Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2011

Võre ja DNA     

 

Tervitus teile mu kallid! Olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Tänasel õhtul kena kanaldus toimub kenas kohas. Hell energia siseneb aeglaselt ja rahulikult, kuna selles ruumis aeg puudub.

Juba kolm päeva tagasi, teie neljamõõtmelise aja kohaselt, oli see koht valmistatud ette siin toolil istuvate inglite jaoks.

Ruumidevahelised olevused, keda te ei saa kallistada, kuid vendadeks või õdedeks nimetate neid siiski, saabusid siia, et valmistada ette kohtumise koht.

Tõustes siia, mäe tippu, ning saabudes sellesse ruumi, mõningad hakkasid sisenemisel tajuma, kuidas vaimne soojus hakkab mähkima (kui kate) teid enda sisse; nii sõpru, kui ka peret, ettevaatlikult kohandudes teie energiasse.

Koheselt, kui avaldasite soovi tulla siia, ilmus te nimi sellesse kohta.

Mõned tulid, vaatamata tagajärgedele, teadmata, kas saavad luba sisse pääsemiseks, kuid olete siiski siin. Me teadsime, et tulete.

Pidage meeles, et kavatsus pole palve. Kavatsus on kinnitus – teie võimsuse kinnitus! Sellisel viisil olete loonud ruumi, kus oleme koos, koos selleks, et rääkida asjadest praegu, asjadest tulevikus, ning südame asjadest.

Kallis pere liige, ega sa kuula seda juhuslikult. Nüüd toimub pere kujunemine – selle lehekülje sõnade lugejate lähenemine minu perele.

Me näeme koopiaid, me näeme salvestusi, me näeme loetu elustumisi, ning kõik toimub „ühel ja samal ajal“.

Seega see saadetis on suunatud mitte ainult kuulajatele, vaid ka lugejatele.

Ei ole tähtis, millist tehnikat kasutatakse selle esitamiseks, mille edastus toimub praegu, kuna kõik toimub üheaegselt.

Võiks öelda, et on olemas armastuse niit toolil istujate ja selle lugejate vahel.

Seega pere on midagi enamat, ja sellest teavad toolil istujad selles ruumis. See ületab tavaliste üleelamiste mäe tipu raame.

Oo, jaa, see on tõsi, et täna saab antud uusi informatsioone, kuid veelgi enam, igaühe jaoks tulevad täna isiklikud edastustused, mis ootavad uskumusse pääsemise staatust.

Siin on ka neid, kes ütlevad: „See pole võimalik. Vaim ei räägi Inimolevuse läbi.“

Kuid osa teist teavad paremini, ning võimalik, et just seetõttu ka istuvad toolidel ja kuulavad, või loevad seda.

Me teame teid kõiki nime järgi, mitte maise, vaid pigem teie igaviku nime järgi, mu õe või venna nime järgi, nime järgi, mida laulate mulle „valguses“ igal korral, kui näen teid kõndimas „Au Saalist“ läbi.

Igal korral, kui valite tagasipöördumise Maale, me tervitame teineteist, ning teeme vahetusi oma tõeliste nimedega – minu tõeline nimi on Krayon.

Nimi Krayon on teie reaalsuse jaoks, edastuste jaoks, Maa jaoks „nüüd“ hetkel.

Selle tõestuseks, et suhtlus toimub, olgu energia teie tooli ümber, millel istute praegu, sest ruum, kus kuulata ja lugeda, on selleks ette valmistatud.

Tulla andsite luba kavatsuse vahendusel ja kutse tulla ka mõningail meie seast, isegi neile, keda te poleks oodanud.

Mõningaid meie seast te tunnete. Teisi teie arvates te ei tunne. Teiega ühinevad isegi teie fragmendid, kes on eesriide taga. Arvatavasti te pole seda oodanud?

Need, keda arvate olema teie kaksikhingedeks, tegelikult on teie fragmendid ja te olete oodanud neid.

Lubage mainida, et tänaseks suhtluseks on ette nähtud Kolmas Keel.

Mu kallid, te pole kunagi ruumidevahelisem, kui hetkel, kui teie fragmendid tulevad eesriide taha üle.

Kuni istute siin toolidel, teile võimaldatakse midagi enamat.

Kuni õhtu kulmineerumiseni ja peoni, kuulajate ja lugejate ruumis teostub tervenemise võimalusi, lahenduste tõenäosusi, mis ootavad uues energias vatsuvõtmist.

Toolide ümber olevad olevused on valmis pesema te jalgu, ning avaldama mõju, et neljamõõtmelisuses teaksite kindlalt; eesriidest on tulnud keegi läbi, ja selleks, et puudutada teid sobival viisil ja avalikustada teile, et see kogemus on reaalne. See on midagi isklikku, ning see on teile.

Ehkki me pakume globaalset informatsiooni ja teeme seda ka edaspidi, kuid räägime, et selles kõiges on ka isklikku laadi saadetisi. Pestakse jalgu ja emmatakse kallistusse.

Millest alustame?   

Oleme saadetisi säilitanud hoolitsevalt neile, kes on avaldanud soovi viibida siin; Inglitele, kes istuvad meie ees, või nende sõnumite lugejatele.

Kui te oleks proovinud näha, kes te olete, siis oleksite näinud, kelleks olete olnud.

Siis lubage küsida teilt, et kui paljud teist praeguse mõistmise kohaselt on endale selgeks teinud, kellena olite minevikus; šamaan, munk, preester, tervendaja?

Te peate tunnistama endale, et need olnud olekud on ikka veel siin! Te jätkate olemist kõigena, kellena olite. Nemad ei jäta teid kunagi maha, sest kõik toimub „praeguses“. Kõigi Jumalike Tegude energiad on ikka teie juures, nii ka tunnetused.

Tahaks pöörduda kaugesse minevikku tagasi, ning tuletada teile meelde, kuidas töötab teie Maa ajalugu.

Kui ma tulin siia, siis Maa oli sulanud kujul, ning sellest saadik olen siin. Minu jaoks see oli eile, kuna minu aja piirides toimub kõik üheaegselt. Ei ole ootusi, puudub kannatamatus, on vaid „nüüd“.  

Samuti „nüüd“ on minu juures pidutsemine selle nimel, mida Inimkond on saavutanud, astudes mööda planeeti duaalsuses, kus minu vennad ja õed on muutnud Maa reaalsust ja mõõdet.

Paljud teie seast olid koos minuga ka siis, kui Maa oli sulanud kujul, ning kujundasid kannatusi kogu ilmaruumile ja kohti, kuhu soovi kohaselt saab tulla iga Inimene oma viimasel hetkel enda lineaarse aja ajaloos.

See oleks kui toidu valmistamine terveks aastaks, kuid viimase nelja minuti jooksul lisati juurde Inimkond, kui muutuste katalüsaator Ilmaruumis… Jumala soola, et luua pikantsust Suursugususe kastmes.

Magnetvõre ja teie

Maa magnetvõrel on kindel eesmärk. Tema häälestus on peen, ning eksisteerib vaid ühel põhjusel: Inimkonna areng.

Ehkki te võiks küll arvata, et võre on vaid maa füüsikaline ja geoloogiline tunnus, ning ta on suurem Maast, kuid ta on siiski DNA’s informastiooni kohale toimetamise käivitaja!

Seda just teebki võresüsteem. Ta suhtleb Inimkonnaga, iga inimesega eraldi, ning on selle osaks, milleks te isiklikult olete.

  Võresüsteem aitab teid eraldumisel, kui ka ühinemisel. Ta annab arengut, probleeme, lahendusi ja armastust. Just tema poole pöörduvad need, kes mõtlevad Jumalale!

Mõningad ütlevad: „Krayon, mulle ei meeldi idee viia füüsikat vaimsesse riiki. Mulle ei meeldi, et Maa võre muutub üheks vaimsuse osaks.“

Ma ütlen… see on nii! Kuna teie, kui loojad (kelleks teie ka olete), olete loonud kõike, mis on teie ees, kaasa arvatud ka kannatused, duaalsus, kontraktid ja mehhanism, mis toimetab kõike raku struktuuri.

Te ei ole suutelised eraldama Vaimu oma reaalsusest. Te võite küll uskuda, et on olemas miski, mis on füüsilisest kõrgem, kuid asi on selles, et vaimsus asub kogu füüsilisuse keskel.

Te ei saa eraldada Jumalat eimillestki!

Meil on plaanis avada mõningad tunnused sellest, mida nimetate DNA’ks.

Planeedi magnetvõre on väga keeruline, kuid veel paljudeks-paljudeks aastateks ta jääb siiski peamiseks informatsiooni kohale toimetamise süsteemiks Inimkonnale.

Selle töö kirjeldamise terminites olid teie jaoks mõned lahknevused, kuna Inimkond ei ole vaadanud kunagi „üles“ ja pole ka mõelnud, et võret saaks muuta. Ta pole kunagi avaldanud kavatsust taodelda võimeid, mis on raku tasandil olemas, pole mõtisklenud sellest, et elus on võimalik kõike muuta.

Isegi iidsed prohvetid andsid informatsiooni sellest, et on võimalik muuta kõike. Kuid te pole pööranud sellele tähelepanu.

Alles üheteistkümnendal teie poolt loodud plaani tunnil otsustasite muuta oma reaalsust, ning saite sellega hakkama.

Just selleks, et teostada võre töö muutmist, saabus 1989 aastal Krayoni meeskond, mis minu jaoks oli ikka „nüüd“ jooksul.

Teie ajalistes piirides algas magnetvõre nihutamine, ning nüüd te teate, miks!

Uue Maa reaalsuse loomise kavatsus vajas magnetismi „mehhanismi“ muutusi, et võimaldada teil saada võimsamaks.

Lubage jätkata?

Et saavutada Uut Jeruusalemma, ning alustada lahenduste otsuste tegemist, selleks tuleks „muuta“ teie siinolemise põhimõtet ennast ja seeläbi ka ea pikendamist, ning teaduse avamist, et Vaim kõneleks läbi Inimolevuse, mis oleks normaalseks elu kulgemiseks, ning kogu suhtlus toimuks magnetismi nihke vahendusel, mis suhtleks teie DNA’ga.

Seega võre süsteem läks liikvele! Teie nihutasite ta kohalt!

Teie, kes nimetate endid Valguse Töötajateks, ning vaimsed inimesed tunnetasid seda.

Ta hakkas aeglaselt liikuma, ning seejärel ka hoogu juurde võtma.

Võre reaalne muutus oli suurem, kui magnetismi muutus. Viimast olete võimelised mõõtma kompassi abil.

Jõujoonte kõige vaimsemad aspektid, nende kuju, ühetaolisus, sünkroonsus teiste jõujoontega on muutunud selleks, et luua uut arengut ja Maa uut potentsiaali.

Teie hävitamise asemel „ratsutasite“ muutuste lainel, ning nüüd, aasta hiljem, teie, kui Valguse Töötajad, istute siin!

Oleme teadlikud, et mõningad teist tunnetasid võre nihkumist. Me teame teie ärevusest, kuid kuna toimub liikumine, siis maailmas hakkasid ilmnema üllatused, ning magnetismi uue energia nihkumine läheneb joonele, mille taga ta hakkab mõjutama planeeti ennast, kuni töö muutub stabiilseks.

Lubage rääkida ka võrest!

Neljamõõtmelisuses (Inimese ruumis) räägite, et teil on kaks DNA spiraali (silmuste näol või tooridena). See on nii. On ka neid, kes räägivad kaheteistkümnest spiraalist, ning sellega esitavad neljamõõtmelist mitmeruumilist mõistatust peamurdmiseks.

Reaalselt on olemas vaid kaks bioloogilist spiraali. Kõik ülejäänud kümme, milliseid pole mainitud ja ei ole ka kirjeldatud, ning ei ole ka nähtavad – on vaid nende kahe sisemised kihid, mida võite vaadelda ja need pole lisaspiraalid, ega silmused või toorid.

Need kümme kihti asuvad vaid biolooglistes spiraalides, ning paljud neist on koostöös spiraalidega, mis on teile nähtavad.

Seega tegelikkuses on vaid kaks spiraali, kümne ruumidevahelise aspektiga neis.

Nüüd siis näete, kuidas tuleb neid kaksteist. Näete ju? Kümmet te ei saa näha, aga kahte küll.

Lubage rääkida teie DNA’st.

Ta on magneetiline, seega vastab alati võrele!

Mis puudutab magnetismi, gravitatsiooni, aega ja mateeria jaotust, siis see on suur mõistatus, mis ei ole kunagi lahendatud. Seda kõike ei ole võimalik kunagi teha vana neljamõõtmelise paradigma raames.

Alles nüüd, olles uues energias, teie teadus hakkab mõistma, et mateeria iga aatomi südames on olemas äärmisel juhul üksteist mõõdet. (Oleme rääkinud, et on olemas kaksteist mõõdet).

Ja nüüd äkki hakkate mõistma, et isegi aeg on muutuv. Hiljem ilmub ka mõistmine, et mateeria kandumine ühest kohast teise, on sama võrrandi osa.

On olemas üks kindel valem, mille suurusteks on gravitatsioon, magnetism, aeg ja mateeria asukoht. Need saavad kokku hiiglaslikus tantsus, kuni saavad avatuks ja mõistetuks, ning siis muutuvad füüsika „emakaevanduseks“.

Kuna see toimub, selle kohta teile võimaldatakse kogu informatsioon, kuid nüüd lubage rääkida „mustrist“ ja kuidas ta teeb tööd teie DNA jaoks.

DNA – astroloogiline energia

Kuna Päikese süsteem siiski pöörleb, siis tema osade vahel kujunevad erinevad gravitatsiooni tunnused ja reaalsed mustrid.

Iga planeet pöörleb sõltumatult ümber Päikese omal orbiidil. Igal sõltumatul aja minutil gravitatsiooni stsenaarium loob erinevaid magnetismi ja gravitatsioonilisi seoseid Päikese mõju keskmes.

Teie poolt valitud aja piires, mis on muide viimase kahe aasta jooksul tunduvalt nihkunud, on olemas muster, mida toimetatakse Päikesele, mis asub orbiitide keskel, ehk gravitatsiooni allika keskmesse.

Magnet-gravitatsiooni muster, mis kujuneb tänu planeetide liikumisele (kaasaarvatud Maa ja kõik planeetide kuud, ning loomulikult ka teie planeedi kuu) toimetatakse Maale läbi selle, mille nimeks on päikese tuul – energiana, mis kandub pidevalt Päikese poolt Maa suunas.

Kuna need mõlemad on magneetilised, siis päikese tuul kannab magnet-gravitatsioonilist mustrit võrele, ning informatsiooni ennast antakse edasi tuule ja võre väljade mõjutuste sees. Seega võre muster teiseneb pidevalt!

Huvitav on ära märkida, et Maa magnet võre on tõesti Maa toode, kuid ka teie jaoks on olemas eesmärk –  olla Inimesena DNA’ga suhtluse mehhanismiks.

See on veel üheks näiteks, kuidas füüsiline Maa tegutseb partnerlikult koos Inimkonnaga.

Üheks tunnuseks, mis on trükitud DNA’sse juba sünnil, on kõige iidseim teadus Maal, mida nimetate astroloogiaks. Kui teadus, ta pole lõpuni mõistetud, ega sellest aru saadud, kuid ta siiski on teadus.

Kui leitakse üles magnetismi, gravitatsiooni, aja ja mateeria asukoha suhtes füüsilise valemi „emakaevandus“, siis see selgitab lahti ka astroloogia olemuse.

Tulles siia planeedile, te trükite enda DNA ühele ruumidevahelise kihile astroloogilist sünnihetke magnetismi ja Päikese süsteemi gravitatsiooni mustri informatsiooni.

Andmed astroloogilistes terminites ja mustri iseloomud määravad isiksuse tüübi ja Inimese reageerimise tüübi põhjusele ja tagajärjele.

Seega olete teadlikud, et selline magnet-bioloogiline määrang läbib kogu teie elu, pannes teid, nagu ka kõiki teisi inimesi Maal, reageerima teid loonud Päikese süsteemile erilistel, ette programmeeritavatel viisidel.

DNA – Elu õppetund

 Üheagselt, koos magnet-bioloogilise seadlusega, saabub teie teisele DNA ruumidevahelise kihile „elu õppetund“, mis ei ole kontrakt, ei karma, vaid „elu õppetund“.

Kuid samas see on teile Achilleuse kannaks: millele reageerite kõige rohkem?, milline on teie eesmärk?.

Mõningad tulevad raskete reageeringutega autorideedi (valitsuse) vastu. Teised jälle vaimse katte all.

Elu õppetund ei ole karma! See on suur probleem, mis on sageli arenenud sellest, mis on teie energiaga varem toimunud.

Mõningad on tulnud elu õppetunniga, mis oli seotud külluse probleemidega. Teised jälle elu õppetunniga, mis on seotud vaid armastusega.

Mida olete loonud endale armastuse piires: teineteise armastust?, armastust lastesse?, armastust vanematesse?.

Mida olete loonud endale? Millist elu õppetundi? Kes olete (tegelikkuses) teie?

Kõik on trükitud DNA’sse – teie valikud, teie muster, teie lubadus.

Kontrakt on vaid esmane seadlus. Temas on reaalsuse karkass, milles elate, – karkass, mida olete võimelised muutma – asjade seisu alge.

Selles on olemas väljaütlemata asi, millest me pole varem rääkinud: kui te muudate enda reaalsust, siis muudate ka oma kontrakti.

Kõige olulisem osa on kaasloomine, vahele jäetud osa, mida te pole kunagi tõeliselt mõistnud, – seda, mida teete iseendaga!

See pole protseduur. Ta ei vaja midagi enamat, kui vaid avaldada olemasoleva reaalsuse „kavatsust“, ning seejärel avaldada seda liikumises. See on kõigest struktuuri avamine. Järelikult reaalsus on muudetav!

Need, kes on öelnud: „Ma olen kontraktile allkirja andnud, seega olen kohustatud tegema seda või teist“, veel ei mõista, mis on „seda“ ja mis on „teist“.

Mitu allkirja seisab kontrakti all? Kaks!

Kes ja kellega? Teie teiega!

Järelikult, kui vaid avaldate kavatsust muuta kontrakti, mõlemad allkirjad uuenevad üheaegselt.

Sellist metafoori anname teile vägevuse mõistmiseks, mille valdajaks te olete: võtta ette teekond (mida teie arvates olete ise projekteerinud) ja lükata see eemale, ning projekteerida teist.

Kuid kontrakti alge oli antud siiski planeedi võre vahendusel. Karma on hoopis midagi muud.

DNA – Karma

Karmat me määratleme teisiti, kui teie. Me nimetame seda „lõpuni viimata energiaks“.

Selle lõpetamine on võimalik igal ajal, vastavalt teie soovile, rida meetodite vahendusel.

Kui te esmakordselt saabusite planeedile, kui kollektiivne olevuste grupp, võre nihutamise eesmärgil, siis rääkisite oma võimest anuleerida karma tunnuseid – viia lõpuni lõpetamata energiad.

Selle lõpetamata energia, mida nimetate enda minevikuks, aga meie – siiski teie olevikuks, on paljudel teist veel tänagi peal, teie peal, kes kuulavad praegu, või loevad.

Te pole kunagi seda mõistnud.

Mõningad näevad seda kui kohustust. Teised lihtsalt olid nõus, et see oleks alati nendega, mõistmata, et oleksid võimelised anuleerima seda lihtsa fakti mõistmisega.

Karma oli vanas energias seni, kui teie mõistmiseni jõudis märguanne.

Lubage avada üht saladust, mis lisab mõtet sellele, mis käivitumas nüüd.

Kas olete teadlikud endise Inimese vanade energiate erinevustest uue Inimese uute energiate vahel? See seisneb DNA’s!

Lubage anda uut informatsioonide hulka: puhtaverelised Indigo lapsed sünnivad karmata!

Vaadake Indigole otsa ja sellele, mida nad püüavad ära teha. Vaadake, kuidas nemad tegutsevad ja reageerivad. See informatsioon võib paljutki selgitada, mida neis lastes näha… ja see ei ole lõpetamata asjades. See on näha uutes asjades.

Üheks Indigo tunnustest on: nemad sünnivad üldise ettekujutusega; mis on puudu teil ja mis ei ole seni teie poolt esile toodud.

Jutt käib millestki nende DNA kihtides, mida polnud kunagi selles osas, mida valdasite teie.

Kui soovite, siis võiksime seda nimetada elu õppetunniks.

Minu soov on nimetada seda maiseks õppetunniks.

Indigo on siin kindlal eesmärgil ja kollektiivselt, ning nemad teavad, mis see on. See on Uue Jeruusalemma loomise algus. (Krayoni metafoor rahule Maa peal).

Vanas energias Maa spetsiifiline tunnusmärk ei asetsenud kunagi DNA’s, kuid nüüd ta on seal.

Sellest olid teadlikud aborigeenid, aga kaasaegne ühiskond keeldus sellest teadmisest.

Uued lapsed on tulnud vigastamatute tunnusega, aga karmalised õppetunnid, kontraktid ja karma olid seotud teiega ja teie kasvuga.

Kuid Indigod toovad nüüd täie teadlikuse sellest, mida nemad suudavad Maa jaoks teha, ning see saab olema nende ja paljudele nende seas kirglikuks püüdluse eesmärgiks.

DNA – lubadused

Need, kes mõistavad lubadusi, teavad, et need lubadused Jumalale on selle hulgast, mida nimetate minevikuks, mis asetsevad teis juba sünnist peale, kui selle jätkumine, mida olete alustanud teie isiksuse ja Jumala vaheliste energiate piires.

            Ei ole midagi tugevamat, kui lubaduse energia.

Lubadus Jumalale: „Kallis Jumal; ma luban olla vaene, et oleks võimalik keskenduda vaid sinule.“ Niisiis, oletegi selle lubaduse täitjad!

„Jumal, ma tõotan mitte kunagi suhelda Inimestega, ning koonduda vaid sinule. Annan tsölibaadi tõotuse“. Kuid loomulik, et lubadusest kinni pidamata, tunnete endal süüd.

Oleme palju kordi rääkinud sellest, et süütunne töötab seni veel paljudes teie seast – kestev asi.

Objekti energia kandub aktiivsel viisil DNA’sse.

Ta on miski, kui paigutatud raamatusse, ning on valmis avamiseks. Ta on reaalne, aktiivne, ning nügib teid iga päev. Energia tuletab pidevalt teile meelde teie poolt antud tõotust.

Kuid, kallid Inimolevused, oleme varem rääkinud sellest, et teie võimes on neutraliseerida seda, või muuta! Võite lahkuda vanast energiast uude energiasse. See ei ole raske, selleks vaja vaid “kavatsust“.

Pidage meeles, et kavatsus ei ole palve, vaid oma Jumalikkuse taotlus.

Kavatsus on miski, mis on sul olnud ja jääb olema.

Kavatsus on alati olemasoleva isikliku riiulini jõudmine ja sellelt asjade kätte saamine, mis on sulle vajalikud ja mis olid loodud sinna veel varem, kui sina sellele ligi pääsesid.

Implantant – oma DNA muutmine

Idee implantandist oli antud meie poolt 1989 aastal, kui ümberolev võre saabus siia kohale.

Kui andsime teile sõna „implant“, siis tekitasime ärevuse, kas pole nii?

Kuna implant on siiski võimas vaimne instrument, siis ei saa temasse suhtuda lihtsameelselt.

Ehkki te enam ei ole kuulnud, et oleksime rääkinud sellest, kuid implant on miski, mis on alati olnud teie käsutuse ulatuses ja on ka praegu.

Implant on sihikindel sissetrükk Inimese lubadusest muutuda vaimselt, omada ilmutust ja selle realiseerimise kavatsusest. See ei ole kunagi tulnud Jumalalt, või mingilt muult olevuselt.

Implanti luuakse teie enda energia poolt, mis lubab millelgi uuel asuda te sisemusse, millelgi, mis seob teid paremini teie Kõrgema Minaga… see instrument on alati olnud teie riistakastis. Teie olete see, kes teeb tööd koos endaga.

Kuid paraku nüüd, uues energias, implant ei ole kui protsess, vaid kui loomulik „intuitsioon“.

Te kõik valdate intuitiivseid teadmisi, mis võib olla millekski, kelleks minevikus te ei ole kunagi olnud.

Me toonitame, et 1989 aastal see oli uueks informatsiooniks… revolutsiooniliseks ja oma tähenduses täis vasturääkivusi.

Praeguseks te pole vaid tuttavad enda muutmise ideega, vaid aktiivselt otsite teadmisi, kuidas seda teoks teha! Kas näete nüüd – millised muutused!

Alles oli juttu, et „muutmise loa sissetrükkimine“. 

Mille muutmise? Teie DNA muutmise!

Küsitav, kas sellega mõistatus muutub selgemaks? Olete võimelised muutma magnetilisi pilte kõigist meie poolt arutlusel olevatest tunnustest mistahes teile sobival meetodil?

Implant on luba trükkida endasse luba muuta ennast DNA vaimsel tasandil.

Vaat millest oleme teiega rääkinud peagi kaheteistkümne aasta jooksul.

Ajalik tuleviku joon – võimalused numeroloogias

Mul on kavas avada ajalikku joont. Need ei ole ennustused, pigem energeetilised võimalused, millistest tuleks teil teada.

Ma avan seda, mis on toimumas, ning võimalusi sellest, mis võib toimuda.

Kõik see on olemas „nüüd“ sees.

Võre on peagi valmis. Kõik see, mille nimel Krayoni meeskond on siin, peagi saab lõpetatud.

Kahetuhandes aasta oli pidutsemise aastaks. Ehkki mõningad tunnetasid, et aastal 2000 toimusid mõningad muutused, kuid peamiselt see oli pidutsemise aasta.

Aastal 2000 oli palju sellist, mida me nimetaksime „teenimiseks ja aja märgistamiseks“.

Kuid 2001. aasta oli teistsugune.

2000 aastal aastanumbriks oli „kaks“.

2001 – aastanumbriks on „kolm“, mis märgib katalüsaator-aastat… potentsiaalse energia loomise aega.

Katalüsaatori määramine: element või energia, mis ise iseenesest midagi ei tee, kuid kombinatsioonis teiste sobivate elementidega loovad miskit, mis erineb kahest esimesest, neid koos võetuna. Üks kiirendab teist, sundides kahte elementi, või kahte energiat looma kolmandat energiat… liikumist „kahest“ „kolme“ suunas.

„Kolme“ aasta on kiirenduse aasta, Inimolevus hakkab mõistma uut loomingulist energiat. Katalüsaator on märgise ületamise energia. (Märgis on uus aastatuhat).

Tõsi on, et 2001 oli märgiseks, kuna „null“ aasta puudus.

Järelikult, kui me rääkisime märgise ületamisest aastal 2000, siis nägime, et pidutsesite terve  aasta, ning alles seejärel algas töö.

Seega aasta, milles elate, on uue energia loomise aasta. See on teie sõltuvuste muutused, lahendamata probleemidele lahenduste leidmine, asjade teostumine, millest olete mõelnud aastaid.

Pange tähele: Energia, mis on loodud aastal 2001, ei kao automaatselt uute aastate saabumisel 2002 ja 2003 aastatel. Mõelge neile aastatele kui kihtidele „nüüd“ sees.

Seega katalüsaatori energia saab olla külvatud seemneks, mille vilja saate korjata hiljem.

Mõelge sellest, kui veel ühest DNA stimulaatorist, mis võimaldab tunnetustel muutuda.

Kui paljudel teist oli sel aastal katalüsaatoreid?

Kui paljud teist istuvad lahenduste energias?

Kui paljud teist istuvad määramatuse energiates?

Heakene küll, me teame, kes istub siin, või loeb seda!

Me saame näha võimalusi riiulitel, kuhu olete neid paigutanud enne, kui tulite siia.

Mida te tegelikult soovite?

Peaaegu kõike, mida võimalik visualiseerida teie reaalsuse piires kui võimalikku, mis asub tegelikult juba seal, ning on ootamas teie nõudlust selle järgi.

Teie nägemused pole kusagil ruumis, vaid need on „nüüd“ sees ilmutatuna, ning ootamas avamist, kuna olete muutumas ruumidevahelisteks.

Valguse Töötaja, Allikat otsiv vaimne inimene, ei palu kergemeelseid asju, kuna valdab mõistmiste tarkust, seega mõistab, kuidas see töötab.

Õnnistatud on Inimolevus, kes tõeliselt mõistab, et kavatsus liikuda ülestõusu poole, on vaid õige riiuli otsing!

Mõningad on ilmutanud miskit asjakohasest riiulist, ning seetõttu ongi siin, elades uues reaalsuses.

Mõningad otsivad ikka veel seda.

Kuid me rõhutame, et te pole iialgi üksi. Me oleme alati siin, koos teiega.

Oleme abiks protsesside käivitamisel, ning näitame, kuidas liikuda teist liiki reaalsuse poole… sellise poole, mis võimaldab ilmutada Jumalikkust, mida olete ära teeninud.

Järgmiseks aastaks tuleb 2002. Numeroloogia kohaselt see on „nelja“ aasta – Maa aasta. Ta on füüsiline ja maandatud. Mida toob see aasta?

Aasta 2002 – aasta, mil viiakse lõpuni võrede seadmine ja nende peen häälestamine.

Sellist informatsiooni oleme andnud juba 1989 aastal.

Aastal 2002 me pühitseme võreseadmise meeskonna lahkumist.

Et panna paika magnettunnustega võre Inimkonna uue potentsiaali jaoks Maa peal, töötasid õed ja vennad kaksteist aastat.

Grupp lahkub 2002 aasta detsembris!

Mõningad on tugevalt tunnetanud neid nihkeid, kuna võre on välja häälestatud, ning me räägime, et juba 2002 aasta lõpus, ehk isegi aasta keskel, tunnetavad nii mõnedki, et kõik hakkab stabiliseeruma. Alles nüüd mõistate, mida püüdsite nende kaheteistkümne aasta jooksul teoks teha!

Nüüd te teate aja piire ja mõistate, miks need on rasked. Ideed näisid keerlevana õhus ja mitte kunagi seotud maaga.

Nüüdseks muidugi olete teadlikud, miks ei ole teostunud ilmutusi või pole olnud kaasloomisi asjades, mida olete ehk intuitiivselt tunnetanud, või… need olid siiski vaid teiepoolsed ilmutamise soovid.

Asjad, mida olete otsinud või kirjutanud paberile – olid teie vaimsed püüdlused ja on peamiselt stabiliseerunud, ning ootamas nende teostumist.

Viimastel aastatel mõningad on tunnetanud end kinnijäänuna, ning on palunud vaimult abi ja selgitusi. Teie palvehäält on kuuldud, mis kõlas: „Miks uues energias me ei ole võimelised sundima end muutuma?“

Vastan miks: „Nüüd“ energias puudub kannatamatus, seega, kallis Inimene, joovastu seni puhkusest, (Krayon muheleb) sest peatselt asud taas tööle.

Aastal 2003 algab uus energia, algab Krayoni tõeline töötegemine!

2003 aasta stabiilses energias stabiilse võre abil enamus omandab sootuks uue mõtte.

Ehkki numeroloogia kohaselt see aasta on muutuste aasta, kus põhiline muutus seisneb üleminekus pettumuselt, kus kõik näis kinnijäänuna, üle reaalsusele, kus kõik muutub väga kiiresti.

Igal ühel on avaldumiseks omad võimalused, seega ka üldine ettekujutus energiast saab mõistetavaks.

Läheksime nüüd ettepoole, aastasse 2008, kus potensiaal saab olema hiiglaslik!

Paljude tasemete lahendused paljudes kohtades, eriti selle Ilmaruumi keskmes, muutuvad kättesaadavaks.

Teie aeg peaks kulgema selliselt, et see juhtuks, ning selleks tuleks teostada võimalus, millist näeme meie.

Praegustel liidritel ei ole võimeid ilmutada rahu. Neid vahetatakse veel mitmeid kordi välja.

Kuni läbite seda aastakümmet, võtavad omad kohad sisse inimesed Indigo energiaga ja „kiindumusega Maasse“!

Nende mõtteviis saab olema teine, ning nende maiseks õppetükiks saab olema Uue Jeruusalemma ülesehitus!

See on vaid võimalus, ning, nagu oleme varem rääkinud, teie jõus on seda protsessi kas kiirendada, või aeglustada. Kuid seda 2008 aastat me näeme „nüüd“ sees siin.

Milles erinevad vana ja uus energia?

Erinevus seisneb Inimolevuse võimetes vaadata endale otsa, ning teha puhtaks Humanismi vibud, vähendada duaalsuse mõju, pääseda eesriidest läbi ja seejärel ütelda: „Ma olen vaimne/magneetiline/bioloogiline olevus, seega oma võimsa kavatsusega suudan programmeerida ümber isiklikku DNA’d ja võtta kasutusele mind ümbritsevaid võimalusi, teadust, uut bioloogiat, uut keemiat, uut vaimset teadmist, otse praegu kirjutatavaid õpikuid energiast – ja kõike seda enda muutmiseks.“

Kuluvad ära kõik tänapäeval alles kujunevad riistad, ning see, mida te nendega teete, muudab teie tulevikku.

Oleme rääkinud, et astroloogiline seadlus asub DNA magneetilises kattes.

Mõned on ütelnud: “Krayon, ma ei taha muuta oma astroloogilist märki. Mulle meeldib kes ma olen.“

Lubage siis küsida: Kuidas teil oleks meeldinud mitte olla retrograadse mõju all? (Muigab)

See märk on ju teile kingituseks – võtke see omaks! Just sellest me siin räägimegi. Mitte sellest, et saada kellekski teiseks, vaid teid blokeerivate märkide puhastamisest.

Nii mõnedki on juba muutnud oma elu õppetunnid, isegi omad lepinguid.

Olete sellest teadlikud?

Siis lubage küsida: Mis oli teie kiindumuseks kümme aastat tagasi? Ma ei küsi teie täiskasvanuks saamisest, vaid pigem vaimsustumisest. Mis on toimunud nende aastatega, mis sundis panema metafoorilisele riiulile seda, mille suhtes teil oli varem kiindumus?

Nüüd siin teete midagi muud. Miks?

Sellepärast, et Inimolevus mõistis, kes ta on. Inimene mõistis vajadust magnetilise kavatsuse siirdega muuta oma leping, ning olla see, kelleks tahab olla, seega alustada reaalsuse riiuli otsingut, seda ruumidevahelist kohta „nüüd“ sees, kus kõik võimalused on korraga.

Siire on magneetiline. See on DNA ümberprogrammeerimine, ning ka segadust tekitav.

Mõned väidavad: „Krayon, ma tahaks muuta oma lepingut, ning luua oma asju, kuid ma ei mõista „nüüd“ kuigi hästi.“

Te ju saate seda teha! Isegi ilma mõistmiseta, selleks vaid kavatsus ja kontroll. Võite DNA muutmisega kohe peale hakata.

Jälle küsite: „Kuidas seda teha?“

Olla pidevalt „nüüd“ sees. Selles ei ole minevikku, ega tulevikku.

Pange tähele: Oma neljamõõtmelises ajalikus joones visualiseerige asju puhtal kujul, see loob reaalsuse visualiseeringut, millise olete valinud.

Tehes seda „nüüd“ sees, oletegi võimelised muutma oma minevikku.

See on ruumidevaheline harjutus, mida paljud esimesel hetkel ei mõista.

Me ju räägime, et puhtas kavatsuse energias visualiseerigud on reaalsed, kuna toidate end ajaliku joone puhta visualiseeringuga, kus kõik toimub üheaegselt.

Sellel energial on võime tühistada vanad tõotused, rookida haigused välja, noorendada lepinguid, ning purustada vanu.  

„Kuid, Krayon, leping on ju kohustus! Kas pean milleski, metafoori kohaselt, uuesti jõudma kokkuleppele?“

Jah! Kuid toonitame veel kord: te olete juba kõik ära teinud!

Oleme ju varem rääkinud, et kontrakt on leping teie ja teie vahel!

Puhas kavatsus – on kooskõlastatud energia paljude teie fragmentide vahel mõlemalpool eesriiet!

Selle mõistmine – on kõige raskem osa Inimlikust kogemusest.

Kas olete võimelised olema Jumala osakeseks? Kas Inimolevus saab tõesti olla Ilmaruumi loomingu osaks?

Vastuseks on – jah, jah ja Jah!

Selline on kogu Krayoni sõna! See on selle tuum, millest oleme rääkinud kaheteistkümne aasta jooksul.

Kallis pere, me ei oleks rääkinud teile seda, kui see ei oleks just nii. See on meie lubadus teile!

Kui paljudele meeldiks luua armastust oma suhetes?

Ma ei räägi vaid uute suhete loomisest, pigem armastuse taassüütamisest nende suhtes, kes teil on olemas.

See on võimalik.

Veelgi enam – oodake seda!

Krayon vaatab sind, siin istuvat Inimolevust. Auga ja austavalt. Aukartusega.

Näeme hiiglast – osa Jumalast, Inglit ja perekonna liiget.

Näeme neid võimalusi, mis on sinu võimuses teostada Maal, ning lõpuks ka su energia tagasipöördumist igavesse Ilmaruumi.

Taas meiega. (Paus)

Õhtuti on energiatel raske lahkuda sellest kohast, kuid me teeme seda armastuses.

Ja nii see on!

Krayon

Read Full Post »

Ruumidevaheline Inimene

 

Tervitan teid mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

See on see hetk, kus andsite nõusoleku kaaskonnale, keda te hästi tunnete, tulla siia ja seada end selles ruumis sisse.

Peatselt hakkate tunnetama millegi liikumist tagumistest ridadest ettepoole, kuni saalis ja selle ümbruskonnas kujuneb armastuse mull.

Kallid, me kutsume teid tunnetama miskit unikaalset. Me kutsume tunnetama ruumidevahelist vaimset perekonda, kes on käimas teie toolide vahel ja mõned isegi laskuvad põlvili, et uhta te jalgu.

Ma pöördun Valguse Töötajate poole ja mitte ainult nende poole, kes on palju aastaid teinud tööd vaimsel alal, vaid ka nende poole, kes on tulnud üksnes teadmiste järgi.

Teie sees olev Säde hakkab juba vibreerima, mõnedel see häälestub noodile fa – südame tšakrale.

Kas teate, et nii see algabki.

Mu kallid, mõistke ühte: ärkamine sisemise jumalikkuse poole ei alga veidralt, ega ole tunnetatav jaburdusena, ebatavalisena või ehmatavana.

Iga inimesele teadaolev kinnistatud suhtlus inglitega algas alati sõnadega: “Ära karda”.

Nagu alati, selliseks suhtluseks on olnud armastus. Seega selle teadvustamine algab südame tšakrast. Just siit kiirgub armastus ja siin ta on tunnetatav esmaselt. Sealt ta tõuseb pähe, liikudes tarkuse poole, ning seejärel täieliku teadvuseni.

Seega, mu kallis pere, ütleme teile, et esmalt palume tunnetada armastust siin. (Lee paneb käe südamele).

Just seetõttu me samas räägime: need, kes selle tunni jooksul tunnetavad Vaimu täies armastuses, tunnetavad seda esmalt südames. Siit algab samuti mõistmine, ning siin tunnetate ka energia kinnitust. Kaastunde energia kohta saab palju ütelda, just seoses Inimeste võimega muuta end.

Miski ei jõua teieni kiiremini, kui Jumala ja pere armastus. Just nimelt see on täna siin.

Siin on samuti ka teised pere liikmed, et avaldada austust teile, ning istuda teiega kõrvuti.

Mõningad tunnetavad, kuidas need ilmutavad end selles saalis. Mõningad silmavad veel enne lahkumist laval värve.

„Nägijaid“, palume jälgida värve, kuidas need arenevad ja muutuvad lava piires, näidates neljamõõtmelisele reaalsusele seda, mis on siin toimumas.

Vaimu armastus avaldub praegu just selliselt, nagu olete palunud seda.

Olen küll varem rääkinud, kuid võimalik, et nüüd on seda kergem mõista: kui kuulate ja tunnetate Vaimu armastust, siis Krayoni edastust ei saa ilmneda enne, kuni saalis pole Inimesi!

See annab vihje sellele, mis on siin toimumas.

See on kahepoolne sündmus!

Kui te kuulate, või loete Inimolevuse sõnu, mida edastatakse eesriide tagant, ja seda mitte pealiskaudselt, vaid kuulates ja lugedes, siis tunnetate seda, mida nimetame Kolmandaks Keeleks.

Meie vahel liigub energia – armastuse energia südame tasemel – teadmise energia Ingellikul tasemel.

On olemas Jumalik Keel, mis on levimas siin saalis, ning see loob meenutusi neis, kelle sooviks on meenutada.

Täna teostub ebatavaline ruumidevaheline õppetund.

Mu partner, ma määratlen seda kui kokkuvõtvat edastust, mis oli viimases väljaandes (jutt on raamatust, mida hoiate käes). See lõppeb käesoleva edastusega, ehkki tegelikuses see on uute ruumidevaheliste õppetundide seeria alguseks.

Peale selle, tänane ruumidevaheline informatsioon võib osutuda veidraks, ehk isegi sama veidraks, nagu kõik muu saabunud informatsioon.

Me palume, et käesolev edastus oleks kirja pandud ja avalikustatud; sellisel viisil me pöördume siin toolidel istujate poole ja selle materjali lugejate poole.

Kuulaja, vaatamata sellele, kuigi väidad, et see energia on otse sinu jaoks (ehkki nii see ka on), sa ehk siiski ei teadvusta, et hetke energia on ette nähtud sama hästi ka teiste lugejate jaoks.

Seega toimuv kaasab endasse palju suuremat hulka inimesi, kui sa oled võimeline reaalselt nägema selles saalis.

Meie reaalsuses (meie pool eesriiet) me näeme lugejaid igal hetkel.

Kõrvu nendega, kes kuulavad, me näeme tuhandeid inimesi, keda puudutab see energia.

Seega kuulaja, me kutsume sind praktiseerima oma ruumidevahelisust otse nüüd: Kujutagem koos, et saal ulatub kaugele väljapoole tagumist seina. Seal asuvad lugevate silmade paarid, kes tunnetavad sama energiat, mida tunnetad sinagi.

Kuni istute siin ja kuulate, me palume teid tervitada peret, kes sellel hetkel loeb seda sama!

Kas pole hea harjutus, eks ole?

See on „aja reeglite“ hetkeline seiskamine, millistena te neid tunnete.

See on vaid harjutuse alustuseks – aja hetkeline seiskamine.

Kallis lineaarne olevus, kas oled võimeline seiskama isiklikku aega, ning tnnetama toimuva energiat?

Kas oled võimeline võtma osa nende võimalusest, kes loeb need sõnad läbi ja tunnetab seda, mida tunnetad sinagi?

Veelgi enam, lugeja, kas oled võimeline tunnetama saali energiat selles, mida nimetad oma minevikuks?

Tahaks, et sa mõistaks ühte: seda, mida räägin saalis istujate jaoks, on nende tuleviku tähenduses, aga lugejate jaoks – sootuks… mineviku tähenduses.

Tõeline reaalsus asub nende vahel, seal, kus on NÜÜD.

Kas oled võimeline olema mõlemis? Kas oled võimeline ühinema kõigiga nii, et reaalselt kohtuda ja tervitada tuhandeid inimesi „Nüüd Saalis“? Arvan, et suudad.

Lubage Vaimu Armastuse tihkusel laskuda kuulavate ja lugevate hulga peale, et kindlustada selle mõistmist, mida kavatseme teile ütelda.

Me siiski kavatseme edastada ruumidevahelist informatsiooni.

Nii mõnigi sõnum ei jõua teile kohe kohale, vaid teise, või kolmanda lugemise aegu.

Lõpuks vaid juba teate seda, millest räägime.

See on hea harjutus ruumidevahelisusele.

Mu partner on rääkinud sellest varem – te saate lugeda seda raamatus, mida hoiate käes: Me ootasime teid siia! Lugeja, me ootasime sinu silmi siia leheküljele!

Kuulaja, me ootasime, et istud siia tugitooli, kus istud… ja tead, miks?

Pean ütlema järgmist: siin on toimumas midagi enamat, kui vaid lihtsad sõnad leheküljel, või heli õhus. Siin on toimumas vastastikune suhtlus. Teid ümbritseb hulk ingleid, kes on teadlikud teie olemisest.

Selles, et olete siin ja loete neid sõnu – on süsteem. Tingimusteta armastuse, hoolivuse, kaitse ja kavatsuse süsteem.

Seda olete loonud te ise, kuna teie kavatsus on sedavõrd võimas, et see kandus võimalustena edasi isegi enne teie tulekut siia, isegi veel enne, kui saite endale selle raamatu, millesse vaatate!

See süsteem kinnitab kõike, mida oletasite oma ruumidevahelise vaimse pere olemasolust… väga hoolitsevast ja teadlikust ruumidevahelisest inglite rühmast.

Oleme teadlikud, kes te olete!

Siin on tervendumiseks enam, kui üks Kõrgem Mina… siin on neid sadu!

Olete väsinud sagedasest tohtri külastamisest?

Miks mitte välja vahetada olemasolev reaalsus, milles (teie arvates) olete, selle vastu, milles võiksite olla?

Meil on kavas rääkida teile sellest hetke pärast – ehk seetõttu oletegi tulnud siia kuulama ja lugema.

Kallis pere, me teame teid – nimede järgi!

Olete see – kes istub ja kuulab, või loeb, ja olete nähtavad hetkel meile kõigile.

Nüüd ma pöörduks teiste poole – nende poole, kes kahtlevad, et kuidas see saab olla reaalne?

Me teame ka probleemidest teie elus.

Ehk tulitegi selle tõttu – kuulda mõnda sõna siin või seal, ehk tunnetada mingit energiat, või isegi muud.

Igal juhul, me kavatseme rääkida nüüd midagi erilist, kuna oleme teie tähelepanu all.

Teie elus pole probleemi, mis poleks lahendatavad läbi olukorra, kus võitjaks on mõlemad pooled.

Olete võimelised kujundama reaalsust, mida esmalt arvasite võimatuks; väljuda olukorrast, mis teie arvates näib ilma valgussähvita ja rusuv.

On olemas tõeliselt ruumidevahelised lahendused, milleni te ei ole suutelised jõudma, kuna teie olemus on neist teadlik. Kõik sõltub sellest, kas võtate neid, või otsustate järgida vanu seadlusi – vanu lepinguid, mis ei luba võtta kasutusele uusi ruumidevahelisi aspekte.

Mida valite?

Teie, ainult teie olete vastutavad selle eest, mis on toimumas.

Meil on kavas rääkida tõelisest ruumidevahelisest Inimolevusest.

Et alustada õppetööga peale, siis peame andma näite ja visualiseeringu.

Ütleme – keegi annab paberilehe, sellel on inimfiguuri kontuur – teile antakse värvilised pliiatsid, ning öeldakse: „Värvige ennast ära.“

Mida kavatsete teha selle joonisega?

Visualiseerige end värvimas seda.

Milline on teie värv? Millest alustate?

Nüüd tahaks ütelda teile: sellel pole midagi ühist värviga. (Naeru pahvakas) See on kavalus.

Me anname teile visualiseeringu, kuna tahame kontrollida teie teadvust. Kas olete jäänud püsima joone piiridesse, või mitte? (Taas naer)

Need, kes ületasid joone, „tabasid“ mõtte. Ehk värvisid isegi kogu lehe?

Kui on nii, siis teil on poolenisti õigus selle suhtes, kuidas „näete“ välja.

Leht pole piisavalt suur, et mahutada sinna seda, kes te olete!

Vana energia paradigma sunnib värvima joonist hoolega ja kooralikult – vaid joonte piires.

Alateadlikult tunnetate, et Inimolevus on määratletav kõigest, kui Olevus nahas.

Kuid siiski see pole nii ja ka pole kunagi olnud.

„Nägijad“ kinnitavad seda, sest nemad ei näe teid „joonte piires“, pigem näevad teid ümbritsevaid värve. Paljud töötavad energias „tunnevad“ teid hästi juba mõne maa tagant.

Mis on toimumas?

Oleme varem rääkinud: mida kõrgemalt vibreerite, seda kaugema maa taha avardub teie elektromagneetiline väli.

Oleme rääkinud, et mõned võivad oma taotlusega jõuda oma reaalse Merkaba piirimaile – kuni 9 meetrit. Olite sellest teadlikud?

Kuidas oleks sellega, et minna värvimisega ka piiridest välja?

Kallis Inimolevus, on aeg näha ennas selliselt ja nii igal päeval.

Oma energeetilise väljaga olete tunduvalt suuremad, kui üldse arvate.

Annan teile ühte tekstidest.

Kas teate, kes võivad tunnetada seda, kui reaalselt isegi ei näe seda?

Indigo lapsed!

Indigo laps on võimeline tunnetama tasakaalutust. Mõned Indigo tüübid tunnetavad seda paremini, teised vähem, kuid on ka sügava tasakaalutuse tundlikusega ruumidevahelisi Indigosid.

Tegelikuses nemad on „galaktikavahelised“ Indigo, kuigi nimetasite neid ruumidevahelisteks.

Sellised Indigod heidavad välja oma „antennid“, seega näevad teie tulekut! Proovige järgi!

Astuge ruumi, kus on väike laps, kasvõi rahvarohkes ruumis.

Ärge midagi rääkige, ega tekitage müra. Mõttes „pöörduge“ lapse poole ja naeratage, ning jälgige tema reaktsiooni.

Kui tema tähelepanu pole hõivatud, siis sageli laps pöörab pead, et näha energia allikat! Temas tekib soov näha, kust tuleb „valgus“.

Valguse Töötaja, ma kutsun sind proovima teha seda Indigoga, ning tunnetada tõestust selle kohta, millest alles rääkisin.

Lapsed mõningal tasandil teavad, kes sisenes tuppa – siin on mingil tasandil teadvus, mis väljub kaugele piireist, mida nimetate viieks meeleks.

Kui selline asi toimub, siis tuleks küsida: „Miks laps pöörab pead ja vaatab mulle otsa?“

See toimub reaalselt. Ja see toimub vaid seetõttu, et Valguse Töötaja asub ruumidevahelises energias palju enam, kui võite arvata.

Varem rääksime sellest vaid lühidalt – värvimisest, mis läheb üle joonte.

Nüüd on aeg mõista, mida olete võimelised tegema oma ruumidevahelisusega.

Eelmistes edastustes andsime informatsiooni, mis ütles: „Sisenedes ruumi, te särate.“

Me selgitasime asja seisu, kus peate tundma end hubaselt – te ei sunni oma energiat kellegile teisele vägisi, kuna see pole selliselt vastuvõetav.

Vastupidi – te sisenete vaikselt, nelja armastuse saatel. Olete rahulikud, ilma kohustuseta; ega paisu uhkusest. Olete siin vaid seetõttu, et olla siin; teid tõmbab mingisse kohta, et hetk või paar särada seal oma valgusega.

Selles protsessis te võimaldate teid ümbritsevatel selgemini näha oma enda teed.

See pole jutluslik energeetiline töö.

Siin töötab korrastav energia.

Toas olijad võivad isegi mitte teada, kes on nende keskel ja mis tasemel hakkavad teadvustama endile teiepoolset nõu.

Ehk saab tehtud otsused ja muudetud teekonnad, sest teie valgus kindlustas palju selgemat nägemust. Kas mõistate, millest räägin?

Ehk siin saate selgusele, miks olete oma töö asjus „kinni jäänud“.

Kuidas on teie ümber olevatega? Olete sellele mõelnud? Ehk te polegi kinni jäänud?

Mis oleks, kui oleksite hoopis Valguse saadikuks?

Ehk on see vaid osa ristsõnast, millele te pole mõelnud?

Ehk teid tõmbas sellesse „hirmsasse“ kohta vaid seetõttu, et te kuulute sellesse – hoidma valgust kohas, mis vajab seda.

Saadik, ehk on aeg ringi vaadata ja hakata nägema, kuhu on su valgus ankurdatud. Selles kohas ehk pole üldse head energiat?

Olete kunagi vaadelnud enda suursugusust?

Ingel, kes oled inimeseks maskeerunud, sa oled suursugune!

Kui palju kordi peame kordama, et inglid on siin, et austada su teekonda?

Kui sageli peame istuma teie kõrval, nähtamatuna, ning armastama teid sedavõrd tugevalt, et te „tunnetaksite ruumis midagi erilist“?

Kui sageli peame andma „märki“ 11:11, et kord mõistaksite – me oleme teie ümber!

Tahaks anda teile informatsiooni kolmest tunnusest – kolmest annist, millistest te pole kunagi mõelnud – ruumidevahelistest andidest.

Nagu ütleb mu partner: „Tulevad siia need, kelle käest see libiseb minema!“

Me räägime sellest taas, kas pole?

Iga mõne aasta tagant me avame karbi, mille sisu kõlab rumalalt, ning sellisena ta on seni, kuni teadus tõestab seda. Seejärel taas kordame seda. Seega, see jätkub siin, kuulajatele selles saalis ja lugejate jaoks.

Aja kokkusurumie

Igal ühel teist on võime isiklikult suruda aega kokku – vahelduvat, mida olete alati tajunud pidevana.

Praegu saate sellega mängida! Kui soovite, võite seda homme järgi vaadata.

Mõned hakkavad mõistma seda, mida nimetame ülestõusu protsessiks – liikumist üha kõrgematesse mõõtmetesse. Kas tunnetate, et kõik on toimumas kiiremini?

Kas mõned tunnetavad, et aeg kiireneb, ehkki tunde loetakse teil endiselt?

See toimub vaid seetõttu, et hakkate tunnetama aja tunnust, mille vahendusel saate manipuleerida oma enda eludega. Me lausa anume teid proovima seda!

Mõned hakkavad teadvustama vahemaad, kui varem selle läbimiseks kasutatud aega ja on suuresti üllatunud, et kuhu on kadunud aeg!

Teised on suunitletud ülesande täitmisele; seega, püstitatakse ülesanne.

Olete teadlikud, kui palju kulub tavaliselt aega mõninga töö tegemiseks.

Seega, enne, kui alustada, vaatate kella – vaatate taas, kui olete lõpetanud töö.

Mõneti võite avastada olukorra, kus olete teinud hulga rohkem tööd palju vähema aja jooksul, kui on selleks võimeline tavaline inimene!

Mis siis toimus? Te praktiseerite „aja kokku surumist“.

Mõned on teinud seda alateadlikult juba aastaid.

Nüüd siis ütleme: praktiseerides olete suutelised planeerima sellist liiki sündmusi, kuna see on isiksuslik tunnus ja isiksuslik anne… aja kokku surumine.

Kui hakkate lõpuks nägema, kuidas see töötab, siis hakkate mõistma enda ruumidevahelisust ja seda, mida tähendab – seoses sellega, mida nimetate „reaalsuseks“.

Aja kokku surumine – nii mõnigi on seda tunnetanud. Ka teised tunnetavad seda peatselt.

Kutsume teid praktiseerima seda aktiivselt.

Milline on vajadus rääkida teile sellest praegu?

Peatselt paljud avastavad, et kui palju on veel ees teha! (Naer)

Kas mäletate kaebamisi Vaimule möödunud aegadel?

Te ehk arvasite, et me ei kuule teid?

Mõned rääkisid: „Ma tahaks teha seda või seda…, olen kinni jäänud…, olen seisma jäänud.“

Nüüd tuleb ka uusi kaebusi: „Kallis Vaim, võta hoogu maha! Seda on liig palju minu jaoks…, liig palju võimalusi…, liig palju on sündmusi. Millist teed valida?“

Nii mõnelegi kulub ära aja kokku surumine.

Mu kallid, ruumidevaheliste annete hulgas on aja kokkusurumise võimalus isegi unes, see tähendab järgmist – neljatunniline uni asendab kaheksatunnilist puhkust.

Mõistate, millest on juttu?

Une hulk väheneb, aga energia täituvus järgmiseks päevaks – suurem, kui oli varem.

Kutsume praktiseerima seda, kuna see on teie and. Vana paradigma on lahkumas.

Öeldes, „selleks, et eksisteerida, mulle on vaja rohkem und“, te loote kitsendust teatud reaalsusele, ning hoiate ta kinni, lubamata sellel muutuda.

Selle asemel tuleks ütelda: „Ma magan vaid nii palju, kui vajab mu keha.“

Õhtul, enne magama minekut, ütelge: „Pole tähtis, mitu tundi magan – kui ärkan, siis olen sama puhanud, kui oleks maganud kaheksa tundi (vana paradigma kohaselt).

Pange nüüd tähele, mis hakkab toimuma – kui olete puhanud, siis olete palju produktiivsemad, kui kunagi varem!

Te võite edukalt omandada seda andi.

Igaüks teie seast on unikaalne ja erineb tasemete mitmekesisusega, tarkusega ja isegi võimega võtta vastu tänaseid sündmusi.

Mõningad väldivad ikka veel puutuda kokku meie energiaga ja me oleme sellest teadlikud.

Teised hakkavad alles mõistma, et neid ümbritsevad inglid, juhendajad – ka sellest oleme teadlikud.

Me tunnustame kõiki neid protsesse.

Ülejäänud näevad värvide muutusi laval, ning tunnetavad energiaid saalis, …kui te pole seni seda veel märganud.

Mõned isegi tunnetasid, kui uhetakse nende jalgu, ning neile näis isegi, et ei ole suutelised liigutama jalgu.

Selline on reaalsus, mis on toimumas siin, kui te pole varem seda teadnud.

Reaalsuse nihe

Ruumidevahelised Inimesed on võimelised nihutama reaalsust, ning tervendama ennast.

Sellist informatsiooni me jagasime 1999 aasta keskel.

Nüüdseks olete uues energias, kus saate mitte vaid ammutada informatsioone, vaid teha tööd tema väes.

Selliselt ta on alati töödanud ja töötab ka praegu.

Nüüd selgitame selliselt, et seda mõistaks ka ruumidevaheline Inimene.

Kas tahate teada, mis on imed? – Reaalsuse nihutamine!

Tahate teada, kuidas need töötavad?

Inimene nihutab aja reaalsust ennast, aga rakud vastavad sellele!

Kas tulite ja istute toolidel tervenduse ootel?

Uurigem järgi, kuidas see töötab.

Reaalsuse nihutamine nõuab praktikat, kuid kuidas teha, seda saab teada ruumidevaheline Inimolevus.

Mõni aeg tagasi me palusime teil teha midagi – paigutada end tulevikku, kus on selle lugejad, mis alles saab kirja pandud, ja kes asuvad ühes ja samas energias koos teiega (viitab kuulajate poole).

Kas olete võimelised seda tegema, ning tunnetama peret, kelle silmad on tekstil?

Kui olete võimelised selleks, siis olete võimelised sisenema teise mõõtmesse.

Me tahaks, et te osaleks reaalsuses, mis on sama püsiv, kui see, milles olete, teie arvates, praegugi.

Teie vaade on tegelikult suunatud reaalsuste paljususele, nagu riiulitele kapis. Käite ümber kapi, lahendades küsimust, millises reaalsuses tahaksite viibida täna.

Lubage mainida: Kapis reaalsusi on hulgim – seal võib olla ka üks selline, millele te pole osanud isegi mõelda, veelgi enam – saaksite olla selles – reaalsus, mida kavatseme näidata teile nüüd.

Vabanege mõttest, et „reaalsuste kapis“ on vaid üks riiul!

Palun paigutada end kohta, või reaalsuse energiasse, mis tegi teid haigeks, seejärel pöörduge aega, kus sündmus polnud veel toimunud. Tahaks viia teid teie elu aega, kus olite rahus ja rõõmsad.

„Krayon, – võite küsida – sa palud meil seda meenutada?“

Ei. Ma palun kaasluua miskit, mis on teie oma, – miskit, mida olete tunnetanud, kui reaalsust sellest, mida nimetate minevikuks. Palun taastada selline vibratsioon, ning tunnetada seda.

„Krayon, sa palud kanduda aja reaalsuses ümber?“

Jah.

Oleme teinud kindlaks, et aeg pole püsiv, ning reaalsus on selline, milliseks teda teete.

Reaalsus pole seadlus ja tal pole kinnistust kogu eluks. Kuid see pole ka miski kontrollimatu!

Kas olete suutelised tagasi tooma rõõmsat mineviku reaalsust?

Kui jah, siis teie ees on kaks reaalsust.

Üks on see, millega tulite siia, milles on kõik teie probleemid, ning arvate, et olete haige.

Teine – mida nimetate minevikuks, kus olete noor ja terve, või olete häired heitnud kõrvale.

Paigutage end aega, kus olete veel terviklik ja rahumeelne. Püüdke elada selles hetkes täiel määral ja olge selles reaalsuses peremees.

Nüüd leidub neid, kes ütlevad: „Krayon, sa palud meil teha sellist nägu?“

Ei. Ma palun teil minna näiliselt sinna, koondades kõik tunded, millistele suudate keskenduda – armsad pildid, helid, maitsed, lõhnad, emotsioonid ja isegi ilmale. Kas või hetkeks.

Kui vaid teie rakud hakkavad taipama ja tunnetama, et olete muutnud oma teadvuse reaalsust, siis hakkate ise mõistma, miks vaimsed inimesed on võimelised elama kauem.

Teil juba on need võimed. Vaat milles on ime! Selliselt töötab tervenemine sügavuti.

Te ei tervenda oma keha lootusega, et haigus lahkub.

Te ei tervenda oma keha palvetega, ega pöördumisega kurjuse poole, et see lahkuks.

Te tervendate oma keha, kandes ta aega, kui ta oli puhas ja täiuslik – ehk isegi enne sündi!

See on reaalsuse nihe – rakud meeleldi lähevad sinna, kuhu palub neid nende vaimsus!

Olite sellest teadlikud?

Kuid siiski, et see hakkaks tööle, peate tunnetama kõike täiuslikult.

Siin annan vaid informatsiooni, mis on teostumises teie paljude jaoks paljuski ennetav, kuid paljudele kuulajatele ja lugejatele siiski vägagi reaalne.

On ka neid, kes haaravad sellest ideest kinni, ning lahkuvad siit teisena, kui tulid.

Leidub neidki kallihinnalisi, kelle silmad loevad seda, ning hakkavad mõistma, miks nad võtsid selle raamatu kätte.

Ma tean seda seetõttu, sest näen tervenemisi ja värvide tööd.

Pidage meeles: Vaim näeb võimalusi!

Noorenemine

Järgmine punkt on seotud eelmisega – seda tahaks nimetada noorendamiseks.

Kas olete võimelised pidurdama vananemist?

Jah!

Te olete võimelised seda tegema magneetiliselt, keemiliselt, energeetiliselt ja ruumidevaheliselt.

Arutame õige ruumidevahelist noorendamist.

Kallis Inimolevus, sa oled võimeline seda tegema otse siin, istudes toolil.

Mul on kavas anda miskit, millest te pole mõelnud ja mis võib viia segadusse, sest see on seotud suhtelise reaalsusega.

Teie ruumidevaheline osa kiireneb. Teie keemiline osa, millel on kell, jääb näiliselt samaks.

Kuid kui seote need kokku (sulandate Vaimu ja bioloogiat), siis saate huvitava protsessi: Ruumidevaheline Teie kiireneb ja see sunnib Teie keemilist osa näida aeglustuvana.

Mõistke seda nii.

Milline on siis reaalne Teie?

Paljud vastavad, et nendel pole vahet – kuid see pole nii!

Ruumidevaheline Teie võib elada kiiremini, omada rohkem energiat, magades vähem.

See sarnaneb aja kaasloomisega kellalöökide vahel – aeg, kus elate aktiivselt, kuni bioloogia „puhib“ vanal kiirusel.

Miks, teie arvates, olete võimelised aega kokku suruma.

Tänu sellele suhtelisuse põhimõttele.

Suhtelisuse mõõtme mõistmisega omandate võime aeglustada oma vananemist, pea „roomamiseni“!

Ingel, sul on olemas võime muuta oma elu reaalsust läbi oma raku vananemise!

Taas ütleme teile: et sellega hakkama saada, peab olema side Vaimse Teie ja füüsilise rakulise Teie vahel. See loob reaalsuse suhtelisuse, ning sellesse protsessi peab kaasatud olema iga teie keha rakuke.

See pole võluvägi. Teie keha keemia reguleerib teie elu pikkust ja ainevahetuse kiirust.

Te saadate keemiale signaale muutumiseks, ning läbi selle teie rakud lähevad üle uuele, veelgi aeglasemale kellale.

Seega, ärge oodake, et tunnete end, nagu ennegi! Ärge püüdkegi seda tunda enne, kuni pole valmis tunnetama end teisiti, kuni olete tunnetanud enamiku oma elust!

See on vägagi reaalne, kuid nõuab kavatsust, praktikat, mõistmist, tarkust ja nõustumist.

Praktiseerige seda.

Mõningatel kulub selleks aega – teised on juba võimelised seda tunnetama; vähem magama, kuid tundma end energilisemana ja nooremana.

Mõned hakkavad seda märkama tõemeeli isegi peeglis!

Mu kallid, siis, kui teised hakkavad nägema seda neljamõõtmelisuse reaalsuses, te hakkate mõistma veelgi veidramaid asju, mida me anname teile.

Kokkuvõttes võiks öelda, et kui ruumidevaheline Inimolevus hakkab vibreerima kõrgemalt, siis kehaliku ja vaimse kokkusulandumine hakkab tööle imepäraselt. Aeg läheb piiridest välja, ning rakud vananevad vähem.

Ehk nüüd mõistate, miks mõnedes dokumenteeritud šamaanide surmades on andmeid sellest, et nende kehade rakud ei tea kogu keha surmast! Need püsivad elusana ja kustuvad aegamööda, palju kauem, võrreldes tavalise kõdunemise ajaga.

Selline protsess oli meil arutlusel.

Muutuda ruumidevaheliseks – tähendab muuta keha nähtavat kella ja raku teadvuse vana neljamõõtmelist paradigmat. Selle tõestused on teie ümber.

Koos vaimse teadvusega ja vibratsiooni tõusuga avaneb üldine arusaam.

Üldise arusaamaga kujuneb tarkus.

Tarkuse kujunemisega sünnib rõõm.

On õnnistatud Inimolevus, kes mõistab, et liikumine mööda Maad võib olla rõõmuküllaseks elamuseks.

On õnnistatud Inimolevused, kes mõistavad, et isegi raskeimatel hetketel on nad võimelised naeratama, hoidma neid ümbritsevate juhendajate ja pere käest kinni, ning teada, et nemad on hellalt armastatud. Neil on alles rõõmu element, sõltumata olukorra raskusest, mõtlemata, et on raskustes.

Me teame, kes on siin! Me teame, kes loevad!

Me kutsume kõiki leidma rõõmu kõikjal!

Rõõm – tervenemise katalüsaator, seda teavad ja tunnevad teie rakud.

Mis te arvate, miks naer täiest südamest on tunnetav alates varvaste otstest kuni pea laeni?

Rõõm on suur tervendaja! Kuid samas rõõm on täis kaastunnet.

Kallid, loodan, et tabasite ülalpool öeldut.

Avasime mõningaid pikaealisuse saladusi ja raskemate haiguste tervendamise võimalusi, mis on võmelised tabama teie keha.

See võib teha bioloogias pöörde selles, mis oli aastatega viinud keha tasakaalust välja.

Kuidas teile meeldiks sellest vabaneda? Te olete selleks võimelised!

Te olete võimelised lahkuma siit teisena, kui tulite.

Te võite tõusta kohalt, kus lugesite, hoopis teisena, kui istusite sinna.

Te võite hakata rakulisel tasandil mõistma kogu ruumidevaheliseks saamise kontseptsiooni.

See on kohane ingellikule kehale, kes istub minu ees, või loeb sõnu siin lehel.

Teie rakud on teadlikud sellest.

Ruumidevaheline äri

Nüüd on mul kavas muuta suunda ja teha juttu sootuks millestki muust.

Mõned küsivad: „Kust see on tulnud?“

Kuid tahan rääkida ärist!

Ruumidevaheline Inimolevus, kas sa tõesti arvad, et Jumal ei tea, mis kultuuris sa oled?

Kuidas on rahadega?

Raha on nimetatud kurjuseks ja kõikide hädade allikaks.

Kuid see on vaid energia.

Energiatega töötaja, kas oled teadlik, kuidas nihutada energiat? Siis sa teaks, kuidas luua küllust.

Olekski kõik, kuid kui näib, et seda on raske saada, sa määrad talle väärtuse.

Peale selle, küllusele annad hirmutava tunnuse!

Sa ju rõhutad: „On olemas vaid teatud hulk raha. Kui keegi saab mingi summa, siis teisel jääb sellevõrra vähemaks.“

Tegelikuses sa häälestad ennast kaotusele ja seda tänu reeglitele, millised oled ise üles seadnud. Sellega su teadvus piiritleb seda, mida sa vastasel juhul oleks võinud omandada.

Mõistke, teie külluse tunnetus-võimalus töötab planeedil kui konkurents – keegi võidab, keegi jälle kaotab.

See on vana paradigma, millel pole midagi ühist teie ruumidevahelise eluga ja pole ka võimaluseks ruumidevaheliseks tööks.

Ei! Teie tulevane elu erineb vanast elust tunduvalt, sama toimub ka äris.

Tahaks rääkida teie mõningate ärist ja teie rahamurede asjust.

Esiteks, te ei mõtle ju, et Vaim pole sellest teadlik, kas pole?

Vaim on teie vanim äripartner ja ta on teadlik, kuidas kõik käib! (üldine naer)

Kuid me teame ka seda, millest te pole kunagi mõelnud, et see on reaalne.

Võimalik, et olete hea ärimees. Seega ei taha pidada nõu Vaimuga, sest arvate, et Jumal on hõivatud puht vaimsete asjadega, aga mitte äriga!

Mul on teie jaoks uudis – parimad ärimehed, kes on eesriide taga, istuvad teie kõrval ja te nimetate neid juhendajateks!

Nemad teavad teie ärist palju rohkem, kui te kunagi ise. Nemad on asjatundjad… igaüks neist!

Kas teate, et siin ongi allikas, kust lähtub sünkroonsus.

Miks te eraldate äri ja energiat?

Miks eraldate äri ja vaimsust?

Võite küll vastata: „Krayon, sa oled ju teisel pool eesriiet, ega mõista konkurentsi. Inimesed konkureerivad ühe ja sama ruumi pärast, isegi teiste Valguse Töötajatega.“ (naer).

Võite küll küsida, et kes selles võidab?

Ruumidevaheline Inimolevus, sa asud ringis, kus võidavad kõik!

Lubage heita teile väljakutse.

Teie olete oma käesoleva äri reaalsusega väikese karbi sees. See on kitsa mõtlemisega karp, milles arvate, et kui olete kaasanud mõned kliendid, siis need on kadunud teiste juurest, või Jumal hoidku, et teised saavad kliente, aga teie kaotate neid.

Kas on see õige?

Kuid ruumidevaheline äri töötab järgmiselt – ta töötab erilist viisi nägemise abil. Ta sõltub nähtamatust ja samuti faktist, et lineaarne aeg pole määravaks faktoriks.

Aga… kas mainisin, et ka see töötab? Kas mainisin, et äri vajab kaastunnet?

Visualiseerige oma konkurente. Te ju teate neid, kes nad on?

Visualiseerige, et neil on hulga rohkem kliente, kui nad on suutelised teenendama.

Mõelge ühest konkurendist, kes loob teile kõige suuremaid raskusi äris, ning tehke oma visualiseering viljakaks.

See on väljakutse.

Looge mõttes kaastunne, mis on koostöös tundega, mida nemad hakkavad tunnetama seoses oma äriga!

„Krayon, me teame nüüd päris kindlalt, et sa ei tea midagi ärist!“

Kuuldes sellist, mõned tõstavad häält vastu: „Hullumeelne jutt!“

Kuid, kallis Inimolevus, kui see oleks sinu teha, siis ma ütleks, mis toimuks sinuga edasi –küllus kahekordistuks!

Heida hirm kõrvale ja täida konkurentide taskud oma visioonidega. Alles seejärel saad näha enda küllust, ning tunneta sama rõõmu, mida nemadki.

Näe mõlemid edukana. Siis jälgi, mis toimub sinu elus.

Arvate, et ma ei tea äri dünaamikast?

Proovige.

Kas teate, te vaatate ruumidevahelist olukorda, kus mäng lõppeb mõlemapoolse võiduga.

Pole olemas lõplikku külluse hulka. See kujuneb paljude allikate kaudu, milliste kohta teil pole kunagi olnud aimu!

Kui ruum on täis tervenemist vajavaid inimesi, kas tekib hirm, et seda ei jätku kõigi jaoks?

Ei teki. Pole olemas küsimust Vaimu annete küllusest.

Miks on siis küsimusi äriga, või rahadega?

Kõik on samast allikast!

Praegu räägime rahast – räägime tervisest – räägime rõõmust.

Räägime rahust olukordades, kus on võimatu hoida rahu. Kas panete tähele?

Ma tean, kes te olete ja see on teie nimel.

Ruumidevaheline Inimolevus, kõik see on selleks, et saaksite võtta seda kasutusele.

Te olete suutelised nihutama reaalsust. See harjutus on kergete seast.

Paigutage end kohta „enne seda“, kus asute hetkel.

Kui olite kunagi külluse kohas, siis paigutage sinna oma reaalsuse, ning pange end tunnetama seda.

Te pole kunagi arvanud, et hakkame kunagi rääkima ärist, kas pole nii?

Antud küsimus on sama püha, kui miski muu, mida teete oma kultuuris ja elus.

Tehes oma äri, te saate tunnustada inimesi, te saate luua küllust endale ja oma perele.

Kuid paljud on oma äri isoleerinud mistahes vaimsusest.

Rääkides teatud eelarvamuse liigist, siis kogu planeedil ja teie kultuuris on ärisid, mida te kunagi poleks kõrvutanud aususega ja vaimsusega.

Te peate neid kas üheks või teiseks äriks, aga kunagi ei pea neid enda partneriteks.

Toon teile ühe näite äri kohta, mida te poleks kunagi seostanud Vaimuga, kuid elukutsega, mis on seotud seadusega! Enamus teie seast pole kunagi viinud seda kokku millegi vaimsega.

Kuid siiski, iga elukutse on seotud õigusmõistmisega ja õige mõtlemisega. Sageli seda on seotud moraaliga, mis nõuab kõrget tarkust.

Tahaks lisada: iga elukutse ei erine ühestki teisest ärist.

On aeg kõigil sellega tegelevatel, ja neid on siin (jutt on Klervoteri auditooriumist), kuulda neid sõnu, ning mõista, millest ma räägin, sest nemad praktiseerivad seda käesoleval ajal.

Te võite olla ausana, tegeledes selle äriga, kus võidavad selles mõlemad pooled, kuid se nõuab ruumidevahelist mõtlemist ja värvimist, väljudes joonte piiridest välja.

Värvige, väljudes joonte piiridest.

Valgus paistab kõikidesse äridessse, kus on olema kavatsus, kaastunne konkurendi vastu ja ruumidevaheline mõtlemine.

Ruumidevaheline elu Maa peal

Tahaks kohe anda hulgim informatsiooni ühest tervendavast ainest, mis on inimeste poolt tuntud.

Olete võimelised nägema, kuidas järgneva kaheteist aasta jooksul „vesi“ teeb tervendusi rohkem, kui kunagi varem Inimese ajaloo jooksul.

Me oleme sellest varem rääkinud, kuid vaid väikest osa kõigest, mida tahaks rääkida.

Kui olime viimastel aastatel rääkinud rohtude elavast olemusest, siis nüüd võime ütelda, et siis pidasime silmas vett.

Te võite küll väita: „Krayon, vesi pole elus – pole kunagi olnud, ega saa kunagi olema.“

Kallid, võite seda rääkida vaid seetõttu, kuna te ei tea tõde.

Vesi on ruumidevahelist elu ülitäis.

Rääkisin ju, et täna tuleb selliseid, kes lasevad info kõrvust mööda!

Teie planeedi atmosfäär kätkeb juba ise ruumidevahelist elu – elulisi vorme, mis elavad õhus ja vees, mis on ruumidevahelised ja teie poolt nähtamatud.

Teadus on selliste anomaaliate avastamise lävel.

Kõige vapramad hakkavad tuletama meelde, et ruumidevaheline elu võis täiesti eksisteerida, mida nemad ei olnud võimelised nägema, mis võis olla, nende määratluse kohaselt, siiski elusana.

Kas või näiteks – vesi.

Vaat, mis on toimumas!

Mõningad veega tervendamise liigid, kui loomulikud asjad, nii  ka magnetismi kasutamine, keemia ja aatomi elava struktuuri kasutamine – kõik mõjuvad temas oleva ruumidevahelise elu vahendusel.

Järelikult, mis tahes vee töötlus muudab selles oleva elu tunnuseid.

Olles sisseviiduna ruumidevahelisse Inimolevusse, vees olevad elu tunnused hakkavad koostöösse teie kehas oleva veega.

Mõistate, mida ma räägin? On aeg mõista, miks on see kohane.

Te võite avastada, et keemia parendab vett, kuid samas lubage lisada, et koos sellega toimub midagi enamat, kui saate selle juures näha.

Töödeldes vett magnetismiga, te muudate temas oleva elu. See omakorda muudab kehas olevaid reageeringuid sellisele veele.

Te ju reaalselt puutute kokku teatud liiki elu ruumidevahelisusega, mis eksisteerib vees.

Ärge laduge seda mööda riiuleid laiali.

Värvige, väljudes üle joonte, ning mõistke, et ruumidevaheline elu ei sarnane teie omaga.

Ta on ruumidevaheline, kuid kas teate, miks ta on siin?

Ta on siin teie jaoks! Ta on siin kui maapind teie jalge all, et tasakaalustada inimkonda, – kui vaid Inimene tunnistaks seda!

Just vesi on saamas tervendavaks atribuudiks planeedil.

Planeedil on vett, mis on väljumas teatud kohtades, mida olete avastanud ja millel on ruumidevahelised omadused. Temal on võimsad tervendavad omadused Inimese kehale. See on tõeline noorendav purskkaev.

Ehk selle tunnustus on küll liialdatud, kuid on olemas vesi, mis aeglustab vananemist! Ta on sellisena tänu maa pinnase erilisele magnetismile, läbi mille vesi tõuseb mullitades pinnale.

Vees olev ruumidevaheline elu surub teie DNA rakulise ruumidevahelise elu kätt. Ta muudab reaalselt mõningad mustrid, mõningad juhendite hulgad ja mõningad teie bioloogia töö võtted.

Taas räägin teie sisemisest kellast.

See on selgituse algus, mida alles hakkame arendama – miski, millest ei saanud rääkida veel 1999. aastal, või veelgi varem, kuna teie vastuvõtlikuse lävi polnud veel sedavõrd tasemel.

Kuigi selles saalis on neid, kes mõistavad täiesti, mis sai siin öeldud.

Vesi on teie jaoks – otse teie nina ees, et saaks täiustada ja tervendada Inimese keha. Just seetõttu ta on alati olnud siin.

Need, kes mõistsid ja on tunnetanud ruumidevahelist elu looduses, mägedes ja taimedes, tunnetasid neid elu vorme.

„Krayon, sa pead silmas reaalseid elu vorme?“

Jah!

„Sa pead silmas elu, mis taasloob ennast ja on elavana ruumidevahelises mõõtmes nii vees, kui ka õhus?“

Jah!

„Miks me siis pole seda näinud?“

Sest te ei tahtnud näha!

Keda bioloogilise teaduse esindajatest on subsideeritud ruumidevahelise elu uuringute nimel?

See on kaardil uuringuteks märgistamata piirkond ja teie teadusel pole veel isegi programmi sellise võimaluse uuringuteks.

Kuid on miski, mida peaksite teadma.

Nagu oleme hiljuti rääkinud, et sellel elul on ka varjusid, mis on atmosfääris nähtavad.

Teisi sõnu – osaliselt ta on nähtav, kui tema olemise tulemus, kuid reaalselt te ei ole võimelised nägema teda.

Sama õiglane on ka vee kohta, kuid elu selles on raske märgata, kuna vesi on küllaltki ühtlase tihkusega.

Kokkuvõttes räägime täiesti uuest mõistmisest – ruumidevahelisest elust Maa peal, vees ja õhus.

Vee töötlus magnetismiga muudab selles oleva elu omadusi, luues sellega temasse tervendavate  omadustega energiat.

Kuna teie keha koosneb enamuselt veest, siis magnetismiga töödeldud vesi seguneb elu vedelikuga endaga, toimetades bioloogia rakulisele tasandile elusa olemuse abil tervendust.

Ja teie arvasite, et ei midagi uut

Veel enne, kui lõpetada, tahaks anda veel üht nägemust. See pole teesklus.

See on teie võime visualiseerida teist reaalsust.

Teistes edastustes rääkisime, et andestus on vibratsiooni tõstmise katalüsaator.

Rääkisime vanadest tõotustest loobumisest, mis olid antud teiste elude aegu ja need olid lubadusteks Jumalale.

Oleme edastusest edastusse kutsunud teid tegema seda. Nüüdseks need on vanad aluspanevad informatsioonid, kuid ikkagi veel oluline, seega kordame seda taas.

Paljud siin kuulajad ja seda lugejad olid eelmistes eludes šamaanideks, või munkadeks. Kõik olete andnud olulisi vandeid Jumalale.

Nagu oleme varem rääkinud, et need lubadused tulevad kaasa läbi eesriide. Te ehk ei mäletagi neist midagi?

Võimalik, et olete üks neist, kes on üksik ja tunnetab, et romantilised suhted ei hakka iialgi tööle?

Kas olite teadlik, et andsite vande Jumalale, et need ei hakkaks tööle? Et olla üksik ja puhas – nii saaks astuda Jumalaga koosellu. Need olid tsölibaadi vanded, mis tulid läbi eesriide elust elusse kaasa – me oleme sellist informatsiooni andnud varemgi.

Samuti lugejate keskel on neid, kes on andnud vaesuse vandeid.

Te veel imestate, miks ei tule küllust?

Aeg on lahti ütelda kõigist vannetest.

Ruumidevaheline Inimolevus, sa oled väljumas kõikvõimalike joonte piiridest, mida oled iialiski tundnud. Need on minemas minevikku ja koos nendega on minemas ka vanad mõtlemise mallid.

Aeg on püüelda uue energia poole, kui enda isikliku poole. Annan teile nägemuse.

Tahaks teie ümber koguda igat sugulast, kes on kunagi planeedil elanud ja keda vaid suudate meenutada, või tunnetada otse nüüd. Paigutage ka end nende hulka. Korjake sinna juurde ka neid, kellega oli, teie mäletamise järgi, probleeme – olgu need elusad, või surnud. Ümbritsege end nendega.

Kuni teete seda, need on juba reaalselt kohal, ning on ootel, et teete selle ruumidevahelisel tasandil.

Kui soovite, siis teostage reaalsuse kaasloomist. Tehke seda endile tõemeeli reaalseks. Tunnetage teda!

Nüüd tahaks, et te vaataks neile kõigile silma, ning ütleks: „Ma annan sulle andeks.“

Ümbritsege end inimestega, kellega teete koostööd, ning tehke ka nendega sama.

Vaadake silma ka oma perele, ning vabastage see piir, mida olite üles seadnud eelpool öeldu suhtes, või olukorras, kus tunnetate, et olite ebaõiglane.

Ma soovin, et ümbritseksite end perega, ning muutuksite ruumidevaheliseks!

Lubage andestuse tihkusel levida kogu perele.

Ärge imestage, kui see naaseb ka teie juurde, sest see on katalüsaatoriks olla armastatu.

Selline protsess on vajalik, kui soovite mööda vaimse evolutsiooni treppi tõusta järgmisele astmele. Võite nimetada seda, kui soovite, kasvõi puhastuseks, kuid see on vajalik.

Te ei saa viia vanu tundmuseid üle puhtasse piirkonda.

Et kaasluua andestust, siis kasutage sisemist vaimse teadvuse kaastunnet. Seejärel tunnetage vabanemise rõõmu!

Kõige raskem meile on – lahkumine.

Me tuleme vaid ühel põhjusel – teha Inimolevus paremaks.

Sellel visiidil pole kokkulepet.

Mu partner on palju kordi rääkinud, et me ei „rebi“ teie nimesid, et leida teid hiljem! (naer)

Ütlen teile midagi naljakat.

Mõned lahkuvad energiatega, millega nad pole tulnud. Mõned tõusevad toolidelt, kus nad lugesid, ning tunnevad end teisena.

See saab olema nii, kui olete väljendanud ruumidevahelist kavatsust!

Mõned lahkuvad siit juhendajaga juhendajas. See on ruumidevahelisuse kohane!

On aeg mõista – juhendaja pole lihtsalt ingel või olevus, kellel on nimi ja elab koos teiega.

Kas olite teadlik, et osa Teist elab teie juhendaja sees?

„Kuidas võib selline asi olla?“ – võite selle kohta küsida.

Kas olite teadlik, et osa Teist pole siin?

Asi on selles, et olete Jumala ruumidevaheline osake!

Kui suudate mõista Jumalat ja Ilmaruumi saladusi, siis mõistate asjaolusid juhendajatega.

Ärge püüdke ruumidevahelist energiat laduda riiulitele laiali, ning anda neile määratlusi.

Pühitsege selle asemel seda, et ta eksisteerib igal viisil, millisel vaid olete suutelised teda mõistma. Pühitsege fakti, et te pole kunagi üksi! Pühitsega MA OLEN!

Õnnistatud, oleme tulnud siia, et viibida toolide vahel ja et saaks emmata teid.

Kuna neil mõnedel hetketel soovisime olla perega lähedasemad, siis ka tunnetasime teie vastuembusi.

Nende hetkete jooksul tahtsime, et teaksite – me oleme olemas ja võimalik, et isegi puudutame teid – nii saaks anda märku, et lubadus on midagi enamat, kui lihtsalt sõnad. See on reaalne.

Lugeja, see on samane nii sinule, kui ka istujale siin toolidel.

Arvad, et istud üksinduses ja loed neid lehekülgi?

Sind ümbritseb ümbruskond, mis teevad mitte enam, kui vaid soovivad, et oleksid rõõmus, püüdleks oma jumalikuse poole, ning hakkaks tunnetama enda ingellikke tükikesi ja fragmente.

Me soovime, et sa oleksid rahus – ja seda oled ära teeninud!

Te pole tulnud siia kannatama. Olete tulnud avastama rõõmuküllast reaalsust, mis ümbritseb Inimolevust, ning avama tõde vaimsetest asjadest.

Olete tulnud avastama inglit teie nimega… kes elab kaugel väljaspoole jooni!

Ja nii see

Krayon

Read Full Post »

Kolmas keel ja uus teadvus

 

Tervitan teid, mu kallid. MA OLEN Krayon magneetilisest teenistusest.

Meil on soov, et te puhkaksite rahu ja puhtuse hetkes, sest see kõik on – Jumal.

Ma kasutasin väljendit „Ma olen Krayon“, ning neile, kes sooviks teada selle väljendi tõlget, kus ütlesin „Ma olen“. MA OLEN tähendab peret. See ei ole tervitus. See on identifitseerimine.

„MA OLEN“ – on tervitus ja pere puhtuse kinnitus, mis ümbritseb mind praegu.

Leidub mõningaid, kes ütlevad: “Võimalik on, et see, mida kuulame või loeme, ei ole vaim, vaid tunnetame Inimolevust, kes on Lee.”

Kui on nii, siis te pole tunnetanud praegu edasi antud energiat.

Praegu on, muidugi, sobiv aeg selleks, et saata energiat sellele, mis asub teie ees.

Lubage vaimul ja pere armastusel võtta kohad sisse selles ruumis.

Meie (Vaim) oleme praeguses. Pole kunagi varem olnud nii puudutavat praegu, seega see ja mina pöördume minu ees kogunenud perekonna poole – Krayoni õdede ja vendade poole, samuti ka lugejate poole, kes on hetkes „praegu“.

Kuulaja, kas sa oled võimeline astuma ühendusse lugejaga „praeguses“?

Kas suudad mõista, et sinu tulevik asub „praegu“ sees, aga nende minevik on sinu „praeguseks“? Kuid siiski kõik olete siin, üheskoos!

Võimalik, et sa mõistad veidi rohkem üleelamistest „praegu“?

Kuulaja ja lugeja viibivad ühes ja samas energias!

Lugeja, me näeme ka võimalust, et mõnigi vaid heidab pilgu sellele saadetisele. Meie vaatame teie südamesse, ning näeme teie peret samal viisil, nagu kuulajatelgi.

Kui veidrana see nii mõnelegi ka ei näiks, kes istuvad siin saalis, aga see armastuse saadetis valgub võimalusena mõista ja ärkamiseks, piltlikult öeldes, sadadele neile, kes pingsalt vaatavad seda lehekülge täna, homme, ning edaspidi ka uues milleeniumis.

Seega ma palun siin saalis istujaid tervitada lugejat, isegi kui ta on nähtamatu ja ehk isegi tundmatu.

Kas suudate võtta lugejaid kui peret?

Kui nii, siis olete osaliselt astunud eesriidest läbi meie „praegusesse“, kus kõik on üheskoos.

Lugeja, peatu hetkeks, ning tunneta sadade armastust, kes tervitavad sind sealt, mida nimetad minevikuks.

Tegelikkuses kõik olete siin, muidugi mõista kõik koos!

Aegade mõistmine ”nüüd” – seisneb esimestes sammudes tõelise jumaliku aja mõistmises, milles viibite.

Selles saalis on koha sisse võtnud pere ühel viisil mõistmistega.

Meie jaoks olete samasugused, nagu olite viimasel korral, kui nägime teid!

Neil mõningail hetkeil lubage areneval energial olla selle tõestuseks, et kõik siin toimuv on reaalne.

Need ei ole vaid Inimese sõnad.

Kuulaja ja lugeja, pere tuleb ja võtab kohad sisse sinu ees, ehkki võib näida, et neile ei jätku kohti siin. See pole nii, kuna jätsite selle sündmuse nimel oma südame ruumi avatuks.

Sel hetkel pere võib istuda isegi põlvedele nii mõnelegi teie seast.

Me tervitame sellel hetkel jumalikku inglite energiat.

Selle puhul ütleme „Tere tulemast!“, ning tervitame Peaingel Miikaeli peret.

Samas tervitame Metatroni jumalikku energiat.

Me näeme koos sisse tulemas füüsikat ja jumalikkust – ka seda nimetame pereks!

Pole kunagi olnud teistsugust olemise võimalust, kui selles „NÜÜD“ ringis – kuid duaalsuse loor segab teil näha tõelist tõde sellest, millest ma räägin.

Minu ees istujad ja nende sõnade lugejad on Inimesed, kes on Jumala osakesed ja fragmendid.

Täna sina, Inimolevus, oled mu pere, nagu olid seda ka eile, kuid minu jaoks see pole kunagi muutunud.

Vaatan sind, mu kuulaja või lugeja, ning kuulen ja näen, „proovin ka maitsele“ sinu „nime“.

Minu jaoks oled tundmatu, kuid kui arvad, et tulid siia juhuslikult, siis see pole nii!

Kui arvad, et oled juhuslikult võtnud need leheküljed ja loed neid, siis sa eksid, sest nüüd me anname isiklikke kutseid neile, kes on tulnud olema mulle pereks.

Mõned päevad tagasi andsime edastuse joone ületamisest.

Et määratleda energiaid siin istujaile ja lugejaile, ütleme: „On alles teine kuu sellest, kui toimus joone ületamine, aga siiski energia, mu kallid, on edenenud jõudsalt, võrreldes sellega, mis ta oli seni!“

Täna teid ümbritsevad ei tulnud teile toetuseks, ehkki võite tunnetada juuresoleku survet oma kehadel. Hoopiski mitte. Ümberolijad ei ole tulnud tegema seda.

Oleme tulnud avaldama austust Inimolevustele – neile, kes on ületanud joone, neile, kes on ületanud „Mõõkade Silla“.

Inimolevused, paljud teie seast, tehes esimest hingetõmmet, olete tulnud sellele planeedile värsketena ja uutena – olime ka meie koos teiega lastena, ning igaüks meist kasvas koos teiega.

Me oleme teie vaimne pere!

Teie lepingu vaimsus  rääkis: te ootasite kannatamatult pöördumise hetke planetaarsesse energiasse, et viia lõpule oma proovi, mida on paljud teie seast, nagu Lemuurlased, alustanud ammusest ammu!

Just nimelt paljud teie seast (siin olijatest või lugejatest) aitavad tasakaalustada Maa mateeriat planeedi proovi lõpuks.

Te olete siin uues energias, et, nagu öeldakse, „lasta pall veerema“.

Varem oleme rääkinud neist, kes pöörduvad tagasi.

Mõned läbi raskuste suutsid ära oodata tagasitulekut, ehkki teadsid, et planeedi võimalustes oli paisata teid korralagedusse, ning mõningad lahkuvad tänaseks läbi surma.

Kuid ei toimunud midagi!

Vastupidi, me avaldame austust sellele grupile, kes kuulavad ja loevad, ning neile, kes muutsid Maa vana reaalsust, ning valmistuvad saama uue planeedi loomise osanikuks.

Olete ületanud joone ja olete näinud selle pidupäeva energiat.

Varem oleme palunud teil vaadata pidupäeva energia „pilti“, mis toimus sellel päeval, kui toimus üleminek uude milleeniumisse, kuna see energia oli võimalikuse ennustus, mis võib eksisteerida sellest ajast peale.

Seega, nagu nägite, see oli pidutsemise võimalus, rahu pidutsemine, mis küll veel ei ole mitte kõigi rahvuste vahel planeedil, aga teis endis on küll.

Valguse Kaastöötajad, just sellest oligi meil kavas rääkida täna, sest oleme tulnud rääkima igaühega sellest, mis on toimumas tema elus.

Võite küll endale ütelda: „Oo ei, ma ei pea end Valguse Töötajaks, ma tulin vaid kampaania mõttes.“

Mõned võisid tõesti tulla nendega kaasa, keda tunnustavad ja armastavad, ehkki neid vaimsed asjad üldse ei huvita.

Kuid valiku vahendusel teie tulek võib osutuda sootuks ärkamise ukse avamiseks.

Me siiski toonitame: „Elus on midagi enamat, kui arvate. Teie juuresolek siin on täiesti tunnustatav, usute seda või mitte, kuid see kõik toimuv on reaalne.

Me hindame teid, olenemata teie positsioonist või käitumisest.

Valguse Töötaja, ehk sa ei mõtle nii, kuid tuleb päev, kui kõik toimuv omab teie jaoks suuremat tähendust, kui praegu, kus sa püüad väita, et see ei huvita sind!

Sinu potensiaal on sama suursugune, kui ükskõik kelle siin saalis istujatest, sa näed seda vaid pärast teatud Maa lineaarse aja möödumist.

Olete igavesed mõlemas suunas – olete Jumala osakesed. Te olite alati ja jääte alati – see ongi pereks olemine.

Kuidas teie arvates näeb see välja minu kaaskonna olemuse jaoks, mis on võtnud koha siin sisse?

Kuidas teie arvates näeb see välja olemuse jaoks nimega Krayon, kes istub pere ees?

Me tunnetame emotsionaalselt, kui puudutame teid. Me tunneme teid lähedalt! Me teame siin olevate Inimlike perede elusid. Me teame teie eesriide taguseid nimesid, mida laulate meile valguses. Me oleme teid teadnud eoonide (ajastute) jooksul.

Näidend, milles mängite katsetust, millele andsite nõusoleku, on katsetus armastusele.

Duaalsus, mis on avaldanud teile survet eoonide jooksul, kujutab endast energia liiki, mis on hakanud muutuma!

Lubage teile rääkida, mida tähendab tegelikkuses joone ületamine.

Otse vahetult enne joone ületamist ükski Olevus kogu Ilmaruumis ei olnus suuteline ütlema, mis võib toimuda.

Joone ületamine – on muidugi üks energeetilisematest asjades, mis on kunagi planeedil toimunud.

Tõsi on see, et kogu inimkond on ületanud joone, kuid on sama tõsi see, et vaid vähene osa on ületanud „Mõõkade Silla“.

Täpselt samasugust saadetist oleme andnud viimasel korral, kui olime koos. Kuristik on tohutu.

Te avaldasite kavatsuse liikuda üle kuristiku, vanalt energialt uuele. Just seda tähendab tõepoolest joone ületamine!

Võimalik, et teie ei mõistnud, mida reaalselt kujutab endast joone ületamine uues energias.

Valguse Töötaja ja Valguse Sõdalane, me kavatseme hetke pärast anda teile uut andi ja viis uut „teadvustust“, kuid me tahaks süvendada teie mõistmist sellest, mida on teinud joone ületamine.

Kavatsus on Maa muutuste energia kuningas, kuna Inimolevuse ja Jumala osakese kavatsuse abil saadate sõnumi maa mateeriale endale sellest, mis on teie sooviks ja et see toimuks. See on reaalsuse nihe.

Maa on teie partner, ning ta vastab teie kavatsuse energiale. Ta on muutumas ja seda oleme varem arutanud.

Just seetõttu otse praegu näete Maa selliseid sügavaid muutusi.

Kallid, Inimkond on avaldanud kavatsuse muuta planeedi energiat selliselt, et reaalselt muuta duaalsust.

Kallid, ma tahaks taas ütelda, et paljud, kes viimastel aastatel on tunnetanud end pikemat aega kinni jäänuna, ning seisvana takistuste ees, hakkavad lõpuks küpseks saama mõistma, mida on neilt palutud.

Perekond, abilised, humanistid, tervendajad ja palvetajad, te võite hetkest hetkesse kokku saada OMA energiaga – energiaga, mida olete loonud muutuste vahendusel!

Hetkest hetkesse võite saada kokku energiaga, millel seisab teie nimi!

Kallid, te panete maha teed uue inimkonna rongi jaoks, sest masin on juba kogumas tuure.

Ärge olge šokeeritud ja ärge imestage, kui uude aega tulev energia hakkab tunduma teile tuttavana. Ta on teie energia. Ta on tugev, ehkki olete alles jõudnud NÜÜD ringi, seetõttu teid šokeerib leida ennast tuttavas kohas.

See on lubadus, mida kavatsete koosluua! Lubadus, et teie reaalsus muutub, ning olla vastav kõige suuremale Inimkonna kavatsusele. Ja see hakkab veelgi tõusma, et olla vastav sellele, mida olete juba kaasloonud.

Me peaksime ütlema, et tulite istuma energias, lugema energias, kuid on miskit enamat, palju enamat.

Kallid, mu pere, keda ma armastan, õde ja vend, te kõik olete uues energias!

See tähendab seda, et tervenemine, mida olete soovinud, võib juba toimuda.

See tähendab seda, et mõningad abi liigid, mida püüdsite hoolega kätte saada, rakenduvad nüüd töösse.

Lubage taas ütelda seda, mida oleme varem rääkinud: miks mitte lubada tervenemisel käivituda otse nüüd?

Oleme rääkinud Inimteadvusest, armastusest teie elus ja oleme rääkinud probleemidest, mille lahendamise pärast olete tulnud, ning ütleme: kuulaja, lugeja, kas sa tõesti mõtled, et me ei tea, kes sa oled?

Me istume kuningliku pere ees ja oleme sellest teadlikud.

Krayoni kaaskond on teadlik teie otsusest olla siin.

Mõned ehk võivad ütelda: „Krayon, otsustasin tulla vaid kaks päeva tagasi“, või isegi: „Ma võtsin selle raamatu kätte vaid hetk tagasi.“

Koht siin saalis oli teie nimeline! Jumalikkuses on olemas koht, kus loete seda just otse NÜÜD, kuna teie võimalus kuulata või lugeda oli teie jaoks REAALNE.

See on meie PRAEGU!

Need mõned hetked, kui olete siin, on aeg, kui kaaskondlased puudutavad teid, armastavad teid ja saavad olla teie põlvedel. Lubage vaid armastada teid hetke!

Ärge olge selles protsessis šokeeritud ja ärge imestage, kui suudate tunnetada meie juuresolekut.

Ärge olge šokeeritud, ega imestage, kui tunnete ennast kodus olevana.

Kuulaja, lugeja, veel enne, kui alustada õpingutega, pange raamat kõrvale; teeme katkestuse, et te lihtsalt tunnetaksite end koos meiega ja tajuks perekonda enda ümber.

Kolmas keel

Lubage rääkida saabuvast andest, millest oleme ammu tahtnud rääkida.

Need, kes on ületanud Mõõkade Silla, asuvad juba uues energias, kuid tuleks mainida, et vanades energiates me teadsime hästi teie minevikus olnud kaebustest (naer saalis).

Te võisite arvata, et Jumal ja teie abilised ei ole kuulnud teilt sõnakestki.

„Miks ei ole toimunud ühte või teist? Miks ma olen olnud mures (ehk muretsen veel senigi?). Miks ei lähe kõik hästi?“

Me kuulsime teid, tõepoolest kuulsime!

Kallid, teil saavad nüüd uues energias olema sootuks teine kaebuste valik; need saavad kõlama umbes nii: „Oi, seda on liiga palju! Liig palju valikuid. Parem veidi pidurdada! Millist teed tuleks mul minna? Krayon, juhendajad, ma olen palunud ühte ja teist, ning nüüd on mul liiast palju valikuid ja liiast palju energiat!“

Ühe maise aasta jooksul paljud püüavad hakkama saada uute toitumis harjumustega ja unega – uute viisidega kohanduda võimenduva energiaga ja uue ajaga, mis peatselt kiireneb!

See oli ajast, kas pole nii?

Igaüks teist on unikaalne.

Me ei ole võimelised täpselt ütlema, mis toimub teie igaühe eluga, sest liikudes edasi, te loote muutusi – panete maha uut teed oma rongi jaoks.

Kuid ütleme: on olemas energia teie nimega temal ja mis on vastavuses teie kavatsusega.

Oo ja, on midagi veel enamat.

Veel enne, kui räägime mõningaist teadvustest, mida võite saada hetkest hetkesse uue energia vahendusel, tahaksime rääkida uuest annist.

On aeg mõista lähenevat akent (võimalust).

Võttes kasutusele metafoorilist terminit, me nimetame seda „Kolmandaks Keeleks“.

Kolmandal Keelel ei ole midagi ühist kolme keelega. See on metafoor, mis kirjeldab suhtlust Vaimu keeles.

„Kolmas“ kuulub tunnustusele ja katalüsaatorile, milleks on number „kolm“.

Vaadake kolmesid ja pöörake tähelepanu sellele, mida need endast kujutavad.

See on Kolmas Keel.  See on kolme keel; suhtlus Isa, Poja ja Vaimu vahel. Varasemates edastustes need metafoorid olid määratletud, ning teile oli räägitud, mida need tähendavad.

Kõik kolm (Isa, Poeg ja Vaim) loovad seda, kes te olete vaimselt.

Kolmas Keel teeb koostööd võre nihkega, ning on vaimse keele tõhustamiseks Inimolevustele Maa duaalsuses ja nende vahel keda nimetame Jumalaks.

Lubage anda ka teist Kolmanda Keele määratlust: see on meditatsiooni ilus armastav keel, mis töötab 100%’lt ööpäevaringselt.

Mõningad, kes tundsid end eraldatuna, ühinevad nüüd Jumalaga kogu eluks!

Mõningad tunnevad huvi, millega võib sarnaneda uus suhtlus.

Mu partner on nüüd sellest hästi teadlik, sest, nagu näete, see and on kahepoolne. Teie avaldate kavatsuse, aga meie tuleme, ning jalutame teiega iga päev – 100% ajast, aga mitte ainul siis, kui istute ja mediteerite – vaid kogu aeg!

Ärge lõpetage meditatsiooniga! See on ilus – meie suhtluse tunnustus, kuid mõistke, et võite lahkuda sellest kohast, ning jätkata suhtluse arendamist, kasutades Kolmandat Keelt – mediteerimine käigupealt, pidev kontakt, pidev Jumala äratundmine, alati mõistmisrahu läbi puhtuse, milleks olete ise.

Kas mäletate, kuidas nägid välja šamaanid?

Mäletate pühaliku inimese tarkust?

See kõik võib saada teie omaks.

Kuna muutute teie, siis muutub ka kogu elu teie ümber.

Seega planeeritud meditatsioonid muutuvad riitusteks, aga mitte lihtsaks suhtluseks. See lisab olukorrale hoopis muu tähenduse.

Kolmas Keel saabub võimaluste akende kaudu, mida kaasloob iga Inimolevus oma teekonnal – pannes maha uut teed.

Otsige Kolmandat Keelt, kuna see täidab teid selliselt, nagu on seda võimelised tegema teatud meditatsioonid ja energiad, ning samuti ka teatud olukorrad.

Kas tunnetate siin Vaimu energiat? Kas tunnetate praegu survet teie kehale? Kas tajute armastust, mis on täitmas teid?

Tahaks ütelda, veel kauaks peale seda, kui lõppeb tänane sündmus, võite liikuda kohast kohta, ning omada seda energiat igal teie soovitaval hetkel!

Kolmas Keel on kolme suhtlus. See on suhtluse algus KODUGA!

Aeglaselt, kuid loomulikult ilmutab end Kolmas Keel ka neile, kes on ületanud Mõõkade Silla (üleminek kavatsuse abil milleeniumi uude energiasse, vaimse mõistmise ja ärkamisega).

Paraku, nagu ikka paljude muutuste puhul, on ka mõistmises üks kavalus, mis tuleb läbi tarkuse.

On olemas viis „teadvustumist“, mis tulevad Kolmanda Keelega kaasa, mis võivad viia väära mõistmiseni, ärevusteni, ning isegi meelitada lõksu, mis takistaks vaimse elu jätkumist.

Me vaatame need läbi, kuid võite endile teadvustada, et mõned neist on rakendunud, samuti meil on soov, et tunnistaksite MEID (just seetõttu ka olete siin), et saaksime anda armastavat informatsiooni, ning hoida teie käest kinni kogu ülemineku aja.

Ootamatu NÜÜD teadvustamine

Ega te pole väsinud Krayon arutlustes ajast NÜÜD?

Me jätkame seda seni, kuni elamine selles muutub teie jaoks sama loomulikuks, nagu hingamine.

Teie jaoks see on  teise ajalise ringi teadvustamine, aga mõnele see võib osutuda isegi kõrvakiiluks!

Olete eoone (ajastuid) olnud lineaarses ajas. Teie duaalsus toetab vaid lineaarse aja määratlust.

Ehk paljud on rohkem hakanud huvi tundma enda ümber toimuvast, mis on võimaluseks, või oli see “minevikus” selleks.

Uus NÜÜD teadvustumine läbi uute “silmade” võib avaldada teile survet, et justkui kõik toimub praegu, kui istute siin (või loete seda).

See toimub tänu Kolmanda Keele vastuvõtule.

Kallid NÜÜD mõistmine on jumalik and, ehkki nii mõnelegi see on eksitusse viiv, sest inimlik ajatunnetus läheneb lõpule ning kujutab endast kõigest energeetilist paketti.

Samas see kujutab endast uut vaimse mõistmise algust.

Inimolevus, kes mõistab ja tunnetab end hubaselt lineaarse aja sulandumisel ajaga NÜÜD, ei vaatle tulevikku kui probleemi, sest temale tulevik on juba NÜÜD sees.

Kõik, mis oli kunagi, või saab kunagi olema, on kokku rullitud selle hetke jumalikku võimalusse.

Seda on raske selgitada neile, kes seda ei TUNNETA.

Kõik, mis on kunagi toimunud, ja kõige potensiaal, mis võis kunagi toimuda, on teadmise energia sees. Kõik igaviku probleemid ja lahendused on teie ees. Kõik rõõmud ja kurbused NÜÜD sees on elavad.

Kõik probleemide võimalused, mis olid kunagi teil ja võivad veel olla, on kokku rullitud ühte kohta.

Olete teadlik sellest kohast (ja see on oluline)?

See on teie „jumalik koht“, mida toetab Kolmas Keel. See on TEIE kolmainsus.

Mõningaile see toob rahu, aga teisetele see jääb vaid arusaamatuks.

Mõningatele, kellel puudub selline saadetis, see kujutab iseeneselikku teadvustumist, mis loob ebamugavust.

Me ütleme teile, et te ühe jalaga seisate juba eesriide taga. Tere tulemast NÜÜDsesse!

Kodu tunnetus – on NÜÜD aeg.

Teadmise tunnetus, et kõik on hästi, kuulub teile, nagu ka kõik muu, ning asub teie kaasloomise võimete piirides – Inimese Rahu kaasloomises.

See erineb suuresti vanast tunnetusest, seega tuleb hoolega läbi uurida „kuidas selles elada“, ning mõista seda.

Kuna NÜÜD külastab teid viisil, mida te varem pole tundnud, siis see võib teis esile kutsuda rahutuse, ning ajab teid tema tunnetustes segadusse.

Kui toimub selline asi, siis tunnustage rahutust!

Nüüd paluge oma Kõrgemalt Minalt juhendusi, et mõista, ning olla rahus ülemineku aegu.

Mõningad võivad tunnetada, et see saadetis on salajane informatsioon ja see on määratud kellegi teise jaoks. Olge veidi kannatlik ja oodake vaid veidi.

Selle „mis oli“ teadvustamine

NÜÜD teadvustumises on kokku keeratud neli teisigi teadvustusi, millest peaksite teadma; kõiki neid kutsub esile Kolmas Keel.

Teadvustades NÜÜD, te teadvustate sügavalt ka oma vanat „teie“, ja kõike, kelleks olite kuni jooneni.

Vaadates olnud tarkustesse nii mõnedki võivad „minna hulluks“ sellest, mida hakkavad seal nägema!

Võite küsida: „Kuidas ma võisin teha seda?  Kelleks ma olin, kui tegin taas sama? Kas ma tõesti olen teinud sellist rumalat asja? Miks ma olen teinud seda, või seda, kui oleks pidanud tegema hoopis seda? Kuidas on lood sellega, et olen teinud selliseid ebaõigeid otsuseid? Ma olin nii kauaks vajunud mülkasse! Alles nüüd ma teadvustan, et oleks pidanud käituma kas niimoodi, või hoopis niimoodi… kuid ma ei käitunud nii!“

NÜÜD sees mineviku hindamine on täiuslik. Mõned hakkavad ka kohut mõistma enda üle. Teised jälle süüdistavad endid selle eest, mis oli toimunud kuni joone ületamiseni, sest nüüd olete NÜÜD tarkust täis.

Nüüd olete täidetud informatsiooniga, mis korraldab nii, et minevik hakkab teie jaoks välja nägema hoopis teisiti. See paneb teid vaatama ennast teise nurga alt.

Kui olete üks neist, kellel on kalduvus kiigata seljataha, ning tunda muret mineviku pärast ja kahetseda seda, mida olete ehk mööda lasknud, siis mul on teie jaoks saadetis.

Vanas energias oli kõik teistpidi.

Nüüd istute ereda valguse käes ja teil on kerge kiigata pimeduse poole, ning näha varem varjus olnuid asju.

Tahaks öelda veel, kes olid teiega koos seal, ning aitasid teil teha neid „vigu“, mida näete nüüd.

Meie! Pere oli teiega koos kõigis „väärades“ kurvides.

Kui soovite teada, miks ei vajutanud võimaluste ukse linki, või et teinud seda, mida oli „oletatud“ teha, – pöörasite siiski vasakule, kui oleks pidanud pöörama paremale.

Vastus on siin: teid armastava Jumala ja pere käed hoidsid teid tagasi seal, kus te olite! Teisisõnu, te saite Vaimu ABI jääda kinnijäänuks!

Kas tahate teada, miks jäite kinni? Sest teie põlvedel istus hiigel ingel ja te ei olnud suuteline üles tõusma! Te ei saanud hakata mõistma asju, milleni te ei küündinud, kuni tuli see energia.

Te ei olnud valmis, seega Jumala armastus hoidis teid seal, kus te olite. Mõelge sellele.

Te olete saanud Jumalalt vastuseid kogu see aeg, kui kaeblesite selle üle, et ei saa vastuseid.

Inimesele on omane „vastuse puudumine“ asemel võtta Vaimult vastu „ei“.

See ingel istus teie põlvedel ja te ei suutnud midagi teha!

Kõiges oli sünkroonsus, seega austati teid vastusega “ei“.

Te peaksite teadma, kuidas töötavad tunnetus ja teadvustus.

Neile, kes vahivad ringi ja räägivad: „Olen loll“, tahaks ütelda: siis olete sunnitud tunnistama seda, et ka teie pere koos teiega muutus „lolliks“, kuna teid on hoitud mõningaist asjus tagasi, kuni uus energia ei ületanud joont.

Võimalik, et tunnetasite oma ringiratast käimist, või oma aja tühja saatmist?, kuna räägite: „Ma olen asjatult raisanud aega!“

Ei. Pühitsege sündmust, pühitsege oma elusid siis ja nüüd.

Pühitsege seda, mis tuleb, ning mõistke: kõik on kohane. Teid on aidatud ja aidatakse ka praegu.

Te pole midagi mööda lasknud!

„Mööda lastud“ sünkroonsuse teadvustamine

Kolmas punkt – sünkroonsus – „mööda lastud“ sünkroonsuse sünkroonsuse teadvustamine.

Kallid, sellist asja ei ole olemas. Nagu oleme varem rääkinud, te elate ringis.

Kui miski on tulnud kohatul ajal, ning oli lastud mööda, siis ta tuleb taas.

See on NÜÜD tunnustus, kas pole? Olles NÜÜD, te mõistate, et elu töötab mööda ringi.

Ehk mõistate, et just Vaim toob esile selle, mida olete teie arvates mööda lasknud.

Valguse Töötaja, see on paljutähenduslik, ning on metafooriks, mida te ei ole võimelised isegi ette kujutama.

See, mida olete palunud, omab palju tahkusid. Paljud asjad teie elus pöörduvad teie poole oma uue tahuga. Kui suudate vaadata põhilist energiat selle ümber, siis mõistate, et see on just see, mida olete ammu palunud.

Valguse Töötaja, siin on teadvustuse uus paradigma ja teie jaoks töötavad energiad on uued.

Lubage teha juttu ka uuest punktist, millele te pole kunagi varem mõelnud.

Miks paljud teie seast on täidlased?

Abilised, tervendajad, valguses töötajad: Miks paljud, kes teevad märkimisväärset tööd on nii täidlased? Siin on käepärast vana „kaitse“ vorm. Me nimetame seda samuti „kindlustamiseks“

Ta mähib teie isiksuse ümber mitmeid energia kihte, et olla abiks enese kaitseks teiste energiate eest, ning anda võimalust teha seda, mida teete.

Te olete seda teinud ise enda jaoks, kuna see on ainuke, mida suutsite teha, et „haakuda“ energiatega.

Tollel ajal see oli ainuke asi, mida olite suutelised tegema, et võimaldada endale eksisteerimist. Te teadvustasite seda, ning paljud inimesed loobusid katsest teha paremaks oma olukorda.

Mõningad ütlesid Ilmaruumile: „Ma ei saa olla keegi teine, kui ma olen, ning näen välja sellisena, nagu ma olen. See olen mina, ning see, mis ma olen, on see, mis ma kunagi saan olema.“ Kas mõistate, millest see on?

Katsuge jälgida, kuidas uus energia muudab kõike seda! Kui paljudel oleks tahtmist muuta lõpuks  seda tunnust? Te olete teadlikud, kelle poole ma pöördun!

On aeg püüda ära teha lõpuni seda, mida olete teinud varemgi, et aidata lahendada küsimus oma kaalu probleemidega

Kui varem need katsed ei viinud soovitud tulemusteni, siis katsuge jälgida, mis on toimumas nüüd.

Nüüd energia teeb koostööd teiega ja teie raku struktuuriga.

Kas tahaksite saada tervist, ning vabaneda liigsest kaalust? Proovige seda kohe nüüd.

Kas tõesti arvasite, et Vaim ei kuulnud teie palvet sellest? Nüüd on uus sünkroonsus!

Pere istub koos teiega siin, ning kinnitab: „Nüüd on aeg proovida taas. Tehke ja te saate selliseid tulemusi koostöös energiatega, milliseid teil ei ole varem saanud olla.“

Uskuge seda. See on tõde!

Ja, selles on palju enamat!

Me tahaksime peatuda, ning pühitseda just praegu teostuvat tervenemist.

Teil ei kulunud palju aega teada saamiseks, et me tõesti oleme siin, kas pole? (pöördub tundmatu poole saalis, kes on saanud mingit liiki tervenemist).

Me paigutame teisse energiat, millest olete palunud juba pikemat aega. Nimelt selle järgi tulid mõningad teie seast, kas pole? See on just see, mida teeb pere: ta armastab teid niivõrd, et muudab selle, kelleks enda arvates ennast peate!

Vastutuse ja inimsuhete teadvustamine

Number neli – vastutus, samuti ka vastastikulised suhted.

Oleme sellest varem rääkinud, kuid teil tuleks mõista, et vaadates selja taha, võite taas mõista end hukka sellepärast mida teie arvates pole toimunud.

Nüüd räägime taas, et möödunud sündmuste hindamisel võib teile tulla äkiline teadvustumine, et tunnetate end Inimperekonna osana, seega saate ütelda: „Olen humanist ja mul tuleks selle inimese jaoks midagi ära teha, või hoopis teha seda ja seda.“

See on jura. Te pole midagi mööda lasknud ja pere on teiega olnud kõigil neil aegadel, kui tunnetasite, et olete kaotust kandnud. Vana, eriti madal, jumalikkusega kohandamatu energia hoidis teid tagasi tegemast kindlaid otsuseid, mida võite kergusega ära teha täna.

Mineviku sündmuste jumalikul hindamisel võite hakata nägema, et need olid möödaniku vanaenergeetilised omavahelised suhted. Me räägime maise pere suhetest.

Selles energias nii mõnigi hakkab lõpuks nägema, mis on surm, ning kui näete tervet pilti, siis see mõjutab teie südant. Seega taas nii mõnigi hakkab süüdistama ennast, et ei näinud mõndagi ette, ning hakkab mõtlema tühja raisatud ajast, või, mis veel hullem, kahetsete seda, et olete midagi ütelnud või jätsite ütlemata ja nüüd tunnete selle pärast suurt häbi.

Pidage meeles: antud sõnum on UUEST teadvustusest. Selles ei ole lineaarset aega, on vaid aeg NÜÜD. Pole midagi, mis oleks olnud minevikus ja mida ei saaks parandada NÜÜD.

Ehk on see teid puudutanud?

Kui allpool olev näib teile paljusõnalisena, siis ta on paljusõnaline ka eesmärgiga.

Kallid, sellest räägime vaid seetõttu, et on olemas katalüsaator teie valgustumise jaoks.

Kui soovite teada saada, kuidas jõuda sellesse, mida nimetate ülestõusu staatuseks ja vibreerida veelgi kõrgemal tasemel, siis anname taas sama soovitust, mida andsime eelmises edastuses.

Te hakkate „nägema“, või hakkate teadvustama „Inimene – Inimene“ seadlust. Et saaksite liikuda edasi, tuleks varemad seadlused sulgeda. Mõningad asjad vajavad sulgemist – tõemeelset sulgemist.

Mäletate, kui tegelane Wu korjas kraami uue milleeniumi jaoks? Mäletate tema salapeidikut? See on Inimlik draama.

Kallid, me taas läbi armastuse ütleme teile: „Kallis Inimlik pere, kellega te ei soovi suhelda? Kellele te ei anna andeks, ei elavale, ega surnule?

On kätte jõudnud lõpetamise aeg! Võimalik, et just sellepärast olete tulnud siia – et kuulda seda!

Võimalik, et just selepärast loete seda! Võtke uue energia kohvrist välja jumalik armastus, ning häälestage end andestusele. Andke andeks oma sisemisele lapsele. Andke andeks sellele, kes tegi teile kurja. Kõrvaldage oma sõnavarast sõna „ohver“ ja pange selle asemele sõna „pere“. Kõiges on olemas kohasus. Kunagi kord see peaks algama, ehk võimalik see peaks juhtuma nüüd.

Te ju teate, kelle poole me pöördume. Lubage sellel toimuda nüüd.

Igale Valguse Töötajale, kelle arvates ta on ülestõusu staatuses, on kohatu osutuda olukorras, kus ta keeldub tegemast koostööd iga teise perega, kas elava või surnuga. Las lahustub see nüüd.

Tuletame meelde, et möödanik on NÜÜD sees. Võimalik, et ka NÜÜD sees on Inimesi, kes on lõpetamas ise ootuses? On see võimalik, olete selleks valmis? Otsustada on teil.

Jumalale tõotuste eemaldamine

Toome teie teadvuseni viiendat teadvust. Kõige mõjusama me jätsime viimaseks.

Hetkel töötab Kolmas Keel ja töötab parimal viisil.

Valguse Töötajad, šamaanid, kuulajad, lugejad – nüüd ma pöördun enamusele teie seast.

Ma kavatsen anda teile informatsiooni. On olemas miski teie sees, mis tuleks ära koristada, kõrvaldada ja puhtaks lüüa nii, et te kunagi ei saaks enam selle osaks. Kuulake siis.

Šamaan, ega sa esimest korda mõningate elude jooksul ärka vaimsuse juures. Eelmistes eludes, pea igas neist, oled ärganud oma vaimsuse juures.

Mõningad isegi teavad, kelleks nemad olid, see on ju suurejooneline!

Olite mungad, nunnad, šamaanid, nõiad ja posijad.  Olite nendeks, kelle rohtudest, energeetilisest ravist ja käte peale panemisest sõltus hõim.

Lubage teile ütelda, mis oli koos sellega; oli vana energia, mis nõudis koondumist Jumalale.

Kui valmistusite valmistama rohtusid, saatma energiat ja tervendama neid, kes selle järgi tulid, siis pidite tõesti keskenduma Jumalale.

Selleks, et koonduda vanas energias, pidite andma midagi vastu.

Selleks, et koonduda, mõningad andsid tõotusi kõrvaldada normaalse elu maiseid iseloomu jooni.

Andsite lubadusi Jumalale, ning need lubadused vallandusid ohverdumise kujul.

Kui paljud teist mäletavad, et olite šamaanideks, posijateks?

Kas mäletate millised tunnused olid posijatel?

Palju kordi posijad pidid elama küla ääremail. Elasid üksi. Mäletate?

Pange tähele, millest ma räägin. See on oluline.

Kas selleks, et olla vaimne, andsite tõotuse, et kunagi ei hakka himustama teise Inimolevuse ligidust? Andsite?

Kas andsite tsölibaadi tõotuse?

Mul on midagi teile öelda – MIS TAHES elus puhta kavatsusega antud vanne Jumalale kandub järgmisse ellu, kandub läbi eesriide taas ja taas.

Te ei saa seda nii lihtsalt kõrvale heita, sest teie sisemine Hing on andunud Jumalale.

Kui kavatsesite saada vaimselt ärganuks, ning olla šamaaniks neis möödunud eludes, te pidite ohvriks tooma paljusid asju.

Valguse Töötaja, kas sul on probleeme vastastikku suhetes ja nende säilitamises? Külluses? Normaalses elu olus?

Need võivad olla just sellest tulenevalt.

Lubage nüüd ütelda neile, kes on ületanud Mõõkade Silla, uus energia annab loa heita kõrvale kõik tõotused!

Ehk mõningad arvasid, et jäävad igaveselt üksikuks?

Teil ei ole enam vajadust eirata vastastikke suhteid.

Tehkem vastav tseremoonia otse kohe!

Vaadelge vanu tõotusi, mida olete andnud eelmistes eludes, ning vabastage need. Katsuge märgata, kuidas need tõusevad õhku. Pidutsege vabanemist uude energiasse!

Krayon ei ole kunagi varem rääkinud sellest! Vanas energias ei saanud isegi puudutada seda teemat. Varem see oli võimatu.

See on teie uus and ja on alles uute ülestõusu atribuutide kättesaamise algus – ülestõusu, mida võite jagada kaasaga, kui valite selle.

Kui valite, siis on võimalus saada valguse keha. Võite omada küllust, kui valite selle.

Lubage vanadel tõotustel olla vabad otsekohe.

Tehkem koos uus tõotus: „Ma vannun kasutama Kolmandat Keelt, et saada oma Kõrgema Minaga nii lähedaseks, kui vaid on suuteline selleks Inimene. Selles protsessis kuulutan, et saan olla külluslik, rahulik ja mitte kunagi üksi. Ma kuulutan oma õigust enda Kõrgemale Minale, kui kõige parimale sõbrale. Ma kuulutan oma õigust jumalikusele, mis on MA OLEN!“

Saage aru, et kasutades Kolmandat Keelt, andsite lubaduse koonduda Jumalale, millegiga ohverdumata.

Võite olla šamaaniks, ning nautida oma inimlikkust ja omada kaassuhteid ja küllust.

Munk, see on ajast, eks ole? Õde nunn, kas see on ajast, kas pole nii?

Oo, pere, kas te siis veel ei tea, et me tunneme teid? Oleme korranud seda igal kohtumisel.

Kas te siis ei ole teadlikud, kui koguneb pere, siis see ei ole üks tavalistest visiitide liigist?

Kallis pere, see on südame kohtumine südamega, ning kui teile näib, et pöördume TEIE poole, siis nii see ka on.

Kuulaja ja lugeja – kõige raskem on lahkuda teie juurest.

Te võite kaasluua sama energiat igal teile sobival ajal. Selle kaasloomiseks teil pole vajadust külastada sarnaseid kohtumisi. Teil pole vajadust istuda koos teise Valguse Töötajaga, ehkki see on meeldiv, ning võite tunnetada selles ka armastust. Teil pole vaja osta raamatuid, ajakirju, või midagi muud.

Oleme palju kordi rääkinud, et võite minna koju, ning kaasluua seal energiat ise, kasutades enda jumalikkust.

Nüüd ütleme ka võtme sellele – see on; Kolmas Keel! Me tunnustame teid! Me tunneme perekonna liikme energiat!

Täna oli Valguse Töötajate poolt esitatud küsimus juhendajates ja sellest, kuidas nemad teevad tööd.

Ma räägin, kuidas on tunnetatav teie juhendajate töö: teie avardumises.

Joovastuge paljudest siin viibivatest „minadest“! Joovastuge teid ümbritsevast perest. Joovastuge Jumala osakestest, millisteks olete te kõik. Joovastuge siin olevast ingellikust kuldsest värvist, mida näitame teile praegu. See kõik on teie oma!

Teie ümberkondsed lahkuvad sellest kohast täiuslikus armastuses ja puhtuses. Nemad joovastuvad siin sündinud avanemistest – teile esitatud andidest, mida võib saada igaüks teist.

Kunagi pole olnud nii lähedast suhet perega, kui see. Nüüd võite veelgi enam läheneda neile, kes asuvad eesriide taga… MEILE.

Kallid, hoolitsege endi eest, ning särage oma valguses. Kui kasutate Kolmandat Keelt, siis muutuvad muidugi ka inimesed, kes on teie ümber, sest teie valgus on „nähtav“

Selline oli meie edastus alguses ja selline on ka praegu, kui ümbruskondsed ütlevad teile – head aega!

Ehk tuleb aeg, kui ma näen teid taas ja see võib juhtuda ka mõnel muul planeedil.

Kallid, selliste aegade jooksul suudate tõusta mööda hiiglaslikku treppi, ning näha kõiki, kes on mänginud koos teiega näidendis ja ehk tunnete neid kõiki isegi ära.

Õnnelikud, me aplodeerime teile ja ütleme: „Tere tulemast koju.“

Nii see on!

 Krayon

Read Full Post »

Lind Berni, kes kartis lennata (mõeldud lastele)

 

Paljude aastate jooksul paljud küsisid, et kas Krayon saaks anda midagi ka laste jaoks.

Kuna siiski teema Indigo lastest oli esmakordselt avaldatud Krayoni raamatus (6. raamat „Partnerlus Jumalaga“, siis oleks ka kohasem, et Krayon saaks sellega hakkama.

Seega, huvi selle vastu tundvatele pakume ühte kahest edastusest, mis on Krayoni poolt antud Texsase seminaril mitu aastat tagasi.

Saal oli pilgeni täis lapsi vanuses kolmest, kuni kaheteistkümnesteni.

Olid ka mõned tited, nende vanemad ja eakaid inimesi, kes soovisid võtta osa.

Tutvustus algas minu sissejuhatusest ja edasi kandus üle otse Krayonile, kes vahetult pöördus laste poole.

Peale esmakordset avaldamist ajakirjas <The Sedina Journal of Emergence> 2001 aastal, antud edastus oli aastateks „maetud“ kappi. Alles hiljuti see sai avastatud ja ümber kirjutatud.

Edasi Lee elav jutt…

Tere lapsed! Tere tulemast kõigile lastele.

Näen, et kõige noorem on vaid paari kuune ja kõige eakam ehk üle seitsmekümne.

Ärge tõstke kätt, kui olete veelgi vanem, ma tean teid! (naer)

See pole tavaline sündmus. Ma olen seda varem teinud vaid korra.

Oletan, et kunagi kujuneb selline olukord, kui see lüheldane edastus avaldatakse raamatus.

Paraku, kui me selliseid edastusi teeme vaid kord aastas, siis möödub kümmekond aastat, kui raamat saab valmis! (naer)

Kui praegu olete siin ja olete üheksa ja kahekümne aastate vanuses, siis vabandage väga, et pidite tulema laste edastusele, sest me kõik oleme teadlikud, et selleks ajaks te pole enam laps. (teeb silma…silma).

Tegelikult see edastus tuleb teie kõigi jaoks, ehkki enamuselt on tulnud siia lapsed (saalis vingub laps. Lee teeb pausi ja vaatab lapse poole)

Mõneti ma tunnen sama, nagu sinagi! Kuid ma ei saa teha sama! Täiskasvanud ei luba.

Olgu, tänane jutt on lastele. Kahtlen vaid, kas olete teadlikud, mis on kanaldus, kuid see pole hirmus ega veider, sest mõnikord teete seda ka ise, kuid ei taha seda endale tunnistada.

Tean, et teete!

See on siis, kui suhtlete inglitega ja saate nendelt vastuseid.

Mõned ehk isegi näevad ingleid, kuid ei räägi sellest täiskasvanuile.

Aga täna toimub järgmine: Mina olen Lee Carrol, see on minu nimi ja mul on kavas ühineda ingliga, kelle nimi on Krayon.

Te ehk ei näe inglit suurte tiibadega, või midagi taolist, kuid ma tahan sulgeda silmad ja tahan anda teile edasi erilise sõnumi eriliselt inglilt.

Võimalik, et olete nime Krayon kuulnud varemgi, kuna teie vanemad just selle tõttu istuvad koos teiega siin. Tegelikult just nemad tõid teid siia.

Kuid täna on teie päev, siis kujutage ette, et vanemaid ei ole siin.

Jutt on erilisest ingel Krayonist ja erilisest sõnumist just teie jaoks.

Teil pole vaja silmi kinni panna, kuigi mina panen. Teil pole vaja midagi teha – ma kutsun teid vaid vaatama ja kuulama.

Kui Krayon jõuab kohale, siis ehk tuleb sõnum teie jaoks… vaatame, mis hakkab toimuma. (saal jääb vaikseks)

Tervitan teid, suured ja väikesed.

Muidugi ma olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ärge lubage end petta, kuna ma tõesti olen Ingel, sest minus on miski, mis eristab mind teist, nii suurtest, kui ka väikestest.

Ma pole kunagi olnud Inimolevusena – mitte iialgi. Samas on raske selgitada sellist asja, et minus on olemas lapsikud tunded, kuid see selgitab asjaolu, kuidas ma suudan mõista, millest mõtlete. See aitab mul armastada teid, ning olla teile abiks!

Enne, kui alustada meie looga, ma räägiks nendega, kes teist veidi vanemad, kes on samuti selles saalis, või loeb neid sõnu leheküljelt, mis saavad kunagi ära trükitud.

Kannatage hetke, kuni suhtleme nendega. Peale selle alustame oma looga.

Sulle, mu kallis, kes sa pole enam laps, ehk meenub mõnede aastate tagune, kui olime siin, seega tuletaks meelde seda, kui sa olid väike ja vaatasid suurtele otsa. Ehk sa nägid neis miskit, millest sa vaikisid, kuna see oli liig isiklik. Kuid ma tean, mida sa siis mõtlesid.

Sa vaatasid suurtele otsa ja mõtlesid: „Ma ei taha saada suureks. Suured on kaotanud oma lõbususe! Nemad ei naera. Nemad on unustanud, kuidas mängida.“

Seega, sinu jaoks on sõnum järgmine: Ära kaota lapse lõbusust, sest see on suure väärtusega! Ta on valgustumise katalüsaator! Seda on võimalik säilitada kogu elu. Te võite jätkuvalt mängida! Teil on praegu kallihinnaline aeg, kuid samas ka selline, kus võite unustada lõbususe. Valik on teie.

Suured sageli ütlevad: Kui olin laps, siis mõtlesin ja rääkisin… kui laps, aga kui kasvasin suureks, siis kõik lapsikused heitsin minema.

Me ütleme teile – ärge heitke lapsikusi kõrvale! Säilitage lõbusus, mis jääb alati püsima teisse – ja see on saladus sellest, kuidas leida oma sisemist inglit.

Nüüd pöördume väikeste poole.

Praegu ma räägin kui ingel ja minul on sõnum, mida suured pole kunagi kuulnud.

Lapsed, kas teate, et inglid ei kasva kunagi suureks? See on tõsi!

Nemad on alati ühes vanuses.

Suured näevad suuri ingleid ja arvavad, et need on suureks kasvanud, kuid inglid ei kasva kunagi – nemad on alati lapsed isegi suurtes kehades. Nemad on alati ühes ja samas vanuses.

Ma arvan, et te kõik teate seda saladust– eks ole?

Tahaks veel midagi ütelda teile: On ingleid, kes on koos teiega kogu teie elu. Kas teadsite seda?

Te ehk ütlete: „Ma pole kunagi näinud oma inglit. Mida sa pead silmas, Krayon?“

Ma selgitan.

Tean üht lugu väikesest loomisest. Kellel oli sama probleem. Tavaliselt ta rääkis: „Ma pole kunagi näinud midagi, mille abil ma saaks teada, et see on siin.“

See lugu on nähtamatutest asjadest ja see on teie jaoks

Ingel Krayon, kes on teie ees otse nüüd ja räägib teiega, ta on samuti laps ja teab, kuidas rääkida selliseid lugusid partner Lee läbi, kes samuti ei kasva suureks“ (naer).

Tahaks rääkida teile lugu lind Bernist.

Berni oli lind, kes kartis lennata ja tahaks rääkida teile, kuidas see oli.

See on imeline lugu, mida räägitakse lindude riigis uuesti ja uuesti.

Kõik linnud mäletavad lindu Berni, kes kartis lennata.

Berni kasvas pesas, mis oli väga kõrgel puu otsas.

Te ehk teate, kuidas õpetatakse linde lendama?

See on effektne vaatepilt, kuid samas ka hirmutav, sest linnu isa ja ema, kui nende poeg on selleks valmis, lükkavad õrnalt ta üle pesa serva alla – just siis, kui ta seda ei oota!

Kas teadsite seda?

Muidugi poeg kukub, kuid peagi taipab kuidagi väga kiiresti, et vaja tiivad ajada laiali ja hakata nendega vehkima.

Kui linnud hakkavad nii tegema, siis tiivad kannavad neid üha kõrgemale ja  kõrgemale!

Hirmus on kukkuda, kuni ei aja tiibu laiali, et lennata.

Ega isa ja ema ei saa poega õpetada lendama pesas. Mõelge sellele.

Ega väikeses pesas palju lennata ei saa!

Kuid Berni ei tahtnud tegemist teha selle protsessiga.

Ta nägi üks hommik, kuidas lükati ta õde pesast välja ja ta jälgis üle pesa serva, kuidas ta kukkus allapoole – üha alla poole ja alla poole.

Õde lõi tiivad laiali viimasel hetkel ja hakkas nendega vehkima, kui hullumeelne – läkski lendu! Kuid Bernile näis, et ta peaaegu oleks põrganud vastu maad, enne kui mõistis, mida tuleb teha ja ta väga ehmus õe pärast.

Berni ei tahtnud midagi teada lendamisest! Ta ütles: „Pole mingit põhjust, mille pärast ma peaks lendama. Kogu süsteemis on midagi valesti.“

Berni veenis oma venda Bobbit, et lendamine on üldse rumalus. Ka Bobbi ei tahtnud õppida lendamist ja läks ema juurde, et ütelda temale sellest. Bobbi teatas, et ei taha lennata, sest kardab lendamis ja temale seda pole vaja, seega tahab jääda pessa.

Ema vaatas temale tükk aega otsa ja siis äkki lükkas ta pesast välja!

Bobbi kukkus ja kukkus, ning viimasel hetkel avas tiivad ja hakkas nendega vehkima – hakkaski tõusma ülespoole.

Berni nägi kõike seda. Ta oli kõige väiksem pesas – koorus paar minutit hiljem, kui teised ja seetõttu teadis, et järgmisena on… tema kord!

Ta mõtles: „Pole minu asi, et õde ja vend tegid selle läbi. Mind ei lükka keegi pesast välja, sest mul pole vaja lennata. See pole minu jaoks!“

Tal sündis plaan.

Öösel, kui kõik magasid, ta leidis nöörijupi, mille isa oli toonud pesa korrastamiseks.

Mõnikord läheb pesa ehitamiseks tarvis igasuguseid asju, et teha see tugevaks, nii oli pulgakeste ja kõrte vahel ka nöörike.

Berni otsustas siduda nöörikese ühe otsa jala külge, aga teise otsa pesa tugeva osa külge. Et kui ema lükkab ta pesast välja, siis ta kukub vaid nööri jagu alla, seega pääseb kukkumisest. (lapsed naeravad). Kuule, see oli ju hea plaan!

Probleem oli vaid selles, et Berni pole käinud kusagil laagrites, kus oleks õppinud lindude sõlmede sidumist! Ta siiski tegi kõik, mida suutis – sidus sõlme, mis tema arvates peaks töötama, ning hoolega peitis nöörikese ära, varjates seda ema eest, kui ta juhtuks lähedal olema.

Berni, tundes ennast kindlalt, magas rahulikult, isegi siis, kui ema lükkas ta pesast välja.

Sõlm töötas! Ta kukkus, kuid nöörike pidas vastu!

Berni jäi rippuma nööri otsas pesa läheduses. Oli pime, seega ema arvates Berni on all ja laiali tiibadega õpib lendama, ning läks rahumeeli magama.

Berni rippus vaikides ja ise mõtles, et kui tark ta ikkagi on.

Noka abil ronis ta mööda nööri sooja pessa tagasi.

Ta oli nii õnnelik, et ei lennanud venna või õe sarnaselt minema. Siis uinus.

Hommikul, kui ema ärkas, nägi pesas Bernit ja märkas ka nöörikest.

Ema küsis: „Berni! Mida sa siin teed?“ Nokaga viipas nöörile, mida Berni unustas jala küljest lahti siduda, ning oli väga pahane enda peale.

„Ma arvan, et isal on aeg vahele segada!“ Hüüdis ema. „Ta veel räägib sinuga!“

Berni mõtles: „Küll ma olin ikka rumal, et unustasin nööri lahti siduda! Nüüd segab siia vahele veel ka isa. Kadugu see kus see!“

Muidugi tuli isa peatselt pessa. Ta oli suur lind suure hulga sulgedega. Berni veidi kartis isa tema suuruse pärast.

Kuid isa oli armastav isa, seega ta küsis: „Berni, milles on asi? Kõik linnud ju lendavad. Vaata ringi. Kõik ju lendavad. Selline on ju kord, nii et ka sina pead õppima. Miks sa ei taha lennata? Miks?“

Berni hetke mõtles vaikides ja siis vastas ausalt: „Ma kardan, isa.“

„Miks sa kardad, – küsis isa – Vaata… su õde, su vend, su ema ja mina… kõik ju lendame. Vaata ringi. Kõik su sõbrad linnud… kõik lendavad, Berni. Sa oled ju lind!“

„Isa, ma kardan seepärast, et seal ei ole midagi! Sa räägid õhust, mis oletatavasti tõstab meid tiibadest. Ta on ju nähtamatu. Ta ju vist ei tööta. Sa ju nägid, kuidas kukkusid mu õde ja vend? Nemad oleksid peaaegi hukkunud!“

Isa mõtles hetke.

„Berni, kuigi sa ei saa õhku näha, kuid ta läheb ju su tiibade alla.

Kõik, mis sul tuleb teha, vaid sirutada tiivad ja õhk hoiab sind üleval. Just selliselt lendame me kõik. Õhk on nähtamatu, kuid ta on olemas!“

„See on vaid nõidus“ – vastas Berni – „Sa ei saa rippuda õhus. Sa ei saa mulle rääkida, et seal on õhk – teda pole ju näha. Teda pole seal. Ehk see nõidus töötab sinu jaoks, emale, õele ja vennale, aga ma tahan õhku enne näha, kui hakata uskuma temasse.

Õhk on nähtamatu. Kust ma võin teada, et sa ei peta mind?

Ma ei tea, kuidas lendad sina, aga sellist asja, nagu õhk, pole olemas, sest ma ei saa teda näha.“

Berni jäi korraks vakka ja siis jätkas: „Isa, ma sain sinust aru, aga ütle, miks ma pean lendama?

Ma ehk alustaks uue linnu liigi, kelle nimeks oleks Kõndivad Linnud.“ (naer) „Miks ma pean olema nagu teised? Mul saab olema kena elu. Ma hakkan laskuma mööda puud alla, otsin endale ussikesi ja ronin siis puu otsa tagasi. Mul saab olema suurepärane elu. Kord leian endale Kõndiva Linnu naiseks ja meil tulevad kõndivad pojad, nii sünnib uus liik. Kunagi vaadatakse tagasi ja öeldakse – siis algas suur liik nimega… Kõndivad Linnud.“

Isa vaatas pikalt Bernile otsa. Pööritas silmi ja pomises midagi arusaamatut: „Kõndiv lind?“ „Olgu, Berni, mul jääb vaid ütelda, et pean kutsuma külla Siggi, et ta vaataks su läbi.

„Kes on selline Sigg?“ – küsis kogeledes Berni.

„Noh, see on selline lind – aju doktor.“ (naer) „Me kavatseme kutsuda su juurde Siggi, et ta vaataks su üle. Kuid Berni, kui siia tuleb lind – aju doktor – ta on väga tundlik, siis, palun, ära nimeta teda ajulinnu doktoriks.“ (naer) „Nimeta teda Lind Aju Doktor. Ükski doktor ei taha, et keegi nimetaks teda ajulinnuks.

„Isa, pole tähtsust, mida ütleb mulle doktor Sigg. Keegi ei saa mind veenda selles, et õhk on reaalne. Ma ei saa ju seda näha.“

Siis juhtus midagi – hilja öösel, kui Berni magas, ema tuli vaikselt tema juurde ja tasakesi näris nööri katki, mida ta ohutuse mõttes hoidis alles, ning lükkas ta pesast välja! Kõik toimus väga kiiresti. Ta vaid kukkus ja kukkus – see oli õudne tunne! Berni oli väga ehmunud, lausa kangestus hirmust. Nägi mööda tormavat puu koort ja kuidas läheneb maa. Ta mõtles: „Ma peaks avama tiivad, kuid mul pole usku õhusse. Ma ei saa seda uskuda, sest ta pole reaalne, kuna ma ei saa näha õhku. Ma ei ole võimeline seda tegema!“

Võite olla kindlad, et Berni ei avanud tiibu. Ta lendas ikka edasi otse maa suunas, seega teadis, et esmalt lendab nokaga maa sisse, seejärel kepi taoliselt tungib maasse… jalad jäävad õhus tolknema! Ta muutub kiviks, nokaga alla poole. Keegi ei saa teda sealt välja tõmmata. Ta jääb kuju moodi pargis. Ta teadis, mida teevad linnud inimeste kujudega ja sai vaid aimata, mida teevad inimesed linnu kujuga!

Äkki Berni ärkas üles. See oli uni! (naer) Milline öine košmaar!

Raske ja katkendlik hingamine…

Hommikul Berni ärkas nagu tavaliselt ja tema juures oli juba lind Aju Doktor isiklikult.

Sigg ilmus täpselt, nagu plaani kohaselt.

„Tere Berni.“ Ütles Sigg.

„Tere hommikust mister Ajulinnu Doktor.“

„Ma olen lind, Aju Doktor“ ütles selle peale Sigg. „Ära unusta seda pojake.“

„Hea küll, dr. Ajulind.“

„Berni!“ hüüatas doktor.

„Vabandust, vabandust“ ütles Berni, tunnistamata end süüdi. (lapsed naeravad)

„Berni, mida sa kardad`“ küsis doktor siiralt.

Berni pidi taas tegema sama.

„Ma ei saa kuidagi uskuda õhku. Ma ei saa ju teda näha. Ma tean, et teie kõik lendate… sähv, sähv, sähv… (Berni mängib lendamist). Kuid mulle see ei meeldi, sest ma tahan näha õhku! Mister Doktor Ajulind… söör!

Siig taas heitis rahulolematu pilku Bernile, märgates tema jutus meelega tehtud viga.

Berni lõbutses. Ta oli teadlik, et dr. Sigg’ile ei meeldi, kui teda nimetatakse Ajulinnu doktoriks, kuid sellegipoolest, igal korral, kui ta pöördus doktori poole ütles: Ajulinnu Doktor, söör.“ Nii ta tundis end paremini.

Sigg ütles: „Berni, sa kardad vaid seetõttu, et ei näe õhku, kuid mida sa siiski kardad?“

„Tead, Ajulinnu Doktor, ma kardan vastu maad surnuks kukkuda, kui linnud kukuvad pesast välja, hirm suureneb tohutu kiirusega. Ma kardan!“

Berni mõtles, et see oli rumal küsimus, seega ka vastus pidi olema samuti rumal.

„Mis siiski sunnib lindu kukkuma?“ küsis Sigg oma noorelt õpilaselt.

„Ma arvan, et seda teeb gravitatsioon.“ Vastas Berni.

„Hm. Gravitatsioon“.

Sigg vaikis veidi. „Tead, Berni, sa ju ei saa näha gravitatsiooni – kas pole nii?“

Berni mõtles veidi: „Noh, ei. Ei, ma ei saa näha gravitatsiooni.“

„Kuid sa usud ju gravitatsiooni, Berni? Siis näita mulle seda?“

Berni mõtles veidi ja hakkas rääkima: „Olgu, ma ei saa näha teie gravitatsiooni, kuid kui ma hüppan pesast välja, siis lendan surnuks. Ha-ha! See ju ongi gravitatsioon.

Berni oli uhke, et sai selliselt vastata sellele raskele küsimusele.

„Väga õige, – ütles doktor, – sa võid selle olemasolu tõestada, kui hüppad pesast välja. Sa võid samuti tõestada ka õhu olemasolu, kui hüppad pesast välja, sest ka õhk on samuti olemas, nagu gravitatsioongi. Sa ei saa teda seal näha, aga ta ometi on seal.“

Selline jutukäik Bernile ei meeldinud.

Sigg oli omakorda lõpetamas konsultatsiooni ja kavatses lahkuda… ära lennata.

Selle asemel, et hakata vehkima tiibadega, et ära lennata, ta hoopis hüüdis midagi Bernile, ning hüppas pesast välja, otse alla ja näis, nagu ta kukuks.

„Gravitatsioon, Berni!“ – karjus Sigg, kukkudes allapoole.

„Õhk, Berni!“ – hüüdis Sigg ja sirutas tiivad laiali täies ülatuses, ning sujuvalt läks lendu.

Oleks te vaid kuulnud, kuidas Ajulind laulis, lennates minema… „Mõlemad nähtamatud ja mõlemad reaalsed!“

Berni tardus tükiks ajaks. Ta mõtles ja mõtles. Lõpuks ta ütles: „Kas tead, linnul Aju Doktor on õigus. Vaid lihtsalt seetõttu, et ma teda ei näe, veel ei tähenda, et teda seal pole. Gravitatsioon on alati seal. Ka õhk võib samuti olla seal. Seda ma just kardangi tõemeeli. Ma ei saa sellest kunagi teada, kui ise ei proovi seda järgi.“

Sigg, lind Aju Doktor, pööras Berni tähelepanu millegi huvitavale. On olemas miski, mida ei saa näha, nagu gravitatsioon, kuid teame, et ta on seal olemas, sest kukkudes võib surma saada.

Ta näitas samuti seda, et Berni ei tahtnud uskuda millessegi imelisse, nagu lendu õhu abil.

Berni teadvustas endale, et tegelikult ta kartis gravitatsiooni!

Võimalik, et nähtamatu õhk võib sarnaneda nähtamatu gravitatsiooniga, kuid kas ta siiski päästab Bernit? Ta otsustas homme proovida lendamist.

Ta kavatses olla vapper ja rääkis sellest kõigile lindudele metsa teistes pesades. Ta ütles kõigile teda jälgivatele linupoegadele: „Ma kavatsen seda teha! Ma kavatsen teha!“

Järgmisel hommikul Berni seisis pesa ääre peal. Paljud linnud kogunesid vaatama, sest kogu metsa elanikud olid teadlikud Berni probleemist.

Tundub, et kõik, mida räägib lind Aju Doktor ühele linnule, seda teavad kõik.

Kuid see on juba hoopis teine lugu.

Berni sirutus hästi sirgeks. Taas ta kuulutas kõigile, et on aeg usaldada nähtamatut asja, mille nimeks on õhk!

Ta rääkis pikalt usaldamisest ja nähtamatutest asjadest, ning seejärel, suure mehisuse ja tseremooniaga, lootes nähtamatule õhule, hakkas nihkuma pesa serva poole!

Ja… äkki avastas end rippumas pesa läheduses. Ta ju unustas lahti siduda nöörikese (naer).

Berni oli segaduses ja tundis alandust. Kogu mets naeris! Naersid mitte ainult linnud, vaid ka hiired ja oravad!

Ta kuulis kogu metsas kajavat sõnu: „Kõndiv lind… suur kõndiv lind!“

Nüüd Berni mõistis, et kõik, mida ta räägib, levib mööda metsa. Järelikult, tal tuleb teha kõike õieti.

Olles ärevuses, ronis Berni mööda nööri tagasi pessa, hingas sügavalt sisse seda nähtamatut, mille nimeks on õhk, ning vaatas ringi. Mets oli vaikne. Kas tead, linnupojad ei tee seda ise. Tavaliselt nemad imestavad, et neid lükatakse magamise aegu pesast välja. Nad ei tee seda kunagi ise.

Teised linnud mingil määral teavad, et nägid midagist muud. Kuidagi suured mäletavad, kuidas see oli esimest korda.

Berni, kes oli lendamise vastu ja tahtis olla uue liigi aluspanijaks, mille nimeks oleks „Kõndiv Lind“, kavatses hüpata pesast välja… seekord ilma nöörikeseta.

Ta viskus alla.

Kui Berni kihutas maa poole, teda haaras hirm. See polnud uni. Seekord see oli tõeselt!

Ku Berni nägi mööda kihutamas puu koort ja maa lähenes meeletu kiirusega, ta kuulis sisemist häält, kes rääkis: „Tiivad! Löö tiivad lahti!“

„Ma olen täis hirmu. Ma kardan!“ – karjus mõttes Berni vastu.

Lõpuks… viimasel hetkel ta sirutas lühikesed tiivad välja, nagu tema vend ja õde, mida ta polnud seni kunagi kasutanud ja hakkas nendega vehkima.

Kas teate, nähtamatu toetuse jõud hakkas tööle.

Lendamise võlu, mis töötas hästi emale, isale, vennale ja õele, oli ka temale toeks.

Berni tunnetas tõusmist – ta lendas ülespoole!

Ta ei jõudnud joovastuda sellest! Ta lendas terve päeva. Lendas ja lendas! Ta lendas nii kõrgel, kui vaid suutis, kuni tiivad väsisid.

Ta tervitas nähtamatut asja, mida kõik nimetasid õhuks!

Ta liugles puude ümber ja kuulutas: „Vaadake, ma lendan!“

Nagu poleks seda teinud ükski lind enne teda!

Kõik aplodeerisid Bernile – mitte sellepärast, et ta lendas, vaid tema julgusele üle ise teha seda!

Lugu on lihtne – kas pole?

Naljakas on mõelda Bernile ja tema usaldusele nähtamatu vastu.

Nüüd on meil kavas rääkida, mida see kõik tähendab teie jaoks.

Mõned ehk juba teavad, kas pole?

Lapsed, teie juures on praegu ingel.  See sama, kes tuli teie sündimise aegu ja te saate rääkida temaga igal ajal, kui vaid tahate seda. Ta on imeline ingel ja tema armastab teid. Tema mõistus on sama, kui teil ja ta isegi teab, millest te mõtlete.

See ingel joovastub mängudest mänguasjadega, millistega mängite teie ja ta on koos teiega, kuni kasvate. Ta on teile alati kättesaadav ja võib iga hetk aidata.

Ehk mõnigi nüüd ütleks: „Aga ma ei näe oma inglit!“

See on vaid seetõttu, et ta on nähtamatu, nagu õhk Berni jaoks.

Peale selle ütleme veel, et see nähtamatu ingel aitab teil tõusta isegi siis, kui olete hädas, kurbuses, isegi siis, kui teil on päris paha.

Ingel toetab teid nähtamatu energiaga isegi siis, kui olete langemas hirmu pimedusse.

Me tahame, et te teaks seda, sest laps-ingel on teie kõrval kogu teie elu. Ta on kaunis.

Ta on nähtamatu, kuid, nagu avastas Berni, ta on väga reaalne.

Võimalik, et tahaksite rohkem teada sellest inglist? Paluge vaid temalt seda!

Isegi, kui te ei näe, ega kuule teda kui reaalset inimest, kuid armastuse ja sõpruse emotsioon on „reaalseteks“ asjadeks, mis tõestavad tema siin olemise olemasolu!

Olete täiskasvanu? Kuna kadus laps-ingel? Ta on teiega, või saite temast lahti, kui kasvasite suureks? Kas ta naeris koos teiega Berni loo üle?

Ehk on aeg leida teda taas üles, kuna ta pole kusagile kadunud. Ta on teie oma, kogu teie eluks ja meelitab teid mängima.

Tegelikuses see lugu on täiskasvanute jaoks, kuna kardavad siiski täiskasvanud, aga mitte lapsed.

See on selline hirm, kes ei taha lahkuda mõistuse pesast ja illusoorsest reaalsusest, ega taha lennata kõrgustesse, ning saada taas lapseks… taas mängida ja tunda rõõmu usust nähtamatusse.

Ja nii see on !

Krayon

 

Read Full Post »

 

Kuldne kandik

 

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Ja, mu partner, kui kena taas tulla sellesse energiasse? Siin on nii palju õpetatud! Selles energias on Vaimu kavatsus selline – täita igat ühte Jumala armastusega!

See ei ole keeruline, sest paljud on juba selleks valmis.

Tänase saadetise teemaks on – praktiline: Inimestest, nende reageeringutest ja omavahelistest suhetest – ja see on Krayoni lemmik teemadest… kuidas Jumal ja inimene teevad koostööd.

Hetkeks lubame energial avaldada survet teie peale – hõivamis energia, mis on saabunud koos Krayoniga, armastab teid.

Hõivamine – on see, mida toome, et võimendada siin olijate kavatsust.

Kuna siin toolidel istuvad inimesed ootavad muutusi, siis paluvad nad anda abiinformatsiooni nii endale, kui ka teie jaoks.

Siin saab olema osaliselt huumorit ja nalju, mis on esmaselt määratud igale ühele teist.

Asi on ka selles, et see hääl on teile tuttav, mida praegu kuulete (või loete). Saalis istujaile see on minu edastaja hääl, kuid tunnetate Vaimu energiat, mis on pöördumas teie südamete poole. See energia lähtub Kodunt.

Me kinnitame teile, meil on kõik teada, mida… teate endast.

Ainuke, mida me ei saa teada, on, millist sammu teete järgneval hetkel.

Mu kallid, just selleks, juba eelnevalt teie nõusolekul, oli kavandatud selline planeet – vabatahte planeet.

On möödunud eoone ja nüüd on saabunud aeg olla Uue Ajastu energias, aeg lugeda ja kuulata Inimolevuse sõnu, mis edastavad Jumalikkuse energiat, – energiat, mis surub kätt sellele jumalikule, kes istub teie südames.

Lubage hõivamisel liikuda toolide vahel, vahekäikudes, ning teha oma tööd. Avage oma südamed sellele, mis võib täna saada teie omaks!

Mu kallid, me ei tule selleks, et anda informatsiooni, vaid tuleme selleks, et edastada elu muutvat energiat.

Partnerlus, mida oleme loonud teie abil, on suurejooneline. Seda vaid seetõttu, et lubasite meil siseneda, ning nüüd teil on teada, millega võrrelda enda reaalsuse loomist… kas pole nii?

Siiski on palju selliseid, kes kahtleb nende asjade võimalikuses – astuda käsi käes oma Kõrgema Minaga – tunnistada ennast „Jumala Sädeme“ endaga partneriks – hommikuti ärgata, teadmata, kust suunast tuleb küllus – ja siiski naeratusega silmis ja rahuga südames laulda armastuse laulu.

On vast küsimus, kas mitte?

Ning taas me tuleme, vabandades selle pärast, et uue energia paradigma kulgeb mõneti risti vastu inimese vana loomusega.

Mõningad avastavad, et nende vajadused teostuvad mitte eelnevalt, vaid kõige viimasemal hetkel.

Need, kes on enda peal saanud seda tunda, veidi juba teavad, mida tähendab olla „NÜÜD“.

Kuid Jumal töötab just nii: vastused antakse just sellel hetkel, kui neid on vaja ja mitte kuidagi varem.

Kas keegi kahtleb selles, et me teame, kes te olete?

Nüüd ma pöördun teie iga ühe südame poole. Te tulete siia, istute toolile, või loete neid sõnu, ning milline austus on meie poolt – austus selle olemuse poole teie sees, kellel on pöörlemas suurepärased värvid – austus kuldse olemuse vastu teie sisemuses, kellel on olemas „tiivad“, ulatusega üheksale meetrile. (9 meetrit – Merkaba välja mõju ulatus). See on hiigelsuur Energia, mida kannab endaga igaüks teist, kui te ei ole siin ruumis.

Oleme teadlikud, milline näeb välja teie Merkaba. Teame värve, mida kannate. Teame teie vaimset sugupuud. Oleme teadlikud, kus olete olnud, seega austame teid!

Seega kõik siin saalis istujad on koos võimelised muutma kogu planeedi energiat.

Niivõrd võimas on siin teie energia. Niivõrd võimas!

Kui poleks duaalsust, siis plahvataksite värvide ja energia lahvatusena, mis raputaks kogu Ilmaruumi.

Kõik, kes on kunagi siin planeedil elanud, elavad praegugi, kas ühel või teisel kujul… Olite sellest teadlikud?

Mõningad lahkusid ja kiiresti pöördusid tagasi, sest olid teadlikud: on aeg, kus palju on muutumas.

Kõik on häälestunud tegevusele – nähes ja jälgides.

Energia saabub paljudest allikatest.

Jah, see kõik on lähtumas „NÜÜD“ ajast.

Inimkond rakulisel tasandil on teadlik, mis on toimumas.

Kas tõesti olete arvamusel, et me ei ole teadlikud tunnetustest, küsimustest, rahutustest, näilistest tasakaalutustest, probleemidest?

Just sellest on meil kavas rääkida täna – probleemidest.

Kuldne troon

Seega me istusime aasta tagasi Kanadas, Banffi mägede energias, ning juttu oli „kuldsest Troonist“. Arutlesime teemal; partnerlus Jumalaga, ning, kuna seda teemat varem puudutatud ei olnud, siis tuli seda lahti rääkida, et viia edasi linnast linna, laiali mööda kogu planeeti.

Enesest mõistetavalt see sai kirja pandud ja avaldatud, kuid esmakordselt see sai vastuvõetud just siin, kus olete istumas, samasuguste inimeste poolt, nagu teiegi. Ehkki mõned teie seast olid siin, seega need teavad, millest ma räägin.

Me rääkisime teile suurest kuldsest olevusest, kes istub troonil teie südame sees. Seal on olemas miski, mida nimetate „Kõrgemaks Minaks“.

Me rääkisime enesehinnagu probleemidest, mille omamine on teil õiguspärane ja te peate selle poole püüdlema.

Me kutsusime teid metafooriliselt istuma sellele troonile koos kuldse olevusega, et saaksite näha, kes te olete.

Me kutsusime teid tunnetama, kuidas armastus läbib igat rakku.

Me kutsusime teid nägema Jumalaga partneluse ideed, mis on kättesaadav Uuel Ajastul.

Me kutsusime teid astuma abielu suhetesse oma Kõrgema Minaga, mis saab olema paljudele esimeseks sammuks.

Me rääkisime, et kui teete seda, siis teile hakkab tulema veel lisa.

Kuna kõik Vaimu annid ja väärtused on teile vajalikud, et saaksite selle planeedi Inimolevustena liikuda edasi, siis need on ka erilised, ning erinevad kõigist neist, mis olid teil seni. Sellised need ka peavad olema.

Kui astute kõrgematesse sagedustesse, siis teil EI OLE enam vanu energeetilisi riistu, mis igapäevaselt teeniks teid, kui Inimolevusi.

Seega inimlik elu ja „teekonnal“ olemine muutuvad täiesti uueks paradigmaks, täiesti uueks kooliks, ning uued annid jõuavad teile kätte üks teise järgi.

Veel on nii palju neid, kes ei mõista, mis annid need on.

Te olete segaduses, kuid siiski kogu armastusega ja austusega väljendate kavatsust liikuda edasi.

Kavatsus on tegevuse katalüsaatoriks!

Ettevalmistus saadetiseks.

Täna tahaks rääkida kuldse kandiku ideest, mis peaks saama sama peamiseks ja uueks, nagu oli kuldne troon aasta tagasi.

Oleks hea, kui te mõistaks: et absoluutselt igaüks peaks looma endasse kuldse trooni veel enne, kui läheme edasi.

Mul on teie jaoks üks soovitus selleks, mis aitaks teil omastada seda, mis järgneb edasi.

See on üks võtetest, mida mu partner on kasutanud palju kordi grupilistes tegevustes, kuid mitte iial, olles kanalina.

Mu kallid, oleme palju kordi rääkinud; oleme siin selleks, et uhta teie jalgu!

Kõik, mis järgneb, tuleb suurest armastusest ja austusest inimsoo vastu.

Kui täna õhtul te ei saa miskit peale selle, et TAJUTE, kuidas Jumal pääseb teie südamesse, ning tunnetate, et teie jalad on uhetud… uhetud meie rõõmu pisaratega, mida oleme varunud selleks puhuks, teades, et siis on hea.

On veel olemas Krayoni taolisi olevusi, kes annaks palju selle eest, et selliselt istuda teie ees!

Tundub, et täiuslikus jumalikus armastuses olen välja tõmmanud õnneliku pileti olla üheks neist, kellel on saanud osaks olla abiks magnetvõre paigutamisel, ning jälgida seda suursugust aega teie juures; näha, mida olete teinud Maa peal; näha lootust, muutusi ja armastuse kogemust.

Lubage uhta teie jalgu teie pingutuste tunnustuse märgiks.

Võtke see vastu, ning teadke, et olete austatud.

Iga üks teie seast tuleb siia inimlike elu probleemidega.  IGA INIMESE jaoks on unikaalne stsenaarium ja nii see peab olema, eriti neil, kes on laskunud Uue Ajastu otsinguile.

Tuleb ka pettumusi, sest asjad ei ole alati sellised, kui need näivad.

Mõningad ootamatult avastavad endid väljaheidetuna mugavast tsoonist.

Mõningatel ootamatult kujunevad probleemid, mida varem ei esinenud; tervis, küllus, ellujäämine.

Mõningatel on probleemid pere suhetega… bioloogilise, või kosmilisega.

Siin on ettevalmistav mõtisklus, ning te ise veendute, mis suhe sellel on sellega, mida kavatseme rääkida. Oleks hea, kui te näeks, või visualiseeriks probleemi, mis esimesena kerkib teie mõttenägemuses kohe nüüd, kuni kuulate või loete.

Mõningatel on neid probleeme rohkem, kui üks. Oo, jaa, me austame teid just selle pärast.

Pole suuremat armastust, kui armastus inimolevuse vastu, kes valis tulla planeedile, ning käia ringi bioloogiliselt, koos enda eest varjatud tõelise Kõrgema Minaga, ning näha, kas ta on võimeline leidma armastust, kogeda lihalikku suutlikkust ja selle vananemise pettumust, ja lõpuks läbida kõige sellega proovi humaansusele.

See on põhjuseks, miks me nii armastame teid. (Oleme vist varem rääkinud teile sellest?)

See on esimeseks põhjuseks valgustumise saadetiste saamiseks, mis on edastatavad sellisel kujul.

Just seetõttu olete ära teeninud energia edastamisi teie ellu, mis on kogunenud kuldses troonis, ning saaksite liikuda edasi, võimendatuna uute andidega.

Visualiseering

Me soovime, et te visualiseeriks oma elu põhilist probleemi. Tooge see välja jälgist kohast, ning asetage see enda põlvedele, kui väikest karvast loomakest, ehkki vast väljanägemuselt värdjalik, hirmust mustana – oleks hea, kui paigutaks ta enese ette, elavana ja täidetuna ettemääratlusetusega.

Põhjus, miks me tahaksime, et te toimiks nii, on selles, et hetke pärast teile avaneb võimalus temaga midagi teha.

Ehk täna see värdjalik probleem kas saab lahendatud… või viite ta sinna tagasi, kus ta oli.

Muide neid ei saa teilt ära võtta. Need ei kao ära. Need KUULUVAD teile. Need on „seadlused“, mida kannate endis. Need on teie omad, teie nimelised. Te ise nõustusite olema nendega.

Võtke need välja, need lahendamata probleemid, ning asetage põlvedele. Piltlikult ja kujundlikult väljendudes, asetage selliselt, et vaid teie näeksite neid. Ka nemad on häälestunud kuulama seda edastust.

Nüüd räägime teile veel millestki.

Veel enne, kui saame kirjeldada uut ideed, meil vaja pöörduda ajalooliselt välja kujunenud stsenaariumi poole.

Tahaks rääkida sellest, mida teevad tavaliselt inimesed seda laadi probleemidega, mis on asetatud teie põlvedele.

Esmalt kavatseme arutada VANA ENERGIA kohta, sest alles siis saab teile selgeks, mis on vahet neil, millega olete harjunud ja sellega, mis on NÜÜD.

Vanal energial on viis tüüpi reageeringuid, mida inimesed on ilmutanud probleemide suhtes, ning mida on endaga kaasa toonud.

Kas teate, et te ei ole unikaalsed oma küsimuste osas.

Isegi valgustunutel isiksustel probleemsused on sageli sarnased teiste inimeste probleemsustega.

Unikaalseks teeb probleeme see, et need on TEIE omad (aga mitte teiste omad).

Võimalik, et peate ennast valgustunuks isiksuseks, kuid ega vaid see teadmine, kuidas käivad asjad, ning kes olete teie, veel ei vabasta teid mõningatest probleemidest.

Arutleksime vana energia hetke meetodeid painajalike probleemide lahendamise suhtes; ehk see tõestab, et reaalne inimlik duaalsus on olemas, eriti siis, kui selline tõestus teile on vajalik!

Põgenemine

Esimene, mida teeb Inimolevus kõige sagedamini, kui ilmuvad tõsised probleemid, on – püüd põgeneda selle probleemi eest.

„Kui ma põgenen küllaltki kaugele, siis kunagi tagasi tulles, seda enam ei ole.“ – arvasid mõned, kes püüdsid pugeda peitu ühel või teisel viisil. Olete näinud seda põgenemist taas ja taas.

Ja algavad põgenemised, ning oh, kui palju on põgenemise mooduseid.

Hõivata aju millegi muuga.

Füüsiliselt ja reaalselt kolida kusagile mujale.

On ka terve protsess probleemide ignoreerimiseks – „küll ta kaob, küll kaob.“

Kuid ta jääb, kas pole nii?

Ta on ikka siin… aina halveneb aeglaselt. Mõneti tükib isegi mädanema. Mõnikord põgenemise energia isegi võimendab seda reaalselt.

Ei ole võimalik tema eest põgeneda.

See on vana paradigma – esmalt ikka püüd pääseda läbi põgenemise.

Nüüd küsin, otse siin: kas selline asi on võimalik täiuslikus vaimses natuuris?

Miks on hirm ja probleemid vastumeelsed sellise mõistusega rassile?

Vastus, mu kallid, peitub vaimses loomuses, sest probleemidel teie põlvedel on vaimne energia!

Need on seadlused.

Iga kord, kui miski tuleb väljaspoolt ja sünnitab hirmu, mis tarretab elu – on vaid seadlus. Ja esimene, mida tahaks inimene teha sel puhul – põgeneda selle eest.

Kas pole see veider asi sellise targa ja mõistliku rassi puhul?

Kas poleks mõistlikum pöörata oma nägu selle poole ja lahendada probleem?

Vastus seisneb selles, et selle taga on suur vaimne alataust.

Igas probleemis on „tükike kodu“.

Igas probleemis on „tükike suurt armastust“.

Kuid inimese esimene reageering on – põgeneda. „Ma ei taha seda“, ütleb inimene.

See on osa lepingust, osa duaalsusest, mida on raske tunnistada, kuid duaalsus sünnitab hirmu.

Vähim vastuseis

Pannes jooksu selgub, et probleem jääb siiski alles, ning paljud otsustavad tegutseda VÄIKSEMA VASTUPANU meetodil.

„Olgu peale, ma hakkan tegelema selle probleemiga. Hakkan tegelema sellega, mis on selles kergem“, ütleb inimene sellisel juhul, kuid selles on peidus lõhenemine. Väga tihti „väiksema vastupanu“ otsus ei tegele üldse probleemiga. See oleks plaastri moodi, et probleem „oleks peidus“ silme alt.

„Mida saaks teha kergemalt, – mõtleb inimene – et vabaneda sellest. Ma hakkan sellega tegelema, kuid milline on kergem tee selleks?“

See meenutab vana vestet „Saarast ja vanadest kottadest“, mida olime kord rääkinud ja milles ei ole midagi ühist kottadega. „Vanad kotad“ on vaid metafooriks, mis tähendab, et Inimolevus püüdleb selle poole, mis on tema mugavusega kohasem (tähendab vähemat ängi).

Pange tähele, mu kallid, sageli see, mis on enamuselt hubane, püsib vanas energias!

Saara lugu oli lihtne: Saara aina palvetas kogu elu oma töö pärast – valmistada maiustusi kondiitriäris. Ainus, mida ta tahtis, oli see imeline töö, see miski, mida ta oskas teha väga hästi. See oli tema unistuseks, ning ta palvetas selle nimel, kuni sai selle töö. Kuid selle tööga oli üks „aga“, ja see oli selles, et ta pidi tööle jõudma asjaga, mida nimetate „metrooks“.

Kuid Saara tuli siia ilma „klaustrofoobia“ seadlusega. Ta vihkas seda rongi! Igal korral, kui Saara sisenes sellesse, kattus üle keha higiga, sest oli närvis, oli hirmul ja ei jõudnud ära oodata, millal lõppevad need mõned minutuid, et saaks vagunist välja hüpata.  

Vaimsel viisil ta lõi endale elu töö, kuid samas tuli tegemist teha karmalise seadlusega, vääramatult kerkinut tema teele.

Saara pöördus lõppude lõpuks Jumala poole ja ütles: “See ei tööta. Kallid juhendajad, kulla ingel, o, mu partner, see ei tööta.“

Kulla ingel küsis Saaralt: „Mida sa siis kavatsed sellega teha?“

Tema kostis vastu: „Katsume leida teise töö.“

Siis ingel vastas temale: „Seda tööd sa just palusid, ning lõidki selle. See oli su kirg, sinu and. Miks sa ei otsustaks hoopis muuta oma klaustrofoobia seadluse?“

Millele Saara vastas: „Ma olen selle klaustrofoobiaga elanud juba viiskümmend aastat, aga tööl olen vaid kõigest kolm kuud!“

Saara läks kõige kergemat teed. „Leidke mulle töö mu kodu läheduses“, ütles ta lõpuks, „siis on mul kergem.“

Paljud teavad, et sellel tõestisündinud lool on tähelepanuväärne lõpp.

Lõppude-lõpuks Saara otsustas läbi kavatsuse TEHA PUHTAKS karmaline tunnus, ehk lõpetada hirmu väikeste ruumide vastu… ning säilitada oma „täiuslikku“ tööd, mille ta oli loonud.

Ta sai sellega hakkama.

Muuseas, kui ta sai sellega hakkama… muutus ka Maa selle läbi veidi.

Sageli inimene tahab käia sellel tänaval, kus kiire edu oleks kõige tõenäosem, kuigi see ei vii probleemi lahendamiseni.

Organiseerimine/jaotamine

Veel üks asi, see, mida inimolevus teeb probleemidega vana energia valguses, mida nimetame organiseerimiseks.

On inimesi, kes probleemide ilmnemisel otsustavad, et kui nemad jagavad need küllaldase hulga inimeste vahel ära, siis probleemid kaovad!

Seega nemad organiseerivad endi ja oma sõpradega niinimetatud „draama gruppi“, kutsuvad kokku kõiki oma sõpru ja jutustavad neile probleemidest. Räägivad probleemidest taas ja taas, lootes, et mida rohkem jagavad muret, seda kiiremini võivad need laheneda.

Neil kujuneb tunne, et mida rohkem inimesi saavad kaasata arutlustesse, seda kiiremini võib probleem laheneda.

Tegelikuses nemad ei taha ei ettepanekuid, ega lahendusi, vaid hoopis tahavad probleemid veeretada grupi õlgadele.

Kuid sellisel viisil see ei tööta. Teiste kaasamine jagab energia ümber vastuvõtmatul kujul, seega,  toimides selliselt, tähendab selja pööramist probleemide vastutuse eest, mis olekski probleemi tõeliseks aluseks.

Lihtsalt ei ole kedagi, kes saaks võtta, ning lahendada probleemi teie karmalise nimega selle peal.

Põgenemine

Ja järgmine reageerimise tüüp on paljudele teie seas tuntud!

Mõneti vanades energiates on esimene, mida inimene tahaks teha, on luua RAHUTSE kujulist energiat.

Oleme varem rääkinud sellest, et rahutus on ENERGIA. Rahutus on ILMA armastuseta mõistuse energia. Olite sellest teadlikud?

Armastusega mõistus – on imepärane asi.

Mõistus ILMA armastuseta loob ärevust ja närvilisust.

Inimene arvab, et rahutus ja tema poolt loodud energia, viivad mingil moel probleemid nulli.

Uuel Ajastul sageli, kui inimeste ees on valik, kas „rahu“ või „ärevus“, enamuselt valitakse rahutust.

Kas pole see tagasipöördumine „vanade kottade“ poole, kas pole?

Oleme palju kordi rääkinud teelahkmest ülestõusu teel.

Kui näete teie ees kerkinud küsimust, siis palju lihtsam on istuda maha, ning hakata muretsema, aga mitte tõusta kõrgemale, et saaks probleem lahendada tema vahetus läheduses.

Sageli teeviit lahenduse leidmiseks seisab vaid teelahkmel!

Selleks, et leida vastust, teil on vaja lülituda lahenduste otsingu protsessi, sest vastust teeviidal veel lihtsalt ei ole, kuni te pole selleni jõudnud.

Rahutus – on tavaline inimlik reageering, ning seda tuleks austada, kuna see on teie duaalsuse osa.

Mõelge kõigest, mida teete selleks, et astuda näost näkku probleemiga?

Kas tõesti see on loogilise ja objektiivse vaimse olevuse reageering? Ei ole! See on inimese reageering, kes on tulnud planeedile eelarvamusega… duaalsusega, mis loob ebaloogilisi reageeringuid neile seadlustele, mida ta on ette planeerinud.

Mu kallid, just seetõttu me nimetame TÖÖKS kõike, mida teete!

Töö katkestamine

Kui kõik eelpool loetletud osutub tagajärjetuks, siis selle asemel, et pöörata näost näkku probleemiga, inimesed lihtsalt otsustavad katkestada töö.

„Töö katkestamisega“ kujuneb tasakaalutus, ning tasakaalutusega kutsute esile tervise probleeme, koos haigustega.

Paljudel kordadel selle asemel, et astuda näost näkku eluliste probleemidega, inimene laskub bioloogilisse kriisi, töö katkestamise režiimi.

Kus asub targa inimese ajus see, mis räägib: „Ju parem on lahkuda planeedilt, kui minna probleemidega vastakuti.“

Me ütleme, kus kohas. See elab inimese duaalsuses!

Kas see ei ole tõestuseks, et midagi on toimumas?

Lõppude lõpuks, mis asi on „inimlik loomus“?…

Üldtunnustatud inimkonna poolt analüütilise käitumise vorm, mis sarnaneb komöödiaga…?

Ei ole!

Asi on duaalsuse seadluses… „võitu vaimu“ normaalne vaimsuse tunnus teie planeedil. See on üldine reegel teie otsingu ülesandeks.

Mis puutub probleemisse teie põlvedel, siis mõningad püüdsid lahendada seda ühe või mitme ülalpool nimetatud tunnuse abil, mis on kõlanud väga tuttavalt.

Isegi need, kes peavad endid „valgustunuks“ ja vibreerivaiks kõrgetel sagedustel, tunnevad ahvatlust pöörduda vastuse järgi vanadesse energiatesse, kuni ei taba end sellel, ning ei pöördu selle poole, mis hakkab tööle.

Milleks me räägime sellest?

Põhjus ei ole vaid selles, et näidata duaalsust tegevuses, vaid näidata selle kaunidust, mis on tulemas. Siiski kõike, mis on vanas energias, nimetaksite normaalseks DUAALSUSE reageeringuks… kuid nüüd saab kõike vaimselt muundada!

Teie, kui Inimolevused ja meie, kui Vaimud, ühises koostöös suudame kontrollida kõike teie elus.

Me kinnitame, et on saabunud kõikidest probleemidest vabanemise aeg!

Ei ole põhjust pugeda peitu või põgeneda, ei ole põhjust muretsemiseks, ei ole põhjust otsida väiksemate takistustega liikumise teed, ega loobuda tööst.

Mida peaks tegema Uue Ajastu inimene seda liiki probleemidega, mis on nende põlvedel?

Vaadakem seda lähemalt.

Need, kes on tõesti valgustunud; kes teavad, kes nemad on; kes istuvad kuldsel troonil; kes vibreerivad kõrgel sagedusel, teevad kolme asja, mis on paljude kanalite allikaiks, mille kaudu saame suhelda. Uue Ajastu inimesel on täiesti uus nägemus.

1.         Nemad vaatavad probleemi, ning ütlevad: „Miks see pidi kukkuma minu kaela? Mida see peaks tähendama?“

Jäävad Vaimu ees mediteerima, ning sõnagi lausumata Vaimule, esitavad küsimuse: „Mida ma peaks sellest teadma?“ Seejärel paluvad mitte probleemi lahendamist, vaid RAHU temaga.

See on väga tark tegu… väga tark. Esmalt peab tulema tasakaal ja rahu. Alles siis … avanemine ja täielik lahendus.

RAHU rahutuse asemel on absoluutselt vajalik koosloomise jaoks!

Paljud kuulajad ja lugejad juba kuuluvad selliste inimolevuste kategooriasse.

Ma räägin viisist, kuidas probleemidega hakkama saada.

2.         Teiseks, mida hakkab valgustunud Inimolevus tegema uue nägemuse kohaselt – võtab vastutuse probleemide pärast enda peale; sõltumata sellest, kui suur see ka poleks, või mis on toimunud; sõltumata sellest, kas see juhtus juhuslikult või mitte.

Nemad ütlevad: „Teatud tasemel ma olen seda planeerinud, seega olen vastutav selle eest. See on minu asi, seega mina suudan selle lahendada.“

See ei ole see, mis „mõnikord juhtub inimestega“.

Hüüe „oo, mu häda“ ei ole kogemuse loojaks.

Siin ei ole mingit ohverduslikkust.

3.         Kolmandaks neil on isiklik tegevus.

Nemad alustavad lahenduse KOOSLOOMISEGA.

Oleme rääkinud sellest palju kordi, ning oleme andnud edastusi koosloomistest, kuid on veel miskit, mida peaksite teadma.

On olemas idee, mida kavatseme täna esitada ja millest pole kunagi varem mainitud.

See idee on võimeline muutma teie, kui Uue Ajastu Inimolevuste, mõtlemise suuna ja see idee annab teile „o-ho-ho kui palju“ – kogemustele rajatud uusi andmeid, miskit, mille kallal tuleks mõelda; miskit, mida tuleks omandada ning vaadelda, ning mis on õigeaegne ja reaalne! Kõigel sellel on vaimne mõte!

Et süüvida sellesse ainesse, ma peaks rääkima ruumidevahelistest asjadest.

Seda on raske teha, sest tegemist on inimolevustega, kes on ühekohalise arvu looming, aga Vaim  tegutseb paljude mõõtmete ulatuses.

Duaalsuse põhjusel mõningad ideed on seni veel teie mõistmistest kõrgemal, kuni viibite Maa peal.

Lubage tuua teile kohe üks näide… millist pole varem esile toodud.

Võimalik, et praegu, või ka kümne aasta pärast, see võib näida mõtetuna, kuni teie teadus ei avasta sellele informatsioonile tõestust.

Teile teaduslik fakt: gamma kiirguse aktiivsus, mis teie arvates tuleb teile miljardite valgusaastate tagant, on hoopis teie kõrval!

Kui oleksite suutelised looma teed, mis sarnaneb lindiga – kahemõõtmelist teed – ning kõnniks sellel valguse kiirusel miljardeid aastaid, kuni oleksite jõudnud tõelise gamma kiirguse allikani, siis pöörates kahemõõtmelist teed tagurpidi, avastaksite selle taga oma päikese süsteemi!

Tuleks välja, et te polegi kusagil käinud!  Kas pole veider?

Just selliselt see ka töötab!

See on ruumidevaheline idee, – miski, mida te ei ole võimelised mõistma.

Olete sellest teadlikud, et teie uskumatult „laienev“ Ilmaruum on kõigest suletud süsteem?

Kas suudate selgitada, mil viisil tal võib puududa algus? Joonistage see üles.

Teie inimlik aju tunnetab raskusi sellise fakti mõistmisel, et mingit algust polegi olnud.

Jumala Vaim, kes hõlmab teid kõiki kuni viimseni, lihtsalt „alati oli“. Ta on alaline Ilmaruumi element, mis on alati olnud, alati saab olema, ning teie – olete tema osa, kõik teie seast, kuni viimseni.

Me räägime „NÜÜD“ mõistest. Just sellest tahakski arutada teiega.

Idee NÜÜD ei ole mõistetav aja lineaarsuse raamides.

Reaalsest ajast räägime kui ringist.

Aja reaalsus asub NÜÜD sees (mis samuti loob suletud Ilmaruumi).

Teie loodud aeg – on lineaarne.

Kas olete suutelised teadvustama endile, et ei ole ühtki inimolevust, kes eksteeriks NÜÜD olekus?

Isegi teie siin istumine on kas tulevik, või minevik. Teil ei ole kunagi lubatud peatuda, ning OLLA selles, kus olete nüüd.

NÜÜD sees (mis on ruumidevaheline idee) on nii Krayon, kui ka Jumal. Kõik juhendajad ja inglid on seisundis, kus minevik ja olevik, ning kõik „asjad, mis võivad potentsiaalselt toimuda“, eksisteerivad KÕIK ÜHEAEGSELT.

Järgnev informatsioon on eriti oluline: ütlen teile, et teie VÕIMALIKUD TEGEVUSED on Jumaliku Plaani ruumidevahelisuse NÜÜD sees.

Teil on võimatu näha aja olemust NÜÜD, kuna te alaliselt vaatate tulevikku, või minevikku.

Teie rong on pidevas liikumises, ning kõike, mida saate näha pöörates pead, on; kus olite ja kuhu liigute.

Paraku me näeme teie rongi ringi sees. See paistab sootuks teisiti, ning seda mõistvalt edasi anda on võimatu.

Mu partner, järgmises saadetise osas on oluline, et sa oleksid kristallselt mõistetav, sest selle loogika peaks olema korrektselt mõistetud nii kuulajate, kui ka lugejate poolt.

Vaimse aja reaalsus on selline, et kõik eksisteerib üheaegselt. Kõik, mida olete potentsiaalselt võimelised tegema, on juba toimunud ja sellel ei ole midagi ühist ettemääratlusega.

Nagu oleme varem rääkinud, et te kontrollite oma enda rongi. Kuid samas ütleme, et võimalikud tegevusviisid probleemide lahendamiseks on NÜÜD.

Kavatsen tuua ka näite: Keegi lausus, et olla Maal sarnaneb olemisega koolis.

Oleme rääkinud tundidest ja kogemustest, just selletõttu olete ka siin.

Seega probleemid teie põlvedel on vaid kontrolltööd – eks ole?

Nüüd tahaks, et tuleksite hetkeks tagasi kooli. Minge aega, kui olite veel koolis, ning õppisite seda, mida teile öeldi vaja olevat õppida.   

Katsume kujutada, et koolipingil on kontrollküsimused, ning te kavatsete kirjutada vastused neile nii hästi, kui hästi olete suutelised. On veel meeles see aeg?

Pange nüüd hoolega tähele: Selles koolis, kus teil tuli käia, mingi kapi mingis sahtlis, või mõne õpetaja laua sahtlis olid absoluutselt kõigi ülesannete vastused, mis olid teile esitatud. Olete sellega nõus?

Siiski koolis teile ei saadud anda lahendamatuid ülesandeid, sest siis ka vastuseid neile sahtlis poleks.

Vastused on kõik olemas selleks, et saaks võrrelda sellega, mida olete selgeks õppinud õppimise käigus.

Seega ütlen, et õpingute aastatel kontrollküsimuste vastused olid välja töötatud, ning olid valmis ajal, kui te koolipingis murdsite pead vastuse kallal. Vastused olid teie eest peidus, kuid olid olemas, …eks ole?

Nüüd tuleme sealt tagasi, ning räägime probleemidest teie põlvedel.

Räägime ruumidevahelisest partnerist, kes on teil olemas.

Räägime sahtlitest Vaimu kapis, sest mina olen siin vaid selleks, et anda teile „rahuvõitud“ ideed, nimega „KULDKANDIK“.

Ma esitlen selle teile läbi armastuse samal viisil, kui kunagi esitlesin „kuld trooni“.

Mu kallid, sellel kuldsel kandikul on igale teie põlvedel olevale kindlale probleemile vastus olemas! Need eksisteerivad NÜÜD ja on NÜÜD. Probleem on juba lahendatud. See ei ole lahendamise protsessis, vaid juba lahendatud. Lahendatud!

Milline on tunne, kui teate, et kõik, mida püüate hoolega kaasluua, või seada sisse – on juba saavutatud?

Lahendus asub salves, kohas, millele saate, või juba on olemas juurdepääs.

Heitke pilk inetule probleemile oma põlvedel, hirmutavale probleemile. Ta on lahendatud!

Ta istub kuldsel kandikul, ning teie põlvedel istuv kuldne olevus hoiab seda kandikut oma käes.

Samas on ka sõnatu pöördumine.

Pöördumises seisab: „Mida kavatsete sellega teha? Mis on kavas teha?“

Kui lahendused juba on olemas, siis see peaks rääkima midagi sellest, kuidas see töötab – kas pole nii? Pole miskit liig keerulist, ega pole lahendust, mis oleks lahendamatu teie jaoks.

Lahenduski on vaid selleks, et te võtaksid selle endale.

Lubage jagada mõned juhendid, mis on seotud uue ideega.

Oleme rääkinud, et kaasloomise asemel „läbi VÕITLUSE“ on teil olemas võimalus astuda lahendusele ligi, ning võtta see vastu, sest ta on kandikul isegi valmis kujul.

Mu kallid, kas olete teadlikud, miks ta on juba seal?

Kas tunnete neid hoolsaid käsi, mis on neid ette valmistanud?

Mõningail ehk on mingid loogilised arvamused selle kohta, aga mõnigail ehk seni veel mitte.

Kõiges peab olema TASAKAAL.

Kunagi üks esimestest, kes astus Krayoni energiasse, ning tunnetas selles KODU tunnet, oli esitanud küsimuse: „Kuhu kaob karma, kui ta on puhastatud ja maha võetud?“

See on suurejooneline küsimus, kuna see näitab energeetilise tasakaalu mõistmist.

Ma ütlen teile, kuhu ta kaob: Ta kaob otse Maasse…

…ning peale selle veel imestate, miks Maa pöörleb?

See ongi sama alkeemia, millest oleme rääkinud.

Kuhu kaob vana teadvuse energia?

Ta läheb planeedi sisemusse, kus sattub MUUTUSTE energia mõjutuse alla.

Planeet nihkub, muutub ja pöörleb, muundades vana inimlikku energiat.

Tark on see, kes mõistab, et energia on alati olemas.

Teie, kui Uue Ajastu inimesed, olete muutumas, siis loomulikult on olemas protsess, mis, tänu teie vaimsetele tegevustele, muutub samuti. See on tasakaal.

Komeet Hale Bop möödudes siit, ning toimetas planeedile, Maa „kehale“, hämmastava hulga energiat selleks, et inimkonna muutuste protsessid saaksid teostuda parimal viisil.

See oli vajalik energia, ja sellest omal ajal olime ka teatanud.

Nüüd olete teadlikud, kust see on tulnud… ja miks see oli nii vajalik.

Energia nihe – on keeruline asi, kuid… kui vaid üks teie seast avaldab kavatsust  liikuda edasi, ning heidab kõrvale vanad teed, vana paradigma ja vana karma, siis Maa neelab kõik need endasse.

Maa muutused – on osa suurest plaanist ja osa Uue Ajastu tasakaalust. Seega teid ei peaks šokeerima, et igal kontrolltööl on selles ruumis lahendus juba olemas ja see on kandikul.

See on teie kontrolltööde tasakaal. Kõik need on olemas NÜÜD vormis, nagu teie probleemidki.  

Need asuvad teie potentsiaalses NÜÜD, ning teie jaoks valmis panduna.

Kuid on olemas teatud tunnusmärgid, mida peaksite tundma, kuna see siiski ei ole nii lihtne.

Lubage tutvustada teile mõningaid.

 Esimene tunnus: Kui mõistate, ning võtate vastu fakti, et lahendus on olemas, ehkki veel ei näe teda, siis kujutlege seda vastust. Püüdke näha kandikut, ning kujutlege sellele seda vastus.

Kuid, mis on eriti tähtis, ärge kujutlege vastust sellisena, nagu TEIE ARVATES oleks vajalik lahenduse loomiseks, vaid las jääda see teie partneri tööks (Vaimu tööks).

Jätke see töö meile.

Kui inimesel on kavas hommikul joosta krossi ja ta tahaks olla finišis üheks esimeste hulgast, kuid ei kujuta ette, kuidas ületatada kurnavat mäge, või läbida jube kitsast kurvi, siis ta võib Jumalat paluda just selle mäe ja selle kurvi pärast.

Me oleme siin, et ütelda; vaja hoopis kujutleda vaid seda, kui kergelt ületad finiši joone. Aga mure kurnava mäe ja kitsa kurvi pärast jätta MEIE hoolde. See on juba meie TÖÖ.

Meenutagem hetkeks kunagi teile tutvustatud vestet Henrist ja puuduvast sillast.

Mõningatele meenub lugu Henrist, kes ruttas autoga silla poole, mille puudumisest ta oli teadlik.

Tema vaim ütles temale vaid: „Edasi, Henri. Asjad pole alati sellised, nagu näivad. Henri, sinu eest kantakse hoolt.“

Puuduv sild oli vaid selle metafooriks, et Inimolevus ei ole võimeline ette kujutama või nägema tulevikku ette, kui selle eest on hoolt kandnud Jumal.

Ka selles vestes, mu kallid, oli vihje kuldsele kandikule, kuna Henri puuduva silla probleemi eest oli hoolt kantud.

Kui loete seda vestet uuesti üle, siis kuldse kandiku uuest ideest avastate miskit olulist.

Kui Henri jõudis kohani, kus pidi sild olema, ning otsides silmadega seda, nägi, et silda siiski ei ole.

Tema hirm kasvas… käes oli ka viimane hetk!

Ta pigistas endast viimase, mida suutis, et peatuda paugu pealt, kuid Vaim manitses: „Pane Henri, pane.“ Seega Henri sõidab, kogu oma usuga, veel kiiremini, kui varem, usaldades Jumalat ja oma sisemist partnerit.

Ning lõpuks, kui ta peaaegu kujutas ennast lendavad kõrgelt kaldalt alla orgu, surmale vastu, märkas teel töölisi, kes näitasid talle suunda teele, mida ta varem polnud märganud, sest see oli sisseharjunud tee pealt varjus. Seal ees seisis uhiuus, täis hiilguses sild! Sild oli suur ja suurepärane, ning Henri mõistis, et see sild ehitati veel enne, kui seda läks temal vaja.

Ta ületas silla ekstaatilise juubelduse seisundis, tunnetades partnerluse võimsust Jumalaga.

Kallid, see on veste võti.

Kandikul on olemas selliste probleemide lahendused, milliseid teil ei ole veel sündinudki!

Selleks ajaks, kui te järjekordselt pöördute vaimu pole lahenduste järgi, vastused on seal juba valmis! Mõistate… juba valmis!

See on tasakaalu osa.

Kontrolltöödele, millistele andsite nõusoleku, vastused PEAVAD olema seal… ja need on seal.

Henri ei kujutlenud, mil viisil saavad tema küsimused sillaga lahendatud. Mõte suurepärasest sillast, mis kerkiks tema ette, tundus jaburusena. See oli väljaspool inimlikku reaalsust.

Tema kujutles vaid selle asemel, kuidas ta jõuab teisele poole silda, see  tähendab… kujutles lõpptulemust.  

Jooksja kujutleb fiiniši lindi puruks jooksmist.

Kuidas on teie probleemiga?

Kujutlege, et olete kõigele mõelnud, aga detailid jätke meie hoolde… teil JÄÄB vaid genereerida kujutluse energiat… ja tehke seda sagedamini!

Siit tuleneb teine tunnus: „asjad ei ole alati sellised, nagu need näivad“.

Vastused saavad tulla küllaltki šokeerivatena ja ebatavalisel viisil.

Mõnikord hämmastab imeline energia.

Mõnikord vastused tunduvad keerulistena.

Vaadates tagasi, võite ütelda: „Kui keegi A poleks veel ammu enne seda teinud seda ja seda, aga B poleks jälle seda ja seda… siis ka minu lahendus ei oleks võimalik.“

Teis on miski, mis teadvustab, et keegi A teeb oma käiku veel ENNE, kui teile on seda vaja olnud.

Selle kohta võite vaid öelda, kui keeruline see siiski on, kui elegantne ja täiuslik!

Mitte ainult; vaid ka oma lahenduse käigus igaüks osutub ometigi mingil moel võidumeheks, sõltumata sellest, kui keerulised on teie suhted teistega.

Mu kallid, see on VAIMSE lahenduse tunnus. Seega kujutlege lahendust selliselt, et lahenduse eest on juba hoolt kantud. Lahendus on kandikul.

  Kolmas tunnus: Ärge PIIRAKE JUMALAT.

Te ju ei tea, mis on kandikul, aga meie teame.

On palju selliseid, kes seisab ja palvetab põõsakese pärast, ehkki samas vaim seisab kõrval ja tema kandikul on terve mets!

Te ei oska oodata seda, sest te ei ole suutelised hoomama selle väärtust. Tillukese probleemi lahendus võib kätkeda endas tervet metsa – kingitust teile!

Probleemid, millest te pole veel teadlikud, võivad leida lahendust selle probleemide raamides, mis on teie põlvedel… lahenduse, täiusliku nii füüsika lihtsuses, kui Vaimu armastuses, ning ka teie humaansuse tasandil.

Seega lubage lahendust luua MEIL.

See on ülevaade sellest, milleks on võimeline teie partner (Vaim), see, kellega olete kättpidi koos. See kuldne olevus kuldsel troonil. See, kes on teadlik teie võimetest, teie lepingust, ning keda nimetatakse kuldseks ingliks, ehk Kõrgemaks Minaks, teie nimega temal. Ärge piirake Vaimu.

Seega neljas tunnus: OODAKE SÜNKROONSUST.

Käes on väga tähtis moment, me oleme seda maininud mitmeid kordi. Vana paradigma isegi Uuel Ajastul oletas, et midagi teie eest hakkab tegema Jumal.  

Selles ideest tuleneb, et kui oled end usaldanud Jumalale ja andnud end tema kätesse, siis kõik saab mingil moel ka lahendatud.

Nüüd ütleme: pakutav partnerlus kätkeb endas olukorda, mida arutlesime hiljuti, kui olime Breckenridge mägedes, Colorados.

Võttes kuldsel olevusel käest kinni tõusete püsti, ning liigute koos Jumalaga edasi.

Möödas on need päevad, kui sai kõik teile ulatatud, ning tehtud kõik teie eest, kuni istusite paigal ja ütlesite vaid „Aitäh“.

Enam teil ei õnnestu istuda kodus ja võtta ande vastu, mis kukuksid taevast alla.

Just teie sees oleva Kõrgema Mina VASTUTUS annab teile VÕIMET ja TÕUSMISE andi, et  panna midagi sündima. See oleks kaasloomine.

Mu kallid, midagi ei toimu, kuni te ei tõuse, ega löö elu uksi valla.

Kulutage seda, mis kunagi midagi ei andnud, ning jälgige tulemusi.

Tulge kokku teiste inimestega, ning pange tähele, millised sünkroonsed asjad sünnivad selleks, et võimaldada teie elul liikuda edasi.

Mu kallid, selles saalis on selliseid, kes esmakordselt on kohtunud teistega, ning selles on märkimisväärne sünkroonsus.

See on inimeste omavaheliste vahetuste eesmärk, kuna igaühel on midagi teie jaoks, aga teil jälle – midagi nende jaoks.

Siin istujatel on pikaajaline eluliste suhtluste potentsiaal… nagu kandik vastustega teie ees. See poleks kunagi sellisena ilmnenud, kui te poleks avaldanud soovi olla sel ajal siin, tehes sellega märke oma toolile, millel praegu istute.

Siin on teie jaoks selliseid asju, mida saab anda vaid PERE.

Mu kallid, on palju viise selle toimimiseks.

Inimestele sünkroonsus on kui „miski, mis toimub vaid meeleheitlikes situatsioonides“ kui juhused, mis näivad õnnetustena, või kokkulangevustena, ning mis toimuvad ootamatutel hetkedel ja kutsuvad esile suuri muutusi teie elus.

Mu kallid, Vaimu määratlusel sünkroonsus on „valmis pandud elemendid kuldsel kandikul“.

Mõistate, need on vaid lahenduse osad. Need on ette valmistatud armastusega, kuid selleks tuleks tõusta ja võtta neid. Teil tuleks avada ust – helistada – avaldada kavatsust.

Tervendajad on just need, keda pidas silmas mu partner, öeldes, et see, kellelt ootad muutusi või tervendusi kõige vähem, on sageli see, kes on võimeline muutma planeeti!

Selle kõige katalüsaatorit hoiate oma käes.

Patsient, kellest tahate vabaneda – on ärritaja – te tahate, et ta ei tuleks enam tagasi, kuid just see, kes kõige enam kaebleb – just tema kaudu ehk saabki enam Jumala armastust!

Sageli see, kes kavatseb teha muutusi – kas otsustab kirjutada raamatu, või ootab veel sündimata last – see teeb planeedi teistsuguseks. Ta on vagur, kuid me oleme aastaid tagasi rääkinud, et see viib teda planeedi valitsemiseni… kogu armastusega… täieliku kuldse kandiku mõistmisega.

Nagu näete, siin kuldsel kandikul on kõik. Kuid asi on selles, et praegu veel te ei ole võimelised seda nägema.

Vaat, kust tuleb usk…, kust tuleb usk!

 Ning viimane tunnus: VALITSE IDEED, mis on esitletud sellel kohtumisel, ideena sellest, et igale probleemile, sõltumata tema suurusest, on juba olemas valmis lahendus, täiesti kättesaadav ja veel suursugusemgi, kui võisite ette kujutada. Ta on seal teie nimega temal, ning teil ei ole vaja näha vaeva detailide loomise üle.

Idee kuldsest kandikust hakkab levima kogu järgneva aasta jooksul, ning loomulikult saab ka avaldatud.

Lahkudes sellest kohast mõningad võtavad kogu selle idee mõistmise kaasa, ning kuulutavad lahenduse ka nendele probleemidele, mis on põlvedel.

Mõningad ei ole veel selleks võimelised, ning tekib küsimus neile: „Mida kavatsete teha nende asjadega, mis on teie põlvedel?“

Esimene, mida meie arvates peaksite tegema – tunnetada nende suhtes RAHU.

Ei ole oluline, kui inetuna probleem välja näeb, tunnetage tema suhtes rahu, tunnetage Jumalikku armastust tema vastu, mis tungib teie südamesse ja räägib teile: „Me teame, millest olete läbi käinud! Me teame probleemist! Teadke, et me teame tema lahendusi! Looge rahu. Armastage MEID küllaldaselt, et saaks luua rahu.“ See on esimene samm.

Teine samm on raskem. Palume teid vaadata inetut asja – see on teie probleem ja teie õppetund, ning teate, mida temaga teha… leidke ARMASTUST tema vastu.

See on lahutamatu osa lepingust, mille läbi tulite siia, ning kõik toimub täpselt ajakava kohaselt.

See on armastuse osa, mida kingime teile, ning mida olite nõus jagama toimuvaga.

See on osa põhjusest, mille tõttu uheme teie jalgu!

See vaid seetõttu, et olite nõus hoidma seda oma põlvedel.

Hetk tagasi küsisime: „Kes on loonud kandiku, täis lahendusi?“

Vastus on järgmine: seda TEGITE TEIE, kuna teie olite nõus, ning tegite plaanid nende probleemide jaoks, kuid ka rakulisel tasandil olite samuti nõus, ning lõite tasakaalu lahendustes.

Järelikult, lahendused kannavad sama energiat, mis probleemid – avastuse nõusolek, justkui avastaks pärli võlukarbis, mida olite lapsepõlves salaja sinna sulgenud. Kõik kuulub teile.

Küsimus

Mõne aja pärast kõik siin olijad tõusevad püsti. Kui teete seda, siis kaotate selle, mis oli teie põlvedel. Järelikult, seal olnud probleem peab kusagile kaduma.

Teil, kui Inimolevustel, on olemas vabadus tuua probleem sinna tagasi, kus ta oli.

Teil on vaba valik ja luba põgeneda tema eest; või otsida lihtsaim energeetiline lahendus; või muretseda tema pärast; või luua draamat; või isegi lõpetada töö selle kallal.

Teil on täielik õigus kõige selle peale.

Kuid teil on olemas võimalus heita pilk sellele, ning mõelda järgi, mis see siis on –  miski väike kosmilistes mõõtmetes – miski, millel on olemas lahendus kuldsel kandikul, mis on teie endi poolt sinna aastaid tagasi valmis pandud.

Piltlikult öeldes, see on sageli selliste olevuste pisaratega üle valatud, nagu mina – juhendajate ja inglite omadega, ning nendepoolsetega Maal, kes armastavad teid nii kõvasti, et võivad teha võiduhüüdu igal korral, kui avaldate endas tasakaalu seisu.

Kui leiate seda ideed olevat võimsana, siis vaid oodake, kuni avastate, kui kaua olete suutelised  elama!

Võite heita pilku ka suursugustele mägedele, ning esitada endale küsimuse, et kui kaua on teil võimalik elada ja näha seda kaunidust.

 Küll on aga küsimus!

Meie vastus oleks järgnev: „Jääda siia seniks, kui vaid tahate.“

Sellised on teile pakutavad annid.  

Jälgige neid, kuna teie teadus teeb need kindlaks peatselt.

Te olete vibratsioonilise nihke esireas, mis võimaldab inimestel jääda siia väga pikaks ajaks.

Me austame teid igat ühte osavõtu pärast selles suursuguses ajastus.

Mu partner on teadlik armastusest, mis on kandunud siia saali.

See on suurepärane, kuna mõningad võtavad vastu sellise idee esmakordselt. Ta toob sisse muutusi kogu teie ülejäänud ellu.

Asi ei ole ei Krayonis, ega tema kanalis.

Asi on selles, kes TE olete ISE!

Mu kallid, lubage tänada loa eest olla sellist liiki energial.

Tänan selle eest, et olete osa perest – perest, kelle pärast tunneme uhkust – ta on igavene pere, kes on teinud Ilmaruumi teiseks.

Nii see on!

Krayon

ALGNE EDASTUS

Read Full Post »