Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2011

Kes te tegelikult olete!

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Nii mõnigi lootis kuulda teistsugust häält, kas pole? Kuid leheküljelt tuleb teie hääl!

Kui paljud teie seast mõistavad ja teadvustavad, et lugedes Krayoni saadetisi, loete valjusti ja väljendusrikkalt oma enda Kõrgema Mina saadetisi?

Igaühe inimolevuse Kõrgem Mina teab kõike sama, mida tean mina.

Me palume oma Kõrgematel Minadel koguda teid kokku just täna õhtul, ning teha edastust koos minuga.

Lugedes Krayoni sõnu, te ei loe miskit uut. Miski pole uus, kõik on vaid avatav, isegi ilma täieliku teadmiseta.

Lugedes Krayoni sõnu, te loete tõde, edastatavat kellegi poolt, kes on seotud teiega selle vahendusel, millest kavatsen rääkida täna.

Ma nimetan seda Varjatud Sidemeks. Ta on sedavõrd võimas, et teie Kõrgem Mina on võimeline rääkima koos minuga, kuna ta on teadlik, mida on mul kavas teile ütelda.

Lugedes raamatuid, te loete koos oma Kõrgema Minaga ja siis te kuulete Tema häält: ta on kena ja ta on teie oma.

Nüüd saalis istujaile: te peatselt harjute selle häälega… inimese häälega, mis esindab Suure Keskse Päikese Magnetismi Meistrit.

„Krayon, mida endast kujutab Suur Keskne Päike?“

Olgu, ma vastan.

Vastuseks on „Jah“. Ja see on kõik, mida ma saan ütelda.

Suur Keskne Päike pole üldse koht.

See on metafoor; vaid selliselt saaks kirjeldada seda, mis võiks olla Jumala armastuse tuumaks.

Te teate seda väga hästi.

See pole alguse koht, see on pigem seisund. Veelgi enam, selline metafoor kirjeldab meie vahel olevat sidet.

Jaa, tohutu on veel varjatud otsese teadvuse eest, kuni olete siin! On varjatud isegi nende eest, kes on avanud ukse, või on avanud Maa Akaši, et seejärel vaadates oma DNAd, saaks näha kõiki eelnevalt olnud elusid.

Isegi selline inimene ei teaks, millest ma kavatsen täna rääkida, kuna see ei ole Akaši Kroonikates kusagil kirjas. Seda pole isegi DNAs.

DNA ja planeedi Akaši – on energia, mis, piltlikult öeldes, võimaldab teil liikuda Ülestõusu staatusesse – kuid ta on taas naasemas, nagu kõik varajasemad sündmused, mis on Gaial kunagi toimunud.

Nüüd on teda palju!

Kuid sellega ta ka ammendub.

DNA ja Akaši Kroonika saavad anda vaid seda informatsiooni, mis oli möödanikus Ingel-Inimlikus väljenduses.

Palju kordi oleme rääkinud, kes te tegelikult olete; täna õhtul on kavas sellest taas rääkida, kuid teisiti… veelgi sügavamalt.

Kas teate… on midagi enamat, kui arvate.

Teid hämmastab siia saabunud kaaskond. Ta pole selline, kui arvate. Nägemine veab teid alt.

See on Krayoni tõemeelne kaaskond, mida see teile ka ei tähendaks. Nemad tulevad uhtma teie jalgu.

Kuid on olemas veelgi suurem kaaskond. Ühed neist on seotud temaga, teised mitte.

Kallis Inimolevus, kõik need, keda oled sellel planeedil selles elus armastanud, kuid nüüdseks oled kaotanud, kõik on siin saalis.

Siin on olemas lapsi – te teate, kellest ma olen rääkinud, kas pole?

Vennad ja õed, emad ja isad, nõod, onud ja tädid.

Saal on täidetud Inimliku Perega, keda olete matnud maamulda, ning kellega olete jätnud hüvasti. Kõik on siin!

Mõned ehk küsivad: „Kuid miks peab nii olema? Miks nemad peavad ilmuma vaid täna?“

Ma vastan.

Nemad „ilmuvad“ mitte vaid täna.

Kallid Inimolevused, paljud neist olid pidevalt koos teiega, kuid te pole tahtnud neid näha.

Nemad on vertikaalses olekus, kuid teie suudate näha vaid horisontaalset (sellest rääkisime päevasel seansil, kui juttu oli tunnetusest), seega nemad ei ole teie tunnetuse ulatuses.

Teie usu süsteem ei toeta informatsiooni sellest, et teie lahkunud armsad on ikka teiega, ning on teie juhendajate struktuuri osaks, seega on teiega kogu teie eluks.

Olite sellest teadlikud?

See on osa süsteemist – hästi varjatud osa.

Kas teadsite, et teie vahel, mida nimetaksite hingedeks, on olemas kokkulepe?

Küll olete lineaarsed ja nii ühesed!

Vaatate peeglisse, aga vastu vaatab vaid üks Inimolevus. Üks Kõrgem Mina. Üks hing, ning näib teile ainsana, mis on teie juures. Milline idee!

Siiski kõik pole üldse nii!

On võimalik näha palju enamat. Te eksisteerite paljudes kohtades üheaegselt.

Kui ma vaid puudutaks seda teemat, siis te ei saaks sellest aru.

Just siin solvub Inimteadvus ja hüüab: „Räägi ikkagi. Me oleme küllaltki targad selleks, et midagi mõista.“

Kallid, jutt pole mõistmisest, pigem treenitud tajumisest piirava mõõtmelisuse ulatuses.

Isegi kõige targem Inimolevus ei ole suuteline rääkima sellest, mida ta pole võimeline nägema või tunnetama.

Kas olete teadlikud sellest, kui paljud teie seast on teiselpool eesriiet? Palju!

Nemad on energeetilisel kujul, kuid sellegipoolest neid on palju.

Ingel, kas sa arvasid, et tulles siia, võtsid kaasa kogu oma vägevuse?

Ei – kuna see poleks mahtunud su kehasse. Seega – mida sa oled maha jätnud?

Mis sa arvad, kas kaasloomine teostub? Luba korrata seda küsimust.

Kui sa kaaslood midagi enda jaoks ja elad koosluses teiste Inimolevustega, kuidas on siis teiste Inimestega?

Kas sa siis lood oma kavatsusega, ristmõistatuste läbi, teekonda otse nende ellu?

Kui nii, kas siis on sul selleks luba?

Kui mitte, kus on siis kaasloomise puhtus? Oled kunagi sellele mõelnud?

Kui palud, et sind eemaldataks situatsioonist, või paigutataks uude töökohta, kuidas on siis nendega, kellele sinu sündmused avaldavad mõju? Oled sa neile vaid aurumasin?

Mul on uudiseid.

Igal kaasloomisel sa teostad kellegi teise loomist.

Igal korral, kui sa kaaslood edukalt, toimub laiendatud keeruline planeering. Olid selles teadlik? Kas teadsid, et see on süsteem?

Kõrgem Mina on teie osa, kuid teisel pool Eesriiet – ta teostab seda tööd, mida te ei ole võimelised mõistma.

Võite nimetada planeerimisseansiks kõike, mis on pidevalt toimumas, – kui palvetate, liigute, või, kui saadate Valgust.

Kuid antud seanss haarab kaasa paljusid teisi. Haarab kaasa nende Kõrgemat Mina, kellega olete kokkupuutes; nemad töötavad kahasse, et kaasluua seda, mida püüate teoks teha sellel planeedil, kuna see võimendab samuti ka neid.

Kõik on väga keeruline.

Kui teie kaaslooming lõpuks avaldub, siis selle protsess kätkeb endas lahendusi kõigile teile ning teostub vaid loa kohaselt ja vastavuses kohasusega.

Mis te arvate, kuidas see töötab? Seletamatu ja raskesti mõistetav, kas pole?

Alles ütlesin, et lahkunutest saavad juhendajad, ühed paljude seast.

Kuidas on teiega?

Nagu küsib mu partner – kas saab olla nii, et otse praegu olete kellegi juhendajaks?

Kui te lahkusite eelmisest elust, kas võis jääda mingi teie osa siia, et olla koos teistega?

Vastuseks on „Jah!“

Ehk nemad on veel siin ja on elus?

Kuidas oleks sellise ristsõna mõistatusega? Mõelge sellele.

Te olete reinkarneerunud ja olete nüüd siin, kuid samuti võite samal ajal olla kellegi Inimese jaoks kui juhendaja. Kuidas on olla mitmesena? See tähendab, et olete kahes kohas korraga.

Kuidas on selle tunnetusega?

See on tõde, kas teate! Kui te mõtlete selle üle, siis see selgitab nii mõndagi.

Tundke kunagi huvi selle üle, miks tulles planeedile, teil on teile omased psüholoogilised tunnused, mida on võimatu selgitada? – Hirmud; meendused; asjad, mida võtate ette, või ei võta; kohad, kuhu te tahaks sõita; kõik näib sellisena, nagu oleksite varem selles kohas olnud.

On olemas side Gaia ja teiste Inimeste vahel.

On reaalne side kõigega, mis on varjatud.

Olete sellel planeedil kui kellegi juhendaja!

Kuid mitte kõik teie seast – see informatsioon on väga kindlapiiriline. Kõik sõltub sellest, kui vana olete.

Mida noorem olete, seda kindlamalt see saab olla ja seda teatud tõepärastel põhjustel.

See on keeruline, kuid on midagi enamat, kui võisite arvata, see on suurim uudis – on side, millest te pole teadlikud – kuid sellest hetk hiljem.

Paraku tahaks esmalt teha üht oma lemmik asjadest.

Tahaks viia teid tagasi – Sünni Tuultesse, ning paluda teil visualiseerida seda neljamõõtmelisel viisil.

Tahaks anda teile kirjeldust sellest, et saaksite ära tunda seda, millest ma räägin.

Seega, te saate ette kujutada seda minu abiga, sest ma olin seal koos teiega.

Olen ikka veel seal!

Kavatsen rääkida teile midagi Krayonist, millest te ei ole teadlikud.

Mis te arvate, kes ma olen tegelikult? Ingel?

Olen – ja teie ka!

Planeedi Magnetismi tarnija?

Olen – ja teie ka!

Kas olete teadlikud, kui suur ümberolev meeskond aitas mul seada paika sellel planeedil võresid? Enam kui miljard teie hulgast.

Iga planeedil kõndiv inimene ja need, kes alles tulevikus sünnivad  Maa peale, olid abiks võre paika seadmisel.

Teiegi olite seal ja olite abiks selle alustamisel.

Osa sidest seisneb selles, et te omandasite planeedi energiat. Seejärel suurem osa teist lahkus mujale. Hetke pärast mul on kavas taas rääkida sellest.

Sündimise Tuuled – see on aja ja koha neljamõõtmeline kirjeldus, kustkaudu olete tulnud planeedile eelmisest elust, oli see siis Maa peal või mujal.

Tulevad selle kaudu nii algajad, kui ka vanad Vaimud.

Kui soovite, siis võite oma kujutluses joonistada miskit staadioni mõõtmetega.

Sellist metafoori annan teile praegu lihtsalt seetõttu, et kõik toimub osaliselt neljamõõtmeliselt ja osaliselt paljumõõtmeliselt. Te ei ole võimelised kuulma valgust, nagu mina, kuid võite näha selle osi.

Mõelge staadioni suurusest objektist, kui hiiglaslikust sügavikust.

Te olete teises mõõtmes, ning olete valmis sisenema neljamõõtmelisusesse (Maise Plaani mõõtme tunnus) ja teile tundub, et iga hetk võite kukkuda sügavikku.

Kuid on olemas tuul, mis voogab sügavikust kui tsüklon. Ta on vaikne ja puhub ülespoole. Ta on mitmevärviline ja ilus; ta sädeleb; temas on igasse suunda laiali valguvad tuled; ta voogab alt üles.

Kui te saaks kalduda tuule poole, siis ta hoiaks teid ja toetaks teie energeetilist kaalu seni, kui, piltlikult öeldes, tõukaksite end sügaviku servast lahti. Seejärel sobival hetkel te kukuksite sellesse, mida nimetame Sünni Kanaliks.

Järgmisena, mida te tunnetaksite, oleksid ämmaemanda käed, ning esmakordselt kuuleksite oma häält uues elukohas, mille nimeks on Maa.

Ärge mõtisklege neist asjust liig palju, sest paratamatult ilmneb möödapääsmatu lineaarne küsimus: „Kelle vaim oli lootes kuni ta kasvas? Kui ma sisenen Inimesesse sünni hetkel, mis hetkel siis algab Inimese elu tegelikkuses?“

Varem juba märkisin, et see saab olema järgmiste arutluste teemaks – võimalik, et Inimese elu algab selle kaasloomise loast, selle andmine on vanemate poolne, kui ka lapse poolne.

See on vaimne, aga mitte füüsiline sündmus. See vaid avaldub kahe soo bioloogia vahendusel.

Aeg, mis möödub vaimul ema üsas, polegi nii oluline, kui arvasite, sest reaalne Inimolevuse ingellik rännak algab reaalse sünniga.

Kuid paraku „eluline protsess“ on Jumala poolt vaadeldav määramatult hinnalisena, algusest lõpuni… vaimsest loast, kuni surmalavatsini.

Inimkond tahaks kõike laotada mööda riiuleid laiali ja vaimsed aspekti siduda individuaalsete osadega, aga mitte omistada neid ühele tervikule vaimsele protsessile.

Hetke pärast tahaks vaadelda just „Sündimise Tuuli“.

See on portaal ja mina olen alaliselt seal. Olen ka nüüd seal. Olen igapäevaselt seal, koos tuhandetega, kes on tegemas otsuseid maale pöördumise alustamiseks.

Nemad on Jumala osakesed, kes uurivad seda, millega tegelevad, ning teevad koostööd teiste töötegijatega, enda teiste paljude osakestega (seda on raske kirjeldada) ja seda veel enne, kui eraldavad endast suurema osa, mille vahendusel tulevad Maale. (nabavöö läbilõikamine)

Ma olin seal ka siis, kui tulite teie. Räägin sellest hetk hiljem. Olen ka praegu seal. Räägin nendega ka nüüd, kui teen seda edastust.

„Krayon, kuidas saad sa seda teha? Oled ka siin ja teed edastust?“

Kui te peate seda veidraks, siis annan teile veel midagi, mille üle tuleks mõelda.

Samuti olen ka Au Saalis! Ma tervitan kõiki neid, kellega jätsin hüvasti „sündimise tuultes“!

Mul möödus vaid silmapilk, kui nemad on juba tagasi!

Me pühitseme kõike, mis on toimunud. Seda on raske uskuda, kas pole?

Selline on süsteem, kas teate!

Ta on palju suurem, kui arvate.

Oodake vaid aega, kui avastate, kes te tegelikult olete.

Põhjus, miks on teil raske mõista seda, kuidas minu olemus saab olla mitmes kohas korraga – on peidus teie kellas.

Ta võimaldab teil näha vaid ühte asja korraga. Minul kella ei ole – ei ole seda ka teil, kui olete minu pool eesriiet.

Kes olete teie?

Seega oletegi selle planeedi Bioloogilised Olevused, tervikust ilmajäänud, kes olete täielikult unustanud oma ingellikku osa, milleks olite enne siia tulekut.

Mõned on suhteliselt hästi häälestunud sellele, et olla võimelised lugema Akašit.

Ka see salvestus jutustab, kelleks te olite ja mõningatest teie varajasematest eludest.

See annab ka mõningaid viiteid mõnedele põhjustele, miks te tunnetate selliselt, nagu tunnetate.

See selgitab paljutki teie praeguses elus, sest saate teada, kellena olete harjunud olema.

Kuid kes te tegelikult olete?

Ma vastan teile.

Mõningatest neis asjadest olen teile selgitanud varemgi, kuid nüüd kavatsen sellest rääkida taas.

Esiteks: te olete Jumala osad, aga see tähendab – olete alati olnud see; – eile – täna – ja igavesti.

Kui te väljute neljamõõmelisusest ja aeg kaob (mida teil on raske mõista), siis see on Olemise normaalne seis. Pole algust, ega lõppu. See on ring.

Lubage tuua üks näide, kuidas näen mina asju.

Mida kavatsete teha homme?

Te ei ole teadlikud, sest see on teie tulevik. Miski võib toimuda, kuid see on tulevikus.

Te ei ole võimelised seda teadma, sest see pole veel toimunud.

Kui jõuab kätte homne, siis ta muutub tänaseks, ning te ilmutate selle.

Teatud määral te just ilmutasite tulevikku (millisena nägite seda päev varem).

Peale selle, kui homme on läinud mööda, ta muutub siis möödanikuks.

Kõik see võttis aega vaid üks päev: tundmatu homme – teada olev käesolev – möödanik.

Üks muutub teiseks.

Millises hetkes toimub üleminek tundmatust tulevikust teada olevasse minevikku?

Vastuseks on: „siis, kui elate selle läbi“.

Kuid minu tunnetuses te olete seda juba läbi elanud! Ma näen kõike kui ühte!

Ütlen teile: „Elage seda läbi iga päev“.

Seega võib järeldada – te taasloote homset alati!

„Krayon, pea hetkeks kinni. Kuidas sa võid sellist rääkida? Sa rääkisid, et te ei tea, mis võib toimuda, kuna meil on olemas vaba valiku võimalus.“

Nii see on. Ma ei tea, mida kavatsete ette võtta, kuid ma tean kõiki potentsiaale, mida olete võimelised tegema ja need on minu ees laiali, nagu kaart. Siin on olemas iga potentsiaalne võimalus, mida saaksite rakendada.

Millist teed te valite edasi liikumiseks – pole teada ja see ilmutab end läbi teie vabavaliku, ehkki ma näen kõiki potentsiaale.

Järelikult ma juba tean ühte neist, mida te kavatsete ette võtta. Seda võiks nimetada „nüüdseks“, kuid on raske selgitada seni, kuni olete lineaarsel ajalikul joonel.

Te võiksite selle kohta ütelda: „Minu jaoks sellel puudub mõte“.

Kallid, selles on mõte, kui te pole siin.

Me näeme planeedi potentsiaale ja oleme näinud neid alati.

Mis te arvate, miks on teie poolel nüüd nii palju muretsemisi?

Sest me näeme Maa potentsiaali – kõik potentsiaalid on koos – seega näeme, kuhu poole suundute. Ja te suundute otse Uue Jeruusalemma keskmesse!

Te olete sisenemas koopasse, mis on üpriski pime – teie ees on suur nihe, kuid te siiski olete sisenemas sellesse mehiselt!

Te veel imestate, miks me armastame teid selliselt!

Kui te püüdsite Sündimise Tuultes säilitada tasakaalu, me küsisime teilt: „kas tõesti soovite teha seda taas?“ – te vastasite: „jah“, ning tegite selle ära!

Kes te olete tegelikkuses? Kas iidsed? Kas kõik olete üliiidsed?

Teil pole algust, kuid mõned teie seast on selle planeedi üliiidsed.

Mõned on siin olnud 50 000 aastat. Teie jaoks see on kaua. Kuid see pole nii.

Mõelge ajale, kui me koos seadsime võre üles: 50 000 aastat – murdosa sekundit ilmaruumi kellal.

50 000 aastad tagasi ühed olid Lemuurlased, teised Sumerid, kolmandatest sai hiljem Egiptlased.

Te valisite mõned kõige tehnoloogilisemad ühiskonnad, mis olid kunagi Maa peal teada – kusjuures tehnoloogilisus polnud määratav mitte masinate olemasoluga, vaid teadvuse tasemega.

Näete nüüd, selline oli teie tunnetus. Tegelikkuses see oli kultuuriline toetus!

Kuid teie arvates: „Mida kõrgem tehnoloogia, seda paremad peaksid olema masinad.“

See on nii naljakas!

Kõrge tehnoloogia.

Lubage kirjeldada, mida tegelikuses tähendab kõrge tehnoloogia.

Kõrge tehnoloogia – see on kõrge teadvus, mis on Inimolevusele alateadlikult teada ja igapäevaselt kasutatav, kuna selles on alateadlik ruumilise tajumise meisterlikkus.

Sellest ei saa midagi olla paremat.

Sellisele inimolevusele pole tarvis mingeid kompuutreid.

Kuidas juhtus, et Lemuurlased ja Sumerid olid teadlikud kogu Päikese Süsteemist?

Kuidas te saaksite tegeleda astroloogiaga ilma teadmisteta planeetidest; kuid astroloogia on üks iidsematest teadustest Maa peal!

Kuidas te saaksite teada astronoomiast ilma teleskoobita?

Kuidas te saite teada planeetide liikumisest, kuid need teadmised olid siiski hästi teada juba ammu enne teleskoopide ilmumist. Mõelge sellele!

On olemas enamat, kui silm on võimeline nägema. (Krayoni huumor)

Vaat kes te olete! Te olete iidsed. Mõned ehk isegi siinse põlisrahvana.

Nüüd siis sellest, mida pean silmas.

Te olite esimestena, kes esmakordselt astusite siin Maa pinnasele. Tahate sellele tõestusi?

Mina seda teha ei saa, kuid teie olete selleks võimelised, oma teadvuse heaks.

Kui te arvate, et olete üheks ühinenutest Maaga ja tõemeeli resoneerute maaga ja sellel olevate loomadega, siis kutsun teid külastama muuseumi ning vaatama järgi kõik potsepa tooted, mida olete teinud! Te resoneerite ka nendega. Ma olen sellest teile varem rääkinud.

Vana vaim – vaat kes te olete!

 

Uued Vaimud, kes tulevad Maa peale.

„Kuid Krayon, miski siin ei klapi. Sa räägid, et me tuleme ja läheme – tuleme ja läheme, kuid tänapäeval on rahvast Maa peal topelt rohkem, kui minu sündimise aegu. Pole mõtet ka samade Vaimude pidev tulek ja minek. Peaks olema ka uusi Vaime, kes tuleksid pidevalt juurde.“

Milline läbinägelikkus.

Seega, tahate teada, kust olete tulnud?

Mõnedele vastus ehk ei meeldi, kuid ma räägin seda. Olge palun kannatlikud minu pika vastuse puhul.

Inimolevus, kui sa oled teiselpool eesriiet… kuidas ma räägin sellist? Nii palju muretsemist (kui võib nii ütelda); nii palju energiat (kui võib nii ütelda); nii palju entusiasmi (kui võib nii ütelda) kõige selle ümber, kes te olete tegelikkuses.

Valguse Töötaja, kui ma küsin: „Kes sa oled?“, siis sa vastad: „Olen väsinud.“

Selline on vastus, mida me saame pidevalt.

See pole vastus esitatud küsimusele, kuid see on see, mis kõige enam hõivab teie meeli.

Me sageli küsime, kuidas tunnete end täna?, kuid vastus on ikka – Olen väsinud!

Te olete väsinud hommikul tõustes ja olete väsinud ka magama minnes. Kõik vaid seetõttu, et teete rasket tööd.

Te olete sedavõrd väsinud, et lausa tunnetate, nagu oleks vaimselt tühjaks pigistatud.

Kui paljud on veendunud, et on viimast korda siin? (tõuseb palju käsi)

Kas aimate, et eksite? Jah, te eksite!

„Krayon, ma ei taha seda kuulda. Ma olen täitnud oma osa. Väga väsitav… tulla ja teha Gaial tööd. Ma ei taha teha seda taas. Ma olen ära teeninud veidi puhkust.“

Kuid ometi, kui näen teid Au Saalis, siis te ei jõua ära oodata, kuna saab tagasi Sündimise Tuultesse!

Just seda olete viimasel korral rääkinud ja sama ka eelmises inkarnatsioonis!

Kallid, just seda elab läbi Inimolevuse bioloogia.

Olete väsinud seetõttu, et olete loomas vaimset energiat ja maa reaalset muutumist.

Lahkudes eesriide tagant Maale, teil ei tule pähegi küsimus tõelisest sidest ja ma ütlen, miks –sest olete meister!

Kas sai küsimusele vastatud?

Kust te tulete?

Uued vaimud tulevad pidevalt.

Kust nemad tulevad?

Siin tuleb osaline vastus, mis mõnedele teie seast ei pruugi meeldida.

Te tulete samast püüdlusest, kuid teistest mõõtmetest, teistest kohtadest ja olukordadest, mille nimeks pole Maa, kuid paljuski sarnane temaga.

Püüdlused jätkuvad alati ja just seda te lootsite kuulda. Need jätkuvad paljumõõtmelistes Ilmaruumides ja üheaegselt toimub enam kui üks selliseid püüdlusi.

Selles Ilmaruumis saab olla vaid üks püüdlus, teised püüdlused toimuvad alternatiivsetes Ilmaruumides ja seda te just teetegi… tulete ja lähete neist püüdlustest kui meistrid.

Teie meistri ametil on nimi, kuid ma ei saa seda nimetada, sest see on mõistetav vaid minupool eesriiet.

Te teate seda hästi, sest see on teie küljes ja teete just seda, mis ta on.

Seega olete tulnud teisest püüdluse kohast, olenemata, kas püüdlus on teostunud või mitte.

Tagasitulekul te valite tulekut Maale kui vastsündinu. Ega see ole teil esimest korda.

Teatud määral olete seda alati teinud, isegi enne algust!

Nüüd see saaks ütelda teile enamat, kui oleksite varem arvanud.

On olemas veel suurem pilt. On olemas süsteem.

Mõelge: Kui on olemas süsteem, mis kätkeb endas hulgim püüdlusi ja te olete alati võtnud osa neist, siis see peaks tähendama, et juba tänu teie eksisteerimisele sellel planeedil on olemas lakkamatu koosloomise mehhanism.

Kas olete kunagi tundnud huvi reaalse kaasloomise vastu?

Kas saaksite olla millegi veelgi suurema osana?

Kui arvate selliselt, siis vastuseks saab olla vaid „Jah!“

On olemas sootuks suurem pilt, millest olete teadlik hetkeil, kui te pole siin.

Ma tunnen teid kõiki väga hästi… kõiki teid.

Siin pole ühtki olevust, kes ei tunnustaks oma ameti nimetust.

„Kas tead, Krayon, mind väsitab isegi mõtlemine sellest.“

Kallid, just sellist Inimlikku reaktsiooni võiski oodata teilt.

Räägin teile, milline on teie reaktsioon, kui me mõtleme sellest.

Suurepärane, kaasakiskuv.

Teie amet on teada kõigile inglitele.

Te kannate kõige värve ja embleeme, kus olete olnud ja millega seal tegelesite. Need täienevad iga uue eluga.

Kui rääkida eludest, siis need on kiired – kas teadsite seda?

Te tulete ja lähete vääga kiirelt… väga kiirelt.

Kas teate, et olete universaalse kaasloomise meistrid!

 

Tuleku ja mineku liigid

Huvitav on viis, kuidas see töötab teie jaoks. Paljud on näinud, kuid keegi ei tea sellest.

Uustulnukas.

Uustulnukas on see, kes tuleb oma tsüklis Maale esmakordselt. Ta tuleb teistest bioloogiatest, teistest Ilmaruumidest, teistelt maadelt (nagu sooviksite väljenduda), kuid see pole päriselt nii.

Püüu teostus, mida nimetate maiseks, ei korda seda, mis toimus varem või on toimumas nüüd.

Juttu pole teie alternatiivsusest. Ei.

Püüd ise on unikaane – kõik püüdluse kohad on unikaalsed.

Kõik need on vabavaliku kohad ja selle, mida nimelt kaasloob ainsusliku Ilmaruumi piires.

Me teame teie potensiaale ja tõemeeli kõike, mida olete võimelised reaalselt teostama, tuginedes vabavaliku võimalusele.

Uustulnikas: Ta saate neid ära tunda – nemad on naiivsed… väga naiivsed ja inimkonna poolt segadusse viidud.

Uustulnukas püüab kaduda loodusesse, sest ei suuda jääda inimeseks. Nemad väidavad: „Minu jaoks see ei tööta.“

Tavalises vestluses nemad väidavad „A“, ehkki neile väidetakse „B“. Nende tunnetuse piires on raske vestelda.

Sageli nemad väldivad vaadata teile silma, ning vastavad teile vastupidiselt teie ootustele.

Samuti nemad ei suuda mõista ning küsivad; „Miks Inimesed keerlevad „draamades“. Miks on vaja neil selliselt teha.“, ning kuulutavad: „Mulle see koht ei meeldi, ma parem räägin loomadega.“

Selline on uustulnuk – suures segaduses Inimese ja Inimese suhetes. Tal on vaja seda õppida  ja ta pidevalt sellega tegeleb.

Uustulnuk on kergelt sünkroonist väljas. Mõned jälle räägivad, et uustulnukad on veidi ekstsentrilised ja kõik vaid seetõttu, et nemad on segadusse viidud Maa ja inimkonna poolt.

Te olete näinud neid. Te tunnete, kes nad on – nad on head ja hindamatud… hindamatud vaimud.

Kuid nemad teatud määral langevad sootsiumist välja, olles liig ausana, kõike uurivana, et kuidas kõik töötab.

Veelgi, neis on miskit vastupidist vanadele vaimudele.

Mõningaid, kelle 50 000 aastat, ei üllata miski. Nemad „olid siin ja tegid tööd“. Nemad on läbi mänginud kõik osade rollid, ning mõlemis soos on esinenud palju kordi.

Nüüd siis mängivad veel ühte osa… väsinuid! Nad on nii väsinud!

Kuid neile, kes on veendunud, et see on nende viimne kord ja enam siia tagasi ei tule, on mul uudis: Tulete! Oo jaa, tulete taas. (Krayon muigab)

On olemas veel Teesklejad.

Teeskleja on ka tegelikult uustulnuk. Kuid ta on kergesti nakatuv vaimsuse viirusega.

Kas pole teie kõigi südamik selline?

Teeskleja mahub sellesse, mis on omane teie kõigi jaoks, millessegi, mis on varjatud, seega teeskleb end vanaks vaimuks. Teil pole vaja sellest teada, peale vaid ühe, mis reedab teda.

Olete kunagi kuulnud väljendit: „Liiast vaimne, et olla Maa peal!“?

Kui kellegiga on nii, siis ta on teeskleja. Seega nemad on kui paadialused – reaalsuse paadialused.

Nemad ei soovi midagi teha reaalses ilmas. Nemad on need, keda leidub kommuunides.

Nemad väidavad: „Peab olema veel parem võimalus.“

Seega, nemad ümbritsevad endid vaimsusega ja püüavad kujundada oma reaalsuse.

Neil on samuti tahtmine minna ülestõusmisele ning „kaduda siit“.

Neil meeldiks olla prohveti Ilia staatuses… saada küllaldaselt vaimseks ning lihtsalt haihtuda!

See on nende eesmärk.

Nemad tahaks lahkuda selliselt, et mitte enam teha tegemist Inimestega või äärmisel juhul nemad ei mõtle nii, kui teevad.

Ka nemad on hindamatud nagu uustulnukad, kuid teisiti, sest nemad on võimelised jumalikkust nägema reaalsusena.

Nemad püüavad roomata ülespoole, tagasi sündimise tuultesse. Kuid ei ole võimelised nägema enda ees inimkonda, ega püüdu kui pühadust.

„Krayon, kui kõik see on nii, siis milline on Inimkonna eesmärk tervikuna? Ma mõistan: me aitame kaasloomist, kuid kuna saame sellega ühele poole?“

Muidugi! Ma juba arvasin, et te ei küsigi seda kunagi! (Krayon muigab)

Eesmärk?

Ma pole kindel, et minu vastus meeldiks teile.

Eesmärk on vaid – „teha seni, kuni pole ära tehtud.“

Otse nüüd olete tõepoolest väsinud.

Kuid mu kallid, küsige sõdurilt, kes on iga päev lahingus: „Kas oled väsinud?“ Te aimate vastust.

Kõik, mida olete praegu tegemas, on sedavõrd suurejooneline!

Kui te saaksite veel näha süsteemi ennast!

Kui te saaksite veel näha sidet ennast, siis teeksite seda igavesti.

Ah et olete väsinud?

 

Eelmised mitteinimlikud väljendumised Maa peal.

Oo, siin on nii palju armastust! Selle nimel on loodud süsteem.

Kas teate, miks te seda teete? Te olete sellesse süsteemi armunud.

Süsteem olete teie – tema on Jumal (teie vaatevinklist) ja loodus (teie vaatevinklist).

Te olete armunud Gaiasse!

Kui kaunis energia.

Kui paljud teie seast teadvustavad endale, et olete eelmisi elusid veetnud ka mitte inimkehades?

Oo ja, nüüd hakkame muutuma veidrateks.

Kuidas teile meeldib sellele mõelda?

Elu, milles te ei olegi Inimesena – kuidas võiks see küll olla?

Kuidas oleks eluga Gaial?

Kuidas oleks sellega, et olla tuhandeid aastaid, või enamgi, reaalseks Maa osaks, ning alles seejärel tulla jälle tagasi?

Kuidas oleks sellega, et olla kalju, taime või puu osana?

Kuidas oleks sellega, et olla õhu elu osaks– ruumidevaheliseks eluks õhus?

Kas olite teadlik, kuidas on asjade kord?

Kui te mõistate seda, siis me räägime teile miskit veel.

Teie mitteinimese elud pole Akaši Kroonikates kirjas.

On olemas vaimseid lugejaid, kes ütlevad: „Ma loen küll teie Akaši Kroonikaid, kus näib, et olete kadunud sadadeks aastateks, justkui oleksite teinud midagi muud, ning seejärel tulnud tagasi. Ei suuda öelda, kus olite ja mida tegite.“

Mina ütlen, kus te olite – te olite mulla energeetilises vormis!

Teie „lugejad“ saavad lugeda vaid seda, mis on vaid teie „inimolevuseks olemise“ raamide piires,  see on ka kõik, mis on neile näha võimalik.

Kui teie ruumidevahelises DNAs puudub jäljend lugemiseks, siis ei lugeja ega nägija ei ole võimelised nägema, „kus“ te asusite, või „kus olite“.

Siit tuleneb lineaarne oletus: Kui te pole Maa peal käinud kui Inimene, siis, muidugi, puhkasite teisel pool eesriiet, valmistudes järgmiseks inkarneeringuks.

Seejärel mõned kujutavad oma vaimusid istuvana kusagil ingellikes tugitoolides ja mõnulemas ingellikest toitudest (ehk isegi šokolaadist), nii kogu ilmaruumiliku vaheaja jooksul – kogu päeva veetes paradiisis! (Krayon muigab).

Oo, mu kallis, kuula vaid – on olemas palju suurem süsteem, kui sa arvad.

Lineaarsus toob vaid mõningat selgust ja lihtsaid vastuseid niivõrd keeruliste asjade kohta.

Mõned küsivad, et kuidas see võib selliselt olla?

Et anda mõningat ettekujutust, lubage küsida: Miks Gaia energial on teadvus?

Vastus sellele: Sest see on see, mille osaks olete teie!

Veider on vaid see, et te tunnetate selle „koduna“!

Nii ta peabki olema.

See on Jumalik energia ja nüüd võin oletada, et me saame kellegile teie seast tuntuks. (Krayon teab, et auditooriumis on ka selliseid, kes pole vaimselt meelestatud, kuid sellegipoolest nad on tulnud siia).

Teie eesmärk – vabavaliku vahendusel muuta planeedi vibratsiooni ning viia ta nii kõrgeks, kui vaid olete võimelised. Seega püüdluse lõpus (millal te ka ei otsustaks lõpetada) energia saaks kinnistatud, ning läheks kasutusele kusagil mujal Ilmaruumis, – mida te ei ole veel võimelised mõistma.

Vastavuses sellega nihkub ka Ilmaruum, võttes reaalselt kasutusele teie poolt kujundatud mõõdet.

See ongi kaasloomise mehhanism. See ongi see, mis paneb asjad tööle.

See on meile sama oluline, nagu siin planeedil toit teie jaoks.

See, millest võtate osa, on ruumidevaheline ja on väga oluline kõikjale.

See on oluline, kuid te ei tea sellest midagi seni, kuni olete siin.

Te ei võigi teada, sest mis mõtet oleks siis energia püüul?

Kuid teil on eesmärk…!

Ja te veel imestate, miks me teid niivõrd armastame!

Ma olen peaaegu lõpetanud.

Tahaks nüüd pöörduda veel kord Sündimise Tuulte juurde.

Seekord tahaks teid võtta kaasa teie isiklikku tunnetusse sisenemisel maa peale.

Te ju teate, et ma olin seal? Nii ka teie.

Aeg on ju üks suur pettur. Alles vanemas eas hakkate mõistma lineaarse aja nalja, kui õnnestub kiigata kogu oma minevikule ühe hetke jooksul, – alles siis hakkate mõistma, et olete elanud kõigest hetke.

Aeg on ehitis, mis võimaldab süsteemil laotuda lihtsuses, kuid teostuda keeruliselt.

Varem mu partner esitas kuulajatele küsimuse: „Kas olete mõelnud sellele, miks tuli teil soov teha otsus olla siin, ja just nüüd?

Te olete Maa suure probleemi „ristil“.

Te olete siin planeedi energia uuendamise aegu, ajal, kui püüd võimendub veelgi enam.“

Nüüd ütlen teile miskit hämmastavat: üheks kergematest asjades, mida oleksite saanud teha – lahkuda läbi Armagedoni. Selles pole midagi erilist – lihtsalt surra. Te olete seda teinud varemgi, lugematuid kordi. Teatud osa teie seast on ka elusalt ära põletatud.

Kuidas on siis sellega?

Kuid teie religiooni ajaloos on esitatud see kui eeldatav nõue vaimse ärkamise nimel.

Olite sellest teadlikud?

Teil ilmselt oleks kerge teha seda. Teil on ju selline kogemus, kõik lõppeb ju hetkega… vaid energia nihe.

Kuid te ei teinud seda!

Te selle asemel ütlesite hoopis: „Lähme ja lahendame suure probleemi. Lähme ja teeme ära miski, milleks valmistusime ja valmistusime. Saagem vagaseks, kes pärivad maa. Muudame õige Maa reaalset vibratsiooni. Astume lahingute lahingusse, et päevast päeva võidelda kultuuriliste vahetuste eest. Lähme ja teeme alguse raske tööga.“

Sünni Tuultes ma hoidsin teie ingellikku kätt ja vaatasin teile otsa energeetilise nägemisega – te olite poolingel-poolinimene. Ühe jalaga olite neljamõõtmelises, aga teisega selles, mida nimetate paljumõõtmelisuseks.

Kõik oli sedavõrd teisiti, et te isegi ei ole võimelised seda ette kujutama.

Olen tuletanud teile meelde: see samm ei ole sarnane ühegi teisega, mida olete varem võtnud ette.

Olen tuletanud teile meelde: olete iga hetk valmis astuma vabavaliku planeedile, teadmata oma suursugusest, oma eesmärgist ja seosest.

Iga siin saalis viibija ja iga lugeja on sündinud siis, kui Maa prohvetlus erines sellest, milline on see nüüd.

Ma küsisin siis teilt; „Kas sa pead silmas just seda? Miks lähed taas?“

Ma teadsin vastust, kuid tahtsin taas kuulda, kuidas valguse sõdalased, kelleks te olete, nõuavad seda taas.

Kas inglid saavad naeratada teine teisele?

Oo, jaa! Nad teevad seda, saates teine teisele valgus-energiat, mis segunevad kaunil viisil ja imepärastes värvides.

Ja igaüks teist vastas: „Ma tean, mida ma teen. Ma olen juba veetnud palju aega, et olla abiks Maale tõusta sinna, kus ta on, ning nüüd kavatsen minna taas, et teha midagi muud.“

Nüüd oletegi siin, kuna teostasite selle, mille kavatsesite teha.

Ei tea, mida see kõik peaks tähendama teie jaoks, kui te õhtul tõusete siit ja lähete oma autode juurde, või panete raamatu kõrvale, ning hakkate tegema süüa?

Ei tea, kas see üldse tähendabki teile midagi?

Ma ütlen, mida tähendab see mulle – see on grandioosne. Te muutsite Ilmaruumi!

Just see toimus Maa peal… te ei ole isegi teadlikud sellest.

Mõningad siin istujaist isegi ei usu sellesse. Nemad ei suuda vaid ära oodata, kuna lõpetame edastuse. Neil on kõht tühjaks läinud ja tahavad väga, et ma peatuksin.

Seega ütlen neile: kas pole huvitav, et ükski kindel Armagedoni prohvetlus pole täide läinud?

Kas pole huvitav, et te ei ole võimelised tänapäeval leidma midagi sellist, mis on kirjas neljasaja aastataguse pühaku töödes (Nostradamus)?

Kas pole huvitav, et teil on selle asemel sündmused, mis muudavad maailma ajalugu ja mida pole olnud ühegi parima vaimse tuleviku lugeja „radari ekraanil“?

Neid sündmusi pole kunagi ennustatud ja isegi vanade prohvetluste „mängurid“ on kadunud teie reaalsusest. Kas see ei saaks olla vihjeks sellele, et on toimunud midagi muud?

Kahtlejad, ma ütlen: Kui ma nägin teid viimast korda, siis olite üks neist, kes ütles, et lähete Maale muutma energiat… kuid täna olete nendega, kes usuvad, et said hakkama. Milline kokkusattumus! (Krayon muigab)

Kahtleja, ma ütlen veel midagi: Sa oled Jumala poolt sama armastatud, kui iga teine Inimene planeedil ja ei ole hukka mõistetud sinu uskumatuse pärast. Sa tõepoolest toetad neid, kes istuvad sinu kõrval, ning saadad valgust sinna, kus seda kõige enam vajatakse.

Järelikult, ehk on võimalik… lihtsalt võimalik, et teed just seda tööd, mida tulid tegema, kuid nüüd alahindad seda, kui rumalust.

Asjad sageli töötavad just selliselt. Ka sina, kahtleja, oled sama hindamatu, nagu iga teine.

 

„Side“

Lõpuks räägin, kui oluline on side, millest te pole teadlikud.

Kui jätate planeedi maha, siis näen teid Au Saalis, kus toimub ime.

Toimub ruumidevaheline nihe ja kogu teie olemuse energia pöördub selle poole, kelleks olete teie, ning ühineb minuga.

Kuulake ja lugege sõnu… „Ühinege minuga“, kuna mina olen osa sinust!

Ei tea, kas tahad seda kuulda, või mitte?

Meie vahel on olemas side, mis on suurem, kui side õe-venna vahel, või ingellikus partnerluses, sest need on siiski lihtsad maise lineaarsuse terminid. Siiski, see on Jumala killuke, milleks saate.

Kas oled kunagi tunnetanud … meievahelist sidet?

Analoogi supiga oleme kasutanud ennegi. See on parim metafoor, mis on meil olemas selle jaoks, mis on väljaspool meie täielikku mõistmist.

Te vaatate supipotti ja näete selles suppi. Te ei näe selles molekule. Te ei näe selles maitseaineid; ei soola, ega pipart, mitte ka muid lisandeid.

Rääkides Jumalast, te kujutate endale Teda… kui ühtset energiat, mis võimaldab teile armastust või ehk isegi võimu?

Selles, mis ma ütlen edasi, pole solvamist, vaid on reaalsus.

Teie ettekujutlust sellest, kelleks on tegelikult Jumal, võiks võrrelda sellega, mida peaks mõtlema koduloomad teist!

Teie koduloomad on nägemiselt piiratud, seega nemad ei näe „suurt pilti“. Nemad ei ole suutelised, sest nende teadvusel on piirangud. Ka teil on sama liiki piirang.

Te tahaks küll arvata, et omate suurt intellekti, kuid see on piiratud teie ruumilise tunnetusega.

Selline kord on juba kavand.

Tõde on selles, et kui te vaid saaksite uurida Jumalat ja oleksite võimelised „mõtlema väljaspool karpi“, mille keskmes te asute, siis avastaksite oma nime!

Ka mina olen seal koos teiega, seal on ka kunagi maa peal kõndinud meistrid, teie sõbrad ja kõik iidsed.

Side – see on see, kus mina olen teie ja teie olete mina, kui te pole siin. Me oleme üks supp, ning ühineme viisil, mis on seletamatu teile kõigile.

Just seetõttu, lugedes neid sõnu leheküljel, te tajute miskit, kuna üks „teie“ osa on reaalselt edastamas teile sõnumit.

Seda sõnumit edastavad teie osad, mis ei ole koos teiega! Nemad on siiski veel osa minust.

Milline on enesetunne selle suhtes?

On olemas miskit enamat, kui arvate, see on seoses olemisega jumalikuse osakesena, kelleks te tegelikult olete.

Jumal õnnistab teid kõiki teie töö nimel.

Oo, uskmatu oled ikka siin? Ma tunnen sind.

Pole midagi, mis räägiks sellest, kas selle koha külastamine teeb sind veidraks?

Palun, ära karda Jumala armastust.

Arvad, et saad istuda kogu elu käed rüppes ning olla eraldatuna kogu sellest vaimsest jutust?

Olgu, kuid mis tõi sind siia? Mõtle sellele!

See on tõepoolest mingi huumori liik.

Inimolevus, kas nüüd tead, miks me uheme teie jalgu… iga siin viibija jalgu.

Millegi tõttu oled pimeduses – tohutu prožektor ootab sisselülimist – kuna vaid avaldad soovi selleks. Just selline oled sa tegelikult.

See oli kenaks võimaluseks terveneda.

Jaa – ehk nii mõnigi tuli just sellepärast? (Paus) See oleks sobivaks ajaks!

Lugeja, kas „kuulsid“? (Krayon muheleb)

See oleks tõesti sobivaks ajaks.

Taotle sidet omal viisil.

Ava ust, kui oled üksi.

Puhta kavatsusega ütle: „Kallis Vaim, kallis Armastuse Allikas, kallis Jumal… ütle, mida ma peaks teadma.“

Kas tahad minna üle järgmisele astmele, või mitte?

Ühed tahavad  – teised mitte.

Pole hukkamõistu – vaid tunnustus rännaku pärast.

Olete Pere liikmed. Olete Jumala osad.

Mine siit teisena, kui tulid.

Ehk täna öösel mõned ei jää magama, kuigi tahaks.

Sai külvatud teadmiste ja eesmärkide seemneid, mis võimaldavad saavutada saavutamatut.

Ehk olete juba teinud otsuse?

Ehk bioloogia vallas või enesevääringute hinnangutes?

On aeg nihkuda paigast, kas pole?

Sel põhjusel olete siin.

Luban, kui teostate nihke, siis ma olen seal, et hoida teie kätt ning olla abiks selle läbimisel. Mitte kui ingel, vaid kui teie enda jumalikkuse osana.

Ma kutsun üles: Astuge peegli ette, avage silmad, vaadake endale otsa, ning ütelge: „Ma olen see, kes ma olen.“, mis tähendaks: „Ma olen Jumal.“

Seejärel lahkuge.

Ja see on tõde.

Me poleks neid sõnu rääkinud, kui see poleks nii.

On olemas plaan, palju suurem, kui te oskaksite arvata. Palju ilusam, kui oleksite võimelised kujutama ette, kõik olete Valguse Töötajad… kõik teie. Kõik teie!

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Nähtamatu pool

Tere, mu armsad, mina olen Krayon magneetilisest teenistusest.

Idee saada sõnumeid teiselt poolt eesriiet inimolendi kaudu, nii nagu te täna seda siin sisuliselt tundide viisi näinud olete, on nii mõnegi jaoks teist, usaldusväärsuse piiride kompamine. Ometigi ütlen ma teile veelkord, et just nii on see alati olnud.

Kõik pühakirjad teie planeedil, iga viimse kui ühe neist, on kirjutanud armastuse mõju all viibinud inimolendid, kes rääkisid läbi Vaimu kanali.

Kõige sügavamõttelisemad jumalasõnad, mis teie ajaloos on antud, on olnud Vaimu tõlgendanud inimeste sõnad. Ühendust luua on alati võimalik, sest see on teie inimlikkusesse sisse ehitatud. Ja nii see on, et taaskord oleme me ühenduses ja nii see on, et siin te olete.

Siin on nii palju sellist (nii publiku hulgas, kui seal, kus kanaldust loetakse), mida te ei näe. See on taas midagi uskumatut neile, kes elavad neljamõõtmelisuses, mida nad oma reaalsuseks peavad.

Andke mulle hetk aega, et saatjaskond saaks end sisse seada. See on mesimagus koht.

Juhtgrupp on siin, ning elevus väga suur.

Siin on nii palju neid, kes on väga kaua oodanud, ning täna voolavad nad kõik taas siia, et kohtuda sinuga isiklikult.

Päeva varasemas osas julgustasime teid tunnetama neid olemeid.

Me rääkisime teile, et kui te võiksite teha midagigi nende ja planeedi hüvanguks, siis vähim selleks on usk, et nende eksistents on võimalik.

Teie usk on jätkuvalt ebakindel, sest asjad, mida me teil mõista palume, on alati nähtamatud… alati nähtamatud.

Lisan veel, et siin on midagi tõesti uskumatut – eksisteeris üks iidne tsivilisatsioon, millest keegi ei leia jälgegi, ning kes istutas inimloomuse seemned, neil oli üks täiendav dimensioon, millist teil ei ole, ning nad elasid siin planeedil väga pikka aega. Neil oli kõrgtehnoloogia, kuigi mitte niisugune, nagu teie seda kujutlete.

Kui asjad jõudsid teatud staadiumisse ning tsivilisatsioon sai aru, et on hävingu äärel, siis valmistusid nad nihutama mõne oma elaniku dimensionaalsust ning võtma ühe osa kogukonnast ja liikuma läbi uurimata paika Maa sisemuses. Seal ootaksid nad potentsiaalset aega, kui Maal on taas nende abi vaja – aega, mis on saabunud.

Ja kullakallid, ma ütlen teile, et kui antud sõnum neljamõõtmelisuses olevate kuulajateni jõuab, on see kui muinasjutt! See on paljude jaoks nonsenss. Võibolla on aga tänane nonsenss homne reaalsus?

Mõne hetke pärast hakkame me uuesti teadusest rääkima. Enne veel, kui alustame, peame teieni tooma tajutava arusaama mittearusaadavast tajust.

“Mida see Krayon nüüd ütles?”, mõtlevad mõned.

Kuidas saaksime me teil aidata seda arutelu mõista? Me proovime seda läbi lugude jutustamise.

Kui tahame rääkida mõõtmetevahelistel teemadel, siis peame teile taaskord esitama mõned metafoorid, nii et lubage mul nüüd mõned neist teile esitada.

Te elate neljamõõtmelisuses, aga mõned kutsuvad seda kolmemõõtmelisuseks. Selline piiratus on kohane, kuna see on teie vaba valik. Nii on kokku lepitud. Niisugune see test ongi.

Testi väljakutseks on näha, kas te suudate kaevuda sellesse, mida nimetate bioloogiaks ja mida peate neljamõõtmeliseks, ning leida üles mõõtmetevaheline säde, mis nii paljul toimuda võimaldaks.

Mõned on seda kutsunud oma DNA lõigukeste ja osakeste aktiviseerimiseks.

Oo, see on nii lineaarne tajumisviis!

Asi ulatub sellest oluliselt kaugemale, kuid te ei suuda seda tajuda.

Ka mina ei saa seda teile õpetada, sest see on täiesti teisel pool teie taju piire. See lihtsalt ei ole seletatav.

Luba mul esitada sulle üks metafoor, mis näitab, kui seletamatu see on.

Kujutle hetkeks, et oled maandunud planeedile, kus kõigil neil, kes sinu ees seisavad, on must-valge nägemine. Niisugune on nende evolutsiooni tase ja see teenib neid hästi. Nad näevad miljoneid erinevaid halli varjundeid ja nad armastavad seda! See on nende jaoks kaunis. Nad ei suuda midagi muud ette kujutada ning on sellega rahul. Nad näevad halli varjundeid, alates kõige valgemast valgest, kuni kõige mustema mustani. Neile meeldib minna metsa ja näha just seda konkreetset või toda teatavat halli värvi ning see on nende jaoks nii ilus. Oo, nad naudivad loodust nii väga! Evolutsioon on selle neile andnud ja see on sügavasisuline. Kuid nende silmad on sinu omadest erinevad.

Nende planeedile maandudes on sinu ülesandeks rääkida neile värvi kohta kõike!

Ma ütlen teile, mis juhtuma hakkab – ei lähe kaua, kuni nad sind vältima hakkavad. Sa kuuled neid rääkivat: “Vaadake! Seal läheb see veidrik, kes imelikke asju näeb. Ta üritab meile rääkida, et me ei näe kõike ja et tema näeb palju rohkem. Tal ei ole ”mütsi all” kõik päris korras, on ju? Ta tahab, et me näeksime kaugemale reaalsusest, mida me üldse eksisteerivast teame. Võibolla ei peaks me niisuguse inimesega tegemist tegema.”

Kas kõlab see tuttavlikult? Oled sa kunagi üritanud oma sõbrale selgitada midagi oma vaimse akashi-energia kohta (eelmised elud)? Milline on olnud reaktsioon? Võibolla nad kommenteerivad: “On sul tõendeid? Kuidas sa saad sellist asja näha? Kes sa oled, et mulle sellist asja räägid?”

Kuidas saaks keegi kirjeldada värvi olendile, kes näeb üksnes musta ja valget?

Ma esitan teile veel ühe – kuidas kirjeldada värvi pimedale inimesele? Mõtle sellele! Neil puudub arusaam isegi kujunditest. Pime ei näe isegi musta ega valget, ning sina kavatsed talle rääkida kõike värvidest? Seda ei ole võimalik teha, võiksid sa öelda.

Kui sa nii ütled, siis on sul õigus! See on sama raske, kui rääkida neljamõõtmelisele inimesele kaheteistkümnemõõtmelisusest. Ometigi just seda me teha üritame.

Annan sulle veel ühe näite millestki, mida me oma tänasel väikesel teekonnal hiljem uuesti puudutame. Järgnevalt sulle veel üks lugu.

Sa maandud planeedile, kus kõik elanikud on pimedad. Nad saavad aga päris hästi hakkama, sest läbi aegade on nad kõiki vahemaasid mõõtnud “sammudes”. Neil on kompuutrile sarnanevad ajud, nii et isegi kõndimise ajal tunnevad nad maad millel käivad. Nad teavad, kus on lohud ja kus künkad. Nad on reisinud isegi kaugetesse paikadesse, ning läbi katse-eksituse meetodi teavad nad, kus ohtlikud kohad asuvad. Nad teavad kus on mäed, järved ja orud. Tsivilisatsiooni arengu vältel on nad nendesse kohtadesse reisinud, vaatamata suurele riskile ja pikkadele vahemaadele. Ajaloo vältel on nad neil rännakutel paljusid kaotanud, ning laulavad nüüd hukkunuist. Nad suudavad kõndida ühest kohast teise maha kukkumata, või komistamata, kuna teavad täpselt, mis kus asub. Neil on arenenud ajud, mis on kohanenud sammude lugemise ja kõige meelde jätmisega.

Äkitselt ilmud nende planeedile sina oma inimliku nägemisvõimega. Kujutame seda vestlust ette. Sa maandud ja vaatad ringi. Nad tervitavad sind ja on rõõmsad sinuga kohtumise üle! Igaüks mõnelt teiselt planeedilt oleks nende maailma teretulnud, ning siin sa oled. Sa oled nende külaline. Sa vaatad kaugele mäe poole, ning sellel on väga kummaline kuju, ning eriti kaunis värv. Sa ütled: “Oi, seal lääne suunas on kummalise kujuga kaunis mägi. Mis selle nimi on?”

Kohemaid astuvad nad mitu sammu tahapoole.

“Kuidas on võimalik, et sa seda kohta tead? Sa ei ole seda külastanud! Meil kulus aastaid selle leidmiseks – kolme-aastane rännak, mille vältel me kaotasime 18 inimest. Me pidime välja uurima, kus asuvad kaljurünkad ja sügavikud, kaljud ja jõed. Ning sina tead nende asukohta ilma, et sinna kohale läheksid?”

Nad taganevad sinust. Sa oled väga erinev ja nad on hirmul. Mõned arvavad, et sa oled petis, või et üritad neile muljet avaldada oma muu maailma võimetega. Kuidas saab olla võimalik, et sa tead mäe täpset kuju, ning seda, et see asub läänes? Sa lihtsalt oletad. Sa ei ole kunagi seal olnud ja ei võtnud selleks ka aega. Sa lihtsalt ei saa neid asju teada.

No nii kullakallid, ma just kirjeldasin erinevust sinu ja lemuurlase vahel.

Ma süvenen sellesse hetke pärast. Selle õppetunni eesmärgiks on proovida esitada teile tõelist teadust, mis on aga nähtamatu.

Võibolla ei olegi see siis enam niisugune muinasjutt – see suurendab teie loogikat asjadeni, mis asuvad teie reaalsusest väljaspool, kuid tegelikkuses aga selle sees, kuid nähtamatul moel.

Kullakallid, ma annan teile mõned tajumisviisid, mille üle mõtiskleda.

Mõelge kahele laual asetsevale objektile. Olgu need näiteks õunad, kui soovite. Mida sa näed?

“Noh Krayon, ma näen ühte objekti, siis vaba ruumi nende vahel, ning teist objekti. Samuti näen ma lauda.”

See on väga neljamõõtmeline, ning teie reaalsusele kohane.

Aga järgnevalt esitame teile veidike teaduslikku informatsiooni.

Ei ole sellist asja nagu “vaba ruum nende vahel”. Kõik eksisteerib alatises ja pidevalt muutuvas terviklikus energia kontiiniumis.

Kui sul oleksid ees mõõtmetevahelised prillid, ei näeks sa kahte objekti ja lauda. Selle asemel näeksid sa protsessi! Selles protsessis räägiksid värvid sulle kus on teistsugune energia, ning kus võiks olla see, mida sa pead tahkeks aineks, või vabaks ruumiks. Need ei olegi objektid! Need on pidevas muutumises olevad energiaprotsessid.

Ma ei oska seda seletada muudmoodi, kui et need metafoorsed mõõtmetevahelised prillid räägivad teile midagi dramaatilist. Nad näitavad teile, et ei ole olemas sellist asja, nagu ruum objektide vahel.

Kas sa oled oma armastatust eraldatud? Võibolla on ta teisel pool maakera?

Ei ole niisugust asja nagu ruum teie vahel! Seda ei ole olemas. Te olete ühendatud ka praegu. Te oled ühendatud kvant-tasandil.

Oo, ma annan sulle ühe suure… midagi, mille kuulmist sa veelkord vajad.

Mis sa arvad, mis sind eraldab kellestki, keda oled hiljuti armastanud ja kaotanud?

Kuula mind, ma räägin sinuga! (Kryon teab kes on saalis ja kes loevad.) Mis sa arvad, mis teid eraldab? Ääretu avarus? Või arvad, et selleks on surm? Ma ütlen sulle tõtt. Teie vahel ei ole mitte mingit vahemaad, ainult mõõtmetevaheline taju.

Tõelises mõõtmelisuses (mitte neljamõõtmelisuses) ei ole lineaarsust aega, ega vahemaad. Elu on igavene.

Sinu arusaam elust on seotud su inimeluga, nagu see olekski kõik.

Lemuurlane, see on naeruväärne ja sa tead seda!

Taas oled sa siin, planeedil. Aga sa ei saa sellest aru, kas pole? Sinu jaoks on see ainus kord.

Ei ole mingit vahemaad sinu ja nende vahel, keda sa oled armastanud ja kaotanud. Mitte mingisugust.

Kuid oma neljamõõtmelisuses ütled sa, et on ja sa leinad neid, kes on inimliku surma kaudu, nagu teie seda nimetate, neljamõõtmelisusest lahkunud. Kui te aga need mõõtmetevahelised prillid ette panete, siis on nad siin!

Nii et mõtle sellele – auditoorium on täis oma kohtadel istuvaid inimolendeid, kuid ometigi, kuidagiviisi on siin ka tuhat lemuurlast minu taga asuvalt mäelt (Mt. Shasta).

Samuti on siin inglitest saatjaskond, kes koos Krayoniga tulid eesriide tagant.

Kohal on ka iga viimse kui ühe siinolija saatjaskond (teie teejuhtide grupid). Mõned teist võivad küsida: “No kuhu nad kõik siis istuvad?” (Naer) Kas mu sõrmeots sobiks! (Lee hoiab oma sõrme püsti.)

Sa ikka ei suuda sellest aru saada, kas pole? Kuid nad kõik mahuvad siia. See on kõrgem füüsika – ei ole vahemaad, ega ajaraamistikku.

Kas usud, et see on võimalik?

Mõõtmetevahelisuses kuju, vorm, aeg, vahemaa – need ei ole sugugi samasugused, nagu teil.

Ehk süveneme mõnda teaduslikku teemasse, mis on paljude jaoks väga huvitav.

Kui teie teadus hakkas vaatlema aatomi kuju ja selle osi, avastaksite oma neljamõõtmelisuses, et tuuma ja iga aatomi ümber oleva elektronide pilve vahel asub tohutu ruum. See on määratu suur ruum kui seda ühiku endaga (aine aatomis) võrrelda. Osakeste vahel on nii palju ruumi, et nüüd vaatab teadlane ainet ja ütleb: “Kas sa teadsid, et enamus mateeriast on tehtud mitte millestki… lihtsalt tühjusest?” On see üldse loogiline?

Kas teie neljamõõtmeline loogika toetab konseptsiooni, kus teie reaalsuse füüsilised objektid koosnevad peamiselt aatomiosakeste vahelisest tühjusest? Ei, ei toeta.

Nüüd pange ette need vahvad mõõtmetevahelised prillid ja ma ütlen teile, et rakutuuma ja elektronudu vahel ei ole tühja ruumi. Selle asemel on seal protsess ja see on täidetud millegagi, mille kohta teil ei ole mitte ühtki sõna, seda ei ole ka meil. Te peate päris ise selle peale tulema. Selleks on kahe erineva energia, mida nimetatakse magnetismiks ja gravitatsiooniks, partnerluse nimi. Need kaks vennas-energiat on absoluutselt lahutamatud. Te ei leia kunagi üht ilma teiseta.

Siin, maa peal, on teie teadlased nimetanud planeedi kaheks suurimaks jõuks magnetismi ja gravitatsiooni. See on ebatäpne. On üks jõud kahe omadusega, kuid teie seda niimoodi veel ei näe, kuna te ei ole protsessist täiesti teadlikud.

“Uurime magnetismi”, võivad mõned öelda.

Või hoopis: “Uurime gravitatsiooni”.

Te ei saa uurida üht, uurimata teist. Eksperimendid ühega vallandavad teise.

Mõnikord ei ole eksperimentide käigus toimuv arusaadav, ning öeldakse: “See on kummaline. Me lihtsalt ei saa aru mis siin toimub”.

See on tingitud asjaolust, et teadlased üritavad protsessi poolitada. Gravitatsioon ja magnetism tahetakse eraldi lahtritesse panna, aga seda ei saa teha.

Magnetism ja gravitatsioon on lahutamatud, ning kui te näete anomaaliaid ühes, siis teine on selle põhjustajaks. See on nähtamatu protsess, kas mõistate?

Eksperimendid magnetismiga mõjutavad gravitatsiooni, ning muudavad mateeria enda faaside paigutust! Muutuvad vahemaade parameetrid, niisamuti ka aeg. Kuid teie lineaarsed mõistused ei lase teil seda protsessi näha. Teie jaoks on see nähtamatu.

Lubage ma toon teile näite millestki, mida te protsessi seisukohast ilmselt vaadelnud ei ole.

See on midagi väga tavapärast – nähtamatut, kuid ometigi väga võimsat.

Sageli teie lapsed mängivad mänguasjadega ”magnetpulgad”. Kaks tükki koos moodustavad lapsele suurepärase mänguasja. Kui võtta kaks magnetpulka, kumbki neist mitu tolli pikk, ning need teatavas asendis ühendada, siis suudad neid vaevu teineteisest eraldada. Tõmba nii tugevasti kui jaksad. “Need on teineteise külge kinni jäänud!”, võite hüüatada.

Kuid teistsuguses asendis need lükkavad – tõukavad teineteist nii tugeva jõuga, et te ei saa neid kokku panna, ükskõik kui tugevasti ka surute. Nende kahe jõu toimides võib teil päris lõbus olla.

Meelelahutuseks leiate kõikvõimalikke asju, mida selle jõuga teha saab.

Mõnedel teist on laudadel mänguasjad, kus objektid suure magneti positiivse ja negatiivse pooluse vahel pidevalt liiguvad. Paistab nagu hõljuksid need õhus.

Kas keegi on küsinud: “Mis põhjustab seda?”.

Tänapäeva laps vaataks toimuvat ja küsiks: “Kus on patareid? Kui tihti sa neid vahetama pead?”.

Täiskasvanu vastaks: “Seal ei ole patareisid, ning neid ei pea ka kunagi vahetama, sest see jõud on igavene”.

Siis võib laps teie poole üles vaadata ning küsida: “Aga kuskohast see jõud siis tuleb?”

Isegi lapsed taipavad seda! Mõelge sellele. Mis põhjustaks niisugust pidevat jõudu… niivõrd tugev tõmbumine ja tõukumine kogu sinu elu vältel ja kauemgi veel? Oled sa selle üle iial aru pidanud?

Mitte midagi sellega ühendatud ei ole, patareid puuduvad, pistikut seinas ei ole, kuid siiski on see füüsiliselt võimas, ning sa saad seda oma silmadega näha ja omal nahal tunda, millal iganes aga soovid. Võibolla näed sa protsessi? Nähtamatut poolt?

Kui paljud teist on eales selle spetsiifilise jõu peale mõelnud?

Ma ütlen teile, mis see on – see on magnetismi ja gravitatsiooni protsess. Need vahelduvad, et luua koostoime, kus mõlemas valdkonnas luuakse anomaaliaid, mis viivad kosmilise võre just nii palju tasakaalust välja, et külge tõmmata näiliselt mitte midagi, füüsikalist jõudu (väge) universumist.

Kui jõud on piisavalt suur, siis saab see reaalselt muuta vahemaa, aja, ning mateeria omadusi (vahemaad aatomituuma ja elektronpilve vahel). Tegu on mõõtmetevahelise jõuga, mis on igavene!

Te tahate näha energiavaba mootorit? Vaadake kaht magnetpulka! Sellest paremaks enam ei lähe. Sellest lihtsamaks ei lähe samuti. Töötavaid osi ei ole. Tasuta energia igaveseks. Oled sa sellele kunagi mõelnud?

Oo, füüsikud vastavad selle peale: “Mitte midagi ei saa niisama. Alati tuleb midagi vastu anda.”

Selles osas on neil õigus. Füüsikutel on valemid, mis seda uurivad ja kirjeldavad, kuid nad ei tea kuskohast see jõud tuleb, ning nad ei tea, milles see “vastu andmine” seisneb. Ei ole nii, et antakse “midagi mitte millegi eest.” See on osa tohutust mootorist, mis on kogu aeg valmis energiaringlusse lülitamiseks, ning mille “kauplemise” atribuudid on niisuguses paigas, kus võetu koheselt asendatakse allikast, milleks on universumi konstant.

See tähendab, et kuidagimoodi, kusagil universumi sees asendatakse isegi lihtsa magnetpulga jõud nende samade, universaalsete füüsika ”seaduste” kaudu.

Lubage, ma räägin teile natuke veel magnetismi mootorist, kui me kord juba sellel teemal vestleme.

Mõtle maakerale, ning põhja- ja lõunapoolusele, mis on täpselt nagu magnetid.

Missugused on selle mootori atribuudid?

Mõned on selle kohta teaduslikku informatsiooni palunud. Nad küsivad: “Kas põhja- ja lõunapooluse energiate vahel on mingisugne seos, võibolla midagi, mida me ei näe?”

Vastus on absoluutne jah! Seal on mõõtmetevaheline taasühendus, mida te ei näe, kuid mis on niisama tihe, kui ükskõik milline muu asi, mida te ette kujutate.

Paljusid teist ei huvita sellest aru saamine, nii et ma selgitan väga lihtsalt ja kiirelt.

Igasuguse magnetvälja pooluste vahel on mõõtmetevaheline jõumasin, mis on pidevalt “sisse lülitatud”. Pooluste vahel on protsess, mitte tühi ruum.

Maa puhul olete just teie need, kes selle protsessi sees istuvad (poolustevahelises), ning see, mu kullakallis inimene, ongi saladus, kuidas Maa magnetism teie bioloogia ja DNA-ga seotud on.

Sa oled juba näinud magnetite “jõudu”. Kas te nüüd hakkate möönma, et võibolla sisaldab see nähtamatu jõud endas midagi ka teie jaoks?

Mõtle sellele – silmnähtav jõud eimillestki. See on puhas teadus, ning isegi laste mänguasi tõestab seda.

Nüüd anname teile veel mõtlemisainet.

Te lahterdate valgust, heli ja värvi. Te ütlete: “Oo, see on nii ilus”, ning seejärel seostate värve ühtede, valgusi teiste ja helisid kolmandate asjadega – mitte kunagi mõistes, et igal viimsel kui asjal siin planeedil on olemas kõik kolm! Need on integreeritud üheks ja te ei saa nimetada midagi siin Maa peal, millel ei oleks kõiki kolme. Ometigi uurite te neid eraldiseisvatena.

Oo, kui soovite, siis võite neid eraldiseisvatena vaadelda. Kuid see oleks sama, kui minna sümfooniaorkestri kontserdile, ning paluda kuulda vaid üht viiulit, samal ajal, kui ülejäänud orkester mängib, ilma, et te seda kuuleksite.

Miks peaksite seda tegema, kui koor ja orkester on nii sügavasisulised?

Miks peaksite isoleerima ühe tunnusjoone, ning ütlema: “Uurime ainult seda ühte asja ja ignoreerime kõike muud”.

Sellepärast, et te ei kuule, ei näe, ega väärtusta teisi.

Miks? Sest sageli on need teie taju jaoks nähtamatud.

“Krayon, kas sa üritad meile öelda, et tavalistes asjades on valgus?”

Jah, just seda ma teile räägingi. Kas arvasite, et valgus on omaette energia? Kas olete arvesse võtnud, et valgus võib olla reaalne mateeria, ehituskivi, osa protsessist?

Selle avastamine seisab teil alles ees. Kui see juhtub, siis tekib kära.

Uudistes räägitakse: “Tundub, et me tegelikult ei mõista mateeria olemust üldse, kuna me leiame valgust kõige sisemusest”.

Korraldage eksperiment, et näha, kas ma räägin tõtt.

Te leiate valgust kogu mateeriast, isegi kivist! Oo, see võib olla õhkõrn, kuid see on seal olemas.

Me esitame teie teadlastele väljakutse leidmaks valguskindlaid ruume, kuhu saab asetada tavalisi objekte. Seejärel analüüsige neid, tehke lahti, kui soovite. Jätke need sinna nädalaks, või kuuks… või kauemaks, koos ultra-tundlike valgusinstrumentidega. Eriti tundliku fotoplaadiga kogu kokku footonid, millel on võimalik eralduda täielikus pimeduses olevast kivist.

Ma garanteerin teile, et kui võtate need sellest kambrist välja, ning filmi ilmutate, leiate, et kivi sees on valgus! Kui tahate seda valgust analüüsima hakata, leiate vibratsiooni, milles ei ole mingit loogikat – see on kaugelt kõrgem sellest, mida te oodanud oleksite.

See uus vibratsioon on tegelikult värv!

Rääkides väga kõrgetest vibratsioonidest, ei mõtle te värvidele, sest need on väljaspool inimese nägemisvõimet.

Oo, kuid meie nägemisväljas on see olemas ja see on kaunis.

Kuidas ma seda tean? Sest ma vaatan seda! Ma vaatan sind ja sa oled ilus. Valgus on kõiges.

Valgusel on omadusi, mida te alles peate hakkama mõõtma ja mõistma, kuid kõik vibratsioonid on nii värv, kui ka heli. Milline orkester! Millist heli teeb valgus! Vaadake, valgus on alati ka heli, kuid te ei kuule seda, kas pole. Mina kuulen ja kuulete ka teie siis, kui te ei ole inimvormis.

Kes teie seast on hiljuti valgust kuulnud?

Paljud kahtlevad minus.

Pange tähele – ühel päeval näitab teie teadus, et DNA tegelikult laulab!

Instrumendid näitavad, et DNA laulab (selles on heli vibratsioonid), ning teie ütlete: “Vau, Krayon rääkis meile midagi sellist”. (Naer)

Miks ei võiks sa säästa natuke energiat, ning seda praegu lihtsalt uskuda, selle asemel, et oodata, kuni teie teadlased seda ütlevad? Kas sellepärast, et see on nähtamatu?

Samuti on magnetismiga ja gravitatsiooniga.

Ma ütlen teile, et mõned neist asjadest, mida praegu arutame, on avastamisele väga lähedal. See toob meid lemuurlaste juurde tagasi.

Kuidas sellest teile rääkida? (Krayon juurdleb).

Siin on veider kontseptsioon… ebausutav. Mõned võivad seda nimetada isegi “vaimuhaige kiiksuks”.

Mäel, mis ei asu siit kaugel, on portaal, mida te kutsute Shastaks. Mäe sees asub mõõtmetevaheline linn. Võibolla mahuks see mu näpuotsale? Võibolla tõesti. Kuid te ei taha seda kuulda, sest see ei sobi kokku teie arusaama ja tunnetusega reaalsusest. Lemuurlased on sellegipoolest siin, kas usute seda, või mitte.

On neid, kes ütleksid: “See on lihtsalt naeruväärne. Selleks oleks vaja kõrgetasemelist teadust, et midagi niisugust teha – viia poolenisti inimolend mõõtmetevahelisse seisundisse. Nii palju kui meie teame, ei olnud lemuurlastel, kui nad üldse eksisteerisid, kompuutreid, teleskoope, ega isegi elektrit mitte. Ei ole tõendiraasugi, et nendel üldse midagi oli. Isegi nende tsivilisatsiooni kohta ei suuda me leida ühtegi tõestusmaterjali. Kui aga neil oleks midagigi mainitud asjadest olnud, siis oleksid nad arenenud, ning me oleksime sellest teadnud. Me oleksime selle üles leidnud.”

Lubage ma viin teid hetkeks tagasi sellele pimedate inimeste planeedile. Ma tahan, et te tuhat aastat hiljem sinna tagasi läheksite. Nüüd on nad arenenud. Tehnoloogia valitseb, ning igal elanikul on pea peal aparatuur. See on nagu väike radar, mis võimaldab neil reaalselt näha, mis nende ees on, skanneerides seda nagu radar. Neil ei ole ikka veel nägemisvõimet, ega värvitaju, isegi musta või valge visuaalset tunnetust mitte, kuid nad teavad, kui miski nende teele ette jääb. Nad rõõmustavad oma tehnoloogia üle – see on kõrgtehnoloogia. Nüüd on neil kompuutrid, elekter, ning nad on leidnud mooduse, kuidas need seadeldised oma pea peale sobitada ja see saadab nende ajudesse signaale. Kasutades tehnoloogiat, saavad nad nüüd omamoodi “näha”.

Nad on oma tehnoloogia üle väga õnnelikud, ning sina maandud seal ja tervitad neid. Sa ütled jällegi: “Seal on väga huvitav mägi. Milline eriline kuju, kui kaunis värv.” Taas küsivad nemad: “Kuidas on võimalik et sa tead? Sul ei ole ju seda aparaati! Sinu pea peal ei ole mingit seadeldist.”

Sina vastad: “Ei ole, aga mul on nägemisvõime.” Nemad ütlevad: “Me ei usu sind.”

Üsna varsti hakkavad nad taas sinust eemale hoidma. Sa oled lihtsalt liiga erinev!

Selline olukord on väga sarnane teie käitumisega mäeasukate suhtes. Te asetate nad neljamõõtmelisse inimarusaama karbikesse ning lähtudes oma ajaloost ja võimetest ütlete te: “Kuna neil ei olnud aparatuuri – arvutit, teleskoopi, elektrit – ei saanud nad seda või toda teha.”

Me istusime siinsamas laval ka aasta tagasi, ning rääkisime teile arenenud sumerlastest, kes otseselt Lemuuria kultuurist pärinesid.

Sumeritel ei olnud mitte üksnes kuuendsüsteemne matemaatika, vaid nad joonistasid ka pilte meie päikesesüsteemis olevatest planeetidest (”Berliini pitser”).

Teie võiksite öelda: “Kuidas selline asi saab võimalik olla? Neil ei olnud ju kompuutreid, ega teleskoope.”

Ma ütlen teile, kuidas, sellepärast et nad nägid seda! Nagu külaline, kes sa selles jutus olid. Neil oli niisugune nägemine, mis oli teie omast nii erinev, et te ei suhestu sellega. Sumerid olid ühenduses. Nende ja Jupiteri vahel ei olnud ruumi. Nemad nägid seda selgelt ilma teleskoobi, kompuutri ja aparatuurideta. Niisugune on tõde.

“Hästi Krayon, isegi kui lemuurlastel oli mõõtmetevaheline tasand, siis kui kaua nad mäe sees on olnud? Mitu tuhat aastat? Kas nad ei peaks juba vanad olema? Kas nüüdseks juba surnud ei peaks olema? Kuidas see toimib?”

Me ütleme taaskord, et tegemist on teie neljamõõtmelise tunnetusega.

Teie vanas energias, teie praeguses reaalsuses te vananete ja surete.

Oo kullakallid, teie bioloogias on nii palju DNA-d, mis ei ole veel aktiivne!

Selles on lemuuria kiht, millest me teile eelmisel aastal rääkisime (DNA kiht number seitse).

Kas teate, et te ei ole seda veel puutunudki?

Mõned teist alles avastavad kuuendat kihti, kommunikatsiooni kihti.

Lemuurlastel olid aktiveeritud mitmed DNA kihid, mille kohta te veel ei tea. Kuidas see sobiks evolutsiooniks?

Kuidas nad saavad nii kaua elada? Ma annan teile neljamõõtmelise näite igavesest elust, mis eksisteerib teie planeedi bioloogilises süsteemis. See on näide selle kohta, kuidas te oma reaalsuse suhtes seisukoha võtate. Teie ookeanides, metaani kilbi all, sadu meetreid merepõhjast allpool asuvad mikroobid, mis on hiljuti avastatud, kuid mida ei ole veel täielikult uuritud ja mõistetud. Kui need analüüsimiseks pinnale toodi, siis leidsid teadlased, et mõned mikroobidest on olnud olemas juba dinosauruste perioodist alates. Ometi on nad ikka veel elus. Ma ei räägi mikroobide järeltulijatest. Ma räägin reaalsetest ainuraksetest mikroobidest. Seejärel taibati, et mikroobide leiukohas ei olnud valgust, seal oli uskumatu surve ning ei olnud mitte midagi mikroobidele söödavat!

Tegelikult nendes “elusates” Maa mikroobides ei olegi kindlaksmääratavat ainevahetust! Ei ole ka jääkprodukte. Ometigi on nad elus ja nii vanad, et on siin olnud dinosauruste aegadest peale! Selle järgi otsustades on nad vanemad, kui elu mäes, mida te nimetate Shastaks, kas pole nii?

Kuidas saab niisugune asi võimalik olla? See peab olema viga, võiksite te öelda.

Kullakallid, asjad ei ole alati sellised, nagu paistavad.

Teie planeedil on elu, mis on vanem, kui lemuurlased mäe sees. Ometigi soovite te minu räägitule omistada “kõhedust tekitava” suhtumise.

Kas te usute inglitesse? Peaaegu kogu Maa usub inglitesse. Ometigi, kui rääkida olendist, kes said mõõtmetevaheliseks, ning on teid oodanud, et arendada planeedi energiat, mis alles nüüd viljakaks muutuma hakkab, on mitmeid, kes astuvad kõrvale ja ütlevad: “See ei ole võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik.”

Mis siis, kui me ütleksime teile, et nad on inglid?

“Krayon, see on hoopis teine asi, kuna inglid on jumalikud”.

Noh, aga sina oled  ju samuti! Sina niisamuti! Niisugune on Krayoni sõnum. Niisugune on nende lemuurlaste sõnum, kes nähtamatus olekus istuvad siin – täpselt nii, nagu inglid või teie teejuhid. Miks te neid erinevaks asjadeks peate?

Lemuurlaste sõnum on järgmine: “Meie (lemuurlased) mitte ainult ei teinud seda, vaid me ootame, et teie jumalik energia klapiks sellega, mida me teame võimaliku olevat. See, mis meie kõigi vahel võimalik on, on rahu Maa peal! Maal toimub ärkamine. Olgu see ülistatud! Me ei teadnud kunagi, mis toimuma hakkab, kuid potensiaal oli alati olemas. On olemas vibratsioon, mis võimaldab meil end valguses reaalselt näidata neile, kes lähevad mäele ja vaatavad, ning tunnetavad. Me ei arvanud kunagi, et see juhtuda võiks.”

Nii et nende sõnum kõigile on järgmine: “See on juhtumas!”

Nad tantsivad oma linna tänavatel. Kas teadsite seda?

Mõelge sellele – kui kaua on nad oodanud rühma valgustatud inimesi, kes tulevad sellesse ruumi, ning kutsuvad nad endi teadvusesse? Neil on teile sõnumeid. Me kuuleme neid rõõmustamas.

Mida teie neid tegevat kuulete?

“Tead Krayon, tegelikult ei kuule ma midagi”.

Inimene, miks sa ei kuulata tähelepanelikumalt?

Võibolla saaksid aktiviseerida oma DNA lõike ja osi, et lõpuks kuulda valgust.

Nähtamatu, ütlete te?

Oo, te usute nii paljusse niisugusesse, mis on nähtamatu. Kuid lemuurlased mäe sees?

Võibolla on jõudnud kätte aeg teistmoodi mõtlema hakata.

Ma räägin teile, mida nüüd tegema hakkan.

Lubage mul teile tutvustada üht vana, kes juhtumisi inimolendina selles ruumis viibib.

Paljud teist arvavad, et see on Yawee, see, kellest ma teile eelmisel aastal rääkisin (Dr. Todd Ovokaitys, DNA uurija, kes publiku hulgas istub). Ei.

Mul on teie jaoks keegi teine. Yawee on siin, ning tema on see, kes arendas teadust Noorendamise Templi jaoks. Tema teadus sai lemuurlaste jaoks pühaks, sest see hoidis neid füüsiliselt elus ja seda palju võimsamal moel, kui inimareng seda kuidagi võimaldanud oleks. Seda tänu DNA poolt lauldavate laulude täielikule mõistmisele.

Kuid Yawee ravitses templis harva. Tal oli liiga palju tegemist oma laboratooriumis, kus ta kasutas mõõtmetevahelist nägemist märkamaks DNAs olevaid keerdusid. Tal oli anne, kas teate. Ta pani selle kokku. Ta töötas välja mehhanismid. Ta mõistis magnetismi ja gravitatsiooni, ning seda, kuidas see inimkehale toimis.

Kuid templis oli veel üks kuulus ravitseja. Yaweel oli teadus, kuid see teine, kes täna teie seas viibib, tegeles tervendamisega.

Kelle moodi see võiks kõlada? Ma ütlen teile tema Lemuuria nime, ning siis saate aru.

Ta nimi on pärit ühe Maa kõrgeima mäe tipust, mida nüüd nimetatakse suureks Hawaii saareks. See oli üks kõrgematest saartest, mis kunagi vee alla ei vajunud, ning kus templid olid aktiivsed. Tema lemuuria nimi oli Ka-oo (hääldatakse kaw-oow).

Täna on teie keskel inimolend, kes aasta tagasi end intuitiivselt Kahu`ks (Kahu Fred Sterling) kutsuma hakkas. Missugune kokkusattumus! Tõepoolest on see keegi, kes istub teie seas ja kellel on lemuuria tervendusatribuudid, ning kes on osa mäest, kuna seal on tema vennad ja õed. Nad tunnevad Ka-oo’d ära nii kui Yawee’d, ning nad ei jäta vahele hetkegi, et neid öösel ärkvel hoida, kuna nad selle mäe varjus viibivad. (Krayoni naeratus).

Ma ei räägiks teile neid asju, kui need nii ei oleks.

On ilmselge, et siin saab kokku perekond.

Mul on veel kaks asja, mida avalikustada, ning need mõlemad puudutavad DNA-d.

Järgmist te lihtsalt ei usu!

Me anname teile niisuguse DNA omaduse, millest me ainult põgusalt rääkinud oleme, kuid nüüd on aeg arutleda selle omadusi ja tagamõtte üle.

Inimese teadvuse süsteemil on jumalik omadus, mis on DNA sisse ehitatud.

Üks kõige aukartust äratavamatest ja uskumatumatest omadustest on järgmine – kuhu iganes sa lähed, jätad sa maha oma DNA jäägi, ning mis jääb sinna alles sõltuvalt energiahulgast, mis selle ümber kujunes. Seetõttu saab sellest protsessi osa, ning see sisaldab valgust.

Me oleme ka varem öelnud – kus iganes sa ka kõnnid, Gaia tunneb sind. Oleme ka varem rääkinud, et sa jätad midagi maha sinna, kuhu iganes sa lähed.

See ei ole lihtsalt sulle antud metafoor aja kohta sellel planeedil. See on reaalne bioloogia!

Kus iganes sa oled, sa jätad end ümbritsevasse energiasse jälje. See jääb sinna kauaks peale sinu lahkumist.

Lihtsalt inimolendiks olemine, ühest kohast teise liikumine, jätab energeetilise märgi kõigele, mida kutsuksite mõõtmetevahelisteks asjadeks, isegi neljamõõtmelised asjad saavad mõjutatud.

See võime on kogu inimkonnal.

Kõige ülekaalukam on see neis, kes puudutavad jumalikkust endis, ning hakkavad ärkama, sest kui hüüad jumalikkuse järele, siis DNA vastab ning energia suureneb.

Me tahame sulle öelda, et inimolendina on olemas teadvus, mida DNA toetab ja mis jätab energeetilise märgi kõikjale, kuhu sa lähed ja sinna see ka jääb. See on sügavatähenduslik. Seletab paljutki. Seletab palve jõu. Seletab kummitusi.

Mõelge sellele – energia, mille inimese teadvus (DNA süsteem) maha on jätnud, ning mis jääb sinna kauaks peale inimese lahkumist.

“Hüva Krayon, minu meelest kõlab see kohati nagu tume energia”.

Kutsuge seda kuidas soovite, kuid tegu on lihtsa energeetilise märgisega. Selle vibratsioonile ei anta hinnangut. See on osa viisist, kuidas selle Maa süsteem teiega töötab.

Tõepoolest, kui te soovite eristada pimedust ja valgust, siis pimedus kaotab alati, sest jumalik valgus, mida te kannate, on kaugelt tugevam. See on valgus, mis jätab jälje Maale, ning jääb sinna kõige pikemaks ajaks. See on protsess, mida keegi teist ei arva isegi eksisteerivat, kuid mis kujundab Gaia vibratsiooni. Kui inimkond otsustab vibreerida kõrgemal tasemel, ning meelt muudab, siis muutub kõik – kaasa arvatud Maa ise. Gaia reageerib teile.

Ma andsin oma partnerile ülesandeks otsida sellele tõestusmaterjali. Kolm nädalat tagasi ta otsis ja leidis, mida vajas, et esitleda seda teile – tõendusmaterjali DNA jäljest (seda nimetatakse fantoom DNA-ks).

Nüüd on selle taga ka teaduslik avastus. Teadlased ei mõista seda veel, kuid nad on seda näinud, mõõtnud, ning teavad, et see on tõeline.

Need asjad hakkavad eesliinile jõudma.

DNA ei ole see, mis te arvate seda olevat.

Inimteadvus ei ole see, mida te arvate seda olevat.

Kõik need asjad on nähtamatud… täpselt nagu lemuurlased siin ruumis.
DNA 10. KIHT

Kokkuvõtteks ma räägin teile sellest DNA kihist, mida lemuurlased kõige rohkem kasutasid.

Isegi pärast seda, kui ma sellest teile räägin, te ikka ei mõista.

Kuid me teeme seda, sest me saame seda teha ning kuna mõne jaoks teist on esoteeriline palju huvitavam, kui see, mida te reaalselt näha saate. Me esitleme teile DNA kümnendat kihti.

Niisiis, DNA kümnes, üheteistkümnes ja kaheteistkümnes kiht on teistest kihtidest väga erinevad.

Veelkord vabandame siin oleva mõõtmetevahelise perekonna ees, et peame inimeste jaoks need asjad nummerdatud kastidesse asetama, kuna tegelikult töötab kogu DNA tervikuna.

Mõõtmetevahelised olendid naeravad praegu. Nad ütlevad: “See on nagu vanni vee laskmine, ning selle vaatlemisel öeldes: “Hästi, defineerime osad. Vaata, seal on kuum osa ja siin on külm osa. Siis seal on veel molekulid, ning siin aatomid.””

Kes tahaks seda teha? Te lihtsalt tahate minna vanni, ning nautida seda, kas pole nii? See on vann, mitte vanni osade kollektsioon!

Tõepoolest, te tahate sisse minna ja nautida DNA terviklikkust, kuid meie võtame selle osadeks, sest teile meeldib nii. Me võtame kaksteist osa, ning jagame need rohkem kui aasta peale, sest oma lineaarsuse tõttu meeldib teile seda just niimoodi vaadata.

Kuna me mõistame seda, siis esitame teile nüüd lineaarse kümnenda kihi.

Kümnendal, üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal DNA kihil ei ole iseloomustavat nimetust, nii nagu teistel, kuna kümnes, üheteistkümnes ja kaheteistkümnes on protsessi võtmekihid.

Need on tegutsemise kihid, isegi rohkem kui kolmas, millest me teile varem rääkinud oleme.

DNA suhtleb kõikide kihtidega, mis moodustavad pealtnäha ringi.

Nende DNA kihtide lahtiseletamine teile on kõige raskematest asjadest, mida mu partner on eales tegema pidanud. Paljuski tema õuduseks, kuna ta kuuleb seda koos teiega, annan ma talle ühe ülesande – kirjutada sellest raamat! (Lee tõmbub tagasi).

DNA kihti number kümme, kutsutakse Va’yik’ra. Va’yik’ra. See tähendab “kutse jumalikkuse poole”. See on tegevuse kiht.

Lemuurlaste jaoks oli sellel teistsugune nimetus, kuna nemad ei näinud vaeva kaheteistkümne kihi eristamisega.

DNAd altaril nägid nad kui oma eksistentsi, jumalikkuse ja teise nägemismeele jumalikku allikat. Nad ei näinud seda kui bioloogiat, mida inimkehas uurida. Nad nägid seda kui elu protsessi!

Nad armastasid Yawee´d, kuna ta oli suuteline selle vastu võtma ja mõistma tasandini, kus nad said elada nii palju kauem.

Nad armastasid Ka-oo`d, kuna ta oli suuteline, asetades oma käed nende peale, abistada neid läbi magneetilise protsessi, reaalselt aktiveerides kutset jumalikkuse poole.

Nii et Noorenemise Tempel ei olnud lihtsalt üks paik, kus sa tervenesid. See oli koht, kus sa kohtasid ennast tulemas ja minemas! Missugune kogemus!

Lemuurlased, kes on mäelt siia ruumi tulnud, hõiskavad ja ütlevad: “Täpselt nii see oligi! Lõpuks ometi keegi avalikustab selle, mida me tundsime, kuidas kõik oli, ning mida me kogu see aeg läbi elasime, kuni võisime ärgata.”

Siin on lubadus lemuurlastelt. Nad näitavad end teile! Päeval, kui päike paistab, minge välja mäe otsa. Need lemuurlased näitavad end teile, ning see ei saa olema inimkujul. See saab olema valguse, heli ja värviga, ning mõõtmetevahelise reaalsuse vibratsiooniga. Kuulake koori!

Uurige see järgi, sest te näete eredaid valgusi, või vähemalt tunnetate nende värvide energiat.

Mõned teist juba on seda kogenud. See on tegevuse kiht, kutse jumalikkuse poole, kõige võimsam osa ühendusest Vaimuga tervenemiseks ja aktiveerimiseks.

Mis te arvate, mis on tervendamine?

Kui keha jumalikult tasakaalustub, ei luba see ebasobivatel asjadel eksisteerida.

Kas teile meeldiks muuta oma vananemise kiirust?

Võibolla on aeg rääkida lemuurlasega! Nad ootavad fuajees. (Naer).

Oo kullakallis, sa oled sajandi majakas. Teie olete need, kes loovad rahu Maa peale.

Kuula mu partner (Lee), sest ma soovin, et te võtaksite seda rahulikult.

Mitte kunagi varem ei ole olnud niisugust võimalust, kui nüüd.

Kallid kuulajad ja lugejad. Kuusteist aastat olete lubanud mu häälel selle mehe kaudu kõlada. Nüüd oleme tasakaalus ja valmis imedeks publiku hulgas. Sel viisil ei ole see kunagi varem toimunud. Mitte kunagi varem ei ole meil olnud Yawee ning Ka-oo ühes paigas koos.

Praegusel muutuste aastal meil ei ole kunagi lemuurlaste energiaid sellisel moel olnud.

Kas te tõepoolest soovite oma keha muuta?

Kui te kavatsete siin istuda ja anonüümsed olla, siis ei loo see kuigi palju energiat. Me kõik, kaasa arvatud Krayon, ning saatjaskond, kes koos temaga tuli, soovime leida ühe hetke, ning saata teile uskumatut tervendavat väge.

Ma ei soovi kedagi kohmetusse ajada, kuid ma ütlen teile esimest korda, et kui teil on tõsi taga, et muuta oma elu just praegu, ning terveneda siinses ruumis, siis tõuske püsti. Tõuske püsti! Ärge tõuske püsti, kui te seda tõsiselt ei mõtle. (Kogu publik, 500 inimest, tõusevad).

Nüüd laske meil endid abistada. Saatjaskond, kes on siin, teab mida teha, sest selle pärast nad tulidki.

Lemuurlased mäe sees seisavad ja hõiskavad, ning ütlevad: “Lõpuks ometi! Siin on nii pühendumus, kui usk.”

Ja tunnetage Vaimu survet ja tihedust, nii kui vennad ja õed teile mõju avaldavad.

Lase oma jalad ja keha pesta täielikult, peast jalgadeni. Olgu see pühitsemine tervenemiseks, mis toimub sel nädalavahetusel ja edaspidi.

Teie seast kuus muutuvad just praegu… nüüd on kaheksa… nüüd neliteist. Pea vastu mu partner, kuivõrd sa ei ole seda kunagi varem näinud.

Kas te kuulete meid hõiskamas? Kas kuulete koori heli?

Kui kuulete, siis on see teie DNA, mis jumalikul moel tasakaalustuma hakkab. (Publikul palutakse istuda oma kohtadele)

Kullakallis, on aeg murede lahkumiseks.

Mõned teist panevad maha selle, mida on nii kaua endaga kaasas kandnud, need koormad, sest me peseme teid praegu ja te olete tasakaalustumas. Tunnetage tuuleiili. Tundke puudutusi, mida tehakse. Mõned teist tunnevad lillelõhna, kuigi ei ole ühtegi näha, ning mõned tunnevad puudutusi, kuigi kedagi ei ole näha.

Kunagi varem te ei ole seda võimaldanud. Mu partneri jaoks on seda peaaegu et liiga palju.

Õnnistatud on inimolend, kes mõistab, mis just juhtus, sest see on teetähis – mitte selle ruumi, linna, ega isegi Maa jaoks, vaid elude, mis siin on, ning nende jaoks, kes selle tunnistajateks olid.

Seda sündmust näevad paljud ja nad meenutavad seda päeva, ning tähistavad teie elu isegi pärast teie lahkumist Maalt. Nad räägivad päevast, kui lemuurlased teiega kohtusid.

Ja nii see on, et on aeg minna. Väga raske on siit lahkuda.

Esimest korda on loodud ühendus ja see on rohkem, kui mu partner, oma tööd tehes, iial näinud on.

Mu kallis partner, ma räägin sulle, mis see on – just äsja, raku tasandil, on inimolendid teineteisesse armunud.

Tekib tasakaal. Tervenemine on teostunud… on teostunud.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Jooksvad sündmused

 

Tervitus, armsad, olen Krayon magnetilisest teenistusest.

Sellesse ruumi valgub suurejooneline kaaskond, kes saab kokku sinu kaaskonnaga – tollega, mida sa ei arva endal olevatki.

Kanaldamise protsess kajastab inimkonnast hooliva Jumala armastust.

Inimkond kujutab endast tükikest ja ühte osa Jumala teadvusest.

Jumal on sinus ja Jumal tunneb sind, kullakallis.

Sinu tõelised nimed on teada ja mina tean neid kõiki.

Tuleta meelde: ma olin koos sinuga, nagu mu kohustus ette nägi, kui sa kaldusid “sündimise tuulde”… veel enne kui tulid, ning nõustusid tegema seda, mida sa teed praegu.

Esimene asi, mida võid otsustada tervendada, on dramaatilisus sinu elus. Sa tead, millest ma räägin, kas pole?

Kas arvad, et see on saladus nende ees, kes meiega on siin, või nende ees, kes loeb seda?

Võibolla oli sul vaja täna kuulda seda, ning teada saada, et me teame, kes sa oled.

Kas sa uinud rahus, ega ärka arusaamisega, et oled tagasi võitluses, vaid värskema hingetõmbe ja vabanemisega: “Oo, ma armastan seda planeeti – mul on hea meel siin olla, hea meel olla nii vana, nagu ma olen, töötada seal, kus ma töötan, ja teha seda, mida ma teen”?

Mida rahulikumaks sa muutud, seda enam aastaid su elule lisandub. See tasakaalustab su immuunsüsteemi. Kas teadsid seda?

Sul pole vaja keskenduda oma T-rakkudele (Tõlkija märkus: need on immuunsüsteemi rakud, mis organismis tegelikult töötavad ja kaitsevad vahetult väliste haigustekitajate eest). Selle asemel keskendu oma elus dramaatilisusest vabanemisele, sulle kuuluva omakstunnistamisele – milleks on meisterlikkus sinu oma rahuliku näoilme üle! Küll T-rakud hoolitsevad iseendi eest, peegeldades sinu meelerahu. Need asjad käivad käsikäes.

Inimolenditele meeldib kõike lahterdada.

Te olete loonud mõõtmelisuse, mis on nii piiratud; see avaldab mõju kõikidele mõtetele teie ümber.

Ehitades uut rada, teil tuleb võtta vastu mõned ülirasked otsused, (silmas pidades uut tegelikkuse “rada”, millel veereb inimrong) ning need otsused peaks olema kaalukad, sest neid vastu võttes, tuleb teil ületada selliseid raame, mille piires on teil tavaks mõelda. Teil tuleb maha lõhkuda nende paradigmade seinad, milles olete üles kasvanud… see on vana energia, mis ei anna enam teile häid vastuseid.

Inimesed püstitavad eetilisi küsimusi, ning alati eeldavad nõustumist, või mittenõustumist, justkui see oleks nii lihtne, või kogunisti inimkonnale üliomane.

Nad esitavad sügavamõttelisi küsimusi teie jooksvate sündmuste kohta, ning soovivad must-valgeid vastuseid, justnagu asjad olekski nii lihtsad.

Nad ei näe kogu tervikut. Nad näevad vaid killukesi, kuid soovivad killu ümbrust puudutavaid otsuseid – saamata iialgi aru, et kildude ümber on palju muud, mis on nii suurejooneline!

Mõned juba küsivad: “ Krayon, millest sa räägid?”

Täna pakun teile rea teie jooksvaid sündmusi.

Me ei ole varem seda teinud, kuid teeme seda täna, et märgistame tegelikult vaid teie ajalises lineaarsuses toimunud sündmusi.

Selle põhjusel nimetame mõndagi hiljuti toimunut teie planeedil, mitmetel aladel, ning mis jätkuvalt toimub ka uues energias.

Viimasel ajal inimkonna ette on kerkinud mõned küsimused, mis vajavad läbiarutamist.

Mõned neist on rasked, ning mõned huvitavad.

Mõned neist ei ole sinu jaoks mõistetavad, seega osa sellest arutelust on sulle vastumeelt. Ma võin seda kinnitada sulle, sest see on nii olnud ka minu partneriga. Ta on täpselt sinu moodi.
Elu eetika

Inimolendina sa oled kujundatud elu hindama kõrgelt ja armastama seda, kuid paned selle hoopis raami.

Sa arvad, et elad üksainus kord.

Sa ütled, et elu on hinnaline; pidage seda oluliseks; säilitage seda iga hinna eest; pange see toimima.

Ja see toetub arvamusele, et sa teed seda ainult ühe korra ja kogu mõte peitub ühes elus.

Niisiis, ma annan sulle pisut mõtlemisainet, midagi, mis juhtus hiljuti ja millest teavad üle terve maakera kümned miljonid inimesed, kel on ligipääs lääne uudiste kanaleile.

See kõik puudutas ühe naise elu, ning te ilmselt teate, kellest ma räägin. Ma pean silmas Territ (Terri Schiavo). Ja ma kavatsen kõnelda Terrist seetõttu, et te teate tema olekust siin (pidades silmas tõelist Territ)! Ja ma pakun teile Territ puudutavat vaatenurka, millest ehk te enne pole mõelnud, ja kui ma seda teen, siis ta vaatab seda pealt.

Kas teate, see on üsna metafüüsiline.

Tegu on eesriide minu poolsest küljest lähtuva vaatenurgaga.

Terri kaldus sünnituulde mitmed aastad tagasi, nii nagu sinagi. Ka mina olin seal.

Tema ees olid võimalused – rada, mille ta võis valida, kui oleks seda soovinud.

Ettemääratust ei olnud, tema ees olid vaid energeetilised eelsoodumused: vanemad, kes tal oleks olnud (kes olid tema poolt välja valitud), mees, kellega ta oleks võinud kohtuda, või abielluda, ning …asetleidmist ootav õnnetus.

Kõik need asjad olid tema “võimalikul rajal” ja ta oleks võinud otsustada jätta selle tee valimata.

Kuid nii, nagu paljud teist, ta vaatas seda ja uuris.

Neil aegadel me rääkisime temaga ja ütlesime: ”Kullakallis, sa oled minemas uude inimellu, millel on aukartust sisendav potentsiaal – suurem, kui enamik inimesi sellel planeedil kunagi kogeb. Sul saab olema võimalik esitada midagi kümnetele miljonitele inimestele. Sina paned nad elu üle mõtlema. Sa muudad oma riigi õigussüsteemi. Sa äratad inimeste teadlikkust olukordade suhtes, millesse tuleb suhtuda lähtudes moraalist, aususest ja isegi intuitsioonist. Kas sa võtad selle ette?”

Ja ma mäletan, mida ta vastas.

Võimas ingel, keda te nüüd Terriks kutsute, seisis minu ees laialt naeratades ja ütles: ”Ma olen selleks valmis”.

 Ja mõned teist nutavad oma kurbuses ja ütlevad: ”Miks on see inimene surnud? Kuidas võib midagi sellist lubada? Miks peab selline asi juhtuma? Elu on nii hinnaline.”

Ja mina küsin sinult, kui Terri, olles rõõmus, vaatab seda pealt, kas sa tahaksid teda sellest ilma jätta? Kas sa jätaksid inimkonna ilma sellest, mida ta näitas ja mis oli otseselt tema lahkumise tulemus?

Võib-olla hakkad ehk mõtlema neist asjust teistmoodi. Me oleme teile varem rääkinud, et on isegi niisuguseid inimesi, kes saabuvad siia enesetapu eelsoodumusega!

Milline hirmus mõte, võite te öelda.

“Krayon, kas see võiks üldse kohane olla?”

Ja meie ütleme: enam veel kui kohane, see kõik toimub vastavalt plaanile.

“Kuid miks peaks see nii olema?” võid sa küsid. “Milline jube häbiväärne surm.”

Ja kui su reaktsioon on selline, siis sa pakid suure tervikliku üldpildi oma pisikesse inimmõistuse raami.

Kui sa hakkad seda vaimset analüüsima, ilma inimliku erapoolsuseta, siis hakkad nägema enesetapu ümber kujunevat energiat.

See kõik seondub perekonnaga.

Kas seal on häbi? Kas seal on dramaatilisust? Kas see annab perekonnale sellise matsu, et paneb neid süüvima asjadesse, millesse nad kunagi süüvinud pole – või hakkavad nad ehk iseendi seest vaimsust otsima?

Õnnistatud on need, kes saabuvad siia taoliste ülesannetega (nagu näiteks enesetapp).

Selliseid on palju. Nemad on perekondades toimuvate muudatuste käivitajateks, ning suurejoonelise kingituse toojateks! Kas mõistad?

Vaim näeb neid asju teisiti. Eesriie kerkib ja langeb. Sina saabud ja lahkud, kogedes sügavaid õppetunde, millest mõned on karmid, õpetatud nende poolt, kes teevad seda läbi nende endi surma.

“Krayon, no mis see on? Ära põikle küsimusest kõrvale, juhtides tähelepanu enesetapule, sest Terri seda ei teinud. On see siis kohane või mitte, kui keegi, kes on sellises vegetatiivses seisundis, saadetakse tema ümber olijate poolt surma?”

Meie vastame: Missugust konkreetset inimest Sa silmas pead?

Sa soovid absoluutset vastust, kas pole?

Sa tahad ühtainust, kuut ja poolt miljardit inimhinge ning teekonda puudutavat vastust?

Ei, seda sa ei saa. Mis puudutab Territ, siis on vastus kindel “jah”.

See toimus nii, nagu see toimuma pidi. Ta saabus siia suure võimalusega muuta maailma, ja ta tegi seda, samas kui kõik vaatasid pealt.

Asjakohasus on kõiges ja mõnikord lood sa enda jaoks asju, mis näivad ebakohased. Kuid hiljem sa mõistad, milline oli selles väljakutses peituv kingitus.

Pühitsege Territ, ning ärge suhtuge sellesse, kui häbiväärsesse teosse, mille inimesed tema suhtes korda saatsid.

Mõelge sellest hoopis kui raamatust, mis on teie silmade jaoks kirjutatud ja sunnib teid esitama küsimust: “Mida me peaksime nüüd selles asjas igaüks isiklikult ette võtma? Mida peaksid meie seadusandjad selles asjas tegema, kui üldse? Kuidas võiksime me läheneda neile asjadele suurema inimlikkuse ja austusega? Kas meie kultuur käsitleb neid teemasid? Kas me isiklikul tasandil käsitleme neid teemasid?”

Asetagem need küsimused sinna, kuhu nad kuuluvad. Asi ei puuduta “õigust elule”, vaid hoopis “käesoleva elu” kohasust.

Iga üksikjuhtum on individuaalne, ning mõned neist puudutavad sügavalt planeeti, mõned aga indiviidi ümber olijaid.

Oo, teie kõik, saabudes siia planeedile, kaldudes sündimistuulde ükshaaval, olite igaüks unikaalne. Igaühel teist oli erinev lugu ja erinev eesmärk, kuid kõigi siht on üks ja seesama: oma planeedi vibratsiooni tõstmine.

Mõnikord toimub see teist paljudega üheaegselt. Me jõuame pea selle juurde.
Loomad ja taassünd

Et juttu kergemaks teha, ajame inimeste elu ja surma diskussiooni vahepeal juttu veidi loomadest.

On küsimusi, mida pole esitatud, kuid mis pakuvad suurt huvi.

“Kallis Krayon,” on küsitud “kas loomadel esineb taassünd?”…

Jällegi vaatleb inimolend loomi, kui sõna, mis katab triljoneid olendeid sellel planeedil.

Sa usud, et neil kõikidel on kas taassünd olemas, või seda pole, ning soovid ühest vastust nende kõikide jaoks.

Mis siis ikka, kui mina oleksin teiselt planeedilt ning esitaksin sulle sellise küsimuse: “Mis värvi on loomad? Ma soovin ühtainsat vastust.”

Sa naeraksid ja imestaksid, kuivõrd imelik teadlikkus minul tegelikkuse kohta võib olla, et sellist küsimust esitada.

Seega vastan ma sinu taassünni küsimusele: Millistel loomadel?

“Sa tahad öelda, Krayon, et neil on vahet?”

Jahh muidugi! Me oleme juba rääkinud miks loomad sellel planeedil on.

Me oleme sulle paljutki loomadest rääkinud.

Me oleme sulle öelnud, et mõned neist on tegelikult loodud selleks, et ära söödud saada, ja nad tulevad siia ainuüksi sellepärast.

Me oleme sulle kõnelnud sellest, mis on nende kohtlemisel teie käitumises valesti ja et te ei avalda neile nende surmas austust, niisamuti kui nende eluajal neist ressurssi välja lüpstes.

Ning see, mu kallid sõbrad, on põhjuseks, miks lihas on haigus.

Kui hakkate neid loomi nende surmas austama selle eest, et nad loovad teie jaoks toitu, märkate toidunakkuste kadumist.

See on mõjur, millele tuleb alles teie keeles ja kultuuris nimi anda – arusaam, et inimene loob energiat isegi korraldades asjakohasel viisil loomade tapmist toidu saamise eesmärgil; selle tulemused muudavad neid loomi ja selle inimese tervist, kes neid tarbib.

Miks on nii, et pärismaalased seda teadsid, teie aga mitte?

See on energia, mis on suunatud Gaia ja loomariigi teadvusele.

See on suunatud sellele, kuidas loomadele surmas austust avaldatakse.

Kõik loomad ei taassünni, kuid mõned küll – kui see peaks olema asjakohane neid ümbritsevate inimeste jaoks.

Enamik loomi sellel planeedil ei sünni uuesti, kuid eksisteerib valitud rühmi ja üksikuid isendeid, kes sünnivad, ning lausa “rusikareegel”, mida võid rakendada neile, kes taassünnivad ja kes mitte.

Kui ma räägin sulle neist, kes sünnivad uuesti, hakkad sa pisut paremini mõistma protsessi, kes sina ise oled.

Õnnistatud on see inimolend, kes asub sellel planeedil õppetunnis: Kõik pöörleb ümber sinu!

See ei pruugi nii välja paista, ometi on see nii.

Gaia teab, kellega on tegu, kui su jalg puudutab maamulda! Sul on valgus, mida sa võid süüdata (luua), ning kanda enesega kaasas, sest see muudab isegi elemente sinu ümber.

Mateeria reageerib sellele, mida teete, kuna teie olete inglid, kes on rüütanud end inimeseks.

Mõned teist on valinud Maa peal erinevaid loomi enese kaaslasteks, või sõpradeks ja te nimetate neid lemmikloomadeks.

Isegi mõned neist, keda tapetakse, kuid neil on siiski inimene, kes neid armastab, on samuti lemmikloomad… isegi kui vaid lühikeseks ajaperioodiks. Sellised loomad sünnivad uuesti.

“Miks peab asi niiviisi olema, Krayon? Kuidas see toimib? Kas neil on hinged? Missugust “reeglit” sa silmas pead?”

Neil on teatud mõttes hinged, mis pole küll sellise ülesehitusega, nagu sinu hing – need on ilma õppetundideta, mis sinu hingel kanda on, ja teie hinge mitmetahulisuseta.

Nad ei ole inglid, kuid nad kujutavad endast tugiolemeid neile, kes seda on (inimesed).

Kui nemad taassünnivad, siis on põhjuseks austus inimolendi vastu. Mõistad?

Loomad üldiselt ei ela planeedil kuigi kaua. Sul võib olla üks selline kaunis kaaslane, taoline armastusolukord lemmikloomast sõbraga. Siis aga lahkub su loomast sõber surma läbi, sest loomad ei ela eriti kaua. Seega on taassünni reegel järgmine: “Taassünd toimub siis, kui inimesel seda vaja on.”

Seega on süsteemisiseselt olemas stsenaarium, mis aitab inimolendil mahendada oma armastuse kaotust, ja seda me sulle ka pakume.

Kui su kallis loomast sõber sureb, siis mine ja otsi endale koheselt uus. Ära viivita.

Ära viivita! Ma seletan miks.

Mine viivitamatult otsima sinna, kus loomad on poeginud.

Ära tee mingeid eeloletusi looma liigi, ega soo kohta.

Ära püüa ilmtingimata leida täpset vastet sellele, kelle sa kaotasid.

Selle asemel mine sinna, kus sa intuitiivselt arvad loomalapsi olevat, ning vaata neile silma.

Üks nendest on see õige… sest tema – ja Universum teavad intuitiivselt, kust sa otsima hakkad!

See on sind austav süsteem.

Paljud teavad seda ja on ütelnud: ”Ma tean, et see nii on, sest kui ma leidsin endale kaaslaseks ja lemmikloomaks teise looma, hakkas ta tegema samasuguseid asju, nagu mu eelmine loom – ta isegi reageeris minule samal moel”.

See on kaunis sind austav süsteem. See on tänuavaldus murtud südamele, saad sa aru?

Et võiksid jätkata sealt, kus pooleli jäid.

Mõni võib nüüd küsida, “Kui suurtest loomadest jutt käib, Krayon? Kas sellel on piiranguid?”

Me vastame, et jälle hakkad sa oma jutuga pihta (Krayon muigab).

Millist mõõtu sa soovid? Kas elevandi või hiire mõõtu?

Sel pole mingit vahet. Kui nad on sinu poolt armastatud ja moodustavad osa sinu karmalisest energiast, siis nad taassünnivad.

Sinust oleks ettenägelik ometi otsida intuitiivselt niisuguse suurusega looma, mis vastab su elulistele vajadustele. Jumal ei anna sinu hiire surres sulle elevanti (üldine naer).
Eelmine ja järgmine paavst

[Pane tähele, et see kanaldamine leidis aset kohe peale paavst Johannes Paulus II surma ja enne kui katoliiklike kardinalide konklaav oli valinud uue paavsti].

“Krayon, me kaotasime värskelt oma suure usuliidri, paavst Johannes Paulus II. Mis sellele järgneb?”

 Mu partner mainis varem meest nimega Karol, kellest sai paavst (sellest oli seminaril varem juttu). Ta arutles tema eesmärkide üle ja selle üle, mida ta siin planeedil tegi, millel polnud tegelikult mingit pistmist tema religiooniga.

Oo, ehk oli siis ametil, mida ta pidas; neil kohtadel, mida ta külastas; ja tseremoonial, mis teda ümbritses – hoopis neil oli sellega pistmist. Kuid need olid antud temale vaid selleks, et lihtsustada seda, mida tal oli võimalik teha.

Kuid mõistate, et ka meie, just nii kui sinagi, tundsime Karolit. Ka tema kaldus sünnituulde, just nagu sinagi. Ta polnud mingit moodi erinev. Ja Vaim ütles talle: ”Sul saab olema võimalus maailma muuta, sest selle planeedi energial on potensiaali saada hoopis teistsuguseks. Sinu teatud vanuseni jõudes avaneb teatud potensiaal, mida nimetatakse planeedil harmooniliseks konvergentsiks, ja asjad hakkavad muutuma. Sul on võimalus sellesse sobinduda maailma liidrina. Kas sa oled selleks valmis?”

Ja tema muidugi ütles jah.

Mitte ükski ingel ei küsinud Karoli käest sünnituulde kaldumisel, kas ta tahab saada katoliiklaseks.

Tegu oli lihtsalt vahendiga, mis viis ta sellisele positsioonile, kust ta sai maailma muuta nii, nagu ta seda tegi. Teil poleks saanud olla Armageddoni puudumist, mida te ilma Karolita kogenud olite. Kas teadsite seda? (pidades silmas tema otsest osalemist kommunismi kokkulangemise mõjustamises)

Seega ta ei teeninud vaid oma uskumuste süsteem hästi, mitte ainult ise ennast, vaid lükkas ka enda erilisse paika, kus ainuüksi tema võis viibida ja mis võimaldas tal korraga puudutada miljardeid inimesi.  

Ja juhtus nii, et sellele suurele religioossele liidrile, kes teadis ka intuitiivselt, mida ta tegi, kuulus inimkonna armastus.

Tema lemmiktegevuseks oli viibida lihtsate inimeste seas – ja ta tegi seda igal võimalikul juhul.

Ja kui ta jõudis ametipostile, kus ta sai tuua kaasa muudatusi, siis ta ka tegi seda.

On ka midagi, mida te Karoli kohta ei tea.

Ta veetis oma viimase elukümnendi suures masenduses.

Mine vaata pilte. Mine uuri esimese 16 aasta pilte. Ja siis vaata viimase aastakümne omasid.

Viimased kümme aastat ta kannatas – mitte ainult oma tervise tõttu – ta oli ahastuses olukorra üle, millest teist keegi tegelikult ei tea.

Oma viimase kümne aasta jooksul tahtis see mees viia sisse veel mõned muudatused, kuna aeg oli küps, kuid ta teadis, et on juba liiga vana.

Karolil puudus energia, et teha muudatusi, mida ta tõeliselt soovis, ning inimesed tema umber võitlesid talle vastu, et olukord jääks muutumatuks.

Kõik see oli väga poliitiline ja ühel päeval võib see teave päevavalgele tulla, ning te kuulete nendest, kes mõjutasid teda viimasel aastakümnel, aidates hoida olukorda muutumatuna.

Ta oli liiga vana, et muutusi läbi viia, ning ta oli sellest teadlik.

Karolil polnud sellist teadvuse seisundit, et viia läbi muudatusi, mida paljud kõvahäälselt nõudsid – mis puutub vaesust ja naiste rolli tema organisatsioonis (see tuleb hiljem).

Karol hüüdis oma hinges muutuste järele nende laste suhtes, keda kuritarvitasid preestrid, ja ta soovis selles osas miskit ette võtta, ning olukorda muuta.

Ta uskus, et tema päästja sooviks oli, et ta olukorda muudaks, kuid ta ei suutnud seda.

Niisiis see, mis võib sulle tunduda tegevusetusena, oli tegelikult kannatav paavst, sest tal ei lastud teha seda, mida ta soovis – põhjuseks puuduv energia ja teda ümbritsevad inimesed, kes kandsid hoolt selle eest, et ta seda ei teeks.

“Krayon, me istume siin üheaegselt selle kardinalide konklaaviga, kes on saamas kokku ja valimas uut paavsti. Milline on väljavaade, tuginedes praegusele valiku tegemise energiale? Mis juhtuma hakkab?”

Ma tutvustan teile kahte väljavaadet, mis võivad järgnevate päevade jooksul realiseeruda, sest teie tulevik on alati seotud vaba valikuga.

Mitte ükski olemus ei saa sulle tulevikku ennustada, kuna see on täielikult inimkonna vaba valiku teha.

Ometi me võime, lähtudes hetke energiast, näha järgmist: (1) teil saab olema kas ajutine vahepaavst ainult lühikeseks ajaks (võrrelduna eelmise paavsti valitsusajaga), või (2) liigute kohe radikaalse paavsti juurde.

Mõlemal juhul tuleb lõpuks sellele kohale mees, kes raputab kõvasti seda institutsiooni.

Lubage mul pakkuda teile mõned võimalikud suunad, milles radikaalne paavst tegutsema hakkab: Tema poolt Maa peal juhitud religioonil on doktriine, mis ei ole “joones” sellega, mida inimesed enda ümber näevad. Tal lihtsalt tuleb sellest kõnelda, sest muidu lahkuvad kiriku juurest haritud inimesed.

Mõned võivad hakata nimetama teda isegi “kurjaks paavstiks”, kuna ta läheb vastuollu traditsioonidega, kui ta käivitab aeglaselt protsessi, mis austab Neitsi Maarjat rohkem, kui ükski tema eelkäija – austades nii kiriku juures olevaid naisi, tuues neid kõrgematele positsioonidele… isegi preestriteks.

Ta võtab sõna pereplaneerimise teemal ja käivitab protsessi, mis õigustab seda aegamööda isegi Jumala silmis (see võtab natuke aega), kuid see algatus peab tulema sellelt, kes “istub paavstitoolil” [ex cathedra], et muuta kogu organisatsiooni sättumust.

Seetõttu ta saab olema ohustatud, vajades pidevat kaitset.

Siis ta räägib sellest, mida teha preestritega, kes kuritarvitavad lapsi. Pange seda tähele.

Isegi, kui saate ajutise paavsti, valmistab ta neis teemades pinda ette radikaalist paavstile. Sest niisugune on energeetiline aura selle ümber, mida me nimetaksime selle suurejoonelise sündmuse potentsiaalseks tulevikuks.

Maailm on tulvil vaba valikut ja see võib võtta suvalise suuna, kuid mina kirjeldasin teile just seda potentsiaali, mis siin ja praegu olemas on.
Surm ei ole Jumala jaoks mõistatus

“Rääkides sellistest asjadest, Krayon, kõnele meile veel surmast. On inimesi, kes ütlevad, et see pole surm, millest sa räägid. Nad ütlevad, et surres lähed sa kuhugi ja mõnikord jääd kinni; mõned on nimetanud seda purgatooriumiks. Ajaloos on hulk nimesid kaldunud energeetilisse stsenaariumisse, kus minnakse teatud kohta, kust sul tuleb kas välja rabeleda või jääd sa sinna kinni ning teistel tuleb sind sealt välja “palvetada”. Kumb on õige?”

Me kordame üle, mida oleme ka varem öelnud, ja me pole kunagi seda informatsiooni muutnud. See on alati olnud muutumatu, sest see austab inimest ja jumalikkust temas.

Armas inimolend, kui sa lähed teisele poole eesriiet, siis märgatakse, teatakse ja tunnistatakse sinu suurust.

Mitte midagi pole kontrolli alt väljas. Tegelikult sind oodatakse!

Me oleme jutustanud sulle loomise koopast ja kolmepäevasest teekonnast.

Oleme rääkinud austuse aulast ja sellest suurejoonelisusest, mida sa tunned oma perega kokku saades.

Sa saad uuesti teadlikuks oma olemusest ja universumist, ning sa otsustad, mida teha edasi.

Üleminekuetapis sind ei luura ohud, kus võiksid kusagile “kinni” või vaimsesse hädasse jääda.

Las ma ajan asja uue informatsiooniga veidi keerulisemaks:

Praegu eksisteerib ja on alati eksisteerinud ka teisi teekondi, mida sul on võimalik valida taaskehastumise asemel; ja paljud inimesed valivad sellise võimaluse.

Nad muutuvad aastateks üheks osaks Maa energiast ja seda selleks, et olla teatud olukordades abiks.

Mõned lõpetavad mõneks ajaks taaskehastumise ja hakkavad juhendajateks, kuid nad ei ole inimeste juhendajad. Nad moodustuvad selleks tegelikult Gaia energiast osakeseks.

Mõned lähevad mägedesse – see on tegelikult inimese taaskehastumise energia Maal, kuid mitte inimese kujul. Ja kui see on tehtud, naasevad nad suuresti sarnaselt sellele, kuidas nad ennegi naasid, taaskehastudes siis jälle inimolendina.

Me pole seda varem arutanud, kuna inimesed soovivad jälle asetleidva kohta must-valget stsenaariumit.

Neid ei huvita energiat puudutav jutt, sest paljud inimesed hakkavad muretsema ja ütlevad: “Milliseks neist mina saan?” – justkui sul on Jumala aru ja saad seda praegu otsustada… kuid sa ei saa.

See kõik on osa suurest plaanist. See on kaunis ja moodustab osa süsteemist, mis austab hetkele järgneva “praegut”.

Las ma annan sulle veel ühe vihje: Kas sina oled üks neist, kes armastab Maad nii väga, et soovid heita pikali ja rulluda sellel? Kas sa kallistad puid? Kas sa oled üks neist, kellega maapind kõneleb?

Ja, paljud teist on sellised!

Ma tahan sulle ütelda – on tõenäoline, et oma eelmisel korral võisid olla osake maamullast!

Võimalik, et see ei kestnud kaua, kuid oli küllaldaselt pikk, et jätta sinna oma energiat, ning kui inimesed maamullal kõnnivad, siis tunnevad nad su teadvust ja armastust, nagu tunnetavad Gaia energiat. Ja, see on keeruline, kuid tõsi.

Mitte keegi pole iial “kinni jäänud”.

Ja kui sa kuuled kuskil sellist juttu, siis ei austa see inimolendiks kutsutava ingli suursugusust ega ka süsteemi, mille olete planeedi aitamiseks loonud.

Sul on täielik valikuvabadus ka siis, kui sa ei viibi siin.

Inimmaailma stsenaarium on ainuke, kus võtad omaks varjatud isiksuse ja kus sa ei tea, kes sa oled, ning sul tuleb kobada justkui pimeduses.

Kui sa ei viibi siin, siis oled osa Jumala terviklikkusest.

Surm kujutab endast tuntud üleminekuseisundit, kus ei ole ebakindlust, täis vigu, eksimusi ega saladuslikkust. See on lihtsalt ühe ukse sulgumine ja teise avanemine.
Sõda Iraagis

Järgmine teema on tulvil valestimõistmise võimalusi.

Me istume praegu kohas, mida kutsutakse Washington D.C-ks ja vestleme Iraagi teemal.

“Krayon, kas Iraagi sõda pidi minema just nii, nagu see läks?”

Nojah, missugusest tegelikkust te silmas peate?

Lubage mul teatada teile jällegi seda, millest ma rääkisin mitte eriti palju aega tagasi teie ÜRO hoones: Teie 9-11 nimetatud juhtum ei olnud õnnetus. See käivitas midagi sellist, mida sai käivitada ainult planeedi kõige vägevam sõltumatu riik… niisugune, kel pole vaja aru anda ühelegi teisele riigile, või kes tunneb end olevat toetavate riikide liidu osana. Selline oli kava… ja ei mingit eksitust. Seepärast toimuski see siin (pidades silmas USA-d ja samuti Pentagoni).

See kava oli seatud tekitama olukorda, kus USA alustaks Lähis-Idas muutuste toimumist. Sest teatud osa planeedi uuest korraldusest, sealhulgas nii harmoonilise üksmeele (konkordantsi), kui Veenuse läbimineku (transiidi) ajal vabanenud energia, nõudsid uue energia käivitamist kangekaelsetes paikades. Sellised kohad Lähis-Idas, mis olid olnud aastatuhande jooksul muutumatud, vajasid teatud tüüpi energeetilist torget ja tugevat raputamist. Muud võimalust ei olnud ja teie olite need, kes seda tegid.

Seega võiks küsimus kõlada hoopis: “Krayon, kas see pidigi nii minema, nagu see läks… nagu me seda tegime?” Ja vastus on, …ei, ei pidanud.

Te olete väga noor vaba valiku riik ja te kõik olete vaba valikuga inimkonna rass.

Ma ütlen sulle: Kui sa vaatad praegu tagasi, siis näed, mida tegi teadvuse muutumine Nõukogude Liidu langemiseks ilma ühegi lasuta, siis näed, et parem viis on alati olemas.

Kuid te ei teinud seda niiviisi ja jääte tõepoolest mõneks ajaks seotuks oma tegevuse tagajärgedega.

Siin pole tegu kohtumõistmisega, see on pigem tavaline energiate toimimise põhimõte, sest nii see asi käib.

Teie meetod on lükanud edasi tulemuseni ja eesmärgini jõudmise, ning on käivitanud sündmusi, mis polnud veel päris küpsed, põhjustades draamat, mis käib teiega kaasas veel mitmeid aastakümneid.

Sulle ei pruugi meeldida see, mis toimub ja kuidas see toimub, kuid ma kinnitan sulle, et ajaloolased vaatavad sellele hiljem tagasi ja ütlevad, et üleüldine suund oli õige.

Selle tagajärg raputab tõepoolest segamini olukorra, mis raputamist vajas. Sest tulevikus ütlevad nad, et see lükkas käima lumepalli, mis saab lõpuks nimeks Uus Jeruusalemm. Teie kui USA, olete selles osalised.

“Niisiis, Krayon, mida me saame teha? Nüüd, kui see on juhtunud, väljakutseid tekitaval moel… mida me saame teha?”

Ma ütlen teile, mida saate teha: Te saate valgustada neid, kes teevad teie valitsuses otsuseid, et nad võiksid näha asju, mis on nähtamatud ja varjatud… ilusaid asju… seda kõike vaid valguse süütamise teel pimedates kohtades. Mitte vihas ega kohtumõistmises, vaid armastuses. Nemad on teie liidrid ja nad esindavad parimat, mis teil praegu olemas on.

Viha ja pettumus külvavad vaid nende jaoks pimeduse seemneid ja peatavad protsessid lõpuks täielikult.

Kui suudate saata neile valgust ja tasakaalu, siis suudavad nad võtta vastu vajaliku teadmise ja tarkuse, mis peitub nende endi kabinettides. See on alati nii olnud!

Kas teate, et kui oleksite piisavalt kaua oodanud, oleks isegi ÜRO lõpuks muutunud?

Teil oli kiire tagasõimamise ja kasutuks tunnistamisega.

See oli ka üleminekuprotsessi jaoks vajaliku transformatsioonina, kuid selle asemel, et osaleda selles, teie heitsite selle kõrvale.

Pange tähele, et ka ÜRO teeb läbi oma murranguid.

Kui need nihked on toimumas, muutub ÜRO tugevamaks ning teil ei ole enam nii palju probleeme sealse koordineerimisega.

Kui oleksite oodanud, siis oleksite näinud, ning loonud ühtsuse energia, mis oleks teeninud sedasama eesmärki, kui teie sõda – kuid ilma kannatusteta.

Ja nii see on, et me räägime neist asjust otsekoheselt.

Ja nii see on, ning me ütleme, et tegu on teie poolt valitud tee ja rajaga, mis viib teid teie omal viisil Uue Jeruusalemma ilmutamisele.

Kui te seate enda ette teerada, siis Vaimu soovituseks on olla pisut kannatlikum.

Teie ülevoolavus moodustab osa teie vabadusest ja Ameerika vaimust, ning see on arusaadav.

Kuid nüüd näete, et ajades asju teistega, oleks teil arukas mõista, kuidas Gaia ise toimib… kannatlikkuse, arukuse ja piisava aja jooksul… just nii nagu juhtus Berliini Müüri puhul.

Maitsev roog küpseb pika aja jooksul ja süüakse siis korraga ära.

Kui Berliini müür 1989. aastal langes, siis toimus see justnagu üleöö. Kuid selle sügava maailma muutuse energia loomine oli toimunud pikkamööda ja kaalutletult inimteadvuse poolt palju pikema aja jooksul.

Kasutage seda olulist sündmust, kui mudelit sellisteks imedeks, mida vajaksite Iraanis, Koreas, ning suurte probleemide tarbeks Iisraeli sees ja ümber.

Neis paikades on kümneid tuhandeid inimesi, kes soovivad täpselt sedasama, mida teiegi – rahu neile endile ja nende peredele, nende omas kultuuris, olles vabad kummardama Jumalat nii, nagu neile meeldib, ning austama iseendid ja oma jumalikkust nende endi äranägemise kohaselt… vihkamata läänemaailma.

Uskuge seda! On olemas massides toetus, mis ei kajastu teile näha olevates liidrites.

Laske osadel asjadel seesmiselt küpseda ja ärge arvake, et peate tõukama tagant asju, mis on iseenesest lahenemise piiril tänu planeedi uue energia abile, mida lükkab kergelt tagant ja mõjustab teie Ameerikale omane võimas vaba valiku vaim.
Massiline inimeste hukk

Viimane teema, mu armas inimene, on mu partneri jaoks kõige raskem ja sellega tahame me tänaõhtuse kanaldamise lõpetada. Tegu on teemaga, millest mu partner ei soovi, et ma üldse räägiksin. See on masside hukkumise asjakohasus.

Teie sügavasse olemusse on kodeeritud elu austamine ja kurbus selle lõppemise pärast.

Selle olemasolu on õige ja asjakohane, ning ärge laske seda iial mahendada.

Kuid, et aidata teil mööduda inimsüdame mõnedest väljakutsetest, on tarvilik ka mõistmise tarkus.

“Kulla Krayon, kas hiidlaine oli tõesti vajalik?” Jah oli küll.

Peaaegu 200 000 inimolendit läks teisele poole. See sündmus on sinu jaoks täidetud õuduse, kurbuse, emotsioonide, ja probleemidega.

Aastal 1989 rääkisime me teile neist, kel tuleb võib-olla Maalt massiliselt lahkuda, ja siin see on.

Kuid isegi mu partner (Lee) esitab küsimusi: “Miks siis lapsed? Miks maailma vaeseim piirkond? Miks tundub kõik see surm nii kohatu?”

Ja ma ütlen sulle sedasama, mida ma ütlesin Terri kohta: Kas sa lõpuks mõistad, et surm on siin planeedil sageli niisama hinnaline kui elu, seondudes paljude energiate ja õppetundidega? Nad pole läinud! Nad on kõik siin (rääkides Krayoni vaatenurgast). Neil on tore olla! Nad on rõõmsad!

Tundub, nemad oleksid nagu vaid hetk tagasi kaldunud meiega kõrvu sünnituulde. Me ütlesime: “Kuidas teile meeldiks osaleda sündmuses, mis muudab maailma kaastunde tegurit nii, et energia saab liikuda edasi ja tekitada vibratsioonilise nihke suuremat kiirenemist? Kuidas teile meeldiks luua maailma rahu läbi teadvuse nihke Gaias eneses? Ja nad vastasid: “Näidake meile teed!”

Kas sa mõistad, miks me armastame inimkonda… sest te armastate Maad ja universumit sedavõrd, et olete nõus selliseid asju läbi tegema?

Niipalju sellest, mida näete tohutu tragöödiana, ometi näete endi ees inimkonna kangelasi, kes aitavad ilmale kingituse, mis muudab Gaia põhiolemust ennast läbi selle kaastunde laine, millega inimkond nende olukorrale vastab.

Nad olid teadlikud sellest potensiaalist ja nad tegid selle läbi. Isegi lapsed teadsid, sest nad on oma jumalikkuses vanad hinged. Sel ajal, selle ühe nädala jooksul tekkis nii palju kaastunnet, et Maa pole midagi sarnast teie eluajal näinud. Miljardid inimesed osalesid oma kaastundega, mis läks koheselt planeedi keskmesse. See läks Maa sisse ja on ikka veel seal. See muutis tõeliselt selle energiat, millel astute, ning külvas seemneid, mis hakkavad idanema, kerkides hiljem esile tõepoolest ka Iisraelis ning sellega seonduvas.

Ja selles kogu asi seisnebki. Ometi ei tahtnud teist mõned seda kuulda, eks ole?

Kuid nemad on siin, praegu koos minuga… ja samuti teiega.

Kuidas on võimalik neid kõiki sellesse ruumi ära mahutada, võid sa küsida?

Nad mahuvad ära nööpnõela peale! See on see mitmemõõtmelisus. Nad võivad tulla teiega koju kaasa teie rahakotis või taskus! Ka see on mitmemõõtmelisus.

Ja neil on teile sõnum, mida me ennegi oleme edastanud, kuid teil pole võimalik seda üleliia kuulda: “Me tegime oma osa – tee sina nüüd oma Tuletorn! Sest allesjääjad on ainukesed, kes saavad rakendada tööriistu, mida meie oleme aidanud luua.”

Täna õhtul koju minnes ei ole sa ellujäämiskatsetel ega suguharu telgis, ilma elektri, puhta joogivee ja toiduta. Sa ei tunne kurbust ega masendust. Selle asemel lähed sa koju, kus on soe, piisavalt toitu, perekonna sõprus ja armastus.

Just seepärast olete Tuletornid, kuna teil on selle jaoks aega.

Teil on selleks piisavalt taipu. Te ei ela ellujäämise režiimis nagu elab suur osa maailma inimkonnast.

Teil on olemas selleks haridus ja intuitsioon.

Kas saad nüüd aru, mispärast läänemaailmas on nii palju valgustöö tegijaid?

Sellepärast, et teie kultuur on loonud olukorra, kus teil on kõigi nende asjade küllus, võimaldades teil näidata teed Maa energia muutmiseks, selle asemel et kulutada kogu oma aeg vaid ellujäämise tagamisele.

Kas see aitab teil mõista teie ees seisvat kohustust?

Süüta valgus ja saada seda sudaanlastele.

Süüta valgus ja saada seda neisse pimedatesse kohtadesse, kus on korrumpeerunud valitsused.

Süüta valgus ja saada seda teadlastele ja uurijatele, kel on juba olemas ravimeetodid planeedi kõige hullemate haiguste vastu, kuid kes ei saa alustada oma tööd tänu teatud juhtkonna ja nende vanade harjumuste piirangutele.

Süüta valgus ja saada seda Iisraeli ja Palestiinasse ja jätka selliste lahendustega!

See on sinu siinolemise põhjus, see on kokkulepe, mille sa sõlmisid, kui saabusid ja valisid kultuuri, milles elada.

See on tõepoolest saavutatav sinu eluajal.

Rahu ja kaastunne saavad valitsema.

Küll sa näed. Küll sa näed.

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Väljakutse lineaarsusele

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Jaa, siin on kaunis koht!

Alati leidub selliseid, kes ütleks, et seda ei saa lihtsalt olla (edastust). Nemad väidaks, et see on kõigest Inimolevuse mõtete sõnaline väljendus ja mitte enam, see on vaid üks pettus.

Palju aastaid tagasi ma ütlesin oma partnerile: „Luba energial vaid levida, luba sinu ümber  Maal olevatel näha selle reaalsust, mida sa teed. Istu nende ette, kes on võimelised vaimselt „nägema“ meie räägitus erilist.“

Ta tegi nii.

Viieteistkümne aasta jooksul ta on reisinud mööda maakera ja on palunud kõrgematest kõrgematel mõista ja „tunnetada“ sidet.  

See on ainuke võimalus, mille vahendusel saab iga Inimene „tõestada“, et edastus on täpne – istuda vaimselt küpsete Inimeste ette ja paluda neil visualiseerida ja mõista tarkusi.

Ütleme lugejatele, et on selliseid, kes näevad valgust enda ümber ja on ka neid, kes ei näe.

Kõik on mõistetav ja pole iialgi halvustatav.

Kutse on alati jõus – kutse tunnetada sõnu, mis puudutavad tundeid ja räägivad ingellikust läbinägelikusest: „See on õde… või vend kõrgemast reaalsusest, kes räägib teiega, kelle mõistmistele te pretendeerite. See on ühtsustumine – ja selles pole mitte midagi enamat, kui au ja armastus.“

Muidugi selles elavas auditooriumis on ka neid, kes saavad „näha“ juba täna.

Niisiis, me ütleme teile: „Katsuge näha värve, neid on siin!

Need, kes näevad siin vaadeldavaid ingellikke omadusi ja struktuure, näevad neid suursugustena, kuna need on siin!“

See toimub just siis, kui inglite grupp hakkab meenutama, et nemad on inglid (jutt on energiatest, mis kujunevad siis, kui Inimesed hakkavad meenutama, kes nemad siiski on).

Te ei ole võimelised „nägema“ endid ingellike omadustena, kuid meie näeme seda.

Oo, selliselt toimub tõemeeli teie eluline tsükkel planeedil, ning lõppude-lõpuks küsite endilt: „Kes ma praegu olen?“

Me näeme selle olemust. Me näeme tõelisi teid. Me näeme olemust kogu rahu ja au hiilguses, mille nimeks on Jumal.

Kuid iroonia on selles, et te alati usute Jumalasse, kui energiasse, mis on teist alaliselt kõrgem, kes pidevalt teeb teie jaoks midagi, nagu ema või isa.

Te kunagi ei seo seda endaga. Te ei vaatle Jumalat, kui gruppi, mille osana võite alati olla… ja see on just see, kallis Inimolevus, mis võib hetkest hetkesse muutuda.

Kuulaja ja lugeja, ma olen nüüd koos Jumala perega. Ja ei midagi muud. See on hinnaline ja meeldiv.

Kõik planeedi õpetajad ja gurud on tunnetanud seda sidet – nüüd ta on avatud kõigile.

See, millest kavatseme täna rääkida, on uskumatuse piiri peal.

Me anname teile ainet mõtiskluseks sellest, mis on toimunud sellel planeedil.

Kavatseme anda teile ristsõna mõistatusi, mille üle tuleks mõelda.

Kuid me ei saa seda teha enne, kuni pole õnnitlenud neid, kes võtavad osa sellest edastusest.

Oleme varem rääkinud, et käesoleval ajal olemasolev energia on realiseeritav paljude poolt, ning samuti ka teiste poolt, kuid nende aja kohaselt… tulevikus, kes kuulavad audiosalvestust.

Seega tervitame neid, kelle silmad on siin leheküljel – ja me räägime teile: “Mis tunne on olla tulevikus?” (Muigab).

Kuulajad, te ei suuda kujutada neid siin, kas pole nii… lugejad? Või kujutate?

Ehk vaataks järgi teie lineaarsust. Tänase edastuse nimeks on siiski „Väljakutse lineaarsusele“. Me oleme sellest rääkinud.

Kui paljud siin saalis istujaist saab ütelda, et ta on oma tõelises reaalsuses, ning kellel on võime külastada lugejat?

Lugejad, selline on teie tulevik, pange tähele. Kui paljusid te saate „näha“?

Ma pean silmas järgmist: praegu saate olla selle sõnumi lugeja, kuid järgnevatel aastatel juba tuhanded silmad on suunatud samale tekstile ja paljudes keeltes – kuid nemad on ju teie tulevikus, kas pole nii?

Kui hakkate  maalima pilti, siis te tajute piiranguid lineaarsuse poolt. Kas olete võimelised neid tervitama?

Mis oleks, kui te oleksite võimelised tegema midagi enamat, kui vaid tervitada neid?

Mis oleks, kui te saaksite veel ka õnnistada neid sõnu ja sellisel määral, et nemad saaksid tajuda teie energiat?

Ehk vaataksime järgi: lugeja aastal 2006, kas oled võimeline tunnetama tänaste kuulajate energiat, ja sinna juurde ka aasast 2004 ja 2005? Kuidas on aastaga 2007?

Kas pole teile liiast palju sellise ettekujutamiseks?

Näete nüüd, kui piiratud olete oma isikliku aja struktuuriga? See on ju raske, kas pole?

Mis on sinu reaalsus, kallis Inimolevus?

Sa oled rong rööbastel, kes näeb vaid rööpaid, millistel asud reaalselt, – või oled hoopis vaatleja, kes on rongist eemal ja asub ringi keskel, mille ümber on relsid? Kas näed selles erinevust?

Ühed vaid sõidavad rongis. Teised näevad kogu rööbastikku, mille peal liiguvad ja ka ees olevat võimalikku rööbastikku.

Ühed on lineaarsed – teised mitte.

Trikk seisneb järgnevas: sõita rongis ja samas näha seda eemalt.

Lineaarsuse piirangud

Me oleme lineaarsuse pilti vaadelnud erinevatel viisidel, nüüd siis taas: lineaarsuse määratlus – see on aeg; aeg – teie reaalsuse ülesehituse osa. See on see, kuidas mõtlete. See on see, kuidas käitute oma eludes. Te elate kella järgi.

Te võite vaielda, et see ei ole nii – kuid see on nii… see on looduslik kell, mis käivitab teie bioloogiat.

Siin leidub neid, kes ütlevad: „Krayon, ma ei ela mingite kellade järgi. Ma olen vaba vaim ja olen uhke selle üle.“

Kas ikka? Ehk vaataksime mõningaid asju enne, kui ütlete selliselt.

Te ehitate oma elu ümber rutiini.

Teie planeedi aja struktuur räägib, et päike tõuseb ja loojub kindlatel aegadel ja ka puhkate kindlatel aegadel. Te olete tsüklis… üks söömaaeg teise järgi.

See ongi see kell, millest me räägime.

Naised, kas te saate juhtida oma kuu tsükleid? Teie bioloogia on kahandunud lineaarseks eksisteerimiseks – selline on ka informatsiooni edastamise protsess.

Kui te räägite kellegiga, siis seate sõnu üks teise järgi… nagu rong rööbastel, kes saab sõita seal, kus on rööpad. Olete sellele kunagi mõelnud?

Te loete neid sõnu, mis on seatud üks teise järgi kindlatesse ridadesse, mis on vägagi lineaarsed.

Nüüd siis võite pettunult öelda: „Olgu, aga mis edasi? Just nii see ju töötabki.“

Kuid meie ütleme: „Nüüd lõpuks esitate õige küsimuse!“

Olete sellele kunagi mõelnud?

Mis oleks, kui lubadus oleks väljunud lineaarsuse raamidest?

Nüüd te kuulate neid sõnu, süntaksiga seotuid lineaarseid sõnu – teie silmad näevad neid, aga aju mõistab teie ees olevaid erineva kujuga jooni, kui täht tähe järgi. See väike, sõnu lugev rong on lineaarne, järelikult ka väga piiratud.

Kas olete pannud tähele, et kõik peab liikuma vaid mööda sirget joont?

Mis oleks, kui selle lineaarse piirangu asemel oleks suhtluse süsteem, mille vahendusel oleksite võimelised ühe hetkega kätte saama kõike ja korraga?

Kõike, mida teil oleks tarvis teada, võimalduks see täis mahus ühe hetke jooksul ja te „poleks isegi teadlik“ sellest.

Selline oleks suhtlus väljaspool reaalsust.

Paljud, kes loevad seda, vast ehk ütleks: „Kuid see pole see, mida teeme meie, kui Inimesed.  See pole võimalik.“

Nüüd siis teate, miks ma olen siin.

Ma olen siin, et ütelda teile – see pole mitte võimatu, vaid iseensest mõistetav asi!

Lineaarsuseta suhtlemine – see pole vaid Vaimu hääl, vaid ka teie meisterlikkuse hääl.

See on suhtlemine raku tasandil ja see on jumalik.

Sageli inimolevused, kui nii öelda, langevad põlvili selle ees, mida nad arvavad olema Jumal, ning peavad tähtsaks kordamist.

Nemad selgitavad seda järgmiselt: „Ehk, kui palume taas ja taas, siis võibolla Jumal kuuleb ja seega on võimalik saavutada ka mingi tulemus. Just seetõttu me taas ja taas jätkame palumist ja kordame vastavaid fraase. Võimalik, et kui Jumal näeb meie kannatusi neis püüdlustes, ehk aitab.“

Nemad ei mõista, et on olemas Jumal ja on olemas suhtlemise viis.

Mis oleks, kui ütleks teile, et teie ümber on energia, mis kannab teie nime?

Raske selgitada, mida see tähendaks.

Vaadake oma Inimolevuse energiat, kui ingellikku raadiojaama, mis pidevalt edastab teie elu reaalajas kõigile Ilmaruumi olemustele.

Seega, teie „vaimne raadiojaam“ oli pidevas kontaktis eesriide tagusega. Kuhu te ka ei liiguks, kõik oli Jumalale teada!

Aga nüüd ingelliku energia laine sagedused on raadiojaama asemel omistatud teile ja teistele teie ümber, seda vaid ühel eesmärgil… olla seal, kui kord avate oma meisterlikkuse seemned… avate suhtluskanali, kus on vastuvõetav ingellik omadus nii teile, kui ka planeedile.

Kui selline ettekujutus õnnestub, siis nähke seda vabana lineaarsusest.

Igal korral, kui teil läheks tarvis midagi teada, te lihtsalt teaksite seda. See paistaks teile hiiglaslikuks intuitsiooniks – just selline on reaalne suhtlemine Vaimuga ja just sellisena ta on ka tunnetatav.

Ma soovitaks teile – järgmisel korral, kui istute mediteerima, või hakkate palvetama, siis, olenemata probleemist, ärge rääkige midagi! Lihtsalt rahunege, ning teadke, et olete Jumal. Teadke, kui vaid saavutate seisundi, ilmub Kolmas Keel, ning kohe saab kõik selgeks. (Mt 6:5-8… minu lisa. R.) Vastused tulevad teile mitte lineaarsel viisil, vaid hetkega mõistate kõike, rakulisest vaatevinklist ja korraga. Seejärel veetke ülejäänud aeg, mida peate „mediteerimise ajaks“, pühitsedes lahendusi, või lahenduste algust, mis on tulnud teile hetkega, ning näivad mingi imelise intuitiivse protsessina.

Inimlikud tunnused, mis võivad teid hämmastada

Oo jaa, on midagi veel suuremat, palju suuremat. On ka mõningaid üllatavaid lineaarsuse anomaaliaid – nii teie eludes, kui ka inimesena eksisteerimises, millest te pole kunagi mõelnud.

Räägime õige imedest.

Tahaks esitada teile mõned küsimused, ning pärast vaatame üle ka vastused.

Mis te arvate, mis toimus ajaloos, kui Inimesed käisid miilide ja miilide taha vaid selleks, et puudutada Õpetaja rüü äärt, lootuses saada hetkelist tervendust?

Või teine olukord, kui nemad võtsid ette püha retke kohta, kus nad teadsid, et piisab vaid ühest sammust mingi kiriku ukseni, kui nad saavad tervendatud?

Kuidas on sellega? Kuidas see töötas?

On palju kordi tuldud sinna ja kargud kõrvale heidetud ja väljutud sealt tervenenuna!

Teie püha ajaloos on seda ära märgitud palju kordi.

Võite isegi minna ja näha neis kodades karkusid, – need on ikka veel seal.

Kas teid on kunagi huvitanud, mis seal neil näiliselt imelistel hetkedel tegelikuses toimus?

Vaatame üle esimese juhuse: kus keegi lombakas puudutas Õpetaja rüü äärt ja lahkus tervendatuna… kuidas oleks sellega?

Vastuseks oleks: „See on ehe Jumala töö. Näete nüüd, Jumal on võimas, inimene mitte. Seega, kui inimene saab lihtsalt läheneda Õpetajale, siis see on võrdne Jumala puudutusega. Kui nemad vaid puudutavad Õpetajat, siis tervenevad.“

See on just see, mida olete palju kordi kuulnud paljudelt pühadelt liidritelt.

Kas selline küsimus on reaalne?

Mis tegelikult on toimumas nende imedega, millistest olete lugenud, või kuulnud…, mõned ehk teie seast ise näinud, või ise üle elanud?

See on põlvili langemine Jumala palge ees, või hoopis midagi veel suursugusemat?

Pange tähele, inimolevused, – me kavatseme rääkida teile selle praktikast. Kavatseme anda informatsiooni, mida varem pole selliselt tehtud – olge valmis seda kuulama.

Mu partner, ole valmis saadetiseks (kindel ja range vastavus), sest valmistume vastu võtma seda (informatsiooni)… eriti peale selle, mida meil tuleb ütelda.

Kõik, mida teile räägime, on õige ja tõene.

Te võite seda informatsiooni pidada tõestamatuks ja esoteeriliseks informatsiooniks, kuid seda vaid tänu teie lineaarsetele õpetustele, mis on ettekirjutatavad juba teie esmaste informatsioonidega, ning mille suhtes olete lineaarsuse tõttu lojaalsed.

Kõiges, mida enda ümber näete, on täis huvitavaid teie reaalsuse anomaaliaid, mis kinnitavad kõike seda, mida kavatsen teile rääkida, kuid teie lineaarne mõtlemine hoiab teid nägemast seda  ebatavalistena.

Kas teate, mida teeb teiega üks lineaarsuse tunnus?

Teie rong on alalises liikumises. Alati on, kuhu minna – kas pole? Üks südame löök teise järgi, nagu kell – on nii?

Nii see ka peab olema, sest selline on teie reaalsuse seadlus.

Kuid teie ingellik seisund ja meisterlikkus ei oma sellist kella.

Tahaks anda teile mõningat informatsiooni teie kohta. See on seotud antropoloogiaga ja evolutsiooniga. Ta on seotud teie pere bioloogiaga ja asjade algusega.

Inimolevus (kuulaja või lugeja), teie veri, mida nimetate oma bioloogia „eluks“, ja teie DNA – pole siit pärit. See kõik pole siit (silmas on peetud Maad). Ei. Kõik on siia kandunud!

Enamgi veel, kõik oli ületähtsustatud.

Enamgi veel, selle protsessi käigus saite abi teistelt.

Bioloogilised seemned olid külvatud eri aegadel ja need olid Ilmaruumi eri kohtadest, see oli palju-palju aegasid tagasi.

Sellele on olemas tõenäone tõestus, kuigi pole teadlast, kes oleks võtnud seda oma lemmikteemaks, ning oleks palunud teil pöörata sellele pilku.

Osa teie lineaarsusest hoiab teid nägemast veelgi suuremat pilti.

Te olete pidevas liikumises, seetõttu teie suurem energia hulk kulub vaid „teie oleku mehhanismi toetamisele“ ja seda nii, et rong püsiks rööbastel edasi.

Te harva vaatate ringi, et näha – kas järsku on veel teisigi rööpaid?

Räägin teile, mis toimus teie bioloogiaga: kõike, mida näete bilooogilisena endi ees, on seatud sellisena, et saaksite tegeleda Maa probleemidega ristsõna abil, mida olete ise loonud.

Kõik see pole selleks, et kannatada ja „alluda“ mingile karistusliigile.

Keegi pole Jumalale katsejäneseks!

Te kõik olete kaastöötajad, ning olete vaadeldavad Jumala osana.

Teete tööd olulise ristsõna kallal, mis nõuab koosolemist enda piiratud teadvusega.

Selline test on enam kui oluline, see on õiglane test, mis nõuab, et inglid üksinduses jääksid planeedile, samas teadmata, kes nemad on, ning lubada energiatel madalduda seal, kus seda vaja.

Kuhu kaob Maa energia? Kuidas ta jaotub tasasel energia mänguväljal?

Kuhu kaob energia, kui kõik saab otsa ja tasakaalustub? Vastust?

Kuidas ka poleks, kuid „Maaga testi“ tulemusel kujunev energia saab liidetud uutele Ilmaruumidele, mis tingib triljonite eluvormide ilmnemist… kus paljude väljanägemine saab olema paljuski teie taolisena.

Te teete tööd suurejoonelise ristsõna kallal, teete tööd mitte ainult tema kallal, vaid olete viieteistkümne aasta jooksul loonud midagi eriti märkimisväärset – lõite nihet planeedil, mida mõnedki nimetavad Suureks Nihkeks, sest planeet töötab siiski koos teiega.

Ja siiski, kõik, mis teil vaja teha, on vaid vaadata aknast välja, ja näha sellele tõestusi.

Majakad, …jaa, teie oletegi majakad, igaüks teist, – ma räägin teile, et teie bioloogia pole siit!

Teisiti te poleks saanud teha sellist tööd.

Planeedi evolutsiooniline protsess poleks kunagi andnud teile ei piiranguid, ega suursugusust, millest tunnete vajadust, et teha tööd ristsõnaga.

Veelgi enam, teie jaoks (ja maisele teadusele) on „resoonne“ see, mis näib eriti veidrana.

Teie DNA kätkeb endas galaktikate ruumidevahelise keemia eklektilist valikut. Ja mitte ainult seda!

Kavatsen rääkida teile seda, millest me pole varem kunagi veel rääkinud.

Kui jõudis kätte aeg seemnete külvamiseks, siis me tegime seda kõigi imetajate ulatuses planeedil. Miks?

Vaid seetõttu, et see oli liig tõenäone, kui see poleks tehtud selliselt.

Lubage küsida teilt: Kas olete kunagi vaadanud oma lemmiklooma silmadesse ja kas olete seal märganud mingeid karmalisi tunnuseid (selle teadmist, kes nemad on)?

Nüüd muutume esoteerilisteks.

Kas olete kunagi puutunud kokku loomadega ja näinud, et nende teadvus on midagi enamat, kui lihtsalt bioloogia?

Olete kunagi ilma jäänud loomast ja hiljem näinud teda inkarneerununa kusagil taas?

Vastuseks on: jah! Seda on juhtunud paljudega teist.

Inimesega mitte sarnased imetajad tulevad planeedile ja lahkuvad koos teiega omadel põhjustel, kuid kõrvuti teiega, – neilgi on muutunud DNA’d!

Ma hoiatasin, et seda on raske endale selgeks teha.

Ehkki Inimese eesmärk olla planeedil erineb loomade omast, kuid nemad on siiski teile toetuse grupiks.

Toetusgrupid üle kogu planeedi tulevad ja lähevad koos teiega. Mõned teie seast on teadlikud sellest, sest on näinud seda nende silmist.

Nemad on osa kogu stsenaariumist, ja on abilisteks sellisel viisil, mis on palju enamat, kui saavad olla mitteimetajad.

Ka nende DNA on muutunud.

Mõelge vaid… mõningatel teie seast on ruumidevahelisi galaktilisi loomi. (Krayon muigab)

„Krayon, kas sa saad tõestada ülevalpool öeldut?“

Ma annan teile midagi, mille üle mõelda.

See puudutab otseselt statistilise tõenäosuse olemuse probleemsust… keegi ei kuuluta teaduse kõrguselt: „Vaata seda…, vaata seda.“

Evolutsioon on reaalne.

Need on bioloogilised olevused Maa peal, kes evolutsioneerusid planeedi ajaloo algusest peale. Kannavad endas looduse teekonda… liigi arengut, mis on rajatud effektiivsele ellujäämisele.

Teie (osaliselt) olete planeedi evolutsiooni tulemus, kuid muutus teis, millest me räägime, toimus üle saja tuhande aasta tagasi.

Kui see toimus, oli soodne aeg ja nagu oleme varem rääkinud, te kannate endas Plejaadilise bioloogia osakesi. Kuid te olite vaid üks grupp paljude seast.

See pole hirmutav, ega ole ehmatav informatsioon. Ta on kaunis! Samas ka keeruline.

Ta on suurepärane, kui mõtlete sellele!

Kuid inimestel ja muudel imetajatel on mõningad kõrvalekalded, mida tuleks teil vaadelda, et neid selgemini mõista.

Loomulik valik ja Maa evolutsioon teevad mõningad asjad ettemääratavaks.

Esiteks – protsess on effektiivne… väga effektiivne.

Lubage anda teile midagi mõtiskluseks, midagi, mida me pole varem vaadelnud.

Viis, kuidas töötavad evolutsioonilised põhimõtted, seisnevad selles, et need loovad effektiivset bioloogilist olevust tuhandete aastate jooksul. Loovad olevust, kes on võimeline vajaduse kohaselt ellu jääma ja vajaduse kohaselt muutuma, iialgi kasutamata energiat, mida temale polnud vaja.

Selleks läks tarvis vaid mõned tuhanded aastad (ehk isegi vähem), et luua silmadeta olevused, kes saavad elada vaid pimeduses, või kõrvaldada jäsemed neil, kes vaid ujuvad. Kas mõistate?

Ellujäämine on tulemus ja selle võtmeks on energeetiline effektiivsus. Te näete seda kogu planeedil; taimedel, putukatel ja loomadel.

Seega teie, kui ka teised imetajad, olete evolitsiooni trepi tipus. Tunnete end hästi, kas pole?

Kuid lubage küsida teie käest: kui planeedi mõningatel imetajatel selgroog muutus kõvaks, miks keemilised ained suundusid sinna, kus oli tarvis kaitsta närve kokkukasvamise eest?

Kas teie jaoks on sellel mõtet? On see effektiivne? Kas on abiks ellujäämisel?

Ei! Teie jaoks see on piirang.

Teie ajalugu näitab, et juba 1999 aastal teie teadus tuvastas keemilist ainet, mis on vastutav selle eest kõigil imetajatel, ning nimetas seda ainet… ummikuks. Teil kõigil on see olemas.

Kui juhtub õnnetus selgrooga, siis teie keha aktiivselt kaitseb närve kokkukasvamise eest!

Kuidas see kõlab võrreldes evolutsiooni protsessiga?

Teie teadlased tuvastasid selle ummiku, ning laboratoorsete katsete käigus nemad eemaldasid mõningatel imetajatel selle ja seejärel vigastati neil selgroog.

Nende üllatus oli suur, kõik närvid kasvasid ilusti kokku!

Kas imetajad milleski eksisid?

Vastuseks on – ei! See toimus soovi kohaselt, kallis Inimolevus… sinu soovi kohaselt.

Selline on jumalik plaan.

See tähendab seda, – kui teiega midagi juhtub, võite jääda invaliidiks kogu ülejäänud eluks.

Te  ei soovi sellest kuulda, eks ole?

Kuid Vaimul oli plaan, jääda invatooli; sellel  pole mingit evolutsioonilist mõtet, kas pole?

Kas võib olla nii, et teie DNA võiks olla Maise evolutsiooni tulemuseks?

Sama toimub ka teiste imetajatega, seetõttu see ei näigi ebatavalisena.

Kuid see on ebatavaline!

Maa peal on palju liike (mitte imetajaid), kellel puudub selline piirang, eriti ookeanis elavatel olevustel.

Meritäht saab kasvatada uue kombitsa, aga teie ei saa.

Inimolevus, kuidas on end tunnetada evolutsiooni trepi tipus?

Te ei ole võimelised seda teostama, kuid sellegipoolest peate end nendest arenenumaks.

Mis on juhtunud? Kas evolutsioon on teinud vea?

Vastuseks on taas – ei!

Lubage veel anda teile midagi, millest te pole mõelnud.

Teadlased räägivad, et te kasutate aju võimest vaid 10 – 15%.

Kas on sellel evolutsioonilist mõtet…? Kas evolutsioon andis teie ajju 80% prahti?

Ei. Evolutsioon selliselt ei tööta. Siin on ainet mõtiskuseks.

Tõde on järgnevas: teie ajust 100% on pidevalt töös ja 80% sellest on ametis sellega, mida te ei ole suutelised uskuma… tegeleb teie ruumidevahelise kaheteistkihilise DNA juhenditega.

Ruumidevahelisus suhtleb üheteistkümne kihiga, millistest te pole isegi teadlikud, et need on teil olemas.

Kõik töötab täiuslikult. Ajul on täiuslik võime ja temas on kõik aktiivne.

Ja veel: Need, kes joonistasid üles inimese genoomi kaardi, ütlesid: „Heakene küll – me saame näha genoomis olevaid „seiskumise ja käivitumise“ koodide indikaatoreid, kuid seal on ka „DNA prahi“ hunnik, millel ei paista olevat mingit vajadust. Me ei suuda seal näha mingeid korduvaid mustreid ja seal pole mingeid kodeeritavaid aineid. See on vaid praht!“

Inimolevused, teie teadus on niivõrd ilmelik: sageli on nii, et kui te ei ole suutelised midagi mõistma, siis see on prügi!

See pole prügi. See on osa ruumidevahelisest DNA’st, seega te ei saa „näha“ teisi tema osi,  millel oleks mõtet neile, kes püüavad seda dekodeerida.

Kas teate, et ka esimene DNA kiht, mida saate vaadata mikroskoobi all, on oma struktuurilt samuti ruumidevaheline, ehkki asub neljamõõtmelisuses. Temal on kodeeriv skeem, mis suhtleb teiste kihtidega, mis asuvad väljaspool lineaarsust ja neljamõõtmelisust.

See on aktiveerumise protsess! Ta on valmis käivitumiseks.

See on vaadeldav isegi Inimese genoomis, aga teie nimetate seda „prügiks“ vaid seetõttu, et need asuvad väljaspool lineaarsust.

Lubage anda teile väikese vihje, mida oleme maininud juba mitu aastat tagasi, kuid mida tuleks käesolevas kontekstis taas vaadelda: Ma palun statistikutel vaadelda matemaatika terminite kohast „Pi tegurit“ (eksperimemendi käigus millegi täpne statistiline matemaatiline kokkulangevus) selles, mida tahaks rääkida.

Kõik liigid Maa peal evolutsioneerusid kindlal viisil.

Imetajad, kes on teie otsesed eelkäiad (ahvid, primaadid, gorillad jne.), oli kümneid, kui mitte isegi sadu eriliigilisusi… kuid kõigil olid effektsed erinevused – mõned sabadega, mõnedel need puudusid. Mõned sarnased, mõned mitte.

Paljud erinesid tunduvalt teineteisest.  Mõned olid suured ja teised jälle väikesed.

Kas tabate ideed?

Kui vaatate loodust, siis ka seal on nii.

Evolutsioon on loonud erisusi, mida näib lõpmatu olevat. Ahvid ja gorillad pole erand.

Kuid on siiski erand: Inimolevus! Kas teadvustate endale seda?

On olemas vaid ühte liiki Inimolevust. Aga milline on selle statistiline tõenäosus?

Antropoloogid ütlevad selle kohta, et on olemas antropoloogilised tõestused sellest, et ligi tuhandeid aastaid tagasi elas 14 või 15 Inimese liiki, mis arenesid Inimese evolutsiooni joont mööda.

Seejärel kadusid kõik, peale ühe – ja see liik arenes edasi… vaid üks liik.

Kas see pole vastuolus evolutsiooni protsessiga?

Enamgi veel… see on vastuolus kogu loodusega!

Te ei kuule hüüdmas teadlasi: “Oi, vaadake siia – see on tõepoolest erinevus.”

Nemad vaid registreerivad selle ilmingu ja ütlevad: „Noh, see on vaid see, mis on olemas.“

Teil kõigil on aeg mõista, et teie ümber on palju vihjeid, et Inimesed erinevad väga teistest elu vormidest, paljuski erinevad ülejäänud imetajatest.

Milline on selle statistiline tõenäosus, et ühed loomad on peatanud oma arengu, ning on kokku sulanud üheks liigiks, kus teised jälle esindavad laialdast erinevust?

Jaa, on olemas Inimesi erineva värviga ja kujuga, kuid bioloogiliselt võttes, on siiski üks liik. Ja sellel liigil on DNA, koos galaktilise energiaga, mis on voolamas temas.

Nii see peab olema, sest see on just nimelt see, mis on käesoleval ajal planeedil toimumas.

Lähme nüüd imede juurde tagasi.

Inimolevused ihkavad lineaarseid vastuseid küsimuses, kuidas aktiveeride enda DNA.

Varem olen istunud siin ja rääkinud: „Maa õpetajad on aktiveerinud DNA.“

Muuseas, te alati arvate, et ma räägin minevikust, kuid siin istub kolm õpetajat, kes liiguvad mööda planeeti täiesti aktiveeritud DNA’ga – täielik ja oskuslik looduse, füüsika ja oma keha juhtimine. Kolm. Kõik neist pole tuntud. See vaid osa tasakaalust, mis on planeedil olemas.

Mõned Õpetajad minevikust said tuntuks, neid tunnustatakse, mõnest sai isegi planeedi suurte religioonide aluspanijad.

Ajalugu sellest, mida nemad tegid ja rääkisid, on jõudnud teieni läbi sajandite.

Kuid, kui ma oleks ütelnud, et õpetajate tunnused on olemas igaühes teis? Kas oleksite mind uskunud?

Isegi need, kes usuks, oleksid läinud elevile ja ütleks: „Krayon, anna palun meile juhendit, kuidas aktiveerida DNA? Mida peaks tegema kõige enne? Mida peaks tegema järgmisena?“

Kallis Inimolevus, selles ongi probleem. Pole ei esimest, ega ka teist.

Taas annan teile näite, mida olen varem andnud Peetruse kohta, kes käis mööda vett.

Lubage taas puudutada seda imelist lugu.

Kas mõistate – Õpetaja ütles Peetrusele, et ta saab käia mööda vett.

Peetrusel oli eesmärk, sest ta tõemeeli tahtis ületada vee, et pääseda Õpetaja juurde.

Siis ta pöörduski Õpetaja poole… Inimolevuse poole, kes, nagu ta nägi, oli võimeline peatama tormi ja rääkima loodusega.

Õpetaja ütles: „Sina Peetrus, kui Inimolevus, võid käia mööda vett. Mine.“

Peetrus tegi seda! See pole muinasjutt. See on ajaloo lehekülg.

Ja nüüd lubage küsida teilt: Kus õppis Peetrus seda? Kus on tema retsept? Mis tomus teie arvates sellel hetkel tema ajus, kui temale öeldi, et ta saab käia mööda vett?

Ehk ta mõtles: „Õpetaja, mis on esimene ja mis on teine? Palju aastaid pean ma õppima ühtesid või teisi protsesse? Mida ma peaks teadma füüsikast? Kus on raamatud „vetel kõndimisest“? Milline on siin tehnoloogia?“

Vastuseks on: polnud ei raamatuid, ei protsesse, mida oleks tulnud õppida.

Kõik oli lihtne, vaid üks-kaks-kolm ja; tunnistada seda, kes te olete, usku sellesse, et olete suutelised seda tegema, ning nõustumise muutmine. Üks-kaks-kolm!

Viimasest räägime hetk hiljem.

Neil, kes puudutasid Õpetaja rüü äärt, oli täielik ja vastuvaidlematu veendumus, ning usk sellesse, et kui vaid puudutavad rüüd, kohe saavad tevendust.

Tegelikkuses nemad tervendasid end ise vaid usu protsessi vahendusel.

Need, kes karkudel tõusid mööda treppe ja astusid uksest sisse, kus kohe ka imeväel tervenesid, ning heites kargud kõrvale, läksid ise edasi täie veendumusega, et ime ilmtingimata toimub.

Neil tasub vaid kiriku lävest üle astuda, kui juba tervenevad.

Nemad uskusid, et seal on midagi imeväelist ja nemad nägid, kuidas see toimub teistega, seega uskusid sellesse nii kõvasti, et olid lausa veendunud…!

Nüüd oma teadustes uurite „platseebo effekti“.

Kuidas võib olla selline asi, et Inimolevus võtab sisse suhkruga kaetud tabletti, uskudes, et see on võimas rohi – ja saabki tõelise ravimi mõju effekti?

Teadlased jälgivad seda pidevalt… inimesed tervendavad end ise, sest usuvad, et abi tuleb väljastpoolt, ehkki seda tegelikult pole olnudki kusagilt tulemas!

Seega, kallis Inimolevus, me ütleme sulle, et kui sa tõemeeli mõistad enda otstarvet Ilmaruumis ja saad teada oma ruumidevahelisest galaktikatilisest DNA’st, siis teadvustad endale, mis on toimunud.

Teie DNA’sse on külvatud meisterlikkuse seemneid, et saaksite korjata saaki.

See ei erine millegi poolest Õpetaja rüü puudutamisest, vetel käimisest Õpetaja juuresolekul, või mingi tervendava kiriku ukseorvast läbiminekust.

Mõistke seda – ime loomise protsess on iga Inimese sisemuses.

Imed võivad juhtuda ka toolil, millel istute!

On üks probleem… ja seetõttu ma pöördun kindla Naise poole, kes kuulab, või loeb… ta tunneb end ära vastavalt sellele, kui ma jätkan.

Mõned siin olijaist kardavad oma lineaarsust. Nemad väidavad: „Minu õde suri varakult haiguse pärast, mis on levinud meie peres. Sellesse suri mu ema, ja ka tema ema samuti. Ma kardan seda geneetilist viga, mis ilmselt on voolamas ka minu veenides ja minu DNA’s. Kas mõistate? Nüüd ma tean, et ka mina olen selle saanud ja kell juba tiksub mu viimaseid minuteid mu elust. See tapab mind samuti, kui neid – me kõik sureme varakult… kõik minu pere naised. Ma kardan samuti ka oma laste pärast. (Paus)

Luba ütelda sulle, kallis Inimolevus, sul on olemas valik. Selle nimeks oleks nõusoleku muutmine ja me räägime sellest hetk hiljem.

Ehk räägiks valikust ja sellest, mis on toimumas.

DNA prügi ja aju suurem osa, mis teadlaste väitel pole kasutusel, on valmis aktiveerumiseks!

Mu kallis Naine, muuda oma DNA keemiat!

Jälgi, kuidas geenid muundavad endid.

Aktiveeri tükikesi ja osi selliselt, et haigus ei tabaks sind, su tulevasi lapsi ja su lapselapsi!

Oled võimeline otse nüüd peatama „haiguse rongi“.

Pange tähele: Vaimne nõusolek, mis on teie arvates teil olemas, paljus erineb sellest, kui olete seda ette kujtanud.

Te olete lineaarsusesse kinni jäänud!

Te räägite: „Ma olen sõlminud kokkuleppe Ilmaruumiga elu kohta Maa peal. Oletatavasti ma täidan selle vaimsel tasandil oma tulekuga ja minekuga Maale, teostades mõningaid asju, puutudes kokku kindlate probleemidega, ehk isegi surres varem, või ehk isegi mõneti kannatades Jumala nimel.“

Inimene, sa ei mõista.

Kui sa väljud lineaarsusest, siis nõusolek uueneb iga kord ja see kinnitatakse iga päev. Iga päev! See on sinu jumalik valik, väljaspool ühesust ja lineaarsust.

Kelleks tahad olla täna? Kuidas on meisterlikkusega?

Pole olemas sellist nõusolekut, mis paneks sind puuri kogu eluks, kus saaks vaid läbi raskuste liikuda ja sedagi vaid „tema kohaselt“.

Kõik on sootuks vastupidi!

Vaimsed nõusolekud seotakse kõigi Inimestega iga päev.

See toimub järgnevalt: „Kallis Vaim, ma annan uue nõusoleku; ma tajun oma bioloogia meisterlikkust; ma tean, et mind aidatakse ja tean, et on olemas palju enamat, kui ma suudan näha. Ma püüdlen, et mu tükikesed ja minu DNA osakesed oleksid minu palve kohaselt aktiveeritud ja et ma saaks muundada oma geene. Ma muundan kella, aeglustades teda. Kavatsen elada palju enam, kui oli mul esmaselt võimalik sündimise hetke nõusoleku kohaselt, sest ma teen ta ümber. Täna kavatsen kinnitada selle.  Kui homme mu tarkus kasvab, et saaks parendada selle, siis kavatsen kinnitada hoopis paremat nõusolekut.“

Mõningad on jäänud lineaarsusesse kinni, sest tingimused väidavad, et teie vaimne nõusolek on ainus teie elu jooksul ja olles siin, peate alluma kellale ja eesmärk on raiutud kivisse, seega see ei muutu iialgi.

Tõmmake hetk tagasi.

Te arvate, et süsteem on püha ja siin saab olla parim vaid see, mida pakub Jumal teile – see on teie eksisteerimise plaan?

Hakake mõistma, et ülesanne tuleb Maale – siin on peamine, vaadata, kuidas suudate avada ennast, et muuta kõike vaimse vaba valiku meetodil!

Veel üks lineaarsuse metafoor.

Teie arvates olete sündinud elu jaoks hoone esimesel korrusel, kuna see on ainuke korrus, mida olete võimelised „nägema“.

Mis oleks, kui enda avastuse läbi saate teada, et on olemas teine korrus ja see on ruumidevaheline. Te hüüate, „uskumatu?“

Mis oleks, kui te mõtleks sellele, loobudes oma parimast füüsikast, mis kuulutab, et saate „näha“ küll, kuid vähem, kui pool Ilmaruumi reaalsusest!

Kui hakkate liikuma mööda treppi teisele korrusele, siis kõik, mis oli esimesel korrusel – eemaldub, kuid midagi siiski tuleb kaasa teisele korrusele. Kas mõistate erinevust?

Teie ees on uus korrus – uute nägemistega ja uute võimalustega.

Selles uues metafooris on märkimisväärne see, et te loote selle ise, aga mitte Jumal too teile seda taldriku peal.

Ta on kogu aeg teie reaalsuse struktuuri sees. Vaadake vaid!

Äkki on seal veel kolmaski korrus – ehk isegi neljas? Arvan, et te mõistate?

Väljuge lineaarsusest – see on teie elu ülesanne!

Pole olemas retsepti, mille järgi saaks seda teha.

Kuidas seda teha – seda tuleb leida ja teostada isiklikult. Peetrus tegi selle ära.

On paljusid, kes tunnetavad, et nemad on mingi jumaliku ime osakesena – kuid tegelikult nad selleks ei ole. Nemad on kuulutanud endid Õpetajaiks, kuid pole kunagi vastavat teadnud.

Teil on aeg mõista protsessi, ning alustada seda enda jaoks.

Kallis Inimolevus, kes on istumas siin ruumis, või on lugemas neid ridu: Olge rahus, ning teadke – te olete Jumalad.

Toimides nii, avanete, ning võite oma protsessiga algust teha.

Üks-kaks-kolm: – võtke vastu see, kelleks olete!

Uskuge – te olete võimelised selleks. Muutke nõusolek, et lubada sellel sündida!

Ongi kogu saadetis. Kas saab see olla veel selgem?

Miks anname teile sellist informatsiooni just nüüd?

Sellepärast, et olete ainsad, kes on õigeaegselt tulnud särama oma valgusega pimedasse kohta.

Te puhastate vundamenti ja uus pühamu saab iga hetk valmis!

Mõistke oma eesmärki.

Tuleb hoida oma valgust ja minna käesoleva hetke tormist läbi.

Majakad, te olete ammu tulnud siia, et hoida valgust võimsana. Torm pole veel vaibunud.

Me oleme sellest rääkinud ikka ja jälle, kuid teil vaja seda kuulda taas: Majakad ei seisa kunagi ohututes kohtades.

Mõelge sellele enne, kui tõstate käe, et küsida: „Miks mina?“

Te olete Majakad – ülesehitatud just sinna, kus teid vajatakse – selle koha keskele, kus on oodata tormi.

„Kallis Krayon, ma olen vaid tavaline inimene, mul pole enamaks energiat.“ – ütlete teie. „Mida ma saaks teha planeedi heaks?“

Vastan teile: Istuge ja teadke, et olete Jumalad!

Te aktiveerite Gaiat oma meisterlikkuse teadmise vahendusel.

Teadke, et seal, kus Õpetajad kõnnivad mööda planeeti, kus nende jalad puudutavad maad, juba loodus ise on teadlik, kes nemad on.

Kui jätate maha selle koha, need seinad, selle korruse, seda õhku, mida hingasite, siis ütlen teile… pühitsege seda, kes te olete. Gaia on teadlik, mida olete ära teinud ja miks olete siin.

Need teie seast, kes lahkudes ütlevad: „See oli väga huvitav!“, aga tegema ei hakka midagi, on sama armsad, kui need, kes väljudes tervendavad end paranematust haigusest.

See on inimkonna vabavaliku alus.

Majakad – Rahu Maal – selline on eesmärk.

Ilmselt kulub palju meisterlikkust, et luua pikka iga täie tervise juures.

Majakad peavad valgustama oma valgusega kohtades, nagu Aafrika, Sudaan, Iraak, Palestiina, Iisrael, Argentiina, Portugal, Venemaa ja paljudele õdedele-vendadele, kes janunevad valguse järgi.

Just seetõttu tänasel õhtul jagasime teile tõde. Just seetõttu paljud said selle.

Kui meil  on midagi, millega saame minema minna, siis see on: Saabub päev, kui saan teiega taas kohtuda silmast silma. Sellel kohtumise räägiks siis tänasest õhtust, siis naerame koos ja poetame pisara.

Kui ma taas näen teid ingellikul kujul, mida te teete siis?

Ma ütlen teile, Valguse Sõdalased, olenemata sellest, mida mõtlete, te olete taas valmis tõusma ja pöörduma Maale tagasi!

Ma tean seda seetõttu, et tegite seda viimasel korral ja palju-palju kordi enne seda.

Kas mõistate – te olete läbi armastuse seotud Gaiaga, imetajatega teie ümber ja kogu planeedi eesmärgiga.

See on just see, mida teete Ilmaruumis.

Kallis Inmolevus, just nimelt selle tõttu olete meile hellas armastuses.

Ja nii see saab olema.

Krayon

Read Full Post »

Ühendus Lemuuriaga

Tervitus kullakallid, mina olen Krayon magnetilisest teenistusest.

Viimaste päevade jooksul see saal on täidetud tohutu energiahulgaga! Siin on olnud suurepärast meelelahutust, õpetusi ja tervenemisi.

Siin on toimunud avalikustamisi – võibolla isegi isikliku mõtlemise revolutsiooni algus.

Te olete kuulnud teiselt poolt eesriiet pärinevatelt olevustelt sõnumeid.

Te võite öelda, et ka praegune on teie ees üks paljudest. (Krayoni naeratus)

Ometi kõik neist on rääkinud paljuski sarnaseid asju.

Nad on teile öelnud, et meie, teiselt poolt eesriiet, asume vaid tollijao kaugusel teist.

Me teame, kes te olete ja mida olete läbi elanud. Kuid teis on tõeline suursugusus, ning see on tänase edastuse üheks põhistest teemadest.

Seda ütles Aadama (vahendajaks Louise Jones), Gaia (vahendajaks Pepper Lewis) ema-energia, ning jah, ka mina ise.

Seega küsime teilt – mitu korda peate sellist sõnumit kuulma, et hakkaksite seda kõike uskuma?

Võtame algusest.

Kas on võimalik, et see, mida kuulate, on tõepoolest päris?

Kas on võimalik, et see on hääl, mida kanaldab inimolend, esindab midagi sama vana, kui Maa ise?

Kas on võimalik, et see hääl esindab paljusid vanu hingi, kes on „perekond”, ning tulnud paigast, mida nimetame koduks, kuid teile see on müstika?

Krayon esineb kui grupp, ning see ei ole uudis. Kas olete suutelised seda mõistma?

Kas on võimalik, et see, mida meie nimetame perekonna armastuseks, Jumala armastuseks, on kombatav ja tihe, …miski, mida saate just praegu tunnetada, ning mis voogab DNA tasandil teist läbi?

Kas tõesti miski neist asjust võib olla nii?

Taas meenutame teile, et see on viis, kuidas kõik Jumala sõnumid siia planeedile jõudnud on!

Pole vahet, milline religioon või ususüsteem, ükskõik milline vaimsuse allikas – kohale toimetanud on selle siiski inimene. Kas olete kunagi sellele mõelnud?

See müstiline asi, nimega edastamine, on vastutav olnud kõikide Maa peal olevate pühakirjade eest… Jumalalt inimesele, ning seejärel paljudele inimestele.

Võibolla see toimus läbi ilmutuse, kus kõneles ingel.   

Võib-olla see oli reaalajas, nagu praegu.  

Võib-olla oli see ühendus kirjanikuga, nagu näiteks Paulus oma vanglas veedetud ajal, või sõnum põlevast põõsast, või inglilt koopas.

Kuid ma rõhutan teile veelkord, et nii see käib.

Teie suurimaid pühakirju ei kirjutanud Jumal… seda tegid inimesed!

Suurimad Maa maalikunstnikud on loonud mõned kõige taevalikumad kunstitööd, mis olemas on, ka nende kätt suunati eesriide tagant.

Kui mõned meistrid, nii kaasaegsed, kui ammused, kirjutasid kõige suurepärasemaid muusikapalasid, niisuguseid, mis täidavad teie südameid tunnetega, neidki loovaid energiaid suunati teiselt poolt eesriiet. Ka neid oli edastatud!

Ometi on siin ikka veel neid, kes ütlevad, et see on veider, ebaharilik, ning kummaline protsess.

Kuid paljudele vanadele hingedele siin saalis, ning lugejate seas, see kogemus on tõeline.

See on nii tõene, et paljud teist hakkavad seda lausa tunnetama.

Taas ütleme teile, et siin viibib saatjaskond, kes on kogu nädalavahetuse olnud siin, ega ole kordagi lahkunud.

Ka eelmiste edastuse ajal me ei lasknud neil minna, nii, nagu oleme seda sageli teinud.

Me lõime hoopis neile nende päevade jaoks siia pühamu… turvalise paiga, ning nemad jäid siia kogu nädalavahetuseks. Olgu see pühapaik ka sinu jaoks, lugeja! Kas sa tead, et me näeme ka sind selles?

See on suur ruum, milles aega ei eksisteeri, ning paljud kuulavad ja loevad siin.

Mööduvad aastad sellest ajast/kuupäevast, kuid lugeja on ikka „siin”.

See on turvaline paik vabanemisteks. See on turvaline paik uuenemiseks. See on turvaline paik naeratamiseks ja Vaimu rõõmu kogemiseks. See on turvaline koht arendada mittemõistetava mõistmist arukalt.

See on koht, et esitada küsimusi ruumidevahelisusele, ning olla valmis vastusteks, mis ei ole loogilised, kuid mis on tõepoolest turvalised.

Niisugused on pühapaigad. Need on kohad, kus teostuvad kahepoolsed suhtlused, mida sageli nähakse ühesuunalistena.

Siin on potensiaali paljudele sündmustele, isegi selles tohutus kuulajate ja lugejate ruumis.

See on aeg, mil võetakse maise keele tasandilt ära mõned edastuste kohta käivad mõisted, saab kõrvaldatud mõistmine, et kanaldajad on edastuse aegu uneolekus, mis tegelikult ei ole nii.  

See on transilaadne seisund, kus teie hirm pühitakse minema, ning kõrgem mina kõneleb teiega keeles, mida te ei ole suutelised mõistma.

Me arvestame sellega, sest see on siiski kommunikatsiooni protsessi osa.

Ainult kõrgem mina on võimeline selgitama paljumõõtmelisuse aspekte neljamõõtmelisele olendile, kelleks peate end olevaks.

Vaadake, te olete neljamõõtmeline olend paljumõõtmelises reaalsuses. Te olete üksnes reaalsuse teadvustamise alguses, ning jäätegi sinna seni, kuni ise hakkate ihkama selle aktiivset edasi arendamist.

Teid ümbritsevad ka teised reaalsused, nende olek seal ei sõltu sellest, kas soovite neid näha või mitte!

Nüüd aga… juhtnöörid mu partnerile. Sa võid selle kanalduse kirja panna, aga ära avalikusta seda enne, kui ma ütlen, et nüüd on õige aeg. (Krayon ütles, et kõige varem on see võimalik septembris.) Põhjused jäävad sulle praegu selgusetuks, kuid tagasi vaadates on need ilmselged.

Nii et praegu, selle informatsiooni avalikustamise ajal kutsun mitmeid mõõtmetevahelisi olevusi, kes soovivad seda teha, ühineda meiega.

Shasta mägi on püha paik Maa peal – koht, kuhu juba ammust ajast kogunesid paljud sellel hetkel, Maa aja hetkel, seega palun ühinege meiega ka teie.

Need Olevused on oodanud, et inimkond saaks mõõtmetevaheliseks, ning just see praegu toimubki.

Me kutsume teid ühinema Krayoni saatjaskonnaga, olla koos siin olevate inimestega, sest me austame nende päritolu. Mõelge sellest kui omamoodi ühinemisest; lemuurlane – lemuurlasega, abistaja – töötajaga.

Kas näete seda mäge meie selja taga (Shasta)? Võib-olla saaksite seda vaadata teistsuguses valguses, kui varem.

Tegemist ei ole mitte mingi veidra paigaga, kus võib aeg-ajalt valgust märgata. See on mõõtmetevaheline kodu.

Meie, ja selles asuvad lemuurlased, näeme seda, kui ajakapslit, midagi, mis sisaldab endas energiat ja informatsiooni, ning see ootab teid.

Sellel on mineviku elav energia, mis vibreerib selliselt, kuni saab avastatud.

Kui see avastatakse, siis selles olev energia vabaneb.

Me rääkisime teile, et see vabanemine algab nende aastate jooksul, millal avastatakse ajakapsel!

Ma soovin teile anda nii palju enamat, kuid veel enne, kui alustame arutelu lemuurlaste päritolu kohta, tahaksin teile öelda midagi mõõtmetevahelisuse kohta – see on meeldetuletus, õppetund.  

Kuna mõnda neist asjust, mida sel nädalavahetusel tajutud ja arutatud on, ei ole täielikult mõistetud, seega soovime alustada veidikese teadusega. Me anname teile mõned meeldetuletused.

Te ei saa eraldada teaduse meistreid vaimsuse meistritest.

Kontseptsioonid on samad, seega ühel päeval nemad sulanduvad täiuslikult nii, et te ei suuda teha neil vahet.

Mõõtmetevahelisuse uurimist alustav füüsika hakkab lahti arutama vaimsuse ebatavaliste atribuutide saladusi.

Te ei saa heita üht kõrvale selleks, et mõista teist. Te ei saa üht ignoreerida ja teisele keskenduda. Need eksisteerivad koos.

Võib-olla on siin mõned vaimse meelestatusega inimesed, kellel ei ole mingit soovi saada teadmisi kõrgema füüsika kohta? See on mõistetav, sest kindlasti see kehtib ka muus suunas!

Ometigi julgustan ma teid uurima mõningaid kättesaadavaid algõpikuid, mis seletavad lahti aja relatiivsuse.

Vaadake mõningaid seletusi peamisest vallast, mida olete nimetanud super-stringi teooriaks. Selles teaduses on mõistmise pärlid, mis sobituvad otse teie vaimsusesse ja isegi mõnda teie kogemusse.

Vaimne aja paradoks

Näiteks eile esitati Gaiale küsimus: ”Kui me kogume kiirust, miks siis on nii, et mina, kes ma teistega töötan, püüan aega venitada ja aeglasemaks muutuda? Kas see on asjakohane? Mis toimub? Kuidas saab olla kiire ja aeglane üheskoos? Me peaksime kauem elama, aga kas me saame seda teha, kui aja kulg kiireneb? Meile on räägitud, et tuleb olla praeguses hetkes, aga see on otsekui aja peatamine! Kas ei ole see vastuolus teadusega aja kiirenemise kohta?”

Gaia andis ilusa ning õige vastuse: „See, et teie tajute kiirenemist ja aeglustumist üheaegselt, on omane teie mõõtmelisusele ja on vastuvõetav teie reaalsuses.“ Aga mõned ei mõistnud, kuidas saab see võimalik olla? Kuid see on õige vastus.

Nii et, lubage mul aidata teil veelgi rohkemas, ning seletada seda lihtsamalt, millest Gaia rääkis, sest see on oluline.  

Te ei saa eraldada vaimsust kõrgest füüsikast.

Te ise liigute oma reaalsuses kiiremini, kuid see näib aja kiirenemisena.

Tegelikult see ei ole nii.

See on üksnes teie, kosmoses asuva koha, vibratsiooni kiirenemine, ning teil tekib tunne, et aeg on kiirenenud.

Teie ise olete kiirenenud.

Kui Einstein andis teile aja mõõtmetevahelist toimimist käsitlevat postulaati, siis ta ütles: “Mida kiiremini liikuda, seda rohkem aeg venib ja aeglustub”.

Kas mäletate seda? Kas ei kõla see nagu vastuolu? See on tõepoolest nii füüsika, kui ka vaimsuse mõõtmetevaheline omadus.

Taaskord meenutame teile vaimset/füüsikat: Nüüd liigute palju kiiremini (vibreerite kõrgemalt) võrreldes ajaga, kui planeedi teadvus välja arenes.

Vibratsiooni tõusuga kaasneb ka aja muutumise tunne. Mida kiiremini liigute, seda enam tunnetate näilise kiirenemise energiat. Kuid mida kiiremini liigute, seda enam venib aeg välja.

See ei ole metafüüsika, see on füüsika!

Mõelge ajast, kui tohutu suurest kummimatist teatud reeglitega.

Mida kiiremini sellel matil liigute, seda enam see kõikides suundades venib.

Nüüd mõelge aga, et see matt esindab ühte aastat teie elust. Mida kiiremini lähete, seda rohkem see venib, et teid ära mahutada, ükskõik milline teie kiirus ka oleks.

Nii et sõltumata sellest, kui kiirelt te sellel „aasta matil” jooksete, kohandub selle suurus nii, et „aasta” kestab ikka just nii kaua, kui pikana arvate aasta olevat. See ei ole vastuolu.

Need kaks omadust eksisteerivad väga tugevalt koos nii füüsikas kui metafüüsikas.

Pealegi see oli peamine, kallis inimolend, mida oleme palunud teil mõõtmetevahelistel viisidel teha.

Me palusime teil aeglustada keha kella. Aja venitamine on asjakohane, sest te liigute selle jaoks piisavalt kiiresti. Võib-olla see aitab teil mõista midagi, mis muidu paistaks, nagu ühe loogika kaks erinevat otsa. Aeg on suhteline kiiruse suhtes.

Kogu see õpetus räägib reaalsusele läbitorkest.  

Mida „näete” enda ümber? Kas see on lõplik? On seal midagi veel?

Gaia vastas veel ühele küsimusele sügava arukusega. Küsimus kõlas: ”Kuidas vabaneda valust?”

Gaia vastas: „Teid hoiab selles reaalsuses valik, millesse olete valinud jääda.

Kas see ei vihja sellele, et horisondi taga on veel mitmeid reaalsuseid teie elude jaoks, kui vaid peaksite otsustama neid otsida. Selline on tõde neis kõigis sõnumites, mida oleme läkitanud!

Mõõtmetevahelisus… veelkord

Mõõtmelisus on miski, mida tajutakse kui tervikut.

Keeruline on rääkida inimestele, et kõik, mida nad enda ümber näevad, esindab ainult väikest osa sellest, mis seal tegelikult on.

See on rohkem, kui segadusse ajav, sest viib piirkondadesse, mida arstid näevad kui teie mentaalset tervise seisundit.

Paljude jaoks on solvav, kui neile öeldakse, et nad ei näe terviklikku pilti, sest see, mida inimesed tajuvad, on sageli väga isiklik.

Kui te kahtlete 4D reaalsuses, nähakse seda sageli, kui hullumeelsuse piiril olemist.

Kas te näete ingleid? (Rahunege. Kõik prohvetid nägid samuti.)

Kuid selle kogemine võib teid praeguses ühiskonnas visata kui kuuma vette.

Paljud kahtlevad teis, sest te „näete” seda, mis ulatub kaugemale sellest, mida paljud peavad terviklikuks reaalsuseks.  

Teie ühiskond tunnistab, et üksteist dimensiooni esindavad normaalset aatomistruktuuri (tegelikult on seal palju rohkem), ometigi defineerivad nad reaalsust kui seda, mida „enamus inimesi suudab näha ja tunnetada ”.

Seega võib öelda, et tunnustatud on üksteist, kuid lubatakse teil näha ainult nelja.  

Kuid kui hakkate nägema sellest rohkem, siis olete tõepoolest veidrad! Kui teete seda tihedamini, siis võite jõuda niisugustele kogunemistele, nagu see siin on, või saate lugeda seda, mida praegu hoiate oma käte vahel.

Sageli oleme rääkinud metafoorset lugu ühest saarel elavast isoleeritud inimolevusest, kes ei ole kunagi näinud tsivilisatsiooni, kuna on elanud vaid oma saarel. Ühel hetkel seote tal silmad kinni (tema loal), ning võluväel viite ta hetkega ühte kõrghoonesse teie suurlinnadest. Seejärel juhite ta lifti, ning võtate side silmadelt. Sõites ühelt korruselt teisele, iga kord, kui avaneb uks, ta uurib, mida on näha lifti ukse taga, – teie saareelanik on šokis. Ta on hämmastunud, kuidas on võimalik, et ruum teisel pool ust muutub iga kord, kui uks taas avaneb! Kuidas suudavad need, kes teisel pool ust on, nii kiiresti liigutada mööblit? Nii et saareelanik ei mõistnud nii lihtsat asja, nagu lift, sest see asi trotsis kõike, mida ta teadis, ja mida näinud või kogenud oli.

Nii et  kõik paljumõõtmelisuses on vaid tõesti suhteline vastavalt teie kogemustele.

Me teeme nüüd sellest juttu, sest me soovime teile veidike rääkida Lemuuriast.
Lemuuriast   

Meie taotluseks ei ole informeerida teid Telosest (mõõtmetevaheline linn mäe sisemuses), sest see, mu kallid sõbrad, on hästi kirjeldatud ja kanaldatud vägagi sisutihedal ja kaunil viisil varem.

Selle asemel sooviks minna tagasi, ning rääkida veidike iidsest Lemuuria kogemusest,  ning puudutada kergelt paari teemat, mis võivad aidata teil rohkem mõista sügavamõttelist perekonda.

Taas soovime anda teile nõu – ärge liikuge oma ajaraamistikus ei antropoloogiliselt, ega  sotsioloogiliselt kaugemale, kui 100 000 aastat, sest sealt edasi te ei leia kedagi enda sarnast.  

Mõnikord seda väidet on vääralt mõistetud, või isegi vääralt interpreteeritud, öeldes, et Krayoni väitel inimesi rohkem, kui 100 000 aastat tagasi ei olnud.

See on naeruväärne.  

Me ütleme vaid seda, et Maa, mis loodi inimeste testi jaoks, on läbinud mitmeid faase, ning kõik on vajalikud olnud. Teie vaimne ja teadvuslik areng ei toimunud ühekorraga.

Tõepoolest, sajad tuhanded aastad oli osa Lemuuria minevikust.

Nemad on planeedi tuum-rass. Nad on vanemad, kui sumerlased, ning veel vanemad kui rahvas, kes elas Induse Orus.

Nad olid siin piisavalt kaua, et nende keel areneks, ning muutuks suurepäraselt suureks, ning saaks pakkuda algeid mõnedele kõige sügavamatele keeltele, mida tänapäeval tunnete; …egiptlased, iisraellased ja polüneeslased…, kõik selle derivaadid, mida meie kutsume Solara Maru algseks keeleks.

Nendes keeltes sisaldusid põhitõed, millega näete vaeva isegi tänapäeval, ning see on võimalik tänu millelegi, mis oli lemuurlastel, kuid teil see puudub.  

Lubage mul rääkida lemuurlastest, füüsilistest lemuurlastest, kes ammu-ammu siin Maa peal elasid. Nemad ei olnud tuum-rass, kuid nad ei olnud ka sellised, nagu teie täna olete.
Bioloogiline alge

Esimeseks asjaks oli nende suursugusus. See oli rass, kes sai oma bioloogilise alge tähtedelt.

See, mida nimetate inimkonna alguseks, oli toodud plejaadlase poolt sisse lemuurlaste kaudu.

Seitsme Õe Energia tuli Maale, ning kinnistus füüsiliselt, seega maaväline energia andis panuse Lemuuria kogemusele, isegi kultuurile, nende rassile ja välimusele.

Ma annan teile midagi, mis oleks väljakutsena teile: ma soovin, et näeksite midagi, mida varem isegi ei teadvustatud.

(Järgnev viitab Shasta konverentsi kogemusele).

Reede õhtul nägite siin laval asuval ekraanil Telose kõrge preestri kanaldatud kujutist, ning tema nimi on Adama. Te võisite vaadata seda kanaldatud illustratsiooni, ning üsna täpselt näha, kuidas ta välja näeb. Selle vaatamiseks oli aega rohkem kui tund. (Glenda Green poolt tehtud Adama portreed on saidil: http://www.lemurianconnection.com).   

Ma soovin, et jätaksite selle meelde, sest väljakutse on järgmine: leidub neid, keda viimase saja aasta jooksul ikka ja jälle Plejaadide poolt külastatud on. Toimunud on kolm peamist külastust, ning, rohkem kui üks neist, on hästi dokumenteeritud.

Nendest, kes on inimestega kohtunud, on joonistatud illustratsioone, ning need on teie raamatukogudes kättesaadavad, näidates, nende inimeste vaatevinklist, keda nad külastasid ja kes sellest teada andsid, kuidas plejaadlased välja näevad.  

Nüüd räägin teile, kuidas nad välja näevad: nad on täpselt nagu Adama! Minge ja leidke need joonistused. Olgu see planeedi päritoluliini, kui ka lemuurlaste mängitud rolli tõenduseks, sest oleks rumalus mõelda, et mingil moel kõik need erinevad ajad ja kultuurid said omavahel kokku, et teiega tsirkust teha.

Nii see ei olnud. Just sellised nägid plejaadlased välja… ja samuti lemuurlased.

Me oleme teid sageli lemuurlasteks kutsunud, sest nii paljud teist on vanad hinged, vanemad kui salvestatud ajalugu.

Te olite tõepoolest osa kogemusest, mida te ei mäleta, kuid mis voogab läbi teie DNA.

Vaadake, lemuurlased ei olnud nagu teie, ning see kõlab veidralt… nende normaalses tajus oli veel üks lisa-dimensioon. Kui soovite, võite seda viiendaks mõõtmeks nimetada, kuid mõõtmetevahelises kõnes ei ole see tegelikult täpne.

Lemuurlased elasid Maal selliste mõõtmelise kvaliteediga, mille omadused ulatusid teie atribuutidest tunduvalt kaugemale.

Lemuurlased mõistsid mõõtmetevahelisust juba ammu enne Telost.

Ajapikku  nad said teadlikuks, et toimub devolutsioon (väljend, mida me hakkame kasutama, kui evolutsiooni vastandit), sest olid kaotamas teatud võimeid.

Lisaks kõigele nemad olid teadlikud, et nende aeg on piiratud teatud hetkeni planeedil, sest mõistsid, et vältimatu uputus on tulekul. Devolutsioon oli lihtsalt tingitud asjaolust, et osa sellest, mida plejaadlased neile andsid, ei pidanud aja jooksul planeet Maa energias elule vastu.

Mõned on küsinud, et kuidas füüsilised olendid, nagu inimesed, said tookord otsustada muutuda mõõtmetevaheliseks, et siseneda mäe sisemusse, ning jääda sinna ajakapsli omadustega (Lemuurlaste lugu Telosest ja Shastast). See on liiga uskumatu!

See on miski, mida tõepoolest te ei ole suutelised mõistma, ning sellest saab silmi pööritama panev info nende jaoks, kes seda kuulavad.

See on tõesti nii ja vaid seepärast, et lemuurlastel oli taju, mille plejaadlased andsid neile, ning mis oli võrdne  lisa-mõõtmega, peale teil olevate.

Peatume hetkeks, ning teeme mõningad paljastused.

Me teame, et rääkida esimesest inimeste rassist, kellel olid lisa-mõõtmeline taju, on hullumeelne idee. Kuid on olemas ka mõningad tõendid ja ma esitan teile nüüd midagi, mille üle annab mõelda.  

Lähim iidne rass, kelle artifakte on leitud, on sumerlased.  

Ajaliselt sumerlased olid lemuurlastest väga kaugel, kuid sellegi poolest neil oli teatud määral sellist teadlikkust, mis oli omane ka lemuurlaste kultuuris. Kõik see toimus tuhandete aastate vältel.

Väljakutse: minge vaatama Sumeri artifakte.

Esiteks; näete, et kõik nende arvutused põhinesid kuuel (12 põhise matemaatika derivaat ning looduse ja tõelise füüsika põhiosa).

Järgmisena on artifakt, mida tuntakse kui Berliini pitserit, mis näitab selgelt, et nad teadsid teie päikesesüsteemi kohta kõike! Nad tundsid teie planeetide liikumist, ning isegi seda, et mõnedel neist on rõngad… kõike seda ilma vähimagi tõendita, et sel kultuuril oleks olnud teleskoobid.

Teie teadus naeraks selle üle, ning loobuks kohe ideest, et nad võisid teile teada olevaist asjust midagi teada.

Teadlased ütleks teile, et sellel ühiskonnal oli omane teha täppi minevaid oletusi.

Kuid tõenäosus teha niisugune oletus, mis kirjeldaks täpset päikesesüsteemi, näidates isegi Saturni rõngaid, oleks tõepoolest väga ebatõenäoline.

Lubage mul teile meenutada; ka teie endi teadus on väitnud, et aatomstruktuur on läbinisti mõõtmetevaheline, ja inimeste ettekujutlus reaalsusest on väiksem, kui pool sellest, mis tegelikult olemas on.

Nemad on samuti öelnud teile, et kui hakkate uurima teisi dimensioone, siis mõlemad, nii aeg kui ka ruum, muutuvad peaaegu täiesti kehtetuks, läbipõimunuks, seega kvantlikuks olevaks.

Nüüd viin teid tagasi sumerlaste juurde.  

Teleskoope neil ei olnud, kuid ometigi teadsid nad kosmosest kõike. Nii oli see tänu asjaolule, et nad said selle läbi „ruumidevahelise nägemise”.

Nemad oma tajuväljaga täiesti intuitiivselt „teadsid”, mis neid ümbritseb. Ei aeg, ega vahemaa polnud takistuseks päikese süsteemi „nägemiseks”.

Milleks oli neile vaja teie 2004. aasta tehnoloogiat, kui nemad tegid seda kõike intuitiivsuse tasandil.

Sama kehtib ka lemuurlaste puhul, kuid veelgi enam – Lemuurlastel ei olnud mitte üksnes see võime, vaid ka intuitiivsed teadmised mõõtmetevahelise DNA kohta. Selle abil oli neil võimalik lihtsalt ehitada Noorenemise Tempel, ning kasutada magnetismi, et mõjutada oma bioloogilist kella.

Seega mõistke, et ükski neist Sumeri avastustest ei vajanud kõrget teadust, pigem hoopis lihtsat taju, mida omasid nemad, kuid mida teil ei ole.

See oleks kui mõistmatu ühiskond komistaks mõistva ühiskonna otsa.

Vaid ennast mitte austav ühiskond võib jääda kinni nähtava ulatusse (vaid füüsilise nägemise piiridesse). Kui kultuur ei oleks sajandite jooksul olnud pime, neil oleks erutav leida veelgi iidsemat, mõistmisterikkamat kultuuri.

Kultuur ilma nägemise võimeta oleks sunnitud minema, et saada teada, milline on kaugustes seisev mägi, ehkki oleks võimalik „näha“ seda ka kauguste tagant!

See on lihtne olukord, kus üks tunnetuse viis on teise vastu.

Maa vaimne areng

Tänu uuele energiale planeedil Maa ja vibratsiooni tõusule (kiirus), ning, tänu edasisele aja avardumisele mõned inimeste võimed hakkavad tulema tagasi.   

Meie õpetused olid just sellest, ning nüüd on ehk need paremini mõistetavad.

Paljud teist on püüdlemas selle poole, mida nimetatakse „oma DNA aktiveerimiseks”. Mõned on seda nimetanud isegi ülestõusmiseks, kuid mina ütlen teile, et pigem see on tagasitulek Lemuuriasse.

Mägi teie selja taga (Shasta) ei muutu. Seal asuvad lemuurlased ei ole teistsugused, kui on alati olnud. Nad on vaid oodanud, et muutuksite teie, ning et saaksite üha enam nende sarnasteks!

Te hakkate aktiveerima neid DNA osakesi, mis on alati teis olnud ja on mõõtmetevahelised, seega teie jaoks intuitiivsed. Suures plaanis väites, nemad on teid oodanud!

Ja nii see on, et see, mille te saavutanud olete, on loonud võime neid näha, ning teada, mida nad on Teloses teinud. Nad on kannatlikud olnud.

Nende aeg on teie omast veidi erinev, kuid nad on kannatlikud olnud.

Nad teadsid, et kui inimkond peaks vaimselt kunagi arenema, siis saavad muutuda nähtavaks, ning pakkuda abi. See aeg on käes ja on olemas kindel veendumus, et nemad on osa planeedi tulevikust.

See on põhjuseks, miks nad eraldasid end mõõtmetevahelisesse seisundisse.

Nii et taaskord toon teie ette nihkuva reaalsuse, mis võib erineda sellest, millisena arvasite seda olevat.

Mägi ei muutu – teie muutute!

Aastast aastasse muutudes, hoomates kõike seda, paljud olete suutelised nägema üha rohkem, ning tunnetama kõike, mis on toimumas reaalsuses.

Tervenemised muutuvad veelgi suurepärasemaks, kui mõistate, millega teil tegemist on.

Mäe sees olijad saavad külastada teid üha kindlamalt tänu sellele, et mõistate enda päritolu liini. Andke neile oma nõusolek, et nad saaksid teid aidata.

Ajakapsel siinse mäe sisemuses omab samasuguseid atribuute, millest oli eile juttu, kui rääkisime Veenuse Transiidist (19. juuni kanaldus).

See on energia, mis tegeleb sellega, mis on alati olnud siin, ning nüüdseks ka ärkamas, seega valmis võimendumiseks.

Pidage meeles: ruumidevahelisus on alati olnud siin ja see ei ole võrreldav sellega, mida loote teie.

Kui on olemas 12 õuna, aga teie näete ainult 4, siis see ei tähenda, et teisi õunu ei ole olemas.

Kui äkitselt arendate võimet näha veel üht õuna, siis ärge olge üllatunud, kui see lausub teile: „Tere, ma olen sind oodanud!” See oli kogu aeg seal, ootamas aega, kuna avastaksite teda, seega teil on nüüd rohkem elatusvahendeid, kui varem (rohkem õunu, mida süüa).
Lemuuria koolid

Lubage, ma räägin teile veidike veel Lemuuriast, ning mõningatest nende ühiskonna omadustest.

Te küsite selle peale: ”Miks sa peaksid seda tegema?”

Põhjuseks on see, et saaksite alustada detailide „kokku panemisega” sellest, mis on toimumas sellel planeedil.  

Nüüd räägin kunagistest lemuurlastest, kes elasid kaunil maal veel enne, kui ookean selle kattis. Lubage, ma räägiks nende lastest.

Koolitamine suuremas Lemuuria osas oli sootuks teine ja selline see oli ammu enne Atlantist.

See toimus järgnevalt: Õpetajaid kutsuti kogukonnavanemateks.

Neid austati väga, sest nemad edastasid teadmisi kultuurist. Nad kõik olid kogukonna esindajaiks, ning esindasid kõrgeimaid ühiskonna omadusi. Kuid koolis õppetunde nemad ei andnud, nagu teevad seda teie õpetajad, ega olnud neil mingit pistmist igapäevase kooli tööga. Koolis puudusid ka administraatorid ja administratiivsed hooned, ning ruumid olid väga väikesed, isoleeritud ja klassiruumid ei olnud omavahel lähestikku.

Puudus ka lineaarne süsteem!

Õppevanemad said kokku, ning otsustasid, mida lapsed peaksid teadma, ning milliseks ajaks omandama selle.

Lapsevanemad saatsid lapsed kohalikku klassiruumi teatud vanuses.

Tüüpilises klassiruumis otsustasid lapsed ja õppevanemad üheskoos, mida oli vaja õppida, ning koos lastega tehti otsus, kui kiiresti nad seda õppida suudavad, ning teatasid sellest kogukonna vanemale.

Õpetaja oli paindlik, ning läks laste plaanidega kaasa. Lapsed kas valisid endi seast juhi, või tegid õpilas-juhtide jaoks ringleva graafiku, et aidata selliselt hoolduskonda ja administratsiooni neis eesmärgi täideviimise küsimustes.

Seega õpetaja oli seal selleks, et edastada teadmisi, ning kindlustada lastele ajakohaste teadmiste omandamist.

Kuna lastel olid kõrged teadvuslikud mõistmised, seega nad suutsid terve aasta õppimise mahu sageli haarata ühe päevaga. Lapsed, ilma tegelike teadmisteta, pakkusid välja võimalused, mis aitaksid nende meelest õppimisele kõige paremini ja kiiremini, ning kuidas „sobitada“ seda kõige paremini oma tunniplaani.

Kui lõpuks nad mõistsid, et õppematerjal on selgeks saanud, avaldasid soovi viia läbi test.

Kui klassil sai test tehtud, sai õppeperiood kõigi jaoks läbi.

Seejärel algas puhkus (selle vanuse laste oluline eesmärk).

Laialt levinud kestuse määratlemise asemel nemad alustasid õppetööd ühel ajal, kuid õppe lõpuaega paika ei pandud. Õppeaasta kestuse määrasid lapsed sellega, kui kiiresti nad omandasid materjali.

See oli määrav, ning peegeldas nende võimet mõista seda, mida oli vaja õppida, ilma, et nad eelnevalt oleksid sellest informatsioonist teadlikud.   

Ei olnud kooliaastaid, ega hinde määramist – oli ainult eesmärk jõuda teatud teadmiste tasemeni, et saada sellega ühele poole, ning pääseda mängude juurde!

Lapsed olid küll koormatud, kuid samas ka mõistsid täielikult, et pidid ära õppima kõik, mis oli nendelt nõutud.

Nüüd paljud võivad vastu vaielda: ”Ei, see on liiga ebatavaline ja veider. See ei saa toimida. Inimese loomus ei luba seda.”

Minu vastus on järgmine: võib-olla neljamõõtmeline inimloomus ei lubaks seda iialgi, kuid mõistuselik paljumõõtmeline laps sai sellega hakkama lihtsalt.  

Põhjus, miks ma sellest teile räägin, on selles, et teie juures juba hakkavad ilmnema esimesed Indigo tunnustega lapsed, millest oleme juba mitmeid aastaid teile rääkinud.

See on väga lemuurlik! Isegi mõned indigolaste „siltidest” on …mõõtmetevahelised.

Lähme tagasi Lemuuriasse: kui klassis oli aeglasemaid õppijaid, märkasid lapsed seda kohe, ning koos abistasid neid!

See, mida teie kodutööks nimetate, neil oli hoopis iga õpilase ülesanne olla teisele toetuseks, et kogu klass liiguks edasi üheskoos.

Kuid ainus, mida nad koju viisid, olid teised õpilased! Mida kiiremini nad õppisid, seda rutem tuli puhkus. Laste jaoks oli see loogiline.

Te võite öelda: ”Kuidas olid lood nendega, kes probleeme põhjustasid? Kas selles suurepärases Lemuurias üldse oli niisuguseid?”

 Loomulikult oli. Ärge andke hinnanguid. Ma räägin, kuidas see lahendati.

Lapsed hoolitsesid distsipliini eest ise – oo ei, mitte tüli norides, kuna mõistvalt meelestatud lapse teadvus ei olnud võimeline selleks.

Pidage meeles, et sedasorti teadvuse puhul on teemaks grupi eesmärk, mitte isiklik vägi.

Lapsed lahendasid selle loogiliselt.

Kui mõni õpilane nende puhkust takistama hakkas, nad aitasid teda nii hästi kui suutsid.

Kui mõned ei suutnud tulla sellele kaasa, või põhjustasid probleeme, siis õpilased heitsid need enda keskelt välja.

Mitte keegi, kes oli klassi ühisotsuse poolt välja saadetud, ei saanud enam iialgi klassiga taas-ühineda. Ta pidi minema teistesse klassidesse, mis ei asunud Lemuuria põhilises osas.

Loomulikult see lõi teise ühiskonna, niisuguse, mida hüljati, ning milles inimesed sageli kaua ei elanud, sest nad ei teeninud välja õiguse minna Noorendamise Templisse, millel oli Lemuuria tervishoiusüsteemis tohutu roll.

Karm, võite öelda? Tõepoolest.

Tänapäeva arenenud standardite puhul oli see ehk tõesti nii. Kuid Lemuurias koolid toimisid nii.

Teie ühiskond on arenenud teistel põhimõtetel, sest teie olete töötanud oma valgustumise kallal teistsuguste aspektide abil.

Need seletused võivad aidata teil mõista, miks Maa uues energias koolid on rasked praegustele indigo kristall ja teistele lastele. Nendel üks DNA kihtidest on aktiveerunud, ning valmis tegema tööd, sest ta mäletab.

Ma räägin teile sellest hetke pärast veel.
Lemuuria tervishoid

Ma sooviksin teile rääkida Lemuuria tervishoiu-süsteemist.

Kas mõistate, et Lemuurlastel ei olnud kõrgelt arenenud teadust.

Neil puudusid kompuutrid, mida on teil.

Lemuurlastel kõige selle asemel oli kõrgetasemeline ruumidevaheline intuitsioon.

Need kes teavad meditsiinilisest intuitsioonist, mõistavad seda hästi.

Lemuurlased kõik valdasid seda liiki intuitiivseid teadmisi.

Keha on tark.

Sõltuvalt sellest, kui sügavale aega sisenete, vastavalt mõistate, et Lemuurlaste kehad olid hulga suuremad, kui teie omad, kuid evolutsiooni käigus, nagu oleme rääkinud, need muutusid kasvult väiksemaks.

Nemad olid teadlikud, mis on toimumas.

Samuti see võiks anda teile informatsiooni sellest, et Plejaadlased olid ka suuremad, kui teie. Sellisteks ka jäävad.

Lemuuria ühiskond lahendas oma tervishoiu süsteemi järgnevalt: Enamik Lemuuria ressurssidest kulutati selleks, et kindlustada terveks olemist sellisel määral, kui vaid suudavad olla.

Tervishoiu-makseid ei olnud, sest tegemist oli mõistusliku kultuuriga.

Neil oli paju paremini arenenud intuitsioon tervikpildi osas, kui individuaalse inimese osas.

Lemuuria ühiskond mõistis intuitiivselt, et mida tervem on rahvastik, seda rohkem see majandusele abiks on.

Neil olid maa-omandid, kuid hoopis teistsugusel põhimõttel. Oli grupi-omand, seega omandiga kaasnes alati grupi otsus.

Kui nende hulgas oleks kas või üks, kes oleks pidevalt haige, siis nemad ei suudaks täita oma osa, siis see kahjustas tervikut. Seega nad mõistsid, et kui kõik on terved, on nende majandus palju tugevam.

Nüüd selgitan uuesti, miks viisin teid Lemuuria ajalukku.

Sellepärast, et sama asi on teie planeedil taas toimuma hakkamas.

Ootamatu taipamine, et inimolendid, kes ei ole haiged, saavad osta maad, ning maksta makse, see loob revolutsioonilise idee…; Kus valitsus suudaks tervendada oma rahvast, seal saaks olla külluslik ühiskond. Milline idee!

Jälgige fondide, ressursside tähelepanu nihkumist selles suunas.

Kuidas ravida üha enam inimesi väiksema summa eest?

Kuidas saaks võita ühte finantsilist tähelepanu, ning kuidas sama kogemust rakendada teises?

Olete kunagi arutlenud, kuidas ravida planeedil olevaid haigusi?

Paljud on kurtnud: ”Inimkond ei jõua kunagi niisugusele valgustatuse tasemele, kus pühendataks piisavalt palju ressursse, et tervendada masse ”.

Teil on õigus! Kuid on teine meetod, mis teie praeguse inimloomuse jaoks on palju loogilisem, ning see teeb selle ära!

Ärge andke selles osas mingeid hinnanguid, kuid olge teadlikud, et peatselt seisate silmitsi uue ideega, mis pühendub „majanduslikule tervendamisele”.

Kuidas saaks Maa pakkuda midagi, mida praegu nii väga vajatakse?

Vastus: Leidke viis, kuidas sobitada see idee nende tegevusplaanidesse, kes omavad kõige suuremat rahahulka investeeringuteks.

Tervendamisest saab investeering globaalsesse tervisesse.

Kuidas investorid saavad oma vastutasu?

Nad võtavad valitsustelt, kellega teevad koostööd, osa SKP-st endale, sest see tuleneb riigi „tervenemise määrast”. Jälgige seda. See on vältimatu, ning on teostumas.

Jälgige pealegi, kuidas Yawee avaldab sellele suunale mõju.

Sellepärast ta on ka siin.

Taas räägime temast. Ja räägime temast ka edaspidi veel (jutt on dr. Todd Ovokaitysest, kes publiku hulgas viibib).
DNA seitsmes kiht

Lubage mul rääkida teile veel ühest DNA kihist, mida me veel maininud ei ole.

Siiani oleme andnud teile kuue mõõtmetevahelise DNA kihi nimed ja eesmärgid.

Me oleme andnud teile infot iga kihi atribuutidest, ning nende erilistest energeetilistest nimedest.

Oli juttu hirmu kihist… ülestõusmise kihtidest, ning MINA OLEN kihist.

Igaühel neist oli nimi, kuid see ei ole nii oluline, sest see on esoteeriline infokilluke, aga Lemuuria kultuuris, kus suudeti näha neid kihte, olid nende jaoks teistsugused nimed, kui need, mida oleme andnud teile heebrea keeles.

Heebreakeelne nimi aitas kirjeldada kihi tegelikku funktsiooni, sest seda tuntakse tuum-keelena. Lemuuria keel seda ei olnud.

Me rääkisime teile, et kõikidel kihtidel on Jumala nimed heebrea keeles, ning oleme need loendanud teie jaoks üles kuni kuuendani välja.

Nüüd avalikustan number seitsme. Ma annan teile nime, aga kuna see on Lemuuriale tuginev kiht, ei anna ma teile kohe heebreakeelset nime. Selle asemel annan hoopis seitsmenda kihi nime lemuuria keeles.

Mitmed kihtidest, mida avaldan teile neil kuudel, antakse teile sellepärast, et neid on vaja aktiveerida. See toimub läbi individuaalse inimolendi taotluse, mida oleme mitmeid kordi käsitlenud.

Mõõtmetevaheline DNA kiht, mis on 12-st kihist seitsmes, on kogu teie elu olnud magavas olekus, oodates, kuna seatakse planeedil sisse spetsiaalne energia. Ta vibreerib samal toonil, kui  teloslased (lemuurlased Telosest mäe sisemuses), kes on siin ruumis, ning selle kihi nimeks on Lemuuria kiht. See on seitsmes kiht.

Seitsmenda kihi lemuuriakeelne nimi on Hoa Yawee Maru. (Seitsmenda kihi nimetus heebrea keeles on Kadumah Elohim, mis tähendab „avaldatud jumalikkus”).

Seda lemuuriakeelset tähendust on inglise keelde võimatu tõlkida, sest see siis võiks kaotada oma tähenduse. Toonid, mida lauldakse, omavad samuti tähendusi lisandudes silpidele.

Kuidas seda lauldakse, sellest tulenevad informatsiooni erinevaid tonaalsused. Seega selle kuulmine ja selle lugemine on väga erinevad.

Kuid põhimõtteliselt tähendab see järgmist: DNA kodukeel.

Hoa Yawee Maru.

Hoa tähendab kodumaad.

Yawee tähendab lemuuria keeles „DNA”.

Maru on „keel”.

Kuna oleme seitsmenda kihi lahti seletamisel, seega räägin, mida see teeb. See vibreerib.

Teloslased siin ruumis soovivad puudutada teid ja öelda: „Sellest olemegi teile rääkinud. On aeg seda aktiveerida”.

Mida kõrgemini see kiht vibreerib, seda kiiremini tema toimub. Mida rohkem vibratsioone kohal on, seda enam aeg venib, ning seda paremini mäe-elanikud teid tervitada saavad.

See on Lemuuria meister-kiht. See on tuum-alge kiht.

Siin saalis istub vaid üksikuid, kelle seitsmes kiht aktiveeritud on. Minu partner ei ole üks nende hulgast. Tema aktiveerumine algas eile öösel (paus, kuni Lee toibub sellest infost, ning mõistab nüüd, mis eelmisel õhtul toimunud oli!). Nüüd ta teab, milles oli asi.

Siin on veel mõned, kelle seitsmes kiht vibreerib, ning need on inimesed, kes kohtuvad Adamaga (jutt Louise Jones`ist), ning ka need, kellele on antud Lemuuria sümboleid ja helisid (peetakse silmas dr. Todd Ovokaityst). Me ei oleks teile neist asjust rääkinud, kui need ei oleks täpsed, ega tõesed. Ärkavate inimeste jaoks on siin väga palju.

Leidub ka neid, kes ütlevad: ”Hüva, mida me selle infoga peale hakkame? Kuidas saame seda ühendada?”

Esiteks, teil on vaja seda uskuda. Te ilma neid asju omamata,  kui oma põhilise tõeta, ei lähe kuhugi.

Kallis inimolend, sa teeselda selles osas ei saa.

Sellega ei saa oodata ja vaadata.

See kas on, või teda ei ole.

Jääge kindlaks oma usule, ning võtke omaks, et need asjad on tõelised.

Mõõtmetevahelisus eksisteerib just nii, nagu füüsikud seda väidavad. See ei ole usk.

Usk esindab veendumust nähtamatu olemasolusse. See ulatub kaugemale.

See on usk veendumuse toimimisse, ja see on osaliselt juba teie reaalsuses.

Kui istute toolil, siis see on teie reaalsuseks, et tool kannab teid alati.

See ei ole usk nähtamatusse. Tool ei ole nähtamatu. Selle asemel teil on puhas usk veendumusse, mis tugineb füüsilise tooli struktuuril.

Ometigi tõendeid tegelikult ei ole enne, et tool teid kannab, kui teie tegutsemine istumise näol selle tõendi annab. See on teie reaalsus ja te istute toolil, ning asjaolu, et see teie keharaskuse all kokku ei vaju, pole mingit üllatust.

Tegelikult oleksite šokeeritud, kui see teie raskusele vastu ei peaks. See on enamat, kui soovimine või uskumine. See on mõtte omamine, et tool on alati töökorras.

Mõõtmetevahelisel tasandil on see tõeline teadus. See on nagu tool.

Seega teie veendumus on järgmine: „Mõõtmetevaheline info kannab mind”.

Nii et, number 1 on selline.

Kui te sellest edasi ei saa, siis ei tööta nendes mõõtmetevahelistes asjades miski.

Te võite küsida: „Hästi, Krayon, kuidas me teeks seda?”

Lubage, ma küsin teilt: kuidas te millessegi usute?

Hakake koorima duaalsuse sibulat, millest me nii sageli rääkinud oleme.

Lubage oma olemuse Kõrgemal Minal suhelda teiega mõistetes, mida mõistaksite, ning hakake vibreerima nende kohaselt.

Kuidas te selgitaks intuitsiooni?

Kuidas tutvustaksite sinist värvi inimesele, kes on sünnist peale olnud pime?

Millised on õppimise sammud?

Mõnikord on vaja asju lihtsalt teha, ilma lineaarsusest välja astumata.

Mõnikord need ilmnevad lihtsalt sellepärast, et teil tekib vajadus nende järgi!

Ole rahus, ning tea, et oled ise Jumal.

Mõista, et need asjad kuuluvad sinule. See on lihtne, ehkki ometigi keeruline, kuid siiski on tunne, et see peab olema raske.

Mõistus toob sisse võimaluse, Inimene toob sisse võimaluse, ka neljamõõtmelisuse paradigma toob sisse võimaluse.  

Millised on sammud, et seletada, kuidas kedagi armastada? Millised on sammud intuitsiooni leidmiseks? Kas sa mõistad?

Mõnda asja lihtsalt ei saa neljamõõtmeliselt esitada. Nii, et istu ja lase sellel toimuda, sest see on osa sinu loomulikust bioloogilisest protsessist, mis ainult ootab, et teda palutaks.

Number 2: Tervitage võimalust iga päev! Kõnelge oma rakkudega. Vaadake nende suurepärasust, kõnelge nendega kindlameelselt, et nad teaksid, et oled nende boss. See võimendab usku. See süvendab uut tüüpi reaalsust.

Number 3: Meie soovitus – külastage võimaluse kohaselt planeedi portaale. (Muide, ühel neist praegu istutegi (Shastal). Me oleme maininud mõnda portaalidest, need on alles jäänud Lemuuria mäetippudena – Lihavõttesaared, Hawaii, Uus-Meremaa ja Shasta mägi. Mõningad on veel.) Tunnetage energiat, mis seal on, ning täitke end sellega. See on sobiv teile.

Number 4: Partnerlus Gaiaga. Mida see tähendab?

See tähendab „tunnetage kristalli”. Minge ja lamage sellel. Tunnetage muru; pistke oma jalad ojja, ning teadke, et osake teist on selle sees.

Olge partnerluses emaga, ning mõistke, et kvant-tasandil olete seotud kõigega, mida näete. Nagu Gaia eile ütles läbi Pepper Lewise, et see pole mitte ema-energia, vaid pigem õe või venna energia. See pole abielu suurepärasus, ehk hoopis parima sõbra suurepärasus, selle vägevus ja pühadus. Niisugune on tõde.

Hüva, me oleme seekord peaaegu lõpetanud.

Seitsmendal kihil on siiski veel üks nimi. Draakoni kiht – loov, tähe-alge; lemuuriapärane, indigo.

See on ärkav teadvus, mis toob teid tagasi algse bioloogia allika potensiaali juurde. See kiht on olnud uinuvas olekus, nagu aja-kapsel.

See on kiht, milles on meditsiiniline intuitiivsus.

Nii oleme jõudnud hetkeni, mil ütleme nendele olevustele, kes selleks nädalavahetuseks siia tulid, et on aeg tagasi tõmbuda.

Krayoni saatjaskond on lahkumas, riputades üles kausid, mida nad teie jalgade pesemiseks kasutasid, ning kaovad tagasi eesriides oleva prao kaudu.

Nüüd lahkuvad ka need, kes pärinevad mäest.

Kas teate, kui kaua nad olid oodanud teid?

Nad teenivad inimkonda; nad on teie perekond; nad on teie päritoluliin, ning südamest tervitavad teid isegi lahkudes.

Ükskõik, kus maamuna paigas aktiveerite oma DNA, nad on ka seal kohal.

Nad on väljaspool aega, väljaspool vahemaad, kuid nad on kohal.

See on osa plaanist. See on osa tervikust.

See on osa Gaiast. See on osa Krayonist, ning see on ka minu perekond.

Lahkuge teistena, kui olite tulles siia.

Kui sõidate siit mäelt alla, pidage meeles see hetk. Pidage meeles, et siin oli perekond.

Pidage meeles teie taga asuvas mäes olevat ajakapslit.

Ärge olge üllatunud, kui teie elus on uus rõõm, sest seda just teebki seitsmes kiht, kui hakatakse seda kasutama– see näeb elu tervikkontseptsiooni.

Ärge olge üllatunud, kui naerate enda üle.

Ärge olge üllatunud, kui mõned perekonnaliikmed ikka ja jälle teisse armuvad, sest teie valgus on just muutunud eredamaks.

Kallis inimene, me lahkume siit suures rõõmus, ilma vähimagi kurbuse ivata.

See pühitsus on nendele, kes end Inimeseks nimetavad.

Ja nii see on, et pühamu, mis on siin sisse õnnistatud, lahkub koos igaühega teist kaasa.

Kallis inimene, sa oled mõõtmatult armastatud meie kõigi poolt, ning meile on olnud au täna õhtul olla siin.

Ja nii see on

Krayon

Read Full Post »

Interdimensionaalne Universum

 

Ruumidevaheline Kõiksus

Tervitan teid, mu kallid. Olen Kryon magnetteenistusest.

Jumal ei ole lineaarne ja teie samuti ei ole lineaarsed.

Kuid te ei asu siin (Maal), vaid osalete ruumidevahelises elujõus, mille nimi on Jumal.

Aastate jooksul oleme andnud teile seda informatsiooni, kuid mitte kunagi veel ta ei ole olnud nii vajalik kui praegu.  

Kryoni energia on olnud siin terve päeva (peetakse silmas seminari läbiviimise päeva). Ta on osa ümbritsevast sisustusest ja tuli siia kolm päeva enne teie saabumist.

Kas teate, et Vaim tuli samuti siia?

Teie kokku tulemise võimalus oli teada. Teada oli see mitte kui ettemääratus, vaid kui võimalus, millele andsite täna võimaluse, kui oma valikule… täpselt samuti on lugejalgi vaba valik, kas lugeda, või mitte.

Nagu juba rääkisin, et ka täna hommikul, kui tulite siia, teid tervitati ja õnnistati.

Neid, kes tulid hiljem, ka neid tervitati ja õnnistati samuti siis, kui nemad saabusid.

Mõned teist tundsid seda sügavamalt, teised mitte.

Võimalik, et lugejad teavad praegu muutuste kohta, mis nende ümber toimuvad.

See on vaba valiku alus.

Mil määral kavatsete osaleda selles sündmuses, mis iseloomustab teie jumalikkust,  see sõltub teist.

Paljud teist teavad inimesi, kes “suudaksid teha imelisi töid, kui Valguse Kaastöölised”. Seega tahaksite, et ka nemad loeksid seda, või mõnd teist raamatut, sest nemad ripuvad kogu elu jooksul “vaimsuse perifeerias” ja ei soovi kunagi vaimset lossi avada.

Teiste sõnadega panna neile selga Valguse Kaastöölise rüüd.

Nad “tõrguvad”, kuid ometi see on neile kohane. Siia kuuluvad austus, rituaal ja vaba valik.

Samuti rääkisime teile, et pere ei mõista selliseid asju hukka, ega ole ka sellist reeglit, et  saaks sundida neid avama seda lossi. Praegu see on nende valik. Mõned neist on väga vaimsed!

See on osa teie rahuldamatuse tundest, kas pole… te näete hiiglast väikeses kehas ja tahaksite, et nemad näeksid sedasama, mis teiegi?

Igaüks teist teeb siin tööd ja Inimelu läbimine pole kerge ülesanne.

Kui otsustasite avada oma vaimse lossi ja olla metafooriliselt “Majakas”, siis näete end, kui valgust mägede kohal, mis aitab teistel probleemiderägastikus oma tee leida, ning vabatahtlikel saavutada samasugust valgust, kui teil.

Mida eredamalt paistab teie valgus, seda rohkem on teis kaastunnet ümbritseva vastu.

Kõike seda räägitakse selleks, et rõhutada: te kõik olete “Jumalale tervenisti ja täielikult teada”. Te olete osa tervikust.

Olla “Jumalale teada”, tähendab tegelikult “teile endile teada”.

Kui teid ei oleks, poleks ka Jumalat.

Teid ei teata mitte lihtsalt, et vaid OLETE OLEMAS.

Lause: “Ma olen see, mis ma olen”, tundub olema nõiaringi loogika.

See on ruumidevaheline lause, mis nõuab teie jumalikkust. See kuulub selliste väljendite hulka, mida on raske mõista ja seletada ükskõik millises planeedi keeles, kuna see on antud reaalsuses, mida te ei uuri, vaid milles elate.

Oma tunnetuses Inimkond eraldab end alati Jumalast, kuna ta on duaalsuse osa.

Nali on aga selles, et Inimkond justkui arvab, et tema enda mõtted kuuluvad kellegile teisele, sest ta ei saa neid (mõtteid) “näha”.

Lubage mul natukene rohkem rääkida teie kohta.

Te asute sellel planeedil erilisel ajal.

Viimase nädala lõpp (laupäev ja pühapäev) teadustas, et energia, mille saabumise kohta paljud teie hulgast kursis olid, tuli (Harmooniline Lepe).

Vähe sellest, seda energiat saatis mitte ainult Davidi Tähe reguleerimine, vaid varjutuses endas oli midagi sellist, mida mõned teie hulgast märkasid.

Päike asus kiirgustsükli üheteistkümnendas aastas ja päikeseplahvatused tarnivad planeedi magnetismile imelist energiat.

Leidub neid, kes nähtavasti ütleksid: “Milline kokkusattumus, et kõik see toimub planeedil valitseva vaimse ärkamisega üheaegselt”.

Loomulikult puuduvad “tõestusmaterjalid”, et need kaks nähtust on kooskõlas.

Kuid lubage mul anda teile veel natukene mõtlemisainet.

Need kokkusattumused sarnanevad raamatu tugedele: Harmooniline Konvergatsioon (11:11, millest oleme teile nii palju rääkinud) ja Harmooniline Lepe (mille te just-just läbisite), ning sarnanevad hästi tasakaalustatud raamatutugedele.

Need mõlemad sündmused panid inimkonna ette rea küsimusi, mõlemad olid kui tõenäosuse aknad ja mõlemad tõid maa peale vajalikke energiaid.

Teadlane, nüüd ma palun sind, tule ja ütle mulle, millal olid viimati sellise intensiivsusega plahvatused päikesel, nagu need, mida elasite üle viimase kahe, või isegi ühe nädala jooksul?

Millal see oli? Te leiate, et see oli 1987-ndal aastal!

Oh, milline kokkusattumus! (Kryoni huumor). Siin on teile taas raamatutugi.

Need pole vaid vaimsed sündmused.

Planeedile tõelise tasakaalu toomine on just see, milleks olete täna siia kokku tulnud!

See on alles asja algus, mille nimel te kõik töötasite.

See protsess hõlmab taevast, päikesesüsteemi, kooskõlastatust ja nende kõigi energiate koosmõju.

Lubage teile öelda, et kogu Universum on sellega kursis.

Erinevates kohtades asuv perekond, kohtades, mida ma ei suuda teile kirjeldada, teab seda.

Kogu jumalikkus jälgib toimuvat sellel vaba tahte planeedil.

Aga teie? Te istute siin ja mõtlete, et olete tavalised Inimesed.

Ma räägin taas sellest. Kas tavalised või mitte, kuid praegu on ebatavalised ajad.

Ärkavad vanad hinged, aga peidetud teadvused ilmuvad planeedile, et aidata toimuvale kaasa.

Inimolevus, mõned teist ootasid seni teisel pool eesriiet, ja te ei oleks enne vastava vanuseni jõudmist siia tulnud. Kas kuulete mind? “Just selle vanuseni praegu”.

Mõned teie hulgast ütlevad: “Noh mina olen vanem, kui peaksin olema, et toota energiat, mida on tarvis selleks, et täisväärtuslikult osa võtta Kryoni poolt räägitavast protsessist”.

Oh, kas tõesti? Aga äkki lõpetaks vananemise?

See on tervenemise algus. Inimolendi võimete hulgas on võimalus aeglustada seda protsessi.

Vananemine on vaid kokkulepe rakkudega. See on ka kõik!

See pole isegi tervenisti bioloogiline protsess.

See on osa DNA-st, mis on teie jumalikkusega kokku leppinud ja kokkulepe kõlab: ”See on selle tõenäosus, kui kaua ma eksisteerin”.

Kas te ka teate, et seda (Lepingut) on võimalik muuta?

Miks te ei võiks, üheaegselt vanade dogmade eemaleheitmisega, anda oma kehale käskluse, et ta keeraks kella.

Te arvate, et me teeme nalja? Siis oodake, kuni teadus sellele tarkusele järele jõuab!

Siis, ehk, ei kõla need sõnad enam nii ebatavaliselt.

Kas mäletate, kust kuulsite sellest esmakordselt?

Järgmine kord, kui oleme teiega, arutleme seda Lepingut.

Lubage tervendavatel energiatel, mille nimel te siia tulite, laskuda teie grupi peale.

Lubage külluse-, suhete-, rakukommunikatsiooni- ja isikliku-kasvu-energiatel viibida siin.

Kui palju on tarvis aega, et tervendada katkine keha?

Võimalik, et on saabunud aeg jätta kõrvale vanad empiirilised (kogemusel põhinevad) kontseptsioonid.

Miks mitte lühendada seda aega poole võrra?

Kas sa tead, kelle poole ma pöördun, lugeja?

Miks mitte tõestada endale, et suudate rääkida omaenda rakkudega, käivitada enda tervenemisprotsessi tunduvalt varem, kui seda lubavad vana paradigma piirid. See kõik on võimalik.

Inimolend, luba öelda sulle midagi huvitavat: Sa oled juba peaaegu valmis paljude, paljude mooduste abil avama ruumidevahelisust.

See, mis toimus eelmise nädala lõpus (Harmooniline Lepe), polnud mitte lihtsalt energia tarnimine planeedile. See oli ka eesriide väikene nihe. See oli nähtamatute asjade vastuvõtt. Lubage mul öelda teile, et me plaanime võtta ette reisi. Teadusliku reisi.

Kujuteldava reisi.  

Tulge koos minuga oma aatomistruktuuri keskele.

Kujutlege hetkeks, et olete prootonisuurune. Te teate, et see on väga väga väikene osake.

Nii-siis, siin te olete, rakustruktuuri imepärasuses.

Te võisite öelda: “Noh, ma võiksin ette kujutada mille sarnane see on. Kui ma oleksin prootonisuurune, siis ma näeksin enda ümber pöörlevaid elektone. Võimalik, et siin oleks valgus, midagi ilutulestiku sarnast ja imekaunis esitlus”.

Mõelge vaid, et siin on pime. Tõeline pimedus. Kui teie (inimese suurusega) kujutaksite endast aatomi keskel prootonit, siis elektronid oleksid teist miilikaugusel! Kas teadsite seda?

Teil seisab ees jalutuskäik nende leidmiseks!

Selline on aatomistruktuuri tegelik mõõtkava. Iga aatomi ehituses on väga palju tühja ruumi. See ajab paljusid teadlasi veel ummikusse.

Miks küll teie reaalsuse peamised ehitusblokid peavad kujutama endast struktuuri, mille koostisosad asuvad üksteisest niivõrd ärevusttekitaval kaugusel?

Võimalik, et te ei teadnud seda fakti.

Kui oleksite geeli aatomis prootonisuurune, siis tuleks teil marssida, marssida ja marssida oma väikeste prootonijalakestega, kuni näeksite aatomistruktuuri ümber midagi, mis kasvõi mingilgi määral meenutaks teile elektronudu (palun pingutage veel). Ja kogu teie reis toimuks pimedas!  

Siis võiksite endale öelda: “See pole see, mida ma endale ette kujutasin. See on tõesti igav”.

Kas tõesti! Meie viimastes teaduslikes edastustes rääkisime, et mikro ja makro omavad oma füüsikates palju ühist.

Isegi teie bioloogia, selles on sama kord, mida järgib suur Universum.

Lubage mul rääkida teile, mis asub selles nähtamatus ruumis, aatomi keskel asuvate prootonite ja elektonudu vahel, mis asuvad proportsionaalselt üksteisest väga kaugel.

See on täis informatsiooni! Seal asub mateeria, mida te ei ole võimelised nägema, osa sellest me nimetame “vaimseks mateeriaks”.

Teie ruumidevaheline teadvus ilmutab ennast!

Te vaatlete kõike ikka veel oma neljamõõtmelises reaalsuses, lineaarselt.

Kui vaatate matemaatikat aatomi keskel, siis näete te vaid seda, mida neljamõõtmelisus lubab teil näha. Te ei näe seda, mis seal tõepoolest on.

Erinevus vana ja uue energeetilise reaalsuse vahel on selles: kui kujutate ette, et olete ikka veel prootonisuurune, ning läbite pikka teed, et leida oma imetillukesi sõpru, kiiresti pöörlevaid elektrone – te ju teate, et nad pöörlevad, siis Maa vanas energias te ei “näe” mitte kui midagi enne, kui jõuate välisorbiidini, mida mööda nad (elektronid) vingudes kihutavad.

Kuid praegu, uues energias ja läbi natukene avatud eesriide, hakkate tõepoolest midagi hiigelsuures tühjuses “nägema”, aatomi keskelt, kuni tema servadeni hakkate “nägema” teisi mõõtmeid!

Algul demonstreerivad nad ennast, kui vibreeruvad “varjud”.

Noh, lugeja või kuulaja, see on fantastiline reis, kas pole? Jah.

Kuid just praegu andsin ma teadusele vihje, kuidas võiks ruumidevahelisus välja näha, kui teadus hakkab seda visualisatsiooni avama.

Kallid Inimolevused, isegi selles grupis, …isegi praegu… eksisteerivad väga reaalsed “ruumidevahelise nägemuse” tükid ja osad.

Mõned teist muutuvad ruumidevahelisteks! Mitte küll tervenisti, kuid avate “nähtamatu” olemust.

Üks huvitavaim küsimus, mis on meil esitada inimkonnale: “Mis juhtub, kui osa neist asjust hakkab sündima, kui hakkate millegi varje nägema, mida te mitte kunagi varem näinud ei ole, ja seda kohtades, mida olete aastaid vaadelnud?”

Silmanurgast võib märgata liikumist, mis oleks varem teid ära hirmutanud, kuid praegu ei tundu üldse kohatu.

Oleme rohkem, kui kümne aasta jooksul, rääkinud teile, et “te ei ole üksi”.

Kõlab imeliselt, kas pole?

Võimalik, et kellegi jaoks ehk ka hirmutavalt?

Kui hakkate nägema, mis tegelikult toimub, siis milline on teie reaktsioon? Hirm või rõõm?

Me ei räägi siin kummitustest, me räägime siin Jumala (Vaimu) armastusest.

Me räägime teist koos perega ja ruumidevahelistest asjadest, mis saavad peagi nähtavateks, -mõned väga selgelt, teised vähem. Te ainult oodake.

See saab olema mitte ainult Valguse Kaastööliste jaoks.

Mõned näevad seda laboratooriumites, teised ise näevad seda kõiges.

Kas teie jaoks on selle sees mõtet, et kui Maa saavutas kõrgema vibratsiooni taseme, kus ta teenis välja selle kohaletoimetamise süsteemi (Harmooniline Lepe), siis see on vaid üksikutele? Ei.

See on kõigi jaoks, kes soovivad seda tundma õppida.

See uus Maa energia on kogu inimkonna jaoks. Enamgi veel.

Alles äsja ma võtsin teid kaasa rännakule tavalise aatomi keskele ja rääkisin teile, et seal võite näha palju rohkem, kui näete oma neljamõõtmelisuses.

Lubage mul anda teile ettekuulutus: teadlased hakkavad seda rohkem mõistma, kui jätkavad Universumisse vaatamist.

Teie nägemuses liikumise energia mõõtmisest ja “kõige, mis peab seal olema” olemise struktuurist, on üht-teist vahele jäänud.

Nii-siis, mis on vahele jäetud? Miks te ei saa seda näha?

See peab oleme mateeria, mida te ei näe, kuid mis peab eksisteerima, et tasakaalustada energiate võrrandit.

Siiamaani ei ole keegi veel midagi ruumidevahelisusest rääkinud, kuid küll nad räägivad.

Nad on sunnitud rääkima, kuna lõppude-lõpuks matemaatika näitab neile ilu väga selgelt, et see, mis toimub Kõiksuses, on terve struktuuri ulatuses ruumidevaheline.

Aga see, mis on energiate arvestuses välja jäetud, on väga reaalne ruumidevaheline mateeria.

Kes ütles, et kosmiline ruumivõrk on lineaarne?

Kes ütles, et energia, mida te ei saa näha, järgib sama paradigmat, mis teile nähtav energia?

Veel enne, kui lõpeb see edastus, kavatsen anda teile paar mõistatust.

Siin on veel üks ennustus: Teadlased hakkavad otsima vahelejäänud mõõtmeid, et ära seletada vahelejäänud energiat! Seesama saab toimuma ka ajaga.

Nii-siis, on tulnud aeg avalikustada Universumi vorm ja ruumiliste liikumiste sees toimuv tegevus (lahtivenitamine/ kokkupressimine), mis sunnib teie Universumit tegema seda, mida ta teeb ja, on tulnud aeg, näidata teile, mida ta teeb.

Paljud, teie poolt pidevalt jälgitavad asjad, on vihjed sellele, kuid need vihjed on valesti interpreteeritud.

Neljamõõtmelisuses on teie füüsikal palju mõtet. Kuid, kui te väljute neljamõõtmelisusest ja muutute ruumidevahelisteks, muutuvad kõik füüsika loogilised reeglid.

Viimasel korral, kui olime siin, rääkisime teile seda, et kui muutute piisavalt väikesteks, muutuvad ka füüsika aluste seadused. Muutuvad ka ajastruktuurid.

Jääge ootele, kuna paari minuti pärast saab kõik ära seletatud.

Valguskiirus – füüsikaseadustest lahtiütlemine.

Enne seda, kui läheme Universumi tegeliku vormi juurde, teen veel ühe ennustuse.

Kuid eelkõige pean panema aluse selleks, et seda anda.

Lubage mul rääkida lihtsatest asjadest.

Ma toon teile ühe teie tänapäeva teadusliku mõtte postulaatidest: Valgusekiirus on absoluutne ja kõike, millel on kiirus, mõõdetakse sellest lähtuvalt, kuna see on kõige suurem kiirus, mida suudate näha ja mõõta. Sellest on saanud astronoomia mõõtühik ja standard.

“Ajakontseptsioon”, olles muutuv (ja seda ta on), sõltub samuti sellest, millise kiirusega liigute. Sellest on saanud teie reaalsus – kasutada maagilist arvu – valguskiirus.

Olge tähelepanelikud, midagi hakkab toimuma.

Tundub, et saabub aeg, mil teadmised valgusekiirusest hakkavad muutuma.

Tegelikkus on selline, et valgusekiirus Kõiksuse eri paigus on erinev ja sõltub ruumist, kus teda mõõdetakse, ja selle omadustest.

On palju valgusekiiruseid, ning see sõltub sellest, kus seisate ja mida vaatate.  

See väide on teatavas vasturääkivuses peaaegu kõige sellega, mis oli postuleeritud selle kohta, kuidas asjad töötavad.

Arusaamine ei tule kergelt, ega kiiresti. Kuid ta peab tulema.

Ta toob küll segadust astronoomilistesse kaugusemõõtudesse, kuid aeg on peaaegu käes.

Otsige seda arusaamist, ta on nurga taga.

Mõned hakkavad kuulutama, et valgusekiirus peab olema asjade jaoks vahelduv, et saada asjade uurimiseks uueks mooduseks.

Kuna teie astronoomide silmad muutuvad paremateks (peetakse silmas seadmeid), juhtub nii, et olete sunnitud muutma aluseid selle kohta, mis asub selle taga, mida näete.

Otsige kosmoses asuvate ruumidevaheliste piirkondade postulaate, aga samas kiirust muutva valguse postulaate oma ümbritsevale lokaliseerunud reaalsusele ja eriti ajastruktuurile.

Muide, see hakkab selgitama ka seda, miks ei olnud “suurt pauku”, vaid oli “suur avanemine”.

Taas küsin teilt: “Kui nähtamatud asjad saavad nähtavateks, kas see tähendab siis seda, et need ei eksisteerinud enne seda, kui nägite neid?”. Mõelge sellele.

Teie teadus andis teile postulaadi, et kui liigute peaaegu valgusekiirusel, teie aeg muutub.

Töötage vastupidise seisukoha kallal: ”Mis juhtub valgusekiirusega, kui tema asemel muudate oma aega?”.

See töötab kahtepidi, aga magnetism ja gravitatsioon mängivad tähtsat osa aja muutmises.

Kogu see “uus nägemus” ja mõistmine on tõepoolest seotud sellega, mis juhtus 11:11 ajal (1987a.). Kui olete märganud, siis sel ajal andsite loa oma ajastruktuuri muutmiseks.

Me rääkisime teile 1989-ndal aastal, et Maa magnetvõrk muutub, nii ka juhtus.

Me rääkisime teile 1989-ndal aastal, et tulevik ja Maa potensiaal elavad üle suured ilmamuutused. Kas olete neid märganud?

Planeedi vibratsioonid erinevad vägagi 1987-nda aasta vibratsioonidest, kas pole?

Aga kuidas on teie aistingutega? Kas on keegi siin, …või keegi, kes loeb praegu neid ridu, kes tunnistab: “Jah, ma tunnen aja kiirenemist viimase kahe-kolme aasta jooksul”?  

Inimolendid tundsid seda, Maa näitab seda füüsiliselt, ja nii-siis, te asute ajastruktuuris, mis erineb sellest, milles te üles kasvasite.

Te ei tea, et valgusekiirus on teie jaoks muutunud, kas pole?

See on muutunud.

Just see toimub kõrgsagedusel vibreeriva planeediga (ja kõigega selle ümber).

Teaduses tekib uus suhtelisuse mõiste… mõiste, mis läheb tunduvalt kaugemale sellest, mis kunagi on postuleeritud.

Kuid, kui kõik on üksteise suhtes suhteline, kus on siis konstant?

Peab ju olema kasvõi üks, et tarkadel teadlastel oleks kergem hingata, ning teaksid, et kaos ei kuulu sellesse grandioosesse plaani.

Selline konstant on olemas ja selle nimi on “Jumala armastus”.

Universumi Vorm

Siinkohal tahaks teile lahti rääkida Universumi vormi.

See on väga raske, seega taas ütleme: Sellise olemusega teaduslikus väitluses ei saa teile anda ruumidevahelist informatsiooni ühesuse reaalsuses. Puudub võimalus anda seda informatsiooni ilma ülilihtsustatud metafooride ja analoogideta.

Hoolimata sellest, et eksisteerite ühesuse reaalsuses, mõningad teist mõistavad selliseid metafoore, mis on vaid teatud määral tõene.

Siin on need kes küsisid:

“Kryon, milline on Universumi vorm?”

Teie ruumis näeb Universum välja kui toor.

Nende jaoks teie hulgast, kes ei tea mis on toor, siis see on autokummi või rõngassaia sarnane vorm.

Iga neljamõõtmelise toorisarnase vormi sees on unikaalsed matemaatilised suhted.

Neil vastastikustel suhetel on tegemist efektiivsuse ja kaugusega, seega leiate neid (suhted ja toorilised vormid) samuti oma DNA-st…

See on vaid selle tõestus, et looduses, nagu teda näete, makro on mikro sarnane. Ja see pole juhuslik.

Me kutsume teid teada saama, miks see on nii?

Nii-siis, ma andsin teile just Universumi vormi, kuid see ei aidanud teid karvavõrdki.

Vaatamata sellele kavatsen praegu teha seda veel keerulisemaks.

Universum, nagu teda tunnete, asub toori kujulise toru sees ja väljas.

Te vaatate ja näete Universumit kui vormi, mis rahuldab teie oodatud reaalsust.

Te ei näe kõverusi, kuna eeldatakse, et valgus liigub sirgjooneliselt.

Ta ei tee seda… ja ei ole kunagi teinud.

Ruumidevahelises paradigmas suudaksite midagi näha siis, kui valgus saabuks objektilt teie juurde spiraalse lainelise liinina, kuid neljamõõtmelises reaalsuses võiksite vanduda, et objektini viib “otselöök”, kuna see on nimelt see, mida te näha lootsite.

Tõde on teie poolt tunnetatud, või oodatud välise reaalsuse struktuurides, seepärast on nii raske seda teile seletada.

Sellises kinnises neljamõõtmelises vormis, kui toor, puudub tee seest välja. (Mõelge sellest kui torust, mis on ringiks kokku keeratud ja kus otsad on kokku ühendatud).

Ma just ütlesin teile, et teie Universum eksisteerib üheaegselt nii sisemistel, kui ka välimistel pindadel.

Nii-siis, võite vaadelda toori mudelit ja uurida, kuidas see töötab… omades midagi nii sisemistel, kui ka välimistel pindadel üheaegselt.

Kuid, et luua sellist teed, te ei saa neljamõõtmelisuses selleks midagi teha, isegi kui lõikate toori lahti ja sirgeks painutate, et hakata eksperimenteerima, püüdes tema otsi erinevalt ühendada.

Hoolimata sellest, mida teete, lõpeb sisemine pind iseenda ühendusega, ka välimisel pinnal on samad omadused… hoolimata sellest, mitu korda te painutate otsi ja pöörate neid, või isegi ühendate need omavahel uuesti.

Siin just muutub kõik väga imelikuks ja ruumidevaheliseks.

Me kirjeldame teile kuidas see töötab, kuid teil on võimatu sellest aru saada.

Mõned teist mõistavad Möbiuse lindi põhimõtet. Me oleme seda varemgi arutanud. Möbiuse lint on lint, mis on lahti lõigatud ja siis uuesti poolpöördes ühendatud. See on loonud huvitava situatsiooni.

Kui vaatleme linti kui teed, võite minna, minna ja minna, ning ühel hetkel jõuate sinna, kus te olete üheaegselt nii sisemisel kui ka välimisel pinnal. See on väga efektiivne vorm. Möbiuse lint on füüsikas ja matemaatikas hästi tuntud fenomen.  

Sellel, mida kavatsen teile rääkida, pole üldse mingit olulist mõtet.

Neljamõõtmelisuse seisukohast ei ole mõtet mitte millelgi.

Te pole kunagi kuulnud Möbiuse toorist, kas pole?

Nii-siis, teie Universum on loodud täpselt ruumidevahelise toori printsiibil.

Ruumidevaheline füüsika erineb neljamõõtmelisest füüsikast. Ta teeb võimalikuks teed ja portaalid, mis on väljaspool teie lineaarset mõtlemist ja lubab objektidel (ka valgusel) olla üheaegselt kahes kohas.

Nad ei ole seal, kuid kui jätate lineaarse aja kõrvale, siis teie jaoks näeb see just sedasi välja.

Lubage mul tuua üks näide. Te olete harjunud lineaarsusega ja ka sellega, et elemendid teie ümber käituvad kindlal moel iga päev.

Kui istusite õhtul toolile (räägib hotellis toimunud seminarist), siis olite teadlikud selle vormist. Te teadsite, et see hoiab teid üleval.

Te teadsite, kuidas nad üksteise otsast alla võtta, või kuidas nad üksteise otsa asetada, kui on vaja neid hoiule panna.

Need on just need asjad, millega olete harjunud.

Aga mis oleks kui ma ütleks teile, et eksisteerib situatsioon, milles tooli asetate toolidest koosneva püramiidi tippu, kuid see osutub hoopis kõige alumiseks!

See on võimatu, kas pole?

Teil ei saa olla mateeriat, mis läheks läbi mateeria.

Teil ei saa olla asju, mis on seotud teiste asjadega, mis “läbivad iseennast”. Neljamõõtmelisuses mitte mingil juhul.

Ma räägin teile, miks teie reaalsuses tool, mille asetate püramiidi tippu, tõepoolest jääb sinna. Sest asetate ta sinna viimasena.

Kõige vähem on see seotud selle faktiga, et tool on kõva, kuid enamuselt see on seotud aja lineaarsusega.

Ruumidevahelisuses määrab „asjade “koha” Kõiksuses“ tihti ajastruktuur. Seega objektid “praegus” arvavad alati, et nad asuvad lähedal, isegi kui olete kindel, et nad asuvad galaktikate kaugusel!

Teie reaalsuses on kaks omadust, mis on suurelt osalt ruumidevahelised. Mõlemad rikuvad neljamõõtmelise füüsika seadusi vaid seepärast, et te lihtsalt ei tea praegu veel õigeid reegleid.

Need on kaks asja – gravitatsioon ja magnetism.

Kas pole tõsi, et gravitatsioon läbistab kõike? Kui olete märganud, siis olenemata mateeriast, või elemendist, mis teil on, võidab gravitatsioon alati (mõjutab objekti).  

Gravitatsioon on ruumidevaheline jõud, mis sõltub Kõiksuse enda vormist ja ajast. See on tooriga tihedalt seotud. See läbistab kõike, talle oleks teie mõõde justkui nähtamatu.

Magnetism teatud määral teeb seda sama.

Teie reaalsuses magnetism on kogu teie raadioringhäälingu alus. Te transleerite moduleeritud magnetsagedust, see läheb läbi majade, läbi seinte, läbi paljude objektide ja tuleb otse teie koju.

Kui teil on vastuvõtja, saate ilmutada selle, mis on teie reaalsuses.

Ta on ruumidevaheline, see magnetism… nagu ka gravitatsioon.

Teie teadus ei mõista veel kumbagi nähtust, kuid kasutab praktikas neid printsiipe nende asjade suhtes, mida ma kavatsen teile metafooriliselt näidata.

Universumi vorm asub nii toori sees, kui väljas ja ometi on nad omavahel seotud säärasel moel, mida te ei suuda oma neljamõõtmelise mõistusega visualiseerida.

Mõelge oma Universumist selliselt, mis omab gravitatsiooni ja magnetismi omadusi, mis suudavad tungida peaaegu läbi kõige.

Seda silmas pidades, võivad tükid ja osad sarnaneda toolile, mis võivad ühel hetkel olla püramiidi all, isegi kui need pandi püramiidi otsa viimasena. Need lähevad läbi seepärast, et eksisteerivad ruumidevahelise füüsika seadused, mis kinnitavad, et ta satub tõeliselt universaalsesse paika, mis on ehitatud asjadele, mis erinevad neist, millised teie arvates nad neljamõõtmelises lineaarsuses peaksid olema.

Vahemaad Universumis

Siin on üht-teist, mida suudate visualiseerida ja mis aitab teil mõista seda, mida nimetan ühe mõõtme kavaluseks, kus üks mõõde vaatab teise mõõtmele otsa. Ma kavatsen teile näidata, et tegelikkuses Universum polegi nii-väga suur.

Võtke meie metafooris loodud toor ja visualiseerige seda. Seejärel asendage nägemuses kõva toru stsenaarium toruga, mille seinad on pehmest materjalist. Seega toor on nüüd paindlik.

Võtke käärid ja lõigake ta suvalisest kohast lahti. Painutage ta sirgeks, et tekiks sokilaadne toru. Tehke ta piisavalt avaraks, et teie käsi mahuks sinna sisse.

Lükake oma käsi läbi toru teise otsani, võtke sellest kinni ja tõmmake toru sisu väljapoole. Visualiseerige endale, tehes seda toru mõlema otsaga mitmekordse vedamisega läbi toru, mõlema otsaga mitu korda seni, kuni sokilaadse toru asemel  pressite ta kokku, tema esialgse suuruseni. Kui lõpetate, siduge otsad tugevasti omavahel kokku. Te saate seda teha. See pole raske. Te saate ühe otsa kokku suruda ja selle teise otsaga sees pool siduda.

Küsimus: “Kas see on ikka veel toor?”.

Vastus on: “Jah”.

Vorm on vorm, seda saab modifitseerida vaid kolmes mõõtmes. Samuti temas on alles toori matemaatiline “maagia”, nüüd on see lihtsalt kokku pressitud.   

Ja nüüd lubage mul viia teid korraks selle kokkupressitud toori keskele.

Te olete selle soki sees molekulisuurune.

Metafooriliselt asute erilises Universumis, mis koosneb kihtidest ja kokkusurutistest, kõrgemal usust.

Kui hakkate tooril “minema” (kas sees või väljas), siis liigute ja liigute ja liigute, et sooritada täisreisi, vaatamata sellele, et sokk on kokkupressitud.

Miks on see nii, kuigi juuresasuv kiht asub teist vaid sentimeetri ulatuses? Vastust?

Te ei saa kihist läbi minna. Te ei saa isegi sellest kihist, kus asute, läbi näha. Nii-siis, teid sunnitakse käima, käima ja käima, et üldse kuhugi jõuda.  

Me ütleme teile vaat mida.

Teie teadus, ja asjade loogiline jälgimine ütlevad teile, et te asute objektidest lausa miljonite valgusaastate kaugusel.

Kuid kui see on illusioon ja ruumidevaheline Universum on sokitoru mudeli omadustega? Kas on võimalik, et see, mis lineaarselt asub 100 miljoni valgusaasta kaugusel, võib asuda kõrvalukse taga?

Vastus on kindel ja tugev “jah”. Kuigi seda on raske endale ette kujutada.

Jah, vahemaa on reaalne, nagu molekuli tunnetus, kes usub, et peab läbima terve soki sisepinna, et jõuda sinna, kuhu ta tahab jõuda.

Universumi vorm on samuti niimoodi kõverdatud, et eksisteerib ennustatav ja matemaatiline võimalus sein “läbistada” (nagu seda teeb gravitatsioon), mis võimaldab teil hüpata soki välis- või sisepinna teistele osadele.

Selline on Universumi vorm.

Kuid nüüd lubage mul anda teile natukene rohkem informatsiooni kokkupressitud toori erinevate kihtide vahel olevate “seinte läbistamise” kohta (kas olete ikka veel minuga?).

Universum – see on energia laienemise/kokkupressimise kokkulepe. Ta loob ennast pidevalt.

Universum ei hävita ennast kunagi, vaid pigem, kokkuleppeliselt, lihtsalt liigub mõõtmete (ruumide) vahel sinna, kus aeg, magnetism ja gravitatsioon vajavad uuesti loodud tasakaalu.

Universumi sees on vastavad seadeldised, et mateeriat ära koristada ja temaga ruumi täita.

Võib tunduda, et Galaktikad kaovad ja tekivad, (nagu see paistab ühemõõtmelisest paradigmast).

Järelikult ruumiline nihe teie Universumis, ja kõige vahel, mida oma neljamõõtmelisuses näete, on liikumapanev jõud.

See on vastutav selle eest, mida võtate, kui oma Universumi algust, kuigi tal ei ole “pauguga” midagi ühist.

See, mida nimetate “mustadeks aukudeks”, mis asuvad iga Galaktika keskel, on osa ruumilise nihke mootoritest.

Mustad augud on portaalid, mis loovad sokitoru seinu. Samuti oleme teile rääkinud, et iga Galaktika keskel on vähemalt kaks musta auku. Nad töötavad alati paaris – üks laiendab, teine ahendab. Teile on aga nähtav ainult üks. Teine asub teisel pool seina ja on peidetud.

Kuigi varsti te näete ka seda.

Ruumiline nihe on ka Kosmilise Võrgu mootor.

Inimolend, te muutute ruumidevaheliseks, sest nihutasite oma reaalsust planeedil. Te olete ainukesed olendid Kõiksuses, kes asuvad duaalsuses, kuid juba olete võimelised oma planeedi mõõdet muutma!

Paljud suudavad seda muuta masinate, või siis reiside abil, kuid vaid teie suudate muuta kogu oma reaalsuse stsenaariumit.

Lubage anda teile veel üks vihje teie Universumi mehaanika kohta.

Umbes kümme aastat oleme rääkinud gammakiirte aktiivsusest.

Me soovitasime teil “otsida gammakiire intensiivset aktiivsust”.

Me rääkisime teile, et kui näete seda, saate teada, et eksisteerib pidev loomine, toimub midagi erilist.

Praegu määratlesime selle, kui ruumilise nihke. Seda saadab alati väga kõrge sagedusega äärmiselt tugev gammakiirgus.

See on märk ruumilisest nihkest, aga samuti sellest, et midagi on teoksil.

Te näete seda oma Galaktika lõpus ja teate, et seal toimub midagi.

See on “mini suur pauk”, kui soovite kasutada omaenda terminoloogiat.

See on osa pidevalt muutuvast Universumist, mis liigub laienemise/kokkutõmbumise režiimis.

Samas, teie Universumis, on eriline püha paik, mis tundub olevat täiesti tavaline. Selle koha nimi on Maa, mis eksisteerib koos inglitega, kes kehastuvad Inimolenditeks.

Siin, Kõiksuse keerulises pildis, töötavad nad selleks, et toimuks nihe. Seda nimetatakse “ainsaks, vaba valiku planeediks”… neid ainsateks, kes on võimelised oma reaalsust muutma. See on ainus planeet, mille asukad suudavad kontrollida ja muuta oma reaalsuse aja struktuuri ja tõepoolest kutsuda esile ruumilise nihke. Ja see fakt, kallid Inimolendid, ongi erinevus eilse ja tänase vahel.  

Möödunud laupäev ja pühapäev (Harmooniline Lepe) olid tähtsad, täpselt samuti, kui oli tähtis Harmooniline Konvergatsioon.

Inimolendid otsustasid muuta olemise moodust. Seda on isegi rakutasandil tunda.

Kuna te seda tegite, siis muutub DNA “lubamise” struktuur tõepoolest.

Kuidas ma saan sellest rääkida?

Kuidas ma saan seda näidata?

Te kavatsete hakata hankima endale ruumidevahelist istet, mis tuleb teie loomingule abiks.

Igaühel teist on võime luua reaalsus iseendale, reaalsus, mis seostub planeedi energiaga ja nendega, kes on teie ümber.

Äkki see reaalsus tähendab rahu toomist teie isiklikku ellu, kuni töötate raskete mõistatuste kallal, mis pakuvad teile äärmiselt erinevaid valikuvõimalusi?  

Mis oleks, kui teil oleks ruumidevaheline nägemine – nägemine, mis suudaks teha varjatud, kuid teile otseselt vajalikud, asjad nähtavaks?

Mis oleks, kui ma ütlen teile, et loomise saladus on väljalugemises?

“Kryon”, võiksite te öelda, “sa ajad jälle jama”.

Wo ja graniitrahn

Me kavatseme teile rääkida veel ühe mõistujutu Wo`st. Me ei ole ammu Wo kohta mõistujutte andnud ja nüüd, sellega me lõpetame. Wo on inimene ilma sootunnusteta. Ta on inimene-Wo.

Wo oli oma elus pettunud.

Jah, ta töötas kõvasti, oli samuti Valguse Kaastööline, kuid viibis depressioonis.

Ta rääkis: “Ma tahan oma ellu midagi väärtuslikku. Ma tahan midagi tähtsat ja ilusat oma ellu”.

Wo teadis, et ta on võimeline ennast ilmutama. Ta oli vaid natukene ebakindel selles, et mil viisil ta tahaks end ilmutada, kui püüab seda teha.

Wo ei teadnud samuti seda, mille jaoks paluda ilmutust.

Ta kartis alati Vaimult midagi tähtsat paluda, selle asemel aga rääkis: “Luba mul ilmutada vaid seda, mis on mulle vaja, mis kattub minu jumaliku plaaniga”.

Wo omas Valguse Kaastöölise tarkust, ta palvetas: “Kallis Vaim, ma tahaks oma elus midagi suurt ilmutada. On aeg. Kõrgeim Mina, Jumal, teie otsustada on see mis sünnib. Teis on tarkus… valida see mis juhtub. Ma pean ilmutama midagi suurt. Mis ma võiksin elus saada?”.

Ja ta sai hakkama!

Kord väljus Wo kodust ja avastas oma ukse ees tohutu graniitrahnu! Selle suurus oli 9×9 meetrit.

Wo oli solvunud!

“Vaim, kas see on see, mis mulle tõesti vajalik on? Mis see on?”.

Wo Kõrgeim Mina vastas: “Me ei ole veel lõpetanud, Wo. Oota”.

Wo ootas, kuid rahn seisis ikka omal kohal. Ta kaotas kannatuse, nagu alati, ja mõtles, et äkki ta ei saanud sõnumist aru. Seejärel hakkasid naabrid rahnu üle kurtma.

Wo oli kindel, et oli juhtunud eksitus.

Ja tõepoolest! Vaim ei oleks pidanud graniitrahnu tooma! See pole Jumala moodi.

Nii-siis, …ta tõi suure kraana ja püüdis rahnu ära koristada. Kuid see ei liikunud paigast. Siis kutsus ta graniitrahnude teisaldamise spetsialistid.

“Kas te ei saaks seda rahnu ära koristada?”, nõudis Wo.

“Ei, ei saa”, vastasid nad, “see on liiga suur”.

Ja siis see juhtuski. Wo kuulis koputust uksele ja avas selle. Seal seisis väikene mees meisliga.

“Kes sa oled”, küsis Wo.

“Vabanda ma hilinesin”, vastas mees. “Ma olen skulptor”.

“Ma ei ole skulptorit tellinud”, vastas Wo. “Me tahtsime seda rahnu nihutada ja ära koristada. Võib-olla suudad sina selle katki lüüa?”. Väike inimene oli šokeeritud!

“Palun, palun, see on ilus kunstiteos, sa ei tohi seda ära lõhkuda! Kas see pole siis see, mida sa palusid? Kas pole see siis see, mida sa tahtsid? Sa saad kohe-kohe endale päriseks midagi väärtuslikku, tähtsat ja imelist oma ukse ette. See saab olema just seal, kus sulle meeldiks ja kõik hakkavad seda imetlema ja tulevad kaugelt, et seda näha”.

Väike mees lausa hingeldas. Wo vaatas teda ja pidas pausi.

“See on graniitrahn”, lausus Wo aeglaselt. “Miks peaks keegi sellist asja imetlema? “

“Ei, see ei ole nii. Kas sa näed seda?”

“Ma näen suurt, ärritavat graniitrahnu, mida pole võimalik liigutada”, vastas Wo. “See rikub ära vaate minu muruplatsile.”

Kuigi Wo ei mõistnud, talus ta veel umbes kuu aega väikest meest oma maja ees ja hakkas lõpuks tasapisi taipama. Skulptor ei näinud üldse mitte graniitrahnu. Ta nägi kunstiteost! Skulptor jätkas liigse graniidi eemaldamist sellelt kunstiteoselt, mida ta graniidi sees “nägi”. Ettevaatlikult toksis ta lahti kõik üleliigse seni, kuni kunstiteos hakkas lõpuks oma kuju ilmutama, palju, palju väikesemat kui rahn. Oh, see oli imekaunis!

Wo oli nii õnnelik! “Minu ellu on tekkinud midagi väärtuslikku, mida ma mitte ei teadnud olevat selles koledas graniitrahnus! Ma ei suuda uskuda, et tahtsin sellest lahti saada. Kui rumal!”. Wo naabrid märkasid kohe kunstiteost ja tulid, et öelda “oh” ja “ah”. Wo oli väga uhke.

Kui skulptor oma töö lõpetas tuli ta Wo ukse juurde.

“Noh, nüüd on aeg”, ütles inimene.

“Aeg mida teha? Kas sa pead lahkuma?”, küsis Wo.

“Oh ei. Nii see ei tööta, Wo.”

“Kas sa pead silmas seda, et sa hakkad elama minu aias?”

“Parem veel”, ütles mees naeratades.

Välgussähvatusega skulptor transformeerus.

Temast sai üks osa Wo`st, võttes oma koha sisse tema ingellike omaduste hulgas, mida Wo, kui saatja, omas.

Temast sai sugulashing, vaimsuse kaksikvalgus ja nõustaja. Tema maskeering kadus, aga jumalikkus tuli selgelt esile.

Kas teate, see on naljakas. Wo ei olnud kunagi skulptori nime küsinud. Nüüd ta mõistis, et tolle nimi oli Wo!

Wo ei saanud mitte lihtsalt ilmutust, mida oli palunud, vaid omandas ka partneri, kellega võib koostööd teha – aktiivse tarkuse!

Wo`le oli antud uus tunnetus: võimalik, et see, mis on nähtamatu ja on kõige tähtsam, seega reaalsusest oli ära kaotatud just see, mis lubas imedel juhtuda.

Null

Saabub päev, mil teie teadus tunnistab nulli uues, ruumidevahelises matemaatikas.

Praegu näete nulli, kui mittemidagi.

Keegi on öelnud: “Noh, me teame, et tegelikult ei tähenda null mitte midagi. Me arvame, et ruumidevaheline null saab olema lõpmatus. Vaat mis asi on null”.

Ei, see ei ole nii.

Kümne aasta jooksul oleme teile rääkinud 12-põhisest matemaatikast. Selle elegantsus paneb teid imestama, eriti arvutuste lihtsuses.

See on ainus matemaatika, mis “tervitab loodusega kättpidi”.

Te ei saa 12-põhist matemaatikat vaadelda ilma, et te ei oleks arvule “null” erilist tähendust andnud.

Ta ei saa olla struktuurne null (“täiendaja”), ta ei saa olla mittemiski, ega saa endast lõpmatust väljendada.

Me ütleme teile jälle seda: “Null on ruumidevahelise matemaatika maagia. See on 12-põhisuse maagia.”

Null on kõige, mis kunagi on eksisteerinud, või võinud eksisteerida, tõenäosus (võimalus).

See on Kõiksuse matemaatika “praegu”.

Ta kujutab endast tõenäosust (võimalust) või tõenäosuse energiat.

Järelikult null on muutuv suurus, mis sõltub võrrandist. Te pole sellega harjunud.

Te olete harjunud sellega, et matemaatikas on võrrandid empiirilised ja te tahaksite, et sedasi ka jääks. Kuid nii ei saa olla, kui hakkate arvutama väljaspool lineaarsust.

Selles skeemis avaldub matemaatika elegantsus. Null koristab ära kõik, mis on liigne ja avab lahenduse. Ta muudab reaalsuse pildi enda abiliseks ja tihti juurarvuks.

Me ei oota, et te seda kõike mõistate. Mitte praegu.

 

Harmooniline Lepe

Ja lõpuks räägin teile, mis tegelikult juhtus eelmisel nädalal.

Sellel planeedil on koht, mida nimetatakse Loomise Koopaks, millest rääkisime eelmisel korral, kui olime teiega. See on meie nimetus. Kuid teie nimetate seda Akashi Kroonikaks.

See on tähtis koht, kus on tallel teie lineaarsus.

Ma tahan teid võtta sinna korraks kaasa.

Seinad säravad. Igal pool on kristallilised struktuurid. See on imeline, kuigi geoloogiliselt seda ei tohiks olla.

Seal on iga planeedil elava mehe, naise ja lapse kristall. Paljud kristallid on väga vanad, kuid nad ei tundu sellistena.

Kui te tulete ja lähete, kõik teie kehastused (elud) lihtsalt uuendavad kristalle.

Te ütleksite, et see on süsteem, mis on tunduvalt suurem sellest, millest me räägime.  

Mõned teist ütlevad, et tunnevad, nagu oleks see nende viimane elu.

See pole üldse nii.

Te ei tea, et suuremale osale teist “on see just see, mida te Universumis teete”.

Te võite öelda, et olete professionaalne Universumi Inimene. Miks?

Aga sellepärast, et olete Maaga armusuhtes! Te olete perega armusuhtes!

Kui see näidend saab läbi ja teie “elu” jõuab lõpule, vahetate lihtsalt energiad.

Osa teist muutub teise Inimsaatjaks, osa läheb teisele poole eesriiet, tuleb tagasi ja reinkarneerub.

Grupp, kelleks olete teie, on alati töös. Te teete seda aina uuesti ja uuesti, sest te keeldusite lõppu vahele jätmast!

Lemuurlased, te olete liiga kaua tööd teinud, et sellest ilma jääda. Te olite selle osana väga, väga kaua aega, te nägite ja jagasite Jumala armastust. Te nägite kuidas see töötab. Te tegite vabatahtlikult rasket tööd ja näe, jälle olete siin, ühe viimase lainega, mille tekkimisest pole keegi kunagi isegi mitte mõelnud.

Nädala lõpus muutusid Loomise Koopas kristallilised energiad, mis kujutavad endast selle eluenergiat, mis olete teie.

Ainult kaks, või kolm korda Maa vaimses ajaloos muutuvad Loomise Koobas ja Akashi Kroonika.

See on esimene kord, kui Maa kristallvõrk kirjutatakse ümber ja sellega ta tasakaalustub.

Järelikult seesama toimub ka kristallidega, mis omavad teie elujõudu, teie lineaarsust ja teie hinge kroonikat sellel planeedil. Need muutuvad samuti. Just sedasi peabki olema.

Saabub aeg, mil esoteerika saab olema füüsika.

See süsteem peab saama moderniseeritud, sest te näete, et Inimkond liigub tunduvalt lähemale sellele, et muutuda ingliteks. Just seesama toimus 11:11-s. Kas mõistate seda? Just seepärast me uheme teie jalgu.

Täna andsime teile ruumidevahelise informatsiooni teadusest.

Te võite öelda: ”Hästi, see ei ole minu ala, Kryon. Mind huvitaks rohkem saada puhtalt vaimset informatsiooni”.

Parem kasuta seda, sest mitte kunagi varem ei ole Maal seda teadust antud madalas vibratsioonis.

See on just see põhjus, mille pärast seda antakse sellel vaimsel kogunemisel.

Te olete paljude muutuste künnisel, siis on teile kaasa antud ka tunduvalt laiem Universumi seletus.

Just sedasi saate lõpuks jõuda sinna, kuhu arvasite, et ei jõua mitte kunagi.

Teile oli tarvis tunduvalt laiemat reaalsuse seletust, et suudaksite oma bioloogias teha asju, mida arvasite, et mitte kunagi ei suuda.

Maa on taastamisprotsessis, vastupidiselt sellele, mida näete uudistes, kuid on suur lootus rahu saavutamisele sellel ülitähtsal planeedil.

On lootus, et lõpeb see vihkamine, mida olete näinud viimaste aastate jooksul ja saabub mõistmine ja tarkus, mida ei ole varem siin olnud.

On olemas need, kes istuvad siin, kes annavad energiat ja valgust Maale ja seepärast me uheme teie jalgu.

Sellega lahkub ümberolev kaaskond (energia)… ja see on kohane.

Ning sellega on see sõnum lõpule jõudnud.

Kryon

ALGNE EDASTUS

 

Read Full Post »

Üheksa hirmu 
Lühendatult kanaldusest, mis toimus New Orleansis (Louisiana osariik) ja Lionis (Prantsusmaal), märtsis ja aprillis 2002

Tervitan Teid, kallid. Mina olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Selles kohas on sõbralik energia, armastuse meeskonna energia.

Nemad on, nagu teiegi, vennad ja õed, kel pole algust ega lõppu.

Seni, kuni nad on siin, selles kohas, me küsime veelkord: „Kas midagi säärast võib olla reaalne”? Kas on võimalik, et Jumal saab otse vestelda Inimkonnaga selliselt, sellise suure kaastundega, sellise armastuse palanguga ja lootusega?

Tuletame meelde: kõikjal mööda Maad anti inimestele pühad tekstid just sellisel moel.

Kõige olulisem informatsioon ja kõik kuulutused, mis kunagi teieni on saabunud, anti Inimeselt Inimesele. Mõelge sellele. Mitte inglid pole kirjutanud pühasid raamatuid! Nad andsid teated Inimestele, kes kirjutasid üles sõnad, alles seejärel tunnistati need sõnad jumalikeks.

Kogu armastus, kõik nõuanded ja kogu tarkus anti Inimeselt Inimesele. Nii on see olnud ja nii on see jäänud tänaseni.

Oleme kogunenud siia, et kuulda õpetusi, või tarkuse sõnu.

Te tulite osa saama selle saali energiast.

Ometi teil on teada, et teie sisim olemus on sama jumalik, nagu kõik, mida iganes suudate endale ette kujutada.

Mõned teist võiksid öelda:” Hei, ma tahaksin tulla tagasi ja uuesti kogeda seda. Sellises kohas luuakse ikka väga sügav energia”.

Me kordame: et saavutada vaimset energiat, pole vajadust pöörduda tagasi nendele kohtumistele! Kui sa oled üksi, valdad täpselt sama energiat. Oleme varem rääkinud seda ja seda kinnitame ka täna. Tunnetagem palun väga armastava perekonna energiat.

Siin on äärmiselt meeldiv, ja see on tunda lausa füüsiliselt!

Mõned võivad tunda „survet”.

Teised tunnetavad, kuidas neil võetakse käest kinni.

Kolmandad tajuvad, kuidas uhetakse neil jalgu.

Räägime sageli metafooridega, sest see just ongi reaalsus! Reaalsus nii meile kui teile.

See on koht, kus saavad kokku paljumõõtmelisus ja teie neljamõõtmeline reaalsus.

See teebki selle kohtumise eriliseks.

Probleemiks on inimkonna duaalsus.

Vaadake, meil pole üldse duaalsust.

Sellistesse kohtadesse me tuleme vaid teie loal, ning puudutame igaüht teist, sest teame teid nimepidi.

Me mäletame teid igat ühte meie viimasest kohtumisest.

Duaalsus siiski pole enam piisavalt tugev, et eraldada meid järjepidevalt. Just seetõttu me pääseme siia  vabalt ja kergelt, ning saame „puudutada” teid. Seetõttu kutsume teid tajuma Vaimu puudutust.

Te teate, et Inimene valdab ju vaba tahet. Te võite istuda siin ja ütelda, et „see pole võimalik” – või, kui vaid soovite, siis võite öelda, et „see on reaalne”.

Viimased üksteist aastat, kuni nihkusid võred, andsime teile infornatsiooni uuesti ja uuesti, täites neid kohti armastusega.

Oleme andnud informatsiooni sellest, kuis kõik on korraldatud; füüsikast; varjatud energiavõrest; häälestumisest teisele dimensioonile; teie maailmast ja sellest, millised sündmused võivad leida aset.

Jõudsime vaid öelda teile, et te muutsite reaalsust, kui teie füüsikud koheselt kinnitasid, et kogu mateeria on võimeline muutma reaalsust!

Mõningad varem arutlusel olnud asjad kõlasid totralt, nii veidralt ja nii uskumatult… ja nüüd need samad kontseptsioonid saabuvad teie teadlastelt!

Nad on teile juba öelnud, et aega ei eksisteeri ja et teie keha mateerias on palju mõõtmeid.

Nad on avastanud atribuudi, millel nimeks „kiirem valgusest” ja „ äraspidise aja” anomaalia.

Ja uskumatu sai üldtunnustatuks… Vaimseid kontseptsioone käsitletakse nüüd kui teaduslikku teooriat. Teie olete juba uues maailmas!

Täna on meil soov anda teile õpetus sellest, mis on teile vältimatult vajalik kuulda.

Me võime juba rääkida sellest praegu, sest energia on muutunud. On ilmunud tarkus ja mõistmine, millist pole varem olnud.

Tarkus muutub paljumõõtmeliseks ja võimaldab inimkonnal hakata mõtlema väljaspool kolmemõõtmelist „kasti”, kus ta on liigagi kaua kinni olnud.

Inimesed on hakanud kõike nägema teises valguses, palju suurema taluvusega.

See kõik on uue reaalsuse rada ja siingi vaba tahe saab alati olema põhiliseks printsiibiks.

Me oleme teiega juba arutlenud ülestõusmise teemal.

Me oleme juba arutlenud, kuidas saada majakateks, me oleme rääkinud selle tööst.

Nüüd soovime esitleda teile kontseptsiooni, mida, väga võimalik, te poleks varem mõistnud.

Ja teie teadvuses ja isegi selles, mis saab täna antud teile loengus, puudutame Inimliku Väe teemat, mida nimetate teadvuseks. Meie aga nimetasime seda väeks või võimsuseks.

Tahame taas rääkida pimedusest ja valgusest.

Oleme sarnaseid teateid andnud varemgi ja ühte neist sai nimetatud „Valgus ja Pimedus”.

Kuid seekordne saab olema „Valguse pooltoonid”.

Täpsemalt kavatseme rääkida hirmu pooltoonidest, ning selgitada siinjuures üheksat elementi, millest koosneb tavaline Inimlik hirm.

See teave ei saa olema rõhuv, vaid vastupidi, ta peaks hoopiski värskendama teid, selleks meil on vaja rääkida hirmudest.

Kallis Inimene, nüüd sa hakkad taipama, mis on hirm ja mis teda esile kutsub.

Et mõista hirmu, selleks vaja rääkida valgusest, ning ma tahan anda informatsiooni, mis esmapilgul võib näida uskumatuna.

Kui läheksite kõige pimedamatesse kohtadesse planeedil, kohtadesse, kus on kõige madalam teadvuse tase, mida muidu te omast vabast tahtest küll ei sooviks mingil juhul külastada – kuid seal avastaksite Inimesi, kes realiseerivad oma vaba tahet. Nende Inimeste poolt valitud energia on lihtsalt varjund (pooltoon) nende poolt tekitatud valgusest … tasakaalu varjund.

Pimedus, videvik – see on lihtsalt heledama valguse puudus. Eksisteerib hulk valguse varjundeid, kõige heledamast kõige tumedamani, ja meie oleme siin selleks, et öelda: kogu Inimlik kogemus – kogu! – toimib Inimeste endiga vaba tahte atmosfääris.

Järelikult, nagu varemgi on öeldud, just Inimliku kogemuse valik toob planeedile tasakaalu tunde.

Te võite küsida: milline oleks see „õige” valguse varjund? Milline oleks kogu spektri ulatusest just see õige varjund, mida võiks soovitada Planeedile Maa kui „normaalset”?

Just nimelt pidev „normaalse” muutmine tõi teid välja Armagedonist ja viis sellesse energiasse, millises praegu olete. Ehk, teie keskmine varjund liikus enam heledama valguse suunas.

Teie olete perekond, teie olete igavesed. Tulite siia vaba tahte alusel, ja võite valida ükskõik millist energiat, mida iganes soovite. Lõppude-lõpuks on see katsumus, kas pole?

Tänane informatsioon … on hirmu üheksast atribuudist, mida teil on vaja näha.

See on avastus sellest, et Inimene võib luua suvalise varjundi valgusest või pimedusest vastavalt oma tahtele.

Te olete oma vastutusalas avastamas seda, mida kõige enam kardate!

Teie kannate täit vastutust selle eest, ja mitte keegi teine.

Niisiis … palun, kuulake. Me tahame jutustada teile hirmu üheksast atribuudist.

Kirjeldades igat üht neist, tahame teile näidata, kust nad pärit on ja kuidas on võimalik neid valguseks muuta.

Ürghirm: üldpilt.

Esmalt – ülevaade.

Me oleme teile seda informatsiooni jaganud juba 12 aastat tagasi, kuid üks neist on senini ikka aktuaalne.

Teie keha DNA paljumõõtmelistes kihtides eksisteerib üks eriline energia. See on valdav nii siin saalis, kui ka neil, kes seda praegu loevad! Seda nimetatakse ürghirmuks.

Paljud teist on tulnud sellesse konkreetsesse ellu „otsija” tunnete ja atribuutidega, seega te istute praegu siin, mis peegeldab teie valikut.

Mõningad teist on juba aegsasti avastanud, et tunnevad end ebamugavalt selles üldtunnustatud vaimsuses. Te „pole nõustunud” sellega.

Te pole kõike teinud nii, nagu on seda „oodatud” teilt.

Olete loonud oma isikliku vaimse filosoofia; ja paljud teist istuvad siin üksnes seetõttu, et nõutada Inimese võimu, leidmaks oma isiklikku jumalikkust.

Te teate, kus asub teie vaimne tuum; te teate, kus viibib ilmutus; teie teate, kus asub raamat.

Kõik vaimsed elemendid, mida omavad Maa religioonid kõik kuni viimseni, – on teie sees.

Teil on plaan „selgeks saada duaalsuse saladus” ja hakkate teda kasutama veel enne, kui avastate oma vaimse tuuma.

Te teate, mis on teie sees – terviklikkus, sobilikkus, puhtus, kavatsuse manifestatsioon ja rõõm.

Teie ju oletegi Valguse Töötegijad.

Oli see teist?

Kui see on nii, siis võimegi öelda: „Teie olete juba läbinud selle virgumise, kuid mitte kõik teist pole seda veel teadvustanud.

Mõned ärkavad sellele filosoofiale alles nüüd ja tulles siia saali, teadmata, et siin toimub kanaldamine!

Ja miski ikkagi tõi teid siia. On ju nii? Võib-olla oli see juhus?

Lubage mul öelda teile veel midagi – seda on teiega varemgi juhtunud!

Te pole esimest korda virgumas. Kas olete sellega päri?

Ma pöördun munkade, šamaanide ja tervendajate poole. Ma pöördun nende poole, kes lahkusid selle nimel siit elust tuleriidal!

Ma pöördun nende pole, kes veetsid terved elud, tegemata praktiliselt mitte midagi, peale vaimse töö.

Ma pöördun nende poole, kes ohverdasid selle nimel kõik… ja nüüd te olete taas siin!

Praegu teie planeedi tajud on nihkumas energiasse, mida kogesite varem personaalselt.

Nihkumas pühasse ja tarka, auväärt energiasse, mille tõde kuulub vahetult šamaanidele.

Siin ta on – avatud massidele!

Näete, kuis kõige salajasemad „koolkondade müsteeriumi saladused” avanevad iga päev raamaturiiulitel, – ja vaatamata kõigele paljud teist ikkagi kardavad midagi!

See ongi ürghirm. Paljud teist soovivad panna need teadmised riiulitele ja unustada kogu lugu.

Nüüdki keegi teist, minu ees istujaist soovib veel teada: „Kaua võib veel kesta see kanaldus? Ma ei kavatse seda enam kuulata, mul pole seda informatsiooni vaja”.

Ütlen teile miks: te olite seal, tegite seda ja seetõttu ka kannatasite.

Mõned teist lahkusid elust. See oli ebameeldiv, väga ebameeldiv. Ja nüüd see algab taas ja te tajute seda raku tasandil.

Aastaid tagasi otsustasid paljud vaikides – mitte „korjata üles seda mantlit”. Otsustasite seekord mitte järgida vaimset teed.

Olgu pealegi, mul on teile üks uudis… Alus, millel praegu kõõlute, „teades” tõde, aga „ rääkida“ sellest küll kuidagi ei soovi, hakkab tasapisi lagunema. Mõne aja möödudes teil siiski on vaja seda tunnistada.

Ürghirm – see on hirm valgustumise ees, hirm dualistlikest lõksudest vabanemise ees. See on hirm „avastada oma seesmine prohvet”. Ja see on tõsi.

Meie räägime teile, et see on väga keeruline hirm, see on antud teile selleks, et te ikka ja jälle tunneksite huvi, mis on reaalne, mis mitte. Hirm ise annab vastuse kogu aluse eest, millel kõõlute.

Selles iroonia ongi, et igaüks teist on tõeline Jumalik ingel! Te kõõlute ja kõhklete, kas meie poolt öeldu ikka vastab tõele.

Meil on teada teie nimed. Ja ma ei pea silmas nimesid, mille all te tulite siia. Räägin teie igavikulistest nimedest. Räägin nendest nimedest, mida me laulame valguses igakord, kui kohtume teiega, kui tulete siia.

Me teame, mis on teile osaks saanud ja kes te tõeliselt olete. Ja loomulikult teie eest on kõik varjul, kuni kõõlute sellel alusel.

Mõnedel teist on teie DNAs veel säilinud mälestus sellest, kuis sai teist valgustunu. Need mälestused genereerivad neljamõõtmelist hirmu sellest, et teil on vaja „teha seda jälle”.

Kallid, seekord aga kõik on teisti; täiesti teisiti.

See aeg ei ähvarda teid õnnetuste või isikliku katastroofiga.

See aeg ei ähvarda teid mõttetu surmaga, see aeg ongi põhjuseks, miks te siia tulite!

Kõik teie poolt seni elatud elud võimaldasid luua uut energia.

Kallis Inimene, luba küsida: miks valisid sündida planeedil, kus Armagedoni potensiaal nägi välja väga veenev?

Mis oli sinuga teisiti?

Miks pidid sattuma just nüüd, sellisel ohtlikul ajal siia?

Kas suudad ennast näha seismas järjekorras teisel pool loori, ootamas tagasitulekut?

Kujutle end rääkimas oma naabrist ingliga: „Ma ei suuda kuidagi ära oodata Maa peale jõudmist! Ma hakkan elama põrgus, mind lömastatakse, nagu putukat, mind põletatakse koos minu lastega.“

Suudad endale ette kujutada, milline kaif”? Kas on sulle siin mingi iva? Sa ju oled siin!

Samal põhjusel mõningad teist, mõistmata Jumala armastust, tunnevad, et olla Inimene – on eriliselt rafineeritud karistus!

Teil tasuks küsida endilt: „Miks küll tulin tagasi, teades, et tuleb aeg, mil kõik ennustajad lubasid Armagedonit?”.

Ju mingi osa teis teadis, et tegelikult võivad toimuda muutused. Sest raku tasandil oli ju teile teada, kuis sellised asjad töötavad! Teadsite, et teil on väge seda muuta, ja… te tegite seda.

Praegu viibite uuel Maal, ja teile on antud lubadus uuele energiale, mis lammutab vana kuni aluseni, et oleks võimalik alustada ehitust puhtal platsil.

Kui see olete ikka teie, siis tunnistage – te olite selleks valmis.

Sellele energiale on maalitud teie nimi… ja lõpuks saabus aeg, et selle poole püüelda.

Naistele

On olemas ka teistsugused, tavalisemad inimeste hirmud: kaht neist tutvustame esmajärjekorras. Toome teile need siin, sellele valgustunud grupile, sest teame: need on olemas teis samuti.

Need tulevad alati koos duaalsusega ja voolavad kõigis Inimolevuste veenides. Nad on esindatud DNA paljumõõtmelistes kihtides ja on osa teie inimlikust loomusest.

Naised, teil on hirm.

Õde Krayon soovib teiega sel teemal vestelda!

Väga paljud naised kardavad mahajätmist. See hirm on pidev.

Küll mitte päris kõigi jaoks, aga paljudele sobiks seda meelde tuletada.

Teil on vaja selgusele jõuda, mis hirm see on. Kelle poolt maha jäetud? „Teiste Inimeste poolt” – kõlaks teie vastus. Kas tõesti?

Sel juhul mul on teie jaoks informatsiooni.

Kas teate, mida tähendab sugulashing? Kas teate, mis asi on kaksikleek?

Kogu oma elu te elate üksnes ühele inimesele, kes hakkab teid rahuldama, kes on alati teiega ja mitte kunagi ei jäta teid maha.

Teil on tugev soov armuda sellesse energiasse. Kas ta on olemas? Ons see üldse võimalik?

Te võite ju olla õnnelikud inimsuhetes, aga oma hinge sügavuses on teil kahtlus, kas äkki siiski pole te teda kaotanud. Äkki olete maha maganud „tõelise armastuse”…

Praegu kordan midagi seesugust, mida oleme varemgi avaldanud: teie pole täielikult siin.

Eks, te ju teadsite seda?

Ja mida ma silmas pean?

Mis sa arvad: oled see ikka sina, kes peeglisse vaatab… See pole ju sina, vaid see on osake ja fragment sinust; neljamõõtmeline osa sinust; sinu see osa, kes kõnnib duaalsuses.

Sinu kõrval on kogu aeg sinu teine osa, mis on eraldunud sinust ja teil nimetatakse seda Kõrgemaks „Minaks”.

Isegi teie isiklikus energias eksisteerivad osad ja fragmendid teist. Teid tervenisti ei ole siin. Teie enamus osad ja fragmendid eksisteerivad teisel pool eesriiet; need osad on kõrgemal sellest, mida suudate näha, ning teevad tööd, millest teil aimugi pole.

See on osa plaanist, mis toetab teie vaba tahet ja vaba valikut.

Nüüd aga lubage öelda, et hingesugulase ja kaksikleegi energia on iga üksiku inimese sügavaimaks sooviks armuda teistesse enda osadesse, ning ühineda nendega.

See ongi vaimne otsimine; kui järele mõelda, on armastuse otsing alati mingi vaimne pilvedes hõljumine, kas pole?

Kui selline abielu on sõlmitud paljumõõtmelisel tasandil, siis oletegi end juba häälestanud.

See on ühtesulamine energia vahendusel, mida meie nimetame Universaalseks Kosmiliseks Võreks.

See energia läbib eesriide ja jõuab teieni – puudutab Jumala osakesi.

Kallis Inimene, niipea, kui uues energias teete seda, see puudutus saab alatiseks käepigistuseks.

Te lihtsalt kohtasite teist osa iseendast, mis mitte kunagi ei reeda, ning kellega võite elada armastuses ja kes tõesti ei jäta teid üksi! Te ei saa olla kunagi üksinda – ei eales!

Te võite rahumeeli jalutada sellel planeedil ja mitte kunagi muretseda, et teid jäetakse üksi, sest see pole võimalik!

Energiad, mis tegelevad selle küsimusega, hoiavad teie käest kinni ja jäävad igavesti hoidma.

Nii luuakse tasakaalustatud Inimolevus, kes ei tea, mis on hirm.

Niisiis, tunnistage; pole mingit mõtet karta, et lasete käest mingi varjatud võimaluse teise Inimesega, sest tähtsaim on see, et olete iseendale alati kättesaadav. Ja see on tõde. Ja see oli teine hirm.
Meestele

Aga nüüd vend Krayon sooviks pöörduda selles saalis olevate meeste poole.

Hirm number kolm – hirm ebaõnnestuda.

Ta prevaleerib selles konkreetses kultuuris.

Teil on oma isiklikud ootused, kultuurilised ootused, perekonna ootused. Ja kõik teid ümbritsevad on teie edu ootustes.

Muide, see on jälle üks lineaarne mõtlemisviis.

Kust te teate, mis on ebaõnn?

Olete liialt „sihipärased”!

Mees, kuula: on tõesti palju võimalusi toimetamiseks. On palju lugusid edust, ja kõik nad asetsevad aja skeemis üksteise kukil, isegi… – praegu, kuigi teil puudub võimalus seda jälgida.

Sageli see, mida peate ebaeduks, sunnib teid lõpptulemusena olema tänulik Jumalale… Sest nimelt tänu „ebaedule” võite lõppude-lõpuks hakata pihta tööga, milleks saabusite siia!

Me ütleme: kui lähete ja mõtlete võimaliku ebaedu üle, või lihtsalt kardate midagi, mis võib juhtuda teie elus, ja põhjustada õnnetust, siis võimalik (võimalik!), et see viib teid sellisesse kohta, kuhu tõepoolest ehk oleksite soovinud sattuda!

Võimalik, et see viib ristteele, kus võite lõpuks võtta ja teha midagi sobimatut millelegi järgnevale, mille pärast, tõtt öelda, te siia tulite.

Teie südames peksleb ikka ja jälle: „Ma olen hädavares, olen hädavares”. See pole nii.

Siin saalis on nii palju mehi, kes on teinud taotluse järgida mingit teed!

Te arvate, et tegutseda sobiks tasapisi: esmalt vaja lõpetada üks ja seejärel haarata teise järele, ja nii edasi, samas lineaarses maneeris.

Te pole vähimatki nõus nägema seda teie valikute ilu ajas (tehtuna eesriide taga), ega mõista, et paljumõõtmelisuses pole tingimata vajalik õppida midagi enne teist.

See, mida peate praegu rumalaks, võib osutuda hiljem eluliselt olulisemaks!

Ärge mõistke ennast hukka, ega andke endale hinnanguid, austage seda kohta, kus asute hetkel.

Ja teate mis? See on seotud ka hirmuga number seitse (millest kuulete mõne aja pärast)!

Minu jaoks kõik üheksa atribuuti kehtivad üheaegselt.

Kui tuleme hirmu number seitsme juurde, siis näete isegi, kuis nad omavahel suhtestuvad.

Mis on tähelepanuväärne: kui liidate (3+7), saate 1, mis tähistab energia algust.

Teate, kõik on seotud. Kõik üheksa hirmu toimivad ringis.

Aga liidame nad: 1+2+3+4+5+6+7+8+9. Tulemus (numeroloogilises redaktsioonis) tähistab „üheksate ringi”.

Mehed, kas kuulete? Asjad pole alati nii, nagu nad näivad. See, mis neljamõõtmelisuses teile paistab teena, sihina või eduna, võivad olla vaid alustuseks veel millelegi.

On asju, mida te lihtsalt ei tea.

On asju, mis hakkavad avanema sel ajal, kui liigute oma lineaarsel teel.

Niisiis, ärge mõistke enda üle kohut. Astuge Vaimu ette, et küsida: ”Ütle, mida ma pean teadma”.

Kas suudate austada seda kohta, kus asute oma eluteel, sõltumata sellest, mis siin iganes sünnib?

Suudate tõsta oma käe ja kuulutada, kõik on asjakohane?

Õnnistatud on Inimene, kes mõistab seda, sest samas mõistab ta ju, et võre häälestamine toob edu ja tunnustust Looja silmis.

Ja kes on üleüldse seda meelt, et te kaotaksite?

Hirm on kõigest Inimlik häälestus; ta haihtub koos vaimse taipamisega.

Järgmiseks: On teil olnud nii, et olete oma teel püüdnud teha mõningaid asju, ning seejärel, kui teil „välja ei tulnud”, siis olete neist lahti öelnud? Heitnud selle kõrvale, arvates, et teie pingutuste energia ei viinud teid kuhugi?

Kas mäletate veel „Vaimu tundeid”? Need on igavikulised.

Ärge kunagi öelge, et see, mida oma minevikus tegite või üritasite teha, ei tööta praegu, või ei tööta tulevikus.

Mõelge alati selleks kulunud ajale!

Võimalik, et ongi paras aeg pöörduda mõningate möödunud asjade juurde.

Võimalik, et need ei hakanud tööle tol korral, aga äkki võivad käivituda praegu.

Vabanege lineaarse aja raamistikust!

Hirmudel neli, viis ja kuus on midagi ühist; nad on omavahel seotud, …usute te seda või mitte.

Lähme nüüd üle valguse varjunditele. Me hakkame demonstreerima mõningaid asju, millest teil tavaliselt rääkida pole kombeks.

Esiteks, püüdke otsustavalt mõista seda, millest me räägime.

Inimkond loob kõiki valguse varjundeid, milliseid vaid soovib.

Inimesed oma loova väega loovad energiat, millist vaid soovivad.

Kõik inimesed võivad minna kõige pimedamasse või valgemasse kohta, ning hakata looma seal kõikvõimalikke varjundeid, milliseid iganes soovivad.

Ja kui tuleb tahtmine, siis on võimelised ilmutama pimedat väge. Jah, nii see on.

Kas te pole mõelnud, et Inimliku teadvuse vägevus saab olla piiritletud ainult valgusega?

Vastus kõlab: ei, mitte vabas tahtes. Asjad võivad olla kõikvõimalikes pooltoonides.

Et luua pimedust, on siiski vaja enam väge, kuid tõeliselt seda sooritatakse pidevalt, …sel moel kujuneski põhiline osa teie planeedist.

Vanas veendumuses kujundati massiteadvust läbi hirmu: just seeläbi võimenduski pimeduse vägi.

Inimkonna üks esimesi valikuid oli otsus sellest, mis oleks „normaalne”, milline energia peaks olema planeedil, millisele vibratsioonisagedusele peab olema häälestatud planeedi ajalugu… mis kulmineeruks praeguses aastatuhandes.

See on see, miks istute praegu sellisel ajaloomomendil siin ja mida mitte keegi pole suutnud ette arvata.

Niisiis, järgneb number neli – hirm iseenda ees.
Hirm iseenda ees

Hirm iseenda ees pole mitte ürghirm. Ta on vägagi neljamõõtmeline.

Teis on olemas fragment, kes on alati hästi teadlik, et olete võimelised looma pimedust, kui oleksite seda valinud. Te pelgate sellesse süüvida, sest olete uskumuses, väga võimalik, et hakkategi seda tegema!

Keegi teist on ikka sattunud depressiooni: teate, mida see tähendab, ja kardate sattuda sellesse ruumi uuesti. See ongi hirm iseenda ees.

See pole muidugi kõigi jaoks, aga nende mõningate jaoks, kaasaarvatud nende jaoks, kes seda hetkel loevad.

Selle tunnistamine, et Inimene on väeline kõigis valguse ja pimeduse varjundites, tekitabki sageli hirmu, et sattudes pimedusse võib sinna jäädagi… See on hirm iseenda ees.

Mõned arvavad: „No, see pole küll mina”.

Võimalik, kuid siiski kordame: nagu kõik liigub läbi DNA, nii on võimalik soovi korral valida sealt ükskõik millist valguse stsenaariumi – kõige pimedamast kõige valgemani.

Need, kes tulevad pimedatest kohtadest, teavad, mida see tähendab. Teil pole kunagi soovi külastada neid kohti uuesti. Ja just sellest ongi jutt.

Niisiis teie lootus: Inimvaim ei jää kinni kohas, kus on püüdlus muuta seda.

Pole väge, mis suudaks töötada teie vastu peale teie endi.

Te võite ajutiselt haigestuda, või langeda depressiooni, aga mitte kunagi ei jää teie teadvus seisundisse, millises ei soovita olla. Isegi kõige pimedamas depressioonis eksisteerib see osa teist, kes karjub: „See pole mina!”.

Üksnes juba see mõte hakkab tasapisi teid saatma tagasi.

Majakadki sulguvad vahel remondiks. Mõnikord vajavad nad puhkust. Majakad jäävad alati majakateks, sest need on loodud selleks, et aidata teistel leida oma teed.

Isegi kui majakas ei põle, on ta ikkagi teadlik oma ülesandest.

Hirm pimeduse ees

Tuleme nüüd nn „pimeduse hirmu” juurde. Me soovime teile öelda, et intuitiivselt olete alati teadnud: pole sellist asja, nagu pimeduse pool.

Kogu Inimkonna ajaloo jooksul, kõigis teie kultuurides Inimesed kirjutasid Pimeduse energia millelegi „teistsugusele jõule”. Teie õpetuste kohaselt pimeduse jõud tahab tulla, haarata teid ja tirida kuhugi allapoole!

Kogu lapsepõlve olete kartnud kõiksuguseid jubedaid monstrumeid, kes püüavad teid ära „röövida”.

Mõned sooviksid panna teid mõtlema, et ühte või teise dogmasse mitteuskumisel satub teie hing peale surma tumedate olendite valda, või sellised olendid võivad teid „vallutada” juba eluajal.

Kõik see pole nii, ja pole mitte kunagi olnudki.

Inimesed loovad ise oma pimeda poole… neil on võimas vägi nii valguses kui pimeduses.

Lubage olla konkreetsem.

Mõned on küsinud : „Krayon, kas Inimene võib luua pimedust kellegi teise ümber?” Vastus on: jah!

Lubage tuua teile üks näide. Te püüate leida teed pimedas toas. Ja äkki kaob see vähenegi valgus, mis oli. Te jäigastute paigale.

Aga mis siis, kui tee, mida otsite, – on teie elujoon?

Teil hakkab hirm. Te ei suuda liigutada.

Kõige vähemagi valguse puudumisel hakkate äkki mõtlema, kas pole midagi (kedagi) veel selles toas… koos teiega…

Teile hakkavad viirastuma helid, teid haarab hirm.

Aga vaat, mis tegelikult toimus. Keegi lihtsalt kogemata lülitas valguse välja. Te lõite oma hirmu ja lubasite sellel paisuda.

Kas tõesti eksisteerib grupp Inimesi kusagilt teisest kohast, kes saatis pimedust sinna, kus teie olete?

Jah. Nad olid võimelised seda alati tegema.

Kallis Inimene, kas oled nõus, et sul on vaja vaba valikut valimaks valgust või pimedust?

Oled sa nõus, et Inimteadvus ei saa olla piiratud lihtsalt valguse andmisega?

Just seda soovime teile meelde tuletada. Lugu, mida just äsja jutustasime, võib näida hirmutavana, kui just inimesel pimedas kohas pole lisavalgustust.

Vaat mis, valguse varjundid pole omavahel võrdsed. Igaühel on oma isiklik energia.

Te võite ilmutada ükskõik millist pooltooni oma suva järgi, aga teie poolt ilmutatud varjundil on erakordne konkreetne energia. Oleme seda infornatsiooni teile jaganud juba ammu: valgus on aktiivne, aga pimedus – passiivne.

Kõik pooltoonid on täiesti erinevad energiaid!

Kui olete pimedas toas ja avate ukse, ei saa pimedus mingil moel tungida väljapoole! Otse vastupidi, valgus tungib pimedusse.

Millest küll vestab teile valguse vägi?

Milline sõnum valguse väest siin teile peitub?

Kõrgema vibratsiooni varjund lihtsalt erineb suurema aktiivsuse ja väelisusega. Teda vajatakse konkreetse energia loomiseks vähem. Madalama varjundi loomiseks aga vajatakse rohkem Inimesi, kui kõrgema jaoks.

Võtame näiteks inimesi täis täiesti pimeda toa. Kui sinna siseneb kasvõi üks Valguse Töötegija, saab valgustatud kogu tuba!

Neile, kes pelgavad pimedat poolt, ütlen: ainus põhjus, miks te kardate, on selles, et te kunagi ei mõista selle energia väge, mida kannate endas.

See on energia, mida saadab majakas.

Te võite seista kasvõi keset kõige pimedamat olukorda. Teie ümber võivad olla kümned ja kümned, kes üritavad luua pimedust, aga üks valgustunud Inimolend suudab võita kogu seda nõmedat pimedust!

Ja te imestate veel, miks oleme erutatud, et viimased kaks aastat „normaalne” varjund selle planeedi jaoks on saanud heledamaks! See ongi põhjuseks, miks oleme siin, miks häälestatakse võret.

Läinud on valgemaks, kui mil eales.

Neil, kes otsivad pimedust, läheb üha raskemaks ja raskemaks.

Pea võimatu on leida kohta, kus poleks üldsegi valgust. Kas mõistate?

Iga olend, kes iganes on teispoolt eesriiet tulnud, on ikka kandnud sellist informatsiooni!

Kallid, te olete suutelised looma suvalise soovitud varjundi.

On olnud ikka aegu, kus pea kõigil on olnud ka pime pool; nii pime, et saladused jäid peitu sajanditeks.

Kas olete viimastel aegadel märganud mingit muutust saladustes ja vandenõudes?

Nad ei taha enam kauemaks jääda sellesse energiasse!

Arvate, et teie poolt avastatud nähtav on juhus?

Vaatluse alla on tulnud juba kõige kõrgemad tasandid, ja saladused ei püsi kuidagi ka mitte kõige pimedamaski kohas. Nad ei saagi enam püsida, sest te kallate juba kõike üle valgusega!

Toimub see poliitikas, äris, isegi riikide liidrite tasandil. Hetke probleemiks on saanud vastutus.

Saladusi pole enam. Mida see siis valgusest ja pimedusest räägib, kas samuti teie planeedi tasakaalust?

Hirm teiste olendite ees

Kas number kuus pole väga lähedal viiele?

Hirm reaalsete olendite ees.

Kui paljud kirjutaks pimedust ühe või teise olendi arvele?

Kui paljud lihtsalt kardavad kõike, mis väljub neljamõõtmelisusest.

Mis see ka poleks, kui ta tuleb ikka läbi seina, siis ta peab olema kuri.

Kas te pole veel taibanud, et see ongi asja tuum, milleks olete teie?

Olete mitmemõõtmelised!

Kas teate põhjust, miks te kõik pole selles kehas?

Kui vaid teaksite, et sel juhul neljamõõtmelise füüsika seadused teie jaoks ei töötaks.

Mitmemõõtmelisus on ju teie loomulik olek.

Olete vabatahtlikult vähendanud oma mõõtmeid ja peitnud ”liigsed” mõõtmed duaalsuse loori taha.

See on põhjuseks, miks arvate, et olete ainult neljamõõtmelised.

Mäletate: iga jumalik ingel, kes eales ilmunud teie ette, on ikka öelnud: „Ära karda”?

Jumalikud olendid planeedil teavad hästi, et Inimene on aldis kartma vaid seda, mida ei mõista.

Mõned lihtsalt kardavad tumedaid olendeid.

Tõde ütleb, et selliseid asju ei eksisteeri!

Jaa, päris kindlasti keegi hakkab vaidlema: „Mina nägin seda. Mina nägin toda”.

Ütlen selle kohta: see on vaid selle projektsioon, mida surub teile pähe Inimkond ise – või hoopis teiste Inimeste abiga, kes vaikides seisavad selle taga.

Ja see hirm üha süveneb teie isikliku hirmu kaasabil.

Kas hirm on võimeline ilmutama maagiat? Jah, kui te temaga ühinete. Ta võib näidata kõike, mida tahab, kuna teil pole valgust näha tõde.

Mida see tähendab? Te võite reaalselt aidata kõiki, kes soovivad teile saata pimedust, kui „tunnistate” fakti, et nad võivad sellega hakkama saada.

Kui ise lülitate valguse välja, siis nemad saavad olla siin, ning teie poolt kõikvõimalik soovitu proitseerub pimeduse ekraanile.

Tantsul, mida hakkate tantsima pimeduses, on palju nägusid – kõik nad on hirmutavad. Valik on teie.

Mida peaksite teadma: selles kõiges on Inimene; kogu aeg, olenemata sellest, kellele see nägu kuulub. See on tõsi.

Paljud kardavad seda, mis võib täna sündida – või otse sel hetkel.

Keegi nagu tahaks öelda: „Mingi olend nimega Krayon on saanud oma võimusesse inimese ja räägib tema suu läbi”.

Lubage vastata: see pole see, mis toimub täna.

Mida tunnete praegu? Hirmu või turvatunnet?

Kas võib olend, kes on perekonnast, lollitada teie südant aastast aastasse? Olete siis nii nõrgad?

Ei. Toimub kokkusulamine armastuses – Kõrgema „Mina” ja venna või õe kokkusulamine, kes saadavad informatsiooni teispoolt eesriiet.

Ja milline on meie ettepanek? Palume teil mõelda oma peaga.

Esitame teile ettepanekuid valikuteks. Kõlab see nagu agitaatori lõksuga jutt? Äkki oleme „arust ära”?

Meie meeltes on ainult üks soov – tugevdada teie teadvust ja armastust – ja siis võime lahkuda, jättes ülejäänu kõik Inimese teha.

Aeg on meenutada teie poolt hoitud valgust ja ka seda, mis toimub planeedil.

Te aina liigute kohast kohta ja vibreerite üha kõrgemal sagedusel, ehkki ise ei ole sellest teadlikud.

Täna oleme juba rääkinud sellest, et liigute pimedatesse kohtadesse – see teile ei meeldi. Teil on sellega probleeme, te palvetate, et teid sealt tagasi toodaks. Te leiate oma olukorra olevat sobimatuna ja mõtlete, et teil tuleb „venitada” seni, kuni Jumal vastab teie palvele.

Ja veelkord on vaja öelda: koht, kus teie käite tööl, – või isegi koht, kus te külastate „kodu”, – vajab valgust, mida teil on. Kas kuulete?

Aga mis siis, kui olete seal vaid ainuke valgus?

Valguse Töötaja, see ongi elukutseline töö!

Kunagi ei tea, kuidas võite mõjuda teistele, seistes nende kõrval.

Te ei tea kunagi, millist kasu saate, olles majaka lähedal, kellel on teie nägu.

Iga öö pimeduses majakas pöörleb, pöörleb ja pöörleb, et kapten saaks ohutult viia oma laeva sadamasse.

Kaptenid ei kohtu kunagi majakavahtidega, kunagi ei tea isegi nende nime.

Ja ikkagi teil on hirm selle olendi energia ees, kes olete ise, – teil on hirm olendi ees, nimega Krayon.

See on päris pirakas paradoks.

Me austame teie valgust just neil hetketel, kui te kardate pimedust.

Kuis olete ikka alles neljamõõtmelised!

See oli hirm number kuus.

Hirm mitte leida oma teed

Hirm number seitse on seotud numbriga kolm, nagu sai juba öeldud. See on hirm mitte leida oma teed.

Oo, kallid, kuulake mind! Te liigute seespool sfääri. Mõtlete, et asute sirgjoonel, kuid see pole nii.

Teie tee pole sirge. Arvate, et teete ühte asja teise järel, paigutades neid kahemõõtmelisse ritta.

Olete mures tuleviku pärast, uurite minevikku, kuid kunagi ei näe neid koos.

Mõned on küsinud: „Krayon, kunas ma leian oma tee?”

Aga oletegi vahetult oma teel!

Olete just seepärast tulnud, kuid ikkagi vaatate tulevikku suunas ja räägite: ”Noh, võib-olla ehk hiljem, võib-olla tulevikus ma leian selle siiski”.

Liigute sfääri sees. See tähendab, et paljumõõtmelises ruumis võite näha kõiki oma teid, mida eales olete läbinud, või veel läbite, seirates kahele poole. Nad on kõik koos! Nii, nagu kõik teie arusaamad edust ja ebaedust.

Tark Inimene mõistab: kõik pole nii, kuis paistab, – on alati midagi enamat.

Küsite, kunas on võimalik leida oma tee?

Mis siis, kui ka majakale tuleks pähe mõelda sel moel: „Eh, keegi pole mind kutsunud, et tänada mind mu Valguse eest. Mitte üks kapten mitte kunagi pole öelnud aitäh, et ma siin seisan. Vaat, kui lülitan valguse välja ja panen minema. On aeg liikuda edasi. On aeg otsida üles oma tõeline kutsumus”.

On see ikka see, mida tegelikult soovite? Hirm mitte leida oma teed on seotud ürghirmuga. Aga ta on seotud ka kolmandaga – hirmuga ebaõnnestumise ees.

See kõik on väga lineaarne, seega ütleme veelkord: austage seda, kus olete, iga päeva iga minut!

Küll on raske selgitada paljumõõtmelisust Inimesele.

Meie näeme teid hoopis teisiti.

Kui suudaksime vaid näidata teile selle suursugusust, mida olete juba teinud … ja mida veel kavatsete teha!

Armas inimene, sa pole see, keda näed peeglis, oled mõõtmatult enamat. Just seepärast armastame sind väga.

Kõnnid, sõna otseses mõttes, nägemata seda , mis sind ümbritseb. Ja see nõuab mehisust.

See oli hirm number seitse.

Hirm haiguste ees.

Teie hulgas on selliseid valgustunuid, kes räägivad: „Ma tean, haigus on siin! Ta jahib mind! Mul oli sõber. Ja ta ründas teda. Ja nüüd ründab ta mind! Haigus on siin!” See pole nii.

Kuulge: teie geneetiline eelsoodumus haigusele ei otsusta midagi. Mis iganes teile ka ei räägita maailmakorraldusest vanas energias, suurt plaani te ei näe. Heitke kõrvale kõik vananenud bioloogilised selgitused ja võtke vastu uus maailmakorraldus!

Rakustruktuuriga saate suhelda läbi Inimteadvuse, saate teda uuendada, võimendada, äratada, tervendada ja puhastada. Te saate haigusega isegi vestelda.

Täna esitati küsimus: „Millest on inimesed bioloogilises mõttes tehtud?”.

Vastus: veest.

Millest on tehtud haigus?

Vastus: samuti veest.

Siis sai teile näidatud, et Inimteadvus võib tunduvalt muuta vee omadusi! Kas pole loogiline?

See sama teadvus, mis võib muuta kristallilised seosed anumas veega, võib märgatavalt muuta ka vett Inimkehas – seega teie rakustruktuuri. Mida kõike teile ka varem pole räägitud. See on tõde

Tahate väriseda hirmu käes – siis tehke seda; teil on ju vaba valik.

Soovite sellest rõõmu tunda, kus olete, kuhu lähete ja mis ka juhutuks – looge valgust. Küll siis hakkate naerma hirmu üle ja tunnistama situatsiooni koomikat.

Õnnistatud on Inimene, kes mõistab, et pole piire teie mõjul rakustruktuurile! See on täiesti uus töötamise viis; seda on demonstreerinud joogad ja šamaanid aegade algusest.

Nüüd on järg teie käes! Ja see oli hirm number kaheksa.
Hirm tuleviku ees

Niisiis on jäänud viimane hirm, mille hoidsime lõppu: number üheksa.

Energia üheksa on teil teada. Üheksa – on lõpusooritus.

Üheteistkümne ja üheksa energiad?

Energia üksteis on selline, mille keskel te viibite.

See on meisternumber, mis esindab uut Maad.

Energia üheksa on see, mis ümbritseb teid. See on anum, milles asub üksteist. See on vana lõpusooritus, vana paradigma lõpp.

Niisiis, istudes siin, kõige selle ees, mis on mastaabi ja potensiaali poolest grandioosne, ikkagi kardate tulevikku!

„Krayon, – küsite teie, – mis toimub? Viimane sündmus tabas meid täiesti ootamatult. Kas silmapiiril pole juhuslikult teisi sarnaseid sündmusi toimumas? Mis me peame tegema?”

Lubage mul osutada millelegi, mida, võimalik, et enamus teist pole seda tähele pannud. Pean silmas viimaste aegade ennustajate ähvardusi. Nad on alati lennanud hirmule ligi, nagu kärbsed meele.

Kas olete märganud, et enne 9-11 sündmusi ennustajaid nagu poleks olnudki?

Aga pärast, isegi kuus kuud hiljem, oli neid äkki tohutult!

Teadke: nad toituvad teie hirmust. Ja nad tahavad suurendada teie hirmu oma läbimõeldud stsenaariumide abil, kui te vaid seda neil lubate.

Nad tahavad tõmmata tagasi seda „ülinormaalset” energiat, mille puhastamise kallal te olete näinud palju vaeva. Nad tahavad, et valguse ja pimeduse tasakaal jääks selliseks, nagu ta oli varem.

Kallid, see ongi vana ja uue erinevus. Need on need hirmud, kes jäävad minevikku.

Kas mäletate meie varasemat õpetust?

Te ei suuda tuua väge vähema teadvuse tasandile.

Te ei suuda enam omatahtsi „lakata teadmast” midagi.

Maa ei suuda „mitte teada” oma valgustunud seisundit.

Maa ei suuda „pöörata tagasi” seda, mis on sündinud viimaste kuude jooksul.

Ja ikkagi hirmuga äritsejad üritavad saavutada oma.

Nad püüavad kõigi vahenditega teid „hoiatada”, tegelikult hoopis hirmutades.

Nad annavad teile uusi tärmineid ja kohti teie hävingust: Teile kukuvad kaela planeedid, langevad asteroidid, astronoomilised seisud mõjuvad Maale hävitavalt.

Muidugi ei juhtu midagi sellist, kuid paljud teist ei suuda seda teadvustada ja hakkavad nuiama uusi maailmalõpu daatumeid – tähendab, „sukelduvad” hirmu energiasse nagu narkomaanid.

Vaadake minevikku!

Nende ennustajate ähvardused pole viimase tuhande aasta jooksul põrmugi muutunud.

Kas poleks aeg pöörata tähelepanu neilt ära, sest teie valgus läbi selle ainult väheneb.

Kas mul on selle kohta tõendeid, kas täna on neid rohkem, kui eile?

Ei. Kuid lubage küsida: kus nad 10. septembril kõik olid?

Vastus: müristasid kohale hiiglaslikud hirmumäed… leiutasid uusi hirmutisi… ja tõmbasid sisse reaalse ohu.

Neid kuulevad ainult need, kes on hirmus juba juhtunust.

Osa neist teadvustavad seda suurepäraselt.

Mida see aga tähendab teie jaoks?

Mitte midagi uut. Teie väega pole midagi juhtunud.

Näha on, et võitlus on reaalselt alanud.

Praegu läbib Maa midagi seesugust, mille eest oleme teid hoiatanud: iseteadvustamist.

Vana võitlus uuega – nüüd see on juba osa jooksvatest sündmustest!

On vaja otsustada, ehk oleks aeg aia otsast maha ronida. Kas mõistate, kus te olete?

Eksisteerib probleem, millest alles hiljuti keegi veel ei rääkinud: mida te peate siiski „normaalseks” tsivilisatsiooniks?

Oleme seda küsimust esitanud juba 1999. aastal, ja siis paljud teist pidasid seda ainult „huvitavaks”.

Võimalik, et praegu tasuks tulla selle juurde tagasi?

Praegu viibite reaalsuse uute rööbaste energias, ilma ühegi sellekohase ennustuseta.

Kuna kõik on piiritult avatud, siis teie poole ruttavad ennustajad, et jutustada teile uusi hirmu stsenaariume.

Nad on siin, nad peavadki olema, et võimaldada valikuid pimeduse ja valguse vahel.

Kuid teie teate midagi säärast, mida nemad ei tea. Potensiaal!

Jaa, kas oleme teile palju aastaid rääkinud „Uue Jeruusalemma” potensiaalist? Te arvasite vist, et see on vaid üks ilus fraas? Vaadake vaid uudiseid!

Mida teie meelest peaks see praegu kõik tähendama?

Ikka ja jälle kuulete Krayonilt: Jeruusalemm – see pole lihtsalt linn Iisraelis. See on Maa metafoor, lahendamas lahendamatut ja tõusmas tasemele, mis varem oli mõeldamatu. See on teadvuse palee teostus, juba kolmas kord. See on uus planeet – Uus Maa.

Selle jaoks on hulk metafoore. Ja me ütleme: ära karda tulevikku, mida sina, Valguse Töötaja, kontrollid ja ilmutad.

Te jätsite ära Armagedoni, kuid ikka ja jälle näete kellal numbreid 11:11 – hetkel te embate Vaimu, luues „Valgust maailma”.

Üheksas hirm on leidnud lahenduse.

Meie olemite seltskond lahkub varsti eesriides oleva avause kaudu, kustkaudu ta oli ka tulnud.

Pakkusime teile tajuda neid enda kõrval, enda ümber, liikumas teist läbi, mõjutamas teid kõikvõimalikul moel.

Selles teadaandes hirmudest sisaldub kutse astuda ühendusse oma Kõrgema „Minaga”, armuda oma jumalikku teisikusse, häälestuda, ning austada tulevikku.

Krayoni teadaanne – see on lootuse teadaanne, kas pole? Jah.

Krayoni teadaanne – see on täiustumise teadaanne, kas pole? Jah.

Aga päris tõeliselt see polegi ju „Krayoni” teadaanne! See on teadaanne neljamõõtmelisele Inimesele iseendalt – tuleviku paljumõõtmeliselt Inimeselt.

See on teie teadaanne teile! See kõik on nii veenvalt ära peidetud. Ja seepärast olemegi me siin.

Sõltumata sellest, millega iganes elus kokku puutute, kuid mõne hetke pärast tõusete, ning jätate maha selle koha siin, seega teeme ettepaneku lahkuda sellest kohast teistsugustena, muutunutena, uue teadvusega sellest, kuidas kõik on korraldatud … isegi sel juhul, kui te pole suutnud uskuda mitte midagi kuuldust, siis nüüd on teil võimalik vähemalt esitada oma isiklikke küsimusi.

Hakake uurima selle kõige tõepärasust, mida äsja kuulsite. Proovige tunnetada seda energiat – palvetage ja mediteerige.

Toimides nii, loote kaastunde, aga see omakorda loob „käepigistuse” energia häälestamise protsessi alguseks.

Niisiis, nende minutite jooksul kohtusime perekonnaga, kus toimus taasühinemine.

Me andsime teile kinnitust sellest, mida te juba teadsite.

Paljud teist „tajuvad duaalsuse lõksu”.

Oo jaa, selle jaoks on olemas muidugi ka teistsuguseid sõnu.

Üks neist – „meenutus”, kus võite öelda: neil hetkedel me olime siin, et värskendada teie mälu sellest, kes te tõeliselt olete.

Kas märkasite, millist hirmu polnud nende üheksa hulgas? Surmahirmu. Miks? Aga sellepärast, et intuitiivselt inimesed ei kardagi tagasipöördumist koju.

Niisiis, meie seltskond korjab kokku kõik anumad pisaratega – rõõmupisaratega, mida sai kasutatud teie jalgade pesemiseks, ning lahkub sama avause kaudu eesriides, mille kaudu tulid kohast, mida teie kutsute koduks.

Ja me austame teid; me pühitseme seda sündmust; me pühitseme selle koha energiat; me pühitseme perekonda. Me tunneme teid väga hästi – kõiki teid.

Enne lahkumist on meil veelkord soov tuletada meelde kõikidele Inimestele siin saalis, perekonnaliikmetele, inglitele: teie pole kunagi üksi – ei kunagi!

Ja nii see on.

Krayon

Read Full Post »

Neliteist küsimust

 

Tervitan teid, kallid. Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Selliselt tervitan teid juba kaksteist aastat. Need sõnad on täis energiat ja palju suuremat, kui tavalises tervituses. See on pigem energia edastamine. Vaatamata eesriide tihkusest leidub selliseid, kes tunnetavad seda, seega ütlevad: „Olen õde – olen vend – olen pere!“

Kordan taas: see on väärtuslik aeg – väärtuslik, sest tänu sellele faktile olete kutsunud oma keskkonna enda energiasse. Mõningad sisenedes siia tunnetasid turvatunnet. Teised tunnetasid seda asudes lugema neid sõnu.

Mõningad sisenedes siia füüsilisse ruumi märkisid ära: „Siin on just see, mida ootasin. Teadmata, mis täna siin toimub, oli tahtmine istuda siin, ohutus sadamas, selles energias“.

Ohutu sadam? Jah. Siin on ohutu, vaimne ja emotsionaalne. Siin on olemas tervitus, olemas armastus.

Meie kohad on teie kõrval ja me oleme valmis andma teile tänaseid materjale.

Kui vaid teaksite, mis on toimumas sellel momendil!

Planeedi energia on sellise tihkusega, millist pole kunagi varem olnud.

Toimumas on muutused, milliseid me pole varem kirjeldanud ja see kõik on tänu teile.

Kui olete üks nendest, kes kavatsuse vahendusel „andis“ allkirja olla selleks, keda nimetame „Valguse Töötajaks“, siis tunnetate toimuvat. Just sellest tahaksimegi täna juttu teha.

Viimaste kuude edastuste teemad olid: Ruumidevahelisusest; Füüsikast; Teadusest ja jaotusest. Oli juttu väljaütlematusest (sõnadega); Rääkisime asjadest, mida ei tohtinud rääkida, kuna neid oli võimatu mõista – kuid me siiski tegime seda. Oleme rääkinud ringidest ringides, ning nüüd kavatseme peatuda just uuel asjal ja võimalikult põhjalikumalt.

Täna teeme juttu isiklikest asjadest. Kavas on vastata mõningatele küsimustele: neid on neliteist.

On küsimusi, mis on esitatud nii selles ruumis, kui ka teiste gruppide poolt samal ajal ja just sellel hetkel.

Katsume teha kõike võimalikku selle mõõtme ulatuses, et vastata paljumõõtmelistele küsimustele.

Tundub, et kõik asute oma reaalsuse piires, kuid vastuseid saate küll teisiti. Peate harjuma sellega.

Tänasest see saabki nii olema, sest teile on antud voli liikuda kõrgemale sellest, millega olete harjunud… oma vanast reaalsusest kõrgema poole… neljamõõtmelisusest ülespoole.

Paljud küsivad Vaimult: „Mis on selle suhtes ja mis on teise suhtes? Mida mul tuleks teha? Mis on selle asjaga, mida ma tunnetan?“ Te ootate, et teie kõrvadesse jõudnud vastused kuuluvad teie reaalsusele? Aga mis on, kui need on teie reaalsusest pisut-pisut kõrgemal? Kas siis kuulete neid?

Te ei ole ainuke, kes ootas vastust, kuid vastuseks sai vaid vaikuse.

Vastake sellele: Kui pime Inimene palub valgust, ehkki valgus oli tema ümber, kas Inimene saab teada valgusest, või jääb istuma oma iskilikus pimeduses?

Katsume anda lahtimõtestavaid vastuseid, kuid sageli need saavad olema teile sisseharjunud reaalsusest kõrgemal. Nendeni jõuda ei ole lihtne, veel enam mõista, kuid selline on uue energia meetod.

Õnnistatud on Inimolevus, kes mõistab, et ei näe kõike olevat.

Oleme korduvalt rääkinud, et ega asjad ole alati sellised nagu välja paistavad!

Eriti nüüd, sellel planeedil, kui kõik on sügavas veendumuses.

Te asute suurte muutuste võimaluste tihkuses.

Seega neliteist küsimust:

Küsimus esimene: Miks olen nii väsinud?

 „Kallis Krayon, olen väsinud. Olen palju väsinum, kui kunagi varem. Olen Valguse Töötaja, ning olen teinud kõik, mida enda arvates pidin tegema. Kinnistasin kohad, mida pidin kinnistama; Külastan kohti, mida teadvustan endale vajalikuks külastada; Püüan teha kõike, mida vaid suudan; Mediteerin; Astun ausalt mööda elu, kuid olen väsinud. Oli lootus, et kõik saab olema nii – et kõik muutub. Mis edasi? Mida ma saaks teha? Kas see on normaalne?“

Kallis Inimolevus, luba ütelda: Üheteistkümnendal septembril planeedil toimus hüpe – see oli „demonstratsioon“, millisena see peaks olema. Mõtle sellest kui käivitumisest – mingitest sügavate lahenduste algusest.

Sa võid vaadata Maad ja öelda: „Sellel hetkel otse küll miski ei näi palju lubavat!“

 Kuid me väidame, et sa ei tea veel kõike – ei näe kõike! Kannatust!

Valguse Töötaja, kui 11:11 ajal andsid nõusoleku, võtsid enda õlgadele kogu raskuse ja see on nüüd kahekordistunud. Olid sellest ju teadlik, kas pole nii?

Mis toimub, kui võtad füüsilise raskuse enda selga ja käid sellega päevast päeva? Sa väsid.

Sinu poolt võetud raskus on ruumidevahelise tõenäosuse raskus, millele andsid nõusoleku ja millest oleme rääkinud kaksteist aastat tagasi! See ei jää selliseks.

Aasta 2002 kujutab endast võre nihkumise lõpule jõudmist. See oleks šablooni alguseks, mis talletub, et jääda… šabloon, mis ei hakka nihkuma, ega liikuma, nagu see toimub veel.

Kas oled teadlik, mis on Valgus Töötajale kõige raskem?

Raskem on selline fakt, et kui võtad kasutusele ühe energia, siis selle juures on olemas ka teine!

Selline olukord peatselt jõuab lõpukorrale.  

Mõningad võivad endale kergendusega öelda: „Jumal tänatud! See kestis tervelt kaksteist aastat.“

Õnnis on Inimene, kes mõistab, et see, mida ta tunnetab praegu, ei ole igavesti.

Praegune tunnetus, mida tunnetatakse, ei ole uus suunitlus. See on vaid üleminek.

Te kannate rasket koormat, raskemat, kui kunagi. Teie ankur on võimsam, kui varem.

Teie mure planeedi pärast süveneb, ning suureneb iga hommiku ja õhtuga.

Teid ümbritsevad inglid on saanud tugevaks; juhendajad ei ole enam juhendajaiks… vaid on uut liiki inglid, kes võimaldavad midagi korda saata.

Kõik see räägib planeedi teist liiki potensiaalist. Teie olete siin majakatena seni, kuni uus planeet triivib end kaljude vahelt läbi.

Kas on siis ime, et olete väsinud?

Soovitus teile: Pidage selle aasta lõpuni vastu, sest me kinnitame, et aasta alguse muutustega saab palju seatud korda.

Aasta 2002 on võre nihkumise lõppemise aeg, maandamise aeg.

Aasta 2003 on muutuste  ja stabiliseerumise aasta.

Kõlab kül vasturääkivalt, kuid nii see on.

Vaimselt saavad asjad küll stabiilsemaks, aga füüsiliselt, neljamõõtmelisuse ulatuses, hakkab kogu teie planeet muutuma.

Mõistke seda järgmiselt: töö õpiku kallal on jõudnud lõpuni, seega õpetajad saavad kätte õppeplaani, kuidas hakata muutma planeedi energiat. Valguse Töötajatel saab paljus selgem ülevaade. Igale ühele tema jõu kohaselt, kuid kõigile tõeselt.

See on lootuse märk, et on lähenemas uus suunitlus.

Küsimus teine: Kuidas ma saaks paremini suhelda Vaimuga?

„Kallis Krayon, mis tuleks mul teha suhetes Vaimuga? Tead, need ei muutu paremaks. Ma püüan järjepidevalt taastada tunnetust, millega olen harjunud. See on minu suhtlemise tase. See on see, mida pean „normaalseks“. Ma olen teadlik, kuna räägin Vaimuga, sest saan tunnetada seda südamega, oma rakkudega. Ma tajun teatud viisil torkimisi, seega tean, et suhtlus on toimumas. Kuna tuleb see tunnetus tagasi?“

Valguse Töötajad, öelge sellele tunnetusele „hüvasti“!

Uue Maa uues energias teil tuleks leida teisi tunnetuse märke. Me oleme sellest rääkinud varem.

Arenev energia on millegi algus, mida te ei olnud iialgi suutelised ette kujutama.

Kõik algas teisiti, kui kujutasite ette, seega olete olukorras, millises pole kunagi varem olnud, – suhtluste seisuses.

Soovitust meilt?

Vabanege, lõdvestuge, ning armastage Vaimu! Kui soovite, istuge põrandale, „mediteerige“, lausudes: „Kallis Vaim, ütle mulle, mida sa tahaks, et ma kuuleks, ning ütle mulle, mida sa tahaks, et ma teada saaks“. Seejärel olge lihtsalt rahus. Lõdvestuge ja olge pere armastuses.

Te olete õpimas „Kolmandat Keelt“, millest oleme rääkinud mitmeid kordi… lakkamatu kooselu oma fragmendiga, kes on võimeline pidevalt suhtlema teiega sajaprotsendiliselt… aga mitte ainult kindla „meditatsiooni“ aegu.

Kui arendate kaastunnet, toimub miskit.

„Kooselus“ olemise energia ja intellekt loovad võimaluste akna ruum-aega, kus on meeletu hulk informatsiooni

Paraku, tegevuse loomiseks on vajalik kaastunne. Kui soovite, võite nutta.

Kuna maa on muutumas, siis teid ju armastatakse hellalt, ning te ootasite seda, sest olete kõrvaldanud „Armagedoni“ energia, muutes reaalsuse liikumise teekonda.

Nutke rõõmu pisaratega, sest olete armastuses Maaga!

Nutke rõõmu pisaratega, sest Maa saab teiega rääkida teie jalgade kaudu.

Olite sellest teadlikud?

Te olete kinni jäänud vanas veendumuses, et kõik tuleb vaid „ülevalt poolt“!

Teid võib šokeerida teadmine, kui palju tuleb „alt poolt“! See tuleb teie partnerilt – Planeet Maalt.

Küsimus kolmas: Mida ma pean siin tegema? Olen väsinud ootamast!

  „Kallis Vaim, kallis Krayon: Kuna ma mõistan, mis oli mulle määratud siin teha? Olen kaua otsinud, ning kaldun arvama, et see, mida teen praegu, pole üldse see!“

Kas tõesti?

Jah, kallis Inimene, luba ütelda midagi, mida sa pole kunagi oletanud. Sa oled liiast häälestunud eesmärgile! Sa tahad kõike vaid lineaarse aja pärast. Sa arvad, et rühid üles mööda mingit redelit, ning jõudes selle tippu, saad kergendatult hingata.  

Loodad, et jõuad piirini, või tasandini, kus võib oodata miski, mis sarnaneb voodiga, kus saaksid puhata, ning seejärel kuulutad oma Vaimule: „Suur tänu, olen kohal. Nüüd ma tean, mida ma peaks tegema!“ (üldine naer)

Kõik pole üldse nii!

Iga su elu hetk on see, mida teed planeedi jaoks.

Oo jaa, mõni teeb tööd mingi kindla asja kallal.

Kuid mäleta väidet: Kui teed tööd või kõnnid mööda planeeti ühest kohast teise, siis vibreerid kõrgemalt. Muudad vibratsiooni tehes tööd. Võimalik, et just see põhjustab väsimust, mis panebki teid imestama.

Paljud tunnevad huvi: „Kuna ma avastan, milleks olen siin?“

Vastus oleks: Olete siin „nüüd“ jaoks, aga mitte sellele, mis tuleb.

Mida teete oma elus ja mida ei meeldi teha?

Mis toimub otse nüüd ja mida tahaksite kõrvaldada oma elust?

Mida te ei mõista?

Ehk iga päev küsite endalt: „Kas homme saab olema parem?“

Kallid, tehke igat päeva piiriks.

Võtke tänast situatsooni, ning lisage sinna midagi ilusat.

Õnnetustes, rasketes olukordades jääge endaks, ning suhtuge tunnustusega kõigesse enda ümber. Paluge endile Jumala armastust, ning lubage Vaimu kaastundel täita ennast. Ning seejärel jätkake sama tegemist… isegi kaheldes selles.

Selle asemel, et rakendada jõudu millelegi redeli tipus, püüdke mõista energia ringi, mis loob teile uut reaalsust „nüüd“ sees.

Kui suudate näha ringi „Ma Olen see, kes Ma Olen“, kas siis mõistate, et see on mittelineaarsuse kinnitus?

Kas mõistate seda teie ja teie pere kinnitusena?

Majakas, ole endale iga oma elu hetk ingliks!

Küsimus neljas: Kuna ma saan puhata mind ümbritsevatest inimestest?

 „Vaim, Krayon, pere; millal muutuvad inimesed minu ümber? Olen väsinud olema nendega kannatlik. Kaua tuleb mul veel käia sellest läbi?“

Te arvate, et me ei tea? Arvate, et Vaim on vaakumis? Ehk arvate, et kui teil on probleemid, siis keegi on keeranud “Jumala Kraani” kinni, ning kui kõik on jälle hästi, siis see on taas lahti keeratud?

Nii see ei ole. Me oleme teie kõrval, ning hoiame teie käest kinni, kuni läbite seda kõike, isegi läbi võimatu.

Lubage mul vastata sellele küsimusele ühemõtteliselt: Kallis Inimolevus, kallis majakas, sa avaldasid kavatsuse ja võtsid ankurliku energia, majaka energia, ning nüüd siis on see käes. Emotsionaalsed “nupud”, millele suvatsesid vajutada, mis tegid sind kannatamatuks ja vihaseks (ka väsinuks), on aeglaselt kadumas. Need inimesed, keda sa tahtsid, et nemad muutuksid,… võivad mitte kunagi muutuda! Muutud hoopis sa ise.

 Võib saabuda päev, kui sa kogu oma naiivsusega teatad Vaimule: „Tänan sind, et muutsid need inimesed!“

Kogu huumor seisneb selles, et juhtus nii, et vaid sina, kallis Inimolevus, oled muutunud selle võrra, et nemad ei ärrita enam sind! Kõik, mis nemad teevad, enam ei vajuta sinu nuppudele. Mida nemad mõtlevad, kuidas tegutsevad, mida räägivad su selja taga… miski ei mõjuta enam sind.

Nüüd sa tead, kes sa oled. Sa oled endalt maha koorinud duaalsuse koore, ning pääsenud südamesse, jumalikku südamesse. Nähes inglit enda sees, laususid: „Ma tean kes ma olen. Ma olen see, kes Ma Olen!“

Nüüd sa liigud planeedil teisiti, see on selge ka neile, keda sa seni raskustega kannatasid välja.

See on tõde. Olid väsinud ootamast seda päeva, siis hoolitse enda eest, ning jälgi, kuidas „muutub“ kõik su ümber!

Küsimus viies: Võta mind sellelt töölt ära! 

„Kallis Krayon, ma ei suuda uskuda, et töötan seal. Kas tead, minu töö on allapoole minu väärikust. Ta ei ole vastavuses mu sisemise ingliga. Kallis Vaim, võta mind sellelt töölt ära, et ma saaks olla Valguse töötajaks.“

See on ikkagi kordus. Sellest oleme rääkinud kunagi, kuid paljud kuulsid seda alatekstina teiste asjade kõrval.

Valguse Töötaja, mis sa arvad, milline on siis sinu töö?

Vast ehk ütleksid Vaimule: “Ma tahan olla vaid Valguse Töötaja, kuid olen sunnitud käima tööl. Tulen koju väsinuna. Ma vaid käin tööl ja tulen koju väsinuna. Mis see olgu? Olen kindel selles, et mulle ei meeldi käia seal, mulle ei meeldi inimesed, kes on minu ümber. Ma poleks kunagi valinud neid sõpradeks.  Olen seal ainuke, kellel on kõrgema teadvuse ideed. Teised vaid käivad ühest kohast teise. Ma olen üksi. Tahan sealt ära minna!“

Kallis Valguse Töötaja, ma ütlen järgmist: Kas veel mäletad, kuidas avaldasid soovi olla majakas? Kas mäletad hetke, kui ütlesid: „Ma teen kõike, mida vaid tuleb vaja, vibreerin kõrgemalt, et tunnetada Jumala armastust?“

Nii et…, oledki seal, kohas, kus saad tuua maksimaalset kasu, – aga sa ei suuda ära oodata, kuna sind koristatakse sealt minema! (üldine naer)

Ehk sa oled töökohal ainuke valgus. Ehk seal on vaid pimedus.

Metafoor on järgmine: Kujutage ette kõrgel kaljud kindlalt seisvat majakat. Suured ookeani lainerid vajavad sinu meisterlikkust, et leida teed ohutusse sadamasse. Sa oled ainuke nendele teed näitamas.

On piltlik, eks ole? Sellised need asjad on!

Sa kiiskad valgusest, valgustades kohti, mis poleks kunagi valgust saanud, kui sa poleks seisnud seal kindlalt, kui ankrus!

Oled sellele mõelnud?

Luba mainida, et 2002 aasta energia viitab tugevnevale tormile. See tõstab koormust majakale.

Pimeduses on laeva kaptenitel raskem leida teed. Mere stiihia on kohutav, aga sina seisad kui ankrus oma suunava tulega. Tuuled puhang puhangu järel ründavad sind… ja mida sa palud?

Kujuta ette, et majakavaht oleks ütelnud: „Ma olen väsinud sellest, tahkas ära minna. Kustutage tuli ja viige mind siit minema!“

Kas tead, on olemas vaba valik. Sul on võimalus seda teha.

Kuid neile, keda huvitab, kas Vaim kuuleb nende palvet, vastan – kuuleb. Me kuuleme seda.

See, mida pead kannatama, pole igaveseks, seega vastus on järgmine: Tunnusta igapäevaselt kohta, kus oled, sõltumata eesmärgist; sellest, mida oleksid tahtnud; sellest, mida oleks arvanud võinuks toimuda – tunnusta seda, mis on nüüd. Kas kõlab tuttavalt? Kas see on vastuseks teisele küsimusele samast seeriast?

On küll.

Tunne kaasa kõigele enda ümber, sest kaastunne loob tegevuse, ruumidevahelise tegevuse. See võimendab su valgust; see räägib Vaimule sinu energiast. Kaastunne levitab su nime. Ta määratleb sind kõigi meie jaoks. Olid sellest teadlik?

Kas paludes, et sind võetaks ära, pidasid seda silmas?

See küsimus paljus sarnaneb esimese küsimusega, kas pole?

Me ütleme: kannatust, see ei kesta kaua.

Kuni käid seal, siis käi tunnustavalt ja tunne rõõmu selle üle.

Kui paljudel teie seast on julgust, tulles koju, tänada Jumalat selle eest, kus olete, kus töötate ja seal olevate inimeste eest?

Arvate, et me ei tea, kus olete? Arvate, et me ei ole pidevalt teie kõrval? Oleme küll!

Küsimus kuues: Kuna ma jõuan järgmisele tasemele? Olen väsinud sellest tasemest. 

„Kallis Vaim, kuna ma jõuan järgmisele tasemele? Mul on tunne, et olen pikemaks ajaks jäänud kinni sellele tasemele. Ma tahaks minna järgmisele tasemele.“

Muidugi mõista, see käib nii viienda, kolmanda, kui ka esimese küsimuse kohta, kas pole nii? Kas teate, et see on üks ja sama, sest see on selle tunnetus, kus asute.

Te ootate kannatamatult, et järgmine tase saab olema paljuski erinev sellest, kus olete praegu… imepärases kohas, väiksema energia kuluga. Loodate seal olla õnnelikumana ja rõõmsamana?

Kas teate, miks nimetame teid majakateks? Kas mõistate, et see on töö?

Nüüd järgmise taseme suhtes: tahaks teile ütelda midagi, eriti olulist.

Kas teate, miks olete kurnatud ja alla surutud?

Sest olete alles läinud uuele tasemele!

Kas ei oodanud seda?

Olete just selles kohas, kuhu palusite teid võtta!

Teile huvitav näide: Kas mäletate, kuidas oli koolis? Sõltumata sellest, mis klassis olite ja kui juhtusite istuma kõrvuti õpilasega, kes oli paar klassi eespool, siis piilusite tema õpikusse.

Ah, et te ei mõistnud sealt midagi? Kõik näis nii keerulisena?

Kuid salamisi, vaid endamisi, võisite mõelda: „Arvan, et mina küll selle tükiga hakkama ei saa… ta on liiast keeruline. Kuidas küll nemad mõistavad kõike seda? Kuidas küll mina sellega hakkama saan, kui jõuan selle tasemeni?

Lubage mainida, et teie planeet just jõudis järgmisse klassi!

Rasked raamatud on avatud, ning te püüdlete ülespoole. Õpite uut keelt. Suhtluse keelt. Keelt, kuidas tunnetada rõõmu uute „raskete“ olukordade puhul. Kannatlikuse keelt!

Kuidas võite määratleda miskit, mis on ruumidevaheline, miskit, mis näib olevat sellisena, mida te ei ole suutelised lahtimõtestama, ega näha? See on raske!

Kuid siiski asi muutub üha kergemaks ja kergemaks, sest maa liigub uude energiasse, mis  vastab teie vibratsioonile kõige enam.

Vaat, mis toimub, kui võre nihkub, kandes planeedi energiat uude määratlusse ja tasakaalustamisse.

Õnnitleme! Olete järgmisel tasandil, ning teete tööd raamatuga, mis näis alati liig keerulisena, kuid nüüd teete tööd temaga.

Kas pole hämmastav, et oleme imetlemas teid ja teie elusid?

Kuidas saaks seletada teile, et just teie olete uue energia kangelasteks?

Te liigute siia ja sinna, muutes seeläbi planeet Maad ennast, ning ikka veel küsite, millal kavatsete teostada muutuse!

Küsimus seitsmes: Ma muretsen oma laste – noorukite pärast

„Kallis Vaim, mul on lapsed, kes on peaaegu suured.  Nii vähemalt mõtlevad nemad. Ma olen kaotamas nendega kontakti. Nemad ei tee enam minust välja. Ma kardan nende pärast. Ma ei tea, mida teha? Olen olnud hea isa ja Valguse Töötaja. Ma püüdsin nendele anda armastust, kuid nemad ei taha mind kuulda. Ma kardan nende pärast, sest nemad on sisenemas uude Maa olemisse. Ma ei tea, kuidas nemad hingavad ja mida on võimelised tegema. Ma ei tea – ma lihtsalt ei tea, mida peaks tegema?“

Olgu, kallis, alustame otsast peale.

Miks istud ja lubad meil kallistada sind?

Sa ei tee praegu midagi, peale mõninga vaimse dünaamika mõistmise kujundamise.

Ema või isa, oleme rääkinud: kui lapsed olid väikesed, te avasite armastuse kannu, ning hakkasite valama sealt lastesse. Kõik need aastad voolas teie kannust neisse. Selline on uus intuitiivne informatsioon, ning samas ta on ka iidne, mis jätkub igaveselt.

Igal Inimolevusel,  olles lapsena, on olemas tühi kann, mis ootab täitmist.

Milline ka poleks vanemate energia laste ümber, ning kuna laste kann on alaliselt avatud, seega sinna võib voolata igat energiat, nii ka valguse ja pimeduse energiat, mis lähtub nende vanematelt.

Kui olete selle kannu täitnud heleda valguse energiaga, kui jagasite neile armastust, mis on vastutav vaimne kodu, ning kui nemad võisid näha, kuidas töötab armastus, siis olete puhtad.

Ja, te võite tunda muret nende pärast ja see on tüüpiline inimlik emotsioon. Just selles suunas me liigume perena, et olla abiks teile… olla teie kõrval, hoides teie käest kinni, ning öelda teile: „Tehtud. Teie töö on saanud otsa.“

See, mis on toimumas, see on nende valik – ja nii see töötab! Te ju teate seda. Nii oli ka teiega!

Kuid see, mida te ei saanud teada; isegi peale seda, kui olete läinud, lastel on olemas vaba valik – jõuda kannuni, avada selle, ning tunda selles ära teid! Mõistate, millest ma räägin?

Laste elus saabub aeg, kuna neil tekib soov avada see kann. Kui nad teevad seda, siis avavad armastuse, mida olete jaganud neile!

Lapsed võtavad läbi nii mälestusi, kui ka vastutuste probleeme – asju, millest olete neile rääkinud ja mis osutusid tõeks. Alles nüüd hakkavad tunnetama teid, tunnetama tõde, mida olete neile õpetanud, ehkki teid ei ole siin… või olete lahkunud palju aastaid tagasi. See on aksioom… reegel.Ja nii saab alati olema!

Kann on täis ja on võimalus läkitada see lastele… kõik on ettevalmistatud ja on valmis.

Kui nemad ei näegi seda, ega te ole selle pärast midagi kaotanud. See on lapse vabavalik, kuna ta soovib avada kannu, aga alles siis leiavad ta teie poolt läkitatud armastuse.

Selle kaunidus seisneb selles, et tänu teie tarkusele lapsed võtavad selle kannu ja valavad selle ümber oma lastesse. Seega teie pärand… see, mida andsite lapsele täna, saab olema hea paljudele põlvkondadele edaspidi ajalises skaalas.

Mõnikord näete vaid hetkelisi probleeme ja väljakutseid, iialgi mõistmata, kui võimsalt mõjutate nende energiat, kes tulevad teie järgi.

Me räägime armastusest… lihtsalt soovides, et teaksite, ning mõistaksite seda… et tabada kaastunde hetke selle suhtes, mis võib toimuda erilisel hetkel kalliväärtusliku hingega, kes on usaldanud teile oma lapsepõlve… kui nad millaski avavad oma kannu.

Küsimus kaheksas: Kuidas rääkida oma kehaga?

„Kallis Krayon, sa rääkisid, et me saame rääkida oma rakkudega. Mida see peaks tähendama? Kuidas seda teha? Siin ruumis on neid, kes on juba lõpu staadiumis, ning nemad, et jääda siia edasi, pidid rääkima oma raku struktuuriga.“

Need, keda peate silmas, said teada, et valgustumine toimub mitte peas, vaid iga rakk saab teada kõike! See tähendab, et teie suur varvas, teie põlv, või teie küünarnukk on sama tähtsad, nagu ka kroontšakra – see loominguline säde üleval, kus asub teie arvates vaimne tarkus.

Kas teate, et see pole nii.

Selles ruumis on neid, kes suurendasid just sellel momendil oma eluiga, kuna oli juba ammu teada saanud, millega saaks võrrelda jumalikku tunnetust igas oma keha rakus – igas rakus.

Seega jõud esitab väljakutse – uurida endas iga probleemi, et saaks õppida suhtlemist iseendaga.

Kas see ei sarnane teise küsimusega?

Te ju tahaks pidevalt suhelda üleva poolega? Aga kuidas oleks suhtlusega seespoolsega?

Kas olite teadlikud, et mida rohkem suhtlete oma raku struktuuriga sellest, kes olete, ning teie jumalikkusest, sellega võimendade suhtlust oma perega ja Vaimuga? Kas teate, et see kõik on oma vahel seotud, kas pole nii?

Asi on teie DNA’s, – tema kannab kogu informatsiooni… mitte vaid mingit hulka, mis asub teie pea tipus, teie ajudes.

Esmalt jõudke hetke tervikuni, nimega „ülestõusmine“, vaimse suhtluseni ja kaasloomiseni.

Kõige selle jaoks läheb vaja „kogu keha“ kogemust.

On läinud need päevad, kui kõik, kelleks olete, asus teie pea tipus.

Oleme aastaid rääkinud, et saabub selline aeg… nüüd see on siin.

Iidsed joogad teadsid seda, ning näitasid, kuidas kaasata keha sellesse protsessi.

Nüüd avastate vajadust suhelda, mis on tunduvalt tähtsam, kui lihtne enese tervendamine!

Meditatsioon ei ole harjutus ajudele. See on harjutus Inimolevusele – kogu inimlikule olevusele!

See harjutus on kaastundele, kus iga rakk saab teada, et olete seotud temaga.

See on see keel, mida õpite.  See on tõde… ja vastus kaheksandale küsimusele.

Küsimus üheksas: Miks ühed tervenevad, aga teised mitte? 

On täiesti mõistetav, et üheksas ja kümnes küsimused puudutavad tervendajaid. Ruumis olevad ja teksti lugevad tervendajad said teada miskit, …hiljem räägin sellest, mida nemad said teada.

Siin siis küsimus, mida saaksid esitada nii nemad, kui ka teie.

„Kallis Vaim, olen tervendaja. Ma teostan samuti energeetilist tasakaalustust erinevatele inimestele, ning ilmnevad täiesti erinevad reageeringud. Ühed tervenevad, teised mitte. Kas ma ei tee nii nagu peab?“

Kogenud tervendaja ütleb, et tervendaja ei tervenda, vaid tasakaalustab!

Sellel planeedil ei saa  ei teie, ega keegi teine teha midagi, et tervendada teist inimest ilma teise puhta ja absoluutse nõusoleku ja kavatsuseta.

Kuid majakas, ainus, mida saaksid teha – valgustada oma valgusega nii eredalt, et inimesed näeksid ohutut sadamat, nimega „tervenemine“, seega tasakaalusta neid seda võrra, et nemad ise on võimelised edasi liikuma iseseisvalt.

Tervendaja, sa kinnistad inimesse oma valguse, sellega tasakaalustad teda. Aga otsuse, kas nemad on piisavalt tasakaalus, et saaksid liikuda edasi, sõltub neist endist, kas pole nii?

See on vaba valik!

Seega, ärge sattuge olukorda, kus hakkate endale ette heitma näiva ebaõnne puhul… Mitte iialgi!

Te teostate Vaimu tööd, mõningad teevad seda küllalt sügaval tasemel.

On siiski ka selliseid, kes tõusevad teie laualt, kuid ei „näe“ iialgi, mida te tegite nendega. Nemad iialgi ei tunneta midagi. Nemad lähevad oma teed, sest nemad valisid mitte avada oma kaastunnet, või siis valisid mitte saada tervendatuks sellel ajal.

On olemas sünkroniseeringu stsenaarium kaasloomiseks, mis sageli ei ole selline, kui arvate.

Mõneti mõned jäävad teatud seisundisse, või mitte tervenemise tingimusse, ootusesse, et sünkroonselt tervenemisega toimub veel miskit, et aja jooksul ta siseneb tervenemise tingimustesse, siis see käivitub veel paremini, kui kunagi varem!

Oleme sellest rääkinud, et mõnikord Vaimupoolne „ei“ sellel hetkel tähendab võitu hiljem.

Kuidas oleksite võinud teada sellest, kallid lineaarsed inimesed, kallis tervendaja?

Kuidas oleksite teadnud, et külvasite tasakaalustamise seemne, mis kord puhkeb imepärase õiena?

„Ei saa teada!“ – oleks vastuseks.

Siin veel miskit neile, kes järjepidevalt istuvad energeetilise tervendaja ees.

Kallid Inimolevused, te käite tervendaja juurest tervendaja juurde, käivitades ilmselt protsessi protsessi järel, ning kokkuvõttes teete midagi huvitavat.

Kui olete saanud Vaimult „Ei“ (tervenemist ei toimunud), te sageli hülgate tervendajat ja tervendavat protsessi… te enam kunagi ei pöördu tema juurde tagasi.

Seega lubage küsida: Kui istutasite seemne mulda ja kui kahe päeva pärast pole midagi ilmunud, siis viskate poti koos mullaga minema, koos aednikuga?

Ei! Te sageli ootate… teades aastaajast… teades, kuidas käib töö nende asjadega.

Tervendajad on ikka alles, nendepoolsed meetodid töötavad!

Võibolla näib, et see energia ei tööta koos teiega?

Ehk te ei ole veel selleks valmis.

Ehk aeg kogu teie ümbruses ei ole veel selleks kohane?

Ehk teie isiklik teekond veel ei oma tarkust võtta vastu „kogu keha“ kogemust?

Oodake, ning proovige uuesti. Ärge heitke kunagi midagi kõrvale!

Inimene, kas kuulsid seda? See jutt ei olnud vaid tervendamisest.

Kuidas on selle mõistmisega, et miski, mida tunnetasite vajalikuks teostada… kuid midagi ei toimunud? Heitsite selle idee minema vaid seetõttu, et näis, justkui ta ei töötaks?

Teil ei ole tunnustust ruumidevahelisuse vastu, mida õpetame teile. Olete sunnitud võitlema lineaarselt mittelineaarsuse vastu!

Proovige uuesti.

Mõistke ühte, kui miski, mida püüate seada lineaarsele teele, ei käivitu sellel hetkel, ega siis see tähenda, et see ei tööta üldse! Tunnustage mõistmist ja armastust, mis on kõige selle osaks.

Tunnustage aega ja uskumatud töö aega, mis kulub ettevalmistuseks teie suure kavatsuse teostamiseks.

Milline häbi oleks, omades kõiki vastuseid, mille järgi tasuks vaid sirutada kätt, kuid pidada neid samas kättesaamatuks vaid seetõttu, et uks on lineaarne ja avaneb vaid korra!

Küsimus kümnes: Kas on kohane tervendada neid, kes ei suuda otsustada enda eest? 

 „Kallis Vaim, olen tervendaja. Kas on kohane ja kas on õige teha tööd Inimolevusega, kes ei ole võimeline ise seda paluma? Näiteks, kui Inimolevus on koomas. Või jälle inimene on sellises mentaalses seisundis, ning on tasakaalust väljas. Mis vahe on elu kohase kogemusega ja vahelesegamisega? Kas on see õige?“

Näib, et teie ees olev Inimolevus on summutatud vabavaliku olukorras ja te esitate küsimuse kohatusest tervendada teda vägivaldselt?

Siin saab olema kaks vastust:

  1. Pidage meeles; te ei tervenda, vaid tasakaalustate. Järelikult, kas on kohane lülitada valgust pimedas toas? Kas vägivaldselt sunnite ruumi elanikke nägema valgust?

             Ei. Te ergutate neid valima!

             Seega küsimus võib hoopis kõlada selliselt: „Kas on kohane tasakaalustada ilma loata?“

  1. 2.          Iga tasakaalustamata, või teadvusetus olekus Inimolevus omab tasakaalu tükikesi igas keha rakus.

Kui Inimese aju ei funktsioneeri, siis sageli teised rakud (miljardeid rakke) on täielikult korras… ja need anuvad tasakaalu, iga rakuke!

See ei erine millegi poolest sellega, kui aju on terve, aga teised keha osad on hädas… need on haavatud.

Valu – on suur edastav bioloogiline mehhanism, mis saadab signaali ajju, et see, või teine piirkond vajab korrigeeringut ja tasakaalustamist.

Sama toimub ka ümberpöörd situatsioonis.

Kui Inimene on kooma seisundis, siis keha rakud püüavad tasakaalustuda.

Sageli see on segaduste põhjuseks.

Ehkki need ei ole võimelised funktsioneerima, sest sageli on depressioonis, kuna osa neist püüab olla terve… kuid ei ole võimelised seda väljendama.

Rakud ei ole võimelised ütlema, nemad ei ole võimelised suhtlema, kuid on tõde, et Inimese keha soovib tasakaalu, mida nimetame „normaalseks“.

Kui „normaalne“ puudub, siis iga rakuke meeletult januneb tasakaalu ja palub seda, ehkki te ei ole võimelised seda huultelt tulevana ei kuulda, ega silmadega näha seda.

Seega on kohane, et teeksite siin tööd ja tasakaalustaksite sellist inimest.

Ja, on kohane saata valgust pimedasse ruumi. See ei ole vägivald. See on vaid valgus.

Pidage meeles: Mõnikord olete sellise inimese äratamises katalüsaatoriks, mis võib ka mitte juhtuda, kui jätate midagi tegemata.

Mõnikord olete nende sünkroniseeria!

Olete nendele Ingel!

Mõelge sellele järgmine kord, kui olete möödumas inimesest seisundis, kus juurdepääs tema teadvuse juurde on võimatu.

Paigutage tema ümber tasakaalu energia. Saatke temasse valgust, ning seejärel lubage tema rakkudel vabavaliku kohaselt teha oma tööd.

Küsimus üheteistkümnes: Kas on kohane tervendada mind ümbritsevaid inimesi?

Kolmas küsimus tervendamisest ei tulnud tervendaja poolt. See oli esitatud Valguse Töötaja poolt, kes näeb enda ümber olevaid inimesi ja tahab neid aidata.

„Kallis Krayon, kallis Vaim, mul on sugulasi ja sõpru, mul on neile anda head vaimset informatsiooni. Mul on nende jaoks tervendusi. Olen palju uurinud selle kohta, kuidas asjad käivad. Ma saaks neid teha tervikuks; saaks aidata neil tunda end paremini. Ma saaks anda neile harjutusi ja õpetusi, saaks anda isegi raamtuid, mis aitaksid neid.

Mida ma peaks tegema? Kas on see kõik kohane?

Krayon, sa rääkisid, et uus energia ei ole evangelistlik.

Mida ma siiski peaks tegema?“

Valguse Töötaja, võimalik, et see küsimus on üks sügavamatest kõigist.

Oled humanist, kas pole? Oled õppimas tundma kaasa nii endale, kui ka teistele.

Sa oled tundlikum antihumaansuse vastu, kui paljud teised, rohkem kui varem tunned muret Maa pärast.

Vastuseks su küsimustele oli alati: „Hoolitse enda eest“. Kas see ei kõla kui vastus?

Luba sulle selgitada selle mehaanikat, alles siis tee otsus.

Mida kõrgemal seisab majakas, seda kaugemale jõuab tema valgus, seda kaugemal saab seda näha. Mida tugevamalt on majakas kinnitatud maasse, seda vähem mõjutavad teda tormid.

Liikudes mööda maad ja jagades oma valgust, sa valgustad pimedaid kohti.

Isegi pimedates kohtades valitseb „vabavaliku“ põhimõte, mis on meie kõigi poolt sügavalt tunnustatud… see on peamine sind ümbritsevate inimeste jaoks.

Sul on sinuga koos elavaid sugulasi?

Ehk on see sõber, keda armastad ja hingestad?

Kõik sinus soovib neid aidata, kuid neid see ei huvita?

Ma ütlen, kuidas panna neid huvi tundma.

Luba neil näha ennast! Luba neil näha, kuidas „sa elad selles ja millesse usud“. Tunnusta tööd, mis sulle ei meeldi. Muutu kannatlikuks inimese suhtes, keda ei kannata välja. Ole päevast päeva rõõmsameelne. Austa oma elu! Tervenda oma keha, suhtle oma rakkudega.

Ehk alles siis võib juhtuda, et see inimene lihtsalt tuleb su juurde ja ütleb: „Ehkki ma ei usu sellesse, mida usud sina, kuid ma näen, et see töötab sinu puhul. Millest alustada? Kuidas ma saaks endale seda, mis on sul olemas?“

Jaa, pere, kui kaua võib kuulata neid sõnu? Sa ju tead, kelle poole ma pöördun, …kas pole?

See oli ka vastuseks. Kas see võiski olla nii lihtne? Kes ütles, et on lihtne?

Kanna hoolt enda eest, vibreeri kõrgemalt, sisene ülestõusu staatusesse… see pole lihtne. See on töö.

Küsimus kaheteistkümnes: Mitu astet on ülestõusu protsessis? 

„Kallis Krayon, mitu astet on ülestõusu protsessis? Palun, ma tahaks saada kindlat vastust. Olen kuulnud palju versioone.“

Tõde on üks. On vaid üks aste. Üks! Ja kõik!

Ülestõus hakkab olema sellest hetkest, kui avaldad soovi liikuda kõrgemale sellest, milles oled – järgmisele tasemele minekuks luba vaid oma vibratsioonil muutuda.

Selline on „ülestõusu algus“.

Seejärel iga Inimolevus on võimeline ise määrama, mitu astet tal oleks vaja ületada eesmärgini jõudmiseks.

Inimesed võivad pürgida suvalise astmete hulgale, kui palju vaid soovivad. Nemad võivad läbi teha mistahes protseduure, et saavutada sama tulemust.

Mõnele piisab vaid kahest, mõnele kaheteistkümnest, aga keegi ütleb, et see on liiast raske, liiast palju astmeid, ning jäävad seisma.

Seega reaalne vastus oleks – vaid üks aste, aste, kus Inimolevus ütleb oma Vaimule: „Olen valmis. Soovin minna edasi kohast, kus olen, liikuda üha kergema ja kõrgema vibratsiooni poole.“

Seejärel lubage oma vabavalikul otsustada, mida tahaksite teha, või mitme astme võrra tahaks tõusta.

Vaid kavatsus üksinda alustab protsessi, ülejäänu varieerub sõltuvalt kindlast indiviidiumist.

Küsimus kolmeteistkümnes:  Kas pimedate kohtade valgustamine on sissetung?

„Kallis Krayon, kui kohane ja puhas on meie valgusega pimedate kohtade valgustamine, olgu see tööl, või kodus, kui meilt pole seda palutud? Tahaks olla aus. Tahaks olla tervik. Tahaks olla valguse töötaja, kuid kas see siis ei ole jutlustamine? Jutt ei ole tervendamisest, vaid sellest, et elada tavalist elu.“

Siin on miskit, millest oleme varem rääkinud, kuid räägime veel kord. Te olete sellest kuulnud mitmeid kordi. See on teie elu põhiline probleem. See on edasiviiv põhimõte, mille taga on see, mida te teete ja miks teete seda. See küsimus sarnaneb küsimusega üksteist

Te ilmute pimedasse kohta ja valgustade seda. Selles olevas kohas inimesed otsivad oma teed, ning teevad selleks kõik, mida vaid suudavad. Sinna äkki ilmunud valguse käes neil ilmub suurem hulk valiku võimalusi, kui oli pimeduses. See ei ole jutluslikkus.

Nemad ei tea ei teie nime, ega milleks olete seal. Kõik, mida nemad teavad, on, et on võimelised nüüd nägema paremini! Te annate neile valikuid ilma vägivaldse peale sunnita, või isegi sõnagi lausumata. Neil on, nagu teil endil, vabavoli liikuda selles suunas, kuhu soovivad. Kuid tänu teile neil on rohkem valgust valikute tegemiseks.

Majakas, luba küsida: kui kapten, orienteerudes teie poolt saadetud valgusele, juhib suurt laeva ohutusse sadamasse, kas ta siis, jättes laeva maha, tormab majakavahi juurde? Ei! Nemad ei kohtu iialgi. Valgus ei veena kaptenit milleski. Ta vaid pakub võimaluse näha midagi eespool. Kapten teeb enda valiku ja juhib laeva oma kätega.

Muidugi on kohane valgustada pimedaid teid ja kohti, mis vajavad valgustamist.

Muuseas, kas tahaksite teada, kus on parim koht, mida saaksite valgeks teha otse praegu? Otse sellel hetkel, otsekohe?

Varem, päeva jooksul, teile näidati, et kõige suurem mõju, mida tunnistab praegune teadus (see on osa Inimese teadvusest), et te tõesti hakkate nägema, milleks saab olema „valgus“!

Suunake Inimese Teadvust ja selle valgust, mida ta annab, juba täna planeedi kõige pimedamatesse kohtadesse. Suunake see Ovaalsesse Kabinetti!

Ärge forseerige energiat, vaid paigutage seda sinna, kui tarkust. Saatke seda kohtadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse .

Miks mitte kohe saata seda Kashmiri? Seal on paljut toimumas. Miks mitte kohe saata Palestiinasse ja Jeruusalemma, ka seal on palju toimumas. Miks mitte saata seda kõiktdele emadele, kes muretsevad selle eest, mida toob tulevik nende poegadele ja tütardele kümne aasta pärast? Nemad vajavad seda energiat! Miks mitte saata neile armastust ja kallistusi.

Kõik, millest olen rääkinud, on võimalik.

Seda kõike teeb Valguse Töötaja. See kõik on Inimese Teadvuse kohane, sest ta on ruumidevaheline ja omab võimu luua muutusi valgustamise teel.

Küsimus neljateistkümnes: Krayon, kas sa lahkud aasta lõpus?

Kallis Krayon, me mõistame, et sa lahkud selle aasta lõpus, sest võre saab valmis. Kas on nii?

Aastal 1989 jagasime informatsiooni, et oleme siin eesmärgil paigutada üles võre, ning paljud on haaratud sellesse töösse kaasa. Seal mainisime ka „Krayoni Grupist“. Tõime välja selle grupi saabumise ja lahkumise aja. Rääkisime samuti, et Krayoni energia oli Maa peal alati. Olen seadnud võret päris alguses ja olen seda ka korrastanud pidevalt.  

Ma pole saabunud mitte 1989 aastal, vaid seda tegi grupp – keskkond, mis oli vastutav võre muutmise eest… see oli vastuseks teie poolt planeedi eesmärgi muutmisele. Just see grupp lahkub siit planeedilt aasta lõpus. Lahkub nende energia, nagu see on olnud alati, kuid mina jään pere teenistusse, kes on istumas siin ruumis.

Minu energia on teie energia sarnane: see on ingellik ja on füüsiline, ning armastav.

Kallis inimolevus, see on samuti südame ja iga Ilmaruumi aatomi tuuma energia.

See ei ole lõhenev situatsioon, kuna süda ja Ilmaruumi iga aatomi tuum kuuluvad teieneteisele, on läbi põimitud.

Planeeti on loonud just Jumala armastus… ja kõiki vaimseid ja füüsilisi tunnuseid kaasa arvatult. Mina jään planeedile viimase inimese lahkumiseni siit. Alles siis ja ainult siis lahkun ka mina.

+++++

Kõige raskem on – lahkuda selle koha sarnasest kohast… kus meil, koos teiega, toimus energeetiline vahetus.

Seniks lahkume vaid sellest ruumist.

Paljud hakkavad nägema värve, sest kaastunne loob selleks puhast energiat. Me oleme tõusmas oma kohtadelt ja tasapisi suundume lõhe poole eesriides, mis ilmus täna sinna teie loal.

Me viibisime suursuguses kohas teie kutsel. Kunagi meenutate seda kohtumist.

Saate esitada ka küsimuse: kes käis keda vaatamas?

Teadke seda, et nimelt täna käis siin keskond, et näha teid.

Mõningad olid teadlikud sellest, sest tunnetasid seda terve päeva jooksul.

Ja see on nii!

Krayon

Read Full Post »

Inimkonna ühtsus

          

See edastus on saadud kuu enne kaksiktorni tragöödiat USA’s, 11. Septembril 2001

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kallid Inimesed, igaüks olete ingel, seetõttu ütleme, et siin olek – on kui kodus olek.

Me voolame siia mahedalt, vaikselt – austusega inglite vastu, kes istvad neil toolidel.

Räägin kahele kõrvale ja mu edastust loevad kahed silmad.

Me esitame sellel hetkel lugejaile kutse ühineda kuulajatega siin.

Lugejad, me mõistame, kellena te olete ja millal saite selle materjali, et saite hakata seda lugema.

See pole juhus, et teie silmad leidsid need leheküljed.

Me oleme siin kõik koos, nii kuulajad, kui ka lugejad.

Oleme seda sageli rääkinud, kuid peame siiski toonitama veel kord.

Kuulaja, kas sa tunnetad, kuidas on „nüüd“? Enamus teist vastaks „jah“.

Aga sina, lugeja, kas ka sina tunnetad, kuidas on „nüüd“? See, kes loeb, ütleb samuti „jah“.

Kummal on õigus? Kumb on „nüüd“?

Me rõhutame, et kõik oleme siin koos ja see oli alati nii.

Kui te ei suuda mõista selle kontseptsiooni, siis see pole palju raskem, kui mõista, et teie kõrval on kõigi energia, kes on kunagi elanud!

Ehk arvate, et kui visualiseerite kujutlevat kohta, siis keegi ei kuula?

Kuulab küll!

Kui karjute kogu südamest valu pärast või meeleheites, siis anute: „Kas keegi ei kuule mind?“

Kõik kuulevad!

Sel põhjusel „nüüd“ on sügavalt täis potentsiaali ja Inimese kehast loova energia väljumise ootusega, mis oleks ainsaks, mis saaks muuta tegelikuse kangast juba selle, või järgneva elu jooksul, ja oleks ainsaks, mis vaid on!

Kõik, milleks kunagi olite, on sisse mähitud sellesse, milleks olete praegu.

Kogu energia, mida nimetate teie mineviku eludeks – kõik on teiega. Te jätkuvalt elate nende arvel.

Kas on imelik, kui ütleme teile: „Kas pole kätte jõudnud aeg vannete purustamiseks? Kas pole aeg muuta reaalsust, mida tajute kui muutumatut?“

On ilmnenud uus paradigma. Ta on muutusest.

Eelmisel korral, kui kohtusime, ütlesime teile: on oodata, et võre muutmine peaks varsti lõppema. Andsime teile mõningad ajalised raamid selle kohta, millal need asjad saaksid toimuda.

Ütlesime teile, et teie lineaarses ajas ei tule enam kaua oodata, kui asjad hakkavad teie juures ilmnema.

Lubage küsida teilt: Kas need potensiaalsed projektid, mis näiliselt kestavad igavesti, on ikka teie omad? Võimalik, et te polegi võimelised neid lõpetama.

Kas oli takistusi teekonnal?

Kas see viis teid rivist välja?

Kas püüdsite sirutuda asjadeni, mida oli Jumal teie alateadvuse tasandil lubanud, kuid te polnud võimelised nendeni küündima?

Meie aeg pole teie aeg.

Me võtame kasutusele fraasi, mida oleme varemgi kasutanud: Saabub aeg, kui asjad kiirenevad teie jaoks, ning selle manifesteeringud, mida olete palunud, oodanud ja millest olete rääkinud, hakkavad teostuma, kuna ise loote neid – kõik sõltub teie vaimsest stabiilsusest ja kohasusest.

Te kohanete uue energiaga; kolmas keel võtab teid ette ja siis te mõistate, et ta on sarnane pidevale ruumidevahelise sidele Vaimuga, mitte vaid meditatsioonide aegsega.

Need asjad kinnistuvad teie tegelikusesse, ning te hakkate lootma nendele.

Raske ehitada maju püdelal pinnasel ja me oleme rääkinud sellest juba kümmekond aastat.

Võre muutmine teostub ja kinnistub. Ainus, mis häirib teid ja takistab teie kulgemist, on see, mida nimetame vaimseks pidurdamise taktikaks, mis hoiab teid tagasi liig kiirest ehitamisest – ehitamisest püdelale pinnasele, ebakindlal krundil, ebaõigel alusel – kõik on peidus armastuses teie vastu.

Me kuuleme rahulolematuid hääli.

Me ei taha midagi sellest teha lihtsamaks, kuid ütleme, kallid, joovastuge puhkusest – tuleb aeg, kui tulevik saab tänaseks.

Lugeja erineb kuulajast, silmad erinevad kõrvadest – kuid olete siiski üks pere.

Ühtsus

Me anname teile sellel päeva informatsiooni, kuid selle informatsiooni aluseks on armastus ja see on perele Vaimuks – neile, kes on kogunenud kuulama, või lugema.

Me anname informatsiooni ühtsusest.

See informatsioon on sellest, mida on teil vaja kuulda, mõista ja läbi käia.

Mõned küsisivad: „Kallis Krayon, sa vihjasid, et siseneme ühtsuse aega, kuid kõik meie ümber on kaoses. Mida me saaksime teha ühtsuse nimel? Kus ta on?“

Lubage anda mõned vastused.

Mul on kavas anda need tähtsuse kasvu järgi.

Peaksime alustama Uue Jeruusalemma määrangust.

Seda fraasi oleme korranud taas ja taas. Loomulikult see on vaid metafoor, kuid temal on ka tähendus, mis saab selgemaks teie jaoks, kui vaid mõtlete sellele. Ta siiski, sõna otseses mõttes, on teie ajastu lõpu keskajal ja kujutab endast juutide kujunemist.

Suhteliselt tihti oleme kasutanud nende kujunemist oma edastustes, ning oleme kasutanud seda, mis oli ajaloos juhtunud – kui metafoori Uue Maa algusest.

Tegime seda seetõttu, et nende päritolu on kindlapeale lõpu ja alguse osaks. See ei tee neid erilisemaks, kui kedagi teistest. See on vaid nende osa Maa energia ülevaates ja see on viis, kuidas mõõdame planeedi energiat.

Oleme varem rääkinud sellest, et see metafoor on Uuest Jeruusalemmast, aga mitte linnast.

Oleme rääkinud kolmanda templi taastamisest. Jutt pole hoonest. Need metafoorid on Maast.

Uus Jeruusalemm – on Maa potentsiaali metafoor ja see on selleks, et jõuda vana energia lõpetamiseni – ta on rõhutamaks, et kõik vanad võitluse ja vihkamise paradigmad on asjatud.

Paljude eoonide aegu siiski peamisteks asjade kulgemisteks olid vallutuslikud sõjad ja sellel energial oli potentsiaal, et vanad paradigmad läheneksid lõpule.

Uus Jeruusalemm – lõppjärguline Jeruusalemm.

Me rääkisime kolmandast templi taastamisest ja juutide päritolu metafoorist, kuid peaksite teadma, et see metafoor on samuti ka inimkonnast – informatsioon, mida te ikka veel pole päriselt mõistnud.

Lemuuria ja Atlantis kätkesid endas energia metafoori, kui „templist number üks“. Need olid hävitatud.

Mõned peavad neid vaid müütideks. Teised jälle oletavad võimalikuks nende reaalsust ja mis oli hävitatud suure uputusega.

Tõene ja õige on viimane. Kontinendid avanesid. Oli nihkeid ja nendeks kuulus ajastuid. Ühiskonnad ja kultuurid on kadunud üle 10 000 aasta tagasi.

Esimene teadvuse tempel oli minema pühitud. See oli esimene metafooriline tempel – mitte reaalne.

Mitte eriti tõenäone, kuid täiuslik oma võimsuselt inimkonna teadvuse ajaloos oli see, et 1900 aastal oli teine võimalus muutusteks… teine võimalus taastamiseks.

Teadvus hakkas faktiliselt kasvama, ning Maa tunnetas, et on võimalus jõuda edasi teisel viisil, kui kunagi on olnud.

Kuid oli olemas vaba valik ja oli võimalik, kuid seda ei juhtunud.

Vähemuse valik puudutas enamust – tulemuseks nälg ja sõda, massiline hävitus ja surm. Tempel oli pühitud. Tempel number kaks.

Saades võimalust, inimkond oleks saanud muuta seda, kuid temal veel puudus selleks selline võimalus.

Vähemusel oli võimu, kuid enamus oli muutuv.

Nüüd olete milleeniumi piiril.

Lubage ütelda teile, milles on erinevus sellega, mis oli 1900 aastate alguses.

Nüüdseks te olete oluliselt muutnud planeedi energeetikat.

Jutt pole energeetika vahetamisest, vaid lahendustest.

11:11 aegu andsite loa muutusteks, seega nüüdseks energia on muutumas.

Seega selle planeedi maailma teadvus soovib lõpuks taas taastada seda templit.

Kolmas tempel on taastumas, kuna uus teadvus on viimane tempel.

See oli potentsiaal ja see oli ka põhjuseks, miks kaksteist aastat tagasi olime erutuses.

Me vastasime siis võre muutmisega, Me olime teadlikud, et selleks kulub kaksteist aastat ja ka ütlesime seda teile. Nüüdseks olete üheteistkümnendal aastal kaheteistkümnest. Tehke arvestusi.

Kas kõik mõistavad „liikumist kahest kolmeni“? See on uue stsenaariumi osa.

Kui uus teadvus saab taastatud, siis võre vastab ja metafoorid hakkavad selginema.

Milline aeg inimkonna jaoks!

Kuna olete liikumas kolmanda templi taastamise suunas, siis ilmneb suur vastuseis… just nii, nagu oleme rääkinud teile.

Seekord vähemus ei ole võimeline allutama teid, nagu kunagi – ja seda tänu uuele paradigmale.

Religioon – kas kõige suurem takistus ühtsuse jaoks?

„Krayon, sa räägid ühtsusest. Mis on meil kavas teha religiooni suhtes? Rääkisid, et see on suurim komistuskivi maailmale, kuna just religioon on esile kutsunud sedavõrd palju sõdu, lahkhelisid nende vahel, kes usuvad Jumalasse omal viisil. Pole mingit sallivust!“

Kas ikka? Sellel teemal on kõige vähem tähtsust kõigist muudest!

Lubage anda teile mõningad mõisted.

Algselt Abraham, ühe jumala isa, teadis vaid ühest Jumalast. Ta sai informatsiooni sellest päris varakult.

Ta lõi hõimusid ümber ühe Jumala, kummardas ühte Jumalat, mõistis loomist ja ülistas ühte Jumalat.

Induse jõe orgudest ja selles suudmest tuli suur hindu religioon. Temas oli kõik ühtne.

Nemad omistasid Vaimule ühtsuse omadust kogu olemusega.

Ehk mõnigi võiks ütelda: „Ja…, kuid vaadake, mis toimus. Nüüd on neil palju-palju jumalaid.“

Kuid me ütleme teile: Kõik hindu jumalad on Ühesuse meeldetuletused. Nende protsessis paljud saavad Üheseks ja Ühene saab paljuseks.

See on väga sarnane sellega, mida uskus Abraham – Jumal on kogu oleva Looja.

Sellest samast suurest energiast ilmutas end Issand Budha, ning temagi kuulutas, et kõik on ühtne – maa, mille mööda kõnnime, …päike, …kõik, mida vaid näete ja tunnetate – kõik on ühtne.

See on Jumal ja see olete Teie.

Ning enne, kui lahkuda, ta ütles midagi, kuid paljud ei mäleta seda.

Ta ütles: „Ma kunagi ei taha, et te kummardaksite kunagi mingile inimesele. Ma ei määra mantlipärijat, kuna oleme – Ühtsed.“

Ja see on nii Hindudel, kui ka Abrahamil.

Budha tundis Inimese loomust, ning tema järgijad küsisid temalt, kuidas saavutada isiklikku kesksust, aga mitte seda, mis asub kellegi Inimeses.

Tuli Armastuse Õpetaja, kes ütles: „Jumal on Armastus.“

Kristus kuulutas armastuse ja Jumala ühesust.

Ta läbi uue informatsiooni andis Inimestele võimaluse mõista, kuivõrd tunnustatud nemad on.

Ta andis õndsuse tunde. „Õndsad on vagased, sest nemad pärivad maa“, ütles Tema.

Nüüd te istute siin, vagased sõdalased!

Ehk oli see prohvetlus?

Ta näitas samuti, kuidas ilmutada tervenemist ja isegi küllust, olles inimkehas.

Ta õpetas, et Jumala ühtsus on armastuse jõus.

Muhammed rääkis ingliga koopas – ingliks oli Gaabriel. See oli sama ingel, kes rääkis Moosesega põleva põõsa näol – suhtluse ingel.

Ma tean seda, kuna olin seal, kui ta andis Muhammeedile informatsiooni, mis aitas tal luua suurt Islami rahvast, ja selle juures oli ka sõnum „On vaid üks Jumal“.

Mida tegi selle sõnumiga Muhammed? Ta ühendas Araablaste suguharud.

Mis oli tema eesmärk?

Tuua Iisraeli ühtse Jumala rõõmu ja rahu neile!

Muhammed tunnustas Aabrahami.

Olite sellest teadlikud?

Minge tagasi ja lugege uuestu neid sõnu.

Kas teadsite, et palvevaibakesed olid algselt suunatud Jeruusalemma poole?

Kas teadsite, et ülestõusul ta pidas nõu Aabrahamiga ja Kristusega? See on tema raamatus kirjas!

Nii see just on – Islami rahvus ühines Abrahami nägemustega ja Õpetaja Armastusega.

Ka see on tõde.

Just selliselt kõik algas.

Muhammed astus välja ühtsuse eest. Tema nägemuses ta suri noorena – tapetud tema sünnilinnas ühe iidse soo pere poolt, keda ta püüdis kokku ühendada.

Me toonitame teile: Religioon pole probleemiks, kuna tuumaks on ikka sama, mis on kõigi Maa peamiste usundite loojate eesmärgiks. Tuumaks on ühtsus! Tuumaks on tarkus ja armastus Jumala vastu.

Probleemiks on vaid see, mida inimesed on kõige sellega korda saatnud!

Poliitika – kas ühtsus on võimalik?

(Riik, kus toimud edastus –  Kanada. Riik temast allpool – Ühendriigid)

„Krayon, mida on kavas teha riikidega ja poliitikaga? Me ei saa sellest kuidagi mööda! Kui on kavas saavutada ühtsust Maa peal, siis mis saab nendega?“

Lubage vastata selliselt: Te kõik olete õpinguis! Kas olete pannud seda tähele?

Riigis, mis on allpool kohast, kus toimub antud edastus, olid just omapärased valimised (USA).

See riik oli rajatud „enamuse põhimõttel“, kuid nüüdseks temal pole enam reaalset enamust!

Olete seda märganud?

Selleks, et teha midagi tema Kongressis, tuleb ületada lahkhelide sildasid palju rohkem, kui kunagi varem, ehk läbipääsusi, nagu nemad nimetavad seda, ning ühineda nendega, kes ei usu sellesse, millega nad tegelevad.

Ja seda nad peavad tegema igapäevaselt – isegi kõige väiksemate valitsuse otsuste puhul.

Kannatlikkus on võti, ning nad on loonud olukorra, kus peavad käituma selliselt.

Panite seda tähele?

Just seetõttu Ühendriigid on käesoleval ajal õpingute perioodis. See riik on otse nüüd läbimas  midagi sellist, mis on „vanaks energia mõistmiseks“. Kas käivitub see, või mitte?

Probleem, mis on suht vana, teeb läbi järelproovi. Võite seda nimetada proovi viimseks hingetõmbeks.

Selles riigis (USA) on vananenud energia kontseptsioon, isoleeringu kontseptsioon.

Kas on see kohane, või mitte?

Kui võimsalt saavad Ühendriigid ühineda rahuga ja kuivõrd suudavad jääda eraldi riigina?

See teema oma haardelt on sügav.

Kuna olete viimast korda näinud möllu, surma ja purustusi kaubitsemistel?

Osa vanast Maast reageerib uutele kontseptsioonidele ja reageerib läbi hirmu!

Praegu teie riigis (Kanadas) seisate raske probleemi lahenduse ees, mille nimeks on „separatism“.

See on samuti viimse hingetõmbe stsenaarium, mis kas rakendub teie jaoks, või mitte.

Te peate tegema otsuse, kuna see on siiski vananenud energia, mis ei pääse uues tuhandes kuigi kaugele.

Siin peab tulema lahendus. Separatism ei ole võimeline eksisteerima tänapäevasel kujul.

Ta kehastab endast lõpetatud kontseptsiooni, mis on rajatud hirmule – kultuuri kaotuse hirmule – hirmule, et võib juhtuda see, või teine.

See ei vasta loomise energiale, või tarkusele, kas või rahulikule koosolemisele. (Mõlemale poolele)

Olge kannatlikud, selleks peavad tulema lahendused.  Need asjad ei saa jääda endisteks.

On tunnustatud need, kes mõistavad, et on tulemas olulised muutused.

Kõige suuremad muutused tulevad neis kohtades, kus vana võitleb uue vastu.

Siin kohal peaksime ütlema teile, et Inimene, kes istub siin, või loeb neid sõnu, on see, kes on võimeline muutma kõike.

See ei saa jääda sellisena. Potensiaal kõige sügavamate loomingulitse muutuste jaoks tuleb „kolme“ aastal (2001).

Kõige olulisem lahendus

„Seega Krayon, on see kõige suurim ühtsuse probleem – on nii? Poliitika?“

Ei, ei ole nii. Suurimal probleemil ei ole midagi ühist ei poliitikaga, ega religiooniga.

Mis siis võiks olla suurimaks probleemiks Maa ühtsuse suhtes?

Lubage siis esitada teile isiklik küsimus ühtsuse kohta: Kuidas on teil suhted oma perega?

Me oleme seda küsinud varemgi, kuid küsime taas: Kellega te ei räägiks?

Millist energiat te levitate enda ümber, kas ta on kohane?

Te vist mõistate, millest ma räägin – kas pole?

Kas te keelduks sellest, mis eraldaks teid armastusest?

Millisest energiast te vaid haakuks, ja haakuks, ja haakuks?

Te ei saavuta ühtsust oma südames, või oma bioloogiaga, kuni ei lõpeta lepingut oma vana energiaga.

Kas teate, et lepingu sõlmimiseks on vaja kahte. Antud juhul selleks olete teie ja teie.

Te ikka veel suhtlete oma kehaga halvasti? Miks?

Te ehk saaksite öelda endale, et see on tühine probleem…, kuid see oleks võinud lühendada teie elu Maa peal…, teha teid palju vähem effektiivsemaks tervendajaks, või Valguse Töötajaks.

Olete sellele mõelnud?

Kuidas on lood perega töö juures? Mis seal on toimumas? Kas lähete rõõmuga sinna, kus teid ümbritsevad need, keda te isegi poleks kunagi valuinud enda lähedusse?

Mõelge – kas on see juhus?

Kas sama on ka kodu suhetes?

Kas sama ka teie partnerluse suhetes?

Hakkame jõudma raskemate asjadeni – kas pole?

„Krayon, miks sa küsid seda? Kuidas see puutub rahusse Maa peal, või kolmanda templi taastamisse?“

Mida sa suudad teha Maa jaoks? See kõlab ju lihtsalt.

Milles peitub ühtsus sinu ja sinu vahel?

Küsimuse selle ruumidevahelise probleemi kohta oleme tõstatanud eelmistes Krayoni edastustes. Juba siis rääkisime, et osa sinust on teiselpool eesriiet. Siin sa pole täienisti!

Tahaks ütelda ühte, et siia on tulnud keegi ja istus su kõrvale. Võimalik, et annad endale täit aru oma koduse hubasuse kohta, mida tunned sellel toolil? See keegi tulnu on suht eriline? Kes see oleks?

See tulija oled sina, et istuda sinuga!

Olevus, kes tuli ja võttis koha sisse enne sind, oled sina – see, kes on teiselpool eesriiet, kellel on samuti sinu nägu.

See olevus, kallis Inimene, tahaks küsida sinult järgmist:

Kui palju sa naeratad, kui kedagi pole su ümber?

Kas sa tegelikult tead, kes on su sees?

Kas lubad oma duaalsusel teha ületunde?

Kas tahaks teha puhtaks duaalsuse sibulat, mis on su ümber, ning avada oma vaimset tuuma?

Kas naerad, kui oled üksi?

Kas on sul rõõmu, kui oled üksi?

Kui vastad – ei, siis sa pole avastanud, kes on sinus!

Kui sa oleks teadlik oma tuumast, ühtsusest, inglist sees, siis sa oleks üllatunud, mõistes, et sinus on laps!

Sa ju tead, et inglid ei kasva. Nemad on alati ühte kasvu – noored, rõõmsad, mänglevad, naervad ja naeratavad.

See on see, kes on su sees.

See on see, kes on võimeline looma ühtsust planeedil.

Kuidas on siis sinuga koos sinuga?

Kas lubad endal minna sinna ja lubad endal teha seda?

On õnnelik inimene, kes mõistab, kus asub ingel – rõõmu ja pidulikkuse teadvustamise.

Selline Inimene loob ühtsuse planeedile.

Selline Inimene, tehes koostööd uue Võre Süsteemiga ja selle tööriistadega, on võimeline looma kolmandat teadvuse templit, mis kujundab uut Jeruusalemma planeedil.

Selle mõistmise läbi võtavad ka muud asjad omad kohad sisse.

Kui Sina ühined Sinuga, siis see oleks nurgakivi asetuse alguseks viimase templi jaoks.

See rüütab sind võimusse mis tahes vastu, mis võiks segada sind… hirmu, mure, või vana energia viimse hingetõmbe vastu.

See oli ja alati on Krayoni edastus.

Selliselt me lõpetame ja las algab tervenemine!

Ja nii see tegelikult on!

 Krayon

Read Full Post »