Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2011

Süsteemi teine osa –

teadvustamine, kes te olete?

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon Magneetilisest teenistusest.

Uks avaneb partnerile kiiresti ja selle põhjuseks on see, et ma ei lahku tema juurest iialgi.

Ta hakkas kasutama Krayoni energiat sedavõrd, et ma olen alaliselt teiselpool ust.

Teile ehk on seda raske ette kujutada, kuid see ei erine jutuajamisest teie Kõrgema Minaga.

Me oleme erinevatel viisidel kutsunud inimkonda suhtlema alati.

Te võite seda nimetada kuidas soovite, kuid kui vaatate planeedi parimaid kunstiteoseid, kas saate siis selles kahelda, et see kõik on Jumalast antud?

Need kõik on loodud edastuste vahendusel!

Kui kuulate kõige kaunimat muusikat planeedil, kas siis mõistate, et ka see on tulnud kõrgemalt poolt?

See energia on alati kättesaadav, ta on alati süsteemi osaks.

Teie vaatevinkli kohaselt meie viimasest suhtlusest on möödunud üks ööpäev, kuid minu jaoks see oli vaid eelmine hetk.

Seega jätkame kursust.

Rääkisime süsteemist. Rääkisime millestki, mille nimetate eesriide taguseks – see võib viia segadusse.

Rääkisime, et see ei ole üldse koht, pigem ruumidevaheline energia seisund, millesse võite oma valiku kohaselt sattuda iga hetk iseseisvalt.

Kuid kolmemõõtmelisuse kogemuse kohaselt te siiski tahaksite, et see oleks „kohaks”.

See on see, mida te tahaksite näha.

Kui vaid meenutaksite, mida oleme teile õpetanud, siis mõistate, et ruumidevaheline energia on alati teie ümber.

Seega, kui paigutate endid sellesse kohta, siis seal näeb kõik välja kaootilisena ja segadusse ajavana, ning kui olete sellises seisundis, siis te ei mõista mõtet selles, mis on toimumas.

Nüüd lubage näidata teile loogikat seal, kus teile näib see puuduvat sootuks.

Ruumidevahelises kohas on olemas kõik teie potensiaalid. Need on selle potensiaalid, mida teete ise, või selle, keda kohtate vastavuses teie elu eesmärkidega.

Põhjuseks, et kõik näib segasena, on see, et ükski neist potensiaalidest pole varem ilmnenud.

Nii et selles energia võres on koos kõik teie elu potensiaalid ja ka teiste inimeste omad.

Loogika on selles, et kui liigute kohta kindla eesmärgiga, siis kasutate ruumidevahelist energiat ning te justkui joonistate energia jooni, mis „otsivad” ja „leiavad” teile vajalikke potensiaale.

Ehkki mõned teie seast arvavad, et sellel pole mõtet, kuid on teisi, kes võtavad selle kasutusele.

Kohtades, kus need energiad ristuvad, sünnib sünkroonsus.

Ma ei loodagi, et te kohe mõistate seda, sest see selgitus on ruumidevahelises keeles.

Kuid ma sellegi poolest räägin sellest, ehkki vaid neile, kes on meditatiivses lugemisseisundis, ning neile see saab isegi näidatud.

Eile rääkisime teile, et tänane päev saab olema praktilisemat laadi ning teeme juttu inimestest ja süsteemidest.

Mul on kavas anda teile kuus reeglit.

Meid häirib sõna „reeglid”. Parema meelega ütleks „vihjed”.

Need vihjed peaksid aitama teil ilmutada süsteeme ning teha nendega koostööd.

Ilmutamise all peame silmas tegelikku kontakti astumist kõigega ning selle kasutamist.

Me iialgi ei palu teilt selle põhjalikku mõistmist.

Olete palju kordi kuulnud ütelust. „Jumala teed on ettearvamatud”.

Kuid see on vaid kolmemõõtmelise Olevuse jaoks!

Kõiges on suurim loogika ja eesmärk.

See pole üldse saladuslik.

Mõned vihjetest, mida kavatseme anda, võivad näida tuttavatena, kuna oleme sellest rääkinud varajasemates õppetundides.

Kuid esmakordne on see, et anname neid koos ja sellisel kujul.

  1. Esimene postulaat on kõige olulisem: Ärge milleski avaldage mingeid eelarvamusi.

See tähendab, et kui asi puudutab teie suhet Vaimuga, siis peate kõrvale heitma kolmemõõtmelised määratlused sellest, kuidas kõik töötab.

Mis puutub süsteemi töösse, siis ärge tehke mingeid oletusi. See on kõige keerulisem Inimese jaoks!

Inimesed, olles isegi sügavaimas meditatsioonis, avaldavad oletusi.

Isegi istudes meditatsioonis avavad ukse ning püüavad oletada, kust poolt tulevad hääled.

Otse nüüd taas ütleme teile: „Ärge püüdke seda mõista!”, ning soovitame: „Vaid lihtsalt kasutage seda!”

Paludes näidata teile teed, ärge oletage, et teil on teada, millisena see võiks olla.

Ärge oletage, nagu oleks teil teada, mil viisil see ilmneb teie ees!

Ärge midagi oletage, vaid astuge otse edasi, nii saate üllatuse osaliseks.

 

  1. Teine postulaat oleks: vaadelge endid teid ümbritseva kaootilisuse osakesena.

Te pole mingi eraldi asetsev kolmemõõtmeline olevus, keda äkitsi paigutati potensiaalide segusse. Te ise olete üheks potentsiaaliks selles segus.

Seetõttu palume teid tunnetada, kujutades ennast kui kogu süsteemi ühte osakest.

Mõneti ütleme: tunnetage enda kuuluvust sellesse ning tehke sellest oma osakest.

Mõned vastavad: „Noh, see on küllaltki lihtne. Ma teen nii.”

See pole lihtne, sest te võtate endid alati Jumalast eraldi olevana.

Te ju väidate: „Ma olen siin, aga Jumal on seal.”

Me ju toonitame, et peate end võtma kui Jumala osa, ning vastavalt sellele – süsteemi osana.

 

  1. Järgmisena postulaat: ärge kartke olla selle osana.

Te saate teha seda paljudel viisidel.

Pikki aastaid oleme teatanud teile, et Inimese parimaks küsimuseks saaks olla järgnev: „Jumal, ütle mulle, mida mul tuleks teada?”

Siis saage süsteemi osaks. See oleks teie sisenemise katalüsaatoriks sellesse, mis näib teile kaootilisusena.

See oleks fakti tunnistamine, et olete valmis tegema seda, milleks olete suutelised, isegi mõismata, mida nimelt!

Seega esimesed kolm postulaati puudutavad teid. Ärge väljendage mingeid oletusi, vaid teadvustage enda kuuluvust süsteemi, ning saage selle osaks.

Kõlab liig lihtsana.

Kuid mõistke, et enamus Inimesi ei toimi selliselt, seega neil on probleeme kõigis kolmes punktis.

Taas on asi selles, et Jumala kontseptsioon eeldab; olete erilised ja eraldatud olevused, kes pole Jumalaga seotud, kuid kuna asute Maal, siis usute õpetustesse sellest, et Vaimu energia on Inimesest eraldatud ja loodud eriliseks.

Kui kavatsete meie süsteemi võtta kasutusele igapäevaselt, siis peate end tunnistama selle osaks.

See ei ole kooskõlas millegiga sellest, mida on teile õpetatud, kuid peab saama teie reaalsuseks, seetõttu teil peab sündima eneseväärikuse teadvustus, – kas pole?

Inimesed, kes arvavad, et nemad pole midagi väärt, ei ole võimelised ületama sellist fakti, et nemad on Jumala osakesed.

 

  1. 4.                        Usaldage ning järgige oma esmaseid tundeid.

See reegel on oma alateadvuse usaldamisest ja selle järgimisest.

Kui palju kordi on teil olnud olukordi, kus olete rääkinud: „Oleks ma teinud nii, nagu alguses mõtlesin?”

Kuid see on ju süsteemi osa ja seetõttu see toimub nii.

Sageli see on esmane tunne, mis sünnib mingis situatsioonis. Mõned nimetavad seda intuitsiooniks, – kuid see on midagi palju enamat, kui intuitsioon.

Mõningaile teist tuleb õppida selliselt toimima, sest paljud pole harjunud, ega isegi ei tea, millega sarnaneb see esmane tunne.

Selliselt hakkab osa süsteemist mõistma, millega sarnaneb intuitsioon ja instinkt.

„Hüva, Krayon, kuidas siis me saame teha seda?”

Mis oleks, kui paluks: – Kallis Vaim, luba mul eristada märke, kui ma näen neid, või tunnetada, et viia täide seda, mida need näitavad.

Luban, te saate neid alati, – kuid kui selgena need saavad olema teie mõistuse jaoks, sõltub vaid teist endast.

On Inimolevusi, kes suruvad alla oma instinkte. Nemad neid ei armasta, ning astuvad oma loogika kohaselt.

Paljud üldse ei mõtle südamega, vaid ainult mõistusega.

Kuid sageli esimene alateadlik tunnetus on „südamega ühinemise” protsess.

 

Järgmine põhimõte – teda sageli mõistetakse vääriti.

On möödas ajad, kui Inimolevus istus ja ootas, et Jumal oleks midagi teinud.

Kogu süsteem on teie ümber. Ta on valmis teid aitama teie vajaduste täide viimisel, kuid kui te iialgi ei ava südame ust, siis ei saa midagi ka toimuda.

Kuid inimesed jätkavad palvetamist.

„Ma nii tahaks terveneda – räägivad nemad – Ma nii tahaks neid asju! Tahaks partnerit oma ellu. Tahaks teada, mida peaksin tegema oma eluga?”

Nii nemad veedavad omad päevad palvetes ja meditatsioonides, anumistes, kusjuures väljumata majast, olles pidevas palvlemises.

See on suurepärane võimalus kohata kedagi – kas pole?

Teil oleks vaja väljuda, kuid selleks vaja lükata ust.

  1. Seega soovitus: Te peate tegutsema.

Tegevused võivad olla kõige erinevamad, milliseid vaid toetavad teie kultuurid.

Kuid üldiselt see tähendab – astuda majast välja, ning minna kohtadesse, kus saaksite astuda kaastegevusse sünkroonsuste potentsiaalidega.

Pole oluline, mida otsite, kuid teie tegevused tõmbavad teid inimkonna süsteemiga kaasa.

Sel põhjusel teil pole vaja istuda toas üksinda, oodates vastust.

Paljud ütlevad: „Kallis Vaim, näita mulle, mida ma peaks teadma.”, ning istuvad ja midagi ei juhtu… ja midagi ei juhtu… ja midagi ei juhtu!

Seejärel ahastades tõusevad, ning lähevad esoteerilisse poodi.

Seal kõnnivad pikki riiuleid, kuni kukub neile pähe raamat! Jumal hakkas temaga rääkima!

Hiljem sageli räägivad: „See ongi raamat, mida olen otsinud. Milline avanemine mulle! Tänan sind, Jumal.” Selliselt see töötab neil.

Kuid teil vaja tõusta ja minna.

 

  1. Ning kui lähete, siis ongi järgmine viide – oluline: Oodake sükroonsust.

Sünkroonsus on määratlev kui energia, mis on ühtseks viidud eesmärgiga.

Sellised olukorrad näevad välja juhustena, kuid see pole nii.

Pange tähele – see on võti.

Olete kuulnud, et juhuseid pole olemas, kuid on olemas inimesi väljaspool teie süsteeme, kes räägivad: „See pole normaalne. See pole õige.”

Sünkroonsuses on sarnasust, ning see ilmneb kui kokkulangevus.

See sageli sarnaneb juhuslikkusega, kuid ta pole seda.

Hoopis teie ise olete vajalikul ajal vajalikus kohas, koos potensiaalidega, mis on ühtlustunud sellega, mida olete palunud.

Kui soovite, et sünkroonsus ilmneks ja potensiaalid ühtlustuksid, siis peate olema seal, ning kogeda seda, kas pole nii?

Tähendab, te peate ette võtma mingid tegevused, olgu see telefoni helin või elektrooniline kommunikeering või oma kehaga endaga – te peate end paigutama kohtadesse, kus võivad töötada sünkroonsus ja süsteem.

Ma räägin seda neile, kes on minu ees ja neile, kes kuulab hetkel või loeb seda.

Teie seas on ka neid, kes ei hakka seda tegema, kuna on veendunud, et kui jääd kohale ja aina palvetad, sest selles on olemas teatud pühasus.

Püüdke selle asemel hoopis mõista asjade tasakaalu.

On aeg küsida ja on aeg saada. Kõike seda tehakse eri kohtades!

Kui veedate kogu oma aja palumiste kohtades, siis mingeid saamisi ei tule.

Sellised on postulaadid.

Nüüd esitan teile mõningaid praktilisi näiteid nende postulaatide rakendamiseks ning arutame ka mõningaid olukordi, ja näitame teile, kuidas teeb tööd Vaim.

Mõned teie seast ehk teavad seda, kuid on võimalik, et ei ole osanud neid kokku viia.

Esimene, mis on inimestele kõige raskem, on ajalik lõik.

Eile ütlesime teile, et Jumala kell ei lähe teie kellaga kokku.

Samuti ütlesime, et pole võimalik kolmemõõtmelist ajastruktuuri rakendada paljumõõtmelises potensiaalis.

Inimkond tunnistab, et Jumal annab asju mitte siis, kui palutakse, vaid siis, kui vajatakse neid.

Kas teate, meie jaoks pole mingit mõtet anda teile vastust, pannes seda teile taskusse.

Asi on selles, et kui jõuate kohale, kus teie arvates läheks seda tarvis, aga kui võtate selle taskust välja, siis see ostub valeks vastuseks!

Siin peaks hoopis olema sünkroonsuse stsenaarium ja hetke energia.

  • Lubage mul rääkida teile ühest kindlast inimesest.

Tema arvates ta kasutas süsteemi ja pani sellesse kogu jõu. Kuna tegelikuses ta ei mõistnud, kuidas see töötab, siis tegi selle kohta mõningad oletused.

Sellel inimesel oli käsil ülesanne. Ta oli väga pehme inimene ja oli vabriku juhataja kohal. Ta vastutas paljude töötajate eest ja oli heaks juhatajaks, kuna ta armastas selle töötajaid, teadis nende peresid ning austas neid.

Temal tuli teha mõned ümberpaigutused kaadrites, kuid sellest tulenevalt tal oli vaja vallanda kedagi töötajaist.

Kuna korraldused tulid ülemuselt, siis ta pidi ühe töötaja koondama, seega vallandama ühe oma alluvatest.

Nüüd ongi üldine elu praktiline tunnus.

Te liigute olukorda ning tahate teada, kuidas sellega olla.

Kuid olles vaimse inimesena, ta langes põlvili ja palus.

See on üllas palve Jumala poole: „Kallis Vaim, ma tean seda inimest, ma armastan teda kui inimest, ma tunnen tema peret. Palun anna mulle juhendust. Mida mul tuleks temale rääkida? Kuidas mul käituda temaga? Milline tee oleks parem? Ma muretsen selle pärast.”

Kas palve oli siin kohane, või mitte?

Ta määras töötajale kohtumise aja ja teadis, et selle korda tegemiseks temale läheb vaja kolme päeva.

Kuid vastust ta ei saanud üldse.

Ta lootis oma intuitsioonile, kuid see vaikis. Tal polnud ka mingeid instinkte.

Hoopis näis, et Jumal on puhkusel, ehkki augusti kuu polnud veel käes. Ei mingit vastust.

Teisel päeval ta langes taas põlvili: „Ma tean, et kuuled, kuid ei saa Sinult mingit vastust. Mul on vaja teada vastust, sest mul on homseks määratud kohtumine. Kallis Vaim, anna mulle informatsiooni, kuidas ma oleks võimeline käituma üllalt. Milline oleks parim viis läheneda temale?”

Ei midagi. Ei mingit vastust.

Nüüd on see hetk, kus inimene läheb endast välja.

„Tõsi see on, ma jään hätta. Jumal ei kuula. Jumal ei hooli minust. Mul on toimumas midagi olulist ja ma olen palvetanud selle pärast, kuid vastust ei tule mingit.”

See on see hetk, kus mõned Inimesed loobuvad oma eesmärgist.

Kuid nemad ei ole teadlikud süsteemist!

Kui te mingil ajal ei saa üldse mingeid vastuseid, mis teie arvates siis toimub?

Ütlen teile, et süsteemi osas, mida nimetate „kaoseks“ juhtub paljutki.

Kolmemõõtmelist vastust pole olemas, ehk vaid üks; …tardu!

Olge sõnatu, olge mu pere, ning usaldage Vaimu.

Kätte jõudis kolmas päev.

Tööline astus tema kontorisse ja võttis istet.

Vastust polnud ikka veel ja juhataja tundis end higistavat.

Vaid sekundid eraldavad teda otsuse väljaütlemisest, kuid vastust ikka ei ole, ega ole ka juhendust peale ühe – säilitada rahu.

Lõppude lõpuks ta vaatas toolil istuvale mehele otsa. Ta vaid muigas, nagu alati.

Juhataja mõtles selle töötaja lastele ja tema haigele südamele. Töö tähendas sellele inimesele väga paljut!

Ta, olles segaduses, oskas vaid pakkuda kaastöötajale kohvi. Nii nad istusid ja juhataja koondas kokku kõik oma mõtted!

Kuid veel enne, kui ta sai alustada, hakkas töötaja rääkima esimesena: „Mul on hea meel, et olete kutsunud mind oma kontorisse. Ma isegi ei oska kuidas teile seda ütelda, kuid olen leidnud endale paremat tööd. Mul on väga kahju. Ma tean, et oleme sõbrad ja te arvestate minuga, kuid ma seisan vajaduse ees jätta see vabrik maha. See viib küll suurte muutusteni mu peres.“

Juhataja naeratas ja sellel hetkel ta teadis – et vastuseks polnud see, kuidas ette valmistada inimest, vaid selles, kuidas ise valmistuda selleks ette!

Selline on selle töö, mille nimeks on sünkroonsus, kuid teil on võimalus mõista, mis on see, mis paneb võtma seda kas kaoseks, või võimaluseks.

Inimesel on olemas ahvatlus ütelda: „see on kokkusattumus“, nimetamata seda Jumala, või enda teeneks.

Kuid tegelikuses asi on selles, et selle lahendus oli süsteemis alati olemas.

Ärge tehke mingeid oletusi aja valikus. Me oleme sellest rääkinud juba algusest peale.

Kui Inimolevused on palunud midagi, siis neil on tunne, et nad on ostnud pileti rongile, ning nüüd toksides jalaga maad, ootavad, et rong saabub koos selles oleva Jumalaga.

See ei tööta nii. See pole pilet.

See on sünkroonsuse tellimus, ilma mistahes ajalise eelduseta.

Me saaksime mõndagi ütelda esitatud küsimuste kohta.

See on midagi muud, kui see, mida teeb olevus.

Ta palub midagi, ning palub ka vastuseid sellele.

See on see, mida saate vaid kolmemõõtmelisuses – kas pole?

Kui lähete poodi ja ostate auto, siis saate kõike sinna kuuluvat, eks ole?

Kas ka siin ootate sama?

Ehk panete tähele, et selles saate rattad täna, aga autot ennast alles homme.

Sünkroonsus töötab osade kaupa.

Oleme varemgi rääkinud, et vastused sageli tulevad osade kaupa. Teil on vaja endil need osad viia omavahel kokku üheks tervikuks.

Ärge tehke mingeid oletusi võimaliku vastuse kohta, sest see võib olla lõplik, või hoopis poolik, või teadmata, kust suunast.

„Krayon, milline on minu teekond? Mida peaksin otsima? Ma tahaks teada oma elu mõtet!“

Seda me kuuleme päris tihti.

Oo, mu kallid inimolevused, see on sama, kui kolmemõõtmelisus meie jaoks!

Te olete teinud valiku!

Teil on ainuke tee. Vaid ainuke!

Kas kõik see, mida teete, ongi ainuke?

Kui tulete planeedile, kas teete vaid ühte?

Te raiskate vaid oma elu küsides Vaimult: „Mida ainsat ma peaks tegema? Ma tõemeeli püüan leida sellele vastust. Ma ei tea ikka veel, mis see peaks olema.“

See oleks sama, kui püüd väljuda tänavale, mis kannab teie nime. Seejärel hakkate kogu ülejäänud elu töötama vaid selle tänava nimel.

Oo, mu kallid Inimolevused, te isegi ei kujuta ette, kes te olete. Teie potensiaal on väga keeruline.

Me oleme sellest varem rääkinud, kuid nüüd teil, asja paremaks mõistmiseks, on vaja seda taas kuulda.

Teie DNA’sse paigutatud püha teekond – on tänaseks.

Mis veel põnevam, – vaid täna te saate asuda sellel.

Te saate sellel teostuda, võtta kõigest osa, ehkki oletades samas, mis võiks välja tulla, kui istuks põrandal, nuttes Jumala poole küsimusega: „Milline on minu tee?“

Süsteem vajab valguse ankrut.

Kus elad? Kus töötad? Kas on keeruline seal?

Ehk sinu tee on – olla keerulistes kohtades, hoides valgust üleval.

Palju valgust peab olema seal, kus on raske; pühaduse loomiseks seal, kus on pimedus; rõõmu loomiseks ja ainsaks olemise nimel, sest olete suutelised tegema seda hästi.

Kuid sellegipoolest räägite: „Ma ei tee midagi kellegi jaoks. Ma pean teadma oma teed… oma teekonda.“

Isegi kui Inimolevus on pettunud, kunagi mõistmata oma teekonda, ta teostab seda edukalt, – kuid homme see võib muutuda.

Igal oma elu päeval kujundate olukorda Jumala Valguse tulekuks. See sageli juhtub siis, kui keegi peale teie ei ole suuteline hoidma valgust. Olete sellele kunagi mõelnud?

Teekondi on sama palju, kui on päevi aastas. See on sünkroonsus.

Mida eelistate?

Kui järgite sünkroonsust, siis teie tee viib teid selleni välja.

Teie „teekond“ on muutuv ja pole „ühetähenduslik“.

Vaatamata paljude Inimolevuste püüdlustele rakendada oma teadvust, arvatakse, et „nemad on tervendajad“. Nemad mõtlevad ja räägivad, et see on Jumala tahtmine. Neile on kõik selge.

Nemad tegid oletuse, kusjuures ainsa, et olid kohtunud Jumalaga ja Jumal andis selleks nõusoleku!

Eneseteadlikult nad sõlmisid lepingi enda jaoks. Jumalat ei olnud seal ligidalgi.

Kui hiljem puutuvad kokku takistustega, siis räägivad: „Kuidas see sai olla? Ma ju pean olema tervendaja.“

Nemad tegid oletuse, et see, mida nemad sellisel kujul „näevad“, on nende teekonnaks.

See pole sünkroonsuse kohane. Nemad ei ole süsteemi osana, näete seda?

Nemad ei järgi süsteemile.

Nad oma kolmemõõtmelisusega pööravad enda sisemise nägemise tagurpidi.

Mõneti kolmemõõtmelise ruumi olevustele, kes igapäevasel tegutsevad selles reaalsuses, on raske selgitada erinevusi selles, mida visualiseerite enestele ja mida on süsteemil varuks teie jaoks.

Seega teile järgmine küsimus; Mis on Jumala hääl?

„Kallis Vaim, ma olen selle vastuse ootel. Ma vajan selgitusi.“

Seejärel Inimolevused arvavad midagi kuulvat oma ajudes.

Võimalik, et see on mingil moel kirjas kui seina peal!

Ma ütlen taas – et põhjus, mille kohaselt soovitame järgida oma esmasele instiktile, on selles, et suhtluse kujundajaks on intuitsioon, mis on sünkroonsuse tulem.

See on väga õige Issanda tee – suhtlemise süsteem inimese ühiskonnaga.

Inimolevustele see ei meeldi, sest neile näib, et kuidas nemad ka ei mõtleks, see ikka ei ole Jumalalt, kuna nemad lõppude lõpuks ootavad vastust Jumalalt, aga mite endalt.

Mõned ehk mõeldes sellele ütlevad: „Hüva, ma just mõtlesin. Kuid selles ei saanud olla Jumala osa.“

See oli just Tema! See tähendabki, et olete sünkroonsuses, kuna avaldasite kavatsust astuda vahele.

Kas te pole siis ära teeninud võimaluse saada edastusi selliselt. Kas te pole siis pühad?

Intuitsioon on teekond. Selliselt ta töötab.

Kuid siiski oletatakse et Jumal on suur, aga teie ise väikesed.

Seega see, mida ise arvate sellest, pole see, mida räägib Jumal teile (teie arvates)?

Teil tuleb harjuda sellega, et intuitsioon on vastus.

Kui mu partner alustas edastuste protsessi, siis vaatamata sellele, et temale oli Krayoni uks avatud ja ta sai saadetisi temalt, ta ei uskunud neid.

Vaatamata nende kinnitustele, kes olid tõest teadlikud, ta siiski ütles oma teadvuses: „Ma teen selle!“

See tuleneb sellest, et kui oled kanaliks, siis tunnetad, kuidas see kisub inimaju endaga kaasa.

Jaa, nii see on! Nii see peab olema!

See paneb tööle kogu teie DNA, teie emotsionaalse seisundi, teie intellekti – kõike, mis on allikaga ühenduses.

Ta lõppude-lõpuks nõustus, sest mõistis, et kanal oli seotud tema pühadusega.

Siis sai kõik selgeks.

Usalda oma intuitsiooni. Selle kinnituseks on Jumala sõna.

Mõned ütlesid isegi, et edastus on sellelt, keda paljud on nimetanud Püha Vaimuks.

Teisisõnu, selle nimeks on– Kõrgeim Mina.

Paljudel ususüsteemidel ühe ja sama energia jaoks on erinevad nimed.

Kuid see puudutab alati seda, kuidas saate edastusi. Nagu näete, te olete süsteemi osa.

 

Oli palju küsimusi ka äri kohta.

Ütelsin teile, et see edastus tuleb praktilist laadi. Seetõttu toon teile kahte näidet.

Siin on soovitus neile, kes püüavad luua töökohti külluse loomiseks, mis on vajalik ühiskonna elule.

Esiteks, mu kallid, Jumal pole pime. Ta tunneb ühiskonda, milles te elate.

Vaim mõistab, et küllust on teile vaja selleks, et olla seal, kus olete, et saaks teha toidu ostusi, kasutada transporti ja palju muuks otstarbeks.

Jumalal pole raha vastu midagi!

Kui vaid mõistate seda, siis muutute rahumeelsemaks.

Tegelikuses sünkroonsuse kaudu te väljendate ise seda küllust, mida on teile elu jaoks vaja.

Teisiti öeldes – raha on süsteemi osa. Ta on sama jumalik, kui mistahes teine teie teekonna osa, kui vaid olete temaga vaimsel tasandil.

Kas keegi on kunagi öelnud teile, vaim nagu tahaks, et te peate kannatama teatud määral?

Kas ehk kavatsesite tööle minna ilma masinata?

Ehk peaksite seisma mõnda aega külma käes, sest ei suuda leida maja?

Mis Valguse Töötaja see on?

Kui teised vaatavad teid, kas nemad ütlevad siis: „Ma tahaks olla tema sarnane – ilmajäänu, õnnetu, näljane, külmunud.“

Kas on sellel mõtet?

Ei ole. Vastupidi. Vaim soovib näha teid külluses, kuid küllus on määratletav rõõmu jätkuvusega igal päeva hetkel.

Kuidas oleksid võimeline hoidma Valgust, kui oled ellujäämise tingimustes?

Milles seisneb teie külluse allikas?

Kas muretsete selle pärast või vaatlete seda kui süsteemi osa?

Kas jagad seda Vaimuga või jätad selle kõrvale, kuna Jumal ei mõista raha?

On õnnistatud Inimolevus, kes jagab kõike nii ühiskonda, kui ka endasse ning mõistab, et see on jumalik. Sellised on Valguse Töötajad, kes on terved, tasakaalukad ja liikuvad.

Nemad on need, kes muudavad planeeti. See on äri!

Raha on probleemseks energiaks vaid siis, kui need on aetud ühte hunnikusse – või siis, kui on rahutuste allikaks – või, kui ta on kontrolli alt väljas.

Sellisel juhul raha muutub omal viisil jumaluseks ning tõmbab ligi talle omistatub ahvatlevat energiat.

Raha rõhutus on selleks, et näha teda kui veel üht asja oma tööriistade kastis, midagi armastuse, kaastunde või rõõmu taolist. Hirm temast ilma olla tekitab puudust.

Teine äriline osa on partnerlik ettevõtmine  kellegiga.

Sellisel juhul oleks parem kasutusele võtta süsteem, mida just tutvustasin teile: sünkroonsus ja selle potensiaalid.

Nõuanne seisneb selles: vaja leida kedagi, kes vaimselt imponeerib teile.

Selline partnerlus kehtib seni, kuni vajate ja kusjuures sellel juhul ei tule kunagi reetmist.

Ümbritsege endid nendega, keda armastab teie süda, siis kaastöö ka kestab.

Ma ju räägin finantsasjadest ja ärist.

Ma räägin mistahes kommertsilkest asjadest, millega tegelete ühiskonnas.

„See on ju veider. Krayon – ja räägib kommertslikest asjadest.“

Ja, sellest ma räägin. Kui elate sellises ühikonnas, siis see on osa teist.

Kui elate mingis kultuuris, siis ka see on osa teist.

Miks siis mitte võtta kasutusele jumalikke instrumente, mis on teil olemas ja et need töötaks kui osa teist?

Pole olemas asjade jaotust kommertslikeks ja jumalikeks. Need on vaid osad teie jalutusest päevast päeva, ning näevad välja kui osa teie Maal olemise aja energiast.

Need, kes tahavad teha neis asjades vahet, ning ühtesid nimetada vaimseteks ja teisi vähem vaimseteks, siis ei võeta arvesse oma õppetundide „terviklikust“ planeedil.

Ma taaskord ütlen, et säilitada valguse energiat sellel planeedil, peate oma tegevusi vaatlema kui pühategevusi, ning kõiki oma samme pidada Jumala süsteemi osalisteks.

Omavahelised suhted – raske küsimus.

Kuid siiski: teil on ettekujutlus „vaid ühest inimesest teie jaoks“! Kuid see ei saa olla päris nii.

Teatud aja jooksul teil võib olla mitmeid suhteid, mis on sünkroonsuse kohaselt üheaegsed ja seda selleks, et alles hiljem osutuda tõenäoseks.

Lubage avada teile mõningad asjad vastusuhetest – romantikate paljastusi.

Paljudel on elukaaslasi. Mõningail ei ole.

See saab räägitud neile, kellel puudub partner ja tarkuseks neile, kellel on, seega saate õpetada oma lastele seda süsteemi.

Kas on teid kunagi huvitanud küsimus: miks on kriteeriumid vastaspoole suhtes individuaalselt nii erinevad?

Kes on elukaaslase otsinguil, siis tal on teatud ideed selle kohta, millised omadused oleksid temas vastuvõetavad ja millised mitte.

Kust tulevad teile sellised eristavad tunnused, mis on kõigil teil erinevad?

Nüüd tahaks mõndagi lahti selgitada.

Süsteemis on partneri sünkroonsused ja potensiaalid, mis võivad sootuks erineda teiste omadest.

Te oma enda teadvuse sisemuses omate soove, mis eeldavad kokkulangevusi inimeste originaal sünkroonsustega (ebašabloonsetega), selle järeldusel struktuur saab olla lõpetatuks. Siis see ongi see, keda olete otsinud.

Te kõik olete suhteliselt erinevad, millest tuleneb ka teie unistuste joonte erinevused.

See pole lihtsalt isiklik valik. See on looduslik tunnetus!

On olemas erilise inimese potensiaal, kes näeb välja just sellisena, keda endale kujutate ette.

Ma pean silmas kõikvõimalikke iseloomu jooni – heasüdamlikkus, teadvus ja… kõike muud.

Kuidas see kõik mõjutab teie tundeid?

See pole vaid pelgalt teie tunnetus teie soovidest. Teie isklikud soovid olid kätketud sellesse, sest te palusite seda.

  • Lubage mul rääkida teile Mary’st.

Mary teeb oletusi nagu kõik teised.

Ta on Valguse Töötaja, ta pole abielus ja on elukaaslase otsinguil.

Seepärast ta oma palves pöördus Jumala poole: „Ma sooviks endale partnerit. Ma suudan teda kujutada endale ette. Tal on suured pruunid silmad, tihedamad kulmud ja habemega. Mulle meeldivad mehed „taimestikuga“.“

Suht omapärane – kas pole?

Vaatamata kõigele Mary teadis, et tema vajab just sellist meest: „Jumal, kingi mulle sellist partnerit. Ma olen kannatlik, seega jään ootama. Ilmuta mulle just sellist meest.“

Tõepoolest, tema ellu ilmus üks mees, kes ütles temale: „Ma olen jälginud sind. Mul on kavas õhtupidu… üldine kokku saamine. See on meie pere festival, mida korraldame kord aastas. Ma ei tea, kuidas paluda sind, kuid kas saaksid tulla sinna koos minuga?“

Kuid sellel mehel polnud tihedaid kulme, ega pruune silmi. Ta polnud üldse tema tüübi kohane. Polnud samuti habetki.

Reeglina Mary sellistel juhtudel ütleks „Ei“. Ta ju teab, keda ta otsib. Ta vastaks keeldumisega, sest mees polnud see, keda Jumal oleks pidanud tema tunnetuse kohaselt esitama.

Kuid Mary’ni jõudis kuidagi informatsioon: „Äre tee milleski oletusi“.

Ta pikalt mõtiskles sellel teemal, kuna ei oleks tahtnud valmistada sellele inimesele pettumust.

Ta poleks tahtnud külvata temasse ka tühja lootust, et saavad olla koos, seega poleks tahtnud vastata „Ja“, ning sellega haavata tema tundeid.

Seega Mary otsustas minna. „Kõik on hästi ja see ei tee mulle kahju. Ma lähen temaga tantsima“, ning vastas: „Ma lähen.“

Nemad jõudsid õhtupeole, kuid mees, kes kutsus teda, äkki muutus ebalevaks.

„Mary, ma polnud sinuga aus“ – ütles tema. „Anna mulle andeks, palun. Kuid mul on äärmiselt häbelik vend, kes oleks sind tahtnud näha reaalselt siin, seega see oleks tema jaoks reaalne.“

Mary vaatas ringi ja märkas meest, kellel tumesinised silmad, tihedad kulmud ja habemega! Ta naeratas ja mõtles endamisi. „Ma sain kõike, nagu soovisin, peale silmade. Ma jään temaga!“

Tõepoolest, see oli tema!

Kas tabasite mõtet?

Te ei ole suutelised tegema tavalisi erandlikke oletusi, mille suhtes teil on kalduvusi.

Te ei võta samuti 100% õigena kõike seda, mida näete, ehkki olete lähedased sellele, et teada: see olekski see, mis peaks olema.

Kolmemõõtmelisuses Mary ütleks temale „Ei“.

Ta võiks endamisi mõelda: „Ma ootan ära õiget poissi.“

Kuid ta austas sünkroonsust.

Need, kes püüavad kõike välja arvestada kolmemõõtmelisuse piires, ei tea süsteemi olemasolust midagi.

Näete nüüd? Nemad tegelikuses ei tunneta sümkroonsust.

Kallid, ärge püüdke seda mõista. Vaid kasutage seda. Jälgige väljakutseid ning võtke neid vastu, teades, et teie jaoks pole olemas mingit ainsat lihtsat teed.

Paljud inimesed vajavad teie initsiatiivi, et jõuda lõpptulemuse potensiaalideni, kuid ärge eirake paindlikkust ka enda teekonnal, mida tuleb teil läbida.

Lubage teie intuitsioonil teenida teid neis asjus.

Me oleme peaaegu lõpetamas.

Koostöö – on üks raskematest mõistmiste selgitamiseks.

Võime anda mitmeid lugusid, kuid reeglid jäävad ikka samaks, ning esimestena neist on: „ärge tehke oletusi.“

  • Elas kord mees, kes püüdis leida endale autot. Ta ei saanud minna autosalongi, sest ei olnud võimeline lubama endale uut autot. Ta ei olnud võimeline ostma isegi kasutatut autot sealt, kus neid müüdi. Ta vajas imet. „Jumal anna mulle autot, seda on mul vaja, et jõuda tööle. Ma vajan liikumisvahendi ilmutamist.“

Kuulake vaid teda.

Paljud teie seast on olnud sellise olukorras. Praktiline informatsioon.

Pange tähele, kuidas töötab siin süsteem.

Temal oli sõber, kes ütles temale: „Ma ei tea auto kohta midagi, kuid mul on sõber, kes saaks sind viia oma autoga töökohani.“

See on see hetk, kus enamus inimesi ütleks: „Jah, pole paha, kuid ma vajan mitte ühte sõitu. Ma vajan autot. Ma vaid raiskan aega, kui nõustun ühe sõiduga. Ma pean otsima masinat.“

Antud Inimene oli teadlik süsteemist ja selle sünkroonsusest. Seepärast ta võttis vastu sellise pakkumise ja oli nõus sõitma töökohani. Temal kujunes jutuajamine mehega, kes sõidutas teda.

„Kas tead, et see auto on müügil?“ küsis ta.

Ülejäänust te juba aimate!

Muidugi, ta ostis selle auto ära!

Nii töötab Vaim väljaspool loogika karpi, mis näib ehtsa kaosena, kuid samas on suurepäraseks vastuseks küsimusele.

See on viis, kuidas võre jooned viivad kokku potensiaalide energiaid. See on kõigile inimestele nii, et kõik saaksid kasutada seda.

Vaja vaid teadvustada, et olete selle osa ning vaja alustada selle rakendamist.

Kuid enamusele Inimestest näib see ebaloogilisena, isegi arutuks.

Näib väärana, et võivad olla juhuslikud vastused, ning mida on võimalik kavandada.

Näete ju ometi, süsteem on olemas ja ta on valmis ilmutama end teile.

Oo, jaa, väljakutseid tuleb – tuleb ka õpetusi.

Teesid on kõigeks – kas pole?

Vastusedki teie paljudele kastööde püüetele on juba voolamas süsteemis, lubage vaid neil teha tööd teie heaks.

Me pea-pea lõpetame edastuse ja lahkume siit.

See pole juhuslik, et asume Hispaanias, sünkroonsus on siin ilmne.

Need, kellega kohtusime neil päevil, on vaid osa sellest, mida mu partner nimetab Krayoni grupiks ning nemadki on siin sünkroonsuse tõttu.

See siin pole juhuslik kohtumine. Pole ka juhuslik, et istute siin toolidel ja kuulate kõike.

Kuidas siis tervendamisega? Te pole veel valmis? Te ikka veel pole hakanud mõtestama seda?

Ehk tulite ehk mitte lihtsalt tervendust saama Krayonilt?

Ehk olla siin, et kohtuda sellega, kellel on teie jaoks vastus olemas?

Olete tulnud siia ühel põhjusel, kuid lahkute, olles teadvustanud hoopis midagi muud.

Ehk astusite valgusesse, kus saate kohtuda kellegiga, keda täna veel ei tunne?

Pole veel liig hilja.

Kuid teil on oma arvamus – paljud on tulnud siia, et kohtuda sünkroonsuse kohaselt kellegiga.

Ehk neil on vastused, mis aitavad teid teie jooksval teekonnal.

Kas võtate vastu selle eeliseid, või mitte?

See on Inimese vaba valik.

Kuid ütlen teile: See süsteem on tohutu ja töötab otse siin ja praegu.

On õnnistatud see, kes on tulnud tervendamise järgi – see on temale kingitud!

Te saate teada, et see on teie vana Vaimu ärkamine, selle teadvustumine, mis räägib: „Tõemeeli, Ma ole jumalik,“

Ka teie, mu kallid, perekonna poolt ümbritsetud, olete seda teadvustanud endile.

Selline oli Krayoni sõnum.

Lahkudes, see koht on muutunud, ta sai teiseks, kui oli siia tulles.

Teadke, see pole koht, kus on Krayon, ega ka Vaimu asukoht. Pole ka teie sugupuu asupaik.

Teie vaimne päritolu on seal, kus planeedi kohas asute ja on kättesaadav igal ajal, igas kohas.

Krayon on selle sarnane ja Vaim on selle sarnane. See on Pere, keda olete täna ühtseks koondanud.

Selliselt töötab meie kallis Inimene.

Seega rühm jätab selle koha maha.

Kas tunnete ühe inimese armastust teise vastu?

Kas tunnetate seda, vaatamata kultuurilistele ka keeleliste barjääridele?

Antud kohtumise eesmärk on viia teid  kohta, kus mõistate seda, et te kõik koos olete Jumala pere osaks.

Raske on lahkuda.

On aegu, kui lubate Krayonil olla teie kolmemõõtmelises reaalsuses vaid hetke.

See on meie jaoks imeline.

Nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Süsteemi esimene osa –

teadvustamine, kes te olete?

 

Tervitan teid mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Siin on rahulik koht.

Enne, kui alustada õppetööga, tahaks teatada, et siin on ohutu ja rahulik.

Kui valite avada oma süda, siis täna ükski negatiivne asi ei kerki esile, et haakuda teisse.

Te olete siin koos perega, siis võimaldage siin oleval energial täita teid selliselt, et sellega oleks kaasas ka jumalik teadvus, kuna siiski see, mida täna kavatseme anda, on asjade kompleksolemus.

Ma andsin oma partnerile juhendusi selle kohta, et see edastus saaks üleskirjutatud, sest kahe päeva töö kujutavad kokku ühte edastust.

Sellest saab edasijõudnud teadmised edasijõudnud grupile, mis on edastatud Valguse Töötajate esiridadesse, kes on selle vastuvõtuks valmis.

On tõsi ka see, et see saab olema võtmeinformatsiooniks, samas ka edasijõudnud võtmeinformatsiooniks, kuna alustame seeria loomist süsteemidest ja sellest, kuidas need töötavad.

Kõige vähem mõistetavaks Jumala atribuudiks on see, kuidas toimub koostöö Inimese ja Vaimu vahel.

See on peamine rahulolematuse põhjus, mille tõttu Valguse Töötajad sageli tunnetavad, et neil ei õnnestu nii mõnigi asi. Nemad ei tunneta kommunikeerumise süsteeme, või isegi seda, mida peaksid tegema järgmisel hetkel.

Tegelikuses nemad isegi ei tea, kes nemad on! Seega nemad istuvad millegi nähtamatu ootuses, mis peaks tulema kohast, mille kohta nad on niivõrd sageli küsinud.

Jumala süsteem sarnaneb sellega, kas pole?

Süsteem ei haaku teiega seni, kuni olete kolmemõõtmelisuses.

Nüüd siis sellest, mis on meil kavas teha.

Edastuse esimeses osas, mis saab esitatud täna, on kavas rääkida selle süsteemi füüsikast – milles segadus on peamine. Anname selgitust sellele, mida ta endast kujutab.

Järgmises osas, homme, me selgitame, kuidas teie teete koostööd süsteemiga ning toome ka näiteid.

Seega need on kaks eraldi edastust, mida tuleks võtta kui ühte.

Jumala süsteem on kompleks ja nii see on.

 

Jumala süsteem

Alustame siis otsast peale.

Vastavuses inimeste nägemustele, kes pooldavad neid hoiakud, on 85% planeedi inimestest, või isegi enam, kes pooldavad veendumuste erisusi, mis eeldavad Jumala otsinguid…, – 85%!

Ei oma tähtsust, kus planeedi piires nemad ka poleks, kuid kõik usuvad Jumalat.

See avaldub paljude erinevate teedena ning paljude erinevate organisatsioonide vahendusel.

See vapustab kujutlusvõimet, kuid planeedil tegelikuses on siiski olemas miskit suuremat, väljaspool teid – kas pole?

Seega, nagu võite täheldada, on olemas tõestusi, et kogu planeet, või tema suurem osa, on kaasatud Jumala otsingute protsessi, mida teostatakse ühel, või teisel viisil.

Nüüd kerkib üks oluline küsimus: „Mis põhjusel oleks teil muretseda?“

Kas kardate Jumalat?

Ei. Inimesed Jumalat ei otsi hirmus.

Inimesed tahavad selgusele jõuda, kellena või millena Ta on oma olemuselt.

See on inimese alateadlik käitumise mudel.

Kui inimene tunnetab võimalust selliselt tegutseda, siis ta jätkab otsinguid samal viisil.

On õnnistatud Inimolevused, kes teostavad Jumala otsinguid omal viisil, isegi kui nad avastavad end mingis hoones, kus lauldakse laule, esitatakse jumalikke doktriine, mis on loodud kellegi poolt.

Nende kunst ja pühendumus on tõelised Jumala otsingud.

Ärge lubage endile halvustavaid mõtteid nende vendade ja õdede suhtes vaid see tõttu, et nemad jagavad Jumala armastust mitte samaoodi, kui teie.

On olemas ka teine osa teie hulgast – neid, kes on kohtades, mis on sarnased sellele, esoteerilistes kohtades, kes vaatavad enda sügavustesse ning kinnitavad endile: „Peaks peale doktriine olema miskit veel.“

Keerulisus seisneb selles, et te siirdute rännakule oma ruumilisuse raamidest väljapoole, oma reaalsusest väljapoole, samuti ka tunnetuste ja kolmemõõtmelisuse tingimuste mugavuse tsoonist väljapoole.

Seega, esimesed küsimused, mida esitate endile, saavad olema: „Kes olen Mina? Kes Ma olen Ilmaruumi plaani ulatuses? Mida Ma peaks tegema? Kuidas Mul tuleks teha? Kust alustada?“

Kõik need on õigustatud küsimused – ja kõik on rasked küsimused.

Kuid vastuseks neile ei saagi olla need vastused, mida saate leida läbi loogika, mille poole olete püüelnud, kuna te olete siiski kolmemõõtmelised olevused, kes loodavad, et teie reaalsus – on Jumala reaalsus.

Paraku tõde seisneb selles, et olete paljumõõtmelisuse otsingute päris alguse äärel, mis on omased teile.

Olemuslikult ühelegi neist küsimustest pole sellist vastust, mis rahuldaks teid täielikult, mis ongi paljudele teie seast rahulolematuse põhjuseks… neile, kes tegelevad Jumala otsinguga kolmemõõtmelisuse tingimustes.

On mitmeid viise selleks, et ma saaks valmistada teile ette pinnase.

Seega, selle edastuse raamide piires on kavas kirjeldada väikese olevuse iseloomulikke jooni.

Selleks saab olema sipelgas, kuna ka sipelgal on olemas määratud ülesanne.

Kõik teised sipelgad tahavad, et see sipelgas läheks teekonnale, ning avastaks Jumala pale, sest kõik teavad, et Jumala pale on mingis kohas.

Seega sipelgas läheb ning alustab oma rännakut.

Ta avastab ennast suurel pildil, mis on võrreldav seinaga.

Tegelikuses see pilt on Jumala pale ja ta on kena. Värvid vibreerivad, sest pale väljendab rõõmu, ta on sedavõrd reaalne, et ta võib isegi selle osaliseks saada… kuid sipelgal ei ole ettekujutustki millestki selle taolisest.

Kõik, millest ta võiks mõelda, tehes samm sammu järel, on vaid see, et ta jalakesed on liiast värviga koos.

Pole üldse oluline, kui kaua sipelgas rändab mööda pilti, ta ikkagi ei tea, kuidas näeb välja Jumala pale.

Sipelgas on liig väike, et näha kogu perspektiivi korraga, seega ta jätkab vaid suure pildi  mosaiigi osakeste tunnistamist.

Lõpuks ta naaseb tagasi ning kannab teistele sipelgatele ette: „Ma aina läksin ja läksin. Ma puudutasin Jumala palet, kuid see on kõigest vaid värv. Kui astuda pikema aja jooksul, siis värv muutub, ning see on hoopis teine värv.“

Seega Jumala pale on nende jaoks vaid lakkamatu pidevalt muutuv värv.

Sipelga jaoks ei ole mingit teist võimalust näha kogu pilti tervikuna, eks ole?

Ka inimesega on asjad suht saranselt, sest inimesed võtavad Jumalat kui inimliku kolmemõõtmelise lava osana ning on sunnitud looma sellele oletusi Temast.

On oluline teadvustada järgmist: Jumal on väljaspool teie ajalisi raame!

„Tõemeeli, Krayon, me teame sellest rohkem. Me teame, et Jumal ei ole ajaliselt piiratud. Me teame seda, sest sa oled meile seda õpetanud juba palju aastaid.“

Ma siis küsin teie käest: miks te siis ei tegutse vastavuses oma teadmistega? Te ju küsides midagi, olete niivõrd pettunud, kui see ei toimu teie ajaliste raamide piires!

Paljud teie seast trambivad jalgu, oodates Jumalalt tellitud saadetist.

Te ju aravate, et Jumalal on sama kell, nagu teilgi.

Kuid see pole nii!

Mida te nüüd hakkate peale oma teadmistega, kui teate nüüd seda?

Kuidas te saate sellele omistada mingit mõtet?

Sellest teeme juttu homme.

Te lausa oletasite, et Jumal näeb välja nagu teie! Me oleme sellest varemgi rääkinud.

Inimesed joonistasid pildi Jumalast, millel ta oli Inimese sarnane.

Inglid olid ülipühad olevused, milliseid oli vaid võimalik ette kujutada, kes sisenevad ja kulgevad oma imepärases ruumidevahelises vormis. Kuid joonistanud neid olete siiski kahemõõtmelisena.

Te omistate neile naha ja tiibu, annate neile nimesid, ning räägite: „See on Ingel ja ta on sarnane Jumalaga.“

Ei, ta pole Temaga sarnane, vaid sarnane teiega.

Siis leidub Valguse Töötajaid, kes ütlevad: „Jah, me teame enamat, kui vaid see. Me teame, et Jumal ei näe inimese moodi välja.“

Kas tõesti? Siis näidake mulle, kuidas teie avates näeb siis välja Jumal.

Suhteliselt vähe leidub selliseid pilte, sest te ei tea, kuidas joonistada ruumidevahelisi olevusi.

Arvate, et Jumal on lineaarne.

Te loote oma suhteid kogu protsessiga järgnevalt: „Olen haige“ – ütlete teie – „lähen kohta, kus tehakse mind terveks. Ma saan tervendamist, ning siis lahkun sealt.“

Jaa. Küll on ikka lineaarne see teie poolt.

Kas te ikka mõistate, et teil oleks parem sõuda energias koos Vaimuga?

Kas ikka teadvustate, et teil sellise lineaarsuse asemel oleks etem küündida Jumala palgeni ning puudutada seda?

Mis te sellest arvate?

„Ma kannan endas tervendamist, mida ma käivitan, kui haigestun. Ma taastan tasakaalu veel enne, kui ilmneb haigestumine ning seetõttu ma enam kunagi ei haigestu.“

Kuid samas vastate sellele: „Mida? Sellel pole mingit mõtet. Aita meid selles, Krayon. Mida veel? Ma hakkan püüdma kõigest jõust!“

Kuid teil oleks aeg vabaneda ideest, et Jumal on teie sarnane ja justkui elaks kolmemõõtmelisuses – teie sarnaselt.

Teie reaalsus – pole Jumala reaalsus.

 

Kus on Jumal

Nüüd te siis istute ja küsite: „Kus on Jumal?“

Minul on sellele vastus ja ta kõlab selliselt: „Pole olemas!“

Pole isegi kohta, kus Jumal saaks olla. Selline küsimus on võimatu.

Kuid te siiski nõuate: „Kuid siiski peaks olema vastus küsimusele – kus on Jumal! Oleme kuulnud, et Jumal on taevastes. Kas seal on tänavad, mis on kullaga sillutatud, on ka losse?“

Ehk suudate esoteeriliselt kujutada ette, et Jumal elab kohas, mida nimetate Keskseks Päikeseks?

Olgu pealegi, kuid ükski neist oletustest ei saa olla õige.

Seega esiteks – see on teie kolmemõõtmelise linna lihtne mudeli ülekandmine.

Teiseks – Suur Keskne Päike on kõigest metafooriline koha kirjeldus.

Sama metafoor on kehtiv ka iga eksisteeriva aatomi tuuma kohta.

Jumal ei ole kohas, kuna mõiste „koht“ on paljumõõtmelisuses üldse kohatu.

Nüüd ka teine näide „kus“ puudumise kohta.

Teie planeedi metafüüsikud püüavad ületada piire ning luua sidet surnutega, kuna inimese aju ütleb: „Kolm inimest on juba läinud…“

See on sellest, et lineaarses ajas hinge energia lakkas olemast, aga inimesed usuvad, et energia lahkus kusagile… mingisse kohta. Seega metafüüsikud, oma kolmemõõtmelise tunnetusega lähevad sellesse kohta ning toovad sealt „lahkunud hinge energiat“.

Nad saavad edastuse ning tulevad sellega tagasi – kõik on muljete lummas ja elevil.

Lahkunud polegi kusagil, ega kunagi ära käinud!

Hinge energia on ruumidevahelises olekus, kus ei ole ei tulevikku, ega minevikku.

Eesriide taga aega pole olemas. Kuidas saab olla minevikku, kui aega pole?

Me oleme arutanud varem, et iga hing jätab Maa peale oma jääknähtelise jälje.

Kõik on sootuks keerulisem ja sellest räägin veidi hiljem.

Kuid siiski, mõelge hetk sellele – teie kehastumine salvestub otse nüüd planeedi kristallvõrele igavikust igavikku. Igaveseks!

See peab olema nii, kuna Maa vibratsioon on tulemuslik, kooskõlaline kõigi olevustega, kes elavad tema peal.

Kui teie füüsiline keha lakkab olemast, siis teie lahkumine ei vähenda kristallvõret, kuna energia, mida kannate endas, salvestub sellesse ja jääb sinna.

Metafüüsik astub kontakti lahkunuga, väljudes tavatunnetuse raamidest, ehk suhtleb jääknähulise jäljendiga võres, aga ei suhtle hingega, kes oleks kuhu iganes lahkunud. Astub vaid ühendusse hinge energiaga, mis on jäänud siia.

Kuna metafüüsikud tuginevad kolmemõõtmelisele tunnetusele, siis nad ütlevad: „Ja, ma siiski käisin teatud kohas.“

Tuleviku ja mineviku määratlust eesriide taga pole olemas.

Isegi väljend ise „eesriide taga“ on umbmäärane.

Kas olete teadlikud, kuhu suundute meditatsiooni aegu?

Te astute ühendusse püha võrega, mis on igavesti igaveselt.

Te rändate aatomi struktuuri tuuma sisse.

Te sulandute paljumõõtmelises seisundis Ilmaruumiga, ning puudutate Jumala palet.

See on edasijõudnud informatiivsus, ta testib teie loogika kangast ennast.

Leidub ka selliseid, kes ütlevad: „Jumal juhib kõike!“, ise mõistmata funktsioneerimise süsteemi olemust.

Need on need, kes arvavad, et Jumal on vastutav kõige eest, mis sellel planeedil on toimumas, taas mõistamata süsteemi ennast.

Lubage mul küsida teilt midagi.

Kas tõepoolest kõik näib nii, nagu Jumal juhiks seda mingil moel?

Enamuse inimeste jaoks vaimse reaalsuse süsteem peaks olema mingis hierarhias ja Jumal peaks olema selle tipus.

Kuid paraku, reaalne süsteem kujutab endast järgmist: Jumal ei juhi midagi!

Vaid sootuks Inimene on see, kes loob erinevusi, kes asub iseenda sisemuses, kes ärkab läbi valguse, kes lubab Jumalikul Valgusel ilmneda läbi nende endi.

Sellest järeldus – Inimesed on need, kes juhivad kõike planeedil!

Mida enam teie seast avavad oma südame uksi ja teadvustavad endile süsteemi, seda enam tuleb valgust planeedile.

Ruumiline segadus on kõikjal.

Te palute anda ennustust – prohvet teostab rännakut teisele poole eesriiet, et näha, milline tulevik on ootamas Maad. Ta näeb seal kaost!

See on sellest, et neile, kes vaatlevad ruumidevahelist vaakuumi kolmemõõtmelise koordinaat süsteemi kohaselt, näevad kõike lakkamatu muutuste olekus.

Siin puudub kolmemõõtmelise loogika tunnetus, seega kõik näib nii, nagu kõik oleks üks absurd.

Kuid prohvet peaks ju sellele kõigele andma mingi tähenduse, kas pole?

Siis lisagem selle mosaiigi osa sipelgale: Äkitsi sipelgas on taas hiiglasliku maali peal, vaid Jumala pale jätkuvalt muutub. Ning naastes sipelgate juurde, ta jutustab nüüd: „Kuid asi osutus veel veidramaks, kui ma arvasin. Istusin seal, mõtiskledes oma asjade üle… kui äkitsi värvid hakkasid muutuma isegi mu jalgade all!“ Sipelgad tema ümber ei mõista teda.

Seekord lisame pildile „Jumala Pale“ uut ruumidevahelist tahku. Muudame kahemõõtmelise pildi kolmemõõtmeliseks.

Ootamatult sipelgal tuleb ronida mööda värvide künkaid, mis lakkamatult muutuvad!

Sipelgas räägib sellest: „Jumala pale – on üks veider asi – äkki ilmusid muutuvate värvidega künkad, aga Jumala palet ennast ikka polnud kusagil.“

Probleem on ikka selles, mida olen juba rääkinud.

Kui sisenete ruumidevahelisse seisundisse, miski enam ei näi sellisena, kui tahaksite, või sellisena, nagu olete  harjunud nägema, lähtudes oma elukogemustest. Siin puudub loogika, või selle selge tunnetus.

Nüüd siis teete kolmemõõtmelised järeldused, mis lähtusid sellest, milline oli teie elukogemus, kuid paraku ükski neist polnud täpne, seega vaid peegeldasid teie reaalsust, aga mitte Jumalat.

Samas ruumidevahelises seisundis on ka planeedi tulevik, mis on esindatud erinevate potensiaalide näol kõigist, milliseid vaid eksisteerib.

Kujutlege vaid kaost, mis näib tuleviku potensiaalide kaosena, mis on loodud iga inimese otsusega sellel planeedil.

Kõik, mida saate teha või saaksite teha… on koondatud ühte kohta!

Kuid see pole koht.

Olen rääkinud, et selle mõistmine on edasijõudnute tase.

See, mida teen, on teie ettevalmistamine mõistmiseks, kuidas süsteem teeb koostööd teiega ning protsessi suure kauniduse tunnetamiseks. Jaa, …see on imepärane!

Kas teate, kaosena ta näib vaid teile. Meie jaoks – kaunidus, täis korra armastuse kurdusid.

Ma ju polegi veel jõudnud keerulisema osani. (Naeru pahvakas)

Oo jaa, ma peaks teile ütlema, kes te olete?

Jaa, üks osa teist on kolmemõõtmelisuses ja te nimetate seda Inimeseks. See on vaid osa teist.

See pole teie kogu olemus, vaid osa sellest, mida võtate kui ennast, sest see on teie poolt kolmemõõtmelisuse ulatuses tunnustatud, kui täiuslik tervik.

See on see osa, mis hommikuti ärkab ja vaatab peeglisse – seal näeb, et ta on saanud ühe päeva võrra vanemaks.

See on see osa, kes pidevalt otsib Jumalat maalilt, nagu sipelgas, kes pole võimeline hoomama maali tervikuna – või selle tervikmõtet.

Lubage mul veidi rääkida teile sellest, kes te olete (ning järgnevas edastuses rääkida sellest informataioonist rohkem).

Kui tulete siia planeedile, sünnib energia, mis leiab koha Akaši Kroonikas ja kohe on olemas struktuur, mis saab alguse Kristallvõrel, ning selle abil kõik, mida te ka ei teeks, saab Gaia osaks.

Samuti on olemas ka teie enda kaunis pool, mida nimetate Kõrgemaks Minaks. Ta on teie vaimseks vanemaks.

Seega käesolevaks hetkeks olen kirjeldanud teile kolme teie osa, – ehkki tunnetate käesolevaks hetkeks vaid ühte… – seda, mis vaatab teile peeglist vastu.

Jaa…, asi muutub veelgi keerulisemaks, kui võrrelda sellega, mis oli seni.

Igal korral, kui tulete sellele planeedile, teostate enda näol oma järgmist kehastust, teil on ikka sama Kõrgem Mina – sama Vaimu Vanem.

Lubage seda selgitada.

Teie Kõrgem Mina on teadlik kõigest, kelleks olite… teie planetaarset kolmemõõtmelist ajalugu.

Antud teie osa oli siin iga teie kehastuse aegu!

Oo jaa, asi läheb aina raskemaks – siinses ruumidevahelises potensiaalide süsteemis on teie osad ja aspektid olemas, nii ka eesriidetagusel poolel, mis on sealt teile abi osutamas.

Need peavad olema. Mõelge sellest. See selgitab kaasloomise süsteemi.

Kuidas saaksite kaasluua sellel planeedil, kui siin oleks vaid üks teie osa?

Kas mõistate, et kui olete osa kogu liikuvast jõust, millega on üles ehitatud see ilm, siis peaksite olema reaalsuse liikuma paneva jõu paljudeks osadeks?

Te ei saaks olla vaid üheks osaks, mis pöördub abi järgi teise poole.

Kuid vaadake, see on vana doktriin ja tema abil poleks võimalik midagistki kaasluua.

Teie olete paljuhulgalised energiad, mis on töötamas ühel nõul sünkroonsuse loomise nimel.

Aga vaataksime nüüd seda taas sipelga kohaselt.

Sipelgas astub maalile, muutuvad värvid, topograafia samuti ning sipelgas tunnetab end segadusse lööduna. Ta tõmbub tagasi, sest see, mida ta näeb – on liiast palju tema jaoks, ning ta pole suuteline tabama sellel mingit mõtet. Ta kohtab seal iseennast!

Nüüd siis tema räägib: „Jumala pale pole lihtsalt ebatavaline, olles pidevalt muutuv ja liikuv, vaid reaalsus seisneb selles, et kuhu poole ma ka ei läheks, kõikjal kohtan ennast! Ma mingil viisil olen kogu Jumala näos.“

Tõepoolest, nii see on! Selline on reaalsus.

Niisiis, selles on tõepoolest mingi kord, kuid ma pole veel lõpetanud teile andmast segadusse viivaid asju.

Mitte vaid teie osad ja aspektid on ruumidevahelises kaose supis, vaid seal juures on veel mitte vähem oluline aspekt – kelleks olite Maal eelmiste kehastuste aegu.

See, mida nimetate Akaši Kroonikaks – kujutab endast teie eelmiste elude salvestusi. See asub kolmemõõtmelisuses, nagu te isegi.

Siin, minu ees, istuvad Lemuurlased ja nemad mõistavad, millest ma räägin.

Kui palju kordi sa oled olnud Maa peal, Lemuurlane?

Šamaan, ka praegu sa istud siin toolil tervendajana, olles sedavõrd huvitatud võre tervendavast energiast, kas pole?

Kui palju maiseid kehastusi pidid läbi tegema, et jõuda siia? 50? 100? Rohkem?

Kui ma saaksin sulle rääkida sellest, kelleks oled juba olnud, kuidas sa oleksid end tundnud?

Milliseks enda osaks, mida pead möödanikuliseks, tahaks olla nüüd?

Egas midagi, mul on veelgi segadusse ajavaid uudiseid… miskit, mille oleme teile õpetanud juba mitmete aastate jooksul: sellist asja, nagu eelmised elud, pole olemas!

Selle asemel on – kõik elud on „nüüd“, kuna olen juba rääkinud, et neist kehastustest kõik suubub kristallvõresse. Kas pole?

See tähendab, et kui naasete siia planeedile ruumidevahelises seisundis (kelleks te ka poleks), siis kõik eelmiste kehastuste informatiivsused, olles võrel, on aktiivsed. Seega reaalsus on selles, et need tungivad otsemaid teie DNA’sse, kui vaid jõuate siia!

Teie sisemuses on olemas iga olemus, kellena te olete kunagi olnud. See ongi see, mis teeb teid teine teisest nii erinevaks.

On õnnistatud Inimolevus, kes võimaldab oma südamel avaneda ja ilmneda Akaši Kroonikatel, ning on võimeline märkama mõjutusi, mis ühiselt mõjutavad käesolevat elu. Ta näeb enda vanu hingi ja nende minevikulist lineaarsust. Ta näeb ka sugulushingi, sest nende muster on alati olnud siin.

Süsteem on kaunis, kuid teile näib ta segasena.

Homme räägime sellest, kuidas anda kõigele sellele mõtet.

Kuid järeldus; need kaks edastust peaksid vastuvõetama kui paaris olevat.

Te olete sellel planeedil suursugused.

Just jagasin teile informatsiooni sellest, et iga kord, kui naasete siia, siis teil on kaasas midagi selja taga.

Olen rääkinud teile sellest, et teil on hulgaliselt osi teiselpool eesriiet, mida nimetate ruumidevahelisuseks.

Mõned teie seast juba ettenägelikult tunnetavad seda, sest räägivad: „Egas midagi, kui teised minu osad on mulle giidideks, siis ise olen siin.“

Teil on õigus! Mõningad teie seast tõepoolest on sellest täitunud.

Isegi ütlete: „Inglid on minuga.“

Taas on see nii, kuid mul on teile midagi uut: TE OLETE kaasas!

Just see kontakt Vaimuga toob teile hulgim selliseid rõõmu tundeid – mõistate?

Kui soovite, siis see on osade ühinemine.

Kuid leidub siiski neid, kes väidavad: „Mulle see ei meeldi. Mulle meeldiks idee“mina minuga“. Peaks olema midagi enamat, ma tahan, et mu kõrval oleks keegi suursugune ja tähenduslik.“

Kuid see ongi keegi tähenduslik!

Jumala osake – vaat kes te olete.

Surematud olevused – vaat kes te olete.

Jumala Edasijõudnud Olevused – ka see olete teie, siis selle energia nõuab, et te mõistaks paljut neist segi olevatest asjadest enda paljulise Suursuguse Olevuse suhtes.

On möödas need süütud ajad, kui sisenesite sellesarnasesse hoonesse, lootes, et Jumal teeb midagi teie heaks.

Ega see pole veel kõik!

Nüüd sisenedes hoonesse, leiate selles oma meisterlikkust – teadvustades, kelleks ja milleks on pere, kes on tegelikuseks Looja ning te asute oma võimete arendamise harjutuste kallale.

See süsteem on teie jaoks ja ta on kaunis… täis laule. „Laulud“ on ainuke sobiv sõna, mida saan siin kasutada.

Kui mõnulete muusikast selle Maal, siis ta sageli täidab teie südameid.

Te arvate, et see toimub vaid siin, teie eesriide poolel, kas pole?

Egas midagi, mõelge sellele veel korra!

Oo, jaa, mul on teile olemas muusika, ning kui näete mind taas, siis meloodiad hakkavad kõlama, koorid hakkavad laulma, ning ka teie ootamatult hakkate laulma valguses Jumala palest, mille osana  olete ise. Teil on võimatu sellest hoiduda – kas pole? Te laulate rõõmuga ja ka täitute sellest rõõmuga.

Jumala armastus ei tunne reegleid.

See oli Krayoni saadetis.

Jumala armastus on täis Ühtsust ja Kaastunnet.

Ma olen Krayon ja olen teiega rääkinud partneri vahendusel pea kaheksateist aastat.

Ma pole kunagi rääkinud mitte ühelegi inimesele, et olen ainuke allikas, mida peaksite kuulama, kuna Jumala osakesi on kõikjal

On paljusid, kes tulevad Inimeste kaudu ja neid on kanaliteks paljudes kohtades  ning on sügavate teadmistega, nii mees-, kui ka nais- soost

Koguge informatsioonid kokku. Ühendage need saadetised, siis saate ühtse laiendatud sõnumi.

Ärge püstitage seinu ühtede ümber, rääkides midagi järgnevat: „Ärge minge, ega kuulake teisi.“

Kuulake!

Kui keegi kanaldaja ütleb kunagi teile sellist, siis lahkuge just tema juurest! Ju siis seal ei räägi Jumal.

Jumal on teie, teie pere ja Ta on avatud kõigile, ning selles mõttes te vajate teine teist. Selles seisneb ka minu saadetise mõte ja selliseks ta jääb alati.

„See on liiast keeruline, Krayon, väga keeruline. Ma eelistaks lihtsalt tulla mingisse kohta, seada end sisse ning saada tervendust kõrgemate energiate poolt.“

Mida veel?

Siin on vastus, mida inimkond ei mõista.

Tervendamine – on osa Jumala süsteemist, mida loote teie, kui inimesed. See püha süsteem on osa teist ning ta on valmis andma teile tervenemist, mille järgi olete siia tulnud. Püüelge oma meisterlikkuse poole. Teadvustage endale, et olete selle Maa ja tema süsteemi osa.

(Paus)

Kõik, milleks olen võimeline – on, kutsuda teid nägema Valgust.

Ma isiklilikult ei ole võimeline puudutama teie südant.

Ma pole suuteline tegema nii, et teie aju saaks mõelda selliselt, nagu te oleks tahtnud, et ta mõtleks.

Kas teate, et siin on ohutu koht? Ja, siin on ka ingleid – nemad on imepärased. Neil pole tiibu, ega nahka, nagu teil, kuid neil on nimed, mis kõlavad lauluna valguses.

Nemad kannavad endis selle osi ja atribuute, mida nimetate lineaarsuseks. Mõned neist kujutavad endist neid, keda sellel planeedil armastasite, kuid olete kaotanud. Nemad on siin.

Kas tõesti kahtlete selles?

Ma kutsun teid tunnetama nende aroomi. Te ju teate, milline see on, sest olete nendega veetnud osa oma elust, ning seetõttu tunnete nende olemust.

Lubage nende isikupärasusel heljuda teie kohal. Tabage nende südamete emotsioone oma enda südame keskmes.

Kui kõik, millest olen täna rääkinud, on tõsi, – siis olete nendega koos ruumidevahelises seisundis päevast päeva. Suudate uskuda seda?

Lubage neil vaadata teile otsa, ning öelda teile: „Suurepärane töö, mu laps. Oleme uhked su üle!“

Me poleks väljendanud neid asju, kui see poleks tõsi. Kas see oleks liig suursugune teie jaoks?

Egas midagi – kõik on veel ees.

Jätk sellele tuleb homme…

See on tõesti nii!

Krayon

Read Full Post »

Majaka inimlikud filtrid

 

Tervitan teid mu kallid! Olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Vastan neile, kes küsivad: „Mida see peaks tähendama?“

Nüüd, peale paljude aastate ehk nii mõnigi on teadlik, kes ma tegelikult olen?

Ehkki magneetilised muutused teie nihke jaoks on lõpule viidud, kuid minu inimkonna teenimine jätkub – teie DNA magnetismi osas. Ma jään alati „Magnetismi meistriks“.

See saal saab täidetud sellisel määral, et hakkate tunnetama sooja. Olevuste leegion, mida nimetame ümbruskondlasteks, on igal korral erinev ja see on täidetud nendega, kes tunnevad teid, täidetud juhendajatega, täidetud nendega, keda nimetaksite ingellikeks olevusteks.

Kõige esoteerilisem asi, millega tegeleme, väljaarvatud edastust ennast, on pakkuda edastust kui ühinemise aktsiooni– aktsiooniks, mis väljub ettekujutluse piiridest.

Igaüks neist, kes ühinevad teiega, on suutelised puudutama teid isklikult. See on võimalik vaid seetõttu, et te lubasite seda oma südames.

Olles kolmemõõtmelisuses ma küsin sinult, Inimene, kas tahaksid kas või mõneks hetkeks olla koos meiega? Kui kolmemõõtmeline sa tahad olla? See on ohutu koht, tead sa seda?

Siin ei ole mingit ohtu mõelda asju, millest poleks julenud mõelda varem… isegi kolmemõõtmelisuse piiridest väljapoole.

Mitu inimest on siin istujatest, kes küsiks endalt: „Kas on mul põhjust olla siin?“ Ja küsida mitte teil olevate probleemide pärast, mitte raskuste pärast, ega ka katsumuste pärast. See on õnnistav küsimus.

See on austamist väärt, kui inimolevus joovastub elu peost, aga küsib siiski: “Kas on mingi põhjus selleks, et olen siin, selles kohas?“

See on ka Krayoni siin oleku põhjus.

Kas sa ikka veel pole endale seda teadvustanud? See on selle edastuse põhjustajaks.

Sellepärast olen tulnud siia, ning annan teile neid sõnu, üks ühe järgi, lineaarsel viisil, edastustes üks  teise järel ja seda seni, kuni mu partner on elus.

Teie DNA’s on olemas jumalikud instrumendid ja suursugune jumalikkus. Selles on olemas ka plaan ja suund, ning te asute selles kohas Maa peal, kus olete suutelised midagi enda ümber korda saatma, kuigi te ehk isegi ei ole teadlikud sellest. Kuid te tajute seda, eks ole? Kas te ei tunneta põhjust olla siin?

Ümbruskondlased on juba kohad sisse võtnud. Mõningad teist saavad edastuse aegu tunnetada neid läbi mingimäärase rõhu avalduse.

Nägijad teie seast näevad valgust laval, seega mõistavad, et see toimub välaspool kolmemõõtmelisuse raame. Nemad on suutelised nägema, et mu partner transformeerub ja seda ta teeb alati vaid nende jaoks, kes on küpsenud nägema.

Selle rühma nägijad on suutelised nägema transformeerumisi ja värve, mis on alati siin, sest see peegeldub nende ruumidevahelises osas, kellel on selleks andi.

Nüüd on taas aeg rääkida Inimolevuse jumalikkusest, kuid kasutades teist lähenemise viisi.

 

Inimlikud filtrid

See, millest tuleb juttu, on suur teadmine, hiiglaslik.

Transkriptsioon saab kirja pandud ning me nimetame seda „Mida kavatseste teha oma filtritega?“

Kas olete teadlikud, et teie olete kui energia, jumalikkuse, valguse ja mõtte kiirgur, ning filtreerite kõike seda läbi enda välja enda ümber?

Eeldus, mida oleme kõik need aastad teile andnud, seisneb järgnevas metafooris – „Valguse Töötaja“ on see kes saadab valgust. See metafoor ulatub ka kolmemõõtmelisuses olevale füüsilisele majakale kõrgel kaldapealsel. See kuulutab, et majakaid ei ehitata kunagi ohututes kohtades.

Majakad saadavad valgust hingedele, kes vajavad seda ja aitavad juhtida laevu ohututesse sadamatesse.

Piisab mõnest majakast, et aidata paljusid ja need on kindlad, kui kaljud.

Järelikult paljud teie seast on tegelikult sellel planeedil neil keerulistel ülemineku aegadel vaimseteks majakateks.

Te liigute inimeste keskel kogu planeedil. Teil on õdesid-vendasid Valguse Töötajaid kohtades, kuhu te ise kunagi ei sattu, kus keeled ja kombed on võõrad teie jaoks. Kuid teie Valgus on sama, nagu neilgi – jumalik ja puhas juuresolek, mis mõjutab pimedust inimkonna ümber, ning esitab võimalusi kõikides kultuurides.

Te jagunete kolme rühma ja ma näen teid kõiki korraga: lugejad, „hetkel“ kuulajad (loengu osavõtjad) ja tulevased kuulajad (helisalvestise kuulajad).

Lubage mul pöörduda lugejate poole. Kas te võtate seda edastust tõeselt või mitte, kuid lugedes seda, palun, tunnetage siin olevat energiat.

Tulevased kuulajad, teile ma ütlen, et see on otsene edastus teile. See viib teid samadesse aja raamidesse, kus asuvad need, kes kuulavad seda oma kolmemõõtmelisuses just nüüd.

Ma tean sind, kuulaja. Sa isegi ei aima, et ma tean, sest ma räägin väljaspool aega. Sinu jaoks see on vaid helisalvestis.

Olen su põlvedel ka praegu, nagu neilgi, kes on siin saalis.

Midagi on õhus ja mõningad tunnetavad selle tihkust ja see katab neid. Nemad ehk tunnetavad isegi kolmandat keelt oma huultel (vaimne ruumidevaheline mittelineaarne keel, mis hõlmab kogu aega ja ruumi).

Selles saalis tähistatakse jumalikkust. Nemad on kodus. Siin on tihke energia, kas pole nii? Mõningad teie seast on teadlik sellest ning tunnetavad selle muutusi.

Oo jaa, mõnigad teie seast isegi küsivad: „Kas see võib olla tegelikult? Kas see on siiski tegelikuses – hääl eesriide tagant jutustab meile kõiki neid asju?“

Ma vastan sellele – mõnikord vaata lavale, siis näed, et see on reaalne.

Mõningad teie seast on võimelised nägema ka neid olevusi, kes alaliselt saadavad minu partnerit edastuste aegu. Need on hiiglaslikud, ta on teadlik neist ja tunnetab neid. Nemad toetavad teda.

Selliselt toimuvad need tunni algused, ning ka jätkuvad selliselt. Partner räägib sellest harva, sest see, mis tuleb aastate kogemusega, muutub rutiiniks.

Selliselt töötab metafoor. Teie sees on püüd – saata valgust.

See on põhjuseks, miks eksisteerite ning see määratleb seda, et isegi kõige alandlikumad sellel planeedil jätavad sügava jälje sellele, mis juhtub hiljem.

Kuid valgus peab olema puhas, temal ei tohi olla midagi.

Paraku kõik mitte puhas ja mitte jumalik, mida liidate valgusele, on loodud teisse inimlikkusega, ning kujutab endast filtrit, mida paigutate metafooriliselt oma valguse ette.

Mis oleks, kui tavalisel majakal oleks filter, mis muudaks valguse iseloomu ja värvust, mida saadate välja. Kuid majakal pole põhjust teha seda.

 Samuti ka inimesel ei ole sellist põhjust teha seda oma tahte kohaselt, kuid esoteeriliselt see toimub iga päev. Just see on tänase teema põhijooneks.

Kujuta hetkeks kastitäis filtreid oma valguse lähedusse ja ma selgitan, mida need endast kujutavad.

Te võite küll eitada selle olemasolust, väites: „Minu valgus on nii puhas, nagu on mu kavatsus seda teha.“

Tõepoolest, oled suursugune majakas. Sinu puhas valgus on nii ere ja valge, kui miski muu, mida suudaksid ette kujutada, kuid (üllatusena) siin ilmuvad filtrid. Vaata hoolega seda kasti filtritega, sellel on sinu nimi.

See ei ole lihtsalt sõnumite edastus, mu kallid, vaid annan hetkel väga olulist „järgmist sammu“ selle mõistmises, kuidas muuta Maad.

Inimene ilmub majaka tippu, ning alustab oma tööd. Ta mediteerib, loob sakraalset ruumi, ning hakkab kiirgama.

Sa ehk varem pole mõelnud sellele. Ehk arvad, et suudad eraldada valguse saatmise oma isiklikust elust – kuid sa ei ole võimeline selleks. Sa ei ole suuteline.

Kui meistrid liiguvad mööda maad ja tervendavad inimesi, siis nemad peavad esiteks olema meistrid ja alles teiseks, tervendajad.

Meisterlikkus eeldab puhtuse stsenaariumit, mis on täiesti teostatav, kuna see on ehitatud sinu DNA’sse, ning on valmis aktiveerumiseks.

Kuid on käes aeg mõista, mille vastu astud välja.

 

Rahutus

Mille üle tunned muret praegu?

Ma tean, kes on siin. Ma tean, kes praegu loevad. Ma tean, mille üle tunnete muret. Seega olen teadlik, kui paljud teist on segaduses.

Kas teate, kuidas kõik see näeb välja?

Oo, jaa, see on suur must filter su valguse ees.

Kas oled teadlik, mis paneb selle „segaduse filtri“ sinu sakraalse valguse ette?

Kui sa istud mediteerima ja soovid saata valgust mööda kogu planeeti, siis see sarnaneb majakaga.

Su valgus liigub kõikjale mööda planeeti, ning edastab rahutust, rahutust, rahutust… (Lee teeb liigutusi, mida näitab ette Krayon, näidates, kuidas valgus liigub kõikjale)

Olid sa sellest teadlik? See on filter. Ta asub otse ruumidevahelise kommunikatsiooni liinil, mis on nii väärtuslik Valguse Töötajatele ja planeedile.

Ehk veel enne, kui istud ja hakkad mediteerima, tahaksid teha end puhtaks rahutusest?

See oleks hea, kuid sa räägid: „Ma ei tea, kuidas seda teha. Ma pean siis täielikult muutuma, kuid siis see enam ei ole mina. Ja see seetõttu, et muretsen!“

Olgu, mul on lahendus. Miks sa ei läheks üle ülestõusu seisundisse, millest oleme varem palju kordi rääkinud ja tõmmata välja sulle kuuluva DNA energia, ning likvideerida selles rahutus.

Kõrvaldada filter – hirmu filter. Ei ole mingit põhjust, et see filter asetseks sinu valguse ees.

„Krayon, ma ei saa lihtsalt sundida rahutusel kolida kusagile mujale. On olemas kolmemõõtmelised asjad, mis sunnivad inimest looma rahutust. Ei ole võimalik lihtsal mõelda ja kõrvaldada teda. Me tunneme muret, sest on põhjusi muretsemiseks. Ma ei suuda uskuda, et Vaim suudaks lihtsalt öelda meile – Stop. See oleks sama, kui paluda meilt mitte olla näljane, ega tunda valu.“

Mu kallis sõber Inimene, ja, see teeb õppimise raskeks.

Kui sa kavatsed olla selle planeedi Majakas, ning tehes seda, mille pärast oled tulnud, pead väljuma kolmemõõtmelisest kastist, milles oled sündinud, häälestama ümber oma tunnetuse sellest, mida suudad ja mida ei suuda teha kui Inimolevus.

Paljud selle planeedi meistrid olid alaliselt „maolenselline“ mõju all. Uuri nende elu. Kas nemad olid täidetud rahutuse ja lootusetuse tunnetega? Ei! Nemad olid täidetud armastusega, kaastundega, õrnusega ja uhkusega.

Kuidas nemad seda tegid?

Nemad kutsusid jõudu enda seest, mis andis neile miskit, mida sa ei ole isegi võimeline uskuma.

Kuidas sa saadki läheneda ülesandele olla Majakas, kui sa ei usu valgusesse?

On saabunud aeg mõista eeldust, et on olemas asju väljaspool sinu Inimlikku tunnetust, mis on ootel sinu vajadust nende järgi, siis need saavad sinu omaks kogu su eluks.

Kui sa hakkad nägema ka teisi selliseid asju, mis tulevad edasi selles edastuses, siis mõtle: „ma suudan“, aga mitte „kuidas ma suudan?“

Seda vaid seetõttu, et juba kaheksateist aastat oleme teile õpetanud seda.

Muide, meistrid suudavad peatada nälja ja valu. Uuri nende elu, siis hakkad nägema seda taas ja taas.

Meisterlikkus on sinus! Muuda oma tunnetus.

 

Pettumus.

Kuidas on lood pettumusega?

Kui paljud teie seast, olles pettunud selles, räägivad: „Mida teha, kuhu minna? Mis tuleb pärast? Miks see juhtus minuga? Millal ma saan tolle ja selle?“

Oled pettunud!

Kas tead, et ka pettumus on filtriks?

Me küsime taas, kui sa vaatad selle planeedi meistritele silma, kuidas neid sa ka ei nimetaks: Kristus, Budha, Paramahansa Yomananda või Satya Sai Baba – kas näed nendes pettumusi?

Sa näed rahu. Sa näed selgust ja tasakaalukust.

Kuid taas sa võid öelda (oma pettumuses): „Jaa… Kuid nemad on ju meistrid. Mida muud neilt oodata?“

Kui sa ütelsid selliselt, siis sa pole piisavalt kuulanud Krayonit.

Mida neilt oodata?

Ma loodan, et sama jumalik energia, mis tegi neid inimesi meistriks, ärkab ka sinu sees, ning alustab sama protsessi, sest ta on sisemine; ta on installeeritud, ning kättesaadav kasutamiseks ja ilmutamiseks.

Šamaan, mis sinu arvates asub sinu sisemuses? Selle nimetuseks on – meisterlikkus.

Sa kavatsed olla ajaloo esimeseks pettunud meistriks?

Sa räägid: „Krayon, ma olen pettunud ja mul on selleks põhjus. Olen Inimolevus ja miski minus kutsub esile pettumuse.“

Vaimu hääl taas küsib sinult, kas sulle meeldiks vabaneda sellest?

Sa tahaks olla Inimolevuseks, tahaks kohata samu situatsioone oma teekonnal, kuid ei taha, et need valmistaks pettumusi sulle? Kas on see võimalik?

Kui jah, ning oled võimeline lubama endale selle – siis ava oma süda, ava hetkeks kolmas silm.

Tere tulemast meisterlikusesse! Tere tulemast ülestõusmisesse! Kas kuuled?

Katsu lükata „misonedasi“ ust, mida sa oled hämmastavalt hirmul puudutama.

Üks asjadest, mis võib juhtuda, on see, et kõik pettumused võivad variseda sinu turjalt, ning su valgus muutub puhtaks. Vastasel juhul jätkad pettumuste saatmist, saatmist, saatmist. (Taas Lee teeb liigutusi, mis meenutavad valguse kulgemist kõikjale).

Ma näen nüüd (vaatab kaugusesse). Ingel on eesriide taga ja ta räägib: „Vaata, see on Valguse Töötaja. Milline rõõm, ta saadab nii vajalikku jumalikku valgust. Oh ei, see on pettumuse valgus. (Naer)

 

Eelaravamuslikkus

Kuidas on eelarvamuslikkusega – Inimliku eelarvamuslikkusega?

Sa võid küll öelda: „Krayon. Mul ei ole eelarvamusi.“

Paljud teie seast kinnitavad, et neil ei ole eelarvamusi. Räägid, et olid ettevaatlik sellega.

Olgu, teen sulle katse. Valmistu mediteerimiseks otsekohe, et saata valgust oma valitsusele ilma mingi eelarvamuseta.

Ups! Kas puudutasin hella kohta?

Pea meeles, valgust saata, ei ole see, mida tahad ütelda Ameerika presidendile. See ei ole see, mida tahaksid Inglilt kuulda. See ei ole see, mida tahab keegi kuulda. See ei ole see, mida sinult oodatakse.

Millist eelarvamust sa ilmutaksid selle juures? Kas saad tõusta sellest kõrgemale?

Kas suudaksid saata valgust presidendile ilma oma Inimliku poliitilise arvamuseta?

Kas suudad selle asemel lubada kosmilise teadvuse ideel tõusta esile, ning suunata valguse sära sinna, kus liidritel seda kõige rohkem vaja? Oled suuteline seda tegema?

Ütlen sulle – enamus teie seast ei ole selleks võimelised.

Toon näite, kuidas meister saadab valgust oma liidritele.

Ta istub ja näeb presidenti, kui oma sõpra inglit pimedas kohas, kellele on tarvis valgust nii palju, kui vaid võimalik.

Siin ei ole määratlust astumiseks parteisse, ei ole määratlust selleks, et juhtuks see, mida sooviks meister, selles ei ole üldse mingit määratlust. Hoopis valgus muutub Jumala jõu allikaks, mis saadab tarkust, rahu ja selgust Ovaal kabinetti, et president saaks näha, ning võtta kasutusele vajalikku, kuna temal on vabavalik teha seda. Ühelt inglilt teisele. Üks võrdne teisega.

See on jumalik leping, mis on teatud määral oodatud neilt liidritelt, kelle DNA osad on põhjalikult valmis, nagu sinu omadki, et mängida olulist osa eelseisvas sinu planeedi nihkes. See on taas partnerlus.

 Sinul on Inimlik eelarvamus ja see on juba filter. Sa paigutad seda valguse ette, mis lähtub sinult väljapoole.

„Kuidas saaksime hoiduda sellest, Krayon? See on ju osa Inimolevusest. Kuidas saaksime maha rebida selle filtri? Eelarvamused justkui tulevad meie territooriumilt. Me ju oleme selliselt tehtud.“

Oh ei, see pole hoopis nii. See on vana määratlus, vana tunnetus.

Jah, sa oled tulnud sellest läbi, ning kulged oma elus mööda seda teed seni, kuni näed teadet, mis vapustab su aju.

Kas mäletad teadet, mida andsin 1989 aastal? Mu partner avaldas selle 1993 aastal teie jaoks. Tema ütlust ma väljendan „sa võid muuta oma värvilisi linte“.

Selline oli minu teade. Kas mäletad?: „Kuidas sa tahaks muuta oma karmilisi atribuute?“

Ma rääkisin sulle: „On olemas uus energia.“

Ma ütlesin sulle: „Magnetväli muutub, järelikult muutub sinu DNA.“

Ma küsisin sinult: „Sa tahaksid vabaneda oma astroloogilise märgi mõjust? Tahaksid pöörata asju tagasi suunas, mida pole veel keegi teinud?“

Ma olen öelnud seda, seega mine nende teadete juurde ja vaata järgi.

Kuidas sa nimetaks inimest, kes saaks teha selliseid asju? Meister!

Meisterlikkus – siin ta on – sinu kätes.

See ei tähenda, et muutud suuremaks ja inimesed hakkav kummardama sulle.

See ei tähenda, et sinu kohal hakkab särama midagi ereda valguse sarnast, et kõik näeksid sind.

See tähendab, et pimeduses, isegi su enda kambris, sinu valgus on niivõrd puhas, et hakkab muutma tegusid sellel planeedil, ehkki teadlik sellest oled vaid sa ise.

Sul pole vaja kuulutada seda künka otsast ja keegi ei jookse su ukse juurde, et ütelda sulle: „Su valgus on nii ere!“

Sa vaid tead seda, sest hakkad tunnetama rahu kõigest sellest, ning ei tule hirmu, ärevust, ega pettumust. Selle asemel sinus saab olema Jumala armastus.

Mis puutub teistesse, siis nemad ei näe ebatavalist Uue Ajastu valgust, kuid nemad näevad tasakaalustust, ning see loob neis soovi olla sinuga.

Oo, milline tähendus Inimesele! See on sinu meisterlikkus!

 

 

Andestus

Siin on filter, millest sa pole isegi mõelnud.

Kuidas on lood sellega, mis juhtus sinuga selles elus ja mis tekitas probleeme?

Inimene, kuidas on lood sellega, et sa ei suuda andestada?

Kas arvate, et ma ei tea, kes on siin?

Kas arvate, et ma ei tea, kes loevad praegu?

Jah, te püüdsite andestada, kuid reetmine on raske asi, kas pole?

Jah, et nemad reetsid teid, ja see on pea sama, kui reeta kogu leping, ning rikkuda kogu elu kogemuse.

Nemad kiskusid teid sellesse, kas pole?

Ehk oli see ema, isa. See teeb loo veel hullemaks, eks ole? Ma tean, kes on siin.

See võib olla tütar või poeg, keda sa ei ole suuteline andestama selle eest, mida nemad on teinud – kas oled teadlik?

Ehk oli see solvang, julmus?

Kas see võib kesta siiamaani ja sa lihtsalt kannatad selle all.

Ma räägin sinuga praegu, mu kallis, sest sellepärast sa tulid ja istusid siia toolile.

Kui ka nüüd sa ei tunneta, et see puudutab sind, siis ei tunneta sa seda üldse, sest ma räägin sinuga, kuulaja.

Ma puudutasin enamaid, kui ühte. Mida te sellega peale hakkate?

Te siiski ei suuda anda neile andeks.

Ka see on filter, kas teate seda?

Ma näen praegu sama inglit mäe otsas. (Lee teeb, nagu vaataks kaugusesse)

„Ja, see on valgus! Ta tuleb kusagilt kaugustest, tuhandete miilide tagant. See on kaunis valgus. Kuid ma näen, et ta on täis andestamatust. Me võtame kasutusele seda valgust, kui vaid võimalik, kuid see on raske selle filtri pärast tema peal.“ Kas mõistad, millest räägin?

Kõik, mis on sinu valguse peal, pidurdab sinu valgust.

Seni aravasid, et võid pugeda nurka, mediteerides saata valgust, meeldivalt veeta aega, ning mingil määral peatada kõik asjad selleks ajaks, kuni tegeled vaimsusega?

Ei! See, kes sa oled, kajastub sinu valguses, mida saadad välja.

„Hüva, Krayon, siis ütle, mismoodi ma saan andestada sellele inimesele? Sa käisid selle välja, siis sina tee mulle ka selgeks. Mina ei ole võimeline seda tegema. See on probleemiks minu jaoks. Kuidas teised saavad sellega hakkama?“

Kas oled kunagi palunud abi järgi? Või istud vaid seal ja mõtled: Ma ei saa seda teha… ma ei saa seda teha… ma ei saa.“

Kuidas on lood muutustega elus? Selliste suursuguste ja suurte, et lausa senised tunded lihtsalt varisevad sinult põrandale ja mõne aja pärast sa pühiksid need minema. Kuidas oleks sellega?

Sa enam kunagi ei hakka mõtlema neile, ehkki praegu veel sa mõtled neist iga sekund, iga päev.

Kuidas on sellega?

Valguse Töötaja, ma ütlen sulle, et andestus on üks peamine meistri tunnus.

Ei ole oluline, milline on situatsioon, kuid sinu tunnetus on muutuv.

Kas mäletad last, kes ütles vist sulle kooli ajal kolmandas klassis midagi? Arvatavasti mitte.

See on vaid seetõttu, et nüüd su eluline kogemus on hulga kõrgem olnust, kuid nüüd see ei oma enam tähtsust, sest see on saadud kohast, kus sa ei olnud veel täiskasvanuna, ning see enam ei mõjuta sind. Oled ju suureks kasvanud.

Samal viisil mõelge ka meisterlikkusest, siis hakkad nägema ka skeemi, mille kohaselt kõik toimub – sa muutud targemaks ja oma tunnetustes ruumidevahelisemaks.

See, mis jälitab sind praegu, kaotab oma jõu ja temaga tegelemine muutub lihtsalt aja kaotuseks. Sa väljud selle piiridest kaugele väljapoole. Kas oled selleks valmis?

Tütar, kas ka sina oled selleks valmis? Kas suudad andestada? Kas suudad neid isegi armastada? Ma proovin sind järgi. Puhasta valgus. Tee seda täna.

Näitasin sulle vaid nelja filtrit, tavalist inimese jaoks, üldisi kõigi jaoks erineval määral.

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas see mõjutab sinu võimeid saata puhtust, mida soovid saata?

See on ju suurepärane, et annad valget valgust ja nii eredat, et ta valgustab pimedaid nurki kogu maailmas.

Ka sa tead, mis vedeleb põrandal ja mida keegi ei saa näha, isegi mitte keegi tihkete seast?

Nemad kunagi ei lähe siin sarnastele seminaridele, ega loe kunagi sõnu, mida loete teie praegu, ning ei kuula seda, mida kuulavad praegu nii mõnigi teie seast.

Nemade on need, kes muutuvad sinu valguse mõjul, mis hakkab paistma nende nurgas, ning äkki näevad asju põrandal, mida pole kunagi varem nainud. Ehkki arvavad, et see on nende idee, mida nemad märkavad.

See on paljuski nii, sest see oli nende vaba valik. See on partnerlus, kas pole?

Mida see räägib sulle? Puhtast ja eredast, ilma pettumusteta valguse kiirgusest? Ilma raevuta, eelarvamusteta ja see on see, mille osana sa peaksid olema.

Kui palju „partnereid“ on ootamas, kuna sa kord alustad?

Kui paljud nende seast peatavad sõjad peale selle, loovad rahu või paranevad haigustest?

Oled mõelnud sellele?

See on kosmiline partnerlus, mis väljub kolmemõõtmelise loogika aja raamidest.

 

Akaši filtrid

Kui sa oledki mõelnud, et on raske puhtaks teha filtrid, siis oota seni, kuni kuuled järgmist osa.

On olemas veel üks kast filtritega, siin nurgas – esoteeriline kast. Ka sellel on sinu nimi.

Kui eelmised filtrid ei näinudki välja eriliselt pahestena, siis oota veidi, kuni näed esoteerilisi.

Sellel on silt – Akaši.

Luba mul midagi sulle öelda.

Sa ole kõigi oma Mina’de vili, mis on kunagi Maa peal olnud. Mõtle sellele hetke, Lemuurlane.

Kelleks oled olnud, mida oled teinud? Mida on sinuga tehtud, ohver?

See on siin, Akašis, sinu isklikus ruumidevahelises DNA’s ja sa oled sellest teadlik.

Kui palju kordi on sinust tehtud ohvri, šamaan?

Räägime su viimasest juhtumist, kui sinust tehti praad. Ehk oled siin lugejana.

Mida teeb Akaši ülestähendus sellega, kellena sa olid, ja praegu sinuga?

Sünnitab kahtluse, kas minna edastusele? Ta kohutsab.

Ruumidevahelisuses ei ole sellist asja, kui möödunud elud. Oleme rääkinud sellest sulle varem.

Järelikult need on vaid jooksvad elud, eks ole?

Alustagem nende läbi vaatamisega. Mida sa näed ja mis häirib sind?

Ehk see, mida sa ei tea, kust ta alguse sai, ja mida püüad nüüd ületada?

Ma ütlen sulle, see kõik on Akašis. Kõik see lähtub eelmistest kehastumistest, kui sa olid kellegi teisena.

See on vaid jääkmuster, kui sind huvitab selle nimi, kuid siin on iroonia – see näib ebaõiglsena, eks ole, sest kui sa alustad rännaku, mis on su vaimseks teekonnaks ja muutud ruumidevaheliseks, siis ilmub see, millest, sinu arvates, oled vabanenud.

Sinu rännak ruumidevahelisusesse faktiliselt avab ukse sellele, et sellised asjad, nagu ohvrimeelsus, elustuksid sinu jaoks taas.

Kuidas on lood enesehinnanguga? Kas sulle ei näi, et su enesehinnang pole kunagi olnud kuigi kõrge?

Ütlen sulle ühte fakti, millest pole kunagi varem rääkinud. Ütlen lihtsal nii, nagu see tegelikuses on.

Kõik Valguse Töötajad tunnevad end läbipekstuna.

Neil, kui rühmal, on madal enesehinnang ja selleks on ka põhjus – hea põhjus.

Kui sa alustad oma rännakut, ning muutud veidi ruumidevahelisemaks, siis kõik möödunud elud tõusevad pinnale, seega näed, kes sa oled, mida oled teinud ja kus oled olnud. Seega lakkad tunnistama end väärika inimesena.

Mõningad teie seast tahaks pugeda nurka ning nutta. See on see, mida Akaši häbematus teeb sinuga.

Ta näitab kõiki su võitlusi selle eest, et saada selleks, kes oled tänaseks. Sa hakkad tunnetama paljusid neist, ning see on valus, et sa ei arvesta fakti, et need erinevad teadvused kõikidel aegadel, millest võtsid osa, olid vaid astmeteks trepil valgustumise poole sellesse ellu.

Need ei kujuta sind tänasena, kuid need tunded on seal, pinna peal.

Kuidas on vannetega, mida oled andnud? Mis sa arvad, mida nemad teevad sinuga? Mõtle vaid, kui palju sa oled neid andnud: nunnana, preestrina, šamaanina, medtöötajana.

Te istute siin toolidel, ning teesklete, et olete kõige tavalisemad inimesed. Kuid istute seal, olles kaetud kõigi oma sakraalsete värvidega. Ma näen neid. Ma tean, kes on siin. Ma tean, mida olete teinud ja kus olete olnud. Ma tean, millest olete läbi tulnud.

Seejärel olete tulnud tagasi ja nüüd istute siin toolidel, 11/11 energias.

Numeroloogias 11/11 tähendab valgustatust ja valgustumist.

Olete tulnud viimase võitluse pärast, mida kujutab endast põlvkond kuni 2012 aastani.

See põlvkond, siis järgmine ja veel üks… on need, kes teevad maal pöörde.

Teie olete eelkuulutajad.

Te olete need, kes püstitavad lava ja need, kes otsustasid omada indigolikke lapsi.

Te omate neid kui lapsi ja lapselapsi, et õpetada neile, milline on valgus ilma filtrideta.

Te olete need – te olete see põlvkond.

Te olete need, kes tulid ja muutsid kõik 1987.

Teie vaimne energia Maal otsustas, et Armageedoni ei tule.

Vaat, kes te olete!

Kuid äkki, kui leiate oma jõu, avastate oma vandeid, ning avastate, et tunnete end ohvritena. Kas pole nii? Me oleme selles varem rääkinud.

Tahate teada, kuidas vabaneda sellest, kõigest sellest, kohe praegu?

Kas ei võiks kõik üheskoos teha seda?

Kuulaja, kas sa ei saaks teha seda koos minuga? Sul pole vaja midagi rääkida kuuldavalt, räägi enda sisemuses:

„Kallis Vaim, olen kehas neil aastail, mis päästavad Maad, ning olen siin, et teha muudatusi sellel planeedil. Ma tühistan kõik vanded, mis võivad kerkida minu teel, sest need kuuluvad teisele teadvusele ja teisele energiale. Ma hoopis uuendan vande Akaši nende energiatega, millised andsin algselt.

Kõik möödunud elud, mis on nüüd minu ees, on mulle toeks ja on jooneks, kui energeetiliseks teljeks läbi kogu minu ajaloo. Võtan nüüd kontrolli nende üle enda kätte.

Mul läheb tarvis kõigi vaimude teadvuste abi, kellena olen olnud ajast, kui esmakordselt tulin sellele planeedile. Koos loome valget valgust, millist see planeet pole veel näinud. Paljude Mina’de valgus on koondatud läbi tänase Mina. Just seetõttu olen tulnud sellel ajal ja seetõttu olen astunud läbi sajandite – et olla nüüd siin.“

Kuidas on sellega? Sa oled enda eesotsas, jumaliku Mina ees.

Sa ei pea rääkima „Kuidas ma saan teha seda? Milline protseduur? Millest alustada?“

Vaid vastupidi, miks sa lihtsalt ei teeks seda?

Vaata, mis juhtub, kui ütleb boss – jumalikkus, kes on sellel planeedil elus kolmemõõtmeliselt. Sa suhtled oma isikliku Akašiga, ning vastavates kohtades hakkab helenduma, sa ju tead?

Vaata, mis toimub sinu foobiatega, neid on teil kõigil teatud määral. Oleme sellest kord rääkinud raamatus „Teekond koju“ (5. raamat). Michael Thomas lahkab selles raamatus ülestõusu ja mida see tähendab kolmemõõtmelisuses.

Sealses loos oli tegemist klaustrofoobiaga, ning osa õpetustest oli seotud foobiatega.

Teda suleti kirstu sarnasesse kasti, ning kaas naelutati kinni.

Milline oli Michael Thomase reageering sellele? Ta laulis. Temal polnud ei hirmu, ega paanikat.

Ainus emotsioon, mis oli temal „Olen vaba hirmust ja laulan sellest seni, kuni avatakse kast.“

Tema vaimul oli hea olla ja ta tundis rõõmu, ega olnud vana mustri kohast paanika hoogu.

Sa võid kõrvale heita küllalt palju esoteerilisi asju, sest paljud neist on mineviku elude jäänused sellel planeedil. Sul on täielik kontroll Akaši energia üle oma DNA’s. Selliselt see töötab.

Praegu elav omab kontrolli kõige üle, mis oli ja kõigi olnu energiate üle.

Kui sa ei võta kontrolli üle, siis see saab filtriks.

Kas oled võimeline kujutama, et saadad Lähis Itta eredat valgust ohverdusega sellel? Vannetega, mida oled andnud? Eelveendumustega, mis sul on? Suudad seda ette kujutada? Ka see on kast filtritega. (Lee teeb näitava liigutuse.)

Kuidas on lood ootustega? Ka see on filter.

„Kuid Krayon, ega positiivses mõtlemises ei ole ju midagi halba? Ma saadan valguse, ning ootan, et tulemuseks on hea energia ja positiivne tulemus. Ma loodan, et sellest saab rahulik valgus.“

Egas midagi, Inimene, see on hea toetus valgusele, kuid sa just asetasid sellele valgusele eelveendumuse.

Kuidas saab kosmiline teadvus kasutada sinu valgust, kui sa juba oled otsustanud, mida ta hakkab tegema? Kas mõistad?

Osa probleemist seisab sinu võimes saata valgust, mis oleks puhas, ning vaba sinust.

Vaid jumalik osa, mida palume teilt ja vaid jumalik osa võimaldab kosmilisel teadvusel jõuda vajalikku kohta, ning luua vajalikku energiat selle hetke jaoks. Seetõttu sa oledki siin.

Kosmilise teadvuse tegevus on hästi teada. See on kvantiline hologramm, mis on teada. Kosmiline teadvus on energia määramine, mis teab, kuhu ta liigub ja mida kavatseb teha ja kellele avaldada mõju.

Ta ei paiguta end inimestele, vaid annab inimestele valgust, mis võimaldab neil näha üha puhtamalt, ehk aitab neil, kelle peale paistab, teha vabavalikut.

Sel põhjusel, mu kallid, võite ravida keda iganes. Või suudate aidata inimestel tasakaalustuda. Saate öelda neile, mis neis toimimas.

Lõite neile pakkuda mingeid vahendeid, mis aitavad neid, kuid võtma neid peavad nad ise, mõelda nende üle ise, tööd tegema nendega ise, et terveneda.

Mõnikord kulub selleks mõne hetke, mõnikord terve elu.

Kuidas on ootustega?

Väga lihtne. „Koguneme kokku ja palume rahu eest Maale.“

Tõepoolest? See on kõik, mida kavatsete teha?

„Kuid see on see, mida sa ütlesid meil teha.“

Oh ei. Ma ütlesin teile, et Inimolevused, eriti need, kes kuulavad siin saalis, võivad luua rahu Maale. Seda ma ütlesin. Ma ei ütelnud, et panna valguse peale Rahu Maale, ning siis saata.

Ei, ingel. See on teie ülesanne. Kogunege kokku, ning selliselt saate valguse, millel on selline jõud, millele pole tarvis midagi juurde lisada.

Muide, kui te puudutate valgust, või mõtlete sellele, siis juba panete filtri temale.

Andke valgusele kavatsus luua kõrgeimat head, jumaliku teadvuse kaudu, mida omate, ehkki veel ei mõista seda. Genereerige valgust, ning andke kosmilisel teadvusel kasutada seda seal, kus temal vaja.

Te olete vaid käivitaja, sest just Inimene peab seda genereerima.

Kui valgus lahkub teie juurest, siis Jumal hoolitseb sellest, mis saab sellega edasi.

Seda teeb ka füüsiline majakas.

Kuid mõelge maisest majakast. Mida teeb tema? Arvate, et ta saadab mingit teadet oma valgusega laevadele merel? Ei. Ta ütleb vaid: „Vaata ringi. Olen valgus pimeduses. Ma olen siin mingil põhjusel, siis vaata, mis põhjusel, ning leia ohutum koht.“

Ta ei kamanda, ega ole see, kes põõrab laeva tüüri. Ta valgustab teed ja pakub valikut.

Seda pead tegema ka sina. Mõningad teie seast, kes kuulevad või loevad seda, saavad sellega hästi hakkama, sest olete selle selgeks õppinud!  Kuid olen teadlik neist, kes veel on selles suures saalis, kus aeg on nii oluline, ning ka neid, kes loevad ja kuulavad aastaid hiljem sellest, mida nimetate aja mateeriaks.

 

Uskumatus

Kas viimane filter on uskumatus? See näib vasturääkivana, kas pole?

„Krayon, kuidas saab olla majakana ja mitte uskuda?“

Siin on paljud teie seast uskumise piiril, et olla majakaks ja on astumas sellel teel.

Kuid tegelikult, väljudes selles saalist, hakkad küsima: „Kas see tõesti on tõsi? On see tõde? Kas see, mida inimene laval rääkis, oli edastus? Kas tõesti ingel rääkis läbi tema? Kas need sõnad olid vaimult, või inimeselt?“

Sa ootad vastust?

Laval on praegu kaks kuju. See on osa saatjaskonnast, mis tuleb koos minu partneriga igal korral, kui ta edastab.

Ma ei ootagi, et te näeksite neid, ehk nii mõnigi suudab ja mõnigi näeb neid, kuid mõned vaid räägivad sellest sageli. See on reaalne ja see on teadaanne, mis peaks kajastuma su südames ja su ajus – et olen reaalne.

Minu olemus ei palu sind tegema midagi, mida sa ei tahaks teha, kas pole?

Ta ei palu teha järeldusi, ega paku doktriini. Vaid õnnistab sind ja räägib, kui kaunis sa oled.

Räägib sulle, mis on sinu sisemuses ja mida saaksid teha. Kas pole nii?

Kas see ei paku sulle vabat valikut? Nii töötab Jumala armastus! Näed, kes on siin!

Mina, Krayon, olen su partner ja mõningad teie seast hakkavad mõistma, kes ma olen ja milleks olen siin.

Kui sa vabaned uskumatusest täielikult, siis su elu muutub eredamaks – see on sinu valida.

Sinu uskumatuses on duaalsus. See on hea riist, mis paneb sind otsima jumalikkust. Ehkki intuitsioon paneb ette otsida oma jumalikke juuri, kuid ei ütle, et need on teil tegelikult olemas.

On õnnistatud need, kes otsivad, sest nemad leiavad selle – leiavad Jumala enda sisemuses.

Milline on su teekond täna? Kuhu ta viib sind ja mida teeb selle planeedi heaks?

„Krayon, ma ei taha teada, mida teha, et vabaneda minu filtritest.“

Olen rääkinud sulle, et paljud tahavad panna see riilulitele laiali, nagu oleksite kolmemõõtmelisuses.

„Ma tahan, et sa annaks meile kaksteist sammu. Ma tahan, et sa annaks meile miskit, mida saaksime juhtida, midagi harjumuspärast.“

Kuid mina ütlen sulle, Inimolevus, miks sa tahad teha seda nii keeruliseks!

Tehes seda sulle harjumuspäraseks, tõuseb tunduvalt keerulisus ja struktuur.

Kuid see kõik on tunduvalt lihtsam – sinu ja vaimu vahel. Miks mitte vaid teha seda? Usul puudub struktureerimine. Sellel ei ole raamtuid juhenditega. See ei ole kolmemõõtmeline.

Sa vaid istud maha ja lükkad oma vaimse ärkamise ust puhta kavatsusega: „Jumal, ütle mulle, mida ma peaks tegema?“

Kas tunnetad, kuidas meeskond küsib sinult: „Kas oled valmis seda tegema?“

Kas tead, et seda ei tehta ühe korraga? Sul vaja teha erinevaid ja lugematuid samme, kuid need on sinu sammud, unikaalsed sinu jaoks, ning sa võid leida neid raamatus juhenditega.

Isegi need, kes on jõudnud seisusesse, mida nimetate ülestõusuks, ning on valmis minema üle järgmisele tasemele, teevad seda taas.

Vaata vaid, mis on toimumas, ning liigu seejärel taas edasi. Taas vaata, mis on toimumas, ning taas liigu edasi.

See on vaid seetõttu, et energia on nihkumas, seega muutub sinu planeedil iga kuuga.

Püsivat ei ole midagi ja mõningaile teist see on pettumuste allikaks. (Krayon muigab selle peale)

Ärge lubage sellel juhtuda, sest nii teie, kui ka kõik teie ümber, ise teostate neid muutusi.

Sina juhid rongi, nimega Maa, seega sa pole selle ohver, kes viib sind kusagile. Sina lood teekonda.

On uusi riistu, mis avavad teie DNA’d ja neile on pühendatud kogu see edastus, sest käes on aeg õppida meistriks olemist.

Me ütlesime seda teile juba ammu, siis rääkisime teile, et „ära mõtle kui inimene“.

Nüüd on kätte jõudnud aeg ütelda sulle; selleks, et liikuda edasi, sa pead olema osaliselt Inimene ja osaliselt Meister – kuid selleks tuleb muuta oma tunnetusi ja olemist kahe reaalsuse vahel, millistega sa oled vaevu tuttav.

Loo pildi oma ettekujutluses koos minuga, eks? Sa näed imeliselt kaunist majakat, mis on betoonist, kui vaid soovid seda, siis ta ei hakka liikuma. Ta ei kõigu tuule käes. Ta on kindel endas, sest ta on usus. Ta teab, kes ta on.

Majaka vahiks oled sina. Sina tõused tema sisemuses mööda treppi tippu, ning sina kindlustad, et tema valgusel ei oleks filtreid.

Kujuta koos minuga ette, et see valgus on niivõrd ere ja niivõrd valge. Sa lood valguse, ning saadad selle teele. Sa õnnistad teda ja rõõmustad, teadmata, kus suunas ta liigub.

Oo jaa, sa ehk annad selle suuna läbi kavatsuse, lausudes: „Täna tahaks saata  valgust Sudaani.“, sest sa tead, et seal palju kurbust ja surma. Sa ju suudad seda ette kujutada?

See on hea suundumus saata valgust, kuid samas annad loa Jumalale saata selle sinna, kus seda on vaja käesoleval ajal kõige enam.

Mõningad asjad on mõnikord teada vaid Jumalale, ning tänu partnerlusele temaga valgus suundub kohtadesse, mida sa ei ole võimeline isegi ette kujutama, aidates pimedates kohtades neid, keda sa ehk kunagi oma elus ei kohtagi.

Kas olete teadlikud, milline on jõud, kui töötate grupis?

Kordan taas, et alla poole protsendi inimkonnast peaks ärkama, et teha muutusi – siis näete uudistes, kuidas maa hakkab muutuma ja nihkuma, ning tarkus hakkab muutuma normiks.

Te siis näete, et toimub miski, mida pole varem kunagi juhtunud, ning imestate, kuidas võivad sellised ebatavalised asjad toimuda.

Vastan teile: see on seetõttu, et ruumidevaheline valgus on see, mille tõttu tsivilisatsioonid muutuvad, ning kohatud energiad ja valitsused langevad.

Kallid, olge teadlikud, et planeedi tööd teostate teie. Sellepärast oletegi tulnud siia. See on tõsi!

See on Krayoni kaheksateistkümnenda aasta edastus. Kaheksateist on numeroloogias üheksa, seega see on kokkuvõttev edastus. Seda edastust ei tehta paremaks, kuid õppida on palju veel.

Mõningad teie seast tunnetavad, et seda saavutada on raske ja see on nii. Kuid ma tean, kes on siin ja tean, milleks olete võimelised.

Seda kõike nimetatakse testiks. Seetõttu ka teid nimetatakse Valguse Töötajateks.

Täna oli hea päev tervenemiseks, kas pole nii?

Kuidas oleks grupitööga siin saalis?

Praegu räägime nendega, kes on siin saalis.

Kolmel siin saalis olijaist on probleeme verega, millega nemad ise ei saa hakkama.

Kas te ei tahaks teha puhtaks selle… tegelikuses pöörata Akaši tagasi?

Kui need kolm nõustuvad sellega, siis see võib ka toimuda. Need kolm on teadlikud, kes nemad on ja võimalik, et annavad kohe nüüd nõusoleku ülejäänud inglitele selles saalis saata valgust nende peale.

Kas annate selle? Ülejäänutel saalis ei ole vaja teada, kes te olete. Selline on kosmilise teadvuse töö.

Kuulake mind ülejäänud. Aeg on saanud küpseks tervendamisteks ja elu muutva energia jaoks. Te hakkate kujundama valgust nende jaoks? Lubage kosmilisel teadvusel korraldada seda tööd.

Kujundage valgust neile kolmele, et nemad saaksid väljuda siit muutununa. Nende loal nende veri muutub. Ta pöördub seisundisse, mis oli kuni rikkumiseni.

Kas mõistate, mida ma räägin? Tervendamine on ajas korrastamine… isiku viimine kohta Akašis, kus haigust veel polnud.

See selgitab, miks sellised tervendamised on lõplikud. Haigus ei pöördu tagasi, sest teda polnud seal olemas!

Ma tean, kes on siin. See oli hea aeg tervendamiseks. Kas need kolm annavad nõusoleku selleks? Ülejäänud on teie poolel, teate seda? See on hea aeg perel aidata peret.

Ärge unustage seda hetke, kuna üks teie seast on juba muutunud. Protsess käib. Kuidas on ülejäänud kahega? Ja, see edeneb, see teostub.

On õnnistatud Inimolevus, kes on ületamas uskumatuse silda, ning leidmas armastust, mis on seal olemas. Lahendamatu lahendatud.

Valgus on seal, kus arvasite pime olevat, ning saate seal imesid, milliseid palusite.

Nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Kus on tädi Marta?

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Siin viibivad need, kes on tõemeeli hindamatud, keda ma hästi tean, kuid kes ei usu toimuva reaalsusesse.

Teile on vajalikud plinkivad tulukesed – kas pole?

Kas te vajate teisi viise, et veenduda siin olevates ruumidevahelistes jõududes?

Olgu, tulukesed on siin ja olete kutsutud neid nägema.

Siin on kallihinnaline koht. Siin on olemas energia väli ja kui vaid te lubate seda, siis ta immutab teid kõiki läbi.

Osa sellest energiast on Krayoni kaaskondlastelt – teie vähemalt nimetate seda nii.

Tegelikult see pole nii. See on teie kaaskondlastelt ja ta on erinev igal korral, kui istume inimkonna ees. See on sageli armastuse pidu!

Informatsioon, mida esitame teile seekord, võib osutuda valuliseks, kuid me värskendame seda nende jaoks, kes on teadlik, millest on juttu tegelikult.

Meil on kavas rääkida sellest, mis on toimumas käesoleval ajal.

Kuni jätkame, seni püüdke harjuda siin oleva energiaga. See on midagist enamat, kui hääle kõla kolmemõõtmelises saalis.

Vastupidiselt – me isegi loobume mõningatest kolmemõõtmelistest reeglitest ning võimaldame mõningaile teie seast näha värve ja tulesid.

Lubage nüüdsel ajal, olulisel ajal, saada ilmutuslikuks ajaks teie jaoks. Saagu sellest tõemeelse tervenemise ajaks.

Kas teate, miks olen siin?

Kõigest sellest, mida on mul kavas täna teile rääkida, olete ammu teadlikud!

Teate ka seda, miks olen siin.

Esoteeriliselt väljendades, räägin sellest, mis on teie DNA’s olemas.

Minu tänaseks eesmärgiks on luua tugevat koduenergiat, et seni, kuni teid hämmeldab minu poolt antav informatsioon, saaksite tervenemise!

Hämmeldusse viiv kolmemõõtmeline informatsioon… segadusse viiv tugev eeldus, nimega duaalsus, hoiab teid kasutamast oma meisterlikkust. Selles hämmelduses on teie vägevuse tuum, mida saaks nimetada meisterlikkuseks.

Mõned pärivad, miks kogu tõsiduse juures, mida anname, mu partner esitab kõike humoorika näo ilmega.

Tema vastus saab olema minu vastuseks: raske on olla sünge, kui oleme rahus kogu Ilmaruumiga. Raske on olla nukrana, kui oled Jumala armastust pilgeni täis.

Möödanikus enamus šamaane olid alati tõsisena, haaratuna vaimsest kasvust, aga mitte lõbususega.

Aeg on seda muuta, kuna kanname endas tasakaalustatud šamaanide energiat!

Naerge ja tantsige koos Jumalaga!

Me ju ütleme – Valguse Töötaja uus energia on püha isiksuse energia, mis näeb elu väärtuslikuna… kogu elu, – rõõmsana, kohasena, naljakaks ja põhjendatuks, miks olete siin, selles skeemis.

Näib, nagu planeedil oleks palju kurbust.

Kas olete võimelised tegema tööd teie ees oleva katseproovi raamides?

Kas olete võimelised rüütama end oma mõõgaga ja pühaduse kilbiga, ning minna läbi kurbusest, hirmust ja teiste inimeste käitumise pettumusest, ilma, et oleks hukka mõistnud neid, või ilma, et mitte langeda kurbusesse?

Mida rohkem kannate Valgust, seda selgemalt näete seda, mis on Maa peal kurbust täis.

Vaid meistrid on võimelised „nägema“ selliseid asju skeemi kohaselt ja põhjendatuna, et miks olete siin!

Kui majakad saadavad oma valgust, on oluline, et nemad ei kardaks tormi. Vastasel juhul nad muutuks kasutuks.

Me tahaks rääkida paljust, kuid ma pole võimeline alustama, kuna saalis on midagi toimumas.

Lugeja, see kaasab ka sind, sest me väga selgelt näeme, kuidas oled süvenenud neisse sõnadesse.

Ära mõtle, et loed millestki, mis oli toimunud sinust kusagil kaugel. Kõik on toimumas seal, kus asud.

Miks olete siin? Arvate, et ma ei tea teid?

Ma esitan teile seda, mille nimeks on – retooriline küsimus.

Ma ei oota vastust. Ma tean seda!

Ma tean, miks on igaüks teist siin… kuulaja või lugeja. Tean teie nimesid.

Ma olen seal, kui tulete ja lähete… igal korral.

Vaadake üle oma Akaši Kroonikad ja näete neis pidevalt minu energiat, nii minekul, kui ka tulekul.

Vaat, kes ma olen.

Mõned on nimetanud mind Värava Valvuriks, kuid see pole nii.

See on teine määratlus, sootuks teise energia jaoks. Seega, see pole nii.

Ma olen teie parim sõber ja ma hoian silma teie mineku ja tuleku peal. Olen kui osa tsüklist planeedil – olen ingel, kellele andsite nime …Krayon. (Paus)

Keegi kavatseb lahkuda. Keegi tahab ära minna oma elu kurbuse ja nukruse eest; ta tahaks astuda rahulikku tagasihoidlikkusse, nimega ülestõusu energia.

Nüüd jätan hetkeks selle ruumi. Siin on hinnaline ja ohutu aeg.

Kui soovite võtta enda peale mingi kohustuse, siis võite seda teha. Selleks pole kunagi paremat aega olnud – kaaskond on siin ja Jumalgi on kuuldel.

Lugeja, Jumal on sindki kuulmas.

Pole kunagi olnud paremat aega, kui nüüd. Miks mitte kasutada seda?

Kui teete selle ära, siis peame koos selle üle peo!

Üks inimene on selles saalis tegemas seda ja te teate, kellest ma räägin – kas pole?

Kallis Inimolevus, ehk seetõttu oledki tulnud siia. Ma tean, kes sa oled.

Siin on toimumas palju enamat, kui arvate.

Elu tsükkel – kui oluline ta on!

Surma tsükkel – kui oluline ta on!

Me kordame taas selle edastuse, kuid tahame, et seekord see saaks üleskirjutatud. (See edastus oli kord edasi antud, kuid nüüd ta on valmis üleskirjutamiseks).

 

Inimese surm

Tänane edastus – on teema, mida mõned peavad haiget tegevaks, seega meil on kavas esitada seda selliselt, et see ei oleks nii.

Meil on kavas nimetada seda edastust selliselt, et kõik selles oleks huvitav, naljakas ja huumori tundega. Paneks ta nimeks: „Kus on tädi Marta?“

Kavatseme rääkida inimese surmast, kuid rääkida sellest nii, et te mõistaks – surm… pole lõpp, vaid üleminek.

Tahaks rääkida tema elementidest ja sellest, kuidas see töötab, et järgmisel korral, kui teete seda taas, oleks kergem ja mõistetavam, kui see toimub kellegiga teie ümber olevatest.

Meie nägemise kohaselt „surm“ on see, mida teete, olles Maa peal.

Tean, et kõlab veidralt, kuid see sarnaneb küsimusega: „Kus on tädi Marta?“

Tavaliselt vastaks: „Ta on teises toas.“

Kuid teie vastate: „Ta on surnud.“

Meie nägemused asja kohta on väga erinevad.

Teie jaoks ta on lahkunud igaveseks, aga meile on vaid  „teises toas ja on muutumas“.

Inimese tulekusse ja minekusse on kaasatud väga palju energiat.

Võtame näiteks selle saali.

Ma kinnitan, et tean, kes on siin.

Siin on kahed osavõtjad – planeedi uustulnukad ja kõik ülejäänud, kes on vanad vaimud. Mõned on isegi Lemuuria ajast.

Suurem osa teist on planeedi iidsed inimesed ja olnud siin palju-palju kordi.

Kahel uustulnukal on tunnused, mida pole ülejäänutel. Nimetaks seda vaimseks ebaviisakuseks.

Kas mõistate, et kõigil vanadel Vaimudel oleksid Akaši Kroonikad (DNA) kui sisse ehitatud.

Neil tuli ületada takistusi ja selle põhjuseks nad pidid kasutama sellist energiat, mis on peidus nende Akašis. (Krayon püüab sellega ütelda, et kui teil on salvestusi eelmistest eludest Maa peal, siis need mõjutavad kõike, mida teete ja kelleks olete käesolevas elus. Te ei tule siia puhta „krihvlitahvliga“)

Uustulnukad? Noh, neil on küll puhas „krihvlitahvel“.

Ärge imestage, kui teist mööda panev uustulnuk saab imedega kiiremini hakkama.

Nemad ju ei tea midagi muud!

Ka nemad maksavad selle eest, kuna saavad ühiskonna heidikuiks, kui avastavad, kuidas on see ülesehitatud.

Vana vaim, kellel on tarkus ja mõõdukus, liigub aeglasemalt, kuid saavutab palju enamat.

Te tulete ja lähete. Selline on elu tsükkel.

Kõik see töötab selliselt, kuid sageli te näete seda kui pimedust.

Inimolevusse on sisse seatud elu austus ja tunnustus.

Inimolevusse on sisse seatud armastus kõige vastu, mis ümbritseb teda.

See on ellu jäämise süsteemi osa ja see töötab väga hästi.

Me ei muudaks selles midagi! Kõik on õige ja kohane, ehkki te väga kurvastate nende pärast, kes on lahkunud.

Meil ei ole kavas teid tõmmata kaastunde sügavustesse nende suhtes, kellest olete ilma jäänud.

Oleks hea, kui mõistaksite, et see on vaid üleminek. See on energeetiline nihe ühest tunnusest teise, kaasaarvtes mõõtme vahetus. Kuid siiski, kui nemad lahkuvad, siis lahkuvad jäädavalt. Sellega on lõpp kõigele – kas pole? Ei tule kunagi kedagi tema sarnast.

Need, kellel on partneri kaotusel tühjuse tunne, teavad, millest ma räägin.

Ma tean, kes on siin – on meeles? Ma tean, kes loevad.

Elu on läinud, kuid sinna, kus nemad olid varem, on jäänud suur auk – miski ei täida seda enam.

Selline on tunnetus.

Tõde on selles, et tühi auk on jäänud mahajäänud inimese teadvuses. See anub tema täitmist –mitte elava, ega hingava Inimolevusega – vaid hindamatute olevustega, eemal olevatega, kes janunevad ligi astumist, et täita augu ning elada koos teiega ülejäänud teie elu osa. Olite sellest teadlikud?

Kogu kurbus ja tühjus on ajaga ravitav… Jumala kaastunne on täiuslik.

Te võite rikastada oma elulist kogemust, kasutades selle eelistust, mis on teie ümber – kui vaid annate selleks loa.

Kuid paljud ei tee seda kunagi… nemad upuvad kurbuses seni, kuni ise teevad ülemineku.

Seega, see on ülemineku protsess, mida nimetate surmaks – just seda on meil kavas arutleda, kuid teha selliselt, kuidas kunagi varem pole teinud… andes nii selgitavaid ideid.

Niisiis, kus siis tegelikult tädi Marta on?

Tädi Marta on surnud.

On ta läinud… või mitte?

Lubage viia teid tema üleminekust läbi, et teil kujuneks mingi arusaam sellest, kuidas see töötab – siis te enam ei kardaks seda.

Lubage siis arutada läbi, „kus“ ta tegelikult siiski on, isegi peale tema surma.

See on asjalik informatsioon.

Te olete kõik seda teinud, kuid keegi, loomulikult, ei mäleta sellest midagi.

Surm on vaid see, mida võiks nimetada paberist tiigriks.

Te olete teinud seda tihti, teete ka praegu ja jääte seda taas tegema… ja nii erandeid tegemata.

Kuid siiski, kui see on lähenemas, te ei saa seda mitte meenutada, mis on toimumas, ning kardate seda.

See on duaalsuse töö, puhtal kujul – kõik see jätkub ja ikka endisel kujul. Duaalsus jääb kuni lõpuni rõhutama, et surm on kõige lõpp.

Surm, meie pilgu läbi, on vaid maise väljenduse lõpp ning me vaatleme seda sootuks mitte nii, kui teie.

Te kas lahkute teie keha bioloogilisest lõpust, või olete vaimselt surma suus.

Kas poleks viljakam inkarneeruda ning alustada kõike taas noore keha näol?

See jutt on parimast võimalusest võtta kasutusele teie Valgust.

See fakt räägib sellest, et noorus valdab energiat.

Paljudel juhtudel surm on kokkuleppe tulemus – isegi, kui see on enesetapp… kui isegi see on lapse surm.

Kõik skeemis on kohane, isegi teie olek siin.

Kuid iga juhus kannab endas olulist energiat maha jäänute inimeste jaoks.

Olete sellele kunagi mõelnud?

Jutt pole teie surmast, vaid neist, kes jäävad elama peale teie ära minekut.

Kuid mis toimub ülemineku aegu?

Esiteks – te ei lahku korraga. Te olete sellest juba teadlikud.

Kui ma saaks avada teile seda võlueesriiet ning näidata, mis on teiega toimunud juba palju kordi, kuid see oleks rikkunud kõik mu reeglid, mis kehtivad minu jaoks.

Kuid siiski hirm surma ees hoiab teid astumast sellesse.

Kui te oleksite teadlikud sellest, siis poleks kartnud teda.

Paraku, kui te ka ei kardaks, siis teid hoiaks tagasi vastutus teie ümber olevate inimeste eest.

Esimesena, mis toimub peale surma – teadvus lahkub füüsilisest kehast ning mingil viisil te olete oma kolmemõõtmelise keha läheduses ja vaatate tema peale. Sellel hetkel teadvusel on juba mingi uus mõistmise liik.

Mõneti inimolevus on viidud segadusse, sõltuvalt surma liigist, mida peame silmas.

Igal juhul viibite oma keha kõrval ja vaatate seda.

Osa teist ehk mõtleb: „Ma mäletan seda“, aga teine osa on tänulik, et surma tegelikult polegi ning hirm sellega kaob ja asendub uudishimu ja segadusega.

Peale füüsilisest kehast lahkumist valu tundeid ei eksisteeri. Teie Vaim eemaldub kehast, kuna see peab kohe surema.

Tegelikult suremine on seotud DNA’ga.

Oleme rääkinud, et teie DNA on jumalik ja temal on olemas ruumidevahelised fragmendid ja osad. Oleme samuti rääkinud, et mõned neist on ka jumalikud. Mõnedel seisab isegi teie nimi ja te pole võimelised enne lahkuma, kuni need pole bioloogiliselt surnud.

Loomuliku surma puhul füüsiline keha sureb aeglasemalt, kui teadvus.

See osa, mida nimetate Hingeks, on kõigest teie fragment ja osa teist.

Me oleme sellest rääkinud isegi viimases edastuses pealkirjaga <Teid on palju>.

Teil on palju teie ruumidevahelisi osi. Üks neist on siin planeedil ja on teie Kõrgemaks Minaks.

On fragmente, mis pole kunagi olnud sellel planeedil.

Teie osakesi/tükikesi on üle kogu Ilmaruumi kvantilises olekus.

Kuni olete tegevuses siin, siis ülejäänud on ametis kõrgemates sagedustes.

Seega, selles kehas, milles olete käesoleval ajal, on kasutusel vaid osa teie tulemuslikkusest.

Räägin seda vaid seetõttu, et surma üheks osaks on taasühinemine! Selles on selline hetk, kus eksisteerib korraga täielik Mina, mis annab surma puhul suurimat tunnetust – taasühinemise rahulolu ja rõõmu. Teid teiega.

See on raskesti mõistetav kontseptsioon… kuid tahame seda teile esitleda, kuna see selgitab läbiviidava tseremoonia vajadust.

On olemas ülemineku periood, kus toimub paljutki ning sealt kerkib küsimus: „Kus on siis tädi Marta?“

Tädi Marta on sellel hetkel oma keha juures, kuid ütleme selle kohta, et tädi Marta vaikselt uinus haiglas igaveseks.

Nüüd ta on jälgimas oma keha ning peab olema oma keha läheduses, kuni keha sureb – see protsess võib kesta tunde, sõltuvalt palati temperatuurist, või isegi päevi.

Kuid see ei sega tädi Marta hinge, kuna ta äkitsi osutub ruumidevahelises olekus, kus ajal pole enam tähtsust. Pole tähtsust ka vahemaal. Ta justkui „ripuks“ kohas, mis on kannatlikkus, olles ülemineku protsessis.

Teie päevade kestvus võib tädi Martale tunduda vaid „silma pilgutuse“ pikkusena. Siin ta siis viibib.

Seega tema olemus kestab seni, kuni kustub DNA ja muutub elutuks.

DNA on ootel, kuni lakkab toide, kuni rakud täituvad laguproduktidega, mis tapavad neid.

See on vaid bioloogia.

Kui see protsess on jõudnud lõpule, alles siis võib tädi Marta liikuda edasi.

Siin kerkib palju muid küsimusi – kas pole?

 

Komatoosne seisund

On paljusid, kes tahaks vaimu asjus viia segadusse. Nende arvates Vaimul on rida reegleid, mida me ei tohi rikkuda, kuna võime sattuda hämmeldusse ning minna segadusse küsimustega, mis puuduatavad neid reegleid.

Tõstan esile kaks küsimust.

Üks naine küsib: „Kuidas on komatoosse seisundiga, kus Inimolevus on elus, aga tema aju on surnud? Kus viibib sellisel juhul teadvus?“

Vastan: Tema läheduses. Ja jääb sinna seni, kuni Inimkeha on veel elus. Isegi siis, nagu ütlete teie, „aju on surnud“. DNA on väga vaimne, väga aktiivne ja väga elav.

Siit tuleneb, et kui inimese teadvust seal enam ei ole, siis vaimne teadvus on ikka paigal… ja on väga kannatlik… tal ju ükspuha. Ta täidab kohustust olla DNA’ga, kuni see on elus – tal on väga mugav olla nii. Kõrgeim Mina on aktiivne ja on paljuski veel tegevuses.

Ärge ajage seda segi Inimeteadvusega – inimene on lahkunud, aga hing on veel aktiivne.

Pole vaja kurvastada Hinge pärast. Ta pole kinni jäänud ja tal pole valus. Hing on ruumidevahelisel kujul… midagi ingli taoliselt, kes on teie kõrval kogu teie elu ja temal puudub aadress.

Ta on vaid osa protsessist ja ei loo kannatusi. Hinged on kannatlikud, kuna on teadlikud, kes te tegelikult olete. Need on armusuhtes nende väljendusega, kellele kuuluvad. See on samuti „elu süsteemi“ osa.

Niisiis – kus on siis tädi Marta? Ta on ikka veel keha läheduses, selle kustumise ootel… osaliselt teie aja sees, osaliselt ingellikus olekus.

Temale see on võluline aeg – pooleldi siin ja pooleldi kusagil mujal.

See on aeg, kus teil tuleks hoolega jälgida.

Ülemineku aegu ilmneb imeline energia, imeline seetõttu, et vajutab enda jäljendi ümberolevasse kvantilisse ruumi.

Üleminek on unikaalne „energeetiline pitser“, mis on oluline Gaiale.

Põhjalikumalt sellest hetke pärast.

 

Siirdamine

Nüüd teine küsimus.

„Krayon, kuidas on südame siirdamisega? Kui meil on ühe inimese süda, mis on tuksumas teises inimeses – üks on surnud, teine mitte. Sa just ütelsid, et tuleb oodata, kuni kõik sureb – kas see peaks tähendama, et need kaks inimest kuidagi segunevad ning saavad kahese hinge?“

Vaimule need küsimused pakuvad lõbu.

Need küsimused lähtuvad intellektuaalse inimese mõistuselt, kes laob kõike riiulitele võimaluste lohakate stsenaariumite järgi, mis enamuselt ignoreerivad mõistuslikku kavandust.

Niisiis ma vastan: Kas teie arvates Jumal istub pimedas nurgas ja ei ole millestki teadlik?

Kas arvate, et süda mingil moel ärkab ja ütleb: „Oo, Issand, ma olen teises kehas! Oleks parem kohe anda sellest Jumalale teada!

Ei. See on kaunis näide sünkroonsuse ja kaasloomise plaanist. Kõik oli planeeritud.

Kas arvate, et juhuslikult tuksub teise inimese süda teises inimeses? Ei, mitte juhuslikult.

Seega, plaani tunnustesse on kätketud „reeglid“, mis võimaldavad seda teostada.

Sünkroonsus on sageli seal, kus ühe elu kasutatakse teise elu hüvanguks.

See on kaunis, rõõmupakkuv ja Jumalale teada.

Üleminek saab lõpuni viia isegi siis, kui süda on teises kehas.

Uuel südame peremehel pole vajadust „lahkuda“, seega ta jääb. Sellised asjad on „Jumalale teada“ ja… osana plaanist. Need on kohased.

Kuid lubage ütelda midagi, millele pole keegi mõelnud.

Lubage edasi anda miskit, mida pole veel varem antud.

Te teate asja, kui kudede võõrustus ning arvate seda keemiliseks protsessiks – kas pole?

Süda ei suuda harjuda teise kehaga.

Doonori süda on vajaja kehas ning võõrustuse vältimiseks inimene peab kogu elu võtma sisse kindlaid rohtusid.

Võõrustumine. Te kasutate seda sõna ja see on sobiv sõna, kuna võõrustumine on DNA sobimatused ruumidevahelistes kihtides.

Te saite ühe Akaši DNA, ühe inimese hingelisuse, mis on siiratud teisse! Neil puudub kooskõla.

Seega, koed on sellest teadlikud, kuna mõistavad, et on kohandamatud.

Sellest tulenevalt ja vaatamata vaimsele universaalsele plaanile, on vaja selleks, et ellu jääda, summutada ja petta enda keha keemiliste ainetega.

On olemas lahendus ja tahaks teile sellest teatada.

Lemuurlased olid sellest teadlikud – nemad olid teadlikud DNA programmeerimisest magnetismi abil.

Seega süda on valmis ja on saanud juhendusi pühalikul viisil. Ta paigutatakse teise Inimolevuse kehasse, kui siirdekeha, mis pole juhuslikult valitud just selle Inimolevuse elu päästmiseks – kõik toimub püha stsenaariumi raamides.

Nüüd viite pühaduse lõpuni.

On aeg õppida ümber südame DNA programmeerimist, et seda saaks vastu võtta teine keha.

Just seda protsessi teostati Noorendamise Templis Lemuurias, kus te reaalselt puutusite kokku DNA magneetiliste mustritega.

On võimalik ümber programmeerida paljusid erinevaid tunnuseid; ühed tunnused vajavad vaid energeetilist tööd, aga teised jälle – seadmeid. Selle tegemiseks on palju viise.

Nüüd kutsume nii kuulajaid, kui ka lugejaid eksperimenteerima magnetismiga seoses meditsiinilise kudede võõrutamisega.

Sellisest meetodist pole veel mõeldud ja sellega pole veel keegi töötanud.

Alustades uuringuid, mõistate, mida pidasime silmas.

 

Tagasi tädi Marta juurde

Seega, tädi Marta on valmis üleminekuks. Tema hing tunneb ennast hästi. Tal on piisavalt kogemust, et meenutada, kus ta on.

Iga hetk on toimumas võlusündmus, mida on väga-väga raske selgitada. Me rääkisime sellest mõni hetk tagasi.

Inimolevus, pane tähele: energia pole värvid!

Vaimset energiat kolmemõõtmelisuses ei eksisteeri.

Te ei ole võimelised „värvima olukorda või inimest vaimse energiaga.“

Energia on kvantilises seisundis – eriti hinge energia. Just seetõttu ta salvestab end Maasse, Ilmaruumi, aga mitte mingisse kindlasse kohta, nagu arvate teie.

Seega, tädi Marta ülemineku hetked on salvestatud isegi õhu enda eetrisse, millega te hingate.

Need pole piiritletud, ega pole sarnased värviga, kui asetada need millelelgi või kellelegi. Need pole salvestatud kohta, kus ta suri. Need on kõikjal.

Just seetõttu me räägime: Inimolevuse üleminek sellel planeedil on eriline tunnus, mille nimeks saaks olla – ülemineku muster.

Ülemineku hetkel, oodates keha kustumist, planeet loob ruumidevahelist kristallset markerit.

Kas surm aeglane või kiire…, loomulik või vägivaldne, aga ta ei allu ajale, kuid energia salvestub otse planeedi energiasse.

Ta salvestub planeedi energiasse vaid seetõttu, et ta on täiuse väärtuslik hetk.

Kus on tädi Marta?

Ta on taasühinemise lävel, mida nimetame Inimlikuks surmaks.

Ta võib iga hetk surra ja kui see toimub, siis ta ühineb kõigi ülejäänute tädi Marta fragmentidega.

Kas jälgite mind? On võimatu seda kirjeldada.

See toiming on väljaspool kolmemõõtmelist aega  ja ruumi. Selline energiate koondumine on sedavõrd oluline, et ühinemine jätab täkke Ilmaruumi energiasse.

Varem me kirjeldasime seda kui Austuse Saali.

Kuid enne, kui sinna pääseda, peaks enne läbi käima ühest teisest kohast – planeedi „hinge raamatupidamise“ kohast. See on Loomise Koobas – koht, kus kristallide vormides on tallel kõikide aktiivsete hingede mustrid, mis on olemas planeedil Maa.

Ta peab vabaks laskma tema nimega kristalli energia. See toimub, kuid esialgu ta vaid jälgib. Tal pole vaja teada, mida teha – see on teine loomus, kuna tädi Marta on seda korduvalt teinud.

Mis on toimumas Austuse Saalis? – Kõigi tädi Marta fragmentide ühinemise tseremoonium ja pluss veel miski, mida kõik ootate alateadlikult…, ühinemine nendega, keda olete varem kaotanud, olles Maa peal – vaatamata isegi sellele, et need on juba naasenud Maale tagasi, ning elavad juba uues Inimlikus väljenduses.

Olete ikka veel segaduses?

Muuseas, nüüd iga hetk võite kaotada igaveseks tädi Martat.

Ma selgitan, miks ja kuidas.

Kui vaid jumalikuse elemendid korjavad kokku kõike selle, mis oli harjunud olema tädi Martaks, ta lakkab olemast kolmemõõtmelises vormis, ning muutub ingliks, kellena oli kogu aeg.

Kas mäletate, nimi Marta oli antud tema sündimise aegu Maa peal ja vaid selle väljenduse jaoks.

Osa teostusest, mida tajute kaotusena, on järgmises: Enam kunagi ei kordu sellist bioloogia ja vaimu Inimlikku kombinatsiooni.

Nüüd Marta on muutumas suuremaks, palju suuremaks ning on toimumas veel terve rida sündmusi.

Pidage meeles: Ainuke asi, mis on jäänud olnud tädi Martast, inimesest Maa peal, on tema poolt maha jäetud muster. Pidage seda meeles selle nimel, mis järgneb sellele.

Olnud tädi Marta, nüüd juba ingel, kohe alustab nõupidamist oma tagasi pöördumise planeerimiseks.

Te kohe reageeriks: „Pidage kinni – tädi Marta kinnitas, et ei tule enam tagasi.“

Tuleb. Ja kuidas veel!

Inimesed ei valda täit pilti.

Oma alalises väsimuses elust kogunevad sageli kokku, õnnitlevad teine-teist tehtud töö puhul, tunnevad, et on muutunud vaimseks vormiks, kes võib minna pensile, kuna ta on selle ära teeninud.

Me leiame seda naljakana! Teie universaalseks eesmärgiks siiski on – jätkata tagasitulekut!

Kui jõuate teisele poole, siis suursugusus, au ja meenutused sellest, kes te tegelikult olete ja miks olete tulnud, on taas teada. On teada ka see, mis on tegelikult maine stsenaarium (mida ei tea täies tões keegi teist), ja (piltlikult öeldes) astute järjekorda, et minna tagasi!

Alles nüüd valitakse uued vanemad ja taas ilmneb karmaline grupp.

On suured võimalused sündida selle inimese peres, keda Maa peal tundsite, kui mitte isegi sugulase perre, mis on samuti suure tõenäosusega.

Selliselt see töötab.

Karmilised rühmad püüavad püsida koos, sest on seotud karmiliste tunnuste läbi, mida peavad koos läbi tegema, kui see on neile kohane.

See ei ole õppetunniks, vaid paremaks tegemiseks.

Ütleme, kui teil on karma teise inimesega, siis see võiks olla armastuse või partnerluse karma.

See ei ole seotud sellega, et kes kellele on teinud ja nüüd peate klaarima arveid, nagu mõningad tõlgendavad karma tunnuseid. See pole nii.

Karma on energiate karma ja ristsõna, mis on elu paremaks tegemiseks, aga mitte raskendamiseks.

Lubage nüüd pöörduda Marta mustri juurde tagasi. See on liigutavaks jõuks paljule, mida näete tänapäeval, kuid te siiski ei mõista, mis see selline on.

„Krayon, kas meediumi energia saab astuda kontakti Martaga?“

Tingimata! See toimub iga päev, kuid siin asi on veidi keerulisem.

Olge valmis mõistuslikuks ristsõnamõistatuseks.

Esiteks,  – kui vaid tädi Marta on lahkunud, isegi, kui veel on bioloogilise keha surma ootel, ta juba muutub ruumidevaheliseks.

Saades ruumidevaheliseks, ta elab läbi kõike, mida nimetate eelmisteks eludeks – üheaegselt!

Hetkel, kui ta astus eesriide taha, muutus kohe „kõigiks nendeks“.

Olles siin, tädi Marta hakkab mõistma, et oli olnud kolmekümneks, või neljakümneks inimeseks, kes on varem elanud Maa peal tema keskse „vaimu“ tuuma mõistuse näol.

Kui väljute lineaarsest ajast, siis kõik selle kihid, mida loete eelmisteks eludeks, muutuvad aktiivseteks ja reaalseteks.

Seega asi ei ole selles, et „kus on tädi Marta?“, vaid, „kes on tädi Marta?“

Te põrkute kokku suure ristsõnaga: kui olete meedium ja kavatsete astuda temaga kontakti, teil tuleb tädi Marta eraldada kõigist ülejäänutest, kes jagavad tema hinge, kes otse nüüd on lahkumas Maa peale, kui tädi Marta reinkarneering.

Kas hakkate mõistma selle keerulisust?

Te istute meediumi ees, soovides astuda kontakti tädi Martaga teisel pool eesriiet, justkui oleks ta säilitanud mingil viisil kõike, mis oli inimeseks ja nüüd istub taevastes, kiiktoolis ja rüüpab mingit jahutavat jooki – ja et nii jääb see igavesti.

Selliselt astub tegevusse ülemineku muster, millest oli meil juttu.

Iga elu on jätnud maha mustri. See annab meediumitele võimaluse suhelda surnutega, kuid esmalt ta peab läbi sorteerima tädi Marta hinge mustrid ning seejärel pöörduma kindla väljenduse poole, mis oli tädi Martaks (vaid ühe poole neist)

Tehes seda, nad suhtlevad ühe mustri energiaga, mis oli üleminekul maha jäetud.

Kui aga tahaksite suhelda tädi Martaga, kes on teisel pool eesriiet, te ei saa seda teha, sest tema mustrit seal ei ole, kuna see on ikka veel Maa peal… ta on ülemineku energia talletatud Gaiasse.

„Krayon, kas see, kes räägib surnutega, saab teada, kuhu on peidetud varandus?“

Jah!

Kas teate, et tädi Marta muster on igavene ja see talletab teadvust, kelleks ta oli ja valdab informatsiooni, kui Marta hinge mustrit. Kõik on selles olemas. Ta hõlmab kõike, mida on Maa peal teinud kui tädi Marta. Kui tal on saladusi, kuhu on kaevatud pada, siis meedium saab sellest teada.

Muster on igavene. Te võite sellega suhelda igal teile sobival ajal, kuid sõltuvalt meediumi ruumidevahelisest talendist.

Kuid on oluline teadvustada, et suhtlete vaid tädi Marta ülemineku mustriga.

Järgmistel kordadel, kui selline asi toimub (suhtlused surnutega), siis jälgige meediumi poolt saaduid vastuseid – need kõik on sarnased.

 

„Tädi Marta, kuidas ennast tunned?“

„Mul on hea olla.“ vastab tädi Marta.

„Tädi Marta, kuidas on teisel pool eesriiet?“

„Ma õpin.“ vastab tema.

„Kirjelda keskkonda.“

„Siin on pime, kuid mul pole hirmu.“

„Tädi Marta, kas sa saaks ütelda, kuhu on kaevatud varandus?“

„Muidugi. Ta on kaevatud tagumisse hoovi jalaka alla.“

 

Ta valdab kogu maist informatsiooni; kui tahate aga teada, kuidas on temaga, siis ta võib vastata : „Ma armastan sind.“, sest see oli tema teadvuses ülemineku aegu, …miski, mis on talletatud planeedile, miskit igavest.

Samuti ta ei saaks ütelda, kus ta asub, kuna see pole see reaalsus, millel on teie jaoks mõõted, aga tema jaoks mitte.

Paljud, kes kuuleb sellist edastust, kohe rakendab selleks kolmemõõtmelist järeldust ning ütleb: „Tädi Marta on kinni jäänud! Palvetagem koos, et päästa ta lahti!“

Kordan: värvides ta kolmemõõtmeliseks, lahkute siit piiratud mõistmisega.

Teadke samuti, et iga mustri ülemineku kiht, mis on meediumile kättesaadav, võib anda vastust, mis erineb eelmisest suhtlusest.

See pole värv, millega võib üle värvida ja ära kuivatada ning seejärel vaadata, vaid dünaamiline energia, mis on tajutav reaalses ajas (ehkki see pole nii), ning millel on palju reaalsuse kihte.

Ütlen veel: jääb järele vaid tädi Marta maise energia osa, millega suhtleb meedium.

Meediumi jaoks kõik suhtlused toimuvad „nüüd“ sees.

Muster jääb alati tunnetatavaks kui teie „nüüd“, kuna ta asub ajatus ruumidevahelises olekus.

Lubage rääkida teile midagi mustrist, mida peaksite teadma.

Kui peres keegi on sügavas kurbuses, mis võimaldab teatud mustril siseneda tema teadvusse ja südamesse, siis ta kannab seda uskumatut kurbust pikemat aega.

Muster jääb temaga seni, kuni ta „toidab“ teda.

Osa mustreid saab külge haakida, võtta kui hirmu, nukrust, pettumust ja raevu armastatu inimese poolt, kes tahaks teda endale saada.

Või jälle võtta teda kui armastust, vabanemist, rahu ja lahendust.

Ülemineku muster on paindlik, kuna asub kvantilises olekus.

Kas mõistate, millest ma räägin?

Kui paljud teie seast kannavad endis võõrast ülemineku mustri jääke, pideva kurbuse näol?

See näiliselt püsib ja püsib, ning inimene ei ole võimeline vabanema sellest kuni oma surmani.

Sedavõrd võimas on ülemineku kogemus, et ta on võimeline mõjutama teie elu pikemat aega, pea nagu energia, kellel „enda isklik elu“.

Lubage veel midagi rääkida, mis võiks selgitada mõningaid asju, mis on õudsad ja hirmutavad paljusid teist – see on selle energia, mida nimetate kummitusteks.

Väga sageli kummitused on surmaaegse ülemineku tulemus.

Kuid pidage meeles… see pole värv!

Kummitus ei pea alati olema piiritletuna.

Teie mõistus tahab arvata, et see on kolmemõõtmeline ning seetõttu „kummituse energia“ jääb püsima mõnigates kohtades – kuid see pole nii!

Ta on Maa peal kõikjal kätte saadav.

Pere võib kolida majja, tunda õudsat surma mustrit, seega hirmsasti ehmuda.

Siis ta kolib teise majja. Kuid nüüd tundub, et kummitus (muster) on kolinud koos temaga kaasa!

See tuleneb sellest, et nemad võtsid aktiivselt osa sellest protsessist, ning lõid hirmu. Nemad „toitsid“ kummitust.

Hirm on võimas energia, mis tõmbab ligi igat liiki asju.

Antud juhul ta osutus sedavõrd võimsaks, et lubas mustril muutuda pere elu osaks ning jääda nendega seni, kuni nad kord purustavad hirmuga seotud ahelad…, sest nemad võtsid ta enda väljenduse sisse.

Eksortsistid ei tee tööd saatanlike olevustega (ehkki võiks just selliselt arvata).

Nemad teevad tööd maise energia mustriga, mis avaldub sellisel kujul, kuidas tahavad „näha“ ja kuidas „uskuda“ eksortsist.

Tõeline eksortsist spetsialiseerub hirmude eemaldamisele.

Muster pole värv – teda pole võimalik eemaldada.

See on energia, mis vaid jääb, sest on ruumidevaheline ning teie puhul käitub veidralt, samas näib salapärasena neile, kes seda soovivad.

Ülemineku muster – on võimas ja kaunis planeedi osa, kuna meenutab iga inimese mälestusi, mis on kunagi temaga olnud.

Ta on vajalik planeedi vibratsiooni jaoks.

Hirm või rõõm – on looja enda silmis (teie omades); ning sarnaselt paljudele asjadele ülemineku muster võib olla armastavaks (ingellik) või hirmutav (viirastuslik).

Kuid tema tõeline energia on midagi keskset nende kahe vahel.

Ma poleks nii rääkinud, kui kõik poleks olnud just nii.

Selline informatsioon on edastatav selleks, et te mõisaks süsteemi kaunidust.

Tundke rõõmu, et osa kogu elust jääb ja sellega saab suhelda.

Ehkki muster tundub „magnetofoni lindina“, mis mängib vaid siis, kui temani on ligipääs – kuid asi pole üldse nii.

See on tõepoolest tädi Marta, kes on üles riputatud aega ja on ruumidevahelises olekus, salvestatuna planeedi kristallilisse mällu.

Ta pole kusagile „kinni jäänud“, nagu oleksite uskunud teie.

Süsteem on kaunis, sügav ja kujutab endast ristsõna teie lineaarsele kolmemõõtmelisele tunnetusele.

Kuna teie saate tunnistada, et Jumal saab olla paljudes kohtades korraga, las siis teie mõtlemine harjub sellega, et tädi Marta asub samas energias…, ning on saanud Maa igaveseks osaks.

Kas meedium saab astuda ühendusse tapetud inimesega ja küsida temalt, mis toimus?

Jah! See on sama. Kuid nemad pääsevad ligi vaid inimesele, kes on ülemineku seisundis ning saavad informatsiooni, mis on inimesele teada vaid selle momendi kohta.

Kõik ülalpool öeldu kuulub ruumidevahelise Mina mõistmise alla.

Teil kõigil on omad mustrid üle kogu Maa, ning, ehkki see näib raskena, teil kõigil on nendeni juurdepääs, isegi saada sealt tarkust ja talente, mida olete harjunud omama ning kasutama neid selles elus.

Ma nimetaks seda „sukeldumiseks Akašisse ning see võimaldaks teisiti mõelda surmast ja võimaldaks mõelda elust endast hoopis teisiti.

See on osa süsteemist, mis teeb paremaks inimese elu.

See on osa süsteemist, mis on selleks, et anda teile rahu, aga mitte kurbust.

See on osa süsteemist, mis on selleks, et tunnustada teie jumalikkust, ning luua miskit, mida te ei teadnud, et see on siin.

Seega, kus on tädi Marta? Ta on siin vaid sedavõrd, kui vaid saab, on Maa igavese osana ning alati kätte saadav.

Ka kõik teie elud samuti, kuna inimese vibratsoonid liigutavad just kõike planeedil.

Ta on samuti vastutav kõige eest, mis on planeedil toimumas…, rahu reaalse loomise eest Maa peal ja Valguse Töötajate taassünni liikumise eest aastal 2012, kes on teadlikud, kartmatud ja targad Maa asjades, nii kolmemõõtmelistes, kui ka paljumõõtmelistes.

Kas teate, see on püha koht siin. Me ei räägi sellest alati. Püha koht.

Ma ei tahaks lahkuda siit. Kuid ma näen teid hetke pärast taas. Ma teen seda alati.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

„Teid“ on palju

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ma tean enamuste siin olevate nimesid. Kõik viimseni olete Jumalale teada.

See on vaid fraas <teada Jumalale>, kuid küsige neilt, kes on viimaste kuude, või aastatega tervenenud – nemad teavad, mida tähendab <teada Jumalale>.

Nemad kõik on siin – teate seda?

Tean, et see kõlab labasena, kuid tahaks, et nad tõuseksid püsti ja oleksid selle tunnistajaiks – ruumidevaheliseks Vaimuks, kes kinnitaks: „Ma olen teadlik, et olen Jumalale teada, ja seda selle kõige tõttu, mis on minuga toimunud.“

Ka mina tean samamoodi igat ühte teist – see on väga oluline – olen alati teadnud ka minevikus.

Kui suudate, siis kujutage igavikku. Kujutage teda kolmemõõtmelisena… aja joont, mis kaob igavikku.

Nüüd pöörake ta ringi ja lükake taha poole. Ta kujutab endast aega, mis pole kunagi alanud… kaduvat mineviku igavikku.

Vaat, nii kaua ma tean teid. Mõelge vaid.

Võtke kasutusele oma mõistus ja jumalik intuitsioon.

Mõtte protsessis palun bioloogiat mitte kasutada, vaid jumalikkust – seda sädet, mida nimetate mõistuseks ja eluks – sädet, mis on igavene. Ta on jumalik ja te olete sellest teadlikud.

Isegi oma uskumustes olete valinud reegleid, mis kajastavad seda.

Pea 90% Maa elanikkonnast, kes järgivad erinevaid religioone, usuvad, et kui surevad, siis „lahkuvad kusagile“.

Millest see räägib seoses alateadliku elu ootusega?

Just inimlik alateadvus lausa karjub sellest, et elades elu läbi, te ei saa otsa – kas pole nii?

Igavene elu – see on kontseptsioon, mida pole pakkunud mina.

Igavese elu kontseptsiooni pakub teie isiklik jumalik alateadvus.

Kuid paraku, oma lineaarsuse tõttu te ei mõista, et olete alati olnud ja jääte alatiseks.

Veel ammu enne, kui kujunes Maa, te olite koos minuga ja mina  – koos teiega.

Me oleme seotud ja jääme alatiseks seotuks.

On olemas süsteem, mida te ei saa mäletada, mis on varjatud, kuna olete duaalsuses ja järelproovis.

See on süsteem, milles ma jätan teiega hüvasti, kui lahkute siia planeedile ja tervitan, kui tulete tagasi – kuid te ei saa seda mäletada. See on nii, mu kallid – see on nii!

Ma tean teie nimesid, sest olete Jumalale teada.

Kas teate, kes on siin?

Need, kes ärkasid planeedil eesseisva taassünni nimel esimestena.

Esimestena ärganud on vanad Vaimud. Lemuurlased ja paljud teised on nende taolised.

Vaat, kes on siin!

Kord korra järel te teadvustusite Maa peale (eelmised elud), kuid ei ole võimelised meenutama ühtki neist teadvustustest. Need on varjul teie eest, kuid mina mäletan neid.

Mu kallid, ma mäletan neid!

See seab teid ebamugavasse seisu, kuna ma tean nendest, aga teie eest need on varjul.

Ka mina osutun ebamugavas seisundis, kuna armastan teid, kuid füüsiliselt ei saa teile näidata, kes te tegelikult olete.

Selle asemel mul jääb vaid armastada teid, ning edastada sõnumeid, mida olete ära teeninud kuulma.

Kas teate, et üks ingel teeb teisega sama? Nemad on seotud läbi armastuse.

Minu puhul ma pean armastama teid selliselt, et ei näitaks enamat, kui teil tuleks näha, kuni olete siin.

Armastus on külluslik. Ta on puhas. Ta on reaalne. See on energia, mida saate näha ja tunnetada, ning ta on voolamas sellesse kohta, kuna see on hindamatu ja püha.

On õnnistatud Inimolevus, kes otsib tõde, mis ongi põhjuseks meile tulla siia, kuna see on meie lubadus. Otse nüüd on õnnistatud need, kes on võimelised nägema värve laval.

Need on juba siin, aga me pole veel alustanudki.

Tore on, kui teadvustate endile oma jumalikkust.

Tore on, kui võite usaldada oma alateadvust, oma emotsioone, ning suudate loobuda sellest, mida on teile reaalselt õpetatud.

Mõned ehk küsivad: „Kas ikka tõesti nii see on? Kas Jumal on võimeline selliselt rääkima teiega? Kas Vaim on võimeline selliselt rääkima?“

Kordan taas – jah, just nii see on!

Pole kirjutatud ühtki püha raamatutest Jumala enda poolt. Kõik need on kirja pandud inimeste poolt jumala armastuse aiendil. Selline on tõde ja selline on edastuse olemus.

Kas teate, kui oluline see on? Mõelge sellele.

Nii on olnud alati, kuid siiki paljud leiavad seda liiast veidrana.

Kõik saate olla kanaliks, sest kõik olete Vaimuga seotud samal määral. Iga üks! Olete Jumalale teada!

Elu – see on oma Kõrgema Mina käe surumise ootus. Just selline on kutse alati olnud.

Mayad ja asteegid teadsid midagi, mida ei tea teie. Nende kalendrid on midagi enamat, kui vaid ennustused Päikese liikumisest.

Nemad esindasid hoopis möödunute ja tulevate sajandite energiaid.

Need rahvad andsid tsüklitele, millest tulid läbi, isegi nimed. Nende ühisel meelel ja kinnitusel uus ajastu algab 2012 aastal.

Mõned on seda aega nimetanud „ajastu lõpuks“. Sedavõrd oluline on see.

Mayad nimetasid seda Uue Päikese Ajastuks, mis tähendab uut energiat.

Meie nimetame seda taassünniks. See on suur nihe.

Just sellest on neil aastatel rääkinud paljud meie seast – ja seda alates aastast 1989.

Kõik on rääkinud: „Teadke – see toimub!“

See pole kõige lõpp, kuna see on vähe usutav!

See on algus – et seda luua, teil läheb vaja vaid ühte põlvkonda.

2012 aasta – see on algus – planeedi potensiaali verstapost, mida nimetame Uueks Jeruusalemmaks.

Kui see aeg jõuab kätte, ma tahaks, et et te vaataksite selja taha, ning märkaksite muutusi, mida olete ise teostanud.

Teha ja teostada – see on teie vaba valik.

Seni olite ametis potensiaalidega, et pidada vastu ennustustele.

Nüüd teeks juttu sellest, kuidas see kõik töötab.

Ma kavatsen rääkida nüüd ruumidevahelistest asjadest, millest on teil raske aru saada; – meil on kavas teha tööd ringis.

Selle edastuse nimeks tahaks panna: „Teid on palju“.

Ehkki te ei ole võimelised nägema tõestusi, ehkki need on nähtamatud ja sellistena ka jäävad, kuid teil on juba kontseptsioon, mille nimetasime „paljuhulgalisteks eludeks“.

Paraku te näete neid lineaarselt, eraldi olevate aja lõikudena, teisiti kui meie.

Teie jaoks eelmine elu – on elu sellel planeedil, mida olete elanud selles, mida lineaarselt nimetate minevikuks.

Nüüd elate selles elus, mida nimetate käesolevaks – ja kui olete targad, siis mõistate, et see pole viimane elu, isegi vaatamata sellele, et mõned mõtlevad just selliselt.

Oo, Inimene, sa kiirustades patsutad end seljale ja lubad: „Tore, ma olen selle ära teinud… Ma olen aidanud planeeti, seega ma enam ei tule siia tagasi.“

Tuled! Ja… tuled!

Oh seda vabat valikut – kuid ma ütlen, milline see saab olema: Sa tuled tagasi! Miks sa peaksid seda vahele jätma? Miks sa peaksid vahele jätma selle, mida oled nii pikka aega loonud?

Mu kallis, sa tuled tagasi.

Kuid sinul, kui Inimesel, on ka teine perspektiiv.

Sa istud kaevikutes… teed tööd, ehkki nii mõnedki on küllalt väsinud!

Kuid, tulles eesriide taha, vaadates ringi, silmad mind, ning küsid kohe: „Kunas on meil lubatud minna tagasi?“

Ma siis vastan: „Kuidas oleks, kui „kohe“?“

 

Kahes kohas korraga?

Nagu mu partner õpetab, et olevusel, kes on kolmemõõtmelisuses, raske mõista ruumidevahelisust.

Lubage määratleda teie ruumidevahelisi tunnuseid.

Teie olete ingel. Selleks olete alati olnud ja jääte alatiseks selleks.

Sellel planeedil olete ajalised, kui kolmemõõtmeline füüsiline vorm ja teie fragment ongi Inimesena.

Te usute sellesse, et kogu teadvus on koondunud teieks – kas pole?

See pole üldse mitte nii!

Siin on vaid osa teist, ülejäänu on varjatud, kuid siiski on ühenduses teiega ja kättesaadav.

„Teid“ on palju, seega ülejäänud fragmendid asuvad kusagil mujal.

On esitatud küsimus: „Kas olete võimelised esitama tsirkuse taolist trikki? Kas olete võimelised olema kahes kohas korraga?“

Vastan: te olete võimelised olema paljudes kohtades korraga – te ka olete seal kõikjal.

Kuid lubage esmaselt selgitada, kes vastutab kõigi fragmentide eest: – vastutab selle teadvus, kes asub Inimese vormis.

Teil pole hulgim ajusid, vaid on hulgim ruumidevahelisi fragmente… mõnedel on neid sadu.

Ma tutvustan ühte neist, kellest olete teadlik. Tema nimeks on Kõrgem Mina ja see fragment on Inimese Minale kõige lähedasem, ehkki mõned nimetavad seda uisapäisa madalamaks Minaks (kuid see pole nii).

Ma pigem nimetaks seda füüsilist fragmenti Jumalikuks Inimese Minaks.

Mu sõbrad, see on teie elu eesmärk.

Te elate oma elu ja püüate saada ühendusse oma Kõrgema Minaga – ning saavutades seda, muutute Majakaks. Te teostate seda, mille nimel olete siia tulnud.

Selline on teie eesmärk, kuid teid huvitab hoopis, mis oli plaanitud teie jaoks Maa peal teha.

Te ühinete! Te astute kontakti, kui teile meeldib ütelda just nii.

Olete Ruumidevaheline Olevus, kes on võimeline olema paljudes kohtades korraga ja erinevate aegade piirides, kuid alati ühenduses elude ringi allikaga.

Lubage nüüd selgitada, millised seosed on sellel eelmiste elude kontseptsiooniga.

 

Sellist asja, kui eelmised elud, pole olemas

            „Eelmiseid elusid“ pole olemas seetõttu, et lahkudes sellelt planeedilt, olete väljaspool aega (väljute lineaarse aja piirangutest). Eesriide taga aega pole, sest aeg on vaid miski, mis on teie mugavaks ära olemiseks neljamõõtmelises elus.

Lubage selgitada, mida see peaks tähendama. Kuulake hoolega – see on oluline.

Arvate, et teil olid eelmised elud?

Ei. Teil on hulgim käesolevaid elusid ja seda ühe korraga.

Kui väljute ajast, millisena olete seda teadnud, kuidas kavatsete seda olekut siis nimetada?

Mõelge sellele nii: see on terve kiht elusid, ning elate neid kõiki korraga ja otse nüüd, seega kõik on käesolevad… igaüks neist.

Kuid paljude elude kihtide hulgas on üks, kõige pealmiseks, elu kontrolliv kiht, elu, mida elate hetkel, millist näete peeglis, mis hõivab käesolevat keha, ning millest mõtlete, kui ainsast.

See on see elu, mis suhtleb kõigi ülejäänute eludega selle piires, mida nimetate Akaši Kroonikaks.

See on ruumidevaheline kontseptsioon ja seda esindab üks DNA kihtidest… nähtamatu kihina. See on ruumidevaheline kiht ja tuletab meelde seda, et kõik elud on siin ja elavad kõik korraga, kuid seda mitte lineaarsel viisil.

Miks ma sellest räägin? Vaid seetõttu, mu kallid sõbrad, et see on teie vägevuse varamu.

Kas pole veider, et peame Inimeste jaoks ruumidevahelised kontseptsioonid suruma ühemõõtmelistesse selgitustesse?

Ma tahaks rääkida lõpmatutest elu ringidest, mis on teie sees aktiivsed, kuid teha seda nii, et te mõistaks seda, seega pean võtma kasutusele näiteid „kihtidest üks teise peal“ ja seda lihtsal lineaarsel viisil! Edaspidi aitab teid mõistmistel mistahes lihtsustav viis.

Kuidas meeldiks teil kasutada kõiki eeliseid, mida olete teinud olles ingel ja seda veel enne, kui tulite planeet Maale?

Lemuurlane, kuidas oleks võtta kasutusele parima oma 52 000 aastaste kogemuste hulgast?

Lemuurlane, kuidas see meeldiks sulle?

Hästi, ma siis ütlen: sa ühined oma Kõrgema Minaga – ja siis toimub kvantiline effekt – ühined kõigi üheaegsete eludega!

Ühed teavad, millest räägin, teised mitte. See on varjatud teie eest… sajandite tarkus.

Te võite pääseda kõigisse üheaegselt elavatesse eludesse, ning, kasutades kontrollitavat elu (seda, milles elate nüüd), valida neist parimad hetke osad, tuua sellesse ellu esile palju sealseid tunnuseid ja võtta need kasutusele.

Vaat seda ma pidasin silmas: me oleme seda puudutanud varemgi, kuid teisiti. Ma tahaks taas kasutada partnerit, ehkki talle ei meeldi, kui ma räägin temast selliselt. (Kestab paus, kuni Lee arutleb, mis järgneb edasi)

 

Lee’st

Neil kaugetel aegadel, kui oli arutlusel küsimus kanaliks saamise võimalus (milleks on Lee nüüd), tema suhtlus Vaimuga toimus järgnevalt: „Ma ei ole võimeline midagi kirjutama, ma pole kunagi saanud teha seda. Ma pole võimeline rääkima auditooriumi ees, pole kunagi suutnud. Olen tavaline insener-erak. Ma pole suhtlemiseks aldis. Mulle meeldib olla rahus ja vaikida. Ma lähen närvi, suheldes inimestega. Kuidas saan olla kanaliks, kui mul pole ühtki olulist talenti, et teha seda, mida kutsutakse tegema?“

Me näitasime (viisil, mida ta ei mõista siiamaani), et vastavad talendid olid temas alati, kuid varjatult tema iskliku Akaši Kroonika osana. Need on need samad tunnused, mida Lee jätab sügavalt varjatuks eelmistesse eludesse. Tema arvates need jäid kaugele selja taha, tema lineaarsesse vaimsesse ajalukku.

Tegelikuses need pole üldse kadunud, vaid on jätkuvalt tema osana ja vägagi aktiivsed.

Protsessi käigus, mis oli tema jaoks ikkagi mõistatuslikuks, Lee „õngitses“ välja ühe elu, kus ta oli kirjanik ja siis „õngitses“ teise elu, kus oli kõnemees. 

Oma varamust õngitses ka kõik vajalikud tunnused, ning nüüd näete selle tulemust.

Need talendid olid temal alati olemas, kuid, tema arvates, neid sündides temal polnud.

Lee sai need kätte, õngitsedes Akaši Kroonikas.

Kõik talendid on elus ja püsivad tema DNA’s.

Siit tulenes järgnev suhtlus Vaimuga: „Ka teie olete võimelised sellega hakkama saama!“

Me kasutasime Leed vaid näidisena, kuna ta istub teie ees ja te näete, mida me peame silmas.

Seega, millist talenti sa vajad, Šamaan? Kas sa tõepoolest pole tuttav sellise kontseptsiooniga?

 

Noorenemine

Räägin teile miskit, milles samuti tasub mõelda.

Kui te ei usu eelmistesse eludesse, siis lubage küsida selle kohta, mis puudutab vaid käesolevat elu.

Kas mäletate, kui olite kümne aastane? Enamus vastab, et – jah.

Kuid sama vastab ka teie DNA!

Kuidas on viimasega? Mõelge.

Teie kehasse on talletatud mälu, mis kannab endal rakulist templit, mis mäledab „kümneaastast iga“. Nagu näete – see on ikka kohal – see on rakuline mälu.

Kuidas teil meeldiks mõtteis pöörduda tema juurde tagasi?

Te võite küll ju küsida: „Aga milleks mul vaja seda teha?“

Kui olite kümne aastane, teie DNA oli puhas ja laitmatu, ta oli terve ja noor.

Ehkki see oli kunagi ammu, kuid keha mäletab seda, millisena ta oli.

Kuidas oleks järgmise meditatsiooni aegu anda kehale järgmise korralduse: „Sisene DNA kümneaastase mustrisse ja loo seda taas.“?

Miks mitte?

Keha taasloob ennast pidevalt, rakk raku järgi. Ta noorendub.

Ehk siseneme kümneaastase DNA’sse – ikka nooresse, rikkumatusse, poisikese värskesse energiasse – lausa võimatu jääda selles rahulikuks (Krayon muigab).

Kas olite teadlik, et see on veel elus? Ta on seal – keha noorendavas mälus.

 

Tuleviku kontseptsioon

Ah jaa, siin on veel midagi: teie tuleviku kontseptsioon. See on küllaltki piiratud.

Lubage esitata teile hetkepilti tuleviku reaalsusest.

„Krayon, – hüüataksid mõned, – siin on ju vastuolu. Sa ju väidad, et Jumal on kõikvõimas ja samas väidad, et tema ei tea meie tulevikust midagi. Kuidas võib selline asi olla?“

Lihtsalt. Jumal teab kõiki teie variante, kuid ei tea, millise neist valite teie!

Vaim on teadlik kõigist potensiaalidest, mida saaksite teoks teha.

Teie jaoks see on äärmiselt keeruline, kuid meie jaoks – mitte.

Tulevik on ruumidevaheline ja moodustab silmuseid teie elude ringi sees.

Me oleme võimelised nägema iga lahenduse potentsiaali, mida saaksite võtta oma elus ette.

Seega, me teame kõike, peale ühe: sellel planeedil, vaba valiku tingimustes, me ei tea, millist tulevikku olete meelestatud valima. Valik on teie!

Räägin seda selleks, et te mõtleks järgi, ning viiksite „nüüd“ eluringi lõpuni.

Oleme arutanud minevikku asju, eks nüüd arutame ka tuleviku üle.

Kas olete sellega nõus, et iga elu on vaid üleminek uude klassi, peale eelmise lõpetamist?

Seega kokkuvõttes; kui te igas elus õpite midagi, ning inkarneerute järgmisse ellu kõigi kogemustega, mida olete saanud selles, mida nimetate minevikus, siis järgmine elu tuleb targem.

Olete sellega nõus?

Te õpite, aina õpite ja õpite.

Kui see on tõde ja kõik töötab nii, nagu räägin (nii see ka on), kuid eesriide taga aega pole olemas, siis miks mitte tõusta mööda Akaši tõenäosuse redelit viie elu jagu ette, ning võtta kasutusele tarkus, mida kavatsete ära õppida tulevikus?

Tõmmake ta enda ligi ja hakake seda kohe kasutama!

Kuidas oleks sellega?

Kallis Inimolevus, seda võiks nimetada Valgustumise Staatuseks! See tähendab õppimist saama ruumidevaheliseks – see on kutse „oma Akaši Kroonikate esile toomisele“, ning võtma osa parimast, nii minekust, kui ka tulevikust.

Selline ettevõtmine pole arale mõistusele… see protsess vaidlustab teie kolmemõõtmeliste piirangute kontseptsioone.

Ajal, kui ma 1989 aastal tulin teie juurde, eksisteeris lubadus, ning te saite sellel planeedil uue energia.

Te võite nimetada seda Harmooniliseks Konvergentsiks, Harmooniliseks Konkordansiks, Veenuse Läbimiseks – nimetage seda, kuidas vaid soovite, kuid teil on nüüd uus energia, millest on võimalik kõike seda enda ligi saada.

Me oleme andnud isegi enamat (silmas on peetud informatsioone, mis oli antud eelmistes edastustes). Me rääkisime Paradiisi Maatriksist. Võite otsida üles neid üleskirjutisi, siis mõistate, mis see on, kuna see on oluline.

Kõik need sündmused olid planeedile kindlate energiate käiviatmiseks, et valmistada teid ette aastaks 2012, Uue Päikese Sündimise ajaks (nagu nimetasid seda Asteegid).

Pole oluline, kui pimedana kõik see näib, sest te alles hakkate süütama valgust!

Tean, et räägin metafooridena, kuid see on ka kõik, mis meil on, mille abil saame muuta ruumidevahelist informatsiooni kolmemõõtmeliseks kontseptsiooniks.

 

Kaasloomine paljude Minade abiga

Lubage minna üle teisele teemale, mille kohta tahaksite kõik teada.

Inimesed põlevad soovist teada saada: „Kuidas ma kaasloon oma reaalsust?“

Noh, esiteks – vabanege kolmemõõtmelisest aja tunnetusest.

Mõistke ja võtke omaks, et olete suurim energia, kui olete võimelised nägema kolmemõõtmelisuses.

Teid on rohkem, kui näib. Kuigi just nimelt teie vastutate oma elu  ja oma aju eest. Mõelge ka oma teistest saamaegsetest eludes, milliseid samuti kontrollite.

„Krayon, kas see tähendab, et ma kontrollin ka oma Kõrgemat Mina?“

Jah, sest Kõrgem Mina pole miski muu, kui teie ingelliku olemuse jumalik täiendus.

Ta ei mõista kohut, ega kontrolli teid. Ta on valmis suhtlema teiega, ning, kui ühildate temaga oma mõtted, siis need jäävad ikka teie omaks, kuid võimenduvad Teie Kõrgema Mina tarkusega.

Lähme kaasloomise juurde tagasi.

Et õieti selgitada, annan reegli – te alati teadsite intuitiivselt seda aksioomi, kuid ma kavatsen teha seda kuuldavaks. Ta on valgustumisest ja siin see on: Ei mingit energia hulka pole võimalik anda üle teisele inimesele, et saaks teda muuta, ilma tema loata.

Lubage väljendada seda mõtet teisiti.

Oma valgustumisega te ei saa suruda vaimselt alla teist inimest, kellel pole vaimsust.

See on reeglite vastane ja ei tohi seda teha.

Kolmemõõtmelises mõttes koosloomine – on miski, mida teete oma energiaga, et ta mõjutab teid, ning annab teile midagi. Ehkki kõik töötab teisiti.

Kogu kavatsuste puhtuse juures te ei saa oma kaasloomisega mõjutada kellegi teise elu.

Mõeldes sellele, ehk küsiksite: „Olgu, kuid kuidas see siiski töötab? Kas siis kindlasti peab olema võitja ja kaotaja? Vähemal määral on alati keegi, keda mõjutab minu  kaasloomine. Ma ei ela asustamata saarel. Kui ma midagi teen, siis see kindlasti mõjutab kedagi teist?“

Vastuseks on „ei“, kuna pole ei võitjaid, ega kaotajaid. On vaid võitja ja võitja.

On olemas tohutu kontseptsioon, mida te ei mõista

Kaasluues endale, te paiskate välja energia, mida pole kunagi varem välja paisanud.

See energia aitab kellegil liikuda kohta, mis annab temale ajapikku valgust, mida tal varem polnud, ning see võimaldab temal teha parimat vabat valikut.

Samaaegselt ta loob olukorra teie elus, mille kallal tegite tööd.

See on keeruline, kuid mõelge sellele: Teie energia on täiuslik kõigi teie ümber olevate jaoks, kui vaid kaasloote seda puhta kavatsusega. Se ei riku kunagi reeglit.

Lubage veenduda selles, et mõistsite kahte asja, millest oleme maininud varem.

Esiteks – Kui saadate valgust, siis on ikka sama kontseptsioon, millest oleme varem rääkinud: teil ei paluta saata valgust eelarvamuslikult.

Kui olete teadlikud, et midagi on toimumas, ning et aidata, selleks tahate saata valgust, siis ärge saatke otsust! Ärge saatke seda, mida tahaksite, mis toimuks. Saatke välja vaid valgust.

Harjuge mõistma: Valgus on kõik, mis teil on. Sellel on „kosmiline mõistus“, kes teab, mida teha.

Just see on olemas majakal. Temal ei ole ürituste plaani. Temal on vaid valgus. Majakas ei anna edasi midagi peale valguse. Temal on vaid valgus.

Sõltub vaid kellegist „näha“, mida veel edastab valgus.

Te saadate valgust pimedasse kohta, ning seal olev saab näha paremini. Kas mõistate?

Ning, kui nemad, oma valiku kohaselt, näevad paremini, siis saavad valida asju, mida olete valgustanud oma valgusega. Selles seisnebki valguse saatmise ausus – seda saab kasutada ka kaasloomise juures.

Teiseks – Me rääkisime palvest.

Palvetades kellegi eest, te ehitate üles ürituste plaani.

See on räme.

„Krayon, kui me ei saa luua plaane, kuidas siis palvetada kellegi eest?“

Lihtne. Kujutage vaid palve lõpptulemust.

Kui te palvetate kellegi tervise nimel, sest inimene on haige, siis nähke oma nägemuses teda õnnelikuna, ilma haiguseta. Ärge kujutlege, kuida saaks seda saavutada ja ärge õpetage Jumalt, kuidas seda teha. Nähke vaid tulemust.

Toimides selliselt, tegelikult toote oma potensiaalsetest tulevikkudest esile „nüüd“.

Kui palvetate rahu eest, siis nähke Maad, kus peredel puudub hirm ja puudub mure, kus puuduvad sõjad. Visualiseerike naeratavaid lapsi ohutus kohas.

Just teie visualiseering ongi palveks, ning see, mu kallid, sarnaneb valguse saatmisega.

Saatke oma Jumaliku Mina kaastunde sinna, kus seda vajatakse.

Seda just teevad tõelised majakad – vahe vaid selles, et neil on füüsiline valgus, aga teil on vaimne valgus. Seda pole raske mõista, kuid see on kõige raskem küsimuses kaasloomise kohta.

Ainuke võimalus, mida saaks teha, on näide – näide, mida mõistavad kõik, eriti selles linnas (New York).

Näete nüüd, ma tean, kus olen. (Krayon muigab)

Kui paljud teie seast on kuulnud Inglist, kes vastutab auto parkimise eest? (Naer)

Kas teate, et teil on olemas parkimise inglid? Neid on isegi ülimalt palju. (Krayonil lai naeratus)

 

Kuidas see töötab

Kujutage vaid hetkeks, et olete oma autos ja teete ringi ümber kvartali.

Te palvetate: „Kallis parkimise ingel, ma ei tea, kuidas sa seda teed, kuid mul on vaja parkimiseks kohta.“

Te kõik olete olnud sellises olukorras – kas pole? (Naer)

Äkki teie ees ronib välja auto, juht sõidab minema ja teie võtate tema koha endale, ning lausute: „Aitäh, parkimise ingel!“

Kuid lubage nüüd jagada, mis just toimus, et mitte ajada teid segadusse.

Mõned arvavad, et stsenaarium oli järgnev: et teie ring ümber kvartali muudab selle energia, ning on mingi vaene hing, kes tegi ostusid poes, kuid mingi parkimise ingli poolt rebitakse ta sealt välja, kes plartsatab oma autosse, panneb sisse tagumise käigu ja lahkub sealt! Ostja, olles segaduses, äkki tabab, ta ju ei kavatsenud sealt minema sõita, kuid siiski sõitis! Mis siis toimus? (Naer)

Te saite ju ruumi!

Küll olete ikka kolmemõõtmelised!

Enesest mõistetavalt kõike, mida just kirjeldasin, ei toimunud.

Kõik oli vastupidi – see on vaid aja ja ruumi sünkroonne tants.

Kas olete teadlikud, kuivõrd keeruline see on?

Mõelge sellele järgmisel korral, kui saate „oma ruumi“.

Tõeline stsenaarium oli järgmine: Teie saabumine langeb kokku just kellegi lahkuvaga, ning parkimise inglile jääb vaid tasakaalustada tantsu sünkroonsust.

Te saabute õigel ajal, ostja lahkub, ning teie pargite sinna oma auto.

Tema on õnnelik. Teie olete õnnelik. Võidavad kõik.

Kuid sellesse protsessi oli kaasatud palju teie fragmente, mis asuvad paljudes kohtades üheaegselt, nagu seegi, kes tegeles ostudega.

Parkimise ingel – on tegelikult suure planeerimise meeskonna juht, mille „liikmeks“ on samaeagselt ka paljud teie fragmendid.

Mõelge nüüd kogu selle planeerimise keerulisusest.

Teil on Kõrgem Mina, teil on teisi Mina’sid… kõik nemad on teadlikud, millal tulete ja millal lähete, millal kavatsete palvetada. Seda nad teavad ka teiste ostjate kohta.

Kas olete kunagi mõelnud sellele, et ka teised inglid, kes on osalised selles tantsus, peaksid jõudma omavahel kokkuleppele? Nii nemad teevadki!

Kas olete kunagi tundnud huvi, et kas pole teie õnn kellegi kaasloomine?

Nii sageli ka on… sünkroniseerida on palju lihtsam.

Ostja istub autos. Ta palvetab: „Jumal, auto parkimiseks koha leidmiseks on raskusi. Las saada see koht sellele, kes on tõesti selle ära teeninud, kes armastab sind nagu minagi.“

Ja siin äkki ilmudki sina! Seega… kes kellele kaaslõi?

Kas mõistate, kuivõrd keeruline see on?

Kuid nüüd korrutage seda keerulisust kümneid miljoneid kordi – see on sünkroonsuse tants.

Teid huvitavad vastastikku suhete probleemid… probleemid tööl, ümbersõidu probleemid… te ju oma elus püüate kaasluua niivõrd palju asju.

Te palute tantsu sünkroonsust ja samal ajal paljud ei mõista, kuidas see töötab.

Teil on saanud isegi reegliks käituda selliselt: „Oo, Vaim, anna mulle seda, mida on mul vaja; mul on vaja seda…, mul on vaja teist…, ning mul on kavas seda kõike kaasluua. Kuid… muuseas, ma ei tahaks lahkuda linnast. Ma ei tahaks teha seda… ja ma ei tahaks teha ka seda.“

Teie ingel küsib teilt: „Kuidas siis käsite mul seda teha, kui olete ladunud mulle ette sellise hulga piiranguid?“

Kuhjates piiranguid te kaotate kaasloomise võime. Piirangud peatavad muusika.

Kui tahate kaasluua, siis lubage tantsul hakata pihta! Ei mingeid piiranguid! Ärge kartke Jumala armastust.

Arvate, et olete suutelised ette arvama, kus võite olla ja mida hakkate tegema?

Te olete niigi kõike saanud, kas pole… ning ei tahaks, et Jumal puutuks sellesse.

„Jumal, ära puutu mu peret,“ paluvad mõned.

Lubage rääkida teile mõtetest, millistelt on vabadus ära võetud.

Te pidevalt kardate, et Jumal teeb miskit, mis puudutab teie peret, sõpru või midagi head teie elust.

Mis oleks, kui me riivaks teie peret ja paneks ta armastama teid taas?

Mis oleks, kui neid tabaks võimendatud armastuse dušš?

Mis oleks, kui pere, keda te palusite mitte puutuda, äkki hakkab tundma huvi selle vastu, mida olete avastanud?

Kas on teil mehisust lubada neil teada kõike seda?

See oligi see, mida tahtsin teile ütelda.

Kõik pole nii, nagu näib!

 

Ilmaruumi teadvus

Nüüd siis viimane.

Selle nimeks on kvantiline teadvus. Me pole sellest palju rääkinud, kuid te teate, mis see on.

Inimestele tihti meeldib paigutada Jumalat karpi.

Et paremini mõista, te püüate kõike laduda riiulitele.

„Kallis Jumal, õpeta mind palvetama. Ma pean teadma, kuidas palvetada.“

Me oleme kuulnud seda päris tihti ja oleme tihti ka rääkinud sellest.

Me kordame peatselt seda ühes teises kohas.

Tõeline vastus sellele oleks: Ärge muretsege selle pärast! Teie loote valgust ja me teame, kuhu see peab minema!

Kuidas oleks sellise kokkuleppega?

Võtmeks on – vabavalik!

Teie loote valgust – meie suuname selle vajalikku kohta.

Te tahaksite palvetada kellegi pärast Somaalias, kuid ei tea, kelle eest, sest seal nii paljud vajavad teie palvet.

Siis minge ja looge valgust – istuge maha ja saatke seda, täis puhast kavatsust.

Kallid, me teame, kes seda vajavad.

Kvantiline teadvus tähendab meie sidet Jumalaga.

Te võite luua valgust, teadmata, kellele see läheb, või muid detaile, kuid adresaadi kohta teame meie!

Te vaid pöörate lülitit, lootuses, et süttib valgus, teadmata, kuidas elektrit toodetakse, ei teadmisi lambi omadustest, ega footonite füüsikast.

Te olete tuttavad selle protsessiga vaid kolmemõõtmelisuses, seega usaldate seda.

Nüüd laiendage oma usaldust kuni nähtamatuni, ning saage kvantilise teadvuse ruumidevahelise protsessi osaks.

Kvantiline teadvus on otseselt seotud effektiga, mida on loonud Yawe oma ruumidevahelise laseriga. (Jutt on saalis viibiva dr. Todd Ovokaitysest, kes on varem teinud siin AIDSi uuringute tutvustusi)

Yawe on õnnelik, kuna tema laser toob esile raku struktuuri informatsiooni!

Selles ruumidevahelises protsessis on olemas teadvus, mis annab igale rakule edasi seda, mis on just tema jaoks vajalik.

See erineb klassikalisest meditsiinist paljuski.

Selle asemel, et füüsilisel teel suunata kindlat keemilist ainet või valku, hoopis näiliselt müstiline protsess teeb kõike ise.

Paraku selles pole midagi müstilist, kuna see on kosmilise teadvuse laiendus ja osa võrgust, kes on „teadlik“ kõigest raku struktuuris ja selle tasakaalustamisest.

Teie füüsika asjade uuring kvantilises seisundis võib näidata, kuid lõpmatu side (vastukaaluks lõpmatule jagunemisele) loob ühtsust…, järelikult omab vaid üht universaalset südametunnistust… võimet ütelda, et asjad kvantilises seisundis on teadlikud teine teisest, ning püüavad tasakaalustada endid.

 

Isiklik sõnum dr. Toddile

Yawe, me anname sulle infrormatsiooni: Sul pole vajadust laduda riiulitele molekulaarse struktuuri tunnuseid, et saada harmoonilisi mõjutusi mingite traditsiooniliste modulatsioonide vahendusel.

Sa tajud, et need viivad harmoniseerumiseni, või inimkeha puudutamisteni kohtades, kus seda vaja.

Kuid meil on kavas esitada sulle ristsõna.

Te teete kõiki eksperimente värvide mõjuga ja ruumidevahelise laseri modulatsioonidega selliselt, et saaksid näha, mida pole vaja sihilikult muuta.

Sind ootab üllatus.

Sa avastad, et enamus juhtudel ei tule mingeid erinevusi.

Eksperiment  näitab, et võib olla vaid üks ühine laser, kes teab täpselt, mida tuleb teha, sõltumata värvist ja modulatsioonist. 

Kujuta mõtteis sellist eksperimenti ja see kiirendab asja. Edaspidi ei lähe sul enam tarvis laduda modulatsioone mööda riiuleid laiali, kuna teadvustad, et kvantiline teadvus ja kvantilised aspektid teavad ise täpselt, mida teha, seega hakkavad vastavalt muutma oma värve.

See on kui palve! Mõtle sellele!

 

Tagasi edastuse juurde

Ei tea, kuidas palvetada? Ei tea, mida teha oma keha jaoks?

Paljud ütlevad: „Ma ei tea, mida teha edasi?“

Seda polegi teil vaja!

Ah, et ei mõista?

Lihtsalt istuge Jumala ette ja lausuge: „Ma astun ühendusse oma Kõrgema Minaga. Ütle, mida on mul tarvis teada. Ma olen siin ja olen valmis.“ Seejärel tõuske püsti!

Kallid, kõik, mida meil vaja – on teie luba ja puhas kavatsus.

Kvantiline teadvus suundub keha neisse kohtadesse, kus seda vajatakse.

Harjuge mediteerima igapäevaselt – isegi lühiajaline meditatsioon on parem, kui mitte midagi. Ütle vaid: „Kallis Vaim, aseta minusse kõike, mida ma vajan“ – sellega hoiad kokku tohutut aega.

Lõpeta Vaimule jutustamised, mida (teie arvates) peaksime teadma. Arvad, et meid pole kõrval olnud?

Oo, jaa… sa istud Vaimu ees ja räägid: „Sa ei usu, mis on täna toimunud.“

Usume. Kas sa ei mäleta, et me olime ju kõrval?

„Vaim, mul on raske maksta korteri eest.“

Arvad, et me ei tea? Ära raiska aega tühja. Me armastame sind. Ära raiska aega tühja.

Asu peamise juurde, aga peamine oleks: „Kallis Vaim, anna mulle tarkust luua kõike, mida tarvis. Anna mulle rahu, et kõik saaks täituda. Ma vaid olen ja olen armas.“

Vaat mida teevad õed ja vennad Vaimus teine teisega. Vaat, kes ma tegelikult olen!

Me istume ajaloolises kohas, kuid ma ei räägi sellest kirikust (hoonele on 100 aastat).

Ma räägin sellest, et oleme sündmuste koha kõrval, mida nimetate 9/11.

Mõelge kaduma läinud eludest… teie linnas, või linnakeses, naabruses.

Selline on planeedi nihke sügavus – kõik toimus otse siin.

Tahaks hetkeks külastada kõiki neid tuhandeid elusid, mis on läinud siin kaotsi.

Kas teate, et nemad kõik on väljaspool aega ja… ikka veel siin.

Mõnedki on tulnud juba tagasi – inkarneerusid koheselt uude „väljendusse“ sellel planeedil.

Kordan taas: kui te saaks küsida, et kas on neil midagi küsida – nad vastaksid. „Ei. Me andsime sellele nõusoleku!“, ning lisaksid juurde, et olid teadlikud neid ootavast potensiaalist, sest juba sündides see eksisteeris nende ruumidevahelises „võimaluste pangas“.

Nemad ütleks veel: „Me võtsime sellest osa, sest see oli osa sellest, mille pärast olime siin. Me tegime oma töö lõpuni, nüüd on teie kord.“

Kas on teil mehisust vaadata otsa naeratusele nende nägudel?

Kallid Inimolevused, nemad on igavesed, nagu teiegi, ehkki te ei tahaks seda vaadata, sest te näete seda läbi kurbuse.

Tegelikuses nende energiais on rõõm, kuna nemad on Jumalale teada… igaüks neist – nagu teiegi!

On lähenemas nihke hetk – las algab see pihta teist.

See  on meeldiv koht ja värvid on suurejoonelised.

Mitmed on saanud tervenduse teri, mida neil polnud, kui saabusid siia!

Ma ei pea silmas füüsilisi teri.

Kuidas on rahuga millegi suhtes, mida nemad ihkavad? Ma tean, kes on siin!

Pühitsege rahu, mis toob mõistmisi… rahu, mida te ei ole võimelised selgitama… ärgake rahulikena, mida ka ei juhtuks teie elus… mis ka ei ähvardaks, ning millised ka poleks tingimused… mis on Jumalale teada.

Kallid lemuurlikud Majakad, lubage siseneda. Te ei kahetse. Ärge kartke Jumala armastust!

Ma peatselt näen teid taas – võite sellega arvestada!

Võite sellega arvestada!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

See sisaldub DNA’s!

  Tervitus teile mu kallid! Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Mõningad teie seast tunnetavad, kuidas õde-venda pöörduvad nüüd teie poole sellel teadvustumise päeval. Saavad selgemaks mõningad varjasemad edastused, mis on antud teile aasta jooksul. See saab tehtud kolmemõõtmelise ruumi mõõtmes, kuna see on teie jaoks lihtsam, ning selliselt on võimalik esitada kõik sünkroonis. Kõik võtab sellisel sünkroonsel kujul lineaarsuse vormi. On kätte jõudnud edastuse aeg.

Veel enne, kui alustame kursust, tahaks öelda: Õnnistatud olgu Inimolevus, kes lahkub rikkumata seda kohta. Õnnistatud olgu Inimolevus, kes ei usu ühtki sõna ning kes keeldub vastu võtmast valgust, mida me õpetame. Kuna siiski koos temaga väljub sama palju ingleid, kui väljub koos teiega.

Jutt ei käi sellest, kas õigus on sellel, kes „võtab“ vastu, või sellel,  kes „ei võta“ vastu.

Asi on vaid informatsiooni energias ja vabavalikus, mis valitseb siin.

Igaüks teist on piiritult armas, kuna olete Jumala osakesed. Ja ma tean, kes on siin. Ma tean nende nimesid, kes on siin… nende vaimseid nimesid, mida ülistame valguses. Need nimed on teie Kõrgeim Mina.

Pöördudes kursuse juurde tagasi, tahaks oma partnerile edastada informatsiooni, mida ta ei oota kuulda.

Kõik, mis saab antud tänases edastuses, saab esitatud samuti ka tulevastes loengutes.

See, mida praegu ütlen oma partnerile kõigi kuuldes, kuna see pole saladus, on soovitav temal arendada, ning esitada kõike kursustel, et kõik saaksid kuulda seda mitte ainult edastuste aegu.

Inimese õpetamine inimese poolt kolmemõõtmelisuses on palju edukam, kui kõik see, mida ma saan edastada tema kaudu kanaldamise teel. Sel põhjusel ma rikastan teda teadmistega ja võimetega edastada kõike selgelt ja lakooniliselt.

Täna õpime omandama Akaši jõudu. Oleme juba seda teemat puudutanud. Oleme esitanud sellest informatsioonide fragmente, oleme vihjanud tema tähendusele. Nüüd siis tahaks rääkida kõigest.

Minevikus oleme rääkinud energiast, mis tuleb koos teiega siia, mille nimeks on Akaši.

Olete kuulnud nimetust „Akaša Kroonika“. See ongi Akaši salvestused.

Akaši oma olemuselt on energia, mis kajastab kõike, mis eksisteerib. Seega Akaša Kroonika on kõige salvestus, mis kunagi on olnud ja… mitte ainult.

Mõiste „Akaš“ tähendab kõike, mis on; ning kõige tõenäosus, mis on võimalik.

Kolmemõõtmelisuses Akaši Kroonika on kõige teostunu arhiiviks.

Seda on raske küll selgitada, kuid ta on ka potensiaalselt realiseerumatute salvestus.

On olemas kaks Akaši Kroonika liiki. Üks ühine ja üks isiklik.

Ühine asub kohas, millest oleme palju kordi rääkinud viimase aasta jooksul, Loomise Koopas.

See füüsiline koht planeedil on täidetud kristallilise energiaga.

Te võite öelda, et iga Inimolevus eraldi, kes kuuleb või loeb seda, omab selles koopas kristalli.

See ei vasta täies mahus ruumidevahelise tähendusega, kuid parim sellest, mida oleme võimelised andma teile kolmemõõtmelisuse piires, kuid see annab vähemalt võimaluse visualiseerimiseks.

Igaüks teist omab selles pühas kohas füüsilist objekti, puutumatut kristalli, mis jääb siia planeedile ka peale teie lahkumist siit.

Palju keerulisem on selgitada, et see kristall on igavene. Ta säilitab oma mälus teie Kõrgema Mina energia olemust, kui olite siin planeedil.

Kui teid siin ei ole, siis teie energia on paigutatud Kristall Võrele, mis on ühiseks. Kõik, kellena te kunagi olite sellel planeedil, on imbunud ja trükitud võresse. See annab teile õiguse öelda, et teie Kõrgem Mina asub endiselt Maa peal. Selles saab teatud määral teil ka õigus olema.

See selgitab samas, miks inimene saab „suhelda surnutega“, kuna ajatus seisundis kõik, kes kunagi on elanud siin, on endiselt siin, kristallis.

 

Üldine ettekujutus Tulekust ja Minekust – esimene Akaši Kroonika liik.

Kui tulete planeedile, siis aktiveerite isklikku unikaalset kristallilist struktuuri. Teie Kõrgem Mina võtab vastutuse kristalli toetamise eest endale, kuni olete siin.

Iga inimese Kõrgem Mina siiski asub eesriide minupoolsel küljel, kuid temal, teie väljenduse kohaselt, on „vuntsikesed“, mis võimaldavad tema osakestel pidada sidet teiega ja planeediga.

Need on need osakesed, millega asute kontakti, kui mediteerite.

Kui vaid esmakordselt saabute Maale, teie Kõrgema Mina energia astub kontakti planeediga kogu Maa eksisteerimise ajaks.

Elu, mida elate just praegu, saab kantud kristalli struktuuri pinnale. Otsused, mida teete, kas vaimsed või mitte; kogu teie kogemus, mida omandate kui Inimolevus, kõik imendub sellesse kristalli.

Kristalli struktuuride omadused on hästi teada teie teadusel. See on mineraal, mille aatomite struktuur omab pikaealist aatomlikku jada.

Teadlaste poolt on juba avastatud, mida loob selline unikaalne omadus, nagu mälu.

Antud juhul see väljub neist piiridest, mida valdas kunagi teie teadus… kristallstruktuur, mis kätkeb endas vaimse elu õppetunde, teadmisi, mälu koos meendustega.

Te ei ole suutelised teadvustama ja aru saama kolmemõõtmelises ulatuses, et kristall kätkeb endas ka potensiaalset tulevikku.

On raske selgitada, et selline asi on olemas, kuid jätame selle esialgu kõrvale. Te elate oma elu Maal.

Kui lõpetate omad asjatused ja kogemused, siis nimetate seda surmaks, aga meie nimetame seda üleminekuks – hetkeks pöödrute Loomise Koopasse, kus kõik, mida saite teada ja läbi elanud, talletatakse teie kristallobjektil ning seejärel teie maine olemus ja isiklik Kõrgema Mina jumalik osa jätavad planeedi maha.

Seda salvestust kristallil võiks võrrelda rõngastega ruumidevahelisel puul. Need ladestuvad teine teise peale elu elu järgi, – kõik, mida olete teada saanud, ning kõike, mida on kogunud teie DNA.

See on palju sügavam, kui ootate, kuna muutused, mis toimusid teie teadvuses, (kui neid toimus), jäävad planeedile sagedusliku nihke kujul. Jäävad tsivilisatsiooni eksisteerimise lõpuni, kuna see on paigutatud Maa enda Kristall Võrele. Seega võiksite ütelda, et Maa ise resoneerub teie sagedustega… – nii möödaniku, kui ka tuleviku omadega.

Kallis Inimolevus, midagi ei hüljata ja miski ei lähe kaotsi. Kõik mida olete siin teinud, kõik jääb siia. Kõik, mis on teie poolt tehtud, kõik vastu võetud otsused, kõik jumalikud olemised, armastus, lõbutsemised, tragöödiad ja kurbused… need ei olnud vaid teie omad, vaid ka Maa omad.

Seega Maa vibratsioonid on kujunenud triljonite elude energiatega, mis on loodud inimkonna poolt umbes 50 000 aasta jooksul.

See pole ajalik kapsel, kuna aeg on aktiivne alati. Ajalik kapsel on passiivne.

Ruumidevahelised asjad on alati „praegus“. Seetõttu neil ei ole ka „aja pitserit“. Need vaid „on“, ning planeedi poolt “nähtud“ alati „käesolevas“. See tähendab, et iga teie poolt saadud elulik kogemus on juurdesaamise ja uuenemise seisundi aldis.

Peale Maa peal veedetud aega, võite külastada teda kunagi taas. Enamik teist nii teebki, kuna teie elu pikkus planeedil sarnaneb suursuguse plaani elu päevale. See plaan üldistab sadu teie elusid, ning Vaim näeb teid selles elus mitte kui Inimest, vaid kui igavikulist jumalikku olemust, mis on Jumala pere osaks, ning töötab Maal, kes tuleb siia taas ja taas erinevate inkarneerumiste läbi, või „karmaliste energiate ilmnemiste“ kaudu.

Teil on keeruline seda mõista ning vastu võtta, kuna arvate, et elu algab sünniga ja lõppeb surmaga.

See on samasugune tõde, nagu veendumus, et elu algab koiduga ja lõppeb ehaga. See jätkub ja jätkub, ning iga elu sarnaneb suure elu päevale. Te jätkate ärkamisega ja taas uinumisega… üha uuesti ja uuesti.

Te nimetate seda protsessi reinkarnatsiooniks. Teie Kõrgema Mina ilming tuleb taas Maale. Kusjuures see on sama Kõrgem Mina. Mõelge hetkeks sellele… paljusid elusid, paljusid nägusid, mõlemast soost… ikka sama Kõrgem Mina. Ta tuleb ikka, nagu varemgi, ning paigutab uut energiat kristalli, kui ettemakset, mis on teie oma. Seejärel sünnite taas sellel planeedil ja jätkate kulgemist teiste sarnaselt.

Seejärel elate selle elu lõpuni, ning kui lõpetate, siis kõik proovitud ja teada saadud muutub järjekordseks rõngaks kristallil.

Aja möödudes teie püha kristallvõre küllastub sadade teie elu rõngastest.

Üks Kõrgem Mina, palju elusid, palju nägusid ja nimesid… ja kõik see olete TEIE.

See on Loomise Koopa ja Kristall Võre protsessi olemus. Selliselt ta töötab.

Kõik, mida teete, säilib sellel planeedil ning lisandub kogu järgneva inimkonna energiasse.

See on üldine ettekujutus Akaši Kroonikast Loomise Koopas.

Keeruline on selgitada, kuidas ta kätkeb endas tulevikku. Kuna kõikide elude tõenäosused, mida võiksite elada, on Kristall Võres samuti olemas. See aitab määratleda, kellena saaksite järgmine kord olla.

Ma ei saa seda teile selgitada ja ei hakka ka proovima, vaid ütlen, et kõigel sellel on oma määratlus.

Paljud nimetavad seda karmaks, lõpetamata asjade jätkamiseks, mis on väga sarnane ärkamisega homme, omades eilsest lõpetamata töid.

Sellised ülesanded ootavad teid… need on teie tulevik. Kuid ruumidevaheliste energiate  piirides need olid alati siin ja jäävad mõjutama seda, mida teete, kui ärkate.

 

Teine Akaši Kroonika liik.

Jätkame siis taas tänast õppetundi.

On olemas ka teist liiki Akaši Kroonikat.

On ka mini Akaši Kroonika, mis asub teie DNA’s juba teie sünnist saadik. See formeerub juba emakas ja antakse kätte sünnil.

See on selle Akaši salvestus, kes olete teie ja kes olite Maal. Ta kätkeb samuti neid võimalusi, mida olete suutelised tegema vastavuses DNA kihtidele teie sisemuses.

Kõlab sarnaselt Loomise Koopa Kristall Võre salvestustega, kuid see pole nii.

Koopa salvestus on määratud kogu inimkonnale. Ta on seotud Maa Kristall Võrega.

Sama eesmärgi kohaselt teie DNA’s on isiklik areng, teadvustumine, karma ja elulised õppetunnid. See on püha teadmine.

See on veider teie jaoks, kas pole nii? Mõningad võivad nimetada seda uskumatuks, et teie DNA’s on salvestus sellest, kes olete kunagi olnud.

Siis räägimegi sellest.

Kavatseme vestelda teiega sellest, kuidas see mõjutab teid. Kavatseme rääkida sellest, mida see tähendab. Kõike seda kavatseme anda teile lühikese aja jooksul, mis on eraldatud edastamiseks.

Mõned teie seast küsivad: „Kuule, Krayon, siin tekib kohe ristsõnamõistatus. Ma mõistan, mida sa tahad öelda. Sa õpetad meile, et me tuleme paljude energiatega minevikust. Kuidas on siis uustulnukatega Maal? Tahad öelda, et neil on siin kristallid, millel ei ole rõngaid? Neil ei ole eelmiste kehastumiste energiaid, Maal kehastumiste energiaid? Kuidas võtta seda? Mis juhtub nendega?“

See on väga loogiline küsimus. On olemas hästi tuntud uustulnuka energia, mis on planeedi jaoks unikaalne. Enamusel siin lugejatest on olemas selline kogemus. Muide, on olemas suur hulk uustulnukaid!

Teadke, et Krayonile on vägagi tuttav geomeetriline progressioon. Tuleks mainida, et Inimolevuste hulk sellel planeedil väga kiiresti kasvab. Kuna rahvastik siiski suureneb, siis see tähendab, kallid Inimolevused, et ka uustulnukaid on väga-väga palju.

Mingi protsent on ka vanu hingi, ehk neid on isegi rohkem, kui neid, kes pole kunagi olnud siin. Me teame seda. See on osa plaanist ja Maa energiast.

Seega see saadetis ei ole määratud neile, kes pole kunagi olnud siin. Muul ajal me arutame ka uustulnuka omadusi. Teisse see ei puutu.

Ma tean, kus asun – kohas, mida te nimetate Kelowna’ks ja riigis nimega Kanada. Ma räägin meie asukohast neile, kes kuulab seda või loeb hiljem.

Selles saalis istujate seas, kes kuulavad seda reaalajas, ei ole ühtki uustulnukat. Kõik teie olete varem olnud siin.

Seega see saadetis sobib saalis olijatele, ning on effektne kõigi jaoks. Siin pole ühtki, kellele see ei oleks kohane. Siin on küll mõningad, kes on väga vanad hinged, esmased hinged, keda nimetati Lemuurlasteks.

Paljud teie seast ei ole veel sellises järgus, kuid nemad siiski on käinud sellel planeedil palju kordi, et isegi nende jäljendite hulk Võrgul ulatub sadadesse.

Seega ma ütlen teile, et olete Vanad Hinged. Pange tähele, kuivõrd tähtis on seda teada Valguse Töötajatel.

 

See asub DNA’s

Laps sünnib ja DNA kannab Akaši energiad otse tema isikusse. Need energiad on kohe näha kõigile. Esmane, mis koheselt rakendub, on karmalised jäägid. Karma on reaalne.

Mõningad enim targemad uskumuste süsteemid sellel planeedil, kellel olid salateadused, räägivad sellest.

Mõningad vanimad uskumuste süsteemid esimese asjana õpetavad karmateadust. Nemad teavad tuleku ja mineku süsteemist ja sellest, mida tähendab omada karmat.

Üheksateist aastat tagasi me ütlesime teile, et karma on üks esmastest asjadest, mida saate muuta uues energias.

Me ütlesime teile, et Valguse Töötaja heidab karma automaatselt kõrvale, kui avaldab puhast kavatsust liikuda suurema teadvustumise suunas. Me ütlesime teile, et see oli „karma kõrvale heitmise loa siirdamine“ (1989  aastal selle niimeks oli „siire“).

Karma on energia, mis on toodud eelmisest elust vastavuses lõpetamata õppetundidele, mis ei vaja kordustööd selles elus. See on üks kingitustest suurelt nihkelt teile. See ei ole uudiseks.

Ülaltoodud näite põhjal laps saab karma sünni hetkel.

Enamus Inimolevustes, kes on sündinud tänapäeval, omavad karmat, kuid on olnud veel vähe aega karmavaba reinkarneeruva Valguse Töötajate grupi loomiseks.

Meie näites laps otsustab hiljem, kas kõrvaldada karma, või mitte. (Kui see lõpetada ühes elus, siis vana karmaliste probleemide olemus ei kandu edasi).

Elu õppetundide plaan ja lapse isiksuse energia baseeruvad Akaši Kroonika kristallil, mida edastatakse lapsele sünni hetkel.

Võiks ka öelda, et uus päev algab ja Inimene jätkab oma summaarset „lugu“ Maa peal.

Laps hakkab kasvama, ning…, nagu olen rääkinud sellest varem ja kordan taas, millega nõustuvad ka emad, kes näevad, et ei oma tähtsust, kust laps tuleb, või kes on tema vanemad… võtab vastu Akaši Kroonika ja oma enda eelmiste elude energia.

Emad teavad seda hästi, kuna tegemist on lastega, kes on sündinud ühelt ja samalt vanemate paarilt, kuid erinevad teine teisest täiesti. Ühel on talenti, aga teisel ei ole. Üks on täis hirmusid, teisel need puuduvad.

See on seletatav vaid sellega, kallis Inimolevus, millest olen juba rääkinud – see kõik pärineb DNA’st. Ta asub resonantsi oma iskliku mineviku Akaši Kroonikaga, kuna need tulevad otse Loomise Koopast, kus eelmiste elude omadused paigutatakse DNA’sse, alles peale selle nemad alustavat uut rännakut elus.

Pööratakse tähelepanu päritolule, seetõttu lapsed võivad olla sarnased emaga või isaga, ehk isegi pärida mõningaid oma vanemate isklikke omadusi, kuid siiski nende elu [elu õppetundide] kulgemise alus tuleneb siiki eelmistest eludest.

Räägiksime nüüd sellest, mida nemad omandavad, kui tulevad siia [saabuvad Maale].

 

Hirm ja eemalolek:

Inimlik „hirmu faktor“ sõltub sellest, mida nemad on saanud teada ja millest on läbi käinud möödanikus.

Enesest mõistetav, et kui nad on vanad hinged, siis ei karda midagi elus, kuna on palju kordi ületanud paljusid hirmusid.

Paljud neist on sõdalased ja väga tugevad. Nemad sisenevad situatsioonidesse kui isiklikku reaalsusesse.

Kui nemad olid siin vaid mõned korrad, alla 30- 40 elu, nemad kardavad ikka veel, sest mõned on tulnud košmaarsetest eludest, kus kõik, mida tegid, oli hirmutav. Hirmutav oli nende elu ja hirmutav ka surm, mida võite märgata nende silmadest. Nemad kardavad elu ennast.

Kogu planeedil emad raiskavad tohutult aega, püüdes päästa oma lapsi hirmust. Nemad armastavad oma lapsi, ning ei suuda mõista, kust on neil selline teadlikkus. Kuigi emad teavad, et nemad selles ei ole süüdi, see on tulnud kusagilt mujalt.

 

Sõltuvused:

Vaadake oma lapsi, kes kujundavad oma sõltuvusi. Mis neile meeldib söökidest? Milline muusika neile meeldib? Milliseid meelelahutusi eelistavad? Mis neid rahustab ja mis ärritab, ning paneb vihastuma?

Kõik nad on väga erinevad, ning ei pea üldse sarnanema oma bioloogiliste vanematega.

Huvitav, miks küll nii toimub?

Lubage avada teile saladus: jälgige, millist toitu nemad eelistavad, ja see avab teile, kus nad on olnud.  Pöörake tähelepanu sellele, kuna see toob esile palju sellest, mis on DNA’s, ja mis taas muutub ihalduvuseks.

Millist muusikad nemad armastavad? Mis rahustab nende hinge? Millele nemad vaatavad? Mis avaldab neile muljet?

Kõik nad on erinevad, ja kõike seda on DNA Akaši poolt talletatud… kelleks nad olid, mida on uurinud ja mida annab neile kristallilik minevik.

Lastele meeldivad tänapäeva meelelahutused. Uustulnukad vaid lähevad vooluga kaasa, ning joovastuvad kõigest uuest, kuna see on ju neil esmakordne rännak.

Teisedki lähevad seda teed, kuid nemad peatselt väsivad, ning pöörduvad selle poole, mis „kutsub neid nende DNA’st“. See kätkeb endas nende möödanike talente ja huvisid.

Paljud, täiskasvanute üllatuseks, pöörduvad kohe „retrosse“. Nende DNA’s on salvestused kõigist nende olnud eludest, mis määravad, kelleks nad saavad selles elus.

 

Talent:

Kas seda on, või ei ole. On ta musikaalne või mitte. Mõned neist tulevad siia talentide varamuga kaasas!

Mõned on loovad isiksused juba sünnist, tuues kaasa seda, mida Akaši on andnud neile veel eelmises elus kaasa.

DNA’s on elulikke lõike joonistamisest, tööst värvidega, voolimisest, kaunist muusikast.

Mõningad tulevad siia kui maestrod, olles sellistena enne siia tulekud kolm või neli korda, ning neil vaja vaid avastada oma sõrmede lennu kergust mängimisel klaviatuuril, või kitarri keelte sõrmitsemisel. Mõningaid lapsi lausa kisub mänguriista poole, mille nemad olid harjunud mängima, ning nende talent väljub neist raamidest, mida oleksid suutelised omandama lühikese aja jooksul.

Kuidas seda selgitad, Inimolevus?

Kõike määratleb Akaši.

 

Isiksus:

Kuni laps kasvab, tema välist isiksuse arengut arendab ümbruskond. Mõnikord see on meeldiv, kuid mõnikord ka mitte.

Vanemate vaatevinklist kohati näib, et see ei allu üldse kontrollile, ehkki kõike olete teinud õieti! Võite isegi üllatuda, et „miks mu laps on läinud seda teed? Miks ta ei kulge minu teed? Miks ma pean rakendama jõudu, et sundida teda mõistma seda, mis näib terve mõistuse kohane olema? Ta ei ole üldse minu, või mu pere moodi.“

Hiljem, juba täiskasvanuna, nad võivad valida omale sellise tegevuse, mida te poleks kunagi oodanud ja… millist te pole neile kunagi õpetanud.

Teid võib hämmastada, et teie laps on võmeline korda saatma õudsaid asju.

Teised jälle ütlevad: „Kas pole imepärane, et minu laps on nii teadlik. Ta mõtleb täpselt nii, nagu minagi. Ma olen teda õieti õpetanud“.

Luba mul ütelda sulle tõtt, Inimolevus. Teie lapsed on sageli teie vanemateks! [ammustest aegadest] Nemad tulevad karmalistesse gruppidesse, et õpetada teid ja teie neid. Pered inkarneeruvad peredega õppimise gruppides, eriti valgustumiste õpingutes.

See tähendab, et on olemas valgustumiste süsteemid. Olete sellist oodanud?

See tähendab, kallis Inimolevus, autasu teie töö eest sellel planeedil – kuulake mind hoolega – autasu teie töö eest sellel planeedil saab kantud kristalli selle tõenäosuse kujul, keda te teostate.

Reeglina valgustunu laps haarab kiiresti vaid seda, mida nemad õpetasid teile algselt… meenutades oma kogemust möödanikust ja oma elulisi õppetunde.

Te võite seda kergusega kanda enda arvele, kuid tegelikkuses te pole neile seda andnud. See on õpetamise ratas – laps vanemaid ja vanemad last.

Seda võib mõista järgmiselt, et teie, istudes siin, tõenäoliselt suurendate Valguse Töötajate hulka planeedil, isegi kui nemad ei usu seda, mida usute teie.

Nendest saavad valguse lapsed. See tähendab, et nende südamed hakkava resoneeruma informatsiooniga, mis asus teie raku struktuuris. See on just see, mida te edastate neile. See on vaid osa süsteemist.

See on mõistmiseks keeruline. See on koostöö; karmalised otsused, millistena tulid nemad, kes olid nende vanemad, kelleks olid nemad ise ning milliseid energiaid nemad soovivad jätkata.

Kuid ütlen teile, et soov ja võimalus on olemas nii ühe, kui ka teise DNA’s. Kui olete jõudnud teisele poole eesriiet, siis valite endale pere järgmiseks kehastuseks. Teil on võimalus tulla tagasi ja ütelda: „Ma tahan olla samas peres“, ning jätkata valguse sugupuud.

Ja, see on tark tegu. Ja, see on keeruline. Ja, see on kaunis.

 

Suureks kasvanud… ja täisealisus:

Kasvamine on peatunud ja olete saanud suurteks. Hirmud, hobid, või nende puudumine, isklikud omadused ja foobiad – kõik on koos. See on inimese jaoks tavaline. Ka siin muutub kõik paremuse poole: selle hetkeni, kallis Inimolevus, see, kes sa oled – on see, kelleks olid nõus olema.

Automaatselt see on see, kelleks oled, ning alustad tööd just nende omaduste kohaselt. Sa tunnetad, et need „joonel olevad“ on õiged, loomulikud… miski, mis just „on“, ja mis ei ole muudetav.

Kõik, mida suudame teile öelda, siis ehk vaid: „Küll ikka olete kolmemõõtmelised“. Sest olete võimelised vaid mõtlema: „See on ülesanne, mida olen saanud selleks ajaks. See partii, mida tuleks läbi mängida, ja see olengi mina.“ Ning hakkate astuma mööda elu, alustades tööd sellega, milleks „see“ on.

 

Järjekordne Inimolevuse Suur Võimalus

Aastate jooksu psühholoogid on rääkinud sellest, et olete võimelised oma mõtetega muutma endid. Isegi väljaspool vaimset konteksti nemad räägivad: „Positiivse mõtlemise jõud võib reaalselt muuta teie elu.“ Nemad teavad seda. See jutt on energiast ja neil on õigus. Selles on ka etteütlemine sellele, milles neil ei ole õigus.

Uus energia on kohale jõudnud 1987 aastal. Võre nihkus, seega kristall muutis koha. Tänavu Maa sagedus on teine, kui siis.

 Kui tulime, siis ütlesime teile: „Te olete muutnud oma tulevikku.“ Ütlesime ka uutest andidest. Nüüd siis räägime ühest neist parimast. Ta on olnud siin alati, kuid nüüd on omandanud uut jõudu.

Miks olete teinud järelduse, et teie keha rakud saavad kontollida teid? Miks olete otsustanud, et teie bioloogilised geenid on igaveseks? Kes ütles teile seda?

Lubage rääkida teile ühest vanast energeetilisest paradigmast: „Kes ma ka poleks, ma olen. Jumalal oli põhjus luua mind sellisena, seetõttu ma loon sellest kõige parima. Ma teen kõik, mida suudan teha sellest, mis mulle on antud.“ Pole paha, kõlab hästi, kas pole nii?

Mõningatele teie seast kõlab see suurepäraselt.

Nüüd ma kordan taas: Tere tulemast ruumidevahelisse nihkesse, ning täiusliku mõtlemise nimel saab Inimene parandatud uute andide lisamise läbi!

„ Millega varustatuna olen sündinud, ei oma tähtsust. Ma kontrollin oma bioloogiat, oma immuunsüsteemi ja oma teadvust. Kõrgeim on loonud mind jumalikuks loovuseks, kes on võimeline võtma kasutusele möödaniku energiaid oma Akaši vahendusel… ning see muudab minu bioloogiat täielikult, samuti minu käitumise viisi ja jõudu selliselt, kuidas ise soovin“.

Kas see siis ei kõla uskumatult? On palju tarku õpetajaid, kes on õpetanud inimesi, kuidas „mõelda geenidest“.  Meditsiin on jälle rääkinud teile, et teie DNA ei ole teie saatuseks!

Teisisõnu, inimkonda huvitab ühine mõte, kuna aeg on selleks valmis.

Siis arutlemegi selle jumaliku osa üle.

Kõik, mida valdate, on võimalik muuta, kuni haigusteni välja, mis käesoleval ajal on teie veres.

See on vaid Akaši, nagu teate ju? See on osa teie DNA’st, mis kuulub teile.

Seega pange tähele: kui hoidla, milleks olete teie ja mis asub teie enda DNA’s, kätkeb endas kaunidust, noorust, Inimolevuse tervist, siis see on olemas teis tõeselt!

Ehk seal on võimalus olla kunstnik, oraator, kirjanik, sõdalane, kes on endas kindel, julge ja sihikindel inimene?

Mõistate, et selleks kõigeks saate olla „teie“?

Kõik see on endiselt seal.

Aga teie räägite: „Suurepärane mõte, Krayon, kuid see oli möödanikus. Sa ei sa ju puudutada möödunut.“

Taas ütlen: „Kuivõrd lineaarsed te olete!“

Kuna uued annid ongi vaid teie ise oma mittelineaarsete omadustega oma raku struktuuri suhtes. Astuge oma elus lineaarsusest välja, ning te avastate, et suudate mitte vaid puudutada asju, vaid isegi neid välja kaevata [allikast välja võtta]. Te suudate need kergusega kokku korjata!

„Mulle meeldib see idee, Krayon! Kuidas ma saaks seda teha? Ma olen valmis“

 

Kaevates Akašis

Ma ütlen teile esimese sammu ette. Te peate uskuma sellesse. Uskuma sellesse mitte sellepärast, et mina ütlesin seda nii.

 Te peate sellesse vaid tugevalt uskuma, sest see on sama reaalne ja bioloogiline, kui teie käsigi. Kui vaatate oma kätt, te ju räägite: „Mul on käsi ja see on siin ning ma saan seda näha.“

Küsimusi ei teki, sest teie aju teab sellest. Teie ümberolev materiaalne maailm teab seda ning selle tõestuseks saate käega võtta asju. Ei ole mingeid küsimusi. See on teie käsi.

 Kuidas tunnete ennast siis, kui ütlete: „Minu DNA’s on Akaši Kroonika. Minu sees on kõige salvestus, kelleks ma kunagi olen olnud, ning millele oli mul juurdepääs.“

Öelge nüüd, milline kehaosa seisab sellele väitele vastu?

Vastan teile – kõik mis asub lineaarsuses! Loogika hakkab kisama teile: „Te ei suuda sellega hakkama saada. Te ei saa muuta seda, kes te olete.“

Ja see saab olema suur viga.

Te olete suutelised kõigeks selleks. See on osa olemisest uues energias, ning ma pean ütlema, et paljudel siin ruumis olijatest see on juba olemas.

Te saate sellega hakkama aegamööda ja väikeste osade kaupa. Võib see tehtud saada vaikselt, nii, et keegi ei märkagi seda. Ning see saab olema nii tõenäoline, et isegi parimad sõbrad ei suuda teid ära tunda.

Energia selleks saabub hoidlatest, milleks olete te ise. See on olemas teie DNA’s, igas eraldi olevas tükikeses, milliste kõik triljonid on sünkroniseeritud teie tahtega.

On kolm keerulisust astet: kerge, keskmine ja raske. Ma selgitan teile, mis toimub igas olukorras. Kas mõistate tausta?

Kas sina, kui Inimolevus, mõistad, et ei palu enam Jumalalt millestki? Kõiki muutusi teostad sina neis piirides, millistes suudad, ning saavutad seda, millest said vaid teada… seda, mille kallal oled teinud tööd!

Võti?

Sa pead mõistma ja uskuma. Et ühine Kõrgem Mina oli sinuga igal korral. See tähendab, et sinu keskne teadvus oli kaasatud igasse sinu ellu.

Sa ei ole tänasel ajal teise olevusena. Sa oled vaid ühe ja sama Kõrgema Mina järjekordne kehastus. Järelikult sa oled olnud kõigina, millest oleme rääkinud. Sul tuleb seda uskuda. Kas Kõrgem Mina on teadlik sellest, mis on toimumas? Kas tõesti pean sellele vastama?

Kõrgem Mina ootab sind, et pöörata sind usus.

 

Kergem keerulisuse aste:

Hirmud, foobiad ja blokid. Sellest on lihtne vabaneda.

Kuni need on olemas, seni igaüks on probleemides ja ihaleb nende muutumisi.

Kas meeldiks mitte karta asju, milliste ees olete hirmul?

Me räägime teile sellest otse siin.

Olete hirmul liikuda edasi, kardate muutuda, ning kardate seda, mis teiega toimub?

Mõningates teist on foobiaid.

Tuleks mainida, et on olemas ülekantuvad pärilikud hirmud eelmistest eludes.

Te kardate kõrgust, putukaid, vett ning palju muud?

Te võite küll vastata: „Eks muidugi, kuid see oluliselt ei mõjuta minu elu, kuna olen õppinud elama sellega.“

Ei, mõjutab küll! Ja ma ütlen, miks! Sest lisab pimedust õpetuste valgusesse. See on võõrkeha ja te ei vaja seda. See segab teie veendumust, teie effektiivsust, teie progressi, te pidevalt hoiate seda teadvuses. See kõik ei ole käesolev, need on meendused teisest elust… või kusagilt mujalt.

Seda teil enam pole vaja. See oleks nagu; kui soovite kiiresti muutuda, aga kannate endaga kaasas terve hunniku vana kraami, mida te, enda väitel, iialgi ei ava, ega ka kasuta. On siis sellel mõtet?

Seega, alustame. Alustage tööd sellest, mida usute samavõrd, kui oma kätt. Peatselt avastate, et foobiad ja hirmud hakkavad taanduma ning muutuma.

Kui vaid see juhtub, hakake püüdlema Akaši Kroonika nende osade poole, millistes teile on omasem olla, ning taaselustage see. Tekib mulje, et oletegi see. Tegelikult oletegi teie, kes ei sarnane kellegi teisega, kuna pöördusite selle poole, mida juba valdate.

Hirmud hakkavad taanduma… ja see on tõesti nii. Te võite isegi tunnetada seda. Te võite jätkata nende väljakutsumist, ning tegema tööd nendega, et teie raku struktuur tunnetaks sama.

Kardate kõrgust? Võimalusel ronige veel kõrgemale, et kontrollida ennast. Nii te märkate, kuidas hirmude hulk hakkab vähenema. Teid ei kammitse enam, kui vaatate üle piirde alla.

Hirmud kaovad ja mingil hetkel üllatute, et kust küll need tulid! Need olid vaid mõningad väikesed probleemid. Teie blokeeringud, mis liiguvad ühest energiast teise, on reaalsed, kuid need hakkavad kahanema, kui vaid saavutate oma jõu… hirmu puudumise. See jõud kasvab ja muutub loomulikuks. Siis kindlapeale näete ka progressi.

Inimestel ei meeldi muutuda. Paljudel teist on sellised blokid. Need on teadlikud.

Mis annab voli teie raevule? See on rahu blokeering, kas pole nii?

Kui kaua te võite ilmutada kannatlikust, kui rumal räägib teile oma rumalusest?

Kas saate olla mõistev tema tegevuse üle ja mitte vihastuda selle asemel?

Jah. See oleks lihtne. Teil vaja vaid läbi teha sellised katsed, muuta oma elu, ning võtta ette töö suuremate ja keerulisemate ilmingutega.

Ilusära on selles, kallis Inimolevus, kui te kõik oleksite lahendanud lihtsad asjad, siis oleksite saanud endile ka terve grupi rahu sõdalasi… Valguse Sõdalasi. Siis kõik oleksite vabad hirmudest, foobiatest ja blokkidest. Ka ise kiirgaksite puhast valgust ning Vaim ei halvustaks teid, kui te ei teeks taas midagi. Kui siiski tahate ikka midagi teha, siis olukord läheb keerulisemaks.

 

Keskmine keerulisuse aste.

Kas oleks teil meeldinud vabaneda oma allergiast ning muuta oma immuunsüsteemi?

See saab olema mõnevõrra keeriline. 

Te võite küsida selle peale: „Kuidas sa teeksid seda? Kas mõtled kõrvaldada see? Mul kas on allergia või mitte. Minu rakud on allergilised.“

Ohoo. Kas kohe nii otse?

Ütlen teile, mu kallid sõbrad, et siin ruumis on neid, kes on vabanenud allergiast, kuna nemad teadvustasid endile, et on vaid pärinud seda, mida neile polnud üldse vaja. Nemad pöördusid Akaši Kroonika poole ja said kätte eelmise elu DNA, milles puudus allergia olemus! Kuid kopeering elab endiselt! Ta kujutab endast tugevat ja terviklikku immuunsüsteemi, mis ei teadnud haigustest midagi, ning ta on tugev ja ei oma millegi suhtes allergiat.

Kas meeldiks mitte olla haige? Kuidas meeldiks olla tugev ja energiline sõltumata vanusest?

See on veidi keerulisem, kas pole nii? Kuid see on nii. Mida te ka ei mõtleks, aga „Ma Olen“ saaks ümberkirjutada ka rakulisel tasandil.

Kas teile meeldiks, et teie elus valitseks alaliselt rahu, sõltumata millestki? Ma see juures ei ütle, et probleemid kaovad. Ma vaid küsin, mis siis oleks, kui kõik leiaks lahenduse rahulikul teel? Kuidas teile meeldiks vabaneda dramaatilistest olukordadest ja häirivustest?

On olemas huvitav asi dramaatiliste kujunemiste suhtes: kui Valguse Töötaja ei suuda lõpuni viia karmalist energiat, siis tragöödia lakkab olemast! Kui vabanete karmast, siis ei ole mõtet jätkata tragöödiat seal, milles te ei näe enam vajadust!

„Krayon, ma vabanesin karmast aasta tagasi, kui otsustasin muuta oma teekonda. Kuid kõlab siiski nii, justkui ta oleks ikka veel siin.“

See ei ole vaid lihtne. Luues kavatsust vabaneda karmast, te juskui puhastate teed enda ees. Praegu olete vaid püsti tõusnud ning lähete liikuma sellel teel.

Karmalised atribuudid anuvad teie poole: „Võta mind… Ma olen sinu oma!“

Kuid oma teekonnal teile meenub, et kavatsus on loonud olukorra, kus te ei korja neid enam iialgi üles. Paraku nemad jäävad teie ümber ning jäävad anuma teie poole.

See on keeruline. Lubage ütelda teile, vanad hinged, et igaüks siin ruumis istujaist, või iga Valguse Töötaja, kes loeb seda, on teinud läbi vaimse avanemise.

Olete olnud preestrina, olete olnud munkadeks, olete olnud šamaanina. Olete sellest läbi käinud, muidu te ei istuks siin toolidel ja ei loeks pühitsetutele määratud informatsiooni.

Võiks öelda, et vaid tänu oma Akaši omadustele on teile võimalus arendada endas sellist rahumeelset isiksust, et igaüks tahaks olla teie kõrval

Selline peaks olema vastus, kas pole nii? Rahulikkus – seda valdavad meistrid.

See on keskmine aste, ning ma vaid vihjasin, millest tuleks alustada. Ma jutustasin teile vaid keskmise keerulisusega asjadest, kuid edasi räägin raskematest oludest.

 

Kõige keerulisem aste

See on uskumatu osa. See on neile, kes tõesti soovib süüvida Akaši’sse ja muuta tulevikku. Igaüks teie seast on selleks, kes ta kunagi on olnud… eoone täis kogemusi.

Kuigi, kui kavatsete kaevuda Akaši’s edasi ning on kavas sisse pääseda ja kätte saada kõik sealolev, siis peaksite vältima oma elus seda, mis teile ei meeldi. Selline oleks selle tulemus.

Te ei tungi DNA’sse selleks, et miski vajalik kleepuks teile külge. Tegelikult see on vaid vahetus – üks teise vastu. Selliselt käib see töö. DNA kätkeb endasse kõike, kelleks te iial olite.

Kõik, mida teete, muudab omadusi… andes ära salvestusi, mis ei rahulda teie energiat, ehkki püüdlete selle poole, mis sobib temale. Kõik need on teie omad.

On veel midagi: igaüks valdab seda, mida nimetame vaimseks mahutiks. See mahuti on täidetud kõigega, mida olete kunagi teada saanud, Olles Inimolevusena sellel Maal; Jumalast, mentoritest, inglitest, koostööst, jumalikust informatsioonist.

See mahuti on teie oma. Seega ei ole mõtet täita teda taas ja taas igas elus.

Ta on alati valmis selleks, et vaid tõstate kaane ja valate sinna juurde seda, mida saite juurde teada. See on Vaimse Akaši süsteemi osa. See on kõige Vaimne kaunistus, mis eksisteerib ning mis lubab arvataval uustulnukal planeedil kiiremas korras saada meistriks. See „uustulnuk“ on kinni maksnud tollimaksu, seega on elanud selles. Ehk isegi suri oma usu pärast.

Paljud teie seast kardavad mõningaid asju seetõttu, et hukkusid selle tulemusel.

Mõningad kardavad kokkupuuteid salateadusega, kuna kannavad hirmu valgustumise ja surma pärast. Hirm on selline, et isegi ei taha avada mahutit.

Paljud keelduvad sellest ettepanekust, kuna ei usu. Hästi, ärgu olgu nii.

Usute, kuid ei taha seda taas puudutada.

Ma tean, kes on siin olemas.

Seega esimeseks keerulisuse kategooria atribuudiks on vaimse mahuti avamine ja kõige kätte saamine, mida olite kunagi mõista saanud. Kardate seda? Mõningad teie seast olid tähtsatel vaimse ajaloo kohtadel. See on tõsi!

Te kannate endiga kaasas mitte ainult vaimseid teadmisi, vaid olete ka isiksuste kandja, millisteks olete olnud… kõik on mahutis.

Raske teile selgitada.

Arvatavasti peatselt keegi, kes ei ole üldse huvitatud metafüüsilistest asjades, võib saada suureks õpetajaks.

Läigatada mahutist, ning kõik mida seejärel teha vaja, on teada saada ja kuulda, et võtta see informatsioon kasutusele lineaarsuses.

Mitte-õpetajad saavad õpetajateks. Need, kes midagi ei teadnud, hakkavad valdama meeletuid teadmisi. Neist, kes olid kaabakad, saavad tarkurid.

Vaimne mahuti – see ongi kõige keerulisem. Ta on siin ja kõigil see on olemas, kaasarvatult neil, kes on siin ruumis ja neil, kes loevad seda.

Te võite saada isiksuseks, kes erineb täiesti ja täielikult sellest, millisena olite sündinud. Olete selleks valmis?

Kas olete liiast orjastatud hirmude, foobiate ja blokkide poolt? Soovite saada veelgi rahulikumaks isiksuseks? See on iseenesest hirmutav, kas pole?

Teil võib sündida tunne, et kaotate ennast, alles leides enda! See on täiesti võimalik selles „keerulises“ kategoorias. Neid asju saab anda mõistetavalt vaid suheldes oma Kõrgema Mina vahendusel. Selline kasv vajab sidemete tugevnemist Inimolevuse ja Kõrgema Mina vahel. Iga samm lähendab teid.

„Pea kinni Krayon. Sa ütlesid, et me loome sidemeid oma DNA’ga, aga mitte Kõrgema Minaga.“

Jah, ütlesin. Aga kus teie arvates eksisteerib Kõrgem Mina? Ta on ruumidevahelises DNA’s. Oleme isegi andnud informatsiooni, millises kihis DNA asub. Ja selle nime ivriidi keeles.

Informatsiooni iva on selles, et Kõrgem Mina on peidus DNA triljonites osades, mis teevad tööd ühekorraga, luues seda, kes te olete.

Aga teil oleks tahtmine mõelda, et teie Kõrgem Mina on mingi ingel taevas?

Ei. Ta on teie sees, kätketuna teie raku struktuuri.

„Krayon, ma olen hämmingus. Kus on siis Jumal kõiges selles?“

Nimelt seal, kuhu te ei oskaks kunagi pilku heita, kuna Jumal on armastava pere vaimse abi mõistmine, mis asub kusagil eesriide varjus. Jumal on armastus, kuid paraku te ei ole suutelised täielikult haarama tema täiust väljaspool ennast.

Toimub pidev otsimine. Inimene otsib Jumalat juba loomisest saadik.

Nüüd taas avan teile, et Jumala süsteem asub teie sisemuses ning teie jumalikuse olemus on DNA ruumidevahelises väljas, mis asub teie enda isklikus kehas.

Rahunege ja mõistke, et te oletegi Jumal.

Tehkem hetkelise jalasirutuse, ning pühitseme võidu tõe avastamise üle kõige ootamatus kohas… seesmuses.

Oleme peaaegu lõpetanud.

Kuidas teile meeldiks olla selliste talentide valdaja, mida teil praegu veel ei ole?

„Krayon, Kuidas võib selline asi olla? Mul kas on talenti, või ei ole. Ma kas mängin klaverit, või ma ei oska seda.“

Küll ikka olete kolmemõõtmelised! Kui anname, siis arvate, et sellega on lõpp?

Te kujutate ennast mingi koogina, mis on valmis, kui see tõstetakse ahjust välja!

Te ei suuda mõista ühte, et olete vaid esmane retsept, mida saab ka edaspidi muuta.

Teie Akašis, see tähendab teie DNA’s on olemas mälu talendist, mida teie arvates teil ei ole olemas.

Kuid see on teil olemas. Taas tuleb tegeleda Akaši kaevandamisega. Oleme sellest ju rääkinud. Kaevandamiseks kuluvad aastad, ning see on teostatav.

See võib toimuda iseenesest, kuid seda saab ka äratada. Mida siis kardate? Miks siis ei alusta?

Te vastate: „Ma ju ei suuda esineda inimeste ees, ma ei kõlba selleks.“

Aga kuidas on lood oraatoriga kolmandal sajandil? Kas tahate oma arvelt see maha kustutada?

Lõppude-lõpuks tema olete ju teie! Kas teil ei oleks tahtmist pääseda endasse ja võtta kasutusele see omadus.

Oraator hakkab esinema auditooriumi ees ja inimesed kuulamas teda. See on talent. Paljudel on see olemas sees, kuid mitte sünnist.

Seetõttu te ei ole võimelised ettekujutama endile seda, kuna olete vahepeal elanud palju kehastusi ilma selle talendi kasutamata.

Kordan taas, kallis Inimolevus, teil on suur kehastuste mitmekesisus, kellena olete oma elude lugudes olnud, mida oleksite võimelised tooma esile. Kõik kuulub teile teie arenguks.

Kas on liiast veider? Küsige selle kohta võimaluse korral mu partneri käest. Ta on seda teinud.

Keerulisem on hoopis järgmine: Kuidas teile meeldiks muuta oma DNA sedavõrd, et oleksite suuteline unustama oma haiguse, mis oli kätketud sellesse?

Hakake liikuma sisemusse ning tehke koristus oma DNA’s, mille omasite kuni haigestumise sümptomiteni! Temal on meeles see seisund. See oli vaid osavõtt, mäletad?

Alustage oma DNA muutmist ruumidevaheliselt, et haigus taanduks, kaoks nii, et ei tuleks iialgi tagasi.

„Krayon, see kõlab ime taoliselt!“

Muidugi, nii see ju on…meistriks muutumise ime.

Imed – see on ainuke, mis asub väljaspool teie usku. Muudke usk ja need saavad igapäevaseks.

Mõnikord, kui need imed toimuvad, siis inimesed tõstavad käed taeva poole ja ütlevad: „Tänan sind, mu Jumal!“

Siin puudub mõistmine, et nemad ise käivitasid sellise jõuga oma DNA, mida võimaldas tema enda minevikus saadud meisterlikkus. Nemad lihtsalt teostasid mittelineaarset vahetust sellega, mida säilitasid vahetuskaubaks. Sellega ravisid terveks ema enda elu.

See, mis allus vaid meistritele, saab kättesaadavaks kõigile. See on Inimrasside jaoks keelu mahavõtmine.

Vähem, kui üks protsent, on võimelised teostama seda. Te olete selle grupi osa ja te olete teadlikud sellest.

Me ei oleks teile sellest rääkinud, kui nii see ei oleks ja kui see poleks õige.

Me vaid avasime õpetustele ukse, mida tuleks levitada.

Selline on süsteem. Süsteem, milles pere energia jääb perre, kuid te ei ole sellest teadlikud.

Siin on ka neid, kes on leinas nende pärast, kes on lahkunud igaveseks, kuid need ei ole ju kedagi kaotanud tões.

Lineaarsuses te ei mõista Jumala armastust ja süsteemi, mis on teie hüvanguks, teie kasvuks.

Need, keda peate lahkunuks, hoiavad teie käest kuni teie elu lõpuni.

Te neid ei näe? Nii peab olema.

See on teile lohutuseks. Laskuva rahu allikaks, mis on abiks teile teie elus. See on perekond!

Siin on mõndagi peidus ning süsteem näeb ette teie pääsu algust Akaši kroonikasse.

Tõugake ust. Võtke oma Kõrgema Mina käest kinni ja ärge iialgi vaadake selja taha.

See on kutse, vanad hinged. See on kutse.

Olge õnnistatud Inimolevused, kes kuulavad ja loevad seda.

Ja saagu nii.

Krayon

Read Full Post »

Kvantiline tervendamine

 

Tervitan teid, mu kallid! Olen Krayon, magneetilisest teenistusest.

Leidub neid, kes ütlevad, et see on kohatu: ei saa sellist olla, et Inimolevus istuks auditooriumi ees, ning teeskleks edastust! See on lihtsalt kohatu.

Kuid on ka selliseid, kes ütlevad, et see on just nii, nagu näib.

Vahe on siin selles, et ühed on arendanud endas ruumidevahelist eristuse mehhanismi, need arenevad selle sajandi jooksul veel enam, aga teised mitte. Teie eristunne teab, kas see toimub tõeliselt, või mitte.

Seega ma palun neid, kes näevad, pöörata kohe tähelepanu värvidele.

Vaadake laval olevaid värve!

Siiski olen Krayon. Ma pääsen läbi eesriide, ning tulen kolmemõõtmelisusesse teie pärast ja esmalt juhendun Inimolevuse vabatahtest, alles siis annan teile neid sõnumeid.

Ma juhendun siin Inimolevuse vabatahtest, et saaks kuulda neid eristavalt.

Ma juhendun nende vabatahtest, kes ühinevad saadetisega vastavuses isikliku vabatahtega hiljem (lugejad).

Kõik see toimub vabavaliku tulemusel. Kõik see toetab Inimest, kes otsustab – võtta vastu või mitte.

Alates laval istuvast Inimesest ja lõpetades nendega, kes kuulavad salvestusi, toimub kõik siiski vaba valiku tulemusel.

Just selliselt tegutseb Vaim, ning ta suhtub Inimolevusse austusega.

Olen Krayon ja ma olen teadlik neist, mida siin nimetatakse „reegliteks“.

Reeglid kuulutavad, et me iialgi ei esitaks midagi sellist, mis ei oleks inimese energiale kohane.

Reeglid on sellised, et me ei esineks teile kunagi hirmude sees, ei kusagil.

Reeglid kord sellised, et me ausalt räägime tõest.

Reeglid ju sellised, et me iialgi ei ütleks midagi sellist, et manipuleerida inimolevusega, vaid lihtsalt armastaksime teda.

Seega, kui neis on miski muutunud, siis vaid nende südamed, tänu vabatahte valikule.

Meil on võimaldadatud vaid uhta nende jalgu. Meil on võimaldatud võtta teie käest kinni. Meil on võimaldatud ruumidevaheliselt puudutada teie õlgu ja pead.

See tähendab, et kui siin on neid, kes ei taha midagi tunnetada, seega nemad ei tunneta midagi.

Kas mõistate? See on Inimolevuse vaba valiku tunnustus. Just nii see töötab ja on töötanud alati.

Seega neile, kes on tulnud edastuse järgi ja neile, kes on tulnud, et tunnetada kaaskonna energiat, mille oleme toonud kaasa, siis ütleme teile – see on siin! See on teile!

Selline teade, mida ei ole kordagi selliselt edastatud, on lähedane teile.

Mu partner (räägib Lee’le), olen andnud sulle vihjeid tänase teema kohta ja olen ka vihjanud, millele võib sarnaneda püüd selgitatada selgitamatut.

Seega ütlen oma partnerile – vabasta pea. Ära mine liiast kaugele eesriide taha, sest sul tuleb püsida kolmemõõtmelisuse piires, et suudaksid õieti esitada edastuse informatsiooni.

Täna oled selle õpetaja, mida on võimatu õpetada, sest alustame õpetamise protsessist Inimolevuse tervendamisest. Häälestu vaid, et saaksid anda informatsiooni selle piirkonna kohta, kui lahkud kord ise.

Seal, kus istute, on ilmumas uus energia. Teie enda reaalsus ise on muutumas. See, mida nimetasime teie „vaimsuse anumateks“ on muutumas.

Selline metafoor on teie eelmiste elude vaimsete õppeharjumuste kooslus, mis on voogamas täna teie peale. See on „eristamise mehhanism“, millest räägime sageli.

Mõningad teie seast tunnetavad seda täna ning lahkudes mainivad: „See oli midagi teisiti“. „Oo ja, tänane edastus oli teistsugune. Kas tundsite seda?“ Ütlevad veel: „See oli tõene, kas tundsite seda?“

Nemad ütlevad seda, sest see on tõesti teine!

Täna olen Krayon. Olin Krayon ka eile. Olen Krayon ka homme ja ainus erinevus minevikust seisneb selles, et energia, milles viibite, võimaldab tunnetada nüüd enam. Mis on muutunud, siis seda olete vaid teie.

Tahaks hetkeks katkestada, et avaldada austust siin viibimise hetke magususele, kuna need hetked on teie jaoks.

See eriline edastus ei kordu iialgi enam sellisel kujul. Siin kõrvuti istuvad inimesed ei kohtu enam iialgi sellisel omapärasel kohtumisel, kuna see on unikaalne. Kogu ajaloo jooksul see ei kordu iialgi, niivõrd unikaalne see on.

Võiks ütelda, et kõik planeedil toimub sellisel viisil. Kõigel seisab unikaalsuse pitser ja teil on õigus, öeldes seda.

Vaatamata sellele, et selles piltmõistatuses on miski teie poolt mõistmata jäänud, aga kui unikaalne see ka poleks, siiski kogu kogemust, mis kujuneb siin vaimselt, saate tunda enda peal suvalisel ajal, kui vaid soovite seda.

Seda on keeruline selgitada. 

Energiat, mis on siin sellel hetkel ja värve, mida näete, ning seda, mida tunnetate siis, kui teadvustate, et see on tõepoolest saadetis teiselt poolt eesriiet… võite taas saada selliselt, nagu on toimumas praegu.

See on selginemine sellest, mida võite täna saada… on see, et kogemus on taasloodav.

Kõik, mis teil tuleks teha – istuda, ning taasluua seda taas.

See Vaimu jõud ja Jumala jõud on teis endis. Küll on vägev, eks ole!

Igat elu ajahetke on võimalik läbi elada nii mitu korda, kui vaid soovite.

Kuna siiski puudutate enda allika ruumidevahelisust, siis see eemaldab teid ajajoonelt endalt, mis loobki „unikaalseid“ asju.

 

Uus informatsioon tervendamisest

Seega lubage mul rääkida teile Inimesest ja Inimese kehast.

Tahaks anda mõningaid fragmente ja osa informatsioonist, mida oleme mõninga aja jooksul esitanud, kuid pole kunagi andnud vahetult edastuses. Annan teile mõningad vihjed, mida saaksite teha.

Inimkeha on hõivatud. Ta on bioloogia osa, milleks olete teie, kuid sageli näib, nagu see oleks kusagil teises ruumis. Selle all ma mõtlen, et teie ja teie süsteemi vahel tõelist suhtlust ei toimu.

Ta pole loodud suhtluseks teiega, erandiks on ehk valu hetked. Ja see ongi kõik.

See on ühekülgne aspekt, mis on antud teile inimkonna koidikul, et saaksite ellu jääda – näiteks, et te tunnetaksite, kui astute kuumadele sütele. Või ehk kui tunnetaksite, et miski torkides tekitab teile valu, siis saaksite minna eemale sellest.

Valu on alati võetud negatiivsusena, nagu testi. Kuid siiski see on üks suurimatest teie andidest, kuna see hoiab teid hädade eest. Valu hoiatab teid, kui miski on teisiti…, see on teil ainuke suhtlusviis kehaga ja seegi vaid ühekülgne. Te ei ole võimelised temale vastama, või esitama temale küsimusi.

Paljud teist ütlevad: „Nii see on. Mida ma saan siin teha? Keha ei oska ju rääkida. Ta ei ole võimeline midagi ütlema.“

Esmapilgul teil on õigus. Põhimõtteliselt selline fakt räägib tegelikult teie vastu… suhtlus ei sõltu sellest, kui valgustatud olete.

Näiteks, mis mõte on selles, kui valgustatud keha, nagu teil, teie kompleksidega, jääb vaikima, vaatamata surmavale haigusele ja mässule temas? Selline on toimumas iga päev.

Nüüd teeks juttu haigestumisest, mis tapab Põhja Ameerikas enam inimesi, kui kunagi varem – see on vähk.

See on haigus, mida ei „haagita“ lihtsalt kusagilt külge. See on see, mis areneb teie kehas ärrituste ja tasakaalutuse tõttu. See on kõrvalekalle kasvust, kontrollimatu, endale teed rajav teie isiklikus süsteemis.

Te võite istuda siin toolidel, aga vähk aktiveerub teie kehas ja te ei ole sellest teadlikud seni, kuni keha otsustab näidata teile valu. Reeglina see on juba hilja.

Te võite küll vaadata Inimese keha ehitust ja ütelda: „Milline see süsteem küll on? Kas tõesti keha on niivõrd juhm, et ei ole suuteline hoiatama mind sellistest olulistest asjadest, mis on minus toimumas?“

Vastuseks on „jah“, kui hindate seda küsimust sellest vaatevinklist, mida on teile õpetatud… üsna piiratud ülevaate ulatuses.

Ma olen siin selleks, et ütelda teile; asi pole üldse nii. Pole kunagi olnud nii.

Teil olid alati võimed tungida teatud tasemeteni ning vaadata, mis toimub sisemuses, ehkki vähesed suutsid seda teha.

Siin on erinevus ajaloolise kolmemõõtmelise mõtte ja enda laiendatud mõtlemise vahel, et saaks lülitada sisse miski, millesse paljud ei usu.

Palju aastaid kinesioloogia on tegelenud suhtlussildade loomisega! Kui paljud on neid kasutanud?

See on loogika seaduste ümberlükkamine, kas pole nii?

Siin on miski, mis ajaga läbi proovitud, miski, mis võimaldab kehal suhelda teiega, kuid tervikuna tunnustamatu inimkonna poolt. Miks?

Vaid seetõttu, et see väljub selle raamidest välja, mida võimalikult oli teile õpetatud.

Seega tänapäevaks oleme probleemi juures.

 

Selgitame selgitamatut

Ma poleks andnud teile edaspidist informatsiooni, kui see poleks nii.

Järgnev informatsioon on keeruline – siin see on, mu partner (pöördub Lee poole).

Praegu viin teid üle „oho-ho’sse“ – ruumidevahelisse tervendamisse, järgmisse etappi, uskumatusse, sellesse, mida toetab uus energia.

Te hakkate nägema seletamatuid asju. Jaa, mõned nimetavad seda imeks.

Osa sellest, millest praegu räägin, ei saa tõestusi lähima sajandi jooksul, sest niipalju läheb aega teie bioloogidel, et näha selle päritolu ja seoseid teie sugupuuga, ning seda, mida olete sellega tänaseks teinud.

Oo, oleme muutumas hirmsateks!

 

Number üks – käima lükatud mehhanism

Iga DNA fragment on ümbritsetud väljaga. Iga DNA fragment asetseb teise fragmendi kõrval, ning väli põimub väljaga, mis põimub järgmise väljaga.

Seda enam, et need kõik on grupeeringutes, aga mitte välja venitatud, nagu on teie diagrammidel.

Räägin teile, mida see annab. See loob teadvuse ühtsust.

Kas teid pole kunagi huvitanud, miks esoteerilises ilmas saate suhelda oma kehaga kui ühe tervikuga, ehkki temas on triljoneid osi?

DNA’sse on kätketud vaimne komponent, temas asub Jumala osake, kodu osake.

DNA’s on reaalne kvantilisus.

DNA’s on, nagu väidab partner, mõistlik plaan.

Väli DNA ümber on teaduse väitel ruumidevaheline.

Üks fragment teise kõrval loovad ühtset seotud ja läbistavat ruumidevahelist välja, millel on ühtne sõnum ilmaruumile… sellel on teie nimi.

Ütlen teile, et kui suudate suhelda oma kehaga, siis see on keha kogemuse teene. Teil pole vaja pöörduda varvaste poole, või küünarnuki poole, vaid pöördute kogu keha poole korraga, sest ta kuulab terve kehaga.

Kujutage vaid, et see on kogu keha kogemus, sest DNA’d kattuvad, väljad kattuvad oma vahel, ning seonduvad väljad kujundavad suurt välja, mis annavad omakorda veelgi suuremat välja.

Ajal, kui seondate triljoneid välju kokku, siis suur väli, otse mõistes, muutub millekski, mida juhite oma tähelepanuga ja selle nimeks on esoteeriline valgus.

Muuseas, see soodustab isiklikku tervenemist. Ta on valmis „kuulama bossi“.

Mu partner on juba puudutanud seda atribuuti.

Te isegi ei usu, et olete suutelised rääkima oma rakkudega.

Tõsi on selles, et teie saate pöörduda ja nemad kuulavad alati teid. Mõelge selle üle!

Asi on selles, et teil oma massiivse DNA väljaga on olemas täielik ruumidevaheline sidesüsteem.

Teie – olete tema ja tema – on teie, kuid kui te pole temaga kunagi suhelnud, siis ta kulgeb vaid oma teed. Triljonid DNA fragmenid on alati valmis teid kuulma, aga teie ei ole isegi suvatsenud nendega suhelda! Te vaid loodate nende heale funktsioneerimisele, – kui mõneti see ei ole nii, siis tunnete valu.

Nagu oleme teile varem rääkinud, et olete sündinud kultuuris ja süsteemis, mis kannab kõiki tundlikke atribuute ja peas kannate vaimset valgust, kuid te ei mõista, et iga keha fragment on valgustatud.

Seetõttu kõnnite vaid „peas“, lootes, et varbad tegutsevad; lootes, et neerud töötavad; lootes, et süda peab vastu.

Te ei ole isegi suutelised mõtlema, et tegelikult võite nende poole pöörduda ning muuta kõike seda. Nemad ju ootavad seda kogu teie elu!

Seega nimetan seda nii: „teie keha kuulab bossi sõna!“, DNA ootab, kuna hakkate rääkima temaga teadvuse vahendusel. Teie DNA’s on olemas üks valgustunud atribuut… te võiksite nimetada seda Kõrgemaks Minaks.

Kuidas te teda ka ei nimetaks, ta pöördub kogu rakustruktuuri poole ja kohe alustab selle korrastamisega.

Selles kohas muutute keeruliseks.

„Kena, Krayon, kuid kuidas seda teha? Mis toimub, kui teen nii? Kuidas saada ruumidevaheliseks? Ma ju olen kolmandas mõõtmes!“

Need on mahukad küsimused ja see on seletamatu osa.

Täna siin on selliseid, kes on teadvuse piiril (nemad ei pööra tähelepanu).

Tahaks kutsuda neid tagasi teadvusse juba piltmõistatuse nimel.

See on esitatud kujul, mis ei peaks tingimata kokku langema sellega, kuidas oli varem, sest siin esineb uus energia.

Nüüd mu partneril tuleks midagi teha: anda kolmemõõtmelist metafoori, mis selgitab tegelikkuses paljumõõtmelist effekti. Ta on lihtne esitamiseks, kuid keeruline mõistmiseks.

Teil tuleks mõista seda metafoori. Teil tuleks mõista aja paradoksi, et mööduda teemärgist edasi, rääkida iseendaga, ning teha nii, et miski teostuks.

Et metafooril oleks jõudu, teda tuleks vähemal määral mõista, läbi uurida ning võimaldada teostumisel.

Ta on kaheosane.

 

Esimene osa: vaadelge koos minuga midagi lihtsat. Kujutage seda oma mõistuses, et mõista. Rong.

Rong – see olete teie. Ta seisab teel, mis sümboliseerib teie ajalisi raame kolmemõõtmelisuses.

Teie vaatevinklist rong liigub mööda rööpaid püsival kiirusel ja teekond on sirge, kui nool. Kiiruseks on teie kell, mis kunagi ei muutu. Te näete, kuidas rööpad kaovad kaugusse. Rongi ees need sümboliseerivad tulevikku, aga taga – märgistavad teie minevikku.

Rong ei ole kuigi  suur, kõigest mõned vagunid.

Teie olete rong – pea, keha, käed ja jalad. Ta liigub alalise kiirusega, mille nimeks on „teie reaalsus“. See on teie kolmemõõtmeline reaalsus.

Kujutage ette, kuidas rong liigub teie reaalsuses, kuid teadke, et minu tasemelt teie tõeline ruumidevaheline rong on midagi muud, kui näete teie.

Kui ma vaatan teid, ehk rongi, siis näen rongi tillukeses ringis. Ring on liiast väike, kuid veidi suurem rongist.

Seega Krayon kirjeldab rongi kui rongi, mis rändab mööda väikest ringi.

Mõistke seda selgelt: see, mida näete, ja see, mida näen mina, tegelikult on üks ja sama – selle taga on eesmärk aidata teil mõista teie piiratust, et saaksite jõuda selle tõeni, kuidas see töötab.

Seega see, mida ma näitan ja millest räägin järgmisel etapil, ning see, mida näitan oma partnerile, aitab teil mõista hoomamatut. See aitab teil kohanduda sellega, mida kolme järgmise punkti varal õpetan teile peale selle, kui saan illustreerida kõike.

Ütleme, et kuni elu lõpuni hakkate suhtlema rakkudega iga päev, te viite midagi teoks, et muuta neid (näiteks, tervendada).

Ütleme, et kui teete selliselt, siis see on metafooriline relsside värvimine, mis tormavad teie alt läbi, kuni istute rongis.

Olgu värviks punane, kuna see sobib meie näite jaoks. Siin te suhtlete oma rakkudega, ning teete muudatusi oma bioloogias. Te märgistate ära muutuse hetke punase värviga. Teie pardal on punast värvi ja, vastavalt rongi liikumisele edasi, võite värvida rööpaid erepunaseks.

Seega, kujutagem seda kõike ette kolmandas mõõtmes, sest teil on vaja luua pilti mõistuses. Te hakkate värvima rööpaid punaseks, tähistades muutusi teie rakkudes, sest olete tugev inimene, kes on ühenduses oma rakustruktuuriga (teil kõigil olev võimalus).

Teie kolmes mõõtmes, kuni rong liigub edasi, võite vaadata seljataha, ning näha, kus alustasite rööbaste värvimist punaseks – punane lõik kaob teie seljataha. Saate vaadata ka ettepoole, kus rööpad on veel värvimata, aga saavad värvitud, kui jõuate kohale. Mõtteis te jätkate nende värvimist oma elu lõpuni.

Tänu teie ajale punaseks värvitud piirkond kasvab tänu teile vaid üha pikemaks ja pikemaks. Selline kord juba on kolmemõõtmeline tunnetus rööbaste punaseks värvimisest teie aja raamides.

Lähme nüüd hetkeks minupoole eesriiet.

Oh, ei tea, kas mõistate seda või mitte, aga see on ilus! See, mida ütlen teile, on ilus!

Ja, see lihtne rong ja punane teekond, kuid pange tähele: vaadates minu kõrguselt näen, selles väikeses ringis, kus alustasite värvimist, pea hetkega muutus kogu ring punaseks.

Otsemõttes ring hetkega muutus punaseks igaveseks! Ta on punane nii taga, kui ka ees, kui vaid ulatub teie silm nägema, sest ruumidevaheliselt ta on tilluke ring.

See on ruumidevaheline vaatevinkel… kui veel ei ole selgeks saanud, et teie rakud ja DNA on ruumidevahelised.

Seega lineaarne tunnetus sunnib teid mõtlema ja olete sunnitud värvima oma pikka teekonda eespool igapäev, – see on kõigest piiratud vaade, mis hoiab teid tõe eest, et kõik, mida teostate puhta kavatsusega, on igavene.

Rööpad ei saa olla värvimata… ei iialgi!

Nüüd on rööpad täienisti ja üleni punased.

Tervenemise mõte iseenesest on juba sügav mõte, kuid see muutub hetke pärast veel paremaks ja keerulisemaks.

 

Teine osa: jätkake kolmemõõtmelist vaatlemist. Te värvite teekonda. Loote mõttes eseme ja pillate selle rongist välja. Ehk oli see manifesteering sellest, mida olete palunud.

Vaatlemise eesmärgil see on ese ja selle olete loonud teie, ning kulgedes teekonnal, pillasite selle välja. Ehk on see selginemine. Ehk on see loovuslus.

Peale selle, kui pillasite selle välja, jätsite ta muidugi selja taha, sest teie rong on pidevas liikumises.

Järelikult teie vaatevinklist võite ütelda: „Ma viskasin ta minema ja nüüd see on… minu minevikus.“

Teil on meeles kuupäev ja aeg, sest see on fakt sellest, mis sai tehtud ja nüüd see on minevikus.

Kuid toimub miskit mõistatuslikku: huvitav, et liikudes teel, see ese ilmub teie ette! Te tõlgendate seda omal viisil, kui Jumala märki, mis kuulutab: „Sa pead selle taaskord läbi tegema.“

Seega mõttes pöördute tagasi ja teete taas läbi selle, mida olete juba teinud, et luua sama eset taas.

„Oh sa!“ – ütlete endale, ning tunnete, et jõudsite lõpule manifesteeringu rekonstrueerimisega, enese tervendamisega, või oma palvega Jumala poole.

Veidi aja pärast see ese ilmub taas! Te tõlgendate sõnumina, et „hoidke anum pilgeni täis“.

Kolmemõõtmelisuses olete harjunud täitma kannu piisk piisa haaval, lootes, et ei oleks lekkeid, – sellegipooles oletate, et kann võib aja möödudes kunagi kuluda.

See on vägagi kolmemõõtmeline, seetõttu kõike ka kordate. Teete seda korrast korda järjepidevalt. „Taas ilmus, teeme seda taas. Hea, kui kann on täis. Teeme veel kord.“

Lubage teile öelda, kus on siin tõde: reaalsus on järgmises, et te eksisteerite  ruumidevahelises ilmas, isegi teie teadus tunnistab seda. Kuid sellegipoolest jätkate kõige vastuvõttu sirgel ajalisel joonel, mis vanandab teid, ning loomulikult, ärgitab teid pidevalt kõike uuendama.

Kuid mis toimub teie rakkudega vaimsel tasandil, kui te loote selles tillukeses ringis mida iganes.

Kui teostate midagi korra, siis kogu ring on igaveseks selle teostuse mõju all.

Sellel ei ole enam vajadust teostuda teistkordselt, sest olete ju lõpetanud selle manifesteeringu, kuna teostasite selle just… igaveseks!

Nüüd siis mõistmiseks raske osa.

Kui jälgisite mõtet… kui teie teekond on ring – siis te muutumatult liigute mööda üht marsruuti.

See tähendab, et kiigates selja taha, näete seda, mis oli kunagi teie tulevik!

Kui seirate eespool olevat, siis see oli kunagi teie minevik.

Selline on kord ring.

Kui see on nii, siis tekib küsimus: kas olete võimelised muutma oma minevikku, tehes midagi, mis mõjutab rööpaid, mis kaovad teie all käesoleval hetkel seljataha? Kas jälgite mõtet?

Pange tähele. Võttes kasutusele kujutluse ja aja paradoksi, annan teile ruumidevahelise tervendamise kolm atribuuti, liikudes kergema juurest raskema suunas, ning lõpuks ka uskumatu juurde.

 

Kerge: Kõige lihtsam, mida suudate teha, võttes kasutusele ruumidevahelist plaani – on noorendamine.

Sõna „noorendamine“ on meie oma, mida andsime partnerile teie keha kella aeglustamise märgistamiseks. Teie keha elab siiski kolmemõõtmelise aja raamides. Ta on sellisena mõeldud. Ta järgib Maa, Päikese süsteemi ja kuu tsükleid… te olete sellest teadlikud! Ta peab aastate arvestust. Ta taasteostub (rakkude paljunemine), kasutades keha kella, mis on suletud keskkonnale, milles elate, ning see jääb selliseks, kuni muudate kella.

Teie reaalsuses kella muutmine on võimatu, kuna ta käib ühesuguse kiirusega.

Kuid siiski… mis oleks, kui muudaks rakkude reageeringut kellale?

Teisisõnu, kui muudaks „sisemise kella“? Olete küll suutelised!

Võite luua situatsiooni, mille puhul rakud saavad korralduse aeglustada oma vananemist.

Veelgi enam (olge valmis), olete suutelised isegi tegelikuses kujutlema mudelit, kus rakud olid noored, ning kujutluse vahendusel anda korraldus DNA’le kopeerida neid!

Ruumidevaheliselt te esitate oma kehale kujutlust ajast, kui olite nooremad. Ei ole oluline mis vanuses, kuid mida te sellega teete – sokutate oma kehale piltmõistatuse. Sellega liigu tagasi suunas. Liigu selle hetkeni, kus telomeerid avanesid ning kopeerusid triljoneid kordi.

Liikuda tagasi suunas? On see võimalik? Mida see annab?

Paneb teid olukorda, kus teie rakkude kell ei tiksu enam harjunud aja raamides.

Jälgige mõtet!

Ütleme, et olete ikka veel rongis. Kui alustate noorendamisega, siis püüate seda kujutleda, luues eset enda jõu muutmiseks, kuid pillasite selle kunagi teele… alustate rööbaste värvimist punase värviga, lootuses sellega aeglustada kella tiksumist

Kolmemõõtmelisuses kiikate seljataha ja ütlete: „Seal on koht, kus ma alustasin noorendamisega“.

Kuid sellise tunnetusega on midagi viltu: see on kella paradoks, kas pole?

Kui hakkate liikuma tahapoole – just see toimub siis, kui tõesti aeglustate keha kella – siis rööpad peaksid olema juba teie all punased!

Ärge muretsege selle kontseptsiooni pärast… lihtsalt naeratage sellele, kuidas see peab töötama.

Ruumidevahelises olekus rööpad on tervikuna punased ning teie keha on ringi kujulise teega midagi ära teinud ja teie jaoks see on ime.                                                                                                                                                                         

Teie keha on võimeline viima DNA seisundisse, mis oli temal omane hetkeni, kui pookisite endile külge haiguse või omandasite ealisi valusid.

„Krayon, see sarnaneb tervenemisega!“

Jah, õige – ja see ongi järgmine atribuut.

Kuid mõistke üht: te teete seda väljaspool kolmemõõtmelisust, või isegi väljaspool võimalust näha seda kolme mõõtme piires.

Noorendamine pöörab raku struktuuri ajalikult ning asetab selle kehale, mis näib vanemana, kui ta on.

Sellega aeglustate vananemise protsessi. See toimub.

Oh ei, teie keha ei pööra tagasi suunas. Te ei saa äkki nooreks. Te vaid aeglustate vananemise.

See on teie suhtlus oma kehaga, võtate käsile süsteemi, mis seisis seni vaikimisi sünnist saadik… oodates „bossi“, kes muudaks kõik! Mõistate seda?

Teie kehal oli üks ja ainuke „aja“ signaal – Päikese Süsteem (Kuu).

Olete sellele kunagi mõelnud? Kella häälestamise vastutus on nüüd teie peal.

Te kahtlete selles, kas pole nii? Te ei arva, et see on võimlik, eks ole?

Kui loete või kuulate sellest, siis te avardute.

„Liig ulmeline, Krayon. Räägi nüüd, mida mina saaks teha?“

Olen rääkinud teile, et see on seotud oma reaalsuse tunnustamisega ja selle muutmisega.

Mäletate, kui ütlesin, et tahaks rääkida kolmest ruumidevahelisest piirkonnast?

See oli kõige esimene.

Kui teil on raske mõista seda, siis parem juba mitte lugeda edasi!

Kas saate aru, et kolmas mõõde möirgab, aga ruumidevahelised asjad, mis lähtuvad Jumala armastusest, sosistavad.

Kui soovite kuulda sosinat, siis peaksite kõrvaldama karjumise.

Selleks peaksite oma kolmemõõtmelisuses demonteerima õpetamisviisi ning unustama teadasaamise meetodid, milliseid kasutasite sünnist saadik. See on raske.

„Olgu, Krayon, aga kuidas tuleks meil seda teha? Kuidas? Räägid, et andsid meile rongi, andsid meile rööpad, andsid punast värvi ja ütlesid, mida teha? Värvida teed! Kuidas ma teen seda? Kuidas rakendada seda metafoori minu reaalsuses?“

Asi on selles: Inimolevused seavad kahtluse alla selle, mis on vastuolus kõigega, mida nad näevad.

Kes on ütelnud teile, et teie tunnetus on kõige esmane? Kas keegi pole rääkinud, et tunnetus on vaid võimalus näha asju harjunud viisil? See ei esita alati tegelikku olukorda.

Kuna räägiti teile esimest korda bakteritest, nähtamatutest organismidest, mis mängivad olulist osa teie tervises, – kogu teie meditsiiniline ühing rappus naerust selle üle. Nähtamatud asjakesed teie ümber?

Nemad paiskasid kahtluse alla selle oma tunnetuse pärast. Oli see siis tõde?, – ja kas olid nad oma mõistuse juures sellel ajal?

Vastus: puhas kavatsus.

Teadvus muudab reaalsuse!

Vaimule see on kuld!, kuid teile ta on siiski nähtamatu. Teil ei ole võimalik teha järele puhast kavatsust.

See on sama kavatsus, kui seisate põlvili. See on sama kavatsus, kui olete hädas. See on sama kavatsus, kui räägite: „Ma teen kõik! Tõmmake mind siit välja!“ See kavatsus on vankumatu.

Kuid teadke: te ei pea sattuma raskesse olukorda, et omada puhast kavatsust.

Te saate genereerida puhast kavatsust oma südamega, oma emotsioonidega, ning kui olete valmis alustamiseks, siis ütlete: „Nüüd olen valmis ja teen seda.“

„Krayon, kui tihti mul tuleb seda teha?“

Olgu, Kolmemõõtmeline Inimene, kui mitu korda sa tahad näha asja oma teepeal ees? (Üldine naer)

Vastus oleks: üks kord!

Ah et teile ei piisa? Selgitate: „Aga ma ei mõista seda, seega teen veel kord, igaks juhuks, Teen palju kordi. Teen iga päev.“

Kena. See ei tee kellelegi halba, kuid aja jooksul see võib hõivata kogu teie aja! Kordamine ei ole võtmeks! Pole kunagi selleks olnud.

Mida enam ruumidevaheliseks saate, seda enam hakkate mõistma. Puhas kavatsus. Vaid üks kord!

Ongi kõik, mis selleks tarvis on.

Kui teile see näib ebaõigena, jätkake, tehke veel kord. See ei tee kellelegi kahju.

See oli kerge atribuut.

 

Juba keerulisemast: see on tervendamine – haiguste ravimine teie kehas sellise määrani, et ta ei pöördu enam kunagi. Mitte iialgi.

Te elate allopaatilise meditsiini ilmas. Ta on kolmemõõtmeline ja töötab ajalises lineaarsuses.

Kui miski ei ole nii, siis parandate selle, kleepides plaastri peale. Kui miski ei ole nii, siis topite endasse keemiat, mis muudab rakud selliselt, et probleem tasakaalustub.

Jutt käib põhjusest ja tagajärjest. Täiesti mõistetav, et teie selliselt ei käitu ja arutlusele see ei kuulu.

Kuid uues energias võite juba alustada ruumidevahelise tervendamisega.

Annan selle kohta informatsiooni, kuid see on keeruline.

Peate selleks korralikult häälestuma ja veidi väljuma kolmemõõtmelisest tunnetusest.

Olge tähelepanelikud!

Oletame, et teil kehas on vähk. See on metafoorlik kujundus, toodud näiteks. See ei kutsu teis esile vähki, kuna olete vaimse õppimise teadvuses ja siin on valgus.

Öelgem, et tahate haigust oma kehas välja ravida. Mõtisklege, millal oli hetk, kus haakusite sellesse haigusesse; oli aeg, kui ta halvenes; oli aeg, kui keha näitas, et temas on haigus.

Kõik see asub teie ajus ühel joonel. Kolmandas mõõtmes.

Nüüd ilmume meie, ning räägime teile, et võite tervendada haigust oma ruumidevahelise puhta kavatsusega.

„Puhta kavatsusega, Krayon? Nii lihtsalt? Puhta kavatsusega? Ei. Selleks peab palju läbi tegema. Peab läbi tegema meditsiinilised protseduurid.“

Tõepoolest! Te saate seda teha! Kas Krayon on kunagi rääkinud, et ei tohi seda teha?

Ehk täielik tervenemine saab toimuda vaid siis, kui võtate omaks nii kolmemõõtmelise, kui ka ruumidevahelise tervendamise?

Kui see, millest ma räägin, kiirendab teie allopaatilist ravimist 50% ja enamgi? Kes ütles teile, et on vaja valida midagi üht?

Inimlikud olevused armastavad paigutada mõttelisi raame kõiges, mida teevad.

Tahaks teile midagi näidata. Tahaks, et tuleksite minuga ühte kohta kaasa. Te teadvustate, et täiesti iga vaimne kvaliteet planeedil muudab teid puhta kavatsuse abil.

Iga religioon planeedil annab teile võimalust hetkega pöörduda tema poole.

Te olete võimelised muutma täiesti kõike ümberringi, kui vaid ütlete Jumalale „jah“.

Kui soovite, võite seda teha islamis.

Võite võtta prohveti nime ning leida selles Jumala armastust ja tema suurust.

Paluge neid; üleelamine on sügav ja see töötab, lähtudes teie otsusest ütelda „jah“, ning tegutseda.

Peale selle algab kolmemõõtmeline töö, kas pole nii?

Mõningates religioonides teil on vaja veel nii mõndagi ära teha.

Te rühite mööda treppe, käite koolis, palvetate kindlatel viisidel, kannate riideid.

Kuid kõik see algab ühest otsusest, mis avaldub teis hetkelise effektina.

Ühes teie religioonis naine võib kihluda isegi Kristusega.

Üks otsus, üks tseremoonia – ja kõik muutub kogu eluks.

Miks see sobib üheks, kuid miks ei sobi teie keha püha templi jaoks? Mõelge selle üle.

Puhas kavatsus oli alati sellele vastuseks, aga jumalikkus teie rakkudes on selle otsuse ootel.

Oletame, et teil on mingi vaegus ja te tahate sellest vabaneda.

Puhta kavatsuse ruumidevahelises seisundis näete (vaatlete), kuidas teie raku struktuur pöördub aega, mis oli enne haigestumist! Mõistate?

Astuge kolmemõõtmelise mõtlemise raamidest välja.

Teete sama, mida tegite noorendamisega (kerge atribuut), erinevus vaid selles, et teil on nüüd kolmemõõtmeline tõestus.  Seda kas on, või seda ei ole.

Nüüd läheb veel raskemaks, kuna hakkate muretsema, kas õnnestus see, või mitte?

Te muretsete, kas haigus tuleb tagasi, või mitte?

Tõepoolest, sageli tõsine ja meeletu muretsemine demonstreerib, et puhas kavatsus ei ole kunagi ennast avaldanud.

Oo, kallis Inimene, tahan ütelda sulle, et tõeline puhas kavatsus alustab rööbaste värvimisega. Ta viib teid aega, mis eelnes haigestumisele, kus veel midagi ei ole toimunud. Ta otseses mõtte kerib kella tagasi.

Teie rakkudele tähendab seda, et teil pole sellist probleemi kunagi olnud!

Olen teile rääkinud, et see ei ole kerge.

Taas kella paradoks. Teil jääb alatiseks meelde päev, kui tervenesite ja haigus ei tule teie juurde tagasi.

Me teame, et see ei tule tagasi, sest teil seda pole kunagi olnud!

Kas mõistate Inimolevuse tervenemise jõudu?

Kas mõistate, et siin on võimalik tuua teid tagasi selle teadvustuse juurde, kuidas kõik toimus enne, kui haigus hõivas teie keha kõige kohatusega?

 

Nüüd läheb veel keerulisemaks, kus tuleb tegemist teha reaalsete tõestustega ja ruumidevahelise tervendamise allopaatilise kontrollsüsteemiga.

Nemad esitavad teile fakte; annavad teile protsentuaalse suhte neist, kellel oli reageeringut, kelle mitte – see on kõik, mida saab öelda allopaat. Las olla!

Ärge unustage pühitsemast nende diagnoosimise tulemusi!

Te ei haigestu veel kord, sest haigus ei pöördu teie juurde – ta ei saa, kuna te ei katnud teda leikoplaastriga.

Teil seda haigust polnud kunagi. Kogu teekond on punane! See on keeruline, kallis Inimene.

On õnnistatud see, kes on teadlik sellest tõest ja selliseid on palju.

Imed, millest olete oma vaimses ajaloos lugenud, ei ole kunagi olnud vaieldavad. Haigused ei ole tulnud tagasi.

Põhjus? Neil oli ühist nendega, keda olime teile just kirjeldanud.

Erinevus? Seda tegi Meister sisemine, aga mitte väline meister.

 

Nüüd järgmine atribuut? Uskumatu?

Oleme sellele vihjanud kaks aastat tagasi, nüüd esitame selle.

Mu partner (Krayon pöördub Lee poole), see on kõige keerulisem sellest, mida oled kunagi teinud. Ma maalin teile siin pildi. See ei tähenda, et esitate selle täiuslikul viisil, sest teil on sama kolmemõõtmeline nägemise vinkel, nagu kõigil siin olijatel. Siin ta on, esitatud parimal meie võimus oleval viisil.

See, mida nimetaksite selle süsteemiks, kuidas see kõik töötab, on uskumatult keeruline.

Selles süsteemis on selle planeedi iga eraldi võetava Inimolevuse kõik potensiaalid.

Süsteemi sees on süsteemid, mida nimetasite karmalisteks gruppideks.

Karmaline grupp – on grupp, mis saabub ja teeb koostööd teistega erilisel viisil. See ei ole ettemääratlus, vaid eelsoodumus.

Seega ta tugineb potentsiaalidel ja mõnel kolmemõõtmelise joonel, mis on muutumatud.

See on vana süsteem, ta on olnud sajandeid. Ta viib teid kokku teiste Inimolevustega, et luua energiaid, mis iserakenduvad, et lahustada energiaid, et algatada energiaid.

See on üks neist asjadest, mida olete võimelised demonteerima ja likvideerima vabavaliku abil – me oleme sellest rääkinud teile (Krayoni esimene raamat). Te tulete siia sellega (sünnite sellisena).

Kui tulete, juba siis on teie bioloogia keeruline, kuna osa vaimsest karmast on seotud geneoloogiaga… DNA füüsilise keemiaga.

Seega ma pean silmas järgmist: teie geenidesse (DNA poolt loodud) on sisse loodud eelsoodumus, mis on nõrgaks kohaks ja kalduvuseks haigestumisteks.

See on tervenisti täiesti karmaline. Haigestunud emal olid tema emal sageli samad haigestumised.

See ema vaatab oma lapsi ja teab, et ka nemad võivad pärandada tema haigust – ja nende lapsed –  ja nende lapselapsed… te nimetate seda eelsoodumuslikuks geneetiliseks puuduseks. See viib surmade reani, raskusteni, elu proovideni, nukruste ja kurbusteni.

Olen valmis rääkima teile järgmist: te istute siin energias, võluväe sarnaselt puhta kavatsusega.

Pange tähele. Kui teil on geneetiline eelsoodumus, aga teie siin iga hetk võite tervendada ennast põhilisest haigusest, siis kuulatage, kuidas süsteem saab hakkama sellega.

Geneetiline puudus, mis on loonud seda probleemi minevikus kõigil sugulastel, kaob. Samuti kaob ka geneetiline puudus, mis lõi teisse ja võimalik, et oleks loonud ka teie lastes kõike seda.

Teie DNA muutub, see vaimsel viisil kajastub ka teie laste eelsoodumuses.

Tsükkel lõppeb teie peal.

See on loogika vastane kõiges, mida on teile kunagi õpetatud.

„Kus on siis minu laste vabavoli, kui ma muudan neid?“ Võite sellepeale ütelda.

See ei ole nii. Teil tuleb mõista karmilist energiat; teil tuleb mõista karmilist gruppi; teil tuleb mõista, miks olete siin; teil tuleb mõista palju enamat, kui see, mida hakkasite juba kätte saama.

Ühe tegevus võib muuta paljude karmilisi atribuute. Sellel on seoseid Valgusega, mida loob üks inimene ja valgustab sellega kogu ruumi.

See ei ole seotud laste tervendamisega. See on seotud nende karmiliste eelsoodumustega.

See, mida teete oma DNA’ga, saadab signaali nende DNA’sse. Olete kõik seotud kahasse.

Ärge pöörake tähelepanu reeglitele, mida te kindlapeale arvatavasti teate. Pange seda tähele.

Pole sellist asja, nagu möödunud elu. Ta on paralleelselt kulgev elu teekonnal, mida just värvisite karmiliste ja geneetiliste muutuste punaseks.

Kuna te teete seda, siis kogu karmiline grupp, mida võite ette kujutada kontsentriliste ringide näol enda ümber, omab samuti punast teekonda, kuna asi jõuab geenini välja.

Kui veidralt see ka ei kõlaks, te olete võimelised peatama karmilist progressi järgmises, ning sellele järgnevas põlvkonnas sellega, mida teete käesoleval hetkel. Kui teil on lapsi, siis nemad purustavad eelsoodumuslikkuse.

Oleme selgitanud teile, et teie DNA’s on olemas ruumidevahelised aspektid.

Üheks nendest – teie isiklikud Akaši Kroonikad, ning nende koostööd teie ümber käesolevate gruppidega.

See on juba muutumas.

Milline tähendus on sellel DNA’le? Seda näete, aga kas suudate seda näha keemiliselt? Vastuseks tuleb „Jah!“

See on võimas! See oli uskumatu osa. Kui kord teadus on võimeline hindama geneetilist eelsoodumust, siis näevad ka nemad seda!

„Krayon, ma ei mõista. Sa just ütelsid seda, millel ei ole mingit mõtet. Sa ütlesid, et see muudab minevikku. Mul on surnuid sugulasi. Kas nemad nüüd siis ärkavad üles? Kuidas on võimalik muuta möödanikku sellega, mida teen mina täna?“

Astuge hetkeks kolmemõõtmelise tsükli raamidest välja. Vaadake seda, mida näeb Vaim.

Vaim ei näe, kui teie sünnite ja seejärel surete, taas sünnite ja taas surete. Vaim näeb teid alati Ingelliku Olevusena, Jumala osakesena. Vaim näeb ühte ja sama vaimset olemust, ühte Kõrgemat Mina kõigi teie elude jooksul. Ühte ja sama, sõltumata sellest, kelleks olete sellel planeedil! Olete sellest kunagi mõelnud?

Vaim näeb hulgalist olevust, kes on võimeline puhta kavatsuse abil muutma kogu karmilise grupi aine.

Teie lastel ei ole aimugi sellest, mida te veel pikka aega saadate korda isegi peale seda, kui olete lahkunud siit. Nendel saab olema normaalne elu ja elavad oma elu potensiaalid vabana hädadest, seega teie pere tulevik saab igaveseks muudetud.

Mõelge, mida nemad oleks saanud teha? Mis toimuks, kui kõik naised sureks varem?

Kui mõistate seda, siis teadvustate mõju, mida teostate täna. Kas mõistate?

Kas tulevad presidendid ja maailma liidrid saaks viia oma sugupuud nendest, kes teistes tingimustes poleks sündinudki.

Mis puutub teie kaugete sugulaste ärkamist, siis nemad teevad seda – neist saavad teie homsed tulevased lapselapsed, vabadena hädadest.

Mu partner pani kogu jõu selleks, et anda teile kõik edasi, mis oli mul plaanis anda.

See on kella paradoks – mis ei ole mõistetav kolmemõõtmelisuses.

Ma ütlen sulle, kallis Inimolevus, läheneb aeg, kui väljud kolmemõõtmelisuse piiridest välja ning hakkad tööle nende kõigi instrumentidega ja pühitsed seda fakti, et need töötavad. Ära hülga neid.

Tulevikus tuleb neid, kes suudavad selgemalt väljendada seda, kui tegi minu partner.

Tuleb neid, kes paigutavad selle informatsiooni raamatuisse, sest aeg on käes.

Energia jätkab selle toetamist, füüsiline tõestus saab olema neis endis ja nende lastes, ning hirmu tasandid tänu sellele kahanevad.

Õnnistatud olgu Inimolevus, kes on võtnud selle edastuse südame lähedaseks, ning usub sellesse, kui nii see ka toimub, siis ka näevad seda – kõigele oma aeg.

See saab tuntuks kui tõde, saab võetud kui tõde alles palju hiljem peale selle, kui mu partner lahkub siit ilmast.

Seega jätke meelde see päev, kui avasin ukse, et ütelda teile – kõik see on võimalik!

Käes on aeg minna. Kuid ma ei taha.

Aasta tagasi ütlesin partnerile, et kui ta istub siin ja viib läbi edastuse, tema kell peatub, sest ta on selle seansi aegu ühe jalaga teiselpool eesriiet, kus aega ei ole.

Ja mida ta siis ütles mulle selle peale?: „Jäägem alatiseks kanalisse.“ (üldine naer selle peale)

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »