see on just see, mida nimetate suhtelisuseks.

Üks teie tuntud teadlane rääkis sellest, kuid te ei pidanud seda enda teada õigeks, kas pole?

Vaadates peeglisse näete üht Inimolevust. Näete üht Inimest, ühest Vaimu.

Räägite Kõrgemast Minast kui millestki, mis on nihutatud täienisti kusagile pilvede tagusesse, kuid mitte kui endast, ehkki olete ühesed.

Inimesed suruvad isegi Jumala sellele rööpale.

Jumal on vaid üks, seega ka teid tema juurde on vaid üks. On vaid üks rada, seega paljud soovitavad minna vaid seda mööda, sest kui te surete enne, kui satute sellele rajale, siis te ei saa Loojaga kokku.

Näete nüüd seda ühesuse eelveendumust?

Te tõusete Jumala juurde mööda ühte treppi, aga teile räägitakse, et oleks parem tõusta mööda õiget treppi… ja see õige on vaid üks.

Teile räägitakse, on olemas Jumal, kes hakkab mõistma kohut teie üle, kui te ei jää sinna ühesele ja õigele trepile püsima. Ning kui surete, siis uskumatult armastav Jumal, kes on osa teist, vaatab teile silma ja ütleb: „Sa olid teisel trepil, seega vabanda, sõber.“

Kas siis selliselt kõlab Jumala armastus teie vastu?

Panete tähele, see on vaid Inimolevuse enda kahjustav eelveendumuslik mõtlemine, mis rakendab kogu ühesusega kvantilise Jumala peale.

Nagu mõistate, nii see on.

Ega kõik teie seast nüüd enam mõtle selliselt ja ma tean seda. Kui te mõtletegi selliselt, siis keegi ei mõista kohut teie üle, seest selline on teie reaalsus.

See sõnum on neile, kes on püstitanud endale eesmärgi, koristada minema selline eelveendumus, ning hakata mõtlema, vältides sellist lihtsustust, mis ei lase näha kvantlikku pilti.

See sõnum on neile Valguse Töötajatele, kellel on tunne, et justkui mõistsid seda, kuid tegelikkuses mõistsid kõigest, milline osa neis on kolmemõõtmeline… ning nüüd tahavad mõista ka ülejäänut.

Tahaks, et kujutleksite end olevat esoteerilise laada stsenaariumi osalisena.

Teie ümber on palju telke, millest on võimalik saada erinevaid esoteerilisi teenuseid. Siin on numeroloogi telk. Laulvate kaussidega telk. Muusikute telk. On telk, kus on palju kive ja kristalle. On astroloogi telk.

Kavatsen koos teiega külastada igat telki ja näidata inimlikku eelveendumust igas telgis, ning asja käigus ütelda vastuväite iga asja kohta!

See ei ole kriitilise sisuga edastus, pigem eelarvamuste paljastus.

Esiteks: miks on nii, et kui inimesed, olles isegi metafüüsilises kohas, käies telgist telgi juurde, ning vaadates uudisasja, esitavad üht ja sama küsimust? See küsimus reedab nende eelveendumust.

Olgu see kristall kauss või poolvääriskivi; olgu mis tahes toode; olgu see süsteem või protsess, kuid ininmolevus vaatab kõike, ning küsib: „Aga mida see teeb?“

 

Numeroloogi telk.

Tulge palun kaasa. Selles ruumis on maailma tasemel numeroloog, kes teab, mida ma tahan, juba enne, kui ma jõuan veel alustadagi. (See on Barbara Dillenger)

Näiks küll, et numeroloogia on kõige lineaarsem kõigist esoteerilistest teadustest, mida teil on. Ta korrastab suuri numbreid, taandades need ühekohaseks, ning seejärel määrab ühekohalise numbri energiat. Numbrid on väga lineaarsed, ja asuvad reas, ning teile võib näida, et need esindavad üha lineaarsemat ja ühesuslikumat reaalsust. Vaat millega see sarnaneb. Kuid see pole see, mis toimub tegelikkuses.

Tehkem veidi nalja. Te astute sisse numeroloogi telki, kus teid võtab vastu see, kes oskab lugeda numbreid, ning esitab teile süsteemi või “energia lugemist“, kus see süsteem annab teile numbri „üks“. Te vaatate seda ja küsite: „Aga mida see teeb?“

Küsite selle kohta, et mida see energia teile teeb.

Mida „üks“ teeb minu loomingu karbis? Kuidas ma saaks teda kasutada?

Nüüd vaatame lineaarsest vaatevinklist, mille aluseks on täielik eelveendumus, see „üks“ on seal üksi, ning spetsialist selles telgis vaatab teile otsa, ning hakkab selgitama: „Kas teate, et number „üks“ tähendab uusi algatusi.“

Ning te mõtlete: „Mis siis ikka, tänud. Seda siis see tähendab. Hästi. Suurepärane. Selle selgituse kohaselt mind ootavad ees uued algatused.“

Oletegi saanud endale lineaarse vastuse, …kas pole nii?

Kuid lähme hetkeks teise mõõtmesse. Mida mõtleb „üks“ selle kohta?

Oo, mu kallid, Arvata võib, et ma vist kaotasin mõningaid teie seast. Numbrid ju ei oska mõelda! Võimalik, et neil on energia, kuid mitte teie mõõtmes. Katsume seda selgeks saada!

See number ei olnud algselt loodud iseenesest, kuid te vaatate seda nii, nagu ta oleks iseseisev.

Arvate, et inimkond avastas selle numbri, ning oodates mõnda aega, avastas number „kahe“? (Krayon naerab selle peale).

Ei. See number ei ole eksisteerinud kunagi üksi. Ei iialgi. Ta on alati olnud numbrilise süsteemi osa. Teil ei õnnestu paigutada „ühte“ eraldi karpi, kuid te saite sellega hakkama, nimelt määratlesite temale selle, ning võtsite siis kasutusele energia informatsiooni mahalugemiseks.

Aga mida mõtleb „üks“ teie kolmemõõtmelisest karbist?

„Kus on mu sõbrad? Kus on ülejäänud numbrid? Mind ei saa karpi kinni panna!“

Ja nüüd olete äkki kokku saanud kvantilise mõtlemisega.

Üks on harjunud, et tema ümber on teised numbrid.

Millised siis on „ühe“ iseloomujooned siin loetu valguses?

Kas olete teadlikud “ühe“ loost? Kas ta oli arvutuse sünni protsessi osaks?

Siis teil tuleks huvt tunda, mis mõjutab „nulli“ ja „kahte“, mis asuvad „ühe“ kõrval.

Kas ei ole „üks“ vaid arvutuste osaliseks tulemuseks?

Mis oleks, kui ta on siin vaid üheks numbritest, millest koosneb see, mida nimetate „pi“ (p). Kas temal on sellisel juhul teistsugune energia?

Näete nüüd, olemegi väljunud lineaarsusest… mingist ühesusest ja lineaarsusest.

Tegelikkuses Inimene ei saa küsida „Mida ta teeb?“, või „Mida see tähendab?“.

Number iseenesest ei tähenda midagi, sest temale on vajalik Inimese kvantlik energia, et teha koostööd temaga.

Kui energia lugeja on maailma klassiga spetsialist, siis ta teab ka „ühe“ ajalugu. Teab kuidas ta tekkis, ning mõistab selle numbri alatekste, mis võivad selle ümber olla nii minevikus, kui ka käesoleval ajal.

Püüan teile ütelda, et numeroloogia on kvantiline teadus, seega teil ei ole vaja vaadates numbrit, küsida. „Mida ta teeb?“.

Numeroloogia spetsialist teab ise sellest, ning ta teeb kõike võimalikku, et kõrvutada ühed numbrid teiste numbritega, ning saada kvantlikku vastust, mis kirjeldaks teie reaalsuses seda, mis teid huvitab.

Selline töö teeb numeroloogist kvantliku tõlgi.

Seega küsimus „Mida ta teeb?“ muutub selliseks küsimuseks, mida küsib laps, nähes kusagil sõna „Armastus“. Kas suudate talle vastata? (Krayon muigab)

Kujutage ette, et olete võtnud alfabeedist ühe tähe, rebides ta süsteemist välja, kus ta oli mõeldud suhtlustes sõnade väljendamiseks, ning seejärel küsite: „Mida see täht teeb?“. Ja vastuseks loomulikult tuleb: „Väljaspool süsteemi ei midagi!“

Kas nüüd arvatavasti mõistate, et ka numbrite jada on keel? Nii see on tõesti!

 

Nüüd Taro telk.

Sellel planeedil on pikka aega kasutusel olnud kvantilised teaduslikud meetodid ja protsessid, kuid Inimolevused püüavad siiamaani need viia üle lineaarseks.

Numeroloogia oli üheks esimesteks neist, aga teiseks on Taro.

Meie ees on Inimene, kes tahab kaardipakist tõmmata suvalist kaarti ja ta teeb seda Taro kaartide telgis. Paneb kaardi lauale ja küsib: „Mida see peaks tähendama?“

Kaardi lugeja vaatab inimesele otsa ja ütleb: „See tähendab, et te ei tea, mis on Taro. Kaart iseenesest ei räägi midagi. Teda vaja ümbritseda teiste kaartidega. Tähendus sõltub ka sellest, mis suunas kaart vaatamas on. Kaardis endas on sõnum, seetõttu ta peab olema ümbritsetud teiste kaartidega, mis on juhuslikus jadas, ja neid valib sünkroonis olev Inimene, kes võtab osa sellest protsessist ja ootab vastust oma küsimusele. Peab olema teadlik, kuidas seda katta, ning mida küsida kavatsuse kohta. Taro reageerib kaardi tõmbaja meeleolule!“

Inimene eriti ei pane kaarte tähele, millest on juttu, jätkab nende tõmbamist, kuni ilmub kaart „kurat“.

Inimene haarab selle kaardi ja kohe küsib: „Kas see on paha, eks ole? Mida see kaart tähendab? Mida ta teeb?“

Selline on teie reaktsioon, sest olete vägagi lineaarne – saate aru? See on teie kolmemõõtmelise mõtlemise osa.

Kaartide lugeja püüab teile selgitada, et see kaart on vaid juhuslike sünkroonsete atribuutide kogum, ja need annavad vaid vihjeid varjatud energiate kohta situatsioonide ümber ja see kaart ei tähenda kurjust, kuid näitab teile suunavat võimalikkust.

Näete siin kvantlikku situatsiooni! Näete erinevusi?

Kuid Inimene tahab seda üksiku kaardi ühesust kasutada kogu ümberoleva stsenaariumi peale.

 

Meediumi telk

Inimene suundub meediumi poole ja see annab temale ennustuse.

Inimene väljub telgist ja ütleb: „See siis juhtub minuga.“, mõistmata samas, et hetk hiljem see kõik saab muutuda!

Mõni aeg hiljem tema elus juhtub midagi sellist, mis paneb teda põlvili ja avab ta südame, siis ta teeb otsuse, ning annuleerib selle, mis oli temale ennustatud! Mõistate?

Kuid enamus inimesi ei mõista selliselt. Nemad näevad enda ees vaid lineaarset rööbast.

Kui keegi ütleb neile, et see on neil tulevases elus, siis nemad näevad vaid seda, ega luba endil mõelda kvantiliselt, ning ei usalda endid, et on suutelised muutma nii mõndagi.

Mida siis võiks öelda sellise „ennustuse“ kohta?

Asjalik meedium selgitab, et selgeltnägija on suuteline nägema vaid kõige eredamaid tõenäosusi ühest hetkest.

Kuna Inimene siiski kannab vastutust oma elu eest, siis temal on õigus ka muuta mis tahes tõenäosust ja mis tahes ajal. Seega võib öelda, et ennustus on õige vaid ajas „nüüd“.

Olemuslikult neil tõenäosustel, mida antakse ennustustes, ei ole olemas aega, sest need on vaid tõenäosuste hetkelised piltsähvid, mis võivad ka edasi areneda ja samas ka mitte areneda.

Mõningad Inimolevused alustavad oma elu üksilduses, ning elavad selliselt elu lõpuni, viimse hinge tõmbeni, arvates, et see just ongi nende ainus võimalus. Nemad astuvad mööda sirgjoont kogu oma elu, mõistmata, et kvantilise mõistmisega oleksid võimelised peatama isegi rongi, kui vaid sooviks seda! Saaksid selle isegi ümber pöörata, kui vaid sooviks seda! Nemad saaksid kauem elada, kui vaid sooviks seda!

Kõik see oleks vaid tänu kvantilisele mõistmisele.

Karma on vana lineaarne süsteem, mis on inimkonnast üle, ning ta sunnib indiviidi tunnetama, et tema peab viima lõpuni üht, või teist; olema üheks, või teiseks… ning kõike seda vaid selleks, et rahuldada sellist energiat, mis suhtleb temaga rakulisel tasandil, tõugates sellega teda reaalsuse rööpasse.

Taas rõhutame, et see vana karmaline energia kuulub uue nihke käigus muutumisele. Te võite sellest väljuda kuna vaid soovite.

Sellist informatsiooni oleme teieni toonud esmakordselt 1989 aastal ja saate seda lugeda ka Krayoni esimeste edastuste raamatus.

 

Laulvate kaussidega telk

Lähete järgmisse telki, kus kõik teie ees sirab. Siravad laulvad kausid! Kaunid. Erivärvilised.

Inimese mõistus on täis lineaarseid mõtteid, kui vaatab kausse… ning olles suurepäraste loomingutega  ümbritsetud, estitab küsimusi.

Vaadake! Kellegile hakkas meeldima roheline kauss, ta oli võlutud selle heli poolt, mida ta annab välja, kui oskuslikult mängida temal.

„Aga mida ta teeb?“ – küsib ostja laulvate kausside meistrilt.

Laulvate kausside meistril kerkib klimp kurku ja ta püüab leida vastust. Ning ta annab parimat lineaarset vastust, mida on vaid suuteline: „Teate, muusikalise skaala järgi ta vastab noodile fa, ning tema värvus on südame tšakra värv.“

„Kas ta aitab mu südamele?“ küsib kuulaja.

„Mitte päris nii.“ – vastab kannatlik laulvate kausside meister. Järgneb pikk paus…

„Kas teil ei ole kaussi minu küünarnuki jaoks? – küsib taas kuulaja – mul valutab küünarnukk.“

Laulvate kausside meister vabandava ilmega vangutab pead.

Teine Inimene, kes kuulis juttu peal, ütleb: „Aga mina olen aednik, ega teil ei ole kaussi mulla paremaks tegemiseks?“

(Krayon muigab selle peale)

Seega kauss on kvantiline instrument, aga Inimene tahab liigitada kausse värvi või mõõdu järgi, et panna neid midagi „tegema“!

Inimolevus mõtleb ainsuslikult sirgoonelisel kujul. Nemad astuvad otse objekti ligi, ning küsivad: „Milliseks ainsaks tegevuseks see on võimeline? Paljudel ma peaks korraga mängima, et tunnetada ennast täielikult tasakaalus? Mitu tšakrat, mitu nooti, mitu värvi? Oh-sa, ma võtan need kõik!“

Kas mõistate, mida ma pean silmas?

Kuid lähme õige hetkeks tagasi. Tahaks jagada teile mõningaid mõistmisi sellest, mida teab laulvate kausside meister. Ta on kvantiline looja.

Kaussidel on erinevad värvid, erinevad mõõdud ja vormid, ning valmistatud erinevatest materjalidest. Kui kausid laulavad (vibreerides loovad helisid), nende vibreeringud õhus on erinevad ja need on kuuldavad kui muusikalised noodid.

Põhi heli nimetatakse baastooniks, mida tabab kõrv, sest see on kõige valjem. Baastooni kõrval on kuulda kõrgemaid ja madalamaid toone, millest mõned on inimkõrvale tabamatud, nagu ultraheli ja infraheli.

Selles kaunis kvantilises muusikas on vibratsioone, mis loovad energiaid ja need lausa suhtlevad teie Akašiga, ning hakkavad ühinema kindlal viisil selleks, et luua hinge keelt… aga inimene küsib: „Mida ta teeb?“

Teie ees on kauss, mis saab suhelda teie hingega! Kvantilised vibreeringud jõuavad teie kõrvadesse, ning hakkavad looma kvantilist olekut teie ümber õhus, sest õhk on teadlik, kes te olete.

Seda teab ka kauss, ning kõik kausi elemendid teavad teist! See on kvantiline sündmus!

Kui teete valiku saada selle kausi omanikuks, siis kauss teab sellest!

Kui teete valiku mängida temaga, olles üksinduses kusagil hämaruses, siis ta rahustab teid.

Asi ei ole teps mitte teie südames, ei rohelises värvis, ega noodis fa. Kõik see on lineaarne.

Tegelikkuses hinge tasandil on olemas kvantiline intellekt.

Kuidas saaks laulvate kausside meister selgitada Inimesele, kes küsib: „Mida ta teeb?“

Üks laulvate kausside meister (William Jones) tegeleb uute kausside leiutamisega, kuidas paigutada kvantlikkust kristalltoonide vahele, mis on alati olnud, võttes unikaalsel viisil kasutusele substantse, et luua kvantilist olukorda.

Asi on selles, et see, mida luuakse laulvate kausside abiga, võiks nimetada mini portaaliks ja see on tõesti nii. Kui olete kuulnud kausside laulu enda ümber, siis mõistate, millest ma räägin. Need tõepoolest rahustavad maha teie hinge, …kas pole nii?

Mida siis peaks laulvate kausside meister vastama sellele, kes ootab temalt vastust küsimusele: „Ja mida see kauss teeb?“

Kujutage ette, et olete teiselt planeedilt, kus ei ole kunagi kuuldud muusikat. Maandusite siin, ning kuulsite midagi lummavat ja küsite Inimese käest: „Mis asi see on?“ Tema vastuse peale, et see on muusika, küsite: „Aga mida ta teeb?“

Muusika ja kunst on kvantilise päritoluga.

Kas keegi on võimeline andma ammendavat vastust sellele küsimusele.

Muusika ja kunst on oma loomult juba kvantilised.

Istute maestro ees, kes tekitab helinaid, mida nimetate harmoonilisteks vibreerimisteks, mis mõnel kutsuvad esile õrna naeratuse, aga mõnel pisaraid.

Te kuulate laulu, mida on kirjutanud suur helilooja, olete sümfoonia keskel, kus kõik kõlab kui üks, ning mõningad kuulavad härdusega naerusuil, aga mõned pühivad pisaraid.

Mõningad on teadlikud sellest heliloojast rohkem, siis kuulamise hetkel kohtuvad tema selle olemusega, kui ta kirjutas seda lugu! Sel hetkel seetõttu, et kontsert on kvantlikkus.

Vaadake vaid, mida teeb muusika, kuid leidub siiski Inimolevusi, kes ikka küsib: „Mida ta siiski teeb? Tegelikult mulle vaja ööseks midagi rahustavat. Mulle vaja midagi tervistavat. Mulle vaja midagi minu taimedele mängimiseks.“

Kui ühekülgne see kõik on!

Seega nendes akordides on peidus võlujõud.

Tõemeeli, see on kvantiline võlukunst.

Ja mis sellest, kui mingi komponeering on võimeline aitama teid, või teie taimi?

Elu jõud on võimeline andma kvantilises seisundis sama, või isegi rohkemat.

Paljud istuvad Pariisi Louvre’is kaunite maalide ees. Mõningad istuvad selle ees tundide viisi ja nautides seda isegi nutavad, jagades seeläbi maalikunstniku igat pintslitõmmet, naudivad värvide lõhnu ja sulanduses kõigega ühte, keerlevad mõtteis nii, et nende sisemuses sünnib muusika.

Et maalida seda pilti, kunstnikul kulus palju lineaarset aega, kuid teie saate seda näha tervikuna ja ühel hetkel. Selline on kvantlikkus!

Inimene, kas oled võimeline rakendama seda igapäevases elus? Oled võimeline rakendama seda oma ühesuses?

 

Vääriskivide telk

Astume sisse järgmisse telki, ning sattume kivide ja vääriskivide riiki. Ka siin on kivide meister. Ta on teadlik, kes ta on. Ta on see, keda kivid tõmbasid enda ligi, ning keda tõid ärisse. Ta on see, kes pakub oma show’l seda kaupa! (Krayon räägib raamatupoe „Awakening (Ärkamine)“ omanikust Brandonist, Laguna Hillsi Arenduskeskuses). Tema armastab igat masti kive.

Konverentsist osavõtjad on lummatud neist. Nemad astuvad ühe leti juurest teise juurde ja loevad silte: Kivi tasakaalustamiseks. Kivi, mis võimaldab veidi leviteerida. Kivi tervise jaoks. Kivi maandamiseks.

Neil ei ole isegi vajadust küsida, sest igal kivil on silt! Kui ühetähenduslik on see neile!

Inimestele meeldib see, sest sildid aitavad äratada huvi kivide vastu.

Ma tahaks küsida teilt ühte: Oletame, et te valite kivi, millel on kiri „toetab tasakaalu“, ning hoiate seda mõnda aega käes. Tunnete rahuldust?

Mõelgem veidi, olles kui kvantilised olevused. Kõik selleks vajalik on just olemas.

Ütelge, kust see kivi teab, kes te olete? Kas tal on oluline, keda tasakaalustada? Mis oleks – kui olete eriti raske juhus?

Kas olete teadlik, et see kivi, sattudes teie kätte, teab teist. Kui see kivi on tõesti see, mis on metafüüsiliselt määratud tasakaalustamiseks, siis toimub kvantiline sündmus. Mõistate?

Kuid Inimolevused ei mõista seda. Nende mõistmine ei järgi sellist loogikat, sest nemad on ühetähenduslikud, seega nemad ütlevad vaid: „Ma ostan selle kivi“, ning panevad endale tasku. „Nüüd ma olen tasakaalustatud.“

Kunagi ta avastab selle kivi oma pintsaku taskus, mis ripub kapis.

Alles nüüd mõistab, miks nende elu oli vildakas. Ta unustas kivi!

Pintsak küll sai tasakaalustatud! (Krayon naerab selle peale)

See oli üheks Krayoni naljadest. Te kindlasti mõistate kogu loo tobedust?

Vaadata eelveendumusi on lõbus ja naljakas. Kuid te teate ka, et mul on õigus.

Räägime õige veidi kõikide energeetiliste kivide emast – kristallist.

Ehk vaatate hetkel talle otsa, ning arutlete:  „Kui palju temal tahkusid ja millised viirud on temas!“

Kristall on kvantiline kivi. Teisiti ei saagi olla, sest see on ainuke kivi kivide seast (kui soovite kristalli nimetada kiviks), kes on võimeline talletama mällu.

Oleme rääkinud Kristall Võrest ja palju kordi rääkinud kristallidest Loomise Koopas.

See on põhjuseks, miks nimetame seda kõike kristalseks, sest kristallid mängivad erilist osa sellel planeedil. Nemad peale sinu lahkumist siit veel pikka aega säilitavad seda, kes sa olid ja kes sa oled. Sinu vaimu olemus jääb alatiseks Maa peale.

Inimene kristallide vahendusel teeb koostööd geoloogiaga. See on sügav ja kvantiline koostegevus. Kogu geoloogia on selline.

Seega taas annan teile informatsiooni, mida olen andnud varemgi: kui need näevad välja kui kivid, siis see ei tähenda, et need pole elus. Kõik esemed, mida nimetate elututeks, säilitavad teile mälestusi teist ja teie majast, seega neis on olemas elu. Neis on sajandite kvantiline teadvus, ning paljud vääriskivid tunnevad teid, sest nemad näevad teie iidset vaimu ja nemad reageerivad maisele pinnasele. Nemad peidavad endas tsüklit, aga Inimolevus lihtsalt võtab ja peidab need enda pintsaku taskusse, mille riputab kappi – mõistmata, et nemad mõlemad võtavad osa kaunist kvantilise tsükli tantsust sellel planeedil. Te tõusete Maa põrmust. Selles põrmus on elu ja ka kivides on elu.

 

Astroloogi telk

Lähme viimasesse telki. Selles kõik on suhteliselt keerulisem. Selles elutseb üks iidsemaid teadusi planeedil – astroloogia. Astroloogiat võiks nimetada töötavaks energiaks, sest ta oli esimene süsteem, mis kirjeldas inimest mõjutavat energiat.

See oli süsteem, mis kirjeldas erilist olukordade energiat Inimolevuse ümber, ning mis oli dünaamilisel moel kaasatud ka päikese süsteemi, mille sees olete sündinud.

See oli välja töötatud jälgides orbitaalmehhaanika keerulise kompleksi olukordi, ning see tegelikult kirjeldab kaunist kvantilist sündmust.

Kui Päike on gravitatsioonilise magnetvälja allika tugipunktiks (mehhanismiks), aga planeedid tõukavad ja tõmbavad seda jõudu, siis astroloogia on peegeldus Päikese atribuudist, mis paiskab välja „lükka-tõmba“ informatsiooni ja mis kandub Maale päikese tuule abil, ning on koostöös planeedi magnetvõrega ja selle kaudu teie DNA’ga.

Nagu näete, astroloogia on midagi enamat, kui esmapilgul paistab.

Paljud inimesed tellivad endile astroloogilisi kaarte. Üks kaart – ühe Inimolevuse lugu.

Inimene vaatab seda kaarti ja mõtleb: „Mida ta siis tähendab, mida ta teeb, ning mis tähendus on selles minu jaoks? Kas see on minu tuleviku ennustus? Kas see aitab minu äris? Kas see aitab mu küünarnukil terveks saada? (Krayon muigab)

Kui ühetähenduslik on see neile! (Krayon muigab selle peale)

Paljud vaatavad neid asju ühetähenduslikult, ning ei mõista, milline sügavus on neis peidus! Ei mõista päriselt. Ei mõista isegi peale selle, mida kavatsen ütelda.

Ei kavatse esitada retoorilist küsimust. See on selline küsimus, millele te ei ole võimelised vastama.

Kuid vastuse te siiski saate, intuitiivselt, kvantilises olekus, kuid ta ei ole piisavalt lineaarne, et panna teid muret tundma.

Siin saalis on maailma tasemega astroloog, ning tema saab olema esimestest, kes töötab välja kvantilist astroloogiat (juttu on Michelle Karenist).

Eelmine aasta andsime teile informatsiooni sellest, mida tähendavad Akaši Kroonikad teie jaoks kvantilises olekus ja mida need tähendavad isiklikult teile teie DNA ulatuses.

Selline mõiste, nagu „eelmine elu“, ei ole olemas… kas pole nii?

Iidne Vaim, sa ei saa ju ütelda, et sul on olemas eelmine elu, sest see, mida sa kannad enda ümber, see on kõikide elude kulmineering, mida oled sellel planeedil läbi elanud, kaasa arvatud ka käesolev elu.

Sul ei saa olla šamaanlikku minevikku, mis tõi sind siia kohta ja see on ikka veel siin, ning on selleks valmis, et meenutataks teda.

Tarkus, mida kannad endas, on kõikide elude peegeldus, mida oled läbi elanud.

Maa on sinust teadlik; sa ise tead seda; Loomise Koobas on teadlik sellest; Inglid, kes tulid kaasa, ka teavad seda.

Seetõttu ka selgeltnägijad saavad lihtsalt näha, kes sa oled, sest sa kannad enda ümber kvantilist energiat, mida on võimalik „näha“!

Nemad saavad näha elusid ja energiaid, mis nendes eludes olid – mitte järjestuses, vaid kvantilise supi näol, millena kujutad ennast – elude kogumi näol, mis näivad nagu üks tervik.

Mul on üks küsimus: „Milline on su astroloogiline märk?

Püüate vastata: „Vaatame järgi, olen sündinud …veebruaris…“

Ei, ei. Ma ei küsi su sünniaega. Ma tahan teada, milline astroloogiline energia kuulub sulle, Iidne Vaim?

Kuna sa oled siiski kooslus, elude supp, siis tõenäoliselt oled sündinud igas olevas kuus ja igal oleval tunnil. Mõtle sellele.

Ma tahaks, et sa räägiks nüüd minuga. Milline on su astroloogiline märk? Või on kõigist nendest?

Või on just see sama, mis on sul nüüd? Just sama, mis on su ülestõusnud Akašis, sest see oli just see märk, mida sa oled seekord sihilikult tõmmanud välja?

Sul on võimalus muuta oma astroloogilisi atribuute. Olid sellest teadlik?

Kõik on nii vaid seetõttu, et sa, Iidne Vaim, oled enamuses neist olnud! Mõtle sellele, kes sa tegelikult oled?

Jätan selle teile mõtiskluseks, kuid ütlen ühte, et siin saalis on neid, kes on muutnud oma märki.

See paneb astroloogiat pöörama tähelepanu Akaši atribuutidele ja seda on võimeline teostama vaid see, kes oskab lugeda Akašit. See ei saa olla raske, sest need, kes muutuvad kvantilisemaks, toovad need selgemalt välja.

Iidset vaimu teie sees saavad näha need, kes on teie ümber. Paljud märkavad seda ka teie silmadest – see on armastuse tarkus.

Täna ma kirjeldasin oma ala meistreid, kuid silma alt jäi välja vaid üks asi.

 

Raadioelektroonika

On olemas tervendav energia, mida on võimalik saata kaugete maade taha. Neli selles saalis istujatest on võimelised seda tegema. Vaid ühel on selleks raadioelektroniline seade, teised teeva seda iseeneselikult.

Teeme veidi juttu sellest seadmest, sest see näib ainulaadsena, ehkki see pole nii. See riist diagnoosib teie probleemi, ja teeb seda kolme mõõtme ulatuselt, ning annab teada: „Teie keemias on puudu seda. Selleks on sellised rohud.“

Inimene on rahul sellise vastusega, sest see on pea sama, mida teeb arst.

Näete, see on väga ainulaadne. Kuid sellegipoolest edasi toimub midagi muud. Selle seadme operaator jätkab toimetamist midagi kvantiliselt.

Ehkki te väljute siit saalist, sõidate koju, kui kaugel see ka ei asuks, ükskõik, millises kauges riigis, aga operaator saadab teile koju kompuutri alusel, kasutades raadioelektroonikat, energeetilise lahuse, mida kirjutas välja antud seade.

Siin istub see, kes tunneb, et ta on „kogu seadmega ühtne“. (Juttu on Bee Wragee’st, kes on siin saalis).

On see siis võimalik? Tõepoolest jah! See kujutab endast kvantilist protsessi.

Sellegipoolest lubage küsida teilt; kuidas seade teab, kus te asute? Maakeral on seitse miljardit inimest, aga energia saabub teile koju, teie kehasse? Kuidas ta teab, kus asute?

Sellise asja pärast on paljudel metafüüsikutel halb kuulsus, sest see paistab välja rumalana ja uskumatuna.

Järgmisel korral, kui olete mõelnud selle üle, küsige kvantfüüsikute käest selle segadiku kohta. Kvantfüüsikutel on ettekujutlused paljudest nendest asjadest, millest me räägime.

Kas tõesti teile näib see veidrana, et vaimsus valdab selliseid võimeid?

Siis mõelge selle üle, mida kujutab endast Looja energia!

Siin istub tervendajaid, kes suudavad lugeda teie energiat telefoni teel, ning saata teile tervenemise.

Nemad saavad vaadata ka atribuutidele teie silmis, ning anda teile tervenemise… ja see on reaalne.

Ta teab, kes sa oled (juttu on Keith Smith’ist, kes istub saalis). Kui ta saadab energiat eetrisse, siis kust ta teab, kus asute? Vastus sellele küsimusele on kaunis ja ma kavatsen selle teile öelda edastuse lõpus.

Iga õhu molekul on teadlik teist, iga kübeke sellel planeedil tunneb teid.

Kõik see on vaid süsteemi osa, mida olete loonud teie ja see on üks elulistest jõududest.

Kõik Maa peal, kõik, mis on tema peal, on kavandatud Looja poolt, kes asub teie sisemuses, teie DNA’s.

Nihe, mis planeedil on nüüd toimumas, äratab teid selles teadvustumises, ning selle protsessi käigul muutude veelgi kvantilisemaks.

Kas see ei tähendaks teistviisi mõtlemist? Ei!

Tegelikult te ise puudutate Looja palet oma raku struktuuri sisemustes. Vaadake endale otsa peeglis.

Kui paljud on võimelised nägema seal seda?

Seni vaid vähesed, kuid selliseid saab veel rohkem olema. Enamuselt kolmemõõtmelisuse ulatuses vaatate aastatega muutuvat Inimolevust…  ja see on kõik, mida olete võimelised nägema peeglis.

Sellegipoolest Inimene, kes on võimeline sellest läbi minema, on õnnistatud!

Ma heidan teile väljakutse – vaadake peeglis iseendale silma – iseendale peegli kaudu! Vaadake pikalt. Katsuge naeratada endale. Katsuge õnnitleda endid sellega, et olete siin.

Püüdke näha seda suurt gruppi, keda esindate selles Ilmaruumis; näha Looja osa, kellena olete ise; ehk isegi heita nalja selle üle, et ei ole võimelised seda nägema.

Kõike seda annan teile, sest seda teile on vaja selleks, et mõista, milleks olete siia tulnud.

Tahan teile ütelda, et see, kes oskab vaadata Inimolevust ja armastada teda, sõltumata sellest, mida ta on teinud; ja see, kes võib, kohates Inimest esmakordselt, teada, et see on iidne vaim – see ongi kvanitiliselt mõistja.

Kvantilisel mõistjal on omane näha inimkonda tervikuna ja mitte mõista inimest hukka, vaid hoopis armastada neid, – näha lahendusi, aga mitte probleeme. Selline on kvantiline mõistja.

Selline inimene saab näha ajalugu; selline inimene hakkab nägema elu tsükleid ja selle seoseid loodusega. Nemad näevad seda partiid, milles võtavad kõiges osa loomad; seda partiid, milles mängivad kaasa õhk, kaljud, energia, erinevad süsteemid.

See kõik on loodud selleks, et mitte olla ühesena.

„Mida ta teeb?“

Ehk mõtisklus selle lihtsustatud küsimuse üle ja teid ümbritseva kolmemõõtmelise eelveendumuse üle aitab äratada teid selliste võimaluste nimel, mida valdate ja mis on teie ees.

Teil on aeg hakata mõistma kvantilisel viisil kas või veidi, et suudaksite kinni haarata neist riistadest, mis on teie vahetu nägemise piiride läheduses.

Nõelterapeut, kes teeb tööd kaheteistkümne meridiaaniga, peab esmalt vaatama meridiaane, mis asuvad meridiaanide kohal, et tuua esile seda, mis mängivad esoteeriliste nõelte rolli kohtades, milliseid näiliselt pole olemaski.

Ka teadus on liikumas nii või teisiti selles suunas.

Kas lubate füüsikal liikuda edasi ja jätta keha tahapoole? Iga molekul, iga aatom teie ümber palub teid leida seda Looja kvantilist suppi, mis on teie sees. Selles on ka kvantiline sideaine olemas ja just see aja jooksul muudab kogu planeedi.

Me isegi ei oska anda nimetust sellele protsessile, seega ütleme lihtsalt, et see on inimteadvuse evolutsioon.

Selline on siis tänase päeva edastus, ning me oleme teie jalgade juures ja uheme neid, armastades teid endid.

Olen Krayon, kes on armunud Inimkonda! Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Suur teaduslik eelarvamus

 Tere päevast, kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Küll ikka kiiresti toimub edastus Inimolevuse ja selle vahel, kes edastab saadetist eesriide tagant. Kas pole? Ehk nende jaoks, kes tahaks olla kriitiline toimuva suhtes, isegi liig kiiresti?

Mu partner ei ole veel teile rääkinud, et üleminekut ühelt poolt teisele poole ei toimu enam sellest ajast, kui oleme koos temaga ühel „lainel“.

Selline oli tema valik kasutada sellisel viisil minu energiat… et edastades armastuse saadetist, oleks võimalik tugev meievaheline edasi-tagasi side.

Ütleme ka sinule, Inimolevus, igaüks teie seast on võimeline saavutama sellist taset, kus side teie hääle ja teie Kõrgema Mina hääle vahel on ime väike, või sootuks otsene.

Sellele, millest kavatsen täna rääkida, võimatu anda määratlust.

Siiski lubasin partneril kuulutada välja edastuse pealkiri, sest inimestele see meeldib. Nendel on soov kujutleda „ootuste vabastamist.“ Nemad tahaksid võtta kasutusele omaviisilist identsuse kohandamise protsessi kõige suhtes, millega tegelevad, seega ma luban mu partneril anda neile seda võimalust.

Kuid see, millest tahaks rääkida, on paljumõõtmelisuse tunnetus, ning rääkima hakkan sellest nii, kuidas pole kunagi varem rääkinud.

Tahaks anda veidi mehhaanikat, veidi rääkida sellest, mida mu partner nimetab jokkeri loomiseks… asjadest, mida te ei oota, või millesse teie ei usu. Seega alustan näitest.

Lubage teile esitleda Henry’t ja Mary’t, multika tegelasi, paberile joonistatud kahemõõtmelisi kujukesi. Muidugi selles on peidus terve mõistuse iva, sest see on ju veste. (Krayon muigab selle peale)

Nende tegelaste elu ei erine keerulisuse poolest, sest need on vaid paberile joonistatud kujukesed. Neisse on toodud sisse kõike. Neil on isegi armastus. Nende kahemõõtmelline elu on neil kõik, mida nemad on kunagi teadnud, ning nemad on rahul sellega. Nemad teavad lehe piire, mille peal nemad elavad ja see teeb neid õnnelikeks. See on kõik, mis kunagi on neil olnud. Nemad on teadlikud, mida saavad teha ja mida mitte. Henry ja Mary on rahul oma reaalsusega ja õnnelikud.

Äkki ilmub sinna vabamõtleja, kes on joonistatud veidi teisiti. See veider tegelane hakkab igaühele neist rääkima kolmanda mõõtme võimalusest… ja „üleval ja all“ ideest. Ta hakkab rääkima neile kolmemõõtmelisusest, mis erineb kahemõõtmelisusest, millega ollakse käesoleval ajal rahul.

See on sellise reaalsuse määrangu algus, millist nemad pole kunagi näinud, ega aima, kuidas selles eksisteerida, seega ei suuda mõista seda lõpuni.

Eks vaatame, mida Henry ja Mary peale hakkavad sellise informatsiooniga.

Esiteks – nemad ei mõista seda. Neile see on liig kõrgteadlik.

Teiseks – see on väljaspool nende reaalsust, seetõttu see neid eriti ei huvita, kuna neil ei tule seda kasutada. Neile see on vaid hüpotees, seetõttu nemad ei usu sellesse, et see oleks oluline, ega sellesse, et see saaks üldse eksisteerida. See muutub nende puhul teadlaste fantaasiaks, mis ei puuduta kunagi ei Henryt, ega Maryt, kes on lõppude-lõpuks siiski vaid kahemõõtmelised joonistused paberi lehel.

Paljud nende seast, kes istuvad ja loevad kahemõõtmeliselt lehelt seda teksti, on nende kujukeste sarnased. Kõik, mis väljub üle kolmemõõtmelisuse piire, ei huvita neid. Mitte seetõttu, et on valinud sellist teed, vaid seetõttu, et nemad on selle äärmuslikkuse osa, mis on alati olnud… sellesama kolmemõõtmelise äärmuslikkuse, mille sees on elanud kogu oma elu.

See on reaalsus, mida on võimatu oma mõtteis ette kujutada, ning paljud oleksid nõus veel vähem pöörama tähelepanu nende asjade uurimisele.

Lõppude-lõpuks, mida on halba reaalsuses, milles nemad on? Ta ju töötab!

Uus nihe, milles olete, on kvantiline nihe. Ta vajab suuremat Inimolevuse tähelepanu sellesse, mis on tema ümber ja ehkki see pole nähtav, aga on väga reaalne.

Nemad peavad jõudma arusaamiseni, järelikult ka uskumiseni, et pole võimalik kõike näha, ega pole võimalik kõike mõista kolmemõõtmelisuse ulatuses, ning on olemas palju sellist, mis tegelikult on tema maailmaks. Kuid selle kõige mõistmiseks on vaja loogikat, mis väljuks nendest piiridest, millistega ta on harjunud.

Oleks parem, kui alustades tundi, mis mulle on võimaldatud, võtaks teid rännakule ja siis jagaks teile veidi informatsiooni.

Selles edastuses on midagi, mis võiks paeluda neid, kes armastab teadust.

Teisi, kes ei hiilga teadusele suunitletud mõistusega, see ehk ei puudutagi neid eriliselt, kuid mingit analoogiat suudavad siiski tabada, mida püüan edastada, ning suudavad ka mõista seda teemat.

Tahaks võtta teid reaalsesse kohta, ehkki see võiks tänase päeva kohaselt olla vaid teie loomingulises teadvuses. See koht on reaalne, kuid te ei ole suutelised käesoleval hetkel sinna minema… veel ei ole suutelised.

Huvitav on see, et seal, kuhu kutsun teid, olete kõik olnud ajal, kui te polnud veel Maal.

See oli veel enne, kui hakkasite sündima inimesena, me veetsime seal koos aega. See on uskumatult ilus koht. Ta näeb välja täielikult mittemaiselt, kui võib nii väljendada.

Tahaks viia teid väljaspoole galaktikat, ning tõsta teid veidi kõrgemale, et saaksite silmata tema spiraali ülevalt poolt. Tulge minuga sinna mõneks ajaks.

Kujutage mõneks ajaks ette, et kosmiline surve ja temperatuur ei avalda teie Inimkehale mingit mõju. Miski seal ei avalda teile tähenduslikult mingit mõju, sest asute kaitsemullis, mis on teie vaimne Mina. Lähme kõik koos ja vaatleme seda suurepärast vaatemängu.

Teid, kui Inimolevusi, hämmastab kosmiline vaikus, kuna te ei mõista, ega võta vastu fakti, et iga täht laulab oma laulu. Mina kuulen neid kõiki. Teile vaikus on minu jaoks sümfoonia. Kõik valguse vibratsioonide tasemed, mis lähtuvad tähtedelt, liituvad kooriks, kauniks juhitavaks vibratsioonide heliks.

Ilmaruum laulab mu kõrvadele, sest olen kvantiline.

Need teie osad, mis on kvantilised, alustavad läbimurret kolmemõõtmelisuse piiridest.

See nihe, see sulandumine hakkavad looma mõtete sähve, mis erinevad teiste omadest siin planeedil.

Pole veel kunagi planeedil olnud sellist aega, nagu nüüd, kus palutakse teil teadvuse tasandil väljuda oma hubasest reaalsuse karbist, ning kutsutakse tõusma liuglema oma loomuliku eelarvamuste seina kohal. Vaadakem koos mõni hetk teie galaktikat, tema kaunist spiraali, milles kõik liigub ühiselt, kui üks terve… pöörleb aeglaselt, kui tulukestest koosnev taldrik. Hoomake seda tervenisti endasse.

Täna jagan teile teaduslikku informatsiooni. Annan teadmise, mis ilmneb ja saab tuntuks alles tulevikus. Saabub aeg, kui näitate näpuga kirjutistele, mida teete täna, ning ütlete; “Näe, Krayonil oli õigus.“

Kui jõuate sinna, kus teadlased kinnitavad seda, millest räägin täna, siis oleks hea, kui vaataksite taas üle kogu tänase ülestähenduse, sest teie usufaktor on samuti veendunud, et minu jutt on tõene, kuna räägin sellest, mis seob teid Vaimuga, Loojaga teie sisemustes.

Mul on õigus vaid seetõttu, et räägin asjust, mis on teie teekonnal ees ja teie tulevikust, ning ainsaks põhjuseks, miks jagan täna teaduslikku informatsiooni, on selles, et teie lineaarsus ja teie eelarvamused ühendavad tulevikus mõlemad ühte.

Võite selle peale mainida: „Kuhu liigub üks, sinna liigub kõik ülejäänu, seega võtan tähelepanu alla kõik, millest on täna siin juttu“.

 

Vaadates Galaktikat

Kas pole tõsi, ta on kaunis! Ta on teie kodugalaktika. Eriti kaunis, kui vaatame teda ülalt, rippudes tema kohal!

See on vaikuse hetk, kui jälgite vaikselt pöörlevat galaktikat, mis liigub mööda spiraali, kui üks tervik – ta on uskumatu, ebamaine, muljet avaldav, et lausa võtab sõnatuks.

Nüüd juhatan teid selle sisemusse, ning tutvustan mõndagi sellest, mis seal toimub ja mis on teie teaduse jaoks veel saladus. Siin avaneb midagi olematut, mis ei lähe kokku maiste määratlustega, ega seadustega. See ei lähe kokku teie füüsikaga.

Henryl ja Maryl, kahele paberile joonistatud kujukesel, on samuti olemas teadlased. Neil on kahemõõtmelised füüsika seadused ja neis on kõik, mis neile vaja. Need sagedused töötavad suurepäraselt, kuni nemad jäävad paberi piiridesse.

Teil on neli füüsika seadust, sest tehnilisest vaatenurgast asute nelja mõõtme ulatuses, ning need seadused töötavad laitmatult. Need seadused saavad taas ja taas kinnitust ja see on nii seni, kuni elate nelja mõõtme ulatuses (mida nimetate kolmemõõtmeliseks).

Nüüd esitan teile esoteerilise küsimuse. Vaadake Henry ja Mery kujukesi paberil. Mitu füüsika seadust on kahemõõtmelistel tegelastel?

Kas seal on seaduste kogum, mis hõlmab ruumidevahelist reaalsust, või ainult need, millest piisab kahemõõtmelisuse jaoks? Vastus peaks olema ühemõtteline: Füüsika eksisteerib kogu oma täiuses kõikjal, sõltumata sellest, kuidas seda võetakse.

Sellest tulenevalt Henry ja Mary teavad, usuvad ja kasutavad vaid kahemõõtmelisi seadusi, kuid sellegipoolest seal on olemas kõik füüsika seadused… mis on ooteseisundis, kuni neid avastatakse.

Kolmemõõtmelised seadused võivad olla millekski, mida ei teadvusta joonistatud kujukesed, kuid sellegipoolest need on seal olemas.

Kuid arendagem seda mõtet edasi, ning lubage küsida teilt, kolmemõõtmelised loovused: mis oleks, kui ütleks, et on olemas kuus füüsika seadust, mis kirjeldavad paljumõõtmelisust, mida te ei näe, siis mitu seadust saab olema teie jaoks?

Vastus on sama, mis Henry ja Mary jaoks. Seadusi on rohkem, kui teile on teada, ehkki teate ja aktiivselt kasutate vaid nelja teie käsutuses olevat mõõdet.

Näete nüüd? Neli füüsika seadust, mis teil on olemas, teevad tööd suurepäraselt. Need ei lähe kunagi rivist välja, ehkki seadusi on palju rohkem. See oli põhjuseks, miks kutsusime teid siia kaasa, et näidata teile teie galaktikat, mis on siin all, teie ees, ning esitleda teile mõnda, mida on võimelised nägema ka astronoomid.

Pange tähele, selles, kuidas liigub galaktika, on midagi ebatavalist. Märkasite seda?

Oleme juba varem tutvustanud teile kahte lisa füüsika seadust, kuid praegu ei ole aeg neid taas selgitada.

Aga kui satute ruumidevahelisse riiki, siis näete paljumõõtmelisi energiaid, milles peaks olema palju rohkem informatsiooni, kui teie tänapäeva füüsikas.

Praegu teie käsutuses on neli seadust. Teie tunnete neid Newtoni, Eukleidese, Einsteini seaduste nime all, kui nii see teile meeldib. Just nemad on juhatanud teid sinna, kus momendil olete.

Jälgige mõnda aega koos minuga teie spiraalset galaktikat, pange tähele tema liikumist. Tema liikumine on teine, kui teie päikese süsteemil.

Seadused, mis kirjeldavad objektide liikumist, lähtuvad kolmemõõtmelisest järjepidevuse eeldusest.

Teie teadlased vaatavad teoreetilisi seadusi ja leiavad, et see, millesse nemad usuvad, on tõene kõige jaoks. Kuid nemad ei ole suutelised mõistma, et sellesse on peidetud eelarvamuslikkus.

Nende seadused on suunatud ühte suunda – kolmemõõtmelisusesse.

Kui kasutate neid seadusi vaid aja mänguväljakul, siis võite edukalt kasutada lineaarset matemaatikat, ning arvutada välja seda, mis teil vaja. Kõik asub sirgel joonel ja kõik on suunatud ühes suunas, mis kunagi ei muutu, ning jääb alati samaks.

Võite küll väita, et teie füüsika suhtub lihtsasse järjepidevusse eelarvamuslikult!

„Krayon, kas siin siis miski ei klapi? Minu jaoks see kõlab kenasti!“

Siin nüüd ilmubki vabamõtleja, kes ütleb: „Ruumidevahelisusele kolmemõõtmeline loogika, ega eelarvamuslikkus ei ole kohaldatavad. Ruumidevahelised seadused nõrkadest või tugevatest jõududest asuvad kolmemõõtmelisest mõistmisest kõrgemal, seega võivad näida kaootilisena ja püsimatuna.“

Lubage jätkata selgitusi.

Teie päikese süsteem funktsioneerib selliselt, nagu oletate.

Nende füüsika lõikude piires, mis kirjeldavad liikumist kosmoses, on objekte, mis asuvad päikesele lähemal, ning nende liikumine on kiirem, kui näiteks Merkuuril. On ka objekte, mis on päikeselt kaugel ja nende liikumine on aeglane (välimised planeedid).

Orbitaalse mehhaanika seadused tegutsevad täies ilus. Vahemaa päikeselt on laotatud kolmemõõtmeliste orbitaalmehaanika seadustele, mis on rajatud gravitatsiooni, massi, kauguse ja kiiruse seadustele, mida olete avastanud.

Need seadused on õiged… kolmemõõtmelisuse jaoks.

See võimaldab teil saata lennumasinaid teistele planeetidele, ning olla niivõrd täpsed, et kohtuda nende orbiidil, teha neist pilte, ning analüüsida saadut.

Kuid vaadake koos minuga, hetkeks… teie galaktika liigub hoopis teisiti.

See on kaunis liikumine, mis ignoreerib inversioonvälja seadust (seadust, mis kirjeldab, kuidas energia hajub allikast kaugustesse.) Ta ignoreerib peamisi gravitatsiooni ja jõu seadusi. Ta ignoreerib lihtsaid, mõningate üksikute kosmoses liikuvate objektide eelarvamustele rajatud iseloomustisi.

Vaadake koos minuga teie galaktikat. Jälgige tema pöörlemist. Ta oleks nagu taldrikul. Kõik liigub koos. Kõik!

Kõik pöörleb keskosa suhtes ühe ja sama kiirusega… hiigelsuure ratta sarnaselt, milles kõik osad on oamavahel ühenduses.

See hiiglaslik taldrik käitub selliselt, nagu kõik tähed oleksid tema kivikesed, mis oleksid kui kleebitud tema kosmilisse kangasse, sest kõik liigub üheskoos.

Kuidas kõik see on võimalik, mida näete?

Lubage anda teile vihje võtmele: meil oli juttu nõrkadest ja tugevatest ruumidevaheliste jõudude seadustest, mis on seni veel avastamata, viies ja kuues füüsika seadused.

See, kuidas liigub teie galaktika, räägib sellest, mis on tema keskmes, ning näitab selle jõudu.

Arvate, et seal on must auk, kuid see ei ole nii.

Seal on miskit enamat, kui olete võimelised seda aimama.

Olete ju teadlikud, et füüsikas esineb alati polaarsus? Kõige väiksematest aatomstruktuuridest kuni hiiglaslikeni on esinemas polaarsus. Sama näete ka magnetismis. Sama on peidus ka gravitatsioonis.

Polaarsus on kõikjal energia aluseks. Kõikjal!

Alati eksisteerib kahte liiki energiat, ning need funktsioneerivad teine teise vastas ja koos teine teisega, et luua paljumõõtmelist reaalsust.

Aine on iseenesest reaalsuse üks polaarsus ja antiaine on teiseks. Alati otsite tõukavaid ja tõmbavaid jõude, sest need näitavad teed vastuste poole ka kõige raskemate füüsika ülesannete puhul.

Nagu on Galaktika keskmes „kaksikud“, nii on need olemas ka Linnu Tee keskmes.

Teil on olemas kaks energiat: üks tõukab eemale ja teine tõmbab enda suunas.

Kuid sellegipoolest te oma tunnetuse kohaselt näete seda hiiglasliku Musta Auguna.

Te oletate, et Musta Augu gravitatsioon mingil määral seondub selle spiraaliga, ning sunnib seda tevikuna pöörlema ebatavalisel viisil, purustades sellega kõik Newtoni seadused.

See pole nii. See, mis toimub galaktika keskel, on kaunis! See imepärane ruumidevaheline jõud, mis ei ole gravitatsiooniks, kuid hõlmab kogu teie galaktika piirkonda, on jõuks, mis seob kõik ühtseks nii, et teil puuduvad sellised seadused, mis oleks võimelised seda lahti seletama… seni veel mitte. Lisaks sellele seal on peidus veel miski, millega teadlased alles nüüd hakkavad maadlema.

Kogu see selgitus on vaja selleks, et jõuda sellise loogika hetkeni, kus tõuseb esile üks väga suur küsimus. Lihtsamalt öeldes, asi on selles: kui sisenete ruumidevahelisse füüsikasse, aga see kätkeb endas seda, mida nimetate vaimsuseks, siis avastate miskit ootamatut; teadvust füüsikas, millel on oma suhtumine. Temale see on vajalik. Kogu ruumilikkus on seotud loomisega.

Räägin asjadest, mida te veel ei mõista. See on kõrgema teadvuse atribuudid, kohati uskumatud, mida pole kunagi varem vaadeldud sellisena.

Kui purustate lineaarsuse loogika seina, mis eraldab seda, mida olete oodanud lineaarselt füüsikalt, siis hakkate lähenema asjadele, millistel ei ole mingit sidet teie eelarvamustega ja nendel kaob mõte… mitte vaid seetõttu, et need osutuvad olema kvantlikus olekus, vaid seetõttu, et neis on miskit enamat, seda, mida „järjestikuline kolmemõõtmeline  teadus“ keeldub tunnistama… teadvust füüsika sees.

Teie teadlased on väga uhked Suure Paugu teooria üle. Nemad on teinud selle jaoks kõik arvestused ja on loonud isegi ajalise skaala. Meie jaoks see on lihtsalt naeruväärne!

Kuidas on võimalik välja arvutada ajaskaala kvantliku sündmuse jaoks? Kvantlikus seisundis puudub aeg, aga teadlased ikkagi lõid selle arvutuse. Nemad tegid avastuse, et on olemas isegi jääknähe, mida on võimalik mõõta, mis tõestab nende õigsust. Küll on ikka nemad targad!

Lubage küsida teilt ühest asjast; Kui hingate sisse hurmavat küpseva leiva aroomijääke, mida küpsetatakse köögis, millest see räägib teile? Kas see räägib sellest, et „leiba on küpsetatud siin miljardeid aastaid tagasi“, või et „leib küpseb praegu“?

Selline on lineaarse mõtlemise eelarvamus mõõtmistes vaid ühe ainsa ajaliku mõõtmestikuga, kus tunnetatakse küpseleiva aroomi ja tehakse arvutusi, kui ammu see oli valmistatud!

Keegi ei suuda mõista, et „Suure Paugu“ kvantlik sündmus on senimaani veel käimas. See selgitab Ilmaruumi laienemise energia olemasolu. See toob selguse isegi selle „energia kohta, mida veel ei ole suutelised nägema“.

Need „jääk ilmingud“, mida teadlased mõõdavad, vaid tõestavad sündmuse reaalsust, mis on ikka veel toimumas, mida olete suutelised nägema kolmemõõtmelises piires, kuid paraku vaid sellisel kujul. See sündmus ongi kvantlikus seisundis reaalsuse teostus.

Pange tähele, kuivõrd lahkhelis on kolmemõõtmelisus ja kaasaegne teooria: Kuidas võis kõik tulla eimillestki, ning seejärel paisuda kiirusel, mis on valguse kiirusest kiirem, purustades igat kaasaegse füüsika seadust, ja siis veel ehitada üles käesolevat paljutähelist ilmaruumi nanohetke jooksul?

Aga ühemõõtmelise lineaarse mõtlemise eelarvamuslikkus võimaldab kõigel selle toimuda ajaskaalal ühehetkeliselt, ning teadlased on ka selle välja arvutanud. Neil tasuks sel puhul korraldada bankett koos Henry ja Maryga. (Krayon heidab nalja)

Lubage mul rääkida teile ühest asjast, mida ma pole varem kirjeldanud.

Teie galaktika kese paiskab välja ainet, milleks olete teie. Teadlased mõistavad seda vääriti. Kaksikud teie galaktika keskmest viivad teid kokku teiste kaksikutega kõigist teistest galaktikatest. Miljonitest ja miljarditest galaktikatest. Kõik nemad on selliselt ühenduses, mida teil on võimatu haarata; väljaspool ruumi, väljaspool aega, pillikeelte sarnaselt, mis seovad kokku sõpru, kes valdavad teadvust. Mitte sellist meelt, ega teadvust, mida teate olevat teie ajus, hoopiski mitte!

See arm on mõistlikuse sideaine, tänu millele ilmaruum eksisteerib armastuses.

Ma hoiatasin teid, et te ei suuda mõista kõike seda. See informatsioon on kõrgema teadvuse jaoks, kõrgema mõistmise jaoks – paljud ei ole selle mõistmiseks veel valmis.

 

Gaia effekt

Lähme üle millelegi muule.

Elu planeedil, ning see, kuidas ta oli loodud, on olnud vaidluste teemaks, kuna teadlaste seas on selliseid, kes püüavad seda kõike panna ühele joonele.

Darvin näitas teile elu evolutsioneerumise süsteemi võimalikkust. Ta näitas, kuidas see on võimeline funktsioneerima, kas või näiteks, pidevas bioloogiliste liikide juhuvalikus miljardite aastate jooksul, luues seda, mis teil on nüüd olemas.  

Sellest koorub esile Gaia effekt.

Teadlased uurivad maist ajalugu, ning hakkavad märkama miskit, mis hakkab tekitama meelehärmi ka teiste teadlaste seas: hakkavad mõistma, et tõenäoliselt on olemas teadvus, mis on loonud elu.

Loomulik on, et tõelisele teadlasele ei meeldi nii mõelda, sest kolmemõõtmeline lineaarne mõtlemine teie käesoleva teaduse paradigmana ei luba reegleid, mis väljuvad totaalse järjepidevuse raamidest.

Tõeline iroonia on veel selles, et ühemõõtmelise järjepidevuse eelarvamus ei luba oletada Looja eksisteerimist.

Kas ilmaruum ei oleks saanud olla elu sünni eelsoodumuseks? Selles iroonias on Inimesel eelsoodumus piiratud ruumilisele mõtlemisele, aga Ilmaruumil on soodumus armastusele.

Arutlus areneb järgmist rada pidi: maine ajalugu näitab, et elu planeedil teostub ja hävineb järjepidevalt nelja miljardi aasta jooksul. Ta algab ja lõppeb, ta teostab ennast ja hävitab ennast taas ja taas.

Selline suhtumine on vaid seetõttu, et kord arvati elu olema selle planeedi iseloomulikuks tunnuseks, mis on tekkinud vastupidiselt „kõigile veidrustele“, ja et kusagil mujal ilmaruumi piires pole leitud jälgi sellest, et ka kusagil mujal ta teostaks ennast taas ja taas!

Mõned ehk ütlevad: „Kuid see on ju harva esinev juhus“.

Kas tõesti?

Aga millised on võimalused sellel, et peale elu eneshävingut ettearvamatu juhus ei juhtu taas?

Kuidas kajastub see evolutsioonile?

Miski, mis ei funktsioneeri… kordub taas! Mis te sellest arvate?

Teadlased vaatlevad Gaia effekti kui mõistust, mis ilmub kusagilt ja mingil moel, kuid elu loomise eelsoodumusega. See väljub selle piiridest, mida nimetaksite võimaluseks. See toimub taas ja taas seni, kuni planeet võtab selle omaks.

Ta avastas, et fotosüntees on see, mis loob tasakaalu… seega taimed ja puud on selleks, et tarbida elu jääkprodukte. Lõpuks sünnib ka tasakaal.

Kõik see nõuab pikka aega, kuid elu sündis taas seni, kuni „süsteem“ võttis ta omaks. Isegi kui „süsteem“ katkestaks elu, ta sünniks taas!

Kui Maal midagi ei õnnestunud ja ta jäi elust ilma, siis elu teostus taas… ja seda kokku kuni viis korda.

Teadlased hakkasid sellele pöörama tähelepanu ja olid hämmingus, et milline eelsoodumus on Maal elu taasloomiseks. Mõni sel puhul väidab, et eksisteerib teadvus; mõni vaidleb vastu, et seda ei saa olla, lihtsalt ei saa olla.

See on olemas, kallid. See on ruumidevaheline teadvus, mis liidab kokku kõik. Kui sisenete ruumidevahelisse seisundisse, siis teil kujuneb kokkupuude Jumala palgega, mis loob ilmaruumi energiat, – energiat, millel on eelsoodumus armastuseks.

 

Geoloogilised üllatused – ümbermõtestuse aeg

On selliseid teadlasi, kes uurivad, kuidas võis tekkida maa geoloogia vaatevinlkist, ning taas nemad on oma mõtlemises mõjutatud lineaarse eelarvamuse poolt. Nemad on eelarvamuslikult mõjutatud seetõttu, et uurivad errosiooni näidiseid, uurivad seda, mis on olnud, ning seejärel võtavad kasutusele spetsiifilisi ja universaalseid seadusi kõige suhtes planeedil, alates päris algusest.

Mis siis ikka, ka siin on peidus mõningad üllatused. Olete ühest viimasest kuulnud?

Kui palju kulus aega, et lõigata sisse Suur Kanjon? Mitu miljonit aastat peaks voolama vesi, et luua selline kanjon, mis eksiteerib tänapäeval? Üks miljon aastaid, kaks?

Plakatitel, mis on üles seatud ajalooliste vaatamisväärsuste juures, on seni ajani märge, kui palju aastaid selleks kuluks.

Kuid geoloogid hakkavad oma arutluse meetodeid muutma, sest on avastanud ka teisi iseloomulikke tunnuseid, mis küll ei oma tähendust. Nüüd nemad on suutelised määrama ajalikku lõiku pikkusega kuni kolmsada aastat!

Mis juhtus nende loogikaga? See, mida nemad nüüd näevad, on jokker. Mis tähendab, et ei olnud mingit voolavat vett. Oli hoopis suur meri, mis voolas kaljude vahelt läbi… tormine vee voog, mis lõikas sisse selle kanjoni palju lühema ajavahemiku jooksul. See on väjaspool mõtlemise piire, ning nii see oli.

Kas mõistate, kuhu ma juhin kõike seda?

See on eelarvamuste järjepidevused, mis hoiavad teid sirgjoonelise lineaarsuse vao keskmes, nagu kahemõõtmelisi joonistatud kujukesi paberil.

Teil on vaja hakata mõtlema, vaadates raamidest välja, et saaksite leida veel midagi mõistmiseks.

Andsin teile Suure Kanjoni loo selleks, et saaksite valmis olla uue informatsiooni vastuvõtuks.

 

Lemuurlaste eksisteerimise avaldamatu geoloogia

Olen teile rääkinud mõningaid veidraid asju, mille kuulmisel geoloogidel lähevad silmad suureks. Nemad väidavad selle kohta, et Krayon annab teile sellist informatsiooni, mis sageli on „geoloogiliselt võimatu“.

Olen rääkinud teile Lemuuriast. Olen rääkinud, et algne esmane Lemuuria rass asus maismaal Maa kõige kõrgema mäe jalamil ja selle mäeks oli tänapäeval tuntud Havaide üks saar.

See oli suur mägi paljude tippudega, mis tänapäeval paistavad veest välja ja teie nimetate neid Havai saarteks Vaikse ookeani keskel ja Lemuuria aegu maa oli mäe jalamil kuiv.

Geoloogid naeravad selle peale.

Vaikse ookeani keskel! Kuidas võib sellist mõelda?

Kavatsen teile selgitada, kuidas võib selline asi olla.

Esiteks peaksite mõistma, et geoloogide vaatevinklist 50 000 aastat ei olegi teab mis pikk aeg selleks, et midagi tektooniliste plaatide näol võiks sellisele atribuudile avaldada mõju.

Need aastate hulk on geoloogidele väga lühike aeg… kuid siiski vesi oli tol ajal 400 jalga (122m) käesolevast tasemest madalamal. See oli seetõttu, et oli sel ajal käimas veetsükli protsessi muutumine, millest oleme kord rääkinud. Seega see oli üheks atribuutidest mis astus mängu.

Kuid paraku on teinegi atribuut, mis oli kõige suuremaks põhjuseks ja millest me pole kunagi varem ka rääkinud.

Havai mäed liiguvad aeglaselt üle kohast, mida peetakse kuumaks punktiks, mis tähendab, et suure vulkaanilise tegevuse keskme kohal, mis on eksisteerinud seal miljoneid aastaid.

50 tuhat aasta tagasi kuum punkt oli paisumise protsessi aktiivsuse punktiks, mis tõstis ookeani põhja Havai mäe piirkonnas enam kui 6 000 jalga (1 800m).

Teisisõnu, maakoor vulkaanilise tegevuse tulemusel kerkis sedavõrd, et tõstis mäed käesoleva aja kõrgusest kõrgemale, lausa luues väikest kuivamaa osa ümber Havai mäe. Kui laava pääses välja voolama, siis punnituse mull hakkas kahanema. Selline protsess kestis ilma katastroofiliste purseteta mitu tuhat aastat, kuna laava voolas mööda mägede külgi otse ookeani, luues selliselt uusi kuivamaa osi ümber mäe. See kõik lõi olukorra, kus ümber mägede olev kuivamaa osa eksisteeris mõnda aega kõrgemal ookeani tasemest. Kuid laava aeglane väljavoolamine hakkas vähendama mulli suurust, seega Lemuuria hakkas laskuma vee alla.

See on sama ajalooline lugu, millest rääkisime päris alguses, ning see oli põhjuseks, miks Lemuurlased muutusid meresõitjateks, seega asusid ümber elama paljudesse teistesse kohtadesse.

Kahtlejaile see on mugav põhjendus, et kõik Lemuuria eksisteerimise  tunnistused hävinesid nii, nagu need pidid hävinema. See paneb imestama teid? Teid hämmastab, et kas ikka võis see olla nii?

Kuid lineaarne mõtleja ütleb teile, et see ei saanud toimuda selliselt, kuna nemad ei näe kusagil ajaloos selle tunnistusi. Pole kusagil nähtud sellise „punnitamise“ protsesside jälgi.

Seega siin on tegemist sama „Suure Kanjoni“ effektiga, kus tõde saab olema varjatud järjepidevuse eelarvamuste taha. Seega see, mida pole kunagi nähtud, on ka võimatu olema.

Muide, selle punnituse jälgi on tegelikuses olemas, sest ookeani põhjas mäe ümber on vaadeldav veider sümmeetria joonistus, mis vihjab sellele, et kunagi ammu põhi oli mõjutatud vulkaaniliste voolustega seestpoolt, ning seejärel on kössi vajunud.

Nendes sügavustes leidub loomade konte, mis on sügavale maetud, ning need võiksid jutustada bioloogidele, et see, mis on puhkamas ookeani põhjas Vaikse Ookeani keskel, asus kunagi maismaal, päikese kiirtele kättesaadavalt… ligi 50 000 aastat tagasi.

 

Jumalik Looming – tõestatav veidruste abil

Lubage mul rääkida loomisest.

Astronoomid hakkavad rääkima Mõistuslikust Kavatsusest.

Oleme lähenemas millelegi, mida nemad hakkavad mõistma, et ilmaruumi kvantlikkus võib tõepoolest omada teadvust.

Vastupidiselt kõikidele veidrustele te elate sellistes kosmiliste iseloomuslikkuste piirides, mis statistiliste vaatekohtade seisusest jätkab oma eksisteerimist „vaatamata kõikidele veidrustele“.

Olete ilmaruumis, mis on kohane elule!

Kui oleksite loopinud kuubikuid füüsika seaduste kohaselt, püüdes luua ilmaruumi, te ei oleks kunagi jõudnud selliste tulemusteni. Mitte iialgi.

Statistika on kinnitanud, et kõik see väljub tõenäosuste piiridest… kuid sellegipoolest, olete Maakeral, millel rikkalik eluvorm.

Kogu planeedil teie ümber on elu, mõnda ehk isegi pole avastatud veel. See on mikroorganismide elu, mis kujutavad endast üherakuliste ellu tärkamise tunnuseid. Seda on kõikjal. Küll te näete.

Teostage reis Jupiteri kuule (Maa) ning tuuseldage veidi selle ookeanis. Siis näete.

Elu on Universumi eksisteerimise viis ja see on absoluutselt kõikjal. Küll näete.

Ta tekib, vaatamata kõigile veidrustele, millest hakkab mõistma ka teadus.

See niivõrd väljub statistilise mistahes ilmaruumi mudelite loomise piiridest, et teadlased nimetasid selle Mõistuse Kavanduseks. Selle kõige loodu jaoks pidi olema mingi kavand.

Teie galaktika keskmes on Kaksikud, ruumidevahelised tõukav-tõmbav energiad, millistel on tõepoolest lisand teadvuse näol.

Kõik tähed liiguvad sellega unissoonis. Neisse on kätketud jõud, mis on palju tõsisem, kui gravitatsioon.

See ruumidevahelisus on see, mis liidab kokku galaktikad, ning millest tahakski rääkida teiega, sest see on seotud tulevikuga.

 

Teie tulevik

Futuruloogidel teie ühiskonnas on kalduvus vaadata seda, mis oli minevikus, ning selle järgi ennustada, mis tuleb tulevikus. Märkate siin sirgjoonelist mõtlemist?

Oma eelarvamuses järjepidevusest nemad räägivad: „Lähtudes sellest ilmselt toimub see.“

Nemad vaatavad vana energia järjepidevuse mudelit, ning oma prognoosides ei anna sellele võimalust muutuda. Nemad eitavad võimalust jätta Inimkonnal seljataha selle, mis on olnud.

Mis teie teadmise kohaselt toimus planeedil järjepidevalt? Loeme need atribuudid üle: Sõjad, vaesus, kannatuste draamad, ühe ja sama kordumine, ühe ja sama kordumine, ühe ja sama kordumine. Aja hetked, mis tulevad ja lähevad, mis tulevad ja lähevad, mis tulevad ja lähevad, luues teadvust, mis kordub ja kordub, ja kordub.

Nüüd siis näete seda eelveendumust, ning mõistate, miks see on teie juures.

Seega seda, mis jääb ühe ja sama tsükli keskele, vaadeldakse kui seda, mis jääb sellesse igaveselt. Sama kajastub ka teie füüsikas.

Mida kvantlikumaks muutute, seda vähem järjepidevaks muutute oma ühetaolistes mõtlemistes.

Teisisõnu, te lõppude lõpuks hakkate ootama selliseid asju, mis pole kunagi varem teiega juhtunud. Teie olete nihke teostumise keskmes, mis lubab teile seda muutust, seega kõik teie ümber muutub.

Kuulake vaid: teil ei ole võimalik kasutusele võtta möödund aastaseid reegleid rahu loomiseks maa peal. Kuidas oleks see võimalik?

Jaa… isegi enam, kui võimalik. Ja see on kõige tõenäosem tulemus sellest, mida oleme võimelised teile andma.

Mida räägivad möödund aastased reeglid teile teie tervenemise kohta? Et keha on tervenematu!

See pole nii.

Mida räägivad möödund aastased reeglid teile sellest hirmust, mida köetakse üles nihke varjus, mille kütkeis olete?

Kas ei räägita, et teid katab vesi?

Mis siis ikka, kui võtate jää sulamise kiirust, ning peegeldate selle tuleviku peale, võttes kasutusele „vaeste teadlaste“ ettekandeid… siis muidugi osutute vee all olevateks!

Kuid see on õudsalt järjepidev teie poolt, kas pole nii?

Mõistate, millest ma räägin?

Te ei luba jokkeril teha käiku. Te ei luba teostuda faktil, et planeet nihkub hoopis teise magnetilisse atribuuti üle.

Päike on teile abiks; ilmaruum on teile abiks, tundub isegi, et kaksikud on märganud teid, et kes olete sellised!

Kaksikud on füüsika, milles on suurepärane tõukav – tõmbav ruumidevaheline atribuut, mida me otseselt ei ole võimelised teile selgitama.

Kaksikud ei ole Jumal.

Kaksikud on ilmaruumi jumalikusele kalduvuslikkuse tulemus, see on ruumidevaheline füüsika, mille uurimist ja vaatlemist alles alustate.

Teie teadus on alles märkamas seda.

Gaia effekt, Mõistuslik Kavatsus, see, kuidas oli koostunud maa, see, et teie ilmumine siia ei olnud mingiks juhuseks, vastupidiselt kõigile veidrustele… see peaks midagi lisama teie loogikasse.

Te asute hiiglasliku nihke keskmes, mida te vajasite, ka aeg on selle jaoks küps, ning just selle nimel olen ma siin!

See ei ole selline nihe, mis valmistuks teie hävitamiseks. Teil ei ole põhjust seda karta.

See on selline nihe, mida juhite ise, kuna muutute üha kvantlikumaks.

Te hakkate mõistma, et elu järjepidevus, millisena olete teda näinud, on tegelikuseks vaid vana näidishäälestus.

Hirmu, vihkamise, pettumuse järjepidevus on muutumas.

Kui soovite elada järjepidevuses kõigega, siis teadke, et jumalik armastus on kõige järjepidevam ja alalisem nii Maa peal, kui ka ilmaruumis. Ta on tõesti järjepidev! Sedavõrd järjepidev, et see kunagi ei lakka juba elu loomise algusest saadik, ajast, kui avanes armastus.

 

Krayoni teadvus

Täna tahaks maalida ühte pilti.

See tegelikult oli peamiselt teaduslikuks sähviks, mis näitaks teile, et tänapäeva kolmemõõtmeline loogika ei ole enam võimeline arenema.

Senine loogika ei võimalda teil minna edasi tulevikku.

Oleme maininud, et teil tasub oodata jokkerit. Oodata seda, mida pole varem kunagi toimunud.

Muutke ajalugu, mõeldes sellele, mis võiks teid tulevikus kanda evolutsiooni, mis võikski kujutada endast jokkerit.

Kas olete võimelised ära tundma mõned kaardid oma lähi minevikust?

Kui palju tuleb meil anda teile sellist informatsiooni ja teil see selgeks õppida?

Ükski Nostradamuse katreenidest ei vasta tänasele päevale.

Hirmsast peatsest sõjast islamiga olid raamatudki kirjutatud.

Mis siis ikka, võite kord lugedes neid ka naerda, sest midagi sellist ei toimugi.

Kogu selline stsenaarium on ülesehitatud järjepidevusele ja muutumatu teadvusele Maa peal, kus kõik kordub vana mudelite raamide piires. Kuid enam mitte!

Ehk teie oletegi see oodatud mudel Maa peal, ehk isegi olete jokker?

Näete ju, et toimub just see, mida pole oodanud.

Ma olen sellest teadlik, sest näen võimalusi, mis on avalikult teile kättesaadavad.

See on just sama teadvus, mis „küpseb ahjus“, ning mis juba töötab kohe praegu ja nii, nagu olete oodanud seda.

See ei ole tuleva saatuse ennustamine.

Ei, see on vaid nende tõenäoliste faktide tõdemus, mis on sellel planeedil mõistuses… mis määrab liikumise suunda ja mõtlemise viisi.

Ma sooviks, et lahkuksite siit koos lootusega. Me hoidsime selle sõnumi varuks selle grupi jaoks.

See edastus on kõrgema tasemega, ning see ei jõua kõrvadeni, kes tulid siia esmakordselt, või on neis energiates esimest korda. See jõuab Iidsete vaimude kõrvadeni? Kas te siis ei mäleta seda? Meenutage seda minu abil, olete ju oodanud seda.

See oli põhjuseks olla siin ja see on põhjuseks tulla taas siia.

Ning lõpuks veel midagi: olin teiega sünni pööriste aegu, igaühe teie juures.

Veel enne, kui libisesite sellele planeedile, veel enne, kui inglid seisid ümber teie ema voodi ja laulsid rõõmulaulu teie sündimise puhul, olin juba seal.

Ka enne tagasi tulekut siia ma küsisin teilt, nagu olen alati küsinud: „Kas see on ikka tõesti see, mida sa tahaksid teha? Vaata tõenäosusi, raskusi, haigusi ja inimelu kurbusi. Kas tõesti tahad pöörduda tagasi?“

Vaatasite mulle otsa, nagu olete alati vaadanud, ning ütlesite: „Saada ometi! Ma ei jõua ära oodata, kui jõuan sinna, ning saan viia lõpuni selle, mille olen alustanud.“

Nüüd teie ees on esimesed märgid neist kõigist, mis on teil kunagi olnud sellest ajast, kui hakkasite olema Inimesena, ning need märgid on sellest, et see planeet on jõudmas küpsuslennu staatusesse, kus võite vibreerida kõrgemalt, ning sulanduda selliste energiatega, millest võisite vaid unistada… nüüd olete selle eesliinil.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda. Kõik, mis täna andsin, on tõene.

Selle saadetise eesmärgiks on külvata teie südameisse  ja teie teadvusse lootust sellest, et see on nii ja see on tõene.

Võimalik, et tänu sellele mõningad teie seast väljuvad teisena kui tulid. Seejärel see saab edasi antud, ehkki teisel kujul ja teiste koosolijate jaoks, kuid iga osake hakkab kandma endas armastust, mis jõuab hinge.

Olen Krayon ja see on nii.

Krayon

Read Full Post »

Vaatamata kõigile veidrustele

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Ma olen neid sõnu korduvalt öelnud selle ruumi energias.

Inimkonna keskel leidub ikka selliseid, kes ei suuda uskuda sellesse (edastusse).

Ka täna leidub siin selliseid, kes istudes minu ees ja olles iidse vaimuna, keda ma tunnen, panevad käed rinnal risti, ning ütlevad: „See on vaid Inimolevus, kes teeb nägu, et võtab vastu edastust.“

Nemad isegi ei suvatse mõelda, et see võib tõesti olla tegelikuses.

Neile ei loe, et nende kõrval istuvad need, kes on paljude aastate jooksul näinud värve, kes on võimeline tunnetama ruumidevahelisi atribuute.

On küll huvitav, et kaks inimest kõrvuti, kuid üks neist ei võta midagi vastu, aga teine on läbi tegemas tervenemise.

Millest see räägib teile?

See näitab, et olete vabad – olete täienisti vabad selleks, et kas omastada või mitte energiaid, mis asuvad teie ees.

Nii see ongi toimumas, ning täna minu poolt ei tule mingeid püüdeid veenda seda, kes ei taha veenduda.

Olen siin koos informatsiooniga. Olen siin armastusega. Olen siin nende pärast, kes soovivad joovastuda sellest energiast.

Ärkamine on puht isiklik kogemus.

Teid, igat Iidset Vaimu, kes olete siin, austatakse, sõltumata sellest, kas usute edastusse või mitte.

Jumal armastab ja austab kõiki võrdselt. Võite tunnetada seda…, kui muidugi soovite!

Mõningad lahkuvad täna siit, uskumata ühtki sõna, kuid sellel pole mingit tähtsust, sest armastus on selletagi siin.

Uskmatu, luba mul öelda sulle midagi, mille üle ma tahaks, et sa mõtiskleks.

Sa võid ka mitte uskuda sellesse, mis on siin laval käesoleval ajal tõene.

Mu partner lubab oma kohta mulle. Ta pole transis. Ulatades minu poole mikrofoni ta kuulab, aga mina võtan kasutusele tema isiksust, tema teadmisi, tema keelt, tema intellekti ja tema Akaši Kroonika kogemusi.

Ma kasutan inimest kui vahendit, ning aastate jooksul see kanal, mida temaga koos töötasime välja, muutus üha puhtamaks, üha terviklikumaks ja avanes veel enam.

Nüüd saan teiega suhelda nii, kuidas ei olnud võimeline paarkümmend aastat tagasi. Kuid teie võite siiamaani veel mitte uskuda sellesse.

Teie ümber on olemas kaaskond, keda nimetate ingliteks, juhendajateks või ükskõik milliste sobivate muude nimedega.

Nemad on teie kõrval, et osutada teile abi, ning nad on koos teiega kogu teie elu, ehkki te ei ole sellest teadlikud.

Mõningatel teist nemad lihtsalt seisavad kõrval kogu teie elu, omamata õigust kasvõi ühelegi sõnale. See on tingitud teie vabavalikust.

Nemad armastavad teid ülemääraselt, kuid sellegipoolest ei ole suutelised lausuma sõnakestki, ega anda endast märku.

Nad tulevad siia koos teiega; seisavad aseme ümber, kui sünnite siia ilma, ning on edasi koos teiega kogu teie elu. Kogu elu!

Kui teete oma viimase hingetõmbe, ka siis nad on koos teiega.

Kui te nendega kunagi ei hakka suhtlema, siis ei ütle ka nemad ühtki sõna. Isegi kui olete elanud pikka elu ja olete juba üle üheksakümne, või olete ületanud sajalise piiri… ka siis nad ei lausu ühtki sõna.

Sedavõrd nemad austavad teie vabavalikut. Nemad ei hakka teid nügima, ega tõukama. Nemad ei hakka teile ütlema, mida oleksite pidanud tegema, kas ühte või teist.

Nemad lubavad teil tunnetada midagi vaid juhul, kui avaldate puhast kavatsust suhelda nendega. Teil ei ole vajadust teada nende nimesid, sest neil isegi puuduvad nimed.

Sellel koosolemisel viibivad need, kes mõistavad hästi, millest ma räägin, sest nemad on oma abilistega kokku saanud.

Abilised kuulsid neid vaid seetõttu, et kord süüvides meditatsiooni nad ütlesid välja: „Kui olete siin, andke mulle sellest teada, sest ma tahaks midagi muuta oma elus. Ma tahaks midagi muuta endas, vaatamata kõigile raskustele. Ma tahaks muuta seda, kelleks olen ise. Tahaks leida endas Jumala osakest.“

Sellised pöördumise sõnad aktiveerivad neid kõiki!

Teie juhendajad on unikaalsed, nemad on erinevad iga inimese jaoks. Te võite ka tunnetada, kuidas nemad teevad tööd. Ajapikku ilmneb teievaheline sünkroonsus, teie isiksus muutub üha hubasemaks. Ärevus hakkab kaduma, on haihtumas draamad ja elu probleemid ei tundu enam nii keerulistena.

Kas teile meeldis see?

Mõningad siiski ütlevad, et see on võimatu, kuid vaatamata kõigile veidrustele, see on siiski reaalne.

Paljudel on tunne, et see edastus ei ole kohane.

Nemad ütlevad selle kohta: „Kas teate, kõik see on harjumatu ja veider. Seal meie ees on Inimolevus, kes saab saadetisi eesriide tagant. Kes saab nende tõesust kinnitada? Kas on vaimses ajaloos olnud varem sellist?“

Ma ütlen teile, millistel ajaloo hetkeil on seda olnud, ehkki te pole seda siiamaani endale teadvustanud.

Kõik kirjad, kõigist neist, mis on planeedil olemas, kõige sügavamad kirjad, mida olete kunagi lugenud, ei ole tulnud Jumalalt. Need on tulnud Inimolevustelt, kes on neid teie jaoks kirja pannud!

Need ei ole Jumala sõnad, need on Inimolevuse sõnad, mis on edastatud jumaliku Kõrgema Mina ajendil!

Kuid kui sügavad need siiski olid!

Mõningad neist on kirja pandud vangikongides, mõni kuu enne sõnade autori surma, kuid temal ei olnud neis ärevuse varjugi.

Kui ta kirjutas oma sõpradele, paljudele sõpradele, siis oli rõõmu seisundis, ning esimesed tema sõnad helisesid: „Au sulle, Jumal, kõikide hüvede andjale!“ Edasi autor jutustab sellest, milline rõõm on leida oma Kõrgemat Mina.

Need kirjad on Inimolevuste poolt, kes on sügavas austuses Jumala vastu!

Pange tähele: Looja on võimeline suhtlema inimkonnaga kõige iidsemal ja sügavamal moel, ning sama on toimumas praegusel hetkel, siin saalis.

Ehk te pole veel seda mõistnud?

Kuid sellegipärast leidub selliseid, kes ütleb: „Hästi, nüüd see on küll kohatu, aga siis oli siiski vaid siis, kuid praegu on hoopis teine asi.“, ning jätkavad.“Meil on olemas raamatud. Kõik teadmised on neis olemas. Meil pole tarvis midagi uut. See kõik on teisest ajast ja muust kohast.“

Jah, Inimolevused, ma kordan teile, olete teostamas nihet sellel planeedil, ja see nihe on uudne. Kas te ei tahaks sellest teada veidi enam?

Kas te tõesti olete rahul vaid sellega, mida olete saanud minevikus?

Kas teid ei huvita, mis tõi teid täna siia saali?

Ehk tahaksite teada veidi rohkem mõningatest energiatest, mis on voogamas siin?

Tänane edastus on vaid ülevaade ja see on teile õppimiseks. Ma tahaks, et te kuuleksite seda!

Täna see koht on täis õrnust, ning palume teid tunnetada neid olevusi, kes teevad tööd teie ümber.

Siin on istumas selliseid, kes on hiljuti kaotanud oma armsaid, ja neid on siin kaks… ma tean neid, kes need on ja ma suhtlen nende südametega.

Sellist asja, nagu surm, pole olemas. See on vaid ülemineku energia.

Kõige sügavamat ja püsivamat asja planeedil ei ole võimalik iialgi hävitada. See on armastus.

Kuid te siiski mingil moel tunnetate, kui ta on lahkunud.

Ta pole läinud, sest see, keda armastasite ja on lahkunud, on ikka veel siin. Nemad vaid muutsid oma koha, läksid teie juurest eesriide taha ja ei midagi muud.

Need unenäod, kus nemad külastavad teid, on reaalsed; ka edastused, mida olete saanud, samuti reaalsed, ning need, keda armastasite, viibivad täna siin vaimsel tasandil.

Nemad istuvad teie kõrval ja anuvad teid: „ära nukrutse, sest ma olen su kõrval sinu elu lõpuni.“

Teil oleks vaja kuulda neid, ilmselt seetõttu olete tulnud täna siia! Minu jaoks see on niivõrd reaalne!

Ma tulen teie juurde, ning olles teie ees, saan näha mõõtmeid mõlemal pool eesriiet.

Tahaks teile midagi selgitada: Siin planeedil on toimunud selline asi, mis on vastuolus kõikide veidrustega.

Inimolevus ei vaatle neid juba pikemat aega, seega ei näe, mida need enesest kujutavad.

Tahaks viia teid läbi imedest, mis on juhtunud viimase kahekümne aasta jooksul.

 

Nihke algus

1987 aastal Harmooniline Konvergentsioon kinnitas uut energiat, ning sellega valmistas Maa ette nihkeks. Te oletegi sisenenud otse sellesse.

Kõik hakkas kiiresti teostuma.

1989 aastal mu partner võimaldas mul astuda sisse, et ma saaks alustada edastamisega.

Esimene informatsioon, mida edastasin temale, ilmus avalikkuse ette 1993. aastal.

Tollel ajal ütlesin, et planeedi magnetvõre on iga hetk valmis alustama muutumist… ja muutumist võimsalt.

Tõepoolest, see toimus teie elu jooksul, ehkki midagi taolist ei ole toimunud ei teie vanemate, ega teie vanaisa-vanaemade aegu.

Olen rääkinud teile, et vaatamata veidrustele, veel näete, kui ta teeb läbi suuri muutusi – lähima kümne aasta jooksul ta nihkub rohkem, kui oli nihkunud viimase saja aasta jooksul.

Vaatamata kõigile veidrustele, see nihkumine pidi algama teie elu jooksul. Nii see ka algas.

Tänaseks seda on võimaik ka mõõdistada. Seda on lihtne teha isegi kompassi abil. Vaatamata kõigile veidrustele ta on nihkunud ja seda on ära märkinud ka teie teadlased.

Teadlaste märkmetes on registreeritud fakt, et ka päikese heliosfäär on läbi teinud märkimisväärselt suuri muutusi. Ta on vähenenud.

Teie päikese süsteemi sfääridesse voogab magnetvoog, mis on osa Galaktilisest ühtlustusest, mida elate käesoleval ajal üle. Kõik toimub õigeaegselt, kui graafiku järgi.

Mu kallid Inimolevused, kõik on kohane. Kõik ühtlustub ühte jadasse, nagu on kunagi rääkinud Maiad.

Selle nihkega saab saavutatud üks kõige kõrgematest vibratsioonidest, mis on iialgi Maa peal toimunud.

See ei toimu 2012 aastal, sest see teostus juba 1988!

Te olete juba nihke mõju ulatuses.

Aastal 2012 toimub vaid üks plahvatus – plahvatab lääne mütoloogia, kes sunnib teid kartma seda tärminit.

Te olete käesoleval ajal just selle nihke keskmes ja magnetvõre on vaid nihke osa, – kõik on nihke osa. Sellest olen rääkinud teile paarkümmend aastat tagasi, – ja nüüd see on toimumas.

Vaatamata kõigile veidrustele, te elate selle läbi.

On ka selliseid, kes ütlevad: „Mis sellest, see oleks nagunii juhtunud. See ei loo mulle erilist muljet, sest see ju vaid astronoomiline sündmus.“

Inimesed ütlevad selliselt sageli.

Kui toimub miskit märkimisväärset, siis nemad ikka ütlevad; et see oleks juhtunud igal juhul.

Ja see on tõsi. Galaktiline ühtlustumine oleks toimunud igal juhul, kui isegi planeedil puuduksid inimesed, kes saaksid joovastuda sellest. Seda saatev esoteeriline vibratsiooniline nihe on meelepärane, ning seda te näete kõikjal.

Võimalik, et teil oleks vaja enam episoode sellest, mis on toimunud „vaatamata kõigile veidrustele“, ja seda veel enne, kui hakkaksite mõistma, et nihke unikaalne aeg on määratud teie kõigi jaoks. See on eriline.

Te olete nägemas seda, mida ei ole õnnestunud näha ühelgi teie iidsetest eellastest. See on muutuste aeg!

Samades ülestähendustes, samal 1993 aastal rääkisin teile, et ilmastiku pildid hakkavad drastiliselt muutuma. Olen kahekümne aasta jooksul toonitanud, et te näete, kuivõrd on need muutunud. Kas olete märganud? Muutused on toimunud.

Võite märgata, et teatud võtmesõnad jäid mainimata.

Ma pole kunagi maininud midagi soojenemisest, kas pole nii?

Soojenemine teie juures on vaid looduslik ilming, mis eelneb jahenemisele. Ta on seotud selle planeedi vee tsüklitega ja geoloogilise kella järgi see on kiirenenud.

Aeg on suhteline, ning teie parimad teadlased on teda just sellisena määratlenud.

Planeedi vibratsioonilises nihkes te olete kiirendanud aja – mitte seda, mida näitavad teie mehaanilised kellad ja mitte seda, mida mõõdetakse radioaktiivsete isotoopide vabanemisega… ei, mitte seda aega.

Te kiirendasite aja ruumidevahelisust… miskit, mida kutsub esile ruumidevaheline nihe. Jah, te olete kiirendanud selle.

Ta liigub palju kiiremini ja teie keha on teadlik sellest. Te tunnetate seda!

Olete ju teadlikud, et ta liigub kiiremini, kas pole nii? Kiiremini liigub ka Maa!

Kiireneb geoloogia.

Te saate selle, mida geoloogid ei lootnud näha veel saja aasta jooksul.

Need muutused on vee tsüklites, mis mõjutavad ilmastikku.

Oleme sellest rääkinud ja nüüdseks oleme nende sündmuste keskel.

Vaatamata kõigile veidrustele, on ka ilmastik teinud läbi muutuse!

Midagi sellist pole olnud ei teie vanemate, ei teie vanaemade- vanaisade, ega ka nende vanemate aegu. Vaatamata kõigile veidrusele te olete jälgimas seda.

Lõpuks on ka selliseid, kes istuvad maha ja ütlevad: „Olgu pealegi, Krayon, kuid see oleks juhtunud nii või teisiti. See ei tõesta veel midagi. Sul tuleb näidata mulle veel midagi.“

Mis siis ikka, näitan! Kuid ma tahan, et te saaksite selgeks, kui ma lõpetan.

Sellesse nihkesse on kaasataud liiast palju kokkulangevusi, ning need mõned, millest oleme teile nende aastate jooksul rääkinud veel enne, kui need toimusid, teeb ju neid erilisteks, kas pole nii?

Kui teil meeldib siin viibida kui intellektuaal, siis palun. Kuid varem või hiljem tuleb intellektil taanduda faktide ees.

Iidsete prohvetlused üksmeelselt ennustasid Armagedoni stsenaariume. Need kõik langesid ajaliselt kokku – see pidi toimuma teie hiljutisel tuhandete muutuste aegu.

Energiate kokkujooksul pidi toimuma kahe üliriigi kokkupõrge, mõlemad olid valmis kukutama teisele kaela aatompommi, mis oleks pidanud tooma esile selle, mida nimetati Maa lõpuks, äärmisel juhul sellise Maa, mida tunnete teie. Paljud prohvetid andsid teile sellist ennustust.

Need pole Krayoni poolt välja mõeldud selle vestluse jaoks ja te olete sellest teadlikud. Need on kirjas teie usu raamatutes, mida olete võimelised ise järgi vaatama.

See on olemas ka Nostradamuse katreenides. See on ka aborigeenide kirjades, mis puudutavad tõenäolist tulevikku.

Nüüd siis, vaatamata kõikidele veidrustele, miski toimub; see oli miski, mis ei saanud juhtuda loogika kohaselt või intellektuaalsel viisil, kuid see juhtus.

Ühe öö jooksul üks suurimatest gigantidest Maa skeemis varises poliitilises mõttes kokku. Nõukogude Liit lakkas olemast.

Kui oleksite küsinud selle kohta oma vanematelt, siis nende vastus oleks ühene: „See on võimatu!“

Kui oleksite kakskümmend aastat tagasi küsinud selle tõenäosustest Pentagonis, siis ka sealt oleks teile vastatud: „See ei ole võimalik.“

Kui oleksite küsinud neilt, kes istusid Kremlis, siis oleks vastuseks: „See on naeruväärne.“

Kuid vaatamata kõigile veidrustele see siiski juhtus.

See on vaid osa nihkest. See on osa uue energia ajastust, mis on juba kulgemas.

Ühe superriigi hävinemine pidi toimuma. Ühegi pommita. Ühegi lahinguta.

Kas olete märganud, et seda tegi teadvus.

Mida sa, Inimolevus, arvad sellest?

Võit superriigi üle vaid üksnest teadvuse abil? See on kolmas punkt minu nimekirjas.

Seega, mitu sündmust peaks esile tooma selleks, et hakkaksite nägema: miski siiski on toimumas, vaatamata kõigile veidrustele?

Kolm aastat tagasi tegin teile ühe prohvetluse, mis sisult polnudki prohvetlus, sest ta ei kandnud endas ennustuse tunnuseid, kuid oli teadaanne ühest võimsamatest tõenäosustest, mis on eksisteerimas teie reaalsuses. Need on sündmused, mis näivad teile saabuvatena, sest te loode neid aegamisi.

See annab meile võimaluse näha seda, mida loote, ise nägemata seda, mida näeme meie – sellest olen rääkinud ja andnud sellest informatsiooni.

Informatsioon oli sellest, et hiiglaslikus riigis, mis asub lõunapool teie riiki (USA), suurimad korporatsioonid kaotavad stabiilsuse; finantsbastionid langevad.

Olen rääkinud, et kõik see algab kindlustusest ja nii see ka toimus.

Kui vaatate neid korporatsioone, mis piltlikult kujundasid Ameerikalikku unistust, mis kuulusid Ühendriikidele, neile, kes leiutasid ning lõid autod kogu maailmale… on nüüdseks väljaspool „normaalset äri“. Vaatamata kõigile veidrustele.

Kui te oleks kakskümmend aastat tagasi küsinud autotööstuse kompanii pea käest sellise võimaluse kohta, siis tema vastuseks oleks: „Ei. Me oleme tugevad. Miski ei saa lüüa meid kõikuma.“

Kuid vaatamata kõigile veidrustele see siiski toimus.

See on oluline! Te mõistate, miks see on oluline?

Kallid, see pole üldse karistuseks.

Need asutused elasid krahhi üle mitte korrumpeerumise pärast ja mitte sellepärast, et tegid midagi teisiti, vaid kõik töötab sootuks teisiti.

Kui Maa peal oleksid sellised seadused jõus, siis nii mõnigi riik oleks juba ammu kadunud – kas pole nii?

See kõik töötab sootuks teisiti.

Te näete algust, muutuste seemneid finants ja pankade sfäärides, ning need räägivad aususest ja avatusest.

Masside teadvus otsustas uuendada panga omanike pankade juhtimisstiili, ning nende oma raha teenimise mooduseid.

Reeglid olid sunnitud muutuma ja need muutuvad! Paljud imestavad siiamaani selle üle, mis on toimumas.

Sellel planeedil toimub finantsokste kärpimine ja sellega on tehtud algust Põhja Ameerikas, nagu oleme sellest rääkinud mõned aastad tagasi.

Vaatamata kõigile veidrustele, see toimus nii, nagu olime rääkinud.

Mida hakkate peale selle informatsiooniga?

See oli neljas punkt kuuest, mida annan teile täna.

Vaatamata kõigile veidrustele kõik on toimunud.

Kas pilt muutub teie jaoks selgemaks?

Kellel teist on piisavalt julgust, küpsust ja arukust, et tähistada langust?

Kas olete suutelised ütlema: „Tänan sind, Jumal, selle eest, et liigume edasi suurema aususega ja avatusega neis asjus, mis varem näisid meile, et need võivad viia meid põhja.“

Vandenõulased hakkavad ennustama teile nii üht, kui teist, ning rääkima, et kõik olete hukule määratud. Irooniana nemad hakkavad tõestama enda õigust langusega!

Seni vähesed mõistavad, et see, mida teete, on süsteemi harude kärpimine, et ta saaks olla aus ja avatud.

Lubage mul rääkida midagi sellest riigist, mis asub teist lõuna pool.

Vaatamata kõigile veidrustele… vaatamata kõigile veidrustele seda riiki on juhtimas teise nahavärviga president.

Sellisel tõenäosusel ei olnud eeldusi teostuda vähemalt kahe põlvkonna jooksul. Küsige selle kohta sotsioloogidelt, sest nemad teostavad uuringuid võimalike võimaluste üle.

Rasside vahel oli liiast palju vihkamisi, liiast palju eelarvamusi, liiast palju küsimusi, ning liiast palju probleeme selleks, et kõik see võiks juhtuda. Kuid see siiski juhtus!

Kõigis neis rasside kokkupõrgete tingimustes imestasite, kuidas neil üldse oleks võimalik kunagi lahendada neid rassilisi küsimusi?

Kuid siiski, vaatamata kõigile veidrustele, nemad valisid inimese teise nahavärviga.

Tahan toonitada, et see kõik võis juhtuda vaid nihkunud teadvuse tingimustel. See juhtus juba hulk aega varem, enne oma aega, nagu kinnitavad seda need, kes uurivad neid sündmusi

See ei ole esoteeriline sündmus. See on see, mis on sündimas teie ümber teie reaalses elus, ning seetõttu esitan teile neid fakte uuringuteks.

Te saate vaadata neid ja näha neid, sest kui jõuate seitsmenda punktini, teil tuleb rakendada oma usku, kuna minu poolt öeldu võib näida võimatuna.

See oli viies punkt.

Kuues punkt alles hakkab realiseeruma ja te olete seda jälginud juba sellel aastal.

Taas andsin teile tõenäosuse, sest ma ei ennusta tulevikku, nagu teevad seda nägijad, vaid esitan tõenäosust sellest, mis on teostumas ja mida te ei ole võimelised nägema.

Raamatus „Suur nihe“, mille koostas sama inimene, kes korraldas seda kohtumist (Martine Valeé), ma rääkisin, et Iraanis teostub revolutsioon. See toimus ja nüüd tahaks lisada ülejäänud informatsiooni.

Olete märganud revolutsiooni? See algas sel aastal.

Iraanis on olemas suure revolutsiooni seemneid. Kuid see oli maha surutud… aga muide, kas seda üldse oli?

Ta on kasvamas isegi nüüd, kui ma räägin teile sellest.

Selles riigis, mis oli kujundlikult nimetatud „kurjuse impeeriumiks“ vähemus juhib enamust.

Kas pole see veider? Nii oli ka Nõukogude Liidus, vaadake nüüd, mis nendega juhtus.

Las see lugu näitab, mis peaks juhtuma, kuna tõenäosused on sellised, millest just räägin.

See on kuues punkt.

Iraani revolutsioon saab nimeks Suur Revolutsioon. Mullad saavad maha heidetud. Te näete seda. Kui tõenäosused jäävad sama tugevateks, kui praegu, siis te näete seda.

Kui mullad saavad maha heidetud, siis avastate, et noores Iraani tsivilisatsioonis on küps usk, ning inimesed on teadlikud, mida nemad tahavad, seega loovad stabiilsuse.

Põhimõtteliselt Iraan võib saada selliseks stabiilseks – olete selliseks kinnituseks valmis, et stabiilsus Iraanis võib tuua stabiilsuse kogu Lähis Idas?

Iraani mõju oma olemuselt võib viia selleni, et oma nimekirja seitsmendas punktis eeldame, et iraanlased saavad tuua rahu ka Iisraeli.

Siin on see täielik tsükkel: paarkümmend aastat tagasi ütlesin: „Kuhu liiguvad juudid, sinna liigub Maa.“

Nüüd räägin teile sellest, et kaua oodatud lahendus, erinevalt teie paljude lootustele, ei tule Põhja Ameerikast, ehkki paljud ütlevad: „Vaid põhjaameeriklased on võimelised kokku liitma kõik need maad. Vaid ÜRO on suuteline neid liitma.“

Pange tähele, mil viisil nemad hakkavad ühinema!

See saab olema nende liit, kes elades Lähis Idas ühinevad Lähis Idas elavatega.

Nagu olen juba rääkinud, et küps Iraan loob rahu neile, kes asuvad tema ümber, ehk isegi loob Islamlike riikide liitu, ning kasutades enda ressurse ja oma finantsilikku küpsust, mõistavad, et ühes riigis leitud lahendus rakendub ka teises. Nende sooviks saab luua rahu selles regioonis, mis hakkab mõjutama nende enda stabiilsust.

Kas pilt muutub selgemaks?

Ma pole veel andnud seitsmendat punkti. Ma isegi kahtlen… sest ta kõlab teie kõrvadele lausa uskumatuna.

Mu partner, pane tähele, see võib juhtuda mitte sinu elu jooksul, kuid sa oled siiski selle juures.

See ehk mõnedele omab tähtsust, aga mõningad, kratsides kukalt, ütlevad: „Ma ei saa aru millestki.“

Pange tähele: lõplik Jerusalemma Solomoni Templi taastumine algab mussulmanide finantside abiga, kooskõlas nende finantside abiga, kes toetasid Iisraeli.

„Krayon, see on juba liig. See on vastupidine kõigile raskustele, see on liig naiivne avaldus. See on asjatundmatu ja isegi juutidele solvav avaldus.“

Kas tõesti?

See pole kuigi kauge tuleviku asi!

Lubage mul selgitada, kuidas on olukord praegu seal.

Käesolevaks ajaks Jerusalemmas on kinnistunud midagi staatilise rahu taolist, sest reaalsus on selline, et vihkamise skaala eri otstel asuvad kolm usulist mängurit, kes jagavad oma vahel kõige kallimat reliikviat, Püha Maa tükki, mis püsib kõigi hinges.

On kujunenud nii, et üks ja sama koht on püha nende kõigi jaoks. Kohas, kuhu saab loodud Tempel, toimus Islami prohvet Mohameedi astraalne ülestõus.

See koht – Templi mägi, on au sees nii juutidel, kui ka kristlastel.

Juudid kinnitavad, et Iisak, Aabrahami poeg, oleks äärepealt teinud ohverduse sellel mäel. Ajalugu selgelt viitab sellele. Isegi kristlased usuvad seda.

Kuid sellegipoolest islami ilmas kinnitatakse, et Ismael, Aabrahami teine poeg, on oma kogemuse saanud samal mäel.

Seega kõik nemad jagavad ühte ja sama püha kohta, ning eksisteerivad rahus, mida on esile kutsunud vajadus. Panite seda tähele?

See ei ole see Iisraeli koht, kus asuvad kuumad punktid. Kõikjal küll jah, kuid Templi Mägi on püha. Nagu näete, tegelikult nemad jagavad seda ruumi juba kahe põlvkonna jooksul.

Lubage nüüd tuua sisse uut energiat. See, mida teatan teile, on juba realiseerumise protsessis, kuid see, et juudid ja araablased saavad ühineda ja finantseerida Solomoni Templi loomist, näib teile kõrvupidi juurde tirimisena, ehkki seemned selleks olid juba mullas.

Mõelge vaid, millised uskumatud ressursid on neis mõlemis grupis olemas!

See saab olema Juudi Templi kolmas ülesehitus, ning selle keskmeks saab olema rahaline sissekanne moslemliku Templi Mäe uhkuse nimel.

Nemad koos ehitavad üles selle, mida saavad jagada oma vahel jätkuvalt, mis teeb selle protsessi veelgi suursugusemaks, kui kunagi varem… võimalik, et isegi uhkem kõigist kunagi Maa peal ehitatutest!

Nemad loovad selleks koos võimalusi, et nii ühed kui teised saaksid külastada oma templi osa ja palestiinlased saavad külastada juutide poolt esmakordselt, vabalt ja avalikult.

Isegi need, kes ei ole moslemid, saavad sisse astuda, ning nautida küllastuseni selle vaimse püha koha ilu ja ei leidu siin neid, kes seisaks valmisolekus relvaga mingi hädaohu ära hoidmiseks.

Vaatamata kõigile raskustele esmakordselt ajaloos moslemid ja juudid kohtuvad neutraalses tsoonis omavahelise kokkuleppe kohaselt – kõike seda Iraani abiga.

Ajapikku siin võtab koha sisse stabiilsus.

Kes saab siin tõeliseks selle protsessi eestkostjaks? See saab olema Iraan, kõige suurem ja stabiilsem rahvus Lähis idas.

Mu partner, saabub päev, kui Lähis Ida kõigi oma hädadega ja muredega muutub kaugeks minevikuks.

Kas mäletad veel Iirimaad ja tema probleeme? Saksamaad, Jaapanit, või Venemaad?

Poole sajandi tagused vaenlased tänapäeval teostavad vabalt omavahelisi kaubatehinguid ja nende majandus on omavahel läbipõimitud.

On kätte jõudnud aeg ka Lähis Idas hakata nägema sama.

Võimatu? Vaatamata kõigile veidrustele?

„Kuhu liiguvad juudid, sinna läheb Maa“ – ma olen seda teile rääkinud.

Kui näete selle tõenäosuse seemneid Iisraelis, siis teate, et olete liikumas rahu poole maapeal.

Antud tõenäosuse atribuudis võite ära näha selle algust, mis võib toimuda kogu planeedil.

Tuhandete aastate tagused vaenlased saavad vaadata teineteisele silma ja ütelda: „Ehkki me ei salli teineteist, kuid pangem kokku oma jõud ja ehitagem midagi erilist üles. Tehkem see unikaalseks, et kõik saaksid joovastuda sellest. Katsume leida sellise võimaluse! Meil olid lahkhelid, me sõdisime omavahel. Kuid see püha koht on liiast kaunis, et lubada tal eksisteerida vaenude keskel.“

Võite loota, et selleks ilmuvad ärksamad mõistused, sest energia, vaatamata kõigile raskustele, on muutumas.

Selline oli punkt seitse.

On olemas tõenäosus, et veel enne, kui see kõik teostub, selles piirkond muutub taas kuumaks punktiks… selline kord on vana energia, ja sellised on need, kes unistavad tuua vana planeedi energia tagasi.

On olemas ja jäävad mõneks ajaks veel selliseid, kes on valmis isegi surema, et tuua Maa tagasi pimedusse, lihtsakoelisse, primitiivsesse valgustumata teadvusse.

Ma andsin teile hetkelise pildi tulevikust… sellest, mis on veel teatud kaugusel teist, kuid siiski küllaltki ligidal, et olla teie jaoks reaalne.

Mida kavatsete peale hakata sellise informatsiooniga?

Paljud naeravad, näidates näpuga probleemidele ja tänapäevasele vihavaenule, ning ütlevad teile halvustavalt, sest see kõik on „vastuolus kõigile veidrustele“.

Kui see on nii, siis naeratage neile vastu, sest paraku nii see on.

Vaatamata kõigile veidrustele tänane energia on just selline ja ta kujutab endast nihet.

Mis on, vaatamata veidrustele, toimumas teie isiklikus elus?

Ma tean, kes on siin. Kas see on seotud teie perega? On see seotud teie tervisega? Või midagi sellest, millest rääkisite: „Ma ei suuda seda“? Midagi sellest, mida pidasite võimatuks?

See on vaid osa kolmemõõtmelisest nimekirjast, mis on kõigil inimestel olemas – teostatava ja teostamatu nimekiri. Inimesed suhtuvad sellesse nii, nagu see nimekiri oleks füüsika seadus!

Ma tahaks paluda teid olla täna koos minuga ruumidevaheline, sest ma näen, kes olete, ning näen ka nende suursugusust, kes istuvad siin saalis. Ma näen loomingulist võimalust, mis on teil kõigil olemas.

Visake minema nimekiri, mis loetleb seda, mida te ei suuda teostada.

Kui selles nimekirjas on olemas ka kaheksas punkt, siis see olete te ise!

Mida teie arvates ei ole võimalik korda saata vaatamata kõigile raskustele?

Te olete võimelised saama tervendumist. Ehkki see on armastuse tervenemine ja te teate, kellest on juttu.

Kellega oma pere liikmetest te enam ei vestle? Ehk on nemad muutunud? Aga äkki olete muutunud teie?

Kas olete teadlikud sellest, mida teeb armastus siin planeedil? Ta loob rahu!

Taastage need sidemed, mida pidasite purustatuna.

Ah et võimatu? Isegi vaatamata kõigile raskustele?

Keda te kohtasite tänase kohtumise sünkroonsuses; keda te pole varem tundnud?

Kas teil ei tulnud mõte: „Läheks õige kellegi juurde, keda ei tunne. Äkki nemad on siin ja ehk on neil midagi, mida ma vajan? Või hoopis mul on midagi nende jaoks?“

Selline on sünkroonsus!

Kas olete teadlikud sellest, et just seetõttu kohtuvad iidsed Vaimud omavahel?

Tuleb kord aeg, kui ka teie tulete taas kohtumisele, mis on sarnane sellele ja just nimelt selle järgi. Hoopiski mitte selleks, et kuulata esinejat, vaid selleks, et kohtuda omavahel!

Kuid te pole ju veel seda endale teadvustanud, kas pole? Või olete juba teadvustanud?

Siin on veel palju peidus. Siin on külluses tõenäosusi… vaatamata kõigile veidrustele.

Siin on Krayoni energia. Siin on naiselik energia, mis on edastatud mehe häälega, kuid teie olite teadlikud sellest, eks ole? Siin on Ema-Isa energia.

Vaat setõttu olemegi siin, et aidata teil näha seda, mis on peidus teie igaühe sisemuses.

Just seda me ka teeme, et tuletada teile meelde seda, kes te sellised olete, ning paluda teil alustada selle kõige meenutamisega.

Nii see tegelikult ka on!

Krayon

Read Full Post »

Kvantiliseks muutumine

 Tere, mu armsad, mina olen Krayon magnetilisest teenistusest.

Kakskümmend aastat tagasi laususin ma need sõnad oma partnerile.

Kas teate, mida ta mulle ütles?

“Sa pead oma nime ära muutma. See ei ole piisavalt õhuline. See ei ole piisavalt ingellik… ja kes on iial kuulnud magnetilisest inglist?“

Nii ta ütles 20 aastat tagasi.  

Täna, kui siin istute, kas lõpuks mõistate, kuidas planeedi magneetika teie elusid mõjutab?

Kas ei ole siis loogiline, et meie, teisel pool eesriiet, oleme sellest samuti teadlikud?

Kas ei ole loogiline, et need asjad on sünkroniseeritud ja et nii füüsiline, kui teadvuslik külg on kõik seotud sellega, miks te siin olete?

Võib-olla olete siin selleks, et toetada vaimsete komponentide valiku punkte.

Nüüd olete seda kuulnud juba teaduslikult (juttu on uurimustööst, mida Gregg Braden päeva varasemas osas tutvustas).

Mõned teist on just seda oodanud, sest magnetiline meister oli täiesti arusaamatu. Võib-olla ei olnud ka kanaldamine kuigi arusaadav. Ütlete, et toolil istuv mees “teeskles, et saab sõnumeid teiselt poolt eesriiet“.

Teeme hetkeks ülevaate.

Kui soovite, võite minna ja selle üles otsida 1989. aastal edastatud esimestest sõnumitest. Ma rääkisin teile järgmist: tuleb aeg, mil paigad, kus kasvatate vilja, seal enam ei kasva. Me ütlesime ka, et paigad, mis iial vilja kasvatada ei saaks, hakkavad seda kasvatama! Ma rääkisin teile, et on tulemas märkimisväärsed ilmastikumuutused. Ma ütlesin seda teile. Nüüd olete nendega silmitsi!

Ma rääkisin teadvuse nihkest ja see on kohal.

Nendele teie hulgast, kes mõtlevad, et millal see toimuma hakkab, ütlen… te magasite selle maha! See on kõikjal teie ümber. Just see on toimunud 80-ndate lõpust alates, ning just see on toimunud ka käesoleval aastal. See on kõikjal teie ümber.

See on valiku punkt… punkt, kus inimteadvus otsustab tunnistada kehtetuks planeedil taasilmuvate energiate mustrid.

Me rääkisime, et globaalne soojenemine on tsükliline, ning et teie ei põhjustanud seda.

Kas usute seda nüüd?

Vaadake, see oli edastus, kuid nüüd on teil ka teadus, mis näitab sama.

Neil möödunud aastatel ütlesime teile selgelt, et soojenemine saab olema lühiajaline, ning et see viib teid jahenemise tsüklisse.

Nüüdseks on see fakt avalikustatud paljudes kohtades, ning on olemas ka vastav teadus.

Kas usute nüüd seda?  

Siin on neid, kelle intellekt hakkab sulanduma emotsionaalsusega. Sõnum hakkab teile kohale jõudma.

“Võib-olla on täitsa OK, et ta ei ole õhuline ingel,“ ütlete nüüd.

Võib-olla on OK, kui tõde, mida kuulda kelleltki, kes sind armastab, kes pärineb kodust.

Võib-olla OK on niisugune magnetiline meister, kes kõneleb sinuga?

Olete kunagi mõtisklenud, miks need sõnumid niisugusel viisil edastati [läbi kanalduse], ning miks nii ammu?

Vahest see on üks kokkusattumus?

Te hakkate tagasi vaatama, ning küsite: “Millal see kõik algas? Millal alustas teadlane Greg oma teekonda? Millal mu partner oma teekonda alustas? Millal toimusid teie eludes mõningad äratundmised?“

Mõnedel tervendajatel, kes publiku hulgas istuvad, on samuti olemas huvitavaid alustamise kuupäevi.

Millal toimusid õpetaja Peggyl esimese faasi ilmutamised (jutt on Peggy Phoenix Dubrost)?

Enamus sellest on saanud alguse umbes 20 aastat tagasi, just siis, kui algas nihe … just siis, kui algas reastumine.

Kas selles on teie jaoks piisavalt kokkusattumusi?

Millal toimusid Dr. Todd`i äratundmised oma leiutise jaoks?

See kõik toimus nende aastate vältel, millest ma räägin.

Liiga palju kokkusattumusi?

Võib-olla.

Käesolev edastus on viimase kuue kuu sõnumite kokkuvõte.

Seepärast, et selle aja jooksul olen teile andnud informatsiooni sellest, mis teiega toimub.

Täna annan teile infot, mis avaldab mõju valiku punktile.

Leidub neid, kes ütlevad; ei ole mingit põhjust, et inimolendid peaksid niisuguses pöördepunktis midagi tegema teisiti, kui on seda teinud varem.

Leidub inimolendeid, kes ütlevad, et olete loodud läbi kukkuma.

Iga tsükkel, iga tsivilisatsioon ebaõnnestub, kui ilmnevad teatavad asjaolud ja tsivilisatsiooni atribuudid.

Nad ütlevad, et inimloomus ei nihku, ega muutu iialgi, ning et tsüklid muudkui korduvad ja korduvad.

Siin aga ütlen mina, et praegu on teisiti.

Nüüd olete jõudnud punkti, kus hakkate kvantiliselt muutuma ja arenema.

Et ilmneks täielikult muutunud planeet, vaja, et vähem, kui pool protsenti planeedil olevaist teeks neid valikuid.

Magnetism

            Mida õppisite täna magnetismi kohta [taas Gregg Braden`i loengust]? Kuidas viite selle Krayoni õpetusega kokku?

Sissejuhatuse kaudu andsin teile teaduslikku informatsiooni protsessi kohta, kuidas päikesesüsteem võtab iseendalt gravitatsioonilise jäljendi, ning sõna otseses mõttes saadab selle välja päikese heliosfäärist … kvantiline kommunikatsioon läbi päikesetuule.

Kohtudes ja suhestudes teie magnetväljaga, ulatub päikesetuul üle teie Maa magnetvõre, mis omakorda katab teie DNA poolt loodud välja.

Seega teie saate need samad sõnumid, mille saab kogu päikesesüsteem.

Te istute magnetilisel diivanil.

Teie DNA on magnetiline, ning see on teaduslik fakt, mida olete lõpuks näinud.

Nüüd väike mõjutab suurt, ning suur väikest.

Te kuulsite sellest ka täna, kas pole?

Kui piisavalt palju inimesi mõtlevad teisiti; kui piisavalt paljudel inimestel on kaastundlik reaktsioon, siis inimhulgas hakkab edasi liikuma emotsioon, mida suudavad mõõta teaduslikud instrumendid.

Planeedi vibratsioon saab mõjutatud!

Kas hakkate nüüd nägema seost, et see, mida mõtlete ja teete, muudab midagi?

Kui te ei uskunud seda veidriku suust kõnelduna (juttu on Lee`st), siis võib-olla usute seda teadlase käest kuulduna?

Võib-olla, üksnes võib-olla, et nemad mõlemad esitavad tõde? Kuidas on sellega?
Muutudes  kvantlikuks

Päeva teema on kvantlikuks muutumine.

See on raske, sest see nõuab, et mõtleksite teisiti.

Kallid inimolendid, te olete arenemas. See on areng läbi magnetismi, mis kõneleb DNA-ga, ning annab mõttele võimaluse luua teadvuse nihet mõõtmetevahelisel tasandil.

See on kõige keerulisem asi, mida me eales õpetame.

Kolm aastat tagasi rääkisin oma partnerile, et ta hakkab õpetama seda, mida õpetada ei saa, ning täna istub ta toolil ja teebki just seda.

Leidub neid, kes saavad sellest aru, ning ka neid, kes ei saa.

Kui olete uurinud kvant-seisundi kohta, siis saate teadlikuks teatud atribuutidest ja meie räägime täna ainult ühest niisugusest. Kõigest ühest, kuid sellel on tendents de-lineariseerida mõningaid teie elu atribuute.

Ma näitan teile, et mida kvantlikuks saamine teie heaks teha võib.

Inimolendid on emotsionaalsed, ning see on hea, sest emotsioonid on kvantlikud. Need on kontrollimatud, kas teate seda, ning seda mõlemas suunas: kontrollimatu viha, kontrollimatu armastus… need ei ole kooskõlas mustriga, ega ju?

Vaja intellekti, et emotsioonide ümber ehitada kast, mida nimetate tasakaaluks.

Nii hakkate nägema, et inimese meel on kvantlik atribuut.

Teadvus on oma loomult kvantlik.

Inimese aju loodi kvantlikult mõtlema.

Bioloogiline sünaps muutub lineaarseks üksnes läbi loogika ja intellektuaalse tasakaalu.

“Krayon, me ei saa aru, millest sa räägid.“

Vaadake autistlikku inimolendit. See on inimolend, kellel on niisugune atribuut, kus näiliselt on midagi puudu.

Võib-olla olete kokku puutunud mõne sellisega, kellel on autistlik teadvus? Siis teate, millest neil puudu jääb.

See on lineaarsuse struktuur.

Autistlik meel ei mõista lineaarsust, ning alati püüab leida korda ja sümmeetriat.

Ta meeleheitlikult üritab ehitada konstruktsiooni ümber oma teadvuse, et võiks saada maailmast aru.

Tõde on selles, et ta on palju kvantilisem, kui teie! Kas olete kunagi sellele mõelnud?

Seega on algus tehtud.

Kvantlikuks muutumine on juba teie käeulatuses.

Kõik, mis teil vaja teha, on mõelda välja, kuidas avada ja sulgeda erinevaid sünapseid nii, et luua inimolendit, kellest saab algus uutele arengutele.

Kas valiku punkt saavutatakse, ning tulemuseks on nii nagu tavaliselt?

Kas inimene muutub äkitselt valgustunuks, teeb valiku, ning tõmbub siis taas tagasi mitte-valgustunud seisundisse?

Vastus on EI, ja te teate seda.

Ei, muutute hoopis teie, ning jäätegi sellesse seisundisse. Nii et see loob uue alguse, kas pole?

See ongi valge kaart, mis praeguses tsüklis ilmub, ning mis ei ole ilmunud kunagi varem.

Selle pärast Krayon tuli 1987. aastal, sellepärast olen ma siin. Nihe on teie ees. Te istute selle keskel.

Uni – mõõtmetevaheline atribuut

Järgnevalt veel üks kvant-aspekt. Ma toon selle teieni, et mõistaksite, kui segadusse ajav võib kvantlikkus olla, ometigi on see teie ajus, nii et ma tean, et saate sellest lõpuks aru.  

Kui liigute sellesse, mida nimetate uneks, ehk isegi alfa seisundiks, selleks teadvuse keskosaks, millel ei ole struktuuri, mis siis juhtub?

Kas teil on kunagi olnud niisugust unenägu, kus mitte miski ei ole loogiline?

Ajast ja kohast väljaspool olevad inimolendid teie unenäost ei oleks saanud lineaarses ajas üksteist isegi tunda.

Võib-olla olete olnud erinevates paikades ja erinevatel aegadel, milles reaalses elus ei ole mingit loogikat, kuid sel hetkel oli kõik loogiline, kas pole?

Ma ütlen teile miks – kui lähete sellesse seisundisse, siis on see kvantiline! Alfa unenägemine on kvantlik. Aju on niisuguses seisundis, kus puudub intellekti kontroll. Seega muutub see kvantlikuks, ehk struktuurituks. Nii asetub see kõik väljaspoole lineaarsust.

Teisisõnu, selle taustaks ei ole ajalist plaani. Kõik toimub sama-aegselt, ning seni, kui seal viibite, ning teil pole sellest midagi.

Olles unenäos te ei kisu oma juukseid, kui ei saa millestki aru, eks ole? Vaid lihtsalt naudite seda. Kvantlikkus on loomulik seisund.

Te võite isegi öelda, et intellektuaalne struktuur, mis teie teadvuse ümber on, hakkab muutuma, võimaldades võibolla suuremat arusaamist sellest, mida ma praegu õpetan?

“Krayon, ma ei saa ikka veel aru.“

Ma tean, seepärast lihtsustan seda nii palju, et hakkaksite aru saama.

Vaadake seda karpi, milles asute, ning mille nimeks on aeg.

Kuivõrd lineaarne see on, sest saate liikuda selles ainult ühes suunas!

Te ei saa minna vasakule, ega paremale, ainult otse tulevikku.

Kell ka liigub ainult ühes suunas… edasi.

Ei ole olemas niisugust kella, mis liiguks üles ja alla, või paremale ja vasakule, ega vist?

Kell läheb üksnes edasi. Oo, kui lineaarne!

See on viis, kuidas mõtlete.

Te võtate selle lineaarse eelduse, ning rakendate kõikjal.

Kõik mõtted, argumendid, loogika ja vaimsus arvestavad sellega.

Te ütlete „me oleme lineaarsed, järelikult seda on ka Jumal.“ Kuid Jumal seda ei ole.

Tegelikult ka teie mitte!

Kullakallid, mõned teist peatselt astuvad sellest välja, ning mõistavad rohkem, mis toimub teie elus. Praegu selles jutus on paljugi segane.

 

Frustratsioon aja pärast – teie kõige võimsam eelarvamus

Alustagem õpetusega.

Need on kokkuvõtted, võib-olla teemad, mida olete juba varem kuulnud, kuid mida täna paneme kokku, et aidata teil paremini mõista.

Ma istun arukate inimeste grupi ees, kellest paljud nimetavad end valgustöö tegijateks. Te võite defineerida seda just nii, nagu soovite. See on teadlikkus. Teadlikkus asjadest, mis ulatuvad lineaarsusest kaugemale. See on usk, et te tõepoolest olete osa Jumalast.

Minu ees olevas ruumis on neid palju, pigem neid on rohkemgi veel.

Selles teadlikkuses on kommunikatsioon teisel pool eesriiet olevaga. Nii toon välja ühe frustratsiooni tekitava momendi sellest, mis juhtub, kui teete matka teisele poole eesriiet, viibides lineaarsuses.

Kallid inimolendid, kui paljud teist on saanud elu muutvaid sõnumeid?

Võib-olla lähete meditatiivsesse seisundisse, võib-olla toimub see uneseisundis, millest me äsja rääkisime?

Kuid seal see on – idee, võib-olla isegi juhtnöör?

Võib-olla oli teil visioon?

See võib ilmneda järgmiselt: Seda peaksid sa tegema. Siin on raamat, mille sa kirjutad. Niisugune saab olema sinu tulevik. Niisugune on tervendamismeetod, mida sa õpetama hakkad. Siin on juhtnöörid, et sa kohtud kellegagi. Sa hakkad midagi tegema.

Sa oled selle pärast elevil, kas pole?

Võib-olla tuled visioonist välja, ning räägid oma sõbrale: “See on nii tõeline! Seda ma peangi tegema. Sellest ma alustangi. Kas ei ole mitte põnev?“

Mida sa siis teed? Sa hakkad seda teostama. Oo, kui lineaarne sinust!

Kas see ongi sõnum, mille sa said?

Kas olles kvantseisundis Jumal ütles sulle, et mine tagasi ja tee seda kohe? Vastus on, EI.

Ometigi mõtlete seda, sest teie kell liigub ühes suunas, te tulete aja lineaarsele hoorattale tagasi, ning hakkate viima ellu seda, mida teil teha paluti. See on suur viga, kuid te ei tea seda.

Oo, lineaarne olend, luba meil vaid näidata, mis järgmisena toimuma hakkab.

Enamus ajast see, mida sulle näidati, mis iganes see ka oli, ebaõnnestub. Pettumustunne võtab võimust: “Ma pidin kirjutama ühe raamatu ja proovisin, ning tegingi seda… ja midagi ei toimunud. Ma ei leidnud kirjastajat, kes seda oleks teinud, ning see raamat tegelikult kellelegi ei meeldinud. Ma vist eksisin. Mul olid küll sellised suurepärased ideed, mida ma rakendasin, kuid midagi ei toimunud,“  ütled sa.

Vaadake, kullakallid, ma tean, kes siin on (ja lugemas seda), ning ma kõnelen mõnega teist just praegu, ning te teate, et ma teen seda.

Isegi kui te kellelegi rääkinud ei ole, on läbikukkumine niisugune.

Inimaju ei taha kohe tunnistada, ning öelda: “Ma ei tea, miks mul Vaimuga head kommunikatsiooni ei olnud. Ma sain sõnumi, tulin tagasi, proovisin seda teha ja midagi ei tulnud välja.“

Oo, kui lineaarne sinust! Mida sa siis tegid sellega?

See idee, see ilu, see mõte, need tegevused, mida planeerisid; asjad, mille kohta näidati, et need kuuluvad sulle… mida sa tegid sellega pärast, kui olid korra üritanud ja see ebaõnnestus?

Sa panid need riiulile, ning sulgesid kapi ukse! See on läbi!

Võib-olla küsis keegi sinu sõpradest: “Kuule, ma mäletan, et mõni aasta tagasi sa üritasid midagi teha. Miks sa seda uuesti ei proovi?“

Mida sa neile siis ütlesid?

“Ei, ma proovisin, kuid see ebaõnnestus.“

Mida? Oo kui lineaarne! Kas sa mõistad, kuhu ma sellega sihin?

Jumal ei öelnud, et tee seda kohe. Oma ajalises eelarvamuslikkuses otsustasid sina ise millal ja kus, ning seejärel, vastupidiselt kogu ratsionaalsele kvant-mõtlemisele, kui olid seda korra proovinud, hülgasid selle!

Sa isegi ei kavatse seda uuesti välja võtta ja veelkord proovida, kas pole? Oo kui lineaarne!

Milline ajasuunaline eelarvamus teil küll on!

Kvant-mõtleja toimiks järgnevalt – ta saab sõnumi, tuleb visualiseeringust tagasi, ning pühitseb seda sõnumit.

See on pilet, mida ta oma käes hoiab, ning millel on kirjas rong tuleb.

Kui ta uuriks piletit lähemalt, siis näeks, et sellel ei ole kellaaega. Seega see ei ütle, millal tuleb, kas pole? Kuid sellegipoolest pilet tal on. Kvant-meele jaoks see on piisav!  

Ta pühitseb piletit, seejärel lõdvestub, ning loob sünkrooni ootava suhtumise.

Teisisõnu, sukeldub enda olemuse kvantlikkusse, ning seejärel vaatab ilmnevat sünkroonsust nii, et suudaks ära tunda, millal rong tuleb. Kas mõistate seda?

Õnnistatud on inimolend, kes praegu istub seal, olles teadlik sellest, mida ma räägin.

Miski luurab teie poolt lukustatud kapis, ning on juba valmis. Õige aeg on käes!

See on otsustamise hetk. Praegu on parim aeg, mil peaksite seda tegema.

Varem see ei töötanud, sest see ei pidanudki varem töötama, sest sünkroonsus ei olnud veel paigas, energia ei olnud kohal, kvantlikkust veel ei olnud, kuid nüüd kõik see on olemas.

Mida see tähendab teie jaoks?

Muutuge hetkeks kvantlikuks. Mis te arvate, mida see tähendab? Missuguse otsuse te peaksite ümber vaatama? See on üleskutse. Õige aeg on käes, kas pole?

Te mõtlete lineaarsel moel, seega teil on ka lineaarne eelarvamus, ning see häirib teie vaimset kommunikatsiooni Jumalaga. Kuivõrd see on normaalne, te ei ole sellest isegi teadlikud.

Kas teate, mida see loob? Frustratsiooni, ning mõnikord viha. Mõnikord te isegi keerate Vaimule selja, ning ütlete: “See ei töötanud. Ma arvan, et peaksin edasi liikuma,“ või siis “See ei toiminud. Mind ei armastata nii palju, kui ma arvasin, et seda tehakse.“

Niisugune on inimese lineaarne eelarvamus, ning sellel ei ole mingit pistmist tõega.

 
Oodates õiget suunda

Lubage, ma annan teile veel ühe asja.

Minu ees on saalitäis valgustöötajaid, ning paljud neist on juba kaua aega teinud valgustööd.

Kuid nii paljud ootavad veel ikka, et saada teada, mida nad tegema peavad.

Kas see oled sina? Hmm? Sa tead, et mul on õigus. Kas läks kümnesse?

Erinevalt eelmisest sektsioonist, te ei ole siin mures ülesande pärast, pigem selle asemel ootate ja ootate, et saada teada, kes te olete, ning miks te siin olete.

See on täiesti erinev, sest siin ei ole mingit pistmist sellega, mida teie visioonis öeldi, vaid pigem sellega, mida tunnetate Akaši tasandil.

Miks te siin olete? Millal te saate sellest teada?

Teis on see teadlikkuse säde, ning te olete teadlikud jumalikkusest.

Te teate, mis leidub teie DNA-s, ning hakkate seda kõike avastama, kuni tunnete, et midagi on veel.

Te ei tea, mis see on, kuid “ühel päeval see tuleb,“ ütlete teie.

“Ühel päeval saan ma teada, miks ma siin olen,“ ütlete teie.

Te olete lineaarsel teel rooste läinud, sest olete seda öelnud ja tundnud juba ammu.

Lineaarsuses see hüüab teile ikka ühte ja sama. “Sa ei ole veel kohal“. Ütleb teile. “Aeg ei ole sinu poolt“. Mõnikord lausub isegi: “See möödus sinust, ja sa ei näinudki seda!“

Siis hakkate muretsema, ning muutute kurvaks.

Ma soovin teile öelda tõde, ning tahan, et avaksite oma südame, sest ma istun nende ees, kellel on vaja seda kuulda; täpselt, emotsionaalselt ja tõepäraselt.

Teil ei ole vaja tõsta käsi üles.

Kuid ma soovin nähtamatult ja metafüüsiliselt, et lülitaksite oma pea kohal sisse valguse, nagu see oleks sina ise.

Ka teie lugejad, kaasa arvatult! Just praegu.

Ma vaatan praegu neid tulesid, ning annan teile õppekava.

Ma annan teile plaani, mille kohaselt te siin olete.

Ma räägin teile, miks tunnete te just nii, nagu tunnete, ning annan teile juhendite kogumiku, mis võimaldab teil siit lahkuda teadmisega sellest, kes olete ja miks tulite.

Mõnedele teie hulgast ei pruugi see meeldida, teised aga lausa armastavad seda.

See sõltub teie lineaarsest eelarvamuslikkusest.

Ma loodan, et see valgus, mille te oma pea kohal sisse lülitasite, kooskõlastub valgusega, mis praegu mu partnerilt paistab, sest selline on tõde.

Kuulake, valgustöö tegijad, kogu oma elu olete oodanud seda, mis järgmisena tuleb.

Te ootate, lootes teada saada, kuhu liigute, ning mida tegema peaksite.

Lubage, ma ütlen teile järgmist – õnnistatud on inimolend, kes on teadlik, sest teadlikkus teadlikkusest endast ongi see, mida te planeedi heaks teete.

Niisugune on käimasolev ülesanne. Jääge teadlikuks. Hoidke valgus paistmas. Kõndige ühest paigast teise, või olles perekondades ja tööl. Säilitage teadlikkust.

See on otsustamise punkt, sest teadlikkus muudab võret.

Asi ei ole selles, mida hakkate tegema, vaid selles, millest te mõtlete iga päev.

Kvant-tasandil kella ei ole. Kas suudate säilitada seda energiat päevani, mil te surete?

Kui suudate, siis igaüks teist, kes praegu seda valgust hoiavad, teavad, et selle pärast oletegi siin.

Ärge vaadake tulevikku, oodates midagi muud, sest praegu teete kvant-tasandil seda, mille jaoks tulite siia.

Igaüks teist, kes on teadlik, teeb seda! Nii see ongi. Te olete siin, et olla sellest teadlik!

Kui olete teadlikud oma sisemisest jumalikkusest, siis täidate seda ülesannet täiuslikult.

Täiuslikult!

Lahkudes siit paigast, olge rahul sellega, mida teete planeedi heaks.

Jääge teadlikuks. Ärge andke alla! Muutuge kvantlikuks (rahulolevaks praeguses hetkes).

Kui kõik, kaasa arvatud teie vaimne töö, panna ajalisse plaani, siis te ebaõnnestute, sest asjad, mida toob teieni kell, ei ole samad, mida toob teieni süda.

Süda (kaastunne) on kvantiline. Õppige elama ilma tulevikuta. See lõhub lineaarse meelestatuse, mille kohaselt saavutus on edu mõõdikuks.

Lineaarse aja teadvuses on see nii, kuid kvant-teadvuses on selleks hoopis teie rahu ja rõõm lihtsalt „olemisest“. Kas see oled sina?
Akaši aktiveerimise kingitus

Kahe aasta vältel oleme avanud ust raku kvant nihke jaoks, ning hakkasime andma teile infot, mis on lihtsalt uskumatu.

Teie DNA-s on Akaši kroonika. Selles asuvad kõik elud, mida olete siin planeedil elanud. Kõrgem mina on olnud üks ja sama hinge-energia iga elu vältel. Seega teil on sõber, kes osales igas elus!

Siiani kogu möödunud elusid puudutav info on olnud kuhjatud nagu südamik (sirgjooneline toru-kujuline jää südamik, mis sisaldab mineviku andmeid, mida kasutavad teadlased pooluste mõõtmisel).

Te peate vaatama lineaarsetest märgistest kaugemale, ning nägema, kes olite, võib-olla ka seda, millised olid energiad siis ja mis siis juhtus.

Te eeldasite kõik, et see on puutumatu, ning on minevikus, mis oleks kui vana ajalehe lugemine. See ei ole kvant mõte.

Kvant-meel vaatab sellele kõigele, kui praegu toimuvale.

Seega kõik, mida oleme ikka ja jälle teile rääkinud, et kõik, mis praegu toimub, on teile praegu ka kättesaadav.

Kuidas teile meeldiks minna sellesse näiliselt lineaarsesse puutumatusse minevikku, ning korjata üles seal oleva abi, mille jaoks ka tulite siia?

Ma räägin kolme inimesega, kes siin ruumis asuvad – lõpetage püüdmine ennast tervendada! Teie bioloogiline mina teile selles elus ei vasta. See ei kavatsegi saada tervendatuks.

Kuid üks viimastest eludest, kui selle Maal esile tõite, oli puhas! Minge ja tooge see puhtus sealt ära! Miks te ei võta seda, ega pane kõige peale (teie lineaarse mõtlemise peale).

Kuidas on sellega? Nii toimiks kvantlik inimolend.

Niisiis, kui te saite teha seda, siis mida täpsemalt siis tegite? Kas te tervendasite ennast, või kaevandasite Akaši’sse?

Kas saate aru, miks see haigus ei tule enam kunagi tagasi?

Sellepärast, et kavant-tasandil teil ei ole seda kunagi olnudki!

Kui saate kohale tõmmata oma eelmise elu energia, leiate sealt DNA, mis on puhas, ning millel ei ole iial olnud niisugust probleemi, nagu teil praegu on.

Lubage ma küsin teilt järgmist. Kuidas?

Kas te armastate siin planeedil kedagi?

Kui vastus on jah, siis küsin ma… kuidas?

Vaadake, mõnesid asju peab tegema mitte-lineaarsel tasandil, eraldiseisvana nimekirjadest, mida inimestel teile anda meeldib.

Alusõppe jaoks on need loetelud sobivad, küll aga ei sobi need selle edasi jõudnud kvant energia jaoks, mille omandamist ja saavutamist õpite.

Kas saate aru, mida ma räägin?

Mis see on, mida soovite, et teha suudaksite?

Millised on teie blokeeringud?

Millised on need asjad, mille kohta mõtlete, et selline kord olete, ning mida muuta te ei saa?

Akašis oled samuti sina, palju teie sinasid.

Miks te ei lähe sinna, ega asenda praegust sina varasema sinaga? See on Akaši’s kaevandamine.

Niisugune on kvant inimolend ja see ulatub palju kaugemale sellest, mida teile on räägitud selle kohta, mille jaoks eelmiste elude energiad olemas on.

Teile on räägitud, et need on karma pärast.

See on vana idee, et eelmise elu kogemus koguneb teie DNA-sse nii, et see hakkab teid häirima ja sellest saab liivateraks teie austri sees, ning peate siis midagi saavutama, et sellest pääseda.

See on väga vana informatsioon, kuid nüüd saate minna sellest palju kaugemale.

Mis siis, kui kogu Akaši olemasolu mõte on just vastupidine?

Mis siis, kui see on kullakaevandus, millel on sinu nimi? Sina elasid kõik need elud.

Mõtle selle peale. See on elukogemus; see on arukus, šhamaanolu.

Nüüd mine ja kaeva see välja.

Nii toimib kvantlik inimolend. See loob meisterlikkust. Mõtle sellele.
Sisemisest lapsest veelkord

Järgnevalt midagi, mida keegi siin laval tõeliselt nautima hakkab (jutt on Jan Toberist), sest ma annan teile sisemise lapse saladuse. See on kvant teema, ning on alati seda olnud!

Miks on sisemine laps nii oluline?

Te olete seda aastaid kuulnud, kuid ometigi paljud põgenevad selle eest.

“Ma ei taha laps olla,“ ütlete teie. “Ma olen suureks kasvanud ja ei pea sellega ühenduses olema. Sellest ma loobun.“

Võib-olla see on teistmoodi, kui arvate?

Lubage ma räägin teile, mis on selles nii kvantlikku.

Nüüd kuulake mind, ning avage hetkeks oma süda. Aeg on käes, kas pole?

Keegi teist ei ole enam laps, kuid kõik olete seda olnud. Nii et miks ei võiks hetkeks koos minuga midagi teha – jätke aeg kõrvale, ning kujutlege, et kõik, mis teil selles elus eales siin planeedil olnud on, asub praegu teie ees. Need on seal nagu korvid, kust saate võtta asju. Need ei asu minevikus, vaid pigem kvant seisundis, ning valmis selleks, et te näeksite neid, kui praegu toimuvat.

Mõtisklus: ma tahan, et te läheks ja vaataks mõnda neist korvidest – kui olite kaheksane, kui olite seitsmene, kui olite kuuene, kui olite viiene. Vaadake!

Teil ei olnud mingeid muresid. Kui paljud teist kaheksa aastastena muretsesid selle pärast, kuidas kodulaenu maksta? Kuidas olid lood toidu eelarvega, või sellega, kas saaksite hankida auto ja kas panna see kõik toimima, või mitte?

Vastus?

Mitte keegi teist! Teie suurimaks mureks oli see, kui kaua saate mängida väljas.

Mõelge selle üle… nii oli see enamuse jaoks teist.

Selline on lapse meel… puhas, mitte komplitseeritud, ning väljaspool mure ulatust.

Nüüd soovin, et sa hoiaksid kinni neid mõtteid hetkeks.

Ma tahan, et sa kujutleksid, et saad selle isiku korjata üles, selle lapse, kes sa oled. Tal on sinu nimi, sina elasid ta elu. Võta ta korvist välja, ning aseta endasse. Ei mingeid muresid. Ei mingit draamat. Ei mingit homset, ka tegelikult mitte.

Laps ei mõtle homsele, välja arvatud siis, kui homme on jõulud, siis on tegu rõõmu ja elevuse tundega. Kui kaua aega tagasi sa tundsid seda viimati, inimolend?

Miks ma sellest räägin? Sest Jumala armastus ise kutsub teid just selle omaduse juurde!

Teil on ainult üks eeskuju ja selleks on laps.

Nii et tooge see tagasi, kui mudeli sellest, kuidas me teid armastame, ning pakume teilegi seda armastust ja rahu, mida vajate, et liikuda sellesse uude energiasse!

Niisugune on kvantlik inimolend, kes saab minna tagasi ja rakendada neid atribuute taas oma elus. Te saate aru, kes nad on, sest nad kõnnivad ringi ja säravad! Nad ei ela eituses. Nemad on kvantlikud.

Siin planeedil on kõndinud palju meistreid, kes on mitmetes religioonides teile hästi teada.

Ma soovin teile rääkida, mis neis kõigis ühist oli – nad olid kvantlikud!

Kui te neile näkku vaatasite, kas nägite, kuidas nad särasid? Kas te saaksite koos minuga sinna minna? Kas te saaksite hetkeks koos oma lemmikmeistriga olla? Kas te saate hetkeks tema kõrvale seista?

Kui te saate, siis milline on sealne energia? See on rahu, kas pole?

Kas nad muretsevad oma kodulaenu pärast? Kas nad muretsevad arvete maksmise pärast? Missugune draama on nende eludes?

Neil võiks seda olla palju, kuid te ei näe seda kunagi!

Mis iganes põhjusel ei tee nad seda, ning teid tõmbab selle rahu poole, kas pole?

Te lihtsalt tahate tema kõrval seista.

Te võite isegi endamisi lausuda: “Oo, kui mina ka suudaksin niisugune olla. See meeldiks mulle.“

Te suudate, kullakallid, ning seda nimetatakse sisemise lapse olemuse tabamiseks.

See ei ole süütus, ega ignorantsus; see on totaalne, täielik kvant-arukus.

See on võime võtta kõik see, mille pärast muretsete lineaarsuses, ning viia need kaugesse kohta, kus need teid ei segaks.

Mis juhtub teadvusega, mida hirm ei mõjuta?

Ma ütlen teile. See tõuseb lendu! Olete selleks valmis?

Sisemise lapse töö on kvant-töö. Kõik need asjad, mida me viimastel kuudel õpetanud oleme, saada paluval inimolendil kvantlikuks.
Armastuse uskumatu vägi

Viimasega ei ole miski võrreldav. Mitte miski.

Ma toon selle teieni kolmandat korda, sest paljud siin olijatest ei ole seda kuulnud.

Kuulake hoolikalt – isegi vaimses töös leidub neid, kes on teada andnud, et emotsionaalsus on vale.

Nad ütlevad, et kui muutute emotsionaalseks, siis ei ole te ratsionaalsed.

Kui te nutate, siis ei peaks te siin olema.

Nad väidavad, et intellektuaalne meel on see, mis kõiges selgust saab. Seal on teie loogika ja argumentatsioon. Seega tahate jõuda kohta, kus te saate kõrvale heita kõik emotsioonid, ning oma loogilise meelega saada selgust sellest, mis on Jumala poolt antud.

Kuulake, kullakallid, see on totaalselt lineaarne mõtlemine.

Siin ruumis ei ole ühtki inimest, kes hakkaks oma intellekti abil aru saama kvantseisundist, sest see ei ole seisund, milles nad sündisid, ega seisund, milles nad elavad. See on hoopis intellekti ja südame tasakaal.

Emotsioonid kanduvad läbi eesriide ja see on nii ühel väga suurel põhjusel.

Ma ütlen teile, kus asub tõeline vägi… kaastunde ja uskumatu armastuse väe põhjus.

Ma annan teile planeedi kõige kvantlikuma energia, ning ma loodan, et mõistate seda.

Ma teen seda kolmandat korda, ning soovin, et te kuulaksite seda tõeliselt hoolikalt.

On üks vägi, mis on võimsam kõigist teistest, ning see tuleneb just emotsionaalsest seisundist.

Kas olete üllatunud?

Ma maalin selle pildi veelkord, nii nagu ma seda varem teinud olen.

Oo, siin ruumis on emasid. Palju.

Ema, tule koos minuga aega, mida ma sinuga jagasin. Kas tuled?

Tule minuga tagasi hetke, kui su esmasündinu kohal oli, mõni minut vana.

Tule minuga tagasi, kui esmasündinud imik tegi oma esimese hingetõmbe, ning algas tema elu.

See esindas osa sinu DNA-st, osa sinu päritoluliinist, osa sinu Akašist, algset sündmust.

Nüüd küsin ma sinult midagi – kas sa kuulsid inglite laulu? Nad seisid ümber voodi, kas sa teadsid seda? Mida sa tundsid, kuid esimest korda beebile silma vaatasid? Mida sa tundsid, kui sinu silmad lapse omadega kohtusid, ning algas tema elu?

Kas sa kuulsid ingleid laulmas? Kas su süda sulas? Kas see voolas sel hetkel universumisse?

Kas sa märkasid, et ka ruumis olevad abilised pühkisid pisaraid? Mis seda põhjustas?

Võib-olla sa mõtled, et see konkreetne vägi tuli sinu meelest ja südamest? Ei tulnud!

Palju enamat kõigest, mida suudaks inimolend eales luua üksinda, …see energia tuli sinna ruumi, sest seal oli püha rõõm.

Üheks ajahetkeks sa avasid mõõtmetevahelise portaali, kus algas elu, ning kõik nutsid selle rõõmust.

Laps vaatas sind ja sina vaatasid last. Mitte miski ei ole enam vanaviisi. Kas mäletad, ema?

Kas mäletad seda päeva? Kas mäletad seda hetke?

See energia ulatub palju kaugemale sellest, mida teie süda on suuteline üksinda tegema. Te saite abi, ning kõik, mida tundsite, sai võimendatud teie sees asuva Jumala energia poolt.

Ma räägin sellest jõust, mis hoiab teadvust koos, ning see on emotsionaalne.

Ma räägin Jumala armastusest.

Niisugune on olnud meie sõnum esimesest päevast alates, kui ma olen neid informatsioone andnud.

Mu partneril kulus neli aastat, et avada oma süda nii palju, et ta suudaks nutta igaühe ees, kellel on niisugune vägi.

See ulatub kaugemal kõigest, mida ta ei suudaks ise genereerida.

See ruum on täidetud saatjaskonna poolt, kelle vägi loob palju enamat, kui ükski inimsüda üksinda suudaks teha! See on kvantlik energia… ajatu… mitte vaid tulevikusündmus… täidetud tundest, et iga armastav asi, mis eales on olemas olnud, voolab sinusse.

See on sinu loodu, sinu enda eluenergia, ning ajastute tarkus! Ema, kas mäletad?

Inimesed armuvad. Nad muutuvad veidi segasteks. Mõned teist on seda kogenud, kas pole?

Mõned teist mäletavad pidevat ohkamist ja üksteisele silma vaatamist.

Psühholoogid ütlevad, et see on väike ajutine hullumeelsus. (naer)

Te mäletate seda, kas pole?

Võib-olla kogevad mõned teist seda siiani?

Räägi mulle sellest, kallis inimolend. Kas tekitasid selle tunde ise?

Arvad, et selleks oli teine inimene, või mõtled, et toimus veel midagi muud?

Kas arvad, et olid osa millestki, millega sa olid üksi?

Armastajad räägivad teile, et kui inimesed saavad kokku, kui on omavahelised sädemed, siis selles ruumis viibivad inglid ja seal on palju enamat, kui inimesed suudaksid ise luua.

Mõned neist lausa kuulevad laulmist! Kas see on üksnes armastaja unistus?

Ei, sest neil on õigus… see on osa inimkogemusest, kus kaks saavad kokku, ning mingil moel loovad energia, mis on palju suurem, kui osakeste summa. See on nii seepärast, et seal on Jumal!

Inglid naeratavad. Nii see toimib. See on kvantlik. Siin on toores jõud.

“Miks sa seda meile räägid, Krayon?“

Ma ütlen teile selle põhjuse: sellepärast, et teie hulgas on neid, kes on valmis armuma algteadvuse esmasündinusse, milleks on valiku punkt.

See on armumine iseenesesse, sisemisse Jumalasse, loodusesse, või lihtsalt kogu loovasse protsessi.

See on suurem, kui osakeste summa, sest olete piisavalt kvantlikud, et seda teha.

Kas see on teie jaoks segadusse ajav, või on loomulik?

See on see osa õppetsüklist, mis võib olla segadust tekitav.

Kas olete teadlikud, et te ei pea millegagi ühinema? Ei ole.

Aktsepteerige teisi enda ümber, kes armastavad Maad.

Kas olete teadlikud, et te kõik saate osaleda just nii palju, kui vaid soovite?

Südame avamine loob energia, mis ulatub kõrgemale ja kaugemale, kui eales suudaksite teha üksi, ometigi paistab nagu oleks see individuaalne otsus.

See on kutse kvantlikkuse poole. Nimetage seda kuidas soovite.

Kas tahate seda kutsuda Jumalaks, Vaimuks, või teie enda jumalikkuseks? See ei ole oluline.

Kuid tunnetage seda.

Paljud teist on seda juba tundnud, ning te lihtsalt ei teadnud, mis see oli.

Armastus on niisugune. See on puhas. Sellel ei ole ajakava. See ei aja ennast puhevile. See on tingimusteta. See on Jumal teis. Niisugune on sõnum.

Niisugune on teil ees seisev töö.

Tõusete oma toolidelt, ning lahkute teistsugustena, kui olite tulles siia, omades veidi paremat arusaama sellest, kuidas Vaim teeb teiega tööd.

Võib-olla on teil veidi parem tunne selles osas, kes te olete ja mida teete.

Võib-olla mõned, kes tundsid, et nad on läbi kukkunud, või ei ole saavutanud seda, mille jaoks nad tulid, on saanud täna õhtul kergendust.

Ma ütlen teile – te olete selle saavutanud! Jah olete.

Kas te armastate Jumalat? Siis olete täna selle saavutanud.

Kas te armastate ennast? Siis olete te selle saavutanud.

Kas te olete rahus? Kas suudate kõrvale jätta draama asjade pärast, mida ei suuda kontrollida?

Kui olete üks neist, siis olete selle saavutanud. Sellepärast tulitegi siia.

Ja nii see on, ja me ütleme teile praegu, et tunneme teist igat üht nimepidi.

Mida te selle informatsiooniga peale hakkate?

Kas see on üksnes info, või on see tõde? See on teie otsustada.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Suure nihke ajastus

Tere, mu armsad, mina olen Krayon magneetilisest teenistusest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Leidub neid, kes tulevad siia, ning arvavad, et näevad midagi ebatavalist, midagi erilist.

Nad ei mõista, et see, mida nad tegelikult näevad, on nemad ise.

Kui avate oma südame sellele sõnumile, siis hakkate nägema perekonda.

Võib-olla hakkate protsessist aru saama veidi paremini?

Võib-olla tunnete, et olete üksinda, iialgi mõistmata, et Vaim teab su nime!

Vaim ootab teid siia. Mõned inimesed lähenevad Jumalale väga ebatavalisel moel.

Nad usuvad, et on eraldatuses, ning üksinda.

Nad tulevad niisugustele kogunemisele, nagu see siin, ning hüüavad Jumala poole, sest nad on ootamatult mõistnud, et saavad seda teha.

Praegu, selle sessiooni ajal, kui uks on avatud, leidub neid, kes lausuvad:

“Uks on lahti. Nüüd saan ma palvetada. Krayon, palun kuule mind.“

Nad ei tea – nad ei teadnud, et uks on alati lahti olnud!

See ei ole koht, kuhu tulles, peaks end millekski eriliseks ettevalmistama. Tegemist on hoopis paigaga, kus me teame, kes sa oled. [Vihje kohapeal olevatele osavõtjatele.]

Selle erilise energia moodustame me siin koos sinuga.

Olete kunagi mõtisklenud sellest, et kes keda tuli vaatama?

Kas te olete kunagi hetkekski mõelnud, et siin on perekond, kes ootab, et te teadvustaksite neid endile?

Mul on teile uudiseid. See igapäevane uudis on Krayonilt, ning see on teie jaoks juba 20 aasta vältel. Te ei ole kunagi üksi. Mitte kunagi üksinda! See paradigma erineb sellest, mida on teile õpetatud, kas pole?

Siin viibib saatjaskond, kes on olnud kohal kogu päeva.

Nad on siin olnud hommikust saati, juba kui võtsite istet.

Kas suudate neid tunnetada? Ma ei toonud neid endaga kaasa, kas teate seda?

Igaüks teist tõi. Tõite läbi oma ootusärevuse. Rõõmu, mida te eeldasite ja naeru, mis siin olema saab – kõike seda tõite teie.

Elu ja muusika ülistamises tõite nad siia.

Kas teadsite, et ingellik energia reageerib rõõmule?

Kas teadsite, et Jumal ei toonud teid siia planeedile kannatama?

Siin hoopiski oodatakse seda maagilist momenti, kus saate sisekaemuse, ning mõistate, miks te siin olete.

Teie olete osa plaanist, kas teadsite seda?

Teie olete osa Jumalast, kas teadsite seda?

Kas teadsite, et olete igavesed?

Te ei ole üksnes inimolevused. Te olete osa universumist. Kui olete selle inimkonna osaga lõpule jõudnud, liigute edasi järgmisesse, järgmisesse, ning järgmisesse.

Sina ja mina, vaatasime koos, kuidas seda planeeti ehitati.

On raske uskuda, vana hing? Kuid sa nägid, kuidas Maa kujuneb, ning mingil tasandil teadsid, et hakkad siin olema, et võib-olla isegi täna ehk isegi istumas siin.

ÕPETUS

Täna õhtul annan ma teile midagi. Ma annan teile akadeemilise nimekirja, kuid see on üks eriline nimekiri.

Täna õhtul sooviksin rõhutada teile suure nihke ajastamise energiaid.

Ma avaldan praegu seda teile kogu armastuses, kui osa teie kohal olevast nihke süsteemist.  

Võib-olla arvasite, et selles nihkes ei ole organiseeritust?

Alati on olemas plaan. Plaan, mille olete loonud ja paika pannud teie.

See ei ole lineaarne plaan, kui niisugune, mille võiksite ise kokku panna, vaid see on kvantiline plaan, mis on lineaarsuse pealispinna kohale asetatud.

Selliselt on teil võimalik seda paremini mõista, kuid tõsiasi on see, et kõik, või osa sellest, on võimalik teostada ka ühe korraga.

Täna õhtul anname teile lineaarsuse poole selliselt, et võiksite paremini mõista, mis on juba toimunud, ning mis leiab aset praegu.  

Kakskümmend aastat tagasi hakkasin ma loetlema, mida selle nihke jaoks oodata on.

Teil ei saa olla plaanita ootusi, kuid kõik see on dünaamiline.

Teisisõnu, see on suuteline liikuma teie energia lineaarsuses.

See on plaan, milles on mõnevõrra kvantilisust – ehk siis osa plaanist toimub kogu aeg, ning see nimekiri võib oma järjekorda muuta.

Seda on keeruline seletada, kuid on olemas energia plaan, ning plaan tervikuna kannab nime Suur Nihe. Te olete kuulnud ka teistelt, et see algas tegelikult veel enne, kui Krayon 1989. aastal tuli Maale.

Kuid ärge ajage segi – see on ka minu siinoleku põhjus.

Ma edastan teile nihke kolm osa.

Need kolm on: (1) juba saavutatu, (2) mida teete praegu, ning (3) mis ootab teid ees.

Tahaksin, et samal ajal, kui ma teile seda edastan, te läheks kuuldust elevile, sest nii palju on juba leidnud aset!

See kuuldu lisab praegusele sõnumile usaldusväärsust, sest te näete juba seda, mille kohta ütlesin, et see ilmneb, ning ka veendute, et nii see ongi olnud.

Siis näete veel, et need, millest ma teile räägin, on potensiaalid, mille abil saate end selles osas lõpuks lõdvaks lasta, ning tuleviku pärast elevil olla.

Paljud tunnetavad, et kõik need asjad on juhuslikud, ning toimuvad praegu kaootiliselt vabal veereval moel.

Mõned teist vaatavad uudiseid, ning ahastavad öeldes: “Me oleme hädas,“.

Kui aga uurite hoolikalt Krayoni töid, siis märkate, et oleme rääkinud teile, mis hakkab toimuma, – nii on see ka läinud.

See nihe ei ole Jumala plaan. See on teie endi loodud plaan, ning miski, mille osaks olete ka teie ise.

Seega  ma hakkan seda seadma teie jaoks loetellu.

Tundke end vabalt selles osas, kus tunnete, et olete täpselt millegi niisuguse keskel, mis muudab inimkonna tulevikku. Selles on teie eesmärk, kas mõistate?

Paljud inimesed soovivad seda nimekirja, ning praegu on üks neist vähestest võimalustest, kus ma annan teile selle tõepoolest!

Käes on aeg kuulda seda informatsiooni oma terviklikkuses. Varasemates edastustes on seda antud paaril korda.

Minu partneri jaoks on see uus, sest informatsiooni keerulisus on nii lai, et tal on vaja seda kolm korda läbi töötada, et teema saaks terviklikuks.

Esimesel korral palusin oma partneril seda mitte salvestada. Ma ütlesin talle, et ta mõistab millal on aeg, kuna olin talle sellest varem viidanud, et ta saab edastust lindistada siis, kui see antakse riigis, kus tema keelt ei räägita.

Mu partner tõlgendas seda, kui „mitte tema riiki“, ning Austraalia kontinendil viibides anti see informatsioon taaskord, kuid ikka veel ei olnud see terviklik.

Niisiis tema suurepärane salvestusseade lõpetas kanaldamise töötamise ajal, küll aga salvestasid seda kõik tema ümber olevad. [Krayon tegi silma].

Mõned nimetavad seda sünkroonsalvestuseks.

Mõned kokkusattumuseks.

Tema nimetab seda kingituseks, sest see aitab tal juhtida töö oma ootustest kõrvale.

Olles nüüd Hispaanias, palusime tal selle salvestada, ning see ongi käesoleva üleskirjutuse allikaks.

Me ei kavatse peatuda igal punktil ja neid lahti seletada, sest mõned teist juba teavad paljusid detaile, mida on eelnevate aastate jooksul mitmeid kordi selgitatud. Sellegipoolest annan ma teile mõjuvamad.

Nihkeni viib kolm faasi. Kolm on üks kõige võimsamaid numbreid. Enamus teie planeedil olevaid ususüsteeme kasutavad seda vaimsuses. See sümboliseerib „katalüsaatori“ energiat.

Katalüsaator on defineeritud, kui energia, mis toetab muutusi oma ümbruskonnas ilma, et ise mõjutatud saaks.

Jumala armastus on mõjutamatu energia, jäädes puutumatuks. Seda ümbritsevad muutuvad faktorid, mis on inimteadvus ja Maa nihkumie.
ESIMENE FAAS

Suur nihe algas 1987. aastal Harmoonilise Konvergentsiga. Nihke esimene osa lõppes 1999. aastal.

Oluline on mõista, et nihke esimene osa sisaldas galaktilist joondumist.

Tõeline galaktilise joondumise energia käivitus nihke esimeses faasis.

Nagu mu partner vihjas, et astronoomiline joondumine ei toimu aastal 2012, vaid see on juba toimumas.

Tegu ei ole esoteerilise infoga, sest teie astronoomid oma teleskoopide ja arvutitega saavad seda kinnitada. Põlisrahvad andsid oma parima, ning see oli hea hinnang. Seega galaktilise joondumise tähtaeg 2012. aastal ei ole õige.

Toolidel istub ka neid, kes teavad, mida ma silmas pean.

Viimased 20 aastat on olnud teie jaoks märkimisväärsed, kas pole?  

Vaadake, mis on toimunud, lisaks ärkamisele on aset leidnud ka  muutused ja kõik ilma igasuguste ennustusteta, mis seda oleks ette kuulutanud.  

Need, kes täna on siin lava ees, kakskümmend aastat tagasi ei olnud huvitatud vaimsetest asjadest.

Oo, ja, nad võisid olla otsijad, kuid neil puudus mõistmise tuum, ega polnud toetumise keskpunkti, neil ei olnud eesmärki.

See hõlmab ka meest, kes teie ees kanaldab [Lee Carroll], ning neid, kes enne mind siin laval kanaldanud on [Geoff Hoppe – Tobias].

Kakskümmend aastat tagasi olid nad kõik omaette, ning üksteisele tundmatud ja ilma igasuguste vaimsete eesmärkideta. Neil ei olnud mingit ettekujutust sellest, kes on Krayon, või kes on Tobias. Mitte mingit.

Neil olid siis karjääri-inimeste elud. Ka vanus selline, kus uue kirega alustamine ei olnud neile midagi sellist, mida nad teha soovinuks.

Kuid nad tegid seda, ning see langes kokku suure nihke algusega.

Pidage meeles, et sellist asja, nagu ettemääratus, ei ole olemas. Jumal ei saa teile öelda, mis juhtuma hakkab, sest seda sellel planeedil juhivad inimesed.  

“Krayon, kui see nii on, kuidas sa saad siis meile rääkida plaanist?“

Sellepärast asjad, millest räägin teile, on meie ees seisvad potensiaalid, mille on genereerinud inimkonna teadvus, ehk annan teile vaid seda, mida loeme teie potensiaalide teadvusest.

Need ei ole ettekuulutused, pigem potensiaalsed energiad selle kohta, mida olete kohe saavutamas, kui vaid tegutsete vastavuses oma teadvuse energiale, mis teil praegu on.

Nende 20 aasta jooksul on toimunud väga palju, ning see kõik on osa nihkest.

Niisugune oli plaan aastast 1987 kuni 1999.

Pidage meelest, et see, milles räägin teile praegu, on tegu minevikuga.

Kui aga edastasin seda teile 1989. aastal, siis see oli teie tulevik.

Esimene käsil olev asi oli siis magnetvõre liigutamine. Selle pärast ma siia tulingi.

Võrestiku grupp tuli 1989. aastal, ning lahkus 2002. aastal. Võret liigutati põhjustel, mida olen teile edastustes üles loetlenud 20 aasta jooksul.

See oli vajalik, et ehitada maatriks teie DNA muutmiseks. Just see tõepoolest juhtuski, ja võrestiku magnetväli liikus kohalt selle aja jooksul oluliselt, ning on ristunud teie DNA elementide magnetväljaga. See kattumine on kandnud üle informatsiooni ja energiat uues kvantilisuses teie DNA jaoks, mis on kvantilisel tasandil alati olnud selle jaoks ette valmistatud.  

Esimese faasi teine punkt oli armagedoni energia kehtetuks muutmine.

Neile, kes arvavad, et midagi ei juhtunud, ütlen ma, et juhtus paljugi – sel ajal teie planeet liikus teise energiasse.

Üks suurimatest poliitilistest süsteemidest siin planeedil kukkus kokku, ega taastunud. (Seda tunti kui Nõukogude Liit.)

Kordame, et ei ole ühtki Nostradamuse salmi, mis seda ette oleks näinud, ning see peaks teile midagi ütlema. See muutis tulevikku märkimisväärselt, kuigi ükski prohvet seda ette ei kuulutanud.

Toimus miski, mis ei klappinud sellega, mida teile räägitud oli.

Üks sündmus muutis potensiaalse sõja tulevikku, mis kunagi ei toimunudki. Armagedoni stsenaarium lihtsalt ei leidnud aset.

Vaadake uuesti oma ennustusi, seal on selgelt öeldud, et see toimub.

Te alustasite Kristallilise Võrestiku konstrueerimist. Planeedi jaoks on sellest saanud mõõtmetevaheline võrestiku muutumine reaalajas.

Me oleme varem selgitanud, nii et praegu ei ole aeg loetleda kõike, mida see tähendab.

Kuid esoteeriline kvantiline võre teeb võimalikuks teadvuse nihke, nagu teil tänavu juba on, ning mida rakendatakse Maa reaalajas.

Vana süsteemi järgi pidite enne surema, ning minema Loomise Koopasse, et kristallvõrele midagi üldse kohandada saaks, nüüd aga teete seda kvantilisel tasandil ajal, kui viibite veel siin.

Üks kõige suurematest ja sügavasisulisematest esoteerilistest energiatest on karma.

Põlisrahvad tundsid seda, kõnelesid sellest, ning õpetasid. Budistid teadsid, teadsid ka hindud. Süsteem toimis, ning on omal kohal ka tänapäeval.

Kuid uues energias te seda enam ei vaja, nagu rääkisime 20 aastat tagasi– te võite kehtetuks muuta kogu karma, millega siia sündisite. Kas kuulsite, mida ütlesin?

Ehkki see on Krayoni vana õpetus, kuid mõned teist peavad seda kuulma taas.

Ei ole sellist plaani, et tulete siia, ning peate kannatama. Mitte mingisugust!

Ma küsin veelkord – kas te kuulsite seda? Sest mõned teist on ikka veel kinni selles rutiinis, kus usute, et teid ümbritsev draama on midagi niisugust, mida tulite siia kogema.

Ei tulnud! Te tulite siia, et muuta see kehtetuks, ning muutuda uue energia majakaks!

Suur nihe on osa ärkamisest, mis muudab selle karmalise atribuudi kehtetuks.

Esimeses Krayoni raamatus rääkisin teile, et te saate tulla sellest karmalisest energiast täielikult välja.

“Mille jaoks me siis tulime?“

Kordan, tulite, et muuta siinset planeeti, ning olete seda ka teinud!

Te tulite, et jagada siin valgust, ning olete seda ka teinud!

Ma peatun sellel atribuudil seetõttu, et teil on oluline seda veelkord kuulda.

Teie kohal ei ole mingit märgist, mis ütleks, et peate seda või teist saavutama.

Me isegi rääkisime teile, et toimub astroloogiline nihe.

Pidi toimuma, sest need teie hulgast, kes arvavad, et astroloogiline tsükkel on staatiline ja igavene, ning unustavad, mis süsteemi see üldse loob.

Astroloogia on vanim teadus siin planeedil, mis käsitleb magnetismi ja gravitatsiooni –  need on jõud, mis nihutavad päikese ümber olevate planeetide positsioone, ning annavad energiat magneetilisele ja gravitatsioonilisele süsteemile, mis seejärel tuuakse päikese heliosfääri kaudu [päikesesüsteemi gravitatsiooniline tuum] isiklikult teieni. See katab kogu Maa magnetvõre, mis omakorda katab teie DNA magnetilised atribuudid. Seega, kui suudate muuta kasvõi üht DNA atribuutidest, siis nihkuvad koos sellega ka astroloogilise süsteemi arvutused ja komponendid.   

Kui te esimeses faasis liigutasite planeedi magnetvõret, siis liikusid kergelt ka inimkonna astroloogilised kaardid. Kaardil on toimunud ümberjaotus ühtekokku kolme kraadi võrra. See ei ole kolme-kraadiline nihe kaardil, vaid pigem tähendab see, et astroloogilised majad on end ümber seadnud kokku kolme kraadi ulatuses… võib-olla pool kraadi ühes majas, pool kraadi teises, ning pool kraadi järgmises. Mõned majadest muutusid suuremaks, ning mõned väiksemaks. Nii et, kui olete siin, kui astroloogid, ning soovite rohkem teada saada, siis peate tegema mõningast kodutööd.

Töötage kattuvustega, et näha, mis tegelikult toimub praegu eludes, vastupidiselt sellele, mis vanade kaartide järgi toimuma peaks.

Seda teemat on võimalik lahendada aja ja tööga, nii et te võite tõepoolest reaalajas näha, missugused on energiad, võrreldes sellega, millised need olema peaksid. Tulemuseks peaks olema astroloogiliste majade ümber kujundamine.

Erilist tähelepanu pöörake Jupiterile, ning majadele, mis sellest planeedist mõjutatud on. Uues energias see on üks suuremaid mängijaid.

Esimese faasi viimane punkt: Ilmastiku muutused.

20 aastat tagasi rääkisime teile sellest. Me ütlesime, et Maal saab olema paiku, mis varem kasvatasid vilja, kuid enam mitte. Me rääkisime, et mõnedes piirkondades, kus vili kunagi kasvanud ei ole, nüüd hakkab.

Mida ütleb teile selle kohta see, mis praegu toimumas on?

Tegu on planeedi veetsükli tohutu muutusega, ning see on alanud.  

“Krayon, miks ilmastik muutub? Missugune vaimne aspekt selle taga on?“

Te ei tunnusta ennast selle tohutu energia vääriliseks, mis on olemas teil, kui inimkonnal. Sest te kiirendasite planeedi vibratsiooni isegi rohkem, kui maiad seda lootsid.

Geoloogilise tuuma jaoks aeg liigub kiiremini. Kuid teie jaoks on see suhteline, ning jääb selliseks.

Kas ma pean küsima, kui paljud teist intuitiivselt tunnetavad, et aeg kiireneb?

Nii see on ja Maa tunneb seda. Praegu kogete niisugust ilmastikku, mida teil muidu ei oleks olnud ka saja, või enama aasta jooksul. Maa igavene kell on kiirenenud.

Me oleme varem selgitanud, mida see tähendab. Me oleme rääkinud fraasist, mida  olete selle pärast kasutama hakanud (globaalne soojenemine), ning kuidas see tegelikult toimub, kuid teile ei ole teada asjaolu, et see on eelvihje jahenemise tsüklile.

Niisugused on esimese faasi atribuudid.

 

TEINE FAAS

Teine faas kestab aastatel 2000 kuni 2012.

Esimene faas oli energeetilise aluse rajamine, et luua seda, mida teine ja kolmas faas kasutada võiksid. Praegu viibite teises faasis.

Kas tahaksite teada, mida teete? [Krayon muheleb]

Esimene on kõige raskem. Te peate sellest aru saama.

Mu partner, jätka aeglaselt, sest see on keeruline [Krayon räägib Leega].

Kui inimteadvus ootab midagi kauem, kui tuhat aastat, siis sellele planeedile koguneb vastav energia. Asi ei puuduta üksnes teadlikku ootamist, vaid see kaasab ka Gaiat.

Teadvus võib manifesteerida reaalsust, ning 1987. aastani eeldasite tohutut Maa nihke saabumist umbes praegusel ajaperioodil.

Te vaatasite maiade tööd, ega näinud paljastust, mille nad tegid, küll aga tõlgendasite valesti õuduseks, mida nad teie arvates edasi andsid.

Te nägite maailma lõppu, ning seetõttu see ootus on planeedi kohal nagu tekk.

2000-nda aasta kohta oli palju hukku kuulutavaid ettekuulutusi ja niisugune oli ootuse energia, mida isegi Gaia teiega jagas.

Esimene asi, mida teete selles faasis, on muuta Maa nihe kehtetuks.

Prohvetid jätkuvalt räägivad teile, et Maa hakkab nihkuma!

Mitmed teadlased väidavad, et see hakkab nihkuma.

Kogu tuhat aastat vana programmeering räägib teile, et Maa hakkab nihkuma.

Kuid mina ütlen teile järgmist – kontsentreeritud valgus ka väikesest grupist, kui on siinne auditoorium, ei lase Maal nihkuda! Isegi see valguse hulk selle potensiaali pimeduses nihutab hävingu potensiaali.

Selline on esimene punkt… ja pealegi, te teete seda praegu.

Mis toimus 2000-ndal aastal? Mõelge. Ei midagi!

Nüüd on hävingu kuulutajad suunanud oma tähelepanu aastale 2012, ning taas võite tunda hirmu, ning kui soovite, siis muudate… ka seda.

Järgmine on – lepingu ümber tegemine. See on väga esoteeriline, kuna viitab arusaamale, et inimolendid sünnivad siia millegagi, mida nad peavad vaimseks lepinguks.

Üldjuhul selle loob karma, kuid sageli see on ka miski DNA-s, mis räägib sellest, miks te siin olete.

Lubage, ma kirjutan praegu ümber lepingu kontseptsiooni. Ma teen seda uue energia jaoks, ning kasutan küsimuse ja vastuse meetodit.  

“Krayon, kas meil on leping millegi tegemiseks?“

Jah.

“Kas see on kogu eluks?“

Vanemas energias oli see nii, kuid enam mitte.

“Kui pikaks ajaks see siis praegu on?“

Üheks päevaks! Üheks tunniks! Te võite selle iga päev, iga hetk ümber kirjutada. Te võite seda iga päev allkirjasta, või siis mitte. Öösel see aegub, ning, kui hommikul ärkate, võite seda muuta, kui soovite.

Kas mõistate, mida ma räägin?

Mitte keegi teist ei tulnud uude energiasse selleks, et teha midagi peale ühe asja – eksisteerida siin planeedil Jumala armastuses, ning tüürida ennast paika, kus saate teistele kõige rohkem valgust särada. Ongi kõik?

Vanemad energiad asetavad teie vaimsele mõtlemisele lineaarsed piirid.

Te tulete ja lähete, ronite mööda seda või teist redelit, ning saavutate Jumala jaoks ühte või teist.

See on lahterdav süsteem, mis tuli koos vana energia vaimse ajaloo paksu kattega.

Suur nihe on osa DNA kvantilisusest.

See teeb võimalikuks eesmärgi reaalse vaimse nihkumise ajal, kui olete siin.

See loob paljude jaoks segadust, kes ärkavad oma unest kurnatuna üksnes selleks, et end läbikukkununa tunnistada. Ning hoopis valmistuvad uute horisontide poole liikumiseks, võib-olla niisuguste, mida minevikus oli võimalik saavutada üksnes läbi surma ja taassünni.

Kuid nad siiski liiguvad nüüd edasi uue tarkuse ja eesmärgiga, kiirates valgust, mis aitab planeeti viisidel, mida nad isegi ei pruugi kunagi taibata.

Seega kui enda arvates tulete, et kirjutada raamat või olla tervendaja, siis ärge kurvastage asjaolu pärast, et kõik see ei toimu.

Võib-olla teie meisterlikkus on juba aktiveeritud, seega kannate valgust igale poole, kuhu vaid lähete.

Raamat, või tervendustöö… see on palju vähem sellest suurepärasusest, mida kannate praegu. Mõelge selle üle. See on dünaamika, mida staatilisest religioossest doktriinist ei leita enne, kui doktriin muutub ja see võib ka juhtuda nii!  

Siis on veel teema teie DNA-s toimuva nihke kohta. Me oleme seda viis aastat teile õpetanud. Ma ei hakka seda taas teie jaoks loetlema, sest see on osa jätkuvast õppetsüklist.

Nädal tagasi alustasime identifitseerima neid kihte, millega töötate selles faasis.

Need on kvantilised kihid; mõõtmetevahelised kihid. See on väga keeruline õpetus, sest ta tõstatab küsimusi kogu lineaarse mõtlemise kohta. Siin planeedil seda ei ole kunagi varem tehtud. See hakkab nihutama ja muutma teie mentaalsete programmide põhiolemust, ning seda kõike elu edendamiseks.  

Teises faasis hakkate liigutama DNA kvantilisi energiaid. See on faas, kus hakkate töötama kvantilisuses, mis on teil, kui inimoleolevustel praegu olemas ja on alati olnud, kuid oli uinuvas olekus. See ei pruugi teie jaoks midagi tähendada.

Tegu on selle faasi kõige tugevama ja imepärasema kingitusega, ning ma olen sellest rääkinud palju kordi.

Seega ma ei hakka seda siinkohal uuesti loetlema, kuid ütlen, et see annab teile võimaluse kaevandada Akaši kroonikas.

Teisisõnu inimene saab tõepoolest minna, ning korjata üles need atribuudid, mida vajab, et muuta oma praegust elu paremaks.

Need atribuudid kuuluvad teile, te olete need selgeks õppinud läbi oma eelmiste elude kogemuste. Te saate tuua need esile, ning võtta uuesti kasutusele.

See annab täiesti uue tervendamise ja manifesteerimise paradigma!

Vana hing, tunneta elusid, mida sa elanud oled!

Kui teil oleks energia ladu, siis saaksite energiad ladustada konteineritesse, seega teil kõigil oleks sadu konteinereid.

Kuid teie kolmemõõtmelises paradigmas panete need kappi, mida nimetate eelmisteks eludeks. Seejärel sulgete kapiukse, et ei pääseks enam iial nendele ligi. Te teete seda nii, seega kolmemõõtmelisuses minevik teile kättesaadav ei ole. Kvantilises seisundis aga on! Niisugune on DNA kvantilisus.

Kunagi rääkisime teile, et teie tänane ärkamine võib muuta minevikku.

Kas hakkate mõistma, kuidas?

Teie teadvuses on kõik, mis puudutab minevikku. Kuid kvantilisel tasandil kõik, mida kogenud olete, on siin.

Seega, mida kvantilisemaks muutub DNA, seda enam tulevad esile eelmiste elude atribuudid, mida saate taas kasutada.

Enne kui jätkame, läheme isiklikuks.

Vaid üks punkt veel, enne, kui liigume edasi.

Lubage, ma annan teile veel ühe tervenemise paradigma.

Oletagem, et siin on keegi, kelle kehas voogab miski, mida eemaldada sooviksite.

Võib-olla arvate, et ma ei tea, kes siin on, kas on nii?

Kullakallis, kas ma räägin sinule piisavalt selgelt, või mitte? [Krayon teeb pausi]

Kolmemõõtmelises paradigmas soovite, et saaksite seda mingil viisil tervendada, kas pole? Te soovite seda oma kehast kõrvaldada ja midagi muud asemele panna.

Lubage, ma annan teile täiesti teistsuguse idee – miks mitte seda lihtsalt muundada?

Miks te ei kõnele meditatsioonivaikuses oma DNA kvantilise tasanditega?

“Kuidas seda teha, Krayon?“

Tehke seda läbi Kõrgema Mina, mis on igas elus kohal olnud! Kas mõistate seda?

Üks Kõrgem Mina, aga palju elusid. Teil on üks sõber, kes on iga kord kohal olnud!

Ütle sellele Kõrgemale Minale: “Leia üles elu, kus mul seda haigust ei olnud, ning pane see mu praegusesse DNA-sse!“

Tema asub teie DNA-s paljumõõtmetevahelistel tasanditel. DNA-s on teie isiklik Akaši kroonika! Tooge see elu aegamööda esile. Asendage oma praegused DNA osad teiste atribuutidega, mis kuulusid samuti SINULE … niisugustega, mida olete kord elanud, ning need välja teeninud. Need on DNA-s olemas.

“Krayon, kas me tõesti saame seda teha?“

Tõepoolest, praegu on faas, kus õpetame teile seda. See on faas, kus saate alustada  õppimise protsessi – võib-olla isegi rohkemat, kui lootnud oleksite.

“Nüüd läheb asi veidraks,“ ütlete te. Tõepoolest! Sest kui vaatate kvantilisi kingitusi, siis ei tundu need loogilisena. Kuid Jumala armastuse skeemil nad on seda.

Kullakallid, selle tegemiseks ei pea kõike mõistma.

“Krayon, see on liiga keeruline. Ma vajan loetelu. Mida kõigepealt teha tuleb? Mida ma teiseks teen?“

Miks inimesed nii teevad? Kes teile rääkis, et on vaja teada, kuidas see töötab?

“Krayon, see on lihtsalt loogiline. Me peaksime selle kohta midagi teadma enne, kui me kogu oma elu protsessi hooleks usaldama.“

Tõesti?

Kui lahkute siit ruumist, istute oma autosse, siis kõik peatate muud omad tegevused, ning küünitate käed autoistme alla, et auto manuaali haarata, ning püüate kõikide tegevusosade loetelu endale selgeks teha. Õigus?

Pealegi, te ju ei usaldaks oma elu niisuguse süsteemi hoolde, mida te ei mõista.

Ega ju?

Ma arvan, et saate aru, mida öelda tahan. Te teete seda pidevalt!

Nii et, miks mitte usaldada teid armastava Jumala tööd, kui te teete seda juba oma auto puhul, mis isegi ei tea teie nime? Kas mõistate, mida räägin?

Niisugune oli teine faas.

 

KOLMAS FAAS

Aastatel 2013, kuni 2025 toimub viimane faas.

Ma ütlen teile nüüd, et järgnevad asjad kõlavad liiga suurepärastena.

Praegu esitan teile üksnes potensiaalid, te võite neid kuulda, ning seejärel lausuda: “Noh need on üksnes potensiaalid. Need on liiga suurepärased. Niisugused asjad ei saa toimuda.“

Tulge minuga tagasi 20 aasta tagusesse aega. Kõik potensiaalid, mis ma teile 1989. aastal esitasin, leidsid aset. Need toimusid, sest just see oligi potensiaalides. See oli inimkonna teadvuse lugemine. Nii et praegu teen ma seda taas. Need on suure nihke viimase faasi potensiaalid.

Esimene on olemasoleva inimühiskonna mõtlemise kohandamine. See esindab energiaid, mis välendavad teie töötegemisi ja mõtlemisi. Need on valdkonnad, mida uuriksid sotsioloogid.

Lubage, ma nimetan seda teisiti – see on inimloomuse tegelik nihe kõrgemasse vibratsiooni.

“Krayon, see on võimatu. Inimloomus on inimloomus. Me ei saa seda muuta.“

Te olete sellega juba alustanud. Te olete hakanud puhastama oma finantsasutusi kõikjal üle maailma. Kas olete märganud?

Kullakallid, kui 30 aastat tagasi oleks keegi teile öelnud, et te hakkate puhastama oma finantsinstitutsioone, oleksite selle peale naernud. Sest kas te ei tea, kuidas ühiskond toimib? Võidavad need, kellel on raha. Kõik kaardid on pankade käes, ning panku juhivad kõrgetel positsioonidel olevad isikud. Nad on puutumatud, sest sageli koosneb samadest inimestest ka valitsus! Miks ei ütle te neile seda täna.

Vaadake enda ümber ringi, äsja on toimumas midagi. Miks see ei toimi? Kas pole nii? Mis võiks midagi muuta?

Teadvus. Uus paradigma. Te võite seda uudistest vaadata.

Nüüd veel üks. Muudatus selles, mida inimloomus valitsusele lubab.

„Ole ettevaatlik Krayon, ära poliitikast räägi, muidu satud hätta.“

Ma ei satu hätta. Ma soovitan teil oodata juhtimisviisi, mis hoolib teist.

“Kas sa tahad öelda, et poliitika muutub?“

Juba on muutunud. See on alles algus. Pange tähele.

Lõpuks hakkate nägema vanade energiate diktaatuuride faasi täielikku hääbumist.

Potensiaali kohaselt näete seda enne 2013. aastat.

Need kukuvad kokku, kas teate, et rahvastiku energia ei toeta vana energia juhti.

Pidage meeles, kus kuulsite seda … veidral esoteerilisel kogunemisel, kus toolil istuv mees teeskles, et kanaldab. [Krayoni teeb nalja]

Kui kunagi kuulete seda, siis teate juba paremini, kas pole?

Mõtlete, “Võib-olla selles tõesti oli midagi,“, ning ütlete “Võib-olla oli see tõene,“.

Vahest saaksite vahele jätta kogu eelolevate aastate draama, ning seda juba praegu arvesse võtta? [Taas Krayoni teeb nalja]

Need juhid langevad. Teil saab olema aeglaselt arenev juhtimisviis kõikjal üle kogu maakera, milles on uus avalikkusest hoolimise energia.

“Krayon, poliitikalt on seda liiga palju palutud.“

Jälgige seda. See on alles viimase faasi algus. Väga palju on veel tulekul. Järgmine on sellega seotud, sest ellujäämise nimel haigustega võitlev riik ei suuda toetada kõrge teadvusega juhtimist. Seal on võimu ja ahnuse jaoks lihtsalt liiga palju võimalusi.

Kui aga kontinent on terveks saanud, siis muutub kõik.

Järgmine.

Te ravite kontinendi terveks. Jälgige seda. See on algamas.

Pange tähele tohutut nihet Aafrikas. Me oleme seda ka varem rääkinud, isegi ÜRO-s toimunud koosviibimisel, kus ma kõnelesin. Aafrika ei ole kunagi majandusvallas olnud isegi mitte potensiaalne mängija, sest Aafrika on haige.

Mis juhtub, kui ravite selle kontinendi terveks?

Ma ütlen teile. Ühtäkki tahavad sellel kontinendil elavad inimesed seda sama, mis teil on – toimivat valitsust, rahu, oma kodusid, koole, haiglaid ja isegi pankasid, kust laenu võtta.

Praegu ei ole neil eelmainitutest midagi, tegelikult mitte. Kõik millel on sisu, pärineb kusagilt mujalt.

See tähendab, et teil saab olema üks kontinent, mis hakkab tõusma, millest saab oluline mängija Maa finantsilise ja poliitilise mõjusfääri laval.

Kogu kontinent kõikide oma ressurssidega, isegi potensiaaliga ühinemiseks kõigi hüvangu nimel, paljuski sarnaselt nagu teil praegu on EL.

Ma annan teile informatsiooni, ning kordan, et kui see juhtubki, siis tuleb teil meelde kuskohast te seda kuulsite.

Palju aastaid tagasi oli domineerivaks mõtteks see, et mitte keegi ei peaks Hiinat pidama eluvõimeliseks mängijaks majanduslikul laval. Nad olid maha jäänud, ning maha kantud süsteemist, mida ei saanud kunagi läänelikumaks muuta ja neil ei olnud mingit soovi ühineda ülejäänud maailma majandussüsteemidega. Vaadake mis on toimunud üksnes 30 aasta jooksul. Nüüd vaadake Aafrikat teise pilguga.

Lõpetuseks – veel üks nihe teie DNA-s.

Ma võiksin üht-teist öelda, mis teile vihjeid annaks. Oo, mu partner näeb, mis praegu tulekul on, ning ta lausub: “Mulle meeldiks siin olla, kui see kõik aset leiab.“

Ta räägib praegu minuga ning ütleb, et see on väga kaugel.

Ta lausub: “Krayon, kas ma olen siis siin seda nägemas? Ma tean, mida sa meile räägid. Ma tean, et see tuleb.“

Ma vastan talle avalikult – oo, sa oled siin. Ma lihtsalt ei ütle, kui vana sa siis oled, kuid sa oled siin.“

Kuulake – teie DNA-s on midagi, mis hakkab väga aeglaselt avalduma. See on uuring 15 aasta pärast. Ma annan selle nime teile kohe, nii et kui see välja arendatakse, siis teavad nad, kuidas seda nimetada. Lemuuria Kood. Nüüd te teate seda.

Nii palju on toimumas. Nüüd, kui ma teile selle nime andnud olen, pange tähele, et võib leiduda neid, kes seda veidi liiga palju oma kasuks kasutada tahavad. Kasutage oma taiplikkust tõe leidmiseks.

 

LÕPUSÕNAD

“Hüva Krayon, kõik see kõlab imehästi. Kas see võib tõepoolest toimuda?“

Mitte üksnes, et need võivad toimuda, vaid see ongi põhjus miks me ütleme, et te liigute maapealse rahu suunas.

Leidub neid, kes teevad teid maha öeldes, et see ei saa kunagi toimuda. Ärge uskuge draamat. Ärge uskuge neid, kes on vanas paradigmas.

Ühtki inimolendit ei toeta veendumus, et hirmu on nii palju, et nad hävivad. Teie lepinguks on hoida seda valgust igas riigis, igas keeles. Paljud teevad seda, mida teiegi.

On olemas suurem plaan, kui lihtsalt oma elu ära elamine, lootes, et saate hakkama.

On eesmärk, kus olete tõepoolest vastutavad planeedi energia muutmise eest, olles üks päev korraga, rõõmus, tervises ja sihipäraselt.

Niisugune on tänane sõnum, ning me oleme peaaegu lõpetanud. Ainult üks hetk veel. [Krayon teeb pausi]

Ma ei ole õpetaja Krayon. Ma ei ole väljaspool ühendust. Ma ei ole teist eraldi.

Kuidas saaksin ma teile öelda, kes ma olen?

Ma kõnnin teie kujutlusvõimes ja intuitsioonis.

Ma olen osa muusikast, mis mängib siis, kui olete rõõmsad ja naerate.

Ma olen osa perekonna tuumast, see lüli, mis ühendab teid enda olemuse jumaliku poolega.

Ma tean, kuna lahkute planeedile tulekuks, minnes ära minu poolelt, mis on tegelikult kodu pool.

Ma tean, kuna tulete Austamise Halli tagasi, et tähistada seda veidrat üleminekut, mida olete nii palju kordi läbi teinud, et olla kolmemõõtmelisel planeedil inimene.

Siin on neid, kes alles hiljuti on kaotanud sõpru. Te nutate ja valate pisaraid, sest nad on läinud.

Ma tahan teile midagi öelda. Nendega on kõik korras. Enam kui korras. Nad on rõõmsad. Üleminek ei ole valus. Nad vaatavad teile vastu, hoides teie kätt, ning paluvad, et tervendaksite oma südame.

 See juhtub ka teiega, kas teate seda? Täpselt nii, nagu see on toimunud varem ikka ja jälle.

Oo, siis saabub hetk, kui taipate, et olete lõpetanud, ning teile muudkui meenub ja meenub. See juhtub siis, kui ma kohtun teiega Austamise Hallis. Milline kokkusaamine see on! See toimub „nüüd“ sees.

“Oh Krayon, kuidas sa saad kahes kohas korraga olla?“

Kullakallis, ma olen rohkemas, kui kahes kohas. Teisel pool loori olen ma kvantlikus seisundis. Te kõik olete niisugused olnud, kuid te ei mäleta seda.

Ei ole kella, ei ole aega. Minevik, olevik ja tulevik – kõik sulanduvad kokku. Kvantseisundis ei ole sellist asja nagu koht. Seal olles ei ole kuigi raske näha Looja nägu.  

Tea seda, inimolevus.

Sa oled üliväga armastatud.

Niisugune on Krayoni sõnum ja alati jääb selliseks.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts