Feeds:
Posts
Comments

Kui vaadata, kuidas toimib teie ühiskond käesoleval ajal, siis võib kindlapeale väita, et kogu tegevuse aluseks on juriidiline jõud, mida nimetate Seaduse Jõuks

See on puudutamas kõiki teie elu sfääre…, alates poliitikast ja ärist, kuni ühiskondlike suheteni…

Peale selle kasutate ka füüsilist jõudu, nimega relvastatud jõud…

Te mõistate kõik, milleks need on ja kuidas neid kasutatakse…, nagu ka kõiki muid ettevõtmisi üle ilma…

See on kui meeletu veski, mis on jahvatamas teie elusid tugevama eesõigusega…, kuid samas… see nõuab iga aastaga üha suuremaid kulutusi…

Kogu maailma teadus on esmajoones teenimas seda veskit, kuna see on abiks võimu ja rikkuse hoidmises neil, kes on võimu juures…

Te ei ole õppinud tegema läbirääkimisi, kuna veenmise kunst on teil alles tärkamas…

Teie riigijuhid ja nende abid, sõidavad mööda ilma, kohtuvad ja räägivad millestki…, kuid lahendusi raskemates küsimustes ei suudeta saavutada…

Tõsi küll… – mõningatele poliitikutele ja riigi tegelasele selline üleilmne olukord ei meeldi…

Kuid teie loodud võim ei luba enamus poliitikutel ja presidentidel toimida teisiti…

Teie planeedi võim on üles ehitatud ühel eesmärgi… – jätta inimesi ilma tõelisest vabadusest ja asendada seda tarbimise vabadusega jätkuvuse piirides…

Arvestades teie tänavuse eetikaga, te vajate juriidilist jõudu, et sundida partnereid täitma ühtesid või teisi kokkuleppeid… – nii poliitikas, kui ka äris…

Kuivaid muudate omad veendumused selles, mida vajab teilt Jumal ja Elu (need ei vaja midagi), siis muudate senist eetikat…, siis näete, et teie tänavune juriidilise ja füüsilise jõu kasutamine võib näida kindlapeale ülimalt primitiivsena…

Jah…, et garanteerida mistahes ühiseid arusaamu, rakendate jõudu teatud partnerite suhtes…, olenemata sellest, mis partnerid need ka poleks…

Kui võtate omaks tõe, et kõik on üks…, kaasaarvatult rahvad ja rahvused, riigid…, siis teil ei lähe vaja jõu rakendust kusagil…, kaob vajadus rikkuda mistahes kokkulepet…

Vastasel juhul teeksite kahju üksnes enda Minale…

Sellega te ei saa teha mingit kahju ei endale, ega ühelegi teisele poolele…

Teie eeliseks saab pigem anda…, ilma mistahes vastusaamiseta…

Jagades või andes, teid ei hakka huvitama vastusaamine… – hakkate tegema seda iseeneselikult…

Selle tulemusel kokkulepete enneaegne lõpetamine on äärmiselt harv juhus…

Enamuselt hakkab toimuma kauba või teenete vahetamine…, edaspidi see võib ehk muutuda asjade või teenete kinkimiseks… – siis ei tule isegi juttu mistahes andmisest…, ja enamgi veel… vastu saamisest…

Just sellises kinkimises ehk saate tunnetada vabadust, kuna toimides selliselt, saate tunnetada sama, mida tunnetab Jumal…

See, mida jagate teisele, olete jagamas iseenda Minale…

Ehk teisiti… – mida jagate väljapoole, see tuleb väljastpoolt tagasi… – kusjuures… seitsmekordselt…

Kõik ärganud ja valgustunud on teadlikud, et ei tasu tunda muret, mida saate tagasi…, vaid pigem mõelda sellele, mida on endal jagamiseks teistele…

Elu on ootamas teilt kõrgemat omadust… – jagamist…, mitte saamist…

Kuid järjekindlalt te ei taha seda meenutada, ega omaks võtta…

Ma kordan taas… – elu ei eksisteeri saamise nimel, vaid jagamise eesmärgil…

Teil tarvis teha otsus… – kas hakkate ilmutama suuremeelsust teiste nimel…

Kui otsustate, et selline on teie teekond… – siis see viib teie kultuuri täieliku muutumiseni…

Seega… senise saamise kultuuri asemele tuleb uus kultuur, kus edu hakkab avalduma teistele jagamise suuruse järgi…

Siin avaldub imeline saladus… – mida enam teised saavad teilt, seda enam saate teie ise…

See hakkab toimuma ilma mistahes lepingute sõlmimiseta…, ilma mistahes kohustuste täitmiseta…

Aamen

Kõiki neid küsimusi vaatleme protsessi vaatevinklist, mida nimetate Eluks…, mis on vähe vastamas sellele, mida peate eluks…

Just selliselt on töötamas Protsess… – ilma kohtuta, uuringuteta ja arvustusteta… – isegi… kohtuotsuseta…

Kuid tagajärjed on olemas…

Sellest oleme rääkinud… ja need on teie elu sündmustena…

Pidage meeles… – kõik, mida olete, tänu oma mõtetele, sõnadele ja tegudele, lasknud inimestel kogeda, kogete kindlapeale kord ise…

See ei ole ei karistus, ega… kohtuotsus…

Ehk mäletate… – vaimsus vajab kogemist olla kõigena… – nii kannatajana, kui ka mõistjana…

Vaimsusele see ei ole raskusena, vaid on võimaluseks olla kõigena…

Ehk räägiks veel kord sellest, miks te sageli ei pea oma lubadustest kinni…

Ma ütlen teile… – teil on vankumatu soov, et inimesed peaksid kinni oma lubadustest…

Just see on soodustamas teie õnnetut elu…

Ehk võtame järjekorras…

Teie reageering sõnapidamatusele teeb teid õnnetuks pea kogu teie elu…

Olen tuletanud teile meelde, et enamuselt olete pooldamas draamasid…

Isegi neil hetkedel, kui on põhjus olla täielikus õnnes, arvate end õnnetuna, kuna tunnete  muret, et kas olete suutelised säilitama õnne…

Selle rahutuse põhjuseks on see, et teie arvates õnne saate säilitada vaid juhul, kui keegi teine peab kinni oma lubadustest…

Olete võtnud endale kindla õiguse oodata teile antud sõna pidamist…

Kuid ütelge…, miks tahate endale sellist õigust…?

Mõistke ühte… – ainus põhjus, miks inimene ei pea sõna, on selles, et ta ei taha, või arvab, et ei ole suuteline ühel, või teisel põhjusel sellest kinni pidama…, ehkki see on üks ja sama…

Kui inimene ei saa, või ei taha pidada oma sõna…, siis mis õigusega tahate, et tema peaks…?

Te olete arvamas, et nemad peavad pidama kinni kokkuleppest…, isegi siis, kui ei taha, või ei saa seda teha…

Olete arvamas, et teie kohus on panna inimest tegema seda, milleks tema ei ole võimeline…

Kuid vastake küsimusele… – miks tahate panna kedagi tegema midagi tema tahte vastaselt…?

Te ehk vastate, et tema lubaduse täitmata jätmine toob kahju kas teile, või kellegile teisele…

Selline on teie seisukoht…

Kuid küsiks siiski… – miks selleks, et vältida kahju enesele, tahate tekitada kahju temale…?

Te ehk küsiksite, mis kahju saab olla sellest, et palusite temal täita oma lubadust…?

Kuid te ei taha mõista, et temagi nägi, et see võib teha temale kahju…

Kui asi oleks teisiti, siis ta oleks ka täitnud oma lubaduse… – vabatahtlikult…

Kuigi ise olete kindlad, et pannes teda täitma oma sõna, pääsete ise kahjust…

Kogu asi seisneb selles, et inimesed, kes on arvamas, et on sunnitud seda tegema…, teevad suurimat kahju, kui need, kes teevad üksnes seda, mida soovivad…

Oleks hea, kui te mõistaks peamist… – andes inimesele vabadust, sellega kõrvaldate ohu kellele tahes…, aga ei võimenda seda…

Kuigi vaadates seda isiklikust vaatevinklist, siis võib näida, et vabastades inimest lubadusest, teete endale kahju…

Kuid seda ei saa kuidagi juhtuda, kui vaadata seda üldisest vaatevinklist…

Andes vabadust inimesele, annate vabadust endale…

Sellega vabanete kannatuste vaevast, oma väärikuse ja enesehinnangu haavumisest…

Kuid, kui olete sundimas kedagi täitma seda, mida ta ei ole võimeline täitma… siis kahu tuleb vältimatult…

Mõistke… kahju, mida kogete pikemalt, on raskem, kui lühiajaline…

Seda peaks mõistma kõik, kes püüavad panna kedagi pidama oma sõna…

Aamen

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Traditsiooniliselt aastalõpu kohtumistel räägime sellest, mis on teie väljas esile tulemas…

Kallid…, see ei ole püüd ennustada…, vaid ülevaade sellest, mis on toimumas planeedil…

Teie väljas on potentsiaale, mis on tasakaalus omavahel ja tasakaalus kõigi kaasatute potentsiaalidega…

Mõnedel, mis on seonduses, on suurim tõenäosus käivitumiseks…

Väljade lugemine on alati olnud millekski salapäraseks…, eriti tulevikku vaatajatele…

Nüüd olete mõistmas, et tabada potentsiaale, nemad pidid väljuma kolmemõõtmelisest reaalsusest…

Ehk vaataks nüüd seonduses olevaid potentsiaale…

On palju potentsiaalide võimalusi, mis võiksid käivituda…

Senise ühekaupa õngitsemise ja vääriti mõistmise asemel on käimas hoopis potentsiaalide seonduste ja kooskõla otsing…

Ehk vaataks esmalt 2020 aasta potentsiaale…

Kui olete vaatamas aegade ajanumbreid metafüüsilise ja esoteerilise vaatevinkli kohaselt, siis selles ei ole mingit juhuslikkust…

Nende järjepidevus on loodud teie endi poolt…, kuigi neil kõigil on oma tähendus…

Neil, kes on võtmas seda juhuslikkusena, on raske mõista selle eeldusi…

Iidsed Tiibeti põlisrahvad on tuhandete aastate jooksul vaadanud numbreid, mis olid ennustamas neile nii toimuvat, kui ka seda, mida oodata tulevikus…

Kuulus matemaatik Pythagoras, lisaks oma matemaatilistele võimetele, oli vaimustatud ka numbrite energiast…

2020 on numeroloogiliselt 4…

Numeroloogia paljude süsteemi kohaselt 4 on vastamas Maale…, Gaiale…

Kuid samas on tegemist millegi erilisemaga, kui kaksik arvudega… 22

Antud juhul nullid numeroloogias ei oma tähtsust…, seega… aasta arv koosneb paarist – 22…

Kui vaataks seda arvu Tiibeti süsteemi kohaselt… – siis 22 on seonduses kosmilise seadusega…

Sellest seadusest me ei ole seni rääkinud…

Väljend Kosmiline Seadus on metaforiks, kuna Jumalal puuduvad mistahes reaalsed seadused… – on vaid aksioomid…, alustõed…, mis ongi kosmilisteks seadusteks…

Üks Kosmiliste Seaduste peamistest tõdedest on seotud Valgusega ja Pimedusega…

Kusjuures Valgus on aktiivne osa ja Pimedus on passiivne osa…

Teie planeet on erilisena seetõttu, et sellel on duaalsus, millest oleme rääkinud varemgi…

Arv 22 on keeruline meister-arv, mis on sümboliseerimas võimendatud ja korrigeeritut duaalsust, mis on seotud Kosmilise Seadusega…, heleda ja tumeda poolega…

Peale seda, kui aastal 2012 rääkisin tasakaalust valguse ja pimeduse vahel, nende suhe hakkaks nihkuma… ja väga tugevalt…

See on vastutamas paljude asjade esile tuleku üle planeedil, milliseid varem te ei näinud…

Kui ausus hakkab ühiskonnas mängima olulist osa, siis ilmnevad isiksused, kes hakkavad manustama teie ühiskonda muutusi, nagu on see tänavu…, siis hakkavad esile tulema ebaõiglused, milliseid tarvis kõrvaldada…

Ebaõiglus valitses teie juures sadu aastaid… – kuid nüüd hakkab tulema esiplaanile, tuues sisse pettusi ja haiglast käitumist… – see kõik hakkab kerkima pinnale…

Selline on Kosmiline Seadus…, see on see, mis on toimumas siis, kui Valgus on võitmas Pimedust…

Ehk räägiks siiski esmalt duaalsusest…

Mis on duaalsus…?

Duaalsus on protsess, mis on esinemas inimestel, kellel on vaba valik vaadata asju nii valguse, kui ka pimeduse käes…, astuda oma valitud teedel juba alguste algusest…

Olen rääkinud vaba valiku energia koostise omapärast…

Kuid ometi leidub teie seas neid, kes väidavad, et Jumal on andnud vaba valiku, kuid on karistamas väidetavalt vääriti valikute eest…

Kuid see ei ole nii…

Ehk räägiks duaalsusest veel midagi…

Duaalsus on kuulumas inimkonnale…

Duaalsus on osa teie kogemuslikest katsumustest…

Jumal ei ole teadlik duaalsusest…, ega osale katsumustes…

Ta on Kõige Looja…, on armastuse ja mõistmise olemus, mis on väljaspool mõistmist…, ta on loonud kõike, mis on teie ümber…

Olen korranud ikka ja jälle, et mõistaksite lõpuks… – taevastes ei saa olla sõdu…, ei saa olla langenuid ingleid…, Jumalal ei saa olla duaalsust, ega saa olla Valgust ja Pimedust…

Loomislättel ei ole Valgust ja Pimedust…

Loomislättel on üksnes Armastus, täis Valgust…

Sama kaunidus on olemas teis kõigis…

Kes on astumas seda teed, saavad kinnitada… – Jumal on üksnes inimteadvuse peegeldus…

Kõik jutud taevastest sõdadest, langenud inglitest ja saatanatest, on see, mida olete rääkinud enda kohta…, mitte Jumala kohta…

Lõpptulemusena… senine planeedi teadvus saab ümber kirjutatud nii mõnegi religiooni poolt…

Mõned neist Jumala armastust ei ole kuigivõrd toonitanud…, ehk on tunnistamas vaid mõningaid kauneid tõe aluseid, milliseid on edukalt kasutatud müütides…

See on näitamas Valguse võidukäiku…

Ehk räägiks duaalsuse huvitavast asjast… – duaalsuse udust…

Olen rääkinud, et teie teadlik valik Valguse ja Pimeduse vahel on paljastamas asju üksnes valguse või pimeduse tasemel…, millist olete ise loomas ja ise olete ka peegeldamas…

Kallid…, olete võimsad loojad…

Toon esile kontseptsiooni, millele te ehk ei ole veel mõelnudki… – see on teie duaalsuse udu…

Ehk olete märganud, et paljud leiutused planeedil on toimunud mitmes kohas üheaegselt…, pea ühel ajal…

Kuid huvitav on see, et üheaegsed leiutused toimuvad siis, kui aeg on selleks valmis…

Kas see saab sündida mingi kavanduse kohaselt, mis oli seatud planeedile…?

Kas teadsite, et vennad Wrightid ennetasid lendamises prantslasi vaid kaks nädalat?

Mida saaks muuta planeedil mistahes leiutis…?

Teise maailma sõja aegu oli hukkumas tuhandeid inimesi…, maailm oli jagatud kahte leeri…

Need olid pimeduse ajad…, keerulised ajad… – inimkond oli negatiivses olukorras…

Näis, et Pühakirjadel oli õigus… – maailm oli lähenemas lõpule…

Seega… duaalsuse udu hakkas tunnustama teie poolt loodud pimedust…

Kuid mõistke siiski… – teil oli olemas vaba valik…, kõik asjad tulid vastavuses teie duaalsetele mõtetele…

Möödunud sajandi 40’tel aastatel saite kätte tuuma energia, millega oleksite võimelised hävitama elu maakeral…

Kuid peale sõja lõppu võtsite seda sama kui uue energia liigina…

See leidis tunnustust, kui puhas ja kasulik energia…, sellega langes ära nafta ja õlide kasutamise vajadus…

Kuid hiljem mõistsite, et see ei ole siiski kaunis…, selles on midagi viltu…

Duaalsuse udu hakkas hajuma ja esile tooma seda, mida tarvis…

Hakkasite sellele mõtlema looma midagi muud…

Selline energia tuli teile pimeduse aegu, et saaksite lõpetada tööd pimedusega…

Kallid…, see oli teie valik…, vaba valik eelmise sajandi esimesel poolel…

Aastal 2012, kui olite ületanud märgise, kus valgus hakkas võitma, duaalsuse udu hakkas hajuma veelgi enam..

Hajudes, andis teile asju, mida vajasite juba pikemat aega…

Need hakkasid tulema teile leiutiste näol…

Need polnud lihtsalt uued vidinad, ega polnud ka uued tehnoloogiad – need ei avaldanud ka erilist muljet…

On tulemas asju, mis saavad aidata planeeti… – nende aeg on kätte jõudmas…

Need tulevad siis, kui olete valmis nende vastuvõtuks…

Nende potentsiaal on teie väljades olemas…, nendega saate aidata planeeti…

Oleks hea, kui te märkaks varakult nende tulekut ja mõistaks nende tähendust planeedile…

Vaataks veel kord lendamise küsimust…

Kui kaua inimesed on jälginud lindude lendu…?

Hiinlastel juba tuhatkond aastaid tagasi olid raketid…, õhupallid…

Miks need asjad ei aidanud neil mõista lendamist…, et hüpates mägede otsast, saab liuelda õhu avarustes,…, ning maanduda sinna, kuhu vaja…

Keegi ei mõelnud sellele, ega teinud seda…

Miks mõistusega inimene ei teinud seda tuhandete aastate jooksul…?

Alles hiljaaegu jõudsite selleni…

See oli sellest, et duaalsuse udu oli katmas kõike…

Nüüd see on hakanud hajuma…

Avastusi teevad need, kes on valmis selle tegemiseks…

Nii oli ka Teslaga, kes andis inimteadvusele tõuke…

Valgus on võidu teel…

Krayon…, ehk räägiks meile leiutistest…, sellest, mida veel võib toimuda duaalsusega…

Olgu…, kui udu hajub, tulevad esile targad inimesed, kes peatavad senise…

Et toimuksid muutused, nemad võtavad koos midagi ette,  mis aitab suunata liikumist uude suunda…

Seega… – käes on kaksikarvu aasta…, Kosmilise Seaduse aasta… – valgus on toomas välja kogu mustuse…

Kuid tahaks, et te teaks… – enne paremaks minemist, kõik hakkab halvenema veelgi enam…

Vahe möödunu ja tänavuse vahel, kuni aastani 2012, oli seisnemas selles, et asjad, mis ei olnud terviklikud või olid kohatud, ei tulnud esile vähese valguse ja suure pimeduse tõttu…

Veel paljud inimesed on vaatamas jätkuvalt selles suunas, kus räägitakse, et seda ei ole vaja teha, kuna sellega edasi liikumist ei tule… – et see ei hakka tööle…

Kuid nüüd äkki kõik on muutumas…

Nüüd, duaalsuse tähelepanu keskmes, vastavuses Kosmilisele Seadusele, on käimas Valguse võidukäik Pimeduse üle…

Edasi on oodata veelgi enamat…

On asju, millistest peate teadma…, asju, mis hakkavad esile tulema valguse abil…

Jälgige seda hoolega…

Kaksik arv… – Kosmiline Seadus hakkab paljastama kõike kohatut…, mis vajab avamist…

Esmalt ehk hakkab näima, et korruptsioon on kõikjal…, midagi ei võeta ette…, kõik laguneb…

Kuid keegi ei suuda mõista, et Valgus on paljastamas asju, milliseid on alati olnud…

Aeg nende asjade valguse kätte tulemiseks on käes…

See on esimene asi, mille poole olete pöördumas…

Just uues valguses hakkab esile tulema enamat… – see aitab olukorra teha puhtamaks…

Pange hoolega tähele…, see levib üle kogu planeedi…

Duaalsuse udu on hajumas ka mõningate leiutiste puhul…, need osutuvad täiuslikemateks…

Sellist paradigmat keegi ei osanud oodata…

Duaalsuse udu planeedil ei ole veel kadunud…, veel ei saa tulla miski, mis saaks aidata kogu planeeti…

See on alles algus uuele…

Te veel ei tea, mida te ei tea…

Ma olen näitamas teile jäämäe tippu…, aga mis on veel vee all peidus…?

Ehk hakkate alles nägema, kuhu olete liikumas…

Te olete suht lähedal asjadele, mis hakkavad avanema lähimatel aastatel…

Duaalsuse lõpuaegadel tõmmake selga tunked ja vestid, sest paljudes ootamatutes kohtades tuleb palju pori…

Aasta 2020 jääb teile meelde… – Valgus on võitmas… – on võitmas…

Udu hajumist varem ei ole olnud…, ega ole olnud planeedi kiirendatut arengut…

Olete naasemas aluspanevate tõdede juurde, kus vaatate Maad kui oma vaimse arengu partnerit…

Loobute paljust mittevajalikust, mida jäävad mäletama üksnes pikaealised…

Selline on tulevik…

Kuid peate veel läbi käima paljudest moonutustest, millised on segamas teie eksisteerimist…

See on vanade vaimsuste pärand…

Nii saate tervendada nii endid, kui ka planeeti…

Sellest oleme rääkinud kõigi 30 aasta jooksul…

Te ei ole planeedil ohvritena… – olete planeedil suursugususena…, sellistena ka jätkake…

See on uue inimese algus…

Ja nii see on ka tegelikkuses…

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Täna ehk kuulete rabava sõnumi…

Väljend rabav tähendab midagi hämmastavat, mida saavad uskuda vaid vähesed…

Peatselt saate ise selles veenduda…

Ma olen palju kordi rääkinud elu kaunidusest teie Galaktikas…

Kord näete seda ise…, siis kiigates seljataha, mõistate, kuivõrd naiivsed olite, arvates, et olete ainsad Ilmaruumis…

Mõistusega elu võimaluse võimalusi, millised on suht küpsel tasemel, on tohutu palju…

Oleme rääkinud, et 23 kromosoomi paariga rassi iga on kõigest 200 000 aastat…

Ilmaruumis on palju kohti, kus on eksisteerimas elu…

Isegi teie galaktikas on olemas selliseid planeete… – neid saate näha läbi oma teleskoopide…

Nende kultuurid võivad olla teie omast hulga vanemad…, seega… nemad on läbi teinud kõik teie arengu etapid…

Oma evolutsiooni käigus, läbides ülestõusu, lõpetasid füüsilise eksistentsi, ning jõudsid puhtasse Teadvusse…

Kas teadvus saaks eksisteerida iseenesest, kui eluvorm…?

Kui see on elu energia, ehk ta ei vajaks isegi kehalist vormi…?

Paarkümmend aastat tagasi jõuti arusaamani, et teadvus on energeetilises väljas tegev mängija…, seega… teadvus on füüsika, mis koosneb energiatest…

Teie planeedi vaimses ajaloos on küllaldaselt inglite külastusi, kes on toonud sõnumeid…, see on kirjas teie paljudes pühakirjades, olenemata ususuunitlusest…

Teie kõigis teostes on neid kujutatud kaunite ja sihvakate naistena…

Kas need ei ole siis plejaadlannade kujutised…?

Kuid inglitel ei ole kehalist vormi, kuna nemad on üksnes teie mõtetes…, te ise olete andnud neile kauni naise vormi…

Mooses rääkis plejaadlastega, kes olid külastanud planeeti külvi tegemiseks…, kes olid abilisteks ja juhendajateks inimesele, jagades neile teadmisi…

Mida arvate ühiskonnast, kes miljoneid aastaid varem on läbinud seda, mida olete läbimas teie..?

Nemadki, arenedes, tegid läbi nihke, mille tulemusel hakkasid arenema sedavõrd võimsamalt, et avanesid paljumõõtmeliselt… – seetõttu neil ei olnud vaja mingeid laevu, et jõuda teie juurde siia…

Neil piisas teadvustada teie planeeti, ning paljumõõtmelise jumaliku atribuudi vahendusel olid hetkeliselt teie juures…  – olid teie juures kui inglid…

Olete kolmemõõtmelises keskkonnas, kolmemõõtmelise vastuvõtuga…, olete sellel tasemel, mida on iseloomustamas barbarlus… – seetõttu on ka sõjad jätkumas…

Plejaadlasi olete võtmas kui midagi jumalikku…, ometi nemad on mingi muu planeedi ülestõusnud olemused, kes on kogenud märksa enamat, kui teie… – kuigi nemadki olid kord teie taolistena…

Oleme rääkinud, et plejaadlastel on oma ajalugu…

Kusjuures… see on seotud neil mitme planeediga…

Neil on palju teile lähedasi lahendusi, millistega arenesid omas jadas…

Läbides pea sama, kui teie, oma ajastute jooksul olid korduvalt jõudnud null seisundini…, kuid alustasid ikka ja jälle otsast peale…, taas ja taas… – kuni nende planeedid saavutasid tulemuse ja läbisid ülestõusu…

Ka teie planeedil on ülestõusu aspekt…

Teid on jälgimas üle Galaktika kõik, kes olid teie külvajad… – teie tähelised vaarvanemad…, ehk… arktuurlased…

Kuna nemad on grandioosse heasoovliku armastuse süsteemi osa, siis on aitamas teid kõigiti…

Mõned siin istujatest, saades seda teada, ehk saavad isegi vapustuse…, kuid samas need, kes on pühendunud vaimsesse süsteemi, tabavad selles mõtte…

Isegi tavalise ilmavaatega inimesed hakkavad mõistma selles tõelist reaalsust…

Ehk võite solvuda…, kuid ütlen siiski… – teie mõtteviis on siiski veel laste tasemel…, olete alles õppimas tundma vaimsust… – püüate kohandada Jumalat oma väljamõeldut reeglitega…

Kas Jumalal on teie arvates mõistus…?

Vaadake tänapäeva doktriine ja religiooni õpetusi… – neis Jumal on karistamas teid väärtegude eest ja on saatmas piinarikastesse kohtadesse…

Kas seda saab teha Kõrgeim Armastus, milline on eksisteerimas alguste algusest…?

Kas saab olla kannatusi, kui on üksnes mõistmine…?

Kas te ei märka, et see on eksiteele viimine…?

Selline vaimne tõde on avanemas teile…

Ehk räägiks veel Plejaadlastest…

Kallid…, planeedil on alati olnud telje võnkumisi, mis avaldusid kindlate märgistena, milliseid tuli ületada…

Selles ei ole midagi vaimset…

Viimase märgise ületamine oli 26 000 aastat tagasi…

Planeedil on olnud palju tsivilisatsioone, kes läbisid samu katsumusi, kui teiegi…, kuid… nemad ei suutnud läbida neid lõpuni…

Teie sotsioloogid, mõistmata, et on siin olnud mitmeid tsivilisatsioone, püüavad väita, et teie tsivilisatsiooni iga on kõigest 6000 aastat vana…

Tänavune märgise ületamine oli aastal 2012…

Põlisrahvad tunnetasid neid märgiseid alateadlikul tasemel…, nemad olid teadlikud telje võngetest…

Kuigi selle mõõtmiseks neil ei olnud mingeid seadmeid, ometi üksnes jälgides tähtede liikumist taevas, suutsid tabada neid…

Nemad ei teadnud aegadest midagi, kuid neil oli võimalus jälgida öist taevast…

Jälgides taevast, mõistsid planeedi telje võnkumist, ning sügavate arvutuste läbi said järgmise märgise ületamise aja… – 2012…

Maiade kalender oli 5125 aastaks…, ja läbi sai võnke keskpaigas…

Milline kokkulangevus, ehk ütlete teie…, kuid sellest olid teadlikud kõik põlisrahvad üle maakera…

Mida arvate märgistest…, kas ilma märgisteta oleks midagi toimunud…?

Miks inimkond hakkas äkki arenema uues suunas…, arenema vaimselt ja avama uusi tõdesid…?

Mis juhtus aastal 2012, et algasid sellised muutused…?

Mis oli selle kõige põhjustajaks…?

Paljud on küsimas selle vägagi esoteerilise informatsiooni kohta, kuna see on kinnitamas nihke käivitumist…

Kui uuriksite Maiade 2012 aasta ennustusi põhjalikult, siis ehk leiaksite ka selgitust kõrgema teadvuse käivitumise ajale…

Kuid Maiadel ei ole mainitud ühtki põhjust, mis võiks viia selleni…, üksnes mainitakse aega…

See ei olnud aja tõttu, vaid millegi enama pärast…, ehk valguse tõusu tõttu…

Kuid miks tõusis valgus…?

Ehk räägiks kavandusest…

Palju aastaid tagasi oli juttu Null ja Sõlm punktidest planeedil, millised on pühakohtadeks…

Olulisemateks on 12 Sõlme kohta, kuhu saabusid plejaadlased ja alustasid kromosoomide paaride kujundamisega… – 24 asemel sai 23 paari…

See on loomise lugu…, Aadama ja Eeva tuleku lugu…

See lugu on ajast, kus Looja teadmised said kantud planeedile ja manustatud teisse, tuues teid loomsest olekust üle jumaliku vaimsusega olevusteks…

Siin on kerkimas küsimus… – kes oli suuteline seda tegema…?

Selgitus on vaid üks… – ingellik juuresolek…, ja see oli naise näol, kes oli võimeline sigima…

Ajapikku planeedil hakkas arenema jumaliku vaimsusega inimolevus…, mis on kokku võetud Aadama ja Eeva looga…

Eedeni aiaks oli neile planeet ise…, Aadam oli mehe koond ja Eeva oli naise koond…

Heaks ja halvaks oli valgus ja pimedus.., ja selles olekuks oli valiku vabadus…

Paljudes pühakirjades ja usundites on kirjas lapsik versioon, kus Jumal annab inimesele vaba valiku…, kuid samas ka karistab valikute pärast…

Samas tehti selgeks, et iga kauni vaimsusega inimene on sündimas roojasena…

Kuidas võtate seda lugu…?

Te ju mõistate, et see ei ole nii..

Iga inimene planeedil on sündimas kauni vaimsusena ja võimsana…

Null ja Sõlm punktid on paigutanud planeedile plejaadlased… – need on vastamas nende süsteemile ja on esindamas tuleviku…

Ajapikku Null ja Sõlm punktidest said Ajakapslid…, milliste vahel kujunes tõmba-lükka energiate omavaheline koostöö…

Teatud põhjustel tõmba-lükka energia füüsikas on kajastatud polaarsusena…

Et muuta planeedi teadvuse potentsiaali, siis füüsika kohaselt teil läheb tarvis polaarsusega süsteemi…

Sõlm on tugev ja Null on nõrk energia, milliste abil hakkate aja möödudes loobuma vanast energiast ja asendama seda valgusega…

Teie üleminek sai juhtuda üksnes tänu sellele, et miljardite inimeste vabavoli võimaldas ületada 2012 künnise…

Teie kujutlus ajakapslitest kätkeb asju kindlast ajast…, kuid see ei ole vastamas kapsli otsesele määratlusele…

Neis kapslites on kätketud null- ja sõlmpunktid koondarvuga 24, milliste avanemise aeg oli aasata 2012…

Sellest ajast algas protsess, milline lõi teie väljas potentsiaali, millist olete tunnetamas ja mis on tõstmas teie teadvust…, tänu millele hakkas esile tulema eesmärk, millist varem te ei olnud võimelised nägema…

See on võrreldav sellega, et varem olite võimelised nägema must-valget pilti…, kuid nüüd hakkasid avanema selles ka värvid…

Seda metafori oleme kasutanud mitmeid kordi… – see aitab teil mõista, et kui mõõtme teadvus on hakanud muutuma, siis ka teie mõtlemise paradigma on tõusmas…

See on kapslite avanemise tunnuseks…

Selle tulemusel olete hakanud märkama mustust varjulistes nurkades…

Tahaks küsida… – kas mustus nurkades, mida hakkasite märkama… oli seal alati…?

See oli alati seal…, kuid nüüd on hakanud juurde tulema valgust…

Tahaks rääkida teile veel midagi…, loodan, et mõistate seda õieti…

Kui olete saavutanud külaldast küpsust, siis, kuivaid näete hirmutavaid asju, ei tule enam impulsiivseid reageeringuid…, milliseid kogesite minevikus pidevalt…

Uut tüüpi mõtlemisega kujunev energia hakkab liituma kas maa, või magnet võre paljumõõtmeliste energiatega, mis võimaldab teil saavutada kõrgemat teadvust…

Ka otsuseid saate teha hulga kergemalt, kui vanas kolmemõõtmelises energias…

Seega kallid…, olge valmis suuremateks muutusteks…

Midagi vanast enam ei kordu…

Ärge lubage vana energia meendustel mõjutada teie tulevikku…, kuigi need püüavad hirmutada teid õuduste stsenaariumitega…

Iseenesest see on vana energia säilitamise strateegia…

Ja nüüd huvitavam asi…

Seega esmalt… – teadvuse muutudes, teil jääb valik… – kas jääda hirmudesse…, või… teades muutustest, olla valmis muutusteks…

Teie väljas on midagi juba toimumas… – see on sulandumine…, ehk koherentsus, kus küllaldane hulk inimesi on mõtlemas ühes suunas…, see aitab areneda soovitud sündmuste suunas…

Kui hirmu on kaasatud küllaldane hulk inimesi, siis saategi seda, mida kardate…

Kui leidub väike hulk inimesi, kes toovad valgust pimedusse, siis neile öeldakse… – seekord teil ei lähe läbi…

Kuid samas leidub teisi, kes ütlevad… – miks mitte, nemad on ju hullud…

Kui ütlete neile, et on olemas asju, millistest nemad ei ole teadlikud, siis nemad patsutavad teie õlale ja ütlevad… – sa oled ilmselt kuulanud Krayonit…

Te olete nägemas asju, mis ei tööta nii, kui peaks…, need on varisemas kokku…

Nüüd võitja asemele, kes on saanud endale kõik, valite hoopis aruka inimese, kes ei kuulu ühelegi poolele…, kes on võimeline leidma kompromisse, kuna ta on nägemas mõlema poole positiivseid külgi…, tänu millele saab lahendada enamus probleemidest…

See tuleb…

Kui hakkate mõtlema ebastandardselt, siis kokkuvarisemist, ega krahhi, ei saa tulla…

Asemele tulevad uued ja valgusküllased haaravad ideed…

Siis pessimismi asemel hakkate nägema eluandvaid mõtteid…

Peate olema kõrgemal neist, kes on kindlad, et see ei hakka tööle…, ja hoiduma nende poole, kes on märkamas uusi ideid…

Ehk tooks teile üht veidrat näidet… – ja see ei ole ennustus…

Oletame, et astute sisse Fort Knoxi kullahoidla ruumidesse ja lülitate sisse valguse…

Kuid kas kujutaksite pilti… – selles ei ole mingit kulda…

Ehk ühiskond, mis on üles ehitatud kulla alusele, äkki avastab, et kulda ei olegi…

Mis saab edasi…?

Edasi tuleb keegi, kes pakub asemele oma valuutat…, mõjusat valuutat…

See ei ole dollar…, ei ole kupüürid… – vaid sootuks midagi muud…

See on kindel, et uus valuuta hakkab tööle, kuna temal on väärtus… – kogu kaubandus hakkab tööle teistel alustel…

Sellega kujuneb teine olukord…

Mõtlemine muutub karbiväliseks…

Ehk esmalt see ei ole veel ideaalne…, kuid kõik on ülemineku protsessis…

See ei ole ennustus… – vaid ebastandartne mõtteviis…

Ehk kujutleks teist pilti… – pangad annavad kogu olemasoleva raha arveomanikele… kui suure kasumina…

Ka see oleks paradigma muutmine… – kas pole…?

Kuid see ei oleks siiski see, mida olite arvanud…

Kuid…, palju oleneb siiski sellest, kuivõrd olete kartmas muutusi…

On käimas uute ideede integratsioon, millest keegi ei ole veel teadlik, ega suuteline mõtlema…

On tulemas ideed, milliseid te ei oska veel oodata… – kuid vajalikul hetkel võivad tulla esile…

On tulemas see, mida te ei oska veel oodata…

See on teie tuleviku osana…

Kuivõrd olete seda kartmas…?

Lähtudes möödanikust, ärge mõistke hukka tulevat…

Oodake üksnes soodsaid aegu, kus need saavad avaneda…

Nii peab olema…

Paljud süsteemid on kaotamas oma terviklikkust, kuna ei ole suutelised eksisteerima valguse käes…

Kuivõrd ise olete kartmas muutusi…?

Kuipaljud teie seast saaks ütelda… – olen elamas mulle kohasel ajal, kus saan näha seda, millest ei ole kunagi mõelnud…

Kõik seni võimatu on avanemas teie ees…, selline on teie karma kulgemise teekond…

Ja nii see on…

Krayon

Ilm on läbi põimunud elavatest ja surnutest…, on järgimas kindlaid ideid ja kontseptsioone…

Selle näiteks võivad olla kirikute usuteenijad… – nemad on rangelt järgimas ideid ja nende korda…

Kes pani neile pähe need ideed…?

Kuidas need sündisid ja milleks…?

Enne, kui vastata, vaatame korraks ilmakorra ettekujutust…, kus asuvad selles põhjuse ja tagajärje seadused…

Ilmakord on tunnustatud õigena, kuna tema süsteem töötab, ega kahjusta ühtset ilma ja riikide koostööd…

Selle kord on rajatud usaldusele…, ehk täpsemalt – usule…

See, mis on sündimas läbi usu, on kandmas oma vilju…

Usk on… – au ja väärikuse avaldumine ja seaduslike ideede aus väljendumine ilmas…

Ideed on juhtimas, kuna on kasvanud usus ususse…

Ideid on edasi kandmas tsivilisatsioonid, mis on sündinud selles usus…

Need on tulemas kas galaktika eri kohtadest, või teistest galaktikatest…

Nemad, manustades oma aluseid, annavad edasi seda, mis on töötanud nende ilmas…

Nemad on panustamas sellesse aega, kus puhkevad õide nende poolt külvatud ideed…, mis saavad omaks ja mõjutavad tuntavalt üht või teist rahvast…, ehk isegi… tervet planeeti…

Need ideed saavad manustatud informatiivse välja kaudu…, on kaasamas ja mõjutamas üha enamat ja enamat ideede järgijate ringe…

Me räägime ilmakorrast, mis on võimeline muutuma…, eriti siis, kui sellesse ilmub uus arvamus, milline hakkab domineerima…

Mida see annab…?

Rahu… – ehk ütlete teie…

Kuid mina ütlen…, mitte rahu, vaid mõõka, kuna toob sisse lahkhelisid…

Uus püüab jõuliselt muuta vana…, kuid uus, nagu räägitakse teil, on hästi unustatud vana…, mis on taas tulemas esile…

Seega…, ilmakord on muutumas, kuna on manustatud idee, mis viib taaskordse teostumiseni…, läbi mille püütakse muuta…, ehk… tahetakse luua uut elu…

Kuid teie elu teekond on seatud ammu määratud tõdede kohaselt… – armastus…, vastastikuline mõistmine…, sõbralik koostöö kõigi ja kõige hüvanguks…

See on nii…

Vastavuses looduse tsüklitele kogu ilm omab kordust…

Maa matriks on töötamas vastavuses energia liikumise põhimõtetele…

Just nii sai seatud kogu ilmakord…, seatud liikumise maatriksite süsteemide kohaselt…

Mistahes ilmakord ka ei avanenud Maa süsteemis, kõik oli vastavuses matriksi tsüklitega…

Muutusid küll nende nimed, kes lõid seadusi…, kes võtsid ohjad oma kätte… – kuid olemus ei muutunud…

Muutusid ajad ja nimed… – kuid olemus jäi muutumatuks…

Milleks oli seda tarvis…?

Et mõista tsükli liikumist…

Mulle, kui maisele olevusele, planeedi saatus on oluline…, ja mina elan oma elu tema toetamise nimel…

Ma näen elu struktuure…, näen, kuidas need töötavad…, näen, et need on kõigi hüvanguks…

Struktuurid oma olemuselt on muutumatud… – need on tulenemas taevavalguse liikumise tsüklitest…

Loovus on täiuslik kõigis oma tsüklites…

Loovus on täiuslik kõigis lähenemistes elu vormide paljususele ja nende arenemisele..

Just nimelt Elu, mis on kätketud maatriksisse, on kandmas endas kogu vapustavate muutuste ja muunduste mahtu, mida hoiab koos matriksi struktuur…

Teisiti olla ei saa… – muidu korra asemel oleks kaos…, lõpmatu kaos…

Seda seni, kuni mõistus hakkab looma ühtset korda ja tõstma seda tasemete kõrgustele…

Ehk vaataks nüüd paranoilist ilmingut…, ehk hirmusid…

Hirmud… mille ees…?

Oma enda Mina eksisteerimise pärast…, elus olemise püsivuse eest…

Hirmud viivad muutustele…, näiliselt parema poole…

Kuigi tsüklite olemus sellest ei muutu… – need olid, on ja jäävad ka tulevikus…

On muutumas olemuse vormi kujundus ja selle ideed…

Seda on oluline mõista, et vabaneda hirmudest…

Hirmud ei soodusta isiksuse liikumist, vaid süvendavad arengu pidurdamist…, kuid on toomas ellu mõningat erisust…

Hirmul on teatud määral positiivne panus…, ta on elule kui liikuma panev jõud…

Kuid loomise olemus sellest ei muutu…

Loodus jätkab oma olevuste rikastamisega, põimides sisse uute vormide paljusust, andes sellega võimaluse nautida elu…

Seda on oluline mõista… – vägagi oluline…

Võta vastu ja teadvusta seda, mida rääkisin…

Joovastu sellest, mida leidub ilma paljususese alustes…

Lutsifär

Eelmises sõnumis rääkisime, kuidas on võimalik kogeda abilelu ühiselt…

Mõnedele see on tõsine küsimus… – kas tõesti ei pea lubama kellegile midagi…?

Kuid esiteks… – kas peab või mitte, on kõigest teie subjektiivne hinnang…

Te ei pea iialgi kellegile midagi lubama…, kuna, võttes arvesse, kuidas olete elamas oma elu… – siis iga teie lubadus on kätkemas endas valet…

Ärge kiirustage järeldustega… – püüan selgitada…

Jah…, lubadused on kätkemas valet…

Te isegi ei tea, kuidas suhtute sellesse küsimusse homme…, kuidas olete käitumas…

Te ei saa teada seda vaid ühel põhjusel… – te olete elamas oma elu kui reageerivad olevused…

See käib enamuse kohta, kes on elamas planeedil…

Kuid, elades kui loov olevus, siis ehk teie lubadus võib isegi olla valest vaba…

Vahe reageerivate ja loovate vahel võib olla selles, et loovad olevused võivad teada, mida võivad tunnetada ühel või teisel juhul, mistahes aja lõigul… – nemad on loomas oma tundeid, aga ei koge neid…

Pidage alati meeles… – kuni te ei meenuta, kuidas luua oma tulevikku, seni te ei suuda seda ennustada…, seni kuni ei suuda ennustada, seni teil ei õnnestu anda tõelisi lubadusi mistahes küsimuses tuleviku kohta…

Kusjuures on oluline teada, et see, kes loob ja ennustab tulevikku, sellel on täielik õigus ja põhjus muuta oma lubadusi…

Loodan, et teil on meeles… – kõigi loovuste peamiseks õiguseks on muutumine

Kui olla lõpuni täpne…, siis isegi enam kui õigus

Ainus, mis on teile antud, on muutumine… – see on ainus, mis on eksisteerimas

Igaüks teist on see, mis on muutumas…

See ei ole antud teile…, vaid… te ise olete see… – seetõttu olete muutuv…

See on ainus, mis on teis alaliselt

Seetõttu te ei saa anda tõepärast lubadust… – ehk… jääda alaliselt samaks…

Te olete teadlikud, et protsess, nimega Elu, on taasloomise protsess…

Eluprotsess on igal hetkel taasloomine…, seega… protsessis ei saa olla midagi ühesugust…

Kui on ühesugusus, siis muutust ei ole…

Kuid pidage meeles… – ühesugusus ei ole võimalik…, kuid see ei käi taolisuse kohta, kuna taolisus on muutuste protsessi tulemus

Muutuse protsessi käigus tulemuseks on pea sama…, imeliselt sarnane esmasele…

Kui loovus saavutab kõrget taolisuse taset, siis tulemusi peate ühesugusteks…

Kuid nii on üksnes teie piiratud vastuvõtu vaatevinklist…

Vaadates Ilmaruumi just sellise vastuvõtu läbi, võtate teda muutumatuna…, asjad on ühesugused…, reageeringud ja tegevused näivad ühesugustena… – kõikjal näete püsivust…

Selline vastuvõtt on kindlustamas teile piire, mille ulatuses olete kogemas oma füüsilist elu…

Kui vaadata elu vaatevinklist, siis kõik, mis on füüsiline, ja kõik, mis ei ole füüsiline, püsivuse näilisus hakkab kaduma…, siis kõik vastuvõetav on nii, kui on… – alaliselt muutuvana…

Kuna muutused on sedavõrd peened ja väheolulised, siis teie vähese suutlikkusega märgata, näib kõik muutumatuna…

Kuid see ei ole nii…

Samas olete võimelised looma end taas ja sedavõrd sarnasena, et teil on kujunenud enese püsivuse efekt…

Kuid peamine… – seda kõike olete tegemas ka inimsuhetes…, kuigi enamus peab seda liiast keerulisena…

Tõeline püsivus…, erinevalt näivast, või püsivast nägemisest…, on rikkumas loodusseadusi…

Seega… – et luua ühesugususe nägemust, on tarvis suurt meisterlikkust…

Tuletan teile meelde üht asja… – teie loomulik tendents on suunatud muutustele…

Et luua ühesugususe nägemist, teil on tarvis meenutada, kuidas ületada mistahes tendentsi…

See ei saa olla igahetkeliselt…, kuid võib olla sedavõrd taoline, et tekib ühesugususe mulje…

Tõepoolest, et teha seda kavatsetult, läheb tarvis tohutut jõudu…

Teie planeedil on inimesi, kes on teadvustamas kõrget taolisuse taset, ja teevad seda teadlikult…, mida paljud peavad püsivana…

Enamus on loomas püsivust ilma mistahes vajaduseta…

Enamatel juhtudel paljud teie seast, reageerides mõnedele olukordadele, väidavad, et nemad ei ole võimelised sellega midagi peale hakkama

Ärganud ei väljendu selliselt kunagi…

Paljudel juhtudel arvatakse, et kõik toimub iseenesest…, see just on eristamas neid ärganutest…

Ärganud ei hakka arvama, kuna on teadlikud, mida teevad…, miks teevad… – mida paljud ei tea isegi arvata…

See on üks põhjustest, miks teil on raske pidada kinni oma lubadusest…

Ma kordan… – kuni te ei ole võimelised ennustama oma tulevikku, te ei saa anda tõelisi lubadusi ei milleski…

Teise põhjusena, miks teie lubaduses on valet, on see, et need on vastuolus tõelisusega…

Sellise väitega pean silmas, et teie arvatav tõde mingist asjast on erinemas sellest, mida olete väitmas, et nii see jääb alati…

Selles väites on sügav vastuolu, mis seab teid valiku ette… – mida järgida…, kas oma Tõde, või oma Lubadust…?

Ma tuletan teile meelde veel üht asja… – reetes end, et mitte reeta teist, teete suurima reetmise…

Aamen

Ma kordan taas… – teie, kui ühiskond…, ehk inimkond, olete alati panustanud palju jõudu selleks, et kogeda Armastust… – igavest…, piiramatut ja vabat Armastust…

See, mida peate abieluks, on püüd luua Igavikku…

Astudes abiellu, annate nõusoleku olla partneriteks kogu eluks…

Kui olla aus…, siis Armastuse avaldumisest, mis oleks ääretu ja igavene… on vähe…

Oluline on mõista, et olete tegemas valikut…

Kuid… vaba valiku avaldamine oma olemuselt ei saa olla piiranguks… – ja nii see on…

Nii see on seni, kuni see on jätkuvalt vaba valikuna…

Astudes abilellu, annate tõotuse olla igavesti koos… – kuid just sellest algavad raskused…

Ehk arutleks seda…

Kas olete nõus, et saabub aeg, kus tahate kogeda oma suhetes midagi muud…, midagi erinevat sellest, mis oli seni…

Jutt käib mitte inimesest, kes on erilisem teiste inimeste kõrval, vaid viisist, kuidas antud inimese vahendusel väljendada sügavamat armastus kogu inimkonna vastu…, samuti kogu elu vastu… – mis ei oleks omane üksnes selle inimese suhtes…

Tuleks samas mainida, et defaktona on armastuse avaldamise viis…, mistahes inimese vastu, keda armastate…

Ei saa olla kahte inimest, kelle suhtes saaksite avaldada armastust võrdselt…

Ei saa, kuna igaüks on ainulaadne loovus, kes on loomas oma olemust…

Kõik, mida olete loomas, on väljendamas erisust ja individuaalsust, mis on omane üksnes teile…, kusjuures kordumatu…

Ehk olete nõus… – ei ole võimalik korrata ei ühtki mõtet…, ei ühtki sõna…, ei ühtki tegu…

Te ei ole võimelised kordama…, kuid… olete võimelised looma taas…

Seetõttu ei saa kunagi olla kahte sarnast lumehelvest…

Mõistke… – loomine ei ole kordamine…

Mina olen Looja…, seega… olen üksnes loomas…

Mõistke… elus ei saa olla kahte ühesugust suhet…

Elus ei ole midagi ühesugust, kuna Ilmaruum, ja kõik, mis on temas, on unikaalne eksisteerimine ja selle loovuses ei ole ühtki taolist…

Selles on esile tulemas jumalik dihhotoomia… – kõik on unikaalne…, kõik on üks…

Õhk linna piires ja õhk metsalaantes on üks ja sama…, kuid… on erinemas teine teisest…

Kõik inimesed on kui üks…, kuid kahte ühesugust ei leia…

Seega… ei ole võimalik armastada kahte inimest võrdselt, kui väga ka ei tahaks…, ega te ka taha seda…

Armastus on ainus reageering sellele, mis on ainulaadne…

Seega… ilmutades armastust ühe inimese vastu, väljendate seda sellisena, kui ei väljendaks kellegi teise puhul…

Teie mõtted, sõnad ja teod…, kõik teie valikud ja reageeringud on kordumatud, neid ei ole võimalik korrata…, ei mingil juhul…

Oma olemuselt need on ainsad…, nagu ka need, kelle vastu teil on erilised tunded…

Kui olete tunnetamas erilisi tundeid mingi ühe inimese vastu ja olete teinud valiku…, siis ehk avaldate armastust, ning astute temaga ehk isegi abiellu…

Kuid tahaks lisada sellele… – kui selline avaldus on teie vaba valiku väljendus, siis see ei saa iialgi olla alaliseks kohustuseks…

Tõeline armastus on alati vaba…

Armastuse vallas ei ole mingeid kohustusi…

Kui arvate samas, et suhted selle inimesega on püha lubadus (olete lubanud armastada igavesti)…, siis elus võib saabuda hetk, kus näete seda kohustusena… – kuid see võib lõpuks viia enesest välja…

Kui suhtute sellisesse otsusesse mitte kui lubadusse, mida antaks kord ja igaveseks…, vaid kui  vabasse valikusse, mida saab teha taas ja taas… – siis sellist päeva kunagi ei saabu…

Olen rääkinud, et selles Ilmas on vaid üks lubadus… – elada ja rääkida üksnes oma tõe kohaselt…

Kõik muud lubadused on vabadusest ilma jäämine… – ja need ei saa iialgi olla pühadena…

Olla vaba, tähendab üksnes olla see, kellena olete…

Jäädes ilma vabadusest, jääte ilma enda Pühast Minast… – see on juba pühaduse teotus…

 Aamen