Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2011

Kõik eneseväärikusest

Tervitused, kallid. Mina olen Krayon Magneetilisest teenistusest.

Te olete täna kuulnud mitmeid ettekandeid, nii tervenemise, kui ka teie tõeliste võimete leidmise kohta.

Mis on teie arvates teie endi roll selles kõiges?

Mida arvate kaaskonnast, kes on praegusel hetkel koos teiega siin ruumis…, nendest, kes on mõõtmete vahelised…, nendest, keda te ei näe?

Nad on olnud siin terve päeva!

Ja mis teie arvates on meie roll?

Kallid inimesed, mitmeid meist tulid siia kolm päeva tagasi, ootasime teid ja seda hetke, millal jõuate siia.

Millist rolli meie teie arvates mängime?

Lubage, ma annan teile vastuse: Me rõõmustame pisarais! See on meie roll.

Me näeme tasakaalu liikumist tasemest, milles ta on olnud tuhandeid aastaid, tasemesse, mida näevad ainult uue-energia nägijad – ja sellest me räägime täna pikemalt.

See on uus paradigma, kus inimkond elab oma jõu kohaselt.

Mitmed teist juba tunnetavad, kuidas te uuenenud planeedi energiaga võitlemise asemel hakkate hoopis ühinema temaga… see on midagi, mida olete oodanud oma sündimise hetkest peale.

Mõned on juba võtnud “Hinge Mantli” omaks.

Me räägime hetkel õpetajatest, kes esinesid täna siin (Dr. Eric Pearl ja Peggy Phoenix Dubro).

Nad mõlemad armastavad oma Vaimu täie hingega.

Nad mõlemad on pühendunud sellele, mida anname neile – ja seda sedavõrd, et praktiliselt muud nad ei tee, kui vaid annavad oma teadmisi edasi.

“Jumala Mantel” on nendega, seetõttu nad näevad tervet inimkonda teisiti, kui teie.

Nad näevad ka neid, keda saab aidata edaspidigi.

Nad ei vaata teid hinnates ja nad ei anna hinnangut teineteisele, sest nad mõistavad, mis on väärikus ja seda, mis tuleb südamest.

Ja nii see on.

Selles pole kokkulangevust, et need kaks suurt tervendajat-õpetajat on siin koos keerdemeister Yawee’ga (Todd Ovokaitys)

Rohkem DNA kohta

Me räägime DNA’st veelkord.

Et anda teave korralikult edasi, meil on vaja esmalt rääkida DNA osast, mis on teile kõige arusaadavam.

See on see osa, mis on otse teie silmade ees.

Me räägime väga otsekoheselt, kuigi anname teile informatsiooni, mis aitab teil kõigest aru saada.

Viimastes kanaldustes me oleme rääkinud kolmest DNA kihist ja andsime teile ka kahe nimetused.

Need on kihid, millega te teete hetkel tööd ja mida seeläbi õpite rohkem tundma.

Mitte kellegile ei ole antud informatsiooni kihtidest, mis tulevad peale kolmandat.

Küsige kasvõi nende õpetajate käest, kes täna esinesid, et mitu kihti DNAs kokku on?

Nad kõik ütlevad teile – kokku on 12 kihti. Ja nii see on.

Kõikidele on antud ühtne informatsioon, et kokku on 12 kihti.

Me oleme samuti rääkinud nii neile, kui ka teile, et need kihid on omavahel harmoniseeritud.

Me ütlesime veel, et DNA koosneb rohkem kihtidest, kui heeliksitest.

Me ütlesime teile, et 12st kihist vaid üks asub teie dimensioonis, kuid nimetust me ei ole veel talle andnud.

Me rääksime teisest kihist, mis kannab endas emotsioone. Ta on mõõtmetevaheline, kuid te mõistate teda, kuna see on see tase, kus te tunnete ta ära – vahetevahel tunnete viha ja vahetevahel selleks tundeks on rõõm.

On ka momente, kus selleks on Jumala Armastuse tundmine.

Teine kiht on emotsioonide kiht.

Me küsisime teilt – kas emotsioonid mõjutavad teie keha keemilist osapoolt?

Vastuseks on kindel Jah!

Mure, armastus, viha, draama, jne, – nad kõik mõjutavad teie bioloogilist ülesehitust.

Seega teine kiht on võtmeks tasakaalus olemisele.

Me ütlesime teile, et Heebrea keeles on teise kihi nimetus Torah E’ser Sphirot, mis tähendab “Jumalik alusjoonis” või “Seaduse alusjoonis”.

Me rääkisime teile kolmandast kihist ja andsime teile ka tema nimetuse – Netzach Merkava Eliyahu, mis tähendab “Ülesse tõusmine ja aktiveerimine”.

Me rääksime teile, et see on “Ülesärkamise kiht” ja, et ta on kahele eelnevale kihile just kui katalüsaatoriks.

Me rääkisime teile Meistri tarkusest ja kutsusime teid seda mõistma.

Kuid terve selle aja jooksul me pole andnud teile esimese kihi nimetust.

Samas oleme kõige enam rääkinud teile just sellest kihist.

Esimene kiht on inimgenoom, see on biokeemiline kiht, mis asub teie mõõtmes ja on teie mõistmise ulatuses.

Nüüd anname teile ka tema nimetuse.

Te võite küsida, “Sa andsid meile teise ja kolmanda kihi nimetused, kuid mitte selle, mida me kõige enam kasutame? Miks sa annad meile esimese kihi nimetuse alles nüüd?”

Me soovisime teile esimese kihi nimetuse anda kõikide nende õpetajate juuresolekul, kes teavad sellest kihist absoluutselt kõike.

Nad teavad, kuidas on see kiht seotud ja ühendatud universumi energiatega.

Nemad on need, kes teavad Jumalikkusest inimese sees ja mis juhtub siis, kui te võtate vastava püha energia omaks.

Nende õpetajate peamiseks eesmärgiks on näidata teile, et see energia on tavapärane ja saadaval kõigile.

Nemad on need, kes püüavad aidata teil mõista, et teie võite ise kasutada vastavat energiat läbi oma isikliku Jumaliku jõu.

DNA esimese kihi nimetus on Keter Etz Chayim. Mis tähendab “Elu puu”.

Kõik need nimetused on antud teile Maa algses pühas keeles, milleks on Heebrea keel.

Iga nimi on mõeldud kuulmiseks kui kokku köidetud fraasi, oma täiuslikus tähenduses, Heebrea keeles!

Rohkem informatsiooni teise kihi kohta

Täna me soovime rääkida rohkem teisest kihist.

Teise kihti on peidetud duaalsuse atribuutika, millega puutute kokku iga päev.

Kui minna tagasi tänase päeva ettekannete juurde ja kuulata küsimusi, mis said esitatud, siis enamus neist kuuluvad kategooriasse: “kahtlused elu kohta”.

Mõned teist küsisid, “Miks see on nii ja mitte teisiti, miks ma ei saa teha seda, või hoopis teist”.

Kui veelkord kuulata eelnevaid etteasteid, eriti kohtades, kus esinejad rääkisid oma isiklikust arengust, siis kuulete nende isiklikku kahtlemist.

Nad küsisid endalt pidevalt “Kas ma olen ikka õigel rajal? Kas ma teen kõike õieti? Või teen neid asju valesti? Mida ma on mul vaja teha järgmiseks?”

Nad kõnelesid momentidest, kus nad ei teadnud, mida teha.

Tagasi vaadates võiksite küsida: „Miks isegi koos Jumaliku juhendamisega on kaasas niipalju raskusi ja kahtlemisi?“

Selle küsimusega me avame teema, mida käsitleme täna sügavuti.

See on eeskätt mõeldud siin ruumis viibivatele Lemuurlastele, kelleks on pea kõik siin viibijatest.

            Kallis inimene, palun räägi oma südamega ja küsi oma rakuteadvuselt: Kui mitu korda ma olen siin viibinud? Vastus võib sind isegi üllatada.

Enamik teist on olnud siin enne seda aega, mida inimajaloo eksperdid loevad teie eksistentsi alguseks.

Teie DNAs on osasid, mida te ei ole veel avastanud, kuid need osad teavad kõiki ja kõike teie eelnevatest kehastumistest.

See on osa teie bioloogiast ja keemilisest koostisest, mis on mõõtmetevaheline.

Seal asetseb teave teie kõikide nimede ja erinevate elude kohta.

Seega, see ruum on täidetud vanade vaimudega ja te teate seda.

Meil on siin nii noori, kui ka vanu inimesi, kes kõik teavad seda.

Hetkel aga olete kõik ühevanused, Vaimu vanus on lõpmatu, nii mineviku, kui tuleviku taustal.

See on see, milles on ühist ühel mõõtmetevahelisel olevusel, kui ka teisel mõõtmetevahelisel olevusel.

Te teesklete, et te ei tunne üksteist.

Ka siis, kui lahkute sellest ruumist, teesklete ikka edasi, et te ei tunne üksteist.

Tõde on ka selles, et siin on emad ja isad, onud ja tädid, on ka vanavanemad.

Pole mõtet vaadata sugu, või rassi, või rahvust.

Vaadake parem tiibasid!

Me oleme teid varem kohanud.

Teie olete varem üksteisega kohtunud.

Me kutsume teid tunnetama seda kõike.

Alustagem nüüd oma õpetusega.

Eneseväärikus – Duaalsuse keskpunkt

On õige aeg rääkida eneseväärikusest.

Me oleme korduvalt öelnud, et inimlik duaalsus koosneb energiate tasakaalus olemisest.

Me laskume temaatikasse, mida on raske käsitleda, kuna sõnu, millistega saab seda korrektselt edastada, on vähe.

Me räägime tasakaalust “Valguse ja Pimeduse” vahel, kuid räägime millestki muust, aga mitte sellest, mida peate silmas teie.

Mõned nimetavad seda lihtsalt energia tasakaaluks, mõned jälle vanaks ja uueks energiaks, kuid kummadki nimetused pole tõesed.

Meie näeme seda võrrandit kui pidevalt muutuvat puzzlet, milles erinevad osad toovad esile erinevate energiate kokkupõrkumisi ja muundumisi.

Tuhandeid aastaid tasakaal inimestes on olnud kallutatud Pimeda poolele.

Ma teen hetkel ühe mõtteavalduse ja ma loodan, et te saate selle sisust tõeliselt aru.

PIMEDUS: Sellel planeedil ei eksisteeri midagi pimedamat ega koledamat sellest mida on võimalik luua läbi inimteadvuse.

Pole olemas kurjust, mis eksisteeriks iseseisvalt.

Kogu kurjuse element asub inimteadvuses.

Ei eksisteeri ühtegi pimeduse esindajat ega kurjuse gruppi, kes ootaks teie libastumist, kus saaks vangistada teie Vaimu.

Sellised väljamõeldised on pärit hirmu allikast ja nad ei peegelda inimolevuse tõelist olemust, ei võimeid ega võimsust.

Kuid pimedus eksisteerib!?

Pimedus on loodud inimeste poolt, kes läbi vaba valiku on valinud tumedama või raskema poole kasuks.

Seega, kallis inimene, kõige tumedam koht sellel planeedil on loodud läbi inimliku vaba valiku.

Pidage meeles: Te kasutate energiaid loomiseks.

Inimesed on võimelised looma pimedust täpselt samamoodi nagu valgust.

Teie loomingu suhtes puudub igasugune hinnang ja seetõttu kõik teie ümber peegeldab vastavaid energiaid – ka musta maagia omi, mida kardavad nii paljud ja mida arvatakse olevat pärit Pimeduse varasalvest.

Selline lähenemine on absoluutne väljamõeldis kuna kõik pärineb inimestest endist.

Palun pidage ka seda meeles mida oleme teile ikka ja jälle rääkinud: Pimedus ja Valgus ei ole võrdsed energiad.

Kui lasta pimedasse ruumi valgust, siis pimedus ei voola sealt kuhugi teise kohta, ta muundub!

Neist kahest on ainult valgusel olemas aktiivne osapool ja, nii öelda, tõeline füüsiline olek.

Pimedust pole võimalik peegeldada valgesse kohta.

See saab toimuda ainult vastupidiselt.

See on nii, kuna nad pole võrdväärsed energiad.

Üks on teise puudumise väljendus.

VALGUS: Kõige Jumalikum paik Maa peal asub inimteadvuses, sest seal paikneb kõige enam Valgust.

Valgus on inimese ingellik pool, mis nii väga soovib ennast esile kergitada ja oma tõelist palet näidata ning enda Jumalikkust omaks võtta.

Pole olemas ühtegi inglit, kes ootaks aega, millal ta saaks juhatada teid Taevalikku olekusse.

Vastupidiselt – nad seisavad omas täies hiilguses teie kõrval, armastades teid ja pühitsedes teid, soovides igal avaneval võimalusel paisata teisse omi energiaid.

Vaba valiku planeet on juba selliselt üles ehitatud.

Inimlaps on see, kelle käes on võtmed ja inimene on ise see, kes toob Maa ajalukku muutusi.

Inimene on ise, aga mitte mingi väline allikas, kes soovib teie hinge hallata.

Inimene on see, kelle otusustada jääb Valguse ja Pimeduse pärusmaa.

Kuid te olete ju seda alati teadnud, kas pole nii?

Kõike eelnevat arvesse võttes, võib üsna imelikuks pidada seika, et te saabute Maale oma eneseväärikusega, mis on kui pooleldi heisatud lipp.

Ta on justkui natukene tasakaalust väljas!

Miks?

Sest teie eneseväärikus on võrdelises seoses Planeedi energeetilise tasemega teie sündimise hetkel.

Ta on mõõdikuks, mis näitab terve inimkonna tegevuste summat – mida olete teinud ja mida olete tegemas.

Seetõttu isiklik eneseväärikus peegeldab planeedi energeetilist tasakaalu teie sünnimomendil.

Eneseväärikuse uus tasakaal

Kas olete kunagi küsinud endilt, mis oli selleks, mis välistas Armagedoni toimumist?

Kas olete kunagi täheldanud asjaolu, et vaatamata kõikidele ettekuulutustele, Armagedon jäi ära.

Mitmeid aastaid tagasi oli Kryoni poolt antud seisukoht, mis sai edastatud samas kohas, kus oleme praegu,  – see on osutunud planeedi tänaseks reaalsuseks. (Kryoni töö sai alguse üsna lähedal sellele kohale, kus toimub käesolev kanaldus.)

Neil päevil ma rääkisin teile läbi oma partneri, et: “Te olete muutnud oma tulevikku ja seeläbi on muutunud inimteadvuse olek. Armagedon jääbki tulemata.”

Mitmed religioosed liidrid paluvad teil ignoreerida Kryoni sõnumit.

Kuigi paljud sündmused on toimunud vastavalt Kryoni ettekuulutustele, väidavad nemad, aga Kryon on siiski  neile valeprohvet.

Nad räägivad teile, et Armagedon on tulemas, ja…, et ta juhtub üsna pea!

Meie vastuseks on: vaadake enda ümber ringi ja tehke omad järeldused.

Miks nad lükkavad edasi omaenda ettekuulutusi?

Kasutage oma sisemisi resursse ja mediteerige nende küsimuste üle.

Te võite neid “üle oodata”, kui soovite.

Kuid olles äraootavas positsioonis, teil tuleb iga kord, ikka ja jälle teha vastav otsus, kus vana paradigmajärgsed ettekuulutused ei teostu.

Kuid, samal ajal olete kaotanud kallist aega, millal oleksite saanud, läbi isikliku Jumaliku potensiaali, luua Maa peale rahu.

Me rääkisime teile inimkonna astumisest jõusse ning me andsime teile informatsiooni 10 kuni 12 aastase perioodi kohta, mil muutuvad Maa magnetilised poolused… ja nii see toimus.

Me ütlesime, et ilmastik hakkab muutuma… ja nii see on.

Neli aastat tagasi me ütlesime, et tuleb päev, mil teie suurimad religioossed juhid ei ole enam võimelised rääkima üht ja tegema teist (viidates preestritele, kes olid vahekorras noorte poistega).

See on teie praegune reaalsus.

Kas olete neid asju tähele pannud? Kas olete hakanud neid punkte enda jaoks kokku viima?

Armagedon, mida ei juhtunud, istub planeedil, millel teid enam pole!

Kallikesed, teie istute uutes energiates.

Kuid sellegipoolest, eneseväärikuse küsimus on teie jaoks veel üleval.

Personaalne eneseväärikus ei muutu vaid seetõttu, et ümbrus on muutunud.

Teie isiklik eneseväärikus on seotud teie sünnimomendi, aga mitte muutunud planeedi energiatega.

Eneseväärikus ei muutu lihtsalt uuele teekonnale asumise pärast.

Miks on elu nii-nii raske?

Kas teile ei tundu natukene imelik, et enamus religioonides inimene sünnib siia maailma patuse olevusena!?

Kas see pole mitte kahtlane postulaat olevuse kohta, kes pärineb Jumalikust algest?

Kuidas saab olla nii, et olete sündinud spirituaalsesse süsteemi, kus puudub valik, – kunagi ammu juhtus midagi teisiti?

Kas see tõesti esindab teie jaoks ütlust: Loodud Jumala näo järgi?

Miks eksisteerib terve rida valdkondi, mis on konkreetselt mõeldud inimesi päästma madala eneseväärikuse küüsist?

Kutsume neid siinkohal eneseabi tööstusharuks.

Kuidas saab selline valdkond üldse eksisteerida, kui olete sündinud tasakaalus oleva eneseväärikusega?

Eneseväärikus, mida te omate, anti teile kooskõlas planeedil eksisteeriva tasakaaluga, mis oli Valguse ja Pimeduse vahel teie sündimise momendil.

Nüüd, mil Maa energiad vibreerivad kiiremini, on ka planeedil olev Valguse ja Pimeduse tasakaal muutumas.

Palun kaaluge järgnevat informatsiooni: Praegusel hetkel eksisteerib planeedil uus energia, mida hakkasite looma 1987 aastal ja mille loomisega lõpetate 2012 aastal. See moodustab 25 aasta pikkuse energiakordori, milles teete ka hetke tööd.

Teie sünni moment eksisteerib vanas energias ja see on põhjuseks, miks teie eneseväärikus on pooles mastis.

Kuid inimesed, kes sünnivad praegusel hetkel, on hoopis teistsuguses situatsioonis.

Ma räägin hetkel Uutest Lastest.

Me nimetame neid Indigo lasteks.

Mõned nimetavad Kristallilisteks lasteks.

Neid on nimetatud ka Uue Planeedi lasteks, jne.

Nimetage neid kuidas soovite!!!

Üks on aga kindel, neis on midagi teistsugust.

Nad saabuvad siia tasakaalus eneseväärikusega.

Nende eneseväärikuse lipp on täies mastis ja lehvib säravalt.

Mis juhtub siis, kui te asetate lapse, kelle eneseväärikus on täies võimsuses, kokku lapsevanemaga, kelle eksisteerimise aluseks on poolenisti funktsioneeriv eneseväärikus?

Need lapsed tunduvad olevat siis kui käsitlematud!?

Võibolla on see tingitud sellest, et nad teavad, kes nad on?

Äkki on mõni neist lastest teid vaadelnud usutlevalt, hoides oma pilgus küsimust: Miks sa oled niisugune nagu sa oled? (Naer)

Sel momendil üks teadvus vaatleb teist.

Sel momendil vaatleb tasakaalus eneseväärikusega teadvus teadvust, mis tuli siia vana ja kahtleva energia aegadel.

Praegusel hetkel on nad teie lapsed, mis teeb asjaolu natukene hullemaks.

Kuid nende laste eesmärgiks ei ole olla raske, ehkki teile, kelle eneseväärikus on veel ebamäärane, tunduvad nad üle mõistuse käivatena.

Tõde

Kas soovite teada tõde duaalsuse tasakaalu kohta, teie ja teie spirituaalse osapoole vahel?

Lugege uuesti mõistulugu, mida me nimetasime Rännak koju (Kryoni 5 raamat).

Selles mõistuloos on mees, kelle nimi on Mikael Toomas.

Mikael tuleneb Peaingel Mikaelist ja Toomas Uskumatust Toomasest.

Kui Mikael seisis viimases majas (viidates raamatule) ja nägi viimast inglit laskumas trepist alla, siis ta jäi pea hingetuks, sest see ingel oli lihtsalt nii võimas.

Kuigi selles mõistuloos teised inglid olid Mikaelile pidevalt öelnud: oota kuni viimase inglini, sest see saab olema see kõige võimsam.

Ja kui Mikael kohtas seda viimast inglit, kes tõi ennast nähtavale väga aeglaselt, oli ta täielikus hämmingus, sest see ingel oli kõige Jumalikum kõigist teistest.

Kuldne oli selle ingli värvuseks ja kui ta laskus mööda kuldset treppi alla, jõudis kätte moment, kus tuli nähtavale tema nägu, milleks oli Mikael Toomase nägu.

Mikael nägi iseennast…, Jumala näona ja ta oli täielikult pahviks löödud!

Kallis inimene, see on tõde, kuid teie olete tulnud siia ilma võimeta seda näha.

Sündinud patustena?

Mitte mingil juhul!

Sündinud ehk kohmakana, selle kohasena, kuidas näete ennast, kuid kindlasti mitte patusena.

Te olete sündinud keskkonda, mis on kui puzzle, mis vajab kokkupanemist – koosnedes sealhulgas ka tükkidest, mis vajavad oskust laveerida lõksude vahelt läbi, mille eesmärgiks on teie Jumalikkuse eemaldamine teilt.

Eneseväärikuse tasakaalustamine

Kuidas kõlab ebatasakaalu teadlik muundamine?

Kas soovite oma ebatasakaalu tasakaalu saada?

See on võimalik… ja te võite alustada sellega juba täna.

On olemas seitse atribuuti, mis aitavad teil saavutada paremat tasakaalu.

Mõnesid neist on kerge järgida, aga teisi on raske oma igapäevases elus rakendada…, kuid mõnesid neist on lihtne seletada, samas teisi aga keeruline.

Mõned neist kõlavad nii lihtsatena, et te võite öelda: „Aga ma tean ju seda!“

Ja seepeale küsin mina teilt tagasi: Miks siis ei ela selle kohaselt!?

Järgnevalt ma annan teile seitse tegevust, mille regulaarne järgimine garanteerib, et te jõuate lähemale oma ingellikule olemisele, – teie eneseväärikus liigub aina kindlama tasakaalu poole.

1. Looge loomingut

Tehke midagi, mis on loominguline!

Te võite küll öelda: Ma ei ole loominguline inimene.

Kuid, te kõik olete!

Kas olete kunagi proovinud kanaldada?

Te võite küll kosta, et: See pole päris see, mida ma teha sooviksin.

Aga miks mitte proovida, kui satute olema üksinda?

Miks mitte proovida automaatset kirjutamist?

Vaadake ise, mida teie rakud ja teie Kõrgem Mina soovivad teile öelda.

Ainus, mis on vaja, on lubada loomingul vallanduda.

Te võite tõeliselt imestuda iseendast – teil ei ole enam kunagi vaja oma loomingut jagada kellegi teisega, kui te seda teha ei soovi.

Loomingu loomises vallandub teie Jumalik alge, mis sulandub seepeale kokku teie dualistliku olemisega ning lausa lust on vaadata, kuidas tekib teie olemisse üha rohkem valgust.

Looge loomingut.

Võibolla te ei pea ennast ehk lauljaks, kuid heakene küll, kirjutage siis laule.

Las keegi teine laulab teie eest.

Võibolla te ei ole kuntsnik, maalige sellegipoolest.

Lubage tulla esile lapsel enda sees – maalige sarnaseid piltidele, mida tegite oma lapsepõlves.

See kõlab nii lihtne ja kerge olevat?

Oodake, kuni oleme seitsmenda tegevuseni jõudnud.

Kui kõik sulandub kokku, on piltki midagi muud.

Loomingus olemine annab teile midagi, mida ükski teine asi anda ei suuda.

Looming koputab teie Jumalikkuse uksele ja läbi selle te virgutate just neid pooli, mida on vaja ülesse äratada.

2. Aidake teisi

Teiste aitamine tundub järjekordselt imekerge tegevus olevat.

Lubage, ma selgitan lähemalt, mida ma silmas pean.

Me esitame teile väljakutse minna ja töödata vabatahtlikuna kohas, kus inimesed surevad.

Valgustööline, mine haiglasse ja leia kõige pimedam koht, mis seal eksisteerib.

Leia koht, kus lapsed surevad ja ole seal.

Leia need, kes surevad vähi ja muude viiruste kätte ning ole seal – hoia nende käsi, räägi neile muinasjutte või loe neile raamatuid.

Pühenda ennast vabatahtlikkusele.

Teil on aega surevate laste jaoks… ja te teate seda.

Kas te olete kunagi millestki sellisest mõelnud?

„Kryon, sinu ülesanne on mõeldamatu. Ma ei saa sellega hakkama. Kui ma sinna ka lähen, jään ma uksel lihtsalt kokutama ja minust pole seal kasu kellegile.“

Kallikene, arvamus, et ei saa aidata, on sellest, et olete liiga tundlikud ja see on üks suur valesti mõistmine – mitte midagi muud.

Ma annan teile ühe valemi ja teie võite selle tõepärasust endale ise tõestada.

Kui te seisate seal uksel ja vaatate neid surevaid lapsi, siis leiate ennast ukselävel ruumi, kuhu valgub teie valgus ning nende surevate laste armastus valgub teie sisse.

Te tunnete ennast tänatuna ja kergemana.

Te võite seal istuda ja hoida kellegi kätt, kes just suri ning te võite nutta tema elu pärast, kuid tunnete ennast tõelisena, sest Jumalikkus teie sees sai kokku Jumalikkusega tema sees.

Kallis inimene, see on ainukordne kogemus.

Nii saate olla osa Jumalikust olemisest.

Kas te suudate seal olla ja seda kõike pühitseda?

Kui te soovite olla osa perekonnast, siis see on see viis, kuidas seda teha.

Minge kuhugi, kus on vanurid, kes on lähedal lahkumisele.

Lugege neile jutukesi. Küsige nende elude kohta.

Pühitsege nende nooruse aegu ja olge seal, kuni nad lahkuvad.

Teie Jumalikkus pühitseb nende Jumalikkust ja te mõlemad olete pühitsetud.

Aidates neid, kes lahkuvad, olenemata nende vanusest, loote ja stimuleerite midagi, mis üllatab teid kindlasti.

Te soovite seda teha uuesti ja uuesti, sest te mõistate, et see, mida teete, on Püha.

Kallis inimene, need on alles esimesed kaks tegevust ja te juba tunnete, et: Äkki tõesti minus on midagi!

Pimedad kohad hakkavad teis tasapisi kokku sulama, sest valgus tekib kohtades, kus varem oli hämarus. See on number kaks – minge ja aidake teisi.

3. Treeninge oma keha ja mediteerige

See saab olema kõige raskem – see on see osa, mis teile ei meeldi.

Treenige enda füüsist!

Igapäevaseks söögi saamiseks te ei käi enam jahil! (Naer)

Teil on vaja aktiivsuse taseme puudumine tasakaalustada füüsilise treeninguga.

Bioloogiliselt võttes, iga kord, kui teete füüsilisi ponnistusi, leiab aset keemiline reaktsioon, mis kutsub esile tasakaalu.

Lisaks, te hingate sügavamalt ja nii toote oma organismi lisa hapniku.

See on see kogus hapniku, mis on tõeliselt vajalik inimesele, kes soovib avada uusi tasemeid oma mõtlemises.

Hingamine on jäänud mineviku tahaplaanile, kuid ta on üks peamistest asjadest teie elus.

Lubage, ma räägin teile ühe saladuse: Esmalt tehke füüsilist treeningut ja siis mediteerige – vaadake ise, mis juhtub.

Hapnikuga rikastatud aju annab meditatsiooni kuntsnikule täiesti uue värvipaleti!

Selline on asjade järjekord: esmalt treening, siis meditatsioon ja pole mõtet ennast petta.

Mõned teist võivad kosta: „See kõlab kui mediteerida ja siis veel mediteerida!? (Naer)

See oli number kolm ja on täpselt sama tähtis, kui kõik teised.

4. Isklikud verbaalsed kinnitused

Number nelja on natukene raske teile korralikult selgitada, kuna teda on üle lihtsustatud.

Vaadake, mida te räägite!

Sõnad, mis lahkuvad teie huulilt, on Jumaliku energia ehitusblokid.

Kui nad jõuavd teid ümbritsevasse keskkonda, siis, nii energiad teie kehas, kui energaid, mis teid ümbritsevad (need, mida te ei näe) annavad endast parima, et tuua teie soove teie reaalsusse.

Näiteks, mõnes negatiivses situatsioonis võite öelda: „Täpselt nii…, ma ju teadsin, et see saab nii juhtuda!“

Ja teie rakuteadvus kostab selle peale: „Meie Boss on sellest nii vaimustatud! Teeme seda uuesti!“

Kas olete kunagi asju niipidi näinud?

Teie rakud kuulevad kõike, mida te ütlete ja nad annavad endast parima, et saaksite just seda, mida soovite ikka ja jälle…, kord korra järel!

Vaadake, mida te räägite!

Negatiivsete postulaatide asemel kasutage kinnitavaid postulaate.

Õnnistatud on see inimene, kes mõistab inimkõne võimsust.

Kes sa oled? Ütle oma nimi valjult välja. Mina olen (sinu nimi).

Rõhk asetage sõnale OLEN. Ja siis vaadake ise, mis juhtub.

Lubage, ma ütlen teile, mida toob see fraas endaga kaasa.

Kui sinu nimi on näiteks Paul ja ütled <Mina olen Paul>, siis kaks esimest sõna ütlevad, et sa oled, ning nimi Paul märgistab seda, kuidas sind kutsutakse.

Selles kolme sõnalises fraasis eksisteerib kaks ütlust.

Teie tegelikkus koosneb kogemusest, mis moodustub energiast, aga see kandub sõnades läbi õhu ning absoluudselt kõik universumi elemendid kuulevad teid.

Te olete harjunud tegema häälitsusi siis, kui asjalood on raskevõitu.

On aeg seda tasakaalustada ja rääkida ikka ja jälle oma rõõmudest.

5. Esitage väljakutse oma pimedatele külgedele

See võib tunduda kui hirmuäratav ülesanne, kuid tegelikkuses ta nii ei ole.

Kutsuge oma tumedam pool võitlusesse endaga!

Edastage kutse duellile.

Andke talle teada, millal ja kus soovite kohtuda temaga, ning jääge ootele.

Julgege oma tumedama minaga kohtuda silmast silma.

Kas on teil osapooli, mis ei meeldi teile enda juures?

Aga otseloomulikult see on nii, sest te asute duaalsuses.

See kanaldus kubiseb vastavast informatsioonist.

Kas on teil osapooli, millest soovite loobuda või ehk küürida need puhtaks?

Siis tulebki käituda täpselt nii – kutsuge see osapool endaga võitlusse. Määrake kohtumine.

Kas soovite seejuures olla tõeliselt julged?

Lubage võitlusel toimuda vastavalt pimeda poole poolt seatud tingimustele. (Hirmunud ohe).

Ja põhjus, miks me anname teile seda informatsiooni nii, seisneb selles, et pimedad ja koledad osapooled ei ilmu välja – nad kardavad teie valgust ja eriti seda valguse osa, mis muutub aina tugevamaks.

Te olete võitnud selle võitluse lihtsalt tänu sellele, et julgesite seista seal pimedas.

Te seisate seal, täielikus pimeduses, ümisedes lauluviisikest.

Täielikult hirmude vabana ja naerdes terve selle situatsiooni totruse üle.

Kui teile ei jää tänasest päevast midagi muud külge, siis mäletage seda, et see energia, mis tundub nii suure, võimsa ja koledana, on tegelikkuses täielikus võimetuses Jumaliku tahte ees.

Läbi teadliku tahteavalduse võidate iga kord… ja tasakaal teis endis muutub aina suuremaks.

Iseennast jõulisemaks muutes, tumedad jõud soovivad kiiremas korras lahkuda teie juurest.

Nad ei julge enam esile tulla ja… ega tulegi!

6. Võtke omaks enda ingellik olek

Samal hetkel, mil olete oma tumedale osapoolele koha kätte näidanud, on aeg omaks võtta teie tõeline olemine – ingellik olemine, mis on teis alati eksisteerinud.

See tähendab seda, et te saate tõeliselt aru, kes te olete.

Kuigi te ei pruugi kunagi näha oma ingelliku väljanägemist, on see siiski teie tõeline olemus ja alati ootamas hetke, mil soovite ennast ingellikuks kuulutada.

Ka siin võite kasutada oma kõnevõimet, et seda protsessi kiirendada.

Kui rituaalid on need, mis aitavad teil muuta oma tõelisust, siis viige läbi vastav kombetalitus.

Kas hakkab teile lõpuks kohale jõudma, kuidas kõik need erinevad osad sobivad kokku?

Siin te olete…, – esmalt loomingulised, aitate teisi inimesi, treenite ennast, räägite teadlikult, mõistate, et teie pimedal poolel puudub igasugune võim teie üle, hakkate oma tõelisi potensiaale tunnetama ja ongi käes aeg tuua esile ingellik tegelikkus, mis on kogu aeg peidus olnud, sest te olete ise ta ära peitnud!

Kallis lugeja, kuulaja, kas arvate, et see on lihtsalt üks järjekordne kanaldatud jutuajamine.

Pidage korraks kinni.

Mida te arvate draamavabast elust?

Kuidas teile meeldiks olla vastakuti ükskõik millise situatsiooniga ning teada 100 protsendilise kindlusega, et teiega on kõik korras?

Kui teie ingellik pool juhib mängu, siis keegi ei suuda paisata teid mitte üheski suunas.

Kui ingel tuleb välja, siis teie DNA kolmas kiht hakkab aktiveeruma.

Me rääkisime teile eelmisel korral, et eneseväärikus ei ole enam peamiseks küsimuseks.

Te teate, kes te olete!

On igati jõudu andev tunda oma Jumalikkust, sest nii olete keskkonnas, mis toob alati rõõmu.

7. Sulandumine

Viimane, nr. 7 räägib kokkusulamisest.

Üks peamistest asjadest, mis praegusel hetkel Maaga, kividega, pinnase ja portaalidega toimub, on ühinemine, millest võite ka teie osa saada.

Kokku sulavad maskuliinne ja feminiinne.

Arusaamad, mida olete sooliste rollide puhul iseenesest mõistetavaks pidanud – üks sugupool on nii ja teine naa, – see on muutumas, samas nad ei saa mõtteliselt kunagi üheks.

Igaüks teist eksisteerib Maa peal läbi ühe või teise sugupoole.

Meie palume teil hakata omaks võtma teise sugupoole tunnuseid.

Te mõtlesite hetkel, et ma palusin teil vaadata teist inimest? Kas polnud nii?

Ei, ma soovin, et te hakkaksite iseendas nägema teise sugupoole tunnuseid.

Teis eksisteerib oskus sulandada mõlema sugupoole omadused terviklikuks tervikuks, mis lubab teil mõista ning seeläbi eksisteerida vastassugupoolega koos.

Teie enda huvides on tunduvalt kasulikum omada tasakaalu mõlema poole vahel, kuigi bioloogilises plaanis olete vaid ühe poole esindaja.

Kas teate, mis selline tasakaal endaga kaasa toob?

See lubab inimkonnal eksisteerida koos suuremas harmoonias.

Seda nimetatakse teadvuse kokkusulamiseks ja see on ühe teistsuguse inimteadvuse muutuse alguseks Maa peal.

Me rääkisime teile, et keerised ja portaalid muutuvad keerisportaalideks.

Me rääkisime teile, et yin ja yang saavad üheks ja moodustava midagi, millega te pole varem kokku puutunud – selleks on uut tüüpi inimtasakaal.

Võibolla te ei saa täielikult aru, millest me räägime, kuid mõned teist on vastavaid märke juba tundma hakanud.

Naised muutuvad tugevamateks ja mehed tundlikemateks, nad vaatavad üksteist läbi uute silmade ja jagavad planeeti tunduvalt paremini üksteisega.

Pole mõtet vaadata üksteist kui vastakaid pooli või kui erinevaid osasid, vaid on mõtekas üksteist näha, kui ühtset spirituaalset perekonda.

Teise sugupoole endas nägemine pole nõrkuse tundemärk.

Hakake mõistma, kuidas igaüks teist vajab teist poolt.

Ja mis on sellise käitumise tulemiks?

Tasakaalus olev inimene on võimeline omama siis täielikku ülevaadet tasakaalust, sest ta on võimeline nägema läbi avardunud silmade.

Nüüd ta on võimeline käima võlusussides, mis omavad fantastilist eneseväärikust.

Me räägime teile nendest asjadest vaid sellepärast, et nad on nii.

Seega, me oleme jõudnud tänase õpetunni lõpusirgele.

Mõned teist tulid täna siia mõeldes: „Kui ma istun selles energias piisavalt kaua, siis võibolla ma lahkun siit teistsugusena. Ehk lahkun isegi tervemana. Järsku ma õpin midagi või vabanen millestki, mis mind enam ei teeni.“

Ja, nii see on, see võimalus on teie käeulatuses.

Kallis lugeja, kuulaja, kui te küsite tänaste teiste esinejate käest, siis nad ütlevad teile, et kõik on olemas teie käe ulatuses juba praegu.

Võibolla selleks on teie hoiakute tervenemine; viha ja kurbuse muundumine.

See on teie muutus, kui te soovite seda.

Praegune aeg on parim, et sirutada end välja ning võtta omaks täieliku eneseväärikuse mantel, tervenemine ja kõike, mis sellega kaasneb.

Ja seega, me oleme tagasi samas kohas, kus kõik sai alguse, et pühitseda neid seemneid ja seda tööd, mis on tehtud.

1989 aastal me pühitsesime siin minu partnerit, et ta saaks teha algust Kryoni töödega.

See on esimene kord, kus me oleme siia tagasi pöördunud.

Nüüd, mil aastaarvuks on 2003, on käes aeg, kus üha enam Lemuurlasi on ärkamas sellel muutunud Maal ja see kõik on võimalik tänu teie tehtud tööle.

Palju, mida õpetasime teile, on tõeliseks saanud.

Palju, mis oli võimalik saavutada, on teostunud.

Ja, palun saage aru, meie ei teinud midagi. See kõik on teie töö.

Meie lihtsalt vaatasime ja aitasime teid terve suure plaani ulatuses.

Õnnistatud on see inimene, kes näeb Maa veeklaasi poolenisti täis olevat… ja, kes mõistab, et toimunud muutused on vajalikud.

Õnnistatud on ka inimene, kes mõistab, et Uue Templi ehitamisele peab eelnema Vana Templi lammutamine.

Meie kutsume Uut Templit Uueks Jeruusalemmaks – see on metafoor, mille sisuks on rahu Maa peal.

Oli neid, kes mõtisklesid, et kas ikka kõik need muutused, millest me 1989 aastal rääkisime, kunagi ka juhtuvad?, siis nüüd võite 2003 aastal vaadata enda ümber ringi ning küsida, mida nad veel räägivad meile?

Kas võib olla, et kõik pole nii, nagu esmapilgul paistab?

Kas võib olla nii, et ajaloolased räägivad kunagi käesolevatest aegadest, kui ärkamisest enne inimteadvuse hüpet… kui ajast, mis tõi endaga kaasa Maa, mis elab rahus?

Ainult Lemuurlased oskavad sellistele küsimustele vastata.

Ja nii see on. 

Krayon

Read Full Post »

Jumala tunnetus

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Me tuleme teie juurde juba palju aastaid.

Uue energia ilmumisega planeedile, mida nimetasite 11:11, tuleme, et edastada saadetisi.

Edastusi olete planeedil kuulnud varemgi. Need on olnud rõõmudest ja jõu saavutamistest.

Mõnedele see energia polegi uus, sest seda nad on oodanud juba sündimisest saadik!

Ma istun siin inimeste kollektiivi ees, kelle nimesid ma tean hästi. Nimesid, mida ma „näen“, viibivad siin Akaši Kroonika valgusena. Kaunid ruumidevahelised nimed, ning nähes teid, laulame neid valguses.

Kui paljud teist usuvad sellesse tõeliselt?

Inimene, olenemata sellest, miks tulid siia, luba küsida sinult: „Kas oled võimeline hetkeks vaatama enda sisse? Kas saab olla nii, kui sured, siis sellega lõppeb kõik? Kas sa siiralt usud seda, et see ongi kõik?

Kas sul pole tillukestki intuitiivset sädet, mis ütleks: „Ei, see pole üldse nii!“

Ja, eesriie on tihe ja duaalsus mängib oma osa, seetõttu sa pole kindel, eks ole?

Kuid kas oled võimeline seda tunnetama? Kas on midagi enamat?

Ja, seda nimetatakse eesriideks. Ta hoiab teid usust ilma jäänud loos ja nii see on.

Kuid intuitiivsel tasandil olete kõik teadlikud kogu tõest.

Suurem osa Maa elanikest järgivad mingit liiki religiooni, mis usub elusse pärast elu.

Pea iga religioon planeedil, isegi mütoloogiad, kinnitavad, et peale surma lahkutakse kusagile.

Näete isegi, et see on vaid intiuitiivne?

See, mida nimetate inimeluks, pole üldse see, mida arvate.

Kui oleksite nõus sellega, siis peaksite küsima: „No ja kuhu ma siis lähen?“

Mis oleks koduga? Tegelikult te ei kuulu sellele Maale.

Olen Krayon. Istun seal, kust näen teid. Ma edastan oma partnerile pildikesi, milliseid ta pole kunagi varem näinud.

Istun seal, kust saan näha teie suurejoonelisust ja suursugusust. Otse nüüd te pole kodus. Olete siin, Maa peal. Kas olete teadlikud, et pöördute koju tagasi alati?

Ma saaks otse nüüd laulda ette teie nime ja teie keha rakud hakkaksid vibreerima meenutustega. Kuid eesriie on tihe.

Kõik need aastad oleme õpetanud teid lähtuma tingimusest: iga Inimene on jumalik ja teie sees on jumalikkuse süsteem.

Vastupidiselt sellele mida tunnetab enamik inimesi, olete jumalikud. See pole intuitiivsus.

Teisisõnu – sellesse on raske uskuda. See saabki olema tänase edastuse teemaks.

Mida kavatsete ette võtta, et uskuda sellesse?

Lähte tingimus jätkub ning kinnitab, et te ise kontrollite oma raku struktuuri.

Tervenemine, hirm, ärevust ja rahulolematust saab kontrollida – täienisti kontrollida.

Kuid mitte intuitiivselt, kas pole?

Uskumatu, kas pole?

Paljud tunnetavad, kuidas samad energiad, mida alles mainisin,  nügivad edasi liikuma.

Ma tean, kes on siin! Ma tean, millest käite läbi. Selles suures kollektiivis on paljut!

Mõned, istudes oma toolil, on tõelises nukruses.

Oo, küll on kaunis aeg.

Te ütlete selle kohta: „Ma tulin siia puhkama elust. Siin ma saan istuda  ja veidi lõõgastuda. Ma saan tunnetada, kuidas Vaim uheb mu jalgu, tunnetada energiat ja saan veidi lõõgastuda.

Kuid kui kõik see lõppeb, mul seisab ees astuda siit uksest välja – ja kõik raskused pöörduvad tagasi. Ma olen sunnitud pöörduma samadesse situatsioonidesse, millistega maadlen iga päev.“

Kallid, ma ütlen teile: See kohtumine siin ei pea olema reaalsuse eest põgenemise kohaks, vaid lahenduse leidmiseks.

Teil vaja olla siin selleks, et pühitseda!

Pühitsege oma jumalikkust ja seda, et teil on võimu selle kõige üle, mis teie arvates isegi käesoleval hetkel vabaduses piirab.

Mõnedel on kavas lahkuda siit teisena, kui tulid siia.

Ja, ma tean seda! Kuid õpetada seda on raske.

Vaatate peeglisse ja näete tavalist Inimolevust, kas pole nii?

Teid häirib see, et iga kord vaadates peeglisse, näete, kuidas taas olete veidi vanem, ning ütlete: selline on juba asjade käik.

Kuidas meeldiks teil muuta seda? Kuidas oleks süsteemiga, kus vaadates peeglisse ütlete: „Aga paistab, et ma üldse ei vanane.“

Kuidas oleks sellega?

„Krayon, kas me oleme võimelised seda tegema?“

Jah, teil on alati olnud selline vägi.

Iidsed joogad näitasid, kuidas seda saavutada.

Arvate, et nemad olid teiselt planeedilt? Või mingid väga erilised, et said mõelda oma võimetest samal viisil?

Olete liiast kaugenenud sellest, kes tegelikult olete, ning nüüd arvate, et see ei ole teie jaoks?

Mis hoiab teid tagasi mõistmisest, et see on võimalik?

Ütlen teile: See ei ole intuitiivne, – teie kunstlik reaalsus vaid õpetab teile, et see on võimatu.

 

Kuidas saan ma uskuda?

Duaalsus mähib teid sisse selliselt, et teil tuleb lausa püüda eemaldada võlts tõde, kui tekki, et avastada, mis see tegelikult on.

See on lähte tingimus.

Raske uskuda seda, kas pole?

Te võikside küsida: „Krayon, mida ma saaks teha, et tugevdada oma usku? Näita, kuidas saaks tabada selle mõtet, sest mul on tõeline probleem minu usuga. Kõik kõlab nii hästi, et ma tahaks seda! Kuid mul ei ole sellesse usku.“

Seega neile, kes selliselt väidab, pakun järgmist vastust.

Esimene vastuse osa – teil tuleks ronida karbi seest välja, mis püüab Jumalat laduda mööda riiuleid laiali. Te isegi ei teadvusta endale, et tegutsete selliselt, – kuid karp, milles olete, on piiratud, nagu ütles mu partner, nelja mõõtmega. Enamus inimesi arvab, et see on kolm mõõdet! Ehkki teile näib, et see ei piira teid – kuid paraku see siiski teeb seda.

Oo jaa, siin olevad intellektuaalid ei ole sellega nõus. Nemad ei ole Krayoniga nõus.

Nemad arutlevad järgmiselt: „Me oleme mõistusega rass. Meie, Inimolevused planeedil, oleme ainsad, kes võivad mõtiskleda oma olemisest. Me oleme võimelised hoidma kontrolli all järglaste siginemist. Me oleme võimelised mõtisklema oma reaalsuse üle.“

Õigus, te olete võimelised kõike seda tegema, kuid vaid kolmemõõtmelise karbi piires, millesse olete endid paigutanud. Mõtisklete vaid karbi ulatuses. Te ei ole suutelise laest läbi minema, kas pole?

Teie arvates karp on pärani avatud, – ja te olete vabad mõtlema kõigest.

Kuid asi pole kaugeltki nii.

Mõtiskledes, te põrkute reaalsuse lae vastu, teadvustamata endale seda. Ta hoiab teid nägemast, kes te tegelikult olete, hoiab küsimuste esitamise eest, mida peaksite esitama. Ta hoiab teid usu eest ja see on kohane. Seda ju nimetatakse duaalsuseks.

 

Õnnelikud lihtsast olemisest siin…

Nüüd tahaks tuua näiteid, mis võiksid näida teile nihkes olevatena.

Mõnedele see tekitab meelehärmi, eriti intellektuaalidele, kes hakkavad kahtlema selles, mida ma ütlen.

Tahaks juttu teha teie koerast.

Ehkki koera pole kõigil, kuid te võiksite seda endale ette kujutada.

Kui teil on koer ja see on tõepoolest teie oma – olete tema peremees, siis te olete temale tõelise Jumala eest, kas pole? Olete sellele kunagi mõelnud?

Kuidas koer kujutab teid endale?

Kui väljas on talv ja koer teab, et väljas on külm ning lasete ta tuppa, kus on soe ja hubane – mis te arvate, mida mõtleb koer selle kohta? Kas see pakub temale huvi? Kas tema aju esitab küsimusi: „Kuidas mu peremees tegi seda? Väljas on ebameeldiv, aga siin on tõeline hubasus. Kuidas ta seda tegi?“

Koer ei mõtle sellele, kas pole? Kas teate, ta on vaid õnnelik olemisest siin.

Mida te ka ei teeks, koer on vaid õnnelik lihtsalt olla siin. Te võiks panna ta autosse ja sõita temaga sadu kilomeetreid.

Koer saab autost välja sootuks teises kohas, kui sisenes. Mida te mõtleksite sellest väikesest olevusest, kas ta tunneks huvi: „Kuidas te seda tegite? Kuidas ma saan siseneda millessegi, mis liigub, ning hiljem väljuda sootuks teises kohas, kui sisenesin?“

Koer ei tee seda iialgi. Ta on vaid õnnelik olemiset siin.

Iga päev te võtate mõistatuslikust kohast majas sööki ja panete koera ette. Temale on iga päev kätte saadav söögi küllus. Mõnikord saab kostituseks magusat – kogu elu, alati!

Kas te ei ootaks, et ta vaataks kord teile otsa ja küsiks silmadega: „Kuidas sa seda tegid?“

Ta ei tee seda kunagi.

Kas teate, see käib tema võimetest üle. Koer on vaid õnnelik siin olemisest.

Ehk nüüd olete valmis väitma vastu: „Krayon, kuid see on ju koer, aga mitte Inimolevus. Ära püüa võrreldagi.“

Vabandust!

Tahaks midagi ütelda. Te meenutate koera! Paljud on õnnelikud vaid siin viibimisest!

Otse teie ees toimuvad imepärased asjad, aga te kunagi ei küsi nende kohta.

Jumal teeb tööd täiuslikult, aga te ei küsi selle kohta kunagi.

Teie kõigi asjade tunnetustes on lagi, te isegi ei mõtle selle olemasolust.

 

Ingellik energia: Ime, või teist liiki „normaalne“?

Kas teate, et on olemas inglid – tõelised inglid. Te olete lugenud neist Piiblis. Neist on mainitud palju kordi. Mõelge sellele hetke.

Mõnikord Ingel ilmub Inimolevuse ette või grupi Inimolevuste ette.

See on ruumidevaheline energia, sest ta tuleb sageli läbi seinte või põranda seest – tohutu sillerdavate voolustega ruumidevaheline kera, läbimõõdus kaheksa meetrit. Täpselt kaheksa meetrit. Näib, nagu hõljuks, kuna gravitatsioon on kolmemõõtmeline.

Selle tunnetus on niivõrd võimas, et ükskõik milline Inimolevus ka poleks ruumis, temal on raske hingata. See paiskab Inimolevust põlvili. See on osake Jumalast, kes astub ingli kujul ruumi.

Kui selline toimub, siis inimesed karjuvad hirmust!

See on tervikuna ja täienisti väljaspool igapäevase reaalsuse sfääri, seetõttu Inimesed sellest ka ehmuvad.

Vastavalt Piiblile Inglid alati lausuvad: „Ära karda. Ära karda“. Alles siis Ingel annab edasi edastuse ja seejärel lahkub kohe.

Ja mida teevad inimesed? Nad tõusevad püsti, ning kratsides kukalt, küsivad: „Kuidas ta tegi seda?“

Ei midagi erilist.

Selgitan, miks.

Te ju vaatate Jumalat, kui teist liiku olevust – kellel pole kedagi võrdset ja suutelist tegema kõike.

Teie mütoloogia õpetab Jumalast kõike, kas pole? Ta on teist eraldatud võimsalt ning on miski, mida tuleb kummardada, kas pole nii?

Mõnedes maa piirkondades ta on kontrolliv Jumal, kes karistab, kui te pole hea.

Just sellist mütoloogiat võttis Inimkond vastu.

Krayon on ingel. Minu energia ilmneb paljude Inimolevuste läbi, kuid mitte sellisel viisil nagu just rääkisin.

Uutel aegadel need edastused on otseselt teie jaoks. Ei maksa kahelda, see olen tõesti mina, seega edastus kannab sama armastust.

Uus energia Maa peal lausa nõuab, et te hakkaksite esitama küsimusi: „Kuidas nemad seda teevad?“

Krayon on nüüd siin, et aidata selles vastuses.

Suuremaks vastuseks oleks: teie DNA’sse on kätketud abiline, keda vaja vaid aktiveerida.

Räägin midagi huvitavat. Kas keegi on tähele pannud, et Ilmaruumil on loomise omadus?

Teadlased on seda nimetanud „mõistlikuks projektiks“.

Teadlased, aga mitte meediumid, ütlevad järgmisi sõnu: „Loomine, millisena me seda näeme, ei saanud olla juhuslik. Kõiges, mida me näeme ruumis, on olemas mõistlik plaan. Kõik vaid näib juhuslikuna.“

…Ning pöördute tagasi oma elu juurde nagu polekski midagi juhtunud. Kas kuulsite sellest?

 Miks mitte pöörata pilk taevaste poole ning nõuda vastust: „Kuidas seda on tehtud?

Ei. Te olete õnnelikud lihtsast olemisest siin. (Krayon naerab selle peale)

Ütlete, et see ei puuduta teid?

Veel ei puuduta!

Öösel, väljudes majast, vaadake tähtede poole, vaadake, kuidas nemad teevad teile silma.

Nemad teavad, kes te tegelikult olete.

Süsteem on loodud teie jaoks. Ta on TEIE. Teil on kindel tähtis jälgitav aspekt, kuidas loodi Ilmaruum. Isegi teadlased vaatavad teda ja teatavad – „mõistuse projekt“.

Teid ei huvita isegi osa sellest, kas on nii?

Te ütlete vaid, et see peaks olema Jumal… – peaks olema Jumal.

Toon teise näite, mis asub otse teie ees. Oleme rääkinud sellest varem, kuid tasub seda korrata: Vaatate Maad ja näete kõiki imeväärseid loomi. Näete imetajaid, mis on teiega väga sarnased, ning aastaid jälgite nende evolutsiooni tulemusi.

Kas olete kunagi märganud erinevusi? Isegi neis, kes näivad humanoididena nagu primaadid ja ahvid?

Olete kunagi käinud loomaaias ja näinud seal suurt ahvide hulka?

Olete kunagi jälginud planeedi loomulikku valikut, – kuidas see töötab?

On sadu ahvide liike – sabadega ja sabadeta, eri liikidena ja karvastiku värvidega, eri mõõtmeis. Maa eri kohtades neid liigitatakse kui uus või vana maailm.

Selliselt töötab loodus. Ta loob sadu erinevaid liike.

Aga nüüd vaadake inimkonda. On olemas vaid üks liik!

Kui palju teid on kogunenud ühte suurde gruppi ja nõudnud teadlastelt selgitusi, mis on toimumas?

„See pole õige! Vastupidiselt ilmsele, eksisteerib vaid üks liik inimesi.“

Ehk on see märk millestki suuremast, millele tasuks vaadata? Mida see peaks tähendama?

Kuid ei, sellist nõudmist teie poolt pole olemas. Olete õnneliku vaid olemisest siin.

Üks liik inimesi. Olete kunagi sellele mõelnud?

Ah, et on olemas eri naha värvidega. Kuid ikkagi vaid üks liik inimesi.

Faktid on intuitiivsuse vastu kõige suhtes, mida näete enda ümber.

Pea seitse miljardit, kes asuvad evolutsiooni redeli tipus, kõige edukamat ja on võimelised mõtisklema oma eksisteerimisest, kuid ei ole võimelised vaatlema endid kui unikaalseid Jumala osakesi.

Ja, kallid, teie mõtlemise protsessidel on lagi, mille nimeks on „eesriie“.

Eesriie mähib teid tihkelt sisse. Te isegi ei esita küsimusi, ehkki peaksite seda tegema.

Härra Intellektuaal, sa ju arvad, et sul on laiendatud teadvus? Kas oled kunagi mõelnud nende asjade üle?

Kuidas on ümberringi olevatega? Kas tead, see juba ei ole intuitiivne, kas pole?

Kas tead, on olemas tuntud vaimne süsteem, mis hoiab sind karbis.

Kallid Inimolevused, just see ongi muutumas uues energias. Te väga puiklete muutustele vastu, kas pole?

Te puiklete isegi muutustele teaduses! Te olete sageli isegi õnnelikud, kui teid jäetakse rahule.

Lubage rääkida teile üht vestet, et demonstreerida, kuidas Inimolevus puikleb millegi teistsuguse vastu, ehmatava ja hirmutava vastu.

Lubage võtta teid Egeuse merele kaasa. Seal on meremees nimega Wu.

Wu on üks näide Krayoni vestest – inimene Wu ei ole ei mees, ega naine. Me kasutame teda näite jaoks.

Ta tunneb hästi ookeani, kuid nüüd on vallandunud torm, raju. Udu tiheneb ja Wu ei tea, kus ta asub. On öö, kuid Wu ei saa orienteeruda tähtede peale kuna neid pole näha. Ta muretseb oma elu pärast, ehkki on teinud seda (käinud merd) palju kordi. Tegevus toimub kusagil aastail 1500, kus ei ole veel kaasaegseid leiutisi, vaid mehisus üksi.

Äkki ilmub pardale kuju, kes ütleb: „Wu. Oleme siin, et aidata.“

Wu ei mõista. Kes küll see võiks olla? Keegi, keda hetk tagasi polnud, järelikult see on mitteinimene.

Wu hakkab kaaluma, kas on ta hea, või halb?

Kas teate, et te toimite samuti? Isegi selles 2006. aastas.

Kui siia saali ilmuks otse nüüd viirastus (nagu vanadel aegadel), te esmalt ehmuksite ja alles seejärel hakkaksite huvi tundma tema vastu. Olete sellest teadlikud?

 Kui siia oleks tulnud kogu oma ülevuses Jumala osake, siis esimese asjana te ehmuksite.

Te ütleksite, et see pole aus.

Selliselt käitub teiega duaalsus.

Seega, kogu temale kohase duaalsusega Wu otsustab, et see ei saa olla millegiks heaks. Ehk on isegi Saatan? „Ära tule ligi. Mida sa tahad?“ hüüab Wu.

Kuju vastab temale: „Wu, me nägime sind siin, sa oled hädas, meil on sinu jaoks kingitus. Siin on seade tulevikust. Selle nimi on radar. Sa saad seda kasutada. Vaata ekraanile ja sa näed, kus pool on maa. Sa saad selles suunas sõuda.“

Wu heitis pilgu seadmele ja lausus: „See on saatana riist. Midagi sellist ei saa olla, ega saagi olema. See on vaid saatana maagia. Mida sa tegelikult tahad?“

Kuju vastab: „Wu, olen siin, et aidata sind! Siin on sulle veel midagi. Selle nimeks on Globaalne Positsioneerimise Süsteem. Sa võid siit näha, kus kohas ookeanis asud sel hetkel. Vaata ekraanile. See annab sulle informatsiooni, mis juhatab sind ohutusse kohta.“

Wu kardab kõike ja nõuab, et kuju kaoks laevalt. Ta otsustab kõike teha ise.

Wu arutleb: „Ma kasutan hoopis oma teadmisi ja seda, millega olen harjunud.“

Kaasaegne Inimene, ma tegin just sinust hetke pildi.

See on ju duaalsuse näide tema kõrgema effektiivsuse tasemel.

Wu’le pakutud riistad ei olnud isegi Jumala anniks, vaid teie aja tavaline tehnoloogia, kuid Wu kartis neid.

Kui palju kordi olete hulkunud oma teekonnal ja anunud Jumala poole, et vajate abi?

Aga kui vastused tulid veidrates pakendites, siis te esmalt ehmusite, ning ütlesite selle kohta: „Ei, seda ma ei suuda teha. Ma kardan.“

Nii käitute te kõik.

Viimase kahe päeva jooksul on selliselt korduvalt käitunud ka mu partner, kuid tema on ju minu kanaliks!

Inimese esimeseks reaktsiooniks on hirm.

Te ei ole suutelised nägema ande enne, kui ei „arvuta“ need kolmemõõtmeliselt läbi, ega tunnista jumalikkust kõiges.

On aeg mõista, et olete Jumala partnerid.

Olen saanud häid uudiseid ja hetk hiljem räägin neist.

Paljud küsivad: „Krayon, kuidas ma saan uskuda? Kuidas saavutada paremat usku sellistesse asjadesse? Sa räägid, et minusse on loodud duaalsus, mis takistab usku. Kuidas tõusta sellest kõrgemale?“

Enne, kui uskuda, Inimene tahab läbi arvutada.

Selleks ongi teie kirikud – kolmemõõtmeline ususild.

Nemad kirjutavad teie jaoks reeglid, et te mõistaksite neid ja tunneksite ennast hubaselt.

Nemad teenivad oma eesmärke ja teile avavad vaid ukse, et saaksite tunda end hubaselt.

Tahaks küsida. Kui lahkute saalist, siis paljud istute autosse ja sõidate kusagile.

Kui paljud teie seast võtavad kätte juhendid transmissiooni kohta ja loevad seda põhjalikult läbi veel enne, kui istuvad autosse?

Kuidas on lood keerulise mootoriga? Te ei kavatse ju teda käivitada, kuni ei mõista tema töötamise põhimõtet?

Kuid ei, te ju kasutate seda pidevalt. Seda vaid seetõttu, et see on teile harjumuspärane ning te usaldate seda. Või hoopis, tahate uskuda?

On aeg usaldada seda, mida kavatsete määratleda, kui Kosmiline Mõistus.

Siis tulevad ka juhendid selle jaoks.

Kallid, soovite Kosmilist Mõistust?

Mul on kavas esitada teile väga sügavat vastust.

Soovite teada endast rohkem?

Või tahate uskuda?

Kõik, mis on vaja selleks teha – vaid lükata ust puhta kavatsusega… suurt väljapääsu ust.

Selleks lausuge: „Kallis Jumal, kas on võimalik, et on miski suurem, kui mina ja mis tuleks mul sellest teada? Kallis Jumal, ma ei taha läbi arvutada – tahan lihtsalt teada, et see on võimalik! Ma tahaks avada uskumise ust.“

Siin ka tänane lubadus: Iga inimene, kellel puhas kavatsus, võib hakata avama seda ust.

Tehes seda, te aktiveerite endas midagi jumalikku. See on nupuks, millele vajutades, saate väljuda eesriide piiridest.

Puhta kavatsusega esitatud küsimustega panete kõike nihkuma.

Tühiseid küsimusi ei tasu esitada!

Küsimus peab tulema südamest, täis kirge: „Kallis Jumal, näita mulle, mida ma peaks teadma, et saaks tõusta endast ja oma uskumatusest üle.“

Kallis, selle järgi saabub Valgus.

Ma räägin, mis on toimumas: sinu DNA hakkab muutuma! See pole muinasjutt. See pole ulme. See on süsteem, mis vastandub duaalsusele, kuid ta aktiveerub vabavaliku läbi ja iga Inimese puhta kavatsusega – üks ühe järgi!

Head uudised?

Me oleme neist rääkinud.

Kümnes DNA kiht vastutab selle eest, et saaks aidata teid uskumises.

Mõelge ehk selle üle – terve kehaosa teil magab terve elu, kuid on valmis midagi teie jaoks ära tegema. Ta on „kinnitatud“ jumalikkuse külge ning kui vajutate uksele jumaliku kirega, siis keha hakkab reageerima.

Teie ümber hakkab midagi sündima, usk hakkab koonduma ja aktiveeruma. Aegamööda hakkate mõistma Kosmilist Mõistust.

See on sarnane sellega, et justkui oleksite lülitunud Jumala partnerluse kompuutrile külge.

Teil pole vaja midagi teha, et see välja teenida!

Pole vaja midagi teha, vaid küsida ning seejärel energia hakkab aegamööda liikuma mõlemas suunas. Hakkate suunama valgust Maa suunas.

Teil pole vaja teada, kuhu ta läheb, või kes selle saab.

Teie avate vaid ust Kosmilisse Teadvusse, aga ülejäänu las läheb ise oma järjekorras!

Mõned küsisid: „Kuidas palvetada? Meil on vaja juhendit. Me peame teadma nimesid. Krayon, milline on palve protsess? Kui palvetame, kas peab olema valgus, või mitte? Millist muusikat kasutada? Kas päeval või öösel? Kas küünaldega, või kristallidega?“

Pakun teile viisi, mis šokeerib teid: Mis oleks, kui poeks kappi ilma valguseta ja palvetaks seal? Ei mingeid küünlaid, ei muusikat ega kristalle. Kapis on ju Ingel, kes on ühenduses allikaga ja temale ei ole vajalikud mingid lisandid paremaks tegemiseks.

Te isegi pimeduses tunnete Jumala armastust, kui ei hakka seal kartma.

Lõpetage juhendite kirjutamist, saatke vaid valgust.

Uues energias arenevad elegantsed süsteemid selleks, et olla abiks teile teha seda.

Ei ole nähtud ette, et te heidaks kõrvale muud süsteemid, sest mõned neist on teile abiks ukse lükkamisel.

Kuid huvitav on see, et vaadates uusi süsteeme, te avastate, et paljud neist muutusid kättesaadavaks vaid viimase viieteistkümne aasta jooksul. Need on hoolega välja töötatud ja on pakutud vaid kõrge energeetikaga õpetajatele.

Otsige neid.

Nad on siin teie jaoks ja just nemad pakuvad seda oma õpetustes: Kosmilist Mõistust!

Meie saadetiste tuum – aidata teil leida oma sisemist jumalikkust.

Teie Vaimu tõelise olemuse äratamine ja anda abi näha, et olete igavesed – selline on meie saadetis.

Kui paljud kavatsevad lahkuda siit õnnelikuna vaid seetõttu, et said olla siin?

Või kui paljud kavatsevad ütelda: „Ma tahaks midagi muuta oma elus. Ma püüan muretseda  kõige üle.“

Näete nüüd?

Ma tean, kes on siin. Kas olete teadlikud, kui palju inimesi selles rühmas vajavad tervendamist?

Siin on koos ligi 500 inimest, aga kui mitmed otsivad tegelikult tervenemist?

Kallid, ärge tehke midagi. Ärge tõstke kätt, sest ma juba tean – pea sadakond inimest.

Siin on olemas ka tasakaalustamata inimesi. Ehk tulitegi selle järgi?

Ärge vaadake lavale, et saavutada tasakaal, sest seal ei hakka midagi toimuma.

Siin on ingleid istumas teie kõrval ja teie olete üks neist.

Ehk on aeg vajutada uksele ja lülituda pistikusse?

Tunnetage, kuidas tungib läbi teie Kosmiline Teadvus.

Kuidas ära tunda, kas ta on siin?

Ütlen teile, kuidas ära tunda: te tajute rahu, kui rahuks pole põhjust. Väljute siit rahulolevana. Teie probleemid ei muutu, kuid teil kaob õnne tunne lihtsast siin olemisest, ning hakkate küsima: „Kuidas ta seda tegi?“

Vastus sellele hakkab voolama eesriide tagant – teie sisse.

Te tunnetate rahu oma elus. Te tunnetate kindlust oma tulevikus, ehkki veel ei tea sellest midagi, ega ka näe veel seda. Kõik hakkab muutuma. Olete selleks valmis?

Kas olete tunnetanud, et kõigil neil aastail, mis olen siin olnud, et näha teid, ma pole kunagi muutunud?

Ma pole kunagi muutnud seda, mida olen rääkinud. Selliselt töötab duaalsus.

Ühed kuulevad informatsiooni, teised mitte.

Ühed panevad informatsiooni tähele siis, kui kardavad seda, teised hakkavad teadvustama, et see on kättesaadav uuringuteks ja töötab tavalises elus.

On õnnistatud Inimolevus, kes peab seda „normaalseks“!

Siin olev kaaskond kavatseb jääda siia.

Homme hommikul tunnetate esimesena, kui tulete taas siia; – saal on teile valmis!

Me oleme taas valmis hoidma teie kätt, kui sisenete siia ja uheme teie jalgu, kuni olete siin.

Meile meeldib kinkida teile neid õndsuse ja rõõmu hetki ning seda mitte selleks, et saaksite reaalsuse eest põgeneda, vaid selleks, et saaksite teada, millega sarnaneb olla oma meisterlikuses.

Just selliselt peaksite tunnetama oma igat päeva oma elus, kuni viimse hinge tõmbeni.

Seejärel pöördute koju tagasi.

Selline kord on süsteem. Kas teate, kui kaunis ta on?

Te tulite tervendamise järgi? Oo ja, nüüd on selleks paras aeg!

(Paus)

Siin on neid, kes saadavad teile valgust ja palvetavad teie eest.

Olete inglid – igaüks teist!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »