Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2011

Energeetiline teadvus

Tere päevast, kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Reaalsuse pendel kaldus taas minu poole ja selles reaalsuses on uskumatuse element.

Iidsete vaimude ringis see on alati nii. Nemad väidavad, et see liig lihtne – liig lihtne, et mitte olla võltsing. Seetõttu enne vestluse algust ütleme teile: juttu tuleb armastusest… just nimelt sellest.

Nii see on alati olnud ja jääb alati nii. See ei ole see armastus, mida arvate teie, sest Ilmaruumis on olemas jõud, mida nägid, määratlesid, ning tunnistasid isegi teie astronoomid. Nemad nimetavad seda mõistuslikuks kavandiks.

Neil on õigus, et Ilmaruumil on olemas eelveendumus. Tal on soodumus elu loomiseks – tal on soodumus armastuseks.

On olemas teadvuslik eesmärk kõigele, ning astronoomid, teadlased, füüsikud tahavad näha täiuslikku ja lõplikku neutraalsust kõigis asjades, kuid nad ei leia seda.

Kas pole naeruväärne, et „loogilise teadusliku meetodi“ abil olete loonud oma idee sellest, mida loodate näha Ilmaruumis?

Kuid uurides Ilmaruumi, te ei saa sellele kinnitust, ega pane kahtluse alla meetodit, ega kahtle andmetes! Küll on naljakas see meie jaoks.

Tahaks rääkida mõningatest asjadest, mida te alles avastate, ning ka sellest, mida juba näete, kuid veel ei ole suutelised õieti määratlema.

Jõud, mis hakkab saama teie omaks, nõuab nende energiate mõistmist, mis on teie ümber, kuid mida ei ole veel seni täpselt määratletud.

Palju asju tahate näha energiatena, ehkki see tegelikult on „energeetiline informatsioon“.

Seetõttu see on üks esimestest ruumidevahelisest edastuste seeriast, mille edastus võib jätkuda aeg-ajalt pikema aja jooksul, et paremini selgitada neid kontseptsioone, mis ei ole teie poolt mõistetud, või ei ole veel teile selgitatud.

Aatomi tuuma ja elektronide pilve vahel on tohutu vahemaa.

Kui te oleksite võimelised koos minuga minema väiksemast väiksemasse, siis näeksite seal on suur hulk tühjust… sellist hulka, mis viib mõistuse segadusse.

Füüsikud ütlevad teile, et peaaegu kõik on tehtud “ei millestki“, sest massi põhiosa koosneb salapärasest ruumist aatomi struktuuri keskelt.

Kuid see on nii vaid seetõttu, et teadlased ei suuda näha seda, mis asub „pimeduses“.

See on väljend, mida hakkame kasutama kolmemõõtmelise mõistuse puhul, mis püüab läbi uurida ruumidevahelist reaalsust.

Ruumidevaheline tõde on selline: ruum selle vahel, mis on aatomi tuuma ja elektronide pilve vahel, kus asub näiline tühjus, on tegelikult täidetud energeetilise informatsiooniga, mida teadlased nimetavad mõistuslikuks kavandiks.

Seda on raske selgitada, eriti seda, kuidas see avaldub teie reaalsuses, ometi nii see tegelikult on.

Seega alustame tasapisi kõige lihtsamast.

 

Näe, ongi roos.

Teie ees, mu kallid, on roos – seda on võimalik ette kujutada, ning uurida teda. See on kaunis sarlakpunane roos, aga äkki see teile ei meeldi? Ehk teile ei meeldi tema okkad? Ehk isegi ei meeldi tema värv? Äkki te üldse ei taha roosi?

Kuid endale te ütlete: „Ta meeldiks palju rohkem, kui ta oleks margareta.“ Kuid see on roos.

Te kehitate õlgu ja ütlete: „Minu reaalsus on selline, et mul on okastega sarlakpunane roos.“

Seega ühemõõtmelise ruumi numbrilises mõtlemises (kolmemõõtmelisuses) see stsenaarium muutub tardunuks ja muutumatuks, See on see, et ta on.

Väga halb, et saite roosi, kuna tahtsite margaretat, kuid ta jääb alati roosiks.

Kui oleksite saanud kiigata seemnekest, millest võrsub idu, ning kasvab roosiks, siis mõistaks, et ta jääb alati roosi seemneks.

Võite sellepeale ütelda: „Väga halb. See on alatiseks roos.“

Seega mõtlemise nõustumine ja tegevus selle ümber on järgnev: See jääb alati roosiks; järelikult ma ei saa kunagi seda muuta. Kavandus muuta roos mingil moel, või tõesti luua margaretet roosist asub väljaspool igatsugust teie mõtlemise raame.

Kõik mida teate, olete selgeks õppinud kolmemõõtmelisuses.

Kujutagem hetkeks ruumidevahelist stsenaariumit, kus seemnele läheneb meisteraednik. Kujutage hetkeks, kuidas meisteraednik saab ütelda sellele, mis on seeme, milliseks muuta seemne sisemist süsteemset informatsiooni, et see, milleks ta oli, muuta millekski muuks, ning kui rakud hakkavad taas poolduma, siis okkaid ei tule ja õis muutub, ning võimalik, et roosi asemel puhkeb margareta!

Kui see oleks ka juhtunud, kuidas oleksite seda nimetanud?

Vastaksite, et see on ime! See on uskumatu! See on võimatu!

Meie nimetaksime seda ruumidevhelise füüsika alusteks, mis ootab vaid, et te avastaksite selle ja teeks selles uurimisi.

Kuid teie reaktsioon näitab, kuidas te määrtlete seda, mis väljub teie ruumi reaalsuse piirest.

Ma sooviks, et hakkaksite vaatama seda teisiti. Soovin, et hakkaksite nägema energiaid, mis on ruumidevaheliseks energeetiliseks informatsiooniks.

Suur kogus seda, mida nimetate lihtsaks energiaks, on siiki informatsioon ja see viib meid uue õppimise faasi juurde.

 

Teadaanne – on tehtud avastus

Nüüd räägiks sellest, mis on sellel planeedil ära tehtud, kusjuures üks avastus on võetud juba kasutusele, mille mõte seisneb järgnevas: Te saate muuta informatsiooni keha raku sisemuses.

Teisisõnu, teadlased avastasid, kuidas kirjutada ümber inimkeha DNA süsteemset osa – muuta tema informatiivset struktuuri.

Et mitte laskuda peensustesse (seda teemat on Krayoni poolt palju kordi arutatud), tuletan teile meelde, mida teadlased on avastanud DNA kohta.

Vaid 5% kolmest miljardist DNA molekulite keemilistest ühenditest tegelevad geenide tootmisega ja sisaldavad kodeerituid valkusid.

See tähendab, et näiliselt 95% DNA keemilistest ühenditest ei tee üldse midagi.

Seega, teil on olemas DNA struktuur, DNA silmus, milles on kolm miljardit ühendit ja neist liikuma panevaks jõuks bioloogilisele võidusõidu masinale, nimega Inimolevus (geene tootev), on vaid 5%, aga samas 95% on piloodiks selles masinas (räägib masinale, mida ta peaks tegema).

Järelikult kõige suurem osa DNA’st, mida varem peeti „prügi DNA’ks“, on hoopis juhendite teadvus. See on energia. See on informatsioon ja see on tohutu.

Mis oleks, kui saaksite muuta informatsiooni neis DNA osades, mis sisaldavad juhendeid?

Mida te oleks neile ütelnud?

Egas midagi, lubage mul anda teile ühte näidet sellest, mis on juba tehtud… ühest teaduslikust läbimurdest.

 

Informatsiooni ümberkirjutamine

Kujutagem, et olete sündinud rikkega südames. Teil on süda, mis ei tööta korralikult. Klapid väär suurusega.

Lähme edasi, ning ütleme, kes te olete – olete okastega roos.

Teie reaalsuses te peaksite varsti surema, ega saa elada täisväärtuslikku elu, ning võimalik, et saab sõltuma rohtudest, isegi kui saate vanemaks, kuid süda jääb teil ikka rikkega.

Aga nüüd ma palun teil rakendada seda loogikat, mida te pole kunagi varem rakendanud, ning esitage endale bioloogiline küsimus sellest, mida see peaks tähendama?

Kui kõik teie keha organid noorenduvad mitmeid kordi teie elu jooksul, siis miks juhtub nii, et teie süda jääb rikkega?

Miks inimkeha ei paranda teda aja jooksul ära?

Ta ju suurepäraselt taastab nahka, kui teete lõikehaava (nahk, muuseas, on kõige suurem organ inimkehas.)

Siis miks ta jätkab taastamist taas ja taas rikkega südames, regenereerides klappe väär suurusega.

Siin on teile vastus: vaid seetõttu, et tõeline süsteemne informatsioon südame rakkudes jääb muutmatuks. Teisi sõnu, tänase päeva kohaselt kogu informatsioon asub iga südame DNA molekulis, igas rakus, mis on süsteemne (tüvi rakud), ning on rikkes südame šablooniks.

Kui ei muuda informatsiooni energiat süsteemses süsteemi sees, siis ta jääb kordama seda, mis on temas olemas.

Roos jääb alati roosiks, ja temal saab alati olema ka okkaid.

Seega, mis oleks, kui te tõepoolest suudaks muuta informatsiooni teie DNA 95% sees?

Enamus teie keha keemiast on informatsioon, mis juhib tervise ja regeneerimise mehhanismi. See on selle mehhanismi piloot, mis toodab geene ja vastutab keemiliste protsesside eest.

Kas on võimalik teda juhendada selliselt, et ta liiguks veidi teisiti, viies geenid teise loomingulise lahenduseni? Jah, on.

Teadlased hakkavad uurima, kuidas pöörduda raku põhiinformatsiooni poole, apelleerides energeetiliselt DNA’sse selliselt, et tüvirakud saaksid kätte šablooni täiuslikkust, ilma rikketa.*

Kui süda hakkab regeneerima sama moodi, nagu kõik teised organid, siis ajapikku ta muutub funktsineerivaks südameks normaalklappidega!

Kas see on teaduslik ulme?

Ütlen teile, see on juba teostumas.

Sellel planeedil on juba sündimas ruumidevahelised avastused. Neid tuleb aina rohkem.

See rebib lõhki teie usuloori ja muudab füüsikat. Te olete seda juba näinud ja te isegi ei tea, et olete seda näinud.

 

Muutes inimkeha reaalsust.

Esitan teile ka teisi küsimusi, millest te ei ole varem mõelnud, ehkki oleme neid tõstatanud varemgi, kuid nüüd arutleme neid põhjalikumalt.

Miks meritäht on suuteline kasvatama endale uue kombitsa, aga teie mitte?

Seetõttu, et informatsioon on teie keha DNA põhiprogrammis, tema informatiivses osas, mis ei võimalda teostumist. Kas omab see teile tähtsust?

Kas on võimalik seda muuta, või näib see teie jaoks liig veidrana?

Kas võtate nende muutmiste võimaluse vastu, või hoopis pagete nende eest, arvates, et see ei lähtu Jumalalt, nimetades seda paheks ja selleks, mida „ei tasu teha“.

Just see hakkas juhtuma esimeste katsetega sellel planeedil organite siirdamisel. Reageering nendele katsetele oli ettearvamatu. See väljus teie reaalsuse karbi piirest, ning kutsus esile usulisi vaidlusi.

See, millest räägin, kutsub neid esile taas.

Võidusõidu masina piloot, kes juhib DNA informatiivset masinat, on juhendanud teie keha keemiat, et roosi muutmine margareteks peab toimuma vaid ema üsas.

Kuid keemia jääb muutmata ja seda ei häälesta kunagi keha. Juhendid on ühed ja samad igal korral, kui rakk pooldub. Seega igakord, kui rikkega südame rakk loob uut, noort rakku, siis ta lähtub ikka samast rikkes olevast šabloonist.

Saabub päev, kui olete võimelised need juhendid muutma, siis olete võimelised kasvatama endale uue käe või jala. Kõik keemilised koostisosad on teil olemas ja see polegi nii keeruline.

Kuid seni juhendid DNA tasemel räägivad, et te ei ole seda võimelised tegema, järelikult, te pole kunagi näinud, kuidas seda tehakse, seega te ei ole võimelised seda ka ette kujutama.

 

Muutes teie mõtlemisviisi

Teie ümber olev energia muutub, seega teil on vaja muuta tunnetust selle suhtes, mis ümbritseb teid – selle suhtes, mis on teie pilgu all ja mida suudate muuta. Te võite tegelikult pöörduda ka Looja poole enda sisemuses, ning luua uuesti selle, mis näis teile muutmatuna.

Paljudele näib, et olete veelgi veidram inimene, kui nemad arvasid, ning ütlevad, et olete võimelised tegema ka nähtavaid imesid, ehkki alles õpite tundma, kuidas on seatud maailm.

Mis oleks, kui võidusõitja, olles suurepärases sõidumasinas, on suuteline andma juhendeid pööramiseks vaid vasakule? Seda ta vaid ongi suuteline tegema, mõistate seda? (Pöörab vaid vasakule)

Mis toimub juhiga, kui sõidu rada läheb sirgeks, aga ta ei oska teha muud, kui pöörata vasakule?

Peate muutma juhil olevaid informatsioone ja võimaldada tal õppida, kuidas oleks võimalik tuua esile sõiduki võimalusi.

See ongi käesoleval ajal toimumas

Kui selgroo aju saab vigastatud, üks keemilistest ainetest kihutab vigastuse poole, et närvi kude ei kasvaks kokku. Olete ju teadlikud sellest?

On olemas hormonaalne valgu struktuur, mis tegelikult takistab kokku kasvamist. Kuidas see teenib inimkonda? Ei kuidagi. See on evolutsiooni produkt. Evolutsioon ei loo alati seda tulemust, mida oleksite lootnud saada. Ta võib aeglustuda, mõneti ka peatuda, ja kõik see sõltub sellest, kuidas toimib evolutsioneeruv olevus.

Evolutsioon ei ole täiuslik ja te võite näha seda kõikjal Inimkehas – see on see, millel puudub mõte.

Närvi rakud on kujunenud selliselt, et on suutelised kasvama uuesti.

Kas teadsite sellest, et Inimkeha närvidel on olemas aadressid, et nemad saaksid leida teine teist, ning kasvada kokku? Kuid selgroo vigastamisel see ei toimu.

See on vaid seetõttu, et võidumasina juhil on olemas juhend; mitte küsitleda vigastatud selgroo aju! See on vasturääkivus bioloogilises struktuuris, mis näiliselt peaks olema loodud ellujäämisele, kuid mõnikord see näitab ennast sootuks vastupidiselt.

Saabub päev, kui suudate teadvuse ja kavatsuse abil ümber programmeerida oma keha süsteemsed süsteemid.

Tüvirakke on kõikjal mööda keha ja need on täies elujõus. Neis ongi see muster, mis vastutab kõige toimuva eest. Keemilisest vaatevinklist nemad vastutavad Inimese eest, kellel on eeldusi jääda haigeks. See eelsoodumus saab hiljem antud üle lapsele, kus on määratlus, et 95% informatsiooni energiast jätkuvad edasi, edasi, edasi, kuni saab kord ümber programmeeritud.

Pange tähele: siin ei ole tegemist keemiaga, vaid energiaga, mis kannab informatsiooni ja see on ruumidevaheline energia.

On olemas uus tehnoloogia, mis hakkab ümberprogrammeerima keha osi tüvirakkude tasandil (süsteemsel tasandil). Kas mõistate, mida see tähendab?

Siin saalis istub noor naine, kes võib olla spetsiifilise geeni kandja, mis oli tema esivanematel, ning see võib viia eelduseni, et võib haigestuda vähi tõppe, või viia nõrga terviseni.

Mõtle nüüd, kuna sa saad ümber kirjutada oma geneetilist jäljendit, et kellelgi su järglastest ei oleks seda? Mõistad, millest ma räägin?

Sinu lastel ja nende lastel saab olema vaid ümberkirjutatud geen, mida saad teha sina. Neil ei tule lähte informatsiooni. Sinu keha rakud saavad uue süsteemse informatsiooni, ning võtavad selle šablooniks, mida annavad sinu lastele edasi.

Selline on energia. Selline on informatiivne energia ja seda on planeedil palju.

Sellel planeedil on süsteeme, mis oli pikema aja jooksul mõistetud vääriti.

Lubage, ma räägin mõningatest neist. Neid ei ole hinnatud üheselt. Te võite sellega mitte nõustuda. Teile see võib olla vastumeelt, kuid ma sellegipärast kavatsen sellest rääkida.

 

Viirastused – ruumidevaheline informatsioon, või eksinud hinged?

Inimesed armastavad vapustusi keset ööd. Nemad armastavad karta ja õudust tunda. Nemad armastavad hirmutavaid filme ja maju kummitustega.

Kas olete märganud, kuivõrd on viimasel ajal tõusnud huvi õuduste majade vastu? Seega paljud massinformatsioonide vahendid loovad nende ümber uusi meelelahutusi.

Kuid lubage mul ütelda, mis see on ja miks need töötavad just nii.

Me siseneme praegu Inimelu ja Akaši Kroonika informatsioonide valdkonda.

Inimteadvusel on olemas muster, mis mõjutab planeeti – sellest oleme rääkinud juba meie õppetundide alguses.

Inimteadvus on see, mis muudab planeeti.

See on informatsioon, aga mitte juhuslik energia, mida arendate, tuginedes sellele, kuidas mõtlete ja see informatsioon on võimas.

Tegelikult inimteadvus pääseb sellesse, mida nimetasime planeedi Kristallvõreks ja mis on siiski ruumidevaheliseks võreks, kuigi te ei ole võimelised seda nägema, aga ta hoiab energiat. Ta hoiab ruumidevahelist informatsiooni.

Kui teeme planeedi vaimset mõõdistust, siis mõõdistame just Kristallvõret.

Kristallvõres on vaid see, mida on sinna paigutanud inimesed. See on ruumidevaheline mõtete, elude ja sündmuste salvestus.

Mingil põhjusel mõned riigid justkui oleks täis sõdade energiat, teised jälle selged ja puhtad?

Selle põhjuseks on vaid üks – see on see, mis juhtus riigiga ja mida kujundasid inimesed.

Järelikult teil on järeldada, kuidas inimese energia mõjutab piirkonda.

Kuid ma kavatsen ütelda teile järgmist: teatud tingimustes ja teatud Inimkonna elu olukordades, või paljude elude koostöödega ühiselt luuakse neis kohtades energeetilisi informatiivseid mustreid kindla stsenaariumi kohaselt.

Energeetiline informatsioon, mis jääb kolmemõõtmeliselt korduma taas ja taas, on helisalvesti taoline, ning see on teile kui kummitustega maja!

Selles on miski, mille üle tasuks mõelda: olete märganud, et majas kummitustega kordub üks ja sama stsenaarium? Ei toimu iialgi midagi uut.

Inimene tuleb trepist alla, inimene läheb trepist üles. Naisterahvas köögis liigub vasakult paremale, istub toolil, kõõlub ühele ja teisele poole, ning kaob.

Kui asi on seotud dramaatiliste sündmustega, näiteks mõrv, siis mees tuleb trepist alla, kirves käes, aina taas ja taas. Hea kino, kas pole? Ja see ei ole midagi enamat, kui kino.

„Miks siis me võtame seda nii, nagu võtame?“

Vaid seetõttu, et see on Inimteadvuse mustri tulemus ja selline muster on teil kõigil olemas.

Kui olete seal, ning teie mustrid põimuvad, siis teil jooksevad sipelgad üle ihu, sest see on reaalne. See oli juhtunud. Selline ilming võib isegi kontakteeruda teiega!

Ka teadlased olid kaasatud sellesse, kuidas siis ilma nendeta!

Nemad neis kohtades, kus ilmnevad viirastused, märkasid midagi. Muster (viirastus) omab spetsiifilisi atribuute, mida on võimalik mõõdistada, ning – olge valmis – need on ruumidevahelised!

Arvake ära, milliseid muutusi teadlased märkasid neis kohtades?

Magneetilisi, gravitatsioonilisi, valguslikke ja isegi ajalisi anomaalijaid, sest see on ruumidevaheline sündmus, mis on talletunud mingisse planeedi koha mustrisse, ning see aina kordub, kordub ja kordub.

Ruumidevaheliste atribuutidega kaasneb sageli temperatuurilisi muutusi, enamuselt jahenemise poole.

Oleme kord teile rääkinud, et kui kavatsete välja töötada ruumidevahelist läätsa, siis teil läheb tarvis superkriogeenset apparaati. On meeles? See atribuut on kõigele, mis asub „väljaspool kolmemõõtmelisust“

Kas olete võimelised jäädvustama viirastust videole?

Jah. Sest ta on teadlik, et teda jälgutakse. (Sarnaselt sellele, kui füüsikaliste katsete aegu valgus on teadlik, et teda uuritakse) See vaid seetõttu, et ta on osa ruumidevahelisest mustrist. Kvantilises mõttes ta on sellest teadlik.

Ma ei saa seda teile selgitada, kuna teie eelteadvus määrab teadmisi vaid teatud liiki teadvustele. Teisi sõnu, te tunnetate, et miski võib teada vaid juhul, kui sellel on teadvus, olgu see inimene või loom. Kuid viirastus – ei ole üks, ega teine.

See on sama teadvus, kuid siin ta on kvantiline.

Palju teie kvantilisest füüsikast võimaldub teile näha ja need on ebatavalised valguse ja magnetismi atribuudid, milles puudub vahemaa või aeg. Sama võimalus on olemas ka siin.

Ärge mõtisklege selle kallal liiast kaua, võib muutuda ebameeldivaks.

Kui teile miski teie intellekti suhtes näib, siis tahate ilmtingimata võtta kasutusele oma „hinge“ intellektuaalset osa. Kuidas saab see olla vaid informatsiooniks?

Kuid vastus on peidus väljaspool teie kogemuste piire, ning seetõttu te ei ole suutelised mõistma seda.

Teile näib, et ruumidevahelisel informatsioonil on mingi seos teie „elulise kogemusega“, kuid see ei ole nii.

Lubage mul küsida: kui teil on koostöö kunstlike intellektuaalsete masinatega (kompuutriga), ning kui need suhtlevad teiega ja nimetavad teid nimepidi, kas teil ei teki paaniline hetk, ega arva, et „masinasse kolis elama viirastus“? Ei, sest see on vaid kood… informatsioon.

Nüüd korrutage seda miljonite aju käärudega, ning te saate ruumidevahelise mustri.

 

Kuidas vabaneda kummitustest ja pidevalt ilmuvatest viirastustest

Ma saan ütelda enamat. Te saate muuta mustrit sel määral, et te ei suuda ettegi kujutada.

Kas ei ole soovi vabaneda tüütutes viirastuste visiitidest?

Olge ettevaatlikud, parem ei maksa seda teha kohtades, kus nende olemasolu toob sisse kasumit. See ei pruugi meeldida turistidele! (Krayoni huumor)

On ju neid, kes elatub, müües pileteid sellele pidevalt korduvale kinole.

Oletame, et teie majas on kummitus. Teil on vaja saata sinna jõulisemat energiat, kui see, mis on tema mustris. Mõistate?

Te ei saa teda lihtsalt minema saata. Kallid, see ei ole olevus (olen hoiatanud, et seda ei saa võtta üheselt).

Palju te ka ei pingutaks, ega puhiks, ega kutsuks Jumalat appi, midagi ei juhtu. Muster on suurepärane, võimsa olemusena (Inimeseks nimetatuna), mis mõneti teeb näiliselt tavalisi asju.

Selleks on ka omad põhjused.

Olen kõrvale kaldunud.

Kuid tegelikult te ei ole teadlikud, kui võimsad on iidsete hingede energia.

Kas teid ei ole kunagi imestama pannud, et planeedi põlisrahvad kutsuvad appi oma eellasi, ning suhtusid neisse sügava austusega?

Nemad olid teadlikud, milline jõud on kätketud iidsete eellaste hingedesse!

Mõneti Inimene, näiliselt päris tavaline, võib tegelikult päris iidne hing olla, kes jäädvustab võresse hulgim informatsiooni ja energiat.

Kõik see sõltub Akaši Kroonikast, mis on kätketud selle Inimese DNA’sse.

Tulgem tagasi meie teema juurde: kuidas vabaneda mustrist (viirastusest).

Peate suunama sinna palju jõulisemat energiat, kui on viirastusel. Kuidas võiks see olla?

Ütlen teile, kui veidralt see ka ei kõlaks.

Miks mitte kutsuda neisse ruumidesse armunuid? See aitab!

See hakkab tööle, sest armastus on palju võimsam energia, kui see, mis on ruumidevahelises „salvestuses“, mida mängitakse teie ees läbi taas ja taas.

Siin saalis on neid, kes on veetnud armuöid sellises ruumis.

Mõningad teie seast on teadlikud, sest olen õpetanud, et Inimolevuste jõud ja energia, mis intiimses seisundis lähevad kokku teine teisega, loovad kolmandat energiat, mis on hulga võimsam, kui see, mis loob neid kahte eraldi võetuna.

See peaaegu loob ingelliku lauluheli ja see on hulga enam, kui füüsiline akt.

Sina, Inimolevus, oled sellest teadlik.

See on püha toiming ja see on kaunim, ning võimsam igasugusest viirastusest.

Aga äkki te ei soovi sellest täna kuulda? (Krayon naerab selle peale)

Hüva, aga äkki soovite teistsugust moodust?

Siis ilmutage Jumala armastust koos pidustuse tseremooniaga, mis ajapikku viib viirastuse külastuste sagedused nulli, täites seda kohta tugeva armastuse ja loovuse energiaga. Selleks läheb tarvis tugevat armastuse emotsiooni. (Krayoni naeratus laieneb veelgi)  

 

Veelgi mitteühesem

„Aga kui puudutaks teist teemat? Krayon, kuidas on vaimust vaevatuna ja kõike muud samas reas?“

Ütlen teile järgmist: kõik pole hoopis nii, nagu mõtlete, sest mingeid deemoneid ei ole.

Inimkond on võimeline kutsuma oma ettekujutluses esile kõige kurjemaid olevusi, ning teeb seda väga edukalt. Kuid teie olite ka sellest teadlikud, Kas pole?

Kuna olete võimekad ja teis on Jumala osakesed, siis isegi oma mütoloogiates olete vastutavad saatana olemasolu eest.

Langenud ingel on saanud saatanaks? Kuidas selline saab olla? Ei saa ju!

Jumal ei ole loonud kurjust – seda loovad inimesed.

Kurjus on selle metafoor, et Inimene on võimeline looma Maale vaid sellise energiaga, mida valdab ise.

Inimolevus, asjad ei ole alati sellised, kui näivad.

Vaimust vaevatud on Inimese tasakaalutuse tulemus, mis on kinnistatud inimmütoloogiatega.

On see reaalne?

Jah. Sest see on loodud Inimese poolt.

Te näete vaid seda, mida usute, ning loote seda, mida soovite seal näha.

Oma isikliku reaalsuse loomine on üks võimsamatest Inimolevuse atribuutidest ja ta on võimeline tegema seda nii negatiivses, kui ka positiivses suunas.

Kui soovite, siis võite luua saatanat ennast kõigi tema tunnustega: tule ja suitsuga.

See on vabavoli.

Kuid mõistke, et kõik kaob, kui ilmub valgus.

Teid on raske veenda selles. Inimene tahab saatanat alati, et saaks süüdistada teda kurjuses.

 

Surnuga rääkimine: kõik on sootuks teisiti

„Kuidas on lood rääkimisega surnutega? Kuidas see töötab, Krayon? Kuidas on võimalik rääkida tuntud inimesega, kui hingede reinkarneerumise skeemi kohaselt ta on juba tagasi tulnud teise inimese kehas? Kui need inimesed on juba surnud, ning hinged tulnud tagasi, kuidas on võimalik nendega rääkida?“

Vastus on järgmine: need inimesed ei ole ära käinud!

Muidugi see osa, mida peate Inimlikuks hingeks, on läinud, kuid nende elude informatsiooni muster ja kõik, mida nemad teadsid – nende teadvus, nende tarkus ja teadmised, on kandunud otse Kristallvõresse, ning jääb sinna. Oleme sellest varem rääkinud.

Kas on võimalik pöörduda tuntud inimeste poole ja saada neilt informatsiooni? Jah!

Kas see informatsioon võib olla õige? Muidugi! Te ju räägite informatsiooni allikaga, mis on õige ja esindab olnut elu. Muster on alles.

„Tahad siis öelda, et tegelikult räägime mitte inimesega, vaid tema mustriga?“

Lubage anda teile midagi mõtiskluseks.

Tahaks otse nüüd esitada teile küsimuse. See saab retooriliseks küsimuseks.

Kes te olete?

Minu ees istuvad iidsed vaimud, ning neid lehti loevad iidsed vaimud.

Saalis istub naisterahvas, kes kunagi ei pane selga punast – sa tead, kes sa oled.

Ma ütlen sulle, miks.

Punane tappis sind! Kuna sulg su kiivril oli punast värv, sõdur.

Olid kapteniks, aga selles lahingus vaenlane su ees teadis, et kui õnnestub sind tabada, siis kogu rügement satub segadusse – nii see ka juhtus.

Punane sulg tappis mitte sind üksinda, vaid kõiki su ümber!

Sa ei pane kunagi punast selga. Sa lausa vihkad seda värvi. Ta lihtsalt pole sinu jaoks. Sa väldid seda värvi, kas pole nii, iidne vaim?

Seega, kui sa istud siin, kes sa oled nüüd?

Oled sõdur, keda tapeti, või naisterahvas, kes elab aastas 2010 ja ei riietu kunagi punasesse?

Tõemeeli, see on retooriline küsimus, sest minu reaalsuses oled siiski Jumala osake. Ma näen sind kõigis reinkarneeringutes. Mõistad seda?

Et rääkida neist asjust, peaksite tõusma Inimlike eelaravmuste ühemõõtmelisuse kohal kõrgusesse.

Te olete enamat, kui arvate, ning metafüüsilisest vaatevinklist just nii näeb Jumal teid.

Just selliselt hakkate alles nägema mõningaid neist, kes on teie ümber.

Seega, pöördudes tagasi küsimuse juurde, – kuna tahate kutsuda välja selle, kes on kunagi elanud, ning esitada temale küsimusi, siis kellega tuleb teil jutuajamine?

Kas selle hinge Akaši Kroonikaga? Kas kaasvestleja on elus või mitte?

Ütlen teile: ükski oletus ei ole õige, sest vastus on veelgi suurepärasem! Oleme sellest varem rääkinud.

Kas saate küsida tädi Martalt, kuhu on peidetud aarded? Jah. Ta on sellest teadlik.

Kuidas?

Te ju räägite tädi Marta informatiivse mustriga, aga tema informatsioon on tema informatsioon, ning on säilinud sellisel kujul, mida tunnetate täielikult kui tädi Martat!

Kuid kas saaksite küsida tädi Martalt: „Kuidas on lood sinu poole peal?“

Katsuge küsida, kuid mustril ei ole sellest mingit aimu, seega tema annab vaid ümmargusi vastuseid, mis on Inimesele elu ajal räägitud, keda ta esindab.

Ta ütleb: „Suurepäraselt.“

„Millega sarnaneb sealne elu?“

„See on imepärane.“

„Räägi üksikasjalikult?“

„Ma armastan sind.“

Muud ta lihtsalt ei tea! Tädi Marta muster teab vaid seda, mida teadis tädi Marta ja seda vaid seni, kuni hakkate küsima, mis tegelikult toimub eesriide taga.

Te mõtlete siiski sellest ühemõõtmeliselt, kuid see ei ole ühemõõtmeline.

See energia on võimas, reaalne, teda võib tunnetada ja temaga on võimalik isegi rääkida.

Ta on ruumidevaheline, seega, kellel on võimeid, võivad puutuda kokku iidsete tarkustega.

Minge tagasi ja küsige, mida nemad teavad.

Minge tagasi ja küsige, mida nemad tunnetavad.

Minge ja küsige, kuhu on peidetud aarded.

Peatselt võite näha mõndagi sellest, kuid olge ettevaatlikud – jõud, mis valitsevad selle planeedil ja on rüütatud vaimsusesse, seega usulised pead nimetavad seda kurjuseks ja sektantluseks. Nemad ei mõista, et liigute ruumidevahelise seisundi poole – kohasele, täpsele, mugavale, õigele, kasulikule, – selle poole, milles peaksite olema.

Esitades küsimusi iidsetele sellest, mida nemad teavad, lõpetate täieliku tsükli sellest, mida praegu õpite.

 

Aeg on keeruline ilming

Lubage anda teile määratlust, mis jääb täna viimaseks.

Hoidsin seda keerulist viimaseks, kuid see on ka mu kõige armsam.

Mu partner, seda me pole veel teinud, seega võta end koomale (Juhendus Lee’le, et ta ei kiirustaks, ega muretseks, et edastus on veninud pikaks).

Tahaks näidata, kuidas aeg teeb tööd, kuid ma ei saa. Kõik vaid seetõttu, et keerulised ruumidevahelised ilmingud takistavad seda, et Inimolevus mõistaks neid.

Seda ei ole võimalik selgeks teha teie kolmemõõtmelisuse tunnetuse keskmes. Seega annan taas metafoori lihtsamal kujul, mis on vaid osa selle reaalsusest.

Aeg.

Täna oleme maininud, et aeg on teie jaoks ühemõõtmeline, kuna kolmemõõtmelise Inimese jaoks on vaid üks ajaline joon. Ei eksisteeri aegade paljusust, on vaid üks, see sama, milles asute oma reaalsusega. Te näete teda kui ühemõõtmelist teekonda tulevikku, mille mööda liigub rong ja see sõidab ühel kiirusel, ühes suunas, teie elu suunas ja planeet Maa elu suunas.

Teekond ise ei liigu. Kuid küsimus on selles, et aeg liigub pidevalt.

Kuid teine küsimus, see, mida te ei mõista, seisneb selles, et igaüks teist võib sellelt teelt maha astuda, ning luua endale kas kiirema või aeglasema teekonna. Te ei ole ka sellest teadlikud.

Kuidas saaks seda teile selgitada?

Lubage mul teha selgituse ühemõõtmelisena, ning kujutada ette, et kõik olete ühel hetkel ühel ja samal teel. See on just see, kuidas te seda ette kujutate, seetõttu teil on seda kergem mõista.

Ehitage oma kujutluses teekond, raudtee, mille mööda liigub rong ja see saab olema aeg. Palun asetada sellele teele vedurike, mis sõidab väga aeglaselt ühes suunas, see olekski teie ja teie elu. Te olete selle veduri juht, mida olete loonud.

Nüüd kujutage ette, et see raudtee kulgeb ümber Maakera. Teie tunnetuses, kuna olete suutelised nägema vaid horisondini, vedurike liigub mööda raudteed vaid otse. Kuid asja tuum on selles, et teekond, mida olete loonud, liigub ümber Maa. Seega (opla!) tegelikult ta on ju ring. See tähendab, et teie ees on sama tee, mis on seljataga. Seetõttu ka aeg muutub ümmarguseks ja seda veel olete võimelised ette kujutama. Kuid edasi tuleb veelgi keerulisem.

Ümmargune aeg – see on teile mõistatus, kuna kolmes mõõtmes see on ju sirge joon, millel on algus ja lõpp.

Muide, ühe või teise loomisest teil ei ole mingit arusaamist; nii algus, kui ka lõpp kujutavad endast saladuse, seega vaatlete aega ka edaspidi kui algavat ja lõppevat asja, sest teile see nii sobib.

Kuid selles mudelis ta äkki kerkib esile ringina, mis on ringiratast ümber Maa.

Ehk vaataksime mõningaid ringilise aja atribuute, mis viivad teid segadusse.

Kujutagem, et teie elu on vaid 30 meetrit sellest ringist. Polegi kuigi palju, eks ole? Kuid kogu teie elu on kätketud sellesse.

Rong liikudes ümber maakera, sõidab väga aeglaselt. Seega teil ei ole vaja tunda muret selle üle, kuidas kohtuda oma minevikuga, kas pole nii? Oma kolmekümne meetri elu jooksul te ei kohtu sellega kunagi.

Kuid katsume hetkeks kujutada, et see juhtus. Mis juhtub, kui juhite vedurikest ümber maakera?

Aja jooksul teie vedurike sõidab taas mööda sama energiat, millel ta oli kunagi sõitnud, kas pole nii?

Kui järgida sama mõtterida, et olete teinud ümber Maa mitu ringi, siis aja jooksul olete taas sellel teelõigul, mis kujutab endast seda, mis peaks toimuma! Appi!

Teie kätte ilmub aja atribuut, millest te pole ka mõelnud.

Kui aeg on ring, siis see tähendab, et tulevik mõjutab tänast!

Kolmemõõtmelises mõtlete, et tulevik pole veel toimunud, kuid kvantilises tunnetuses see on siiski juba toimunud.

Kas mäletate, et tõelisel kvantilisel seisundil ei ole mingit seost ühemõõtmeliste äärmuslike mõistetega, vaid seoseid on hoopis pidevalt muutuvate potensiaalidega.

Nüüd ma annan teile informatsiooni, ning annan seda just nimelt selliselt, sest teadlased vaatlevad seda samal viisil, nagu ma annan seda teile.

Kas oleks võimalik, et tulevik annaks teile energiat ja informatsiooni nüüd?

Kujutage hetkeks taas raudteed, ning tehkem pildi keerulisemaks.

Nüüd meie teel saavad olema kihid. Iga kord, kui vedurike teeb tiiru ümber maa, ta loob tulevikku ja minevikku.

Mis oleks, kui vedurikeses sõidaks inimkond? Nüüd teil on olemas kõige tulevik ja minevik, mis kunagi juhtub, või on juhtunud teie vedurikese teekonnal, mis kulgeb mööda ringi.

Aga nüüd katsume luua hüpoteetilist situatsiooni, milles saate peatada  rongi, kaevata liiprite vahelt miskit ja saada sellist, mis ei ole veel juhtunud… või on juba juhtunud.

Ma ei loodagi, kallid, et te mõistate seda… kuulake vaid, sest see on just see, mis on toimumas Maal just nüüd. Paneme selle meie puslele juurde.

Kujutagem, et meie raudtee tõuseb mööda mägesid ülespoole ja siis laskub alla orgu.

Mäed ja orud on sellel ajalisel teelõigul alati ühed ja samad.

Seega reisides palju kordi ümber Maa ja kui teil on oidu, ning valdate süsteemi, mis mõistab seda ajalist teekonda, siis saate koostada kaarti mägedest ja küngastest, millistele tõuseb ja kuhu laskub teie vedurike. Te saate neid nimetada ajaliste märkidega ja selles teil saab õigus olema (Krayon muigab). Iga kord, kui jõuate mingile ajalisele kohale, olgu see tulevikus või minevikus, te sõidate järjekorras olevast mäest üle, või orust läbi.

Tahaks sulle, Inimolevus, ütelda, mis on toimumas otse nüüd.

Just andsin sulle ruumidevaheliste atribuutide lihtsaimat kirjeldust, kuna juttu oli ajast.

Te kohtute tõenäosustega, mis ei ole veel  juhtunud teie teadvuses, kuid mis on juba juhtunud kvantilises tunnetuses.

Te saate sellel planeedil vastava hulga informatsiooni, et võite vaadata ajalist teekonda, ning valida, kuhu tahaksite kulgeda.

Te vaatate sageduslikke nihete kvantilisi potensiaale, ning loote kultuuri, mis liigub kaugemale, kui suudate arvata, sest selle informatsiooni kohaselt ta hakkab lendlema, vaatamata kõigile prohvetlustele.

Prohvetlus lähtub vaid ühest teekonnast, milles kõik kordub taas ja taas kolmemõõtmelisuse piires.

Kui vaid hakkate muutuma ruumidevahelisteks, siis informatsioon muutub energiaks, ning just sellel ajalisel teelõigul on olemas informatsioon Maa tõenäosustest.

Kas on võimalik, et iidsed olid sellest teadliku? Jah, nemad teadsid seda!

Kas on võimalik, et need, kes on võimalikus tulevikus, on sellest teadlikud? Jah, nad teavad!

Teile ehk näib, et olen üle läinud teisele teemale, kuid siin on nii mõnigi, kes tahaksid teada, mis on viljaringid põldudel… ja seda ma tahaks vastata teile.

See on hea küsimus, sest see on puht intuitiivne asi.

Paljud ringid põldudel on tuleviku energeetiline jäljend. Kuidas sellega on?

Ega te praegu tea rohkem, kui teadsite seni, eks ole? Ja sellel ei ole erilist tähendust, eks?

Kui kasutada meie näidet raudteega ja rongiga, siis te vähemalt olete võimelised nägema, kuidas see võiks töötada, kuid seda juhul, kui kõik oleks veidi erinenud sellest, mida varem ette kujutasite.

Te olete väljaspool oma ruumilise tunnetuse reaalsust pidevalt segaduslikus seisundis.

Teile on raske õpetada, kuna teie reaalsus püsib sirgjoonelisel liinil. Ja veel raskem on teil seda mõista.

Kuid tunnetada on kerge. Kujutage lahendust enda kohal.

Kujutage, et see, mida planeerite, on juba teostatud.

Kujutage, kui vaadates selja taha, saate ütelda: „Seekord ei olnudki nii raske, kas pole tõsi?“

Kujutage, et kõige raskemad asjad, millega tulite siia, on juba teostunud, ning on jäänud seljataha. Kuidas on, kuidas end tunnete?

Inimolevus, hinga sisse kvantilist vabanemist, ning vaata sellele nii, nagu vaatan mina. Siis sa tõemeeli muutud kvantiliseks. Kõige peenemas mõistes ja sa oled seda just teinud. Õnnitlen!

Nüüd lahku sellest kohast, ning kulge oma kolmemõõtmelisel teekonnal, käi läbi need sammud, mida oled läbi käinud.

Selline on minu saadetis.

Informatsioon on energia ruumidevahelises seisundis. Kõik on võimalik, sest kõik võib muutuda.

Kui oled tulnud siia, kui loed neid ridasid selleks, et näha kõike seda, siis ilmselt oled iidne vaim.

Just iidsed vaimud on ärkamas just otse nüüd. Ka sina, iidne vaim, ei saanud seetõttu jätta osa võtmast siin.

Ma ei räägi kohtumisest siin, vaid räägin sellest elust.

Kui palju teil tuli elada, oodates seda nihet?

Milline on tarkuse faktor teie Akaši Kroonikates?

Kui olete läbi elanud sama hulga, kui olete teinud tiirusid ajalisel raudteel…?

Kui siis…, siis mõistate, et oletegi need iidsed vaimud!

Kas mõistate nüüd, et kõik, mis oli ja kõik, mis on, asub teie Akaši Kroonikates?

See on teie DNA’s kättesaadav.

Läheb mööda veel mõnda aega ja te hakkate nägema seda kõike just nii.

Mu partner lausub: „Lahkuge teisena, kui tulite!“

Ta on seda minult õppinud!

Siis tehke seda!

Ja see tõesti on nii!

Krayon

 

*Lee Karoli poolt: Krayon räägib avastusest venemaal, mis kinnitas informatsiooni ümberkirjutamise võimalusest tüvirakkude tasemel inimese südames, võimaldades tal regenereeruda täiuslikumal viisil, järsult vähendades sellega surma juhtumeid ja südame atakke lihtsate või laiali ultuvate infarktide puhul.

See kinnitab ideed sellest, et tüvirakud on kõikjal, seega võimaldavad ümber kirjutada „koodi“ meie DNA sisemuses, mida nüüd vaadeldakse, kui informatsiooni, mis on kätketud 95% DNA molekulitesse ja need koosnevad mittekoderitud valkudest.

Read Full Post »

Jumala tunnetus

 Tere mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Leidub neid, kes mõtiskleks Jumala teadvusest, ning üllatub; ons siis võimalik üldse ettekujutada sellist kõrgevibratsioonilist atribuuti kolmemõõtmeliselt?

Peale selle veel, et edastus peaks kujutama Jumala Teadvust läbi Inimolevuse, kuidas see üldse oleks võimalik?

Taas me ütleme teile, et selles just seisnebki selle mõistatus, mida just näete eneste ees.

Paljud tulevad siia planeedile, omades võimet olla taolise nähtuse vaimseks tõlgiks. Paljud neist istuvad siin saalis ja me tunneme neid.

See puudutab mitte ainult neid, kes on suutelised viima läbi edastust, nagu teeb seda praegu minu partner, vaid ka neid siin saalis, kes peab end „tervendajaks“, sest neil on sama ülesanne, mis on edastajal ja õpetajal, ning ülesanne seisneb edastuse-tunnetuse tõlkimises, metafoorilise saadetise tõlkimises mingiks kolmemõõtmeliseks ja praktiliseks.

Sageli on nii, et tervendaja seisab inimese ees, kes tuli abi saama, ning nende kahe mõistus teab vähem kui pool sellest, mis tegelikult toimub. Aga kõrgema Mina läbinägelikkus, mis valgub neile peale, on selleks energiaks, mida nimetame edastamiseks, mis viib asja nende eest lõpuni. Ta juhendab neid; kus vaja puudutada, ning milliseid energiaid vaja vabastada. Annab juhendusi tegevuseks; kas energiliselt, või pehmelt. Selline on edastus.

Õpetaja seisab puhta lehe ees ja küsib: „Mida edasi teha?“ Nüüd hakkab paberile valguma informatsioon uue jutluse jaoks. Ka see on üks edastuste viisidest!

See, kes istub toolil ja valmistub meditatsiooniks, teeb tühjaks oma mõistuse, et mitte esitada Jumalale pikka nimekirja oma elu vääriti elamisest. Tema, kui tark, teab, et Jumal on alati temaga, seega Jumal alati teab kõike, mis on temaga toimunud selle hetkeni, kui ta istus siia toolile.

Seetõttu me kinnitame ütlust, et „õnnis on see, kes vaikib“, ning vaid mainib: „Kallis Jumal, ütle mulle vaid seda, mida ma peaks teadma.“

Jättes kõrvale eelarvamused ja eelveendumused sellest, milline peaks olema vastus nende arvates, nemad on valmis vastu võtma neisse tulvavat tarkust. Nemad võtavat Jumalat kui sõpra.

Kas ka sina, nende ridade lugeja, käitud selliselt? Või oled juba varem ostsutanud, mida sealt saad?

Suhteliselt raske on teha puhtaks teie mõistus tõenäosustest, sest Inimolevus aruandamatult täidab seda ootustega. See on osa ellujäämise stsenaariumist, mida te mõistate suurepäraselt ja mis on sundinud teid sajandite jooksul elama hirmu küüsis.

Kallis, kui sa oled jõudnud punktini, piirini, kus tahad meeleheitlikult saada vastust, ning ootad kuulda numbreid või sõnu, siis ära heida meelt isegi siis, kui kõik, mida saad, on vaid embus, sest selline saabki olla vastus!

Vaimu keeles embus tähendab, et praktilised vastused on juba sinu poole teel. Sa saad need kätte. Sa näed neid. Sünkroonsus ulatab need sulle.

Seega embus tähendab –lõdvestu!

Lõdvestuseta vastuvõetud otsused muutuvad takistuseks sünkroonsuse jaoks, mis peaks toimuma.

Seega embus on vastus, kas pole nii? See räägib teile, et te pole üksi. See räägib sellest, et vastused on olemas ja need on sinu poole teel.

Kogu seminar, kogu päev oli pühendatud tunnetuslikule sidele. Alates tasakaalustamise informatsioonist 2012 aastal, kuni selleni, mida mu partner nimetab kvantlikuks tajumiseks, oli võetud läbi, sest just seda oli temale soovitatud õpetada. Läbi sünkroonsuse ta sai nende õpetuste põhilised punktid.

See töö käib selliselt: olgu kes tahes laval – autor, või ema lastega, aga vastused tulevad ikka selliselt.

Ema väga armastab oma lapsi, seega tahab, et neil oleksid sellised tarkused, mis praegu ei ole veel olulised. Ta ei taha, et nemad teeksid tõenäolisi vigu.

Lubage anda teile üks soovitus: õpetage lastele seda, mida teate Jumalast. See on tähtis.

Ärge õpetage lastele seda, mis oli valesti selles, mida nemad tegid, või mida tegite teie minevikus valesti. Ärge õpetage lastele vigade päritolu, mida olete teinud ise.

Vaadake selle asemel lapsele silma, ning öelge: „Ma tahan sulle rääkida sellest, mida ma olen leidnud ja kõige tähtsamast mulle. See on üle kõigist konfliktidest vanemate ja laste vahel. Ma olen leidnud endas Jumalat ja ka sinus on olemas Jumal.“

Las mõistavad, et nemad võivad leida Teda nii, nagu soovivad. See aitab neil vältida ka hädasid, saada targaks, ning olla õigel ajal õiges kohas.

See on parim, mida saate anda oma lapsele.

 

Kvantiline õppetund

Täna meil on kvantiline õppetund ja sõna „kvantiline“ kasutame enamuselt üldmõistes, aga mitte teaduslikus tähenduses.

Meie tunnis ta tähendab miskit mõtetut, juhuslikku, ehkki tegelikkuses tähendab see eesmärki ja süsteemi selle eesmärgi nimel.

Teil on ülejõukäiv mõista selle loogikat, sest see asub väljaspool teie ruumilist taju.

Ma tahaks, et tunnetus saaks tänase edastuse teemaks, edastuse aluseks, ning selleks, mis saab edaspidi ka avaldatud.

Ma tahaks näidata teile, kuidas Inimolevused tajuvad Jumalat vana ja uue energia ulatuses, ning kuidas Jumal tajub inimkonda.

Korjame kokku kõik osad sellest, mida olen õpetanud teile kahekümne ühe aasat jooksul, et te saaksite lugeda seda tervikuna taas, kui saadetist tunnetusest.

Inimolevused muudavad oma mõtteviisid. Kuid see ei ole võimeline muutuma sellisel määral, et väljuda selle piiridest, mida nimetate ellujäämise instinktiks kolmemõõtmelisuse piires.

Selle reaalsuse piires, mida te kõik kirjeldate koos, on olemas karp, millesse paigutate Jumala, ning see Jumalaga karp segab teid kõiges, millega tegelete. Mõelge sellest.

Mõelge, mida on inimesed teinud energiaga kõigi nende aastate jooksul, energia tunnetusega, ning kuidas te selle peale reageerisite kõigi aastate jooksul.

 

Energia on see, mida omistate teistele olevustele

Kui te tunnetate midagi, mis ei ole teie reaalsuse osa, siis see häirib teid. Te käitute sel juhul kahtepidi. Kas tunnustate seda, või kardate seda.

Vähe kes Inimolevustest võtab selle endasse, sest see hirmutab teda. Kas pole nii?

Kui see ei asu teie ootuste reaalsuse karbi sees, siis te reageerite sellele.

Kui toimub ime, mida te teete?

Te ütlete: „Tänan sind, Jumal!“

Siit järeldus; kogu usk kandub jumalikule jõule, mida te ei ole võimelised nägema, ega mõistma, ning mis on seletamatu.

Kui pauk toimub keset ööd, siis see on saatanast. See on kurjus. Mõistate?

Ebatavaline energia sunnib teid reageerima, aga mitte võtma seda kui miskit, mida olete tekitanud ise.

Lubage mul laiendada teie karpi.

Mis oleks, kui kõik need asjad, mida nimetasin, oleksid tavalised?

Mis oleks, kui need oleksid inimlikuse osa, aga mitte midagi väljaspoolt?

Mis oleks, et kui oma karbi sulgemise asemel ilmingute ees, hoopis ehitate suuremat karpi?

Kui teile sobib see, siis tehke seda! Võtke oma karp, lükake ta topelt suuremaks, ning lülitage karbis, või oma reaalsuses, sisse energiad, mida te ei mõista.

Siin on teile soovitus: järgmisel korral, kui teiega juhtub ebatavaline tervenemine, või toimub miski, mis väljub normide piireist, või miski, mida märgistaks kui „spontaanne vabanemine“, siis miks mitte ütelda: „ „Tänan sind, mu looja minu sees, selle eest, et lubasid sellel ilmneda.“ Miks mitte ütelda: „Ma olen kõikvõimas!“ või „Ma olen Jumala osa.“ Tänan kõige toimuva eest selle nimel, kes ma olen Ilmaruumi loominguline osa, kes on õppimas avama oma energiat.“.

Ja nüüd, kui äkiline pauk käib keset ööd, siis teie ja teised teie ümber alateadlikult võtavad seda kui midagi hirmsat.

Kuid võimalik, et see on vaid energia?

Võimalik, et see on energia süsteemi osa, mida me arutlesime, millesse dramaatilised hetked on sisse lükitud kui energeetilised pitsatid? PAUK jääb kui lindile salvestus, mis kordub ja kordub.

See on draamaga loodud energia, kuid näeb välja kui elav olevus. Kas pole nii?

Sa võid teda läbi elada ja tunnetada mingil viisil, pannes tähele, et ta kordub taas ja taas.

See on tõesti energia, teda võib läbi elada ja isegi mõõta… kuid see pole kurjus ja temal pole ka mõistust.

See on lihtsalt korduv energeetiline muster, ning on inimliku kogemuslikkuse süsteemi osa, mis on jäädvustatud Gaiasse.

Mida ta siis anub teid tegema? Teha ta puhtaks!

Oleme teile varem rääkinud, et teie energeetilises lubaduses on olemas atribuut, mis räägib sellest, et valgus on tugevam pimedusest. Valgus on aktiivne, aga pimedus – passiivne.

Olete täheldanud, et kui avate pimeda ruumi ukse, siis pimedus ei voola sealt välja. Te vaid hangite valguse allika ja pimedus kaob sealt, sest ta ei ole võimeline olema seal koos valgusega.

Näete nüüd?

Pimedusel ei ole substantsi, kuna teda määratleb valguse puudumine.

Seega, kui kohtute energiaga, mida tajute kohatuks selle piirkonna jaoks, siis süüdake oma valgus ja energia taandub! Kõik on nii lihtne.

Te võite isegi pöörduda tema poole, ning öelda: „Draama energia, lahku siit, sest sinul enam ei ole vajadust olla siin. Saagu olema valgus siin!“

Sellised sõnad ei tee teist kurja vaimu väljaajajat! Need teevad teist energeetilist töötajat. Te suunate energiat, aga mitte kurja kehastavat olevust.

On saabunud aeg laiendada karpi, kuhu asetaksite reaalsuse. Ehk on isegi aeg see hoopis hävitada?

Inimolevuse tunnetus loob seda, mille nimeks on Jumala suursugusus ja kurjuse jõud.

Nii üks kui teine on vaid inimese energia tunnetuse tase.

Lubage teile ütelda, milline on meie tunnetuse tase – et te kõik, igaüks teist, kannab endas suursugust potensiaali, mis on võimeline kontrollima teie endi jaoks energiaid teie ümber, teie elus.

Ärge kartke mingeid energiaid.

Kui kohtusite mingi kohatuga, siis tehke ta puhtaks.

Kui kohtusite mingi suursugusega, siis kuulutage see oma jõuks.

Seejärel liikuge järgmise sammu suunas. Kas kuulete, millest ma räägin?

Te evolutsioneerute, seega on saabunud aeg teostada tunnetuse nihet! Kas pole nii?

Vaadake energiaid kui teie ruumi osa ja mis on teie kontrolli all.

 

Hirm Jumala ees

Inimkond on pidevalt paigutanud Jumalat hirmu karpi. Inimkond kardab Jumalat, eks ole?

See on seetõttu, et Jumal tundub suurena, aga inimesed tema kõrval väikesena.

Arutlegem seda inimlikku tunnetust.

Inimene püüab kleepida jumalikkusele külge inimlikud atribuudid. Teil lihtsal ei ole millegi muuga võrrelda, seega kasutate kõike inimlikku jumalikkuse peal.

Kui teie, inimesed, astute eesriide taha, siis püüate oma ajaloolises tunnetuses leida võitlust. Püüate leida sõdu. Püüate leida ingleid, kes võitlevad teiste inglitega.

Selline on teie mütoloogia, – kas pole nii?

Te otsite vaid inimlikke atribuute, millega olete Jumala üleni ja täis kleepinud.

Te püüate leida temas nii karistusi, kui ka autasusid, kättemaksu ja kadedust.

Kallid, kas tõesti pean teile ütlema, et seda kõike ei ole minupool eesriiet?

Tahaks teile rääkida, mida on minupool eesriiet.

See on majesteetliku energia vikerkaar, mis laulab sõnumit värvis ja valguses. Siin ei ole võitlust. Looja energias ei ole võitlust. Siin ei ole karistusi ega autasusid, sest puudub hukkamõist.

Hukkamõist on Inimliku teadvuse piiramine, mis ei luba tingimusteta armastust.

Kuid siin on vaid armastava Looja energia.

Te olete Looja pere energeetiline osa. Te peaksite seda teadma, te peaksite omama ka tarkust, et mõista, et kõik asjad, mida olete Jumala külge kleepinud, on siiski vaid inimlikud atribuudid.

See reaalsuste erisus meie pool eesriiet erineb paljuski vanglaslikust reaalsusest teie pool, mida olete loonud kolmemõõtmelisuses endile. Seega kõike mida omate, on vili sellest, kuidas mõtlete.

On käes aeg jätta selline tunnetus, ning teadvustada, et Looja energia on kõrgemal teie võimest näha ja kõrgemal teie võimest mõista.

Sajandite jooksul te ei olnud võimelised väljuma tunnetuste karbist, et millega peaks sarnanema Jumal. Sel põhjusel lõite inimese sarnast Jumalat ja sõdu taevastes, inglite võitlust, lugusid, mis selgitaksid saatana olemist, langenud inglitest, pärlmutter väravatest ja nimekirjadest, kus loetleti, mida on sünnis teha ja mida mitte. Paljud reegleid on rajatud kultuurile, mille vanust loetakse sajanditega.

Olete loonud sinna kuldseid tänavaid ja isegi autasuks seksuaalseid mõnusid meestele (kuidas muidu) – ja kõik see on vaid inimese vaatevinklist nägemine, mis on kleebitud Jumalale külge.

Ma tahaks ütelda teile, et see on sootuks midagi muud. Tahaks meenutada teile, on olemas neid, kes on näinud seda!

Miks mitte küsida neilt, kes on läbi käinud sellest, mida nimetatakse surmaeelseks kogemuseks?

Kui inimene on surma piiril, siis ta läheneb eesriidele väga-väga ligidale.

Ta esmakordselt läheneb looja energiale nii ligidale, et lausa peaaegu tajub selle puudutust.

Kui selliste inimeste süda peaaegu peatumas ja hingaminegi vakatamas, siis veel enne, kui arstid suudavad neid ellu tuua, õnnestub veel puudutada hetkeks Jumala kätt.

See, mis neil õnnestub näha, on suurepärane! Nende ees avanev energia on täis armastust ja valgust, täidetud perekonnaga, täis kaunidust. Selles puudub võitlus. Seal ei ole vihjetki karistusele.

Kui nemad peale sellise kogemuse saamist naasevad tagasi, siis vaid kuulake, mida neil on jutustada.

Selline nägemine on muutnud nende elu, kas pole see tõsi?

Kuulake igat ühte neist ja kõik kordavad ühte: „Seal ei ole midagi karta. Surm on sama, kui tavaline üleminek:“

Õnnistatud on Inimolevus, kes elab läbi nii surma, kui ka sünni, kellel on tarkust ütelda: “Jah, see on küll ebameeldiv, kuid ma taas lähen sellest läbi, sest olen seda teinud korduvalt.“

Inimene, kes on läbinud surmaeelset kogemust, enam ei karda suremist!

Millest see räägib teile? Nemad on näinud, mis seal on ja on emmanud seda!

Mida sa arvad iidne vaim, kui palju kordi oled seda läbi teinud?

Kõik te taas läbite selle – kõik teist, kes istuvad selles saalis, teete selle läbi, ning taas tulete siia! Vabandage küll, kuid nii see on! (Krayon muigab selle peale)

Olen juba rääkinud teile, et siinpool eesriiet teil on Jumala teadvus, aga mitte Inimolevuse oma. Te näete Akašit ja teate, kes olete teie. Näete sugupuud, näete eesmärki, kelleks olete, kuid te ei saa jääda minupoolsele eesriide küljele, kuni pole saanud täiuslikuks, kuni pole teostunud.

Ja nüüd olete suure nihke poolel teel, sama nihke, mida olete oodanud!

See nihe peaks nihutama planeeti selliselt, et kui naasete tagasi, siis ehk õnnestub viimaks panna paika ka punkti.

Kas mõistate, millest ma räägin?

See on üleminek.

Kui teie, vanad vaimud, olete tagasi, siis saate teha miskit, mis on möödapääsmatu.

Mõningatel teist on vanust üle 50 000 aasta, kuid ei kavatse veel jääda kõrvale.

Teil ei ole mõttes magada maha ülemineku lõppu.

Olete siin omandanud teatud määral enam, kui arvate.

 

Jumal muutub mütoloogiliseks

Vanas energias inimesed seadsid piirid isegi Jumalale, luues palju Jumalaid ühe asemele. Lõid ühe Jumala ookeani jaoks, ühe taeva jaoks, ning lõid isegi neile lapsi.

Jumalatel oli raev, autasu, tundeline armastus ja viha. Kõigil kreeka jumalatel olid need omadused olemas. Kõigil neil olid sassis petmise lood, valed, kavalused ja kättemaksud – kõik see oli omistatud Jumalale. Olete ju kuulnud kunagi kättemaksu himulisest jumalast?

See on ju siiski Inimese atribuutika, mis on rajatud hirmu energiale.

Karta pole midagi!

Kui kasvate suureks siis hakkate mõistma, et suhtlemine Jumalaga toimub hetkega ja tõeline Looja energia asub teie sees, kuulub teile ja sellele vahendaja ei ole vajalik. Vahendaja ehk oli vajalik vanade energiate puhul. Seetõttu ta ka oli seal. Kuid nüüd enam küll mitte.

 

Kummardamine

Lubage mul ütelda kummardamise kohta, isegi anda teile kummardamise määranguid.

Õnnistatud on Inimolevus, kes kohtub teise Inimolevusega, või Inimolevuste grupiga, et ülistada oma Jumalikkust.

See on kummardamine. Millele siis te kummardate?

Te kavatsete põlvitada suure jumaliku jõu ees taevastes, või kummardate seda, mis on Jumalaks teie sees?

Te teate vastust, sest inimkond hakkab mõistma seda ja seetõttu on muutumas.

Kuna olen Krayon, siis ka tunnetan ruumidevahelist energiat teie ümber, mida te veel ei ole võimelised tunnetama.

Ma tunnetan, et teie karp hakkab mõranema, et avaneda.

Kas olete teadlikud, mis on toimunud siin saalis nende aastate jooksul, alates 1980’st?

Kas teate, mis siin on toimunud?

Selginemisi, rõõmu, mure ja maailmahirmu muteerumisi, suure tarkuse ja mõistmise sünde.

Kas teate, kui palju Inimolevuste tervenemisi on üle elatud selles saalis?

Nende arv on peagi lõpmatu.

Selle ruumi sugupuu, milles te viibite, teab, et ma räägin tõest.

Juba puu ise, vaip ja nikerdused kannavad minu jaoks sõnumit muutustest. Ma näen kõike seda.

Mul on rõõmupisarad silmis nende pärast, kes on leidnud endile siin pere.

See pole veel kõik, sest vaim vaatab ka nende poole, kes on ehitanud seda hoonet, tuginedes ehituse eesmärkidele ja kavatsustele.

Ta ei peatu vaid sellel. Ta läheb edasi ja teeb kummarduse neile, kes on teinud nime sellele hoonele – nende eesmärgid, nende nägemused, nende elude sünkroonsus, ja kõike seda paarile – mitte ühele, vaid kahele (elukaaslased Fillmore).

Kui nemad ei oleks alustanud sellega vanades energiates, kui ei oleks võidelnud paljude vaateseisudega, siis seda hoonet ei oleks siin olemas… ja ka tervenemiste sünkroonsusi poleks toimunud. Seda näeb vaim. Selline on meie tunnetus.

Milline on siis meie tunnetus teie vastu, kallis Inimolevus?

Ütlen teile, et selles saalis on neid, kelle sugupuus näeme sama jooni, mis oli selle pühakoja alustajatel.

Teisisõnu, et siin on seemneid, mis langevad pinnasesse, kui sünkroonsuste alge, mis loovad omad kummarduse kohad, kohad kellegi elude tervenemiste jaoks.

Ma pean silmas mitte hooneid. Ma pean silmas peresid, mis saavad tervenemisi.

Te teate, millest ma räägin. Loodan, et jah!

Sellel hetkel ma pöördun nende poole, kes on siin saalis, mitte lugejate, ega salvestuse kuulajate poole.

Ma räägin siin, selles ruumis olevate kehadega, ning teatan, et siin on olemas neid, kes võivad minna siit teistsugusena, kui tulid siia. Nemad võivad minna, kandes endas seemet, mis sai istutatud nendesse, mis tõeliselt aitab neid, kes on nende ümber, mõjutades teisi ja sealt edasi teisi, kes on teiste ümber.

Rõõmu püramiid algab siin. Seda terminit ma kasutan esmakordselt.

See on see, mida me näeme ja see on meie tunnetus – rõõmu püramiid.

Mõnikord küsitakse mu partneri käest, miks ta ei ava silmi, kui teostab edastusi.

Põhjus on selles, et kasutades teda, me võimaldame tal näha seda, mida näeme meie – teie paljude elude ja  tarkuste kulmineeringuid, kõike seda, mida olete õppinud, olles šamaanina, kuid nüüd istute saalis, tehes nägu, et olete kõige tavalisemad.

Me näeme selle tõenäosusi, mida võite korda saata ja mis on ootamas ees, ning mida võib ka mitte toimuda, kui te ei usu sellesse.

Kas mõistate selle sügavust, millest ma räägin?

Kui väljute sellest saalist muutumatuna, kui te ei ava oma südant, keegi ei karista teid.

Kallis, sinuga lahkub siit sama palju ingleid, kui lahkub koos tervendajaga.

Kuid koos teiega lahkub siit ka raisku läinud võimalus.

Siin saalis on neid, kes tulid tervendamise järgi, siis ma ka küsin vaid lihtsalt. Kas te tahate seda, või mitte?

Kui jah, siis ärge mõelgegi, et see juhtub otse siin, ja väljudes ärge rutake andma verd analüüsiks.

Mis oleks hoopis, kui teisse oleks siirdatud miski, mis annaks teile informatsiooni ja tarkust selleks, et jätkata elamist, ning kohata kedagi, kes teab, mida vaja teha, et pikendada teie elu?

Kui oleks nii? Ja pole vaja nuputada, kuidas see peaks sündima.

Austage sünkroonsuse protsessi, vaimsete seemnete külvamist, mis toovad teid kohtadesse, kuhu te ehk ei oleks võimelised muidu sattuma. Selliselt töötab tervendamine.

See puudutab tervenemist ka teie töökohal. Te teate, keda ma pean silmas, sest mõnedki teist tulid siia just sellise probleemiga.

Ma ütlen teile, kuidas tervendada sellist olukorda, ehkki see näib teile uskumatuna.

Tervendamine hakkab peale teist endist.

Teie kisate Jumala poole, et teie töö on muutunud põrguks selle õudsa inimese pärast. Tema on selles kõiges süüdi, sest ta on täis sõgedik ja temal meeldib alandada teid.

Kuidas võib mõjutada seda kõik see, mida teete?

Väljuge teile räägitu karbist, et kuidas peab toimima!

Pange tähele: kui rahunete maha, olles probleemiga silmitsi, lõpetate draama, raevu ja pettumuse nuppudele vajutamise, siis vaadake, mis hakkab toimuma selle inimesega.

Tema jääb ilma sellest reageeringust, mida oli varem teilt saanud. Ta ei saa enam teilt draama energiat. Kõik jääb endiseks, kuid ei mingit pettumust. Nupud jäävad vajutamata.

Kas teate, mis juhtub hiljem? Ka nemad lõpetavad nuppudele vajutamisi!

Nemad lausa janunevad teie dramaatilise reageeringu järgu, et eksisteerida.

Kui lõpetate reageeringud, siis neil tuleb otsida muid variante.

Kas mõistate, kuidas see protsess toimib?

Lubage sellel esmalt käivituda teie sees. Lahendused on alati teie poolsed.

 

Meisterlikkus

Kõikidel meistritel, kes on maapeal kõndinud, oli olemas atribuut, mis jäi kõigile silma.

Teda armastasid inimesed. Teda armastasid loomad. Lapsed armastasid neid. Loodus armastas neid. Nemad võisid astuda mööda taimi ja need puhkesid õide.

See on tõsi! Neis oli loov energia ja seda nägi kõik looduses, kõik lapsed nägid seda ja ka loomad nägid seda. Isegi muldvanakesed, kelles olid vanad energiad, kes ei mõistnud midagi vaimsusest, tahtsid siiski istuda nende kõrval. Meistrid olid neile „parimateks sõpradeks“. Nemad lihtsalt kuulasid neid ilma mingi tagamõtteta.

Meistrid võisid heita nalja elu üle ja selle üle, mis ümbritses neid, kinkides inimestele enda ümber kerguse tunnet, alati luues rõõmu kõikjal, kuhu ka ei läinud. Nende elu oli nakatav ja igaüks tahtis istuda nende kõrvale, ning kuulata. Taheti lihtsalt „olla“ ja joovastuda kõigest, mida pakuti.

Nemad pakkusid mitte vaid imesid, mis vahete-vahel juhtusid, nemad pakkusid rahu olemist – lohutust keset muret ja vaevlemist. Vaid üks hetk veedetud koos nendega võis hajutada depressiooni või draamat.

Kirikusse sisenemisel näete pilti, mis kujutab muigavat Kristust. Ehkki Kristusel ei ole midagi ühist teie religiooniga, või teie vaimse sugupuuga.

Kas olete teadlikud, et kõik toimunu ei tähendanud tema jaoks midagi?

Miks siis teie jaoks see peaks midagi tähendama?

Paljud inimesed tahaksid olla temana, miks siis mitte ka teil proovida seda – vaid hetkeks?

Ütlete, et tahate. Kuid kas suudate kujutada, et ta on siin?

Mida oleks pakkunud teile see suursugune Meister?

Ma ütlen teile: Ta pakuks teile tunnustust, armastust, sõprust ja rahu. Ta poleks kunagi püüdnud teid värvata oma järgijate kaaskonda, ega poleks palunud teid ühineda millegiga. Ta lihtsalt „hoolitses“.

Meistrid alati käituvad selliselt, kõik kuni viimseni.

Te vaid tahaksite istuda nende kõrval, tunnetada armastust, ning joovastuda nende juuresolekust, teades, et kõik on hästi.

Te ju teate, et mul on õigus.

Seega teile väike pähklike.

Kuidas te suhtuksite sellesse, et saada selliseks, sama elavaks oma seesmusega, sama kirkaks, et kõik teie ümber lihtsalt tahaksid olla teie kõrval? Et nemad ei ootaks teilt midagi, vaid tahaksid olla teie kõrval.

Uue evolutsioneeruva Inimvaimu paradigma ongi kätketud sellesse, et üha rohkem ja rohkem inimesi hakkaks muutuma sellisteks.

Poliitilised probleemid ei sunni neid kisama teie peale ja neil ei ole oluline ka teie usu vorm Jumalasse. Olles koos nendega, hakkate tunnetama end kaitstuna ja olete veendunud, et teie eest hoolitsetakse.

Nemad ei hakka teid tüütama lõpmatute puistamistega sellest, mis ei lähe nende elus kui vaja.

Vaid vastupidiselt nemad hakkavad teid hingestama.

Kas teate, mis juhtub ajapikku, kui veel rohkem inimesi muutub sellisteks?

Vastus oleks: rahu maa peal.  

Kuidas siis teisiti, kui kellelgi ei ole mingit varjatud kavatsust, ning kõik hoolitsevad teine-teise eest.

Ütlete, et liig ilustatud. Liiast ebareaalne.

Aeg liigub aeglaselt ja see on juba toimumas.

Kõige ootamatutes kohtades Maa peal see on toimumas; toimumas seal, kus poliitikud ja sõnavõtjad tekitavad segadust riikide sisemuses. Seal, kus kavatsetakse heita pomme lastele, see toimubki.

Seemned võrsuvad pikkamööda, kuid aeg on meister-aedniku poolel.

 

Emad, pöörake tähelepanu

Ema, ma ütlen sulle midagi; kui sa läbid nihke, siis üks tunnetustest seisneb selles, et su lapsed jätavad su maha.

Sa muretsed, et võid nende silmis näida liig ebatavalisena, liig veidrana.

On ka selliseid, kes räägivad sinust, et oled sattunud mingisse sekti.

Ilmselt kellelgi on vaja seda lugeda!

Ära karda!

See on vaid seetõttu, et nemad hakkavad sinus nägema Jumalat! Nemad ei hakka sind pidama nikastanuks.

Ära paku neile Krayoni raamatut!

Ole vaid kauniks emaks. Nemad leiavad omad raamatud.

Luba lastel tunnetada sinu sees olevat kaunist looja energiat.

Kord nemad astuvad sulle ligi, ning ütlevad: „Ema, me ei tea millesse sa oled sattunud, kuid see meeldib meile. Meile meeldib meie uus ema!“

See on kõikjal toimumas. Nihe tunnetustes loob meistreid töökohtadel, peres, poliitikas ja isegi vanglates.

Religiooni see ei puuduta.

See puudutab kaastunnet, inimkonda ja neid hüvesid, mida ta kannab.

See puudutab Inimvaimu evolutsioneerumist Maa peal, mis on väljumas igatsugu doktriinide piiridest ja organisatsioonide ulatusest.

Selline on meie tunnetus – Inimkond on evolutsioneerumas.

Enamuselt see on pikaajaline vaimsete seemnete külv, mis ei lähe õitsele enne, kui olete tulnud tagasi juba teises kehas. Kuidas siis on sellega?

Kui te ei tee seda otsekohe – ei luba seemnetel sattuda pinnasele – siis järgmises elus olete taas koos samade probleemidega, millega olete kimpus praegu.

Miks siis mitte teha sellist häälestust, mis võimaldaks teil muuta oma Akaši selliselt, et milline ka poleks teie tulevik, milline poleks ka teie kehastus või väljendus, aga tagasi tulles olete valmis tegema tööd süüdatud valgusega. Ega teil tule siis taas läbida seda, mida läbisite sel korral.

Kuidas teile meeldiks see?

See on just see, mida on Inimolevus suuteline tegema selles energias.

Sellistena me tunnetame teid tänapäev.

Taevastes elav Jumal ei olegi üldse hirmus.

Ta on suurejooneline pere, ta on partner, kes ulatab käe.

Kas olete võimelised väljuma kujutlusest, et Jumal on hiiglaslik, aga teie väike?

Kas olete võimelised väljuma kujutlusest, et Jumal elab taevastes, aga teie mitte?

Kas olete selle asemel võimelised võtma omaks ettekujutluse sellest, et olete kõikjal ja Jumal olete teie ise?

Lahkudes täna siit te ei ole enam üksi.

Kui põrkute kokku šokeeriva probleemiga või pettumusega, kas olete võimelised õppima hingata rahulikult, lõõgastuma, ning saama sellise vastuse, millist teile just vaja on?

Võimalik, et vastus tuleb mitte kolmemõõtmelisena.

Võimalik, need ei ole numbrid, ega sõnad, kuid mõistate, mis suunas tuleb hakata liikuma, sest te seda tunnetate.

Esmalt usaldage tunnetusi. Need on vaevalt eristatavad, sest te ei ole veel nendega harjunud. Kuid see on just see energia, mida õpite tunnetama ja mis levib teie karbi piirest kaugemale, milles olete veel seni.

Ärge mõistusega seda analüüsige, ega hinnake. Kuulake oma südant. Mõistuse ja südame vahel on olemas tasakaal. See on vajalik, et pääseda piirkondadesse, millest oleme rääkinud. Ärge heitke loogikat kõrvale täienisti, vaid suurendage seda oma südame abil.

Siin saalis on üks naisterahvas, kes on kunagi hoidnud käes hiiglaslikku mõõka ja ta on teadlik, kes ta on olnud. Lahingutes tal ei olnud võrdset. Nüüd ta hoiab mõõka teisiti – täna on see tõe mõõk, sellega ta on kaotamas draamasid. Praegu tema mõõk on veel suurem ja sellega ta kõrvaldab kõike kohatut.

Te ju ei tea, kes olete teie. Arvatavasti on saabunud aeg kuulatada seda, mis on teie sisemuses. Teie DNA on sellest teadlik. Teie DNA koosneb 90% vaimsest mõistatusest. DNA 90% on kvantiline.

Alla 5% DNA’st loob üle 20 000 inimese geeni, ehk seda kolmemõõtmelist osa, mida teadlased peavad Inimese šablooniks.

Kuid see ei ole šabloon. Šabloon on kõigis 90% sees. See on energia ja informatsioon, kaunis kõrgem Mina, sisemine Ingel, mentorid ja muljettegevad Akaši Kroonikad.

Kogu selline meisterlikkus on olemas igas Inimolevuses, ning te olete seda aktiveerimas.

Kas pole teid toonud siia saali just see? Teil oli veider olla siin. Kuid ma tean, miks tulite siia.

Olen teadlik, mis tõi teid siia. Teil kõigil on midagi ühist. Te olete mu pere.

Kas mäletate, kuidas nägi välja Ilmaruum?

Te raskustega ootate hetke, kui saate näha teda taas sellisena – sõnul ütlemata kaunina, säravana energiatest, mida jääte mäletama, tulles tagasi siia oma avardunud vaimsusega.

Astronoomid, olge tähelepanelikud, kuna vaatate otsa armastavale loojale, ning saate teda näha kõiges selles, mis on Ilmaruumis loodud. Selle eelsoodumuseks on elu ja selles ei ole midagi juhuslikku.

On olemas teatud süsteem ja füüsikud hakkavad seda avastama. Olete sellele andnud isegi nimetuse – mõistuslik kavatsus.

Kui soovite, siis see oleks ka tõestuseks, et Jumal on heasüdamlik.

Kas teil on olemas hirmus Jumal, või perekonna liige? Selle küsimuse jätame teile. Tunnetus.

Kuidas saate karta teda, kui ta on osa teist? Muutuge oma tunnetuses.

Kui olete sellega hakkama saanud, siis avastate miskit, mida pole oodanud.

Vastavalt sellele, kui hakkate vibreerima aina kõrgemalt, siis kõik, mis vibreeris varem kõrgemalt, hakkab ilmutama end teile.

Varem madalamates sagedustes nähtamatud energiad muutuvad nähtavaks, ning teie, tõustes ise kõrgematele sagedustele, suudate neid võtta kasutusele. Ka instrumendid on seal, puutumatud ja valmis tööle rakendamiseks.

Ilmutamine on ootamas teid. Üha pikemaks muutub elu, haiguste kadumine, võimalus muuta enda raku struktuuri, oma rakkude koostist, võimalust teha sama, mida on võimelised vaid tüvirakud – ning peale selle olete võimelised kõike teostama oma mõtte jõul.

See oli võimalik alati. Kuid teil on vaja nüüd vibreerida kõrgematel sagedustel, et näha kõike seda, ning alustada selle kasutamist.

Tunnetus. Kuidas te tunnetate meid? Loodan, et täna juba teisiti.

Te näete meid kord sellistena, nagu oleme – kui perekonda, kes ulatab teile käed. Kui perekonda, kes on valmis võtma teid reisile kaasa, millist te ei ole kunagi unistanud.

See tõesti on nii.

Krayon

Read Full Post »

Kuidas käbarad käivad?

           

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Siin on meeldiv koht ja selle on selliseks teinud minu ees istuv pere.

Kas Jumal saab rääkida? (Silmas on peetud sõnumi edastamist)

Jumal räägib iga kord, kui sünnib ilus mõte…, kas olite sellest teadlikud?

Kuivõrd jumalikud te olete?

Vastuseks oleks: teie DNA’s on enam jumalikkust, kui ebajumalikkust…, kuid te pole sellest teadlikud.

Ajapikku saavad kõik DNA nähtamatud kihid, millest räägib mu partner, suurema lahtiseletuse.

Te olete ära teeninud teada enam oma ajaloost, kuigi ta on üliesoteeriline.

Ehk räägiks teie ingellikust Mina’st – sisemisest meistrist.

On paljusid, kes on huvitatud sellest mõistest…, nemad tahaks küsida: „Kui see on nii, siis miks me ikka veel oleme siin? Milles on asi?“

„Krayon, sa räägid, et meis on enam ingellikku, kui inimlikku, aga duaalsus varjab seda. Me tuleme ja läheme – selles on nii palju kurbust ja valu. Sellel pole mõtet. Oleme ju ingelolevused? Kui see on nii, siis mida me siin teeme?“

Mu ees on palju inimesi, kes sageli küsivad: „Miks mina? Mida ma saaks teha, et muuta see pime koht? Milleks see kõik?“

On aeg kuulatada oma intuitsiooni.

Me küsime taas: „Kas olete igavesed?“

Mõelge selle küsimuse üle, siis saate ka vastuse!

Muidugi olete igavesed ja alateadlikult teate seda.

Vaadake enda sügavusse.

Hingates sellel planeedil välja viimase hingetõmbe, kas mõtlete, et see oligi kõik, mis oli?

Kas oleks mõtet, et, omades sellist vaimset kirge, äkki ühel silmapilgul lõpetada oma eksisteerimise?

Kas te ei tunneta, kes seisab praegu teie kõrval?

Kui füüsikud räägivad paljumõõtmelisusest, kus kaugus ja aeg pole kohased, mida nad silmas peavad? Mida see tähendab? Kas võiks see olla nii, et füüsika, matemaatikale rajatuna, muutub filosoofiaks?

Vastus: mööda teie rakustruktuuri voolab tohutu jumalikkus, mis on ikka veel peidus, kuni saab avastatud-aktiveeritud enese avastuse läbi.

Yai on siin, saalis! (jutt on Todd Ovokaytisest, uurijast, kes sageli reisib koos Krayoni meeskonnaga).

Kas teate, mida ta reaalselt avastas?

Ta avastas, kuidas teha DNA’le „kõdi“, millest piisab, et äratada teatud piirkonnas ingellikku energiat…, edasi ta teeb kogu edaspidise töö ise!

Kas olete kunagi tundnud huvi, kuidas toimub tõeline vaimne tervenemine?

Kas olete kunagi tundnud huvi protsessi vastu, kui alustade ensetervendamisega?

Paljud teevad järjepidevat tööd selle kallal.

Mõningat krimpsutavad nägu, kuid teevad seda hoolega!

Kordate lauseid ja teete huvitavaid liigutusi.

Te räägite: „Ma kavatsen end tervendada, seega, milliste sõnadega ma seda teeks? Milliste energiatega? Millised peavad olema emotsioonid? Mida peaks tegema?“

Te ei kujuta ette!

Pöörduge aluste juurde ja rahunege maha…, teadke, kes te tegelikult olete.

Kõik, mis teil tuleks teha – on vaid avada ust ja avastada, et teie ja Jumal olete üks…, on vaid jumalik partnerlus.

Lubage Inglil, kelleks olete ise ja kes vastutab kõigi ülejäänu DNA 11 kihi eest, tervendada kasvõi üht kihti, mis vajab seda kõige enam – ainukest kihti, mida olete võimelised nägema – inimgenoomi.

See polegi nii raske…, kuid teie teete kõike raskemini, kui see tegelikult on.

Te sageli räägite: „See on sedavõrd täiuslik, et seda peab saatma riitus, kummardumine…, ehk kaasnema isegi mingi ohverdusena?“

Kallis inimene, luba ütelda: Juba siia tulekuga sa oled toonud ohverduse.

Oled sellele mõelnud?

Oli see riitus?…, See oli sündimine!

Aga mantra?…, Selleks on; – Ma olen see, kes ma olen.

Me ütleme…, on aeg avaldada teile, kes te tegelikult olete ja kuidas see töötab.

Täna õhtul siin on need, kes on tulnud tervendamise järel…, kuid, kui nad tulid siia, siis nad ei teadnud sellest.

Seega, me kavatseme ütelda järgmist: miks mitte anda endale luba ütelda endale: „Mu hingega on kõik korras!“?

Mis olukorras olete? Milline on teie situatsioon otse nüüd? Kas ta meeldib teile?

Mõned ehk ütlevad: „Ei, Krayon, see mulle ei meeldi. Sel õhtul ma tulin siia, et saada temast lahti. Seetõttu ma olen siin. Ma tahan leida võimaluse pääseda sellest lahti.“

Olgu, ma annan teile võimaluse: Lihtsalt astuge Vaimu ette ja öelge: „Minu hingega kõik on hästi.“

Sellega te ütlete Vaimule, et kõik, mis on teie kehas, on jumalik…, ja… vaatamata hirmule, valule ja kannatusele, saate ütelda, et kõik on korras…, kuna teate, kes te tegelikult olete.

Olete INGEL…, seda teame ka meie!

Paljud küll ütlevad: „Krayon, käes on pidulik päev. Aeg, kus me laulame rahust Maa peal ja heasoovlikusest inimeste vastu…, ehkki praegu meil pole ei üht, ega teist! Me oleme väsinud…, me kardame. Pole midagi seda moodi, et midagi sellest oleks toimunud, mida oleme tahtnud ja mida oleme visualiseerinud.“

Kuulake siis järgmist.

Enne, kui lahkute siit saalist, te saate teada, kuidas Vaim näeb teie tööd, siis saate seda nägemust võrrelda Inimliku vaatevinkliga.

Esmalt lubage teile tuletada meelde, mis toimus planeedil tänu teie energiale.

Et teha seda, peate minuga koos rändama aastasse 1987…, sellega tuletan teile meelde Harmoonilist Konvergentsiooni.

Aasta 1987. – oli ilus aeg…, kindla eesmärgi aeg, kui teie Kõrgemad Minad küsisid teilt  kõrgemal tasemel: „Kas tahate liikuda edasi energiaga, mida olete arendanud viimase tuhande aasta jooksul, või… tahate muuta seda, ning liikuda edasi absoluutselt uues energias?“

Kas siis tahate uut lahendust, mida võib määrata, kui uut energeetilist kihti planeedi kohal (uut tulevikku)?

Kõrgeimal tasandil te vastasite: „Me tahame edasi minna!“

Ehk mõningad ütlevad: „Ja, kõik see on huvitav, kuid pole tõestatav. Me ei tea sellest midagi, sest kõik on toimunud eeterlikul tasandil.“

Siis me ütleme: las kõik see, mis järgnes sellele, olla tõestuseks, kuna see on selle alus, et kõik öeldu, on tõde.

Aastal 1992 paljud tähistasid 1987 aasta energiat, kui 11:11 energiat. Taas need 11!

Pidage meeles, et numbreid valite teie. (Krayon muigab)

Paljud tänapäeval näevad neid numbreid oma kelladel…, kas pole? (numbreid 11:11)

See on enamat, kui kokku langevus…, kas pole?

Miks peab nii olema?

See on uue lahenduse tähistamine!

Kallis Inimolevus, iga kord, kui näed kellal seda kombinatsiooni, ma tahaks, et sa ütleks: „Tänan sind, Vaim!“

Inimolevus, see on selle meeldetuletus, kes sa tegelikult oled ja milleks oled siin,

Kui kunagi ongi meeldetuletus teie eesmärgist planeedil, siis see on alati siis, kui heidate juhuslikult pilku kellale ja seal näete… 11:11.

Kas olete kunagi märganud, et juhuslikult vaadates kellale, näeksite 11:12, või 11:10?

See on seetõttu, et ingel, kes koputab teie õlale, ootab 11:11 ja siis sosistab: „Vaata nüüd!“ (Krayon muigab)

Kuidas meeldib?

On see väljapääs juhuslikuse kokkulangevuse selgitusest, miks näete sellist numbri kombinatsiooni?

Numeroloogilistes terminites number 11 tähendab „kohane vaimne tegevus“…, see on meister number. (Meister numbrid on 11, 22, 33, jne.)

Pole ka juhuslik, et kõrvuti seisavad kaks „ühte“…, arv 1 tähendab „uusi algusi“.

Seega, 11:11 energia – on meistri arv, mis tähendab „vaimse tegevuskohast algust planeedil“…, kuid mõned jätavad selle kahe silma vahele.

Mõningad usuvad, et need on viimsed ajad ja kõik on õudne.

Ei üht, ega teist!

Oo, küll tahaks viia teid tagasi sündimise tuultesse…, te ju olete seal olnud.

See oli just enne, kui võtsite osa reaalsest bioloogilisest inimese sünnist.

Kui suurepärane koht… kui hämmastav püüdlus, kui kaunis aeg.

Ingel, ma olin seal!…, nägin su palet, sinu energiat; ma nägin otsustuse kindlust, pühendumust… veelgi enamat, kui pühendumust…, ma nägin sinu kirgede värve ja soovi olla sellel planeedil.

Ma nägin, kuidas sa väljendasid armastust Gaiale!…, ning seejärel sa kummardusid sünni tuultesse, täis valmidust astuda planeedi energiasse,…võttes vastu inimsust ja sünni kanalit…, sa teadsid, mis sind ootab!

Mõtle vaid, millest oled läbi tulnud, et sõita täna siia – selleks tunniks, kui edastub sinu jaoks see sõnum.

Ma olin seal!

Taas tahan tuletada meelde: enamus teist on sündinud vanas energias, enne 1987 aastat…, kui see käib teie kohta, siis see tähendab: kui tulite Maale, siis teadsite hästi, et energia saab olema teie jaoks vana ja läppunud, ning kõik see saab otsa 1999 ja 2001 aastate vahel…, sellest rääkisid kõik prohvetlused.

Kõik teie püha raamatud tunnistasid Armagedoni ja muid asju, mis pidid hävitama selle elu, mida tundsite teie.

Kui olete lugenud püha raamatuid, kus räägitakse, et hädad algavad Iisraelist…, sealt need ka algasid…, täpselt kavakohaselt. Ma olen sellest varem rääkinud.

Miks? Miks, teades seda, te siiski tulite sellesse aega?

Ma ütlen teile, miks…, sest teadsite, et olete võimelised seda muutma!

Kuid siiski veel imestate, miks olete siin!

Kuidas saab imestada?

Kõikidest eludest, milliseid olete kunagi sellel planeedil elanud, just see elu on võimeline looma muutusi.

See on just see elu, mille pärast olete palvetanud…, et avada seda, kes te olete, ning luua muutusi.

Mõned ehk ütlevad: „Liig hilja…, mu keha on nõrkenud…, ma pole võimeline selleks…, olen liig vana, või liig ebaviisakas“

Seega…, kas teil meeldib kaevelda, või muuta kõike seda?

Valguse Töötaja, võimalik ehk, et just seetõttu istute praegu siin?

Kas ei pannud tähele, keda esitles täna mu parner, – teadlasi, kes avastasid, et teie DNA on tõepoolest ümbritsetud väljaga, mis muudab mateeriat!…, ja peale muutmist ta ka jääb selliseks!

See on alles vägi!

Ja ikka veel tunnete huvi, mida siin teha?!…, nagu mu partner märgib: hakake viima ots otsaga kokku.

 

Ots otsaga kokkuviimine

Kas olete kunagi märganud teisi numeroloogilisi sündmusi?

Kas olete kaalunud, kui oluline on number 9?

Kas teate, et selle tähendus on „lõpetamine“?

Pange kõrvuti 9 ja 11…, nemad hakkavad vastama sellele, mida te ehk ei teadvusta.

Nõukogude Liit vastutas prohvetluse osa eest, mis oleks toonud lõpu planeedile.

Neil, koos USA ja Hiinaga, oli stsenaarium, nagu ütleks teie…, mäng, mis oli keskendatud Iisraelile.

See mäng vastandub nimetustega Varssavi Pakt ja NATO.

See oli sõda, et teha lõpp kõikide sõdadega…, seda nägid kõik prohvetid.

Kuid, kas te märkasite, et midagi sellist ei toimunud?…, isegi kõigi prohvetlustega?

Aasta, peale Harmoonilist Konvergentsiooni, Nõukogude Liit langes!

See koletuslik poliitiline süsteem, üks kõige võimsamatest jõududest planeedil, lihtsalt haihtus!

Ma ütlen…, proovige minna ja leida seda oma pühadest raamatutest! Te ei leia!…, kuna 1987 aastal te pöörasite ümber nurga…, seetõttu reaalsus planeedil muutus…, nii metafüüsiliselt, kui ka füüsiliselt – mida ükski prohvet ei näinud, et see toimub.

Seega taas: Kes sai sellega hakkama?

TEIE!

Muutus kogu tegevuse olu…, juba aastast 1987!

Kas keegi on pööranud tähelepanu numeroloogilisele sümbolile, mis tähistas eraldust Ida ja Lääne vahel?

Tuntud müür pidi langema, müür, mida nimetasite Berliini müüriks…, mille tärminiks, millal see koristati mõlemalt poolt, on – 9. November 1989.

Päev oli 11:9!

Kui liidate 11, 9 ja 1989, siis saate 11!

Kas teate, et see number esineb kõikjal.

See on „ajastu number“.

Usute, või mitte, kuid see viib rahuni Maa peal…, kui vaid suudate vabaneda uskumatusest, siis avastate, …milleks olete siin!

Kallis Ameerika inimolevus, kes võis arvata, et see hetk, kui kõik kannatasite selle õuduse pärast, mida nimetate nüüd 9:11, saab uue energia keskendumise punktiks?

Mu kallis inimene, kellel oli mehisust, nähes seda, ütelda: „Minu hingega on kõik korras.“?

Teil oli julgut selleks?

Me kavatseme rääkida sellest veelgi enam.

Te olete teekonnal, kus teil tuleb viia ots otsaga kokku…, see muudab tsivilisatsiooni kanga ja kõike selle ümber.

Mõned kuud tagasi mu partner viis mind kohta, mida nimetate Ühinenud Riikide Organisatsiooniks…, kus ma pöördusin nende poole järgmiste sõnadega: „See, mida nimetate 9:11, ja mida polnud üheski prohvetluses, muudab kahe põlvkonna elu Maa peal. Ameerika oli ainsaks riigiks planeedil, kus oleks saanud teha sellega midagi, kuna ta on võimas ja temal pole opositsioone. Plaan oli selline!“

Me rääksime, et selline poliitika võib neile mitte meeldida; tõepoolest, kes tahaks sõdu ja surma?

Kuid mõnikord sellised asjad on vahendiks Vaimule, et luua massilisi muutusi planeedil.

On vaid üks riik maapeal, kes on võimeline lööma püsti teiba Lähis Ida keskele, ning hakata liigutama seda energeeiliselt. Need olite teie, kes saite sellega hakkama (jutt on taas ameeriklastest).

Oo, jaa…, me oleme vastanud paljudele küsimustele sõjast ja poliitikast!…, kuid ajalugu näitab, et üks ainus sündmus muutis kõik selleks, et tuua sisse aasta 2012 energia.

Kui poleks teie reageeringut 9:11’le (sõda Iraagis), siis oleks üks osa planeedist, kus oleks vanasse energiasse jäädud veel tuhandeks aastaks!…, see polnud siiski see, mida valisite, tulles planeedile.

Te olete vastutavad nende sündmuste eest, kui isegi pole nendega nõus ja ei pea ennast sellega seotuks.

Nüüd olete hõivatud mõtetega, kuidas asjad käivad?

Kas olete vaadanud viimaseid uudiseid? Kõigil on halb…, kas pole?

Paljud on esitanud küsimuse:

„Krayon, miks on praegu palju enam vihkamisi, kui siis, kui sündisin siia?“

„Krayon, miks näib, et läheneme kuristikule ja pimedusele?“

Mõned on läbinud kuldse ajastu, nn. viiekümnendad…, kus polnud mitte midagi sarnast tänapäevase  energiaga.

See oli sõja lõpp!

Te olete näinud küllaldaselt, et tähistada rahu ja õitsengut…, ning te rääkisite siis: „Selline vihkamine ei tule iialgi tagasi.“

Olgu, lubage siis öelda: See oli siis, kuid polnud valgust, et näha seda…, kuid äkki ilmub Valguse Töötajate põlvkond, kes valgustab seda oma valgusega.

Nende valgus suudab välja tuua uskumatut – kõike, mis on alati olnud, kuid oli seni varjatud.

Me oleme varem rääkinud samuti, et ainus, mida olete muutnud, see on valguse koefitsienti planeedil. (Suhe Valguse ja Pimeduse vahel).

Te pole loonud vihkamist enam…, ta oli olemas alati.

Te lõite vaid olukorra, mis nõudis lahendust inimkonna jaoks.

Selle lahenduseks on: „MAAPEALNE RAHU“…, olete sellele mõelnud kunagi?

Kuidas käsi käib?

Mõned ehk vastaks: „Tead, Krayon, mitte kõige paremini. Me küll laulame rahust maapeal ja heasoovlikusest inimeste vastu…, kuid, kuidas saab laulda meloodiaid, milliseid meil pole? Kõik muutub aina halvemaks, aga ei liigu paremuse poole.“

Vaat, mida kuuleme inimkonnalt.

Nüüd ma kavatsen rääkida ülejäänud osast ajaloos.

Esiteks, siin on miski, mida oleme rääkinud varem: Teil pole ettekujutust sellest, mis on toimumas.

On asju, mis „imbuvad uudistest läbi“, kuid millest te ei kuule kunagi vaid seetõttu, et neist ei kavatsetagi rääkida.

Te võite küsida, et kuhu kadusid kangelased…, kuna nad ilmuvad taas?

Ma vastan, et peatselt.

Kas te saate tähistada nähtamatut?

 Kas saate teada, et kogu korralageduse ja vihkamise taga, mida näete, toimub miski, mis võib luua selliseid olukordi, millest te pole osanud isegi unistada?

Ehk unistus on – tarkus, mis läheb palju kõrgemale sellest, mida keegi on oma elu jooksul näinud?

Oleme hoiatanud: tuleb lahing…, ja see on nüüd ilmne!

Kas on see teile uudiseks?

Me rääkisime: tuleb lahinguid vana ja uue vahel…, ja see on nüüd ilmne!

Kuid paljud kisavad: „Häda mulle!“

Me oleme rääkinud, et see on osa energiast 11:11…

Oleme hoiatanud ilmastiku muutustest – te olete neid täheldanud? (naer)

Oleme rääkinud, et ilmastik muutub karmiks…, oleme rääkinud, et mõned kohad, kus seni kasvatati vilja, enam ei ole selleks kõblikud…, – sellest oleme rääkinud 17 aastat tagasi.

„Krayon, miks neile asjadele kaasneb vaimne kasv ja need viivad rahuni maa peal? Need, nagu näib, pole seotud oma vahel.“

Sellele küsimusele oleme vastanud ka varem, kuid vastame taas: Selline on Jumala töö viis alati.

Kas te siis ei mõista, et teie teadvus mõjutab Gaiat?

Maa on nihkumas, sest selliselt olete otsustanud oma tuleviku nimel.

Teie ise sellise kvaliteediga ei saavuta nihet planeedil ja ei saa mõjutada siin olevaid elemente…, kuid üks ei saa olla teiseta…, ehkki oma tunnetustes te neid eraldate.

„Krayon, meile see ei meeldi.“

Ega me ei oodanudki, et teile see meeldiks, kuna teil on olemas süda, kes on määratud kaasa tundma.

Mõned on rääkinud: „Me ei mõista õudsa orkaan Katriina põhjusi. Me ei mõista hiljuti toimunuid maavärisemisi.“

Te ei mõista ka neid, mis toimub hiljem.

Kõik see on Gaia reageeringu osa.

Mõned on küsinud: „Mis eesmärki võib teenida see, et paljud vaimud lahkuvad ühe öö jooksul?“

Möödunud aastal, sellel ajal, peo eelõhtul, maa nihkus ookeani all rohkem, kui kunagi varem teie elu jooksul…, tulemus kutsus esile tsunaami.

Planeedi nihe oli sedavõrd suur, et reaalne planeedi pöörlemine muutis oma kiiruse.

Kas näete seda kui vaimset sündmust?…, või vaatate õudust, kurbust ja hirmu, ning imestate, kus selles kõiges oli Jumal?

Inimolevustel on olemas kaastunne…, selliselt nad on ehitatud.

Mida head saab tuua selline õudne sündmus?

Teie uudised teatasid, et seoses sellega ligi 200 000 inimest kaotasid oma elu.

See arv pole õige…, oli 283 000 – selline oli reaalne arv.

Paljud nutavad ja küsivad: „Miks?“

Lubage meenutada mõned küsimused, millele oleme varem andnud vastuseid.

Kas arvate, et surmaga on lõpp? Õuduste õudus? Kurbuste kurbus?

Või see on Inimlik üleminek, mida vajab planeet ja mida ta on ette planeerinud?

Kas teie Vaimul on hea olla kõigi selliste asjadega?

Oo, jaa…, te olete võimelised välja nutma kogu oma südame ja võite kaasa tunda, kuidas vaid soovite.

Me ei küsi, kas teie süda on haavatud…, me teame vastust!

Ingel, ma tahan teada sinu hingest…, kas oled suuteline tõusma kõigest sellest üle ja öelda: „See on osa vaimsest nihkest.“?

Kas oled võimeline ütlema: „Mulle on antud seda, millest loobusid nemad.“?

Valguse Töötaja, kas oled võimeline ütlema just seda?

Igas neis inimolevustes oli tsunaami potensiaal, kui ta jõudis planeedile.

Sünni tuultes ma vaatasin neile silma ja rääkisin: „See on just see, mida oled suuteline tegema planeedi heaks. On olemas potensiaale, et sa tuled ja väga kiiresti lähed, saad sündmuse osaks, millest jääb alatiseks rääkima ajalugu.“

Kõik nad vastasid: „Me oleme valmis! Läki, teeme selle ära!“

Küsime veel kord: kas ikka mõistate, mida oli vaimne ohverdumine teinud planeedi heaks?

Ta on loonud kaastunde lainet, millist Maa pole varem kunagi näinud! Kaastunde lainet!

See, mida saite täna teada Inimlikust emotsioonist ja DNA’st (seminari aegu), on kooskõlas selle kõigega.

Ma ütlen: kaastunde energia laskus planeedi sisemusse ja jäi sinna. Kas olete sellele kunagi mõelnud?

Kas olete kunagi mõelnud, et midagi sellist õudsat, mille nimeks on tsunaami, saaks olla hiiglaslikuks katalüsaatoriks rahu loomises Maa peal?

Jaa, nii see oli…, ja… selleks ta jääb!

See on osa 9 ja 11 energiast, millele andsite nõusoleku.

Kallis Inimolevus, kuidas on sulle see? Kas on su hingel hea? Südamele ehk see pole hea, aga kuidas on hingega?

Kas suudad tõusta kõrgemale ja mõista pilti suuremalt?

Taas ütleme: kui te oleksite saanud rääkida lahkunutega, siis oleksite kuulnud, et neil on hea!

Nemad teostasid ülemineku ja nendega on kõik korras…, me oleme sellest varem rääkinud.

Eesriide taga oleksite näinud tuhandeid naeratavaid nägusid.

Muide, paljud neist on juba tagasi…, kas teadsite seda? Väga paljud nende seast!

Vaat kui kiiresti nihkub energia!

Kuidas on polariseerumisega, millest oleme rääkinud?

Kas olete šokeeritud sellest, et teie poliitikud on muutunud tugevalt?

Kas olete šokeeritud sellest, kui vaatate uudiseid, kus näete vägagi suurt polariseerumist arusaamades: liig palju kisa, liig palju vihkamist?

Kas ikka mäletate, kui me rääkisme, et toimub just see?

Te võite küll küsida, miks kõik peab olema just selliselt, mis eesmärgil?

Miks kõik toimub just selliselt…, eraldumine polaarselt?

Veel enne, kui see lõppeb, protsessi saab kaasatud kogu inimkond, ning mingil tasemel igaüks on sunnitud tegema oma valikut…, te ei saa vaid istuda „aia otsas!“

Isegi need, kes siiski istuvad seal ja räägivad: „Mul ükskõik, kas kõik läheb nii, või teisiti“, muutuvad aja jooksul samuti.

See puudutab igat ühte, kui ta näeb toimuva sügavust…, see on inimkonna tulevikust ja see on väga oluline, et seda „istuda aia otsas“ üle.

Vaat mida tähendab rahu Maa peal.

Kuidas käsi käib?

Inimolevused, ma ütlen teile. Te olete oma eesmärgile lähemal, kui kunagi varem!

Teie tunnetustes ja teie reaalsustes kõik muutub halvemaks ja seda siiski enne paremaks muutumist.

Kui te näete seda…, siis ma esitan teile peo eelõhtul väljakutse: Kas olete võimelised tõusma ja ütlema: „Minu hinges on kõik korras.“?

Kui jah, siis see on mehisus!…, see on just see, mida teevad lahingus sõdalased.

Nad tõmbavad selga „raudrüü“.

Valmistudes kohtuda vaenlasega nad on hirmul…, kuid me ju hoiatasime, et tuleb võitlus uue ja vana energia vahel.

Oleme ju rääkinud, et olete uue energia sõdalased ja kannate endaga kaasas valgust.

Ühed praegu kardavad…, teised võitlevad lahingus…, kolmandad ei mõista üldse midagi.

Pelgas ülevaade?

Te võidate, kuid te pole sellest teadlikud.

On olnud Valguse Töötajaid, kes on palunud: „Võtke mind ära kõigest sellest.“

Nemad näevad vaid seda, mida näitab neile nende neljamõõtmelisus.

Kas olete suutelised tõusma kõrgemale?

Kas kõik, kes siin, või tulite tagasi nende sündmuste pärast, olete võimelised tõmbama selga meistri keebi?

Ma esitan mõningad küsimused, mis aitavad teie tunnetustele.

Mis te arvate sellest, milleks tegelikuses olid aasta 1987 ja 11:11?

Kas teil on ettekujutust sellest, et planeedi meistritel, kes näitavad oma meisterlikkust eri kultuurides ja kes on lubanud tulla tagasi kindlal ajal, on seoseid 11:11’ga?

Pühitsege 11:11!…, see esindab uusi algusi…, meistrid on tagasi! Kõik – kui üks!

Nemad – uue energia osa – Osa Gaiast – planeedi kaaskannatajate osa.

Ma ütlen: nende naasemine – üks suurim tunnustus sellest, mis on toimumas, ehkki enamus teist pole teadlikud, et see on toimunud.

Veel pole kunagi olnud sobivamad aega mehisuse taotluseks, mida valdate teie, kui Valguse Töötajad… Kas mõistate?

See on uue energia ajastu.

Lahendus, mille keskmes olete, ajapikku lahendab kogu tsivilisatsiooni küsimuse…, kuhu liikuda ja mis hakkab toimuma.

Vaimne raev, millest oleme rääkinud ja see, mida näete nüüd…, on alati olnud.

See on eksisteerinud 50, või isegi enam aastaid.

Ta eksisteeris juba siis, kui paljud teist olid veel väikesed, ning nägite vaid ilusat…, kuid sellegipoolest see oli olemas.

Maa tegelikuses pole sedavõrd muutunud…, on muutunud vaid see, et on ilmunud Valguse Töötajad, kes tõid vihkamise esile.

Miks, teie arvates, me uheme teie jalgu?

Milline on olukord, kui saadame teid lahingusse, ning katame duaalsusega selliselt, et te isegi ei tea, milleks olete siin?

Selle nimeks on „väljakutse maaga“, ning te kõik olite nõus sellest osa võtma…, see oligi põhjuseks uhta teie jalgu.

Alles siis, kui hakkate avama ülestõusu kanalit (jutt on eneseavamisest) ja tõusma mööda seda ülespoole, hakkate täituma vaimse eesmärgiga.

Vaat millal hakkate arendama teist tunnetust sellest, kes te tegelikult olete ja mida teete siin!

Hiljem saate ka ütelda: „Oo jaa, ma näen!“

Kui teete viimase hingetõmbe ja… äkki taas olete meie keskel, siis esimeseks küsimuseks, mida esitate mulle ja teistele teie ümber, on: „Kuidas oli meie töö?“

Ma ütlen, mida ma vastan, kui esitate sellise küsimuse otse nüüd, teostades üleminekut.

Ma vastan: „Olge õnnistatud, sest teie valgus on hinnaline, ta on seni maa peal ja jääb sinna. Te ju lubate sellel olla!“

Kuidas asjad kulgevad?

Te olete võitmas valguse võitluses…, kuid pole sellest teadlikud.

Ärge ahastage…, teil tuleks usaldada mind.

On arenemas asjad, millele andsite nõusoleku, kuid need veel ei näita end.

Kuidas on asjad millegi enamaga? Kas otsad pole veel koos? Aga enamat?

Milline on vahemaa aastatel 1987 ja 2012?

25 aastat!…, kallid, see on alles veel lapsed!

Vaat, mis imbub probleemse aja eesriide taha.

Vaat, mis on arenemas.

Laste põlvkond on aegamööda saamas sellisesse ikka, mis muudab maa palet…, nemad hakkasid tulema veel enne 1987 aastat, kuna alati on olnud selline potensiaal, et nemad teostavad nihke.

Neile kõigile oli antud võimalus olla indigo sageduses (mis tähendab uue teadvuse lapsi).

Ajapikku, aastaks 2012, te ei vaata enam neid kui veidraid, sest siis on neid juba enamus.

Mõningad nimetavad aastat 2012 lõpu ajaks, kuid see pole nii…, see on vana lõpp ja uue aja algus.

Kakskümmend viis aastat, vahemaa 1987 aasta ja aasta 2012 vahel…, on, teie mõistes, terve põlvkond – mis on määratud uutele lastele.

Paljud kartsid aastat 2012 ja neile näis, et see on nurga taga…, mis juhtub siis?…, mida teevad uued lapsed?…, miks nad on teistsugused?…, miks anti neist teada nii palju aastaid tagasi?

Me rääkisime, et planeedile tulevad uued lapsed, kes on sootuks teistsugused…, nende teadvus on selline, mis üle kogu maailma viib nende vanemad ja õpetajaid ummikusse.

Miks saab nii olema? Miks olete lubanud seda?

Vastus sellele: Vaimne evolutsioon!

 See on teie silmade ees, kuid „laste spetsialistid“ eitavad kõike seda…, et milleks on siin „uued lapsed“?

Kallid Inimolevused, ma ütlen teile… Nemad on siin, et kindlustada rahu Maa peal!

Te pole veel saanud otsi kokku?

Milleks oleks antud võimalus uuele vaimsele Inimolevuse liigile, kui oleksite määratud väljasuremisele ja lagunemisele?

Kuidas asjad edenevad? Muljet avaldavalt?

Kuidas asjad edenevad? Lahingu kaevikutes on sõdalasel raske vastata, kui ümberringi vihisevad pommid, et võidab just tema.

Teie olukorras pommid, mis vihisevad teie pea kohal, on teie massinformatsioonide kommunkatiivsete vahendite uudised – need on neljamõõtmeline reaalsus, mille keskmes te olete ja mida peate omaks.

Te pole võimelised nägema teisi mõõtmeid, ega suuda oma mõõtmest näha kõrgemale, ega näha värve; ei saa näha hiiglaslikkust, või Jumala armastavat kätt, mis tuleb ja loksutab kõik läbi.

Oleme rääkinud…, ajapikku saab loodud mõõkade sild.

Kui paljud teie seast mäletab neid sõnu – „Mõõkade sild“…, sellest oleme rääkinud päris ammu?

Ma tahaks, et te meenutaksite, kuna kavatseme lahti rääkida, mida see tähendab.

„Krayon, see kõlab, kui sõda. Sa oled rääkinud, et tuleb mõõkade sild. Sa rääkisid…, energiad jagunevad ja siis avaneb kuristik, kuid seejärel tuleb sild kahe energia vahele“.

Ja-ja, kõlab kui sõda…, kas pole?

See sõna – „mõõk“…, see on ju relv…, kas pole?

Ei! See on metafoor ja ma  selgitan, mida see tähendab.

Selline oli prohvetlus, mida andsime palju aastaid tagasi.

Nüüd me taas selgitame seda neile, kellel on tarvis seda kuulda…, seega, saate teada asjade reaalset olukorda.

Me nimetasime seda mõõkade sillaks.

Kui paljud teie seast on astunud liitu, mida nimetate abieluks…, seda olukorras, kus sõdalased abielluvad oma pruutidega? Kuidas nemad tähistavad oma liitu?

Nende sõbrad võtavad kätte mõõgad ja ristavad need õhus…, seejärel pruut ja peig kõnnivad mõõkade alt läbi, nagu silla alt, mis on nende peade kohal.

Kas mõistate, millest ma räägin?

See pole sõda, ja mõõkasid ei kasutata võitluseks…, vaid selleks, et pühitseda liitu vana ja uue vahel… see on juba nimega Uus Jeruusalem…, mis tähendab Rahu Maa peale!

Mõõkade sild on juba kohal, ta juba koguneb, kuid te ei näe seda veel vaid seetõttu, sest massi kommunikatsioonid ei kavatse veel rääkida sellest.

Miks?

Sest ei taheta kaotada teie huvi selle vastu!…, seetõttu, et see on hea uudis!

Küll te ajapikku saate seda ka näha.

Seega, Valguse Töötaja, mis on sul südamel? Kas on ta ahastuse äärel? Kas meeldib sulle või mitte, mida teeb sinu riik?

See pole oluline, mis tasemel räägime.

Tähendus on järgmisel: Kas oled võimeline ütlema kõrgemal tasemel: „Ma mõistan kõige kohasust, millest tuleme läbi, liikudes mõõkade silla poole.“?

Iga päevaga ühineb selle lahinguga üha enam ja enam inimesi, kellel on energia, mis vastab sellele filosoofiale.

Nende soov on näha planeedil rahulikku tsivilisatsiooni ja on valmis andma selleks oma energia.

Vaat, mis on mõõkade sild!

Kuidas käbarad käivad?

Ma tahaks uhta teie jalgu, otse nüüd, isegi neil lõppude aegadel.

Ma tahaks, et minnes siit, te peaks täna antud sõnu edaspidigi meeles.

Seega, kõik on korras! Sõdalane, eesmärgile!

Palju kordi, kaunitel hetkedel, tänaste sarnaselt, oleme rääkinud, kui palju te tähendate meie jaoks.

Kas tahate teada, mis on toimumas Maa peal?…, tahate ikka tõsiselt teada?

Ütlen – lahing, milles võitlete teie…, tulevikus suurejoonelistes olukordades saab see energia ära kasutatud.

Kui te pole enam siin (kui olete eesriide taga), olete kogu stsenaariumist teadlikud…, see on üks Ilmaruumi suurimaid saladusi, mis on hoitud saladuses Inimolevuse eest…, seda pole kunagi sõnaliselt väljendatud.

Selle tõeline nimi pole teile kunagi teada olnud; kuid siiski see on kõige olulisem meie kõigi jaoks…, ta pole teie hinges, pole teie teadvuses ja isegi pole varjatud teie DNA’s.

See informatsioon on „kaitstud“ teie mõtete eest…, kuid, kui tulete eesriide taha, siis näete tema suurepärast nime ja see on ka ainus, millest siis räägite!

Planeedil toimuv muudab miskit, mis on palju suurejoonelisem…, see on osa suurejoonelisest plaanist ja miski, mis sünnib koos temaga.

See on tähendusväärne. See on vaimne. See on ilus.

Kuni 1987 aastani me arvasime, et eksperimendil tuleb lõpp…, te lõpetate kõik…, ja Maad edaspidi enam polegi.

Kuid midagi piibellikust prohvetlusest ei toimunud…, kas pole?

Vana prohvetlus „kukkus läbi“…, kas pole?

Temal pole enam jõudu…, aeg ilmutuseks oli möödas…, isegi osavõtjad (poliitiliselt) kahetsevad, et  tegid sellist prohvetlust.

Ja nüüd – olete teie, kes on loomas uut tulevikku, isegi nägemata seda, mida näeme meie.

Kui paljud teist saavad seda tähistada?

Miks mitte anda au oma raku struktuurile?

Kui paljud teie seast võivad tõusta  ja öelda: „Ma pole ainult igavene, kuid ma olen siin, vajalikus kohas ja vajalikul hetkel.“

Ega paljud tahagi seda näha.

Mõned isegi ütlevad: „Ma olen täiesti vääritu. Keegi ei tea minust midagi. Ma pole kirjutanud mingeid raamatuid, minu pilti pole üheski ajakirjas. Keegi ei tea mind.“

Kallis Inimolevus, mina tean sind, mina ütlen sulle seda!…, ka sinu ümbruskonnas teavad sinust!

Sa oled sama võimas, kui kes tahes tuntud inimene.

Sinu valgus on sama ere, kui kelle tahes oma selles ruumis.

Meister, ära mõõda oma vägevust inimlike kultuuride mõõtudega ja hindamistega.

Ingel, Inimolevus…, just seetõttu me uheme sinu jalgu,

Sedavõrd palju on varjatud, kuid samas on nii palju saavutatud!

Meid paneb imetlema Inimolevus, kes valmidusega läheb millestki läbi, mis on temast palju suurem, ning teeb seda armastusega.

Rahu Maa peale?

Mitte vaid võimalik, hoopis tingimata tõenäone.

Te muudate planeeti viisidel, mida pole suutelised ise nägema…, kuid meie näeme seda.

Jälgige kahte asja…, nende ajalisi raame ma ei saa anda, sest kõik sõltub teist ja teie vabast valikust.

Kui soovite, siis võite seda nimetada prohvetluseks, kuid see läheb täide vaid siis, kui järgite siin oleva potensiaali energiaid, nagu oleme seda alati rõhutanud.

Jälgige kahte poliitilist asja planeedil.

1. Pehmed revolutsioonid. Seda terminit võite määratleda kuidas soovite. Pehmed revolutsioonid kahes tähtsas riigis. Üks neist on – Hiina…, ja teine on – Iraan.

Vastupidiselt oma lahkhelidele, nemad käivitavad teadvuse muutuste protsessi – rahu kõigi teiste jaoks.

Vaadelge seda. See on vältimatu, kui jääte sellele teekonnale.

2. Nüüd midagi enamat. Muutused Lähis Idas, Iisraelis, otse Jerusalemmas. Jälgige seal. Tuleb midagi ootamatut!

Ajapikku märkate seal noore inimese ilmumist, kellest oleme rääkinud juba varem (Iisraelis).

See on juba toimumas, kuid viisil, mis on seni varjatud.

Kas te olete võimelised tähistama koos minuga, ehkki teil pole näha veel põhjust selleks?

Vaat, mis toimub reaalselt…, Te ei näe veel seda oma uudistes, kuid see on juba nii.

Kas saate ütelda: „Minu hinges on kõik korras!“?

Ning, lõpuks, täna me ütleme: igal ühel teist on määratud jääda siia.

Oma veenides te kannate meisterlikkust, mis on valmis aktiveeruma.

Kuid, kas olete teadlikud; see peab olema vaba valiku kohane?

Te peate ise seda tegema!

Ükski tervendaja siin saalis ei kavatse teie eest avaldada kavatsust.

Selles on eksperimendi puhtus.

Iga Inimolevus peab tegema seda ise!

Seega, milline on teie otsus?

Kas alustate sisemise otsinguga?

Kas püüate vaadata neljamõõtmelisest tunnetusest kõrgemale…, ja seda, millest oleme rääkinud.

Võtke vastu see informatsioon ja järgmisel ööl proovige seda keepi oma vaimsele Minale selga.

Lubage ümbruskonnal paiskuda siia veel suuremal määral, kui varem.

Lubage neil suruda teie õlgadele, ning teha end sellega teile teatavaks.

Peale selle, nii mõnedki võivad hakata värve nägema. (Jutt on Lee’st, kes kutsub nägema värve tema ümber).

Mõningad võivad tunda isegi siin olevate Üliolemuste lõhnu. Lubage imedel hakata pihta.

Kui see on see, mida teil vaja võtta ellu kaasa, et vaadata järgi kõige öeldu kohta, siis lubage sellel sündida.

Te ju saate kätte kõike, mille järgi tulite…, lubage tervenemisel alata, et saaksite jääda siia terves kehas…, luues Uut Jerusalemma.

Just sellega tegeleb Valguse Töötaja.

Vaat, miks olete siin…, ja see on tõde.

Kõik, mida oleme rääkinud palju aastaid tagasi, on muutumatu.

Meie sõnum jääb endiseks…, ja see ülistab Inimolevust.

Nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Meisterlikkuse saladus

 

Tere päevast mu kallid. Olen Krayon, magneetilisest teenistusest.

Nagu ütleb mu partner, lineaarne aeg jookseb kiiresti ja olemegi kahepäevase ettevõtmise lõpukorral.

Kuid Krayoni nimeline olevus on sellegipoolest mittelineaarne.

Tõepoolest, ma esindan energiat, aga mitte olevust. Energia ei saa olla üks ja sama.

Olete harjunud saama temalt mõningaid atribuute, kuid energia ei ole millaski üks ja sama.

Kui olete märganud, et ajajooksul energia intensiivsus kasvab selle võrra, kui Inimene (Lee) lubab teadvustuse portaalil avaneda üha enam.

Suurim osa sellest protsessist on teie oma, sest teie seda energiat ei saa enne, kui suudate viia kokku seda, mida teeb tema, sellega, mis on teie enda teadvustus.

Tema avab ukse nii lahti, kui vaid on suuteline, andes võimaluse informatsioonil pääseda läbi isikliku püha portaali.

Kui mu partner teostab edastust, informatsioon kulgeb läbi tema kõrgema Mina ja seda segunemist te näetegi siin.

Selline on tema töö stiil ja see on see, mida võimaldab tema ja võimaldab tema teadvus.

Teil on soovitav teha sama.

Kõik see kokku sünnitab uut energiat, mida nimetatakse „kolmandaks keeleks“.

Me oleme sellest protsessist rääkinud palju kordi. See on katalüütilise energia keel.

Teile on oluline kuulda mu partneri häält. Kas teadsite seda? Kui te isegi ei mõista tema keelt. (Lee räägib ingliskeeles ja teda tõlgitakse venekeelde.) Audiosalvestus kätkeb endas selle saali kõiki tõelisi vibratsioone  ja vaimu katalüütilist keelt, mis loob selle saali energiat. Ta on tunnetatav, ning just see valitseb selle tipus, mida võtate kui edastust ja mis on lineaarne.

Just seda te praegu tunnetate, kallid, kui vaid lubate endil tunnetada.

Kõrge intellektuaalsusega ja akadeemilise haridusega inimesed võivad otsustada mitte tunnetada seda. Nemad võivad otsustada mitte lubada ühtki emotsiooni. Kui see ongi nii, siis keegi ei halvusta neid selle pärast. Kuid käitudes nii, nemad püstitavad barjääri enda ja kauni vahele.

Kui paljud teie seast võivad lubada avaneda portaalil, et võtta vastu seda lihtsat saadetist?

Need, kes võivad, saavad oma energia, mida siin jaotub – ja mõningane osa sellest võib olla ka tervendavaks energiaks.

See edastus ei kesta pikalt. See saab olema õrnaks kirjavahemärgiks kahe kauni päeva lõpuks.

Mida kavatsete saada sellest ajast, mida oleme koos veetnud? Mälestusi? Ehk on siin midagi enamat?

Ruumidevahelises olekus võite viia sellest saalist kaasa energiaid, mis on erinevad neist, mida tõite siia.

Need on kohased, kerged ja need võivad muuta teie elu, kui olete nõus ideega sellest, kes te tegelikult olete.

Edastuse aegu minu informatsioon õpetab meisterlikkust. See on see, mis kulgeb läbi minu ja see, mis edastab mu partner (Lee).

Kahekümne ühe aasta jooksul oleme õpetanud seda erinevatelt lavadelt, erinevaid teid pidi ja erinevate teemade vahendusel. Oleme alati rääkinud vajadusest avada ust, ning näha oma „suurt Mina“.

Tänases loengus, mida andis mu partner (varajasemal konverentsil), ta tahtis näidata, mis on teie mõistmise kohaselt piirang (eelveendumus).

Sellegipoolest, vaatamata sellele eelveendumusele, paljud teie seast on valmis avama ruumidevahelist ust veel laiemalt.

Nüüd, nende ülejäänud hetkete jooksul, annan teile lihtsa läkituse.

Nimetan selle nii: „Meisterlikkuse saladus“.

 

See on too sama „implant“?

Mida see tegelikult teie jaoks tähendab? Kes on teie jaoks meister?

Kas on võimalik, et võisite muutuda sellise tasemeni, et saaksite ütelda: „Ma valdan meisterlikkust“?

Mida see tähendaks teie elus?

Võimalik, et paljud on otsinud vastuseid neile küsimustele Krayoni raamatutes.

Kakskümmend üks aastat tagasi andsin kontseptsiooni energiatest, mida nimetasin „implandiks“. Mu partner veel tol korral mainis, et see pole kõige sobivam sõna, sest paljud inimesed võivad arvata seda mingiks paheks. See pani paljusid tagasi pöörduma, vaatama järgi, ning uurima seda.

„Mis asi see on?“ küsisid nemad.

Mõned hakkasid kartma seda sõna, ning pagesid minema, mõistmata, mida see enesest kujutab. Mõned isegi põletasid ära Krayoni raamatuid.

See oli just see reaktsioon, mida me partneri õuduseks ka ootasime.

See oli kohane, sest kui Inimene saab implandi, temas käivitub nägemise avanemise protsess.

Nende aastate tagant see on määratletav kui „nihke loa implanteerimine“.

Mõni teie seast ehk on sellest juba läbi käinud?

Võimalik, et olete andnud sellist vaimset nõusolekut, ning kõik hakkaski muutuma?

Ehk olete üks nendest, kes tegi selle, ning nüüd istub siin ja arvab: „Sama implantant peaks vist olema ka meisterlikkuse saladuseks, sest see käivitas minus suuri muutusi, ning täna istun siin täie teadlikusega oma vaimsest ülesandest. Krayon, kas see ongi meistrlikkuse saladus?“

Ei ole. See on vaid intuitiivne samm.

Tollel korral implantaat oli alguse jaoks heaks protsessiks, sest temas oli see, millest olete palju kordi kuulnud; puhas kavatsus nihkeks, ning vaimse muutuse lubamine.

 

Või see on seotud Kõrgema Minaga?

„Egas midagi, siis see saab olla oma Kõrgema Mina tunnistamine? Ehk nii see peabki olema, Krayon, on see nii? On mul õigus?“

Mõned teie seast on avanud metafoorilise ukse oma südames, ning viisid oma kolmemõõtmelise osa kokku Jumala ruumidevahelise osaga. See on juba märkimisväärne nihe, ning mõningad teie seast juba täna erinevad sellest, millistena olid, kui alustasid esoteerilist astumist. Olete sootuks teised! Te tunnete ja teate seda.

Te usute, et tõepoolest puudutate seda, millest koosneb teie Kõrgem Mina.

Te tunnetate, kuidas need asjad teie elus muutuvad.

Te poleks kunagi mõelnud, et need saaksid muutuda, kuid need tõepoolest muudavad oma struktuuri.

„Tõenäoliselt… tõenäoliselt see ongi… see ongi meisterlikkuse loomise saladus – ühineda Kõrgema Minaga. Kas on nii, Krayon?“

Taas ei! Ehkki see on oluline!

See on üks olulistest asjades, mida te saaksite teha!

Me oleme andnud selleks küllaldaselt saadetisi ja nii palju aastaid oleme palunud teil just see ära teha.

Kas olete võimelised olema suuremad, kui arvate? Kas suudate avada oma südame täna?

Kuulake!

Lubage küsida teilt: Kas pole julgustükk olla lemmikuks selles kultuuris, selles ühiskonnas (Moskvas), kas pole nii?

Mis oleks, kui oleksite võtnud oma südamelt valve maha pikemaks ajaks, et saaks siin midagi tunnetada? Mis oleks teiega juhtunud?

Ma luban teile, kui avate seda valvatavat piirkonda enda sees vaid mõneks hetkeks, siis saaksite imada endasse seda, mis on siia saabumas, ning sulgeda kohe, kui see energia ei ole teile meelepärane. Selles kohas on see ohutu.

Kas olete selleks võimelised?

 

Aga äkki see on DNA’s?

Milles siiski on meisterlikkuse saladus?

Mõningad räägivad: „See peaks sisaldama uut õpetust Akaši kohta, sest kahe viimase kahe aasta jooksul oleme kuulnud, Krayon, kuidas rääkisid Akaši Kroonikatest meie raku struktuuri sees. Sul on isegi raamat selle kohta!“

Tõepoolest, see on vapustav ruumidevaheline instrument, milles möödaniku elud ei ole enam minevikus. Uues energias Inimolevus võib süüvida metafoorilisse illusioonide supi sisse ning tuua möödaniku energiate seest välja seda, mida neil on vaja igapäevases elus.

Tänavu Inimolevus võib minna enda sisemusse, ning võtta minevikust seda, mida temal vaja on.

Inimene on võimeline looma kvantilist seisundit neist eludest, mida ta on saanud ja mida on läbi elanud, ning millest on aegade jooksul saanud ruumidevahelisi kogemusi, ning sisenedes oma vaimu sisse, saada sealt endale vajalikku.

Ta on need energiad läbi elanud ja jätkuvalt valdab neid edasi – ta on need ära teeninud.

Ta on võimeline kõikjal seadma üles rahu.

Ta on võimeline kõrvaldama oma elust draamat, ning tervendada oma raku struktuuri

See on üks võimsamatest instrumentidest, mida me oleme kunagi varem inimkonnaga läbi võtnud.

Viimase paari aasta jooksul ma vaid poetasin veidi Akaši Kroonikatesse kaevumise kontseptsioonide ust.

Milline kontseptsioon!

Mõelge vaid, milline jõud on temasse kätketud!

Minevikus suutsid seda teha vaid Meistrid.

„Krayon, kas see siis ei ole saladus? Kas see ei ole see, millest just räägid? Selles ju ongi meisterlikkuse saladus? Kas pole?“

Ei. See on teile vaid uus kontseptsioon ja see on hea kontseptsioon, kuid see ei ole saladus, see ei ole päris saladus.

Kas mõistate, miks nimetame seda saladuseks?

Kui ma ütleks teile, et see ongi see, siis te kohe mõtleks: „See on ju liiast lihtne – mis saladus see on?“

Egas midagi, kui see oleks kerge näha, siis igaüks teist oleks sellega hakkama saanud, kas pole?

Saladus on ära peidetud ja seda polegi nii kerge ära teha!

 

Ehk on see uus intuitiivne informatsioon?

„Ehk saladus on seotud intuitiivse mõttejõu õpetusega? Krayon, sa rääkisid intuitsioonist kui uuest instrumendist, mis muutub kaasloomise võimaluste kaardiks, pea nagu ruumidevaheline antenn, mille ülestõstmisel saab tunnetada tuleviku tõenäosusi. Kas see on see?“

Intuitsioon on uue tegevuse instrument, mis võimaldab teil teada, millal pöörata vasakule ja millal paremale, ning kuidas käituda ühes või teises situatsioonis, tuginedes teie ees olevatele energiatele.

Imepärane instrument, ta tunnustab ennetavat lähenemist, vahetades välja möödaniku alistuvat passiivset energiat ja lubamist Jumalal tegutseda, kuna seni istusite ja ootasite, millal tulevad vastused teie küsimustele.

Ega kõik teie seast polegi kuulnud neist instrumentidest, ehkki olen tutvustanud neid pikema aja jooksul.

Intuitsioon on tõepoolest kaart, mida saab igapäevaselt kasutada, et mõista elu mõtet. Ta ei räägi teile tulevikust, see on pigem miski, mis koheselt annab teile suuna, kui jõuate kohani, kus läheb seda vaja.

Intuitsioon kujutab endast energiate kaaskonda, mis asub teie kõrval alaliselt ja on teadlik kõigest, mis on toimumas.

„Jaa! Vaat, mida tähendab saladus! Sellepärast meistrid valdasidki seda võimet, liikudes mööda maad! See ongi meisterlikkuse saladus, Krayon?“

Ei.

„Kuid, Krayon, pähe tuleb siis vaid üks. Saladus on seotud sellega, mida oled rääkinud DNA Üheksandast Kihist. See oli eelmine edastus, uusim informatsioon.“ (Moskva esimene edastus)

Jah, informatsioon oli tõepoolest tähenduslik. 

Nüüd saate viia kokku kolmemõõtmelised ja ruumidevahelised immuunsüsteemi osad, ning luua tervet keha. Eelmisel õhtul selgitasin teile seda.

„See siis ongi saladus, Krayon? Nii see arvatavasti ongi. Midagi teist ei saagi olla.“

Ei, kallis, ka see ei ole see.

 

Meisterlikkuse saladus

Inimolevustel meeldib vaadata nimekirju, astmeid, treppe ja protsesse. Kõik see on vajalik kolmemõõtmelisuses, sest just nii liigub Inimolevus ühest punktist teiseni. Selline on kord juba lineaarsus teie reaalsuses, seetõttu see on nii vajalik.

See on teile abiks õppimisel, kuna te küsides loetlesite kõike, et ega seal peitu saladus, mis on ka mõistetav.

Kuid saladus pole siiski peidus seal.

Paraku meisterlikkuse saladus hõlmab igat atribuuti sellest nimekirjast, ning see on asi, mida pole kerge teostada, ega ole kerge meelde jätta.

On raske määratleda, mis on see, kuid ma katsun anda teile seda.

Seda võiks nimetada armastuseks enda vastu.

Olete suutelised ennast armastama?

Kas võite armuda enda peegeldusse peeglis?

Kas olete võimeline nägema ennast jumalikuna ja imepärasena?

Te ju samas ohkate ja ütlete: „Mis siis ikka, see on ju lihtne. Muidugi saan. Ma saan seda teha.“

Kuid te ei tee ju seda, kas pole nii?

Kujutagem hetkeks, et teie tõeline olemus – on kõigest väike laps.

Hetkeks kujutagem, et kõige tundlikum osa teist, teie hinge tuum, tunnetab kui laps.

Kallis Inimolevus, kallis täiskasvanu, mida sa ütleks sellele lapsele?

Ma kuulen seda, mida ütled oma lapsele enda sisemuses.

Luba anda need sõnad edasi: „Sa oled värdjas. Sa olete vääritu. Sul ei õnnestu see kunagi! Võibolla olukord Maa peal muutub paremuse poole, kuid mitte nii pea, ning peale selle sa võid mitte näha kõike seda, sest ei ela nii kaua. Keegi sinust tähtsam teeb selle töö ära. Aga sina, mitte iialgi.“

Kas tõesti sa ütleks seda oma lapsele?

Kas tõesti ütled seda sellele, kes vaatab sulle otsa süütute lapsesilmadega, avatud tunnetega?

Sa oled siin peremees ja pole kedagi, kes kuuleks sind. Kas tõesti sa ütleks seda oma lapsele?

Vastuseks on – EI. EI!

Miks sa siis ütled seda iseendale, kallis? Me ju kuuleme vaid seda.

Süütu laps – see on sinu tuum ja see laps ootab meisterlikkuse saladust.

See on kaunis tuumalik armastuse energia ja see vaatab vastuse ootel pidevalt su kehale ja teadvusele. Ja mida ta siis kuuleb?

Kujutage endale seda last.

Pöörake tähelepanu järgmistele sõnadele.

„Oo, kui kaunis sa oled! Vaata Looja energiat, mis on sinus! Ma näen seda sinu näos, hindamatu laps! Vaata Jumala seemneid, mis helklevad su südames. AH! Sellise energiaga oled tõesti võimeline mägesid nihutama! Oled suurepärane! Pole midagi, millega sa hakkama ei saaks!“

Kallis, mida teeb laps kõige sellega?

Ta naeratab, hingestub ja võtab vastu oma jõu. Lapsed armastavad seda!

„Kas on tõsi? Nii sa arvad? Oo, aitäh!“

Laps lahkub toast, aga seemned, mis said temasse istutatud, võrsuvad olevuseks, kes on teadlik, kuidas käituda iseendaga ja ka teistega.

Tõde on äratatud, tema jõud kasvab iga päevaga, kui ta liigub mööda Maad.

Möödudes kahtluste kividest oma teekonnal ta liigub ülespoole uuele tasandile, aidates teisi enda ümber ja Maad ennast.

Mis oleks, kui oleks käitunud selliselt iseendaga? Mis oleks, kui oleks teinud sellist dialoogi iseendaga, armastusega ja igal päeval oma elust? Kuidas nimetaksite seda?

Selle nimeks oleks – armumine iseendasse.

See pole lihtne, kas pole?

Teil tuleks oma mõtlemine korraldada ümber, kas pole?

Mis oleks, kui keegi astuks ligi ja küsiks: „Kuidas elad?“

Rääkige nüüd lapsega.

„Tunnen end suurepäraselt, sest olen imeline meister!“

Te saaksite nii ütelda, kuid te ju ei räägi nii, eks ole? Ei räägi!

Inimesed on harjunud, kui neil on paha, see kutsub pöörama tähelepanu.

„Kuidas on sul lood täna?“

„Mitte kõige paremini“ (kohe teravdub tähelepanu).

Lisagem juurde draamat:

„Miks?“

„On juhtnud mõndagi,“

„Mida siis?“

„Juhtus see… ja see… õudne!“

Nagu näete, ma panen tähele, mida räägivad inimesed omavahel. Ma elan koos teiega. Teadsite seda?

Ma olen osa loomingulisest energiast, mis on pidevalt teie ümber.

Ma tean, kes olete ja ma tean, kes on siin.

Kuulake neid sõnu, mis lähevad lendu teie suust. See on sageli rumal harjumus, kuid ta teatab teie rakkudele, kuidas te tunnete ennast, kuna ka nemad kuulavad teid! See võimendab teie negatiivset energiat.

Kas on siin rõõmu? Reeglina mitte.

Kui pole rõõmu, siis ei ole ka armastust enda suhtes.

Kes tahaks rääkida sellega, kes on igavene kaebleja, või sellega, kes elab pidevas draamas?

Kas te küsiks selliselt inimeselt abi vaimse küsimuse lahendamisel? Ehkki paljud teie seast kuulutavad sellest, et valdavad vaimsust, kuid paraku kannavad enda ümber tumedat pilve. Kuidas võib selline asi olla?

Kõik, millest olen täna maininud, on vaid protsesside trepid.

Te võite täita end kogu õpetatud ja intellektuaalse informatsiooniga, mida suudate vaid endaga kaasas kanda, kuid kui teie sees puudub rõõm, siis te pole miski muu, kui raamat, mille sõnu pole keegi lugenud.

Võimalik, et ajapikku saate paberi, milles saab ära näidatud, et olete läbinud õppekursuse ja olete mõistnud kõike, mida on õpetanud Krayon.

Kuid inglid teie sees hakkavad nutma kurbusest, et te siiski ei mõistnud väikest last enda sisemuses.

Selline on meisterlikkuse saladus – mõista armastuse tunnet enda vastu ja sellega loodavat energiat.

Ma palun hetkeks kujutada ette oma lemmik meistrit. Kes ta on?

Võib olla ehk Kristus? Ehk on Kristuse ema? Või keegi hiljuti elanutest, nagu prohvet Mohammed? Aga äkki see, kes elas ammu aega tagasi, see võiks olla Buddha? Äkki elas päris hiljuti. Kas see ei ole guru Paramahansa Yogananda? Ta ehk võiks ainsana olla selline õpetaja?

Sellel ei ole tähendust, sest nemad kõik tõid oma kultuurile üht põhilist edastust – inimese ühesuse ja Jumaliku armastuse olekut enda sisemuses.

Seetõttu kujutlege enda ette neid meistreid. Vaadake neile näkku. Mida näete?

Näete Inimolevusi, kes on rahus iseendaga.

Millega need meistrid said kuulsaks?

Rahuga, kannatlikusega, draama puudumisega, armastusega ja mõistmisega – kõige sellega!

Te arvate, et kõik see tuleb koos intellektuaalsete teadmiste kogumisega?

Mida on teile nende eludest räägitud?

Ehk on räägitud seda, et seal, kus astus nende jalg, kasvasid välja lilled? Et nende näod särasid kui päike, ning väikesed lapsed olid nende ümber kõikjal. Isegi loomad teadsid, kes nemad on!

Kõik vaid seetõttu, et nemad olid armunud Jumalasse enda sees!

Selles on meisterlikkuse saladus!

Kui teie jaoks see on keeruline, siis annan teile harjutusi.

Vaadake peeglisse läbi selle näo, mida näete seal, püüdes näha Jumala kaunidust iseendas.

Kuni vaatate temale otsa, armastega seda! Pikkamööda hakkate armastama ennast.

Kas julgete olla täna armastatud just selliselt?’

Kas julgete avada oma südant ja tunnetada kõike seda?

Miks mitte? Mida kardate? Arvate, et see võib teha teile kahju? Kas see ei ole kohane teie ühiskonnas?

Teie tõeline pere on siin, ta on nähtamatult teie ees.

Seda palub teilt Krayon sellel ajal, selles kohas.

Looja osake on teie ees (Krayoni energia). See on see, mida kuulete ja tunnetate läbi kolmanda keele.

Mõningad tunnetavad seda isegi läbi lugemise, imestades selle üle, et mis see on.

Just selliselt ilmutab end tõde, kui teie uks on avatud!

Need, kes on just nüüd avanud oma ukse, teavad, et nii see tegelikult on.

Siin olev energia on ise selle kinnituseks.

Mõningad, kes oskavad näha värve laval mu partneri ümber, teavad, et seda on võimatu järele teha või kunstlikult luua.

Sama võimatu on võltsida avanemisi, mis on selles saalis toimunud, või tervenemisi, mis on teostumas hetkel ühega teie seast.

Ja lahkuge siit teisena, mitte sellisena, kui tulite siia.

Selline on armastus enda vastu.

See on see, mida valdasid meistrid, ning mida ei ole võimalik õppida sammudes läbi protsessi, läbi intellektuaalse mõistuse.

Te peate kujunema selliseks.

Ja see on tõesti nii.

Krayon

Read Full Post »

DNA üheksas kiht

 Tere päevast, kallid, Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Mõningad väidavad, et üleminek toimub liig kiiresti, sest Inimolevus ei ole võimeline minema eesriidest läbi, nagu seda just näha oli. Nende väites selleks kulub tunduvalt rohkem aega, kui oli vanade energiate aegu.

Nüüd te näete enda ees inimest, kelle uks oma Kõrgema Mina juurde kunagi ei sulgu täielikult. Selline kokkulepe on meil temaga, seega temal ei tule kunagi istuda ja valmistuda edastusteks, muutes poose ja kutsuda Ingleid kohale.

Ma olen koos temaga alati valmisolekus. Mõnedki on näinud seda loengute aegu, mida ta viib läbi, ehkki osa neist teen mina (Krayon muigab selle peale).

See ongi kooslus, millest me räägime. Selliselt on mitte ainult edastajatel. Selles koosluses sulandub ruumidevaheline Mina kokku füüsilise Minaga, millest sünnibki nendevaheline side.

Me õpetame teile seda protsessi, mis muutub inimese jaoks võimendatud intuitsiooniks.

See on sama protsess, mis võimaldab tavalisel rea Inimolevusel saada Meistriks.

Nemad mitte ei tea, mis ootab neid kurvi taga, vaid tunnetavad intuitiivselt, kuidas toimida edasi väljaspool kolmemõõtmelisust.

Nemad tunnetavad intuitiivselt, milles pole vaja muret tunda, sest alateadlikult tunnetavad Jumala armastust.

Tänane saadetis ei ole teistega sarnane. Selles tuleb bioloogiast ja on suurepäraselt kooskõlas sellega, mida nimetame kvantiliseks DNA’ks.

„Krayon, miks sa pidevalt räägid DNA’st? – küsivad paljud – me tahaks kuulda vaimsusest. Tahaks kuulda ingellikusest. Aga sa ikka jätkad keemiast.“

Kui te tõesti mõtlete nii, siis see tähendab, et te kogu see aeg pole kuulanud hoolega.

Teie iga ühe ümber on olemas väli, mis on kõigiti ruumidevaheline. Seda välja loovad pea sada triljonit keemilist osa, nimega DNA. Õpetlased ei tea siiamaani, kuidas need suhtlevad omavahel ja nemad ei ole võimelised nägema neis ruumidevahelisi omadusi. Nemad  ikka veel ei näe kvantilisi atribuute täienisti.

DNA on teadlik, kes olete teie. Kõik DNA kaksikspiraali sada triljonit molekuli on teie kehas identsed. Nemad kujundavad välja teie keha ümber, läbimõõdus pea kaheksa meetrit, mis kannab ivriidikeelset nime: Merkaba. Vaat mis see on.

Nagu näete, DNA teie olemises kujutab endast pühalikku elementi.

 

Lühiülevaade

Veel enne, kui jätkata selle informatsiooniga, mida kavatseme täna teile edastada, tahaks teha lühikese ringvaate.

Teie arvates DNA on keemia? On küll nii, kuid vaid kolmemõõtmelist keemiat on ligi 3%. Ülejäänu on ruumidevaheline informatsioon, mis on peidus näiliselt juhuslikus keemiliste ühendite paigutuses.

Teadlased näevad seda omal moel, sest nemad vaatavad kaksikspiraali, kus igas DNA molekulis on kolm miljardit keemilist osa.  Iga DNA aktiivne silmus omab kolm miljardit keemilist koostisosa.

Kui teadlane vaatab neid ühendeid, siis näeb vaid DNA 3%, aga mitte seda, mida need tegelikkuses siiski teevad.

Need kolm protsenti on vaid lineaarne süsteem, mis loob geene inimkehas.

Ülejäänud keemiliste ühendite osa, mis on teie täielikust DNA’st üle 90%, jääb arusaamatuks, sest teadlased on alati otsinud vaid lineaarset.

Nemad tahavad uurida vaid neid asju, mida oletavad oma reaalsuse piires.

Isegi peale seda, kui nad mõistsid, et 90% on saladuse osa, jätkasid nad ikka keskendumist vaid kolmele protsendile, sest neile näis, et need kolm teevad kogu töö ära.

Inimolevus, kui sul on lineaarne teadvus, siis kõik, mida näed, on sinu jaoks lineaarsed, nii süsteemid, kui ka käitumised.

Sellest tahaks täna teile rääkida.

 

Ainus võimalus õppida ruumidevahelisust

Neli aastat tagasi mu partner tõi siia (Moskvasse) DNA õpetuste raames informatsiooni kõigist kaheteistkümnest kihist ja mida need endast kujutavad. Samal ajal ta selgitas Krayoni õpetusi DNA’st.

Neis selgitustes ta andis informatsiooni sellest, et tegelikkuses polegi kahteteistkümmet kihti olemas, vaid need on kaksteist energiat ja mis on interaktiivsed.

Seega, kui kavatsete õppida selgeks, mis on DNA sees, siis õppe eesmärkidel tuleks see laotada lineaarselt laiali – ehk kaheteistkümneks õppetunniks.

Mis oleks, kui annaks teile kogu edastuse jooksul ainult armastusest?

Mis te arvate, mitu osa on armastuses?

Hakake pihta nimekirja koostamisega.

Võtke läbi kõik armastuse liigid, milliseid on olemas, tunnetuste erinevusi, emotsioonide hulka, keerulisusi – need kõik oleksid vaid uuringud… kas pole nii?

Kui te kedagi armastate, te ei mõtle neist osadest, te ei järgi mingit nimekirja!

Kui räägite armastusest, siis see on tõesti suur teema.

Seega selle uurimine on üks asi, aga tunnetada – hoopis midagi muud!

Ka DNA kohta võib anda lahtiseletust, kuid selleks ta tuleks teha lineaarseks, sest Inimolevus ei ole suuteline uurima miskit, mis on tema ruumidevaheliste mõistmiste võimalustest kõrgemal.

Kui olete ületanud loogika piiri, siis teie kuulajad jäävad kurdiks teie väidete suhtes, ning nende teadvus jääb suletuks, sest nemad ei mõista teid.

Kõik, mis on väljaspool teie mõistmist, te ei ole suutelised vastu võtma.

Seega, et uurida ruumidevahelist aspekti, me peame selle laotama ühele joonele, et selgitada teile. Sellepärast annamegi teile metafoore ja näiteid, ning ruumidevahelised atribuudid jaotame kolmemõõtmelisteks osadeks.

Inimkonnale on kaheteistkümne DNA energia hulgas nii mõndagi ülihuvitavat.

Veidi üle viie aasta olen andnud partnerile informatsiooni neist asjust ja seda hästi aeglaselt, et ta suudaks viia selle lineaarsele tasemele üle, ning teha teile mõistetavaks.

Täna siis tahaks võtta teid kaasa reisile vaid ühte DNA energiasse, mis on kätketud numbrisse „üheksa“.

Lineaarses õppeviisis nimetagem seda Üheksandaks DNA Kihiks. Kuid samas rõhutame, et sellist asja, nagu „DNA üheksas kiht“, pole olemas!

Ta ilmub vaid meie tänase õppetunni koolitahvlile. Vaid õppeprotsessis ta muutub lineaarseks.

Kihtide, ehk energiate numbrid on kõigest numeroloogilised vihjed – kõik kui üks.

Kui kunagi loete raamatut, mida koostab mu partner, näete seda.

Pole olemas „ühte kaheteistkümnest“, sest kõik on kui informatsioon energeetilises supis, kus kõik on teine-teisega koostöös.

Me toome teile näite number üheksa varal, sest see eriline lõpuakt, mis on pühendatud neile atribuutidele, millest on mul kavas rääkida.

Kuid nüüd, mu partner, tahaks, et sa räägiks aeglasemalt (soovitus Lee´le).

Ehki olen rääkinud sellest varasemates edastustes, kuid neis on midagi uuemat, mida avan kui näiteid õppimise abistamiseks.

 

Nihe on kohal

Ehk seekord räägiks inimese kehast ja selle ühest atribuudist, mis kõige enam huvitab teid – see on tervendamisest. Selleks võtame käsile üheksanda kihi – tevendamise kihi.

Läbi partneri püüan selgitada teile nii mõndagi seletamatut.

Teie kehas toimub miski…,  miski, millega koos olete sündinud. See miski on vana ja väga iidne ja see hakkab ärkama, sest planeedi keskmes on toimumas nihe. See on sama nihe, millest rääkisid Mayad, see on teadvuse ärkamiseks ajakohane võimaluste nägemine – Inimliku mõtte kõrgema vibreerimise võime, kui kunagi varem!

See loob võimaluse ühineda teie Kõrgema Minaga.

Paljudel teie seast ilmuvad mõtted, mis on suhteliselt kõrge tasemega.

Alustate uurimisega sellest, mis on teie sees ja millele pole kunagi varem mõelnud.

Täna kavatsen seda just võimendada, jutustades teile kaunist kaheosalisest süsteemist.

 

DNA jõud

DNA võimas duaalsus on esmaseks tema edasiviivaks jõuks.

Temas on lineaarne osa ja ruumidevaheline osa.

Lineaarne osa on lihtne ja võtab enda alla vähem, kui 5% kõigest.

Ruumidevaheline osa võtab suurema osa kõigest ja on keeruline, ning seda on raske lahti seletada.

Teie Akaši Kroonikad asuvad ruumidevahelises osas, ehk… energeetilise informatsiooni pagas kõikidest eludest, mida olete läbi elanud, asub selles.

Kõik, mis oli Plejaadlaste poolt teile üle antud, asub samuti selles. Kõrgem Mina asub selles. Kõik, mida nimetate vaimsuseks, asub selles.

DNA’l on vaimne teadvus, kuid täiel jõul ta on võimeline töötama vaid siis, kui vibreerite kõrgematel sagedustel.

See on põhjuseks, miks enamus inimkonnast teab vaid 3% DNA’st, ning ei usu ülejäänud osadesse.

Räägime nüüd sellest, mis on tervis ja mis on tervendamine.

Enam kui kahekümne aasta jooksul olete saanud aegamööda uusi instrumente, et saaksite teha tööd ruumidevahelise DNA atribuutidega. Selles saalis olevad tervendajad on teadlikud sellest! Nemad on teadlikud, mis toimub tervendajaga, kes seisab vastamisi Inimolevusega.

Tervendaja ja klient asuvad ühes ruumis ja mõlema DNA väljad on kaheksa meetri suurused.

Tervendaja seisab tervendatava ees, seega nende väljad põimuvad. Rääkimise ajal toimub informatsioonide vahetus. Selle vahetuse sees on on teadmine – teadmine kõigest. Toimub kvantiline mõjutus, mis on väljaspool aega.

Ka need, kes istuvad saalis, teavad, kuidas see on tunnetatav (olen teadlik, kes istuvad saalis). Nemad saavad intuitiivselt teadmisi sellest, mida tervendatav vajab – otse kliendi DNA’st.

Tänu ruumidevaheliste osade ristumistele, mis on DNA sees ja on loodud tarkadena, võib tervendajast saada parim ruumidevaheline doktor Maa peal.

See on selgituseks, miks tänapäeva meditsiin on keemiliselt reaktiivne, ehk viiakse keemiline aine kehasse, kus toimub kolmemõõtmeline keemiline reaktsioon, mida peetakse kõige paremaks.

Kuid vaatamata sellele on huvitav, mida olete suutelised tegema keemilise tervendamisega, mis on teie käsutuses. Teie mõistate seda selliselt, kuna ei usalda oma tarka keha.

Olemuselt allopaatiline meditsiin suhtub sellesse lugupidamatult, sest ta lähtub sellest, et keha ei tea midagi ja ta vaid vajab abi. Rumal keha ei teadvusta midagi.

Kas saakski neid milleski süüdistada, kui kolmemõõtmelisuses see just selliselt ka välja näeb?

 

DNA on loodud tegutsema paljudes mõõtmetes.

Lubage mul teha mõningad selgitused DNA üheksanda kihi kohta, ning kaheosalisest tervendamise stsenaariumist Inimese kehas, uskumatust enesediagnoosimisest, mis on DNA sisemuses kättesaadav.

Esiteks, vaatame seda lineaarsest vaatevinklist.

Mis oleks, kui sinus, Inimolevus, oleks sees viirus? Su keha ütleks sulle sellest?

Mis oleks, kui ohtlik vähialge ilmneks su kehas? Su keha ütleks sulle sellest?

Ei. Kas see sind ei häiriks?

Kas pole veider, et pead minema arsti juurde, andma analüüse, et saada sellest teada?

Kas siis sinus miski raku tasandil ei hüüa appi, et miski on viltu?

Tõesti on viltu, sest puudub 90% DNA kvantilisest informatsioonist, milles on mitte ainult teadmine sellest, vaid ka kuidas kanda hoolt selle eest. Kuid see ei tööta.

DNA oli loodud selliselt, et töötada kahes suunas korraga, sarnaselt sellega, nagu keemilised ühendid on jaotatud mööda inimgenoomi.

Alla 5% on lineaarsed, aga suurem osa ootab, et teda aktiveeritaks.

5% on vaid geneetiline mehhanism, aga 95% on selle mehhanismi juhtimise juhendid.

Immuunsüsteemi esimene osa on lineaarne, seda te tunnete ja sellega tegeleb tänapäeval meditsiin ja just sellisel kujul, millega olete tuttavad.

Ülejäänud üle 90% saavad aktiveeritud ruumidevaheliste energiatega – energiatega, mis olid tuttavad teile kauges minevikus, kuid tänapäevaks unustatud.

Siin on ka iidne informatsioon. Iidsed võisid DNA’d mitte tunda, kuid teadsid, et on olemas esoteerilised põhimõtted, mis on võimelised tervendama.

Mida te arvate keha meridiaanidest ja mitu neid on? Kas on võimalik neid näha röntgenis tehtud pildil? Ei ole.

Kas need on reaalsed? Jah. Neid on kaksteist.

Igaüks neist kujutab ette ruumidevahelist portaali inimkehas, mis viib DNA „mõistuseni“.

Tuhandeid aastaid oli inimkond teadlik neist.

Kuidas „tänapäeva meditsiin“ kasutab neid?

Vastus seisneb selles, et see ei ole kasutusel, sest kaasaegne meditsiin peab seda vanaks igandlikuks traditsiooniks.

Mis on akupunktuur ja muud süsteemid, mis töötavad nende meridiaanide kaudu?

See on energeetiliste informatsioonide edastamine DNA ruumidevahelistele tarkadele osadele, mis võimaldavad kehal tervendada ennast isiklike juhendite kogumiga, juhendades, kuidas kasutada sisemist keemiat, aga mitte pumbata keha täis keemiaga väljaspoolt, arvates, nagu keha ise midagi ei mõistaks, seetõttu vajab abi väljaspoolt.

Lubage mul tuletada teile meelde veel üht, millele te ei mõtle: see on homöopaatia.

Te võite selle peale ütelda: „Kuid see on samuti keemia“.

Kas ikka on?

Arvate, et tinktuur, milles praktiliselt on võimatu määrata keemilise aine hulka, viiduna kehasse kutsub esile reaktsiooni?

Meditsiinilised uuringud nimetavad seda „võimatute reaktsioonide süsteemiks“, sest aine, mis on lahustatud suhtes – mõned osakesed miljonite sisse – ei ole võimeline andma vajalikku effekti Inimese kehale.

Nii see on vaid seetõttu, et homöopaatia on kõigest „informatiivne signaal“ ruumidevahelisele DNA’le. Oma lihtsamal kujul ta edastab kehale informatsiooni, mis aitab tal mõista, mida peaks tegema. See on signaal-kavatsus, mis tuleneb sellest, et DNA on tark ja temal vaja mitte keemiat, vaid informatsiooni, et saaks teha keha tervendamist.

Teie DNA üheksanda kihi sees on kolossaalne energia, mis ootab kvantilisi juhendeid, et saaks süstemaatiliselt muuta olemasolevaid šabloone.

Kuna DNA teeb tööd ruumidevahelisuse kohaselt, siis ei näi kõik teie mõistuse jaoks loogilisena.

 Mõelge korraks füüsikas reaalselt esinevate kvantilistele effektidele. Väikesed osakesed käituvad tegelikult veidralt ja üldse mitte kolmemõõtmeliselt. Seda näitavad lihtsad eksperimendid valgusega. Katses kahekordse piluga valgus osutub kahes kohas. Võib samuti jälgida, kuidas valgus muudab oma olemuse, minnes lainest üle osakesse, seda vaid seetõttu, et Inimolevus on seda jälgimas.

Mida see räägib meile valgusest?

Ta on ruumidevaheline ja on targem, kui te arvate. Selline on ka teie bioloogia! Te olete kuulnud sellest mõnda aega tagasi.

Ma nimetan teile kõige võimsamat energiat, mis on kättesaadav ruumidevahelisele DNA’le: see on Inimteadvus!

Nagu oleme varem teile maininud, et teie DNA välja sees asub Püha Teadvus. Teie teadvus on suuteline pidevalt suhtlema oma keha raku struktuuriga. Ta on võimeline võimendama immuunsüsteemi ja ajada haigusi välja, sest Inimteadvuse energia on vaid „informatiivne“ energia. Ta saadab juhendeid teie keha ümberehitamiseks.

Tahaks tuua teile mõned näited. Tahaks näidata, mis on toimumas.

Aastal 1987 Harmooniline Konvergents avas ajalise olemuse laine, mille sees olete käesoleval ajal.

Teadvuslik nihe, mida oli ennustatud sajandite jooksul, oli teist kõrgemates kihtides, kuid juba pea kahekümne aasta jooksul olete selle sees. Pea kõik, kes tulevad sellistele kohtumistele, teavad, et see, mis on toimumas, on tõesti see.

Vaadake endid täna ja vaadake endid kolmkümmend aastat tagasi (Krayon peab silmas vene kultuuri). On ju midagi toimunud, kas pole?

Mingil moel väga vana ja kindel teadvus muutudes on nihkunud – samuti on muutunud ka teie elulaad. See on osa sellest stsenaariumist, millest oli juttu aastal 1989.

Kuid on juhtunud veel midagi, mis sarnaneb portaali avanemisega. Selle portaali vahendusel teadvustus ka minu partner (Lee). Ta oli insener. Ta suutis avada oma kangekaelset kolmemõõtmelist mõistust, ehkki senine loogika veenis teda üle neljakümne aasta, et sõnumite kanaldamine on üks naeruväärne asi.

Tahaks ütelda, kuidas see sai tehtud: me panime ta armastama edastusi. (Krayon muigab). Ta ei olnud suuteline eitama energiat, ega sisemise Jumala armastuse tõestust, Jumala, kes rääkis temaga DNA tasemel. Samas, kuni see toimus, avaldusid ka muud protsessid.

Õpetaja Peggy on sageli esinenud teie ees (Peggy Phoenix Dubro). Ta sai nägemuse, et ümber Inimkeha on olemas mingi muster. Ta sai teada, et selle sees on kvantlikkus. See oli temale ruumidevaheline kogemus.

Peggy hakkas tegema tööd Inimese mustritega ja MerkaBa’ga. Mustrid sarnanesid tema tööga võre kallal. Aja jooksul läksid tema käsutusse üle erinevad kihid ja faasid, et ta saaks teha tööd Kosmilise Võrega. Tema informatsioonide hulk sai ruumidevaheliseks juhendite kogumikuks DNA tasakaalustamises.  

Selliselt muutus energeetiline töö üheks atribuutidest, et suhelda DNA üheksakümne protsendiga.

Seda uut energiat saaks vaadelda tegelikult kui „informatsiooni DNA jaoks“.

Kas olete suutelised mingil moel mõõtma seda, või selle tulemusi?

Vastuseks on: „Jah“, mis oli hiljuti ka teaduslikult tõestatud selles riigis (Venemaal).

Seega, energeetiline töö avaldab mõju bioloogiale!

Nüüdseks on võimalik näha miskit, milles justkui puuduks kolmemõõtmelisuse loogika, ning see miski teostab tõsiseid informatsiooni vahetusi kogu Inimese Kehaga. Kui palju on selles kõiges veel peidus!

 

Üheksas kiht

Üheksas DNA Kiht on tervendav kiht, kuid ta peab tegema koostööd Esimese DNA Kihiga, mis on kolmemõõtmelise kaksikspiraali keemia kihiks. Ta peab! Olge kui tahes paljumõõtmelised, kuid kui kavatsete terveneda, siis peate nägema seda ka enda reaalsuses, kas pole nii?

Ruumidevaheline osa on teine osa, ning tema peab tegema koostööd kolmemõõtmelise osaga – geneetilise jõuga.

Nii Üheksa teeb koostööd Ühega.

Kui liidate need kokku, siis saate Kümme. Numeroloogias see on taandatav Üheks.

Vaadake sellele, kus algus ja lõpp (1 ja 9) on teostus ja uuendus.

Numeroloogiliselt teil on olemas nii algus, kui ka lõpp. Need teevad koostööd, ehk vana informatsiooni teostus ja uue alustamine.

Teie seas on tuntud lemuurlane, kes on doktori ülesannetes ja ta uurib DNA’d. Ta ärkas umbes samal ajal, kui õpetaja Peggy ja mu partner Lee. Täna ta istub siin ees, teie keskel.

Ma tean, et ta teeb taas tööd selle kallal, mida ta juba teab. Ta annab teile ruumidevahelise füüsika leiutisi, mis on võimelised suhtlema DNA ruumidevaheliste aspektidega.

Ma tahan, et te seda mõistaksite.

On olemas mitmeid mooduseid suhtlemiseks DNA üheksakümne protsendiga (kvantliku osaga). Inimese teadvus on kõige võimsam atribuut ja kui inimesed suudavad väljuda kolmemõõtmelisest moodustisest, siis see saab olema ka kõige effektiivsem.

Paljud on juba sellest välja astunud, ning on sellega tegelemas!

Energeetiline jõu tasemel töö on teiseks atribuudiks, ning ta on muutumas sellel planeedil kõige populaarsemaks. Iidsed meetodid on lihtsad ja need olid koos teiega paljud-paljud aastad.

Samuti on olemas veel põhifüüsika. Pange tähele, kuidas see töötab.

Kuidas suudab füüsiline leiutis mõjutada ruumidevahelist mõistusega DNA’d?

On vaid üks teekond: leiutis ise näeb leiutaja kavatsusi. Siin te põrkate kokku millegi sellisega väljaspool kolmemõõtmelisust, et te silmad lähevad imestusest suureks.

Selline kord juba on kvantiline füüsika.

Kui valgus saab muuta vormi, kui inimene vaatab peale, kas on ikka ime, kui Inimese ajus olev leiutav teadvus on võimeline tunnetama eesmärgi ja kavatsuse mõjutusi?

Sellisel juhul vastuseks on – nii see on!

Miks Tesla suutis nii hiilgavalt mõelda mittelineaarselt? Sest tema aju oli häälestatud mittelineaarsele kavatsusele. Olete teadlik, et tema avastas massi ümberseadvat jõudu? (Krayon selliselt nimetab antigravitatsiooni).

Te võite teha objekte kergemaks või raskemaks, häälestades tema massi.

Temal õnnestus see, kavalal viisil häälestades magnetismi, kuid ta ei osanud hoida seda kontrolli all, kuna tema eluajal veel ei olnud kompuutreid.

Tema aju oli siiski häälestatud ruumidevahelistele sagedustele, andes sellega talle võimalust mõelda „väljaspool karpi“.

Inimese teadvus, mis annab teile ruumidevahelist leiutist, on kätketud leiutise atribuuti endasse. Seda on raske lahti seletada. Kujutage seda miskit mingi leiutaja kavatsuse energeetilise jäljendina seadme metallkorpusel. Ei ole oluline, kuidas seda kasutatakse, kuid ta suhtleb DNA’ga ja DNA reageerib sellele informatsioonile.

Ruumidevahelised seisundid ei ole lineaarsed, seetõttu peate kõrvale heitma kogu loogika, mida valdate, et suudaksite mõista, kuidas need töötavad.

Teil on vaja kõrvale heita kõik matemaatilised arvutused, mida olete füüsikas õppinud, eriti need, mis puudutavad energeetikat üldse. Näiteks, pöördvõrdeline ruudu seadus on täielikult kolmemõõtmeline seadus.

Ruumidevahelises seisundis vähim kulgeb pikimat teekonda. Mõnikord sünnib energia, mis tõepoolest kordistub.

Asi on selles, et ruumidevaheline energia on tegelik informatsioonide edastaja.

 

Heidame pilgu raku struktuuri sisse

Lineaarses keemias viite teatud hulga keemilisi aineid kokku teiste keemiliste ainete hulgaga, et luua sellist reaktsiooni, mida teile on tarvis.

Aga ruumidevahelises seisundis annate hoopis vaevalt märgatavat korraldust.

Tahaks võtta teid korraks kaasa raku struktuuri sisse. Selles tahaks näidata teile käepigistust.

Mu partner, nüüd räägi, palun, aeglasemalt, sest me pole veel kunagi laskunud sellesse atribuuti nii sügavale.

Kujutlege endale ette raku struktuuri – ta on kaunis ja täis imepäraseid mustreid.

Raku struktuur koosneb kahest osast, nagu DNA. Üks osa on lineaarne, aga teine on ruumidevaheline. Vaadake rakku mikroskoobi all ja te näete vaid lineaarseid… ehk keemilisi osi, aga ruumidevahelisi nähtamatuid osi te seal ei näe.

Kuid ruumidevaheline osa on sama reaalne, kui teie kolmemõõtmeline. Ta on sama reaalne, kui keemilised ühendid, mis on teile teada.

Kui oleks teil ruumidevaheline mikroskoop, siis te saaksite näha ka seda.

See ei ole esoteerika – vaid miski, mis on Inimesele nähtamatu. See on reaalsus.

Selline ta kord on, kaunis raku struktuur, mis on olemas paljudes mõõtmetes.

Kuid nüüd pöörake tähelepanu sellele, kuidas rakud omavahel teevad tööd ülilihtsa skeemi kohaselt, mida ma edastan partnerile.

Pange tähele, kuidas nemad ühinevad teine teisega. Neil on olemas teadvus.

Tegelikult on olemas asju, mida ma pole teile näidanud.

Rakkudel on palju süvendeid ja muhkusid, nagu inimesel lõuaalusel.

Rakk näeb teist rakku, ning nad lähenevad teine teisele, nagu võti lukule, selliselt need ühinevad ja jagunevad, kasutades süsteemset informatsiooni, mis neil on olemas, et saaksid edastada loomise informatsiooni.

Sellised nemad loovad elu keemiat.

Nemad seavad end valmis jagunemiseks, regenereerumiseks. Nemad näevad teineteise polaarsuse mustreid.

 

Kuidas see töötab?

Kallis, on olemas ruumidevaheline atribuut, nimega magnetism ja mina just olengi magnetismi meister.

Te ehk arvasite, et kogu jutt magnetsimist on seotud Maaga? Ei ole! Need puudutavad DNA’d. Keha rakud on magneetilised, aga mitte lihtsalt magnetid, oma koosluselt magneetilised. Iga üks!  

Bioloogia teostub läbi selle edukalt; üks rakk näeb teise raku magneetilist mustrit, ning seeläbi ühinevad teine teisega, nagu võti siseneks luku sisse; nemad on teadlikud, mida teha.

Lubage tuua näiteks tuntud stsenaariumit: Liigub viirus, tark magneetiline viirus! Ka viirus on bioloogiline objekt, ka tema on ruumidevaheline. Ka temal on DNA. Ei maksa kahelda. Ka temal on teadvus ja eesmärk. Tema tuumas on olemas ellujäämise püüd, nagu teilgi. Pange tähele, kui kavalalt ta kleebib ennast raku külge. Kuidas? Ta jäljendab organismi terve rakku magnetismi. Viirus on kaval ja tark. Ta petab oma käepigistusega tervet rakku, et ühineda. Nii pääseb viirus „sisse“. Olles süsteemis sees, ta hakkab kiiresti ja edukalt paljunema. Algab kolmemõõtmeline keha reageerimine.

Kuna rakud eksisteerivad kõik koos, siis raku keemia mõistab, et teda on petetud.

Kui juba viirus on „sees“, siis ta enam ei ole võimeline maskeeruma, sest vastuvõtnud rakk saadab välja abikutse signaali. Sellele vastusena saabub armee – hiiglaslikud valged verelibled, kelle ülesandeks on võidelda haigusega, ehk hävitada vallutaja, seega need ründavad lahinguvälja.

Valged verelibled tulevad kokku, kuid viirus nende jaoks on täiesti eristamatu. Nemad ei suuda näha viirust, sest tema jäljendab terve raku struktuuri, kuna oskab kopeerida magnet struktuuri.

Valged verelibled on segaduses, ei tea mida teha! Nemad said signaali, et midagi on korrast ära, kuid ei suuda vaenlast ära tunda.

Selles stsenaariumis on midagi valesti toimumas, keha tegevus oli mõeldud teisiti.

Lubage mul rääkida lõpuni see lugu.

Äkki saabub kohale ruumidevaheline juhendite kogu. Ehk äkki teie pöördusite oma võre poole – oma kvantilise välja poole – süsteemi poole, mis oli väljatöötatud selliselt, et olete võimelised temaga tööd tegema samm sammu järel.

Või hoopis vibreerite sellisel kõrgel tasemel, et seda teil ei ole tarvis. Te olete suutelised suhtlema oma rakkudega otse, ilma kolmemõõtmeliste struktuurideta. See oleks väga hea! Oleks parim.

See on sama, mida tegid iidsed meistrid sellel planeedil.

Võimalik, et toimus ruumidevaheline vahelesegamine, midagi leiutamise tasemel, mida toovad esile mõistusega DNA juhendid.

See osa on tänapäeval puudu, kuid iidsed olid teadlikud, kuidas seda teha.

Pöördume oma loo juurde tagasi.

Meie ees on täiesti terve rakk, mis on valmis käepigistuseks, et jaguneda. Nüüd temale läheneb viirus, nagu tavaliselt, kuid seekord DNA on saanud lisa informatsiooni, ning vastuvõtu rakk näeb viirust! Rakk oli saanud informatsiooni, milles oli juttu: „Kui näed enda kõrval viirust, muuda oma magneetilist mustrit.“ Viirus läheneb, nagu tavaliselt, kuid seekord võti ei pääse sisse! Käepigistust ei toimu, mis kinnitaks raku pooldumist, seega pettus ei läinud läbi.

Rakk kutsub kokku valged verelibled. Seekord nemad näevad viirust, kuna tal ei õnnestunud neid üle kavaldada, ega ühineda vastuvõtva rakuga. Kuna ta on jäänud üksi, siis kohemaid ta ka hävitatakse.

Kuid see pole veel kõik. Kuna DNA on mõistusega ja on kvantiline, järelikult saadab laiali süsteemisisest signaali.

Üheksas Kiht, tervendav kiht, astub ette ja muudab Inimese keha saja triljoni osade magneetilisi omadusi; kogu DNA juhendite süsteemi kogum muutub ühekorraga. Viiruse jaoks kaovad igasugused võimalused. Kogu keha on teadlik temast. Selline teadmise süsteem on temasse loodud.

Üheksas Kiht on teie parim isiklik kaitse igasuguste agressiivsete haiguste vastu, mis on Inimesele teada, isegi „ravimatute“ vastu. Ruumidevaheline jõud kirjutab programmid ümber, mis võimaldab rakkudel ise kaitsta ennast.

Vähk on agressiivne ja peatab keha, pannes teda ta vastu võtma. Keha ei näe teda kui tasakaalust väljunut paiset, seega ta ei saada välja abikutse signaali.

Tõsi küll, et Üheksas Kiht on võimeline märkama ja peatama teda, kuid DNA’s, ilma uute juhendite hulgata olemasoleva jaoks, ei hakka miski tööle.

Siin on vajalik Inimese teadvus, mis teeks koostööd DNA’ga.

Olete kunagi kuulnud  midagi spontaansest remissioonist?

Ega te arva, et ma just andsin vastuse?

See pole saladus. Inimolevus on kirjutanud oma DNA juhendid ümber!

Kuidas te loote uut ruudulist mustrit oma lõuendil?

Te muudate tema magneetilist struktuuri.

Te võite anda oma raku stuktuurile süsteemseid juhendeid, et ehitada uut lõuendit, millist pole varem kunagi olnud.

Olen sellest rääkinud palju kordi minevikus, kuid räägin sellest taas; tuleb aeg, kui olete suutelised tagasi kasvatama endale kaotsi läinud kätt, või jalga. Mismoodi?

Kõik, mis selleks läheb vaja, on anda DNA’le vastavad süsteemsed juhised.

Kahjuks vanad juhendid teadsid, et see on võimalik vaid ema üsas.

Muutke juhendid!

Lõpuks teate neid saladusi, mida teadsid Iidsed.

Kas nemad tõesti elasid sadu aastaid?

Jah, paljud elasid. Nemad olid teadlikud loomisest väljaspool kolmemõõtmelisust.

See, mis näib kaasaja meditsiinile müütilisena ja rumala ebausuna, oli ruumidevaheliseks mehaanikaks.

On kätte jõudnud aeg ümber vaadata reaalsus, milles elate.

 Kui füüsikud räägivad sellest, et iga aatomi keskel on üle üheteistkümne mõõtme, miks te siis teete järelduse, et töötab neist vaid neli?

Miks mitte tunnistada fakti, et teie kehas on olemas energia (Üheksas Kiht), mis teeb tööd teie kolmemõõtmelise bioloogiaga, ning on valmis töötama ka teie heaks?

Tänapäeva meditsiin eirab seda. Ta eelistab teid pumbata täis keemiliste preparaatidega, millisest osa toovad tõsist kahju, aga ei tee koostööd sisemise süsteemi juhenditega.

Nihe, mille keskmes asute, annab teile võimaluse taas hakata tööle koos DNA ruumidevaheliste osadega.

Olles Iidsetena olete teinud nendega koostööd, kuid kogemus on läinud teil kaotsi.

Nüüd see on taas teie ees, ning osa sellest kultuurist saab peatselt edasi antud ülejäänud ilmale.

Teil on kaksteist DNA kihti.

Siin ma tutvustasin teile vaid ühte neist. Kujutlege endile nende instrumentide  kaunidust, ja… need on… teie omad!

Ma mõistan, et kannatustel on olemas piir ja see piir on olemas ka Krayoni edastustel. See on vaid lineaarne mõistmine, seega lõpetame seekord.

Inimolevus, sa teostad siin Maapeal oma tööd.

Nii palju on praegu toimumas ja häid uudiseid on niivõrd palju!

Ehk täna sai räägitud liig teaduslikult, kuid see edastus oli määratud sellele grupile.

Kõik edastused saavad avaldatud, kuid see edastus on määratud sellele grupile (Moskva konverentsi osavõtjatele).

Mida te suudate teha oma rakkudega?

Vaadake jõudu, mida teile kirjeldasin.

Kõik iidsed tundsid seda, ka Lemuurlased olid sellest teadlikud. Nüüd ka teie teate temast taas.

Tulevased põlvkonnad ühel kaunil päeval saavad kõigest sellest teada, ning nemad leiutavad uue teaduse nimel ruumidevahelised riistad, mis ühtivad Inimese teadvusega.

Siin saalis on palju lemuurlasi, ning nemad kõik teavad, et ma avaldasin just Noorendamise Templi saladuse. See polegi kuigi keeruline määratlus. 

Lemuurlastel ei olnud kompuutreid, neil polnud ühtegi nendest riistadest, mis on teie aegade teadusel olemas, kuid nemad olid teadlikud Üheksandast Kihist, sest neil oli intuitiivne kvantiline informatsioon tervendamisest.

Just see on teie sees taas ärkamas!

Te olete miskit enamat, kui oskate arvata. See on suurepärane.

Teie sees on meisterlikkus.

Teie sees on Jumala Armastus!

Selline on seekord meie saadetis! Ja see on tõesti nii!

Krayon

Read Full Post »

Avatud DNA

Tervitus teile mu kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Siia on kogunenud mu pere; nii ma igaljuhul näen. See on kõrge väärtusega kokkusaamine, ning kui te mõistaksite, mis on antud ajal toimumas, siis oleksite üllatunud. Kuid kõik näib sellegipoolest niivõrd lineaarsena.

Laval istub inimene, mängib muusika, kuid äkki teie ette ilmutab end Vaim, ning… temas tajute väärikust, õnnistavat energiat ja austust. Selline peaks olema teie nägemus toimuvast.

Kuid tegelikult siin tomub miskit suuremat, sest sel päeval andsite nõusoleku, ning lubasite energial teiselt poolt eesriiet tulla teie juurde.

Seda poleks toimunud ilma nende inimesteta, kes istuvad mu partneri ees. Ta ei oleks suuteline teostama seda üksi. Ta ei saaks valjult rääkida Krayoni häälega, kui te poleks kogunenud siia ja ta poleks seda varemgi saanud ilma teieta teha.

See peaks teile selgitama, et selleks protsessiks on vajalikud mõningad <andmise – saamise> atribuudid ja selleks on siin need inimesed.

Vaadake nüüd seda; minu nägemise kohaselt siseneb siia Kaaskond, kes ootas selleks vaid märguannet. Ja inimene, kes istub laval, pole enam see, kes oli enne. See ei ole etteaste. See on ühinemise hetk, kuna minu ees istuvad nii kuulajad, kui ka lugejad, keda ma tunnen juba terve igaviku.

Igaüks teist olete igavikulised mõlemis suunas. Teil puudub algus. Mõelge sellele! Ma pean teile rääkima tõest ja selle keskmest, mis on teie seesmuses.

Sell hetkel, sell ajal, sell silamapilgul, mil toimub edastus, teile edastub energia.

Informatsioon jookseb inimkeeles, ning ajal, kui see kestab, on energia kohal ja kolmas keel embab teid kõiki. Ta läheneb kõigile.

Inimolevus on seatud selliselt, et ei eelda täielikku vaimset meenutamist sellest, kes ta tegelikult on teiselpool eesriiet.

Kui oleksimegi pakkunud empiirilist tõestust sellest, et antud edastus on tõene, siis mingit kontrolli ei toimuks. Siis ka koosolijaid oleks palju rohkem. Mõistate?

Kui oleks tõestust, siis igaüks oleks siin.

Kuid, kui see ei oleks mitte nii, vaid selle asemel oleks igal ühel vajalik sukelduda enestesse ja õppida ennast mõistma, siis küsitaks: „Kas on võimalik, et kõik, millest siin juttu, on õige ja tõene? Kas on võimalik, et see, millest räägib Krayon kui tõesest, on just see?“

See ongi oskus eristada, millest oleme nii sageli rääkinud, ning mis on Inimolevuses olemas.

Just seetõttu neil hetkeil voolab tõeline energia eesriide pilust, millel lubasite avaneda poikvele.

Sellest pilust voolab kodu energia. Sedagi kõigest hetkeks, tänu kolmandale keelele lubate vaid hetkeks, ning ta täidab teie südamed pilgeni.

Kui pühendate talle hetkeks ka oma tähelepanu, siis ta täidab teid tõega sellest, et olete miskit suuremat, kui vaid ise arvate.

Kõikjal sel planeedil toimub ärkamine. Käratsemist selle ümber ei toimu. Sellest ei ole juttu reklaamkampaaniates, ning ei teatata sellest ka telešoudes.

Kuid see toimub aeglaselt. Ta kasvab juba alates 1987 aastast peale, ning te tajute seda.

Tänapäeva inimene on rohkem teadlik sellest nihkest, kui kunagi varem. Paljud teie ümber olevad hakkavad vastu võtma seda, mida teie, siin saalis istujad, olete juba vastu võtnud. Nemad ei ole võimelised uskuma seda, mida usute teie, kuid juba näevad, kes olete teie.

Nemad näevad kaose kütkeis oleva rahva hulkade keskel rahulikke Inimolevusi. Nemad näevad, kuidas need saavad hakkama oma elus ja inimestega, kes on nende ümber, ning kuidas erineb see kõik teiste inimeste olekust.

Teie kõigi seesmuses elab prohvet, ning sellest tahaksime täna rääkida.

Kui ma annan edasi saadetise teema, siis teile võib näida, et sellel ei ole midagi ühist meie sees oleva prohvetiga, kuid see on nii.

Saadetise teemaks on DNA.

Seega tahaksime mõndagi teha selgemaks, ning jätkata seda tundi, mida oleme mõnda aega tagasi edastanud maakera ülemises osas (põhjapoolkeral), mida oleme nüüd üle toonud alumisse ossa (Austraaliasse). Kõik see muidugi sõltub ju teie avatud lineaarsest pilgust ja kes teab, kumb on <üleval> ja kumb on <all>, ehk vaid <vasak> ja <parem>! (Krayon muheleb)

 

Jätkub DNA tund

DNA – juba see tähtede kombinatsioon kõlab keerulisena ja kõrgema bioloogilise teaduse keemiana.

Tegelikult selles on peidus palju enamat, kui teadlased on võimelised seal nägema, ning on kahtlane, kas teadus oleks kunagi võimeline nägema seda, millest kavatsen rääkida teile.

Teie DNA’s on osi ja atribuute, mida kolmemõõtmeliselt lihtsalt pole võimalik näha.

Olen varem rääkinud teile, et käesolevaks ajaks teaduslikes uuringutes puudub selline instrument, mis suudaks mõõta sõna otseses mõttes kõike – selline instrument oleks võimeline mõõtma ka ruumidevahelist välja.

Kui vaid selline instrument ja sellele vastav metoodika saavad välja töötatud, – ja need saavad välja töötatud, – siis te jõuategi kõige lähemale selle tõestusele, millest oleme teile rääkinud.

Just sellel ajal, kui seda instrumenti hakatakse rakendama planeedi eri piirkondades, kaasaarvates ka Inimese bioloogias, siis kõikjal teaduses hakkavad sündima avastused. Ka nähtamatu energia hakkab tulema esile, või äärmisel juhul hakkab näitama oma jälgi.  Muutub reaalseks ka seal, kus praegu on vaid oletatav.

Ruumidevahelisus esineb juba tänapäeval paljudes vormides.

Gravitatsioon – see on ruumidevaheline jõud. Magnetism on samuti ruumidevaheline jõud.

Isegi valguses on ruumidevahelisuse komponente…

Kõik need on nähtamatud ja seletamatud käesolevaks ajaks.

Kuid kasutate seda igapäevaselt, sarnaselt teiste asjadega, ning ka teie kehad on ruumidevahelisuse osaks.

Lubage mul selgitada teile mõningaid asju, mis võimendavad seda, mida olen teile juba varem andnud.

Selleks, et teha seda, pean kordama mõndagi räägitust. Lühidalt kordan vaid seda, mida olen varajasemalt andnud, ning toetudes sellele, saaks teile selgitada sedagi, millest te ei ole veel kuulnud.

 

Kordamine

Teile ja teadlastele DNA tähendab biokeemilist alust. Teisisõnu see, mis on teie kehades, ning mida peate loomulikuks vastutavaks elu šablooni säilimise eest, on teadlaste poolt selgitatud läbi keemilise ja bioloogilise protsessi. Kuid DNA sees on olemas atribuudid, millest tahaks taas rääkida.

DNA sisemuses on ruumidevahelised vaimsed atribuudid, ja need on kvantilised.

Tõsi see on, et enamus keemiast, mida on inimese genoomis võimalik näha, on kvantilises seisundis. Ehkki teie teadlased veel tänaseks ei ole suutelised mõõtma kvantilist seisundit, samuti ka selle ümberolevat välja, kuid inimgenoomi mõistatus toob selle selgelt välja.

Oleme rääkinud teile, et teie kehades olev DNA kannab endas hiiglaslikku nähtamatud informatsiooni ja energiat.

Me räägime DNA’st, kui tervikust, aga mitte keemilisest kaksikspiraalist.

Teisisõnu, sada triljonit DNA silmust teevad tööd üheaegselt, kui ühtne energia, mille nimeks on “teie DNA“. Selline grupp on unikaalne. Ta peab olema just selline, sest ta on 100%’line SINA.

Tänu kvantlikkusele DNA saab kanda tohutut osa teie vaimsusest. DNA’s on salvestusi mitte ainult kõigest sellest, milleks olete olnud sellel planeedil, vaid ka teie suhetest Gaiaga. Ta kätkeb endas kõike, mida olete kunagi teinud ja kogu vaimset kogemust, mida olete omandanud igas elus. Selline informatsioon on lausa vajutatud sinna sisse.

Kuid nüüd pöörake tähelepanu mu sõnadele: eoonide ajastute jooksul ei ole ükski Inimene kaotanud ühtki vaimset tõusu, mida on kunagi saavutanud. Mõistate seda?

Kavatsuse abil iga Inimene on võimeline ärkama sellise piirini, kus tema DNA säilitab kõike, mida ta on kunagi saavutanud kõigi oma elude jooksul.

 Oma kavatsusega ja Jumala olemasoluga äratate eneses DNA’d ennast. Kogu vaimne kogemus, mida olete saanud, tõuseb sealt üles, ning muutub taas teile kättesaadavaks.

Kas on siis võimalik teisiti?

Olete avanud algse ukse, ning nüüd kasutate seda.

See peaks olema heaks uudiseks sellele, keda painab küsimus: kui ta pöördub tagasi, siis kuidas ta hakkab välja nägema? Kas tal tuleb kõik otsast alata?  Kas tuleb tal taas läbi teha kõik, mida on selle elu jooksul läbi teinud?

Vastuseks on: Ei.

See jääb vabavaliku võimaluse õiguseks, ning paljud elud võivad mööduda ilma vaimsete otsinguteta, kuid käesoleva nihke aegu paljud hakkavad „meenutama“, kes nad on ja mida nad teavad.

Tõsi see on, et mõned teie seast ütlesid, et valivad enam mitte tagasi tulla, sest eelmine kord oli neil siin olemine raske.

Mõningatel teist on juba sisemine kaasasündinud tunne, et seekord olete tulnud siia viimast korda. Kuid vaatamata sellele ütlen teile, kallid, et neid sõnu te lausute viimast korda!

 Mis siis nüüd toimub: esmalt, mida tahavad teha meistrid ja iidsed hinged, kui jõuavad teisele poole eesriiet, see on… pöörduda tagasi… ja need olete teie!

Enamus teist soovivad seda, ning kui lähetegi tagasi, siis esmalt korjate seal üles kõik, kus ja  mida olete maha jätnud, et jätkata edasi, aga ei alusta otsast peale.

Kõik see on DNA’s. Ta on imepärane. DNA’s on sajandite tarkus. Ta on kvantiline, järelikult ka tohutu. Loomise Koopas Kristall säilitab seda teie jaoks, ning aktiveerib teie DNA’d, kui tulete tagasi teises inimkehas.

Kas pole huvitav, et alles nüüd, kui inimkond on märganud Inimese Genoomi, nähti, kui võrd unikaalne ta on? Kas see ei ole siis põnev?

DNA on täiuslikult unikaalne. Ühelgi Inimolevusel ei ole samasugust DNA’d, nagu teisel. Isegi sarnastel kaksikutel mitte. Neil ehk võib kokku langeda vaid osa, isegi vähem, kui 5%. Kuid see ei puutu kvantilistesse osadesse, millistes puuduvad kodeeritud valgud. Need on absoluutselt unikaalsed iga inimese jaoks.

Veel enamgi, iga DNA kätkeb endas jumalikkuse atribuute, milleks olete te ise. Seal on samuti teie Kõrgema Mina jäljend. Ingellik nimi, millega ma nimetan teid, asub samuti seal. See nimi pole see nimi, mis on teie lineaarsuses, või mida hääldatakse sageduslikult valjusti. Seda nime me laulame valguses, ning kui me seda hääldame, siis ta vibreerib suursuguselt. See on tõeliselt nii! Tunnetage seda!

Selle jäljend, kes olete tegelikkuses, asub selles. Te kannate endiga kaasas päritolu osi teistelt planeetidelt ja teistelt ilmaruumi piirkondadelt.

Nende energia, kes olid abiks teie viljastamisel inimliku vaimsusega, on samuti siin (Plejaadlased). See on kohane! See on kaunis! See on küllastunud armastusest!

Ja kõik see, mida kätkeb teie DNA ja, et see mahuks sinna, peab olema kvantilises energias.

Ehk räägiks nüüd teie kolmemõõtmelisest bioloogiast.

Kui „Inimese Genoomi“ projekt oli jõudnud lõpuni, siis kõik kaksikspiraali keemilised ühendid said identifitseeritud. Selles väikeses, eriti väikeses kaksikspiraalis olid kõik kolm miljardit keemilist osa ära tuntud ja identifitseeritud. DNA molekul on niivõrd väike, et teda tuli vaadelda elektronmikroskoobiga.

Ta on nii keeruline vaid seetõttu, et koosneb kolmest miljardist keemilisest osast.

Seejärel kerkis küsimus, et neid tuleb identifitseerida, ning määratleda nende osade otstarvet.

Teadlsed asusidki uurima seda hiiglaslikku informatsioonide mahtu.

Tegelikkuses nemad asusid uurima, et mis oli loonud üle 23 000 Inimese geeni? Nad otsisid kodeeringut, lineaarset valkude kodeeringut, et mõista, kuidas kõik töötab?

Teadlastel tuli pikalt oodata, et näha „šablooni töös“… ja nad ootasid.

Kahjuks neid ootas šokeeriv pettumus, kui selgus, et geene loovad vähem kui 5% DNA’st.

Tõsi on, et nemad nägid lineaarselt, nemad nägid ka valkude kodeeringut DNA osades.

Vaid väike osa DNA’st lõi geene, aga ülejäänud osa näis olema suvalisena, isegi kaootilisena. Üle 90% DNA’st näis korrastamatuna ja kasutuna.

Minu partner rääkis täna (loengul) sellest, et kvantiline seisund näib kaootilisena.

Ta näib korrastamatuna vaid seetõttu, et tõelises kvantlikus reaalsuses võimatu leida lineaarsust, sest seda lihtsalt seal ei ole olemas.

Üks ajadest, mis segab teil näha kvantseisundit, see on alateadlik veendumus lineaarsusest, mis on teil teie kolmemõõtmelisuses olemas. Just seetõttu vaatate küll seda, mis on kvantiline, kuid selle mõistmine on teie eest varjus, ning seetõttu te ei mõista, mis see on.

Seda DNA korrastamatuse atribuuti ei olnud kerge tunnistada, sest teadus vaatas seda, kui midagi lahtiseletamatut. Kujutage vaid, 90% DNA’d näisid selliselt, et justkui ei teekski midagi!

Bioloogid mõistsid seda paremini, kuid neil puudus igasugune selgitus selle kohta.

 

Uue informatsiooni suunas.

Niisiis alustame siit vaid seetõttu, et avada mõningad asjad, mida teil oleks vaja teada ja mis saavad ajapikku ka kinnitust. Kui see juhtub kord, siis meenutate, kus olete sellest kuulnud. (Krayon muheleb sellepeale)

DNA’sid on tunduvalt rohkem, kui arvatakse, ning käesoleval ajal ka teadlased on hakkanud tunnistama, et 90% sellest, mis paistab kaoses olevana, on ehk mingiks keeleks või koodiks. Või hoopis selleks, mida teadlased nimetaks “mõjutavaks keemiaks“, mis mingil moel mõjutab ja formeerib neid 5%, mis on geneetilise šablooni käivitavaks jõuks.

Paradoks on selles, et see just ongi see, mis toimub, kuid teadus vaatab sellele hoopis teisiti.

90% DNA’d on teie vaimse kogemuse peegeldus.

Akaša Kroonika, Teie Kõrgem Mina, niinimetatud „Värav Teispoolsusesse“, mida otsite, – kõik on seal. Kvantolekus need asjad ei ole keemilises ühenduses. Kujutage vaid, et kõik need ühendused koos on kui sild, või toru, või värav, või kvantiline viit kõige poole.

Selle asemel, et järgida lineaarset ettekujutust sellest, et kusagil asub sektsioon või karp, kus asub Teie Kõrgem Mina, kujutage hoopis ette uks, ning kui suudate sellest sisse astuda ja näha seal kvantlikku seisundit, siis sattutegi sellele torujuhtmele, mis viib teid kõigeni, mis on.

Mõistke seda, et see kolmemõõtme-kvantiline keemiline sild osutab pühalikku mõju teie genoomile, kuna ta on väga suur ja kätkeb endas enamuse Inimese elušablooni informatsioonist.

 

DNA on suurem, kui arvate

Lubage nüüd, et räägime DNA’st selliselt, kuidas te ei ole veel meie käest kunagi kuulnud.

Me soovime, et see oleks avaldatud ja ehk saaks raamatu osaks, mille jaoks mu partner korjab materjali. Me kujutame seda täies ulatuses kolmeaastaseks õppetundide seeriaks, number kolme aastal, kaheteistkümnenda Krayoni raamatu jaoks, kus kolm on numeroloogia vaatevinklist tähenduslik. Tuleb 333, mis esitab selle aasta informatsiooni täiust. On aeg teada kõike lõpuni.

Teadus peab teie aju olevat teadvuse keskmeks, kuid see ei ole nii.  Aju on vaid närvide kõige kõrgemalt organiseeritud grupp kogu kehast, mida teadlased on võimelised nägema ja see koosneb keerulistest sünapsitest. Järelikult ta peaks vastutama selle eest, mille nimeks on Inimese Teadvus. Kuid see ei ole nii.

Aju on kõigest kolmemõõtmeline käivitaja, kes vastab DNA 90% kvantilistele päringutele. See on ka sünapsite käivitaja, ta on mahukas ja keeruline. Kuid aju on vaid informatsioonide vastuvõtja, mis on vajalik vaid selleks, et moodustada elektrilisi signaale, ning need teevad vaid seda, mis neile öeldud ja seda, mis edastatakse DNA mõjutusel.

Sada triljonit DNA osi töötades koos, suhtlevad kui üks tervik. Olete suutelised seda ette kujutama?

Teadlased ei mõista, kuidas see toimib, kuid kommunikatiivne side teie peast kuni suure varbani  järgib vaid ühtset eesmärki.

Kas see on teie aju töö?

Ei. DNA tervikuna loob täienisti kogu Inimese Olevust. DNA teab. Ta töötab kogu mahus ühtselt.

Seda te ei leia meditsiinilistes raamatutes, kuid just see asendab suurt puuduvat lüli, mida teadus ei usalda.

DNA suhtleb iseendaga! Tal on ühine „mõistus“ ja ta „teab“, mis toimub igas teie keha osas.

Uus informatsioon seisneb selles, et DNA formeerib ümber teie „välja“, ning see väli on ruumidevaheline.

See on teie teadvuse väli, aga mitte aju oma.

Kõik, mida teeb teie aju, teeb tandemis koos DNA’ga.

Teie aju magab…, kuid muide, kas ta ikka magab? Sünapsid näitavad meile seda, sest teie sügavates ja  kiiretes unefaasides tuleb välja küllalt palju keerulisi asju. Kõik need asuvad teie DNA’s ja need toidavad teie aju.

Seega DNA varustab une ajal teie aju juhendustega, ning avaldab mõju tema aktiivsusele. Seda on keeruline selgitada, sest me ei räägi lineaarsetest asjadest, vaid neist, mis on kvantilised.

Une ajal olete kvantilises seisundis. Seetõttu seal puudub lineaarsus ja süžeed on sageli  tähenduseta. Need, kes on juba surnud ja need, kes veel elavad on unenägudes koos, vaatavad teineteisele otsa.

Unenägudel ei ole tähendust, sest need ei ole selles reaalsuses, millega olete harjunud. Seda kõike edastab DNA… Akaša Kroonika astub ette ja mängib teie aju „klaviatuuril“.

Teadlased ei tunnista seda, sest nemad ei ole võimelised nägema välja, kuid DNA ongi Inimese Mõistus, aga aju on vaid kolmemõõtmeline sünapsite käivitaja, mis kindlustavad silla olemust teie reaalsuse jaoks.

„Krayon, kas on tõestusi selle kohta?“

Jah, on. Ja hästi palju. Kui inimolevus satub avariisse, seljaaju saab täielikult vigastatud, ning signaal ei levi mööda keha. Kui Inimene ei saa liigutada ei sõrme, ega varvast, see on jäsemete halvatus, kuid süda lööb edasi – kas pole nii? Seedimine jätkub, kas pole nii? Neerud ja muud organid funktsioneerivad, kas pole nii? Isegi on võimalik reprodutseerumine.

Kõik jätkab töötamist, ehkki koolis olite õppinud, et peaaju saadab elektrisignaale läbi seljaaju, kuid ka süda jätkab töötamist, kas pole nii?

Mis paneb südame tukslema, kui seljaaju on vigastatud?

Ma ütlen teile – seda teeb DNA šabloon!

Kui sünapsiste liigutamise mehhanism on vigastatud, siis DNA leiab teisi teid, ning juhendab keha edasi elama. Just seetõttu keha jätkab töötamist, ehkki kontroll lihaste üle on läinud kaotsi.

Kas pole põnev? Vaadake, kas see siis ei ole tõestus?

Teadlased leiavad seda veidrana olevat, kas pole nii?

Sellest järeldub, et teie DNA on oma olemuselt esoteeriline eeterlik aju, milles on olemas kõik, mis on teie tavalises ajus olemas. Ja selles on ka õigus. Teie DNA’s on kõik muljet avaldavad atribuutite liigid, millele tasuks pöörata tähelepanu.

Kuid tänapäeva teadusel veel seisab ees nende avastamine.

 

DNA teab

Kõige suurem atribuut, millest tahaks nüüd rääkida, see on; ruumidevaheline DNA väli omab teadvust.

Teisisõnu, ta on ehitatud selleks, et jätkata elu. Ta teab, kes olete teie. Temasse on kätketud teie pühaduse šabloon, mis on üks tähtsamatest teie tervise ja rõõmu instrumentidest ukse avamiseks. 

See asub DNA väljas, aga mitte ajus. Vaat kus ta asub!

Sellises tões on mille üle rõõmu tunda.

Ta ju vabastab teid vajadusest luua seda, mida on vaid teie arvates vaja teile.

Lubage mul selgitada seda järgnevalt: Kui kavatsete kasutada seda välja kui instrumenti, sest te ju teate nüüd, milleks ta võimeline on, siis suudate hakata tegema tööd oma raku struktuuriga, et manifesteerida igasuguseid asju.  

Tavalise Inimese kogemus piirneb sellega, kuidas koguda teadmisi sõna „kuidas“ abil. „Kuidas ma saan ühineda DNA’ga? Millest oleks kõige parem küsida? Kuidas määratleda küsimust, et DNA mõistaks, mida ma palun? Kas ma pean olema mingi eriline, või asuma mingis erilises kohas? Kas pean tegema palju samme, mille järgi avanevad mulle uksed?“

Ükski neist küsimustest ei oma tähtsust!

Kui teil õnnestuks külastada oma raku struktuuri, oma Akašat, oma elulist õppetundi, kas siis arvate, et ta ei ole teadlik sellest, mis on toimunud?

Ta arvatavasti teab palju rohkemat, kui teate teie!

Kõigest, mida teil vaja teha, on vaid rääkida enda selle osaga, mis on kvantiline, sest ta on teadlik, mida teile vaja.

Seega me palume vähendada rõhku lineaarsele nimekirjale, mida suunate Jumala nimele ja seda palume vaid seetõttu, et räägime teile kvantenergia olemasolust, mis ongi teie Püha Mina, kes teab, mida teile vaja.

Järelikult võite muuta oma meditatsioone ja palveid, muuta need palju targemaks, siis suudate suhelda oma raku struktuuriga, oma enda isikliku Kõrgema Minaga.

Võite pöörduda tema poole järgmiselt: „Kallis Vaim, kallis DNA, vaata hoolega minu elu, mis mul on, ning anna mulle asjad, mis saaksid teha selle paremaks“.

Ehk see olekski selleks tervenemiseks, mille järgi oledki tulnud, armas?

Kas tõesti mõtlete, et ma ei tea, kes on siia tulnud?

Ehk see oleks selleks imeks, mis tooks teile rõõmu raske mure aegu, milles olete praegusel hetkel.

Kas tõesti arvate, et ma ei tea, kes on siin ja millest olete läbi käinud neil viimastel aegadel? Olen lugenud kokku teie pisarad, mis veeresid mööda põski ja DNA väli luges ka neid kokku!

Olete tundnud end nii mahajäetuna, mõistmata, et teie ümber on pidevalt terve kaaskond, kes januneb puudutada DNA välja, mis on teie oma! Nad janunevad seda puudutada! Kuid nad ei saa seda teha seni, kuni te ei anna neile selleks luba.

Mõistke vaid, et DNA on enamat kui keemia! See on väli, on värav. Kõik see on Vaimu mehaanika.

Me hakkame andma teile üha kõrgematasemelist informatsiooni.

On aegades olnud neid, kes teadsid, kuidas see töötab, ning kirjeldasid seda sakraalses geomeetrias. Neil oli õigus, kõik oli õige.

Kuid DNA on siiski väli.

 

Meistri ülestõus

Lubage mul koos teiega meenutada üht iidset tarka ja sügavamõttelist lugu temast. See lugu lääne kirjasõnas on tuntud meistrist nimega Elijah. See oli ainuke Inimene ajaloos, kes valis aega ülestõusmiseks ilma surmata, ning see kogemus sai kirja pandud tema järeltulija poolt. Tänu temale, kes oli selle tunnistajaks, oli teil võimalik seda näha tema ülestähenduste vahendusel.

Tahan teile meelde tuletada, et juba nii ammustel aegadel oli tõestusi välja olemasolust.

Räägitakse, et Elijah astus avanenud avausse, eelnevalt paludes Elishat märkida üles kõik, mis hakkab toimuma.

Elijah’ist saigi suurte tarkuste ja teadmiste meister, ning tänaseks ta on see, keda nimetate Ülestõusnud Meistriks ja keda Elisha armastas.

Humanistide lineaarsuses on terve grupp inimesi, kes ootavad tema tagasitulekut. Ja mul on nende jaoks uudiseid. Astugu oma lineaarsusest välja, sest ta on ammu tagasi tulnud!

Meistrite energia on vaid osa suurest nihke energiast, mis on katnud teid üleni. Need segunevad selle planeedi vibratsioonidega.

Nemad on kõik tagasi ja just seda te ka tajute. Nemad on teie DNA’s kvantseisundi olekus.

Kas te ei tunneta seda veel?

Kui palju ootusi kolmemõõtmeliste asjade ümber, mis pole kunagi olnud kolmemõõtmelised!

Metafoorides on antud suur hulk informatsioone selleks, et suudaksite mõista prohvetlikuse tähendust kui midagi suuremat, mis aitab minna teil teie reaalsuse piirest väljapoole.

Elijah astus avanenud avausse, aga Elisha jälgis teda. Elijah ei surnud, vaid vastupidi, ta muutis oma pühadust. Ta lahkus tõesti, kuid mitte tulevärgita. Elisha nägi, kuidas Elijah muutus tulekaarikuks ja teda saatsid kolm olevust, ning ta püüdis hoolega jälgida kõike ja kirjeldada kõike oma linaarsete võimete kohaselt, et millega see sarnanes ja mida ta ise seejuures tunnetas.

Vaadates seda situatsiooni, mõistate, et mitte inglid tulnud taevast alla, ega võtnud Elijah’hi endaga kaasa. Ei, vaid midagi juhtus maapeal. Elijah muutus valguseks ja haihtus.

Lubage selgitada teile, mis see oli. Elijah aktiveeris oma DNA välja! Sellel väljal on nimi, see nimi sai pandud hetkel, kui Elijah liikus oma valguse kaarikus. Nimi tuli ivriidi keelest: Merkaba.

Ma avaldan teile seda, mida olen juba kahel korral teinud, et teie DNA väli ongi Merkaba. Sellega on seotud ka sakraalne geomeetria, sest ruumidevaheline väli omab struktuuri.

Kui te oleksite võimelised nägema seda, siis näeksite kahekordset tetraeedri kuju, …ja see on kaunis! See pole vaid valguse kera.

Numi “Merkaba“ vihjab sellele, et miski liigub selle sees ja see on teie jumalikkuse kaarik. Ja see on olemas igal Inimolevusel, mida kirjeldas oma nägemuses Elisha, kui ta jälgis meistri ülestõusu.

Lisaks sellele kaarik koosneb kolmest osast, mis on selleks ühinemise osadeks, millest olen möödanikus rääkinud kui teie kolmest osast, mis eralduvad teist ajal, kui sisenete maale, ning ühinevad teiega taas, kui lahkute tagasi. Sellest ma räägin järgmise edastuse aegu. See ongi see, mida tahaksime jagada teile praegu, sest Merkaba on see, mis on teil igalühel olemas – ja nimelt see, mida omas ka Elijah.

 

Bioloogia ja kavatsus

Ehk räägiksime bioloogiast rohkem, sest sellest hetkest kõik hakkab muutuma mõnevõrra keerulisemaks. Kolmemõõtmelisus ja kvantlikkus on põimunud, ning nüüd tahame selgitada, mismoodi.

Kõik see on miskit uut, sest selle planeedi ja inimkonna vibratsioonid, eriti veel nende omad, kes tõttavad valgusega koos, loovad uut instrumentide hulka.

Te hakkate nägema neid, sest need muutuvad nähtavaks vaid uurides DNA kolmemõõtmelist keemiat kolmemõõtmelisel tasandil.

Teadlased uurivad asju, mida nimetavad markeriteks DNA valgu kodeeringutes, mis loovad inimese geene.

Markerid, nagu kirjeldavad teadlased, on sellised väikesed osakesed, mis viitavad eeldatavustele – atribuutidele, mis võivad äratada mõningaid rakke selliselt, et hiljem need on võimelised esile kutsuma sellist haigust, nagu vähk.

Teadlased juba leiavad selliseid markereid, mis võimalikult on mõningates peredes, kus emad ja tütred, ning samuti nende tütred ja tütarde tütred on olnud haiged ühes ja samas haiguses.

Nemad leiavad juba ka geneetilisi markereid, mis loovad eeldatavaid nõrkusi.

Räägime nüüd neist markeritest, sest oleme avanud need esmakordselt.

Esmalt tuletame meelde, mida oleme paljude aastate jooksul korranud, et teie kavatsus suhelda oma raku struktuuriga omab jõudu.

Selline kavatsus on juba ise suhtlemine oma DNA väljaga ja on selleks, et midagi muuta kolmemõõtmelise raku struktuuri keskmes.

Te võite küll väita, et see on vaid teie isiklik ruumidevaheline „hääl“, kes annab teile teie DNA kvantosaluse juhendeid, mis kajastuvad hiljem tõelistes keemilistes muutustes, mis on toimunud teie kolmemõõtmeliste genoomide koodide keskmes.

Kuid praeguseks need tulemused muutuvad tõenäoseks, ja võite alustada nende markereite emaldamisega, ning kui saate sellega hakkama, siis markerid saavad tõeliselt eemaldatud.

See tähendab seda, et miski kvantiline, millega tegelete tänavu, võib niivõrd muuta keemilisi protsesse teie DNA geene tootvas osas, et need ei kandu enam teie lastesse. Teil võib õnnestuda selle ahela purustamine.

On õnnistatud need Inimolevused, kes teadvustavad enestele, et kui puhastavad endi elud Looja Valgusega, siis avaldavad mõju DNA valkude kodeerivate osade bioloogiale.

Olete võimelised kustutama markerid.

Nüüd kolmemõõtmelisus on esmakordselt põimunud kvantlikusega läbi selliselt, et ühel kenal päeval teadlased, vaadates üht ja sama inimest, kelle DNA’d nad on uurinud, ning teades, et DNA ei muutu, suudavad märgata, et see on muutunud!

DNA kuulub teile, ta on unikaalne ja te suudate teda muuta.

Teadlased ei leia sellele vastust, kuid kolmemõõtmelisus suudab tunnistada seda, et olete hävitanud markerid.

On hea meel ja on kaunis, et noore naise muudetud pärilikkus, mis teeb imet, saab olema tõeseks, ning seda haigust ei saa olema ei tema tütardel, ega tütre tütardel. 

See on uus and ja tänapäevase ajastu peegeldunud jõud.

Kas te siis tõeselt suudate muuta neid, kes saavad olema teie lasteks?

Jah, olete võimelised!

Ma tean, millest mõtlete. Inimeste hulk, mis istub siin, räägib: „Sa oled veidi hiljaks jäänud, Krayon. Mul on juba lapsed. Milleks siis istud siin ja seletad mulle sellest?“

Kas tõesti te ei suuda mõista, millele on suunatud see edastus.

Kas tõesti te ei suuda mõista selle sügavust, miks iidsed hinged lubasid edastada sellist informatsiooni Maale?

Kas te tõesti ei suuda mõista, et teie energia on sünnitanud sellise nõusoleku, et saime tulla täna siia, ning edastada seda saadetist noortele naistele ja meestele, kes on Valguse Töötajad, ja nad kuuleksid seda, ning mõistaks, mida see neile tähendab.

Kas mõistate seda, et te ise oletegi iseenda esivanemad? Kas on sellist juhtunud teiega?

Minu jaoks olete elav ajalugu, kes istub tugitoolides ja on tulnud kokku üle ilma.

Seda tahtsin täna teile rääkida.

Minu jaoks on teil igalühel vaid üks nimi. Ma isegi ei näe, mis soost te olete. Näen teid kavntlikus olekus, ning mind liigutab sügavalt see, et lubate meil astuda teie juurde sisse ja saada kokku just selliselt.

Minu vastas istub naine. Ta ei kujuta isegi ette, milline sõdalane ta on olnud ja kui kõrget kasvu oli, kui oli mehena. Ta kannab endaga kaasas sõdalase tunnetust ja on teadlik oma jõust.

Ma vaatan otsa suurele tüsedale mehele ja näen ema, kes väsimatult hoolitseb kõigi oma laste pärast ja see mees on teadlik sellest. Ta tunnetab seda. Ta on tundlik ja tõepoolest on võimeline tunnetama emalikku hellust. Kes ta oli varem? Kuidas see mõjutas teda tänases.

Iidne hing, see on mõjutanud sind täna, sest iga elu ladestas sinusse tarkust kiht kihi järgi. Ta tõi sind täna siia saali, ning andis sulle selle saadetise. Sest just selles elus oled ärganud, ning mõistnud, et on midagi suuremat, väga suuremat. See sundis sind otsima kohta, kus saaksid küsida: „Mida ma saaks teha enda heaks ja Maa heaks?“

Ma ütlen sulle, mida sa saaksid teha. Sa võid hakata õppima kaastunnetuse tundmist sellel planeedil. Võid liikuda mööda planeeti ja näidata oma valgust. Sa võid muuta oma DNA’s markereid!

Mõtle neile, kes kuulavad seda saadetist, ning mida see peaks tähendama nende lastele, ja laste lastele.

Need on need instrumendid, millest oleme rääkinud juba päris ammu, ning tõestus nende olemasolust laskub selle saadetise linaarsesse reaalsusesse.

Kõik see, millest olen täna rääkinud, on reaalne ja tõene, ning ilmutab end omal loomulikul viisil.

Kuid ma sooviks, et oleksite teadlikud sellest pühalikust, mis asub siin, selle struktuuri sees, mida olete pidanud esmaseks vaid keemia alusel.

DNA on palju suuremat ja pühalikumat, kui olite kunagi suutelised midagi ette kujutama.

Mida siis peale hakkate selle informatsiooniga?

Kas poleks parem väljuda siit juba teisena, aga mitte sellistena, kui tulite, ning tunnetada ennast hingestatuna?

Ehk tunnetate ennast paremana, kui olete heitnud pilgu teie ees olevatele võimalustele?

Ehk isegi tunnetate, et täna siin toimunu on reaalne.

Krayon

Read Full Post »

Tänapäeva tegelik teadus

 

Tervitus teile mu kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest. Nüüd tuleme taas siia, ehkki paljudele näib see veidrana.

Mu sooviks on, et te harjuks kuulma seda häält, ning mõistma seda reaalsust, mis eksisteerib siin.

Võimalik, et ehk küsite endilt: „Kas tõesti see on reaalne?“, ning võite isegi öelda: „Krayon, see on vaevalt usutav, et sa kõneled vahenduse kaudu, et see hääl tuleb eesriide tagant. See on ju nii raske!“  

Kui need sõnad on tõesti need, mida ütled täna sina, Kallis Inimolevus, siis ütlen mina sinule, et oled õnnistatud, sest sa puhtsüdamlikult räägid seda, mis tulvab sinu seest ajal, kui püüad võideldes väljuda kolmemõõtmelisest karbist, mille sees ju oled.

Kallis, kui sa esitad küsimuse Enda Kõrgema Mina kohta õigesti, oma isikliku usu kohaselt, oma isikliku hinge kohaselt, siis sinu ees hakkab avanema see, mida sa pole oodanud. Ja seda vaid seetõttu, et tõeline kvantkogemus on sul veel sealpool eesriiet.

Minu partner (Lee) ja mina tõlgime teile seda jutuajamist lineaarsesse kõnesse. See on kvantkogemus, ning see tähendab, et keel on vaid selle väiksem osa. Helisalvestis, mida kuulate või tekst, mis on trükituna leheküljel, on vaid fragment kõigest.

Minevikus me rääkisime sellest, mida tähendab kolmas keel. Kolmas keel on avastatud hiljuti ja lineaarsest vaatevinklist ta ei ole keeleks. See on kolmsuse katalüsaatorkeel.

Number  <kolme> kasutame numeroloogias selleks, et tuua esile katalüütilist tegevust. Ehk me peame silmas seda, et igaühel teist on võimalus saavutada kõike, mida võimaldatakse sel perioodil, mis on kvantiline, ning see ei ole selles keeles, mida saab väljendada sõnaliselt lehekülgedel.

Isegi selle erilise saadetise lugeja võib kogeda kvantilist kogemust, ning seejärel võtta osa seansist koos nendega, kes asuvad reaalaja saalis.

Meie kavatsuses on veidi rääkida teadusest. Ehk võibolla valisime selleks veidra koha. (Albuquerque, New Mexico, USA)

Tegelikult me ei valinud midagi, sest me ju mõtleme kvantkujul. Me tahtsime tulla sellesse kohta  ja avaldada austust neile, kes ehitasid selle hoone (Indiaanlaste Keskus). Me tahame mälestada esivanemaid, kes on samuti siin, ning kuulavad meid. Me tulime väga vaiksesse kohta selleks, et edastada selguse ja puhtuse sõnumit, ning et kõik saaksid võtta seda vastu just selliselt.

 

Teadus tänase päeva jaoks.

Kui me edastame teaduslikke saadetisi, siis ma palun partneril edastada hästi aeglaselt. Nii mõnigi sellest, millest täna juttu, on temale juba avaldunud, ja mõni veel mitte.    Seepärast palusin tal tegutseda aeglaselt, et edastav materjal oleks hästi kuuldud ja loetud, ning oleks võimalik näha paljut selle ümber.

Kõik mis tuleb selles sõnumis, ei ole vaid esoteerika. Kogu informatsioon saab esitatud vaid praktilisuse vaatevinklist, ning füüsikudki võtavad seda…, (sõnastus viib mu partneri segadusse).

Kõik see ei saa olla raskena, sest isegi need, kes istuvad saalis ja ei mõista midagi teadusest, saavad kolmanda keele kaudu seda, mida neil on vaja saada.

Need inimesed mõistavad, millest on siin jutt ja oskavad hinnata kõike. Kõik see on tänu  protsessile, kogu meeskonnale, kes on voolanud sellesse saali, ja milles on esindatud ka teie kõigi esivanemad, ning kõik resoneerub kõige sellega. Isegi Iidsed, kes on siin ja on sisse pakitud sellesse hoonesse, sellesse kohasse, kus minu partner edastab teaduslikku saadetist, on rahulolevas seisundis.

 

Veel üks globaalse soojenemise kinnitus: kuid mis toimub?

See saadetis ei pea olema pikk, aga ta saab olema selline, millisena teil on vaja seda kuulda. See on ümbritsevast keskkonnast ja selle teadusest.

Lubage siis alustada kinnitustest ja positiivsetest uudistest.

Lubage meil veel kord korrata, et ilmastikulised muutused, mida jälgite sellel planeedil, ei ole loodud inimese poolt.

See, mida olete nimetanud globaalseks soojenemiseks, ei olegi globaalne soojenemine, vaid ma taas ütlen, et see on vaid osa tsüklist, mis on alati olnud.

Antud informatsioon pole uus ja me oleme sellest rääkinud teiega mõni aasta tagasi, siis kui soojenemise idee oli väljakäidud esmakordselt, mille tulemusel sündis ka hirm selle vastu.

Me oleme selgitanud teile nendest ilmastiku muutustest, mille tunnistajaks olete praegu, juba 1989 aastal, kui mu partner alustas oma rännakuid koos minuga. Veel ammu enne seda, kui soojenemise idee muutus populaarseks, olen rääkinud teile sellest, et seda tsüklit tuleks oodata.

Põhjapoolus on sulanud mitmeid kordi ja kõik on uuesti taastunud mitmeid kordi. Ta kord küll suureneb, kord jälle väheneb. Vee auramise tsükkel (mida Krayon nimetab vee tsükliks) on just see, kuidas Gaia teeb oma tööd.

Kuid vaatamata kõigele seekordne tsükkel saabus kiiremini, kui oli oodatud, seetõttu paljud hakkasid lööma ka häirekella.

Kui oleksite palunud Gaiat tulla kohe siia, siis ta oleks vastanud teile selliselt: „Inimesed ei ole selle kõige põhjustajaks“.

Kas on seda võimalik veel selgemalt väljendada?

Ma annan informatsiooni nii, et selle ümber ei tekiks mingit segadust ja ei võetaks midagi ette ekslikke ideede puhul.

Vaatamata kõigele ma siiski räägin, et on olemas mandaat teie Loomise kogu vajaliku energia muutmiseks.

See mida paiskate õhku, omab tähtsust, sest see on ohtlik teie tervisele. Paraku kõik, mida paiskate õhku, teeb kahju inimkonnale, kuid mitte Gaiale.

Gaia on palju püsivam, kui te arvate. Gaia kohandub selliselt, et te isegi ei suuda arvatagi, kuidas, ja palju kiiremini, kui te suudate oletada.

Teie panus keskonna saastamises pole miski, võrreldes mitmete looduslike vulkaaniliste pursetega minevikus.

Gaia hoolitseb Gaia eest, ning see protsess pole uudne, ega ka imeline.

Kuid siiski me ütleme inimkonnale: „Puhastage õhk ja te elate kauem“.

Ma ei ütle teile, et peatage ilmastiku tsükkel, mida olete kujundanud. Vaevalt et see on teile jõukohane! Ma räägin vaid tervest mõistusest teie endi elu nimel.

Hakkab jahenema. See on üks meie tänastest teemadest. Teil läheb rohkem tarvis energiat, et seista külmale vastu. Minevikus oleme jaganud teile nõu, ning täna soovime ühte neist korrata.

Kuna on saabunud aeg hakata mõtlema väljaspool „kolmemõõtmelist karpi“, siis asume neile asjadele lähemale, millest oleme teiega arutlenud.

Teie mõtlemine on lineaarne. Te mõtlete alati kindlate kontseptsioonide raames, ning pigem võtate endasse vaid selle, mis loob teis lineaarset mõtlemist.

Samas, kui annan teile sellist informatsiooni, ütlen samuti, et see eriline kontseptsioon on juba kogu planeedil teada. Nii see ka on. Me ei anna teile seda, mida pole Inmolevusega veel juhtunud.

Nagu oleme juba rääkinud, et vabavalik – ei ole lihtsalt sõnad. Ning ütleme seetõttu, austusest vabavaliku atribuutide vastu, et see, millest täna hakkame rääkima, pidi Inimolevusega juhtuma veel enne, kui hakkame edastama sellist sõnumedastust.

See loob olukorda, kus inimene teostaks kõike ilma, et kasutaks Vaimu etteütlemist.

Kui inimkond omandab sellise valgustumise, siis hingestatuse näol tavaliselt ta avaldub planeedi enam kui ühel kohal üheaegselt. See tähendab, et valgustumised toimuvad üheaegselt, tavaliselt kolmes – neljas kohas korraga ja just sellepärast, et garanteerida nende mittekaotsi minekut.

Seda saab võrrelda järgmisega: planeedi vibratsioonid sarnanevad ustele, mis avanevad ja sulguvad vastavalt valgustunu või valgustumata inimkonna vibratsioonidele.

            Kui valite ukse sulgemist, luues madalaid vibratsioone planeedile, siis informatsioonid, leiutised ja avastused lähevad kaotsi. Kui inimkond isegi ei suvatsenud vaadata neile otsa, siis need kaovat tegelikult päriseks!

Kui vibratsioonid siiski tõusevad, siis uksed avanevad, ning avastused ja leiutised on lihtsalt „laotatud teie ees laiali“, et te suudaksite neid kohe märgata. Seega Vaim ei jaga leiutisi, vaid teie poolt loodud süsteem annab teile sellise võimaluse.

Kõrgeim teadus on sõltumatu, ning on alati omal kohal, kuid Planeedi Inimolevused reguleerivad seda sellises ulatuses, kui vaid maisele teadusele osutub see kättesaadavaks, ning ka vastavuses sellele, kui kõrgelt vibreerib planeet koos inimteadvusega.

See on selgituseks, miks olete viimase viiekümne tuhande aasta jooksul niivõrd palju kaotanud teaduslikke teadmisi. Minevikus mõningad ühiskonnad valdasid kvantmõtlemist palju suuremal määral, kui teie tänapäeval.

Tõesti, milline iroonia: teil on tänaseks kõrgtehnoloogilised leiutised, kuid teadvus ja mõistmised on niivõrd madalad.

Te valitsete imepärast arvutuse jõudu, kuid see on programmeeritud vaid kolmemõõtmelisuse jaoks! Hiljem ehk vaid naerate selle üle.

Meie käsutuses on tohutu energia, mis lähtub otse maa seest ja ta on vaba. See ei ole see, mida nimetate vabaenergiaks, sest teil tuleb alles ehitatada selline seadeldis, millega saaks seda ammutada sealt.

Ta on kõikjal. Ta on igaveseks (teil ei õnnestu seda tühjendada), ja tema nimeks on geotermaalne energia.

 

Uued meetmed geotermaalse energia ammutamiseks.

See asub kogu oma hulgaga teie jalge all ja mitte eriti sügaval – see ju looduslik soojus. Ta on teie jaoks suhteliselt kuum, ning teil vaja vaid puurida vastava sügavuseni, et saada kätte aur.

Kui olete võimelised looma auru looduslike termaalsete protsesside abil, siis saate ehitada nende lähedusse auruturbiinid, ning luua ka elektrit. See loob teile just sellise jõu, mis on vajalik teile mõne karmi talve üleelamiseks ja teie majade soojendamiseks.

Võimalik, et elekter pole kõige effektsem majade soojendamiseks, kuid ta osutub puhtaimaks võrreldes sellega, mis saastavad õhku.

Kui olete võimelised looma elektrit, kui sellist, effektiivse meetodi abil, siis ta muutub palju vastuvõetavamaks igapäevases elus.

Kasutades auru, olete võimelised leidma palju muid võimaluse elektri tootmiseks.

Inimkonnale meeldivad igatsugu keerukad aurumasinate mõistatuslikud tüübid, kuna kasutate neid juba ammusest-ammusest ajast.

Tänapäevased aatomreaktorid on samuti vaid väga kallid aurumasinad. Neis vee soojendamine toimub aatomreaktorite kasutamisel, mille soojuse abil loote auru, mille abil käivitate turbiinid.

Seega anname teile ainet mõtiskluseks. Olgu aatomi jõud kui puhas tahes ja hea, ta omab siiski kõrvalprodukte, mis on ohtlikud, nagu teate seda isegi.

Geotermaalne jõud on küll vägagi puhas, kuid samas võib olla ka ohtlik.

Just seetõttu alustamegi diskussiooni millestki uuest.

Kui olete suutelised puurima maa sügavusse umbes viis kilomeetrit, siis avastate seal küllaldaselt soojust, mis võib käivitada ka aurumasina.

Viis kilomeetrit polegi teie jaoks teab mis kaugus, kui mõõta seda otsejoones mööda maad. Tegelikult paljud teist läbivad seda maad teel kooli või tööle, seega teavad, et see polegi väga kauge maa.

Kuid, kui plaanite puurida sellisele sügavusele, siis juba tehnilisest vaatevinklist muutub see raskeks ja ohtlikuks. See pole ohtlik neile, kes puurivad, kuid see võib osutuda ohtlikuks planeedile.

Liikudes allapoole, läbi maakoore, viiekilomeetrise märgise poole, läbite taskuid mitmesuguste atribuutidega… on gaasimullide vabanemise võimalusi; tuleleegi võimalusi; vee võimalusi.

Kui midagi sellist ei juhtugi, siis varem või hiljem hakkab takistama see, mille nimeks on savikihi määrdeomaduste terviklikkus.

Ma räägin teile sellest, et võite lausa soodustada maavärinate teket, puurides maa sisemustesse vaid kõigest viie kilomeetri sügavusele.

Praegu kavatsen anda vastust küsimusele sellest, kuidas saada kätte aur, tungimata maa sisemusse nii sügavale, ning mis nõuab teilt mõtlemist väljaspool „karpi“, millest olete alati lähtunud.

Kogu aeg olete mõelnud, et peate puurima maa sügavusse, ning laskma sinna sisse torud, mille mööda hakkab voolama vesi. Sisenemisel vesi ja väljumisel aur.

Kuid ma paraku ütlen, et teil on vaja läbida vaid osa sellest sügavusest, kui juba leiate piisava koguse soojust, et ajada keema vedelik!

Te ütleksite: „ see on võimatu!“.

Sellised erilised kohad on planeedi kuumadel kohtadel olemas, kus kuumus on maa pinnale suht lähedal, kuid see on omane ka paljudele kohtadele, kus palume teil teha puurimistöid sügavustesse.

Vastus kätkeb mõtet vett mitte kasutada.

On saabunud aeg viia kõrgeim tehnoloogia,  mis on maapeal olemas, kokku sellega, mis pole teil pähegi veel tulnud, ehk mõtlemisega väljaspool „karpi“.

See on mõtlemise viis, mis aitab teil muutuda oma mõtlemises kvantilisemaks, ning näha pilti tervikuna, aga mitte sellisena, nagu teile näib, et kuidas peaks väljanägema, või kuidas olete harjunud nägema.

Siin on olemas lahendusi, ning mõnedki juba teavad, millised need lahendused võivad olla.

On olemas keemiat, mis hakkab keema lõhedes vee keemistemperatuuril, ning see on vastuseks; õppige kasutama neid aineid ja vedelikke, kasutades keemiat kinnistes geotermaalsete masinate süsteemides, millistel pole vajadust puurida viiekilomeetrilistesse sügavustesse.

Mis oleks kahekilomeetriliste sügavustega?

Kasutades seda tuntud keemiat, teil piisab puurimiseks vaid osa sellest sügavusest, ning saada soojust, millest jätkub auru saamiseks.

Me räägime teile sellest vaid seetõttu, et teil tuleb seda teha.

Kui võtate kuulda seda soovitust, siis avastate, et ajad ja selle leiutise sünkroonsus on juba kätte jõudnud

Teisisõnu, kui mõistate kõike seda ja teadvustate enestele, et kõik elemendid sobivad kokku, siis saategi oma aurumasina. Seda ei tule ehitada viie aasta jooksul, aga see saab olema ohutu, ning selle katmiseks ei lähe vaja kaitsekilpi.

Kõik on palju lihtsam. Ta ei paiska suitsu välja. Ta ei hakka saastama teie keskkonda ja teil ei ole vaja muretseda selle pärast, et elate selle kõrval.

Mõelge sellele… loomulik soojus Gaialt, mis on alatiseks teiega!

See hakkab tootma elektrit, mis on vajalik majade soojendamiseks ja …äriks, sest ajapikku hakkab minema jahedamaks. See oleks number üks.

 

Mida oleks inimkonnale kõige enne vaja juba nüüd?

Me kavatseme anda teile veel ühe arvamuse: see ei ole uudne, ning selle informatsioon on juba tuntud, kuid ta on kohatult maha müüdud ja tööstuse poolt võõrandatud.

 Kuna antud idee on juba tuntud, siis kavatsen esitada seda selliselt, et publik näeks seda ja keegi kuulajaist või lugejaist, kes valdab sünkroonsust, suudaks mõista.

 Isegi teie, kes istute neis tugitoolides, mõistate selle kontseptsiooni, ning teadlastel ja füüsikutel tuleb see teoks teha. Ma ei hakka sellest siin mainima seni, kuni selleks ei saabu õige aeg.

Ressursid, milliseid läheb inimkonnale kõige enam tarvis seoses rahvastiku kasvuga ja ilmastiku muutustega on, nagu juba vist ise aimate, mage vesi! Nende varud on kahanemas.

Olete märganud, et lumi tuleb maha üha sagedamini kohtades ja piirkondades, kus puuduvad infrastruktuurid vee ärajuhtumiseks. Mahutid ja akvedukid olid rajatud vanadele energiatele ja vanade ilmastiku šabloonide kohaselt.

Kuna rahvastik kasvab, siis vee küsimus tõuseb oluliseks küsimuseks.

 

Vastus – uus magestamise moodus

See on üks ja otsekohene vastus, kuid selle sügav mõte seisneb selles, et vesi hõlmab maakeral suuremat pindala, kuid joogiks see sellegipoolest ei kõlba!

Vastus seisneb selles, et tuleks kasutusele võtta merede ja ookeanide vesi, magestades need.

Muidugi mõista, et ookean ei ole mageda veega, ning seetõttu kerkib küsimus, kuidas eemaldada sellest sool.

Tänapäeval magestamist teostatakse ebaeffektiivsete meetoditega.           

Suur vee hulk valatakse hermeetilisse nõusse ja hoitakse seal, soojendades erinevate soojushulkadega.

 Selleks on erinevaid süsteeme, mõned neist on auru tasandil, mõned mitte, kuid kõigile veest soola eemaldamiseks on vajalik soojus. See vajab pikalt aega. See on kallis ja ebaeffektiivne meetod. Järelikult selline meetod ei sobi vee magestamiseks suurte linnade veetarve rahuldamiseks.

Sellised süsteemid on vaid kohtades, kus magevesi puudub täielikult, ning muutuvad seal ka ebamugavaks ja kalliks möödapääsmatuseks, kuid mitte heaks lahenduseks.

Nüüd paluks teil mõelda „karbi“ väliselt, sest kavatsen anda teile nõu, kuidas magestada vett uut moodi.

Mu partner, ma tahan, et sa edastaksid seda veel aeglasemalt

 Suurim hulk linnasid asub ookeanide äärtes… päris vee kõrval, kuna pika aja jooksul need kaldaäärsed piirkonnad olid kauplemiste kohaks, kus sadamas randusid laevad. Nii kõik seilamised ookeani avarustel lõppesid enamuselt suurimates linnades.

Kas siis siin pole parim koht alustamiseks? Alustada vee ammutamist allikast, mida saadi seni vaid vaadata, ning kasutada ainult seilamisteks?

Vastus sellele küsimusele polegi nii raske, kuid selle teostamiseks on vajalik miski veel, millega ei osatud varem arvestada.

Kõige kõrgem tehnoloogia, mis tänapäeval on teie käsutuses, on seotud väiksemaga vähemast ja te nimetate seda nanotehnoloogiaks.

See on keemia, pigem isegi keemilised masinad, ülimalt väikesed, ning võtavad sellisee kuju, mida nimetate robotiteks.

Need ultraväikesed robotid, molekuli suurused, on tänapäeval juba olemas, just nemad on teie uute leiutamiste püüdluste tipus.

Teie teadlased murravad juba praegu päid selle kallal, kuidas paigutada neid inimese verevoogudesse, et need suudaksi leida haigusi, ning hävitada need, valgete vereliblede sarnaselt, mis on teil olemas.

Vaat, nii väikesed on nanoosakesed.

Muidugi on olemas ka vastuväiteid, sest mõnedele näib, et nanoosakesed soodustavad organismi vananemist.

See pole nii, vähemalt mitte rohkem, kui teiste seadmete puhul, mis pole looduse poolt loodud, mille abil saate hakkama valude puhul ja seoses haigustega, keemilise disbalansiga, või mõned neist on abiks ka uinumise puhul.

Nanoosakesed ühendavad kokku erinevate teadusharude pingutused, mis olid antud Inimkonnale, et toetada tema elu.

Pidage meeles, kuigi me õpetame, et Inimolevus on võimeline oma teadvuse võtma kasutusele neil eesmärkidel, kuid on ka miljonid selliseid, kes ei usu sellesse ja ei tunne huvi selle vastu.

Seega teadus, võiks öelda, täidab vaid lüngad, ning tänapäeval on teada palju sellest, mis võib tõsta Inimelu kvaliteeti, ning mis ei ole metafüüsika mailt.  

Selline on tasakaal, mis on puhas ja kohane. Kuid seni ikka on ka selliseid, kes pigem lasevad oma lastel surra, kui lubavad võtta kasutusele teaduse saavutusi, et tasakaalustada vaegused. Nemad arvavad, et mis pole antud Jumala poolt, pole ka neile kohane.

On aeg täielikult tunnistada, et heaks teaduseks ja heaks avastuseks ja nende ideede kasutuselevõtt on vaid see, mida Jumal on Ilmaruumi loonud.

Kui neid kasutatakse ausalt, siis on kohased ka Jumala poolt antud, ning need on ka õnnistatud. Need on saanud ka võimaluse saada avastatuks kooskõlas Maaga, mis eksisteerib palju kõrgematel sagedustel. Teisisõnu – te olete selle ära teeninud!

Järelikult, kui heita kõik kõrvale, või nimetada paheks, siis see tähendab kõige selle mittemõistmist.

Inimesel on suur janu. Ta on jumalakartlik ja palvetab, et talle ulatataks vett. Mööda kõnnib teine inimene, kellel on vett ja ta pakub janusele. Kuid janune keeldub, kinnitades, et tema ootab vett vaid Jumala käest, ning jääb seda ootama.

Ta sureb, kustutamata janu, sest ei mõista, et Jumalaga kooskõla saab tulla vaid teiste inimeste kaudu!

Õppige väärtustama teadust, mida antakse teie elu pikendamiseks, sest ta on kohane, ning see antakse Inimkonnale vaid neil eesmärkidel.

Nanotehnoloogia areneb üha edasi ja edasi. Teadlased õpivad looma intellektuaalseid roboteid, kasutades keemiat, elektroonikat ja loogikat. See kõik sarnaneb kompuutri loogikaga, mis oma tarkusega on võimeline aitama paljudes asjades. Ta ei mõtle teie eest, ta pigem on abiks paljudes neis ülesannetes, mida te ei ole suutelised ise lahendama. Need tillukesed targad robotid võivad olla abiks vee magendamisel.

Annan teile ülesande: teil seisab ees ehitada magendustehas, kus vee vool ei peatu hetkekski, ning sool sellest eemaldatakse reaalses ajas, aga kõrvalprodukt tekib selliselt, et te ei ole võimelised isegi kujutama seda ette.

Vesi ei peatu kunagi ja seda kunagi ei keedeta. Sooja ei kasutata üldse.

Nanotehnoloogia abil vesi siseneb ühest seadme otsast ja teisest otsas voolab lakkamatult välja. Sisenemisel on soolane, väljudes on mage, ning valmis standarttöötlemiseks.

Selle süsteemi esimeseks  etapiks on vaja toota küllaldast hulka nanotehnoloogilisi roboteid, kelle ülesandeks oleks leida lahustatud soolad, ning ühenduda nendega.

Kuid siin on siiski väike saladus: kõik robotit, kuni viimseni, on magnetiseeritud!

Olen ju magnetismi meister. (Krayon muigab)

Tänu tillukestele nanorobotitele, mis hõljuvad soolade kohal, saab kogu sool magnetiseeritud.

Läheme üle järgmisele etapile: vesi voolates järgmisse tsooni, satub võimsate elektromagneetite mõju sfääri, kus tõmmatakse kogu sool täielikult välja, sest sool on magnetiseeritud! Ta väljub veest ühekorraga.

Võibolla see kirjeldus on liiast lihtsustatud, kuid põhimõte on just selline ja soojendust siin et kasutata üldse.

Nüüd siis kõrvalproduktist… te seda ei usuks! See saab olema üheks vaidluste ainestikuks juhul, kui olete teinud sellise avastuse. Magnetväljad, mis olid rakendatud vee peale, loovad vee, millel on raviomadused.

Kas mõistate, kuhu ma juhin tähelepanu? Milline seade see saaks olla! Ta võib olla kvantiline! Mõistate? Ta ju kasutab magnetismi!

Leidub ka selliseid, kes hakkavad väitma, et magnetiseeritud vesi on inimesele ohtlik, sest ta ju vananeb arusaamatul põhjusel.

Nemad ei kujuta endale ette, millistest energiates on paljud inimesed läbi käinud, et leida maa seest tervendavad veed!

Kuid nüüd läbite vaid osa neist hulkadest, magestades vett!

Ei tule tõestusi, ei selgitusi toimuvale, ning seetõttu selle ümber sünnivad diskussioonid. Kõik, mida inimesed võivad teada, on vaid, et… inimesed siiski haigestuvad!

Vaid seda oligi meil soov täna anda teile. See ongi see, mida täna palume üles kirjutada just selliselt, et saaksite kuulda seda, ning et see oleks avaldatud.

Tahaks rõhutada, et see, mida me näeme tulevikus, rajaneb tõenäolisustel, mida olete välja töötanud teie. Me ei hakka teile määrama ajaga piiravaid raame, sest neid seal lihtsalt ei ole.

 

Teaduse tulevik

Informatsioon, mida kavatsen teile praegu anda, võib teist olla kahe või kolme põlvkonna kaugusel. Kuid kogu ulatuses ta on seotud kvantleiutistega.

Füüsikud, kuulake seda hoolega. Ma annan teile seda, mida te juba teate ja seda, mida on võimalik. See kätkeb endas teaduse teistsugust ulatust ja mis vastandub kolmemõõtmelisusele, mida olete ealeski teadnud.

Inimene on imelik olevus. Isegi kõrgemas matemaatikas ja geomeetrias püüab väljendada kõike sirgjooneliselt. Just seetõttu Inimesele meeldib väga määratleda ringi kui hulknurka piiramatu sirgjoonte hulgaga. Naljakamat on raske välja mõelda. Justkui ringi looduses ei eksisteeriks, ning inimesel on vaja selleks luua valemit selle eksisteerimiseks, kasutades sirgjoonelisi objekte.

Huvitav, kas pole? Ma vaid näitan teile inimlikku eelarvamuslikku sirgjoonelist mõtlemist, mida on naljakas vaadata.

Mullid on alati olnud kõikjal. Teate ju ise, kui ilusad need on? Teate ju, et neid on loodus loonud?

Ring on looduslik nähe ja mis esineb ka kosmoses; planeedid, näiteks.

Kuid inimestel on soov, et see vorm oleks lõpmatute sirgjoonte arvuks. Sarnaselt animeeritud kangelastele paberil, kellel vaid kleebitud kujukestena leiduvad mõningad kolmemõõtmelised omadused kahemõttmelisuse elu ulatuses, ning kleepides kujukesi aina juurde püütakse „tõestada“ seda vormi.

Teil juba on kahtlusi, et gravitatsioon ja magnetism oma loomult painduvad. Need ei levi mööda sirgjoont ja pole kunagi ka levinud.

Aga kuidas valgusega? Ka tema samamoodi. Juba nende kahe mõjul ta paindub.

See peaks teile juba midagi ütlema. Sirgeid jooni ei ole üldse olemas! Ainsad sirged jooned, mida oleks võimalik leida, on vaid Inimese ajus (Krayon teeb nalja).

Matemaatika, mida te kasutate, ka pole õige ja me oleme teile sellest ammu rääkinud.

Kaunis matemaatika on kvantmatemaatika, ning kui ma hakkaks teile temast rääkima kasvõi kõige lihtsamates terminites, ka siis ta osutuks teile liigselt keeruliseks.

 

Koitmas on uus matemaatika

Kvantmatemaatika kasutab veel midagi sellist, mida tuleb alles veel avastada ja me katsume anda sellele nime: mõjutatavad arvud.

Need on arvud, millistel puudub empiiriline tähendus, ning nende väärtus on määratletav lähtuvalt tema ümber olevate numbrite mõjust.

Neli ei ole neli. Neli transformeerub tänu neile numbritele, mis asuvad tema kõrval, umbes sarnaselt valemitega arvestamisel, või arvutamisel lineaarsel viisil.

Igal korral, kui valemit koostatakse kvantilisel viisil, kõik numbrid selles on mõjutatavad kõigi nende numbritega, mis asetsevad nende ümber.

See toimub seetõttu, et kõik numbrid antud valemis muutuvad numbrite abil, mis asuvad nende kõrval. Nad on mõjutatavad arvud.

Kui nelja kasutada lineaarsel kujul, siis ta on kas viie, või kolme mõju all. Kõik need mõjutavad enda kõrval olevaid arvusid, nagu seda võib näha kontseptuaalsest tähendusest. Selle põhjuseks on see, et kvantreaalsuses miski ei ole kunagi lineaarne, ega oma neid atribuute, mida peate „normaalseteks“.

Kuid vaatamata keerulisusele, ta pole juhuslik, vaid seal on tegelikult kaunis süsteem… ja ta on imepärane. Teil seisab veel ees selle atribuutide avastamine, ning siis mõistate nende muutuste loogikat.

Kui mõistate „kaose reegleid“ siis kaos ei näi teile enam kaosena.

Ajapikku, kui mõistate kõike seda, siis leiate ka ringi jaoks valemi, mis saab olema terve arv, aga mitte irratsionaalne, nagu on praegu. See ei ole enam p. Siis ta on juba „arvutatud p“.  Palume füüsikutel pöörduda tagasi selleni, kus seda teil oleks vaja, et saada p tervik arv kätte. See annab teile vihje, mida tuleks teha ülejäänud arvutustega.

Kujutage endale matemaatikat mõjutavate arvudega! Kus ükski number pole empiiriline, vaid on ümberolevate numrite mõju all.

Nüüd esitan teile kõrgemat matemaatikat ja seda, kuidas ta hakkab teenima teid: kui te hakkate mõistma teda, siis lõpuks mõistate ka seda, mida nimetan Füüsika Püha Graaliks. See on inimeste termin (Krayon teeb silma).

Teie lineaarses mõtlemises, teie eelarvamistes on palju kolmemõõtmelisi valemeid. Kas pole nii? Ning kui vaatate füüsika aluseid, siis räägite ainest, mis omab massi.

Neis asjus, millel on mass, olete arvutanud isegi nende aatomite struktuuri ja selle tiheduse. Te olete uhked nende valemite loogika üle, mis on loodud vaid selle põhjal, mida näete enda ümber, ning teie arvates need on ka staatilised. Kas poel nii?

Te arvate, et kõige jaoks on olemas valemid, ning need valemid võivad selgitada, kuidas kõik liigub ja reageerib.

„Kui tal on kindel aatomtihedus, siis tal teatud gravitatsiooni puhul on ka üks või teine kaal.“

Nii olete seda endale kõike välja arvutanud. Tõsi see on, et olete selle välja arvutanud!  Kuid kolmemõõtmeliselt.

Kuid kui vaid muutute kvantilisteks, siis kõik need valemid venivad pikaks ja muutuvad teistsugusteks.

See öeldu on vaid selleks, et taas öelda teile, et teile saab võimalikuks muuta iga oleva objekti massi, olenemata sellest, kas on see suur või väike, või milline on selle tihedus.

Te olete siis võimelised muutma selle massi, ning järelikult… (paus) ka effekti, mida avaldab sellele gravitatsioon.

Sellist asja, nagu antigravitatsioon, pole olemas, on vaid kontroll selle üle.  

Seega igat võimalikku valemit, mis on teie kolmemõõtmelisuses ja mis määratleb, kui palju peab miski kaaluma, saab muudetud, kui suudate kontrollida antud objekti massi.

Järelikult te ei muuda gravitatsiooni (mis on tegelikuses kahe teise jõu kvantprodukt), vaid objekti massi. Ja see, enesestki mõista, on seotud gravitatsiooni kontrolliga  aatomtiheduse, või teoreetilise tiheduse üle.

Jugoslaavias on üks tuntud laboratoorium. See on ajalooline vaatamisväärsus, sest see kuulub inimesele, kes suutis mõtelda väljaspool „karpi“ – see oli Nikola Tesla.

Selle labori laes on jäljed, mis on tehtud objekti poolt, mis lendas tema tööpingilt otse lakke! See lendas seal tükkideks, tugevalt vigastades lage! Nikola ehmus, sest suutis luua objekti ilma massita, ise mõistmata kuidas!

Ta mõtles „väljaspool karpi“… ainuke kõigist, kes andis teile eeskuju sellest, kuidas alternatiivne voog on suuteline tegema tööd. See on palju rohkemat, kui kolmemõõtmelisus. Õppige seda, see on imepärane.

Kõik, mida Tesla tegi, oli tehtud läbi magnetismi, just see nimelt oli tema eksperimentide aluseks tema laborites.

Kuid paraku Tesla aegadel ei olnu kompuutreid, või teisi täppisriistu, mida on praegu teil, et teha peenemaid võnkeid magnetväljades, ning saate mõõta neid.

Ta teostas katset objekti massi muutmiseks, kuid tal ei olnud võimalik kontrollida seda, seetõttu ta lõpuni ei mõistnud, kuidas tal õnnestus see teostada. Ta ehmus.

Muide, ta on tagasi. Kuid ma ei ütle, kus ta on. Ehk ka tema loeb seda ja siis mõistab, mida teha edasi? (Krayon muheleb).

Magnetväljasid saab meisterlikult paigutada teiste magnetväljade ümber. Isegi lahused (vedelikud) võivad olla magnetiseeritud, et saaks väljasid meisterlikult koondada väljade keskele, mõnikord täisnurga all teine teise suhtes, mõnikord ka mitte, luues selliselt tingimusi massi muutmiseks.

Kõik see on valdkonnas, mida uurib arenev Inimkond.

Kui palju kulub selleks aega? Me ei tea. Kõik sõltub teist.

Kas ikka mõistate, mida see muudab? Absoluutselt kõike.

See tänendab seda, et teaduslik ulme saab lõpuks teie reaalsuseks.

See, mida nimetate antigravitatsiooniks, see on kõigest kontrollitava massiga objekt.

Ta hakkab lendama, olenemata sellest, kui suur ta ka poleks. See on reaalne.

Ehk on saabunud aeg viia see ellu?

 

„Krayon, milleks sa räägid seda meile?“

 

Sellega me siis lõpetaksime. Vastus on kätketud meie soovis, et te jääksite siia.

Kõik see on antav teile armastusest! Me soovime, et te jääksite siia edasi!

Kuid te ei saa saavutada tõsiseid tulemusi seni, kuni ei hakka mõtlema kvantilisemalt, kuni ei hoogusta leiutamist, ning ei kõrvalda oma teelt mõningaid poliitikuid.

Neil riikidel, kes peaksid selle teoks tegema, on kõrgemad tehnilised võimalused olemas, neil on ka kõrgendatud mõjustruukturid olemas, mis asetsevad just neis kõigi voogude teekonna ulatuses. On aeg nende rahvail mõista, et füüsikutel tuleb anda vabad käed ja mitte ahistada neid selliste põhimõtega, mis on „kohased“ poliitikute, tööstuse või effektiivsuse vaatevinklile.

Ehk teie võibolla veel ei mõista, millest ma räägin, kuid füüsikud mõistavad.

Kogu selle protsessi käigus saab avastatud elu pikendamise võimalused; selles protsessis sünnivad selginemised; selles protsessis ehk avastate, et see edastus oli õigeaegne ja tõene.

Füüsikud, kui olite võimelised, siis püüdsite kusagilt ridade vahel kinni miskit, et teie nägemus ehk sai tervikuks? Sai kokku, kas pole nii?

Kui jälgite seda, siis kas teie nägemus ei saanud tervikuks vaid seetõttu, et keegi räägib teiega eesriide tagant, andes teile tõest ja reaalset teaduslikku informatsiooni?

Mingil tasemel teil tuleb siiski nõustuda, et kõik on reaalne.

Kunagi tulevikus te ehk nõustute, et vaimsus ja teadus on seotud ühte, et energia, mis on loonud maad, magnetismi, gravitatsiooni, ning kõike, mida uurite, on osa teist… sest Looja asub igaühe teie sees. Ehk alles siis avanete ka teie!

Kõik see on seotud ikka sama selginemisega – olgu see reaalne või mitte!

Kas Krayon on reaalne, või mitte?

Kas armastus on reaalne, või mitte?

Mis siis ikka, mõningad juba teavad seda, sest nemad istusid täna siin, Looja seltsis, kes armastab teid.

See pere, kes on eesriide minupooolsel küljel, armastab teid, ning me räägime teile, kallid, et kõik see, millest täna rääkisime, olgu see teadus, või misku muu, on seotud teie Akaša Kroonikaga, või teie hinge südamega, või Teie Kõrgema Minaga – kõik see sai antud vaid ühel eesmärgil: et teha teie elu sellel planeedil kergemaks.

Te võite jõuda sellise kaastundeni, mis seob teid kõiki sellise loomiskirega, mille jõul muutub kogu maa. Kohaltnihe on juba teostumas.

See, mida nimetate 2012 energiateks, on juba kohal. Need jõudsid pärale kusagil 1998 aasta paiku.

 Lubage sellel olla sellena, millena ta on määratud olema; kõrgema teadvuse ajaks; teaduse ausaks evolutsiooniks; taastõusva ausa ökonoomikana; riigi valitsuseks, mis aeglaselt muundab oma vana energiat.

Nüüd ilmneb uus paradigma, milles on asju, mida minevikus te ei asetaks kõrvuti mitte kunagi.

Lausa oksimoroon, ehk see, mis ei saa koos eksisteerida – ausus ja valitsus; ausus ja kindlustus; ausus ja pangad.

Uus paradigma asub teist kõrgemal, ning selle nihet on raske taluda.

Mu ees toolidel istuvad sõdalased ja töölised. Nemad tunnevad kõike seda, sest just selle järgi nad on tulnud siia.

Akaša elab ja õilmitseb teie sisemuses, seetõttu olete ka teadlikud sellest, kes te olete.

Ka mina tean, kes te olete.

Mul on hea meel teie iga ühe üle, iga ühe pärast.

Ja see on tõepoolest nii.

Krayon

Read Full Post »

Mida ta teeb? Kui ühetähenduslik on see neile!

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Ma istun ühe auditooriumi ees, vähestest Maa peal, kus mul ei ole vaja tutvustada end, kes ma olen. Siin on üksmeel usus, mõistmises, ning seda saali täitev energia, kui esoteeriline ta ka poleks, on reaalne. Siin mõistetakse, et kui miski puudutab teie südant, ning te tunnetate seda, siis teie usk selle puhul ei haju. Te ei ole võimelised käskima oma intellektsusel ignoreerida seda, sest tunnete enda peal Jumala armastust.

Kuid siiski siin on neid, kes tunnetavad, et intellekt ja emotsionaalne süda ei harmoneeru teine teisega, seega üks ei hakka toetama teist, ning nemad väidavad, et peab valima kas üht, või teist, kuna emotsioonid ja intellekt võistlevad neil oma vahel.

See on teie ühesuse eelveendumuse tulemus, mis kinnitab, et kõik peab vastama ühele ja ainsale teekonnale, või mõtte suunale, ning kombineering on vaid kompromissi loomiseks.

Kuid sama kompromiss tasakaalustab Inimolevusi, eriti neid, kes on astunud ühesusest välja, ning mõistab, et intellekt ja emotsioonid loovad koos usku. Intellektuaalne Inimene ei saa eitada Jumala armastust. Ta ei saa eitada kodu (alateadlik teadmine, et looja asub tema sisemuses).

Kuid sellegipoolest ta tahab eitada, et kõik see toimub vaid kolmes mõõtmes.

Seega võite ütelda, et on olemas vaateseisude kokkpõrkeid: kolmemõõtmeline mõistus, kes soovib kõike suruda kokku olemasolevale ühesuse rööpale, mis on vastandiks kvantilisele mõistusele, mis on võimeline purustama sirgjoonelise mõtlemise eelveendumused, ning segama need kokku mistahes millega.

See oleks tänase saadetise teemaks.

Mu partner närveerib, sest möödunud aastal rääkisime temale, et tulevad mõningad edastused, kus tal tuleb lahti seletada seletamatuid asju. Täna on üks sellistest, ning ta tunnetab, et kohe-kohe peaks miskit hakkama pihta.

See on raske ülesanne, sest temal tuleb mõttes väljuda isikliku reaalsuse karbi piiridest, ning anda edastust edasi läbi sellise filtri, mis tuleneb teisest paradigmast, kvantilisest paradigmast.

Me võimaldasime tal mõelda teisiti selleks, et ta saaks seda edasi õpetada. Tema muretsemise põhjuseks on see, et otseselt sellega ta lammutab isegi käesolevat metafüüsilist paradigmat.

Kõik asjad, mida peate „väljaspool füüsikat olevatena“ (tähistatavad liitega „meta“, nagu sõnas „metafüüsika“), on ümbritsetud kolmemõõtmeliste eelveendumustega.

Valguse Töötajad arvavad, et mõistavat metafüüsikas… andes määratlust sellele mõtteviisile.

Nemad kinnistasid selle selliseks; nemad paigutasid selle atribuudid karpidesse, ning ütlesid: „vaat mida tähendab „füüsika piiridest väljaspool“, ise mõistmata, et tõde hakkab väljuma igasuguse füüsika piirides, mida nemad on üldse võimelised mõistma, palju kaugemale.

See peab väljuma kõigist piiridest. Ta peab igapäevasest elust väljuma.

Hiljaaegu avasin võimaluste ukse, aidates teil näha uskumatut inimlikku eelveendumust ühesusest.

Samas rõhutasin, et: „Teie, olles samas energias, mida kasutate nüüd, ei ole võimelised liikuma edasi järgmisse nihke ossa“. Te ei ole võimelised tegema seda.

Põhjuseks on see, et energia, mille sees on enamus teist, on üles ehitatud eelveendumustel kolmemõõtmelisusest ja ühesusest.

Tee mõtlete nii seetõttu, et selliselt mõtleb kogu Inimkond. Selles ei ole midagi valesti, sest olite selles selliselt juba sünnist saadik.

Teie ellujäämise instinkt sundis teid selliselt mõtlema, sest see sobis teid ümbritseva keskkonnaga.

Kuid nüüd teil tuleb oma teadvusega teadlikult väljuda selle piiridest.

Kvantiline inimene on see, kes on võimeline aktiveerima oma kvantilisi DNA osi, et need töötaksid suurema effektiivsusega.

Seetõttu palume teid tõsta see kinnas üles, ehk teisisõnu, hakata mõtlema teisiti (võtta väljakutse vastu).

On saabunud aeg minna oma mõtlemisega välja paradigma piiridest, milles olete sündinud.

Seda teha on raske! Mõningatele teie seast isegi võimatu.

Samas hiljaaegu oma saadetises näitasime teile teie eelveendumust teaduse kohta. Siin ei hakka seda kordama täies ulatuses, kuid lubage siiski mainida, et Inimolevused on ühesuunalised, ühetähenduslikud ja üheselt eelveendumuslikud.

Kolme mõõtme ulatuses nemad liiguvad ühes ajalises suunas ja ainult ühele poole – edasi.

Neil ei ole ettekujutust liikumisest mineviku suunas.

Inimolevus on võimeline kujutama ette liikumist vaid edasi, nagu alati, kuid neil on raskusi laienemisega oma ettekujutlustes, et kasutada seda ka mineviku suhtes, sest seal on „see“, mis on andnud alguse.

Eelveendumus ongi selles, et…  – kõik asub ühel rööpal ja liigub ühes suunas.

Nemad ei mõista, et mis asi on vana vaim, kuna see on asi, mida ei saa puudutada ja mis on mineviku osa.

Kui vaatate vaid ettepoole, siis te ei ole võimelised nihkuma ruumisusse, mis eeldab aega paljudesse suundadesse. Te olete võimelised nägema vaid ühes suunas.

On seni palju kordi kinnitatud, et vaimsete uskumuste süsteemide ebaloogilisused, mis eksisteerivad siin planeedil, on tõenäosed, ning kui vaatate tagasi, siis vaadake neile otsa kvantilise mõtleja pilguga.

Pea kõigis neis esinevad inimesed, kes on tulnud järgmisse ellu, iialgi omamata eelmist! Igavene vaim mingil viisil „saabub“ planeedile, omamata ajalugu, või mineviku energiat.

Te ikkagi ei mõtle sellele, sest ajarong liigub teie jaoks anult ühes suunas, ning teie ei ole võimelised muutma tema kiirust.

Kuid asi on siiski ka selles, et viimastel aastatel „ajarong“ on isegi võtnud hoogu juurde.

Kas te siis ei tunneta seda?

Sellegipärast kell tiksub endiselt, nagu varemgi, ning see on just see, mida nimetate suhtelisuseks.

Üks teie tuntud teadlane rääkis sellest, kuid te ei pidanud seda enda teada õigeks, kas pole?

Vaadates peeglisse näete üht Inimolevust. Näete üht Inimest, ühest Vaimu.

Räägite Kõrgemast Minast kui millestki, mis on nihutatud täienisti kusagile pilvede tagusesse, kuid mitte kui endast, ehkki olete ühesed.

Inimesed suruvad isegi Jumala sellele rööpale.

Jumal on vaid üks, seega ka teid tema juurde on vaid üks. On vaid üks rada, seega paljud soovitavad minna vaid seda mööda, sest kui te surete enne, kui satute sellele rajale, siis te ei saa Loojaga kokku.

Näete nüüd seda ühesuse eelveendumust?

Te tõusete Jumala juurde mööda ühte treppi, aga teile räägitakse, et oleks parem tõusta mööda õiget treppi… ja see õige on vaid üks.

Teile räägitakse, on olemas Jumal, kes hakkab mõistma kohut teie üle, kui te ei jää sinna ühesele ja õigele trepile püsima. Ning kui surete, siis uskumatult armastav Jumal, kes on osa teist, vaatab teile silma ja ütleb: „Sa olid teisel trepil, seega vabanda, sõber.“

Kas siis selliselt kõlab Jumala armastus teie vastu?

Panete tähele, see on vaid Inimolevuse enda kahjustav eelveendumuslik mõtlemine, mis rakendab kogu ühesusega kvantilise Jumala peale.

Nagu mõistate, nii see on.

Ega kõik teie seast nüüd enam mõtle selliselt ja ma tean seda. Kui te mõtletegi selliselt, siis keegi ei mõista kohut teie üle, seest selline on teie reaalsus.

See sõnum on neile, kes on püstitanud endale eesmärgi, koristada minema selline eelveendumus, ning hakata mõtlema, vältides sellist lihtsustust, mis ei lase näha kvantlikku pilti.

See sõnum on neile Valguse Töötajatele, kellel on tunne, et justkui mõistsid seda, kuid tegelikkuses mõistsid kõigest, milline osa neis on kolmemõõtmeline… ning nüüd tahavad mõista ka ülejäänut.

Tahaks, et kujutleksite end olevat esoteerilise laada stsenaariumi osalisena.

Teie ümber on palju telke, millest on võimalik saada erinevaid esoteerilisi teenuseid. Siin on numeroloogi telk. Laulvate kaussidega telk. Muusikute telk. On telk, kus on palju kive ja kristalle. On astroloogi telk.

Kavatsen koos teiega külastada igat telki ja näidata inimlikku eelveendumust igas telgis, ning asja käigus ütelda vastuväite iga asja kohta!

See ei ole kriitilise sisuga edastus, pigem eelarvamuste paljastus.

Esiteks: miks on nii, et kui inimesed, olles isegi metafüüsilises kohas, käies telgist telgi juurde, ning vaadates uudisasja, esitavad üht ja sama küsimust? See küsimus reedab nende eelveendumust.

Olgu see kristall kauss või poolvääriskivi; olgu mis tahes toode; olgu see süsteem või protsess, kuid ininmolevus vaatab kõike, ning küsib: „Aga mida see teeb?“

 

Numeroloogi telk.

Tulge palun kaasa. Selles ruumis on maailma tasemel numeroloog, kes teab, mida ma tahan, juba enne, kui ma jõuan veel alustadagi. (See on Barbara Dillenger)

Näiks küll, et numeroloogia on kõige lineaarsem kõigist esoteerilistest teadustest, mida teil on. Ta korrastab suuri numbreid, taandades need ühekohaseks, ning seejärel määrab ühekohalise numbri energiat. Numbrid on väga lineaarsed, ja asuvad reas, ning teile võib näida, et need esindavad üha lineaarsemat ja ühesuslikumat reaalsust. Vaat millega see sarnaneb. Kuid see pole see, mis toimub tegelikkuses.

Tehkem veidi nalja. Te astute sisse numeroloogi telki, kus teid võtab vastu see, kes oskab lugeda numbreid, ning esitab teile süsteemi või “energia lugemist“, kus see süsteem annab teile numbri „üks“. Te vaatate seda ja küsite: „Aga mida see teeb?“

Küsite selle kohta, et mida see energia teile teeb.

Mida „üks“ teeb minu loomingu karbis? Kuidas ma saaks teda kasutada?

Nüüd vaatame lineaarsest vaatevinklist, mille aluseks on täielik eelveendumus, see „üks“ on seal üksi, ning spetsialist selles telgis vaatab teile otsa, ning hakkab selgitama: „Kas teate, et number „üks“ tähendab uusi algatusi.“

Ning te mõtlete: „Mis siis ikka, tänud. Seda siis see tähendab. Hästi. Suurepärane. Selle selgituse kohaselt mind ootavad ees uued algatused.“

Oletegi saanud endale lineaarse vastuse, …kas pole nii?

Kuid lähme hetkeks teise mõõtmesse. Mida mõtleb „üks“ selle kohta?

Oo, mu kallid, Arvata võib, et ma vist kaotasin mõningaid teie seast. Numbrid ju ei oska mõelda! Võimalik, et neil on energia, kuid mitte teie mõõtmes. Katsume seda selgeks saada!

See number ei olnud algselt loodud iseenesest, kuid te vaatate seda nii, nagu ta oleks iseseisev.

Arvate, et inimkond avastas selle numbri, ning oodates mõnda aega, avastas number „kahe“? (Krayon naerab selle peale).

Ei. See number ei ole eksisteerinud kunagi üksi. Ei iialgi. Ta on alati olnud numbrilise süsteemi osa. Teil ei õnnestu paigutada „ühte“ eraldi karpi, kuid te saite sellega hakkama, nimelt määratlesite temale selle, ning võtsite siis kasutusele energia informatsiooni mahalugemiseks.

Aga mida mõtleb „üks“ teie kolmemõõtmelisest karbist?

„Kus on mu sõbrad? Kus on ülejäänud numbrid? Mind ei saa karpi kinni panna!“

Ja nüüd olete äkki kokku saanud kvantilise mõtlemisega.

Üks on harjunud, et tema ümber on teised numbrid.

Millised siis on „ühe“ iseloomujooned siin loetu valguses?

Kas olete teadlikud “ühe“ loost? Kas ta oli arvutuse sünni protsessi osaks?

Siis teil tuleks huvt tunda, mis mõjutab „nulli“ ja „kahte“, mis asuvad „ühe“ kõrval.

Kas ei ole „üks“ vaid arvutuste osaliseks tulemuseks?

Mis oleks, kui ta on siin vaid üheks numbritest, millest koosneb see, mida nimetate „pi“ (p). Kas temal on sellisel juhul teistsugune energia?

Näete nüüd, olemegi väljunud lineaarsusest… mingist ühesusest ja lineaarsusest.

Tegelikkuses Inimene ei saa küsida „Mida ta teeb?“, või „Mida see tähendab?“.

Number iseenesest ei tähenda midagi, sest temale on vajalik Inimese kvantlik energia, et teha koostööd temaga.

Kui energia lugeja on maailma klassiga spetsialist, siis ta teab ka „ühe“ ajalugu. Teab kuidas ta tekkis, ning mõistab selle numbri alatekste, mis võivad selle ümber olla nii minevikus, kui ka käesoleval ajal.

Püüan teile ütelda, et numeroloogia on kvantiline teadus, seega teil ei ole vaja vaadates numbrit, küsida. „Mida ta teeb?“.

Numeroloogia spetsialist teab ise sellest, ning ta teeb kõike võimalikku, et kõrvutada ühed numbrid teiste numbritega, ning saada kvantlikku vastust, mis kirjeldaks teie reaalsuses seda, mis teid huvitab.

Selline töö teeb numeroloogist kvantliku tõlgi.

Seega küsimus „Mida ta teeb?“ muutub selliseks küsimuseks, mida küsib laps, nähes kusagil sõna „Armastus“. Kas suudate talle vastata? (Krayon muigab)

Kujutage ette, et olete võtnud alfabeedist ühe tähe, rebides ta süsteemist välja, kus ta oli mõeldud suhtlustes sõnade väljendamiseks, ning seejärel küsite: „Mida see täht teeb?“. Ja vastuseks loomulikult tuleb: „Väljaspool süsteemi ei midagi!“

Kas nüüd arvatavasti mõistate, et ka numbrite jada on keel? Nii see on tõesti!

 

Nüüd Taro telk.

Sellel planeedil on pikka aega kasutusel olnud kvantilised teaduslikud meetodid ja protsessid, kuid Inimolevused püüavad siiamaani need viia üle lineaarseks.

Numeroloogia oli üheks esimesteks neist, aga teiseks on Taro.

Meie ees on Inimene, kes tahab kaardipakist tõmmata suvalist kaarti ja ta teeb seda Taro kaartide telgis. Paneb kaardi lauale ja küsib: „Mida see peaks tähendama?“

Kaardi lugeja vaatab inimesele otsa ja ütleb: „See tähendab, et te ei tea, mis on Taro. Kaart iseenesest ei räägi midagi. Teda vaja ümbritseda teiste kaartidega. Tähendus sõltub ka sellest, mis suunas kaart vaatamas on. Kaardis endas on sõnum, seetõttu ta peab olema ümbritsetud teiste kaartidega, mis on juhuslikus jadas, ja neid valib sünkroonis olev Inimene, kes võtab osa sellest protsessist ja ootab vastust oma küsimusele. Peab olema teadlik, kuidas seda katta, ning mida küsida kavatsuse kohta. Taro reageerib kaardi tõmbaja meeleolule!“

Inimene eriti ei pane kaarte tähele, millest on juttu, jätkab nende tõmbamist, kuni ilmub kaart „kurat“.

Inimene haarab selle kaardi ja kohe küsib: „Kas see on paha, eks ole? Mida see kaart tähendab? Mida ta teeb?“

Selline on teie reaktsioon, sest olete vägagi lineaarne – saate aru? See on teie kolmemõõtmelise mõtlemise osa.

Kaartide lugeja püüab teile selgitada, et see kaart on vaid juhuslike sünkroonsete atribuutide kogum, ja need annavad vaid vihjeid varjatud energiate kohta situatsioonide ümber ja see kaart ei tähenda kurjust, kuid näitab teile suunavat võimalikkust.

Näete siin kvantlikku situatsiooni! Näete erinevusi?

Kuid Inimene tahab seda üksiku kaardi ühesust kasutada kogu ümberoleva stsenaariumi peale.

 

Meediumi telk

Inimene suundub meediumi poole ja see annab temale ennustuse.

Inimene väljub telgist ja ütleb: „See siis juhtub minuga.“, mõistmata samas, et hetk hiljem see kõik saab muutuda!

Mõni aeg hiljem tema elus juhtub midagi sellist, mis paneb teda põlvili ja avab ta südame, siis ta teeb otsuse, ning annuleerib selle, mis oli temale ennustatud! Mõistate?

Kuid enamus inimesi ei mõista selliselt. Nemad näevad enda ees vaid lineaarset rööbast.

Kui keegi ütleb neile, et see on neil tulevases elus, siis nemad näevad vaid seda, ega luba endil mõelda kvantiliselt, ning ei usalda endid, et on suutelised muutma nii mõndagi.

Mida siis võiks öelda sellise „ennustuse“ kohta?

Asjalik meedium selgitab, et selgeltnägija on suuteline nägema vaid kõige eredamaid tõenäosusi ühest hetkest.

Kuna Inimene siiski kannab vastutust oma elu eest, siis temal on õigus ka muuta mis tahes tõenäosust ja mis tahes ajal. Seega võib öelda, et ennustus on õige vaid ajas „nüüd“.

Olemuslikult neil tõenäosustel, mida antakse ennustustes, ei ole olemas aega, sest need on vaid tõenäosuste hetkelised piltsähvid, mis võivad ka edasi areneda ja samas ka mitte areneda.

Mõningad Inimolevused alustavad oma elu üksilduses, ning elavad selliselt elu lõpuni, viimse hinge tõmbeni, arvates, et see just ongi nende ainus võimalus. Nemad astuvad mööda sirgjoont kogu oma elu, mõistmata, et kvantilise mõistmisega oleksid võimelised peatama isegi rongi, kui vaid sooviks seda! Saaksid selle isegi ümber pöörata, kui vaid sooviks seda! Nemad saaksid kauem elada, kui vaid sooviks seda!

Kõik see oleks vaid tänu kvantilisele mõistmisele.

Karma on vana lineaarne süsteem, mis on inimkonnast üle, ning ta sunnib indiviidi tunnetama, et tema peab viima lõpuni üht, või teist; olema üheks, või teiseks… ning kõike seda vaid selleks, et rahuldada sellist energiat, mis suhtleb temaga rakulisel tasandil, tõugates sellega teda reaalsuse rööpasse.

Taas rõhutame, et see vana karmaline energia kuulub uue nihke käigus muutumisele. Te võite sellest väljuda kuna vaid soovite.

Sellist informatsiooni oleme teieni toonud esmakordselt 1989 aastal ja saate seda lugeda ka Krayoni esimeste edastuste raamatus.

 

Laulvate kaussidega telk

Lähete järgmisse telki, kus kõik teie ees sirab. Siravad laulvad kausid! Kaunid. Erivärvilised.

Inimese mõistus on täis lineaarseid mõtteid, kui vaatab kausse… ning olles suurepäraste loomingutega  ümbritsetud, estitab küsimusi.

Vaadake! Kellegile hakkas meeldima roheline kauss, ta oli võlutud selle heli poolt, mida ta annab välja, kui oskuslikult mängida temal.

„Aga mida ta teeb?“ – küsib ostja laulvate kausside meistrilt.

Laulvate kausside meistril kerkib klimp kurku ja ta püüab leida vastust. Ning ta annab parimat lineaarset vastust, mida on vaid suuteline: „Teate, muusikalise skaala järgi ta vastab noodile fa, ning tema värvus on südame tšakra värv.“

„Kas ta aitab mu südamele?“ küsib kuulaja.

„Mitte päris nii.“ – vastab kannatlik laulvate kausside meister. Järgneb pikk paus…

„Kas teil ei ole kaussi minu küünarnuki jaoks? – küsib taas kuulaja – mul valutab küünarnukk.“

Laulvate kausside meister vabandava ilmega vangutab pead.

Teine Inimene, kes kuulis juttu peal, ütleb: „Aga mina olen aednik, ega teil ei ole kaussi mulla paremaks tegemiseks?“

(Krayon muigab selle peale)

Seega kauss on kvantiline instrument, aga Inimene tahab liigitada kausse värvi või mõõdu järgi, et panna neid midagi „tegema“!

Inimolevus mõtleb ainsuslikult sirgoonelisel kujul. Nemad astuvad otse objekti ligi, ning küsivad: „Milliseks ainsaks tegevuseks see on võimeline? Paljudel ma peaks korraga mängima, et tunnetada ennast täielikult tasakaalus? Mitu tšakrat, mitu nooti, mitu värvi? Oh-sa, ma võtan need kõik!“

Kas mõistate, mida ma pean silmas?

Kuid lähme õige hetkeks tagasi. Tahaks jagada teile mõningaid mõistmisi sellest, mida teab laulvate kausside meister. Ta on kvantiline looja.

Kaussidel on erinevad värvid, erinevad mõõdud ja vormid, ning valmistatud erinevatest materjalidest. Kui kausid laulavad (vibreerides loovad helisid), nende vibreeringud õhus on erinevad ja need on kuuldavad kui muusikalised noodid.

Põhi heli nimetatakse baastooniks, mida tabab kõrv, sest see on kõige valjem. Baastooni kõrval on kuulda kõrgemaid ja madalamaid toone, millest mõned on inimkõrvale tabamatud, nagu ultraheli ja infraheli.

Selles kaunis kvantilises muusikas on vibratsioone, mis loovad energiaid ja need lausa suhtlevad teie Akašiga, ning hakkavad ühinema kindlal viisil selleks, et luua hinge keelt… aga inimene küsib: „Mida ta teeb?“

Teie ees on kauss, mis saab suhelda teie hingega! Kvantilised vibreeringud jõuavad teie kõrvadesse, ning hakkavad looma kvantilist olekut teie ümber õhus, sest õhk on teadlik, kes te olete.

Seda teab ka kauss, ning kõik kausi elemendid teavad teist! See on kvantiline sündmus!

Kui teete valiku saada selle kausi omanikuks, siis kauss teab sellest!

Kui teete valiku mängida temaga, olles üksinduses kusagil hämaruses, siis ta rahustab teid.

Asi ei ole teps mitte teie südames, ei rohelises värvis, ega noodis fa. Kõik see on lineaarne.

Tegelikkuses hinge tasandil on olemas kvantiline intellekt.

Kuidas saaks laulvate kausside meister selgitada Inimesele, kes küsib: „Mida ta teeb?“

Üks laulvate kausside meister (William Jones) tegeleb uute kausside leiutamisega, kuidas paigutada kvantlikkust kristalltoonide vahele, mis on alati olnud, võttes unikaalsel viisil kasutusele substantse, et luua kvantilist olukorda.

Asi on selles, et see, mida luuakse laulvate kausside abiga, võiks nimetada mini portaaliks ja see on tõesti nii. Kui olete kuulnud kausside laulu enda ümber, siis mõistate, millest ma räägin. Need tõepoolest rahustavad maha teie hinge, …kas pole nii?

Mida siis peaks laulvate kausside meister vastama sellele, kes ootab temalt vastust küsimusele: „Ja mida see kauss teeb?“

Kujutage ette, et olete teiselt planeedilt, kus ei ole kunagi kuuldud muusikat. Maandusite siin, ning kuulsite midagi lummavat ja küsite Inimese käest: „Mis asi see on?“ Tema vastuse peale, et see on muusika, küsite: „Aga mida ta teeb?“

Muusika ja kunst on kvantilise päritoluga.

Kas keegi on võimeline andma ammendavat vastust sellele küsimusele.

Muusika ja kunst on oma loomult juba kvantilised.

Istute maestro ees, kes tekitab helinaid, mida nimetate harmoonilisteks vibreerimisteks, mis mõnel kutsuvad esile õrna naeratuse, aga mõnel pisaraid.

Te kuulate laulu, mida on kirjutanud suur helilooja, olete sümfoonia keskel, kus kõik kõlab kui üks, ning mõningad kuulavad härdusega naerusuil, aga mõned pühivad pisaraid.

Mõningad on teadlikud sellest heliloojast rohkem, siis kuulamise hetkel kohtuvad tema selle olemusega, kui ta kirjutas seda lugu! Sel hetkel seetõttu, et kontsert on kvantlikkus.

Vaadake vaid, mida teeb muusika, kuid leidub siiski Inimolevusi, kes ikka küsib: „Mida ta siiski teeb? Tegelikult mulle vaja ööseks midagi rahustavat. Mulle vaja midagi tervistavat. Mulle vaja midagi minu taimedele mängimiseks.“

Kui ühekülgne see kõik on!

Seega nendes akordides on peidus võlujõud.

Tõemeeli, see on kvantiline võlukunst.

Ja mis sellest, kui mingi komponeering on võimeline aitama teid, või teie taimi?

Elu jõud on võimeline andma kvantilises seisundis sama, või isegi rohkemat.

Paljud istuvad Pariisi Louvre’is kaunite maalide ees. Mõningad istuvad selle ees tundide viisi ja nautides seda isegi nutavad, jagades seeläbi maalikunstniku igat pintslitõmmet, naudivad värvide lõhnu ja sulanduses kõigega ühte, keerlevad mõtteis nii, et nende sisemuses sünnib muusika.

Et maalida seda pilti, kunstnikul kulus palju lineaarset aega, kuid teie saate seda näha tervikuna ja ühel hetkel. Selline on kvantlikkus!

Inimene, kas oled võimeline rakendama seda igapäevases elus? Oled võimeline rakendama seda oma ühesuses?

 

Vääriskivide telk

Astume sisse järgmisse telki, ning sattume kivide ja vääriskivide riiki. Ka siin on kivide meister. Ta on teadlik, kes ta on. Ta on see, keda kivid tõmbasid enda ligi, ning keda tõid ärisse. Ta on see, kes pakub oma show’l seda kaupa! (Krayon räägib raamatupoe „Awakening (Ärkamine)“ omanikust Brandonist, Laguna Hillsi Arenduskeskuses). Tema armastab igat masti kive.

Konverentsist osavõtjad on lummatud neist. Nemad astuvad ühe leti juurest teise juurde ja loevad silte: Kivi tasakaalustamiseks. Kivi, mis võimaldab veidi leviteerida. Kivi tervise jaoks. Kivi maandamiseks.

Neil ei ole isegi vajadust küsida, sest igal kivil on silt! Kui ühetähenduslik on see neile!

Inimestele meeldib see, sest sildid aitavad äratada huvi kivide vastu.

Ma tahaks küsida teilt ühte: Oletame, et te valite kivi, millel on kiri „toetab tasakaalu“, ning hoiate seda mõnda aega käes. Tunnete rahuldust?

Mõelgem veidi, olles kui kvantilised olevused. Kõik selleks vajalik on just olemas.

Ütelge, kust see kivi teab, kes te olete? Kas tal on oluline, keda tasakaalustada? Mis oleks – kui olete eriti raske juhus?

Kas olete teadlik, et see kivi, sattudes teie kätte, teab teist. Kui see kivi on tõesti see, mis on metafüüsiliselt määratud tasakaalustamiseks, siis toimub kvantiline sündmus. Mõistate?

Kuid Inimolevused ei mõista seda. Nende mõistmine ei järgi sellist loogikat, sest nemad on ühetähenduslikud, seega nemad ütlevad vaid: „Ma ostan selle kivi“, ning panevad endale tasku. „Nüüd ma olen tasakaalustatud.“

Kunagi ta avastab selle kivi oma pintsaku taskus, mis ripub kapis.

Alles nüüd mõistab, miks nende elu oli vildakas. Ta unustas kivi!

Pintsak küll sai tasakaalustatud! (Krayon naerab selle peale)

See oli üheks Krayoni naljadest. Te kindlasti mõistate kogu loo tobedust?

Vaadata eelveendumusi on lõbus ja naljakas. Kuid te teate ka, et mul on õigus.

Räägime õige veidi kõikide energeetiliste kivide emast – kristallist.

Ehk vaatate hetkel talle otsa, ning arutlete:  „Kui palju temal tahkusid ja millised viirud on temas!“

Kristall on kvantiline kivi. Teisiti ei saagi olla, sest see on ainuke kivi kivide seast (kui soovite kristalli nimetada kiviks), kes on võimeline talletama mällu.

Oleme rääkinud Kristall Võrest ja palju kordi rääkinud kristallidest Loomise Koopas.

See on põhjuseks, miks nimetame seda kõike kristalseks, sest kristallid mängivad erilist osa sellel planeedil. Nemad peale sinu lahkumist siit veel pikka aega säilitavad seda, kes sa olid ja kes sa oled. Sinu vaimu olemus jääb alatiseks Maa peale.

Inimene kristallide vahendusel teeb koostööd geoloogiaga. See on sügav ja kvantiline koostegevus. Kogu geoloogia on selline.

Seega taas annan teile informatsiooni, mida olen andnud varemgi: kui need näevad välja kui kivid, siis see ei tähenda, et need pole elus. Kõik esemed, mida nimetate elututeks, säilitavad teile mälestusi teist ja teie majast, seega neis on olemas elu. Neis on sajandite kvantiline teadvus, ning paljud vääriskivid tunnevad teid, sest nemad näevad teie iidset vaimu ja nemad reageerivad maisele pinnasele. Nemad peidavad endas tsüklit, aga Inimolevus lihtsalt võtab ja peidab need enda pintsaku taskusse, mille riputab kappi – mõistmata, et nemad mõlemad võtavad osa kaunist kvantilise tsükli tantsust sellel planeedil. Te tõusete Maa põrmust. Selles põrmus on elu ja ka kivides on elu.

 

Astroloogi telk

Lähme viimasesse telki. Selles kõik on suhteliselt keerulisem. Selles elutseb üks iidsemaid teadusi planeedil – astroloogia. Astroloogiat võiks nimetada töötavaks energiaks, sest ta oli esimene süsteem, mis kirjeldas inimest mõjutavat energiat.

See oli süsteem, mis kirjeldas erilist olukordade energiat Inimolevuse ümber, ning mis oli dünaamilisel moel kaasatud ka päikese süsteemi, mille sees olete sündinud.

See oli välja töötatud jälgides orbitaalmehhaanika keerulise kompleksi olukordi, ning see tegelikult kirjeldab kaunist kvantilist sündmust.

Kui Päike on gravitatsioonilise magnetvälja allika tugipunktiks (mehhanismiks), aga planeedid tõukavad ja tõmbavad seda jõudu, siis astroloogia on peegeldus Päikese atribuudist, mis paiskab välja „lükka-tõmba“ informatsiooni ja mis kandub Maale päikese tuule abil, ning on koostöös planeedi magnetvõrega ja selle kaudu teie DNA’ga.

Nagu näete, astroloogia on midagi enamat, kui esmapilgul paistab.

Paljud inimesed tellivad endile astroloogilisi kaarte. Üks kaart – ühe Inimolevuse lugu.

Inimene vaatab seda kaarti ja mõtleb: „Mida ta siis tähendab, mida ta teeb, ning mis tähendus on selles minu jaoks? Kas see on minu tuleviku ennustus? Kas see aitab minu äris? Kas see aitab mu küünarnukil terveks saada? (Krayon muigab)

Kui ühetähenduslik on see neile! (Krayon muigab selle peale)

Paljud vaatavad neid asju ühetähenduslikult, ning ei mõista, milline sügavus on neis peidus! Ei mõista päriselt. Ei mõista isegi peale selle, mida kavatsen ütelda.

Ei kavatse esitada retoorilist küsimust. See on selline küsimus, millele te ei ole võimelised vastama.

Kuid vastuse te siiski saate, intuitiivselt, kvantilises olekus, kuid ta ei ole piisavalt lineaarne, et panna teid muret tundma.

Siin saalis on maailma tasemega astroloog, ning tema saab olema esimestest, kes töötab välja kvantilist astroloogiat (juttu on Michelle Karenist).

Eelmine aasta andsime teile informatsiooni sellest, mida tähendavad Akaši Kroonikad teie jaoks kvantilises olekus ja mida need tähendavad isiklikult teile teie DNA ulatuses.

Selline mõiste, nagu „eelmine elu“, ei ole olemas… kas pole nii?

Iidne Vaim, sa ei saa ju ütelda, et sul on olemas eelmine elu, sest see, mida sa kannad enda ümber, see on kõikide elude kulmineering, mida oled sellel planeedil läbi elanud, kaasa arvatud ka käesolev elu.

Sul ei saa olla šamaanlikku minevikku, mis tõi sind siia kohta ja see on ikka veel siin, ning on selleks valmis, et meenutataks teda.

Tarkus, mida kannad endas, on kõikide elude peegeldus, mida oled läbi elanud.

Maa on sinust teadlik; sa ise tead seda; Loomise Koobas on teadlik sellest; Inglid, kes tulid kaasa, ka teavad seda.

Seetõttu ka selgeltnägijad saavad lihtsalt näha, kes sa oled, sest sa kannad enda ümber kvantilist energiat, mida on võimalik „näha“!

Nemad saavad näha elusid ja energiaid, mis nendes eludes olid – mitte järjestuses, vaid kvantilise supi näol, millena kujutad ennast – elude kogumi näol, mis näivad nagu üks tervik.

Mul on üks küsimus: „Milline on su astroloogiline märk?

Püüate vastata: „Vaatame järgi, olen sündinud …veebruaris…“

Ei, ei. Ma ei küsi su sünniaega. Ma tahan teada, milline astroloogiline energia kuulub sulle, Iidne Vaim?

Kuna sa oled siiski kooslus, elude supp, siis tõenäoliselt oled sündinud igas olevas kuus ja igal oleval tunnil. Mõtle sellele.

Ma tahaks, et sa räägiks nüüd minuga. Milline on su astroloogiline märk? Või on kõigist nendest?

Või on just see sama, mis on sul nüüd? Just sama, mis on su ülestõusnud Akašis, sest see oli just see märk, mida sa oled seekord sihilikult tõmmanud välja?

Sul on võimalus muuta oma astroloogilisi atribuute. Olid sellest teadlik?

Kõik on nii vaid seetõttu, et sa, Iidne Vaim, oled enamuses neist olnud! Mõtle sellele, kes sa tegelikult oled?

Jätan selle teile mõtiskluseks, kuid ütlen ühte, et siin saalis on neid, kes on muutnud oma märki.

See paneb astroloogiat pöörama tähelepanu Akaši atribuutidele ja seda on võimeline teostama vaid see, kes oskab lugeda Akašit. See ei saa olla raske, sest need, kes muutuvad kvantilisemaks, toovad need selgemalt välja.

Iidset vaimu teie sees saavad näha need, kes on teie ümber. Paljud märkavad seda ka teie silmadest – see on armastuse tarkus.

Täna ma kirjeldasin oma ala meistreid, kuid silma alt jäi välja vaid üks asi.

 

Raadioelektroonika

On olemas tervendav energia, mida on võimalik saata kaugete maade taha. Neli selles saalis istujatest on võimelised seda tegema. Vaid ühel on selleks raadioelektroniline seade, teised teeva seda iseeneselikult.

Teeme veidi juttu sellest seadmest, sest see näib ainulaadsena, ehkki see pole nii. See riist diagnoosib teie probleemi, ja teeb seda kolme mõõtme ulatuselt, ning annab teada: „Teie keemias on puudu seda. Selleks on sellised rohud.“

Inimene on rahul sellise vastusega, sest see on pea sama, mida teeb arst.

Näete, see on väga ainulaadne. Kuid sellegipoolest edasi toimub midagi muud. Selle seadme operaator jätkab toimetamist midagi kvantiliselt.

Ehkki te väljute siit saalist, sõidate koju, kui kaugel see ka ei asuks, ükskõik, millises kauges riigis, aga operaator saadab teile koju kompuutri alusel, kasutades raadioelektroonikat, energeetilise lahuse, mida kirjutas välja antud seade.

Siin istub see, kes tunneb, et ta on „kogu seadmega ühtne“. (Juttu on Bee Wragee’st, kes on siin saalis).

On see siis võimalik? Tõepoolest jah! See kujutab endast kvantilist protsessi.

Sellegipoolest lubage küsida teilt; kuidas seade teab, kus te asute? Maakeral on seitse miljardit inimest, aga energia saabub teile koju, teie kehasse? Kuidas ta teab, kus asute?

Sellise asja pärast on paljudel metafüüsikutel halb kuulsus, sest see paistab välja rumalana ja uskumatuna.

Järgmisel korral, kui olete mõelnud selle üle, küsige kvantfüüsikute käest selle segadiku kohta. Kvantfüüsikutel on ettekujutlused paljudest nendest asjadest, millest me räägime.

Kas tõesti teile näib see veidrana, et vaimsus valdab selliseid võimeid?

Siis mõelge selle üle, mida kujutab endast Looja energia!

Siin istub tervendajaid, kes suudavad lugeda teie energiat telefoni teel, ning saata teile tervenemise.

Nemad saavad vaadata ka atribuutidele teie silmis, ning anda teile tervenemise… ja see on reaalne.

Ta teab, kes sa oled (juttu on Keith Smith’ist, kes istub saalis). Kui ta saadab energiat eetrisse, siis kust ta teab, kus asute? Vastus sellele küsimusele on kaunis ja ma kavatsen selle teile öelda edastuse lõpus.

Iga õhu molekul on teadlik teist, iga kübeke sellel planeedil tunneb teid.

Kõik see on vaid süsteemi osa, mida olete loonud teie ja see on üks elulistest jõududest.

Kõik Maa peal, kõik, mis on tema peal, on kavandatud Looja poolt, kes asub teie sisemuses, teie DNA’s.

Nihe, mis planeedil on nüüd toimumas, äratab teid selles teadvustumises, ning selle protsessi käigul muutude veelgi kvantilisemaks.

Kas see ei tähendaks teistviisi mõtlemist? Ei!

Tegelikult te ise puudutate Looja palet oma raku struktuuri sisemustes. Vaadake endale otsa peeglis.

Kui paljud on võimelised nägema seal seda?

Seni vaid vähesed, kuid selliseid saab veel rohkem olema. Enamuselt kolmemõõtmelisuse ulatuses vaatate aastatega muutuvat Inimolevust…  ja see on kõik, mida olete võimelised nägema peeglis.

Sellegipoolest Inimene, kes on võimeline sellest läbi minema, on õnnistatud!

Ma heidan teile väljakutse – vaadake peeglis iseendale silma – iseendale peegli kaudu! Vaadake pikalt. Katsuge naeratada endale. Katsuge õnnitleda endid sellega, et olete siin.

Püüdke näha seda suurt gruppi, keda esindate selles Ilmaruumis; näha Looja osa, kellena olete ise; ehk isegi heita nalja selle üle, et ei ole võimelised seda nägema.

Kõike seda annan teile, sest seda teile on vaja selleks, et mõista, milleks olete siia tulnud.

Tahan teile ütelda, et see, kes oskab vaadata Inimolevust ja armastada teda, sõltumata sellest, mida ta on teinud; ja see, kes võib, kohates Inimest esmakordselt, teada, et see on iidne vaim – see ongi kvanitiliselt mõistja.

Kvantilisel mõistjal on omane näha inimkonda tervikuna ja mitte mõista inimest hukka, vaid hoopis armastada neid, – näha lahendusi, aga mitte probleeme. Selline on kvantiline mõistja.

Selline inimene saab näha ajalugu; selline inimene hakkab nägema elu tsükleid ja selle seoseid loodusega. Nemad näevad seda partiid, milles võtavad kõiges osa loomad; seda partiid, milles mängivad kaasa õhk, kaljud, energia, erinevad süsteemid.

See kõik on loodud selleks, et mitte olla ühesena.

„Mida ta teeb?“

Ehk mõtisklus selle lihtsustatud küsimuse üle ja teid ümbritseva kolmemõõtmelise eelveendumuse üle aitab äratada teid selliste võimaluste nimel, mida valdate ja mis on teie ees.

Teil on aeg hakata mõistma kvantilisel viisil kas või veidi, et suudaksite kinni haarata neist riistadest, mis on teie vahetu nägemise piiride läheduses.

Nõelterapeut, kes teeb tööd kaheteistkümne meridiaaniga, peab esmalt vaatama meridiaane, mis asuvad meridiaanide kohal, et tuua esile seda, mis mängivad esoteeriliste nõelte rolli kohtades, milliseid näiliselt pole olemaski.

Ka teadus on liikumas nii või teisiti selles suunas.

Kas lubate füüsikal liikuda edasi ja jätta keha tahapoole? Iga molekul, iga aatom teie ümber palub teid leida seda Looja kvantilist suppi, mis on teie sees. Selles on ka kvantiline sideaine olemas ja just see aja jooksul muudab kogu planeedi.

Me isegi ei oska anda nimetust sellele protsessile, seega ütleme lihtsalt, et see on inimteadvuse evolutsioon.

Selline on siis tänase päeva edastus, ning me oleme teie jalgade juures ja uheme neid, armastades teid endid.

Olen Krayon, kes on armunud Inimkonda! Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Suur teaduslik eelarvamus

 Tere päevast, kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Küll ikka kiiresti toimub edastus Inimolevuse ja selle vahel, kes edastab saadetist eesriide tagant. Kas pole? Ehk nende jaoks, kes tahaks olla kriitiline toimuva suhtes, isegi liig kiiresti?

Mu partner ei ole veel teile rääkinud, et üleminekut ühelt poolt teisele poole ei toimu enam sellest ajast, kui oleme koos temaga ühel „lainel“.

Selline oli tema valik kasutada sellisel viisil minu energiat… et edastades armastuse saadetist, oleks võimalik tugev meievaheline edasi-tagasi side.

Ütleme ka sinule, Inimolevus, igaüks teie seast on võimeline saavutama sellist taset, kus side teie hääle ja teie Kõrgema Mina hääle vahel on ime väike, või sootuks otsene.

Sellele, millest kavatsen täna rääkida, võimatu anda määratlust.

Siiski lubasin partneril kuulutada välja edastuse pealkiri, sest inimestele see meeldib. Nendel on soov kujutleda „ootuste vabastamist.“ Nemad tahaksid võtta kasutusele omaviisilist identsuse kohandamise protsessi kõige suhtes, millega tegelevad, seega ma luban mu partneril anda neile seda võimalust.

Kuid see, millest tahaks rääkida, on paljumõõtmelisuse tunnetus, ning rääkima hakkan sellest nii, kuidas pole kunagi varem rääkinud.

Tahaks anda veidi mehhaanikat, veidi rääkida sellest, mida mu partner nimetab jokkeri loomiseks… asjadest, mida te ei oota, või millesse teie ei usu. Seega alustan näitest.

Lubage teile esitleda Henry’t ja Mary’t, multika tegelasi, paberile joonistatud kahemõõtmelisi kujukesi. Muidugi selles on peidus terve mõistuse iva, sest see on ju veste. (Krayon muigab selle peale)

Nende tegelaste elu ei erine keerulisuse poolest, sest need on vaid paberile joonistatud kujukesed. Neisse on toodud sisse kõike. Neil on isegi armastus. Nende kahemõõtmelline elu on neil kõik, mida nemad on kunagi teadnud, ning nemad on rahul sellega. Nemad teavad lehe piire, mille peal nemad elavad ja see teeb neid õnnelikeks. See on kõik, mis kunagi on neil olnud. Nemad on teadlikud, mida saavad teha ja mida mitte. Henry ja Mary on rahul oma reaalsusega ja õnnelikud.

Äkki ilmub sinna vabamõtleja, kes on joonistatud veidi teisiti. See veider tegelane hakkab igaühele neist rääkima kolmanda mõõtme võimalusest… ja „üleval ja all“ ideest. Ta hakkab rääkima neile kolmemõõtmelisusest, mis erineb kahemõõtmelisusest, millega ollakse käesoleval ajal rahul.

See on sellise reaalsuse määrangu algus, millist nemad pole kunagi näinud, ega aima, kuidas selles eksisteerida, seega ei suuda mõista seda lõpuni.

Eks vaatame, mida Henry ja Mary peale hakkavad sellise informatsiooniga.

Esiteks – nemad ei mõista seda. Neile see on liig kõrgteadlik.

Teiseks – see on väljaspool nende reaalsust, seetõttu see neid eriti ei huvita, kuna neil ei tule seda kasutada. Neile see on vaid hüpotees, seetõttu nemad ei usu sellesse, et see oleks oluline, ega sellesse, et see saaks üldse eksisteerida. See muutub nende puhul teadlaste fantaasiaks, mis ei puuduta kunagi ei Henryt, ega Maryt, kes on lõppude-lõpuks siiski vaid kahemõõtmelised joonistused paberi lehel.

Paljud nende seast, kes istuvad ja loevad kahemõõtmeliselt lehelt seda teksti, on nende kujukeste sarnased. Kõik, mis väljub üle kolmemõõtmelisuse piire, ei huvita neid. Mitte seetõttu, et on valinud sellist teed, vaid seetõttu, et nemad on selle äärmuslikkuse osa, mis on alati olnud… sellesama kolmemõõtmelise äärmuslikkuse, mille sees on elanud kogu oma elu.

See on reaalsus, mida on võimatu oma mõtteis ette kujutada, ning paljud oleksid nõus veel vähem pöörama tähelepanu nende asjade uurimisele.

Lõppude-lõpuks, mida on halba reaalsuses, milles nemad on? Ta ju töötab!

Uus nihe, milles olete, on kvantiline nihe. Ta vajab suuremat Inimolevuse tähelepanu sellesse, mis on tema ümber ja ehkki see pole nähtav, aga on väga reaalne.

Nemad peavad jõudma arusaamiseni, järelikult ka uskumiseni, et pole võimalik kõike näha, ega pole võimalik kõike mõista kolmemõõtmelisuse ulatuses, ning on olemas palju sellist, mis tegelikult on tema maailmaks. Kuid selle kõige mõistmiseks on vaja loogikat, mis väljuks nendest piiridest, millistega ta on harjunud.

Oleks parem, kui alustades tundi, mis mulle on võimaldatud, võtaks teid rännakule ja siis jagaks teile veidi informatsiooni.

Selles edastuses on midagi, mis võiks paeluda neid, kes armastab teadust.

Teisi, kes ei hiilga teadusele suunitletud mõistusega, see ehk ei puudutagi neid eriliselt, kuid mingit analoogiat suudavad siiski tabada, mida püüan edastada, ning suudavad ka mõista seda teemat.

Tahaks võtta teid reaalsesse kohta, ehkki see võiks tänase päeva kohaselt olla vaid teie loomingulises teadvuses. See koht on reaalne, kuid te ei ole suutelised käesoleval hetkel sinna minema… veel ei ole suutelised.

Huvitav on see, et seal, kuhu kutsun teid, olete kõik olnud ajal, kui te polnud veel Maal.

See oli veel enne, kui hakkasite sündima inimesena, me veetsime seal koos aega. See on uskumatult ilus koht. Ta näeb välja täielikult mittemaiselt, kui võib nii väljendada.

Tahaks viia teid väljaspoole galaktikat, ning tõsta teid veidi kõrgemale, et saaksite silmata tema spiraali ülevalt poolt. Tulge minuga sinna mõneks ajaks.

Kujutage mõneks ajaks ette, et kosmiline surve ja temperatuur ei avalda teie Inimkehale mingit mõju. Miski seal ei avalda teile tähenduslikult mingit mõju, sest asute kaitsemullis, mis on teie vaimne Mina. Lähme kõik koos ja vaatleme seda suurepärast vaatemängu.

Teid, kui Inimolevusi, hämmastab kosmiline vaikus, kuna te ei mõista, ega võta vastu fakti, et iga täht laulab oma laulu. Mina kuulen neid kõiki. Teile vaikus on minu jaoks sümfoonia. Kõik valguse vibratsioonide tasemed, mis lähtuvad tähtedelt, liituvad kooriks, kauniks juhitavaks vibratsioonide heliks.

Ilmaruum laulab mu kõrvadele, sest olen kvantiline.

Need teie osad, mis on kvantilised, alustavad läbimurret kolmemõõtmelisuse piiridest.

See nihe, see sulandumine hakkavad looma mõtete sähve, mis erinevad teiste omadest siin planeedil.

Pole veel kunagi planeedil olnud sellist aega, nagu nüüd, kus palutakse teil teadvuse tasandil väljuda oma hubasest reaalsuse karbist, ning kutsutakse tõusma liuglema oma loomuliku eelarvamuste seina kohal. Vaadakem koos mõni hetk teie galaktikat, tema kaunist spiraali, milles kõik liigub ühiselt, kui üks terve… pöörleb aeglaselt, kui tulukestest koosnev taldrik. Hoomake seda tervenisti endasse.

Täna jagan teile teaduslikku informatsiooni. Annan teadmise, mis ilmneb ja saab tuntuks alles tulevikus. Saabub aeg, kui näitate näpuga kirjutistele, mida teete täna, ning ütlete; “Näe, Krayonil oli õigus.“

Kui jõuate sinna, kus teadlased kinnitavad seda, millest räägin täna, siis oleks hea, kui vaataksite taas üle kogu tänase ülestähenduse, sest teie usufaktor on samuti veendunud, et minu jutt on tõene, kuna räägin sellest, mis seob teid Vaimuga, Loojaga teie sisemustes.

Mul on õigus vaid seetõttu, et räägin asjust, mis on teie teekonnal ees ja teie tulevikust, ning ainsaks põhjuseks, miks jagan täna teaduslikku informatsiooni, on selles, et teie lineaarsus ja teie eelarvamused ühendavad tulevikus mõlemad ühte.

Võite selle peale mainida: „Kuhu liigub üks, sinna liigub kõik ülejäänu, seega võtan tähelepanu alla kõik, millest on täna siin juttu“.

 

Vaadates Galaktikat

Kas pole tõsi, ta on kaunis! Ta on teie kodugalaktika. Eriti kaunis, kui vaatame teda ülalt, rippudes tema kohal!

See on vaikuse hetk, kui jälgite vaikselt pöörlevat galaktikat, mis liigub mööda spiraali, kui üks tervik – ta on uskumatu, ebamaine, muljet avaldav, et lausa võtab sõnatuks.

Nüüd juhatan teid selle sisemusse, ning tutvustan mõndagi sellest, mis seal toimub ja mis on teie teaduse jaoks veel saladus. Siin avaneb midagi olematut, mis ei lähe kokku maiste määratlustega, ega seadustega. See ei lähe kokku teie füüsikaga.

Henryl ja Maryl, kahele paberile joonistatud kujukesel, on samuti olemas teadlased. Neil on kahemõõtmelised füüsika seadused ja neis on kõik, mis neile vaja. Need sagedused töötavad suurepäraselt, kuni nemad jäävad paberi piiridesse.

Teil on neli füüsika seadust, sest tehnilisest vaatenurgast asute nelja mõõtme ulatuses, ning need seadused töötavad laitmatult. Need seadused saavad taas ja taas kinnitust ja see on nii seni, kuni elate nelja mõõtme ulatuses (mida nimetate kolmemõõtmeliseks).

Nüüd esitan teile esoteerilise küsimuse. Vaadake Henry ja Mery kujukesi paberil. Mitu füüsika seadust on kahemõõtmelistel tegelastel?

Kas seal on seaduste kogum, mis hõlmab ruumidevahelist reaalsust, või ainult need, millest piisab kahemõõtmelisuse jaoks? Vastus peaks olema ühemõtteline: Füüsika eksisteerib kogu oma täiuses kõikjal, sõltumata sellest, kuidas seda võetakse.

Sellest tulenevalt Henry ja Mary teavad, usuvad ja kasutavad vaid kahemõõtmelisi seadusi, kuid sellegipoolest seal on olemas kõik füüsika seadused… mis on ooteseisundis, kuni neid avastatakse.

Kolmemõõtmelised seadused võivad olla millekski, mida ei teadvusta joonistatud kujukesed, kuid sellegipoolest need on seal olemas.

Kuid arendagem seda mõtet edasi, ning lubage küsida teilt, kolmemõõtmelised loovused: mis oleks, kui ütleks, et on olemas kuus füüsika seadust, mis kirjeldavad paljumõõtmelisust, mida te ei näe, siis mitu seadust saab olema teie jaoks?

Vastus on sama, mis Henry ja Mary jaoks. Seadusi on rohkem, kui teile on teada, ehkki teate ja aktiivselt kasutate vaid nelja teie käsutuses olevat mõõdet.

Näete nüüd? Neli füüsika seadust, mis teil on olemas, teevad tööd suurepäraselt. Need ei lähe kunagi rivist välja, ehkki seadusi on palju rohkem. See oli põhjuseks, miks kutsusime teid siia kaasa, et näidata teile teie galaktikat, mis on siin all, teie ees, ning esitleda teile mõnda, mida on võimelised nägema ka astronoomid.

Pange tähele, selles, kuidas liigub galaktika, on midagi ebatavalist. Märkasite seda?

Oleme juba varem tutvustanud teile kahte lisa füüsika seadust, kuid praegu ei ole aeg neid taas selgitada.

Aga kui satute ruumidevahelisse riiki, siis näete paljumõõtmelisi energiaid, milles peaks olema palju rohkem informatsiooni, kui teie tänapäeva füüsikas.

Praegu teie käsutuses on neli seadust. Teie tunnete neid Newtoni, Eukleidese, Einsteini seaduste nime all, kui nii see teile meeldib. Just nemad on juhatanud teid sinna, kus momendil olete.

Jälgige mõnda aega koos minuga teie spiraalset galaktikat, pange tähele tema liikumist. Tema liikumine on teine, kui teie päikese süsteemil.

Seadused, mis kirjeldavad objektide liikumist, lähtuvad kolmemõõtmelisest järjepidevuse eeldusest.

Teie teadlased vaatavad teoreetilisi seadusi ja leiavad, et see, millesse nemad usuvad, on tõene kõige jaoks. Kuid nemad ei ole suutelised mõistma, et sellesse on peidetud eelarvamuslikkus.

Nende seadused on suunatud ühte suunda – kolmemõõtmelisusesse.

Kui kasutate neid seadusi vaid aja mänguväljakul, siis võite edukalt kasutada lineaarset matemaatikat, ning arvutada välja seda, mis teil vaja. Kõik asub sirgel joonel ja kõik on suunatud ühes suunas, mis kunagi ei muutu, ning jääb alati samaks.

Võite küll väita, et teie füüsika suhtub lihtsasse järjepidevusse eelarvamuslikult!

„Krayon, kas siin siis miski ei klapi? Minu jaoks see kõlab kenasti!“

Siin nüüd ilmubki vabamõtleja, kes ütleb: „Ruumidevahelisusele kolmemõõtmeline loogika, ega eelarvamuslikkus ei ole kohaldatavad. Ruumidevahelised seadused nõrkadest või tugevatest jõududest asuvad kolmemõõtmelisest mõistmisest kõrgemal, seega võivad näida kaootilisena ja püsimatuna.“

Lubage jätkata selgitusi.

Teie päikese süsteem funktsioneerib selliselt, nagu oletate.

Nende füüsika lõikude piires, mis kirjeldavad liikumist kosmoses, on objekte, mis asuvad päikesele lähemal, ning nende liikumine on kiirem, kui näiteks Merkuuril. On ka objekte, mis on päikeselt kaugel ja nende liikumine on aeglane (välimised planeedid).

Orbitaalse mehhaanika seadused tegutsevad täies ilus. Vahemaa päikeselt on laotatud kolmemõõtmeliste orbitaalmehaanika seadustele, mis on rajatud gravitatsiooni, massi, kauguse ja kiiruse seadustele, mida olete avastanud.

Need seadused on õiged… kolmemõõtmelisuse jaoks.

See võimaldab teil saata lennumasinaid teistele planeetidele, ning olla niivõrd täpsed, et kohtuda nende orbiidil, teha neist pilte, ning analüüsida saadut.

Kuid vaadake koos minuga, hetkeks… teie galaktika liigub hoopis teisiti.

See on kaunis liikumine, mis ignoreerib inversioonvälja seadust (seadust, mis kirjeldab, kuidas energia hajub allikast kaugustesse.) Ta ignoreerib peamisi gravitatsiooni ja jõu seadusi. Ta ignoreerib lihtsaid, mõningate üksikute kosmoses liikuvate objektide eelarvamustele rajatud iseloomustisi.

Vaadake koos minuga teie galaktikat. Jälgige tema pöörlemist. Ta oleks nagu taldrikul. Kõik liigub koos. Kõik!

Kõik pöörleb keskosa suhtes ühe ja sama kiirusega… hiigelsuure ratta sarnaselt, milles kõik osad on oamavahel ühenduses.

See hiiglaslik taldrik käitub selliselt, nagu kõik tähed oleksid tema kivikesed, mis oleksid kui kleebitud tema kosmilisse kangasse, sest kõik liigub üheskoos.

Kuidas kõik see on võimalik, mida näete?

Lubage anda teile vihje võtmele: meil oli juttu nõrkadest ja tugevatest ruumidevaheliste jõudude seadustest, mis on seni veel avastamata, viies ja kuues füüsika seadused.

See, kuidas liigub teie galaktika, räägib sellest, mis on tema keskmes, ning näitab selle jõudu.

Arvate, et seal on must auk, kuid see ei ole nii.

Seal on miskit enamat, kui olete võimelised seda aimama.

Olete ju teadlikud, et füüsikas esineb alati polaarsus? Kõige väiksematest aatomstruktuuridest kuni hiiglaslikeni on esinemas polaarsus. Sama näete ka magnetismis. Sama on peidus ka gravitatsioonis.

Polaarsus on kõikjal energia aluseks. Kõikjal!

Alati eksisteerib kahte liiki energiat, ning need funktsioneerivad teine teise vastas ja koos teine teisega, et luua paljumõõtmelist reaalsust.

Aine on iseenesest reaalsuse üks polaarsus ja antiaine on teiseks. Alati otsite tõukavaid ja tõmbavaid jõude, sest need näitavad teed vastuste poole ka kõige raskemate füüsika ülesannete puhul.

Nagu on Galaktika keskmes „kaksikud“, nii on need olemas ka Linnu Tee keskmes.

Teil on olemas kaks energiat: üks tõukab eemale ja teine tõmbab enda suunas.

Kuid sellegipoolest te oma tunnetuse kohaselt näete seda hiiglasliku Musta Auguna.

Te oletate, et Musta Augu gravitatsioon mingil määral seondub selle spiraaliga, ning sunnib seda tevikuna pöörlema ebatavalisel viisil, purustades sellega kõik Newtoni seadused.

See pole nii. See, mis toimub galaktika keskel, on kaunis! See imepärane ruumidevaheline jõud, mis ei ole gravitatsiooniks, kuid hõlmab kogu teie galaktika piirkonda, on jõuks, mis seob kõik ühtseks nii, et teil puuduvad sellised seadused, mis oleks võimelised seda lahti seletama… seni veel mitte. Lisaks sellele seal on peidus veel miski, millega teadlased alles nüüd hakkavad maadlema.

Kogu see selgitus on vaja selleks, et jõuda sellise loogika hetkeni, kus tõuseb esile üks väga suur küsimus. Lihtsamalt öeldes, asi on selles: kui sisenete ruumidevahelisse füüsikasse, aga see kätkeb endas seda, mida nimetate vaimsuseks, siis avastate miskit ootamatut; teadvust füüsikas, millel on oma suhtumine. Temale see on vajalik. Kogu ruumilikkus on seotud loomisega.

Räägin asjadest, mida te veel ei mõista. See on kõrgema teadvuse atribuudid, kohati uskumatud, mida pole kunagi varem vaadeldud sellisena.

Kui purustate lineaarsuse loogika seina, mis eraldab seda, mida olete oodanud lineaarselt füüsikalt, siis hakkate lähenema asjadele, millistel ei ole mingit sidet teie eelarvamustega ja nendel kaob mõte… mitte vaid seetõttu, et need osutuvad olema kvantlikus olekus, vaid seetõttu, et neis on miskit enamat, seda, mida „järjestikuline kolmemõõtmeline  teadus“ keeldub tunnistama… teadvust füüsika sees.

Teie teadlased on väga uhked Suure Paugu teooria üle. Nemad on teinud selle jaoks kõik arvestused ja on loonud isegi ajalise skaala. Meie jaoks see on lihtsalt naeruväärne!

Kuidas on võimalik välja arvutada ajaskaala kvantliku sündmuse jaoks? Kvantlikus seisundis puudub aeg, aga teadlased ikkagi lõid selle arvutuse. Nemad tegid avastuse, et on olemas isegi jääknähe, mida on võimalik mõõta, mis tõestab nende õigsust. Küll on ikka nemad targad!

Lubage küsida teilt ühest asjast; Kui hingate sisse hurmavat küpseva leiva aroomijääke, mida küpsetatakse köögis, millest see räägib teile? Kas see räägib sellest, et „leiba on küpsetatud siin miljardeid aastaid tagasi“, või et „leib küpseb praegu“?

Selline on lineaarse mõtlemise eelarvamus mõõtmistes vaid ühe ainsa ajaliku mõõtmestikuga, kus tunnetatakse küpseleiva aroomi ja tehakse arvutusi, kui ammu see oli valmistatud!

Keegi ei suuda mõista, et „Suure Paugu“ kvantlik sündmus on senimaani veel käimas. See selgitab Ilmaruumi laienemise energia olemasolu. See toob selguse isegi selle „energia kohta, mida veel ei ole suutelised nägema“.

Need „jääk ilmingud“, mida teadlased mõõdavad, vaid tõestavad sündmuse reaalsust, mis on ikka veel toimumas, mida olete suutelised nägema kolmemõõtmelises piires, kuid paraku vaid sellisel kujul. See sündmus ongi kvantlikus seisundis reaalsuse teostus.

Pange tähele, kuivõrd lahkhelis on kolmemõõtmelisus ja kaasaegne teooria: Kuidas võis kõik tulla eimillestki, ning seejärel paisuda kiirusel, mis on valguse kiirusest kiirem, purustades igat kaasaegse füüsika seadust, ja siis veel ehitada üles käesolevat paljutähelist ilmaruumi nanohetke jooksul?

Aga ühemõõtmelise lineaarse mõtlemise eelarvamuslikkus võimaldab kõigel selle toimuda ajaskaalal ühehetkeliselt, ning teadlased on ka selle välja arvutanud. Neil tasuks sel puhul korraldada bankett koos Henry ja Maryga. (Krayon heidab nalja)

Lubage mul rääkida teile ühest asjast, mida ma pole varem kirjeldanud.

Teie galaktika kese paiskab välja ainet, milleks olete teie. Teadlased mõistavad seda vääriti. Kaksikud teie galaktika keskmest viivad teid kokku teiste kaksikutega kõigist teistest galaktikatest. Miljonitest ja miljarditest galaktikatest. Kõik nemad on selliselt ühenduses, mida teil on võimatu haarata; väljaspool ruumi, väljaspool aega, pillikeelte sarnaselt, mis seovad kokku sõpru, kes valdavad teadvust. Mitte sellist meelt, ega teadvust, mida teate olevat teie ajus, hoopiski mitte!

See arm on mõistlikuse sideaine, tänu millele ilmaruum eksisteerib armastuses.

Ma hoiatasin teid, et te ei suuda mõista kõike seda. See informatsioon on kõrgema teadvuse jaoks, kõrgema mõistmise jaoks – paljud ei ole selle mõistmiseks veel valmis.

 

Gaia effekt

Lähme üle millelegi muule.

Elu planeedil, ning see, kuidas ta oli loodud, on olnud vaidluste teemaks, kuna teadlaste seas on selliseid, kes püüavad seda kõike panna ühele joonele.

Darvin näitas teile elu evolutsioneerumise süsteemi võimalikkust. Ta näitas, kuidas see on võimeline funktsioneerima, kas või näiteks, pidevas bioloogiliste liikide juhuvalikus miljardite aastate jooksul, luues seda, mis teil on nüüd olemas.  

Sellest koorub esile Gaia effekt.

Teadlased uurivad maist ajalugu, ning hakkavad märkama miskit, mis hakkab tekitama meelehärmi ka teiste teadlaste seas: hakkavad mõistma, et tõenäoliselt on olemas teadvus, mis on loonud elu.

Loomulik on, et tõelisele teadlasele ei meeldi nii mõelda, sest kolmemõõtmeline lineaarne mõtlemine teie käesoleva teaduse paradigmana ei luba reegleid, mis väljuvad totaalse järjepidevuse raamidest.

Tõeline iroonia on veel selles, et ühemõõtmelise järjepidevuse eelarvamus ei luba oletada Looja eksisteerimist.

Kas ilmaruum ei oleks saanud olla elu sünni eelsoodumuseks? Selles iroonias on Inimesel eelsoodumus piiratud ruumilisele mõtlemisele, aga Ilmaruumil on soodumus armastusele.

Arutlus areneb järgmist rada pidi: maine ajalugu näitab, et elu planeedil teostub ja hävineb järjepidevalt nelja miljardi aasta jooksul. Ta algab ja lõppeb, ta teostab ennast ja hävitab ennast taas ja taas.

Selline suhtumine on vaid seetõttu, et kord arvati elu olema selle planeedi iseloomulikuks tunnuseks, mis on tekkinud vastupidiselt „kõigile veidrustele“, ja et kusagil mujal ilmaruumi piires pole leitud jälgi sellest, et ka kusagil mujal ta teostaks ennast taas ja taas!

Mõned ehk ütlevad: „Kuid see on ju harva esinev juhus“.

Kas tõesti?

Aga millised on võimalused sellel, et peale elu eneshävingut ettearvamatu juhus ei juhtu taas?

Kuidas kajastub see evolutsioonile?

Miski, mis ei funktsioneeri… kordub taas! Mis te sellest arvate?

Teadlased vaatlevad Gaia effekti kui mõistust, mis ilmub kusagilt ja mingil moel, kuid elu loomise eelsoodumusega. See väljub selle piiridest, mida nimetaksite võimaluseks. See toimub taas ja taas seni, kuni planeet võtab selle omaks.

Ta avastas, et fotosüntees on see, mis loob tasakaalu… seega taimed ja puud on selleks, et tarbida elu jääkprodukte. Lõpuks sünnib ka tasakaal.

Kõik see nõuab pikka aega, kuid elu sündis taas seni, kuni „süsteem“ võttis ta omaks. Isegi kui „süsteem“ katkestaks elu, ta sünniks taas!

Kui Maal midagi ei õnnestunud ja ta jäi elust ilma, siis elu teostus taas… ja seda kokku kuni viis korda.

Teadlased hakkasid sellele pöörama tähelepanu ja olid hämmingus, et milline eelsoodumus on Maal elu taasloomiseks. Mõni sel puhul väidab, et eksisteerib teadvus; mõni vaidleb vastu, et seda ei saa olla, lihtsalt ei saa olla.

See on olemas, kallid. See on ruumidevaheline teadvus, mis liidab kokku kõik. Kui sisenete ruumidevahelisse seisundisse, siis teil kujuneb kokkupuude Jumala palgega, mis loob ilmaruumi energiat, – energiat, millel on eelsoodumus armastuseks.

 

Geoloogilised üllatused – ümbermõtestuse aeg

On selliseid teadlasi, kes uurivad, kuidas võis tekkida maa geoloogia vaatevinlkist, ning taas nemad on oma mõtlemises mõjutatud lineaarse eelarvamuse poolt. Nemad on eelarvamuslikult mõjutatud seetõttu, et uurivad errosiooni näidiseid, uurivad seda, mis on olnud, ning seejärel võtavad kasutusele spetsiifilisi ja universaalseid seadusi kõige suhtes planeedil, alates päris algusest.

Mis siis ikka, ka siin on peidus mõningad üllatused. Olete ühest viimasest kuulnud?

Kui palju kulus aega, et lõigata sisse Suur Kanjon? Mitu miljonit aastat peaks voolama vesi, et luua selline kanjon, mis eksiteerib tänapäeval? Üks miljon aastaid, kaks?

Plakatitel, mis on üles seatud ajalooliste vaatamisväärsuste juures, on seni ajani märge, kui palju aastaid selleks kuluks.

Kuid geoloogid hakkavad oma arutluse meetodeid muutma, sest on avastanud ka teisi iseloomulikke tunnuseid, mis küll ei oma tähendust. Nüüd nemad on suutelised määrama ajalikku lõiku pikkusega kuni kolmsada aastat!

Mis juhtus nende loogikaga? See, mida nemad nüüd näevad, on jokker. Mis tähendab, et ei olnud mingit voolavat vett. Oli hoopis suur meri, mis voolas kaljude vahelt läbi… tormine vee voog, mis lõikas sisse selle kanjoni palju lühema ajavahemiku jooksul. See on väjaspool mõtlemise piire, ning nii see oli.

Kas mõistate, kuhu ma juhin kõike seda?

See on eelarvamuste järjepidevused, mis hoiavad teid sirgjoonelise lineaarsuse vao keskmes, nagu kahemõõtmelisi joonistatud kujukesi paberil.

Teil on vaja hakata mõtlema, vaadates raamidest välja, et saaksite leida veel midagi mõistmiseks.

Andsin teile Suure Kanjoni loo selleks, et saaksite valmis olla uue informatsiooni vastuvõtuks.

 

Lemuurlaste eksisteerimise avaldamatu geoloogia

Olen teile rääkinud mõningaid veidraid asju, mille kuulmisel geoloogidel lähevad silmad suureks. Nemad väidavad selle kohta, et Krayon annab teile sellist informatsiooni, mis sageli on „geoloogiliselt võimatu“.

Olen rääkinud teile Lemuuriast. Olen rääkinud, et algne esmane Lemuuria rass asus maismaal Maa kõige kõrgema mäe jalamil ja selle mäeks oli tänapäeval tuntud Havaide üks saar.

See oli suur mägi paljude tippudega, mis tänapäeval paistavad veest välja ja teie nimetate neid Havai saarteks Vaikse ookeani keskel ja Lemuuria aegu maa oli mäe jalamil kuiv.

Geoloogid naeravad selle peale.

Vaikse ookeani keskel! Kuidas võib sellist mõelda?

Kavatsen teile selgitada, kuidas võib selline asi olla.

Esiteks peaksite mõistma, et geoloogide vaatevinklist 50 000 aastat ei olegi teab mis pikk aeg selleks, et midagi tektooniliste plaatide näol võiks sellisele atribuudile avaldada mõju.

Need aastate hulk on geoloogidele väga lühike aeg… kuid siiski vesi oli tol ajal 400 jalga (122m) käesolevast tasemest madalamal. See oli seetõttu, et oli sel ajal käimas veetsükli protsessi muutumine, millest oleme kord rääkinud. Seega see oli üheks atribuutidest mis astus mängu.

Kuid paraku on teinegi atribuut, mis oli kõige suuremaks põhjuseks ja millest me pole kunagi varem ka rääkinud.

Havai mäed liiguvad aeglaselt üle kohast, mida peetakse kuumaks punktiks, mis tähendab, et suure vulkaanilise tegevuse keskme kohal, mis on eksisteerinud seal miljoneid aastaid.

50 tuhat aasta tagasi kuum punkt oli paisumise protsessi aktiivsuse punktiks, mis tõstis ookeani põhja Havai mäe piirkonnas enam kui 6 000 jalga (1 800m).

Teisisõnu, maakoor vulkaanilise tegevuse tulemusel kerkis sedavõrd, et tõstis mäed käesoleva aja kõrgusest kõrgemale, lausa luues väikest kuivamaa osa ümber Havai mäe. Kui laava pääses välja voolama, siis punnituse mull hakkas kahanema. Selline protsess kestis ilma katastroofiliste purseteta mitu tuhat aastat, kuna laava voolas mööda mägede külgi otse ookeani, luues selliselt uusi kuivamaa osi ümber mäe. See kõik lõi olukorra, kus ümber mägede olev kuivamaa osa eksisteeris mõnda aega kõrgemal ookeani tasemest. Kuid laava aeglane väljavoolamine hakkas vähendama mulli suurust, seega Lemuuria hakkas laskuma vee alla.

See on sama ajalooline lugu, millest rääkisime päris alguses, ning see oli põhjuseks, miks Lemuurlased muutusid meresõitjateks, seega asusid ümber elama paljudesse teistesse kohtadesse.

Kahtlejaile see on mugav põhjendus, et kõik Lemuuria eksisteerimise  tunnistused hävinesid nii, nagu need pidid hävinema. See paneb imestama teid? Teid hämmastab, et kas ikka võis see olla nii?

Kuid lineaarne mõtleja ütleb teile, et see ei saanud toimuda selliselt, kuna nemad ei näe kusagil ajaloos selle tunnistusi. Pole kusagil nähtud sellise „punnitamise“ protsesside jälgi.

Seega siin on tegemist sama „Suure Kanjoni“ effektiga, kus tõde saab olema varjatud järjepidevuse eelarvamuste taha. Seega see, mida pole kunagi nähtud, on ka võimatu olema.

Muide, selle punnituse jälgi on tegelikuses olemas, sest ookeani põhjas mäe ümber on vaadeldav veider sümmeetria joonistus, mis vihjab sellele, et kunagi ammu põhi oli mõjutatud vulkaaniliste voolustega seestpoolt, ning seejärel on kössi vajunud.

Nendes sügavustes leidub loomade konte, mis on sügavale maetud, ning need võiksid jutustada bioloogidele, et see, mis on puhkamas ookeani põhjas Vaikse Ookeani keskel, asus kunagi maismaal, päikese kiirtele kättesaadavalt… ligi 50 000 aastat tagasi.

 

Jumalik Looming – tõestatav veidruste abil

Lubage mul rääkida loomisest.

Astronoomid hakkavad rääkima Mõistuslikust Kavatsusest.

Oleme lähenemas millelegi, mida nemad hakkavad mõistma, et ilmaruumi kvantlikkus võib tõepoolest omada teadvust.

Vastupidiselt kõikidele veidrustele te elate sellistes kosmiliste iseloomuslikkuste piirides, mis statistiliste vaatekohtade seisusest jätkab oma eksisteerimist „vaatamata kõikidele veidrustele“.

Olete ilmaruumis, mis on kohane elule!

Kui oleksite loopinud kuubikuid füüsika seaduste kohaselt, püüdes luua ilmaruumi, te ei oleks kunagi jõudnud selliste tulemusteni. Mitte iialgi.

Statistika on kinnitanud, et kõik see väljub tõenäosuste piiridest… kuid sellegipoolest, olete Maakeral, millel rikkalik eluvorm.

Kogu planeedil teie ümber on elu, mõnda ehk isegi pole avastatud veel. See on mikroorganismide elu, mis kujutavad endast üherakuliste ellu tärkamise tunnuseid. Seda on kõikjal. Küll te näete.

Teostage reis Jupiteri kuule (Maa) ning tuuseldage veidi selle ookeanis. Siis näete.

Elu on Universumi eksisteerimise viis ja see on absoluutselt kõikjal. Küll näete.

Ta tekib, vaatamata kõigile veidrustele, millest hakkab mõistma ka teadus.

See niivõrd väljub statistilise mistahes ilmaruumi mudelite loomise piiridest, et teadlased nimetasid selle Mõistuse Kavanduseks. Selle kõige loodu jaoks pidi olema mingi kavand.

Teie galaktika keskmes on Kaksikud, ruumidevahelised tõukav-tõmbav energiad, millistel on tõepoolest lisand teadvuse näol.

Kõik tähed liiguvad sellega unissoonis. Neisse on kätketud jõud, mis on palju tõsisem, kui gravitatsioon.

See ruumidevahelisus on see, mis liidab kokku galaktikad, ning millest tahakski rääkida teiega, sest see on seotud tulevikuga.

 

Teie tulevik

Futuruloogidel teie ühiskonnas on kalduvus vaadata seda, mis oli minevikus, ning selle järgi ennustada, mis tuleb tulevikus. Märkate siin sirgjoonelist mõtlemist?

Oma eelarvamuses järjepidevusest nemad räägivad: „Lähtudes sellest ilmselt toimub see.“

Nemad vaatavad vana energia järjepidevuse mudelit, ning oma prognoosides ei anna sellele võimalust muutuda. Nemad eitavad võimalust jätta Inimkonnal seljataha selle, mis on olnud.

Mis teie teadmise kohaselt toimus planeedil järjepidevalt? Loeme need atribuudid üle: Sõjad, vaesus, kannatuste draamad, ühe ja sama kordumine, ühe ja sama kordumine, ühe ja sama kordumine. Aja hetked, mis tulevad ja lähevad, mis tulevad ja lähevad, mis tulevad ja lähevad, luues teadvust, mis kordub ja kordub, ja kordub.

Nüüd siis näete seda eelveendumust, ning mõistate, miks see on teie juures.

Seega seda, mis jääb ühe ja sama tsükli keskele, vaadeldakse kui seda, mis jääb sellesse igaveselt. Sama kajastub ka teie füüsikas.

Mida kvantlikumaks muutute, seda vähem järjepidevaks muutute oma ühetaolistes mõtlemistes.

Teisisõnu, te lõppude lõpuks hakkate ootama selliseid asju, mis pole kunagi varem teiega juhtunud. Teie olete nihke teostumise keskmes, mis lubab teile seda muutust, seega kõik teie ümber muutub.

Kuulake vaid: teil ei ole võimalik kasutusele võtta möödund aastaseid reegleid rahu loomiseks maa peal. Kuidas oleks see võimalik?

Jaa… isegi enam, kui võimalik. Ja see on kõige tõenäosem tulemus sellest, mida oleme võimelised teile andma.

Mida räägivad möödund aastased reeglid teile teie tervenemise kohta? Et keha on tervenematu!

See pole nii.

Mida räägivad möödund aastased reeglid teile sellest hirmust, mida köetakse üles nihke varjus, mille kütkeis olete?

Kas ei räägita, et teid katab vesi?

Mis siis ikka, kui võtate jää sulamise kiirust, ning peegeldate selle tuleviku peale, võttes kasutusele „vaeste teadlaste“ ettekandeid… siis muidugi osutute vee all olevateks!

Kuid see on õudsalt järjepidev teie poolt, kas pole nii?

Mõistate, millest ma räägin?

Te ei luba jokkeril teha käiku. Te ei luba teostuda faktil, et planeet nihkub hoopis teise magnetilisse atribuuti üle.

Päike on teile abiks; ilmaruum on teile abiks, tundub isegi, et kaksikud on märganud teid, et kes olete sellised!

Kaksikud on füüsika, milles on suurepärane tõukav – tõmbav ruumidevaheline atribuut, mida me otseselt ei ole võimelised teile selgitama.

Kaksikud ei ole Jumal.

Kaksikud on ilmaruumi jumalikusele kalduvuslikkuse tulemus, see on ruumidevaheline füüsika, mille uurimist ja vaatlemist alles alustate.

Teie teadus on alles märkamas seda.

Gaia effekt, Mõistuslik Kavatsus, see, kuidas oli koostunud maa, see, et teie ilmumine siia ei olnud mingiks juhuseks, vastupidiselt kõigile veidrustele… see peaks midagi lisama teie loogikasse.

Te asute hiiglasliku nihke keskmes, mida te vajasite, ka aeg on selle jaoks küps, ning just selle nimel olen ma siin!

See ei ole selline nihe, mis valmistuks teie hävitamiseks. Teil ei ole põhjust seda karta.

See on selline nihe, mida juhite ise, kuna muutute üha kvantlikumaks.

Te hakkate mõistma, et elu järjepidevus, millisena olete teda näinud, on tegelikuseks vaid vana näidishäälestus.

Hirmu, vihkamise, pettumuse järjepidevus on muutumas.

Kui soovite elada järjepidevuses kõigega, siis teadke, et jumalik armastus on kõige järjepidevam ja alalisem nii Maa peal, kui ka ilmaruumis. Ta on tõesti järjepidev! Sedavõrd järjepidev, et see kunagi ei lakka juba elu loomise algusest saadik, ajast, kui avanes armastus.

 

Krayoni teadvus

Täna tahaks maalida ühte pilti.

See tegelikult oli peamiselt teaduslikuks sähviks, mis näitaks teile, et tänapäeva kolmemõõtmeline loogika ei ole enam võimeline arenema.

Senine loogika ei võimalda teil minna edasi tulevikku.

Oleme maininud, et teil tasub oodata jokkerit. Oodata seda, mida pole varem kunagi toimunud.

Muutke ajalugu, mõeldes sellele, mis võiks teid tulevikus kanda evolutsiooni, mis võikski kujutada endast jokkerit.

Kas olete võimelised ära tundma mõned kaardid oma lähi minevikust?

Kui palju tuleb meil anda teile sellist informatsiooni ja teil see selgeks õppida?

Ükski Nostradamuse katreenidest ei vasta tänasele päevale.

Hirmsast peatsest sõjast islamiga olid raamatudki kirjutatud.

Mis siis ikka, võite kord lugedes neid ka naerda, sest midagi sellist ei toimugi.

Kogu selline stsenaarium on ülesehitatud järjepidevusele ja muutumatu teadvusele Maa peal, kus kõik kordub vana mudelite raamide piires. Kuid enam mitte!

Ehk teie oletegi see oodatud mudel Maa peal, ehk isegi olete jokker?

Näete ju, et toimub just see, mida pole oodanud.

Ma olen sellest teadlik, sest näen võimalusi, mis on avalikult teile kättesaadavad.

See on just sama teadvus, mis „küpseb ahjus“, ning mis juba töötab kohe praegu ja nii, nagu olete oodanud seda.

See ei ole tuleva saatuse ennustamine.

Ei, see on vaid nende tõenäoliste faktide tõdemus, mis on sellel planeedil mõistuses… mis määrab liikumise suunda ja mõtlemise viisi.

Ma sooviks, et lahkuksite siit koos lootusega. Me hoidsime selle sõnumi varuks selle grupi jaoks.

See edastus on kõrgema tasemega, ning see ei jõua kõrvadeni, kes tulid siia esmakordselt, või on neis energiates esimest korda. See jõuab Iidsete vaimude kõrvadeni? Kas te siis ei mäleta seda? Meenutage seda minu abil, olete ju oodanud seda.

See oli põhjuseks olla siin ja see on põhjuseks tulla taas siia.

Ning lõpuks veel midagi: olin teiega sünni pööriste aegu, igaühe teie juures.

Veel enne, kui libisesite sellele planeedile, veel enne, kui inglid seisid ümber teie ema voodi ja laulsid rõõmulaulu teie sündimise puhul, olin juba seal.

Ka enne tagasi tulekut siia ma küsisin teilt, nagu olen alati küsinud: „Kas see on ikka tõesti see, mida sa tahaksid teha? Vaata tõenäosusi, raskusi, haigusi ja inimelu kurbusi. Kas tõesti tahad pöörduda tagasi?“

Vaatasite mulle otsa, nagu olete alati vaadanud, ning ütlesite: „Saada ometi! Ma ei jõua ära oodata, kui jõuan sinna, ning saan viia lõpuni selle, mille olen alustanud.“

Nüüd teie ees on esimesed märgid neist kõigist, mis on teil kunagi olnud sellest ajast, kui hakkasite olema Inimesena, ning need märgid on sellest, et see planeet on jõudmas küpsuslennu staatusesse, kus võite vibreerida kõrgemalt, ning sulanduda selliste energiatega, millest võisite vaid unistada… nüüd olete selle eesliinil.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda. Kõik, mis täna andsin, on tõene.

Selle saadetise eesmärgiks on külvata teie südameisse  ja teie teadvusse lootust sellest, et see on nii ja see on tõene.

Võimalik, et tänu sellele mõningad teie seast väljuvad teisena kui tulid. Seejärel see saab edasi antud, ehkki teisel kujul ja teiste koosolijate jaoks, kuid iga osake hakkab kandma endas armastust, mis jõuab hinge.

Olen Krayon ja see on nii.

Krayon

Read Full Post »

Vaatamata kõigile veidrustele

 Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Ma olen neid sõnu korduvalt öelnud selle ruumi energias.

Inimkonna keskel leidub ikka selliseid, kes ei suuda uskuda sellesse (edastusse).

Ka täna leidub siin selliseid, kes istudes minu ees ja olles iidse vaimuna, keda ma tunnen, panevad käed rinnal risti, ning ütlevad: „See on vaid Inimolevus, kes teeb nägu, et võtab vastu edastust.“

Nemad isegi ei suvatse mõelda, et see võib tõesti olla tegelikuses.

Neile ei loe, et nende kõrval istuvad need, kes on paljude aastate jooksul näinud värve, kes on võimeline tunnetama ruumidevahelisi atribuute.

On küll huvitav, et kaks inimest kõrvuti, kuid üks neist ei võta midagi vastu, aga teine on läbi tegemas tervenemise.

Millest see räägib teile?

See näitab, et olete vabad – olete täienisti vabad selleks, et kas omastada või mitte energiaid, mis asuvad teie ees.

Nii see ongi toimumas, ning täna minu poolt ei tule mingeid püüdeid veenda seda, kes ei taha veenduda.

Olen siin koos informatsiooniga. Olen siin armastusega. Olen siin nende pärast, kes soovivad joovastuda sellest energiast.

Ärkamine on puht isiklik kogemus.

Teid, igat Iidset Vaimu, kes olete siin, austatakse, sõltumata sellest, kas usute edastusse või mitte.

Jumal armastab ja austab kõiki võrdselt. Võite tunnetada seda…, kui muidugi soovite!

Mõningad lahkuvad täna siit, uskumata ühtki sõna, kuid sellel pole mingit tähtsust, sest armastus on selletagi siin.

Uskmatu, luba mul öelda sulle midagi, mille üle ma tahaks, et sa mõtiskleks.

Sa võid ka mitte uskuda sellesse, mis on siin laval käesoleval ajal tõene.

Mu partner lubab oma kohta mulle. Ta pole transis. Ulatades minu poole mikrofoni ta kuulab, aga mina võtan kasutusele tema isiksust, tema teadmisi, tema keelt, tema intellekti ja tema Akaši Kroonika kogemusi.

Ma kasutan inimest kui vahendit, ning aastate jooksul see kanal, mida temaga koos töötasime välja, muutus üha puhtamaks, üha terviklikumaks ja avanes veel enam.

Nüüd saan teiega suhelda nii, kuidas ei olnud võimeline paarkümmend aastat tagasi. Kuid teie võite siiamaani veel mitte uskuda sellesse.

Teie ümber on olemas kaaskond, keda nimetate ingliteks, juhendajateks või ükskõik milliste sobivate muude nimedega.

Nemad on teie kõrval, et osutada teile abi, ning nad on koos teiega kogu teie elu, ehkki te ei ole sellest teadlikud.

Mõningatel teist nemad lihtsalt seisavad kõrval kogu teie elu, omamata õigust kasvõi ühelegi sõnale. See on tingitud teie vabavalikust.

Nemad armastavad teid ülemääraselt, kuid sellegipoolest ei ole suutelised lausuma sõnakestki, ega anda endast märku.

Nad tulevad siia koos teiega; seisavad aseme ümber, kui sünnite siia ilma, ning on edasi koos teiega kogu teie elu. Kogu elu!

Kui teete oma viimase hingetõmbe, ka siis nad on koos teiega.

Kui te nendega kunagi ei hakka suhtlema, siis ei ütle ka nemad ühtki sõna. Isegi kui olete elanud pikka elu ja olete juba üle üheksakümne, või olete ületanud sajalise piiri… ka siis nad ei lausu ühtki sõna.

Sedavõrd nemad austavad teie vabavalikut. Nemad ei hakka teid nügima, ega tõukama. Nemad ei hakka teile ütlema, mida oleksite pidanud tegema, kas ühte või teist.

Nemad lubavad teil tunnetada midagi vaid juhul, kui avaldate puhast kavatsust suhelda nendega. Teil ei ole vajadust teada nende nimesid, sest neil isegi puuduvad nimed.

Sellel koosolemisel viibivad need, kes mõistavad hästi, millest ma räägin, sest nemad on oma abilistega kokku saanud.

Abilised kuulsid neid vaid seetõttu, et kord süüvides meditatsiooni nad ütlesid välja: „Kui olete siin, andke mulle sellest teada, sest ma tahaks midagi muuta oma elus. Ma tahaks midagi muuta endas, vaatamata kõigile raskustele. Ma tahaks muuta seda, kelleks olen ise. Tahaks leida endas Jumala osakest.“

Sellised pöördumise sõnad aktiveerivad neid kõiki!

Teie juhendajad on unikaalsed, nemad on erinevad iga inimese jaoks. Te võite ka tunnetada, kuidas nemad teevad tööd. Ajapikku ilmneb teievaheline sünkroonsus, teie isiksus muutub üha hubasemaks. Ärevus hakkab kaduma, on haihtumas draamad ja elu probleemid ei tundu enam nii keerulistena.

Kas teile meeldis see?

Mõningad siiski ütlevad, et see on võimatu, kuid vaatamata kõigile veidrustele, see on siiski reaalne.

Paljudel on tunne, et see edastus ei ole kohane.

Nemad ütlevad selle kohta: „Kas teate, kõik see on harjumatu ja veider. Seal meie ees on Inimolevus, kes saab saadetisi eesriide tagant. Kes saab nende tõesust kinnitada? Kas on vaimses ajaloos olnud varem sellist?“

Ma ütlen teile, millistel ajaloo hetkeil on seda olnud, ehkki te pole seda siiamaani endale teadvustanud.

Kõik kirjad, kõigist neist, mis on planeedil olemas, kõige sügavamad kirjad, mida olete kunagi lugenud, ei ole tulnud Jumalalt. Need on tulnud Inimolevustelt, kes on neid teie jaoks kirja pannud!

Need ei ole Jumala sõnad, need on Inimolevuse sõnad, mis on edastatud jumaliku Kõrgema Mina ajendil!

Kuid kui sügavad need siiski olid!

Mõningad neist on kirja pandud vangikongides, mõni kuu enne sõnade autori surma, kuid temal ei olnud neis ärevuse varjugi.

Kui ta kirjutas oma sõpradele, paljudele sõpradele, siis oli rõõmu seisundis, ning esimesed tema sõnad helisesid: „Au sulle, Jumal, kõikide hüvede andjale!“ Edasi autor jutustab sellest, milline rõõm on leida oma Kõrgemat Mina.

Need kirjad on Inimolevuste poolt, kes on sügavas austuses Jumala vastu!

Pange tähele: Looja on võimeline suhtlema inimkonnaga kõige iidsemal ja sügavamal moel, ning sama on toimumas praegusel hetkel, siin saalis.

Ehk te pole veel seda mõistnud?

Kuid sellegipärast leidub selliseid, kes ütleb: „Hästi, nüüd see on küll kohatu, aga siis oli siiski vaid siis, kuid praegu on hoopis teine asi.“, ning jätkavad.“Meil on olemas raamatud. Kõik teadmised on neis olemas. Meil pole tarvis midagi uut. See kõik on teisest ajast ja muust kohast.“

Jah, Inimolevused, ma kordan teile, olete teostamas nihet sellel planeedil, ja see nihe on uudne. Kas te ei tahaks sellest teada veidi enam?

Kas te tõesti olete rahul vaid sellega, mida olete saanud minevikus?

Kas teid ei huvita, mis tõi teid täna siia saali?

Ehk tahaksite teada veidi rohkem mõningatest energiatest, mis on voogamas siin?

Tänane edastus on vaid ülevaade ja see on teile õppimiseks. Ma tahaks, et te kuuleksite seda!

Täna see koht on täis õrnust, ning palume teid tunnetada neid olevusi, kes teevad tööd teie ümber.

Siin on istumas selliseid, kes on hiljuti kaotanud oma armsaid, ja neid on siin kaks… ma tean neid, kes need on ja ma suhtlen nende südametega.

Sellist asja, nagu surm, pole olemas. See on vaid ülemineku energia.

Kõige sügavamat ja püsivamat asja planeedil ei ole võimalik iialgi hävitada. See on armastus.

Kuid te siiski mingil moel tunnetate, kui ta on lahkunud.

Ta pole läinud, sest see, keda armastasite ja on lahkunud, on ikka veel siin. Nemad vaid muutsid oma koha, läksid teie juurest eesriide taha ja ei midagi muud.

Need unenäod, kus nemad külastavad teid, on reaalsed; ka edastused, mida olete saanud, samuti reaalsed, ning need, keda armastasite, viibivad täna siin vaimsel tasandil.

Nemad istuvad teie kõrval ja anuvad teid: „ära nukrutse, sest ma olen su kõrval sinu elu lõpuni.“

Teil oleks vaja kuulda neid, ilmselt seetõttu olete tulnud täna siia! Minu jaoks see on niivõrd reaalne!

Ma tulen teie juurde, ning olles teie ees, saan näha mõõtmeid mõlemal pool eesriiet.

Tahaks teile midagi selgitada: Siin planeedil on toimunud selline asi, mis on vastuolus kõikide veidrustega.

Inimolevus ei vaatle neid juba pikemat aega, seega ei näe, mida need enesest kujutavad.

Tahaks viia teid läbi imedest, mis on juhtunud viimase kahekümne aasta jooksul.

 

Nihke algus

1987 aastal Harmooniline Konvergentsioon kinnitas uut energiat, ning sellega valmistas Maa ette nihkeks. Te oletegi sisenenud otse sellesse.

Kõik hakkas kiiresti teostuma.

1989 aastal mu partner võimaldas mul astuda sisse, et ma saaks alustada edastamisega.

Esimene informatsioon, mida edastasin temale, ilmus avalikkuse ette 1993. aastal.

Tollel ajal ütlesin, et planeedi magnetvõre on iga hetk valmis alustama muutumist… ja muutumist võimsalt.

Tõepoolest, see toimus teie elu jooksul, ehkki midagi taolist ei ole toimunud ei teie vanemate, ega teie vanaisa-vanaemade aegu.

Olen rääkinud teile, et vaatamata veidrustele, veel näete, kui ta teeb läbi suuri muutusi – lähima kümne aasta jooksul ta nihkub rohkem, kui oli nihkunud viimase saja aasta jooksul.

Vaatamata kõigile veidrustele, see nihkumine pidi algama teie elu jooksul. Nii see ka algas.

Tänaseks seda on võimaik ka mõõdistada. Seda on lihtne teha isegi kompassi abil. Vaatamata kõigile veidrustele ta on nihkunud ja seda on ära märkinud ka teie teadlased.

Teadlaste märkmetes on registreeritud fakt, et ka päikese heliosfäär on läbi teinud märkimisväärselt suuri muutusi. Ta on vähenenud.

Teie päikese süsteemi sfääridesse voogab magnetvoog, mis on osa Galaktilisest ühtlustusest, mida elate käesoleval ajal üle. Kõik toimub õigeaegselt, kui graafiku järgi.

Mu kallid Inimolevused, kõik on kohane. Kõik ühtlustub ühte jadasse, nagu on kunagi rääkinud Maiad.

Selle nihkega saab saavutatud üks kõige kõrgematest vibratsioonidest, mis on iialgi Maa peal toimunud.

See ei toimu 2012 aastal, sest see teostus juba 1988!

Te olete juba nihke mõju ulatuses.

Aastal 2012 toimub vaid üks plahvatus – plahvatab lääne mütoloogia, kes sunnib teid kartma seda tärminit.

Te olete käesoleval ajal just selle nihke keskmes ja magnetvõre on vaid nihke osa, – kõik on nihke osa. Sellest olen rääkinud teile paarkümmend aastat tagasi, – ja nüüd see on toimumas.

Vaatamata kõigile veidrustele, te elate selle läbi.

On ka selliseid, kes ütlevad: „Mis sellest, see oleks nagunii juhtunud. See ei loo mulle erilist muljet, sest see ju vaid astronoomiline sündmus.“

Inimesed ütlevad selliselt sageli.

Kui toimub miskit märkimisväärset, siis nemad ikka ütlevad; et see oleks juhtunud igal juhul.

Ja see on tõsi. Galaktiline ühtlustumine oleks toimunud igal juhul, kui isegi planeedil puuduksid inimesed, kes saaksid joovastuda sellest. Seda saatev esoteeriline vibratsiooniline nihe on meelepärane, ning seda te näete kõikjal.

Võimalik, et teil oleks vaja enam episoode sellest, mis on toimunud „vaatamata kõigile veidrustele“, ja seda veel enne, kui hakkaksite mõistma, et nihke unikaalne aeg on määratud teie kõigi jaoks. See on eriline.

Te olete nägemas seda, mida ei ole õnnestunud näha ühelgi teie iidsetest eellastest. See on muutuste aeg!

Samades ülestähendustes, samal 1993 aastal rääkisin teile, et ilmastiku pildid hakkavad drastiliselt muutuma. Olen kahekümne aasta jooksul toonitanud, et te näete, kuivõrd on need muutunud. Kas olete märganud? Muutused on toimunud.

Võite märgata, et teatud võtmesõnad jäid mainimata.

Ma pole kunagi maininud midagi soojenemisest, kas pole nii?

Soojenemine teie juures on vaid looduslik ilming, mis eelneb jahenemisele. Ta on seotud selle planeedi vee tsüklitega ja geoloogilise kella järgi see on kiirenenud.

Aeg on suhteline, ning teie parimad teadlased on teda just sellisena määratlenud.

Planeedi vibratsioonilises nihkes te olete kiirendanud aja – mitte seda, mida näitavad teie mehaanilised kellad ja mitte seda, mida mõõdetakse radioaktiivsete isotoopide vabanemisega… ei, mitte seda aega.

Te kiirendasite aja ruumidevahelisust… miskit, mida kutsub esile ruumidevaheline nihe. Jah, te olete kiirendanud selle.

Ta liigub palju kiiremini ja teie keha on teadlik sellest. Te tunnetate seda!

Olete ju teadlikud, et ta liigub kiiremini, kas pole nii? Kiiremini liigub ka Maa!

Kiireneb geoloogia.

Te saate selle, mida geoloogid ei lootnud näha veel saja aasta jooksul.

Need muutused on vee tsüklites, mis mõjutavad ilmastikku.

Oleme sellest rääkinud ja nüüdseks oleme nende sündmuste keskel.

Vaatamata kõigile veidrustele, on ka ilmastik teinud läbi muutuse!

Midagi sellist pole olnud ei teie vanemate, ei teie vanaemade- vanaisade, ega ka nende vanemate aegu. Vaatamata kõigile veidrusele te olete jälgimas seda.

Lõpuks on ka selliseid, kes istuvad maha ja ütlevad: „Olgu pealegi, Krayon, kuid see oleks juhtunud nii või teisiti. See ei tõesta veel midagi. Sul tuleb näidata mulle veel midagi.“

Mis siis ikka, näitan! Kuid ma tahan, et te saaksite selgeks, kui ma lõpetan.

Sellesse nihkesse on kaasataud liiast palju kokkulangevusi, ning need mõned, millest oleme teile nende aastate jooksul rääkinud veel enne, kui need toimusid, teeb ju neid erilisteks, kas pole nii?

Kui teil meeldib siin viibida kui intellektuaal, siis palun. Kuid varem või hiljem tuleb intellektil taanduda faktide ees.

Iidsete prohvetlused üksmeelselt ennustasid Armagedoni stsenaariume. Need kõik langesid ajaliselt kokku – see pidi toimuma teie hiljutisel tuhandete muutuste aegu.

Energiate kokkujooksul pidi toimuma kahe üliriigi kokkupõrge, mõlemad olid valmis kukutama teisele kaela aatompommi, mis oleks pidanud tooma esile selle, mida nimetati Maa lõpuks, äärmisel juhul sellise Maa, mida tunnete teie. Paljud prohvetid andsid teile sellist ennustust.

Need pole Krayoni poolt välja mõeldud selle vestluse jaoks ja te olete sellest teadlikud. Need on kirjas teie usu raamatutes, mida olete võimelised ise järgi vaatama.

See on olemas ka Nostradamuse katreenides. See on ka aborigeenide kirjades, mis puudutavad tõenäolist tulevikku.

Nüüd siis, vaatamata kõikidele veidrustele, miski toimub; see oli miski, mis ei saanud juhtuda loogika kohaselt või intellektuaalsel viisil, kuid see juhtus.

Ühe öö jooksul üks suurimatest gigantidest Maa skeemis varises poliitilises mõttes kokku. Nõukogude Liit lakkas olemast.

Kui oleksite küsinud selle kohta oma vanematelt, siis nende vastus oleks ühene: „See on võimatu!“

Kui oleksite kakskümmend aastat tagasi küsinud selle tõenäosustest Pentagonis, siis ka sealt oleks teile vastatud: „See ei ole võimalik.“

Kui oleksite küsinud neilt, kes istusid Kremlis, siis oleks vastuseks: „See on naeruväärne.“

Kuid vaatamata kõigile veidrustele see siiski juhtus.

See on vaid osa nihkest. See on osa uue energia ajastust, mis on juba kulgemas.

Ühe superriigi hävinemine pidi toimuma. Ühegi pommita. Ühegi lahinguta.

Kas olete märganud, et seda tegi teadvus.

Mida sa, Inimolevus, arvad sellest?

Võit superriigi üle vaid üksnest teadvuse abil? See on kolmas punkt minu nimekirjas.

Seega, mitu sündmust peaks esile tooma selleks, et hakkaksite nägema: miski siiski on toimumas, vaatamata kõigile veidrustele?

Kolm aastat tagasi tegin teile ühe prohvetluse, mis sisult polnudki prohvetlus, sest ta ei kandnud endas ennustuse tunnuseid, kuid oli teadaanne ühest võimsamatest tõenäosustest, mis on eksisteerimas teie reaalsuses. Need on sündmused, mis näivad teile saabuvatena, sest te loode neid aegamisi.

See annab meile võimaluse näha seda, mida loote, ise nägemata seda, mida näeme meie – sellest olen rääkinud ja andnud sellest informatsiooni.

Informatsioon oli sellest, et hiiglaslikus riigis, mis asub lõunapool teie riiki (USA), suurimad korporatsioonid kaotavad stabiilsuse; finantsbastionid langevad.

Olen rääkinud, et kõik see algab kindlustusest ja nii see ka toimus.

Kui vaatate neid korporatsioone, mis piltlikult kujundasid Ameerikalikku unistust, mis kuulusid Ühendriikidele, neile, kes leiutasid ning lõid autod kogu maailmale… on nüüdseks väljaspool „normaalset äri“. Vaatamata kõigile veidrustele.

Kui te oleks kakskümmend aastat tagasi küsinud autotööstuse kompanii pea käest sellise võimaluse kohta, siis tema vastuseks oleks: „Ei. Me oleme tugevad. Miski ei saa lüüa meid kõikuma.“

Kuid vaatamata kõigile veidrustele see siiski toimus.

See on oluline! Te mõistate, miks see on oluline?

Kallid, see pole üldse karistuseks.

Need asutused elasid krahhi üle mitte korrumpeerumise pärast ja mitte sellepärast, et tegid midagi teisiti, vaid kõik töötab sootuks teisiti.

Kui Maa peal oleksid sellised seadused jõus, siis nii mõnigi riik oleks juba ammu kadunud – kas pole nii?

See kõik töötab sootuks teisiti.

Te näete algust, muutuste seemneid finants ja pankade sfäärides, ning need räägivad aususest ja avatusest.

Masside teadvus otsustas uuendada panga omanike pankade juhtimisstiili, ning nende oma raha teenimise mooduseid.

Reeglid olid sunnitud muutuma ja need muutuvad! Paljud imestavad siiamaani selle üle, mis on toimumas.

Sellel planeedil toimub finantsokste kärpimine ja sellega on tehtud algust Põhja Ameerikas, nagu oleme sellest rääkinud mõned aastad tagasi.

Vaatamata kõigile veidrustele, see toimus nii, nagu olime rääkinud.

Mida hakkate peale selle informatsiooniga?

See oli neljas punkt kuuest, mida annan teile täna.

Vaatamata kõigile veidrustele kõik on toimunud.

Kas pilt muutub teie jaoks selgemaks?

Kellel teist on piisavalt julgust, küpsust ja arukust, et tähistada langust?

Kas olete suutelised ütlema: „Tänan sind, Jumal, selle eest, et liigume edasi suurema aususega ja avatusega neis asjus, mis varem näisid meile, et need võivad viia meid põhja.“

Vandenõulased hakkavad ennustama teile nii üht, kui teist, ning rääkima, et kõik olete hukule määratud. Irooniana nemad hakkavad tõestama enda õigust langusega!

Seni vähesed mõistavad, et see, mida teete, on süsteemi harude kärpimine, et ta saaks olla aus ja avatud.

Lubage mul rääkida midagi sellest riigist, mis asub teist lõuna pool.

Vaatamata kõigile veidrustele… vaatamata kõigile veidrustele seda riiki on juhtimas teise nahavärviga president.

Sellisel tõenäosusel ei olnud eeldusi teostuda vähemalt kahe põlvkonna jooksul. Küsige selle kohta sotsioloogidelt, sest nemad teostavad uuringuid võimalike võimaluste üle.

Rasside vahel oli liiast palju vihkamisi, liiast palju eelarvamusi, liiast palju küsimusi, ning liiast palju probleeme selleks, et kõik see võiks juhtuda. Kuid see siiski juhtus!

Kõigis neis rasside kokkupõrgete tingimustes imestasite, kuidas neil üldse oleks võimalik kunagi lahendada neid rassilisi küsimusi?

Kuid siiski, vaatamata kõigile veidrustele, nemad valisid inimese teise nahavärviga.

Tahan toonitada, et see kõik võis juhtuda vaid nihkunud teadvuse tingimustel. See juhtus juba hulk aega varem, enne oma aega, nagu kinnitavad seda need, kes uurivad neid sündmusi

See ei ole esoteeriline sündmus. See on see, mis on sündimas teie ümber teie reaalses elus, ning seetõttu esitan teile neid fakte uuringuteks.

Te saate vaadata neid ja näha neid, sest kui jõuate seitsmenda punktini, teil tuleb rakendada oma usku, kuna minu poolt öeldu võib näida võimatuna.

See oli viies punkt.

Kuues punkt alles hakkab realiseeruma ja te olete seda jälginud juba sellel aastal.

Taas andsin teile tõenäosuse, sest ma ei ennusta tulevikku, nagu teevad seda nägijad, vaid esitan tõenäosust sellest, mis on teostumas ja mida te ei ole võimelised nägema.

Raamatus „Suur nihe“, mille koostas sama inimene, kes korraldas seda kohtumist (Martine Valeé), ma rääkisin, et Iraanis teostub revolutsioon. See toimus ja nüüd tahaks lisada ülejäänud informatsiooni.

Olete märganud revolutsiooni? See algas sel aastal.

Iraanis on olemas suure revolutsiooni seemneid. Kuid see oli maha surutud… aga muide, kas seda üldse oli?

Ta on kasvamas isegi nüüd, kui ma räägin teile sellest.

Selles riigis, mis oli kujundlikult nimetatud „kurjuse impeeriumiks“ vähemus juhib enamust.

Kas pole see veider? Nii oli ka Nõukogude Liidus, vaadake nüüd, mis nendega juhtus.

Las see lugu näitab, mis peaks juhtuma, kuna tõenäosused on sellised, millest just räägin.

See on kuues punkt.

Iraani revolutsioon saab nimeks Suur Revolutsioon. Mullad saavad maha heidetud. Te näete seda. Kui tõenäosused jäävad sama tugevateks, kui praegu, siis te näete seda.

Kui mullad saavad maha heidetud, siis avastate, et noores Iraani tsivilisatsioonis on küps usk, ning inimesed on teadlikud, mida nemad tahavad, seega loovad stabiilsuse.

Põhimõtteliselt Iraan võib saada selliseks stabiilseks – olete selliseks kinnituseks valmis, et stabiilsus Iraanis võib tuua stabiilsuse kogu Lähis Idas?

Iraani mõju oma olemuselt võib viia selleni, et oma nimekirja seitsmendas punktis eeldame, et iraanlased saavad tuua rahu ka Iisraeli.

Siin on see täielik tsükkel: paarkümmend aastat tagasi ütlesin: „Kuhu liiguvad juudid, sinna liigub Maa.“

Nüüd räägin teile sellest, et kaua oodatud lahendus, erinevalt teie paljude lootustele, ei tule Põhja Ameerikast, ehkki paljud ütlevad: „Vaid põhjaameeriklased on võimelised kokku liitma kõik need maad. Vaid ÜRO on suuteline neid liitma.“

Pange tähele, mil viisil nemad hakkavad ühinema!

See saab olema nende liit, kes elades Lähis Idas ühinevad Lähis Idas elavatega.

Nagu olen juba rääkinud, et küps Iraan loob rahu neile, kes asuvad tema ümber, ehk isegi loob Islamlike riikide liitu, ning kasutades enda ressurse ja oma finantsilikku küpsust, mõistavad, et ühes riigis leitud lahendus rakendub ka teises. Nende sooviks saab luua rahu selles regioonis, mis hakkab mõjutama nende enda stabiilsust.

Kas pilt muutub selgemaks?

Ma pole veel andnud seitsmendat punkti. Ma isegi kahtlen… sest ta kõlab teie kõrvadele lausa uskumatuna.

Mu partner, pane tähele, see võib juhtuda mitte sinu elu jooksul, kuid sa oled siiski selle juures.

See ehk mõnedele omab tähtsust, aga mõningad, kratsides kukalt, ütlevad: „Ma ei saa aru millestki.“

Pange tähele: lõplik Jerusalemma Solomoni Templi taastumine algab mussulmanide finantside abiga, kooskõlas nende finantside abiga, kes toetasid Iisraeli.

„Krayon, see on juba liig. See on vastupidine kõigile raskustele, see on liig naiivne avaldus. See on asjatundmatu ja isegi juutidele solvav avaldus.“

Kas tõesti?

See pole kuigi kauge tuleviku asi!

Lubage mul selgitada, kuidas on olukord praegu seal.

Käesolevaks ajaks Jerusalemmas on kinnistunud midagi staatilise rahu taolist, sest reaalsus on selline, et vihkamise skaala eri otstel asuvad kolm usulist mängurit, kes jagavad oma vahel kõige kallimat reliikviat, Püha Maa tükki, mis püsib kõigi hinges.

On kujunenud nii, et üks ja sama koht on püha nende kõigi jaoks. Kohas, kuhu saab loodud Tempel, toimus Islami prohvet Mohameedi astraalne ülestõus.

See koht – Templi mägi, on au sees nii juutidel, kui ka kristlastel.

Juudid kinnitavad, et Iisak, Aabrahami poeg, oleks äärepealt teinud ohverduse sellel mäel. Ajalugu selgelt viitab sellele. Isegi kristlased usuvad seda.

Kuid sellegipoolest islami ilmas kinnitatakse, et Ismael, Aabrahami teine poeg, on oma kogemuse saanud samal mäel.

Seega kõik nemad jagavad ühte ja sama püha kohta, ning eksisteerivad rahus, mida on esile kutsunud vajadus. Panite seda tähele?

See ei ole see Iisraeli koht, kus asuvad kuumad punktid. Kõikjal küll jah, kuid Templi Mägi on püha. Nagu näete, tegelikult nemad jagavad seda ruumi juba kahe põlvkonna jooksul.

Lubage nüüd tuua sisse uut energiat. See, mida teatan teile, on juba realiseerumise protsessis, kuid see, et juudid ja araablased saavad ühineda ja finantseerida Solomoni Templi loomist, näib teile kõrvupidi juurde tirimisena, ehkki seemned selleks olid juba mullas.

Mõelge vaid, millised uskumatud ressursid on neis mõlemis grupis olemas!

See saab olema Juudi Templi kolmas ülesehitus, ning selle keskmeks saab olema rahaline sissekanne moslemliku Templi Mäe uhkuse nimel.

Nemad koos ehitavad üles selle, mida saavad jagada oma vahel jätkuvalt, mis teeb selle protsessi veelgi suursugusemaks, kui kunagi varem… võimalik, et isegi uhkem kõigist kunagi Maa peal ehitatutest!

Nemad loovad selleks koos võimalusi, et nii ühed kui teised saaksid külastada oma templi osa ja palestiinlased saavad külastada juutide poolt esmakordselt, vabalt ja avalikult.

Isegi need, kes ei ole moslemid, saavad sisse astuda, ning nautida küllastuseni selle vaimse püha koha ilu ja ei leidu siin neid, kes seisaks valmisolekus relvaga mingi hädaohu ära hoidmiseks.

Vaatamata kõigile raskustele esmakordselt ajaloos moslemid ja juudid kohtuvad neutraalses tsoonis omavahelise kokkuleppe kohaselt – kõike seda Iraani abiga.

Ajapikku siin võtab koha sisse stabiilsus.

Kes saab siin tõeliseks selle protsessi eestkostjaks? See saab olema Iraan, kõige suurem ja stabiilsem rahvus Lähis idas.

Mu partner, saabub päev, kui Lähis Ida kõigi oma hädadega ja muredega muutub kaugeks minevikuks.

Kas mäletad veel Iirimaad ja tema probleeme? Saksamaad, Jaapanit, või Venemaad?

Poole sajandi tagused vaenlased tänapäeval teostavad vabalt omavahelisi kaubatehinguid ja nende majandus on omavahel läbipõimitud.

On kätte jõudnud aeg ka Lähis Idas hakata nägema sama.

Võimatu? Vaatamata kõigile veidrustele?

„Kuhu liiguvad juudid, sinna läheb Maa“ – ma olen seda teile rääkinud.

Kui näete selle tõenäosuse seemneid Iisraelis, siis teate, et olete liikumas rahu poole maapeal.

Antud tõenäosuse atribuudis võite ära näha selle algust, mis võib toimuda kogu planeedil.

Tuhandete aastate tagused vaenlased saavad vaadata teineteisele silma ja ütelda: „Ehkki me ei salli teineteist, kuid pangem kokku oma jõud ja ehitagem midagi erilist üles. Tehkem see unikaalseks, et kõik saaksid joovastuda sellest. Katsume leida sellise võimaluse! Meil olid lahkhelid, me sõdisime omavahel. Kuid see püha koht on liiast kaunis, et lubada tal eksisteerida vaenude keskel.“

Võite loota, et selleks ilmuvad ärksamad mõistused, sest energia, vaatamata kõigile raskustele, on muutumas.

Selline oli punkt seitse.

On olemas tõenäosus, et veel enne, kui see kõik teostub, selles piirkond muutub taas kuumaks punktiks… selline kord on vana energia, ja sellised on need, kes unistavad tuua vana planeedi energia tagasi.

On olemas ja jäävad mõneks ajaks veel selliseid, kes on valmis isegi surema, et tuua Maa tagasi pimedusse, lihtsakoelisse, primitiivsesse valgustumata teadvusse.

Ma andsin teile hetkelise pildi tulevikust… sellest, mis on veel teatud kaugusel teist, kuid siiski küllaltki ligidal, et olla teie jaoks reaalne.

Mida kavatsete peale hakata sellise informatsiooniga?

Paljud naeravad, näidates näpuga probleemidele ja tänapäevasele vihavaenule, ning ütlevad teile halvustavalt, sest see kõik on „vastuolus kõigile veidrustele“.

Kui see on nii, siis naeratage neile vastu, sest paraku nii see on.

Vaatamata kõigile veidrustele tänane energia on just selline ja ta kujutab endast nihet.

Mis on, vaatamata veidrustele, toimumas teie isiklikus elus?

Ma tean, kes on siin. Kas see on seotud teie perega? On see seotud teie tervisega? Või midagi sellest, millest rääkisite: „Ma ei suuda seda“? Midagi sellest, mida pidasite võimatuks?

See on vaid osa kolmemõõtmelisest nimekirjast, mis on kõigil inimestel olemas – teostatava ja teostamatu nimekiri. Inimesed suhtuvad sellesse nii, nagu see nimekiri oleks füüsika seadus!

Ma tahaks paluda teid olla täna koos minuga ruumidevaheline, sest ma näen, kes olete, ning näen ka nende suursugusust, kes istuvad siin saalis. Ma näen loomingulist võimalust, mis on teil kõigil olemas.

Visake minema nimekiri, mis loetleb seda, mida te ei suuda teostada.

Kui selles nimekirjas on olemas ka kaheksas punkt, siis see olete te ise!

Mida teie arvates ei ole võimalik korda saata vaatamata kõigile raskustele?

Te olete võimelised saama tervendumist. Ehkki see on armastuse tervenemine ja te teate, kellest on juttu.

Kellega oma pere liikmetest te enam ei vestle? Ehk on nemad muutunud? Aga äkki olete muutunud teie?

Kas olete teadlikud sellest, mida teeb armastus siin planeedil? Ta loob rahu!

Taastage need sidemed, mida pidasite purustatuna.

Ah et võimatu? Isegi vaatamata kõigile raskustele?

Keda te kohtasite tänase kohtumise sünkroonsuses; keda te pole varem tundnud?

Kas teil ei tulnud mõte: „Läheks õige kellegi juurde, keda ei tunne. Äkki nemad on siin ja ehk on neil midagi, mida ma vajan? Või hoopis mul on midagi nende jaoks?“

Selline on sünkroonsus!

Kas olete teadlikud sellest, et just seetõttu kohtuvad iidsed Vaimud omavahel?

Tuleb kord aeg, kui ka teie tulete taas kohtumisele, mis on sarnane sellele ja just nimelt selle järgi. Hoopiski mitte selleks, et kuulata esinejat, vaid selleks, et kohtuda omavahel!

Kuid te pole ju veel seda endale teadvustanud, kas pole? Või olete juba teadvustanud?

Siin on veel palju peidus. Siin on külluses tõenäosusi… vaatamata kõigile veidrustele.

Siin on Krayoni energia. Siin on naiselik energia, mis on edastatud mehe häälega, kuid teie olite teadlikud sellest, eks ole? Siin on Ema-Isa energia.

Vaat setõttu olemegi siin, et aidata teil näha seda, mis on peidus teie igaühe sisemuses.

Just seda me ka teeme, et tuletada teile meelde seda, kes te sellised olete, ning paluda teil alustada selle kõige meenutamisega.

Nii see tegelikult ka on!

Krayon

Read Full Post »

Older Posts »